ÜÇ FAZ TRANSFORMATÖRLERİN HARMONİK MODELLEMESİ HARMONIC MODELLING OF THREE PHASE TRANSFORMERS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜÇ FAZ TRANSFORMATÖRLERİN HARMONİK MODELLEMESİ HARMONIC MODELLING OF THREE PHASE TRANSFORMERS"

Transkript

1 5 Uurrı İer Teknoojer emozyumu (IAT 9, Myı 29, Krük, Türkye ÜÇ FAZ TRAFORMATÖRLERİ HARMOİK MODELLEMEİ HARMOIC MODELLIG OF THREE HAE TRAFORMER Mehmet Ze Mern Ünverte, Mern, Türkye, E-ot: Özet Güç temernn hrmonk nznde ütün eemnr hrmonk frekn ögende götermedr Bu drde, doğru omyn eemnrın, ktnm eşdeğer zmn öge çrımrı kunırk hrmonk frekn ögende drek ork nı götereeğ ntımıştır Yöntem güç trforın uygunrk neenmştr Doğru omyn eemnrın drek hrmonk frekn ögende göterme çn gene r yöntem tnımnmış ve trnformtör modeeme metodun uygunmıştır Anhtr kemeer: Üç Fz Trnformtör, Hrmonker Atrt Hrmon henomen n three he trnformer re qute mortnt It eue under ertn ondton, the extng urrent hrmon my ue ndvertent oerton of the rotetve equment nd my o ue nterfe wth ommunton rut The tudy to du the hrmon n three he trnformer For the hrmon ny of ower ytem, t eent to hve omenent rereented n the hrmon frequeny domn Th tudy how how nonner eement n e drety rereented n the hrmon domn y ung onvouton equvent to tme domn mutton The roedure then eed to ower trnformer Keyword: Three-he Trnformer, Hrmon 1 Grş Hrmonker çeşt eeere orty çıkr Bunrın şınd doğru omyn mnyetk ve eektrk devreer ger Bunr jenertör, trnformtör ve on g demr nüve uunn mnyetk devreerdr Doğru omyn devre, jenertörün mnyetk devre e jenrtörün ürettğ germn nü şeknde omı neden e hrmonk our [1] Eğer doğru omyn devre trnformtöre t e, unun ekonder trfın ğnn kunıı germ de hrmonk our Kunıının mnyetk y d eektrk devre doğru, fkt u kunııyı eeyen germ nü değ e, kunıının çektğ kım d hrmonk our Hrmonk, y kynk trfındk hrmonk germ etknden, y d eemnın doğru omyn r devreye h omındn doyı meydn ger [1,2] Akım ve germ hrmonker re ve er rezonn ouşumu eeye hrmonkern rtmın, eektrk üretm, etm ve tüketmnde vermn zmın, eektrk teernde yıtımı zyıfttığı çn te eemnrının ömürernn zmın, eektrk eemnrınd rızr meydn gemene ee our [3] Güç fktörünü düzetmek mı e yereştren kteer, er vey re rezonn oyrı doyııy yükek kımr mruz krk zrr görer Hrmonk kımrı eeye, mknr ve trnformtörer ıınır Ayrı genertörern mortmn rgırı, r vey k fzı kı devreerde meydn geen hrmonker ztk ve ortdn kdırk şekde etk ederken kender de çok ıınır ve jenertörerde ve kyır meydn gemene yo çr Hrmonk kımrı çeşt devre emednrı üzernde ve germ düşümerne neden our Hrmonk kımrının freknrı, norm şeeke freknı 5 Hz n ktrın eşt oduğundn, u kımr krşıınd genertör, trnformtör ve ht rektnrı üzernde meydn geen germ düşümer de hrmonk freknrı e orntıı ork rtr ve onuç ork germn dg şek ozuur nü şekndek germ eğrne ekenen germ hrmonkernn meydn getrdğ ğne uu şeknde vr çok kı üre n germ yükemeer, mee germ rezonnı g herde, mkn ve trnformtör rgırının zoyonu ve kondntörern d-eektrk mdde çn üyük r tehke teşk eder ve htt zoyond denmeye yo çrer [2,3] Trnformtörerde hrmonk germer hterz ve grd kımrını rtırrk kyırı üyütür ve yıtımı zorr Hrmonk kımrı kır kyırını d rtırır Bu durum, özeke çevr trnformtörerde önem kznır Zr, hrmonker üzmek çn kunın ftreer terntf kım trfın ğnır, doyııy hrmonk üreteçer ork ku eden doğrutuu devreern ürettğ hrmonker, ftreye grmeden öne çevr trnformtörün üzernden kr Bu eee, trnformtörün güü rtırımıdır Bu e, trnformtörün myetn rtırır Ayrı u çevr trnformtör tnkı üzernde ıınmış noktr meydn getrr [4,5] Dh öne konu e g, 1996 d Eeuh, reüktn kunrk üç fz trnformtörern modeeme üzerne ve 1997 de X Chen, endüktn mtrnn tern drek kunrk üç fz çok kı trnformtör mode üzerne ytığı çışmr uunmktdır 2 Hrmonk Ktnm (Konvoyon Doğru omyn eemnrın drek hrmonk modeeme, zmn öge çrımının frekn öge eşdeğer on ve ktnm dı veren u temee dyndırımıştır Çrımrın zmn ögende oduğu frekn ögende omdığı görümüştür x ve y k eryodk zmn öge değşken, x ve y e krşıık geen hrmonk öge vektörer oun Böyee; h jhwt x x h e (1 IAT 9, Krük Ünverte, Krük, Türkye

2 Ze, M k y jkwt y e (2 k ve x [ x ] T [ ] T h x 2, x 1, x, x1, x2, (3 [ y ] T [ y, y, y, y, y ] T y k fde çrıdığınd, (4 eştker e doğru he getrr Burd, demr nüvenn reüktn rtımını fde eder ve hv reüktnıy krşıştığınd dh küçük oduğu görümüştür Eştk 12 dek ütün ktnm şemer, hrmonk frekn ögendedr 3 Trnformtör Modeeme jwt z xy z e (5 [ z ] T [ z, z, z, z, z ] T z xy (6 Eğer eştk 1 e 2 y eştk 5 de yerne koyu ve ktyırıy krşıştırdığımızd, şğıdk fde uunur Bütün hk1 Şek 1 /Υ ktf yükü trnformtör z x y 1 k k (7 vey h z x h y (8 1 h Böyee çık ork çrım zxy, z nn ütün z 1 eemnrı çn eştk 8 ktnm değerern (konvoüyonrı göterr Aynı zmnd, eştk 1 ve eştk 3 den, T [ jhwx ] dg( jhw x x (9 h ede edr Böyee zmn ögendek dfernye, krşıık geen hrmonk frekn öge dg (jhw dgon mtrn r ön çrımıdır onuçt, onom çmnde yzımış zmn ögende dfernye eştk, hrmonk öge ktnm teorem uygunrk ede edmştr Doğru omyn mıkntım krktertker ee ındığınd, 3 F 1 Φ 3 Φ (1 mnyetk kı Φ, mnyetk motor kuvvet F e göterre, hrmonk frekn ögende eştk 1, F 1Φ 3Φ 3 (11 our Φ 3 (ΦΦΦ şem ırı ktnmrı fde eder Böyee, F vektörü hrmonk ögende drek ork henır Eğer ürek h çışmd Φ hrmonk çerğ küçük e, eştk 11 Φ, F, W e nn nü çm hn F F F (12 F (13 3 1Φ 3Φ Şek 2 Tek fzı trnformtör Şek 2 de göteren tek fzı trnformtörün mnyetk yıı neendğnde şğıdk eştker ede edr (15 F (16 F (17 F β (18 (19 (2 v r (21 v r (22 dır Bu eştkerde, kçk kı rtımını, F mnyetk motor kuvvetn, β kçk yo reüktnını fde eder β>> (23 Φ ( Eştkk 21 ve 22 mtre çmde şğıdk g yzıır

3 Ze, M β β (24 β β Eştk 11 ve eştk 12 den, ( v r 1 (25 1 ( v r (26 ede edmştr Eştk 25 ve eştk 26, eştk 24 de yerne koyu düzenedğmzde şğıdk eştk ede edr G norton dmtn mtrn fde eder Boyutu ütün rmer ve ekonder hrmonk eemnrı çeren v ve ye krşıık ger Eğer şek 2 de üç det tek fz trfo ünteer, şek 1 de göterdğ g fde edre, eştk 34 e trnformtörün tm hrmonk moden ede edr tem çıkışı çn norton eşdeğer, şğıdk g ede edmştr G v (34 v ve henır Tek ünte çnde gerye gddğnde ve eştk 25 ve eştk 26 dn ve dğer değşkenerde eştk den ede edr İkn r örnek ork, şek 3 dek üç kı trnformtör göz önüne ındığınd, rmer (,, yıdız, ekonder (,, üçgen ğıdır G v (27 eştk 27 genşetdğnde, G ( v (28 vey v G v (29 dr Eştk 29, trnformtör modenn norton eşdeğerne krşıık ger Hrmonk frekn ögendek eştk 29 dn, eştk 33 de veren fde ede edr G v (3 β r( β G β ( β r G v (31 (32 v β r( β β ( β r β r r ( β β r ( β r (33 Şek 3 Yıdız-üçgen ğı üç fz trnformtör rmer ve ekonder rgır rındk kçk kır Φ 1, Φ 1, Φ 1, ıfır ırı kçk kı e Φ e göterr Çt kır Φ ve Φ dr Akır çn ürekk denkemer, (35 dır Mnyetk motor kuvvet e, F F (,,, F, F β (,,, F β (36 ve şek 3 de tı mnyetk yo çn krşıık geen mer rımrı, F F (37 dır rgı germer e,

4 Ze, M r r r r r r dır ötür çn şğıdk fde ede edmştr (38 (39 Yukrıd veren 25 det eştktek değşken yıı 31 dr Bunrın dokuz tne kı, dokuz tne mnyetk motor kuvvet, tı tne kım ve yed tne germ eştğdr Eğer u eştkerden kırı, mnyetk motor kuvvetern ve v çıkrıdığınd, on k det v ve değşkennde tı tne eştk kır Bunr eştk 27 çmnde tekrr düzenenmştr Doğru omyn eemnr, trnformtörerdek g hrmonk frekn ögende ve türeteen norton eşdeğerernde doğru he getrmştr orton eşdeğer e ütün hrmonker tek dımd henmıştır Doğruştırrk ede eden norton eşdeğer, hrmonk frekn öge temdek yneey çözümün temen ouşturmuştur 4 Deneye Çışm Şek 4 Deneye Çışm Lortur deneyer gene ork k kıımdn ouşmuştur Brn kıım hterz eğrn ve uyrm kımının nüzod omyn dg şekn nz ederek, tek fz trnformtör nüvenn doğru omdığı tnmıştır İkn kıım e, trnformtör kımı ve krşııkı kı dg şeker üzernde frkı üç fz trnformtör ğntırının etker neenmştr Brn kıımd, nüzod dg şekernn fourer erer e tnımnmış, hrmonk eşener ınıfndırımış ve frkı trnformtör ğntırınd ede eden fz germ ve kım dg şeker ede edmştr Deneye on kn kıımd e, kım ve germ dg şeker ve hrmonk çerker götermştr Oko kunırk frkı kımr ve germ dg şeker kydedmştr Hrmonk nzör kunrk her r dg şeknn hrmonk çerğ nz edmştr ıfır ırı hrmonk eşenern uunu uunmdığı rştırımıştır Deney düzeneğ, 3 fz 4 etken eeme, 12 V/6 V - 6 VA k üç fz kuk t trnformtör, kım rorı, kmerı oko ekmnı ve verer şemek deomk ve dg şekern yenden ouşturmk çn gyrı r hrmonk nzör eemnrındn ouşmuştur Germ ve uyrm kımrının hrmonk genğn eremek çn, hrmonk nzör ve gyr kunımıştır Hrmonk modeeme e ede eden değerer e öçüen değerern ynı oduğu görümüştür 5 onuç Akım ve germ hrmonkern etker, re ve er rezonn doyııy hrmonk evyeernn yükeme, eektrk üretm, etm ve tüketmnde vermn zmı, eektrk teernde yıtımı zyıfttığı çn te eemnrının ömürernn zmı, teerde rızr meydn getrmedr Eektrk teernde güç fktörünü düzetmek mı e yereştren kteer, er yd re rezonn oyrı eeye yükek kımr mruz krk zrr görür re rezonn durumund, rezonn freknınd hrmonk üreten kynk yükek değerde r emedn krşışıır re rezonn değşk şekerde meydn ger İk k geen şek, r ktenn hrmonk üreten kynk ynı ry ğnmı e orty çıkr Bu, hrmonk kynğı e kte rınd r re rezonn meydn getrr er rezonn etk, yüke re ork ğnn ktenn emednı yükek freknrd çok düşeeğnden doyı, omk yük göz önüne ınmyr Trnformtörün ef e güç fktörünü düzetmek mı e yereştren kte rınd er rezonn meydn geer er rezonn devrende yükek değerde kte kımrı, fkt düşük hrmonk germer gözenr Güç trformtörernde e üçü hrmonker, üçgen rgı çnde doşır Eğer trnformtör trımınd u etk düşünümemş e, u etk önemenme ve tedr ınmıdır Eğer trnformtör metrk r yüke yükenre, yük kımının doğru kım eşen çerme durumund trnformtörün mnyetk devre doymy gdeek ve uyrm kımının tüm hrmonk eşen evyeer rtktır Şeeke ve kte rınd meydn geen er ve re rezonn yüzünden ouşn şırı germ ve yükek kım hrmonker kteer ııtır ve htt thr eder Güç temernn hrmonk nznde, ütün eemnr hrmonk frekn ögende götermedr Bu çışmd, doğru omyn eemnr ktnm (konvoüyon eşdeğer zmn öge çrımrı kunırk, hrmonk ögende drek ork nı götereeğ ntımıştır temde rçok hrmonk üreten eemnrdn doyı, güç tem hrmonk nzer önem he gemştr Bütün tem eemnrının hrmonk frekn ögende modeer omıdır Doğru omyn eemnrın drek hrmonk ögende götermek çn, gene r yöntem tnımnmış ve trnformtör modeeme metodun uygunmıştır

5 Ze, M Kynkr [1] Domme, HW, Yn, A, ve We,, Hrmon from Trnformer turton, IEEE Trn on ower ytem, vo WRD-1, , 1986 [2] Won, Xu, Muthe Hrmon Lod Fow rogrm (MHLF Referene Mnu, 1991 [3] Keyhn, A, onner Modeng of Mgnet turton, Eetr ower yt Re,15-24, 1988 [4] E, LK, Coun, ME, Dtruton Trnformer Extton Hrmon ower ytem Reerh, Vo 17, 13-19, 1989 [5] Ln, C E, Cheng, C L, Hung, C L ve Yeh, J C, A me Mode for Trnformer Inruh Eetr Cuton nd Hrmon Any, Eetr ower ytem Reerh, Vo 24, o 2, , 1992 [6] Anderon, O, Lrge Trnformer for ower Eetron Lod, IEEE trnton on ower devery, Vo 12, o4, , 1997 [7] Jun W D, Gutvo V, Lu A M, A ere Atve ower fter Bed on nuod Current-Controed Votge-oure Inverter, IEEE Trnton On Indutr Eetron, Vo:44, o:5, , 1997 [8] Memer, Ch-Ju Wu, Deveong Hrmon Eduton Fty n ower ytem mutor for ower Engneerng Eduton, IEEE Trnton On ower ytem, Vo:12, o:1, 22-29, 1997 [9] Mezrk, Wdyw, Hrmon Current Reduton n Three-he Brdge-Retfer Crut Ung Controed Current İnjeton, IEEE Trnton on İndutr eetron, Vo:44, o:5, , 1999 [1] tennd, T, Modeng of Mgnetzng nd Core-Lo Current n nge he Trnformer wth Votge Hrmon for ue n ower Fow, IEEE Trnton On ower Devery, Vo:12, o:2, , 1999

SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI

SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI SAYISAL YÖNTEMLER DERS NOTLARI Yrd Doç Dr Hüse Bıroğu İSTANBUL 6 İÇİNDEKİLER SAYFA -GİRİŞ SAYISAL HESAPLAMALARDA HATA ANALİZİ HATA TANIMI SAYISAL YÖNTEMLERİN SINIFLANDIRILMASI 5 DENKLEMLERİN KÖKLERİNİN

Detaylı

DİZİLER... 213. Dizilerde İşlemler... 213. Dizilerin Eşitliği... 214. Monoton Diziler... 215. Alt Dizi... 216. Konu Testleri (1 6)...

DİZİLER... 213. Dizilerde İşlemler... 213. Dizilerin Eşitliği... 214. Monoton Diziler... 215. Alt Dizi... 216. Konu Testleri (1 6)... ÜNİTE GERÇEK TOPLAM SAYI ÇARPIM DİZİLERİ ARİTMETİK SEMBOLÜ DİZİ Böüm Dizier GERÇEK SAYI DİZİLERİ ARİTMETİK DİZİ GEOMETRİK DİZİ SERİLER DİZİLER..................................................................

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

KENDĐNDEN AYARLAMALI PID KONTROL VE DENEYSEL UYGULAMALARI

KENDĐNDEN AYARLAMALI PID KONTROL VE DENEYSEL UYGULAMALARI KENDĐNDEN AYARLAMALI PID KONROL VE DENEYSEL UYGULAMALARI Slh Serhn YURDAKUL slhserhn@gml.com Đlys EKER lys@cu.edu.tr Çukurov Ünverstes Elektrk Elektronk Mühendslğ Bölümü Blclı, Adn ÖZE Ornsl-Đntegrl-ürevsel

Detaylı

Otomatik Kontrol I. P(oransal)I(integral)D(türevsel) kontrol. Dr. Vasfi Emre Ömürlü

Otomatik Kontrol I. P(oransal)I(integral)D(türevsel) kontrol. Dr. Vasfi Emre Ömürlü Oomk onrol I PornlInegrlDürevel konrol Dr Vf Emre Ömürlü PID konrol memğ Doğru kım mooru üzernde uygulm By Vf Emre Ömürlü, PhD, 005 PID konrol ullnım kolylığı dolyııyl endürde çoğunlukl kullnılmkdır Ornl

Detaylı

BÜYÜK BALKANLAR. Pegasus hava yolları ile. 7 gece 8 gün

BÜYÜK BALKANLAR. Pegasus hava yolları ile. 7 gece 8 gün BÜYÜK BALKANLAR Pegsus hv yollrı ile 14/21 Eylül 2013 7 gece 8 gün MAKEDONYA-ARNAVUTLUK-KARADAĞ-HIRVATİSTANBOSNA-SIRBİSTAN Üsküp- Ohrid -Tirn-İşkodr-Budv-Dubrovnik Mostr -Srybosn-Belgrd-Üsküp Neden Gitmeli?

Detaylı

penguesan yı 5 c /Mayı e s 2006 penguen yaşam biçimi dergisi

penguesan yı 5 c /Mayı e s 2006 penguen yaşam biçimi dergisi pngunc Syı 5 /Myıs 2006 pngun yşm biçimi drgisi pngunc İçindkir LKD'dn 4 Yzıım Lisns V Tif Hk Dniz Akkuş 6 Ndn GPL? İzm Gözükş 8 Crtiv Commons Emr Bymıoğu 11 Bog - Açık Kynk Kodu Bog Yzıım Ard Çtin 16

Detaylı

Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti

Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti Gzetemiz; Andolu Yksý Gzeteciler erneði Üdir Hftlýk Bölge Gzeteniz 07 MAYIS 2013 YIL: 10 SAYI: 289 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmed.com gercekmed@gercekmed.com eskin: çk pýl mücdelede herkese

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL Mayıs 2012 Bu rapor çalışması, Danimarka

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k u kit n her hkk skl d r ve kstrem Y nc l k ittir. Kit it metin ve sorulr, knk gösterilerek de ols kulln lmz. Kit n hz rln fl öntemi tklit edilemez. ISN: 978 0 9 8 9 steme dresi kstrem Yıncılık Tlf: (0)

Detaylı

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi

Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi DERLEME Ses Terapisi Olarak Biyolojik Geribildirim Yöntemi a a Prof.Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Hastalıkları AD,

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82

Kullanım Kılavuzu. Nakış Makinesi. Product Code (Ürün Kodu): 882-D82 Kullnım Kılvuzu Nkış Mkinesi Produt Code (Ürün Kodu): 882-D82 Mkineyi kullnmdn öne u elgeyi mutlk okuyun. Dh sonr referns olmsı çısındn u elgeyi sklmnızı öneririz. TİCARİ MARKALAR IMPORTANT: READ BEFORE

Detaylı

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131. Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Y.008, C.3, S. s.-3. BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARINDA FON YAPILARININ KARMA DENEMELER YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ EXAMINING THE STRUCTURE OF FUNDS BY MIXTURE

Detaylı

İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI

İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 00 CİLT 4 SAYI 3 (9-3) İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİNDE GERT ŞEBEKELERİNİN KULLANIMI Dr.Hv.Müh.Y. S.Krm AYTULUN* Hv Hrp Okulu Dknlığı Yşilyurt / İSTANBUL k.ytulun@hho.du.tr

Detaylı

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri

Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Kendi Yazdıkları Işığında Amerikan Misyonerlerin Harput taki Faaliyetleri Prof.Dr. Orhan KILIÇ a a Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, ELAZIĞ Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2

M igue lde Icaz a Röportajı[S.80] Yıl: 1 Sayı: 2 Lnux K u nc D rn ğ 2 O yun K öş s Lnux O yun Dünys dh k yf S s v M üz k Ak us tk d g, nck duyu duğund s s o d ndr r. Açk K ynk dünys ndn h b r r... Açk Anh tr K rptogrf n dr? SnÖ z Ağ, K rpto oj v PK IT

Detaylı

Açık k aynak dünyas ından

Açık k aynak dünyas ından Lnux K u anıcı Açık k aynak dünyas ından h ab r r O p no ffc.org proj s 4 yaşında Lnux ç k rd ğnn günc güv n k öz k r Y r ştrm ça ışm a arı Pos tgr SQL 8.0 dah a da güç ü N d n D ban? Lnus Torva ds h ak

Detaylı

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİ 3.1 Doğru Akım Mkinelerinin Ypısı Doğru kım mkineleri ypısl çıdn diğer elektrik mkineleri krşılştırıldığınd dh bsit bir görüntü sergilemektedir. Mkinede durn kısımdn oluşn ve sttor

Detaylı

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu OĞRU ÇILR Temel Kvrmlr ve oğrud çılr Nokt: Nokt geometrinin en temel terimidir. ni, boyu vey yüksekliği yoktur. İnce uçlu bir klemin kğıt üzerinde bırktığı iz olrk düşünebilirsiniz. oğru: üz, klınlığı

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı