ÖRNEK LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI - 1 GEOMETRİ TESTİ. Ad Soyad : T.C. Kimlik No:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRNEK LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI - 1 GEOMETRİ TESTİ. Ad Soyad : T.C. Kimlik No:"

Transkript

1 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI - GEOMETRİ TESTİ ÖRNEK Ad Soyad : T.C. Kimlik No: Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Metin Yayınları nın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 LYS / MATEMATİK. Bu testte 0 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz Deneme -. Aşağıdaki seçeneklerde verilen sayılardan hangisi en küçüktür? A) 0 - B) 8-7 C) - 6 D) 9- E) 7- b. a, b ve a + sıfırdan farklı gerçel sayılar olduğuna göre, - - b - b ca + m > ^ah + c m H ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) a B) ab C) (ab) D) ab E) (ab). (0 0 + a ) = 8 olduğuna göre, a kaçtır? A) B) 7 - C) - D) E). c 0 olmak üzere, a b c = 0 ve a + b c = 0 olduğuna göre, b a + ab + c ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?. 9a+ b 9 a- b = 7 A) B) C) D) E) 0 olduğuna göre, b kaçtır? A) B) C) D) E) Diğer sayfaya geçiniz

3 LYS / MATEMATİK Deneme - 0. n bir pozitif tam sayı olmak üzere,. ve y birer gerçel sayı olmak üzere, n+ n şeklinde ifade edilebilen en büyük üç basamaklı sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 9 B) 96 C) 976 D) 990 E) 99 < y < eşitsizlikleri veriliyor. Buna göre, I. y < 0 II. + y > 0 III. y < 0 ifadelelerinden hangileri kesinlikle yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I ve III. A = {,, 6, 7, 9, 0, } yedi elemanlı kümesinin altı elemanı seçilip ikişer elemanlı üç gruba ayrılıyor. Bu gruplardaki elemanların toplamları eşit olduğuna göre, hangi sayı kullanılmamıştır? A) B) C) 7 D) 9 E). m pozitif tamsayısı için, 6 m 0 (mod 8 ) olduğuna göre, m nin en küçük değeri kaçtır? A) B) C) D) E) 6 Diğer sayfaya geçiniz

4 Deneme - LYS / MATEMATİK. f ( ) - = - fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) c-, m, c, m B) c, m C) [, ] D) {, } E) 6 = ' 6. I. y = III. y = V. y = + II. y = IV. y = Yukarıdaki fonksiyonlardan kaç tanesi + y fc m = ^f () + fy () h eşitliğini sağlar? A) B) C) D) E) 7. Aynı evrensel kümenin A, B ve C alt kümeleri için,. f() = a + b + c = 0 denkleminin kökleri ve olmak üzere, f(( ) ) = 0 denkleminin kökler çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? A B = {, 8,, } A C = {,,,, 7} ve evrensel küme A) B) b c - C) a a D) c a E) a c E = {: 0 00} dir. Buna göre [A (B C)]' kümesinin eleman sayısı kaçtır? A) 9 B) 9 C) 9 D) 9 E) 96 6 Diğer sayfaya geçiniz

5 Deneme - LYS / MATEMATİK. m pozitif bir gerçel sayı olmak üzere, + - 8m = 0 denkleminin bir kökü m olduğuna göre, diğer kökü kaçtır?. cot = k olduğuna göre, sin + cos ifadesinin k türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) - B) - C) - A) k B) k+ k k C) k + D) E) D) k k - k E) k +. d E d Şekilde E noktasında dik kesişen d ve d doğruları üzerinde sırayla aşağıdaki işlemler yapılıyor. E noktasının br solunda d üzerinde bir A noktası ve E noktasının br üstünde d nin üzerinde bir B noktası alınıp bu iki nokta bir doğruyla birleştiriliyor.. sin = cos denkleminin [0, π] aralığında kaç tane kökü vardır? A) B) C) D) E) A noktasından B noktasının br üstünde tan( CAB W 6 ) = olacak şekilde bir C noktası alınıp bir doğruyla birleştiriliyor. Yukarıdaki bilgilere göre, kaçtır? A) B) C) D) E) 6 8 Diğer sayfaya geçiniz

6 Deneme - LYS / MATEMATİK 7. e e d 0 # sin cos integralinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 0 B) C) e D) e E) e 9. y 6 y = f() 6 o Şekilde y = f() fonksiyonunun grafiği verilmiştir. # f''()d integralinin değeri kaç- Buna göre tır? - 0 A) B) C) D) E) 0. y A B 8. y = eğrisi ile y = 0 doğrusu arasındaki kapalı bölgenin alanı kaç birimkaredir? 9 7 A) B) C) D) E) O Şekilde f:[, ] [, ] aralığında tanımlı birebir ve örten y = f() fonksiyonunun grafiği verilmiştir. A ve B bulundukları bölgenin alanlarını göstermektedir. B- A = br olduğuna göre fd ( ) # kaçtır? A) B) C) 7 D) 9 E) TEST BİTTİ LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. Diğer sayfaya geçiniz

7 LYS / MATEMATİK. Bu testte 0 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz Deneme -. A = f9-8 p 6. - y + y -y = + 6 y+ 6y + y olduğuna göre, A aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) B) 8 C) 0 D) E) olduğuna göre, y oranı kaçtır? A) B) C) D) E). y = olduğuna göre, c + m cy - m ifadesinin değeri kaçtır? y A) B) C). + y = + y olduğuna göre, - y farkı kaçtır? D) 7 E) A) 0 B) C) D) E) - -. a = ^ + h veb= ^- h olduğuna göre, a + + ifadesi aşağıdakiler- b + den hangisine eşittir? A) B) - C) 6. Bir tamsayının karesinin 6 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 0 B) C) D) E) D) E) Diğer sayfaya geçiniz

8 LYS / MATEMATİK Deneme -. A, B ve C boş kümeden farklı birer küme olmak üzere aşağıdaki önermelerden hangisi her zaman doğrudur? A) A B ise A B = B dir. B) A B = B C ise A = C dir. C) A B = A ise B A = dir. D) A B ise B I A I dır. E) A B = C ise (A B) C = dir. a. ab, d Z +, 0 < < olmak üzere b a tüm basit kesirleri ilk önce paydasının ve daha b sonra payının artış sırasına göre,,,,,,, şeklinde sıralanarak bir sayı dizisi elde ediliyor. m Bu dizinin 0. terimi olduğuna göre m + n n toplamı kaçtır? A) B) C) 6 D) 7 E) 8. ve y birer gerçel sayı olmak üzere, < 0 ve < y eşitsizlikleri veriliyor. Buna göre,. Sayma sayıları kümesinde tanımlı işlemi, a > k b eşitsizliğini sağlayan en büyük k sayma sayısı için, a b = a (a b) (a b) (a b)... (a k b) şeklinde tanımlanıyor. I. y > 0 III. y y < 0 II. + < y IV. < y 8 T 6 Buna göre, 6 T işleminin sonucu kaçtır? ifadelerinin hangileri kesinlikle doğrudur? A) I ve IV B) II ve III C) I ve III A) 6 B) 8 C) 0 D) E) D) II ve IV E) III ve IV Diğer sayfaya geçiniz

9 Deneme - LYS / MATEMATİK. (, y ) ve (, y ) noktaları y = a + b + c parabolünün üzerindedir. y y = olduğuna göre, b aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) B) C) D) E) 6. A θ Kenar uzunlukları br olan iki eş kare levha köşeleri A ve B noktasında ve birbirleriyle q radyanlık açı yapacak şekilde yatay zemine yerleştiriliyor. B A ve B noktaları arasında br olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) cos q B) cos θ C) sin q D) sin θ E) tan q. c = cos a ve s = sin a olduğuna göre, c c + s ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) sin a B) C) sin a cos a D) E) cos a π 6. '( y, ) ( y, ) = c + k π,π + k πm k d Z kümesi aşağıdaki bağıntılardan hangisinin en geniş çözüm kümesidir? A) cos + sin y = B) sin + cos y = C) sin + cos y = 0 D) sin + cos y = E) sin + cos y = 8 Diğer sayfaya geçiniz

10 Deneme - LYS / MATEMATİK. ln ln = 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) ', e B) {e} C) {, } D) ', e e E) {e, }. n N olmak üzere [n, n + ) aralıklarında tanımlı n f ( ) = - n n fonksiyon sisteminin grafiği aşağıda verilmiştir. y f 0 f f... O... Buna göre, bu fonksiyon sisteminin grafiği ile ekseni arasında kalan bölgenin alanları toplamı kaç birim karedir? A) B) C) D) E). f() = + log (m + ) ve f (7) = olduğuna göre, m kaçtır?. n pozitif tamsayısı için n den küçük en büyük asal sayı n ile gösteriliyor. A) 0 B) C) D) 6 E) 8 a n n = * n + n / ( mod ) + n / ( mod ) biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, a 8 a 0 farkı kaçtır? A) B) 6 C) D) E) 0 Diğer sayfaya geçiniz

11 Deneme - LYS / MATEMATİK 9. lim sin lim sin A lim sin = c m+ + " 0 " 0 " π olduğuna göre, A kaçtır? A) B) 0 C) D) E). y (y ) ( y ) = 0 bağıntısının grafiği kartezyen düzlemi kaç farklı bölgeye ayırır? A) B) C) 8 D) 6 E). fr : " R, f ( )- f( ) lim = dir. - " 0. f() = ( a) sin (b) fonksiyonu için f I (0) =, f II (0) = olduğuna göre, b a farkı kaçtır? A) B) C) D) E) 0 Buna göre, I. f I ( + ) = f I ( ) = f() tür. II. lim f ( ) = lim f ( ) = f'( ) tür. " " + - III. f fonksiyonu = te süreklidir. IV. f in = apsisli noktadaki teğetinin eğimi dir. yukarıda verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur? A) I ve III B) II ve IV C) II ve III D) III ve IV E) I, II ve IV Diğer sayfaya geçiniz

12 Deneme - LYS / MATEMATİK. Birbirinden farklı a ve b gerçel sayıları için, a = b + b = a + ise a + b ifadesinin değeri kaçtır? A) 6 B) 8 C) 0 D) E) 7., y ve z sıfırdan farklı gerçel sayılar ve + y = y + z olduğuna göre z y z y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) - B) y- y C) z- z D) + E) z+ z 6. > olmak üzere, a = + ifadesinin eşiti aşağıda- a - olduğuna göre, a kilerden hangisidir? 8. Kaç tane P asal sayısı için P + sayısı da bir asal sayıdır? A) 0 B) C) D) E) A) + - B) + C) + + D) - E) Diğer sayfaya geçiniz

13 Deneme - LYS / MATEMATİK. Tamsayılar kümesi üzerinde bir U işlemi her ve y tamsayıları için U y = y + y biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, U işlemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Birim elemanı 0 dır.. A = {,, } ve f: A A bir fonksiyon olmak üzere, n A için f(n) n olacak biçimde kaç tane fonksiyon tanımlanabilir? A) B) C) D) E) 6 B) Yutan elemanı dir. C) Değişme özelliği vardır. D) Kapalılık özelliği vardır. E) Birleşme özelliği vardır. 6. f n : R R f () =, f () =, f () =,..., f n () = n biçiminde tanımlanan f n fonksiyonları için. Ali, Burak, Cem, Deniz ve Emre beş kişilik bir banka aşağıdaki kurallara göre oturacaklardır. Burak, Cem'in sağında oturacaktır. Bankın kenarının birinde Ali, diğerinde ise Emre olacaktır. (f o f o f o f o...o f 0 )() bileşke fonksiyon aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 0! B) (0) 0! C) 0 0 D) 0 0! E) 0! Buna göre, bu beş kişi banka kaç farklı şekilde oturabilirler? A) B) 6 C) 8 D) E) 6 Diğer sayfaya geçiniz

14 LYS / MATEMATİK Deneme - sin8 - sin 6 6. sin8 + sin 6 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) sin B) tan C) cot D) cos 8 E) sec 8. f ( ) = log 8 fonksiyonu için f(6 a ) + f () = 6 olduğuna göre, a kaçtır? A) - B) - C) 0 D) E) 9 9. log log y f p - ^ h = 7 olduğuna göre, y çarpımı kaça eşittir? A) 7 B) 9 C) D) E) 9 7. sin + cos = sin denkleminin c0, π m aralığındaki kökü aşağıdaki- lerden hangisidir? A) π B) 6 π C) π D) π E) π 0. log b+ log a = olduğuna göre, a ^log bh + ^log ah a b b ifadesinin değeri kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 9 Diğer sayfaya geçiniz

15 Deneme - LYS / MATEMATİK 9. Reel sayılarda tanımlı y = f() fonksiyonu için f I () = olduğuna göre, - lim f ( ) f ( ) " - limitinin değeri kaçtır? A) B) C) - D) E) -. 0 f II () 6 0 Yukarıdaki tabloda, f polinom fonksiyonunun, seçilen bazı noktalarındaki ikinci türevlerinin değerleri verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki önermelerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) f fonksiyonu (0, ) aralığında artandır. B) f fonksiyonu (0, ) aralığında azalandır. C) f fonksiyonunun = apsisli noktasında yerel maksimumu vardır. D) f fonksiyonunun = apsisli noktası dönüm noktasıdır. E) f fonksiyonunun (0, ) aralığında eğrilik yönü değişir. 0. f() fonksiyonu üzerindeki P(, ) noktasından çizilen teğet y + = 0 doğrusuna diktir. ( ) h ( ) = f + olduğuna göre, h() in = apsisli noktasındaki teğetinin eğimi kaçtır? A) - B) 9 D) - C) E) -. f rasyonel fonksiyonu için aşağıdakiler bilinmektedir. f in eğik asimptotunun denklemi y = + tür. f in düşey asimptotunun denklemi = tir. f fonksiyonu = apsisli noktada eksenini kesmektedir. Buna göre, f in eksenini kestiği diğer noktanın apsisi kaçtır? A) B) C) D) 0 E) 8 Diğer sayfaya geçiniz

16 Deneme - LYS / MATEMATİK 7. Aşağıda gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli bir f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir. y 9. f ( + ) d =, f( ) = vef( ) = 0 # I olduğuna göre, # f ( ) d integralinin değeri kaçtır? A) B) C) O D) E) f I f() = olduğuna göre f( - ) + f( 0) f( ) ifadesinin eşiti kaçtır? A) - B) D) E) C) e # 0. ln d integralinde u = ln dönüşümü yapılırsa aşağıdaki integrallerden hangisi elde edilir? A) e u u u # du B) # e du y = ve y = eğrileri ile sınırlı bölgenin alanı kaç birimkaredir? A) 0 B) C) D) E) e u u C) # e du D) # e u du 0 0 E) e u u du 0 # e TEST BİTTİ LÜTFEN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. Diğer sayfaya geçiniz

17 LYS / MATEMATİK Deneme - 9. Öğretmeni, Doğaya verdiği ödevde aşağıdaki şartlara uygun kümeler oluşturmasını istemiştir. Kümenin elemanları iki veya ikiden çok sayıda ardışık pozitif tamsayılardan oluşacaktır.. Pozitif tamsayılar kümesinde tanımlı U işlemi U y = ( y+ ) biçiminde tanımlanıyor. Elemanlarının toplamı 90 olacaktır. Buna göre, Doğa yukarıdaki koşullara uygun kaç farklı küme oluşturabilir? Buna göre, / ( ku k) ifadesinin değeri kaçtır? A) k= B) C) 6 A) B) C) D) E) D) E) 6. ve y gerçel sayıları için + > 0 y y eşitsizliği veriliyor. 0. Ocak 0 Pazartesi olduğuna göre, Şubat 06 hangi gündür? A) Pazartesi B) Salı C) Cuma D) Cumartesi E) Pazar Buna göre, I. > 0 ise y >- dır. II. < 0 ise y < tir. III. y > 0 için kesinlikle pozitiftir. ifadelerinden hangileri her zaman doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III Diğer sayfaya geçiniz

18 LYS / MATEMATİK Deneme polinomu polinomuna bölündüğünde kalan aşağıdakilerden hangisidir? A) + c m B) 0 + C) 0 ( ) D) c m + c m E) + c m 9. - < eşitsizliğinin çözüm kümesi a < b < c < d olmak üzere, (a, b) (c, d) kümesidir. a+ b Buna göre, oranı kaçtır? c + d A) B) - C) - D) - E) 0. a ve b birbirinden farklı sayma sayılar olmak üzere, (i)... a + b = 0 (ii)... a b = 0 8. P() ve Q() polinomları P( + ) = Q() + k + eşitliğini sağlamaktadır. P( ) = + olduğuna göre k kaçtır? A) B) C) 0 D) E) denklemlerinin her birinin, birbirinden farklı ikişer tamsayı kökü vardır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) (i) denkleminin kökleri ardışık tamsayılardır. B) (ii) denkleminin köklerinden en az biri negatiftir. C) a + b toplamı asal bir sayıya eşittir. D) b a farkı çift bir sayıya eşittir. E) a ile b ardışık sayma sayılarıdır. 7 Diğer sayfaya geçiniz

19 Deneme - LYS / MATEMATİK 9. (a n ) aritmetik dizisi için,. z karmaşık sayısı için aşağıdakiler bilinmektedir. S n, (a n ) aritmetik dizisinin ilk n terim toplamıdır. Im(z) 0 dır. S 8 S = dir. z + z + z + = 0 dır. Buna göre, a 6 + a 7 toplamının değeri kaçtır? A) B) C) D) 6 E) 7 Buna göre, (z + ) 9 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) z B) C) z D) z E) z + 0. = 0 denkleminin kökleri ve dir. A = > H + olduğuna göre A matrisi aşağıdakilerden hangisidir? ( < ) A) ; E B) ; E C) - ; E D) - ; - E E) ; E -. sayısına olan uzaklığı birim olan karmaşık sayılar ile i sayısına uzaklığı 7 birim olan karmaşık sayılar arasındaki uzaklık en fazla kaç birimdir? A) 0 B) C) D) E) 7. i = - olmak üzere, - + i 0 c m + i karmaşık sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) i B) C) 0 D) E) i 0 Diğer sayfaya geçiniz

20 LYS / MATEMATİK Deneme A = ; E ve B = ; E matrisleri veriliyor. - 6 O... O O Şekildeki O merkezi yarım daireye dıştan teğet yarım daire çiziliyor. Bu işleme elde edilen her yeni yarım daire için n kez devam ediliyor. Her dairenin yarıçapı bir öncekinin yarıçapının katıdır. n için elde edilen yarım dairelerin alanları toplamı π cm ise O merkezli yarım dairenin yarıçapı kaç cm dir? A C = B + C eşitliğini sağlayan C matrisi aşağıdakilerden hangisidir? A) ; E B) ; - E C) ; E D) ; E E) ; E A) B) 6 C) D) 6 E) 7. Mustafa limit konusu çalışırken y = f() fonksiyonu için aşağıdaki bilgileri listelemiştir.,,8,9,99, f(),,,,0,00...,,,,0,00... f(),,8,9,99, a b. A = ; E matrisi için, A A T = 9 ve a b = 8 olduğuna göre, a + b toplamının pozitif değeri kaçtır? A) B) C) 0 D) 9 E) 8 y = f() fonksiyonu orijine göre simetriktir. Mustafanın oluşturduğu yukarıdaki listeye göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) y = f() fonksiyonu tek fonksiyondur. B) lim fc m = dir. " - C) y = f() fonksiyonu = de sürekli değildir. D) lim f^+ f( ) h = tir. " + E) lim f( 8- ) = tir. " + Diğer sayfaya geçiniz

21 LYS / MATEMATİK Deneme -. f() = m 6 + fonksiyonunun dönüm noktası. y g() = m m + fonksiyonunun grafiği üzerindedir. S O Buna göre, m nin alacağı değerler toplamı kaç- S tır? A) B) 0 C) D) E) 6 Şekilde [, ] aralığında y = f() fonksiyonunun grafiği verilmiştir.. y S ve S bulundukları bölgelerin alanları olmak üzere S = br ve S = 7 br dir. O f I () Buna göre, # I f ( ) d integralinin değeri kaçtır? - A) 0 B) C) 0 D) E) 0 Şekilde y = f I () fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, I. (, ) aralığında f() tümsektir. II. f() in yerel minimum noktalarının apsisleri toplamı dir. III. (, ) aralığında f() azalandır. IV. f III ( ) f III () > 0 dır. V. (, ) aralığında f II () > 0 dır. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? A) I ve V B) II ve IV C) I, II ve V 6. Bir öğrenci, = değişken değiştirmesi yaparak z - # d integralini hesaplıyor. Buna göre, öğrencinin bulduğu cevap aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) 6 D) 6 E) 6 D) I, III ve V E) II, III ve V Diğer sayfaya geçiniz

22 LYS / MATEMATİK. Bu testte 0 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz Deneme -. Sıfırdan farklı a, b ve c gerçel sayıları için, a = 7 b a = c b olduğuna göre, oranı kaçtır? c. a < b olmak üzere, a b b a f p a ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) a b B) a + b C) b a b A) 9 0 B) 7 8 C) 6 7 D) E) D) a + E) b. a - bc+ ab- ac ab ( - c) + c( a- b) ifadesinin sadeleşmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) a + b a B) a+ b b a C) a + b. a b b a + = + - b + b+ a D) a + c b E) a + c olduğuna göre, a aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) b + b + B) b + b- C) b + b + D) b + b - E) b + b. a = + için (a + a ) b = olduğuna göre, b kaçtır? A) B) C) D) E) 6 Diğer sayfaya geçiniz

23 Deneme - LYS / MATEMATİK 6. 7 tabanına göre yazılmış = - = () 7, y = () 7, z = (6) 7 sayıları veriliyor. + y + z denklemini sağlayan değerlerinin toplamı kaçtır? A) B) C) D) E) sayısının 7 tabanına göre eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) () 7 B) () 7 C) () 7 D) () 7 E) () 7 7. a ve b pozitif tamsayılar ve a b = 9 olduğuna göre, a b çarpımı kaça eşittir? A) B) C) D) 6 E) 9 0. m, den büyük bir tamsayı ve 7 (mod m) 0 (mod m) olduğuna göre, m nin alabileceği en büyük değer kaçtır? A) B) 6 C) D) 6 E) 8. 7!!!! a = 9! - 8! 7! -6!! -!! -! b olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A) B) 8 C) 6 D) E) Diğer sayfaya geçiniz

24 Deneme - LYS / MATEMATİK. f ( ) = + biçiminde tanımlanan f fonksiyonu için fm ( ) + fc m = tür. m 7. a > 0 olmak üzere, ( + a) ifadesinin açılımında lü ve lü terimlerin katsayıları eşit olduğuna göre, a kaçtır? Buna göre, m kaçtır? A) B) C) A) B) C) D) E) D) E) 6. f: R R fonksiyonu için, = P() Q() eşitliği veriliyor. f() = a + b + c = 0 denkleminin kökleri ve dir. P() ve Q() sabit olmayan tamsayı katsayılı polinomlar olduğuna göre, f(8) = f() Q() + P() olduğuna göre, + toplamının değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) B) 8 C) 0 D) E) 6 toplamının eşiti kaçtır? A) 8 B) 8 C) 0 D) E) 6 Diğer sayfaya geçiniz

25 Deneme - LYS / MATEMATİK. y E y = f() d F(6, 6) D (, ). cot sin + cot + sin = denkleminin (0, π) aralığında kaç tane kökü vardır? A) 0 B) C) D) E) A B C Şekildeki d doğrusu y = f() parabolünü A ve F noktalarında kesmektedir. BCDE dikdörtgen, D(, ), F(6, 6) ve 6. B A(BCDE) = birimkare olduğuna göre f() kaçtır? A) 7 - B) 8 - C) - 8 A Havuz Ray Çocuk Parkı Koruluk O Tren Gölet C D) - E) - 8 Peyzaj mimarı Müjde, O merkezli ABC yarı çember yayı içine tasarladığı şekildeki rekreasyon merkezi ile ilgili aşağıdaki bilgileri not etmiştir. Çemberin yarıçapı km uzunluğuda olacaktır.. f: c0, π m" R ABC üçgensel raylı sistem üzerinde dakikada 00 m hızla hareket eden mini trenler yerleştirilecektir. tan - cot f () = + tan + cot π fonksiyonu için fc m kaçtır? 8 A) - B) - C) mbac ( W ) = a olduğuna göre, bu trenlerin bir turu tamamlama sürelerinin a türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 6(sin a + cos a) B) ( sin a + cos a) C) 8( + sin a + cos a) D) 6( + sin a) D) E) E) 8( sin a + cos a ) 8 Diğer sayfaya geçiniz

26 Deneme - LYS / MATEMATİK. (a n ) dizisi için aşağıdakiler bilinmektedir. Dizinin terimleri gerçel sayılardır. (a n ) dizisinin terimleri arasında a n + = a n + a bağıntısı vardır. a = 6 dır. olduğuna göre a 8 a kaçtır?. A = ; E olduğuna göre, A 0 matrisi aşağıdakilerden hangisidir? A) ; E B) ; E C) l 0 D) 0 I E) ; E 0 A) 8 B) 0 C) D) E) 6. D G C H F π π. = cos + i sin z A E B eşitliğine sağlayan z karmaşık sayısı aşağıdakilerden hangisidir?... A) i i - B) - + C) i - ABCD karesinin kenar uzunlukları cm dir. EFGH karesi, ABCD karesinin orta noktaları birleştirilerek elde edilmiştir. D) - + i E) - - i Kare içindeki tarama aynı şekilde sonsuza kadar devam ettirilirse oluşan taralı bölgelerin alanları toplamı kaç cm olur? A) 8 B) C) D) E) 0 Diğer sayfaya geçiniz

27 Deneme - LYS / MATEMATİK sin 9. lim " ln( + ) cos limitinin değeri kaçtır? A) - B) 0 C) D) E). y = f() fonksiyonunun grafiğine her (, y) noktasında çizilen teğetin eğimi - formülü ile ifade ediliyor. f() = olduğuna göre, f() kaçtır? A) B) C) D) E). y f I () 0. n N + olmak üzere, f() m f() = ( + ) + ( + ) + ( + ) ( + 0) n fonksiyonu veriliyor. O Buna göre, f I (0) kaçtır? A) 0 B) 60 C) 600 D) 60 E) 60 Şekilde f fonksiyonu ile f I fonksiyonun grafikleri verilmiştir. Buna göre, f ( ) - m lim = 6 " n - f ( -) olduğuna göre m kaçtır? A) B) C) D) E) Diğer sayfaya geçiniz

28 LYS / MATEMATİK. a, b R olmak üzere, f () = a - b fonksiyonunun = apsisli noktasındaki yerel ekstremum değeri olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A) B) C) D) E) Deneme -. Bilgi: F I () = f() ise fd () = F () + C # ifadesinde f() fonksiyonuna integrand, F() fonksiyonuna ise f() in anti - türevi ve C gerçel sayısına da integrasyon sabiti denir. Buna göre, anti - türevi, ( - sin cos ) + C olan fonksiyonlar aşağıdaki integral ifadelerden hangisi ile ifade edilir? A) # sin cos d B) # sin d. Aşağıda gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir. y y = f I () C) ( sin cos # + ) d D) # cos d E) # tan d O Buna göre, I. = apsisli noktada f() yerel maksimum değere sahiptir, II. = apsisli nokta f() in dönüm noktasıdır, 6. sin π = # ft ( ) dt 0 olduğuna göre, f() kaçtır? III. (, ) aralığında f() azalandır. A) 6π B) 8π C) 0 D) E) π ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I ve II E) I ve III Diğer sayfaya geçiniz

29 LYS / MATEMATİK. Bu testte 0 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz Deneme - 6. ( 0) + ( 0) - 0 işleminin sonucu kaçtır?. = 6 olduğuna göre, kaçtır? A) 0 B) 06 C) 07 A) 6 B) C) D) 0 E) 06 D) 7 E) 9. Kaç tane n tamsayısı için, n - 8 n = + olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisine eşittir? ifadesi bir tamsayıdır? A) 0 B) C) D) 6 E) A) B) C) 6 D) E). Sıfırdan büyük her rasyonel sayısı için, m n = olduğuna göre, m n farkı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) B) C) 7 D) E) 9 Diğer sayfaya geçiniz

30 Deneme - 6 LYS / MATEMATİK 6. a < 0 < b olmak üzere, 8. ve y birer gerçel sayı olmak üzere, aşağıdakilerden hangisi negatiftir? + 6y = A) a a B) b a C) (a b ) - a + b D) a - b - - E) ( a b) a - b - - 9y = 7 olduğuna göre y çarpımı kaçtır? A) 7 B) 9 7 C) D) - E) 7. a + b + c = 7 ve a+ b + b+ c + a+ c = olduğuna göre, a b c b+ c + a+ c + a+ b 7 0 toplamının eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A),9 B),9 C),9 D),6 E),6 9. A = {,,,,, 6, 7, 8, 9, 0} kümesinin alt kümeleri yazılıyor. Bu alt kümelerin kaç tanesinde, alt kümenin en küçük elemanı ile en büyük elemanının toplamı dir? A) B) 80 C) D) E) Kaç tane iki basamaklı pozitif tamsayının karesinin ve küpünün birler basamağındaki rakam aynıdır? A) B) C) 6 D) E) Diğer sayfaya geçiniz

31 LYS / MATEMATİK Deneme - 6. a, b ve c birer asal sayı olmak üzere,. f: [, ] [, ] ve < a < b < c < tir. g: R R fonksiyonları için, a + b < c (fog)() = g () + g() + olduğuna göre, a + b + c toplamının en büyük değeri kaçtır? A) 9 B) 7 C) D) E) 9 olduğuna göre, f () değeri kaçtır? A) B) 0 C) D) E) 7. Tamsayılar kümesinde tanımlı işlemi ( ) T y = - + y biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, / ( kt k) ifadesinin sonucu kaçtır? A) k= - B) - C) 0. Aşağıdaki bağıntılardan hangisi gerçel sayılar kümesi üzerinde y = f() şeklinde bir fonksiyon belirtir? A) b = {(, y) : + y = } B) b = {(, y) : + y = } C) b = {(, y) : + y = } D) b = {(, y) : y = } D) E) E) b = {(, y) : y = } Diğer sayfaya geçiniz

32 Deneme - 6 LYS / MATEMATİK. (mod 7) 7. y (mod ) f f f f denklikleri veriliyor. Buna göre, in iki basamaklı en küçük ve iki basamaklı en büyük değerlerinin toplamı kaçtır? A) 8 B) 9 C) 0 D) E)... n n + Şekildeki f n () = a n + b n + c n parabollerinin grafikleri verilmiştir. Parabollerin eksenini kestiği noktalar,,,..., n, n + dir. - = - = - =... = - dir. + n n Parabollerin tepe noktalarının ordinatları birbirine eşittir. 6. ( + y z) + (y z) ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Buna göre, a a a a a a a a işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) 9 D) 0 E) A) + z B) + y C) z D) z + E) y + 8. a ve b olmak üzere kaç tane (a, b) tamsayı sıralı ikilisi için, a b = 0 denkleminin farklı iki reel kökü vardır? A) 99 B) 00 C) 9 D) E) 9 6 Diğer sayfaya geçiniz

33 Deneme - 6 LYS / MATEMATİK π. Z bir karmaşık sayı ve Arg( Z) = dir. Buna göre, Argc- m aşağıdakilerden hangisine Z eşittir? A) π D) π B) π E) π C) π. Karmaşık sayılar kümesi üzerinde 8 fz () = z - z + i fonksiyonu tanımlanıyor. Buna göre, π π fccos + isin m ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) i B) + i C) i D) E) π. + y = sin+ sin y = denklem sistemine göre, açısı aşağıdakilerden hangisidir? A) π B) π 6 C) π z + ( + i) 6. = z+ i z eşitliğini sağlayan z karmaşık sayısı aşağıdakilerden hangisidir? D) π E) π A) i B) i C) + i D) i E) + i 8 Diğer sayfaya geçiniz

34 Deneme - 6 LYS / MATEMATİK. (a n ) aritmetik dizidir. Dizinin ortak farkı tamsayıdır. a + a a 6 = olduğuna göre, a 7 + a 8 aşağıdakilerden hangsi olabilir? A) B) 9 C) 7 D) E). "METİN" kelimesinin harfleriyle yazılabilecek anlamlı ya da anlamsız harfli kelimeler kağıtlara yazılarak torbaya atılıyor. Buna göre, torbadan rastgele çekilen bir kağıtta T harfinin M ile N harfleri arasında olma olasılığı kaçtır? A) B) C) 0 D) E). A = ; E ve B = ; E 0. c + m 6 ifadesinin açılımında sabit terim (içinde bulundurmayan terim) aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D) 6 E) olduğuna göre, (A B) T aşağıdakilerden hangisine eşittir? (A T : A matrisinin transpozesi) A) > 8H B) 9 > H C) > H D) > 9 H E) 8 > H Diğer sayfaya geçiniz

35 LYS / MATEMATİK Deneme - 6. Pozitif gerçel sayılarda tanımlı f() = ln fonksiyonu veriliyor. Buna göre, y = f() fonksiyonu için, I. c, m aralığında artandır, e II. ;, E aralığında alabileceği en büyük değer 0 dır, III. (0, ) aralığında çukur (konveks) tir.. y = G() fonksiyonu, y = f() fonksiyonunun anti - türevi (ilkeli) ve G() = 6 olduğuna göre, G() kaçtır? A) f I () B) 6 + f I () C) ft () dt D) # ( 6 + ft ( )) dt E) 6 + # ft () dt # ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III. Bir dikdörtgen ve bunun üzerinde bir eşkenar üçgenden oluşan şekildeki pencerenin çevresi metredir. 6. y = f() fonksiyonu için aşağıdakiler bilinmektedir. f() = dir. R için f I () tir. Pencereden maksimum miktarda ışık geçmesi için eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu kaç metre olmalıdır? Buna göre, f() ün alabileceği en büyük değer aşağıdakilerden hangisidir? A) 8 B) 0 C) D) E) 6 A) 6 - B) - C) - D) - E) - Diğer sayfaya geçiniz

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LYS Y OĞRU MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a ve b asal

Detaylı

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır. MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a, b, c birer reel sayı

Detaylı

LYS MATEMATİK DENEME - 1

LYS MATEMATİK DENEME - 1 LYS MATEMATİK DENEME - BU SORULAR FİNAL EĞİTİM KURUMLARI TARAFINDAN SAĞLANMIŞTIR. İZİNSİZ KOPYALANMASI VE ÇOĞALTILMASI YASAKTIR, YAPILDIĞI TAKDİRDE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR. LYS MATEMATİK TESTİ. Bu testte

Detaylı

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol ORGANİZASYON ŞEMASI . BÖLÜM Polinomlar... 7. BÖLÜM II. Dereceden Denklemler.... BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler... 9. BÖLÜM Parabol... 5 5. BÖLÜM Trigonometri... 69 6. BÖLÜM Karmaşık Sayılar... 09 7.

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav -1 Matematik Testi bulunmaktad r. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu kitapç ktaki testlerde

Detaylı

;] u Y hb* p(a/ > V aaa!a!a!a!!!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI

;] u Y hb* p(a/ > V aaa!a!a!a!!!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav -1 Matematik Testi bulunmaktad r. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu kitapç ktaki testlerde

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS MATEMATİK TESTİ. Bu testte 5 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz.. - - ^- h + c- m - (-5 )-(- ) işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) 5 E).

Detaylı

Lys x 2 + y 2 = (6k) 2. (x 2k) 2 + y 2 = (2k 5) 2 olduğuna göre x 2 y 2 =? Cevap: 14k 2

Lys x 2 + y 2 = (6k) 2. (x 2k) 2 + y 2 = (2k 5) 2 olduğuna göre x 2 y 2 =? Cevap: 14k 2 1. 1 =? Lys 1 7. x + y = (6k) (x k) + y = (k 5) olduğuna göre x y =?. 6 a.b = ise a + 1 b. b 1 a =? 1k 8. x ve y birbirinden farklı pozitif gerçel sayılar olmak üzere, x y y x. x.y = (x y) ise x y =?.

Detaylı

2014 LYS MATEMATİK. x lü terimin 1, 3. 3 ab olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? 2b a ifade- sinin değeri kaçtır? olduğuna göre, x.

2014 LYS MATEMATİK. x lü terimin 1, 3. 3 ab olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? 2b a ifade- sinin değeri kaçtır? olduğuna göre, x. 4 LYS MATEMATİK. a b b a ifade- ab olduğuna göre, sinin değeri kaçtır? 5. ifadesinin değeri kaçtır? 5. P() polinomunda katsaısı kaçtır? 4 lü terimin 4 log log çarpımının değeri kaçtır? 6. 4 olduğuna göre,.

Detaylı

LYS YE DOĞRU MATEMATİK TESTİ

LYS YE DOĞRU MATEMATİK TESTİ MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 75 dakikadır.. a, b ve c birer rakam

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GOMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SORU KİTPÇIĞI 0 U SORU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. Üç basamaklı doğal saılardan kaç tanesi, 8 ve ile tam bölünür? 8 9. ile in geometrik ortası z dir. ( z). ( z ). z aşağıdakilerden hangisidir?. 9 ifadesinin cinsinden değeri

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak Akıl LYS MATEMATİK DENEME SINAVI 0505- Ortak Akıl Adem ÇİL Ali Can GÜLLÜ Ayhan YANAĞLIBAŞ Barbaros GÜR Barış DEMİR Celal İŞBİLİR Deniz KARADAĞ Engin POLAT Erhan ERDOĞAN Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN

Detaylı

12-B. Polinomlar - 1 TEST. olduğuna göre P(x - 2, y + 4) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? olduğuna göre A B kaçtır? A) 78 B) 73 C) 62 D 58 E) 33

12-B. Polinomlar - 1 TEST. olduğuna göre P(x - 2, y + 4) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? olduğuna göre A B kaçtır? A) 78 B) 73 C) 62 D 58 E) 33 -B TEST Polinomlar -. Py _, i= y- y + 5y- olduğuna göre P( -, y + ) polinomunun katsayılar toplamı. - 6 = A - 5 + - + B - olduğuna göre A B 78 B) 7 6 D 58 E) B) D) - E) -. -a- b = _ + -5i_ -ci eşitliğine

Detaylı

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu .SORU 8 sayı tabanında verilen (5) 8 sayısının sayı tabanında yazılışı nedir?.soru 6 3 3 3 3 4 6 8? 3.SORU 3 ise 5? 5 4.SORU 4 5 olduğuna göre, ( )? 5.SORU (y z) z(y ) y z yz bulunuz. ifadesinin en sade

Detaylı

12. SINIF. Fonksiyonlar - 1 TEST. 1. kx + 6 fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre aşağıdakilerden hangisidir? k. = 1 olduğuna göre k. kaçtır?

12. SINIF. Fonksiyonlar - 1 TEST. 1. kx + 6 fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre aşağıdakilerden hangisidir? k. = 1 olduğuna göre k. kaçtır? . SINIF M Fonksionlar. f ( + a ) + vef( ) 7 olduğuna göre a kaçtır? E) TEST. f ( ) k + 6 fonksionu sabit fonksion olduğuna f ( ) göre aşağıdakilerden k E). f( ) 6 k ve f ( ) olduğuna göre k kaçtır? E)

Detaylı

ÖSYM. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz AYT/Matematik

ÖSYM. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz AYT/Matematik MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 2. a bir gerçel sayı olmak üzere, karmaşık sayılarda eşitliği veriliyor.

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 19 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ NM 1 MTMTÝK OMTRÝ NMLRÝ 1. o o = 75 ve y = 5 olduğuna göre,. 3 + 8 = 0 sin( y)cos( + y) + sin( + y)cos( y) sin( y)sin( + y) cos( + y)cos( y) denkleminin kaç tane farklı reel kökü vardır? ifadesinin eşiti

Detaylı

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümleri BÖLÜM 04 Test 0. y = y = 6 denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden A) {(, 4)} B) {(, )} C) {(, 4)} D) {( 4, )} E) {(, )}./ y = / y = 6 5 = 5 = = için y

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI BİREYSEL YARIŞMA SORULARI CEVAPLARI CEVAP KAĞIDI ÜZERİNE YAZINIZ. SORU KİTAPÇIĞINI KARALAMA MAKSATLI KULLANABİLİRSİNİZ 1

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SRU KİTPÇIĞI 08 U SRU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SRULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik Testi

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 19 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

2(1+ 5 ) b = LYS MATEMATİK DENEMESİ. işleminin sonucu kaçtır? A)2 5 B)3 5 C)2+ 5 D)3+ 5 E) işleminin sonucu kaçtır?

2(1+ 5 ) b = LYS MATEMATİK DENEMESİ. işleminin sonucu kaçtır? A)2 5 B)3 5 C)2+ 5 D)3+ 5 E) işleminin sonucu kaçtır? 017 LYS MATEMATİK DENEMESİ Soru Sayısı: 50 Sınav Süresi: 75 ı 1. 4. (1+ 5 ) 1+ 5 işleminin sonucu kaçtır? A) 5 B)3 5 C)+ 5 işleminin sonucu kaçtır? D)3+ 5 E)1+ 5 A) B) 1 C) 1 D) E) 3. 4 0,5.16 0,5 işleminin

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. abba dört basamaklı, ab iki basamaklı doğal saıları için, abba ab. a b eşitliğini sağlaan kaç farklı (a, b) doğal saı ikilisi vardır? 7 olduğuna göre, a b toplamı kaçtır? 9.,,

Detaylı

LYS Y ĞRU MTMTİK TSTİ. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.., y reel sayılar

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI 0 KULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 0 SINIFLAR SRULARI (5xy) dört basamaklı sayıdır 5 x y 6 - a 3 Yukarıdaki bölme işlemine göre y nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? 4 m pozitif bir tamsayı olmak üzere;

Detaylı

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7 998 ÖYS. Üç basamaklı bir doğal sayısının 7 katı, iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir? orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı

Detaylı

1994 ÖYS. 6. x, y, z sıfırdan büyük birer tam sayı ve 2x+3y-z=94 olduğuna göre, x in en küçük değeri kaçtır?

1994 ÖYS. 6. x, y, z sıfırdan büyük birer tam sayı ve 2x+3y-z=94 olduğuna göre, x in en küçük değeri kaçtır? 99 ÖYS. Üç basamaklı abc sayısının birler basamağı tür. Birler basamağı ile yüzler basamağı değiştirildiğinde oluşan yeni sayı, abc sayısından 97 küçüktür. Buna göre, abc sayısının yüzler basamağı kaçtır?.,

Detaylı

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-1 MATEMATİK TESTİ. Bu Testte; Toplam 50 Adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 75 dakikadır.

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-1 MATEMATİK TESTİ. Bu Testte; Toplam 50 Adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 75 dakikadır. -A Adı Soadı kulu Sınıfı LYS- MATEMATİK TESTİ Bu Testte; Toplam Adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 7 dakikadır. Süre bitiminde Matematik Testi sınav kitapçığınızı gözetmeninize verip Geometri Testi

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.S.S. 7 MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Karmaşık sayılar kümesi üzerinde * işlemi, Z * Z Z + Z + Z Z biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, ( i) * (+i) işleminin sonucu nedir? A) + 8i B) - 8i C) 8 + i

Detaylı

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 BU SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 LYS MATEMATİK

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI LYS - 1 MATEMATİK

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI LYS - 1 MATEMATİK TÜRKİY GNLİ SINVI LYS - 1 7 MYIS 017 LYS 1 - TSTİ 1. u testte 80 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz. + k+ n 15 + 10 1. : = + 6 16 + 8 0 + 8 olduğuna

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. n olmak üzere; n n toplamı ten büük n nin alabileceği tamsaı değerleri kaç tanedir? 9 B) 8 7.,, z reel saılar olmak üzere; ( 8) l 8 l z z aşağıdakilerden hangisidir? B) 8. tabanındaki

Detaylı

1995 ÖYS. a+ =3a a= Cevap:D. Çözüm: Çözüm: Çözüm:

1995 ÖYS. a+ =3a a= Cevap:D. Çözüm: Çözüm: Çözüm: 99 ÖYS. a b c d ve a, b, c, d tek sayılar olmak üzere, abcd dört basamaklı en büyük sayıdır? Bu sayı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünebilir? A) B) 6 C) 9 D) E) a, b, c, d rakamları birbirinden

Detaylı

π a) = cosa Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran 2007 Matematik II Soruları ve Çözümleri

π a) = cosa Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran 2007 Matematik II Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) 7 Haziran 7 Matematik II Soruları ve Çözümleri. Karmaşık sayılar kümesi üzerinde * işlemi, Z * Z Z + Z + Z Z biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, ( i) * ( + i) işleminin sonucu

Detaylı

2. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler x 2 2x + 2m + 1 = 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 dir. 4x 1 + 5x 2 = 7 ise m aşağıdakilerden hangisidir?

2. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler x 2 2x + 2m + 1 = 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 dir. 4x 1 + 5x 2 = 7 ise m aşağıdakilerden hangisidir? MC www.matematikclub.com, 006 Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir3@ahoo.com.tr. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler- TEST I A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 1. 1/ = 0 denkleminin köklerinin toplamı aşağıdakilerden

Detaylı

LYS - 1 SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ: (Soru kitapçığının türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili yere aşağıda gösterildiği şekilde aynen kodlayınız.

LYS - 1 SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ: (Soru kitapçığının türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili yere aşağıda gösterildiği şekilde aynen kodlayınız. LYS - MTMTİK TSTİ NM - 4 I SOYI T.. KİMLİK NUMRSI SINV SLON NUMRSI SORU KİTPÇIĞI TÜRÜ: (Soru kitapçığının türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili yere aşağıda gösterildiği şekilde aynen kodlayınız.) SORU KİTPÇIĞI

Detaylı

7. f(x) = 2sinx cos2x fonksiyonunun. π x 3 2 A) y = 9. f(x) = 1 2 x2 3x + 4 eğrisinin hangi noktadaki teğetinin D) ( 10 3, 4 9 ) E) ( 2 3, 56

7. f(x) = 2sinx cos2x fonksiyonunun. π x 3 2 A) y = 9. f(x) = 1 2 x2 3x + 4 eğrisinin hangi noktadaki teğetinin D) ( 10 3, 4 9 ) E) ( 2 3, 56 , 006 MC Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir@ahoo.com.tr Türev TEST I 7. f() = sin cos fonksionunun. f()= sin( + )cos( ) için f'() nin eşiti nedir? A) B) C) 0 D) E) için erel minimum değeri nedir? A) B)

Detaylı

25. f: R { 4} R 28. ( ) 3 2 ( ) 26. a ve b reel sayılar olmak üzere, 27. ( ) eğrisinin dönüm noktasının ordinatı 10 olduğuna göre, m kaçtır?

25. f: R { 4} R 28. ( ) 3 2 ( ) 26. a ve b reel sayılar olmak üzere, 27. ( ) eğrisinin dönüm noktasının ordinatı 10 olduğuna göre, m kaçtır? . f: R { 4} R, > ise ( ) 4 f =, ise 6 8. ( ) f = 6 + m + 4 eğrisinin dönüm noktasının ordinatı olduğuna göre, m kaçtır? ) 7 ) 8 ) 9 ) E) fonksiyonu aşağıdaki değerlerinin hangisinde süreksizdir? ) ) )

Detaylı

NİSAN 2010 DENEMESİ A)75 B)80 C)85 D)90 E)95 A)0 B)1 C)2 D)3 E)4

NİSAN 2010 DENEMESİ A)75 B)80 C)85 D)90 E)95 A)0 B)1 C)2 D)3 E)4 NİSAN 21 DENEMESİ 1) ABCD dikdörtgeninin AB kenarı üzerindeki M noktasından geçen ve CM doğrusuna dik olan doğru AD kenarını E noktasında kesiyor. M noktasından CE doğrusuna indirilen dikmenin ayağı P

Detaylı

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 1. 2,31 0,33 0,65 0,13 + 3,6 0,6 işleminin sonucu kaçtır? A)0,5 B) 0,8 C)0,9 D)5 E)8 4. Üç basamaklı ABB doğal sayısı 4 e ve 9 a kalansız bölünmektedir. Buna göre, A+B toplamının

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS MTEMTİK TESTİ. Bu testte soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz.. d + n - d + n d - + n- d + + n işleminin sonucu kaçtır?., R olmak üzere, + +

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

1989 ÖYS. olduğuna göre a-b kaçtır? A) 2 B) 2 C) 2 2 D) 2 2 E) 4

1989 ÖYS. olduğuna göre a-b kaçtır? A) 2 B) 2 C) 2 2 D) 2 2 E) 4 989 ÖYS. a a a b 8 olduğuna göre a-b kaçtır? C). a ile b nin aritmetik ortalaması 5 tir. a ile geometrik ortalaması 0, b ile geometrik ortalaması 0 olan sayı nedir? 0 C) 8 ise a+b+d toplamı ne-. a+b+c=d

Detaylı

POLİNOMLAR I MATEMATİK LYS / 2012 A1. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? 6. ( ) ( ) 3 ( ) 2. 2. ( ) n 7 8. ( ) 3 2 3. ( ) 2 4.

POLİNOMLAR I MATEMATİK LYS / 2012 A1. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? 6. ( ) ( ) 3 ( ) 2. 2. ( ) n 7 8. ( ) 3 2 3. ( ) 2 4. POLİNOMLAR I MATEMATİK. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? I. ( ) P = + II. ( ) P = + III. ( ) + + P = + 6. ( ) ( ) ( ) P = a b a + b sabit polinom olduğuna göre ( ) ( ) ( ) P a +P b +P 0 toplamı kaçtır?

Detaylı

İZMİR MATEMATİK OLİMPİYATI 1. AŞAMA SINAVI

İZMİR MATEMATİK OLİMPİYATI 1. AŞAMA SINAVI İZMİR MATEMATİK OLİMPİYATI 1. AŞAMA SINAVI 20.05.2018 Sınava giren öğrencinin ADI SOYADI :.......................................................................... T.C. KİMLİK NO :..................................................................

Detaylı

1996 ÖYS. 2 nin 2 fazlası kız. 1. Bir sınıftaki örencilerin 5. örencidir. Sınıfta 22 erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır?

1996 ÖYS. 2 nin 2 fazlası kız. 1. Bir sınıftaki örencilerin 5. örencidir. Sınıfta 22 erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır? 996 ÖYS. Bir sınıftaki örencilerin nin fazlası kız örencidir. Sınıfta erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin saısı kaçtır? 8 C) 6 D) E) 6. Saatteki hızı V olan bir hareketti A ve B arasındaki olu

Detaylı

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır.

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır. TEMEL MATEMATİK TESTİ 2011 - YGS / MAT M9991.01001 1. Bu testte 40 soru vardır. 1. 2. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir.

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir. Biz, Sizin İçin Farklı Düşünüyor Farklı Üretiyor Farklı Uyguluyoruz Biz, Sizin İçin Farklıyız Sizi de Farklı Görmek İstiyoruz Soru Bankası matematik konularını yeni öğrenen öğrenciler için TMOZ öğretmenlerince

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 3. (abc) üç basamaklı, (bc) iki basamaklı doğal sayılardır.

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 3. (abc) üç basamaklı, (bc) iki basamaklı doğal sayılardır. . A = {,,,4,5,6 } kümesinin boş olmayan bütün alt kümelerindeki en küçük elemanların aritmetik ortalaması kaçtır? 6 7 8 9 40 A) B) C) D) E) 9 0 0 ÖZEL EGE LİSESİ. MATEMATİK YARIŞMASI. (abc) üç basamaklı,

Detaylı

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde 1. Aşağıdaki kümelerden hangisi sonsuz küme belirtir? A) A = { x 4 < x < 36,x N} B) B = { x 19 < x,x asal sayı} C) C = { x x = 5k,0 < x < 100,k Z} D) D = { x x = 5, x Z} E) E = { x x < 19,x N}. A, B ve

Detaylı

PARABOL Test -1. y x 2x m 1 parabolü x eksenini kesmiyorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

PARABOL Test -1. y x 2x m 1 parabolü x eksenini kesmiyorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir? PROL est -. m parabolü eksenini kesmiorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir?. f a b c (, ) ) (, ) (, ) (, ) ( 6, ). m parabolü eksenini iki farklı noktada kesmektedir. una göre,

Detaylı

1998 ÖYS. 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7. iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir?

1998 ÖYS. 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7. iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir? 99 ÖYS. Üç basamaklı bir doğal saısının 7 katı, iki basamaklı bir doğal saısına eşittir. Buna göre, doğal saısı en az kaç olabilir? A) B) C) 6. Bugünkü aşları 6 ve ile orantılı olan iki kardeşin 6 ıl sonraki

Detaylı

EKSTREMUM PROBLEMLERİ. Örnek: Çözüm: Örnek: Çözüm:

EKSTREMUM PROBLEMLERİ. Örnek: Çözüm: Örnek: Çözüm: EKSTREMUM PROBLEMLERİ Ekstremum Problemleri Bu tür problemlerde bir büyüklüğün (çokluğun alabileceği en büyük (maksimum değer ya da en küçük (minimum değer bulunmak istenir. İstenen çokluk bir değişkenin

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir.

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. a) Pozitif doğal sayılar: Sıfır olmayan doğal sayılar kümesine Pozitif Doğal

Detaylı

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ

MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ 1 MAKSİMUM-MİNİMUM PROBLEMLERİ En büyük veya en küçük olması istenen değer (uzunluk, alan, hacim, vb.) tek değişkene bağlı bir fonksiyon olacak şekilde düzenlenir. Bu fonksiyonun türevinden ekstremum noktasının

Detaylı

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur?

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur? 07.10.2006 1. Kaç p asal sayısı için, x 3 x + 2 (x r) 2 (x s) (mod p) denkliğinin tüm x tam sayıları tarafından gerçeklenmesini sağlayan r, s tamsayıları bulunabilir? 2. Aşağıdaki ifadelerin hangisinin

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. A.. n saısının tamsaı bölenlerinin saısı olduğuna göre, n 0. R de tanımlı " " işlemi; ο ο işleminin sonucu 0. (6) 6 (6) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 6 6 (6)

Detaylı

( ) ( ) { } ( ] f(x) = sinx fonksiyonunun x=0 için türevi aşağıdakilerden hangisidir. 3 ün (mod 7) ye göre denk olduğu sayı aşağıdakilerden

( ) ( ) { } ( ] f(x) = sinx fonksiyonunun x=0 için türevi aşağıdakilerden hangisidir. 3 ün (mod 7) ye göre denk olduğu sayı aşağıdakilerden . 4 ün (mod 7) ye göre denk olduğu sayı aşağıdakilerden hangisidir? B) 4 E ) (mod 7) (mod 7) 6 (mod 7) 6 4 (mod 7) 4 (mod 7). R R olduğuna göre f : f() = - fonksiyonunun tanım kümesi nedir? { :-< < } B)

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

SERİMYA 2003 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA 2003 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA 00 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. + + 5 0 + + + 0 40 toplamının sonucu kaçtır? A) 5 B) C) D) E) + 4. a,b,c Z olmak üzere, a + b + c 7 = 6 ise, a.b.c kaçtır? A) 6 B) 8 C) D) 6 E) 8 y.

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar,

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar, 1. 9 2 x 2 ifadesinin açılımında sabit x terim kaç olur? A) 672 B) 84 C) 1 D) -84.E) -672 6. Ali her gün cebinde kalan parasının %20 sini harcamaktadır. Pazartesi sabahı haftalığını alan Ali ni Salı günü

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

Örnek...3 : Aşağıdaki ifadelerden hangileri bir dizinin genel terim i olabilir? Örnek...4 : Genel terimi w n. Örnek...1 : Örnek...5 : Genel terimi r n

Örnek...3 : Aşağıdaki ifadelerden hangileri bir dizinin genel terim i olabilir? Örnek...4 : Genel terimi w n. Örnek...1 : Örnek...5 : Genel terimi r n DİZİLER Tanım kümesi pozitif tam sayılar kümesi olan her fonksiyona dizi denir. Örneğin f : Z + R, f (n )=n 2 ifadesi bir dizi belirtir. Diziler değer kümelerine göre adlandırılırlar. Dizinin değer kümesi

Detaylı

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 2013-2014 PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 1 / 31 12 32173 Üslü İfadeler 2 13 42016 Rasyonel ifade kavramını örneklerle açıklar ve

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI A) 80 B) 84 C) 88 D) 102 E) 106

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI A) 80 B) 84 C) 88 D) 102 E) 106 1. n bir doğal sayı olmak üzere, n! sayısının sondan k basamağı 0 dır. Buna göre, k tamsayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 3. (x+y+z+t ) 6 ifadesinin açılımında kaç terim vardır? A) 80 B) 84 C) 88 D)

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

1984 ÖYS A) 875 B) 750 C) 625 D) 600 E) 500

1984 ÖYS A) 875 B) 750 C) 625 D) 600 E) 500 984 ÖYS. + + a a + a + a işleminin sonucu nedir? a A) +a B) a C) +a D) a E) +a a b ab. ifadesinin kısaltılmış biçimi a b + a b + ab a + b A) a b a b D) a b B) a b a + b E) ab(a-b) C) a b a + b A) 87 B)

Detaylı

14. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI EKİP FİNAL SORULARI

14. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI EKİP FİNAL SORULARI 14. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI EKİP FİNAL SORULARI - 008 SORU -1 1 0.7 0.1 0.48 = 0.018 0.8 0. eşitliğini sağlayan sayısı kaçtır? [ 0.15] SORU - c d d c a b 4 c d b b a ifadesinin i i sayısal ldeğeri

Detaylı

ÖSYM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

ÖSYM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. ab iki basamaklı saısı b ile bölündüğünde, bölüm 5 ve kalan b 5 tir. u şartlara uan kaç farklı ab iki basamaklı saısı vardır? ) 5 6 7 5. a, b, c, d, e sıfırdan farklı tamsaılar

Detaylı

ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ ( ŞUBAT 2010 )

ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ ( ŞUBAT 2010 ) ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ ( ŞUBAT 010 ) 1) Dar açılı ABC üçgeninde BB 1 ve CC 1 yükseklikleri H noktasında kesişiyor. CH = C H, BH = B H ise BAC açısını bulunuz. 1 1 A)0 0 B)45 0 C) arccos

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz.

MATEMATİK ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz. MATEMATİK. DENEME ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI. f : X tanımlı y = f() fonksiyonu için lim f ( ) = L ise aşağıdaki önermelerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur? 0 I. X dir. 0 II. f() fonksiyonu

Detaylı

LYS GENEL KATILIMLI TÜRKİYE GENELİ ONLİNE DENEME SINAVI

LYS GENEL KATILIMLI TÜRKİYE GENELİ ONLİNE DENEME SINAVI LYS GENEL KATILIMLI TÜRKİYE GENELİ ONLİNE DENEME SINAVI LYS- MATEMATİK (MF-TM). Bu testte Matematik ile ilgili soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz..

Detaylı

Türev Uygulamaları ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV

Türev Uygulamaları ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV Türev Uygulamaları Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 10 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; türev kavramı yardımı ile fonksiyonun monotonluğunu, ekstremum noktalarını, konvekslik ve konkavlığını, büküm

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. a Q a ve b b. a b c 4. a b c 40. 7a 4b 3c. a b c olmak üzere a,b ve pozitif. 2x 3y 5z 84

TEMEL KAVRAMLAR. a Q a ve b b. a b c 4. a b c 40. 7a 4b 3c. a b c olmak üzere a,b ve pozitif. 2x 3y 5z 84 N 0,1,,... Sayı kümesine doğal sayı kümesi denir...., 3,, 1,0,1,,3,... sayı kümesine tamsayılar kümesi denir. 1,,3,... saı kümesine sayma sayıları denir.pozitif tamsayılar kümesidir. 15 y z x 3 5 Eşitliğinde

Detaylı

6 II. DERECEDEN FONKSÝYONLAR 2(Parabol) (Grafikten Parabolün Denklemi-Parabol ve Doðru) LYS MATEMATÝK. y f(x) f(x)

6 II. DERECEDEN FONKSÝYONLAR 2(Parabol) (Grafikten Parabolün Denklemi-Parabol ve Doðru) LYS MATEMATÝK. y f(x) f(x) 6 II. DERECEDEN FNKSÝYNLR (Parabol) (Grafikten Parabolün Denklemi-Parabol ve Doðru) LYS MTEMTÝK 1. f(). f() 6 8 T Yukarıda grafiği verilen = f() parabolünün denklemi nedir?( = 6) Yukarıda grafiği verilen

Detaylı

Ö.Y.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.Y.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.Y.S. 996 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Bir sınıftaki örencilerin nin fazlası kız örencidir. Sınıfta erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır? A) B) 8 C) 6 D) E) Çözüm Toplam öğrenci

Detaylı

İçindekiler 3. Türev... 3.1 Türev kavramı.. 001 3.2 Bir fonksiyonun bir noktadaki türevi. 003. Alıştırmalar 3 1...

İçindekiler 3. Türev... 3.1 Türev kavramı.. 001 3.2 Bir fonksiyonun bir noktadaki türevi. 003. Alıştırmalar 3 1... İçindekiler. Türev......... Türev kavramı.. 00. Bir fonksiyonun bir noktadaki türevi. 00. Alıştırmalar.... 005. Bir fonksiyonun bir noktadaki soldan ve sağdan türevi..... 006.4 Bir fonksiyonun bir noktadaki

Detaylı

2000 Birinci Aşama Sınav Soruları

2000 Birinci Aşama Sınav Soruları 2000 irinci şama Sınav Soruları Lise 1 Soruları 1 369 sayısı bir kaç ardışık doğal sayının toplamı olarak kaç farklı biçimde yazılabilir? )2 )3 )4 )5 )7 2 ve sayıları 2000 sayısının pozitif bölenleri olmak

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG 9 ÖABT ORTAÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

1977 ÜSS. 2 y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1 x. 2 y. 1 y. 1 y. 1 x. 2 x. 2 x. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y 2 C) 4 E)

1977 ÜSS. 2 y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1 x. 2 y. 1 y. 1 y. 1 x. 2 x. 2 x. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y 2 C) 4 E) 77 ÜSS. ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?. C) 4 E). Şekilde a+b+c+d açılarının toplamı kaç dik açıdır? (açılar pozitif önlüdür.) 4 C) 6 7 E) 8 Verilen şekilde açıların ölçüleri verilmiştir. En

Detaylı

Sivas Fen Lisesi Ortaokul 2. Matematik Olimpiyatı Sınavı A A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E) 35

Sivas Fen Lisesi Ortaokul 2. Matematik Olimpiyatı Sınavı A A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E) 35 Sivas Fen Lisesi Ortaokul 2. Matematik Olimpiyatı Sınavı A 1. ABC üçgeninde BF BD, EC CD olacak şekilde AC kenarı üzerinde E noktası, o BC m(ba C) 70 ise m(fd E) kaç derecedir? AB kenarı üzerinde F noktası,

Detaylı

Örnek...3 : Aşağıdaki ifadelerden hangileri bir dizinin genel terim i olabilir?

Örnek...3 : Aşağıdaki ifadelerden hangileri bir dizinin genel terim i olabilir? DİZİLER Tanım kümesi pozitif tam sayılar kümesi olan her fonksiyona dizi denir. Örneğin f : Z + R, f (n )=n 2 ifadesi bir dizi belirtir. Diziler, değer kümelerine göre adlandırı - lırlar. Dizinin değer

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar TEMEL KAVRAMLAR Rakam: Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Bu semboller {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarıdır., b ve c birer rakamdır. 15 b = c olduğuna göre, + b + c

Detaylı

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür.

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür. - 1 - ÖĞRENME ALANI CEBİR BÖLÜM KARMAŞIK SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Karmaşık Sayılar Karmaşık Sayıların Kutupsal Biçimi KARMAŞIK SAYILAR Kazanım 1 : Gerçek sayılar kümesini genişletme gereğini örneklerle

Detaylı

VI. OLİMPİYAT SINAVI SORULAR

VI. OLİMPİYAT SINAVI SORULAR SORULAR 1. N sayısı 1998 basamaklı ve tüm basamakları 1 olan bir doğal sayıdır. Buna göre N sayısının virgülden sonraki 1000. basamağı kaçtır? A)0 B)1 C)3 D)6 E) Hiçbiri. n Z olmak üzere, n sayısı n sayısına

Detaylı

MAT 101, MATEMATİK I, FİNAL SINAVI 08 ARALIK (10+10 p.) 2. (15 p.) 3. (7+8 p.) 4. (15+10 p.) 5. (15+10 p.) TOPLAM

MAT 101, MATEMATİK I, FİNAL SINAVI 08 ARALIK (10+10 p.) 2. (15 p.) 3. (7+8 p.) 4. (15+10 p.) 5. (15+10 p.) TOPLAM TOBB-ETÜ, MATEMATİK BÖLÜMÜ, GÜZ DÖNEMİ 2014-2015 MAT 101, MATEMATİK I, FİNAL SINAVI 08 ARALIK 2014 Adı Soyadı: No: İMZA: 1. 10+10 p.) 2. 15 p.) 3. 7+8 p.) 4. 15+10 p.) 5. 15+10 p.) TOPLAM 1. a) NOT: Tam

Detaylı

MATEMATİK 2 TESTİ (Mat 2)

MATEMATİK 2 TESTİ (Mat 2) MTEMTİ TESTİ (Mat ). u testte srasyla, Matematik ( ) Geometri ( 0) ile ilgili 0 soru vardr.. evaplarnz, cevap kâğdnn Matematik Testi için ayrlan ksmna işaretleyiniz.. armaşk saylar kümesi üzerinde işlemi,

Detaylı

SİVAS FEN LİSESİ. Soru Kitapçığı Türü. 25 Nisan 2015 Cumartesi, 9:30 12:30

SİVAS FEN LİSESİ. Soru Kitapçığı Türü. 25 Nisan 2015 Cumartesi, 9:30 12:30 SİVAS FEN LİSESİ SİVAS İL MERKEZİ ORTAOKUL 1. MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI 015 ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKUL / SINIFI : SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: Soru Kitapçığı Türü A 5 Nisan 015 Cumartesi,

Detaylı

LYS MATEMATİK-2 SORU BANKASI LYS. M. Ali BARS. çözümlü sorular. yıldızlı testler. Sınavlara en yakın özgün sorular

LYS MATEMATİK-2 SORU BANKASI LYS. M. Ali BARS. çözümlü sorular. yıldızlı testler. Sınavlara en yakın özgün sorular LYS LYS 6 Sınavlara en akın özgün sorular MATEMATİK- SORU BANKASI çözümlü sorular ıldızlı testler M. Ali BARS M. Ali Bars LYS Matematik Soru Bankası ISBN 978-65-8-7-9 Kitapta er alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı