Türkiye ve Dünyada Hemodiyalizin Geleceği. Prof Dr ALĠ BAġÇI Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye ve Dünyada Hemodiyalizin Geleceği. Prof Dr ALĠ BAġÇI Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi"

Transkript

1 Türkiye ve Dünyada Hemodiyalizin Geleceği Prof Dr ALĠ BAġÇI Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ NEFROLOJĠ KIġ OKULU KKTC Mart 2015

2 TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 2

3 TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 3

4 TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 4

5 TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 5

6 Türkiyede RRT Gören Hasta Sayısı TND Kayıtları

7 Comparison of unadjusted ESRD prevalence worldwide Figure 12.1, continued (Volume 2) All rates are unadjusted. Data from Argentina ( ), Japan, & Taiwan are dialysis only. USRDS 2012 ADR

8 RTT alan SDBH Hasta insidensi prevalans insidens TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 2013 TND Kayıtları 8

9 Comparison of unadjusted ESRD incidence worldwide Figure 12.1 (Volume 2) All rates are unadjusted. Data from Argentina ( ), Japan, & Taiwan are dialysis only. *Downturn in incident rates is due to changes in criteria for incidence and in the payment system. USRDS 2012 ADR

10 Türkiyede 2013 Sonunda RRT Periton Diyalizi 7% Transplantasyon 14% Hemodiyaliz 79% n=66711

11 Hasta sayısı Mevcut (Prevalant) Hemodiyaliz Hasta Sayıları Yıllar TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 2006 TND Kayıtları 11

12 Sayı / Count Mevcut ı davisinin Yll ara (Prevalant) egöre Dği şimi Hemodiyaliz e T Trends in Regular Hemodialysis Therapy by Years Hemodiyaliz Hasta Sayıları HD hasta sayısı Number of HD patients Yıl / Year 2013 TND Kayıtları

13 Yıllara Göre Yapılan Nakil Sayıları 2013 TND Kayıtları

14 Yüzde Transplantasyon Öncesi RRT 70,00 Tipi 60,00 50,00 40,00 %66 30,00 20,00 10,00 %10 %24,00 Hemodiyaliz Periton diyalizi Preemtif tx 2013 TND Kayıtları

15 Diyaliz hastalarında yüksek kardiyovasküler mortalite ERA-EDTA verileri, n= Diyaliz hastası Diyaliz hastaları Risk > 10 kat Genel popülasyon de Jager et al. JAMA. 2009; 302(16): Genel popülasyonda 49 yaģındaki kiģinin yaģam beklentisi 33 yıl Diyalize baģlayan 49 yaģındaki hastada yaģam beklentisi 7 yıl

16 TND KAYIT SĠTEMĠ Süleymanlar G kohortu TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 16

17 TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 17

18

19 TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 19

20 The Lucky Thirteen Dr. Stanley Shaldon Royal Free Hospital, Londra, 1965

21 1960 lı yıllarda hemodiyaliz saat/hafta merkezde hemodiyaliz: 24 hastanın 22 si ilaçsız normotansif! Pendras JP, Ann Intern Med 1966; 64: 293 Haftada 3 kez evde 8-10 saat hemodiyaliz: 33 hastanın 29 u ilaçsız normotansif! Eschbach JW Jr, Ann Intern Med 1967; 67: 1149 Volüm kontrol mükemmel Anemi yeterli olarak tedavi edilebiliyor İntradiyalitik komplikasyonlar görülmüyor İyi beslenme durumu Nöropati, kaşıntı bilinmiyor Tam bir rehabilitasyon O yıllarda, hiç intradiyalitik hipotansiyondan söz edilmiyor!

22

23 Sonra Bu kadar uzun diyaliz yapılması şart mı? Rotellar E, et al: Why dialyze more than 6 hours a week? ASAIO Trans1985; 31: Peki, ne kadar yapılması lazım? Bir ölçek gerek! God sent Kt/V for short hemodialysis Zbylut J. Twardowski, University of Missouri Hipertansiyon, anemi, fosfor yüksekliğine rağmen Kt/V üstünde ise hemodiyaliz yeterlidir!!!!!!

24 Kt/V kaç olursa tedavi yeterli demektir? Gotch FA, Sargent JA. A mechanistic analysis of the National Cooperative Dialysis Study (NCDS). Kidney Int 1985; 28: Haftada 3 diyalizde Kt/V > 0.95 olmalıdır. Harter HR. Review of significant findings from the National Cooperative Dialysis Study and recommendations. Kidney Int Suppl 1983; 13: S107 - Kt/V hedefte ise, diyalizer klirensi iyi ise, diyaliz süresinin prognoza etkisi yok.

