Türkiye ve Dünyada Hemodiyalizin Geleceği. Prof Dr ALĠ BAġÇI Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye ve Dünyada Hemodiyalizin Geleceği. Prof Dr ALĠ BAġÇI Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi"

Transkript

1 Türkiye ve Dünyada Hemodiyalizin Geleceği Prof Dr ALĠ BAġÇI Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ NEFROLOJĠ KIġ OKULU KKTC Mart 2015

2 TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 2

3 TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 3

4 TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 4

5 TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 5

6 Türkiyede RRT Gören Hasta Sayısı TND Kayıtları

7 Comparison of unadjusted ESRD prevalence worldwide Figure 12.1, continued (Volume 2) All rates are unadjusted. Data from Argentina ( ), Japan, & Taiwan are dialysis only. USRDS 2012 ADR

8 RTT alan SDBH Hasta insidensi prevalans insidens TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 2013 TND Kayıtları 8

9 Comparison of unadjusted ESRD incidence worldwide Figure 12.1 (Volume 2) All rates are unadjusted. Data from Argentina ( ), Japan, & Taiwan are dialysis only. *Downturn in incident rates is due to changes in criteria for incidence and in the payment system. USRDS 2012 ADR

10 Türkiyede 2013 Sonunda RRT Periton Diyalizi 7% Transplantasyon 14% Hemodiyaliz 79% n=66711

11 Hasta sayısı Mevcut (Prevalant) Hemodiyaliz Hasta Sayıları Yıllar TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 2006 TND Kayıtları 11

12 Sayı / Count Mevcut ı davisinin Yll ara (Prevalant) egöre Dği şimi Hemodiyaliz e T Trends in Regular Hemodialysis Therapy by Years Hemodiyaliz Hasta Sayıları HD hasta sayısı Number of HD patients Yıl / Year 2013 TND Kayıtları

13 Yıllara Göre Yapılan Nakil Sayıları 2013 TND Kayıtları

14 Yüzde Transplantasyon Öncesi RRT 70,00 Tipi 60,00 50,00 40,00 %66 30,00 20,00 10,00 %10 %24,00 Hemodiyaliz Periton diyalizi Preemtif tx 2013 TND Kayıtları

15 Diyaliz hastalarında yüksek kardiyovasküler mortalite ERA-EDTA verileri, n= Diyaliz hastası Diyaliz hastaları Risk > 10 kat Genel popülasyon de Jager et al. JAMA. 2009; 302(16): Genel popülasyonda 49 yaģındaki kiģinin yaģam beklentisi 33 yıl Diyalize baģlayan 49 yaģındaki hastada yaģam beklentisi 7 yıl

16 TND KAYIT SĠTEMĠ Süleymanlar G kohortu TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 16

17 TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 17

18

19 TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 19

20 The Lucky Thirteen Dr. Stanley Shaldon Royal Free Hospital, Londra, 1965

21 1960 lı yıllarda hemodiyaliz saat/hafta merkezde hemodiyaliz: 24 hastanın 22 si ilaçsız normotansif! Pendras JP, Ann Intern Med 1966; 64: 293 Haftada 3 kez evde 8-10 saat hemodiyaliz: 33 hastanın 29 u ilaçsız normotansif! Eschbach JW Jr, Ann Intern Med 1967; 67: 1149 Volüm kontrol mükemmel Anemi yeterli olarak tedavi edilebiliyor İntradiyalitik komplikasyonlar görülmüyor İyi beslenme durumu Nöropati, kaşıntı bilinmiyor Tam bir rehabilitasyon O yıllarda, hiç intradiyalitik hipotansiyondan söz edilmiyor!

22

23 Sonra Bu kadar uzun diyaliz yapılması şart mı? Rotellar E, et al: Why dialyze more than 6 hours a week? ASAIO Trans1985; 31: Peki, ne kadar yapılması lazım? Bir ölçek gerek! God sent Kt/V for short hemodialysis Zbylut J. Twardowski, University of Missouri Hipertansiyon, anemi, fosfor yüksekliğine rağmen Kt/V üstünde ise hemodiyaliz yeterlidir!!!!!!

24 Kt/V kaç olursa tedavi yeterli demektir? Gotch FA, Sargent JA. A mechanistic analysis of the National Cooperative Dialysis Study (NCDS). Kidney Int 1985; 28: Haftada 3 diyalizde Kt/V > 0.95 olmalıdır. Harter HR. Review of significant findings from the National Cooperative Dialysis Study and recommendations. Kidney Int Suppl 1983; 13: S107 - Kt/V hedefte ise, diyalizer klirensi iyi ise, diyaliz süresinin prognoza etkisi yok.

25 DĠYALĠZ DOZU VE MORTALĠTE TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ NEFROLOJĠ KIġ OKULU Held PJ et al. Kidney Int. 1996

26 HEMO ÇAlıĢması 2X2 faktorial Standart doz URR %65 ekt/v 1.25 Yüksek doz URR %75 ekt/v 1.65 Yüksek KT/V nin Yüksek akım- düģük akım b 2 mikroglobulin klirensi N :1846 Eknoyan G. Et al. NEJM 347:

27 DĠYALĠZ ETKĠNLĠĞĠ KT/V>1.2 hasta yüzdesi

28 TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 28

29 Daha etkin diyalizer Daha yüksek kan akım hızı Daha yüksek diyalizat akım hızı Böylece, daha kısa, ama daha etkili diyaliz ve hedef Kt/V ye erişim kolaylaştığı düşünüldü Ortaya çıkan sorunlara da hep çözümler bulduk:

30 Hipertansiyon? İlaçlar var. İştahsızlık, beslenme bozukluğu? Kt/V değeri gayet yeterli, ilaç verebiliriz, gerekirse. Fosfat yükseldi! Diyette fosfat kısıtla ; ilaçlar var Alüminyum ver O bazı (?) yan etkilere mi yol açtı, kalsiyum ver, O da mı kötü, Başkaları gelir Anemi? O zaman değilse de, şimdi ilaçlar var Kalp yetmezliği, sol ventrikül hipertrofisi? ACE-I Diyalizde hipotansiyon? Sodyum modellemesi.

31 HEMODİYALİZ HASTALARININ SAĞKALIM SÜRESİNİ NASIL ARTIRABİLİRİZ? ACE-I: Sağkalıma etkisi yok FOSIDIAL Statinler: Sağkalıma etkisi yok 4D, AURORA Ca içermeyen fosfat bağlayıcı: Fosfat kontrolu daha iyi değil, Sağkalıma yararı yok CARE, D-COR Eritropoietin: Ġyi/kötü? CHOIR, CREATE Folik asit: Sağkalıma yararı yok HOST

32 SURVİVAL % En iyi hasta sağkalım verileri 3x8 saat/hafta diyaliz yapmaya devam eden tutucu bir merkezden geldi 445 hasta; 20 yıl izlem; koil diyalizer, asetat; Kt/V x8 saat/hafta diyaliz Mükemmel hasta sağkalım verileri KT/V ort %98 normotensif years 10 years 15 years 20 years Charra B et al Kidney Int 1992; 41:

33 5 yıllık hasta sağkalım % Amerika Avrupa Japonya Tassin 10 0 Hull AR et Al,AJKD,1990 and Charra B Kidney Int,1992

34 Shinzato T, Japan registry, Nephrol Dial Transplant 2006; 12: 884 Kısa HD seansı, Yüksek Mortalite 34

35 Increase in solute Cl (%) Decrease in rebound in postdialysis (%) Anurıc HD Pts. Crossover Study 4 saat HD vs. 8 saat hft 3 kez HD 40 39, ,6 24,8 26, , ,3-35,6-50 Basile C, et al. Nephrol Dial Transplant 2011;26:

36 Dialysis duration minutes) Relative risk of mortality SEANS SÜRESĠ ve MORTALĠTE DOPPS I ve II HD hst , ,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,19 1, Hemodialysis duration (min) Saran R, et al. Kidney Int 2006;69:

37 UZUN DĠYALĠZ ÇALIġMASI Long Dialysis Study ClinicalTrials.gov Identifier: NCT Merkezde hft 3x8 saat vs 4-saat karşılaştıran Prospektif, kontrollu çalışma ; İzlem süresi bir yıl 224 prevalan konvensiyonel HD hastası merkezde hft 3x8 saat gece HD alındı (NHD) 224 yaş ve cinsiyet dağılımı, diabet oranı, HD tedavisindeki süresi aynı 4- saat konvensiyonel HD almaya devam etti (CHD) NHD CHD p 12 ay sağkalım (%) Ölüm oranı(n/100-hs-yl) < Nephrol Dial Transplant 2011; 26: 1287

38 Day Episode /1000 session Hospitalization rate Day per 100 patient-month 19, Intradialytic hypotension NHD CHD NHD CHD Baseline 12th month 73% daha az tüm nedenli hastane yatıģı (p<0.05) IDHipotansiyon episodlarında ciddi azalma (p <0.01) Nephrol Dial Transplant 2011; 26: 1287

39 Fosfat kontrolü Nephrol. Dial. Transplant. 2011;26:

40 Anemi kontrolü Nephrol. Dial. Transplant. 2011;26:

41 cm/m 2 BSA g/m 2 BSA Left atrium diameter Left venticular mass index , ,5 1 NHD CHD 100 NHD CHD 0, Baseline 12th month Baseline 12th month NHD grupta LA çapında azalma (Önce 2.35 ± 0.40 mm/m 2 BSA sonra 2.17 ± 0.34, p<0.001) Regression in LV mass index in the NHD grubunda LV kitle indeksinde gerileme (Önce 140 ± 44 g/m 2 BSA sonra 116 ± 34, p<0.001) Nephrol Dial Transplant 2011; 26: 1287

42 Bazal koroner arter kalsifikasyon skoru >200 olan hastalarda NHD ve konvansiyonel HD karģılaģtırması Delta median CACs (interquartile range) 0 NHD CHD p 141 (67-291) 372 ( ) <0.01 Orta-ciddi koroner arter kalsifikasyonu olan hastalarda NHD ile daha düģük kalsifikasyon progresyonu KAK progresyonu için tek prediktör serum fosfat (Exp-B 2.05, 95% CI , p <0.001)

43 Sık HD daha iyi gidiş (HR 0.61, 95% CI p<0.001)( HR 0.70, 95% CI , p=0.007) FHN Trial Group, N Engl J Med 2010; 363:

44 DAHA SIK DĠYALĠZ Günlük HD grubunda daha yüksek (15.6 vs 10.9 ölüm/100 hasta yılı per hazard ratio 1.6) Kötü uzun dönem uyum (Günlük HD grubunun ölüm ve Tx gibi kayıplar hariç %52 si uzun dönem devam etmiģ) Suri RS, Kidney Int 2013; 83: 300-7

45 Hemodiyaliz sıklık ve/veya süresini arttırmak daha iyi bir hasta sağkalımı sağlayabilir Merkez hemodiyalizi - Pratik güçlükler - Hasta konforuna uygunsuzluk - Finansal yük EV HEMODİYALİZİ Esnek diyaliz planlaması; iş yaşamı, sosyal yaşam; daha gevşek diyet; özgüven Çok daha az intradiyalitik sorun; çok daha az makine alarmı AV fistül, AV greft, kateter: Tümü olabilir Değişken kan akım hızları Daha uzun damar yolu ömrü Kateterde daha az enfeksiyon

46 NHD hasta sağkalımı kadaveric RTx ile aynı Pauly RP, Nephrol Dial Transplant 2009

47 TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 47

48 4 8 HASTA SAYISI FRESENĠUS DĠAVERUM ÖZEL ADNAN MENDERES Üni DENĠZLĠ D.HST MUĞLA D. ĠNÖNÜ Üni Hazırlık Hazırlık Hazırlık

49 Percent distribution of prevalent dialysis patients, by modality, 2010 Figure 12.7 (Volume 2) Data presented only for countries from which relevant information was available; All rates unadjusted. ^UK: England, Wales, & Northern Ireland (Scotland data reported separately). Data for Belgium & England/Wales/Northern Ireland do not include patients younger 18, respectively. *Latest data for Singapore & Morelos (Mexico) are for Data for France include 23 regions in USRDS 2012 ADR

50 kg kg mmhg % Standart diyalizle iyi sonuç alınabilir mi? Body weight Interdialytic weight gain Systolic BP Diastolic BP Cardiothoracic index th mo 12th mo 24th mo 36th mo 48th mo 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, th mo 12th mo 24th mo 36th mo 48th mo HT HD hastası, stop anti-hipertensif tedavi durduruldu, ısrarlı UF, Tuz kısıtlaması ; 4 yıl izlem süresi İzlem sonu, 4% hasta anti-ht ilaç kullanıyor Ozkahya M, Am J Kidney Dis 1999

51 HD hastalarında hipervolemi ve mortalite 555 HD hst Ekokardiyografi 3 yıl izlem Sol atriyal çap ve interdiyalitik kilo alımı bağımsız mortalite prediktörü Ozdogan O, Am Heart J 2010; 159: 1089

52 KAN BASINCI KONTROLU ve MORTALĠTE U-shape SKB mmhg arasındaki hastalarda en düşük mortalite Ozkahya M, et al Nephrol Dial Transplant 2006

53 Clearance (L/week) Renal replasman tedavilerinin üremik toksin klirensi açısından karģılaģtırılması HDF Böbrek Tx 0 HD low flux HD high flux Urea Createnine Vitamin B 12 β 2 -microglobulin Albumin Molecular Weight (Dalton)

54 MEMBRAN TERCĠHĠ 2013 TND VERĠLERĠ Sentetik (Polisülfon, PAN, PMMA vs) ; 58, High-flux ; 34, Semisentetik (Selüloz asetat, hemofan vs) ; 7 0 Sentetik (Polisülfon, PAN, PMMA vs) Semisentetik (Selüloz asetat, hemofan vs) Kuprofan ; 0 Kuprofan High-flux TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 54

55 MEMBRAN TERCĠHĠ TND VERĠLERĠ YÜKSEK AKIM DÜġÜK AKIM

56 HEMO ÇalıĢması (2002) 2x2 faktöriyel: Yüksek doz (spktv 1.65) & standart doz (spktv 1.25) HF & LF diyalizerin sağkalım üzerine etkilerini karģılaģtırdı ANA SONUÇ: HF ile mortalite riskinde yalnızca %8 azalma ve bu istatistik olarak anlamsız (RR: 0.92, %95 GA , p=0.23 HF ve LF arasında anlamlı fark yok Eknoyan G, N Engl J Med

57 Dünyada high flux kullanımı ne yönde değiģti? Dünyada arası high-flux kullanımı

58 KanıtlanmıĢ klinik üstünlükler Daha iyi düģük molekül ağırlıklı toksin klirensi Daha iyi ORTA molekül ağırlıklı toksin klirensi Daha düģük beta-2 mikroglobulin düzeyi Daha iyi anemi tedavisi Daha iyi lipid profili Daha iyi sağkalım bildiren pek çok gözlemsel ve retrospektif çalıģma Bloembergen WE, Am J Kidney Dis 1999 Hornberger JC, J Am Soc Nephrol 1992 Koda Y, Kidney Int 1997 Port FK, Am J Kidney Dis 2001 Krane V, Am J Kidney Dis 2007

59 HEMO ÇalıĢması ile ilgili eleģtiriler Reuse AV fistülü olan hasta sadece %34 Hipertansiyon %94 KV hastalık öyküsü %80 Konjestif kalp yetmezliği %29 %63 Afro-Amerika lı Kısa diyaliz seansı

60 HEMO ÇalıĢması (2002) HF ile daha iyi beta-2 MG klirensi (HF kolunda 33.8 ml/dk, LF kolunda 3.4 ml/dk) Alt grup analizlerinde HD süresi >3.7 yılın üstünde olan hastalarda HF diyaliz ile mortalite riskinde %32 azalma (p<0.001) Eknoyan G, N Engl J Med

61 MPO çalıģması 647 diyalize yeni baģlayan hasta (Avrupa) BaĢlangıçta serum alb <4 g/dl içleme kriteri, sonradan alb >4 g/dl olanlar ilave (%24) Minumum izlem süresi 3 yıl, yıllarında HF ve LF gruplarına randomizasyon Primer sonlanım: Tüm nedenli ölümler ANA SONUÇ: HF kullanımı ile mortalite riskinde %24 azalma (RR: 0.76, %95 GA , p=0.09) HF ile daha az beta-2 MG birikimi (Delta beta-2 MG: HF kolunda 4.4 mg/l, LF kolunda 8.0 mg/l) Diyabetik grupta HF kullanımı ile mortalite riskinde %38 azalma (RR=0.62, %95 GA , p=0.056) Locatelli F, J Am Soc Nephrol 2009; 20:

62 TND ve EuCliD verilerine göre Ülkemizde yüksek akım HD sonuçları TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 62

63 EGE ÇalıĢması ClinicalTrials ID, NCT Prospektif, randomize ve kontrollü çalıģma High-flux & low- flux membran kullanımı Ultrapür diyalizat & standard diyalizat 2x2 faktöriyel 704 prevalan HD hastası, 4 yıl izlem Primer sonlanım: Fatal ve nonfatal KV olay geliģimi Asci G, JASN

64 β2 microglobulin (mg/l) Diyalizer gruplarında β 2 mikroglobulin Baseline Final * * 0 HF Flux gruplarında *:p<0.001 and LF HF ile β-2 mikroglobulin düzeylerinde azalma, LF grubunda artma 64

65 65

66 En iyi sağkalım AVF olan hastalarda HF ve UD uygulanan hastalarda

67 HF kullanımı ile daha iyi anemi yönetimi, lipid profili ve beta-2 MG klirensi AVF olan grupta HF kullanımı ile daha iyi hasta sağkalımı HF kullanımı ile diyabetik hastalarda daha iyi sağkalım Ultrapür diyalizat kullanımı ile Epo ihtiyacında azalma HD süresi 3 yıldan fazla olan hastalarda daha düģük CRP ve daha iyi hasta sağkalımı AVF olan hastalarda HF-UD kullanımı en iyi sağkalım oranı ile iliģkilidir. 67

68 HEMODIAFILTRATION

69 Relative ß 2 -m clearance [%] Konvektif tedavi ve orta molekül klirensi Q B = extracorporeal blood flow Q S = substitution volume flow Higher Dialyser Surface Area: + 22% Higher Blood Flow: +16% Post HDF- Treatment: +75% HD HD HD FX 60 Q B = 300 ml/min Q S = 0 FX 100 Q B = 300 ml/min Q S = 0 FX 100 Q B = 500 ml/min Q S = 0 HDF FX 100 Q B = 500 ml/min Q S = 120 ml/min Wizemann et al. Nephrol Dial Transplant 2001; 16 (Suppl 4): 21-30

70 Clearance (ml/min) HDF ve solüt klirensi HD Pre-dilution HDF Post-dilution HDF ** 150 ** * Urea Phosphate Creatinine *p<0.1 **p<0.01 Ahrenholz P et al, Int J Artif Organs 1997 Post dilusyon OL-HDF ile daha iyi üre, kreatinin, fosfat klirensi

71 Beta-2 MG clearance (ml/min) β-2 microglobulin klirensi HD * Online HDF (pre) * Online HDF (post) *p<0.001 Ahrenholz P, et al, Int J Artif Organs 1997 β-2 microglobulin clearance: post-dilution HDF > pre-dilution HDF > HD

72 OL-HDF ile daha iyi anemi tedavisi Hb(g/dl) Htc (%) Epo dosage (U/w) # * * * # # * * * * Baseline 3 n= *p<0.05, #p<0.01 Maduell F et al, NDT 1999 ol-hdf ile daha az EPO ile daha yüksek Hb düzeyi

73

74 OL-HDF ile Sağkalım Vilar et al. Clin JASN 2009;4:

75 HDF in yayınlanmıģ yararları ArtmıĢ küçük ORTA, BÜYÜK üremik toksin klirensi Daha iyi intradiyalitik hemodinamik stabilite Ġnflamatuvar marker salınımında azalma Daha iyi fosfat kontrolu EPO ya yanıtta artıģ Daha iyi beta-2 mikroglobulin klirensi, daha düģük karpal tünel sendromu riski

76 CONTRAST (Dutch HDF ÇalıĢması) Hollanda Kanada, Norveç RCT, 714 prevalan HD hst. Online-HDF vs low-flux HD Ortalama izlem 3.04 HDF grubunda daha kısa diyaliz seansı, yüksek kan akım hızı uygulandı. Amaçlanan replasman volümü 24 fakat gerçekleģen median ortalama 19.8L (%33 hasta hedefe ulaģmıģ) Grooteman MPC et al. J Am Soc Nephrol 2012; 23:

77 CONTRAST (Dutch HDF Study) Sağkalım bakımından gruplar arasında anlamlı fark yok. Posthoc analiz konvektif volümün L nin üstündeki 39% sağkalımda yarar sağladığını gösterdi. (HR 0.61, 95%CI , p=0.015 in adjusted model) Grooteman MPC et al. J Am Soc Nephrol 2012; 23:

78 CONTRAST (Dutch HDF Study) On-line HDF grubunda daha yüksek Hb düzeyi ve spkt/v, Daha düģük PO 4 saptandı. HDF grubunda daha düģük beta-2 mikroglobulin düzeyleri (26.4 vs 35.4 mg/l (p<0.001) Grooteman MPC et al. J Am Soc Nephrol 2012; 23:

79 Turkish HDF Study RCT, 782 prevalan HD hastası Online-HDF vs high-flux HD Ortalama izlem süresi 22.7 ay. Diyaliz seans süreleri her iki grupta aynı. QB HDF grubunda daha yüksek Hedef replasman volümü >15L/seans Hedefe ulaģım %97 Ortalama replasman volümü 17.2 ± 1.2 L, ortalama konvektif 19.6 L/seans Ok E et al. Nephrol Dial Transplant 2013; 28:

80 Turkish HDF Study On-line HDF (n=391) High-flux HD (n=391) p value ekt/v 1.44 ± ± 0.19 <0.001 OL-HDF DAHA ĠYĠ DĠYALĠZ YETERLĠLĠĞĠYETERLĠLĠĞĠ Systolic BP (mmhg) 129 ± ± 13 <0.001 IDKA (% VA) 3.5 ± ± OL-HDF DAHA YÜKSEK KB, DAHA YÜKSEK IDKA Hemoglobin (g/dl) 11.5 ± ± ESA dose (U/week) 2282 ± ± OL-HDF 20% DAHA DÜġÜK EPO DOZU

81 Follow-up: Laboratory Data On-line HDF (n=391) High-flux HD (n=391) p value Albumin (g/dl) 3.93 ± ± Total cholesterol (mg/dl) 170 ± ± Triglyceride (mg/dl) 173 ± ± OL-HDF LOWER ALBUMIN, BETTER LIPID CONTROL HDL (mg/dl) 37 ± ± Hs-CRP (mg/dl) LDL (mg/dl) 1.48 ± ± Bicarbonate (meq/l) 22.5 ± ± 2.0 <0.001 OL-HDF LESS ACIDOSIS, NO DIFFERENCE IN CRP AND BETA-2 b2- microglobulin (mg/l) 27.4 ± ± MG

82 HDF primer sonlanım bakımından 18% daha düģük risk gösterdi ama anlamlı değil(hr 0.82, 95%CI , p=0.28)

83 17.4 L üstünde replasman sıvısıyla tedavi edilen hastalarda anlamlı daha iyi sağkalım

84 ESHOL ESHOL (Yüksek (High volume hacım HDF) HDF) Katalonya, Ġspanya RCT çalıģma 906 prevalan HD patients Online-HDF vs HF HD Primer sonlanım mortalite Ġzlem süresi 1.91 ± 1.10 yıl Sağlanan replasman sıvısı 20.8 ve 21.8 L/seans arasında değiģti Maduell F et al. J Am Soc Nephrol 2013; 24:

85 ESHOL (Yüksek hacım HDF) ol-hdf anlamlı daha iyi sağkalım sağladı 30% mortalitede risk azalması (HR 0.70, 95%CI , p=0.01) Maduell F et al. J Am Soc Nephrol 2013; 24:

86 ESHOL (Yüksek hacım HDF) Yüksek hacım OL-HDF gruplarında 33% KV mortalite risk azalması(hr 0.67, 95%CI , p=0.06) 61% inme -iliģkili mortalitede risk azalması (HR 0.39, 95%CI , p=0.03) 55% enfeksiyon -iliģkili mortalitede risk azalması (HR 0.45, 95%CI , p=0.03) Hastane yatıģlarında 22% relatif risk azalması (HR 0.78, 95%CI , p=0.001) ĠD hipotansiyonda 28% daha düģük risk azalması (HR 0.72, 95%CI , p<0.001) Maduell F et al. J Am Soc Nephrol 2013; 24:

87 Yüksek hacımlı HDF konvasiyonel HD hastalarının sağkalım süresini düzeltmede etkin!

88 DAMAR YOLU FĠSTÜL KATETER GRAFT

89

90 AVF ile HD e baģlamak! Tanı için toplumdaki farkındalık, meslektaģların dikkati önemli. Diyaliz öncesi izlem Ġzlem sıklığı Damarın korunması Ġzlem sırasında GFR <12-15ml/dk olduğunda RRT türüne karar vermeli. Eğer HD düģünülüyorsa AVF giriģimi planlanmalı. Ġyi cerrahi giriģim Hasta semptomatik olmadan, riskler baģlamadan HD e hasta alınmalı TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 90

91 DĠYALĠZAT Tampon solüsyon Asetat/Bikarbonat DüĢük/yüksek Bikarbonatlı solüsyonlar Dextroz içeriği Elektrolit konsantrasyonları Na +, K+ Ca ++ içeriği Ġleri saf (Ultrapur) su TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 91

92

93

94 Yüzde Hemodiyaliz Hastalarında PTH Seviyerleri ,72 n= , ,58 13, ,76 0 <150 pg/ml pg/ml pg/ml pg/ml <1000 pg/ml

95 Mevcut Hemodiyaliz Hastalarında D Vitamini Veya Analoğu Kullanımı n=52656 D vitamini veya analogu kullanmayan 56% D vitamini veya analogu kullanan 44%

96

97 DüĢük Ca Diyalizatın etkileri TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 97

98 DüĢük Ca Diyalizatın etkileri TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 98

99

100 ULTRAPÜR DĠYALĠZAT Standart Diyalizat Ultrapür diyalizat Steril diyalizat Bakteri limiti (CFU/ml) < <0.1 <10-6 Endotoksin limiti *(EU/ml) <0.25 <0.03 <0.03 * LAL yöntemi

101 Ultrapür diyalizatın yararlı etkileri Standart diyalizata kıyasla ultrapür diyalizat ile daha düģük IL-6 ve CRP düzeyi rezidüel renal fonksiyonları koruma kuru ağırlık, serum albumin, IGF-1ve npcr da artıģ Schiffl H. NDT 2001 Ultrapür diyalizat ile, CRP ve beta-2 mikroglobulin düzeyinde azalma Hb düzeyinde artma Arizono K. Blood Purif 2004 Ultrapür diyalizat ile daha iyi lipid profili Trigliserid düģüģü, HDL artıģı Schiffl H. Ther Apher Dial 2010

102 Karpal tünel sendromu oluģumu (%) Ultrapür diyalizat kullanımının karpal tünel sendromu geliģimi üzerine etkisi Standart diyalizat n = Ultrapür diyalizat n = J. Berland et al.,ndt, 10 (Suppl.10): (1995)

103 Re: G Lonnemann et al., Blood Purif; Suppl. 2: 6-10 (1997) TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 103

104 HEMODĠYALĠZĠN GELECEĞĠ HEDEF enaz renal Tx hastalarının sağkalım süresini yakalamak olmalı HF diyaliz ve Ġleri-saf su kullanımı HDF yüksek konvektif volümle sağkalım süresi artabilir. Ġyi damar yolu sağlanması Uzun/sık HD seansları tek baģına veya kombinasyonları. Sürekli taģınabilir HD yapabilen giyilebilir veya implant yöntemler uygulamaları yaygınlaģtırabilir TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 104

105 TÜRK NEFROLOJĠ DERNEĞĠ 2015 NEFROLOJĠ KIġ OKULU 105

Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon?

Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon? Hemodiyaliz yerine Hemodiyafiltrasyon? Savaş SİPAHİ Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi KRONĠK BÖBREK HASTALIĞI-EVRELEME Evre Tanım GFH (ml/dk/1.73 m 2 ) 1 Böbrek hasarı 90 (Normal veya artmış GFH ile birlikte)

Detaylı

NOKTURNAL DİYALİZ Pratikte uygulanabilir mi?

NOKTURNAL DİYALİZ Pratikte uygulanabilir mi? NOKTURNAL DİYALİZ Pratikte uygulanabilir mi? Ercan Ok Ege Üniversitesi İzmir Son dönem böbrek hastalığı Seçkin sağaltım yöntemi transplantasyon Daha iyi ve daha uzun yaşam; daha düşük maliyet Sorun organ

Detaylı

KONVEKTİF TEDAVİLERİN KARDİYOVASKÜLER KORUYUCU ETKİLERİ. Prof Dr Gültekin Süleymanlar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

KONVEKTİF TEDAVİLERİN KARDİYOVASKÜLER KORUYUCU ETKİLERİ. Prof Dr Gültekin Süleymanlar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi KONVEKTİF TEDAVİLERİN KARDİYOVASKÜLER KORUYUCU ETKİLERİ Prof Dr Gültekin Süleymanlar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik Böbrek Hastalığı & Mortalite Genel Populasyon, Diyaliz ve Tx Hastalarında

Detaylı

Haftada 3 kez kronik hemodiyaliz Gerçekten yeterli mi? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Haftada 3 kez kronik hemodiyaliz Gerçekten yeterli mi? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Haftada 3 kez kronik hemodiyaliz Gerçekten yeterli mi? Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Tarihçe Diyalizin ilk zamanlarında, 20-40 saat/hafta HD Mükemmel kan basıncı

Detaylı

Online Hemodiafiltrasyon. Dr. Hakan AKDAM

Online Hemodiafiltrasyon. Dr. Hakan AKDAM Online Hemodiafiltrasyon Dr. Hakan AKDAM 1 Yıllık Mortalite (milyon nüfüs başına) Diyaliz Mortalite 120 Diyaliz Hastası 100 80 60 10-30 kat 40 20 0 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 Yaş (Yıl) Genel Populasyon

Detaylı

TND Ulusal Kayıt Bilgilerine Göre. USRDS, DOPPS Verileri ile Karşılaştırılması. Prof Dr Gültekin Süleymanlar TND Başkanı

TND Ulusal Kayıt Bilgilerine Göre. USRDS, DOPPS Verileri ile Karşılaştırılması. Prof Dr Gültekin Süleymanlar TND Başkanı TND Ulusal Kayıt Bilgilerine Göre Diyaliz Kalite Göstergeleri ve USRDS, DOPPS Verileri ile Karşılaştırılması Prof Dr Gültekin Süleymanlar TND Başkanı DOPPS The Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study

Detaylı

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD KBY PREVALANSI Dünyada SDBY Prevalans ve Prevalans İnsidansı İnsidans USRDS 2009 Önümüzdeki

Detaylı

EV HEMODİYALİZİ. Ercan Ok Ege Üniversitesi İzmir 10 Mayıs 2014

EV HEMODİYALİZİ. Ercan Ok Ege Üniversitesi İzmir 10 Mayıs 2014 EV HEMODİYALİZİ Ercan Ok Ege Üniversitesi İzmir 10 Mayıs 2014 Hemodiyaliz 1960 larda haftada 20-40 saat Yeterli beslenme/eritropoez/fosfat kontrolü Hiç intradiyalitik komplikasyon yok, tam rehabilitasyon

Detaylı

Hemodiyaliz mi? Dr. Mehmet Özkahya Ege Üniversitesi Nefroloji B.D

Hemodiyaliz mi? Dr. Mehmet Özkahya Ege Üniversitesi Nefroloji B.D Hemodiyaliz mi? Dr. Mehmet Özkahya Ege Üniversitesi Nefroloji B.D Dünyada yaşanan nedir? ABD de hastaların % 6 sı PD Dünyada hastaların % 11 i PD Dünyada yüksek PD oranları gelişmekte olan ülkelerde United

Detaylı

Diyaliz hastasında hipertansiyon tedavisi

Diyaliz hastasında hipertansiyon tedavisi Diyaliz hastasında hipertansiyon tedavisi Ali İhsan Günal Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBY de mortalite Genel popülasyonda 49 yaşındaki kişinin yaşam beklentisi 33 yıl, diyalize yeni başlayan

Detaylı

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi?

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Dr. Abdülkadir Ünsal ġiģli Hamidiye Etfal Eğitim AraĢtırma Hastanesi 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya 2013

Detaylı

HEMODİYALİZ DOZU Uygulamada Yaşanan Sorunlar

HEMODİYALİZ DOZU Uygulamada Yaşanan Sorunlar HEMODİYALİZ DOZU Uygulamada Yaşanan Sorunlar Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi HEMODİYALİZ DOZU Uygulamada Yaşanan Sorunlar Diyaliz dozu nasıl belirlenir? Kt/V hesabı nasıl yapılır? Yeterli diyaliz

Detaylı

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD

Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD / Nefroloji BD PD NEDİR? TARİHÇE 1744 İlk parasentez ve peritoneal lavaj TARİHÇE 1923 İlk Peritoneal Diyalizi, Georg

Detaylı

Membran Seçimi. Dr. Ali Rıza Odabaş İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

Membran Seçimi. Dr. Ali Rıza Odabaş İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Membran Seçimi Dr. Ali Rıza Odabaş İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Membran Tipi Selüloz yapıda membranlar Değiştirilmiş selüloz membranlar Sentetik

Detaylı

Diyaliz yeterliliğinde membran faktörü. Dr. Ramazan Çetinkaya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz yeterliliğinde membran faktörü. Dr. Ramazan Çetinkaya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz yeterliliğinde membran faktörü Dr. Ramazan Çetinkaya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Kanda birikime uğramış maddelerin, yarı geçirgen bir membran aracılığıyla diyaliz

Detaylı

FMC Sevgi Diyaliz Merkezi. Latife Haydanlı

FMC Sevgi Diyaliz Merkezi. Latife Haydanlı FMC Sevgi Diyaliz Merkezi Latife Haydanlı Son dönem böbrek hastalığında(sdbh) en seçkin tedavi yöntemi renal transplantasyondur. Ancak organ yetersizliği, transplantasyon için uygun olmayan ileri yaş,

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

DİYALİZ HASTASINDA KURU AĞIRLIK, VOLÜM VE HİPERTANSİYON. Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi

DİYALİZ HASTASINDA KURU AĞIRLIK, VOLÜM VE HİPERTANSİYON. Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi DİYALİZ HASTASINDA KURU AĞIRLIK, VOLÜM VE HİPERTANSİYON Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi HEMODİYALİZ HASTALARINDA MORTALİTE Yıllık kardiovasküler mortalite (%) 100 10 1 0.1 0.01 0.001 25-34 35-44

Detaylı

NEDEN EV HEMODĠYALĠZĠ? Dr. Sinan ERTEN Ġzmir Özel FMC Sevgi Hemodiyaliz Merkezi 23.10.2014 - Antalya

NEDEN EV HEMODĠYALĠZĠ? Dr. Sinan ERTEN Ġzmir Özel FMC Sevgi Hemodiyaliz Merkezi 23.10.2014 - Antalya NEDEN EV HEMODĠYALĠZĠ? Dr. Sinan ERTEN Ġzmir Özel FMC Sevgi Hemodiyaliz Merkezi 23.10.2014 - Antalya 1960 larda Ev Hemodiyalizi Kt/V ÖNCESĠ 20-40 saat/hafta merkezde hemodiyaliz : 24 hastanın 22 si ilaçsız

Detaylı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı HEMODİYALİZE GEÇ BAŞLAMAK GEREKLİDİR Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZ BAŞLANGICI SDBY hastalarında o Malnütrisyon o Hipervolemi o Kanama o

Detaylı

1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e.

1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e. SORUMLU HEKİM SORULARI 1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e. Baş ağrısı 2. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz Normal Diyaliz İşlemi Kronik böbrek yetmezliği

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Hipertansiyonun Ultrafiltrasyon ile Tedavisi Prof. Dr. Fehmi Akçiçek

Diyaliz Hastalarında Hipertansiyonun Ultrafiltrasyon ile Tedavisi Prof. Dr. Fehmi Akçiçek Diyaliz Hastalarında Hipertansiyonun Ultrafiltrasyon ile Tedavisi Prof. Dr. Fehmi Akçiçek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Bornova 35100, Izmir ÖLÜM /100 DİYALİZ HASTA YILI MI Kardiyak Diger KV KKY Sepsis

Detaylı

DİYALİZ SIKLIĞI HANGİ HASTALARDA ARTIRILMALI? Dr. M. Ayşe BİLGİÇ Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

DİYALİZ SIKLIĞI HANGİ HASTALARDA ARTIRILMALI? Dr. M. Ayşe BİLGİÇ Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZ SIKLIĞI HANGİ HASTALARDA ARTIRILMALI? Dr. M. Ayşe BİLGİÇ Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz tekniğinde sağlanan ilerlemeler ve yeterli diyaliz için harcanan efora

Detaylı

Anti-hipertansif ilaçlarla kan basıncı kontrolünde başarı nasıldır? a) Başarısız, b) Orta, c) Başarılı

Anti-hipertansif ilaçlarla kan basıncı kontrolünde başarı nasıldır? a) Başarısız, b) Orta, c) Başarılı Hemodiyaliz hastalarında volüm ve kan basıncı kontrolü Ege Üniversitesi Deneyimleri Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Sorular Anti-hipertansif ilaçlarla kan basıncı kontrolünde başarı nasıldır? a)

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Diyalize Başlarken PERİTON DİYALİZİ. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi

Diyalize Başlarken PERİTON DİYALİZİ. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Diyalize Başlarken PERİTON DİYALİZİ Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Kronik böbrek hastalığı Böbrek işinde ilerleyici azalma GFR ve/veya albüminüri En ileri evresi SDBY dir SDBY li hasta sayısı >1,5

Detaylı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı

JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı JNC 8 göre Hipertansif Hastanın Tedavide Kan Basıncı Hedefi Ne Olmalı Prof. Dr. Bülent ALTUN Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Dünyada Hipertansiyon

Detaylı

ÇOCUKLARDA DİYALİZ. Prof. Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA DİYALİZ. Prof. Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı ÇOCUKLARDA DİYALİZ Prof. Dr. Mesiha Ekim Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 19-23 Mayıs 2010 Antalya 2008 yılında ilk defa RRT

Detaylı

Hemodiyaliz Yeterliliği Kavramı ve Ölçütleri. Prof. Dr. Nurhan Seyahi İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Hemodiyaliz Yeterliliği Kavramı ve Ölçütleri. Prof. Dr. Nurhan Seyahi İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz Yeterliliği Kavramı ve Ölçütleri Prof. Dr. Nurhan Seyahi İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Yeterliliği Kavramı İdeal şartlarda yeterli diyaliz yapılan

Detaylı

Doç Dr Garip ŞAHİN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Doç Dr Garip ŞAHİN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Doç Dr Garip ŞAHİN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 7 MAYIS 2015 17. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ/ANTALYA KONUŞMA AKIŞ PLANI KURU KİLONUN İYİ

Detaylı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011 KBY de Böbrek Yetmezliği 5

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar

Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar Böbrek Naklinde Bazal İmmunsupresyonda Kullanılan Ajanlar Kalsinörin İnhibitörleri Siklosporin Takrolimus Antiproliferatif Ajanlar Mikofenolat Mofetil / Sodyum Azathiopurine Kortikosteroidler Sirolimus

Detaylı

HEMODİYALİZDE NİTELİKLİ VE MALİYET ETKİN BAKIMIN SUNUMUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ

HEMODİYALİZDE NİTELİKLİ VE MALİYET ETKİN BAKIMIN SUNUMUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ HEMODİYALİZDE NİTELİKLİ VE MALİYET ETKİN BAKIMIN SUNUMUNDA HEMŞİRENİN ROLÜ Uzman Hemşire Emine DANE Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi edane69@hotmail.com Sunu Akışı Kronik bo brek yetmezliğine

Detaylı

Güncel ESA Uygulamaları

Güncel ESA Uygulamaları Güncel ESA Uygulamaları Dr. ehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hedef Kronik böbrek hastalığı (KBH) anemisi ve tedavisinin klinik sonuçlara etkisini bilmek, KBH anemisinin ESA larla tedavisine

Detaylı

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 392 G. EKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Kitabın sonuna pratikte yararlı olabilecek 7 ek konmuştur. 1.ekte hastalar için bir kimlik kartı tasarlanmıştır. Hastaların başka bir hemodiyaliz merkezine kısa süreli gittikleri

Detaylı

Türkiye de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk. Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2009 Yılı Özet Raporu

Türkiye de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk. Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2009 Yılı Özet Raporu Türkiye de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2009 Yılı Özet Raporu Gültekin Süleymanlar 1, Nurhan Seyahi 2, Mehmet Rıza Altıparmak 2, Kamil Serdengeçti 2

Detaylı

Yavaş Sürekli Diyaliz Tedavileri. Dr. Ali İhsan Günal Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

Yavaş Sürekli Diyaliz Tedavileri. Dr. Ali İhsan Günal Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Yavaş Sürekli Diyaliz Tedavileri Dr. Ali İhsan Günal Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Akut böbrek hasarlı hasta Birçok ciddi hastalığın en önemli komplikasyonu ve >%70 RRT ye ihtiyaç

Detaylı

Diyalize Başlarken PERİTON DİYALİZİ. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi

Diyalize Başlarken PERİTON DİYALİZİ. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Diyalize Başlarken PERİTON DİYALİZİ Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Kronik böbrek hastalığı Böbrek işinde ilerleyici azalma GFR ve/veya albüminüri En ileri evresi SDBY dir SDBY li hasta sayısı >1,5

Detaylı

Hemodiyaliz Membranları: Hangisini Niye Seçelim? Dr. Ali Rıza Odabaş Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

Hemodiyaliz Membranları: Hangisini Niye Seçelim? Dr. Ali Rıza Odabaş Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Hemodiyaliz Membranları: Hangisini Niye Seçelim? Dr. Ali Rıza Odabaş Ankara Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği AJKD, 2002 ABD de SDBY nin İNSİDENS VE PREVALANSI Membran Tipi Değiştirilmemiş

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Hastalarında Kan Basıncının Mortalite ile İlişkisi Doç. Dr. Gürsel YILDIZ Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Kış Okulu Magosa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 26-29 Mart 2015. 1 Tarihçe

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler

Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Diyaliz Hastalarında Antihipertansif İlaç Seçimi ve Pratik Öneriler Doç. Dr. Sabahat Alışır Ecder Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı KDIGO önerilerine

Detaylı

Hemodiyalizde su ve diyalizat. Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Hemodiyalizde su ve diyalizat. Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyalizde su ve diyalizat Dr. Ercan Ok Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı TND Kış Okulu, Erzurum 2014 Hemodiyaliz hastalarında su ve diyalizat Hemodiyaliz işleminde, şehir suyunun

Detaylı

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemodiyaliz mi? Periton Diyalizi mi? Transplantasyon mu? Nasıl Karar verelim? Dr: İ.Çetin Özener Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Dönem Böbrek Yetmezliği İnsidans ve Prevalans (ABD) Yansıması Hasta

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

HEMODİYALİZ VE TRANSPLANTASYONDA MALİYET VE ETKİNLİK ANALİZİ DR. NURHAN SEYAHİ

HEMODİYALİZ VE TRANSPLANTASYONDA MALİYET VE ETKİNLİK ANALİZİ DR. NURHAN SEYAHİ HEMODİYALİZ VE TRANSPLANTASYONDA MALİYET VE ETKİNLİK ANALİZİ DR. NURHAN SEYAHİ İstanbul Üniversitesi Cerrahapaşa Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Transplantasyon hastaları daha uzun Yıl 1978 İmmunsupressifler

Detaylı

KBY de ESA TEDAVİSİ. Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı. Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011

KBY de ESA TEDAVİSİ. Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı. Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011 KBY de ESA TEDAVİSİ Prof Dr. Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Türk Nefroloji Derneği Nefroloji KIŞ OKULU 2011 KRONĠK BÖBREK YETERSĠZLĠĞĠ VE ANEMĠ K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Chronic

Detaylı

Optimum HD yeterliliği değerlendirmedeki engeller nelerdir?

Optimum HD yeterliliği değerlendirmedeki engeller nelerdir? Optimum HD yeterliliği değerlendirmedeki engeller nelerdir? Doç Dr Gülsüm Özkan Hatay Antakya Devlet Hastanesi Sunum planı Diyaliz yeterliliği kavramı ve ölçütleri Optimum yeterliliği değerlendirmede engeller

Detaylı

Özgün Araştırma/Original Investigation. Nurhan Seyahi. Kenan Ateş 2. doi: /tndt

Özgün Araştırma/Original Investigation. Nurhan Seyahi. Kenan Ateş 2. doi: /tndt doi: 10.5262/tndt.2016.1002.02 Özgün Araştırma/Original Investigation Türkiye de Renal Replasman Tedavilerinin Güncel Durumu: Türk Nefroloji Derneği Kayıt Sistemi 2014 Yılı Özet Raporu Current Status of

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

Olmayan Uygulamalar. Ege Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı

Olmayan Uygulamalar. Ege Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Diyalizde Hipertansiyon i Td Tedavisi: ii Farmakolojik ve Farmakolojik Olmayan Uygulamalar Dr. Mehmet Özkahya Ege Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı HD hastalarında hipertansiyon sıklığı HD hastalarında

Detaylı

KRONİK HEMODİYALİZ İSTEMİ

KRONİK HEMODİYALİZ İSTEMİ 85 KONU 11 KRONİK HEMODİYALİZ İSTEMİ Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Optimal diyalizin düzenlenmesi yaşam kalitesi ve süresi açısından çok önemlidir. Bu nedenle uygulamalarda seçilecek membran tipi, diyaliz

Detaylı

Diyabetik Nefropatili Hastada Diyalize Ne Zaman Başlanmalıdır. Dr. Harun Akar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aydın

Diyabetik Nefropatili Hastada Diyalize Ne Zaman Başlanmalıdır. Dr. Harun Akar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aydın Diyabetik Nefropatili Hastada Diyalize Ne Zaman Başlanmalıdır Dr. Harun Akar Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aydın Diyabetik nefropatili hastada ne zaman diyalize başlarsak yaşam süresini artırabiliriz?

Detaylı

Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı. 8. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi 29.10.

Dr. Mesiha Ekim. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı. 8. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi 29.10. Diyaliz Yeterliliği Dr. Mesiha Ekim Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı 8. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi 29.10.2014 Antalya Yeterli solüt klirensi Yeterli beslenme Asit-baz

Detaylı

Renal Anemi Tedavisi. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi

Renal Anemi Tedavisi. Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Renal Anemi Tedavisi Dr. Bülent Tokgöz Erciyes Üniversitesi Renal Anemi Tedavisi Sebepler ve Belirtiler Klinik Çalışmalar ve Uygulamaya Etkisi Kılavuzlara Göre Renal Anemi Tedavisi World Health Organization.

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA REZİDÜEL RENAL FONKSİYON VE İNVAZİF OLMAYAN ATEROSKLEROZ BELİRTEÇLERİ İLİŞKİSİ Yaşar Çalışkan 1, Halil Yazıcı 1, Tülin Akagün 1, Nadir Alpay 1, Abdullah Özkök 1, Nihat Polat

Detaylı

Hemodiyaliz. Prof Dr Hayriye Sayarlıoğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Hemodiyaliz. Prof Dr Hayriye Sayarlıoğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemodiyaliz Prof Dr Hayriye Sayarlıoğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Soru 1 BUN düzeyi 182 mg/dl, potasyumu 7 meq/l ve ileri derecede ödemi olan bir hastada ilk hemodiyaliz seansını nasıl planlarsınız? A.

Detaylı

DİYALİZ: GENEL BİLGİLER

DİYALİZ: GENEL BİLGİLER 15 KONU 2 DİYALİZ: GENEL BİLGİLER Tekin AKPOLAT, Cengiz UTAŞ Diyaliz tedavisi hemodiyaliz ve periton diyalizi olmak üzere iki şekilde uygulanır. Bu bölümde diyaliz tedavisinin tanım ve tarihçesi, fizyolojik

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi

Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi Kronik Böbrek Hastalığında Kolekalsiferol ün Etkisi Taner Baştürk 1, Abdülkadir Ünsal 2 1Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Serum Kalsidiol

Detaylı

ABY deekstrakorporaltedavi: Yavaş sürekli tedavi yöntemleri mi? Marmara Üniversitesi NefrolojiBilim Dalı

ABY deekstrakorporaltedavi: Yavaş sürekli tedavi yöntemleri mi? Marmara Üniversitesi NefrolojiBilim Dalı ABY deekstrakorporaltedavi: Hemodiyaliz mi? Yavaş sürekli tedavi yöntemleri mi? Dr. İzzet Hakkı Arıkan Marmara Üniversitesi NefrolojiBilim Dalı Olgu 58 yaşında erkek hasta Tip 2 Diyabetesmellitus, hipertansiyon

Detaylı

EV HEMODİYALİZİ MEDİKAL VE TEKNİK SORUNLAR

EV HEMODİYALİZİ MEDİKAL VE TEKNİK SORUNLAR EV HEMODİYALİZİ MEDİKAL VE TEKNİK SORUNLAR Sibel Çavuşoğlu Atıl ÖZEL FMC İZMİR EGE NEFROLOJİ DİYALİZ MERKEZİ MEDİKAL PROBLEMLER Tüm tıbbi tedavilerde olduğu gibi hemodiyaliz sırasında da bazen komplikasyonlar

Detaylı

EV HEMODİYALİZİNDE CİNSEL FONKSİYONLAR VE GEBELİK DR.CENK DEMİRCİ

EV HEMODİYALİZİNDE CİNSEL FONKSİYONLAR VE GEBELİK DR.CENK DEMİRCİ EV HEMODİYALİZİNDE CİNSEL FONKSİYONLAR VE GEBELİK DR.CENK DEMİRCİ Son dönem böbrek yetmezliği olan hastaların çoğunda infertilite ve seksüel disfonksiyon görülmektedir. Nedenleri; Mekanizma tam bilinmese

Detaylı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı

Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı DM TEDAVİSİNDE KOMPLİKASYONLAR DM TEDAVİSİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR Prof. Dr. Ramazan Sarı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Slide 1 Sunum planı DM ve kardiyovasküler hastalık-riskleri

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014 Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kontrolsüz Hipertansiyonun Bedeli SVO geçiren hastaların.. J Rendon et al.,

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyak sorunlar ve tedavisi

Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyak sorunlar ve tedavisi Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyak sorunlar ve tedavisi Prof. Dr. Alaattin Yıldız 1,2 1 İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Nefroloji BD 2 Medicana International İstanbul, Böbrek Nakil Programı

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Çeşitli Besinlerdeki Tuz Alımına Bağlı Olarak İnterdiyalitik Kilo Alımının İncelenmesi

Diyaliz Hastalarında Çeşitli Besinlerdeki Tuz Alımına Bağlı Olarak İnterdiyalitik Kilo Alımının İncelenmesi Diyaliz Hastalarında Çeşitli Besinlerdeki Tuz Alımına Bağlı Olarak İnterdiyalitik Kilo Alımının İncelenmesi Volkan Ezici, Melih Aksoy, Arınç Öztürk, Cem Önder, Muratberk Ada Danışman: Doç. Dr. Emre Tutal

Detaylı

İleri Kronik Böbrek Hastalığında Protein Enerji Kaybı: Epidemiyoloji ve Tanı. Kübra Kaynar KTÜ Nefroloji BD

İleri Kronik Böbrek Hastalığında Protein Enerji Kaybı: Epidemiyoloji ve Tanı. Kübra Kaynar KTÜ Nefroloji BD İleri Kronik Böbrek Hastalığında Protein Enerji Kaybı: Epidemiyoloji ve Tanı Kübra Kaynar KTÜ Nefroloji BD İleri Kronik Böbrek Hastalarında Protein Enerji Kaybı Neden Önemli? Kalantar-Zadeh, K. et al.

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI

HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI HEMODİYALİZ HASTALARINDA VOLÜM DURUMUNUN VÜCUT KOMPOZİSYON MONİTÖRÜ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE DİĞER YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI SERKAN YILDIZ¹, REMZİ DÜNDAR², ÖMÜR KURU², FERCEM ERBAY², FATİH KILIDz,

Detaylı

Hemodiyalizin Karanlık Yüzü: RESİRKÜLASYON Ayşegül KAHRAMAN

Hemodiyalizin Karanlık Yüzü: RESİRKÜLASYON Ayşegül KAHRAMAN Hemodiyalizin Karanlık Yüzü: RESİRKÜLASYON Ayşegül KAHRAMAN Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Yüksekokulu Her şey yolunda mı?????? RRF yok, h/3, 4 saat hd, KAH: 400ml/dk, DAH: 500ml/dk AVF, HF membran

Detaylı

DİYALİZ HASTASINDA GEBELİK

DİYALİZ HASTASINDA GEBELİK DİYALİZ HASTASINDA GEBELİK Dr. Cengiz Utaş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyaliz Tedavisinde Gebelik ve Doğum Kronik diyaliz tedavisi alan kadınlarda genellikle menstrual sikluslar ovulasyonsuzdur.

Detaylı

Gelişmiş ülkelerdeki nefrologlar;

Gelişmiş ülkelerdeki nefrologlar; Gelişmiş ülkelerdeki nefrologlar; Temel bilimler alanında araştırma yapan nefrologlar, Yatak başı hekimliği yapan klinisyen nefrologlar, Klinik nefroloji alanında araştırma yapan nefrologlar, Öğretmen

Detaylı

Diyaliz hastalarında kan şekeri regülasyonu, hedefler ve takip Dr. Gülay Aşcı

Diyaliz hastalarında kan şekeri regülasyonu, hedefler ve takip Dr. Gülay Aşcı Diyaliz hastalarında kan şekeri regülasyonu, hedefler ve takip Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ġç Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalı, Ġzmir Diyabetes mellitus en önemli son dönem böbrek yetmezliği

Detaylı

Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study

Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study D PPS Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study Yeni DOPPS-Türkiye Çalışması ve Değiştirilebilir HD (Hemodiyaliz) Uygulamaları ve Gelişmiş Hasta Sonuçlarına Yönelik Uluslararası DOPPS Bulgularına Genel

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi

HEMODİYALİZ HASTASININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi HEMODİYALİZ HASTASININ TRANSPLANTASYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ DrSevgi Şahin Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli klibirimii i Türkiye 2011 yılı Ulusal Hemodiyaliz, Transplantasyon ve Nefroloji

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Günümüzde kullandığımız diyaliz tekniklerinin hiçbirisinin normal böbrek fonksiyonlarının tamamını sağlayamadığı gerçeğini hepimiz biliyoruz

Günümüzde kullandığımız diyaliz tekniklerinin hiçbirisinin normal böbrek fonksiyonlarının tamamını sağlayamadığı gerçeğini hepimiz biliyoruz Di aliz eterliliği Dr. Mahmut YAVUZ 11. ULUSAL HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ 13-17 Mayıs 2009-ANTALYA Günümüzde kullandığımız diyaliz tekniklerinin hiçbirisinin normal böbrek fonksiyonlarının

Detaylı

HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ

HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ HEMODİALİZ HASTALARINA VERİLEN DİYET VE SIVI EĞİTİMİNİN BAZI PARAMETRELERE ETKİSİ SELDA ARSLAN 1,FİGEN BEKAR TUNÇALP 2 1 Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü; 2 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ

Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ Kronik Böbrek Hastası Ne Kadar Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ Hipertansiyon i Diyabet Nefrotoksinler Kilo kontrolü Su/sıvı tüketimi Clin J Am Soc Nephrol. 6: 2558-2560, 2011. Doktorum bana

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 22.07.2014 Hemodiyaliz Makinesini Hazırlama Talimatı yerine 01 Diyaliz Ünitesi Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Talimatı na atıfta bulunuldu. Hazırlayan:

Detaylı

SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA VASKÜLER SERTLİK İLE VASKÜLER HİSTOMORFOMETRİK BULGULARIN KORELASYONU

SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA VASKÜLER SERTLİK İLE VASKÜLER HİSTOMORFOMETRİK BULGULARIN KORELASYONU SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA VASKÜLER SERTLİK İLE VASKÜLER HİSTOMORFOMETRİK BULGULARIN KORELASYONU Müge Özcan 1, Kenan Keven 1, Şule Şengül 1, Arzu Ensari 2, Selçuk Hazinedaroğlu 3, Acar Tüzüner

Detaylı

Diyalizin Geleceği. Doç. Dr. Emre Tutal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Diyalizin Geleceği. Doç. Dr. Emre Tutal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyalizin Geleceği Doç. Dr. Emre Tutal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD 3 Nisan 1973 Motorola ve Bell Lab. dünyanın ilk mobil telefonunu geliştirmiştir 1.2 kg ağırlığında 25 x 12.5 x 5 cm

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Parenteral Beslenme. Dr. Murat H. Sipahioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Hastalarında Parenteral Beslenme. Dr. Murat H. Sipahioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Hastalarında Parenteral Beslenme Dr. Murat H. Sipahioğlu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Protein-Enerji Kaybı (Protein-Energy Wasting, PEW) Diyaliz hastalarında PEW insidansı

Detaylı

Prof. Dr. Alaattin Yıldız

Prof. Dr. Alaattin Yıldız Hemodiyaliz Hastalarında Kardiyovasküler sorunlar: Koroner Arter Hastalığı Prof. Dr. Alaattin Yıldız İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Nefroloji BD Olgu sunumu 29 yaşında erkek 1997 yılında

Detaylı

YENĠ KILAVUZLAR EġLĠĞĠNDE KRONĠK BÖBREK HASTALIĞINDA PROGRESYONUN ENGELLENMESĠ

YENĠ KILAVUZLAR EġLĠĞĠNDE KRONĠK BÖBREK HASTALIĞINDA PROGRESYONUN ENGELLENMESĠ YENĠ KILAVUZLAR EġLĠĞĠNDE KRONĠK BÖBREK HASTALIĞINDA PROGRESYONUN ENGELLENMESĠ PROF DR. AYDIN TÜRKMEN ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ NEFROLOJĠ BD PROF DR. RÜMEYZA KAZANCIOĞLU BEZMĠALEM VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ

Detaylı

İntradiyalitik Hipotansiyon. Dr. Mustafa Balal Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D

İntradiyalitik Hipotansiyon. Dr. Mustafa Balal Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D İntradiyalitik Hipotansiyon Dr. Mustafa Balal Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji B.D Tanım Sistolik kan basıncı 20 mmhg veya ortalama arteryel kan basıncında 10 mmhg düşüşle beraber semptomların

Detaylı

2. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyalizde ürenin difüzif klirensini belirler?

2. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyalizde ürenin difüzif klirensini belirler? HH SINAV 1 1. Diyaliz işlemi için hangisi yanlıştır? a) Yarıgeçirgen bir zardan, küçük moleküllerin, konsantrasyon grandrentime göre geçişidir. b) Hemodiyalizde yarı geçirgen zarın bir tarafında hastadan

Detaylı

Kalp Kateterizasyonu-Koroner Anjiyografi Öncesi Hasta Risk Değerlendirmesi

Kalp Kateterizasyonu-Koroner Anjiyografi Öncesi Hasta Risk Değerlendirmesi Kalp Kateterizasyonu-Koroner Anjiyografi Öncesi Hasta Risk Değerlendirmesi Dr. Armağan Altun, Trakya Universitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji A.D., Edirne 1350g.1 Hastanın Öyküsü Geçirilmiş MI Geçirilmiş

Detaylı

Diyaliz Hastalarında Yaşam Kalitesini Nasıl İyileştirelim? Dr. Betül Kalender KOÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD

Diyaliz Hastalarında Yaşam Kalitesini Nasıl İyileştirelim? Dr. Betül Kalender KOÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD Diyaliz Hastalarında Yaşam Kalitesini Nasıl İyileştirelim? Dr. Betül Kalender KOÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD 16. 11. 2012 Diyaliz Hastalarında Yaşam Kalitesi Diyaliz hastalarında yaşam

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında

Hemodiyaliz Hastalarında Hemodiyaliz Hastalarında İskemik kalb hastalıkları ve tedavisi Prof. Dr. Alaattin Yıldız 1,2 1 İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Nefroloji BD 2 Medicana International İstanbul, Böbrek Nakil

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ YETERLİ DİYALİZ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ VE BU KONUDA EĞİTİLMESİ

HEMODİYALİZ HASTALARININ YETERLİ DİYALİZ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ VE BU KONUDA EĞİTİLMESİ HEMODİYALİZ HASTALARININ YETERLİ DİYALİZ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ VE BU KONUDA EĞİTİLMESİ The Analysis of Information Levels of Haemodialysis Patients About Sufficient Dialysis and Training

Detaylı

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım

Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyum Dizisi No: 40 Haziran 2004; s. 69-74 Hiperlipidemiye Güncel Yaklaşım Prof. Dr. Hakan

Detaylı

Kronik Hemodiyalizde Diyalizat Sodyum ve Potasyum Düzeyleri. Dr. Oktay Oymak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü

Kronik Hemodiyalizde Diyalizat Sodyum ve Potasyum Düzeyleri. Dr. Oktay Oymak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü Kronik Hemodiyalizde Diyalizat Sodyum ve Potasyum Düzeyleri Dr. Oktay Oymak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bölümü Diyaliz Renal replasman tedavileridir Hemodiyaliz; Ekskresyon fonksiyonu:

Detaylı

Diyetle sodyum alımının kardiyovasküler etkileri. Dr Sadi Güleç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

Diyetle sodyum alımının kardiyovasküler etkileri. Dr Sadi Güleç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Diyetle sodyum alımının kardiyovasküler etkileri Dr Sadi Güleç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Ne görüyorsunuz? Irwin Yalom, psikiyatri profesörü ve yazar İki gönüllü üniversite

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında antihipertansif ve antilipidemik ilaç kullanımı. Kayser Çağlar

Hemodiyaliz hastalarında antihipertansif ve antilipidemik ilaç kullanımı. Kayser Çağlar Hemodiyaliz hastalarında antihipertansif ve antilipidemik ilaç kullanımı Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZ HASTALARINDA HİPERTANSİYON Kronik HD hastalarında hipertansiyon prevalansı n= 65

Detaylı

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Basit ve ucuz bazı testlerle erken saptandığında önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir olmasına karģın,

Detaylı

Diyalizat içeriği: Standart mı olmalı? Bireyselleştirilmeli mi? Doç Dr Gülsüm Özkan Hatay Antakya Devlet Hastanesi Antalya, 2014

Diyalizat içeriği: Standart mı olmalı? Bireyselleştirilmeli mi? Doç Dr Gülsüm Özkan Hatay Antakya Devlet Hastanesi Antalya, 2014 Diyalizat içeriği: Standart mı olmalı? Bireyselleştirilmeli mi? Doç Dr Gülsüm Özkan Hatay Antakya Devlet Hastanesi Antalya, 2014 Saflaştırılmış su oluşumu 360 L/hafta Su bölgesel ve mevsimsel farklılıklar

Detaylı