T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 1.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 1."

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlenirme ve Açıköğretim Kurumlrı Dire şknlığı KİTAPÇIK TÜRÜ ADALET AKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI Ayın Aı ve Soyı : Ay Numrsı (T.C. Kimlik No) : 1. GRUP: 7 KASIM 2009 St:10.00 DİKKAT: 1. Soru kitpçıklrını kontrol eerek, skı htsı oln kitpçığın eğiştirilmesi için slon sorumlulrın şvurunuz. 2. Soru kitpçığınki çıklmlrı okuyunuz. 3. Sınv hesp mkinesi, ep telefonu ve çğrı ihzı kullnılmsı ysktır. CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevp kâğıı üzerine yzğınız yzı ve ypğınız işretlemelere kurşun klemen şk klem kullnmyınız. 2. Size verilen evp kâğıın yzılı oln ilgilerin size it olup olmığını kontrol einiz ve kitpçık türünü mutlk işretleyiniz. 3. Cevplrınızı evp kâğıın şğıki örnekte oluğu gii yuvrlğı, ışın tşırmn işretleyiniz. Ynlış krlmlrınızı üzeltirken yuvrlğın içini temize siliniz. ÖRNEK KODLAMA: A C D SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1. Soru kitpçığın 100 soru ulunmktır. Kitpçık için verilen evplm süresi 110 kikır. 2. Her sorunun ört seçeneği vrır. Dört seçenekten see ir tnesi oğru evptır. 3. Cevplrınız punlnırken her oğru ev pun verileek, ynlış evplrınız ikkte lınmyktır. 4. Size yrı ir krlm kâğıı verilmeyeektir. Soru kitpçığınızın içineki oş lnlrı krlm ypmk için kullnilirsiniz. Sorğınız ir şey vr mı? Vrs, şimi sorunuz; sınv şlıktn sonr sorulrınız evp verilmeyeektir. Hzır mısınız? Sınv, okulun ütün slonlrın ynı n şlyğı için şlm zilini erere ekleyelim. Hepinize şrılr ileriz. (Slon şknı şlm ve itiş stini thty yzktır.) u kitpçığın her hkkı sklıır. Hngi mçl olurs olsun, kitpçığın tmmının vey ir kısmının Millî Eğitim knlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müürlüğünün yzılı izni olmn kopy eilmesi, fotoğrflrının çekilmesi, ilgisyr ortmın lınmsı, herhngi ir yoll çoğltılmsı, yyımlnmsı vey şk ir mçl kullnılmsı ysktır. u ysğ uymynlr, oğileek ezi sorumluluğu ve kitpçığın hzırlnmsınki mli külfeti peşinen kullenmiş syılır. AŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 1. knlıklrın kurulmsı, klırılmsı, görevleri, 7. Aşğıkileren hngisi Cez ve Tevkifevleri Geyetkileri ve teşkilâtı nsıl üzenlenir? nel Müürlüğünün görevleri rsın eğilir? A) Tüzükle ) Knunl C) Yönetmelikle D) knlr Kurulu Krrıyl Aşğıkileren hngisi İşyurtlrı Dire şknlığının görevleri rsın yer lmz? A) İşyurtlrı Kurumu ile İşyurtlrının prlrının ytırılğı nklrı elirlemek ) İşyurtlrı Kurumu Yüksek Kurulu krrlrını yerine getirmek C) İşyurtlrı Kurumu Yüksek Kurulunun sekretry hizmetlerini yürütmek D) İşyurtlrını yönetmek, enetlemek ve hesp işlerini izlemek İşyurtlrı Kurumu Yüksek Kurulunun şkn Vekili kimir? A) Müsteşr Yrımısı ) Genel Müür Yrımısı C) Strteji Geliştirme şknı D) Cez ve Tevkifevleri Genel Müürü Cez İnfz Kurumlrı ile Tutukevleri İşyurtlrı Kurumu Yüksek Kurulun şğıkileren hngisi ulunmz? A) Atmlrı knlığ it ez infz kurumu personelinin özlük işlemlerini yürütmek ) Hükümlü ve tutuklulrın sevk ve nkil işlemlerini yürütmek C) Cez infz kurumlrı ve tutukevleri yönetmek D) Ali siili tutmk Kmu güvenliği yönünen v nkli ile ilgili olrk Knun un Alet knın veriği yetkinin kullnılmsın ilişkin işlemleri ypmk görevi şğıki irimleren hngisine ittir? A) Uluslr rsı Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müürlüğü ) Hukuk İşleri Genel Müürlüğü C) Cez İşleri Genel Müürlüğü D) Personel Genel Müürlüğü knın emrine ve onun yrımısı olrk, knlık hizmetlerini kn ın ve knın irektif ve emirleri oğrultusun mevzut hükümlerine uygun olrk üzenleyen ve yürüten şğıkileren hngisiir? A) Müsteşr ) şmüşvir C) Özel Klem Müürü D) Teftiş Kurulu şknı 5. A) Cez ve Tevkifevleri Genel Müürü ) Knunlr Genel Müürü C) Personel Genel Müürü D) Müsteşr Aşğıki irimleren hngisi Alet knlığı ğlı kuruluşuur? 10. Aşğıkileren hngisi Alet knlığı n hizmet irimlerinen eğilir? A) Cez İşleri Genel Müürlüğü ) Personel Genel Müürlüğü C) Knunlr Genel Müürlüğü D) Cez ve Tevkifevleri Genel Müürlüğü 6. A) Ali Tıp Kurumu ) Svunm Sekreterliği C) Personel Genel Müürlüğü D) Yyın İşleri Diresi şknlığı Aşğıkileren hngisi tmsı Alet knlığın ypıln ez infz kurumu personeliir? A) Cezevi kâtii ) İre memuru C) Amr memuru D) İnfz ve korum memuru 11. Memurlrın siilleri ile ilgili olrk şğıkileren hngisi ynlıştır? A) Siil rporlrı her yıl rlık yının ikini yrısı içerisine olurulur. ) Siil rporlrın siil notu ortlmsı 100 üzerinen 60 ın ltın olnlr olumsuz siil lmış syılırlr. C) İki ef üst üstte olumsuz siil notu ln memurlrın memuriyetle ilişkileri kesilerek hklrın T.C. Emekli Snığı Knunu nun ilgili hükümleri uygulnır. D) Yetersiz siil notu ln Devlet memurlrının siil rporlrın yzılı ulunn kusur ve eksiklikleri gizli ir yzıyl tmy yetkili mir trfınn kenilerine ilirilir. 2

3 12. Memuru, hizmetin gerekleri kımınn görevi syılı Devlet Memurlrı Knunu n göre şın klmsın skın görerek göreven merkeze günlük çlışmnın şlm ve itiş uzklştırmy şğıkileren hngisi stleri ile öğle inleme süresi şğıkiler- yetkiliir? en hngisi trfınn tespit eilir? A) knlık müşvirleri ) Atmy yetkili mirler C) Disiplin mirleri D) Siil mirleri A) şknlık ) knlr Kurulu C) Snyi ve Tiret knlığı D) Çlışm ve Sosyl Güvenlik knlığı Devlet memurlrının hk ve sorumluluklrı ile ilgili şğıki ifeleren hngisi oğruur? A) Aylık süresi n z 6 y, en çok 2 yılır. ) Erkek memur krısının oğum ypmsı üzerine 5 gün izin verilir. C) şk ir yere göreve tnnlrın yirmi gün içine görev yerine hreket etmeleri gerekir. D) Devlet memurlrı, mirleri vey kurumlrı trfınn kenilerine uygulnn iri işlem ve eylemleren olyı v çm hkkın shiptirler. Aşğıkileren hngisi Devlet Memurlrı Knunu n syıln hizmet sınıflrı rsın yer lmz? syılı Devlet Memurlrı Knunu nun 94 ünü mesine göre memurun çekilme isteğine ulunmuş syılmsı için görevin kesintisiz olrk kç gün terkeilmiş olmsı gerekir? A) 15 ) 12 C) 10 D) 5 I- ulunuğu ereee ilerleyeileeği ir kemenin ulunmsı II- ulunuğu kemee en z ir yıl çlışmış olmsı III- O yıl içine olumlu siil lmış olmsı 657 syılı Devlet Memurlrı Knunu n göre memurun keme ilerlemesi için yukrıki şrtlrn hngilerinin ulunmsı gerekliir? 15. A) Avuktlık hizmetleri sınıfı ) Emniyet hizmetleri sınıfı C) Alet hizmetleri sınıfı D) Din Hizmetleri sınıfı Devlet memurlrının fzl çlışmlrının üretle krşılnmığı urumlr yptırıln fzl çlışmnın her sekiz sti için ir gün hesıyl izin verilir. Fzl çlışmnın izinle krşılnığı u urumlr verileek iznin en çok kç günlük kısmı yıllık izinle irleştirilerek yıl içine kullnırılilir? 20. A) I - III ) I - II C) II - III D) I - II - III 657 syılı Devlet Memurlrı Knunu nun temel ilkeleri şğıkilerin hngisine oğru olrk gösterilmiştir? A) Liykt - Sınıflnırm ) Kriyer - Değerlenirme C) Sınıflnırm - Kriyer - Liykt D) Liykt - Değerlenirme - Sınıflnırm 16. A) 5 ) 10 C) 20 D) syılı Devlet Memurlrı Knunu n göre Devlet memurunun şk ir siil mirinin emrine tnmsı için üst üste kç kez olumsuz siil lmsı gerekir? A) 2 ) 3 C) 4 D) Aşğıkileren hngisi reherlikte otoiyogrfi tekniğini kullnmnın sğlığı yrrlrn eğilir? A) Uygulnmsı ekonomiktir, rç gerektirmez. ) irey ile okuyk oln rsın oyuruu üzeye ir ilişki kurulilir. C) Yorumlnmsı ve eğerlenirilmesi olukç sujektiftir. D) ireyin kenisi hkkın nlmlı nlyışlr ele etmesine yrımı olur. 3

4 Son yıllr reherlik hizmetlerinin geliştirii işlevi önem kznmıştır. Aşğıkileren hngisi ilköğretim üzeyine enlik lnının geliştirilmesi için gereken eerilerenir? A) Duygulrını tnımlyilme eerileri ) Dinleme ve üşünme eerileri C) Görsel lgılm eerisi D) Kurllr uym eerileri Aşğıkileren hngisi temel işlevlerine göre öğrenilerin olylı olrk yrrlnmsı eklenen reherlik hizmetlerinenir? A) Yöneltii ) Ayrlyıı C) Önleyii D) Uyum sğlyıı Psikolojik nışm ve reherlik hizmetleri çısınn şğıki urumlrn hngisi müşvirlik (konsültsyon) hizmetlerine girmez? A) Öğrenilerin ve öğretmenlerin psikolojik nışm ve reherlik hizmetlerinen eklentilerini ineleme ) Öğrenme güçlükleri ve özel prolemleri oln öğrenileri tnım ve unlr yrım etmek isteyen öğretmenlerle yrımlşm C) Öğrenilerin özel yeteneklerini ve ihtiyçlrını tnıyrk onlrı uygun sınıf içi, sınıf ışı etkinliklere yöneltmee öğretmen ve yönetiilerle iş irliği ypm D) Toplntılr, psikolojik nışm ve reherlik hizmetlerinin yıllık çlışm plnının ers yılı şın yönetii öğretmen gii ilgili kişilere çıklm Lise öğrenileri ve yetişkinler için sosyl eeriler üşünülüğüne şğıkileren hngisi ileri sosyl eerileren iriir? 27. I- Genel mç ve ilkeler II- Progrm, etkinlikler, uygulmlr III- Temel yeterlilikler IV- Heef vrnışlr V- Genel yklşımlr VI- Özel mç, teknik ve rçlr Eğitim kemelerine göre reherlik hizmetleri yukrıkileren hngilerine frklılşır? A) Ylnız III ) I - III C) I - V D) II - IV - VI 28. I- ilgi toplm ve yym II- Oryntsyon III- Konsültsyon IV- Anne y reherlik 29. Psikolojik nışm ve reherlik hizmetleri oğrun ve olylı olrk sınıflnırılilir. Yukrıkileren hngileri oğrun psikolojik nışm ve reherlik hizmetlerinenir? A) I - II - III ) I - II C) II - III D) Ylnız IV Aşğıkileren hngisi prolem lnlrın göre reherlik hizmetlerinen iriir? A) Ayrlyıı reherlik ) Önleyii reherlik C) Eğitsel reherlik D) Yöneltii reherlik 30. Psikolojik nışmn, krize mühle ve prolem oklı psikolojik yrımlrın h fzl ihtiyç uyuluğu şğıki hngi öğretim önemine ilgi verme, yöneltme, yerleştirme ve oryntsyon gii reherlik tekniklerini sıklıkl kullnır? A) Dinleme ) Kenini tnıtm C) Övme D) Özür ileme A) Okul önesi ) İlköğretim C) Ortöğretim D) Yükseköğretim 26. Reherliğin temel mı şğıkileren hngisiir? A) Kenini gerçekleştirme ) Kenini nlm ve kul etme C) ulunuğu ortmı ve çevreyi tnım D) Ship olunn gizil güçleri keşfetme, geliştirme 31. Aşğıkileren hngisi çouğun temel ihtiyçlrı kpsmın eğitsel gelişim lnın kznmsı gereken ir yeterliliktir? A) Öğrenmeyi kolylştırıı eerileri kznm ) Ailenin eğerini nlm ve kul etme C) Kenini tehlikeleren korum D) Kenini kul 4

5 Öğrenilerin; kimlerle rkşlık kuruklrı, 37. Ölçeğin uygulnğı sıl gru enzer 5-10 oluşturuklrı krn gruplrı, kimlerin grup kişilik küçük ir gru ölçeği ireir uygulyıp, ışın klıp uyum sorunlrı oluğu, grup (nlşılmyn yerlerin, evplm süresinin v. lierlerinin kim oluğu hkkın ilgi shii elirlenmesi) ölçeği çok syı çoğltıp uygulmn olmk isteyen ir öğretmen şğıki test ışı öne üzeltme ypmy olnk sğlr. teknikleren hngisini kullnmlıır? Yukrı verilen çlışm, ölçme rının geliştirilmesineki hngi şm ile ilgili ir urumur? A) Dereelenirme ölçekleri ) Prolem trm listesi C) Arzu listesi D) Sosyometri Aşğıkileren hngisi reherlik hizmetlerine ireyi tnım çlışmlrın uyulmsı gereken ilkeler rsın yer lır? A) Öğreni tnım hizmetleri elli ir öneme, ir vey iki kişi trfınn yürütülürse mın ulşır. ) ireyi tnım kullnılk teknikler ve ilgi kynklrının ele eilmesine kişinin gelişim özellikleri ikkte lınmlıır. C) ireyi tnımnın temel mı irey hkkın ir ln yönelik yorum ypilmektir. D) ireyi tnım kullnıln teknikler rç eğil mçtır. İnsnoğlunun eğeri ir kesirle ife eileek olurs; pyı gerçek kişiliğini gösterir, pysı kenisini ne znnettiğini. Py üyüükçe kesrin eğeri küçülür. (Tolstoy) Yukrıki ifee ireyin kişilik gelişimi ile ilgili hngi kvrm vurgulnmktır? A) Empti ) Uyum sğlyilme C) Duygulrını ife etme D) enlik imgesi ve iel enlik A) Me nlizi ) Ön eneme uygulmsı C) Verileek tepkilerin örneklenmesi D) Ölçüleek vrnışın tnımlnmsı Aşğıkileren hngisi ypı geçerliği ile ilgili knıt toplm yöntemlerinen iri eğilir? A) Homojenlik ) Gruplrrsı frk C) Prlel formlr D) Fktör nlizi Aşğıkileren hngisi rlık ölçeklerinin sğlığı işlemleren iri eğilir? A) Toplnilirlik ) Sırlm C) Sınıflm D) Ornlm 40. I- Kpı numrlrı II- şrı testineki stnrt punlr III- Minerllerin sertlikleri IV- Ağırlık V- Zmn Yukrıkileren hngileri sırlm ölçeklerine uygun olileek tipik örneklerir? A) Ylnız II ) I - III C) IV - V D) II - III öğreniye it ir ersin sınv punlrı şöyleir: 30, 35, 60, 55, 60, 45, 35, 45, 35, Aşğıkileren hngisi ölçme işleminin ypılilmesi için gerekli koşullrn iri eğilir? 36. u pun izisinin tepe eğeri kçtır? A) 35 ) C) D) 105 Aşğıkileren hngisi ir testin güvenirliğini elirlemee kullnıln iren çok uygulmy ylı yöntemleren iriir? A) Ölçüt gerektirmesi ) Niteliğin gözleneilir olmsı C) Ölçüleek ir niteliğin olmsı D) Syı ve semollerle gösterileilmesi A) Eşeğer formlr güvenirliği ) KR-20 ve KR-21 güvenirliği C) Cronh lf güvenirliği D) Eşeğer yrılr yöntemi 5

6 42. ir kimse, üyük kmyonlrın kütlesinin ölçül- 47. Proje tnlı öğretime orty çıkn ürüne üğü, see ton irimi ulunn ir sküle ilişkin eğerlenirme ypılırken şğıkileren 0 ton, toptnı hâlineki seze kslrının hngisi ikkte lınmz? trtılığı sküle 80 kg ve grm ölmeli ir kntr 79 kilo 704 gr gelmiştir. u ölçme A) Özgünlük rçlrın ht ulunmmk kyıyl söz konusu rçlrn sonunusun en çok güvenilir. C) İş irliği eerileri ) Yrtıılık Yukrıki örnekte güvenilirliğin hngi nlmı D) Sunum ve rporlştırm vurgulnmıştır? A) Tutrlılık ) Krrlılık C) Duyrlılık D) Kullnışlılık Aşğıkileren hngisi olylı ölçme yöntemiyle ölçülür? A) Öğreninin yeteneği, şrı üzeyi ) Sınıf listesine göre ypıln yoklm C) Öğreninin ğırlığı D) Öğreninin oyu Aşğıkileren hngisi oğru - ynlış testlerinin üstünlükleri rsın yer lmz? 48. Öğretime gerçekleştirileeklerin zmn, esneklik ve enerji kımlrınn en uygun olnı ile ypılmsını svunn öğretim ilkesi şğıkileren hngisiir? A) şrı ) Aktivite C) Açıklık D) Ekonomiklik 49. uluş Yoluyl Öğretme Strtejisi şğıkileren hngisi trfınn geliştirilmiştir? A) Pvlov ) runer C) Thornike D) Ausuel A) ilişsel lnın olukç geniş ir ölümünün yoklnilmesi ) Olukç koly ve tmmen ojektif olrk punlnilmesi C) Öğrenilere verilen test yönergesinin kıs ve sit olmsı D) Öğrenme eksiklerini elirlemee kullnıln izleme testleri için uygun olmsı Aşğıkileren hngisi eyin fırtınsı tekniğinin şrıy ulşmsını engeller? A) Düşünelere niteliğe e önem verilmesi ) Düşüne ife een ireyin yönlenirilmesi C) Ortmki ktılımılrın serest konuşmlrının sğlnmsı D) Düşüne üretilmesi ve geliştirilmesine önem verilmesi Öğreniler sınıftki iğer öğrenilere örnek ir ers nltımı ypr, zen e u nltım kyeilir. Dersin sonun kyıtlrn yrrlnılrk sınıfç ir eğerlenirme ypılır. Yukrı nltıln öğretim yöntemi şğıkileren hngisiir? Gerçek hytt krşılşıln prolemlerin sınıf ortmın çözülmesi yoluyl öğrenmenin gerçekleşmesini sğlyn öğretim yöntemine ne verilir? A) Trtışm ) Görüşme C) Örnek oly D) Prolem çözme Öğretenin, öğrenenler önüne ir şeyin nsıl ypılğını göstermek y ir ilkeyi çıklmk için yptığı işlemleri içeren yöntem şğıkileren hngisiir? A) Gösteri ) enzetişim C) Rol oynm D) İş şın eğitim Aşğıkileren hngisi ilişsel kurmlr uygun öğretim yklşımlrınn eğilir? A) Prolem çözme ) uluş yoluyl öğretim C) ilgisyr estekli öğretim D) Ypılnırmılık yoluyl öğretim A) Örnek oly ) Mikro öğretim C) Progrmlı öğretim D) İş irliğine ylı öğretim 6

7 Öğrenme - öğretme etkinliklerinin plnlnmsın en temel y en elirleyii öge şğıkileren hngisiir? A) Ders rçlrının sptnmsı ) Eğitim heeflerinin sptnmsı C) Ölçme - eğerlenirme tekniklerinin seçilmesi D) Konuy uygun öğrenme strtejilerinin seçimi Aşğıkileren hngisi ilişsel lnın eğerlenirme üzeyineki sorulr ir örnektir? A) Yıllr göre nüfus rtışını grfikle çıklyın. ) Türkiye nin en uzun nehri hngisiir? C) İkini Düny Svşı nın sonuçlrını özetleyin. D) Türkiye nin gelişmiş ir ülke oluğunu üşünüyor musunuz? 59. Altı şpklı üşünme tekniğine mvi şpk hngi zekâyı temsil eer? A) Yenilikçi ) Ypıı C) Duygusl D) İşlevsel 60. Küçük ir konuşmı gruun, öğreni y inleyii topluluğu krşısın ilimsel, sntsl, üşünsel ğırlık tşıyn ir konunun elirli ir yönü üzerine öneen elirlenmiş ir konuşm ypmsıır. Yukrı çıklnn teknik şğıkileren hngisiir? A) Forum ) Diylog C) Sempozyum D) Pnel Yrtıı rm çlışmlrın ne yşınız, ne hissettiniz, neree güçlük çektiniz gii sorulrın trtışılmsı, öğretmenin gerekiyors keni gözlemlerini ktılımılrl pylşmsı hngi süreçte ypılır? A) Isınm ) Değerlenirme C) Oyun D) Doğçlm Öğrenilere üst üzey üşünmeyi geliştirmek isteyen ir öğretmen iletişim ortmın şğıkileren hngisine yer vermez? A) Açık ve net sözükler kullnm ) Verileri eğil çözümleri sunm C) ilişsel frkınlığı geliştirme D) Düşünmeye reherlik etme Ypılnırmılıkt öğrenme etkinliklerini yürütürken şğıkileren hngisi ile erse şlnır? A) İçerik sunumu ) Değerlenirme C) Soru / Prolem D) Okum 61. k u sorulrı oğru ynıtlmışsın; teşekkür eerim, ferin... şekline ypıln ir önütte şğıkileren hngisi kullnılmıştır? A) İpuu ) Pekiştireç C) Düzeltme D) Dikkt çekme 62. İş irlikli öğrenme Akrn öğretimi Uzlşm eğitimi Gözlem 63. Yukrı verilen öğretim etkinlikleri çoklu zekâ yöntemine hngi zekâ lnın yöneliktir? A) Sosyl ) Müziksel C) Sözel / Dilsel D) Mntıksl / Mtemtiksel Eğitim ortmın şğıki urumlrın hngisine ipuu kullnılmz? A) Dikkt çekmee ) Ön öğrenmelerin sunulmsın C) İstenik vrnışın yinelenmesine D) Öğreniyi heeften herr etmee 58. Aşğıkileren hngisi progrmlı öğretim in ilkelerinen irisi eğilir? 64. Prgmtizmin temele lınığı ir eğitim sistemine toplumun ireyen eklentileriyle ilgili şğıkileren hngisi ynlıştır? A) Grupl çlışm ilkesi ) Anın üzeltme ilkesi C) Küçük ımlr ilkesi D) şrı ilkesi Aklıyl mutlk oğrulr ulş A) ilen entellektüel ristokrt olilmeli ) Sürekli eğişen ir yşmı temele lmlı ve kenini sürekli yenileyeilmeli C) Keni yşntılrı yoluyl zihnini ve gizil yeteneklerini geliştireilmeli D) Ehliyetli, mukteir ve verimli ir toplum üyesi olrk emokrsiyi gerçekleştireilmeli 7

8 65. Öğretmen şt kültürel eğerleri ktrır. Öğrenilerine tutum ve vrnışlrıyl örnek olur. Eğitim ortmı genellikle otoriter olur. Yukrı özellikleri verilen felsefi kım şğıkileren hngisiir? A) Nturlizm ) Vroluşçuluk C) Prgmtizm D) İelizm 66. Öğrenilerine geçmişte olmuş olumsuz olylrn ve geleekte olileek olylrn etkilenmemeleri, see içine ulunuklrı nı yşmlrını söyleyen ir öğretmen, hngi felsefi görüşü enimsemiştir? 67. A) Prgmtizm ) Vroluşçuluk C) Relizm D) Nturlizm Aşğıkileren hngisi imii eğitim felsefesinin ynığı temel ilkelerenir? A) Eğitim ktif ve çouğun ilgilerine göre olmlıır. ) Eğitim, hytın ir kopysı eğil on hzırlıktır. C) Öğretime prolem çözme yöntemi ess lınmlıır. D) Okul, öğrenileri yrışmn çok iş irliğine özenirmeli ve yöneltmeliir. 68. Soyut ve eğişmez kurmlr yerine eneyi rştırmyı temel lmıştır. Okulun, toplum inmizm kznırn kurumlrn iri olrk sosyl ir rolü vrır. Prolem çözme, uygulm, terüe ve ilimsel yöntem gii kvrmlr önemliir. Yukrı özellikleri verilen felsefi kım şğıkileren hngisiir? 70. Aşğıkileren hngisi eğitim felsefesinin işlevleri rsın yer lmz? A) Eğitim fliyetlerinin ynığı kurmsl temelleri ineler ve eleştirir. ) Eğitim heeflerinin seçimine, heeflerin toplum, ireye uygunluk ereesinin tyin eilmesini sğlr. C) Öğrenilerin gelişim özellikleri ve öğrenme ilkelerini ineleyerek öğrenmeyi verimli ir şekile gerçekleştirmeyi mçlr. D) ilimsel ilgiler ile uygulm sonuçlrını irleştirerek ülkenin toplumsl, ekonomik ypısı ve eğerleri ile tutrlı teoriler geliştirir. 71. Çouklr ve gençlere toplum çoğunluk trfınn kul eilen eğerleri, normlrı, tutumlrı plnlı ve kontrollü ir içime kznırır ve unlr uygun hreket eilip eilmeiğini izler. 72. Yukrı eğitim kurumlrının hngi işlevi vurgulnmktır? A) ireyi geliştirme ) Toplumsl eğişme C) Toplumsl kontrol D) Sttü kznırm Yygın eğitimin ireysel ve toplumsl çın en önemli özelliği şğıkileren hngisiir? A) Doğl ortm içine keniliğinen oluşur. ) Yer, mekân ve eğitimin gerçekleştiği ortm elli eğilir. C) Öğretim kemelerinen oluşur ve elli yş gruplrın yöneliktir. D) ireyin toplumsl eğişmeye sğlıklı ir şekile uyumunu sğlr. 69. A) İelizm ) Vroluşçuluk C) Relizm D) Prgmtizm ir eğitim kurmı oln ilerlemeiliğin ğırlıklı olrk etkileniği felsefi kım şğıkileren hngisiir? A) Prgmtizm ) İelizm C) Relizm D) Dimiilik 73. I- Yukrı oğru hreketliliğin etmeni olmuştur. II- Kının toplumsl konumunu eğiştirmee önemli ir rçtır. III- Gelişmiş toplumlr h iyi yşm stnrtlrı ele etmek için ir rçtır. Yukrı verilenleren hngileri eğitimin toplumsl hreketlilikteki rolünü çıklr? A) I - II ) I - III C) II - III D) I - II - III 74. Aşğıkileren hngisi eğitim kurumlrının işlevleri rsın yer lmz? A) Toplumsl hytı üzenleme ) Siysl üzeni korum C) Toplumsl klkınm D) Toplumsllştırm 8

9 Ort Çğ eğitim insel, Rönesnst özgür, 81. Sosyl ilişsel kurm göre öğrenilenleri on yeini yüzyıl eeî, ugün ise ilimsel performns önüştürmeyi sğlyn süreç nitelikteir. unun neeni Durkheim e göre şğıkileren hngisiir? şğıkileren hngisiir? A) Genç kuşklrın yetişkin kuşklr eğer ktrımı ) İnsn gereksinmelerinin çokluğu ve çeşitliliği C) ireylerin şrısı ve yeteneği D) Toplumu korum ve geliştirme I- Toplumki ireylere millî eğerleri kznırrk millet ilini oluşturm II- Lier yetiştirme III- Seçmen yetiştirme Yukrı verilenler eğitimin hngi işlevi ile ilgiliir? A) Toplumsl ) Ekonomik C) ireysel D) Siysl ilgisyr mühenisi oln Mehmet in ilk şt zorlnmsın krşın yeni şlığı iş yerineki ilgisyr progrmını kullnmyı, or 20 yılır çlışn iğer kişileren h koly ve çuk öğrenmesi şğıki kvrmlrn hngisi ile ilgiliir? A) Olumlu trnsfer ) Olumsuz trnsfer C) Olgunlşm D) Dönüt Aşğıkileren hngisi öğrenmenin özelliklerinen eğilir? A) ireysel frklılıklr gösterir. ) Klıı vrnış eğişikliğiir. C) Olgunlşmnın ir sonuuur. D) Tekrr ve yşntı sonuu meyn gelir. Aşğıkileren hngisi öğrenmeyi etkileyen öğrenen ile ilgili fktörler rsın yer lır? A) Geri ilirim ) Genel uyrılmışlık hâli C) Öğrenilen konunun ypısı D) Öğrenmeye yrıln zmn Aşğıki kurmlrn hngisi çouklr yrımlşm, iş irliği, pylşm gii olumlu sosyl vrnışlrın oluşumun çouğ sunuln öüller, ezlr ve moelleri sorumlu unsurlr olrk görmekteir? 82. A) Güülenme ) Dikkt etme C) Htır tutm D) Algı orgnizsyon Aşğıkileren hngisi Gestlt Kurmının eğitim ortmın ynsımlrı rsın yer lmz? A) Her yeni konuyu ir prolem olrk ile getirip sınıf sunrken, enzer urumlrki öneki öğrenmeleren ele eilen ellek izlerinin hrekete geçirilmesi ) Öğreninin merk eeeği konulr hzırlyrk vr oln ilişsel engenin srsılmsı ve yeni ir engeye ulşmsı için hrekete geçirilmesi C) Dvrnışın n elirleyeni fiziksel çevre oluğunn ışsl pekiştireçlere öğrenme süreçlerine fzlsıyl ihtiyç uyulmsı D) Öğrenileek konulrın ütünlüklü olrk gözen geçirilerek sitten krmşığ oğru şmlnırılmsı 83. Aşğıkileren hngisi eimsel koşullnmy göre olumsuz ir vrnışı ortn klırmk için kullnıln vrnışçı yöntemler rsın yer lmz? A) Ortm eğiştirme ) Sönmesini ekleme C) Değişken rlıklı pekiştirme D) Olumsuz vrnışın tm tersini pekiştirme 84. Sütten ğzı ynn yoğuru üfleyerek yer. tsözü şğıki kvrmlrn hngisine örnek olrk verileilir? A) Ayırt etme ) Genelleme C) Pekiştirme D) içimlenirme 85. İlköğretim 4 ve 5. sınıflr ingilize ersleri oş geçen öğrenilere 6. sınıft ingilize öğretmeni gelmiş ve ilköğretim 6. sınıfın konulrını işlemeye şlmıştır. ütün sınıf h öne ingilize görmeikleri ve u yüzen nlmıklrını ife etmişse e öğretmen en u kitı işlerim. emiştir. Yukrıki örnekte öğretmen öğrenmeyi etkileyen etmenleren hngisini ikkte lmmıştır? A) Sosyl öğrenme ) Sosyoiyolojik C) ilişsel gelişim D) Psikonlitik A) Güülenme ) Zekâ C) Ket vurm D) Hzırulunuşluk 9

10 86. Öğreniklerimizin ir çoğunu unuturuz, ir 90. Yeni tşınığı semtte kimse lkon çmkısmını hytımızın sonun kr unutmyız. şır smığı için lkon çmşır srsk Gestlt psikolojisine göre ellekte ulu- görgüsüz erler şekline üşünüp lkon nn ilgilerimizi unutmmızın neeni şğıkileren çmşır smyn Özge, Kohlerg in hlki hngisiir? gelişim kurmın göre hngi evreeki ir geli- şimi ynsıtmktır? 87. A) Pekiştirilmeyen vrnışın sıklığının gierek zlmsı ve sonun tmmen ortn klkmsıır. ) ellekteki tutrlı ütünlüklerin ve nlmlı ilgilerin ypısının ozulmsının ir sonuuur. C) stırmnın ir işlevi olrk kygı uynırn olylrın unutulmsı vey stırılmsıır. D) Anılrın eyin ve sinir sistemineki izlerinin zmnl şınıp kyolmsıır. Aşğıkileren hngisi ypılnırmı öğrenme yklşımının özellikleri rsın yer lmz? A) Öğrenme, öğrenilerin vr oln ilgileri üzerine krşılıklı etkileşim sonuu inş eilir. ) Değerlenirmee, süreç eğerlenirme ürün eğerlenirme kr önemliir. C) Güülenme kynğı olrk sınıf içi reket kullnılır. D) Öğreniler önelikle ireysel eğil grup hâline çlışırlr. 88. Eğitimilerin en il görevi gençlere oğru işler yptıklrın hz lmyı öğretmektir. (Efltun) 89. Yukrıki ifee eğitime hngi vrnış lnının önemi vurgulnmıştır? A) ilişsel ) Psikomotor C) Duyuşsl D) iyolojik Aşğıkileren hngisi gelişimi etkileyen oğum sonrsı fktörleren eğilir? A) Klıtım ) Anne sevgisi C) Çouğun eslenme üzeyi D) Çevreeki uyrıı zenginliği A) Sf çıkrı eğilim ) Cez ve itt C) Ys ve üzen D) İyi çouk eğilimi yşınki Ayşe, uzktn kumn ile oyunk rsını hreket ettiremeyine r gitmek istemiyor emiştir. Ayşe nin u vrnışı Piget in ilişsel gelişim kurmın göre hngi ilişsel özelliğe ir örnektir? A) Korunum ) Cnlnırmılık C) Soyutlm D) enmerkezilik 92. Aşğıkileren hngisi ort çoukluk önemine (6-12 yş) kznılmsı gereken gelişim görevleri rsın yer lır? A) ir eğerler sistemi ve hlk sistemi einme ) Toplum uyumlu ir sosyl gru ktılm C) Günelik oyunlr için gerekli fiziksel eerileri öğrenme D) An ve iğer yetişkinleren uygusl ğımsızlığ ulşm yşın oln Merve; oyunklrı ile oynrken nnesi mutfktn seslenir: Elmnı iki prçy mı yoks ört prçy mı öleyim, nsıl yemek istersin? Merve e iki prçy öl, ört prç çok geliyor yiyemiyorum iyerek evp verir. Piget e göre verilen örnekte Merve, ilişsel gelişim öneminin hngi elirgin özelliğini kznmmıştır? A) Tek yönlü üşünme ) Nesne evmlılığı C) enmerkezilik D) Korunum 10

11 Kohlerg in hlki gelişim kurmın göre, 98. Erikson un psikososyl gelişim kurmın göre ireyin tüm insnlr eşittir üşünesine şğıkilerin hngisine ergenlik önemine ship oluğu hk, let, özgürlük kvrmlrıyl ireyen eklenen gelişim görevi ve kriz irlik- ilgili oğru ve ynlışlrı elirleiği önem te verilmiştir? şğıkileren hngisiir? A) Gelenek ötesi üzey ) Geleneksel üzey C) Gelenek önesi üzey (I. evre) D) Gelenek önesi üzey (II. evre) Aşğıkileren hngisi Mslow göre kenini gerçekleştiren ireylerin yırteii özellikleri rsın yer lmz? A) Kenini ve şklrını oluğu gii kul etmek ) Prolem merkezli olmktn çok en merkezli olmk C) Az syı insnl erin, oyuruu kişisel ilişkiler kurmk D) Yşmın temel eneyimlerini erinlemesine eğerlenirmek irey, krşılştığı engellere hoşgörülü m svşımı ve ussl yöntemleri eneyen ir tutum tkınırs uyumlu insn örüntüsü çizer. un göre şğıkileren hngisi ireyi uyum yönelten temel ögeleren eğilir? A) Gerçekçilik ) Yüklenme C) Özümseme D) Ysım Okul tkımın oynyn Ahmet, fiziksel ve motor eerisi neeniyle okulun göze öğrenileri rsınır. u urum Ahmet in özgüveni yüksek, girişim potnsiyeli oln ir öğreni olrk sosyl gelişimini e etkilemiştir. u urum gelişimin hngi ilkesiyle çıklnilir? 99. A) Kimlik kznm Rol krmşsı ) Üretkenlik Durgunluk C) Girişimilik Suçluluk D) Özerklik Utnç Psikolinguistik yklşım göre çouk n ilini nsıl öğrenir? A) Klıtsl ililgisi şlonu syesine ) Sürekli olrk işittiği sesleri tklit etmesiyle C) İstek ve tleplerini sosyl iletişim ortmın çıklm gyretiyle D) Algılm, ikkt, nlm, kıl yürütme gii zihinsel gelişimi syesine 100. İlköğretim ikini sınıf öğrenisi Sinn, hyt ilgisi ersini yüksek sesle çlışırken Eve yşyn kei, köpek gii hyvnlr evil hyvn enir. emiştir. Ynın oturn ört yşınki kreşi İrem ise freler e eve yşrlr. O hâle freler e evil hyvnır. er. İrem in ifesi Piget in ilişsel gelişim kurmın yer ln hngi ilişsel özelliğe ir örnektir? A) Korunum ) enmerkezilik C) Cnlnırmılık D) Tek yönlü sınıflnırm A) Gelişim rışık ve üzenli ir ilerlemeyle olur. ) Gelişimin kenine özgü yönelimleri vrır. C) Gelişim ütünlük içerisine gerçekleşir. D) Gelişime ireysel yrılıklr vrır. TEST İTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 11

12 CEVAP ANAHTARI