Module developed by Yasin Tunç

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Module developed by Yasin Tunç"

Transkript

1 1 June13,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISHSUGGESTION CARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:5 THEME:TURKISHCUISINEANDCULTURE TÜRKMUTFAĞIVEMUTFAKKÜLTÜRÜ LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS: 1.ExploreTurkisheatinghabits 2.Shareandenactyourknowledgeoftypes offoodinturkey ModuledevelopedbyYasinTunç LANGUAGESTANDARDSBEINGDEVELOPED (SeeACTFLStandards): Communication(1.2):Understandand interpretwrittenandspokenlanguageona varietyoftopicsrelatedwithfood,dining andculinaryarts;(1.3)presentinformation, concepts,andideastoanaudienceof listenersorreadersonsuchtopics. Cultures(2.1):Demonstratean understandingoftherelationshipbetween culinarypracticesand perspectivesinturkishculture. Connections(3.2):Recognizethedistinctive viewpointsthatareonlyavailablethrough theturkishlanguageandculture. Comparisons(4.2):Demonstratean understandingoftheconceptofculture throughcomparisonsoftheturkishculture, Americancultureorotherindigenous cultures. Communities:Prepareadinnerand participateinaturkishnightwiththelocal community. MINDMAP MAINVIDEOSUSEDINTHE MODULE TurkishEatingHabits1&2 DriedFruits,Desserts,and Restaurant ADDITIONALVIDEOS Cheese,Foodandspices Kadayıf,Markettalk,Simit vendors,yeşilelma.

2 2 1) BAĞLAM/CONTEXT Throughthetheme TurkishCuisineand Culture youwillgetacquaintedwiththe characteristicsofdifferentcuisinetypesin TurkeyandwithTurkisheatinghabits.By watchingvideos,listeningtointerviews, searchingtheinternet,andreadingarticles, youwillacquireinsightsintotheturkish eatinghabits,differenttypesoffoods,and distinguishingculturalelementsinmodern Turkey.Whileidentifyingeatinghabitsfrom themediamaterial,youwillhavethechance tomakeacomparisonbetweenyournative cuisineandeatinghabitsandturkishcuisine andeatinghabits. MEKANVEZAMAN/SPACEANDTIME Throughthisthemeandprovidedinternet links,youwillhavethechancetolearnabout OttomanCuisineandsomeitscharacteristics andabouteatinghabitsandthetypeoffood consumedindifferentregionsinturkey. 2) TEMATİKPROJELER/THEMATICPROJECTS Twoprojectsaresuggestedforthetheme TurkishCuisineandCulture. InProject1,onesuggestedactivityistowatch thevideoturkisheatinghabits,wherethree Turkishuniversitystudentsstudyinginthe UnitedStates,talkaboutthedifferences and/orsimilaritiesbetweenturkisheating habitsandthoseofothercultures(particularly American).Itisrecommendedthatyouspot asmanyfeaturesofturkisheatinghabitsas possibleandcomparethemtothoseofyour ownnativeculture.anotherrecommended activityisthatyoureadanarticle,focusingon Turkisheatinghabits,andelicittheparticular characteristicsanddiscusstheminyour group.thereadingcanbedoneoutsidethe classroom. InProject2,onesuggestedactivityistowatch somevideosondifferenttypesoffood dessert,drinks,etc.youshouldtrytogetas muchinformationaspossiblethroughvideos andinternetsitesaboutthecharacteristicsof Turkishcuisine.Thereadingpassageusedin thepreviousprojectcouldbehelpfulhereas well,withareadingextractfromtheinternet byafamousturkishcookonthe characteristicsofturkishcuisine.then,in groups,youshouldprepareapresentationon atypeoffood,dessert,drinks,snacksand driedfruits(indigenoustoturkey).youshould presenttheoriginofthemeal,talkaboutthe regionwheretheyarepopular,whentheyare consumed,whattheingredientsare,and finallyarecipeforthem.

3 PROJECT1:TüRKLERİNYEMEALIŞKANLIKLARINIİNCELEYİNİZ EXPLORETURKISHEATINGHABITS TABLE1INSTRUCTIONALORGANIZERSandEMBEDMENTMAP IdentifyingTurkisheatinghabitsandcomparingthemwithyourown ACCESS VOICE INTERPRET ANALYZE PRESENT INTERACT READ/WATCH/LISTEN Watchandlistentoa filmedconversation betweenthreeturkish students(studyingin theunitedstates). Readthe transcriptions. Readanarticleon Turkisheatinghabits. ACTION: Organizeagroup discussion;shareyour comparisonsofeating habitsindifferent cultures. FOCUSONLANGUAGE Usediscoursemarkers /connectives(söylem ifadeleri:işte,hani, şey,yanietc.). Usequestiontag: değilmi? Useduplications:var var,dizidizi,... Passiveforms(present simple/continuous). THEME: Culturalcharacteristics ofturkisheating habits. WRITE/SPEAK/RECORD Writedownthe characteristicsof Turkisheatinghabits. Writeanoutlinefora compare contrast paragraph. Compareandcontrast Turkisheatinghabits andthoseofyourown culture. EXCHANGEANDACT Debateaboutthe distinctive characteristicsof Turkisheatinghabits. CompareTurkish eatinghabitstothose ofyournativeculture andvariousother cultures. OPERATIONS: Takenote;skimandscan; compareandcontrast;writea paragraph;usesentence connectors. ÖNERİLER/GUIDELINES A.NELERYAPACAĞIM? 1. İkiliyadaüçlügruplarşeklindevideonun izlenmesi. 2. Türkiye dekiyemekyemealışkanlıklarının videoveinternetsiteleriaracılığıyla belirlenmesi. 3. Bunlarıngruplarhalindetartışılması 4. Belirlenenözelliklerinöğrencilerinkendi kültürleriylekarşılaştırılmasıvefarklılık ve/veyabenzerliklerinbelirlenip tartışılması. 5. Türkler'dekiyemekyemealışkanlıklarına dairbelirlenenmakaleninokunup tartışmanındahaakademikbirboyut kazanması. 6. Makaledebelirleneneknoktaların tartışılması A.WHATAMIGOINGTODO? 1.Watchthevideosinpairsoringroupsof three. 2.IdentifyTurkisheatinghabitsbywatching videosanddoingresearchontheinternet. 3.Discussthehabitsyouhavediscoveredin groups. 3

4 4.Comparethehabitsyouhavefoundto yourownculture,anddiscussthe differencesand/orsimilarities. 5.ReadthearticlerelatedtoTurkisheating habitssothatthetopiccouldbediscussed inamoreacademicdiscourse; 6.Discussadditionalaspects(ifany) mentionedinthearticlerelatedtoturkish eatinghabits. B.NASILTARTIŞMALIYIM? 1. Videonunizlenmesi 2. Videodatartışılannoktalarınnotalınması 3. Gruplaraayrılaraknotlarınpaylaşılması. Bunotlardan(öğrencilerinkendi kültürleriyle)karşılaştırmanoktalarının belirlenmesi 4. İkili/üçlügruplarhalindeyerelkültürile Türkler'dekiyemekyemealışkanlıklarının karşılaştırılması. B.HOWTODEBATETHEISSUE? 1.Watchthevideo; 2.Jotdowndetailsmentionedinthevideo; 3.Getintogroupsandshareyournoteswith othergroupmembers; 4.Compare/ContrastTurkisheatinghabits withthoseofyourowninpairs,small groups,orasawholeclassdiscussion. MATERIALSforProject1: Video:TurkishEatingHabits1 2(totalof14min) This2 partvideofeaturesthreeturkishstudentsstudyingintheunitedstates,talking aboutturkisheatinghabitsandmakingcomparisonswithamericaneatinghabits.they commentonturkishcuisineandmentionsomeofitscharacteristics.theconversationis mostlyfocusedonmealcourses(i.e.,breakfastanddinner)andexpressionsthatareused beforeeatingadinnerandwhenoneisfinishedeating.commentsaremadeongivinggifts whenvisitingsomeone. See AppendixI forthetranscriptofthevideoattheendofthemodule. Text 1 :Türkler'deYemekYeme AlışkanlıklarıveBunaİlişkin DavranışKalıpları. TextonTurkisheatinghabits withenglishsummary. 1 WithpermissionofTürkKültürVakfı[TurkishCultural Foundation]retrievedfrom(seealsothewholearticle) =2. 4

5 Türkler'deYemekYemeAlışkanlıklarıveBuna İlişkinDavranışKalıpları Doç.Dr.MahmutTezcan 2 Keywords:davranışkalıpları,mutfak, zenginlik,pastırma,kebap,nitelik, etkile(n)mek,tarımsal,ekonomikyapı, hububat Canboğazdangelir UzunbirtarihselgeçmişesahipTürkler, mutfakkonusundazenginbirkültüre sahiptirler.buzenginlik,kendisinibolçeşitli yemeklerdegöstermektedir.ayrıca,tüm yiyecekveiçeceklereilişkindavranışkalıpları geliştirilmiştir. Yemekzenginliğiniifadeedenbirkaçörnek verebiliriz.örneğinsadecekaradeniz 3 bölgesindebilinenmısırkarışımıyemekler yirmiyigeçer.yinekaradenizyöresinde hamsidenyapılanyemektürlerininaşağıda belirteceğimizisimleridemutfakzenginliğimizi gösterir.hamsininiçlitavası,hamsiliekmek, hamsipilavı,hamsikayganası,tavası,köftesi, hamsiiçlitavası,hamsidiblesi,hamsi haşlaması,hamsiızgarası,hamsiböreği,hamsi buğulamasıgibi. Kayseri 4 deyirmitürlüpastırmasöz konusudur.biryazarımızşöylediyor: Yirmi türlüpastırmanınherbirininayrıözelliği,ayrı tadıvar.birkayseriliye, Sayyirmitürlü pastırmanınadını dediğimizzamansaymaya başlar. Sırt,kuşgömü,kenarmehle,eğrice, omuz,dilme,şekerpare,kürek,kapak,döş, etek,bacak,ortabez,kavrama,meme,kelle, kanlıbez,arkabas,tütünlük. (Gümüşkaynak:1966) Patlıcandanyapılanyemektürleri,salatalarve kebaptürlerimizoldukçazengindir.bıldırcın kebabı,çevirmekebabı,kuzuçevirme,çöp 2 AnkaraÜniversitesiEğitimFakültesiÖğretimÜyesi [AssociateProfessoratAnkaraUniversity]. 3 BlackSeaRegion(NorthofTurkey). 4 Kayseri:AcityincentralAnatolia. 5 kebabı,çubukkebabı,şişkebabı,derikebabı, pidelikebap,adanakebap,saçkebabı,tas kebabı,tandırkebabıbunlardansadecebirkaç örnektir. Anadoluyemekleriningenelliklebitkilerden, etlerdenvehamurdanolmaküzereüç kaynaktanoluştuğunugörmekteyiz. Türkyiyeceklerinegenelolarakbakacak olursak,aşağıdakinitelikleresahipolduğunu görürüz: Göçebelikvetarımsalekonomikyapı,Türk yemeklerinietkilemiştir. Yemeklerülkemizincoğrafibölgelerinegöre çeşitlilikgöstermektedir. Ailelerinsosyo ekonomikdüzeylerinegöre yemeklerdegenelliklebirfarklılaşmagörülür Yemekçeşitleribakımındanbaşka kültürlerdenetkilenmeveonlarıetkilemesöz konusudur. Dinselyapımızvenormlarımız,değerlerimiz mutfağımızıetkilemiştir. Beslenmealışkanlıklarındabirölçüdecinsel farklılaşmadagörülür. Tarımsalekonomikyapıdaözelliklehububatlar Türkyiyeceklerininçoğunluğunuoluşturur. Kurufasülye,yadanohut,bulgurpilavıve yanındabirsoğan,adetatürkyiyeceğinin simgesiolmuştur.özelliklekırsalkesiminen popüleryiyeceğibunlardır.anadolu yollarındakilokantalardayemekyerken garsonlarınençok Birkuru biçimindeki sesleriniduymazmıyız?askerliktenekadar çokyenirseyensin,fıkralara,şakalaşmalarane kadarkonuolursaolsun,kurufasulyeyinede vazgeçilmezbirtürkyemeğidir. AvrupaveAmerikankültürlerininaksine,daha çoksuluolarakpişirilenyemekleryenir. Sebzelerinvehububatınçoğukıymalı,kuşbaşı etli,soğanlıolaraksuilepişirilipyenir.bu nedenleçorbanınçokzenginçeşitlerinitürkler geliştirmişlerdir.kırsalkesimdekahvaltıolarak çorbanıntercihedilişibugünbilegeçerlidir.

6 6 Vocabulary(Kaynak:TürkDilKurumu,Büyük TürkçeSözlük) davranışkalıpları:tektekdavranışları açıklamayaveortakbirtanımdatoplamaya yarayanuyumludavranışlarörüntüsü. [Behaviorpatterns]. karışım:(a)birdençokşeyinkarıştırılmasıyla eldeedilenveyaortayaçıkanşey;örnek: Melezbirinsanırkınınkarışımı,buadama kuvvetvermiş. M.Ş.Esendal.[Mixture] nitelik:(a)1.birşeyinnasılolduğunubelirten, onubaşkaşeylerdenayıranözellik,vasıf, keyfiyet;2.birşeyiniyiveyakötüolma özelliği,kalite.[quality,property,attribute]. göçebelik:(a)birtoplumsalbirliğin,yaşamak içingereklikaynaklarıeldeedebilmeküzere düzenliaralıklarlayerdeğiştirmegeleneğinde veyaalışkanlığındaolması.[nomadism, migration]. etkilemek:(f)etkiyeuğratmak,tesiretmek; örnek:toplumuetkileyenolaylaraherkeskendi yorumunukatıyor. N.Cumalı.[Toaffect sb/sth]. hububat:(a)tahıl;örnek:benimmemleketim deziraataelverişlidir,hububatyetiştirir. R.H. Karay.[Cereal,grain] SUMMARY Withalonghistory,Turkshavearichcuisine, whichisevidentinthedifferenttypesoffood eateninturkey.eatinghabitswithawide varietyoffooddifferfromregiontoregion andevenfromtowntotown.nevertheless, therearemanycommoncharacteristicswith regardtoeatinghabitsinturkey.thispaper focusesonthesecommonandshared characteristics. Therearemanyexamplesreferringtothe richnessofturkishcuisine.forexample,inthe BlackSearegion,onecanseemorethan twentytypesofmealsthatcontaincornor cornproducts.therearealsomanytypesof mealsthatcontainanchovysuchasanchovy pilaf,friedanchovy,andgrilledanchovy.in Kayseri,inCappadocia,youcanfindmore thantwentytypesofpemmican.also,kebabs, salads,andmealsmadeupofeggplantare variedandrich. ItisobviousthatAnatoliancuisineismadeup ofthreesources:plants,meat,anddough.all thesehavebeenusedsinceancienttimes.as amatteroffact,thereisaconnection betweentypesoffoodandcivilizationofa culture.thecharacteristicsofthecuisineofa countrygivecluesaboutitscivilization. Turkishfoodtypeshavevariedfrom civilizationtocivilization,whichhasshaped thelandandimpactedcurrenteatinghabitsof Turkishpeople. Wecanobservethefollowingcharacteristics whenwelookatfoodsconsumedinturkey: Nomadismandagriculturaleconomic structurehaveaffectedturkishfoods. Foodsvaryintermsofgeographical regions. Thesocio economiclevelsofpeoplehave aneffectontheirfood. Turkishcuisinehasinfluencedandhas beeninfluencedbyotherculturesinterms ofthevarietyoffoods. Thereligiousstructureandnormsof Turkishsocietyhaveinfluencedthe cuisine. Thereisacertainextentofgender differenceaswellintermsofeating habits.

7 7 Cereals,especially,accountformostof Turkishmeals.Drybeans,chickpea,and bulgurpilafwithanonionhavebeenasymbol ofturkishcuisine.thesearethemostpopular foodsoftheruralareas. UnlikeEuropeanandAmericancultures,in Turkeypeoplemostlyeathome cooked meals.mostofthevegetablesandcerealsare cookedinwaterwithmincedmeat,steak (kuşbaşıet)andonion.turkshavecomeup withmanytypesofsoupsuchastarhana a traditionalturkishcerealfoodconsistingof flour,yogurt,andvegetablesfermentedthen dried gruel(unçorbası),lentilsoup,soup withyogurt,andricesoup. PROJECT2: TÜRKMUTFAĞINADAİRBİLGİLERİPAYLAŞINVEUYGULAYIN SHAREANDENACTYOURKNOWLEDGEOFTYPESOFFOODINTURKEY TABLE2INSTRUCTIONALORGANIZERSandEMBEDMENTMAP Presentingorpreparingatypeoffood/drink/dessert ACCESS VOICE INTERPRET ANALYZE PRESENT INTERACT READ/WATCH/LISTEN Watchandlistento videosaboutthe differenttypesoffood. Skimthroughthe differentinternetsites providedandtake notesonrecipesand thecharacteristicsof variousmeals. FOCUSONLANGUAGE Passive(present simple). Presentformoftobe Dir (DIr) Passive(present simple/continuous) WRITE/SPEAK/RECORD Writearecipeforat leasttwotypesoffood indigenoustoturkey, tryitoutathome,and thensharetheproduct withyourfriends. EXCHANGEANDACT Discusswhatkindsof food,drinks,and dessertareconsumed inturkey. Presentthe characteristicsof differenttypesoffood inturkey. ACTION: CookfortheTurkish Night;present differenttypesoffood inturkey. THEME: Turkishcuisine. OPERATIONS: Internetsearch;writerecipes;use descriptivediscourse.

8 ÖNERİLER/GUIDELINES A.NELERYAPACAĞIM? 1. Videonun(vesağlananalternatif videoların)izlenmesi. 2. Türkiye detüketilenfarklıyiyecekleredair notlaralınması. 3. Buyiyecektürleriningruplandırılması (yemekler,tatlılar,kuruyemişler, içecekler). 4. Sunumgruplarınınbelirlenmesivesunum konusunun(içeriğinin)belirlenmesi. B.NASILSUNMALIYIM? 1. Öncelikleeldeedilenbilgileringözden geçirilmesi. 2. Gruplarınbelirlenmesi. 3. Hergrubunbelirlenenyiyecek gruplarından(yemekler,tatlılar,kuru yemişler,içecekler)sunumiçinbirertür belirlemesi. 4. Sunulacakyiyecekveiçecektürleri hakkındaderinbilgitoplanması(resim, video,makale,vs.). 5. Bilgilerinorganizeedilmesivesunulması 6. Sunumlaberabersınıftakidiğerbireylere sunulanyemeklerintariflerinin hazırlanması. MATERIALSforProject2 VideoDriedFruits,DessertsandRestaurant(7 min)withthreeinterviews.thefirstinterview isaboutapricotsanddriedfruits,thesecond oneisaboutbaklavaanddessert,andthe thirdoneisaboutdifferentdishtypesfoundin arestaurant(lokanta).see AppendixII for A.WHATAMIGOINGTODO? 1.Watchthevideoandotheralternative videos(iftimepermits). 2.Takenotesonthedifferenttypesoffood consumedinturkey. 3.Categorizethefoodunderheadings,such asfood,desserts,driedfood,anddrinks. 4.Determinethepresentationgroupand topic. B.HOWSHOULDIPRESENT? 1.Revisethenotesyouhavetaken. 2.Determineyourgroup. 3.Determinethetypeoffood,driedfood, dessert,anddrinksthatyouaregoingto present(asagroup). 4.Dodeeperresearchonthethingsthatyou aregoingtopresent. 5.Organizetheinformationyouhave collected,andpresentit. 6.Preparearecipeforthefoodyouaregoing topresenttotheclass. thetranscriptofthevideoattheendofthe module. TextTÜRKMUTFAĞININÖZELLİKLERİ expressescharacteristicsofturkishcuisine. 8

9 TÜRKMUTFAĞININÖZELLİKLERİ 5 Yazan:AYDINYILMAZ 6 TürkMutfağınınÖzellikleri AydınYılmaz Keywords:hamurişi,çeşit/tür,haşlamak, kavurmak,baharat,zeytinyağlı,tatlı,çorba. PassiveStructures TürkMutfağındayemeklerinekmekleyenmesi esastır. Hamurişlerivepilavlarönemlidir. Kebaplarınyanısıraetyemeklerininçeşitleride boldur. Sebzelerhaşlanmışolarakdeğil,et,soğan, domatesveyasalçalıpişirilirler. Çoğunluklayemeklerekonansoğan,kıyma,et, salçasukonmadanönceyağdakavrulur. Soğanvebazıyemeklerdedesarmısak yemeğinanamalzemesidir. Çokçeşitlisebzekullanılırveaynısebzeden çoksayıdayemektürüyapılır.tencereyemeği hakimdir. Yakınzamanakadarkullanılantereyağı,içve kuyrukyağlarıkullanımınıazaltmaktadır. Soğukyemeklerinanamalzemesi zeytinyağlıdır.zeytinyağınınpilav,salatave kızartmalardagenişkullanımyerivardır. BulgurenazpirinçkadarTürkMutfağına hakimdir(köfte,çorba,salatav.s.). Kurumeyveler,hoşafvekompostoyapımında kullanıldığıgibi,bazıyörelerdeyemeklerdede kullanılmaktadır. Baharat,çeşitvemiktarolarakyemeklerdeaz kullanılır.ençokkullanılankarabiber,kırmızı biber,tarçın,kimyon,yenibahar,nane,kekik, fesleğen,çörekotu,susamgibibaharatlardır. Maydanoz,dereotu,naneTürkyemeklerinde genişölçüdekullanılır. Yoğurtyemekmalzemesigibikullanılır. Tabaksüslemeveboyamasanatıyeniyeni gelişmektedir. Yemeklerpişirilirkentuzukonur. Tatlıçeşitleriçokfazladır.Hamurvesütlü tatlılarhakimdir.ayrıcahelvaçeşitleri yaygındır. Yemeklerarasındaşıra,şerbet,ayranveturşu sularıiçilir. TürkMutfağındakoyunetihakimdir.Dana, tavukvebalıketikullanımıartmaktadır. Türkmezetabağındazeytinyağlılar,börekler, peynirlerveçiğyenebilensebzelerhakimdir. Türketlerikesimfarkındandolayıdahaaz kalındırvebulezzetfarkıyaratmaktadır. TürkMutfağındadonmuşetvesebze kullanılmaz.konservesebzelerfazla benimsenmemiştir. Türkyemeklerininçoğuiçinözelkap kacağa ihtiyaçvardır. Çorbamönünündemirbaşıdır. Türkyemeğindeçeşitlerinsunuluşsırası farklıdır. Evmutfağıileticarimutfakarasındaçeşit yönündenfarklılıklarvardır. 5 Source:http://www.umityilmaz.net/ozellikler.htm, retrievedfromthissiteon9/17/ AfamouscookinTurkey. 9

10 10 Vocabulary(Kaynak:TürkDilKurumu,Büyük TürkçeSözlük) hamurişi:hamurdanyapılanyiyeceklerin geneladı.[pastry]. yanısıra:yanında,birlikte.[inaddition]. hakimolmak:(f)1.buyruğunuyürütmek, egemenliğinisürdürmek;örnek:birmilletin ruhuzaptolunmadıkça,birmilletinazimve iradesikırılmadıkçaomilletehâkimolmanın imkânıyoktur. Atatürk.2.Etkiliolmak, hükmetmek.[todominate]. haşlamak:(f)sudakaynatarakpişirmek; örnek:ninem,yoldayerimdiyeikiyumurta haşladıydı. H.E.Adıvar.[Toboil]. donmak:(f)1.sıvı,soğuğunetkisiylekatı durumagelmek,buztutmak.2.yaşamını yitirmek,soğuktanölmek;örnek:donmak üzereolaninsanlarıntatlılığınıiçimde duymayabaşladım. S.F.Abasıyanık.3.Çok üşümek.[freeze]. benimsemek:(f)1.birşeyikendinemaletmek, sahipçıkmak,kabullenmek,tesahupetmek. [Toadopt,embrace,andinternalize]. demirbaş:(a)1.biryerdekullanılan,biryere kayıtlıolan,birgörevlidenöbürüneteslim edilendayanıklıeşya;örnek:salonun demirbaşıolanpiyano,yağmurlugünlerde çocuklarıneğlenmesiiçinkullanıldı. A.Kutlu. [permanentorheavyfixturesorequipment]. ALTERNATIVEVIDEOS Avideooncheese:Thespeakertalksaboutatypeofcheeseindigenoustosomelocalareasin Turkey.Hetalksabouthowthatspecifictypeofcheeseismadeandhowitispreserved. Foodandspices:ThespeakertalksaboutdifferenttypesofspicesusedinTurkey. Kadayıf:Thespeakertalksabouthowatypeofpastry(dessert) kadayıf ismade. Markettalk:ThisvideocouldbeusefulforTurkishlearnerswhoarenotfamiliarwith bazaar/market/farmers'markettalk. Simitvendors(time1.36totheend):Thisvideo couldbeusefultodiscusstheroleofsimitin manypeople'slives.itcouldbeusedtodiscuss thesocio economicstructuresinturkey, especiallyinbigcities. Yeşilelma:Thisvideohighlightsthedynamicsof food,culture,andfamilyrelationsinturkish culture.itisacookingprogramshownona Bayramday.Therefore,therearemanylocal elementsanddialoguesonbayram. 3) İNTERNETBAĞLANTILARI/INTERNETINTERNETLINKS Bütünilleringenelmutfaközellikleri:Thissitepresentsdifferenttypesoffoodindigenousto eachcityinturkey.http://mhz.uni.cc/trkiyenin yresel yemekleri lezzet haritasi hangisehir hangi yemekle meshur/ Trakyayöresi:Tekirdağmutfağı:Thissiteprovidesinformationonthefoodindigenoustothe ThracianregioninTurkey. BatıTrakyamutfağı(özellikleri):Thissiteprovidesinformationonthefoodindigenousto ThracianregioninTurkey Türkler'deYemekYemeAlışkanlıklarıveBunaİlişkinDavranışKalıpları:Hereyoucanfindarticles

11 onturkisheatinghabitsandsomerecipesforpopularturkish mealshttp://www.turkmutfakkulturu.info/pages.php?parentid=2 ThisisaveryhelpfulsitewhichincludesashorthistoryofTurkishfood,thepopularfoodin Turkey,thenamesofthefoodsandtheirEnglishtranslations: Youcanfindvarioustypesofrecipeatthesesites:http://www.turkishcookbook.com/turkce/ media.com/yemektarifleri/http://www.e lezzet.com/ tarifi.info/english/ ThisisabeautifulsitethatincludesavideocliponTurkishcuisine: 5c8 Inthisvideo,theownerofoneofthemostfamousbaklavarestaurantsinGazianteptalksabout howtomakequalitybaklava: 4) DEĞERLENDİRME/EVALUATION Youwereableto: Needs improvement 11 Toacertain extent Good Takedetailednotesonthetheme TurkishCuisineandCulture while watchingthevideos Skimandscanarticle(s)forrelevant information. Categorizenotesunderspecified topics. Discussyourideasthroughsemistructuredcontext/discourse. Usepersuasivelanguageby combininglanguageelementsin discretesentencesandstringsof sentences Createanumberofbasic, uncomplicatedcommunicative exchanges Connectyoursentencesandideas intoparagraphsoressays,using cohesiveelements Paraphrasetheideasinthe reading/audiotext Collectdatafromavarietyofsources andcombinethemintoameaningful unit Presentyourideasinawaythatis easilyunderstoodbyanative audience Presentinformationinalogical Toagreat extent

12 sequencethataudiencescanfollow Presentinformationusing appropriate,standardgrammar Includetransitionstoconnectkey pointsinpresentingyourideas. DEĞERLENDİRME Yapabiliyorum: TürkmutfağıveKültürütemasınadair videolarıizlerkendetaylınotlar alabiliyorum. İlgilimakaleleritarayıpgözden geçirebiliyorum. Belirlikonulardanotlarımı gruplayabiliyorum. Yarıyapılandırılmışbağlamda fikirlerimitartışabiliyorum. Kısmiyadaparçacıklıcümleler halindeiknaedicibirdil kullanabiliyorum. Türkçe'debirkaçbasitveçok karmaşıkolmayankalıplarkullanarak iletişimkurabiliyorum. Çeşitlibağlaçlarkullanarakfikirve cümlelerimiparagrafyadametne dönüştürebiliyorum. Okumayadadinlememetinlerinde geçenfikirlerikendicümlelerimle yenidenkurabiliyorum. Farklıkaynaklardanveritoplayıpbu verilerianlamlıbirbütüne dönüştürebiliyorum. Fikirlerimi,Türkçe'yianadiliolarak kullananinsanlarınanlayabileceği şekildedilegetirebiliyorum. Dinleyicilerintakipedebileceğişekilde bilgiyisunabiliyorum. Standartdilbilgisikurallarını kullanarakbilgiyisunabiliyorum. Anafikirlerimianlatırkenbağlaçlar kullanabiliyorum. Geliştirilmeli Kısmen yapabiliyorum. İyiyim Oldukça iyiyim 12

13 13 5) YARDIMCITEMALAR/FOLLOW UP Youcouldexpandthe TurkishCuisineandCulture themebyreferringtotheottomancuisine, sothatahistoricalperspectivecouldbegainedandintegratedintomodernturkishcuisine.the historyofmodernturkishcuisinecouldbetiedtoottomancuisineandtheothercuisinesthat haveaffectedturkishcuisine.thiswaytheideaofdiversitycouldbeintegratedintoaseemingly modesttheme TurkishCuisineandCulture. TurkishCuisineandCulture couldalsobeextendedbyanalyzingthesocio economicfactorsin differentregionsthataffectedtheireatinghabits.therelationshipbetweenpeoples eating habitsandtheirphenomenological/anthropologicalexistencecouldbeanalyzed.also,theeffect ofgeographicalconditionsonpeoples eatinghabitsandthetypesofthefoodtheyeatcouldbe analyzed.youcouldevenprovideyourownlocalexamples. Moreover, TurkishCuisineandCulture couldbefurtheredbyreferringtothetraditionaldays andcelebrationsandthetypeoffoodthatisconsumedonthosedays.moreculturalelements couldbeintegratedintothetheme.seetheyeşilelmamovieandthepptpresentationnoii (Foodforspecialdays)orthispurpose. Finally, TurkishCuisineandCulture couldbefurtheredbytakingthecharacteristicsofseven differentregionsintoconsiderationandtalkingaboutthedifferencesand/orsimilaritiesamong theseregionswithregardtotheireatinghabitsandthetypeoffoodtheyconsume. 6) MÜZİK/MUSIC Youcanusethefollowingtypesofmusicwiththereedflute[neyinTurkish]andthelute[udin Turkish]orsomeselectionsfromclassicalTurkishmusicandTurkishfolkmusic ) KAYNAKÇA/BIBLIOGRAPHY Özbek,N.(1995).DiscourseMarkersinTurkishandEnglish:Acomparativestudy.Unpublished Ph.D.Thesis.UniversityofNottingham,UK.RetrievedOctober01,2009,from Tezcan,M.(2000).TürkYemekAntropolojisiYazıları.Ankara:KültürBakanlığıHAGEMYayınları. RetrievedSeptember17,2000,fromhttp://www.turkmutfakkulturu.info/pages.php?ParentID=2 Internetsites 1.http://www.turkmutfakkulturu.info/pages.php?ParentID=1 2.http://www.turkmutfakkulturu.info/pages.php?ParentID=1&FirstLevel=7&SecondLevel=100 3.http://e gazete.anadolu.edu.tr/ayrinti.php?no=6937

14 8) SUNUMLAR/POWERPOINTPRESENTATIONS PresentationI:InthevideoTurkishEatingHabits,thespeakers,whiletalkingabouteating habitsinturkishculture,goontotalkaboutthetypesofdrinksanddessertthatareindigenous toandpopularinturkey.inordertosupportthecontentoftheconversation,thepowerpoint presentationalcoholicandnon alcoholicdrinksinturkeyintroducesthepopulartypesof drinksthatareconsumedinturkey,mostofwhicharelocal.youcanwatchthepowerpoint afterviewingthevideointhefirstprojectorbeforethesecondprojecttogetanideaofeach drink,whicharepartofyourpresentationsforthesecondproject. PresentationII:Foodforspecialdaysisaboutthetypeoffoodconsumedonspecialoccasions. TherearemanyspecialdayscelebratedinTurkey,andpeoplehavedifferenttypeoffoodon mostofthesedays.thepowerpointpresentationintroducesthespecialdayandtypeoffood attributedtothatday.youcanmakeuseofthispowerpointasacontingencyplaniftime allocatedforproject2(presentationofdifferentturkishfood,drinks,anddesserts)isenough. Thisis,indeed,oneofthethemestofurthertheproject. 9) YARDIMCIKONUŞMAKALIPLARI/PRE ORALACTIVITY Pleaseusethefollowingstructurestofacilitatethediscussion. Presentations Türkkültüründe,yemekyemealışkanlıklarıbağlamındafarkettiğimözelliklerdenbir tanesi Diğerbelirginbirözelliğişuolabilir... Dikkatçekicinoktalardanbirtanesi,kanaatimce,şudur... Bizimkültürde(konuşmacınınkendikültürü),Türkkültüründenfarklıolarakşunlar yapılır... Bizimkültürde(konuşmacınınkendikültürü)bukonuşöyleyken(açıkla),Türkkültüründe bukonuyaşöylebakılmakta... BizimkültürdeAkonusunaşuaçıdanbakılır,ama/fakatTürkkültüründebukonu şöyledir... İkikültüründe(konuşmacınınkendikültürüveTürkkültürü)ortaközelliklerişunlar olabilir... Farklılıklarolsada,ikikültürdeA/B/Cnoktalarıbağlamındabirbirinebenzemekte... Yiyecek/içecek/tatlı/kuruyemiş.Bukonularanlatılırken(sunumesnasında)dikkatedilmesi gerekennoktalarşunlardır: bütüntürlerinhangibölgeyeyadaşehireaitolduğununbelirtilmesi; genelliklenasılvenezamantüketildiğinedairbilgiverilmesi; yiyecekveiçeceklerinmalzemelerininnelerolduğununanlatılması; varsayiyecekveiçeceklerinhangimutfaktantürkmutfağınageçtiğininbelirlenmesi; bütüntürlereaitresimler,vevarsahazırlanışşekillerinedairvideolarınsağlanması; mümkünsetürlerinbölgeninyadaşehrinsosyo ekonomikyapısı/seviyesiyle bağlantısınınaçıklanması. 14

15 EK/APPENDIXI VideoTranscriptofthemovie TurkishEatingHabits Keywords:kültür,alışkanlık,farklılık,kahvaltı,öğün,ekmek(a),çeşit,sıra,rakı,tatminetmek, misafir,tabak,israf,(misafir)ağırlamak. Conversationmarkers/connectivesandduplications Yasin:Esracığımelinesağlıkçokgüzelolmuş. Esra:Afiyetolsun. Ayşegül:Gerçektennefisolmuş. Esra:Cevizlitarçınlıyaptımsiziniçin. Yasin:Öylemi,teşekkürederiz,zahmetolmuş(bak). Ayşegül:Kokusu,rengi,herşeymükemmelolmuş. Yasin:BirankendimiziTürkiye dehissettikböyleçay vallaözlemişiz Yasin:Geçen(lerde)düşünüyordumda,böyle(hani)Amerikankültürüyle,Türkkültürü arasındaki,yemekyemealışkanlıklarıbağlamındafarklılıklarnelerolabiliryadavarmı? Esra:Varvar,meselagünebaşlarkenbizimiçinkahvaltıçokönemlidir.Kahvaltısızadımımızı dışarıatamayız.hanibazıları"kafamçalışmıyor"derhatta."çayıiçmedenkafamçalışmaz"der bazıları.başka kahvaltıdapeynirimizolur,zeytinimizolur;reçellerolurgeneldeevyapımı:çilek, (Yasin:evet)Vişne kayısı(ayşegül:güzelkokulu),şeftali,değişik,değişik. Ayşegül:Kahvaltıanaöğündüraslındabizde.Geçiştirilmemesigerekirkesinlikle. Esra:Amerika dakibrunchgibidahaçokzaten,değilmi? Yasin:Evet,çeşitlikahvaltıadlarıolsada,bizimkigibibirşeydeğil,öğünleşmemiş.Bizdeenaz akşamyemeğikadarönemlidir(aslında)kahvaltı. Ayşegül:Kesinlikle Esra:Hattakahvaltıiçinrestoranlarvardır. Yasin:Tabii,özellikle(şeyde)Van 7 daçokyaygındıro.kahvaltırestoranlarıvardır,hattainsanlar İstanbul dangiderordakahvaltıyapmaya. Esra:Bolu da 8 davarbirtane(yasin:boludağı'ndavar) Ayşegül:Kahvaltısaraylarıçokgüzeldir,(marketler);gidersin,böylebütünürünlerdizidizi.Çeşit çeşitzeytinler,beyazpeynirler,reçeller,sadecekahvaltımamülleri.başkahiçbirşeyyok,(yasin: kesinlikle)çokgüzel. Yasin:Sıcakekmekleberaber Ayşegül:Oooo,sıcakekmekdedin Esra:Fırınlardan,değilmi? Yasin:Evet Esra:Sıcaksıcak Yasin:Haniekmekokadaryaygınkibizdezatenhersokaktamutlakabirfırıngörürsünböyle; sıcakekmekyapanfırınlarvardır. Esra:Sabahleyinevinküçüklerigönderilir Yasin:Veinsanlarsırayageçer Esra: Niyehepbengidiyorum,birkeredeağabeyim(abim)gitsin. Ayşegül:"Yok,senküçüksün,seningitmenlazım." Yasin:Evet 7 AcityintheeastofTurkey. 8 AcityinthewestofTurkey. 15

16 Ayşegül:Birdeekmekçeşitleri,yanionlarıngörüntüleriböyle,başlıbaşınasanataslında.Çiçek ekmekler,somunekmekler,susamlı,haşhaşlı,(esra:kepekli)kepekli,pideler 9 Yasin:Evetonuözlüyorumben Ayşegül:Bende(çok),ogörüntüyü Yasin:Fırınkültürü,değilmi?Türkiye dede(böyle)büyükkentlerdebirazazalmayabaşladı,ama küçükkentlerde,kırsallarda,halaoşeyvar,ofırınkültürüvar.insanlarhattaşeyyaparböyle, yemekiçihazırlayıpfırınaverirler,(mesela). Ayşegül:Pide Yasin:Odavardır,evetpideyapmakiçin Esra:Fırındahadeğişikolduğuiçin (Yasin:kesinlikle) Ayşegül:Otadıevdeyapılanıntadınıasla (Yasin:vermiyor) vermiyor Yasin:Başkanelerolabilir? Ayşegül:(Yemek)Öğünlerdekiyemekyemesıramız,yanihepçorbaylabaşlamamız;kahvaltı dışındadiğeröğünlerde.(esra)çorbaylabaşlıyoruz. Yasin:Değilmi?özellikleakşamyemeklerindeçorbaylabaşlarız,arkasından(işte)anayemekler gelir,yanındasebze,yadasebzeyemeğivardır. Esra:zeytinyağlıolursebzeliler Yasin:Kesinlikle Onundışında Esra:Salatabulunurmutlaka. Yasin:Mezelervardırzatenyanında (Ayşegül:evet) Yasin:İçkikültürüpekyaygındeğil Esra:Şarapkültürüdeğil Belkiokadar,yaniFransa dakikadarbelkiyaygınolmayabiliramarakı, rakımızvardır. Yasin:Evet,özellikleböylesahilbölgelerde rakısofraları 10 davardır. Ayşegül:Rakı,beyazpeynir,kavunüçlüsü(Yasin:kesinlikle).Değilmi? Ayşegül:Birdeyemekhiçbitmezbizde.Yaniakşamyemeğiniyersin Esra:Misafirlergeldiğindeözellikle. Ayşegül:Özelliklemisafirgeldiğinde. Esra:yemektensonrabirkahveyapılır,Türkkahvesi.Ondansonra,kahvedensonrabirçay.Çayın yanındaböyle,iştetatlı,atıştırmalıkçerez.(ayşegül:kuruyemişler).ensonundameyvegetirilir. Ayşegül:Misafirkesinlikletatminedilmelidir. Yasin:Tabi,evet,misafiriboşgönderemezsinbizde. Ayşegül:Yoksaiyiağırlanmamışolurmisafir. Yasin:Aynen.Oyüzdendikkatliolmakgerekiyor.Dahadoğrusudışarıdangelenlerinbukonuda dikkatliolmasıgerekiyor. Esra:Kesinlikleaçkarnagelmelerilazım Yasin:Oobirkural,obirkural. Ayşegül:Pekhayırdemeşanslarıyokgaliba(misafirlerin).Çünkübizbirazısrarederiz. "Yemelisin Tabağınıbitirmelisin " Yasin:Evet,oçokçokönemlikesinlikle. Esra:"Şundandaal.""Bunubeğenmedinmi?" Ayşegül:Evet,eğerazyerlersebeğenmediolurlar Esra:Değilmi? Esra:Tabaktayemekbırakılmazmesela.(Yasin:evet)Bizdebirazgariptir. 9 CommonbreadtypesconsumedinTurkey. 10 Rakı:atraditionalTurkishdrink,whichisgenerallyconsumedwithmashedeggplant,aspreadmadeofyogurt seasonedwithgarlic,calamari,shrimp,fish,melon,cheese,etc. 16

Module developed by Yasin Tunç

Module developed by Yasin Tunç http://deepapproach.wceruw.org/index.html 1 May4,2012 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER11 THEME:CITIESINTURKEY/TÜRKİYE'DEKİ ŞEHİRLER LEVEL:Intermediate EDUCATIVEPROJECTS:

Detaylı

language, culture, and professional biographies. emotions, and exchange opinions in relation with

language, culture, and professional biographies. emotions, and exchange opinions in relation with June 13, 2011 A DEEP APPROACH TO TURKISH SUGGESTION CARD FOR SELF- DIRECTED LEARNING CARD NUMBER: 10 THEME: MESLEKİ ÖZGEÇMİŞLER / PROFESSIONAL BIOGRAPHIES LEVEL: Intermediate EDUCATIVE PROJECTS: 1) The

Detaylı

A Global Simulation Intermediate-Advanced Turkish Instructor Resource Manual

A Global Simulation Intermediate-Advanced Turkish Instructor Resource Manual A Global Intermediate-Advanced Turkish Instructor Resource Manual Béatrice Dupuy -- Ahmet Okal CENTER FOR EDUCATIONAL RESOURCES IN CULTURE, LANGUAGE AND LITERACY (CERCLL) About the Authors Béatrice Dupuy

Detaylı

Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula *

Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula * Lifelong Learning and its Reflections on Turkish Elementary Education Curricula * Yaşam Boyu Öğrenme ve Türkiye deki İlköğretim Programlarına Yansımaları Abstract Melek DEMİREL ** Hacettepe University

Detaylı

A Neo-Humean Analysis of Turkish Discourse Markers ama and fakat

A Neo-Humean Analysis of Turkish Discourse Markers ama and fakat Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2011 15 (1): 253-278 A Neo-Humean Analysis of Turkish Discourse Markers ama and fakat Abstract: Discourse markers are important elements that build

Detaylı

AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION

AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY EBRU ÖZTÜRK IN PARTIAL FULFILLMENT OF

Detaylı

A CRITIQUE OF HOUSING CLASSES APPROACH: THE CASE OF ŞENTEPE - ANKARA

A CRITIQUE OF HOUSING CLASSES APPROACH: THE CASE OF ŞENTEPE - ANKARA A CRITIQUE OF HOUSING CLASSES APPROACH: THE CASE OF ŞENTEPE - ANKARA A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY PINAR ÖZCAN IN PARTIAL FULFILLMENT

Detaylı

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ KÜLTÜREL İÇERİĞİNİN ÜÇ ÇEVRE MODELİNE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ * ÖZET

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ KÜLTÜREL İÇERİĞİNİN ÜÇ ÇEVRE MODELİNE GÖRE ÇÖZÜMLENMESİ * ÖZET International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 891-906 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.7882 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY YABANCI DİL

Detaylı

STRENGTHENING THE CAPACITY OF THE TURKISH JUDICIARY ON FREEDOM OF EXPRESSION EU-CoE Joint Project

STRENGTHENING THE CAPACITY OF THE TURKISH JUDICIARY ON FREEDOM OF EXPRESSION EU-CoE Joint Project STRENGTHENING THE CAPACITY OF THE TURKISH JUDICIARY ON FREEDOM OF EXPRESSION EU-CoE Joint Project RECOMMENDATIONS ON THE DEVELOPMENT OF TRAINING MODULES ON THE PROTECTION OF FREEDOM OF EXPRESSION BASED

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY JANUARY 2005. Volume 4 - Issue 1. Assoc. Prof. Dr. Aytekin İşman Editor-in-Chief

THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY JANUARY 2005. Volume 4 - Issue 1. Assoc. Prof. Dr. Aytekin İşman Editor-in-Chief THE TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY JANUARY 2005 Volume 4 - Issue 1 Assoc. Prof. Dr. Aytekin İşman Editor-in-Chief Prof. Dr. Jerry Willis Editor Fahme Dabaj Associate Editor ISSN: 1303-6521

Detaylı

ISBN: 978-975-8789-49-8. İzmir University of Economics Print No: 050

ISBN: 978-975-8789-49-8. İzmir University of Economics Print No: 050 Agrindustrial Design: 2nd International Product and Service Design Congress and Exhibition on Agricultural Industries - Mediterranean / Food / Design Proceedings. Tarıma Dayalı Sanayilerde Tasarım: 2.

Detaylı

The Effects of Group Investigation and Cooperative Learning Techniques Applied in Teaching Force and Motion Subjects on Students Academic Achievements

The Effects of Group Investigation and Cooperative Learning Techniques Applied in Teaching Force and Motion Subjects on Students Academic Achievements The Effects of Group Investigation and Cooperative Learning Techniques Applied in Teaching Force and Motion Subjects on Students Academic Achievements Nilüfer OKUR AKÇAY 1, Kemal DOYMUŞ 2 ABSTRACT The

Detaylı

THE EXPERIENCES OF TWO GENERATIONS OF WOMEN IN POVERTY: A CASE STUDY IN ÇANDARLI, ALTINDAĞ IN ANKARA

THE EXPERIENCES OF TWO GENERATIONS OF WOMEN IN POVERTY: A CASE STUDY IN ÇANDARLI, ALTINDAĞ IN ANKARA THE EXPERIENCES OF TWO GENERATIONS OF WOMEN IN POVERTY: A CASE STUDY IN ÇANDARLI, ALTINDAĞ IN ANKARA A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY

Detaylı

TPACK Survey Development Study for Social Sciences Teachers and Teacher Candidates

TPACK Survey Development Study for Social Sciences Teachers and Teacher Candidates TPACK Survey Development Study for Social Sciences Teachers and Teacher Candidates Özkan Akman 1, Cemal Güven 2 1 Necmettin Erbakan University, Turkey, akmanozkan@hotmail.com 2 Necmettin Erbakan University,

Detaylı

SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ THE SAKARYA JOURNAL OF ECONOMICS

SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ THE SAKARYA JOURNAL OF ECONOMICS SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ THE SAKARYA JOURNAL OF ECONOMICS 2013 1, ISSN 2147-0790 Sahibi(Owner) Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas Adına Prof. Dr. Aziz Kutlar Editör(Editor) Doç. Dr. Ekrem

Detaylı

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance The questionnaire is divided into four sections. The questions are broadly framed and intended to give you the opportunity

Detaylı

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts iser 2015 World Conference on Education A framework and research agenda for 21st century education Istanbul Yeditepe University, Turkey Book of Abstracts iser 2015 is sponsored by iser 2015 World Conference

Detaylı

An Analysis of the Presentation of Women in 100 Basic Literary Works in Turkey

An Analysis of the Presentation of Women in 100 Basic Literary Works in Turkey Eurasian Journal of Educational Research, Issue 38, Winter 2010, 19-36 An Analysis of the Presentation of Women in 100 Basic Literary Works in Turkey Canan Aslan Suggested Citation: Aslan, C. (2010). An

Detaylı

Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar. Technological Convergence and Social Networks in Information Management

Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar. Technological Convergence and Social Networks in Information Management Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara, Türkiye Bildiriler Technological Convergence and Social Networks

Detaylı

VOLUME 4 NUMBER 1 JANUARY, 2009

VOLUME 4 NUMBER 1 JANUARY, 2009 VOLUME 4 NUMBER 1 JANUARY, 2009 A Journal Sponsored by International Association of Educators (INASED) 2 EDUCATIONAL POLICY ANALYSIS AND STRATEGIC RESEARCH 2009 Subscription Rates $35 Association Member

Detaylı

Training of Pedagogues in Russia: A Retrospective Analysis. Rusya da Pedagogların Eğitimi: Geçmişe Yönelik Bir Analiz

Training of Pedagogues in Russia: A Retrospective Analysis. Rusya da Pedagogların Eğitimi: Geçmişe Yönelik Bir Analiz Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Cilt 1, Sayı 1, 2012, 59-80 59 Training of Pedagogues in Russia: A Retrospective Analysis Rusya da Pedagogların Eğitimi:

Detaylı

EXPERIENCING CLASS DIFFERENCES: THE CASE OF FOOD RETAIL STORE WORKERS IN ANKARA

EXPERIENCING CLASS DIFFERENCES: THE CASE OF FOOD RETAIL STORE WORKERS IN ANKARA EXPERIENCING CLASS DIFFERENCES: THE CASE OF FOOD RETAIL STORE WORKERS IN ANKARA A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY DERYA KOPTEKİN IN PARTIAL

Detaylı

The Effectiveness of Instruction on Mand Model One of the Milieu Teaching Techniques

The Effectiveness of Instruction on Mand Model One of the Milieu Teaching Techniques Eurasian Journal of Educational Research, Issue 38, Winter 2010, 198-215 The Effectiveness of Instruction on Mand Model One of the Milieu Teaching Techniques Bülent Toğram * Dilek Erbaş ** Suggested Citation:

Detaylı

Kuruluşun Adı / Name of Organisation: Onay Referansı / Approval Reference: Form 13 Referansı / Form 13 Reference: Bölüm 1 Genel / Part 1: General

Kuruluşun Adı / Name of Organisation: Onay Referansı / Approval Reference: Form 13 Referansı / Form 13 Reference: Bölüm 1 Genel / Part 1: General Bölüm 1 Genel / Part 1: General Intermediate audit Change Change Continuation Continuation Kuruluşun Posta Adresi / CAMO s postal address: Kuruluşun email Adresi / CAMO s email address: Kuruluşun Yönetim

Detaylı

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Eurasian Journal of Educational Research, Issue 53, Fall 2013, 1-20 Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Suggested Citation: Semiha ŞAHİN Şahin, S.

Detaylı

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME UZMANI (NPDP) SERTİFİKASI EĞİTİMLERİ

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME UZMANI (NPDP) SERTİFİKASI EĞİTİMLERİ Product Development and Management Association New Product Development Professional (NPDP) Certification YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME UZMANI (NPDP) SERTİFİKASI EĞİTİMLERİ Onaylı Sertifikalı Eğitmen NPDP Sertifikası

Detaylı

Konular. Veri ambarı nedir? Çok boyutlu veri modeli. Veri ambarı mimarisi. Veri ambarcılığı. Bölüm 3. Veri Ambarları 2/35. Doç. Dr.

Konular. Veri ambarı nedir? Çok boyutlu veri modeli. Veri ambarı mimarisi. Veri ambarcılığı. Bölüm 3. Veri Ambarları 2/35. Doç. Dr. Bölüm 3. Veri Ambarları http://ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir Konular Veri ambarı nedir? Çok boyutlu veri modeli Veri ambarı mimarisi Veri ambarcılığı 2/35 1 Veri Ambarları ve OLAP Teknolojisi Veri ambarları

Detaylı

Teachers Reflections on the Implementation of the New Elementary School Mathematics Curriculum in Turkey

Teachers Reflections on the Implementation of the New Elementary School Mathematics Curriculum in Turkey Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 28(2), 152-165 [2013] Teachers Reflections on the Implementation of the New Elementary School Mathematics Curriculum in Turkey

Detaylı

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter İSTİHDAM EMPLOYMENT EĞİTİM EDUCATION HAYAT BOYU ÖĞRENME LIFELONG LEARNING SOSYAL İÇERME SOCIAL INCLUSION TEKNİK YARDIM TECHNICAL ASSISTANCE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse

Detaylı