Gövde Dışında Yerleştirilmiş Bobin Đle Asenkron Motor Hızının Ölçülmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gövde Dışında Yerleştirilmiş Bobin Đle Asenkron Motor Hızının Ölçülmesi"

Transkript

1 Gövde Dışında Yeleştiilmiş Bobin Đle Aenkon Moto Hızının Ölçülmei H. Bülent Etan Ozan Keyan 1,3 Bilgiaya Mühendiliği Bölümü, Yazılım Üniveitei, Ankaa 2 Enomatik Entitüü, Enomatik Üniveitei, Ankaa e-pota: Özetçe Bu makaledeki çalışma, moto gövdei üzeine yeleştiilmiş bi bobin ile hava aalığındaki hamoniklein tanımlanmaı imkanını incelemektedi. Bu amaçla çalışma gövde dışına yeleştiilmiş bi bobinde endüklenen geilimden pectum analiz yöntemini kullanaak moto hızının belilenmei üzeine odaklanmıştı. Çalışmanın ilk baamağında, bobinde endüklenen geilimin ençoklanmaı için, bobin tipleinin ve bobinin gövdeye naıl yeleştiilmeinin uygun olacağı üzeinde duulmuştu. Bi kaç moto, inuoidal geilim ve WM evigeç ile üüleek tet edilmiş ve bobin voltajı önekleneek kaydedilmişti. Kaydedilen bilgi MATLAB otamında FFT analizi yapılaak incelenmişti. FFT analiz onuçlaından moto hızını belilemek için bi algoitma geliştiilmişti. Bu algoitmanın, değişik moto yükleinde ve üme ekanlaında moto hızını doğu olaak belileyebildiği göteilmişti. Yöntemin hızı belileme haaiyeti de tatışılmıştı. Kıaca özetlemek geekie, bu bildii gövde dışına yeleştiilmiş bi bobinde endüklenen geilimin hava aalığı hamoniklei bilgiinin içediği ve bu bilginin moto WM üücü ile üüle bile elde edilebildiğini götemişti. 1. Giiş Bu bildii aenkon moto gövde ütüne yeleştiilmiş bi aaştıma bobininin moto üzeine aydalı bilgi edinmek amacı ile yapılan bi aaştımanın bazı onuçlaını unmaktadı. Liteatüe bakıldığında gövde dışına yeleştiilmiş bobinlein kullanılmaı üzeine ınılı bilgi olduğu izlenmektedi. Bulunanla aaında en kapamlı çalışma Voitto Kaçak Finging akı Flux Gövde Fame Mutual Otak Flux akı Roto Stato Vinduced Extenal Gövde Seach ütü bobini Coil Şekil 1: Gövde üzeine yeleştiilmiş bobinin şematik göteimi Kokko nun [1] Condition monitoing o quiel-cage moto by axial magnetic lux meauement başlıklı çalışmaıdı. Bu çalışmada motoun ekenel yöndeki akıı gövde dışına yeleştiilmiş bi bobin üzeinde geilim endüklemektedi. Alınan vei motoun duumunu belilemek için kullanılmaktadı. Bunun yanında M. D. Negea yptığı çalışmalaı [2] de unmuştu. G. A. Capolino, J. F. Budny, D. Belkhayat moto dışına kaçan akının ölçüldüğü değeli çalışmala yapmışladı. [3], [4], [5]. Bütün bu çalışmala makinanın duumunu belilemek üzee yüütülmüş aaştımaladı. Ana hedelei makinanın kıık oto çubuklaı veya ekimiş ulman gibi aızala nedeni ile üettiği hamoniklei adyal veya ekenel kaçak akıyı enölele alınmış geilim yadımı ile ölçeek poblemi yakalayabilmekti. Ancak bu çalışmaladan hiç biinde moto hıızını oto konumunun veya oto oluk ayıının belilenmei amaçlanmamaktadı. Şekil 1 de tipik bi motoun manyetik devei Seach Coil Coe X X Coil Machine Fame Coe X X X Coil Coe Coil Stato Coe a)u biçimli bobin (b) Yatay bobin (c) Dikey bobin Şekil 2: Bu çalışmada ınanan 3 değişik bobin tipi ve bunlaın gövde üzeinde yaleşimi 1

2 Tablo 1 Faklı Yapıdaki Bobinlede Endüklenen Geilim Endüklenen geilim (mv) Tip I U biçimli Tip II Yatay Tip III Dikine göteilmektedi. Bu şekilden bi kıım otak (mutual hava aalığını geçen akı) akının gövde dışına çıkacağı hemen anlaşılabili. Bu akı enkon hızda dönmektedi. Bu nedenle gövde dışna bu akıyı bağlayan bi bobin yeleştiilie üzeinde bi geilim endükleneceği öylenebili. Bu geilim doğal olaak hava aalığı akıı hakkında bilgi içeecekti. Bu bilgiyi işleyeek oto hızı ve oto oluk ayıı hakkında bilgi edinilebileceği düşünülebili. Böyle bi çalışmada ilk adım öz konuu bobinin şekli ve yeleştiilme biçiminin endüklenen geilimi ençoklayacak şekilde eçilmei olmalıdı. Buadaki aaştımada üç değişik bobin tipi aklı aenkon motolaın pik döküm gövdei üzeine yeleştiileek deneyle yapılmıştı. Şekil 2 bu bobinlein yapıını götemektedi. Şekil 3 de U biçimindeki bobin motoladan biiinin gövdei üzeinde göteilmektedi. Faklı bobinlede endüklenen geilimle, deney motolaı üzeinde çeşitli adyal ve ekenel konumlaa yeleştiileek ölçümle alınmıştı. Bu aaştımadan bobinin adyal konumunun önemli olmadığı onucuna ulaşılmıştı. Buna kaşın bobinin ekenel yönde yeleşiminin çok önemli olduğu anlaşılmıştı. Şekil 4 bobinin ekenel yönde yeleşimin endüklenen geilim üzeindeki etkiini götemektedi. Bu şekilden bobini çekidek otaına yeleştieek diğe konumlaa göee iki milinden azla geilim endüklemenin mümkün olabileceği anlaşılmaktadı. Tablo 1 de deney motolaından biii üzeinde aynı konuma yeleştiilmiş üç aklı bobin üzeinde endüklenen geilimlein etkin (m) değei izlenmektedi. Tablodan U şeklindeki bobinin diğeleine goe çok daha başaılı olduğu izlenmektedi. Bu nedenle aaştımanın bundan onaki kımında 120 tulu ve U çekidekli bi bobin kullanılmiştı. 500 Seach Coil Voltage with Axial oition Vaiation Induced Extenal Seach Coil Voltage (mv) Axial oition Rea Side Coe o Machine Shat Şekil.4: Gövde üzeindeki bobinin ekenel yeine göe bobin geiliminin değişimi Şekil 5 Gövde dışı ve gövde içi (keik çizgi) bobinlede endüklenen geilim Şekil 5 de gövde üzeindeki bobinde endüklenen tipik bi geilim şekli göülmektedi. Đzlenebileceği gibi geilim şekli bozuktu. Aynı şekilde, hava aalığına yeleştiilmiş, 10 tuluk tam adımlı bi aaştıma bobininde endüklenen geilim de göteilmişti. Bu geilimin beklendiği gibi inuoidal bi biçimi vadı. Son olaak gövde malzemeinin endüklenen geilim üzeindeki etkiinden de bahetmek aydalı olacaktı. Uak güçledeki aenkon motolaın aleminyum güvdei olduğu bilinen bi geçekti. Bu nedenle U çekidekli bobin aleminyum gövdeli ve gücü tet moto 2 olaak nitelendiilen motoa yakın bi moto üzeine de yeleştiileek ölçümle yapılmıştı. Tablo 2 aleminyum ve pik döküm gövdeli iki moto üzeinde alınan ölçüm onuçlaını özetlemektedi. Đzlenebileceği gibi aleminyum gövdeli motodan alınan değele pik gövdeli motoun 1/5 i civaındadı. Aleminyum gövdeli motola üzeinde bu çalışmada ele alınan pik gövdeli 2

3 Tablo 2 Gövde Üzeinde yeleştiilen Bobinde endüklenen geilim Bobin geilimi motola üzeinde yapılan çalışmaya benze bi çalışma henüz yapılmamıştı. 2. Aaştıma Bobini Geiliminde Saklı Bilgi Hava aalığında bulunan hamonikle he zaman ilgi odağı olmuştu. Kutup çiti ayıı ve oto oluk ayıı olan bi aenkon moto, mekanik hızı ile dönüyoa; hava aalığındaki akı hamoniklei h, tato eeanına göe, (1) deki gibi heaplanabili [7]. h = ± (1) Roto oluk hamoniklei doğal olaak tato bobinleinde geilim endükle. Endüklenen geilim nedeni ile aımlada akan akımlada da bu hamonikle gözleni. Bu geçeğin moto dönme hızının ve diagnotik amaçlı olaak kullanıldığı liteatude gözlenmektedi. Gövde üzeindeki bobin gövde dışına kaçan hava aalığı akıını bağlamaktadı. Bu nedenle bobin üzeinde endüklenen geilim içinde oto oluk hamoniklein de gözlenmei bekleni. Ancak, bu hamoniklei güç kaynağından dış etkenleden geeke diğe iç kaynakladan endüklenen hamonik geilimleden ayımak kolay değildi. Bu aptama özellikle, motoun WM geilim kaynağından belendiği ve bu nedenle dabeli geilim kaynağından kaynaklanan bi çok hamoniğin otaya çıktığı duumlada geçelidi. Genel olaak hava aalığı akıında gözlenen hamonikle şöyle iade edilebili h Aleminyum gövde ik gövde (Moto 2) 67 mv 372 mv = ± α α=1,2,3, (2) buada α zaman hamoniği numaaıdı [7]. Daha öncede bahedildiği gibi, bu aahada amaç endüklenen geilim içinde göülmei beklenen hamoniklein gövde üzeine yeleştiilmiş bobinde endüklenen geilimden başaı ile ayılmaıdı. Eğe moto hızının bu hamonikleinden endüklenen geilimi kullanaak belilenmei ağlanabilie; moto hızını kıa bi üede (öneğin 100 miko aniye içinde) belileyebilmek için bi yol aanmaı aaştımaya değe bi konu olaak otaya çıkacaktı. Bu şekilde belilenen hız vekto kontol amacı ile kullanılabili. 3. Moto Hızının Gövde Üzeinde Bobin Kullanaak Belilenmei Bi önceki bölümde tatışıldığı gibi bu çalışmada amaç oto hamonikleinin gövde üzeindeki bobini kullanaak belilenmeidi. Bu amaçla pektal analiz yöntemi kullanılacaktı. Bu yaklaşım ve buna benzeyen yaklaşımla liteatüde pek çok makalede kullanılmıştı. [6], [8], [9]. Bu yöntemlein yavaş olduğu ve heaplama üeinin vei alma ve yakalanmak itenen hamoniğin numaaına goe, aniyele metebeine ulaşmaı mümkündü. Öte yandan [8] numaalı kaynakta geliştiilen yöntem oldukça hızlıdı ve 16 m gibi bi üede oto hızını belileyebilmektedi. Ancak geçici duumlada akım ölçümleinden hız belileyen bu yöntemin kullanılamayacağı belitilmektedi. Bu yöntemin yanında hız bilgiini phae locked loop veya demodülayon gibi tekniklele de elde edilebili. Buadaki çalışmada hız belilemek için kullanıılan üenin bi önemi olmadığından moto çalışıken alınan veinin onadan işlenmei yöntemi kullanılmaktadı. Elde edilen veile MATLAB otamında işlenmişti. Benimenen vei işleme yönteminin akış diagamı Şekil 6 da veilmişti. Hamonik belileme algoitmaının aşamalaı şöylece özetlenebili; I) Spektal Analiz Uygulanmaı: Kayıtlı veiden Fat Fouie Tanom kullanaak pektumu çıkat. II) Geilim Temel Bileşen Fekanının Belilenmei: Hamoniklei tanımlamak için temel bileşenin ilte edilmei geeki. Temel bileşen ekan, pektumu içinde en büyük genlikli bileşendi ve kolayca tanımlanıp elimine edilebili. Motou beleyen kaynağın ekanı biliniyoa algoitmanın bu adımı atlanabili. III) Temel Bileşen Fekanının Filte Edilmei: Fekan pektumundan temel bileşen ve bunun katlaı (k., k=1,2,3...) olan homonikle ve çıkatılı. Şekil 6 Roto hızı belileme algoitmaının akış diagamı 3

4 IV) Roto Oluk Hamonikleinin Aaştıılmaı: Bu aşamada temel bileşen ve hamonikleinin elimine edildiği pektumda oto oluk hamoniklei aanı. Heaplama üeini azaltmak için aama aalığının kııtlanmaında ayda olduğu açıktı. Bu nedenle hamoniklein motoun kaalı halde çalışacağı beklenen hızlada oluşacak hamoniklele ınılanmaı düşünülmüştü. Buadaki çalışmada motoun (=0) enkon hız ile makimum momentin oluştuğu kaymaya ( Tmax ) kaşı gelen hız aalığında çalışacağı vaayılmıştı. Motoun makimum momenti üetmei beklenen kayma değei Tmax, paametele bilinmiyoa, aalığında bi değe olaak alınabili. Bu duumda oto oluk hamonikleinin aanacağı ekan aalığı ( h ), kayma () ve beleme ekanı cininden (3) de veildiği gibi heaplanabili. h = [ (1 Tmax )] (3) Eğe makina üeteç olaak çalıştıılıyoa (<0), enkon hız ütü hızlada aaştıma bölgeine dahil edilmelidi. V) Roto Oluk Hamonikleinin Bulunmaı: Aaştıma aalığında bulunabilen en yükek genlikli hamonik belileni. Bulunan hamoniğin (2) numaalı denklemin tanımladığı bi eşleniği vaa, bu hamonic bi oto oluk hamoniği olaak kabul edili. Eğe eşlenik bulunamaza işlem bi onaki enyükek genliğe ahip hamonikle devam ettiili. Eğe tüm pektum taandığında itenilen koşulu ağlayan bi hamonik bulunamaza, yeni bi vei kaydı yapılaak aynı işlem devam ettiili. Roto oluk hamoniği belilendiğinde ie bi onaki işleme geçili. VI) Roto Hızının Heaplanmaı: Roto hhızının ekanı ( h ) (4) denkleminden bulunu. h = ± (4) Buada, oto oluk ayıı, kutup çiti ayıı, ve ie oto and tato elektikel ekanını götemektedi. (4) numaalı denklemden, şu şekilde bulunu; = h ± (5) Bi aenkon motoun hızı (N ) devi/dakika cininden (6) denkleminden heaplanabili. N = 60 / (6) (5) ve (6) denklemleini kullanaak (N ), (7) denkleminden kolayca heaplanı [7], [10]. N = (60/) ( h ± ) (7) Dikkat edilie motoun hızı oto oluklaının meydana getidiği hamoniklein ekanından heaplana- bilmektedi. Ancak, bu heaplama oto oluk ayıının () bilinmeini geektimektedi. Oluk ayıı üetici taaından veilmiş olabili. Bunun mümkün olmadığı duumlada oluk ayıının bi şekilde ketiilmei geekecekti. VII) Hız Bilgiini Yenile: Heaplanan hız bilgii kayda geçiili ve algoitma başa döne. 4. Sinuoidal ve WM Beleme ile Deneyle Bu bölümde; öneilen yaklaşımın hangi koşullada, ne ölçüde doğu onuç vediğini belilemek amacı ile yapılan deneylein onuçlaı veilmişti. Deneylede 2 tip moto kullanımış ve bu motola hem inuoidal hem de WM dalga şekli üeten bi evigeç ile üüleek, deney motolaının hızı, öneilen yöntemle, belilenmişti. Elde edilen onuçla moto milinden doğudan ölçülen hız ile kaşılaştıılmıştı. 4.1 Moto Sinuoidal Beleme ile Süülüyo Đlk deneylede, güç kaynağı hamonikleinin algoitma üzeindeki etkileinden kaçınmak için, deneyle inuoidal şebeke geilimi ile 50 Hz de, 2 aklı moto üzeinde geçekleştiilmişti. Moto hızı makinala yükleneek değiştiilmişti. Deneylede kullanılan motoladan biincii 1.1 kw, 6- kutuplu, Y-bağlı bi aenkon motodu (Moto 1). Bu motoun tatounda 36, otounda 26 0luk vadı. Đkinci moto ie (Moto 2), 2.2 kw, 2-kutup, Y-bağlı bi aenkon motodu. Bu motoun 24 tato ve 18 oto oluğu vadı. He iki makinanın da gövdei demi dökümdü. Gövde üzeindeki aaştıma bobininde endüklenen geilim oilokop ile öneklenmişti. He kayıtta 2000 nokta, 2 khz önekleme hızında alınmıştı. Şekil 6 da tipik bi kayıdın MATLAB otamında yapılmış FFT analizi onucu göteilmektedi. Roto oluk hamonikleinin bu pectum içinden ayıklanmaı geekmektedi. Şekil 7 de veilen kayıt Moto 1 üzeinden alınmıştı. Tet ıaında moto hızı 718 d/d di. Kolayca izlenebileceği gibi oto oluk hamoniği 310 ± 50 Hz civaında oluşmaktadı. Bu ekan tanımlandıktan ona (1) denkleminden motoun hızı hemen heaplanabili. Amplitude Foule Analyii o Data Obtained at 718 pm Fequency (Hz) Şekil 7 Moto-1 50 Hz tato ekanında 718 d/dk ile çalışıken bobinindeki geilimin FFT analizi. Tablo 3 Gövde Dışında Yeleştiilmiş Bobin Ile Ölçülen ve Heap Edilen Moto Hızı MOTOR TĐĐ Ölçülen (d/d) hız Ketiilen hız (d/d) hata (d/d) MOTOR MOTOR Ketiim hataı (%) 4

5 Đki tet motoumuz için, buada geliştiilen yöntemle ketiilmiş ve ölçülmüş moto hızlaı Tablo 3 de veilmişti. Đzlendiği gibi moto hızlaı gayet haa olaak belilenmişti. Fouie Analyi o Seach Coil #1 40 Hz-686 pm 297 Hz 40 Hz 40 Hz 120 Hz 120 Hz 4.2 Motola WM Evigeç ile Süülüyo Sinuoidal geilimle yapılan tetle oto oluk hamonikleini belilemekte kullanılan algoitmanın, inuoidal beleme altında, gayet iyi onuçla vediğini götemektedi. Hız kontollu aenkon motola genellikle WM evigeçle ile üülmektedi. Bu şatlada gövde ütünde yeleştiilmiş bobinde endüklenen geilimin hamonic pektumu daha geniş olacaktı. Bu duum Şekil 8 den de izlenebili. Bu kayıt Moto 1 WM evigeç ile 40 Hz te üülüken ve moto 686 d/d da döneken kaydedilmişti. Şekil 6 ve 7 kaşılaştııldığında hamonic içeikteki atış hakkında bi iki elde edilebili. Bu kez de önekleme 2 khz de yapılmıştı ve 2000 önek alınmıştı. Şekil 5 te veilen algoitma kullanılaak oto oluk hamoniklei belilenmişti. Roto oluk hamonikleinin 297±40 Hz de oluştuğu izlenmişti (Şekil 8). Bu bilgiden belilenen dönme hızı d/d di ve encode ile ölçülen d/d değeine çok yakındı. Tet moto 1 üzeinde 40 Hz ve 20 Hz de yapılan tetlein onuçlaı Tablo 4 de özetlenmektedi. Moto belli bi ekanta çalıştıılıken hızını değiştimek için yükün değiştiilmei yoluna gidilmişti. Tablo 4 deki onuçla incelendiğinde algoitmanın çok başaılı onuçla vediği anlaşılmaktadı. 5. Moto Hızı Ketiim Yönteminin Değelendiilmei Bu bölümde öneilen yöntemin hız belileme haaiyeti ve oto oluk hamoniklei ile güç kaynağı hamoniklei çakıştığında ne gibi bi onuç alınabileceği değelendiilecekti Metodun Haaiyeti Öneilen yöntemin hız belileme haaiyeti başlıca 2 aktöe bağlıdı. Bunladan bii oto oluk hamonikleinin ekanı, diğei ie pektum analizinin çözünülüğüdü. N adet öneğin, ampling önekleme ekanı ile alındığını vaayalım. Denklem (8) çözünülüğün ( e ) önekleme peiyodu ile te oantılı olduğunu götemektedi. e = ampling /N (8) Bu denklemden önekleme ekanı abit tutulukan önekleme üeini uzataak pektum analizinin çözünülüğünün attıılabileceği anlaşılmaktadı. B değelendimeden hız ketiim haaiyeti ile ketiim huz aaında bi eçim yapmak geektiği anlaşılmaktadı [9]. Roto hızı ketime algoitmaının haaiyetini belilemek için aşağıda veilen yaklaşım kullanılabili. Veinin e, çözünülüğünde öneklendiğini vaayalım. Bu duumda hamoniklein belilenmeinde otalama hatanın e /2 olduğu öylenebili[8]. Böylece oto hızının belilenmeinde (Hz olaak) kaşılaşılacak hata, (4) denkleminden yaalanılaak, Amplitude Fekan Fequency (Hz) Şekil.8 40 Hz da çalışan WM evigeç ile üülen ve d/dk da dönen tet motou-1 in üzeindeki bobinde endüklenen geilimin FFT analizi Tablo 4 Moto evigeçle üülüken ölçülmüş ve aaştıma bobini kullanılaak ketiilmiş oto hızı Stato ekanı (Hz) Ölçülen hız (pm) Ketiilen hız (pm) Hız hataı (pm) e e ε ( ) = { ε ( h ) + ε ( )} = { + } (9) 2 2 olaak bulunu. Buada ε( h ) ve ε( ) ıaı ile oto oluk hamoniklei ve güç kaynağı ekanının otalama hata değeidi. He iki değişkenin değei e /2 di. Hehangi bi kodlayıcının tu başına N dabe üettiğini dikkate alalım. Bu kodlayıcı T = 1/ e üeince önek alıyo olun. Otalama hızda gözlenecek hata [8] ε ( encode) 60 /(2N) (10) pm = e Olacaktı. Denklem (9) kullanılaak öneilen yöntemde d/d olaak hata (11) den bulunabili. 60 ε ( ) pm = (11) e (10) ve (11) numaalı denklemleden moto hızı N= /2 (12) Olacaktı. Bu duumda oto oluk hamonikleinin temel bileşeninden moto hızının ketiiminde otalama hız hataı /2 dabe üeten bi kodlayıcı ile aynı olacaktı. Eğe güç kaynağının ekanı biliniyoa bundan kaynaklanan hata olmayacaktı. Böylece (11) denklemi yenden düzenlenebili; 5

6 e ε ( ) = { ε ( h ) + 0} = (13) 2 Sonuç olaak bu duumda hız ketiimindeki hata N= kada dabe üeten bi kodlayıcı ile aynı olacaktı. Ancak oto oluk ayıı genellikle az olduğundan hata eviyei yükek çıkabili. Buadaki çalışmada pektal analizde çözünülük e, 1 Hz di. Bu duumda 26 oluğu olan Moto 1 için ketiim hataı ±1.2 d/d olacaktı (Denklem (13 ten). Bu ketiim hataı çok düşük çalışma hızlaı haiç kullanılabili ve bi ketiim için yetelidi. 5.2 Roto Oluk Hamonikleinin Güç Kaynağı Hamoniklei Ile Çakışmaı Roto oluklaından kaynaklanan hamoniklein ekanının uygulanan tato geilimi hamonikleine yakın olmaı halinde moto hızının ketiiminin zo olacağı açıktı. Eğe bu ekanla çakışıyoa hız ketiimi yapmak daha da zodu. Bu duumda öz konuu iki ekan aaında ne kada ak olduğunda algoitmanın ağlıklı çalışacağını aaştımak yeinde olacaktı. Güç kaynağı hamonikleinden biii ile çakışan oto oluk hamonikleinin hangilei olacağını (14) kullanaak heaplamak mümkündü. = k k=1,2,3. (14) Elektikel moto hızını mekanik moto hızına çeviiek d/d cininden motoun hızı devi dakika olaak (15) denkleminden bulunu (N ). N k 60 = (15) Daha once hız ketiim hataının valığı ve düzeyi belilenmişti. Bu uygulamada hata (Moto 1) ±1.2 d/d dı. Emniyetli bölgede kalmak amacı ile, güç kaynağı 50 Hz ekanta beleme yapıyoa Moto 1 için ketiim hataının ±2 Hz alınmaı kaalaştıılmıştı. Bu duumda ketiimde hata yapılabilecek hız aalıklaı, Moto 1 için heaplanaak Tablo 5 te unulmuştu. Sabit bi FFT çözülügü kullanılacaka; oto oluk hamoniklei ile güç kaynağı hamonikleinin çakışma ihtimali tato beleme ekanı yükeldikçe atacaktı. Böyle bi poblemden kaçınabilmek için, FFT çözünülüğü attılabili. Tablo 5 Güç kaynağı ekanı 50 Hz iken oto oluk hamonikle ile güç kaynağı ekan hamonikleinin çakışabileceği hız aalıklaı Kitik Hız aalığı (d/d) Roto hamonik ekanı (Hz) oluk Hamoniğin 50 Hz e oanı Kayma Sonuçla Bu çalışmanın amacı aenkon moto gövdei üzeine yeleştiilmiş bi bobinin hava aalığında bulunan hamoniklei ayımak için kullanılabilmei imkanını aaştımaktı. Bu göüşü denemek için bi kaç bobinin üzeine aaştıma bobini yeleştiileek motola şebekeden ve bi evigeçle üüleek deneyle yapılmıştı. Bu deneyle ıaında aaştıma bobinleinde endüklenen geilim öneklenmişti. 2 khz önekleme hızında, 2000 önek alınaak, bu öneklein FFT analizi MATLAB otamında yapılmıştı. Roto oluk hamonikleini elde edlen pektumdan ayıklayabilmek için bi algoitma geliştiilmişti. Bu çalışma onucunda geliştiilen algoitmanın moto hızının güç kaynağının niteliğinden bağımız olaak doğu olaak ketiilebildiği belilenmişti. Elde edilen onuç; aenkon moto oto oluk hamonikleinin, dökme demi gövdeli motola için, gövde üzeine yeleştiilmiş bi bobin yadımı ile belilenebileceği götemişti. Bu bulgula, gövde üzeine yeleştiilmiş bobinde endüklenen geilimi kullanaak moto hızının belienebileceğini götemektedi. Bu işlemi miko aniye metebeinde yapılabilecek bi yöntem bulunduğu taktide; vekto kontolde kullanılabilecek, moto yapıını etkilemeyen bi ölçüm tekniği elde edilebilecekti. 7. Kaynakça [1] Kokko V., Condition monitoing o quiel-cage moto by axial magnetic lux meauement, Univeity o Oulu, Doctoal Dietation, 2003 [2] Negea M.D "Electomagnetic lux monitoing o detecting ault in electical machine", Helinki Univeity o Technology, Doctoal Dietation, 2006 [3] Yazidi A., Thailly D., Henao H., Romay R., Capolino G.A., Budny J. F., Detection o tato hot-cicuit in induction machine uing an extenal leakage lux eno, IEEE Intenational Coneence on Indutial Technology, 8-10 Dec Vol. 1, p: [4] D. Belkhayat, R. Romay, M. E. Adnani, R.Coton, J. F. Budny, Fault diagnoi in induction moto uing adial magnetic ield meauement with an antenna, Meauement Science and Technology, 2003, Vol.14, p: [5] Aa T., Henao H., Capolino G. A., Simpliied axial lux pectum method to detect incipient tato inte-tun hotcicuit in induction machine, IEEE Intenational Sympoium on Indutial Electonic, 4-7 May 2004, Vol: 2, p: [6] M. Aiello, A. Cataliotti, S. Nuccio, "A compaion o pectum etimation technique o peiodic not-tationay ignal", IEEE Intumentation and Meauement Technology Coneence, Budapet, 2001, p: [7] Moeia J.C., Lipo T.A.,"Modelling o atuated AC machine including ai gap lux hamonic component", IEEE Tan. Induty Application., Vol.28, no.2. Ma./Apil.1992, p: [8] Blaco-Gimenez R., Ahe G. M., Sumne M., Badley K.J., "eomance o FFT oto lot hamonic peed detecto o enole induction moto dive", IEEE oc.-elec. owe Appl., Vol. 143, No:3, May 1996, p: [9] Hut K. D., Habetle T.G." A Compaion o Spectum Etimation Technique o Senole Speed Detection in Induction Machine", IEEE Tan. On Induty Application, 1997, Vol.33 Iue.4, p: [10] Ihida M., Iwata K. "A New Slip Fequency Detecto o an Induction Moto Utilizing Roto Slot Hamonic", IEEE Tan. on Induty Application,1984, Vol.IA-20, Iue.3, May-June 1984, p:

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü Fıat Üniv. Fen ve Müh. Bil. De. Science and Eng. J of Fıat Univ. 18 (1), 69-8, 26 18 (1), 69-8, 26 Beş Seviyeli Kakat İnvete İle Belenen 3-Fazlı Aenkon Motoun V/f Kontolü Ekan DENİZ ve Hüeyin ALTUN Fıat

Detaylı

AC Makinaların armatüründe endüklenen gerilim hesabı:

AC Makinaların armatüründe endüklenen gerilim hesabı: AC Makinalaın amatüünde endüklenen geilim heabı: E m f N temel fmülünü bi iletken için uygulaken N / laak düşünülü ve he hamnik için ayı ayı heaplanı: E nm /iletken f n n lup, buadaki n. hamnik fekanı

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi Uludag.Üniv.Zi.Fak.Deg., 25) 19: 23-36 Sonlu Elemanla Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bi Silindiik Bounun Geilme Analizi Muhaem ZEYTİNOĞLU * ÖZET Taım, anayii ve konut ektöünde kullanılan, ıvı ve gaz iletim

Detaylı

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ SENKRON REÜKTANS MAKİNASNN ANAİZİ Esoy BEŞER 1 H.Taık DURU 2 Sai ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esa KANDEMİR 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Koeli Ünivesitesi, Vezioğlu Kampusü, 411, Koeli

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : 11 : 1 : 13-19

Detaylı

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER KUYRUK SİSTEMİ VE SİSTEM SİMULASYONU 5. KUYRUK SİSTEMLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa ya da

Detaylı

Temel zemin etkileşmesi; oturma ve yapı hasarı

Temel zemin etkileşmesi; oturma ve yapı hasarı Temel emin etkileşmei; otuma ve yapı haaı Foundation oil inteaction; ettlement and tuctual damage Altay Biand Otadoğu Teknik Üniveitei, Ankaa, Tükiye ÖZET: Oganik eminlein valığı dışında yapı haaında genelde

Detaylı

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İE AÇAK GEÇİREN FİTRE TASARIMI Adnan SAVUN 1 Tugut AAR Aif DOMA 3 1,,3 KOÜ Mühendislik Fakültesi, Elektonik ve abeleşme Müh. Bölümü 41100 Kocaeli 1 e-posta: adnansavun@hotmail.com

Detaylı

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Egün ALKAN Elk.Y.Müh. Buga Otis Asansö Sanayi ve Ticaet A.Ş. Tel:0212 323 44 11 Fax:0212 323 44 66 Balabandee Cad. No:3 34460 İstinye-İstanbul

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için ÖRNEK mm çapında, mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 9 d/dk hızla dönmekte ve kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu. mm alaak SAE,, ve yağlaı için güç kayıplaını hesaplayınız. Çalışma

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ11 FİZİK Ankaa Üniesitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm-III : Doğusal (Bi boyutta) Haeket 1. Ye değiştime e Haeketin Tanımı 1.1. 1 Mekanik Nedi? 1.. Refeans çeçeesi, Konum, Ye

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

GÜNEŞ PİLLERİYLE ÇALIŞAN BİR FAZLI KONDANSATÖRLÜ MOTORUN TORK KONTROLU. Mehmet BEKLERGÜL1,Musa ALCI2 ve Metin ÇOLAK3

GÜNEŞ PİLLERİYLE ÇALIŞAN BİR FAZLI KONDANSATÖRLÜ MOTORUN TORK KONTROLU. Mehmet BEKLERGÜL1,Musa ALCI2 ve Metin ÇOLAK3 GÜNEŞ PİLLERİYLE ÇALIŞAN BİR FAZLI KONDANSAÖRLÜ MOORUN ORK KONROLU Mehmet BEKLERGÜL1,Mua ALCI2 ve Metin ÇOLAK3 1,2,3E.Ü. Elektik-Elektonik Mühendiliği Bölümü, 35100, Bonova-İZMİR 1mekle@onova.ege.edu.t

Detaylı

BİLEZİKLİ ASENKRON MAKİNELERDE ANLIK YÜKSEK MOMENT VE HIZ DENETİMİ İÇİN ROTOR DEVRESİNE BULANIK MANTIK TABANLI GÜÇ ENJEKSİYONU

BİLEZİKLİ ASENKRON MAKİNELERDE ANLIK YÜKSEK MOMENT VE HIZ DENETİMİ İÇİN ROTOR DEVRESİNE BULANIK MANTIK TABANLI GÜÇ ENJEKSİYONU P AM U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G F A C U L T Y M Ü H E N D İ S L İK B İ L İM L E R İ D E R G

Detaylı

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU Linee İmpuls-Momentum Denklemi Haeket halinde bulunan bi cismin hehangi bi andaki doğusal hızı, kütlesi m olsun. Eğe dt zaman aalığında cismin hızı değişiyosa,

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet FİZ11 FİZİK-I Ankaa Üniesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Gubu 3. Bölüm (Doğusal Haeket) Özet.1.14 Aysuhan Ozansoy Haeket Nedi? Mekanik; kuetlei e onlaın cisimle üzeine etkileini inceleyen fizik dalıdı

Detaylı

Yasemin Öner 1, Selin Özçıra 1, Nur Bekiroğlu 1. Yıldız Teknik Üniversitesi yoner@yildiz.edu.tr, sozcira@yildiz.edu.tr, nbekir@yildiz.edu.tr.

Yasemin Öner 1, Selin Özçıra 1, Nur Bekiroğlu 1. Yıldız Teknik Üniversitesi yoner@yildiz.edu.tr, sozcira@yildiz.edu.tr, nbekir@yildiz.edu.tr. Düşük Güçlü Uygulamala için Konvansiyonel Senkon Geneatöle ile Süekli Mıknatıslı Senkon Geneatölein Kaşılaştıılması Compaison of Conventional Synchonous Geneatos and emanent Magnet Synchonous Geneatos

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 37-41

Detaylı

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa

Detaylı

PI ve Anti-Windup PI Denetleyici ile Vektör Denetim Yöntemi Uygulanan Bir Asenkron Motorun Hız Denetim Performansının İncelenmesi

PI ve Anti-Windup PI Denetleyici ile Vektör Denetim Yöntemi Uygulanan Bir Asenkron Motorun Hız Denetim Performansının İncelenmesi PI ve Anti-Windup PI Denetleyici ile Vektö Denetim Yöntemi Uyulanan Bi Aenkon Motoun Hız Denetim Pefomanının İncelenmei * Hakan Açıköz, 2 Ö.Fatih Keçecioğlu, 3 Mutafa Şekkeli * Kili 7 Aalık Üniveitei,

Detaylı

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( ) TRANFORMATORLAR Genel Elektiksel Özelliklei ve Gücünün Belilenmesi TRGT ODABAŞ Fiziksel Temelle Giiş Tansfomatole geilim ve akımın ölçülmesi veya sinyal ve gücün taşınması gibi özel maksatla için dizayn

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemini Kullanarak Asenkron Motorun Hız-Moment Karakteristiğinin Elde Edilmesi

Sonlu Elemanlar Yöntemini Kullanarak Asenkron Motorun Hız-Moment Karakteristiğinin Elde Edilmesi Fıat Ünv. Fen ve üh. Bl. De. Scence and Eng. J. of Fıat Unv. 7 (4), 699-707, 005 7 (4), 699-707, 005 Sonlu Elemanla Yöntemn Kullanaak Aenkon otoun Hız-oment Kaaktetğnn Elde Edlme A. Gökhan YETGİN ve A.

Detaylı

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014 YÖRÜNGE MEKANİĞİ Yöüngeden Hız Hesabı Küçük bi cismin yöüngesi üzeinde veilen hehangi bi noktadaki hızı ve bu hızın doğultusu nedi? Uydu ve çekim etkisinde bulunan cisim (Ye, gezegen, vs) ikili bi sistem

Detaylı

GÖVDE BORULU ISI DEĞİŞTİRİCİLİ R404A KULLANILAN BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ

GÖVDE BORULU ISI DEĞİŞTİRİCİLİ R404A KULLANILAN BİR SOĞUTMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ Iı Bilimi ve Tekniği Degii,,, -, J. of Themal Science and Technology TIBTD Pinted in Tukey ISSN - GÖVD BORULU ISI DĞİŞTİRİİLİ RA ULLANILAN BİR SOĞUTMA SİSTMİNİN NRJİ V SRJİ ANALİZİ Ahmet ABUL, Önde IZILAN,

Detaylı

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ.Gup: Vize sou önekleindeki son gup (Routh-Huwitz testi) soula dahildi. Bunla PID soulaıyla bilikte de soulabili..) Tansfe fonksiyonu

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Jounal of Engineeing and Natual Sciences Mühendislik ve Fen Bilimlei Degisi Sigma 6 47-66, 8 Aaştıma Makalesi / eseach Aticle DESIGN OF GOUNDING GID WITH AND WITHOUT GOUNDING OD IN TWO-LAYE SOIL MODEL

Detaylı

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi Uluslaaası Katılımlı 17. Makina Teoisi Sempozyumu, İzmi, 14-17 Hazian 21 Otomatik Depolama Sistemleinde Kullanılan Mekik Kaldıma Mekanizmasının Analizi S.Telli Çetin * A.E.Öcal O.Kopmaz Uludağ Ünivesitesi

Detaylı

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem it-savat Yasası Giiş ölüm 30 Manyetik Alan Kaynaklaı it ve Savat, elektik akımının yakındaki bi mıknatısa uyguladığı kuvvet hakkında deneyle yaptı Uzaydaki bi nktada akımdan ilei gelen manyetik alanı veen

Detaylı

FARKLI YÜK MODELLERİNİN SERİ KOMPANZASYONA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI YÜK MODELLERİNİN SERİ KOMPANZASYONA ETKİSİNİN İNCELENMESİ FRKLI YÜK MODELLERİNİN SERİ KOMPNSYON ETKİSİNİN İNCELENMESİ Ulaş EMİNOĞLU 1 Tankut YLÇINÖ M. Hakan HOCOGLU 3 1,3 Elektonik Mühendiliği Bölümü Mühendilik Fakültei Gebze Yükek Teknoloji Entitüü, 41400, Gebze/Kocaeli

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI RADYAL KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.

Detaylı

5 ÖABT / MTL ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG. 678 ( sin + cos )( sin- cos )( sin+ cos ) lim sin- cos " = lim ( sin+ cos ) = bulunu. ". # # I = sin d = sin sin d sin = u sin d = dv du = sin : cos

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ Optimum ada Paameteleinin Süekli Genetik Algoitma Yadımıyla Kaıştıma Otamında ada Menzilinin Maksimize Edilmesi İçin Belilenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLEİ DEGİSİ TEMMUZ 2004 CİLT 1 SAYI 4 (41-46)

Detaylı

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b Kadelen Bisküvi şiketinin on şehideki eklam statejisi Radyo-TV ve Gazete eklamı olaak iki şekilde geçekleşmişti. Bu şehiledeki satış, Radyo-TV ve Gazete eklam veilei izleyen tabloda veilmişti. Şehi No

Detaylı

ELEKTROMEKANİK GERGİ DENETİM SİSTEMİ

ELEKTROMEKANİK GERGİ DENETİM SİSTEMİ ELEKTROMEKANİK GERGİ DENETİM SİSTEMİ Güel Şefkat, İahim Yükel, Meut Şeniin U.Ü. Mühendilik-Mimalık Fakültei, Göükle / BURSA ÖZET Kağıt, kumaş, ac, platik ii şeit halindeki malzemelein, ulo olaak endütiyel

Detaylı

5. ( 8! ) 2 ( 6! ) 2 = ( 8! 6! ). ( 8! + 6! ) Cevap E. 6. Büyük boy kutu = 8 tane. Cevap A dakika = 3 saat 15 dakika olup Göksu, ilk 3 saatte

5. ( 8! ) 2 ( 6! ) 2 = ( 8! 6! ). ( 8! + 6! ) Cevap E. 6. Büyük boy kutu = 8 tane. Cevap A dakika = 3 saat 15 dakika olup Göksu, ilk 3 saatte Deneme - / Mat MTEMTİK DENEMESİ Çözümle. 7 7 7, 0, 7, + + = + + 03, 00,, 3 0 0 7 0 0 7 =. +. +. 3 = + + = 0 bulunu.. Pa ve padaa eklenecek saı olsun. a- b+ b =- a+ b+ a & a - ab+ a =-ab-b -b & a + b =

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

ASENKRON MOTORLARIN YAPISI Asenkron motor; stator sargılarına uygulanan alternatif akım elektrik enerjisini, rotorundan dönme hareketi yaparak

ASENKRON MOTORLARIN YAPISI Asenkron motor; stator sargılarına uygulanan alternatif akım elektrik enerjisini, rotorundan dönme hareketi yaparak ASENKRON MAKİNALAR Günümüzde yaygın bi şekilde kullanılan aenkon makinala genellikle moto çalışma duumunda bi veya üç fazlı olaak imal edilile. Aenkon moto bi altenatif akım makinaıdı. İlk defa Nikola

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI SÜRÜCÜLERĐ EELP212 DERS 04

ELEKTRĐK MOTORLARI SÜRÜCÜLERĐ EELP212 DERS 04 EELP1 DERS 04 Özer ŞENYURT Nian 10 1 ELEKTRĐK MOTORLARI Özer ŞENYURT Nian 10 ELEKTRĐK MOTORLARI Özer ŞENYURT Nian 10 3 ASENKRON MOTORLAR Endütride en azla kullanılan motorlardır. Doğru akım motorlarına

Detaylı

Eğrisel harekette çok sık kullanılan tanımlardan biri de yörünge değişkenlerini içerir. Bunlar, hareketin her bir anı için ele alınan biri yörüngeye

Eğrisel harekette çok sık kullanılan tanımlardan biri de yörünge değişkenlerini içerir. Bunlar, hareketin her bir anı için ele alınan biri yörüngeye Eğisel haekee çok sık kullanılan anımladan bii de yöünge değişkenleini içei. Bunla, haekein he bi anı için ele alınan bii yöüngeye eğe, diğei ona dik iki koodina eksenidi. Eğisel haekein doğal bi anımıdıla

Detaylı

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu 2014 Yılı Özet: Özel Yetenek Sınavı Sonuçlaının Değelendiilmesi Mehmet Emin YILDIZ 1* Buak GÜRER 2 Ubeyde GÜLNAR 1 1 Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi

Detaylı

FERROMANYETIK FILMLERDE OLUSAN YÜZEY MANYETIK ANIZOTROPISININ NUMERIK ÇÖZÜMLENMESI

FERROMANYETIK FILMLERDE OLUSAN YÜZEY MANYETIK ANIZOTROPISININ NUMERIK ÇÖZÜMLENMESI FERROANYETIK FILLERDE OLUSAN YÜZEY ANYETIK ANIZOTROPISININ NUERIK ÇÖZÜLENESI Yükek Lian Tezi Fizik Anabilim Dali ERAH ÇÖKTÜREN Daniman:Yd.Doç.D.ehmet BAYIRLI 2008 EDIRNE T.C TRAKYA ÜNIVERSITESI FEN BILILERI

Detaylı

Çözüm Kitapçığı Deneme-4

Çözüm Kitapçığı Deneme-4 KMU PERSONEL SEÇME SINVI ÖĞRETMENLİK LN İLGİSİ TESTİ LİSE MTEMTİK ÖĞRETMENLİĞİ -5 ŞUT 7 Çözüm Kitapçığı Deneme- u tetlein he hakkı aklıdı. Hangi amaçla olua olun, tetlein tamamının vea bi kımının Mekezimizin

Detaylı

3 FAZLI SİSTEMLER. şartlarda daha fazla güç nakli mümkündür. 26.05.2013 3 fazlı sistemler 1 3-FAZLI DENGELİ SİSTEMLER V OR V OS O V OT

3 FAZLI SİSTEMLER. şartlarda daha fazla güç nakli mümkündür. 26.05.2013 3 fazlı sistemler 1 3-FAZLI DENGELİ SİSTEMLER V OR V OS O V OT 3 FA İEME n Çok azlı sistemle, geilimleinin aasında az akı bulunan iki veya daha azla tek azlı sistemin bileştiilmiş halidi ve bu işlem simetik bi şekilde yapılı. n ek azlı sistemlede güç dalgalı olduğu

Detaylı

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU BÖLÜM GAUSS KANUNU.1. ELEKTRİK AKISI Elektik akısı, bi yüzeyden geçen elektik alan çizgileinin sayısının bi ölçüsüdü. Kapalı yüzey içinde net bi yük bulunduğunda, yüzeyden geçen alan çizgileinin net sayısı

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK 07 BİLDİRİLER KİTABI. Derleyen Mustafa Ünel

Otomatik Kontrol Türk Milli Komitesi Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı TOK 07 BİLDİRİLER KİTABI. Derleyen Mustafa Ünel Otomatik Kontol Tük Milli Komitei Otomatik Kontol Ulual Toplantıı TOK 07 BİLDİRİLER KİTABI Deleyen Mutafa Ünel 5-7 Eylül 007 Sabancı Üniveitei İtanbul Otomatik Kontol Tük Milli Komitei TOK 07 OTOMATİK

Detaylı

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Manyetik Alan Kaynakları-2

Fizik II Elektrik ve Manyetizma Manyetik Alan Kaynakları-2 Des Hakkında Fizik-II Elektik ve Manyetizma Desinin Amacı u desin amacı, fen ve mühendislik öğencileine elektik ve manyetizmanın temel kanunlaını lisans düzeyinde öğetmekti. Desin İçeiği Hafta Konu 1.

Detaylı

Asenkron Motorlarda Oluk Sayısının Gövde Dı

Asenkron Motorlarda Oluk Sayısının Gövde Dı Asenkron Motorlarda Oluk Sayısının Gövde Dışına Takılan Bir Bobinle Belirlenmesi Determination of Number of Rotor Slots of an Induction Machine Using an External Search Coil Ozan Keysan 1, H. Bülent Ertan

Detaylı

KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ

KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ Ahmet TÜRER*, Hüseyin KAYA* *Ota Doğu Teknik Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankaa ÖZET Köpülein yapısal duumu hakkındaki değelendimele

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SONLU FARKLAR YÖNTEMİ İLE ÇOK YÜKSEK FREKANSLI ELEKTROMANYETİK DALGA ALANI HESABI Azu KOÇASLAN JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

Katı Cismin Uç Boyutlu Hareketi

Katı Cismin Uç Boyutlu Hareketi Katı Cismin Uç outlu Haeketi KĐNEMĐK 7/2 Öteleme : a a a ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ / / /, 7/3 Sabit Eksen Etafında Dönme : Hız : wx bwe bwe wx be he x we wx bwe e d b be d be he b h O n n n ɺ ɺ θ θ θ θ θ ( 0 Đme : d d

Detaylı

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU ölüm 5 Manyetizma Pof. D. ahadı OYACOĞLU Manyetizma Manyetik Alanın Tanımı Akım Taşıyan İletkene Etkiyen Kuvvet Düzgün Manyetik Alandaki Akım İlmeğine etkiyen Tok Yüklü bi Paçacığın Manyetik Alan içeisindeki

Detaylı

BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI

BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI BURSA HAFİF RAYLI TAŞIMA SİSTEMİ İÇİN AKIM KAYNAKLI AKTİF GÜÇ FİLTRESİ UYGULAMASI A.Teciyanlı*, O.Uçak*, T.Kılınç*, R.Çına, İ.Özkan *TÜBİTAK-UZAY ODTÜ/ANKARA, BURULAŞ, Nilüfe/BURSA alpe.teciyanli@uzay.tubitak.gov.t

Detaylı

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ Öncelikle çembein tanımını hatılayalım. Neydi çembe? Çembe, düzlemde bi noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktala kümesiydi. O halde çembein analitik incelenmesinde en önemli

Detaylı

açılara bölünmüş kutupsal ızgara sisteminde gösteriniz. KOORDİNATLAR Düzlemde seçilen bir O başlangıç noktası ve bir yarı doğrudan oluşan sistemdir.

açılara bölünmüş kutupsal ızgara sisteminde gösteriniz. KOORDİNATLAR Düzlemde seçilen bir O başlangıç noktası ve bir yarı doğrudan oluşan sistemdir. KUTUPSAL KOORDİNATLAR (POLAR Düzlemde seçilen bi O başlangıç noktası ve bi yaı doğudan oluşan sistemdi. açılaa bölünmüş kutupsal ızgaa sisteminde gösteiniz. Not: Kolaylık olması açısından Katezyen Koodinat

Detaylı

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN:

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN: KLASİK MEKANİK- BÖLÜM- KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ )UZAY VE ZAMAN: Uzay ve zaman fiziğin en temel vasayımlaı ile ilgili kavamladandı. Uzay ve zamanın süekli olduğunu vasaymak, ancak uzunluk ve zamanın bi standadının

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = 0.100 mm T = 70 C l d. olduğu biliniyor. Buradan

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = 0.100 mm T = 70 C l d. olduğu biliniyor. Buradan ÖRNEK 00 mm çapında, 00 mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 900 d/dk hızla dönmekte kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu 0.00 mm alaak AE 0, 0, 0 40 yağlaı güç kayıplaını hesaplayınız.

Detaylı

SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL

SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL ABANT İZZET BAYSA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSİK MİMARIK FAKÜTESİ MAKİNE MÜHENDİSİĞİ BÖÜMÜ SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTRO. aplac Dönüşümli Yd. Doç. D. Tuan ŞİŞMAN - BOU . APACE DÖNÜŞÜMERİ.. Giiş Doğual dianiyl dnklmlin

Detaylı

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi *

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi * Uludağ Üniveitei Tıp Fakültei Degii 3 (3) 53-57, 005 ORİJİNAL YAI Tükiye deki Guplaın Yapıının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmei * Şengül CANGÜR, Deniz SIĞIRLI, Bülent EDİ, İlke ERCAN, İmet KAN Uludağ

Detaylı

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A.

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A. FİZ12 FİZİK-II Ankaa Ünivesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Gubu 214-215 Baha Yaıyılı Bölüm-III Ankaa A. Ozansoy Bölüm-III: Gauss Kanunu 1. lektik Akısı 2. Gauss Kanunu 3. Gauss Kanununun Uygulamalaı

Detaylı

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri Basit Makinele BASİ MAİNELER est in Çözümlei. Şekil üzeindeki bilgilee göe dinamomete değeini göstei. Cevap D di.. Makaa ve palanga sistemleinde kuvvetten kazanç sayısı kada yoldan kayıp vadı. uvvet kazancı

Detaylı

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ

5. MODEL DENEYLERİ İLE GEMİ DİRENCİNİ BELİRLEME YÖNTEMLERİ 5. MODEL DENEYLEİ İLE GEMİ DİENİNİ BELİLEME YÖNTEMLEİ Gei projeinin değişik erelerinde iteatik odel deneylerine dayalı yaklaşık yöntelerle gei topla direnci e dolayııyla gei ana akine gücü belirlenektedir.

Detaylı

Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kullanılan Temel Matematiksel Fonksiyonlar:

Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kullanılan Temel Matematiksel Fonksiyonlar: Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kllanılan Temel Matematiksel Fonksiyonla: Unit Step fonksiyon, Implse fonksiyon: Unit Step Fonksiyon: Tanim: Unit Step fonksiyon aşağıdaki gibi iki şekilde tanımlanabili

Detaylı

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals Ç.Ü Fen e Mühendislik Bilimlei Deisi Yıl:0 Cilt:8-3 ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eienfequency Contous of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Cystals Utku ERDİVEN, Fizik Anabilim

Detaylı

Öğrenci No: Ürünler Masa Sandalye Kitaplık İşçilik süresi (saat/adet) Talep miktarı (adet)

Öğrenci No: Ürünler Masa Sandalye Kitaplık İşçilik süresi (saat/adet) Talep miktarı (adet) Oman Endüsti Mühendisliği ölümü TESİS PLNLM asınav 14.11.2016 15:00 Öğenci No: İmza dı Soyadı: SORU 1. ltenatif işletme büyüklükleinin optimum kapasiteye göe aşıı veya eksik olmasının işletme açısından

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

LYS TÜREV KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

LYS TÜREV KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI LYS TÜREV KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Tüev... Sağdan Ve Soldan Tüev... Tüev Alma Kuallaı...7 f n () in Tüevi... Tigonometik Fonksionlaın Tüevi... 6 Bileşke Fonksionun Tüevi... Logaitma

Detaylı

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007)

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007) MEKANİK TİTREŞİMLER TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ: Titeşim ölçümü oldukça kapsamlı bi koudu ve mekaik, elektik ve elektoik bilgisi içeiklidi. Titeşim ölçümleide titeşim geliği (ye değiştime-displacemet, hız-velocity

Detaylı

SİLİNDİRİK MAKARALI RULMANLAR - E SERİLERİ

SİLİNDİRİK MAKARALI RULMANLAR - E SERİLERİ SİLİNDİRİK MAKARALI RULMANLAR - E SERİLERİ Dünyanın önde gelen ulman, linee teknoloji paçalaı ve dieksiyon sistemlei üeticileinden bii olaak; müşteileimizin hızlı kaa veme süeci, zamanında teslimat ve

Detaylı

1. MİLLİKAN YAĞ DAMLASI DENEYİ

1. MİLLİKAN YAĞ DAMLASI DENEYİ . MİLLİKAN YAĞ DAMLASI DENEYİ Amaç Bu denede, Ye çekiminin etkisinde ve düzgün bi elektik alan içeisinde bulunan üklü bi ağ damlasının haeketi inceleneek elektonun ükünün ölçülmesi; Yağ damlalaının ükleinin

Detaylı

DNS temelleri ve BIND DNS sunucusu. Devrim GÜNDÜZ. TR.NET devrim@oper.metu.edu.tr. http://seminer.linux.org.tr http://belgeler.linux.org.

DNS temelleri ve BIND DNS sunucusu. Devrim GÜNDÜZ. TR.NET devrim@oper.metu.edu.tr. http://seminer.linux.org.tr http://belgeler.linux.org. DNS temellei ve sunucusu Devim GÜNDÜZ TR.NET devim@ope.metu.edu.t http://semine.linux.og.t http://belgele.linux.og.t Giiş Bu seminede, aşağıdaki konula anlatılacaktı: DNS Nedi? DNS Yapısı nasıldı? Ne zaman

Detaylı

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur SIT MKINR Günlük yaşantımızda iş yapmamızı kolaylaştıan alet ve makineledi asit makinelele büyük bi yükü, küçük bi kuvvetle dengelemek ve kaldımak mümkündü asit makinalada yük, dengeleyici kuvvet ile gösteili

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki ARAŞTIRMA Hemşielik Öğencileinin Özsaygı Düzeylei ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumlaı Aasındaki İlişki Relationship Between the Level of Self-Esteem and Attitudes Towads Domestic Violence of Nusing Students

Detaylı

PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU İLE BULANIK-NÖRAL KONTROLÖR EĞİTİMİ VE BENZETİM ÖRNEKLERİ

PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU İLE BULANIK-NÖRAL KONTROLÖR EĞİTİMİ VE BENZETİM ÖRNEKLERİ PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU İLE BULANIK-NÖRAL KONTROLÖR EĞİTİMİ VE BENZETİM ÖRNEKLERİ Cihan KARAKUZU Elektonik ve Habeleşme Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Kocaeli Ünivesitesi, 4040, İzmit, Kocaeli

Detaylı

KIRILMA MEKANİĞİ UYGULAMALARI

KIRILMA MEKANİĞİ UYGULAMALARI IRILMA MEANİĞİ ÖRNE IRILMA MEANİĞİ UYGULAMALARI alınlığı 3 cm, genişliği 30cm olan uzun bi plaka va, Muayene tekniği esası kullanılaak 8,5 mm uzunluğunda ilk kena çatlağının va olduğu faz edilmişti.,8

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek Elektomanyetik Dalgaladan Eneji Hasat Etmek ( D. Cahit Kaakuş - Yük. Müh. Onu Teki) Havada sebest olaak yayınım yapan adyo ya da mikodalga fekanslaındaki elektomanyetik dalgalaın üzeinde baındıdıklaı enejinin

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 3 sh. 23-40 Ekim 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 3 sh. 23-40 Ekim 2003 DEÜ ÜHEDİSLİK FAKÜLTESİ FE ve ÜHEDİSLİK DERGİSİ Cil: 5 Sayı: 3 sh. 3-4 Eki 3 DARBELİ YÜKSEK AKLARDA LED İ AAHTARLAA SÜRELERİİ İCELEESİ (THE VESTGATO OF LED s SWTCHG TES AT PULSED HGH CURRETS) Ede ÖZÜTÜRK*

Detaylı

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler ASD: Çok Amaçlı Ayalanabili Sınıflandııcı Deele Poje No: 06E39 Pof. D. Cem GÖKNAR Pof. D. Shaham MINAEI D. Meih YILDIZ D. Engin DENİZ EYLÜL 00 İSTANBUL ÖNSÖZ Bu pojenin ilk aşamasında mecut sınıflandııcı

Detaylı

FİZK Ders 6. Gauss Kanunu. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü.

FİZK Ders 6. Gauss Kanunu. Dr. Ali ÖVGÜN. DAÜ Fizik Bölümü. FİZK 14- Des 6 Gauss Kanunu D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kaynakla: -Fizik. Cilt (SWAY) -Fiziğin Temellei.Kitap (HALLIDAY & SNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt ) (SAS ve ZMANSKY) http://fizk14.aovgun.com www.aovgun.com

Detaylı

Alan Zayıflatmasız ve Alan Zayıflatmalı, Akı ve Moment Döngülü Akım Referanslı PWM İndirekt İleri Beslemeli Vektör Kontrollerinin Karşılaştırılması

Alan Zayıflatmasız ve Alan Zayıflatmalı, Akı ve Moment Döngülü Akım Referanslı PWM İndirekt İleri Beslemeli Vektör Kontrollerinin Karşılaştırılması KSU Mühendilik Bilimlei Degii, 6(), 5 KSU. Jounal of Engineeing Siene, 6(), Alan Zayıflatmaız ve Alan Zayıflatmalı, Akı ve Moment Döngülü Akım Refeanlı PWM İndiekt İlei Belemeli Vektö Kontolleinin Kaşılaştıılmaı

Detaylı

TG 8 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 8 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN İLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖAT İLKÖĞRETİM MATEMATİK u testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun, testlein tamamının veya bi

Detaylı

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ OTEKON 4 7 Otomotiv Teknolojilei Kongesi 6 7 Mayıs 04, BURSA ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Basi ÇALIŞKAN *, İan KAMAŞ *, Tane KARSLIOĞLU

Detaylı

3. BÖLÜM. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY

3. BÖLÜM. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY HİDROLİK-PNÖMATİK 3. BÖLÜM 3.1 PİSTON, SİLİNDİR MEKANİZMALARI Hiolik evelee piston-silini ikilisi ile oluşan oğusal haeket aha sona önel, yaı önel, oğusal önel haeket olaak çevilebili. Silinile: a) Tek

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

PROBLEM SET I KASIM = 50 p ML + M + L = [50 p ML + M + L] Q = Q

PROBLEM SET I KASIM = 50 p ML + M + L = [50 p ML + M + L] Q = Q PROBLEM SET I - 4 11 KASIM 009 Sou 1 (Besanko ve Baeutigam, s. 56 (00)): Aşa¼g daki gibi bi üetim fonksiyonu veilsin: = 50 p ML + M + L a - Bu üetim fonksiyonunun ölçe¼ge göe getiisini bulunuz. He iki

Detaylı

ÖZET CE ANAL YSIS OF THE FRACTIONAL ORD ER CONTROLLERS ABSTRACT

ÖZET CE ANAL YSIS OF THE FRACTIONAL ORD ER CONTROLLERS ABSTRACT SAÜ Fen Bilimlei Degisi, 3 Cilt, Say, s 344, 2009 Sebest Uyatml Bi De Motoun P A DJL Hz Denetimi Ve Kesi Deeceli Denetleyicilein Pefomans Analizi O Atm SERBEST UYARTIMII BİR DC MOTORUN PIDJL Hiz DENETiM

Detaylı

TG 1 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 1 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun, testlein tamamının vea bi

Detaylı

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ BÖLÜM KORUNUM DENKLEMLERİ.-Uzayda sabit konumlu sonlu kontol hacmi.- Debi.3- Haeketi takiben alınmış tüev.4- üeklilik denklemi.5- Momentum denklemi.6- Eneji Denklemi.7- Denklemlein bilançosu Kounum Denklemlei

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET VE HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: Evrende Her Şey Hareketlidir

ÜNİTE: KUVVET VE HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: Evrende Her Şey Hareketlidir ÜNTE: UET E HAREETN BUUŞMASI - ENERJ NU: Evende He Şey Haeketlidi ÖRNE SRUAR E ÇÖZÜMER. x M +x Bi adam önce noktasından noktasına daha sona ise noktasından M (m) 3 3 (m) noktasına geldiğine göe adamın

Detaylı

DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA

DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA DOĞUŞ-USV İNSANSI DENİ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA Ebu Dağlı, Cane Civan 2, Sean Şöhmelioğlu,Fazıl Eme Ediş, Dilek Tükel Kontol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Doğuş Ünivesitesi, Aıbadem 2K869@dogus.edu.t

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 5(2) (2009) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 5(2) (2009) Available online at www.e-lse.org Eleconic Lees on Science & Engineeing 5 9 Available online a www.e-lse.og adial Change Of oos Wih Acive Balancing ings Davu Edem ŞAHİN a*, İbahim UZAY b a Bozok Univesiy, Fen Bilimlei Ensiüsü, 66, Yozga,

Detaylı

Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışları. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışları. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışlaı Doç.D. Suat ŞAHİNLE Olasılık ve Olasılık Dağılışlaı Olasılık: Eşit saşla meydaa gele tae olayda A taesi A olayı olsu. Bu duumda A olayıı meydaa gelme olasılığı;

Detaylı

VEKTÖRLER 1. BÖLÜM. Vektörel Büyüklüğün Matematiksel Tanımı : u = AB yada u ile gösterilir.

VEKTÖRLER 1. BÖLÜM. Vektörel Büyüklüğün Matematiksel Tanımı : u = AB yada u ile gösterilir. . BÖLÜM VEKTÖRLER Tanım:Matematik, istatistik, mekanik, gibi çeşitli bilim dallaında znlk, alan, hacim, yoğnlk, kütle, elektiksel yük, gibi büyüklükle, cebisel kallaa göe ifade edilile. B tü çoklklaa Skale

Detaylı

Boru İçerisindeki Bir Akış Problemine Ait Analitik ve Nümerik Çözümler

Boru İçerisindeki Bir Akış Problemine Ait Analitik ve Nümerik Çözümler Afyon Kocatepe Üniesitesi Fen Bililei Degisi Afyon Kocatepe Uniesity Jounal of Sciences AKÜ FEBİD () 59 (-9) AKU J. Sci. () 59 (-9) Bou İçeisindeki Bi Akış Pobleine Ait Analitik e Nüeik Çözüle Eine Ceyan,Muhaet

Detaylı

BÖLÜM 6. MANEVRA 6.1. GĐRĐŞ

BÖLÜM 6. MANEVRA 6.1. GĐRĐŞ ÖÜM 6. MANEVRA 6.. GĐRĐŞ üm deniz aaçlaı için temel dizayn geekleinden biisi yeteli manea kabiliyetine sahip olmaktı. Manea kabiliyeti temel olaak geminin istenen bi yönde kontollü şekilde yön değiştiebilmesini

Detaylı

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi Ekon 321 Des Notlaı 2 Refah Ekonoisi Refah Ekonoisinin Biinci Teel Teoei: İdeal işleyen bi sebest piyasa ekanizası kaynaklaın en etkin (optiu) bi şekilde dağılasını sağla. Topla net fayda (Topla Fayda-

Detaylı