KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4"

Transkript

1 Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I Kolay Temel Matematik. 8 ( + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6.! ( )": ( ) A) B) 0 C) D) E) A) 6 B) 7 C) 8 D) 0 E) 7. x = ve y = değerleri için x (y x) A) 5 B) C) 0 D) 8 E). ( 5) + ( 7) (+) + 4 A) B) C) D) 0 E) 8. 5a (a b) + (a b) b ifadesinin eşiti aşağıdakilerden 4. ( ).(+) + ( ).( 5) + ( 6):(+) A) 4a + b B) 5a b C) 5a + b D) 6a b E) 6a A) B) C) D) E) 4 9. x! x + (x ( x))" +x:( x) 5.! + ( ):( )" işleminin sonucu aşağıdakilerden A) B) x C) 0 D) E) x A) B) 0 C) 7 D) 5 E) 8 KC00-SS.08YT05

2 TÜRKÇE KOLAY TEMEL MATEMAT K sözcükte do al ve say lar söz öbeklerinde ve tam say lar anlam - I 0. (5 n ) s 5 = olduğuna göre, n ve s işaretlerinin yerlerine yazılması gereken işlemler aşağıdakilerden n s A) : B) + x 5. a ve b birer sayma sayı olmak üzere, a + b = 0 olduğuna göre, a. b çarpımının alabileceği en büyük değer kaçtır? A) 0 B) 4 C) 5 D) 8 E) 0 C) x D) E) +. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu pozitiftir? 6. x, y pozitif tam sayıları için A).( ) B) 7 ( ) C) D) ( ) + ( ) E) ( 5) ( ).( ) x.y = olduğuna göre, x + y toplamının alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır? A) 6 B) 4 C) D) 0 E) 8. I. En küçük pozitif tam sayı 0 dır. II. III. A sayısı irrasyonel sayıdır. π sayısı irrasyonel sayıdır. Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 7. a ve b tam sayıları için, a.b = 6 olduğuna göre, a nın alabileceği kaç farklı değer vardır?. a, b birer doğal sayı ve A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 a + b = 5 olduğuna göre, a kaç farklı değer alabilir? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 4. x, y pozitif tam sayıları için x + y = olduğuna göre, x.y çarpımının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 5 B) 4 C) D) E) 8. a, b ve c birer pozitif tam sayıdır. a.b = a.c = 5 olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır? A) B) C) 0 D) 9 E) 8 C - A - D - E - A I D - B - E - A I D - E - D - B - E I C - D - A - D

3 Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - II - I Kolay Temel Matematik. x ve y pozitif tam sayılardır. x + y =0 olduğuna göre, x in alabileceği en büyük değer kaçtır? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 5. a, b ve c pozitif tam sayılar olmak üzere, a b = b c = 5 olduğuna göre, a + b + c toplamının en küçük değeri kaçtır? A) B) C) D) 4 E) 5. a, b ve c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere, a + b c işleminin sonucunun alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 6. x, y, z negatif tam sayıları için x = y z = y + olduğuna göre, x + y + z toplamının alabileceği en büyük değeri kaçtır? A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4. {,,, 4, 5, 6} kümesinin birbirinden farklı a, b ve c elemanları için 4a b c ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? A) B) 0 C) 9 D) 8 E) 7 7. a ve b birer doğal sayıdır. a.b = 8 olduğuna göre, a + b toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? A) 0 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 4. a ve b tam sayılardır. a.b = 5 olduğuna göre, a + b toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 KC00-SS.08YT05 8. x, y ve z birbirinden farklı birer pozitif sayıdır. x.y.z = 4 olduğuna göre, x + y + z toplamı kaçtır? A) 0 B) C) D) E) 4

4 TÜRKÇE KOLAY TEMEL MATEMAT K sözcükte do al ve say lar söz öbeklerinde ve tam say lar anlam - II 9. a, b ve c pozitif tam sayıları için a b = a c = 7 olduğuna göre, a + b + c toplamının en küçük değeri kaçtır? 4. x ve y birer doğal sayı olmak üzere, xy = 4x 0 olduğuna göre, x in alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) 45 B) 4 C) 40 D) 6 E) 5 A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 5. a, b ve c pozitif tam sayılardır. 0. x, y, z birbirinden farklı birer pozitif tam sayıdır. x + y + 5z = 6 olduğuna göre, z nin alabileceği en büyük değer kaçtır? A) B) C) D) 0 E) 9 a + b = 7 b. c = 0 olduğuna göre, a nın alabileceği kaç farklı değer vardır? A) 6 B) 5 C) 4 D) E). a ve b pozitif tam sayıları için a + b = 5 olduğuna göre, a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) 8 B) 9 C) 0 D) E) 6. x, y ve z birer pozitif tam sayıdır. x.y = 0 x.z = olduğuna göre, x + y + z toplamının en küçük değeri kaçtır? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7. x ve y birer doğal sayıdır. 5x + 4y = 60 olduğuna göre, x in alabileceği kaç farklı değer vardır? 7. x ve y pozitif tam sayılardır. x(y + ) = olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 A) B) C) D) 4 E) 5 8. a < 0. a ve b pozitif tam sayıları için 5a + b= a olduğuna göre, b nin alabileceği kaç farklı değer vardır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 a.b < 0 a.b.c > 0 olduğuna göre, a, b ve c nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden A) +, +, B),, C),, + D), +, + E), +, A - D - B - D I C - B - E - A I D - C - B - D - B I E - D - A - C - E

5 Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al Say lar ve Söz ve Öbeklerinde Tam Say lar Anlam - III - I Kolay Temel Matematik. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu tek sayıdır? A) 0 B) 4 C) 0 + D) E) 4! 6. (a + ) sayısı tek sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır? A) a + B) (a + ) C) a + D) a E) (a + )(a + 5). a tam sayısı için aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır? A) a B) a C) a + D) a + E) 4a x tam sayısı için, 5x + sayısı çift sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima tek sayıdır? A) x + B) (x + )x C) x + 4. x çift doğal sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima tek sayıdır? D) x + E) x + 4 A) x 5 B) x C) x + D) 4x + E) x + 8. a ve b tek sayılar, c çift sayı olmak üzere, aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır? 4. Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi çift sayıdır? I. + 7 A) a + b + c B) ab + c C) ac + b D) (a c)b E) ab + c II. 5 + III IV. (999) 99 + (99) 999 V. (58) A) B) C) D) 4 E) 5 9. x, y, z birer tam sayı ve 5. x tek sayı ve y çift sayıdır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? A) xy B) xy C) 4x + y D) x + y + E) x(y + ) KC00-SS.08YT05 xy = z + 5 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) z tek sayıdır. B) z çift sayıdır. C) x ve y tek sayıdır. D) x tek, y çift sayıdır. E) x çift, y tek sayıdır.

6 TÜRKÇE KOLAY TEMEL MATEMAT K 0. a, b, c birer tam sayı ve a. b c = 4 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? A) a veya b çift sayıdır. B) a veya b tek sayıdır. C) a ve c tek sayıdır. D) c tek sayıdır. E) c çift sayıdır. sözcükte do al say lar ve söz öbeklerinde ve tam say lar anlam - III 4. a<b <0 < c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) a + b < 0 B) a + c < 0 C) b + c > 0 D) a.b > 0 E) a b > 0 5. x < 0 < y < z olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima negatiftir? x y x + z A) B) C) z y y x z. x, y, z doğal sayılar ve D) x.y + z E) x + z y x + 5y = 4z + olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman çift sayıdır? A) x.y B) x + y C) xz D) y + z E) yz 6. a negatif tam sayı, b pozitif tam sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi sıfıra eşit olabilir? A) a b B) a b C) b a D) a b E) a + b. a ve b birer tam sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisinin sonucu kesinlikle çift sayıdır? A) a B) b C) ab + D) a + b E) a +a 7. a, b ve c birer pozitif tam sayıdır. a + b c = 0 olduğuna göre, a + b + c toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 7 B) 4 C) D) 9 E) 7. a ve b reel sayıları için a < b a.b < 0 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) a < 0 B) a > 0 C) b < 0 a D) E) a b > 0 b > 0 B - E - D - B - E I D - E - A - C I 8. a ve b tam sayıları için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır? A) a B) b + C) a b D) ab + E) a + 6b A - B - E - A I E - A - E - B - E

7 Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al Say lar ve Söz ve Öbeklerinde Tam Say lar Anlam - IV - I Kolay Temel Matematik 4. a, b, c ardışık doğal sayılar ve a < b < c dir. Buna göre, (a b)(a c)(b c) işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) E) 6. Ardışık 5 tane tam sayının toplamı 50 dir. Buna göre, bu sayıların en küçüğü kaçtır? A) 6 B) 5 C) 4 D) E). x, y, z ardışık çift doğal sayılar ve x < y < z dir. Buna göre, (x y)(y z) + (z x) işleminin sonucu kaçtır? A) B) 4 C) 6 D) 8 E) 0 7. Ardışık üç tam sayının toplamı A olduğuna göre, bu sayıların en küçüğü aşağıdakilerden A 6 A A) B) C) A A + D) E) A + 6. Ardışık üç tam sayının toplamı 9 olduğuna göre, bu sayıların en küçüğü kaçtır? A) 9 B) 0 C) D) E) 4. Ardışık 4 tek tam sayının toplamı 48 dir. Buna göre, bu sayıların en büyüğü kaçtır? A) 9 B) C) D) 5 E) 7 8. Aşağıdakilerden hangisi ardışık iki doğal sayının toplamı olamaz? A) 47 B) 69 C) 85 D) 05 E) 4 5. Ardışık 5 çift tam sayının toplamı 760 olduğuna göre, bu sayıların en büyüğü ile en küçüğünün toplamı kaçtır? A) 00 B) 0 C) 04 D) 06 E) 08 KC00-SS.08YT05 9. (n 5) ile (n + ) sayıları ardışık iki doğal sayı olduğuna göre, n nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) 0 B) C) D) 4 E) 5

8 4 TÜRKÇE KOLAY TEMEL MATEMAT K 0. ile 97 arasında kaç farklı çift tam sayı vardır? A) 4 B) 4 C) 40 D) 9 E) 8 sözcükte do al say lar ve söz öbeklerinde ve tam say lar anlam - IV 5. A = toplamında her terim artırılırsa, A nın değeri kaç artar? A) 87 B) 84 C) 8 D) 78 E) 75. İki basamaklı doğal sayılardan kaç tanesi 5 in tam katıdır? A) B) 0 C) 9 D) 8 E) 7 6. A = B = olduğuna göre, A B farkı kaçtır? A) 6 B) 5 C) 4 D) E) toplamının değeri kaçtır? A) 640 B) 6 C) 64 D) 60 E) toplamının değeri kaçtır? A) 0 B) 4 C) 8 D) 0 E) 4 A) 845 B) 840 C) 85 D) 80 E) (n ) toplamında kaç tane terim vardır? A) n B) n C) n D) n + E) n + 8. A = (n ) toplamında her terim artırılırsa A nın değeri kaç artar? A) n + B) n + C) n D) n E) n B - D - B - D - C I D - B - E - B I A - D - A - E - C I D - B - E - D

