30 Aðustos coþkusu alanlarda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "30 Aðustos coþkusu alanlarda"

Transkript

1 Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Saadettin Karaarslan, Ziraat Odasý Tarým Danýþmaný Murat Kirtil, Limagrain firmasý Karadeniz Bölge Müdürü Hakan Güler ile çok sayýda çiftçi katýldý. 5 TE Gülbeyaz Erkan vefat etti 40 KURUÞ Ýþadamý Recep Erkan'ýn annesi, Hakan ve Halil Erkan'ýn babaanneleri, iþadamlarý Ömer ve Mustafa Uzun'un anneanneleri Gülbeyaz Erkan (86) vefat etti.gülbeyaz Erkan için dün Ulu Camii de Cuma Namazý sonrasýnda cenaze namazý kýlýndý. 7 DE Anafen yeni döneme hazýr 30 Aðustos coþkusu alanlarda MEB 40 bin 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 91. Yýldönümü ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü, ülke genelinde olduðu gibi Çorum'da da törenlerle kutlandý. Saat 10.30'da ise Valilik binasý önü Gazi Caddesi üzerinde kortej geçit töreni yapýldý. 3 TE öðretmen alacak Anafen Dershanesi öðretim sezonun baþlamasýna kýsa bir süre kala yeni dönem kurslarýna baþladý. Dershane Müdürü Hüseyin Çetin yeni dönem ile ilgili yaptýðý açýklamasýnda öðrencilere 2 haftalýk ders programý uygulanacaðýný ve 8 Eylül'e kadar yaz kurslarýnýn devam edeceðini söyledi. 2 DE Gökhan Günaydýn, sendika temsilcilerini dinledi CHP Ankara Milletvekili ve Genel Baþkan Yardýmcýsý Doç. Dr. Gökhan Günaydýn, Çorum'da sendika temsilcileri ile bir araya geldi. Turgut Özal Konferans Salonunda yapýlan toplantýya CHP Ankara Milletvekili ve Genel Baþkan Yardýmcýsý Doç. Dr. Gökhan Günaydýn KESK, DÝSK, Türk-Ýþ, Kamu-Sen, Þeker- Ýþ baþta olmak sendika temsilcileri bir araya geldi. 6 DA Milli Eðitim Bakanlýðý, uzun süredir atanmayý bekleyen öðretmenlere, Eylül ayýnda atama müjdesi verdi.milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), 87 alanda 40 bin öðretmen atanacaðýný bildirdi. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, atama için aranan þartlar, alanlar itibarýyla belirlenen KPSSP10 ve KPSSP121 taban puanlarý, baþvuru yeri ve þekli, zamaný, atama yapýlacak eðitim kurumlarý, atamalar ve diðer hususlara iliþkin açýklamalar, "http://ikgm.meb.gov.tr" internet adresinde duyurulacak. 9 DA Orman Ýþletme Müdürlüðü 2014'e hazýr HÜBTUAM inþaatý tam gaz Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsünde temeli atýlan Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM) binasýnýn inþaatý hýzla devam ediyor. Ulusal ve uluslararasý kriterlere uygun araþtýrma ve ölçümleri gerçekleþtirerek sadece öðrencilere, öðretim üyelerine deðil bunun ötesinde bölgenin beklentilerine ve kalkýnmasýna büyük ivme katacak Merkez, üniversitenin AR-GE faaliyetlerine daha da yönelmesini saðlayarak akademisyenlerin bilgisinin, sanayinin birikimiyle birleþmesini, inovatif çalýþmalara dönüþmesini saðlayacak. 2 DE 5 TE Hitit Üniversitesi ikinci öðretim ücretleri MHP ve CHP'den çelenk töreninde tepki! Atatürk Anýtýna çelenk koyma töreni sýrasýnda yapýlan saygý duruþunda Atatürk ve silah arkadaþlarýnýn isminin geçmemesine CHP ve MHP'liler tepki gösterdi. Dün 30 Aðustos Zafer Bayramý Anýt'a çelenk sunumundan sonra günün anlam ve önemi için bir dakikalýk saygý duruþunda bulunuldu ve Ýstiklal Marþý okundu. 3 TE YEDAÞ kýrsalda elektrik kesintisi yapacak 4 TE Hitit Üniversitesinin ikinci öðretim programlarýnda eðitim görecek öðrencilerin eðitim öðretim yýlýnda ödeyecekleri katký payý ve öðrenim ücretleri belirlendi.hitit Üniversitesinin internet sitesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Üniversitemizin ikinci öðretim programlarýna kayýt hakký kazanan öðrencilerimizin ödemesi gereken ikinci öðretim ücretleri... "Çorum'da alt yapýsý olmayan köy kalmadý" 6 DA 7 DE

2 ELEMAN ARANIYOR Pastanemizin üretim bölümünde çalýþacak deneyimli veya yetiþtirilecek bayan elemanlar aranýyor. Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi 2 HABER HÜBTUAM inþaatý tam gaz Ýmsâk : 04:28 Güneþ : 05:59 Öðle : 12:48 Ýkindi : 16:26 Akþam : 19:24 Yatsý : 20:48 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 35. Hafta Sýrf makam sahibi olmak ve biliyor desinler için birkaç mesele öðrenip, insanlara fetva vermeye kalkýþmak, ne kadar ayýptýr. Ali bin Muhammed Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri KIR UYKUSU Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Satýlýk Kelepir Toyota 3500 TL ye satýlýk 1992 Model Toyota Panelvan Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Nurettin bey Caddesi üzerinde Melih Mobilya olarak bilinen taban alaný 330 metre kare asma katý ise 300 metrekare olan iþ yeri boþ alan olarak kiraya verilecektir. Müracaat: Kiralýk Ýþ Yeri Kubbeli Caddesi. No 50 (Eski Yimpaþ) olarak bilinen 850 Metre karelik Ýþ yeri kiralýktýr. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: 2567 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsünde temeli atýlan Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTU- AM) binasýnýn inþaatý hýzla devam ediyor. Ulusal ve uluslararasý kriterlere uygun araþtýrma ve ölçümleri gerçekleþtirerek sadece öðrencilere, öðretim üyelerine deðil bunun ötesinde bölgenin beklentilerine ve kalkýnmasýna büyük ivme katacak Merkez, üniversitenin AR-GE faaliyetlerine daha da yönelmesini saðlayarak akademisyenlerin bilgisinin, sanayinin birikimiyle birleþmesini, inovatif çalýþmalara dönüþmesini saðlayacak. Bir yýl içerisinde inþaatýnýn tamamlanmasý planlanan toplam 7.243,00 m2 kapalý alana sahip Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezimiz ana bina ve mekanik laboratuvarlarý binasý olmak üzere 2 bloktan oluþuyor. HÜBTUAM'da ana bina bodrum, zemin, 1. kat olmak üzere 3 kattan, mekanik laboratuvarlarý binasý ise tek kattan oluþuyor. Mekanik laboratuvarýnda 3 adet mekanik laboratuvar salonu ve 3 adet de rezerv laboratuvar salonu bulunuyor. Ana blokta ise 12 adet laboratuvar salonu, 5 adet rezerv laboratuvar salonu, 1 adet numune kabul odasý, bekleme salonu, müdür odasý, 2 adet müdür yardýmcýsý odasý, 1 adet personel odasý, 2 adet rezerv idari personel odasý, bay-bayan mescit, 1 adet konferans salonu, 1 adet toplantý salonu, 1 adet cam atölyesi, teshin merkezi, sýðýnak ve klima santrali yer alacak. Haber Servisi Anafen yeni döneme hazýr Anafen Dershanesi öðretim sezonun baþlamasýna kýsa bir süre kala yeni dönem kurslarýna baþladý. Dershane Müdürü Hüseyin Çetin yeni dönem ile ilgili yaptýðý açýklamasýnda öðrencilere 2 haftalýk ders programý uygulanacaðýný ve 8 Eylül'e kadar yaz kurslarýnýn devam edeceðini söyledi. Öðrencilerin okullar açýlmadan okullara hazýr hale getirilmesi için Anafen'in alanýnda uzman, kendini yenileyen eðitim sevdalýsý öðretmen ve yönetici kadrosuyla yeni öðretim dönemine hazýr olduklarýný belirten Çetin, 8.sýnýf öðrencilerinin 2013 Aralýk ayýndaki sýnava yönelik hazýrlýk çalýþmalarýnýn ve yeni dönem kayýtlarýnýn devam ettiðini 1.grup kontenjanlarýnýn dolduðunu 2.grup kontenjanlarýnýn da dolmak üzere olduðunu, kayýt yaptýrmayan öðrenci ve velilerin öðretim faaliyetlerinden yararlanmalarý için vakit kaybetmeden dershaneye kayýt yaptýrmalarý gerektiðini ifade etti. Anafen Dershanesi'nin, kurulduðu yýllardan bu yana bireysel ve kitlesel baþarýlar elde ettiðini, elde ettiði Çorum dereceleri ve özellikle kazandýrma oranlarýnýn yüksekliði ile öðrenci ve velilerinin haklý gururu olduðunu kaydeden Çetin, "Sýnavlarýn isimleri deðiþse de baþarýnýn adresinin deðiþmediðini yýllardýr Çorum'da baþarýlara imza atan Anafen Dershanesi yýlýnda da baþarý geleneðini devam ettirecektir" dedi Çetin þu ifadeleri kullandý: "Dersanemiz; deðiþen sýnav sitemlerine paralel olarak düzenlediði kurs programlarýný sürekli yenileyen, öðrenci ihtiyaçlarýný göz önüne alarak faydalý programlarý hazýrlama gayretinde olan Anafen Dershanesi MEB müfredat yapýsýna uygun olarak "kazaným merkezli" bir anlayýþla hareket etmekte ve MEB kazanýmlara en uygun ders anlatýmýný yapmaktadýr. Özgün Anafen dokümanlarý ile desteklenen kurs programlarý sayesinde öðrenciler en yüksek baþarýyý elde edebilmek için emin adýmlarla ilerlemekte hem de okul derslerinde en yüksek notlarý hedefleyebilmektedir. Ayrýca dersanemiz yeni sisteme paralel olarak kurs programlarý düzenlemektedir. OKUL-YAZILI TAKVÝYE KURSU Öðrencinin okulda gördüðü Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler ve Ýngilizce derslerinde ki eksiklerini gideren okul yazýlýlarýna hazýrlayarak okul baþarýsýný artýran okulda öðrenilen bilgilerin tekrar edildiði, pekiþtirildiði ve bol pratik yapýldýðý kurs türüdür. MENTAL ARÝTMETÝK KURSU Abaküs temelli uluslararasý beyin geliþtirme programý, 5/13 yaþ gurubu çocuklar için uygulanabilen beyin geliþtirme programý hesap makinasý, kaðýt kalem kullanmadan aritmetik iþlemleri çok hýzlý ve doðru biçimde yapmasýný saðlar. YAZILIYA HAZIRLIK ETÜTLERÝ Öðrencinin okul derslerinin tekrar edildiði, pekiþtirildiði yazýlýya hazýrlýk testleriyle bol pratik yapýldýðý etütlerdir. ONLÝNE DERS ANLATIMI Dershaneye kayýtlý öðrencilerin faydalandýðý konu anlatýmý ve soru çözümlerinin yapýldýðý Ýnternet tabanlý e-öðrenme portalý Anafen TV sanal ofis programýdýr." Çetin açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý:"anafen Dershanesi olarak; akýllý tahta ile eðitim, randevulu ders sistemi, evinizdeki sanal dershane anafen tv, haftalýk ödev takibi, yazýlýya hazýrlýk etütleri ve birebir ilgi ile eðitim öðretim yýlýna hazýrýz.16 Eylül Pazartesi günü baþlayacak olan yeni eðitim öðretim yýlýnda Çorum'daki bütün öðrencilerimize derslerinde baþarýlar diliyorum" dedi. Haber Servisi TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR AHMET KUTSÝ TECER Ne hoþtur kýrlarda yazýn uyumak! Bulutlar ufukta beyaz bir yumak, Aðaçlar bir derin hulyaya varmýþ, Saçýnda yepyeni teller aðarmýþ. Baþ yorgun, yaslanýr yeþil otlara, Göz dalgýn, uzanýr ta bulutlara. Öðleyin bu uyku bir aralýktýr, Saf hava bir kanat gibi ýlýktýr. O zaman gönülde ne varsa diner, Yüzlere tülümsü bir buðu iner. Erirken sýcakta yaz kokularý, Ne hoþtur, ne hoþtur kýr uykularý! HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,018 2,033 EUR 2,67 2,67 STERLiN 3,115 3,175 JPY YENi 0,0204 0,0208 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER SULAR ECZANESÝ TEL: HÝTÝT ECZANESÝ TEL: DUYGU ECZANESÝ TEL: BOZDOÐAN ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 Bayramlaþma Valilikte yapýldý Ýlk tören Anýt'ta yapýldý 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 91'inci yýl dönümü ülkemizde olduðu gibi ilimizde de coþkuyla kutlanýyor. Çorum'da 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlama etkinlikleri, Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi'nin (Türk Yýldýzlarý) 24 Aðustos'ta icra ettiði "Hava Gösterisi" ile baþlamýþtý. 30 Aðustos Zafer Bayramý ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü kutlama programý saat 09.30'da Valilik, Garnizon Komutanlýðý ve Belediye Baþkanlýðý çelenklerinin, Atatürk Anýtý'na sunulmasýnýn ardýndan Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Çelenk sunma programýna; Vali Sabri Baþköy, Ýl Garnizon Komutan Vekili Albay Metin Özbek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Cumhuriyet Baþsavcýsý Vekili Bülent Kantarcý, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, vali yardýmcýlarý, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, diðer protokol üyeleri, Ýl Garnizon Komutanlýðý personeli, gazilerimiz ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Kubilay Kaan YÜCEL 30 Aðustos Zafer Bayramý bayramlaþma töreni Valilik Makamýnda yapýldý. Vali Sabri Baþköy, Ýl Garnizon Komutan Vekili Metin Özbek ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile birlikte tebrikleri kabul ettiler. 30 Aðustos coþkusu alanlarda MHP ve CHP'den çelenk töreninde tepki! Atatürk Anýtýna çelenk koyma töreni sýrasýnda yapýlan saygý duruþunda Atatürk ve silah arkadaþlarýnýn isminin geçmemesine CHP ve MHP'liler tepki gösterdi. Dün 30 Aðustos Zafer Bayramý Anýt'a çelenk sunumundan sonra günün anlam ve önemi için bir dakikalýk saygý duruþunda bulunuldu ve Ýstiklal Marþý okundu. Bu sýrada saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý öncesi tören sunucusunun Atatürk ve silah arkadaþlarý ismini söylenmemesi CHP ve MHP'lilerin tepkisi çekti. Önce MHP Ýl Baþkaný Av. Ercan Daþdan, "Bu törenleri iyice laçkalaþtýrdýnýz. Her sene ayný þeyler oluyor. Neden Atatürk, silah arkadaþlarý ve þehitlerimizin ismi geçmiyor. Biz burada niçin toplandýk" diye tepki gösterdi. Bunun üzerine Vali Sabri Baþköy, "Biz yönetmeliði uyguluyoruz" diye cevap verdi. Bu sýrada ikinci tepki CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'tan gelerek "Ayný hatalar hep tekrarlanýyor. Daha önce de bir törende ayný þey yaþanmýþ ve o zaman da biz tepki göstermiþtik. Hatalarý sürekli tekrarlýyorlar. "Atatürk, silah arkadaþlarý ve tüm þehitlerimiz" adýna denilemiyor. Bu topraklar þehit kanlarý ile sulandý. Baðýmsýzlýðýmýz o þehitlerin kanýyla kazanýldý. Onlarý saygýyla þükranla anacaksýnýz" þeklinde eleþtiride bulundu. Anýtta yaþanan gerginliðin ardýndan MHP Ýl Baþkaný Av. Ercan Daþdan ve CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve yönetimleri Valilikteki tebrikat töreni ve kortej geçit töreni kutlamasýna katýlmadýlar. Kubilay Kaan YÜCEL 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 91. Yýldönümü ve Türk Silahlý Kuvvetler Günü, ülke genelinde olduðu gibi Çorum'da da törenlerle kutlandý. Saat 10.30'da ise Valilik binasý önü Gazi Caddesi üzerinde kortej geçit töreni yapýldý. Törene Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Garnizon Komutan Vekili Jandarma Yarbay Mehmet Özbek, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, vali yardýmcýlarý, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, HYP Ýl Baþkaný Ali Karabacak, gaziler, daire müdürleri, askeri erkan, bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý.törende ilk olarak, Vali Sabri Baþköy, Garnizon Komutan Vekili Jandarma Yarbay Mehmet Özbek ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, askeri araç üzerinden halkýn, askerin ve protokol üyelerinin bayramlarýný kutladý. Arýndan protokol üyelerinin katýlýmcýlarýn bayramýný kutlamasýnýn ardýndan saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý ile devam eden törenin günün anlam ve önemini belirten konuþmayý ise Jandarma Binbaþý Mehmet Gür yaptý. Ümit Sarýyýldýz isimli asker ise günün anlamýna uygun bir þiir okudu. Programýn sonunda ise askerler ve askeri araçlar geçit töreni yaptý. Kubilay Kaan YÜCEL "30 Aðustos zaferi, onurlu bir barýþýn baþlangýcýdýr" 3o Aðustos Zafer Bayramý ve Türk Silahlý Kuvvetleri Günü tüm yurt genelinde olduðu gibi Çorum'da da törenlerle kutlandý. 30 Aðustos Zafer Bayramý kutlamalarý dün sabah Atatürk Anýtýna çelenk konulmasýyla baþladý. Valilik, Garnizon Komutanlýðý ve Çorum Belediyesine ait çelenklerin anýta çelenk býrakmasýnýn ardýndan saygý duruþunda bulunularak Ýstiklal Marþý okundu. Çorum Valiliði'nde kutlamalarýn kabul edilmesinin ardýndan Valilik Binasý önünde geçiþ töreni düzenlendi. Törende günün anlam ve önemini belirten konuþma J. Binbaþý Mehmet Gür tarafýndan yapýldý. 30 Aðustos Zaferinin ulusuna inanmýþ bir kurtarýcý ile kurtarýcýsýna güvenmiþ bir ulusun birlikte ebedileþtirdikleri tarihi bir destan olduðunu ifade eden Mehmet Gür, "30 Aðustos zaferi, onurlu bir barýþýn baþlangýcý ve o barýþ düzeni içinde elde edilecek hedeflere giden gücün tükenmez kaynaðýdýr. Ne mutlu böylesi zaferler yaratan yüce Türk ulusuna" ifadesini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL

4 HABER 4 Rektör Alkan'dan teþekkür ziyareti "Ýskilip'e yakýþýr iþler yapacaðýz" Ýskilip Kaymakamlýðý görevine atanan Þuayip Gürsoy, ilçedeki kamu ve özel kurum ve kuruluþlarla büyük baþarýlara imza atacaklarýný düþündüðünü söyledi. FEM Dershanesi Müdürü Orhan Canikli, Dershane Muhasebe Yöneticisi Ömer Çelikel ve Zaman Gazetesi ve Cihan Haber Ajansý Ýskilip Temsilcisi Erhan Ekici, Kaymakam Þuayip Gürsoy'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Kaymakam Þuayip Gürsoy, Ýskilip'in tarihi, kültürel ve turizm açýsýndan önemli bir potansiyele sahip olduðunu idrak ettiðini belirterek, "Ýskilip bütün kurumlarýyla oturmuþ bir ilçe. Bize de bu güzel ve þirin ilçede bu ilçeye yakýþýr iþler yapmak düþüyor. Ýnþallah biz de görevimiz boyunca eðitimcileriyle basýnýyla sivil toplum kuruluþlarýyla, belediyesiyle, emniyetiyle, diðer bütün kurumlarýmýzla ve ilçe sakinleriyle hep beraber büyük baþarýlara imza atarýz. Vatandaþýmýza devletimizin verdiði imkanlar çerçevesinde her konuda yardýmcý olmaya çalýþacaðýz'' dedi. FEM Dershanesi Müdürü Orhan Canikli de ilçede 19 senedir baþarý çýtasýný yükselten bir gayret içinde olduklarýný belirterek, "Bu senede YGS, LYS'de yüzde 78'lik bir baþarýya, SBS'de ise yüzde 93'lük bir baþarýya imza attýk.'' diye konuþtu. Bahadýr YÜCEL Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 2016 yýlýnda 12.si yapýlacak olan Dünya Üniversiteler Güreþ Þampiyonasýnýn Çorum'da yapýlmasý için verdiði desteklerden dolayý Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya teþekkür etti. Baþvuru süreçleri tamamlanan þampiyonanýn Çorum'a verilmesi durumunda, Hitit Üniversitesi, Çorum Valiliði, Çorum Belediyesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasýnýn iþbirliði ile gerçekleþtirileceðini ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan Çorum'un tanýtýmýna ve ekonomisine önemli katkýlar saðlayacaðýný belirtti. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'da üniversitenin 2016 yýlýnda yapýlacak olan 12. Dünya Üniversiteler Güreþ Þampiyonasý'na talip olduðunu, söz konusu talebi Gençlik ve Spor Bakanlýðý Spor Genel Müdürlüðü'nün olumlu karþýlayarak Uluslararasý Üniversite Sporlarý Federasyonu'na taahhüt mektubu verdiðini bildirdi. Geçtiðimiz yýl Finlandiya'da düzenlenen Dünya Üniversiteler Güreþ Þampiyonasý'nýn Çorum'a alýnmasý için gerekli desteði verdiklerini belirterek, 9 günlük konaklamanýn saðlanacaðý organizasyonun Çorum'a önemli katkýlar saðlayacaðýný ifade eden Milletvekili Uslu, her alanda hýzla büyümekte ve geliþmekte olan bir üniversitenin olduðunu ve Rektör Alkan'ýn yoðun çalýþmalarýna da Milletvekilleri olarak destek verdiklerini söyledi. Orman Ýþletmede yeni memurlar asaletini aldý Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðüne yeni memur olarak atanan personel adaylýk sürecini tamamlamasýnýn ardýndan yemin ederek asaletlerini aldýlar.2012 yýlýnda Orman Ýþletme Müdürlüðüne aday memur olarak göreve baþlayan Ýþletme Þefleri Halil Ömer Kaya, Harun Aydýn ve Orman Muhafaza Memuru Aykut Eser bir yýllýk aday sürelerini doldurmalarýnýn ardýndan yemin ederek asaletlerini aldýlar. Ýþletme Müdürü Osman Eriþen, asaletini alan memurlarý tebrik ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. Haber Servisi Salim Uslu nikah þahidi oldu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Personel Daire Baþkaný Davut Genç'in kýzý Merve ile Mehmet Ankara'da düzenlenen düðün töreninde hayatlarýný birleþtirdi. Çiftin nikâh þahitliðini ise Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Adana Milletvekili Fatoþ Gürkan, Ankara Milletvekili Mustafa Erdem, TBMM eski Baþkanvekili ve Vakýfbank Yönetim Kurulu Üyesi Ýsmail Alptekin ve Orman Su Ýþleri Bakan Yardýmcýsý Nurettin Akman yaptý. Nikâh sonrasý evlilik cüzdanýný teslim etmek üzere söz alan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Merve ve Mehmet'in nikâh merasimine hep birlikte tanýklýk ettik. Þahsým, nikâh þahitlerimiz ve sizler adýna çiftimizi kutluyor, mutluluklar diliyorum. Adettendir nikâhta gelin haným damadýn ayaðýna bastý. Ama ömür boyu birbirinizin damarýna basmayýn. Mutlu olmanýn en önemli yolu budur. Bizim geleneklerimizde evde son sözü erkek söyler ama erkeðin ne söyleyeceðini de eþi karar verir. Bunu da unutmayýn" tavsiyesinde bulundu. Uslu, nikah cüzdanýný tek haným þahit olan Adana Milletvekili Fatoþ Gürkan'ýn takdim etmesini arzu ettiðini ifade ederek sözü Gürkan'a býraktý. Adana Milletvekili Fatoþ Gürkan, "Evlilik cüzdanýnýn her katýldýðým nikahta olduðu gibi gelin hanýma veriyorum. En büyük fedakârlýðý kadýnlarýmýz yapýyor. Saygý ve sevginin birbirlerinin yanýnda ailelerine karþý olmasý gerekir. Bir tavsiyemiz de bugüne kadar üç çocuk diyorduk. Artýk sayý yükseldi bundan sonra gençlerimizden en az dört çocuk istiyoruz" diyerek cüzdaný gelin Merve Arslan'a teslim etti. Haber Servisi DÜÞMAN BULMASIN DÝYE ÝNEK PÝSLÝÐÝNÝN ÝÇÝNE SAKLANDIK Düþman yurdun dört bir yanýný istila etmiþ, namus pay-i mal edilmiþ, yaþlý genç demeden insanlarýmýz öldürülüyor, Hatta sivilleri de süngülüyorlar. Afyon yakýnlarýnda bir ihtiyar, bizzat kendinden dinlemiþtim, çok yaþlý olduðu için yavaþ konuþuyordu. Anlatmaya baþladý, Düþman köylere kadar giriyor, malýmýza mülkümüze el koyuyor, genç kadýnlarý erkeðinin gözü önünde taciz ediyor, hatta Müslüman Türk kadýnýný aþaðýlamak Adnan Zeki Býyýk Çorum Ortaköy Müftüsü için silah zoruyla oynatýyorlardý.. Tabi biz rençberlik yapan cahil kimseleriz. Köylerimize saldýran kafire mukavemet gösteremiyoruz. Yokluk zamaný silah yok, cephane yok.böylece günler günleri kovalýyordu. Korku ve endiþe ile bekliyorduk.askerlerimize ve kumandanlarýna dualar ediyorduk. Yine birgün tellal baðýrdý, "Düþman geliyor, saklanýn, tedbir alýn" Ben hanýmý alýp köy yerlerinde hayvan tezeði yýðýný vardýr mayýs da derler bu hayvan dýþkýsýna Yýðýn yaþ olduðu için içine saklandýk. Yani bir küçük dýþký tepeciði düþünün, onun içine elimize birer tas alýp, saklandýk.aðzýmýzýn içine hayvan pisliði girmesin diye tasý aðzýmýza dayýyorduk. Neticede Yunanlar geldi, her tarafý arýyor, seslerini duyuyoruz. Saklandýðýmýz mayýsýn içine bir süngü soktular, süngü kolumagirdi, o kadar acýdý ki ama sesimi çýkarsam hanýmý da beni de öldürecekler. Biz tezek yýðýnýndan çýkmayýnca düþman köyü terk etti. Neticede o gün kurtulmuþtuk. O günü hiç unutamam. Üstümüz baþýmýz pislik kokuyor, her yanýmýz pislik olmuþtu. Biz bu kokulara alýþýktýk köy yerin de ama esas bizim aðrýmýza giden çaresizlikten pisliðin içine saklanmaktý. Gel zaman git zaman birgün yine bir baðýrtý koptu "Askerler Geliyor" Biz hanýmla yine kahrederek ineklerin pisliðinin içine kahrederek ve aðlayarak saklandýk. Bize kumandanlar emir vermiþti askerlerimize buðday, arpa yetiþtiriyor, un veriyorduk, biz çiftçiler de milli mücadeleye böyle destek veriyorduk. Neticede saklandýðýmýz tepeciðin ucundan bir yerden minik bir delik açtým oradan gelenlere bakýyordum. Ýyi ama bu gelenlerin yüzü düþmanlarýn ki gibi nursuz deðildi, postallarý da gavurlarýn postalýna benzemiyordu. Bir asker diðerine "Ali" diye hitap edince, çok affedersiniz b.kun içinden bir fýrlama fýrladým. Ben fýrlayýnca askerler de biraz korktu ne oluyor diye. Ben onlarýn Türk Askeri olduðunu anlayýnca eðildim postallarýný öptüm, hüngür hüngür aðlayarak, askerlerimizi kucakladým. Allahým sizi korusun dedim ve ekledim. --Siz Türksünüz --Evet Türküz, sen niye bu pisliðin içine girdin be Müslüman? --Sizi düþman sandým da ondan kahraman Mehmedim, -Artýk korkacak bir þey kalmadý tüm kafirleri geldikleri yerlere gönderiyoruz, Yunaný Kovalamaya baþladýk. Milletimizin namusu ve tüm kutsal ve milli deðerler artýk salaha ermiþtir. Haydi hanýmýný al evine git, askerlerimize biraz su ve ayran verin. Ve tüm askerlerimizin muzafferiyeti için Yüce Yaratýcýmýza dua edin. Anafartalar, yer gök Kahraman Mehmetçiklerle doldu Evet, Bedavadan, terlemeden, çile çekmeden, kanýna, canýna bir zarar gelmeden bu vataný sýradan bir toprakmýþ gibi çiðneyenlere Ýstiklal Marþý okunurken ayaða kalkmayan, saygý göstermeyen vicdansýzlara, rengini þuhedanýn kanýndan alan bayraðýma hürmet göstermeyen þuursuzlara, akýl iz'an,iman ve þuur ihsan eyle Allahým. Kahraman Mehmetçiðin iman dolu fedakar gayretleri ile düþmandan temizlediði bu vataný ihale ve rant yurdu olarak gören cibilliyetsizleri derdest eyle Yarabbi Vatanýmýza göz diken yerli ve yabancý tüm kitapsýzlarý periþan eyle Yarabbi Düþmanlarýmýz, sanayi üretirken, yetenek sizsiniz, Hürrem ve zýrvalarý, kurtlar vadisi, þans para, vur kazan, tencere dibin kara, vs vs tarzýndaki siyonizmin ve uzantýlarýnýn ülkemizin insanlarýný uyutmaya yönelik yayýnlarýný izleyen aldatýlmýþ milletim size sesleniyorum. Artýk uyanýn ve þehit dedelerinizin yazdýðý destanýn layýk torunlarý olun, Çevrenizde olup bitenlere bir bakýn, sýra birgün bize de gelebilir, Evlerinizde Hülya Avþar'ý veya Acun Efendiyi, veya Cihanyandý Hürrem'i izlerken evinizin damýna bir bomba düþerse hiç þaþýrmayýn. Yukarýda anlattýðým gibi bizim ne saklanacak bir tezek yýðýnýmýz var ne de karþýmýzda süngüyle bekleyen düþman kuvvetleri.kumandaya bastý mý herkesin fiyakasý bozuluverir. Bir din ve sanat insaný olarak aziz milletime benden bir uyarý daha ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN ÜSTÜNDEKÝ KANDIR TOPRAK EÐER UÐRUNDA ÖLEN VARSA VATANDIR. YEDAÞ kýrsalda elektrik kesintisi yapacak Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ (YEDAÞ) bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle önümüzde ki hafta içinde kýrsal bölgelerde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarihler saatleri ve etkilenecek yerler þöyle: tarihinde saatleri arasýnda: Köprüalan, Celikýrý köyleri ve Buluz Mahallesi tarihinde saatleri arasýnda: Köprüalan, Celikýrý köyleri ve Buluz Mahallesi tarihinde saatleri arasýnda: Arpalýk Bektaþoðlu, Seydim Çakallý, Karakeçili, Dut, Çaltýcak, Kertme, Hacýbey, Karakeçili köyleri ve baðlý Mahalleri tarihinde saatleri arasýnda:karapürçek, Demirören, Örencik, Maksutlu, Gökçedoðan, Baðözü, Köprübaþý, Saraycýk, Karaaðaç,Saraycýk, Karacaoðlu, Sinanözü köyleri ve Mahalleri.

5 HABER 5 Daþdan'dan Hükümete 30 Aðustos tepkisi! MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle yaptýðý açýklamada AK Parti hükümetine tepki göstererek, milli deðerlerin içinin boþaltýldýðýný itibarsýzlaþtýrýldýðýný ve deðersizleþtirildiðini iddia etti. 30 Aðustos'un, TSK'nýn baþlattýðý büyük taarruz sonrasý Türkiye Cumhuriyeti devletinin bugün varoluþ gayesini oluþturan sebepleri ortaya çýkaran büyük bir zafer olduðunu kaydeden Ercan Daþdan, "Elbette bu zafer Türk ordusunun milletle bütünleþmesinin eseri ve sonucudur. Kökeni, memleketi, yöresi ve mezhebi ne olursa olsun Türk milletinin tüm fertleri ayný ülkü etrafýnda buluþmuþ ve son yurdumuzun taksim edilmesine asla müsaade etmeyeceklerini göstermiþlerdir. Böylesine büyük, anlam ve mana dolu bir zaferi anmak, hissetmek ve yaþamak da layýký ile gerçekleþmelidir. Ancak AK Parti hükümeti döneminde milli deðerlerimizin içi boþaltýmýþ, itibarsýzlaþtýrýlmýþ ve deðersizleþtirilmiþtir. 30 Aðustos törenlerinde Cumhuriyetimizin kurucusu ve aziz þehitlerimizin adýnýn dahi anýlmasý çýkartýlan yönetmeliklerle engellenir hale gelmiþtir. Neden rahatsýzlýk duyulmaktadýr? Þehitlerimiz ve Cumhuriyetimiz kurucusunun adýnýn dahi anýlmasý neden engellenmektedir? Milli deðerlerine sahip çýkmayan milletlerin sonuna yaþadýðýmýz coðrafyada hepimiz þahit olmaktayýz. Niyet bu milletlerin yaþadýðý akýbeti yaþamamýz mýdýr? Amaç nedir? Bunun adý demokratikleþme ve sivilleþme deðil, bir milleti tarih þuuru ve deðerleri ile tamamen silikleþtirme hareketidir" dedi. Daþdan açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Her ne kadar adlarý törenlerde anýlmasa da, baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucu kahramanlarý; büyük Türk milleti için canlarýný seve seve feda eden aziz þehitlerimizi ve gazilerimizi þükran ve minnet duygularýmla anýyorum. Son olarak belirtmek isterim ki MHP'nin iktidarýnda tarihi þuurla her taþ yerli yerine oturacaktýr." Yasin YÜCEL Orman Ýþletme Müdürlüðü 2014'e hazýr Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðünü 2014 yýlý bütçesini yaptý. Amasya Orman Bölge Müdür Yardýmcýsý Salim Sýðýrcý'nýn baþkanlýðýnda yapýlan bütçe hazýrlýk toplantýsýna Plan Proje Þube Müdürü Þerif Sayým, Ýþletme ve Pazarlama Þube Müdürü Ýbrahim Besi, Silvi Kültür Þube Müdürü Murat Çalýk, Çorum Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen, Ýskilip Orman Ýþletme Müdürü Celal Korkmaz ve Ýþletme Þefleri katýldý. Haber Servisi Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Saadettin Karaarslan, Ziraat Odasý Tarým Danýþmaný Murat Kirtil, Limagrain firmasý Karadeniz Bölge Müdürü Hakan Güler ile çok sayýda çiftçi katýldý. Köprüalan Köyü'nde Limagrain tarafýndan üretilen ayçiçeði tohumundan elde edilen sonuçlar incelendi. Hacý Osman Ebiloðlu Konuyla ilgili bilgi veren Limagrain Karadeniz Bölge Sorumlusu Hakan Güler, "Bugünkü sunumun amacý ürettiðimiz tohumlarýn tanýtýmýný yapmak istedik. Bugün sunum yaptýðýmýz tarlada yapýlan toprak tahlilleri sonucunda bu bölgeye en uygun tohumu kullandýk. Böylelikle gübreden tasarruf ettik ve yüksek verimli bir üretim elde edildi" dedi. Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ise, "Öncelikle Zafer Bayramýnýz kutlu olsun. Çiftçilerimize bereket diliyorum. Bugün sunum yaptýðýmýz tarlanýn sahibi Faruk Çavuþ, toprak tahlili yaptýrdý ve yüksek verim elde etti. Ben çiftçilerimize þunu öneriyorum. Toprak tahlillerinizi yaptýrýn. Ona göre ürün ekimi yapýp, yüksek verim elde edin. Çünkü girdilerimiz çok fazla. Bildiðiniz üzere mazota yeniden zam geldi. Buðday taban fiyatý 75 kuruþ açýklandý. Ama bu fiyata ürün satabilen çiftçimiz yok. Çiftçilerimizin çoðu 55 kuruþ civarýnda ürününü sattý. Çünkü ürünleri kuraklýktan ötürü kaliteli çýkmadý. Fiyatlar konusunda yapacak bir þeyimiz yok ama Mehmet Sayan biz ziraat odasý olarak bütün çiftçilerimize toprak tahlili yaptýrmayý yani bilinçli tarýmý öneriyoruz. Ziraat Odasý çiftçiler ne kadar çok verim alýrsa o kadar çok mutlu olur" ifadelerini kullandý. Tarla Sahibi Faruk Çavuþ da mazotun pahalý olduðunu çiftçilerin zor durumda olduðunu bir takým rahatlýklar saðlandýðý zaman çiftçilerin daha iyi konumda olacaðýný dile getirdi. Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker ise "Bu çalýþma Çorum tarýmýnda deðiþimin örneðini sergiliyor. Mehmet Baþkan ayaðýna dolaþan dikeni saf dýþý edip Ziraat Odasý'nýn gerçek iþine dönmesini saðladý. Tarým, akýl ve bilimle yapýlmalýdýr. Babadan kalma yöntemlerle saygý duyuyorum ancak verim alýnamýyorsa onlar da terk edilebilmelidir. Biz Ýl Özel Ýdaresi olarak tarýmý önemsiyoruz ve destek vermeye çalýþýyoruz. Sulama alanlarýný arttýrmak için çalýþmalar yapýyoruz. Þu an yüzde 12 olan sulu tarým alanlarýný yüzde 50'ye çýkarmaya çalýþýyoruz. Üreten ve ürettiðinin karþýlýðýný alan mutlu çiftçilerimiz olsun istiyoruz" þeklinde kaydetti. Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu da, "Bugün önemli bir gün. Anadolu iþgalinin son bulduðu 30 Aðustos Zafer Bayramýný kutluyorum. Mustafa Kemal ve Silah arkadaþlarýný saygý ve hürmetlerimle anýyorum. Biz az okuyan bir toplumuz. Hele köylerimize baktýðýmýzda okuma oraný daha da azalýyor. Bu tür günlerde çiftçilerimize yeni bilgiler verilmeli ve verim artýþý saðlanmalýdýr. Eski usullerin artýk devri bitti. Dünya küçüldü. Diðer ülke çiftçileriyle rekabet Mustafa Eker etmemiz için dikkatli olmamýz lazým. Çorum'daki her tarlanýn tahlili yapýlmalý maliyeti düþürmek ve kaliteyi arttýrmak için uðraþmalýyýz. Sulu tarýmda Türkiye ortalamasý yüzde 27 Çorum yüzde 12 dolaylarýnda bu ortalamanýn yükselmesi için müsteþarýmýzýn de desteði ile yeni yatýrýmlar yapýlýyor. Çiftçilik geçimini saðlayacak bir iþ deðil, zengin olunacak bir iþtir. Bütün çiftçilerimizin zengin olmasý dileðiyle bereket diliyorum" þeklinde açýklamalarda bulundu. Kubilay Kaan YÜCEL Yýldýrým, Filistin Kültür Haftasý Etkinliklerine katýldý Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn himayesinde, Filistin Büyükelçiliði ve Keçiören Belediyesi'nin iþbirliði ile düzenlenen 5. Filistin Kültür Haftasý Etkinlikleri açýlýþý Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik, Filistin Kültür Bakaný Dr. Anwar Abuaishah, Türkiye-Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu Baþkaný ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, ÝKÖPAB Türk Grubu Baþkaný ve Ankara Milletvekili Emrullah Ýþler, Filistin Büyükelçisi Nabil Maarouf ve Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak'ýn katýlýmýyla gerçekleþtirildi 5. Filistin Kültür Haftasý stand ve etkinlikleri 9 Eylül 2013 tarihine kadar Keçiören Estergon Kalesi Kültür Merkezi'nde ziyaretçilere açýk olacak. Hafta etkinlikleri çerçevesinde, folklor gösterileri, el sanatlarý sergisi yer alacak. Filistinli el zanaatkârlarý hünerlerini canlý performansla ortaya koyacaklar. Bahadýr YÜCEL "Süzme kara kovan balý" tabiri kuyruklu bir yalandýr Çorum Bal Üreticileri Birliði Yönetim Kurulu Baþkaný Erdal Odabaþ, "süzme kara kovan balý" diye bir þeyin olmadýðýný belirtti. Erdal Odabaþý bal ile ilgili akýllarda soru iþareti býrakan konularda açýklama yaparak halký bilgilendirmeye devam ediyor. Odabaþý son yaptýðý açýklamada ise "süzme kara kovan balý" adýnda satýlan ürünlere dikkat çekerek bunun kuyruklu bir yalan olduðunun altýný çizdi. Kara kovan balýnýn genellikle yuvarlak þekilli, arýcýnýn bir iki cm'lik kýlavuz petek vermesiyle birlikte peteðini arýlarýn ördüðü bir bal þekli olduðunu kaydeden Odabaþ, "Dikdörtgen þekilli, kare þekilli çeþitleri de mevcuttur. Kara kovan balýný özellikli kýlan baþlangýcýnda temel petek olmayýþýdýr. Yani arýlar bu balýn peteðini temel peteksiz kendileri örerler. Çerçeve ballarda olduðu gibi balýn ortasýnda bir temel petek yoktur. Bu haliyle damaðý okþayan bir petek formu olsa da temelde diðer ballardan ayrý bir muhteva zenginliði ya da baþkaca bir farký yoktur. Bütün mesele balýn temel peteksiz oluþunda düðümlenmektedir. Sýrf bu özelliðinden dolayý astronomik fiyatlardan alýcý bulmaktadýr ve aranan bal konumundadýr. Yukarýda da ifade ettik kara kovan balýnýn petek farkýndan baþka diðer ballardan hiçbir farký yoktur. Çoðu kez ayný arýlar tarafýndan ayný kovan içinde üretilmektedir. Ve vitamin minareli yönünden diðer ballarla ayný niteliktedir" dedi. "Süzme kara kovan balý" tabirinin ekranlarda satýþ yapan balcýlarýn uydurduðu bir kuyruklu yalan olduðunu vurgulayan Odabaþ, "Arýcýlýk literatüründe böyle bir terim olmadýðý gibi pratikte mümkün de görünmemektedir. Kara kovaný diðer ballardan ayýran özellik petektir ve peteðinde kendi baþýna hiçbir kýymeti harbiyesi yoktur, kayda deðer bir besin deðeri de yoktur. Kara kovan balýný süzmek teknik olarak nerede ise imkansýz denecek kadar zordur. Süzüle bilse bile, normal çerçeve ballarýndan hiçbir farký olmayacaðýndan süzme kara kovan balýnda farklý bir nitelik varmýþ gibi takdim etmek, en basit ifadesi ile þarlatanlýktan baþka bir þey deðildir. Halkýmýz, kelime oyunlarý ile daha fazla kandýrýlmaya müsaade etmemelidir. "Süzme kara kovan balý" diye bir bal çeþidi yoktur. Vatandaþ mutlaka kara kovan balý alacak ise saðýna soluna baktýðýnda bir çok adres görecektir ama bu adres tv balcýlarý deðildir" ifadelerini kullandý. Fatih AKBAÞ