25 DĠYALĠZ DOZU VE MORTALĠTE TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ NEFROLOJĠ KIġ OKULU Held PJ et al. Kidney Int. 1996

26 HEMO ÇAlıĢması 2X2 faktorial Standart doz URR %65 ekt/v 1.25 Yüksek doz URR %75 ekt/v 1.65 Yüksek KT/V nin Yüksek akım- düģük akım b 2 mikroglobulin klirensi N :1846 Eknoyan G. Et al. NEJM 347:

27 DĠYALĠZ ETKĠNLĠĞĠ KT/V>1.2 hasta yüzdesi

28 TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 28

29 Daha etkin diyalizer Daha yüksek kan akım hızı Daha yüksek diyalizat akım hızı Böylece, daha kısa, ama daha etkili diyaliz ve hedef Kt/V ye erişim kolaylaştığı düşünüldü Ortaya çıkan sorunlara da hep çözümler bulduk:

30 Hipertansiyon? İlaçlar var. İştahsızlık, beslenme bozukluğu? Kt/V değeri gayet yeterli, ilaç verebiliriz, gerekirse. Fosfat yükseldi! Diyette fosfat kısıtla ; ilaçlar var Alüminyum ver O bazı (?) yan etkilere mi yol açtı, kalsiyum ver, O da mı kötü, Başkaları gelir Anemi? O zaman değilse de, şimdi ilaçlar var Kalp yetmezliği, sol ventrikül hipertrofisi? ACE-I Diyalizde hipotansiyon? Sodyum modellemesi.

31 HEMODİYALİZ HASTALARININ SAĞKALIM SÜRESİNİ NASIL ARTIRABİLİRİZ? ACE-I: Sağkalıma etkisi yok FOSIDIAL Statinler: Sağkalıma etkisi yok 4D, AURORA Ca içermeyen fosfat bağlayıcı: Fosfat kontrolu daha iyi değil, Sağkalıma yararı yok CARE, D-COR Eritropoietin: Ġyi/kötü? CHOIR, CREATE Folik asit: Sağkalıma yararı yok HOST

32 SURVİVAL % En iyi hasta sağkalım verileri 3x8 saat/hafta diyaliz yapmaya devam eden tutucu bir merkezden geldi 445 hasta; 20 yıl izlem; koil diyalizer, asetat; Kt/V x8 saat/hafta diyaliz Mükemmel hasta sağkalım verileri KT/V ort %98 normotensif years 10 years 15 years 20 years Charra B et al Kidney Int 1992; 41:

33 5 yıllık hasta sağkalım % Amerika Avrupa Japonya Tassin 10 0 Hull AR et Al,AJKD,1990 and Charra B Kidney Int,1992

34 Shinzato T, Japan registry, Nephrol Dial Transplant 2006; 12: 884 Kısa HD seansı, Yüksek Mortalite 34

35 Increase in solute Cl (%) Decrease in rebound in postdialysis (%) Anurıc HD Pts. Crossover Study 4 saat HD vs. 8 saat hft 3 kez HD 40 39, ,6 24,8 26, , ,3-35,6-50 Basile C, et al. Nephrol Dial Transplant 2011;26:

36 Dialysis duration minutes) Relative risk of mortality SEANS SÜRESĠ ve MORTALĠTE DOPPS I ve II HD hst , ,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,19 1, Hemodialysis duration (min) Saran R, et al. Kidney Int 2006;69:

37 UZUN DĠYALĠZ ÇALIġMASI Long Dialysis Study ClinicalTrials.gov Identifier: NCT Merkezde hft 3x8 saat vs 4-saat karşılaştıran Prospektif, kontrollu çalışma ; İzlem süresi bir yıl 224 prevalan konvensiyonel HD hastası merkezde hft 3x8 saat gece HD alındı (NHD) 224 yaş ve cinsiyet dağılımı, diabet oranı, HD tedavisindeki süresi aynı 4- saat konvensiyonel HD almaya devam etti (CHD) NHD CHD p 12 ay sağkalım (%) Ölüm oranı(n/100-hs-yl) < Nephrol Dial Transplant 2011; 26: 1287

38 Day Episode /1000 session Hospitalization rate Day per 100 patient-month 19, Intradialytic hypotension NHD CHD NHD CHD Baseline 12th month 73% daha az tüm nedenli hastane yatıģı (p<0.05) IDHipotansiyon episodlarında ciddi azalma (p <0.01) Nephrol Dial Transplant 2011; 26: 1287

39 Fosfat kontrolü Nephrol. Dial. Transplant. 2011;26:

40 Anemi kontrolü Nephrol. Dial. Transplant. 2011;26:

41 cm/m 2 BSA g/m 2 BSA Left atrium diameter Left venticular mass index , ,5 1 NHD CHD 100 NHD CHD 0, Baseline 12th month Baseline 12th month NHD grupta LA çapında azalma (Önce 2.35 ± 0.40 mm/m 2 BSA sonra 2.17 ± 0.34, p<0.001) Regression in LV mass index in the NHD grubunda LV kitle indeksinde gerileme (Önce 140 ± 44 g/m 2 BSA sonra 116 ± 34, p<0.001) Nephrol Dial Transplant 2011; 26: 1287

42 Bazal koroner arter kalsifikasyon skoru >200 olan hastalarda NHD ve konvansiyonel HD karģılaģtırması Delta median CACs (interquartile range) 0 NHD CHD p 141 (67-291) 372 ( ) <0.01 Orta-ciddi koroner arter kalsifikasyonu olan hastalarda NHD ile daha düģük kalsifikasyon progresyonu KAK progresyonu için tek prediktör serum fosfat (Exp-B 2.05, 95% CI , p <0.001)

43 Sık HD daha iyi gidiş (HR 0.61, 95% CI p<0.001)( HR 0.70, 95% CI , p=0.007) FHN Trial Group, N Engl J Med 2010; 363:

44 DAHA SIK DĠYALĠZ Günlük HD grubunda daha yüksek (15.6 vs 10.9 ölüm/100 hasta yılı per hazard ratio 1.6) Kötü uzun dönem uyum (Günlük HD grubunun ölüm ve Tx gibi kayıplar hariç %52 si uzun dönem devam etmiģ) Suri RS, Kidney Int 2013; 83: 300-7

45 Hemodiyaliz sıklık ve/veya süresini arttırmak daha iyi bir hasta sağkalımı sağlayabilir Merkez hemodiyalizi - Pratik güçlükler - Hasta konforuna uygunsuzluk - Finansal yük EV HEMODİYALİZİ Esnek diyaliz planlaması; iş yaşamı, sosyal yaşam; daha gevşek diyet; özgüven Çok daha az intradiyalitik sorun; çok daha az makine alarmı AV fistül, AV greft, kateter: Tümü olabilir Değişken kan akım hızları Daha uzun damar yolu ömrü Kateterde daha az enfeksiyon

46 NHD hasta sağkalımı kadaveric RTx ile aynı Pauly RP, Nephrol Dial Transplant 2009

47 TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 47

48 4 8 HASTA SAYISI FRESENĠUS DĠAVERUM ÖZEL ADNAN MENDERES Üni DENĠZLĠ D.HST MUĞLA D. ĠNÖNÜ Üni Hazırlık Hazırlık Hazırlık

49 Percent distribution of prevalent dialysis patients, by modality, 2010 Figure 12.7 (Volume 2) Data presented only for countries from which relevant information was available; All rates unadjusted. ^UK: England, Wales, & Northern Ireland (Scotland data reported separately). Data for Belgium & England/Wales/Northern Ireland do not include patients younger 18, respectively. *Latest data for Singapore & Morelos (Mexico) are for Data for France include 23 regions in USRDS 2012 ADR

50 kg kg mmhg % Standart diyalizle iyi sonuç alınabilir mi? Body weight Interdialytic weight gain Systolic BP Diastolic BP Cardiothoracic index th mo 12th mo 24th mo 36th mo 48th mo 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, th mo 12th mo 24th mo 36th mo 48th mo HT HD hastası, stop anti-hipertensif tedavi durduruldu, ısrarlı UF, Tuz kısıtlaması ; 4 yıl izlem süresi İzlem sonu, 4% hasta anti-ht ilaç kullanıyor Ozkahya M, Am J Kidney Dis 1999

51 HD hastalarında hipervolemi ve mortalite 555 HD hst Ekokardiyografi 3 yıl izlem Sol atriyal çap ve interdiyalitik kilo alımı bağımsız mortalite prediktörü Ozdogan O, Am Heart J 2010; 159: 1089

52 KAN BASINCI KONTROLU ve MORTALĠTE U-shape SKB mmhg arasındaki hastalarda en düşük mortalite Ozkahya M, et al Nephrol Dial Transplant 2006

53 Clearance (L/week) Renal replasman tedavilerinin üremik toksin klirensi açısından karģılaģtırılması HDF Böbrek Tx 0 HD low flux HD high flux Urea Createnine Vitamin B 12 β 2 -microglobulin Albumin Molecular Weight (Dalton)

54 MEMBRAN TERCĠHĠ 2013 TND VERĠLERĠ Sentetik (Polisülfon, PAN, PMMA vs) ; 58, High-flux ; 34, Semisentetik (Selüloz asetat, hemofan vs) ; 7 0 Sentetik (Polisülfon, PAN, PMMA vs) Semisentetik (Selüloz asetat, hemofan vs) Kuprofan ; 0 Kuprofan High-flux TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 54

55 MEMBRAN TERCĠHĠ TND VERĠLERĠ YÜKSEK AKIM DÜġÜK AKIM

56 HEMO ÇalıĢması (2002) 2x2 faktöriyel: Yüksek doz (spktv 1.65) & standart doz (spktv 1.25) HF & LF diyalizerin sağkalım üzerine etkilerini karģılaģtırdı ANA SONUÇ: HF ile mortalite riskinde yalnızca %8 azalma ve bu istatistik olarak anlamsız (RR: 0.92, %95 GA , p=0.23 HF ve LF arasında anlamlı fark yok Eknoyan G, N Engl J Med

57 Dünyada high flux kullanımı ne yönde değiģti? Dünyada arası high-flux kullanımı

58 KanıtlanmıĢ klinik üstünlükler Daha iyi düģük molekül ağırlıklı toksin klirensi Daha iyi ORTA molekül ağırlıklı toksin klirensi Daha düģük beta-2 mikroglobulin düzeyi Daha iyi anemi tedavisi Daha iyi lipid profili Daha iyi sağkalım bildiren pek çok gözlemsel ve retrospektif çalıģma Bloembergen WE, Am J Kidney Dis 1999 Hornberger JC, J Am Soc Nephrol 1992 Koda Y, Kidney Int 1997 Port FK, Am J Kidney Dis 2001 Krane V, Am J Kidney Dis 2007

59 HEMO ÇalıĢması ile ilgili eleģtiriler Reuse AV fistülü olan hasta sadece %34 Hipertansiyon %94 KV hastalık öyküsü %80 Konjestif kalp yetmezliği %29 %63 Afro-Amerika lı Kısa diyaliz seansı

60 HEMO ÇalıĢması (2002) HF ile daha iyi beta-2 MG klirensi (HF kolunda 33.8 ml/dk, LF kolunda 3.4 ml/dk) Alt grup analizlerinde HD süresi >3.7 yılın üstünde olan hastalarda HF diyaliz ile mortalite riskinde %32 azalma (p<0.001) Eknoyan G, N Engl J Med

61 MPO çalıģması 647 diyalize yeni baģlayan hasta (Avrupa) BaĢlangıçta serum alb <4 g/dl içleme kriteri, sonradan alb >4 g/dl olanlar ilave (%24) Minumum izlem süresi 3 yıl, yıllarında HF ve LF gruplarına randomizasyon Primer sonlanım: Tüm nedenli ölümler ANA SONUÇ: HF kullanımı ile mortalite riskinde %24 azalma (RR: 0.76, %95 GA , p=0.09) HF ile daha az beta-2 MG birikimi (Delta beta-2 MG: HF kolunda 4.4 mg/l, LF kolunda 8.0 mg/l) Diyabetik grupta HF kullanımı ile mortalite riskinde %38 azalma (RR=0.62, %95 GA , p=0.056) Locatelli F, J Am Soc Nephrol 2009; 20:

62 TND ve EuCliD verilerine göre Ülkemizde yüksek akım HD sonuçları TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 62

63 EGE ÇalıĢması ClinicalTrials ID, NCT Prospektif, randomize ve kontrollü çalıģma High-flux & low- flux membran kullanımı Ultrapür diyalizat & standard diyalizat 2x2 faktöriyel 704 prevalan HD hastası, 4 yıl izlem Primer sonlanım: Fatal ve nonfatal KV olay geliģimi Asci G, JASN

64 β2 microglobulin (mg/l) Diyalizer gruplarında β 2 mikroglobulin Baseline Final * * 0 HF Flux gruplarında *:p<0.001 and LF HF ile β-2 mikroglobulin düzeylerinde azalma, LF grubunda artma 64

65 65

66 En iyi sağkalım AVF olan hastalarda HF ve UD uygulanan hastalarda

67 HF kullanımı ile daha iyi anemi yönetimi, lipid profili ve beta-2 MG klirensi AVF olan grupta HF kullanımı ile daha iyi hasta sağkalımı HF kullanımı ile diyabetik hastalarda daha iyi sağkalım Ultrapür diyalizat kullanımı ile Epo ihtiyacında azalma HD süresi 3 yıldan fazla olan hastalarda daha düģük CRP ve daha iyi hasta sağkalımı AVF olan hastalarda HF-UD kullanımı en iyi sağkalım oranı ile iliģkilidir. 67

68 HEMODIAFILTRATION

69 Relative ß 2 -m clearance [%] Konvektif tedavi ve orta molekül klirensi Q B = extracorporeal blood flow Q S = substitution volume flow Higher Dialyser Surface Area: + 22% Higher Blood Flow: +16% Post HDF- Treatment: +75% HD HD HD FX 60 Q B = 300 ml/min Q S = 0 FX 100 Q B = 300 ml/min Q S = 0 FX 100 Q B = 500 ml/min Q S = 0 HDF FX 100 Q B = 500 ml/min Q S = 120 ml/min Wizemann et al. Nephrol Dial Transplant 2001; 16 (Suppl 4): 21-30

70 Clearance (ml/min) HDF ve solüt klirensi HD Pre-dilution HDF Post-dilution HDF ** 150 ** * Urea Phosphate Creatinine *p<0.1 **p<0.01 Ahrenholz P et al, Int J Artif Organs 1997 Post dilusyon OL-HDF ile daha iyi üre, kreatinin, fosfat klirensi

71 Beta-2 MG clearance (ml/min) β-2 microglobulin klirensi HD * Online HDF (pre) * Online HDF (post) *p<0.001 Ahrenholz P, et al, Int J Artif Organs 1997 β-2 microglobulin clearance: post-dilution HDF > pre-dilution HDF > HD

72 OL-HDF ile daha iyi anemi tedavisi Hb(g/dl) Htc (%) Epo dosage (U/w) # * * * # # * * * * Baseline 3 n= *p<0.05, #p<0.01 Maduell F et al, NDT 1999 ol-hdf ile daha az EPO ile daha yüksek Hb düzeyi

73

74 OL-HDF ile Sağkalım Vilar et al. Clin JASN 2009;4:

75 HDF in yayınlanmıģ yararları ArtmıĢ küçük ORTA, BÜYÜK üremik toksin klirensi Daha iyi intradiyalitik hemodinamik stabilite Ġnflamatuvar marker salınımında azalma Daha iyi fosfat kontrolu EPO ya yanıtta artıģ Daha iyi beta-2 mikroglobulin klirensi, daha düģük karpal tünel sendromu riski

76 CONTRAST (Dutch HDF ÇalıĢması) Hollanda Kanada, Norveç RCT, 714 prevalan HD hst. Online-HDF vs low-flux HD Ortalama izlem 3.04 HDF grubunda daha kısa diyaliz seansı, yüksek kan akım hızı uygulandı. Amaçlanan replasman volümü 24 fakat gerçekleģen median ortalama 19.8L (%33 hasta hedefe ulaģmıģ) Grooteman MPC et al. J Am Soc Nephrol 2012; 23:

77 CONTRAST (Dutch HDF Study) Sağkalım bakımından gruplar arasında anlamlı fark yok. Posthoc analiz konvektif volümün L nin üstündeki 39% sağkalımda yarar sağladığını gösterdi. (HR 0.61, 95%CI , p=0.015 in adjusted model) Grooteman MPC et al. J Am Soc Nephrol 2012; 23:

78 CONTRAST (Dutch HDF Study) On-line HDF grubunda daha yüksek Hb düzeyi ve spkt/v, Daha düģük PO 4 saptandı. HDF grubunda daha düģük beta-2 mikroglobulin düzeyleri (26.4 vs 35.4 mg/l (p<0.001) Grooteman MPC et al. J Am Soc Nephrol 2012; 23:

79 Turkish HDF Study RCT, 782 prevalan HD hastası Online-HDF vs high-flux HD Ortalama izlem süresi 22.7 ay. Diyaliz seans süreleri her iki grupta aynı. QB HDF grubunda daha yüksek Hedef replasman volümü >15L/seans Hedefe ulaģım %97 Ortalama replasman volümü 17.2 ± 1.2 L, ortalama konvektif 19.6 L/seans Ok E et al. Nephrol Dial Transplant 2013; 28:

80 Turkish HDF Study On-line HDF (n=391) High-flux HD (n=391) p value ekt/v 1.44 ± ± 0.19 <0.001 OL-HDF DAHA ĠYĠ DĠYALĠZ YETERLĠLĠĞĠYETERLĠLĠĞĠ Systolic BP (mmhg) 129 ± ± 13 <0.001 IDKA (% VA) 3.5 ± ± OL-HDF DAHA YÜKSEK KB, DAHA YÜKSEK IDKA Hemoglobin (g/dl) 11.5 ± ± ESA dose (U/week) 2282 ± ± OL-HDF 20% DAHA DÜġÜK EPO DOZU

81 Follow-up: Laboratory Data On-line HDF (n=391) High-flux HD (n=391) p value Albumin (g/dl) 3.93 ± ± Total cholesterol (mg/dl) 170 ± ± Triglyceride (mg/dl) 173 ± ± OL-HDF LOWER ALBUMIN, BETTER LIPID CONTROL HDL (mg/dl) 37 ± ± Hs-CRP (mg/dl) LDL (mg/dl) 1.48 ± ± Bicarbonate (meq/l) 22.5 ± ± 2.0 <0.001 OL-HDF LESS ACIDOSIS, NO DIFFERENCE IN CRP AND BETA-2 b2- microglobulin (mg/l) 27.4 ± ± MG

82 HDF primer sonlanım bakımından 18% daha düģük risk gösterdi ama anlamlı değil(hr 0.82, 95%CI , p=0.28)

83 17.4 L üstünde replasman sıvısıyla tedavi edilen hastalarda anlamlı daha iyi sağkalım

84 ESHOL ESHOL (Yüksek (High volume hacım HDF) HDF) Katalonya, Ġspanya RCT çalıģma 906 prevalan HD patients Online-HDF vs HF HD Primer sonlanım mortalite Ġzlem süresi 1.91 ± 1.10 yıl Sağlanan replasman sıvısı 20.8 ve 21.8 L/seans arasında değiģti Maduell F et al. J Am Soc Nephrol 2013; 24:

85 ESHOL (Yüksek hacım HDF) ol-hdf anlamlı daha iyi sağkalım sağladı 30% mortalitede risk azalması (HR 0.70, 95%CI , p=0.01) Maduell F et al. J Am Soc Nephrol 2013; 24:

86 ESHOL (Yüksek hacım HDF) Yüksek hacım OL-HDF gruplarında 33% KV mortalite risk azalması(hr 0.67, 95%CI , p=0.06) 61% inme -iliģkili mortalitede risk azalması (HR 0.39, 95%CI , p=0.03) 55% enfeksiyon -iliģkili mortalitede risk azalması (HR 0.45, 95%CI , p=0.03) Hastane yatıģlarında 22% relatif risk azalması (HR 0.78, 95%CI , p=0.001) ĠD hipotansiyonda 28% daha düģük risk azalması (HR 0.72, 95%CI , p<0.001) Maduell F et al. J Am Soc Nephrol 2013; 24:

87 Yüksek hacımlı HDF konvasiyonel HD hastalarının sağkalım süresini düzeltmede etkin!

88 DAMAR YOLU FĠSTÜL KATETER GRAFT

89

90 AVF ile HD e baģlamak! Tanı için toplumdaki farkındalık, meslektaģların dikkati önemli. Diyaliz öncesi izlem Ġzlem sıklığı Damarın korunması Ġzlem sırasında GFR <12-15ml/dk olduğunda RRT türüne karar vermeli. Eğer HD düģünülüyorsa AVF giriģimi planlanmalı. Ġyi cerrahi giriģim Hasta semptomatik olmadan, riskler baģlamadan HD e hasta alınmalı TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 90

91 DĠYALĠZAT Tampon solüsyon Asetat/Bikarbonat DüĢük/yüksek Bikarbonatlı solüsyonlar Dextroz içeriği Elektrolit konsantrasyonları Na +, K+ Ca ++ içeriği Ġleri saf (Ultrapur) su TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 91

92

93

94 Yüzde Hemodiyaliz Hastalarında PTH Seviyerleri ,72 n= , ,58 13, ,76 0 <150 pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml <1000 pg/ml

95 Mevcut Hemodiyaliz Hastalarında D Vitamini Veya Analoğu Kullanımı n=52656 D vitamini veya analogu kullanmayan 56% D vitamini veya analogu kullanan 44%

96

97 DüĢük Ca Diyalizatın etkileri TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 97

98 DüĢük Ca Diyalizatın etkileri TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 98

99

100 ULTRAPÜR DĠYALĠZAT Standart Diyalizat Ultrapür diyalizat Steril diyalizat Bakteri limiti (CFU/ml) < <0.1 <10-6 Endotoksin limiti *(EU/ml) <0.25 <0.03 <0.03 * LAL yöntemi

101 Ultrapür diyalizatın yararlı etkileri Standart diyalizata kıyasla ultrapür diyalizat ile daha düģük IL-6 ve CRP düzeyi rezidüel renal fonksiyonları koruma kuru ağırlık, serum albumin, IGF-1ve npcr da artıģ Schiffl H. NDT 2001 Ultrapür diyalizat ile, CRP ve beta-2 mikroglobulin düzeyinde azalma Hb düzeyinde artma Arizono K. Blood Purif 2004 Ultrapür diyalizat ile daha iyi lipid profili Trigliserid düģüģü, HDL artıģı Schiffl H. Ther Apher Dial 2010

102 Karpal tünel sendromu oluģumu (%) Ultrapür diyalizat kullanımının karpal tünel sendromu geliģimi üzerine etkisi Standart diyalizat n = Ultrapür diyalizat n = J. Berland et al.,ndt, 10 (Suppl.10): (1995)

103 Re: G Lonnemann et al., Blood Purif; Suppl. 2: 6-10 (1997) TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 103

104 HEMODĠYALĠZĠN GELECEĞĠ HEDEF enaz renal Tx hastalarının sağkalım süresini yakalamak olmalı HF diyaliz ve Ġleri-saf su kullanımı HDF yüksek konvektif volümle sağkalım süresi artabilir. Ġyi damar yolu sağlanması Uzun/sık HD seansları tek baģına veya kombinasyonları. Sürekli taģınabilir HD yapabilen giyilebilir veya implant yöntemler uygulamaları yaygınlaģtırabilir TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 104

105 TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 105

Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon?

Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon? Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon? Savaş SİPAHİ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi KRONĠK BÖBREK HASTALIĞI-EVRELEME Evre Tanım GFH (ml/dk/1.73 m 2 ) 1 Böbrek hasarı 90 (Normal veya artmış GFH ile birlikte)

Detaylı

NOKTURNAL DİYALİZ Pratikte uygulanabilir mi?

NOKTURNAL DİYALİZ Pratikte uygulanabilir mi? NOKTURNAL DİYALİZ Pratikte uygulanabilir mi? Ercan Ok Ege Üniversitesi İzmir Son dönem böbrek hastalığı Seçkin sağaltım yöntemi transplantasyon Daha iyi ve daha uzun yaşam; daha düşük maliyet Sorun organ

Detaylı

NEDEN EV HEMODĠYALĠZĠ? Dr. Sinan ERTEN Ġzmir Özel FMC Sevgi Hemodiyaliz Merkezi 23.10.2014 - Antalya

NEDEN EV HEMODĠYALĠZĠ? Dr. Sinan ERTEN Ġzmir Özel FMC Sevgi Hemodiyaliz Merkezi 23.10.2014 - Antalya NEDEN EV HEMODĠYALĠZĠ? Dr. Sinan ERTEN Ġzmir Özel FMC Sevgi Hemodiyaliz Merkezi 23.10.2014 - Antalya 1960 larda Ev Hemodiyalizi Kt/V ÖNCESĠ 20-40 saat/hafta merkezde hemodiyaliz : 24 hastanın 22 si ilaçsız

Detaylı

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi?

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Dr. Abdülkadir Ünsal ġiģli Hamidiye Etfal Eğitim AraĢtırma Hastanesi 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya 2013

Detaylı

Hemodiyalizde su ve diyalizat. Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Hemodiyalizde su ve diyalizat. Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyalizde su ve diyalizat Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı TND Kış Okulu, Erzurum 2014 Hemodiyaliz hastalarında su ve diyalizat Hemodiyaliz işleminde, şehir suyunun

Detaylı

Yoğun Bir Temponun Ardından...

Yoğun Bir Temponun Ardından... 4 8 9 Yıl 14, Sayı:48-49, 1 Mayıs 213 1 Ekim 213 8. ULUSLARARASI NEFROLOJİ TARİHİ DERNEĞİ (IAHN) KONGRESİ Anadolu Böbrek Vakfı Bu Yıl Büyük Bir Atılım içine Girdi 11-14 Eylül 214 tarihleri arasında Antik

Detaylı

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD PD NEDİR? TARİHÇE 1744 İlk parasentez ve peritoneal lavaj TARİHÇE 1923 İlk Peritoneal Diyalizi, Georg

Detaylı

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Dönem Böbrek Yetmezliği İnsidans ve Prevalans (ABD) Yansıması Hasta

Detaylı

FMC Sevgi Diyaliz Merkezi. Latife Haydanlı

FMC Sevgi Diyaliz Merkezi. Latife Haydanlı FMC Sevgi Diyaliz Merkezi Latife Haydanlı Son dönem böbrek hastalığında(sdbh) en seçkin tedavi yöntemi renal transplantasyondur. Ancak organ yetersizliği, transplantasyon için uygun olmayan ileri yaş,

Detaylı

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY Ender Hur 1, Melih Özışık 2, Cihan Ural 2, Gürsel Yıldız 3, Kemal Magden 1, Sennur Budak Kose 4, Furuzan Köktürk 5, M. Çağatay

Detaylı

TÜRKİYE'DE NEFROLOJİ - DİYALİZ ve TRANSPLANTASYON

TÜRKİYE'DE NEFROLOJİ - DİYALİZ ve TRANSPLANTASYON TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ YAYINLARI PUBLISHED BY THE TURKISH SOCIETY OF NEPHROLOGY TÜRKİYE'DE NEFROLOJİ - DİYALİZ ve TRANSPLANTASYON REGISTRY OF THE NEPHROLOGY, DIALYSIS AND TRANSPLANTATION IN TURKEY REGISTRY

Detaylı

Sayın Meslektaşlarım, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları

Sayın Meslektaşlarım, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları 3 Yıl:, Sayı: -3, Temmuz - Ocak Ayla San Değerli Meslektaşlarım, Yeni yılınızı en iyi dileklerimle kutluyor, yılının dünyamıza ve ülkemize barış ve huzur getirmesi dileği ile sağlık, mutluluk ve başarılarla

Detaylı

+ + [S-101] [S-101] İnsan kemik iliği ve yağ dokusundan izole edilen mezenşimal kök hücrelerin apoptotik yetisinin karşılaştırmalı analizi

+ + [S-101] [S-101] İnsan kemik iliği ve yağ dokusundan izole edilen mezenşimal kök hücrelerin apoptotik yetisinin karşılaştırmalı analizi Genel General [S-0] İnsan kemik iliği ve yağ dokusundan izole edilen mezenşimal kök hücrelerin apoptotik yetisinin karşılaştırmalı analizi Gökhan Ertaş, Ertan Ural, Erdal Karaöz, Ayça Aksoy, Teoman Kılıç,

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI Dr. Zeki TONBUL Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak SUNU PLANI Antiagregan ilaçlar Genel popülasyonda antiagregan tedavi Diyaliz hastalarında

Detaylı

Nefroloji Dünyamızın İlk Yarı Yılına Bakış

Nefroloji Dünyamızın İlk Yarı Yılına Bakış 41 Yıl: 12, Sayı: 41, 1 Nisan - 1 Temmuz 2011 ULUSLARARASI B BREK VAKIFLARI FEDERASYONUÕ NUN (IFKF) 12. TOPLANTISI 4-7 NİSAN 2011 TARİHLERİ ARASINDA KANADA NIN VANCOUVER KENTİNDE DÜZENLENDİ Kanada nın

Detaylı

Renaliz Gazetesi 15. Yaşını Doldurmanın Coşkusuyla Yoluna Devam Ediyor

Renaliz Gazetesi 15. Yaşını Doldurmanın Coşkusuyla Yoluna Devam Ediyor göre en fazla üyeliğin gerçekleştiği 2013 yılı gerçekten mükemmel bir yıl idi. Dernek son yıllarda yaptığı bilimsel projeler ve işbirlikleri ile gelişimini yansıtmaktadır. Ayrıca açılış töreninde verilen

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI

DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı DİYALİZ HASTALARINDA PERİODONTAL DURUM İLİŞKİSİNİ ARAŞTIRAN ANKET ÇALIŞMASI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Yiğit KARATAŞ Danışman Öğretim Üyesi:

Detaylı

SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ

SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ SORU ve OLGULARLA RENAL ANEMİ Prof. Dr. H.Zeki TONBUL Necmettin Erbakan Üniv. Meram Tıp Fak. Doç. Dr. Lütfullah ALTINTEPE Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi SORU -1 KBH olan 36 yaşındaki erkek bir hastada

Detaylı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011 KBY de Böbrek Yetmezliği 5

Detaylı

Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Kan Basıncının Değerlendirilmesi ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Kan Basıncının Değerlendirilmesi ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar ARŞİV 2007; 16: 83 Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Kan Basıncının Değerlendirilmesi ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Arş. Gör. Dr.Fadime ERSOY DURSUN* Doç. Dr. Ali İhsan GÜNAL** Amerika Birleşik Devletleri

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KONTRAST MADDE KULLANIMI. Prof. Dr. Galip Güz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (Nefroloji) AD, ANKARA

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KONTRAST MADDE KULLANIMI. Prof. Dr. Galip Güz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (Nefroloji) AD, ANKARA HEMODİYALİZ HASTALARINDA KONTRAST MADDE KULLANIMI Prof. Dr. Galip Güz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (Nefroloji) AD, ANKARA Radyokontrast Maddeler Radyokontrast madde (radyo opak madde);

Detaylı

Diyalizde Diyabetik Olgular: Hipoglisemik Tedavi. Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyalizde Diyabetik Olgular: Hipoglisemik Tedavi. Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyalizde Diyabetik Olgular: Hipoglisemik Tedavi Dr Rahmi Yılmaz Hacettepe Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 33.8 30.7 16.7 80.9 42.3 52.4 % 71 18.6 % 102 22.8 Diyabet % 255 % 127 Yeni Yüzyılın Epidemisi

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler

Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler Yoğun Bakım Ünitesinde Renal Problemler Alper KIRKPANTUR*, Yunus ERDEM* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Ünitesi, ANKARA Renal Failure in the Intensive Care

Detaylı

Diyalizat içeriği: Standart mı olmalı? Bireyselleştirilmeli mi? Doç Dr Gülsüm Özkan Hatay Antakya Devlet Hastanesi Antalya, 2014

Diyalizat içeriği: Standart mı olmalı? Bireyselleştirilmeli mi? Doç Dr Gülsüm Özkan Hatay Antakya Devlet Hastanesi Antalya, 2014 Diyalizat içeriği: Standart mı olmalı? Bireyselleştirilmeli mi? Doç Dr Gülsüm Özkan Hatay Antakya Devlet Hastanesi Antalya, 2014 Saflaştırılmış su oluşumu 360 L/hafta Su bölgesel ve mevsimsel farklılıklar

Detaylı

KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 2 YIL 2012. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe

KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 2 YIL 2012. Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe III III KOCAELİ TIP DERGİSİ MEDICAL JOURNAL OF KOCAELI CİLT 1 SAYI 2 YIL 2012 Kocaeli Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Adına Derginin Sahibi Zekeriya İlçe Editör A.Lütfullah Orhan Rabia Terzi Editör

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİNİN KULLANILMASI. Akut Böbrek Yetersizliği

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİNİN KULLANILMASI. Akut Böbrek Yetersizliği YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİNİN KULLANILMASI Akut Böbrek Yetersizliği Akut böbrek yetersizliği (ABY), böbrek fonksiyonlarının ani bozulması sonucu sıvı ve elektrolit dengesinin bozulduğu

Detaylı

2012 Yılının Ardından. Dernek Başkanlarımızın Yeni Yıl Mesajları

2012 Yılının Ardından. Dernek Başkanlarımızın Yeni Yıl Mesajları 46 Yıl 13, Sayı:46, 1 Eylül 212 1 Ocak 213 Değerli Meslektaşlarım, Yeni yılınızı en iyi dileklerimle kutluyor, 213 yılının dünyamıza ve ülkemize barış ve huzur getirmesi temennisi ile sağlık, mutluluk,

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

Vasküler Kalsifikasyon.Kemikleşme? Dr. Mehmet Kanbay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Vasküler Kalsifikasyon.Kemikleşme? Dr. Mehmet Kanbay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Vasküler Kalsifikasyon.Kemikleşme? Dr. Mehmet Kanbay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Böbrek Yetmezliği ve Sağ Kalım Hospitalizasyon 160 140 120 100 80 60 40 20 Hastaneye

Detaylı