OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri"

Transkript

1 OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri Baskõ 7

2 İçerik Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu İçerik 1. Sisteme Genel Bakõş... 4 Sistemin Mimari Yapõsõ... 4 Kontrol Panelleri... 4 Ayrõk Tuştakõmlarõ... 4 Bölge Genişletme Modülleri... 5 PC-Com Modülü Kurulum... 6 Kurulum Sõralamasõ... 6 Kontrol Paneli... 6 Montaj... 6 Kontrol Panelinin Kablolanmasõ... 6 Kontrol Paneli PCB Şemasõ... 7 Aygõtlarõn Veri Yoluna Bağlanmasõ... 8 Veri Yolu Kablo Bağlantõlarõõ... 8 Kablo Uzaklõklarõ... 8 Voltaj Düşmesine Karşõ Yöntemler... 9 Güç Kaynağõ Kurulumu... 9 Ayrõk Tuştakõmlarõnõn Kurulumu Tuştakõmõ Şemalarõ Ayrõk Tuştakõmõ Bağlantõlarõ Ayrõk Tuştakõmõ Adresleri Tuştakõmõ Bölgeleri Tuştakõmõ Çõkõşlarõ Tuştakõmõ Hoparlör Çõkõşõ (sadece LCDL/LCDLP ) Ayarlanabilir Arka Aydõnlatma Tuştakõmõ Kapak Sabotajõ Ayrõk Bölge Artõrõm Kartõ Modülleri Ayrõk Artõrõm Kartõ Şemasõ Bölge Artõrõm Kartõ Kablo Bağlantõlarõ Ayrõk Artõrõm Kartõ Adresleri Ayrõk Artõrõm Kartõ Bölgeleri Bölge Artõrõm Kartõ Çõkõşlarõ Bölge Artõrõm Kartõ Hoparlör Sürücüsü Yerel Bölge Artõrõm Modülü Yerel Artõrõm Kartõ Şemasõ Yerel Artõrõm Kartõ Bölgeleri Yerel Bölge Artõrõm Kartõ Kurulumu Bölge Bağlantõlarõ Normalde Kapal õ(nc) Normalde Açõk (NO) Tek EOL - N/C & N/O (Hõrsõzlõk) Tek EOL - N/O (Yangõn) Tek EOL - N/C Tek EOL - O/C (Açõk Devre) Sabotaj Tek EOL S/C (Kõsa Devre) Sabotaj Çift EOL Bölge Çiftleme Çift Kutup Kablolu Duman Dedektörü Hoparlör/Zil Bağlantõlarõ Hoparlör İşlemi Siren/Zil İşlemi Siren/Hoparlör Denetleme Telefon Hat Bağlantõsõ Panel Çõkõşlarõ Çõkõş Kablolama Çõkõş Denetleme Hazõrlama & Sorun Giderme Hazõrlama Sorun Giderme Güç Arõzalarõ Ayrõk Tuştakõmlarõ Ayrõk Genişletme Bölgeler Servis Hatalarõ Komünikatör İşlem Kontrol Panelini Programlama...21 Giriş Fabrikasyon Ayarlarõ...21 Sayõsal Verinin Görülmesi(LED Tuştakõmõ)...21 Metin Programlama (sadece LCD)...21 Program Menüleri Bölgeleri Programlama Bütün Bölge Seçenekleri! Bölge Tipi!!...24 Bölge Kablolama!"...25 Bölge Özellikleri 1!#...25 Bölge Özellikleri 2!$...26 Bölge Özellikleri 3!%...26 Bölge Özellikleri 3 (Key Switch)!&...27 Bölge Bölmeleri & Gruplarõ!'...27 Bölge Metni (sadece LCD)!'...27 Bölmeleri Programlama Bölme Çõkõş Gecikmesi " Bölme Giriş Gecikmesi1 "!...29 Bölme Giriş Gecikmesi 2 ""...29 Bölme İletişim Gecikmesi "#...29 Bölme Siren Gecikme Süresi "$...29 Bölme Siren Çalma Süresi "%...29 Bölme Seçenekleri "&...29 Bölme Oto Kur/Çöz Seçn. "'...30 Ekipman Alanlarõ "(...30 Global Seçeneklerin Programlanmasõ Sistem Zamanlayõcõlarõ # Sistem Sayaç/Seviyeleri #!...33 Sistem Kontrol Zamanlayõcõlarõ #"...34 Sistem Seçenekleri 1 ##...34 Sistem Seçenekleri 2 #$...34 Sistem Seçenekleri 3 #%...34 Donanõm Seçenekleri #&...35 İlave Giriş Seçenekleri #'...35 Çeşitli Seçenekler 1 #(...36 Çeşitli Seçenekler 2 #)...36 Ayrõk Tuştakõmõ Programlama Tuştakõmõ Seçenekleri 1 $ Tuştakõmõ Seçenekleri 2 $!...39 Tuştakõmõ Seçenekleri 3 $"...39 Tuştakõmõ Seçenekleri 4 $#...40 Ayrõk Artõrõm Kartlarõnõn Programlanmasõ Bölme Arttõrõm Kartõ % Artõrõm Kartõ Tonlarõ %!...42 Artõrõm Kartõ Ses Seviyesi %"...42 Sistem Çõkõşlarõ Programlama Panel Çõkõşlarõ & Hõzlõ Format Kanallarõ &!...45 Artõrõm Kartõ 1 Çõkõşlarõ &"...45 Artõrõm Kartõ 2 Çõkõşlarõ &#...45 Artõrõm Kartõ 3 Çõkõşlarõ &$...45 Tuştakõmõ Çõkõşlarõ &%...45 Çõkõş Gruplarõ vetipleri Çõkõş Özellikleri...47 Komünikatorün Programlanmasõ Komünikatör Seçenekleri ' AHM 1 Komünikatör Menüsü '!...51 Telefon Numarasõ '! Abone Kodu '!-!...52 Protokol Tipi '!-"...52 Çevirme Girişimleri '!-#...52 Bölme Seçenekleri '!-$...53 Raporlama Seçenekleri '!-%...53 Darbeli Format Seçenekleri '!-&...53 HõzlõFormat Raporlama Kanallarõ '!-'...54 Protokol Seçenekleri '!-(...54 AHM 2 Komünikatör Seçenekleri '"...54 Hõzlõ Format Düzelme Kanallarõ '#...55 Hõzlõ Format Açõk/Kapalõ Kanallar '$...55 Çağrõ Bekleme Sõrasõ İptal '%...55 Program Kontrol Listesi INS159-7

3 Premier 412/816/832 Installation Manual İndirme Seçeneklerini Programlama...57 İndirme Menüsü '& İndirme Seçenekleri '& İndirme Geri Arama Numarasõ '&-! İndirme Şifresi '&-" İndirme Arama Girişimleri '&-# İndirme Çalma Sayõsõ '&-$ Raporlama Kodlarõnõn Programlanmasõ...58 BölgeAlarm/Düzelme Kodlarõ '' Bölge Bypass/Bypass-yok Kodlarõ '( Bölge-yok Alarm/Düzelme Kodlarõ ') Contact ID ve SIA Kodlarõ Kullanõcõlarõ Programlama...60 Kullanõcõ Programlama ( Kullanõcõ Seçenekleri1 (! Kullanõcõ Seçenekleri 2 (* Kullanõcõ Seçenekleri 3 (# Kullanõcõ Metni (sadece LCD) ($ Standart Kullanõcõlarõ Programla (% Kullanõcõlarõn Fabrikasyon Ayarlarõ (& Sistem Testleri & Araçlarõ...65 YürütmeTesti ) Hoparlör & Çõkõşlarõn Testi )! Test Aramasõ Yap )" Uzaktan/Mühendislik Erişimi Etkin )# Geri Arama Başlat )$ Saati Programlama )% Tarihi Programlama )& Metin Programlama(LCD) )' Son 100 Olayõ Yazõcõdan Çõkart )( Mühendis ModundanÇõkõş )) Alarm Sisteminin Çalõşmasõ Giriş...67 Sistemin Kuruluma Hazõr Durumunun Kontrolü Away Kurma (Tam Kurma) Stay Kurma (Kõsmi Kurma) Kurma Sürecinin İptali Giriş Sõrasõnda Çözmek Giriş Durumunda Değilken Çözmek Bir Alarmdan Sonra Paneli çözmek Oto Stay Kurma (Kõsmi Kurma) Gecikmeli Bölgeyi Stay (kalmak) konumda Ani Bölge Çevirme 67 Bölmelerin Kurulmasõ ve Çözülmesi...68 Bölmelerin Away Kurulumu (Tam Kurma) Bölmelerin Stay Kurulumu (Kõsmi Kurma) Bölmelerin Çözülmesi Bölme Değiştirmek Bölgelerin Bypass Edilmesi...70 Bölgelerin Manuel olarak Bypass Edilmesi Bölgelerin Bypasslarõnõn Kaldõrõlmasõ Grup Bypass Hõzlõ Bypass ve Kurma Alarmlarõn Resetlenmesi...71 Son Alarm Kaydõ...71 Servis Hatalarõ...72 Chime (Çan) Sesini Aç ve Kapa...72 Kullanõcõ Kodlarõnõ Değiştirme...72 Kayõt Görme(sadece LCD)...73 İletişimi İptal Et Ayrõntõlar Kontrol Paneli...74 Ayrõk Tuştakõmlarõ...74 Ayrõk Bölge Genişletme...73 Yerel Bölge Genişletme...74 Güvenlik Notlarõ...74 Avrupa Standartlarõ...75 Garanti Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu İçerik Sisteme Genel Bakõş Kurulum Kontrol Paneli PCB Şemasõ Tuştakõmlarõnõn Kurulumu Bölge Bağlantõlarõ Siren/Zil, Telefon ve Panel Çõkõşlarõ Hazõrlama & Sorun Giderme Programlama Menüleri Bölgeleri Programlama Bölmeleri Programlama Global Seçeneklerin Programlanmasõ Tuştakõmlarõnõn Programlanmasõ Bölge Artõrõm Kartlarõnõn Programlanmasõ Sistem Çõkõşlarõnõ Programlama Komünikatörün Programlanmasõ İndirme (Download ) Seçeneklerini Programlama Raporlama Kodlarõnõn Programlanmasõ Kullanõcõlarõ Programlama Sistem Testleri ve Araçlarõ Alarm Sisteminin İşletilmesi Ayrõntõlar Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu INS