6 HABER TEK 6 Gökhan Günaydýn, sendika temsilcilerini dinledi CHP Ankara Milletvekili ve Genel Baþkan Yardýmcýsý Doç. Dr. Gökhan Günaydýn, Çorum'da sendika temsilcileri ile bir araya geldi. Turgut Özal Konferans Salonunda yapýlan toplantýya CHP Ankara Milletvekili ve Genel Baþkan Yardýmcýsý Doç. Dr. Gökhan Günaydýn KESK, DÝSK, Türk-Ýþ, Kamu-Sen, Þeker-Ýþ baþta olmak sendika temsilcileri bir araya geldi. Gerçekleþtirilen toplantýya CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, parti yöneticileri, sendika üyeleri ile sendikalarýn Çorum Ýl Temsilcileri katýldý. Yapýlan toplantý da sendikalarýn toplu sözleþme hakký, grev hakký ve ücretlendirme konularýnda sendikalarýn istek ve þikayetlerini dinleyen Gökhan Günaydýn, sendika temsilcilerinin konuþmalarýnýn ardýndan bir konuþma yaptý. Kürsüye çýkan Günaydýn þu ifadeleri kullandý: "Bugün evime gittiðimde 16 saatlik bir çalýþma yapmýþ olacaðým. Gecikmeler oldu bunlarý aramýzda sorun edersek birbirimizi anlamamýz için daha çok yol almamýz gerektiðini düþünüyorum. Örgütlü toplum, faþist diktatörlüklerle ve liberal hükümetlerin istemediði bir olgudur. Geçmiþteki Refah ve Anap gibi partilerin dönemlerine bakarak bugün AKP geçmiþe rahmet okuyor. AKP kýdem tazminatlarý konusunda bir düzenleme yaptý. Bu düzenlemeye göre kýdem tazminatlarý artýk bir fonda toplanacak. Kýdem tazminatýný hak edenler o fondan alacak. Buna karþý çýkan birçok sendika var. Geçtiðimiz günlerde imzalanan toplu sözleþmeye bakarsak biz zaten kýdem tazminatýmýzý alamýyoruz. Belki bu fondan alabiliriz diyen sendikalarda çýkarsa þaþýrmam. Ben 25 yýl devlet memurluðu yaptým. Devlet memurlarýna siyasetin serbest býrakýlmasý gerektiðini düþünüyorum. Zaten CHP'nin bu konuyla ilgili birçok yasa teklifi var. Ancak son 10 yýlda memurlar fiilen siyaset yapabiliyor. AKP propagandasý yapýyorsanýz siyaset serbest, ama baþka bir partiyi savunuyorsanýz soruþturma geçiriyorsunuz referandumunda bir anayasa deðiþikliði yapýldý. AKP kendi diktasýný bu referandumla kurumsallaþtýrdý. Grevli, sözleþmeli sendikal haklarý olan iþçi ve memurlara bakarsak iktidar deðiþmediði sürece onlarýn hiçbir sorunlarý çözülmeyecek. Türkiye'nin son 30 yýlýnda dünyadaki ekonomik sisteminde etkisiyle örgütlü yapýda erozyon meydana geldi. Ben toplumun örgütlü yapýsýný sendikalara bakarak görebileceðimize inanmýyorum. Çünkü sarý sendikalar var" þeklinde açýklamalarda bulundu. Bahadýr YÜCEL KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ "Çorum'da alt yapýsý olmayan köy kalmadý" AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý, merkeze baðlý köylere yönelik ziyaretlerine devam ediyor yýlý baþýnda, Çorum'a baðlý köylerin sorunlarýný yerinde görmek, muhtarlarýn ve vatandaþlarýn sorunlarýný ve taleplerini dinlemek amacýyla köylere yönelik çalýþma baþlatan AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý, bu çalýþmalarýný sürdürüyor. AK Parti Merkez Ýlçe Tanýtým ve Medya Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri ve il genel meclis üyelerinin katýldýðý toplantýlar düzenleyerek köy muhtarlarý ile bölge bölge toplantýlar düzenledi. Toplantýlarda köylerin sorunlarýný yerinde görerek, onlarý dinleyerek, yapýlan yatýrýmlarýn takibini yerinde yaparak çiftçiyi, sadece seçimden seçime hatýrlanan olmaktan çýkartýp emrinde olduklarýný göstermeye çalýþan Merkez Ýlçe Teþkilatý, önceki gün de yine bazý köyleri ziyaret ederek, hem yapýlan çalýþmalarý yerinde incelediler, hem de vatandaþlarla görüþtüler. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker ve merkez ilçe yönetim kurulu üyelerinin de katýldýðý ziyaretler sýrasýnda hem yerelde Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yapýlan hizmetlerden, hem hükümetin tarým politikasýndan bahsetti. Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker de il genel meclisi olarak köyleri götürdükleri hizmetlerini anlattý. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, AK Parti iktidarý ile birlikte bir çok konuda olduðu gibi, köylere bakýþ ve tarým politikalarý noktasýnda da siyasetin deðiþtiðini belirterek, altyapýsý tamamlanmayan, suyu olmayan köy kalmadýðýný, þimdi ise kilit taþý aðýyla örülmeye baþlanan köylerin þehirlerle eþdeðer hale getirilmeye çalýþýldýðýný kaydetti. Eker, Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan köylere yapýlan yatýrýmlar ve verilen hizmetler hakkýnda açýklamalarda bulundu. AK Partililer olarak bulunduklarý makamlarýn bu þehirde yaþayan herkese hizmet götürme makamý olduðunun farkýnda olduklarýný anlatan Eker, Ýl Genel Meclisi olarak ayrým yapmadan, ihtiyacýn önceliðine göre köylere hizmetlerin verilmesine özen gösterdiklerini ifade etti. Eker, "Bugün bu hizmetlerin yerine ulaþýp ulaþmadýðý, eksikliklerinin olup olmadýðý, hangi ihtiyaçlarýnýn kaldýðýný tespit etmek amacý ile buraya geldik. Birileri istemese de AK Parti iktidarýnda artýk ülkemizde siyaset deðiþti. Þimdi hizmet verdiðimiz insanýmýzýn ayaðýna gidiyoruz ve bundan mutluluk duyuyoruz. Çünkü sizin bize bakýþýnýzdan, hizmetlerimize verdiðiniz karþýlýktan, ayný duygularý paylaþtýðýmýzý görüyor takdirlerinizi okuyoruz. Buda bize hizmet aþký veriyor" dedi. Yýllardýr çamurlu yollara, susuzluða mahkum edilen köyleri daha yaþanabilir hale getirmek için çaba harcadýklarýný vurgulayan Mustafa Eker, Çorum'da altyapýsý tamamlanmayan, suyu olmayan köy kalmadýðýný ifade ederek, "Artýk kilit taþlarý ile örülmüþ yollarý olan, þehirlerdekiler eþdeðer parklara sahip köylerimiz var. Ama hala bu hizmetleri kavrayamamýþ olanlar var. Sizlere sunulan bu hizmetleri görmezden gelerek bizlere çamur atmaya çalýþanlar var. Bu ülke insaný birçok siyasal iktidar gördü. Onlarýn yaptýklarýný ve bizim tarafýmýzdan yapýlanlarý siz kýyaslayacaksýnýz. Söylenen sözlere de en güzel cevabý yine siz vereceksiniz. Bizler ekip ve teþkilatlar olarak bu hizmetleri sunmuþ olmanýn huzurunu yaþýyoruz. Sizlerden de dua bekliyoruz" þeklinde kaydetti. Bahadýr YÜCEL Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Eyyüp Çiçek, 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle mesaj yayýmladý. Çiçek açýklamasýnda, "Bugün de içinde bulunduðumuz zorluklarý aþmak için yapýlmasý gereken, birlik ve beraberliðimize giden yollarda kilit taþlarýný saðlamlaþtýrmak, bunu bozmaya çalýþanlara karþý güç birliði yapmaktýr" dedi. Aðustos ayýnýn zafer ayý olduðunu ifade eden Çiçek, "Baðýmsýzlýk mücadelemizin en önemli adýmlarýndan biri olan 30 Son ziyaretini göreve baþladýðý yere yaptý "30 Aðustos egemenliðe dayalý yeni bir devlete kavuþmamýzýn yolunu açmýþtýr" Aðustos Zafer Bayramý'nýn 91. yýldönümünü büyük bir gurur ve coþkuyla kutluyoruz. Aðustos ayý; milletimiz için bir zafer ayýdýr. Aziz milletimiz; Malazgirt, Kosova ve Mohaç zaferlerini de hep bu ayda kazanmýþtýr. Bu ayda kazanýlan ve bugün kutladýðýmýz 30 Aðustos zaferi ise milletimizin yeniden diriliþidir. Þehit kanlarýyla sulanmýþ bin yýllýk vatanýmýza göz dikenlere verilmiþ onurlu bir cevaptýr. Milletimizi esir etmek isteyen emperyalist güçlere karþý; kadýnýyla, çocuðuyla, topyekün verdiði bir savaþ sonucunda kazanýlan zaferin destanýnýn yazýldýðý gündür. Bu zafer, millet-ordu bütünleþmesiyle verilen varoluþ mücadelesini nihai baþarýya ulaþtýrýrken, Ýstiklal Savaþý'nýn temel hedefi olan, millet egemenliðine dayalý yeni bir devlete kavuþmamýzýn yolunu da açmýþtýr" dedi.farklýlýklarýmýzý çatýþma ve gerginliklerin nedeni olarak deðil milletimizi zenginleþtiren unsurlar olarak görmek gerektiðini belirten Çiçek "Kahraman vatan evlatlarý, ülke topraklarýnýn dört bir tarafýný iþgal eden 'düveli muazzama' denilen iþgal güçlerine karþý destansý bir var oluþ mücadelesi vermiþtir. Acý, yokluk ve sýkýntý içerisinde yürütülen bu baðýmsýzlýk mücadelesinin en dikkat çekici boyutu kuskusuz Birinci Meclis'in þahsýnda oluþan milli iradeye olan inanç ve baðlýlýktýr. Bugün de içinde bulunduðumuz zorluklarý aþmak için yapýlmasý gereken, birlik ve beraberliðimize giden yollarda kilit taþlarýný saðlamlaþtýrmak, bunu bozmaya çalýþanlara karþý güç birliði yapmaktýr. Baðýmsýzlýðýmýzý ve özgürlüðümüzü dünyaya haykýran bu zaferin mimari atalarýmýz gibi farklýlýklarýmýzý çatýþma ve gerginliklerin nedeni olarak deðil milletimizi zenginleþtiren, bizi birbirimize kenetleyen, birlik beraberliðimizi güçlendiren unsurlar olarak görmeliyiz. Tüm enerjimizi daha özgür, daha müreffeh, daha demokratik, daha kalkýnmýþ bir Türkiye için harcamalýyýz. El ele vererek dünyanýn en saygýn ve güçlü ülkeleri arasýna girmeliyiz" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL 30 Aðustos 2013 tarihinde emekliliðe ayrýlan Personel Albay Özcan Gökmen emekliye ayrýlacaðý son mesai gününü teðmen olarak ilk görev yaptýðý Ýskilip Askerlik Þubesi Baþkanlýðýný ve Ýskilip'i ziyaret ederek geçirdi. Özcan Gökmen ilk görevini yýllarý arasýnda teðmen ve üsteðmen rütbesi ile Askerlik Þube Baþkaný ve Garnizon komutaný olarak Ýskilip'te tamamladý. Görev yaptýðý dönemde Ýskilip halký tarafýndan çok sevilen Özcan Gökmen evliliðini Ýskilip'te lise tarih öðretmeni Dilek Sev ile yapmýþtý. Evli ve iki kýz babasý olan Albay Gökmen'in ilk kýzý da Ýskilip'te görevliyken doðmuþ. Ýskilip'ten ayrýldýktan sonrada sýk, sýk ilçeye gelen ve yurdun çeþitli yerlerinde görevini baþarý ile devam ettiren Albay Özcan Gökmen son mesai gününü ilk görev yaptýðý ve çok sevdiði Ýskilip'te tamamladý. Veda ziyaretinde bulunmak üzere bulunmak üzere askerlik þubesine gelen ilçe kaymakamý Þuayip Gürsoy'u ziyaret eden ve Belediye Baþkaný Numan Sezer'in konuðu olan Albay Özcan Gökmen meslekte son mesai gününü ikinci memleketim dediði Ýskilip'te geçirmekten mutluluk duyduðunu belirtti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Belediye Baþkaný Numan Sezer Albay Özcan Gökmen'in Ýskilip'e olan sevgisi ve vefa duygusundan çok etkilendiðini söyledi. Baþkan, Albay Gökmen'e emeklilik yaþamýnda sevdikleri ile beraber saðlýk ve mutluluklar dileyerek, günün anýsýna minyatür Ýskilip kapýsý armaðan etti. Yýlmaz MERT

