AC Makinaların armatüründe endüklenen gerilim hesabı:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AC Makinaların armatüründe endüklenen gerilim hesabı:"

Transkript

1 AC Makinalaın amatüünde endüklenen geilim heabı: E m f N temel fmülünü bi iletken için uygulaken N / laak düşünülü ve he hamnik için ayı ayı heaplanı: E nm /iletken f n n lup, buadaki n. hamnik fekanı f n n f laak da yazılabili. f ana fekantı. n ie agının tam uzanımlı vaayımına göe n. hamnik akı genliğidi. Döngü ( iletken) ya da agı (N iletken) başına geilimle bulunuken ie uzanım katayııyla da çapmak geeki. Çünkü uzanımın etkii tek iletkende değil döngüde taya çıka: Baştan heaplanıya E n m / agı f n N n k u n, iletken geiliminden heaplanıya E n m / agın k un E n m /iletken Faz geilimini heaplamak için hem faz başına agı ayıı N faz hem de dağılım katayııyla da çapmak geeki. Çünkü dağılım katayıı, bi agıda değil bi fazın tüm agılaı dikkate alındığında taya çıka: E n m / faz N faz k d n E n m / agı Tplam luk ayıı Buada faz başına agı ayıı N faz agı/luk he lukta kaç kat agı lduğu faz ayıı şeklinde bulunabileceği gibi luklaa he bi faz agılaı için yazılan en büyük indi numaaı da alınabili. Bütün hamniklein bileşke m faz geilimi ie hamniklein m geilimlein kaelei tplamının kaeköküdü: E m / faz E n m / faz n Bağlantı üçgen laydı fazlaaaı geilim tek faz geilimine eşit ludu. Ancak yıldız bağlantıda fazlaaaı geilim, tek faz geiliminin dğudan 3 katı lmayıp, 3'ün tam katı numaalı hamniklein atılmaından na 3 ile çapılmışıdı: m E fazlaaaı 3 E n m / faz n 3k (k tamayı) Çünkü t 'ye göe 0º faz fakı, 3'ün tam katı hamniklede 360º'nin tam katlaına kaşılık geli ki bu faz fakı lmadığı anlamına geli. Bu yüzden dengeli Y bağlantılı üeticinin fazlaaaı geiliminde 3'ün tam katı numaalı hamnik bulunmaz. (Knumuzun dışındadı ama benze mantıkla dengeli bağlantılı tüketicinin hat akımı 3'ün tam katı numaalı hamnikle içemez. Y bağlantılı tüketicinin nöt hattında ie fazladaki 3'ün tam katı numaalı hamnik akımlaının kale tplamı geçe. Bu yüzden hamnik üeten yüklein yaygınlaştığı günümüzde nöt hattının keiti faz hattınınkinden az lmamalıdı.)

2 Su: Üç fazlı tatu 36 luklu ve agılaı luklaa çift katlı laak yeleştiilmiş, tat ve t manyetik çekideklei için kabul edilen, hava aalığı düzgün bi ac makinanın tat agılaının bi kımının luklaa yeleşimi şekilde veilmişti. a) Stat agılaın tamamının luklaa yeleşimini göteiniz. b) Stat agılaına i A c t, i B c t0, i C c t40, biçiminde 50Hz'lik dengeli 3 fazlı akımla uygulanıy t0 lan an için tatun üettiği mmk dağılımını çiziniz. c) Stat yıldız bağlı ve he agıda N 0 aım vadı. Stat agılaı üzeindeki akı genliklei ıaıyla., 3. ve 5. hamnikle için tam uzanımlı agı vaayımına göe 0.05Wb, Wb, Wb lduğuna göe tatda endüklenen fazlaaaı ve tek faz geilimleini heaplayınız. A A A 3 -C -C -C 3 B B B 3 -A 4 A -A

3 Çözüm: i A c t, i B c t0, i C c t40, t0 ie i A, i B i C /. -B A A A 3 -C -C -C 3 B B B 3 -A 4 -A 5 -A 6 C 4 C 5 C 6 -B 4 -B 5 -B 6 A 7 A 8 A 9 -C 7 -C 8 -C 9 B 7 B 8 B 9 -A 0 -A -A C 0 C C -B 0 -B -B A A A -C 0 -C -C B 0 B B -A -A -A 3 C C C 3 -B -B -B 3 A 4 A 5 A 6 -C 4 -C 5 -C 6 B 4 B 5 B 6 -A 7 -A 8 -A 9 C 7 C 8 C 9 -B 7 -B 8 -B 9 A 0 A A / 3/ 3/ / -3/ - -3/ -3/ / 3/ 3/ 3/ / -3/ - -3/ -3/ / 3/ N mmk dalgaı bi tuda tam peiyt içediği için çift yani P 4 kutupludu. Oluk açıı 360º/36 0º mek ya da elektikel laak: 0º P/ 0º γ Meela A agıının bi kenaı., diğe kenaı 8. lukta lduğu için agı uzanımı 8-7 luk yani ρ 7γ 40º (elk). Faz kutup başına ie 36/(3faz 4kutup) q 3 luk bulunu (A, A, A 3 gibi). k u in 40 / 0,9397, k u3 in 3 40 / 0,5000, k u5 in 5 40 / 0,736 k d in 3 0 / 3in 0 / 0,9598, k d3 in / 3in 3 0 / 0,6667, k d5 in / 3in 5 0 / 0,76 E nm /iletken f n n lup, buadaki n. hamnik fekanı f n n f laak da yazılabili. f 50 Hz ana fekantı.

4 E m /iletken 50Hz 0,05Wb,388 V, E 3m /iletken 3 50Hz 0,005Wb0,833V, E 5m /iletken 5 50Hz 0,000Wb0,555V E n m / agın k u n E n m /iletken E m / agı 0 0,9397,388 V 6, V, E 3m / agı 0 0,5000 0,833V 8,33V, E 5m / agı 0 0,736 0,555V,93V Faz geilimini heaplamak için hem faz başına agı ayıı N faz hem de dağılım katayııyla da çapmak geeki. E nm / faz N faz k d n E n m /agı Buada N faz Tplam luk ayıı agı/ luk he lukta kaç kat agı lduğu faz ayıı Faz başına agı ayıı N faz (36 luk / 3 faz) *( agı / luk)* kat agı / faz şeklinde bulunabileceği gibi luklaa he bi faz agılaı için yazılan en büyük indi numaaı da aynıdı. Buna göe: E m / faz 0,9598 6,V 300,5V, E 3m / faz 0,6667 8,33 V 66,6V, E 5m / faz 0,76,93 V 5,0V Bütün hamniklein bileşke m faz geilimi ie hamniklein m geilimlein kaelei tplamının kaeköküdü: E m / faz E n m / faz E m / faz 300,5 66,6 5,0 V 308 V n Bağlantı üçgen laydı fazlaaaı geilim tek faz geilimine eşit ludu. Ancak yıldız bağlantıda fazlaaaı geilim, tek faz geiliminin dğudan 3 katı lmayıp, 3'ün tam katı numaalı hamniklein atılmaından na 3 ile çapılmışıdı: m E fazlaaaı 3 E nm / faz m (k tamayı) E fazlaaaı n 3k 3 300,5 5,0 V 5 V

5 ASENKRON MAKİNALAR (Endükiyn Makinalaı) Sanayide en çk kullanılan elektik mtu tüüdü. Stat yapılaı AC mtlaın tak tat yapıındadı. Stat manyetik çekideği ve agılaı Dış gövdei ile bilikte tat Rtlaına göe ie iki çeşidi vadı: Sagılı tlu (bilezikli) Sincap kafeli tlu Sagılı tun manyetik çekideği, üzeinde luk yelei bulunan (dişli çak göünümünde) acladan kat kat bi paket şeklindedi. Böylece luşan luklaa agıla yeleştiili. Statun ve tun faz ve kutup ayılaı aynı lmalıdı. 3 fazlı t agılaı kendi aalaında genellikle Y bağlanaak üç hat ucu bilezikle ve fıçala yadımıyla dışaı çıkaılı. Nmal çalışmada t agılaının dışaı çıkaılmış uçlaı kıa deve edileek kullanılı. Böylece Y bağlı agıla aynı zamanda paalel bağlanmış gibi lu. Böylece t agılaı üzeinde tatun uyguladığı akı değişiminden dlayı endüklenen geilim, agıladan indükiyn akımlaı geçiebili. Bu akımla, döne manyetik alan vektöüne dik yönde geçtiği için, agı iletkenlei üzeinde tu döndüecek yönde kuvvet, yani tk luşu. Sincap kafeli tlada ie agı kenaı göevi göen kalın iletken çubukla, iki taafından iki iletken halkayla şekildeki gibi kıa deve edilile. Bunla kıa deve edilmiş agıla gibi davanı. İndükiyn akımlaı bu çubukla ve halkala üzeinden dlaşı ve tk luşu. Alında t, dlu bi iletken kütle laydı da yine indükiyn akımlaı geçe ve tk luşudu; ama kayıpla çk ludu. Geçekte ie bu yapı kat kat yuvalak acladan ilindiik bi paket üzeindedi. Saclaın bie yüzü, gidap akımlaını azaltmak için yalıtılmıştı. Ayıca genellikle iletken çubukla biaz kavili laak t yüzeyine yeleştiilile. Bunun nucunda bi iletken çubuğun he antimeteinde endüklenen geilim, biaz öteindekinden biaz faz faklı lu.

6 Bu da he bi iletken çubuğun, dağılımlı agıla gibi davanmaı anlamına geli. Yani tun üeteceği mmk dalgaının inüzidale daha çk benzemeini ağla, ki bu da hamniklein daha az lmaını ağla ve nuçta daha az titeşimli bi dönüş elde edili. Benze ebeple agılı t luklaına da kavi veilebilmektedi. Aenkn dönüş ve kayma: P kutuplu bi ac makinanın tat agılaının f fekanında üettiği döne manyetik alanın devi/dakika (pm) cininden dönüş hızı: 0 f n P Rt akımlaının da luştuduğu bi döne manyetik alan vektöü vadı. Rt akımı fekanına f deek, tun üettiği manyetik alan vektöünün tun kendiine göe dönüş hızı devi/dakika (pm) cininden: 0 f n m P Rtun mekanik dönüş hızına da n deek, tun üettiği manyetik alan vektöünün dugun gözlemciye (tata) göe dönüş hızı n n m lu. Dengeli çalışmada bu hız, tatun üettiği manyetik alan vektöünün dönüş hızına ( n ) eşit lmak zundadı. Çünkü manyetik dipl mment knuundaki gibi döndüme mmenti, tatun ve tun üettiği manyetik alan vektölei (aynı zamanda mmk fazölei) aaındaki açının inüüyle dğu antılıdı. Bunlaın hızlaı faklıya bu açı üekli aynı yönde değişeceğinden, inüünün talamaı, dlayııyla talama mment ıfı lu ve düzgün bi dönüş elde edilemezdi. Buna göe: 0 f 0 f 0( f f ) n n n m n n P P P bulunu. Rt hızının, döne manyetik alan vektöleinin dönüş hızından gei kalma anı, kayma () adıyla şöyle tanımlanı: n n n Nmal çalışmalada ıfıa yakın lup % laak da ifade edilebili. Meela anma fekanı 50Hz, anma hızı 950pm lan bi aenkn mtun enkn hızı çk muhtemelen 000pm di (yani 6 kutuplu) ve anma değeleinde çalışıkenki kaymaı:

7 ,05 %5 000 Eğe makinanın kutup ayıı ve dlayııyla enkn hızı başka laydı, anma hızındaki kayma çk daha büyük bulunudu ki böyle bi şey öz knuu laydı mutlaka belitilidi (Aki belitilmemişe mtun anma hızındaki kaymaını en küçük pzitif yapan kutup ayıında lduğuna kanaat getiili). Rtda endüklenen geilimin fekanı ve genliği ile dğu antılıdı; çünkü t agılaı üzeindeki akı değişim fekanı n n n ile antılıdı. 0 f 0 f n n n P P lduğu için t akımı fekanı: f f Buna göe t hızı n e yaklaşıken t geilimi azalacağından, indükiyn akımlaı ve tk da azalı. Bi an için n n e ulaşıldığını düşünüek, 0 lu ve t geilimi, akımı ve üetilen tk ıfı lu. Yük veya ütünme nedeniyle de t yavaşlamak zunda kalı. n n fakının açılmaıyla atan tk, yükü ve ütünmeyi kaşılayacak bi değee ulaşınca t hızı dengeye geli. Yani dışaıdan mekanik bi detek alınmadıkça aenkn mtun dönüş hızı ( n ), enkn hızdan ( n ) hep küçük kalı. Rtun, manyetik alan vektölei ile bu eşzamanlı lmayan (aenkn) dönüşünden dlayı bu makinalaa aenkn adı veilmişti. Döndüme tku indükiyn akımlaı üzeinde luştuğu için endükiyn makinaı adı da kullanılı. Aenkn makina eşdeğe devei Aenkn makina haeketli bi tafdu. Pimei tat, ekndei ie tdu. Eşdeğe devei de tafnunkine benze. Yalnız yük (eknde) uçlaına kaşılık gelen t uçlaı nmal çalışmalada kıa deve edileek kullanılı. Dugun ( n 0 ) halde ie aenkn makine tam bi tafdu. Taflada lduğu gibi aenkn makinalaın da eşdeğe develei tek faza indigenmiş laak çizili. Statun tek faz eşdeğe devei taf pimeininki ile tamamen aynıdı: V jx 0 gc jbm E : Stat agıı dienci x : Stat agıı kaçak eaktanı g : Demi kayıplaına kaşılık gelen iletkenlik c b : Mıknatılanma akımına kaşılık gelen üeptan V, : Stata uygulanan geilim ve akım E, : İdeal taf kımının tat (pime)taafındaki geilim ve akım 0 : Paalel kldan geçen akım (bşta çalışmada tat akımıyla aynı lu) (Tüm bunla tek faza indigenmiş büyüklükledi.) n 0 Stat m için aenkn makina (tek faza indigenmiş) N : N Rt Bu uçla nmal çalışmada kıa deve edilmişti.

8 Rt taafının tek faz eşdeğe devei ie kıa deve edilmiş taf ekndeininki gibidi: E jx E, : Rtda endüklenen geilim ve akım ( f fekanında) : Rt agıı dienci x : Rt agıı kaçak eaktanı ( f fekanında heaplanmış) Yani t agıı kaçak endüktanına L l deek x π f Ll π f Ll x yazılabili. Buada x π f Ll t kaçak f f lduğundan, x eaktanının tat fekanına göe heaplanmışı lup ten bağımızdı. Rtda endüklenen geilimin E kayma ile antılı lduğunu öylemiştik. Bunu kaymadan bağımız ifade edilen k gibi bi antı abiti (vektöel) ile k E biçiminde ifade edeek, duumundaki E değeinin k lduğunu öyleyebiliiz. n n n 0 E E k n lduğu anlaşılı. Çünkü dugun haldeki aenkn makina tam laak, aynı aım anındaki N nmal bi taf gibi davanı. Yani E E. N Rt deveindeki geilim kaynağını ve bütün empedanlaı e böleek t akımı jx değişmez. E E E yeine E, x x yeine de x geli. Atık bu t eşdeğe deveini, ideal taf üzeinden tat eşdeğe deveine bağlayabiliiz: jx V N : N 0 gc jb E jx E m Daha yaygın laak, tek faza indigenmiş ve tata yanıtılmış şu tam eşdeğe deve kullanılı: N N jx V 0 gc jb E j x ( ) m N x x N Dikkat edilie ve ( ) diençlei tplamı ti. Bu diencin iki kıım halinde yazılmaının amacı, üç faz tplam t bakı kayıplaının P 3 CuRt 3

9 biçiminde üzeindeki güç (üç fazın tplamı) laak heaplanmaı ve ( ) üzeinden heaplanan üç faz tplam gücünün ie elektmekanik güce ( P m ) kaşılık gelmeidi. Çünkü hava aalığından ta aktaılan tplam güç P ha 3 lup, bundan t bakı kaybı çıkaıldığında bulunan, elektikelden mekaniğe dönüşen (elektmekanik) güçtü: P m 3 ( ) Bu aynı zamanda aenkn mtun büt (ütünme dahil) çıkış gücüdü. Taflada lduğu gibi, aenkn makina eşdeğe deveinin de paalel klu kaydıılaak tek faza indigenmiş ve tata yanıtılmış yaklaşık eşdeğe deve elde edili: V E gc 0 jx j x jbm ( ) Aenkn mtun vektö şemalaı: Stat için: ϕ E V jx V E jx v ile aynı fazdadı. jx v ie den 90º ilededi. Statdan ta geçiş: 0 jb m E g E ( jb E 0 c m ) g c E E Rt için: E j x E jx

10 Aenkn mtda güç akışı Aki öylenmedikçe giiş gücü denilince büt giiş, çıkış gücü denilince net çıkış gücü anlaşılı. Yaklaşık eşdeğe deveyle heaplamala: Yaklaşık eşdeğe deve kullanıldığında bazı heaplamala baitleşi: V V ve cϕ geekmiya, geekiya ( ) ( x x ) ) j( x P Fe 3g cv P Cu 3( ) P ç 3 ( ) Pç P g Pm PFe PCu Veim η Pg Eğe ve cϕ geekiya vektöel bulunmalı ve şunla da heaplanmalıdı: 0 ( g c jbm ) V 0 Giiş güç faktöü cϕ Ölçülen giiş hat akımı da uluya: Stat Y bağlı ie Y h Stat bağlı ie 3 3 h x ) (

11 Önek: 3 fazlı, 50 Hz lik, 855 devi/dakika lık, tatu bağlı bi aenkn mtun tek faza indigenmiş ve tata yanıtılmış eşdeğe deve paametelei şöyledi: 0, 6Ω, 0, 58Ω, x 3, 0Ω, x 3, 0Ω, g c 0, 005 S, b m 0, 008S Mtun giişine fazla aaı 0 V uygulanıken anma hızında dönüy ve ütünme kaybı 500 W luy. Bu çalışma için mtun veimini ve çıkış tkunu, yaklaşık eşdeğe deve kullanaak bulunuz. Çözüm: n 855 devi/dakika ya en yakın ve ndan biaz büyük 50 Hz enkn hızı n devi/dakika lup P 6 kutuplu mt lduğu anlaşılı. Veya P 7, 0 > P ve P 855 çift ayı lduğundan P 6 kutuplu ve n dev/dak 000 dev/dak bulunu. Buna göe: ,58Ω 0,45 %4,5 y ( ) ( 0,45 ) 3, 4Ω 000 0,45 0 lduğu için V 0V. A 9, 05 A 0,58 0,6 ( 3,0 3,0) 0,45 P Cu 3 (0,6 0,58) 9,05 W 3, 04kW P Fe 3 0,005 0 W 0, 73kW P m 3 3,4 9,05 W 8, 66 kw P g ( 8,66 0,73 3,04) kw, 4kW 8,6 P ç 8,66 kw 500W 8, 6kW Veim η %65, 7, ω π ad 89, 54 ad T ç Nm 9, Nm 60 89,54 Eğe uda tat hat akımının ölçülen değei veya giiş güç faktöü de ulaydı İlk açı keyfi alınabili: V 0V 0 lun. 0 j0 0 0 A A A 9,05A 0,58 4,6 j6 7,573 5,40 0,6 j( 3,0 3,0) 0,45 (0,005 j0,008) S 0V 0 (,0 j,76 ) A 0 9,05A 5,40 ( 7,7 j3, 0)A 7,7 j3,0 A (,0 j,76) A (8,8 j4,78) A 3, A ( ) 5,78 5,40 ϕ 0 ( 5,78 ) 5,78 Güç faktöü c( 5,78 ) 0, 605 gei(akım gei endüktif) bağlı lduğu için tat hat akımının ölçülen değei h 3 3, A 53, 9 A

12 Önek: 3 fazlı, 50 Hz lik, 450 devi/dakikalık, tatu Y bağlı bi aenkn mtun tek faza indigenmiş ve tata yanıtılmış eşdeğe deve paametelei şöyledi: 0, 03Ω, 0, 04Ω, x 0, Ω, x 0, 5Ω, g c 0, 0S, b m 0, 0S Mtun giişine fazla aaı 400 V uygulanıken anma hızında dönüy ve ütünme kaybı 3500 W luy. Bu çalışma için mtun veimini, çıkış tkunu, tat hat akımının ölçülen değeini ve güç faktöünü, yaklaşık eşdeğe deve kullanaak bulunuz. Çözüm: n 450 devi/dakika ya en yakın ve ndan biaz büyük 50 Hz enkn hızı n devi/dakika lup P 4 kutuplu mt lduğu anlaşılı. Veya P 4, 4 > P ve P 450 çift ayı lduğundan P 4 kutuplu ve n 0 50 / dev/dak bulunu. Buna göe %3,33 Ω 0,04 y ( ), 6Ω V V 30, 94V İlk açı keyfi alınabili: V 30,94V 0 lun. 3 30,94 j0 30,94 j0 30,94 A 0,04,3 j0,35,79 5,88 0,03 ( 0, 0,5 ) 30 j A A A 80,6 P Cu 3 (0,03 0,04) 80,6 W 6, 85kW P Fe 3 0,0 30,94 W, 60kW P m 3,6 80,6 W 3, 49kW P g ( 3,49,60 6,85) kw, 94kW 09,99 P ç ( 3,49 3,50) kw 09, 99kW Veim η %90,, ω π ad 5, 84 ad T ç Nm 74Nm 60 5,84 (0,0 j0,0) S 30,94V 0 (,3 j,3) A 0 80,6A 5,88 (73,69 j49,43) A (73,69 j49,43) A (,3 j,3) A (76,0 j5,7) A 83,45 A 6,38 5,88 ϕ 0 ( 6,38 ) 6,38 Güç faktöü c( 6,38 ) 0, 959 gei (akım gei endüktif) Y bağlı lduğu için tat hat akımının ölçülen değei h 83, 45 A

13 Önek: Bi önceki uyu tam eşdeğe deve ile çözelim: ( 0,03 j0, )Ω V j0,5 Ω 0,04Ω 0 E 0,0S j0, 0S y ( ) 0 50 P 4, 4 > P 450 P çift P 4 0,04Ω n 0 50 / dev/dak ( ) y ( 30), 6Ω 30 0 ve akımlaının geçtiği kllaın paalel eşdeğe empedanına z p deek: 0,0S j0,0s 0,0S j0,0s (0,04,6) Ω j0,5ω,09ω 7,3 z p 0,0S j0,0s 0,869S 7,3 ( 0,0 j0,0 0,8 j0,03) S ( 0,83 j0, 3)S z p Ω Ω,93 Ω 7,7 (,8 j0, 6)Ω 0,83 j0,3 0,838 7,7 30,94 0 0,03 j0,,8 30,94,65 6,55 A A 8,6 A j0,6 6,55 ( 0,03 j 0,) Ω 0,0Ω 8,47 üzeindeki geilim düşümü V den çıkaılıa: E ( 30,94 5,65 j 33,45) V (5,3 j33,45) V E 7,9V 8,83 30,94V j0v (0,0Ω 8,47 ) 8,60A 6,55 30,94V 36,93V 64,9 7,9V 8,83 (0,04,6) Ω j0,5ω 7,9V 8,83,09Ω 7,3 80,A 5,96 ( 3 0,03 8,6 3 0,04 80, ) W 6, kw P Cu 90 P Fe 3 0,0 7,9 W, 4 kw P m 3,6 80, W, 95kW P g (,95,4 6,90) kw, 7 kw 09,45 P ç (,95 3,50) kw 09, 45kW Veim η %90, 3, ω π ad 5, 84 ad T ç Nm 7Nm 60 5,84 ϕ 0 ( 6,55 ) 6,55 Güç faktöü c( 6,55 ) 0, 959 gei (akım gei endüktif) Y bağlı lduğu için tat hat akımının ölçülen değei h 8, 6 A

ELEKTRİK MAKİNALARI 1 ARASINAV SORULARI Süre: 60 dakika

ELEKTRİK MAKİNALARI 1 ARASINAV SORULARI Süre: 60 dakika ELEKTRİK MAKİNALARI ARASINAV SORULARI 9..0 Süe: 60 dakika ) Manyetik geçigenliği ( μ ) sabit bi tamda L ve L gibi iki endüktans aasındaki tak endüktans ( M ) için, tam kuplajlı (kaçak akı lmayan) duumda

Detaylı

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İE AÇAK GEÇİREN FİTRE TASARIMI Adnan SAVUN 1 Tugut AAR Aif DOMA 3 1,,3 KOÜ Mühendislik Fakültesi, Elektonik ve abeleşme Müh. Bölümü 41100 Kocaeli 1 e-posta: adnansavun@hotmail.com

Detaylı

3 FAZLI SİSTEMLER. şartlarda daha fazla güç nakli mümkündür. 26.05.2013 3 fazlı sistemler 1 3-FAZLI DENGELİ SİSTEMLER V OR V OS O V OT

3 FAZLI SİSTEMLER. şartlarda daha fazla güç nakli mümkündür. 26.05.2013 3 fazlı sistemler 1 3-FAZLI DENGELİ SİSTEMLER V OR V OS O V OT 3 FA İEME n Çok azlı sistemle, geilimleinin aasında az akı bulunan iki veya daha azla tek azlı sistemin bileştiilmiş halidi ve bu işlem simetik bi şekilde yapılı. n ek azlı sistemlede güç dalgalı olduğu

Detaylı

Yasemin Öner 1, Selin Özçıra 1, Nur Bekiroğlu 1. Yıldız Teknik Üniversitesi yoner@yildiz.edu.tr, sozcira@yildiz.edu.tr, nbekir@yildiz.edu.tr.

Yasemin Öner 1, Selin Özçıra 1, Nur Bekiroğlu 1. Yıldız Teknik Üniversitesi yoner@yildiz.edu.tr, sozcira@yildiz.edu.tr, nbekir@yildiz.edu.tr. Düşük Güçlü Uygulamala için Konvansiyonel Senkon Geneatöle ile Süekli Mıknatıslı Senkon Geneatölein Kaşılaştıılması Compaison of Conventional Synchonous Geneatos and emanent Magnet Synchonous Geneatos

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem it-savat Yasası Giiş ölüm 30 Manyetik Alan Kaynaklaı it ve Savat, elektik akımının yakındaki bi mıknatısa uyguladığı kuvvet hakkında deneyle yaptı Uzaydaki bi nktada akımdan ilei gelen manyetik alanı veen

Detaylı

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü Fıat Üniv. Fen ve Müh. Bil. De. Science and Eng. J of Fıat Univ. 18 (1), 69-8, 26 18 (1), 69-8, 26 Beş Seviyeli Kakat İnvete İle Belenen 3-Fazlı Aenkon Motoun V/f Kontolü Ekan DENİZ ve Hüeyin ALTUN Fıat

Detaylı

ELEKTROMEKANİK GERGİ DENETİM SİSTEMİ

ELEKTROMEKANİK GERGİ DENETİM SİSTEMİ ELEKTROMEKANİK GERGİ DENETİM SİSTEMİ Güel Şefkat, İahim Yükel, Meut Şeniin U.Ü. Mühendilik-Mimalık Fakültei, Göükle / BURSA ÖZET Kağıt, kumaş, ac, platik ii şeit halindeki malzemelein, ulo olaak endütiyel

Detaylı

Kafes Sistemler Genel Bilgiler

Kafes Sistemler Genel Bilgiler 2.1.4. Kafes Sistemle 2.1.4.1. Genel Bilgile Taşıyıcı sistemlein açıklıklaı büyüyünce dl gövdeli sistemle kendi ağılıklaının atması sebebiyle eknmik lmamaya başla ve yeleini kafes sistemlee bıakıla. -

Detaylı

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b Kadelen Bisküvi şiketinin on şehideki eklam statejisi Radyo-TV ve Gazete eklamı olaak iki şekilde geçekleşmişti. Bu şehiledeki satış, Radyo-TV ve Gazete eklam veilei izleyen tabloda veilmişti. Şehi No

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

ASENKRON MOTORLARIN YAPISI Asenkron motor; stator sargılarına uygulanan alternatif akım elektrik enerjisini, rotorundan dönme hareketi yaparak

ASENKRON MOTORLARIN YAPISI Asenkron motor; stator sargılarına uygulanan alternatif akım elektrik enerjisini, rotorundan dönme hareketi yaparak ASENKRON MAKİNALAR Günümüzde yaygın bi şekilde kullanılan aenkon makinala genellikle moto çalışma duumunda bi veya üç fazlı olaak imal edilile. Aenkon moto bi altenatif akım makinaıdı. İlk defa Nikola

Detaylı

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ SENKRON REÜKTANS MAKİNASNN ANAİZİ Esoy BEŞER 1 H.Taık DURU 2 Sai ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esa KANDEMİR 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Koeli Ünivesitesi, Vezioğlu Kampusü, 411, Koeli

Detaylı

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ.Gup: Vize sou önekleindeki son gup (Routh-Huwitz testi) soula dahildi. Bunla PID soulaıyla bilikte de soulabili..) Tansfe fonksiyonu

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ11 FİZİK Ankaa Üniesitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm-III : Doğusal (Bi boyutta) Haeket 1. Ye değiştime e Haeketin Tanımı 1.1. 1 Mekanik Nedi? 1.. Refeans çeçeesi, Konum, Ye

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet FİZ11 FİZİK-I Ankaa Üniesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Gubu 3. Bölüm (Doğusal Haeket) Özet.1.14 Aysuhan Ozansoy Haeket Nedi? Mekanik; kuetlei e onlaın cisimle üzeine etkileini inceleyen fizik dalıdı

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur SIT MKINR Günlük yaşantımızda iş yapmamızı kolaylaştıan alet ve makineledi asit makinelele büyük bi yükü, küçük bi kuvvetle dengelemek ve kaldımak mümkündü asit makinalada yük, dengeleyici kuvvet ile gösteili

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Egün ALKAN Elk.Y.Müh. Buga Otis Asansö Sanayi ve Ticaet A.Ş. Tel:0212 323 44 11 Fax:0212 323 44 66 Balabandee Cad. No:3 34460 İstinye-İstanbul

Detaylı

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ 5. MODEL DENEYLEİ İLE GEMİ DİENİNİ BELİLEME YÖNTEMLEİ Gei projeinin değişik erelerinde iteatik odel deneylerine dayalı yaklaşık yöntelerle gei topla direnci e dolayııyla gei ana akine gücü belirlenektedir.

Detaylı

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU Linee İmpuls-Momentum Denklemi Haeket halinde bulunan bi cismin hehangi bi andaki doğusal hızı, kütlesi m olsun. Eğe dt zaman aalığında cismin hızı değişiyosa,

Detaylı

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU ölüm 5 Manyetizma Pof. D. ahadı OYACOĞLU Manyetizma Manyetik Alanın Tanımı Akım Taşıyan İletkene Etkiyen Kuvvet Düzgün Manyetik Alandaki Akım İlmeğine etkiyen Tok Yüklü bi Paçacığın Manyetik Alan içeisindeki

Detaylı

3 FAZLI ASENKRON MOTORLAR

3 FAZLI ASENKRON MOTORLAR 3 FAZLI ASENKRON MOTORLAR 3 FAZLI ASENKRON MOTORLAR Üç fazlı AC makinelerde üretilen üç fazlı gerilim, endüstride R-S-T (L1-L2- L3) olarak bilinir. R-S-T gerilimleri, aralarında 120 şer derece faz farkı

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) (ELP211) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) (ELP211) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = 0.100 mm T = 70 C l d. olduğu biliniyor. Buradan

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = 0.100 mm T = 70 C l d. olduğu biliniyor. Buradan ÖRNEK 00 mm çapında, 00 mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 900 d/dk hızla dönmekte kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu 0.00 mm alaak AE 0, 0, 0 40 yağlaı güç kayıplaını hesaplayınız.

Detaylı

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Manyetik Alan Kaynakları-2

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Manyetik Alan Kaynakları-2 Des Hakkında Fizik-II Elektik ve Manyetizma Desinin Amacı u desin amacı, fen ve mühendislik öğencileine elektik ve manyetizmanın temel kanunlaını lisans düzeyinde öğetmekti. Desin İçeiği Hafta Konu 1.

Detaylı

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ 1 ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ Buna göre bir iletkende gerilim indüklenebilmesi için; Bir manyetik alan olmalıdır. (Sabit mıknatıs yada elektromıknatıs ile elde edilir.) İletken manyetik alan

Detaylı

Elektro Akustik Gitar

Elektro Akustik Gitar Elekto Akustik Gita GA3R GA3RVS GAC1M GAC1RVS GAPX1000 GAPX1000MB GAPX1000PW GAPX500II GAPX500IIBL GAPX500IIDRB GAPX500IIOBB GAPX500IIRM GAPX500IIVW GCPX1000 GCPX1000UM GCPX500II GCPX500IIBL GCPX500IIOVS

Detaylı

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır.

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır. Sınav Süesi 60 dakikadı, atı dakika giiş yapa süesi buunaktadı. Dikkat!! Cevapaın giiş dakikaaını sou çözek için kuanayın çünkü sınava katıan sayı yüksek oduğundan intenet işeeinde sıkıntı yaşanabii!!

Detaylı

3. Bölüm: Asenkron Motorlar. Doç. Dr. Ersan KABALCI

3. Bölüm: Asenkron Motorlar. Doç. Dr. Ersan KABALCI 3. Bölüm: Asenkron Motorlar Doç. Dr. Ersan KABALCI 1 3.1. Asenkron Makinelere Giriş Düşük ve orta güç aralığında günümüzde en yaygın kullanılan motor tipidir. Yapısal olarak çeşitli çalışma koşullarında

Detaylı

3.Statik Elektrik Alanlar

3.Statik Elektrik Alanlar F k k 4 Q Q R (N) Q, Q : (C) Elektmanyetik Alanla Culmb Yasası ve Elektik Alan Şiddeti Culmb Yasası : 785 de Chales Culmb taafından fmüle edilmiş deneysel bi yasadı. Bi nktasal yükün diğe bi nktasal yük

Detaylı

Anlık ve Ortalama Güç

Anlık ve Ortalama Güç ALTERNATİF AK-Dere Analz Bölü-4 AC Güç Anlık Güç Oralaa güç Güç fakörü Akf, reakf güç Kpleks güç Reakf güç düzele (Kpanzasyn aksu akf güç ransfer Anlık Güç, p( (herhang br ank güç p Anlık e Oralaa Güç

Detaylı

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9 Örnek 1 Algritma, Akış Şeması ve Örnek Prgram Kdu Uygulamaları Ünite-9 Klavyeden girilen A, B, C sayılarına göre; A 50'den büyük ve 70'den küçük ise; A ile B sayılarını tplayıp C inci kuvvetini alan ve

Detaylı

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri Basit Makinele BASİ MAİNELER est in Çözümlei. Şekil üzeindeki bilgilee göe dinamomete değeini göstei. Cevap D di.. Makaa ve palanga sistemleinde kuvvetten kazanç sayısı kada yoldan kayıp vadı. uvvet kazancı

Detaylı

5. ( 8! ) 2 ( 6! ) 2 = ( 8! 6! ). ( 8! + 6! ) Cevap E. 6. Büyük boy kutu = 8 tane. Cevap A dakika = 3 saat 15 dakika olup Göksu, ilk 3 saatte

5. ( 8! ) 2 ( 6! ) 2 = ( 8! 6! ). ( 8! + 6! ) Cevap E. 6. Büyük boy kutu = 8 tane. Cevap A dakika = 3 saat 15 dakika olup Göksu, ilk 3 saatte Deneme - / Mat MTEMTİK DENEMESİ Çözümle. 7 7 7, 0, 7, + + = + + 03, 00,, 3 0 0 7 0 0 7 =. +. +. 3 = + + = 0 bulunu.. Pa ve padaa eklenecek saı olsun. a- b+ b =- a+ b+ a & a - ab+ a =-ab-b -b & a + b =

Detaylı

2. Alternatif Akım İle Döner Alan

2. Alternatif Akım İle Döner Alan Döner Alanlar 1. Doğru Akım İle Oluşturulan Döner Alan Demir bir çelik üzerine arılmış bir bobinden doğru akım geçirildiğinde oluşan manyetik alan; abit genlikli ve bobin ekenine yerleştirilmiş bir vektör

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 3 sh. 23-40 Ekim 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 3 sh. 23-40 Ekim 2003 DEÜ ÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ FE ve ÜHEDİSLİK DERGİSİ Cil: 5 Sayı: 3 sh. 3-4 Eki 3 DARBELİ YÜKSEK AKLARDA LED İ AAHTARLAA SÜRELERİİ İCELEESİ (THE VESTGATO OF LED s SWTCHG TES AT PULSED HGH CURRETS) Ede ÖZÜTÜRK*

Detaylı

Gövde Dışında Yerleştirilmiş Bobin Đle Asenkron Motor Hızının Ölçülmesi

Gövde Dışında Yerleştirilmiş Bobin Đle Asenkron Motor Hızının Ölçülmesi Gövde Dışında Yeleştiilmiş Bobin Đle Aenkon Moto Hızının Ölçülmei H. Bülent Etan Ozan Keyan 1,3 Bilgiaya Mühendiliği Bölümü, Yazılım Üniveitei, Ankaa 2 Enomatik Entitüü, Enomatik Üniveitei, Ankaa e-pota:

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : 11 : 1 : 13-19

Detaylı

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU BÖLÜM GAUSS KANUNU.1. ELEKTRİK AKISI Elektik akısı, bi yüzeyden geçen elektik alan çizgileinin sayısının bi ölçüsüdü. Kapalı yüzey içinde net bi yük bulunduğunda, yüzeyden geçen alan çizgileinin net sayısı

Detaylı

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ 1 ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTOR ÇALIŞMA PRENSİBİ Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Döner Manyetik Alanın Meydana Gelişi Stator sargılarına üç fazlı alternatif gerilim uygulandığında uygulanan gerilimin frekansı ile

Detaylı

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650 - -. Bi cisi uzunutai younu sabit hızı ie at eteye başıyo. Cisi youn yaısını at ettiğinde hızını yaıya düşüüp aan youn yaısını at ettiğinde yine hızını yaıya düşüetedi. Cisi aan youn yaısını gittiğinde

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI FİNAL/BÜTÜNLEME SORULARI İÇİN ÖRNEKLER (Bunlardan farklı sorular da çıkabilir.)

ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI FİNAL/BÜTÜNLEME SORULARI İÇİN ÖRNEKLER (Bunlardan farklı sorular da çıkabilir.) ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI FİNAL/BÜTÜNLEME SORULARI İÇİN ÖRNEKLER (Bunlardan farklı sorular da çıkabilir.) 1) Etiketinde 4,5 kw ve Y 380V 5A 0V 8,7A yazan üç fazlı bir asenkron motorun, fazlar arası

Detaylı

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ Öncelikle çembein tanımını hatılayalım. Neydi çembe? Çembe, düzlemde bi noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktala kümesiydi. O halde çembein analitik incelenmesinde en önemli

Detaylı

ASENKRON MOTOR ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR. Genel

ASENKRON MOTOR ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR. Genel Genel ASENKRON (İNDÜKSİYON) MOTOR Asenkron makinalar motor ve jeneratör olarak kullanılabilmekle birlikte, jeneratör olarak kullanım rüzgar santralleri haricinde yaygın değildir. Genellikle sanayide kullanılan

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

MA İNAL NA ARI A NDA ELE E K LE TRİK

MA İNAL NA ARI A NDA ELE E K LE TRİK 3.0.01 KALDIRMA MAKİNALARINDA ELEKTRİK DONANIMI VE ELEKTRİK MOTORU SEÇİMİ Günümüzde transport makinalarının bir çoğunda güç sistemi olarak elektrik tahrikli donanımlar kullanılmaktadır. 1 ELEKTRİK TAHRİKİNİN

Detaylı

TEK-FAZLI TRANSFORMATÖRÜN PARAMETRELERİNİN BULUNMASI DENEY 325-02

TEK-FAZLI TRANSFORMATÖRÜN PARAMETRELERİNİN BULUNMASI DENEY 325-02 İNÖNÜ ÜNİERSİTESİ MÜENDİSİK FKÜTESİ EEKTRİK-EEKTRONİK MÜ. BÖ. 325 EEKTRİK MKİNRI BORTURI I TEK-FZI TRNSFORMTÖRÜN PRMETREERİNİN BUUNMSI DENEY 325-02 1. MÇ: Tek fazlı tranformatörün çalışmaını incelemek

Detaylı

3. ELEKTRİK MOTORLARI

3. ELEKTRİK MOTORLARI 3. ELEKTRİK MOTORLARI Elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren makinalardır. Her elektrik motoru biri sabit (Stator, Endüktör) ve diğeri kendi çevresinde dönen (Rotor, Endüvi) iki ana parçadan oluşur.

Detaylı

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri. 3. Verilen düzenekte yük 3 ipe bindiği için kuvvetten kazanç 3 tür. Bu nedenle yoldan kayıp da 3 olacaktır.

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri. 3. Verilen düzenekte yük 3 ipe bindiği için kuvvetten kazanç 3 tür. Bu nedenle yoldan kayıp da 3 olacaktır. 9 Basit Makinele BASİ MAİNEER est in Çözülei.. Veilen düzenekte yük ipe bindiği için kuvvetten kazanç tü. Bu nedenle yoldan kayıp da olacaktı. kasnak ükün 5x kada yükselesi için kasnağa bağlı ipin 5x.

Detaylı

ASENKRON (İNDÜKSİYON)

ASENKRON (İNDÜKSİYON) ASENKRON (İNDÜKSİYON) Genel MOTOR Tek fazlı indüksiyon motoru Asenkron makinalar motor ve jeneratör olarak kullanılabilmekle birlikte, jeneratör olarak kullanım rüzgar santralleri haricinde yaygın değildir.

Detaylı

EEM 334. Elektrik Makinaları Laboratuvarı

EEM 334. Elektrik Makinaları Laboratuvarı EEM 334 Elektrik Makinaları Laboratuvarı Öğrencinin Adı-Soyadı: Öğrenci Numarası: Grup Numarası: Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Deney No:2 Deneyin Adı:

Detaylı

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A.

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A. FİZ12 FİZİK-II Ankaa Ünivesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Gubu 214-215 Baha Yaıyılı Bölüm-III Ankaa A. Ozansoy Bölüm-III: Gauss Kanunu 1. lektik Akısı 2. Gauss Kanunu 3. Gauss Kanununun Uygulamalaı

Detaylı

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ BÖLÜM KORUNUM DENKLEMLERİ.-Uzayda sabit konumlu sonlu kontol hacmi.- Debi.3- Haeketi takiben alınmış tüev.4- üeklilik denklemi.5- Momentum denklemi.6- Eneji Denklemi.7- Denklemlein bilançosu Kounum Denklemlei

Detaylı

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR 1 ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLAR Üç Fazlı Asenkron Motorlar Üç fazlı asenkron motorlar, stator sargılarına uygulanan elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirerek milinden yüke aktarırlar. Rotor ise gerekli

Detaylı

ASENKRON MAKİNELER. Asenkron Motorlara Giriş

ASENKRON MAKİNELER. Asenkron Motorlara Giriş ASENKRON MAKİNELER Asenkron Motorlara Giriş İndüksiyon motor yada asenkron motor (ASM), rotor için gerekli gücü komitatör yada bileziklerden ziyade elektromanyetik indüksiyon yoluyla aktaran AC motor tipidir.

Detaylı

Elektrik Makinaları I. Senkron Makinalar Stator Sargılarının oluşturduğu Alternatif Alan ve Döner Alan, Sargıda Endüklenen Hareket Gerilimi

Elektrik Makinaları I. Senkron Makinalar Stator Sargılarının oluşturduğu Alternatif Alan ve Döner Alan, Sargıda Endüklenen Hareket Gerilimi Elektrik Makinaları I Senkron Makinalar Stator Sargılarının oluşturduğu Alternatif Alan ve Döner Alan, Sargıda Endüklenen Hareket Gerilimi Bir fazlı, iki kutuplu bir stator sargısının hava aralığında oluşturduğu

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için ÖRNEK mm çapında, mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 9 d/dk hızla dönmekte ve kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu. mm alaak SAE,, ve yağlaı için güç kayıplaını hesaplayınız. Çalışma

Detaylı

Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir.

Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir. DAĞITIM TRAFOLARI Genel Tanımlar Elektrik Dağıtım Şebekesi: İletim hattından gelen ve şalt merkezlerinde gerilim seviyesi düşürülen elektriği, ev ve işyerlerine getiren şebekedir. EEM13423 ELEKTRİK ENERJİSİ

Detaylı

LYS TÜREV KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

LYS TÜREV KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI LYS TÜREV KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Tüev... Sağdan Ve Soldan Tüev... Tüev Alma Kuallaı...7 f n () in Tüevi... Tigonometik Fonksionlaın Tüevi... 6 Bileşke Fonksionun Tüevi... Logaitma

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI SÜRÜCÜLERĐ EELP212 DERS 04

ELEKTRĐK MOTORLARI SÜRÜCÜLERĐ EELP212 DERS 04 EELP1 DERS 04 Özer ŞENYURT Nian 10 1 ELEKTRĐK MOTORLARI Özer ŞENYURT Nian 10 ELEKTRĐK MOTORLARI Özer ŞENYURT Nian 10 3 ASENKRON MOTORLAR Endütride en azla kullanılan motorlardır. Doğru akım motorlarına

Detaylı

Temel zemin etkileşmesi; oturma ve yapı hasarı

Temel zemin etkileşmesi; oturma ve yapı hasarı Temel emin etkileşmei; otuma ve yapı haaı Foundation oil inteaction; ettlement and tuctual damage Altay Biand Otadoğu Teknik Üniveitei, Ankaa, Tükiye ÖZET: Oganik eminlein valığı dışında yapı haaında genelde

Detaylı

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum 6 Döneek Ötelee Haeketi e Açısal Moentu Test 'in Çözülei.. R L P N yatay M Çebe üzeindeki bi noktanın yee göe hızı, o noktanın ekeze göe çizgisel hızı ile çebein ötelee hızının ektöel toplaına eşitti.

Detaylı

BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI

BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI A.Teciyanlı*, O.Uçak*, T.Kılınç*, R.Çına, İ.Özkan *TÜBİTAK-UZAY ODTÜ/ANKARA, BURULAŞ, Nilüfe/BURSA alpe.teciyanli@uzay.tubitak.gov.t

Detaylı

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma Paçacıklaın Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çapışma İki kütle bibii ile kısa süe içeisinde büyük impulsif kuvvetlee yol açacak şekilde temas edese buna çapışma (impact) deni. Çapışma 1. Diekt mekezcil

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI RADYAL KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.

Detaylı

Elektrik Makinaları I SENKRON MAKİNALAR

Elektrik Makinaları I SENKRON MAKİNALAR Elektrik Makinaları I SENKRON MAKİNALAR Dönen Elektrik Makinaları nın önemli bir grubunu oluştururlar. (Üretilen en büyük güç ve gövde büyüklüğüne sahip dönen makinalardır) Generatör (Alternatör) olarak

Detaylı

GÜNEŞ PİLLERİYLE ÇALIŞAN BİR FAZLI KONDANSATÖRLÜ MOTORUN TORK KONTROLU. Mehmet BEKLERGÜL1,Musa ALCI2 ve Metin ÇOLAK3

GÜNEŞ PİLLERİYLE ÇALIŞAN BİR FAZLI KONDANSATÖRLÜ MOTORUN TORK KONTROLU. Mehmet BEKLERGÜL1,Musa ALCI2 ve Metin ÇOLAK3 GÜNEŞ PİLLERİYLE ÇALIŞAN BİR FAZLI KONDANSAÖRLÜ MOORUN ORK KONROLU Mehmet BEKLERGÜL1,Mua ALCI2 ve Metin ÇOLAK3 1,2,3E.Ü. Elektik-Elektonik Mühendiliği Bölümü, 35100, Bonova-İZMİR 1mekle@onova.ege.edu.t

Detaylı

ASENKRON (İNDÜKSİYON)

ASENKRON (İNDÜKSİYON) ASENKRON (İNDÜKSİYON) Genel MOTOR Tek fazlı indüksiyon motoru Asenkron makinalar motor ve jeneratör olarak kullanılabilmekle birlikte, jeneratör olarak kullanım rüzgar santralleri haricinde yaygın değildir.

Detaylı

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007)

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007) MEKANİK TİTREŞİMLER TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ: Titeşim ölçümü oldukça kapsamlı bi koudu ve mekaik, elektik ve elektoik bilgisi içeiklidi. Titeşim ölçümleide titeşim geliği (ye değiştime-displacemet, hız-velocity

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM-1-ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIġMA PRENSĠBĠ

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM-1-ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIġMA PRENSĠBĠ İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1-ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARIN YAPISI VE ÇALIġMA PRENSĠBĠ Asenkron motorların endüstrideki önemi Turmetre ile asenkron motorun devrinin ölçülmesi ve kayma deneyi Senkron hız, Asenkron

Detaylı

KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500/2000) Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2014, http://mmf2.ogu.edu.

KESME Kirişlerde Etriye Hesabı (TS 500/2000) Ahmet TOPÇU, Betonarme I, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2014, http://mmf2.ogu.edu. KESME Kirişlere Etriye Heabı (TS 500/2000) 178 Keme çatlakları-deney kirişleri yük Vieo ttp://mm2.ogu.eu.tr/atopcu Keme çatlakları Baınç ezilmei Dikörtgen kiriş 2 moment çatlakları Menet reakiyonu Menet

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜM IŞI VE GÖGE MODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜMERİ 4 B Z ayınlık yaı yaı Z T T aalığı e iki kaynaktan a ışık alabili Z aalığı yalnız kaynağınan ışık alabili Şekile göülüğü gibi, ve Z noktalaı e üç kaynaktan

Detaylı

FARKLI YÜK MODELLERİNİN SERİ KOMPANZASYONA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI YÜK MODELLERİNİN SERİ KOMPANZASYONA ETKİSİNİN İNCELENMESİ FRKLI YÜK MODELLERİNİN SERİ KOMPNSYON ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ulaş EMİNOĞLU 1 Tankut YLÇINÖ M. Hakan HOCOGLU 3 1,3 Elektonik Mühendiliği Bölümü Mühendilik Fakültei Gebze Yükek Teknoloji Entitüü, 41400, Gebze/Kocaeli

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Jounal of Engineeing and Natual Sciences Mühendislik ve Fen Bilimlei Degisi Sigma 6 47-66, 8 Aaştıma Makalesi / eseach Aticle DESIGN OF GOUNDING GID WITH AND WITHOUT GOUNDING OD IN TWO-LAYE SOIL MODEL

Detaylı

ASENKRON MOTORUN BİR FAZ EŞDEĞER DEVRESİ

ASENKRON MOTORUN BİR FAZ EŞDEĞER DEVRESİ 1 ASENKRON MOTORUN BİR FAZ EŞDEĞER DEVRESİ Asenkron Motorun Bir Faz Eşdeğer Devresi Asenkron motorun stator sargılarına alternatif gerilim uygulandığında nüve üzerine sarılmış stator sargılarında zamana

Detaylı

GÖVDE BORULU ISI DEĞİŞTİRİCİLİ R404A KULLANILAN BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ

GÖVDE BORULU ISI DEĞİŞTİRİCİLİ R404A KULLANILAN BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ Iı Bilimi ve Tekniği Degii,,, -, J. of Themal Science and Technology TIBTD Pinted in Tukey ISSN - GÖVD BORULU ISI DĞİŞTİRİİLİ RA ULLANILAN BİR SOĞUTMA SİSTMİNİN NRJİ V SRJİ ANALİZİ Ahmet ABUL, Önde IZILAN,

Detaylı

Latex 3000 Yazıcı serisi. Kurulum Yerini Hazırlama Denetim Listesi

Latex 3000 Yazıcı serisi. Kurulum Yerini Hazırlama Denetim Listesi Latex 3000 Yazıcı seisi Kuulum Yeini Hazılama Denetim Listesi Telif Hakkı 2015 HP Development Company, L.P. 2 Yasal bildiimle Bu belgede ye alan bilgile önceden habe veilmeksizin değiştiilebili. HP üün

Detaylı

Çapraz Masuralı Rulman Serisi Kompakt, Yüksek Düzeyde Rijit Döndürme Yatakları Mükemmel bir dönme doğruluğu

Çapraz Masuralı Rulman Serisi Kompakt, Yüksek Düzeyde Rijit Döndürme Yatakları Mükemmel bir dönme doğruluğu Çapaz Masualı Rulman Seisi Kompakt, Yüksek Düzeyde Rijit Döndüme Yataklaı Mükemmel bi dönme doğuluğu KATALOG No.382-1TR İçindekile Çapaz Masualı Rulman Seisi Yapı ve Özellikle... S.2-3 Tüle ve Özellikle...

Detaylı

MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI

MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME ve UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI 11 Ekim 2011, Ankaa Hüseyin ALTUNTAŞ Piyasa Mali Uzlaştıma Mekezi Gündem Uzlaştıma Uzlaştıma Süeçlei Gün Öncesi Piyasası

Detaylı

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLER

ELEKTRİK MOTORLARI VE SÜRÜCÜLER BÖLÜM 4 A.A. MOTOR SÜRÜCÜLERİ 4.1.ALTERNATİF AKIM MOTORLARININ DENETİMİ Alternatif akım motorlarının, özellikle sincap kafesli ve bilezikli asenkron motorların endüstriyel uygulamalarda kullanımı son yıllarda

Detaylı

Direnç ALIŞTIRMALAR

Direnç ALIŞTIRMALAR 58 2.10. ALIŞTIRMALAR Soru 2.1 : Direnci 7 olan alüminyumdan yapılmış bir iletim hattının kesiti 0.2cm 2 dir. Buna göre, hattın uzunluğu kaç km.dir (KAl = 35 m/ mm 2 ). (Cevap : L = 52.5 km) Soru 2.2 :

Detaylı

LAPLACE DÖNÜŞÜMÜNÜN DEVRE ANALİZİNE UYGULANMASI

LAPLACE DÖNÜŞÜMÜNÜN DEVRE ANALİZİNE UYGULANMASI LAPLACE DÖNÜŞÜMÜNÜN DERE ANALİZİNE UYGULANMAS ÖĞRENME HEDEFLERİ Laplace ile devre çözümleri Laplace dönüşümünün kullanışlılığını göerme Devre Elemanı Mdelleri Devrelerin Laplace düzlemine dönüşürülmei

Detaylı

Şalterleri. Motor Koruma

Şalterleri. Motor Koruma Motor Koruma Şalterleri Motor Koruma Şalterleri İçindekiler Genel Bilgiler...197 Standart Özellikler...197 Teknik Özellikler...197 Motor Koruma Şalteri Seçim Tablosu...198 Aksesuar Seçimi...198 Devre Şemaları...199

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

FİZK Ders 6. Gauss Kanunu. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü.

FİZK Ders 6. Gauss Kanunu. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü. FİZK 14- Des 6 Gauss Kanunu D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kaynakla: -Fizik. Cilt (SWAY) -Fiziğin Temellei.Kitap (HALLIDAY & SNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt ) (SAS ve ZMANSKY) http://fizk14.aovgun.com www.aovgun.com

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATTERBERG LİMİTLERİ DENEYİ Bşluklardaki suyun varlığı zeminlerin mühendislik davranışını, özellikle de ince taneli zeminlerinkini etkilemektedir. Bir zeminde ne kadar su bulunduğunu (ω) bilmek tek başına

Detaylı

1000 V a kadar Çıkış Voltaj. 500 V a kadar İzolasyon Sınıfı. F 140C İzolasyon Malzemesi IEC EN 60641-2 Çalışma Frekansı. 50-60 Hz.

1000 V a kadar Çıkış Voltaj. 500 V a kadar İzolasyon Sınıfı. F 140C İzolasyon Malzemesi IEC EN 60641-2 Çalışma Frekansı. 50-60 Hz. BİR ve İKİ FAZLI İZOLASYON TRANSFORMATÖR Bir ve İki fazlı olarak üretilen emniyet izolasyon transformatör leri insan sağlığı ile sistem ve cihazlara yüksek güvenliğin istenildiği yerlerde kullanılır. İzolasyon

Detaylı

Işığın Modülasyonu. 2008 HSarı 1

Işığın Modülasyonu. 2008 HSarı 1 şığın Mdülasynu 008 HSarı 1 Ders İçeriği Temel Mdülasyn Kavramları LED şık Mdülatörler Elektr-Optik Mdülatörler Akust-Optik Mdülatörler Raman-Nath Tipi Mdülatörler Bragg Tipi Mdülatörler Magnet-Optik Mdülatörler

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek Elektomanyetik Dalgaladan Eneji Hasat Etmek ( D. Cahit Kaakuş - Yük. Müh. Onu Teki) Havada sebest olaak yayınım yapan adyo ya da mikodalga fekanslaındaki elektomanyetik dalgalaın üzeinde baındıdıklaı enejinin

Detaylı