GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş YILI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU"

Transkript

1 GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş YILI RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 4046 sayılı Kanun ile tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir.

3 Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi : İzmir Bağlı olduğu kuruluş : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Ortaklık Hisse adedi Taahhüt Edilen Ödenen Ödenmemiş TL % TL % TL % TEDAŞ ,00 100, ,00 100,0 - - Toplam ,00 100, ,00 100,0 - -

4 KARAR ORGANI Karar Temsil Ettiği Görevli Bulunduğu Süre Organındaki Adı Soyadı Kuruluş Sıra Ünvanı Kuruluştaki Görevi veya Mesleği Başlama Tarihi Ayrılma Tarihi 1 Başkan ısmail ALTINTAŞ ÖIB B.Ö.l.B.- Idari ve Mali işler Daire Başkanı Devam Ediyor 2 Üye Ahmet ÖZÇELiK ÖiB TEDAŞ-Bilgi Işlem Daire Başkanı Devam Ediyor 3 Üye Metin DEMiRDAG ÖIB GEDiZ EDAŞ Şirket Müdürü Devam Ediyor Üye Mustafa FiDAN ÖIB TREDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Üye Alpaslan KA VAKLlOGLU ÖiB B.Ö.l.B.- Başbakanlık Güvenlik işleri Gen.Müd Üye Ramazan ÖRKAN ÖIB B.Ö.l.B.1 - Strateji Geliştirme Daire Başkanı Devam Ediyor 5 Üye Ömer Sami YAPıCı ÖiB TEDAŞ Gen.Müd.-Genel Müdür Yardımcısı Devam Ediyor DENETÇiLER Denetim Görevli Bulunduğu Süre Organındaki Temsil Ettiği Sıra Ünvanı Adı Soyadı Kuruluş Kuruluştaki Görevi veya Mesleği Başlama Tarihi Ayrılma Tarihi Üye Şener ÇELlKAYAR ÖIB Serbest Üye Hakan AKTÜRK ÖIB Özelleştirme Idaresi Dairesi Başkanı Devam Ediyor 2 Üye Şerife Tülay AKTAŞ ÖiB B.Ö.l.B.-Özelleşt. Sonrası Takip işi. Gr. Başkanı Devam Ediyor

5 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No: I. TOPLU BAKIŞ I II. İDARİ BÜNYE 1 A- Mevzuat 1 B- Teşkilat 5 C- Personel durumu 8 III. MALİ BÜNYE 14 A- Mali durum 15 B- Mali sonuçlar 19 IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 21 A- Giderler 21 B- Tedarik işleri 24 C- Üretim ve maliyetler 34 D- Pazarlama 41 E- Sigorta işleri 46 F- İşletme sonuçları 46 G-İştirakler 54 H-Yatırımlar 54 V. BİLANÇO Aktif Pasif 119 VI. GELİR TABLOSU 126 VII. EKLER 132

6 KISALTMALAR AB: Avrupa Birliği ÇED: Çevresel Etki Değerlendirilmesi DPT: Devlet Planlama Teşkilatı EİH: Enerji İletim Hatları EPDK: Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu ETKB: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketi Gediz EDAŞ: Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi. GWh: Gigawatt Saat İHD: İşletme Hakkı Devri KAMU-İŞ: Kamu İşletmeleri İşverenler Sendikası KHK: Kanun Hükmünde Kararname KİT: Kamu İktisadi Teşebbüsleri kwh: Kilowatt Saat MBF: Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması MVA: Mega Volt Amper MWh: Mega Watt Saat MYTM: Milli Yük Tevzi Merkezi OG: Orta Gerilim ÖİB: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ÖYK: Özelleştirme Yüksek Kurulu PMUM: Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi TEAŞ: Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketi TEDAŞ: Türkiye Dağıtım Anonim Şirketi TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEK: Türkiye Elektrik Kurumu TES-İŞ: Türkiye Enerji Su Ve Gaz İşçileri Sendikası TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi

7 I. TOPLU BAKIŞ Türkiye' deki elektrik üretim, iletim dağıtım ve ticaretine ilişkin faaliyetlerin entegre bir sistem içerisinde bir kamu kurumu çatısı altında birleştirilmesi hedefi doğrultusunda tarih ve l312 sayılı Kanun ile imtiyazlı şirketlerin görev bölgeleri ve belediye sınırları dışında elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticaretini yapmak amacıyla KİT statüsünde TEK kurulmuş; daha sonra 1312 sayılı Kanuna ek ve değişiklikler getiren tarih ve 2705 sayılı Kanun hükümleri uyarınca da belediye, köyler ve bağlı birliklerinin elektrik hizmetleri hak ve borçları ile kuruma devredilerek kamu kesiminde hedeflenen bütünleşme sağlanmıştır. Başlangıçta, TEDAŞ ın müessese ve bağlı ortaklıklarının özelleştirilmesine ilişkin çalışmalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 4 Aralık 1984 tarih ve 3096 sayılı Kanun çerçevesinde yürütülmüştür. Daha sonra çıkarılan 20 Şubat 2001 tarih ve 4628 sayılı Kanunda da, enerji sektöründeki özelleştirme işlemlerinin 4046 sayılı Kanun hükümleri dairesinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütüleceği, 3096 sayılı Kanun kapsamında sürdürülen işletme hakkı devir çalışmalarının belirlenen sürelerde sonuçlanmaması halinde ise mevcut sözleşmelerin iptal edileceği hususları yer almıştır. Ancak, bu yasaya göre yapılması düşünülen işletme hakkı devri çalışmalarından herhangi bir sonuç alınamamıştır. Tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli bir şekilde sunulması temel amacı ile elektrik enerjisi sektörünün Avrupa Birliği topluluk müktesebatına uyum hedefi çerçevesinde bir Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi hazırlanarak, Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 2004/3 sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Bu belgede, özelleştirmenin temel ilkeleri ve bir hazırlık çalışma programı ile söz konusu özelleştirmelerin 4628 sayılı Kanun uyarınca 4046 sayılı Kanun kapsamında yürütüleceği ve elektrik enerjisi sektöründeki özelleştirmelere öncelikle dağıtımdan başlanacağı hususları yer almıştır. Anılan belgede, dağıtım bölgeleriyle ilgili olarak işletme ve çevresel koşullar yanında mevcut sözleşmelerin varlığı ile mevcut hukuki süreçler dikkate alınarak, Türkiye genelinde en fazla 21 dağıtım bölgesi oluşturmak üzere gerekli düzenlemelerin yapılması öngörülmüş, ayrıca elektrik dağıtımının özelleştirilmesinde uyulacak bazı kurallar ile bir eylem planı yer almıştır. Buna göre, dağıtımdaki ihale sürecinin tarihinden itibaren, hazırlıkları tamamlanan bölgelerden başlatılması ve 2006 yılı sonuna kadar tüm dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesinin tamamlanması hedeflenmiştir. Söz konusu eylem planı çerçevesinde, Özelleştirme Yüksek Kurulu nun tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile müessese ve bağlı ortaklıklar dahil TEDAŞ ın tamamı özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. I

8 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın tarih ve 991 sayılı yazısı ile Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 2004/3 sayılı Kararı doğrultusunda dağıtım bölgelerinin şirketleştirilmesi amacıyla 14 yeni elektrik dağıtım şirketi kurulmuş, 4046 sayılı Kanuna göre hazırlanan ana sözleşmeler Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından tarihinde onaylanmıştır. Bu çerçevede, TEDAŞ Yönetim Kurulu nun tarih ve 7-92 sayılı kararı ile İzmir ve Manisa elektrik dağıtım müesseselerinin faaliyet alanlarını kapsayan bölgede (11. Bölge), tarihinden itibaren elektrik enerjisinin dağıtımı, perakende satışı ve perakende satış hizmeti faaliyetlerinde bulunmak üzere merkezi İzmir olarak belirlenen Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi kurulmuş, bölgedeki diğer müessese de bu şirkete bağlanmış ve şirketin ana sözleşmesi tarih ve 6256 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanmıştır. TEDAŞ Yönetim Kurulu nun tarih ve sayılı kararı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın tarih, 1735 sayılı oluru doğrultusunda, yeni kurulan 14 şirketin organizasyon şeması oluşturularak bunların görev yetki ve çalışma esasları TEDAŞ Genel Müdürlüğü Dağıtım Şirketleri Yönergesi ile belirlenmiş ve şirketlere bağlanan elektrik dağıtım müesseselerinin tüzel kişilikleri tarihi itibariyle sona erdirilmek suretiyle bu kurumlar il müdürlüklerine dönüştürülmüştür. Bu kapsamda Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir ve Manisa müesseselerinin tüzel kişilikleri tarihi itibariyle sona erdirilerek, ticaret unvanları Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. İzmir ve Manisa il müdürlüklerine dönüştürülmüştür. Şirket, dağıtım ve perakende satış lisansları aldığı ve tarifelere ilişkin çalışmaların sonuçlandığı tarihine kadar, EPDK tarafından TEDAŞ a 64 EDM ile 1 koordinatörlüğün faaliyet alanı bir bölge kabul edilmek suretiyle tarihinden itibaren 10 yıl süreli olarak verilen dağıtım lisansı ve perakende satış lisansı kapsamında faaliyetlerini yürütmüştür. Daha sonra Gediz EDAŞ olarak EPDK dan tarihinden geçerli olmak üzere 30 yıl süreli dağıtım lisansı ve perakende satış lisansı alınmıştır. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ye ait GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. deki %100 oranındaki hissesinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla 19 Mart 2010 tarihinden itibaren verilen ilanlarla ihale açılmıştır. İhalede son teklif verme tarihi tarihi itibariyle 10 teklif alınmıştır. 9 Ağustos 2010 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda en yüksek teklif, milyon ABD Doları bedelle İş- Kaya İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.-MMEKA Makine İthalat İhracat A. Ş. O.G.G. tarafından verilmiştir. Şirketin son beş yıllık faaliyetleri ile ilgili toplu bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. II

9 Toplu bilgiler Ölçü Fark Artış azalış % Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye,, Öz kaynaklar,, ,5 Yabancı kaynaklar,, ( ) (33,0) Maddi duran varlıklar (edinme değeri),, (64.605) (47,4) Maddi duran varlık bir. amortismanı,, Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler,, ,6 Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % ,2 97,5 121, ,7 Tüm alım tutarı Bin TL (31.748) (1,5) Satın alınan enerji miktarı GWh ,5 Satınalınan enerji maliyet tutarı Bin TL ,3 Satın alınan enerji birim maliyeti Kr/kwh 10,38 12,01 13,75 14,84 14,1 (1) (5,0) Kayıp ve kaçakların oranı % 8,61 6,3 7,7 7,5 8,1 1 8,0 Satılan enerji miktarı GWh ,8 Net satış tutarı Bin TL ,6 Ortalama satış fiyatı (net) Kr/kwh 11,59 15,04 18,07 19,22 20,49 1 6,6 Ortalama satış maliyeti,, 10,81 13,97 15, ,65 - (2,2) Stoklar: İlk madde ve malzeme Bin TL (8.147) (29,0) Diğer stoklar,, (829) (98,3) Memur (Ortalama) Kişi Sözleşmeli (Ortalama),, (21) (6,5) İşçi (Ortalama),, (81) (10,6) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,5 Cari yıla ilişkin: -Memurlar için yapılan giderler Bin TL ,7 -Memur başına aylık ortalama giderler TL ,7 -Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin TL ,8 -Sözleşmeli başına aylık ortalama gider TL ,5 -İşçiler için yapılan giderler Bin TL (2.029) (4,5) -İşçi başına aylık ortalama gider TL ,9 Dönem kârı ilişk. vergi ve diğer yük. Bin TL ,7 Tahakkuk eden vergiler,, ,9 GSYH ye katkı (üretici fiyatlarıyla),, ,0 GSYH ye katkı (alıcı fiyatlarıyla),, ,4 GSMH ye katkı (alıcı fiyatlarıyla ),, ,4 Faaliyet kârlı (Öz kaynaklar yönün.) % 26,3 106,7-179,8 103,9 (75,9) (42,2) Mali kârlılık (Öz kaynaklar yönün) % - 45,3-36,1 134,8 98,7 273,4 Ekonomik kârlılık % - 10,3-7, ,9 618,3 Zararlılık % 26, Faaliyet karı veya zararı Bin TL ,8 Dönem karı veya zararı,, (42.140) (48.333) ,6 Bilanço karı veya zararı,, (42.140) (48.333) ,2 III

10 Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. nin 2011 yılı faaliyet döneminde satılan enerji 2010 yılına göre %2,8 oranında artmıştır. Ayrıca ortalama enerji alış fiyatlarında 0,7 Kr civarında bir azalmaya karşılık, ortalama enerji satış fiyatlarında 1,3 Kr tutarında bir artış meydana gelmesi Şirket karlılığının temel etkeni olarak gerçekleşmiştir. Şirket her yıl olduğu gibi 2011 yılında da Fiyat Eşitleme Mekanizması kapsamında bin TL ödeme yapmıştır. Ancak bu gidere karşılık, sadece bu yıla özgü bir uygulama ile sınırlı olsa bile, 6113 sayılı Yasa kapsamında bin TL tutarında bir mahsuplaşma farkını gelir kaydederek Fiyat Eşitleme Mekanizması gereğince yapılan ödemenin karlılığa olumsuz etkisini gidermiştir. Şirket 2011 yılı faaliyet dönemini 574,8 milyon lira karla kapatmıştır. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ye ait Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. deki %100 oranındaki hissesinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla 19 Mart 2010 tarihinden itibaren verilen ilanlarla ihale açılmıştır. İhalede son teklif verme tarihi tarihi itibariyle 10 teklif alınmıştır. 9 Ağustos 2010 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda en yüksek teklif, milyon ABD Doları bedelle İş- Kaya İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. -MMEKA Makine İthalat İhracat A. Ş. Ortak Girişim Grubu tarafından verilmiştir. Ancak, Rekabet Kurulu nun tarih sayılı Kararında; Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş., Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. nin özelleştirilmesinde, teklif sahiplerinden MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu nun hissedarlarından Mehmet Kazancı, Esin Kazancı, Begüm Kazancı ve Mustafa Kurnaz ın, Kazancı Holding A.Ş. ve dolayısıyla Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Aksa Elektrik) ile aynı ekonomik büyüklük içinde olduğu ve 4054 sayılı Kanun kapsamında tek bir teşebbüs olarak kabul edilmesi gerektiği, bu kapsamda MMEKA ve/veya Aksa Elektrik tarafından yapılacak devralma işlemlerine ilişkin olarak, İş-Kaya-MMEKA ve/veya Aksa Elektrik tarafından Boğaziçi, Gediz ve Trakya nın üçünün birden devralınması halinde ulaşılacak büyüklüğün aşılması durumunda devralma işlemine izin verilmeyeceğine, bu büyüklüğün altında kalacak devralma işlemlerine ise izin verilebileceği sonucuna ulaşıldığından; Rekabet Kurulu nca bu ihaleyi kazanan birinci teklif sahibine izin verilmemesi nedeniyle Şirketin milyon ABD Doları bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Eti Gümüş A. Ş.&Söğütsen Seramik Sanayi İnşaat Madencilik A.Ş. Ortak Girişim Grubuna İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına ilişkin tarih, 28 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı 2 Nisan 2011 tarih, Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. IV

11 Söz konusu kararın ardından Gediz EDAŞ ile birlikte ihalesi yapılan 7 dağıtım şirketinin devir işlemlerine ilişkin olarak T.C.Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın ve tarihli basın açıklamalarıyla anılan şirketlerin satış işlemlerinin gerçekleşmediği kamuoyuna duyurulmuştur. 25 Temmuz 2011 tarihli Basın Açıklamasında; elektrik dağıtım ihalelerini kazanan teklif sahiplerinin Özelleştirme Yüksek Kurulu nun onayını müteakip yazılı olarak sözleşmeye davet edildiği ve Hisse satış Sözleşmesini imzalamaları için tarihi mesai bitimine kadar süre verildiği, teklif sahiplerinden gelen ek süre taleplerine istinaden de teklif bedellerinin %2 si oranında ek geçici teminatın tarihine kadar İdareye teslim edilmesi şartıyla tarihine kadar ek süre verildiği teklif sahiplerine bildirilmiş ve ek geçici teminatın teslim süresi de tarihine kadar uzatıldığı; ancak teklif sahipleri tarafından ek geçici teminatlar ÖİB ye teslim edilmediğinden geçici teminatları irat kaydedilerek, Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararlarında yer alan bir sonraki teklif sahiplerine Hisse Satış Sözleşmesi imzalamak için çağrıda bulunulacağı belirtilmiştir. Ancak Gediz EDAŞ ihalesinde milyon ABD Doları teklif veren üçüncü sıradaki Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. de sözleşme imzalamaktan imtina ettiğinden tarih ve 2011/28 sayılı ÖYK Kararı gereğince ihale iptal edilmiştir. Son olarak ÖİB tarafından yeni bir ihale için ilana çıkılmış ve Gediz EDAŞ için ön yeterlilik son başvuru tarihi ve son teklif verme tarihi de olarak öngörülmüştür. Öneriler: Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin 2011 yılı çalışmaları üzerinde Sayıştay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aşağıdadır. 1- Şirket ve bağlı il müdürlükleri mal ve hizmet alımları ile ilgili olarak, - Olağan ihale sürelerinin ilave iş ve süre verilmesinde bir gerekçe olarak kullanılması, - Hizmet alım ihalelerinde uygulanan aşırı düşük teklif tespitinin yapım ihalelerindeki yöntem olan sınır değer belirlenerek ya da yaklaşık maliyet tutarından yüklenici karının çıkarılması ile elde edilen tutar üzerinden yapılması, - Teklif sahiplerine yazılan yazılarda aşırı düşük sorgulama nedenlerini içeren spesifik sorular yerine genel mevzuat metinlerinin yazılması ile yetinilmesi, - İş bitirme belgeleri, ticaret sicil kayıtları ile ilgili değerlendirmelerde bir standart bulunmaması ve dikkatli davranılmaması, - Esası personel çalıştırılmasına dayalı bazı hizmet alım ihalelerinin asgari işçilik maliyeti altındaki tutarlarla sonuçlandırılarak, sözleşmeye bağlanması, V

12 - Yeterli teklif ve fiyat analizi yapılmaması Hususlarında gerekli tedbirlerin alınması ve hukuki ihtilaflara neden olunmaması (Sayfa;30-32), 2- Gediz EDAŞ Şirket Müdürlüğüne bağlı İzmir İl Müdürlüğü faaliyet alanındaki VII. Etap ( Grup) Buca-Gaziemir, VII.Etap ( Grup) Karşıyaka, Dikili (Merkez) İlçesi ve Çandarlı Beldesi ( Grup), VIII. Etap ( Grup) Buca- Gaziemir, Dikili-Çandarlı Tatil Köyü ( Grup) AG+YG(OG) Elektrik Tesis işleri ile ilgili olarak; -İhale sürecindeki aşırı düşük sorgulama aşamasında isteklinin vermiş olduğu aşırı düşük sorgulama ile ilgili belgelerin KİK Genel Tebliği hükümlerine uygunluğu konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmeden ihalenin istekli üzerinde bırakılmasına karar verilmesi, - VII. Etap ( Grup) Buca-Gaziemir işindeki 32.2 poz nolu "Kablo Kanalı Yapılması" proje iş kalemi için hazırlanan analiz formatında alt toplamın 19,02 TL olması gerekirken teklif birim fiyatına uygun hale getirmek için yuvarlama işlemi yapılarak 19 TL olarak yazılan ve Kamu İhale Genel Tebliği'nin 'inci, 'inci ve 38.7'inci maddelerine uygun işlem yapılmayarak değerlendirmeye alınması, tarihinde sözleşmeleri imzalanarak tarihinde yer teslimi yapılan ve tarihine kadar gerçekleştirilen iş kalemleri için toplam TL(KDV hariç) tutarında fatura kesilen VII. Etap ( Grup) Buca- Gaziemir ve VII.Etap ( Grup) Karşıyaka AG-OG Elektrik Dağıtım Tesis İşlerinin sözleşme tutarının %49 oranına karşılık gelen iş kalemlerinin bu sure içerisinde gerçekleştirilmesinin teknik olarak mümkün olmaması, -Genel olarak birinci hak ediş düzenlemelerinin gerçekleştirilmemiş iş kalemleri için ödeme yapma amacı taşıması, -Yüklenici firma ile akdedilen sözleşmeler konusu proje iş kalemi malzemelerin sözleşmeler eki şartname ve yönetmeliklerine uygun olmadığı halde kabul işlemlerinin yapılması, -Dikili (Merkez) İlçesi ve Çandarlı Beldesi ( Grup) işinin üçüncü hakediş raporunda yer alan ve ödemesi yapılan bazı iş kalemlerinin miktarlarının 4'üncü hakediş raporunda azaltıldığı hatta 3'üncü hakediş raporunda m olarak gerçekleştirilen ve TL ödeme yapılan 1x240/25mm 2 XLP kablo 4'üncü hakediş raporunda m gerçekleştirilmesine rağmen tutar olarak hakedişe konulmayarak ilave iş miktarındaki artış oranının gizlenmeye çalışılması, -Söz konusu işin ( Grup) bitirilmesinden sonra yüklenici tarafından hazırlanan ve idare tarafından onaylanan son durum projesinde imalatı gerçekleştirilen bazı iş kalemleri malzeme miktarları, ödemesi yapılan hakediş raporları kapsamında aynı iş kalemi miktarlarından daha az olduğu yani yükleniciye fazla ödeme yapılması, VI

13 tarihinde sözleşmesi imzalanarak tarihinde yer teslimi yapılan ve tarihine kadar gerçekleştirilen Dikili-Çandarlı Tatil Köyü ( Grup) Tesis İşinin iş kalemleri için düzenlenen hakediş raporundaki belgelerin, bu iş kalemlerinin gerçekleştirilmesinin mümkün olamayacağını doğrulaması, Grup işinde TSE'nin testlerinden geçmeyen kabloların, (3x95+50 mm 2 NYY v.b.) oluşturulan komisyonun teknik şartnameye aykırı hazırladığı tutanak ile uygunluk testinin yapılması, -Hak ediş ödemeleri gerçekleştirilmiş olan malzemelerden alınan numunelerin bir kısmının TSE'de ve akredite olmuş laboratuarda yaptırılan testler sonucunda testten geçmediğinin raporlarla teyit edilmesine rağmen Proje uygulama alanlarında kullanılması, hususlarının Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca soruşturulması (Sayfa;59-104), 3- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve Ek:11 de listelenen diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi nin tarihindeki kendi genel kurulunda kabul edilen 2011 yılı bilânçosu ve ,35 Türk Lirası dönem karı ile kapanan gelir tablosu genel görüşmeye sunulur. VII

14 II. İDARİ BÜNYE A- Mevzuat: Strateji Belgesi nde belirtilen 21 elektrik dağıtım bölgesinden birisi olan, İzmir ve Manisa illerini kapsayan bölgede faaliyette bulunmak üzere Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Ana Sözleşmesi tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanan karar ile kurulmuştur. Onaylanan Ana Sözleşmenin tarihinde ticaret sicilinde tescili ve bu tescilin tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesiyle Şirket kuruluşu tamamlanmış ve tüzel kişilik kazanan şirket faaliyetlerine başlamıştır. Temel amacının Ekonomik ve sosyal hayatımızdaki yeri tartışılmaz olan elektrik enerjisinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, sürekli ve düşük maliyetli bir şekilde sunulması olarak tanımlandığı Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 2004/3 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın katılımı ile oluşturulan ve Ekonomik Reform Kredisi yükümlülükleri çerçevesinde Dünya Bankası na da sunulması öngörülen Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji Belgesi ilgili dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesinde bir takvim ve rehber olma özelliği de taşımaktadır. Nitekim Strateji Belgesinde öngörüldüğü gibi, Özelleştirme Yüksek Kurulunun (ÖYK) tarih ve 2004/22 sayılı Kararı ile TEDAŞ özelleştirme kapsam ve programına alınarak, Satış, kiralama, işletme hakkı devri ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte ve/veya ayrı ayrı uygulanması suretiyle özelleştirilmesi uygun görülmüştür. Gediz EDAŞ ın Ana Sözleşmesinde Şirketin amacı; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa uygun olarak İzmir ve Manisa İl sınırları dâhilinde elektrik enerjisinin dağıtımı, perakende satışı ve perakende satış hizmeti faaliyetlerini kârlılık ve verimlilik ilkesi çerçevesinde, ticari, ekonomik ve sosyal gereklere uygun bir biçimde yürütmektir şeklinde tanımlanmıştır. Şirketin başlıca faaliyet konuları, elektrik enerjisi dağıtım ve perakende satış hizmetlerini yapmak, faaliyetle ilgili etüt-proje yapmak ve gerekli tesisleri kurmak, dağıtım tesislerini işletmek, diğer gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmak, faaliyetle ilgili her türlü mal ve hizmeti yurtiçi ve yurtdışı tedarikçilerden temin etmek, yapım, bakım ve onarım hizmetleri için gerekli tesis makine ve insan gücü kapasitelerini 1

15 değerlendirmek, faaliyeti ile ilgili menkul ve gayrimenkulleri kiralamak, kiraya vermek, kamulaştırma yapmak, faaliyeti ile ilgili hizmet alımlarında bulunmak, faaliyeti ile ilgili 4628 sayılı Kanun ve diğer mevzuattan kaynaklanan görev ve yükümlülükleri yerine getirmek şeklinde sayılmıştır. Strateji Belgesinde öngörüldüğü biçimde, TEDAŞ ve bağlı dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesine ilişkin süreç TEDAŞ ın özelleştirme kapsam ve programına alındığı ÖYK nin tarih ve 2004/22 sayılı Kararı ile devam etmiştir. Özelleştirme programına alınmış olan TEDAŞ ile müesseseleri ve yeni kurulan şirketler özelleştirme programına alındıkları tarihinden itibaren, 4046 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereği, 233 sayılı KHK kapsamından ve KİT statüsünden çıkarılmışlardır. Özelleştirme yöntemine ilişkin hususlar, ÖİB nin TEDAŞ ve bağlı şirketlerinin özelleştirilmesine ilişkin çalışmalarının özelleştirme yöntemini belirleyen belgesi olan Türkiye Elektrik Dağıtım Sektörü Özelleştirmesi adını taşıyan Bilgi Dokümanı ile açıklanmıştır. Bu dokümana göre, dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesinde İşletme Hakkı Devrine (İHD) ne dayalı Hisse Satış modeli (İHS) uygulanacaktır. Bu modele göre yatırımcı, özelleştirilen ve ilgili bölgedeki tek elektrik dağıtım lisansının sahibi olan dağıtım şirketinin hisselerinin sahibi olacaktır; ancak, yatırımcının işletme hakkını devraldığı dağıtım tesisleri ve bu tesislerin işletilmesinde varlığı zorunlu unsurlarının mülkiyeti TEDAŞ ın uhdesinde kalmaya devam edecektir. Yatırımcı, dağıtım şirketinin hisselerinin sahibi olarak, TEDAŞ ile imzalanmış olan işletme hakkı devir sözleşmesi (İHD Sözleşmesi) çerçevesinde dağıtım varlıklarının işletme hakkını elde etmektedir. Görüldüğü gibi, özelleştirme uygulamalarının esası, lisans sahibi olan dağıtım şirket ya da birimlerinin özelleştirilmelerinin sağlanması ile açıklanmaktadır. 11. bölgede TEDAŞ a ait İzmir ve Manisa Elektrik Dağıtım Müesseselerinin aynı tüzel kişilik altında birleştirilmesi ile kurulan Gediz EDAŞ faaliyetlerini 4046 sayılı Kanun kapsamında ÖİB onayı ile kabul edilerek Ticaret Sicil Gazetesi nde yayımlanan ana statü çerçevesinde yürütmektedir tarihine kadar Şirkete bağlı müessese olarak faaliyetine devam eden Manisa il teşkilatı, anılan tarih itibarı ile mevcut müessesenin tüzel kişiliği sona erdirilmek suretiyle il müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Elektrik piyasasını düzenleyen 4628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre, elektrik enerjisi piyasasında faaliyette bulunacak tüm şirketler için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) dan lisans alma zorunluluğu getirilmiştir. 2

16 Gediz EDAŞ, EPDK tarafından düzenlenen ve tarihinden itibaren 30 yıl süreli olan dağıtım lisansı ve perakende satış lisansı belgesini almıştır. EPDK tarafından hazırlanan ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4 seri nolu; Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğ hükümlerine göre bağımsız denetim görmesi gereken Şirket, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar bu yükümlülüğün dışında tutulmuştur. Gediz EDAŞ ve bağlı işletmelerinde çalışan personelin özlük ve sosyal haklarına ilişkin işlemler; 4046 sayılı Kanun, 527 sayılı KHK ve bunların ek ve değişiklikleri ile Yüksek Planlama Kurulu ve ÖİB kararlarına göre yürütülürken; işçilerin özlük ve sosyal hakları da 4857 sayılı İş Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, bunların ek ve değişiklikleri ile bu kanunlara göre düzenlenen tüzük, yönetmelik ve toplu iş sözleşme hükümleri çerçevesinde yürütülmüştür. Şirket, sermayesindeki kamu payı %50 nin altına düşünceye kadar 3346 sayılı Kanun, 6085 sayılı Kanuna göre TBMM ve Sayıştay ın denetimine tabidir. Şirket iç mevzuatı TEDAŞ Genel Müdürlüğü yönetmelik ve yönergelerinden oluşmaktadır. Ayrıca, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereği, tarihi itibariyle elektrik enerjisi piyasasının açılması ile elektrik dağıtım şirketleri, elektrik enerjisi piyasası mevzuatına ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) denetimine tabi hale gelmiştir. Bu kapsamda Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca şirket için ihale ilanına çıkılmış ve T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nca 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. deki %100 oranındaki hisse, blok olarak, satış yöntemi ile özelleştirileceği, ön yeterlilik değerlendirmesi sonucunda ön yeterlilik kıstaslarını taşıdığına karar verilen katılımcıların tekliflerinin, ihale şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, Şirket için en geç günü saat ya kadar verilmesi ihale ilanında belirtilmiştir. İhalede son teklif verme tarihi olan itibariyle 10 teklif alınmıştır tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmeleri sonucunda en yüksek teklif, (Birmilyardokuzyüzyirmimilyon) ABD Doları bedelle İş-Kaya İnş. San. Tic. Ltd. Şti.- MMEKA Makine İthalat İhracat A.Ş. O.G.G. tarafından verilmiştir. Bu süreçte alınan Rekabet Kurulu nun tarih sayılı Kararında; Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş., Trakya 3

17 Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. nin özelleştirilmesinde, teklif sahiplerinden MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Ortak Girişim Grubu nun hissedarlarından Mehmet Kazancı, Esin Kazancı, Begüm Kazancı ve Mustafa Kurnaz ın, Kazancı Holding A.Ş. ve dolayısıyla Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Aksa Elektrik) ile aynı ekonomik büyüklük içinde olduğu ve 4054 sayılı Kanun kapsamında tek bir teşebbüs olarak kabul edilmesi gerektiği sonucuna ulaştığı ve bu kapsamda MMEKA ve/veya Aksa Elektrik tarafından yapılacak devralma işlemlerine ilişkin olarak, İş-Kaya-MMEKA ve/veya Aksa Elektrik tarafından Boğaziçi, Gediz ve Trakya nın üçünün birden devralınması halinde ulaşılacak büyüklüğün aşılması durumunda devralma işlemine izin verilmeyeceğine, bu büyüklüğün altında kalacak devralma işlemlerine ise izin verilebileceğine karar vermiştir. Rekabet Kurulu nca bu ihaleyi kazanan birinci teklif sahibine izin verilmemesi nedeniyle Şirketin milyon ABD Doları bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Eti Gümüş AŞ & Söğütsen Seramik Sanayi İnşaat Madencilik AŞ Ortak Girişim Grubuna İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına ilişkin tarih, 28 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı 2 Nisan 2011 tarih, Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu kararın ardından Gediz EDAŞ la birlikte ihalesi yapılan 7 dağıtım şirketinin devir işlemlerine başlanması beklenirken T.C.Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın ve tarihli basın açıklamalarıyla anılan şirketlerin satış işlemlerinin gerçekleşmediği kamuoyuna duyurulmuştur. 25 Temmuz 2011 tarihli Basın Açıklamasında; elektrik dağıtım ihalelerini kazanan teklif sahiplerinin Özelleştirme Yüksek Kurulu nun onayını müteakip yazılı olarak sözleşmeye davet edildiği ve Hisse satış Sözleşmesini imzalamaları için tarihi mesai bitimine kadar süre verildiği, teklif sahiplerinden gelen ek süre taleplerine istinaden de teklif bedellerinin %2 si oranında ek geçici teminatın tarihine kadar İdareye teslim edilmesi şartıyla tarihine kadar ek süre verildiği teklif sahiplerine bildirilmiş ve ek geçici teminatın teslim süresi de tarihine kadar uzatıldığı; ancak teklif sahipleri tarafından ek geçici teminatlar ÖİB ye teslim edilmediğinden geçici teminatları irat kaydedilerek, Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararlarında yer alan bir sonraki teklif sahiplerine Hisse Satış Sözleşmesi imzalamak için çağrıda bulunulacağı belirtilmiştir. Ancak Gediz EDAŞ ihalesinde milyon ABD Doları teklif veren üçüncü sıradaki Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. de sözleşme imzalamaktan imtina ettiğinden tarih ve 2011/28 sayılı ÖYK Kararı gereğince ihale iptal edilmiştir. 4

18 Son olarak ÖİB tarafından yeni bir ihale için ilana çıkılmış ve Gediz EDAŞ için ön yeterlilik son başvuru tarihi ve son teklif verme tarihi de olarak öngörülmüştür. B-Teşkilat: Şirket Ana sözleşmesine göre Şirketin organları genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Yürütme organı ise Şirket Müdürlüğüdür. Şirket Müdürlüğü merkez ve bağlı alt birimlerden oluşmaktadır. Merkezi İzmir de bulunan Gediz EDAŞ a, İzmir İl Müdürlüğü yanı sıra Manisa il müdürlüğü de bağlanmıştır. Öngörülen teşkilatlanma, sözü geçen illerde hizmet veren mevcut müessesenin Şirkete fiilen bağlanması suretiyle yapılmıştır. TEDAŞ ve %100 hissedarı olduğu şirketin organizasyon şeması ile görev, yetki ve sorumlulukları yönergesi TEDAŞ Yönetim Kurulu nun gün ve 9/85 sayılı Kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir sayılı Kanun ile TEDAŞ ve bağlı şirketlerin ana sözleşmesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan Dağıtım Şirketleri Görev Yetki ve Sorumlulukları Yönergesi nin amacı; dağıtım şirketlerinin organizasyon şemalarına esas görevlerinin kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, ilgili mevzuat, yönetim kurulu ve TEDAŞ kararlarına uygun olarak, kuruluş yapısı ve çalışma düzeni çerçevesinde yerine getirilmesini sağlamaktır. Söz konusu Yönerge, genel müdürlük düzeyinde teşkilatlandırılmış anonim şirketlerin haricindeki; dağıtım şirketlerini ve bağlı il müdürlükleri ile birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, iş ve işlemlerin yürütülmesinde izlenecek yol ve kuralları kapsamaktadır. Mevcut teşkilat şemasına göre, Şirketin yürütme organı Şirket müdürlüğü (Koordinatörlük) dür. Şirketin merkez teşkilatı şirket müdürü (Koordinatör) ile 2 şirket müdür yardımcısı ve direkt şirket müdürüne bağlı hukuk müşavirliği, denetim grubu, özel büro şefliği, basın ve halkla ilişkiler şefliği, sivil savunma uzmanı ve şirket müdür yardımcılarına bağlı 8 şube müdürlüğü ve bunlara bağlı birimlerden oluşmaktadır. Taşra teşkilatı ise İzmir İl Müdürlüğü ile Manisa İl Müdürlüğü ve buna bağlı birimlerden oluşmuştur sayılı Kanuna göre hazırlanan ana statüde; şirket yönetim kurulunun 3 üyeden oluştuğu, üyelerin genel kurulca seçileceği, üyelerin görev süresinin 2 yıl olduğu, üyelerin aralarından yönetim kuruluna başkan ve başkan vekili seçecekleri, denetim kurulunun genel kurulca seçilen 1 üyeden oluştuğu ve görev süresinin 1 yıl 5

19 olduğu hususları yer almıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın tarih ve 55 sayılı Oluru ile ana sözleşmenin 11, 14 ve 19 uncu maddeleri değiştirilerek özelleştirilmesine çok az bir süre kalmış olan Gediz, Akdeniz, Toroslar ve Dicle EDAŞ ın yönetim kurulu üye sayısı 5 e, denetim kurulu üye sayısı da 2 ye çıkarılmıştır. Ana sözleşmenin geçici maddelerinde, şirket sermayesindeki kamu payı %50 nin altına düşünceye kadar 4046 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı hükmü yer aldığından, yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın bağlı olduğu Bakanlık tarafından atanmaktadır. Ana Sözleşmeye göre Şirket Genel Kurulu pay sahibi ortaklardan oluşmaktadır. Ayrıca, Gediz EDAŞ Ana Sözleşmesinin Genel Kurul ile ilgili olan maddeleri TTK paralelinde düzenlenmiştir. Ancak uygulamada, 4046 sayılı Kanunun 20/C maddesindeki (Ek cümle: /10-B md) Özelleştirme programında bulunan ve sermayesinin tamamı Devlete ait olan anonim şirket statüsündeki kuruluşlarda, Türk Ticaret Kanununun genel kurul toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanamaz hükmü gereğince, ÖİB tarafından bu kapsamdaki kuruluşlarda genel kurul yapılmaması şeklinde bir uygulama benimsenmiş olup, ÖİB tarafından şirketlerin tümü için yazılan bir yazı ile ilgili yıl bilanço ve gelir tabloları ile yönetim ve denetim kurullarının ibra edilmelerine karar verildiği hususu bildirilmektedir yılı için bu husus ÖİB nin tarih, ÖİB-K-21 sayılı Kararıyla yerine getirilmiştir. Ana sözleşmenin geçici maddelerinde, şirket sermayesindeki kamu payı %50 nin altına düşünceye kadar, 4046 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı, yönetim kurulu üyeleri ve denetçinin ücret ve diğer özlük haklarının YPK nın belirlediği esaslara göre genel kurul tarafından tespit edileceği hususuna yer verilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu, 2011 yılı içerisinde yaptığı 23 toplantıda toplam 141 adet karar almıştır. Faaliyetlerine Raporun ilgili bölümlerinde yer verilmeyen servislere aşağıda kısaca değinilmiştir. - Hukuk servisi: Gediz EDAŞ görev ve sorumluluk bölgesindeki hukuk işleri bir hukuk müşaviri ile İzmir İl Müdürlüğü nde 2, Manisa İl Müdürlüğü nde 1 avukat ile yürütülmektedir. Ayrıca 12 si Manisa, 77 si de İzmir İl Müdürlüğünde olmak üzere toplam 89 adet sözleşmeli (vekâlet akdi ile çalıştırılan) avukat bulunmaktadır. Vekâlet akdiyle 6

20 çalıştırılan avukatlar ile TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tip vekâlet sözleşmesi akdedilmektedir. İzmir de 5, Manisa da da 2 işçi personel hukuk işlerine yardımcı olmak üzere bu servislerde görev yapmaktadır. Şirket merkez ve bağlı il müdürlüklerinde hukuk işleri yürürlükteki TEDAŞ Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği esaslarına göre yürütülmektedir. Gediz EDAŞ Hukuk Müşavirliği nde önceki yıldan devir eden bin TL tutarında dava dosyasına ilave olarak yıl içinde bin TL tutarında dava daha açılmış, 58 bin TL tutarındaki 59 davanın sonuçlanması ile 2012 yılına adet dava dosyası devretmiştir. Aynı şekilde önceki yıldan devreden icra dosyasına yıl içinde dosya daha eklenmiş, dosyanın sonuçlanması ile 2012 yılına adet icra dosyası devretmiştir. - Denetim Grubu: Dağıtım Şirketleri Yönergesinin 5 inci maddesinde İç denetim ve kalite yönetim grubu olarak tanımlanan ve denetim görevi icra edecek olan birim, TEDAŞ Yönetim Kurulu nun tarih ve 9-85 sayılı Kararı ile kabul edilen TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A. Ş. Genel Müdürlüğü Dağıtım Şirketleri Görev, Yetki ve Sorumluluklar Yönergesi nde Denetim Grubu olarak yeniden tanımlanmış ve görev ve sorumlulukları Şirket faaliyetleri ile ilgili inceleme ve soruşturma yaparak Şirket Müdürüne rapor sunmak, mali denetim yapmak mali ve insan kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, Şirkete kurumsal yönetim uygulaması ile ilgili hizmet vermek, yol göstermek, yardımcı olmak, Şirket Müdürünce verilen diğer görevleri yapmak şeklinde belirlenmiş olan ve iki baş kontrolörden oluşan Denetim Grubunca 2011 yılı içerisinde Gediz EDAŞ ile ilgili olarak, büyük bölümü isimli ve/veya isimsiz şikayet mektupları ile personel şikayetlerine dayalı konularla ilgili 18 adet inceleme, 4 adet soruşturma olmak üzere 22 adet rapor hazırlanmıştır. - Bilgi işlem servisi: Gediz EDAŞ bilgi işlem faaliyetleri Şirket Bilgi İşlem Müdürü, İzmir İl Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde görevlendirme suretiyle il bilgi işlem müdürü olarak görev yapan bir bilgisayar yüksek mühendisi ve aynı müdürlük bünyesinde 4857 sayılı Kanun kapsamında çalışan bir elektrik-elektronik mühendisi, bir bilgisayar teknikeri, üç yüklenici firma elemanı ile Manisa İl Bilgi İşlem ve Tahakkuk Müdürlüğü bünyesinde görevli bir teknik şef ve bir teknisyen eliyle yürütülmektedir. 7

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI. FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI FAALiYET RAPORU 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 2013 BAKAN

Detaylı

2 PERFORMANS PROGRAMI

2 PERFORMANS PROGRAMI 2 PERFORMANS PROGRAMI 3 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2013 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 4 PERFORMANS PROGRAMI 5 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2015 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 3 BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız

Detaylı

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Teşebbüsün adı : Kıyı Emniyeti

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014

PERFORMANS PROGRAMI 2014 2 PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 3 PERFORMANS PROGRAMI 4 PERFORMANS PROGRAMI BAKAN SUNUŞU AK Parti Hükümetleri döneminde uyguladığımız doğru ekonomik

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU İHLAS MADENCİLİK A.Ş. 01.01.2013 / 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2013-31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu b) Şirketin

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler a) Raporun dönemi :... 3 b) Ortaklığın unvanı :... 3 c) Dönem

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU AFYON ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. Sayfa No: 1 1-GENEL BİLGİLER: 1.1-Rapor Dönemi :01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 1.2-Ortaklığın Unvanı 1.3-Ortaklığın Ticaret Sicili :Afyon

Detaylı

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları

Detaylı

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.

^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. ^ flc İSTANBUL AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIM SIZ DENETÇİ RAPORU K ütahya Porselen Sanayi A.Ş. Yönetim K urulu na, Yönetim

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2014 30.09.2014 ARA DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I- Şirket Profili Şirketin Faaliyet Konusu ve Bilgileri Yönetim Kurulunda Görev Alan

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na, YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU 1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Detaylı

Mart 2013. LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mart 2013. LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2012 Mart 2013 LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ÖNSÖZ Link Bilgisayar olarak, kuruluş yılımız olan 1984'ten bu yana, geliştirdiğimiz yazılımlarla

Detaylı