b b b b b b b b b b b b b b

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "b b b b b b b b b b b b b b"

Transkript

1 1 Doğal Sayılar Sayı Örüntüleri Doğal Sayılarla Toplama İşlemi ve Prolemleri Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi ve Prolemleri Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri, Tahmin Etme Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Çarpma ve Bölme İşleminin Sonucunu Tahmin Etme Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemleri Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Uygulamalar Doğal Sayılarda Prolemler Doğal Sayıların Üslü Gösterimi Doğal Sayılarda Parantezli İşlemler Zaman Ölçme

2 ... Bölüm 1 Doğal Sayılar... değerli ilgi Doğal sayıların okunmasında ölükler kullanılır. Bölükler kendi asamak gruundaki en küçük asamakla isimlendirilir. 7, 8 ve 9 asamaklı sayılar için milyonlar ölüğü kullanılır S SS Milyonlar Binler Birler öl öl öl Bir milyon On milyon Yüz milyon Doğal sayıları okurken en üyük ölükten aşlanarak ölükteki sayı okunur ve ulunduğu ölüğün adı söylenir. Birler ölüğündeki sayı okunduktan sonra ölük adı söylenmez. Dokuz asamaklı ir sayıda ölük ve asamak isimleri aşağıdaki giidir. Yüz milyonlar Milyonlar On milyonlar Milyonlar Binler değerli ilgi Yüz inler On inler Binler Yüzler Birler Onlar Birler Bir sayının ulunduğu asamağa göre aldığı değere asamak değeri denir. Örnek sayısını ölüklerine ayırarak okuyalım: üç milyon iki yüz dört in eþ yüz seksen dokuz sayısının irler ölüğünde 589, inler ölüğünde 204 ve milyonlar ölüğünde sayıları vardır Üç milyon iki yüz dört in eş yüz seksen dokuz Örnek sayısının asamaklarındaki rakamların asamak değelerini talo ile göstererek okunuşunu yazalım: sayısının; Birler ölüğünde 598 Binler ölüğünde 412 Milyonlar ölüğünde 218 sayıları vardır. 5. Sınıf Matematik / 1. Fasikül

3 Doğal Sayılar Bölük Basamak adý Sayý Basamak deðeri Milyonlar ölüðü. yüz mil on mil milyonlar yüz inler Binler ölüðü. on inler inler yüzler 500 Birler ölüðü. onlar 90 irler 8 Burcu nun söylediği sayıyı rakamlarla yazalım: Burcu nun sölediği sayının; Milyonlar ölüğünde 11, Binler ölüğünde 75, Birler ölüğünde 18 sayıları vardır. Buna göre toplanan naylon atık sayısının rakamlarla yazılışı; dir İki yüz on sekiz milyon dört yüz on iki in eş yüz doksan sekiz. Örnek sayısının okunuşunu yazalım: sayısının; Birler ölüğünde 104 Binler ölüğünde 25 Milyonlar ölüğünde 78 sayıları vardır Yetmiş sekiz milyon yirmi eş in yüz dört. Örnek.. 4 Çevre kirliliğini önlemek için ilimizde aşlattığımız kampanyada on ir milyon yetmiş eş in üç yüz on sekiz adet naylon atık toplanmıştır. Örnek Sayısının on milyonlar asamağındaki rakamın asamak değeri ile inler asamağındaki rakamın asamak değeri toplamı kaçtır? A) B) C) D) Çözüm sayısının; on milyonlar asamağındaki rakam 5, inler asamağındaki rakam ise 8 dir. On milyonlar asamağındaki rakamın asamak değeri; = , inler asamağındaki rakamın asamak değeri; = 8000 dir. Buradan; = olur. Cevap C 4 5. Sınıf Matematik / 1. Fasikül

4 Doğal Sayılar Örnek.. 6 Örnek.. 8 Bilgisayarımın şifresi 7, 9, 0,, 1 rakamları ir kez kullanılarak yazılailecek eş asamaklı; en üyük sayı ile en küçük sayının farkıdır. Bir ülkededeki üyük aş hayvan sayısı 8 asamaklı ir sayıdır. Buna göre, Barış ın ilgisayarının şifresini ulalım: 7, 9, 0,, 1 rakamları kullanılarak yazılailecek eş asamakllı; en üyük sayı en küçük sayı dur. Barış ın ilgisayarının şifresi: = dir. Örnek.. 7 5, ve 1 değerli ilgi Verilen değişik rakamlarla istenilen ir sayıyı oluştururken; En üyük sayı için asamak değeri en üyük olan asamaktan aşlayarak rakamları üyükten küçüğe doğru; en küçük sayı için ise küçükten üyüğe doğru yazılır. rakamlarını irer kez sıfırı ise istediğimiz kadar kullanarak oluşturulailecek 7 asamaklı en küçük ve en üyük sayıları oluşturalım: En üyük sayı En küçük sayı tir. Bu sayının irler ölüğünde 128, inler ölüğünde 6 ve milyonlar ölüğünde 18 sayıları vardır. Buna göre, u ülkedeki üyükaş hayvan sayısı kaçtır? Çözüm Birler ölüğünde 128, Binler ölüğünde 6 ve Milyonlar ölüğünde 18 olan sekiz asamaklı sayı dir. Bu ülkedeki üyükaş hayvan sayısı; dir. Örnek sayısının inler ölüğündeki rakamı ile irler ölüğündeki 4 rakamının asamak değerlerinin toplamı kaçtır? Çözüm Mil.. Bin.. Bir sayısının inler ölüğündeki rakamı yüz inler asamağında ve irler ölüğündeki 4 rakamı yüzler asamağındadır. Bu rakamların asamak değerleri toplamı; = dür. 5. Sınıf Matematik / 1. Fasikül 5

5 Doğal Sayılar değerli ilgi Bir doğal sayıda ir rakamın yazıldığı asamağa akılmaksızın değerine rakamın sayı değeri denir sayısının irler ölüğünü oluşturan sayının rakamların sayı değerleri toplamı milyonlar ölüğünü oluşturan sayının rakamlarının sayı değerleri toplamından; 16 5 = 11 fazladır. Örnek sayısını oluşturan rakamların sayı değerleri toplamını ulalım: Örnek sayısındaki 8 rakamının asamak değerinin sayı değeri arasındaki farkın kaç olduğunu ulalım: Bir doğal sayının rakamlarının sayı değerleri toplamını ulmak için sayıyı oluşturan rakamları toplarız. Buna göre, sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı; = 15 tir. Örnek sayısının irler ölüğünü oluşturan rakamların sayı değerleri toplamının milyonlar ölüğünü oluşturan rakamların sayı değerleri toplamından kaç fazla olduğunu ulalım. Çözüm sayısındaki 8 rakamı on inler asamağında olduğundan asamak değeri; = dir. Bir rakamın sayı değeri ulunduğu asamağa akılmaksızın rakamın değeri olduğundan u sayıdaki 8 rakamının sayı değeri 8 dir. Buna göre, 8 rakamının asamak değeri ile sayı sayı değeri arasındaki fark; = dir. Örnek.. 1 9A 2A2 A00 sayısındaki A rakamlarının sayı değerleri toplamı 12 olduğuna göre, asamak değerleri toplamının kaç olduğunu ulalım: sayısının irler ölüğünde 790, milyonlar ölüğünde ise 14 sayıları vardır. Buna göre, irler ölüğünü oluşturan rakamların sayı değerleri toplamı, = 16 dır. Milyonlar ölüğünü oluşturan rakamların sayı değerleri toplamı, = 5 tir. Verilen sayıdaki A rakamlarının sayı değerleri toplamı 12 olduğuna göre, A + A + A = 12 A = 4 tür. Buna göre, A rakamlarının asamak değerleri toplamı; sayısındaki; = dür Sınıf Matematik / 1. Fasikül

6 lendirme 1 ETKÝNLÝK BOÞLUK DOLDURMA Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarına karşılarına yazınız. Aşağıdaki taloyu örneklerde olduğu gii doldurunuz Doğal Sayı Binler Bölüğündeki Rakamların Sayı Değerleri Toplamı Milyonlar Bölüğündeki Rakamların Basamak Değerleri Toplamı DOÐRU - YANLIÞ 2 ETKÝNLÝK Aşağıdaki doğal sayıların kırmızı renkli rakamlarının ulundukları asamaklardaki asamak değerlerini karşılarına yazınız sayısındaki 5 rakamının asamak değeri dir. Bir doğal sayının onlar asamağındaki sıfırdan farklı ir rakamın asamak değeri ile sayı değeri eşittir sayısının asamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı 51 dir. Yüz doksan dört milyon on iki in eş sayısında tane sıfır rakamı vardır sayısındaki renkli yazılan rakamların asamak değerleri toplamı dur sayısındaki 5 rakamı milyonlar asamağındadır. 5. Sınıf Matematik / 1. Fasikül 7

7 TEST 1 Doğal Sayılar 1. Yetmiş eş milyon on iki in yüz eş. Yukarıda okunuşu verilen sayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? CCC_ _1 A) Birler ölüğünde 105 sayısı vardır. B) Milyonlar ölüğünde 75 sayısı vardır. C) Binler ölüğünde 120 sayısı vardır. D) Yüz inler asamağında 0 rakamı vardır. 4. Altı asamaklı ir doğal sayıda ulunan 2 ve 5 rakamlarının asamak değerleri sırası ile 200 ve dir. Buna göre, u sayı aşağıdakilerden hangisi olailir? BBB_ _2 A) B) C) D) , 0, 5, 8 ve rakamları irer kez kullanılarak yazılan ve yüzler asamağındaki rakamı 0 olan eş asamaklı en küçük sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? AAA_ _2 A) On üç in elli sekiz. B) On üç in eş yüz sekiz. C) On in üç yüz elli sekiz. D) On üç in eş yüz seksen. 5. Bir doğal sayının; irler ölüğünde 512, inler ölüğünde 02, milyonlar ölüğünde 49 sayısı vardır. Buna göre, u sayı aşağıdakilerden hangisidir? DDD_ _2 A) B) C) D) DDD_ _1 A) On iki milyon yedi in. Aşağıda okunuşu verilen doğal sayılardan hangisinin inler ölüğündeki rakamların tamamı sıfırdır? B) On iki milyon sekiz yüz in dört. C) İki yüz milyon on üç in yüz elli altı. D) Üç yüz elli altı milyon yüz elli eş. 6. Aşağıda okunuşu verilen doğal sayılardan hangisinin her ölüğünde üç rakam yoktur? AAA_ _2 A) Yetmiş ir milyon üç yüz on iki in yüz kırk eş. B) Üç yüz elli milyon yedi yüz eş. C) Yüz yirmi ir in dokuz yüz kırk ir. D) Yedi yüz milyon otuz üç in yetmiş yedi Sınıf Matematik / 1. Fasikül

8 TEST 2 Doğal Sayılar 1. Toplamları 11 olan, iririnden farklı eş rakam kullanarak eş asamaklı ir sayı yazınız. Zihni öğretmenin söylediği şartlarda yazılailecek en üyük sayı kaçtır? AAA_ _ A) B) C) D) A 7B8 sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı 22 dir. B en küçük rakam olduğuna göre u sayının rakamlarının asamak değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisidir? AAA_ _ A) B) C) D) , 2, 7, 5, 9 ve rakamları irer kez kullanılarak aşağıdaki özelliklerde ir sayı yazılıyor. Binler asamağında 5 rakamı olacak. 4. Beş asamaklı ir doğal sayının irler asamağındaki rakamla inler asamağındaki rakamın yerleri değiştirildiğinde sayının değeri değişmemektedir. Bu doğal sayının onlar asamağındaki rakamla on inler asamağındaki rakamın yeri değiştirildiğinde sayının değeri artmaktadır. Buna göre, u sayı aşağıdakilerden hangisi olailir? DDD_ _ A) B) C) D) Birler ölüğünde u rakamlardan üçü kullanılarak yazılailecek üç asamaklı en küçük sayı olacak. Yüzinler asamağındaki rakam on inler asamağındaki rakamdan üyük olacak. Bu özelliklere göre yazılailecek olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? DDD_ _2 A) B) C) D) Bir ülkedeki küçükaş hayvan sayısı sekiz asamaklı ir sayıdır. Bu sayının irler ölüğünde 196, inler ölüğünde 48 ve milyonlar ölüğünde 42 sayıları vardır. Buna göre, u ülkedeki küçükaş hayvan sayısı kaçtır? BBB_ _2 A) B) C) D) Sınıf Matematik / 1. Fasikül 9

9 6. Test Yukarıdaki sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? BBB_ _1 A) İki milyon eş in iki yüz kırk. 7. B) İki milyon eş in yirmi dört. C) İki yüz eş in yirmi dört. D) İki milyon elli in yirmi dört. 47A0B9 sayısındaki rakamların asamak değerleri toplamı dur. Buna göre, A ve B yerine yazılacak rakamın asamak değerleri toplamı kaçtır? DDD_ _2 A) 8 B) 5 8. C) 05 D) 050 Bir doğal sayıda rakamın ulunduğu yere... denir. Doğal Sayılar 9. 8 asamaklı ir sayı için aşağıdaki ipuçları veriliyor. Rakamlarının sayı değerleri toplamı 25 tir. Birler ölüğünde rakamları farklı üç asamaklı en küçük sayı vardır. Binler ölüğündeki rakamların asamak değerleri toplamı dir. Milyonlar ölüğündeki rakamların çarpımı sıfırdır. Buna göre, u sayı aşağıdakilerden hangisidir? AAA_ _ A) B) C) D) sayısındaki 2 rakamı hangi asamaktadır? BBB_ _1 A) Onlar B) On inler C) Yüzler D) Yüz inler Yedi asamaklı ir doğal sayı okunurken önce... ölüğündeki sayı okunur. Bir rakamın ulunduğu asamağa göre aldığı değere... denir sayısının milyonlar ölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? CCC_ _2 A) 12 B) 14 C) 2 D) 24 Yukarıdaki ifadelerde oş ırakılan yerlere sırası ile aşağıdaki kelimelerden hangileri yazılmalıdır? AAA_ _2 A) asamak, milyonlar, asamak değeri B) ölük, inler, asamak değeri C) asamak, milyonlar, sayı değeri D) asamak, inler, asamak değeri sayısındaki 8 rakamının asamak değeri sayı değerinden kaç fazladır? DDD_ _ A) B) C) D) Sınıf Matematik / 1. Fasikül

10 ... Bölüm 2 Örüntü Oluşturma... değerli ilgi Sayı örüntülerinde terimler arasındaki ilişkiyi ulmak için ardışık terimlere akılır. Sayı örüntülerinde ardışık terimler arasındaki farklar eşittir Örnek ? Yukarıda verilen sayı örüntüsünde terimler arasındaki ilişkiyi elirleyelim ve verilmeyen terimi ulalım: Önce örüntünün terimleri arasındaki ilişkiyi ulalım ? Örüntünün terimleri eşer azalarak gitmektedir. Buna göre verilmeyen terim yerine; 48 5 = 4 yazılmalıdır. Örnek ? Yukarıda verilen sayı örüntüsünde terimler arasındaki ilişkiyi elirleyelim ve verilmeyen terimi ulalım: Önce ardışık terimler arasındaki ilişkiye akalım. 5 1 = = = = = 4 Örüntünün terimleri arasındaki ilişki; her terim ir önceki terimin 4 fazlasıdır. Buna göre;? = = 25 tir. Örnek K 5 41 L Yukarıda verilen sayı örüntüsünde L yerine yazılacak olan sayının K yerine yazılacak olan sayıdan kaç fazla olduğunu ulalım: Önce verilen örüntünün kuralını ulalım: = 11, = 17, olduğundan örüntünün terimleri altışar artarak devam etmektedir. Buna göre; K = = 29, L = = 47 dir. L K = = 18 olur. 5. Sınıf Matematik / 1. Fasikül 11

11 Örüntü Oluşturma Örnek.. 4 Örnek adým. adým 4. adým 2. adým Yukarıda, küplerle oluşturulan ir örüntünün ilk dört adımı verilmiştir. Bu örüntü 8. adıma kadar devam ettirilirse 8. adımdaki küp sayısının kaç olacağını ulalım: Terimleri arasındaki fark yukarıdaki örüntü ile aynı olan ir sayı örüntüsünün ilk terimi 228 olduğuna göre, ardışık altı terimini yazalım: Verilen örüntünün terimleri üçer üçer azalarak gitmektedir. Yani terimleri arasındaki fark tür. Buna göre, terimleri üçer üçer azalarak giden ve ilk terimi 228 olan örüntünün ilk altı terimi; Önce örüntünün adımlarındaki küp sayıları arasındaki ilişkiyi ulalım. Örüntünün; 1. adımında küp, 2. adımında 6 küp,. adımında 9 küp ve 4. adımında da 12 küp vardır. Adımlarındaki küp sayıları er er artmaktadır. Buna göre, küp sayılarının oluşturduğu örüntünün ilk 8 adımını yazarsak; Örnek A B 100 Yukarıda verilen örüntünün terimleri arasında ir ilişki vardır. Bu ilişkiye göre, A + B kaçtır? Çözüm Önce verilen örüntünün kuralını ulalım: A B Buna göre, örüntünün 8. adımında 24 tane küp ulunur Örüntünün kuralı: Her terim ir önceki terimden 58 çıkarılması ile elde edilmiştir. A yerine 2 ve B yerine 158 yazılmalıdır. Buna göre; A + B = = 490 dır Sınıf Matematik / 1. Fasikül

12 TEST Örüntü Oluşturma 1. 7, 11, 15, 19, A, 27, B Yukarıdaki sayı örüntüsüne göre, A + B toplamı kaçtır? BBB_ _2 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 Bir manav elmaları, dükkanının önündeki raflara elma sayıları ir örüntü oluşturacak şekilde aşağıdaki gii dizdi. 1. raf 2. 1, 20, 27, 4, 41, E 2. raf 65, 59, 5, 47, 41, F Yukarıda verilen iki farklı sayı örüntüsüne göre, E F kaçtır? CCC_ _2 A) 15 B) 14 C) 1 D) 12. raf. 72, 81, 90, 99, 108, K Yukarıdaki sayı örüntüsüne göre, K yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? DDD_ _1 A) 12 B) 121 C) 119 D) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen sayılar arasında örüntü oluşturailecek ir kural yoktur? DDD_ _2 A) 90, 86, 82, 78, 74, 70 B), 5, 7, 9, 11, 1 C) 15, 20, 25, 0, 5, 40 D) 11, 15, 18, 17, 22, raf 5, 6 ve 7. soruları u ilgiye göre çözünüz. 5. Manav elmaları rafa u şekilde dizmeye devam ederse 6. rafa kaç tane elma dizmelidir? BBB_ _1 A) 1 B) 12 C) 11 D) Manav elmaları rafa u şekilde dizmeye devam ederse 7. ve 8. raflara dizdiği elmaların sayıları toplamı kaçtır? CCC_ _1 A) 28 B) 29 C) 0 D) 2 5. Sınıf Matematik / 1. Fasikül 1

13 Test Örüntü Oluşturma 7. Manav dükkanının önünde 10 tane raf olduğuna ve rafların hepsine u kurala uygun elma konulduğuna göre, u raflara toplam kaç tane elma konulmuştur? AAA_ _ A) 110 B) 120 C) 10 D) ????? 8. Aşağıdaki taloda sayılar yukarıdan aşağı ir kurala, soldan sağa aşka ir kurala göre yazılmıştır. Yukarıdaki şeklin içindeki sayılar soldan sağa ir kurala, yukarıdan aşağıya aşka ir kurala göre yazılmıştır. Buna göre, oş ırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geleilir? CCC_ _ A) B) C) D) A B Buna göre, A + B toplamı kaçtır? DDD_ _ A) 51 B) 47 C) 44 D) Aşağıdaki sayı örüntülerinden üç tanesinin terimleri arasındaki fark aynı irisi farklıdır. Buna göre, hangi örüntünün terimleri arasındaki fark diğerlerinden farklıdır? CCC_ _2 A) B) C) D) K 45, 48, 51, C, 57, 60, D Yukarıdaki sayı örüntüsünün kuralına göre, D yerine yazılacak sayı C yerine yazılacak sayıdan kaç fazladır? CCC_ _2 A) 15 B) 12 C) 9 D) Yukarıdaki sayılar arasında ir kural vardır. Bu kurala göre, K + L kaçtır? AAA_ _2 A) 80 B) 85 C) 90 D) 100 L Sınıf Matematik / 1. Fasikül

14 ... Bölüm Doğal Sayılarla Toplama İşlemi ve Prolemleri... değerli ilgi Doğal sayılarla toplama işlemi yapılırken sayılar aynı adlı asamaklardaki rakamlar alt alta gelecek şekilde yazılır. Toplama işleminde sırası ile irlikler, onluklar, yüzlükler, inlikler,... toplanır. Oluşan eldeler ir sonraki asamağa aktarılır. değerli ilgi Toplama işleminde verilmeyen toplananı ulmak için toplamdan verilen toplananı çıkarırız. Örnek.. Örnek işlemini yapalım: " irliklerintoplamý " onluklarýntoplamý = 62 dir yapılan işlem 1. işlemin kısa yoldan yapılışıdır ABCD Yukarıda verilen toplama işlemine göre, ABCD sayısını ulalım: Toplama işleminde verilmeyen toplananı ulmak için toplamdan verilen toplananı çıkarırız. Buna göre, ABCD = = 4049 dur. Örnek işlemini yapalım: = 2721 dir. Not: Kırmızı renkle üste yazılan rakamlar elde olan onluklar ve yüzlüklerdir. Örnek.. 4 İstanul - Samsun karayolu 74 km, Samsun - Giresun karayolu uzunluğu 211 km ve Giresun Rize karayolunun uzunluğu 196 km dir? Samsun ve Giresun, İstanul - Rize karayolu üzerinde olduğuna göre, İstanul - Rize arası kaç km dir? 5. Sınıf Matematik / 1. Fasikül 15

15 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi ve Prolemleri Çözüm Samsun ve Giresun İstanul - Rize karayolu üzerinde olduğuna göre, İstanul - Rize arası yolun uzunluğunu ulmak için; İstanul - Samsun, Samsun - Giresun ve Giresun - Rize karayolu uzunluklarını toplarız. İstanul - Samsun = 74 km, Samsun - Giresun = 211 km, Giresun - Rize = 196 km olduğudan, İstanul - Rize arası karayolunun uzunluğu; = 1141 km dir Onlar asamağından gelen ir yüzlükle irlikte; 1 + a + = 10 olmalıdır. a = 10 4 = 6 olur. Yüzler asamağından gelen ir inlikle irlikte; c = 14 olmalıdır. c = 14 9 = 5 olur. Buna göre, a + + c + d = = 17 olur. Cevap C değerli ilgi Örnek.. 5 8a4 + c7 1401d Bu tür prolemlerde verilmeyen rakamlar yerine 0 (sıfır) yazılarak toplama işlemi yapılır. Bulduğumuz toplamla verilen toplam arasındaki fark verilmeyen rakamların asamak değerleri toplamına eşittir. Yukarıda verilen toplama işlemine göre, a + + c + d toplamı kaçtır? Örnek.. 6 A) 10 B) 12 C) 17 D) 18 Çözüm + 8a4 c7 1401d Verilen toplama işlemine göre; + 7 = 10 olduğundan; d = 0, irler asamağından gelen 1 onlukla irlikte = 11 olmalıdır. = 11 5 = 6 olur. Yukarıda verilen toplama işlemindeki a,, c ve d yerine yazılailecek rakamları yukarıdaki ilgiyi kullanarak ulalım " cad Buna göre, a = 6, = 6, c = 5 ve d = 0 dır Sınıf Matematik / 1. Fasikül

16 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi ve Prolemleri Çözüm Örnek.. 7 Tüccar; 1. gün kg, 2. gün 9008 kg pamuk aldığına göre, 7k n l m gün = kg pamuk almıştır. Buna göre, tüccar üç günde toplam; Yukarıda verilen toplama işlemine göre dört asamaklı nklm sayısı kaçtır? = kg pamuk almıştır. Cevap A Çözüm Verilen işlemdeki ilinmeyen rakamlar yerine sıfır (0) yazalım ve toplayalım. Bulduğumuz toplamı verilen toplamdan çıkaralım " nklm Örnek.. 9 Buna göre, nklm = 788 tür. A, B, C harfleri irer doğal sayıyı temsil etmekte ve A + B = 64, A + B + B = 94 A + B + C = 70 dir. Buna göre, B + C kaçtır? Çözüm Örnek.. 8 A + B = 64 tür. A + B + B = 94 ise Bir tüccar 1. gün kg, 2. gün 9008 kg pamuk üçüncü gün ilk iki gün aldığı pamukların toplamı kadar pamuk almıştır B = 94 B = 0 olur. A + B + C = 70 ise, 64 + C = 70 C = 6 olur. Buna göre, tüccar üç günde toplam kaç kg pamuk almıştır? Buradan; A) B) B + C = C) D) = 6 olur. 5. Sınıf Matematik / 1. Fasikül 17

17 lendirme 1 ETKÝNLÝK Aşağıdaki talodaki sayıları ok yönünde toplayıp sonucu ir sonraki kutucuğa yazınız. BOÞLUK DOLDURMA Aşağıdaki talolarda verilen toplama ve çıkarma işlemlerini örnekteki gii yazınız ETKÝNLÝK Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen rakamları ulunuz. 2 ETKÝNLÝK Aşağıdaki toplama işlemlerindeki verimeyen sayıları ulunuz. 2518d 72 f k + 95c7 + e0h5 a ::::: :::: ::::: ::::: Aşağıdaki talodaki sayılar ok yönünde toplayıp sonucu ir sonraki kutucuğa yazılmıştır. Buna göre oş kutucuklara gelmesi gereken sayıları yazınız ETKÝNLÝK ::::: ::::: Sınıf Matematik / 1. Fasikül

18 5. SINIF Adý / Soyadý Doðru Yanlýþ Matematik Haftalık Ödev İzleme Testi 1 Doğal Sayılar yedi milyon dokuz in üç yüz doksan sekiz, On dokuz milyon iki yüz dört in otuz yedi 1. Aþaðýda verilen doðal sayýlarýn okunuþlarýný yazýnýz. 4. Bir þir ket te he sap la rý giz le mek için sa yý lar ya zý lýr ken aþa ðý da ki þif re ler kul la nýl mýþ týr İki yüz on dört milyon eş yüz on iki in yedi yüz seksen dokuz Altı yüz in yüz sekiz 2. Aþa ðý da okunuşları verilen doğal sayıları karşılarına rakamlarla yazınız. Altmış eş milyon on ir in elli altı Beş yüz eş milyon eş in eş Kırk altı milyon on yedi in Aþaðý da veri len þifre lerin e lirttiði sayýlarý karþýlarýna yazýnýz Yüz otuz sekiz milyon kırk iki in on dört Aþa ðý da ki sa yý lar da renk li ya zý lan rakam la rýn a sa mak de ðer le ri top la mý ný yazýnýz Aþa ðý da ö lük le rin de ki sa yý la rý ve ri len doðal sayýyý oluþturunuz. Bir ler ö lü ðün de 012, Bin ler ö lü ðün de 456 ve Mil yon lar ö lü ðün de 89 sa yý ,

19 5. SINIF Matematik Haftalık Ödev İzleme Testi 1 6. Yetmiş altı milyon kırk iki in kırk iki. Yukarıda okunuşu yazan doğal sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? CCC_ _1 A) B) C) D) Milyonlar ölüğü 12, inler ölüğü 008, irler ölüğü 024 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? AAA_ _ A) B) C) D) Bir doğal sayı; 2 milyonluk, 6 yüzinlik, 5 inlik, 9 yüzlük ve 2 irlikten oluşmaktadır. Buna göre, u doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? BBB_ _2 A) B) C) D) sayısının inler ölüğündeki rakamların asamak değerleri toplamı kaçtır? DDD_ _ A) 1 B) C) 2560 D) sayısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? DDD_ _ A) Basamak değeri en üyük olan rakam 4 tür. B) Birler ölüğündeki rakamların toplamı 9 dur. C) Dört yüz elli altı milyon on dokuz in altı yüz üç şeklinde okunur. D) Onlar asamağındaki rakamın sayı değeri yüz inler asamağındaki rakamın sayı değerinden üyüktür. 8. 5, , , 5000, 70 Yukarıda asamaklarındaki rakamların asamak değerleri karışık olarak verilen sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? BBB_ _ A) Altı yüz seksen in eş yüz yetmiş eş B) Altı yüz seksen eş in yetmiş eş C) Altmış sekiz in eş yüz yetmiş eş D) Altı yüz seksen eş in yedi yüz eş sayısının inler ölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? BBB_ _2 A) 17 B) 16 C) 15 D) 14

20 5. SINIF Adý / Soyadý Doðru Yanlýþ Matematik Haftalık Ödev İzleme Testi 2 Örüntü Oluşturma 1. Aþa ðý da ve ri len sa yý örün tü le ri nin ve rilme yen te rim le ri ni ku ra la gö re ya zý nýz. 2. Aşağıda toplardan oluşan ir örüntünün ilk dört adımı verilmiştir. a adým adým c d adým e adým f g Aşağıdaki cümlelerdeki oşlukları u örüntüye göre doldurunuz. a. Örüntüyü oluşturan top sayıları... artmaktadır. er h k m Örüntünün 5. adımında... tane top ulunur. 16 c. Örüntünün 6. ve 7. adımlarında kullanılan toplam top sayısı... dir. 41 d. Örüntünün 10. adımındaki top sayısı 9. adımındaki top sayısından... fazladır.

21 5. SINIF Matematik Haftalık Ödev İzleme Testi 2. Aşağıdaki sayılar küçükten üyüğe doğru yazıldığında ir örüntü oluşmakta fakat sayılardan iri kuralı ozmaktadır Bir aloncu elindeki alonları aynı renktekiler aynı ipte olmak şartıyla ir örüntü oluşturacak şekilde ağlıyor. Baloncu 5. adımda yine aşa dönüp alonları aynı sırada iplere dizmektedir adým 2. adým. adým 4. adým Buna göre, 7. adımdaki alon ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir? DDD_ _ A) B) 7 7 Buna göre, kuralı ozan sayı hangisidir? CCC_ _2 A) 29 B) 41 C) 51 D) 5 C) D) , 18, 2,?,, 8 sayı örüntüsünde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? BBB_ _1 A) 26 B) 28 C) 29 D) 0 114, 107, 100, 9, 86,... örüntüsü 7. adıma kadar devam ettirilirse 7. adıma aşağıdaki sayılardan hangisi yazılır? AAA_ _ A) 72 B) 71 C) 70 D) 65 98, 94, 90, 86, 82, A, B Yukarıdaki sayı örüntüsüne göre, A + B toplamı kaçtır? BBB_ _1 A) 150 B) 152 C) 144 D) , 18, 27, 6, 44, 54, 6 Yukarıdaki sayılardan iri, sayılar arasındaki örüntünün kuralını ozmaktadır. Buna göre, örüntüyü ozan sayı ve onun yerine yazılması gereken sayı aşağıdakilerden hangisinde irlikte verilmiştir? CCC_ _2 A) 9 8 B) 6 5 C) D) , 8, 12, 16, 20, A 80, 70, 60, 50, 40, B 9, 18, 27, C, 45, 54 D, 45, 48, 51, 54, 57 Yukarıdaki örüntüde verilmeyen sayılarla, A, B, C, D, E şeklinde ir örüntü oluştıruluyor. Buna göre, E yerine gelmesi gereken sayı kaçtır? BBB_ _ A) 42 B) 48 C) 52 D) 54

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 İçindekiler 1. ÜNİTE Doğal Sayılar... 8 Örüntü Oluşturma... 18 Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 36 Toplama ve Çıkarma İşlemlerinde Tahmin... 44

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 2-Onlar basamağı 5, yüzler basamağı 2 ve binler basamağı 6

Detaylı

Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1

Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1 Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Ödev Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü Soru 1 Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız. Bir milyon yüz yirmi sekiz bin üç yüz on

Detaylı

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr ASAL SAYILAR ve kendisinden aşka pozitif öleni olmayan den üyük doğal sayılara asal sayı denir.,, 5, 7,,, 7, 9, sayıları irer asal sayıdır. En küçük asal sayı dir. den aşka çift asal sayı yoktur. den aşka

Detaylı

DOĞAL SAYILAR , , bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük

DOĞAL SAYILAR , , bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük DĞAL SAILAR Günlük hayatta pek çok durumda sayıları kullanırız: Saymak, sıra belirtmek, saati okumak, telefon numaraları, T.C. kimlik numaraları, levha ve paralar vb. u sayılar 7, 8 veya 9 basamaklı olabilir.

Detaylı

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört Matematik Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARI OKUMA ve YAZMA Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye

Detaylı

7 onluk + 4 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 74 B) 47 C) 34 2)

7 onluk + 4 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 74 B) 47 C) 34 2) MATEMATİK 2. SINIF 1. 7 onluk + 4 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? 74 47 34 2) 3. 48 sayısının onluk ve birliklerine ayrılışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? 4 onluk + 8 birlik 8 onluk

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 4, 5, 6 Basamaklı Doğal Sayılar Bölük, Basamak Adı ve Basamak Değeri Doğal Sayılarda Yuvarlama Doğal Sayıları Karşılaştırma Sayı

Detaylı

Üç Basamaklı Doğal Sayılar

Üç Basamaklı Doğal Sayılar . SINIF Üç Basamaklı Doğal Sayılar TEST-1 1. Yandaki onluk taban bloklarıyla modellenmiş sayı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 4 0 4 4 4 4 40. Yüzlük Onluk Birlik 1 yüzlük 0 onluk

Detaylı

Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1

Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1 Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1) 378 124 704 doğal sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Üç yüz yetmiş sekiz milyon yüz yirmi

Detaylı

SAYILAR ( ) MATEMATİK KAF01 RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. Sayıları ifade etmeye yarayan

SAYILAR ( ) MATEMATİK KAF01 RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. Sayıları ifade etmeye yarayan SAYILAR RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI MATEMATİK KAF01 TEMEL KAVRAM 01 Sayıları ifade etmeye yarayan { 0,1,, 3, i i i,9} kümesindeki semollere onluk sayma düzeninde rakam denir. N =... kümesinin elemanlarına

Detaylı

AKILLI MATEMATİK DEFTERİM. 5. sınıf. Musa BOR

AKILLI MATEMATİK DEFTERİM. 5. sınıf. Musa BOR AKILLI MATEMATİK DEFTERİM. sınıf Musa BOR AFG Matbaa Yayıncılık Kağ. İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/2 Sk. No: 7 Buca-İZMİR Tel:.232.442-442 3 3 Faks: 442. Sınıf Matematik Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS YILLAR 6 7 8 ÖSS-YGS - - / /LYS ONDALIK SAYILAR Paydası ve un pozitif kuvveti şeklinde olan veya u şekle dönüştürüleilen kesirlere ondalık kesir(ondalık sayı) denir 7,,,,,7 6 (,6)gii 8 8 NOT: ondalık sayıların

Detaylı

5. Sınıf MATEMATİK ÖRÜNTÜ - MİLYONLAR. Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane yıldız vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

5. Sınıf MATEMATİK ÖRÜNTÜ - MİLYONLAR. Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane yıldız vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 5. Sınıf MATEMATİK ÖRÜNTÜ - MİLYONLAR 1. 4. TEST 1 Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane yıldız vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 2. Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane

Detaylı

TABAN ARĠTMETĠĞĠ. ÇÖZÜM (324) 5 = = = = 89 bulunur. Doğru Seçenek C dir.

TABAN ARĠTMETĠĞĠ. ÇÖZÜM (324) 5 = = = = 89 bulunur. Doğru Seçenek C dir. TABAN ARĠTMETĠĞĠ Kullandığımız 10 luk sayma sisteminde sayılar {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} kümesinin elemanları (Rakam) kullanılarak yazılır. En büyük elemanı 9 olan, 10 elemanlı bir kümedir. Onluk sistemde;

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

ÜÇ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR

ÜÇ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR Ad :... Soyad :... S n f/nu.:... /... ÜÇ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR Kaç yüzlük var?... Kaç onluk var?... Kaç birlik var?... Toplam kaç adet:... Kaç yüzlük var?... Kaç onluk var?... Kaç birlik var?... Toplam

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU Türkiye de ilk defa EVLE OKUL BiR ARADA ATU MATEMATİK Fasikül KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖZGÜN KONU ANLATIMI DEĞERLENDİRME SORULARI SINIF İÇİ UYGULAMALAR MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 0 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE

Detaylı

Yeni Öğretim Programına Uygun. Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular

Yeni Öğretim Programına Uygun. Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular 3.14159265358979323846264 3383279502884 Matematik 5 Yeni Öğretim Programına Uygun KAZANIM ODAKLI 0112358132134 Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş

Detaylı

Milyonlar. Doğal sayılarda basamaklar sağdan sola doğru üçerli gruplandığında oluşan her gruba bölük denir.

Milyonlar. Doğal sayılarda basamaklar sağdan sola doğru üçerli gruplandığında oluşan her gruba bölük denir. Milyonlar Ders 01 Milyonlar Doğal sayılarda, rakamın bulunduğu yere basamak denir. Bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir. Bir sayının rakamlarının ken,di değerine sayı

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! 5 MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ matematikten korkmuyorum. matematik dersinde eğleniyorum. matematiği çok seviyorum. az yazarak çok soru çözüyorum. matematiği ezberlemiyorum.

Detaylı

MATEMATİK. Değerlendirme 1. Doğal Sayılar. Yukarıdaki kelebekler bir desteden ne kadar azdır? A. 3 B. 7 C. 10

MATEMATİK. Değerlendirme 1. Doğal Sayılar. Yukarıdaki kelebekler bir desteden ne kadar azdır? A. 3 B. 7 C. 10 MATEMATİK Değerlendirme 1 MATEMATİK Doğal Sayılar Ad :... Soyad :... Sınıf/Nu. :... /... 1. Yapbozlarımla n sayısının modelini oluşturdum. 5. Konuşma balonundaki n yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Üç Basamaklı Doğal Sayılar Basamak Adı ve Basamak Değeri Doğal Sayıları Yuvarlama Doğal Sayıları Karşılaştırma Ritmik Saymalar

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ ALES Sonahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ Sınavın u ölümünden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

UYGUN MATEMATİK 5 SORU BANKASI. HAZIRLAYANLAR Fatih KOCAMAN Meryem ER. : Sad k Uygun E itim Yay nlar. : Yaz n Matbaas / stanbul

UYGUN MATEMATİK 5 SORU BANKASI. HAZIRLAYANLAR Fatih KOCAMAN Meryem ER. : Sad k Uygun E itim Yay nlar. : Yaz n Matbaas / stanbul UYGUN MATEMATİK SORU BANKASI HAZIRLAYANLAR Fatih KOCAMAN Meryem ER AR-GE Editör : Ş. Yunus MUSLULAR : Dr. Özgür AYDIN Prg. Gel. Uzm. : Özden TAŞAR Pedagog Dan şman Dizgi Bask : Hilâl GENÇAY : Psikiyatr

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU MATEMATİK DERSİ 5. SINIF ÇALIŞMA SORULARI

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU MATEMATİK DERSİ 5. SINIF ÇALIŞMA SORULARI 1) 6-11-16-21-26-... Yandaki örüntünün kuralı aşağıdakilerden A)Terim=5.(Adım sayısı)+1 C)Terim=2.(Adım sayısı)+1 B)Terim=Adım sayısı+5 D)Terim=6.Adım sayısı 2) "üç yüz üç milyon otuz üç bin üç" verilen

Detaylı

sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Yukarıdaki toplama işlemine göre verilmeyen toplanan kaçtır?

sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Yukarıdaki toplama işlemine göre verilmeyen toplanan kaçtır? 5.SNF MTEMTİK UYG. 1.DÖNEM 1.YZ SOU 1. 398 531 793 sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? ) 500 ) 5000 C) 50000 D) 500000 6. 3 6 4 8 2 1 0 9 9 5 7 1 Yukarıdaki toplama işlemine

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 4. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 4, 5 ve 6 basamaklı

Detaylı

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir?

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir? 2. SINIF TEST- Deste - Düzine. Aşağıdakilerden hangisi bir deste oluşturur? A) 4. B) Yukarıdaki kalemlerin sayısı kaçtır? A) İki düzine 2. B) İki deste Bir düzine Yukarıdaki elmaların sayısı, hangi seneçekte

Detaylı

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası SORU 1 525 + 2834 + 379 toplama işlemini alt alta yazarak yapınız. 525 2834 +379 3738 SORU 2 Manavdan kilogramı 4 TL olan armut

Detaylı

5.Sınıf MATEMATİK KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama

5.Sınıf MATEMATİK KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama 5.Sınıf MATEMATİK Konu Anlatımı Alt başlıklara ayrılmış, detaylandırılmış konu anlatımı ve bunlarla ilgili çözümlü örnek sorular konuyu kavramınızı sağlayacaktır. Uygulama Testler Konu anlatımın sonlarında

Detaylı

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki Test - 3 8.. adım 2. adım Yukarıdaki şekil örüntüsünün. adımında dört kibrit çöpü kullanılırken 2. adımında yedi kibrit çöpü kullanılmıştır. Buna göre. adımdaki şekil için kaç kibrit çöpü kullanılır? 0.,,

Detaylı

DOĞAL SAYILAR Üç Basamaklı Doğal Sayılar

DOĞAL SAYILAR Üç Basamaklı Doğal Sayılar 1. Fasikül DOĞAL SAYILAR Üç Basamaklı Doğal Sayılar Adı :... Soyadı :... Sınıfı :... No :... Say lar yazmak için kullan lan sembollere rakam denir. Rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dur. S f rdan başlay

Detaylı

DOĞAL SAYILARIN OKUNUŞU

DOĞAL SAYILARIN OKUNUŞU DOĞAL SAYILARIN OKUNUŞU Doğal sayıların okunuşunu ve yazılışını kolaylaştırmak için basamaklar sağdan sola üçerli gruplara ayrılır. Bu grupların her birine bölük adı verilir. Bu bölükler birler, binler,

Detaylı

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır.

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır. Kazanım Tam sayıların tam sayı kuvvetlerini belirler. MATEMATİK KAZANIM FÖYÜ- Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti.Adım..Adım...Adım Yanda verilen örüntünüyü 6.Adıma kadar ilerletiniz. HATIRLA Üslü sayı, bir

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ Sınavın u testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı ALES Puanınızın (ALES-SAY)

Detaylı

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU MATEMATİK Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU Mesleki Matematik 1 TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi ?? Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayıları Okuma ve Yazma Basamak Adı ve Basamak Değeri Ritmik Saymalar Sayı Örüntüleri Doğal Sayıları Karşılaştırma Doğal

Detaylı

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK İÇİNDEKİLER Çarpanlara Ayırma 5 52 Polinomlar 53 100 İkinci Dereceden Denklemler 101 120 Karmaşık Sayılar

Detaylı

MATEMATİK 2+2 UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ. Her Haftaya Bir Bölüm ÇEK KOPAR SINIF

MATEMATİK 2+2 UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ. Her Haftaya Bir Bölüm ÇEK KOPAR SINIF MATEMATİK 2 SINIF UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ ÇEK KOPAR 10 9 11 12 1 2 3 2+2 Her Haftaya Bir Bölüm 8 4 Copyright Şifre Yayıncılık ve Eğitim Gereçleri Tic. A.Ş. Bu kitabın her hakkı Şifre Yayıncılık ve Eğitim

Detaylı

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM 2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM TEST 1 1) Güzelyurt ta oturan bir aile piknik için arabayla Karpaz a gidip, geri dönüyor. Bu yolculuk sonunda arabanın km göstergesini kontrol

Detaylı

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 01 MATEMATİK 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1. RAKAM Sayıların yazılmasında kullanılan sembollere rakam denir. Onluk

Detaylı

9SINIF MATEMATİK. Temel İşlem Becerisi < 9. Sınıf

9SINIF MATEMATİK. Temel İşlem Becerisi < 9. Sınıf 9SINIF MATEMATİK Temel İşlem Becerisi < 9. Sınıf YAYIN KOORDİNATÖRÜ Oğuz GÜMÜŞ EDİTÖR Hazal ÖZNAR - Uğurcan AYDIN DİZGİ Muhammed KARATAŞ SAYFA TASARIM - KAPAK F. Özgür OFLAZ Eğer bir gün sözlerim bilim

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖĞRENİYORUM

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖĞRENİYORUM ÖĞRENİYORUM Bir pozitif tam sayıyı birden fazla pozitif tam sayının çarpımı şeklinde yazarken kullandığımız her bir sayıya o sayının çarpanı denir. Örnek: nin çarpanları,, 3, 4, 6 ve dir. UYGULUYORUM Verilmeyen

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Yapı 1: Doğal Sayıları Okuma ve Yazma

Yapı 1: Doğal Sayıları Okuma ve Yazma Yapı 1 Test.. 1 Doğal Sayıları Okuma ve Yazma 1. 5. 6 258 789 28 000 113 2. 6. 13 156 271 56 000 068 3. 247 148 308 7. 1 000 008 4. 8. 5 082 700 986 070 000 8 5. Sınıf Yapı 1: Doğal Sayıları Okuma ve Yazma

Detaylı

5. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI

5. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI 5. SINIF MATEMATIK KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve Cilt:

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI

5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI 5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI 1. Yukarıdaki sayı doğrusunda iki doğal sayı arası yedi eşit parçaya ayrıldığına göre T noktasına karşılık gelen kesir aşağıdakilerden hangisidir? 2. Yukarıdaki boyalı

Detaylı

MATEMATİK. Değerlendirme 1 A. 324 B C D

MATEMATİK. Değerlendirme 1 A. 324 B C D MATEMATİK Değerlendirme 1 MATEMATİK Doğal Sayılar Ad :... Soyad :... Sınıf/Nu. :... /... 1. 2416 Yukarıdaki televizyonunun fiyatının okunuşu aşağıdakilerden A. İki dört bir altı B. İki bin dört on altı

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi üç basamaklı sayıların en büyüğüdür? A) 999 B) 1000 C) D) 9999

5. Aşağıdakilerden hangisi üç basamaklı sayıların en büyüğüdür? A) 999 B) 1000 C) D) 9999 , MATEMATİK 01 DOĞAL SAYILAR Doğal Sayılar, Sayma Sayıları, Rakamlar, Çift ve Tek Sayılar Sayı: Sayma, ölçme ve bunun gibi işlemlerin sonuçlarını gösteren rakamlar kümesine sayı denir. Sayılar ikiye ayrılır.

Detaylı

MATEMATİK. Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi 5. SINIF 3. 55 + 37 = (55+10)+10+10+7 = (65+10) + 10 + 7 = (75+10) + 7 = 85+7 =92

MATEMATİK. Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi 5. SINIF 3. 55 + 37 = (55+10)+10+10+7 = (65+10) + 10 + 7 = (75+10) + 7 = 85+7 =92 5. SINIF KULA ARDICI VE SINAVLARA HAZIRLIK Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi TEST-10 1. Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisi "onlukları ve birlikleri ayırarak ekleme" yöntemi ile yapılmıştır? A) 46

Detaylı

TAM SAYILARLA TOPLAMA ÇIKARMA

TAM SAYILARLA TOPLAMA ÇIKARMA 7. Kazanım Tam sayılarla toplama çıkarma işlemlerini yapar. SINIF MATEMATİK tam SAYILAR TAM SAYILARLA TOPLAMA ÇIKARMA ( + 6) + ( + ) ( + 8) ( ) + ( ) ( 9) 8 Aynı işaretli sayılarda toplama yapılırken,

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU Türkiye de ilk defa EVLE OKUL BiR ARADA ATU MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖZGÜN KONU ANLATIMI DEĞERLENDİRME SORULARI SINIF İÇİ UYGULAMALAR MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE

Detaylı

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılarla Toplama i Doğal Sayılarla Çıkarma i Toplama inde Toplam Tahmin Etme Zihinden Toplama i Ardışık Doğal Sayılar Ardışık Doğal Sayılarla Toplama Doğal Sayılarla Toplama Problemleri ı Tahmin

Detaylı

d) x TABAN ARĐTMETĐĞĐ

d) x TABAN ARĐTMETĐĞĐ YILLAR 00 00 00 00 00 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 1 - - - - - - - TABAN ARĐTMETĐĞĐ Genel olarak 10 luk sayı sistemini kullanırız fakat başka sayı sistemlerine de ihtiyaç duyarız Örneğin bilgisayarın

Detaylı

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR 1 SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR RAKAM: Sayıları ifade etmek için kullandığımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembollerinden her birine rakam denir. Soru: a ve b farklı rakamlar olmak üzere a + b nin alabileceği

Detaylı

5.SINIF ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA GRUBU 4.KONU DEĞERLENDİRME SINAVI. Hazırlayan:Serkan DEMİR ADI SOYADI... SINIFI... NO...

5.SINIF ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA GRUBU 4.KONU DEĞERLENDİRME SINAVI. Hazırlayan:Serkan DEMİR ADI SOYADI... SINIFI... NO... 4.KONU DEĞERLENDİRME SINAVI ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA GRUBU DS Hazırlayan:Serkan DEMİR ADI SOYADI... SINIFI... NO... 1.Bu sınavda yanıtlayacağınız soru sayısı 20 d r. 2.Öner len sınav süres 30 dak kadır. 3.Yanıt

Detaylı

sunu Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler,

sunu Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler, sunu ISBN: 978-605-2304-03-7 Değerli Zümrelerimiz ve Sevgili Öğrenciler, Yazar Ahmet SAĞDIÇ Sinan SARITAŞ Redaksiyon Mustafa ÇELİK Şeyma Cıdır ÇELİK Dizgi Tasarım Çanta Yayıncılık Tasarım Atölyesi Grafik

Detaylı

5.SINIF ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayan:Serkan DEMİR ADI SOYADI... SINIFI... NO...

5.SINIF ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayan:Serkan DEMİR ADI SOYADI... SINIFI... NO... ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ ÇALIŞMA GRUBU DS Hazırlayan:Serkan DEMİR ADI SOYADI... SINIFI... NO... 1.Bu sınavda yanıtlayacağınız soru sayısı 20 d r. 2.Öner len sınav süres 30 dak kadır. 3.Yanıt kağıdınızı

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR ATU MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR BİLGİ KONTROLÜ ODAKLI KARMA SORULAR PEKİŞTİREN BÖLÜMLERİ AKILLI

Detaylı

4. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP

4. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP 4. SINIF MTEMTİK 1. KİTP u kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YZR hmet KÜÇÜKYDIN KPK TSRIMI

Detaylı

b Üslü Sayılara Giriş b İşlem Önceliği b Ortak Çarpan Parantezine Alma ve Dağılma Özelliği b Doğal Sayı Problemleri b Çarpanlar ve Katlar - Kalansız

b Üslü Sayılara Giriş b İşlem Önceliği b Ortak Çarpan Parantezine Alma ve Dağılma Özelliği b Doğal Sayı Problemleri b Çarpanlar ve Katlar - Kalansız 1 b Üslü Sayılara Giriş b İşlem Önceliği b Ortak Çarpan Parantezine Alma ve Dağılma Özelliği b Doğal Sayı Problemleri b Çarpanlar ve Katlar - Kalansız Bölünebilme Kuralları b Asal Sayılar, Asal Çarpanlar,

Detaylı

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME Adı Soyadı :.. 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. 456, 56, 71,877,950,95,2,857 7) 75 misket beş kardeş arasında paylaştırılıyor. Küçük

Detaylı

Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler

Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler Do al Say lar Do al Say larla Toplama fllemi Do al Say larla Ç karma fllemi Do al Say larla Çarpma fllemi Do al Say larla Bölme fllemi Kesirler Kesirlerle Toplama, Ç karma ve Çarpma fllemi Oran ve Orant

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

ÇÖZÜMLER İSABET YAYINLARI. Ders 01. Milyonlar. Bilgi Kutusu. Alıştırma MİLYONLAR

ÇÖZÜMLER İSABET YAYINLARI. Ders 01. Milyonlar. Bilgi Kutusu. Alıştırma MİLYONLAR Ders 01 Milyonlar MİLYONLAR Bilgi Kutusu Bir sayıda rakamların yazıldığı yere basamak denir. Bir sayıdaki rakamların bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir. Bir doğal sayıyı kolay okuyup

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 İçindekiler 1. ÜNİTE Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8 Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18 Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 Bölüm 4 :- Çarpanlar ve Katlar, Bölünebilme... 40 Bölüm 5 : Asal Sayılar, Ortak Bölenler,

Detaylı

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c 138. a ve b gerçel sayılardır. a < a, 6a b 5= 0 b ne olabilir? (11) 4 5 8 11 1 139. < 0 olmak üzere, 4 3. =? ( 3 ) a 1 140. < a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9,4,7 3,

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 1. 2,31 0,33 0,65 0,13 + 3,6 0,6 işleminin sonucu kaçtır? A)0,5 B) 0,8 C)0,9 D)5 E)8 4. Üç basamaklı ABB doğal sayısı 4 e ve 9 a kalansız bölünmektedir. Buna göre, A+B toplamının

Detaylı

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI 4.HAFTA 3.HAFTA 2.HAFTA 1.HAFTA 2. SINIFLAR MATEMATİK İ YILLIK PLÂNI Konu: Onluk ve Birliklere Ayıralım 18-21 Eyl 1. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, model kullanarak onluk ve birlik gruplara

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -- BÖLÜMÜNE MTEMTİK SORULRI İŞRETLENECEKTİR. ) 3 basamaklı 4 tane sayının aritmetik ortalaması 400 dür. Bu dört sayının birler

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla İşlemler

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla İşlemler Doğal Sayılar Doğal Sayılarla İşlemler Milyonlar Sayı ve Şekil Örüntüleri Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Doğal

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1 1. BÖLÜM Sayılarda Temel Kavramlar Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK Kontrol Noktası 1 Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. {0, 1, 2,..., 9} II. {1, 2, 3,...} III. {0, 1, 2,

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 00000000001 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) plam cevaplama süresi 150 akikadır. (,5 saat) SAYISAL BÖLÜM SAYISAL - 1 TESTİ Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal

Detaylı

Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-12. kazanımlar Okul Heyecanım 13-23. kazanımlar Okul Heyecanım 23-33. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-21. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 22-32. kazanımlar Benim

Detaylı

Bunu bir örnek üzerinde gösterelim : Örneğin, ,... birer 5 0 2 3, 0 5 0 4. ondalık kesirdir.

Bunu bir örnek üzerinde gösterelim : Örneğin, ,... birer 5 0 2 3, 0 5 0 4. ondalık kesirdir. Bölüm ONDALIK KESİRLER Paydası 0 un tam kuvveti olan veya bu duruma getirilebilen kesirlere ondalık kesirler denir. Örneğin, ondalık kesirdir. 0 ; 00 ; 000,... birer Paydaları 0 un tam kuvveti olmayan

Detaylı

EĞLENCELİ EV ÇALIŞMALARI FASİKÜLÜ 5

EĞLENCELİ EV ÇALIŞMALARI FASİKÜLÜ 5 BENİM ÇALIŞMAM EĞLENCELİ EV ÇALIŞMALARI FASİKÜLÜ 5 Resim Köşesi Öğrenci Adı Soyadı.. Kontrol Edenin Adı... İmzası Hazırlayan: Yunus KÜLCÜ KAÇ TANE VAR? KAÇ TANE VAR? p......... &... p p p x p K & & & v

Detaylı

25 sayısını 6 ya böldüğümüzde bölüm 4 ve kalan 1 olur. Şekli inceleyin.

25 sayısını 6 ya böldüğümüzde bölüm 4 ve kalan 1 olur. Şekli inceleyin. BÖLME VE BÖLÜNEBİLME 25 sayısını 6 ya böldüğümüzde bölüm 4 ve kalan 1 olur. Şekli inceleyin. 25 = 6 x 4 + 1 Bölünen = Bölen x Bölüm + Kalan 12312312 sayısını 123 e bölelim. 123 te 123 bir kere var. Sonra

Detaylı

Ali 8 yaşındadır. Ali den 1 yaş büyük olan Oya. Can ın 5 kalemi vardır. Ayla nın kalemleri Can ın kalemlerinden 3 fazladır. Ayla nın kalemi vardır.

Ali 8 yaşındadır. Ali den 1 yaş büyük olan Oya. Can ın 5 kalemi vardır. Ayla nın kalemleri Can ın kalemlerinden 3 fazladır. Ayla nın kalemi vardır. Zihinden toplayalım. 1. artı 8 eder.. 3 ten büyük olan sayı 5 tir. 3. 5 e eklersek olur. 4. 5.. 5 e 1 ilave edersek olur. 7 den sonra gelen sayı 5, 3 daha eder. olur. 7. yi 1 artırırsak olur. 8. 9. 9 ile

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

MATEMATİK. Değerlendirme 1 A. 621 B. 612 C. 216 A. 232 B. 312 C. 322 A. 312 B. 302 C. 32 A. 25 B. 215 C. 205 A. 607 B. 760 C.

MATEMATİK. Değerlendirme 1 A. 621 B. 612 C. 216 A. 232 B. 312 C. 322 A. 312 B. 302 C. 32 A. 25 B. 215 C. 205 A. 607 B. 760 C. MATEMATİK Değerlendirme 1 MATEMATİK Doğal Sayılar Ad :... Soyad :... Sınıf/Nu. :... /... 1. 5. 2 1 6 Yukarıda modellenen sayı aşağıdakilerden A. 232 B. 312 C. 322 Yukarıdaki rakamlarla oluşturulabilecek

Detaylı

Do al Say lar. Do al Say larla Toplama fllemi. Do al Say larla Ç karma fllemi. Do al Say larla Çarpma fllemi. Do al Say larla Bölme fllemi.

Do al Say lar. Do al Say larla Toplama fllemi. Do al Say larla Ç karma fllemi. Do al Say larla Çarpma fllemi. Do al Say larla Bölme fllemi. MATEMAT K la Toplama fllemi la Ç karma fllemi la Çarpma fllemi la Bölme fllemi Kesirler Kesirlerle Toplama ve Ç karma fllemi Ondal k Kesirler Temel Kaynak 4 DO AL SAYILAR Ay, bugün çok yoruldum. Yüz yirmi

Detaylı

MATEMATİK Kazanım =Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. RASYONEL SAYILAR VE SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME

MATEMATİK Kazanım =Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. RASYONEL SAYILAR VE SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME .SINIF MATEMATİK Kazanım Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. RASYONEL SAYILAR VE SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME RASYONEL SAYILAR 0,,,,... gibi a şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar

Detaylı

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Onluklar ve Birlikler Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Çarpma İşlemi Çarpanların Yerlerinin Değişimi Çarpım Tablosu Oluşturma 1 ve 0 ile Çarpma Çarpma Problemleri Bölme İşlemi

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 18 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 18 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonahar / Sayısal II / 8 Kasım 007 Matematik Soruları ve Çözümleri. + + 0 0³ toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 000 B) 00 C), D),0

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ ÇÖZÜMLÜ SORULARI. 1) 1000a 10b ifadesi aşağıdaki sayılardan hangisinin. ÇÖZÜM: 1000a 10b 1000.a b 1.

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ ÇÖZÜMLÜ SORULARI. 1) 1000a 10b ifadesi aşağıdaki sayılardan hangisinin. ÇÖZÜM: 1000a 10b 1000.a b 1. SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ ÇÖZÜMLÜ SORULARI 1) 1000a 10b ifadesi aşağıdaki sayılardan hangisinin çözümlenmiş biçimidir? A) ab B) a0b C) a0b0 D) ab0 E) ab00 1000a 10b 1000.a 100.0 10.b 1.0 a0b0 Doğru Cevap:

Detaylı

Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi Akıllı Ödev 1

Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi Akıllı Ödev 1 Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi Akıllı Ödev 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Ödev Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü Soru 1 Aşağıda sayma pulları ile modellenen matematik işlemlerini bulunuz. Soru 2 Aşağıda

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı