MATEMATİK. Temel Kavramlar I. Test a ve b doğal sayılardır. 5. Ardışık 5 tek sayının toplamı 115 tir. 6. x ve y tamsayılardır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MATEMATİK. Temel Kavramlar I. Test a ve b doğal sayılardır. 5. Ardışık 5 tek sayının toplamı 115 tir. 6. x ve y tamsayılardır."

Transkript

1 MATEMATİK Test 0 Temel Kavramlar I. a ve b doğal sayılardır. a + b = 7 olduğuna göre, a.b çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır?. Ardışık tek sayının toplamı tir. Buna göre, bu sayıların en büyüğü kaçtır? A) B) C) D) 7 E) 9 A) 60 B) 66 C) 70 D) 7 E) x ve y tamsayılardır.. A, B ve C sayma sayılarıdır. A B = C olduğuna göre, A + B + C toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) B) 8 C) 0 D) E) 7 x y = 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? A) x çifttir. B) y tektir. C) x + y tektir. D) x y çifttir. E) x + y çifttir.. Ardışık üç tamsayının çarpımı ortanca sayının 99 katıdır. Buna göre, bu sayıların toplamı kaçtır? A) B) 0 C) 6 D) 9 E) toplamının eşiti kaçtır? A) 60 B) 600 C) 60 D) 680 E) 70. x ve y doğal sayılardır. x + y = 0 olduğuna göre, x.y çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır? A) 6 B) C) D) 8 E) 8. x bir tamsayıdır. x ve x + sayıları ardışık çift sayılar olduğuna göre, x in alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) 8 B) 7 C) 6 D) E)

2 Temel Kavramlar I Test 0 9. a, b ve c sayma sayılarıdır..a.b + =c+ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?. Aşağıdaki sayılardan hangisi çifttir? A) B) (9..) C) ( ) D) E) 0! +! + A) a, b ve c tek sayılardır. B) a ve b çift sayı budur. C) b ve c tek sayılardır. D) a ve b tek sayılardır. E) a çift ise b tektir.. A ve B pozitif tamsayılardır. A = 7 + x B = 7 x olduğuna göre, A.B çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır? 0. Ardışık tam sayının toplamı tür. A) 89 B) C) 89 D) E) 6 Bu sayıların en küçüğü kaçtır? A) 7 B) C) D) E). den 0 ye kadar olan doğal sayılar yanyana yazılıyor. Elde edilen sayının sondan 9. basamağındaki rakam kaçtır?. Çarpımları 0 olan iki tamsayının toplamı en az kaç olur? A) B) C) D) E) 6 A) B) 7 C) D) E) 6. a, b ve c çift sayılar olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima çifttir?. a, b ve c ardışık tek sayılardır. a+b A) B) a b + c c a < b < c olduğuna göre, a+c b ifadesinin eşiti kaçtır? b+c A) B) C) 0 D) E) a.b.c C) D) E) c a+b+ a.b.c 8

3 MATEMATİK Test 0 Temel Kavramlar II. x, y ve z pozitif tamsayılardır. x + y =z+ olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur?. M = ifadesindeki her çarpan artırılırsa M değeri kaç artar? A) 8 B) 60 C) 6 D) 6 E) 68 A) x ve y tektir. B) y ve z çifttir. C) x tektir. D) y tektir E) y çifttir. 6. a ve b doğal sayılardır. a.b = 8. a, b ve c doğal sayılardır. a + b + c = olduğuna göre, b nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) B) 0 C) D) E) 9 olduğuna göre, a.b.c çarpımı en çok kaçtır? A) 0 B) 8 C) 60 D) 6 E) 7. x sayısı tek olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima tektir? A) x + B) x 7. Üçün katı olan ardışık tek sayının toplamı 0 dir. Buna göre, bu sayıların en büyüğü kaçtır? A) 7 B) 6 C) 9 D) E) C) x + D) 9x + E) x a, b ve c pozitif tamsayılardır.. Ardışık iki çift sayının kareleri farkı dir. Buna göre, büyük sayının rakamları toplamı kaçtır? A) B) C) 6 D) 7 E) 8 a + b = a.c = 7 olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır? A) B) 0 C) 6 D) 0 E) 8

4 Temel Kavramlar II Test 0 9. a ve b farklı rakamlardır. a + b = 8 olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A) 7 B) 6 C) D) E). Üç basamaklı en büyük negatif çift sayı ile iki basamaklı en küçük negatif tek sayının toplamı kaçtır? A) 009 B) 999 C) 899 D) 99 E) 0 0. Ardışık çift sayının toplamı A dır. Küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir? A A A) B) + C) A D) + E) A A. a ve b reel sayılardır. a < 0 < b olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima pozitiftir? A)a+b B)a b C)b a D) a.b E) a b. a, b ve c doğal sayılardır.. a < b < 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? c a + b + = 9 olduğuna göre, a nın alabileceği en büyük değer kaçtır? A) 0 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 A) a b <0 a B) b a < 0 C) a b <0 b D) a.b + a > 0 E) a b > 0. x, y ve z sayma sayılarıdır. x =.y.y =.z olduğuna göre, x + y + z toplamı en az kaçtır? A) 8 B) 7 C) 6 D) E) 6. a, b ve c tamsayılardır. a.b.c = 8 olduğuna göre, a + b + c toplamı en az kaçtır? A) 9 B) 8 C) 6 D) E) Test 0 -D -C -B -B -D 6-E 7-C 8-A 9-D 0-C -E -C -C -C -C 6-C

5 MATEMATİK Test 0 Temel Kavramlar III. Rakamları farklı üç basamaklı en büyük doğal sayı ile rakamları sıfırdan farklı üç basamaklı en büyük negatif tamsayının toplamı kaçtır? A) 876 B) 86 C) 8 D) 799 E) 798. a.b ve c doğal sayılardır. a + b + c = olduğuna göre, a.b.c nin alabileceği en büyük değer kaçtır? A) 96 B) 08 C) D) 0 E). A = x y ifadesinin x sayısı artar, y sayısı azalırsa, A sayısı ne kadar artar? A) B) 7 C) D) 9 E) 7 6. a, b, c, d ve e tamsayılardır. a b = b c = c d = d e a + e = 60 olduğuna göre, c kaçtır? A) 0 B) C) 0 D) 6 E) 0. m, t ve n farklı sayma sayılarıdır. m+ =t n olduğuna göre, m + t + n toplamı en az kaçtır? A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 7. a bir reel sayı olmak üzere, 7a a ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? 9 9 A) B) C) D) E) 8 8. a ve b sayma sayılardır.. a ve b pozitif tamsayılardır. a.b çarpımını çift ise aşağıdakilerden hangisi daima çifttir? A)a+b B)a+b C)a+b D) a.(b + ) E) b.(a + ) a+ = b olduğuna göre, a + b toplamının alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) 6 B) 8 C) 0 D) E)

6 Temel Kavramlar III Test 0 9. a, b ve c doğal sayılardır. a > b > c b a+ = c olduğuna göre, a + b + c toplamı en çok kaçtır?. x, y ve z negatif tamsayılardır. x = 6y = z olduğuna göre, x + y + z toplamı en çok kaçtır? A) B) 0 C) D) E) A) 6 B) C) 7 D) E) 0. a, b ve c tamsayılardır. a.b = 0 a.c = olduğuna göre, a + b + c toplamı en az kaçtır?. a, b ve c sıfırdan farklı reel sayılar olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi sıfıra eşit olabilir? A) a + b + c B) a + b + c 6 C) (a + b) + c D) (a + b c ) E) (a b ) + c A) 0 B) 6 C) 0 D) E) 6. 0 sayfalık bir kitabın sayfalarını numaralandırmak için kaç adet rakamı kullanılır? A) B) 66 C) 8 D) 9 E) 99. a ve b doğal sayılardır. a = b + olduğuna göre, a + b toplamı en az kaçtır? A) B) 0 C) 8 D) E). a, b ve c reel sayılardır. a.b < 0 b.c > 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima negatiftir? A)a b B)b+c C) D) a.b E) a.b.c b c 6. n bir doğal sayıdır. 6 + n ifadesi bir doğal sayı olduğuna göre, n kaç farklı değer alır? A) B) C) D) 6 E) 7 Test 0 -E -D -C -B -B 6-B 7-C 8-A 9-D 0-E -B -D -D -C -E 6-B

7 MATEMATİK Test 0 Sayı Basamakları I. (ab) ve (ba) iki basamaklı doğal sayılardır.. (aa), (bb), (ab) ve (ba) iki basamaklı doğal sayılardır. ab + ba = 66 olduğuna göre, ab kaç farklı değer alır? (aa) (bb) (ab) (ba) oranı kaçtır? A) B) C) D) 6 E) A) B) C) D) E) (ab) ve (ba) iki basamaklı doğal sayılardır. ab ba = olduğuna göre, (ab) sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) 06 B) 8 C) 60 D) E) 6 6. iki basamaklı (ab) doğal sayısının rakamları arasında,.a =.b bağıntı vardır. Bu koşulu sağlayan kaç (ab) sayısı vardır? A) B) C) D) E). Dört basamaklı a7b sayısı, dört basamaklı ab7 sayısından kaç fazladır? A) B) 8 C) 6 D) 78 E) a + b + c = olduğuna göre, abc + bca + cab toplamı kaçtır? A) B) C) 66 D) 7 E) 800. (ab), (bc) ve (ca) iki basamaklı doğal sayılardır. ab + bc + ca = 76 olduğuna göre, abc üç basamaklı sayı en az kaç olabilir? A) 69 B) 6 C) 8 D) 9 E) 6 8. ab ve ba iki basamaklı sayılardır. ab + a = ba + b olduğuna göre, ab kaç farklı değer alır? A) B) C) D) 7 E) 9

8 Sayı Basamakları I Test 0 9. Üç basamaklı AB sayısı iki basamaklı AB sayısının 6 katıdır. Buna göre, A + B toplamı kaçtır? A) B) C) 7 D) 8 E) 9. Üç basamaklı bir doğal sayının yüzler basamağı artırılıp onlar ve birler basamağı azaltılırsa sayı kaç artar? A) 68 B) 7 C) 78 D) 8 E) (ab) ve (ba) iki basamaklı doğal sayılardır..(ab) = (ba) + 7 olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A) B) C) 0 D) 9 E) 8. (abc) ve (bac) üç basamaklı doğal sayılardır. abc bac = 0 olduğuna göre, abc sayısının alabileceği en büyük değer kaçtır? A) 979 B) 99 C) 98 D) 9 E) 9. A = abc B = bac olduğuna göre, A B farkı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 00 B) 800 C) 00 D) 600 E) 800. x bir reel sayı, abc üç basamaklı bir doğal sayıdır. a.x =, b.x = 0, c.x = olduğuna göre, x.(abc) değeri kaçtır? A) 60 B) C) 8 D) E) 6. (abc) üç, (ab) iki basamaklı doğal sayıdır. abc = ab + olduğuna göre, a + b c değeri kaçtır? A) B) C) 7 D) 8 E) 9 6. Rakamları toplamının katından fazlasına eşit olan iki basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır? A) B) 6 C) 68 D) 7 E) 9 Test 0 -A -A -C -D -E 6-C 7-A 8-E 9-D 0-E -D -B -C -D -E 6-C

9 MATEMATİK Test 0 Sayı Basamakları II. Üç basamaklı abc sayısı ab sayısından fazladır. Buna göre, a + b + c toplamı kaçtır? A) B) C) D) E). (abc) ve (bac) üç basamaklı rakamları farklı doğal sayılardır. abc bac = 0 olduğuna göre, abc kaç farklı değer alır? A) B) 0 C) 6 D) E) 0. Her biri iki basamaklı doğal sayının tamamının rakamları er artırıldığında bu sayıların toplamı ne kadar artar? A) B) C) 8 D) E) İki basamaklı bir doğal sayının sağına ve soluna rakamı yazıldığında elde edilen dört basamaklı sayı bu sayının 0 katından kaç fazladır? A) B) 0 C) 00 D) 998 E) 00. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. AB BA =.(A B) olduğuna göre, (AB) kaç farklı değer alır? A) 6 B) 9 C) D) E) 7. ab ve ab9 dört basamaklı doğal sayılardır. x =.(ab) y =.(ab9) olduğuna göre, x y farkı kaçtır? A) 7 B) 77 C) 8 D) 9 E) 97. (abc) rakamları birbirinden farklı üç basamaklı bir doğal sayıdır. a = b + b = c eşitliklerini sağlayan (abc) doğal sayılarının toplamı kaçtır? A) 76 B) 89 C) 00 D) 0 E) (aa0) üç, (bb) ve (ab) iki basamaklı doğal sayılardır. Buna göre, aa0 + bb ab A) 9 B) 0 C) D) 0 E)

10 Sayı Basamakları II Test 0 9. xyz üç basamaklı sayısının yüzler ve onlar basamağındaki rakamlar yer değiştirildiğinde sayısının değeri 60 artıyor. x + y = 0 olduğuna göre x.y çarpımı kaçtır?. İki basamaklı bir doğal sayının rakamları toplamı rakamları farkının 6 katına eşittir. Bu sayının rakamlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) 6 D) 7 E) 8 A) 9 B) 6 C) D) E) 0. İki basamaklı (ab) doğal sayısı ile sayının rakamları arasında, (ab) = 8.a + bağıntısı vardır. Buna göre (ab) sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır?. (ab) ve (ba) iki basamaklı doğal sayılardır. ab ba + = a b olduğuna göre, ab ba farkı kaçtır? A) 6 B) C) 8 D) E) 0 A) B) 6 C) D) 8 E). abc üç basamaklı doğal sayıdır.. Üç basamaklı bir doğal sayı rakamları toplamının katıdır. Bu koşulu sağlayan sayıların toplamı kaçtır? A) 600 B) 6 C) 60 D) 67 E) 70 a = 6b c = b a olduğuna göre, abc üç basamaklı sayılarının en büyüğünün 9 ile bölümünden kalan kaçtır? A) 0 B) C) 6 D) 7 E) 8. (ab) ve (ba) iki basamaklı doğal sayılardır. (ab) + (ba) =.a olduğuna göre, a + b toplamının alabileceği değerler toplamı kaçtır? 6. Yandaki çarpma işleminde her nokta bir rakamın yerini tutmaktadır. Buna göre, A rakamı kaçtır? + x 7 7 A A) 8 B) C) 7 D) E) 6 A) 8 B) 7 C) 6 D) E) Test 0 -C -E -E -A -D 6-C 7-B 8-E 9-A 0-E -D -E -C -B -D 6-D

11 MATEMATİK Test 06 Sayı Basamakları III. Üç basamaklı üç doğal sayının yüzler basamağı artırılıp onlar ve birler basamağı azaltılırsa bu sayıların toplamı kaç artar? A) B) 8 C) 6 D) 08 E) 7. İki basamaklı bir doğal sayı ters çevrilip kendisiyle toplandığında elde edilen sonuç bu sayının rakamları toplamının karesine eşit olmaktadır. Bu sayının rakamları çarpımı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 0 B) 8 C) D) 8 E). x ve y doğal sayılardır. x.y çarpımında çarpanların herbirine eklendiğinde çarpım 0 artıyor. Buna göre, x.y çarpımında çarpanların herbirinden çıkartılsaydı çarpım ne kadar azalırdı? A) 0 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 6. İki basamaklı farklı iki doğal sayının toplamı x tir. Buna göre, x in alabileceği kaç farklı değer vardır? A) 99 B) C) 0 D) 6 E) 77.,,, rakamları kullanılarak yazılan rakamları farklı dört basamaklı ABCD sayısı için, A + D = B + C eşitliği olduğuna göre, kaç farklı ABCD sayısı yazılabilir? A) B) 6 C) 8 D) E) 6 7. (mn) ve (nm) iki basamaklı doğal sayılardır. (mn) (nm) =.m + n olduğuna göre, mn sayısının alabileceği en küçük ve en büyük değerin toplamı kaçtır? A) B) 0 C) 96 D) 90 E) 87. ab ve ba iki basamaklı doğal sayılardır. a b = 9 olduğuna göre, (ab) (ba) değeri kaçtır? A) 86 B) 7 C) D) E) Her biri üç basamaklı dört farklı doğal sayının toplamı tir. Buna göre, bu sayıların en küçüğü en az kaçtır? A) B) C) 9 D) E)

12 Sayı Basamakları III Test Herbiri üç basamaklı rakamları farklı üç doğal sayının toplamı 76 dır. Buna göre, bu sayıların en büyüğü en çok kaçtır? A) 09 B) C) D) E) Dört basamaklı abcd sayısının rakamları arasında, a + b = c + d eşitliği vardır. Buna göre, abcd sayısının alabileceği en büyük değer için b + d toplamı kaçtır? A) 9 B) 0 C) D) E) 0. (aa) ve (bb) iki basamaklı doğal sayılardır. (aa) + (bb) = x.(a + b ) olduğuna göre, x kaçtır? A) B) 99 C) 0 D) E).,,,, 6 rakamlarını birer kez kullanarak yazılan beş basamaklı ABCDE sayısında A + B = D + E eşitliği vardır. Bu koşulları sağlayan kaç farklı ABCDE sayısı vardır. A) B) 6 C) 8 D) E) 6. x ve y pozitif tamsayılardır. 6.x = y eşitliğini sağlayan, iki basamaklı x doğal sayıları kaç tanedir? A) 6 B) 9 C) D) E). AB + AB BO Yukarıda verilen toplama işlemine göre, A.B çarpımı kaçtır? A) B) C) 8 D) 0 E). Bir öğrenciden üç basamaklı abc sayısı ile iki basamaklı xy sayısını çarpması isteniyor. Öğrenici yaptığı işlemi kontrol ederken abc sayısının onlar ve birler basamağının yerlerini ters aldığını anlıyor. Öğrenicinin bulunduğu sonuç gerçek sonuçtan 0 eksik olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? A) B) C) 6 D) 7 E) 8 6. Yandaki çarpma işleminde basamak kaydırmada hata yapılarak sonuç bulunmuştur. Buna göre, çarpımın gerçek sonucu kaçtır? A) 6 B) 08 C) 97 D) 876 E) 6 + x AB Test 0 -A -D -D -E -D 6-E 7-E 8-C 9-C 0-A -E -B -D -E -A 6-E

13 MATEMATİK Test 07 Taban Aritmetiği I. () + () toplamının onluk tabandaki eşiti kaçtır? A) 0 B) C) D) E). 6 tabanında yazılabilecek üç basamaklı en büyük sayının fazlası aynı tabanda kaçtır? A) (6) 6 B) () 6 C) (000) 6 D) (60) 6 E) (00) 6. (0) + (00) () 6 işleminin sonucu onluk tabanda kaça eşittir? A) 67 B) 6 C) 6 D) 6 E) 6 6. a ve b sayı tabanı, () a = (7) b olduğuna göre, a + b toplamı en az kaçtır? A) B) C) D) E) 6. (a) = 7 olduğuna göre, (aa) a + sayısının onluk tabandaki eşiti kaçtır? A) 8 B) C) D) E) 7. ().() işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) () B) () C) () D) () E) (). () + () + () = (x) işleminde x aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) E) 8. (0) n = 6 olduğuna göre, n kaçtır? A) B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

14 Taban Aritmetiği I Test ve sayı tabanı olmak üzere, (x0) + (x0) = 9 eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? A) 0 B) C) D) E). m sayı tabanı olmak üzere, (xy) m + (yx) m sayısı aşağıdakilerden hangisine daima tam bölünür? A)m+ B)m+ C)m+ D) m E) m 0. sayı tabanı olmak üzere, (0) () = (ab) olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A) B) C) D) E) 6. 7 sayı tabanında üç basamaklı; en büyük sayı ile en küçük sayının toplamı aynı tabanda kaçtır? A) 6 B) 000 C) 06 D) 066 E) 766. x ve sayı tabanında, () x = (0000) eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? A) B) C) 7 D) 8 E) 9. ve sayı tabanı olmak üzere, (0) < A () koşulunu sağlayan kaç farklı A tamsayısı vardır? A) 9 B) 0 C) D) E) 6. a > olmak üzere,. ve sayı tabanı olmak üzere, (0) < (x) eşitsizliğindeki sayılar ardışık tamsayılar olduğuna göre, x değeri kaçtır? A) 0 B) C) D) E) a + a + sayısının a tabanında yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) (0) a B) () a C) (0) a D) () a E) () a Test 06 -A -C -C -A -E 6-E 7-B 8-B 9-C 0-D -A -B -A -E -B 6-B

15 MATEMATİK Test 08 Taban Aritmetiği II. (a) + (a) = () 9 olduğuna göre, a kaçtır? A) 0 B) C) D) E). ve 6 sayı tabanı olmak üzere, (aa) 6 = (a) olduğuna göre, a kaçtır? A) 0 B) C) D) E). 7 ve 9 sayı tabanı (ab) 7 = (ba) 9 olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0 6. a ve b sayı tabanı olmak üzere, (6) a = (6) b olduğuna göre, a + b toplamı en az kaçtır? A) B) 7 C) D) E) 7. (a) + (0) a toplamının onluk tabandaki eşiti kaçtır? A) 8 B) 60 C) 6 D) 6 E) 6 7. sayı tabanında yazılabilecek rakamları farklı en büyük üç basamaklı sayının tabanındaki eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) () B) () C) () D) () E) () 8. sayı tabanı olmak üzere,. (ab) + (bc) + (ca) = 0 olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır? A) B) C) 6 D) 7 E) 8 (a) + (a) = 96 olduğuna göre, a kaçtır? A) B) C) D) E)

16 Taban Aritmetiği II Test sayısı tabanına göre yazıldığında elde edilen sayının rakamları toplam kaç olur? A) 0 B) C) D) 6 E) sayısının tabanındaki eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) () B) () C) () D) () E) () 0. 6 sayı tabanı olmak üzere, (x) 6 sayısı ile tam bölünebilmektedir. Buna göre, x in alabileceği kaç farklı değer vardır? A) 0 B) C) D) E). Rakamları birbirinden farklı, 6 tabanında yazılabilecek; en küçük üç basamaklı sayı ile en büyük iki basamaklı sayının toplamı aynı tabanda kaçtır? A) (00) 6 B) (0) 6 C) () 6 D) () 6 E) () 6. sayı tabanı olmak üzere, () + (x) = 6 eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır?. (abc) 7 sayısında, a rakamı arttırılıp, b ile c rakamları er azaltılırsa artışın 7 tabanındaki eşiti kaçtır? A) 7 B) C) D) 0 E) 06 A) 0 B) C) D) E) 6. ve 0 sayı tabanı olmak üzere,. 6 0 sayısı 6 tabanında yazıldığında kaç basamaklı bir sayı elde edilir? A) B) 8 C) 9 D) 0 E) (,) = (x) 0 olduğuna göre, x değeri kaçtır? A), B),6 C),6 D), E),6 Test 07 -B -E -A -A -C 6-D 7-C 8-D 9-C 0-D -D -C -C -D -C 6-C

17 MATEMATİK Test 09 Bölme ve Bölünebilme Kuralları I. aab sayısı ile tam bölünebildiğine göre, a nın alabileceği kaç farklı değer vardır? A) B) C) 6 D) 7 E) 8. A sayısı 9 ile bölündüğünde kalan tür. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 9 ile daima tam bölünür? A)A+ B)A+ C)A 8 D) A + E) A +. a7b üç basamaklı sayının ile bölümünden kalan, ile bölümünden kalan olduğuna göre, a nın alabileceği kaç farklı değer vardır? A) B) C) 6 D) 7 E) 9 6. A = basamaklı A sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? A) B) C) D) 7 E) 8. (67).(68) sayısının 9 ile bölümünden kalan a, ile bölümünden kalan b olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır? A) 8 B) C) D) E) 8 7. Toplamları olan iki doğal sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm, kalan 7 dir. Küçük sayı kaçtır? A) 9 B) 7 C) 6 D) E). Dört basamaklı aaab sayısı 6 ile tam bölünebilen bir sayıdır. b nin alabileceği kaç farklı değer vardır? A) B) C) D) E) 8. Dört basamaklı 7ab sayısı ile bölündüğünde kalanını veren bir çift sayıdır. Bu sayı 9 ile tam bölünebildiğine göre, a değeri kaçtır? A) B) C) D) 7 E) 8

18 Bölme ve Bölünebilme Kuralları I Test Dört basamaklı ABC6 sayısının üç basamaklı ABC sayısına bölümünden elde edilen bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? A) 7 B) C) 6 D) E) 06. abc rakamları farklı beş basamaklı bir sayıdır. Bu sayı ye tam bölünebilmekte ile bölündüğünde kalmaktadır. Buna göre, a nın alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? A) B) C) 8 D) E) 0. 7ab sayısı 0 ile bölündüğünde kalanını veriyor. Bu sayı 6 ile tam bölünebildiğine göre, a nın alacağı farklı değerler toplamı kaçtır? A) 9 B) C) D) E) 8. 6 basamaklı sayısının ile bölümünden kalan a, 9 ile bölümünden kalan b olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A) B) C) D) 6 E) 8. ab üç basamaklı bir sayı olup ile tam bölünebilmektedir. a > b > olduğuna göre, a nın alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? A) B) C) D) 6 E) 8. a, b ve c birer tamsayıdır. a + b = c olduğuna göre, a + b + c + sayısının ile bölümünden kalan kaçtır? A) 0 B) C) D) E). Rakamları birbirinden farklı dört basamaklı en küçük doğal sayının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? A) B) C) 6 D) 7 E) 8 6. ab sayısı ile tam bölünebilen dört basamaklı bir doğal sayıdır. Buna göre, a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) 8 B) 0 C) D) 7 E) Test 08 -C -B -A -B -C 6-E 7-A 8-E 9-C 0-C -A -E -B -A -B 6-C

19 MATEMATİK Test 0 Bölme ve Bölünebilme Kuralları II. Dört basamaklı a6b sayısının ile bölümünden kalan olduğuna göre, a nın alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? A) B) 7 C) 0 D) E). A sayısı 8 ile bölündüğünde, bölüm B kalan ve B sayısının ile bölümünden kalan 7 olduğuna göre, A sayısının ile bölümünden kalan kaçtır? A) B) C) 8 D) 0 E). İki basamaklı bir doğal sayı rakamları toplamına bölündüğünde bölüm 6, kalan oluyor. Buna göre, bu sayının rakamları çarpımı kaçtır? A) 8 B) 0 C) D) 0 E) 6. Bir a doğal sayısının 6 ile bölümünden kalan olduğuna göre, a + 9 sayısının ile bölümünden kalan kaçtır? A) B) C) D) 8 E) 0. A, A ve A sayılarının ile bölümünden kalanlar sarasıyla, x ve y dir. Buna göre, x + y toplamı kaçtır? A) B) C) D) E) 6 7. Dört basamaklı ab sayısı 6 ile tam bölünmekte ve ile bölündüğünde kalanını vermektedir. Buna göre, a değeri kaçtır? A) B) C) D) E) 6. Dört basamaklı ab sayısı 0 ile bölünebilmektedir. b < < a < 9 olduğuna göre, kaç farklı a sayısı vardır? A) 0 B) C) D) E) 8. Üç basamaklı abc sayısı 0 ile tam bölünebilen bir sayıdır. a > b > c koşulunu sağlayan kaç abc sayısı vardır? A) B) C) D) E) 6

20 Bölme ve Bölünebilme Kuralları II Test ab dört basamaklı doğal sayı ve ile tam bölünebildiğine göre, a değeri kaçtır? A) 0 B) C) D) 6 E) 8. A = 67 B = 76 A.B çarpımının 9 ile bölümünden kalan a, ile bölümünden kalan b olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A) B) C) 6 D) 7 E) 9 0. A =... basamaklı A sayısının ile bölümünden kalan kaçtır?. Yandaki bölme işleminde AB üç, BA iki basamaklı doğal sayılardır. Buna göre, A + B kaçtır? AB 0 BA A) 0 B) C) 6 D) 8 E) 0 A) 7 B) 8 C) 0 D) E). Beş basamaklı 7MN sayısı ile bölündüğünde kalanını veriyor. Buna göre, M nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?. A ve B pozitif tamsayılardır. Yandaki bölme işlemine göre A sayısının alabileceği en büyük değer kaçtır? A) 6 B) 87 C) 7 D) 9 E) 8 A 00 B B A) B) 0 C) 9 D) 8 E) 7 6. A, B ve C pozitif tamsayılardır. A B B C. 86 sayısının a pozitif tam sayısına bölümünden kalan 6 dır. Buna göre, a nın alabileceği en küçük ve en büyük değerin toplamı kaçtır? A) 7 B) 99 C) 8 D) 88 E) 89 Yukarıda verilen bölme işlemlerine göre, A nın alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 8 B) 6 C) 6 D) 7 E) 98 Test 09 -C -C -E -B -D 6-A 7-C 8-A 9-C 0-E -B -C -C -B -C 6-D

21 MATEMATİK Test Bölme ve Bölünebilme Kuralları III. Beş basamaklı ab0ab sayısı iki basamaklı ab sayısına bölündüğünde bölüm kaç olur? A) B) 00 C) 0 D) 00 E) 0. Beş basamaklı 7a6b sayısı, ve 9 ile tam bölünebildiğine göre, a değeri kaçtır? A) 0 B) C) D) E). ab sayısı ile tam bölünebilmekte, ile bölündüğünde kalanını vermektedir. Buna göre, a nın alacağı farklı değerler çarpımı kaçtır? A) 6 B) C) 7 D) 8 E) 0 6. a sayısının b ile bölümünde bölüm c, kalan sıfırdır. Buna göre, a + c sayısının c ile bölümünden bölüm aşağıdakilerden hangisidir? A)b B)b C)b+ D)b E)b. Üç basamaklı ab sayısında < a < b dir. Bu sayı 9 ile tam bölünebildiğine göre, a nın alabileceği kaç farklı rakam vardır? A) B) C) D) E) 6 7. a b olmak üzere a6bc beş basamaklı sayı ile bölündüğünde kalanını vermekte, 6 ya tam bölünmektedir. Buna göre, a + b toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır? A) B) C) D) 6 E) 7. İki basamaklı bir doğal sayı rakamları toplamının karesine eşittir. Buna göre, bu koşulu sağlayan kaç farklı sayı vardır? A) B) C) D) E) 8. a < b olmak üzere ab sayısı ile tam bölünebilmektedir. Buna göre, a nın alabileceği kaç farklı değer vardır? A) B) C) D) 6 E) 7

22 Bölme ve Bölünebilme Kuralları III Test 9. a < 6 b olmak üzere dört basamaklı a7b sayısı 6 ya tam bölünebilmektedir. Bu koşulu sağlayan a değerlerinin toplamı kaçtır? A) 7 B) 0 C) 7 D) E). Beş basamaklı ab7 sayısının ile bölümünden kalan x tir. Buna göre, ba7 sayısının ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? A)x+7 B)x+ C)x+ D) x + E) x 0 Yandaki bölme işleminde a.b a b = 66 olduğuna göre, b değeri kaçtır? A) 9 B) 0 C) D) E). Yandaki bölme işleminde a iki basamaklı bir doğal sayıdır. Buna göre, a aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 8 B) 7 C) D) E) 8... a..... Dört basamaklı abcd sayısında a < b < c dir. Bu sayının ile bölümünden kalan olduğuna göre, a nın alabileceği en büyük değer kaçtır?. Yandaki bölme işleminde A sayısının alabileceği en büyük değer kaçtır? A B + B + B 9 A) B) 09 C) 88 D) 69 E) A) 7 B) 6 C) D) E) 6. A iki basamaklı bir doğal sayıdır. A a + a. Üç basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi ve 6 ile tam bölünebilir? A) 7 B) 7 C) 76 D) 77 E) 78 olduğuna göre, A nın alabileceği kaç farklı değer vardır? A) B) C) 6 D) 7 E) 8 Test 0 -B -C -D -C -E 6-A 7-A 8-E 9-C 0-B -A -E -B -E -E 6-C

23 MATEMATİK Test Faktöriyel. 0! +0!.9!. (n + )! (n )! + = (n + )! (n )! olduğuna göre, n kaçtır? A) B) C) D) E) A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0. 6! + 7! = a.! olduğuna göre, a değeri kaçtır? A) 8 B) C) 0 D) 6 E) 0! 6. ifadesi çift sayı olduğuna göre, x doğal sayısının alabileceği en büyük değer x kaçtır? A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E). x bir doğal sayıdır. ( ) < x <! olduğuna göre, x in alabileceği kaç farklı değer vardır? A) B) C) 6 D) E) 7. x ve a pozitif tamsayılardır. x = (a )! + a! + ( a)! olduğuna göre, x + a toplamı kaçtır? A) B) 9 C) 6 D) 0 E).! +!!! 7 9 A) B) C) D) E) A =! +! 0! olduğuna göre, A sayısı aşağıdakilerden hangisine tam olarak bölünür? A) 66 B) 9 C) D) 9 E)

24 Faktöriyel Test 9. A = 88! +! 0! olduğuna göre, A sayısının sonunda kaç tane 9 rakamı vardır? A) 9 B) C) D) E) 7. A ve k pozitif tamsayılardır. 7! A= 6 k olduğuna göre, k sayısının en büyük değeri kaçtır? A) 7 B) 8 C) D) 9 E) 0. a ve b farklı asal sayılar, x ve y pozitif tamsayılar olmak üzere,! +! +! +! +! = a x.b y olduğuna göre, (a + b) (x + y) A) B) C) 6 D) 7 E) 8. (.n)!.(n )! (.n )!.(n )! işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?.n.n A) B) C) n n.n D) E) n n.n.n n. A, a ve b pozitif tamsayılardır. 0! = A. a.9 b eşitliğine göre, a + b toplamının en büyük değeri kaçtır? A) 0 B) C) D) E). a ve b doğal sayılardır. a! =.b! olduğuna göre, a değerlerinin toplamı kaçtır? A) B) 0 C) 8 D) 6 E) 6. A ve n sayma sayılarıdır.. A = 66! +!! olduğuna göre, A sayısının sonunda kaç tane 8 rakamı vardır? A) B) C) D) 7 E) 9 0!.0! = A. n olduğuna göre, eşitliğini sağlayan en büyük n değeri kaçtır? A) B) C) D) 6 E) 8 Test -D -E -A -A -D 6-C 7-C 8-B 9-E 0-E -B -B -E -E -B 6-C

25 MATEMATİK Test Asal Çarpanlar. a, b Z + (a ).(a + b + 6) =. 9! + 0! sayısının en büyük asal çarpanı kaçtır? A) B) C) 7 D) E) olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A) 7 B) 9 C) 0 D) E). (x ) ile (y + ) sayıları aralarında asaldır. x 0 = y + olduğuna göre, x.y çarpımı kaçtır? sayısının en büyük asal çarpanı kaçtır? A) B) 9 C) D) 9 E) A) B) 8 C) D) E) 0. (a ) ve (b + ) sayıları aralarında asaldır. a 9 = b+ 0 olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? sayısının pozitif bölenlerinden kaç tanesi ün tam katıdır? A) B) 6 C) 8 D) 9 E) A) 8 B) 9 C) 0 D) E). a ve b doğal sayılar ve p asal sayıdır. a b = p olduğuna göre, a aşağıdakilerden hangisidir? p+ p A) B) C) D) p E) p p 8. 6 x sayısının 0 tane tamsayı böleni olduğuna göre, x kaçtır? A) B) C) D) E) 6

26 Asal Çarpanlar Test 9. x. sayısının tane pozitif böleni olduğuna göre, x kaçtır? A) B) C) D) E) 6.. x sayısının tane asal olmayan pozitif böleni varsa x kaçtır? A) B) C) D) E) sayısının kaç tane asal olmayan pozitif böleni vardır? A) 0 B) 8 C) 6 D) E). 0 ve 60 sayılarını tam bölen kaç tane pozitif tamsayı vardır? A) 8 B) C) 6 D) E) 8. x ve y aralarında asaldır. x y = 6 olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? A) 7 B) C) 8 D) 6 E). a ve b pozitif tamsayılardır. (a b).(a + b) = 9 olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır? A) 0 B) C) 6 D) 8 E) 0. A =..7 olduğuna göre, A sayısının pozitif böleni kaç tanedir? A) 60 B) C) 0 D) 8 E) 6..0 n sayısının 6 tane pozitif tek böleni varsa, bu sayının pozitif çift böleni kaç tanedir? A) 96 B) 08 C) D) E) 76 Test -C -A -A -D -A 6-C 7-D 8-E 9-A 0-D -C -A -E -C -D 6-B

27 MATEMATİK Test OBEB OKEK I. ve 0 sayılarını bölen en büyük doğal sayı kaçtır? A) B) 6 C) D) 60 E) sayısından en küçük hangi doğal sayıyı çıkaralım ki elde edilen sonuç 6 ve 9 ile tam bölünebilsin? A) 8 B) 8 C) 0 D) 6 E) 6. A, x, y ve z pozitif tamsayılardır.. 6, 8 ve 0 sayılarına tam bölünebilen en küçük pozitif tamsayı kaçtır? A) B) C) 60 D) 0 E) 0 A = 6x = 9y = 0z olduğuna göre, en küçük A değeri kaçtır? A) 60 B) 90 C) 08 D) 0 E) 80., 60 ve 7 sayılarını bölen en büyük doğal sayının rakamları toplamı kaçtır? A) 6 B) 8 C) 0 D) E) 7. a, b ve c pozitif tamsayılardır. a.b = 60 a.c = 8 olduğuna göre, a sayısı en çok kaç olabilir? A) B) 6 C) D) 0 E) 6. ve ile tam bölünebilen iki basamaklı kaç doğal sayı vardır? A) B) C) D) 6 E) 7 8. x ve 0 sayısının OBEB i, OKEK i, 90 olduğuna göre, x kaçtır? A) B) 0 C) D) 60 E) 7

28 OBEB OKEK I Test 9. a, b ve c farklı asal sayılardır. Bu sayıların OBEB ve OKEK lerinin çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?. Ardışık iki pozitif tamsayının OKEK i 0 olduğuna göre, bu sayıların toplamı kaçtır? A) B) C) 9 D) E) A)a+b+c B)a.b.c C) a.b.c + D) a.b.c E) a.(b + c). a ve b aralarında asal iki doğal sayıdır. 0. A ve B pozitif tamsayılar ve abc üç basamaklı doğal sayıdır. abc abc A= ve B= 8 a.c = 0 b.c = olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır? A) 0 B) C) D) E) 8 olduğuna göre, kaç farklı abc sayısı vardır? A) B) 6 C) 7 D) 9 E) 0. Can bilyelerini er, er ve şer saydığında her defasında bilyesi artıyor.. 7 kg un, 90 kg şeker, 0 kg pirinç birbirine karıştırılmadan eşit ağırlıklı paketlere doldurulacaktır. Buna göre, en az kaç paket gerekir? Bilye sayısı 00 den fazla olduğuna göre, Can ın en az kaç bilyesi vardır? A) B) 0 C) D) 60 E) 6 A) 60 B) C) 0 D) 8 E). a ve b aralarında asal iki sayıdır. OKEK (a, b) = 6 ve a+ =0 b olduğuna göre, b değeri kaçtır? A) B) C) 6 D) 9 E) 6. Kenar uzunlukları 8, ve 6 m olan üçgen biçimindeki tarlanın etrafına köşelerede gelecek biçimde eşit aralıklarla fidan dikilecektir. Buna göre, en az kaç fidan gerekir? A) 6 B) 8 C) D) E) 0 Test -A -B -C -A -B 6-D 7-D 8-C 9-B 0-D -A -A -D -C -E 6-E

29 MATEMATİK Test OBEB OKEK II. Bir okulun. sınıfında,. sınıfında 60 ve. sınıfında 08 öğrenci vardır. Bu öğrenciler birbirine karıştırılmadan her sınıfta eşit sayıda öğrenci olacak biçimde sınıflara ayrılıyor.., 6, 89 sayılarını böldüğünde sırasıyla, 6 ve 9 kalanını veren en büyük doğal sayı kaçtır? A) 0 B) C) 0 D) E) 60 Buna göre, en az kaç sınıf oluşur? A) 0 B) C) 8 D) E) 6. Bir sepetteki güller şerli 6 şarlı ve 0 şerli destelendiğinde her defasında gül artıyor. Buna göre, sepetteki gül sayısı en az kaçtır? 6., 8 ve 97 sayılarını böldüğünde sırasıyla,, ve kalanını veren doğal sayılar kaç tanedir? A) B) C) D) 6 E) 8 A) 6 B) 8 C) D) 8 E). A = 6! + 7! B = 8! + 9! olduğuna göre, A ve B sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü kaçtır? A) 70 B) 080 C) 0 D) 60 E) a ve b pozitif tamsayılardır. a = b OBEB(a, b) = 6 olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A) 80 B) 0 C) 90 D) 60 E) 0. a ve b pozitif tamsayılardır. OBEB(a, b) = a b = 8 olduğuna göre, b a farkı kaçtır? A) 8 B) C) D) 6 E) 8. 9 günde bir sinemaya, 6 günde bir kütüphaneye, günde bir tiyatroya giden bir kişi üçüne birden gittiği günde kaç gün sonra tekrar üçüne birden gider? A) 7 B) 8 C) 96 D) 08 E)

30 OBEB OKEK II Test 9. Kenan cevizlerini erli ve erli saydığında sırasıyla ve cevizi artıyor. 8 erli saydığında ceviz eksik kalıyor. Kenan ın ceviz sayısı en az olduğunda ceviz sayısının rakamları toplamı kaç olur?., 6 ve x doğal sayılarının OBEB i ve OKEK i 60 olduğuna göre, x in alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? A) 0 B) 60 C) 0 D) 70 E) 80 A) B) C) 9 D) 8 E) 0. Boyutları, ve 8 cm olan dikdörtgen prizması şeklindeki kutulardan en küçük hacimli küp yapılacaktır. Buna göre, en az kaç kutu gerekir? A) 600 B) 900 C) 00 D) E) 800. OBEB(, 7, x) =. OKEK(, 7, x) =.. olduğuna göre, x doğal sayısının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 80 B) 0 C) 60 D) 0 E) 80. 6, ve x doğal sayılarının OKEK i 6 olduğuna göre, x in alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? A) 6 B) C) D) 6 E) ,, 7 9 sayılarına tam bölünebilen en küçük pozitif tam sayı kaçtır? A) 0 B) C) 60 D) 99 E). x, a, b ve c pozitif tamsayılardır. x = 6a = 9b + = c + 6 olduğuna göre, x in alabileceği en küçük değer için a + b + c toplamı kaçtır? A) 8 B) 6 C) D) E) 6. OKEK leri 90 olan iki farklı doğal sayının toplamının en büyük değeri x, en küçük değeri y olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? A) B) 8 C) 66 D) 7 E) 9 Test -B -D -A -B -C 6-B 7-C 8-C 9-B 0-A -B -B -E -B -C 6-C

31 MATEMATİK Test 6 OBEB OKEK III. Ortak katlarının en küçüğü 60 olan iki farklı sayının toplamı en çok kaç olabilir? A) 0 B) C) 60 D) 90 E) 0. (x ) ile (x + ) sayıları arasında asaldır. OKEK(x, x + ) = A OBEB(x, x + ) = B A B = 6 olduğuna göre, x değeri kaçtır? A) 7 B) C) 9 D) 7 E). Sinan ın cevizi daha olsaydı, cevizlerini 9 lu, li ve li gruplara ayırabilecekti. Sinan ın cevizleri 00 den az olduğuna göre, en çok kaç cevizi vardır? A) 7 B) 7 C) 67 D) 80 E) 9 6. Boyutları ve metre olan dikdörtgen biçimindeki tarla kare şeklinde parsellere ayrılmıştır. Parsellerin tüm köşelerine birer ağaç dikileceğine göre, en az kaç ağaç gerekir? A) 0 B) 8 C) 6 D) 6 E) 70. x asal sayı olmak üzere, OKEK(x, x ) = 0 olduğuna göre, x sayısının rakamları toplamı kaçtır? A) B) C) D) E) 6 7. A ve B pozitif tamsayılardır. Bu sayıların ortak bölenlerinin en büyüğü 6, ortak katlarının en küçüğü 7 dir. Buna göre, A + B toplamı en az kaçtır? A) B) C) 6 D) 6 E) 78. Bir istasyondaki üç tren 0, ve 60 dakika aralıklarla kalkmaktadır. Bu üç tren saat.00 te birlikte hareket ettiklerine göre, saat kaçta tekrar üçü birlikte hareket ederler? A) 6.00 B) 7.00 C) 8.00 D) 9.00 E) Dairesel bir pistin çevresini sırasıyla, ve dakikada koşan üç atlet aynı noktadan yanı yöne hare- ket ettikten sonra ilk kez yanyana geldiklerinde sırasıyla kaçar tur atmış olurlar? A)-- B)--6 C)-- D) -- E) --

32 OBEB OKEK III Test 6 9. Uzunlukları 0, 8 ve 6 cm olan üç tel eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. En az kaç kesim işlemi yapılabilir? A) 0 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6. a, b ve c pozitif tamsayılardır. x = a + = 6b + 0 = 0c + 8 olduğuna göre, x in alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 8 B) C) D) 8 E) 0 Boyutları 8, 60 ve 66 cm olan dikdörtgen prizması şeklindeki kutunun içine küp şeklindeki küçük kutulardan en az kaç tane yerleştirilebilir? A) 90 B) 880 C) 70 D) 80 E) 0. 66, 7 ve 8 sayılarını böldüğünde sırasıyla 6, ve kalanını veren kaç tane doğal sayı vardır? A) 6 B) C) 0 D) 9 E) 7. A, B ve C pozitif tamsayılardır. OBEB(A, B) = 6 OBEB(B, C) = 9 olduğuna göre, A + B + C toplamı en az kaçtır?. sayısı en küçük hangi pozitif tamsayı ile çarpılırsa, bir doğal sayının karesi elde edilir? A) B) 8 C) D) 9 E) 6 A) B) 6 C) D) E) 8. a, b ve c pozitif tamsayılardır. a + = b + = 6c olduğuna göre, a + b + c toplamı en az kaçtır? A) 6 B) 6 C) 8 D) E) 6. x ve y pozitif tamsayılardır. 0.x = y olduğuna göre, x in en küçük değeri kaçtır? A) 0 B) C) 0 D) E) 0 Test -D -C -E -B -C 6-B 7-E 8-E 9-B 0-E -D -A -D -D -C 6-A

33 MATEMATİK Test 7 Rasyonel Sayılar I. +. A) B) C) D) E) A) 0 B) C) D) E). : A) B) C) D) E) A),8 B),6 C), D), E). : + : + 7. =b a b a b olduğuna göre, + b a toplamı kaçtır? A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) : A) B) C) D) E) 6 8 A) B) C) D) E) 7 6 9

34 Rasyonel Sayılar I Test 7 9. : +. x= y= + A) B) 9 C) D) E) 8 6 olduğuna göre, x.y çarpımı kaçtır? A) B) C) D) E) = a b a + b a b A) B) 00 C) 000 D) 0 E) 00 A) B) C) D) E). a b a : c b c işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) c B) C) b D) E) b.c c b. a + b 0 olmak üzere a + b = a + b a.b çarpımı kaçtır? A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) 6. x pozitif bir sayıdır. x+ ifadesi bir tamsayı ise x in virgülden sonraki kısmı 8 kaçtır? A) 7 B) 6 C) 60 D) 67 E) 7 Test 6 -D -A -C -E -E 6-A 7-B 8-C 9-E 0-B -C -E -D -E -E 6-A

35 MATEMATİK Test 8 Rasyonel Sayılar II. Değeri olan bir kesrin payından çıkartılıp paydasına eklenirse kesrin değeri oluyor Buna göre, bu kesrin pay ve paydası arasındaki fark kaçtır? A) 8 B) 6 C) D) E) 8 7 A) B) C) D) E) : terim A) 6 B) 0 C) D) E) A) B) C) D) E) 6 9., 0, 0, + 0,08 0, 0,00 7. a, b ve c Z + olmak üzere; A) B) C) D) E) 7 9 = 7 a+ b+ c olduğuna göre, a.b.c çarpımı kaçtır? A) 0 B) 0 C) 6 D) 0 E) 8. x = 0,9 olduğuna göre, x+ :x x A) B) C) D) E) 8. 0, 0,06 0, + + 0, 0,0 0, A) B) C) 8 D) 9 E) 0

36 Rasyonel Sayılar II Test 8 9. a ve b sıfırdan farklı reel sayılardır. a A= b ifadesinde a sayısı yarısı kadar artırılır, b sayısı da kendisi kadar artırılırsa A sayısının eşiti ne olur? a a a a A) B) C) D) E) b b b b b a. a+ a işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) a B) C) a D) E) 0. 0,0a + 0,00b + 0,000c 0,0a0c + 0,00b 0. 0, +0,6 0, 0,6 + 0,8 A) B) C) D) 0 E) A) B) C) D) E). x < 0 olmak üzere, x x x a=, b=, c= 6. a ve b birer rakamdır. a, + b, 6 = olduğuna göre, a + b kaçtır? olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)b<a<c B)b<c<a C)c<a<b D) c<b<a E) a <b<c A) 6 B) 9 C) D) E)., +, 0, + 0, 6. 9 a=, b=, c= 0 6 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)c<a<b B)b<a<c C)b<c<a A) B) C) 6 D) 9 E) D) a<c<b E) a <b<c Test 7 -C -A -A -C -E 6-B 7-B 8-A 9-A 0-E -B -B -C -B -D 6-B

37 MATEMATİK Test 9 Rasyonel Sayılar III. 0,08 0, + : 0,007 0,0 0, A) B) C) D) E) 6. a, b ve c pozitif tamsayılardır. a b = 0, 0, c = a + b olduğuna göre, a + b + c toplamı en az kaçtır? A) B) 7 C) 9 D) 0 E). 0,6 0, + 0, + 0, 6. a ve b pozitif tamsayılardır A) B) C) D) E) 9 0 a 0,66 = b olduğuna göre, a + b toplamının en küçük değeri kaçtır? A) 96 B) 08 C) 6 D) E). a,b + b,a 0,ba a+b b,a A),0 B),0 C), D) 0,0 E) 0, 7. x =,... y = 0,... olduğuna göre, x sayısı y nin kaç katıdır? A) 0, B) 0, C), D) 0 E). 0,7 0,06 0,6 : + 0, 0,0 0,0 8. = x A) 60 B) 90 C) 0 D) 60 E) 80 olduğuna göre, x kaçtır? A) B) C) D) 6 E) 9

38 Rasyonel Sayılar III Test 9 9. a ve b sıfırdan farklı rakamlardır. a,b = 7 olduğuna göre, b,a ifadesinin eşiti kaçtır? 9 8 A) B) C) D) E) ,0 0,0 a=, b=, c= 0, 0, sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A)b<a<c B)b<c<a C)a<b<c D) a<c<b E) c <a<b. a, b, c ve d pozitif tamsayılardır. 0. x pozitif bir tamsayıdır. 9 x+ ifadesi bir tamsayı ise x in virgülden sonraki 0 kısmı kaçtır? A) B) C) 60 D) 7 E) 78 a = 0,... b c = 0, d olduğuna göre, a + b + c + d toplamının en küçük değeri kaçtır? A) 8 B) 67 C) 78 D) 8 E) 9. 0,6 + 0, 0,9 + 0,9 A) 0, B) 0, C) 0, D) 0,8 E). x = 0,6 + 0, ,6 6 6 y = 0, + 0, + 0, olduğuna göre, x.y çarpımı kaçtır? A) B) C) D) E) 6 6. x, y ve z negatif reel sayılardır.. a + a+ ifadesi bir tamsayı ise a nın alabileceği tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır? A) 6 B) 8 C) 0 D) E) x y = =z olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A)x<y<z B)y<x<z C)y<z<x D) z<y<x E) z <x<y Test 8 -D -E -C -A -B 6-A 7-A 8-D 9-B 0-C -C -E -D -C -C 6-D

39 MATEMATİK Test 0 Rasyonel Sayılar IV ,0 0,0 0, A) 0, B) C) 0 D) 00 E) 000 A) B) C) D) E). 0, 0,0 0,00 + 0,0 0,00 0,000 A) 0,0 B) 0, C) D) 0 E) x ifadesini tanımsız yapan x değerlerinin toplamı kaçtır? A) B) C) D) E). 9 + : ,06 0,7 0,6 + 0,07 0,9 A) 0,9 B) C), D), E) 8 6 A) B) C) D) E) ,9 + 0,9 (0,9 ) 7 A) B) 6 C) 8 D) 0 E) 8. 0, 0,8 0,0 + 0,08 0, 0,006 A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0

40 Rasyonel Sayılar IV Test < < 6 x eşitsizliğini sağlayan x tam sayıları kaç tanedir? A) B) C) D) E) A) B) C) D) E). <a<b< : sıralamasına uyan a ve b sayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir? 9 A), B), C) , 6 A) 00 B) 0 C) 000 D) 00 E) 00 7 D), E) 7,. 6 x= olduğuna göre, + 7 in x türünden eşiti nedir? A)x B) x C)x+ D)x E)x+,. x > 0 olmak üzere, x+ x+ x+9 a=, b=, c= x+ x+ x+0 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)b<a<c B)b<c<a C)a<b<c D) a<c<b E) c <b<a 6. a, b ve c pozitif tamsayılardır x=, y=, z= sayılarının sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A)x<y<z B)z<y<x C)y<x<z D) z<x<y E) x <z<y a b c = = 0, 0, 0,0 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A)b<c<a B)a<b<c C)a<c<b D) c<a<b E) c <b<a Test 9 -C -A -B -D -C 6-D 7-D 8-C 9-E 0-B -E -D -A -C -B 6-B

41 MATEMATİK Test Basit Eşitsizlikler I. x, y ve z gerçel sayılardır. x < y < z < 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) x.z < y.z B) x+z>y C)x.y<y.z D) y.x < z.x E) x y > z z. a.c > 0 a.b > 0 a + b < 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir? A)a.b.c>0 B)a.c<b C)c <a D) a + b < c E) a.b < c. x < 8 olduğuna göre, x in alabileceği kaç farklı tamsayı değeri vardır? A) B) C) D) E) 6. a < 0 < b olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi tanımsız olabilir? a a A) B) C) b a b a D) E) a.b b b a b a+b. a =b 0, < a < 0 olduğuna göre, b hangi aralıktadır? A) 0 < b < 00 B) < b < 0 C) < b < 0 D) 0 < b < 00 E) 0 < b < a < a a.b < 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima pozitiftir? A) a.b B) a+b C)a b a D) E) b b + a. x, y R olmak üzere, < x < < y < olduğuna göre, x y ifadesinin alabileceği en küçük tamsayı değeri kaçtır? A) B) C) 0 D) 9 E) 8 8. a, b R olmak üzere, < a < < b < a + b toplamının alabileceği en büyük tamsayı değeri ile en küçük tamsayı değerinin toplamı kaçtır? A) B) C) 0 D) 9 E) 8

42 Basit Eşitsizlikler I Test 9. Bir köyden kasabaya, üç farklı yoldan gidilebilmektedir. x bir tamsayı olmak üzere, I. yol : ( x) km II. yol : (x ) km III. yol : (x + 6) km dir. I. yol en kısa, III. yol en uzun yol olduğuna göre II. yol kaç km dir?. a, b, c R olmak üzere, a < 0 < b < c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? A) a + b + c > 0 B) a.b.c > 0 C) a.b + a.c < 0 D) a.b a.c < 0 A) 9 B) 0 C) D) E) E) b c < a a 0. a.b < 0 a.c > 0 b.c > 0 olduğuna göre, a, b, c nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A) +, +, B), +, + C) +,, D),, + E) +, +, +. < b < a = b olduğuna göre, a nın alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? A) 8 B) 7 C) 6 D) E). a, b R olmak üzere, < a < < b < olarak veriliyor. x = a b olduğuna göre, x in alabileceği en büyük tamsayı değeri ile en küçük değerlerinin toplamı kaçtır?. x, y, a gerçek olmak üzere, x > y ve a < 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? x+y A) y< B)x+a>y+a C)x.a>y.a A) B) C) 6 D) 8 E) 9 D) x a > y a E) x y < a a. x ve y reel sayılardır. < x < ve x + y = 7 denklemi veriliyor. Buna göre, y nin en geniş tanım aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A) (, ) B) (, ) C) (, ) D) (, 8) E) (, 8) 6. a =b 0,0 0, < a <,6 olduğuna göre, b nin alabileceği kaç tamsayı değeri vardır? A) 67 B) 68 C) 69 D) 70 E) 7 Test 0 -B -B -C -C -C 6-D 7-B 8-C 9-D 0-C -A -B -C -B -A 6-E

43 MATEMATİK Test Basit Eşitsizlikler II. a < 7 b < 7 olduğuna göre, a + b nin alabileceği en büyük tamsayı değeri kaçtır? A) B) 9 C) 0 D) E). a b > 0 a <0 b olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? A)a.b>0 B)a+b<0 C)a+b>0 D) b > a.b E) a < ab. a ve b tamsayılardır. a < < b olduğuna göre, a + b ifadesinin en büyük değeri kaçtır? A) B) 9 C) D) E) 6 6. x Z olmak üzere x < eşitsizliğini gerçekleyen en küçük x tamsayısı kaçtır? A) 8 B) 7 C) 6 D) E) 8. a, b, c R olmak üzere, a.b < 0 a > b c =0, b olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)b<a<c B)b<c<a C)c<b<a D) a < c < b E) a < b < c 7. a ve b reel sayılar olmak üzere aşağıdakilerden hangisi yanlış olabilir? A) a < b c b < c a a b B) a < b < 0 <0 a.b C) a < b a + c < b + c D) a > b ve c < 0 a.c < b.c E) a < b > a b. a.b < 0 a.b > 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? 8. a ve b reel sayıları için, A) a + b > 0 B) a+b C) > D) a E) a.b < b b >0 a a+b < a a < 6 b < 9 olduğuna göre, a + b aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 8 B) C) 0 D) E) 6

44 Basit Eşitsizlikler II Test 9. a ve b sıfırdan farklı reel sayılardır. a b + <0 b a olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? A)a+b>0 B)a b>0 C)a.b<0. x ve y tamsayılar olmak üzere, < x < 7 < y < olduğuna göre, x y nin alabileceği en büyük tamsayı değeri kaçtır? A) 6 B) C) 0 D) E) 6 a D) >0 E) a.b > 0 b. a ve b tamsayılardır. 0. a, b, c pozitif tamsayılar olmak üzere, c a b > 0 b c > 0 bağıntısı veriliyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A)c>b>a B)b>c>a C)c>a>b D) a > b > c E) b > a > c < a < 9 < b < 6 a + olduğuna göre, b kesrinin alabileceği en büyük b + a değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır? A) B) 6 C) D) 7 E). a, b ve c reel sayılardır.. a < 0 < b a < b a.c b.c > 0 a + c = 0 kesirinin değeri aşağıdakiler- a + b olduğuna göre, b den hangisi olamaz? olduğuna göre, a, b ve c nin işaretleri sırasıyla hangisidir? A) +, +, + B), +, C),, D) +, +, E) +,, A) B) C) D) E) 6. a ve b reel sayılardır.. < x < y x = <a< 8 <b< 6 olduğuna göre, y için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) <y<7 B) <y< C)0 y<8 nin alabileceği kaç farklı tam- a+b olduğuna göre, a.b sayı değeri vardır? D) y < 9 E) <y<9 A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) Test -E -B -C -C -D 6-C 7-C 8-E 9-E 0-C -E -C -C -D -C 6-C

45 MATEMATİK Test Mutlak Değer I. x < 0 olduğuna göre, x x + x A) B) C) x D)x E)x. x = olduğuna göre, x in alabileceği değerler çarpımı kaçtır? A) 6 B) C) 6 D) 6 E) 9. a < 0 < b olmak üzere, a b + b a a b işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) a B) b C) a D) b E) 0 6. x = olduğuna göre, x in alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) B) C) D) E) 6. a < a olduğuna göre, a + a a işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) a B)a+ C)a+ D) a E) 7. a = b b = olduğuna göre, a.b çarpımı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 6 B) 6 C) D) 6 E) 7. x, y R x y = x + y olduğuna göre, x y + òx óy işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A)x+y B)x y C)x+y D) x E)y 8. x = x 6 eşitliğini sağlayan x sayılarının çarpımı kaçtır? A) B) 9 C) 6 D) E) 8

46 Mutlak Değer I Test 9. x + y + z + = 0 olduğuna göre, x + y.z A) B) C) D) E). x = x x+ olduğuna göre, x in alabileceği en küçük değer kaçtır? A) B) C) D) E) 0. a+ b a+b ifadesi en küçük değeri aldığında eşiti kaç olur? a + b a ifadesinin A) B) C) D) E) 7. x + = 6 eşitliğini sağlayan x sayılarının toplamı kaçtır? A) B) C) D) E) 7. x + y = y x = 6 y olduğuna göre, x in alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? A) B) C) 6 D) 7 E) 8. a + a = olduğuna göre, a nın alabileceği değerler çarpımı kaçtır? A) 9 B) 8 C) 6 D) E). x, y R olmak üzere, x y + (x+y 0) =0 olduğuna göre, x.y çarpımı kaçtır? A) B) 8 C) D) 0 E) 6 6. x x = olduğuna göre, x in alabileceği farklı değerler çarpımı kaçtır? A) B) C) D) E) 6 Test -E -D -B -C -D 6-C 7-E 8-A 9-C 0-B -D -D -B -A -E 6-B

47 MATEMATİK Test Mutlak Değer II. a = b + = olduğuna göre, a.b çarpımının alabileceği en küçük değer kaçtır. A) 0 B) C) 6 D) E). x 6 6 x eşitsizliğini sağlayan kaç tane x doğal sayısı vardır? A) B) C) 6 D) 7 E) 8. x x y = 0 olduğuna göre, y nin alabileceği kaç farklı tamsayı değeri vardır? A) B) 0 C) 9 D) 8 E) 7 6. x ifadesinin en küçük değer için x ifadesinin değeri kaçtır? A) B) C) D) E) 6. a ve b sıfırdan farklı reel sayılardır. a b x= a b olduğuna göre, x in alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? A) B) C) 0 D) E) 7. x x + <0 eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tamsayı vardır? A) 8 B) 9 C) 0 D) E). x = x 8. x olduğuna göre, x in alabileceği değerler çarpımı kaçtır? A) B) 9 C) D) 8 E) eşitsizliğini sağlayan x in farklı tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır? A) 7 B) 78 C) 8 D) 86 E) 90

48 Mutlak Değer II Test 9. x. x = 8 denklemini sağlayan kaç x reel sayısı vardır? A) 0 B) C) D) E). x eşitsizliğinin en geniş tanım aralığı aşağıdakilerden hangisidir? A) [, ] B) [, ] C) [, ] D) [, ] E) (, ) 0. > x eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tamsayı değeri vardır? A) 8 B) 9 C) 0 D) E). x 9 > olduğuna göre, x in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? A) B) 6 C) 8 D) 0 E). x 6 olduğuna göre, x in alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E). x + + x = 0 denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? A) B) C) D) E). x. x = 0 eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? A) B) C) D) E) 6. A= 0 x + +x olduğuna göre, A nın alabileceği en büyük tamsayı değeri kaçtır? A) B) C) D) E) 6 Test -B -B -B -A -A 6-D 7-C 8-B 9-B 0-E -E -C -C -B -B 6-A

49 MATEMATİK Test Üslü Sayılar I. a = b = c = sayıları için, a b + ( b) c A) B) C) D) E). x x 8 + x x A) 6 B) C) D) E). 00.(0,00) (0,0) A) B) C) 8 D) 6 E) A) 0,0 B) 0, C) D) 0 E) A) B) C) D) E) 9 9 A) B) C) D) 6 E) 8. 0, + 8 0, + 7 0, A) B) 0 C) 9 D) 8 E) 7 8. ( a).( a ).( a ) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) a B) a C) a D) a E)

50 Üslü Sayılar I Test 9. x ve y pozitif tamsayılardır. y x = 6 olduğuna göre, x + y toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 6 B) 8 C) 0 D) 8 E) 7. n+ n+ n + n A) 0 B) C) D) 6 E) 8 0. ( ) ( ) ( ) A) B) C) D) E) 9. x. x = olduğuna göre, 6 x ifadesinin değeri kaçtır? A) 6 B) C) D) E) 0. x+ + x + A) B) C) D) E). x negatif bir sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi pozitif bir sayıdır? A) x B) x C) ( x) D) ( x) E) ( x ). n+ n+ n + n+ n + 8. A) 0 B) C) D) E) 6. x = y = olduğuna göre, y x + ifadesinin eşiti kaçtır? A) B) 8 C) 6 D) E) Test -A -C -C -B -D 6-B 7-B 8-A 9-B 0-C -D -B -B -C -B 6-C

51 MATEMATİK Test 6 Üslü Sayılar II. n = için, n : ( n + n n ) n + A) B) 8 C) D) 6 E) 0. m n x + n m :x x + m n ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) x m B) x m n C) x m+n D) E). x = olduğuna göre, X x + ifadesinin eşiti kaçtır? A) 0 B) 0 C) 0 D) 7 E) ( x ).( x ).(x ) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) x B) x C) x 6 D) x E) x. x + = eşitliğine göre, 9 x + x değeri kaçtır? A) B) C) D) 6 E) 9 0 A) B) C) 0 0 D) E) 0 0. x x +.8 x+ x A) 7 B) 66 C) D) 8 E) 6 A) B) C) 6 D) 8 E) 0

52 Üslü Sayılar II Test ( ).( ) ( ).( ). (0,000).(0,0000) A) 00 B) 00 C) 0 D) E) A) B) C) D) E). 0, =,0.0 x 0. x = x olduğuna göre, 9 x ifadesinin eşiti kaçtır? eşitliğinde x değeri kaçtır? A) B) C) 6 D) 7 E) 8 A) 6 B) 6 C) 8 D) E). (a ).( a ) :a ( a ).( a ) 6 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) a B) a C) a D) a E) a. 0 0, ,0.0 0,.0 A) B) C) 0 D) 0 E) 00. x + = 6 + x x+ x+ x A) 8 B) C) D) E) 6. 0,00 :(0 ) 600 A) B) C) 0 D) 0 E) 00 Test -E -E -D -D -C 6-D 7-C 8-C 9-B 0-D -D -B -E -E -A 6-B

53 MATEMATİK Test 7 Üslü Sayılar III. a b a : a b x y x y x y x+y. x = a x = b ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) a x B) a y C) (a.b) x D) b y E) (a.b) y olduğuna göre, 96 x ifadesinin a ve b türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) a.b B) a.b C) a.b D) a.b E) a 6.b,. 9 x = a olduğuna göre x x + ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) a +a B) a +a C) a + D) a + 9a E) a + 9a, 6. A = 8 k + 8 k olduğuna göre, 6 k + 6 k ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A)A+7 B)A C)A + D)A E)A+, A) B) C) D) E) 7. 9 x + = 7 x eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? A) B) C) D) E) 6. a + = x a = y a+ olduğuna göre, ifadesinin x ve y türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? x 9.y.y.x A) B) C) D) E).y x.x.y 9.x y 8. x + + x +. x = 6 eşitliğinde, x değeri kaçtır? A) B) C) D) 6 E) 7

54 Üslü Sayılar III Test 7 9. x + + x +. x = 9 x eşitliğini sağlayan, x değeri kaçtır? A) B) C) D) E). x+ x+ x+ x = x+ x+ x+ x eşitliğinde, x değeri kaçtır? A) B) C) D) E) 0. 0,00 (0,).(0,00) x+ = (0,) eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? A) B) C) D) 6 E) 8. x = 8 8 = y olduğuna göre, x.y çarpımı kaçtır? A) 0 B) 0 C) 8 D) E). x, y R (x + ) + (y ) 6 = 0 olduğuna göre, y x oranı kaçtır? A) B) C) D) E). x = 6 y = olduğuna göre, x in y türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? y y+ A) B) C) y y y y+ y D) E) y y+ y. a ve b pozitif tamsayılardır. a b = a + b 0 eşitliğinde, a b farkı kaçtır? A) 0 B) C) D) E) 6. (x ) x + = eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? A) B) C) 0 D) E) Test 6 -D -C -D -A -E 6-A 7-A 8-B 9-E 0-B -E -C -D -C -B 6-B

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3): ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4 Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I Kolay Temel Matematik. 8 ( + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6.! ( )": ( ) A) B) 0 C) D) E). 7. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D)

Detaylı

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c 138. a ve b gerçel sayılardır. a < a, 6a b 5= 0 b ne olabilir? (11) 4 5 8 11 1 139. < 0 olmak üzere, 4 3. =? ( 3 ) a 1 140. < a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9,4,7 3,

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

8.Sınıf MATEMATİK. Çarpanlar ve Katlar Konu Testi. Test sayısının tek bölenlerinin sayısı aşağıdakilerden

8.Sınıf MATEMATİK. Çarpanlar ve Katlar Konu Testi. Test sayısının tek bölenlerinin sayısı aşağıdakilerden Çarpanlar ve Katlar Konu Testi MATEMATİK 8.Sınıf Test-01 1. I. 1, her sayının bölenidir. II. 2, asal bir çarpandır. III. Her sayı kendisinin bir çarpanıdır. IV. Bir sayının çarpanları, aynı zamanda o sayının

Detaylı

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır. Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I YGS Temel Matematik. 8 + 4. + 8 : 4 işleminin sonucu A) 8 B) 9 C) D) 5 E) 8 5. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

Detaylı

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz.

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz. MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA A S A L Ç A R P A N L A R A A Y I R M A T a n ı m : Bir tam sayıyı, asal sayıların çarpımı olarak yazmaya, asal çarpanlarına ayırma denir. 0 sayısını asal çarpanlarına

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor.

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor. Bölüm: Doğal Sayılar ve Tamsayılar Test: Temel Kavramlar. abc ve cba üç basamaklı doğal sayılardır. abc cba = 97 olduğuna göre, abc biçiminde yazılabilecek en küçük doğal sayının rakamları toplamı A) B)

Detaylı

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR 1 SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR RAKAM: Sayıları ifade etmek için kullandığımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembollerinden her birine rakam denir. Soru: a ve b farklı rakamlar olmak üzere a + b nin alabileceği

Detaylı

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1 1. BÖLÜM Sayılarda Temel Kavramlar Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK Kontrol Noktası 1 Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. {0, 1, 2,..., 9} II. {1, 2, 3,...} III. {0, 1, 2,

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

Asal Çarpanlara Ayırma / EBOB-EKOK ORTAK DERSLER MATEMATİK. Prof. Dr. Emin KASAP

Asal Çarpanlara Ayırma / EBOB-EKOK ORTAK DERSLER MATEMATİK. Prof. Dr. Emin KASAP 3 Asal Çarpanlara Ayırma / EBOB-EKOK ORTAK DERSLER MATEMATİK Prof Dr Emin KASAP 1 Ünite: 5 ASAL ÇARPANLARA AYIRMA / EBOB - EKOK Prof Dr Emin KASAP İçindekiler 51 ASAL ÇARPANLARA AYIRMa 3 511 Asal Sayılar

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

Atatürk Anadolu. Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 07 Bölme, Bölünebilme,

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 01 MATEMATİK 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1. RAKAM Sayıların yazılmasında kullanılan sembollere rakam denir. Onluk

Detaylı

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS MATEMATİK. Özel Ders Sistematiğine Dayalı. Soru Bankası + Yaprak Testler. Yazar: Harun KAN Fatih BULUT

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS MATEMATİK. Özel Ders Sistematiğine Dayalı. Soru Bankası + Yaprak Testler. Yazar: Harun KAN Fatih BULUT ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS MATEMATİK Özel Ders Sistematiğine Dayalı Soru Bankası + Yaprak Testler Yazar: Harun KAN Fatih BULUT İncirli Cad. Santral Çıkmazı No: 7/ Bakırköy / İstanbul Tel: (0) 57 0 00 Fax:

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

T. C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Öğretim Yılı Güz Yarıyılı MATEMATİK Dersi Final Sınavı Çalışma Soruları

T. C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Öğretim Yılı Güz Yarıyılı MATEMATİK Dersi Final Sınavı Çalışma Soruları T. C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu 016-017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı MATEMATİK Dersi Final Sınavı Çalışma Soruları 1) 3. [15 3(8: )] 9 =? a) 16 b) 14 c) 0 d) 14 e) 16 6)

Detaylı

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada,

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada, TAMSAYILAR Z = {.., -, -, -, 0,,,, } kümesinin her bir elemanına tamsayı denir. Burada, + Z = {,,,...} kümesine, pozitif tamsayılar kümesi denir. Z = {...,,,,} kümesine, negatif tamsayılar kümesi denir.

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, ÖSYM nin son yıllarda yaptığı sınavlardaki matematik sorularının eski sınav sorularından çok farklı olduğu herkes tarafından

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur?

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur? 07.10.2006 1. Kaç p asal sayısı için, x 3 x + 2 (x r) 2 (x s) (mod p) denkliğinin tüm x tam sayıları tarafından gerçeklenmesini sağlayan r, s tamsayıları bulunabilir? 2. Aşağıdaki ifadelerin hangisinin

Detaylı

4BÖLÜM. ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA

4BÖLÜM. ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA 4BÖLÜM ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA TEST 1 1) Aşağıdaki sayılardan kaç tanesi 80 sayısının çarpanıdır? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,18,20,25,30,40,45,80

Detaylı

Bölünebilme Kuralları. Birler basamağındaki rakamı : {0, 2, 4, 6, 8} rakamlarından herhangi biri olan her sayı 2 ile tam bölünür.

Bölünebilme Kuralları. Birler basamağındaki rakamı : {0, 2, 4, 6, 8} rakamlarından herhangi biri olan her sayı 2 ile tam bölünür. 2 İLE BÖLÜNEBİLME: Birler basamağındaki rakamı : {0, 2, 4, 6, 8} rakamlarından herhangi biri olan her sayı 2 ile tam bölünür. Tek sayıların 2 ile bölümünden kalan 1 dir Dört basamaklı 729x sayısı 2 ile

Detaylı

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar,

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar, 1. 9 2 x 2 ifadesinin açılımında sabit x terim kaç olur? A) 672 B) 84 C) 1 D) -84.E) -672 6. Ali her gün cebinde kalan parasının %20 sini harcamaktadır. Pazartesi sabahı haftalığını alan Ali ni Salı günü

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

5. Üç basamaklı ABC doğal sayısı 2 ile, 5 ile ve 9 ile tam. 6. Dört basamaklı AB24 sayısının 36 ile bölümünden kalan iki

5. Üç basamaklı ABC doğal sayısı 2 ile, 5 ile ve 9 ile tam. 6. Dört basamaklı AB24 sayısının 36 ile bölümünden kalan iki Bölme ve Bölünebilme BÖLÜM 03 Test 01 1 Üç basamaklı 5AB sayısı iki basamaklı AB sayısına bölündüğünde, bölüm 13 ve kalan 8 olmaktadır Buna göre, A + B toplamı A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 5AB = 13 AB + 8

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

Tek Doğal Sayılar; Çift Doğal Sayılar

Tek Doğal Sayılar; Çift Doğal Sayılar Bölüm BÖLÜNEBİLME VE ÇARPANLARA AYIRMA. Bölünebilme Kuralları Bir a doğal sayısı bir b sayma sayısına bölündüğünde bölüm bir doğal sayı ve kalan sıfır ise, a doğal sayısı b sayma sayısına bölünebilir.

Detaylı

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 1. ve y aralarında asal iki doğal sayıdır. 7 y 11 olduğuna göre, y farkı 5. 364 sayısının en büyük asal böleni A) 3 B) 7 C) 11 D) 13 E) 17 A) B) 3 C) 4

Detaylı

YGS MATEMATİK SORU BANKASI

YGS MATEMATİK SORU BANKASI YGS MATEMATİK SORU BANKASI Sebahattin ÖLMEZ www.limityayinlari.com Sınavlara Hazırlık Serisi YGS Matematik Soru Bankası ISBN: 978-60-48--9 Copyright Lmt Limit Yayınları Bu kitabın tüm hakları Lmt Limit

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. a Q a ve b b. a b c 4. a b c 40. 7a 4b 3c. a b c olmak üzere a,b ve pozitif. 2x 3y 5z 84

TEMEL KAVRAMLAR. a Q a ve b b. a b c 4. a b c 40. 7a 4b 3c. a b c olmak üzere a,b ve pozitif. 2x 3y 5z 84 N 0,1,,... Sayı kümesine doğal sayı kümesi denir...., 3,, 1,0,1,,3,... sayı kümesine tamsayılar kümesi denir. 1,,3,... saı kümesine sayma sayıları denir.pozitif tamsayılar kümesidir. 15 y z x 3 5 Eşitliğinde

Detaylı

3) x = 10 3 ise x kaçt r? Çözüm: Toplamadaki ard k terimlerin fark 5 oldu undan, A =

3) x = 10 3 ise x kaçt r? Çözüm: Toplamadaki ard k terimlerin fark 5 oldu undan, A = DO AL SAYILAR, TAMSAYILAR ) 8. 0 7 +. 0 + 4. 0 say, a dakilerden hangisidir? 8. 0 7 +. 0 + 4. 0 = 8. 0 7 + 0. 0 6 + 0. 0 + 0. 0 4 + 0. 0 + 0. 0 2 + 4. 0 + 0. 0 0 eklinde yaz labilir. Öyleyse, say 8000040

Detaylı

Ortak Bölenlerin En Büyüğü & Ortak Katların En Küçüğü

Ortak Bölenlerin En Büyüğü & Ortak Katların En Küçüğü Sayfa : 1 60 ve 72 nin OBEB VE toplamları kaçtır? A) 30 B) 360 C) 372 D) 420 E) 448 24, 36, 60 sayılarının i OBEB inin kaç katıdır? A) 12 B) 20 C) 30 D) 45 E) 54 Cevaplar: C C Sayfa : 2 54 ve 78 sayılarını

Detaylı

Genel Yetenek - Matematik KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

Genel Yetenek - Matematik KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK 1 KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

Mustafa Sezer PEHLİVAN. Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Mustafa Sezer PEHLİVAN. Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü * Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü SAYILAR Doğal Sayılar, Tam Sayılar, Rasyonel Sayılar, N={0,1,2,3,,n, } Z={,-3,-2,-1,0,1,2,3, } Q={p/q: p,q Z ve q 0} İrrasyonel Sayılar, I= {p/q

Detaylı

Ortak Bölenlerin En Büyüğü & Ortak Katların En Küçüğü

Ortak Bölenlerin En Büyüğü & Ortak Katların En Küçüğü Sayfa : 1 60 ve 72 nin OBEB VE toplamları kaçtır? A) 30 B) 360 C) 372 D) 420 E) 448 24, 36, 60 sayılarının i OBEB inin kaç katıdır? A) 12 B) 20 C) 30 D) 45 E) 54 Cevaplar: C C Sayfa : 2 54 ve 78 sayılarını

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar TEMEL KAVRAMLAR Rakam: Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Bu semboller {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarıdır., b ve c birer rakamdır. 15 b = c olduğuna göre, + b + c

Detaylı

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5 1 14 ve 1 sayılarına tam bölünebilen üç basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır? x = 14.a = 1b x= ekok(14, 1 ).k, (k pozitif tamsayı) x = 4.k x in üç basamaklı değerleri istendiğinden k =, 4, 5, 6, 7,,

Detaylı

MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA

MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA 3. Ondalık Sayılarda İşlemler: Toplama - Çıkarma: Ondalık kesirler toplanırken, virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır ve doğal sayılarda toplama-çıkarma

Detaylı

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir.

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. a) Pozitif doğal sayılar: Sıfır olmayan doğal sayılar kümesine Pozitif Doğal

Detaylı

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI KRTEZYEN ÇRPIM VE BĞINTI 3. Bölüm TEST -2 1. β={(x,y):2x+y=8,x,y N} şeklinde tanımlı β bağıntısı kaç elemanlıdır? ) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 6. R'de bağıntısı yansıyan ise a.b kaçtır? ) 18 B) 9 C) 2 D) 18

Detaylı

MATEMATİK DERS PLÂNI. : Doğal Sayılar (Asal Sayılar Bölünebilme O.B.E.B ve O.K.E.K)

MATEMATİK DERS PLÂNI. : Doğal Sayılar (Asal Sayılar Bölünebilme O.B.E.B ve O.K.E.K) MATEMATİK DERS PLÂNI Başlangıç Tarihi :.. Dersin adı Sınıf Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı Planlanan Süre : Matematik : 9. Sınıf : Sayılar : Doğal Sayılar (Asal Sayılar Bölünebilme O.B.E.B ve O.K.E.K)

Detaylı

90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 2 a.3 b.5 c =750 olduğuna göre a+b-c kaçtır? 25 ve 41 i böldüğünde 1 kalanını veren en büyük doğal sayı kaçtır? 6 ve 8 e bölünebilen iki basamaklı en büyük

Detaylı

ÇARPANLAR ve KATLAR ASAL SAYILAR. Örnek-2 : 17 ve 27 sayılarının asal sayı olup olmadığını inceleyelim.

ÇARPANLAR ve KATLAR ASAL SAYILAR. Örnek-2 : 17 ve 27 sayılarının asal sayı olup olmadığını inceleyelim. SINIF ÇARPANLAR ve KATLAR www.tayfunolcum.com 8.1.1.1: Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı seklinde yazar. Çarpan ( bölen ) Her

Detaylı

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr ASAL SAYILAR ve kendisinden aşka pozitif öleni olmayan den üyük doğal sayılara asal sayı denir.,, 5, 7,,, 7, 9, sayıları irer asal sayıdır. En küçük asal sayı dir. den aşka çift asal sayı yoktur. den aşka

Detaylı

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1 TAM KARELER 1. Bir 1000 basamaklı sayıda bir tanesi dışında tüm basamaklar 5 tir. Bu sayının hiçbir tam sayının karesi olamayacağını kanıtlayınız. (2L44) Çözüm: Son rakam 5 ise, bir önceki 2 olmak zorunda.

Detaylı

8. 2 x+1 =20 x. 9. x 3 +6x 2-4x-24=0 10.

8. 2 x+1 =20 x. 9. x 3 +6x 2-4x-24=0 10. MAT-1 EK SORULAR-2 1. 6. A)7 B)8 C)15.D)56 E)64 Olduğuna göre x.a)1 B)2 C)3 D)4 E)6 7. 2. Birbirinden farklı x ve y gerçek A)5.B)6 C)7 D)8 E)9 sayıları için; x 2 +2009y=y 2 +2009x eşitliği sağlandığına

Detaylı

Soru Konu Doğru Yanlış Boş

Soru Konu Doğru Yanlış Boş YGS - MATEMATİK DENEME- A Soru Konu Doğru Yanlış Boş Mutlak Değerin Sayıya Eşitliği % % Sayılar Akıl Yürütme % % Okek Dikdörtgen Birleştirme % % Kesirlerin Okeki % % Obeb Problemleri % % Obeb Denklemi

Detaylı

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU MATEMATİK Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU Mesleki Matematik 1 TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Detaylı

YGS ÖNCESİ. 1) 1! + 3! + 5! ! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır?

YGS ÖNCESİ.   1) 1! + 3! + 5! ! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? 1) 1! + 3! + 5! +. + 1453! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? 6) Rakamları sıfırdan farklı iki basamaklı bir AB doğal sayının rakamları yer değiştiğinde sayının değeri 63 artıyor. Buna göre,

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ales 2015 tarzına en yakın dört bin soru EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 00000000001 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) plam cevaplama süresi 150 akikadır. (,5 saat) SAYISAL BÖLÜM SAYISAL - 1 TESTİ Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal

Detaylı

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ ÖRNEK: 18 sayısının pozitif çarpanları nelerdir? Çarpımları 18 olan sayılar arayalım. 18 = 1. 18 18 =. 9 18 =. 6 Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı şeklinde

Detaylı

OBEB OKEK ÇÖZÜMLÜ SORULAR

OBEB OKEK ÇÖZÜMLÜ SORULAR OBEB OKEK ÇÖZÜMLÜ SORULAR 1) 4, 36 ve 48 sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü kaçtır? A) 1 B)16 C) 18 D) 4 E) 7 1) Sayılarınhepsini aynı anda asal çarpanlarına ayıralım; 4 36 48 1 18 4 6 9 1 3 9 6

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR ATU MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR BİLGİ KONTROLÜ ODAKLI KARMA SORULAR PEKİŞTİREN BÖLÜMLERİ AKILLI

Detaylı

Çözüm : * ebob = = * ekok = = * ve 36 sayılarının ebob ve ekok u kaçtır?

Çözüm : * ebob = = * ekok = = * ve 36 sayılarının ebob ve ekok u kaçtır? 1) 24 ve 36 sayılarının ebob ve ekok u kaçtır? 24 36 2 * ebob = 2.2.3 =12 12 18 2 * ekok = 2.2.2.3.3 = 72 6 9 2 3 9 3 * 1 3 3 1 Ebob ( 24, 36 ) = 12 ( * lı olanların çarpımı) Ekok ( 24, 36 ) = 72 ( Hepsinin

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ 0 EBİM KPSS Kurslarının öğretmen adaylara armağanıdır. SAYILAR Z{,-,-,-,0,,,, } Z - {,-,-,-} negatif tam sayılar kümesi {0} (elemanı 0 olan bir küme) Z + {,,,,n,n+, } pozitif

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden. 1. Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından A) 16 B) 28 C) 32 D) 48

sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden. 1. Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından A) 16 B) 28 C) 32 D) 48 1. Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından biri değildir? A) 16 B) 28 C) 32 D) 48 4. 216 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 2 2 3 5 B) 2 2 2 3 C) 2

Detaylı

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 20 ÖSS-YGS - - - 2 2 / - 2/ 2/ / LYS OBEB OKEK OBEB: iki veya daha fazla sayıyı birlikte bölebilen en büyük tamsayıya bu sayıların OBEB i denir Sayılar

Detaylı

TABAN ARĠTMETĠĞĠ. ÇÖZÜM (324) 5 = = = = 89 bulunur. Doğru Seçenek C dir.

TABAN ARĠTMETĠĞĠ. ÇÖZÜM (324) 5 = = = = 89 bulunur. Doğru Seçenek C dir. TABAN ARĠTMETĠĞĠ Kullandığımız 10 luk sayma sisteminde sayılar {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} kümesinin elemanları (Rakam) kullanılarak yazılır. En büyük elemanı 9 olan, 10 elemanlı bir kümedir. Onluk sistemde;

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR Test -1

TEMEL KAVRAMLAR Test -1 TEMEL KAVRAMLAR Test -1 1. 6 ( ) 4 A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5. 4 [1 ( 3). ( 8)] A) 4 B) C) 0 D) E) 4. 48: 8 5 A) 1 B) 6 C) 8 D) 1 E) 16 6. 4 7 36:9 18 : 3 A) 1 B) 8 C) D) 4 E) 8 3. (4: 3 + 1):4 A) 3 B) 5

Detaylı

Soru Konu Doğru Yanlış Boş

Soru Konu Doğru Yanlış Boş YGS - MATEMATİK DENEME- A Soru Konu Doğru Yanlış Boş Okek Bölünebilme % % Obeb Problemleri % % % Obeb - Okek % % Basit ve Bileşik Kesirler % % Okek Denklemi % % Paydaları Eşitlenemeyen Kesirler % % Okek

Detaylı

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 1. 2,31 0,33 0,65 0,13 + 3,6 0,6 işleminin sonucu kaçtır? A)0,5 B) 0,8 C)0,9 D)5 E)8 4. Üç basamaklı ABB doğal sayısı 4 e ve 9 a kalansız bölünmektedir. Buna göre, A+B toplamının

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs 2009 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. ( 2 1). 2+ 1 1 2 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 2 C) 4 D) 2 2 E)

Detaylı

KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA

KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Matematiğe Giriş... Temel Kavramlar... Bölme - Bölünebilme Kuralları... 85 EBOB - EKOK... Rasyonel Sayılar... Basit Eşitsizlikler... 65 Mutlak

Detaylı

Önce parantez içindeki işlemler yapılır. 150:(6+3.8)-5 = 150:(6+24)-5 = 150:30-5 = 5-5 = 0 ( A ) :5-3 = = 11 ( C )

Önce parantez içindeki işlemler yapılır. 150:(6+3.8)-5 = 150:(6+24)-5 = 150:30-5 = 5-5 = 0 ( A ) :5-3 = = 11 ( C ) Önce ÇARPMA ve Bölme, sonra Toplama ve Çıkarma. 3.4+10:5-3 = 12+2-3 = 11 ( C ) Önce parantez içindeki işlemler yapılır. 150:(6+3.8)-5 = 150:(6+24)-5 = 150:30-5 = 5-5 = 0 ( A ) 72:24+64:16 = 3+4 = 7 ( B

Detaylı

Köklü Sayılar ,1+ 0,1+ 1, 6= m 10 ise m kaçtır? ( 8 5 ) 2x 3. + a =? (4)

Köklü Sayılar ,1+ 0,1+ 1, 6= m 10 ise m kaçtır? ( 8 5 ) 2x 3. + a =? (4) Köklü Sayılar.,+ 0,+, 6= m 0 ise m kaçtır ( 8 5 ). a= ise a + a (). : :... = 8 0 0... eşitliğini sağlayan değeri nedir (). 99.0+.6+ (75) 5. + : + 8 7 8 () 6. > 0 ve = olduğuna göre ( ) + a+ b 7. a, b R

Detaylı

MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13. TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı

MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13. TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13 TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı ={(x,y): x ile y nin farkı n ile tam bölünür} = {(x,y): n x-y, n N + } bağıntısı bir denklik bağıntısıdır. (x,y) ise x y (mod

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Matematik

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Matematik 9. Çarpanlar ve Katlar b Dikdörtgenin alanı 4 cm olduğuna göre, kısa ve uzun kenarının çarpımı 4 cm 'dir. a. b = 4 a 6. Asal Çarpanlar A B C D E Yukarıda verilen asal çarpanlara ayırma işleminin son satırında

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF TEST SORULARI 4. + :. 4 7 7 7 =? + : 6 4. x, y, z, a, b, c Z olmak üzere x+a = y+b = z+c= - bağıntısı vardır. x,y,z sayılarının aritmetik ortalaması olduğuna göre, a, b, c sayılarının aritmetik ortalaması kaçtır? A)

Detaylı

Asal Çarpan, OBEB - OKEK

Asal Çarpan, OBEB - OKEK Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. 15 in doğal sayı çarpanları II. 1 nin tam sayı bölenleri a) 1,, 3, 4, 6, 1 1,, 3, 4, 6, 1 b) 1, 3, 5, 15 III. 140 ın asal çarpanlara ayrılışı c) 140

Detaylı

Çarpanlar ve Katlar Föyü KAZANIMLAR

Çarpanlar ve Katlar Föyü KAZANIMLAR 1 Çarpanlar ve Katlar Föyü KAZANIMLAR Verilen pozitif sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. İki doğal

Detaylı

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI 4 II MATEMATİK YARIŞMASI I AŞAMA SORULARI 4? 4 4 A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 5 A) B) C) - D) E) - 8 4 x x

Detaylı

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol ORGANİZASYON ŞEMASI . BÖLÜM Polinomlar... 7. BÖLÜM II. Dereceden Denklemler.... BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler... 9. BÖLÜM Parabol... 5 5. BÖLÜM Trigonometri... 69 6. BÖLÜM Karmaşık Sayılar... 09 7.

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ ÖLÜNÝLM KURLLRI ve ÖLM ÝÞLMÝ YGS MTMTÝK. Rakamları farklı beş basamaklı 8y doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre, + y toplamı kaç farklı değer alabilir?(). ltı basamaklı y tek doğal sayısının hem

Detaylı

MATEMATİK 1 - FÖY İZLEME TESTLERİ. ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar. 4. a.b + a b 10 = x ve y farklı birer pozitif tam sayı,

MATEMATİK 1 - FÖY İZLEME TESTLERİ. ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar. 4. a.b + a b 10 = x ve y farklı birer pozitif tam sayı, MATEMATİK - FÖY İZLEME TESTLERİ 0/U UYGULAMA ÜNİTE : TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar. x, y, z birer rakam ve x < y < 6 < z olmak üzere, x + 3y z ifadesinin en büyük değeri A) B) 3 C) 6 D) 0 E) 9 4. a.b

Detaylı

1995 ÖSS. 6. Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır?

1995 ÖSS. 6. Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır? 99 ÖSS.. 0, 0, 0,44. işleminin sonucu A) 0, B) 0,4 C) D) 4 E) 0 6. Toplamları 6 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 6, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı A) 70 B) 7 C) 80

Detaylı

16. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A

16. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 16. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI BİRİNCİ AŞAMA SORULARI A A A A A A A SINAV TARİHİ VESAATİ:16 NİSAN 2011 - Cumartesi 10.00-12.30 Bu sınav 25 sorudan oluşmaktadır vesınav

Detaylı

Çarpan Kavramı ve Asal Çarpanlara Ayırma 5. A B C A) 25 B) 60 C) 75 D) A) 78 B) 138 C) 246 D) 576 MATEMATİK 8

Çarpan Kavramı ve Asal Çarpanlara Ayırma 5. A B C A) 25 B) 60 C) 75 D) A) 78 B) 138 C) 246 D) 576 MATEMATİK 8 8 MTEMTİK Çarpan Kavramı ve sal Çarpanlara yırma Test. 8 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? ). ) 8.7 C). D)..7. C D Yanda verilen bölen listesi yöntemine göre, ) ) 6

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI 0 KULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 0 SINIFLAR SRULARI (5xy) dört basamaklı sayıdır 5 x y 6 - a 3 Yukarıdaki bölme işlemine göre y nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? 4 m pozitif bir tamsayı olmak üzere;

Detaylı

YGS MATEMATİK SORULARI !+7! 6! 5! işleminin sonucu kaçtır? A) 24 B)32 C)42 D)48 E)56. ifadesinin eşiti hangisidir?

YGS MATEMATİK SORULARI !+7! 6! 5! işleminin sonucu kaçtır? A) 24 B)32 C)42 D)48 E)56. ifadesinin eşiti hangisidir? 2017 YGS MATEMATİK SORULARI 1. 4. 4.7!+7! 6! 5! işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin eşiti hangisidir? A) 24 B)32 C)42 D)48 E)56 A)1/2 B)1/4 C)1/6 D)1/8 E)1/12 2. 2 9 5.2 4 12 3 işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

örnektir örnektir Temel Matematik TYT Yeni müfredata tam uygun MİKRO KONU TARAMA TEST AYRINTILARI VE ÖRNEKLERİ (1-10. Testler)

örnektir örnektir Temel Matematik TYT Yeni müfredata tam uygun MİKRO KONU TARAMA TEST AYRINTILARI VE ÖRNEKLERİ (1-10. Testler) TYT Temel Matematik MİKRO KONU TARAMA TEST AYRINTILARI VE ÖRNEKLERİ (-0. Testler) Yeni müfredata tam uygun Değerli öğretmenimiz, branşınızla ilgili TYT konu tarama testlerimizden bazı örnekleri incelemeniz

Detaylı

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - I Ödev Kitapçığı (MF-TM) Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Adý

Detaylı

Basamak Kavramı Video Anlatım Testi

Basamak Kavramı Video Anlatım Testi Sayfa : 1 Rakamlar = Doğal sayılar = Tam sayılar = Üç basamaklı en küçük doğal sayı : Üç basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayı : Üç basamaklı rakamları farklı en büyük tek sayı : İki basamaklı

Detaylı

1. ÜNİTE:SAYILAR VE İŞLEMLER

1. ÜNİTE:SAYILAR VE İŞLEMLER 1. ÜNİTE:SAYILAR VE İŞLEMLER 2 DERS SAATİ:Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. ASAL SAYILAR 1 ve kendisinden başka hiçbir sayma sayısı ile bölünemeyen 1 den büyük doğal sayılara

Detaylı

ÇALIŞMA KAĞIDI Kazanım: Çarpanlar ve Katlar

ÇALIŞMA KAĞIDI Kazanım: Çarpanlar ve Katlar ÇALIŞMA KAĞIDI Kazanım: Çarpanlar ve Katlar 8 basamaklı en büyük asal sayının kaç tane çarpanı vardır? 30 sayısının çarpanlarını yazınız Asal çarpanlarına ayrılış halı 2 3.5 3 olan sayıyı 96 sayısının

Detaylı

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümleri BÖLÜM 04 Test 0. y = y = 6 denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden A) {(, 4)} B) {(, )} C) {(, 4)} D) {( 4, )} E) {(, )}./ y = / y = 6 5 = 5 = = için y

Detaylı

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNE: AM AYIAR N: am ayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE RAR VE ÇÖZÜMER 1. [(+17) (+25)] + [( 12) (+21)] işleminin sonucu A) 41 B) 25 C) 25 D) 41 Çıkarma işlemi yapılırken çıkanın işareti değişir ve eksilen

Detaylı

BÖLÜNEBĐLME KURALLARI

BÖLÜNEBĐLME KURALLARI YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS - 2 2-2 1 1-1 1 kalanı bulmak için sağdan ve + ile başlamak gerekir BÖLÜNEBĐLME KURALLARI 2 Đle Bölünebilme: tüm çift sayılar, yani birler

Detaylı

8. SINIF MATEMATİK ÜSLÜ İFADELER

8. SINIF MATEMATİK ÜSLÜ İFADELER . SINIF MATEMATİK ÜSLÜ İFADELER... Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar, üslü ifade şeklinde yazar....... a.a.a.a...a a n HATIRLATMA KÖŞESİ- n HATIRLATMA KÖŞESİ- Her sayının sıfırıncı kuvveti

Detaylı