4 Sisteme Genel Bakõş Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu 1. Sisteme Genel Bakõş Sistemin Mimari Yapõsõ 6 Tuştakõmõ (max.) 2EOL Bölge(RKP16 Plus 2EOL Bölge 1 Çõkõş (100mA) 2EOL Bölge 1 Çõkõş (100mA) 6-programlanabilir 100mA Çõkõş 2-programlanabilir 1A Çõkõş Siren Sürücü Yard. Giriş EOL Bölge Girişleri Premier 8XE Yerel Artõrõm Kartõ ve Premier Siren Modülü Veri yolu Komünikatör/ Modem Tuştakõmõ Tuştakõmõ Tuştakõmõ Tuştakõmõ 2-programlanabilir 100mA Çõkõş Siren Sürücü 8 EOL Bölge Girişi Premier 8X Bölge Artõrõm Kartõ Hoparlör Sürücü Yerel İndirme/Yükleme İçin PCve PC- Com Uzaktan İndirme/Yükleme İçin PCve PC-Com Alarm Haberalma Merkezi Kontrol Panelleri Premier 412, 816 ve Premier 832 bir çok protokolle çalõşabilen dijital komünikatör/ Modem e sahip son derece teknolojik güvenlik kontrol panelleridir. Kontrol paneli aşağõdaki özelliklere sahiptir: Özellikler Bölgeler Max. Genişleyecek Bölge Bölmeler Kullanõcõ kodlarõ Olay Kaydõ Dokunma Ayarõ Uzaktan Kontrolü - -! Programlõ Aux. Girişi!!! Denetlemeli Siren/Zil Çõkõşlarõ!!! 2 x 1A Denetlemeli Çõkõşlar!!! 6 x 100mA Çõkõşlar!!! Printer/UDL Portu!!! Modem/Komünikatör!!! Tuştakõmlarõ Kontrol panelleri maksimum 6 adede kadar tuştakõmõnõ kabul eder. Bütün tuştakõmlarõ piezoelektrik Buzzer bulundurur ve veri şebekesine 4 lü kablo ile bağlantõsõ yapõlõr. Mevcut tuştakõmõ modelleri aşağõdakilerdir: Premier RKP4 Premier RKP4 tuş takõmõnõn 4 bölge gösterge õşõğõ vardõr ve Premier 412 kontrol paneli ile birlikte kullanõm içindir. Çift düzey arka aydõnlatma, normal konumda sönük, herhangi bir tuşa bastõktan sonra 8 saniye süreyle parlak konuma geçer Çift düzey arka aydõnlatma, normal konumda sönük, herhangi bir tuşa bastõktan sonra 8 saniye süreyle parlak konuma geçer Alarm, Servis, Kurulu ve Hazõr durum õşõklarõ Premier RKP8 Premier RKP8 tuş takõmõnõn 8 bölge gösterge õşõğõ vardõr ve Premier 412, 816 ve Premier 832 kontrol panelleri ile birlikte kullanõm içindir. Çift düzey arka aydõnlatma, normal konumda sönük, herhangi bir tuşa bastõktan sonra 8 saniye süreyle parlak konuma geçer. Alarm, Servis, Kurulu ve Hazõr durum õşõklarõ 4 INS159-7

5 Premier 412/816/832 Installation Manual Premier RKP16 Premier RKP16 tuş takõmõnõn 16 bölge gösterge õşõğõ vardõr ve genişletilmiş Premier 412, 816 ve Premier 832 kontrol panelleri ile birlikte kullanõm içindir. Çift düzey arka aydõnlatma, normal konumda sönük, herhangi bir tuşa bastõktan sonra 8 saniye süreyle parlak konuma geçer Alarm, Servis, Kurulu ve Hazõr durum õşõklarõ Premier RKP8 Plus Premier RKP8 Plus tuştakõmõnõn 8 bölge gösterge õşõğõ vardõr. Premier 412, 816 ve Premier 832 kontrol panelleri ile kullanõm içindir. Veri şebekesine 4 lü kablo bağlantõsõ Yerleşik piezoelektrik Buzzer Tam ayarlanabilir arka aydõnlatma, normal konumda parlak, sönük ya da kapalõ, bir tuş takõmõ kullanõldõğõnda ve giriş modu süresince parlak konuma geçiş Alarm, Servis, Kurulu, Hazõr, Yangõn, Bypass, Hemen ve Kal durum õşõklarõ Premier RKP16 Plus Premier RKP16 Plus tuştakõmõnõn 16 bölge gösterge õşõğõ vardõr ve Premier 412, 816 ve Premier 832 kontrol panelleri ile, genişletildiklerinde kullanõm içindir. 2 programlanabilir EOL bölgesi Veri şebekesine 4 lü kablo bağlantõsõ Yerleşik Piezoelektrik Buzzer Tam ayarlanabilir arka aydõnlatma, normal konumda parlak, sönük ya da kapalõ, bir tuş takõmõ kullanõldõğõnda ve giriş modu süresince parlak konuma geçiş Alarm, Servis, Kurulu, Hazõr, Yangõn, Bypass, Hemen and Kal durum õşõklarõ Premier LCDL Premier LCDL tuş takõmõnõn 32 karakterlik, arka aydõnlatmalõ geniş LCD ekranõ bulunur, Premier 412, 816 ve Premier 832 kontrol panelleri ile birlikte kullanõlabilir. 2 programlanabilir EOL bölgesi 1 programlanabilir düşük akõm (100mA) çõkõşõ Tam ayarlanabilir arka aydõnlatma, normal konumda parlak, sönük ya da kapalõ, bir tuş takõmõ kullanõldõğõnda ve giriş modu süresince parlak konuma geçiş Güç, Kurulu, Hazõr, Servis and Bypass durum õşõklarõ Hoparlör sürücü çõkõşõ Hata! Stil tanõmlanmamõş. Premier LCD Premier LCD tuş takõmõnõn 32 karakterlik, arka aydõnlatmalõ standart LCD ekranõ bulunur, Premier 412, 816 ve Premier 832 kontrol panelleri ile birlikte kullanõlabilir. 2 programlanabilir EOL bölgesi 1 programlanabilir düşük akõm (100mA) çõkõşõ Tam ayarlanabilir arka aydõnlatma, normal konumda parlak, sönük ya da kapalõ, bir tuş takõmõ kullanõldõğõnda ve giriş modu süresince parlak konuma geçiş Güç, Kurulu, Hazõr, Servis and Bypass durum õşõklarõ Premier LCDLP Premier LCDL tuştakõmõ içinde proximity tag okuyucu Premier LCDP Premier LCD tuştakõmõ içinde proximity tag okuyucu Bölge Genişletme Modülleri Her bir sistem aşağõdaki bölge genişletme modülleri kullanõlarak genişletilebilir: Premier 8X Bölge Artõrõm Kartõ Bu modül kendi kutusunun içinde gelir ve sistemin genişlemesini sağlamak için kontrol panel veri şebekesine bağlanõr. Bu modül aşağõdaki ek hizmetleri sağlar: 8 programlanabilir EOL bölgesi 8 programlanabilir düşük akõm (100mA) çõkõşõ Elektronik ses kontrollü hoparlör sürücü çõkõşõ. Premier 8XE Yerel Bölge Artõrõm Kartõ Bu modül PCB (Baskõ Devre Kartõ BDK) olarak gelir ve basitçe ana kontrol panel devre kartõna takõlõr. Bu modül 8 programlanabilir EOL bölgesi sağlar. PC-Com Modül Bu modül bir RS232 arabirimi sağlamak için Premier 412, 816 ve Premier 832 kontrol paneline takõlõr ve aşağõdaki amaçlar için kullanõlabilir: Olay kaydõnõn yazõlõ çõktõsõnõn alõnmasõ için bir seri yazõcõnõn bağlanmasõ Wintex UDL yazõlõmõ ve PC kullanõlarak sistem programõnõn yüklenmesi/indirilmesi INS

6 Kurulum Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu 2. Kurulum Kurulum Sõralamasõ Alarm sistemini kurmaya kalkõşmadan önce bu bölümü okuyun. Kurulum düzenini kapsamlõ olarak anladõktan sonra her adõmõ dikkatli biçimde uygulayõn. 1: Şema Çõkarõn Bütün alarm algõlama aygõtlarõ, tuş takõmlarõ ve diğer modüllerin nerelere yerleştirilmesi gerektiği hakkõnda bir fikir sahibi olmak için yerleşim yerinin kaba bir taslağõnõ yapõn. 2: Panelin Kurulmasõ Kontrol panel kapalõ bir AC güç kaynağõna ve gelen telefon hattõna yakõn, kuru bir alana kurulmalõdõr Akü bağlamadan ya da panele AC uygulamadan önce bütün kablolamayõ tamamlamalõsõnõz. Some versions of the control panel are not supplied with an integral mains transformer. If this is the case a suitable external mains transformer will be required (bknz. sayfa 74) 3: Tuştakõmlarõnõn Kurulumu Tuş takõmlarõnõ yerleştirin ve kontrol paneline bağlayõn. 4: Bölge Kablo Bağlantõlarõ Algõlama aygõtlarõnõ kurun ve kontrol paneline bağlayõn. 5: Diğer Kablo Bağlantõlarõ Ziller, sirenler ve telefon hattõ bağlantõlarõnõ içeren bütün diğer kablolamalarõ tamamlayõn. 6: Kontrol Paneline Besleme Gerilimini Verin 1 den 5 e kadar olan adõmlar tamamlandõğõnda kontrol paneline güç verin. Önce kõrmõzõ akü ucunu artõ terminale ve siyah ucu eksiye bağlayõn. Daha sonra, AC yi bağlayõn. 7: Kurulum kayõtlarõ ve standart ayarlar kitapçõğõnõ doldurun Kontrol panel ile birlikte Kurulum kayõtlarõ ve standart ayarlar kitapçõğõ gelir. Bu kitapçõk sizin bütün programlama verilerini kaydetmenize ve aynõ zamanda program varsayõlan ayarlarõnõ listelemenize olanak verir. Sistemi programlamaya girişmeden önce doldurulmasõ önerilir. 8: Sistemi Programlayõn Programlama sayfalarõndaki bilgileri kullanõn ve Bölüm 3 deki yöntemlere uygun olarak kontrol panelini programlayõn. 9: Sistemin Test edilmesi Bütün özelliklerinin ve işlevlerinin gerektiği gibi çalõştõğõndan emin olmak için sistemi bütünüyle testten geçirin. Kontrol Paneli Montaj Kontrol panelini düz, dikey bir duvarõn üstüne en az üç uygun vida kullanarak monte ediniz. Arka kaplama, monte işleminin Baskõ Devre Kartõnõ (PCB) yerinden çõkarmadan mümkün olabilmesi için bir merkezi anahtar deliği yarõğõ ile birlikte tasarlanmõştõr. Eğer PCB nin çõkarõlmasõ gerekirse, öndeki iki PCB koruyucu klibi dikkatle geri çekin, PCB nin ön kõsmõnõ kaldõrõn ve aşağõ doğru kaydõrõn. PCB yi tekrar yerine yerleştirmek için yukarõdaki yöntemin tersini uygulayõn. Sabitleme işleminin ardõndan bütün sabitleyici yuvalarõn ya da kablo girişlerinin erişilmez durumda olmasõnõn sağlanmasõ gereklidir. Panele bağlõ kablolarõn panelden dõşarõ taşmamasõ için kablolarõ sabitleyin. Ana besleme kablo bağlantõsõ sabitleme noktalarõndan birine (örneğin bir kablo bağlacõ ile) bağlanarak koruma altõna alõnmalõdõr. Kontrol Panelinin Kablolanmasõ DİKKAT: ELEKTRİK ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİR. Kontrol panelini bağlamadan ÖNCE tüketici ünitenin güç kaynağõ bağlantõsõnõ DAİMA kesin. HERHANGİ bir şüpheniz varsa elektrik uzmanõna danõşõn. Ana beslemeyi SADECE ana panelin 220V klemensine bağlayõn. Ana hattõ ASLA PCB ye doğrudan bağlamayõn. Sistem kurulumu ulusal güvenlik standartlarõna uygun olarak uygulanmalõdõr, örneğin EN 60950: Kurulum sõrasõnda DAİMA Ulusal Kablolama Yönetmeliklerine başvurun. Uygun ve kolayca erişilebilir bir bağlantõ kesme aygõtõ kurulumun bir parçasõ olarak hazõr bulunmalõdõr (örneğin kapalõ sigorta ) Bağlantõ kesme aygõtõ esnek bir kordon içine yerleştirilmemelidir Ana şebeke girişinin nötr tanõmlamasõnõn yapõlmasõnõn mümkün olmadõğõ durumlarda iki kutuplu bir sökme aygõtõ kullanõlmalõdõr. Binanõn şebeke girişinde Yüksek Kesme Kapasiteli (HBC, en az 1500A) kõsa devre engelleme korumasõ bulunmalõdõr (örneğin bir sigorta ya da devre kesici) Akõm şiddetine uygun taşõma kapasitesine sahip ana besleme kablosu kullanõn (örneğin en az 0.75mm²) 6 INS159-7

7 Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu Kurulum Kontrol Paneli PCB Şemasõ Box Tamper Tamper Disable Load Defaults Com 1 19 T R T1 R1 Kick Start 20 F4 Data F3 Siren F2 Aux F1 Batt Eng Keypad 22 Tx Rx 23 Panel Outputs A.C. Batt- - T R - Z1 Z2 Z3 Data Siren/Spk Aux12 - COM COM Z4 Z5 COM Z6 Z7 COM 2-Wire Smoke Det. Z8 Enable Aux Input Siren Strb : Topraklama Bağlantõsõ Topraklama.Toprağa veya bir topraklama çubuğuna bağlayõn Bir topraklama kablosunun yerleştirilmesinde meydana gelebilecek başarõsõzlõk sistemin doğru çalõşmasõnõ engelleyebilir ve Texecom garanti ve ürün onaylamalarõnõ geçersiz kõlar. 2: AC Giriş 16.5 V luk bir trafoya bağlayõn. Ana beslemeyi AC Giriş terminallerine bağlamayõn. 3: Akü Bağlantõlarõ Bir adet yeniden doldurulabilir akü bu iki terminale, ana şebekede arõza olmasõ durumunda sistemin sürekli çalõşmasõnõn sağlanmasõ için bağlanmalõdõr. Akü çõkõşõ sigorta F1 ile korunmuştur (1.6 Amp). 4: Veriyolu Bağlantõlarõ Veriyolu terminalleri tuştakõmlarõna ve Premier 8X Ayrõk Bölge Arttõrõm Kartõna bağlantõyõ sağlarlar. ve terminalleri, T ve R terminalleri veri aktarõr ve veri alõrken güç sağlarlar. 5: Siren/Zil Çõkõşõ Bu terminaller hoparlörler, sirenler ya da ziller için kullanõlõr. Çõkõş siren sürücüsü ya da zil sürücüsü için programlanabilir ( sayfa 35 e bakõnõz). Siren çõkõşõ eğer hiçbir uyarõ aygõtõ yerleştirilmediyse denetlenir, ya bu iki terminalin arasõna 1KΩ luk bir direnç yerleştirin ya da siren denetlemesini devreden çõkarõn, sayfa 35 e bakõnõz. 6: 12V luk Yardõmcõ Güç Bu terminaller 12V gerektiren aygõtlar için ek güç sağlarlar. Yardõmcõ çõkõş F2 sigortasõ tarafõndan korunmuştur (1 Amp). 7: 1 den 8 e kadar Bölge Girişleri Bu terminaller bölge girişlerine bağlantõyõ sağlarlar. Premier 816 ve Premier 832 nin 8 bölge girişi varken, Premier 412 nin sadece 4 bölge girişi vardõr. Bir bölgeyi kablolamanõn çeşitli yollarõ vardõr (sayfa 12 e bakõnõz). Her bölge tam programlanabilir, bölgelerin programlanmasõ hakkõnda bilgi için sayfa 23 e bakõnõz. 8: İki Telli Duman Dedektörünü Etkinleştirme Panelin 1 numaralõ çõkõşõna 2 telli duman dedektörünü bağlarken bu köprüyü gösterildiği şekilde ayarlayõn. Çõkõş 1 İki telli duman dedektörü için etkin Çõkõş 1 normal 9: Giriş 1 Bu programlanabilir bir giriştir, yardõmcõ aygõtlarõ vs. izlemekte kullanõlabilir, programlama ayrõntõlarõ için sayfa 35 e bakõnõz. 10: 1 den 8 e kadar Panel Çõkõşlarõ Bunlar programlanabilir çõkõşlardõr. Çõkõş 1 ve Çõkõş 2 yüksek akõm (1 Amp) denetlemeli çõkõşlardõr. Eğer Panel çõkõşlarõ 1 ve 2 kullanõlmõyorlarsa, ya kullanõlmayan çõkõş ve yardõmcõ 12V arasõna 1KΩ luk bir direnç yerleştirin ya da çõkõş denetlemesini devreden çõkarõn, sayfa 36 ya bakõnõz(fabrikasyonda denetleme yapõlmaz). 3 den 8 e kadar olan panel çõkõşlarõ düşük akõmlõ (100mA) çõkõşlardõr. INS