7 HABER 7 FELSEFESÝZ DÝN EÐÝTÝMÝ ÝLE ZAFER BAYRAMI KUTLANIR MI? Mevlüt Uyanýk Kýrgýzistan Oþ Devlet Üniversitesi Teoloji Fakültesi öðretim üyesi 30 Aðustos Zafer Bayramýmýz kutlu ola, güzel bir gün; ama mevcut durumumuz pek iyi gitmiyor. Çünkü Müslümanlar halklar kan aðlýyor, her gün bir bomba sesiyle uyanýr, yönetimler halklarýný alenen katlediyor; üstelik bunlara dinsel meþuriyetler saðlanýyor. En acý tarafý da bu. Dünyada refah ve huzuru, ahirette ise felahý saðlayacak ilkeleri ( ed- Din) nasýl oluyor da tam tersine çevirebiliyoruz? Farklý zaman ve mekânlarda ayný temel ilkelerin (Ýlahi Risaletlerin Birliði) uygulamalarýnda kýrýlmalar olduðu zaman farklý dil ve kültürlere farklý peygamberler (nebi/rasül) tarafýndan gönderilmiþ, farklý yol ve yöntemlerle (þeriat/þerait) uygulamaya geçirilmiþtir. Dinler, mezhepler, fýrkalar bu uygulamalarýn farklýlýðýnýn tezahürleri aslýnda; ama artýk peygamber de gelmeyecek! Bütün sorumluluk biz de! Ýslam dünyasý yerine Müslüman halklar dememin sebebi de bu, ortada bir Ýslam dünyasý yok çünkü. Halklarýna zülüm eden, bunu da din adýna Ýslam adýna yaptýðýný söyleyen patrimonyal/ebevi nizamlar var. Peygamberimizin ayaklarý altýna aldýðý cahiliye yapýyý I. Dünya savaþýndan sonra hortlatan yapýlar din adýna hükümranlýklarýný sürdürüyorlar. Bunun istisnasý yok mu? Bütün umutlar tükendi mi? Var tabi ki, Türkiye Cumhuriyeti, bütün aksamalarýna kýrýlmalarýna (aleni veya post modern darbelere) raðmen Selçuklu, Osmanlý deneyimini tevarüs ederek yeni bir kimlik ortaya çýkan devletimiz var. 30 Aðustos, zafer bayramý da bunun somut örneði, bu nedenle ümitsizlik yok. Cumhurbaþkanlýðý forsundaki yýldýzlar da bunun tarihsel boyutunu gösteriyor, yeni þart ve ortamlarda yeni kimlikle ayný kiþilik/devlet yapýsý devam ediyor, þükürler olsun. Bunu saðlayan kanaatime göre, yüzyýllarýn birikimini felsefi bir dille analiz edip, yeni þartlara ve sorunlara çözümler üreten, eski hal muhal, ya yeni hal, ya izmihlal diyerek, her daim yeni bir yapýlanmaya gidilmesidir. Ama kaygýmýz var, çünkü felsefe kaygýlarý paylaþmaktýr: Türkiye Cumhuriyeti, kökeni 1700'li yýllara varan bir modernleþme (ýslahat/tanzimat) sürecinin ürünüdür. Bu anlamda dini ve dünyevi deðerleri bir arada harmanlayarak farklý dil, din ve ýrklardaki insanlarý yüzyýllarca bir arada tutmuþ bir geleneði tevarüs ettik. Biz çekildikten sonraki Arap dünyasýnýn durumu ortada iþte. Türkiye'nin en büyük avantajý Daru'l-Funun geleneði ile 1700'lý yýllardan itibaren ulum-u diniyye ile beþeri/felsefi ilimleri bir arada götüren bir ilahiyatta eðitim yapýlanmasýna sahip olmasýdýr. Arap dünyasýnda ise (Ürdün ve Yemen'de uzun süre kaldým, diðerlerini ise gezdim) tarihin belirli bir döneminde, belirli þartlarda üretilmiþ hükümlerin þeriat adý altýnda okutulduðu fakülteler var, felsefi geleneði oldukça güçlü Ýran'da bile durum ayný. Tabii bu dini sadece belirli bir döneme, belirli bir yoruma hapsederek öðretme süreci, tersten dini sadece uhreviyat boyutunu öncelemeyi, Sezar'ýn/kralýn hakkýný Kral'a; Ýsa'nýn hakkýný ise peygambere veren süreci aynen devam ettirmeyi gerektiriyor. Bu nedenle de Arap dünyasýnda uygulamalardan hiç ama hiç rahatsýz deðil, Batýlý modern ve laik olduðunu söyleyen yapýlanmalar. Ýnsanýn hiç deðeri yok, kadýnýn ise zaten adý yok, akla ziyan öneriler Ýslami hüküm diye utanmadan arlanmadan uygulamaya konulmasý önerilebiliyor (veda cimasý). Hem yönettiðini zannedenler hem yönetilenler ayný ayetlerle uygulamalarýna meþruiyet saðlamaya çalýþýyorlar. Ýþte bu ulum-u diniyye, yani ilahiyatý gündelik hayattan kopuk felsefesiz bir þekilde üretmenin sonucudur. ÇÜNKÜ DÜÞÜNEN KAFALARA SÝNEKLER ÜÞÜYÜR, büyüklerimiz biz den daha iyi düþünür, hale getiriliyor nesiller. Bunun istisnasý Türkiye diye hem Yemen'den hem de Kýrgýzistan'dan sürekli yazdým, gazete yazýlarý ve gezi notlarý ile. Makaleler neþrettim. Halk artýk dini bu dünyada refahýný ve huzurunu saðlayacak ilkeler bütünü olarak hayatýnda görmek istiyor, din adýna yapýlan sömürülerden býktý artýk. Arap dünyasýnda bu anlamda Türkiye'nin modelinin önemini gördüm bizatihi, Sayýn Baþbakan'da Mýsýr'da bu hususu açýkça izah etmiþti. SSCB'nin yoðun materyalist-ateist eðitimi ile þekillenen nesiller ile geleneksel dini yapýyý korumaya çalýþan yapý arasýndaki gerilimi gören Kardeþ ve Akraba Topluluklarýn kurduðu devletlerin yöneticileri de radikal, selefi/vahhabi yorumlardan tedirginler. Dini ilimleri sahih kaynaklardan eleþtirel, rasyonel ve tutarlý bir þekilde okutulmasýnýn imkanýný arýyorlar. Reel din,yani Tanrý'nýn bütün peygamberlerine gönderdiði temel ilkeler ile olgusal din;yani mevcut Ýbrahimi dinler, mezhepler veya Uzakdoðu'daki dini gelenekler arasýndaki gerilimi nasýl aþabileceklerine dair yol ve yöntemler arýyor. Her ortamda bunun ancak Türkiye'deki ilahiyat fakülteleri örneði ile olacaðýný söylüyordum. Söylüyordum, çünkü Türkiye'ye dönünce ilahiyat fakültelerindeki felsefe gurubu derslerin azaltýldýðý, kýrpýldýðýný gördüm. Hatta Ýlahiyat (Divinity) anlamýndan tedirgin olunduðundan olsa gerek salt Ýslami ilimler (bunlarýn ilim mi disiplin mi olduðu ayrýca tarýtýþýlmalýdýr) fakültesi yapýlanmasýna gidilmek üzere olduðunu gördüm. Master talebelerinin öncelikle Arap ülkelerine gönderildiðini öðrendim. Böyle yapýlarak dini ilimlerin/disiplinlerin daha iyi öðrenileceðini düþünenler, Arap dünyasýndaki dini eðitimin bütün paradokslarýný ülkeye taþýyacaklar. Hadi bununla baþ edecek bir geleneðe sahibiz, ama "Pozitif laiklik" anlayýþý ile son on yýlda edilen ve gerek Arap Dünyasý ve Afganistan Pakistan Hattý; gerekse Ýç Asya'daki Türk devletlerinin Türkiye'deki umutlarý ne olacak? Bu aralar enerji üretim ve arzýnýn olduðu yerler, radikalizm, fundemantalizm adý altýnda üstelik islam kelimesini de ilave ederek, bölge sürekli istikrarsýzlaþtýrýlýyor! Halklar, hem madden hem manen sömürülüyor, kazananlar ise bir grup azýnlýk ve bunlarýn hizmet ettiði Batýlý birimler oluyor. Kýrgýzistan'da Türkiye merkezli Ýlahiyat fakültesi üç oldu, ne yapacaksýnýz, buradaki kýrýlmayý oraya taþýyýp, islami ilimler adý altýnda oradaki medreselere mi teorik alt yapý saðlayacaksýnýz? Bu programla hangi Arap ülkesi ve halký Müslüman olan ülke tarafýndan model olarak alýnacaksýnýz? Sonuç: Yapmayýn, Nasreddin Hoca, hepimize güler, bindimiz dalý kesiyorsunuz! Felsefe ve felsefe gurubu dersleri azaltarak, kýrparak veya kaldýrarak, kimin deðirmenine su taþýyorsunuz, bunu bir kez daha düþünün. Ýç Asya/Atayurt'tan üç ana yoldan Ön Asya'ya/Anadolu'ya gelen ve Cumhurbaþkanlýðý forsundaki devletleri kuran geleneðin felsefesini yok etmeye çalýþmayýnýz, bu olmaz. Bunlarý söylemek yeterli deðil, en iyisi, Biþkek'e sunduðum bildiriyi yayýmlayým, oradaki reel durumu nasýl tahrip edileceðini görünüz. Arap dünyasýndaki durumu ise Yemen direniþleri için yazdýðým makale ve gezi notlarýna bakýlabilir TL TL TL 3.50 TL 8.90 TL 8.90 TL 9.90 TL TL Hitit Üniversitesi ikinci öðretim ücretleri Hitit Üniversitesinin ikinci öðretim programlarýnda eðitim görecek öðrencilerin eðitim öðretim yýlýnda ödeyecekleri katký payý ve öðrenim ücretleri belirlendi.hitit Üniversitesinin internet sitesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Üniversitemizin ikinci öðretim programlarýna kayýt hakký kazanan öðrencilerimizin ödemesi gereken ikinci öðretim ücretleri 29 Aðustos 2012 Tarih ve sayýlý Bakanlar Kurulu kararý çerçevesinde belirlenmiþtir" denildi.açýklamada katký payý ve öðretim ücretleri ile ilgili belirtilen diðer konular ise þöyle: "Katký payý/öðrenim ücreti iki eþit taksitte akademik takvimde belirtilen sürelerde ödenir eðitim-öðretim yýlýnda öðrenimine devam eden veya yeni kayýt yaptýracak normal öðretim öðrencilerinden, (süresinde mezun olamayan, vakýf üniversitelerinden yatay geçiþ ile kayýt yaptýran öðrenciler hariç) öðrenci katký payý alýnmaz sayýlý Terörle Mücadele Kanunu kapsamýndaki görevlerini ifa ederken hayatlarýný kaybedenlerin çocuklarý ile 3713 sayýlý Terörle Mücadele Kanunu kapsamýndaki malullerin çocuklarýndan, Ýstiklal Madalyasý verilmiþ bulunanlardan þeref aylýðý alanlarýn çocuklarýndan öðrenci katký payý/öðrenim ücreti alýnmaz.kayýt yerinde Halk Bankasý Þubesi hizmet verecektir. Katký payý/öðrenim ücreti Halk Bankasý þubelerinden veya internet þubesinden (Diðer ödemeler-eðitim Ödemeleri seçeneðinden) ödenebilir. Ödeme iþlemi sonucunda alýnan dekontunun bir nüshasý kayýt iþlemlerinde teslim alýnacaktýr. Bakanlar Kurulu Kararlarý çerçevesinde belirlenecek Eðitim Öðretim yýlýna ait Katký payý/öðrenim ücreti ile yukarýda belirtilen ücretler arasýnda oluþabilecek farklar II. taksit'e yansýtýlacaktýr." Haber Servisi Gülbeyaz Erkan vefat etti "Atatürk ve þehitleri anmak için yönetmelik mi gerek?" Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, ulusal günlerde düzenlenen törenlerde Atatürk ve silah arkadaþlarýyla þehitlerin neden dillendirilmediði sorusuna "Yönetmeliðe uygun" yanýtýný kabul etmediklerini belirterek, "Sözü edilen bu yönetmeliði kim ne zaman çýkardý? Ne zamandan beri bu yönetmelik uygulanýyor? Atatürk'ün baþkomutanlýðýný yaptýðý zaferde bile adýný anmamayý maharet sayan bir anlayýþla her zaman ve zeminde mücadele edeceðimizden kimsenin kuþkusu olmasýn" diye konuþtu. Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, konu hakkýnda yayýnladýðý yazýlý basýn açýklamasýnda ulusal günlerde düzenlenen törenlerde Atatürk ve silah arkadaþlarýyla þehitlerin neden dillendirilmediði sorusuna "Yönetmeliðe uygun" yanýtýný kabul etmediklerini belirterek, "Sözü edilen bu yönetmeliði kim ne zaman çýkardý? Ne zamandan beri bu yönetmelik uygulanýyor? Yönetmelik yeniyse ayrý bir fecaat, eskiyse ayrý bir fecaat söz konusu. Atatürk'ün baþkomutanlýðýný yaptýðý zaferde bile adýný anmamayý maharet sayan bir anlayýþla her zaman ve zeminde mücadele edeceðimizden kimsenin kuþkusu olmasýn. Kurum isimlerinden TC'nin indirilmesi, Atatürk fotoðraflarýnýn kaldýrýlmasý, Türk bayraðýnýn suç sayýlmasý yetmemiþ olacak ki, bu kez de zaferi kazanan komutanýn ve silah arkadaþlarýnýn adý unutturulmak isteniyor" dedi. Ýtirazlarýnýn sadece yönetmeliðe deðil Atatürk ve aziz þehitleri unutturmaya çalýþan zihniyete olduðunu özellikle vurgulayan Atlas, "Atatürk ve aziz þehitlerimizi Ýþadamý Recep Erkan'ýn annesi, Hakan ve Halil Erkan'ýn babaanneleri, iþadamlarý Ömer ve Mustafa Uzun'un anneanneleri Gülbeyaz Erkan (86) vefat etti.gülbeyaz Erkan için dün Ulu Camii de Cuma Namazý sonrasýnda cenaze namazý kýlýndý. Merhumenin cenazesi daha sonra Ulu Mezarda topraða verildi.cenaze törenine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ'ta katýldý. Tek Yýldýz Gazetesi merhumeye Allah'tan Rahmet ailesi ve sevenlerine baþsaðlýðý diler. anmak için yönetmeliðe mi ihtiyacýmýz var? Zaferle biten ve ülkemizin emperyalizme karþý þahlanýþýnýn niþanesi olan Baþkomutanlýk Meydan Savaþý'nýn yýldönümünü bayram diye kutlayýp da baþkomutanýn ve savaþta bizler için canýný veren aziz þehitlerimizin adýný aðzýmýza almamak de ne demek?" þeklinde konuþtu. Gazetemiz baskýya gittiði saatlerde CHP nin altarnatif kutlama programý yeni baþlamýþtý. Programda CHP liler Saat Kulesinde toplanarak Bahabey Caddesi üzerinden Atatürk Anýtýna yürüdüler. Cengiz Atlas burada yaptýðý konuþmada yukarýdaki konulara deðindi.

8 YAÞAM En büyük korku yalnýzlýk 8 Kýble Nerede 2 çocuk varmýþ mahallede ne olursa onlardan bilinirmiþ. Cam kýrýlýr, kavga olur, birþey çalýnýr bunlardan bilinirmiþ. Birgün annesi þikayetlere dayanamayýp bu haylazlarý imama götürmüþ. Hoca çocuklarý ayrý ayrý sorguya almýþ önce ilk çocuða ''KIBLE'' nerede demiþ ikinci kez baðýrarak ''KIBLE'' nerede! Çocuk aðlayarak kardeþini alýp kaçmaya baþlamýþ. Kardeþi sormuþ: -Ne oldu abii? Oðlum kaç bu sefer iþ büyük kýble kaybolmuþ bizden biliyorlar. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Engelli ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðüne baðlý resmi huzurevleri ile huzurevi yaþlý bakým ve rehabilitasyon merkezlerinde yaþayanlarýn, demografik, ekonomik, sosyal ve kültürel niteliklerini, huzurevine yerleþme nedenlerini, buradaki algýlarýný belirlemek için "Yaþlýlarýn Huzurevine Yerleþme Nedenleri ve Huzurevindeki Yaþam Algýlarý Araþtýrmasý" yapýldý.huzurevinde yaþayan, iletiþim kurabilen, yataða baðlý olmayan, öz bakýmýný kendi karþýlayabilen ve ruhsal bozukluðu olmayan 449 yaþlýyla görüþülen araþtýrma, bu kiþilerin huzurevini evi olarak benimsediðini ortaya koydu.rahatlýðý ve sunulan hizmetlerin iyiliði dolayýsýyla huzurevi sakinleri, diðer yaþlýlara huzurevinde kalmayý öneriyor. Araþtýrmaya katýlanlar, yaþlýlarýn günlük yaþamda kendilerine bakamama, yakýnlarýna yük olma, yalnýzlýk duygusu, saðlýk sorunlarý ve gelecek güvencesi gibi sorunlarýna huzurevlerinin çözüm olacaðýný düþünüyor. HUZUREVÝ BÝLGÝLERÝNÝ ÝLK YAKINLARINDAN ALIYORLAR Yaþlýlar, huzurevi hakkýndaki ilk bilgileri yakýn sosyal çevresinden alýyor. Bilgi alýnanlarýn baþýnda yüzde 37 ile arkadaþlar, yüzde 13 ile akrabalar gelirken yaþlýlarýn en az bilgi aldýðý grubun yüzde 6 ile çocuklarý olduðu görülüyor. Huzurevine yerleþme baþvurularýna bakýldýðýnda yaþlýlarýn yüzde 71,3'ü baþvuruyu kendisi yapýyor, yaþlý adýna çocuklarýn ve akrabalarýnýn müracaat etme oraný yüzde 7,1'de kalýyor. Yaþlýlarýn yüzde 6,9'u muhtarlýk kanalýyla, yüzde 5,6'sý da tanýdýklarý aracýlýðýyla baþvuru yapýyor.araþtýrma, yaþlýlarýn huzurevine yerleþme kararý alýrken herhangi bir müdahaleyle karþýlaþmadýðýný ve huzurevinde yaþama kararýný kendilerinin verdiðini ortaya koyuyor. Yaþlýlarýn yüzde 96,4'ü herhangi bir müdahale görmediðini belirtiyor. TEK BAÞINA YAÞAMINI SÜRDÜRMEDEKÝ GÜÇLÜK Tek baþýna yaþamýný sürdürmedeki güçlük ve gelecek kaygýsý, yaþlýlarýn huzurevinde yaþamayý tercih etmelerindeki en önemli nedenler arasýnda yer alýyor. Yaþlýlarýn yüzde 19'u tek baþýna yaþayamadýðý için huzurevini tercih ederken, gelecek kaygýsýyla bu tercihi yapanlarýn oraný da yüzde 19. Huzurevindeki imkanlarýn daha iyi olduðu düþüncesiyle hareket edenlerin oraný yüzde 17 olurken, ekonomik yetersizlik ve çocuklarýna yük olmama isteðiyle huzurevini seçenlerin oranýnýn da yüzde 11 olduðu belirtiliyor. Yaþlýlarýn yüzde 9'u güvenlik ihtiyacý, yüzde 8'i aile içi sorunlar, yüzde 6'sý ise arkadaþlýk ihtiyacýndan huzurevine yerleþmeyi tercih ediyor. Araþtýrma, yaþlýlarýn huzurevine girme kararý sürecinde baðýmsýz davrandýklarýný ve karar sürecinde çok azýnýn müdahaleyle karþýlaþtýklarýný gösteriyor. Yaþlýlarýn huzurevine yerleþme kararýna, yakýn sosyal çevresinin verdiði tepkilere bakýldýðýnda; yaþlýlardan bu süreci hiç kimse ile paylaþmayanlarýn oraný yüzde 23 olarak görülüyor. Yakýnlarý tarafýndan kararýna saygý duyulduðunu belirtenlerin oraný ise yüzde 39. Yaþlýlara göre, n yerleþme kararýna yakýnlarýnýn yüzde 14'ü umarsýz davranmýþ, yüzde 13'ü yerleþmesini istememiþ, yüzde 4'ü utanma duygusu yaþamýþ, yüzde 6'sý da þiddetle karþý çýkmýþ. YALNIZ KALMA KORKUSU Huzurevine yerleþme nedenleri sorulan yaþlýlarýn yüzde 20'si yalnýzlýk, yüzde 17'si bakacak kimsesinin olmamasý, yüzde 13'ü ekonomik yetersizlik, yüzde 13'ü gelecek kaygýsý, yüzde 11'i hizmetlerin hepsine ulaþýlacaðý, yüzde 11'i saðlýk sorunlarý, yüzde 6'sý bir yuvaya kavuþacaðý düþüncesiyle huzurevine girmek istediklerini belirtiyor. Bu bulgu, çocuklar ya da gelin/damat tarafýndan istenmeme kaygýsý ve çocuklara yük olmama isteðinin yaþlýlarýn huzurevine girme kararýný etkilediðini gösteriyor. Yaþlýlarýn eþlerden birinin vefatý durumunda yalnýz kalmasý ve maddi koþullarýn olumsuz yönde deðiþimi, çocuklarýn, yakýnlarýn kendi sorunlarý ve maddi yetersizlikleri eklenince, huzurevi seçeneðinin kaçýnýlmazlýðýný gösteriyor. Huzurevine yönelik olumlu eðilimin temelinde ise kendi yaþýtlarý ile olmak ve huzurevinin rahatlýðý yatýyor. YÜZDE 26'SI YALNIZLIK VE TERK EDÝLMÝÞLÝK DUYGUSU YAÞIY- OR Yaþlýlarýn huzurevine yerleþme kararý alma sürecinde hissettikleri duygulara bakýldýðýnda; yüzde 26'sý huzurevi imkanlarýnýn daha iyi olacaðýndan, yüzde 16'sý bir yuvaya kavuþacaðýndan sevindiklerini ifade ediyor. Yüzde 26'sý ise yalnýzlýk ve terk edilmiþlik duygusu yaþýyor. Yüzde 16'sý yaþlý olduðundan huzurevine yerleþmesi gerektiðini düþünüyor, yüzde 15'i bakýma muhtaç olduðunu, yüzde 1'i ise hiçbir þey hissetmediðini belirtiyor.yaþlýlarýn huzurevine yerleþme kararý sürecinde yaþadýklarý olumlu ve olumsuz duygularýn eþit oranda olduðu görülüyor. Huzurevine yerleþme kararý sürecinde olumlu duygu ve düþünce geliþtiren yaþlýlarýn oraný yüzde 42 iken, olumsuz duygular geliþtirenlerin oraný yüzde 41. "YAÞLILIKTA EN ÖNEMLÝ PSÝKO- SOSYAL SORUNLARIN BAÞINDA YALNIZLIK GELÝYOR" Engelli ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürü Aylin Çiftçi, AA muhabirine, yaþlýlýkta en önemli psiko-sosyal sorunlarýn baþýnda yalnýzlýðýn geldiðini, ilgi, sevgi gereksinimi, paylaþma ve beraber olma isteðinin arttýðýný söyledi.sosyal yaþam ve paylaþýmýn yaþlýyý yalnýzlýk duygusundan arýndýrdýðýna dikkati çeken Çiftçi, "Üzerinde en çok durduðumuz konu, toplumun yaþlýlarýyla bir arada olabilmesi. Yaþlýlar konusunda temel hedefimiz yaþamlarýný, öncelikle bulunduklarý ortamda, saðlýk, huzur ve güven içinde sürdürmeleri, toplum içinde kendi kendilerini idare edebilmeleri, üretken ve saygýn bir þekilde mutlu bir yaþam sürdürmeleridir" dedi. Çiftçi bu hedefle, bilimsel verilerin ve hizmet alanlarýn taleplerinin dikkate alýndýðý, Türkiye'nin toplumsal yapýsýna, özelliklerine uygun olacak þekilde yaþlýlar için yürütülen hizmetlerin yeniden tasarlandýðýný kaydetti. Sinema Sinema 20:00 Belirsiz bir gelecekte, insanoðlu, dünyanýn çoðunun sular altýnda kaldýðý bir yeryüzünde yaþamaya çalýþmaktadýr. Bu dönemde, teknolojinin nimetlerinden yararlanarak hayatlarýný kolaylaþtýrmak amacýyla 'yapay zekalý' robotlar üretirler. Saat : 22:00-01:05 (185 dakika) Tür : Sinema (Bilimkurgu, Dram) Oyuncular : Haley Joel Osment, Frances O'Connor, Sam Robards, Jake Thomas, Jude Law Yönetmen : Steven Spielberg 20:45 Yapay Zeka Pis Yedili Cimbom, kendisi yüzünden Fatih ten dayak yiyen Rüzgar ý hastanede ziyarete gider. Yine de tam olarak suçluluk duygusundan kurtulamadýðý için edebiyat dersinden verilen ödevi Rüzgar ýn yapmadýðýný öðrenince onun ödevini de yapmayý teklif eder. Rüzgar kabul eder fakat bu yeniden atýþmalarýna sebep olacaktýr. Esma Sultan, düðününde þarký söyleyecek ünlü birini aramaktadýr. Tanýdýðý bütün ünlü þarkýcýlarý Songül e aratsa da hiç kimseye kabul ettiremez. Öðrenci deðiþim programýyla okula yeni gelen öðrenci Bertan, ilk gününde Esma Sultan ile ilginç bir olay yaþar. 20:00 Akrep Kral Beþ bin yýl önce acýmasýz savaþçý Kral Memnon, kaderinde çöllerin korku dolu insanlarýný yönetmek olduðuna inanýyordu. Memnon, komutasý altýndaki zalim barbarlardan kurulu ordusuyla her tarafý silip süpürür ve büyük bir katliam yapar. Öldürmediði insanlarý da köleleþtirir. Kendisine muhalefet edenleri sistemli bir biçimde yok eden Memnon'un stratejilerinin kaynaðýnda geleceði çok iyi gören bir büyücü vardýr. Acýmasýz kral, büyücünün öngörüleri sayesinde düþmanlarýna ne zaman, nereden ve nasýl saldýracaðýný iyi bilmektedir. Bu yüzden hiçbir savaþý kaybetmez. Memnon'un zulmü karþýsýnda sadece birkaç kabile direnebilir. Talat Paþa Mehmed Talât (1874, Kýrcaali - 15 Mart 1921, Berlin), Ýttihat ve Terakki kurucularýndan ve önde gelen liderlerindendir. Posta ve telgraf nazýrlýðý, milletvekilliði, dahiliye nazýrlýðý ve 1917'de sadrazamlýk yapmýþtýr yýlýnda kurulan Hür ve Kabul Edilmiþ Masonlar Büyük Locasýnýn ilk büyük üstadý olarak 1 yýl görev yapmýþtýr.[1][2]mehmed Talat, I. Dünya Savaþý sýrasýnda Ermenileri tehcir etmek için Tehcir Kanununun çýkarýlmasýnda etkin rol oynamýþtýr. Bolþevik Devriminin gerçekleþmesiyle savaþtan çekilen Rusya ile 3 Mart 1918'de imzalanan Brest Litovsk Barýþ Antlaþmasý'na Osmanlý Devleti temsilcisi olarak imza atan Talât Paþa'nýn çabalarý neticesinde Rusya, 1878'de 93 Harbi sýrasýnda iþgal ederek aldýðý tüm topraklarý (Ardahan, Kars, Artvin ve Batum) Osmanlý Devleti'ne geri vermiþtir.osmanlý Devleti'nin I. Dünya Savaþý'ndan yenilgi ile ayrýlacaðý görülünce Ýttihat ve Terakki'nin bir kýsým ileri gelenleri ile birlikte 1918 yýlýnda ülkeyi terk etmiþtir. Bu dönemde Osmanlý Devleti Talat Paþa'yý yargýlamýþtýr.[3]osmanlý'nýn I. Dünya Savaþý'nda aldýðý yenilginin ardýndan yurt dýþýna kaçarak yerleþen Mehmed Talat, 15 Mart 1921 tarihinde, Berlin'de bir Ermeni komitacý Sogomon Tehliryan tarafýndan suikaste uðrayarak yaþamýný yitirmiþtir.[4] Suikastçý, Alman Mahkemesinde 1,5 günlük bir yargýlama sonrasýnda beraat etmiþtir. Sogomon Tehliryan tarafýndan öldürülüþünün ardýndan TBMM'nin 1926 yýlýnda kabul ettiði bir kanunla ailesine ev tahsis edilmiþ ve þehit aylýðý baðlanmýþtýr. Mehmet Talat Paþa'nýn mezarý, 1943 yýlýnda alýnan Bakanlar Kurulu kararý ile Türkiye'ye taþýnmýþ ve Abide-i Hürriyet þehitliðine gömülmüþtür. YOÐURT ÇORBASI Malzemeler 1 Su Bardaðý Nohut (akþamdan ýslatýlmýþ) 1 Çay Kaþýðý Karbonat 1 Su Bardaðý Yoðurt 1/2 Su Bardaðý Un 2 Adet Yumurta Sarýsý 5 Su Bardaðý Su 1 Adet Tavuk Suyu Tableti 1 Çorba Kaþýðý Tereyaðý Tuz, Kýrmýzý Biber, Kuru Nane Yemeðin Tarifi Ön hazýrlýk olarak nohudu 1 çay kaþýðý karbonat ilave edilmiþ suda akþamdan ýslatalým. Ertesi gün nohutu Ne kadar çok insan, ne Kadar az insaniyet var. Robert Zend yumuþayana dek haþlayalým. Yoðurdu derin bir kap içinde 2 yumurta sarýsý ile iyice karýþtýralým Ýçine un ve biraz su ilave ilave ederek, topaksýz bir kývama gelene dek karýþtýralým. Suyu, tavuk suyu tabletini ve haþlanmýþ nohutlarý da ilave edelim. Aðýr ateþ üzerinde ve sürekli karýþtýrarak çorbayý piþirelim. Çorbanýn piþmesine yakýn tuzu ilave ederek, çorbayý ateþten alalým. Tereyaðýný küçük bir tavada eritelim. Kýrmýzý biber ve naneyi tereyaðýnýn içine ilave edelim. Bir iki kez çevirip ateþten alalým. Yaðý çorbanýn üzerine gezdirerek servis yapalým. 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 20:00 Akrep Kral Sinema 22:00 Kapanmadan Kazan 23:45 Harry Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:00 Yasemince 20:30 Gurbetçi Þaban 22:20 Alýn Teri Hayata Gülümse Show Kulüp Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Kelime Oyunu Spor Sayfasý 20:45 Pis Yedili 23:15 Deli Yürek 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 Ben bilmem Eþim Bilir 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 20:05 Pamuk Prenses 22:00 Yapay Zeka Hayatýn Nabzý Program Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:50 TV Filmi 19:45 Ýki Dünya Arasý 19:55 Þefkat Tepe 23:30 Ayna

9 Valilikten 30 Aðustos açýklamasý Çorum Valiliði 30 Aðustos Zafer Bayramýnda Atatürk Anýtýnda geliþen olay ile ilgili açýklama yaptý. Valilikten yapýlan açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Bazý basýn yayýn organlarýnda, 30 Aðustos Zafer Bayramý Kutlamalarý çerçevesinde ilimizde yapýlan Atatürk Anýtý'na çelenk sunulmasý sýrasýnda bazý siyasi parti temsilcileri ile tartýþma yaþandýðý þeklinde haberler yer almýþtýr. 30 Aðustos Zafer Bayramý dolayýsýyla bugün (dün) saat 09.30'da Atatürk Anýtýna, Valilik, Garnizon Komutanlýðý ve Belediye Baþkanlýðý çenkleri sunulmuþ ve yine Atatürk Anýtý önünde ilgili mevzuatý doðrultusunda saygý duruþunda bulunulmuþ ve Ýstiklal Marþý eþliðinde þanlý Bayraðýmýz Haberi Ýsrail-Suriye sýnýrýndaki Beyt Þhe'an'dan gönderen John Reed, bu güzergâhýn siyasi geliþmeler sonucu stratejik ve ticari önem kazandýðýna dikkat çekiyor. Buna göre geçen sene Kasým ayýndan beri açýk olan güzergâhý kullanan, yani Ýskenderun'dan kalkan feribotlarla Hayfa limanýna varan Türk týrlarýnýn sayýsý 2 bini buluyor. Týrlar buradan karayoluyla Ürdün'e ve diðer ülkelere geçiyor. "Türkiye hükümeti Ýsrail'e bayýlmýyor ama iþ ticarete gelince Ýsrail bundan yararlanýyor. Ürdünlüler de istediklerini alýyor - dolayýsýyla herkes kazançlý çýkýyor" Ýsrailli bir yetkili Gazete, Ýsrailli yetkililerin geçmiþte bu güzergâhý Türk kamyonlarýnýn kullanmasý konusunda sessiz kaldýðýný ama son zamanlarda bunun "Orta Doðu'ya mal ulaþtýrmak için güvenli bir rota" olarak reklamýný bile yaptýðýný okuyucularýyla paylaþýyor. Ýsrail Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn Orta Doðu ekonomik iliþkilerinden sorumlu yetkilisi Yael Ravia-Zadok Rusya, Suriye ye olasý askeri müdahale düzenlemek için Akdeniz de hazýrlýk yapan Batýlý ülkelere rest çekerek, bölgeye kendi savaþ gemilerini göndermeye karar verdi. Interfax haber ajansýnýn verdiði bilginin, Rus askeri yetkililerden elde edildiði belirtildi. Interfax haber ajansý, Rusya nýn Akdeniz e iki gemi göndereceðini, Suriye de yaþanan krizden dolayý göndere çekilmiþtir. 30 Aðustos Zafer Bayramý dolayýsýyla yapýlan çelenk sunma törenine, Valilik Makamýnda yapýlan tebriklerin kabulüne ve Valilik önünde yapýlan kutlama programýna gazilerimiz ve çok sayýda vatandaþ katýlmýþ ve Zafer Bayramýmýz ilimizde coþkuyla kutlanmýþtýr. Bu vesileyle, Türk Silahlý Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarý ve bütün halkýmýzýn 30 Aðustos Zafer Bayramý'ný bir kez daha kutluyor, baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm þehitlerimizi, ebediyete intikal etmiþ gazilerimizi rahmetle anýyor ve þükranlarýmý sunuyorum." Haber Servisi Türkiye'nin ticaret yolu Ýsrail'e kaydý "Ýsrail koridoru, ticari mallarýn bölgesel nakliyatýnda en ucuz, en çabuk ve en güvenli güzergâh. Ýhtiyaç olunca bölgesel oyuncularýn bir çözüm bulmak için Ýsrail ile iþbirliði yaptýðýna iyi bir örnek" diye konuþtu.financial Times'ýn konuþtuðu bir Ýsrailli yetkili de þunlarý diyor: "Keþifler ihtiyaçtan doðar. Türkiye hükümeti Ýsrail'e bayýlmýyor ama iþ ticarete gelince Ýsrail bundan yararlanýyor. Ürdünlüler de istediklerini alýyor - dolayýsýyla herkes kazançlý çýkýyor."reed'in aktardýðýna göre Ýsrail ekonomisi bu yýlýn ikinci çeyreðinde Suriye'deki savaþa ve komþu Mýsýr ile Lübnan'daki huzursuzluklarýn artmasýna raðmen yüzde 5 büyüdü. Bununla beraber ABD'nin Suriye'ye olasý saldýrýsý son günlerde Ýsrail para birimi ve Tel Aviv borsasýnda düþüþleri beraberinde getirdi. Siyasi iliþkiler soðumuþ olsa da, Ýsrail Ýmalatçýlar Birliði'nin verilerine göre Ýsrail'in Türkiye'ye ihracatý 2009 yýlýndan beri yüzde 60 artarak 1,5 milyar dolara ulaþtý.türkiye'nin Ýsrail'e ihracatý da yüzde 40 artýþla 2 milyar dolara yaklaþtý. Rusya Akdeniz e savaþ gemileri gönderiyor bölgedeki donanma gücünün artýrýlacaðýný belirtti. Rus ordusundan üst düzey bir yetkiliden alýnan bilgiye göre, iki gemi birkaç gün içinde Akdeniz e gönderilecek. Askeri yetkilinin, gemlerin bazý ayarlamalar yapýlmasý gerektiðini ifade ettiði belirtildi. Rus Savunma Bakanlýðý ise konu hakkýnda açýklama yapmadý. HABER 9 Muharrem Ýnce: Baþbakan'ýn Musa gelir diye beklediði Musa meðer USA imiþ CHP Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce, "Baþbakan'ýn Musa gelir diye beklediði Musa meðer "USA' imiþ" derken Baþbakan ve Dýþiþleri Bakaný'na, "Türkiye'yi savaþýn üssü yapmayýn, baþka ülke askerlerinin Türkiye'de konuþlanmasýna izin vermeyen, sadece Türk Silahlý Kuvvetlerinin yurt dýþýna gönderilmesine iliþkin olan tezkere ile Meclis'in size verdiði yetkiyi aþmayýn" uyarýsýný yaptý. -"TÜRKÝYE MACERAPEREST YÖNETÝ- CÝLERÝ TARAFINDAN KOÞAR ADIM SAVAÞA SÜRÜKLENMEKTEDÝR"- Ýnce yaptýðý yazýlý açýklamada, Suriye'ye olasý müdahaleye deðindi. Türkiye'nin maceraperest yöneticileri tarafýndan koþar adým savaþa sürüklendiðini ifade eden Ýnce þöyle dedi: "Bu müdahalenin gerekçesi kimyasal silah kullanýlmasý olarak açýklanmaktadýr.2003 yýlýnda 1.5 milyon insanýn öldüðü Irak'a müdahale öncesinde söylenen gerekçe ile bugün söylenen gerekçe aynýdýr. Irak'ta kimyasal silah bulunamadý, hatta ABD'li yetkililer özür dilediler, ama Irak kan gölüne döndü, gözyaþý dinmedi.ayný coðrafyada bu kez hedef Suriye ve gerekçe ayný. Türkiye ise bu müdahaleden en fazla zarar görecek ülkelerin baþýnda gelmesine raðmen kendi ideolojilerine göre dýþ politikamýzý yönlendiren, maceraperest yöneticileri tarafýndan koþar adým savaþa sürüklenmektedir. Türkiye'yi bu kanlý, bu gözyaþý dinmeyen Ortadoðu bataklýðýna sürükleyen AKP Hükümetinin sorumluluðu ve vebali büyüktür." Kimyasal silah kullanýmýnýn bir insanlýk suçu olduðunu, Birleþmiþ Milletler uzmanlarýnýn çalýþmasý tamamlanmadan ve kullanýlmýþsa kimin kullandýðý net olarak ortaya çýkmadan yeni kan ve gözyaþýna neden olunmamasý gerektiðine dikkat çeken Ýnce, "Kimse bizi insani deðerler diyerek kandýrmaya çalýþmasýn, bu insanlýk deðildir. Ýnsanlýk olmadýðýný bölgemizde hemen yaný baþýmýzda Irak'ta yaþadýk, gördük. Mýsýr'da darbeyi destekleyenlerle AKP ayný safta bu coðrafyada yeni savaþlarýn peþindedir" dedi. "Baþbakan'ýn Musa gelir diye beklediði Musa meðer "USA' imiþ" ifadesini kullanan Ýnce, þu uyarýyý yaptý: "Baþbakan ve stratejik çukurda debelenen, sýfýr sorun politikasýndan deðerli yalnýzlýk politikasýna geçen Dýþiþleri Bakaný'ný uyarýyorum, Türkiye'yi savaþýn üssü yapmayýn, baþka ülke askerlerinin Türkiye'de konuþlanmasýna izin vermeyen, sadece Türk Silahlý Kuvvetlerinin yurt dýþýna gönderilmesine iliþkin olan tezkere ile Meclis'in size verdiði yetkiyi aþmayýn, Türkiye'yi telafisi mümkün olmayan zararlara sürüklemeyin, Suriye konusunda sizden yardým talep eden ülke veya ülkelerin yardým taleplerini deðil, Türkiye'nin çýkarlarýný gözetin." Umut Oran: Erdoðan'ýn hovardalýk faturasýný milyonlarca yurttaþ ödeyecek CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Umut Oran, piyasalarýn höt-zötle yönetilemeyeceðini belirterek, "Erdoðan'ýn hovardalýk faturasýný milyonlarca yurttaþ ödeyecek. Þirketler borç ödemek için küçülmeyi seçerse iþsizlik yükselecek. Devlet yeni vergilere baþvuracak. Baþta enerji olmak üzere iðneden ipliðe her þeye zam gelecek" uyarýsýný yaptý. Oran yaptýðý yazýlý açýklamada ekonomideki geliþmeleri deðerlendirerek, Türkiye ekonomisinin, cari açýk ile devletin ve reel sektörün döviz açýðý sorununun acý faturasýyla karþý karþýya kalmak üzere olduðunu iddia ederek, hükümeti, "Ekonomiyi, höt-zötle, ümük sýkma tehdidiyle yönetmeye kalkarsanýz, bu kadar açýðýn altýnda kalýrsýnýz" sözleriyle uyardý. -HÜKÜMETÝ UYARDI- AK Parti döneminde uygulanan yanlýþ ekonomik politikalarýn, bir "açýklar ekonomisi" yarattýðýný savunan Oran, Türkiye'nin 2002 yýlýnda 85 milyar dolar olan "uluslararasý yatýrým pozisyonu açýðýnýn" Haziran 2013 itibariyle 420 milyar dolarý bulduðunu belirterek, "Milli gelirinin yarýsýndan fazla bir uluslararasý yatýrým açýðý bulunan Türkiye'nin ekonomi yönetiminin son geliþmeler karþýsýnda bu kadar vurdumduymaz olmasýný anlamak mümkün deðil" dedi. Dolar kurunun bu yýlbaþýna göre yaklaþýk yüzde 15, Euro kuru ise yüzde 20 oranýnda artýþ kaydettiðini ifade eden Oran, þöyle dedi: "Son günlerde oldukça hýzlanan ve nerede duracaðý belli olmayan bu artýþ trendinden en fazla reel sektör zarar görüyor. Merkez Bankasý'nýn verilerine göre reel sektör Mayýs 2013 itibariyle 249,5 milyar dolarlýk döviz yükümlülüðüne karþýlýk, sadece 87,7 milyar dolarlýk bir döviz varlýðýna sahip bulunuyor. Buna göre reel sektör bu belirsizliðe 161 milyar dolarlýk açýkla yakalandý. Bu nedenle kurda yýlbaþýndan bu yana yaþanan yüzde 15 artýþ, reel sektör açýsýndan 43 milyar liralýk bir kur zararý meydana getirdi. Yine Merkez Bankasý'nýn verilerine göre kamu sektörünün de Nisan 2013 itibariyle, 8,5 milyar dolarlýk döviz varlýðýna karþýlýk, 85 milyar dolarlýk döviz yükümlülüðü bulunuyor. Buna göre kamu kesimi de 76 milyar dolarýn üzerinde bir döviz açýðýyla karþý karþýya bulunuyor. Kamu sektörünün kurda yaþanan yüzde 15 oranýndaki artýþtan kaynaklanan kur zararý ise 20 milyar lirayý buluyor. BDDK'nýn verilerine göre bankacýlýk sektörünün ise bilanço içi yabancý para pozisyonunda 16 Aðustos 2013 tarihi itibariyle 24,3 milyar dolarlýk açýk bulunuyor. Hepsinden önemlisi de Türkiye'nin önümüzdeki bir yýllýk dönemde toplam 165 milyar dolarlýk bir dýþ borç geri ödemesini gerçekleþtirmesi zorunlu. Merkez Bankasý'nýn verilerine göre bu ödemenin 20,3 milyar dolarýný kamu kesimi, 3,2 milyar dolarýný Merkez Bankasý, 141,6 milyar dolarýný ise özel sektörün gerçekleþtirmesi gerekiyor. Kur artýþý, Türk Lirasý olarak baktýðýmýzda kurda yaþanan yüzde 15'lik artýþ özel sektörün yükünü 38 milyar lira artýrýyor. Kamu sektörü ve Merkez Bankasý'nýn yükü ise 7 milyar liradan fazla artýrýyor." -"HÜKÜMET FARKINDA DEÐÝL"- Oran, hükümetin son günlerde kurda ve TL faizlerinde yaþanan artýþýn hem kamu sektörüne hem de özel sektöre nasýl bir yük getirdiðinin farkýnda olmadýðýný savundu. Hükümetin kontrolünde olmayan bu tutumun ülke ekonomisiyle ilgili belirsizliði artýrdýðýna iþaret eden Oran þunlarý söyledi: "Olaya sadece borç açýsýndan bakmamak gerekiyor. Bunun bir de cari açýk tarafý var. Bu kadar belirsizlik içerisinde bu açýðýn finansmaný için de dýþardan döviz bulmak gerekiyor. Merkez Bankasý Baþkaný, 40 milyar dolarlýk satýlabilir döviz rezervine güvendiðini söylemiþ. Anlaþýlan hükümetin elinde döviz satmak dýþýnda bir araç bulunmuyor. Ayda ortalama 5 milyar dolar cari açýk veren, 150 milyar dolarlýk bir sýcak paraya ev sahipliði yapan bir ülkede 40 milyar dolarlýk döviz birkaç gün içerisinde kar gibi erir." -"ERDOÐAN'IN HOVARDALIK FATURASINI MÝLYONLARCA YURTTAÞ ÖDEYECEK"- "Erdoðan'ýn hovardalýk faturasýný milyonlarca yurttaþ ödeyecek" ifadesini kullanan Oran, eðer böyle devam ederse ekonomide önümüzdeki günlerde neler yaþanacaðýný bilmek için kâhin olmaya gerek olmadýðýný belirterek þöyle dedi: "Kur artýþý kalýcý olursa asýl fatura ekonomiye çýkacak. Þirketler borç ödemek için küçülmeyi seçerse iþsizlik yükselecek. Devlet yeni vergilere baþvuracak. Baþta enerji olmak üzere iðneden ipliðe herþeye zam gelecek. Kur artýþý ve ardýndan faizdeki yükseliþ kredi kaynaklarýna ulaþmayý zorlaþtýracak ve kaynaklarýn maliyeti yükselecek. Reel sektörün küçülmesi, ekonominin daralmasý kriz riskini artacak. Ekonomiyi, höt-zötle, belini kýrma, kündeye getirme, ümük sýkma tehdidiyle yönetmeye kalkarsanýz bu kadar açýðýn altýnda kalýrsýnýz. MEB 40 bin öðretmen alacak Milli Eðitim Bakanlýðý, uzun süredir atanmayý bekleyen öðretmenlere, Eylül ayýnda atama müjdesi verdi. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), 87 alanda 40 bin öðretmen atanacaðýný bildirdi. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre, atama için aranan þartlar, alanlar itibarýyla belirlenen KPSSP10 ve KPSSP121 taban puanlarý, baþvuru yeri ve þekli, zamaný, atama yapýlacak eðitim kurumlarý, atamalar ve diðer hususlara iliþkin açýklamalar, "http://ikgm.meb.gov.tr" internet adresinde duyurulacak. Adaylar baþvurularýný, internet üzerinden yaptýktan sonra 2-6 Eylül'de il milli eðitim müdürlüklerine onaylatacak. Onaylatýlmayan baþvurular geçersiz olacak. Atamalar 9-10 Eylül'de yapýlacak. Atamasý gerçekleþen adaylar, 11 Eylül'den itibaren tebligat beklemeksizin atandýklarý il milli eðitim müdürlüðüne gerekli belgelerle baþvurarak göreve baþlayabilecek. Atamalarýn 39 bin 432'si ilk atama yoluyla, 400'ü kurumlar arasý yeniden atama yoluyla, 168'i ise milli sporcularýn atanmasý yoluyla yapýlacak. En fazla kontenjan Ýngilizce öðretmenliði için ayrýldý Atamalarda Ýngilizce öðretmenliði için 5 bin 34, din kültürü ve ahlak bilgisi öðretmenliði için 3 bin 953, ilköðretim matematik öðretmenliði için 3 bin 582, Türkçe öðretmenliði için 3 bin 89, fen bilimleri/fen ve teknoloji öðretmenliði için 2 bin 736, rehber öðretmenliði için 2 bin 628, Türk dili ve edebiyatý öðretmenliði için 2 bin 470, matematik öðretmenliði için bin 979, sýnýf öðretmenliði için bin 835, okul öncesi öðretmenliði için bin 809 kontenjan ayrýldý. Facebook, 614 bin kullanýcýsýna 15'er dolar tazminat ödeyecek 150 milyona yakýn Facebook kullanýcýsýnýn isimleri ve fotoðraflarý "sponsorlu haberler"de kullanýldý. Fakat, sadece bu yýlýn baþlarýnda Facebook'un gönderdiði elektronik postaya yanýt verenlere tazminat alacak. Facebook'un ödeyeceði 20 milyon dolarlýk tazminatýn bir kýsmý, mahremiyet haklarýný savunun örgütler alacak. Þirket anlaþmadan memnun olduðunu açýkladý. 2011'de beþ Facebook kullanýcýsý tarafýndan açýlan davanýn ardýndan Ameririka Birleþik Devletleri'ndeki mahkeme tazminat miktarýný onayladý. "Sponsorlu haberler", Facebook kullanýcýlarýnýn sayfalarýnda arkadaþlarýnýn beðendiði ürünlerle ilgili reklamlardan oluþuyor. 'Reklamdan zarar görmediler' Yargýç Richard Seeborg, kiþi baþýna 15 dolarýn büyük bir meblað olmadýðýný fakat, Facebook'un yasalarý "tartýþmasýz bir þekilde ihlal ettiðinin" de hükme baðlanmadýðýný söyledi. Yargýç ayrýca baþvuru sahiplerinin reklamdan zarar gördüklerini kanýtlayamadýklarýný belirtti. Mahkemeye göre Facebook, 150 milyon kiþinin "beðenilerini" kullanarak yaklaþýk 73 milyon dolar kar elde etti.

10 HABER 10 Baþbakan Erdoðan: Sizi gidi geziciler sizi, gezseniz gene iyi hep yatýyorsunuz Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Gezi Parký eylemlerini anýmsatarak, "Sizi gidi geziciler sizi. Ya gezseniz yine kar, hep yatýyorsunuz. Ýþiniz gücünüz hep bu. Ya engelliyorsunuz ya yatýyorsunuz. Fakat ne yaparsanýz yapýn bu kutlu yürüyüþü durduramayacaksýnýz. Bu millete hizmet yolunda olan bu yürüyüþü durduramayacaksýnýz" dedi. Erdoðan, Ankara Büyükþehir Belediyesi'nin yapýmýný gerçekleþtirdiði Yeni Çiftlik Bulvarý açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, sanal gündemlerle Türkiye'nin enerjisini heba etmediklerini ifade ederek, "Hayalleri hedefe, hedefleri gerçeðe dönüþtürüyoruz" dedi. -"BURAYI DOÐALGAZ DEPOSU MU YAPSAK, PATATES DEPOSU MU YAP- SAK"- Aþkla millete hizmet ettiklerinin altýný çizen Baþbakan Erdoðan, "Bolu Daðý'nda güya bizden öncekiler daðý deleceklerdi. Delemediler, kaldýrlar ve "burayý doðalgaz deposu mu yapsak, patates deposu mu yapsak' dediler. Yürüyemediler. Biz geldik ve burasýný "yaparýz' dedik, yaptýk. Yolu da açtýk, iþi de bitirdik" diye konuþtu. 81 ilin hepsinde 11 yýlda yaptýklarý büyük eserlerin bulunduðunun altýný çizen Erdoðan, "Ýstanbul Boðaz'ýný biz Haliç'e baðladýk. Daðý deldik boðazýn suyunu Haliç'e aktardýk. Saðolsun onu da Ýstanbul Büyükþehir Belediye baþkanýmýz baþardý. Niye bunu yaptýk, çünkü Haliç çok kokuyordu. Bana çamuru boþaltmak nasip oldu, ona da boðazýn suyunu oraya aktarmak nasip oldu. Þimdi orasý dört dörtlük güzelleþiyor. Artýk koku falan kalmadý. Ýhalesi yapýldý, Haliç'in kýyýsý çok modern bir þehirleþmenin de örneðini verecek. Þimdi Kanal Ýstanbul'u yapacaðýz. Kanal Ýstanbul'u da bunlarýn akýllarý almaz ha. Bunlarýn akýllarý bir þey alýr; "acaba bu projeyi nasýl engelleriz.' Bunlarýn akýllarý bunu alýr. Üçüncü havalimanýnýn ihalesini yaptýk ya onu durdurmak için müracaat ettiler. Sizi gidi geziciler sizi. Ya gezseniz yine kar, hep yatýyorsunuz. Ýþiniz gücünüz hep bu. Ya engelliyorsunuz ya yatýyorsunuz. Fakat ne yaparsanýz yapýn bu kutlu yürüyüþü durduramayacaksýnýz. Bu millete hizmet yolunda olan bu yürüyüþü durduramayacaksýnýz. Çünkü güçlü Türkiye'yi biz milletimizle beraber inþa ediyoruz ve bunun önünde kimse duramayacak" þeklinde konuþtu. -"BÜTÜN BU TUZAKLARIN ÜZERÝNDE ALLAH'IN TUZAÐI VARDIR"- Yoðun bir þekilde çalýþmalarýný sürdürdüklerini ve de sürdürmeye devam edeceklerini kaydeden Erdoðan, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bizi sevsinler sevmesinler, 76 milyonun hepsine hizmet götürüyoruz. 76 milyon bizim nazarýmýzda birdir, beraberdir, birlikte Türkiye'dir. Hangi engeli çýkarýrlarsa çýkarsýnlar, dün olduðu gibi bundan sonra da biz hizmet üretmeye devam edeceðiz. Hangi tuzaðý kurarlarsa kursunlar, bütün bu tuzaklarýn üzerinde Allah'ýn tuzaðý vardýr. En büyük tuzak onundur. Hangi yola, hangi þiddet eylemine, hangi densizliðe, edepsizliðe baþvururlarsa baþvursunlar biz milletle yürümeye, millete hizmetkar olmaya devam edeceðiz. Eðer hukuksuz yapýlacak her eylem, karþýsýnda devletin o bükülmez bileðini bulacaktýr. Bunu bilmelerini istiyorum. Yok bilmem þurasý þunu der, burasý bunu derbunlarýn hiçbiri bizi ýrgalamaz. Batý önce kendine baksýn. Ülkemizin huzurunu, refahýný kaçýranlar bunun bedelini öderler. Gösteri ya da toplantý mý yapacaksýn, hukuk içerisinde bunun yeri var. Müraacatýný yaparsýn, size verilecek alanda gidersin mitingini de yaparsýn, orada ne söyleyeceksen onu da söylersin. Biz nasýl yapýyorsak sen de öyle yapacaksýn. Hukukun dýþýna çýkarak yapmak kusura bakmayýn böyle bir þey yok. Hukuk dýþýlýða müsaade yok. Her þey hukuk içinde. Bu hukukun düzenlenmesi milletle beraber olandýr. Millet yetkiyi demokrasi ile verir, demokrasi ile de alýr. Dolayýsýyla verilen yetki bu süre içerisinde de kullanýlýr." -"TEDBÝRÝMÝZ HER AN HER ÞEY OLABÝLECEKMÝÞ GÝBÝ HAZIR OLMAKTIR"- Konuþmasýnda Suriye ve Mýsýr'daki geliþmeleri de deðerlendiren Baþbakan Tayyip Erdoðan, 100 bini aþkýn insanýn Suriye'de acýmasýzca öldürüldüðünü ifade ederek, "Kimyasal silah kullanýldý. Tamam kimyasal silah kullanýlmasý 1925'ten beri yasaklanmýþ bir þey. Eyvallah. Kimyasal silahla insanýn ölümü suç oluþturuyor veya uluslararasý hukuka aykýrý da yani 100 bini aþkýn insan tanklarla, toplarla, bombalarla öldürüldüðü zaman bu suç oluþturmuyor mu? Bu nasýl bir hukuktur, nasýl bir akýldýr, nasýl bir mantýk yürütmedir anlamýyorum. Bize göre sebep netice iliþkisinde eðer netice insanýn ölümüyse onun ölümüne neden olan ne olursa olsun insanlýk olarak biz onun karþýsýna dikilmek durumundayýz. 67 tane benim vatandaþým öldürüldü ne olacak. "kazayla oldu, sýnýr boylarýnda oldu' diyebilir miyiz? Tedbirimiz her an her þey olabilecekmiþ gibi hazýr olmaktýr. Bunun için Birleþmiþ Milletler hala üzerine düþen görevi yapmamýþtýr, yapmamaktadýr, Arap Ligi yapmamaktadýr. Bu konuda biz insani bir görevi yerine getirecek olanlarla beraber olacaðýmýz açýkladý" ifadelerini kullandý. -"ÝKÝLÝ OLARAK TELEFONLARDA GÖRÜÞTÜÐÜMÜZDE "DOÐRU DÝYORSUNUZ' DÝYORLAR"- Erdoðan, Mýsýr'da yapýlanlarýn demokrasi ile baðdaþmadýðýný dile getirirken, þöyle konuþtu: "Mýsýr'da yüzde 52 ile iþ baþýna gelmiþ bir insaný, bir siyasetçiyi askeri darbe ile indiriyorlar ve buna kalkýp da batý hal darbe diyememiþtir. Hepsi bir yerlere þirin görünmenin gayreti içerisinde. Müdahale diyorlar. Ne müdahalesi bal gibi darbe.ýkili olarak telefonlarda görüþtüðümüzde "doðru diyorsunuz' diyorlar. Doðruysa siz de bunu böyle söyleyin. Þu anda orada 3 bini aþkýn insan öldürüldü. Zulüme rýza zulümdür. Kimden gelirse gelsin. Siz zulmü alkýþlýyorsanýz siz de zalimlerden olursunuz. Onun için zulmün karþýsýnda durmak bu millete yakýþandýr. Biz AK Partililer olarak yine zulmün karþýsýnda olacaðýz. Ecdadýmýz böyle yaptý biz de böyle yapmalýyýz. Yarýn ayný þeyle biz de imtihan oluruz." -"ADI ANKARA BULVARI OLSUN"- Erdoðan, konuþmasýnda Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek'e "Ankara'da, Ankara'nýn adý ile müsemma böyle bir bulvarýnýz var mý?" diye sorduðunu belirtirken, "Melih bey "yok' dedi. Þimdi Baþkent Ankara'da Ankara'nýn ismi ile müsemma bir bulvar yok. O zaman ben sana kanaatimi söylüyorum; bu bulvarýn adý Ankara Bulvarý olsun. Baþkent Ankara'nýn adýnýn verildiði bir bulvar yok. Benim teklifim bu. Ankara bulvarýný isabetli olarak düþünüyorum. Buradaki hava güzel. Artýk belediyemiz kendi meclisinde tartýþýr. Hayýrlý olsun diyorum" þeklinde konuþtu. Erdoðan, Büyük Taarruz ve Malazgirt Meydan Muharebesi'ne iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Zafer Bayramý'nýn çok büyük coþkuyla kutlandýðýný, 5 gün önce de 26 Aðustos'ta, 1071'de kazanýlan Malazgirt Zaferi'nin ayný coþkuyla kutlandýðýný ifade eden Erdoðan, Malazgirt'teki kutlamalarda, Gençlik ve Spor Bakanlýðýnýn 15 bin genci bir araya getirdiðini anýmsattý. Malazgirt'te kurulan çadýrlarda, o büyük zaferin atmosferinin bir kez daha teneffüs edildiðini anlatan Erdoðan, "Niye yaptýk bunlarý? Ýstedik ki bugünün gençliði bundan 900 yýl öncesine, Malazgirt'e, dedesi Alparslan'ýn ruhaniyetiyle bir araya gelsin ve bugünün genci, inþallah 2071'e, yani Malazgirt'in bininci yýl dönümüne böyle hazýrlansýn istedik" diye konuþtu. Gençliðin elinde taþla, sopa, sapan ve molotof kokteyli ile deðil kitap ve defterle, zihninde fikirle yürüdüðünü belirten Erdoðan, "Allah'a ham dolsun, þehitlerin izinden yürüyen bir gençlik var bugün. Çok þükür zaferlerine, ecdadýna, tarihine sahip çýkan, oradan ilham alan, geleceðe güvenle, azimle, özgüvenle bakan bir gençlik var. Bu gençlik terör örgütlerine vagon olan Türkiye aleyhine piyon olan deðil, Ssultan Alparslan'ýn, Fatih'in, Gazi Mustafa Kemal'in, Fevzi Çakmak'ýn, Kazým Karabekir'in Mehmet Akif'in izinden yürüyen bir gençlik. Bu gençlik yakýp yýkan, kýrýp döken, hakaret eden deðil, barbar, vandal bir gençlik deðil edebi bilen ahlaký kendisine azýk eden vataný için ter döken okuyan en önemlisi de þuhedadan yani þahitlerimizden ilham alan bir gençlik. Biz böyle bir gençlik arýyoruz. Biz teneke çalan bir gençlik aramýyoruz. Biz, tencere tavacý bir gençlik de aramýyoruz. Biz okuyacak, düþünecek ve Türkiye'nin istikbaline taþ koyacak, taþ koyacak, duvarlarýmýzý örecek, Türkiyemizi yeniden inþa etmede ter dökecek bir gençlik arýyoruz. Ýþte o gençlik burada" dedi. -BÝZÝM GENÇLÝÐÝMÝZ- "1071'deki zaferi bizim gençliðimiz gitti 26'sýnda orada kutladý. Bugün de gitti Dumlupýnar'da 30 Aðustos zaferimizi kutluyor. Böyle bir gençlikle biz gurur duyarýz" diye konuþan Erdoðan, bu gençliði güvendiklerini, inandýklarýný, gönül huzuru içinde Türkiye'ye emanet ettiðini anlattý. Cumhuriyet Kurulduðunda Ankara'nýn kasaba görünümünde bir þehir olduðunu anýmsatan Erdoðan, 90 yýl içinde nüfusun 40 binden 5 milyona yaklaþtýðýný ifade etti. 90 yýl içinde Orta Anadolu'da Ankara'nýn Türkiye'nin modern bir baþkente, Avrupa kentine ve dünya merkezi konumuna geldiðini kaydeden Baþbakan Erdoðan, Ankara'nýn ilk yýllardaki çabalarýn aksine planlý olarak büyümeðini belirterek, "Þehir merkezi çok daðýnýk ve çirkin binalarla iþgal edilirken, þehrin etrafgýna da çok sayýda gecekondu inþaa edildi. Sýfýrdan kurulan bir þehir olarak Ankara için düzgün planlar yapýlmýþ olsaydý bu planlara uyulmuþ olsaydý Ankara bugün çok daha yaþanabilir, mimarisi ve þehirciliði ile dünyada örnek bir baþkent olacaktý" deðerlendirmesinde bulundu. Umutsuz olmadýklarýný, böyle gelmiþ böyle gider demediklerini, yerel yönetimlerdeki tecrübelerini, diðer siyasi partilerin yerel yöneticilerin tecrübeleri ile mukayese etmediklerini ifade eden Erdoðan, diðer siyasi partilerin yerel yönetimlerin önünde olduklarýný, birimlerini Ankara, Ýstanbul gibi þehirlerde her geçen gün yaygýnlaþtýrarak devam ettiklerini ifade etti. -"EY GEZÝCÝLER 10 TANE AÐAÇLA BAÞLADINIZ DEÐÝL MÝ?"- Havalimaný yolunun eksi durumunu eleþtiren Baþbakan Erdoðan, laf ola beri gele durumunun olmadýðýný ifade ederek, "Eþek ölür kalýr semeri, insan ölür kalýr eseri. Biz eserlerle konuþuyoruz fazla lafa gerek yok, icraat ortada" dedi. Þehirleþmeye iliþkin atýlan adýmlarý anlatan Erdoðan, önlerinin kesilmek istendiðini ancak yola devam edileceðini ifade etti. Yerel yönetim denilince AK Parti Belediyeleri'nin akla geldiðini ifade eden Erdoðan, geri dönüþüm çalýþmalarýna dikkat çekti. Yapýmý tamamlanan yol ile Ankara'nýn sadece 14 kilometrelik yol kazanmadýðýný, 60 bin yeni aðaç ve 3 milyon çalý kazandýðýný ifade eden Baþbakan Erdoðan, "Ey geziciler 10 tane aðaçla baþladýnýz deðil mi, acaba hayatta bir yere bir tane aðaç diktiniz mi? Buyurun her tarafta biz aðaçlar dikiyoruz, yeþille ülkemizi ve insanýmýzý buluþturuyoruz. Acaba ey Ana Muhalefetin temsilcileri siz nerede neyi dikiyorsunuz? Dedikodudan baþka, iftiradan baþka bu güzel insanlarýmýzýn arasýna nifak tohumu dikmekten baþka ne yapýyorsunuz" diye konuþtu. Erdoðan, yatýrýmlara karþý çýkýlmasýný eleþtiren, yapýmý devam eden metrolarýn hýzla ilerlediðini, sanal gündemlerle ülkenin enerjisini heba etmediklerini anlattý TÜRK-ÝÞ'ten grev kýrýcýlýðýna tepki TÜRK-ÝÞ Yönetim Kurulundan yapýlan açýklamada, 54 gündür Darphane ve Damga Matbaasýnda devam eden grevin, haksýz ve hukuksuz biçimde kýrýlmaya çalýþýldýðý belirtilerek, "Konfederasyonumuz üyesi Basýn-Ýþ Sendikasý'nýn örgütlü olduðu Darphane ve Damga Matbaasý iþyerinde, iþçilerimizin yüzde 90'ýnýn katýlýmýyla 54 gündür sürdürülen grev, büyük bir kararlýlýkla devam etmektedir. Ancak Basýn-Ýþ Sendikamýzýn tüm iyi niyetli çabalarýna ve Konfederasyonumuzun giriþimlerine raðmen, kamu iþveren sendikasýnýn uzlaþmaz tutumu nedeniyle anlaþmazlýk ne yazýk ki sona ermemiþtir. Kamu iþvereni, yasal ve meþru yollarla grevde olan sendikamýzla anlaþmak ve sorunu çözmek yerine, yayýmladýðý bir tebliðle grev kýrýcýlýðý yapmaktadýr" denildi. Açýklamada, Resmi Gazetede yayýmlanan, 1 Seri No.'lu Tütün Mamulleri ve Alkollü Ýçkilerde Bandrollü Ürün Ýzleme Sistemi Genel Tebliði'nde deðiþiklik yapýlmasýna dair 7 Seri No.'lu Teblið ile Damga Matbaasý tesislerinde üretilmesi gereken tekel bandrollerinin baþka tesislerde basýlmasýnýn önü açýldýðý ve Maliye Bakanlýðý bu tebliðle, grev kýrýcýlýðýna yasal kýlýf hazýrlamaya çalýþýldýðý belirtildi sayýlý Sendikalar ve Toplu Ýþ Sözleþmesi Kanununu ve özgür toplu pazarlýk ilkesinin hiçe sayýldýðý ifade edilen açýklamada, "Temel hak ve özgürlükler arasýnda yer alan grev hakkýný kullanýlmaz hale getiren bu Teblið ile Anayasamýz, yasalarýmýz ve uluslararasý sözleþmeler ihlal edilmektedir. TÜRK-ÝÞ, kamu iþvereni tarafýndan yapýlan bu haksýz ve hukuksuz uygulamaya karþý tüm çabasýný ortaya koyacak, Tebliðin iptali için gerekli yasal ve idari giriþimlerde bulunacaktýr. TÜRK-ÝÞ, Basýn-Ýþ Sendikamýzýn, üyesi iþçilerin hak ve çýkarlarý için yürüttüðü bu haklý ve meþru mücadeleyi, bugüne kadar olduðu gibi desteklemektedir" denildi. Hazine 3 ayda 39 milyar TL iç borç ödeyecek Hazine Eylül ayýnda toplam 9.6 milyar TL'lik iç borç servisine karþýlýk toplam 8.3 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleþtirmeyi programlýyor. Hazine Müsteþarlýðý, Eylül-Ekim-Kasým 2013 dönemi Ýç Borçlanma Stratejisi'ni açýkladý. Buna göre, Hazine Müsteþarlýðý Eylül ayýnda toplam 9.6 milyar TL'lik iç borç servisine karþýlýk toplam 8.3 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleþtirilmesini programladý. Ekim ayýnda toplam 14.9 milyar TL'lik iç borç servisine karþýlýk toplam 12 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleþtirilmeyi planlayan Hazine, Kasým ayýnda toplam 14.4 milyar TL'lik iç borç servisine karþýlýk toplam 12 milyar TL'lik iç borçlanmaya imza atacak. Böylece Hazine Müsteþarlýðý, Eylül, Ekim ve Kasým aylarýný kapsayan önümüzdeki 3 aylýk dönemde toplam 38.9 milyar TL'lik iç borç servisine karþýlýk 32.3 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleþtirecek. -HAZÝNE, 3 AYDA 3.2 MÝLYAR TL'LÝK DIÞ BORÇ ÖDEYECEK- Hazine Müsteþarlýðý, Eylül'de 1.6 milyar TL, Ekim'de 1 milyar TL, Kasým'da 0.6 milyar TL olmak üzere toplam 3.2 milyar TL düzeyinde dýþ borç ödemesi programlýyor. -EYLÜL'DE 4 ÝHALE- Hazine Müsteþarlýðý Eylül ayýnda 4 devlet tahvilinin iç borçlanma ihalesini gerçekleþtirecek. Hazine, 9 Eylül'de 5 yýl (bin 743 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili ile 10 yýl (3 bin 612 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye Endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracýný gerçekleþtirecek. 10 Eylül'de 2 yýl (609 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracýný yapacak olan Hazine, ayný gün 10 yýl (3 bin 465 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracý için ihaleye çýkacak. -EKÝM'DE 6 ÝHALE YAPILACAK- Hazine Müsteþarlýðý Ekim ayýnda 6 iç borçlanma ihalesi yapacak. 7 Ekim'de 5 yýl (bin 715 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin, 10 yýl (3 bin 584 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracýný gerçekleþtirecek. 8 Ekim'de 2 yýl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili ile 7 yýl (2 bin 548 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, deðiþken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracý için, 10 yýl (3 bin 640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ise ilk ihracý için ihaleye çýkacak. Hazine 22 Ekim'de ise 13 ay (392 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin, yeniden ihracý ihalesi düzenleyecek. -KASIM'DA 6 ÝHALE YAPI- LACAK- Hazine Müsteþarlýðý Kasým ayýnda 6 iç borçlanma ihalesi yapacak. Hazine, 12 Kasým'da 12 ay (371 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracýný gerçekleþtirecek. Hazine 18 Kasým'da 5 yýl vadeli (bin 820 gün) vadeli ile 10 yýl (3 bin 640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye Endeksli Devlet tahvilinin ilk ihracý ile 5 yýl (bin 820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracý ihalesini yapacak. Hazine 19 Kasým'da 3 iç borçlanma ihalesi gerçekleþtirecek. Bunlar 2 yýl (686 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili; 7 yýl (2 bin 506 gün) vadeli. 6 ayda bir kupon ödemeli, deðiþken faizli devlet tahvili; 10 yýl (3 bin 598 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracýný yapacak.

11 SPOR 11 Ýskilip Belediyespor'un sürpriz transferi geldi Sunay Hoca Ýzmir'e gitti Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta Çorumsporla birlikte ilimizi temsil edecek olan Ýskilip Belediyespor prensipte anlaþtýðý Senegalli futbolcu Muhammed Ýskilip'e geldi. Geçen yýl Bölgesel Amatör Lig'de Kýrýkkale'de top koþturan 1988 doðumlu olan Senegalli futbolcu Muhammed önceki akþam saat sularýnda Ýskilip'e geldi. ANKAOS Grup Lideri ve Dernek Baþkaný Taner Hatipoðlu ile Ýskilip'e gelen stoper mevkiinde oynayan Müslüman futbolcu Ýskilip Belediyespor kafilesi tarafýndan karþýlandý. Ýskilip Belediyesporlu yöneticilerle maddi konuda anlaþma saðlamasý durumunda Senegalli futbolcu Muhammed kendisini Ýskilip Belediyespor'a baðlayan imzayý atacak. Diðer yandan bir yabancý futbolcu daha Ýskilip'e getirecek olan Ýskilip Belediyespor, Nijeryalý bir futbolcu ile prensipte anlaþtýðý ve oyuncuyu gelecek hafta Ýskilip'e getirme noktasýnda son aþamaya gelindiði öðrenildi. SPOR SERVÝSÝ Bölgesel Amatör Lig Futbol Sezonunda Çorumspor'u çalýþtýracak olan Teknik Direktör Sunay Güneþ dün Ýzmir'e gitti. Özel iþleri nedeniyle Ýzmir'e giden teknik adam, pazartesi günü tekrar Çorum'a dönerek takýmýnýn baþýnda yer alacak.ýzmir'e gitmeden yardýmcý antrenör Gökhan Karakuþ'a hazýrlýk programýný verdiðini belirten Güneþ, yardýmcý antrenör Gökhan Karakuþ'un kendisi gelene kadar takýmý çalýþtýracaðýný yaptýklarý çalýþmalarla lige hazýr gireceklerini söyledi. ADANALI BÝR FUTBOLCU GELÝYOR Dýþ transferi devam ettiren Çorumspor'a Adanalý bir futbolcu geliyor. Aslen Adanalý olan Emre Alakuþ geçtiðimiz sezon Antalya Serikspor'da forma giydi. Her konuda anlaþmaya varýlan futbolcunun dün Çorum'a gelmesi ve bugün takýmla birlikte ilk antrenmanýna çýkmasý bekleniliyor. HAZIRLIK MAÇLARI ALINDI Yeni sezon hazýrlýklarýný Çorum'da sürdüren Çorumspor özel maçlar ile yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürecek.gelecek hafta içinde Samsun AtakumBelediyespor ile bir hazýrlýk maçý yapmayý planladýklarýný belirten teknik direktör Sunay Güneþ bu maçýn henüz yerinin ve günün netleþmediðini maç tarihinin netleþmesi halinde basýnla paylaþacaklarýný söyledi. Güneþ,AtakumBelediyespor ile yapýlacak hazýrlýk maçýnýn ardýndan ise gelecek hafta Pazar günü ise Merzifonspor ile Merzifon'da bir hazýrlýk maçý yapacaklarýný bu karþýlaþmanýn tarihinde kesin anlaþmaya varýldýðýný belirtti.adnan YALÇIN Ali Koçaklý Bandýrmaspor'da sezon açýlýþý yarýn Eski Çorumsporlu futbolcu Ali Koçak'ýn forma giydiði Bandýrmaspor futbol sezonunu 1 Eylül 2013 tarihinde düzenlenecek bir törenle açacak. Bandýrmaspor 15.30'da yapýlacak açýlýþ töreni sonrasýnda Spor Toto 2.lig takýmlarýndan Çanakkale Dardanelspor ile bir hazýrlýk maçý yapacak. Çorumlu futbolcu Ali Koçak bu sezon çok daha iyi performans göstereceðine inandýðýný ve gelecek sezon takýmýyla baþarýlara imza atmak istediðini söyledi futbol sezonu hazýrlýklarýnýn 15 Temmuz'dan bu yana sürdüklerini açýklayan Bandýrmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Yenikan, "1 Eylül 2013 tarihinde sezonumuzu düzenleyeceðimiz bir törenle açacaðýz. Açýlýþ sonrasýnda Spor Toto 2.lig takýmlarýndan Çanakkale Dardanelspor ile bir hazýrlýk maçý yapacaðýz. Bu maç 8 Eylül'de kendi sahamýzda oynayacaðýmýz Pazarspor maçýnýn da bir provasý olacaktýr" dedi. ADNAN YALÇIN Erzurum BB, þampiyonluk duasý etti Erzurum Büyükþehir Belediyespor Pazar günü Sandýklýspor'la ilk maçýný yapacak futbol sezonuna kulüpte düzenlediði sade bir törenle baþladý. Kurban kesiminin yer aldýðý sezon açýlýþýnda mavi beyazlý camianýn yeni dönemde baþarýlý olmasý için teknik heyet, futbolcular ve yönetim topluca dua etti. Palandöken kartallarý, sezona manevi bir destekle baþladý. Kulüp tesislerinde düzenlenen futbol sezonu açýlýþ programýnda kurbanlar kesildi. Erzurum Büyükþehir Belediyespor Kulüp Baþkaný Saim Özakalýn, Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, Teknik Heyet ve 28 futbolcunun katýldýðý sezon açýlýþýnda topluca dua edildi. Mavi beyazlý camianýn baþarýlý bir sezon geçirmesi için ellerini semaya açan Ýncedal'ýn sporcularý þampiyonluk için ant içtiler. Erzurum Büyükþehir Belediyespor Kulüp Baþkaný Saim Özakalýn, tören sonrasý gazetecilere yaptýðý açýklamada, futbol sezonunda her maça þampiyonluk parolasýyla çýkacaklarýný bildirdi. Baþkan Özakalýn, þöyle dedi: " sezonu pazar günü baþlayacak. Bugün mütevazý bir açýlýþ programý düzenledik. Manevi duygularýmýzý en üst seviyede tutup baþarý için kenetlendik. Pazar günkü maç için hazýrýz. Geçmiþ sezonun hemen bitimde planlý ve programlý bir çalýþma oluþturduk. Teknik heyeti ardýndan sporcularýmýzý transfer ettik. Ýstediðimiz oyuncularýn yüzde 85'ini renklerimize baðladýk. Ýki kamp dönemi geçirdik. Pazar günü Sandýklýspor ile oynayacaðýmýz karþýlaþma için geri sayým baþladý. Ýyi bir baþlangýç yaparak takýmýmýzý en üst seviyeye çýkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacaðýz." TARAFTARA ÇAÐRI Baþkan Saim Özakalýn, 1 Eylül tarihinde saat 16.00'da Kazým Karabekir Stadyumu'nda yapýlacak olan karþýlaþmaya tüm taraftarlarý davet etti. Özakalýn, sözlerini þöyle tamamladý: "Pazar günü Sandýklýspor ile zorlu bir doksan dakikaya çýkacaðýz. Maçtan üç puanla ayrýlmak için yeþil sahada savaþacaðýz. Her maç bizim için çok önemlidir. Erzurum'daki futbol severleri, sporseverleri Kazým Karabekir Stadyumu'na davet ediyorum. Taraftarlarýmýzýn stadý hýnca hýnç doldurmalarýný kendilerinden hassaten rica ediyorum. Pazar günü mutlu bir sonuçla sahadan ayrýlacaðýz. Ýnandýk ve baþaracaðýz." SPOR SERVÝSÝ Bursasporlulardan Gazi'ye destek Orhangazi Bursasporlular derneði Baþkaný Selahattin Aktaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Orhangazispor'un dünkü antrenmanýný ziyaret ederek futbolculara tatlý ikramýnda bulundu. Dernek baþkaný Aktaþ ayrýca teknik direktör Cafer Aydýn'a da çiçek verdi. Orhangazispor, yarýn ligin ilk hafta maçýnda kendi sahasýnda oynayacaðý Çorum Belediyespor maçý hazýrlýklarýnýn son antrenmanýnda, sürpriz ziyaretçileri vardý. Orhangazi Bursasporlular Derneði Baþkaný Selahattin Aktaþ, beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri; Recep Turgut, Halim Deniz, Ömercan Akýncý ve Ali Bayer Orhangazispor'un Gökmen Yýldýran Tesislerinde gerçekleþtirilen antrenmanýný ziyaret ettiler. Dernek Baþkaný ve ayný zamanda Orhangazispor yönetim kurulu üyesi olan Selahattin Aktaþ, Orhangazispor'a yeni sezonda baþarý dilerken, dernek olarak her zaman kulübün yanýnda yer alacaklarý mesajý verdi. Aktaþ futbolculara tatlý ikramýnda bulunurken teknik direktör Cafer Aydýn'a da çiçek verdi. SPOR SERVÝSÝ Oto Drag yarýþlarýn yarýn yapýlacak HÝTOK'un Oto Drag yarýþý yarýn yapýlacak. Hitit Otomobil ve Motor Sporlarý Kulübü Baþkaný Mehmet Özenç, sekiz kategoride yapacaklarý yarýþmalar için Çorum'un yaný sýra özellikle Ankara ve Samsun'dan yoðun katýlým olacaðýný belirterek kayýtlarýn yoðun þekilde devam ettiðini söyledi. Hýz ve Adrenalin severler için özel olacak Oto Drag yarýþlarýnýn hazýrlýklarýný devam ettiðini belirten Baþkan Mehmet Özenç, 'Amacýmýz Çorum'a yakýþýr bir organize olmasý bunun içinde elimizden gelen çabayý gösteriyoruz. 1. Mahalli Oto Drag yarýþý yarýn saat 09.30'da kayýtlarýn açýlmasý ile baþlayacak. Saat 12.30'da kayýtlar sona erecek ve 12.45'deki brifingin ardýndan yarýþlarýn startý saat 13.00'de verilecek. Tüm Çorumlularý bu yarýþlarý izlemeye davet ediyoruz' dedi.özenç'in verdiði bilgiye göre yarýþmalar sekiz kategoride yapýlacak. Sýnýf 1'de 1400 cc, sýnýf 2'de cc, sýnýf 3 kategorisinde 1600 cc, sýnýf 4 kategorisinde cc, sýnýf 5 kategorisinde cc, sýnýf 6 kategorisinde 2701 cc ve üzeri, sýnýf 7 kategorisinde 4x4 ve 4 çeker araçlar, sýnýf sekizde ise Scirocco Cup kategorisindeki araçlar yarýtegoride start verilebilmesi için en az iki aracýn kayýt yaptýrmasý gerekiyor. Yarýþmalara 2013 Oto Drag Lisansý olanlar veya lisans için evraklarýný kayýt sýrasýnda teslim edenler kabul edilecek. Lisans için gerekli evraklar ise kimlik fotokopisi, ehliyet fotokopisi, aile hekiminden alýnmýþ saðlýk raporu ve bir adet vesikalýk fotoðfraf. Yarýþmaya katýlým ücreti sigorta ve lisans dahil 150 lira olarak belirlendi.yarýþlar sonunda kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri verilecek. SPOR SERVÝSÝ

12 Giresunspor, Sefa'nýn yerini doldurdu Giresunspor geçtiðimiz sezon defansýn solunda oynayan Sefa'nýn yerini Fethiyespor'dan transferi ile doldurdu. Çotanaklar, son üç sezonda Fethiyespor'da görev yapan 23 yaþýndaki sol beki kadrosuna kattý. Trabzonspor'un malý olan Sefa Akýn Baþýbüyük geçtiðimiz sezon Giresunspor'dasol bek olarak görev yapmýþtý. Baþkan Mustafa Temel Bozbað'ýn dün akþam saatlerinde görüþtüðü oyuncu kendisine sunulan teklife 'evet' yanýtýný verdi. Bunun üzerine genç oyuncu dün Giresun'a gelirken, bugün takýmla birlikte çalýþmalara katýlacaðý bildirildi. Belediyespor, lige 3 puanla Spor Toto 3. Lig'de perde açýlýyor baþlamak istiyor Kýlýç: Hedefi olan takýmýz, kazanmak için oynayacaðýz Belediyespor'un maçýný Ispartalý hakem yönetecek Çorum Belediyespor Ýlk haftada Bursa deplasmanýndaorhangazisporile karþýlaþacak. Geçtiðimiz sezon 3. Lig tecrübesini tadan Belediyespor yarýn geçtiðimiz sezon Çorumspor'un grubunda yer alan Orhangazispor ile saat 16.00'da Bursa Orhangazi Ýlçe Stadý'nda karþýlaþacak. Karþýlaþmayý Isparta Bölgesi hakemlerinden Þeref Taþtan yönetecek. Sezona 2. Lig hedefi ile girecek olan Çorum Belediyespor bu sabah erken saatlerde Orhangazi'ye hareket edecek. Mutlak puan hedefi ile sahaya çýkacak olan Çorum Belediyespor 2. Lig kariyerleri ile dikkat çeken yeni transferlerine çok güveniyor sezonu yarýn oynanacak ilk hafta maçlarýyla baþlayacak. Toplam 54 takýmýn 3 grupta mücadele edeceði 3. Lig'de çift devreli müsabakalar sonunda gruplarýnda ilk sýrayý alan takýmlar doðrudan 2. Lig'e yükselecek. Ayrýca, playoff sonucu 3 takým daha 2. Lig biletini alacak Normal sezon sonunda gruplarýnda son 3 sýrada yer alacak toplam 9 takým Bölgesel Amatör Lig'e düþecek. 3. Lig'de ilk yarý 15 Aralýk'ta yapýlacak karþýlaþmalarla sona erecek. Ýkinci yarý 19 Ocak 2014'te oynanacak 18. hafta müsabakalarý ile baþlayacak ve normal sezon 4 Mayýs 2014'te yapýlacak maçlarla tamamlanacak. Spor Toto 3. Lig'de çift devreli lig müsabakalarý sonunda gruplarýnda ilk sýrayý alan takýmlar doðrudan Spor Toto 2. Lig'e yükselecek. Normal sezon sonunda gruplarýnda 16, 17 ve 18. sýralarý alan 3 takým olmak üzere toplam 9 takým Bölgesel Amatör Lig'e düþecek.sezon sonunda gruplarda 2, 3, 4 ve 5. sýrayý alan takýmlar ise 2. Lig'e yükselecek son 3 takýmýn belirleneceði play-off müsabakalarýna katýlacak. Play-off müsabakalarý Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) tarafýndan belirlenecek tarafsýz saha veya sahalarda, tek maç eleme usulü ile oynanacak. Her grupta takýmlar kura ile birbirleriyle eþleþecek ve maçlarýný kazanan takýmlar finale yükselecek. Her grupta finalde kazanan 3 takým daha 2. Lig'e yükselecek. Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç bu sezon hedefe oynayan bir takým olduklarýna vurgu yaparak Orhangazispor maçýnýn deðerlendirmesini yaptý. Kýlýç "Pazar günü deplasmandaorhangazispor ile yapacaðýmýz sezonun ilk maçýnda, iyi mücadele edip, kazanmak için oynayacaðýz. Bu yýl takýmý yeni transferlerle güçlü bir kadro oluþturduk, zirveye oynayan bir takým olarak her maç bizim için önemli, sezonun ilk maçý olan Orhangazispor'u yenerek sezona galibiyetle baþlamak istiyoruz. Takým olarak iyi bir kamp dönemi geçirdik. Takýmda oynayan tüm futbolcularýma güveniyorum, inanýyorum ki Pazar günü iyi mücadele edip, maçý kazanarak Çorum'a mutlu olarak döneceðiz. Þuan hiçbir olumsuzluk yok, takým maça hazýr, ihtiyacýmýz futbolcularýmýn kendi güçlerine inanmasýdýr. Bir haftadýr Orhangazispor maçýna sýký bir þekilde hazýrlandýk, gereken önlemlerimizi aldýk. Þimdi sýra futbolcularýmda, vermiþ olduðumuz taktiklerimizi uygulayýp, becerilerini ortaya koyduklarýnda yenemeyecekleri takým yok. Bu sezon oynadýðýmýz futbol ile maçlarý zevkli, heyecanlý olacaðýna inanýyorum. Tüm Çorum halkýný takýmýmýza sahip çýkmaya davet ediyorum. Çorum Belediyespor olarak Orhangazispor karþýsýnda iyi oynayan ve kazanmayý isteyen bir takým olarak galibiyetle dönmek istiyoruz futbol sezonunun tüm spor camiasýna hayýrlý olmasýný temenni ediyorum. Ýnþallah kazasýz, belasýz kavga gürültü olmadan, sakatlýklar olmadan zevkli ve çekiþmeli bir sezon geçmesini diliyorum" dedi. SPOR SERVÝSÝ Çorum Belediyespor'unda yer aldý Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta haftanýn hakemleri açýklandý. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan(TFF) yapýlan açýklamaya göre, Çorum temsilcisinin Bursa deplasmanýndaorhangazispor ile oynayacaðý karþýlaþmayý Isparta bölgesi hakemlerinden Þeref Taþtan yönetecek. Orhangazi Ýlçe Stadý'nda saat 16.00'da baþlayacak maçta Taþtan'ýn yardýmcýlýklarýný ise Antalya Bölgesinden Ali Þencan ile Isparta Bölgesi Musa Yýlmaz yapacak. Afyon Bölgesinde Ahmet Bayram'da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak. Isparta Bölgesi Ulusal hakemi þeref Taþtan ilk kez Çorum Belediyespor maçýnda görev yapacak. GRUPTAKÝ MAÇLARIN HAKEMLERÝ ÞÖYLE Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapýlan açýklamaya göre, tamamý 1 Eylül Pazar günü saat 16.00'da oynanacak 3. Lig'de ilk hafta maçlarýnda düdük çalacak hakemler þunlar: Orhangazispor-Çorum Belediyespor: Þeref Taþtan Hacettepe-Balçova Belediyespor: Oðuz Kaan Turan Erzurum Büyükþehir Belediyespor-Elibol Sandýklý: Kadir Saðlam SancaktepeBelediyespor-Batman Petrolspor: Burak Olcar Darýca Gençlerbirliði-Ünyespor: Seser Tuna Çýksalýnspor-Bursa Nilüfer: Halil Mutlu Meler Manavgat Evrensekispor-Maltepespor: Doðan Altun Düzyurtspor-68 Yeni Aksarayspor: Erkan Yurtsever Sakaryaspor-Elazýð Belediyespor: Murat Erdoðan SPOR SERVÝSÝ Belediyespor'un destek turlarý devam ediyor Yeni Sezonun ilk maçýnda yarýn deplasmandaorhangazispor ile karþý karþýya gelecek olan Çorum Belediyespor'da, bir yanda futbol takýmý bu zorlu maçýn hazýrlýklarýný tamamlarken, diðer yanda ise yönetim, kulübe gelir saðlamak amacýyla destek turlarýna devam ediyor. Kýrmýzý-Siyahlý kulüp bu kapsamda dün de Organize Sanayi Bölgesi'nde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Çorum Belediyespor'un Sponsorluktan Sorumlu Asbaþkaný Hasan Özer Gökmen, Mutlu Gömlek ve Gramer Mermer Sanayi'yi ziyaret ederek yeni sezon kombine biletlerinden verdi.mutlu Gömlek ve Tekstil Sanayi Yönetim Kurulu Baþkaný Ramazan Mutlu ve Genel Müdür Hacý Mutlu, Hasan Özer Gökmen'in ziyaretinden duyduklarý memnuniyeti dile getirirken, bir Adýyamanlý olarak yýllardýr Çorum'da faaliyet gösterdiklerini ve bu þehirden elde ettikleri kazanýmlarý tekrar bu þehre harcama konusunda gerekli hassasiyeti gösterdiklerini söylediler. Çorum Belediyespor'unyeni sezonda hedefine ulaþacaklarýna inandýklarýný ifade eden Ramazan Mutlu ve oðlu Hacý Mutlu; 'Futbol insanlarý birbirine kaynaþtýran bir olgu. Çorum Belediyespor da bu anlamda Çorum'un tek profesyonel takýmý ve þehri birbirine kenetleyecek unsur. Biz de gücümüz doðrultusunda kombine bilet alarak destek olmaya çalýþtýk. Umarýz Çorumlu sanayici ve iþadamlarý da gerekli desteði verir ve takýmýmýz hedeflediði noktalara gelir' þeklinde konuþtular. Gramer Mermer Sanayi Yönetim Kurulu Baþkaný Sinan Akçay ise Çorum Belediyespor'un bu sezon güçlü bir kadro oluþturduðunu ve sezon sonunda 2.Lig hedefine ulaþacaðýna yürekten inandýðýný söyledi. Aslen Rizeli olduðunu ve Çaykur Rizespor'un yýllarca PTT 1.Lig ve Süper Lig'de mücadele ederek þehre önemli katma deðer saðladýðýnýn altýný çizen Akçay; 'Özellikle futbolun bir þehre katkýsý asla tartýþýlamaz. Böyle bir noktada Çorum Belediyespor'un da daha üst liglere çýkarak Çorum'a heyecan katacaðý da bir gerçek. Biz de Gramer Mermer olarak bu çorbada tuzumuz bulunmasý adýna bir katký saðladýk. Ýnþallah takýmýmýz Çorumlunun yüzünü güldürecektir' þeklinde görüþ belirtti. Çorum Belediyespor'unSponsorluktan Sorumlu Asbaþkaný Hasan Özer Gökmen ise Mutlu Gömlek ve Gramer Mermer Sanayi'ne teþekkür ederken, bu tip desteklerin örnek olmasý temennisinde bulundu. SPOR SERVÝSÝ Metehan Metehan ve Gökhan ilk 11'de çýkacak Ligin ilk maçýna çýkýp çýkmayacaðý merak konusu olan Ço- Nurettin Çaðlar Gökhan rumlu futbolcularýnda kadrosunda yer aldýðý Elazýð Belediyespor'unSakaryaspor maçýna çýkacaðý öðrenildi. Ligin ilk maçýnda Sakaryaspordeplasmanýna gidecek olan Elazýð Belediyespor'daÇorumspor'dan transfer olan Metehan Fýrat ve Gökhan Aksoy ve geçtiðimiz sezon Kýrýkhanspor formasý giyen Çorumlu futbolcu Nurettin Çaðlar'ýn dasakaryaspor maçýnda sahaya ilk 11'de çýkmasý bekleniliyor. ADNAN YALÇIN

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı

DİDİM. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. yılında Didim de anıldı Sayfa 4 15 Temmuz Demokrasi Parkı törenle açıldı Hafta içi 08:00 / 17.30 saatleri arasında hizmet vermekteyiz 3 10/Kasım/2016 DİDİM VATANDAŞLARIMIZIN DAİMA HİZMETİNDE... Çağrı Merkezi ve Halk Masası 444

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI

T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI Benim Naçiz Vücudum Elbet Bir Gün Toprak Olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti İlelebet Payidar Kalacaktır. K.Atatürk ATATÜRK ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 71. YILDÖNÜMÜ ANMA TÖRENİ

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Avrupa'da engellilere yönelik mesleki eðitimi inceleyecekler

Avrupa'da engellilere yönelik mesleki eðitimi inceleyecekler GAZETESÝ Hayrettin Karaman Çorum'a geliyor Ýslam Hukuku Profesörü hemþehrimiz Hayrettin Karaman, konferans vermek üzere Çorum'a gelecek. Prof. Dr. Hayrettin Karaman Hitit Üniversitesi ile Ensar Vakfý Çorum

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Otobüs devrildi: 1 ölü

Otobüs devrildi: 1 ölü Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar Malatya'ya Çorumlu müftü Ýstanbul Kartal Ýlçe Müftüsü Ümit Çimen, Malatya'ya Ýl Müftüsü olarak atandý. SAYFA 4 TE Ümit Çimen www.yildizhaber.com 40 KURUÞ SP Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk: Baþkan

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı