OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU. Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri"

Transkript

1 OYUNUZU TEXECOM A VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ KURULUM KILAVUZU Komünikatörlü Güvenlik Kontrol Panelleri Baskõ 7

2 İçerik Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu İçerik 1. Sisteme Genel Bakõş... 4 Sistemin Mimari Yapõsõ... 4 Kontrol Panelleri... 4 Ayrõk Tuştakõmlarõ... 4 Bölge Genişletme Modülleri... 5 PC-Com Modülü Kurulum... 6 Kurulum Sõralamasõ... 6 Kontrol Paneli... 6 Montaj... 6 Kontrol Panelinin Kablolanmasõ... 6 Kontrol Paneli PCB Şemasõ... 7 Aygõtlarõn Veri Yoluna Bağlanmasõ... 8 Veri Yolu Kablo Bağlantõlarõõ... 8 Kablo Uzaklõklarõ... 8 Voltaj Düşmesine Karşõ Yöntemler... 9 Güç Kaynağõ Kurulumu... 9 Ayrõk Tuştakõmlarõnõn Kurulumu Tuştakõmõ Şemalarõ Ayrõk Tuştakõmõ Bağlantõlarõ Ayrõk Tuştakõmõ Adresleri Tuştakõmõ Bölgeleri Tuştakõmõ Çõkõşlarõ Tuştakõmõ Hoparlör Çõkõşõ (sadece LCDL/LCDLP ) Ayarlanabilir Arka Aydõnlatma Tuştakõmõ Kapak Sabotajõ Ayrõk Bölge Artõrõm Kartõ Modülleri Ayrõk Artõrõm Kartõ Şemasõ Bölge Artõrõm Kartõ Kablo Bağlantõlarõ Ayrõk Artõrõm Kartõ Adresleri Ayrõk Artõrõm Kartõ Bölgeleri Bölge Artõrõm Kartõ Çõkõşlarõ Bölge Artõrõm Kartõ Hoparlör Sürücüsü Yerel Bölge Artõrõm Modülü Yerel Artõrõm Kartõ Şemasõ Yerel Artõrõm Kartõ Bölgeleri Yerel Bölge Artõrõm Kartõ Kurulumu Bölge Bağlantõlarõ Normalde Kapal õ(nc) Normalde Açõk (NO) Tek EOL - N/C & N/O (Hõrsõzlõk) Tek EOL - N/O (Yangõn) Tek EOL - N/C Tek EOL - O/C (Açõk Devre) Sabotaj Tek EOL S/C (Kõsa Devre) Sabotaj Çift EOL Bölge Çiftleme Çift Kutup Kablolu Duman Dedektörü Hoparlör/Zil Bağlantõlarõ Hoparlör İşlemi Siren/Zil İşlemi Siren/Hoparlör Denetleme Telefon Hat Bağlantõsõ Panel Çõkõşlarõ Çõkõş Kablolama Çõkõş Denetleme Hazõrlama & Sorun Giderme Hazõrlama Sorun Giderme Güç Arõzalarõ Ayrõk Tuştakõmlarõ Ayrõk Genişletme Bölgeler Servis Hatalarõ Komünikatör İşlem Kontrol Panelini Programlama...21 Giriş Fabrikasyon Ayarlarõ...21 Sayõsal Verinin Görülmesi(LED Tuştakõmõ)...21 Metin Programlama (sadece LCD)...21 Program Menüleri Bölgeleri Programlama Bütün Bölge Seçenekleri! Bölge Tipi!!...24 Bölge Kablolama!"...25 Bölge Özellikleri 1!#...25 Bölge Özellikleri 2!$...26 Bölge Özellikleri 3!%...26 Bölge Özellikleri 3 (Key Switch)!&...27 Bölge Bölmeleri & Gruplarõ!'...27 Bölge Metni (sadece LCD)!'...27 Bölmeleri Programlama Bölme Çõkõş Gecikmesi " Bölme Giriş Gecikmesi1 "!...29 Bölme Giriş Gecikmesi 2 ""...29 Bölme İletişim Gecikmesi "#...29 Bölme Siren Gecikme Süresi "$...29 Bölme Siren Çalma Süresi "%...29 Bölme Seçenekleri "&...29 Bölme Oto Kur/Çöz Seçn. "'...30 Ekipman Alanlarõ "(...30 Global Seçeneklerin Programlanmasõ Sistem Zamanlayõcõlarõ # Sistem Sayaç/Seviyeleri #!...33 Sistem Kontrol Zamanlayõcõlarõ #"...34 Sistem Seçenekleri 1 ##...34 Sistem Seçenekleri 2 #$...34 Sistem Seçenekleri 3 #%...34 Donanõm Seçenekleri #&...35 İlave Giriş Seçenekleri #'...35 Çeşitli Seçenekler 1 #(...36 Çeşitli Seçenekler 2 #)...36 Ayrõk Tuştakõmõ Programlama Tuştakõmõ Seçenekleri 1 $ Tuştakõmõ Seçenekleri 2 $!...39 Tuştakõmõ Seçenekleri 3 $"...39 Tuştakõmõ Seçenekleri 4 $#...40 Ayrõk Artõrõm Kartlarõnõn Programlanmasõ Bölme Arttõrõm Kartõ % Artõrõm Kartõ Tonlarõ %!...42 Artõrõm Kartõ Ses Seviyesi %"...42 Sistem Çõkõşlarõ Programlama Panel Çõkõşlarõ & Hõzlõ Format Kanallarõ &!...45 Artõrõm Kartõ 1 Çõkõşlarõ &"...45 Artõrõm Kartõ 2 Çõkõşlarõ &#...45 Artõrõm Kartõ 3 Çõkõşlarõ &$...45 Tuştakõmõ Çõkõşlarõ &%...45 Çõkõş Gruplarõ vetipleri Çõkõş Özellikleri...47 Komünikatorün Programlanmasõ Komünikatör Seçenekleri ' AHM 1 Komünikatör Menüsü '!...51 Telefon Numarasõ '! Abone Kodu '!-!...52 Protokol Tipi '!-"...52 Çevirme Girişimleri '!-#...52 Bölme Seçenekleri '!-$...53 Raporlama Seçenekleri '!-%...53 Darbeli Format Seçenekleri '!-&...53 HõzlõFormat Raporlama Kanallarõ '!-'...54 Protokol Seçenekleri '!-(...54 AHM 2 Komünikatör Seçenekleri '"...54 Hõzlõ Format Düzelme Kanallarõ '#...55 Hõzlõ Format Açõk/Kapalõ Kanallar '$...55 Çağrõ Bekleme Sõrasõ İptal '%...55 Program Kontrol Listesi INS159-7

3 Premier 412/816/832 Installation Manual İndirme Seçeneklerini Programlama...57 İndirme Menüsü '& İndirme Seçenekleri '& İndirme Geri Arama Numarasõ '&-! İndirme Şifresi '&-" İndirme Arama Girişimleri '&-# İndirme Çalma Sayõsõ '&-$ Raporlama Kodlarõnõn Programlanmasõ...58 BölgeAlarm/Düzelme Kodlarõ '' Bölge Bypass/Bypass-yok Kodlarõ '( Bölge-yok Alarm/Düzelme Kodlarõ ') Contact ID ve SIA Kodlarõ Kullanõcõlarõ Programlama...60 Kullanõcõ Programlama ( Kullanõcõ Seçenekleri1 (! Kullanõcõ Seçenekleri 2 (* Kullanõcõ Seçenekleri 3 (# Kullanõcõ Metni (sadece LCD) ($ Standart Kullanõcõlarõ Programla (% Kullanõcõlarõn Fabrikasyon Ayarlarõ (& Sistem Testleri & Araçlarõ...65 YürütmeTesti ) Hoparlör & Çõkõşlarõn Testi )! Test Aramasõ Yap )" Uzaktan/Mühendislik Erişimi Etkin )# Geri Arama Başlat )$ Saati Programlama )% Tarihi Programlama )& Metin Programlama(LCD) )' Son 100 Olayõ Yazõcõdan Çõkart )( Mühendis ModundanÇõkõş )) Alarm Sisteminin Çalõşmasõ Giriş...67 Sistemin Kuruluma Hazõr Durumunun Kontrolü Away Kurma (Tam Kurma) Stay Kurma (Kõsmi Kurma) Kurma Sürecinin İptali Giriş Sõrasõnda Çözmek Giriş Durumunda Değilken Çözmek Bir Alarmdan Sonra Paneli çözmek Oto Stay Kurma (Kõsmi Kurma) Gecikmeli Bölgeyi Stay (kalmak) konumda Ani Bölge Çevirme 67 Bölmelerin Kurulmasõ ve Çözülmesi...68 Bölmelerin Away Kurulumu (Tam Kurma) Bölmelerin Stay Kurulumu (Kõsmi Kurma) Bölmelerin Çözülmesi Bölme Değiştirmek Bölgelerin Bypass Edilmesi...70 Bölgelerin Manuel olarak Bypass Edilmesi Bölgelerin Bypasslarõnõn Kaldõrõlmasõ Grup Bypass Hõzlõ Bypass ve Kurma Alarmlarõn Resetlenmesi...71 Son Alarm Kaydõ...71 Servis Hatalarõ...72 Chime (Çan) Sesini Aç ve Kapa...72 Kullanõcõ Kodlarõnõ Değiştirme...72 Kayõt Görme(sadece LCD)...73 İletişimi İptal Et Ayrõntõlar Kontrol Paneli...74 Ayrõk Tuştakõmlarõ...74 Ayrõk Bölge Genişletme...73 Yerel Bölge Genişletme...74 Güvenlik Notlarõ...74 Avrupa Standartlarõ...75 Garanti Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu İçerik Sisteme Genel Bakõş Kurulum Kontrol Paneli PCB Şemasõ Tuştakõmlarõnõn Kurulumu Bölge Bağlantõlarõ Siren/Zil, Telefon ve Panel Çõkõşlarõ Hazõrlama & Sorun Giderme Programlama Menüleri Bölgeleri Programlama Bölmeleri Programlama Global Seçeneklerin Programlanmasõ Tuştakõmlarõnõn Programlanmasõ Bölge Artõrõm Kartlarõnõn Programlanmasõ Sistem Çõkõşlarõnõ Programlama Komünikatörün Programlanmasõ İndirme (Download ) Seçeneklerini Programlama Raporlama Kodlarõnõn Programlanmasõ Kullanõcõlarõ Programlama Sistem Testleri ve Araçlarõ Alarm Sisteminin İşletilmesi Ayrõntõlar Hõzlõ Başvuru Kõlavuzu INS

4 Sisteme Genel Bakõş Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu 1. Sisteme Genel Bakõş Sistemin Mimari Yapõsõ 6 Tuştakõmõ (max.) 2EOL Bölge(RKP16 Plus 2EOL Bölge 1 Çõkõş (100mA) 2EOL Bölge 1 Çõkõş (100mA) 6-programlanabilir 100mA Çõkõş 2-programlanabilir 1A Çõkõş Siren Sürücü Yard. Giriş EOL Bölge Girişleri Premier 8XE Yerel Artõrõm Kartõ ve Premier Siren Modülü Veri yolu Komünikatör/ Modem Tuştakõmõ Tuştakõmõ Tuştakõmõ Tuştakõmõ 2-programlanabilir 100mA Çõkõş Siren Sürücü 8 EOL Bölge Girişi Premier 8X Bölge Artõrõm Kartõ Hoparlör Sürücü Yerel İndirme/Yükleme İçin PCve PC- Com Uzaktan İndirme/Yükleme İçin PCve PC-Com Alarm Haberalma Merkezi Kontrol Panelleri Premier 412, 816 ve Premier 832 bir çok protokolle çalõşabilen dijital komünikatör/ Modem e sahip son derece teknolojik güvenlik kontrol panelleridir. Kontrol paneli aşağõdaki özelliklere sahiptir: Özellikler Bölgeler Max. Genişleyecek Bölge Bölmeler Kullanõcõ kodlarõ Olay Kaydõ Dokunma Ayarõ Uzaktan Kontrolü - -! Programlõ Aux. Girişi!!! Denetlemeli Siren/Zil Çõkõşlarõ!!! 2 x 1A Denetlemeli Çõkõşlar!!! 6 x 100mA Çõkõşlar!!! Printer/UDL Portu!!! Modem/Komünikatör!!! Tuştakõmlarõ Kontrol panelleri maksimum 6 adede kadar tuştakõmõnõ kabul eder. Bütün tuştakõmlarõ piezoelektrik Buzzer bulundurur ve veri şebekesine 4 lü kablo ile bağlantõsõ yapõlõr. Mevcut tuştakõmõ modelleri aşağõdakilerdir: Premier RKP4 Premier RKP4 tuş takõmõnõn 4 bölge gösterge õşõğõ vardõr ve Premier 412 kontrol paneli ile birlikte kullanõm içindir. Çift düzey arka aydõnlatma, normal konumda sönük, herhangi bir tuşa bastõktan sonra 8 saniye süreyle parlak konuma geçer Çift düzey arka aydõnlatma, normal konumda sönük, herhangi bir tuşa bastõktan sonra 8 saniye süreyle parlak konuma geçer Alarm, Servis, Kurulu ve Hazõr durum õşõklarõ Premier RKP8 Premier RKP8 tuş takõmõnõn 8 bölge gösterge õşõğõ vardõr ve Premier 412, 816 ve Premier 832 kontrol panelleri ile birlikte kullanõm içindir. Çift düzey arka aydõnlatma, normal konumda sönük, herhangi bir tuşa bastõktan sonra 8 saniye süreyle parlak konuma geçer. Alarm, Servis, Kurulu ve Hazõr durum õşõklarõ 4 INS159-7

5 Premier 412/816/832 Installation Manual Premier RKP16 Premier RKP16 tuş takõmõnõn 16 bölge gösterge õşõğõ vardõr ve genişletilmiş Premier 412, 816 ve Premier 832 kontrol panelleri ile birlikte kullanõm içindir. Çift düzey arka aydõnlatma, normal konumda sönük, herhangi bir tuşa bastõktan sonra 8 saniye süreyle parlak konuma geçer Alarm, Servis, Kurulu ve Hazõr durum õşõklarõ Premier RKP8 Plus Premier RKP8 Plus tuştakõmõnõn 8 bölge gösterge õşõğõ vardõr. Premier 412, 816 ve Premier 832 kontrol panelleri ile kullanõm içindir. Veri şebekesine 4 lü kablo bağlantõsõ Yerleşik piezoelektrik Buzzer Tam ayarlanabilir arka aydõnlatma, normal konumda parlak, sönük ya da kapalõ, bir tuş takõmõ kullanõldõğõnda ve giriş modu süresince parlak konuma geçiş Alarm, Servis, Kurulu, Hazõr, Yangõn, Bypass, Hemen ve Kal durum õşõklarõ Premier RKP16 Plus Premier RKP16 Plus tuştakõmõnõn 16 bölge gösterge õşõğõ vardõr ve Premier 412, 816 ve Premier 832 kontrol panelleri ile, genişletildiklerinde kullanõm içindir. 2 programlanabilir EOL bölgesi Veri şebekesine 4 lü kablo bağlantõsõ Yerleşik Piezoelektrik Buzzer Tam ayarlanabilir arka aydõnlatma, normal konumda parlak, sönük ya da kapalõ, bir tuş takõmõ kullanõldõğõnda ve giriş modu süresince parlak konuma geçiş Alarm, Servis, Kurulu, Hazõr, Yangõn, Bypass, Hemen and Kal durum õşõklarõ Premier LCDL Premier LCDL tuş takõmõnõn 32 karakterlik, arka aydõnlatmalõ geniş LCD ekranõ bulunur, Premier 412, 816 ve Premier 832 kontrol panelleri ile birlikte kullanõlabilir. 2 programlanabilir EOL bölgesi 1 programlanabilir düşük akõm (100mA) çõkõşõ Tam ayarlanabilir arka aydõnlatma, normal konumda parlak, sönük ya da kapalõ, bir tuş takõmõ kullanõldõğõnda ve giriş modu süresince parlak konuma geçiş Güç, Kurulu, Hazõr, Servis and Bypass durum õşõklarõ Hoparlör sürücü çõkõşõ Hata! Stil tanõmlanmamõş. Premier LCD Premier LCD tuş takõmõnõn 32 karakterlik, arka aydõnlatmalõ standart LCD ekranõ bulunur, Premier 412, 816 ve Premier 832 kontrol panelleri ile birlikte kullanõlabilir. 2 programlanabilir EOL bölgesi 1 programlanabilir düşük akõm (100mA) çõkõşõ Tam ayarlanabilir arka aydõnlatma, normal konumda parlak, sönük ya da kapalõ, bir tuş takõmõ kullanõldõğõnda ve giriş modu süresince parlak konuma geçiş Güç, Kurulu, Hazõr, Servis and Bypass durum õşõklarõ Premier LCDLP Premier LCDL tuştakõmõ içinde proximity tag okuyucu Premier LCDP Premier LCD tuştakõmõ içinde proximity tag okuyucu Bölge Genişletme Modülleri Her bir sistem aşağõdaki bölge genişletme modülleri kullanõlarak genişletilebilir: Premier 8X Bölge Artõrõm Kartõ Bu modül kendi kutusunun içinde gelir ve sistemin genişlemesini sağlamak için kontrol panel veri şebekesine bağlanõr. Bu modül aşağõdaki ek hizmetleri sağlar: 8 programlanabilir EOL bölgesi 8 programlanabilir düşük akõm (100mA) çõkõşõ Elektronik ses kontrollü hoparlör sürücü çõkõşõ. Premier 8XE Yerel Bölge Artõrõm Kartõ Bu modül PCB (Baskõ Devre Kartõ BDK) olarak gelir ve basitçe ana kontrol panel devre kartõna takõlõr. Bu modül 8 programlanabilir EOL bölgesi sağlar. PC-Com Modül Bu modül bir RS232 arabirimi sağlamak için Premier 412, 816 ve Premier 832 kontrol paneline takõlõr ve aşağõdaki amaçlar için kullanõlabilir: Olay kaydõnõn yazõlõ çõktõsõnõn alõnmasõ için bir seri yazõcõnõn bağlanmasõ Wintex UDL yazõlõmõ ve PC kullanõlarak sistem programõnõn yüklenmesi/indirilmesi INS

6 Kurulum Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu 2. Kurulum Kurulum Sõralamasõ Alarm sistemini kurmaya kalkõşmadan önce bu bölümü okuyun. Kurulum düzenini kapsamlõ olarak anladõktan sonra her adõmõ dikkatli biçimde uygulayõn. 1: Şema Çõkarõn Bütün alarm algõlama aygõtlarõ, tuş takõmlarõ ve diğer modüllerin nerelere yerleştirilmesi gerektiği hakkõnda bir fikir sahibi olmak için yerleşim yerinin kaba bir taslağõnõ yapõn. 2: Panelin Kurulmasõ Kontrol panel kapalõ bir AC güç kaynağõna ve gelen telefon hattõna yakõn, kuru bir alana kurulmalõdõr Akü bağlamadan ya da panele AC uygulamadan önce bütün kablolamayõ tamamlamalõsõnõz. Some versions of the control panel are not supplied with an integral mains transformer. If this is the case a suitable external mains transformer will be required (bknz. sayfa 74) 3: Tuştakõmlarõnõn Kurulumu Tuş takõmlarõnõ yerleştirin ve kontrol paneline bağlayõn. 4: Bölge Kablo Bağlantõlarõ Algõlama aygõtlarõnõ kurun ve kontrol paneline bağlayõn. 5: Diğer Kablo Bağlantõlarõ Ziller, sirenler ve telefon hattõ bağlantõlarõnõ içeren bütün diğer kablolamalarõ tamamlayõn. 6: Kontrol Paneline Besleme Gerilimini Verin 1 den 5 e kadar olan adõmlar tamamlandõğõnda kontrol paneline güç verin. Önce kõrmõzõ akü ucunu artõ terminale ve siyah ucu eksiye bağlayõn. Daha sonra, AC yi bağlayõn. 7: Kurulum kayõtlarõ ve standart ayarlar kitapçõğõnõ doldurun Kontrol panel ile birlikte Kurulum kayõtlarõ ve standart ayarlar kitapçõğõ gelir. Bu kitapçõk sizin bütün programlama verilerini kaydetmenize ve aynõ zamanda program varsayõlan ayarlarõnõ listelemenize olanak verir. Sistemi programlamaya girişmeden önce doldurulmasõ önerilir. 8: Sistemi Programlayõn Programlama sayfalarõndaki bilgileri kullanõn ve Bölüm 3 deki yöntemlere uygun olarak kontrol panelini programlayõn. 9: Sistemin Test edilmesi Bütün özelliklerinin ve işlevlerinin gerektiği gibi çalõştõğõndan emin olmak için sistemi bütünüyle testten geçirin. Kontrol Paneli Montaj Kontrol panelini düz, dikey bir duvarõn üstüne en az üç uygun vida kullanarak monte ediniz. Arka kaplama, monte işleminin Baskõ Devre Kartõnõ (PCB) yerinden çõkarmadan mümkün olabilmesi için bir merkezi anahtar deliği yarõğõ ile birlikte tasarlanmõştõr. Eğer PCB nin çõkarõlmasõ gerekirse, öndeki iki PCB koruyucu klibi dikkatle geri çekin, PCB nin ön kõsmõnõ kaldõrõn ve aşağõ doğru kaydõrõn. PCB yi tekrar yerine yerleştirmek için yukarõdaki yöntemin tersini uygulayõn. Sabitleme işleminin ardõndan bütün sabitleyici yuvalarõn ya da kablo girişlerinin erişilmez durumda olmasõnõn sağlanmasõ gereklidir. Panele bağlõ kablolarõn panelden dõşarõ taşmamasõ için kablolarõ sabitleyin. Ana besleme kablo bağlantõsõ sabitleme noktalarõndan birine (örneğin bir kablo bağlacõ ile) bağlanarak koruma altõna alõnmalõdõr. Kontrol Panelinin Kablolanmasõ DİKKAT: ELEKTRİK ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİR. Kontrol panelini bağlamadan ÖNCE tüketici ünitenin güç kaynağõ bağlantõsõnõ DAİMA kesin. HERHANGİ bir şüpheniz varsa elektrik uzmanõna danõşõn. Ana beslemeyi SADECE ana panelin 220V klemensine bağlayõn. Ana hattõ ASLA PCB ye doğrudan bağlamayõn. Sistem kurulumu ulusal güvenlik standartlarõna uygun olarak uygulanmalõdõr, örneğin EN 60950: Kurulum sõrasõnda DAİMA Ulusal Kablolama Yönetmeliklerine başvurun. Uygun ve kolayca erişilebilir bir bağlantõ kesme aygõtõ kurulumun bir parçasõ olarak hazõr bulunmalõdõr (örneğin kapalõ sigorta ) Bağlantõ kesme aygõtõ esnek bir kordon içine yerleştirilmemelidir Ana şebeke girişinin nötr tanõmlamasõnõn yapõlmasõnõn mümkün olmadõğõ durumlarda iki kutuplu bir sökme aygõtõ kullanõlmalõdõr. Binanõn şebeke girişinde Yüksek Kesme Kapasiteli (HBC, en az 1500A) kõsa devre engelleme korumasõ bulunmalõdõr (örneğin bir sigorta ya da devre kesici) Akõm şiddetine uygun taşõma kapasitesine sahip ana besleme kablosu kullanõn (örneğin en az 0.75mm²) 6 INS159-7

7 Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu Kurulum Kontrol Paneli PCB Şemasõ Box Tamper Tamper Disable Load Defaults Com 1 19 T R T1 R1 Kick Start 20 F4 Data F3 Siren F2 Aux F1 Batt Eng Keypad 22 Tx Rx 23 Panel Outputs A.C. Batt- - T R - Z1 Z2 Z3 Data Siren/Spk Aux12 - COM COM Z4 Z5 COM Z6 Z7 COM 2-Wire Smoke Det. Z8 Enable Aux Input Siren Strb : Topraklama Bağlantõsõ Topraklama.Toprağa veya bir topraklama çubuğuna bağlayõn Bir topraklama kablosunun yerleştirilmesinde meydana gelebilecek başarõsõzlõk sistemin doğru çalõşmasõnõ engelleyebilir ve Texecom garanti ve ürün onaylamalarõnõ geçersiz kõlar. 2: AC Giriş 16.5 V luk bir trafoya bağlayõn. Ana beslemeyi AC Giriş terminallerine bağlamayõn. 3: Akü Bağlantõlarõ Bir adet yeniden doldurulabilir akü bu iki terminale, ana şebekede arõza olmasõ durumunda sistemin sürekli çalõşmasõnõn sağlanmasõ için bağlanmalõdõr. Akü çõkõşõ sigorta F1 ile korunmuştur (1.6 Amp). 4: Veriyolu Bağlantõlarõ Veriyolu terminalleri tuştakõmlarõna ve Premier 8X Ayrõk Bölge Arttõrõm Kartõna bağlantõyõ sağlarlar. ve terminalleri, T ve R terminalleri veri aktarõr ve veri alõrken güç sağlarlar. 5: Siren/Zil Çõkõşõ Bu terminaller hoparlörler, sirenler ya da ziller için kullanõlõr. Çõkõş siren sürücüsü ya da zil sürücüsü için programlanabilir ( sayfa 35 e bakõnõz). Siren çõkõşõ eğer hiçbir uyarõ aygõtõ yerleştirilmediyse denetlenir, ya bu iki terminalin arasõna 1KΩ luk bir direnç yerleştirin ya da siren denetlemesini devreden çõkarõn, sayfa 35 e bakõnõz. 6: 12V luk Yardõmcõ Güç Bu terminaller 12V gerektiren aygõtlar için ek güç sağlarlar. Yardõmcõ çõkõş F2 sigortasõ tarafõndan korunmuştur (1 Amp). 7: 1 den 8 e kadar Bölge Girişleri Bu terminaller bölge girişlerine bağlantõyõ sağlarlar. Premier 816 ve Premier 832 nin 8 bölge girişi varken, Premier 412 nin sadece 4 bölge girişi vardõr. Bir bölgeyi kablolamanõn çeşitli yollarõ vardõr (sayfa 12 e bakõnõz). Her bölge tam programlanabilir, bölgelerin programlanmasõ hakkõnda bilgi için sayfa 23 e bakõnõz. 8: İki Telli Duman Dedektörünü Etkinleştirme Panelin 1 numaralõ çõkõşõna 2 telli duman dedektörünü bağlarken bu köprüyü gösterildiği şekilde ayarlayõn. Çõkõş 1 İki telli duman dedektörü için etkin Çõkõş 1 normal 9: Giriş 1 Bu programlanabilir bir giriştir, yardõmcõ aygõtlarõ vs. izlemekte kullanõlabilir, programlama ayrõntõlarõ için sayfa 35 e bakõnõz. 10: 1 den 8 e kadar Panel Çõkõşlarõ Bunlar programlanabilir çõkõşlardõr. Çõkõş 1 ve Çõkõş 2 yüksek akõm (1 Amp) denetlemeli çõkõşlardõr. Eğer Panel çõkõşlarõ 1 ve 2 kullanõlmõyorlarsa, ya kullanõlmayan çõkõş ve yardõmcõ 12V arasõna 1KΩ luk bir direnç yerleştirin ya da çõkõş denetlemesini devreden çõkarõn, sayfa 36 ya bakõnõz(fabrikasyonda denetleme yapõlmaz). 3 den 8 e kadar olan panel çõkõşlarõ düşük akõmlõ (100mA) çõkõşlardõr. INS

8 Kurulum 11: Haberleşme Portu Seri bağlantõlõ ihaberleşme portu bir yazõcõya ya da yerel veri indirme için PC ye bağlanmak için kullanõlõr. 12: Fabrika Ayarlarõ Yükleme Fabrika Ayarlarõnõ geri yüklemek için açõlõş sõrasõnda dõş bacaklardan herhangi biri ile merkezdeki bacak arasõnda kõsa devre yaptõrõn. Bu bacaklar aynõ zamanda Mühendis kodunu varsayõlan değerine sõfõrlamak için de kullanõlabilir, sayfa 65 e bakõnõz. Bu bacaklarõ daha sonra bu şekilde bõrakmayõn, yoksa kontrol panel yanlõşlõkla varsayõlan ayarlarõna geri dönebilir. 13: Kutu Sabotajõ(Tamper) Devre Dõşõ Köprüyü gösterildiği gibi yerleştirin: Kutu Sabotajõ Devre Dõşõ Kutu Sabotajõ Etkin 14: Yerel Bölge Artõrõm Kartõ Premier 8XE Yerel Bölge Artõrõm Kartõ ana Baskõ Devre Kartõna takõlabilir. Yerel Bölge Artõrõm Kartõ ek olarak 8 progranabilir bölge sağlar (sayfa 12 e bakõnõz). 15: NVM (Değiken olmayan bellek aygõtõ) Bütün sistem verileri bu değişken olmayan bellek aygõtõnõn içinde depolanõr. 16: Kutu Sabotaj(Tamper) Anahtarõ Ana kontrol panel için kutu kurcalama korumasõ 17: Güç Işõğõ AC veya bekleme durumu akü mevcutken sabit konumda. Tümleşik Komünikatör arama yaparken ya da veri gönderirken yanõp söner. 18: Koruma Sigortalarõ Aşağõdaki sigortalarla koruma sağlanmõştõr: F1 (1.6 Amp) Akül sigortasõ F2 (1 Amp) Yardõmcõ 12V güç sigortasõ F3 (1 Amp) Siren/Zil çõkõşõ sigortasõ F4 (1 Amp) Veriyolu sigortasõ 19: Telefon Hattõ Bağlantõlarõ Telefon hattõ bağlantõlarõ (sayfa 17 e bakõnõz). 20: RJ11 Telefon Hattõ Konnektörü RJ11 konnektörü panelin standart bir RJ11 bağlantõ kablosu ile telefon hattõna bağlanabilmesi için kullanõlõr. 21: Mühendis Tuştakõmõ Bağlantõsõ Bu port Mühendis tuştakõmõ bağlantõsõ içindir. Programlama ve sistem testleri için kolay erişimi sağlar. 22: Data Gönderimi LED leri Kõrmõzõ (Tx) LED datayõ kontrol paneline gönderirken normalde hõzlõ hõzlõ yanõp söner. Yeşil (Rx)LED datayõ kontrol panelinden alõrken yanar. Yeşil LED veriyoluna üzerine bağlõ diğer aygõtlarla haberleşirken de yanõp söner. Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu 23: Sigorta Hatasõ Gösterim LED leri F2, F3 ve F4 sigortalarõnõn kõrmõzõ LED göstergeleri, sigorta attõğõnda yanar. 24: Aküden Çalõştõrma Pimleri Sistem aküden çalõştõrõlmak isteniyorsa bu pimler bir anlõğõna kõsa devre edilir. Aygõtlarõn Veriyoluna Bağlanmasõ Tuş takõmlarõnõ ve bölge genişleticileri bağlamadan önce TÜM gücü kontrol panelinden izole edin (AC Ana besleme ve Akü). Eğer Kontrol Panelinde hala güç mevcutsa devam etmeyin. Kontrol panelinde hala güç varken aygõtlarõ bağlamak aygõta ya da kontrol paneline zarar verebilir ve garantiyi geçersiz kõlabilir. Bütün tuş takõmlarõ ve bölge genişleticiler kontrol panelinin sol tarafõndaki, dipteki köşesinde yer alan aynõ veri terminallerine bağlanõrlar ve bu bağlantõlar seri bağlantõ, paralel bağlantõ ya da bu ikisinin herhangi bir kombinasyonu şeklinde yapõlabilirler. Veriyolu Kablo Bağlantõlarõ Veriyolu güç ve veri gönderimi sağlayan dört terminalden oluşur. Doğru işleyişin sağlanmasõ için aygõtõn üstündeki dört terminalin hepsi kontrol panelindeki ya da önceki aygõttaki karşõlõk gelen terminallere bağlanmalõdõr (kablolama ayrõntõlarõ için sayfa 9 a bakõnõz). Aşağõdaki tablo her bir terminali ve açõklamasõnõ gösteriyor: Terminal Açõklama 12V Besleme - 0V Besleme T R Veri Aktarõmõ Veri Alõmõ Kablo Uzaklõklarõ Standart 7/0.2 alarm kablosu kullanõldõğõnda aygõtlar için önerilen maksimum uzaklõk: Yõldõz (paralel) konfigürasyon kullanõlõrken her kol için 250m Papatya zinciri (seri) konfigürasyon kullanõlõrken maksimum uzaklõk zincire bağlanan aygõt sayõsõna bağlõ olarak değişir. Ne kadar çok aygõt bağlanõrsa, son aygõta olan uzaklõk o kadar kõsalõr (kabloda voltaj düşmesi nedeniyle). Hangi kablolama konfigürasyonu yöntemi kullanõlõrsa kullanõlsõn, sistem standby akü ile çalõşõrken her bir aygõttaki ve - terminalleri arasõndaki voltajõn 10.0 V dan aşağõ olmamasõna dikkat edin. 8 INS159-7

9 Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu Aşağõdaki tablo çeşitli yüklerle standart 7/0.2 alarm kablosu kullanõlarak bir tuştakõmõ ya da artõrõm kartõ kurulumunun maksimum kablo uzunluklarõnõ göstermektedir: Konfigürasyon 1.Tuştakõmõ 2 2.Artõrõm Kartõ 2 Max. Kablo Uzunluğu 250m 250m 3. Artõrõm Kartõ 8 100m 4.No. 3 deki gibi 16Ω Hoparlör 30m Kurulum Güç Kaynağõnõn Kurulumu Bir güç kaynağõ kurulduğunda güç kaynağõndaki 0V bağlantõlarõ kontrol panelindeki 0V a bağlanmalõ ve kontrol paneli ile aygõt arasõndaki 12V bağlantõsõ sökülmelidir (aşağõdaki çizime bakõnõz). Voltaj Düşmesine Karşõ Yöntemler Düşük voltajõn üstesinden gelmenin çeşitli yollarõ vardõr. Daha kalõn düşük direnç kablosu kullanõn. Standart 7/0.2 alarm kablosunun direnci her 100m de 8Ω dur. Güç bağlantõlarõnda 4 telli kablo yerine 6 ya da 8 telli kablo kullanõn. Aygõtõ yerel olarak beslemek için bir güç kaynağõ yerleştirin. Ayrõk Tuştakõmõ Ayrõk Tuştakõmõ Ayrõk Tuştakõmõ Kontrol Paneli Veriyolu Bağlantõlarõ (Ek güç kaynağõ olmadan 250m). Ayrõk Artõrõm Kartõ Ek Aygõtlar Ayrõk Tuştakõmõ Ayrõk Tuştakõmõ Ayrõk Tuştakõmõ Kontrol Paneli Veriyolu Bağlantõlarõ (Ek güç kaynağõ olmadan 1km). 12V bağlantõsõnõ Kontrol Panelinden ayõrõn. 12V Güç Kaynağõ Ek Aygõtlar INS

10 Kurulum Ayrõk Tuştakõmlarõnõn Kurulumu Tuştakõmõ Şemalarõ Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu! Adres DIL Anahtarõ " Sabotaj(Tamper) Anahtarõ # Buzzer Hoparlör $ Veriyolu Bağlantõlarõ % Programlanabilir Bölgeler 1 ve 2 & Hoparlör Çõkõşõ (Sadece Premier LCDL/LCDLP ) ' Programlõ Çõkõş Ayrõk Tuştakõmõ Bağlantõlarõ Tuş takõmõ PCB nin sol el tarafõndaki, dipteki köşesinde bulunan veri yolu terminallerine bağlanõrlar. (sayfa 7 den 9 a kadar bakõnõz). Ayrõk Tuştakõmõ Adresleri Her tuş takõmõna Adres DIL (!) anahtarõ kullanõlarak farklõ bir adres ayrõlmalõdõr. Aşağõdaki tablo adreslerin nasõl ayarlanacağõnõ göstermektedir: Adres DIL 1 DIL 2 DIL 3 DIL 4 1 Açõk/ Kapalõ ON Kapalõ Kapalõ Kapalõ ON 2 Kapalõ Açõk Kapalõ Kapalõ Kapalõ Kapalõ Açõk Kapalõ 4 Kapalõ Kapalõ Kapalõ Açõk ON 1 ON ON 5 Açõk Kapalõ Kapalõ Açõk Kapalõ Açõk Kapalõ Açõk ON Tuştakõmõ Bölgeleri Premier RKP16 Plus ve LCD tuştakõmlarõnda iki adet programlanabilir bölge girişi vardõr. (Kablolama ayrõntõlarõ için sayfa 13 e bakõnõz). Her bölge tam programlanabilirdir (programlama ayrõntõlarõ için sayfa 23 e bakõnõz). Aşağõdaki tablo Premier RKP8/16 Plus veya Premier LCD tuş takõmlarõ kullanõldõğõnda bölge paylaşõmõnõ göstermektedir: Premier 412 Premier 816/ INS159-7 Adres Bölge 1 Bölge 2 Bölge 1 Bölge 2 1 Bölge 05 Bölge 06 Bölge 09 Bölge 10 2 Bölge 07 Bölge 08 Bölge 11 Bölge 12 3 Bölge 09 Bölge 10 Bölge 13 Bölge 14 4 Bölge 11 Bölge 12 Bölge 15 Bölge 16 5 N/A N/A N/A N/A 6 N/A N/A N/A N/A Tuştakõmõ bölgeleri etkin duruma getirilinceye kadar sistem tarafõndan görülmezler. Bu bölgeleri etkin kõlmak için sayfa 40 a bakõnõz). Tuştakõmõ Çõkõşlarõ Premier LCD tuştakõmlarõ bir adet programlanabilir çõkõşa sahiptir. Bu çõkõş LED ler, ses aygõtlarõ ya da röle gibi ek aygõtlarõ çalõştõrmak için kullanõlabilir. Panel çõkõşlarõnõn kablo bağlantõlarõnõ sayfa 17 de gösterildiği biçimde yapõnõz. (Programlama ayrõntõlarõ için sayfa 45 e bakõn).

11 Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu Tuştakõmõ Hoparlör Çõkõşõ (Sadece LCDL/LCDLP) Premier LCDL ve LCDLP tuş takõmõnda bir adet 8Ω veya iki adet 16Ω luk hoparlör bağlanabilen bir çõkõş vardõr. (kablolama ayrõntõlarõ için sayfa 16 ye bakõnõz). Hoparlörün sesi tam ayarlanabilirdir (ayrõntõlar için sayfa 33 e bakõnõz). Ayarlanabilir Arka Aydõnlatma Tuş takõmõnõn arka aydõnlatmasõnõ ayarlamak için YES tuşuna basõn, sonra YES tuşu hala basõlõ iken (v) tuşu ile gerekli parlaklõğa ulaşõlana kadar arka aydõnlatmayõ azaltõn ya da artõrõn, sonra iki tuştan da elinizi çekin. Arka aydõnlatma sadece tuş takõmõnõn bir menüde olmadõğõ durumda ayarlanabilir. Tuştakõmõ Kapak Sabotajõ Her tuş takõmõnõn kapak sabotaj özelliği tuştakõmõ seçenekleri 4 menüsündeki ilgili tuştakõmõ seçeneği gerektiğinde kullanõlarak devre dõşõ bõrakõlabilir (ayrõntõlar için sayfa 40 a bakõnõz). Ayrõk Bölge Artõrõm Modülleri Premier 8X Ayrõk Bölge Genişletici ek olarak 8 tane algõlama bölgesi, iki programlanabilir çõkõş ve bir hoparlör sürücü çõkõşõ sağlar. Ayrõk Artõrõm Kartõ Şemasõ 2 Z1 COM Z2 Z3 COM Z T R Tamp Disable 6 SPK- OP1 OP2 5 4 Z5 COM Z6 Z7 COM Z8-2! Veriyolu Bağlantõlarõ " Yardõmcõ 12V # Programlanabilir Bölge Girişleri $ Programlanabilir Çõkõşlar 1 ve 2 % Hoparlör Sürücü Çõkõşõ & Güç LED i ' Sabotaj Jumperõ Devre Dõşõ ( Sabotaj Anahtarõ ) Adres DIL Anahtarõ Kurulum Bölge Artõrõm Kartõnõn Kablo Bağlantõlarõ Uzak bölge artõrõm modülü, baskõ devre kartõnõn sol tarafõnda yer alan dipteki veriyolu uçbirimlerine bağlanõr (sayfa 7 den 9 a kadar bakõnõz). Ayrõk Artõrõm Kartlarõ Adresleri Sistem yalnõzca bir Ayrõk Bölge Artõrõm Modülünü kabul eder. Adres DIL anahtarõ ()) adres 1 konumuna getirilmelidir (bütün anahtarlar kapalõ). Adres DIL 1 DIL 2 DIL 3 DIL 4 ON 1 Açõk/Kapalõ Kapalõ Kapalõ Kapalõ ON 2 Kapalõ Açõk Kapalõ Kapalõ Kapalõ Kapalõ Açõk Kapalõ Bir Ayrõk Bölge Artõrõm Kartõ sadece Premier 412 & 816 kontrol panelinde bağlanabilir (Adres = 1). Ayrõk Bölge Artõrõm Kartõ Premier 8X Ayrõk Artõrõm sekiz tane programlanabilir bölge girişine sahiptir (kablolama ayrõntõlarõ için sayfa 13 e bakõnõz). Her bölge aynõ zamanda tam programlanabilirdir (programlama ayrõntõlarõ için sayfa 23 e bakõnõz). Aşağõdaki tablo bir veya daha çok modül kurulduğundaki sistem bölgelerinin paylaşõmõnõ göstermektedir: Adres Ayrõk Bölge Artõrõm Girişleri Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z bölge üstü genişletici sistem için ayrõk tuştakõmlarõ gerekmektedir. Sistemin 16 bölgeli Premier RKP16 veya Premier RKP16 Plus ile birlikte kurulmasõ gerekmektedir. 16 bölgenin üzerindeki sistemler LCD tuştakõmõ ile kurulmalõdõr. Sistem bölgeler için sadece bir tür artõrõm kartõnõ kabul eder, yani ya Premier 8X Ayrõk Artõrõm (Adres = 1) ya da Premier 8XE Yerel Artõrõm kullanabilirsiniz, ikisini birden yerleştiremezsiniz. ON INS

12 Kurulum Bölge Artõrõm Kartõ Çõkõşlarõ Bölge Artõrõm Modülünde röle, LED ler, duman algõlayõcõlar vs. gibi aygõtlarõ çalõştõrmak için kullanõlabilen iki adet programlanabilir çõkõş bulunur. Aşağõdaki tablo her çõkõşõn elektriksel karakteristiklerini göstermektedir: No Denetlendi Max Akõm Tip 1 Hayõr 100mA Anahtar ve 2 Hayõr 100mA Anahtar ve Panel çõkõşlarõnõn kablo bağlantõlarõnõ sayfa 17 de gösterildiği gibi yapõn. Bölge Artõrõm Kartõ Hoparlör Sürücüsü Bölge Artõrõm kartõnda bir hoparlör sürücü çõkõşõ vardõr ve sayfa 16 da gösterildiği gibi 8 ya da 16 Ohm luk hoparlörleri beslemek için kullanõlabilir. Yerel Bölge Artõrõm Modülü Premier 8XE Yerel Bölge Artõrõm kartõ kontrol paneline takõlõr ve ek olarak 8 programlanabilir algõlama bölgesi sağlar. Yerel Artõrõm Kartõ Şemasõ 3 Premier 412/816/832 Kurulum Kõlavuzu Aşağõdaki tablo modül kurulduğundaki bölge paylaşõmõnõ göstermektedir: Panel Panel Bölgeleri Genişletici Bölgeler Premier den 4 kadar 9 den 16 ya kadar Premier den 8 kadar 9 den 16 ya kadar Premier den 8 kadar 9 den 16 ya kadar 8 bölge üstü genişletici sistem için ayrõk tuştakõmlarõ gerekmektedir. Sistemin 16 bölgeli Premier RKP16 veya Premier RKP16 Plus ile birlikte kurulmasõ gerekmektedir. 16 bölgenin üzerindeki sistemler Premier LCD/LCDL tuştakõmõ ile kurulmalõdõr. Sistem bölgeler için sadece bir tür artõrõm kartõnõ kabul eder, yani ya Premier 8X Ayrõk Artõrõm Kartõ (Adres = 1) ya da Premier 8XE Yerel Artõrõm Kartõ kullanabilirsiniz, ikisini birden yerleştiremezsiniz. Yerel Bölge Artõrõm Kartõnõn Kurulumu -Yerel Bölge Artõrõm Kartõnõ kurmak için ağağõdaki adõmlarõ izleyin: 1. Genişleticiyi yerleştirmeden önce kontrol paneline gelen gücün (ana şebeke ve akü) tamamõnõn kesilmesini sağlayõn. 2. Dört destekleyiciyi kontrol paneli PCB deki yerleştirme deliklerinin içine ittirin. 3. Yerel Genişletici Konnektörü ile kontrol panelindeki 8 yollu soketi (JP2) hizalayõn. Artõrõm Kartõnõ yerine ittirin, dört destekleyicinin hepsinin yerel artõrõm kartõndaki yer belirleyici deliklere tam olarak oturmasõnõ sağlayõn. Z9 COM Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 - Aux12 COM COM COM 1 2! 1 den 16 a kadar Bölge Girişleri Bu uçbirimler bölge girişlerine bağlantõlarõ sağlarlar. " Yardõmcõ 12V Güç Bu uçbirimler 12V güç gerektiren aygõtlar için yardõmcõ güç sağlar. Kontrol paneli üzerinde F2 (1Amp) ek çõkõş için koruma sigortasõ vardõr. # Bağlantõ Yuvasõ Premier 8XE Yerel Bölge Artõrõm Kartõ kontrol paneline bu konektörden bağlanõr ve her bir köşesinde bulunan dört plastik destekleyici ile yerine sabitlenir. Yerel Bölge Artõrma Bölgeleri Premier 8XE Yerel Bölge Artõrõm Kartõnda 8 tane programlanabilir bölge girişi bulundurur (kablolama ayrõntõlarõ için sayfa 13 e bakõnõz. Her bölge ayrõca tam programlanabilirdir (programlama ayrõntõlarõ için sayfa 23 e bakõnõz). 12 INS159-7

ac sürücüleri hızlı kılavuz

ac sürücüleri hızlı kılavuz vacon 10. ac sürücüleri hızlı kılavuz 1 vacon GÜVENLİK Bu hõzlõ kõlavuz, Vacon 10 frekans dönüştürücünüzün kolay şekilde kurulmasõ ve ayarlanmasõ ile ilgili temel adõmlarõ içerir. Sürücünüzü devreye almadan

Detaylı

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV

Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Üç Fazlõ Motorlar DR/DV/DT/DTE/DVE Asenkron Servo Motorlar CT/CV Baskõ 02/2003 İşletme Kõlavuzu 1056 8077 / TR SEWEURODRIVE İçindekiler 1 Önemli Uyarõlar... 2 Emniyet Uyarõlarõ... 5 3 Motorun Yapõsõ...

Detaylı

MICROMASTER 440. Parametre Listesi Issue 04/02. User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0

MICROMASTER 440. Parametre Listesi Issue 04/02. User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0 MICROMASTER 440 Parametre Listesi Issue 04/0 User Documentation 6SE6400-5BB00-0BP0 MICROMASTER 440 Dökümantasyonu Başlarken Kõlavuzu SDP ve BOP ile hõzlõ devreye alma için. İşletme Talimatlarõ MICROMASTER440

Detaylı

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar

Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Eşzamansõz Kafesli Üç Fazlõ veya Halkalõ Motorlar Kurulumu ve Bakõmõ GENEL UYARI Eşzamansõz kafesli üç Bu dokümanda, kurulum, kullanõm ve bakõmla ilgili olarak alõnmasõ gerekli tedbirleri belirten, kullanõlmõştõr.

Detaylı

Akıllı Alarm Sistemi. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU. KS-898A Network Intelligent Alarm System

Akıllı Alarm Sistemi. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU. KS-898A Network Intelligent Alarm System Akıllı Alarm Sistemi TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KS-898A Network Intelligent Alarm System İÇİNDEKİLER *** Lütfen çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.*** 1- Sistem Tanıtımı 2- Ana Özellikler

Detaylı

PL-1555 KABLOSUZ AKILLI ALARM SİSTEMİ

PL-1555 KABLOSUZ AKILLI ALARM SİSTEMİ PL-1555 KABLOSUZ AKILLI ALARM SİSTEMİ TANITMA ve KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN PAKET İÇERİĞİ Kurulum ve ayarlarınızı yapmadan önce lütfen ürün paketi içeriğinizin tam olduğunu kontrol edin. Alarm Sistemi Alarm

Detaylı

GLOBAL FIRE YANGIN ALARM TÜM SERİSİ YANGIN ALARM PANELLERİ TÜM SERİSİ, DEDEKTÖRLER TÜM SERİSİ,MODÜLLER, SİRENLER, ÇAĞRI BUTONLARI VE AKSESUARLARI JUNO-NET PANEL ve AKSAMLARI Juno Net 1-4 Loop Juno Net

Detaylı

SABOTAJ-ÖNLEMELİ YÜKSEK-GÜVENLİKLİ SİSTEM (DGP-NE96)

SABOTAJ-ÖNLEMELİ YÜKSEK-GÜVENLİKLİ SİSTEM (DGP-NE96) TM SABOTAJ-ÖNLEMELİ YÜKSEK-GÜVENLİKLİ SİSTEM (DGP-NE96) PROGRAMLAMA KLAVUZU Versiyon V1.3 DGP-NE96 FABRİKASYON MONTAJCI ŞİFRESİ 000000 (Montajcı şifresini değiştirmek için, sayfa 20 deki bölüm [1000],

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Operatör Terminalleri DOP11B Baskı 11/28 Sistem El Kitabı 16666984 / TR SEW-EURODRVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu

8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu SHR-6080/6082/6160/6162/6163/6164 8 Kanal/16 Kanal DVR Kullanım Kılavuzu olanakları hayal edin Bir Samsung ürünü aldığınız için teşekkürler ederiz. Daha eksiksiz bir hizmet alabilmek için lütfen ürününüzü

Detaylı

www.esis.com.tr ELIT M Serisi Tam Sinüs Dalga İnvertör Akü Şarj Cihazı Kullanıcı Kılavuz Kitabı

www.esis.com.tr ELIT M Serisi Tam Sinüs Dalga İnvertör Akü Şarj Cihazı Kullanıcı Kılavuz Kitabı ELIT M Serisi Tam Sinüs Dalga İnvertör Akü Şarj Cihazı Kullanıcı Kılavuz Kitabı 1 İçindekiler Tablosu 1. Önemli Güvenlik Bilgileri... 3 1.1. Genel Güvenlik Önlemleri... 3 1.2. Akü ile Çalışırken Alınacak

Detaylı

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu

PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma Kılavuzu PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 PSE 18-600-70 Bu kılavuzun sahibi: 2 PSE18...PSE370 Tipi Yumuşak Yolvericiler Kurulum ve Devreye Alma

Detaylı

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10 Referans Kitapçığı Elektrik Şebeke Koruması Sepam seri 10 İçindekiler Güvenlik Bilgisi.....................................................7 Kitapçık Hakkında...................................................9

Detaylı

HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ

HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ Alarm Kontrol Panelleri Kablosuz Kontrol Panelleri GSM / GPRS / Ethernet Tabanlı İletişim Modülleri Dedektörler Manyetik Kontaklar Alarm Aksesuarları Sirenler Çevre Güvenlik Sistemleri

Detaylı

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ

Yeni DMX 3. 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ Yeni DMX 3 4000 A e kadar etkin koruma AÇIK TİP ŞALTERLER - ÜRÜN REHBERİ YENİ DMX 3 Açık tip şalterler 4000 A e kadar TÜM BİNA TİPLERİ İÇİN ETKİN KORUMA VE KONTROL 02 1600 A e kadar DPX kompakt şalterler

Detaylı

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER

DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER DVR KAYIT CİHAZI (GÜVENLİK AMAÇLI) TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU MODELLER UR-AND41HVR UR-AND42HVR UR-AND81HVR UR-AND82HVR UR-GR163 UR-AND162HVR UR-ANP41H UR-ANP91H UR-ANP161H UR-ANP42H UR-ANP92H UR-ANP162H

Detaylı

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ Hazırlayan Ender Barış AKBULUT ÇANKIRI-2006 YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ YANGIN TARİHÇESİ HAKKINDA BİLGİ Acil durumlarda kullanılan madeni çanlardan sonra ilk elektrikli zil 1891'de ABD'de üretilmiştir.

Detaylı

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu

Advanced Energy AE 3TL 40 46. Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Advanced Energy AE 3TL 40 46 Kurulum ve Kullanım Kullanım Kılavuzu Mart 2015 570-10143-00A COPYRIGHT Bu el kitabı ve içindeki bilgiler Advanced Energy Industries, Inc. şirketinin fikri mülkiyetindedir.

Detaylı

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU WinEKG Pro T e k n o l o j i Ü r e t i r Gersan Sitesi 656. Sok. No: 45 Ergazi, 06370 ANKARA Tel: +90 312 257 0477

Detaylı

Kullanım Kılavuzu - 1

Kullanım Kılavuzu - 1 Kullanım Kılavuzu - 1 2-2014. Tüm Hakları Saklıdır. Iconia Tab 8 Bunları kapsar: Iconia W1-810 Bu değişiklik: 10/2014 Bir Acer ID'ye kayıt olun müthiş avantajlardan yararlanın Bir Acer ID'ye kayıt olmak

Detaylı

WJ200 Serisi Sürücü Hızlı Başvuru Kılavuzu

WJ200 Serisi Sürücü Hızlı Başvuru Kılavuzu WJ200 Serisi Sürücü Hızlı Başvuru Kılavuzu Tek Fazlı Giriş Üç Fazlı Giriş Üç Fazlı Giriş 200V sınıfı 200V sınıfı 400V sınıfı Kılavuz Numarası: NT3251AX Mart 2012 Ayrıntılar için kullanıcı kılavuzuna başvurun

Detaylı

TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu

TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu TruVision NVR 20 Kullanım Kılavuzu P/N 1070712B-TR REV 1.00 ISS 18SEP12 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Sertifikasyon FCC uyumu ACMA uyumu Avrupa Birliği direktifleri 2012 UTC Fire & Security

Detaylı

Kullanıcı Klavuzu. Boy 1... 5. 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü. Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8

Kullanıcı Klavuzu. Boy 1... 5. 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü. Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8 Kullanıcı Klavuzu Boy 1... 5 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8 Genel Bilgi Sürücü bağlantılarının veya çalışma parametreleri

Detaylı

Video Konferans Sistemi

Video Konferans Sistemi KULLANIM KILAVUZU Video Konferans Sistemi Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. MODEL RVF1000 1206 (V2.2) 2 Güvenlik Bilgileri 1 Güvenlik

Detaylı

1. GIRIŞ... 3 ÖZELLIKLER... 3 SISTEM GEREKSINIMLERI... 3 PAKET İÇERIĞI... 3 GÜVENLIK UYARILARI... 3 2. DONANIM ÖZELLIKLERI... 5 2.

1. GIRIŞ... 3 ÖZELLIKLER... 3 SISTEM GEREKSINIMLERI... 3 PAKET İÇERIĞI... 3 GÜVENLIK UYARILARI... 3 2. DONANIM ÖZELLIKLERI... 5 2. İÇİNDEKİLER 1. GIRIŞ... 3 ÖZELLIKLER... 3 SISTEM GEREKSINIMLERI... 3 PAKET İÇERIĞI... 3 GÜVENLIK UYARILARI... 3 2. DONANIM ÖZELLIKLERI... 5 2.1 ÖN PANEL & LED GÖSTERGELERI... 5 2.2 ARKA PANEL VE DONANIM

Detaylı

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama için Yazõlõmlar Serisi HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU Bölüm I ve II Temel Alõştõrma COMPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.0, Ekim 1998 Türkçe Baskõ 1.1.2001

Detaylı

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR

AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR AKILLI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALAR Mustafa Sinan YARDIM 1, Güzin AKYILDIZ 2 SUMMARY The aim of this study is to give information about Intelligent Transportation Systems (ITS) which

Detaylı

Dijital Video. Kayıt Cihazı. Kullanma Kılavuzu. Baskı:1.3.0. DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için

Dijital Video. Kayıt Cihazı. Kullanma Kılavuzu. Baskı:1.3.0. DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için Dijital Video Kullanma Kılavuzu Kayıt Cihazı DVR-1104 /DVR-1108 /DVR-1116 modelleri için Baskı:1.3.0 DİKKAT! ELEKTRİK ÇARPMA RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, CİHAZ ELEKTİK KAYNAĞINA BAĞLI İKEN AÇMAYINIZ. CİHAZ İÇİNDEKİ

Detaylı

Ticari Sulama Kontrol Ünitesi

Ticari Sulama Kontrol Ünitesi Ticari Sulama Kontrol Ünitesi RAIN SENSOR ACTIVE BYPASS SYSTEM OFF SET CURRENT DATE / TIME MANUAL OPERATION SET PROGRAM START TIMES SETTINGS SET STATION RUN TIMES ADVANCED FEATURES SET DAYS TO WATER SET

Detaylı

Yüz & Parmak İzi Tanıma Terminali KULLANMA KILAVUZU

Yüz & Parmak İzi Tanıma Terminali KULLANMA KILAVUZU Yüz & Parmak İzi Tanıma Terminali KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER 5-6 Bölüm 1: Başlangıç Face ID Kullanma Kılavuzu nu İnternette Okuyun Face ID Aksesuarları Face ID Dokümanları Face ID nin Etkinleştirilmesi

Detaylı