Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü"

Transkript

1 Fıat Üniv. Fen ve Müh. Bil. De. Science and Eng. J of Fıat Univ. 18 (1), 69-8, (1), 69-8, 26 Beş Seviyeli Kakat İnvete İle Belenen 3-Fazlı Aenkon Motoun V/f Kontolü Ekan DENİZ ve Hüeyin ALTUN Fıat Üniveitei, Teknik Eğitim Fakültei, Elektik Eğitimi Bölümü, Elazığ (Geliş/Received: ; Kabul/Accepted: ) Özet: Bu çalışmada çok eviyeli bi inveteden belenen 3-fazlı bi aenkon motoun V/f kala kontolünün imülayonu geçekleştiilmişti. Motou beleyen izole dc kaynaklı ve 5-eviyeli kakat invetein çıkışında değişken fekan ve genlikte geilim elde edilmeinde çok eviyeli inüzoidal dabe genişlik modülayon (SPWM) tekniği kullanılmıştı. V/f kala kontolünün geçekleştiilmeinde motoun giiş akımlaı ölçüleek bi efeanla kaşılaştııldıktan ona bi P kontolöden geçiilmişti. Bilgiaya Matlab otamında elde edilen onuçla itemin geçekleştiilebili ve pefomanının iyi olduğunu götemektedi. Anahta Kelimele: Çok eviyeli invete, kakat invete, çok eviyeli SPWM, V/f kala kontol. V/f Contol of a Thee-Phae nduction Moto Fed by Five Level Cacade nvete Abtact: n thi pape, V/f cala contol of a thee-phae induction moto upplied by multilevel invete ha been imulated. Multilevel inuoidal pule width modulation (SPWM) technique ha been ued fo obtaining vaiable fequency and vaiable voltage magnitude at the output of five-level cacade invete with iolated dc ouce and upplying the induction moto. n ealizing V/f cala contol of the moto, the tato input cuent have been meaued, compaed with a efeence cuent and then the eo ignal ha been paed though a P contolle. The obtained eult fom Matlab/SimPowe Sytem and Simulink how that the dive ytem ha a good pefomance and i achievable. Key wod: Multilevel invete, cacade invete, multilevel SPWM, V/f cala contol. 1. Giiş İki eviyeli invetele olaak bilinen gelenekel invetelede, genellikle çeşitli PWM anahtalama tatejilei ile bilikte, yükek anahtalama fekanı tecih edili. Çünkü iki eviyeli geilim kaynaklı invetelede atan anahtalama fekanı, daha iyi çıkış akım/geilim dalga şekline yol açmaktadı. Bununla bilikte ota veya yükek güç/geilim uygulamalaı duumunda, iki eviyeli invetelein başlıca anahtalama kayıplaı ve anahtalaın anma değeleindeki kııtlamadan dolayı yükek fekanta çalışmada bazı ınılamala vadı. Ayıca ota ve yükek güçlü uygulamalada gelenekel invetele, düşük

2 E. Deniz ve H. Altun veim ve büyük tanfomatöle kullanılmaı nedeniyle yükek fiyat gibi dezavantajlaa da ahipti. Bu ebeple invete aileinin yeni bi üyei olan çok eviyeli invete on yıllada ota ve yükek güç/geilim uygulamala için bi çözüm olaak otaya çıkmıştı [1]. Çok eviyeli güç dönüşümü genel kavam olaak, küçük geilim baamaklaında güç dönüşümü yapmak için çok ayıda anahta kullanımını içei. Gelenekel güç dönüşümü ile kaşılaştıılıa bu yaklaşımın bikaç avantajı vadı. Daha küçük geilim baamaklaı, daha yükek kaliteli dalga şeklinin üetilmeine ayıca yükteki dv/dt teinin ve elektomanyetik uyumuzluğun azalmaına yol aça [2]. Çok eviyeli invetelein diğe bi önemli özelliği, yaıiletken anahtalaın daha yükek geilimde çalışmaına izin veen ei şekilde bağlanmalaıdı. Genellikle ei bağlantı, aşıı geilim ikini yok eden kenetleme diyotlaı ile yapılı. Ayıca anahtala tam olaak ei bağlanmadığı için, anahtalamalaı endelenebili. Bu duum ie anahtalama fekanını ve dolayııyla anahtalama kayıplaını azaltı [3]. Şekil 1. Çok eviyeli invete ile belenen aenkon moto. Şekil 1. de göüldüğü gibi çok eviyeli invete anahtalama yoluyla giişine uygulanan dc geilimin bikaç eviyeinden yaalanılaak, çıkışında Şekil 2. deki gibi minimum hamonik ditoiyonlu inü dalga şekline benzeyen baamaklı bi dalga şekli meydana getii. He bi ilave dc geilim eviyei, ac çıkış geilim dalga şekline bi baamağı ekle. Şekil 1. deki 3-fazlı geilim kaynaklı çok eviyeli invetede V dc abit dc-link geilimini götei. Sei bağlı kondanatöle, çok eviyeli invetele için eneji depounu meydana getii. He bi Vdc kondanatöün geilimi; En = ile veili. m 1 Buada m invetein çıkışında elde edilmek itenen eviye ayııdı [4]. Çok Seviyeli Dalga Şekli İdeal Çıkış Dalga Şekli Şekil 2. Çok eviyeli invetein çıkış dalga şekillei. İnvetelede çok eviyelilik teimi üçüncü eviyeden başla. İnvetein eviye ayıı attıkça, çıkış dalga şeklinin hamonik ditoiyonu azalmaktadı. Bununla bilikte, çıkış geilimindeki hamoniklei tamamen etkiiz hale getimek için invete ile yük aaına Şekil 1. deki gibi bi R-L-C filtei 7

