SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI"

Transkript

1 ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki tüm asal sayılar tek sayıdır. SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI Bir tam sayının, asal sayıların çarpımı biçiminde yazılmasına bu sayının asal çarpanlarına ayrılması denir. Bu işlemi yapmak için, ilgili sayının sırasıyla en küçük asal sayıdan başlanarak bölünebilmesi araştırılır. Örnek 72 sayısını asal çarpanlarına ayırınız.

2 ARALARINDA ASAL SAYILAR 1' den başka pozitif ortak böleni olmayan 1' den büyük tamsayılara aralarında asal sayılar adı verilir. Diğer bir deyişle a/b şeklinde yazdığımızda daha fazla sadeleştiremiyorsak a ile b ye aralarında asaldır denir. Aşağıdaki sayı gruplarından hangisi aralarında asaldır? A) 4, 20 B) 6, 21 C) 27, 36, 39 D) 8, 24, 36 E) 3, 5, 25 2x - y ve 3x +y sayıları aralarında asal sayılardır. 2x - y 8 = ise x.y =? 3x + y 12 A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 7 BİR TAM SAYININ TAM BÖLENLERİ a, b, c birbirinden farklı asal sayılar ve m, n, k pozitif tam sayılar olmak üzere, A = a m. b n. c k olsun. A yı tam bölen asal sayılar a, b, c dir. A sayısının pozitif tam bölenlerinin sayısı: (m + 1). (n + 1). (k + 1) dir. A sayısının pozitif tam bölenlerinin ters işaretlileri de negatif tam bölenidir. A sayısının tam sayı bölenleri sayısı: 2. (m + 1). (n + 1). (k + 1) dir. A sayısının tam sayı bölenleri toplamı 0 (sıfır) dır.

3 540 sayısının asal sayı bölenlerinin, pozitif ve tam sayı bölenlerinin sayısını bulunuz. 4 6 n sayısının 623 tane asal olmayan pozitif tam böleni varsa n=? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 TAM KUVVETE TAMAMLAMA a ve b birer pozitif doğal sayı, 72.a b 3 olduğuna göre, a ve b nin en küçük değerleri toplamı kaçtır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) a b 2 3 koşulunu sağlayan en küçük a ve b pozitif doğal sayıları için a.b=? A) 120 B) 150 C) 180 D) 200 E) 240 k ve n birer doğal sayı, 34! k.3 n olduğuna göre, n nin en büyük değerini bulunuz. A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16 n pozitif bir tamsayı ve 112.n çarpımı bir tam kare olduğuna göre n nin en küçük değeri aşağıdaki aralıkların hangisindedir? A) [6, 15] B) [16, 25] C) [26, 35] D) [36, 45] E) [46, 55]

4 BÖLME A, B, C, K birer doğal sayı ve B 0 olmak üzere, bölme işleminde, A ya bölünen, B ye bölen, C ye bölüm, K ya kalan denir. A = B.C + K dır. Kalan, bölenden küçüktür. (K < B) Kalan, bölümden (C den) küçük ise, bölen (B) ile bölümün (C) yeri değiştirilebilir. K = 0 ise, A sayısı B ile tam bölünebiliyor denir. Yukarıdaki bölme işleminde A, en çok kaçtır? A) 204 B) 165 C) 140 D) 135 E) 130 ab7 gibi üç basamaklı bir sayı, ab gibi iki basamaklı bir sayıya bölünüyor. Bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 E) 17 Yukarıdaki bölme işleminde A ve B sıfırdan farklı birer rakamı göstermektedir. Bölüm 7, kalan 3 olduğuna göre, A kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

5 Yukarıdaki kalansız bölme işleminde bölüm, bölünenin 16 katına eşittir. (a 0) Buna göre b böleni kaçtır? A) 0,08 B) 0,0725 C) 0,0625 D) 0,05 E) 0,0125 Bir x doğal sayısı 3 e bölündüğünde bölüm a, kalan 1 dir. a sayısı 8 e bölündüğünde ise kalan 2 dir. Buna göre, x doğal sayısı 24 e bölündüğünde kalan kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 Toplamları 621 olan iki pozitif tamsayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 16, kalan ise 9 dur. Buna göre, büyük sayı kaçtır? A) 570 B) 575 C) 580 D) 585 E) 590 Yukarıdaki bölme işlemlerine göre, L kaçtır? A) 0 B) 1 C) 3 D) 4 E) 7

6 BÖLÜNEBİLME KURALLARI 2 ile Bölünebilme Birler basamağındaki rakamı çift olan sayılar 2 ile tam bölünür. Tek sayıların 2 ile bölümünden kalan 1 dir. 3 ile Bölünebilme Rakamlarının sayısal değerleri toplamı 3 ün katı olan sayılar 3 ile tam bölünür. Bir sayının 3 ile bölümünden kalan, rakamlarının toplamının 3 ile bölümünden kalana eşittir. 4 ile Bölünebilme Bir sayının onlar basamağındaki rakam ile birler basamağındaki rakamın (son iki basamak) belirttiği sayı, 4 ün katı olan sayılar 4 ile tam bölünür.... abc sayısının 4 ile bölümünden kalan bc nin (son iki basamak) 4 ile bölümünden kalana eşittir.... abc sayısının 4 ile bölümünden kalan c + 2.b nin 4 ile bölümünden kalana eşittir. 5 ile Bölünebilme Birler basamağındaki rakam 0 veya 5 olan sayılar 5 ile tam bölünür. Bir sayının 5 ile bölümünden kalan, o sayının birler basamağındaki rakamın 5 ile bölümünden kalana eşittir.

7 8 ile Bölünebilme Yüzler basamağındaki, onlar basamağındaki ve birler basamağındaki rakamların (son üç rakamın) belirttiği sayı 8 in katı olan sayılar 8 ile tam bölünür.3000, 3432, sayıları 8 ile tam bölünür. Birler basamağı c, onlar basamağı b, yüzler basamağı a,... olan sayının 8 ile bölümünden kalan c + 2.b + 4.a toplamının 8 ile bölümünden kalana eşittir. 9 ile Bölünebilme Rakamlarının toplamı 9 un katı olan sayılar 9 ile tam bölünür. Bir sayının 9 ile bölümünden kalan, o sayının rakamları toplamının 9 ile bölümünden kalana eşittir. 10 ile Bölünebilme Birler basamağındaki rakamı 0 (sıfır) olan sayılar 10 ile tam bölünebilir. Bir sayının birler basamağındaki rakam o sayının 10 ile bölümünden kalandır. 11 ile Bölünebilme Bir sayının 11 ile tam olarak bölünebilmesi için sayının rakamlarının altına birler basamağından başlayarak sırasıyla işaretleri yazılır artılı gruplar kendi arasında ve eksili gruplar kendi arasında toplanır genel toplamın da 0 11 veya 11 in katları olması gerekir. Bir sayının 11 ile bölümündeki kalan artılı ve eksili gruplarının toplamının 11 e bölümündeki kalana eşittir. Aralarında asal iki sayıya bölünebilen bir sayı, bu iki sayının çarpımına da tam bölünür. Dolayısıyla, Bir sayının 6 ile tam bölünebilmesi için (6=2.3) hem 2 hem de 3 ile tam bölünebilmesi gerekir. Bir sayının 12 ile tam bölünebilmesi için (12=3.4) hem 3 hem de 4 ile tam bölünebilmesi gerekir.

8 Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük tek sayı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünebilir? A) 3 B) 5 C) 6 D) 8 E) 9 Bütün rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı olan dört basamaklı en büyük çift sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünemez? A) 2 B) 3 C) 4 D) 6 E) 9 Birler basamağı 0 olan, 3 ile bölünebilen, iki basamaklı en büyük pozitif doğal sayının, birler basamağı 0 olan, 3 ile bölünebilen, iki basamaklı en küçük pozitif doğal sayıya oranı kaçtır? A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2 15 basamaklı sayısının 9 ile bölümünden elde edilen kalan kaçtır? A) 0 B) 2 C) 4 D) 6 E) 7 Üç basamaklı 84a sayısının 6 ile kalansız bölünebilmesi için, a kaç tane farklı değer alabilir? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 Beş basamaklı 561ab sayısı 30 ile bölünebildiğine göre, a yerine gelebilecek en büyük rakam kaçtır? A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5 Beş basamaklı 3a15b sayısı 45 ile bölünebildiğine göre, a+b toplamının alabileceği en küçük ve en büyük değeri bulunuz (9) (0) ab sayısının 15 ile bölümünden kalan 8 olduğuna ab ikilileri kaç tanedir? Beş basamaklı 74 2 göre, (, ) A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10

9 O.B.E.B-O.K.E.K KAVRAMI İki veya daha fazla sayıyı birlikte tam olarak bölebilen en büyük sayıya bu sayıların ortak bölenlerinin en büyüğü yani OBEB denir. İki veya daha fazla sayıya birlikte bölünebilen en küçük pozitif tamsayıya bu sayıların ortak katlarının en küçüğü yani OKEK denir. a<b olmak üzere; OBEB(a,b) a< b OKEK(a,b) a ve b aralarında asal iki doğal sayı ise OBEB(a,b)=1 ve OKEK(a,b)=a.b dir. a ve b doğal sayıları için a.b=obeb(a,b).okek(a,b) dir. Karşımıza çıkan OBEB ve OKEK problemlerinde küçük parçalardan büyük parçalar oluşturuluyorsa OKEK; büyükten eşit ve küçük parçalar oluşturuluyorsa OBEB kullanılır. 12 ve 16 sayılarının OBEB ve OKEK ini bulunuz. OBEB(12,16)=4 OKEK(12,16)=48 Ortak katlarının en küçüğü 96 olan farklı iki doğal sayının toplamı en çok m ve en az n ise m+n kaçtır? A) 179 B)178 C) 160 D)144 E) 108 Toplamları 26 olan a ve b pozitif tam sayılarının en küçük ortak katı 105 tir. Buna göre, a-b kaçtır? A) 12 B)13 C) 14 D)15 E) 16

10 x ve y aralarında asal sayılardır. OKEK(x,y)=312, 16 =41-y ise x kaçtır? (8) x Boyutları 2,4,6 br olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tuğlaların en az kaç tanesi ile altalta,yanyana,üstüste konularak bir küp elde edilir? (36) Boyutları 18, 30 ve 42 cm olan dikdörtgenler prizması biçiminde bir tahta eş küplere ayrılacaktır. Hiç artmayacak şekilde en az kaç küp elde edilir? A) 21 B) 35 C) 70 D) 105 E) 140 Bir tüccar aldığı 24 ton linyit ve 36 ton kok kömürünü birbirine karıştırmadan bir kamyonla deposuna taşıtmak istiyor. Taşıma sırasında kamyonda boş yer kalmaması koşuluyla tüccarın kömürü, a) en az seferde taşıtabilmesi için kaç tonluk kamyon tercih etmesi gerektiğini, (12) b) en az kaç seferde taşıtabileceğini bulunuz. (5) Bir kutudaki kalemlerin sayısının en az 87, en çok 130 olduğu bilinmektedir. Kutudaki kalemler 3 er, 6 şar, 7 şer sayıldığında her seferinde iki kalem artmaktadır. Buna göre, kutuda kaç kalem vardır? A) 108 B) 114 C) 117 D) 120 E) sayısından en az hangi sayı çıkartılmalıdır ki, kalan sayı 3, 5 ve 9 ile tam bölünebilsin?(15)

11 48 litre çiçek yağı, 64 litre mısır özü yağı ve 80 litre zeytinyağı birbirine karıştırılmadan eşit hacimli şişelere boşaltılacaktır. En az kaç şişe gereklidir? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13 DEĞERLENDİRME SORULARI Çevresi 120 cm olan bir dikdörtgenin kenarları ardışık iki asal sayıdır. Boyu ile eni arasındaki fark kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 a 2b 18 b eşitliğinde b nin kaç tam sayı değeri için a asal sayı olur? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 a ve b birer pozitif tam sayı ve ab+a+b=14 ise a+b=? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) çarpımının sondan kaç basamağının sıfır olduğu ve sayının kaç basamaklı olduğunu bulunuz. A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 35! + 36! toplamının sondan kaç basamağının sıfır olduğunu bulunuz. A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 a sayısı 7 ile bölündüğünde kalan 2 dir. Buna göre, aşağıdaki sayılardan hangisi 7 ile tam olarak bölünür? A) a-7 B) a+2 C) a+5 D) a+7 E) 2a+7

12 ab iki basamaklı bir sayı ve a b olmak üzere, Yukarıdaki bölmeye göre, a 2 +b 2-2ab nin değeri kaçtır? A) 36 B) 16 C) 9 D) 4 E) 1 x, y, z sıfırdan farklı pozitif birer tamsayı ve olduğuna göre, x in z türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 12z+7 B) 11z+3 C) 6z+3 D) 4z+1 E) 3z+2 6 ile bölünebilen beş basamaklı 4m75n sayısı 5 ile bölündüğünde kalan 3 olmaktadır.buna göre m nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? A) 9 B) 12 C) 15 D) 16 E) 18 a b olmak üzere, dört basamaklı a23b sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre, a+b toplamı en çok kaçtır? A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 16 x=4m+3=6n+5=8k+7 eşitliklerini sağlayan 200 sayısından büyük,en küçük x doğal sayısı için k kaç olur? (26) 120, 180 ve 210 kilogramlık üç çuval, farklı cins şeker içermektedir. Her çuvaldaki şeker bir kap ile çuvallarda hiç şeker kalmayacak şekilde ve her seferinde kap tam doldurularak boşaltılıyor. Boşaltma işleminde kap en az kaç kez kullanılmıştır? A) 10 B) 13 C) 17 D) 19 E)21 Ortak katlarının en küçüğü 30 olan farklı iki sayının toplamı en çok kaçtır? A) 55 B) 45 C) 33 D) 31 E) 17

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ KAZANIMLAR Örnek uzay Olasılık kavramı Bir olayın olasılığının hesaplanması Teorik olasılık kavramı Deneysel olasılık kavramı Öznel olasılık kavramı Bağımsız olay Bağımlı olay

Detaylı

OLASILIK OLASILIK ÇÖZÜM: Örnek Uzay: A= {1, 2, 3, 4, 5, 6}, s(e)= 6 İstenilen Olay: A = { }, s(a) = 0 Zarın 8 gelme olasılığı:

OLASILIK OLASILIK ÇÖZÜM: Örnek Uzay: A= {1, 2, 3, 4, 5, 6}, s(e)= 6 İstenilen Olay: A = { }, s(a) = 0 Zarın 8 gelme olasılığı: OLASILIK OLASILIK OLASILIK Değişik renkteki topların bulunduğu bir kutudan rastgele alınan bir topun hangi renkte olduğu, bir para atıldığında yazı veya tura gelmesi... v.b gibi sonucu kesin olarak bilinmeyen

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek:

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek: SAYMANIN TEMEL KURALLARI Toplama Kuralı : Sonlu ve ayrık kümelerin eleman sayılarının toplamı, bu kümelerin birleşimlerinin eleman sayısına eşittir. Mesela, sonlu ve ayrık iki küme A ve B olsun. s(a)=

Detaylı

18. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A

18. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A KDENİZ ÜNİVERSİTESİ 18. ULUSL NTLY MTEMTİK OLİMPİYTLRI BİRİNCİ ŞM SORULRI SINV TRİHİ VESTİ:30 MRT 2013 - Cumartesi 10.00-12.30 Bu sınav 25 sorudan oluşmaktadır vesınav süresi 150 dakikadır. SINVL İLGİLİ

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 12. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2007 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü A SINAV TARİHİ

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

ÖN SÖZ. Değerli Adaylar,

ÖN SÖZ. Değerli Adaylar, ÖN SÖZ eğerli daylar, Okul ve meslek yaşamının en önemli sınavlarından birine, Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) na hazırlanmaktasınız ve buradaki başarınız gelecekteki iş yaşamınızı ciddi şekilde etkileyecek.

Detaylı

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom Ali Nesin Okura Not: Henüz bitmemiş ve gözden geçirilmemiş kitap notlarıdır. İçinde yanlışlar, eksiklikler, dikkatsizlikler, yanlış ifadeler, kötü anlatımlar olabilir. anesin@nesinvakfi.org adresine yollanan

Detaylı

"Bütün kümelerin kümesi", X olsun. Öyle ise her alt kümesi kendisinin elemanıdır. X'in "Alt kümeleri kümesi" de X'in alt kümesidir.

Bütün kümelerin kümesi, X olsun. Öyle ise her alt kümesi kendisinin elemanıdır. X'in Alt kümeleri kümesi de X'in alt kümesidir. Matematik Paradoksları: Doğru Parçası Paradoksu: Önce doğru parçasının tarifini yapalım: Doğru Parçası: Başlangıcı ve sonu olan ve sonsuz adet noktadan oluşan doğru. Pekiyi nokta nedir? Nokta: Kalemin

Detaylı

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3 1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler Katı malzemeler, atomların veya iyonların oluşturdukları düzene göre sınıflandırılabilir. Bir kristal

Detaylı

7 onluk + 4 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 74 B) 47 C) 34 2)

7 onluk + 4 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 74 B) 47 C) 34 2) MATEMATİK 2. SINIF 1. 7 onluk + 4 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? 74 47 34 2) 3. 48 sayısının onluk ve birliklerine ayrılışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? 4 onluk + 8 birlik 8 onluk

Detaylı

EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK

EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK Amaç: 1 den n ye kadar olan tamsayı ağırlıkları, toplamları n olan en az sayıda ağırlığı kullanarak tartmak. Giriş: Bu araştırmanın temelini Ulusal Bilgisayar

Detaylı

Elektronik sistemlerde dört farklı sayı sistemi kullanılır. Bunlar;

Elektronik sistemlerde dört farklı sayı sistemi kullanılır. Bunlar; I. SAYI SİSTEMLERİ Elektronik sistemlerde dört farklı sayı sistemi kullanılır. Bunlar; i) İkili(Binary) Sayı Sistemi ii) Onlu(Decimal) Sayı Sistemi iii) Onaltılı(Heksadecimal) Sayı Sistemi iv) Sekizli(Oktal)

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Saymanın Temelleri 1. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Ayşe nin Doğum Günü Partisi Saymanın Temelleri Ayşe

Detaylı

BİRİNCİ ADIYAMAN ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI İKİNCİ SEVİYE SORU KİTAPÇIĞI ADI SOYADI: SINIFI: 8 9 10 OKULUNUN ADI: 20 SAYFANIN 1.

BİRİNCİ ADIYAMAN ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI İKİNCİ SEVİYE SORU KİTAPÇIĞI ADI SOYADI: SINIFI: 8 9 10 OKULUNUN ADI: 20 SAYFANIN 1. ADI SOYADI: OKULUNUN ADI: SINIFI: 8 9 10 20 SAYFANIN 1. SAYFASI Sevgili öğrenciler... Bu sınavda toplam 25 soru vardır ama sizin tüm soruları çözmeniz şart değildir. 90 dakika süreniz vardır ve bu süreyi

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: DÖRTGENLER DÖRTGEN VE TEMEL ELEMANLARI Herhangi üçü doğrusal olmayan A, B, C ve D noktaları verilsin. [AB], [BC], [CD] ve [DA]

Detaylı

Analiz I (Temel Gerçel Analiz)

Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Ali Nesin Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Nesin Yayıncılık A.Ş. İnönü Mahallesi Çimen Sokak No: 50/A Elmadağ Şişli/İstanbul Tel: 022 29 49 89 Faks: 022 234 7 77 nesin@nesinyayinevi.com www.nesinyayinevi.com

Detaylı

için doğrudur. olmak üzere tüm r mertebeli gruplar için lemma nın doğru olduğunu kabul edelim. G grubunun mertebesi n olsun. ve olsun.

için doğrudur. olmak üzere tüm r mertebeli gruplar için lemma nın doğru olduğunu kabul edelim. G grubunun mertebesi n olsun. ve olsun. 11. Cauchy Teoremi ve p-gruplar Bu bölümde Lagrange teoreminin tersinin doğru olduğu bir özel durumu inceleyeceğiz. Bu teorem Cauchy tarafından ispatlanmıştır. İlk olarak bu teoremi sonlu değişmeli gruplar

Detaylı

ÖRNEK 1: Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır:

ÖRNEK 1: Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır: ALGORİTMANIN HAZIRLANMASI, herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade edilir.

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Sözde kod, algoritmalar ve programlar oluşturulurken kullanılan, günlük konuşma diline benzer ve belli bir programlama dilinin detaylarından uzak

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir,

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir, 14. Binom ve Poisson olasılık dağılımları Faktöriyeller ve kombinasyonlar Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, n! denir ve n! = 1.2.3...(n-2).(n-l).n biçiminde gösterilir.

Detaylı

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak 10.Konu İç çarpım uzayları ve özellikleri 10.1. ve üzerinde uzunluk de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor teoreminden dir. 1.Ö.: [ ] ise ( ) ( ) ve ( ) noktaları gözönüne alalım.

Detaylı

SU DALGALARINDA GİRİŞİM

SU DALGALARINDA GİRİŞİM SU DALGALARINDA GİRİŞİM Yukarıda iki kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgalarının meydana getirdiği girişim deseni gösterilmiştir Burada kesikli çizgiler dalga çukurlarını, düz çizgiler dalga tepelerini

Detaylı

IP Adres Sınıfları A sınıfı:1-126 B sınıfı:128-191 C Sınıfı:192-223 D sınıfı:224-239 E sınıfı:240-254

IP Adres Sınıfları A sınıfı:1-126 B sınıfı:128-191 C Sınıfı:192-223 D sınıfı:224-239 E sınıfı:240-254 Alt Ağlara Bölme Internet Protokolü (IP) vasıtasıyla haberleşmek durumunda olan tüm cihazlar bu haberleşmeyi sağlayabilmek için dinamik ya da statik mutlaka bir ip adresine sahip olmalıdırlar. Cihazlar

Detaylı

4.3. Türev ile İlgili Teoremler

4.3. Türev ile İlgili Teoremler 4.. Türev ile İlgili Teoremler Bu kesimde ortalama değer teoremini vereceğiz. Ortalama değer teoremini ispatlarken kullanılacak olan Fermat teoremini ve diğer bazı teoremleri ispat edeceğiz. 4...Teorem

Detaylı

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77

1. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi... 71. 2. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri... 77 UZAYDA DOĞRU VE DÜZLEM Sayfa No. BÖLÜM uzayda Bir doğrunun vektörel ve parametrik denklemi.............. 7. BÖLÜM uzayda düzlem denklemleri.......................................... 77. BÖLÜM uzayda Bir

Detaylı