Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi"

Transkript

1 Jounal of Engineeing and Natual Sciences Mühendislik ve Fen Bilimlei Degisi Sigma , 8 Aaştıma Makalesi / eseach Aticle DESIGN OF GOUNDING GID WITH AND WITHOUT GOUNDING OD IN TWO-LAYE SOIL MODEL VIA GENETIC ALGOITHMS Baış GÜSU *, Melih Cevdet İNCE TEİAŞ 3.İletim Tesis ve İşletme Gup Müdülüğü, ELAZIĞ Fıat Ünivesitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektik-Elektonik Mühendisliği Bölümü, ELAZIĞ Geliş/eceived:..8 Kabul/Accepted:..8 ABSTACT Limiting Gounding Potential ise(gp) that may have a vital hazad fo alives foms the basic of a safe gounding gid. In this pape, Genetic Algoithms(GA) method is poposed fo the design of gounding gid on the stuctues of two-laye soil model and gid designs with and without gounding ods that ae made by this method ae compaed. We have aimed both minimum cost and GP is less than maximum allowable touch voltage on gounding gid designs. It is shown that gounding gid which ae fast, cheap, easy, nea to eal, consistent and povides the safety conditions can be designed both with ods without ods by the way of puposed appoach and the method. The ole of gounding ods that cay out woking safety conditions at gid designs is detemined by cost analysis. Besides, the gound esistance that is measued on actual powe system and the gound esistances that ae calculated by unifom and two-laye soil models ae compaed. Keywods: Two-Laye soil model, gounding gid design, genetic algoithms, gounding potential ise, maximum allowable touch voltage, gound esistance. İKİ KATMANLI TOPAK MODELİNDE GENETİK ALGOİTMALA İLE TOPAKLAMA ÇUBUKLU VE ÇUBUKSUZ AĞ TASAIMI ÖZET Canlıla için hayati tehlike oluştuabilecek topak potansiyel yükselmesi(gp) nin sınılandıılması güvenli bi topaklama şebekesinin temelini oluştuu. Bu çalışmada, iki katmanlı topak modeli yapılaında güvenli bi topaklama ağı tasaımı için Genetik Algoitmala(GA) metodu öneilmiş ve bu metod ile yapılan topaklama çubuklu ve çubuksuz ağ tasaımlaı kaşılaştıılmıştı. Topaklama ağı tasaımlaında hem GP nin müsaade edilebili maksimum dokunma geilimi(e dokunma ) nden küçük olması esası hem de minimum maliyet hedeflenmişti. Öneilen yaklaşım ve metod ile kolay, hızlı, tutalı, düşük maliyetli, geçeğe yakın ve emniyetli koşullaı sağlayacak şekilde hem çubuklu hem de çubuksuz ağ tasalanabileceği gösteilmişti. Ağ tasaımlaında topaklama çubuklaının güvenli çalışma koşullaını yeine getimesindeki olü, maliyet analizi yapılaak belilenmişti. Ayıca geçek bi güç sistemi üzeinde ölçülen topaklama dienci ile, unifom ve iki katmanlı topak modellei ile hesaplanan topaklama dienci değeleinin kaşılaştıması da yapılmıştı. Anahta Sözcükle: İki katmanlı topak modeli, topaklama ağı tasaımı, genetik algoitmala, topak potansiyel yükselmesi, müsaade edilebili maksimum dokunma geilimi, topaklama dienci. * Soumlu Yaza/Coesponding Autho: / e-ileti: tel: (44)

2 B. Güsu, M.C. İnce Sigma 6, 47-66, 8. GİİŞ Büyük yatıım geektien iletim sisteminin en can alıcı bölümü yüksek geilim şalt mekezleidi. Yıldıım, açma-kapama manevalaı, kısa devele ve topak aızalaı yüksek geilimli tafo mekezleinde(şalt mekezi), yüksek akımla ve dolayısıyla yüksek potansiyel atışlaı oluştuu. Otaya çıkan bu geilimle canlıla için yaşamsal tehlikelee neden olduğu gibi, tafo mekezindeki teçhizatlada da büyük hasala meydana getimektedi. Bu duumladan kaçınmak için tek yol geek şebekenin geekse işletme teçhizatlaının topaklanmasıdı []. Yüksek geilimli tafo mekezleinde topaklama sistemi olaak topaklama ağı ile bilikte anılan topaklama iletkenleinden ve topaklama çubuklaından faydalanılı []. Yüksek geilim istasyonu kuulmadan önce yapılması geeken en ilk ve en önemli adımladan bii, topaklama ağının doğu olaak tasalanmasıdı. Topaklama ağıyla ilgili liteatüdeki çalışmala, genellikle tek katmanlı düzenli topak modeli baz alınaak yapılmıştı [ - 7]. Bu çalışmalada topak homojen kabul edilmişti. Halbuki geçekte homojen yapıya sahip bi topak bulmak oldukça zodu. Belili bi bölgedeki topak hem yatayına hem de deinliğine çok az homojendi. Tafo mekezi kuulacak aazinin büyük bi ekseiyetle homojen topak yapısına sahip olmaması nedeniyle, tek katmanlı düzenli topak modeliyle yapılan ağ tasaımlaının tam olaak geçeğe yakın olmadığı düşünülmüş ve bu nedenle iki katmanlı topak modeli yaklaşımı geliştiilmişti. İki katmanlı topak modeli yaklaşımında, topak deinlemesine faklı özdience sahip iki katmandan oluşmaktadı. Böylece tek katmanlı topak modeline nazaan, topak yapısının geçeğe daha yakın belilenmesi ve dolayısıyla daha tutalı bi topaklama sistemi tasalanması amaçlanmıştı. İki katmanlı bi modelin kullanımıyla, geçek topak şatlaının daha doğu bi temsili elde edilebili [8]. İki katmanlı topak modeli ile ilgili liteatüdeki çalışmalada, genellikle topaklama dienci hesaplama fomüllei veilmişti [9 - ]. Bu çalışmada, iki katmanlı tüm topak modeli yapılaında, GA yadımıyla GP sınılandıılaak hem topaklama çubuklu hem de topaklama çubuksuz optimum topaklama ağı tasalanmıştı. Topaklama ağı tasaımlaında, GP<E dokunma şatının sağlanmasının yanında maliyetin de en az olmasına yönelik stateji izlenmişti. Bu şekilde topaklama çubuklaının güvenli çalışma koşullaını sağlamadaki yei, maliyet faktöüyle analiz edilmişti. GA metodunun uygulanmasıyla da kolaylık, hızlılık, tutalık, güvenililik ve düşük maliyet sağlanmıştı. Tasaım ilkesi Matlab ta hazılanan pogam ile oluştuulmuştu.. EMNİYETLİ TOPAKLAMA Topaklamada vaılması istenen temel amaçla, sistemde eneji kesilmeleini azaltmak(sistem devamlılığı), insan emniyetini sağlamak ve meydana gelecek aızalada ölelein aızalaı algılayabilmeleine yadımcı olmaktı. Kuşkusuz ki bu temel amaçladan en önemlisi, insan emniyetini sağlamaktı. Güvenlik koşulu he zaman vazgeçilemeyecek şattı. IEEE Std.8- de GP<E dokunma şatının sağlanmasının güvenli topaklama ağı tasaımı için yete deecede olduğu belitilmişti. Bu şatın sağlanmasındaki kitele aşağıda incelenmişti... GP Kitei Yüksek geilim topaklama tesisleinin düzenlenmesine esas ulusal ve ulusla aası standatlaın ilgilendiği en önemli konu, topaklama dienci t ile topaklama sisteminden akan maksimum akım I G nin oluştuduğu istenmedik geilim yükselmeleini ifade eden GP nin sınılandıılmasıdı [3]. Bu sınılandımadan kasıt, GP<E dokunma nın sağlanmasıdı. Yani tafo mekezinin içeisinde ya da çevesindeki bi insanın emniyeti için GP, müsaade edilebili maksimum dokunma geiliminden küçük olmalıdı. Topaklama sistemleinde güvenlik analizlei bu şatın sağlanmasını efeans alı. Böylece emniyetli bi topaklama sağlanmış olunu. 48

3 Design of Gounding Gid with and without Sigma 6, 47-66, 8 Nomal şatla altında topaklanan elektiksel cihazla V topak potansiyelinde çalışı. Yani, topaklanan nöt iletkenin potansiyeli, efeans topak olaak adlandıılan ve potansiyel değeinin yaklaşık V olaak kabul edildiği, topaklayıcıdan yaklaşık mete uzaklıktaki topak potansiyeline needeyse eşitti. Bi topak aızası süesince, tafo mekezi topaklama ağıyla topağa iletilen hata akımının bi bölümü, efeans topak potansiyeline bağlı olaak, ağ potansiyelinin yükselmesine neden olu. Bu yükselen ağ potansiyelinin olabilecek maksimum değei GP yi ifade ede. Bi tafo mekezi topaklama ağının maksimum elektik potansiyeli, efeans topağın potansiyelinde vasayılan uzak bi topaklama noktasına bağıl olaak ulaşabili. Bu geilim, IEEE Std.8- de aşağıdaki (a) denklemi ile veilen ağın topaklama dienci t ile maksimum ağ akımı I G nin çapımına eşitti. GP = I G t bi veya iki (a) IG = Df Sf If (b) (b) denkleminde D f, t f aıza süesinde azaltma faktöüdü ve uygulamalaımızda alınmıştı. S f, aıza akım dağılım faktöünü ifade ede ve uygulamalaımızda. olaak alınmıştı. I f, simetik topak aıza akımının ms değei olup, he uygulama için tafo mekezi veileine göe faklı olu. Çalışmamızda iki katmanlı topak modeli ile ağ tasaımı yapıldığından t iki hesaplanacaktı. (a) denkleminde göüldüğü gibi, sistemde meydana gelebilecek hehangi bi topak aızası anında oluşacak topak potansiyel atışı topaklama diencinin büyüklüğü ile diekt ilgilidi. Bi topaklayıcı(topaklama ağı, çubuk, şeit, levha) özellikleine göe, üzeinden akım aktığında kendisi ile efeans topak aasında oluşan potansiyel dağılımını ve dolayısıyla GP nin büyüklüğünü belile [4]. Sınılandıılmak istenilen GP büyüklüğünü sağlamak için uygun niteliklede(boy, çap, gömülme deinliği, uzunluk, kesit) topaklayıcı seçmek zauidi... E dokunma Kitei IEEE Std.8-, topaklama ağında kullanılacak iletkenlein toplam uzunluğunun, kesitinin, çubuklaın sayısının, çapının, boyunun, ağdaki göz sayısının, göz boyutunun ve ağ kuulacak alanın boyutunun müsaade edilebili maksimum dokunma geilimini etkilemediğini göstemişti. 5 ve 7 kg ağılığındaki insanla için denklem (a) ve (b) de hesabı veilen müsaade edilebili maksimum dokunma geilimi, diekt olaak ağ kuulacak alanın topağının özdienci ve şok akım süesi ile oantılıdı. Eğe yüzey tabakası kullanılısa, bu tabakanın özellikleine de bağlıdı. Edokunma 5 = (.5Csρs ).6 / ts (a) Edokunma 7 = (.5Csρs ).57 / ts (b) Denklem (a) ve (b), hem tek katmanlı hem de iki katmanlı topak modelinde geçelidi. t s kısa deve akım süesi ve C s yüzey tabakası düzeltme katsayısıdı. C s iki katmanlı topak modeli için denklem (3) deki gibi hesaplanı. ρ a ρ C =.9 s s (3) hs.9 h s yüzey tabakası kalınlığı olmak üzee, tafo mekezinin yüzeyine özdienci yüksek bi çakıl tabakasının seilmesi müsaade edilebili maksimum dokunma geilimi değeini atıacaktı. 49

4 B. Güsu, M.C. İnce Sigma 6, 47-66, 8 ρ ρ = a ρ < ρ (4a) ρ e K (h h b ) ρ ρ ρ = a ρ > ρ (4b) ρ e K (h h b ) ρ İki katmanlı topak modelinde, tek katmanlı topak özdienci ρ yeine, tek katmanlı topak özdiencine yansıyan ve denklem (4a) ve (4b) de gösteilen basitleştiilmiş şekli ρa kullanılı. h b ağın gömülme deinliği, h yansıma sını deinliği, ρ üst katman topak özdienci, ρ alt katman topak özdienci ve K iki katmanlı topak modelinde aşağıdaki denklem ile ifade edilen yansıma faktöüdü. ρ ρ K = (5) ρ ρ Yüzey tabakası kullanılmazsa, tek katmanlı topak modelinde ρ s = ρ, iki katmanlı topak modelinde ρs = ρa ve he iki modelde de C s = di. Yüzey tabakası kullanılmadığında müsaade edilebili maksimum dokunma geilimi doğudan şok akım süesine ve topağın özdiencine bağlıdı. Topaklama çubuklu ve çubuksuz yapılan ağ tasaımlaında, en kötü şatlaı sağlamak için GP < E dokunma 5 nın sağlanması geçekleştiilecekti. 3. İKİ KATMANLI TOPAK MODELİ YAPILAI Topaklama ağı tasaımında topak özdiencinin iyi tespit edilmesi önemli ol oyna. Çünkü hesaplamala yapılıken, bu katsayı ağın diencinin bulunmasında, buna bağlı olaak ağdaki akım ve potansiyel dağılımlaının hesaplanmasında diekt etkendi. Topak özdiencinin ölçümü, Wenne in döt elektod metoduna göe yapılı. Bu yöntemde elektodla aasındaki açıklıkla ölçü deinliğini vei. Tek katmanlı topak modelinde ölçümlein otalama değei alını. Böylece hem yatayına hem de deinliğine homojen tek bi topak yapısı olduğu kabul edili. Halbuki geçekte özellikle daha deinlede topak özdiencinin değiştiği bilinmektedi. İki katmanlı topak modelinde, topağın deinlemesine iki katmandan oluştuğu yaklaşımı yapılmıştı. Wenne in döt elektod metoduna göe, elektodla aasındaki açıklıkla ayalanaak, özdiençteki ani değişiklikle faklı katmanlaı ifade etmişti. Üst katman topağının deinliği sonlu bi değe olmasına kaşın, alt katman topağının deinliği sonsuz kabul edilmişti. He topak katmanının sınılaında topak özdiencindeki ani değişiklik (5) denkleminde gösteildiği gibi yansıma faktöü ile tanımlanı. İki katmanlı topak modelinde, topaklama diencinin geçeğe daha yakın belilenmesi ile daha tutalı bi emniyet analizi yapmak mümkündü. Aşağıda, iki katmanlı topak modelinde topaklama ağının katmanlaa yeleşim şekline göe faklı yapılaının topaklama diencinin hesaplanması gösteilmişti. 3.. Faklı Yeleşim Düzenleine Göe Topaklama Ağı Dienç Hesaplamalaı İki katmanlı topak modelinde topaklama ağı; h b ağ gömülme deinliği, h üst katman deinliği ve L he bi topaklama çubuğunun boyunu göstemek üzee, üç faklı düzende tasalanabili: 5

5 Design of Gounding Gid with and without Sigma 6, 47-66, 8.Yeleşim Düzeni: Topaklama iletkenlei ve vasa topaklama çubuklaının iki katmanlı topağın üst katmanında olacak şekilde yeleştiilmesi duumu Şekil de gösteildiği gibidi. h b h L ρ ρ Şekil. Topaklama Ağının Üst Katmanda Olması Duumu Topaklama çubuklu duumda h b L h ve topaklama çubuksuz duumda h b h di. Üst katman deinliği, ağ gömülme deinliğinden büyüktü. Denklem (6a) da topaklama ağı iletken dienci, denklem (6b) de topaklama ağı çubuk dienci hesaplamalaı veilmişti. He iki denklemden ve şekilden de anlaşıldığı gibi, hesaplamalada üst katman topak özdienci kullanılmaktadı. π g = ρ 4 A LC ρ ρ = g F ab φ L n h Denklemlede geçen h, g,.6 l.56 h ln( K) ln b ρ d π A π (h h ) l, F, φ aşağıdaki şekilde hesaplanı. (6a) (6b) h = Cf A K ln( K) π K (7a) L = ln g ln (7b) π a (4ln ) h b L l = l x l y (7c) F = F L, L.9K F = n s (7d) n 5

6 5 a 4L ln L L 8 L 3 3 s =, L A π = (7e) h h L F n K ln b π = φ (7f) Eşitliklede kullanılan; x l : x doğultusundaki tek bi göz uzunluğu(m), y l : y doğultusundaki tek bi göz uzunluğu(m), A : Ağ alanı(m ), d : Ağ iletkeni çapı(m), L C : Ağ iletkeni toplam uzunluğu(m), C f : Alan şekil faktöü(~.9), n :Topaklama çubuğu sayısı, a : Topaklama çubuk yaıçapı(m) nı ifade etmektedi..yeleşim Düzeni: Topaklama iletkenlei ve vasa topaklama çubuklaının iki katmanlı topağın alt katmanında olacak şekilde yeleştiilmesi duumu Şekil de gösteildiği gibidi. Şekil. Topaklama Ağının Alt Katmanda Olması Duumu Bu yeleşim düzeninde, ağ gömülme deinliği üst katman deinliğinden büyüktü(h b >h ). Bu yeleşim düzeni için, denklem (8a) da topaklama ağı iletken dienci, denklem (8b) de topaklama ağı çubuk dienci hesaplamalaı veilmişti. He iki denklemden ve şekilden de anlaşıldığı gibi hesaplamalada alt katman topak özdienci kullanılmaktadı[5]. (8a) (8b) 3.Yeleşim Düzeni: Topaklama iletkenleinin üst katmanda ve vasa topaklama çubuklaının he iki katmana da gelecek şekilde yeleştiildiği duum Şekil 3 de gösteildiği gibidi. ρ h h b L ρ ) h (h K) ln( A h.56 d l.6 ln L A 4 b C g π ρ π π = ρ b ab n ) h h (L F g ρ = B. Güsu, M.C. İnce Sigma 6, 47-66, 8

7 53 Şekil 3. Topaklama İletkenleinin Üst, Topaklama Çubuklaının Hem Üst Hem Alt Katmanda Olması Duumu Topaklama iletkenlei üst katmanda olduğundan, iletken dienci denklem (7a) ile aynıdı. Topaklama çubuklaı kullanıldığı zaman, b h L h di. (9a) denkleminde, topaklama çubuğunun alt katmanda olan kısmı için dienci a, (9b) denkleminde üst katmanda olan kısmı için b ve (9c) denkleminde çubuklaın kombinasyon sonuç dienci ab nin hesaplanması gösteilmişti. b a n ) h h (L F g ρ = (9a) (9b) (9c) (9b) denkleminde kullanılan φ aşağıdaki gibi bulunu. İletken ve çubuklaın kombinasyon dienci: He üç yeleşim düzeni topaklama ağı sonuç dienci denklem () daki gibi hesaplanı. Topaklama çubuklaı kullanılmazsa t-iki = g olduğu denklem () dan da göülmektedi. 3 3 ab 3 g iki t = () h b h ρ ρ L b a ab = F n K ln π = φ b b h n ) h (h F g φ ρ ρ = Design of Gounding Gid with and without Sigma 6, 47-66, 8

8 B. Güsu, M.C. İnce Sigma 6, 47-66, 8 4. GA NIN İKİ KATMANLI TOPAK MODELİNDE TOPAKLAMA AĞI DİZAYNINA UYGULANMASI Elektik sistem tasaımcılaı, en az maliyetle en güvenli elektik enejisini sağlamak duumundadı. Tafo mekezleinin tasaımındaki en önemli iki etken, işletmedeki en üst güvenlik ve ilk yatıımın düşüklüğüdü. Sistemledeki tüm mekezlede en üst güvenliği sağlamak için, teçhizatlaın çifte çifte konması ya da topaklama konusunda on binlece metelik iletkenlein topağa seilmesi ekonomik yönden nasıl kabul edilemezse, ilk yatıımın en düşük olması için güvenlik koşullaının göz adı edilmesi de düşünülemez. -İste topaklama çubuklu iste topaklama çubuksuz olsun, emniyetli bi topaklama ağı tasalamak için GP<E dokunma şatının sağlanması, -Minimum maliyet. Optimum topaklama ağı tasaımında yukaıdaki yaklaşımla esas alınmıştı. Bu iki duumun aynı anda geçekleşmesi hedefi için, GP yi mümkün olduğunca E dokunma değeine yaklaştıacak, ancak ondan küçük yapacak toplam iletken uzunluğu ve toplam çubuk sayısı hesaplanacaktı. 4.. Toplam İletken Uzunluğunun Hesabında Öneilen Yaklaşım İki katmanlı topak modeli yapılaı topaklama ağı iletken dienci( g ) hesabında, l teimi kullanılmaktadı. l = l x ly olduğundan g yi hesaplamak için, ağ içeisindeki bi gözün x ve y doğultulaındaki uzunluklaını yani göz boyutlaını bilmemiz geekmektedi. Göz boyutlaı göz sayısıyla, göz sayısı da toplam iletken uzunluğunun hesabıyla ilişkilidi. Dolayısıyla toplam iletken uzunluğunu hesaplayabilme poblemi, göz sayısının hesaplanmasıyla çözülecekti. Bu nedenle tasalanacak topaklama ağının gözleden oluşan satı ve sütunladan ibaet olduğu vasayılmıştı. Denklem (a) da, ağın bi gözünün x doğultusu uzunluğu, denklem (b) de ağın bi gözünün y doğultusu uzunluğunu hesaplamak için fomülle veilmişti. Denklem () de de toplam iletken uzunluğunun hesabı ifade edilmişti. İki katmanlı topak modelinde topaklama ağı tasaımı için, GA metodunda; [kullanılacaksa toplam çubuk sayısı, satıdaki göz sayısı, sütundaki göz sayısı] optimize edilecekti. a l x = (a) b c l y = (b) d Toplam iletken uzunluğu=(b) c(d) a () a,topaklanacak alanın x doğultusundaki kena uzunluğu; b, x doğultusundaki satıdaki göz sayısı; c,topaklanacak alanın y doğultusundaki kena uzunluğu; d, y doğultusundaki sütundaki göz sayısını göstei. d=3 Şekil 4. 3 satılı 6 sütunlu topaklama ağı yaklaşımı y x b=6 54

9 Design of Gounding Gid with and without Sigma 6, 47-66, Maliyet Fonksiyonunun Belilenmesi Bi tafo mekezinin kapladığı alan, otalama m den az değildi. Bu kada alana topaklama iletkenleinin gömülmesi işi de exta bi maliyeti otaya çıkatı. Bu maliyet, denklem (3a) da hesabı veilen, hafiyat maliyetidi. Hafiyat Maliyeti = [(Topaklama ağının kuulacağı alanın x doğultusu mesafesi Ağ deinliği x doğultusunda seilecek iletken sayısı.75) (Topaklama ağının kuulacağı alanın y doğultusu mesafesi Ağ deinliği y doğultusunda seilecek iletken sayısı.75)] 5 (3a) Çalışmamızda hafiyat maliyeti de maliyet fonksiyonuna dahil edilmişti. Hafiyat maliyeti hesabı, bu işi yapanla taafından genellikle m 3 bazında fiyatlandıılmaktadı. Yeel olaak alınan bilgilede m 3 topağın hafiyat işinin otalama 5 YTL olduğu tespit edilmişti. Eğe aazi kayalık ise bu fiyat daha da atmaktadı. Hafiyat maliyeti hesabında tafo mekezi kuulacak alanın tamamının hafiyatı değil, sadece iletkenlein topağa gömülecek yeleinin hafiyatı hesaba dahil edilmişti. He bi iletkenin geçtiği yein.75 mete(m) genişliğinde kazılması yetelidi. Buna göe maliyet fonksiyonunun hesabı aşağıda veilmişti. Maliyet Fonksiyonu = ( mete iletkenin fiyatı Kullanılacak toplam iletken uzunluğu) ( adet topaklama çubuğunun fiyatı Kullanılacak çubuk sayısı) Hafiyat Maliyeti (3b) 4.3. Uygunluk Fonksiyonunun Tespiti GA, uygunluk fonksiyonuyla tanımlanan değee göe haeket ede. Uygunluk değeini süekli iyileştimeyi hedefleyeek optimum çözümü yakalamaya çalışı. Bu nedenle GA nın temel taşı olan uygunluk fonksiyonunun doğu olaak belilenmesi şattı. Amaç, GP<E dokunma nın sağlanması ve minimum maliyet olduğundan; Uygunluk fonksiyonu = Maliyet fonksiyonu GP-E dokunma (4a) denklemi kuulabili. Buada uygunluk fonksiyonunun minimizasyonu amaçlanacaktı. Ancak GP-E dokunma değei, maliyet fonksiyonunun yanında oldukça küçük olduğundan, GA optimizasyonunda uygunluk fonksiyonu iteasyonlada maliyet ağılıklı ileleyecekti. Uygunluk değei çok küçük olsa bile GP>E dokunma olabili. Bu nedenle optimizasyon işlemi hatalı olabili. Bu hatalı duumlala kaşılaşmamak için çalışmamızda, (4b) denklemiyle veilen penaltı fonksiyonu tanımlanmıştı. Penaltı fonksiyonunun tanımlanmasıyla, hem güvenililik hem de hız kazanılmıştı. Penaltı fonksiyonu = Maliyet fonksiyonu Penaltı fonksiyonu = GP Edokunma GP < Edokunma Penaltı fonksiyonunun uygunluk fonksiyonuna eklenmesiyle denklem (4a) şu hali alı: Uygunluk Fonksiyonu = Maliyet Fonksiyonu [Penaltı değei (GP-E dokunma )] (4b) (4c) GP E dokunma ise penaltı değeinin eklenmesiyle uygunluk fonksiyonunun değei yükselecek, dolayısıyla amaçlanan minimizasyondan uzaklaşılacaktı. GP<E dokunma ise uygunluk fonksiyonu maliyet ağılıklı işleyecek ve minimizasyon sağlanmış olacaktı. 55

10 B. Güsu, M.C. İnce Sigma 6, 47-66, GA Akış Şeması Populasyon sayısını, maksimum geneasyon sayısını gi Tafo mekezi bilgileini gi Başlangıç popülasyonunu oluştu Üst katman özdienci Üst katman deinliği Alt katman özdienci Yüzey malzemesi özdienci Yüzey kaplama kalınlığı Kullanılacak çubuk uzunluğu Kullanılacak çubuk yaıçapı x yönündeki kena uzunluğu y yönündeki kena uzunluğu Kısa deve akımı Kısa deve süesi Topaklama ağı deinliği He komozom için uygunluk hesapla Maksimum geneasyon sayısına ulaşıldı mı? E Uygunluğu en iyi komozom Toplam iletken uzunluğu Toplam çubuk sayısı GP E dokunma Topaklama dienci M aliyet H Çapazlama Mutasyon 3 H 3 için GP<Edokunma mı? E içeisinden en iyi popülasyonu seç Geneasyon sayısını atı Şekil 5. Öneilen GA Optimizasyon Şeması 56

11 Design of Gounding Gid with and without Sigma 6, 47-66, Uygulamala Bu bölümde, GA yadımıyla topaklama çubuklu ve çubuksuz ağ tasaımında, topaklama ağının faklı yeleşim düzenleine göe yapılmış uygulama sonuçlaı gösteilecekti. Aama aalığı değiştiilebili esneklikte olmak kaydıyla, çubuk sayısı [,55], satı sayısı ve sütun sayısı [,55] aalığında alınmıştı. Yüksek geilimli tafo mekezleinde topaklama iletkeni kesiti, az güvenililiği ve kalitesi yönetmeliği ile en az mm olacak şekilde sınılandııldığından, buada da kesit en az mm alınmıştı. mm bakı iletkenin m sinin fiyatı 9.4 YTL,.5 m-3 m-4 m lik e adet çubuğun fiyatlaı sıasıyla,.9 YTL, 37.7 YTL, 6. YTL alınmıştı Topaklama Ağının Üst Katmanda Olması Duumu Çizelge. Üst Katmanda Çubuklu ve Çubuksuz Ağ Tasaımı Giiş Değelei GA Sonuçlaı Çubuklu Çubuksuz Çubuklu Çubuksuz Popülasyon Büyüklüğü Satı Sayısı 7 Maks. Gen. Sayısı 3 3 Sütun Sayısı 48 Üst Katman Özdienci Topaklama Dienci Alt Katman Özdienci GP Yüz.Kap.Özdi.ve Kal Dokunma Geilimi Çubuk Uz.ve Yaıçapı Top. İletken Uzunluğu 6 6 x ve y Kena Uzunluğu - - Top.Çubuk Sayısı 89 - Kısa Dev. Akı. ve Sü Hafiyat Maliyeti Ağ İletken Deinliği Toplam Maliyet Üst Katman Deinliği 5 5 İletken Kesiti.9 çubuk ot. iletken ot. sonuç ot. x (5*)çubuk sayisi-ot. (*)iletken uzunlugu-ot. maliyet-ot Otalama Degele Otalama Degele Geneasyon Sayisi Otalama Degele (a) (/5)iletken uzunlugu-ot. GP-ot Otalama Degele Geneasyon Sayisi (b) çubuk sayisi-ot. (/8)GP-ot Geneasyon Sayisi (c) Geneasyon Sayisi Şekil 6. Geneasyon Sayısına Bağlı Çubuklu Ağ Paameteleinin Otalama Değelei (d) 57

12 B. Güsu, M.C. İnce Sigma 6, 47-66, 8 Çizelge de göüldüğü gibi GA, geek topaklama çubuklu geekse topaklama çubuksuz ağ tasaımında, GP yi müsaade edilebili maksimum dokunma geilimi değeine mümkün olduğu kada yaklaştıacak ve ondan küçük olacak toplam iletken uzunluğu ve çubuk sayısını, maliyeti de minimum yapacak şekilde hesaplamıştı. Ancak çubuk kullanılmadığında, GP<E dokunma şatının sağlanması için iletken uzunluğu mecbuen fazla olmuştu. İletken uzunluğu attığından, maliyet te yaklaşık kat atmıştı. Şekil 6(a) da; maliyeti düşümek gayesiyle topaklama iletkenindense topaklama çubuğunun kullanılması daha avantajlı olduğundan, uzunluğu az olan topaklama iletkeni diencinin, topaklama çubuğu diencinden büyük olduğu ve iletken ve çubuklaın kombinasyon sonuç dienci şeklinin daha çok topaklama çubuk dienci şekline benzediği göülmektedi. Şekil 6(b) de; iletken uzunluğunun ve dolayısıyla maliyetin geneasyon sayısı attıkça azaldığı ve çubuk sayısının, maliyeti iletken uzunluğu kada etkilemediği göülmektedi. Şekil 6(c) ve (d) de; iletken uzunluğunun GP yi çubuk sayısı kada etkilemediği anlaşılmaktadı. İletken uzunluğu ile GP nin oantılı şekilde değişmediği, ancak çubuk sayısının GP yi oantılı bi şekilde etkilediği göülmektedi. Çubuk sayısı azaldığında GP nin attığı, çubuk sayısı attığında GP nin azaldığı he iteasyonda açıkça bellidi. Şekil 6(a),(b) ve (c) de iletken uzunluğunun çok fazla olmasının topaklama iletkeni diencine ve GP ye önemli bi katkı sağlamadığı anlaşılmaktadı (/3)iletken uzunlugu-ot. GP-ot. (/5)maliyet-ot Otalama Degele Geneasyon Sayisi Şekil 7. Topaklama Çubuksuz Duumda Geneasyon Sayısına Bağlı Ağ Paametelei Şekil 7 de iletken uzunluğunun azalmasıyla maliyetin azaldığı ve iletken uzunluğunun çok fazla olmasının da GP ye hemen hemen hiçbi etki yapmadığı göülmektedi. Dolayısıyla belli bi iletken uzunluğundan sona, iletken uzunluğunun atmasının maliyeti atımaktan öte bi anlam ifade etmediği anlaşılmaktadı Topaklama Ağının Alt Katmanda Olması Duumu Çizelge de göüldüğü gibi, ağ tasaımlaında topaklama çubuksuz duumdaki maliyet( YTL), topaklama çubuklu duumdaki maliyetten(8.596 YTL) yaklaşık kat daha fazladı. Topaklama çubuksuz duumda kullanılan 655 m iletken, bakı iletkenin çok pahalı olması nedeniyle maliyeti bu denli atımıştı. 58

13 Design of Gounding Gid with and without Sigma 6, 47-66, 8 Çizelge. Alt Katmanda Çubuklu ve Çubuksuz Ağ Tasaımı Giiş Değelei GA Sonuçlaı Çubuklu Çubuksuz Çubuklu Çubuksuz Popülasyon Büyüklüğü Satı Sayısı 9 Maks. Gen. Sayısı 3 3 Sütun Sayısı 6 Üst Katman Özdienci 4 4 Topaklama Dienci Alt Katman Özdienci GP Yüz.Kap.Özdi.ve Kal Dokunma Geilimi Çubuk Uz.ve Yaıçapı Top. İletken Uzunluğu x ve y Kena Uzunluğu Top.Çubuk Sayısı 53 - Kısa Dev. Akı. ve Sü Hafiyat Maliyeti Ağ İletken Deinliği Toplam Maliyet Üst Katman Deinliği.8.8 İletken Kesiti.9 çubuk ot. iletken ot. sonuç ot. 4 x 5 Otalama Degele Otalama Degele (5*)çubuk sayisi-ot. (*)iletken uzunlugu-ot. (.5*)maliyet-ot. uygunluk-ot Geneasyon Sayisi 6 (a) Geneasyon Sayisi 7 x 4 (b) 65 6 GP Otalama Otalama Degele Geneasyon Sayisi (c) iletken uzunlugu-ot. (/5)maliyet-ot. (/5)uygunluk-ot. (8*)GP-ot Geneasyon Sayisi Şekil 8. Topaklama Çubuklu(a,b,c) ve Çubuksuz(d) Geneasyon Sayısına Bağlı Ağ Paametelei Çizelge de göüldüğü gibi, ağ tasaımlaında topaklama çubuksuz duumdaki maliyet( YTL), topaklama çubuklu duumdaki maliyetten(8.596 YTL) yaklaşık kat daha fazladı. Topaklama çubuksuz duumda kullanılan 655 m iletken, bakı iletkenin çok pahalı olması nedeniyle maliyeti bu denli atımıştı. Şekil 8. (a),(b) ve (c) topaklama çubuklu duuma ait şekillei, (d) de topaklama çubuksuz duuma ait şekli gösteiyo. Şekil 8.(a) ve (b) de başlangıçta çubuk sayısı otalaması(3) düşük olduğu için çubuk diencinin(.97) yüksek olduğu göülmektedi. En uygun çubuk sayısının belilendiği.geneasyon sonunda çubuk sayısı 53 olmasına oantılı (d) 59

14 B. Güsu, M.C. İnce Sigma 6, 47-66, 8 olaak çubuk dienci.478 e düşmüştü. Başlangıçta iletken uzunluğunun m olmasına ağmen, iletken diencinin.3 dan, en uygun iletken uzunluğunun belilendiği.geneasyon sonunda ancak.33 e yükseldiği ve dolayısıyla iletken uzunluğunun çok fazla olmasının iletken diencini düşümeye fazla bi katkısı olmadığı anlaşılmaktadı. Şekilleden maliyetin çubuk sayısı ile değil, iletken uzunluğu ile daha fazla değiştiği göülmektedi. Ayıca GP-E dokunma değei küçük ve penaltı değei de hep bulunduğundan, uygunluğun maliyetle hemen hemen aynı olduğu anlaşılmaktadı. Şekil 8.(a) ve (c) de sonuç diencinin.9 dan.3 a çok az yükseldiği ve bununla oantılı olaak ta GP nin 59.9 dan 66.8 e yükseldiği göülmekte olup, ayıca aama aalığındaki en uygun maksimum çubuk sayısına ulaşıldığından sonuç diencinin iletken diencine daha çok benzediği anlaşılmaktadı. Topaklama çubuksuz ağ tasaımında iletken uzunluğu başlangıçta 3885 m, sonuç dienci.357 ve GP de 6.3 iken, geneasyonla ileledikçe iletken uzunluğu 655 m, sonuç dienci.335 ve GP 67. olmuştu. GP<E dokunma yapabilmek için yani 6.3 ü 67. yapabilmek için 7 m daha fazla iletken kullanılmıştı. Şekil 8.(d) den de göüldüğü gibi, iletken uzunluğu ataken maliyet te atmıştı. Ayıca başlangıçtaki geneasyonlada, GP<E dokunma sağlanamadığı için penaltı değei de maliyet olaak alındığından, uygunluk değei yüksek olmuştu. Geneasyonla ileledikçe, uygunluk düşmekte, penaltı değei de e eşit olmaktadı Topaklama İletkenleinin Üst, Topaklama Çubuklaının Hem Üst Hem Alt Katmanda Olması Duumu Çizelge 3. İletkenlein Üst Katmanda, Çubuklaın Hem Alt Hem Üst Katmanda Olması Duumunda Tasaım Giiş Değelei GA Sonuçlaı Çubuklu Çubuksuz Çubuklu Çubuksuz Popülasyon Büyüklüğü Satı Sayısı 67 Maks. Gen. Sayısı 3 3 Sütun Sayısı 3 4 Üst Katman Özdienci 3 3 Topaklama Dienci Alt Katman Özdienci 5 5 GP Yüz.Kap.Özdi.ve Kal Dokunma Geilimi Çubuk Uz.ve Yaıçapı Top. İletken Uzunluğu 6 65 x ve y Kena Uzunluğu -3-3 Top.Çubuk Sayısı 5 - Kısa Dev. Akı. ve Sü Hafiyat Maliyeti Ağ İletken Deinliği Toplam Maliyet Üst Katman Deinliği İletken Kesiti Çizelge 3 te göüldüğü gibi, 5 topaklama çubuğu ve 6 m iletken ile ulaşılan GP değeine, topaklama çubuğu kullanılmadan 65 m iletken ile ulaşılmıştı. He ne kada GP<E dokunma sağlanmışsa da maliyet yaklaşık 8 kat atmıştı. Şekil 9.(a) da topaklama çubuklaının alt katmana gelen kısımlaının diencinin, alt katman özdiencinin düşük olmasından dolayı küçük olduğu göülmektedi. Üst katman çubuk dienci 4.7 den geneasyonla ileledikçe.6 ya, alt katman çubuk dienci.73 den geneasyonla ileledikçe.37 ye gelmişti. Bu düşüş, şekil 9.(a) ve (c) de göüldüğü gibi, çubuk sayısının başlangıçta 38 iken, geneasyonla ileledikçe 5 e yükselmesinden kaynaklanmıştı. Bu duumda çubuklaın alt ve üst katmana gelen kombinasyon dienci de.6 den.3 e düşmüştü. Şekil 9.(b) ve (c) de iletken uzunluğu başlangıçta 636 m den geneasyonla ileledikçe 6 m ye düştüğünden iletken diencinin de.8 den.48 e yükseldiği göülmektedi. Maliyete iletken uzunluğu daha fazla etki ettiğinden, iletken uzunluğu düştükçe maliyet düşmekte ve uygunluk ta amaçlanan minimizasyonu sağlayaak geneasyonla ileledikçe düşmektedi. Şekil 9.(d) de GP nin geneasyonla ileledikçe minimum maliyet için dokunma değeine yaklaştığı göülmektedi. 6

15 Design of Gounding Gid with and without Sigma 6, 47-66, çubuk alt-ot. çubuk üst-ot. çubuk-ot çubuk ot. iletken ot. sonuç ot Otalama Degele Otalama Degele Geneasyon Sayisi.5 x 6 (a) (5*)çubuk sayisi-ot. (*)iletken uzunlugu-ot. (.5*)maliyet-ot. uygunluk-ot Geneasyon Sayisi 73 7 (b) 7 Otalama Degele.5 GP Otalama Geneasyon Sayisi (c) Geneasyon Sayisi (d) Şekil 9. Geneasyon Sayısına Bağlı Çubuklu Ağ Paameteleinin Değişimi Otalama Degele 6.5 x iletken uzunlugu-ot. (/3)maliyet-ot. (/33)uygunluk-ot. GP Otalama Geneasyon Sayisi (a) Geneasyon Sayisi (b) Şekil. Geneasyon Sayısına Bağlı Çubuksuz Ağ Paameteleinin Değişimi Çubuk kullanılmadığında, 4.5. bölümünde uygulama öneği veilen topaklama iletkenleinin üst katmanda olması duumu söz konusudu. Bu duumda üst katman iletken dienci GP nin hesaplanmasında kullanılan sonuç diencidi. Başlangıçta iletken uzunluğu 6397 m iken GP 78.3, geneasyonla ileledikçe iletken uzunluğu 65 m ye düşeken GP ancak 75.6 ya yükselebilmişti.. geneasyonda iletken uzunluğu m iken GP 7.3 tü. Buadan iletken uzunluğunun çok fazla olmasının GP nin düşüülmesine yönelik 6

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler ASD: Çok Amaçlı Ayalanabili Sınıflandııcı Deele Poje No: 06E39 Pof. D. Cem GÖKNAR Pof. D. Shaham MINAEI D. Meih YILDIZ D. Engin DENİZ EYLÜL 00 İSTANBUL ÖNSÖZ Bu pojenin ilk aşamasında mecut sınıflandııcı

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek Elektomanyetik Dalgaladan Eneji Hasat Etmek ( D. Cahit Kaakuş - Yük. Müh. Onu Teki) Havada sebest olaak yayınım yapan adyo ya da mikodalga fekanslaındaki elektomanyetik dalgalaın üzeinde baındıdıklaı enejinin

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi KABLOSUZ İLTİŞİM SİSTMLRİ BİNA İÇİ YAYILIMINDA NGLLRİN TKİLRİNİN İNCLNMSİ Kadi UZUN Zonguldak Kaaelas Ünivesitesi Fen Bililei nstitüsü lektonik-lektonik Mühendisliği Anabili Dalında Yüksek Mühendislik

Detaylı

DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA

DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA DOĞUŞ-USV İNSANSI DENİ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA Ebu Dağlı, Cane Civan 2, Sean Şöhmelioğlu,Fazıl Eme Ediş, Dilek Tükel Kontol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Doğuş Ünivesitesi, Aıbadem 2K869@dogus.edu.t

Detaylı

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN:

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN: KLASİK MEKANİK- BÖLÜM- KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ )UZAY VE ZAMAN: Uzay ve zaman fiziğin en temel vasayımlaı ile ilgili kavamladandı. Uzay ve zamanın süekli olduğunu vasaymak, ancak uzunluk ve zamanın bi standadının

Detaylı

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI ÖLÜM İSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI. Açısal hı, otisite e Sikülasyon. otisitenin eğişme Hıı.3 Sikülasyonun eğişme Hıı Kelin Teoemi.4 İotasyonel Akım Hı Potansiyeli.5 ida Üeindeki e Sonsudaki

Detaylı

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi Kuu Sbent Enjeksiyn Tekniği ile Gaz Akımlaından Uçucu Oganik Bileşiklein Gideilmesi Mehmet KALENDER 1, Cevdet AKOSMAN 2 ıat Ünivesitesi Mühendislik akültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 23119-Elazığ 1 mkalende@fiat.edu.t,

Detaylı

OPTİK AKIŞIN HESAPLANMASI VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YORUMLANARAK MOBİL ROBOTLAR İÇİN ENGEL TESPİTİ VE KAÇINMA DAVRANIŞINDA KULLANILMASI

OPTİK AKIŞIN HESAPLANMASI VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YORUMLANARAK MOBİL ROBOTLAR İÇİN ENGEL TESPİTİ VE KAÇINMA DAVRANIŞINDA KULLANILMASI Opik Akışın Hesaplanması ve Yapay Sini Ağlaı ile Youmlanaak Mobil Robo İçin Engel espii ve Kaçınma Davanışında Kullanılması HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 009 CİL 4 SAYI (77-87) OPİK AKIŞIN

Detaylı

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ GEÇEK GAZLAIN EMODİNAMİK E EMOFİZİKSEL ÖZELLİKLEİNİN LEE-KESLE HAL DENKLEMİ KULLANILAAK MODELLENMESİ M. uhan ÇOBAN Ege Ünivesitesi, Mühendislik Fakultesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Bonova, İZMİ tuhan.oban@ege.edu.t

Detaylı

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması Stokastk envante model kullanılaak ş maknelenn onaımında kullanılan ktk yedek paçala çn envante yönetm sstem oluştuulması İlke Bçe 2 Jandama Genel Komutanlığı, Beştepe, Ankaa Nhat Kasap Sabancı Ünvestes,

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

5. ÜNİTE IS LM Analizi

5. ÜNİTE IS LM Analizi 5. ÜNİTE IS LM Analizi Bu bölümde mako iktisadın en çok bilinen modeli olan IS-LM modelini göeceğiz. Model statikti. Mako iktisatta statik vasayımı cai değişmelein stoklaı ve bekleyişlei etkilemediği vasayımıdı.

Detaylı

ÖZET CE ANAL YSIS OF THE FRACTIONAL ORD ER CONTROLLERS ABSTRACT

ÖZET CE ANAL YSIS OF THE FRACTIONAL ORD ER CONTROLLERS ABSTRACT SAÜ Fen Bilimlei Degisi, 3 Cilt, Say, s 344, 2009 Sebest Uyatml Bi De Motoun P A DJL Hz Denetimi Ve Kesi Deeceli Denetleyicilein Pefomans Analizi O Atm SERBEST UYARTIMII BİR DC MOTORUN PIDJL Hiz DENETiM

Detaylı

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin itimas İ TİMAS ( U"~'YI) Adam kayınna anlamında ahlak teimi. Sözlükte "el süme, dokunma" anlamındaki lems kökünden masda olup "istemek. aamak" manasma gelen iltimas Tükçe'de " haksız yee adam kayıma, biine

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 5(2) (2009) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 5(2) (2009) Available online at www.e-lse.org Eleconic Lees on Science & Engineeing 5 9 Available online a www.e-lse.og adial Change Of oos Wih Acive Balancing ings Davu Edem ŞAHİN a*, İbahim UZAY b a Bozok Univesiy, Fen Bilimlei Ensiüsü, 66, Yozga,

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi *

Türkiye deki Özürlü Grupların Yapısının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmesi * Uludağ Üniveitei Tıp Fakültei Degii 3 (3) 53-57, 005 ORİJİNAL YAI Tükiye deki Guplaın Yapıının Çoklu Uyum Analizi ile İncelenmei * Şengül CANGÜR, Deniz SIĞIRLI, Bülent EDİ, İlke ERCAN, İmet KAN Uludağ

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA

ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK TESİSLERİNDE DOLAYLI DOKUNMAYA KARŞI TOPRAKLAMA ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK İÇİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ Hazırlayan : Y.Müh. İsa İLİSU İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Emekli Ögr. Görevlisi

Detaylı

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU

BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU v T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE UYGULANAN DÜŞÜRME TESTLERİNİN BİLGİSAYARDA SİMULASYONU Hakan BALABAN YÜKSEK LİSANS TEZİ TASARIM VE İMALAT

Detaylı

Eminönü İçin Bir Trafik Tıkanıklık Fiyatlandırması Modeli *

Eminönü İçin Bir Trafik Tıkanıklık Fiyatlandırması Modeli * İMO Teknik Dergi, 2010 4995-5022, Yazı 327 Eminönü İçin Bir Trafik Tıkanıklık Fiyatlandırması Modeli * Haluk YÜKSEL* Mustafa Sinan YARDIM** Mustafa GÜRSOY*** ÖZ Bu çalışmada, İstanbul un ağır trafik problemi

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EVSEL ELEKTRİK İHTİYACININ KARŞILANMASI İÇİN RÜZGAR TÜRBİNİ TASARIMI GÖKHAN EMNİYETLİ YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Bu tez 31/01/2007

Detaylı

Yüksek Gerilim Metrolojisi İçin Optimize Elektrik Alanlı Yüksek Gerilim Bölücüsü Tepe Elektrodu Tasarımı

Yüksek Gerilim Metrolojisi İçin Optimize Elektrik Alanlı Yüksek Gerilim Bölücüsü Tepe Elektrodu Tasarımı Yüksek Gerilim Metrolojisi İçin Optimize Elektrik Alanlı Yüksek Gerilim Bölücüsü Tepe Elektrodu Tasarımı Tuğba Ada 1, Özcan Kalenderli 2, Ahmet Merev 3, Serkan Dedeoğlu 4, Kaan Gülnihar 5 1, 2 İstanbul

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

Askı Madde Konsantrasyonu ve Miktarının Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi 1

Askı Madde Konsantrasyonu ve Miktarının Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi 1 İMO Teknik Dergi, 2004 3267-3282, Yazı 219 Askı Madde Konsantrasyonu ve Miktarının Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi 1 Mahmut FIRAT * Mahmud GÜNGÖR ** ÖZET Son yıllarda, inşaat mühendisliğindeki bilgisayarlı

Detaylı

Topraklama Ölçüm El Kitabı

Topraklama Ölçüm El Kitabı Toprak Direnci ve Toprak Özgül Direnci Ölçüm Test Cihazları 2013 - Ed. 01 Topraklama Ölçüm El Kitabı www.sge.com.tr Toprak direnci ölçümü Toprak elektrodu ve topraklama sistemleri binalarda ve endüstriyel

Detaylı

Önsöz... BÖLÜM I. Sarımsaklı Ovası Yeraltısuyu Akımı Sonlu Farklar Modeli... 1

Önsöz... BÖLÜM I. Sarımsaklı Ovası Yeraltısuyu Akımı Sonlu Farklar Modeli... 1 Sayfa İçindekiler... i Teşekkür.... iii Önsöz..... iv Giriş.... v BÖLÜM I Sarımsaklı Ovası Yeraltısuyu Akımı Sonlu Farklar Modeli.... 1 Kuyu Hidroliği Değerlendirmeleri 18 Su Sondaj Kuyusu İnşası ve Pompalama

Detaylı

Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Bilgisayar Destekli Ön Tasarımı *

Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Bilgisayar Destekli Ön Tasarımı * İMO Teknik Dergi, 2014 6925-6941, Yazı 426 Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerin Bilgisayar Destekli Ön Tasarımı * Emir ALİMOĞLU* Zafer BOZKUŞ** A. Melih YANMAZ*** ÖZ Nehir tipi hidroelektrik santraller,

Detaylı