1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1"

Transkript

1 1. BÖLÜM Sayılarda Temel Kavramlar Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK Kontrol Noktası 1

2 Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. {0, 1, 2,..., 9} II. {1, 2, 3,...} III. {0, 1, 2, 3,...} IV. {... 2, 1, 0, 1, 2,...} a) Doğal Sayılar (N) b) Rakamlar c) Sayma Sayıları (Z + ) d) Tam Sayılar (Z = Z {0} Z + ) 2 Uygun eşleştirmeleri yapınız I. İki basamaklı en küçük doğal sayı II. İki basamaklı en küçük tam sayı III. İki basamaklı rakamları farklı en büyük tam sayı IV. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı V. Rakamları farklı en büyük üç basamaklı pozitif tam sayı VI. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı en küçük üç basamaklı sayma sayısı VII. Rakamları farklı en küçük üç basamaklı doğal sayı a) 98 b) 10 c) 10 d) 99 e) 102 f) 123 g) Aşağıda verilenleri inceleyiniz. Toplamları sabit olan sayılarda, En büyüğü en çok Diğer sayılar küçük olmalı. En küçüğü en az Diğer sayılar büyük olmalı. En büyüğü en az (En küçüğü en çok) Sayılar birbirine en yakın olmalı. 4 Uygun eşleştirmeleri yapınız. a I. b = 3 5 II. 2x = 7y III. a < 5 ise en büyük a doğal sayısı IV. 10 < b ise en küçük b tam sayısı V. a < 0 ve b > 0 ise VI. a 2.b < 0 için işaret incelenirken üstü çift olan ihmal edilebilir. a) x = 7k, y = 2k b) a = 3k, b = 5k c) 9 d) 4 e) a. b + < 0 dir. f) a 2.b < 0 yani b < 0 5 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. Asal sayı a) 1 ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan, 1 den büyük doğal sayılardır. {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,...} II. Aralarında asal sayı b) 1 den başka pozitif ortak böleni olmayan sayma sayılarıdır. (4 ile 15), (7 ile 13), (1 ile 40)... 6 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. Tek Sayılar II. Çift Sayılar a) b) {.. 3, 1, 1, 3, 5,..} {.. 2, 0, 2, 4,..} NOT: Doğrudur, yanlıştır diyorsa değer ver geç. (Mesela, Tek = 1, Çift = 0) Kesinlikle, Daima, Her Zaman diyorsa dikkat et! (Tüm durumları düşün) 8

3 Isınma Hareketleri 7 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. Ardışık sayılar II. Ardışık çift sayılar III. Ardışık tek sayılar IV. Ardışık 3 ün katı sayılar a) 1 er artar: n, n + 1, n + 2,.. b) 2 şer artar: n, n + 2, n c) 3 er artar: n, n + 3, n + 6,.. 8 Uygun eşleştirmeleri yapınız. Ardışık sayı dizilerinde, I. Terim sayısı II. Terimlerin toplamı Son İlk a) + 1 Artış İlk + Son b) Terim Sayısı x d n 2 9 Aşağıda verilenleri inceleyiniz. I = ler 10 lar 100 ler 1000 ler II Sayı değeri 3, basamak değeri 30 Sayı değeri 2, basamak değeri Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. ab II. abc III. 2x3y IV. ab + ba V. ab ba VI. abb + baa VII. abcd bacd a) 100a + 10b + c b) x y c) 10a + b d) 9(a b) e) 11(a + b) f) 900(a b) g) 111(a + b) 11 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. Bir sayının yüzler basamağı 3 artarsa II. Bir sayının onlar basamağı 5 azalırsa III. İki basamaklı xy sayısının rakamları yer değişince sayı 27 azalıyor. IV. Üç basamaklı abc sayısının birler ve yüzler basamağı yer değişince sayı 396 artıyor. a) Sayı 50 azalır. b) Sayı 300 artar. c) Büyük Küçük = 27 xy yx = 27 (10x + y) (10y + x) = 9x 9y = 27 x y = 3 (Soruya göre değer verilebilir.) d) Büyük Küçük = 396 cba abc = (100c + 10b + a) (100a + 10b + c) = 99c 99a = 99(c a) = 396 c a = 4 1) I. b II. c III. a IV. d 2) I. b II. d III. a IV. c V. g VI. f VII. e 4) I. b II. a III. d IV. c V. e VI. f 5) I. a II.b 6) I. a II. b 7) I. a II. b III. b IV. c 8) I. a II. b 10) I. c II. a III. b IV. e V. d VI. g VII. f 11) I. b II. a III. c IV. d 9

4 Isınma Hareketleri 1 a, b ve c birbirinden farklı rakamlardır. 2a 3b + 4c ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? 5 {3, 4, 5, 6} kümesinin elemanları kullanılarak yazılan rakamları farklı dört basamaklı ABCD sayısı, A + D = B + C eşitliğini sağlamaktadır. Buna göre, kaç farklı ABCD sayısı yazılabilir? 2 a, b ve c birer pozitif tam sayıdır. a b = 7 b c = 11 olduğuna göre, a nın en küçük değeri kaçtır? 6 Birbirinden farklı üç basamaklı dört pozitif tam sayının toplamı 571 dir. Buna göre, bu sayıların en büyüğü en çok kaç olabilir? 3 a ve b birbirinden farklı doğal sayılardır. a.b = 36 olduğuna göre, a + b toplamı en az kaçtır? 7 A B C B D E C E + 21 olduğuna göre, A D farkı kaçtır? 8 p, q ve r asal sayılardır. 4 Rakamları birbirinden farklı en küçük dört basamaklı doğal sayı ile en küçük üç basamaklı tam sayının toplamı kaçtır? p = 13.(q r) olduğuna göre, p + q + r toplamı kaçtır? 1) 52 2) 19 3) 13 4) 24 5) 8 6) 268 7) 21 8) 18 10

5 Isınma Hareketleri 9 I. x 3 II. 3x III. 2x + 3 IV. 2x 4 V. x 2 + x x tam sayı olmak üzere, yukarıdakilerden kaç tanesi kesinlikle çift sayıdır? 13 abc üç basamaklı ve 2d iki basamaklı sayılardır. x a b c 2 d Yukarıdaki çarpma işleminde her nokta bir rakamın yerini tuttuğuna göre, işlemin sonucu kaçtır? 10 a, b ve c ardışık tam sayılar ve a < b < c dir. 14 aa, ab, ba ve bb iki basamaklı sayılardır. Buna göre, (a b).(b c).(c a) işleminin sonucu kaçtır? ab ba aa + bb = 5 11 olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır? 11 Ardışık 7 tek sayının toplamı 287 olduğuna göre, bu sayıların en büyüğü kaçtır? 15 Üç basamaklı RNK sayısı ile iki basamaklı RN sayısının toplamı 740 olduğuna göre, R + N + K toplamı kaçtır? toplamının sonucu kaçtır? 16 Üç basamaklı bir doğal sayının sağına 5 yazılarak dört basamaklı A sayısı, aynı sayının soluna 3 yazılarak dört basamaklı B sayısı elde edilmiştir. A + B = 5711 olduğuna göre, üç basamaklı sayının rakamları toplamı kaçtır? 9) 2 10) 2 11) 47 12) ) ) 14 15) 16 16) 12 11

6 Test 1 Sayılarda Temel Kavramlar (Sayıların Sınıflandırılması) 1. İki rakamın toplamı en çok kaçtır? A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) a ve b birbirinden farklı rakamlardır. a.b = 16 olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A) 8 B) 10 C) 18 D) 19 E) Birbirinden farklı üç rakamın toplamı en az kaçtır? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 6. a ve b birer rakamdır. 2a + b = 23 olduğuna göre, b en az kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 3. a, b, c birer rakamdır. 2a + 3b + 4c toplamı en az kaçtır? A) 0 B) 3 C) 6 D) 9 E) a ve b birer rakamdır. 2a + 3b = 26 olduğuna göre, b en çok kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 4. a, b, c birbirinden farklı rakamlardır. 2a + 3b + 4c toplamı en çok kaçtır? (Değer vermeye katsayısı büyük olandan başla...) A) 69 B) 71 C) 74 D) 79 E) a, b, c sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlardır. 3a + 2b 4c ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? A) 39 B) 41 C) 43 D) 45 E) 47 12

7 (Sayıların Sınıflandırılması) Test 1 9. Üç farklı sayma sayısının çarpımı en az kaçtır? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) Rakamları toplamı 10 olan; en büyük üç basamaklı doğal sayı ile en küçük üç basamaklı doğal sayının toplamı kaçtır? A) 1009 B) 1010 C) 1018 D) 1019 E) a ve b sayma sayılarıdır. a + b = 12 eşitliğini sağlayan kaç tane (a, b) ikilisi vardır? A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) İki basamaklı dört doğal sayının toplamı 118 dir. Bu sayılardan en büyüğü en çok kaçtır? A) 84 B) 85 C) 86 D) 87 E) a ve b doğal sayılardır. a + b = 16 olduğuna göre, a.b çarpımı kaç farklı değer alabilir? A) 9 B) 10 C) 11 D) 15 E) Birbirinden farklı iki basamaklı üç doğal sayının toplamı 230 dur. Bu sayılardan en küçüğü en az kaçtır? A) 32 B) 33 C) 34 D) 35 E) Çarpımları 36 olan iki farklı doğal sayının toplamları en az kaçtır? A) 12 B) 13 C) 15 D) 20 E) Üç kardeş 132 tane cevizi birbirinden farklı sayılarda paylaşıyorlar. En çok alanın payına, en az kaç ceviz düşer? A) 29 B) 43 C) 44 D) 45 E) 129 C-D-A-C B-B-E-A E-D-A-B D-E-B-D 13

8 Test 2 Sayılarda Temel Kavramlar (Sayıların Sınıflandırılması) 1. En büyük iki basamaklı doğal sayı, en küçük iki basamaklı doğal sayıdan kaç fazladır? A) 79 B) 89 C) 99 D) 109 E) sayı doğrusu veriliyor. En küçük iki basamaklı doğal sayı ile en küçük iki basamaklı tam sayının toplamı kaçtır? A) 109 B) 89 C) 88 D) 20 E) Rakamları farklı en büyük üç basamaklı sayma sayısı ile en küçük sayma sayısının toplamı kaçtır? A) 988 B) 1087 C) 1187 D) 1200 E) En büyük üç basamaklı tam sayı ile rakamları farklı en küçük üç basamaklı tam sayının toplamı kaçtır? A) 6 B) 12 C) 102 D) 1204 E) Tek rakamlar ile yazılabilecek rakamları farklı en büyük üç basamaklı doğal sayı, rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı iki basamaklı en küçük doğal sayıdan kaç fazladır? A) 943 B) 955 C) 963 D) 973 E) Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı en küçük dört basamaklı sayma sayısı ile en büyük üç basamaklı negatif tam sayının toplamı kaçtır? A) 934 B) 1034 C) 1134 D) 1234 E) En küçük dört basamaklı doğal sayı ile çift rakamlar kullanılarak yazılabilecek en küçük üç basamaklı doğal sayının toplamı kaçtır? A) 1002 B) 1120 C) 1140 D) 1200 E) Rakamları çarpımı 36 olan; en büyük üç basamaklı doğal sayı, en küçük üç basamaklı doğal sayıdan kaç fazladır? A) 792 B) 802 C) 882 D) 1080 E)

9 (Sayıların Sınıflandırılması) Test 2 9. İki basamaklı kaç tane tam sayı vardır? A) 90 B) 120 C) 159 D) 178 E) işleminin sonucu kaçtır? (Son bir taneye dikkat) A) 26 B) 25 C) 0 D) 25 E) a, b ve c sayma sayılarıdır ile 50 arasında kaç tane doğal sayı vardır? A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 a.b = 14 b.c = 13 olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır? A) 24 B) 25 C) 26 D) 27 E) dan, 12 ye kadar olan tam sayıların toplamı kaçtır? 15. a ve b tam sayılardır. a < 7 < b < 5 A) 17 B) 21 C) 33 D) 34 E) 36 olduğuna göre, a + b toplamı en çok kaçtır? A) 14 B) 4 C) 2 D) 0 E) işleminin sonucu kaçtır? A) 12 B) 6 C) 10 D) 12 E) a > 0 ve b < 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? A) a.b > 0 B) a + b > 0 C) a + b < 0 D) a b > 0 E) a b < 0 B-A-C-D B-B-C-A E-D-C-D E-E-B-D 15

10 Test 3 Sayılarda Temel Kavramlar (Tek - Çift Sayılar) 1. Aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? A) B) C) D) E) a ve b doğal sayıdır. a + b = 17 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? A) a tek sayıdır. B) b çift sayıdır. C) a.b çift sayıdır. D) a en az 1 olabilir. E) a.b en az 16 olabilir. 2. Aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır? A) 3 2 B) 4 0 C) 5 20 D) 6 21 E) Ç: Çift tam sayı T: Tek tam sayı n: Doğal sayı olmak üzere, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ç + T = T B) T +T = Ç C) Ç.T = Ç D) T n = T E) Ç n + 1 = T 3. a tek sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır? A) a 6 B) a + 8 C) 2a + 1 D) 3a 2 E) 5a a bir tam sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle bir çift sayıdır? (Hem çift, hem tek değer ver.) A) a + 4 B) a C) 2a 1 D) a 5 + a 3 + a E) a 2 + a 4. a çift sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? 8. m çift tam sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima tek sayıdır? A) a 4 B) a + 3 C) 3a D) 4a + 2 E) a 5 A) m 2 B) m + 2 C) 3m 4 D) m E) 4 m

11 (Tek - Çift Sayılar) Test 3 9. x + 7 çift sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? A) x 2 B) x + 3 C) 2x D) 3x + 1 E) x.(x + 1) 13. a, b ve c birer tam sayıdır. a.b + 7 = 4c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) a çifttir. B) b çifttir. C) c çifttir. D) a.c tektir. E) a ve b tektir. 10. a.b çarpımı tek sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır? A) a b B) a 2 C) b + 2 D) a 10 4 E) b x ve y birer çift sayma sayısı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi tek sayı olabilir? A) x y B) x + y C) x.y D) x E) x y y 11. n doğal sayıdır. 7n + 1 tek sayı ise aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır? A) n + 3 B) 2n 1 C) 3n + 6 D) n E) 3 n a ve b tek, c çift sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? A) a + b + c B) (a + b).c C) a b + c D) a.c + b E) a c + b c 12. a, b ve c doğal sayılardır. a + b = 2c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) a tektir. B) b tektir. C) c çifttir. D) a tek ise b tektir. E) a çift ise c çifttir m+7 tek sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır? A) 8m B) 9m C) 10m D) 11m E) 12m C-D-E-B C-E-E-D A-A-C-D E-D-D-C 17

12 Test 4 Sayılarda Temel Kavramlar (Ardışık Sayılar) 1. Aşağıdakilerden hangisinde verilen sayılar ardışık bir sayı dizisi oluşturmaz? A) 12, 13, 14, 15 B) 12, 14, 16, 18 C) 11, 13, 15, 17 D) 12, 15, 18, a, b ve c ardışık 5 in katı doğal sayılardır. a < b < c olduğuna göre, c a oranı kaçtır? b c A) 2 B) 1 C) 0 D) 1 E) 2 E) 12, 16, 19, (n + 1) ile 10 sayıları ardışık çift sayılardır. 2. En küçüğü 20 olan, ardışık dört doğal sayının toplamı kaçtır? Buna göre, n nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) 16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 20 A) 86 B) 85 C) 84 D) 83 E) Ardışık yedi tam sayının toplamı 112 olduğuna göre, ortanca sayı kaçtır? 3. En küçüğü 13 olan, ardışık 10 tek tam sayının en büyüğü kaçtır? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 A) 25 B) 27 C) 29 D) 31 E) Ardışık on bir tane doğal sayının toplamı A olduğuna göre, bu sayılardan en büyüğü aşağıdakilerden hangisine eşittir? 4. Ardışık üç tek doğal sayının toplamı 63 ise bu sayıların en büyüğü kaçtır? A) 25 B) 23 C) 21 D) 19 E) 17 A) A B) A C) A 11 D) A E) A

13 (Ardışık Sayılar) Test 4 9. a < b < c olmak üzere a, b ve c ardışık tek sayılardır. a b + c = 41 olduğuna göre, c kaçtır? toplamının sonucu kaçtır? A) 234 B) 242 C) 247 D) 251 E) 260 A) 35 B) 37 C) 39 D) 41 E) Bir küme ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. 6 tane ardışık sayıdan oluşmaktadır. Kümedeki elemanların toplamı, en büyük elemanın 5 katına eşittir. Buna göre, bu kümenin en küçük elemanı kaçtır? A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) , 24, 28,..., 80 ardışık sayı dizisi kaç terimden oluşmaktadır? Son İlk dterim Sayısı = + 1n Artış A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) I n = n(n + 1) II (2n) = n(n + 1) III (2n 1) = n 2 IV = 3( ) V = Yukarıdakilerden hangisi yanlıştır? toplamının sonucu kaçtır? İlk + Son dtoplam = Terim Sayısı x n 2 A) 312 B) 314 C) 316 D) 318 E) 330 A) I B) II C) III D) IV E) V toplamının sonucu kaçtır? A) 600 B) 550 C) 500 D) 450 E) ifadesinde her bir terimin ikinci çarpanı 3 artırılırsa sonuç kaç artar? A) 612 B) 615 C) 620 D) 624 E) 630 E-A-D-B A-C-B-D E-A-E-A C-B-D-E 19

14 Test 5 Sayılarda Temel Kavramlar (Yorumlama) 1. m ve n negatif tam sayılardır. m = n a < b < 0 < c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? olduğuna göre, m + n toplamı en çok kaçtır? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2 A) a + b < 0 B) a.b > 0 C) b.c < 0 D) a.c < 0 E) c b < 0 6. a, b ve c tam sayılardır. a.b 4 > 0 b.c < 0 2. m ve n tam sayılardır. m.n = 18 a.c 5 < 0 olduğuna göre, a, b ve c nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? (Üstü çift olanı at gitsin..) olduğuna göre, m + n toplamı en az kaçtır? A) +, +, + B) +, +, C) +,, A) 20 B) 19 C) 18 D) 9 E) 2 D), +, E),, 3. a, b ve c tam sayılardır. a.b = 6 a.c = 18 olduğuna göre, a + b + c toplamı en az kaçtır? A) 25 B) 10 C) 10 D) 25 E) a 3 b 5 c Yukarıda verilen toplama işlemi için a, b ve c sayılarının çarpımı kaçtır? A) 10 B) 6 C) 3 D) 6 E) a b c a 13 b a ve b sayma sayılarıdır. c 2 2a = 5b olduğuna göre, a + b toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 14 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22 Yukarıda verilen tam sayılarda çarpma işleminde a sayısı en küçük olduğuna göre, b + c toplamı kaçtır? A) 3 B) 5 C) 13 D) 15 E) 17 20

15 (Yorumlama) Test , 12, 19,..., (7n 2),... Yukarıda verilen örüntüde baştan 9. sayı kaçtır? A) 54 B) 57 C) 61 D) 66 E) Üç basamaklı bir abc ayısı için, abc = a 3 + b 3 + c 3 eşitliği sağlanıyorsa bu sayıya bir Armstrong sayısı denir. Örneğin; 371 = olduğu için 371 bir Armstrong sayısıdır. 40x sayısı bir Armstrong sayısı olduğuna göre, x rakamı kaçtır? A) 1 B) 3 C) 5 D) 7 E) Pozitif tam sayılarda tanımlı T fonksiyonu, T(x): "x ten büyük olmayan tek sayıların toplamı" biçiminde tanımlanıyor. Örneğin, T(8) = = 16 T(9) = = 25 Buna göre, T(x) = 49 eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? A) 26 B) 27 C) 28 D) 29 E) x y Pozitif çift sayılar yukarıda görüldüğü gibi kutulara yerleştiriliyor. Alt sıradaki kutularda bulunan sayıların toplamı, üst sıradaki kutularda bulunan sayıların toplamından 40 fazladır. Buna göre, x + y toplamı kaçtır? A) 156 B) 158 C) 160 D) 162 E) a pozitif, b ve c negatif tam sayılar olduğuna göre, I. a + b + c = 0 olabilir. II. a b c = 2 olabilir. III. a + b.c = 2 olabilir. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 14. a + b = 10 ve b.c = 12 olmak üzere, I. a doğal sayı ise c doğal sayıdır. II. a rasyonel sayı ise c rasyonel sayıdır. III. a pozitif sayı ise c pozitif sayıdır. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III A-B-D-A E-B-B-D C-B-D D-B-B 21

16 Test 6 Sayılarda Temel Kavramlar (Asal Sayı - Aralarında Asal Sayılar) 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 1 asal sayı değildir. B) En küçük asal sayı 2 dir. C) Negatif asal sayı yoktur. 5. Aşağıda verilen sayı ikililerinden hangisi aralarında asaldır? A) (6, 15) B) (10, 12) C) (14, 21) D) (9, 35) E) (16, 24) D) Hem çift, hem asal olan sayı sadece 2 dir. E) İki asal sayının çarpımıda asal sayıdır ye kadar olan sayma sayılarından kaç tanesi 6 ile aralarında asaldır? 2. Asal rakamların toplamı kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 A) 4 B) 7 C) 11 D) 13 E) Aşağıdakilerden hangisi iki asal sayının çarpımı olarak yazılamaz? A) 6 B) 15 C) 55 D) 56 E) a ve b aralarında asal sayılardır. a b = olduğuna göre, b a farkı kaçtır? (Sadeleştir, sonra değerleri gör..) A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. m ve n doğal sayılardır. (m + 3).(n 1) = (m + 1) ve (n 2) aralarında asal sayılardır. m + 1 n 2 = olduğuna göre, m n oranı kaçtır? olduğuna göre, m + n toplamı kaçtır? A) 17 B) 16 C) 15 D) 14 E) 13 A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 22

17 (Asal Sayı - Aralarında Asal Sayılar) Test 6 9. a ve b asal sayılardır. a + b = 16 olduğuna göre, a.b çarpımı kaç farklı değer alabilir? A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) (a + b) ve (a b) aralarında asal sayılardır. a + b a b = olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) (2a + 1) ve (3b 1) aralarında asal sayılardır. 24.(2a + 1) = 33.(3b 1) 10. x ve y asal sayılardır. x + y = 30 olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 olduğuna göre, x.y çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır? A) 209 B) 217 C) 219 D) 221 E) a ve b pozitif tam sayı, c asal sayı olmak üzere, (a 5).(b + 2) = c eşitliği veriliyor. Buna göre, 11. a ve b asal sayılardır. a 5b = 18 olduğuna göre, a en az kaçtır? A) 23 B) 29 C) 31 D) 37 E) 43 I. a = 6 dır. II. b = 15 olabilir. III. c en az 3 tür. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 12. x ve y asal sayılardır. 2x + 3y = 112 olduğuna göre, x y farkı kaçtır? A) 49 B) 50 C) 51 D) 52 E) a, b ve c birer asal sayıdır. a < b < c a + b + c = 106 olduğuna göre, b + c toplamı kaçtır? A) 100 B) 101 C) 102 D) 103 E) 104 E-E-D-A D-B-C-E B-D-E-C C-B-E-E 23

18 Test 7 Sayılarda Temel Kavramlar (Çözümleme) 1. Beş basamaklı doğal sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır? A) 13 B) 103 C) 201 D) 3127 E) Aşağıdaki çözümlemelerden hangisi yanlıştır? A) ab = 10a + b B) abc = 100a + 10b + c C) aa = 10a + a D) ab0 = 100a + 10b + b E) ab00 = 1000a + 100b 2. Beş basamaklı doğal sayısının rakamlarından sayı değeri en büyük olanın basamak değeri kaçtır? A) 8 B) 80 C) 800 D) 5000 E) abcd dört basamaklı sayıdır. 1000a + 100b + 10c + d = 5103 olduğuna göre, a + b + c + d toplamı kaçtır? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) çözümlemesi aşağıdaki sayılardan hangisine aittir? 7. aba, bab üç basamaklı sayılardır aba + bab toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 3072 B) 3172 C) D) E) A) 11(a + b) B) 100(a + b) C) 111(a + b) D) 110a + b E) 101a + 10b 4. 1 den 53 e kadar olan doğal sayıların yan yana yazılmasıyla elde edilen A = sayısı kaç basamaklıdır? A) 53 B) 95 C) 97 D) 105 E) a00a dört basamaklı, a0 iki basamaklı sayılardır. a00a + a0 toplamı, a nın kaç katıdır? A) 11 B) 111 C) 1010 D) 1011 E)

19 (Çözümleme) Test 7 9. Beş basamaklı bir sayının binler basamağı 2 artarsa sayının değeri kaç artar? A) 2 B) 20 C) 200 D) 2000 E) aa, ab, ba ve bb iki basamaklı sayılardır. aa + bb ab + ba oranı kaça eşittir? A) 1 B) 10 C) 11 D) 1 10 E) Dört basamaklı bir sayının yüzler basamağı 3 arttırılıp, birler basamağı 5 azaltılırsa sayının değeri nasıl değişir? A) 2 azalır B) 47 azalır C) 25 artar D) 295 azalır E) 295 artar 14. Sıfırdan ve birbirinden farklı a ve b rakamlarından yararlanılarak yazılabilecek tüm iki basamaklı doğal sayıların toplamı, (a + b) nin kaç katıdır? A) 1 B) 10 C) 11 D) 20 E) Üç basamaklı 5 tane sayının herbirinin yüzler basamağı 1 arttırılıp, onlar basamağı 1 azaltılırsa bu sayıların toplamı nasıl değişir? A) 45 artar B) 50 artar C) 180 azalır D) 450 artar E) 450 azalır 15. xy, yz, zx iki basamaklı doğal sayılardır. xy + yz + zx = 132 olduğuna göre, x + y + z toplamı kaçtır? A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) ABC üç basamaklı doğal sayıdır. ABC x 30 sonuç Verilen çarpma işleminde, A rakamı 2 arttırılıp, B rakamı 5 azaltılırsa sonuç nasıl değişir? A) 450 artar B) 1500 azalır C) 1500 artar D) 4500 azalır E) 4500 artar 16. 5a3b ve 2a4b dört basamaklı sayılarının farkının mutlak değeri kaçtır? (a ve b önemli mi? Değil o zaman değer ver.) A) 29 B) 299 C) 2099 D) 2909 E) 2990 A-C-D-C D-A-C-D D-E-D-E A-E-B-E 25

20 Test 8 Sayılarda Temel Kavramlar (Çözümleme) 1. KLM üç basamaklı, KL iki basamaklı sayılardır. KLM + KL 7ML 5. Rakamları yer değiştirdiğinde 54 artan kaç farklı iki basamaklı doğal sayı yazılabilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 olduğuna göre, K + L + M toplamı kaçtır? A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) abc ve bac üç basamaklı sayılardır. abc bac = AB ve BA iki basamaklı sayılardır. AB + BA = 132 olduğuna göre, A en az kaçtır? koşulunu sağlayan kaç farklı abc sayısı yazılabilir? A) 4 B) 32 C) 36 D) 40 E) 45 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 7. mn iki basamaklı sayıdır. 3. İki basamaklı bir doğal sayı ile bu sayının rakamlarının yer değiştirilmesiyle elde edilen sayının toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 22 B) 66 C) 110 D) 145 E) 154 mn = 3m+ 4n olduğuna göre, m.n çarpımı kaçtır? A) 10 B) 21 C) 22 D) 24 E) xy iki basamaklı sayıdır. 4. İki basamaklı ve rakamları toplamının 4 katı olan kaç farklı sayı yazılabilir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 xy x = 65 olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 26

21 (Çözümleme) Test ab üç basamaklı sayısı, ab iki basamaklı sayısının 9 katıdır. Buna göre, a + b toplamı kaçtır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) ABC üç basamaklı sayısı AB iki basamaklı sayısından 213 fazladır. Buna göre, A + B + C toplamı kaçtır? A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) ab üç basamaklı, ab iki basamaklı sayılardır. 5ab = 5.ab olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? 14. Dört basamaklı 24mn sayısı, iki basamaklı mn sayısının 121 katıdır. Buna göre, m.n çarpımı kaçtır? A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8 A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) AB iki basamaklı sayıdır. 11. A, B ve C rakamları arasında, A = B + 1 B = C + 2 eşitlikleri veriliyor. Buna göre, üç basamaklı ABC sayısı üç basamaklı CCC sayısından kaç fazladır? AB x sonuç Yukarıdaki çarpma işleminde her nokta bir rakamın yerine kullanılmıştır. Buna göre, sonuç kaçtır? A) 35 B) 735 C) 745 D) 785 E) 815 A) 230 B) 320 C) 420 D) 430 E) xy ve M iki basamaklı sayılardır. x.m = 102 y.m = 68 olduğuna göre, xy.m çarpımı kaçtır? A) 170 B) 190 C) 1088 D) 1100 E) A7 iki basamaklı sayıdır. A7 x. A sonuç Yukarıdaki çarpma işleminde her nokta bir rakamın yerine kullanılmıştır. Buna göre, sonuç kaçtır? A) 1851 B) 1861 C) 1871 D) 1951 E) 1961 A-B-D-D C-D-B-E A-E-B-C A-A-B-E 27

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, ÖSYM nin son yıllarda yaptığı sınavlardaki matematik sorularının eski sınav sorularından çok farklı olduğu herkes tarafından

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. a Q a ve b b. a b c 4. a b c 40. 7a 4b 3c. a b c olmak üzere a,b ve pozitif. 2x 3y 5z 84

TEMEL KAVRAMLAR. a Q a ve b b. a b c 4. a b c 40. 7a 4b 3c. a b c olmak üzere a,b ve pozitif. 2x 3y 5z 84 N 0,1,,... Sayı kümesine doğal sayı kümesi denir...., 3,, 1,0,1,,3,... sayı kümesine tamsayılar kümesi denir. 1,,3,... saı kümesine sayma sayıları denir.pozitif tamsayılar kümesidir. 15 y z x 3 5 Eşitliğinde

Detaylı

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada,

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada, TAMSAYILAR Z = {.., -, -, -, 0,,,, } kümesinin her bir elemanına tamsayı denir. Burada, + Z = {,,,...} kümesine, pozitif tamsayılar kümesi denir. Z = {...,,,,} kümesine, negatif tamsayılar kümesi denir.

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3): ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4 Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I Kolay Temel Matematik. 8 ( + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6.! ( )": ( ) A) B) 0 C) D) E). 7. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D)

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

Basamak Kavramı Video Anlatım Testi

Basamak Kavramı Video Anlatım Testi Sayfa : 1 Rakamlar = Doğal sayılar = Tam sayılar = Üç basamaklı en küçük doğal sayı : Üç basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayı : Üç basamaklı rakamları farklı en büyük tek sayı : İki basamaklı

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 1. ve y aralarında asal iki doğal sayıdır. 7 y 11 olduğuna göre, y farkı 5. 364 sayısının en büyük asal böleni A) 3 B) 7 C) 11 D) 13 E) 17 A) B) 3 C) 4

Detaylı

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 01 MATEMATİK 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1. RAKAM Sayıların yazılmasında kullanılan sembollere rakam denir. Onluk

Detaylı

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur?

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur? 07.10.2006 1. Kaç p asal sayısı için, x 3 x + 2 (x r) 2 (x s) (mod p) denkliğinin tüm x tam sayıları tarafından gerçeklenmesini sağlayan r, s tamsayıları bulunabilir? 2. Aşağıdaki ifadelerin hangisinin

Detaylı

MATEMATİK. Temel Kavramlar I. Test a ve b doğal sayılardır. 5. Ardışık 5 tek sayının toplamı 115 tir. 6. x ve y tamsayılardır.

MATEMATİK. Temel Kavramlar I. Test a ve b doğal sayılardır. 5. Ardışık 5 tek sayının toplamı 115 tir. 6. x ve y tamsayılardır. MATEMATİK Test 0 Temel Kavramlar I. a ve b doğal sayılardır. a + b = 7 olduğuna göre, a.b çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır?. Ardışık tek sayının toplamı tir. Buna göre, bu sayıların en büyüğü

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar TEMEL KAVRAMLAR Rakam: Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Bu semboller {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarıdır., b ve c birer rakamdır. 15 b = c olduğuna göre, + b + c

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI. ezberbozan serisi GEOMETRİ 30. KPSS tamamı çözümlü. eğitimde

MATEMATİK SORU BANKASI. ezberbozan serisi GEOMETRİ 30. KPSS tamamı çözümlü. eğitimde ezberbozan serisi MATEMATİK GEOMETRİ KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30. Kerem Köker Kenan Osmanoğlu Levent Şahin Uğur Özçelik Ahmet Tümer Yılmaz Ceylan KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN MATEMATİK

Detaylı

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 1. 2,31 0,33 0,65 0,13 + 3,6 0,6 işleminin sonucu kaçtır? A)0,5 B) 0,8 C)0,9 D)5 E)8 4. Üç basamaklı ABB doğal sayısı 4 e ve 9 a kalansız bölünmektedir. Buna göre, A+B toplamının

Detaylı

TABAN ARĠTMETĠĞĠ. ÇÖZÜM (324) 5 = = = = 89 bulunur. Doğru Seçenek C dir.

TABAN ARĠTMETĠĞĠ. ÇÖZÜM (324) 5 = = = = 89 bulunur. Doğru Seçenek C dir. TABAN ARĠTMETĠĞĠ Kullandığımız 10 luk sayma sisteminde sayılar {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} kümesinin elemanları (Rakam) kullanılarak yazılır. En büyük elemanı 9 olan, 10 elemanlı bir kümedir. Onluk sistemde;

Detaylı

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR 1 SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR RAKAM: Sayıları ifade etmek için kullandığımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembollerinden her birine rakam denir. Soru: a ve b farklı rakamlar olmak üzere a + b nin alabileceği

Detaylı

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde 1. Aşağıdaki kümelerden hangisi sonsuz küme belirtir? A) A = { x 4 < x < 36,x N} B) B = { x 19 < x,x asal sayı} C) C = { x x = 5k,0 < x < 100,k Z} D) D = { x x = 5, x Z} E) E = { x x < 19,x N}. A, B ve

Detaylı

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c 138. a ve b gerçel sayılardır. a < a, 6a b 5= 0 b ne olabilir? (11) 4 5 8 11 1 139. < 0 olmak üzere, 4 3. =? ( 3 ) a 1 140. < a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9,4,7 3,

Detaylı

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir.

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. a) Pozitif doğal sayılar: Sıfır olmayan doğal sayılar kümesine Pozitif Doğal

Detaylı

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor.

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor. Bölüm: Doğal Sayılar ve Tamsayılar Test: Temel Kavramlar. abc ve cba üç basamaklı doğal sayılardır. abc cba = 97 olduğuna göre, abc biçiminde yazılabilecek en küçük doğal sayının rakamları toplamı A) B)

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

KPSS soruda SORU GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR MATEMATİK GEOMETRİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

KPSS soruda SORU GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR MATEMATİK GEOMETRİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI KPSS 019 10 soruda 86 SORU GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR MATEMATİK GEOMETRİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Komisyon KPSS LİSANS MATEMATİK - GEOMETRİ SORU BANKASI ISBN 978-605-41-77-0 Kitapta yer alan bölümlerin

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ ÇÖZÜMLÜ SORULARI. 1) 1000a 10b ifadesi aşağıdaki sayılardan hangisinin. ÇÖZÜM: 1000a 10b 1000.a b 1.

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ ÇÖZÜMLÜ SORULARI. 1) 1000a 10b ifadesi aşağıdaki sayılardan hangisinin. ÇÖZÜM: 1000a 10b 1000.a b 1. SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ ÇÖZÜMLÜ SORULARI 1) 1000a 10b ifadesi aşağıdaki sayılardan hangisinin çözümlenmiş biçimidir? A) ab B) a0b C) a0b0 D) ab0 E) ab00 1000a 10b 1000.a 100.0 10.b 1.0 a0b0 Doğru Cevap:

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR Test -1

TEMEL KAVRAMLAR Test -1 TEMEL KAVRAMLAR Test -1 1. 6 ( ) 4 A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5. 4 [1 ( 3). ( 8)] A) 4 B) C) 0 D) E) 4. 48: 8 5 A) 1 B) 6 C) 8 D) 1 E) 16 6. 4 7 36:9 18 : 3 A) 1 B) 8 C) D) 4 E) 8 3. (4: 3 + 1):4 A) 3 B) 5

Detaylı

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU MATEMATİK Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU Mesleki Matematik 1 TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Detaylı

ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR

ÜNİTE 1: TEMEL KAVRAMLAR MATEMATİK ÜNİTE : TEMEL KAVRAMLAR Temel Kavramlar ADF 0 RAKAM Sayı oluşturmak için kullanılan sembollere... denir. 0 luk sayma düzenindeki rakamlar 0,,,... 8 ve 9 olup 0 tanedir. örnek a, b, c sıfırdan

Detaylı

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır. Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I YGS Temel Matematik. 8 + 4. + 8 : 4 işleminin sonucu A) 8 B) 9 C) D) 5 E) 8 5. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

Detaylı

sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Yukarıdaki toplama işlemine göre verilmeyen toplanan kaçtır?

sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Yukarıdaki toplama işlemine göre verilmeyen toplanan kaçtır? 5.SNF MTEMTİK UYG. 1.DÖNEM 1.YZ SOU 1. 398 531 793 sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? ) 500 ) 5000 C) 50000 D) 500000 6. 3 6 4 8 2 1 0 9 9 5 7 1 Yukarıdaki toplama işlemine

Detaylı

Önce parantez içindeki işlemler yapılır. 150:(6+3.8)-5 = 150:(6+24)-5 = 150:30-5 = 5-5 = 0 ( A ) :5-3 = = 11 ( C )

Önce parantez içindeki işlemler yapılır. 150:(6+3.8)-5 = 150:(6+24)-5 = 150:30-5 = 5-5 = 0 ( A ) :5-3 = = 11 ( C ) Önce ÇARPMA ve Bölme, sonra Toplama ve Çıkarma. 3.4+10:5-3 = 12+2-3 = 11 ( C ) Önce parantez içindeki işlemler yapılır. 150:(6+3.8)-5 = 150:(6+24)-5 = 150:30-5 = 5-5 = 0 ( A ) 72:24+64:16 = 3+4 = 7 ( B

Detaylı

Örnek: sayısının binler basamağındaki rakamın basamak değeri ve sayı değeri arasındaki fark bulunuz.

Örnek: sayısının binler basamağındaki rakamın basamak değeri ve sayı değeri arasındaki fark bulunuz. Basamak Analizi : Bir sayıda rakamların yazıldığı yere basamak denir. * Bir sayıda bulunan rakamların kendi değerine sayı değeri denir. Örnek: 208371 sayısının binler basamağındaki rakamın basamak değeri

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI 0 KULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 0 SINIFLAR SRULARI (5xy) dört basamaklı sayıdır 5 x y 6 - a 3 Yukarıdaki bölme işlemine göre y nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? 4 m pozitif bir tamsayı olmak üzere;

Detaylı

Bölünebilme Kuralları. Birler basamağındaki rakamı : {0, 2, 4, 6, 8} rakamlarından herhangi biri olan her sayı 2 ile tam bölünür.

Bölünebilme Kuralları. Birler basamağındaki rakamı : {0, 2, 4, 6, 8} rakamlarından herhangi biri olan her sayı 2 ile tam bölünür. 2 İLE BÖLÜNEBİLME: Birler basamağındaki rakamı : {0, 2, 4, 6, 8} rakamlarından herhangi biri olan her sayı 2 ile tam bölünür. Tek sayıların 2 ile bölümünden kalan 1 dir Dört basamaklı 729x sayısı 2 ile

Detaylı

SAYILAR ( ) MATEMATİK KAF01 RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. Sayıları ifade etmeye yarayan

SAYILAR ( ) MATEMATİK KAF01 RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. Sayıları ifade etmeye yarayan SAYILAR RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI MATEMATİK KAF01 TEMEL KAVRAM 01 Sayıları ifade etmeye yarayan { 0,1,, 3, i i i,9} kümesindeki semollere onluk sayma düzeninde rakam denir. N =... kümesinin elemanlarına

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ales 2015 tarzına en yakın dört bin soru EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve

Detaylı

8. 2 x+1 =20 x. 9. x 3 +6x 2-4x-24=0 10.

8. 2 x+1 =20 x. 9. x 3 +6x 2-4x-24=0 10. MAT-1 EK SORULAR-2 1. 6. A)7 B)8 C)15.D)56 E)64 Olduğuna göre x.a)1 B)2 C)3 D)4 E)6 7. 2. Birbirinden farklı x ve y gerçek A)5.B)6 C)7 D)8 E)9 sayıları için; x 2 +2009y=y 2 +2009x eşitliği sağlandığına

Detaylı

BÖLME ve BÖLÜNEBİLME

BÖLME ve BÖLÜNEBİLME BÖLME ve BÖLÜNEBİLME A. BÖLME A, B, C, K birer doğal sayı ve B 0 olmak üzere, bölme işleminde, A ya bölünen, B ye bölen, C ye bölüm, K ya kalan denir. A = B. C + K dır. Kalan, bölenden küçüktür. (K < B)

Detaylı

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNE: AM AYIAR N: am ayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE RAR VE ÇÖZÜMER 1. [(+17) (+25)] + [( 12) (+21)] işleminin sonucu A) 41 B) 25 C) 25 D) 41 Çıkarma işlemi yapılırken çıkanın işareti değişir ve eksilen

Detaylı

Mustafa Sezer PEHLİVAN. Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Mustafa Sezer PEHLİVAN. Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü * Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü SAYILAR Doğal Sayılar, Tam Sayılar, Rasyonel Sayılar, N={0,1,2,3,,n, } Z={,-3,-2,-1,0,1,2,3, } Q={p/q: p,q Z ve q 0} İrrasyonel Sayılar, I= {p/q

Detaylı

8.Sınıf MATEMATİK. Çarpanlar ve Katlar Konu Testi. Test sayısının tek bölenlerinin sayısı aşağıdakilerden

8.Sınıf MATEMATİK. Çarpanlar ve Katlar Konu Testi. Test sayısının tek bölenlerinin sayısı aşağıdakilerden Çarpanlar ve Katlar Konu Testi MATEMATİK 8.Sınıf Test-01 1. I. 1, her sayının bölenidir. II. 2, asal bir çarpandır. III. Her sayı kendisinin bir çarpanıdır. IV. Bir sayının çarpanları, aynı zamanda o sayının

Detaylı

T. C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Öğretim Yılı Güz Yarıyılı MATEMATİK Dersi Final Sınavı Çalışma Soruları

T. C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu Öğretim Yılı Güz Yarıyılı MATEMATİK Dersi Final Sınavı Çalışma Soruları T. C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu 016-017 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı MATEMATİK Dersi Final Sınavı Çalışma Soruları 1) 3. [15 3(8: )] 9 =? a) 16 b) 14 c) 0 d) 14 e) 16 6)

Detaylı

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS MATEMATİK. Özel Ders Sistematiğine Dayalı. Soru Bankası + Yaprak Testler. Yazar: Harun KAN Fatih BULUT

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS MATEMATİK. Özel Ders Sistematiğine Dayalı. Soru Bankası + Yaprak Testler. Yazar: Harun KAN Fatih BULUT ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS MATEMATİK Özel Ders Sistematiğine Dayalı Soru Bankası + Yaprak Testler Yazar: Harun KAN Fatih BULUT İncirli Cad. Santral Çıkmazı No: 7/ Bakırköy / İstanbul Tel: (0) 57 0 00 Fax:

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

ÜNİTE: RASYONEL SAYILAR KONU: Rasyonel Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: RASYONEL SAYILAR KONU: Rasyonel Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNTE: RASYONEL SAYILAR ONU: Rasyonel Sayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE SORULAR VE ÇÖZÜMLER. işleminin sonucu B) D) ki rasyonel sayının farkını bulmak için çıkan terimin toplama işlemine göre tersi alınarak

Detaylı

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ ÖRNEK: 18 sayısının pozitif çarpanları nelerdir? Çarpımları 18 olan sayılar arayalım. 18 = 1. 18 18 =. 9 18 =. 6 Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı şeklinde

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

BÖLÜNEBĐLME KURALLARI

BÖLÜNEBĐLME KURALLARI YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS - 2 2-2 1 1-1 1 kalanı bulmak için sağdan ve + ile başlamak gerekir BÖLÜNEBĐLME KURALLARI 2 Đle Bölünebilme: tüm çift sayılar, yani birler

Detaylı

Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir.

Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. A. SAYILAR Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. Sayı : Rakamların çokluk belirten ifadesine sayı denir.abc sayısı a, b, c rakamlarından oluşmuştur.! Her rakam bir sayıdır. Fakat bazı

Detaylı

4BÖLÜM. ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA

4BÖLÜM. ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA 4BÖLÜM ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA TEST 1 1) Aşağıdaki sayılardan kaç tanesi 80 sayısının çarpanıdır? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,18,20,25,30,40,45,80

Detaylı

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümleri BÖLÜM 04 Test 0. y = y = 6 denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden A) {(, 4)} B) {(, )} C) {(, 4)} D) {( 4, )} E) {(, )}./ y = / y = 6 5 = 5 = = için y

Detaylı

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM 2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM TEST 1 1) Güzelyurt ta oturan bir aile piknik için arabayla Karpaz a gidip, geri dönüyor. Bu yolculuk sonunda arabanın km göstergesini kontrol

Detaylı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı A 1. Köşeleri, yarıçapı 1 olan çemberin üstünde yer alan düzgün bir n-genin çevre uzunluğunun alanına oranı 4 3 ise, n kaçtır? 3 a) 3 b) 4 c) 5 d)

Detaylı

NİSAN 2010 DENEMESİ A)75 B)80 C)85 D)90 E)95 A)0 B)1 C)2 D)3 E)4

NİSAN 2010 DENEMESİ A)75 B)80 C)85 D)90 E)95 A)0 B)1 C)2 D)3 E)4 NİSAN 21 DENEMESİ 1) ABCD dikdörtgeninin AB kenarı üzerindeki M noktasından geçen ve CM doğrusuna dik olan doğru AD kenarını E noktasında kesiyor. M noktasından CE doğrusuna indirilen dikmenin ayağı P

Detaylı

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz.

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz. MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA A S A L Ç A R P A N L A R A A Y I R M A T a n ı m : Bir tam sayıyı, asal sayıların çarpımı olarak yazmaya, asal çarpanlarına ayırma denir. 0 sayısını asal çarpanlarına

Detaylı

YGS MATEMATİK SORU BANKASI

YGS MATEMATİK SORU BANKASI YGS MATEMATİK SORU BANKASI Sebahattin ÖLMEZ www.limityayinlari.com Sınavlara Hazırlık Serisi YGS Matematik Soru Bankası ISBN: 978-60-48--9 Copyright Lmt Limit Yayınları Bu kitabın tüm hakları Lmt Limit

Detaylı

ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI KPSS 2018 eğitimde tamamı çözümlü 30.yıl

ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ SORU BANKASI KPSS 2018 eğitimde tamamı çözümlü 30.yıl ezberbozan MATEMATİK GEOMETRİ KPSS 2018 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30.yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN MATEMATİK - GEOMETRİ SORU BANKASI ISBN: 978-605-241-121-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI A) B) X C) 2X D) 3X

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI A) B) X C) 2X D) 3X . < a < b < < c 2 sıralamasında birbirini izleyen sayılar arasındaki farklar eşittir. Buna göre, a+c toplamı kaçtır? 3. X=.+3.3+5.5+ +5.5 Y=.3+3.9+5.5+ +5.53 ise Y X farkının X cinsinden değeri kaçtır?

Detaylı

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1 TAM KARELER 1. Bir 1000 basamaklı sayıda bir tanesi dışında tüm basamaklar 5 tir. Bu sayının hiçbir tam sayının karesi olamayacağını kanıtlayınız. (2L44) Çözüm: Son rakam 5 ise, bir önceki 2 olmak zorunda.

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr ASAL SAYILAR ve kendisinden aşka pozitif öleni olmayan den üyük doğal sayılara asal sayı denir.,, 5, 7,,, 7, 9, sayıları irer asal sayıdır. En küçük asal sayı dir. den aşka çift asal sayı yoktur. den aşka

Detaylı

9SINIF MATEMATİK. Temel İşlem Becerisi < 9. Sınıf

9SINIF MATEMATİK. Temel İşlem Becerisi < 9. Sınıf 9SINIF MATEMATİK Temel İşlem Becerisi < 9. Sınıf YAYIN KOORDİNATÖRÜ Oğuz GÜMÜŞ EDİTÖR Hazal ÖZNAR - Uğurcan AYDIN DİZGİ Muhammed KARATAŞ SAYFA TASARIM - KAPAK F. Özgür OFLAZ Eğer bir gün sözlerim bilim

Detaylı

YGS ÖNCESİ. 1) 1! + 3! + 5! ! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır?

YGS ÖNCESİ.   1) 1! + 3! + 5! ! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? 1) 1! + 3! + 5! +. + 1453! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? 6) Rakamları sıfırdan farklı iki basamaklı bir AB doğal sayının rakamları yer değiştiğinde sayının değeri 63 artıyor. Buna göre,

Detaylı

KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA

KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Matematiğe Giriş... Temel Kavramlar... Bölme - Bölünebilme Kuralları... 85 EBOB - EKOK... Rasyonel Sayılar... Basit Eşitsizlikler... 65 Mutlak

Detaylı

4.2.1 Sayma Sistemleri

4.2.1 Sayma Sistemleri . Taban Aritmetiği.. Sayma Sistemleri a. 9 Etkinlik. a. gün; kaç yıl, kaç ay, kaç hafta, kaç gündür? ( yıl gün, ay 0 gün sayılacaktır.) b. 7 saniye; kaç saat, kaç dakika, kaç saniyedir? c. 7 kg fındık

Detaylı

KPSS 2019 VİDEO DESTEKLİ GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR MATEMATİK KONU ANLATIMLI PRATİK BİLGİLER SINAVLARA EN YAKIN ÖZGÜN SORULAR VE AÇIKLAMALARI SORU

KPSS 2019 VİDEO DESTEKLİ GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR MATEMATİK KONU ANLATIMLI PRATİK BİLGİLER SINAVLARA EN YAKIN ÖZGÜN SORULAR VE AÇIKLAMALARI SORU KPSS 09 0 soruda 86 SORU VİDEO DESTEKLİ GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR MATEMATİK KONU ANLATIMLI PRATİK BİLGİLER SINAVLARA EN YAKIN ÖZGÜN SORULAR VE AÇIKLAMALARI Komisyon KPSS Matematik Konu Anlatımlı ISBN

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI 1. x ile y pozitif tam sayılardır. EBOB(x,y) = 9 ve x+y = 7 olduğuna göre, x kaç farklı değer alır? 3. 4 A) B) 3 C) 4 D) 5 9 7 49 1 5 36 10 4? n n-5. Uygun yerlere parantezler yerleştirilerek, 1::3:4:5:6:7:8

Detaylı

t sayı tabanı ve üzere, A (abcde) sayısının basamakları: ( 2013) sayısını çözümleyelim. A (abcde) sayısının, ( 30214) sayısını çözümleyelim.

t sayı tabanı ve üzere, A (abcde) sayısının basamakları: ( 2013) sayısını çözümleyelim. A (abcde) sayısının, ( 30214) sayısını çözümleyelim. SAYI SİSTEMLERİ A. Basamak ve Taban Bir doğal sayıyı oluşturan rakamlardan her birine basamak, rakamların bulundukları yerdeki değerine basamak değeri ve bu doğal sayının tanımlandığı sayı sistemine de

Detaylı

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar,

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar, 1. 9 2 x 2 ifadesinin açılımında sabit x terim kaç olur? A) 672 B) 84 C) 1 D) -84.E) -672 6. Ali her gün cebinde kalan parasının %20 sini harcamaktadır. Pazartesi sabahı haftalığını alan Ali ni Salı günü

Detaylı

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ ÖLÜNÝLM KURLLRI ve ÖLM ÝÞLMÝ YGS MTMTÝK. Rakamları farklı beş basamaklı 8y doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre, + y toplamı kaç farklı değer alabilir?(). ltı basamaklı y tek doğal sayısının hem

Detaylı

Atatürk Anadolu. Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 07 Bölme, Bölünebilme,

Detaylı

MATEMATİK DENEMESİ +3

MATEMATİK DENEMESİ +3 MATEMATİK DENEMESİ +3 1. 0,3 1 2 + 0,5 4. a ve b pozitif tamsayılar ve a

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde

MATEMATİK SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür MATEMATİK Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

Temel Kavramlar. (r) Sıfırdan farklı kompleks sayılar kümesi: C. (i) Rasyonel sayılar kümesi: Q = { a b

Temel Kavramlar. (r) Sıfırdan farklı kompleks sayılar kümesi: C. (i) Rasyonel sayılar kümesi: Q = { a b Bölüm 1 Temel Kavramlar Bu bölümde bağıntı ve fonksiyon gibi bazı temel kavramlar üzerinde durulacak, tamsayıların bazı özellikleri ele alınacaktır. Bu çalışma boyunca kullanılacak bazı kümelerin gösterimleri

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

Bu ürünün bütün hakları. ÇÖZÜM DERGİSİ YAYINCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ne aittir. Tamamının ya da bir kısmının ürünü yayımlayan şirketin

Bu ürünün bütün hakları. ÇÖZÜM DERGİSİ YAYINCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ne aittir. Tamamının ya da bir kısmının ürünü yayımlayan şirketin Bu ürünün bütün hakları ÇÖZÜM DERGİSİ YAYINCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ne aittir. Tamamının ya da bir kısmının ürünü yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın fotokopi ya da elektronik, mekanik herhangi

Detaylı

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol ORGANİZASYON ŞEMASI . BÖLÜM Polinomlar... 7. BÖLÜM II. Dereceden Denklemler.... BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler... 9. BÖLÜM Parabol... 5 5. BÖLÜM Trigonometri... 69 6. BÖLÜM Karmaşık Sayılar... 09 7.

Detaylı

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI KRTEZYEN ÇRPIM VE BĞINTI 3. Bölüm TEST -2 1. β={(x,y):2x+y=8,x,y N} şeklinde tanımlı β bağıntısı kaç elemanlıdır? ) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 6. R'de bağıntısı yansıyan ise a.b kaçtır? ) 18 B) 9 C) 2 D) 18

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 00000000001 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) plam cevaplama süresi 150 akikadır. (,5 saat) SAYISAL BÖLÜM SAYISAL - 1 TESTİ Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal

Detaylı

FAKTÖRİYEL. TANIM Pozitif ilk n tam sayının çarpımı n = n! biçiminde gösterilir. n Faktöriyel okunur.

FAKTÖRİYEL. TANIM Pozitif ilk n tam sayının çarpımı n = n! biçiminde gösterilir. n Faktöriyel okunur. FAKTÖRİYEL TANIM Pozitif ilk n tam sayının çarpımı 1.2.3 n = n! biçiminde gösterilir. n Faktöriyel okunur. 1!=1 2!=1.2=2 3!=1.2.3=6 4!=1.2.3.4=24 5!=1.2.3.4.5=120 gibi. Özel olarak; 0! = 1 olarak tanımlanmıştır.

Detaylı

90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 2 a.3 b.5 c =750 olduğuna göre a+b-c kaçtır? 25 ve 41 i böldüğünde 1 kalanını veren en büyük doğal sayı kaçtır? 6 ve 8 e bölünebilen iki basamaklı en büyük

Detaylı

DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA VE ÇARPMA

DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA VE ÇARPMA YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA VE ÇARPMA Örnek( 1 ) - - - - (I) yandaki işleme x 1 (II) göre (I) çarpan - - - - kaçtır? 40 + - - - - - - - - - - (ÖSS-8) 40

Detaylı

MODÜLER ARİTMETİK Test -4

MODÜLER ARİTMETİK Test -4 MODÜLER ARİTMETİK Test -4 1. A doğal sayısının 7 ye bölümündeki kalan 4, B doğal sayısının 7 ye bölümündeki kalan 5 tir. Buna göre, A toplamının 7 ye bölümündeki kalan 3B A) 0 B) 1 C) D) 3 E) 4 5. I. 1

Detaylı

2(1+ 5 ) b = LYS MATEMATİK DENEMESİ. işleminin sonucu kaçtır? A)2 5 B)3 5 C)2+ 5 D)3+ 5 E) işleminin sonucu kaçtır?

2(1+ 5 ) b = LYS MATEMATİK DENEMESİ. işleminin sonucu kaçtır? A)2 5 B)3 5 C)2+ 5 D)3+ 5 E) işleminin sonucu kaçtır? 017 LYS MATEMATİK DENEMESİ Soru Sayısı: 50 Sınav Süresi: 75 ı 1. 4. (1+ 5 ) 1+ 5 işleminin sonucu kaçtır? A) 5 B)3 5 C)+ 5 işleminin sonucu kaçtır? D)3+ 5 E)1+ 5 A) B) 1 C) 1 D) E) 3. 4 0,5.16 0,5 işleminin

Detaylı

17 Mayıs 2014 Cumartesi, 9:30-12:30

17 Mayıs 2014 Cumartesi, 9:30-12:30 TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 19. ULUSAL ORTAOKUL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2014 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü B 17 Mayıs 2014 Cumartesi,

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ 0 EBİM KPSS Kurslarının öğretmen adaylara armağanıdır. SAYILAR Z{,-,-,-,0,,,, } Z - {,-,-,-} negatif tam sayılar kümesi {0} (elemanı 0 olan bir küme) Z + {,,,,n,n+, } pozitif

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR TEST x, y, z sıfırdan farklı gerçel sayılar ve x y = a ve b gerçel sayılar olmak üzere, a + 3b = 18. y + z = 0.

TEMEL KAVRAMLAR TEST x, y, z sıfırdan farklı gerçel sayılar ve x y = a ve b gerçel sayılar olmak üzere, a + 3b = 18. y + z = 0. TEST - 3 TEMEL KAVRAMLAR. x, y, z sıfırdan farklı gerçel sayılar ve x y 0 4. a ve b gerçel sayılar olmak üzere, a + 3b 8 y + z 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) x.z > 0 B) z.y < 0 C)

Detaylı

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 3. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 3. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 3. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK İÇİNDEKİLER Kümeler 5 44 Fonksiyonlar 1 45 88 Fonksiyonlar 2 89 124 Sayma Kuralları 125 140 Faktöriyel

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM OLİMPİYATLARI 2018 SINAVI

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM OLİMPİYATLARI 2018 SINAVI ÖGRENCİNİN ADI SOYADI : T.C. KİMLİK NO : OKULU / SINIFI : SINAVA GİRDİĞİ İLÇE: SINAVLAİLGİLİUYARILAR: İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM OLİMPİYATLARI 018 SINAVI Kategori: Matematik 7-8 Soru Kitapçık

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. n olmak üzere; n n toplamı ten büük n nin alabileceği tamsaı değerleri kaç tanedir? 9 B) 8 7.,, z reel saılar olmak üzere; ( 8) l 8 l z z aşağıdakilerden hangisidir? B) 8. tabanındaki

Detaylı

MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA

MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA 3. Ondalık Sayılarda İşlemler: Toplama - Çıkarma: Ondalık kesirler toplanırken, virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır ve doğal sayılarda toplama-çıkarma

Detaylı

5. Üç basamaklı ABC doğal sayısı 2 ile, 5 ile ve 9 ile tam. 6. Dört basamaklı AB24 sayısının 36 ile bölümünden kalan iki

5. Üç basamaklı ABC doğal sayısı 2 ile, 5 ile ve 9 ile tam. 6. Dört basamaklı AB24 sayısının 36 ile bölümünden kalan iki Bölme ve Bölünebilme BÖLÜM 03 Test 01 1 Üç basamaklı 5AB sayısı iki basamaklı AB sayısına bölündüğünde, bölüm 13 ve kalan 8 olmaktadır Buna göre, A + B toplamı A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 5AB = 13 AB + 8

Detaylı

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde ALES 2017 EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Eğitimde 30. yıl Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve Sayısal Soru

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI BİREYSEL YARIŞMA SORULARI CEVAPLARI CEVAP KAĞIDI ÜZERİNE YAZINIZ. SORU KİTAPÇIĞINI KARALAMA MAKSATLI KULLANABİLİRSİNİZ 1

Detaylı