b b b b b b b b b b b b b b

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "b b b b b b b b b b b b b b"

Transkript

1 1 Doğal Sayılar Sayı Örüntüleri Doğal Sayılarla Toplama İşlemi ve Prolemleri Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi ve Prolemleri Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri, Tahmin Etme Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Çarpma ve Bölme İşleminin Sonucunu Tahmin Etme Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemleri Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Uygulamalar Doğal Sayılarda Prolemler Doğal Sayıların Üslü Gösterimi Doğal Sayılarda Parantezli İşlemler Zaman Ölçme

2 ... Bölüm 1 Doğal Sayılar... değerli ilgi Doğal sayıların okunmasında ölükler kullanılır. Bölükler kendi asamak gruundaki en küçük asamakla isimlendirilir. 7, 8 ve 9 asamaklı sayılar için milyonlar ölüğü kullanılır S SS Milyonlar Binler Birler öl öl öl Bir milyon On milyon Yüz milyon Doğal sayıları okurken en üyük ölükten aşlanarak ölükteki sayı okunur ve ulunduğu ölüğün adı söylenir. Birler ölüğündeki sayı okunduktan sonra ölük adı söylenmez. Dokuz asamaklı ir sayıda ölük ve asamak isimleri aşağıdaki giidir. Yüz milyonlar Milyonlar On milyonlar Milyonlar Binler değerli ilgi Yüz inler On inler Binler Yüzler Birler Onlar Birler Bir sayının ulunduğu asamağa göre aldığı değere asamak değeri denir. Örnek sayısını ölüklerine ayırarak okuyalım: üç milyon iki yüz dört in eþ yüz seksen dokuz sayısının irler ölüğünde 589, inler ölüğünde 204 ve milyonlar ölüğünde sayıları vardır Üç milyon iki yüz dört in eş yüz seksen dokuz Örnek sayısının asamaklarındaki rakamların asamak değelerini talo ile göstererek okunuşunu yazalım: sayısının; Birler ölüğünde 598 Binler ölüğünde 412 Milyonlar ölüğünde 218 sayıları vardır. 5. Sınıf Matematik / 1. Fasikül

3 Doğal Sayılar Bölük Basamak adý Sayý Basamak deðeri Milyonlar ölüðü. yüz mil on mil milyonlar yüz inler Binler ölüðü. on inler inler yüzler 500 Birler ölüðü. onlar 90 irler 8 Burcu nun söylediği sayıyı rakamlarla yazalım: Burcu nun sölediği sayının; Milyonlar ölüğünde 11, Binler ölüğünde 75, Birler ölüğünde 18 sayıları vardır. Buna göre toplanan naylon atık sayısının rakamlarla yazılışı; dir İki yüz on sekiz milyon dört yüz on iki in eş yüz doksan sekiz. Örnek sayısının okunuşunu yazalım: sayısının; Birler ölüğünde 104 Binler ölüğünde 25 Milyonlar ölüğünde 78 sayıları vardır Yetmiş sekiz milyon yirmi eş in yüz dört. Örnek.. 4 Çevre kirliliğini önlemek için ilimizde aşlattığımız kampanyada on ir milyon yetmiş eş in üç yüz on sekiz adet naylon atık toplanmıştır. Örnek Sayısının on milyonlar asamağındaki rakamın asamak değeri ile inler asamağındaki rakamın asamak değeri toplamı kaçtır? A) B) C) D) Çözüm sayısının; on milyonlar asamağındaki rakam 5, inler asamağındaki rakam ise 8 dir. On milyonlar asamağındaki rakamın asamak değeri; = , inler asamağındaki rakamın asamak değeri; = 8000 dir. Buradan; = olur. Cevap C 4 5. Sınıf Matematik / 1. Fasikül

4 Doğal Sayılar Örnek.. 6 Örnek.. 8 Bilgisayarımın şifresi 7, 9, 0,, 1 rakamları ir kez kullanılarak yazılailecek eş asamaklı; en üyük sayı ile en küçük sayının farkıdır. Bir ülkededeki üyük aş hayvan sayısı 8 asamaklı ir sayıdır. Buna göre, Barış ın ilgisayarının şifresini ulalım: 7, 9, 0,, 1 rakamları kullanılarak yazılailecek eş asamakllı; en üyük sayı en küçük sayı dur. Barış ın ilgisayarının şifresi: = dir. Örnek.. 7 5, ve 1 değerli ilgi Verilen değişik rakamlarla istenilen ir sayıyı oluştururken; En üyük sayı için asamak değeri en üyük olan asamaktan aşlayarak rakamları üyükten küçüğe doğru; en küçük sayı için ise küçükten üyüğe doğru yazılır. rakamlarını irer kez sıfırı ise istediğimiz kadar kullanarak oluşturulailecek 7 asamaklı en küçük ve en üyük sayıları oluşturalım: En üyük sayı En küçük sayı tir. Bu sayının irler ölüğünde 128, inler ölüğünde 6 ve milyonlar ölüğünde 18 sayıları vardır. Buna göre, u ülkedeki üyükaş hayvan sayısı kaçtır? Çözüm Birler ölüğünde 128, Binler ölüğünde 6 ve Milyonlar ölüğünde 18 olan sekiz asamaklı sayı dir. Bu ülkedeki üyükaş hayvan sayısı; dir. Örnek sayısının inler ölüğündeki rakamı ile irler ölüğündeki 4 rakamının asamak değerlerinin toplamı kaçtır? Çözüm Mil.. Bin.. Bir sayısının inler ölüğündeki rakamı yüz inler asamağında ve irler ölüğündeki 4 rakamı yüzler asamağındadır. Bu rakamların asamak değerleri toplamı; = dür. 5. Sınıf Matematik / 1. Fasikül 5

5 Doğal Sayılar değerli ilgi Bir doğal sayıda ir rakamın yazıldığı asamağa akılmaksızın değerine rakamın sayı değeri denir sayısının irler ölüğünü oluşturan sayının rakamların sayı değerleri toplamı milyonlar ölüğünü oluşturan sayının rakamlarının sayı değerleri toplamından; 16 5 = 11 fazladır. Örnek sayısını oluşturan rakamların sayı değerleri toplamını ulalım: Örnek sayısındaki 8 rakamının asamak değerinin sayı değeri arasındaki farkın kaç olduğunu ulalım: Bir doğal sayının rakamlarının sayı değerleri toplamını ulmak için sayıyı oluşturan rakamları toplarız. Buna göre, sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı; = 15 tir. Örnek sayısının irler ölüğünü oluşturan rakamların sayı değerleri toplamının milyonlar ölüğünü oluşturan rakamların sayı değerleri toplamından kaç fazla olduğunu ulalım. Çözüm sayısındaki 8 rakamı on inler asamağında olduğundan asamak değeri; = dir. Bir rakamın sayı değeri ulunduğu asamağa akılmaksızın rakamın değeri olduğundan u sayıdaki 8 rakamının sayı değeri 8 dir. Buna göre, 8 rakamının asamak değeri ile sayı sayı değeri arasındaki fark; = dir. Örnek.. 1 9A 2A2 A00 sayısındaki A rakamlarının sayı değerleri toplamı 12 olduğuna göre, asamak değerleri toplamının kaç olduğunu ulalım: sayısının irler ölüğünde 790, milyonlar ölüğünde ise 14 sayıları vardır. Buna göre, irler ölüğünü oluşturan rakamların sayı değerleri toplamı, = 16 dır. Milyonlar ölüğünü oluşturan rakamların sayı değerleri toplamı, = 5 tir. Verilen sayıdaki A rakamlarının sayı değerleri toplamı 12 olduğuna göre, A + A + A = 12 A = 4 tür. Buna göre, A rakamlarının asamak değerleri toplamı; sayısındaki; = dür Sınıf Matematik / 1. Fasikül

6 lendirme 1 ETKÝNLÝK BOÞLUK DOLDURMA Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarına karşılarına yazınız. Aşağıdaki taloyu örneklerde olduğu gii doldurunuz Doğal Sayı Binler Bölüğündeki Rakamların Sayı Değerleri Toplamı Milyonlar Bölüğündeki Rakamların Basamak Değerleri Toplamı DOÐRU - YANLIÞ 2 ETKÝNLÝK Aşağıdaki doğal sayıların kırmızı renkli rakamlarının ulundukları asamaklardaki asamak değerlerini karşılarına yazınız sayısındaki 5 rakamının asamak değeri dir. Bir doğal sayının onlar asamağındaki sıfırdan farklı ir rakamın asamak değeri ile sayı değeri eşittir sayısının asamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı 51 dir. Yüz doksan dört milyon on iki in eş sayısında tane sıfır rakamı vardır sayısındaki renkli yazılan rakamların asamak değerleri toplamı dur sayısındaki 5 rakamı milyonlar asamağındadır. 5. Sınıf Matematik / 1. Fasikül 7

7 TEST 1 Doğal Sayılar 1. Yetmiş eş milyon on iki in yüz eş. Yukarıda okunuşu verilen sayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? CCC_ _1 A) Birler ölüğünde 105 sayısı vardır. B) Milyonlar ölüğünde 75 sayısı vardır. C) Binler ölüğünde 120 sayısı vardır. D) Yüz inler asamağında 0 rakamı vardır. 4. Altı asamaklı ir doğal sayıda ulunan 2 ve 5 rakamlarının asamak değerleri sırası ile 200 ve dir. Buna göre, u sayı aşağıdakilerden hangisi olailir? BBB_ _2 A) B) C) D) , 0, 5, 8 ve rakamları irer kez kullanılarak yazılan ve yüzler asamağındaki rakamı 0 olan eş asamaklı en küçük sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? AAA_ _2 A) On üç in elli sekiz. B) On üç in eş yüz sekiz. C) On in üç yüz elli sekiz. D) On üç in eş yüz seksen. 5. Bir doğal sayının; irler ölüğünde 512, inler ölüğünde 02, milyonlar ölüğünde 49 sayısı vardır. Buna göre, u sayı aşağıdakilerden hangisidir? DDD_ _2 A) B) C) D) DDD_ _1 A) On iki milyon yedi in. Aşağıda okunuşu verilen doğal sayılardan hangisinin inler ölüğündeki rakamların tamamı sıfırdır? B) On iki milyon sekiz yüz in dört. C) İki yüz milyon on üç in yüz elli altı. D) Üç yüz elli altı milyon yüz elli eş. 6. Aşağıda okunuşu verilen doğal sayılardan hangisinin her ölüğünde üç rakam yoktur? AAA_ _2 A) Yetmiş ir milyon üç yüz on iki in yüz kırk eş. B) Üç yüz elli milyon yedi yüz eş. C) Yüz yirmi ir in dokuz yüz kırk ir. D) Yedi yüz milyon otuz üç in yetmiş yedi Sınıf Matematik / 1. Fasikül

8 TEST 2 Doğal Sayılar 1. Toplamları 11 olan, iririnden farklı eş rakam kullanarak eş asamaklı ir sayı yazınız. Zihni öğretmenin söylediği şartlarda yazılailecek en üyük sayı kaçtır? AAA_ _ A) B) C) D) A 7B8 sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı 22 dir. B en küçük rakam olduğuna göre u sayının rakamlarının asamak değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisidir? AAA_ _ A) B) C) D) , 2, 7, 5, 9 ve rakamları irer kez kullanılarak aşağıdaki özelliklerde ir sayı yazılıyor. Binler asamağında 5 rakamı olacak. 4. Beş asamaklı ir doğal sayının irler asamağındaki rakamla inler asamağındaki rakamın yerleri değiştirildiğinde sayının değeri değişmemektedir. Bu doğal sayının onlar asamağındaki rakamla on inler asamağındaki rakamın yeri değiştirildiğinde sayının değeri artmaktadır. Buna göre, u sayı aşağıdakilerden hangisi olailir? DDD_ _ A) B) C) D) Birler ölüğünde u rakamlardan üçü kullanılarak yazılailecek üç asamaklı en küçük sayı olacak. Yüzinler asamağındaki rakam on inler asamağındaki rakamdan üyük olacak. Bu özelliklere göre yazılailecek olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? DDD_ _2 A) B) C) D) Bir ülkedeki küçükaş hayvan sayısı sekiz asamaklı ir sayıdır. Bu sayının irler ölüğünde 196, inler ölüğünde 48 ve milyonlar ölüğünde 42 sayıları vardır. Buna göre, u ülkedeki küçükaş hayvan sayısı kaçtır? BBB_ _2 A) B) C) D) Sınıf Matematik / 1. Fasikül 9

9 6. Test Yukarıdaki sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? BBB_ _1 A) İki milyon eş in iki yüz kırk. 7. B) İki milyon eş in yirmi dört. C) İki yüz eş in yirmi dört. D) İki milyon elli in yirmi dört. 47A0B9 sayısındaki rakamların asamak değerleri toplamı dur. Buna göre, A ve B yerine yazılacak rakamın asamak değerleri toplamı kaçtır? DDD_ _2 A) 8 B) 5 8. C) 05 D) 050 Bir doğal sayıda rakamın ulunduğu yere... denir. Doğal Sayılar 9. 8 asamaklı ir sayı için aşağıdaki ipuçları veriliyor. Rakamlarının sayı değerleri toplamı 25 tir. Birler ölüğünde rakamları farklı üç asamaklı en küçük sayı vardır. Binler ölüğündeki rakamların asamak değerleri toplamı dir. Milyonlar ölüğündeki rakamların çarpımı sıfırdır. Buna göre, u sayı aşağıdakilerden hangisidir? AAA_ _ A) B) C) D) sayısındaki 2 rakamı hangi asamaktadır? BBB_ _1 A) Onlar B) On inler C) Yüzler D) Yüz inler Yedi asamaklı ir doğal sayı okunurken önce... ölüğündeki sayı okunur. Bir rakamın ulunduğu asamağa göre aldığı değere... denir sayısının milyonlar ölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? CCC_ _2 A) 12 B) 14 C) 2 D) 24 Yukarıdaki ifadelerde oş ırakılan yerlere sırası ile aşağıdaki kelimelerden hangileri yazılmalıdır? AAA_ _2 A) asamak, milyonlar, asamak değeri B) ölük, inler, asamak değeri C) asamak, milyonlar, sayı değeri D) asamak, inler, asamak değeri sayısındaki 8 rakamının asamak değeri sayı değerinden kaç fazladır? DDD_ _ A) B) C) D) Sınıf Matematik / 1. Fasikül

10 ... Bölüm 2 Örüntü Oluşturma... değerli ilgi Sayı örüntülerinde terimler arasındaki ilişkiyi ulmak için ardışık terimlere akılır. Sayı örüntülerinde ardışık terimler arasındaki farklar eşittir Örnek ? Yukarıda verilen sayı örüntüsünde terimler arasındaki ilişkiyi elirleyelim ve verilmeyen terimi ulalım: Önce örüntünün terimleri arasındaki ilişkiyi ulalım ? Örüntünün terimleri eşer azalarak gitmektedir. Buna göre verilmeyen terim yerine; 48 5 = 4 yazılmalıdır. Örnek ? Yukarıda verilen sayı örüntüsünde terimler arasındaki ilişkiyi elirleyelim ve verilmeyen terimi ulalım: Önce ardışık terimler arasındaki ilişkiye akalım. 5 1 = = = = = 4 Örüntünün terimleri arasındaki ilişki; her terim ir önceki terimin 4 fazlasıdır. Buna göre;? = = 25 tir. Örnek K 5 41 L Yukarıda verilen sayı örüntüsünde L yerine yazılacak olan sayının K yerine yazılacak olan sayıdan kaç fazla olduğunu ulalım: Önce verilen örüntünün kuralını ulalım: = 11, = 17, olduğundan örüntünün terimleri altışar artarak devam etmektedir. Buna göre; K = = 29, L = = 47 dir. L K = = 18 olur. 5. Sınıf Matematik / 1. Fasikül 11

11 Örüntü Oluşturma Örnek.. 4 Örnek adým. adým 4. adým 2. adým Yukarıda, küplerle oluşturulan ir örüntünün ilk dört adımı verilmiştir. Bu örüntü 8. adıma kadar devam ettirilirse 8. adımdaki küp sayısının kaç olacağını ulalım: Terimleri arasındaki fark yukarıdaki örüntü ile aynı olan ir sayı örüntüsünün ilk terimi 228 olduğuna göre, ardışık altı terimini yazalım: Verilen örüntünün terimleri üçer üçer azalarak gitmektedir. Yani terimleri arasındaki fark tür. Buna göre, terimleri üçer üçer azalarak giden ve ilk terimi 228 olan örüntünün ilk altı terimi; Önce örüntünün adımlarındaki küp sayıları arasındaki ilişkiyi ulalım. Örüntünün; 1. adımında küp, 2. adımında 6 küp,. adımında 9 küp ve 4. adımında da 12 küp vardır. Adımlarındaki küp sayıları er er artmaktadır. Buna göre, küp sayılarının oluşturduğu örüntünün ilk 8 adımını yazarsak; Örnek A B 100 Yukarıda verilen örüntünün terimleri arasında ir ilişki vardır. Bu ilişkiye göre, A + B kaçtır? Çözüm Önce verilen örüntünün kuralını ulalım: A B Buna göre, örüntünün 8. adımında 24 tane küp ulunur Örüntünün kuralı: Her terim ir önceki terimden 58 çıkarılması ile elde edilmiştir. A yerine 2 ve B yerine 158 yazılmalıdır. Buna göre; A + B = = 490 dır Sınıf Matematik / 1. Fasikül

12 TEST Örüntü Oluşturma 1. 7, 11, 15, 19, A, 27, B Yukarıdaki sayı örüntüsüne göre, A + B toplamı kaçtır? BBB_ _2 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 Bir manav elmaları, dükkanının önündeki raflara elma sayıları ir örüntü oluşturacak şekilde aşağıdaki gii dizdi. 1. raf 2. 1, 20, 27, 4, 41, E 2. raf 65, 59, 5, 47, 41, F Yukarıda verilen iki farklı sayı örüntüsüne göre, E F kaçtır? CCC_ _2 A) 15 B) 14 C) 1 D) 12. raf. 72, 81, 90, 99, 108, K Yukarıdaki sayı örüntüsüne göre, K yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? DDD_ _1 A) 12 B) 121 C) 119 D) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen sayılar arasında örüntü oluşturailecek ir kural yoktur? DDD_ _2 A) 90, 86, 82, 78, 74, 70 B), 5, 7, 9, 11, 1 C) 15, 20, 25, 0, 5, 40 D) 11, 15, 18, 17, 22, raf 5, 6 ve 7. soruları u ilgiye göre çözünüz. 5. Manav elmaları rafa u şekilde dizmeye devam ederse 6. rafa kaç tane elma dizmelidir? BBB_ _1 A) 1 B) 12 C) 11 D) Manav elmaları rafa u şekilde dizmeye devam ederse 7. ve 8. raflara dizdiği elmaların sayıları toplamı kaçtır? CCC_ _1 A) 28 B) 29 C) 0 D) 2 5. Sınıf Matematik / 1. Fasikül 1

13 Test Örüntü Oluşturma 7. Manav dükkanının önünde 10 tane raf olduğuna ve rafların hepsine u kurala uygun elma konulduğuna göre, u raflara toplam kaç tane elma konulmuştur? AAA_ _ A) 110 B) 120 C) 10 D) ????? 8. Aşağıdaki taloda sayılar yukarıdan aşağı ir kurala, soldan sağa aşka ir kurala göre yazılmıştır. Yukarıdaki şeklin içindeki sayılar soldan sağa ir kurala, yukarıdan aşağıya aşka ir kurala göre yazılmıştır. Buna göre, oş ırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geleilir? CCC_ _ A) B) C) D) A B Buna göre, A + B toplamı kaçtır? DDD_ _ A) 51 B) 47 C) 44 D) Aşağıdaki sayı örüntülerinden üç tanesinin terimleri arasındaki fark aynı irisi farklıdır. Buna göre, hangi örüntünün terimleri arasındaki fark diğerlerinden farklıdır? CCC_ _2 A) B) C) D) K 45, 48, 51, C, 57, 60, D Yukarıdaki sayı örüntüsünün kuralına göre, D yerine yazılacak sayı C yerine yazılacak sayıdan kaç fazladır? CCC_ _2 A) 15 B) 12 C) 9 D) Yukarıdaki sayılar arasında ir kural vardır. Bu kurala göre, K + L kaçtır? AAA_ _2 A) 80 B) 85 C) 90 D) 100 L Sınıf Matematik / 1. Fasikül

14 ... Bölüm Doğal Sayılarla Toplama İşlemi ve Prolemleri... değerli ilgi Doğal sayılarla toplama işlemi yapılırken sayılar aynı adlı asamaklardaki rakamlar alt alta gelecek şekilde yazılır. Toplama işleminde sırası ile irlikler, onluklar, yüzlükler, inlikler,... toplanır. Oluşan eldeler ir sonraki asamağa aktarılır. değerli ilgi Toplama işleminde verilmeyen toplananı ulmak için toplamdan verilen toplananı çıkarırız. Örnek.. Örnek işlemini yapalım: " irliklerintoplamý " onluklarýntoplamý = 62 dir yapılan işlem 1. işlemin kısa yoldan yapılışıdır ABCD Yukarıda verilen toplama işlemine göre, ABCD sayısını ulalım: Toplama işleminde verilmeyen toplananı ulmak için toplamdan verilen toplananı çıkarırız. Buna göre, ABCD = = 4049 dur. Örnek işlemini yapalım: = 2721 dir. Not: Kırmızı renkle üste yazılan rakamlar elde olan onluklar ve yüzlüklerdir. Örnek.. 4 İstanul - Samsun karayolu 74 km, Samsun - Giresun karayolu uzunluğu 211 km ve Giresun Rize karayolunun uzunluğu 196 km dir? Samsun ve Giresun, İstanul - Rize karayolu üzerinde olduğuna göre, İstanul - Rize arası kaç km dir? 5. Sınıf Matematik / 1. Fasikül 15

15 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi ve Prolemleri Çözüm Samsun ve Giresun İstanul - Rize karayolu üzerinde olduğuna göre, İstanul - Rize arası yolun uzunluğunu ulmak için; İstanul - Samsun, Samsun - Giresun ve Giresun - Rize karayolu uzunluklarını toplarız. İstanul - Samsun = 74 km, Samsun - Giresun = 211 km, Giresun - Rize = 196 km olduğudan, İstanul - Rize arası karayolunun uzunluğu; = 1141 km dir Onlar asamağından gelen ir yüzlükle irlikte; 1 + a + = 10 olmalıdır. a = 10 4 = 6 olur. Yüzler asamağından gelen ir inlikle irlikte; c = 14 olmalıdır. c = 14 9 = 5 olur. Buna göre, a + + c + d = = 17 olur. Cevap C değerli ilgi Örnek.. 5 8a4 + c7 1401d Bu tür prolemlerde verilmeyen rakamlar yerine 0 (sıfır) yazılarak toplama işlemi yapılır. Bulduğumuz toplamla verilen toplam arasındaki fark verilmeyen rakamların asamak değerleri toplamına eşittir. Yukarıda verilen toplama işlemine göre, a + + c + d toplamı kaçtır? Örnek.. 6 A) 10 B) 12 C) 17 D) 18 Çözüm + 8a4 c7 1401d Verilen toplama işlemine göre; + 7 = 10 olduğundan; d = 0, irler asamağından gelen 1 onlukla irlikte = 11 olmalıdır. = 11 5 = 6 olur. Yukarıda verilen toplama işlemindeki a,, c ve d yerine yazılailecek rakamları yukarıdaki ilgiyi kullanarak ulalım " cad Buna göre, a = 6, = 6, c = 5 ve d = 0 dır Sınıf Matematik / 1. Fasikül

16 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi ve Prolemleri Çözüm Örnek.. 7 Tüccar; 1. gün kg, 2. gün 9008 kg pamuk aldığına göre, 7k n l m gün = kg pamuk almıştır. Buna göre, tüccar üç günde toplam; Yukarıda verilen toplama işlemine göre dört asamaklı nklm sayısı kaçtır? = kg pamuk almıştır. Cevap A Çözüm Verilen işlemdeki ilinmeyen rakamlar yerine sıfır (0) yazalım ve toplayalım. Bulduğumuz toplamı verilen toplamdan çıkaralım " nklm Örnek.. 9 Buna göre, nklm = 788 tür. A, B, C harfleri irer doğal sayıyı temsil etmekte ve A + B = 64, A + B + B = 94 A + B + C = 70 dir. Buna göre, B + C kaçtır? Çözüm Örnek.. 8 A + B = 64 tür. A + B + B = 94 ise Bir tüccar 1. gün kg, 2. gün 9008 kg pamuk üçüncü gün ilk iki gün aldığı pamukların toplamı kadar pamuk almıştır B = 94 B = 0 olur. A + B + C = 70 ise, 64 + C = 70 C = 6 olur. Buna göre, tüccar üç günde toplam kaç kg pamuk almıştır? Buradan; A) B) B + C = C) D) = 6 olur. 5. Sınıf Matematik / 1. Fasikül 17

17 lendirme 1 ETKÝNLÝK Aşağıdaki talodaki sayıları ok yönünde toplayıp sonucu ir sonraki kutucuğa yazınız. BOÞLUK DOLDURMA Aşağıdaki talolarda verilen toplama ve çıkarma işlemlerini örnekteki gii yazınız ETKÝNLÝK Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen rakamları ulunuz. 2 ETKÝNLÝK Aşağıdaki toplama işlemlerindeki verimeyen sayıları ulunuz. 2518d 72 f k + 95c7 + e0h5 a ::::: :::: ::::: ::::: Aşağıdaki talodaki sayılar ok yönünde toplayıp sonucu ir sonraki kutucuğa yazılmıştır. Buna göre oş kutucuklara gelmesi gereken sayıları yazınız ETKÝNLÝK ::::: ::::: Sınıf Matematik / 1. Fasikül

18 5. SINIF Adý / Soyadý Doðru Yanlýþ Matematik Haftalık Ödev İzleme Testi 1 Doğal Sayılar yedi milyon dokuz in üç yüz doksan sekiz, On dokuz milyon iki yüz dört in otuz yedi 1. Aþaðýda verilen doðal sayýlarýn okunuþlarýný yazýnýz. 4. Bir þir ket te he sap la rý giz le mek için sa yý lar ya zý lýr ken aþa ðý da ki þif re ler kul la nýl mýþ týr İki yüz on dört milyon eş yüz on iki in yedi yüz seksen dokuz Altı yüz in yüz sekiz 2. Aþa ðý da okunuşları verilen doğal sayıları karşılarına rakamlarla yazınız. Altmış eş milyon on ir in elli altı Beş yüz eş milyon eş in eş Kırk altı milyon on yedi in Aþaðý da veri len þifre lerin e lirttiði sayýlarý karþýlarýna yazýnýz Yüz otuz sekiz milyon kırk iki in on dört Aþa ðý da ki sa yý lar da renk li ya zý lan rakam la rýn a sa mak de ðer le ri top la mý ný yazýnýz Aþa ðý da ö lük le rin de ki sa yý la rý ve ri len doðal sayýyý oluþturunuz. Bir ler ö lü ðün de 012, Bin ler ö lü ðün de 456 ve Mil yon lar ö lü ðün de 89 sa yý ,

19 5. SINIF Matematik Haftalık Ödev İzleme Testi 1 6. Yetmiş altı milyon kırk iki in kırk iki. Yukarıda okunuşu yazan doğal sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? CCC_ _1 A) B) C) D) Milyonlar ölüğü 12, inler ölüğü 008, irler ölüğü 024 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? AAA_ _ A) B) C) D) Bir doğal sayı; 2 milyonluk, 6 yüzinlik, 5 inlik, 9 yüzlük ve 2 irlikten oluşmaktadır. Buna göre, u doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? BBB_ _2 A) B) C) D) sayısının inler ölüğündeki rakamların asamak değerleri toplamı kaçtır? DDD_ _ A) 1 B) C) 2560 D) sayısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? DDD_ _ A) Basamak değeri en üyük olan rakam 4 tür. B) Birler ölüğündeki rakamların toplamı 9 dur. C) Dört yüz elli altı milyon on dokuz in altı yüz üç şeklinde okunur. D) Onlar asamağındaki rakamın sayı değeri yüz inler asamağındaki rakamın sayı değerinden üyüktür. 8. 5, , , 5000, 70 Yukarıda asamaklarındaki rakamların asamak değerleri karışık olarak verilen sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? BBB_ _ A) Altı yüz seksen in eş yüz yetmiş eş B) Altı yüz seksen eş in yetmiş eş C) Altmış sekiz in eş yüz yetmiş eş D) Altı yüz seksen eş in yedi yüz eş sayısının inler ölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? BBB_ _2 A) 17 B) 16 C) 15 D) 14

20 5. SINIF Adý / Soyadý Doðru Yanlýþ Matematik Haftalık Ödev İzleme Testi 2 Örüntü Oluşturma 1. Aþa ðý da ve ri len sa yý örün tü le ri nin ve rilme yen te rim le ri ni ku ra la gö re ya zý nýz. 2. Aşağıda toplardan oluşan ir örüntünün ilk dört adımı verilmiştir. a adým adým c d adým e adým f g Aşağıdaki cümlelerdeki oşlukları u örüntüye göre doldurunuz. a. Örüntüyü oluşturan top sayıları... artmaktadır. er h k m Örüntünün 5. adımında... tane top ulunur. 16 c. Örüntünün 6. ve 7. adımlarında kullanılan toplam top sayısı... dir. 41 d. Örüntünün 10. adımındaki top sayısı 9. adımındaki top sayısından... fazladır.

21 5. SINIF Matematik Haftalık Ödev İzleme Testi 2. Aşağıdaki sayılar küçükten üyüğe doğru yazıldığında ir örüntü oluşmakta fakat sayılardan iri kuralı ozmaktadır Bir aloncu elindeki alonları aynı renktekiler aynı ipte olmak şartıyla ir örüntü oluşturacak şekilde ağlıyor. Baloncu 5. adımda yine aşa dönüp alonları aynı sırada iplere dizmektedir adým 2. adým. adým 4. adým Buna göre, 7. adımdaki alon ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir? DDD_ _ A) B) 7 7 Buna göre, kuralı ozan sayı hangisidir? CCC_ _2 A) 29 B) 41 C) 51 D) 5 C) D) , 18, 2,?,, 8 sayı örüntüsünde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? BBB_ _1 A) 26 B) 28 C) 29 D) 0 114, 107, 100, 9, 86,... örüntüsü 7. adıma kadar devam ettirilirse 7. adıma aşağıdaki sayılardan hangisi yazılır? AAA_ _ A) 72 B) 71 C) 70 D) 65 98, 94, 90, 86, 82, A, B Yukarıdaki sayı örüntüsüne göre, A + B toplamı kaçtır? BBB_ _1 A) 150 B) 152 C) 144 D) , 18, 27, 6, 44, 54, 6 Yukarıdaki sayılardan iri, sayılar arasındaki örüntünün kuralını ozmaktadır. Buna göre, örüntüyü ozan sayı ve onun yerine yazılması gereken sayı aşağıdakilerden hangisinde irlikte verilmiştir? CCC_ _2 A) 9 8 B) 6 5 C) D) , 8, 12, 16, 20, A 80, 70, 60, 50, 40, B 9, 18, 27, C, 45, 54 D, 45, 48, 51, 54, 57 Yukarıdaki örüntüde verilmeyen sayılarla, A, B, C, D, E şeklinde ir örüntü oluştıruluyor. Buna göre, E yerine gelmesi gereken sayı kaçtır? BBB_ _ A) 42 B) 48 C) 52 D) 54

7 onluk + 4 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 74 B) 47 C) 34 2)

7 onluk + 4 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 74 B) 47 C) 34 2) MATEMATİK 2. SINIF 1. 7 onluk + 4 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? 74 47 34 2) 3. 48 sayısının onluk ve birliklerine ayrılışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? 4 onluk + 8 birlik 8 onluk

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir?

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir? 2. SINIF TEST- Deste - Düzine. Aşağıdakilerden hangisi bir deste oluşturur? A) 4. B) Yukarıdaki kalemlerin sayısı kaçtır? A) İki düzine 2. B) İki deste Bir düzine Yukarıdaki elmaların sayısı, hangi seneçekte

Detaylı

Y a h y a D e m i r c a n

Y a h y a D e m i r c a n ALGORİTMA Algoritma; her tür ayrıntı göz önüne alınarak bir problemin çözüm yönteminin adım adım yazılmasıdır. Bu bir düzen içinde yapılır. Maddeler halinde sıralayacak olursak; 1- Algoritmanın bir başlangıcı

Detaylı

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ KAZANIMLAR Örnek uzay Olasılık kavramı Bir olayın olasılığının hesaplanması Teorik olasılık kavramı Deneysel olasılık kavramı Öznel olasılık kavramı Bağımsız olay Bağımlı olay

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

BİRİNCİ ADIYAMAN ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI İKİNCİ SEVİYE SORU KİTAPÇIĞI ADI SOYADI: SINIFI: 8 9 10 OKULUNUN ADI: 20 SAYFANIN 1.

BİRİNCİ ADIYAMAN ZEKA OYUNLARI YARIŞMASI İKİNCİ SEVİYE SORU KİTAPÇIĞI ADI SOYADI: SINIFI: 8 9 10 OKULUNUN ADI: 20 SAYFANIN 1. ADI SOYADI: OKULUNUN ADI: SINIFI: 8 9 10 20 SAYFANIN 1. SAYFASI Sevgili öğrenciler... Bu sınavda toplam 25 soru vardır ama sizin tüm soruları çözmeniz şart değildir. 90 dakika süreniz vardır ve bu süreyi

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Saymanın Temelleri 1. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Ayşe nin Doğum Günü Partisi Saymanın Temelleri Ayşe

Detaylı

15. Bağıntılara Devam:

15. Bağıntılara Devam: 15. Bağıntılara Devam: Yerel Bağıntılardan Örnekler: Doğal sayılar kümesi üzerinde bir küçüğüdür (< 1 ) bağıntısı: < 1 {(x, x+1) x N} {(0,1), (1, 2), } a< 1 b yazıldığında, a doğal sayılarda bir küçüktür

Detaylı

Microsoft Excel Formül Yazma Kuralları: 1. Formül yazmak için Formül Araç Çubuğu kullanılır, ya da hücre içerisine çift tıklanarak formül yazılır.

Microsoft Excel Formül Yazma Kuralları: 1. Formül yazmak için Formül Araç Çubuğu kullanılır, ya da hücre içerisine çift tıklanarak formül yazılır. Microsoft Excel Formül Yazma Kuralları: 1. Formül yazmak için Formül Araç Çubuğu kullanılır, ya da hücre içerisine çift tıklanarak formül yazılır. 2. Formüller = eşittir işareti ile başlar. 3. Formüllerde

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek:

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek: SAYMANIN TEMEL KURALLARI Toplama Kuralı : Sonlu ve ayrık kümelerin eleman sayılarının toplamı, bu kümelerin birleşimlerinin eleman sayısına eşittir. Mesela, sonlu ve ayrık iki küme A ve B olsun. s(a)=

Detaylı

EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER

EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER Toplama İşlemi. Bu İşlemleri yapmadan önce ( toplama- Çıkarma Çarpma-Bölme ve formüllerde) İlk önce hücre İçerisine = (Eşittir) işareti koyman gerekir. KDV HESAPLARI ÖRNEK;

Detaylı

TOPLAMA VE ÇIKARMAYI ANLAMA

TOPLAMA VE ÇIKARMAYI ANLAMA TOPLAMA VE ÇIKARMAYI ANLAMA Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN İŞLEM KAVRAMI İşlem, bir kümenin iki elemanından belli bir kurala göre başka bir eleman elde edilmesi işi olup, günlük dilde işlem bir

Detaylı

Elektronik sistemlerde dört farklı sayı sistemi kullanılır. Bunlar;

Elektronik sistemlerde dört farklı sayı sistemi kullanılır. Bunlar; I. SAYI SİSTEMLERİ Elektronik sistemlerde dört farklı sayı sistemi kullanılır. Bunlar; i) İkili(Binary) Sayı Sistemi ii) Onlu(Decimal) Sayı Sistemi iii) Onaltılı(Heksadecimal) Sayı Sistemi iv) Sekizli(Oktal)

Detaylı

OLASILIK OLASILIK ÇÖZÜM: Örnek Uzay: A= {1, 2, 3, 4, 5, 6}, s(e)= 6 İstenilen Olay: A = { }, s(a) = 0 Zarın 8 gelme olasılığı:

OLASILIK OLASILIK ÇÖZÜM: Örnek Uzay: A= {1, 2, 3, 4, 5, 6}, s(e)= 6 İstenilen Olay: A = { }, s(a) = 0 Zarın 8 gelme olasılığı: OLASILIK OLASILIK OLASILIK Değişik renkteki topların bulunduğu bir kutudan rastgele alınan bir topun hangi renkte olduğu, bir para atıldığında yazı veya tura gelmesi... v.b gibi sonucu kesin olarak bilinmeyen

Detaylı

ÖRNEK 1: Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır:

ÖRNEK 1: Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır: ALGORİTMANIN HAZIRLANMASI, herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade edilir.

Detaylı

Analiz I (Temel Gerçel Analiz)

Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Ali Nesin Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Nesin Yayıncılık A.Ş. İnönü Mahallesi Çimen Sokak No: 50/A Elmadağ Şişli/İstanbul Tel: 022 29 49 89 Faks: 022 234 7 77 nesin@nesinyayinevi.com www.nesinyayinevi.com

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL MANTIK DEVRELERİ 522EE0245 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AHŞAP TEKNOLOJİSİ TABİİ ŞEKİL OYMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AHŞAP TEKNOLOJİSİ TABİİ ŞEKİL OYMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AHŞAP TEKNOLOJİSİ TABİİ ŞEKİL OYMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Ö Z E L E G E L İ S E S İ

Ö Z E L E G E L İ S E S İ ÖZEL EGE İLKÖĞRETİM OKULU 2003-2004 ÖĞRETİM YILI 5. C MATEMATİK PROJESİ KONU: MATEMATİĞİN GELİŞİMİ Proje Danışman Öğretmeni: Zeliha ÇETİNEL HAZIRLAYANLAR Belir Beliz DERMAN Ece AYDIN Gözde ÖZKEBAPÇI Günsu

Detaylı

EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK

EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK Amaç: 1 den n ye kadar olan tamsayı ağırlıkları, toplamları n olan en az sayıda ağırlığı kullanarak tartmak. Giriş: Bu araştırmanın temelini Ulusal Bilgisayar

Detaylı

Genel Yetenek Değerlendirmesi GIA TESTLERĐ ÖNEMLĐ. Test oturumundan önce lütfen dikkatlice okuyunuz

Genel Yetenek Değerlendirmesi GIA TESTLERĐ ÖNEMLĐ. Test oturumundan önce lütfen dikkatlice okuyunuz ΑΒ Genel Yetenek Değerlendirmesi GIA TESTLERĐ ÖNEMLĐ Test oturumundan önce lütfen dikkatlice okuyunuz ΑΒ İÇİNDEKİLER GENEL GİRİŞ Test 1 MANTIK YÜRÜTME Test 2 GÖRSEL ALGILAMA HIZI Test 3 NÜMERİK HIZ VE

Detaylı

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00

A SINAV TARİHİ VE SAATİ : 28 Nisan 2007 Cumartesi, 09.30-11.00 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI 12. ULUSAL İLKÖĞRETİM MATEMATİK OLİMPİYATI SINAVI - 2007 Birinci Bölüm Soru kitapçığı türü A SINAV TARİHİ

Detaylı

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits)

Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates And Logic Circuits) Lojik Kapılar ve Lojik Devreler (Logic Gates nd Logic Circuits) ÖLÜM 5 maçlar Lojik kapıları ve lojik devreleri tanıtmak Temel işlemler olarak VE, VEY ve DEĞİL işlemlerini tanıtıp, temel işlemleri gerçekleştirmek

Detaylı

İSTATİSTİK İSTATİSTİK. Şimdi de aynı verileri sütun grafiği ile gösterelim. TANIM

İSTATİSTİK İSTATİSTİK. Şimdi de aynı verileri sütun grafiği ile gösterelim. TANIM İSTATİSTİK Şimdi de aynı verileri sütun grafiği ile gösterelim. TANIM Araştırma yapılarak verilerin toplanması, toplanan verilerin analiz edilmesi ile ilgili yöntem ve teknikleri inceleyen bilim dalına

Detaylı

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE

Okuyun başarın Okuyun başarın. Okuyun başarın İhtiyaç ile kazanın! Okuyun başarın TÜRKÇE SÖZCÜKTE VE SÖZDE ANLAM I. Deyimler TÜRKÇE İki ya da daha fazla sözcükten oluşan herhangi bir olayı, durumu çarpıcı bir şekilde işleyen söz öbekleridir. Üç aydan beri bana oyun oynuyorsun. cümlesinde oyun

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) (İlkbahar Dönemi) 12 MAYIS 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı