ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi"

Transkript

1 ÜNE: AM AYIAR N: am ayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE RAR VE ÇÖZÜMER 1. [(+17) (+25)] + [( 12) (+21)] işleminin sonucu A) 41 B) 25 C) 25 D) 41 Çıkarma işlemi yapılırken çıkanın işareti değişir ve eksilen sayı ile toplanır. Bir çıkarma işleminde; a b = c ise a = eksilen, b = çıkan, c = fark dır. [(+17) (+25)] + [( 12) (+21)] = [(+17) + ( 25)] + [( 12) + ( 21)] = ( 8) + ( 33) = Yukarıdaki sayı doğrusunda gösterilen çıkarma işlemi A) ( 9) ( 3) = 12 B) ( 9) ( 12) = +3 C) ( 3) ( 9) = +6 D) ( 12) ( 9) = Önce 9 birim sola gidildiği için ilk sayı ( 9); sonra 12 birim sağa gidildiği için (+12) olur. Bu işlemi çıkarma olarak düşünürsek; ( 9) ( 12) = = ( 3) 3 10 o ( 1) 10 işleminin sonucu A) 54 B) 27 C) 0 D) 2 Önce sayıların kuvvetleri alınır. ( 3) 3 = ( 3) x ( 3) x ( 3) = o = = 3 x 3 x 3 = 27 ( 1) 10 = 1 ( 3) 3 10 o ( 1) 10 = = = = 54 oplama işlemine göre birbirinin tersi olan iki sayının toplamı sıfırdır = 0 MAEMA 29 ÖĞREM 7

2 işleminin sonucu nedir? A) 28 B) 25 C) 25 D) 28 am sayılar, önlerindeki ( ) ve (+) sembollerini kendi işaretleri olarak kabul ederler. Pozitif sayılar kendi aralarında, negatif sayılar kendi aralarında toplanır. Mutlak değerce büyük sayıdan küçük sayı çıkar, büyük sayının işaretini alır = = = işleminin sonucu A) 2 B) 1 C) 0 D) = = 7 4 = 4 6 = 6 5 = 5 olduğundan = (Aynı işaretli sayılar kendi arasında toplanır.) = = 0 6. a > ( 4 2 ) 15 o eşitsizliğini sağlayan en küçük a tam sayısı A) 18 B) 17 C) 16 D) 15 a > ( 4 2 ) 15 o 4 2 = 16 uvvet sadece sayının üzerinde olduğu için 4 ün karesi alınır ve ( ) işareti aynen kalır. 15 o = 1 ( 0 hariç tüm sayıların sıfırıncı kuvveti 1 dir.) a > 16 1 a > 17 ( 17 den büyük, en küçük tam sayı 16) ağa gidildikçe büyür. ÖĞREM 7 30 MAEMA

3 7. a = 4 ve b = 7 ise a b ifadesinin alabileceği en küçük değer A) 11 B) 3 C) 3 D) 11 Çözüm : a = 4 sıfıra uzaklığı 4 birim olan tam sayılar a = 4 ve a = 4 tür. b = 7 sıfıra uzaklığı 7 birim olan tam sayılar b = 7 ve b = 7 dir. a b çıkarma işleminin en küçük olması için eksilen sayı (a) en küçük, çıkan sayı (b) en büyük alınır. a b = ( 4) (7) = 4 7 = a ve b tam sayılardır. 2 < a < 5 4 < b < 4 için 2a 3b ifadesinin en büyük tam sayı değeri A) 1 B) 2 C) 14 D) 17 2 < a < 5, 4 < b < 4 a = { 1, 0, 1, 2, 3, 4} b = { 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3} 2a 3b ifadesinin en büyük olması için a en büyük, b en küçük seçilir. halde a = 4, b = 3 alınır. 2a 3b = ( 3) = 8 ( 9) = = 17 MAEMA 31 ÖĞREM 7

4 1. 7 [9 ( ) 3] işleminin sonucu A) 4 B) 0 C) 3 D) ( 1) 9 ( 2) 4 + ( 8) 0 ( 2) 3 + ( 1) 4 işleminin sonucu A) 27 B) 11 C) 7 D) ( ) + 5 işleminin sonucu A) 5 B) 2 C) 1 D) 3 8. ( 2) 4 + (+3) 2 ( 3) 3 ( 2) 3 işleminin sonucu A) 60 B) 50 C) 40 D) [4 ( 8) (+13)] 15 [ 9 ( 8)] 16 işleminin sonucu (3 2 5). 2 işleminin sonucu A) +2 B) 0 C) 1 D) 2 A) 22 B) 13 C) 8 D) 5 4. [( 5) (+2)] x [( 12) + ( 3) x ( 2) (+12)] işleminin sonucu aşağıdakilerden A) 126 B) 114 C) 56 D) ( 3 ) ( 2 ) 3 işleminin sonucu aşağıdakilerden A) 35 B) 27 C) 16 D) a ve b birer tek sayı olduğuna göre, ( 1) 2a b + ( 1) a+b + ( 1) a b ( 1) 3a 2b işleminin sonucu A) 0 B) 1 C) 2 D) [6 4(8 7)]. 2 işleminin sonucu A) 11 B) 120 C) 9 D) a ( 5 + 4a + 2 3) işleminin sonucu A) 3 B) 5 C) 6 D) 8 6. [ (9 2) (2 4)] [ ] işleminin sonucu A) 1 B) 2 C) 3 D) x = 1, y = 2, z = 3 ise 2x 3y + 2z işleminin sonucu A) 5 B) 2 C) 0 D) 2 MAEMA ÖĞREM 7 ÖĞREM MAEMA 7 32

5 işleminin sonucu A) 25 B) 0 C) 24 D) a 4 sayısı 5 sayısından ne kadar fazladır? A) 1 B) a + 1 C) a 1 D) a (3 1) 2 ( ) + ( 2). (+3) işleminin çözümü aşağıdaki gibi yapılmıştır. Buna göre kaçıncı adımdan itibaren hata yapılmıştır? 21. a = 2, b = 1 için (b a) a b işleminin sonucu A) 27 B) 9 C) 8 D) 4 l. adım: 2 2 (10 3) + ( 6) ll. adım: ( 6) lll. adım: 0 + ( 6) IV. adım: 6 A) l. B) ll. C) lll. D) IV. 16. m = 3 ve n = 4 ise m m n + n işleminin sonucu A) 4 B) 3 C) 0 D) a + 8 = 2 işlemine göre a sayısının değeri A) 10 B) 6 C) 6 D) = a 1 + ( 3) = b ise a.b çarpımının değeri aşağıdakilerden A) 12 B) 5 C) 3 D) m = 7, n = 1 olmak üzere, m n ifadesinin alabileceği en büyük değer a ve en küçük değer b ise a + b toplamı A) 16 B) 8 C) 0 D) n 7 = 15 işlemine göre n A) 8 B) 4 C) 8 D) x ve y tam sayı olmak üzere; 5 < x 3 ve 2 y 5 olduğuna göre 3x 2y ifadesinin en büyük değeri A) 14 B) 13 C) 8 D) m = 2, n = 4 ise m + m {[(2n m) + (m n)] n m} işleminin sonucu A) 2 B) 4 C) 6 D) {x [y (z 3)]} {x + [z (x + 1)]} + y + 2 işleminin sonucu aşağıdakilerden A) x B) y C) z D) 0 MAEMA 33 ÖĞREM 7

6 ÜNE: AM AYIAR N: am ayılar ümesinde Bölme şlemi ÖRNE RAR VE ÇÖZÜMER 1. Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi yanlıştır? I. (40) : ( 2) = 20 II. 0 : (+5) = 0 III. 10 : ( 1) = 10 IV. 100 : (+1) = 100 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 40 : (-2) = 20 eşitliği yanlıştır çünkü aynı işaretli iki tam sayının bölümü pozitif, farklı işaretli iki tam sayının bölümü negatiftir. halde 40 : ( 2) = 20 dir. 0 : (+5) = 0 eşitliği doğrudur. ıfırın bir tam sayıya (sıfır hariç) bölümü sıfırdır. 10 : ( 1) = 10 eşitliği doğrudur. Bir tam sayının 1 e bölümü o tam sayının toplama işlemine göre tersidir. 100 : (+1) = 100 eşitliği doğrudur. Bir tam sayının +1 e bölümü, o tam sayının kendisidir. I. ifade yanlış, II., III. ve IV. ifadeler doğrudur. 2. [( 180) : 2 2 ] : ( 9) işleminin sonucu nedir? A) 5 B) 0 C) 5 D) 9 Varsa sayıların kuvveti alınır. Önce parantez içindeki işlemler yapılır, sonra bölme ya da çarpma daha sonra da toplama veya çıkarma işlemleri yapılır. [( 180) : 2 2 ] : ( 9) = [( 180) : 4] : ( 9) 4 = ( 45) : ( 9) -45 = +5 Aynı işaretli sayıların bölümü pozitif, zıt işaretli sayıların bölümü negatiftir. Yani; (+) : (+) = (+) (+) : ( ) = ( ) ( ) : ( ) = (+) ( ) : (+) = ( ) : ( 4) + 7 işleminin sonucu A) 38 B) 19 C) 0 D) 38 Önce bölme ve çarpma işlemleri yapılır. onra toplama ve çıkarma işlemleri yapılır. Yan yana verilen bölme ve çarpma işlemlerinde parantez kullanılmamış ise, işlem sırası takip edilir : ( 4) + 7 = : ( 4) = = = 0 ÖĞREM 7 34 MAEMA

7 4. ( 32) : ( 4). ( 2) : ( 8) işleminin sonucu A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 Yan yana verilen çarpma ve bölme işlemlerinde parantez kullanılmamışsa işlem sırası takip edilir. Önce ( 32), ( 4) bölünür sonra sonuç ( 2) ile çarpılır. Elde edilen sayı ( 8) e bölünür. ( 32) : ( 4). ( 2) : ( 8) =? +8 (+8). ( 2) : ( 8) = 16 ( 16) : ( 8) = +2 Aynı işaretli sayıların bölümü pozitif, zıt işaretli sayıların bölümü negatiftir 5. a : ( 4) = +6 eşitliğinde a A) 24 B) 12 C) 6 D) 0 a : ( 4) = +6 Bölünen Bölen Bölüm alansız bir bölme işleminde; Bölünen = Bölen x Bölüm halde a sayısını bulmak için ( 4) ile (+6) çarpılır. a = ( 4) x (+6) a = ( 2400) : ( 10 2 ) işleminin sonucu A) 24 B) 10 C) 12 D) = = 100 Negatif sayının negatif sayıya bölümü pozitiftir. ( 2400) : ( 10 2 ) = ( 2400) : ( 100) = ( 24) : ( 1) = +24 Bölünen ve bölenden eşit sayıda sıfır götürülebilir. Yani sadeleştirme yapılır. Örnek: 500 : 20 = 50 : 2 = : 100 = 2 : 1 = 2 MAEMA 35 ÖĞREM 7

8 7. 6 işleminin sonucunun bir tam sayı olması için a tam sayısının kaç farklı değeri vardır? a A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 Çözüm : 6 ifadesinin tam sayı olması için a sayısı 6 nın böleni olmalıdır. a 6 nın pozitif tam sayı bölenleri = {1, 2, 3, 6} dır. 6 nın negatif tam sayı bölenleri = { 1, 2, 3, 6} dır. a nın alabileceği değerler kümesi = { 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 6} dır. 8 farklı a tam sayısı vardır. 8. x, y ve z ardışık pozitif çift sayılardır. x < y < z ise, ( x y) ( y z) ifadesinin değeri x z A) 1 B) 0 C) 1 D) 2 x, y, z ardışık pozitif çift sayı ve x < y < z ise; ardışık iki çift sayı arasındaki fark 2 olduğu için y = x + 2, z = y + 2 = x = x + 4 tür. x y = x (x + 2) = x x 2 = 2 y z = (x + 2) (x + 4) = x + 2 x 4 = 2 x z = x (x + 4) = x x 4 = 4 ( x y) ( y z) ( 2) ( 2) = x z ( 4) = = = 0 ÖĞREM 7 36 MAEMA

9 1. ( 9) + ( 8) : (+4) + 1 işleminin sonucu A) 10 B) 8 C) 10 D) [12 : (8 : 4) (4 7)] işleminin sonucu A) 24 B) 12 C) 12 D) (80 : ). 3 3 işleminin sonucu A) 21 B) 15 C) 10 D) 6 7. [(+2) 2. ( 2) 3 ] : (+2) işleminin sonucu A) 16 B) 8 C) 6 D) [5. (6 3) (3 + 6) : 3] işleminin sonucu A) 10 B) 6 C) 3 D) 6 8. ( 12) + (+3). ( 6) ( 25) : (+5) işleminin sonucu A) 30 B) 25 C) 20 D) [( 3 2 ) ( 2) 5 ] : [( 109) ( 110)] 5 işleminin sonucu A) 23 B) 19 C) 23 D) : 5 ( ) işleminin sonucu A) 10 B) 12 C) 15 D) : : 2 1 işleminin sonucu A) 4 B) 5 C) 6 D) (3 6: 3 + 3) : ( : 3 + 5) işleminin sonucu A) 1 B) 0 C) 1 D) 2 ÖĞREM MAEMA 7 ÖĞREM MAEMA 7 37

10 11. ( 7) + (+6) ( 12) : (+3) = ise 3 nın değeri A) +9 B) 0 C) 6 D) a = 4, b = 2, c = 1 için a 2 : b 3 c işleminin sonucu A) 1 B) 2 C) 3 D) : 12 işleminin sonucu A) B) C) D) m: ( 3) = ( 15) ve 35 : n = ( 7) ise m:n aşağıdakilerden A) 9 B) 5 C) 5 D) Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? l. ( 1) 5 : ( 1) 3 = +1 ll. ( 2) 4 : ( 2) 3 = 2 lll. ( 2 2 ). ( 2) 3 = +32 IV. ( 5) 3 : ( 5) 2 = 5 V. ( 3) 5 : ( 3) 2 = 3 2 A) 2 B) 3 C) 4 D) ( 12) sayısı ile bu sayının yarısının mutlak değerinin çarpımı nedir? A) +64 B) +36 C) 24 D) (+10) 3 : ( 10 2 ) = a ve ( 10) 2 : (5 2 ) = b ise a b sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? A) 2 B) 3 C) 4 D) m = [( 4) + 13] : [(5 3) + 7] ve n = [ 3 ( 7 + 6)] : (5 6) ise m 2 n A) 1 B) 2 1 C) 4 1 D) 0 ÖĞREM 7 38 MAEMA

11 kesrinin değeri ( 2 ).( 3) 3 : ( 4) 36 2 işleminin sonucu A) 2 B) 1 C) 0 D) 1 A) 8 B) 4 C) 0 D) Δ = 6 + Δ = 9 : 2 = Yukarıdaki işlemde her şekil bir tam sayıyı göstermektedir. Buna göre : Δ işleminin sonucu A) 4 B) 2 C) 0 D) x, y, z ardışık üç tek sayı ve x > y > z olduğuna göre; 2 3 (x z).(y z) (x y) işleminin sonucu A) 64 B) 32 C) 16 D) (+24) : ( 6) ( 32) : (+4) ( 4) x (+3) 3 Yukarıda verilen ifadenin doğru olması için yerine aşağıdaki sembollerden hangisi gelmelidir? A) < B) > C) = D) 25. a < 0 olmak üzere, a 8 ifadesini tam sayı yapabilecek a a tam sayılarının toplamı A) 8 B) 12 C) 14 D) 15 ( 1) 1001.( 1) ( 1) : ( 1) sonucu + ( 1) 2001 işleminin A) 2 B) 1 C) 1 D) 2 MAEMA 39 ÖĞREM 7

12 1. 5 ile +5 arasındaki tam sayıların belirttiği küme aşağıdakilerden A) { 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5} B) { 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5} C) { 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4} D) { 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4} 5. +7, 2, 9, 0, +3, +5 sayıları küçükten büyüğe doğru sıralandığında en soldaki sayı ile en sağdaki sayının toplamı nedir? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 2. A = { 2 ile 6 arasındaki tam sayılar} B = { 6 ile 2 arasındaki tam sayılar} olduğuna göre s(a B) A) 1 B) 2 C) 3 D) , 3, 6 sayıları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 0 < 6 < 3 B) 3 < 6 < 0 C) 0 < 3 < 6 D) 6 < 0 < B 4 3 A C 5 7. a, b, c birer tam sayıdır. 12 < a < 6 < b < 3 < c < 5 ise 2a 3b c işleminin sonucu en az Yukarıdaki sayı doğrusuna göre A, B, C noktalarına karşılık gelen tam sayı değerleri için (B A) C işleminin sonucu A) 14 B) 12 C) 10 D) 8 A) 81 B) 27 C) 27 D) ten küçük en büyük tam sayı a, 4 ten büyük en küçük tam sayı b ise a : b işleminin sonucu aşağıdakilerden A) 5 B) 3 C) +3 D) Yukarıdaki sayı doğrusu üzerinde gösterilen işlem aşağıdakilerden A) ( 2) + ( 4) = 6 B) (+3) x ( 2) = 6 C) ( 6) ( 4) = 2 D) ( 3) x ( 2) = Rakamları farklı üç basamaklı en küçük negatif tam sayı ile rakamları farklı üç basamaklı en küçük pozitif tam sayının toplamının mutlak değeri nedir? A) 1089 B) 987 C) 885 D) 785 ÖĞREM 7 40 MAEMA

13 işleminin sonucu A) 13 B) 0 C) 13 D) : ( 24) ( 15) ( 2). (+6) işleminin sonucu aşağıdakilerden A) 15 B) 15 C) 24 D) ( 4), (+3), (+5) tam sayılarının toplamaya göre terslerinin çarpımı nedir? A) 20 B) 0 C) 60 D) [ ( 2). ( 3)] 0 işleminin sonucu A) 19 B) 0 C) 1 D) ( 20) ( 5) ( 8) işleminin sonucu A) 6 B) 5 C) 6 D) a = 3, b = 6 olduğuna göre (a b) a+b işleminin sonucu A) 9 3 B) 33 C) 33 D) [ ] : [( 3) 2 x ( 5)] işleminin sonucu A) 1 B) 0 C) 1 D) : ( 5) = 8, ( 120) : Δ = 3 işlemlerine göre ve Δ yerine sırasıyla hangi sayılar gelmelidir? A) +20; 20 B) 40; +40 C) 40; 40 D) +40, [( 4) 0. ( 4) 2 ] : [ ] = a ise a nın toplama işlemine göre tersi A) 8 B) 4 C) 4 D) a, b, c pozitif tam sayılar ve a + b = 9 b. c = 15 olduğuna göre a + b + c toplamı en çok A) 10 B) 12 C) 14 D) 24 MAEMA 41 ÖĞREM 7

14 20. a, b, c ardışık üç çift sayıdır. a < b < c olduğuna göre 3 2 (a b).(a c) ifadesinin değeri 2 (b a) A) 32 B) 16 C) 16 D) m ve n birer tam sayı olmak üzere, m > 0 ve n < 0 ise aşağıdakilerden hangisi negatiftir? A) n B) n. m C) m n D) m n 21. a, b Z 2 a < 4 ve 5 b < 3 ise a 3 b 2 nin en küçük değeri A) 33 B) 25 C) 16 D) a, b, c pozitif tam sayılar olmak üzere a. b = 42 b. c = 21 ise a + b + c nin alabileceği en küçük değer nedir? A) 16 B) 24 C) 48 D) a = 10 ise a nın alabileceği tam sayı değerlerinin çarpımı nedir? A) 100 B) 10 C) 10 D) ifadesinin bir tam sayı olması için x 1 x tam sayısının alabileceği değerler toplamı nedir? A) 4 B) 0 C) 4 D) 6 ÖĞREM 7 42 MAEMA

15 1. 45 < a < 50 ise a yerine yazılabilecek en küçük tam sayı değeri ile en büyük tam sayı değerinin toplamı A) 95 B) 5 C) 5 D) [8 (1 4) 2 + (1 2) 6 ] + (2 2 5 o ) işleminin sonucu aşağıdakilerden A) 1 B) 1 C) 3 D) 4 2. ( 15) < a < (+15) eşitsizliğini sağlayan kaç tane çift sayı vardır? A) 14 B) 15 C) 28 D) ( 6) ( 2) işleminin sonucu A) 2 B) 1 C) 0 D) , 4, 0, 2, +1, 5 sayıları küçükten büyüğe doğru sıralandığında en büyük sayı en küçük sayıdan ne kadar fazladır? A) 9 B) 1 C) 1 D) < +3 < 0 < 10 < +5 sıralamasında hangi sayılar birbiriyle yer değiştirirse sıralama doğru olur? A) +3 ile 10 B) 11 ile 10 C) 11 ile +5 D) 0 ile işleminin sonucu A) 5 B) 5 C) 15 D) [( 22) ( 12)] x ( 1) 11 + [( 7 5) x ( 2)] işleminin sonucu nedir? A) 14 B) 34 C) 120 D) ile toplandığında 120 olan tam sayı A) 16 B) 124 C) 224 D) [34 : ( 15 2) ] işleminin sonucu A) 4 B) 2 C) 4 D) (2 2) : [42 : ( 3) x ( 7)] işleminin sonucu A) 84 B) 21 C) 2 D) 0 Yukarıdaki sayı doğrusunda gösterilen işlem A) ( 5) + (+7) = +2 B) (+5) + (+7) = +12 C) ( 5) + (+12) = +7 D) ( 5) + ( 7) = (+36) : ( 9). (+8) : ( 2) işleminin sonucu A) 64 B) 24 C) 16 D) 8 MAEMA 43 ÖĞREM 7

16 14. (5. 8) : [( 2) 5 ( 3) 3 ] + ( 1) 99 işleminin sonucu A) 9 B) 8 C) 7 D) ki basamaklı beş farklı pozitif tam sayının toplamı 413 ise bu sayıların en küçüğü en az A) 20 B) 21 C) 22 D) ( 1).( 1) + ( 1).( 1) ( 1) ( 1) 200 sonucu 100 işleminin A) 1 B) 0 C) 1 D) a = 2, b = 1 ise 4a 2 8b 8 ifadesinin değeri 22. a ve b pozitif tam sayı olmak üzere, a b = 16 ise b a ifadesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 1 B) 4 C) 32 D) 64 A) 40 B) 24 C) 8 D) a, sıfırdan farklı bir tam sayıdır ve b bir tam sayı değildir. Aşağıdakilerden hangisi bir tam sayı olabilir? A) 2a + b B) a + b a C) b D) 2a b 18. a, b, c ardışık tek doğal sayılardır. a < b < c ise (a b) (b c) ifadesinin değeri a c 23. x = 1 ve y = +2 ise aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? l. x + y = x + y ll. x. y < x. y lll. x. y < x IV. x.y = x. y A) Yalnız ll B) Yalnız l C) l ve lll D) l ve IV A) 0 B) 1 1 C) 2 2 D) a = 4 ve b = 6 ise b a ifadesinin alabileceği en küçük değer 19. a, b, c pozitif tam sayıları olmak üzere a.b = 5 ve b.c = 12 ise a + b + c A) 10 B) 2 C) 2 D) 10 A) 15 B) 16 C) 18 D) Birbirinden farklı rakamlarla yazılabilecek iki basamaklı üç sayının toplamı en çok A) 28 B) 235 C) 240 D) ifadesinin tam sayı olması için a a + 1 tam sayısının alabileceği en büyük ve en küçük değerin toplamı nedir? A) 2 B) 1 C) 0 D) 2 ÖĞREM 7 44 MAEMA

ÜNİTE: RASYONEL SAYILAR KONU: Rasyonel Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: RASYONEL SAYILAR KONU: Rasyonel Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNTE: RASYONEL SAYILAR ONU: Rasyonel Sayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE SORULAR VE ÇÖZÜMLER. işleminin sonucu B) D) ki rasyonel sayının farkını bulmak için çıkan terimin toplama işlemine göre tersi alınarak

Detaylı

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 1. ve y aralarında asal iki doğal sayıdır. 7 y 11 olduğuna göre, y farkı 5. 364 sayısının en büyük asal böleni A) 3 B) 7 C) 11 D) 13 E) 17 A) B) 3 C) 4

Detaylı

TAM SAYILARLA TOPLAMA ÇIKARMA

TAM SAYILARLA TOPLAMA ÇIKARMA 7. Kazanım Tam sayılarla toplama çıkarma işlemlerini yapar. SINIF MATEMATİK tam SAYILAR TAM SAYILARLA TOPLAMA ÇIKARMA ( + 6) + ( + ) ( + 8) ( ) + ( ) ( 9) 8 Aynı işaretli sayılarda toplama yapılırken,

Detaylı

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada,

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada, TAMSAYILAR Z = {.., -, -, -, 0,,,, } kümesinin her bir elemanına tamsayı denir. Burada, + Z = {,,,...} kümesine, pozitif tamsayılar kümesi denir. Z = {...,,,,} kümesine, negatif tamsayılar kümesi denir.

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

BÖLME ve BÖLÜNEBİLME

BÖLME ve BÖLÜNEBİLME BÖLME ve BÖLÜNEBİLME A. BÖLME A, B, C, K birer doğal sayı ve B 0 olmak üzere, bölme işleminde, A ya bölünen, B ye bölen, C ye bölüm, K ya kalan denir. A = B. C + K dır. Kalan, bölenden küçüktür. (K < B)

Detaylı

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR 1 SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR RAKAM: Sayıları ifade etmek için kullandığımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembollerinden her birine rakam denir. Soru: a ve b farklı rakamlar olmak üzere a + b nin alabileceği

Detaylı

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur?

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur? 07.10.2006 1. Kaç p asal sayısı için, x 3 x + 2 (x r) 2 (x s) (mod p) denkliğinin tüm x tam sayıları tarafından gerçeklenmesini sağlayan r, s tamsayıları bulunabilir? 2. Aşağıdaki ifadelerin hangisinin

Detaylı

ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR

ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR MATEMATİK ÜNİTE : TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar ADF 0 RAKAM Sayı oluşturmak için kullanılan sembollere... denir. 0 luk sayma düzenindeki rakamlar 0,,,... 8 ve 9 olup 0 tanedir. örnek a, b, c sıfırdan

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c 138. a ve b gerçel sayılardır. a < a, 6a b 5= 0 b ne olabilir? (11) 4 5 8 11 1 139. < 0 olmak üzere, 4 3. =? ( 3 ) a 1 140. < a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9,4,7 3,

Detaylı

SAYILAR SAYI KÜMELERİ

SAYILAR SAYI KÜMELERİ SAYILAR SAYI KÜMELERİ 1.Sayma Sayıları Kümesi: S=N =1,2,3,... 2. Doğal Sayılar Kümesi : N=0,1,2,... 3. Tamsayılar Kümesi : Z=..., 2, 1,0,1,2,... Sıfırın sağında bulunan 1,2,3,. tamsayılarına pozitif tamsayılar

Detaylı

SAYILAR SAYI KÜMELERİ

SAYILAR SAYI KÜMELERİ 1 SAYILAR SAYI KÜMELERİ 1.Sayma Sayıları Kümesi: S=N =1,2,3,... 2. Doğal Sayılar Kümesi : N=0,1,2,... 3. Tamsayılar Kümesi : Z=..., 2, 1,0,1,2,... Sıfırın sağında bulunan 1,2,3,. tamsayılarına pozitif

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR Test -1

TEMEL KAVRAMLAR Test -1 TEMEL KAVRAMLAR Test -1 1. 6 ( ) 4 A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5. 4 [1 ( 3). ( 8)] A) 4 B) C) 0 D) E) 4. 48: 8 5 A) 1 B) 6 C) 8 D) 1 E) 16 6. 4 7 36:9 18 : 3 A) 1 B) 8 C) D) 4 E) 8 3. (4: 3 + 1):4 A) 3 B) 5

Detaylı

T. C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Öğretim Yılı Güz Yarıyılı MATEMATİK Dersi Final Sınavı Çalışma Soruları

T. C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Öğretim Yılı Güz Yarıyılı MATEMATİK Dersi Final Sınavı Çalışma Soruları T. C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu 016-017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı MATEMATİK Dersi Final Sınavı Çalışma Soruları 1) 3. [15 3(8: )] 9 =? a) 16 b) 14 c) 0 d) 14 e) 16 6)

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar TEMEL KAVRAMLAR Rakam: Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Bu semboller {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarıdır., b ve c birer rakamdır. 15 b = c olduğuna göre, + b + c

Detaylı

Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir.

Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. A. SAYILAR Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. Sayı : Rakamların çokluk belirten ifadesine sayı denir.abc sayısı a, b, c rakamlarından oluşmuştur.! Her rakam bir sayıdır. Fakat bazı

Detaylı

TAM SAYILARDA ÇARPMA BÖLME İŞLEMLERİ ESRA ÇAKIR

TAM SAYILARDA ÇARPMA BÖLME İŞLEMLERİ ESRA ÇAKIR Kazanım: Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemleri yapar. Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. HATIRLATMA :TAM SAYILARDA TOPLAMA İŞLEMİ Aynı işaretli tam sayılar toplanırken işaretleri

Detaylı

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir.

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. a) Pozitif doğal sayılar: Sıfır olmayan doğal sayılar kümesine Pozitif Doğal

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Yukarıdaki toplama işlemine göre verilmeyen toplanan kaçtır?

sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Yukarıdaki toplama işlemine göre verilmeyen toplanan kaçtır? 5.SNF MTEMTİK UYG. 1.DÖNEM 1.YZ SOU 1. 398 531 793 sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? ) 500 ) 5000 C) 50000 D) 500000 6. 3 6 4 8 2 1 0 9 9 5 7 1 Yukarıdaki toplama işlemine

Detaylı

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3): ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4 Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I Kolay Temel Matematik. 8 ( + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6.! ( )": ( ) A) B) 0 C) D) E). 7. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D)

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

TABAN ARĠTMETĠĞĠ. ÇÖZÜM (324) 5 = = = = 89 bulunur. Doğru Seçenek C dir.

TABAN ARĠTMETĠĞĠ. ÇÖZÜM (324) 5 = = = = 89 bulunur. Doğru Seçenek C dir. TABAN ARĠTMETĠĞĠ Kullandığımız 10 luk sayma sisteminde sayılar {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} kümesinin elemanları (Rakam) kullanılarak yazılır. En büyük elemanı 9 olan, 10 elemanlı bir kümedir. Onluk sistemde;

Detaylı

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1 1. BÖLÜM Sayılarda Temel Kavramlar Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK Kontrol Noktası 1 Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. {0, 1, 2,..., 9} II. {1, 2, 3,...} III. {0, 1, 2,

Detaylı

ÜSLÜ SAYILAR. AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama

ÜSLÜ SAYILAR. AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama KURAL: Bir sayının belli bir sayıda yan yana çarpımının kolay yoldan gösterimine üslü sayılar denir. Örneğin 5 sayısının

Detaylı

Önce parantez içindeki işlemler yapılır. 150:(6+3.8)-5 = 150:(6+24)-5 = 150:30-5 = 5-5 = 0 ( A ) :5-3 = = 11 ( C )

Önce parantez içindeki işlemler yapılır. 150:(6+3.8)-5 = 150:(6+24)-5 = 150:30-5 = 5-5 = 0 ( A ) :5-3 = = 11 ( C ) Önce ÇARPMA ve Bölme, sonra Toplama ve Çıkarma. 3.4+10:5-3 = 12+2-3 = 11 ( C ) Önce parantez içindeki işlemler yapılır. 150:(6+3.8)-5 = 150:(6+24)-5 = 150:30-5 = 5-5 = 0 ( A ) 72:24+64:16 = 3+4 = 7 ( B

Detaylı

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 01 MATEMATİK 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1. RAKAM Sayıların yazılmasında kullanılan sembollere rakam denir. Onluk

Detaylı

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU MATEMATİK Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU Mesleki Matematik 1 TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Detaylı

Atatürk Anadolu. Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 07 Bölme, Bölünebilme,

Detaylı

ÜSLÜ SAYILARLA İLGİLİ TEMEL KURALLAR. (2 ) demek 2 tane 2 3 'ün çarpımı demektir. (2 ) = 2.2 = 2 eder.

ÜSLÜ SAYILARLA İLGİLİ TEMEL KURALLAR. (2 ) demek 2 tane 2 3 'ün çarpımı demektir. (2 ) = 2.2 = 2 eder. 8.. ÜSLÜ SAYILARLA İLGİLİ TEMEL KURALLAR 8...A ÜSLÜ SAYILARIN KUVVETİNİ ALMA ) Aşağıda verilen eşitlikte bilinmeyen harfleri bulunuz. 6 a. 6 ( ) 8 b b) 7 Üslü bir sayının üssü alınırken, üsler çarpılır.

Detaylı

TAM SAYILAR. Tam Sayılarda Dört İşlem

TAM SAYILAR. Tam Sayılarda Dört İşlem TAM SAYILAR Tam Sayılarda Dört İşlem Pozitif ve negatif tam sayılar konu anlatımı ve örnekler içermektedir. Tam sayılarda dört işlem ve bu konuyla ilgili örnek soru çözümleri bulunmaktadır. Grup_09 29.11.2011

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. a Q a ve b b. a b c 4. a b c 40. 7a 4b 3c. a b c olmak üzere a,b ve pozitif. 2x 3y 5z 84

TEMEL KAVRAMLAR. a Q a ve b b. a b c 4. a b c 40. 7a 4b 3c. a b c olmak üzere a,b ve pozitif. 2x 3y 5z 84 N 0,1,,... Sayı kümesine doğal sayı kümesi denir...., 3,, 1,0,1,,3,... sayı kümesine tamsayılar kümesi denir. 1,,3,... saı kümesine sayma sayıları denir.pozitif tamsayılar kümesidir. 15 y z x 3 5 Eşitliğinde

Detaylı

3 7 üs(kuvvet) 5 2 ( 4 3 ( 7 5 (

3 7 üs(kuvvet) 5 2 ( 4 3 ( 7 5 ( Bu konuda üslü sayılarla ilgili kazanımları maddeler halide işleyeceğiz Normalde 8 sınıf matematik kazanımları üslü sayılar konusunda negatif üs kavramı ile başlamasına rağmen bu çalışma kağıdında 6sınıf

Detaylı

MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA

MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA 3. Ondalık Sayılarda İşlemler: Toplama - Çıkarma: Ondalık kesirler toplanırken, virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır ve doğal sayılarda toplama-çıkarma

Detaylı

DEÇEM 2018 ORTAOKUL DEÇEM ORTAOKUL MATEMATİK OLİMPİYATI KATILIMCI BİLGİLERİ 6. SINIF. Ad ve Soyad

DEÇEM 2018 ORTAOKUL DEÇEM ORTAOKUL MATEMATİK OLİMPİYATI KATILIMCI BİLGİLERİ 6. SINIF. Ad ve Soyad DEÇEM ORTAOKUL MATEMATİK OLİMPİYATI KATILIMCI BİLGİLERİ Ad ve Soyad ---------------------------------------- T.C. Kimlik Numarası --------------------------------------- Okul Adı ----------------------------------------

Detaylı

Bölünebilme Kuralları Video Anlatım Testi

Bölünebilme Kuralları Video Anlatım Testi Sayfa : 1 2 ile bölünme Kuralı : Son basamak çift olmalı Soru : 40718a altı basamaklı sayısı 2 ile bölünebilen rakamları farklı bir sayıdır. Bu koşula uyan a rakamlarının toplamı kaçtır? A) 2 B) 6 C) 8

Detaylı

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ . Sınıf Matematik AD SOYAD C E V A P L A R I M NUMARAM A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ.

Detaylı

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz.

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz. MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA A S A L Ç A R P A N L A R A A Y I R M A T a n ı m : Bir tam sayıyı, asal sayıların çarpımı olarak yazmaya, asal çarpanlarına ayırma denir. 0 sayısını asal çarpanlarına

Detaylı

İÇİNDEKİLER BASİT EŞİTSİZLİKLER. HARFLİ İFADELER Harfli İfadeler ve Elemanları Eşitsizlik Sembolleri ve İşaretin Eşitsizlik İfadesi...

İÇİNDEKİLER BASİT EŞİTSİZLİKLER. HARFLİ İFADELER Harfli İfadeler ve Elemanları Eşitsizlik Sembolleri ve İşaretin Eşitsizlik İfadesi... İÇİNDEKİLER HARFLİ İFADELER Harfli İfadeler ve Elemanları... 1 Benzer Terim... Harfli İfadenin Terimlerini Toplayıp Çıkarma... Harfli İfadelerin Terimlerini Çarpma... Harfli İfadelerde Parantez Açma...

Detaylı

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır. Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I YGS Temel Matematik. 8 + 4. + 8 : 4 işleminin sonucu A) 8 B) 9 C) D) 5 E) 8 5. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

Detaylı

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, ÖSYM nin son yıllarda yaptığı sınavlardaki matematik sorularının eski sınav sorularından çok farklı olduğu herkes tarafından

Detaylı

SAYILAR ( ) MATEMATİK KAF01 RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. Sayıları ifade etmeye yarayan

SAYILAR ( ) MATEMATİK KAF01 RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. Sayıları ifade etmeye yarayan SAYILAR RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI MATEMATİK KAF01 TEMEL KAVRAM 01 Sayıları ifade etmeye yarayan { 0,1,, 3, i i i,9} kümesindeki semollere onluk sayma düzeninde rakam denir. N =... kümesinin elemanlarına

Detaylı

2) Aşağıda verilen işlemleri yazınız. g) ( ) 3) Aşağıda verilen işlemleri yazınız. 4) Aşağıda verilen işlemleri yazınız.

2) Aşağıda verilen işlemleri yazınız. g) ( ) 3) Aşağıda verilen işlemleri yazınız. 4) Aşağıda verilen işlemleri yazınız. 8.2. ÜSLÜ SAYILARDA İŞLEM 8.2..A ÜSLÜ SAYILARDA TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ 2) Aşağıda verilen işlemleri yazınız. 2 ( + 2) + ( ) 3 ( 2) + ( 2) Üslü sayılarda toplama veya çıkarma işleminde her üslü niceliğin

Detaylı

Negatif tam sayılar, sıfır (0) ve pozitif tam sayıların birleşimine tam sayılar denir.

Negatif tam sayılar, sıfır (0) ve pozitif tam sayıların birleşimine tam sayılar denir. Sıfırın altındaki hava sıcaklıklarını belirten, giriş katın altındaki bir katın altındaki düğmesini asansörde gösterirken, deniz seviyesinin altındaki bir yeri ifade ederken, kar-zarar durumlarında doğal

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

UYGUN MATEMATİK 5 SORU BANKASI. HAZIRLAYANLAR Fatih KOCAMAN Meryem ER. : Sad k Uygun E itim Yay nlar. : Yaz n Matbaas / stanbul

UYGUN MATEMATİK 5 SORU BANKASI. HAZIRLAYANLAR Fatih KOCAMAN Meryem ER. : Sad k Uygun E itim Yay nlar. : Yaz n Matbaas / stanbul UYGUN MATEMATİK SORU BANKASI HAZIRLAYANLAR Fatih KOCAMAN Meryem ER AR-GE Editör : Ş. Yunus MUSLULAR : Dr. Özgür AYDIN Prg. Gel. Uzm. : Özden TAŞAR Pedagog Dan şman Dizgi Bask : Hilâl GENÇAY : Psikiyatr

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

4. 3 A) 2 3 B) 4 4 C) 4 6 D) x = 1 iken, ( x) 2 x 3 işleminin sonucu kaçtır? 6. ( 3 4 ) ( 3) 1 + ( 3) 3

4. 3 A) 2 3 B) 4 4 C) 4 6 D) x = 1 iken, ( x) 2 x 3 işleminin sonucu kaçtır? 6. ( 3 4 ) ( 3) 1 + ( 3) 3 Üslü İfadeler 8. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST. I. II. ( ) 9 ( ) ( 97) 0-9 Yukarıda I. sütunda verilen sayılar ile, II. sütundaki sayılardan eşit olanlar eşleştirildiğinde, II. sütunda hangi sayı açıkta

Detaylı

7 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3. Not : a buluruz. Doğru Cevap : E şıkkı

7 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3. Not : a buluruz. Doğru Cevap : E şıkkı ) 3 4 5 3 0 A) B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 0 Not : a 0 3 4 5 3 4 5 3 3 3.3.3... ÜSLÜ SAYILAR QUİZİ VE CEVAPLARI 6 4 4 3 buluruz. Doğru Cevap : E şıkkı 0 ) n bir doğal saı olmak üzere, ( ) ( ) n ( ) n n n A) 4

Detaylı

BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1

BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1 BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1 1. A saısının 6 ile bölümünden elde edilen bölüm 9 kalan olduğuna göre, A saısı A) 3 B) C) 7 D) 8 E) 9. x, N olmak üzere, x 6 ukarıdaki bölme işlemine göre x in alabileceği

Detaylı

ÜSLÜ SAYILAR SİBEL BAŞ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAK. İLKÖĞRT. MAT. ÖĞRT. 2. SINIF

ÜSLÜ SAYILAR SİBEL BAŞ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAK. İLKÖĞRT. MAT. ÖĞRT. 2. SINIF ÜSLÜ SAYILAR SİBEL BAŞ 20120907010 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAK. İLKÖĞRT. MAT. ÖĞRT. 2. SINIF 1 ANLATIMI ÜSLÜ SAYILAR KONU Üslü sayılar konu anlatımı içeriği; Üslü sayıların gösterimi, Negatif üslü

Detaylı

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM 2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM TEST 1 1) Güzelyurt ta oturan bir aile piknik için arabayla Karpaz a gidip, geri dönüyor. Bu yolculuk sonunda arabanın km göstergesini kontrol

Detaylı

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır.

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır. Kazanım Tam sayıların tam sayı kuvvetlerini belirler. MATEMATİK KAZANIM FÖYÜ- Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti.Adım..Adım...Adım Yanda verilen örüntünüyü 6.Adıma kadar ilerletiniz. HATIRLA Üslü sayı, bir

Detaylı

ECEM ERDURU GAMZE SERİN ZEHRA SABUR EMİNE ÖLMEZ. o TAMSAYILAR KONUSU ANLATILMAKTADIR

ECEM ERDURU GAMZE SERİN ZEHRA SABUR EMİNE ÖLMEZ. o TAMSAYILAR KONUSU ANLATILMAKTADIR ECEM ERDURU GAMZE SERİN ZEHRA SABUR EMİNE ÖLMEZ o TAMSAYILAR KONUSU ANLATILMAKTADIR Sıfırın sağındaki sayılar pozitif tam sayılar, sıfırın solundaki sayılar negatif tam sayılardır. Pozitif tam sayılar,

Detaylı

TAM SAYILARI TANIYALIM

TAM SAYILARI TANIYALIM O.S 6.SINIF MATEMATİK 6 TAM SAYILARI TANIYALIM Kazanım: Tam sayıları yorumlar ve sayı doğrusunda gösterir ÇALIŞMA KAĞIDI Günlük yaşantımızda karşılaştığımız olayları ifade etmek için, doğal sayılar yetersiz

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR. Başarı Başaracağım Diye Başlayanındır. 1

ÇARPANLAR VE KATLAR. Başarı Başaracağım Diye Başlayanındır. 1 ÇARPANLAR VE KATLAR Başarı Başaracağım Diye Başlayanındır. 1 ÖRNEK 1 48 sayısının çarpanlarını bulalım. 1.Gökkuşağı yöntemi 48 sayısının çarpanlarını küçükten büyüğe sıralayarak eşleştiriniz. 48 çarpanlarını

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 00000000001 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) plam cevaplama süresi 150 akikadır. (,5 saat) SAYISAL BÖLÜM SAYISAL - 1 TESTİ Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI. ezberbozan serisi GEOMETRİ 30. KPSS tamamı çözümlü. eğitimde

MATEMATİK SORU BANKASI. ezberbozan serisi GEOMETRİ 30. KPSS tamamı çözümlü. eğitimde ezberbozan serisi MATEMATİK GEOMETRİ KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30. Kerem Köker Kenan Osmanoğlu Levent Şahin Uğur Özçelik Ahmet Tümer Yılmaz Ceylan KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN MATEMATİK

Detaylı

ARDIŞIK SAYILAR. lab2_pc32 BERRIN_ESMA_OZGE

ARDIŞIK SAYILAR. lab2_pc32 BERRIN_ESMA_OZGE 2011 ARDIŞIK SAYILAR lab2_pc32 BERRIN_ESMA_OZGE 29.11.2011 İçindekiler bu konu 4. Sınıf müfredatında yer almaktadır... 2 ardisik sayılarda dört işlem... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. ardisik sayilarda

Detaylı

Mustafa Sezer PEHLİVAN. Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Mustafa Sezer PEHLİVAN. Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü * Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü SAYILAR Doğal Sayılar, Tam Sayılar, Rasyonel Sayılar, N={0,1,2,3,,n, } Z={,-3,-2,-1,0,1,2,3, } Q={p/q: p,q Z ve q 0} İrrasyonel Sayılar, I= {p/q

Detaylı

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde 1. Aşağıdaki kümelerden hangisi sonsuz küme belirtir? A) A = { x 4 < x < 36,x N} B) B = { x 19 < x,x asal sayı} C) C = { x x = 5k,0 < x < 100,k Z} D) D = { x x = 5, x Z} E) E = { x x < 19,x N}. A, B ve

Detaylı

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol ORGANİZASYON ŞEMASI . BÖLÜM Polinomlar... 7. BÖLÜM II. Dereceden Denklemler.... BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler... 9. BÖLÜM Parabol... 5 5. BÖLÜM Trigonometri... 69 6. BÖLÜM Karmaşık Sayılar... 09 7.

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR A: SAYI Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Ör: 0,1,2,3,4,5,6 Rakamların çokluk belirtecek şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ifadeler ifadesine sayı denir.

Detaylı

MATEMATİK. Temel Kavramlar I. Test a ve b doğal sayılardır. 5. Ardışık 5 tek sayının toplamı 115 tir. 6. x ve y tamsayılardır.

MATEMATİK. Temel Kavramlar I. Test a ve b doğal sayılardır. 5. Ardışık 5 tek sayının toplamı 115 tir. 6. x ve y tamsayılardır. MATEMATİK Test 0 Temel Kavramlar I. a ve b doğal sayılardır. a + b = 7 olduğuna göre, a.b çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır?. Ardışık tek sayının toplamı tir. Buna göre, bu sayıların en büyüğü

Detaylı

KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA

KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Matematiğe Giriş... Temel Kavramlar... Bölme - Bölünebilme Kuralları... 85 EBOB - EKOK... Rasyonel Sayılar... Basit Eşitsizlikler... 65 Mutlak

Detaylı

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1 TAM KARELER 1. Bir 1000 basamaklı sayıda bir tanesi dışında tüm basamaklar 5 tir. Bu sayının hiçbir tam sayının karesi olamayacağını kanıtlayınız. (2L44) Çözüm: Son rakam 5 ise, bir önceki 2 olmak zorunda.

Detaylı

EŞĐTSĐZLĐKLER MATEMATĐK ĐM. Eşitsizlikler YILLAR /LYS. 14) Özel olarak. x >x ÖZELLĐKLER.

EŞĐTSĐZLĐKLER MATEMATĐK ĐM. Eşitsizlikler YILLAR /LYS. 14) Özel olarak. x >x ÖZELLĐKLER. YILLAR 00 00 00 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - / - /LYS EŞĐTSĐZLĐKLER =y,,, y,,, < y y,,, > y,,, y (tarif et ) ÖZELLĐKLER ) > veya < 0

Detaylı

8.Sınıf MATEMATİK. Çarpanlar ve Katlar Konu Testi. Test sayısının tek bölenlerinin sayısı aşağıdakilerden

8.Sınıf MATEMATİK. Çarpanlar ve Katlar Konu Testi. Test sayısının tek bölenlerinin sayısı aşağıdakilerden Çarpanlar ve Katlar Konu Testi MATEMATİK 8.Sınıf Test-01 1. I. 1, her sayının bölenidir. II. 2, asal bir çarpandır. III. Her sayı kendisinin bir çarpanıdır. IV. Bir sayının çarpanları, aynı zamanda o sayının

Detaylı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı A 1. Köşeleri, yarıçapı 1 olan çemberin üstünde yer alan düzgün bir n-genin çevre uzunluğunun alanına oranı 4 3 ise, n kaçtır? 3 a) 3 b) 4 c) 5 d)

Detaylı

YGS ÖNCESİ. 1) 1! + 3! + 5! ! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır?

YGS ÖNCESİ.   1) 1! + 3! + 5! ! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? 1) 1! + 3! + 5! +. + 1453! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? 6) Rakamları sıfırdan farklı iki basamaklı bir AB doğal sayının rakamları yer değiştiğinde sayının değeri 63 artıyor. Buna göre,

Detaylı

Bölünebilme Kuralları. Birler basamağındaki rakamı : {0, 2, 4, 6, 8} rakamlarından herhangi biri olan her sayı 2 ile tam bölünür.

Bölünebilme Kuralları. Birler basamağındaki rakamı : {0, 2, 4, 6, 8} rakamlarından herhangi biri olan her sayı 2 ile tam bölünür. 2 İLE BÖLÜNEBİLME: Birler basamağındaki rakamı : {0, 2, 4, 6, 8} rakamlarından herhangi biri olan her sayı 2 ile tam bölünür. Tek sayıların 2 ile bölümünden kalan 1 dir Dört basamaklı 729x sayısı 2 ile

Detaylı

KESİRLER BİRİM KESİRLERİ SIRALAMA. Birim kesirlerde paydası büyük olan kesir daha küçüktür.

KESİRLER BİRİM KESİRLERİ SIRALAMA. Birim kesirlerde paydası büyük olan kesir daha küçüktür. BİRİM KESİRLERİ SIRALAMA Bir bütünün eş parçalarından her birine kesir denir. Payı olan kesirlere birim kesir denir. Birim kesirlerde paydası büyük olan kesir daha küçüktür.,, 8 kesirlerini sıralayınız.

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Matematik

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Matematik 9. Çarpanlar ve Katlar b Dikdörtgenin alanı 4 cm olduğuna göre, kısa ve uzun kenarının çarpımı 4 cm 'dir. a. b = 4 a 6. Asal Çarpanlar A B C D E Yukarıda verilen asal çarpanlara ayırma işleminin son satırında

Detaylı

MUTLAK DEĞER Test -1

MUTLAK DEĞER Test -1 MUTLAK DEĞER Test -. < x < olduğuna göre, x x ifadesinin eşiti aşağıdakilerden 7 B) 7 x C) x 7 D) x 7 E) 7 x 5. y < 0 < x olduğuna göre, y x x y x y ifadesinin eşiti aşağıdakilerden xy B) xy C) xy D) xy

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde

MATEMATİK SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür MATEMATİK Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

7.Sınıf MATEMATİK KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama

7.Sınıf MATEMATİK KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama 7.Sınıf MATEMATİK Konu Anlatımı Alt başlıklara ayrılmış, detaylandırılmış konu anlatımı ve bunlarla ilgili çözümlü örnek sorular konuyu kavramınızı sağlayacaktır. Uygulama Testler Konu anlatımın sonlarında

Detaylı

Rasyonel Sayılarla İşlemler. takip edilir.

Rasyonel Sayılarla İşlemler. takip edilir. Matematik Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Rasyonel Sayılarla İşlemler Özet bilgi alanları... RASYONEL SAYILARLA ÇOK ADIMLI İŞLEMLER Çok adımlı işlemlerde şu sıra takip edilir : Parantez içindeki

Detaylı

FAKTÖRİYEL. TANIM Pozitif ilk n tam sayının çarpımı n = n! biçiminde gösterilir. n Faktöriyel okunur.

FAKTÖRİYEL. TANIM Pozitif ilk n tam sayının çarpımı n = n! biçiminde gösterilir. n Faktöriyel okunur. FAKTÖRİYEL TANIM Pozitif ilk n tam sayının çarpımı 1.2.3 n = n! biçiminde gösterilir. n Faktöriyel okunur. 1!=1 2!=1.2=2 3!=1.2.3=6 4!=1.2.3.4=24 5!=1.2.3.4.5=120 gibi. Özel olarak; 0! = 1 olarak tanımlanmıştır.

Detaylı

2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR

2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR 2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR KONULAR 1. RASYONEL SAYILAR 2. Kesir Çeşitleri 3. Kesirlerin Sadeleştirilmesi 4. Rasyonel Sayılarda Sıralama 5. Rasyonel Sayılarda İşlemler 6. ÜSLÜ İFADE 7. Üssün

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 İçindekiler 1. ÜNİTE Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8 Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18 Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 Bölüm 4 :- Çarpanlar ve Katlar, Bölünebilme... 40 Bölüm 5 : Asal Sayılar, Ortak Bölenler,

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR ATU MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR BİLGİ KONTROLÜ ODAKLI KARMA SORULAR PEKİŞTİREN BÖLÜMLERİ AKILLI

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI 0 KULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 0 SINIFLAR SRULARI (5xy) dört basamaklı sayıdır 5 x y 6 - a 3 Yukarıdaki bölme işlemine göre y nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? 4 m pozitif bir tamsayı olmak üzere;

Detaylı

(m+2) +5<0. 7/m+3 + EŞİTSİZLİKLER A. TANIM

(m+2) +5<0. 7/m+3 + EŞİTSİZLİKLER A. TANIM EŞİTSİZLİKLER A. TANIM f(x)>0, f(x) - eşitsizliğinin

Detaylı

KPSS soruda SORU GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR MATEMATİK GEOMETRİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

KPSS soruda SORU GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR MATEMATİK GEOMETRİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI KPSS 019 10 soruda 86 SORU GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR MATEMATİK GEOMETRİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Komisyon KPSS LİSANS MATEMATİK - GEOMETRİ SORU BANKASI ISBN 978-605-41-77-0 Kitapta yer alan bölümlerin

Detaylı

MATEMATİK Kazanım =Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. RASYONEL SAYILAR VE SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME

MATEMATİK Kazanım =Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. RASYONEL SAYILAR VE SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME .SINIF MATEMATİK Kazanım Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. RASYONEL SAYILAR VE SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME RASYONEL SAYILAR 0,,,,... gibi a şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar

Detaylı

5. Üç basamaklı ABC doğal sayısı 2 ile, 5 ile ve 9 ile tam. 6. Dört basamaklı AB24 sayısının 36 ile bölümünden kalan iki

5. Üç basamaklı ABC doğal sayısı 2 ile, 5 ile ve 9 ile tam. 6. Dört basamaklı AB24 sayısının 36 ile bölümünden kalan iki Bölme ve Bölünebilme BÖLÜM 03 Test 01 1 Üç basamaklı 5AB sayısı iki basamaklı AB sayısına bölündüğünde, bölüm 13 ve kalan 8 olmaktadır Buna göre, A + B toplamı A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 5AB = 13 AB + 8

Detaylı

Köklü Sayılar ,1+ 0,1+ 1, 6= m 10 ise m kaçtır? ( 8 5 ) 2x 3. + a =? (4)

Köklü Sayılar ,1+ 0,1+ 1, 6= m 10 ise m kaçtır? ( 8 5 ) 2x 3. + a =? (4) Köklü Sayılar.,+ 0,+, 6= m 0 ise m kaçtır ( 8 5 ). a= ise a + a (). : :... = 8 0 0... eşitliğini sağlayan değeri nedir (). 99.0+.6+ (75) 5. + : + 8 7 8 () 6. > 0 ve = olduğuna göre ( ) + a+ b 7. a, b R

Detaylı

10.Konu Tam sayıların inşası

10.Konu Tam sayıların inşası 10.Konu Tam sayıların inşası 1. Tam sayılar kümesi 2. Tam sayılar kümesinde toplama ve çarpma 3. Pozitif ve negatif tam sayılar 4. Tam sayılar kümesinde çıkarma 5. Tam sayılar kümesinde sıralama 6. Bir

Detaylı

Soru-4 ŞİFRELİ MATEMATİK. Soru-5 A) 2875 B) 3412 C) 3523 D) 3978 E) Soru-6. D) çarpımında çarpanlar 48 ve 57 dir.

Soru-4 ŞİFRELİ MATEMATİK. Soru-5 A) 2875 B) 3412 C) 3523 D) 3978 E) Soru-6. D) çarpımında çarpanlar 48 ve 57 dir. Yasal Uyarı: Soruların çözüm videolarına, tamamı video çözümlü süper KİTAPLARIMA, güncel konu anlatımları ve daha fazlasına en güncel haliyle adresinden ulaşabilirsiniz. de kanalına bekliyorum. Başarılar

Detaylı

4BÖLÜM. ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA

4BÖLÜM. ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA 4BÖLÜM ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA TEST 1 1) Aşağıdaki sayılardan kaç tanesi 80 sayısının çarpanıdır? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,18,20,25,30,40,45,80

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. b Payda

Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. b Payda Matematik6 Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Kesirlerle İşlemler KESİR ve KESİRLERDE SIRALAMA Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. Bir kesirde

Detaylı

3, 0, 7, Aşağıda okunuşları verilen doğal sayılardan hangisi, yukarıdaki tabloda yer almaz? A) En büyük tek sayı: 9703

3, 0, 7, Aşağıda okunuşları verilen doğal sayılardan hangisi, yukarıdaki tabloda yer almaz? A) En büyük tek sayı: 9703 1. 4. 1078504 70004051 3, 0, 7, 9 420716003 80100001 Aşağıda okunuşları verilen doğal sayılardan hangisi, yukarıdaki tabloda yer almaz? A) Bir milyon yetmiş sekiz bin elli dört B) Yetmiş milyon dört bin

Detaylı