STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU"

Transkript

1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU NİĞDE, Mart 2014

2 Ġçindekiler 1. GENEL DEĞERLENDĠRME Yatırımların Finansman Kaynakları Mevcut Üretim Kapasitesi Yılı Yatırımıyla Hedeflenen ve GerçekleĢen Kapasite/Kalite ArtıĢı/ ĠyileĢtirme Yılı Yatırım Uygulamaları YILI PROJE UYGULAMALARI Devam Eden Projeler Kamu Yatırım Projeleri HO31440 Numaralı Muhtelif ĠĢler Projesi K Numaralı Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı Makine Teçhizat Alımı Projesi H03143 Numaralı ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi H Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi H Numaralı Kampüs Alt Yapı Projesi H Numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi SORUNLAR ve ÇÖZÜME YÖNELĠK ÖNERĠLER YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU

3 1. GENEL DEĞERLENDĠRME 1.1. Yatırımların Finansman Kaynakları FĠNANSMAN KAYNAĞI KBÖ YILSONU ÖDENEK YILSONU GERÇEKLEġME HAZĠNE ÖZGELĠR NET FĠNANSMAN TOPLAM Mevcut Üretim Kapasitesi Altı ayrı yerleģkede, 3 Enstitü, 7 Fakülte, 1 Konservatuar, 3 Yüksekokul ve 6 Meslek Yüksekokulunda öğrenciye ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilmektedir. Üniversitemizin sahip olduğu araģtırma-geliģtirme ve eğitim-öğretim olanakları en verimli bir Ģekilde kullanılmak üzere öğrencilerimizin ve personelimizin hizmetine sunulmuģtur Yılı Yatırımıyla Hedeflenen ve GerçekleĢen Kapasite/Kalite ArtıĢı/ ĠyileĢtirme Hedeflenen: Kültür ve Kongre Merkezi inģaatının % 60 seviyesine getirilmesi, Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı makine teçhizatlarının alınması, Merkez, Bor ve BESYO yerleģkeleri Açık Spor Tesisleri inģaatının % 100 seviyesine getirilmesi, Merkez YerleĢke Alt yapı tesislerinin 3.Kısım inģaatının % 100 seviyesine getirilmesi, Merkez YerleĢke Alt yapı tesislerinin 4.Kısım projelerinin tamamlanarak inģaatın % 20 seviyesine getirilmesi, Mimarlık Fakültesi binası 1. Etap inģaatının % 100 seviyesine getirilmesi, ĠletiĢim Fakültesi projelerinin hazırlatılarak maliyet ve teknik Ģartnamelerinin hazırlanması, Mühendislik Fakültesi ek blok inģaatının % 100 seviyesine getirilmesi, Merkez yerleģke ve diğer yerleģkelerdeki büyük onarım iģlerinin yapılması. GerçekleĢen: Kültür ve Kongre Merkezi inģaatının ihalesi yapılarak, fiziki gerçekleģme % 75 olarak gerçekleģmiģtir. Mevcut bütçe ödenekleri doğrultusunda, öncelikli altyapı tesislerine ihtiyaç olduğundan altyapı 4.Kısım projeleri yaptırılmıģ olup, ĠletiĢim Fakültesinin projesi yapılamamıģtır. Merkez, Bor ve BESYO yerleģkeleri Açık Spor Tesisleri inģaatı ihalesi kapsamında merkez yerleģkeye iki adet futbol sahası, Bor yerleģkesine futbol sahası ve sosyal tesis, 2

4 BESYO yerleģkesine halı saha, atletizm pisti ve sentetik çim kaplamalı futbol sahası yapılmıģtır. Fiziki gerçekleģme % 100 dür. Merkez YerleĢke Alt yapı tesislerinin 3.Kısım inģaatı % 100 seviyesine( 2012 yılı) getirilmiģtir. Merkez YerleĢke Alt yapı tesislerinin 4.Kısım projeleri tamamlanarak ihalesi yapılmıģtır. Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı makine teçhizat ihalesi yapılarak gerekli donanımlar alınmıģtır. Mimarlık Fakültesi 1. Etap inģaatı fiziki gerçekleģmesi % 75 seviyesine getirilmiģtir. Mühendislik Fakültesi ek derslik inģaatının fiziki gerçekleģmesi % 100 seviyesine getirilerek hizmete açılmıģtır. Merkez YerleĢkesi, Isı Merkezinin Garaja DönüĢtürülmesi, Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Güçlendirme ve Atölye Yapımı, Eski Eğitim Fakültesi binasının tadilatı, RMS B Doğal Gaz Ġstasyonunun kapasitesinin artırılması tadilat ve onarım, yapım iģleri tamamlanmıģtır. Yeni açılan birimler ile mevcut birimlerin teknolojik donanımları sağlanmıģtır Yılı Yatırım Uygulamaları Üniversitemizin 2013 yılı yatırımlarıyla ilgili tertiplerinde baģlangıç ödeneği toplam TL iken, 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 5/3 maddesi uyarınca yatırımları hızlandırma ödeneğinden TL, 6/6 maddesi uyarınca TL likit karģılığı ödenek kaydı yapılarak, üniversitemizin yıl sonu sermaye ödeneği toplamı TL olarak gerçekleģmiģtir. Ödeneğin ,78 TL si harcanmıģtır. EKONOMĠK KOD TOPLAM ÖDENEĞE GÖRE HARCAMA ORANLARI AÇIKLAMA MAMUL MAL ALIMLARI GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ YILSONU ÖDENEK TOPLAMI HARCAMA HARCAMA ORANI * , , GAYRĠMENKUL ALIMLARI VE ,17 KAMULAġTIRMASI 6.5 GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM ,63 GĠDERLERĠ 6.7 GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM ,93 GĠDERLERĠ 6.9 DĠĞER SERMAYE GĠDERLERĠ ,00 GENEL TOPLAM ,77 * HARCAMA ORANI (harcama/yıl sonu ödenek toplamı) 3

5 % 11 % 0,0007 % MAMUL MAL ALIMLARI 06.3 GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI 06.4 GAYRĠMENKUL ALIMLARI VE KAMULAġTIRMA % 47 % 0,02 % 0, GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ 06.7 GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ 06.9 DĠĞER SERMAYE GĠDERLERĠ TOPLAM ÖDENEĞE GÖRE HARCAMA ORANLARI YILI PROJE UYGULAMALARI 2.1. Devam Eden Projeler Kamu Yatırım Projeleri HO31440 Numaralı Muhtelif ĠĢler Projesi 2013 yılında Muhtelif ĠĢler kapsamında ayrılan ödenek TL dir sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nun 6/6 maddesi uyarınca TL likit karģılığı ödenek kaydı ile yıl sonu ödeneği TL olarak gerçekleģmiģtir. Ödeneğin TL si harcanmıģ olup, yapılan harcamaların ayrıntısı aģağıda listelenmiģtir. a) Yayın Alımı 2013 yılında yayın alımları için TL ödenek ayrılmıģ olup, ödeneğin TL si harcanmıģtır. 4

6 YAYIN ALIM HARCAMALARI HARCAMANIN ADI TARĠHĠ TUTARI (TL) ASTM Standards & Digital Library ,19 World E- Book Library ,96 MatSci Net ,05 SAGE ,69 Oxford Journal Online ,17 American Chemical Society (ACS) ,63 RSC Journals ,10 Wiley Online Library ,12 Springer Ling ,61 Emerald Management Xtra ,05 BioOne ,05 SIAM ,66 Knovel ,81 Institution of Physics (IOP) ,64 Jastor ,05 American Physical Society (APS) ,97 American Institute Physics (AIP) ,90 Springe Ling ,67 IEEE/Wiley E-Books ,08 ProQuest Central ,50 RSC E- Books ,19 SAFARĠ IT Books & Busuness Books ,62 Ebrary Academic Complete ,97 Serials Solutions ,00 ProQuest Digital Dissertations ,04 Ebrary Academic Complete ,92 EBSCOHOST ,75 EBSCOHOST Hiper Kitap Online ,20 ASME ,17 Ebscho Journals Services (EJS) ,36 ECS Digital Library Online ,17 EBSCO E- Book Academic Collection ,64 Çağlayan (Yabancı kitap alımı) ,86 Nitelik Basın Yayın (Türkçe kitap alımı) ,11 Palme Kitabevi (Yabancı kitap alımı) ,36 Çağlayan (Yabancı kitap alımı) ,41 SEBAT Basım Yayın (Türkçe kitap alımı) ,96 Kemal Bıçak Kitabevi (Yabancı kitap alımı) ,56 TOPLAM ,19 b) Makine-Teçhizat Alımları 2013 yılında makine teçhizat alımları için TL ödenek ayrılmıģ olup, 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/6 maddesi uyarınca TL likit karģılığı ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği TL olmuģtur. Ödeneğin TL si harcanmıģ olup, TL ödenek harcanmamıģtır. 5

7 MAKĠNE-TEÇHĠZAT ALIMLARI ALIMIN YAPILDIĞI BÖLÜM ALINAN MALZEMELER VE BİRİMLER İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINCA YAPILAN ALIMLAR REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLER FEN-EDEBİYAT FAKÜTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ MİKTARI TUTARI (KDV Dahil) Büro MefruĢatı Alımı Muhtelif ,73 Fotokopi makinası 1 adet 5.192,00 Akıllı yazı tahtası 1 adet 2.861,91 Makine Teçhizat alımı 1 adet ,00 Bilgisayar 160 adet ,60 Tarayıcı 6 adet 6.549,00 Fotoğraf Makinesi ve ekipmanları Muhtelif ,56 Bilgisayar 16 adet ,00 Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif ,69 Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif ,00 Bilgisayar 89 adet ,90 Büro MefruĢatı Alımı Muhtelif ,00 Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif ,74 Fotokopi makinası 1 adet ,00 Bilgisayar 2 adet 3.056,20 Bilgisayar 9 adet ,10 Tarayıcı 2 adet 2.183,00 Yazıcı 1 adet 696,20 Bilgisayar 5 adet 7.640,50 Makine Teçhizat alımı Muhtelif 7.080,00 SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI Bilgisayar 2 adet 3.056,20 İLETİŞİM FAKÜLTESİ Bilgisayar 1 adet 1.528,10 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Akıllı yazı tahtası 10 adet ,13 Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat alımı Muhtelif ,10 EĞİTİM FAKÜLTESİ Büro MefruĢatı Alımı Muhtelif ,00 Bilgisayar 25 adet ,50 Tarayıcı 2 adet 2.183,00 BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MESLEK YÜKSEKOKULU Bilgisayar 25 adet ,50 ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOK Makine Teçhizat alımı Muhtelif ,10 ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK Laboratuvar malzemesi ve makine-teçhizat YÜKSEKOKULU alımı Muhtelif 8.496,00 BOR MESLEK YÜKSEKOKULU Makine Teçhizat Alımı 1 adet ,20 Bilgisayar 8 adet ,80 Makine Teçhizat alımı Muhtelif ,84 NİĞDE TEKNİK BİLİMLER MESLEK Bilgisayar 13 adet ,30 YÜKSEKOKULU Fotoğraf makinesi 1 adet 2.157,04 Büro MefruĢatı Alımı Muhtelif ,95 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞINCA YAPILAN ALIMLAR Kablosuz Ağ sistemi kurulumu makineteçhizat alımı Muhtelif ,80 Bina için kablosuz ağ eriģimi makine MUHTELİF BİRİMLER teçhizat alımı Muhtelif 9.194,56 Merkez YerleĢke turnike sistemi makineteçhizat alımı Muhtelif ,00 Sistem odasındaki sunucular için ram alımı Muhtelif ,00 GENEL TOPLAM ,29 6

8 c) TaĢıt Alımları 2013 yılı 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bir adet otobüs, bir adet kamyon alınması izini verilmiģ olup, alınan araçlar aģağıda gösterilmiģtir. ALINAN TAġITLARIN LĠSTESĠ ALIMIN YAPILDIĞI TUTARI ALINAN ARAÇLAR MĠKTARI BĠRĠM (KDV Dahil) T13 Kamyon 1 adet ,83 REKTÖRLÜK T11-a Otobüs 1 adet ,74 GENEL TOPLAM ,57 d) Yazılım Alımları 2013 yılında yazılım alımları için hazineden TL ödenek ayrılmıģ olup, 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/6 maddesi uyarınca TL likit karģılığı ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği TL olmuģtur. Ödeneğin TL si harcanmıģ, TL ödenek harcanmamıģtır. ALINAN YAZILIMLARIN LĠSTESĠ ALIMIN YAPILDIĞI TUTARI ALINAN MALZEMELER BÖLÜM VE BĠRĠMLER (KDV Dahil) Bor Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu için moda tasarımı programı ,00 alımı Üniversitemizin Duyuru Sistemi için BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE Yazılım Programı Alımı 8.260,00 BAġKANLIĞI Logsign Focus Lisans Bedeli 8.260,00 Microsoft Yazılım Lisansları Alımı (600 kullanıcılı) ,00 Dev Express ASP.NET Subscription Yenileme 990,02 GENEL TOPLAM ,02 e) KamulaĢtırma 2013 yılında kamulaģtırma için hazineden TL ödenek ayrılmıģ olup, 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/6 maddesi uyarınca TL likit karģılığı ödenek kaydı yapılarak yılsonu ödeneği TL olmuģtur. Ödeneğin TL si harcanmıģtır. Ġlimiz Songur Mahallesi Cullaz mevkiinde yer alan, mülkiyeti Ġl Özel Ġdaresi Müdürlüğüne ait olan 830,89 m 2 yüzölçümlü Göncü Konaklarının üniversitemiz adına kamulaģtırması yapılmıģtır. f) Büyük Onarım 2013 yılında büyük onarımlar için TL hazineden ödenek ayrılmıģ olup, 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/6 maddesi uyarınca TL likit 7

9 karģılığı ödenek kaydı ile yıl sonu ödeneği TL olarak gerçekleģmiģtir. Ödeneğin TL si harcanmıģtır. Merkez YerleĢkesi, Isı Merkezinin Garaja DönüĢtürülmesi, Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Güçlendirme ve Atölye Yapımı, Eski Eğitim Fakültesi binasının tadilatı, RMS B Doğal Gaz Ġstasyonunun kapasitesinin artırılması tadilat, onarım ve yapım iģleri gerçekleģtirilmiģtir. Harcamalara iliģkin ayrıntılar aģağıda verilmiģtir. 1. Merkez YerleĢkesi, Isı Merkezinin Garaja DönüĢtürülmesi Tadilat ve Onarım Yapım ĠĢi: tarihinde ihalesi yapılarak tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleģmesi imzalanmıģ ve tarihinde iģyeri teslimi yapılarak iģe baģlanmıģtır tarihinde geçici kabulü yapılıp hizmete açılmıģtır. Bu iģ için TL harcama yapılmıģtır. Isı Merkezinin Garaja DönüĢtürülmesi 2. Merkez YerleĢkesi, Doğalgaz Rms-B Ġstasyonunun Kapasitesinin Artırılması ĠĢi: tarihinde ihalesi yapılarak, tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleģmesi imzalanmıģtır tarihinde iģyeri teslimi yapılarak iģe baģlanmıģtır. Mevcut 1600 m 3 /saatlik doğalgaz RMS-B istasyonu sökülerek yerine m 3 /saat kapasiteli doğalgaz RMS-B istasyonu monte edilmiģ ve gerekli çevre düzenlemeleri yapılmıģtır. Bu iģ için TL harcama yapılmıģtır. 8

10 Doğalgaz RMS-B Ġstasyonunun Kapasitesinin Artırılması 3. Derbent YerleĢkesindeki Eski Eğitim Fakültesi Binasının Tadilat ve Onarım Yapım ĠĢi: tarihinde ihalesi yapılarak tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleģmesi imzalanmıģ; tarihinde iģyeri teslimi yapılarak iģe baģlanmıģtır yılı Ağustos ayında tamamlanıp hizmete açılmıģtır. Bu iģ için TL harcama yapılmıģtır. Eski Eğitim Fakültesi Binasının Tadilat ve Onarımı 9

11 4. Bor YerleĢkesindeki Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Güçlendirme ve Atölye Binasının Tadilat ve Onarım Yapım ĠĢi: tarihinde ihalesi yapılmıģ olup, tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleģmesi imzalanmıģ ve tarihinde iģyeri teslimi yapılarak iģe baģlanmıģtır. Mevcut bina betonarme mantolama metodu ile kolon ve perdeler güçlendirilmiģ, bazı döģemelerde kiriģler karbon fiber malzemesi ile sarılarak yük taģıma kapasitesi arttırılmıģtır. Mevcut binada son kat yıkılmıģ olup, bina içlerinde boya yapılıp döģeme kaplamaları silinmiģtir. Binaya dıģ cepheden mantolama yapılmıģtır. Çatısı tamamen elden geçirilip ahģap oturtma çatı yapılmıģtır. Atıl durumda olan atölye binasının betonarme karkası tamamlanıp, iç ve dıģ alanlarına duvar imal edilerek yeni mekânlar oluģturulmuģtur. Ağustos 2013 tarihinde tamamlanarak hizmete açılmıģtır. Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Atölye Binasının Tadilatı Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu Binası Tadilatı 10

12 Sayılı Kanunun, 22-d Maddesi Kapsamında Yapılan Doğrudan Temin Ġmalatları: DOĞRUDAN TEMĠN ĠMALATLARI YAPILAN Ġġ TUTARI Ġki Adet Bilgisayar Salonu elektrik tesisat bakım onarım iģi 1.222,60 Bor Meslek Yüksekokulu güvenlik kamerası yapım ve bakım onarım iģi ,24 Bor Meslek Yüksekokulu Kampüsü kamera sistemi bakım onarım iģi 8.144,36 Eski Rektörlük Spor Salonu elektrik arıza bakım ve onarım iģi 3.315,50 Derbent YerleĢkesi güvenlik kamera sistemi iģi 4.481,64 Dericilik Atölye Yer altı Arızası-BE SYO jeneratör transfer panosu arızası yapım iģi 5.758,40 Rektörlük ve Bağlı Birimlerin mekanik tesisatı arızaları yapım iģi 8.861,80 Deney Hayvanları AraĢtırma Laboratuvarı yapım iģi ,00 Yabancı Diller Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi Dekanlık Binalarında güvenlik kulübesi oda bölme yapım iģi 4.330,60 Genel Pompa bakım ve onarım iģi 4.987,27 Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlık katında kullanılmak üzere aydınlatma armatürü alım iģi 2.950,00 Uluslararası ĠliĢkiler Ofisi fotoselli ve hava perdeli otomatik kapı yapım iģi 6.431,00 Fen-Edebiyat Fakültesi kalorifer tesisatı tadilat yapım iģi 7.258,18 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının çöp konteyneri için kapalı çöp toplama yapım iģi 4.271,60 Çevre aydınlatma direği demontaj ve tamirat yapım iģi 554,60 Merkez YerleĢke yüksek gerilim ana bağlantısının yapım iģi 6.622,75 Merkez YerleĢkedeki mevcut yollara iģaret levhaları takılması ve hız düģürücü kasisler yapım iģi 5.442,16 Bor Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü nün mevcut otoparkın tadilat ve onarım yapım iģi 5.202,85 Tarihi Göncü Konağı dıģ kapı kasası ve pervaz tamiratı ile ferforjeden demir korkuluk yapım iģi 3.711,10 Rektörlük ve Bağlı Birimlerde kullanılmak üzere elektrik malzemesi alım iģi 1.967,83 Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı önü peyzaj çalıģması 4.484,00 Rektörlük ve Bağlı Birimler pompa tamiratı iģi ,33 Isıtma Sistemleri bakım ve onarım iģleri 9.832,35 Bağlı Birimlerde ve Tarihi Göncü Konağının dıģ kapı, kasa, pervaz tamiratı ve ferforjeden korkuluk yapım iģi ,04 Merkez YerleĢke, Halil-Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi elektrik bakım onarım iģi 6.754,06 GENEL TOPLAM , K Numaralı Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı Makine Teçhizat Alımı Projesi 2013 yılında hazineden TL ödenek ayrılmıģ olup, 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/6 maddesi uyarınca TL likit karģılığı ödenek yapılarak yıl sonu ödeneği TL olmuģtur. Ödeneğin tamamı harcanmıģtır. Proje 11

13 yürütücü ve yardımcılarının yurtdıģı yolluk, yevmiye ve konaklama giderleri olarak ,17 TL, yapılan ihalelerin gümrük, ardiye, ordino, forklift çalıģma bedeli ve KKDF fonu ve bunun gibi giderler için ,08 TL harcanmıģ olup aģağıda isimleri yazılı cihazların alımı gerçekleģmiģtir. MERKEZĠ LABORATUVARA ALINAN MAKĠNE TEÇHĠZAT LĠSTESĠ ALIMI YAPILAN MALZEME TUTARI Mekanik Profilometre ,00 Spektroskopik Elipsometre ,00 Silikon AltaĢ Elektron Ömrü Ölçüm Test Cihazı ,00 Serigrafi Baskı Makinası ve Ġlave Ekipmanları ,24 Kimyasal Banyo Sistemi ,56 GüneĢ Pili Test Sistemi (Cell Tester) ,00 Yüksek Saflıktaki Azot Gazı Üretim ve Depolama Sistemi ,00 GüneĢ Pili Laboratuvar Cihaz Soğutma Sistemi ,60 Tam Otomatik Gaz Kabinleri ,50 Egzoz Gazı Yakma Ünitesi ,80 Ultra Saf Su Cihazı ,00 Helyum Kaçak Dedektörü ,80 4 Nokta Ölçüm Cihazı ,78 Fotovoltaik Panel Hücre ,40 Çekerocak ,00 Snıffe Probe 8.601,02 Vakum Fırını ,00 Kurutma Fırını 5.015,00 Klimatik Kabin ,00 Kimyasal Atık Filtresi ve Filtre Yuvası ,00 GENEL TOPLAM , H03143 Numaralı ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi 2013 yılında ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi için TL ödenek ayrılmıģ olup, 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/6 maddesi uyarınca TL likit karģılığı ödenek sağlanmasıyla yıl sonu ödeneği TL olarak gerçekleģmiģtir. Ödeneğin TL si harcanmıģtır. 12

14 SEKTÖR PROJE SAHĠBĠ KURULUġ PROJENĠN: ADI NUMARASI YERĠ YATIRIM PROJE BĠLGĠLERĠ EĞĠTĠM NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ ÇEġĠTLĠ ÜNĠTELERĠN ETÜT PROJESĠ 2013H03143 NĠĞDE BAġLAMA/BĠTĠġ TARĠHĠ KARAKTERĠSTĠĞĠ Etüt Proje ve MüĢavirlik YATIRIMIN YILLAR ĠTĠBARĠYLE GELĠġĠMĠ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) YILLAR DIġ PROJE TUTARI PROGRAM ÖDENEĞĠ REVĠZE ÖDENEK HARCAMA 2012 HARCAMA DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM GERÇEKLEġME YÜZDESĠ (*) PROGRAMA GĠRĠġ YILI (*) GERÇEKLEġME YÜZDESĠ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞĠ)*100 olarak verilecektir. Üniversitemiz yerleģkeleri içerisinde halihazır harita, plana esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu, ihale ve revizyon imar planı, mimari projeler, statik betonarme projeler, makine tesisat projeleri, elektrik tesisat projeleri, zemin etüdü, teknik Ģartname, metrajlar, maliyet ve hesap raporları hazırlatılmıģtır H Numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi SEKTÖR PROJE SAHĠBĠ KURULUġ PROJENĠN: ADI NUMARASI YERĠ YATIRIM PROJE BĠLGĠLERĠ EĞĠTĠM NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ DERSLĠK VE MERKEZĠ BĠRĠMLER ĠNġAATI 1994H NĠĞDE BAġLAMA/BĠTĠġ TARĠHĠ KARAKTERĠSTĠĞĠ ĠnĢaat (7.993 m m m 2 ) YILLAR YATIRIMIN YILLAR ĠTĠBARĠYLE GELĠġĠMĠ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) DIġ PROJE TUTARI PROGRAM ÖDENEĞĠ REVĠZE ÖDENEK HARCAMA 2012 HARCAMA DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM GERÇEKLEġME YÜZDESĠ (*) PROGRAMA GĠRĠġ YILI (*) GERÇEKLEġME YÜZDESĠ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞĠ)*100 olarak verilecektir. 13

15 Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında; Kültür Merkezi ve Kongre Binası ĠnĢaatı ve Mimarlık Fakültesi 1. Etap ĠnĢaatı devam etmektedir. Mühendislik Fakültesi Ek Derslik ĠnĢaatı ise tamamlanmıģtır yılında TL ödenek ayrılmıģ olup, 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 5/3 maddesi uyarınca yatırımları hızlandırma ödeneğinden TL ödenek eklemesiyle yılsonu toplam ödeneği TL olmuģtur. Proje kapsamında yapılan iģler aģağıda gösterilmiģtir. a) Kültür Merkezi ve Kongre Binası ĠnĢaatı Kültür Merkezi ve Kongre Binası inģaatı; Anahtar Teslimi Götürü Bedel SözleĢmesinin 25. maddesi, Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesinin 47. maddesi ve 4735 Sayılı Kamu Ġhaleleri SözleĢmeleri Kanununun 20/a maddesi gereğince tarihinde fesih edilmiģtir. SözleĢmenin feshinden sonra tarihinde ihalesi yeniden yapılmıģtır. ĠĢ kapsamında, inģaatın betonarme karkas, çelik çatı makasları, çatı kaplamaları, sahne kısmındaki mekanik aksamlar tamamlanmıģtır. Cephe mantolama iģleri, mekanik aksamlı granit seramik cephe kaplama iģleri, alüminyum giydirme cephe imalatları % 75 seviyesine, camların takılması % 50 seviyesine getirilmiģtir yılı ödeneği TL olup, ödeneğin TL si harcanmıģtır. Fiziki gerçekleģmesi % 75 seviyesindedir. KÜLTÜR MERKEZĠ ve KONGRE BĠNASI ĠNġAATI 1- ĠLGĠLĠ DAĠRE Niğde Üniversitesi 2- SÖZLEġME TARAFLARI a)yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı b) Müteahhit Ünal Mandacı & BEYAZIT Mühendislik 3- SÖZLEġMENĠN KONUSU Kültür Merkezi ve Kongre Binası 4- YAKLAġIK MALĠYET ,71 TL 5- ĠHALE BEDELĠ ,00 TL 6- ĠHALE TARĠHĠ SÖZLEġME TARĠHĠ YER TESLĠM TARĠHĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı, Ġç Kontrol ve Ön Mali 9- ÖN MALĠ KONTROL TARĠHĠ Kontrol FĠĠLEN ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ ĠġĠN BĠTĠM TARĠHĠ GÜNLÜK GECĠKME CEZASI % SÜRE UZATIMI Ġġ BĠTĠM TARĠHĠ SÖZLEġME ARTIġI TOPLAM SÖZLEġME BEDELĠ TOPLAM KAPALI ALANI m FĠZĠKĠ GERÇEKLEġME % ĠNġAATIN DURUMU Devam Ediyor 14

16 b) Mimarlık Fakültesi 1. Etap ĠnĢaatı Kültür ve Kongre Binası ĠnĢaatı 2013 yılı ödeneği TL olup, ödeneğin tamamı harcanmıģtır. ĠnĢaatın kaba iģleri (betonarme karkas, dıģ ve iç bölme duvarlar, sıvalar, oturtma çatı ve kaplamaları) tamamlanmıģtır. Elektrik ve makine tesisat imalatlarının altyapıları ve bina mantolama imalatları tamamlanmıģtır. Mekanik askılı andezit dıģ cephe kaplamaları % 75 seviyesine getirilmiģtir. Fiziki gerçekleģmesi % 75 seviyesindedir. 15

17 Mimarlık Fakültesi ĠnĢaatı MĠMARLIK FAKÜLTESĠ 1. ETAP ve MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ EK DERSLĠK ĠNġAATI 1- ĠLGĠLĠ DAĠRE Niğde Üniversitesi Niğde Üniversitesi 2- SÖZLEġME TARAFLARI 3- SÖZLEġMENĠN KONUSU a) Mimarlık Fakültesi 1.Etap ĠnĢaatı b) Müteahhit Uma Hafriyat Nakliyat Mimarlık Fakültesi 1.Etap ĠnĢaatı a) Mühendislik Fakültesi Ek Derslik ĠnĢaatı b) Güner Mandacı ĠnĢaat Mühendislik Mühendislik Fakültesi Ek Derslik ĠnĢaatı 4- YAKLAġIK MALĠYET ,00 TL ,00 TL 5- ĠHALE BEDELĠ ,00 TL ,00 TL 6- ĠHALE TARĠHĠ MUKAVELE TARĠHĠ YER TESLĠM TARĠHĠ ÖN MALĠ KONTROL TARĠHĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Ġç Kontrol ve Ön Mali Kontrol FĠĠLEN ĠġE BAġLAMA TAR ĠġĠN BĠTĠM TARĠHĠ GÜNLÜK GECĠKME CEZASI % 0.06 (4.103,40) %0,06 (1.926,00) 13- SÜRE UZATIMI Ġġ BĠTĠM TARĠHĠ SÖZLEġME ARTIġI SÖZLEġME BEDELĠ ,00 TL ,00 TL 16- TOPLAM KAPALI ALANI m m FĠZĠKĠ GERÇEKLEġME %75 % ĠNġAATIN DURUMU Devam ediyor Tamamlandı 16

18 c) Mühendislik Fakültesi Ek Derslik ĠnĢaatı 2013 yılı ödeneği TL iken 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 5/3 maddesi uyarınca yatırımları hızlandırma ödeneğinden TL ödenek eklemesiyle yılsonu ödenek toplamı TL olarak gerçekleģmiģtir. Ödeneğin TL si harcanmıģ olup, TL si harcanamamıģtır. SözleĢmesine göre bitim tarihi Nisan 2014 olmasına rağmen, 2013 Aralık ayında inģaat tamamlanarak geçici kabulü yapılmıģtır. Mühendislik Fakültesi Ek Derslik ĠnĢaatı 17

19 H Numaralı Kampüs Alt Yapı Projesi SEKTÖR PROJE SAHĠBĠ KURULUġ PROJENĠN: ADI YATIRIM PROJE BĠLGĠLERĠ EĞĠTĠM NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ KAMPÜS ALTYAPI 3. KISIM ĠNġAATI NUMARASI 1994H YERĠ NĠĞDE BAġLAMA/BĠTĠġ TARĠHĠ KARAKTERĠSTĠĞĠ YOL-SU-ELEKTRĠK-KANALĠZASYON-ÇEVRE, YAPAY GÖLET ve ARITMA YATIRIMIN YILLAR ĠTĠBARĠYLE GELĠġĠMĠ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) YILLAR PROGRAMA GĠRĠġ YILI DIġ PROJE TUTARI REVĠZE ÖDENEK HARCAMA 2012 HARCAMA DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM GERÇEKLEġME YÜZDESĠ (*) (*) GERÇEKLEġME YÜZDESĠ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞĠ)*100 olarak verilecektir. Kampüs Altyapı Tesisleri 3. Kısım iģleri (kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu drenaj, sulama suyu Ģebekeleri, yollar, çevre aydınlatma, çevre düzenleme, yapay gölet, doğal arıtma, vb.) yapılması iģine, 2013 yılı için ayrılan ödenek TL olup, ödenek harcanmamıģtır. Altyapı 3. Kısım ĠnĢaatının sözleģmesine göre iģ bitim tarihi olmasına rağmen 2012 yılı içerisinde inģaat kapsamındaki tesisler tamamlanarak hizmete açılmıģtır tarihinde Altyapı 4. Kısım ĠnĢaatı Yapım ĠĢi ihalesi yapılmıģtır. KAMPUS ALTYAPI 3. KISIM ĠNġAATI 1- ĠLGĠLĠ DAĠRE Niğde Üniversitesi a) Niğde Üniversitesi Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı 2- SÖZLEġME TARAFLARI b) Müteahhit ER-YA ĠnĢaat Turizm ve Ticaret A.ġ.-Haluk Erdem ĠĢ Ortaklığı 3- SÖZLEġMENĠN KONUSU Niğde Kampus Altyapı 3. Kısım ĠnĢaatı 4- YAKLAġIK MALĠYET ,31 TL 5- ĠHALE BEDELĠ ,00 TL 6- ĠHALE TARĠHĠ MUKAVELE TARĠHĠ YER TESLĠM TARĠHĠ FĠĠLEN ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ ĠġĠN BĠTĠM TARĠHĠ GÜNLÜK GECĠKME CEZASI % 0, SÖZLEġME ARTIġI % 9,875 ( ,07 TL) 13- TOPLAM SÖZLEġME BEDELĠ ,07 TL 14- TOPLAM KAMPÜS ALANI m FĠZĠKĠ GERÇEKLEġME % ĠNġAATIN DURUMU Tamamlandı 18

20 H Numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi SEKTÖR PROJE SAHĠBĠ KURULUġ PROJENĠN: ADI NUMARASI YERĠ YATIRIM PROJE BĠLGĠLERĠ SPOR NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ MERKEZ, BOR VE BESYO AÇIK SPOR TESĠSLERĠ ĠNġAATI 2001H BAġLAMA/BĠTĠġ TARĠHĠ NĠĞDE Merkez, Bor ve BESYO YerleĢkesi KARAKTERĠSTĠĞĠ ĠNġAAT (Açık Spor Tesisleri) YATIRIMIN YILLAR ĠTĠBARĠYLE GELĠġĠMĠ (Cari Fiyatlarla, Bin TL) YILLAR PROGRAMA GĠRĠġ YILI PROJE TUTARI PROGRAM ÖDENEĞĠ REVĠZE ÖDENEK HARCAMA DIġ 2012 HARCAMA DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM DIġ TOPLAM GERÇEKLEġME YÜZDESĠ (*) (*) GERÇEKLEġME YÜZDESĠ = (HARCAMA / PROGRAM ÖDENEĞĠ)*100 olarak verilecektir yılı ödeneği TL olup, ödeneğin TL si harcanmıģ, TL si ise harcanamamıģtır. Merkez yerleģkedeki iki adet futbol sahası ve sosyal tesis tamamlanarak hizmete açılmıģtır. Mevcut futbol sahasının türbin ve saha modernizasyonu tamamlanmıģtır. Bor yerleģkesinde futbol sahası ve sosyal tesis tamamlanarak hizmete açılmıģtır. BESYO yerleģkesinde ise halı saha, atletizm pisti ve sentetik çim kaplı futbol sahası tamamlanmıģtır. Sentetik çim için FĠFA Star 2 belgesi, atletizm pisti için Uluslararası Atletizm Federasyonundan CLASS 2 belgesi alınmıģ olup, geçici kabulü yapılmıģtır. AÇIK SPOR TESĠSLERĠ ĠNġAATI 1- ĠLGĠLĠ DAĠRE Niğde Üniversitesi 2- SÖZLEġME TARAFLARI a) Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı b) Müteahhit Haluk ERDEM 3- SÖZLEġMENĠN KONUSU Niğde / Merkez Bor ve BESYO YerleĢkeleri Açık Spor Tesisleri Yapımı 4- YAKLAġIK MALĠYET ,82 TL 5- ĠHALE BEDELĠ ,00 TL 6- ĠHALE TARĠHĠ MUKAVELE TARĠHĠ YER TESLĠM TARĠHĠ FĠĠLEN ĠġE BAġLAMA TARĠHĠ ĠġĠN BĠTĠM TARĠHĠ GÜNLÜK GECĠKME CEZASI % 0, SÜRE UZATIMI Ġġ BĠTĠM TARĠHĠ SÖZLEġME ARTIġI % 9,82 ( ,40 TL) 15- TOPLAM SÖZLEġME BEDELĠ ,40 TL 16- TOPLAM KAPALI ALANI FĠZĠKĠ GERÇEKLEġME 100% 18- ĠNġAATIN DURUMU Tamamlandı 19

21 Açık Spor Tesisleri ĠnĢaatı 3. SORUNLAR ve ÇÖZÜME YÖNELĠK ÖNERĠLER Fiziki yapısını tamamlayamamıģ olan üniversitelerin yatırım bütçe tekliflerini hazırlarken yapmıģ oldukları hesaplamalar dikkate alınarak taleplerinin mümkün olduğunca karģılanması, Ödeneklerin tamamının ilk altı aylık dönemde serbest bırakılarak, uygulamada karģılaģılan sorunların ortadan kaldırılabilmesi, 20

22 Kurumlardan kaynaklanan hataların minimize edilebilmesi için hizmet içi eğitimlerin zorunlu hale getirilmesi, Yatırım Programında öngörülen ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı hazırlanırken kurumların ihtiyacına göre hazırladıkları tekliflerin dikkate alınması, Yapılan büyük onarım çalıģmalarında Anahtar Teslimi Götürü Bedel sözleģmelerle yaģanan sıkıntıları azaltabilmek için büyük onarım ihalelerinde Teklif Birim Fiyat SözleĢmesinin hayata geçirilmesi için yasal düzenleme yapılması, Yayın alımları kapsamında ihale yöntemiyle satın alımlarında her kitabın ayrı ayrı özelliği olması sebebiyle EKAP a tek tek giriģ yapılması yerine yeni bir yöntem getirilmesi, Yurt dıģı kaynaklı elektronik yayın veri tabanları fatura ödemelerinin döviz üzerinden yapılması yıl içerisinde dövizdeki dalgalanmalar nedeniyle sorun olmaması için yeni düzenlemeler yapılması gereklidir. 21

23 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU 2013 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (BĠN TL), DÖNEM: 4 KuruluĢ Adı NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ Sektör Adı Eğitim Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) BitiĢ Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Toplam (9) 2012 Kümülatif Harcama (10) Ödenek Toplam (13) + / - (14) Harcama Toplam (18) H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ÖZEL BÜTÇE 2013 Niğde H Derslik ve Merkezi Birimler ÖZEL BÜTÇE 2014 Niğde H Kampüs Altyapısı ÖZEL BÜTÇE 2014 Niğde H ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi ÖZEL BÜTÇE 2013 Niğde H Muhtelif ĠĢler ÖZEL BÜTÇE 2013 Niğde TOPLAM Sektör Adı Diğer Kamu Hizmetleri Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) BitiĢ Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut. Toplam(9) 2012 Kümülatif Harcama (10) Ödenek Toplam (13) + / - (14) Harcama Toplam (18) K Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı ÖZEL BÜTÇE 2013 Niğde TOPLAM

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 28.07.2014 İçindekiler Üst Yönetici Sunuşu... 2 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 3 A.1. MİSYON... 3 A.2. VİZYON... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2013 SUNUŞ Eğitimde yüksek kaliteyi hedefleyen Üniversitemizde, tüm çalışmalarımızı öğrencilerimizi merkez

Detaylı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı

Cemal AKIN Belediye BaĢkanı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi gereğince Belediye BaĢkanlarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Adres: Halise Hatun Mahallesi Anabacı Caddesi No: 11 22200 Uzunköprü / EDĠRNE Tel: 0 284 513 1108 Faks: 0 284 513 10 14 www.uzunkopru.bel.tr ozelkalem@uzunkopru.bel.tr

Detaylı

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU

KEġAN BELEDĠYESĠ 2011 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- Ġnsan Kaynakları 5- Sunulan

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz - 2014 Üniversitemizde, 2013-2017 Stratejik Planında da belirtilen amaç ve hedeflerimize ulaşmak için geçmişte olduğu

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 HAZIRLAYAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Mart 2010 - YALOVA 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME V İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1. Yönetici Özeti 2 2. Genel Değerlendirme..

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU BOLU, Nisan 2011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU BOLU, Nisan 2011 Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2010 Yılı Faaliyet

Detaylı

CBÜ 2015 Yılı Performans Programı

CBÜ 2015 Yılı Performans Programı SUNUŞ Celal Bayar Üniversitesi, 1992 yılında, ülkemizin kadim şehirlerinden biri olan Manisa'da kurulmuştur. 10 fakülte, 5 yüksekokul, 3 enstitü, 15 meslek yüksekokulu, 23 araştırma ve uygulama merkezi

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum...

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum... ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3 2. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ...

Detaylı

F131-1 FAALİYET RAPORU

F131-1 FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/22 PROJE ADI PROJE KODU KONU ve TARİH TERRACE FULYA TOPLU YAPI YÖNETİMİ 01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012 DÖNEMİ 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, ġiģli Ġlçesi, TeĢvikiye Mahallesi Hakkı Yeten Caddesi No:14 ġiģli

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli

Detaylı

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI. ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI DENETĠM RAPORU

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI. ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI DENETĠM RAPORU ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk RAPORU BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU K E ġ A N B E L E DĠ Y E S Ġ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 1.GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon MĠSYONUMUZ KeĢan ımızın hayat standardını yükseltmek yolunda kentsel politikalar geliģtirmek, kaliteli hizmet

Detaylı

2013 Yılı. Çalışma Programı. ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi

2013 Yılı. Çalışma Programı. ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi 2013 Yılı Çalışma Programı 1.1. Elektrik Yatırımı YATIRIMLAR Elektrik dağıtım şebekesinde, oluşabilecek ihtiyaçların karşılanması için yedek malzemelerin hazırda bulundurulmasına ihtiyaç vardır. Bu malzemelerden;

Detaylı

2015 Yılı Bütçe Bilgileri ve 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu

2015 Yılı Bütçe Bilgileri ve 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 Yılı Bütçe Bilgileri ve 01 Ocak 30 Eylül Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu Sadi KIZIK Strateji Geliştirme Başkan V. 20 Ekim Strateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK YILI

Detaylı

Doğa nın Kalbinde Büyük Üniversite

Doğa nın Kalbinde Büyük Üniversite Doğa nın Kalbinde Büyük Üniversite SUNUŞ Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde 2004 yılında göreve başladım. O yıllarda Mühendislik Mimarlık Fakültesi nin kuruluşunda ve fakültenin Gıda Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1

Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI... 1 - i - Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve Ġzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı.. x BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 1 2012 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMĠK AMAÇ VE POLĠTĠKALARI...

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Performans Programı OCAK-2013 Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 i ii MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 20 YILLIK GELĠġĠM PLANI-TEMEL YAKLAġIM- Üniversitemizin, Diyarbakır-Kulp yolu üzerindeki kampus arazisi; yaklaģık

Detaylı