3 Beş Seviyeli Kakat İnvete İle Belenen 3-Fazlı Aenkon Motoun V/f Kontolü yeleştiilebili. Ancak eviye ayıı yeteince büyük olua buna geek kalmayacaktı. Hatta çıkış geilimindeki eviye ayıı onuza gittiğinde çıkış geiliminde Toplam Hamonik Ditoiyonu (THD) ıfı olacaktı. Ancak eviye ayıı attıkça bu invetelede; kontol kamaşıklığı ve geilim dengeizliği poblemi otaya çıkmaktadı. Bununla bilikte çok eviyeli invetelede çıkış geiliminin değei; geilim dengeizliği poblemi, anahtalaın tutma geilimlei, deve dizaynı ve paketleme ile bi modül haline getime zoluklaı ile ınılıdı [5] te R.H. Bake ve L.H.M Bannite, çok eviyeli bi çıkış geilimi elde etmek için izole dc kaynaklı tam köpü hücelein ei bağlandığı bi fomat ile çok eviyeli kakat invetei tanıttıla. Bugüne kada çok eviyeli invete tülei üzeine yapılan aaştımalaın çoğu üç tane invete üzeinde yoğunlaşmıştı. Bunla; diyot-kenetlemeli, kondanatö kenetlemeli ve kakat inveteledi. Günümüzde çok eviyeli invetele ac güç kaynaklaı, tatik eaktif güç kompanzatölei (STATCOM), enek ac iletim itemlei (FACTS) ve moto üücülei gibi yükek güç uygulamalaında yaygın olaak kullanılmaktadı. Bu çalışmada; izole dc kaynaklı ve 5- eviyeli kakat invete kullanılaak, 3-fazlı bi aenkon motoun V/f kala kontolünün imülayonu geçekleştiilmişti. Gelenekel iki eviyeli invetelede kullanılan anahta-lama fekanına göe bu çalışmada kullanılan çok eviyeli kakat invetein anahtalama fekanı önemli deecede düşüktü. Böyle olduğu halde motoun kontolünde kullanılan değişken fekan ve genlikteki çıkış geiliminin toplam hamonik ditoiyonu iki eviyeli invetelee nazaan çok daha düşüktü. 2. Çok Seviyeli Kakat İnvete İzole dc kaynaklı ve çok eviyeli kakat invete için faklı dc kaynak geilimi oluştumada akümülatö, yakıt hücelei veya güneş pilleinden elde edilen dc geilimden yaalanılı. Son zamanlada bu yapı ac güç kaynaklaında ve moto üücü itemleinde ıkça kullanılmaya başlanmıştı. Bu invete topolojii diğeleine göe daha avantajlıdı çünkü kenetleme diyotlaı veya kondanatölei geektimemektedi. Ayıca en az dc kaynak geilimine eşit değede ac geilim elde edilebilmektedi [3]. E S a1 S a2 V ab = + E S b1 S b2 E a b S a1 S a2 V ab = -E E S b1 S b2 S a1 V ab = b S a2 a S b1 Şekil 3. Bi tam köpü hüceye ait anahtalama duumlaı ve buna kaşılık gelen geilim eviyelei. S b2 a b Kakat invetede -E,, +E eviyeleinden oluşan 3-eviyeli bi faz geilimi elde etmek için bi tam köpü hüce kullanılı. Tam köpü hücenin devei Şekil 3. ten de göüldüğü gibi döt anahta ve döt adet boşluk diyotundan meydana gelmektedi. Eğe S a1 ve S b2 anahtalaı iletimde ie çıkış geilimi V ab = E, S a2 ve S b1 iletimde ie V ab = -E ve S a1 -S b1 veya S a2 -S b2 iletimde ie V ab = olmaktadı. Kakat invetede çok eviyeli çıkış geilimi elde etmek için aynı eviyeli H- köpü hücelein çıkışlaı ei bağlanı. Bu nedenle meydana gelen geilimin dalga şekli H-köpü hücelein çıkışlaının toplamı kada olu. dc kaynak ayıı olmak üzee kakat invetede çıkış faz geilimleinin eviye ayıı m = ve hat geiliminin eviye ayıı k = 2m 1 kadadı. Kakat invetein bi faz bacağından 5-eviyeli bi çıkış geilimi elde etmek için Şekil 3. teki köpü invete develeinden iki tanei Şekil 4. teki gibi ei bağlanı [6 ]. Şekil 4. teki deveye ait anahtalama duumlaı ve bunlaa kaşılık gelen çıkış 71

4 E. Deniz ve H. Altun yapıdaki üç çıkışı ya yıldız ya da üçgen bağlanabili. 3. Çok Seviyeli SPWM Tekniği Şekil 4. Beş-eviyeli kakat invetein bi faz bacağı. Tablo 1. Beş-eviyeli Kakat invetein bi faz bacağına ait anahtalama duumlaı. Tam Köpü 1 Tam Köpü 2 V İnv 1 E 1 S a1 S a4 22 S a6 S a8 E 1 2 E 1 S a1 S a4 21 S a5 S a7 E S a2 S a4 E 2 S a5 S a8 E S a1 S a3 E 2 S a5 S a8 E 2 5 E 1 S a1 S a4 E 2 S a5 S a8 E 1 + E 2 6 -E 1 S a2 S a3 22 S a6 S a8 -E 1 7 -E 1 S a2 S a3 21 S a5 S a7 -E S a2 S a4 -E 2 S a6 S a7 -E S a1 S a3 -E 2 S a6 S a7 -E 2 1 -E 1 S a2 S a3 -E 2 S a6 S a7 -E 1 -E S a2 S a4 22 S a6 S a S a2 S a4 21 S a5 S a S a1 S a3 22 S a6 S a S a1 S a3 21 S a5 S a7 15 -E 1 S a2 S a3 E 2 S a5 S a8 16 E 1 S a1 S a4 -E 2 S a6 S a7 geilim eviyelei ie Tablo 1. de göteilmişti. Tablo 1. deki 16 tane anahtalama duumundan adece 4 tanei iki yönlü akım akışına ve abit bi çıkış geilimine izin vei. Tablodaki 15. ve 16. anahtalama duumlaında tam köpünün biinden pozitif, diğe köpüden aynı değede negatif geilim elde edileek ıfı eviye geilimi elde edili. Ayıca -2E ve 2E üetimi için haiç, tabloda göteildiği gibi, invete çıkışında, E, -E nin naıl üetileceği ile ilgili ebetlik deecelei vadı. E ve -E nin he bii döt yoldan, ıfı ie altı yoldan üetilebili. 3- fazlı item için ie tek fazlı invetein aynı Çok eviyeli invetelede çıkış geilimindeki hamoniklei azaltmak ve invete çıkışını kontol etmek için eviye ayıının attıılmaının yanı ıa faklı dabe genişlik modülayon (PWM) tekniklei kullanılmakta olup, bu konudaki aaştıma ve uygulama çalışmalaı devam etmektedi. Çok eviyeli invetelede kullanılan modülayon tekniklei, iki eviyeli PWM teknikleinin genişletilmişi olup, en yaygın olaak kullanılanlaı; Uzay Vektö PWM ve Taşıyıcı Temelli PWM di. Çok eviyeli taşıyıcı temelli PWM tekniklei genellikle üçgen dalga olan bikaç taşıyıcı inyal ile genellikle inüzoidal olan efean veya bi modülayon dalgaının bi kaşılaştııcıda kaşılaştıılmaını geektii. En çok kullanılanlaı inüzoidal PWM (SPWM) ve Hamonik İlaveli PWM di [7]. Çok eviyeli SPWM tekniğinde modülayon inyallei aynı kalmak şatı ile taşıyıcı inyallein ayıı invetein eviyeine bağlı olaak değişi. m eviyeli bi invete için tepeden tepeye aynı V C genlikte ve aynı f fekanta (m-1) tane taşıyıcıya geek duyulu. Öneğin 5-eviyeli bi invete için taşıyıcı inyallein ayıı döt olacaktı [8]. Bu PWM tekniğinde kullanılan taşıyıcılaın temel olaak APO (Altenative Phae Oppoition), PO (Phae Oppoition) ve PH (Phae) olaak adlandıılan üç faklı yeleştiilme duumu ve bu taşıyıcı duumlaının kombinayonu ile otaya çıkaılmış Hibit (Hybid=H) ve Faz- Kaydıma (Phae-Shifted=PS) şeklinde iki tane daha yeleştime duumu vadı [9]. Bütün dağılımlada taşıyıcıla bibiine bitişik duumdadı. Sıfı efeanı taşıyıcı gubunun otaına mekezlendiilmişti. [2] ve [9] da yapılan çalışmalada, bütün taşıyıcı duumlaından benze faz ve hat geilim dalga şekillei elde edilmişti. Çok eviyeli invetelede, M a : Modülayon indeki 72

5 Beş Seviyeli Kakat İnvete İle Belenen 3-Fazlı Aenkon Motoun V/f Kontolü V R : Refean dalganın genliği V C : Üçgen taşıyıcı dalganın genliği m f : Fekan modülayon indeki f m : Refean dalganın fekanı f : Üçgen taşıyıcı dalganın fekanı olmak üzee, fekan modülayon indeki m f = f f m şeklinde heaplanı. Ayıca m f değei tek ve tamayı olua Fouie analizindeki koinülü teimlein katayılaı ıfı oluken inülü teimlein katayılaı bie onlu ayı olu. Yani çıkış dalga şeklinde adece tek ayılı hamonikle bulunu. Yukaıda bahedilen taşıyıcı dağılımlaı için modülayon indeki ie Tablo 2. de göteildiği gibi heaplanı [8]. Tablo2. Taşıyıcı dağılım duumlaı için modülayon indekleinin heaplanmaı. İki eviyeli SPWM de olduğu gibi, çok eviyeli SPWM de modülayon indeki M a nın (-1) aalığına linee bölge deni. Ana bileşeninin genliği bu aalıkta M a ile doğual değişi ve PWM hamoniklei anahtalama fekanı ve onun katlaı civaındaki yükek fekanlada otaya çıka. M a >1 olduğu ve ana hamoniğin genliğini atımak amacı ile yapılan aşıı modülayon bölgeinde ana bileşeninin genliği iki eviyeli invetelede olduğu gibi M a ile doğual değişmez. Beş eviyeli invetein, ana hamoniğin genliğinin ( 4 / π ) p. u ya kada atmaına izin veen aşıı modülayon bölgeindeki davanışı, 5-eviyeli invetein ikieviyeli davanışı olaak adlandıılı [2]. 4. Aenkon Motoun V/f Kontolü V/f kontol Aenkon motolaın değişken hızlı üücü itemleinin kontolünde tato geiliminin genlik ve fekanının değişimine dayalı yöntemleden biidi. Bu yöntem motoun tatouna uygulanan geilimin genliğinin ve fekanının abit bi oanda kalmaını geektii. Bu yapılaak tatodaki manyetik alanın büyüklüğü çalışma bölgei boyunca abit bi eviyede tutulu. Böylece motoun makimum abit moment üetim yeteneği üdüülü [1]. V/f kontolünün geçekleştiilebilmei için motoun belendiği güç kaynağının, değişken genlik ve fekanta geilimle üetebilecek özellikte olmaı geeki. Bu makalede, motoun hız kontolü için geekli değişken genlik ve fekanlı inüzoidal işaetle üeten güç elektoniği develeinden çok eviyeli SPWM kontollü, 5-eviyeli kakat invete kullanılmıştı. Motou çok eviyeli invete ile ümek için motoun geçici duumunu da dikkate almak geektiğinden, motoa ait bi geçici duum matematikel model kuulmalıdı. Bunun için moto denklemleinin α-β efean çatı ekeninde yazılmaı yetelidi. Motoun, tato efean çatıında tato ve oto geilim denklemlei aşağıdaki gibi ifade edilebili [ 11]. dψα U α = R α + dt (1) dψβ U β = R β + dt U U = R = R dψ + dt dψ + dt + ω Ψ ω Ψ (2) Buada U αβ, U β ; αβ, β ve Ψ αβ, Ψ β ıaıyla tato ve otoun geilim, akım ve akı vektöleidi. R ve R ie tato ve otoun diençleidi. Stato ve otoun akı bileşenlei, yine tato ve otoun akım vektölei cininden ifadei: Ψ Ψ Ψ Ψ α β = L = L = L = L α β + L + L m m + L + L m m β α β (3) (4) 73

6 E. Deniz ve H. Altun şeklindedi. Buada L ve L ıaıyla tato ve otoun öz endüktanlaı, L m ie tato ve oto aaındaki otak endüktantı. Denklem (3)- (4) ten tato ve oto akımlaı, tato ve oto akılaı cininden ifade edilecek olua; 1 α = ( L Ψ α LmΨ ) σ L L (5) 1 β = ( L Ψ β LmΨ ) σ L L 1 = σ L L 1 = σ L L ( L Ψ ( L Ψ L Ψ m L Ψ m α β ) ) (6) 2 L L Lm σ = (7) L L Buada σ ya kaçak akı katayıı denilmektedi. Motoun tato ve oto akımlaı cininden üettiği elektomanyetik moment ie şu şekilde ifade edilebili. ( ) P Te = 3 Lm β α (8) 2 Buada T e motoun üettiği elektomanyetik moment, P motoun kutup ayııdı. Motoun mekanikel dinamiği üetilen moment cininden şu şekilde ifade edili. J dωm = Te TL Bωm dt (9) 2 ω = ωm P (1) Buada J motoun ataleti, T L yük momenti, B ütünme katayıı, ω motoun elektikek hızı ve ω m motoun mekanikel hızıdı. Denklemle (1)-(9) çözülecek olua motoa ait hem geçici duum hem de üekli duum onuçlaı elde edili. Ancak bu heaplamala çok zahmetli olacağından ve uzun üe alacağından motoun matematikel modeli kullanılaak bilgiaya otamında benzetimi yapılmaı en uygun olu. Bu çalışmada kullanılan motoun benzetim modeli Matlab/Simulink otamında yapılmış olup Şekil 5. te veilmektedi [12]. Şekil 5. Aenkon motoun benzetim modeli. 74

7 Beş Seviyeli Kakat İnvete İle Belenen 3-Fazlı Aenkon Motoun V/f Kontolü 5. Aenkon Motoun V/f Hız Kontolünün Matlab/Simulink Benzetimi Şekil 6. Aenkon motoun çok eviyeli kakat invete ile üücü modeli Buada geilim kaynaklı çok eviyeli kakat invete ile belenen 3-fazlı aenkon motoun V/f hız kontolünün Matlab/Simulink Benzetimi yapılmıştı. Şekil 6. da buna ilişkin üücü modeli veilmişti. Bu benzetimde kullanılan aenkon motoa ait paametele EK te veilmişti. Şekil 6. da: ölçülen tato α-β akımlaından bi akım değei elde edilmişti. Bu akım değei abit 6.3 A akım değei ile kaşılaştıılıp, hata bi P dan geçiileek hız bilgii elde edilmişti. Bu hız ve efean hız bilgileinden F1 ve F2 bloklaı yadımı ile elektikel hız değei elde edileek V/f kontol bloğuna giiş olaak uygulanmıştı. Statoa uygulanacak olan geilimin genliği ve fekanının belilendiği Şekil 6. daki V/f kontol ile göteilen alt bloğun içeiği Şekil 7. de göülmektedi. V/f deveine giiş olaak veilen hız değei ad/ hız değeine dönüştüülüp V/f abiti ile çapılaak motoa uygulanacak geilimin genliği belileni. Ayıca bu hız değeinin integali alınaak motoa uygulanmaı geeken α-β efean geilim değelei belilenmişti. Bununla bilikte düşük geilim değeleinde tato agılaında meydana gelen geilim düşümleinden dolayı moto iyi bi pefoman göteemediğinden Boot geilimi kullanılmıştı. Buada kontol bloğunun belilediği ve motoa uygulanmaı geeken geilim değei Boot geilimine eşit veya bu geilimden büyük olduğu duumda motoa uygulanan geilim kontol bloğunun belilediği geilim ancak, kontol bloğunun belilediği geilim Boot geiliminden küçük olduğu duumda kontol bloğunun belilediği değil Boot geilimi uygulanmıştı [12]. Şekil 6. da 5_eviyeli_GBT kakat invete ile göteilen alt bloğun içeiinde bulunan değişken geilim ve fekanta 5-eviyeli inüzoidal çıkış veebilen kakat invetein Powe Sytem otamındaki modeli Şekil 8. de göülmektedi. Göüldüğü gibi bu modelde he faz için iki adet H-hüce devei ve 3-faz için toplam olaak 6 adet H-hüce devei bulunmaktadı. Buada kullanılan H-hüce deveinin yapıı ie yine Powe Sytem de Şekil 9. da göülmektedi. Şekil 9. daki hücelede anahta olaak GBT kullanılmış ve bu anahtala, taşıyıcı dağılımı olaak APO dağılım kullanılan çok eviyeli SPWM tekniği ile elde edilen PWM lele anahtalanmıştı [12]. Ayıca benzetimde kullanılan invete paametelei EK de veilmişti. 75

8 E. Deniz ve H. Altun Şekil 7. V/f kontol devei. Şekil 8. Üç fazlı, 5-eviyeli kakat invete deve modeli. 6. Simülayon Sonuçlaı Şekil 9. Tam köpü H-hüce deveinin Powe Sytem de blok yapıı. EK de veilen aenkon moto ve invete paametelei kullanılaak, Matlab\Simulink te yapılan imülayonda anahtalama fekanı f =15 Hz değei için aenkon motoun önce 5 d/d ve daha ona 12 d/d efean hızla çalışmaı itenmiş ve onuçla Şekil 1. da veilmişti. Simülayonda öncelikle, motou veilen efean hızlada çalıştımak için geekli 76

9 Beş Seviyeli Kakat İnvete İle Belenen 3-Fazlı Aenkon Motoun V/f Kontolü olan ve PWM inyalleinin üetiminde kullanılan efean 3-faz inyallei elde edilmiş, daha ona bu inyalle yaıiletken anahtalaın tetiklenmeinde kullanılaak uygun olan U Şekil 1(b)-(c)-(d) de ıaıyla moto hızının, üettiği momentin ve çektiği tato bi faz akımının değişimlei göülmektedi. Bu üeçte motoun milindeki abit moment değei 5 Nm di. Şekil 1(b) de motoun veilen efean hız değeleine ulaştığı göülüken, buna bağlı olaak Şekil 1(c) de motoun üettiği moment tato geilimi ve fekanı üetilmişti. Moto efean hız 5 d/d ve daha ona 12 d/d değelei için uygun fekan ve genlikteki tato geiliminin değişimi Şekil 1(a) da veilmişti. ivmelenme üecinde büyük ve abit hız değeinde ie moto milindeki abit moment ihtiyacını ve ütünme ile vantilayonu kaşılayacak kadadı. Bunun yanı ıa yine akımda ivmelenme üecinde genliği büyük, abit hız değeinde ie geekli moment değeini kaşılayacak kadadı U a ( Volt ) t ( ) Şekil 1(a) f =15 Hz için, efean hız 5 ve 12 d/d için tatoa uygulanan geilimin değişimi n ( d / dk ) t ( ) Şekil 1(b). f =15 Hz için, motoun hız değişimi T ( N m ) t ( ) Şekil 1(c). f =15 Hz için, motoun moment değişimi. 77

10 E. Deniz ve H. Altun 8 Stato Akimi ( A ) t ( ) Şekil 1(d). f =15 Hz için, motoun tato akımı değişimi. Şekil 1(e) ve 1(f) de ie motoun abit efean hız değeleine ulaştığında ve üekli duumda motoun 3-faz tato akımlaının değişimlei göülmektedi. 3.8 a b c ( A ) t ( ) Şekil 1(e). Motoun üekli duumda, efean hız 5 d/d için 3-faz tato akımlaının değişimlei. 4.3 a b c ( A ) t ( ) Şekil 1(f). Motoun üekli duumda, efean hız 12 d/d için 3-faz tato akımlaının değişimlei. Yukaıdaki iki akım dalga şekli kaşılaştıılıa Şekil 1(f) de 1(e) dekine göe daha az dalgalanma olduğu göülü. Bunun ebebi; moto 5 d/d efean hızla döneken, motou beleyen beş-eviyeli invete motoun ihtiyacına bağlı olaak üç-eviyeli olaak çalışıken, moto 12 d/d efean hızla döneken invetein bütün eviyelei kullanıp daha iyi bi çıkış geilimi ile motou belemeidi. Bundan ona veilen Şekil 11. de motoun önce -1 d/d ve daha ona 1 d/d efean hız değelei ve anahtalama fekanının 175 Hz için aynı değişimle teka edilmişti. Bu üeçte moto boşta çalıştıılmış ve ütünme ihmal edilmişti. 78

11 Beş Seviyeli Kakat İnvete İle Belenen 3-Fazlı Aenkon Motoun V/f Kontolü 652 U a ( V ) t ( ) Şekil 11(a). f =175 Hz için, efean hız -1 ve 1 d/d için tatoa uygulanan geilimin değişimi. 1 5 n ( d / d ) t ( ) Şekil 11(b). f =175 Hz için, motoun hız değişimi T ( N m ) t ( ) Şekil 11(c). f =175 Hz için, motoun moment değişimi. 1 Stato Akimi t ( ) Şekil 1(d). f =175 Hz için, motoun tato akımı değişimi. 79

12 E. Deniz ve H. Altun 3.2 a b c ( A ) t ( ) Şekil 11(e). f =175 Hz için, motoun üekli duumda ve efean hız -1 d/d ve 1 d/d için 3-faz tato akımlaının değişimlei. 7.Sonuç Yukaıda elde edilen imülayon onuçlaına genel olaak bakıldığında; Şekil 6. daki üücü modelinde kullanılan invete beş-eviyeli olmaına ağmen, f =15 ve f =175 Hz anahtalama fekanlaı için ıaıyla Şekil 1(a) ve Şekil 11(a) daki tato geilim dalga şekilleinden de açık bi şekilde göüldüğü gibi uzun bi üe modülayon indekinin küçük olmaından dolayı beş eviyeli invete üç eviyeli olaak çalışmıştı. Beş eviyeli kakat invetein üç eviyeli çalışmaı duumunda ie tatoa uygulanan geilim ve akımla, beş eviyeli duumda tatoa uygulanan geilim ve akımlaın dalga şekilleine göe daha fazla hamonik içei. Bu ie bi dezavantajdı. Bununla bilikte moto veilen çalışma koşullaında 5-eviyeli kakat invetein ağladığı değişken fekan ve genlikteki çıkış yadımıyla iyi bi pefomanla cevap vediği öylenebili. Bu üeç içeiinde invetein yaıiletken anahtalaının üülmeinde kullanılan inüzoidal PWM inyalleinin üetilmei için kullanılan anahtalama fekanı gelenekel iki eviyeli inveteleden faklı olaak çok daha düşüktü. Buna ağmen çıkış geilimindeki ve bunun onucu olaak akımladaki dalgalanmanın iyi eviyede olduğu öylenebili. Buda çok eviyeli invetelein bilinen avantajlaındandı. Sonuç olaak bilgiaya Matlab otamında elde edilen onuçla itemin geçekleştiilebili ve pefomanının iyi olduğunu götemektedi. EK: Simülayonda Kullanılan Paametele Aenkon Moto Paametelei Stato Dienci R = 5.32 Ω Roto Dienci R = 4.14 Ω Stato Özendüktanı L =.6 H Roto Özendüktanı L =.59 H Otak endüktan L m =.565 H Kutup Sayıı P=4 Eylemizlik Momenti J =.1 kgm 2 Sütünme Katayıı B=.7 Nm Moment T= 27 Nm Güç P= 4 kw Hız n = 142 d/d Fekan f= 5 Hz Beş-eviyeli İnvete Paametelei Dc kaynak geilimi E = 326 V Snubbe dienci R = 1 Ω Snubbe kapaitei C = 22 nf Refean dalganın fekanı f= 5 Hz Taşıyıcı dalganın fekanı f =15 ve 175 Hz 8. Kaynakla 1. Choi, N.S., Cho, J.G. and Cho, G.H. (1991). A Geneal Cicuit Topology of Multilevel nvete, EEE Tan. nd. Application, 2(1). 2. Caaa, G., Gadella, S., Macheoni, M. (1992). A New Multilevel PWM Method: A Theoetical Analyi, EEE Tanaction on Powe Electonic, 7(3). 3. Rodiguez, J., Lai, J.S., and Peng, F.Z. (22). Multilevel nvete: A uvey of Topologie Contol and Application, EEE Tan. nd. Electonic, 49(4). 8

13 Beş Seviyeli Kakat İnvete İle Belenen 3-Fazlı Aenkon Motoun V/f Kontolü 4. Skvaenina, T. (21). Powe Electonic Handbook, Pudue Univeity Wet Lafayette, ndiana, Lai, J.S., Peng, F.Z. (1996). Multilevel Convete A New Beed of Powe Convete, EEE Tanaction on nduty Application, 32(3), May, pp Calai, M., Agelidi, V.G., and Dymond, M.S. (1999). When to Switch Which Switch in a Five- Level Single Phae Cacaded nvete, n Confeence Poceeding of the AUPEC/EECON'99,Dawin, Autalia, Septembe. 7. Bhagwat, P.M., and Stefanovic, V.R. (1983). Genealized Stuctue of a Multilevel PWM nvete, EEE Tanaction on nduty Application, Vol.A-19, No.6 Nov./Dec., Tolbet, L.M., Peng, F.Z., Habetle, T.G. (2). Multilevel PWM Method at Low Modulation ndice, EEE Tanaction on Powe Electonic, 15(4), Agelidi, V.G., and Calai, M. (1998). Application Specific Hamonic Pefomance Evaluation of Multi-Caie PWM Technique, in Poc. EEE PESC 98, Fukuoka, Japan, May Saıoğlu, K., Gökaşan, M., Boğoyan, S. (23). Aenkon Makinala ve Kontolü, Bien Yayınevi Ltd. Şti., İtanbul, Ağuto 23, Kaue, P. (1986). Analyi of Electic Machiney, McGaw Hill. 12. Deniz, E. (25). Beş Seviyeli İnvetelein SDGM İle Kontolü, Yükek Lian Tezi, Fıat Üniveitei Fen Bilimlei Entitüü,

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler ASD: Çok Amaçlı Ayalanabili Sınıflandııcı Deele Poje No: 06E39 Pof. D. Cem GÖKNAR Pof. D. Shaham MINAEI D. Meih YILDIZ D. Engin DENİZ EYLÜL 00 İSTANBUL ÖNSÖZ Bu pojenin ilk aşamasında mecut sınıflandııcı

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Jounal of Engineeing and Natual Sciences Mühendislik ve Fen Bilimlei Degisi Sigma 6 47-66, 8 Aaştıma Makalesi / eseach Aticle DESIGN OF GOUNDING GID WITH AND WITHOUT GOUNDING OD IN TWO-LAYE SOIL MODEL

Detaylı

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek Elektomanyetik Dalgaladan Eneji Hasat Etmek ( D. Cahit Kaakuş - Yük. Müh. Onu Teki) Havada sebest olaak yayınım yapan adyo ya da mikodalga fekanslaındaki elektomanyetik dalgalaın üzeinde baındıdıklaı enejinin

Detaylı

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi *

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi * Uludağ Üniveitei Tıp Fakültei Degii 3 (3) 53-57, 005 ORİJİNAL YAI Tükiye deki Guplaın Yapıının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmei * Şengül CANGÜR, Deniz SIĞIRLI, Bülent EDİ, İlke ERCAN, İmet KAN Uludağ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUŞMALI KOMBİLER İÇİN ÇOK GEÇİŞLİ KOMPAKT ISI DEĞİŞTİRİCİSİ VE YARI KÜRESEL METAL MATRİX YAKICININ GELİŞTİRİLMESİ Muhammed Aslan OMAR DOKTORA TEZİ Makine

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ

GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ Uludağ Ünivesitesi Müendislik-Mimalık Fakültesi Degisi, Cilt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ Ş. Meli AKYOL Musin KILIÇ Özet: Südüülebili

Detaylı

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN:

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN: KLASİK MEKANİK- BÖLÜM- KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ )UZAY VE ZAMAN: Uzay ve zaman fiziğin en temel vasayımlaı ile ilgili kavamladandı. Uzay ve zamanın süekli olduğunu vasaymak, ancak uzunluk ve zamanın bi standadının

Detaylı

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi KABLOSUZ İLTİŞİM SİSTMLRİ BİNA İÇİ YAYILIMINDA NGLLRİN TKİLRİNİN İNCLNMSİ Kadi UZUN Zonguldak Kaaelas Ünivesitesi Fen Bililei nstitüsü lektonik-lektonik Mühendisliği Anabili Dalında Yüksek Mühendislik

Detaylı

DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA

DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA DOĞUŞ-USV İNSANSI DENİ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA Ebu Dağlı, Cane Civan 2, Sean Şöhmelioğlu,Fazıl Eme Ediş, Dilek Tükel Kontol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Doğuş Ünivesitesi, Aıbadem 2K869@dogus.edu.t

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

ÖZET CE ANAL YSIS OF THE FRACTIONAL ORD ER CONTROLLERS ABSTRACT

ÖZET CE ANAL YSIS OF THE FRACTIONAL ORD ER CONTROLLERS ABSTRACT SAÜ Fen Bilimlei Degisi, 3 Cilt, Say, s 344, 2009 Sebest Uyatml Bi De Motoun P A DJL Hz Denetimi Ve Kesi Deeceli Denetleyicilein Pefomans Analizi O Atm SERBEST UYARTIMII BİR DC MOTORUN PIDJL Hiz DENETiM

Detaylı

Walter Cut Kolayca kanal açma.

Walter Cut Kolayca kanal açma. Üün yetkinliği Kanal açma, keme ve kanal tonalama _TALAŞLI İMALATTA YETKİNLİK Walte Cut Kolayca kanal açma. Walte Cut Kolayca kanal açma İçindekile 2 Walte Cut Pogam Tanımı Walte Cut Takımla 2 Tige tec

Detaylı

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI ÖLÜM İSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI. Açısal hı, otisite e Sikülasyon. otisitenin eğişme Hıı.3 Sikülasyonun eğişme Hıı Kelin Teoemi.4 İotasyonel Akım Hı Potansiyeli.5 ida Üeindeki e Sonsudaki

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 53-71 Mayıs 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 53-71 Mayıs 2004 DEÜ ÜHENDİSLİK AKÜLTESİ EN ve ÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Saı: 2 s. 53-7 aıs 2004 KESEYE ZORLANAN İNCE ÇELİK LEVHALARLA YAPILAN CİVATALI BAĞLANTILARDA HASAR ŞEKİLLERİ (AILURE ODES O BOLTED-THIN SHEET STEEL

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 5(2) (2009) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 5(2) (2009) Available online at www.e-lse.org Eleconic Lees on Science & Engineeing 5 9 Available online a www.e-lse.og adial Change Of oos Wih Acive Balancing ings Davu Edem ŞAHİN a*, İbahim UZAY b a Bozok Univesiy, Fen Bilimlei Ensiüsü, 66, Yozga,

Detaylı

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi Kuu Sbent Enjeksiyn Tekniği ile Gaz Akımlaından Uçucu Oganik Bileşiklein Gideilmesi Mehmet KALENDER 1, Cevdet AKOSMAN 2 ıat Ünivesitesi Mühendislik akültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 23119-Elazığ 1 mkalende@fiat.edu.t,

Detaylı

OPTİK AKIŞIN HESAPLANMASI VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YORUMLANARAK MOBİL ROBOTLAR İÇİN ENGEL TESPİTİ VE KAÇINMA DAVRANIŞINDA KULLANILMASI

OPTİK AKIŞIN HESAPLANMASI VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YORUMLANARAK MOBİL ROBOTLAR İÇİN ENGEL TESPİTİ VE KAÇINMA DAVRANIŞINDA KULLANILMASI Opik Akışın Hesaplanması ve Yapay Sini Ağlaı ile Youmlanaak Mobil Robo İçin Engel espii ve Kaçınma Davanışında Kullanılması HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 009 CİL 4 SAYI (77-87) OPİK AKIŞIN

Detaylı

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek Uludağ Ünivesitesi Tıp Fakültesi Degisi 30 (3) 151-157, 004 ORİJİNAL YAZI Sağlık Kuumlaında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştiilen Ölçek İlke ERCAN, Bülent EDİZ,

Detaylı

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin itimas İ TİMAS ( U"~'YI) Adam kayınna anlamında ahlak teimi. Sözlükte "el süme, dokunma" anlamındaki lems kökünden masda olup "istemek. aamak" manasma gelen iltimas Tükçe'de " haksız yee adam kayıma, biine

Detaylı

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ GEÇEK GAZLAIN EMODİNAMİK E EMOFİZİKSEL ÖZELLİKLEİNİN LEE-KESLE HAL DENKLEMİ KULLANILAAK MODELLENMESİ M. uhan ÇOBAN Ege Ünivesitesi, Mühendislik Fakultesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Bonova, İZMİ tuhan.oban@ege.edu.t

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki ARAŞTIRMA Hemşielik Öğencileinin Özsaygı Düzeylei ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumlaı Aasındaki İlişki Relationship Between the Level of Self-Esteem and Attitudes Towads Domestic Violence of Nusing Students

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. BİR KOLUN HAREKETLERİNİ TAKİP EDEN DÖRT DÖNEL MAFSALLI ROBOT KOLU TASARIMI ve DENEYSEL ARAŞTIRILMASI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. BİR KOLUN HAREKETLERİNİ TAKİP EDEN DÖRT DÖNEL MAFSALLI ROBOT KOLU TASARIMI ve DENEYSEL ARAŞTIRILMASI i .C. RKY ÜNİVERSİESİ FEN İLİMLERİ ENSİÜSÜ İR KOLUN HREKELERİNİ KİP EDEN DÖR DÖNEL MFSLLI ROO KOLU SRIMI ve DENEYSEL RŞIRILMSI Özan ÇEİNKY YÜKSEK LİSNS EZİ MKİN MÜHENDİSLİĞİ N İLİM DLI u tez Oak 9 taihinde

Detaylı

5. ÜNİTE IS LM Analizi

5. ÜNİTE IS LM Analizi 5. ÜNİTE IS LM Analizi Bu bölümde mako iktisadın en çok bilinen modeli olan IS-LM modelini göeceğiz. Model statikti. Mako iktisatta statik vasayımı cai değişmelein stoklaı ve bekleyişlei etkilemediği vasayımıdı.

Detaylı

Gerçek Dört-Bölgeli Bir DC Motor Sürücüsünün Modellenmesi ve Tasarımı

Gerçek Dört-Bölgeli Bir DC Motor Sürücüsünün Modellenmesi ve Tasarımı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 2 (2), 295-33, 28 2(2), 295-33, 28 Gerçek Dört-Bölgeli Bir DC Motor Sürücüsünün Modellenmesi ve Tasarımı Hüseyin ALTUN, Ömür AYDOĞMUŞ,

Detaylı

GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ

GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ İtanbul Ticaret Üniveritei Fen Bilimleri Dergii Yıl: 6 Sayı:12 Güz 2007/2. 67-79 GÜVENİLİR OLMAYAN SİSTEMLER İÇİN ARALIK ÇİZELGELEMESİ PROBLEMİ Deniz TÜRSEL ELİİYİ, Selma GÜRLER ÖZET Bu çalışmada, her

Detaylı

Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım Endüstriyel Bakım Onarım Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü Otomasyon Sistemleri

Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım Endüstriyel Bakım Onarım Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü Otomasyon Sistemleri Elektomekanik Taşıyıcıla Bakım Onaım Endüstiyel Bakım Onaım Elektik Tesisat ve ano Montölüğü Otomasyon Sistemlei dallaının Kumanda Teknikei Yüüyen Mediven/Yol, Vinç Sistemlei Endüstiyel Kontol Sistemlei

Detaylı