8 Kurulum 11: Haberleşme Portu Seri bağlantõlõ ihaberleşme portu bir yazõcõya ya da yerel veri indirme için PC ye bağlanmak için kullanõlõr. 12: Fabrika Ayarlarõ Yükleme Fabrika Ayarlarõnõ geri yüklemek için açõlõş sõrasõnda dõş bacaklardan herhangi biri ile merkezdeki bacak arasõnda kõsa devre yaptõrõn. Bu bacaklar aynõ zamanda Mühendis kodunu varsayõlan değerine sõfõrlamak için de kullanõlabilir, sayfa 65 e bakõnõz. Bu bacaklarõ daha sonra bu şekilde bõrakmayõn, yoksa kontrol panel yanlõşlõkla varsayõlan ayarlarõna geri dönebilir. 13: Kutu Sabotajõ(Tamper) Devre Dõşõ Köprüyü gösterildiği gibi yerleştirin: Kutu Sabotajõ Devre Dõşõ Kutu Sabotajõ Etkin 14: Yerel Bölge Artõrõm Kartõ Premier 8XE Yerel Bölge Artõrõm Kartõ ana Baskõ Devre Kartõna takõlabilir. Yerel Bölge Artõrõm Kartõ ek olarak 8 progranabilir bölge sağlar (sayfa 12 e bakõnõz). 15: NVM (Değiken olmayan bellek aygõtõ) Bütün sistem verileri bu değişken olmayan bellek aygõtõnõn içinde depolanõr. 16: Kutu Sabotaj(Tamper) Anahtarõ Ana kontrol panel için kutu kurcalama korumasõ 17: Güç Işõğõ AC veya bekleme durumu akü mevcutken sabit konumda. Tümleşik Komünikatör arama yaparken ya da veri gönderirken yanõp söner. 18: Koruma Sigortalarõ Aşağõdaki sigortalarla koruma sağlanmõştõr: F1 (1.6 Amp) Akül sigortasõ F2 (1 Amp) Yardõmcõ 12V güç sigortasõ F3 (1 Amp) Siren/Zil çõkõşõ sigortasõ F4 (1 Amp) Veriyolu sigortasõ 19: Telefon Hattõ Bağlantõlarõ Telefon hattõ bağlantõlarõ (sayfa 17 e bakõnõz). 20: RJ11 Telefon Hattõ Konnektörü RJ11 konnektörü panelin standart bir RJ11 bağlantõ kablosu ile telefon hattõna bağlanabilmesi için kullanõlõr. 21: Mühendis Tuştakõmõ Bağlantõsõ Bu port Mühendis tuştakõmõ bağlantõsõ içindir. Programlama ve sistem testleri için kolay erişimi sağlar. 22: Data Gönderimi LED leri Kõrmõzõ (Tx) LED datayõ kontrol paneline gönderirken normalde hõzlõ hõzlõ yanõp söner. Yeşil (Rx)LED datayõ kontrol panelinden alõrken yanar. Yeşil LED veriyoluna üzerine bağlõ diğer aygõtlarla haberleşirken de yanõp söner. Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu 23: Sigorta Hatasõ Gösterim LED leri F2, F3 ve F4 sigortalarõnõn kõrmõzõ LED göstergeleri, sigorta attõğõnda yanar. 24: Aküden Çalõştõrma Pimleri Sistem aküden çalõştõrõlmak isteniyorsa bu pimler bir anlõğõna kõsa devre edilir. Aygõtlarõn Veriyoluna Bağlanmasõ Tuş takõmlarõnõ ve bölge genişleticileri bağlamadan önce TÜM gücü kontrol panelinden izole edin (AC Ana besleme ve Akü). Eğer Kontrol Panelinde hala güç mevcutsa devam etmeyin. Kontrol panelinde hala güç varken aygõtlarõ bağlamak aygõta ya da kontrol paneline zarar verebilir ve garantiyi geçersiz kõlabilir. Bütün tuş takõmlarõ ve bölge genişleticiler kontrol panelinin sol tarafõndaki, dipteki köşesinde yer alan aynõ veri terminallerine bağlanõrlar ve bu bağlantõlar seri bağlantõ, paralel bağlantõ ya da bu ikisinin herhangi bir kombinasyonu şeklinde yapõlabilirler. Veriyolu Kablo Bağlantõlarõ Veriyolu güç ve veri gönderimi sağlayan dört terminalden oluşur. Doğru işleyişin sağlanmasõ için aygõtõn üstündeki dört terminalin hepsi kontrol panelindeki ya da önceki aygõttaki karşõlõk gelen terminallere bağlanmalõdõr (kablolama ayrõntõlarõ için sayfa 9 a bakõnõz). Aşağõdaki tablo her bir terminali ve açõklamasõnõ gösteriyor: Terminal Açõklama 12V Besleme - 0V Besleme T R Veri Aktarõmõ Veri Alõmõ Kablo Uzaklõklarõ Standart 7/0.2 alarm kablosu kullanõldõğõnda aygõtlar için önerilen maksimum uzaklõk: Yõldõz (paralel) konfigürasyon kullanõlõrken her kol için 250m Papatya zinciri (seri) konfigürasyon kullanõlõrken maksimum uzaklõk zincire bağlanan aygõt sayõsõna bağlõ olarak değişir. Ne kadar çok aygõt bağlanõrsa, son aygõta olan uzaklõk o kadar kõsalõr (kabloda voltaj düşmesi nedeniyle). Hangi kablolama konfigürasyonu yöntemi kullanõlõrsa kullanõlsõn, sistem standby akü ile çalõşõrken her bir aygõttaki ve - terminalleri arasõndaki voltajõn 10.0 V dan aşağõ olmamasõna dikkat edin. 8 INS159-7

9 Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu Aşağõdaki tablo çeşitli yüklerle standart 7/0.2 alarm kablosu kullanõlarak bir tuştakõmõ ya da artõrõm kartõ kurulumunun maksimum kablo uzunluklarõnõ göstermektedir: Konfigürasyon 1.Tuştakõmõ 2 2.Artõrõm Kartõ 2 Max. Kablo Uzunluğu 250m 250m 3. Artõrõm Kartõ 8 100m 4.No. 3 deki gibi 16Ω Hoparlör 30m Kurulum Güç Kaynağõnõn Kurulumu Bir güç kaynağõ kurulduğunda güç kaynağõndaki 0V bağlantõlarõ kontrol panelindeki 0V a bağlanmalõ ve kontrol paneli ile aygõt arasõndaki 12V bağlantõsõ sökülmelidir (aşağõdaki çizime bakõnõz). Voltaj Düşmesine Karşõ Yöntemler Düşük voltajõn üstesinden gelmenin çeşitli yollarõ vardõr. Daha kalõn düşük direnç kablosu kullanõn. Standart 7/0.2 alarm kablosunun direnci her 100m de 8Ω dur. Güç bağlantõlarõnda 4 telli kablo yerine 6 ya da 8 telli kablo kullanõn. Aygõtõ yerel olarak beslemek için bir güç kaynağõ yerleştirin. Ayrõk Tuştakõmõ Ayrõk Tuştakõmõ Ayrõk Tuştakõmõ Kontrol Paneli Veriyolu Bağlantõlarõ (Ek güç kaynağõ olmadan 250m). Ayrõk Artõrõm Kartõ Ek Aygõtlar Ayrõk Tuştakõmõ Ayrõk Tuştakõmõ Ayrõk Tuştakõmõ Kontrol Paneli Veriyolu Bağlantõlarõ (Ek güç kaynağõ olmadan 1km). 12V bağlantõsõnõ Kontrol Panelinden ayõrõn. 12V Güç Kaynağõ Ek Aygõtlar INS

10 Kurulum Ayrõk Tuştakõmlarõnõn Kurulumu Tuştakõmõ Şemalarõ Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu! Adres DIL Anahtarõ " Sabotaj(Tamper) Anahtarõ # Buzzer Hoparlör $ Veriyolu Bağlantõlarõ % Programlanabilir Bölgeler 1 ve 2 & Hoparlör Çõkõşõ (Sadece Premier LCDL/LCDLP ) ' Programlõ Çõkõş Ayrõk Tuştakõmõ Bağlantõlarõ Tuş takõmõ PCB nin sol el tarafõndaki, dipteki köşesinde bulunan veri yolu terminallerine bağlanõrlar. (sayfa 7 den 9 a kadar bakõnõz). Ayrõk Tuştakõmõ Adresleri Her tuş takõmõna Adres DIL (!) anahtarõ kullanõlarak farklõ bir adres ayrõlmalõdõr. Aşağõdaki tablo adreslerin nasõl ayarlanacağõnõ göstermektedir: Adres DIL 1 DIL 2 DIL 3 DIL 4 1 Açõk/ Kapalõ ON Kapalõ Kapalõ Kapalõ ON 2 Kapalõ Açõk Kapalõ Kapalõ Kapalõ Kapalõ Açõk Kapalõ 4 Kapalõ Kapalõ Kapalõ Açõk ON 1 ON ON 5 Açõk Kapalõ Kapalõ Açõk Kapalõ Açõk Kapalõ Açõk ON Tuştakõmõ Bölgeleri Premier RKP16 Plus ve LCD tuştakõmlarõnda iki adet programlanabilir bölge girişi vardõr. (Kablolama ayrõntõlarõ için sayfa 13 e bakõnõz). Her bölge tam programlanabilirdir (programlama ayrõntõlarõ için sayfa 23 e bakõnõz). Aşağõdaki tablo Premier RKP8/16 Plus veya Premier LCD tuş takõmlarõ kullanõldõğõnda bölge paylaşõmõnõ göstermektedir: Premier 412 Premier 816/ INS159-7 Adres Bölge 1 Bölge 2 Bölge 1 Bölge 2 1 Bölge 05 Bölge 06 Bölge 09 Bölge 10 2 Bölge 07 Bölge 08 Bölge 11 Bölge 12 3 Bölge 09 Bölge 10 Bölge 13 Bölge 14 4 Bölge 11 Bölge 12 Bölge 15 Bölge 16 5 N/A N/A N/A N/A 6 N/A N/A N/A N/A Tuştakõmõ bölgeleri etkin duruma getirilinceye kadar sistem tarafõndan görülmezler. Bu bölgeleri etkin kõlmak için sayfa 40 a bakõnõz). Tuştakõmõ Çõkõşlarõ Premier LCD tuştakõmlarõ bir adet programlanabilir çõkõşa sahiptir. Bu çõkõş LED ler, ses aygõtlarõ ya da röle gibi ek aygõtlarõ çalõştõrmak için kullanõlabilir. Panel çõkõşlarõnõn kablo bağlantõlarõnõ sayfa 17 de gösterildiği biçimde yapõnõz. (Programlama ayrõntõlarõ için sayfa 45 e bakõn).

11 Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu Tuştakõmõ Hoparlör Çõkõşõ (Sadece LCDL/LCDLP) Premier LCDL ve LCDLP tuş takõmõnda bir adet 8Ω veya iki adet 16Ω luk hoparlör bağlanabilen bir çõkõş vardõr. (kablolama ayrõntõlarõ için sayfa 16 ye bakõnõz). Hoparlörün sesi tam ayarlanabilirdir (ayrõntõlar için sayfa 33 e bakõnõz). Ayarlanabilir Arka Aydõnlatma Tuş takõmõnõn arka aydõnlatmasõnõ ayarlamak için YES tuşuna basõn, sonra YES tuşu hala basõlõ iken (v) tuşu ile gerekli parlaklõğa ulaşõlana kadar arka aydõnlatmayõ azaltõn ya da artõrõn, sonra iki tuştan da elinizi çekin. Arka aydõnlatma sadece tuş takõmõnõn bir menüde olmadõğõ durumda ayarlanabilir. Tuştakõmõ Kapak Sabotajõ Her tuş takõmõnõn kapak sabotaj özelliği tuştakõmõ seçenekleri 4 menüsündeki ilgili tuştakõmõ seçeneği gerektiğinde kullanõlarak devre dõşõ bõrakõlabilir (ayrõntõlar için sayfa 40 a bakõnõz). Ayrõk Bölge Artõrõm Modülleri Premier 8X Ayrõk Bölge Genişletici ek olarak 8 tane algõlama bölgesi, iki programlanabilir çõkõş ve bir hoparlör sürücü çõkõşõ sağlar. Ayrõk Artõrõm Kartõ Şemasõ 2 Z1 COM Z2 Z3 COM Z T R Tamp Disable 6 SPK- OP1 OP2 5 4 Z5 COM Z6 Z7 COM Z8-2! Veriyolu Bağlantõlarõ " Yardõmcõ 12V # Programlanabilir Bölge Girişleri $ Programlanabilir Çõkõşlar 1 ve 2 % Hoparlör Sürücü Çõkõşõ & Güç LED i ' Sabotaj Jumperõ Devre Dõşõ ( Sabotaj Anahtarõ ) Adres DIL Anahtarõ Kurulum Bölge Artõrõm Kartõnõn Kablo Bağlantõlarõ Uzak bölge artõrõm modülü, baskõ devre kartõnõn sol tarafõnda yer alan dipteki veriyolu uçbirimlerine bağlanõr (sayfa 7 den 9 a kadar bakõnõz). Ayrõk Artõrõm Kartlarõ Adresleri Sistem yalnõzca bir Ayrõk Bölge Artõrõm Modülünü kabul eder. Adres DIL anahtarõ ()) adres 1 konumuna getirilmelidir (bütün anahtarlar kapalõ). Adres DIL 1 DIL 2 DIL 3 DIL 4 ON 1 Açõk/Kapalõ Kapalõ Kapalõ Kapalõ ON 2 Kapalõ Açõk Kapalõ Kapalõ Kapalõ Kapalõ Açõk Kapalõ Bir Ayrõk Bölge Artõrõm Kartõ sadece Premier 412 & 816 kontrol panelinde bağlanabilir (Adres = 1). Ayrõk Bölge Artõrõm Kartõ Premier 8X Ayrõk Artõrõm sekiz tane programlanabilir bölge girişine sahiptir (kablolama ayrõntõlarõ için sayfa 13 e bakõnõz). Her bölge aynõ zamanda tam programlanabilirdir (programlama ayrõntõlarõ için sayfa 23 e bakõnõz). Aşağõdaki tablo bir veya daha çok modül kurulduğundaki sistem bölgelerinin paylaşõmõnõ göstermektedir: Adres Ayrõk Bölge Artõrõm Girişleri Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z bölge üstü genişletici sistem için ayrõk tuştakõmlarõ gerekmektedir. Sistemin 16 bölgeli Premier RKP16 veya Premier RKP16 Plus ile birlikte kurulmasõ gerekmektedir. 16 bölgenin üzerindeki sistemler LCD tuştakõmõ ile kurulmalõdõr. Sistem bölgeler için sadece bir tür artõrõm kartõnõ kabul eder, yani ya Premier 8X Ayrõk Artõrõm (Adres = 1) ya da Premier 8XE Yerel Artõrõm kullanabilirsiniz, ikisini birden yerleştiremezsiniz. ON INS

12 Kurulum Bölge Artõrõm Kartõ Çõkõşlarõ Bölge Artõrõm Modülünde röle, LED ler, duman algõlayõcõlar vs. gibi aygõtlarõ çalõştõrmak için kullanõlabilen iki adet programlanabilir çõkõş bulunur. Aşağõdaki tablo her çõkõşõn elektriksel karakteristiklerini göstermektedir: No Denetlendi Max Akõm Tip 1 Hayõr 100mA Anahtar ve 2 Hayõr 100mA Anahtar ve Panel çõkõşlarõnõn kablo bağlantõlarõnõ sayfa 17 de gösterildiği gibi yapõn. Bölge Artõrõm Kartõ Hoparlör Sürücüsü Bölge Artõrõm kartõnda bir hoparlör sürücü çõkõşõ vardõr ve sayfa 16 da gösterildiği gibi 8 ya da 16 Ohm luk hoparlörleri beslemek için kullanõlabilir. Yerel Bölge Artõrõm Modülü Premier 8XE Yerel Bölge Artõrõm kartõ kontrol paneline takõlõr ve ek olarak 8 programlanabilir algõlama bölgesi sağlar. Yerel Artõrõm Kartõ Şemasõ 3 Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu Aşağõdaki tablo modül kurulduğundaki bölge paylaşõmõnõ göstermektedir: Panel Panel Bölgeleri Genişletici Bölgeler Premier den 4 kadar 9 den 16 ya kadar Premier den 8 kadar 9 den 16 ya kadar Premier den 8 kadar 9 den 16 ya kadar 8 bölge üstü genişletici sistem için ayrõk tuştakõmlarõ gerekmektedir. Sistemin 16 bölgeli Premier RKP16 veya Premier RKP16 Plus ile birlikte kurulmasõ gerekmektedir. 16 bölgenin üzerindeki sistemler Premier LCD/LCDL tuştakõmõ ile kurulmalõdõr. Sistem bölgeler için sadece bir tür artõrõm kartõnõ kabul eder, yani ya Premier 8X Ayrõk Artõrõm Kartõ (Adres = 1) ya da Premier 8XE Yerel Artõrõm Kartõ kullanabilirsiniz, ikisini birden yerleştiremezsiniz. Yerel Bölge Artõrõm Kartõnõn Kurulumu -Yerel Bölge Artõrõm Kartõnõ kurmak için ağağõdaki adõmlarõ izleyin: 1. Genişleticiyi yerleştirmeden önce kontrol paneline gelen gücün (ana şebeke ve akü) tamamõnõn kesilmesini sağlayõn. 2. Dört destekleyiciyi kontrol paneli PCB deki yerleştirme deliklerinin içine ittirin. 3. Yerel Genişletici Konnektörü ile kontrol panelindeki 8 yollu soketi (JP2) hizalayõn. Artõrõm Kartõnõ yerine ittirin, dört destekleyicinin hepsinin yerel artõrõm kartõndaki yer belirleyici deliklere tam olarak oturmasõnõ sağlayõn. Z9 COM Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 - Aux12 COM COM COM 1 2! 1 den 16 a kadar Bölge Girişleri Bu uçbirimler bölge girişlerine bağlantõlarõ sağlarlar. " Yardõmcõ 12V Güç Bu uçbirimler 12V güç gerektiren aygõtlar için yardõmcõ güç sağlar. Kontrol paneli üzerinde F2 (1Amp) ek çõkõş için koruma sigortasõ vardõr. # Bağlantõ Yuvasõ Premier 8XE Yerel Bölge Artõrõm Kartõ kontrol paneline bu konektörden bağlanõr ve her bir köşesinde bulunan dört plastik destekleyici ile yerine sabitlenir. Yerel Bölge Artõrma Bölgeleri Premier 8XE Yerel Bölge Artõrõm Kartõnda 8 tane programlanabilir bölge girişi bulundurur (kablolama ayrõntõlarõ için sayfa 13 e bakõnõz. Her bölge ayrõca tam programlanabilirdir (programlama ayrõntõlarõ için sayfa 23 e bakõnõz). 12 INS159-7

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 430221-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1 Alarm Sisteminiz Hakkında Bilmeniz Gerekenler Markalı alarm sisteminiz hakkında bilinmesi ve uygulanması gereken Teknik bilgiler asağıda sıralanmıstır. Sistem Kullanıcıları için uyarılar Alarm sisteminizin

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

PANEL PROGRAMLAMA Programa girmek için (*)(8)( 0269 )

PANEL PROGRAMLAMA Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) PANEL PROGRAMLAMA Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA [ * ] [ 8 ] [MÜHENDİSLİK ŞİFRESİ] [01] [ZON TİPİ] [1. SET ÖZELLİK ] [#] [2. SET ÖZELLİK] [#] [02] ZON 2 TANIMLAMA [02] [ZON TİPİ]

Detaylı

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu

Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu 6301 8107 03/00 TR Kullanõcõ için Montaj Talimatõ ve Kullanma Kõlavuzu Kazan İşletme Modülü ZM 427 Kumanda Paneli Logamatic 4212 için Montaj ve kullanõm öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm

Detaylı

Donanım ve Yazılım Kılavuzu

Donanım ve Yazılım Kılavuzu Donanım ve Yazılım Kılavuzu HP Compaq Tablet PC Serisi Belge Parça Numarası: 367426-141 Mart 2005 Bu kõlavuzda, harici aygõt konektörler de içinde olmak üzere, tablet PC donanõm özelliklerini kullanma

Detaylı

POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU

POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU Version 1.09 ve yukarısı için P=Program tuşu, E=Enter tuşuna basınız demektir. Master Şifre=123, Mühendislik Şifresi=000000 dır. ZONE GRUPLARINI

Detaylı

POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KLAVUZU

POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KLAVUZU POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KLAVUZU Version 1.11 ve yukarısı için P=Program tuşu, E=Enter tuşuna basınız demektir. Master Şifre=123, Mühendislik Şifresi=000000 dır. * Program 123

Detaylı

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac 2U Tower/Rack-Montajõ Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1851D 03/2007 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağõ (KGK), ekipmanõnõzõ

Detaylı

* Program 123 Enter ile şifre değiştirme moduna * Program Enter ile montajcı moduna girilir. *Program Enter yaparak programlamadan çıkılır.

* Program 123 Enter ile şifre değiştirme moduna * Program Enter ile montajcı moduna girilir. *Program Enter yaparak programlamadan çıkılır. ELITE 32-64 ZONE ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU P=Program tuşu, E=Enter tuşuna basınız demektir. Master Şifre=123, Mühendislik Şifresi=000000 dır. ZONE GRUPLARINI OLUŞTURMA * Program 123 Enter ile

Detaylı

SA 8810 ALARM KONTROL PANELİ PROGRAMLAMA KILAVUZU KISA. Kasım 2009. Yazılım versiyonu 1.10 7 \ 24 SAAT TEMO ALARM MERKEZİ TEL: 0224 221 16 35

SA 8810 ALARM KONTROL PANELİ PROGRAMLAMA KILAVUZU KISA. Kasım 2009. Yazılım versiyonu 1.10 7 \ 24 SAAT TEMO ALARM MERKEZİ TEL: 0224 221 16 35 SA 8810 Yazılım versiyonu 1.10 ALARM KONTROL PANELİ KISA PROGRAMLAMA KILAVUZU Kasım 2009 TEMO GENEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Örnekal iş hanı kat 4 Heykel OSMANGAZİ \BURSA 0224 22116 35 BPX

Detaylı

Programa girdikten sonra zoneleri tanıtmak için 001 tuşlanmalıdır.tuşlandıktan sonra 2 haneli zone özelliklerini 6 zone için peşpeşe girilmelidir.

Programa girdikten sonra zoneleri tanıtmak için 001 tuşlanmalıdır.tuşlandıktan sonra 2 haneli zone özelliklerini 6 zone için peşpeşe girilmelidir. DSC PANEL KISA PROGRAMLAMA KILAVUZU Programlama şifresi:5555 Kullanıcı şifresi:1234 Programa giriş: * 8 5555 Programdan çıkış: # # Zone tanımları: 00 Kullanılmayan zone 01 1.gecikmeli zone 03 Ani zone

Detaylı

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03

APC Smart-UPS RT. Harici Akü Grubu. SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli 990-1083A, 01/03 APC Smart-UPS RT Harici Akü Grubu SURT1000XLI ve SURT2000XLI Modelleriyle Kullanõlmak İçindir Kule/Rak Monteli Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe 990-1083A, 01/03 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ American Power Conversion

Detaylı

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI 1 CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI http://www.salimusta.com salim@salimusta.com CAPTAIN-I Alarm paneli Özellikleri 6 programlanabilir bölge 2 bölünme Arayıcı: üç kişisel cep veya ev

Detaylı

MÜHENDİS PANEL PROGRAMLAMA - Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA

MÜHENDİS PANEL PROGRAMLAMA - Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA MÜHENDİS PANEL PROGRAMLAMA - Programa girmek için (*)(8)( 0269 ) [01] ZON 1 TANIMLAMA [ * ] [ 8 ] [MÜHENDİSLİK ŞİFRESİ] [01] [ZON TİPİ] [1. SET ÖZELLİK ] [#] [2. SET ÖZELLİK] [#] [02] ZON 2 TANIMLAMA [02]

Detaylı

Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO

Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO Modeller BLW-211PI, BLW-211MI, BLW-212PO, BLW-212MO www.biges.com 444 09 18 Açıklama Cihaz standalone yapıda olup, wiegand okuyucu ile de kullanılabilir. Bu cihaz 4 hane pin girişli 2000 kullanıcı destekler.

Detaylı

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe SURT192XLBP Harici Akü Grubu Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1387A 09/2003 Giriş SURT192XLBP akü grubu, APC Smart-UPS

Detaylı

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC SUM48RMXLBP2U Uzatõlmõş Ömür (XL) Akü Paketi APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1736 01/2004 Giriş SUM48RMXLBP2U, APC Smart-UPS Modeler Kesintisiz

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430355-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

D-W6001 Alarm panelimiz hakkında bilmemiz gerekenler ;

D-W6001 Alarm panelimiz hakkında bilmemiz gerekenler ; STB bağlantısını sirenimizin üzerindeki flaşörü çalıştırmak için, bu bağlantıyı yapmak zorunlu değildir. MicroSwich bağlantısını sabotaj bağlantısı olarak kullanıyoruz. Bağlantıyı yapmak zorunlu değildir.

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mayıs 2006

Harici Aygıtlar. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mayıs 2006 Harici Aygıtlar Belge Bölüm Numarası: 405762-141 Mayıs 2006 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma 86%D\JÕWÕED ODPD ± 86%D\JÕWÕQÕGXUGXUPD

Detaylı

04/2003 10565272 / TR

04/2003 10565272 / TR Merkezi Olmayan Montajlar İçin Tahrik Sistemi AS-i Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 Kullanõm El Kitabõ 10565272 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Kullanõlan Ürünler... 5 2 Önemli Uyarõlar...

Detaylı

Hırsız Alarm Sistemleri

Hırsız Alarm Sistemleri Hırsız Alarm Sistemleri FCA-62 & Keypad Kablolu Alarm Paneli + LED / LCD Keypad 146 FCA-824 & Keypad Kablolu Alarm Paneli + LCD Keypad 147 FCA-LED62 Kablolu LED Keypad 148 FCA-LCD64 Kablolu LCD Keypad

Detaylı

www.d-cam.com.tr BEMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Adres: Atatürk Mah. İsmet İnönü Bulvarı No:17 Mezitli / MERSİN Tel: 0 324 238 07 10 358 07 10

www.d-cam.com.tr BEMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Adres: Atatürk Mah. İsmet İnönü Bulvarı No:17 Mezitli / MERSİN Tel: 0 324 238 07 10 358 07 10 DC-808T Alarm Paneli Kolay Kullanım Kılavuzu Genel Özellikler 8 Kablolu ve 16 kablosuz bölge desteği, 1 Adet mühendislik, 4 Adet kullanıcı ve 1 adet zorlama şifre desteği, Dijital ses desteği ve kolay

Detaylı

POWERWAVE 4-8 ALARM PANELİ

POWERWAVE 4-8 ALARM PANELİ POWERWAVE 4-8 ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KILAVUZU Fabrika çıkışı, Master Code: 123, Montajcı Kodu : 000000 dır. P=Program tuşu, E=Enter tuşuna basınız demektir. KULLANICI KODLARINI PROGRAMLAMA P 1 E P 2

Detaylı

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Başlangõç Mart 2001 www.lexmark.com Basõm: Mart 2001 Aşağõdaki paragraf bu tür şartlarõn yasalara aykõrõ olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI TİCARİ

Detaylı

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE515. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6301 8873 11/2001 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Sõvõ/Gaz Yakõtlõ Özel Kazan Logano GE515 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler tarafõndan

Detaylı

Jablatron JA-82K OASİS Kontrol paneli basit kurulum kitapçığı

Jablatron JA-82K OASİS Kontrol paneli basit kurulum kitapçığı Jablatron JA-82K OASİS Kontrol paneli basit kurulum kitapçığı Servis modu şifresi(program modu): 8080 Kullanıcı şifresi (master): 1234 Servis moduna giriş: Panel programlama Servis modu çıkış: Bakım moduna

Detaylı

SA 88. Yazılım versiyonu 5.00 http://www.salimusta.com salim@salimusta.com ALARM KONTROL PANELİ KOLAY PROGRAMLAMA KILAVUZU

SA 88. Yazılım versiyonu 5.00 http://www.salimusta.com salim@salimusta.com ALARM KONTROL PANELİ KOLAY PROGRAMLAMA KILAVUZU SA 88 Yazılım versiyonu 5.00 http://www.salimusta.com salim@salimusta.com KONTROL PANELİ KOLAY PROGRAMLAMA KILAVUZU MÜHENDİSLİK ŞİFRESİ 7777 SA 88 KONTROL PANELİ PROGRAMLAMASI KULLANICI ŞİFRELERİ PANELDE

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

Bağımsız Geçiş Kontrol Cihazı

Bağımsız Geçiş Kontrol Cihazı Bağımsız Geçiş Kontrol Cihazı Kullanım Kılavuzu Kullanmaya başlamadan önce Kullanım Kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. 1. Paket İçeriği; Adı Miktar Notlar Geçiş kontrol cihazı 1 Kullanım kılavuzu 1

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K610i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K610i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, açma, yardõm, Flight mode, çağrõlar, aktivite menüsü, PC Suite, kamera, blog. Telefonu tanõyalõm... 12 Tuşlar, menüler, dolaşõm, simgeler, kõsayollar,

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 419585-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Rosemount 8800C. 00825-0121-4003, Rev BA Şubat 2004. Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin. Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin

Rosemount 8800C. 00825-0121-4003, Rev BA Şubat 2004. Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin. Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn ve Güç Verin Hõzlõ Kurulum Kõlavuzu Rosemount 8800C Vortex Akõş Ölçer Başlangõç Adõm 1: Akõş Ölçeri Monte Edin Adõm 2: Gövdenin Yönünü Kontrol Edin Adõm 3: Atlatõcõlarõ Ayarlayõn Adõm 4: Elektrik Kablolarõnõ Bağlayõn

Detaylı

hp akıllı eklenti modülü gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr:

hp akıllı eklenti modülü gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr: hp akıllı eklenti modülü yayım notları Bu dosya Kullanõm Kõlavuzu'nun 3. baskõsõna ektir. Yerleşik yazõlõmõn 2.1 sürümüne karşõlõk gelir. Bu dosyada, aşağõdaki konular hakkõnda en güncel bilgiler bulunmaktadõr:

Detaylı

Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu

Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Strike 5.50 R Proximity Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz Strike 5,50 R kullanım ve bilgisayar bağlantısı ile cihaz tanımlamalarına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir.

Detaylı

Smart-UPS. 750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1194 5/02

Smart-UPS. 750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1194 5/02 Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe Smart-UPS 750VA/1000VA/1500VA 100/120/230VAC 2U Rak Monteli Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1194 5/02 Giriş APC Kesintisiz Güç Kaynağõ (KGK), bilgisayarõnõzõ ve diğer değerli elektronik

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mart 2006

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ. Mart 2006 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 396847-141 Mart 2006 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw)

ACSM1. ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) ACSM1 Sürücü Kõlavuzlarõ SÜRÜCÜ DONANIM KILAVUZU* ACSM1-04Lx Sõvõ Soğutmalõ Sürücü Modülleri (55-160 kw) Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000022083

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Belge Parça Numarası: 430357-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda bilgisayarõn donanõm özellikleri açõklanmõştõr. İçindekiler 1 ler Üstteki bileşenler............................... 1 2 Işõklar.....................................

Detaylı

www.d-cam.com.tr BEMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Adres: Atatürk Mah. İsmet İnönü Bulvarı No:17 Mezitli / MERSİN Tel: 0 324 238 07 10 358 07 10

www.d-cam.com.tr BEMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Adres: Atatürk Mah. İsmet İnönü Bulvarı No:17 Mezitli / MERSİN Tel: 0 324 238 07 10 358 07 10 DC-808T Alarm Paneli Kolay Kullanım Kılavuzu Genel Özellikler 8 Kablolu ve 16 kablosuz bölge desteği, 1 Adet mühendislik, 4 Adet kullanıcı ve 1 adet zorlama şifre desteği, Dijital ses desteği ve kolay

Detaylı

FOCUS KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ MODEL : ST-IIIB

FOCUS KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ MODEL : ST-IIIB FOCUS KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ MODEL : ST-IIIB TEKNİK ÖZELLİKLER 8 bölge kablolu, 32 bölge kablosuz toplam 40 bölge Türkçe sesli yönlendirme özelliği, 85 db dahili siren Sökülmelere karşı tamper swich PTSN

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Turu

Dizüstü Bilgisayar Turu Dizüstü Bilgisayar Turu Belge Bölüm Numarası: 406849-141 Nisan 2006 Bu kõlavuzda bilgisayarõn donanõm özellikleri açõklanmõştõr. İçindekiler 1 ler Üstteki bileşenler............................... 1 2

Detaylı

APC Smart-UPS RT. 3000/5000/6000 VA 200-240 VAC Tower/Rack Mount 3U Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC Smart-UPS RT. 3000/5000/6000 VA 200-240 VAC Tower/Rack Mount 3U Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõm Kõlavuzu Türkçe APC Smart-UPS RT 3000/5000/6000 VA 200-240 VAC Tower/Rack Mount 3U Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1289D 03/2006 Giriş APC Smart-UPS RT, elektronik cihazõnõzõ; elektrik kesintilerinden,

Detaylı

SECOM 838. Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01

SECOM 838. Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01 SECOM 838 Kullanlm Kllavuzu Baskl 1.16/01 s c h e r m u l y t e x t i l e c o m p u t e r Kullanõm Kõlavuzu SECOM 838 Yayõn Hakkõ 2002 SETEX Schermuly textile computer GmbH SETEX Schermuly textile computer

Detaylı

CEP veya SABİT TELEFONLARA ARAMA YAPTIRILACAKSA :

CEP veya SABİT TELEFONLARA ARAMA YAPTIRILACAKSA : CEP veya SABİT TELEFONLARA ARAMA YAPTIRILACAKSA : P 501 E Birinci Telefon Numarası---(En fazla 16 haneli) P 502 E İkinci Telefon Numarası---(En fazla 16 haneli) P 503 E Üçüncü Telefon Numarası---(En fazla

Detaylı

içindekiler FC 300 Kullanma Kõlavuzu ! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 ! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 ! Nasõl Kurulur...

içindekiler FC 300 Kullanma Kõlavuzu ! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 ! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 ! Nasõl Kurulur... içindekiler! Bu İşletim Yönergeleri Nasõl Okunmalõ... 3 " Onaylar... 4 " Semboller... 5 " Kõsaltmalar... 5! Güvenlik Yönergeleri ve Genel Uyarõlar... 7 " Yazõlõm Sürümü... 7 " Yüksek voltaj uyarõsõ...

Detaylı

ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM PANELLERİ

ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM PANELLERİ TEKNİM ANOLOG ADRESLİ YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM PANELLERİ TFP-1001 ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM PANELİ 1 LOOP, 240 CİHAZ 1 Çevrim, 240

Detaylı

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. İçindekiler Başlarken...................... 4 Telefonu kurma, SIM kart, pil, çağrõ yapma. Telefonunuzu tanõyalõm............ 9 Telefona genel bakõş, menüleri kullanma, harfleri girme, aktivite menüsü,

Detaylı

Sürücüler. Belge Bölüm Numarası: %XNÕODYX]GDELOJLVD\DUÕQVDELWGLVNV U ]HOOLNOHUL DoÕNODQPÕúWÕU. Mayıs 2006

Sürücüler. Belge Bölüm Numarası: %XNÕODYX]GDELOJLVD\DUÕQVDELWGLVNV U ]HOOLNOHUL DoÕNODQPÕúWÕU. Mayıs 2006 Sürücüler Belge Bölüm Numarası: 405759-141 Mayıs 2006 %XNÕODYX]GDELOJLVD\DUÕQVDELWGLVNV U ]HOOLNOHUL DoÕNODQPÕúWÕU İçindekiler 1 Sürücü bakımı 2 Sürücü ışığı 3 Sabit disk sürücüsü HP Mobile Data Protection

Detaylı

DSC ALARM Sistemleri PC-1616 * Kart üzerinde 6 Kablolu Zone Giriþi * 16 Kablolu Zone a kadar geniþletilebilir. * 32 Kablosuz Zone a kadar geniþletilebilir. * Kart üzerinde 2 PGM Çýkýþý PC 5204 ile 6 ya

Detaylı

Açıklama 14*14*14*14*14*14*14*14*14*14*14*14*# x*x*x*x*10* (Mutaka Sonlandır ) 1* (CONTACT ID ) 3 #

Açıklama 14*14*14*14*14*14*14*14*14*14*14*14*# x*x*x*x*10* (Mutaka Sonlandır ) 1* (CONTACT ID ) 3 # CADDX NX - 8EUR (PANEL) HIZLI KİTAPÇIK Versiyon 10.9.0 Panel programlamaya başlamadan önce panel resetlenmesi gerekir. * 8 9713 0 # 910 # keypad ikaz verdikten sonra 213 # 10 * # programdan çıkış için

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr.

MBP35 KULLANICI KILAVUZU BEBEK MONİTÖRÜ. Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. KULLANICI KILAVUZU MBP35 BEBEK MONİTÖRÜ KULLANICI KILAVUZU Bu kõlavuzda belirtilen özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkõ saklõdõr. Yeni Motorola Dijital Bebek Monitörünüze Hoşgeldiniz!

Detaylı

RD-6813 Şifrematik Kullanım Kılavuzu

RD-6813 Şifrematik Kullanım Kılavuzu RD-6813 Şifrematik Kullanım Kılavuzu Model RD-6813 Kullanıcı kapasitesi 2000 Kart türü EM, MF Kart okuma mesafesi 3-6cm Aktif akım

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Yazõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 Makineyi Hazõrlama Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama Diğer Yazdõrma İşlemleri Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma

Detaylı

Konvansiyonel Yangın Paneli

Konvansiyonel Yangın Paneli Konvansiyonel Yangın Paneli FPC-500-2 FPC-500-4 FPC-500-8 tr Hızlı Montaj Kılavuzu Konvansiyonel Yangın Paneli Montaj tr 3 1 Montaj 1.1 Kabloların takılması 1.2 Muhafazanın açılması 1.3 Muhafazanın montajı

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K550i. Bağlantõ... 69. Başlarken... 5. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 81. Arama... 23. Sorun Giderme...

İçindekiler. Sony Ericsson K550i. Bağlantõ... 69. Başlarken... 5. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 81. Arama... 23. Sorun Giderme... İçindekiler Başlarken... 5 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, Uçuş modu, çağrõlar, aktivite menüsü, PC Suite, kamera, blog. Telefonu tanõyalõm... 12 Tuşlar, menüler, dolaşõm, simgeler, kõsayollar,

Detaylı

Q sound.vision.soul DEX-P90RS. Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu. adresine kaydetmeyi unutmayin

Q sound.vision.soul DEX-P90RS. Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu. adresine kaydetmeyi unutmayin MAN-DEX-P90RS-TU.fm Page 1 Monday, May 9, 2005 4:31 PM Multi-CD/DVD/DAB kontrollü CD çalar, RDS radyolu Kullanõcõ Kõlavuzu DEX-P90RS Ürününüzü www.pioneer-eur.com adresine kaydetmeyi unutmayin Q sound.vision.soul

Detaylı

Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ

Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Dağõtõk Montajlar İçin Tahrik Sistemi PROFIBUS Arabirimleri, Alan Dağõtõcõlarõ Baskõ 04/2003 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Kullanõm El Kitabõ 10564675 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Geçerli Komponentler...

Detaylı

ACSM1. ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw)

ACSM1. ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw) ACSM1 Donanõm Kõlavuzu ACSM1-04 Sürücü Modülleri (0.75-45 kw) ACSM1-04 Sürücü Modülleri 0.75-45 kw Donanõm Kõlavuzu 3AUA0000038350 REV C TR GEÇERLİLİK TARİHİ: 11.6.2007 2007 ABB Oy. Tüm Haklarõ Saklõdõr.

Detaylı

YK-568 ACCESS KONTROL CİHAZI

YK-568 ACCESS KONTROL CİHAZI ZKSOFTWARE YK 568 ACCESS WWW.ZKSOFTWARE.COM.TR YK-568 ACCESS KONTROL CİHAZI KULLANIM KİTAPÇIĞI ZKSoftware The Advenced Biometric Solutions Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. Adres : Perpa Ticaret Merkez

Detaylı

APC Smart-UPS. 1000VA/1500VA Kule Ünitesi Kesintisiz Güç Kaynağõ 230VAC/120VAC. 990-1063, Uyarlama 1 04 /01

APC Smart-UPS. 1000VA/1500VA Kule Ünitesi Kesintisiz Güç Kaynağõ 230VAC/120VAC. 990-1063, Uyarlama 1 04 /01 Kullanõcõnõn Elkitabõ Türkçe APC Smart-UPS 1000VA/1500VA Kule Ünitesi Kesintisiz Güç Kaynağõ 230VAC/120VAC 990-1063, Uyarlama 1 04 /01 İçindekiler 1: GÜVENLİK BİLGİLERİ...1 TAŞIMADA GÜVENLİK...1 ELEKTRİKSEL

Detaylı

Multimedya. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda bilgisayarõn ses ve görüntü özelliklerinin nasõl. Ocak 2007

Multimedya. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda bilgisayarõn ses ve görüntü özelliklerinin nasõl. Ocak 2007 Multimedya Belge Bölüm Numarası: 419669-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda bilgisayarõn ses ve görüntü özelliklerinin nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 Multimedya donanımı Optik disk sürücüsünü kullanma...................

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI!

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Fisheye IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 2530 09/2002 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Logamatic 4311/4312 Kumanda Panelleri Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanõm tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadõna

Detaylı

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN)

DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) DKG-175 TRANSFER KONTROL ÜNİTESİ (DC BESLEME GEREKTİRMEYEN) TANITIM Datakom DKG-175 DIN ray montajlı ve DC besleme gerektirmeyen bir transfer kontrol cihazıdır. Bu özelliğiyle transfer panolarına akü beslemesi

Detaylı

ART AC2 Standalone Kart Okuyucu

ART AC2 Standalone Kart Okuyucu ART AC2 Standalone Kart Okuyucu ART AC2 Standalone kart okuyucuya ait genel bilgiler, montaj, kablolama, programlama bilgileri ve teknik özellikleri hakkında detaylı açıklama. www.artelektronik.com pazarlama@artelektronik.com

Detaylı

YangınAlarmSistemleri

YangınAlarmSistemleri YangınAlarmSistemleri ALPHA 2 2 Bölgeli Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli 159 ALPHA 4/8/12 4 Bölgeli (12 Bölgeye Kadar Genişleyebilir) Konvansiyonel Yangın Alarm Paneli 159 EX4A4 4 Bölge Yükseltme Kartı

Detaylı

Alarm Sistemi Montajı

Alarm Sistemi Montajı Alarm Sistemi Montajı Alarm sisteminden Bulunması gereken Malzemeler -Panel -Keypad -Pır Dedektörü -Akü -Siren -DT8 veya DT6 Kablo Örneğin: 3 pırlı bir sistem kuralım.müşterinin isteği doğrultusunda 1.pır

Detaylı

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr

Genişletme modülleri EM-TRF-USV. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için K /2012 DE/tr .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri TAM EASYLAB adaptör modülü EASYLAB'in 30 V şebekeye bağlantısı ve kesintisiz güç kaynağı için TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerinin ve TAM Tipi adaptör modüllerinin

Detaylı

Kablosuz Skype Telefon

Kablosuz Skype Telefon R46.1823.00 rev 2.4 04/07 İçindekiler Çevre ve Güvenlik........................................................................ 7 Önemli Güvenlik Talimatlarõ... 7 Giriş..................................................................................

Detaylı

Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar. İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT. adresine kaydetmeyi unutmayin

Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar. İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT. adresine kaydetmeyi unutmayin MAN-DEH-P55BT-TU.fm Page 1 Wednesday, January 11, 2006 12:22 PM Bluetooth Kablosuz Teknoloji özellikli; RDS radyo ve Multi-CD denetimli CD/MP3/WMA Çalar İşletim Kõlavuzu DEH-P55BT Ürününüzü www.pioneer-eur.com

Detaylı

Alarm Sistemleri Teknik Eğitim

Alarm Sistemleri Teknik Eğitim Alarm Sistemleri Teknik Eğitim İçerik Teknik Eğitim Sensör yapısı ve kurulumu Kablolama Panel diyagramı PC üzerinden programlama Tuş takımı üzerinden programlama 2 Teknik Eğitim Etkinleştirme Modları Gece

Detaylı

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 tek kapı için tasarlanmış Stand alone ve Wiegand çıkışlı şifreli kart okuyucudur. IP 68 standartda

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson K850i ürününü satõn aldõğõnõz için tebrik ederiz. Artõk önemli anlarõnõzõ çekebilecek ve dilediğiniz gibi paylaşabileceksiniz. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresini

Detaylı

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc

w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc Kullanõcõ Kõlavuzu w1858 w2228h w2338h w2448h/hc w2558hc HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte verilen açõk garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006 Bellek Modülleri Belge Bölüm Numarası: 406852-141 Nisan 2006 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

İşaret Aygıtları ve Klavye

İşaret Aygıtları ve Klavye İşaret Aygıtları ve Klavye Belge Parça Numarası: 419662-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda bilgisayardaki işaretleme aygõtlarõ ve klavye anlatõlmaktadõr. İçindekiler 1 İşaretleme Aygıtları İşaret aygõtlarõnõ tanõmlama.......................

Detaylı

Motorola D1010 serisi

Motorola D1010 serisi Motorola D1010 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1011 Dijital Kablosuz

Detaylı

w2228h w2448h/hc w2558hc

w2228h w2448h/hc w2558hc Kullanõcõ Kõlavuzu w2228h w2448h/hc w2558hc HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte verilen açõk garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade

Detaylı

Genişletme modülleri EM-TRF. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısına yönelik. 08/2012 DE/tr K

Genişletme modülleri EM-TRF. EASYLAB'in 230 V şebekeye bağlantısına yönelik. 08/2012 DE/tr K .3 X X testregistrierung Genişletme modülleri EASYLAB'in 30 V şebekeye bağlantısına yönelik TCU3 Tipi EASYLAB kontrolörlerinin ve TAM Tipi adaptör modüllerinin 30 V şebekeye doğrudan bağlantısına yönelik

Detaylı

VESCO R 510 DETAYLI PROĞRAMLAMA KLAVUZU

VESCO R 510 DETAYLI PROĞRAMLAMA KLAVUZU VESCO R 510 DETAYLI PROĞRAMLAMA KLAVUZU KURUCU KODU [0269] ANA KOD [1234] 1 ÇIKIŞ GECİKMESİ SÜRESİ [*][8][KURUCU KODU][31][1.BÖLÜM GECİKME][2.BÖLÜM GECİKME][#][#] FABRİKA AYARI [060][060] SANİYE MAX: 255

Detaylı

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu S50 Genel Tanıtım Fonksiyon Tanımı İlgili özellik ve input için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz Programlama Moduna Giriş * 888888 # Kodundan sonra programlamaya başlayabilirsiniz

Detaylı

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU 1.Malzeme Listesi TuĢtakımı 1 Kullanım kılavuzu 1 Tornavida 1 20mmx60mm özel tuştakımı Lastik tıpa 2 6mmx30mm,sıkmak için kullanılır

Detaylı

Runner 4-8. Kullanım Kitapçığı. 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli

Runner 4-8. Kullanım Kitapçığı. 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli Runner 4-8 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli Her türlü sorun ve sorularınız için teknik@alarmdestek.com adresine mail atınız. Satış ve pazarlama için lütfen 0532 605 13 45 numaralı telefon ile irtibata geçin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER GM-6400F http://tr.yourpdfguides.com/dref/3175678

Kullanım kılavuzunuz PIONEER GM-6400F http://tr.yourpdfguides.com/dref/3175678 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER GM-6400F için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER GM-6400F tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 adresli alarm paneli mikroişlemci tabanlı ve SMD teknolojisi ile üretilmiştir. 3MK-AFP29 adresli alarm paneline 64 adet dedektör veya buton

Detaylı

Kullanım Kitapçığı KIT FW8. 8 Bölgeli Kontrol Paneli REV NO : 01 / 18.03.2008

Kullanım Kitapçığı KIT FW8. 8 Bölgeli Kontrol Paneli REV NO : 01 / 18.03.2008 Kullanım Kitapçığı KIT FW8 8 Bölgeli Kontrol Paneli [PROGRAM] tuşuna basıp MASTER Kod girilir ve [ENTER] tuşuna basılır. [Program] göstergesi yanarak kullanıcının programa girdiği belirtilir. Program moduna

Detaylı

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1.TUŞ LED TAKIMI 6 zil (chime) özelliği aktif zil özelliği aktif olmasın * FONKSIYON TUŞLARI: (STAY KURMADA DEVREDE) VESCO-R 510 KULLANICI KILAVUZU LED 8 hızlı algılama (50ms) yavaş algılama (300ms) *

Detaylı

KEYPAD SLIM TGS-01. Kullanım Kitabı V 1.0. Şubat, 2014 KONTAL ELEKTRONİK :: KEYPAD (TGS-01) 0

KEYPAD SLIM TGS-01.  Kullanım Kitabı V 1.0. Şubat, 2014 KONTAL ELEKTRONİK :: KEYPAD (TGS-01) 0 KEYPAD SLIM TGS-01 Kullanım Kitabı V 1.0 www.kontal.com.tr Şubat, 2014 KONTAL ELEKTRONİK :: KEYPAD (TGS-01) 0 1. KULLANIM ALANI Şifre panelleri, Giriş-Çıkışın kontrollü şekilde yapıldığı her alanda yoğun

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU BLW-80PB BEAM DEDEKTÖR TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

OPAX 208CN 8 BÖLGELİ KABLOLU PROFOSYONEL SOYGUN ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KODLARI

OPAX 208CN 8 BÖLGELİ KABLOLU PROFOSYONEL SOYGUN ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KODLARI OPAX 208CN 8 BÖLGELİ KABLOLU PROFOSYONEL SOYGUN ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KODLARI www.opax.com.tr 1 PROGRAM DIŞINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER Tarih Saat Göstergesi [*] [4] Yapıldığı zaman sistem üzerindeki

Detaylı

Tepe Güvenlik Ürün Kataloğu

Tepe Güvenlik Ürün Kataloğu Tepe Güvenlik Ürün Kataloğu DSC WLS-4945 KABLOSUZ MANYETİK KONTAK 75 mm x 31 mm x 22 mm Pencere ve kapılarda uygulanan kablosuz bir üründür, 1 adet 3V CR-2 lityum pil ile çalışır ve pil ömrü minimum 2

Detaylı

AST-2008V ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

AST-2008V ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU AST-2008V ALARM CİHAZI KULLANIM KILAVUZU Mavi ışıklı, LCD ekranlı 95 Kablosuz, 4 kablolu zonlu 6 grup telefon aramalı 10 saniye ses kayıtlı Uzaktan dinleme ve ayarlama fonksiyonu Detektörler için öğrenme

Detaylı

P-100 P-101. Bağlantı Şeması. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

P-100 P-101. Bağlantı Şeması. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri P-100 P-101 Bağlantı Şeması İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri POWER 1 12V DC 12V-24V Güç Soketi LOCAL SENSÖR 1 GND GND 2 TAMPER Tamper swich girişi 3 ALARM Alarm sensörü Local Sensör 4 FIRE

Detaylı

MaviGard Konvansiyonel Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu

MaviGard Konvansiyonel Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu MaviGard Konvansiyonel Sistem Yangın Alarm Santralları Kullanma Kılavuzu TDD-354 Rev.0 MP-8 Kullanma Kılavuzu Sayfa 1/9 İÇİNDEKİLER No Bölüm Sayfa 1 Giriş 3 2 Uyarılar 3 3 Montaj 3 4 Santralın Girişleri

Detaylı

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler

Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Özellikler Kullanõm Talimatlarõ Kopyalama Referansõ 1 2 3 4 5 6 Orijinallerin Yerleştirilmesi Kopyalama Sorun Giderme Kullanõcõ Araçlarõ ( Fotokopi Özellikleri ) Uyarõlar Özellikler Makinenizi kullanmadan önce bu

Detaylı