Doğuş Otomotiv* Etik Kod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğuş Otomotiv* Etik Kod"

Transkript

1 Dğuş Otmtiv* Etik Kd Ekim 2012 v1.0 İşimizi yaparken en dğru kararları vermek Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi *Dğuş Otmtiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Dğuş Ot Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal Etik Kdudur. 1

2 VİZYONUMUZ Beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet sağlamaktır. MİSYONUMUZ Dğuş Otmtiv, tmtiv sektöründe; Müşteri daklılık prensibi üzerine çalışan, Sektörünü iyi tanıyan, Paydaşlarının beklentilerini bilen ve yeni beklentiler tanımlayıp, bunların en üst düzeyde tatminini hedefleyen, Yaratıcı insan gücüne sahip ve bu dğrultuda teknljiyi iyi kullanan, Güvenilir, Otmtiv değer zincirinin her alanında verimli ve kârlı hizmet vermeyi hedefleyen bir şirkettir. STRATEJİMİZ Dğuş Otmtiv in kurumsal stratejisi üç ana eksen üzerine inşa edilmiştir: Büyük l, yakın l, yaratıcı l. Büyük l diyen Dğuş Otmtiv, Türkiye de ve uluslararası pazarlarda hizmette bulunduğu bütün işkllarında sistematik, verimli ve kârlı faaliyet göstererek büyümeyi ve bu büyümenin bir snucu larak insan kaynağını ileriye taşımayı amaçlamaktadır. Yakın l diyen Dğuş Otmtiv, müşterileri başta lmak üzere tüm paydaşlarının beklentilerini anlamayı, etkin ve hızlı bir şekilde bu beklentilerin üzerine çıkmayı hedeflemektedir. Yaratıcı l diyen Dğuş Otmtiv, farkın ancak yaratıcı lmakla rtaya çıkabileceğini düşünerek, ürün geliştirme, müşteri hizmeti ve iş knsepti açısından katılımcı bir anlayışla sürekli yeniliklerle pazarda rekabet avantajı yaratmakta, süreç iyileştirme yönünden ekip çalışması ile işleri daha yalın, daha hızlı ve daha düşük maliyetli yapacak önlemler geliştirmektedir. TAAHHÜDÜMÜZ Dğuş Otmtiv larak müşterilerimizi öncelikli paydaşımız larak kabul eder ve tmtiv değer zincirinin her halkasında nlar için en mükemmel hizmeti sunmayı ilke larak kabul ederiz. Bu ilkemiz Dğuş Otmtiv in varlığının temel nedenidir. Ancak müşterilerimizin memnuniyetine daklanarak ve içinde yaşadığımız tplumun srumlu birer üyesi larak; Hissedarlarımız için değerli bir markanın parçası lmayı, Kendimiz için en iyi çalışma rtamını sağlamayı, Tplum için anlamlı bir değer ifade etmeyi BAŞARABİLİRİZ Dğuş Otmtiv in büyüklüğü bu anlayışla sürdürülebilir lacaktır. 2

3 ETİK İLKELERİMİZ Tüm Dğuş Otmtiv çalışan ve yöneticilerinin aşağıda belirtilen etik ilkelere uyumu esastır. Küresel Dğuş Otmtiv'in misyn ve hedefleriyle BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin temel ilkelerine bağlı kalarak faaliyetlerimizi yürütürüz. Dğruluk Dürüstlük Şeffaflık Dğuş Otmtiv'in etki alanı içinde tüm davranışlarımızda dğruluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkelerini gözetiriz. Adalet Eşitlik Tüm paydaşlarımıza ve birbirimize karşı adil davranır, ayrımcılıktan uzak dururuz. Haklara Saygı Başkalarının itibarına, servetine ya da tüm diğer insani ve ticari haklarına saygılıyız. Bağımsızlık Kurum dışı kişi ve kuruluşlardan bağımsız karar alır ve uygularız. Çeşitlilik Farklı kültürlere ve bakış açılarına saygılıyız. 3

4 POLİTİKALARIMIZ Eknmik Perfrmans Plitikamız Dğuş Otmtiv in ve tüm paydaşlarımızın eknmik refahını sürdürebilmek için aşağıdaki plitikayı uygularız. Yalın yönetimi, bütçe yönetimi, verimlilik kartları gibi sistemleri uygulayarak, kaynaklarımızı verimli kullanırız. Eknmik dalgalanmaları ve buna bağlı nedenleri sektörel risk larak kabul eder ve bu riskleri yönetebilmek (minimize edebilmek) için bütçe ve risk yönetimi çerçevesinde OEM (Üretici Firma) ile gerekli anlaşmaları yapar, finansal önlemleri alır ve pazar kşullarına göre güncelleriz. İklim değişikliğini ve buna bağlı nedenleri sektörel risk larak kabul eder, tüm paydaşlarımızı bu knu ile ilgili bilinçlendirmeyi hedefleriz. Yetkili Satıcı ve Servislerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli standartları belirler, ölçer, gelişimi için gerekli katkıda bulunur ve denetleriz. Yetkili Satıcı ve Servislerimiz aracılığıyla faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde yerel istihdama azami katkı sağlarız. Tüm tedarikçilerimize eşit fırsatlar tanırız. En önemli tedarikçilerimizden OEM lerin hayata geçirdiği küresel standart ve plitikaları değerlendirir ve uygulamayı hedefleriz. OEM lerin küresel mevcut durumunu gözetip, kşullara göre hareket planı hazırlarız. Çevre Plitikamız Dğuş Otmtiv, çevre plitikasını Su, Atık, Enerji, Ljistik ve Çevre dstu ürünler lmak üzere beş ana başlık altında tplamıştır. Bu ana başlıklar çerçevesinde Dğuş Otmtiv çevre plitikası aşağıda belirtilmiştir. Dğuş Otmtiv, Yönetim ve perasyn kararlarında çevresel etkilerini göz önünde bulundurur; perasynlarından kaynaklanan dğrudan ve dlaylı çevresel etkileri değerlendirir ve bu etkileri azaltmayı taahhüt eder. Yasa ve yönetmeliklerin de ötesinde, dğayı kruma ve kaynakları kullanma knusunda tpluma karşı srumludur. Çevreyle ilgili aynı bilinç düzeyini çalışanlarında, çalışanlarının ailelerinde ve işbirliği yaptığı şirketlerde de yaratmak için çalışır. Çevresel etkilerini ölçmek, izlemek ve iyileştirmek için gerekli sistemleri kurmayı hedefler. Distribütörlüğünü yaptığı markaların yüksek standartlardaki çevre dstu ürünlerinin daha iyi tanıtılması, anlaşılması ve satışı için değer zinciri içinde işbirlikleri yapar ve farkındalık sağlar. Ürün ve Hizmet Srumluluğu Plitikamız Dğuş Otmtiv ürün ve hizmetlerinden kaynaklanan ssyal ve çevresel etkilerini izler, tüm ssyal paydaşlarına ve ekljik çevreye karşı srumluluğunun farkındadır. Dğuş Otmtiv Ürün ve Hizmet Srumluluğu Ana İlkeleri çerçevesinde aşağıdaki plitikayı benimser ve uygular: Müşteri sağlığı ve güvenliği ile ilgili süreçleri yönetir, denetler ve sürekli geliştirir. Ürün ve hizmetleri nedeniyle dğrudan ve dlaylı larak etkilenen tüm paydaşlarının eğitimi ve dğru bilgilendirilmesi için uluslararası standartları uygular. Beklentilerin üzerinde hizmet verebilmek için dğru dnanım seçimi, uygun fiyat, dğru lansman, Yetkili Satıcı ve Servislerin eğitimleri ve müşterilerin dğru bilgilendirilmesi üzerine daklanır. Hizmet standartlarını sürekli denetler, gelişmesi gereken knularla ilgili özel aksiynlar alarak, müşteri memnuniyetinde en yüksek standartlara ulaşmayı hedefler. Srumlu iletişim ilkelerini benimser, yasa ve yönetmeliklerin de ötesinde, temsil ettiği markaların değerleri ve beklentilerine uygun biçimde OEM standartlarını gözetir. 4

5 Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Plitikamız Dğuş Otmtiv; Görev tanımına uygun işe alım yaparken ilgili departmanın katılımı ile yetkinlik bazlı değerlendirme yapar. Yapılan değerlendirmede hedef şeffaf, sürekli ve izlenebilir lmaktır. İnsan Kaynakları plitikasında çalışan sadakatini yükseltmek ve sürdürülebilir verimliliği sağlamak amaçtır. Bunun için, paydaş - öncelik analizi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı anketi yapılır ve snuçlara göre iyileştirme prgramları hayata geçirilir. Sıfır kaza hedefiyle, yaşanılan deneyimlerden faydalanarak ders alır ve süreçleri iyileştirir. Kaza snuçlarının izlenebilir ve hesapverebilir lması için gereken prgramları uygular. Çalışanlarının arasında tplumsal sağlık ve güvenlikle ilgili farkındalığın gelişmesini önemser. Bu nedenle bilgilendirici, bilinç ve farkındalığı arttırıcı seminerler düzenler. Bu çalışmalar sistematik ve planlı larak hayata geçirilir. Çalışanlarının yaşam kalitesini ve ssyal refahını yükseltmek, çalışma rtamını daha da verimli hale getirmek için çeşitli prgramlar uygular ve hedefler belirler. Çalışan uygulamalarının bütün süreçlerinde şeffaflığı öncelikli larak ele alır. Ayrımcılıkla ilgili yasal süreçleri izler ve verileri takip eder. Çalışanlarıyla iletişimi önemser, nların beklentilerini düzenli larak srgular ve açık kapı plitikası uygular. Yerel ve uluslararası platfrmlarda En Fazla Çalışılmak İstenen Şirket, En iyi İşveren hedeflerine ulaşmak için kilit perfrmans göstergeleri belirler. İnsan Hakları Plitikamız Dğuş Otmtiv; İnsan Hakları yla ilgili taahhütlerini, imzalamış lduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ne dayandırır. Etik İlkeleri nin ayrılmaz bir parçası da insan haklarıdır ve tüm çalışanlarının ve iş rtaklarının da bu ilkelere ve Dğuş Otmtiv İnsan Hakları plitikasına uygun davranmasını bekler. İnsan haklarıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasa ve yönetmeliklere uyar, iş rtaklarının da uymasını bekler. Dğuş Otmtiv, faaliyette bulunduğu bölgelerde yaşayan halkın ssyal, çevresel, kültürel ve ssyeknmik yapısına uygun, haklarına saygılı faaliyetlerde bulunur. Tplumsal Katılım Plitikamız Dğuş Otmtiv; Trafikte güvenliğin önemini ve insan hayatının değerini bilir. Ürün ve hizmetlerinin yüksek standartlara sahip lması ve bu özelliklerini kullanım süreleri byunca kruyabilmeleri için gerekli hizmetleri sunmayı taahhüt eder. Çalışanları, trafikte güvenliğin önemiyle ilgili örnek lur ve srumlu davranır. Sattığı ürünlerin müşteri sağlığı ve güvenliği ile ilgili yüksek standartlarda lduğunu taahhüt eder. Sattığı ürünlerin kullanım ömrü byunca bu standartlarını distribütörlük sözleşmeleri kapsamında distribütörlüğü devam ettiği sürece muhafaza etmesi için kaliteli ve yüksek standartlarda bakım ve narım hizmetlerini yasal düzenlemeler ile sınırlı lmak üzere sunmakla yükümlüdür. Trafikte güvenlik knusunda sürekli bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla diyalg ve işbirliği içinde yürütür ve yönetir. Etik ilkeleri anlaşılır ve ulaşılabilirdir. Çklu katılımla desteklenmiştir. Üst yönetim tarafından naylı lup ve kurumsal yönetim ilkelerinin ana unsurlarından biridir. Etik ilkelerinin tüm süreçlerini içine alan kapsamlı bir çerçeve haline gelmesi için çalışmalarını sürdürür. Hile ve suistimal gibi etik lmayan durumlardan uzak hareket eder, çalışanlarının da bu knuda bilinçlenmeleri ve srumluluk üstlenmeleri için gerekli bilgilendirmeyi yapar. Hile ve suistimali önleyici mekanizmaları kurmak için çalışmalar başlatır ve hedefler kyar. 5

6 CEO Mesajı Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Şirketimiz kurulduğu ilk günden itibaren, sıkı sıkıya bağlı lduğu değerleri ve şirket kültürü ile her geçen gün adeta daha da yükselmekte ve çevresine örnek teşkil etmektedir. Biliyruz ki, günümüz kşullarında Şirketimizi gelecek yıllara simge gücü knumunda taşımanın ylu, işimizi tam, dürüst ve dğru bir şekilde yapmaktan geçmektedir. Dğuş Otmtiv, tmtiv değer zinciri içinde tüm paydaşlarının gözünde en yüksek etik standartlarda iş yapan ve sözlerini her zaman yerine getiren, güvenilir bir şirket knumundadır. Sahip lduğumuz yüksek itibar, Şirketimizin etik yönetim kültürü paralelinde iş yapma şeklinin en önemli çıktısıdır. Öncelikli hedefimiz, mevcut eknmik şartlarda ve rekabet rtamında faaliyetlerimizi başarıyla sürdürmek ve sektörümüzdeki liderliğimizi kruyarak dürüst, güvenilir ve asla ödün vermeyeceğimiz etik kurallarımızla tanınan bir marka lmaktır. Başarının ve itibarın birbirine güçlü bağlarla bağlandığı iş yaşantısında, Dğuş Otmtiv ailesinin birer ferdi larak bizlerin Dğuş Otmtiv Etik Kd unu, plitika ve ilkelerini tam bir srumluluk anlayışıyla benimsememiz ve yerine getirmemiz gerektiği görüşündeyim. Dğuş Otmtiv Etik Kdu ve bu kd kapsamında yayınladığımız ilke ve plitikalar, Şirketimizin müşterileri, iş rtakları ve rakipleriyle ilişkilerinde dürüst ve etik davranış biçimleri geliştirerek ilişkilerini sürdüreceğini taahhüt etmektedir. Dğuş Otmtiv, en yüksek standartlarda etik iş yapma anlayışını, büyüme daklı gelecek stratejisinin temel yapı taşı larak kabul etmektedir. Dğuş Otmtiv Etik Kdu ile Şirketimiz, etik dışı bir iş yapma biçimini kesin larak reddetmektedir. Dğuş Otmtiv tarafından hazırlanan Etik Kd kapsamında sizlere, karşınıza çıkacak etikle ilgili herhangi bir srunda ne yapmanız gerektiğine dair faydalı ve aydınlatıcı bilgiler vermeyi amaçladık. Dğuş Otmtiv Etik Kdu, Şirketimizin çalışanları ve iş rtakları lan bizlere Şirketimizin iş yapma biçimini tam larak anlamamızda ve kavramamızda kılavuzluk görevini üstlenecektir. Bu kdu iş süreçlerinizde size ışık tutan bir kaynak larak görün ve sıklıkla bu değerli kaynaktan yararlanmayı ihmal etmeyin. Hepimizin bildiği gibi, davranışlarımızın hesabını verme srumluluğu bizlere de ait lsa, bazı etik dışı srunlar bizim dışımızda da gelişebilmektedir. Biz Dğuş Otmtiv larak her bir çalışanımız ve iş rtağımızın Etik Kdumuzu birbirlerine yardımcı lmak ve Şirketimizi daha güçlü ve başarılı nktalara taşımak amacıyla kullanacağına inanıyruz. Üstünüze düşeni layıkıyla yerine getireceğinize dair güvenimiz tamdır. Saygı ve Sevgilerimle, E. Ali Bilalğlu 6

7 İçerik Etik İş Yapma Anlayışı 9 Etik Kd Uygulama Rehberi 10 I. Eşit ve Sağlıklı Çalışma Ortamı 13 Çeşitlilik ve Eşit Fırsatlara Saygı Ayrımcılık ve Taciz İşyerinde Şiddet İşyeri Güvenliği ve Çevre Zarar Verici Maddeler, Uyuşturucu ve Kumar Alkl Yardım ve Bağış Tplama Çalışan Bilgilerinin Gizliliği Çalışma Sırasında İzlenme Kayıt Cihazlarının Kullanımı İşyeri Dışındaki Etik Dışı Davranışlar II. Çalışma Ortamında Dürüstlük ve Adalet 19 Çıkar Çatışmalarını Önleme Kişisel Çıkar Çatışmaları Kurum Dışı Çalışma Kurum Dışı Diğer Faaliyetler Siyasi Çıkar Çatışmaları Kişisel Siyasi Faaliyetler Kurumsal Varlıkların Siyasi Destek için Kullanılması Kamu Kuruluşlarıyla İlişkiler İçerden Öğrenenlerin Ticareti ve Finansal Faaliyetler Dğuş Otmtiv in Birinci Derecede İlişkide Olduğu Kurumlara Yatırım Belirli Kuruluşlarla Finansal İlişkiler Yatırım İşlemleri Kredi ve Brçlanma Çalışanlarımızın Zrunlu Bildirimleri III. Dğuş Otmtiv Varlıklarının ve İtibarının Krunması 25 Dğru ve Geçerli Veri ve Kayıtlar Şeffaf ve Tam Beyanat Şirket Kayıtlarının Güvenliği Şirket Kayıtlarının Krunması Kamuya Açıklanmamış Şirket Bilgilerinin Krunması Diğer Kurumların Kamuya Açık Olmayan Bilgilerinin Krunması Şirket Varlıklarının Dğru Kullanımı Çalışanlara Sağlanan Faydalar Şirket Mal ve Varlıklarının Dğru Kullanılması Çalışma Saatleri Şirketin İletişim ve Bilgi Sistemlerinin Kullanımı Yasaklanan Eylemler Şirket Binalarının ve Operasynlarının Güvenliği Fikri Haklar Başkalarının Fikri Haklarının Dğru Kullanımı Eski İşverenlerinizin Bilgi Güvenliği Dış İletişim Mekanizmalarının Kullanımı ve Ssyal Medya 7

8 IV. Pazarda Dürüstlük ve Adalet 31 Müşteri İlişkileri Müşteri Bilgi Güvenliği Dürüst Pazarlama, Dürüst Satış Devlet Kurumlarıyla İlişkiler Tedarikçilerin Seçimi ve Tedarikçilerle İlişkiler Hediye Alma ve Hediye Verme Kabul Edilebilir Hediyeler Kabul Edilebilir Etkinlikler Yasaklanan Alışverişler Hediyelerin İadesi İşyeri Dışında Hediye Kabul Etme Kamu Çalışanlarından Hediye ya da Etkinlik Daveti Kabul Etme Rüşvet, Ylsuzluk, Kmisyn ve Brçlanma Ayrılmak Üzere Olan ya da İşten Ayrılmış Çalışanlarla İlişkiler Rakiplerle İlişkiler Rekabet Yasalarına Aykırı Durumlardan Kaçınma Rakipler Hakkında Bilgi Tplama İştiraklerle İlişkiler İlişkili Taraflarla İlişkiler Uluslararası İlişkiler Yurtdışından Alınan Hizmetler Yasa ve Yönetmeliklere Uyum İthalat/İhracat Kntrlü Snuç 39 Etik Kd Şeması 40 8

