Kesikli Üniform Dağılımı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kesikli Üniform Dağılımı"

Transkript

1 KESİKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİNİN OLASILIK DAĞILIMLARI Kesikli Üniform Dağılımı Bernoulli Dağılımı Binom Dağılımı Negatif Binom Dağılımı Geometrik Dağılım Hipergeometrik Dağılım Poisson Dağılımı Kesikli Üniform Dağılımı Kesikli bir şans eğişkeni tanımlı oluğu tüm noktalara eşit olasılık eğerine sahip ise bir başka ifaeyle tanımlı oluğu eğerlerin hepsine olasılık fonksiyonun alığı eğer sabit ise bu kesikli şans eğişkeni üniform ağılımına uygunur. Üniform ağılımı gösteren bir şans eğişkeni k farklı noktaa tanımlı ise olasılık ağılımı; X ) k şekline ifae eilir.,,3...,k. Kesikli Üniform Dağılımının Beklenen Değer ve Varyansı k k E( ) ) i i i k Var () E E ( k )( k ) Var( ) = n k k(k )(k ) (k k k 6 4 k( k ) k k ) 3 Örnek: Hilesiz bir zar atılığına X şans eğişkeni ortaya çıkabilecek farklı urum sayısını ifae ettiğine göre X in olasılık ağılımını oluşturarak beklenen eğerini ve varyansını bulunuz. S = { /,,3,4,5,6 } Ortaya çıkan olaylar eşit olasılıklı olaylar şans eğişkeninin ağılımı k = 6 olan kesikli üniform ağılımına uygunur.,,3,4,5,6 X ) 6. 6 E( ) 3,5 (6 )(6 ) 35 Var ( ) 4

2 Bernoulli Dağılımı Bir şans eğişkeninin bernoulli ağılımı göstermesi için ilgilenilen süreçte sağlanması gerekliir. Bernoulli Deneyinin Varsayımları: bernoulli eneyinin varsayımlarının. Deneyler aynı koşullara tekrarlanabilirlik özelliğine sahip olmalıır.. Deneylerin yalnız iki mümkün sonucu olması gerekliir. 3. Başarı olasılığı (p), eneyen eneye eğişmemekteir (Başarısızlık olasılığı q = -p ile gösterilir) 4. Denemeler birbirinen bağımsız olmalıır. 6 Örnekler: Bir fabrikaa üretilen bir ürünün hatalı veya sağlam olması, Bir maeni para atılığına üst yüze yazı veya tura gelmesi, Hilesiz bir zar atılığına zarın tek veya çift gelmesi, Bernoulli ağılışına X şans eğişkeni başarı urumu için, başarısızlık urumu için ise eğerini alır. S = { /, } Bernoulli eneyine ortaya çıkan sonuçlaran biri tanesi başarı urumu, iğeri ise başarısızlık olarak ifae eilir. Bernoulli şans eğişkeninin ağılımı ifae eilirken eneyin saece kez tekrarlanması gerekliir. 7 Bernoulli Dağılımının Olasılık Fonksiyonu; p X ) ( p),. m = E ( ) = p s = Var ( ) = p (-p) = pq 8

3 Örnek: Bir este iskambilen çekilen bir kağıın as olup olmaması ile ilgileniyor. As gelmesi başarı olarak ifae eiliği urum için olasılık fonksiyonunu oluşturunuz. = (as gelmemesi) = ( as gelmesi) S = { /, } X = ) = 48 / 5 X = ) = 4 / 5 X ) ,. 9 Binom Dağılımı Birbirinen bağımsız n aet bernoulli eneyinin bir araya gelmesi sonucuna binom eneyi gerçekleşir. Binom eneyinin gerçekleşmesi için bernoulli eneyinin bütün varsayımlarının sağlanması gerekliir. Binom şans eğişkeni X, n aet enemeeki başarı sayısını ifae etmekteir. n enemee en az, en fazla n aet başarı gözlenebileceğinen S = { /,,,,n } olur. Binom Olasılık Fonksiyonunun Ele Eilmesi Gerçekleştirilen her bir Bernoulli eneyi birbirinen bağımsızır ve olasılık fonksiyonu olarak ifae eilmiş ii. Bernoulli eneyi n efa tekrarlanığı uruma toplam aet başarı olmasının olasılığı, aet başarı olasılığı (p) ile n - aet başarısızlık olasılığının (q=-p) çarpımını içermeliir. ) p.q, Başarı ve başarısızlıkların oluşum sırası yani n sıralama önemsiz ise C faklı şekile ortaya n çıktığı için ; n.p.( p) X ) olarak ele eilir. n,,,..., n. 3

4 Örnekler: Bir fabrikanın eposunan seçilen ürünen sinin hatalı olması, Bir maeni para 5 kez atılığına hiç tura gelmemesi, üst yüze yazı veya tura gelmesi, Hilesiz bir zar 4 kez atılığına zarın en çok kez çift gelmesi, Aritmetik Ortalama m Varyans s Binom Dağılımının Karakteristikleri E ( X ) np np( p) npq 3 4 Örnek: Bir işletmee üretilen ürünlerin % 6 sının hatalı oluğu bilinmekteir. Rasgele ve iaeli olarak seçilen 5 ürünen, a) tanesinin hatalı olmasının olasılığını, b) En az 4 tanesinin hatalı olmasının olasılığını hesaplayınız. p =,6 - p =,94 n = 5 a)p ( X = ) =? b)p ( X 4 ) =? 5 4 X ). (,6).(,94),3 P ( X 4 ) = P ( X = 4) + P ( X = 5 ) (,6).(,94). (,6).(,94) Örnek: Metal hilesiz bir para kez fırlatılıyor (n= p=q=/=.5) a)bir kez yazı gelmesi olasılığı!.9! p.,5.,5 (.5) (.5)!9! 9! 9 b) hiç yazı gelmemesi olasılığı p.,5.,5,5 c) en az kez yazı gelmesi olasılığı p p... p 4

5 p p p p.,5.,5.,5.,5 9.(.5) (.5) (.5) ( ) (.5) Negatif Binom (Pascal)Dağılımı Bernoulli eneyinin tüm varsayımları negatif binom ağılımı içine geçerliir. Binom ağılımına n enemee aet başarı olasılığı ile ilgilenilirken, negatif binom ağılımına ise şans eğişkeni (X), k ncı başarıyı ele einceye kaar yapılan eney sayısına karşılık gelir. Örnekler: Bir parayı 5 kez tura gelinceye kaar attığımıza 5 nci turayı ele ettiğimiz eneme sayısı, Bir basketbolcunun 3 sayılık atışlara ncu isabeti 8 sağlaması için gerekli olan atış sayısı. : eney sayısı k : başarı sayısı p : başarı olasılığı S = { / k, k+, k+, k+3 } k- k Negatif Binom Dağılımının Beklenen Değer ve Varyansı k E ) m p k( p) Var( ) p ( Binom ağılımını kullanarak - enemee k- aet başarı olasılığı hesaplanır ve nci enemeeki k ncı başarıyı ele etme olasılığı p ile bağımsız olaylar oluğunan çarpılarak aşağıaki olasılık fonksiyonu ele eilir. k k p p k, k, k,... X ) k. 9 5

6 k k p p k, k, k,... X ) k. Örnek: Bir kişinin hilesiz bir zarı kez atması sonucuna, ncu atışına 5 nci kez 6 gelmesi olasılığını hesaplayınız. p = / 6 - p = 5 / 6 = (eney sayısı) k = 5 (başarı sayısı) 5 X ; k 5).( ).( ) Zarın kaçıncı kez atılması sonucu 5 nci kez 6 gelmesini beklersiniz? k 5 E( ) 3 p 6 Geometrik Dağılım Bernoulli eneyinin tüm varsayımları geometrik ağılım içine geçerliir. Negatif Binom ağılımının özel bir urumuur. k = oluğuna negatif binom ağılımı geometrik ağılımı olarak ifae eilir. Geometrik ağılım gösteren şans eğişkeni X, ilk başarıyı ele einceye kaar yapılan eney sayısını ifae eer. Örnekler: Bir parayı tura gelinceye kaar attığımıza tura gelmesi için yapılan atış sayısı, Bir işletmenin eposunan ilk hatalı ürünü bulana kaar alınan örnek sayısı. : eney sayısı p: başarı olasılığı Geometrik Dağılımının Beklenen Değer ve Varyansı S = { /,, 3, 4.. } Negatif Binom ağılımına k = alınığına; E( ) m p p Var ( ) p k p p X ) k k k, k, k,.... X ) p p p X ) p,,3,

7 Örnek: Bir avcı heefe isabet sağlayana kaar ateş etmekteir. Avcının heefi vurma olasılığı,75 oluğuna göre avcının heefi ilk kez 8 nci kez atış yaptığına isabet ettirmesinin olasılığını hesaplayınız. = 8 P ( X = 8) =? X ),75,75,, ,75,75,75, 5 7 X 8) Hipergeometrik Dağılım Varsayımları, n eneme benzer koşullara tekrarlanabilir. Her enemenin mümkün sonucu varır. Sonlu populasyonan iaesiz örnekleme yapılır. Örnekleme iaesiz oluğunan başarı olasılığı ( p ) eneyen eneye eğişir. 5 6 Hipergeometrik Dağılımın Olasılık Fonksiyonu n : örnek hacmi N : anakütle eleman sayısı B : populasyonaki başarı sayısı : örnekteki başarı sayısı Hipergeometrik Dağılımın Karakteristikleri E( ) n p p = B/N için N n Var ( ) np( p) N S = { /,,, 3,..,n } B N B n X ) N n,,,3..., n

8 Örnek: Yeni açılan bir bankanın ilk müşterisi içine 6 tanesi mevuat hesabına sahiptir. İaesiz olarak rasgele seçilen 8 müşterien 5 tanesinin mevuat hesabına sahip olmasının olasılığı neir? N= B = 6 n = 8 = 5 n : örnek hacmi N : anakütle eleman sayısı B : populasyonaki başarı sayısı : örnekteki başarı sayısı 9 B N B n X ) N n N= B = 6 n = 8 = 5,,,3..., n PX ( 5) 8 3 Poisson Dağılımı Kesikli Şans eğişkenlerinin olasılık ağılımlarınan en önemlilerinen biri Poisson Dağılımıır. Günlük hayatta ve uygulamaa çok sayıa kullanım alanı bulunmaktaır. Ünlü Fransız matematikçisi Poisson tarafınan bulunmuştur. Belirli bir alan içerisine rasgele ağılan veya zaman içerisine rasgele gözlenen olayların olasılıklarının hesaplanabilmesi için çok kullanışlı bir Poisson Sürecinin Varsayımları. Belirlenen periyotta meyana gelen ortalama olay sayısı sabittir.. Herhangi bir zaman ilimine bir olayın meyana gelmesi bir önceki zaman ilimine meyana gelen olay sayısınan bağımsızır.(periyotların kesişimi olmaığı varsayımı ile) 3. Mümkün olabilecek en küçük zaman aralığına en fazla bir olay gerçekleşebilir. 4. Ortaya çıkan olay sayısı ile periyoun uzunluğu oğru orantılıır. moelir

9 Örnekler Bir şehire bir aylık süre içerisine meyana gelen hırsızlık olayların sayısı, Bir telefon santraline k. içerisine gelen telefon çağrılarının sayısı, Bir kitap içineki baskı hatalarının sayısı, İstanbul a m ye üşen kişi sayısı, Ege Bölgesine 3 aylık süree 4, şietinen büyük olarak gerçekleşen eprem sayısı. 33 l Poisson Dağılımının Olasılık Fonksiyonu : belirlenen periyotta ortaya çıkan olay sayısı : ortaya çıkma olasılığı araştırılan olay sayısı S = { /,,, 3,.., } l e l X )!,,,... iger urumlara 34 Poisson Dağılımının Beklenen Değer ve Varyansı Beklenen Değer Varyans E() m l Var() l Beklenen eğeri ve varyansı birbirine eşit olan tek ağılıştır. 35 Örnek: Bir mağazaya Cumartesi günleri 5 akikaa ortalama olarak 4 müşteri gelmekteir. Bir Cumartesi günü bu mağazaya, a) 5 akika içine müşteri gelmesi olasılığını, b)yarım saate en fazla müşteri gelmesi olasılığını, 4 e 4 4 a) l 4 P ( = ) =? e 4 4! 4 X ) 4 4! 4e b) 5 k a 4 müşteri gelirse, 3 k a 4 müşteri gelir. l 4 P ( > ) =? > ) = [=)+=)+=)] e 4 e! ÖDEV: saatte en çok müşteri gelmesinin olasılığını hesaplayınız.! 33e

10 SÜREKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİNİN OLASILIK YOĞUNLUK FONKSİYONLARI Üstel Dağılım Sürekli Üniform Dağılım Normal Dağılım 37 Üstel Dağılım Meyana gelen iki olay arasınaki geçen süre veya bir başka ifaeyle ilgilenilen olayın ilk efa ortaya çıkması için geçen sürenin ağılışıır. Örnek: Bir bankaa veznee yapılan işlemler arasınaki geçen süre, Bir taksi urağına gelen müşteriler arasınaki süre, Bir hastanenin acil servisine gelen hastaların arasınaki geçen süre, Bir kumaşta iki aet okuma hatası arasınaki uzunluk (metre). 38 Belirli bir zaman aralığına mağazaya gelen müşteri sayılarının ağılışı Poisson Dağılımına uygunur. Bu müşterilerin mağazaya varış zamanları arasınaki geçen sürenin ağılımı a Üstel Dağılıma uyacaktır. Üstel Dağılımın parametresi b olmak üzere Üstel ve Poisson Dağılımlarının parametreleri arasına şu şekile bir ilişki varır. l b 39 Üstel Dağılımın Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu b : iki urumun gözlenmesi için gereken ortalama süre yaa ölçülebilir uzaklık. : iki urum arasına veya ilk urumun ortaya çıkması gereken süre yaa uzaklık. S = { / < < } f e b b, iger urumlara 4

11 Frekans Üstel Dağılımının Beklenen Değer ve Varyansı Beklenen Değer Varyans 3 4 X E b Var b b = parametreli bir populasyonan alınan n = hacimlik bir örnek için oluşturulan histogram. 4 f Örnek: Bir taksi urağına bir saatlik zaman ilimi içerisine gelen taksilerin geliş sayısı Poisson Dağılışına uygun bir şekile gerçekleşmekteir. Durağa saatte ortalama 4 aet taksinin geliği biliniğine göre urağa gelen bir yolcunun en çok 5 akika beklemesi olasılığı neir? Saatte ( 6 akikaa ) 4 aet taksi geliyorsa, akikaa 4/6 aet taksi gelir. aet taksi gelmesi için gereken süre b =,5 k olur. P ( 5 ) =?, 5 e,5 5) 5,5 e, iger urumlara,5 5,5 HESAPLAMA KOLAYLIĞI!! a) e b e,5 a e 5,5 b e e 4 a b Sürekli Üniform Dağılımı a ve b gibi iki nokta arasınan bir sayı seçmek isteiğimize herhangi bir eğeri alabilecek şans eğişkeni uniform ağılışı göstermekteir. Sürekli üniform ağılımı ilgilenilen şans eğişkeninin olasılık fonksiyonu hakkına bir bilgiye sahip olunmaığına ve verilen aralık içerisine tanımlanan olayın eşit olasılıklarla ortaya çıkacağı varsayımı yapılığına kullanışlıır. 43 f Sürekli Uniform Dağılımının Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu E b a HESAPLAMA KOLAYLIĞI!! c c ) b a Beklenen Değer ve Varyans a b Var a b b a 44

12 Frekans b = ve a = 5 parametreli sürekli üniform ağılımı gösteren bir populasyonan n = hacimlik örnek için oluşturulan histogram. 5 Örnek: Bir emir-çelik fabrikasına üretilen çelik levhaların kalınlıklarının 5 ile mm arasına eğiştiği ve bunların sürekli uniform şans eğişkenine uygun oluğu bilinmekteir. Levha kalınlıkları 55 mm altına çıktığı zaman tekrar üretime göneriliğine göre bu ağılımın beklenen eğerini ve varyansını bulunuz ve üretim sürecine tekrar üretime gönerilen levhaların oranını bulunuz. 5 a) Bu ağılışın ortalama ve varyansı; E()=(5+)/ =75 mm Var()=(-5) / = 8.33 mm bulunur X b) Üretime geri önürülen ürünlerin oranı ise; 5 < < 55 )= (55-5) / (-5) =, Ürünlerin % u üretime geri gönerilmekteir. 46 Sürekli ve kesikli şans eğişkenlerinin ağılımları birlikte ele alınığına istatistikte en önemli ağılım Normal ağılımır. NORMAL DAĞILIM Normal ağılım ilk olarak 733 te Moivre tarafınan p başarı olasılığı eğişmemek koşulu ile binom ağılımının limit şekli olarak ele eilmiştir. 774 te Laplace hipergeometrik ağılımını limit şekli olarak ele ettikten sonra 9. yüzyılın ilk yıllarına Gauss 'un katkılarıyla a normal ağılım istatistikte yerini almıştır

13 Normal ağılımın ilk uygulamaları oğaa gerçekleşen olaylara karşı başarılı bir biçime uyum göstermiştir. Dağılımın göstermiş oluğu bu uygunluk aının Normal Dağılım olması sonucunu oğurmuştur. İstatistiksel yorumlamanın temelini oluşturan Normal Dağılım, bir çok rassal süreçlerin ağılımı olarak karşımıza çıkmaktaır. Normal ağılış kullanımının en önemli neenlerinen birie bazı varsayımların gerçekleşmesi haline kesikli ve sürekli bir çok şans eğişkeninin ağılımının normal ağılışa yaklaşım göstermesiir. Normal Dağılımın Özellikleri Çan eğrisi şeklineir. Simetrik bir ağılıştır. Normal Dağılımın parametreleri, E() m f( ) Var ( ) s 49 Ortalama=Mo=Meyan 5 Normal Dağılımın Olasılık Yoğunluk fonksiyonu e f ( ) s m s,, iger yerlere Parametre Değişikliklerinin Dağılımın Şekli Üzerineki Etkisi f( ) A C 3, e =,788 s = populasyon stanart sapması m = populasyon ortalaması B m m m A B C s s s A B C 5 5 3

14 f( ) Normal Dağılıma Olasılık Hesabı c ÖNEMLİ!!! Olasılık eğri altına kalan alana eşittir!!!! c ) f ( )? c ) f ( ) 53 Normal ağılım ortalama ve stanart sapma parametrelerinin eğişimi sonucu birbirinen farklı yapılar gösterir. f( ) Her ağılımın için olasılık yoğunluk fonksiyonunu kullanarak olasılık hesaplama güçlüğü olasılık eğerlerini içeren tablolar kullanma zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Birbirinen farklı sonsuz sayıa normal ağılış olabileceği için olasılık hesaplamasına kullanmak üzere sonsuz sayıa tablo gerekliir. B A C 54 Stanart Normal Dağılım Stanart Normal Şans Değişkeni Olasılık hesaplamasınaki zorluktan olayı normal ağılış gösteren şans eğişkeni stanart normal önüştürülür. z m s X ~ N ( m, s ) Z ~ N (, ) Böylece tek bir olasılık tablosu kullanarak normal ağılış ile ilgili olasılık hesaplamaları yapılmış olur. Stanart normal ağılıma ortalama, varyans ise eğerini alır. f( ) s f(z ) s Stanart normal eğişken z ile gösterilir. 55 m m z 56 4

15 Stanart Normal Dağılım Tablosunu Kullanarak Olasılık Hesaplama f(z ) z )? z z ), f(z ) SİMETRİKLİK ÖZELLİĞİNDEN DOLAYI DAN EŞİT UZAKLIKTAKİ Z DEĞERLERİNİN İLE ARASINDAKİ KALAN ALANLARININ DEĞERLERİ BİRBİRİNE EŞİTTİR. z )? z a) a z ) z f(z ) z ),343, a a z 6 5

16 f(z ) f(z ) z )?,56 z,95)? - z -,56 -,95 z z ) z ) z ) * z ) (,343),686,56 z,95),56 z ),56 z ),446,389,7 6 6 Normal Dağılımın Stanart Normal Dağılım Dönüşümü ( a X b)? P X ~ N ( m, s ) Z ~ N (, ) a m m b m a X b) P s s s z z ) f( ) a z b f(z ) Örnek: Bir işletmee üretilen viaların çaplarının uzunluğunun, ortalaması mm ve stanart sapması mm olan normal ağılıma uygun oluğu bilinmekteir. Buna göre rasgele seçilen bir vianın uzunluğunun 8,9mm en az olmasının olasılığını hesaplayınız. f(z ) X 8,9)? X ~ N (, 4 ) m 8,9 X 8,9) P z,55) s z,55),5,88,9 a m b z z a z b ,55 z 6

17 Binom Dağılımının Poisson Dağılımına Yakınsaması X şans eğişkeni n ve p parametreli Binom Dağılımı göstermek üzere, n eneme sayısının büyük oluğu ayrıca p başarı olasılığının küçük oluğu urumlara ( tercihen np 5 ), şans eğişkeni ile ilgili olasılık hesaplamalarına kolaylık sağlaması açısınan Binom Dağılımı yerine Poisson Dağılımı kullanılır. Her iki ağılımın beklenen eğeri(ortalaması) birbirine eşitlenir ve buraan λ nın tahmini ele eilir. Binom Dağılımı Poisson Dağılımı E( ) np E() l 65 l np 66 Örnek: Bir sigorta şirketinin müşterilerinin trafik kazası sonucunu hayatını kaybetme olasılığı,3 ür. Sigorta şirketinin müşterilerinen kişilik bir örnek alınığına, a) 4 müşterinin, b) En az iki müşterinin trafik kazasına hayatını kaybetme olasılığın hesaplayınız. n = p =,3 np = 3 5 l np = (,3)= 3 a) P ( X = 4 ) =? 3 e 3 X 4) 4! 4 7 e 8 b) P ( X ) =? P ( X ) = [ P ( X = ) + P ( X = ) ] 3 Binom Dağılımının Normal Dağılımına Yakınsaması 3 e 3 X )! 3 e 3 4e!

18 X şans eğişkeni n ve p parametreli Binom Dağılımı göstermek üzere, n eneme sayısının büyük oluğu ayrıca p başarı olasılığının,5 eğerine yaklaşması sonucuna( tercihen np > 5 ), şans eğişkeni ile ilgili olasılık hesaplamalarına kolaylık sağlaması açısınan Binom Dağılımı yerine Normal Dağılım kullanılır. Normal Dağılımın parametreleri olan m ve s tahmin eilirken Binom Dağılımının beklenen eğer ve varyans formülleri ikkate alınır. Normal Dağılım Binom Dağılımı E( ) np E() m Var ( ) np( p) Var ( ) s s np( p) Süreklilik Düzeltmesi Binom Dağılımı kesikli, normal ağılım ise sürekli bir ağılım oluğunan olayı, binom ağılımını normal ağılıma yakınsaığı urumlar için olasılık hesaplamalarına süreklilik üzeltmesi kullanılması zorunluluğu varır. Kesikli bir şans eğişkeni gösteren ağılım sürekli bir ağılıma yakınsaığına tamsayı eğerleri sürekli bir eksene tanımlanır. m np 69 7 a X b) P a,5 X b,5 X a) P X a,5 X a) P X a,5 Örnek: Bir kampüste okuyan öğrencilerin % si sigara içmekteir. Öğrencileren 5 kişilik bir örnek alınığına, a) 4 an fazla kişinin sigara içme olasılığını, b) 3 kişinin sigara içme olasılığını hesaplayınız. n = 5 p =, np = 45 > 5 m np = 5(,)= 45 s np( p) 5(,)(,8) 6 a) P ( X 4) =? P ( X 39,5) =? 39,5 45 X 39,5) P z z,9),5,3,8 6 b) P ( X = 3) =? P ( 9,5 < X < 3,5) =? 9,5 45 3,5 45 9,5 X 3,5) P z,58 z,4) 6 6,4949,49,7 7 Poisson Dağılımının Normal Dağılımına Yakınsaması 7 8

19 X şans eğişkeni λ parametreli Poisson Dağılımı göstermek üzere, λ parametresinin büyük oluğu urumlara ( tercihen λ ), şans eğişkeni ile ilgili olasılık hesaplamalarına kolaylık sağlaması açısınan Poisson Dağılımı yerine Normal Dağılım kullanılır. Normal Dağılımın parametreleri olan m ve s tahmin eilirken Poisson Dağılımının beklenen eğer ve varyans formülleri ikkate alınır. Poisson Dağılımı E() l Var() l Normal Dağılım E() m Var ( ) s m l 73,4974,3869,5 74 s l Örnek: Bir havaalanınan saatlik süre içerisine ortalama olarak 49 aet uçak kalkmaktaır. saatlik süre içerisine a) 6 an fazla uçak kalkmasının olasılığını, b) 3 ile 4 aet arasına bir uçak kalkmasının olasılığını hesaplayınız. λ = 49 m = λ = 49 s l 49 7 a) P ( X > 6) =? P ( X > 59,5) =? 59,5 49 X 59,5) P z z,5),5,433,668 7 b) P ( 3 < X < 4) =? P (9,5 < X < 4,5) =? 9,5 49 4,5 49 9,5 X 4,5) P z,79 z,) 7 7 9

Kesikli Üniform Dağılımı

Kesikli Üniform Dağılımı 9.. KESİKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİNİN OLASILIK DAĞILIMLARI. Kesili Üniform Dağılımı. Bernoulli Dağılımı 3. Binom Dağılımı 4. Negatif Binom Dağılımı. Geometri Dağılım. Hiergeometri Dağılım 7. Poisson Dağılımı

Detaylı

Kesikli ġans DeğiĢkenleri Ġçin; Olasılık Dağılımları Beklenen Değer ve Varyans Olasılık Hesaplamaları

Kesikli ġans DeğiĢkenleri Ġçin; Olasılık Dağılımları Beklenen Değer ve Varyans Olasılık Hesaplamaları Kesikli ġans DeğiĢkenleri Ġçin; Olasılık Dağılımları Beklenen Değer ve Varyans Olasılık Hesaplamaları Kesikli ġans DeğiĢkenlerinin Olasılık Fonksiyonları X, şans değişkeni ve, 2,.., n ise bu tesadüfi değişkenin

Detaylı

KESİKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİNİN OLASILIK DAĞILIMLARI. Bernoulli Dağılımı Binom Dağılımı Poisson Dağılımı

KESİKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİNİN OLASILIK DAĞILIMLARI. Bernoulli Dağılımı Binom Dağılımı Poisson Dağılımı KESİKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİNİN OLASILIK DAĞILIMLARI Bernoulli Dağılımı Binom Dağılımı Poisson Dağılımı 1 Bernoulli Dağılımı Bir şans değişkeninin bernoulli dağılımı göstermesi için ilgilenilen süreçte bernoulli

Detaylı

Kesikli Şans Değişkenleri İçin; Olasılık Dağılımları Beklenen Değer ve Varyans Olasılık Hesaplamaları

Kesikli Şans Değişkenleri İçin; Olasılık Dağılımları Beklenen Değer ve Varyans Olasılık Hesaplamaları Kesikli Şans Değişkenleri İçin; Olasılık Dağılımları Beklenen Değer ve Varyans Olasılık Hesaplamaları 1 Şans Değişkeni: Bir dağılışı olan ve bu dağılışın yapısına uygun frekansta oluşum gösteren değişkendir.

Detaylı

SÜREKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİ. Üstel Dağılım Normal Dağılım

SÜREKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİ. Üstel Dağılım Normal Dağılım SÜREKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİ Üstel Dağılım Normal Dağılım 1 Üstel Dağılım Meydana gelen iki olay arasındaki geçen süre veya bir başka ifadeyle ilgilenilen olayın ilk defa ortaya çıkması için geçen sürenin

Detaylı

Dr. Mehmet AKSARAYLI

Dr. Mehmet AKSARAYLI Dr. Mehmet AKSARAYLI Şans Değişkeni: Bir dağılışı olan ve bu dağılışın yapısına uygun frekansta oluşum gösteren değişkendir. Şans Değişkenleri KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER ve OLASILIK DAĞILIMLARI Kesikli

Detaylı

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Olasılığa ilişkin olayların çoğunluğunda, deneme sonuçlarının bir veya birkaç yönden incelenmesi

Detaylı

Rastlantı Değişkenleri

Rastlantı Değişkenleri Rastlantı Değişkenleri Olasılık Kütle Fonk. Example: A shipment of 8 similar microcomputers to a retail outlet contains 3 that are defective. If a school makes a random purchase of 2 of these computers,

Detaylı

Ders 6: Sürekli Olasılık Dağılımları

Ders 6: Sürekli Olasılık Dağılımları Ders 6: Sürekli Olasılık Dağılımları Normal Dağılım Standart Normal Dağılım Binom Dağılımına Normal Yaklaşım Düzgün (uniform) Dağılım Üstel Dağılım Dağılımlar arası ilişkiler Bir rastgele değişkenin, normal

Detaylı

İstatistik, genel olarak, rassal bir olayı (ya da deneyi) matematiksel olarak modellemek ve bu model yardımıyla, anakütlenin bilinmeyen karakteristik

İstatistik, genel olarak, rassal bir olayı (ya da deneyi) matematiksel olarak modellemek ve bu model yardımıyla, anakütlenin bilinmeyen karakteristik 6.SUNUM İstatistik, genel olarak, rassal bir olayı (ya da deneyi) matematiksel olarak modellemek ve bu model yardımıyla, anakütlenin bilinmeyen karakteristik özellikleri (ortalama, varyans v.b. gibi) hakkında

Detaylı

EME Sistem Simülasyonu. Giriş. Olasılık Dağılımı. Rassal Degiskenler

EME Sistem Simülasyonu. Giriş. Olasılık Dağılımı. Rassal Degiskenler EME 3105 1 Giriş Sistem Simülasyonu Önümüzdeki hafta simulasyon girdilerinin modellenmesinde kullanılan kesikli ve sürekli Simulasyonda İstatistiksel Modeller-I Ders 4 dağılımlar hatırlatılacaktır. Rassal

Detaylı

0.04.03 Standart Hata İstatistikte hesaplanan her istatistik değerin mutlaka hatası da hesaplanmalıdır. Çünkü hesaplanan istatistikler, tahmini bir değer olduğu için mutlaka hataları da vardır. Standart

Detaylı

MAT 208 İSTATİSTİK ve OLASILIK II ALIŞTIRMALAR-1

MAT 208 İSTATİSTİK ve OLASILIK II ALIŞTIRMALAR-1 MAT 208 İSTATİSTİK ve OLASILIK II ALIŞTIRMALAR-1 şeklinde tanımlanan dağılımın a) Ortalama ve varyans değerlerini bulunuz b) Moment yaratma fonksiyonunu bularak a-şıkkını tekrar çözünüz. Bir tezgahta üretilen

Detaylı

ÖRNEKLEME DAĞILIŞLARI VE TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ

ÖRNEKLEME DAĞILIŞLARI VE TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ ÖRNEKLEME DAĞILIŞLARI VE TAHMİNLEYİCİLERİN ÖZELLİKLERİ TEMEL KAVRAMLAR PARAMETRE: Populasyonun sayısal açıklayıcı bir ölçüsüdür ve anakütledeki tüm elemanlar dikkate alınarak hesaplanabilir. Ana kütledeki

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK Bazı Olasılık Dağılışları Dr. Öğr. Üyesi Aslı SUNER KARAKÜLAH

BİYOİSTATİSTİK Bazı Olasılık Dağılışları Dr. Öğr. Üyesi Aslı SUNER KARAKÜLAH BİYOİSTATİSTİK Bazı Olasılık Dağılışları Dr. Öğr. Üyesi Aslı SUNER KARAKÜLAH Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD. Web: www.biyoistatistik.med.ege.edu.tr 1 Uygulamalı bilim

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEK: GEOMETRİK DAĞILIM

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEK: GEOMETRİK DAĞILIM ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İST 213 OLASILIK DERSİ KESİKLİ DAĞILIMLAR-2 DOÇ. DR. NİHAL ERGİNEL 2015 GEOMETRİK DAĞILIM Bir Bernoulli deneyi ilk olumlu sonuç elde edilmesine kadar tekrarlansın. X: ilk olumlu sonucun

Detaylı

rasgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu,

rasgele değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu, 3.6. Bazı Sürekli Dağılımlar 3.6.1 Normal Dağılım Normal dağılım hem uygulamalı hem de teorik istatistikte kullanılan oldukça önemli bir dağılımdır. Normal dağılımın istatistikte önemli bir yerinin olmasının

Detaylı

Tablo (2): Atıştırma Sayısı ve Günlük Sınav Sayısı Atıştırma Sınav Sayısı (X) 0 0.07 0.09 0.06 0.01

Tablo (2): Atıştırma Sayısı ve Günlük Sınav Sayısı Atıştırma Sınav Sayısı (X) 0 0.07 0.09 0.06 0.01 Ortak Varyans ve İstatistiksel Bağımsızlık Bir rassal değişken çifti istatistiksel olarak bağımsız ise aralarındaki ortak varyansın değeri 0 dır. Ancak ortak varyans değerinin 0 olması, iki rassal değişkenin

Detaylı

Rastgele Değişkenlerin Dağılımları. Mühendislikte İstatistik Yöntemler

Rastgele Değişkenlerin Dağılımları. Mühendislikte İstatistik Yöntemler Rastgele Değişkenlerin Dağılımları Mühendislikte İstatistik Yöntemler Ayrık Rastgele Değişkenler ve Olasılık Dağılımları Yapılan çalışmalarda elde edilen verilerin dağılışı ve dağılış fonksiyonu her seferinde

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 5: Rastgele Değişkenlerin Dağılımları II Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Sık Kullanılan Dağılımlar Frekans tablolarına dayalı histogram ve frekans poligonları, verilerin dağılımı hakkında

Detaylı

1.58 arasındaki her bir değeri alabileceği için sürekli bir

1.58 arasındaki her bir değeri alabileceği için sürekli bir 7.SUNUM Hatırlanacağı gibi, kesikli rassal değişkenler sonlu (örneğin; 0, 1, 2,...,10) veya sayılabilir sonsuzlukta (örneğin; 0, 1, 2,...) değerler alabilmektedir. Fakat birçok uygulamada, rassal değişkenin

Detaylı

KESİKLİ DÜZGÜN DAĞILIM

KESİKLİ DÜZGÜN DAĞILIM KESİKLİ DÜZGÜN DAĞILIM Eğer X kesikli rassal değişkeninin alabileceği değerler (,,..., ) eşit olasılığa sahip ise, kesikli düzgün dağılım söz konusudur. p(x) =, X=,,..., şeklinde gösterilir. Bir kutuda

Detaylı

3/6/2013. Ders 6: Kesikli Olasılık Dağılımları

3/6/2013. Ders 6: Kesikli Olasılık Dağılımları Ders 6: Kesikli Olasılık Dağılımları Kesikli Düzgün (uniform) Dağılım Bernoulli Dağılımı Binom Dağılımı Çok Terimli Dağılım Geometrik Dağılım Negatif Binom Dağılımı Hipergeometrik Dağılım Poisson Dağılımı

Detaylı

Ders 6: Kesikli Olasılık Dağılımları

Ders 6: Kesikli Olasılık Dağılımları Ders 6: Kesikli Olasılık Dağılımları Kesikli Düzgün (uniform) Dağılım Bernoulli Dağılımı Binom Dağılımı Çok Terimli Dağılım Geometrik Dağılım Negatif Binom Dağılımı Hipergeometrik Dağılım Poisson Dağılımı

Detaylı

Ders 5: Kesikli Olasılık Dağılımları

Ders 5: Kesikli Olasılık Dağılımları Ders 5: Kesikli Olasılık Dağılımları Kesikli Düzgün (uniform) Dağılım Bernoulli Dağılımı Binom Dağılımı Çok Terimli Dağılım Geometrik Dağılım Negatif Binom Dağılımı Hipergeometrik Dağılım Poisson Dağılımı

Detaylı

Ders 5: Kesikli Olasılık Dağılımları

Ders 5: Kesikli Olasılık Dağılımları Ders 5: Kesikli Olasılık Dağılımları Kesikli Düzgün (uniform) Dağılım Bernoulli Dağılımı Binom Dağılımı Çok Terimli Dağılım Geometrik Dağılım Negatif Binom Dağılımı Hipergeometrik Dağılım Poisson Dağılımı

Detaylı

Z = S n E(S n ) V ar(sn ) = S n nµ. S nn. n 1/2 n σ

Z = S n E(S n ) V ar(sn ) = S n nµ. S nn. n 1/2 n σ YTÜ-İktisat İstatistik II Merkezi Limit Teoremi 1 MERKEZİ LİMİT TEOREMİ CENTRAL LIMIT THEOREM X 1,X 2,...,X n herbirinin ortalaması µ ve varyansı σ 2 olan ve aynı dağılıma uyan n tane bağımsız r.d. olsun.

Detaylı

OLASILIK ve KURAMSAL DAĞILIMLAR

OLASILIK ve KURAMSAL DAĞILIMLAR OLASILIK ve KURAMSAL DAĞILIMLAR Kuramsal Dağılımlar İstatistiksel çözümlemelerde; değişkenlerimizin dağılma özellikleri, çözümleme yönteminin seçimi ve sonuçlarının yorumlanmasında önemlidir. Dağılma özelliklerine

Detaylı

ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI 1 Rassal Değişken Bir deney ya da gözlemin şansa bağlı sonucu bir değişkenin aldığı değer olarak düşünülürse, olasılık ve istatistikte böyle bir

Detaylı

BİYOİSTATİSTİK Olasılıkta Temel Kavramlar Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH

BİYOİSTATİSTİK Olasılıkta Temel Kavramlar Yrd. Doç. Dr. Aslı SUNER KARAKÜLAH BİYOİSTTİSTİK Olasılıkta Temel Kavramlar Yrd. Doç. Dr. slı SUNER KRKÜLH Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim D. Web: www.biyoistatistik.med.ege.edu.tr 1 OLSILIK Olasılık; Tablo

Detaylı

13. Olasılık Dağılımlar

13. Olasılık Dağılımlar 13. Olasılık Dağılımlar Mühendislik alanında karşılaşılan fiziksel yada fiziksel olmayan rasgele değişken büyüklüklerin olasılık dağılımları için model alınabilecek çok sayıda sürekli ve kesikli fonksiyon

Detaylı

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir,

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir, 14. Binom ve Poisson olasılık dağılımları Faktöriyeller ve kombinasyonlar Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, n! denir ve n! = 1.2.3...(n-2).(n-l).n biçiminde gösterilir.

Detaylı

Başarı olasılığı olan bir Bernoulli denemesinin aynı şartlar altında (bağımsız olarak) n kez tekrarlanması ile oluşan deneye binom deneyi denir.

Başarı olasılığı olan bir Bernoulli denemesinin aynı şartlar altında (bağımsız olarak) n kez tekrarlanması ile oluşan deneye binom deneyi denir. 3.5. Bazı Kesikli Dağılımlar 3.5.1. Bernoulli Dağılımı Bir deneyde başarı ve başarısızlık diye nitelendirilen iki sonuçla ilgilenildiğinde bu deneye (iki sonuçlu) Bernoulli deneyi ya da Bernoulli denemesi

Detaylı

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

3 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 İSTATİSTİK ve SAYISAL BİLGİ 11 1.1 İstatistik ve Önemi 12 1.2 İstatistikte Temel Kavramlar 14 1.3 İstatistiğin Amacı 15 1.4 Veri Türleri 15 1.5 Veri Ölçüm Düzeyleri 16 1.6

Detaylı

İSTATİSTİK DERS NOTLARI

İSTATİSTİK DERS NOTLARI Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü umutokkan@balikesir.edu.tr İSTATİSTİK DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Umut OKKAN Hidrolik Anabilim Dalı Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi İnşaat

Detaylı

OLASILIK OLASILIK. Bireysel belirsizlik ve uzun dönemdeki düzenlilik deneysel bilimlerde de sık sık ortaya çıkar

OLASILIK OLASILIK. Bireysel belirsizlik ve uzun dönemdeki düzenlilik deneysel bilimlerde de sık sık ortaya çıkar OLASILIK OLASILIK İstatistiğin temel araçlarından biri olasılıktır 17. yy daşans oyunları ile başlamıştır Her bir denemenin çıktısı belirsizdir Fakat uzun dönemde çıktı kestirimlenebilir Bireysel belirsizlik

Detaylı

Prof.Dr.A.KARACABEY Doç.Dr.F.GÖKGÖZ RANDOM DEĞİŞKEN

Prof.Dr.A.KARACABEY Doç.Dr.F.GÖKGÖZ RANDOM DEĞİŞKEN SÜREKSİZ (DISCRETE) OLASILIK DAĞILIMLARI 1 RANDOM DEĞİŞKEN Nümerik olarak ifade edilebilen bir deneyin sonuçlarına rassal (random) değişken denir. Temelde iki çeşit random değişken vardır. ##süreksiz(discrete)

Detaylı

BAZI ÖNEMLİ SÜREKLİ DEĞİŞKEN DAĞILIMLARI

BAZI ÖNEMLİ SÜREKLİ DEĞİŞKEN DAĞILIMLARI BAZI ÖNEMLİ SÜREKLİ DEĞİŞKEN DAĞILIMLARI BAZI SÜREKLİ OLASILIK DAĞILIMLARI 1. SÜREKLİ DÜZGÜN (UNIFORM) DAĞILIM 2. NORMAL DAĞILIM 3. BİNOM DAĞILIMINA NORMAL YAKLAŞIM 4. POISSON DAĞILIMINA NORMAL YAKLAŞIM

Detaylı

SÜREKLİ OLASILIK DAĞILIŞLARI

SÜREKLİ OLASILIK DAĞILIŞLARI SÜREKLİ OLASILIK DAĞILIŞLARI Sürekli verilerin göstermiş olduğu dağılışa sürekli olasılık dağılışı denir. Sürekli olasılık dağılışlarının fonksiyonlarına yoğunluk fonksiyonu denilmekte ve bu dağılışlarla

Detaylı

SÜREKLİ OLASILIK DAĞILIMI

SÜREKLİ OLASILIK DAĞILIMI SÜREKLİ OLASILIK DAĞILIMI Normal Olasılık Dağılımı Akülerin dayanma süresi, araçların belli bir zamanda aldığı yol, bir koşuya katılanların bitirme süresi gibi sayılamayacak kadar çok değer alabilen sürekli

Detaylı

SÜREKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER

SÜREKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER SÜREKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER Sürekli Rassal Değişkenler Sürekli Rassal Değişken: Değerleriölçümyadatartımla elde edilen, bir başka anlatımla sayımla elde edilemeyen, değişkene sürekli rassal değişken denir.

Detaylı

SÜREKLİ DÜZGÜN DAĞILIM

SÜREKLİ DÜZGÜN DAĞILIM SÜREKLİ DÜZGÜN DAĞILIM X rassal değişkenin olasılık yoğunluk fonksiyonu; şeklinde ise x e düzgün dağılmış rassal değişken, f(x) e sürekli düzgün dağılım denir. a 0 olduğuna göre, f(x) >0 olur.

Detaylı

Simülasyonda İstatiksel Modeller

Simülasyonda İstatiksel Modeller Simülasyonda İstatiksel Modeller Amaç Model-geliştirici dünyaya deterministik değil olasıksal olarak bakar. İstatiksel modeller değişimleri iyi tanımlayabilir. İlgilenilen olayın örneklenmesi ile uygun

Detaylı

Tesadüfi Değişken. w ( )

Tesadüfi Değişken. w ( ) 1 Tesadüfi Değişken Tesadüfi değişkenler gibi büyük harflerle veya gibi yunan harfleri ile bunların aldığı değerler de gibi küçük harflerle gösterilir. Tesadüfi değişkenler kesikli veya sürekli olmak üzere

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Rastgele Değişkenlerin Dağılımları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Ders konusu Bu derste; Rastgele değişkenlerin tanımı ve sınıflandırılması Olasılık kütle fonksiyonu Olasılık yoğunluk

Detaylı

Parametrik Olmayan İstatistik. Prof. Dr. Cenk ÖZLER

Parametrik Olmayan İstatistik. Prof. Dr. Cenk ÖZLER Parametrik Olmayan İstatistik Prof. Dr. Cenk ÖZLER Not: Beklenen Frekansı 5 in altında olan gruplar varsa, bu gruplar bir önceki veya bir sonraki grupla birleştirilir. Hipotezler χ 2 Dağılışa Uyum Testi

Detaylı

Ankara Üniversitesi, SBF İstatistik 2 Ders Notları Prof. Dr. Onur Özsoy 1

Ankara Üniversitesi, SBF İstatistik 2 Ders Notları Prof. Dr. Onur Özsoy 1 1 Rastgele bir denemede ortaya çıkması olası sonuçların tamamıdır Örnek: bir zar bir kez yuvarlandığında S= Yukarıdaki sonuçlardan biri elde edilecektir. Sonuçların her biri basit olaydır Örnek: Bir deste

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

Tanımlayıcı İstatistikler. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN Tanımlayıcı İstatistikler Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 Tanımlayıcı İstatistikler Yer Gösteren Ölçüler Yaygınlık Ölçüleri Merkezi Eğilim Ölçüleri Konum Ölçüleri 2 3 Aritmetik Ortalama Aritmetik ortalama,

Detaylı

WEIBULL DAĞILIMI WEIBULL DAĞILIMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

WEIBULL DAĞILIMI WEIBULL DAĞILIMI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İST 213 OLASILIK DERSİ SÜREKLİ DAĞILIMLAR-2 DOÇ. DR. NİHAL ERGİNEL 2015 WEIBULL DAĞILIMI Weibull dağılımı, pek çok farklı sistemlerin bozulana kadar geçen süreleri ile ilgilenir. Dağılımın

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Örnekleme Planlar ve Dağılımları Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Tanım İncelenen olayın ait olduğu anakütlenin bütünüyle dikkate alınması zaman, para, ekipman ve bunun gibi nedenlerden dolayı

Detaylı

DENİZ HARP OKULU TEMEL BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

DENİZ HARP OKULU TEMEL BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ DENİZ HARP OKULU TEMEL BİLİMLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf/Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS OLASILIK VE İSTATİSTİK FEB-222 2/ 2.YY 3+0+0 3 3 Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

RİSK ANALİZİ VE AKTÜERYAL MODELLEME

RİSK ANALİZİ VE AKTÜERYAL MODELLEME SORU 1: Bir hasar sıklığı dağılımının rassal değişken olan ortalaması (0,8) aralığında tekdüze dağılmaktadır. Hasar sıklığı dağılımının Poisson karma dağılıma uyduğu bilindiğine göre 1 ya da daha fazla

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 8: Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Tanım Tahmin (kestirim veya öngörü): Mevcut bilgi ve deneylere dayanarak olayın bütünü hakkında bir yargıya varmaktır. Bu anlamda, anakütleden çekilen

Detaylı

NORMAL DAĞILIM. 2., anakütle sayısı ile Poisson dağılımına uyan rassal bir değişkense ve 'a gidiyorsa,

NORMAL DAĞILIM. 2., anakütle sayısı ile Poisson dağılımına uyan rassal bir değişkense ve 'a gidiyorsa, NORMAL DAĞILIM TEORİK 1., ortalaması, standart sapması olan bir normal dağılıma uyan rassal bir değişkense, bir sabitken nin beklem üreten fonksiyonunu bulun. 2., anakütle sayısı ile Poisson dağılımına

Detaylı

MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu. 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009

MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu. 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009 MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009 Bu materyale atıfta bulunmak ve kullanım koşulları için http://ocw.mit.edu/terms sayfasını ziyaret ediniz.

Detaylı

İstatistik 1. Bölüm 5 Olasılık Teorisi ve Kesikli Olasılık Dağılımları. Ankara Üniversitesi SBF, GYY

İstatistik 1. Bölüm 5 Olasılık Teorisi ve Kesikli Olasılık Dağılımları. Ankara Üniversitesi SBF, GYY İstatistik 1 Bölüm 5 Olasılık Teorisi ve Kesikli Olasılık Dağılımları Bu Bölümde İşlenecek Konular Temel Olasılık Teorisi Örnek uzayı ve olaylar, basit olasılık, birleşik olasılık Koşullu Olasılık İstatistiksel

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME HEDEF PROGRAMLAMA

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME HEDEF PROGRAMLAMA ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME HEDEF PROGRAMLAMA KONU 10 Doç. Dr. Fazıl GÖKGÖZ 1 Genel Bilgiler Lineer programlama kapsamına tek bir amaç fonksiyonu uruma göre maksimize veya minimize eilmekteir. Ancak, gerçek

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz Saymanın Temel Kuralları Permütasyon (Sıralama) Kombinasyon (Gruplama) Binom Açılımı...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz Saymanın Temel Kuralları Permütasyon (Sıralama) Kombinasyon (Gruplama) Binom Açılımı... İÇİNDEKİLER Ön Söz... Saymanın Temel Kuralları... Permütasyon (Sıralama)... 8 Kombinasyon (Gruplama)... 6 Binom Açılımı... Olasılık... 9 İstatistik... 8... Dağılımlar... 5 Genel Tarama Sınavı... 6 RASTGELE

Detaylı

Olasılık bir diğer ifadeyle bir olayın meydana gelme şansının sayısal ifadesidir. Örnekler:

Olasılık bir diğer ifadeyle bir olayın meydana gelme şansının sayısal ifadesidir. Örnekler: OLASILIK Populasyon hakkında bilgi sahibi olmak amacı ile alınan örneklerden elde edilen bilgiler bire bir doğru olmayıp hepsi mutlaka bir hata payı taşımaktadır. Bu hata payının ortaya çıkmasının sebebi

Detaylı

Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler

Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler Mühendislikte İstatistiksel Yöntemler BÖLÜM 7 TAHMİNLER Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU 1 Tahmin (kestirim veya öngörü): Mevcut bilgi ve deneylere dayanarak olayın bütünü hakkında bir yargıya varmaktır.

Detaylı

Sürekli Rastsal Değişkenler

Sürekli Rastsal Değişkenler Sürekli Rastsal Değişkenler Normal Dağılım: Giriş Normal Dağılım: Tamamen ortalaması ve standart sapması ile tanımlanan bir rastsal değişken, X, için oluşturulan sürekli olasılık dağılımına normal dağılım

Detaylı

Olasılık Kuramı ve Bazı Olasılık Dağılımları

Olasılık Kuramı ve Bazı Olasılık Dağılımları KAVRAMLAR Olasılık Kuramı ve Bazı Olasılık Dağılımları Deney: belirli koşullar altında tekrarlanabilen ve her tekrarda farklı sonuçlar elde edilebilen işlemdir. Örneklem uzayı: bir denemenin tüm olası

Detaylı

Simülasyonda İstatiksel Modeller. Banks, Carson, Nelson & Nicol Discrete-Event System Simulation

Simülasyonda İstatiksel Modeller. Banks, Carson, Nelson & Nicol Discrete-Event System Simulation Simülasyonda İstatiksel Modeller Banks, Carson, Nelson & Nicol Discrete-Event System Simulation Amaç Model-geliştirici dünyaya deterministik değil olasıksal olarak bakar. İstatiksel modeller değişimleri

Detaylı

10. Hilesiz iki zar birlikte atılıyor. Üst yüze gelen sayıların toplamı 6 olduğuna göre bunlardan birinin 1 olma olasılığı kaçtır?

10. Hilesiz iki zar birlikte atılıyor. Üst yüze gelen sayıların toplamı 6 olduğuna göre bunlardan birinin 1 olma olasılığı kaçtır? . kız ve 5 erkek arasınan kişilik bir ekip seçilecektir. n çok birinin kız olması olasılığı kaçtır? ( 5 ). 6 evli çift arasınan rasgele kişi seçiliyor. Seçilen bu kişi arasına evli bulunmama olasılığı

Detaylı

OLASILIK. P(A) = şeklinde ifade edilir.

OLASILIK. P(A) = şeklinde ifade edilir. OLASILIK Olasılık belirli bir olayın olabilirliğinin sayısal ölçüsüdür. Olasılık bir diğer ifadeyle bir olayın meydana gelme şansının sayısal ifadesidir. 17 yy. da şans oyunlarıyla birlikte kullanılmaya

Detaylı

Uygulama 3 Dr. Öğr. Üyesi Aslı SUNER KARAKÜLAH

Uygulama 3 Dr. Öğr. Üyesi Aslı SUNER KARAKÜLAH BİYOİSTATİSTİK Uygulama 3 Dr. Öğr. Üyesi Aslı SUNER KARAKÜLAH Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD. Web: www.biyoistatistik.med.ege.edu.tr Olasılık Hatırlatma Olasılık teorisi,

Detaylı

EME 3105 SİSTEM SİMÜLASYONU. Girdi Analizi Prosedürü. Dağılıma Uyum Testleri. Dağılıma Uyumun Kontrol Edilmesi. Girdi Analizi-II Ders 9

EME 3105 SİSTEM SİMÜLASYONU. Girdi Analizi Prosedürü. Dağılıma Uyum Testleri. Dağılıma Uyumun Kontrol Edilmesi. Girdi Analizi-II Ders 9 EME 3105 1 Girdi Analizi Prosedürü SİSTEM SİMÜLASYONU Modellenecek sistemi (prosesi) dokümante et Veri toplamak için bir plan geliştir Veri topla Verilerin grafiksel ve istatistiksel analizini yap Girdi

Detaylı

İSTATİSTİK. Hafta 7.2 Kesikli Olasılık Dağılımları Poisson Dağılımı. Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim CEBECİ

İSTATİSTİK. Hafta 7.2 Kesikli Olasılık Dağılımları Poisson Dağılımı. Yrd. Doç. Dr. H. İbrahim CEBECİ İSTATİSTİK Hafta 7.2 Kesikli Olasılık Dağılımları Simeon Poisson a atfen isimlendirilen dağılım, bir örnek uzayın belli bir bölgesi veya zamanındaki olayların sayısının incelendiği kesikli bir olasılık

Detaylı

2018 İKİNCİ SEVİYE AKTÜERLİK SINAVLARI RİSK ANALİZİ VE AKTÜERYAL MODELLEME 12 MAYIS 2018

2018 İKİNCİ SEVİYE AKTÜERLİK SINAVLARI RİSK ANALİZİ VE AKTÜERYAL MODELLEME 12 MAYIS 2018 2018 İKİNCİ SEVİYE AKTÜERLİK SINAVLARI RİSK ANALİZİ VE AKTÜERYAL MODELLEME 12 MAYIS 2018 Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından hazırlanmış olan bu sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

DERS 10. Kapalı Türev, Değişim Oranları

DERS 10. Kapalı Türev, Değişim Oranları DERS 0 Kapalı Türev, Değişim Oranları 0.. Kapalı Türev. Fonksiyon kavramının ele alınığı ikinci erste kapalı enklemlerin e fonksiyon tanımlayabileceğini görmüştük. F (, enklemi ile tanımlanan f fonksiyonu

Detaylı

ALKÜ EKONOMİ ve FİNANS BÖLÜMÜ ISL 207 İSTATİSTİK I ALIŞTIRMALAR

ALKÜ EKONOMİ ve FİNANS BÖLÜMÜ ISL 207 İSTATİSTİK I ALIŞTIRMALAR ALKÜ EKONOMİ ve FİNANS BÖLÜMÜ ISL 207 İSTATİSTİK I ALIŞTIRMALAR 1- İlaçla tedavi edilen 7 hastanın ortalama iyileşme süresi 22.6 gün ve standart sapması.360 gündür. Ameliyatla tedavi edilen 9 hasta için

Detaylı

SÜREKLĠ OLASILIK DAĞILIMLARI

SÜREKLĠ OLASILIK DAĞILIMLARI SÜREKLĠ OLASILIK DAĞILIMLARI Sayı ekseni üzerindeki tüm noktalarda değer alabilen değişkenler, sürekli değişkenler olarak tanımlanmaktadır. Bu bölümde, sürekli değişkenlere uygun olasılık dağılımları üzerinde

Detaylı

4) Seyrek rastlanılan bir hastalık için belli bir zaman araalığında bu hastalığa yakalananların sayısının gözlenmesi,

4) Seyrek rastlanılan bir hastalık için belli bir zaman araalığında bu hastalığa yakalananların sayısının gözlenmesi, POĐSSON DAĞILIMI Poisson Dağılımı sürekli oramlarda (zaman, alan, hacim, ) kesikli sonuçlar veren ve aşağıda a),b),c) şıklarında belirilen özelliklere sahip deneylerin modellenmesinde kullanılan bir dağılım

Detaylı

Ders 4: Rastgele Değişkenler ve Dağılımları

Ders 4: Rastgele Değişkenler ve Dağılımları Ders 4: Rastgele Değişkenler ve Dağılımları Rastgele değişken kavramı Kesikli ve sürekli rastgele değişkenler İki boyutlu rastgele değişkenler Beklenen değer Varyans Örnek uzaydaki her elemanı bir sayıyla

Detaylı

Olasılık bir olayın meydana gelme şansının sayısal ifadesidir. Örnekler:

Olasılık bir olayın meydana gelme şansının sayısal ifadesidir. Örnekler: OLASILIK Populasyon hakkında bilgi sahibi olmak amacı ile alınan örneklerden elde edilen bilgiler, bire bir doğru olmayıp hepsi mutlaka bir hata payı taşımaktadır. Bu hata payının ortaya çıkmasının sebebi

Detaylı

Exponential Distribution. diger. Probability Distributions. Sürekli Şans Değişkenleri. 0 diger. SÜREKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER ve OLASILIK DAĞILIMLARI

Exponential Distribution. diger. Probability Distributions. Sürekli Şans Değişkenleri. 0 diger. SÜREKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER ve OLASILIK DAĞILIMLARI Probability Distributions Probability Distributions SÜREKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER ve OLASILIK DAĞILIMLARI Dr. Mehmet AKSARAYLI Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü

Detaylı

Teknik Not / Technical Note KONUT SEKTÖRÜ İÇİN LİNYİT KÖMÜRÜ TÜKETİCİ FAZLASI

Teknik Not / Technical Note KONUT SEKTÖRÜ İÇİN LİNYİT KÖMÜRÜ TÜKETİCİ FAZLASI MADENCİLİK, Cilt 45, Sayı 4, Sayfa 29-4, Aralık 26 Vol.45, No. 4, pp 29-4, December 26 Teknik Not / Technical Note KONUT SEKTÖRÜ İÇİN LİNYİT KÖMÜRÜ TÜKETİCİ FAZLASI Consumer Surplus of Lignite Coal Consumption

Detaylı

SÜREKSİZ(DISCRETE) OLASILIK DAĞILIMLARI

SÜREKSİZ(DISCRETE) OLASILIK DAĞILIMLARI SÜREKSİZ(DISCRETE) OLASILIK DAĞILIMLARI Yrd. Doç.Dr. İrfan Yolcubal Kocaeli Üni. Jeoloji Müh. Random Değişken: Nümerik olarak ifade edilen bir deneyin sonuçları Süreksiz(Discrete) Random Değişken: Randomdeğişken

Detaylı

İstatistiksel Yorumlama

İstatistiksel Yorumlama İstatistiksel Yorumlama Amaç, popülasyon hakkında yorumlamalar yapmaktadır. Populasyon Parametre Karar Vermek Örnek İstatistik Tahmin 1 Tahmin Olaylar hakkında tahminlerde bulunmak ve karar vermek zorundayız

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık -II Prof. Dr. İrfan KAYMAZ İki Ortalama Farkının Güven Aralığı Anakütle Varyansı Biliniyorsa İki ortalama arasındaki farkın dağılımına ilişkin Z değişkeni: Güven aralığı ifadesinde

Detaylı

SİMÜLASYON ÇEŞİTLERİ HAZIRLAYAN: ÖZLEM AYDIN

SİMÜLASYON ÇEŞİTLERİ HAZIRLAYAN: ÖZLEM AYDIN SİMÜLASYON ÇEŞİTLERİ HAZIRLAYAN: ÖZLEM AYDIN SİMÜLASYON ÇEŞİTLERİ Günümüz simülasyonları gerçek sistem davranışlarını, zamanın bir fonksiyonu olduğu düşüncesine dayanan Monte Carlo yöntemine dayanır. 1.

Detaylı

MIT OpenCourseWare Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009

MIT OpenCourseWare Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009 MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009 Bu materyale atıfta bulunmak ve kullanım koşulları için http://ocw.mit.edu/terms sayfasını ziyaret ediniz.

Detaylı

Dr. Mehmet AKSARAYLI

Dr. Mehmet AKSARAYLI Dr. Mehmet AKSARAYLI Şans Değişeni: Bir dağılışı olan ve bu dağılışın yaısına uygun freansta oluşum gösteren değişendir. Şans Değişenleri KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER ve OLASILIK DAĞILIMLARI Kesili Şans

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ, İ.İ.B.F, İSTATİSTİK VE OLASILIĞA GİRİŞ I, UYGULAMA SORULARI. Prof. Dr. Nezir KÖSE

GAZİ ÜNİVERSİTESİ, İ.İ.B.F, İSTATİSTİK VE OLASILIĞA GİRİŞ I, UYGULAMA SORULARI. Prof. Dr. Nezir KÖSE GAZİ ÜNİVERSİTESİ, İ.İ.B.F, İSTATİSTİK VE OLASILIĞA GİRİŞ I, UYGULAMA SORULARI Prof. Dr. Nezir KÖSE 30.12.2013 S-1) Ankara ilinde satın alınan televizyonların %40 ı A-firması tarafından üretilmektedir.

Detaylı

Rassal Değişken Üretimi

Rassal Değişken Üretimi Rassal Değişken Üretimi Doç. Dr. Mehmet AKSARAYLI GİRİŞ Yaşadığımız ya da karşılaştığımız olayların sonuçları farlılık göstermektedir. Sonuçları farklılık gösteren bu olaylar, tesadüfü olaylar olarak adlandırılır.

Detaylı

IE 303T Sistem Benzetimi DERS 4 : O L A S I L I K T E K R A R

IE 303T Sistem Benzetimi DERS 4 : O L A S I L I K T E K R A R IE 303T Sistem Benzetimi DERS 4 : O L A S I L I K T E K R A R Geçen Ders Envanter yonetımı: Gazetecı problemı Rastsal Rakamlar Üret Talebi hesapla Geliri hesapla Toplam maliyeti hesapla Günlük ve aylık

Detaylı

EME Sistem Simülasyonu. Girdi Analizi Prosedürü. Olasılık Çizgesi. Dağılıma Uyumun Kontrol Edilmesi. Dağılıma İyi Uyum Testleri Ders 10

EME Sistem Simülasyonu. Girdi Analizi Prosedürü. Olasılık Çizgesi. Dağılıma Uyumun Kontrol Edilmesi. Dağılıma İyi Uyum Testleri Ders 10 EME 35 Girdi Analizi Prosedürü Sistem Simülasyonu Modellenecek sistemi (prosesi) dokümante et Veri toplamak için bir plan geliştir Veri topla Verilerin grafiksel ve istatistiksel analizini yap Dağılıma

Detaylı

İçindekiler. Ön Söz... xiii

İçindekiler. Ön Söz... xiii İçindekiler Ön Söz.................................................... xiii Bölüm 1 İstatistiğe Giriş....................................... 1 1.1 Giriş......................................................1

Detaylı

Üstel Dağılım SÜREKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİNİN OLASILIK YOĞUNLUK FONKSİYONLARI

Üstel Dağılım SÜREKLİ ŞANS DEĞİŞKENLERİNİN OLASILIK YOĞUNLUK FONKSİYONLARI ..3 SÜREKLİ ŞNS DEĞİŞKENLERİNİN OLSILIK YOĞUNLUK FONKSİYONLRI Üstl Dağılım Sürkli Üniform Dağılım Normal Dağılım Üstl Dağılım Mydana gln iki olay arasındaki gçn sür vya ir aşka ifadyl ilgilniln olayın

Detaylı

IE 303T Sistem Benzetimi

IE 303T Sistem Benzetimi IE 303T Sistem Benzetimi 1 L E C T U R E 5 : O L A S I L I K T E K R A R 2 Review of the Last Lecture Random Variables Beklenen Değer ve Varyans Moment Kesikli Dağılımlar Bernoulli Dağılımı Binom Dağılımı

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER

PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER Prof. Dr. Ali ŞEN 1 Tek Örneklem İşaret Testi İşaret Testi parametrik olmayan prosedürler içinde en eski olanıdır. Analiz yapılırken serideki verileri artı ve

Detaylı

19.11.2013 EME 3105 SİSTEM SİMÜLASYONU. Sürekli Dağılımlar (2) Sürekli Rassal Değişkenlerin Modellemesinde Kullanılan Dağılımlar.

19.11.2013 EME 3105 SİSTEM SİMÜLASYONU. Sürekli Dağılımlar (2) Sürekli Rassal Değişkenlerin Modellemesinde Kullanılan Dağılımlar. 9..03 EME 305 SİSTEM SİMÜLASYONU Simulasyonda İstatistiksel Modeller-II Ders 5 Sürekli Rassal Değişkenlerin Modellemesinde Kullanılan Dağılımlar Sürekli Düzgün (Uniform) Dağılım Normal Dağılım Üstel (Exponential)

Detaylı

İSTATİSTİK VE OLASILIK SORULARI

İSTATİSTİK VE OLASILIK SORULARI İSTATİSTİK VE OLASILIK SORULARI SORU 1 Meryem, 7 arkadaşı ile bir voleybol maçına katılmayı planlamaktadır. Davet ettiği arkadaşlarından herhangi bir tanesinin EVET deme olasılığı 0,8 ise, en az 3 arkadaşının

Detaylı

Bölüm 13. ÖZEL OLASILIK DAĞILIMLARI

Bölüm 13. ÖZEL OLASILIK DAĞILIMLARI SAKARYA UNIVERSITESI Bölüm 13. ÖZEL OLASILIK DAĞILIMLARI Prof. Dr. Mustafa AKAL 1 İÇİNDEKİLER 1. BERNOULLİ DAĞILIMI 2. BİNOM DAĞILIMI 3. POİSSON DAĞILIMI 4. PASCAL DAĞILIMI 5. GEOMETRİK DAĞILIM 6. HİPERGEOMETRİK

Detaylı

Araş.Gör. Efe SARIBAY

Araş.Gör. Efe SARIBAY GÜVEN ARALIKLARI (ARALIK TAHMİNİ) ALIŞTIRMA SORULARI Araş.Gör. Efe SARIBAY 1) Bir hisse senedinin $ bazında fiyatının ortalamasını incelemek için yapılan bir araştırmada 18 gün boyunca hisse senedinin

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. ENM 317 Prof. Dr. Nihal ERGİNEL

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ. ENM 317 Prof. Dr. Nihal ERGİNEL ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ENM 317 Prof. Dr. Nihal ERGİNEL 2 ÖRNEKLEME Anakütleden n birimlik örnek alınması ve anakütle parametrelerinin örnekten tahmin edilmesidir. 3 ÖRNEKLEME ALMANIN NEDENLERİ Anakütleye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37

İÇİNDEKİLER. BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1. BÖLÜM 2 Frekans Dağılımları 37 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Değişkenler ve Grafikler 1 İstatistik 1 Yığın ve Örnek; Tümevarımcı ve Betimleyici İstatistik 1 Değişkenler: Kesikli ve Sürekli 1 Verilerin Yuvarlanması Bilimsel Gösterim Anlamlı Rakamlar

Detaylı

kümeleri sırasıyla n 1, n 2,..., n k eleman içeriyorsa, önce A 1 nin bir elemanını seçmenin n 1

kümeleri sırasıyla n 1, n 2,..., n k eleman içeriyorsa, önce A 1 nin bir elemanını seçmenin n 1 3. Olasılık Hesapları ve Olasılık Dağılımları 3.3. Sayma Teknikleri Olasılık hesapları ve istatistikte birçok problem, verilen küme elemanlarının sayılmasını veya sıralanmasını gerektirir. Eğer bir olayın

Detaylı

MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu. 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009

MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu. 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009 MIT OpenCourseWare http://ocw.mit.edu 14.30 Ekonomide İstatistiksel Yöntemlere Giriş Bahar 2009 Bu materyale atıfta bulunmak ve kullanım koşulları için http://ocw.mit.edu/terms sayfasını ziyaret ediniz.

Detaylı

1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta: tdemirturk@pau.edu.tr

1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK. Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk E-posta: tdemirturk@pau.edu.tr 1. BÖLÜM ELEKTROSTATİK Yazar: Dr. Tayfun Demirtürk Eposta: temirturk@pau.eu.tr 1 ELEKTROSTATİK: Durgun yüklerin etkilerini ve aralarınaki etkileşmeleri inceler. Doğaa iki çeşit elektrik yükü bulunur: ()

Detaylı