9 Üniversite Haz rl k Sözcükte ve Basamak Söz Öbeklerinde Kavram Anlam - I Kolay Temel Matematik 5. a = b koşulunu sağlayan kaç farklı iki basamaklı ab doğal sayısı yazılabilir? A) B) C) D) 4 E) 5 6. xy ve yx iki basamaklı birer doğal sayı olmak üzere, xy + yx x+ y oranı kaçtır? A) 9 B) 0 C) D) E). a + b = 4 koşulunu sağlayan iki basamaklı ab doğal sayılarının toplamı kaçtır? A) 86 B) 9 C) 96 D) 00 E) ab ve ba iki basamaklı doğal sayılardır. ab + ba = 66 olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A) B) C) 4 D) 5 E) 6. a = b c = b koşullarını sağlayan kaç farklı üç basamaklı abc doğal sayısı yazılabilir? A) B) C) D) 4 E) 5 8. ab iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere, ab = 6(a + b) olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? 4. Üç basamaklı en küçük pozitif tek tam sayı ile iki basamaklı en küçük negatif çift tam sayının toplamı kaçtır? A) 8 B) 9 C) 0 D) E) A) B) 9 C) D) 9 E) İki basamaklı bir sayı ile üç basamaklı bir sayının çarpımı en az kaç basamaklı bir sayı olur? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 KC00-SS.08YT05 9. ab ve ba iki basamaklı doğal sayılardır. ab ba = 45 olduğuna göre, a b farkı kaçtır? A) 5 B) C) D) 5 E) 6

10 5 TÜRKÇE KOLAY TEMEL MATEMAT K 0. xyz ve xzy üç basamaklı birer sayıdır. xyz xzy = 8 olduğuna göre, y z farkı kaçtır? A) B) C) D) 4 E) 5 sözcükte ve söz öbeklerinde basamak kavram anlam 4. AAB ve BBA üç basamaklı doğal sayılardır. AAB + BBA = 444 olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? A) B) C) 4 D) 5 E) 6 5. m ve n dört basamaklı doğal sayılardır.. İki basamaklı AB sayısı, iki basamaklı BA sayısından 7 fazladır. Buna göre, A + B toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 m = A8B n = A5B7 olduğuna göre, m n farkı kaçtır? A) 96 B) 06 C) 56 D) 76 E) acb, bac, cba rakamları farklı üç basamaklı birer doğal sayıdır.. PR, PP, RP ve RR iki basamaklı doğal sayılardır. + PR PP RP RR acb + bac + cba = olduğuna göre, bu koşulu sağlayan en büyük bac sayısı kaçtır? A) 90 B) 9 C) 8 D) 8 E) 7 76 olduğuna göre, iki basamaklı PR sayısının alabileceği en büyük değer kaçtır? A) 5 B) 5 C) 6 D) 7 E) Üç basamaklı bir doğal sayının yüzler basamağı artırılır, onlar basamağı azaltılır ve birler basamağı 5 artırılırsa sayı nasıl değişir? A) 05 artar. B) 5 artar. C) 75 artar. D) 75 azalır. E) 5 azalır.. ab iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere, ab b 5 a olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A) 9 B) C) D) 5 E) 7 8. abc ve cba üç basamaklı birer doğal sayıdır. abc cba = 98 koşulunu sağlayan kaç farklı abc sayısı vardır? A) 7 B) 0 C) 0 D) 50 E) 70 D - E - B - A - B I C - E - B - D I B - C - D - C I C - E - C - C - E

11 Üniversite Haz rl k Sözcükte ve Taban Söz Öbeklerinde Aritmeti i Anlam - I Kolay Temel Matematik 6. 5, sayı tabanını göstermek üzere, 6. 5 ve a, sayı tabanını göstermek üzere, (x) 5 sayısında x in alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) (0a) 5 + () a toplamına göre, a kaçtır? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7. a, sayı tabanını göstermek üzere, (05) a sayısında a nın alabileceği en küçük değer kaçtır? 7. 4 sayısının 7 tabanındaki değeri kaçtır? A) B) 5 C) 5 D) E) 5 A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7., sayı tabanını göstermek üzere, () sayısının 0 tabanındaki değeri kaçtır? A) 8 B) 9 C) D) 5 E) 7 8. n, sayı tabanını göstermek üzere, (0) n = 8 olduğuna göre, n kaçtır? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) ve 5, sayı tabanını göstermek üzere, (0) 5 + () 4 toplamının sonucu 0 tabanına göre kaçtır? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) , sayı tabanı ve abc üç basamaklı bir doğal sayıdır. 50 = (abc) 8 olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır? A) B) C) 4 D) 5 E) , sayı tabanını göstermek üzere, (x) 6 sayısının alabileceği en büyük değer 0 tabanına göre kaçtır? A) 0 B) 05 C) 5 D) E) 5 KC00-SS.08YT tabanında yazılabilecek rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en büyük sayının 0 tabanındaki değeri aşağıdakilerden A) 05 B) 07 C) 08 D) 0 E)

12 6 TÜRKÇE KOLAY TEMEL MATEMAT K. 4 ve 6, sayı tabanını göstermek üzere, () 4 = (x) 6 olduğuna göre, x kaçtır? sözcükte ve söz öbeklerinde taban aritmeti i anlam 5. 6 tabanındaki 55 sayısının fazlasının aynı tabandaki yazılışı aşağıdakilerden A) 00 B) C) 00 D) 4 E) 400 A) 5 B) 40 C) 4 D) 4 E) , sayı tabanını göstermek üzere, () 5 () 5 işleminin sonucu 5 tabanında kaçtır?. a ve 4, sayı tabanını göstermek üzere, A) 4 B) 4 C) D) 4 E) (45) a = (0) 4 olduğuna göre, a kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) , sayı tabanını göstermek üzere, (4) 6 + (x) 6 = () 6 olduğuna göre, x kaçtır? A) B) 5 C) 45 D) 5 E) 55., sayı tabanını göstermek üzere, () + () + () toplamının sonucu aynı tabanda kaçtır? A) 0 B) C) D) 0 E) 8. 7, sayı tabanını göstermek üzere, () 7 x (4) 7 çarpımının sonucu aynı tabanda kaçtır? A) 05 B) 05 C) 045 D) 055 E) , sayı tabanını göstermek üzere, (46) 7 + (4) 7 toplamının sonucu aynı tabanda kaçtır? A) 50 B) 5 C) 5 D) 5 E) , sayı tabanını göstermek üzere, () 4 x () 4 çarpımının sonucu 4 tabanında kaçtır? A) 00 B) 0 C) 0 D) 0 E) D - D - C - B - B I B - E - D - C - B I E - C - C - B I C - A - B - D - E

13 Üniversite Haz rl k Sözcükte Basamak ve Kavram Söz Öbeklerinde ve Taban Aritmeti i Anlam - I Kolay Temel Matematik 7. ab, ba va aa iki basamaklı doğal sayılardır. ab+ ba = 7 aa olduğuna göre, b a farkı kaçtır? A) B) C) 4 D) 5 E) 6 6. abc üç basamaklı bir doğal sayı olmak üzere, abc (a + b + c) = 7 olduğuna göre, a + b + c toplamının en büyük değeri kaçtır? A) B) 7 C) D) E). Rakamları sıfırdan farklı üç basamaklı abc doğal sayısının birler ve yüzler basamağındaki rakamlar yer değiştirildiğinde elde edilen yeni sayı abc sayısından 594 küçüktür. Buna göre, kaç farklı abc sayısı yazılabilir? A) 0 B) C) 5 D) 7 E) 0 7. Üç basamaklı KMN sayısı ile iki basamaklı KM sayısının toplamı 59 dur. Buna göre, N kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9. AB5 üç basamaklı, AB iki basamaklı doğal sayılardır. Buna göre, AB5 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) AB + 5 B) AB + 05 C) 5(AB) D) 0(AB) + 5 E) 5(AB) 8. İki basamaklı ab doğal sayısının sağına 4 yazılarak elde edilen üç basamaklı sayı, soluna 4 yazılarak elde edilen üç basamaklı sayıdan 5 fazladır. Buna göre, a + b toplamı kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 4. Üç basamaklı xy doğal sayısı, iki basamaklı xy doğal sayısından 56 fazla olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0 5. Üç basamaklı 5AB doğal sayısı, iki basamaklı AB sayısının 6 katıdır. Buna göre, A + B toplamı kaçtır? A) B) C) 4 D) 5 E) 6 KC00-SS.08YT ,, 4, 6, 8 rakamları kullanılarak yazılan rakamları birbirinden farklı beş basamaklı ABCDE sayısında A + B = D + E dir. Bu koşulları sağlayan en küçük ABCDE sayısının yüzler basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 4 D) 6 E) 8

14 7 TÜRKÇE KOLAY TEMEL MATEMAT K 0. Aşağıdaki sayılardan hangisinde rakamının basamak değeri en büyüktür? A) () 7 B) (5) 6 C) (0) 5 D) (0) E) (000) basamak sözcükte kavram ve söz ve öbeklerinde taban aritmeti i anlam 5., sayı tabanını göstermek üzere, (0) < A < (0) eşitsizliğini sağlayan kaç farklı A tam sayısı vardır? A) 0 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6. () 8 sayısının tabanındaki eşiti aşağıdakilerden A) (00) B) (0) C) (000) D) (00) E) (000) 6. n > 5 olmak üzere, n + n + 5 sayısının n tabanındaki eşiti aşağıdakilerden A) (5) n B) (05) n C) (00) n. 6 ve 7, sayı tabanını göstermek üzere, D) (05) n E) (50) n (aaa) 6 = (5) 7 olduğuna göre, a kaçtır? A) B) C) D) 4 E) 5. 8 tabanındaki (0) 8 sayısının 7 eksiği aynı tabanda kaçtır? A) 6 B) 7 C) 9 D) 0 E) sayısı 5 tabanında yazıldığında kaç basamaklı bir sayı elde edilir? A) 4 B) 6 C) 7 D) E) 4. 5, sayı tabanını göstermek üzere, (4) 5 x işleminin sonucu 5 tabanında kaçtır? A) 0 B) C) 40 D) 4 E) sayısının tabanındaki eşiti aşağıdakilerden A) 0 B) 00 C) 000 D) 0000 E) B - D - D - C - A I A - B - D - E I C - D - B - B - E I D - B - C - D

15 Üniversite Haz rl k Sözcükte Bölme ve Bölünebilme Söz Öbeklerinde Kurallar Anlam - I- I Kolay Temel Matematik 8. Bir bölme işleminde; bölen 5, bölüm ve kalan dir. Buna göre, bölünen sayı kaçtır? A) 0 B) 5 C) 7 D) 8 E) 0 5. x ve y birer pozitif tam sayıdır. x y + y y olduğuna göre, x in y türünden değeri aşağıdakilerden A) y + B) y + C) y + y D) y + y E) y + y. A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere, A B 7 4 olduğuna göre, B nin alabileceği en küçük değer kaçtır? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 6. AB5 üç basamaklı, AB iki basamaklı doğal sayıdır. AB5 AB x y olduğuna göre, x kaçtır? A) B) 5 C) 7 D) 0 E). A, B, C birer pozitif tam sayı olmak üzere, A 8 B C olduğuna göre, C nin alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır? A) B) C) 4 D) 6 E) 8 7. ABAB dört basamaklı, AB iki basamaklı doğal sayılardır. ABAB AB x y olduğuna göre, x kaçtır? A) 00 B) 0 C) 54 D) E) 0 4. A B olduğuna göre, A nın B türünden değeri aşağıdakilerden A) B + B) B + 5 C) B + D) B + 5 E) 5B + KC00-SS.08YT05 8. Bir K sayısının x e bölündüğünde bölüm 5, kalan x dir. Buna göre, x in eşiti aşağıdakilerden K K + A) B) C) 6 6 K + D) E) K K + 6

