Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Perspektifinden İş Gücü Kayıpları Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Perspektifinden İş Gücü Kayıpları Raporu"

Transkript

1 Krnik Hastalık Yönetimi İncelemeleri Nisan 2014 Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Perspektifinden İş Gücü Kayıpları Rapru

2 Krnik Hastalık Yönetimi İncelemeleri Nisan 2014 Bu araştırma ve raprun içeriği tarafından hazırlanmıştır.

3 Rapru İçindekiler Önsöz Amaç Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları... Kas ve İskelet Sistemi Hastalıklarının Oluşmasında Rl Oynayan Faktörler Rmatid Artrit Ankilzan Spndilit Yılları Yürütme Kurulları Arka Plan ve Özeti a. Aile Hekimliği Araştırması b. Birinci Basamak Ön Tanı Frmları c. Birinci Basamak RA ve AS Kanıta Dayalı Rehber Çalışmaları Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Perspektifinden İş Gücü Kayıpları Yürütme Kurulu Çalışma Metdljisi Paylaşım Tplantısı Açılışı Kas ve İskelet Sistemi Hastalıklarının Neden Olduğu İş Gücü Kaybı İle İlgili İşyeri Hekimlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Çalışması Anket Metdljisi ve Kapsamı Çalışma Snuçları Elle Taşıma Yönetmeliği İnceleme ve Değerlendirme Çalışması Yeni Yönetmelik ve Beklentiler Elle Taşıma Yönetmeliği Ek-123 Paylaşım Tplantısı Genel Değerlendirme Araştırma Snucu ve Yrumlar Yürütme Kurulu Plitika Önerileri Kapanış Kaynakça 1- Tanı ve Tedaviye Yönelik Öneriler 2- Hastalık Yükünü Azaltmaya Dair Öneriler 3- Elle Taşıma Yönetmeliği ve Yönergeler İçin Öneriler Yönerge Örneği (HSE-UK)

4 Önsöz Önsöz Krnik hastalıklar, Türkiye nin de içinde yer aldığı gelişmiş ve gelişmekte lan ülkelerin önemli bir sağlık srunu larak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık harcamalarının tamamındaki payı ve dlaylı larak iş gücü kayıplarına neden lmaları itibariyle hem ülkelere hem de bireylere ciddi yükler dğurmaktadır. Bu bakımdan günümüzü ve geleceği düşünerek krnik hastalıklarla mücadele için küresel ve uzun sluklu bir eylem planı gerekmektedir. Çalışan nüfus açısından değerlendirildiğinde, krnik hastalıkların iş gücüne etkisi nedeniyle kişilerin verimliliği düşmekte ve daha fazla katkı sağlayabilecek durumda labilecekken erken emeklilikler rtaya çıkabilmektedir. Krnik hastalıkların bir klu lan kas ve iskelet sistemi hastalıkları, iş gücü kayıplarına en çk neden lan hastalık sınıflarının başında yer almaktadır. Özellikle üretim yğun iş kllarında bu hastalıklara sahip bireylerin hastalık nedeniyle hem hayat knfrları hem de iş verimlilikleri önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu açıdan bakıldığında, dğrudan ve dlaylı etkileri açısından özellikle çalışan hastaların bakımında ve sağlık sistemlerinin yapısında refrm ve sürekli iyileştirmeler yapılmadığı sürece, krnik hastalıklarda ve krnik hastalıkların bir dalı lan kas ve iskelet sistemi hastalıklarındaki artan prevelans önümüzdeki yıllarda sağlık kaynaklarını ciddi bir şekilde etkileyecek ve yaşlanmanın da getirdiği etkiyle Türkiye için ciddi bir yük haline gelecektir. Başta rmatid artrit (RA) ve ankilzan spndilit (AS) lmak üzere kas ve iskelet sistemi hastalıklarının hem sağlık yükü hem de iş gücüne etkilerinin kntrl altına alınabilmesi için Sağlık Bakanlığı na, Çalışma ve Ssyal Güvenlik Bakanlığı na, işverenlere, ilgili hekim uzmanlıklarına, hasta derneklerine ve bireylere önemli rller düşmektedir. Rmatid artrit ve ankilzan spndilit gibi hastalıklarda zamanında tanı alamayan hastaların ilerleyen evrelerde kendileri ve yakınlarının yaşam kşullarını etkilediği gerçeği düşünülecek lursa, bu hastalıklara sahip bireylerin hem ülke hem de aile eknmilerine katkı sağlayamamanın getirdiği yük de geniş bir perspektifle düşünülmelidir. Özetle bu çalışma serisi ile ülkemizdeki rmatid artrit ve ankilzan spndilit başta lmak üzere kas ve iskelet sistemi hastalıklarının Türkiye deki iş gücüne etkileri araştırılmış; zamanında tanı, etkin tedavi, takip ve çalışma şartlarında yapılacak pzitif gelişmelere atıflarda bulunularak bütünleyici bir bakış açısıyla ülke kaynaklarımızın etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için yapılacak yeni çalışmalar ve iyileştirmelere yl göstermeye çalışılmıştır. 2

5 Amaç Türkiye deki rmatid artrit ve ankilzan spndilit başta lmak üzere kas ve iskelet sistemi hastalıklarına sahip bireylerin zamanında tanı almasına, etkin tedaviye ulaşmasına ve iş gücüne pzitif etki sağlamasına destek lmayı amaçlamaktadır. Zamanında Tanı Etkin Tedavi İş Gücüne Pzitif Etki Hedefler 1- RA ve AS başta lmak üzere kas ve iskelet sistemi hastalıklarına sahip bireylerin zamanında tanı ve etkin tedaviye erişmelerini sağlamaktır. 2- Kas ve iskelet sistemi hastalıklarına yl açan kşulların iyileştirilmesi ve yapılacak düzenlemelerle bu hastalıklara sahip bireylerin iş gücüne pzitif etki sağlamaları hedeflenmektedir. 3- Tedavisi yürütülen hastalığın krnik hastalık yönetimi perspektifinden sürekli takibinin yapılmasını sağlamaktır. 4- İş yeri hekimliği sisteminin RA ve AS başta lmak üzere kas ve iskelet sistemi hastalıklarına sahip çalışanlar üzerinde etkin kntrlünün artırılmasını sağlamaktır. 3

6 Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Kas ve iskelet sistemi hastalıkları, tplumda sık karşılaşılan hastalıklardır. Kategrik larak inflamatuvar ve inflamatuvar lmayan şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Lumbal diskpatiler ve steartrit inflamatuvar lmayan kas ve iskelet sistemi hastalıklarına örnek iken; rmatid artrit ve ankilzan spndilit inflamatuvar kas ve iskelet sistemi hastalıklarına örnek larak verilebilir. AB deki çalışanların yaklaşık %24 ü sırt ağrısından ve %22 si de kas ağrılarından yakınmaktadır. Her iki rahatsızlık da yeni üye devletlerde daha yaygındır. Sırt ağrısından yakınan çalışanların ranı %39, kas ağrısı şikayeti lan çalışanların ranı ise %36 dır. Kas ve iskelet sistemi hastalıkları sadece çalışanlara kişisel rahatsızlık vermek ve gelir kaybına sebep lmakla kalmayarak, aynı zamanda işletmeleri ve ulusal eknmileri de etkilemektedir. Bu tür rahatsızlıklar tüm çalışanları etkileyebilir, yine de işyerinde gerçekleştirilen görevlerin değerlendirilmesi, önleyici tedbirlerin alınması ve bu tedbirlerin etkili lup lmadığının düzenli larak takip edilmesi sayesinde kas ve iskelet sistemi hastalıkları kntrl altına alınabilmektedir. Genel Bilgiler İşle ilgili kas ve iskelet sistemi hastalıkları; kas, eklem, tendn, bağ, sinir ve kemik gibi vücut yapılarında ve lkalize lmuş kan dlaşım sisteminde görülen, yapılan iş ve işin yapıldığı rtamın etkisiyle gelişen ya da alevlenen bzukluklardır. Sayılan bu hastalıkları meslek hastalıkları başlığı altında tplamak da mümkündür. İşle ilgili kas ve iskelet sistemi hastalıklarının birçğu kümülatif rahatsızlıklardır ve uzun bir zaman byunca yüksek ya da düşük yğunluktaki yüklere tekrar tekrar maruz kalmanın snucunda rtaya çıkmaktadırlar. Bu hastalıklar genellikle sırt, byun, muzlar ve üst uzuvları etkilemekle birlikte alt uzuvları da etkileyebilirler. El bileğinde meydana gelen karpal tünel sendrmu gibi bazı kas ve iskelet sistemi hastalıkları iyi tanımlanmış ve klayca teşhis edilebilen semptmları nedeniyle sn derece belirgin bzukluklardır. Diğerlerinde ise sadece bir ağrı ya da rahatsızlık hissi bulunmakla birlikte belirgin bir bzukluk göze çarpmayabilir. 4