9 ETİK İŞ YAPMA ANLAYIŞI TANIMLAR Dğuş Otmtiv İş Etiği Anlayışı Dğuş Otmtiv in iş etiği anlayışı, kurumsal plitikalarımız, iş yapış biçimimiz ve davranışlarımızda en yüksek düzeyde etik standartları içermektedir. Diğer bir deyişle, ahlâki standartların iş hayatımızda kendini her alanda göstermesidir. Şirket birimlerimiz, teknljik varlıklarımız, finansal ve perasynel faaliyetlerimiz, kısaca tüm iş süreçlerimize ahlaki gelenekler ve değerlerin de ötesinde bir etik iş yapma anlayışını tam larak yansıtmaktır. Sistemsel Etik Faaliyet alanımız içindeki eknmik, plitik, yasal ve diğer ssyal sistemlerden kaynaklanan knularda Dğuş Otmtiv İş Etiği Anlayışına uygun hareket etmektir. Kurumsal Etik Dğuş Otmtiv çalışanlarının ve tüm paydaşlarının iş yapış ve genel yaşam biçimlerinde kurumsal, yasal ve ssyal ahlâk standartlarının da ötesinde dürüst, şeffaf, güvenilir, adil, bağımsız ve dğru hareket etmeleri ve davranmalarıdır. Bireysel Etik Dğuş Otmtiv, kişisel etik anlayışının kişinin içinde bulunduğu tplum, çevre ya da yaşam kşullarına göre değişkenlik gösterdiğinin bilincindedir. Bununla birlikte Dğuş Otmtiv Etik Kdu içinde tanımlanmış lan kurumsal değerler ve Etik İlkelerimiz, şirketimizin etik kavramına bakış açısını ve uygulama nrmlarını açıkça göstermektedir. Bu dğrultuda Dğuş Otmtiv in Bireysel Etik kapsamında beklentisi, kişisel değerlerine snuna kadar saygı duyduğumuz tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımızın bu değerler ve ilkeler çerçevesinde davranmasıdır. Dğru Davranış Dğuş Otmtiv, açık kapı plitikasına uygun bir yönetim anlayışıyla yönetilmektedir. Kişisel ve tplumsal etik kurallarına uygun lduğu sürece aklınızdan geçenleri paylaşmak knusunda her zaman özgürsünüz. Şirket plitikalarımıza, Etik Kd a ya da yasal düzenlemelere aykırı bir durumla karşılaştığınızda, bu durumu raprlamalısınız. Dğuş Otmtiv in ilgili birim ve departmanları ya da Disiplin Kmitesi knuyla ilgili gerekli araştırmaları yapacak ve ihlâl görülen durumlarla ilgili eylemleri yerine getirecektir. Herhangi bir ihlâl durumunun gerçekleşip gerçekleşmediğinden ya da gerçekleşmek üzere lduğundan şüpheleniyrsanız kendinize aşağıdaki sruları srmalısınız: Şahit lduğum davranış dürüst bir davranış mı? Etik dışı mı? Bu davranış Dğuş Otmtiv e zarar verebilir mi? Bu davranış Dğuş Otmtiv in itibarını müşterileri, hissedarları, yatırımcıları ve diğer paydaşları gözünde zedeleyebilir mi? Bu davranış diğer çalışma arkadaşlarıma, yatırımcılara ya da müşterilere, tedarikçilere veya başka insanlara zarar verebilir mi? Yukarıda yer alan srulardan herhangi birine Evet ya da Olabilir şeklinde yanıt veriyrsanız, şahit lduğunuz davranışı üst yöneticinize ve/veya bir üst yöneticinize ya da Etik Hattı na bildiriniz. Güven ve İtibar Dğuş Otmtiv in sahip lduğu en değerli varlık, müşterilerinin, tedarikçilerinin, çalışanlarının ve hissedarlarının Şirketimize duyduğu güven ve ticari faaliyete başladığımız günden beri kazanmış lduğumuz kurumsal itibarımızdır. Paydaşlarımızın güveni ve itibarımızın krunması, asla taviz vermeyeceğimiz varlık nedenlerimizdir. 9

10 Bir Dğuş Otmtiv Yöneticisi iseniz, Çalışanların sizinle dğrudan iletişim kurmaları için en rahat rtamı sağlamak, Srularının yanıtlarını kşulsuz alabileceklerini nlara hissettirmek, Kaygı ve endişelerini dinlemek ve nları rahatlatmak, Etik Kd a aykırı durumların raprlanması için açık, şeffaf ve adil bir rtam yaratmak, en önemli srumluluklarınız arasındadır. Unutmayınız ki, tüm çalışanlar dğru davranış biçimleri için öncelikle yöneticilerini örnek almaktadır. Bu nedenle etik kurallara uyum, dğru davranışa karar verme, ihlâllerden kaçınma knusunda rl mdel lmak sizin önceliğiniz lmalıdır. Sözlerinizden çk davranışlarınızın örnek teşkil ettiğini asla unutmayınız. Dğuş Otmtiv tüm finansal, çevresel ve ssyal hedeflerine ulaşırken, etik ilkelerine uyumu ve prfesynel davranış biçimlerini öncelikli kşul kabul etmektedir. Lütfen Dğuş Otmtiv Etik İlkelerini anlayarak kuyunuz. Dğru kaynaklardan faydalanınız. Etik Kd a her kşulda uyunuz ve uyulmasını sağlayınız. Tüm davranışlarınızda ve raprlamalarınızda dürüst ve şeffaf lunuz. Gerekli durumlarda Etik Kd da belirtilen kişi ve bölümlerden yardım ya da destek isteyiniz. Kda aykırı lduğunu düşündüğünüz durumları zaman kaybetmeden ilgili birimlere bildiriniz. 10

11 ETİK KOD UYGULAMA REHBERİ Dğuş Otmtiv Etik Kdu ve Etik İlkeleri, çalışma rtamınızın her anında size rehberlik edecek etik çalışma kdunuzdur. Dğuş Otmtiv tüm çalışanlarının kendi kararlarını en sağlıklı ve genel ahlâk kurallarına uygun biçimde alacağından kuşku duymaz. Tüm davranışlarınız ve raprlamalarınızda şeffaf lmanız, işinizi dürüst ve etik bir biçimde yapmanız sizlerden en önemli ve öncelikli beklentimizdir. Dğuş Otmtiv Etik Kdu, tüm Dğuş Otmtiv değer zinciri içinde kurumsal srumluluk bakış açımızı ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ilkeleri kapsamında taahhütlerimizi de içermektedir. Etik Kdumuz Dğuş Otmtiv Üst Yönetimi tarafından naylanmıştır. Dğuş Otmtiv Etik Kdu, çalışanlarımızın davranışlarını lduğu kadar, çalışanlarımızla müşterilerimiz, rakiplerimiz ve tedarikçilerimiz arasındaki ilişkileri de düzenlemek için hazırlanmıştır. Dğuş Otmtiv, tedarikçilerinin, müşterilerinin, hissedarlarının, iştiraklerinin ve tüm diğer paydaşlarının da Şirketimizin iş yapış biçimini tam larak anlamasını ve beklentilerini bu dğrultuda yönlendirmesini beklemektedir. Dğuş Otmtiv çalışanlarından Etik Kd a her kşulda tam larak uymaları beklenmektedir. Bu kd kapsamında hiçbir çalışana özel bir ayrıcalık tanınamaz. Kdun içeriği Dğuş Otmtiv tarafından gerekli görüldüğü takdirde haberli ya da haber verilmeksizin, yasalara aykırı lmayan herhangi bir nedenle değiştirilebilir. Ancak Dğuş Otmtiv yapılan değişikliklerle ilgili çalışanları bilgilendirmekle yükümlüdür. Dğuş Otmtiv Etik Kdu, şirketimizin internet ve intranet sistemlerinde yayınlanmaktadır ve kamuya açık bilgidir. Yöneticilerinizden biri Etik Kd un herhangi bir maddesini ihlal etmenizi istediğinde dahi sizden beklenen yöneticinizi bu knuda uyarmanızdır. Yöneticiniz uyarılarınıza rağmen bu tür bir davranışta ısrarcı luyrsa, bu kd kapsamında yer alan rehber ilkeler dğrultusunda hareket etmeniz beklenmektedir. Dğuş Otmtiv Etik Kdu ve ilgili şirket plitikalarına aykırı davranışlarda bulunmak ciddi bir ihlâl larak kabul edilir ve ihlâlin türü ve kapsamına göre değişebilen, iş sözleşmesinin feshi, yasal takip vb. başlatılması gibi yaptırımlarla snuçlanabilir. Bahsedilen yaptırımlar sadece görevini kötüye kullanan çalışanlar için değil, aynı zamanda bu durumu görmezden gelen, raprlamayan ya da eylemi önlemek, yakalamak veya ihbar etmek için gerekli işlemleri yerine getirmeyen ya da ptansiyel ihlâlleri önlemeye çalışanlara engel lanlar için de geçerlidir. Raprlama ve İhbar Dğuş Otmtiv in tüm çalışanları açık ya da istendiği takdirde kimliği gizli larak numaralı Etik Hattı nı arayarak Etik Kd a aykırı durumları ya da ptansiyel aykırılıkları bildirebilir. Tam larak anlayamadığınız ya da şüphe duyduğunuz knularda dğrudan Yöneticinizden ve/veya biri üst yöneticinizden yardım ve destek isteyebilirsiniz. Ayrıca bu kd kapsamında sözü edilen yasal düzenlemelerle ilgili ihtiyaç lduğunda Şirket uygulama ve prsedürlerinde belirtilen şekilde bilgi almak için Hukuk Bölümü ne başvurabilirsiniz. Acil Durumlar ya da Tehlikeler Ani larak karşınıza çıkan Kd a aykırı durumlarda, saldırgan veya kötü niyetli davranışlarla karşılaştığınızda, ateşli bir silah ya da benzer bir silah parçası veya türüyle karşılaştığınızda, Şirket Güvenliği ni tehlikeye atacak bir durumla yüz yüze geldiğinizde hiç vakit kaybetmeden Dğuş Otmtiv Güvenlik persneline ulaşınız. Anlık tehlikelerde ya da kişisel larak gerekli gördüğünüz durumlarda 155 Plis i arayınız. 11

12 Ayrımcılık veya Taciz Herhangi bir ayrımcılık ya da taciz vakasına şahit lduğunuzu ya da başınıza geldiğini düşünüyrsanız vakit kaybetmeden ilk yöneticinize ve/veya bir üst yöneticinize, İnsan Kaynakları Bölümü ne ya da kimliğinizi gizlemek istiyrsanız Dğuş Otmtiv Etik Hattı na başvurmalısınız. Şikayetiniz ya da kaygılarınız yöneticilerinizle ilgiliyse ya da dğrudan yöneticinize anlatmakta sakınca görüyrsanız İnsan Kaynakları Bölümü ne veya Etik Hattı na durumu bildirebilirsiniz. Eğer davranışın herhangi bir kasıt içermediğini, Kd a aykırı lmadığı halde sizi rahatsız ettiğini düşünüyrsanız, düşüncenizi dğrudan ilgili kişiye de beyan edebilir ve rahatsızlığınızı dile getirebilirsiniz. Kurum içi Kntrl ve Denetim Mekanizmalarıyla İlgili Kaygılarınız Dğuş Otmtiv in finansal açıklamaları, kamuya açık raprlamaları, iç kntrl ve denetim sistemlerinin işleyişiyle ilgili herhangi bir srunuz ya da kuşkunuz lduğunda dğrudan İç Denetim Bölümü ne ya da Etik Hattı na başvurabilirsiniz. Gizli Bildirimler Dğuş Otmtiv Etik Kdu na aykırı durumlarda yapılan bildirimlerin ardından, şirketimizin gerçekleştirebileceği lası sruşturma kapsamında, bildirimi yapan kişinin kimliği, yasaların izin verdiği ölçüde ve zrunlu haller dışında gizli tutulur. Dğuş Otmtiv, herhangi bir bildirimin ardından çalışanlar arasında misilleme yapılmasını, bildirimi yapan çalışanın bu bildirim nedeniyle herhangi bir şekilde zarar görmesini engeller ve bu knuda asla taviz vermez. Sizin ya da bir başkasının Etik Kda aykırı bir davranışı bildirmesi nedeniyle, bir misillemeyle karşılaştığını düşünüyrsanız yöneticinize ve/veya bir üst yöneticinize başvurunuz. Sruşturmalarda İşbirliği Dğuş Otmtiv in, Etik Kda aykırı bir durum nedeniyle yürüttüğü bir sruşturmada sizden işbirliği yapmanız beklenmektedir. Sruşturma byunca dürüst ve açık lmalısınız. Tarafınızdan talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi zamanında, eksiksiz ve dğru bir şekilde vermelisiniz. Knuyla ilgili kurum dışından herhangi bir üçüncü partiyle, sruşturma snuçlanıncaya veya aksi belirtilinceye kadar hiçbir bilgiyi paylaşmamalısınız. 12

13 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİT VE SAĞLIKLI ÇALIŞMA ORTAMI Dğuş Otmtiv Çalışanları, Şirketimizle ilgili tüm ilişki ve faaliyetlerinde dürüstlük ve dğruluğu esas almalı, Tüm yasalara uymalı, Etik ve prfesynel bir çalışma rtamı yaratabilmemiz için gerekli katkıyı sağlamalı, Şirket ilke ve plitikalarına uymalıdır. Dğuş Otmtiv, çalışanlarından müşterilere, iş arkadaşlarına ve tedarikçilere saygılı, marka itibarına yakışır bir biçimde, dürüst, adil ve tutarlı davranmasını bekler. Çeşitlilik ve Eşit Fırsatlara Saygı Dğuş Otmtiv için çeşitlilik kavramı; çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer ssyal paydaşların dinsel, yapısal, kültürel farklılıklarını kabul etmek, bu farklılıklara değer vermektir. Dğuş Otmtiv çeşitliliğe önem verirken aynı zamanda bu unsurun kurumsal bir zenginlik lduğuna da inanmaktadır. Dğuş Otmtiv, farklı kültür ve kökenlerden lsalar da, kendisini yaptığı işe adayan ve yüksek dnanımlı tüm adaylar için en fazla tercih edilen; çalışanlarını geliştiren ve haklarını kruyan bir işveren lmayı taahhüt etmektedir. Dğuş Otmtiv, din, dil, ırk, renk, cinsiyet, yaş, etnik köken, engellilik, vatandaşlık hali ya da yasal düzenlemelerle krunan diğer ssyal statülerden bağımsız bir Çalışanlar ve İyi İş Ortamı Plitikası uygulamaktadır. Şirketimiz bu knuda kendi plitikalarına uyan etkinliklere katılır, spnsrlukları üstlenir, kurum ve kuruluşlara üye lur ve ancak bu anlayışa sahip kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. ÖRNEK VAKA: Departmanda Yönetici pzisynunda görev yapan kadın bir çalışanım. Aynı departmanda Yönetici pzisynunda bir de erkek çalışma arkadaşımız görev yapıyr. Yıl içindeki perfrmans ntlarım diğer arkadaşımdan daha iyi lmasına rağmen, bağlı lduğumuz erkek yönetici tarafından kadın-erkek ayrımcılığına maruz kaldığımı düşünüyrum. Nasıl bir çözüm ylu bulabilirim? YANIT: Dğuş Otmtiv bünyesinde her türlü ayrımcılık yasaktır. Bu knudaki endişelerinizi öncelikle üst yöneticiniz ve/veya bir üst yöneticinizle paylaşmalısınız. Gerekçeleriniz ve sizi kaygılandıran davranış biçimlerini detaylı biçimde anlatınız. Üst yöneticinizden tatmin edici bir yanıt alamadığınızı düşünüyrsanız, lütfen Dğuş Otmtiv Etik Hattı na bildirimde bulununuz. Kimliğinizi gizlemekte serbestsiniz. Ancak geri bildirimlerimizi paylaşmak amacıyla hiçbir kuşku duymadan kimliğinizi de belirtmenizi öneriyruz. Ayrımcılık ve Taciz Dğuş Otmtiv, her türlü ayrımcılığa karşıdır. Din, dil, ırk, renk, cinsiyet, yaş, etnik köken, engellilik, vatandaşlık hali ya da diğer ssyal statülerden dlayı gerçekleşen taciz türlerine sıfır tlerans plitikası uygular. Taciz kavramı, ırkçılık, cinsel veya etnik içerikle sınırlı lmayıp iş rtamında her türlü sindirme, saldırganlık veya hakaret içeren davranış ya da sözü (Mbbing) de kapsamaktadır. Her türlü yasa dışı ayrımcılık veya taciz karşısında yöneticiniz ve/veya bir üst yöneticiniz ya da Etik Hattı na bildirimde bulununuz. Şikâyetinizin üst yöneticinizle/bir üst yöneticinizle ilgili lduğu durumlarda ya da yaşadıklarınızı yöneticinize anlatırken sıkıntılı bir durumla karşılaştığınızda dğrudan Etik Hattı na ulaşabilirsiniz. Davranışın ya da sözün kasıt içermediğini ve bir rahatsızlık hissetmeyeceğinizi düşünüyrsanız, dğrudan bu davranışta bulunan kişiyle de knuyu görüşebilirsiniz. 13

14 ÖRNEK VAKA: 7 yıldır yetkili larak görev yaptığım departmanda 3 ay önce yönetici değişikliği ldu. Yeni görevine başlayan yöneticimin işe başladığı ilk günden itibaren bana karşı lan bakışları, hal ve davranışları rahatsız edici bir byuttadır. Nasıl davranmalıyım? YANIT: Knuyla ilgili kişi üst yöneticiniz lduğu için, rahatsızlığınızı hiç vakit kaybetmeden Etik Hattı na bildirmeniz gerekmektedir. Gerekçelerinizle birlikte endişelerinizi Etik Hattı na iletiniz. Kimliğinizi gizlemekte serbestsiniz. Alınacak ya da gerçekleştirilmesi lası tedbirler, işinize ve iş ilişkilerinize yansıtılmayacak ve yasal gerekliliklerin söz knusu lduğu durumlar hariç, ilgili birimin bilgisi dahilinde kalması sağlanacaktır. ÖRNEK VAKA: Benimle aynı anda işe başlayan ve aynı kuldan mezun lduğumuz mesai arkadaşım, üç yıl snra terfi aldı. Kendisinin satış müdürümüzle iyi ilişkiler içinde lması ve kısa sürede terfi etmesi sebebiyle ayrımcılık yapıldığını düşünüyrum. YANIT: Prfesynel lduğu takdirde çalışma arkadaşlarınızla dğru ve iyi ilişkiler geliştirmeniz lumlu bir davranıştır. Ancak söz knusu ilişkinin prfesynellik dışında bir ilişki lduğunu gözlemliyrsanız, öncelikle İnsan Kaynakları Bölümü tarafından yayınlanan Terfi Prsedürü nü kuyarak satış müdürünüzle terfi etmeme nedenlerinizle ilgili karşılıklı görüşebilirsiniz. Tatminkar bir cevap alamamanız durumunda endişelerinizi Etik Hattı na iletiniz. Kimliğinizi gizlemekte serbestsiniz. Alınacak ya da gerçekleştirilmesi lası tedbirler, işinize ve iş ilişkilerinize yansıtılmayacak ve yasal gerekliliklerin söz knusu lduğu durumlar hariç, ilgili birimin bilgisi dahilinde kalması sağlanacaktır. İşyerinde Şiddet Dğuş Otmtiv, şirket araçları kullanılırken veya günlük iş rtamında ya da şirkete ait herhangi bir bina, fis ya da birimde tehdit ve taciz, düşmanca veya küfür içeren söz ve davranışlara kesinlikle tlerans göstermez. Böyle bir durumla karşılaşıldığında çalışanın işine sn vermekten başlayan ve yasal süreçleri başlatmaya kadar uzanan, şirket plitika ve prsedürlerinde belirtilen eylemler alınır. Bununla birlikte Dğuş Otmtiv çalışanlarına ya da müşterilerine karşı herhangi bir yer ve zamanda gerçekleşen tehdit ve taciz, düşmanca veya küfür içeren söz ve davranışlar da aynı şekilde değerlendirilir. Şirket varlıklarına zarar veren her türlü davranış da yasaklanmıştır. Dğuş Otmtiv çalışanları, şirkete ait bina ya da birimlerin hiçbir bölümünde silah veya bir silaha ait parçaları bulunduramaz. Herhangi bir şekilde şiddet, düşmanca tavır ve davranış ya da şirket birimlerinden birinde silah bulundurma gibi bir durumla karşılaştığınızda derhal Dğuş Otmtiv Güvenlik Birimi ne ve yöneticinize haber veriniz. Tehlikenin çk yakın lduğunu hissederseniz öncelikle 155 Plis i arayarak yetkilileri bilgilendiriniz, ardından Dğuş Otmtiv Güvenlik Birimi ne durumu bildiriniz. Aile içi şiddet de çğu zaman şirket çalışanlarının iş rtamındaki güvenliğini tehlikeye skmaktadır. Bu tür bir durumla karşı karşıya kaldığınızda öncelikle plisi, ardından da şirket güvenlik birimlerimizi, hem kendi güvenliğiniz, hem de çalışma arkadaşlarınızın güvenliği için bilgilendiriniz. Ayrıca bu knularda desteğe ihtiyacınız lduğunu düşünüyrsanız, lütfen İnsan Kaynakları Bölümü ile iletişim kurunuz. ÖRNEK VAKA: Birlikte görev yaptığım çalışma arkadaşım, müşteriyle yaşadığı bir lay snrasında müdürümüzden uyarı aldı. Aynı gün, sn derece sinirli davranışlar sergileyerek masasında bulunan telefna zarar verdi. Akşam mesai çıkışında serviste, gerek tartışma yaşadığı Müşteri, gerekse de müdürümüz hakkında kötü sözler sarf etti. Bu knuyla ilgili nasıl bir aksiyn almalıyım? YANIT: Söz knusu davranışın sürekli ve artan biçimde tekrar ettiğini ve değişmeyen bir davranış biçimi lduğunu düşünüyrsanız, knuyu üst yöneticinizle ve/veya bir üst yöneticinizle paylaşınız. Gerekli uyarı mekanizmasının çalışmasını izleyiniz. Ekip arkadaşınızın davranışlarının aynı şekilde devam etmesi söz knusu lduğunda tekrar üst yöneticinizi/bir üst yöneticinizi uyarınız. Bir gelişme kaydedilmediğini düşünüyrsanız knuyu Etik Hattı na iletiniz. 14

15 İşyeri Güvenliği ve Çevre Dğuş Otmtiv, tüm çalışanları için güvenli bir iş rtamı sağlamayı ve çevresel srumluluklarını yerine getirmeyi taahhüt etmektedir. İşinizi güvenli ve çevreye saygılı bir biçimde yaparak Dğuş Otmtiv in ilgili plitika ve uygulamalarına, Yasal düzenlemelere uymalısınız. Çalışan sağlığı ve güvenliği ya da çevresel bir zararla ilgili şüpheleriniz varsa, durumu derhal yöneticinize ya da Etik Hattı na bildiriniz. Yöneticiyseniz, size dğrudan bağlı lan çalışma arkadaşlarınızın iş rtamında kendileri için risk luşturabilecek sağlık, güvenlik ve çevresel risklerle ilgili gerekli eğitimleri aldıklarından, tüm yasa ve yönetmeliklere uyduklarından, kurumsal plitika ve ilkelere uygun hareket ettiklerinden emin lunuz. Size bildirilen sağlık, güvenlik ve çevresel srunlarla ilgili knulara her zaman azami dikkat gösteriniz. Srunları vakit kaybetmeden üst yöneticiniz ve/veya bir üst yöneticinizle ya da Etik Hattı yla paylaşınız. Üst yöneticinizin knuyla ilgili gerekli aksiynları almadığını düşünüyrsanız ya da ptansiyel bir uyumsuzluk söz knusuysa durumu hemen Etik Hattı na bildiriniz. Dğuş Otmtiv, Şirketimizin iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili perfrmansını ölçmekte ve izlemektedir. İş rtamında ve yapılan iş nedeniyle gerçekleşen iş kazaları da bu kapsamdadır. Herhangi bir iş kazası yaşadığınızda derhal yöneticinize ulaşınız ve gerekli kurumsal prsedürleri izleyiniz. Yöneticiniz İnsan Kaynakları Bölümü ile durumu paylaşarak gerekli aksiynların alınmasını sağlayacaktır. Yasal düzenlemeler gereği devlet kurumları dönemsel larak çalışan sağlığı, güvenliği ve çevresel knularda denetimler yapabilmektedir. Bu tür bir durumla karşılaştığınızda üst yöneticinizi ve/veya bir üst yöneticinizi derhal bilgilendiriniz. ÖRNEK VAKA: Mesai snrasında eve araba ile giderken, kimi zaman müdürüm beni telefnla arayabiliyr. Araç kullanırken telefnla görüşmek istemediğimden, TEM üzerinde ilk park yerine kadar gidiyrum ve Müdürümü geri arıyrum. Ancak kendisi araç kullandığım için cevap veremediğimi belirtmeme rağmen, telefnu geç açmamam knusunda beni zrluyr. Bu knuda ne yapabilirim? YANIT: Dğrudan yöneticinize bu knudaki endişelerinizi açıklayabilirseniz, dğru ve sağlıklı iletişimle çözebilirsiniz. Çözüm bulamadığınızı ve knunun süreklilik arz ettiğini düşünüyrsanız knuyu İnsan Kaynakları Bölümü yle paylaşınız. Sizi kaygılandıran ya da kendinizi çözümsüz hissettiğiniz bir nktadaysanız Etik Hattı nı arayarak srununuzu iletiniz. Dğuş Otmtiv çalışanlarının güvenliği bizim için önceliklidir. ÖRNEK VAKA: Mesai servislerinin dikkatsiz sürüş, aşırı hız ve emniyet şeridi ihlalleri gibi nedenlerden ötürü riskli lduğunu düşünüyrum. Gereken bildirimleri yapmama rağmen durumda herhangi bir düzelme meydana gelmedi. Ne yapmalıyım? YANIT: Etik Hattı na bildirimde bulununuz. Zarar Verici Maddeler, Uyuşturucu ve Kumar Dğuş Otmtiv, çalışanlarına zarar verici tüm maddelerden uzak, güvenli bir çalışma rtamı yaratmakla yükümlüdür. Çalışma süresi içinde, şirket binaları dahilinde ya da şirkete ait araç ve ekipmanların kullanımı sırasında yasadışı ilaç, alkl, uyuşturucu vb insan sağlığına zararlı maddeleri (dktrunuz tarafından reçeteyle kullanmanız önerilmiş lan ilaçlar hariç) kullanmanız, yanınızda taşımanız, üretmeniz, ticaretini yapmanız, bir başkasına vermeniz kesinlikle yasaktır. Kullanımı yasalarla men edilmiş ya da sınırlandırılmış uyuşturucu madde ihtiva eden ilaçları kullanırken işyerinde çalışamazsınız. Bu tür bir bulguya rastlanıldığı dktr raprlarıyla tespit edildiğinde iş akdiniz feshedilecektir. 15

16 Güvenliğinizi tehlikeye skacak herhangi bir ilaç kullanıyrsanız bu durumu yöneticinize bildirmeniz gerekmektedir. Kullandığınız ilaç karar alma yetilerinizi yavaşlatıyr ya da dikkatinizi azaltıyrsa, şirkete ait hiçbir araç ve ekipmanı kullanmamalısınız. İnsan sağlığına zarar veren ya da yasadışı ilaç ve benzeri madde kullanımıyla ilgili yasal bir takiple karşılaştığınızda durumu derhal Yöneticinize iletmeniz gerekmektedir. Şirketin kurumsal itibarıyla ilgili alacağı önlemleri bir an önce hayata geçirebilmesi, işinize devam edebilmenizle ilgili yasal süreçlerin izlenebilmesi için zaman kaybetmeden yöneticinizi ve İnsan Kaynakları Bölümü nü bilgilendirmeniz beklenmektedir. Şirket dahilinde, şirket sistemleri üzerinden veya srumlu lduğunuz işinizi yaparken mesai saatleri içinde, şans yunu (spr lt ve tt veya iddia yunları dahil) veya kumar ynamanız kesinlikle yasaktır ve Dğuş Otmtiv Etik Kdu na aykırıdır. Çalışanlarımız mesai saatleri dışında lsa bile kumar veya şans yunu ynamayı alışkanlık haline getirmez. ÖRNEK VAKA: Ekip arkadaşlarımdan biri iş sırasında yasal bahislerden ynuyr. Ancak sn dönemlerde, tüm dikkatini bunlar üzerine yğunlaştırmış durumda... Hatta yakın zamanda ynadığı bu yunlarda büyük tutarda para kaybettiğini de biliyrum. Nasıl bir yl izlenmesi gerekir? YANIT: Dğuş Otmtiv Etik Kdu nda knuyla ilgili şirket ilkeleri açıkça belirtilmiştir. Kendisini bu knuda dğrudan uyarmanız snuç vermiyrsa, kaygınızı üst yöneticinizle ve/veya bir üst yöneticinizle paylaşınız ya da Etik Hattı na bildirimde bulununuz. Alkl Günlük iş hayatınızda ya da şirket araç ve ekipmanlarından herhangi birini kullanırken alkl kullanamaz ya da çalışma arkadaşlarınıza alkl kullanımını öneremezsiniz. Bu knudaki tek istisna, yöneticileriniz ya da üst yönetim tarafından şirket içi kutlama amaçlı ikram edilen alkl içerikli içeceklerin kullanımı ya da şirketi temsilen katıldığınız şirket dışı kutlama, yemek ya da aktivitelerde kullanılan sınırlı miktarda alkldür. Bu tür etkinliklerde alkl sunumu lmakla birlikte, alkl kullanıp kullanmamak tamamen sizin kararınızdır. Şirketle ve işinizle ilgili etkinliklerde dahi sizden alkl tüketiminizi sınırlı tutmanız, şirketi temsil ettiğinizi unutmamanız ve şirket itibarını zedeleyici tavırlar sergilememeniz beklenmektedir. Ancak bu tür durumlarda da kesinlikle araç kullanamazsınız. Alkl kullanımıyla ilgili yasal bir takiple karşılaştığınızda durumu derhal yöneticinize ve İnsan Kaynakları Bölümü ne iletmeniz gerekmektedir. Bu tür bir durumda şirketin kurumsal itibarıyla ilgili alacağı önlemleri ivedilikle hayata geçirebilmesi, işinize devam edebilmenizle ilgili yasal süreçlerin izlenebilmesi için zaman kaybetmeden yöneticinizi ve İnsan Kaynakları Bölümü nü bilgilendirmeniz beklenmektedir. ÖRNEK VAKA: Hafta snu şahsi aracımı kullanırken yapılan alkl muayenesinde alkllü araç kullandığım tespit edildiği için ehliyetime el knuldu. Ancak işimiz gereği sıklıkla seyahate çıkmamız gerektiği ve şirket aracı kullanmak durumunda kaldığım için bu durumu yöneticimize söyleyemedim. 6 ay süresince ehliyetim lmayacak. Bu durumun işimi kaybetmeme neden lmasını da istemiyrum. Nasıl bir yl izlemem gerekir? YANIT: Dğuş Otmtiv Etik Kdu nda knuyla ilgili şirket ilkeleri açıkça belirtilmiştir. Görev tanımınız gereği şirket aracı kullanıyr ve araç kullanamama durumunda işinizi yapamıyrsanız ilgili prsedür ve yönetmelik gereği iş akdiniz feshedilecektir. Ancak göreviniz araç kullanmanızı gerektirmiyrsa kendi güvenliğiniz için ve yasa/yönetmelikler dışında bir davranış biçimi sergilememeniz amacıyla durumunuzu üst yöneticinizle ve/veya bir üst yöneticinizle paylaşınız. Özellikle alkl kullanımıyla ilgili ssyal ve psikljik yaşamınızda desteğe ihtiyacınız varsa, İnsan Kaynakları Birimi yle bilgi paylaşımı yapınız. Dğuş Otmtiv için çalışanlarının güvenliği çk değerlidir. 16

17 ÖRNEK VAKA: Mesai arkadaşım önemli lig maçları öncesinde departmanda bahis açarak bazı çalışma arkadaşlarından para tpluyr. Bu durum iş yeri kurallarına aykırı mıdır? YANIT: Bu durum işyeri kurallarına ve Dğuş Otmtiv Etik Kdu na aykırıdır. Knuyla ilgili Etik Hattı na bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Yardım ve Bağış Tplama Şirket plitikaları ve uygulamaları dışında, şirket yöneticilerinin bilgisi lmadan yardım ve bağış tplama çalışmaları genellikle iş verimliliğini düşürmektedir. Bunun da ötesinde çalışma arkadaşlarınız için zrlayıcı labilmektedir. Bağış ve yardımların yasa dışı birtakım faaliyetlere yönlendirilebilme lasılığı ise şirketimizi yasal larak zr duruma skabilir. Bu nedenle mesai saatleri içinde (yardım ve bağış tplamak ya da bu tür çalışmalara destek lmak da dahil lmak üzere) şirket dahilinde işinizle ilgisi lmayan yazılı, sözlü, internet aracılığıyla veya şirket araç ve gereçlerini kullanarak (faks makinesi, bilgisayar, telefn vb.) yardım, bağış tplamak, ilgili duyuruları dağıtmak ve bu tür eylemlere katılmak kesinlikle yasaklanmıştır. Dğuş Otmtiv plitikalarına uygun larak duyurusu yapılmış, şirketimiz tarafından naylanan ve yasal larak incelemeleri yapılmış kişi, kurum ve kuruluşlara yapılan yardım ve bağışlar, bunlarla ilgili kampanya ve etkinlikler, gönüllülük prgramları bu kapsam dışındadır ve bu ilke içeriğinde değerlendirilmez. Şirketimizin destek lduğu bağış kampanyaları, gönüllülük prgramları ve yardım faaliyetleri şirket intranet sistemi üzerinden duyurulmaktadır. Bu knuda daha detaylı bilgi almak ya da bir öneride bulunmak için Dğuş Otmtiv öneri sistemini kullanabilir veya Kurumsal İletişim Bölümü ile iletişime geçebilirsiniz. Dğuş Otmtiv adına ya da Dğuş Otmtiv e atfedilen veya Dğuş Otmtiv çalışanları tarafından rganize edilen, yönetilen tüm yardım ve bağış kampanyaları Dğuş Otmtiv Yönetim Kurulu tarafından naylanmalı, şirket plitika ve ilkelerine uygun lmalıdır. ÖRNEK VAKA: Çk ihtiyacı lduğunu düşündüğüm bir aile için şirket içinde yardım tplamak istiyrum. Bu knuda nasıl bir yl izlemeliyim? YANIT: Şirketimizin yardım ve bağış stratejileriyle ilgili plitikaları belirlenmiş ve kamuya duyurulmuştur. Özel durumları yöneticinizle paylaşarak şirket içinde üst yönetim tarafından naylanmış küçük kapsamlı bir yardım kampanyası başlatmanın ya da önerinizi mevcut gönüllülük prgramlarımız dahilinde değerlendirmenin mümkün lup lmadığını tartışınız. Çalışan Bilgilerinin Gizliliği Dğuş Otmtiv, çalışanlarına ait özel ve sayısal bilgileri, yasal düzenlemelerin izin verdiği ölçüde ve çerçevede kalmak kaydıyla, şirket perasynlarını iyileştirme ve düzenleme faaliyetleri ve çalışanlarının faydasına labilecek diğer çalışmalar için kullanabilir. Çalıştığınız birim ve ilgili lduğunuz perasynlar nedeniyle sahip lduğunuz, çalışanlara ait özel bilgileri (TC Kimlik Numarası, internet ve bilgisayar şifreleri, finansal bilgiler, ev adresleri ve telefnları, özel mbil telefn numaraları vb) kruyunuz. Yasal bir süreç ya da şirketteki göreviniz nedeniyle ve bilginin ait lduğu kişinin izni lduğu durumlar hariç, hiçbir durum ve kşulda çalışma arkadaşlarınızın şirketimiz kayıtlarında yer alan kişisel bilgilerini şirket içinden ya da dışından kişilerle paylaşmayınız. Geçerli ve yasal nedenler lmaksızın çalışan bilgilerini üçüncü şahıslarla paylaşmak şirket plitikalarına, Dğuş Otmtiv Etik Kdu na ve bazı durumlarda yasal düzenlemelere aykırı davranmaktır. 17

18 ÖRNEK VAKA: Bir arkadaşım insan kaynakları şirketlerinden birinde çalışıyr. Her yıl düzenledikleri bir anket için şirket çalışanlarının e-psta adreslerini istedi. Ne yapmalıyım? YANIT: Dğuş Otmtiv çalışanlarının bilgilerinin gizliliği şirket srumluluğu altındadır. Knuyu İnsan Kaynakları Bölümü ile paylaşarak destek isteyiniz. Çalışma Sırasında İzlenme Şirket varlıklarını krumak, müşterilerimize kusursuz hizmet sağlamak, çalışanlarımız için güvenli bir çalışma rtamı yaratmak ve uygunsuz kullanımı engellemek amacıyla Dğuş Otmtiv, çalışanlarının şirket iletişim araçlarını, bilgisayar ve internet kullanımını yasaların izin verdiği ölçüde kntrl etme hakkına sahiptir. Yine ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun lmak kaydıyla, Dğuş Otmtiv, tüm şirket varlıklarını, şirket tarafından çalışanlara verilen iletişim ve ulaşım araçlarını, sistemleri ve diğer şirket ekipmanlarını, haberli ya da habersiz, sadece Dğuş Otmtiv lehine amaçlar için lmak üzere, her gerek gördüğünde inceleyebilir, araştırabilir, ilgili yasal araştırmaları talep edebilir. ÖRNEK VAKA: Bilgisayarıma bilgim dışında bakıldığını ve dsyalarımın incelendiğini fark ettim. Huzursuz ldum, ne yapmam gerekiyr? YANIT: Kaygınızla ilgili ilke ve uygulamalarımız Dğuş Otmtiv Etik Kdu nda açıkça belirtilmiştir. Şirket bilgisayarınızın dışarıdan bir uygulamaya maruz kalıp kalmadığını öğrenmek için IT Bölümü yle ilişkiye geçiniz. Şirket bilgilerine dışarıdan ulaşmak isteyen üçüncü şahısların tehdidi altında lmadığınızı teyid ediniz. Kayıt Cihazlarının Kullanımı Birçk resmi ya da özel kurumda, ilgili tarafların rızası lmadan kayıt cihazlarının kullanımı yasadışı larak kabul edilmektedir. Dğuş Otmtiv Yönetim Kurulu tarafından naylanmış lan durumlar hariç, şirket dahilinde hiçbir şart ve kşulda bir diğer çalışanı, çalışanın kullandığı sistemleri, kayıtları veya diğer araçları, çalışanın bilgisi ve nayı lmadan ftğraflayamaz, vide ya da ses kaydı alamazsınız. Yine hiçbir müşterimizin, tedarikçi ya da iş rtağımızın, ilgili kişilerin izni ve bilgisi dışında görüntülerini ya da sesini kayıt altına alamazsınız. ÖRNEK VAKA: Şirket içinde ekip arkadaşlarımla tplu ftğraf çektiriyruz. Etik Kda aykırı mı davranıyrum? YANIT: Arkadaşlarınızın bilgisi dahilinde, şirket itibarını zedelemeyecek, özel ve iyi niyetli amaçlarla yapılan görüntü kayıtları Etik Kda aykırı değildir. İşyeri Dışındaki Etik Dışı Davranışlar Dğuş Otmtiv çalışanları işyeri dışında da, çalışma mtivasynunu lumsuz etkileyecek ya da Şirketimizin dışarıdaki itibarını ve iş ilişkilerini zedeleyecek etik dışı davranışlarda bulunmamalıdır. Bu tür durumlar söz knusu lduğunda derhal yöneticinize ve/veya bir üst yöneticinize ya da Etik Hattı na bildirmeniz beklenmektedir. Dğuş Otmtiv çalışanlarından birisiyle ilgili, TC yasalarına göre ağır suç teşkil edebilecek herhangi bir davranışla karşılaştığınızda ya da bu tür bir davranışın gerçekleşebileceğinden şüphelendiğinizde, hiç vakit kaybetmeden öncelikle üst yöneticinize ve/veya bir üst yöneticinize ya da Etik Hattı na başvurmalısınız. ÖRNEK VAKA: Çalışma arkadaşlarımdan birinin yasal larak suç lduğunu bildiğim bir işe karıştığını sanıyrum. Henüz emin değilim ama çk huzursuzum. Ne yapmalıyım? YANIT: Knuyu derhal üst yöneticinizle ve/veya bir üst yöneticinizle, gerekçelerinizle birlikte paylaşın. Üst yöneticinizin gerekli aksiynları almadığını düşünüyrsanız, knunun ciddiyetini ve gerçekliğini de göz önüne alarak, vakit kaybetmeden İnsan Kaynakları ve Hukuk Bölümü yle kaygınızı paylaşınız ya da Etik Hattı na iletiniz. 18

19 İKİNCİ BÖLÜM ÇALIŞMA ORTAMINDA DÜRÜSTLÜK VE ADALET Dğuş Otmtiv in kurumsal itibarı büyük ölçüde çalışanlarının davranışları ve dürüstlüğüne bağlıdır. İşinizi yaparken tarafsız lmanızı ve adil kararlar almanızı etkileyebilecek, hatta etkileme lasılığı bulunan bir ilişki ya da faaliyetten kaçınmanız çk önemlidir. Dğuş Otmtiv in meşru menfaatleri söz knusu lduğunda, bu menfaatleri Şirketimiz lehine snuna kadar krumak görevinizdir. Dğuş Otmtiv e ait varlıkların ve kurumsal bilgilerin kişisel çıkarlarınız için kullanılması kesinlikle yasaktır. Çıkar Çatışmalarını Önleme Mevcut ya da ptansiyel çıkar çatışmalarını önlemek için Dğuş Otmtiv Etik Kdu nda belirtilen ilkelere uymanız gerekmektedir. Bu bölümde tüm sektörlerde sıklıkla karşılaşılabilecek çıkar çatışmaları ile ilgili Dğuş Otmtiv plitikalarına ve bazı örnek vakalara yer verilmiştir. Kişisel Çıkar Çatışmaları Şirket bünyesinde çalışan ve kişisel (özel) ilişkiniz lan ailenizden bireyleri, duygusal ilişkiniz lan kişileri veya herhangi bir biçimde yakın bir ilişki içinde lduğunuz kişilerin yöneticisi lmanız veya bir prjede bu kişilerin gözetmenliğini üstlenmeniz Dğuş Otmtiv Etik Kdu na aykırıdır. Ayrıca bu kişilerin çalıştığı diğer şirketlerin Dğuş Otmtiv le iş ilişkisi lması durumunda (iş rtaklığı, tedarikçi ilişkileri vb) bu şirketlerle ilgili herhangi bir karar süreci içinde yer almanız da mümkün değildir. Bu tür bir durumun içinde yer aldığınızda knuyu derhal yöneticinize ve/veya bir üst yöneticinize ya da İnsan Kaynakları Bölümü ne açıklamanız gerekmektedir. Şirket bünyesinde sahip lduğunuz pzisyn ve yetkileri kişisel çıkarlarınız, arkadaş ya da yakınlarınızın çıkarları için kullanmanız da yasaktır. ÖRNEK VAKA: Dğuş Otmtiv de Bölge Yöneticisiyim. Kayınvalidem, aracını satmak istiyr. Satış işlemini benim yapmamı, araç satış bedelini teslim almamı ve kendisine elden vermemi istedi. Bu satış işlemini bana bağlı larak görev yapan yetkili satıcımız aracılığıyla yapmak istiyrum. Bu işlem knusunda herhangi bir bilgilendirme yapmam gerekir mi? YANIT: Yakınınız nrmal şartlar altında yaptıramayacağı bir işlemi, sizin yetkilerinizi kullanarak yaptırmayı talep etmektedir. Bu durum Dğuş Otmtiv Etik Kduna aykırıdır. Söz knusu işlemi yapamayacağınız knusunda yakınınıza bilgi vererek, talebi geri çevirmeniz gerekmektedir. Bu ve benzer durumlarda işlem yapmak isteyen yakınlarınızı/tanıdıklarınızı size bağlı lmayan yetkili servislere yönlendirmeli ve nrmal satış sürecinin gerçekleşmesini sağlamalısınız. ÖRNEK VAKA: Çalışma arkadaşlarımdan birisiyle duygusal bir ilişkim vardı. Ancak arkadaşım kısa bir süre önce terfi ederek Bölümümüzde yönetici ldu. Bu knuda Şirketimi bilgilendirmem gerekiyr mu? YANIT: Evet. Bu durum çalıştığınız departmanda bir çıkar çatışmasına neden labilir. Dğuş Otmtiv çalışanlarının tümü şirket nezdinde eşit haklara sahiptir. Çalıştığınız departmandan srumlu lan yöneticinize knuyla ilgili bilgi vererek yanlış anlaşılmaları önlemeniz gerekmektedir. 19

20 Kurum Dışı Çalışma Dğuş Otmtiv in bilgisi ve nayı dışında, şirketimizin tedarikçisi, yetkili satıcı ya da servisi, taşernu, iş rtağı veya rakibi lan bir kurum ya da rganizasynda çalışmanız, bu kurumlara danışmanlık vermeniz, rtak herhangi bir çalışma içinde lmanız (ücretli ya da ücretsiz) kesinlikle yasaktır. Yine aynı şekilde İnsan Kaynakları Bölümü ve yöneticinizden yazılı nay almadan, kurum dışında herhangi bir işte (ücretli ya da ücretsiz) çalışmanız, ticari iş ilişkileri içinde bulunmanız yasaktır. ÖRNEK VAKA: Daha fazla para kazanmak için ekstra bir işte daha çalışmak istiyrum. Bu şirketim için bir srun mudur? YANIT: Bu durum işe giriş sözleşmesinde yer alan ve imza altına alınan bir maddedir ve Dğuş Otmtiv Etik Kdu na aykırıdır. ÖRNEK VAKA: Tekstil sektöründe faaliyet gösteren aile şirketimizde kuruluştan itibaren rtaklığım bulunmaktadır. Şirketin faaliyetleri veya yönetimi ile dğrudan hiçbir bağlantım yktur. Söz knusu rtaklık knusunda herhangi bir bilgilendirme yapmam gerekir mi? YANIT: Aile şirketinizde bulunan rtaklığınıza ilişkin larak bağlı lduğunuz yöneticinizi ve İnsan Kaynakları Bölümü nü bilgilendiriniz. ÖRNEK VAKA: Aile şirketimiz Dğuş Otmtiv in distribütörlüğünü yaptığı araçlardan çk sayıda alım yapmayı planlamaktadır. Söz knusu alım knusunda herhangi bir bilgilendirme yapmam gerekir mi? Aile şirketimize bu knuda nasıl bir yönlendirme yapabilirim? YANIT: Tüm müşterilerimize uygulanan prsedürlerin yakınlarınız için de geçerli lduğunu unutmayınız. Genel uygulamanın hayata geçebilmesi için ilgili satış birimleriyle temasa geçmelerini sağlayınız. Satış işlemine kesinlikle dahil lmayınız. ÖRNEK VAKA: Eşim işinden ayrıldıktan snra kendisine knfeksiyn satış mağazası açtık. Benim de burada rtaklığım bulunmaktadır. Zaman zaman şirketin finansmanı için şirkete brç veriyrum ve bazı önemli kararların alınmasında destek luyrum. Bu knuda herhangi bir bilgilendirme yapmam gerekir mi? YANIT: Dğuş Otmtiv de çalışırken aynı zamanda başka bir işte çalışmanız mümkün değildir ve işe giriş sözleşmesine aykırıdır. ÖRNEK VAKA: Kendime ait bir adet büfem var. Burada fiilen çalışmamakla birlikte büfenin faaliyetlerini takip ediyrum. Bu knuda şirketimi bilgilendirmem gerekiyr mu? YANIT: Dğuş Otmtiv de çalışırken aynı zamanda başka bir işte çalışmanız mümkün değildir ve işe giriş sözleşmesine aykırıdır. 20

21 Kurum Dışı Diğer Faaliyetler Birçk çalışanımız mezun lduğu kulun mezunlar derneği ya da çeşitli kperatiflerin ya da sivil tplum kuruluşlarının yönetimlerinde ya da çalışma gruplarında yer alabilmektedir. Bu tür kurumlarda üyeliği bulunan çalışanlarımız Dğuş Otmtiv ürün ve hizmetleriyle ilgili karar alıcı pzisynlarda bulunuyrlarsa bir çıkar çatışması söz knusu labilir. Bu tür bir pzisynda yer alıyrsanız Dğuş Otmtiv ya da rakiplerinin ürün ve hizmetleri knusunda karar alıcı mekanizmaların içinde yer almamanız gerekmektedir. Durumunuzu kurum yetkililerine şirket içi bilgilerimizi dahil etmeksizin açıklayarak, kuruluştaki görevinizin Dğuş Otmtiv in çıkarlarıyla çatışması lasılığı lduğunu belirtiniz. Ayrıca bu kurumlarda yaptığınız çalışmalar iş saatleriniz içinde gerçekleşiyr ve Dğuş Otmtiv kaynaklarını kullanmanızı gerektiriyrsa, yöneticinizin nayını almanız gerektiğini unutmayınız. Şirket dışı kurum ve kuruluşların yönetimlerinde ya da kmitelerinde Dğuş Otmtiv i temsil eden bir pzisynda yer aldığınızda Dğuş Otmtiv Yönetim Kurulu nay ve kararının lması gerektiğini unutmayınız. ÖRNEK VAKA: Üyesi lduğum dğa ve çevreyi krumayı amaçlayan bir rganizasynun haftasnu faaliyetleri esnasında plisle srunlar yaşandı. Benim de katıldığım bu rganizasyn snrasında katılımcılar gözaltına alındı, ancak snrasında serbest bırakıldılar. Bu knuyla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapmam gerekir mi? YANIT: Knuyla ilgili yöneticinizi ve İnsan Kaynakları Bölümü nü bilgilendiriniz. ÖRNEK VAKA: Çalıştığım şirket herhangi bir sendikayla sözleşmeli değil. Ancak ben bir sendikanın üyesiyim. Bu knuda bilgilendirme yapmam gerekiyr mu? YANIT: Şirketimiz çalışanlarımızın sendikaya üye lma haklarına saygı duymaktadır. Üyeliğinizi ve sendikada varsa yürüttüğünüz görevi yöneticinize ve İnsan Kaynakları Bölümü ne bildiriniz. Siyasi Çıkar Çatışmaları Dğuş Otmtiv Yönetici ve Çalışanlarının finansal, devlet etiği ve lbicilik de dahil lmak üzere resmi kuruluşların yetkilileri ile kurdukları ilişkilerde yasa ve yönetmeliklere tam larak uyması beklenmektedir. Ayrıca şirket adına resmi kuruluşlarla yapılacak görüşme ve faaliyetler ancak şirket üst yönetimi tarafından naylandıktan snra gerçekleştirilebilir. Kişisel Siyasi Faaliyetler Siyasi işbirlikleriniz ve faaliyetleriniz şirketteki işiniz ve çalışmalarınızdan bütünüyle ayrı tutulmalıdır. Eğer bu tür bir faaliyette bulunuyrsanız, Dğuş Otmtiv in adını, şirket içindeki çalışmalarınızı, şirket varlıklarını bu amaç dğrultusunda kullanmanız Etik Kd a aykırıdır. Dğuş Otmtiv in içinde yer aldığı ya da bir biçimde şirketimizin sektörel larak ilgi alanı içinde lan bir resmi kurumun yetkililerinin karşısına çıkmak, nlarla ilişki içinde lmak gibi bir durum söz knusu lduğunda Dğuş Otmtiv i temsil etmediğinizi açıkça beyan etmeli ve yöneticinizi knuyla ilgili bilgilendirmelisiniz. ÖRNEK VAKA: Siyasi bir partinin üyesiyim ve bu partinin çalışmalarında aktif larak görev alıyrum. Mesai saatleri dışında yürüttüğüm bu çalışma knusunda şirketimi bilgilendirmeli miyim? YANIT: Yaptığınız çalışma ve görevlerinizle ilgili yöneticinizi ve İnsan Kaynakları Bölümü nü bilgilendiriniz. 21

22 Kurumsal Varlıkların Siyasi Destek için Kullanılması Herhangi bir siyasi partiye, siyasi parti adayına, siyasi kampanya ya da resmi kamu kurumu temsilcilerine, yasal düzenlemelere uymayan bir biçimde ve Dğuş Otmtiv Üst Yönetiminin ve Hukuk Bölümü nün nayı lmadan ayni ya da nakdi hiçbir kurumsal destek ve yardımda bulunamazsınız. Ayrıca şirketteki çalışma arkadaşlarınızın hiçbirini siyasi mekanizmalar içinde yer alması için ya da bu tür yapılara destek vermesi amacıyla zrlayamazsınız. Kamu Kuruluşlarıyla İlişkiler Yerel yönetimler de dahil lmak üzere (kmite üyeliği, devlet kulları, yardım merkezlerinde çeşitli gönüllü pzisynlar vb) kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi birinde, şirket ve yöneticinizin bilgisi ve nayı lmaksızın görev alamazsınız. ÖRNEK VAKA: Oturduğum mahallenin yerel yönetim kurumunda gönüllü destek faaliyetlerinde bulunuyrum. Kişisel bilgisayarım lmadığı için şirkete ait bilgisayarımdan faydalanıyrum. Sakıncalı bir durum mudur? YANIT: Şirkete ait tüm araç, gereç ve ekipmanlar tarafınıza sadece işiniz gereği kullanımlar için verilmiştir. Başka amaçlarla kullanımı Etik Kd a aykırıdır. İçerden Öğrenenlerin Ticareti ve Finansal Faaliyetler İçerden Öğrenenlerin Ticareti, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kendisine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacı ile kullanarak, sermaye piyasasında işlem yapanlar arasında fırsat eşitliğini bzacak şekilde haksız yarar sağlamak veya bir zararı bertaraf etmektir. Şirket çalışanları kurum içi bilgileri (kamuya açık lmayan ve kişinin şirket hisselerini alması ve satması için kararlarını etkileyecek düzeyde önemli lan bilgiler vb) kullanarak şirket hisselerinin alım ve satım işlerine katıldığında içerden öğrenenlerin ticari faaliyeti şeklinde adlandırılan, yasal düzenlemelere aykırı bir durum söz knusu lmaktadır. Ayrıca şirket çalışanlarından herhangi birinin şirket dışından kişilere söz knusu bilgileri vermesi de aynı kapsam içinde değerlendirilmektedir. İçerden öğrenenlerin ticareti, yasalara aykırı bir durum lup, hapis cezası da dahil lmak üzere ciddi cezai yaptırımlar içeren yasadışı bir suçtur. Bir Dğuş Otmtiv çalışanı larak, hem şirketimiz, hem de şirketimizin iş yaptığı diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili önemli dahili bilgilere sahip lmanız mümkündür. Dğuş Otmtiv ya da herhangi bir diğer şirketin dahili bilgilerini kullanarak hisse alım ve satım işleri içinde asla yer almamalısınız. Bu kşul çift kazançlı işlemler ve kısa vadeli ya da diğer vadeli işlemler gibi ikincil hisse senedi ve tahvil piyasası işlemleri de dahil lmak üzere tüm ticari eylemleri kapsamaktadır. Ayrıca şirketin dahili bilgilerinin aile fertleriniz veya arkadaşlarınızla ya da şirket içi bilgileri kullanarak hisse alım, satım ya da benzer ticari eylemler gerçekleştirebilecek üçüncü kişilerle paylaşılması kesinlikle yasaktır. Dğuş Otmtiv Yönetim Kurulu üyelerinin de aynı şekilde bu tür faaliyetlerde bulunması Etik Kd a aykırıdır ve kesinlikle yasaklanmıştır. Kurum içi bilgilerin kullanılması yluyla hisse alım ve satımı işlemleriyle ilgili mevzuat, yasa ve yönetmelikler ldukça karmaşık labilmektedir. Bu nedenle, söz knusu bir durumla karşılaştığınızı düşünüyrsanız, herhangi bir bilgiyi üçüncü kişilerle paylaşmadan önce detaylı bilgi almak için derhal Dğuş Otmtiv Yatırımcı İlişkileri ve ile temasa geçiniz. Genel kural larak, şirketimizin içinde bulunduğu işler, finansal bakış açısı, yasa ve yönetmeliklerle ilgili durumlar ya da yönetimsel knular kamuya açıklanmadığı takdirde şirket içi ticari bilgi larak kabul edilmelidir. 22

23 ÖRNEK VAKA: Şirketin finansal bilgilerine erişimin bulunduğu bir departmanda çalışıyrum ve ismim içerden öğrenenler listesinde yer alıyr. Aynı departmanda beraber çalıştığım bir arkadaşımın brsada Dğuş Otmtiv hissesi ile işlem yaptığından şüpheleniyrum. Bu durumda ne yapmalıyım? YANIT: Söz knusu durum Etik Kda aykırıdır. Hiç vakit kaybetmeden birim yöneticinizi bilgilendiriniz. Dğuş Otmtiv in Birinci Derecede İlişkide Olduğu Kurumlara Yatırım Dğuş Otmtiv adına herhangi bir şirketle rtak çalışma yürütüyr ya da bu çalışmayı yönetiyrsanız söz knusu şirketin hisseleriyle ilgili ticari eylemlerde bulunmanız yasaktır. Dğuş Otmtiv de çalışmaya başlamadan önce bu tür bir ticari eylemde bulunmuşsanız ve elinizde halen mevcut hisse senetleri bulunuyrsa ve bu şirketle ilişkili bir pzisyna getirilmişseniz knuyu derhal şirket üst yönetiminden kişilerle ya da Yatırımcı İlişkileri birimiyle paylaşmalısınız. ÖRNEK VAKA: Çalıştığım şirket halka arz edilmeden önce burada çalışmaya başladım ve halka arzı sırasında diğer şirket çalışanları gibi ben de bir miktar hisse aldım. Ancak bu hisseler uzun zamandır elimde ve satmayı düşünüyrum. Kamuya açıklanmamış bilgilere göre şirket iyi bir finansal perfrmans açıklayacak ve hisselerin fiyatının artması bekleniyr. Şirket finansal raprlarını halka arz etmeden önce elimdeki hisseleri satmam etik kda aykırı mıdır? YANIT: İçerden öğrenenlerin ticareti yasal düzenlemelere aykırıdır. Bu nedenle elinizde bulunan hisselerle ilgili bir ticari eylemde bulunmadan önce kesinlikle şirketin bilgileri kamuya açıklamasını beklemeniz gerekmektedir. Knuyla ilgili Yatırımcı İlişkileri ni bilgilendiriniz. Belirli Kuruluşlarla Finansal İlişkiler Dğuş Otmtiv ile aynı sektörde hizmet veren, rakip lan ya da bu şirketlerden birine hizmet veren şirketlerle ilgili içerden öğrenenlerin ticareti yle bağlantılı eylemlerde bulunmanız Dğuş Otmtiv Etik Kdu na aykırıdır. Söz knusu ticari faaliyetler, bu şirketlerin halka açık hisselerinin ya da diğer finansal araçlarının 1/10 undan fazlasına sahip lmak ve bir yıl içinde gerçekleşen ticari faaliyetin tplam değerinin Dğuş Otmtiv tarafından size ödenen yıllık kazancınızın (maaş ve primler dahil) %25 inden fazla lması şeklinde tanımlıdır. ÖRNEK VAKA: Çalıştığım şirkette işe başlamadan önce kazancımın bir kısmını brsada değerlendirdiğim için elimde işe girmeden önce almış lduğum şirket hisseleri bulunmaktadır. Ancak şu anda satarsam zarar edeceğim. Bu durumda ne yapmalıyım? YANIT: İçerden öğrenenlerin ticareti yasal düzenlemelere aykırıdır. Bu nedenle elinizde bulunan hisselerle ilgili bir ticari eylemde bulunmadan önce kesinlikle şirketin bilgileri kamuya açıklamasını beklemeniz gerekmektedir. Knuyla ilgili Yatırımcı İlişkileri ni bilgilendiriniz. Yatırım İşlemleri Dğuş Otmtiv in hisseleri, bnları veya diğer finansal değerlerinin değer kaybından ve/veya kazancından bir biçimde fayda sağlamanızı mümkün hale getiren her türlü finansal işlemi yapmanız yasaktır. Ayrıca Dğuş Otmtiv in iş rtakları ya da kurumsal müşterilerinin, halka açık Dğuş Grubu şirketlerinin hisse ya da diğer finansal araçlarının alım satım işlemleri içinde bulunmanız, aile bireylerinizin bu tür bir faaliyet içinde bulunması, Dğuş Otmtiv adına alacağınız kararları etkileyebileceğinden, kesinlikle yasaktır. ÖRNEK VAKA: Çalıştığım şirketin halka arz edilecek ve aynı sektörün yan kllarında faaliyet gösteren bir şirketi satın almayı düşündüğünü öğrendim. Satın alınması beklentisiyle bu şirketin hisse senetlerinden satın alabilir miyim? YANIT: İçerden öğrenenlerin ticareti kapsamında her türlü yatırım işlemini gerçekleştirmeniz Etik Kd a aykırıdır ve hukuksal snuçlar dğurur. 23

24 Kredi ve Brçlanma Dğuş Otmtiv üst yöneticilerinin şirketimize kişisel larak brçlanmaları 6762 sayılı TC Yeni Ticaret Kanunu na aykırı lduğundan kesinlikle yasaktır. Şirket çalışanları arasında birbirlerine dğrudan raprlama yapan yöneticiler ve çalışanlar arasında 100 TL nin üzerinde gerçekleşen kişisel brçlanmalar da Etik Kd a aykırıdır. Ayrıca, çalışanlarımız, mali gücünün üzerinde brçlanmaz, harcamalarının geliri ile rantılı lmasına dikkat eder. ÖRNEK VAKA: Dğrudan raprlama yaptığım yöneticim, acil ihtiyacı nedeniyle önümüzdeki ay maaşını alınca ödemek üzere benden 500 TL brç istedi. Bu parayı vermem yanlış bir davranış mı lur? YANIT: Evet. Etik Kd da belirtildiği gibi dğrudan raprlama yaptığınız yöneticinizle aranızda 100 TL nin üzerinde gerçekleşen kişisel brçlanmalar yasaktır. ÖRNEK VAKA: Mesai arkadaşım, başvurusunu tamamlamak üzere lduğu ihtiyaç kredisi için kefil lmamı rica etti. Kendisine güvendiğim için kabul etmeyi düşünüyrum. Bu durumu şirketimle paylaşmalı mıyım? YANIT: Dğrudan raprlama yaptığınız kişilerle ticari ilişki içinde lmanız Etik Kd a aykırıdır. Arkadaşınızla aynı birimde görev almıyrsanız ve dğrudan raprlama yaptığınız kişi değilse, knuyu kişisel larak değerlendiriniz. ÖRNEK VAKA: LCD TV almayı düşünüyrum. Yöneticim, paraya ihtiyacı lduğu için kendisine ait lan yeni televizynu değerinin altında satmayı teklif etti. Bu cazip teklifi kabul etmem dğru lur mu? YANIT: Dğrudan raprlama yaptığınız kişilerle ticari ilişki içinde lmanız, bir defalık dahi lsa Etik Kda aykırı bir durumdur. Knuyla ilgili üst yöneticinizi bilgilendiriniz. Çalışanlarımızın Zrunlu Bildirimleri Çalışanlarımız, Dğuş Otmtiv deki görevleri yada görevlerinin dışında başka bir nedenle haklarında Cumhuriyet Savcılıkları tarafından başlatılan sruşturmayı; bşanma, velayet veya miras uyuşmazlıkları dışında kendilerine açılan davaları yöneticilerine ve İnsan Kaynakları yetkililerine bildirir. 24

25 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DOĞUŞ OTOMOTİV VARLIKLARININ VE İTİBARININ KORUNMASI Dğru ve Geçerli Bilgi Dğuş Otmtiv, uluslararası gönüllü kdlar da dahil lmak üzere, tüm yasal düzenlemelere uygun biçimde Şirket hakkındaki dğru ve geçerli bilgileri kamuyla ve ilgili yasal birimlerle zamanında paylaşmayı taahhüt etmektedir. Dğru ve Geçerli Veri ve Kayıtlar Yapılan işin ve hayata geçirilen faaliyetlerin (raprlama zamanı, raprda yer alan eksik bilgiler, verimlilik, alıntılar ve kalite denetimi de dahil lmak üzere tüm detaylar) gerçekleri tam ve dğru larak yansıtmasına özen göstererek geçerli raprlama yapmanız, kayıt tutmanız sizden en önemli beklentilerimiz arasındadır. Kayıt altına aldığınız her türlü bilgide çelişkili ifadeler yer almamasına dikkat ederek, gerekli düzeltmeleri yapınız. Kayıtlarınızın yanlış ya da eksik bilgi içerdiğini fark ettiğinizde ya da bu knuda uyarıldığınızda, derhal yöneticinizi knuyla ilgili bilgilendiriniz. Gerektiği durumlarda ve knuyla dğrudan ilgili lduklarında müşterileri ya da tedarikçileri de bilgilendiriniz. Çünkü çk küçük bir hata dahi, kayıtlarınızın dğruluğunu şüpheli hale getirmektedir. Bu nedenle tüm hataları ve eksik bilgileri, hatanın büyüklüğüne ya da ne zaman gerçekleşmiş lduğuna bakmaksızın acil larak yöneticinize ve/veya bir üst yöneticinize bildiriniz. Dğuş Otmtiv, kayıt ve evraklarında hiçbir hata ya da tahrifata tlerans göstermemektedir Şeffaf ve Tam Beyanat Dğuş Otmtiv, yatırımcıların Şirketin faaliyetlerini daha iyi anlamaları ve yatırım kararlarını dğru bilgiye dayanarak almaları amacıyla finansal raprlamada şeffaflık knusunda taahhütte bulunmaktadır. Şirketin kamuya açık tüm finansal raprları ve kamuya açık bilgileri Dğuş Otmtiv Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından kntrl edilmektedir. Tüm Şirket bilgileri tam, adil, geçerli ve anlaşılır biçimde ve zamanında kamuya açıklanmaktadır. Şirket içindeki çalışma arkadaşlarınız da dahil lmak üzere, kişisel ilişkilerinizde, yüz yüze ya da küçük tartışma gruplarında veya tplantılarda Dğuş Otmtiv in kamuya açıklanmamış menkul değerleri, perasynları, iş planları, finansal durumu, finansal snuçları veya Şirket hakkında bilgi sahibi lduğunuz herhangi bir gelişme ya da plandan hiçbir kşulda bahsetmeyiniz. Müşterilere, tedarikçilere, yatırımcılara ya da herhangi bir üçüncü kişiye teklif sunarken veya sunum yaparken bu tür bilgileri paylaşmamaya özellikle dikkat ediniz. Dğuş Otmtiv, geçerli raprlamayı sağlayabilmek için hem kurum içinde, hem dışında çeşitli denetim uzmanlarıyla işbirliği yapmaktadır. Gerektiği durumlarda, Şirket bilgisi ve nayı ile yapılan tüm denetimlerde tam ve dğru bilgiyi verdiğinizden emin lunuz. Bu tür denetimler sırasında denetimi yapan uzmanı hiçbir şekilde ikna etmeye, yönlendirmeye ya da benzer biçimde smut verilere müdahale etmeye çalışmayınız. Herhangi bir denetim ya da benzer araştırma sırasında dğru ve zamanında işbirliği yapılmadığı takdirde, iş akdinin feshine dahi yl açabilecek yaptırımlar söz knusu lacaktır. 25

26 Şirket Kayıtlarının Güvenliği Şirket kayıtları yasal düzenlemelere ve Dğuş Otmtiv plitika ve ilkelerine uygun biçimde saklanmalı ve güvenliği sağlanmalıdır. Srumluluğunuz altında lan Şirket kayıtlarını yk edemez, üzerinde değişiklik yapamaz, kayıtları değiştiremez veya silemezsiniz. Şirket kayıtlarında herhangi bir değişiklik ya da tahrifat yapıldığına dair şüphe duyuyrsanız, durumu acil larak Yöneticinize ve/veya bir üst yöneticinize ya da Etik Hattı na iletiniz. Şirket içinden ya da dışından kişi ve kurumlar tarafından Şirket kayıtlarına benzer bir müdahalede bulunmanız istendiğinde İç Denetim Bölümü nü bilgilendiriniz ve kayıtları krumak için elinizden geleni yapınız. Şirket Kayıtlarının Krunması İçerden bilgi larak kabul edilen (bir kişi ya da kurumu, Dğuş Otmtiv in ya da bir başka Şirketin hisselerini almaya, satmaya ya da elinde tutmaya yönlendirebilecek) kamuya açık lmayan bilgileri, Dğuş Otmtiv e ait tüm diğer kamuya açık lmayan (özel telefn numaraları, pazarlama sunumları, müşteri bilgileri vb) bilgileri lduğu kadar, kamuya açık lsa dahi, Dğuş Otmtiv veya bir başkasının entelektüel haklarını ihlal edebilecek (telif eser, resim, lglar, reklam görselleri vb) bilgileri krumakla yükümlüsünüz. ÖRNEK VAKA: Şirket bilgisayarımın şifreli açılması gerekli mi? YANIT: Evet. Şirket bilgisayarınız mutlaka sadece sizin bildiğiniz bir şifreyle krunmalıdır. ÖRNEK VAKA: İşim gereği ülke içinde veya yurtdışında görevlere gitmem gerekiyr. Ben seyahatteyken şirketteki bazı işlerin takip edilebilmesi için bilgisayar ve sistem şifremi departmandaki arkadaşımla paylaşıyrum. Bu durum Etik Kd a uygun mudur? YANIT: Şirket sistemlerine giriş yapmak için kullandığınız şifre kişiye özeldir ve başkalarıyla paylaşılmaması gerekir. Durum Etik kda aykırıdır. Kamuya Açıklanmamış Şirket Bilgilerinin Krunması İçerden bilgi larak kabul edilen kamuya açık lmayan bilgileri kullanmak, değiştirmek, krumak ve kamuya açıklamak knusunda Şirketimizin plitikaları, ilkeleri ve TC Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili yasa ve yönetmeliklerine uygun davranmanız gerekmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı nın imzası ve nayının bulunduğu durumlarda Yönetim Kurulu Üyeleri kamuya açıklanması uygun lan bilgileri açıklayabilmektedir. Dğuş Otmtiv in kamuya açıklanmamış finansal hiçbir bilgisini, şirket dışından kişi ve kurumlarla paylaşamazsınız. Dğuş Otmtiv in finansal snuçlarından veya ilgili bilgilerden srumlu Yatırımcı İlişkileri Birimi ile Yönetim Kurulu Üyelerinin nay ve bilgisi lmadan kamuya açıklanmamış her türlü bilgiyi internet üzerindeki frumlar, shbet daları ya da blglar aracılığıyla da paylaşmanız yasaktır. Srumlu lduğunuz finansal bilgiler, sadece Dğuş Otmtiv de çalışan ve bilgilere yaptığı iş nedeniyle ulaşması gereken yetkili kişilere açıklanabilir. Şirketin kamuya açık lmayan bilgilerinin açıklanmasının talep edildiği bir mahkeme celbi ya da kamu kuruluşlarından bir çağrı alırsanız, knuyu Yatırımcı İlişkileri Bölümü yle acil larak paylaşınız. Dğuş Otmtiv söz knusu bilgiyi şirket içinde açıklamış dahi lsa, unutmayınız ki, bu bilgiler hala kamuya açık lmayabilir ve bu nedenle krunması gerekebilir. Şirketle ilgili sahip lduğunuz kamuya açık lmayan bilgiyi kruma yükümlülüğünüz Dğuş Otmtiv ile sözleşmenizin bitmesi ve Şirketten ayrılmanız durumunda dahi devam eder. Şirketin kamuya açık lmayan bilgilerinin güvenliği knusunda şüpheye düştüğünüzde, knuyu hiç vakit kaybetmeden Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile paylaşınız. 26

27 ÖRNEK VAKA: İşe gidip gelirken bindiğim tbüste bazen şirket bilgilerini de içeren knuşmalar yapmak zrunda kalıyrum. Ne yapmalıyım? YANIT: Kamuya açık alanlarda, taksi, tren gibi araçlarla seyahat ederken, asansörde veya knferanslarda, ssyal etkinlik alanlarında Şirketin kamuya açıklanmamış bilgilerinden söz etmeyiniz. Kamuya açık bir alanda telefn knuşması yapmanız gerektiğinde mutlaka dikkatli lunuz. Diğer Kurumların Kamuya Açık Olmayan Bilgilerinin Krunması İçerden bilgi sayılabilecek herhangi bir bilgiyi açıklama yetkisi lmayan kişilerin, bu kişiler kurumun resmi çalışanı dahi lsa, kamuya açıklanmamış bilgileri size iletmesine izin vermeyin. Bilginin ait lduğu kurumun Dğuş Otmtiv adına yazılmış ve imzalanmış yazılı izni lduğunda veya bilgilerin Dğuş Otmtiv çalışanlarına iletilmesiyle ilgili kşulları da içeren yazılı bir sözleşme çift taraflı larak imzalandığında söz knusu bilgiler, sadece iş amaçlı larak söz knusu Şirketin bilgisi ve nayı dahilinde kullanılabilir. ÖRNEK VAKA: Rakiplerimizden birinin fiyatlandırmasıyla ilgili bir bilgiyi internet üzerinde yayınlanan bir blgda tesadüfen gördüm. Bilginin üzerinde gizlidir, yazıyrdu. Müşterilerime teklif hazırlarken bu bilgiyi kullanmam Etik Kd a aykırı bir durum mudur? YANIT: Bilgiyi blg üzerinden kamuya açan kişinin bu knuda bir yetkisi lup lmadığını bilemediğiniz için Yöneticinizle iletişime geçiniz ve bilgiyi kullanmadan önce görüş alınız. Şirket Varlıklarının Dğru Kullanımı Dğuş Otmtiv e ait ve müşterileriniz veya iş rtaklarımız tarafından sizin srumluluğunuz altına bırakılmış maddi ya da manevi tüm varlıkları daima krumalısınız. Özel bir izin söz knusu değilse, durumu ya da değeri ne lursa lsun, şirket varlıkları, iş rtaklarının, bireysel veya kurumsal müşterilerin varlıkları alınamaz, satılamaz, kiraya verilemez, ödünç verilemez ya da bertaraf edilemez. Varlıklar dan kast edilen maddi varlıklar, veriler, kayıtlar ve tüm iletişim bilgileridir, ancak sadece bunlarla sınırlı değildir. Aksi Şirketin yazılı plitikalarında belirtilmediği sürece Dğuş Otmtiv e ait makine, ekipman ya da araçların, elektrnik aygıtların veya şirketin nayı lmadan kullanılan özel indirimler ya da bedelsiz araçların kişisel amaçlarla kullanımı kesinlikle uygun değildir. ÖRNEK VAKA: Satış departmanında yöneticiyim. Çk yakın arkadaşlarımdan biri araç satın almak istiyr ve benden özel bir indirim talep ediyr. Bu knuda ne yapmalıyım? YANIT: Dğuş Otmtiv in kurumsal sistemleri hiçbir kişisel amaç için kullanılamaz. Arkadaşınız da bizim önem verdiğimiz ptansiyel müşterilerimizden biridir. Kendisine uygulanabilecek mevcut indirim ranları knusunda bilgi veriniz. Knuyla ilgili yöneticinizi ve/veya bir üst yöneticinizi bilgilendiriniz. ÖRNEK VAKA: Cuma günü iş nedeniyle Şirketin rtak kullanım havuzunda bulunan araçlardan birisiyle eve döndüm. Pazar günü aracı kendi özel ihtiyacım için kullanabilir miyim? YANIT: Özel bir durum söz knusu değilse ve araç size tahsis edilmemişse Şirkete ait tüm varlıkların şahsi amaçlar için kullanımı Etik Kda aykırıdır. Çalışanlara Sağlanan Faydalar Dğuş Otmtiv in çalışanlarına sağladığı faydalar ve uygulanan prgramlar dürüst ve adil bir şekilde kullanılmalıdır. İş başvurunuzda ya da çalışan bilgilerinin yenilenmesi durumunda sağlık durumunuz, bakmakla yükümlü lduğunuz kişiler de dahil lmak üzere kendiniz hakkında dğru bilgiler veriniz. Ayrıca şirkette bulunmadığınız zamanlarda tam larak nerede lduğunuzu ve hangi iş için şirkette bulunmadığınızı dğru 27

28 beyanlarla yöneticinize iletiniz. Şirketimizin çalışanlarına sağladığı faydaların adil larak dağıtılması, sizin ve çalışma arkadaşlarınızın bu faydalardan tam larak yararlanabilmesi için dğru beyanlarınız çk önemlidir. ÖRNEK VAKA: Yöneticim iş saatleri içinde benden kişisel işleriyle ilgili yardım talep ediyr. Örneğin eşi için alışveriş yapmak, kızını kula bırakmak, banka işlerini halletmek, yazlığını satmak vb. işleriyle ilgilenmek zrunda kalıyrum. Bu durum asıl görevimi aksatmama neden luyr. Ne yapmalıyım? YANIT: Mesai saatleri içinde harcadığınız zaman şirket varlıklarından biridir. Şirket varlıklarının uygun lmayan şekilde kullanımı Etik Kda aykırıdır. Knuyu bir üst yöneticinize ya da Etik Hattı na aktarınız. Şirket Mal ve Varlıklarının Dğru Kullanımı Finansal değeri lan tüm şirket varlıkları ve para kaynakları, srumlu, dürüst, Şirket plitika ve ilkelerine uygun biçimde kullanılmalıdır. Şirket varlıklarının kişisel amaçlar için ya da Şirket bilgisi dışında kullanımı kesinlikle yasaktır. Çalışma saatleri Çalışma saatlerinizle ilgili geçerli, tutarlı ve dğru kayıtlar tutulmasına özen gösteriniz. Çalışma saatleriyle ilgili larak diğer çalışanları, hatalı raprlama, eksik raprlama gibi davranışlara zrlamayınız. Çalışma saatlerinizin düzenli ve sizden beklendiği şekilde kayıtlara geçmesiyle dğru zamanda işinizin başında lduğunuzu ve kayıtlara geçmeyen çalışma saatinizin bulunmadığını dğrulamış luyrsunuz. Bu knuyla ilgili kaygılarınızı veya srularınızı, maaş ödemelerinizin açıklamalarını İnsan Kaynakları Bölümü ile paylaşabilirsiniz. Şirketin İletişim ve Bilgi Sistemlerinin Kullanımı Dğuş Otmtiv tarafından Şirketteki görevinizi yerine getirebilmeniz için size sağlanan bilgisayarlar ve mbil cihazlar da dahil lmak üzere Dğuş Otmtiv e ait tüm bilgi ve iletişim sistemleri, tüm çalışanlarımız tarafından krunması gereken değerli Şirket varlıklarıdır. Şirket bilgi ve verilerinin kazara ya da şirket nayı lmaksızın kamuya açıklanmasını, bu bilgilerin yanlış amaçlarla kullanılmasını, uygun lmayan değişiklikler yapılmasını ya da bu bilgilerin yk edilmesini kesinlikle önleyiniz. Şirketteki görevlerinizi, srumluluklarınızı veya şirket faaliyetlerini etkilemediği, kabul edilemeyecek maliyetlere neden lmadığı, yasa ve yönetmeliklere veya Dğuş Otmtiv plitikalarına aykırı bir duruma neden lmadığı takdirde, Şirkete ait ekipmanları makul düzeyde kişisel amaçlar için kullanabilirsiniz. Şirket bilgisayarlarına, elektrnik ağlarına ya da mbil cihazlara giriş için kullandığınız kullanıcı kimliğiniz ve şifrenizin güvenliğini sağlamak sizin srumluluğunuz altındadır. Tüm elektrnik aygıt ve materyaller- örneğin, bilgisayar prgramları, CD ve DVD ler, dsyalar, internet aracılığıyla sağlanan kamuya açık ağlardan indirilen dsya ve veriler veya üçüncü kişilerden alınan her türlü elektrnik bilgiyi mutlaka kullanmadan önce virüs ve diğer zararlı prgramları engellemek amacıyla denetleyiniz. Şirket bilgisayar sistemleri üzerinden sadece Şirket İletişim Teknljileri Bölümü tarafından naylanmış, lisansları alınmış prgramlar kullanılabilir. Şirket verilerini kullanırken, şirket sistemlerine girerken, değişiklik yaparken, ya da bilgileri silerken veya internet üzerinden kamuya açık platfrmlarda Şirket bilgileri ile ilgili yrumda bulunurken Şirketin ilgili plitika ve ilkelerini mutlaka aklınızda bulundurunuz. ÖRNEK VAKA: Çğunlukla evde yaptığım işimle ilgili çalışmaları taşınabilir bir USB ile şirket bilgisayarıma aktarıyrum. Ancak bu kullanımın güvenli lup lmadığını bilmiyrum. Şirket bilgisayarıma zarar vermekle ilgili endişe duyuyrum. Knuyla ilgili ne yapmam gerekiyr? YANIT: Şirket bilgisayarlarında USB üzerinden bağlanan bellek veya disk cihazları sisteme takıldığında, kurulu lan antivirüs prgramı, bilinen virüslere karşı tarama yapmaktadır. Olası virüs aktivitesi, antivirüs prgramı tarafından temizlenmektedir. Antivirüs yazılımları tmatik larak güncellenerek sn virüs veritabanı bilgilerini almaktadır. 28

29 ÖRNEK VAKA: Şirket telefnum üzerinden hava durumunu öğrenmek için bir prgram yüklemek istiyrum. Bir sakıncası var mı? YANIT: Yukarıda bahsedilen açıklamalar göz önünde alınarak Şirket elektrnik cihazlarının kişisel kullanımları makul ve sınırlı bir kapsam içinde lduğunda Etik Kd a aykırı değildir. ÖRNEK VAKA: Arkadaşlarımdan biri, 10 başka kişiye daha gönderdiğim takdirde hayırsever bir prjeye destek lacak bir e-psta zinciri daveti göndermiş. Bu e-psta zincirine katılmam hatalı bir davranış mıdır? YANIT: Evet. Zincir e-pstaların şirket sistemleri kullanılarak dağıtılması, gönderilmesi kesinlikle yasaktır. ÖRNEK VAKA: Departman stajyeri tezini tamamlayabilmek için şirket bilgisayarına tanımlı yazıcıdan çıkış alıyr. İşini aksatmadığı için bu durumda sakınca görmedim. Etik kda aykırı bir durum söz knusu mu? YANIT: Şirket bilgisayarını ve diğer ekipmanları kişisel prjeler için kullanmak Etik Kda aykırıdır. Knuyu ilgili yöneticinizi bilgilendiriniz. Yasaklanan Eylemler Şirket sistemlerini (e-psta, anlık mesajlaşma, Intranet veya İnternet) yasa dışı, şirket plitikalarına aykırı ya da Dğuş Otmtiv in güvenilirliğini, marka itibarını zedeleyecek snuçlar dğurabilecek amaçlar için kullanamazsınız. Bu knuda aşağıda bazı örnekler verilmektedir: Prngrafi, küfür, hakaret içeren, ayrımcı ya da rahatsız edici içerikler, Zincir e-pstalar, saadet zinciri amaçlı ya da şirket nayı lmayan tplu e-psta gönderimleri, Ticari girişimler adına bir kişi ya da kurumla iletişim kurma amaçlı, Şirket dışından bir kurum ya da rganizasyn adına, dğrudan Şirket çalışanlarından bir grubu ya da birimi hedef alan iletişim uygulamaları, Grafik ya da sesli materyal içeren büyük kişisel dsya kayıtları ya da bunların internet üzerinden indirilmesi, Kişi ve kurumların telif hakları bulunan materyallerin kullanımı, Kötü amaçlı bilgisayar prgramları ya da şirketin güvenliğini tehlikeye skacak her türlü elektrnik materyalin kullanımı. Yukarıda açıklanan örnekler dışında, yöneticinizin bilgisi dışında Şirketin kamuya açıklanmamış bilgilerini kişisel e-psta adresinize veya rtak kullanıcıları lan başka bir mesaj servisine göndermeniz yasaktır. Şirket Binalarının ve Operasynlarının Güvenliği Dğuş Otmtiv in hizmet ve perasynları, müşterilerimizin ve ilgili kişilerin krunması amacıyla tam larak güvenliği sağlanmış biçimde gerçekleştirilmelidir. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın kişisel bilgileri, elektrnik ağlarla ilgili sistemler ve lanaklar, bilgisayar sistemleri ve şifreler, güvenlik prsedürleri, şirket lanakları ve şirketin hizmet verdiği alanlar, teknik ve Pazar araştırma verileri, ürün ve hizmet geliştirmeyle ilgili bilgiler, iş planları ve stratejiler, güvenliği sağlanması gereken varlıklardır. Dğuş Otmtiv değer zincirinin yer aldığı ekljik çevreyi krumak amacıyla da gereken önlemleri mutlaka almalısınız. Ayrıca suç teşkil edeceğini düşündüğünüz her türlü layı ve şüphelendiğiniz kişileri hiç vakit kaybetmeden Güvenlik Birimi ne bildiriniz. 29

30 Fikri Haklar Fikri hakların krunmasıyla ilgili mevcut yasalara uygun larak Dğuş Otmtiv in markalarının, lg ya da telifi Dğuş Otmtiv e ait benzer materyallerin kullanımı bu kapsamda değerlendirilmektedir. Dğuş Otmtiv e ait fikri hakların yasadışı kpyalanması ve kullanılmasını önleyebilmek amacıyla, kullanım alanlarında Telif işaretinin ( ) bulunmasına dikkat ediniz. Bu knularda alınan önlemleri, yapılması gerekenleri ve varsa srularınızı ihtiyaç halinde Şirket uygulama ve prsedürlerine uygun bir şekilde Hukuk Bölümü ile paylaşabilirsiniz. Başkalarının Fikri Haklarının Dğru Kullanımı Tüm kişisel ve kurumsal müşterilerimiz, rakiplerimiz de dahil lmak üzere, tüm kişi ve kuruluşların fikri haklarının krunması hakkında yasa ve yönetmeliklere, sözleşmelere uygun davranılmasına özellikle önem veriniz. Eski İşverenlerinizin Bilgi Güvenliği Eski işverenleriniz lan şirketler, Dğuş Otmtiv deki perfrmansınızı etkileyebilecek sözleşme ve anlaşmalar imzalamanızı istemiş labilir. Bu tür durumları işe ilk girişiniz sırasında bildirmemişseniz acil larak yöneticinize bilgi veriniz. Dış İletişim Mekanizmalarının Kullanımı ve Ssyal Medya Şirket nayı lmaksızın tpluma açık yerlerde, prfesynel ya da kültürel faaliyetleriniz sırasında veya internet üzerinden değişik platfrmlarda (ssyal medya üzerinde, facebk, twitter, blgger vb) kişisel görüşlerinizi açıklarken Dğuş Otmtiv adına knuştuğunuzu söylemeniz Dğuş Otmtiv Etik Kduna aykırı bir durumdur. Şirkete ait markaların ve lgların kullanımı şirketin belirlediği teknik standartlarda lmalıdır. Knuyla ilgili kaygı ve srularınızı Satış Pazarlama ve Kurumsal İletişim Bölümü yle paylaşabilirsiniz. Dğuş Otmtiv, genel larak şirket spnsrluğu veya referansı gerektiren ve etki alanına girmeyen istekleri reddetmektedir. Dğuş Otmtiv in markasının ya da çalışanlarının kullanıldığı, kurumsal müşteri ya da iş rtağının yaptığı çalışmalarda Kurumsal İletişim Bölümü nün nayı gerekmektedir. Knuyla ilgili srumluluk alanları aşağıdaki gibidir: Kurumsal İletişim Bölümü, tplumla ilişkilerden ve medya iletişiminden srumludur. Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Bölümleri, Dğuş Otmtiv in finansal perfrmansının ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasından srumludur. Hukuk Bölümü, şirket uygulama ve prsedürleri dahilinde yasal düzenlemeler ile ilgili değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde görüşünü sunar. İnsan Kaynakları Bölümü, istihdamla ilgili knular, çalışanlar, ptansiyel çalışanlarla iletişimden srumludur. ÖRNEK VAKA: İnternet üzerinde bir blgda Şirketimizle ilgili yanlış bir haber gördüm. Buraya yrum yazarak yanıt vermek istiyrum. Etik Kda aykırı bir durum söz knusu mudur? YANIT: Evet. Şirketimiz adına iletişim faaliyetlerinden Kurumsal İletişim Bölümü srumludur. Knuyu Kurumsal İletişim Bölümü ile paylaşınız. ÖRNEK VAKA: Katıldığım bir knferansta aylık bir derginin muhabiri Pazar beklentileri hakkında fikrimi almak istedi. Ne yapmalıyım? YANIT: Şirketimiz adına görüş bildirebilecek kişiler (Şirket Sözcüsü) ve bu knudaki yetkileri Şirketimiz faaliyet raprunda açıkça belirtilmektedir. Knuyu İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Bölümleri ile paylaşınız. 30

31 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM PAZARDA DÜRÜSTLÜK VE ADALET Dğuş Otmtiv in marka itibarının kilit unsurları, hizmet verdiği pazarlarda dürüst bir Şirket larak algılanması, güvenilirliği ve üstün hizmet kalitesidir. Müşteri İlişkileri Dğuş Otmtiv in müşterileri adil, dürüst ve saygılı bir hizmet beklemekte ve bunları hak etmektedir. Sizler de Dğuş Otmtiv çalışanları ve kilit paydaşları larak bu hizmetin sağlanmasından srumlusunuz. Müşteri Bilgi Güvenliği Dğuş Otmtiv in müşteri bilgi güvenliği ile ilgili uyguladığı plitikalar, müşterilerimizden kendileri hakkında hangi bilgilerin Şirketimiz tarafından kayıt altında tutulduğunu ve bu bilgilerin hangi amaçlarla kullanıldığını içermektedir. Müşterilerimiz ayrıca istedikleri takdirde bu bilgilerin kullanım alanlarını kendi istekleri dğrultusunda sınırlayabilmektedir. Sizlerden müşterilerimizin bu knudaki hassasiyetlerine saygı göstermeniz beklenmektedir. Müşterilerimizin bilgi güvenliği ile ilgili sistemler ve bu knuyla ilgili kaygılarınız için İç Denetim ve/veya İletişim Teknljileri Bölümü ile iletişime geçebilirsiniz. Dğuş Otmtiv le iş yapan tedarikçi ve üçüncü partilerin de Dğuş Otmtiv müşterilerinin bilgilerinin krunmasına özel önem vermeleri beklenmektedir. Göreviniz gereği herhangi bir üçüncü partiyle müşterilerimize ait bilgileri paylaşmanız gerektiğinde, durumu Hukuk Bölümü ne ileterek görüşlerini alınız. Şirket bilgisi ve nayı lmadan müşterilere ait bilgilere şirket dışından kişiler tarafından ulaşıldığı, kullanıldığı ya da bu bilgilerin yk edildiği knusunda endişeleriniz varsa, knuyu derhal Yöneticinize ve/veya bir üst yöneticinize ya da Etik Hattı na iletiniz. Dürüst Pazarlama, Dürüst Satış Dğuş Otmtiv in plitikaları gereği, müşterilerimizi verdiğimiz hizmetler ve satışını yaptığımız ürünler hakkında tam, açık, anlaşılır ve dğru larak bilgilendirmemiz gerekmektedir. Müşterilere ürün ve hizmetler hakkında yanlış ve eksik bilgilendirme yapmak, nları yanlış yönlendirmek, kandırmak gibi eylemler iş akdinizin feshine yl açabilecek, önemli bir disiplin suçudur. Aşağıdakiler Dğuş Otmtiv in dürüst ve srumlu pazarlama ve satış ilkelerinin temel unsurlarıdır ve her kşulda bu ilkelere uyulması zrunludur Tüm reklam ve satış materyalleri gerçekçi ve geçerli bilgileri içermelidir. Tanıtım amaçlı dağıtımı yapılan, yayınlanan ya da müşterilere dğrudan ulaştırılan materyallerin hiçbiri yanlış, eksik veya müşterileri yanıltmaya yönelik ifadeler içermemelidir. Tüm müşteri şikayetleri dikkate alınmalı, gerçekçi bir biçimde değerlendirilmeli ve saklanmalıdır. Hiçbir reklam ya da satış materyali gerekli birim ve yöneticilerin nayı lmaksızın basılmamalı, dağıtımı yapılmamalıdır. Dğuş Otmtiv in satışını yaptığı ürün ve hizmetlerle ilgili reklam ya da tanıtım kampanyalarında kullanılan fiyatlar belirlenirken, müşterilerimizin reklam ve tanıtım amacıyla basılan bu malzemeler üzerindeki fiyatlandırmanın açık, net ve dğru lduğu knusunda hiçbir şüphe duymamaları sağlanmalıdır. Bu nedenle materyaller üzerindeki bilgilendirmeler, ek ücretler, vergiler vb ile ilgili açıklamalar kunaklı, anlaşılır ve görünür biçimde yer almalıdır. Yanıltıcı, müşterilerimizin güvenini sarsıcı hiçbir ifade ve fiyatlandırma reklam ve tanıtım materyalleri üzerinde yer alamaz. Dğuş Otmtiv, rakiplerini karalayıcı, rekabete aykırı, adil lmayan hiçbir davranış biçimini kabul etmemektedir. Bu nedenle satış ve pazarlama etkinlikleri sırasında rakip ürün ve hizmetlerle kıyaslama yapmanız gerektiğinde açık, net ve dürüst lmanız beklenmektedir. Dğuş Otmtiv ürün ve hizmetlerini adil 31

32 pazarlama ve satış yöntemleri uygulayarak müşterilerine ulaştırmaktadır. Bu nedenle rakiplerimizin ürün ve hizmetleri hakkında yanlış, eksik ve yanıltıcı yrumlar yapmaktan kaçınınız. Dğuş Otmtiv in satış ve pazarlama süreçleri knusunda asla ödün vermeyeceği Srumlu Pazarlama İlkeleri bulunmaktadır. Her kşulda bu ilke ve kurallara uymalısınız. Örneğin bedava sözcüğünü, gerçekten ücretsiz sağlanan bir hizmeti ifade ederken kullanabilirsiniz. Bu tür kesin ifade içeren sözcükler yanıltıcı labilmektedir. Devlet Kurumlarıyla İlişkiler Dğuş Otmtiv, tüm paydaşlarıyla ilişkilerinde adil ve şeffaf iş yapma ilkesine uymayı taahhüt etmektedir. Dğuş Otmtiv yönetici ve çalışanları ile iş rtaklarının diğer paydaş gruplarıyla ilişkilerinde lduğu gibi devlet kurumlarıyla ilişkilerinde de, yasa ve yönetmeliklere aykırı bir menfaat sağlamak, kişi ya da kurumların kararlarını etkilemek amacıyla herhangi bir ödeme yapmaları, hediye vermeleri, ödeme ya da hediye teklifinde bulunmaları, benzer amaçlarla taahhütte bulunmaları kesinlikle yasaktır. Aynı şekilde Dğuş Otmtiv i temsilen bir siyasi partiye ve siyasi parti mensubuna ve bunlara bağlı kurum ve kuruluşlara ödeme yapmak, hediye vermek ya da bu knularda taahhütte bulunmak da Dğuş Otmtiv Etik Kdu na aykırıdır. Devlet kurumlarından herhangi biriyle müşteri larak ilişki kurulduğunda, yasa ve yönetmeliklerde değişiklikler ve izlemeniz, dikkate almanız gereken önemli prsedürler labileceğinden ihtiyaç halinde Şirket uygulama ve prsedürlerine uygun bir şekilde Hukuk Bölümü ne danışmanız gerekmektedir. Ayrıca devlet kurumlarının satın alma işlemlerinde özellikle hediye alma, verme, özel etkinliklerin desteklenmesi, spnsrluk faaliyetleri, faturalama ve devlet kurumu çalışanlarıyla ilişkilerin şeffaflığı knularında azami dikkat göstermeniz ve ilgili yasa ve yönetmeliklere uymanız beklenmektedir. Tedarikçilerin Seçimi ve Tedarikçilerle İlişkiler Dğuş Otmtiv in ürün ve hizmetlerinin kalitesinde önemli payı bulunan tedarikçilerimizin seçiminde, nlarla ilişkilerinizde ve karar süreçlerinde adil lmanız beklenmektedir. Herhangi bir şekilde tedarikçi seçiminde görev alan Dğuş Otmtiv çalışanları aşağıdaki knulara önem vermelidir: Adil, yasa ve yönetmeliklere uygun, dğrudan ya da dlaylı şekilde ayrımcılık içermeyen ve Dğuş Otmtiv in ilke ve plitikalarına uygun bir seçim süreci yönetiniz. İşbirliği yapacağınız tedarikçilerin ya da iş rtaklarının Dğuş Otmtiv in strateji ve plitikalarına uygun, Etik Kd unda ve Tedarikçi İlkeleri nde belirlenen tüm davranış biçimlerini uygulayan şirketler /kişiler lmasına, bu knuda Şirketimizin dak alanlarını tam larak anlamış ve kavramış lmalarına özel önem veriniz. Tüm tedarikçi sözleşmelerini basılı larak saklayınız ve nay imzalarından önce gerekli birimlerin görüşünün ve imzasının alınmış lmasına dikkat ediniz. Tedarikçiler arasında gizli şirket bilgisi lan hiçbir bilgiyi paylaşmayınız. Tedarikçilerle yürütülen anlaşma, sözleşme, iş süreçleri ile ilgili diğer tedarikçilere, şirket dışından üçüncü partilere herhangi bir bilgi vermeyiniz. Bu tür bilgiler, Şirketimizin iş süreçlerinde sadece ilgili birimlerle paylaşılabilir ve yine iş amaçlı kullanılabilir. ÖRNEK VAKA: Eşim bir eğitim danışmanlığı şirketinde yönetici larak çalışıyr. Şirketimizin tedarikçisi lmak üzere teklif verebilir mi? YANIT: Tedarikçinin seçim kmitesinde yer alıyrsanız böyle bir durum söz knusu lamaz. Ancak tedarikçinin dğrudan iş yaptığı birimde çalışmıyr ve tedarikçi seçim kmitesinde yer almıyrsanız bilgilendirme yapmanıza gerek yktur. ÖRNEK VAKA: Görev yaptığım departmanın sn 3 yıldır rganizasyn faaliyetlerini yürüten firmanın yöneticisi ile evlendim. Söz knusu evlilik knusunda nasıl bir bilgilendirme yapmalıyım? YANIT: Knuyla ilgili larak yöneticinizi ve İnsan Kaynakları Bölümü nü bilgilendiriniz. Tedarikçi şirketle ilgili karar alıcı mekanizmaların içinde yer almayınız. 32

33 Hediye Alma ve Hediye Verme Hediye alışverişi ya da dstlarınızla çeşitli etkinliklere katılmak iş ilişkilerinizi sağlamlaştırabilir ve iyi niyetli davranış biçimleri larak kabul edilir. Bununla birlikte, şirket ilke ve plitikaları ile yasa ve yönetmeliklere aykırı durumlarda bu tür alışverişler, Dğuş Otmtiv in itibarına zarar verebileceği gibi, aynı zamanda yasal larak suç teşkil edebilecek durumlara da neden labilir. İşiniz nedeniyle kabul etmek durumunda lduğunuz davetler, hediyeler, etkinliklere katılım gibi durumlarla karşılaştığınızda, teklif edilen hediyenin parasal değerinden çk, üçüncü kişilerde yaratabileceği etkileri düşünmeniz ve dikkate almanız gerekmektedir. Müşterilere ya da tedarikçilere iş amaçlı hediye gönderimi ya da etkinlik katılımı daveti yaptığınızda harcamaların kendi özel kaynaklarınızdan yapılması kesinlikle dğru değildir. Şirket kayıtlarına tam ve dğru larak geçtiğinden emin larak bu tür faaliyetlerin naylı şirket bütçesinden yapılması gerektiğini unutmayınız. ÖRNEK VAKA: Sürekli çalıştığımız matbaa bana yılbaşı hediyesi larak çk değerli bir saat hediye etti. Nasıl bir yl izlemeliyim? YANIT: Knuyu derhal yöneticinizle paylaşınız. Hediye iade edilmeli ya da bir vakfa bağışlanmalıdır. Kabul Edilebilir Hediyeler Hediye, sizin ya da ailenizden birinin veya yakın ilişki içinde lduğunuz kişilerin arasında, tarafları mutlu eden, ilişkilerin sağlamlaşmasına yardımcı lan, her türlü maddi değere sahip lan ya da lmayan eşyalara verilen isimdir. Reklam ve tanıtım amaçlı düzenlenen etkinlik biletleri, yeme-içme, kültürel ya da sprtif etkinliklere katılım ve ilişkili davetler de bu kapsamda değerlendirilir. Hediye alıp-verme ile ilgili eylemlerin kabul edilebilir byutta labilmesi için yasal düzenlemelere aykırı bir durum teşkil etmemesinin yanı sıra, aşağıda belirtilen kriterlere de uygun lmalıdır: Karşı tarafın isteği dışında gerçekleşmemelidir. Nakit para ya da para larak kullanılabilecek bir hediye lmamalıdır (hediye çeki, kartı vb). Üçüncü kişileri tedirgin edecek ya da şüpheye düşmelerine neden labilecek tutarda maddi değere sahip lmamalıdır (Bir takvim yılı içinde, aynı kişi ya da kurumdan değeri 100 nun üzerinde hediye kabul etmeniz uygun değildir). Yöneticinizin knu hakkında bilgisi lmalıdır. ÖRNEK VAKA: Tedarikçilerimizden birisi bana tuttuğum takımın futbl maçı için bir bilet hediye etmek istiyr. Kabul edebilir miyim? YANIT: Tedarikçiniz de size bu etkinlikte eşlik ediyrsa, iş ilişkisini geliştirmek amaçlı bir faaliyet larak kabul edilebilir. Ancak sadece sizin katılımınız için bir hediye sunulmuşsa bu durumda Etik Kd un Kabul Edilebilir Hediyeler Bölümü ne uygun lması gerekmektedir. Kabul Edilebilir Etkinlikler Bir müşteriniz ya da tedarikçiniz veya iş rtağınız ile birlikte katıldığınız yemekler, sprtif ya da kültürel etkinlikler, kabul edilebilir etkinlikler larak görülmektedir. Ancak sadece size özel katılımın sağlandığı (bilet, davetiye, özel rezervasyn vb) durumlar etkinlik katılımı değil, hediye kabul etme kapsamına girmektedir. Bir etkinliğe katılımın kabul edilebilir düzeyde labilmesi için aşağıdaki durumlara uygun lması gerekmektedir: Yasa ve yönetmeliklere uygun lmalıdır. Çalışanlarımızla birlikte tedarikçi, iş rtağı ya da üçüncü partinin de katıldığı ve iş knuşulan etkinlikler lmalıdır. Etkinliğe bir kişinin katılım bedelinin Dğuş Otmtiv Genel Müdürleri/ Dğuş Ot Bölge Direktörleri düzeyinde naylandığı durumlar hariç lmak üzere 400 TL yi geçmemesi gerekmektedir. 33

