b b b b b b b b b b b b b b

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "b b b b b b b b b b b b b b"

Transkript

1 1 Doğal Sayılar Sayı Örüntüleri Doğal Sayılarla Toplama İşlemi ve Prolemleri Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi ve Prolemleri Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri, Tahmin Etme Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Çarpma ve Bölme İşleminin Sonucunu Tahmin Etme Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemleri Çarpma ve Bölme İşlemlerinde Uygulamalar Doğal Sayılarda Prolemler Doğal Sayıların Üslü Gösterimi Doğal Sayılarda Parantezli İşlemler Zaman Ölçme

2 ... Bölüm 1 Doğal Sayılar... değerli ilgi Doğal sayıların okunmasında ölükler kullanılır. Bölükler kendi asamak gruundaki en küçük asamakla isimlendirilir. 7, 8 ve 9 asamaklı sayılar için milyonlar ölüğü kullanılır S SS Milyonlar Binler Birler öl öl öl Bir milyon On milyon Yüz milyon Doğal sayıları okurken en üyük ölükten aşlanarak ölükteki sayı okunur ve ulunduğu ölüğün adı söylenir. Birler ölüğündeki sayı okunduktan sonra ölük adı söylenmez. Dokuz asamaklı ir sayıda ölük ve asamak isimleri aşağıdaki giidir. Yüz milyonlar Milyonlar On milyonlar Milyonlar Binler değerli ilgi Yüz inler On inler Binler Yüzler Birler Onlar Birler Bir sayının ulunduğu asamağa göre aldığı değere asamak değeri denir. Örnek sayısını ölüklerine ayırarak okuyalım: üç milyon iki yüz dört in eþ yüz seksen dokuz sayısının irler ölüğünde 589, inler ölüğünde 204 ve milyonlar ölüğünde sayıları vardır Üç milyon iki yüz dört in eş yüz seksen dokuz Örnek sayısının asamaklarındaki rakamların asamak değelerini talo ile göstererek okunuşunu yazalım: sayısının; Birler ölüğünde 598 Binler ölüğünde 412 Milyonlar ölüğünde 218 sayıları vardır. 5. Sınıf Matematik / 1. Fasikül

3 Doğal Sayılar Bölük Basamak adý Sayý Basamak deðeri Milyonlar ölüðü. yüz mil on mil milyonlar yüz inler Binler ölüðü. on inler inler yüzler 500 Birler ölüðü. onlar 90 irler 8 Burcu nun söylediği sayıyı rakamlarla yazalım: Burcu nun sölediği sayının; Milyonlar ölüğünde 11, Binler ölüğünde 75, Birler ölüğünde 18 sayıları vardır. Buna göre toplanan naylon atık sayısının rakamlarla yazılışı; dir İki yüz on sekiz milyon dört yüz on iki in eş yüz doksan sekiz. Örnek sayısının okunuşunu yazalım: sayısının; Birler ölüğünde 104 Binler ölüğünde 25 Milyonlar ölüğünde 78 sayıları vardır Yetmiş sekiz milyon yirmi eş in yüz dört. Örnek.. 4 Çevre kirliliğini önlemek için ilimizde aşlattığımız kampanyada on ir milyon yetmiş eş in üç yüz on sekiz adet naylon atık toplanmıştır. Örnek Sayısının on milyonlar asamağındaki rakamın asamak değeri ile inler asamağındaki rakamın asamak değeri toplamı kaçtır? A) B) C) D) Çözüm sayısının; on milyonlar asamağındaki rakam 5, inler asamağındaki rakam ise 8 dir. On milyonlar asamağındaki rakamın asamak değeri; = , inler asamağındaki rakamın asamak değeri; = 8000 dir. Buradan; = olur. Cevap C 4 5. Sınıf Matematik / 1. Fasikül

4 Doğal Sayılar Örnek.. 6 Örnek.. 8 Bilgisayarımın şifresi 7, 9, 0,, 1 rakamları ir kez kullanılarak yazılailecek eş asamaklı; en üyük sayı ile en küçük sayının farkıdır. Bir ülkededeki üyük aş hayvan sayısı 8 asamaklı ir sayıdır. Buna göre, Barış ın ilgisayarının şifresini ulalım: 7, 9, 0,, 1 rakamları kullanılarak yazılailecek eş asamakllı; en üyük sayı en küçük sayı dur. Barış ın ilgisayarının şifresi: = dir. Örnek.. 7 5, ve 1 değerli ilgi Verilen değişik rakamlarla istenilen ir sayıyı oluştururken; En üyük sayı için asamak değeri en üyük olan asamaktan aşlayarak rakamları üyükten küçüğe doğru; en küçük sayı için ise küçükten üyüğe doğru yazılır. rakamlarını irer kez sıfırı ise istediğimiz kadar kullanarak oluşturulailecek 7 asamaklı en küçük ve en üyük sayıları oluşturalım: En üyük sayı En küçük sayı tir. Bu sayının irler ölüğünde 128, inler ölüğünde 6 ve milyonlar ölüğünde 18 sayıları vardır. Buna göre, u ülkedeki üyükaş hayvan sayısı kaçtır? Çözüm Birler ölüğünde 128, Binler ölüğünde 6 ve Milyonlar ölüğünde 18 olan sekiz asamaklı sayı dir. Bu ülkedeki üyükaş hayvan sayısı; dir. Örnek sayısının inler ölüğündeki rakamı ile irler ölüğündeki 4 rakamının asamak değerlerinin toplamı kaçtır? Çözüm Mil.. Bin.. Bir sayısının inler ölüğündeki rakamı yüz inler asamağında ve irler ölüğündeki 4 rakamı yüzler asamağındadır. Bu rakamların asamak değerleri toplamı; = dür. 5. Sınıf Matematik / 1. Fasikül 5

5 Doğal Sayılar değerli ilgi Bir doğal sayıda ir rakamın yazıldığı asamağa akılmaksızın değerine rakamın sayı değeri denir sayısının irler ölüğünü oluşturan sayının rakamların sayı değerleri toplamı milyonlar ölüğünü oluşturan sayının rakamlarının sayı değerleri toplamından; 16 5 = 11 fazladır. Örnek sayısını oluşturan rakamların sayı değerleri toplamını ulalım: Örnek sayısındaki 8 rakamının asamak değerinin sayı değeri arasındaki farkın kaç olduğunu ulalım: Bir doğal sayının rakamlarının sayı değerleri toplamını ulmak için sayıyı oluşturan rakamları toplarız. Buna göre, sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı; = 15 tir. Örnek sayısının irler ölüğünü oluşturan rakamların sayı değerleri toplamının milyonlar ölüğünü oluşturan rakamların sayı değerleri toplamından kaç fazla olduğunu ulalım. Çözüm sayısındaki 8 rakamı on inler asamağında olduğundan asamak değeri; = dir. Bir rakamın sayı değeri ulunduğu asamağa akılmaksızın rakamın değeri olduğundan u sayıdaki 8 rakamının sayı değeri 8 dir. Buna göre, 8 rakamının asamak değeri ile sayı sayı değeri arasındaki fark; = dir. Örnek.. 1 9A 2A2 A00 sayısındaki A rakamlarının sayı değerleri toplamı 12 olduğuna göre, asamak değerleri toplamının kaç olduğunu ulalım: sayısının irler ölüğünde 790, milyonlar ölüğünde ise 14 sayıları vardır. Buna göre, irler ölüğünü oluşturan rakamların sayı değerleri toplamı, = 16 dır. Milyonlar ölüğünü oluşturan rakamların sayı değerleri toplamı, = 5 tir. Verilen sayıdaki A rakamlarının sayı değerleri toplamı 12 olduğuna göre, A + A + A = 12 A = 4 tür. Buna göre, A rakamlarının asamak değerleri toplamı; sayısındaki; = dür Sınıf Matematik / 1. Fasikül

6 lendirme 1 ETKÝNLÝK BOÞLUK DOLDURMA Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarına karşılarına yazınız. Aşağıdaki taloyu örneklerde olduğu gii doldurunuz Doğal Sayı Binler Bölüğündeki Rakamların Sayı Değerleri Toplamı Milyonlar Bölüğündeki Rakamların Basamak Değerleri Toplamı DOÐRU - YANLIÞ 2 ETKÝNLÝK Aşağıdaki doğal sayıların kırmızı renkli rakamlarının ulundukları asamaklardaki asamak değerlerini karşılarına yazınız sayısındaki 5 rakamının asamak değeri dir. Bir doğal sayının onlar asamağındaki sıfırdan farklı ir rakamın asamak değeri ile sayı değeri eşittir sayısının asamaklarındaki rakamların sayı değerleri toplamı 51 dir. Yüz doksan dört milyon on iki in eş sayısında tane sıfır rakamı vardır sayısındaki renkli yazılan rakamların asamak değerleri toplamı dur sayısındaki 5 rakamı milyonlar asamağındadır. 5. Sınıf Matematik / 1. Fasikül 7

7 TEST 1 Doğal Sayılar 1. Yetmiş eş milyon on iki in yüz eş. Yukarıda okunuşu verilen sayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? CCC_ _1 A) Birler ölüğünde 105 sayısı vardır. B) Milyonlar ölüğünde 75 sayısı vardır. C) Binler ölüğünde 120 sayısı vardır. D) Yüz inler asamağında 0 rakamı vardır. 4. Altı asamaklı ir doğal sayıda ulunan 2 ve 5 rakamlarının asamak değerleri sırası ile 200 ve dir. Buna göre, u sayı aşağıdakilerden hangisi olailir? BBB_ _2 A) B) C) D) , 0, 5, 8 ve rakamları irer kez kullanılarak yazılan ve yüzler asamağındaki rakamı 0 olan eş asamaklı en küçük sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? AAA_ _2 A) On üç in elli sekiz. B) On üç in eş yüz sekiz. C) On in üç yüz elli sekiz. D) On üç in eş yüz seksen. 5. Bir doğal sayının; irler ölüğünde 512, inler ölüğünde 02, milyonlar ölüğünde 49 sayısı vardır. Buna göre, u sayı aşağıdakilerden hangisidir? DDD_ _2 A) B) C) D) DDD_ _1 A) On iki milyon yedi in. Aşağıda okunuşu verilen doğal sayılardan hangisinin inler ölüğündeki rakamların tamamı sıfırdır? B) On iki milyon sekiz yüz in dört. C) İki yüz milyon on üç in yüz elli altı. D) Üç yüz elli altı milyon yüz elli eş. 6. Aşağıda okunuşu verilen doğal sayılardan hangisinin her ölüğünde üç rakam yoktur? AAA_ _2 A) Yetmiş ir milyon üç yüz on iki in yüz kırk eş. B) Üç yüz elli milyon yedi yüz eş. C) Yüz yirmi ir in dokuz yüz kırk ir. D) Yedi yüz milyon otuz üç in yetmiş yedi Sınıf Matematik / 1. Fasikül

8 TEST 2 Doğal Sayılar 1. Toplamları 11 olan, iririnden farklı eş rakam kullanarak eş asamaklı ir sayı yazınız. Zihni öğretmenin söylediği şartlarda yazılailecek en üyük sayı kaçtır? AAA_ _ A) B) C) D) A 7B8 sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı 22 dir. B en küçük rakam olduğuna göre u sayının rakamlarının asamak değerleri toplamı aşağıdakilerden hangisidir? AAA_ _ A) B) C) D) , 2, 7, 5, 9 ve rakamları irer kez kullanılarak aşağıdaki özelliklerde ir sayı yazılıyor. Binler asamağında 5 rakamı olacak. 4. Beş asamaklı ir doğal sayının irler asamağındaki rakamla inler asamağındaki rakamın yerleri değiştirildiğinde sayının değeri değişmemektedir. Bu doğal sayının onlar asamağındaki rakamla on inler asamağındaki rakamın yeri değiştirildiğinde sayının değeri artmaktadır. Buna göre, u sayı aşağıdakilerden hangisi olailir? DDD_ _ A) B) C) D) Birler ölüğünde u rakamlardan üçü kullanılarak yazılailecek üç asamaklı en küçük sayı olacak. Yüzinler asamağındaki rakam on inler asamağındaki rakamdan üyük olacak. Bu özelliklere göre yazılailecek olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? DDD_ _2 A) B) C) D) Bir ülkedeki küçükaş hayvan sayısı sekiz asamaklı ir sayıdır. Bu sayının irler ölüğünde 196, inler ölüğünde 48 ve milyonlar ölüğünde 42 sayıları vardır. Buna göre, u ülkedeki küçükaş hayvan sayısı kaçtır? BBB_ _2 A) B) C) D) Sınıf Matematik / 1. Fasikül 9

9 6. Test Yukarıdaki sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? BBB_ _1 A) İki milyon eş in iki yüz kırk. 7. B) İki milyon eş in yirmi dört. C) İki yüz eş in yirmi dört. D) İki milyon elli in yirmi dört. 47A0B9 sayısındaki rakamların asamak değerleri toplamı dur. Buna göre, A ve B yerine yazılacak rakamın asamak değerleri toplamı kaçtır? DDD_ _2 A) 8 B) 5 8. C) 05 D) 050 Bir doğal sayıda rakamın ulunduğu yere... denir. Doğal Sayılar 9. 8 asamaklı ir sayı için aşağıdaki ipuçları veriliyor. Rakamlarının sayı değerleri toplamı 25 tir. Birler ölüğünde rakamları farklı üç asamaklı en küçük sayı vardır. Binler ölüğündeki rakamların asamak değerleri toplamı dir. Milyonlar ölüğündeki rakamların çarpımı sıfırdır. Buna göre, u sayı aşağıdakilerden hangisidir? AAA_ _ A) B) C) D) sayısındaki 2 rakamı hangi asamaktadır? BBB_ _1 A) Onlar B) On inler C) Yüzler D) Yüz inler Yedi asamaklı ir doğal sayı okunurken önce... ölüğündeki sayı okunur. Bir rakamın ulunduğu asamağa göre aldığı değere... denir sayısının milyonlar ölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? CCC_ _2 A) 12 B) 14 C) 2 D) 24 Yukarıdaki ifadelerde oş ırakılan yerlere sırası ile aşağıdaki kelimelerden hangileri yazılmalıdır? AAA_ _2 A) asamak, milyonlar, asamak değeri B) ölük, inler, asamak değeri C) asamak, milyonlar, sayı değeri D) asamak, inler, asamak değeri sayısındaki 8 rakamının asamak değeri sayı değerinden kaç fazladır? DDD_ _ A) B) C) D) Sınıf Matematik / 1. Fasikül

10 ... Bölüm 2 Örüntü Oluşturma... değerli ilgi Sayı örüntülerinde terimler arasındaki ilişkiyi ulmak için ardışık terimlere akılır. Sayı örüntülerinde ardışık terimler arasındaki farklar eşittir Örnek ? Yukarıda verilen sayı örüntüsünde terimler arasındaki ilişkiyi elirleyelim ve verilmeyen terimi ulalım: Önce örüntünün terimleri arasındaki ilişkiyi ulalım ? Örüntünün terimleri eşer azalarak gitmektedir. Buna göre verilmeyen terim yerine; 48 5 = 4 yazılmalıdır. Örnek ? Yukarıda verilen sayı örüntüsünde terimler arasındaki ilişkiyi elirleyelim ve verilmeyen terimi ulalım: Önce ardışık terimler arasındaki ilişkiye akalım. 5 1 = = = = = 4 Örüntünün terimleri arasındaki ilişki; her terim ir önceki terimin 4 fazlasıdır. Buna göre;? = = 25 tir. Örnek K 5 41 L Yukarıda verilen sayı örüntüsünde L yerine yazılacak olan sayının K yerine yazılacak olan sayıdan kaç fazla olduğunu ulalım: Önce verilen örüntünün kuralını ulalım: = 11, = 17, olduğundan örüntünün terimleri altışar artarak devam etmektedir. Buna göre; K = = 29, L = = 47 dir. L K = = 18 olur. 5. Sınıf Matematik / 1. Fasikül 11

11 Örüntü Oluşturma Örnek.. 4 Örnek adým. adým 4. adým 2. adým Yukarıda, küplerle oluşturulan ir örüntünün ilk dört adımı verilmiştir. Bu örüntü 8. adıma kadar devam ettirilirse 8. adımdaki küp sayısının kaç olacağını ulalım: Terimleri arasındaki fark yukarıdaki örüntü ile aynı olan ir sayı örüntüsünün ilk terimi 228 olduğuna göre, ardışık altı terimini yazalım: Verilen örüntünün terimleri üçer üçer azalarak gitmektedir. Yani terimleri arasındaki fark tür. Buna göre, terimleri üçer üçer azalarak giden ve ilk terimi 228 olan örüntünün ilk altı terimi; Önce örüntünün adımlarındaki küp sayıları arasındaki ilişkiyi ulalım. Örüntünün; 1. adımında küp, 2. adımında 6 küp,. adımında 9 küp ve 4. adımında da 12 küp vardır. Adımlarındaki küp sayıları er er artmaktadır. Buna göre, küp sayılarının oluşturduğu örüntünün ilk 8 adımını yazarsak; Örnek A B 100 Yukarıda verilen örüntünün terimleri arasında ir ilişki vardır. Bu ilişkiye göre, A + B kaçtır? Çözüm Önce verilen örüntünün kuralını ulalım: A B Buna göre, örüntünün 8. adımında 24 tane küp ulunur Örüntünün kuralı: Her terim ir önceki terimden 58 çıkarılması ile elde edilmiştir. A yerine 2 ve B yerine 158 yazılmalıdır. Buna göre; A + B = = 490 dır Sınıf Matematik / 1. Fasikül

12 TEST Örüntü Oluşturma 1. 7, 11, 15, 19, A, 27, B Yukarıdaki sayı örüntüsüne göre, A + B toplamı kaçtır? BBB_ _2 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 Bir manav elmaları, dükkanının önündeki raflara elma sayıları ir örüntü oluşturacak şekilde aşağıdaki gii dizdi. 1. raf 2. 1, 20, 27, 4, 41, E 2. raf 65, 59, 5, 47, 41, F Yukarıda verilen iki farklı sayı örüntüsüne göre, E F kaçtır? CCC_ _2 A) 15 B) 14 C) 1 D) 12. raf. 72, 81, 90, 99, 108, K Yukarıdaki sayı örüntüsüne göre, K yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? DDD_ _1 A) 12 B) 121 C) 119 D) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen sayılar arasında örüntü oluşturailecek ir kural yoktur? DDD_ _2 A) 90, 86, 82, 78, 74, 70 B), 5, 7, 9, 11, 1 C) 15, 20, 25, 0, 5, 40 D) 11, 15, 18, 17, 22, raf 5, 6 ve 7. soruları u ilgiye göre çözünüz. 5. Manav elmaları rafa u şekilde dizmeye devam ederse 6. rafa kaç tane elma dizmelidir? BBB_ _1 A) 1 B) 12 C) 11 D) Manav elmaları rafa u şekilde dizmeye devam ederse 7. ve 8. raflara dizdiği elmaların sayıları toplamı kaçtır? CCC_ _1 A) 28 B) 29 C) 0 D) 2 5. Sınıf Matematik / 1. Fasikül 1

13 Test Örüntü Oluşturma 7. Manav dükkanının önünde 10 tane raf olduğuna ve rafların hepsine u kurala uygun elma konulduğuna göre, u raflara toplam kaç tane elma konulmuştur? AAA_ _ A) 110 B) 120 C) 10 D) ????? 8. Aşağıdaki taloda sayılar yukarıdan aşağı ir kurala, soldan sağa aşka ir kurala göre yazılmıştır. Yukarıdaki şeklin içindeki sayılar soldan sağa ir kurala, yukarıdan aşağıya aşka ir kurala göre yazılmıştır. Buna göre, oş ırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geleilir? CCC_ _ A) B) C) D) A B Buna göre, A + B toplamı kaçtır? DDD_ _ A) 51 B) 47 C) 44 D) Aşağıdaki sayı örüntülerinden üç tanesinin terimleri arasındaki fark aynı irisi farklıdır. Buna göre, hangi örüntünün terimleri arasındaki fark diğerlerinden farklıdır? CCC_ _2 A) B) C) D) K 45, 48, 51, C, 57, 60, D Yukarıdaki sayı örüntüsünün kuralına göre, D yerine yazılacak sayı C yerine yazılacak sayıdan kaç fazladır? CCC_ _2 A) 15 B) 12 C) 9 D) Yukarıdaki sayılar arasında ir kural vardır. Bu kurala göre, K + L kaçtır? AAA_ _2 A) 80 B) 85 C) 90 D) 100 L Sınıf Matematik / 1. Fasikül

14 ... Bölüm Doğal Sayılarla Toplama İşlemi ve Prolemleri... değerli ilgi Doğal sayılarla toplama işlemi yapılırken sayılar aynı adlı asamaklardaki rakamlar alt alta gelecek şekilde yazılır. Toplama işleminde sırası ile irlikler, onluklar, yüzlükler, inlikler,... toplanır. Oluşan eldeler ir sonraki asamağa aktarılır. değerli ilgi Toplama işleminde verilmeyen toplananı ulmak için toplamdan verilen toplananı çıkarırız. Örnek.. Örnek işlemini yapalım: " irliklerintoplamý " onluklarýntoplamý = 62 dir yapılan işlem 1. işlemin kısa yoldan yapılışıdır ABCD Yukarıda verilen toplama işlemine göre, ABCD sayısını ulalım: Toplama işleminde verilmeyen toplananı ulmak için toplamdan verilen toplananı çıkarırız. Buna göre, ABCD = = 4049 dur. Örnek işlemini yapalım: = 2721 dir. Not: Kırmızı renkle üste yazılan rakamlar elde olan onluklar ve yüzlüklerdir. Örnek.. 4 İstanul - Samsun karayolu 74 km, Samsun - Giresun karayolu uzunluğu 211 km ve Giresun Rize karayolunun uzunluğu 196 km dir? Samsun ve Giresun, İstanul - Rize karayolu üzerinde olduğuna göre, İstanul - Rize arası kaç km dir? 5. Sınıf Matematik / 1. Fasikül 15

15 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi ve Prolemleri Çözüm Samsun ve Giresun İstanul - Rize karayolu üzerinde olduğuna göre, İstanul - Rize arası yolun uzunluğunu ulmak için; İstanul - Samsun, Samsun - Giresun ve Giresun - Rize karayolu uzunluklarını toplarız. İstanul - Samsun = 74 km, Samsun - Giresun = 211 km, Giresun - Rize = 196 km olduğudan, İstanul - Rize arası karayolunun uzunluğu; = 1141 km dir Onlar asamağından gelen ir yüzlükle irlikte; 1 + a + = 10 olmalıdır. a = 10 4 = 6 olur. Yüzler asamağından gelen ir inlikle irlikte; c = 14 olmalıdır. c = 14 9 = 5 olur. Buna göre, a + + c + d = = 17 olur. Cevap C değerli ilgi Örnek.. 5 8a4 + c7 1401d Bu tür prolemlerde verilmeyen rakamlar yerine 0 (sıfır) yazılarak toplama işlemi yapılır. Bulduğumuz toplamla verilen toplam arasındaki fark verilmeyen rakamların asamak değerleri toplamına eşittir. Yukarıda verilen toplama işlemine göre, a + + c + d toplamı kaçtır? Örnek.. 6 A) 10 B) 12 C) 17 D) 18 Çözüm + 8a4 c7 1401d Verilen toplama işlemine göre; + 7 = 10 olduğundan; d = 0, irler asamağından gelen 1 onlukla irlikte = 11 olmalıdır. = 11 5 = 6 olur. Yukarıda verilen toplama işlemindeki a,, c ve d yerine yazılailecek rakamları yukarıdaki ilgiyi kullanarak ulalım " cad Buna göre, a = 6, = 6, c = 5 ve d = 0 dır Sınıf Matematik / 1. Fasikül

16 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi ve Prolemleri Çözüm Örnek.. 7 Tüccar; 1. gün kg, 2. gün 9008 kg pamuk aldığına göre, 7k n l m gün = kg pamuk almıştır. Buna göre, tüccar üç günde toplam; Yukarıda verilen toplama işlemine göre dört asamaklı nklm sayısı kaçtır? = kg pamuk almıştır. Cevap A Çözüm Verilen işlemdeki ilinmeyen rakamlar yerine sıfır (0) yazalım ve toplayalım. Bulduğumuz toplamı verilen toplamdan çıkaralım " nklm Örnek.. 9 Buna göre, nklm = 788 tür. A, B, C harfleri irer doğal sayıyı temsil etmekte ve A + B = 64, A + B + B = 94 A + B + C = 70 dir. Buna göre, B + C kaçtır? Çözüm Örnek.. 8 A + B = 64 tür. A + B + B = 94 ise Bir tüccar 1. gün kg, 2. gün 9008 kg pamuk üçüncü gün ilk iki gün aldığı pamukların toplamı kadar pamuk almıştır B = 94 B = 0 olur. A + B + C = 70 ise, 64 + C = 70 C = 6 olur. Buna göre, tüccar üç günde toplam kaç kg pamuk almıştır? Buradan; A) B) B + C = C) D) = 6 olur. 5. Sınıf Matematik / 1. Fasikül 17

17 lendirme 1 ETKÝNLÝK Aşağıdaki talodaki sayıları ok yönünde toplayıp sonucu ir sonraki kutucuğa yazınız. BOÞLUK DOLDURMA Aşağıdaki talolarda verilen toplama ve çıkarma işlemlerini örnekteki gii yazınız ETKÝNLÝK Aşağıdaki toplama işlemlerinde verilmeyen rakamları ulunuz. 2 ETKÝNLÝK Aşağıdaki toplama işlemlerindeki verimeyen sayıları ulunuz. 2518d 72 f k + 95c7 + e0h5 a ::::: :::: ::::: ::::: Aşağıdaki talodaki sayılar ok yönünde toplayıp sonucu ir sonraki kutucuğa yazılmıştır. Buna göre oş kutucuklara gelmesi gereken sayıları yazınız ETKÝNLÝK ::::: ::::: Sınıf Matematik / 1. Fasikül

18 5. SINIF Adý / Soyadý Doðru Yanlýþ Matematik Haftalık Ödev İzleme Testi 1 Doğal Sayılar yedi milyon dokuz in üç yüz doksan sekiz, On dokuz milyon iki yüz dört in otuz yedi 1. Aþaðýda verilen doðal sayýlarýn okunuþlarýný yazýnýz. 4. Bir þir ket te he sap la rý giz le mek için sa yý lar ya zý lýr ken aþa ðý da ki þif re ler kul la nýl mýþ týr İki yüz on dört milyon eş yüz on iki in yedi yüz seksen dokuz Altı yüz in yüz sekiz 2. Aþa ðý da okunuşları verilen doğal sayıları karşılarına rakamlarla yazınız. Altmış eş milyon on ir in elli altı Beş yüz eş milyon eş in eş Kırk altı milyon on yedi in Aþaðý da veri len þifre lerin e lirttiði sayýlarý karþýlarýna yazýnýz Yüz otuz sekiz milyon kırk iki in on dört Aþa ðý da ki sa yý lar da renk li ya zý lan rakam la rýn a sa mak de ðer le ri top la mý ný yazýnýz Aþa ðý da ö lük le rin de ki sa yý la rý ve ri len doðal sayýyý oluþturunuz. Bir ler ö lü ðün de 012, Bin ler ö lü ðün de 456 ve Mil yon lar ö lü ðün de 89 sa yý ,

19 5. SINIF Matematik Haftalık Ödev İzleme Testi 1 6. Yetmiş altı milyon kırk iki in kırk iki. Yukarıda okunuşu yazan doğal sayısının rakamlarla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? CCC_ _1 A) B) C) D) Milyonlar ölüğü 12, inler ölüğü 008, irler ölüğü 024 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? AAA_ _ A) B) C) D) Bir doğal sayı; 2 milyonluk, 6 yüzinlik, 5 inlik, 9 yüzlük ve 2 irlikten oluşmaktadır. Buna göre, u doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? BBB_ _2 A) B) C) D) sayısının inler ölüğündeki rakamların asamak değerleri toplamı kaçtır? DDD_ _ A) 1 B) C) 2560 D) sayısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? DDD_ _ A) Basamak değeri en üyük olan rakam 4 tür. B) Birler ölüğündeki rakamların toplamı 9 dur. C) Dört yüz elli altı milyon on dokuz in altı yüz üç şeklinde okunur. D) Onlar asamağındaki rakamın sayı değeri yüz inler asamağındaki rakamın sayı değerinden üyüktür. 8. 5, , , 5000, 70 Yukarıda asamaklarındaki rakamların asamak değerleri karışık olarak verilen sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? BBB_ _ A) Altı yüz seksen in eş yüz yetmiş eş B) Altı yüz seksen eş in yetmiş eş C) Altmış sekiz in eş yüz yetmiş eş D) Altı yüz seksen eş in yedi yüz eş sayısının inler ölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? BBB_ _2 A) 17 B) 16 C) 15 D) 14

20 5. SINIF Adý / Soyadý Doðru Yanlýþ Matematik Haftalık Ödev İzleme Testi 2 Örüntü Oluşturma 1. Aþa ðý da ve ri len sa yý örün tü le ri nin ve rilme yen te rim le ri ni ku ra la gö re ya zý nýz. 2. Aşağıda toplardan oluşan ir örüntünün ilk dört adımı verilmiştir. a adým adým c d adým e adým f g Aşağıdaki cümlelerdeki oşlukları u örüntüye göre doldurunuz. a. Örüntüyü oluşturan top sayıları... artmaktadır. er h k m Örüntünün 5. adımında... tane top ulunur. 16 c. Örüntünün 6. ve 7. adımlarında kullanılan toplam top sayısı... dir. 41 d. Örüntünün 10. adımındaki top sayısı 9. adımındaki top sayısından... fazladır.

21 5. SINIF Matematik Haftalık Ödev İzleme Testi 2. Aşağıdaki sayılar küçükten üyüğe doğru yazıldığında ir örüntü oluşmakta fakat sayılardan iri kuralı ozmaktadır Bir aloncu elindeki alonları aynı renktekiler aynı ipte olmak şartıyla ir örüntü oluşturacak şekilde ağlıyor. Baloncu 5. adımda yine aşa dönüp alonları aynı sırada iplere dizmektedir adým 2. adým. adým 4. adým Buna göre, 7. adımdaki alon ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir? DDD_ _ A) B) 7 7 Buna göre, kuralı ozan sayı hangisidir? CCC_ _2 A) 29 B) 41 C) 51 D) 5 C) D) , 18, 2,?,, 8 sayı örüntüsünde soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? BBB_ _1 A) 26 B) 28 C) 29 D) 0 114, 107, 100, 9, 86,... örüntüsü 7. adıma kadar devam ettirilirse 7. adıma aşağıdaki sayılardan hangisi yazılır? AAA_ _ A) 72 B) 71 C) 70 D) 65 98, 94, 90, 86, 82, A, B Yukarıdaki sayı örüntüsüne göre, A + B toplamı kaçtır? BBB_ _1 A) 150 B) 152 C) 144 D) , 18, 27, 6, 44, 54, 6 Yukarıdaki sayılardan iri, sayılar arasındaki örüntünün kuralını ozmaktadır. Buna göre, örüntüyü ozan sayı ve onun yerine yazılması gereken sayı aşağıdakilerden hangisinde irlikte verilmiştir? CCC_ _2 A) 9 8 B) 6 5 C) D) , 8, 12, 16, 20, A 80, 70, 60, 50, 40, B 9, 18, 27, C, 45, 54 D, 45, 48, 51, 54, 57 Yukarıdaki örüntüde verilmeyen sayılarla, A, B, C, D, E şeklinde ir örüntü oluştıruluyor. Buna göre, E yerine gelmesi gereken sayı kaçtır? BBB_ _ A) 42 B) 48 C) 52 D) 54

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 2-Onlar basamağı 5, yüzler basamağı 2 ve binler basamağı 6

Detaylı

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr ASAL SAYILAR ve kendisinden aşka pozitif öleni olmayan den üyük doğal sayılara asal sayı denir.,, 5, 7,,, 7, 9, sayıları irer asal sayıdır. En küçük asal sayı dir. den aşka çift asal sayı yoktur. den aşka

Detaylı

7 onluk + 4 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 74 B) 47 C) 34 2)

7 onluk + 4 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) 74 B) 47 C) 34 2) MATEMATİK 2. SINIF 1. 7 onluk + 4 birlikten oluşan sayı aşağıdakilerden hangisidir? 74 47 34 2) 3. 48 sayısının onluk ve birliklerine ayrılışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? 4 onluk + 8 birlik 8 onluk

Detaylı

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS YILLAR 6 7 8 ÖSS-YGS - - / /LYS ONDALIK SAYILAR Paydası ve un pozitif kuvveti şeklinde olan veya u şekle dönüştürüleilen kesirlere ondalık kesir(ondalık sayı) denir 7,,,,,7 6 (,6)gii 8 8 NOT: ondalık sayıların

Detaylı

MATEMATİK. Değerlendirme 1. Doğal Sayılar. Yukarıdaki kelebekler bir desteden ne kadar azdır? A. 3 B. 7 C. 10

MATEMATİK. Değerlendirme 1. Doğal Sayılar. Yukarıdaki kelebekler bir desteden ne kadar azdır? A. 3 B. 7 C. 10 MATEMATİK Değerlendirme 1 MATEMATİK Doğal Sayılar Ad :... Soyad :... Sınıf/Nu. :... /... 1. Yapbozlarımla n sayısının modelini oluşturdum. 5. Konuşma balonundaki n yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ ALES Sonahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ Sınavın u ölümünden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir?

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir? 2. SINIF TEST- Deste - Düzine. Aşağıdakilerden hangisi bir deste oluşturur? A) 4. B) Yukarıdaki kalemlerin sayısı kaçtır? A) İki düzine 2. B) İki deste Bir düzine Yukarıdaki elmaların sayısı, hangi seneçekte

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ Sınavın u testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı ALES Puanınızın (ALES-SAY)

Detaylı

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası SORU 1 525 + 2834 + 379 toplama işlemini alt alta yazarak yapınız. 525 2834 +379 3738 SORU 2 Manavdan kilogramı 4 TL olan armut

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

b Üslü Sayılara Giriş b İşlem Önceliği b Ortak Çarpan Parantezine Alma ve Dağılma Özelliği b Doğal Sayı Problemleri b Çarpanlar ve Katlar - Kalansız

b Üslü Sayılara Giriş b İşlem Önceliği b Ortak Çarpan Parantezine Alma ve Dağılma Özelliği b Doğal Sayı Problemleri b Çarpanlar ve Katlar - Kalansız 1 b Üslü Sayılara Giriş b İşlem Önceliği b Ortak Çarpan Parantezine Alma ve Dağılma Özelliği b Doğal Sayı Problemleri b Çarpanlar ve Katlar - Kalansız Bölünebilme Kuralları b Asal Sayılar, Asal Çarpanlar,

Detaylı

MATEMATİK. Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi 5. SINIF 3. 55 + 37 = (55+10)+10+10+7 = (65+10) + 10 + 7 = (75+10) + 7 = 85+7 =92

MATEMATİK. Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi 5. SINIF 3. 55 + 37 = (55+10)+10+10+7 = (65+10) + 10 + 7 = (75+10) + 7 = 85+7 =92 5. SINIF KULA ARDICI VE SINAVLARA HAZIRLIK Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi TEST-10 1. Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisi "onlukları ve birlikleri ayırarak ekleme" yöntemi ile yapılmıştır? A) 46

Detaylı

d) x TABAN ARĐTMETĐĞĐ

d) x TABAN ARĐTMETĐĞĐ YILLAR 00 00 00 00 00 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 1 - - - - - - - TABAN ARĐTMETĐĞĐ Genel olarak 10 luk sayı sistemini kullanırız fakat başka sayı sistemlerine de ihtiyaç duyarız Örneğin bilgisayarın

Detaylı

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME Adı Soyadı :.. 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. 456, 56, 71,877,950,95,2,857 7) 75 misket beş kardeş arasında paylaştırılıyor. Küçük

Detaylı

4. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP

4. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP 4. SINIF MTEMTİK 1. KİTP u kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YZR hmet KÜÇÜKYDIN KPK TSRIMI

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi

Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi Zambak 2. Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1-12. kazanımlar Okul Heyecanım 13-23. kazanımlar Okul Heyecanım 23-33. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1-21. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 22-32. kazanımlar Benim

Detaylı

Ali 8 yaşındadır. Ali den 1 yaş büyük olan Oya. Can ın 5 kalemi vardır. Ayla nın kalemleri Can ın kalemlerinden 3 fazladır. Ayla nın kalemi vardır.

Ali 8 yaşındadır. Ali den 1 yaş büyük olan Oya. Can ın 5 kalemi vardır. Ayla nın kalemleri Can ın kalemlerinden 3 fazladır. Ayla nın kalemi vardır. Zihinden toplayalım. 1. artı 8 eder.. 3 ten büyük olan sayı 5 tir. 3. 5 e eklersek olur. 4. 5.. 5 e 1 ilave edersek olur. 7 den sonra gelen sayı 5, 3 daha eder. olur. 7. yi 1 artırırsak olur. 8. 9. 9 ile

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

1 8 'i 14 olan sayının 4 7. A) 32 B) 36 C) 64 D) 48 E) 92 nın farkı en az kaçtır? 9. 12! + 13! toplamı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez?

1 8 'i 14 olan sayının 4 7. A) 32 B) 36 C) 64 D) 48 E) 92 nın farkı en az kaçtır? 9. 12! + 13! toplamı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez? , 006 MC Ceir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir3@yahoo.com.tr Tam Sayılar TEST I 1. a > üzere a üç asamaklı ir sayıdır. Bu koşulları sağlayan 6 ile tam ölüneilen kaç farklı sayı vardır? A) 10 B) 9 C) 8 D) 7

Detaylı

Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi Akıllı Ödev 1

Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi Akıllı Ödev 1 Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemi Akıllı Ödev 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Ödev Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü Soru 1 Aşağıda sayma pulları ile modellenen matematik işlemlerini bulunuz. Soru 2 Aşağıda

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -- BÖLÜMÜNE MTEMTİK SORULRI İŞRETLENECEKTİR. ) 3 basamaklı 4 tane sayının aritmetik ortalaması 400 dür. Bu dört sayının birler

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 İçindekiler 1. ÜNİTE Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8 Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18 Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 Bölüm 4 :- Çarpanlar ve Katlar, Bölünebilme... 40 Bölüm 5 : Asal Sayılar, Ortak Bölenler,

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Bunu bir örnek üzerinde gösterelim : Örneğin, ,... birer 5 0 2 3, 0 5 0 4. ondalık kesirdir.

Bunu bir örnek üzerinde gösterelim : Örneğin, ,... birer 5 0 2 3, 0 5 0 4. ondalık kesirdir. Bölüm ONDALIK KESİRLER Paydası 0 un tam kuvveti olan veya bu duruma getirilebilen kesirlere ondalık kesirler denir. Örneğin, ondalık kesirdir. 0 ; 00 ; 000,... birer Paydaları 0 un tam kuvveti olmayan

Detaylı

-ÖRÜNTÜ NEDİR? Bir örnek verebilir misin?

-ÖRÜNTÜ NEDİR? Bir örnek verebilir misin? ÖRÜNTÜLERİ TAMIYALIM Fred bu örüntünün ne olduğunu anlayamadım bir türlü. Bana birde sen anlatır mısın? -ÖRÜNTÜ NEDİR? Örüntü, bir nesne veya olay kümesindeki elemanların ardışık olarak düzenli bir biçimde

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

www.derssunumlari.com

www.derssunumlari.com . BÖLÜM: KESİRLER HER YERDE Kesirleri Karşılaştıralım, Toplayalım ve Çıkaralım 7 7 7 ile kesirlerini karşılaştırınız ve bu 8 8 kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz. 8 Pay üï Payda : Bir bütünün kaç parçaya

Detaylı

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR. "Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü",

DİKKAT! BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90'DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, SYISL ÖLÜM 004 ÖSS SIN KOPYSI İKKT! U ÖLÜM VPLYĞINIZ TOPLM SORU SYISI 90'IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru "Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü", "en ilimlerindeki Temel Kavram ve İlkelerle üşünme Gücü"

Detaylı

Çemberin Çevresi, Dairenin Alanı, π nin Değeri

Çemberin Çevresi, Dairenin Alanı, π nin Değeri Çemerin Çevresi, Dairenin Alanı, π nin Değeri Ali Nesin B u yazıda, r yarıçaplı ir çemerin çevresinin neden 2πr, alanının neden πr 2 olduğunu göreceğiz. İlkokuldan eri ezerletilen u formüllerin kanıtlarını

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. Bir sayının 0,02 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, aynı sayının aşağıdakilerden

Detaylı

* Neden sıfır kalır? Sihirli Sayılar Oyunu

* Neden sıfır kalır? Sihirli Sayılar Oyunu Sihirli Sayılar Oyunu Birinci Bölüm İkinci Bölüm Üçüncü Bölüm Dördüncü Bölüm 1 3 5 7 9 1 1 1 3 1 5 2 3 6 7 1 0 1 1 14 1 5 4 5 6 7 1 2 1 3 1 4 1 5 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 * 1'den 15'e kadar aklından

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 8-7 KASIM EKİM - KASIM 6-7 -1 EKİM 1. ÜNİTE -6 1 - EKİM --- EYLÜL-1 EKİM EYLÜL - EKİM 1 1-19 EYLÜL 01 01 01 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SÜRE 1. ÜNİTE 1 EYLÜL

Detaylı

Doğal sayılar sayma sayıları olarak da bilinir ve kısaca saymak için kullanılan

Doğal sayılar sayma sayıları olarak da bilinir ve kısaca saymak için kullanılan DOĞAL SAYILAR -Tanım Doğal sayılar sayma sayıları olarak da bilinir ve kısaca saymak için kullanılan sayılara verilen isimdir. Sayma sayılarına verilen örnek, bir sepet içindeki elmaların sayısıdır. Doğal

Detaylı

4. Yedi yüz otuz altı. Çocukların elindeki pankartta okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden. Yukarıda sayı bloklarıyla gösterilen sayı kaçtır?

4. Yedi yüz otuz altı. Çocukların elindeki pankartta okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden. Yukarıda sayı bloklarıyla gösterilen sayı kaçtır? 1. 4. Yedi yüz otuz altı. Yukarıda sayı bloklarıyla gösterilen sayı kaçtır? A] 124 134 135 Çocukların elindeki pankartta okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? A >. O L B > a *. K İ 700 H J 706

Detaylı

İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ

İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ İLKÖĞRETİM 1. SINIF MATEMATİK DERSİ SAYMA, TOPLAMA ve ÇIKARMA İŞLEMİ BECERİLERİ 1. Rakamları okur ve yazar. 2. Nesne sayısı 10 dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla

Detaylı

2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR

2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR 2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR KONULAR 1. RASYONEL SAYILAR 2. Kesir Çeşitleri 3. Kesirlerin Sadeleştirilmesi 4. Rasyonel Sayılarda Sıralama 5. Rasyonel Sayılarda İşlemler 6. ÜSLÜ İFADE 7. Üssün

Detaylı

barisayhanyayinlari.com

barisayhanyayinlari.com YGS MATEMATİK KONU ANLATIM FASİKÜLLERİ SERİSİ 1 ISBN 978-605-84147-0-9 Baskı Tarihi Ağustos 015 Baskı Yeri: İstanbul YAYINLARI İletişim tel: (538) 90 50 19 barisayhanyayinlari.com Benim için her şey bir

Detaylı

YÜZDE, FAĐZ, KAR ZARAR PROBLEMLERĐ

YÜZDE, FAĐZ, KAR ZARAR PROBLEMLERĐ YILLAR 1996 1997 1998 1999 000 001 00 00 004 00 ÖSS 1 1 ÖYS YÜZDE, FAĐZ, KAR ZARAR PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir x sayısının yüzde a sı= dır. 00 ün % i kaçtır? 0,008 hangi sayının %0 sidir? %40 ı 18 olan sayı

Detaylı

COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları COŞKU 2.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 18. kazanımlar Okul Heyecanım 19 29. kazanımlar Okul Heyecanım 30 34. Benim Eşsiz Yuvam 1 15. kazanımar Benim Eşsiz Yuvam 16

Detaylı

9) A B ve B A ise A=B dir. Birbirinin alt kümesi olan iki küme eşit kümedir.

9) A B ve B A ise A=B dir. Birbirinin alt kümesi olan iki küme eşit kümedir. CEVAPLAR .BÖLÜM - TEST ) {K.K.T.C nin g harfi ile başlayan ilçeleri} ) İlkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimlerinin bazıları ile oluşturulacak kümeler farklı olacağından, bir küme oluşturmazlar. ) Okulumuzdaki

Detaylı

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito Artık matematiği çok seviyorum. AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematik dersinde eğleniyorum. 2 Artık az yazarak çok soru çözüyorum.

Detaylı

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012 YGS Seti www.pianalitikyayinlari.om YGS Matematik Soru Bankası Copyright Sürat Basým Reklamýlýk ve Eðitim Araçlarý San. Ti. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin ön eden

Detaylı

3. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP

3. SINIF MATEMATİK 1. KİTAP . SINIF MATEMATİK 1. KİTAP Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c)

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) 7BÖLÜM ORAN - ORANTI ORAN-ORANTI TEST 1 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) ) Aşağıda okunuşları verilen oranları yazınız. a) 16 nın 14 e oranı b) 6 nın

Detaylı

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor.

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor. Bölüm: Doğal Sayılar ve Tamsayılar Test: Temel Kavramlar. abc ve cba üç basamaklı doğal sayılardır. abc cba = 97 olduğuna göre, abc biçiminde yazılabilecek en küçük doğal sayının rakamları toplamı A) B)

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 3 1 1. x pozitif sayısı için, 2 1 x 12 = 0 olduğuna göre, x kaçtır? A) 2

Detaylı

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız.

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız. 9BÖLÜM DENKLEMLER DENKLEMLER TEST 1 1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. Sözel İfade Matematiksel İfade Orhan ın yaşının dört eksiği Bir sayının sekiz fazlası Cebimdeki

Detaylı

Dikkat: Bir eleman, her iki kümede de olsa bile sadece bir kez yazılır.

Dikkat: Bir eleman, her iki kümede de olsa bile sadece bir kez yazılır. KÜMELER Kümelerin birleşimi (A B ): Kümelerin bütün elemanlarından oluşur. Kümelerin kesişimi (A B): Kümelerin ortak elemanlarından oluşur. Kümelerin Farkı (A \ B ) veya (A - B ): Birinci kümede olup ikinci

Detaylı

6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR

6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR 6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR ONDALIK SAYILAR TEST ) Aşağıdaki kesirleri ondalık sayıya çeviriniz. a) 3 b) 2 c) 9 d) 4 5 25 20 2) Aşağıdaki ondalık sayıların basamaklarındaki rakamların sayı ve basamak değerlerini

Detaylı

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1 . Alanı 36 5 olan bir ABC ikizkenar üçgeninde ==2 ise bu üçgende B den AC ye inilen dikmenin ayağının C noktasına olan uzaklığı nedir? ) 2,8) 3) 3,2 ) 3,7 ) 4, 2. Ayrıt uzunlukları 4, 0 ve 4 5 olan dikdörtgenler

Detaylı

FORMÜL ADI (FONKSİYON) FORMÜLÜN YAZILIŞI YAPTIĞI İŞLEMİN AÇIKLAMASI

FORMÜL ADI (FONKSİYON) FORMÜLÜN YAZILIŞI YAPTIĞI İŞLEMİN AÇIKLAMASI 1 SIKÇA KULLANILAN EXCEL FORMÜLLERİ 1 AŞAĞI YUVARLAMA =aşağıyuvarla(c7;2) 2 YUKARI YUVARLAMA =yukarıyuvarla(c7;2) 3 YUVARLAMA =yuvarla(c7;2) 4 TAVANA YUVARLAMA =tavanayuvarla(c7;5) 5 TABANA YUVARLAMA =TABANAYUVARLA(E2;5)

Detaylı

DOĞAL SAYILAR. 728 514 039, 30 960 425, 4 518 825 bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük

DOĞAL SAYILAR. 728 514 039, 30 960 425, 4 518 825 bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük MATEMATİ O ON NU UA AN NL L A A T T I I ML ML I I F F A AS S İ İ Ü ÜL LS S E E T T İ İ TEMALARI NA GÖREAYRI LMI Ş FASİ ÜL. SI NI F DOĞAL SAYILAR Günlük hayatta pek çok durumda sayıları kullanırız: Saymak,

Detaylı

BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER YILLAR 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 ÖSS-YGS - - - - - - - - BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER a,b R ve a 0 olmak üzere ab=0 şeklindeki denklemlere Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler

Detaylı

Microsoft Excel Formül Yazma Kuralları: 1. Formül yazmak için Formül Araç Çubuğu kullanılır, ya da hücre içerisine çift tıklanarak formül yazılır.

Microsoft Excel Formül Yazma Kuralları: 1. Formül yazmak için Formül Araç Çubuğu kullanılır, ya da hücre içerisine çift tıklanarak formül yazılır. Microsoft Excel Formül Yazma Kuralları: 1. Formül yazmak için Formül Araç Çubuğu kullanılır, ya da hücre içerisine çift tıklanarak formül yazılır. 2. Formüller = eşittir işareti ile başlar. 3. Formüllerde

Detaylı

ÇAĞLAR KOLEJİ INGILIZCE KASIM BÜLTEN

ÇAĞLAR KOLEJİ INGILIZCE KASIM BÜLTEN ÇAĞLAR KOLEJİ INGILIZCE KASIM BÜLTEN KISIKLI MAH. HANIMSETİ SK. NO:21, ÇAMLICA - ÜSKÜDAR / İSTANBUL İNFO@CAGLAROKULLARİ.COM 0216 505 38 52 İLKOKUL KASIM AYI KAZANIMLARI 1-A: Sınıf objelerini tanır. En

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-318-010-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2015, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

PROJE ADI: TEKRARLI PERMÜTASYONA BİNOM LA FARKLI BİR BAKIŞ

PROJE ADI: TEKRARLI PERMÜTASYONA BİNOM LA FARKLI BİR BAKIŞ PROJE ADI: TEKRARLI PERMÜTASYONA BİNOM LA FARKLI BİR BAKIŞ PROJENİN AMACI: Projede, permütasyon sorularını çözmek genellikle öğrencilere karışık geldiğinden, binom açılımı kullanmak suretiyle sorulara

Detaylı

Excel' de formüller yazılırken iki farklı uygulama kullanılır. Bunlardan;

Excel' de formüller yazılırken iki farklı uygulama kullanılır. Bunlardan; 7. FORMÜLLER SEKMESİ Excel in en çok kullanılan yönü hesaplama yönüdür. Hesaplamalar Formüller aracılığıyla yapılır. Formüller sekmesi anlatılırken sık kullanılan formüller ve formül yazımı da anlatılacaktır.

Detaylı

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem

3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem 3.3. İki Tabanlı Sayı Sisteminde Dört İşlem A + B = 2 0 2 1 (Elde) A * B = Sonuç A B = 2 0 2 1 (Borç) A / B = Sonuç 0 + 0 = 0 0 0 * 0 = 0 0 0 = 0 0 0 / 0 = 0 0 + 1 = 1 0 0 * 1 = 0 0 1 = 1 1 0 / 1 = 0 1

Detaylı

Sayıtlama Dizgeleri. (a n a n-1 a n1 a n0. b 1 b 2 b m )r. simgesi şu sayıyı temsil eder.

Sayıtlama Dizgeleri. (a n a n-1 a n1 a n0. b 1 b 2 b m )r. simgesi şu sayıyı temsil eder. 1 Sayıtlama Dizgeleri Hint-Arap Sayıtlama Dizgesi Sayıları göstermek (temsil etmek) için tarih boyunca türlü simgeler kullanılmıştır. Sümerlerin, Mısırlıların, Romalıların ve diğer uygarlıkların kullandıkları

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR Test -1

TEMEL KAVRAMLAR Test -1 TEMEL KAVRAMLAR Test -1 1. 6 ( ) 4 A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5. 4 [1 ( 3). ( 8)] A) 4 B) C) 0 D) E) 4. 48: 8 5 A) 1 B) 6 C) 8 D) 1 E) 16 6. 4 7 36:9 18 : 3 A) 1 B) 8 C) D) 4 E) 8 3. (4: 3 + 1):4 A) 3 B) 5

Detaylı

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları

ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Konu Başlıkları ZAMBAK 3.Sınıf Hayat Bilgisi Okul Heyecanım 1 10. kazanımlar Okul Heyecanım 11 20. kazanımlar Okul Heyecanım 21 30. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 1 6. kazanımlar Benim Eşsiz Yuvam 7 20. kazanımlar Benim

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLKOKUL 1. SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (01 Aralık 2014 / 12 Haziran ) Yıllık plan Küre Yayınlarına ait ders kitabı esas alınarak yapılmıştır. Hazırlayan:

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım.

1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 1. Her şeklin diğer yarısını aynı renge boyayalım. 54 1. Aşağıdakilerden hangisi yarımdır? a) b) c) 2 Aşağıdakilerden hangisi bütündür? a) b) c) 3. Meyvelerin diğer yarısını bulup eşleştirelim ve boyayalım.

Detaylı

Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık

Matematik. Körfez Yayınları. YGS - LYS Ön Hazırlık Matematik R İ T N R Ö SAYISAL K E YGS - LYS Ön Hazırlık Copyright Çağlayan Basım Yayın Dağıtım Ambalaj San. Tic. A.Ş. Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, kitabı yayımlayan şirketin önceden izni olmaksızın

Detaylı

ÖDEV- 4. TÜRK BAYRAĞI VE ĠSTĠKLAL MARġI

ÖDEV- 4. TÜRK BAYRAĞI VE ĠSTĠKLAL MARġI ÖDEV- 4 ADI SOYADI:.. HAYAT BĠLGĠSĠ TÜRK BAYRAĞI VE ĠSTĠKLAL MARġI Uluslar, bağımsızlıklarını temsil edecek millî marģ, bayrak gibi semboller yaratmıģlardır. Ġstiklal MarĢı, Türk ulusunun bağımsızlığını

Detaylı

Hazırlayanlar Rana USTA, Yavuz Tel, İlknur DİNÇSEVEN, Seda Gümüş, Hülya İmık. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni

Hazırlayanlar Rana USTA, Yavuz Tel, İlknur DİNÇSEVEN, Seda Gümüş, Hülya İmık. YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni YAYIN KURULU Hazırlayanlar Rana USTA, Yavuz Tel, İlknur DİNÇSEVEN, Seda Gümüş, Hülya İmık YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SETİ. 7. Sınıf MATEMATİK

YAZILIYA HAZIRLIK SETİ. 7. Sınıf MATEMATİK YAZILIYA HAZIRLIK SETİ 7. Sınıf MATEMATİK 1. Fasikül İÇİNDEKİLER 3 Tam Sayılarda Çarpma İşlemi 7 Tam Sayılarda Bölme İşlemi 12 Tam Sayılarla İlgili Problemler 19 Üslü Nicelikler 26 Rasyonel Sayılar 28

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

TEMEL MATEMATİK TESTİ

TEMEL MATEMATİK TESTİ TEMEL MTEMTİK TESTİ 1. u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 010 YGS / MT 1. 0, 0,0 0,. + 1 ) 1 7 0 ) 1 + 1 1.. ( a+ 1) ( a )

Detaylı

3- ARİTMETİK İFADELERİN YAZILMASI. M.İLKUÇAR - imuammer@yahoo.com

3- ARİTMETİK İFADELERİN YAZILMASI. M.İLKUÇAR - imuammer@yahoo.com 3- ARİTMETİK İFADELERİN YAZILMASI 3.1- Aritmetiksel operatörler Operatör Anlamı + Toplama - Çıkarma * Çarpma / Bölme % Kalanlı Bölme ^ Üs alma ( ) Parantez = Atama Aritmetik operatörlerde işlem öncelik

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

Burslu Okumak İster misiniz?

Burslu Okumak İster misiniz? İstediğiniz Özel Okulda Burslu Okumak İster misiniz? İlköğretim Seviyesinde Tüm Özel Okulların Bursluluk ve Giriş Sınavlarına Bizimle Hazırlanın 2. Sınıf Bursluluk Sınavlarına Hazırlık Programı VKV Koç

Detaylı

M G - M A T E M A T İ K D E R S N O T L A R I Sayfa 1

M G - M A T E M A T İ K D E R S N O T L A R I Sayfa 1 NKLM KURM PROLMLRİ YGS MTMTİK. SYI PROLMLRİ ÇÖZM STRTJİSİ ir problemi çözmek için verilen zamanın yarısından fazlasını soruyu anlamaya, kalan zamanı da soruyu çözmeye ayırmalısınız. una göre, soruları

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ BURAYA YAPIÞTIR DEVLET OLGUNLUK SINAVI DEVLET SINAV MERKEZÝ MATEMATÝK - TEMEL SEVÝYE MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE Testin Çözme Süresi: 180 dakika Haziran, 2009 yýlý BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin þifresi

Detaylı

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır.

4 ab sayısı 26 ile tam bölünebildiğine göre, kalanı 0 dır. BÖLME, BÖLÜNEBİLME A. Bölme İşlemi A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, Bölünen A 75, bölen B 9, bölüm C 8 ve kalan K tür. Yukarıdaki bölme işlemine göre, 1. 9 yani, K B dir. işlemine bölme denir.

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. a 9! 8!, 9! 8! OKEK (a, ) OBEB (a, ) ifadesinin değeri kaçtır?. a ve a ile arasındaki ağıntı nedir? a a a a a a a a. ( ). ( ). ( ) 8 nın insinden eşiti nedir?. z z z toplamı

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında bırakılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2015 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında ılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

Başlayanlara AKTİF MATEMATİK

Başlayanlara AKTİF MATEMATİK KPSS - YGS - DGS - ALES Adayları için ve 9. sınıfa destek 0 dan Başlayanlara AKTİF MATEMATİK MEHMET KOÇ ÖNSÖZ Matematikten korkuyorum, şimdiye kadar hiç matematik çözemedim, matematik korkulu rüyam! bu

Detaylı

C# ÖRNEK UYGULAMALAR

C# ÖRNEK UYGULAMALAR 1 C# ÖRNEK UYGULAMALAR 1) Klavyeden girilen herhangi bir cümlenin ekrana 10 defa yazdırılmasını sağlayan programı yazınız. string cumle; cumle = txtcumle.text; for (int i = 1; i

Detaylı

ğ ş ş ğ ö Ğ ş ö Ü ö ğ ğ ö Ş Ü ş ş ğ ö ş şş Ö ş ş Ş Ö Ü ş ş ğ ş ş ş ş ğ ğ ğ ğ ş ö Ğ ş ş ğ ş ö Ğ Ç Ç ğ Ş Ş ş ğ Ş ö ğ ş ö ğ ö ş ğ Ç ğ ğ ğ ğ ö ş ğ Ç ö ş ğ Ş ğ Ş ğ ğ ğ ğ ğ ğ ş ş ö ö Ş Ş ş ö ş ş Ş ş ş ş ö ö

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ 3. ANKARA İLKÖĞRETİM MATEMATİK YARIŞMASI 30 MART 2013 4. SINIF B KİTAPÇIĞI Bu sınav çoktan seçmeli 40 Test sorusundan oluşmaktadır. Süresi 120 dakikadır. Sınavla İlgili Uyarılar

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / Nisan 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 3,15 sayısının aşağıdaki sayılardan hangisiyle çarpımının sonucu bir tam

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz,

Sevgili Öğrencilerimiz, 104 ZEKÂ OYUNU BİLSEM e Hazırlık Mantık Oyunları - Dikkat Oyunları - Hafıza oyunları Dikkat Geliştirme - Sözel Zekâ - IQ Soruları Sayısal Zekâ - Görsel Zekâ BAKİ YERLİ - ALİ CAN GÜLLÜ ALTIN NOKTA YAYINEVİ

Detaylı

6.Sınıf MATEMATİK. Doğal Sayılar (Üslü Nicelikler) Konu Testi. Test-01. 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 5. 2. 2. 2...

6.Sınıf MATEMATİK. Doğal Sayılar (Üslü Nicelikler) Konu Testi. Test-01. 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 5. 2. 2. 2... Doğal Sayılar (Üslü Nicelikler) Konu Testi MATEMATİK 6.Sınıf Test-01 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) 3 5 = 3. 3. 3. 3. 3 B) 2 4 = 2. 2. 2. 2 C) 3 2 = 2. 2. 2 D) 5 5 = 5. 5. 5. 5. 5 5. 2. 2. 2...

Detaylı

Problem Yaklaşım Temelleri, Algoritma ve Akış Şeması

Problem Yaklaşım Temelleri, Algoritma ve Akış Şeması 1 Problem Yaklaşım Temelleri, Algoritma ve Akış Şeması Problem Bireylerin yaşadığı çevreye uyum sağlaması durumunda ortaya çıkan olumsuzluklar ve çatışmalar problem olarak değerlendirilir. Bu durumdaki

Detaylı

: GEOMETRİ. Koza Yayıncılık

: GEOMETRİ. Koza Yayıncılık ÜNİTE : 1 ÖĞRENME : GEOMETRİ EYLÜL - EKİM 28 EYLÜL 02 EKİM 201 Örüntü ve Süslemeler 1. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. 2. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. Nesnelerin, belli

Detaylı

Doğrusal Denklem Sistemlerini Cebirsel Yöntemlerle Çözme. 2 tişört + 1 çift çorap = 16 lira 1 tişört + 2 çift çorap = 14 lira

Doğrusal Denklem Sistemlerini Cebirsel Yöntemlerle Çözme. 2 tişört + 1 çift çorap = 16 lira 1 tişört + 2 çift çorap = 14 lira 2 tişört + 1 çift çorap = 16 lira 1 tişört + 2 çift çorap = 14 lira 1 16 soruluk bir testte 5 ve 10 puanlık sorular bulunmaktadır. Soruların tamamı doğru cevaplandığında 100 puan alındığına göre testte

Detaylı

M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI

M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI M i c r o s o f t E X C E L ÇALIŞMA SORULARI 1. Elektronik tablolama veya hesaplama programı olarak adlandırılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? a. Microsoft Windows b. Microsoft Excel c. Microsoft

Detaylı