ÇÖZÜMLER İSABET YAYINLARI. Ders 01. Milyonlar. Bilgi Kutusu. Alıştırma MİLYONLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇÖZÜMLER İSABET YAYINLARI. Ders 01. Milyonlar. Bilgi Kutusu. Alıştırma MİLYONLAR"

Transkript

1 Ders 01 Milyonlar MİLYONLAR Bilgi Kutusu Bir sayıda rakamların yazıldığı yere basamak denir. Bir sayıdaki rakamların bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir. Bir doğal sayıyı kolay okuyup yazabilmek için, sayının basamakları sağdan sola doğru üçer üçer gruplara ayrılır. Bu üçlü gruplara bölük denir. Dokuz basamaklı bir sayıda bölük ve basamak isimleri aşağıdaki gibidir. Yüz milyonlar Milyonlar Bölüğü Binler Bölüğü Birler Bölüğü On milyonlar Milyonlar Yüz binler On binler Binler Yüzler Onlar Birler 2017 TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre Türkiye nüfusu kişidir sayısındaki rakamlarının bulunduğu basamakların isimlerini yazalım. Sayıyı bölüklerine ayıralım. On milyonlar basamağı Milyonlar basamağı Yüzbinler basamağı On binler basamağı Birler basamağı Onlar basamağı Yüzler basamağı Birler basamağı Milyonlar Binler Birler bölüğü bölüğü bölüğü İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan! 5

2 Ders 01 Milyonlar Türkiye nin nüfus miktarını gösteren abaküsü inceleyerek sayının okunuşunu yazalım. SAYI, Yüz milyonlar Basamağı OKUNUŞU On milyonlar Basamağı Milyonlar Basamağı Milyonlar Bölüğü 80 Yüz binler Basamağı Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazalım : On binler Basamağı Binler Bölüğü Binler Basamağı Yüzler Basamağı Onlar Basamağı Birler Bölüğü Seksen milyon sekiz yüz on bin beş yüz yirmi beş : Yedi yüz dört milyon üç yüz on iki bin dokuz yüz otuz : On dört milyon altmış beş bin yedi yüz seksen iki Dört milyon dört bin dört : Seksen altı milyon iki yüz bin 5 Aşağıda okunuşları verilen sayıları yazalım. İki milyon altı yüz yetmiş beş bin sekiz : Yirmi üç milyon seksen iki bin altmış üç : Birler Basamağı İsabetli Bilgi Büyük sayılar okunurken önce bölük içindeki sayılar okunur. Sonuna bölük ismi eklenir. Dikkat Birler bölüğü okunurken bölük ismi eklenmez. Yüz altı milyon on iki bin yüz seksen bir : Dört milyon iki yüz beş bin yirmi dokuz : İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan!

3 Ders 01 Milyonlar Uluslararası Astronomi Birliği nin yaptığı araştırmaya göre Güneş ile Dünya arasındaki mesafe km dir. Bu sayıdaki rakamların sayı değerlerini ve basamak değerlerini bulalım Sayı Değeri Basamak Değeri Bilgi Kutusu Rakamın sayı içinde bulunduğu basamağa bakılmaksızın aldığı değere sayı değeri denir. Rakamın sayı içinde bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir. Basamak sayısı arttıkça sayının değeri artmaktadır sayısında bulunan 3 rakamlarının basamak değerleri arasındaki fark kaçtır? İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan! x 1 = 0 7 x 10 = 70 8 x 100 = x 1000 = x = x = x = x = x = x = x = Birler bölüğü 812, milyonlar bölüğü 361 ve binler bölüğü 73 olan sayının okunuşunu yazalım. Milyonlar bölüğü 361 Binler bölüğü 073 Birler bölüğü 812 üçyüz altmış bir milyon yetmiş üç bin sekiz yüz on iki 7

4 Ders 01 Milyonlar sayısındaki basamak değeri en küçük rakam ile sayı değeri en büyük rakamın toplamı kaçtır? Basamak değeri en küçük rakam 0 Basamak değeri en küçük rakam sayısındaki rakamların sayı ve basamak değerlerini bulalım, Sayı Değeri Basamak Değeri 8 Birler bölüğünde 642 ve on binler basamağında 5 olan beş basamaklı kaç tane sayı vardır? , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Beş basamaklı 10 tane sayı yazılabilir x 1 = 5 2 x 10 = 20 3 x 100 = x 1000 = x = 0 6 x = x = x = x = İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan!

5 Ders 01 Milyonlar BÜYÜK SAYILARIN KARŞILAŞTIRILMASI İki doğal sayı karşılaştırılırken basamak sayısı fazla olan sayı daha büyüktür. Basamak sayıları eşit olan doğal sayılarda soldan başlanarak aynı basamakta bulunan rakamlar karşılaştırılır. Aynı basamakta büyük rakama sahip sayı daha büyüktür ve sayılarını karşılaştıralım basamaklı basamaklı basamak sayısı fazla olduğu için daha büyüktür > ve sayılarını karşılaştıralım > Basamak sayıları eşit olduğu için soldan başlanarak aynı basamaktaki rakamlar karşılaştırılır. 8 > 7 olduğu için daha büyüktür. 34 3A6 745 > karşılaştırmasına göre, A yerine gelebilecek rakamlar toplamını bulalım. Basamak sayıları eşit olduğu için soldan başlanarak aynı basamaktaki rakamlar karşılaştırılır. A > 5 olduğu için; A yerine gelecek rakanlar 6, 7, 8, = 30 Aşağıdaki sayıları karşılaştırırken boşluklara < veya > sembollerinden uygun olanını yazalım. a < b < c > d < e > f > g > h < İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan! 9

6 Bil Bul Uygula Milyonlar sayısı ile ilgili aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Binler bölüğünde sayısı vardır. Milyonlar basamağındaki rakam...dır. 6 Sayının okunuşu...tir. Dört yüz yirmi altı milyon sekiz yüz dokuz bin üçyüz on beş onbinler Basamak değeri en küçük rakam... basamağındadır. 8 rakamı... yüz binler basamağında, 9 rakamı... binler bölüğündedir. 2. Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız :... Yedi milyon yüz yirmi beş bin altı yüz yedi : Seksen... milyon altı yüz yedi bin on iki : Altı... yüz doksan üç milyon yedi bin altı yüz on dokuz 3. Aşağıdaki sayıların kırmızı renkte yazılmış rakamlarının basamak değerlerini bulunuz , 0, 1, 3, 2, 9 rakamlarını birer kez kullanarak aşağıda istenen sayıları yazınız. Altı basamaklı en küçük doğal sayı Altı basamaklı en büyük doğal sayı Altı basamaklı en küçük çift doğal sayı Altı basamaklı en büyük tek doğal sayı İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan!

7 Test 01 Milyonlar 1. Okunuşu yirmi üç milyon seksen iki bin on sekiz olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C D) sayısındaki milyonlar bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır? A) 9 B) 10 C) 11 D , 0, 1, 5, 7, 2, 3 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek yedi basamaklı en küçük çift doğal sayı kaçtır? A) B) C) D Aşağıdaki rakamlardan hangisi dört yüz otuz iki milyon üç yüz sekiz bin on altı sayısının binler bölüğünde bulunmaz? 5. Binler bölüğünde 63, milyonlar bölüğünde 120 ve birler bölüğünde 816 olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? A B) C) D) sayısının binler bölüğündeki 3 rakamının basamak değeri kaçtır? A) 300 B) 3000 C) D Aşağıdaki sayılardan hangisi en büyüktür? A) B) C) D Sayı değerleri toplamı 23 olan yedi basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayının birler basamağında hangi rakam vardır? A) 0 B 2 C) 3 D) 8 A 8 B) 7 C) 6 D) 5 İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan! 11

8

9 Ders 02 Örüntüler ÖRÜNTÜLER Belli bir kurala göre art arda gelen sayı veya şekiller örüntü oluşturur. Bir şekil örüntüsü incelenirken, birbirini takip eden şekiller arasındaki değişiklikler belirlenir. Bu değişikliklere göre istenen yeni şekiller oluşturulur. Aşağıdaki şekil örüntüsü belli bir kurala göre devam etmektedir. Örüntünün 4. adımındaki şekli çizelim. 1. adım 2. adım 3. adım 4. adım Adımlarda verilen şekiller arasındaki ilişkiyi bulmak için tablo oluşturalım. Örüntünün 7. adımında kaç tane yıldız kullanılacağını bulalım. Adım Sayısı 1. Adım 2. Adım 3. Adım 4. Adım 5. Adım 6. Adım 7. Adım Yıldız Sayısı , 29, 35, 41,... sayı örüntüsünün 8. terimini bulalım. 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, terim 65 9 dan başlayan ve 5 eklenerek oluşan sayı örüntüsünün ilk beş terimini yazalım. Örüntünün 12. terimini bulalım. 9, 14, 19, 24, 29 İlk beş terim 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, terim İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan! 13

10 Ders 02 Örüntüler Dikkat 1. adım 2. adım 3. adım 4. adım Bir sayı örüntüsünün terimleri aynı miktarda artarak veya azalarak ilerler. Yukarıda bir şekil örüntüsünün ilk dört adımı verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. a. Verilen şekil örüntüsüne göre tabloyu dolduralım. Adım Sayısı Birim kare Sayısı 1. Adım 2. Adım 3. Adım 4. Adım 5. Adım 6. Adım 7. Adım 8. Adım b. Örüntüdeki adım sayısı ile birim kare sayısı arasındaki ilişkiyi bulalım. 9. Adım adım 4 x 1 = 4 2. adım 4 x 2 = 8 3. adım 4 x 3 = adım 4 x 4 = adım 4 x 5 = 20 a) Kumbarasında para bulunmayan Mete, kumbarasına her gün 5 TL atıyor. Buna göre, 12. günün sonunda Mete nin kumbarasında kaç TL olur? 1. gün 5 2. gün gün Yani 4 x adım sayısı = 12. gün = tane 1. adım 2. adım 3. adım b) Yukarıdaki örüntünün 5. adımını çizelim ve 5. adımdaki çubuk sayısını bulalım. 16 tane çubuk vardır. 14 İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan!

11 Bil Bul Uygula Örüntüler adım 2. adım 3. adım 4. adım 5. adım 1. adım 2. adım 3. adım Yukarıda verilen şekil örüntülerinde 4. ve 5. adımları oluşturunuz. 4. adım 5. adım 2. Aşağıda verilen sayı örüntülerini iki adım ilerletiniz. 4, 7, 10, 13, 16,..., , 23, 29, 35,..., , 12, 18, 24, 30,..., , 38, 34, 30, 26..., , 21, 26, 31, 36..., , 17, 26, 35,..., Aşağıdaki tablolarda üst satırdaki sayılar ile alt satırdaki sayılar arasında bir ilişki vardır. Boş bırakılan yerlere gelmesi gereken sayıları yazınız x3 +3 x İlk satırdaki sayı 3 ile çarpınca ikinci satırdaki sayıları elde ediyor. 4. Yaz Olimpiyat Oyunları, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 4 yılda bir düzenlenmektedir. a. İlk Yaz Olimpiyat Oyunları 1904 yılında yapıldığına göre, 1924 yılında kaçıncısı düzenlenmiştir? İlk satırdaki +3 ekleyince ikinci satırdaki sayı elde ediyoruz. b Yaz Olimpiyatları Brezilya da düzenlendiğine göre, 2016 dan sonraki 8. Yaz Olimpiyatı hangi yıl yapılacaktır? yaz 2. yaz 3. yaz 4. yaz 5. yaz 6. yaz 7. yaz 8. yaz 8 x 4 = İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan!

12 Test 02 Örüntüler 1. 15, 27, 39, A, 63,... Yukarıda verilen sayı örüntüsüne göre A yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) 47 B) 49 C 51 D) , 15, 20, 26, 32,... Yukarıdaki sayı örüntüsünde kuralı bozan sayı hangisidir? Yukarıda verilen örüntüye göre? yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) 38 B) 40 C) 42 D , 8, 12, 16, , 14, 21, 28, adım 2. adım 3. adım Yukarıda verilen şekil örüntüsünün 5. adımında kaç tane üçgen vardır? A) 15 B 19 C) 25 D) , 16, s, 30, 37, n,... A) 8 B 15 C) 20 D) 26 Yukarıdaki örüntüde s ve n yerine gelecek sayıların toplamı kaçtır? A 67 B) 68 C) 69 D) ? ten başlanarak ve 4 eklenerek oluşturulan sayı dizisinin 9. terimi kaçtır? A) 43 B) 45 C 47 D) 49 Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki örüntünün bir terimi olamaz? Yukarıda verilen sayı örüntüsünün kaçıncı adımındaki sayı 84 tür? A 50 B) 60 C) 72 D) A) 11 B 12 C) 13 D) 14 İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan!

13 Ders 03 Doğal Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ Doğal sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yaparken aynı basamaklar alt alta yazılır ve işleme birler basamağından başlanır Toplanan Toplanan Toplam Eksilen Çıkan Fark İki pirinç deposundan birinde kg diğerinde kg pirinç olduğuna göre, bu iki depoda toplam kaç kg pirinç olduğunu bulalım. + Çözüm + I. Yol Sayıları basamak değerlerine ayırarak toplayalım II. Yol On binler basamağı = Sayıları basamak tablosu ile aynı basamaklar alt alta gelecek şekilde toplayalım. Binler basamağı Yüzler basamağı Onlar basamağı Birler basamağı Aşağıda verilen toplama işlemlerini yapalım İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan! 17

14 Ders 03 Doğal Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi Ahmet Bey TL ye aldığı arsayı beş yıl sonra TL ye satmıştır. Ahmet Bey in ne kadar kâr elde ettiğini bulalım. Çözüm Basamaklar Onbinler Binler Yüzler Onlar Birler Arsanın fiyatı basamağı basamağı basamağı basamağı basamağı Arsayı satış fiyatı Arsayı alış fiyatı Arsadan elde edilen kâr ? Arsanın satış fiyatından alış fiyatını çıkardığımızda elde edilen kârı buluruz Satış fiyatı Alış fiyatı Kâr Aslı Hanım, 5375 TL sinin 1399 TL si ile bilgisayar, 2055 TL si ile telefon ve kalan parası ile bir televizyon almıştır. Buna göre, televizyonun fiyatının kaç TL olduğunu bulalım _ _ Aşağıdaki işlemlerde verilmeyenleri bulalım kalan parasıdır. Bununla televizyon almıştır İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan!

15 Ders 03 Doğal Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi Şifre Bulmaca Notlar = BE Ç T Ö Y ZÜ A Y M IN LE L A R R 1 I Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bularak bu sayılara karşılık gelen harfleri belirleyiniz. Bulduğunuz harfleri şifre bölümüne yerleştirerek şifreyi bulunuz Şİ FR E D = B A Ş A R I Ç A L Ş A N I N I R B I Ş N Ç A R L İS A I İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan! D 19

16 Ders 03 Doğal Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİNDE TAHMİN Toplama ve çıkarma işlemlerinin sonucunu tahmin etmede sayıları en yakın onluk, yüzlük, binlik,... gibi rahat işlem yapılacak sayılara yuvarlamak kolaylık sağlar. Bir sayı yuvarlanırken sağında bulunan rakam 5 veya 5 ten büyük ise istenen basamak 1 arttırılır, 5 ten küçük ise aynı kalır. Yuvarlanan basamağın sağında kalan bütün sayılar 0 (sıfır) yapılır İstenen basamak aynı kalır Yuvarlama Dağı İstenen basamak 1 artar , , sayılarını en yakın yüzlüğe yuvarlayalım. Çözüm < = Aşağıdaki sayıları en yakın binliğe yuvarlayalım > > < işleminin sonucunu Ece sayıları en yakın binliğe, Defne sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin etmiştir. Ece nin ve Defne nin tahminini işlemin gerçek sonucuyla karşılaştıralım. Hangisinin sonucunun gerçek sonuca daha yakın olduğunu 5 = bulalım. Ece nin tahmini = 5000 Defne nin tahmini daha Defne nin tahmini Gerçek Sonuç = = 4567 yakın olur. 4 < İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan!

17 Ders 03 Doğal Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi işleminin sonucunu, sayıları en yakın binliğe yuvarlayarak tahmin edelim. Tahminimizi işlemin gerçek sonucu ile karşılaştıralım Gül Hanım evi için aşağıda fiyatlarıyla verilen ürünlerden alacaktır. ÜRÜN FİYATI (TL) Televizyon 2250 Bulaşık makinesi 1230 Fırın Gül Hanım bu ürünler için toplam kaç TL ödeyeceğini, ürünlerin fiyatlarını en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin etmiştir. Gül Hanım ın tahminini bulalım ve gerçekte ödemesi gereken tutar ile karşılaştıralım TL nin TL sini bankaya yatıran Cemil Bey in bankaya yatırmadığı tutarın kaç TL olduğunu tahmin edelim. Tahminimizi gerçek tutar ile karşılaştıralım. 4 < 5 8 < = 5 3 < Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde dolduralım > tahmini sonuç Tahmini Sonuç İŞLEM (En yakın binliğe göre) Gerçek Sonuç gerçek sonuç = = İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan! 21

18 Ders 03 Doğal Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi ZİHİNDEN TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİ Sedef in 35 tane, ablasının 57 tane cevizi vardır. Sedef ve ablasının toplam ceviz sayısını zihinden hesaplayalım. I. Yol Çözüm =? Zihinden toplama işlemi yaparken onlukları ve birlikleri ayırarak toplama yapabiliriz. II. Yol = = = 92 Toplam ceviz sayısı Zihinden toplama yaparken sayılardan birini diğer sayının üzerine önce onar onar sayabilir sonra kalan sayıyı ekleyebiliriz. III. Yol = = = = = = 92 Toplam ceviz sayısı Sayılardan birini 10 ve 10 un katına benzetmek için diğer sayıdan gerektiği kadar birlik alabiliriz işleminde 57, 60 a yakın olduğundan 35 ten 3 alıp 57 ye ekleyelim = = = 92 Toplam ceviz sayısı Aşağıda verilen işlemleri yukarıdaki yöntemleri kullanarak zihinden yapalım. a b c = = = = = = = = = 102 İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan!

19 Ders 03 Doğal Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi Elif bir alışveriş merkezinden 38 liraya etek, 47 liraya gömlek 52 liraya da ayakkabı aldığına göre, Elif in bu alışveriş için toplam kaç lira ödediğini zihinden yapalım. Çözüm = = = 107 lira Alışveriş için ödeyeceği toplam miktar Aşağıdaki verilen toplama işlemlerini kolay toplanan sayılardan başlayarak zihinden yapalım = 147 A Şehri 38 km C Şehri B Şehri 83 km A şehrinden B şehrine gitmek için yola çıkan Kemal Bey C şehrinde arabasına benzin doldurmak için duruyor. Kemal Bey in B şehrine ulaşmak için kaç km lik yolu kaldığını zihinden hesaplayalım. Çözüm Toplam yol Gidilen yol = Kalan yol =? = 110 Dikkat İkiden fazla sayıyı zihinden toplarken kolay toplanan sayılardan başlayarak toplama yapabiliriz. I. Yol Çıkan sayıyı onluklarına ve birliklerine ayırarak eksilenden sırasıyla çıkarabiliriz. 38 = = = 45 onluklar birlikler İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan! 23

20 Ders 03 Doğal Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi II. Yol Zihinden çıkarma işlemi yaparken çıkan sayıyı eksilen sayıdan onar onar azaltabiliriz. Çıkanı 38 = şeklinde yazalım ve eksilenden çıkaralım = = = 53 III. Yol 53 8 = 45 Çıkan sayıyı eksilen sayıya tamamlayarak yapabiliriz. 38 i 83 e tamamlayalım = = = = = = 83 Aşağıda verilen işlemleri farklı yöntemler kullanarak zihinden yapalım. a b c = = = = = = = = işlemini çıkan sayıyı 10 un bir katına benzeterek zihinden yapalım Çözüm Çıkan sayıya 2 ekleyerek 10 un katına benzetelim = 60 Çıkan sayıya eklediğimiz 2 yi eksilen sayıya da ekleyelim = den 60 ı çıkaralım = işlemini çıkan sayıyı 10 un bir katına benzeterek zihinden yapalım = = İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan!

21 Bil Bul Uygula Doğal Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi 1. Aşağıda verilen dikgörtgenlerde? yerine gelmesi gereken sayıyı bulunuz ? Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.? Aşağıdaki toplama ve çıkarma işlemlerinde verilmeyen rakamların değerini bulunuz. + 37A8 23B 4006 a b Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız DEF = (Tahmini sonuç) = 7000 (Tahmini sonuç) = K M = = = = = = = A=... 6 B=... 8 D=... 7 E=... 2 F=... 7 K=... 9 M=... 9 _ Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını sayıları en yakın binliğe yuvarlayarak tahmin ediniz. Bulduğunuz sonucu gerçek sonuç ile karşılaştırınız. _ Gerçek sonuç = = = = = = = = = = = = = = 83 İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan! 25

22 Test 03 Doğal Sayılarda Toplama ve Çıkarma İşlemi Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D Bir tiyatro oyununa 4315 kadın izleyici gitmiştir. Tiyatroya giden erkek izleyici sayısı kadın izleyici sayısından 837 kişi fazla ise tiyatro oyununu kaç kişi izlemiştir? A) B) C D) = A = B Yukarıdaki eşitliklere göre A + B işleminin sonucu kaçtır? Yukarıda bir toplama işleminin zihinden yapılış aşamaları A 5965 B) verilmiştir. C) D) Buna göre, bu işlem aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) B) C D) kg kg I. Kamyon II. Kamyon Yukarıdaki kamyonlar üzerlerinde yazan kilogramlarda kum taşımaktadır. Buna göre; II. kamyon I. kamyondan kaç kg fazla kum taşımaktadır? 5. 4AB4 + C54D 8250 Yukarıdaki toplama işleminde A, B, C ve D birer rakamdır. Bu işleme göre, A + B + C + D aşağıdakilerden hangisidir? A) 14 B) 15 C 16 D) işlemi sayılar en yakın binliğe yuvarlanarak yapılırsa sonuç kaç olur? A) B) C D) = = = adım : 58 = adım : = adım : 42 8 = 34 Yukarıda bir çıkarma işleminin zihinden yapılış aşamaları verilmiştir. Buna göre bu işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) D A) B) C) D İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan!

23 Ders 04 Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi ÇARPMA İŞLEMİ Çarpma işleminde, çarpılan terimlerin her birine çarpan denir. Çarpma işleminin sonucuna çarpım denir. 36 x çarpan 2. çarpan Çarpım Aşağıdaki işlemleri yapalım. x x x 10 x 30 = x 5 = 50 2 x 30 = 60 2 x 5 = = 420 İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan! 36 x 27 = x Haftada 35 TL biriktiren Kerem in 12 haftada kaç TL biriktireceğini bulalım. Çözüm Kerem 12 haftanın her birinde 35 TL biriktirdiği için 12 ile 35 i çarpmamız gerekir. 1. Adım : Sayıları basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazalım. 12 = = Adım : Basamak değerlerini bir tablo üzerinde yazalım. Sayıların kesiştiği kutulara çarpımlarını yazalım. x (10 x 30) 60 (2 x 30) 5 50 (10 x 5) 10 (2 x 5) 3. Adım : İşlemin sonucunu elde etmek için bulduğumuz sonuçları toplayalım. 27

24 Ders 04 Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi II. Yol I. Adım II. Adım III. Adım x x x Çarpan Çarpan Çarpım İçerisinde 150 şeker bulunan kavanozlardan 34 tanesinde toplam kaç şeker olduğunu bulalım. 150 x şeker vardır. Bir mağazada 35 TL lik tişörtlerden 23 tane ve 48 TL lik gömleklerden 16 tane satılmıştır. Buna göre, tişört ve gömleklerden toplam kaç TL lik satış yapıldığını bulalım. 35 x x 245 ABCD DEF 48 x TL Yanda verilen çarpma işlemine göre ABCD sayısının DEF sayısından kaç fazla olduğunu ve işlemin sonucunu bulalım x Üç basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayı ile iki basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayının çarpımının kaç olduğunu bulalım? Üç basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayı 102 İki basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayı x İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan!

25 Ders 04 Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi ÇARPMA İŞLEMİNDE TAHMİN Doğal sayılarda çarpma işlemi yaparken sonucu tahmin etmede, çarpanları onluk, yüzlük, binlik,... gibi sayılara yuvarlamak kolaylık sağlar. 32 x 195 işleminin sonucunu tahmin edelim. Çözüm (En yakın onluğa yuvarlandı) (En yakın yüzlüğe yuvarlandı) 30 x 200 = x 296 işleminin sonucunu sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin edelim. Tahminimizi işlemin gerçek sonucuyla karşılaştıralım. 400 x 300 = tahmini sonuç 412 x 296 = gerçek sonuç 63 x 392 işleminin sonucu için en iyi tahmini yapalım. Tahminimizi işlemin gerçek sonucuyla karşılaştıralım. 400 x 300 = x 392 = Bir müzeyi günde ortalama 2685 kişi ziyaret etmektedir. Eren müzeyi 15 günde toplam kaç kişinin ziyaret edeceğini, büyük sayıyı en yakın binliğe yuvarlayarak tahmin etmiştir. Eren in tahmin ettiği sayıyı bulalım. Tahminimizi gerçek sonuç ile karşılaştıralım x 15 = tahmini sonuç 6 > x 15 = İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan! 29

26 Ders 04 Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi ZİHİNDEN ÇARPMA İŞLEMİ Bilgi Kutusu Bir sayı 10, 100, 1000 ve katlarıyla çarpılırken önce sıfırlar yokmuş gibi çarpma yapılır. Daha sonra sıfırlar sonuca eklenir. 18 x 300 ve 18 x 5000 işlemlerini zihinden yapalım. Çözüm 18 x 3 = 54 (18 ile 3 çarpılır.) 18 x 300 = x 100 = 5400 (sonuna iki sıfır eklenir.) 18 x 5 = 90 (18 ile 5 çarpılır.) 18 x 5000 = x 1000 = (sonuna üç sıfır eklenir.) Aşağıda verilen işlemleri zihinden yapalım. a. 23 x 400 b. 30 x 450 c. 56 x x 4 = x 3 = x 2 = x 100 = d. 95 x 200 e. 25 x 400 f. 850 x x 2 = x 4 = x 4 = x 100 = x 100 = Bilgi Kutusu Bir sayıyı 5 ile zihinden çarpmak için; sayı önce 10 ile çarpılır sonra çıkan sonuç 2 ye bölünür. 46 x 5 işlemini zihinden yapalım. Çözüm 46 x 10 = 460 (Sayı 10 ile çarpılır.) 46 x 5 = = 230 (Çıkan sonuç 2 ye bölünür.) 30 İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan!

27 Ders 04 Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi Aşağıda verilen işlemleri zihinden yapalım. a. 38 x 5 b. 74 x 5 c. 420 x 5 38 x 10 = x 10 = x 10 = = = = 2100 Bilgi Kutusu Bir sayıyı 8 ile çarpmak için sayıyı 3 defa 2 ile çarpabiliriz. (8 ile çarpmak = Üç kere 2 katını almak demektir. Yani; 8 = x 8 işlemini zihinden yapalım. Çözüm 65 x 2 = x 2 = x 8 = x 2 = 520 Aşağıda verilen işlemleri zihinden yapalım. a. 22 x 8 b. 45 x 8 c. 105 x 8 22 x 2 = x 2 = x 2 = x 2 = x 2 = x 2 = x 2 = x 2 = x 2 = 840 Bilgi Kutusu Bir sayıyı 9 ile zihinden çarparken, 10 ile çarpıp çarpımdan sayının kendisini çıkarırız. 43 x 9 işlemini zihinden yapalım. Çözüm 43 x 10 = 430 (Sayı 10 ile çarpılır) = 387 (Çarpımdan sayının kendisi çıkartılır.) İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan! 31

28 Ders 04 Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi Aşağıda verilen işlemleri zihinden yapalım. a. 68 x 9 b. 79 x 9 c. 121 x 9 68 x 10 = x 10 = x 10 = = = = 1089 Bilgi Kutusu Bir sayıyı 11 ile zihinden çarparken, sayıyı 10 ile çarpıp çarpıma sayının kendisini ekleriz. 28 x 11 işlemini zihinden yapalım. Çözüm 28 x 10 = 280 (Sayı 10 ile çarpılır.) 28 x 11 = = 308 (Çarpıma sayının kendisi eklenir.) Aşağıda verilen işlemleri zihinden yapalım. a. 34 x 11 b. 72 x 11 c. 140 x x 10 = x 10 = x 10 = = = = 1540 Bilgi Kutusu Zihinden çarpma işleminde, çarpanlardan birini onluk ve birliklerine ayırıp sırasıyla diğer sayı ile çarpıp, bulunan sonuçları toplayabiliriz. 32 x 14 işlemini zihinden yapalım. Çözüm Çarpanlardan birini basamak değerlerine ayıralım. 32 = x 14 = x 14 = x 14 = 448 olur = 448 Bir tiyatro salonunda 22 sıra ve her sırada 35 koltuk vardır. Bu tiyatro salonunun kaç kişi alabileceğini zihinden hesaplayalım. 22 = x 35 = İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan! = x 35 = 70

29 Bil Bul Uygula Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi 1. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız. x x x x 224 x Her gün düzenli olarak 32 sayfa kitap okuyan Sinan, 1 yılda toplam kaç sayfa kitap okur? (1 yılı 365 gün olarak alınız.) 365 x Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonucunu, sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin ediniz. Tahmininiz ile gerçek sonucu karşılaştırınız. 64 x x x x x 30 = x 25 = 1600 Tahmini sonuç: Tahmini sonuç: Tahmini sonuç: Tahmini sonuç: Aşağıda verilen işlemleri uygun stratejileri kullanarak zihinden yapınız. İzlediğiniz adımları yazarak tabloyu doldurunuz. İşlem 130 x 40 = x 39 = x x 3 = x 100 = x 90 = x 92 = 7820 İşlem adımları / Sonuç 95 x 8 95 x 2 = x 2 = x 0 = x 5 76 x 10 = = x x 10 = = x = x 15 = = x 15 = x 9 35 x 10 = = x 100 = x 104 = İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan! 33

30 Test 04 Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi x 29 Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) B C) D) x 25 abc Yanda verilen çarpma işlemine göre abc sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A) 855 B) Aşağıda bir çarpma işleminin zihinden yapılış aşamaları C 885 D) 905 verilmiştir. 53 x 10 = = 447 Buna göre, bu işlem aşağıdakilerden hangisidir? A 53 x 9 B) 53 x x Tanesi 84 TL olan ayakkabılardan hediye etmek için 11 tane alan biri ayakkabılar için toplam kaç TL öder? A) 768 B) 888 C) 914 D x 32 = 12 x s x 3 = 42? 42 x 5 = 210 eşitliğine göre s sayısı kaçtır? A) 112 B) 118 C) 124 D 128 C) 53 x 11 D) 53 x 12 Yukarıdaki şemada verilen işlemler sırasıyla yapıldığında? yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir işlem zihinden yukarıdaki gibi yapıldığına göre, bu işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) B C) D) A) 14 x 45 B) 42 x 15 C) 14 x 42 D 14 x 15 İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan!

31 Ders 05 Doğal Sayılarda Bölme İşlemi BÖLME İŞLEMİ Bir bölme işleminde bölünecek sayıya bölünen denir. Bir bölme işleminde bölüneni bulmak için bölen ve bölüm çarpılır. Bulunan sonuç kalan ile toplanır. Bir bölme işleminde kalan sıfır ise o işleme kalansız bölme işlemi denir = 15 Bölünen Bölen Bölüm 60 Bölünen Bölen Bölüm Kalan Bölünen = Bölen x Bölüm + Kalan 180 = 12 x 15 Aşağıdaki bölme işlemlerinin sonucunu bulalım. Bölünen Bölen Bölüm : 63 işleminin sonucunu bulalım kg bal alarak 1344 TL ödeyen bir kişinin balın kilogramını kaç TL ye almış olduğunu bulalım. İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan! TL

32 Ders 05 Doğal Sayılarda Bölme İşlemi 2820 metre uzunluğundaki bir yolun bir kenarına on ikişer metre aralıklarla şekildeki gibi ışık direği dikilecektir. Buna göre, kaç direk gerektiğini bulalım m m 12 m 12 m 12 m 12 m = 236 tane direk gerekir. 28 x ABC = eşitliğine göre ABC sayısını bulalım TL lik mobilya alışverişi yapan Ertan Bey TL lik kısmı peşin ödemiştir. Kalan kısmı 18 taksitte ödeyeceğine göre her bir taksit tutarının kaç TL olacağını bulalım TL kg pirinç 25 kg lık çuvallara konularak çuvalın tanesi 74 TL ye satılacaktır. Tüm çuvallar satıldığında kaç TL lik satış yapılacağını bulalım tane çuval x TL satış yapılacak İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan!

33 Ders 05 Doğal Sayılarda Bölme İşlemi Sude nin parası Nehir in parasının 12 katıdır. Sude nin 276 TL si olduğuna göre Nehir in kaç TL si olduğunu bulalım TL işleminin sonucunu bulalım. Çözüm İşlemin sonucunu bulmak için farklı bir yöntem kullanalım. Bölenin sürekli 10 katını alalım ve böleni çarptığımız sayıları toplayarak bölümü bulalım. I. Adım Bölenin 10 katını alıp 693 ten çıkaralım. II. Adım Bölenin 10 katını alıp 483 ten çıkaralım. III. Adım Bölenin 10 katını alıp 273 ten çıkaralım. IV. Adım Bölenin 3 katını alıp 63 ten çıkaralım x x x x 3 Bir trenin her bir vagonu en fazla 54 yolcu alabilmektedir. V. Adım Bölenle çarpılan sayıları toplayalım = işleminin sonucu 33 olarak bulunur. Bu trenle 1998 yolcu taşınacağına göre, bu trenin en az kaç tane vagonu olduğunu bulalım tane en az vagonu vardır İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan! 37

34 Ders 05 Doğal Sayılarda Bölme İşlemi BÖLME İŞLEMİNDE TAHMİN Üç basamaklı sayıların bir veya iki basamaklı sayılara bölümünü tahmin ederken; sayının ilk iki basamağı bölenin yakın bir katına yuvarlanır. Bölünen sayının birler basamağı sıfır kabul edilir. 175 : 8 işleminin tahmini sonucunu bulalım. Çözüm 175 sayısının ilk iki basamağı 17 dir. 17 ye en yakın 8 in katı 16 dır. Birler basamağındaki rakamı da sıfır alınırsa 175 sayısı 160 sayısına yuvarlanmış olur. 160 : 8 = işleminin sonucunu bölüneni en yakın binliğe, böleni en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin edelim. Tahminimiz ile gerçek sonuç arasındaki farkı bulalım = 50 tahmini sonuç = 54 gerçek sonuç 2892 yumurta 12 lik kolilere konulacaktır. Bu iş için en az kaç koli gerektiğini tahmin edelim. Tahminimiz ile gerçek sonuç arasındaki farkı bulalım = 290 tahmini sonuç = 241 gerçek sonuç 4368 kişi, 52 kişilik otobüslerle İstanbul dan Çanakkale ye götürülecektir. Bunun için en az kaç otobüs gerektiğini tahmin edelim. Tahminimiz ile gerçek sonuç arasındaki farkı bulalım = 50 tahmini sonuç = 84 gerçek sonuç 38 İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan!

35 Ders 05 Doğal Sayılarda Bölme İşlemi ZİHİNDEN BÖLME İŞLEMİ işlemini zihinden yapalım. 360/0/ 20/0/ (Bölünen ve bölenden iki sıfır silinir.) 36 2 = 18 Aşağıda verilen işlemleri zihinden yapalım. a : 6 b : 270 c : : 6 = 4 54 : 27 = : 25 = 5 4 x 100 = / : 10 = /0/ : 100/ = 10 2 x 100 = x 10 = 50 d : 300 e : 15 f : 17 = /0/0/ : 0/0/0/ = x 100 = 400 İsabetli Bilgi Son basamakları sıfır ile biten sayılar 10, 100 ve 1000 in katlarına zihinden bölünürken bölünen ve bölenden eşit sayıda sıfır silinir. İsabetli Bilgi işlemini zihinden yapalım. Zihinden bölme işleminde, bölen sayı 345 : 15 = (345 : 5) : 3 daha kolay işlem yapılabilecek şekilde yazılabilir. = 69 : 3 = işlemini zihinden yapalım. 930 : 15 = (930 : 5) : 3 = 186 : 3 = işlemini zihinden yapalım. Bir sayıyı 10 ile bölmek daha kolay olduğu için önce sayıyı 2 ile çarpalım daha sonra 10 a bölelim. 135 x 2 = = işlemini zihinden yapalım. 95 x 2 = : 10 = 19 İsabetli Bilgi Bir sayıyı zihinden 5 e bölmek için; sayıyı önce 2 ile çarpıp sonra sonucu 10 a bölebiliriz. İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan! 39

36 Bil Bul Uygula Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız tane domates kasası elde edilir. 288 tane şeker her biri 8 tane şeker içerecek şekilde poşetlere konulacaktır. Bu işlem için kaç tane poşet kullanılacağını tahmin ediniz. Tahmininiz ile gerçek sonuç arasındaki farkı bulunuz : 10 = 30 tane poşet (Tahmini sonuç) 288 : 8 = 36 tane poşet lazım (Gerçek sonuç) kişinin bulunduğu izci kampında 12 kişilik kamp çadırları kurulucaktır. Bu iş için en az kaç tane kamp çadırı gerekeceğini tahmin ediniz. Tahmininiz ile gerçek sonuç arasındaki farkı bulunuz. İS A Bir çiftçi bahçesinden topladığı kg domatesi 23 kilogramlık kasalara koyuyor. Buna göre, kaç kasa domates elde edilir? BE Ç T Ö Y ZÜ A Y M IN LE L A R R 9 9 I 1. Doğal Sayılarda Bölme İşlemi : 10 = 600 (Tahmini sonuç) 6276 : 12 = 523 (Gerçek sonuç) Aşağıda verilen işlemleri uygun stratejileri kullanarak zihinden yapınız. İzlediğiniz adımları yazarak tabloyu doldurunuz. İşlem 54 : 9 = / : 10 = : : 25 = 24 4 x 6 = : x : 10 = : İşlem adımları / Sonuç 6 x 100 = 600 İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan!

37 Ders 05 Doğal Sayılarda Bölme İşlemi Bölünen Kalan Bölen Bölüm BÖLME İŞLEMİNDE KALAN Bölünen Bölen 23 Kalan Bölüm Bölünen sayı, bölen ile bölümün çarpımına kalanın eklenmesiyle bulunur. Bölünen = Bölen x Bölüm + Kalan : Kalanlı bölme işlemi Bilgi Kutusu Bir problemin çözümünde yapılan bölme işleminde problemin durumuna göre kalan; ihmal edilir, yuvarlanır ya da kesir olarak belirtilir. 47 kişi 8 kişilik takımlar kurarak maç yapacaktır. Buna göre, maç yapabilecek kaç tane takım kurulabileceğini bulalım kişilik 5 tane takım kurabilir. 7 kişide takım kuramadığı için boşta kalır. 237 kişilik bir turist kafilesi 22 kişilik servislerle bir geziye götürülecektir. Bunun için en az kaç tane servis aracına ihtiyaç olduğunu bulalım kişilik 10 tane servis olur. Kalan 17 kişi içinde 1 tane daha servis = 11 tane servise ihtiyaç var. 15 tane pasta 6 sınıfa eşit olarak paylaştırılacağına göre her sınıfa kaç tane pasta düşeceğini bulalım Her sınıfa 2 şer tane pasta düşer İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan! 41

38 Ders 05 Doğal Sayılarda Bölme İşlemi 863 yumurta 30 lu kolilere yerleştirilerek satılacaktır. Kaç yumurta artacağını bulalım tane koli Kalan yumurta 176 öğrenci 12 kişilik çadırlarda konaklayacaktır. Kaç adet çadıra ihtiyaç olduğunu bulalım kişilik 18 tane çadıra ihtiyaç var. Kalan kişi içinde 1 tane çadıra ihtiyaç var = 19 tane çadıra ihtiyaç var. Bir bölme işleminde bölen 18 ve bölüm 37 dir. Bölünen sayının en büyük doğal sayı değerinin kaç olabileceğini bulalım. Bölünen Kalan Bölen Bölüm Kalan Bölünen Kalan < 18 Bölen sayının en büyük olabilmesi için kalanı 17 seçeriz 18 x 37 = = Yanda verilen bölme işlemine göre bölüm ile kalanın toplamını bulalım Kalan v Bölüm Yanda verilen bölme işlemine göre bölünen sayıyı bulalım. 17 x 24 = = 416 İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan!

39 Test 05 Doğal Sayılarda Bölme İşlemi : 44 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A 132 B) 134 C) 136 D) kg şeker çuvallara paylaştırılacaktır. Bir çuval 46 kg şeker aldığına göre, bu iş için en az kaç çuval gerekir? A) 140 B) 141 C) 142 D : 39 işleminin sonucu, bölünen sayı en yakın binliğe, bölen sayı en yakın onluğa yuvarlanarak tahmin ediliyor. Buna göre, gerçek sonuç ile tahmini sonuç arasındaki fark kaçtır? A) 1 B 2 C) 3 D) 4 Yukarıdaki bölme işleminde bölüm aşağıdakilerden hangisidir? A) 114 B 124 C) 128 D) x = 828 farklıdır? Yukarıdaki bölme işlemindeki sayılar en yakın onluğa yuvarlanarak tahmini sonuç bulunuyor. Bulunan tahmini sonuç ile gerçek sonuç arasındaki fark kaçtır? A) 58 B) 59 C) 60 D Aşağıdakilerden hangisinin sonucu diğerlerinden Yukarıdaki eşitliğe göre boş kutuya gelmesi gereken sayı kaçtır? A) 22 B 23 C) 24 D) 28 İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan! A) : 700 B) 5400 : 90 C) : D :

40

41 Ders 06 Çarpma ve Bölmelerde Verilmeyeni Bulma ÇARPMA İŞLEMİNDE VERİLMEYENİ BULMA Bilgi Kutusu Bir çarpma işleminde çarpım verilip çarpanlardan biri verilmezse, verilmeyen çarpanı bulmak için çarpım çarpana bölünür. x 14 = 532 eşitliğinde sayısını bulalım. Çözüm Verilmeyeni bulmak için çarpımı çarpana bölelim. 532 : 14 = = 38 olarak bulunur. 532 : 14 = x ABC = 5405 eşitliğine göre ABC sayısını bulalım x 3 4 abc ABC = 235 Çarpanlardan biri ve çarpımı verilen yandaki çarpma işlemine göre abc sayısını bulalım x abc = x 42 = 14 x eşitliğini sağlayan sayısını bulalım. 123 x 42 = 5166 = : 14 = 369 İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan! 45

42 Ders 06 Çarpma ve Bölmelerde Verilmeyeni Bulma BÖLME İŞLEMİNDE VERİLMEYENİ BULMA Bilgi Kutusu Kalansız bir bölme işleminde bölünen ve bölüm verilip bölen verilmezse, böleni bulmak için bölünen sayı bölüme bölünür. 414 : = 18 eşitliğinde sayısını bulalım. Çözüm Bölüneni bölüme bölerek böleni bulalım. 414 : 18 = = : 18 = 23 _ Yanda verilen bölme işlemine göre bölen sayıyı bulalım Yanda verilen bölme işlemine göre bölen ile bölümün toplamını bulalım Bölen Bölüm x 12 =... : 9 eşitliğinde boş bırakılan kısma hangi sayı geleceğini bulalım x 12 = x 9 = İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan!

43 Ders 06 Çarpma ve Bölmelerde Verilmeyeni Bulma Çarpma ve Bölme İşleminde Verilmeyeni Bulma Aşağıda verilen işlemlerde verilmeyen ögeleri bulalım. a. x 25 = 5600 : 14 = 5600 : 14 = 400 b. _ 32 İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan! 400 : 25 = 15 H = = 33 x 12 = = 428 n = 428 Aşağıda işlem şemalarındaki boşlukları dolduralım. a) b) x ?? 6440 : 140 = : 84 = x 11 = x 25 = 1400 Aşağıdaki işlemlerde harflerin yerine gelmesi gereken rakamları bulalım. a) 329 A =? b) KLM : 18 = 42 K =? x A6 BCDE B =? C =? L =? M =? D =? E =? 18 x 42 = 756 KLM = x 6 = 1974 BCDE = 1974 A = 3 B = 1 C = : 329 = 3 D = 7 E= 4 K= 7 L= 5 M = 6 x 25 47

44 Ders 06 Çarpma ve Bölmelerde Verilmeyeni Bulma Ayşe her gün düzenli olarak 35 sayfa kitap okuyarak elindeki kitabı 12 günde bitirmiştir. Buna göre, Ayşe nin okuduğu kitabın kaç sayfa olduğunu bulalım. Çözüm Kitabın toplam sayfa sayısını bulmak için gün sayısı ile günlük okunan sayfa sayısını çarpalım. Kitabın toplam sayfa sayısı 12 x 35 = 420 olarak bulunur. Ayşe nin her gün düzenli olarak 35 sayfa kitap okuyarak 420 sayfalık bir kitabı kaç günde bitirebileceğini bulalım. Çözüm Gün sayısını bulmak için kitabın toplam sayfa sayısını günlük okunan sayfa sayısına bölelim. Gün sayısı 420 : 35 = 12 olarak bulunur. Ahmet Bey istediği arabayı almak için her ay TL biriktirmektedir. 30 ay sonra istediği arabayı alabileceğine göre, Ahmet Bey in istediği arabanın kaç TL olduğunu bulalım x 30 = TL Nermin Hanım istediği bilgisayarı alabilmek için her hafta 35 TL biriktimektedir. İstediği bilgisayar TL olduğuna göre, Nermin Hanım ın kaç hafta para biriktirmesi gerektiğini bulalım. Dikkat Aynı problem durumu bilinmeyenin ne olduğuna bağlı olarak çarpma veya bölme işlemi yapmayı gerektirebilir : 35 = 102 TL her hafta biriktirmesi gereken para 48 İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan!

45 Bil Bul Uygula Çarpma ve Bölmelerde Verilmeyeni Bulma 1. Yasemin ml limonata yapıyor ve limonatayı herbiri 80 ml limonata alabilen bardaklara dolduruyor. Doldurma işlemi sonrasında sürahide limonata kalmadığına göre, Yasemin en az kaç tane bardak kullanmıştır? tane bardağı doldurdu. Kalanı da 1 tane bardağı doldurdu = 19 tane bardak kalmıştır kişilik bir ekipten 6 kişilik kaç tane voleybol takımı oluşturulabilir? tane voleybol takımı oluşturulabilir. 3. Aşağıdaki çarpma işlemlerinde verilmeyen çarpanları bulunuz.... x 26 = x... = x... = : 26 = : 24 = : 16 = Aşağıdaki bölme işlemlerinde noktalı yerlere gelebilecek sayıları bulunuz. 555 :... = : 52 = : 37 = x 52 = x 19 = ekmek 12 kişiye eşit olarak paylaştırıldığında bir kişiye kaç tane ekmek düşer? _ = Bir kişiye 4 tane ekmek düşer. İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan! 49

46 Test 06 Çarpma ve Bölmelerde Verilmeyeni Bulma Yukarıda verilen bölme işleminde kalan kaçtır? A 2 B) 4 C) 6 D) 8 2. Bölünenin 495 ve bölenin 21 olduğu bir bölme işleminde bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? A) 25 B) 31 C 35 D) litre su 19 litrelik damacanalara doldurulacaktır. Suyun tamamı damacanalara doldurulacağına göre, kaç damacana gerekir? A) 40 B 41 C) 42 D) x... = 350 eşitliğinde boş bırakılan kısma hangi sayı gelmelidir? A) 12 B 14 C) 16 D) Yukarıda verilen bölme işlemine göre bölen sayı kaçtır? A) 22 B) 23 C 24 D) 26.. x 23 abc + de 1035 Yukarıda verilen çarpma işlemine göre de sayısı kaçtır? A) 45 B) 75 C 90 D) x A Yanda verilen çarpma işlemine göre A sayısı kaçtır? A) 2 B 3 C) 4 D) Yukarıda verilen bölme işlemine göre bölen sayı kaçtır? 50 A) 14 B) 15 C 16 D) 17 İsabet Ders Defteri ile Öğren Çöz Kazan!

Milyonlar. Doğal sayılarda basamaklar sağdan sola doğru üçerli gruplandığında oluşan her gruba bölük denir.

Milyonlar. Doğal sayılarda basamaklar sağdan sola doğru üçerli gruplandığında oluşan her gruba bölük denir. Milyonlar Ders 01 Milyonlar Doğal sayılarda, rakamın bulunduğu yere basamak denir. Bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir. Bir sayının rakamlarının ken,di değerine sayı

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 4, 5, 6 Basamaklı Doğal Sayılar Bölük, Basamak Adı ve Basamak Değeri Doğal Sayılarda Yuvarlama Doğal Sayıları Karşılaştırma Sayı

Detaylı

5.Sınıf MATEMATİK KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama

5.Sınıf MATEMATİK KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama 5.Sınıf MATEMATİK Konu Anlatımı Alt başlıklara ayrılmış, detaylandırılmış konu anlatımı ve bunlarla ilgili çözümlü örnek sorular konuyu kavramınızı sağlayacaktır. Uygulama Testler Konu anlatımın sonlarında

Detaylı

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört

: Yetmiş yedi milyon altı yüz doksan beş bin dokuz yüz dört Matematik Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARI OKUMA ve YAZMA Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye

Detaylı

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Zihinden Çarpma Kısa Yoldan Çarpma İşlemi Çarpma İşleminde Çarpımı Tahmin Etme Doğal Sayılarla Çarpma Problemleri

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİDER ŞİŞLİ İLKOKULU/ORTAOKULU 4. SINIF MATEMATİK KAZANIMLARI 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları okur ve yazar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 10 000 e kadar (10 000 dahil) yüzer ve biner sayar. 4, 5 ve 6 basamaklı

Detaylı

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU MATEMATİK DERSİ 5. SINIF ÇALIŞMA SORULARI

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU MATEMATİK DERSİ 5. SINIF ÇALIŞMA SORULARI 1) 6-11-16-21-26-... Yandaki örüntünün kuralı aşağıdakilerden A)Terim=5.(Adım sayısı)+1 C)Terim=2.(Adım sayısı)+1 B)Terim=Adım sayısı+5 D)Terim=6.Adım sayısı 2) "üç yüz üç milyon otuz üç bin üç" verilen

Detaylı

5. Sınıf MATEMATİK ÖRÜNTÜ - MİLYONLAR. Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane yıldız vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

5. Sınıf MATEMATİK ÖRÜNTÜ - MİLYONLAR. Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane yıldız vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 5. Sınıf MATEMATİK ÖRÜNTÜ - MİLYONLAR 1. 4. TEST 1 Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane yıldız vardır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 2. Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında toplam kaç tane

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU Türkiye de ilk defa EVLE OKUL BiR ARADA ATU MATEMATİK Fasikül KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖZGÜN KONU ANLATIMI DEĞERLENDİRME SORULARI SINIF İÇİ UYGULAMALAR MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 0 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE

Detaylı

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM 2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM TEST 1 1) Güzelyurt ta oturan bir aile piknik için arabayla Karpaz a gidip, geri dönüyor. Bu yolculuk sonunda arabanın km göstergesini kontrol

Detaylı

DOĞAL SAYILARIN OKUNUŞU

DOĞAL SAYILARIN OKUNUŞU DOĞAL SAYILARIN OKUNUŞU Doğal sayıların okunuşunu ve yazılışını kolaylaştırmak için basamaklar sağdan sola üçerli gruplara ayrılır. Bu grupların her birine bölük adı verilir. Bu bölükler birler, binler,

Detaylı

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılarla Toplama i Doğal Sayılarla Çıkarma i Toplama inde Toplam Tahmin Etme Zihinden Toplama i Ardışık Doğal Sayılar Ardışık Doğal Sayılarla Toplama Doğal Sayılarla Toplama Problemleri ı Tahmin

Detaylı

Çarpmada Kat Anlamı Çarpım Tablosu. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi. Verilmeyen Çarpanı Bulma Kısa Yoldan Çarpma Çarpımda Değişim Çarpma Problemleri

Çarpmada Kat Anlamı Çarpım Tablosu. Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi. Verilmeyen Çarpanı Bulma Kısa Yoldan Çarpma Çarpımda Değişim Çarpma Problemleri Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Çarpmada Kat Anlamı Çarpım Tablosu Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Verilmeyen Çarpanı Bulma Kısa Yoldan Çarpma Çarpımda Değişim Çarpma Problemleri

Detaylı

AKILLI MATEMATİK DEFTERİM. 5. sınıf. Musa BOR

AKILLI MATEMATİK DEFTERİM. 5. sınıf. Musa BOR AKILLI MATEMATİK DEFTERİM. sınıf Musa BOR AFG Matbaa Yayıncılık Kağ. İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/2 Sk. No: 7 Buca-İZMİR Tel:.232.442-442 3 3 Faks: 442. Sınıf Matematik Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Veri Toplama ve Değerlendirme

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Veri Toplama ve Değerlendirme Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Veri Toplama ve Değerlendirme Toplamı Tahmin Etme Zihinden Toplama İşlemi Verilmeyen Toplananı Bulma Toplama Problemleri Farkı Tahmin Etme

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR ATU MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR BİLGİ KONTROLÜ ODAKLI KARMA SORULAR PEKİŞTİREN BÖLÜMLERİ AKILLI

Detaylı

4.SINIF ÇARPMA-BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ

4.SINIF ÇARPMA-BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ 4.SINIF ÇARPMA-BÖLME İŞLEMİ PROBLEMLERİ Adı-Soyadı: No:. 1-) 456 sayısının 6 katının 3028 fazlası kaç eder? 2-) Bir inek günde 29 litre süt veriyorsa bir ayda kaç litre süt verir? 3-) Bir kümeste 786 tavuk,

Detaylı

MATEMATİK. Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi 5. SINIF 3. 55 + 37 = (55+10)+10+10+7 = (65+10) + 10 + 7 = (75+10) + 7 = 85+7 =92

MATEMATİK. Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi 5. SINIF 3. 55 + 37 = (55+10)+10+10+7 = (65+10) + 10 + 7 = (75+10) + 7 = 85+7 =92 5. SINIF KULA ARDICI VE SINAVLARA HAZIRLIK Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi TEST-10 1. Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisi "onlukları ve birlikleri ayırarak ekleme" yöntemi ile yapılmıştır? A) 46

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ATU ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ATU ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR ATU MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR PEKİŞTİREN BİRLİKTE ÇÖZELİM BÖLÜMLERİ ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI BİLGİ KONTROLÜ ODAKLI KARMA

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla İşlemler

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla İşlemler Doğal Sayılar Doğal Sayılarla İşlemler Milyonlar Sayı ve Şekil Örüntüleri Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Doğal

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Üç Basamaklı Doğal Sayılar Basamak Adı ve Basamak Değeri Doğal Sayıları Yuvarlama Doğal Sayıları Karşılaştırma Ritmik Saymalar

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE İŞLENMİŞTİR. EVLE OKUL BiR ARADA ATU Türkiye de ilk defa EVLE OKUL BiR ARADA ATU MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖZGÜN KONU ANLATIMI DEĞERLENDİRME SORULARI SINIF İÇİ UYGULAMALAR MEB TTKB NİN UYGULADIĞI 10 KÖK DEĞER FASİKÜLLERİMİZDE

Detaylı

AKILLI. sınıf. Musa BOR

AKILLI. sınıf. Musa BOR AKILLI sınıf. Musa BOR AFG Matbaa Yayıncılık Kağ. İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları AFG Matbaa Yay.

Detaylı

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi ?? Doğal Sayılar Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Doğal Sayıları Okuma ve Yazma Basamak Adı ve Basamak Değeri Ritmik Saymalar Sayı Örüntüleri Doğal Sayıları Karşılaştırma Doğal

Detaylı

MİLYONLAR. 5. Sınıf Matematik. sayısının milyonlar bölüğünü oluşturan rakamların basamak değerlerinin toplamı kaçtır?

MİLYONLAR. 5. Sınıf Matematik. sayısının milyonlar bölüğünü oluşturan rakamların basamak değerlerinin toplamı kaçtır? 5. Sınıf Matematik 0 MİLYONLAR. 5. sayısının binler bölüğünü oluşturan rakamların sayı değerlerinin toplamı kaçtır? 7 0 2 8 sayısındaki rakamının basamak değeri ile sayı değerinin toplamı kaçtır? 0 00

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1

Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1 Doğal Sayılar 1 Akıllı Ödev 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Ödev Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü Soru 1 Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız. Bir milyon yüz yirmi sekiz bin üç yüz on

Detaylı

sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Yukarıdaki toplama işlemine göre verilmeyen toplanan kaçtır?

sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Yukarıdaki toplama işlemine göre verilmeyen toplanan kaçtır? 5.SNF MTEMTİK UYG. 1.DÖNEM 1.YZ SOU 1. 398 531 793 sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? ) 500 ) 5000 C) 50000 D) 500000 6. 3 6 4 8 2 1 0 9 9 5 7 1 Yukarıdaki toplama işlemine

Detaylı

Yeni Öğretim Programına Uygun. Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular

Yeni Öğretim Programına Uygun. Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular 3.14159265358979323846264 3383279502884 Matematik 5 Yeni Öğretim Programına Uygun KAZANIM ODAKLI 0112358132134 Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş

Detaylı

Doğal Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi

Doğal Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi Doğal Sayılarda Çarpma ve Bölme İşlemi Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan-Dedeoğlu Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr Doğal Sayılarda Çarpma İşlemi Öğretimi 2. sınıftan itibaren toplamaya dayalı olarak

Detaylı

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 2-Onlar basamağı 5, yüzler basamağı 2 ve binler basamağı 6

Detaylı

BİRLİKTE ÇÖZELİM. 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz.

BİRLİKTE ÇÖZELİM. 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz. 6. SINIF MATEMATİK.ÜNİTE 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz. a. 5 2 = 0,4 4 c. = 1,72 25 b. 40 1 = 0,025 1 d. = 0,026 500 2. Aşağıdaki kesirleri bölme işlemi yaparak ondalık gösterim

Detaylı

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Onluklar ve Birlikler Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Çarpma İşlemi Çarpanların Yerlerinin Değişimi Çarpım Tablosu Oluşturma 1 ve 0 ile Çarpma Çarpma Problemleri Bölme İşlemi

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

ÇARPANLAR ve KATLAR ASAL SAYILAR. Örnek-2 : 17 ve 27 sayılarının asal sayı olup olmadığını inceleyelim.

ÇARPANLAR ve KATLAR ASAL SAYILAR. Örnek-2 : 17 ve 27 sayılarının asal sayı olup olmadığını inceleyelim. SINIF ÇARPANLAR ve KATLAR www.tayfunolcum.com 8.1.1.1: Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı seklinde yazar. Çarpan ( bölen ) Her

Detaylı

4.2.1 Sayma Sistemleri

4.2.1 Sayma Sistemleri . Taban Aritmetiği.. Sayma Sistemleri a. 9 Etkinlik. a. gün; kaç yıl, kaç ay, kaç hafta, kaç gündür? ( yıl gün, ay 0 gün sayılacaktır.) b. 7 saniye; kaç saat, kaç dakika, kaç saniyedir? c. 7 kg fındık

Detaylı

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası SORU 1 525 + 2834 + 379 toplama işlemini alt alta yazarak yapınız. 525 2834 +379 3738 SORU 2 Manavdan kilogramı 4 TL olan armut

Detaylı

Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1

Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1 Doğal Sayılar 1 Akıllı Test 1 Öğrenci Adı Soyadı Sınıfı Test Teslim Tarihi Öğretmen Görüşü 1) 378 124 704 doğal sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Üç yüz yetmiş sekiz milyon yüz yirmi

Detaylı

25 sayısını 6 ya böldüğümüzde bölüm 4 ve kalan 1 olur. Şekli inceleyin.

25 sayısını 6 ya böldüğümüzde bölüm 4 ve kalan 1 olur. Şekli inceleyin. BÖLME VE BÖLÜNEBİLME 25 sayısını 6 ya böldüğümüzde bölüm 4 ve kalan 1 olur. Şekli inceleyin. 25 = 6 x 4 + 1 Bölünen = Bölen x Bölüm + Kalan 12312312 sayısını 123 e bölelim. 123 te 123 bir kere var. Sonra

Detaylı

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki

5. SINIF MATEMATİK. Test , 11, 18, 25, 32, sayı örüntüsünde ardışık iki terim arasındaki Test - 3 8.. adım 2. adım Yukarıdaki şekil örüntüsünün. adımında dört kibrit çöpü kullanılırken 2. adımında yedi kibrit çöpü kullanılmıştır. Buna göre. adımdaki şekil için kaç kibrit çöpü kullanılır? 0.,,

Detaylı

??? Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Sıvı Ölçme. Etkinlik

??? Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Sıvı Ölçme. Etkinlik ??? Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Sıvı Ölçme Toplama İşleminde Verilmeyeni Bulma Toplamı Tahmin Etme Zihinden Toplama Toplama Problemleri Farkı Tahmin Etme Toplama Çıkarma

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

Ali 8 yaşındadır. Ali den 1 yaş büyük olan Oya. Can ın 5 kalemi vardır. Ayla nın kalemleri Can ın kalemlerinden 3 fazladır. Ayla nın kalemi vardır.

Ali 8 yaşındadır. Ali den 1 yaş büyük olan Oya. Can ın 5 kalemi vardır. Ayla nın kalemleri Can ın kalemlerinden 3 fazladır. Ayla nın kalemi vardır. Zihinden toplayalım. 1. artı 8 eder.. 3 ten büyük olan sayı 5 tir. 3. 5 e eklersek olur. 4. 5.. 5 e 1 ilave edersek olur. 7 den sonra gelen sayı 5, 3 daha eder. olur. 7. yi 1 artırırsak olur. 8. 9. 9 ile

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır.

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır. Kazanım Tam sayıların tam sayı kuvvetlerini belirler. MATEMATİK KAZANIM FÖYÜ- Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti.Adım..Adım...Adım Yanda verilen örüntünüyü 6.Adıma kadar ilerletiniz. HATIRLA Üslü sayı, bir

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI

5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI 5.SINIF MATEMATİK ÖRNEK SORULARI 1. Yukarıdaki sayı doğrusunda iki doğal sayı arası yedi eşit parçaya ayrıldığına göre T noktasına karşılık gelen kesir aşağıdakilerden hangisidir? 2. Yukarıdaki boyalı

Detaylı

ÇIKARMA İŞLEMİ. A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. ... c) eksilen ...

ÇIKARMA İŞLEMİ. A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. ... c) eksilen ... ÇIKARMA İŞLEMİ A) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. B) Aşağıda modellenmiş olan çıkarma işlemlerini yapalım. a) b) c) d) 4 1 3 a) eksilen çıkan fark 3 1 b) eksilen çıkan fark c) eksilen

Detaylı

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi. Sıvı Ölçme

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi. Sıvı Ölçme Onluklar ve Birlikler Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Sıvı Ölçme Toplama İşleminde Verilmeyeni Bulma Toplamı Tahmin Etme Zihinden Toplama Toplama Problemleri Farkı Tahmin

Detaylı

9SINIF MATEMATİK. Temel İşlem Becerisi < 9. Sınıf

9SINIF MATEMATİK. Temel İşlem Becerisi < 9. Sınıf 9SINIF MATEMATİK Temel İşlem Becerisi < 9. Sınıf YAYIN KOORDİNATÖRÜ Oğuz GÜMÜŞ EDİTÖR Hazal ÖZNAR - Uğurcan AYDIN DİZGİ Muhammed KARATAŞ SAYFA TASARIM - KAPAK F. Özgür OFLAZ Eğer bir gün sözlerim bilim

Detaylı

ATATÜRK İLKOKULU 2.SINIF MATEMATİK DERSİ Toplama,Çıkarma Çarpma,Bölme Problemleri 1

ATATÜRK İLKOKULU 2.SINIF MATEMATİK DERSİ Toplama,Çıkarma Çarpma,Bölme Problemleri 1 Soyadı:.. Sınıfı ve No: Toplama,Çıkarma Çarpma,Bölme Problemleri 1 27 sayısındaki 2 rakamı hangi basamaktadır? İleriye doğru ikişer ritmik sayarken 26 dan sonra hangi sayı gelmelidir? Bir çiftlikte 55

Detaylı

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 01 MATEMATİK 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1. RAKAM Sayıların yazılmasında kullanılan sembollere rakam denir. Onluk

Detaylı

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Çarpma İşlemi Çarpanların Yerlerinin Değişimi Çarpım Tablosu Oluşturma 1 ve 0 ile Çarpma Çarpma Problemleri Bölme İşlemi SınıfMatematik Matematik..Sınıf

Detaylı

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI

GAZİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ YILLIK DERS PLÂNI 4.HAFTA 3.HAFTA 2.HAFTA 1.HAFTA 2. SINIFLAR MATEMATİK İ YILLIK PLÂNI Konu: Onluk ve Birliklere Ayıralım 18-21 Eyl 1. Nesne sayısı 100 den az olan bir çokluğu, model kullanarak onluk ve birlik gruplara

Detaylı

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi. Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Çarpmada Kat Anlamı Çarpım Tablosu Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Verilmeyen Çarpanı Bulma Kısa Yoldan Çarpma Çarpımda Değişim Çarpma Problemleri

Detaylı

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ ÖRNEK: 18 sayısının pozitif çarpanları nelerdir? Çarpımları 18 olan sayılar arayalım. 18 = 1. 18 18 =. 9 18 =. 6 Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı şeklinde

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖĞRENİYORUM

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖĞRENİYORUM ÖĞRENİYORUM Bir pozitif tam sayıyı birden fazla pozitif tam sayının çarpımı şeklinde yazarken kullandığımız her bir sayıya o sayının çarpanı denir. Örnek: nin çarpanları,, 3, 4, 6 ve dir. UYGULUYORUM Verilmeyen

Detaylı

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME Adı Soyadı :.. 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. 456, 56, 71,877,950,95,2,857 7) 75 misket beş kardeş arasında paylaştırılıyor. Küçük

Detaylı

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1 1. BÖLÜM Sayılarda Temel Kavramlar Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK Kontrol Noktası 1 Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. {0, 1, 2,..., 9} II. {1, 2, 3,...} III. {0, 1, 2,

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

2. ÜNİTE Veri...79 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...87 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...89 Konu Değerlendirme Testi - 1...91 3. ÜNİTE Temel Geometrik Kavramlar...95 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...105

Detaylı

DOĞAL SAYILAR , , bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük

DOĞAL SAYILAR , , bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük bölük DĞAL SAILAR Günlük hayatta pek çok durumda sayıları kullanırız: Saymak, sıra belirtmek, saati okumak, telefon numaraları, T.C. kimlik numaraları, levha ve paralar vb. u sayılar 7, 8 veya 9 basamaklı olabilir.

Detaylı

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Zihinden Çarpma Kısa Yoldan Çarpma İşlemi Çarpma İşleminde Çarpımı Tahmin Etme Doğal Sayılarla Çarpma Problemleri

Detaylı

5. Aşağıdakilerden hangisi üç basamaklı sayıların en büyüğüdür? A) 999 B) 1000 C) D) 9999

5. Aşağıdakilerden hangisi üç basamaklı sayıların en büyüğüdür? A) 999 B) 1000 C) D) 9999 , MATEMATİK 01 DOĞAL SAYILAR Doğal Sayılar, Sayma Sayıları, Rakamlar, Çift ve Tek Sayılar Sayı: Sayma, ölçme ve bunun gibi işlemlerin sonuçlarını gösteren rakamlar kümesine sayı denir. Sayılar ikiye ayrılır.

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

Üç Basamaklı Doğal Sayılar

Üç Basamaklı Doğal Sayılar . SINIF Üç Basamaklı Doğal Sayılar TEST-1 1. Yandaki onluk taban bloklarıyla modellenmiş sayı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) 4 0 4 4 4 4 40. Yüzlük Onluk Birlik 1 yüzlük 0 onluk

Detaylı

4BÖLÜM. ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA

4BÖLÜM. ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA 4BÖLÜM ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA TEST 1 1) Aşağıdaki sayılardan kaç tanesi 80 sayısının çarpanıdır? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,18,20,25,30,40,45,80

Detaylı

UYGUN MATEMATİK 5 SORU BANKASI. HAZIRLAYANLAR Fatih KOCAMAN Meryem ER. : Sad k Uygun E itim Yay nlar. : Yaz n Matbaas / stanbul

UYGUN MATEMATİK 5 SORU BANKASI. HAZIRLAYANLAR Fatih KOCAMAN Meryem ER. : Sad k Uygun E itim Yay nlar. : Yaz n Matbaas / stanbul UYGUN MATEMATİK SORU BANKASI HAZIRLAYANLAR Fatih KOCAMAN Meryem ER AR-GE Editör : Ş. Yunus MUSLULAR : Dr. Özgür AYDIN Prg. Gel. Uzm. : Özden TAŞAR Pedagog Dan şman Dizgi Bask : Hilâl GENÇAY : Psikiyatr

Detaylı

++ :8. SINIF. ÜNİTE Çarpanlar ve Katlar UYGULAMA BÖLÜMÜ. Anla-Uygula

++ :8. SINIF. ÜNİTE Çarpanlar ve Katlar UYGULAMA BÖLÜMÜ. Anla-Uygula ÜNİTE 1 8.1.1 Çarpanlar ve Katlar Anla-Uygula 1 A B ++ :8. SINIF C D UYGULAMA BÖLÜMÜ 8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri

Detaylı

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNE: AM AYIAR N: am ayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE RAR VE ÇÖZÜMER 1. [(+17) (+25)] + [( 12) (+21)] işleminin sonucu A) 41 B) 25 C) 25 D) 41 Çıkarma işlemi yapılırken çıkanın işareti değişir ve eksilen

Detaylı

Zac-iʼden Püf Noktaları. Kitabın içinde yer alan Zac-i den Püf Noktaları soruların kolay çözülebilmesi için püf noktalar içerir.

Zac-iʼden Püf Noktaları. Kitabın içinde yer alan Zac-i den Püf Noktaları soruların kolay çözülebilmesi için püf noktalar içerir. 0 Zac-iʼden Püf Noktaları. Sınıf MATEMATİK Kitabın içinde yer alan Zac-i den Püf Noktaları soruların kolay çözülebilmesi için püf noktalar içerir. Testler Tam hücreleme sistemi ile hazırlanan, nitelikli

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

ÜNİTE: RASYONEL SAYILAR KONU: Rasyonel Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: RASYONEL SAYILAR KONU: Rasyonel Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNTE: RASYONEL SAYILAR ONU: Rasyonel Sayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE SORULAR VE ÇÖZÜMLER. işleminin sonucu B) D) ki rasyonel sayının farkını bulmak için çıkan terimin toplama işlemine göre tersi alınarak

Detaylı

18 mart ORTAOKULU 5.SINIFLAR 1.GELENEKSEL MATEMATİK YARIŞMASI. 15 Aralık 2014 YARIŞMA ŞARTLARI. Bu test 20 soru içermektedir Süre 30 dakikadır

18 mart ORTAOKULU 5.SINIFLAR 1.GELENEKSEL MATEMATİK YARIŞMASI. 15 Aralık 2014 YARIŞMA ŞARTLARI. Bu test 20 soru içermektedir Süre 30 dakikadır 18 mart ORTAOKULU 5.SINIFLAR 1.GELENEKSEL MATEMATİK YARIŞMASI 15 Aralık 2014 YARIŞMA ŞARTLARI Bu test 20 soru içermektedir Süre 30 dakikadır 3 yanlış bir doğruyu götürmektedir ÖDÜL İÇİN 1) En az 15 soruyu

Detaylı

3, 0, 7, Aşağıda okunuşları verilen doğal sayılardan hangisi, yukarıdaki tabloda yer almaz? A) En büyük tek sayı: 9703

3, 0, 7, Aşağıda okunuşları verilen doğal sayılardan hangisi, yukarıdaki tabloda yer almaz? A) En büyük tek sayı: 9703 1. 4. 1078504 70004051 3, 0, 7, 9 420716003 80100001 Aşağıda okunuşları verilen doğal sayılardan hangisi, yukarıdaki tabloda yer almaz? A) Bir milyon yetmiş sekiz bin elli dört B) Yetmiş milyon dört bin

Detaylı

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR 1 SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR RAKAM: Sayıları ifade etmek için kullandığımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembollerinden her birine rakam denir. Soru: a ve b farklı rakamlar olmak üzere a + b nin alabileceği

Detaylı

TABAN ARĠTMETĠĞĠ. ÇÖZÜM (324) 5 = = = = 89 bulunur. Doğru Seçenek C dir.

TABAN ARĠTMETĠĞĠ. ÇÖZÜM (324) 5 = = = = 89 bulunur. Doğru Seçenek C dir. TABAN ARĠTMETĠĞĠ Kullandığımız 10 luk sayma sisteminde sayılar {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} kümesinin elemanları (Rakam) kullanılarak yazılır. En büyük elemanı 9 olan, 10 elemanlı bir kümedir. Onluk sistemde;

Detaylı

5. ÜNİTE Uzunlukları Ölçme...49 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...55 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...57 Çevre...59 Kazanım Değerlendirme Testi - 1...63 Kazanım Değerlendirme Testi - 2...65 Alan Ölçme...67

Detaylı

TEST. 7. İlk 20 doğal sayının çarpımının sonucu kaçtır? 11. Yıl sonu gireceği sınav için hazırlanan Yiğit, hafta

TEST. 7. İlk 20 doğal sayının çarpımının sonucu kaçtır? 11. Yıl sonu gireceği sınav için hazırlanan Yiğit, hafta TEST 5 Doğal Sayılarla İşlemler 7. İlk 20 doğal sayının çarpımının sonucu kaçtır? A) 176 300 B) 5000 C)70 D) 0 11. Yıl sonu gireceği sınav için hazırlanan Yiğit, hafta içi günlük 20 soru, hafta sonu günlük

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. Bir sayının 0,02 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, aynı sayının aşağıdakilerden

Detaylı

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c 138. a ve b gerçel sayılardır. a < a, 6a b 5= 0 b ne olabilir? (11) 4 5 8 11 1 139. < 0 olmak üzere, 4 3. =? ( 3 ) a 1 140. < a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9,4,7 3,

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. Bir sayının 0,02 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, aynı sayının aşağıdakilerden

Detaylı

TEST-8. Yandaki at resminin bir bölümü silinmiştir. Aşağıdaki şekillerden hangisi bu resmi tamamlar? A) B) C) D)

TEST-8. Yandaki at resminin bir bölümü silinmiştir. Aşağıdaki şekillerden hangisi bu resmi tamamlar? A) B) C) D) TEST-8 Matematik Yarışmalarına Hazırlık 1 Yandaki at resminin bir bölümü silinmiştir. Aşağıdaki şekillerden hangisi bu resmi tamamlar? A) B) C) D) 2 Yandaki kareden çizgiler boyunca kesilerek çeşitli şekiller

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 10 Mayıs 2009 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. ( 2 1). 2+ 1 1 2 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 2 C) 4 D) 2 2 E)

Detaylı

6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR

6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR 6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR ONDALIK SAYILAR TEST ) Aşağıdaki kesirleri ondalık sayıya çeviriniz. a) 3 b) 2 c) 9 d) 4 5 25 20 2) Aşağıdaki ondalık sayıların basamaklarındaki rakamların sayı ve basamak değerlerini

Detaylı

Kesirler. Zaman Ölçme. Paralarımız

Kesirler. Zaman Ölçme. Paralarımız Kesirler Zaman Ölçme Paralarımız Kesirler Tam, Yarım Saatler Çeyrek Saatler Takvim Zaman Ölçme Problemleri Paralarımız SınıfMatematik Matematik 2. 2.Sınıf Bütün - Yarım Kutularda yarım olarak verilen nesneleri

Detaylı

BÖLÜNEBĐLME KURALLARI

BÖLÜNEBĐLME KURALLARI YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS - 2 2-2 1 1-1 1 kalanı bulmak için sağdan ve + ile başlamak gerekir BÖLÜNEBĐLME KURALLARI 2 Đle Bölünebilme: tüm çift sayılar, yani birler

Detaylı

5.Sınıf. Genel Tekrar w w w. m a t e m a t i k s o r u b a n k a s i. c o m 2013

5.Sınıf. Genel Tekrar w w w. m a t e m a t i k s o r u b a n k a s i. c o m 2013 -) şağıdaki şekillerde çokgen olanları belirleyerek çokgen olan şekillerin isimlerini yazınız.......... -) Eşkenar dörtgenin ve dikdörtgenin düzgün çokgen olup olmadığını nedenleriyle açıklayınız.....

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

Tek Doğal Sayılar; Çift Doğal Sayılar

Tek Doğal Sayılar; Çift Doğal Sayılar Bölüm BÖLÜNEBİLME VE ÇARPANLARA AYIRMA. Bölünebilme Kuralları Bir a doğal sayısı bir b sayma sayısına bölündüğünde bölüm bir doğal sayı ve kalan sıfır ise, a doğal sayısı b sayma sayısına bölünebilir.

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ

MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Ar tık Matematiği Çok Seveceksiniz! MateMito AKILLI MATEMATİK DEFTERİ Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık az yazarak çok soru çözüyorum. Artık matematikten sıkılmıyorum.

Detaylı

BİRLİKTE ÇÖZELİM. Sıcaklık sıfırın altında 4 derece kâr +50. Deniz seviyesinin 9 metre üstünde gider Milattan önce 325 yılı -325

BİRLİKTE ÇÖZELİM. Sıcaklık sıfırın altında 4 derece kâr +50. Deniz seviyesinin 9 metre üstünde gider Milattan önce 325 yılı -325 . SINIF MATEMATİK.ÜNİTE BİRLİKTE ÇÖZELİM., +, 0,, +, +,, 9, +000, Yukarıda verilen tam sayılardan tablolara uygun olanları seçerek yazınız. Negatif Tam Sayılar Pozitif Tam Sayılar + 9 + + +000. Aşağıdaki

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM

MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM ATÖLYE BİLGİSİ Ar tık Matematikte Ustalaşma Zamanı! MateMito AKILLI MATEMATİK ATÖLYEM Artık matematikten korkmuyorum. Artık matematiği çok seviyorum. Artık matematik dersinde daha pratiğim. Artık matematik

Detaylı

MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA

MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA 3. Ondalık Sayılarda İşlemler: Toplama - Çıkarma: Ondalık kesirler toplanırken, virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır ve doğal sayılarda toplama-çıkarma

Detaylı

Bunu bir örnek üzerinde gösterelim : Örneğin, ,... birer 5 0 2 3, 0 5 0 4. ondalık kesirdir.

Bunu bir örnek üzerinde gösterelim : Örneğin, ,... birer 5 0 2 3, 0 5 0 4. ondalık kesirdir. Bölüm ONDALIK KESİRLER Paydası 0 un tam kuvveti olan veya bu duruma getirilebilen kesirlere ondalık kesirler denir. Örneğin, ondalık kesirdir. 0 ; 00 ; 000,... birer Paydaları 0 un tam kuvveti olmayan

Detaylı

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3): ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4 Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I Kolay Temel Matematik. 8 ( + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6.! ( )": ( ) A) B) 0 C) D) E). 7. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D)

Detaylı