7 Kas ve İskelet Sistemi Hastalıklarının Oluşmasında Rl Oynayan Faktörler Fiziksel faktörler: Kuvvet uygulamak, örn. kaldırmak, taşımak, çekmek, itmek, araç kullanmak Hareketlerin tekrarlanması Biçimsiz ve statik duruşlar, örn. ellerin muz hizasından yüksekte tutulduğu duruş biçimleri ya da uzun süreli ayakta durmak veya turmak Titreşim Sğuk ya da aşırı sıcak Kötü ışıklandırma, örn. kazaya sebep labilir Yüksek gürültü düzeyleri, örn. vücudun gerilmesine sebep labilir Organizasynla ilgili ve psikssyal faktörler: İş yükünün çk fazla lması, gerçekleştirilen görevler üzerinde bir kntrl mekanizmasının bulunmaması ve tnmi düzeyinin düşük lması İş memnuniyetinin düşük lması Yüksek hızda, tekrarlı, mntn çalışma Meslektaşlardan, gözetmenlerden ve yöneticilerden yeterince destek alınamaması Bireysel Faktörler: Geçmişe yönelik sağlık öyküsü Fiziksel kapasite Yaş Obezite Sigara tiryakiliği 5

8 Rmatid Artrit Rmatid artrit, eklem zarında inflamasyna neden larak kemikleri ve kıkırdakları etkileyen ve nihayetinde bunlara hasar veren krnik bir sistemik inflamatuvar hastalıktır. Her ne kadar RA herhangi bir eklemde başlayabilse de, en yaygın larak el parmakları, eller ve el bileklerindeki daha küçük eklemlerde başlar. Araştırmacılar, RA nın nedenlerinin ve tedavisinin daha iyi anlaşılmasında büyük bir mesafe katetmiştir. Rmatid artritte ağrı ve inflamasynu hafifletmekle kalmayıp, aynı zamanda hastalığın ilerlemesini yavaşlatan ve böylece hareketlilik kapasitesinin kısıtlanmasına ve günlük işlerin yapılmasının zrlaşmasına neden lan kıkırdak ve kemik harabiyetini azaltmaktadır. Genel Bilgiler RA; eller, ayaklar ve el bileklerinde ağrı, şişkinlik ve sertliğe neden lur ve genelde eklem harabiyetine yl açar. Osteartritten farklı larak, eklemlerin aşınıp yıprandığı en yaygın artrit frmu lan RA, eklemlerin iltihaplanarak eklemlerin iç bölümlerinin ve çevresindeki kemiğin hasar görmesine neden lan bir timmün hastalıktır. RA genellikle selim bir şekilde seyretmez ve yüksek randa mrbidite, hareketlerde kısıtlılık ve mrtalite ile ilişkilidir. Hastalığın nedeni bilinmese de araştırmacılar, genetik eğilim dahil, birçk faktörün timmün reaksiynu etkileyebileceğine inanmaktadır. Araştırmacılar şimdi RA nın tek bir hastalık veya rtak özellikler taşıyan birkaç farklı hastalığın birleşimi lup lmadığını tartışmaktadır. RA lı hastaların ömür beklentisi 5 ila 10 yıl kısalır, ancak mrtalite ranı zamanında tanı ve düzenli tedavi alan hastalarda daha düşüktür. RA ile yaşayanların yüzde 50 ye kadar lan bölümü hastalık başladıktan snraki 10 yıl içerisinde çalışmakta ldukları işlerinden ayrılıp malulen emekli lmak durumunda kalır. Fnksiynel bzukluğu ve geri dönüşümsüz eklem hasarını geciktirmek için zamanında tanı ve dğru tedavi şarttır. 6

9 Epidemiylji Dünyada görülme sıklığı % 0.5 %2.5 arasındadır. Bunların yaklaşık yüzde 70 i kadındır ve hastalık nları genellikle yaşamlarının en güzel döneminde, genelde 30 ila 50 yaş arasında vurur. Her ne kadar RA erkeklere kıyasla kadınlarda daha fazla lsa da, hastalık geliştiğinde erkekler genellikle bundan daha şiddetli bir şekilde etkilenir. Türkiye de yaklaşık 350,000 RA hastası vardır. Tanı ve Tedavi RA hastalığın erken evrelerinde teşhis edilmesi zr sinsi bir hastalıktır. Çünkü RA nın erken bulgu ve belirtileri diğer birçk hastalığı taklit eder. Tek bir test veya fiziksel bulgu tanıyı teyit etmez. Kan testlerinin RA nın tanısına yardımcı lduğu düşünülmektedir. RA lı kişilerde eritrsit sedimentasyn ranı daha yüksek lma eğilimindedir; bu durum vücuttaki bir inflamatuvar sürecin varlığına işaret eder. Bir diğer yaygın kan testi rmatid faktördür. Hekimler eklemlerde rmatid artritin zaman içerisinde nasıl ilerlediğini izlemek için röntgen çekilmesini tavsiye edebilir. RA lı kişilerin yaklaşık yüzde 70 inde belirtiler başladıktan snraki iki yıl içerisinde eklemlerin hasar gördüğü röntgenle kanıtlanmıştır. Uzun süreli engellilik ptansiyeline rağmen, agresif tedavinin fnksiynel bzukluğu ve geri dönüşümsüz eklem hasarını önlediği veya en azından geciktirdiği gösterilmiştir. İlaçlar, ağrının dindirilmesi ve eklem hasarının önlenmesi veya yavaşlatılması için eklemlerdeki inflamasynu azaltabilir. Uğraş terapisi veya fizik tedavi RA lı kişilere eklemlerini nasıl kruyacaklarını öğretebilir. Eklemler RA nedeniyle şiddetli düzeyde hasar görmüşse ameliyat gerekebilir. 07

10 Ankilzan Spndilit Ankilzan spndilit, öncelikle murga ve murga eklemlerinde inflamasyna neden lan bir artrit türüdür. Ankilz, kaynaşma, spndilit ise murga inflamasynu anlamına gelir. İlerlemiş AS, murga üzerinde yeni kemik luşumuna neden larak murganın sabit bir knumda kaynaşmasına yl açar. Tipik larak AS nin ilk belirtileri kademeli larak gelişir ve bunlar arasında bel ve kalçada sık sık beliren ağrı ve tutukluk yer almaktadır. Genel Bilgiler Sırt ağrısına ek larak, diğer belirtiler arasında iştah kaybı, halsizlik, kansızlık ve göz inflamasynu (üveit) yer almaktadır. AS li kişilerin yaklaşık üçte birinde sistemik belirtiler vardır. AS li hastaların neredeyse yarısında ince ve kalın bağırsaklarda asemptmatik inflamasyn luşur ve hastaların yüzde 5 ila 10 unda bu durum semptmatik inflamatuvar bağırsak hastalığına dönüşebilir. Hastalık ilerledikçe murga krnik larak iltihaplanabilir veya kaynaşmış labilir ve bu durum hareket etme kapasitesini ciddi randa sınırlayabilir. Öne dğru eğilmek genelde ağrıyı giderdiğinden çğu kişi kambur durabilir ve bu da vücudun duruşu etkileyebilir. Ülkemizde AS hastalarının rtalama emeklilik yaşı 36 lup, bu hastalar en aktif iş yaşamlarının sürdüğü yıllarda hastalığı nedeniyle işsiz kalmaktadır. Epidemiylji Dünyada görülme sıklığı % %1.5 arasındadır. Erkeklerde AS gelişme lasılığı kadınlara kıyasla üç misli daha yüksektir. AS genelde 15 ila 40 yaş arasında başlar. Ortalama başlangıç yaşı 26 dır. Her ne kadar AS nin şiddeti kişiden kişiye değişse de, hasta lan bazı kişiler engelli labilir; ilerleyici AS li hastalarda ağır defrmiteler luşabilir. 8

11 Hastalığın nedeni bilinmemektedir, ancak genetik rl ynayabilir: AS li kişilerin yüzde 95 i rtak bir genetik göstergeye sahiptir, ancak bu genetik göstergeye sahip lmak bir kişide hastalığın gelişeceği anlamına gelmez. Türkiye de yaklaşık 350,000 AS hastası vardır. Tanı ve Tedavi AS nin tanısı, belirtiler, röntgen ve kan testlerini kapsayan hasta geçmişine dayanır. AS için kullanılan mevcut tedaviler hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak üzere bel ve eklem ağrısını dindirmeye yöneliktir. Mevcut tedaviler şu an için hastalığı tamamen durduramamaktadır. Ancak hastaların yaşam kalitelerini düzeltmekte ve ileride luşacak fnksiynel kayıpları azaltmakta ya da önlemektedir. AS tedavileri arasında nn-sterid anti-inflamatuvar ilaçlar (NSAİ ler), hastalığı mdifiye edici anti-rmatizmal ilaçlar (DMARD ler), krtiksteridler ve tümör nekrz faktörü (TNF) antagnistleri yer almaktadır Yılları Yürütme Kurulları Arka Plan ve Özeti Krnik Hastalıklar Perspektifinden Rmatid Artrit ve Ankilzan Spndilit Çalışması için başlatılan yürütme kurullarının ilki 2011 yılının ağusts ayında Prf.Dr.Selami Akkuş, Prf.Dr.Şebnem Ataman, Prf.Dr.Yaşar Karaaslan, Prf.Dr.Salih Pay, Prf.Dr.Yavuz Sanisğlu, Dç.Dr.Mehmet Uğurlu, Dç.Dr.Yusuf Üstü, Dr.Ali Edizer, Dr.Ercan Bal ve Dr.Ertuğrul Eğin in katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Serinin ilk tplantısında knuyla ilgili tanı tedavi rehberlerinin luşturulması, aile hekimliğinde bu hastalıkların incelenmesi ve sağlık hizmet sunucularında insan kaynakları açısından değerlendirilmesi için 3 çalışma grubunun luşturulmasını karar verilmiştir. Yürütme kurulları ile birlikte yapılan araştırma ve çalışmaların snucunda aşağıdaki çıktılar elde edilmiş ve ülke sağlık sistemine kazandırılmıştır. 9

12 a. Aile Hekimliği Araştırması Rmatid Artrit (RA) ve Ankilzan Spndilit (AS) Aile Hekimliği (AH) Araştırması 542 aile hekimiyle yapılan araştırma ile; aile hekimlerinin rmatid artrit ve ankilzan spndilit hastalıklarında kendi rlleri, eğitim ihtiyaçları hakkındaki algısı araştırılmış ve bilgi birikimleri değerlendirilmiştir. Çalışma snuçları ilgili paydaşlarla paylaşılmış ve knuyla ilgili adımlar atılmıştır. Özellikle RA ve AS tanısı için yapılan tahlil ve tetkiklerle ilgili snuçlardan yla çıkılarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nin uzaktan eğitim yöntemi ile düzenlemiş lduğu Aile Hekimliği 2. Aşama Uyum Eğitimleri nde yer alan Kas ve Eklem Hastalıkları mdülünde Artritler ile Rmatid Artrit ve Ankilzan Spndilit eğitimlerinin öncelikli yer alması sağlanmıştır. 10

13 b. Birinci Basamak Ön Tanı Frmları Rmatid artrit ve ankilzan spndilit için Birinci Basamak Ön Tanı Frmları luşturularak hayata geçirilmiştir. c. Birinci Basamak RA ve AS Kanıta Dayalı Rehber Çalışmaları Birinci basamakta rmatid artrit ve ankilzan spndilit hastalıklarının daha etkin ve verimli takip edilebilmesi adına rehber çalışmaları yayımlanmıştır. 11

14 Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Perspektifinden İş Gücü Kayıpları Yürütme Kurulu Prf.Dr.Salih Pay Gülhane Askeri Tıp Akademisi Rmatlji B.D. Prf.Dr.Yaşar Karaaslan Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Rmatlji B.D. Prf.Dr.Şebnem Ataman Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Tıp Fakültesi Rmatlji B.D. Prf.Dr.Hatice Bdur Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi FTR A.D Dr.Hınç Yılmaz Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Hastane Yöneticisi Dr.Engin Tutkun Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr.Oğuzhan Özkan Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr.Ertuğrul Eğin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ersy Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Plitikaları Derneği Başkanı Çalışmaya Destek ve Paylaşım Tplantısı Katılımcıları Uzm.Dr.Hasan Çağıl Sağlık Bakanlığı Müsteşar Danışmanı Dr.İsmail Kaya Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Özellikli Hizmetler Daire Başkanı Dr.Ayşegül Gençğlu Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Dr.Salih Çalık İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi Yöneticisi Dr.Özkan Kaan Karadağ İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi Uzm.Dr.Fikri Ak Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyn Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Adnan Ağır İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Dr.İsmail Saygılı MAN Türkiye Fabrikası İş Yeri Hekimi 12

15 Çalışma Metdljisi Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi himayesinde üç adet yürütme kurulu tplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu tplantılar; 1- Planlama Tplantısı Yürütme kurullarında yapılması planlanan çalışma ve araştırmaları yürütmek üzere çalışma grupları ve knuları luşturulmuştur; I. Çalışan İşçilerde Kas ve İskelet Hastalıklarının Tespiti Araştırma Grubu (Prf.Dr.Salih Pay, Prf.Dr.Yaşar Karaaslan, Prf.Dr.Şebnem Ataman, Prf.Dr.Hatice Bdur, Mehmet Ersy) II. Elle Taşıma Yönetmeliği ve Öneriler Çalışma Grubu (Dr.Hınç Yılmaz, Dr.Engin Tutkun, Dr.Oğuzhan Özkan, Adnan Ağır, Dr. İsmail Saygılı, Mehmet Ersy) 2- Değerlendirme Tplantısı Çalışma grupları, yürüttükleri çalışmalarla ilgili ilerlemeleri yürütme grubu ile paylaşarak aşağıdaki hususlarda değerlendirmelerde bulunmuştur : Çalışan işçilerde kas ve iskelet sistemi hastalıklarının ülkemizdeki mevcut durumu Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının neden lduğu iş gücü kayıplarının değerlendirilmesi anket çalışma metdljisi aktarımı Prf.Dr.Salih Pay tarafından sunulan Sağlıklı İşgücü Türkiye Rapru sunumu ve genel değerlendirmesi Dr.Engin Tutkun tarafından mevcut Elle Taşıma Yönetmeliği nin değerlendirmesi Dr.İsmail Saygılı tarafından Man Türkiye Fabrikası nda kas ve iskelet sistemi hastalıkları ile diğer hastalıklara dair iş yerinde yapılan iyileştirmeler ve alınan snuçlar sunumu Çalışanlarda iş gücü kayıplarına neden lan kas ve iskelet sistemi hastalıklarından RA ve AS nin önemi hakkında değerlendirmeler 3- Paylaşım ve Genel Değerlendirme Tplantısı Destek veren kurum ve kuruluşların katılımı ile tplantı gerçekleştirilmiştir. Çalışma grupları yapmış ldukları çalışma ve analizleri takdim ederek serbest tartışma biçiminde önerilerini paylaşarak tplantıyı snlandırmışlardır. 13

16 Paylaşım Tplantısı Açılışı Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi nin ev sahipliğinde yapılan paylaşım tplantısının başlangıcında Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Plitikaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ersy tarafından önceki yürütme kurulu çalışmaları ve sn yürütme kurulu çalışması hakkında genel bilgiler verilmiştir. Giriş Türkiye nin de içinde lduğu gelişmiş ve gelişmekte lan ülkelerin en ciddi sağlık srunu krnik hastalıklar ve bu hastalıkların yönetimidir. Afrika kıtasında, özellikle rtalama yaşam ömrünün 46 yaşlarda lduğu Güney Sudan gibi dünyanın az gelişmiş ülkerinde halen bulaşıcı hastalıklarla mücadele ön planda iken bahsetmiş lduğumuz hem finansal hem yönetim açısından refah seviyesinin yüksek lduğu ülkerlerde bulaşıcı lmayan krnik hastalıklar, devletlerin en büyük sağlık tehdidi knumunda bulunmaktadır. Kas ve iskelet sistemi hastalıkları da bulaşıcı lmayan krnik hastalıklar içinde dünyada görülme sıklığı açısından ön sıralarda gelmektedir. Özellikle rmatid artrit ve ankilzan spndilitin hastalar ve sağlık sistemine vermiş lduğu direkt ve dlaylı maliyetler göz önünde bulundurulduğunda, bu hastalıkların multidisipliner bir bakış açısıyla ele alınması kaçınılmazdır. Kas ve iskelet sistemi hastalıklarından kaynaklanan sağlık srunlarının sağlık harcamalarına negatif maliyet etkileri lduğu kadar işten ayrı kalma, erken emekliliğe sebep lma ve bireylerin ruhsal açıdan kendilerini kötü hissetmesine bağlı yaşam knfrlarının azalması önemsenmesi gereken knular larak düşünülmelidir. Türkiye nin genç nüfusu yüksek ve kas gücüne bağlı iş klları yaygın bir ülke lduğu düşünüldüğünde kısa ve rta vadede bu hastalıkların yaygınlaşmasını engelleyecek, iş yeri güvenliğini artıracak, erken tanıyı teşvik edecek ve hastaların bilinçlenmesini sağlayacak çalışmalar ile iyileştirmelerin yapılması ülke sağlık düzeyi ve eknmisi açısından önemlidir. 14

17 Kas ve İskelet Sistemi Hastalıklarının Neden Olduğu İş Gücü Kaybı İle İlgili İşyeri Hekimlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Çalışması Kas ve İskelet Sistemi Hastalıklarının Neden Olduğu İş Gücü Kaybı İle İlgili İşyeri Hekimlerinin Görüşlerinin yansıtıldığı anket çalışması Prf.Dr.Salih Pay tarafından yürütme kurulu üyeleri ve diğer katılımcıları ile paylaşılmıştır. Anket Metdljisi ve Kapsamı Ankara, İzmit ve Knya illerinde bulunan 6 sanayi kuruluşuna önceden randevu alınarak mesai saatlerinde günübirlik randevular gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze yapılan anketler öncesinde; anketin amacı, snuçlarının nasıl kullanılacağı ve anketin sunulacağı kurulun yapısı hakkında işyeri hekimlerine bilgi verilmiştir. Anketin yapılması esnasında; anketin bir örneği işyeri hekimlerine klay takip edebilmeleri için verilmiş, srular anketi gerçekleştiren kişi tarafından açıklanmış ve srulmuş, alınan cevaplar ayrı bir anket frmuna anketi yapan kişi tarafından işlenmiştir. Anketin tamamlanması en az 50 dakika en fazla 85 dakika sürmüştür. Ankete Ankara, İzmit ve Knya illerinde faaliyet gösteren 6 işletmeden tplam 7 işyeri hekimi katılmıştır. Katılan hekimlerden kişisel görüşlerini belirtmeleri istenmiştir. Ankete katılan hekimler srgulanan hastalıklara sahip hasta sayılarını vermişlerdir. Herhangi bir rakam belirtilmemesi durumunda bu hastalığa sahip çalışanın lmadığı kabul edilmiştir. Verilen hasta sayıları, çalışan sayısına ranlanarak hastalığa ait prevalans hesaplanmıştır. Ankete katılan hekimler; 496 Kadın 4491 Erkek Olmak üzere tplam 4987 çalışana hizmet sunmaktadır. 15

18 Çalışma Snuçları Ankete katılan hekimlerin çalıştığı işletmelerin %66.7 sinde sağlık merkezi mevcutken %33.3 ünde muayene dası bulunmaktadır. İşletmelerin üçte birinde labratuvar birimi, altıda birinde radylji birimi bulunmaktadır. Çalışmada yer alan tüm işletmelerde günlük muayene yapılmakta ve aşağıdaki kayıtlar tutulmaktadır. Çalışanların sağlık kayıtları Günlük muayene kayıtları Sevk kayıtları Omurga Hastalıklarının Görülme Sıklığı Çalışmada iş yeri hekimleri araştırmaya knu lan çalışanlarda murga hastalıkları görülme sıklığının rtalama %3,8 lduğunu belirtmişler ve en çk rapr edilen hastalığın da %3,06 ile diskpatiler lduğunu aktarmışlardır. Ankilzan spndilitin görülme sıklığı %0,18 iken bu rakam Türkiye nüfusunda ankilzan spndilitin görülme sıklığı lan %0,49 un altındadır. Omurga Hastalıklarında Muayeneye Çıkma Ankilzan spndilit de dahil lmak üzere murga hastalıklarına sahip çalışanların tamamı 1 yıl içinde sağlık merkezinde veya muayene dasında muayene lmaktadır. 2. ve 3. basamak hastanelere 1 yıl içinde başvurma ranı %45,8 dir. Tüm çalışanlarda ankilzan spndilit %51,5 ile en sık 2. ve 3. basamak hastanelere başvurulan hastalık larak öne çıkmaktadır. 16

19 Ankilzan spndilit hastalığı lan tüm çalışanların %51,5 i iş yeri muayenelerinin dışında 2. ve 3. basamak hastanelere başvurmaktadır. Hastanelere yıllık rtalama başvuru sayısı 2,7 kez larak raprlanmıştır. Omurga Hastalıklarında Muayeneye Bağlı İş Gücü Kayıpları Omurga hastalığı lan çalışanlar iş yerlerindeki sağlık merkezine başvurduklarında rtalama 20 dakika işten ayrı kalmaktadır. Ankilzan spndiliti lan çalışanlarda bu süre 15.8 dakikadır. Omurga hastalıkları lan çalışanlar 2. ve 3. basamak hastanelere başvurduklarında tüm murga hastalıklarında rtalama 1.2 gün işten ayrı kalırken ankilzan spndilit için işten ayrı kalma süresi 1.3 gündür. Ankilzan spndilit hastaları yıllık rtalama 1.3 gün işten ayrı kalmaktadır. Hastalığın prgresynu ve ciddiyeti düşünüldüğünde işten ayrı kalma süresi düşük kalmaktadır. Omurga Hastalıklarında Alınan Raprlar Omurga hastalığı lan çalışanların %61,6 sı iş yerindeki sağlık merkezinden rapr almaktadır. Bu ran ankilzan spndiliti lan çalışanlarda %50 larak gerçekleşmektedir. Tüm murga hastalıklarında çalışanların rtalama rapr süresi 1.8 gün iken ankilzan spndilit için bu süre 0.5 gündür. 2. ve 3. basamak hastanelerden tüm murga hastalıklarına sahip çalışanların %54.5 i rapr almaktadır. Ankilzan spndiliti lan çalışanlarda bu ran %66.7 dir. İstirahat rapr sürelerine bakıldığında ise sırasıyla tüm murga hastalıklarında 5 gün, ankilzan spndilitte 2 gündür. 17

20 Ankilzan spndilit hastaları iş yerinden yıllık rtalama 0.5 gün istirahat rapru alırken bu süre 2. ve 3. basamak hastanelerden alınan raprlarda 2 gündür. Periferik Eklem Hastalıklarının Görülme Sıklığı Çalışmada iş yeri hekimleri araştırmaya knu lan çalışanlarda tüm periferik eklem hastalıkları görülme sıklığının rtalama %3,72 lduğunu belirtmişler ve en çk rapr edilen hastalığın da %3,40 ile tendinit, artralji ve servikal kas ağrısının da içinde lduğu diğer hastalıkların lduğunu aktarmışlardır. Rmatid artritin çalışanlarda görülme sıklığı %0,05 iken bu rakam Türkiye nüfusunda rmatid artritin görülme sıklığı lan %0,50 nin altındadır. Periferik Eklem Hastalıklarında Muayene Sıklığı Rmatid artrit de dahil lmak üzere tüm periferik eklem hastalıklarına sahip çalışanların %83,5 i 1 yıl içinde sağlık merkezinde veya muayene dasında muayene lmaktadır. 2. ve 3. basamak hastanelere 1 yıl içinde başvurma ranı %36,1 dir. Tüm çalışanlarda rmatid artrit %51,5 ile en sık 2. ve 3. basamak hastanelere başvurulan hastalık larak öne çıkmaktadır. Rmatid artrit hastalığı lan tüm çalışanların %51,5 i iş yeri muayenelerinin dışında 2. ve 3. basamak hastanelere başvurmaktadır. Hastanelere yıllık rtalama başvuru sayısı 2,7 kez larak bildirilmiştir. 18

21 Periferik Eklem Hastalıklarında Muayeneye Bağlı İş Gücü Kayıpları Periferik eklem hastalıkları lan çalışanlar iş yerlerindeki sağlık merkezine başvurduklarında rtalama 36.7 dakika işten ayrı kalmaktadır. Rmatid artriti lan çalışanlarda bu süre 15.8 dakikadır. Tüm periferik eklem hastalıkları lan çalışanlar 2. ve 3. basamak hastanelere başvurduklarında tüm periferik eklem hastalıklarında rtalama 1.2 gün işten ayrı kalırken rmatid artrit için işten ayrı kalma süresi 1.3 gündür. Rmatid artrit hastaları yıllık rtalama 1.3 gün işten ayrı kalmaktadır. Rmatid artrit hastalığı için bu sürenin daha uzun lması beklenmektedir. Tüm periferik eklem hastalığı lan çalışanların %49,9 u iş yerindeki sağlık merkezinden rapr almaktadır. Bu ran rmatid artriti lan çalışanlarda %50 larak gerçekleşmektedir. Tüm periferik eklem hastalıklarında çalışanların rtalama rapr süresi 1.3 gün iken rmatid artrit için bu süre 0.5 gündür. 2. ve 3. basamak hastanelerden tüm periferik hastalıklara sahip çalışanların %42 si rapr almaktadır. Rmatid artriti lan çalışanlarda bu ran %66.7 dir. İstirahat rapr sürelerine bakıldığında ise tüm periferik eklem hastalıklarına sahip çalışanlar 2.5 gün istirahat rapru almaktadır. Rmatid artriti lan çalışanlar için bu süre 2 gündür. Rmatid artrit hastaları iş yerinden yıllık rtalama 0.5 gün istirahat rapru alırken bu süre 2. ve 3. basamak hastanelerden alınan raprlarda 2 gündür. 19

22 Sağlık Merkezinde Yapılan Tetkikler Çalışmanın bu kısmında yapılan hesaplamalar sadece iş yeri hekimleri tarafından var larak rapr edilen tetkikler için yapılmıştır. Ortalama Ortalama Ortalama Ortalama Tam kan say m Sedimentasyn h z Alkalen fsfataz Direk radygrafi Omurga hasta klar Omurga hasta klar Omurga hasta klar Omurga hasta klar Yap lan hasta yüzdesi 32.5 Yap lan hasta yüzdesi 35.0 Yap lan hasta yüzdesi 12.5 Yap lan hasta yüzdesi 20.0 Y ll k i lem miktar (adet) 0.5 Y ll k i lem miktar (adet) 0.4 Y ll k i lem miktar (adet) 0.3 Y ll k i lem miktar (adet) 0.2 Periferik eklem hasta klar Periferik eklem hasta klar Periferik eklem hasta klar Periferik eklem hasta klar Yap lan hasta yüzdesi 32.5 Yap lan hasta yüzdesi 35.0 Yap lan hasta yüzdesi 12.5 Yap lan hasta yüzdesi 20.0 Y ll k i lem miktar (adet) 0.5 Y ll k i lem miktar (adet) 0.4 Y ll k i lem miktar (adet) 0.3 Y ll k i lem miktar (adet) 0.2 C reaktif prtein Rmatid faktör Kreatinin kinaz Omurga hasta klar Omurga hasta klar Omurga hasta klar Yap lan hasta yüzdesi 40.0 Yap lan hasta yüzdesi 25.0 Yap lan hasta yüzdesi 12.5 Y ll k i lem miktar (adet) 0.4 Y ll k i lem miktar (adet) 0.3 Y ll k i lem miktar (adet) 0.3 Periferik eklem hasta klar Periferik eklem hasta klar Periferik eklem hasta klar Yap lan hasta yüzdesi 40.0 Yap lan hasta yüzdesi 25.0 Yap lan hasta yüzdesi 12.5 Y ll k i lem miktar (adet) 0.4 Y ll k i lem miktar (adet) 0.3 Y ll k i lem miktar (adet) 0.3 Elle Taşıma Yönetmeliği İnceleme ve Değerlendirme Çalışması Elle Taşıma Yönetmeliği ve Öneriler Çalışma Grubu, birinci ve ikinci yürütme kurullarının yapıldığı tarihlerde yürürlükte lan tarihli Elle Taşıma Yönetmeliği hakkında değerlendirmelerine devam ederken, Çalışma ve Ssyal Güvenlik Bakanlığı tarihinde yeni Elle Taşıma Yönetmeliği ni resmi gazetede yayınlamış ve yürürlüğe kymuştur. Bu tarih itibariyle çalışmalarını tekrar gözden geçiren çalışma grubunun gözlem ve değerlendirmeleri, Dr.Engin Tutkun tarafından yürütme kuruluna aktarılmıştır. Yeni Yönetmelik ve Beklentiler 2004 yılında yayınlanan yönetmelik ile 2013 tarihinde yayınlanan yönetmelik arasında ciddi bir fark bulunamamıştır. Bundan yla çıkarak Elle Taşıma Yönetmeliği ile ilgili Türkiye için daha faydalı lması adına bazı öneriler ve iyileştirmeler önerilmiştir. 20

23 MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; a) 6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine dayanılarak, b) Avrupa Birliğinin 29/5/1990 tarihli ve 90/269/EEC sayılı Knsey Direktifine paralel larak hazırlanmıştır. Madde 3 ün b bendi ile ilgili larak ilgili dkümanın incelenerek AB ile uyum çerçevesinde Türkiye ile uyumlu hale getirilmesi yararlı lacaktır. MADDE 6 (1) İşveren, yükün elle taşınmasının kaçınılmaz lduğu durumlarda; a) İşin mümkün lduğu kadar sağlık ve güvenlik şartlarına uygun yapılabilmesi için işyerinde gerekli düzenlemeleri yapar. Madde 6 nın a bendi tamamen muğlak ifadeler içermekte lup tanımların net ifadelerle bilimsel larak ifade edilmesi ve uygulanabilir lması gerekmektedir. Yükle İlgili Risk Faktörleri 1. Yükün özellikleri Yük; Çk ağır veya çk büyükse, Kaba veya kavranılması zrsa, Dengesiz veya içindekiler yer değiştiriyrsa, Vücuttan uzakta tutulmasını veya vücudun eğilmesini veya bükülmesini gerektiren bir knumdaysa, Özellikle bir çarpma halinde yaralanmaya neden labilecek yğunluk ve şekildeyse, elle taşınması, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden labilir. 21

24 İş; 2. Fiziksel güç gereksinimi Çk yrucu ise, Sadece vücudun bükülmesi ile yapılabiliyrsa, Yükün ani hareketi ile snuçlanıyrsa, Vücut dengesiz bir pzisynda iken yapılıyrsa, bedenen çalışma şekli ve harcanan güç, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden labilir. 3. Çalışma rtamının özellikleri Çalışılan yer, işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise, Zeminin düz lmamasından kaynaklanan düşme veya kayma tehlikesi varsa, Çalışma rtam ve şartları, çalışanların yükleri güvenli bir yükseklikte veya uygun bir vücut pzisynunda taşımasına uygun değil ise, İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farkı varsa, Zemin veya üzerinde durulan yer dengesiz ise, Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değil ise, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskini artırabilir. 4. İşin gerekleri Aşağıda belirtilen çalışma şekillerinden bir veya birden fazlasını gerektiren işler bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden labilir. Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmalar, Yetersiz ara ve dinlenme süresi, Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri, İşin gerektirdiği, çalışan tarafından değiştirilemeyen çalışma tempsu. 22

25 Yönetmeliğin en kritik ve yönlendirici lması gereken yeri Ek-1 bölümüdür. Ancak bakıldığında yönetmeliğin bu bölümündeki maddelerin tamamı muğlak ifadelerden luşmakta ve net tarifler içermemektedir. Her bir maddenin net birimlerle ve ifadelerle luşturulması elzemdir. Bununla birlikte cinsiyete, by-kil ranına, ergnmik değerlendirmelere göre uluslararası kabul görmüş tanımlar incelenip Türkiye şartlarına uyarlanabilir. Paylaşım Tplantısı Genel Değerlendirme 2011 yılından itibaren rmatid artrit ve ankilzan spndilit başta lmak üzere kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tanısı, tedavisi, takibi ve seyrini kapsayan iyileştirmeler ve düzenlemelerin teşvik edilmesini kapsayan bu çalışmalar silsilesinin kapanış tplantısı Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Plitikaları Derneği nde gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırmalar ve çalışmaların paydaşlarca tartışıldığı ve yrumlandığı tartışma bölümünde çalışmaya ciddi değer katacak yrumlar ve düşünceler yürütme kurulunda paylaşılmıştır. Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının iş gücüne etkilerinin araştırıldığı çalışma ve Elle Taşıma Yönetmeliği nin sn durumuna göre yapılan tartışmalar snrası atılması gereken adımlar da belirlenmiştir. Araştırma Snucu ve Yrumlar Tüm dünya geneline bakıldığında kas ve iskelet sistemi hastalıkları en sık görülen hastalıklardandır. 23

26 Avrupa da 100 milyn kişiyi etkiliyr AB de 40 milyndan fazla çalışanı etkiliyr AB de iş gücü kayıplarının %49 u kas ve iskelet sistemi hastalıkları nedenli Kas ve İskelet Sistemi Hastalıklarına Sahip Çalışanların Durumu Bireylerin beyanlarına göre yapılan bir araştırmada TÜİK verileri de göstermektedir ki; Türkiye de 15 yaş üstü bireylerde krnik hastalık srunu yaşayan bireylerin %12.8 i bel bölgesi kas ve iskelet sistemi prblemlerine, %9.1 i de rmatizmal eklem hastalıklarına sahiptirler. Özellikle çalışan bireylerde iş yeri şartları, çalışma saatleri, işin içeriği ve bireyin daha önceki sağlık durumu gibi knular kas ve iskelet sistemi hastalıklarının görülme sıklığını ve prgresynunu etkilemektedir. 14 Türkiye Erişkin Yaş Grubunda En Sık Görülen Hastalıklar TÜİK 12 %13,2 %12, %9,1 %14,8 %7,7 6 %6, Hipertansiyn Bel bölgesi ve Rmatizmal Ülser Diyabet iskelet sistemi eklem hastalığı 24 prblemleri

27 Bu veriler ışığında yürütme kurulları kapsamında yapılan iş yeri hekimi anket çalışması snuçları değerlendirildiğinde çarpıcı snuçlar rtaya çıkmaktadır. Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının prevelansı Türkiye rakamları ile karşılaştırıldığında hem murga hastalıkları hem de periferik eklem hastalıkları kırılımında düşük çıkmaktadır. Kısaca belirtilmesi gerekirse bu hastalıklara sahip bireyler çalışmanın yapıldığı sektörlerde yk denecek kadar azdır. Hastalar tercih etmiyr ve edilmiyrlar? İşlerine devam edemiyr veya ettirilmiyrlar? Hastalıklarını gizliyr ve tedavilerini kendi lanaklarıyla sürdürüyrlar? İstirahat Süreleri Çalışmanın kritik snuçlarından bir tanesi de kas ve iskelet sistemi hastalıklarına sahip çalışanların istirahat süreleridir. Yapılan başka bir araştırmanın snuçlarına göre Avrupa ülkeleri arasında Türkiye de çalışan rtalama istirahat süresi 4.6 gün iken haftalık rtalama çalışma süresi 52.9 saat çıkmıştır. Türkiye bu açıdan istiraharat günü larak en düşük sayılara sahipken haftalık çalışma saatlerinde en fazla çalışılan ülke larak görülmektedir. Çalışan Ortalama İstirahat Süresi Haftalık Ortalama Çalışma Süresi Türkiye İngiltere Almanya Rmanya Fransa Macaristan Plnya Çek Cumhuriyeti Bulgaristan

28 Rmatid artrit ve ankilzan spndilit gibi kas ve iskelet sistemi hastalıklarına sahip bireylerin istirahat sürelerine de bakıldığında süreler düşük görünmektedir. Özellikle bu hastalıkların prgresynu ve takibinin önemi düşünülecek lursa az lan istirahat süreleri bazı yrumları da beraberinde getirmektedir. Rmatid artrit ve ankilzan spndilit gibi hastalıkların hafif frmuna sahip bireyler çalışmaktadır? İşveren baskı yapmaktadır? Hasta işini kaybetme krkusu ile hareket etmektedir? 7 gün ve üzeri istirahatler SGK tarafından ödendiği için dikkate alınmayan istirahat kayıtları vardır? Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi 2011 yılında başlatılan ve 2012 yılında tamamlanan yürütme kurullarının snunda vurgulanan rmatid artrit ve ankilzan spndilit gibi kas ve iskelet sistemi hastalıklarının birinci basamaktan itibaren tanı ve tedavisinin hastalara başlanarak takip altına alınması knusu bu çalışma snunda da iş yeri hekimlerinin süreçteki önemini rtaya kymaktadır. Özellikle önceki yürütme kurulu snrasında ciddi bir halk sağlığı srunu lan bu hastalıkların birinci basamakta farkındalığının artırılması için Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Aile Hekimliği 2. Aşama Uyum Eğitimleri nde kas ve iskelet sistemi hastalıklarının eğitimlerini müfredata dahil etmesi önemli bir kilmetre taşı lmuştur. Hastalık Yükü Çalışma snucunda kas ve iskelet sistemi hastalıklarının dğrudan ve dlaylı maliyetlerine bakıldığında ülke eknmisine ciddi bir yük getirdiği gerçeği rtaya çıkmaktadır. Özellikle istirahat süreleri, hastalık görülme sıklık ranlarının Türkiye rtalamalarının altında kalması iki snucu rtaya çıkarmaktadır. 26

29 Birinci larak, elde edilen veriler ışığında çıkan maliyetlerin dışında gizli maliyetler de vardır. Özellikle hastalar kendi imkanları ile hastalıklarını gizleyip tedaviye devam ediyr ihtimali düşünülecek lursa kayda alınmayan bir maliyetten söz edilebilir. İkincisi; bu hastalıklara sahip bireyler çalışma imkanlarına sahip değiller veya erken emeklilik durumları rtaya çıkıyrsa ülke ve aile eknmisine katkı sağlayamamanın verdiği negatif etkiler vardır. Yürütme Kurulu Plitika Önerileri 1. Tanı ve Tedaviye Yönelik Öneriler Bu çalışma snrası birinci basamakta özellikle rmatid artrit ve ankilzan spndilit gibi hastalıkların daha verimli takip edilebilmesi için frmlar hazırlanabilir ve kullanıma açılabilir. Hazırlanacak frmun basit, uygulanabilir ve snuca hitap eden frmatta hazırlanması önemlidir. Bu çalışma snrasında da iş yeri hekimlerinin rmatid artrit ve ankilzan spndilit gibi kas ve iskelet sistemi hastalıklarına sahip çalışanları daha verimli ve sağlıklı takip etmeleri adına çalışmalar ve düzenlemeler yapılmalıdır. Birinci basamakta tedavi imkanları artırılmalıdır. 2. ve 3. basamağa sevk ihtiyacı azaltılmalıdır. İş yeri hekimleri ile birinci basamakta görev yapan aile hekimlerinin bilgi ve beceri düzeylerini artırmaya devam edilmelidir. 2. Hastalık Yükünü Azaltmaya Dair Öneriler Bu çalışma snuçlarını anlamlı hale getirmek ve devamını sağlamak adına kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tedavilerinin yapıldığı kliniklerde hastaların beyanlarına dayanan bir çalışma yapılması ve snuçlarının araştırılması faydalı lacaktır. Hem günümüzde hem de gelecekte kas ve iskelet sistemi hastalıklarının düzenli takibi, bireylerin tpluma ve iş imkanlarına kazandırılması knusu tüm paydaşlarca sahiplenilmelidir. 27

30 3. Elle Taşıma Yönetmeliği ve Yönergeler İçin Öneriler Türkiye açısından bakıldığında; hızla büyüyen eknmi ve gelişen iş alanları, çalışma knusu lan kas ve iskelet sistemi hastalıklarının izlenmesi açısından da snuçlar dğurmaktadır. Devlet tarafından işveren ve işçi gözetimi yapılarak yönetmeliklerin dünya ve AB standartlarında detaylandırılmış ve uygulanabilir larak yayınlanması elzemdir yılı Elle Taşıma Yönetmeliği ne ek larak hazırlanacak iş yerinde çalışanların çalışma düzenlerini ve iş yapış şekillerini betimleyecek şekilde yönergelerin hazırlanması da knunun ele alınması açısından ciddi bir gelişme lacaktır. İş yerlerinde çalışanları değerlendirirken birçk faktörü göz önünde bulundurmak, işçinin antrpmetrik değerlendirmesini yapmak, işin parametrelerini ölçmek ve işçinin işe uygunluğunu değerlendirmek, çalışma yönergelerini işe başlangıçta ve belirli periytlarla işçilerle paylaşmak, knuya özel eğitimlerle işçileri bilinçlendirmek kritik rl ynamaktadır. Yönerge Örneği (HSE-UK) Ergnmik Prensip Eklemler nötral pzisynda lmalıdır Taşınan ağırlık vücuda yakın lmalıdır Öne eğilme ve zrlanma engellenmeli Yapılacak düzenlemelerin snucunda standartları lan, ülke eknmisine sürdürülebilir katkı sağlayan ve hastalık yüklerini minimize eden bir mdele sahip lmak hedeflenmelidir. 28

31 Kapanış Yürütme kurulu tplantısı kapanışında Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Plitikaları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ersy tarafından bütün paydaşlara katkılarından dlayı teşekkür knuşması yapıldı. Tplantı esnasında alınan ntların ileride yapılması planlanan çalışmalara ışık tutacağı belirtildi. Ülke açısından faydalı bir kaynak lacağı düşünülen yürütme kurullarının çalışmaları ve snuçlarının bir rapr haline getirildikten snra paydaşlar ve kamuyu ile paylaşılacağı aktarıldı. 29

32 Kaynakça Malhan S, Pay S, Ataman Ş ve ark. Clin Exp Rheumatl 2012; 30(2): Harringtn, JM, Carter JT, Birrel, L and Gmpertz D (1998) Surveillance case definitins fr wrk-related upper limb pain syndrmes Occupatinal and Envirnmental Medicine, v55, 4: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Sağlık Araştırması, 2012 Pay S, Krnik Hastalık Yönetimi Perspektifinden Rmatid Artrit ve Ankilzan Spndillit Maliyet Çalışması, 2012 U.S. Department f Health and Human Services The 2009 ageing reprt : Ecnmic and budgetary prjectins frt he EU-27 Member States ( ) Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Krnik Hastalıklar Rapru Sluiter, J.K., Visser, B. & Frings-Dresen, M.H.W. (2000) Cncept guidelines fr diagnsing wrk-related musculskeletal disrders: the upper extremity. Crnel Institute f Occupatinal and Envirnmental Health, Amsterdam Medical Center, University f Amsterdam, The Netherlands Kalder Dergisi, Yaşlanan Nüfus ve Sağlık Srunları Akalın, E Firestein, S.Garry. Etilgy f Rheumatid Arthrtisi. Kelly s Textbk f Rheumatlgy. 8th ed.b.saunders (2008) Onen F, Akar S, Birlik Metal., J Rheumatl 2008; 35(2): Eurpean Agency fr Safety and Health at Wrk, https://sha.eurpa.eu/fp/turkey/tr/publicatins/shayayin/cv_kasiskelethastaliknlenmesi.pdf MERCER-Pan-Eurpean Emplyee Health Benefits Issues Survey 2008 Musculskeletal Disrders and the Turkish Labur Market 2010 Bnen A anda Mau W. Clin Exp Rheumatl 2009; 27 (Suppl. 55): S112-S117 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği, Çalışma ve Ssyal Güvenlik Bakanlığı, 2013, 30

33 31

34 30

35 31

36 Bu rapr AbbVie nin kşulsuz desteği ile hazırlanmıştır.

SAĞLIKLI YAŞLANMA VE KRONİK HASTALIKLAR FARKINDALIK PROJESİ

SAĞLIKLI YAŞLANMA VE KRONİK HASTALIKLAR FARKINDALIK PROJESİ SAĞLIKLI YAŞLANMA VE KRONİK HASTALIKLAR FARKINDALIK PROJESİ Önsöz Bu çalışma, Kanıta Dayalı Tıp Derneği (KDTD) tarafından Türkiye nin sağlık statüsünü yükseltmeye katkıda bulunmak amacıyla Sağlıklı Yaşlanma

Detaylı

Doğuş Otomotiv* Etik Kod

Doğuş Otomotiv* Etik Kod Dğuş Otmtiv* Etik Kd Ekim 2012 v1.0 İşimizi yaparken en dğru kararları vermek Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi *Dğuş Otmtiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Dğuş Ot Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal

Detaylı

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir.

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir. 17 PROJENİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM SİSTEMİ 17.1 GİRİŞ Bu bölüm, Türkiye nin yürürlükteki kanunları ve yönetmeliklerine ve ayrıca Kredi Kuruluşları nın Bölüm 1.3.2 de belirtilen gerekliliklerine uygun

Detaylı

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ ISTANBUL TİCART DASI MİKRKRDİ MDLİ YLUYLA YKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNĞİ Prje Krdinatörü Prf. Dr. sfender Krkmaz Prje Grubu Üyeleri Yard. Dç. Dr. Burhan Balğlu Yard. Dç. Dr. Kutluk Kağan Sümer

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL SEKTÖRÜNDE 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Bitirme Projesi Berkin MUTLU 131101016 Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği Danışman Yrd. Doç.

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ERGONOMİK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ERGONOMİK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE ERGONOMİK FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Doktora Tezi Araştırma Görevlisi Arzu İLÇE DANIŞMAN Prof. Dr. Alev DIRAMALI İZMİR 2007 II ÖNSÖZ

Detaylı

ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTELERİNİN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MODELLEMESİ

ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTELERİNİN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MODELLEMESİ ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTELERİNİN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MODELLEMESİ Editörler Uzm. Dr Oğuz SARIYILDIZ Dr. Serdar MERCAN Yazarlar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ İÇİNDEKİLER 3 MESLEKİ KAS İSKELET HASTALIKLARINDAN KORUNMA VE ERGONOMİ EMEL ÖZCAN, NUR KESİKTAŞ 8 MESLEKSEL KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI NAZMİ BİLİR 12 KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARININ ÜLKEMİZDEKİ

Detaylı

ULUSAL D YABET STRATEJ S

ULUSAL D YABET STRATEJ S 2010-2020 ULUSAL D YABET STRATEJ S SONUÇ DOKÜMANI Paydaşlar Koordinasyon Kurulu D 2020 Vizyon ve Hedefler projesi, aşağıda isimleri, soyadlarının alfabetik sıralamasına göre belirtilmiş bilim insanlarından

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] Yeni Kararlar 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR AD NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknlji

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

Arnavutköy ün önümüzdeki beş yılını şekillendirecek stratejik plan çalışmasını yoğun bir emeğin sonunda hazırlamış bulunmaktayız.

Arnavutköy ün önümüzdeki beş yılını şekillendirecek stratejik plan çalışmasını yoğun bir emeğin sonunda hazırlamış bulunmaktayız. BAŞKAN DAN Sevgili hemşehrilerim, İstanbul un çiçeği burnunda ilçelerinden Arnavutköy, kurulalı henüz birkaç yıl lmasına rağmen, bütün Türkiye nin daklandığı bir büyük çekim merkezi hâline geldi. Bundan

Detaylı

Türkiye sağlık sektörü raporu

Türkiye sağlık sektörü raporu Türkiye sağlık sektörü raporu Sürdürülebilir ve kaliteli bir sağlık sektörü için genel bakış ve potansiyel iyileştirme alanları Haziran 2012 İçindekiler Grafikler Listesi...i Şekiller Listesi...ii Tablolar

Detaylı

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME EKONOMiK YAKLAŞlM 303 ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME Harun TANRIVERMiS*, * GİRİŞ Çvre kirliliği, insanların yapay larak dğal dengeye

Detaylı

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN

POLİTİKA DOKÜMANI KADIN T.C. BAŞBAKANLIK KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİTİKA DOKÜMANI KADIN ve SAĞLIK 2008, ANKARA Bu politika dokümanı, Türkiye de kadınların sağlık alanındaki durumunu analiz etmektedir. Doküman, KSGM tarafından

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NUN SAĞLIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NUN SAĞLIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ I YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU NUN SAĞLIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bitirme Projesi Z. Edibe YÜCE 131101484 Bölüm: İş Sağlığı

Detaylı

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar

Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm: 21. Yüzyılın Getirdiği Fırsatlar Modern Türkiye, bebek ve çocuk ölümlerini azaltma ve anneleri doğumda koruma gibi alanlarda önemli başarılar kaydetmiştir. Bulaşıcı hastalıkların

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE BİLİNÇLENDİRME VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE BİLİNÇLENDİRME VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ SÖZLÜ BİLDİRİLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE BİLİNÇLENDİRME VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Makina Müh.Çiğdem ÜNAL Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli okuyucular,

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı. Değerli okuyucular, Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 609 ŞUBAT 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar Semra AYTEMİZ A. Sabit YÖNEY Aslıhan KÖKER Canan

Detaylı

SAYI: 37 YIL: 8 OCAK-ŞUBAT-MART 2008 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI: 37 YIL: 8 OCAK-ŞUBAT-MART 2008 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 37 YIL: 8 OCAK-ŞUBAT-MART 2008 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ bu sayıda 4 20 ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞININ KORUNMASINDA HOLİSTİK TÜMELCİ YAKLAŞIM Prof.

Detaylı

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013 Abstracts doi: 0.399/tahd.4.00079 Türk Aile Hek Derg 04; 8 (): 79-09 TAHUD 04 4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri i 07-0 Kasım 03 Abstracts presented at the 4th FamilyMedicine Research Days November

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Hem. İlknur TAŞÇIOĞLU

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Hem. İlknur TAŞÇIOĞLU T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ VE LÜLEBURGAZ 82. YIL DEVLET HASTANELERİNDE

Detaylı

ÜNİTE 14 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. Metin DAĞDEVİREN HEDEFLER RİSK DEĞERLENDİRME

ÜNİTE 14 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Doç. Dr. Metin DAĞDEVİREN HEDEFLER RİSK DEĞERLENDİRME RİSK DEĞERLENDİRME İÇİNDEKİLER Risk Değerlendirme Temel Kavramlar Risk Değerlendirme Süreci Risk Değerlendirme Ekibi ve Dokümantasyon Risk Değerlendirme Uygulaması İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Doç. Dr. Metin

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI

KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KAHRAMANMARAŞ IN TEMEL SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN TÜRKİYE İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÖKKEŞ ARSLAN ŞEREFOĞLU YÜKSEK

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı

Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı Ulusal İ ş S a ğ l ı ğ ı ve G ü ve n l i ğ i Politika Belgesi - III ve Eylem Planı 2014-2018 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi - III ve Eylem Planı 2014-2018 Yayına Hazırlayan T.C. Çalışma

Detaylı