16 8 TÜRKÇE KOLAY TEMEL MATEMAT K 9. A ve B pozitif tam sayıları için A B 5 7 olduğuna göre, A nın alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 5 B) 50 C) 48 D) 47 E) 45. sözcükte bölme ve ve bölünebilme söz öbeklerinde kurallar anlam - I x 6 y Yukarıdaki bölme işlemine göre, x in ile bölümünde kalan kaçtır? A) B) C) 4 D) 6 E) 8 4. A, B, C pozitif tam sayıları için 0. x, y, z birer pozitif tam sayı ve x y y z 5 olduğuna göre, x in z türünden değeri aşağıdakilerden A) 5z + B) 5z + 5 C) 5z + 7 D) z + E)z + A 5 B B olduğuna göre, C nin A türünden değeri aşağıdakilerden A A 9 A) B) C) A + A + D) E) C 4 A. a, b, c birer pozitif tam sayı ve a b b c olduğuna göre, a nın alabileceği en küçük değer kaçtır? 5. ab iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere, ab a b 5 olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A) B) C) D) 4 E) 5 A) 9 B) 7 C) 5 D) E). A ve B pozitif tam sayılardır. A B + B + 4 olduğuna göre, A nın alabileceği en küçük değer kaçtır? A) B) 4 C) 6 D) 8 E) 0 C - C - E - A I E - D - B - C 6. x iki basamaklı doğal sayı olmak üzere, 7 x olduğuna göre, x rakamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 I D - B - D - B I C - A - C - E

17 Üniversite Haz rl k Sözcükte Bölme ve Bölünebilme Söz Öbeklerinde Kurallar Anlam - II- I. Aşağıdaki sayılardan hangisi ile tam bölünemez? A) 0 B) C) D) 4 E) 6 Kolay Temel Matematik 9 6. Beş basamaklı A4B sayısının ile bölümünden kalan olduğuna göre, A + B toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7. Dört basamaklı A5B doğal sayısı ile tam bölünmektedir. Buna göre, B nin alabileceği kaç farklı değer vardır? A) B) C) 4 D) 5 E) 6 7. Dört basamaklı 86A sayısı 4 ile tam bölünebildiğine göre, A nın alabileceği kaç farklı değer vardır? A) B) C) 4 D) 5 E) 6. Aşağıdaki sayılardan hangisi ile tam bölünür? A) 7 B) 0 C) 5 D) 40 E) 4 8. Dört basamaklı 865A sayısının 4 ile bölümünden kalan olduğuna göre, A nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) B) C) D) 4 E) 5 4. Dört basamaklı 6A4 sayısı ile tam bölündüğüne göre, A nın alabileceği kaç farklı değer vardır? A) B) C) 4 D) 5 E) 6 9. x = Dört basamaklı A sayısının ile bölümünden kalan olduğuna göre, A nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? A) 7 B) 0 C) D) 5 E) 8 KC00-SS.08YT05 y = 58 olduğuna göre, x.y çarpımının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? A) 0 B) C) D) E) 4

18 9 TÜRKÇE KOLAY TEMEL MATEMAT K 0. Üç basamaklı 7A sayısının 5 ile bölümünden kalan dir. Buna göre, A nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? bölme sözcükte ve ve bölünebilme söz öbeklerinde kurallar anlam - II 5. Beş basamaklı sayısının 9 ile bölümünde kalan kaçtır? A) 7 B) 5 C) 4 D) E) A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9. Rakamları farklı dört basamaklı 6A5B sayısı 5 ile tam bölünebilen bir çift sayıdır. Bu sayının ile bölümünden kalan olduğuna göre, A nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) 0 B) C) D) E) 4 6. Ayşe öğretmen x tane cevizi 9 tane öğrencisine hiç artmayacak biçimde paylaştırabiliyor. Buna göre, x aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 6 B) 78 C) 495 D) 574 E) 6. Dört basamaklı 5a sayısı ve ile tam bölünebiliyor. Buna göre, a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) 0 B) C) 6 D) 8 E) 0 7. Dört basamaklı x5 sayısı 9 ile tam bölündüğüne göre, x kaçtır? A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5. Aşağıdaki sayılardan hangisi 6 ile tam bölünemez? A) 0 B) 4 C) 06 D) 468 E) 0 4. Dört basamaklı A0 sayısı 8 ile tam bölündüğüne göre, A aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) B) 4 C) 5 D) 7 E) 8 8. Beş basamaklı 7a5 sayısının 9 ile bölümünden kalan dır. Buna göre, a kaçtır? A) B) C) D) 5 E) 7 C - D - C - C - D I D - D - E - B I E - C - A - E - B I E - D - B - C

19 Üniversite Haz rl k Sözcükte Bölme ve ve Bölünebilme Söz Öbeklerinde Kurallar Anlam - III- I. Dört basamaklı 5xy sayısı 0 ile tam bölünmektedir. Bu sayı 9 ile de tam bölündüğüne göre, x kaçtır? 6. x = tane Kolay Temel Matematik 0 A) B) C) 5 D) 7 E) 9 y = tane olduğuna göre, x. y çarpımının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?. Beş basamaklı a5b sayısının 0 ile bölümünde kalan dir. A) 0 B) C) D) 6 E) 8 Buna göre, a + b toplamı en çok kaç olabilir? A) 5 B) 7 C) 8 D) E) 7. Dört basamaklı ab sayısının 5 ile bölümünden kalan dir.. a sayma sayısının 5 ile bölümünden kalan dir. Buna göre, a + a + 5 toplamının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Bu sayı 6 ile tam bölündüğüne göre, a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) 0 B) C) D) E) 4 A) 0 B) C) D) E) 4 4. A sayısının 7 ile bölümünden kalan dir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 7 ile tam bölünür? 8. Dört basamaklı 7xy sayısı 5 ile tam bölündüğüne göre, x in alabileceği kaç farklı değer vardır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 A)A+ B)A+ C)A+5 D) A E) A + 5. Üç basamaklı a7 sayısı ile kalansız bölünmektedir. Buna göre, a kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 9 9. Beş basamaklı xy sayısı 0 ile kalasız bölünmektedir. Buna göre, x in alabileceği en büyük değer kaçtır? A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5 KC00-SS.08YT05

20 0 TÜRKÇE KOLAY TEMEL MATEMAT K 0. Üç basamaklı KM sayısı ile tam bölünmektedir. Buna göre, K + M toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? bölme sözcükte ve bölünebilme ve söz öbeklerinde kurallar anlam - III 5. Rakamları farklı beş basamaklı 86AB sayısı 8 ile tam bölünebildiğine göre, A rakamı kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E). A < B olmak üzere, dört basamaklı 7AB sayısı 6 nın katıdır. Buna göre, A kaç farklı değer alır? A) 5 B) 4 C) D) E) 6. Dört basamaklı 4A6B sayısı 5 ile tam bölünebilen bir tek sayıdır. Buna göre, A nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) B) 5 C) 8 D) 9 E). Beş basamaklı a5b sayısı 45 ile tam bölünüyor. Buna göre, a nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) 0 B) C) D) E) 4. Rakamları birbirinden farklı, beş basamaklı 5 ile tam bölünebilen en küçük doğal sayının 9 ile bölümünde kalan kaçtır? 7. Dört basamaklı 4AB sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre, A nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 A) 0 B) C) D) E) 4 4. Üç basamaklı ab doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan 5 tir. Buna göre, üç basamaklı ab doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 8. Dört basamaklı 8A4B sayısı 45 ile tam bölünebilen bir çift sayı olduğuna göre, A kaçtır? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 A - D - A - E - E I A - C - D - A I B - E - B - C - D I C - C - A - D

21 Üniversite Haz rl k. 60 Sözcükte ve EBOB Söz Öbeklerinde EKOK - I Anlam - I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden A).. 5 B).. 5 C). 5 D). E).. 5 Kolay Temel Matematik sayısının asal çarpanları hariç tam bölenlerinin sayısı kaçtır? A) 9 B) C) 8 D) E) 4 7. A = () + (). 8 sayısının asal çarpanlarının en büyüğü kaçtır? A) 9 B) C) 7 D) E) olduğuna göre, A sayısının en büyük asal çarpanı kaçtır? A) B) 7 C) D) E) 7. 6 sayısının farklı asal çarpanlarının toplamı kaçtır? A) 0 B) 9 C) 8 D) 7 E) 5 8. n pozitif tam sayı olmak üzere, 6. n sayısının pozitif tam bölen sayısı 4 olduğuna göre, n kaçtır? A) 0 B) 9 C) 8 D) 7 E) sayısını tam bölen kaç tane tam sayı vardır? A) 6 B) 8 C) 0 D) E) sayısının pozitif tam bölenlerinin sayısı kaçtır? A) 0 B) C) 6 D) 4 E) KC00-SS.08YT05 9. a ve b birer pozitif tam sayıdır. b =. a olduğuna göre, a nın alabileceği en küçük değer kaçtır? A) B) C) 4 D) 5 E) 6

22 TÜRKÇE KOLAY TEMEL MATEMAT K 0. n pozitif tam sayı olmak üzere, 60. n çarpımı tam kare olduğuna göre, n nin alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 4 B) 6 C) 8 D) E) 5 sözcükte ve söz öbeklerinde ebob ekok anlam - I 5. 9! + 0! toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A). 9! B) 9. 9! C) 0!. D).! E) 9! 6. a ve b birer pozitif tam sayıdır.. x, y, z asal sayılardır. x. (y z) = 7 olduğuna göre, x + y + z toplamı kaçtır? A) 9 B) 0 C) D) E) 6! = a. b eşitliğinde a nın alabileceği en büyük değer için b kaçtır? A) B) 5 C) 6 D) 0 E) 45. a ile b aralarında asal sayılardır. a. b = 4 olduğuna göre, a nın alabileceği kaç farklı değer vardır? A) B) C) D) 4 E) 5 7. A ve x pozitif tam sayıları için, 4! A= x 5 olduğuna göre, x in alabileceği en büyük değer kaçtır? A) 8 B) 9 C) 0 D) E). (x ) ile (y + ) aralarında asal sayılardır. x 5 = y + olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? A) B) C) D) 4 E) 5 8. A ve n birer pozitif tam sayı olmak üzere, 5! = 6 n. A olduğuna göre, n nin alabileceği en büyük değer kaçtır? A) B) C) D) 4 E) 5 4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 0! +! = 7 B) 5! = 5. 4! C) 5! = 5. 4.! D) 4!! = 8 E)! +! = 5! A - B - E - D - C I D - D - A - B I 9. 50! sayısının sondan kaç basamağı 0 dır? A) 0 B) C) D) E) 4 E - D - D - A - E I A - E - B - E - C

23 Üniversite Haz rl k Sözcükte ve EBOB Söz Öbeklerinde EKOK - II Anlam - I Kolay Temel Matematik. ile 8 in ortak katlarının en küçüğü (OKEK i) kaçtır? A) 6 B) 40 C) 64 D) 7 E) OBEB(x, y, z) aşağıdakilerden A).. 5 B).. 5 C).. 5 D)..5 E).. 4 ile 60 sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü (OBEB i) kaçtır? A) 4 B) 6 C) D) 5 E) 0 7. ile 5 sayılarının OBEB i ile OKEK inin çarpımı kaçtır? A) 0 B) 60 C) 80 D) 00 E) 40. OKEK(0,, 5) değeri kaçtır? A) 0 B) 90 C) 7 D) 60 E) OBEB(6, 48, 60) değeri kaçtır? A) 0 B) C) 5 D) 8 E) 4 8. x ile y aralarında asal iki sayıdır. x. y = olduğuna göre, OBEB(x, y) + OKEK(x, y) toplamı kaçtır? A) B) C) 4 D) 5 E) 6 5. ve 6. soruları aşağıda verilen x, y ve z sayılarına göre cevaplandırınız. x =.. 5 y =.. 5 z =. 5. OKEK(x, y, z) aşağıdakilerden A).. 5 B).. 5 C).. 5 D)..5 E). KC00-SS.08YT05 9. Farklı iki pozitif tam sayının ortak bölenlerinin en büyüğü 5 tir. Buna göre, bu iki sayının toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 0 B) 0 C) 45 D) 60 E) 75

24 TÜRKÇE KOLAY TEMEL MATEMAT K 0. x ile y birbirinden farklı iki pozitif tam sayıdır. OKEK(x, y) = 0 olduğuna göre, x + y toplamı en çok kaçtır? sözcükte ve söz öbeklerinde ebob ekok anlam - II 5. 6, 60 ve 7 sayılarına tam bölünen en küçük pozitif tam sayı kaçtır? A) 40 B) 80 C) 00 D) 0 E) 60 A) 60 B) 45 C) 0 D) 8 E). x ile y birbirinden farklı iki pozitif tam sayıdır. OKEK(x, y) = 0 olduğuna göre, x + y toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 45 B) 0 C) 4 D) 0 E) 6. 5 ve 7 ile bölündüğünde kalanını veren iki basamaklı en küçük pozitif tam sayı kaçtır? A) 5 B) 7 C) 4 D) 47 E) 7. m ve n pozitif tam sayılardır. EBOB(m, n) = 6 m n = olduğuna göre, m + n toplamı kaçtır? A) 0 B) 5 C) 0 D) 45 E) 60 7., 5 ve 6 ile bölündüğünde kalanını veren iki basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? A) B) 6 C) 7 D) 86 E) 9. a, b ve c birer pozitif tam sayı olmak üzere, OBEB(a, b) = OBEB(b, c) = 5 olduğuna göre, a + b + c toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) B) 0 C) 5 D) E) 8 8. A, a, b, c birer pozitif tam sayıdır. 4. 7, 45 ve 8 sayılarını tam bölen en büyük doğal sayı kaçtır? A) B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 A = 5a + = 6b + = 0c + olduğuna göre, iki basamaklı A doğal sayısının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 68 B) 4 C) 8 D) E) 0 A - C - D - B - A I E - C - B - C I B - E - C - A - B I E - B - A - D

25 Üniversite Haz rl k Sözcükte ve EBOB Söz Öbeklerinde EKOK - III Anlam - I Kolay Temel Matematik. Mustafa, bilyelerini beşer beşer, altışar altışar ve yedişer yedişer sayınca hep bilyesi artıyor. Buna göre, Mustafa'nın bilyelerinin sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) B) C) 4 D) 5 E) 6 5. a, b, c pozitif tam sayılar olmak üzere, K = a + = 5b + 4 = 6c + 5 eşitliğini sağlayan üç basamaklı en küçük K sayısının rakamları toplamı kaçtır? A) B) 4 C) 6 D) 8 E). 00 sayısından büyük 4, 6 ve 9 ile bölünebilen en küçük doğal sayı kaçtır? A) 4 B) 0 C) 4 D) 8 E) Çiğdem, CD lerini yedişerli saydığında CD, sekizerli saydığında CD, dokuzarlı saydığında CD artıyor. Buna göre, Çiğdem'in CD sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 498 B) 49 C) 490 D) 96 E) sayısına en az hangi doğal sayı eklenirse, 5 ve 9 ile bölündüğünde kalan olur? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) litre çiçek yağı, 6 litre mısırözü yağı ve 48 litre zeytinyağı birbirine karıştırılmadan hiç artmayacak şekilde eşit hacimli şişelere boşaltılacaktır. Buna göre, bu işlem için en az kaç şişeye ihtiyaç vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 4. A, a ve b birer pozitif tam sayıdır. A = 7a + 4 = 9b + 6 olduğuna göre, A nın alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 6 B) 6 C) 60 D) 57 E) 54 KC00-SS.08YT metre, 64 metre ve 80 metre uzunluğundaki üç demir çubuk eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Buna göre, bir parçanın uzunluğu en çok kaç metre olabilir? A) 6 B) 8 C) 0 D) 4 E) 8

26 TÜRKÇE KOLAY TEMEL MATEMAT K 9. Kenar uzunlukları 6 cm ve 0 cm olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar yan yana dizilerek bir kare oluşturulacaktır. Buna göre, bu iş için en az kaç tane dikdörtgen kartona ihtiyaç vardır? A) B) 5 C) 8 D) 4 E) 0 sözcükte ve söz öbeklerinde ebob ekok anlam - III. Bir duraktan her 0 dakikada bir dolmuş ve her 75 dakikada bir otobüs kalkmaktadır. Bu duraktan bir dolmuş ile bir otobüs ilk kez saat 0.00 da birlikte hareket ettiklerine göre, en erken saat kaçta tekrar birlikte hareket ederler? A).0 B).0 C).00 D).0 E) Kenar uzunlukları 0 cm ve 00 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir karton, hiç boşluk kalmayacak şekilde eşit alanlı karelere bölünecektir. Buna göre, en az kaç kare parça elde edilir? A) 0 B) C) 5 D) 8 E) , 4 ve 8 sayılarını ortak olarak bölen kaç farklı tam sayı vardır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8. Bir duraktan hareket eden üç dolmuştan birincisi, ikincisi 5 ve üçüncüsü 0 dakika aralıklarla sefer yapmaktadır. Aynı anda hareket eden bu üç dolmuş en az kaç dakika sonra aynı duraktan yine birlikte hareket eder? A) 75 B) 60 C) 50 D) 45 E) Boyutları cm, cm ve 4 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kutular yan yana ve üst üste dizilerek en küçük boyutlu bir küp oluşturulacaktır. Buna göre, oluşturulan küpün bir kenarı kaç cm olur? A) 9 B) 0 C) D) 8 E) 4 Bahçe 60 m 84 m Boyutları 84 metre ve 60 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin etrafına köşelere de birer tane gelecek şekilde eşit aralıklarla fidanlar dikilecektir. Buna göre, bu bahçenin etrafına en az kaç fidan dikilir? A) B) 8 C) 0 D) 4 E) , 98 ve 85 sayılarını böldüğünde sırasıyla, 8 ve 5 kalanını veren en büyük doğal sayının rakamları toplamı kaçtır? A) B) C) D) 7 E) 9 A - E - A - C I E - A - C - A I B - C - B - D I B - E - C - E

27 Üniversite Haz rl k Sözcükte Rasyonel ve Söz ve Ondal k Öbeklerinde Say lar Anlam I - I Kolay Temel Matematik 4 6 A) B) 4 C) D) E) A) B) C) 0 D) E) A) B) C) D) 5 E) 6 7 A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) 4 B) C) D) E) A) B) C) 5 D) E) A) 7 B) C) 4 D) 7 E) 4 4 KC00-SS.08YT05

28 4 TÜRKÇE KOLAY TEMEL MATEMAT K sözcükte rasyonel ve söz ve öbeklerinde ondal k say lar anlam I A) 5 B) 8 C) 0 D) E) 5 A) 8 B) 5 C) 4 D) E) 0. A) 4 B) C) D) E) A) 4 B) C) 5 D) E) A) 6 B) C) 7 D) E) : +. 4 A) B) C) D) E) tam sayılı kesri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) B) C) D) E) : A) B) C) 0 D) E) A) B) C) D) E) 4 4 B - D - A - B I D - D - B - E I E - B - C - E - C I B - C - D - A

29 Üniversite Haz rl k. 4 Sözcükte Rasyonel ve Söz ve Ondal k Öbeklerinde Say lar Anlam II - I Kolay Temel Matematik A) B) C) D) E) A) B) C) 0 D) E). 5 6 : 5 A) B) C) D) 0 E) A) B) C) D) E) : A) B) C) 4 D) E) 5 8. : 4. 4 : 4 A) B) 0 C) D) E) A) B) C) D) E) A) 0 B) C) D) 5 E) 6 KC00-SS.08YT05 9. : A) 9 B) 0 C) D) E)

30 5 TÜRKÇE KOLAY TEMEL MATEMAT K sözcükte rasyonel ve söz ve ondal k öbeklerinde say lar anlam II 0. : A) B) C) D) 5 E) x kesirini tanımsız yapan x değeri kaçtır? A) B) C) D) 4 E) 5. + : a = eşitliğini sağlayan a kaçtır? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 A) B) 0 C) D) E) : : 4 8 A) B) C) D) E) A) B) C) D) 4 E) 5. + A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 4. Değeri olan bir kesrin pay ve paydasının toplamı 5 aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 4 B) 6 C) 8 D) E) 4 8. a = b = olduğuna göre, b nin a cinsinden değeri aşağıdakilerden A) + a B) 5 + a C) a D) a E) 5 a D - D - B - C - C I C - A - C - E I A - B - D - E - E I B - D - C - E

31 Üniversite Haz rl k Sözcükte Rasyonel ve Söz ve Ondal k Öbeklerinde Say lar Anlam III - I Kolay Temel Matematik 6. 0, +, 0, 0 6., 6 sayısı 0, 8 sayısının kaç katıdır? A) 0, B) C) 5 D) 0 E) 50 A), 54 B), 5 C), 4 D) 0,5 E) 0,4. (, 0, 7). A), 5 B), 6 C), 8 D), 9 E) , 05, 04, A) B) C) D) 4 E) 5. Bir sayıyı 0, 04 ile çarpmak o sayıyı kaça bölmek demektir? A) 4 B) 5 C) 0 D) 5 E) , 0, 4. 0, 4, 4 +, 0, 04, 08, 5 A) B) C) D) E) A) B) C) D) 4 E) , 0005, A) B) C) 4 D) 5 E) , 4ì devirli (periyodik) ondalık sayısının eşiti aşağıdakilerden 4 4 A) B) C) D) E) KC00-SS.08YT05

32 6 TÜRKÇE KOLAY TEMEL MATEMAT K 0. x, pozitif bir ondalık sayıdır. x + 4 ifadesi bir tam sayı olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisi olabilir? A), 05 B), 5 C), 5 D), 75 E), sözcükte rasyonel ve söz ve ondal k öbeklerinde say lar anlam III 6,4 0,6 +, 0, 0, 004, A) 4 B) 6 C) 40 D) 46 E) 48. 0,± + 0,±7 A) 0, B) C) 0,9 D) 0,85 E) 0,8 6. [ 0, : 04, 0, ] ( ) A) 5 B) 0 C) 80 D) 00 E) ,, 0, 05, 00, 6 5 A) B) C) 5 4 D) E) 7. 5, 4 05, +. 0, 075 0, 05 A) 5 B) 0 C) 0 D) 0 E) 60 A) 0,5 B) 0,75 C) D),5 E),5 4. a ve b devirli (periyodik) ondalık sayılar olmak üzere, a = 0, ì4 ve b = 0, ì6 olduğuna göre, a b 9 7 A) B) C) D) E) a ve b sıfırdan farklı rakamlar olmak üzere, ab + ba aa, + bb, işlemin sonucu kaçtır? A) 0, 9 B) 0, 99 C) 9 D) 9, 9 E) 9, 99 B - A - D - C - C I D - A - B - B I D - B - E - E - E I D - A - E - D

33 Üniversite Haz rl k Sözcükte Rasyonel ve Söz ve Ondal k Öbeklerinde Say lar Anlam IV - I Kolay Temel Matematik 7. x bir tam sayı olmak üzere, 5 0 x < < 4 5 olduğuna göre, x kaçtır? 5. Aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi en küçüktür? A) B) C) D) E) A) B) 4 C) 5 D) 6 E) a =, b =, c = < < x 7 olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 6 B) 7 C) 8 D) 0 E) olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) a < b < c B) a < c < b C) b < a < c D) b < c < a E) c < a < b. x pozitif tam sayı olmak üzere, x 7 kesiri bileşik kesir olduğuna göre, x in alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) x =, y =, z = olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) x < y < z B) x < z < y C) y < z < x D) z < x < y E) z < y < x 4. 4 Sayı doğrusunda ile 5 sayısının ortasındaki rasyonel sayı kaçtır? 8 A) B) C) D) E) KC00-SS.08YT a =, b =, c = 5 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) a > b > c B) a > c > b C) b > a > c D) b > c > a E) c > a > b

34 7 TÜRKÇE KOLAY TEMEL MATEMAT K 9. a =, 5 b =, 55 c =, 54 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) a < b < c B) a < c < b C) b < a < c D) b < c < a E) c < b < a. sözcükte rasyonel ve söz ve ondal k öbeklerinde say lar anlam IV m =, n =, k = olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) m < n < k B) m < k < n C) n < m < k D) k < n < m E) k < m < n 0. x < 0 olmak üzere, x x x a =, b =, c = 5 7 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) a > b > c B) a > c > b C) b > a > c D) b > c > a E) c > a > b a =, b =, c = olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) a < b < c B) a < c < b C) b < c < a D) c < b < a E) c < a < b. x = 6, y = 5 8 z = olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) x = y > z B) x = z > y C) y > x > z D) y > z = x E) z > y = x x =, y =, z = olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) x < y < z B) x < z < y C) y < x < z D) z < y < x E) z < x < y. x = 4, y = 4, z = 4, olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) x = y > z B) x > y = z C) y > x > z D) x > y > z E) x > z > y p =, r =, s = olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) p < r < s B) p < s < r C) r < s < p D) s < r < p E) s < p < r E - E - B - B I E - E - A - B I C - E - E - D I A - A - D -E

35 Üniversite Haz rl k Sözcükte I. Dereceden ve Söz Öbeklerinde Denklemler Anlam - I - I Kolay Temel Matematik 8. 4 x = + x olduğuna göre, x kaçtır? A) B) 0 C) D) E) 6. 5 x = x 4 olduğuna göre, x kaçtır? A) B) C) 0 D) E). x + [ x + (x + )] = olduğuna göre, x kaçtır? A) B) C) 0 D) E) 7. x + 6 x+ 7 = olduğuna göre, x kaçtır? A) B) 0 C) D) E) 4. x = x olduğuna göre, x in değeri kaçtır? A) B) C) 0 D) E) 8. x x = 5 0, 04, olduğuna göre, x kaçtır? A) B) C) D) 4 E) 5 4. x + = 5x + 4 olduğuna göre, x kaçtır? A) 0 B) C) D) E) (x + ) = 5(x + ) olduğuna göre, x kaçtır? A) 4 B) C) D) 0 E) x = 9 olduğuna göre, x kaçtır? A) B) 0 C) D) E) 4 KC00-SS.08YT05

36 8 TÜRKÇE KOLAY TEMEL MATEMAT K 0. x + a + 4 = (x a) denkleminin kökü x = olduğuna göre, a kaçtır? A) 5 B) C) D) E) sözcükte I. ve dereceden söz öbeklerinde denklemler anlam - I x + x = x x + olduğuna göre, x kaçtır? A) B) C) 0 D) E) 5. x x = 4 olduğuna göre, x kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) , x+ 4 = 8 olduğuna göre, x kaçtır? A) B) 5 C) 0 D) 40 E) 00. x = + x olduğuna göre, x kaçtır? A) B) C) 4 D) 5 E) 6. x = 4 x x + olduğuna göre, x kaçtır? 5 A) B) C) D) E) 7. x (a ) = x a + 4 denkleminin kökü x = olduğuna göre, a kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) x ifadesini tanımsız yapan x değeri kaçtır? A) 5 B) C) D) E) x ifadesini tanımsız yapan x reel sayılarının toplamı kaçtır? 5 A) B) C) D) 0 E) C - A - B - C - B I D - C - B - C I B - C - B - D - A I C - E - E - A

37 Üniversite Haz rl k Sözcükte I. Dereceden ve Söz Öbeklerinde Denklemler Anlam - II - I Kolay Temel Matematik 9. Aşağıdaki denklemlerden hangisinin çözüm kümesi boş kümedir? A) x = B) x + 4 = 0 C) x = 0 D) x + 4 = x E) x + = x + 6. x + y = 7 x + y = 8 olduğuna göre, x kaçtır? A) B) C) D) E) 4. Aşağıdaki denklemlerden hangisinin çözüm kümesi reel sayılardır? x A) + = B) x = 5 C) 5x = 0 D) x = x E) x 7 = 7. x y = 4 x + 5y = olduğuna göre, x kaçtır? A) 4 B) C) D) E) 0. x + 4y = 8 x 4y = olduğuna göre, x kaçtır? A) 0 B) C) D) 4 E) 5 8. x + y = x + 5y = olduğuna göre, y kaçtır? 4. x + y = A) B) 0 C) D) E) 4 x + y = 7 olduğuna göre, y kaçtır? A) B) 0 C) D) E) 5. x + y = x + y = 6 olduğuna göre, x + y toplamı kaçtır? A) B) C) D) 6 E) 9 KC00-SS.08YT05 9. x y = 5 x + y = denklem sistemini sağlayan (x, y) sıralı ikilisi aşağıdakilerden A) (, ) B) (0, ) C) (, ) D) (4, ) E) (5, 0)

38 9 TÜRKÇE KOLAY TEMEL MATEMAT K 0. x y = 8 x y = olduğuna göre, x kaçtır? A) 4 B) C) D) E) sözcükte I. dereceden ve söz öbeklerinde denklemler anlam - II 5. x + y = 5 x + z = 4 y + z = 7 olduğuna göre, y kaçtır? A) 0 B) C) D) E) 4. a ve b birer pozitif tam sayıdır. a b = 7 olduğuna göre, a kaçtır? A) 6 B) 5 C) 4 D) E) 6. + = 5 a b + = a c + = 4 b c. 4 + = 4 x y = 6 x y olduğuna göre, x kaçtır? A) B) C) D) E) olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 7. + a b. + = x y = 4 x y olduğuna göre, x kaçtır? A) B) C) D) E) 5 a 8 b 9 Yukarıdaki toplama tablosuna göre, b kaçtır? A) B) 4 C) 5 D) 8 E) 9 4. a + b = 6 a + c = 4 b + c = 8 olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) a b c a 5 b 7 c 6 Yukarıdaki toplama tablosuna göre, b kaçtır? A) B) C) D) 4 E) 5 D - D - E - E - C I D - A - A- DI B - C - C - A - D I E - B - C - C

39 Üniversite Haz rl k. x + y = 5 y + z = Sözcükte I. Dereceden ve Söz Öbeklerinde Denklemler Anlam - III - I 6. a + b = 5 b + c = 6 Kolay Temel Matematik 0 z + t = olduğuna göre, x + t toplamı kaçtır? olduğuna göre, a + b + c ifadesinin eşiti kaçtır? A) 4 B) 6 C) 8 D) 0 E) A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9. x + y + z = x y z = 4 olduğuna göre, x kaçtır? A) B) C) 4 D) 5 E) 6 7. a, b ve c birer pozitif tam sayı olmak üzere, a.b = 6 a.c = 8 b.c = olduğuna göre, a + b + c toplamı kaçtır? A) 9 B) C) 5 D) 8 E) 4. a b = b + c = 4 olduğuna göre, a + c toplamı kaçtır? A) 6 B) 8 C) 0 D) E) 5 8. Yandaki çarpma işlemi tablo x a b c sunda a, b, c birer pozitif tam a 6 sayıdır. b 4. a + b + c = 8 a b + c = olduğuna göre, a + c toplamı kaçtır? c Buna göre, a. b. c çarpımı kaçtır? A) B) C) 6 D) 8 E) A) 6 B) 8 C) 9 D) 0 E) 5. a + b = 7 a + c = 5 olduğuna göre, b c farkı kaçtır? A) B) 8 C) D) E) 9. a ve b birer reel sayı olmak üzere, (a ) + (b + ) = 0 olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? A) B) C) 0 D) E) KC00-SS.08YT05

40 0 TÜRKÇE KOLAY TEMEL MATEMAT K 0. 5x + 4y + z = 6 x + y + z = 0 olduğuna göre, x + y + z toplamı kaçtır? A) 6 B) 5 C) 4 D) E) sözcükte I. dereceden ve söz öbeklerinde denklemler anlam - III 5. 4a b + c = a 6b + 4c = olduğuna göre, a kaçtır? A) B) C) 0 D) E). x + x = olduğuna göre, x kaçtır? A) 6 B) 5 C) D) E) 6. ab + bc + ac = = a b c olduğuna göre, a b c çarpımı kaçtır? A) B) C) D) 4 E) 6. x + xy = 6 x + y = olduğuna göre, x kaçtır? A) B) C) D) 4 E) a= b olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır? 7. (x y 5). a + (x + y ). b = 0 eşitliği her a, b için doğru olduğuna göre, y kaçtır? A) B) C) 0 D) E) A) B) C) D) E) A + B = 0 B + C = 9 C + D = olduğuna göre, A + D toplamı kaçtır? A) 4 B) C) 0 D) 9 E) 8 8. ax + by + 7 = 0 bx ay = 0 denklemlerini aynı zamanda sağlayan (x, y) sıralı ikilisi (, ) olduğuna göre, b kaçtır? A) B) C) D) E) B - C - B - E - D I E - A - C - D I D - A - C - E - A I D - B - B - A

41 Üniversite Haz rl k. x 5 Sözcükte Basit ve Söz Eflitsizlikler Öbeklerinde I Anlam - I 6. a > 5 Kolay Temel Matematik olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) x 7 B) x < 0 C) x D) x 7 E) x olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) a < 4 B) a < C) a < 0 4 D) a < E) 4 a < 4. x + < 7 eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı kaçtır? A) 6 B) 5 C) 4 D) E) 7. x. x > eşitsizliği sağlayan x değeri için aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? A) x > B) x > 6 C) x < D) x < E) x < 6 eşitsizliğini sağlayan kaç farklı negatif x tam sayısı vardır? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 8. < x 7 4. x eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayısı kaçtır? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? A) B) C) 4 D) 5 E) < x < 7 5. x 5 eşitsizliğini sağlayan en küçük x tam sayısı kaçtır? A) B) C) D) 0 E) KC00-SS.08YT05 eşitsizliğini sağlayan en küçük tam sayı ile en büyük tam sayının toplamı kaçtır? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

42 TÜRKÇE KOLAY TEMEL MATEMAT K 0. x + < 9 eşitsizliğini sağlayan x değerleri için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) x < 4 B) x < 5 C) < x 5 D) < x < 7 E) x < 9 sözcükte ve söz basit öbeklerinde eflitsizlikler anlam I 5. x + 5 < < x + eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden A) 7 < x < 5 B) 7 < x < C) < x < 0 D) < x < 5 E) < x < 7. x < 5 eşitsizliğini sağlayan x için aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? A) x < 7 B) < x < 5 C) < x 4 D) 4 < x E) 4 x < 6. x x + < x + eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? A) B) C) D) 4 E) 5. x + < < eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? 7. ( 5, " aralığının sayı doğrusundaki gösterilişi aşağıdakilerden A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 A) 5 B) 5 C) 5 D) 5 E) 5. < x + < eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? A) B) C) 0 D) E) 8. x 4 8 eşitsizliğinin gerçek sayılardaki çözüm kümesinin sayı doğrusundaki gösterilişi aşağıdakilerden 4. x 7 A) 4 B) 4 x + > eşitsizlik sistemini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 C) 6 E) 4 D) 4 A - E - B - C - B I A - D - C - B I A - D - B - E - D I B - B - A - E

43 Üniversite Haz rl k. a > 0 Sözcükte Basit ve Söz Eflitsizlikler Öbeklerinde IIAnlam - I 5. x < y < 0 Kolay Temel Matematik a.b < 0 a.b.c > 0 olduğuna göre, a, b ve c nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden A) +, +, B) +,, C) +, +, + D) +, +, E),, olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) x < y B) x < y C) x y < 0 x D) x.y > 0 E) y > 6. a < b < 0 < c. x < y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) x y < 0 B) x + < y + C) x < y D) x < y E) x y < olduğuna göre, aşağıdaki eşitsizliklerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur? I. a c < 0 ll. b < c lll. a.b > 0 lv. a. c < b.c A) 0 B) C) D) E) 4. a < 0 < b olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) a + b > 0 B) a b > 0 C) b a < 0 D) a > b E) a.b < 0 7. a < b a.c < b.c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) c > 0 B) c < 0 C) «< D) a.b < 0 E) a < b 4. 0 < a < b olmak üzere, I. a < b ll. a b > 0 a lll. b < lv. a + b > 0 eşitsizliklerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız l B) l ve lll C) ll ve lv D) l, ll ve lll E) l, lll ve lv 8. x < y x.z > y.z olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) z < 0 B) z > 0 C) x y < 0 D) > E) ˇ > KC00-SS.08YT05

44 TÜRKÇE KOLAY TEMEL MATEMAT K 9. a < 0 < b < c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? b+ c a+ b A) > 0 B) > 0 C) a c > b c sözcükte ve söz basit öbeklerinde eflitsizlikler anlam II 4. a < a olduğuna göre, a aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) m B) P C) 0 D) P E) m D) > E) a b 0. a, b ve c gerçel sayıları için b < 0 b a c < a 5. Sıfırdan farklı x ve y gerçel sayıları için x < y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) x < xy B) y < xy C) x < y a b < c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? A) a < c B) a > c C) a > b D) a > b E) c > 0. x, y, z pozitif gerçel sayılar ve x + z + < y y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) z < x B) x < z C) y < z D) y < x E) x > y 6. x, y gerçel sayılar ve x < x xy < y y D) < E) x < xy x x olduğuna göre, y için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) y < B) y < C) < y < D) < y < 0 E) y > 0. x, y, z negatif gerçel sayılar ve x + z + < y y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) x = z B) x < y C) y < x D) x < z E) z < x b 7. c < 0, a.c > 0, < 0 a olduğuna göre, aşağıdakileden hangisi kesinlikle doğrudur? a A) b > 0 B) < 0 C) a. b. c < 0 c D) b < 0 E) a > 0 8. x, y, z gerçel sayıları için. x < 0 olmak üzere, y < z olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) y < y + z B) y + z < z C) x + y < x + z D) x.y < x.z E) x y < z y x. y = 0 z. y < 0 y. z < 0 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) x < y < z B) x < z < y C) y < x < z D) y < z < x E) z < x < y B - D - E - E I A - D - A - B I C - A - B - E - D I B - D - E - A-C

45 Üniversite Haz rl k. 7 x < y + Sözcükte Basit ve Söz Eflitsizlikler Öbeklerinde IIIAnlam - I olduğuna göre, x y farkının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? A) B) 0 C) D) E) 6. a < 0 < b olmak üzere, k = a +b a Kolay Temel Matematik olduğuna göre, k gerçel sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Q B) C) f D) E) r. x < x + eşitsizliğini sağlayan x doğal sayılarının toplamı kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 7. a ve b gerçel sayıları için < a < 5 < b <. x x x eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı kaçtır? A) B) 0 C) D) E) olduğuna göre, a + b toplamının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 8. x ve y gerçel sayıları için 0 x < < a olmak üzere, a.b = ifadesinde a artan değerler alırken b nasıl değişir? A) Artarak olur. B) Artarak olur. C) Değişmez. D) Azalarak olur. E) Azalarak olur. y olduğuna göre, x + y toplamının değer alabileceği en geniş aralık aşağıdakilerden A) [, 7] B) [, 7) C) [, 6] D) [0, 7) E) [, 8) 5. Alican, evinden iki farklı yoldan gidebilmektedir. l. yol : (x ) km ll. yol : (x + ) km ll. yol, l. yoldan daha kısa olduğuna göre, x için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) x > 4 B) x < 4 C) x < D) x < E) x < KC00-SS.08YT05 9. a ve b birer tam sayı olmak üzere, < a < b < olduğuna göre, a b farkının alabileceği en büyük değer ile en küçük değerin farkı aşağıdakilerden A) B) 8 C) 9 D) 0 E)

46 TÜRKÇE KOLAY TEMEL MATEMAT K 0. x ve y gerçel sayıları için < x < 4 < y < 5 olduğuna göre, x y farkının alabileceği en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değerinin toplamı kaçtır? sözcükte ve söz basit öbeklerinde eflitsizlikler anlam III 5. x gerçel sayısı için < x < olduğuna göre, x nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? A) 0 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 A) B) C) D) E) 6. 0 < x < 50 olmak üzere, x y = 0, olduğuna göre, y nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? A) 0 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 6. a ve b birer gerçel sayı olmak üzere, < a < 5 < b < olduğuna göre, a.b çarpımının değer alabileceği en geniş aralık aşağıdakilerden A) ( 6, 5) B) (, 5) C) (, 5) D) (0, 5) E) (5, 0). < a < olmak üzere, b = a + olduğuna göre, b nin en geniş değer aralığı aşağıdakilerden A) < b < 7 B) < b < 8 C) < b < 7 D) 0 < b < E) < b < 5 7. Yandaki şekilde, sütundaki sayılar a yukarıdan aşağıya doğru, satırdaki b c sayılar soldan sağa doğru büyümektedir. d e f Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?. x tam sayısı için < x < A) c < d < f < e B) a < c < d < f C) b < c < e < f D) a < d < e < f E) c < d < e < f olduğuna göre, x nin alabileceği kaç farklı değeri vardır? A) B) C) D) 4 E) 5 8. A = ( 4, ] ve B = [, ) 4. < a < olduğuna göre, a nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) B ı = (, ) B) A B = [, ] C) A B = ( 4, ) D) A B = ( 4, ) E) B A = [, ) D - C - B - D - A I A - C - B - A I E - D - A - C - D I B - A - A -E

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır. Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I YGS Temel Matematik. 8 + 4. + 8 : 4 işleminin sonucu A) 8 B) 9 C) D) 5 E) 8 5. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor.

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor. Bölüm: Doğal Sayılar ve Tamsayılar Test: Temel Kavramlar. abc ve cba üç basamaklı doğal sayılardır. abc cba = 97 olduğuna göre, abc biçiminde yazılabilecek en küçük doğal sayının rakamları toplamı A) B)

Detaylı

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz.

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz. MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA A S A L Ç A R P A N L A R A A Y I R M A T a n ı m : Bir tam sayıyı, asal sayıların çarpımı olarak yazmaya, asal çarpanlarına ayırma denir. 0 sayısını asal çarpanlarına

Detaylı

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, ÖSYM nin son yıllarda yaptığı sınavlardaki matematik sorularının eski sınav sorularından çok farklı olduğu herkes tarafından

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur?

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur? 07.10.2006 1. Kaç p asal sayısı için, x 3 x + 2 (x r) 2 (x s) (mod p) denkliğinin tüm x tam sayıları tarafından gerçeklenmesini sağlayan r, s tamsayıları bulunabilir? 2. Aşağıdaki ifadelerin hangisinin

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 2 a.3 b.5 c =750 olduğuna göre a+b-c kaçtır? 25 ve 41 i böldüğünde 1 kalanını veren en büyük doğal sayı kaçtır? 6 ve 8 e bölünebilen iki basamaklı en büyük

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada,

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada, TAMSAYILAR Z = {.., -, -, -, 0,,,, } kümesinin her bir elemanına tamsayı denir. Burada, + Z = {,,,...} kümesine, pozitif tamsayılar kümesi denir. Z = {...,,,,} kümesine, negatif tamsayılar kümesi denir.

Detaylı

ÇARPANLAR ve KATLAR ASAL SAYILAR. Örnek-2 : 17 ve 27 sayılarının asal sayı olup olmadığını inceleyelim.

ÇARPANLAR ve KATLAR ASAL SAYILAR. Örnek-2 : 17 ve 27 sayılarının asal sayı olup olmadığını inceleyelim. SINIF ÇARPANLAR ve KATLAR www.tayfunolcum.com 8.1.1.1: Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı seklinde yazar. Çarpan ( bölen ) Her

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar TEMEL KAVRAMLAR Rakam: Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Bu semboller {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarıdır., b ve c birer rakamdır. 15 b = c olduğuna göre, + b + c

Detaylı

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 1. ve y aralarında asal iki doğal sayıdır. 7 y 11 olduğuna göre, y farkı 5. 364 sayısının en büyük asal böleni A) 3 B) 7 C) 11 D) 13 E) 17 A) B) 3 C) 4

Detaylı

MATEMATİK. Denemenin çözümlerine "www.zekakupuyayinlari.com.tr / portal" adresinden cevap anahtarlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MATEMATİK. Denemenin çözümlerine www.zekakupuyayinlari.com.tr / portal adresinden cevap anahtarlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz. MATEMATİK Denemenin çözümlerine "www.zekakupuyayinlari.com.tr / portal" adresinden cevap anahtarlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz. 1. DÖNEM DENEME 1 1. 4. 28 ve 35 sayılarının EKOK ve EBOB u kaçtır? EKOK

Detaylı

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI KRTEZYEN ÇRPIM VE BĞINTI 3. Bölüm TEST -2 1. β={(x,y):2x+y=8,x,y N} şeklinde tanımlı β bağıntısı kaç elemanlıdır? ) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 6. R'de bağıntısı yansıyan ise a.b kaçtır? ) 18 B) 9 C) 2 D) 18

Detaylı

MATEMATİK DERS PLÂNI. : Doğal Sayılar (Asal Sayılar Bölünebilme O.B.E.B ve O.K.E.K)

MATEMATİK DERS PLÂNI. : Doğal Sayılar (Asal Sayılar Bölünebilme O.B.E.B ve O.K.E.K) MATEMATİK DERS PLÂNI Başlangıç Tarihi :.. Dersin adı Sınıf Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı Planlanan Süre : Matematik : 9. Sınıf : Sayılar : Doğal Sayılar (Asal Sayılar Bölünebilme O.B.E.B ve O.K.E.K)

Detaylı

TEST. Çarpanlar ve Katlar. 1. Asal çarpanların çarpımı olan sayı kaçtır? sayısının kaç tane birbirinden farklı asal çarpanı vardır?

TEST. Çarpanlar ve Katlar. 1. Asal çarpanların çarpımı olan sayı kaçtır? sayısının kaç tane birbirinden farklı asal çarpanı vardır? Çarpanlar ve Katlar 8. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST. Asal çarpanların çarpımı..5 olan sayı kaçtır? A) 40 B) 480 C) 60 D) 70 4. 60 sayısının kaç tane birbirinden farklı asal çarpanı vardır? A) B) C)

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ 0 EBİM KPSS Kurslarının öğretmen adaylara armağanıdır. SAYILAR Z{,-,-,-,0,,,, } Z - {,-,-,-} negatif tam sayılar kümesi {0} (elemanı 0 olan bir küme) Z + {,,,,n,n+, } pozitif

Detaylı

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1 TAM KARELER 1. Bir 1000 basamaklı sayıda bir tanesi dışında tüm basamaklar 5 tir. Bu sayının hiçbir tam sayının karesi olamayacağını kanıtlayınız. (2L44) Çözüm: Son rakam 5 ise, bir önceki 2 olmak zorunda.

Detaylı

BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1

BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1 BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1 1. A saısının 6 ile bölümünden elde edilen bölüm 9 kalan olduğuna göre, A saısı A) 3 B) C) 7 D) 8 E) 9. x, N olmak üzere, x 6 ukarıdaki bölme işlemine göre x in alabileceği

Detaylı

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ales 2015 tarzına en yakın dört bin soru EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI 1. a ve b birer pozitif tamsayıdır. 12. a = b³ olduğuna göre, a + b toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 21 B) 23 C) 24 D) 25 3. Beş kişinin yaşlarının aritmetik ortalaması 24 tür. Aşağıda

Detaylı

Soru Konu Doğru Yanlış Boş

Soru Konu Doğru Yanlış Boş YGS - MATEMATİK DENEME- A Soru Konu Doğru Yanlış Boş Okek Bölünebilme % % Obeb Problemleri % % % Obeb - Okek % % Basit ve Bileşik Kesirler % % Okek Denklemi % % Paydaları Eşitlenemeyen Kesirler % % Okek

Detaylı

YGS MATEMATİK SORU BANKASI

YGS MATEMATİK SORU BANKASI YGS MATEMATİK SORU BANKASI Sebahattin ÖLMEZ www.limityayinlari.com Sınavlara Hazırlık Serisi YGS Matematik Soru Bankası ISBN: 978-60-48--9 Copyright Lmt Limit Yayınları Bu kitabın tüm hakları Lmt Limit

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

barisayhanyayinlari.com

barisayhanyayinlari.com YGS MATEMATİK KONU ANLATIM FASİKÜLLERİ SERİSİ 1 ISBN 978-605-84147-0-9 Baskı Tarihi Ağustos 015 Baskı Yeri: İstanbul YAYINLARI İletişim tel: (538) 90 50 19 barisayhanyayinlari.com Benim için her şey bir

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI. ezberbozan serisi GEOMETRİ 30. KPSS tamamı çözümlü. eğitimde

MATEMATİK SORU BANKASI. ezberbozan serisi GEOMETRİ 30. KPSS tamamı çözümlü. eğitimde ezberbozan serisi MATEMATİK GEOMETRİ KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30. Kerem Köker Kenan Osmanoğlu Levent Şahin Uğur Özçelik Ahmet Tümer Yılmaz Ceylan KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN MATEMATİK

Detaylı

8. 2 x+1 =20 x. 9. x 3 +6x 2-4x-24=0 10.

8. 2 x+1 =20 x. 9. x 3 +6x 2-4x-24=0 10. MAT-1 EK SORULAR-2 1. 6. A)7 B)8 C)15.D)56 E)64 Olduğuna göre x.a)1 B)2 C)3 D)4 E)6 7. 2. Birbirinden farklı x ve y gerçek A)5.B)6 C)7 D)8 E)9 sayıları için; x 2 +2009y=y 2 +2009x eşitliği sağlandığına

Detaylı

Soru Konu Doğru Yanlış Boş

Soru Konu Doğru Yanlış Boş YGS - MATEMATİK DENEME- A Soru Konu Doğru Yanlış Boş Mutlak Değerin Sayıya Eşitliği % % Sayılar Akıl Yürütme % % Okek Dikdörtgen Birleştirme % % Kesirlerin Okeki % % Obeb Problemleri % % Obeb Denklemi

Detaylı

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI 4 II MATEMATİK YARIŞMASI I AŞAMA SORULARI 4? 4 4 A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 5 A) B) C) - D) E) - 8 4 x x

Detaylı

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNE: AM AYIAR N: am ayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE RAR VE ÇÖZÜMER 1. [(+17) (+25)] + [( 12) (+21)] işleminin sonucu A) 41 B) 25 C) 25 D) 41 Çıkarma işlemi yapılırken çıkanın işareti değişir ve eksilen

Detaylı

MATEMATİK SORULARI 1) 66 ile 6 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? a) 55 b) 56 c) 59 d) 60 2) sayısında 3 rakamlarının basamak

MATEMATİK SORULARI 1) 66 ile 6 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? a) 55 b) 56 c) 59 d) 60 2) sayısında 3 rakamlarının basamak MATEMATİK SORULARI ) 66 ile 6 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? a) b) 6 c) 9 d) 60 2) 2 sayısında rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? a) 00 b)2 c)000 d)00000 ) 208 sayısının

Detaylı

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5 1 14 ve 1 sayılarına tam bölünebilen üç basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır? x = 14.a = 1b x= ekok(14, 1 ).k, (k pozitif tamsayı) x = 4.k x in üç basamaklı değerleri istendiğinden k =, 4, 5, 6, 7,,

Detaylı

BÖLÜNEBĐLME KURALLARI

BÖLÜNEBĐLME KURALLARI YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS - 2 2-2 1 1-1 1 kalanı bulmak için sağdan ve + ile başlamak gerekir BÖLÜNEBĐLME KURALLARI 2 Đle Bölünebilme: tüm çift sayılar, yani birler

Detaylı

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir.

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. a) Pozitif doğal sayılar: Sıfır olmayan doğal sayılar kümesine Pozitif Doğal

Detaylı

KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA

KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Matematiğe Giriş... Temel Kavramlar... Bölme - Bölünebilme Kuralları... 85 EBOB - EKOK... Rasyonel Sayılar... Basit Eşitsizlikler... 65 Mutlak

Detaylı

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU MATEMATİK Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU Mesleki Matematik 1 TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Detaylı

TABAN ARĠTMETĠĞĠ. ÇÖZÜM (324) 5 = = = = 89 bulunur. Doğru Seçenek C dir.

TABAN ARĠTMETĠĞĠ. ÇÖZÜM (324) 5 = = = = 89 bulunur. Doğru Seçenek C dir. TABAN ARĠTMETĠĞĠ Kullandığımız 10 luk sayma sisteminde sayılar {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} kümesinin elemanları (Rakam) kullanılarak yazılır. En büyük elemanı 9 olan, 10 elemanlı bir kümedir. Onluk sistemde;

Detaylı

ygs temel matematik DO AL SAYILAR VE TAM SAYILAR - I 6. 2x (3y + 5x) (2y 2x) + 5y 7. 8 [ 5 [ 2 ( 3)]] 8. a = 3 ve b = 4 olmak üzere,

ygs temel matematik DO AL SAYILAR VE TAM SAYILAR - I 6. 2x (3y + 5x) (2y 2x) + 5y 7. 8 [ 5 [ 2 ( 3)]] 8. a = 3 ve b = 4 olmak üzere, Üniversite ygs temel matematik Hazırlık 0 DO AL SAYILAR VE TAM SAYILAR - I. 8 : ( 4) + 4 : ( ) işleminin sonucu 6. x (y + 5x) (y x) + 5y işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 8 B) 6 C) 4 D) E)

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

SAYILAR ( ) MATEMATİK KAF01 RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. Sayıları ifade etmeye yarayan

SAYILAR ( ) MATEMATİK KAF01 RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. Sayıları ifade etmeye yarayan SAYILAR RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI MATEMATİK KAF01 TEMEL KAVRAM 01 Sayıları ifade etmeye yarayan { 0,1,, 3, i i i,9} kümesindeki semollere onluk sayma düzeninde rakam denir. N =... kümesinin elemanlarına

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI 1. x ile y pozitif tam sayılardır. EBOB(x,y) = 9 ve x+y = 7 olduğuna göre, x kaç farklı değer alır? 3. 4 A) B) 3 C) 4 D) 5 9 7 49 1 5 36 10 4? n n-5. Uygun yerlere parantezler yerleştirilerek, 1::3:4:5:6:7:8

Detaylı

OLİMPİK MATEMATİK MATEMATİK OLİMPİYATLARINA HAZIRLIK İÇİN İLK ADIM ÖMER GÜRLÜ ALTIN NOKTA YAYINEVİ

OLİMPİK MATEMATİK MATEMATİK OLİMPİYATLARINA HAZIRLIK İÇİN İLK ADIM ÖMER GÜRLÜ ALTIN NOKTA YAYINEVİ OLİMPİK MATEMATİK MATEMATİK OLİMPİYATLARINA HAZIRLIK İÇİN İLK ADIM ÖMER GÜRLÜ ALTIN NOKTA YAYINEVİ İZMİR 2016 İÇİNDEKİLER Bölüm 1: SAYILAR.... 7 Bölüm 2: ÇARPANLARA AYIRMA 73 Bölüm 3:ORAN ORANTI VE PROBLEM

Detaylı

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde ALES 2017 EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Eğitimde 30. yıl Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve Sayısal Soru

Detaylı

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c)

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) 7BÖLÜM ORAN - ORANTI ORAN-ORANTI TEST 1 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) ) Aşağıda okunuşları verilen oranları yazınız. a) 16 nın 14 e oranı b) 6 nın

Detaylı

SAYILAR TEORİSİ. KİTAPTA BULUNAN, TEOREM İSPATLARI, KONU ANLATIMI ve ÇÖZÜMLERİN OLDUĞU KISIMLAR, BU DÖKÜMANA KONULMAMIŞTIR.

SAYILAR TEORİSİ. KİTAPTA BULUNAN, TEOREM İSPATLARI, KONU ANLATIMI ve ÇÖZÜMLERİN OLDUĞU KISIMLAR, BU DÖKÜMANA KONULMAMIŞTIR. 2 SAYILAR TEORİSİ - MUSTAFA ÖZDEMİR SAYILAR TEORİSİ Bu kitap üniversitelerimizin Matematik ve Matematik Eğitimi bölümlerinde okutulmakta olan Sayılar Teorisi derslerine de yardımcı olacaktır. Bunun yanında,

Detaylı

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr ASAL SAYILAR ve kendisinden aşka pozitif öleni olmayan den üyük doğal sayılara asal sayı denir.,, 5, 7,,, 7, 9, sayıları irer asal sayıdır. En küçük asal sayı dir. den aşka çift asal sayı yoktur. den aşka

Detaylı

TEOG. Matematik ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

TEOG. Matematik ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI TEOG ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Deneme. (Çarpanlar ve Katlar) EKOK (0,60) 0 Bu araçlar ilk defa 0 saniye dakika sonra yan yana gelirler.. (Üslü İfadeler) ^0, h c m c m 0 0. 6 6 0 olduğundan geriye 0 0 00 km yol.

Detaylı

Soru Konu Doğru Yanlış Boş

Soru Konu Doğru Yanlış Boş YGS - MATEMATİK DENEME- A Soru Konu Doğru Yanlış Boş Okek Bölünebilme % % Okek Denklemi % % % % % % % % Aralarında Asal Sayıların Obebi % % Bölen Sayısı % % % % % % % % % % % % % % % Reel Sayılar % % %

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

TEOG HAZIRLIK. Musa BOR

TEOG HAZIRLIK. Musa BOR TEOG HAZIRLIK sınıf. Musa BOR AFG Matbaa Yayıncılık Kağ. İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları AFG Matbaa

Detaylı

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi YGS MATEMATĠK DENEMESĠ-1 Muharrem ġahġn TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi Eyüp Kamil YEġĠLYURT Gökhan KEÇECĠ Saygın DĠNÇER Mustafa YAĞCI Ġ:K Ve TMÖZ üyesi 14 100 matematik ve geometri sevdalısı

Detaylı

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 1. 2,31 0,33 0,65 0,13 + 3,6 0,6 işleminin sonucu kaçtır? A)0,5 B) 0,8 C)0,9 D)5 E)8 4. Üç basamaklı ABB doğal sayısı 4 e ve 9 a kalansız bölünmektedir. Buna göre, A+B toplamının

Detaylı

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ ÖLÜNÝLM KURLLRI ve ÖLM ÝÞLMÝ YGS MTMTÝK. Rakamları farklı beş basamaklı 8y doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre, + y toplamı kaç farklı değer alabilir?(). ltı basamaklı y tek doğal sayısının hem

Detaylı

Asal Çarpan, OBEB - OKEK

Asal Çarpan, OBEB - OKEK Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. 15 in doğal sayı çarpanları II. 1 nin tam sayı bölenleri a) 1,, 3, 4, 6, 1 1,, 3, 4, 6, 1 b) 1, 3, 5, 15 III. 140 ın asal çarpanlara ayrılışı c) 140

Detaylı

SAYILAR SAYI KÜMELERİ

SAYILAR SAYI KÜMELERİ SAYILAR SAYI KÜMELERİ 1.Sayma Sayıları Kümesi: S=N =1,2,3,... 2. Doğal Sayılar Kümesi : N=0,1,2,... 3. Tamsayılar Kümesi : Z=..., 2, 1,0,1,2,... Sıfırın sağında bulunan 1,2,3,. tamsayılarına pozitif tamsayılar

Detaylı

SAYILAR SAYI KÜMELERİ

SAYILAR SAYI KÜMELERİ 1 SAYILAR SAYI KÜMELERİ 1.Sayma Sayıları Kümesi: S=N =1,2,3,... 2. Doğal Sayılar Kümesi : N=0,1,2,... 3. Tamsayılar Kümesi : Z=..., 2, 1,0,1,2,... Sıfırın sağında bulunan 1,2,3,. tamsayılarına pozitif

Detaylı

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir.

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir. Biz, Sizin İçin Farklı Düşünüyor Farklı Üretiyor Farklı Uyguluyoruz Biz, Sizin İçin Farklıyız Sizi de Farklı Görmek İstiyoruz Soru Bankası matematik konularını yeni öğrenen öğrenciler için TMOZ öğretmenlerince

Detaylı

SERİMYA 2003 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA 2003 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA 00 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. + + 5 0 + + + 0 40 toplamının sonucu kaçtır? A) 5 B) C) D) E) + 4. a,b,c Z olmak üzere, a + b + c 7 = 6 ise, a.b.c kaçtır? A) 6 B) 8 C) D) 6 E) 8 y.

Detaylı

ÜSLÜ SAYILAR. AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama

ÜSLÜ SAYILAR. AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama KURAL: Bir sayının belli bir sayıda yan yana çarpımının kolay yoldan gösterimine üslü sayılar denir. Örneğin 5 sayısının

Detaylı

Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D) 23

Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D) 23 Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 1) Aşağıda verilen üslü ifadelerin açılımlarını yazınız? 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D)

Detaylı

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır.

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır. SAYILAR TEORİSİ 1 Bölünebilme Bölme Algoritması: Her a ve b 0 tam sayıları için a = qb + r ve 0 r < b olacak şekilde q ve r tam sayıları tek türlü belirlenebilir. r sayısı a nın b ile bölümünden elde edilen

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) <

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) < Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 6 Kasım 2008 Matematik Soruları ve Çözümleri. Aşağıdaki kesirlerin en büyüğü hangisidir? 0 A) B) 2 2 C) 3 2 D) 22 24 E)

Detaylı

Bu ders materyali 06.09.2015 23:17:19 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir.

Bu ders materyali 06.09.2015 23:17:19 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir. -- Bu ders materyali 06.09.05 :7:9 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından UYGULAMA-00 Cevap: x- -x- x- =0 denklemini sağlayan x değeri kaçtır? UYGULAMA-00 Cevap: x x x 5 + = + denklemini

Detaylı

İÇİNDEKİLER BASİT EŞİTSİZLİKLER. HARFLİ İFADELER Harfli İfadeler ve Elemanları Eşitsizlik Sembolleri ve İşaretin Eşitsizlik İfadesi...

İÇİNDEKİLER BASİT EŞİTSİZLİKLER. HARFLİ İFADELER Harfli İfadeler ve Elemanları Eşitsizlik Sembolleri ve İşaretin Eşitsizlik İfadesi... İÇİNDEKİLER HARFLİ İFADELER Harfli İfadeler ve Elemanları... 1 Benzer Terim... Harfli İfadenin Terimlerini Toplayıp Çıkarma... Harfli İfadelerin Terimlerini Çarpma... Harfli İfadelerde Parantez Açma...

Detaylı

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI.

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI. Sayfa1 9. Ulusal serimya İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 2011 Sayfa2 1. Bir ABCD konveks dörtgeninde AD 10 cm ise AB CB? m( Dˆ ) 90, ( ˆ) 150 0 0 m C ve m Aˆ m Bˆ ( ) ( ) olarak

Detaylı

2017 YGS MATEMATİK. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2

2017 YGS MATEMATİK. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2 SORULARI 1. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2 işleminin sonucu kaçtır? A) 2 B) 1 C) 1 D) 2 E) 3 olduğuna göre, a nın en küçük değerinin rakamları çarpımı? A)6 B)7

Detaylı

Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI

Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI TUSİ Ortaöğretim Öğretmenleri için Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI 15.11.2013-29.11.2013 2 1. Bir x sayısı x = 1 1 + x eşitliğini sağlamaktadır. x 1 x hangisidir? in en basit hali aşağıdakilerden

Detaylı

DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA VE ÇARPMA

DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA VE ÇARPMA YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA VE ÇARPMA Örnek( 1 ) - - - - (I) yandaki işleme x 1 (II) göre (I) çarpan - - - - kaçtır? 40 + - - - - - - - - - - (ÖSS-8) 40

Detaylı

MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13. TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı

MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13. TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13 TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı ={(x,y): x ile y nin farkı n ile tam bölünür} = {(x,y): n x-y, n N + } bağıntısı bir denklik bağıntısıdır. (x,y) ise x y (mod

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 5 Nisan 990 Matematik Soruları ve Çözümleri. 0,0703.(0,3 0,) işleminin sonucu kaçtır? A) 0,00703 B) 0,0703 C) 0,703 D) 0,0703 E) 0,00703 Çözüm 0,0703.(0,3 0,) 0,0703.0, 0,00703.

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için

Detaylı

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - I Ödev Kitapçığı (MF-TM) Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Adý

Detaylı

AKILLI. sınıf. Musa BOR

AKILLI. sınıf. Musa BOR AKILLI sınıf. Musa BOR AFG Matbaa Yayıncılık Kağ. İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları AFG Matbaa Yay.

Detaylı

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM 2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM TEST 1 1) Güzelyurt ta oturan bir aile piknik için arabayla Karpaz a gidip, geri dönüyor. Bu yolculuk sonunda arabanın km göstergesini kontrol

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 3 1 1. x pozitif sayısı için, 2 1 x 12 = 0 olduğuna göre, x kaçtır? A) 2

Detaylı

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 20 ÖSS-YGS - - - 2 2 / - 2/ 2/ / LYS OBEB OKEK OBEB: iki veya daha fazla sayıyı birlikte bölebilen en büyük tamsayıya bu sayıların OBEB i denir Sayılar

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde

MATEMATİK SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür MATEMATİK Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ ÇÖZÜMLÜ SORULARI. 1) 1000a 10b ifadesi aşağıdaki sayılardan hangisinin. ÇÖZÜM: 1000a 10b 1000.a b 1.

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ ÇÖZÜMLÜ SORULARI. 1) 1000a 10b ifadesi aşağıdaki sayılardan hangisinin. ÇÖZÜM: 1000a 10b 1000.a b 1. SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ ÇÖZÜMLÜ SORULARI 1) 1000a 10b ifadesi aşağıdaki sayılardan hangisinin çözümlenmiş biçimidir? A) ab B) a0b C) a0b0 D) ab0 E) ab00 1000a 10b 1000.a 100.0 10.b 1.0 a0b0 Doğru Cevap:

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR Test -1

TEMEL KAVRAMLAR Test -1 TEMEL KAVRAMLAR Test -1 1. 6 ( ) 4 A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5. 4 [1 ( 3). ( 8)] A) 4 B) C) 0 D) E) 4. 48: 8 5 A) 1 B) 6 C) 8 D) 1 E) 16 6. 4 7 36:9 18 : 3 A) 1 B) 8 C) D) 4 E) 8 3. (4: 3 + 1):4 A) 3 B) 5

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

6. SINIF GENEL AÇIKLAMA

6. SINIF GENEL AÇIKLAMA 6. SINIF GENEL AÇIKLAMA Bu kitapçık 3 bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde yer alan 5 sorunun her biri 1, puan değerindedir.. bölümde yer alan 15 sorunun her biri,4 puan değerindedir. 3. bölümde yer alan

Detaylı

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21

2003 ÖSS Soruları. işleminin sonucu kaçtır? ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 7 C) 9 D) 11 E) 21 00 ÖSS Soruları,, 0,0. + + 0, 0, 0,00 işleminin sonucu kaçtır? ) ) 7 ) 9 ) ). ( y )( + y+ y ) ( y) c + m y ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? ) y ) + y ) y y + y ) ) + y y. (0,

Detaylı

Bu ders materyali 22.05.2015 09:35:42 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir.

Bu ders materyali 22.05.2015 09:35:42 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir. -1- Bu ders materyali.05.015 09:35:4 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından SAYI KÜMESİ TAMAMLAYARAK BÖLÜNEBİLME KURALLARINI UYGULAMA SORU-1) "Rakamları kalansız bölünebilen sayılara TEKİN

Detaylı

2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR

2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR 2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR KONULAR 1. RASYONEL SAYILAR 2. Kesir Çeşitleri 3. Kesirlerin Sadeleştirilmesi 4. Rasyonel Sayılarda Sıralama 5. Rasyonel Sayılarda İşlemler 6. ÜSLÜ İFADE 7. Üssün

Detaylı

Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir.

Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. A. SAYILAR Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. Sayı : Rakamların çokluk belirten ifadesine sayı denir.abc sayısı a, b, c rakamlarından oluşmuştur.! Her rakam bir sayıdır. Fakat bazı

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal II / 6 Kasım 008 Matematik Soruları ve Çözümleri. a 3 < 5 7 eşitsizliğini sağlayan en küçük a doğal sayısı kaçtır? A) 4 B)

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak kıl YGS MTEMTİK ENEME SINVI 040- Ortak kıl dem ÇİL yhan YNĞLIŞ arış EMİR elal İŞİLİR eniz KRĞ Engin POLT Ersin KESEN Eyüp ULUT Fatih SĞLM Fatih TÜRKMEN Hakan KIRI Kadir LTINTŞ Köksal YİĞİT Muhammet

Detaylı

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki Test - 3 8.. adım 2. adım Yukarıdaki şekil örüntüsünün. adımında dört kibrit çöpü kullanılırken 2. adımında yedi kibrit çöpü kullanılmıştır. Buna göre. adımdaki şekil için kaç kibrit çöpü kullanılır? 0.,,

Detaylı

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız.

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız. 9BÖLÜM DENKLEMLER DENKLEMLER TEST 1 1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. Sözel İfade Matematiksel İfade Orhan ın yaşının dört eksiği Bir sayının sekiz fazlası Cebimdeki

Detaylı

Temel Matematik Testi - 4

Temel Matematik Testi - 4 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 005 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 1. AB = olmak üzere, A

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 3 1 1. x pozitif sayısı için, 2 1 x 12 = 0 olduğuna göre, x kaçtır? A) 2

Detaylı