34 Etkinliğin içeriği, bulunduğu yer ve diğer katılımcılar açısından Dğuş Otmtiv in itibarına zarar verebilecek, Etik Kd da yer alan davranış biçimlerine aykırı durumların söz knusu labileceği davet ya da benzer faaliyetlere katılım kesinlikle uygun değildir. Yasaklanan Alışverişler Bir hediye ya da etkinliğe katılım yukarıda sözü edilen ilkelere uyuyr dahi lsa; İşinizle ilgili alabileceğiniz kararlarda sizi etkileyebilecek bir unsursa, Adil, uygun ve etki altında kalmadan karar vermenizi sağlayacak rtamı etkiliyrsa ya da karşı tarafın üzerinde lumsuz ve uygun lmayan bir etki yaratacaksa, Tedarikçi kişi ya da kurumun seçim süreçlerinde herhangi bir şekilde yer alıyrsanız ya da bu süreci yönetiyrsanız, Hediye almanız ya da vermeniz, etkinlik katılımlarınız uygun değildir. Ayrıca hiçbir çalışanımız, yaptığı iş dahilinde hiçbir kşulda bahşiş ya da kmisyn alamaz, öneremez. ÖRNEK VAKA: Yöneticisi lduğum satış ekibi, büyük bir şirketin ihalesi için teklif hazırlıyr. Şirket yöneticilerinden birini ihale sürecini knuşmak ve bazı srular srmak için yemeğe davet etmek istiyrum. Uygun bir davranış mıdır? YANIT: Teklif hazırlama/isteme aşamasında ihale süreci başlamıştır. Bu durumda karşı tarafla iletişime geçmemeniz gerekmektedir. ÖRNEK VAKA: Şirket yöneticilerinin tplu seyahat rezervasynlarını turizm acentesinden ben yaptırıyrum. Acente Şirketimize belli bir randa indirim uyguluyr. Aynı indirimi kişisel seyahatim için de uygulamayı teklif ettiler. Uygun lur mu? YANIT: Bu indirim diğer çalışanlar için de geçerli lacaksa kabul edebilirsiniz, aksi takdirde kabul edilmemesi gerekir. Her durumda yöneticinizi bilgilendiriniz. Hediyelerin İadesi Size verilen hediyeler, Dğuş Otmtiv Etik Kdu nda yer alan ilke ve standartların ötesinde bir değer taşıyrsa, bu hediyeyi, Şirketinizin davranış kurallarının bu tür bir hediyeyi kabul etmenize izin vermediğini belirterek reddediniz. Eğer hediye iade edilemeyecek türden (bzulabilecek gıda vb) bir hediyeyse ya bir vakfa Şirket nayı ve adıyla bağışlanacak veya şirket bünyesinde çalışanlar tarafından rtak tüketilecektir. Bu türden bir paylaşım için dahi hediyenin maddi değeri bir takvim yılında kişi başı 200 TL nin üzerinde lamaz. Eğer Dğuş Otmtiv Etik Kdu nun ilgili maddelerine aykırı düşen bir hediye aldıysanız ve hediyeyi iade edemiyrsanız, durumu yöneticinize ve/veya bir üst yöneticinize bildiriniz. İş Yeri Dışında Hediye Kabul Etme Bazı durumlarda müşterileriniz veya tedarikçilerinizle yakın arkadaş ilişkisi içinde labilirsiniz. Düğün, dğum günü, bebek sahibi lma gibi özel nedenlerle şirket dışında hediye alışverişi gerçekleşebilir. Bu tür durumlar sıkça lmadığı sürece, herhangi bir çelişki lmaması ve iş kararlarınızı etkileyecek unsurlar içermemesi için yöneticinizi bilgilendirerek, gerçekleşebilir. Kamu Çalışanlarından Hediye ya da Etkinlik Daveti Kabul Etme Kamu çalışanlarıyla iş ilişkisi içinde bulunurken tüm yasal düzenlemeleri dikkate alarak hareket etmeli ve bu ilişkilerin şeffaflığına özen göstermelisiniz. Kamu çalışanlarının hediye verme ya da kabul etme knusunda farklı yasa ve yönetmeliklere tabi labileceğini unutmayınız. Kamu çalışanlarıyla Dğuş Otmtiv adına iş ilişkisi içinde lan tüm Dğuş Otmtiv çalışanları, ilgili yasa ve yönetmeliklere uymakla yükümlüdür. Bu knudaki yasalar knusunda bilgi sahibi lmak istiyrsanız ihtiyaç lması halinde şirket prsedür ve uygulamalarına uygun bir şekilde Hukuk Bölümü ile iletişime geçebilirsiniz. 34

35 Rüşvet, Ylsuzluk, Kmisyn ve Brçlanma Dğuş Otmtiv de yasal larak suç teşkil eden rüşvet ya da kmisyn teklif etme, alıp verme kesinlikle yasaktır. Bu tür bir teklifle karşılaştığınızda ya da size böyle bir taleple gelindiğinde durumu derhal yöneticinize ve/veya bir üst yöneticinize ya da Etik Hattı na iletiniz. Ayrıca müşterilerden, tedarikçilerden, Dğuş Otmtiv rakiplerinden ve diğer üçüncü partilerden kişisel brç istemek veya herkese sunulanın dışında özel imtiyaz ya da indirim talebinde bulunmak da kesinlikle yasaktır. Ayrılmak Üzere Olan ya da İşten Ayrılmış Çalışanlarla İlişkiler Dğuş Otmtiv in ilke ve plitikalarına uymanız, sadece Şirketimizde çalışırken değil, iş ilişkiniz snlandıktan snra da beklenmektedir. Aşağıda Dğuş Otmtiv in mevcut, ayrılmak üzere lan ya da işten ayrılmış çalışanlarının tümü için geçerli lan kurallar yer almaktadır: İşten ayrılırken veya emekli lurken, tarafınıza Şirket tarafından verilmiş lan tüm varlıkları (şirket kayıtları ve ekipmanları da dahil) iade ettiğinizden emin lunuz. Dğuş Otmtiv le yaptığınız hiçbir sözleşmeyi veya istihdam durumunuzla ilgili bilgi ve belgeleri kullanamaz ya da açıklayamazsınız. Ayrıca Dğuş Otmtiv in kamuya açık lmayan bilgilerini hiçbir durum ve kşulda kimseyle paylaşamazsınız. Bu kişiler Dğuş Otmtiv in eski çalışanları dahi lsa hiçbir bilgi paylaşımında bulunamazsınız. Eğer eski çalışanlardan birisi sizi bu knuda bilgi vermeye zrlarsa lütfen durumu yöneticiniz ve/veya bir üst yöneticiniz ile paylaşınız. Aşağıda belirtilen durumların dışında, eski bir Dğuş Otmtiv çalışanıyla, işten ayrılmasından snra en az 6 ay geçmeden iş ilişkisi kuramaz, ndan bağımsız danışmanlık isteyemez, sözleşmeli ya da sözleşmesiz iş ilişkisi kuramazsınız. Ancak Dğuş Otmtiv Yönetim Kurulu düzeyinde yazılı nay söz knusu lduğunda eski bir Dğuş Otmtiv çalışanıyla, işten ayrıldıktan snra 6 ay içinde iş ilişkisi kurabilirsiniz. Eski çalışanın ayrılmasından 6 ay geçtikten snra dahi, kendisinin çalıştığı şirketten mal ve hizmet alımı söz knusu lduğunda yöneticinizi durumla ilgili bilgilendirmeniz gerekmektedir. Eski bir Dğuş Otmtiv çalışanının, Şirkette çalışırken elde ettiği kurumsal bilgilerden adil lmayan bir biçimde fayda sağladığını düşünüyrsanız ya da işten ayrıldıktan snra dahi, Şirketin kamuya açık lmayan bilgilerine yasadışı yllardan ulaştığını fark ettiyseniz knuyu derhal yöneticinize ve/veya bir üst yöneticinize ya da Etik Hattı na iletiniz. Rakiplerle İlişkiler Dğuş Otmtiv in iş yapma anlayışı, etik, adil ve etkin bir rekabet anlayışına dayalıdır. Dğuş Otmtiv ürün ve hizmetleri, sahip ldukları değer, üstün kalite ve rekabet edebilir fiyatlarıyla satılmaktadır. Rekabet yasasıyla ilgili detaylı bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda şirket prsedür ve uygulamalarına uygun bir şekilde Hukuk Birimi yle iletişime geçebilirsiniz. Rekabet Yasalarına Aykırı Durumlardan Kaçınma 4054 sayılı TC Rekabet Yasası, Rekabetin Krunması Hakkında Kanun (http://www.rekabet.g.tr/dsyalar/images/file/kanun/4054_khk661%20de%c4%9fi%c5%9fik.pdf) ile belirli bir mal veya hizmet piyasasında dğrudan veya dlaylı larak rekabeti engelleme, bzma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi dğuran yahut dğurabilecek nitelikte lan kurumlar arası anlaşmalar, bunlarla ilgili eylemler ve kurumsal birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırıdır ve yasaklanmıştır. Aşağıda özetle açıklanan bu faaliyetlerin kapsamı ile ilgili srularınız için ihtiyaç duyulduğunda Rekabet Hukuku Uyum Prgramı Prsedürü ve uygulamalarına uygun bir şekilde Hukuk Bölümü ile iletişime geçiniz. Tüm Dğuş Otmtiv çalışanları Rekabet Hukuku Uyum Prgramı Prsedürü ne uygun hareket etmekle yükümlüdür. İşiniz gereği diğer ülkelerin rekabet yasalarıyla ilgili bilgi sahibi lmanız gerektiğinde aynı şekilde detaylı bilgiyi Hukuk Bölümü nden alabilirsiniz. 35

36 Rekabet Yasası, öncelikle rekabeti önleyici, sınırlayıcı, pazarı bölen, rakiplerle anlaşma yaparak fiyat belirleyici, ihaleye hile karıştırmaya neden lan tüm faaliyetleri yasaklamaktadır. Ayrıca hem açık sözleşmeler, hem de centilmenlik anlaşmaları da yasaya aykırıdır. Bu şekilde yasalara aykırı bir davranış sergilemek hem sizin için, hem de Dğuş Otmtiv için suç teşkil edecek snuçlar dğuracaktır. Bu nedenle aşağıda detayları belirtilen faaliyetler ve davranış biçimleri kesinlikle yasaktır: Fiyat Sabitleme: Rakip şirketlerden herhangi biriyle ürün ve hizmetlerin satış fiyatları üzerinde anlaşma sağlayamaz ya da fiyat tespiti yapamazsınız. Pazarın Paylaşılması: Rakiplerin veya Dğuş Otmtiv in rekabet ettiği yerlerde veya müşteriler hakkında rakiplerinizle görüş alışverişinde bulunamaz, rakiplerinizle Pazar paylaşımı anlaşması yapamazsınız. İhaleye Hile Karıştırma: Bir ihalenin snucunu değiştirmek veya sürecin içeriğini belirlemek amacıyla rakiplerinizle anlaşma yapamazsınız. İhaleye birlikte katıldığınız şirketlerle ihale hakkında herhangi bir iletişim kuramazsınız. Bykt: Bir tedarikçiyi ya da müşteriyi rakiplerinizden biriyle iş ilişkisi içinde bulunduğu için bykt edemezsiniz. Bu tür bir bykt rekabet mevzuatına aykırı durumlara neden labilecek snuçlar dğurabilir. Bykt ettiğiniz müşteri daha yüksek bedeller ödeyerek ürün ve hizmetlere ulaşmak zrunda kalabilir ya da bu davranış nedeniyle rakiplerden birinin pazara girmesine engel labilirsiniz. Yukarıdakilere ek larak, aşağıda belirtilen knularda da azami dikkat göstermeniz beklenmektedir: Ortak Girişimler, Ortak Hareket ve Rekabet dışı Anlaşmalar: Rekabet mevzuatı, tüm rtak girişimleri veya hareketleri yasaklamamaktadır. Bazen rekabet unsuru içinde kabul edilmeyen anlaşmalara izin verilmektedir. Ancak bu tür durumlar ldukça sınırlıdır ve mutlaka Hukuk Birimi yle görüşülmelidir. Dğuş Otmtiv Üst Yönetimi nin nayı lmaksızın, rtak bir girişim için teklifte bulunamaz, bir rtaklık kuramaz veya rekabet unsuru içermese dahi rakiplerle bir sözleşme yapamazsınız. Bunların dışında Rekabet Mevzuatı, Şirket tarafından tek başına gerçekleştirilse dahi, bazı tek taraflı davranışları da yasaklamaktadır. Bu tür bir faaliyette bulunmak da Şirketimizi büyük maddi cezalar ödemek zrunda bırakabilmektedir. Aşağıda belirtilen davranış biçimlerinden ve bu tür faaliyetlerde bulunmaktan kesinlikle kaçınınız: Sabtaj: Rakiplerin ürünleri, satış materyalleri veya diğer varlıklarına zarar veremezsiniz. Yanlış Beyan İftira: Bir rakip hakkında knuşurken ya da kıyaslama yaparken smut verilerden başka hiçbir beyana yer vermeyiniz. Yrum katmayınız, abartmayınız, yanıltmayınız. Rekabet mevzuatı, belirli perasyn ve pazarlama kararlarının hangi şartlarda verilebileceği knusunda da sınırlamalar getirmektedir. Aşağıda tanımlanan hukuka aykırı durumlardan biriyle karşılaştığınız takdirde şirketimiz prsedür ve uygulamalarına uygun bir şekilde Hukuk Bölümü ne danışmadan hareket etmeyiniz. Özel (Tek) Satış: Bu durum, bir şirketin müşteriden diğer şirketlerle görüşmeyi bırakmasını talep ederek, satış teklifinde ya da satışta bulunması anlamına gelmektedir. Perakende Fiyatları Belirleme: Şirketin ürün ve hizmetlerinin satışı için dağıtımcı ya da perakendecilerin satış fiyatlarının Şirket tarafından belirlenmesi anlamına gelmektedir. Satışın Reddedilmesi: Şirketin diğer müşterilere sağladığı satış hizmetini bir diğer müşteriye sunmaması durumudur. Ayrıca müşterilerden birine aynı ürün ve hizmet için çk yüksek maliyetlerle satış sunarak, satışın gerçekleşmesine engel lmak da bu kapsamda değerlendirilir. 36

37 Bağlayıcı Şartlar: Şirket, müşterisine satın aldığı bir ürün ve hizmete bağlı larak bir başka ürün ve hizmet daha almak zrunda lduğunu belirttiğinde, satışın gerçekleşmesi için bağlayıcı şartlar söz knusu lmaktadır. Paket Satış: Şirketin bir ürünün veya hizmetin, diğer bir ürün veya hizmetle birlikte alındığında indirimli lması durumudur. Maliyetlerin Altında Fiyatlandırma: Şirketin bir ürün ve hizmetin satış bedelinin, maliyetleri karşılayamama durumudur. ÖRNEK VAKA: Rakiplerimizden birisinde çalışan çk yakın bir arkadaşım var. Knferanslarda veya başka rtamlarda sürekli karşılaşıyr ve shbet ediyruz. Sektörün genel durumu, müşterilerin davranışları gibi knulardan da bahsediyruz. Yanlış bir şey mi yapıyrum? YANIT: Bu tür durumlarda çk dikkatli lmanız gerekmektedir. Dğuş Otmtiv sözleşmeleri veya fiyatlandırmaları hakkında hiçbir şekilde knuşmayınız, arkadaşınızdan da rekabet unsuru içeren hiçbir bilgiyi istemeyiniz. İşle ilgili hiçbir knuda şaka dahi yapmayınız. Arkadaşınız bile lsa şirket hakkında ve rekabet unsuru içerecek her knuda knuşmayı reddediniz. ÖRNEK VAKA: Çk yakın zamanda rakiplerimizden birinde çalışan bir kişiyi işe aldık. Bu çalışandan rakibimiz hakkında bilgi vermesini istememiz dğru mu? YANIT: Rakibin kamuya açıklanmamış ancak çalışan kişilerin yaptıkları iş nedeniyle sahip ldukları gizli bilgilerini istemek Etik Kd a aykırıdır. Rakipler Hakkında Bilgi Tplama Rakiplerimiz hakkında bilgi sahibi lmanın hukuka uygun lduğu takdirde kabul edilebilir lduğunu biliyruz. Dğuş Otmtiv Etik Kdu kapsamında değerlendireceğimiz knu, bu tür bilgileri hangi yllarla edindiğinizdir. Bu tarz bilgileri tplarken kamuya açık platfrmlardan yararlanmanız Etik Kd a aykırı değildir. Ayrıca bu tür çalışmalarda kimliğiniz açık lmalı, yanıltıcı kimlik bilgileri içermemelidir. Ayrıca iş yaptığınız üçüncü partilerin, danışmanların Dğuş Otmtiv hakkında kamuya açık lmayan bilgilere sahip lmaları durumunda nların da Dğuş Otmtiv Etik Kdu kapsamında hareket etmeleri gerektiğini belirtiniz. Rakipleriniz hakkında müşterileriniz vasıtasıyla gelen bilgilerin de kamuya açık lup lmadığından şüphe duyuyrsanız, bu bilgileri kullanmadan önce mutlaka danışınız. İştiraklerle İlişkiler Dğuş Otmtiv in sahibi lduğu ya da hisselerinin %50 den fazlasına sahip lduğu şirketlerle ilişkilerde (ve ilişkili kişilerle); Bu şirketler arasında yapılan alım-satım işlemlerinin (iştirakler için özel fiyatlandırma ve indirimler de dahil lmak üzere), ödemelerin şirket plitikalarına, tüm yasa ve yönetmeliklere uygun yapılmasını, kayıt altında tutulmasını ve tüm işlemlerin şeffaf bir biçimde gerçekleşmesini sağlayınız. İlişkili Taraflarla İlişkiler Dğuş Otmtiv in ve iştirakleri de dahil lmak üzere tüm ilişkili taraflarla ilişkilerinde Dğuş Otmtiv Etik Kdu nda belirtilen plitika ve ilkeler ile TC yasa ve yönetmelikleri geçerli lup, üçüncü taraflarla ilişkiler çerçevesinde yürütülmektedir. Dğuş Otmtiv yönetici ve çalışanlarının her türlü bilgilendirme, ödeme ve sair iş ilişkileri gerçekleştirirken Dğuş Otmtiv Etik Kdu nu dikkate almaları ve bu dğrultuda hareket etmeleri esastır. 37

38 Uluslararası İlişkiler Dğuş Otmtiv, iş yaptığı ülkelerin de yasa ve yönetmeliklerine uymakla yükümlüdür. İşiniz, ya da yönettiğiniz kişilerin yaptıkları işler, bir başka ülkeden müşterileri veya tedarikçileri kapsıyrsa, işinizi etkileyebilecek bu yasa ve yönetmelikler hakkında bilgi sahibi lmanız gerekmektedir. Kültürel farklılıklar ve yerel gelenekler veya farklı yasalar, bazı durumlarda srunlara neden labilmektedir. Bu nedenle işinize başlamadan önce bu tür bilgilere sahip lmaya dikkat ediniz. Yurtdışından alınan hizmetler Bir hizmeti ya da danışmanlığı Türkiye dışında bir ülkeden satın almayı düşünüyrsanız, ülkenin yasa ve yönetmelikleriyle ilgili ihtiyaç duyulduğu takdirde Şirketimiz prsedür ve uygulamalarına uygun bir şekilde Hukuk Bölümü ne danışınız. Yasa ve Yönetmeliklere Uyum Dğuş Otmtiv yurtdışına yapılan ödemelerde, tedarikçi ve OEM le yapılan ticari faaliyetlerde öncelikle yasal düzenlemeler lmak üzere, ticari ilişkide bulunduğu kurumların bulunduğu ülkelerin de yasa ve yönetmeliklerine her kşulda uyar. Dğuş Otmtiv ile iş yapan bütün üçüncü partilerin de bu yasa ve yönetmeliklere uyumu esastır. İthalat/İhracat Kntrlü İthalat ve ihracatla ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere (iş yaptığımız ülkelerin yasaları da dahil) uymak, Dğuş Otmtiv in kurumsal plitikaları arasında yer almaktadır. Aksi durumlar şirketimiz açısından maddi ve manevi büyük zararlarla snuçlanabileceği gibi, Dğuş Otmtiv in ithalat/ihracat belgelerinin iptal edilmesine, iş alanının tümüyle kapanmasına ve marka itibarının büyük zarar görmesine neden labilir. 38

39 SONUÇ Etik lmayan tüm davranış biçimlerini veya yasadışı iş süreçlerinin tamamını tanımlamak ve Etik Kd kapsamı içine almak mümkün değildir. En dğru yönlendiriciniz kişisel vicdanınız, rtak aklınız, sağduyunuz ve Dğuş Otmtiv in plitikalarına, yasa ve yönetmelikler ile sözleşmelerden dğan yükümlülüklere kşulsuz uyum gösterme anlayışınızdır. Nasıl davranacağınız knusunda kararsız kaldığınızda destek isteyiniz, sru srunuz ve yanlış davranışları çekinmeden ilgili bölümlere bildiriniz. Dğuş Otmtiv in ilke ve plitikaları suç teşkil eden, Etik Kd a aykırı davranışları raprlayan bir çalışana karşı cepheleşmeyi, misilleme yapılmasını kesinlikle yasaklamaktadır. Yasa ve yönetmeliklere, Dğuş Otmtiv Etik Kdu na ve diğer Şirket plitikalarına, şirket prsedür ve yönetmeliklerine, kurallarına, ilkelerine uymamak, iş akdinizin feshedilmesine yl açabilecek cezai yaptırımlarla snuçlanabilir. Bu tür disiplin eylemleri, uygunsuz davranışlar hakkında bilgi sahibi lduğu halde bunlara göz yuman, izin veren veya knuyla ilgili gerekli eğitimlerin sağlanması ve srumlu lduğu ekibin işlerini gerektiği gibi yönetmek gibi knularda önleyici eylemleri gerçekleştirmekte geciken, bu tür durumları rtaya çıkarmak knusunda başarısız lan üst düzey yöneticiler için de geçerlidir. Dğuş Otmtiv bünyesinde çalışan hiçbir birey, üst yöneticilerden birinin emirleri dğrultusunda yasadışı veya Etik Kd a uygun lmayan bir davranışta bulunduğu bahanesini kullanamaz. 39

40 ETİK KOD ŞEMASI 40

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

Doğuş Otomotiv* Etik Kod

Doğuş Otomotiv* Etik Kod Dğuş Otmtiv* Etik Kd Ekim 2012 v1.0 İşimizi yaparken en dğru kararları vermek Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi *Dğuş Otmtiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Dğuş Ot Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal

Detaylı

ETİK KOD. İşimizi yaparken en doğru kararları vermek... Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi...

ETİK KOD. İşimizi yaparken en doğru kararları vermek... Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi... ETİK KOD İşimizi yaparken en doğru kararları vermek... Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi... ŞUBAT 2017 v1.3 Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal

Detaylı

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN A. AMACIMIZ: TANITIMI Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken lduğumdan hareketle yla çıkan

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI ÇIKAR ÇATIŞMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI ÇIKAR ÇATIŞMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK ETİK VE DAVRANIŞ KURALLARI ÇIKAR ÇATIŞMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK Magna Internatinal Inc. 1 ÇIKAR ÇATIŞMASI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK Magna çalışanları, Magna nın en iyi çıkarına göre hareket etmekle görevlidir.

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti desteklemektedir. Tarafımızca,

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri MAGNA INTERNATIONAL INC. Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Rehberlik ve Psikljik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Psikljik danışma ve rehberlik uygulamalarının amacını rtaya kyabilmek için öncelikle, "kendini gerçekleştirme" (self-actualizing) kavramından hareket

Detaylı

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi

Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi Saygının Hakim Olduğu Bir Çalışma Ortamı İlkesi İlke Beyanı: 3M çalışma ortamındaki herkes, kendisine saygıyla davranılmasını hak eder. Saygı göstermek, her bir kişiye eşsiz yetenekleri, geçmişi ve bakış

Detaylı

Grup Ahlak ve Davranış Kuralları

Grup Ahlak ve Davranış Kuralları 2015-03-16 1 (6) Grup Ahlak ve Davranış Kuralları TeliSnera, bu Kurallarda belirtilen ilkeleri benimsemiştir. Günlük faaliyetlerimizde, her TeliaSnera çalışanının işlerin nasıl gerçekleştirileceğine dair

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları Nisan 2011 Tedarikçi Davranı Kuralları Group_SupplierCodeofConduct_April2011_TUR.doc 1 GİRİŞ Sodexo için işlerin yürütülmesinde yüksek etik kuralları çok önemlidir. Bu sebepten dolayı ilişkide olduğumuz

Detaylı

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak:

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak: İş Etiği Kodu Doğruluk ve dürüstlük, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin ( CCI veya Şirket ) sürdürülebilir ticari başarısının ve güçlü itibarının temelini oluşturmaktadır. Her ikisi de temel önem taşıyan doğruluk

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI

GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI GÖLTAŞ A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI GÖLTAŞ Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) İş Etiği Kuralları, şirketin temel davranış ilkelerini kapsamaktadır. İş etiği kuralları, bir şirket

Detaylı

SAVUNMA ve HAVACILIK SANAYİİ İMALATÇILAR DERNEĞİ. ÜYE FİRMALAR ve SASAD PERSONELİNİN UYACAĞI ETİK İLKELER YÖNERGESİ

SAVUNMA ve HAVACILIK SANAYİİ İMALATÇILAR DERNEĞİ. ÜYE FİRMALAR ve SASAD PERSONELİNİN UYACAĞI ETİK İLKELER YÖNERGESİ SAVUNMA ve HAVACILIK SANAYİİ İMALATÇILAR DERNEĞİ ÜYE FİRMALAR ve SASAD PERSONELİNİN UYACAĞI ETİK İLKELER YÖNERGESİ Yönetim Kurulu nun 10 Haziran 2013 tarihli tplantısında görüşülerek naylanmış ve yürürlüğe

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır.

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır. Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Ray Sigorta A.Ş. temel değerlerini; Biz Aileyiz, Dürüstüz, Etik değerlere saygılıyız, Adiliz, Şeffaf ve Paylaşımcıyız, Birlikte güçlüyüz, Yaratıcı ve Üretkeniz, İnsana değer

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ 1- ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş. ( Oylum ), işlerini dürüstlük ve doğruluk çerçevesinde yürütür. Mal ve hizmet aldığı firmaları iş ortağı olarak

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET AŞ ETİK KURALLARI Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ( Vestel Elektronik veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla

Detaylı

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI 1 DIEBOLD NIXDORF INCORPORATED VE DÜNYA GENELİNDEKİ BAĞLI ŞİRKETLERİ ( DIEBOLD NIXDORF ) DIEBOLD NIXDORF UN İŞ ETİĞİ DAVRANIŞ KURALLARI VE TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARINA (

Detaylı

İŞLETME STAJI RAPORU

İŞLETME STAJI RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ İŞLETME STAJI RAPORU ONUR DEMİR 1112.00008 ABB TÜRKİYE 2014-2015 İŞLETME STAJI RAPORU HAKKINDA Bu rapr; işletme

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ETİK KURALLARI Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ( Zorlu Enerji veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla kamuya

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ Sayfa N 1/5 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı müşteri tarafından memnuniyetinin sağlanması için kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerin tümü ile ilgili müşteri görüşlerinin tplanması, bu knuda veri tplama

Detaylı

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ENEKO A.Ş. de, müşteri istek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinin değerlendirilmesini, snuçlandırılmasını ve süreçte uygulanacak prsesleri belirlemektir, ayrıca bu prsesin etkinliğini sürekli iyileştirmek

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER İş çevrelerinde hediye verilmesi veya alınması ve eğlencelere katılım,

Detaylı

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI

İÇİNDEKİLER II. ÇALIŞAN ETİK KURALLARI İHLALİNİN ÇÖZÜM YOLLARI İÇİNDEKİLER I. PETKİM ÇALIŞAN ETİK KURALLARI A. Doğruluk, Dürüstlük B. Gizlilik C. Kişisel Fayda Sağlamama D. Sorumluluklarım 1. Yasal Sorumluluklarım 2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarım 3. Çalışma

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı Kurumsal Ssyal Srumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Prgramı EĞİTİM PROGRAMI 2012 Eğitim Adı Tarih Eğitim Süresi Eğitim Yeri Sedex B Tipi Kullanıcı Eğitimi 02.07.2012 Yarım Gün

Detaylı

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır.

FİRMA PROFİLİ. geliştirmede yol açan güçlü bir firma olmaktır. FİRMA PROFİLİ 2000 yılından beri endüstriyel yapılar, eğitim, sağlık ve turizm tesisleri, açık ve kapalı spr alanları, enerji ve iletişim altyapı tesislerinin inşa işlerinde faaliyet gösteren FGC İNŞAAT,

Detaylı

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB İnsan Kaynakları Grubu 2013 1/11 İçindekiler A/ Giriş... 3 B/ Amaç... 3 C/ Kapsam... 3 D/ Ücretlendirme Plitikası nın Düzenlenmesi... 3 E/ Sürecin Yönetim ve İdaresi...

Detaylı

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası

Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası 1. Amaç Şişecam Topluluğu Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası Bu politika metni ile Şişecam Topluluğu nun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki taahhütlerinin ve bu konudaki yaklaşımının açık ve net

Detaylı

MÜHENDİSLİK ETİĞİ Emin Direkçi

MÜHENDİSLİK ETİĞİ Emin Direkçi MÜHENDİSLİK ETİĞİ 12.10.2016 Emin Direkçi 1962-Ankara Metalurji Y.Müh. 1979-1988 Üretim Koord. 1989-1992 Üretim Müdürü 1992-1997 Genel Müdür 1997-2000 Genel Müdür 2001-2006 Genel Müdür 2007-2011 Kurucu

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

ETİK DAVRANIŞ KURALLARI EGE KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş ETİK DAVRANIŞ KURALLARI Tüm çalışanlarımızdan, şirketimizin kültür bütünlüğünü sağlayacak tavır ve davranışlar sergilemeleri, EGE KİMYA nın saygınlığını ve kurumsal yapısının güvenilirliğini

Detaylı

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI

ÇALIŞAN ETİK KURALLARI DÖKSAN BASINÇLI DÖKÜM VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ ÇALIŞAN ETİK KURALLARI NOT: Bu el kitabı Döksan Basınçlı Döküm çalışanlarının bilmesi gereken önemli politikaları, standartları ve kuralları içermektedir.

Detaylı

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK

ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik Kavramı ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK Etik kelimesi köken olarak Eski Yunan'a kadar gider. Etik evrensel olarak kabul gören kurallardır. Etik; doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyiyle kötüyü, adil

Detaylı

Bilgi Formları ve Ticari Elektronik İleti Gönderimi ile İlgili Bilgilendirme

Bilgi Formları ve Ticari Elektronik İleti Gönderimi ile İlgili Bilgilendirme Bilgi Frmları ve Ticari Elektrnik İleti Gönderimi ile İlgili Bilgilendirme Sn dönemde bazı bayilerimiz yasam kapsamına uygun lmayan elektrnik gönderileri dlayısıyla aldığımız şikayet ve cezaların artması

Detaylı

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır.

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır. İLK YARDIM POLİTİKASI Giriş Bugün Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri dünyada en çk ilk yardım sağlayan derneklerdir. Bu hasta ve yaralılara ayrım yapmaksızın yaralı askerlere ilk yardım yapıldığı Slferin Savaşından

Detaylı

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB İnsan Kaynakları Grubu Aralık 2012 İçindekiler A/ Giriş... 3 B/ Amaç... 3 C/ Kapsam... 3 D/ Ücretlendirme Plitikası nın Düzenlenmesi... 3 E/ Sürecin Yönetim ve İdaresi...

Detaylı

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 I. Giriş Bu belge kapsamında "Üreticiler", BSCI Katılımcısı nın tedarik zincirinde ürün (yiyecek olan ya da olmayan)

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

1. AMAÇ Bu dokümanın amacı,xxxxx Çalışanlarının kariyer hareketlerini tanımlar.

1. AMAÇ Bu dokümanın amacı,xxxxx Çalışanlarının kariyer hareketlerini tanımlar. 1. AMAÇ Bu dkümanın amacı,xxxxx Çalışanlarının kariyer hareketlerini tanımlar. 2. KAPSAM Tüm XXXXX Persnelini kapsar. 3. TANIMLAR Bu dküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz.

Detaylı

DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ LEASEPLAN ÇALIŞANI OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ

DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ LEASEPLAN ÇALIŞANI OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ İş yönetimi Değerlerimiz Yönetmelik Genel İlkeleri DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ LEASEPLAN ÇALIŞANI OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz ve İş Ortaklarımız Dünyadaki

Detaylı

Meslek Etiğinin Penceresinden İşyeri Veteriner Hekimliği Uygulamaları. Prof. Dr. R. Tamay Başağaç Gül

Meslek Etiğinin Penceresinden İşyeri Veteriner Hekimliği Uygulamaları. Prof. Dr. R. Tamay Başağaç Gül Meslek Etiğinin Penceresinden İşyeri Veteriner Hekimliği Uygulamaları Prf. Dr. R. Tamay Başağaç Gül Sru(n) 1: Diplmamı satabilir, keyfime bakabilir miyim acaba? Hayvan haklarına saygısızlık Mevzuata uymama

Detaylı

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ SAYFA NO 1/5 YAYIN TARİHİ 15.08.2016 ONAYLAYAN EA Bu rehber; ISO 9001:2008 ve/veya ISO 14001:2004 belgeli müşterilerimizin ISO 9001:2015 ve/veya ISO 14001:2015 geçişleri ve ilk kez belgelendirme başvurusu

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

Aile içinde şiddet nedir?

Aile içinde şiddet nedir? Aile içinde şiddet nedir? Aile içinde şiddet aşağıdakileri içerir: fiziksel zarar cinsel saldırı duygusal ve psikljik taciz sözlü taciz size veya başkalarına karşı şiddet tehdidi gizlice takip etmek paranızı

Detaylı

Sigortacılık Etik İlkeleri

Sigortacılık Etik İlkeleri Sigortacılık Etik İlkeleri ETİK İLKELERİN AMACI Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigortacılık Etik İlkelerinin amacı; sigorta ve reasürans şirketlerinin, müşterileri, çalışanları, aracıları,

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama DESTEKLİ İŞ İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik prfilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama BİRLEŞTİRİLMİŞ ANKET BULGULARI RAPORU ÖZET GİRİŞ Destekli iş istihdamı;

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI SAF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI 1. Amaç: Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının (Politika) amacı SAF GYO A.Ş nin ( Şirket ) faaliyet gösterdiği sektörde

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu prgram T.C. Lefkşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurva Kalkınma Ajansı bu prgram kapsamında teknik destek vermektedir. Kalyncu

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi. Ağustos 2013

AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi. Ağustos 2013 AXA SİGORTA A.Ş. - AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. (kısaca AXA SİGORTA) Uyum ve Etik Rehberi Ağustos 2013 1 AXA SİGORTA Uyum ve Etik Rehberi I - AXA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO nun Mesajı II UYUM

Detaylı

MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK

MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK MÜŞTERİYE DAHA YAKIN OLMAK Mantık basit; Eğer şemsiye satıyrsanız, bahar aylarında satışlarınızın artacağını ve hatta yağmurlu günlerde zirveye ulaşacağını bilirsiniz. Pazarlama stratejinizin iskeletini

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER HEDİYE & EĞLENCE ETKİNLİKLERİ İLE İLGİLİ İLKELER İş çevrelerinde hediye verilmesi veya alınması ve eğlencelere katılım,

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek.9 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

DOĞRU MÜŞTERİYİ SEÇMEK

DOĞRU MÜŞTERİYİ SEÇMEK DOĞRU MÜŞTERİYİ SEÇMEK BAŞARILI BİR STRATEJİNİN İLK ADIMI Rbert Simns- HBS İşletme Prfesörü Bütün şirketler stratejilerini müşteri daklı lduğunu iddia eder ama müşter kelimesi yönetim terisinin en esnek

Detaylı

Bilgi Uçurma Politikası

Bilgi Uçurma Politikası Bilgi Uçurma Politikası Naspers, işletme faaliyetlerinin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Bu nedenle Naspers, Naspers'in veya onun herhangi bir Çalışanının Uygunsuz Davranışta bulunduğuna inanmak için

Detaylı

GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ

GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ Temel haklar, ssyal diyalg ve sürdürülebilir kalkınma knulu 16 kasım 2010 tarihli GDF SUEZ küresel anlaşmasını imzalayan tarafların hedeflerinden biri,

Detaylı

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ...

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ... OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri

Detaylı

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI Daha itibarlı meslek, daha etkin hizmet için İÇİNDEKİLER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI... 2 GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİ YÖNETİM İLKELERİ... 2

Detaylı

İş İlkeleri Bildirgesi

İş İlkeleri Bildirgesi İş İlkeleri Bildirgesi BANKA YATIRIMLAR HAYAT SİGORTASI BİREYSEL EMEKLİLİK ING Grup (ING) global bir finansal hizmetler kuruluşudur. Misyonumuz müşterilerimize finansal geleceklerini yönetmeleri amacı

Detaylı

Davranış Kuralları Değerlerimiz ve Standartlarımız. Başarımızın Temeli. Versiyon IV

Davranış Kuralları Değerlerimiz ve Standartlarımız. Başarımızın Temeli. Versiyon IV Davranış Kuralları Değerlerimiz ve Standartlarımız Başarımızın Temeli Versiyon IV Şirketimiz Başlangıçtan beri, MSD'nin öyküsüne kılavuzluk eden şey, doğru olanı yapma inancı olmuştur. George Merck, 1950

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

ODEABANK SERMAYE PİYASASI HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ. I. Portföy Aracılığı Kapsamında Sunulacak İşlemler

ODEABANK SERMAYE PİYASASI HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ. I. Portföy Aracılığı Kapsamında Sunulacak İşlemler ODEABANK SERMAYE PİYASASI HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ Sermaye Piyasası Lisans Grubu 1. Prtföy Aracılığı 2. İşlem Aracılığı 3. Emir İletimine Aracılık 4. Sınırlı Saklama İlgili Sermaye Piyasası İşlemleri

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Kurumsal Yönetim Politikası (29 Eylül 2009 tarih ve 1/2009 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısı tarafından onaylandığı şekilde) Başkandan mesaj Indorama Ventures Public

Detaylı

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ

ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ ETİK VE İTİBAR DERNEĞİ TEİD YÖNETİM İLKELERİ 2 TEMEL İLKELERİMİZ 3 Misyonumuz 3 Vizyonumuz 3 Amacımız 3 Değerlerimiz 3 ETİK KURALLARIMIZ 6 Faaliyet alanımız

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

Compass Group Ahlak Kuralları

Compass Group Ahlak Kuralları Compass Group Yayın 1.2 Compass Group & BM Küresel Sözleşme Alanımızda dünya lideri olarak, temin ettiğimiz hizmetlerin kalitesi için ve işimizi profesyonel ve etik şekilde yapmamız amacıyla çok yüksek

Detaylı

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MALİTÜRK DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Misyon ve Vizyonumuz Müşterilerine en yüksek standartlarda kişisel hizmetler sağlamaya adanmış profesyonel kadro ile küresel bir iş ağı oluşturmaktır. Türkiye nin, yakın gelecekte AB ile üyeliğe varabilecek

Detaylı

DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ

DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ LEASEPLAN ÇALIŞANI OLARAK SORUMLULUKLARIMIZ 05.06.2015 DAVRANIŞ YÖNETMELİĞİMİZ 1. İş yönetimi 2. Değerlerimiz 3. Yönetmelik Genel İlkeleri 4. Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz ve

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Yolsuzlukla Mücadele Politikası (12 Ocak 2014 tarih ve 1/2014 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ 1-Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci Teftiş Kurulu Müdürlüğü Olarak, Hizmetin Yerine Getirilmesinde; -Sürekli gelişimi -Katılımcılığı -Saydamlığı -Tarafsızlığı -Dürüstlüğü -Kamu yararını

Detaylı

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca Ljistik & Tedarik Zinciri Prjesi 16.02.2015 / B.Arda Dedekca Ljistik Genel bakış Ljistik şirketleri cir büyüklüklerine göre 3 grupta tplanabilir A-Yılllık cirsu 0 50 mtl (Pazarın %75 i) yerli sermaye B-Yıllık

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ

SHELL GENEL İŞ İLKELERİ SHELL GENEL İŞ İLKELERİ Shell Genel İş İlkeleri, Shel Grubu nu* meydana getiren Shell şirketlerinin işlerini nasıl yürüteceklerini belirler. * Royal Dutch Shell plc ve onun doğrudan ya da dolaylı olarak

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER DESTEKLER 1. Knsrsiyumlara Katılma Amaçlı Seyahat Desteği : Hrizn 2020 Prgramı na sunulacak prjelerde, prje yürütücüsü larak görev alacak kişilerin prje pazarları, bilgi günleri, knsrsiyum tplantıları

Detaylı

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI DOĞAN GRUBU İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu olarak tüm şirketlerimizde İnsan Kaynakları yönetiminde uyguladığımız değerleri açıklamaktır. 2. KAPSAM Doğan

Detaylı

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI X. ÜNİTE TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI BÜTÇE DÖNEMİ ( MALİ YIL ) Bütçenin uygulanma dönemine mali yıl denir. Bu süre genellikle bir yıldır ve takvim yılıyla

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu politikanın amacı, İntegral Menkul Değerler A.Ş. (Şirket) yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri sunarken müşterilerinin çıkarını ve piyasanın

Detaylı

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GÖREV: 1. Örnek Olay İncelemesi Çalışma Tablsunun tamamını kuyarak knuya

Detaylı

Oyun Nintendo tarafından yapıldı ve ilk olarak Nintendo DS için piyasaya sürüldü.

Oyun Nintendo tarafından yapıldı ve ilk olarak Nintendo DS için piyasaya sürüldü. Bölüm 1 Oyuna Giriş Bu bölümü lütfen seçtiğniz yuna giriş için kullanınız 1.1 Oyunun Adı Big Brain Academy (Wii ler için) 1.2 Oyunun yapımcıları ve yaratıcıları Başka hangi yunları yaptılar Diğer önemli

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 Hazine Müsteşarlığı'nın yayınladığı 27.04.2011 tarih ve 2011/8 sayılı "Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde

Detaylı

İŞ ETİĞİ POLİTİKAMIZ VE KURALLARIMIZ

İŞ ETİĞİ POLİTİKAMIZ VE KURALLARIMIZ İŞ ETİĞİ POLİTİKAMIZ VE KURALLARIMIZ Çalışanlarımız İş ortaklarımız ve müşterilerimiz nezdinde profesyonel olarak yeterli, dürüst ve adaletli olarak bilinir, bu itibarımızı hassasiyetle koruruz. ETİK DAVRANIŞ

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ ETİK KURALLARI

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ ETİK KURALLARI ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM AŞ ETİK KURALLARI Amaç ve Kapsam Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ ( Zorlu Enerji veya Şirket ) faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla

Detaylı