Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Karayolu Dersi ( ) Grup 4 Uygulama-I -Çözümler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011-2012 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Karayolu Dersi (0423412) Grup 4 Uygulama-I -Çözümler"

Transkript

1 Öğreti Yılı Bahar Yarıyılı Karayolu Der (04341) Grup 4 Uygulaa-I -Çözüler Soru 1 (MSY-3+4)- Topla kütle 1,5 ton olan bir otoobil 80 k/a hızla %6,5 eğili bir yol keinde eyrederken yarıçapı 350 olan bir yatay kurbaya giriştir. Bu ırada yolda yeterli görüş eafe olduğunu gören otoobil ürücü hızını 5 n içinde 100 k/a e çıkartarak önünde eyretekte olan bir taşıtı geçiştir. a)sollaa anevraı ıraında bu taşıtın otorunun ürete gereken güç ne kadar olalıdır? b)eğer otoobil arıza ebebi ile durak zorunda kalıra, tekrar harekete geçe için gereken çeki kuvvetinin alt ve üt ınırları ne olalıdır? Verilenler: Yuvarlana direnii katayıı, μ 0 =0,00; μ r =μ 0. [1-0,01.(V-50)]; hava direnii katayıı; K=0,05; F=0,8.b.h; b=1,75, h=1,50 ; W h =0,75.K.F.V ; kurba direnii, 400 N; otor veri katayıı, η=0,90; kaplaa kaya ürtüne katayıı, f=0,4, Q =/3Q a) Q 1,5t 1500kg 15000N [1 0, 01( V 50)] 0, 00[1 0, 01(100 50)] 0, 01 r 0 Wh 0,75KFV 0,75x0,05 x(0,8x1,75x1,5) x ,75N W W e k Q 15000x6,5 975N N ( hareket eden taşıtın yu var lanaı) W 0, 010x N V x t x3,6 Q Wive x x 1666,67 N g 10 5x3,6 Z N tr W 1666, , , 4N N N ,9 3585, 4N V , 66KW b) Duran taşıtın tekrar harekete geçebile için: Q f Z W tr y Q f 15000x x0, N üt ınır 3 (duran taşıtın yuvarlana direnii) W 0, 010x N W W N y W W W e 4000 Z 115N olalı tr e y y Karayolu-G4/U1-U 1

2 Soru (MSY-4+EK)- Motor gücü 140 KW olan bir kayon, 45 k/a hızla %6 eğili bir rapayı çıkaktadır. Boş ağırlığı 500 kg olan kayonun arka tekerlekleri otritir. Kayonun taşıyabileceği yükü ve bu yük ile hareketini ürdürüp ürdüreeyeceğinizi kontrol ediniz. Verilenler: Motor veri katayıı 0.90, kaplaa yüzeyi kaya ürtüne katayıı 0.45, yuvarlana direnç katayıı 0.00 N/N, kayon genişliği,5., yükekliği,1., F=0,9bh, hava direnci katayıı 0,05, kg.n²/ 4,Taşıtın aderan ağırlığı, Q =/3.Q) 3600N 3600x140 Ztr 0,9x 10080N V 45 W Wy Wh We (0, 0 Q) [0, 75x0, 05 x(0,9x, 5x,1)45 ) 0, 06Q W 0, 08Q 161, Q 1398N Q=1398, kg Kayonun taşıyabileceği yük: Qtopla Qdara 1398,-500=9898, kg Hareket için şart var. Birinci yukarıda ağlandı. İkinci şart kontrol edilir. Q.f > Z tr / ,45 > ,6 N > N olduğundan hareket ükündür. Soru 3- %6 eğili bir yolda taşıttan biri, V 1 =80 k/a lik hız ile rapa çıkarken, diğeri karşı yönden V =90k/a lik hız ile inektedir(yolun bir şeridi bakı ebebi ile kapatılıştır). Sürücülerin fren yaparak çarpışadan durabileleri için, birbirlerini en az ne kadarlık eafede göreleri gerekektedir? (t r1 =0,75n, t r =1,5n, f=0,40) Şerit, bakı nedeniyle kapatılıştır. A A B B fe( A) fe( A) fe( B) V 0, 78. V. tr 0, f 80 0, , 75 0, ,50 0,40 0, , , 5 0, ,14 0,40 0,06 71,50 15,14 196, 64 fe( A) fe( B) Karayolu-G4/U1-U

3 Soru 4-50 k/a lik hız ınırı bulunan bir yerleşi bölge içinde eyreden bir ürücü, %6 çıkış eğili bir yolda, önüne çıkan bir yayaya fren yapaına rağen çarpıştır. Kazadan onra ölçülen fren izi uzunluğu 8,5 olarak bulunuş, yayaya çarpanın fren izinin 13. nde olduğu belirleniştir. a. Sürücünün, kaza yerindeki 50 k/a lik hız ınırlaaına uyaı duruunda çarpayı (kazayı) önleyip önleyeeyeceğini tahkik ediniz. b. Kazanın önlenebile için ürücü en fazla hangi hız ile giteliydi? Verilenler: * Sürücü reakyon üre: t r =1,0 n * Yolun kaya ürtüne katayıı: f=0,60 ÇÖZÜM: 13 A A B B l r =19,1 8,5 V V a. l fe 0, , 5 0, V 68, 79 k / a f 0,6 0,06 lr 0, 78. V. tr 0, 78.68, , ,1=3,1 lik eafe var yayaya çarpadan durabilek için. V 50 k / a ola idi; V 50 fe 0, 78. V. tr 0, , , ,8 f 0,6 0,06 8,8 <3,1 Kazayı önleyebilecekti. b. fe V 3,1 0,78.1. V 0, ,6 0,06 0, 005 0, 78 3,1 0 ax 57, 04 / V V V k a Karayolu-G4/U1-U 3

4 Soru 5 (MSY-10)- 100 k/a hızla eyreden bir taşıt, önünde 70 k/a hızla eyreden diğer bir taşıtı ollayacaktır. Sollaa uzunluğunu ve üreni bulunuz. (d=8+0,.v) A B B A d 1 l d d d l 1 8 0, , 70 V. t d d l 1 V. t d d V. t 1 1 ( d d ) 8 1 t ( v1v) (100 / 3,6 70 / 3,6) , 67 3,6 6 n Soru 6 (iveli ollaa) İki şeritli bir yolda 70 k/a hızla eyreden bir otoobil ürücüü, önünde 70 k/a hızla giden bir kayonu geçek iteektedir. Arkadaki taşıt uygun görüş ikânı ortaya çıktığı zaan, hızını 5 n de 100 k/a çıkararak ollaa anevraını gerçekleştirir. Arkadaki taşıtın öndeki taşıtı ollaa eafe ne kadardır? (d i =8+0,3.V i, intikal-reakyon üre, t r =1n.) ÇÖZÜM: İveli ollaa duruunda ollaa üre şu şekilde heaplanır: d t tr x d : t r Taşıt takip aralığı () (Her iki taşıt için aynı takip aralığı olur) : İntikal-reakyon üre (n) γ :Sollaa anevraı yapan taşıtın ive (/n ) (8+0,3x70) t 1 x 9,33n 1,67 V , 67 / n t 5 3,6 Karayolu-G4/U1-U 4

5 l d v. t r. d d 70 l v. tr. d= x(9,33) x9 39, 4 3,6 Soru k/a lik bir hız ile gitekte olan bir ürücü, önünde 65 k/a lik bir hız ile gitekte olan aracı ollayacaktır. Aynı anda, karşı yönden 100 k/a lik hız ile 3. bir araç gelektedir. Sollaa yapacak ürücü için güvenli ollaa eafe nedir? (Taşıt takip aralığı için d=8+0,v bağıntıı kullanılacaktır, intikal-reakyon üre, t r =1n. dir) 3 3 v 1 v v 3 t 1 1 d 1 l d t S d 1 =8+0,.110=30. d =8+0,.65=1. (d1 d ).(v1 v3) (v1 v ) (30 1).( ) (110 65) = 38. Soru 8- (iveli ollaa) 85 k/a lik bir hız ile gitekte olan bir ürücü, önünde 85 k/a lik bir hız ile gitekte olan aracı ollayacaktır. Aynı anda, karşı yönden 100 k/a lik hız ile 3. bir araç gelektedir. Sollaa yapacak ürücü hızını 110 k/a e çıkararak anevraını 7 n de taalaıştır. Sollaa yapan ürücü için güvenli ollaa eafe nedir? (Taşıt takip aralığı için d=8+0,3v bağıntıı kullanılacaktır, intikal-reakyon üre, t r =1n.) l l k : Karşıdan taşıt gele duruunda iveli ollaa uzunluğu () Karayolu-G4/U1-U 5

6 l k v 3 : Sollaa ürende karşı yönden gelen taşıtın katettiği eafe () : Karşıdan gelen taşıtın hızı (/n) v.t d v3.t d t. r.(v v3) d V ,99 / n t 7 3,6 (8 0,3.85) (85 100) 1...(8 0,3.85) (1, 63).(51,39) , 06 0,99 3, 6 Soru 9-80 k/a lik bir hız ile gitekte olan bir ürücü, önünde 40 k/a lik bir hız ile gitekte olan aracı ollayacaktır. Aynı anda, karşı yönden 90 k/a lik hız ile 3. bir araç gelektedir ve o araç da önündeki 60 k/a hıza ahip olan aracı ollayacaktır. Sollaa yapacak ürücüler için güvenli ollaa eafe nedir? (Taşıt takip aralığı için d=8+0,3v bağıntıı kullanılacaktır.) d 3 l 3 d 4 l v 1 v 1 1 d 1 l d l 1 S l= l 1 + l d d d d l * V * V V V V V d 1 = 0, =3. d = 0,3.40+8=0. d 3 =0,3.90+8=35 d 4 =0,3.60+8=6. l *80 * Karayolu-G4/U1-U 6

7 Öğreti Yılı Bahar Yarıyılı Karayolu Der (04341) Grup 4 Uygulaa-II Çözülü Sorular Soru 1- Proje örü onundaki hizet düzeyi C olarak tepit edilen, dalgalı bir arazi üzerinde bulunan iki şeritli ve çift yönlü bir karayolunda haci/kapate oranı %3 olarak ölçülüştür. Bu yolda eyahat eden taşıt tipleri oranı %1 kayon, %8 otobü ve geri kalanı otoobil olacak şekilde dağılaktadır. Yolun her iki yönünde de trafiğin dağılı oranı 50/50 dir. Bu yolda her iki şeritte bir aatte geçebilen aku taşıt ayıı kaç bo/a dir? Verilenler: 1 Kayon=5 b.o., 1 Otobü = 3,4 b.o. olarak alınacaktır. Şerit ve banket genişliği ile ilgili düzelte faktörü (f w )=0,75 dir. ÇÖZÜM: Trafiğin yön dağıta faktörleri (f d ) Yönlere dağılı 100/0 90/10 80/0 70/30 60/40 50/50 Düzelte faktörü 0,71 0,75 0,83 0,89 0,94 1,00 Q SFi =.800. (Q/C) i. f d. f w. f HV Q SFi (Q/C) i f d f w f HV P T P B E T E B : Hizet düzeyi (i) için hâki yol ve trafik şartlarında, iki yön toplaı olarak hizet haci (oto/a). : Hizet düzeyi (i) için haci/kapate oranı. :Trafiğin yön dağıta faktörü. : Şerit ve banket genişliği ile ilgili düzelte faktörü. : Ağır taşıt trafiği ile ilgili düzelte faktörü. Bunun heabı için de aşağıdaki bağıntı kullanılır. : Trafikteki kayon yüzde. : Trafikteki otobü yüzde. : Kayonun biri otoobil eşdeğeri. : Otobüün biri otoobil eşdeğeri. (Ağır taşıt trafiği ile ilgili düzelte faktörü) 1 fhv 0,60 1 0,1.(5 1) 0,08.(3,4 1) f d : 1,00 (Tablodan). f HV 1 P (E T T 1 1) P B (E B 1) QSFi = , ,75. 0,60 = 403,0 QSFi = 403 bo/a (Yuvarlatılış) Soru - Proje hızı 100 k/a olan, düz bir arazi keinde bulunan 3 şeritli şehirleraraı bir yolda yapılan ölçüde, taşıtların %15 inin kayon, %18 inin otobü, geri kalanının otoobil olduğu belirleniştir. B hizet düzeyi için bu yolun tek yöndeki hizet hacini (tek bir şeritten bir aatte geçebilen aku taşıt ayıını) heaplayınız. Karayolu-G4/U1-U 7

8 Hizet Düzeyi Yoğunluk (oto/k/şr) Verilenler: Şerit ve banket genişliği ile ilgili düzelte faktörü (f w )=0,75 dir. Sürücülerin yolu ürekli kullandığı kabulü yapılacaktır. Proje hızı 100 k/a ie C j =.000 otoobil/a/şr; proje hızı=80 k/a ie C j =1.900 otoobil/a/şr alınacaktır. Kayon ve otobülerin biri otoobil eşdeğerleri Taşıt türü Kayon (E T ) Otobü (E B ) Hizet Arazi duruu Düzeyi Düz Dalgalı Dağlık A,0 4,0 7,0 B ve C, 5,0 10,0 D ve E,0 5,0 1,0 A 1,8 3,0 5,7 B ve C,0 3,4 6,0 D ve E 1,6,9 6,5 Çok şeritli yollarda hizet düzeyi kriterleri Vp=110 k/a Vp=100 k/a Vp=80 k/a V Ort. (k/a) Q/C q V Ort. (tş/a/şr) (k/a) A 7,5 91 0, , B 1,5 85 0, , , C 18,8 80 0, , , D 6,3 64 0, , , E 41,9 48 1, , , F > 41,9 < 48 d d < 48 d d < 45 d d d: Oldukça değişken Q/C q V Ort. (tş/a/şr) (k/a) Çevre özelliğini yanıtan düzelte faktörleri (f e ) Yerleşi tipi Yol tipi Bölünüş Bölüneiş Kıral 1,00 0,95 Banliyö 0,90 0,80 Q/C q (tş/a/şr) ÇÖZÜM: Q SFi = C j. (Q/C) i. N. f w. f HV. f e. f p Sürücü faktörleri (f p ) Sürücü tipi (f p ) Sürekli kullanıcı 1,00 Zaan zaan kullanıcı 0,75-0,90 Q SFi C j : Hizet düzeyi (i) için hâki yol ve trafik şartlarında, tek yöndeki hizet haci (oto/a). : İdeal şartlar altında, proje hızı (j) için şerit başına kapate değeri. Proje hızı 100 k/a ie C j =.000 otoobil/a/şr; proje hızı=80 k/a ie C j =1.900 otoobil/a/şr alınır. Karayolu-G4/U1-U 8

9 (Q/C) i N f w f HV f e f p P T P B E T E B : Hizet düzeyi (i) için haci/kapate oranı. : Tek yöndeki şerit ayıı : Şerit ve banket genişliği ile ilgili düzelte faktörü. : Ağır taşıt trafiği ile ilgili düzelte faktörü. : Yolun geçtiği çevrenin özelliğini yanıtan düzelte faktörü. : Sürücünün yolu devalı kullanıp kullanaaını yanıtan düzelte faktörü. : Trafikteki kayon yüzde. : Trafikteki otobü yüzde. : Kayonun biri otoobil eşdeğeri. : Otobüün biri otoobil eşdeğeri. Verilenler: C j (Q/C) i :.000 otoobil/a/şr :0,50 (Tablodan) N :3 f w :0,75 P T :0,15 P B :0,18 E T E B f HV :, bo (Tablodan) : bo (Tablodan) :0,74 (Heaplandı) 1 1 f 0,74 HV 1 P (E 1) P (E 1) 1 0,15(, 1) 0,18( 1) T T B B f e f p :1,00 (Tablodan) :1,00 (Tablodan) Q SFi = C j. (Q/C) i. N. f w. f HV. f e. f p Q SFi =000.0,50.3.0,75.0, = 1665 (bo/a) Soru yılında hizete açılan x1 devlet yolunda yol hizete açıldığı yıl geçen topla taşıt ayıı dir. (%40 ı ağır taşıt; 1 ağır taşıt= b.o.) bu yolda 10 yıl onra 687 bo/aat lik trafiğe ulaşacağı öngörülektedir C hizet düzeylerine karşılık gerek trafik ınır değerleri 1000 b.o./aattir. Yolun gerçek hizet örü nedir? Karayolu-G4/U1-U 9

10 ÇÖZÜM: 1990 yılında; taşıt/yıl (%40 A.T., %60 H.T., 1 A.T.= bo) Projelendirede ea alınan proje aatlik trafiği (30. aat trafiği) PST heabı: PST = (YOGT). K K=1/6 (Şehirleraraı yol) K=1/8 (Şehir içi yol) (.0, , 60) T bo / a T 000 = 687 bo/a T n = T 0. (1+r) n T n T 0 r n : Beklenen trafik (Hizet örü, n onunda geçe beklenen) : Başlangıçtaki trafik : Yıllık ortalaa trafik artış yüzde : Hizet örü (1 r) r %3 C hizet düzeyi için: (1 0, 03) log(1,953) n.log(1, 03) n,64 yıl n Soru 4 (MSY-)- Proje örü 0 yıl alınarak projelendirilen ve 1990 yılında iki yönlü ve iki şeritli olarak işleteye açılan bir devlet yolunda, hizete açıldıktan onra trafik ayıları yapılış ve aşağıda verilen değerler elde ediliştir. a) Yolun hizet örünü hangi tarihte taalayacağını heaplayınız. b) Şayet bu yol (x) şeritli olarak projelendirileydi, erbet hız ne kadar üreyle korunabilirdi? Verilenler: Aşağıdaki hizet haci tablounda gerekli düzelteler yapılıştır; yolun hizet örü onunda C hizet düzeyinde çalışaı itenektedir; K=1/6; trafik artış oranı abittir; 1 hafif taşıt = 1 bo, 1 ağır taşıt=,5 bo, olarak alınacaktır. Sayı Topla taşıt ayıı (Tş/yıl) yılı Hafif taşıt Ağır taşıt Hizet düzeyi Hizet haci (bo/a) yönlü, şeritli x şeritli A B C D Karayolu-G4/U1-U 10

11 ÇÖZÜM: Cevap: a) T n = T o *(1+r) n * *.5 T bo / a 365* * *.5 T bo / a 365*6 T n = T o *(1+r) n 633 = 609*(1+r) 1 r = = 609*(1+0.04) n 100 => log n*log n = 17.9 yıl yıl (yaklaşık olarak 008 yılında) hizet örünü taalayacaktır. b) Serbet hız A hizet düzeyinde korunabilir 800 = 609*(1+0.04) n 800 log n *log(1.04) 609 n = yıl üreyle erbet hız korunabilir. Soru 5 (MSY-1)- İki kenti birbirine bağlayan yeni bir devlet yolu iki şeritli ve iki yönlü olarak 1998 yılının başında hizete açılıştır. Bu yoldan birinci yıl taşıt, ikinci yıl ie taşıt geçtiği aptanıştır. Her iki yıl için de ağır taşıt oranı %0 olduğuna göre; a) Projelendire aşaaındaki yapılan 0 yıllık hizet örü tahininin gerçekleşip gerçekleşeeyeceğini göteriniz. b) Kaulaştıra genişliği yeterli olan bu yola hizet örünü taalayabile için hangi yılda kaç şerit eklene gerekir? Verilenler: Aşağıdaki hizet haci tablounda gerekli düzelteler yapılıştır; yolun hizet örü onunda C hizet düzeyinde çalışaı itenektedir; K=1/6; trafik artış oranı abittir; 1 hafif taşıt = 1 bo, 1 ağır taşıt= 3 bo, olarak alınacaktır. Karayolu-G4/U1-U 11

12 Hizet düzeyi yönlü, şeritli Hizet haci (bo/a/şr) 3 şeritli x şeritli İşlete hızı (k / a) A B C D E ÇÖZÜM: (0,80.1 0, 0.3) a) T bo / a (0,80.1 0, 0.3) T bo / a T n = T 0. (1+r) n (1 r) r 0, 06 %6 C hizet düzeyi için: n (1 0,06) n 3,85 yıl < 0 yıl olduğu için hizet örü tahini gerçekleşez. b) Yola 3,85 yıl onra bir şerit ilave etek gerekir. Yol 3 şeritli olur. n (1 0,06) n 14,64 yıl onra tekrar bir şerit daha ilave etek gerekir. Yol 1998 yılında şeritli(x1), ,85= 001,85 yılında 3 şeritli ,64=01,64 yılında 4 şeritli (x) yol olacaktır. Karayolu-G4/U1-U 1

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN

İNŞ 331 ULAŞIM 1. Dr. Neslihan SEÇKİN İNŞ 331 ULAŞIM 1 Öğr.. Gör. G Dr. Neslihan SEÇKİN 1.GİRİŞ İyi bir karayolu ağının sağladığı ulaşım kolaylığı bir ülke için çok yönlü kalkınma açısından büyük bir itici güçtür. ilk insanlar için yer değiştirme

Detaylı

Dinamik dersinde eğik düzlem üzerinde bir cismi hareket ettirmek için gerekli kuvveti aşağıda belirtildiği gibi hesaplamıştık;

Dinamik dersinde eğik düzlem üzerinde bir cismi hareket ettirmek için gerekli kuvveti aşağıda belirtildiği gibi hesaplamıştık; 1- VAGON HAREKET DİNAMİĞİ Dinamik derinde eğik düzlem üzerinde bir cimi hareket ettirmek için gerekli kuvveti aşağıda belirtildiği gibi heaplamıştık; Şekil 1- Eğik düzlemde hareket = G µ Coα ± G Sinα ±

Detaylı

Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler

Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler Karayolu İnşaatı Çözümlü Örnek Problemler 1. 70 km/sa hızla giden bir aracın emniyetle durabileceği mesafeyi bulunuz. Sürücünün intikal-reaksiyon süresi 2,0 saniye ve kayma-sürtünme katsayısı 0,45 alınacaktır.

Detaylı

BÖLÜM 3: TAŞIT HAREKETLERİ

BÖLÜM 3: TAŞIT HAREKETLERİ BÖLÜM 3: TAŞIT HAREKETLERİ 3.1 TAŞIT HAREKETİNE KARŞI KOYAN DİRENÇLER Bir taşıtın harekete geçebilmesi için çekiş kuvvetine ihtiyacı vardır. Taşıtlar çekiş kuvvetini cinslerine göre insan, hayvan veya

Detaylı

BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ

BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ BÖLÜM 1: ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ 1.1 GİRİŞ Bir ülkenin kalkınmasında, iyi tasarlanmış ulaştırma sistemlerinin varlığı hayati öneme sahiptir. Ulaştırma sistemleri deyince aklımıza ilk gelen sistem elbette

Detaylı

Trafik Ders Notları 1 - İŞARETLER

Trafik Ders Notları 1 - İŞARETLER 1 - İŞARETLER Trafik Ders Notları A) TEHLIKE UYARI IŞARETLERI ( T GRUBU ) : Karayolu ve yakın çevresindeki Tehlikeler hakkında,yoldan yararlananlara " Uyarı "görevi yapar. B) TRAFIK TANZIM IŞARETLERI (TT

Detaylı

KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET

KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET Volkan Emre UZ (*), Mustafa KARAŞAHİN (**) Giriş Ne yazık ki özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım planlaması yapılırken sadece motorlu taşıtlar dikkate alındığından, yürüyerek

Detaylı

HIZ ve İVME AMAÇ: Yer-çekimi ivmesini ölçmek Sürtünmesiz eğik düzlemde hız-zaman ilişkisini incelemek BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR:

HIZ ve İVME AMAÇ: Yer-çekimi ivmesini ölçmek Sürtünmesiz eğik düzlemde hız-zaman ilişkisini incelemek BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR: HIZ ve İVME AMAÇ: Yer-çekii ivesini ölçek Sürtünesiz eğik düzlede hız-zaan ilişkisini inceleek BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR: Konu vektörü Yer-değiştire vektörü Ortalaa hız ve anlık hız Ortalaa ive ve anlık

Detaylı

ZEMİN KAZMA TAŞIMA SERME VE SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ

ZEMİN KAZMA TAŞIMA SERME VE SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ ZEMİN KAZMA TAŞIMA SERME VE SIKIŞTIRMA MAKİNELERİ ZEMİN KAZMA MAKİNELERİ Çalışma şekilleri ve özellikleri yönünden zemin kazma makineleri 6 temel kategoride guruplandırılır: ÜNİVERSAL KABLOLU GODELİ YÜRÜYEREK

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

2. YATAY KURBALAR. 2.1.1 Basit daire kurbaları

2. YATAY KURBALAR. 2.1.1 Basit daire kurbaları 2. YATAY KURBALAR Yatay kurbalar genel olarak daire yaylarından ibarettir. Ancak, kurbaya ait dairenin yarıçapı küçük ise süratin fazla olduğu durumlarda alinyimandan kurbaya geçiş noktasında ortaya çıkan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. İLLÎ EĞİTİ BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİ TEKNOLOJİLERİ GENEL ÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP OTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/11/2013 Ad ve Soyadı

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERSİ ÖZETİ

TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERSİ ÖZETİ TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERSİ ÖZETİ TRAFİK : Yayaların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. KARAYOLU (YOL) : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve

Detaylı

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI ÍKLÍMLEMDÍRME AVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NLARI BÖLÜM İKLİMLENDİRME Isıta, soğuta, havalandıra ve iklilendire/klia konularında ana hedef insanlar için daha iyi, daha rahat, huzurlu, sağlıklı ve eniyetli

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİÎ EĞİTİM BAKANIĞI YENİİK VE EĞİTİM TEKNOOJİERİ GENE MÜDÜRÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP MOTORU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYARI SINAVI 02/11/2013 Ad ve Soyadı

Detaylı

Bodrum Atakan Sürücü Kursu TEL: 363 97 40 363 96 53 www.atakansurucukursu.com

Bodrum Atakan Sürücü Kursu TEL: 363 97 40 363 96 53 www.atakansurucukursu.com 1 01-Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu na göre sürücü olabilme şartlarından biri değildir? A) Kullanacağı araca göre belli bir yaşın üstünde olmak B) Sağlık durumu sürücülük yapmaya uygun

Detaylı

Resim 1.1: Okul geçidinde görev yapan bir öğrenci

Resim 1.1: Okul geçidinde görev yapan bir öğrenci Resim 1.1: Okul geçidinde görev yapan bir öğrenci ÜNİTEDEKİ KONULAR 1. TANIMLAR 2. TRAFİKLE İLGİLİ MEVZUAT 3. TRAFİKTE YAYANIN SORUMLULUĞU 4. TRAFİKTE YOLCUNUN SORUMLULUĞU 5. TRAFİKTE SÜRÜCÜNÜN SORUMLULUĞU

Detaylı

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, 03200, AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, 03200, AFYONKARAHİSAR Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE AFYONKARAHİSAR İL MERKEZİ KARAYOLU TRAFİK GÜRÜLTÜ HARİTASININ HAZIRLANMASI ERDOĞAN Saffet, DOĞAN Mevlüt,

Detaylı

Dur işaret levhası, beyaz kenarlı kırmızı zemin üzerinde beyaz renkli dur yazısının olduğu sekizgen şekle sahiptir.

Dur işaret levhası, beyaz kenarlı kırmızı zemin üzerinde beyaz renkli dur yazısının olduğu sekizgen şekle sahiptir. 24- TRAFİK TANZİM İŞARETLERİ (TT GRUBU) Genel: Trafik Tanzim İşaretleri, yol kullanıcılarını uymaları gereken özel yükümlülükler, çeşitli yasaklama ve kısıtlamalar hakkında bilgilendirmek için kullanılır.

Detaylı

BETON YOLLAR : AKILLI VE

BETON YOLLAR : AKILLI VE AVRUPA BETON KAPLAMA B RL Ğ BETON YOLLAR : AKILLI VE 1 CONCRETE ROADS : A SMART AND SUSTAINABLE CHOICE İÇİNDEKİLER Giriş 3 Beton Yolların Çevresel Yönleri 4 Karbon ayakizi ve yaşam dönemi değerlendirilmesi

Detaylı

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER KARA YOLU, DEMİR YOLU VE BORU HATTI TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ

ÜNİTE TAŞIMA SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Ramazan KAYNAK İÇİNDEKİLER KARA YOLU, DEMİR YOLU VE BORU HATTI TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER KARA YOLU, DEMİR YOLU VE BORU HATTI TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ Giriş Kara Yolu Taşımacılık Sistemi Kara Yolu Taşımacılığı Yük Sınıflandırma Sistemi Kara Yolunda Kullanılan Anahtar Terimler

Detaylı

DARICA MEYDAN SÜRÜCÜ KURSU TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERS NOTLARI TRAFİK, KARAYOLU VE ARAÇLARLA İLGİLİ TANIMLAR TRAFİK: Yayaların ve araçların

DARICA MEYDAN SÜRÜCÜ KURSU TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERS NOTLARI TRAFİK, KARAYOLU VE ARAÇLARLA İLGİLİ TANIMLAR TRAFİK: Yayaların ve araçların DARICA MEYDAN SÜRÜCÜ KURSU TRAFİK ve ÇEVRE BİLGİSİ DERS NOTLARI TRAFİK, KARAYOLU VE ARAÇLARLA İLGİLİ TANIMLAR TRAFİK: Yayaların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. KARAYOLU (YOL)

Detaylı

BETON BARİYERLER (OTOKORKULUKLAR)

BETON BARİYERLER (OTOKORKULUKLAR) BETON BARİYERLER (OTOKORKULUKLAR) Beton Bariyerler 1 Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Hazırlayanlar: Prof. Asım Yeğinobalı, TÇMB Prof.Dr. Ali Osman Atahan,

Detaylı

A) Genel Tarifler: B) Karayolu İle İlgili Tarifler:

A) Genel Tarifler: B) Karayolu İle İlgili Tarifler: A) Genel Tarifler: TRAFİK : Yyaların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketleridir. KARAYOLU (YOL) : Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır. GEÇİŞ

Detaylı

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ

TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ TRAFİK VE ÇEVRE BİLGİSİ Oktay TAŞCI Trafik ve Çevre Bilgisi Öğretmeni Trafik: Yayaların, hayvanların ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine TRAFİK denir. Karayolu: Trafik için, kamunun yararlanmasına

Detaylı

KONYA TRAFİK PLATFORMU 50. TOPLANTISI HIZIN TRAFİK GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE TEDES

KONYA TRAFİK PLATFORMU 50. TOPLANTISI HIZIN TRAFİK GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE TEDES KONYA TRAFİK PLATFORMU 50. TOPLANTISI HIZIN TRAFİK GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE TEDES Hız ihlali, sürücünün aracı duyurulan ve yasal olarak izin verilen hızın üzerinde kullanması durumudur. Dünyada her yıl meydana

Detaylı

Şekil 1.1: İnce Kenarlı (convex) Merceklerde Görüntü Çizimi

Şekil 1.1: İnce Kenarlı (convex) Merceklerde Görüntü Çizimi Deney No : DO 1 Deneyin Adı : Lens kanunu ve Mercekler Deneyin Amacı : Odak uzaklığı bilinmeyen merceklerin (convex-concave) odak uzaklığını bulmak ve merceklerde görüntü oluşumunun incelenmesi. Teorik

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

7 ARALIK 2013 SRC 3. 1. ADR ye göre aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddelerin sınıf numarasıdır? A) Sınıf 4.1 B) Sınıf 3. D) Sınıf 6.

7 ARALIK 2013 SRC 3. 1. ADR ye göre aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddelerin sınıf numarasıdır? A) Sınıf 4.1 B) Sınıf 3. D) Sınıf 6. 1. ADR ye göre aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddelerin sınıf numarasıdır? A) Sınıf 4.1 B) Sınıf 3 C) Sınıf 2.1 D) Sınıf 6.1 2. AETR ye göre, Dinlenme sürelerinden biri haftalık dinlenmeye eklenerek

Detaylı