İzmir Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi Kuşları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İzmir Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi Kuşları"

Transkript

1 Araştırma Makalesi İzmir Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi Kuşları Orhan GÜL Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir, TÜRKİYE Özet: Bu çalışma, İzmir in üç farklı bölgesinde bulunan kuş türlerini tespit etmek amacıyla; Çiçekli Kent Ormanı nda Ekim Ekim 2006 tarihlerinde, Ege Üniversitesi Kampüsünde Mayıs Mayıs 2007 tarihlerinde ve Kaynaklar Vadisi nde Eylül Eylül 2007 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan gözlemler sonucunda Çiçekli Kent Ormanı nda 84, Ege Üniversitesi Kampüsünde 69 ve Kaynaklar Vadisi nde 75 olmak üzere üç alanda 12 Ordo ve 33 Familya ya dahil 108 farklı kuş türü gözlenmiştir. Gözlenen 108 farklı kuş türünden 33 ünün Yerli (Y), 21 inin Yaz Göçmeni (YG), 29 unun Kış Göçmeni (KG) ve 25 inin de Transit Göçer (T) olduğu belirlenmiştir. Üreme döneminde kuşların üreme durumları da araştırılmış ve EBCC üreme kodu listesi göz önünde bulundurularak Çiçekli Kent Ormanı nda 29, Ege Üniversitesi kampüs alanında 27, Kaynaklar Vadisi nde 39 kuş türünün ürediğine dair bulgular elde edilmiştir. Dendrocopos medius ve Turdus viscivorus un İzmir de ürediği ilk kez bu çalışmada saptanmıştır. Çalışmada gözlenen 108 kuş türünün, IUCN Kırmızı Listesi ne göre tamamı LC (önceliği düşük); Bern Sözleşmesi ne göre 76 sı Ek Liste II ve 26 sı Ek Liste III; SPEC e göre 14 ü SPEC 2 ve 25 i SPEC 3; Türkiye Kırmızı Listesi ne göre 3 ü VU (hassas), 1 i NT (tehdide açık), 62 si LC (önceliği düşük) kategorisi altında korunan türler olarak sıralanmaktadır. Anahtar kelimeler: Kuşlar, Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü, Kaynaklar Vadisi, İzmir. Birds of Çiçekli Forest, Ege University Campus and Kaynaklar Valley in Izmir Abstract: This study was carried out to determine the avifauna of three different area of Izmir; in Çiçekli Forest between October October 2006, in Ege University Campus between May 2006-May 2007 and in Kaynaklar Valley between September 2006-September As a result of the study, a total of 108 bird species which belonging to 12 Order and 33 Family were observed while 84 were in Çiçekli Forest, 69 were in Aegean University Campus and 75 were in Kaynaklar Valley. Among the observed species 33 residents, 21 summer visitors, 29 winter visitors and 25 migrants. During the breeding season, the breeding birds noted according to EBCC breeding evidence list. Breeding evidence was obtained for 29 bird species in Çiçekli Forest, 27 bird species in Aegean University Campus, and 39 bird species in Kaynaklar Valley. Dendrocopos medius and Turdus viscivorus found breeding in Izmir for first time. All the observed birds were Least Concern (LC) species according to IUCN Red list; 76 were listed under Appendix II and 26 were listed under Appendix III according to Bern Convention; out of 109 bird species 14 were listed under SPEC 2, and 25 were listed under SPEC 3; 3 bird species were vulnerable (VU), 1 near threatened (NT), 62 were least concern species according to Turkey Red List. Keywords: Birds, Çiçekli Forest, Ege University Campus, Kaynaklar Valley, Izmir. Giriş Kuşlar, doğadaki değişimlere çabuk tepki verdikleri için ekolojik dengenin korunmasında ve doğa koruma çalışmalarında önemli bir yer tutarlar. Wetlands International tarafından uluslararası düzeyde organize edilen Kış Ortası Sukuşu Sayımları ile elde edilen sonuçların, su kuşlarının populasyon tahminlerinde kullanılması (Birdlife, 2004; Wetlands International, 2006) ve populasyon tahminlerinin uluslararası sözleşmelerle korunan sulakalanların ve sukuşlarının belirlenmesine yardımcı olması kuşların doğa koruma çalışmalarındaki önemini açıkça ortaya koymaktadır. Öte yandan, ülkemizde tespit edilmiş 184 Önemli Kuş Alanı (ÖKA) nın aynı şekilde kuşların üreme ve kışlama populasyonlarına göre belirlenmesi (Kılıç ve Eken 2004), hatta Türkiye nin 305 Önemli Doğa Alanı nın belirlenmesinde Önemli Kuş Alanlarının doğrudan listeye alınması (Eken ve ark. 2006), kuşların ve kuş envanter çalışmalarının önemini vurgulayan diğer örneklerdir. Türkiye de yapılmış kuş envanter çalışmaları 1940 lara dayansa da, son 20 yılda hız kazanmıştır. Ülke genelindeki çalışmalarda Ergene (1945) Türkiye deki kuş türü sayısını 403, Baran ve Yılmaz (1984) 376, Ertan ve ark. (1989) 414 ve Kirwan et al. (1998) 453 olarak bildirmiştir. En son çalışmada ise Türkiye de gözlenmiş kuş

2 türü sayısı 463 olarak verilmiştir (Kirwan et al. 2008). İzmir de genellikle sulakalanlarda kuş araştırmaları yapıldığı görülmektedir. Sıkı (2002), Gediz Deltası (İzmir Kuş Cenneti) nda yaptığı araştırmalar sonucunda 211 kuş kuş türü tespit etmiş ve bunlardan 59 unun alanda kuluçkaya yattığını saptamıştır. Onmuş (2009), Gediz Deltası nda 2002 yılında gerçekleştirdiği üreyen kuşlar atlas çalışması sonucunda 92 türün alanda ürediğine dair bulgular elde etmiştir. Çalışmada üreme kodu verilen 92 kuş türünden 47 sine Kesin Üreme, 22 sine Kuvvetle Olası Üreme ve 23 üne de Olası Üreme kodu verilmiştir. Foça kıyısı ve adalarında yapılan bir çalışmada 118 kuş türü kaydedilmiş ve bunlardan 68 inin alanda ürediğine dair bulgular elde edilmiştir (Döndüren, 2007). Küçük Menderes Deltası nda yapılan çalışmada ise 120 kuş türü kaydedilmiş ve bunlardan 55 inin alanda ürediğine dair bulgular elde edilmiştir (Bengil ve Uzilday, 2010). Sulakalanlarda yapılan çalışmalara rağmen İzmir de doğal orman, makilik ve yarı doğal alanlardaki kuş varlığıyla ilgili yayınlanmış bir çalışmaya literatürde rastlanmamaktadır. Araştırmamızda, biri şehrin içinde yarı doğal bir alan, diğer ikisi doğal orman ve makilik alanlar olmak üzere, İzmir in üç bölgesinde gerçekleştirilen gözlemler sonucunda elde edilen sonuçlar verilmiş olup, bu konuda literatürdeki bilgi eksikliğinin giderilmesi amaçlanmıştır. Materyal ve Yöntem Çalışma Alanı Çalışma, İzmir in Bornova ilçesinde bulunan Çiçekli Kent Ormanı ve Ege Üniversitesi Kampüsü ile Buca ilçesinde bulunan Kaynaklar Vadisi nde yapılmıştır (Şekil 1). Şekil 1. Çalışma alanları haritası. Çiçekli Kent Ormanı, Bornova nın Evka-3 mahallesi ile Çiçekli Köyü arasında kalan 700 hektar büyüklüğündeki ormanlık alandır. Alanda kızılçam toplulukları ve makilik alanlar baskın olup, orman içi açıklıklar, kaynak sularının mevsimsel olarak aktığı kayalık bir yamaç ve orman sınırına kadar ulaşmış tarım arazileri yer alır

3 Ege Üniversitesi Kampüsü, 290 hektar büyüklüğünde yarı doğal bir alandır. Ziraat Fakültesi meyve bahçeleri ve deneme tarlaları, Botanik Bahçesi, kampüsün farklı bölgelerinde yer alan fıstık çamı plantasyon toplulukları, zeytin toplulukları ve böğürtlen çalılıkları kampüste yer alan önemli habitatlardır. Kaynaklar Vadisi, Kaynaklar Köyü nün doğusunda yer alan 313 hektar büyüklüğünde bir doğal alandır. Vadinin ortasından, yılın her döneminde akan Kaynaklar Deresi geçer. Derenin etrafında yoğun çalılıklar ve lokal olarak zeytin toplulukları yer alır. Vadinin üst kısımlarında kızılçam toplulukları ve maki bitki örtüsü hâkimdir. Ayrıca yüksek kayalıklardan oluşan bir bölge bulunur. Yöntem Araştırma Çiçekli Kent Ormanı nda Ekim 2005-Ekim 2006 tarihleri arasında, Ege Üniversitesi kampüsünde Mayıs 2006-Mayıs 2007 tarihleri arasında ve Kaynaklar Vadisi nde Eylül 2006-Eylül 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kuş türlerini gözlemek ve belirlemek amacıyla 8 büyütmeli bir dürbün (Nikon Action 8x40) ile fotoğraf makinesi (Canon Eos 350D, 300 mm lens) kullanılmıştır. Kuş türlerinin teşhisi için Türkiye ve Avrupa nın Kuşları (Heinzel et al. 1996) ve Collins Bird Guide (Mullarney et al. 1999) kitaplarından yararlanılmıştır. Kuş türlerinin sistematik sıralamasında The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World (Dickinson, 2003) kitabından yararlanılmıştır. Çalışmada transekt (belli bir hat boyunca gözlem) ve nokta sayım yöntemleri kullanılarak gözlemler yapılmıştır (Bibby et al. 2000). Temel olarak transekt hattı boyunca yürüyerek gözlenen ve sesi duyulan kuşlar kaydedilirken, farklı habitatların kesişme noktalarında ise nokta sayım yöntemi kullanılarak 10 dakikalık gözlemler yapılmıştır. Böylece maksimum seviyede kuş türü gözlenmeye çalışılmıştır. Gözlemlerin sabah saatleri arasında yapılmasına özen gösterilmiştir. Gececi kuşların saptanabilmesi için kuşların aktif oldukları üreme döneminde, akşam saatleri arasında ses dinleme yoluyla kuşlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada kullanılan 73 gözlem kaydından 8 i Kuşbank (Türkiye ulusal kuş kayıtları veri tabanı) internet sitesinden alınmıştır (Kuşbank, 2011). Üreme döneminde yapılan gözlemlerde, kuş türlerinin alanda üreme durumu da araştırılmıştır. Kuşların üreme durumu için EBCC (European Bird Census Council - Avrupa Kuş Sayımları Konseyi) tarafından kabul edilen 16 maddelik atlas çalışması üreme kodu listesi kullanılmıştır (Hagemeijer ve Blair, 1997). Listede Olası (Possible), Kuvvetle Olası (Probable) ve Kesin Üreme (Confirmed) olmak üzere üç başlık altında 16 üreme kodu verilmiştir (Çizelge 1). Çizelge 1. Çalışma sırasında üreyen kuşların tespitinde kullanılan üreme kodu listesi (Hagemeijer ve Blair, 1997). A. Olası Üreme 1. Tür üreme döneminde, olası üreme habitatında gözlendi. 2. Üreme döneminde öten erkek birey(ler) gözlendi. B. Kuvvetle Olası Üreme 3. Üreme döneminde uygun üreme habitatında bir çift gözlendi. 4. En az iki farklı günde alan belirleme davranışı gözlendi. 5. Çiftleşme ve/veya kur davranışı gözlendi. 6. Muhtemel bir yuva ziyareti gözlendi. 7. Erişkinlerin heyecanlı davranışları ve endişeli ötüşleri gözlendi. 8. Erişkinlerde (, ) kuluçkaya yatma açıklığı belirlendi

4 9. Yuva yapımı ya da yuva deliği açma davranışı gözlendi. C. Kesin Üreme 10. Erişkin ilgiyi kendine çekerken ve/veya yaralı taklidi yaparken gözlendi. 11. Kullanılan yuva ya da yumurta kabukları bulundu. 12. Yeni uçmaya/yüzmeye başlamış ya da tüysüz yavru gözlendi. 13. Kullanılan yuva olduğunu gösteren ve/veya kuluçkaya yatan bireyler gözlendi. 14. Erişkin yuvadan atık taşırken ya da yuvaya yiyecek getirirken gözlendi. 15. İçinde yumurta olan yuva görüldü. 16. İçinde yavru olan ya da yavru sesi gelen yuva görüldü. Araştırmada uygulanan analizler PASW18 (SPSS versiyon 18) kullanılarak yapılmıştır. Uygulanan analizlerde anlamlı fark için eşik değer p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Mevsimsel olarak gözlenen kuş türü sayısı ile gözlem sayısı arasında ilişki olup olmadığı Kruskal Wallis varyans analiziyle, gözlenen kuş türü sayısının alanlara göre değişip değişmediği ise Varyans Analizi yapılarak belirlenmiştir. Varyans Analizi sonucunda alanlar arasında saptanan farkı yaratan grubu belirlemek için üç çalışma alanı arasındaki ilişki Bonferroni testi ile incelenmiştir. Bulgular ve Tartışma Çalışma boyunca toplam 73 farklı gözlem yapılmış olup, aylık toplam ortalama gözlem sayısı 6,1±2,8 dir. Çiçekli Kent Ormanı, Ege Üniversitesi Kampüsü ve Kaynaklar Vadisi nde yapılan aylık ortalama gözlem sayısı sırasıyla 2,3±1,5; 2,3±1,2; 1,5±0,9 dur. Çalışmalar sonucunda üç alanda 12 Ordo ve 33 Familya ya ait 108 farklı kuş türü gözlenmiş ve bunlardan 52 (%48) sinin en az bir alanda ürediğine dair bulgular elde edilmiştir. Alan bazında incelendiğinde Çiçekli Kent Ormanı nda 84, Ege Üniversitesi kampüs alanında 69 ve Kaynaklar Vadisi nde 75 kuş türü tespit edilmiştir. Araştırmada gözlenen 108 kuş türünden 33 (%31) ünün yerli (Y), 21 (%19) inin yaz göçmeni (YG), 29 (%27) unun kış göçmeni (KG) ve 25 (%23) inin de transit göçer (T) olduğu saptanmıştır (Çizelge 2). Çizelge 2. Araştırma sahasında gözlenen kuş türleri, üreme durumları ve bölge statüleri. Türler Çiçekli Kampüs Kaynaklar G. Ü. G. Ü. G. Ü. Bölge Statüsü Circaetus gallicus YG Circus cyaneus KG Accipiter nisus A Y Buteo buteo KG Aquila chrysaetos KG Falco peregrinus C Y Falco tinnunculus + + B + B Y Larus michahellis KG Columba livia B Y Columba palumbus KG Streptopelia decaocto + C + C + C Y Streptopelia turtur + B - + B YG Psittacula krameri - + C - Y Cuculus canorus - + B YG

5 Türler Çiçekli Kampüs Kaynaklar G. Ü. G. Ü. G. Ü. Bölge Statüsü Otus scops - + B - YG Athene noctua - + A - Y Strix aluco KG Caprimulgus europaeus + B - - YG Apus apus + + B + B YG Apus pallidus T Apus melba C YG Merops apiaster T Upupa epops + A + - YG Dendrocopos syriacus + A + C + B Y Dendrocopos medius C Y Calandrella brachydactyla T Melanocorypha calandra T Galerida cristata + C + B + C Y Lullula arborea + B - - Y Alauda arvensis KG Ptyonoprogne rupestris C Y Hirundo rustica + + C + C YG Hirundo daurica B YG Delichon urbica + + C + C YG Anthus campestris T Anthus trivialis T Anthus pratensis KG Motacilla cinerea KG Motacilla alba + + B + B Y Troglodytes troglodytes KG Prunella modularis KG Erithacus rubecula KG Luscinia megarhynchos + + B + YG Phoenicurus ochruros KG Phoenicurus phoenicurus T Saxicola rubetra T Saxicola torquata KG Oenanthe oenanthe T Oenanthe isabellinus T Oenanthe hispanica + C - + C YG Monticola solitarius C Y Turdus merula + C + C + C Y Turdus philomelos KG Turdus viscivorus + C - - Y Cettia cetti - + B - Y

6 Türler Çiçekli Kampüs Kaynaklar G. Ü. G. Ü. G. Ü. Bölge Statüsü Hippolais pallida + A + C + C YG Sylvia cantillans + B + + C YG Sylvia melanocephala + B + + C Y Sylvia rueppelli T Sylvia nisoria T Sylvia curruca T Sylvia communis T Sylvia borin T Sylvia atricapilla Y Phylloscopus sibilatrix T Phylloscopus collybita KG Phylloscopus trochilus T Regulus ignicapillus KG Muscicapa striata T Ficedula albicollis T Ficedula hypoleuca T Aegithalos caudatus + B - + B Y Parus lugubris B Y Parus ater KG Parus caeruleus + C + + B Y Parus major + C + C + C Y Sitta krueperi + C - - Y Sitta neumayer C Y Certhia brachydactyla KG Oriolus oriolus T Lanius collurio + B + B + B YG Lanius minor T Lanius senator + B + + B YG Lanius nubicus + B + B + C YG Garrulus glandarius + C + C + C Y Corvus monedula - + B - Y Corvus corone pallescens + B + C - Y Corvus corax T Sturnus vulgaris KG Passer domesticus + C + C + C Y Passer hispaniolensis T Passer montanus - + C - Y Petronia petronia KG Fringilla coelebs + B + B + B Y Fringilla montifringilla KG Serinus serinus Y

7 Türler Çiçekli Kampüs Kaynaklar G. Ü. G. Ü. G. Ü. Bölge Statüsü Carduelis chloris + B + B + B Y Carduelis carduelis + B + C + B Y Carduelis spinus KG Acanthis cannabina KG Coccothraustes coccothraustes KG Emberiza citrinella KG Emberiza cirlus + B - + B Y Emberiza cia KG Emberiza hortulana T Emberiza caesia + C - + C YG Emberiza melanocephala + B + B + B YG Miliaria calandra KG Çizelge 2 de verilen kısaltmaların açıklaması: G: Genel gözlem, Ü: Üreme durumu, A: Olası üreme, B: Kuvvetle Olası üreme, C: Kesin üreme, Y: Yerli, YG: Yaz Göçmeni, KG: Kış Göçmeni, T: Transit Göçer. Araştırma yapılan üç alanda saptanan 108 farklı kuş türünün tehlike statüleri incelendiğinde; IUCN (Uluslararası Doğa Koruma Birliği) Kırmızı Listesi ne göre tamamı Önceliği Düşük (LC) kategorisi altında (Birdlife, 2004), Bern Sözleşmesi (Avrupa nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi) ne göre 76 sı Ek Liste II (kesin koruma altına alınan fauna türleri), 26 sı ise Ek Liste III (korunan fauna türleri) kategorisi altında verilmiştir (Resmi Gazete, 1984). Avrupa ölçeğinde korunması gereken türlerin listelendiği SPEC (Species of European Conservation Concern) Listesi ne göre 14 tür SPEC 2 (küresel ölçekte tehlike altında olmayan ancak Dünya populasyonunun %50 sinden fazlası Avrupa da yayılış gösteren ve Avrupa ölçeğinde koruma altında olan türler) kategorisi altında, 25 tür ise SPEC 3 (küresel ölçekte tehlike altında olmayan ve Dünya populasyonunun %50 sinden azı Avrupa da yayılış gösteren ancak Avrupa ölçeğinde koruma altında olan türler) kategorisi altında sıralanmaktadır (Birdlife, 2004). Türkiye Kırmızı Listesi ne göre 3 kuş türü Circaetus gallicus Gmelin, 1788; Falco peregrinus Tunstall, 1771; Delichon urbica, (Linnaeus, 1758) Hassas (VU), 1 i Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Tehdide Açık (NT), 62 si Önceliği Düşük (LC) kategorileri altında sıralanmaktadır (Kılıç ve Eken, 2004). Ege Üniversitesi Kampüsünde daha önce yapılmış bir çalışmada 46 kuş türü saptanmış (Kurun, 2001) olup, yaptığımız çalışmada 69 kuş türü alanda gözlenmiştir. Bir önceki çalışmada saptanan 5 tür Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758), Columba livia (Gmelin, 1789), Prunella modularis (Meinertzhagen, 1934), Parus lugubris Temminck, 1820 ve Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) çalışmamızda gözlenemezken, yaptığımız çalışmada önceki çalışmadan farklı 28 kuş türü gözlenmiştir. Ayrıca bir önceki çalışmada 18 türün kuluçkaya yattığını belirtilirken, çalışmamızda 27 kuş türünden 1 inin Olası, 13 ünün Kuvvetle Olası ve 13 türün de Kesin olarak ürediği saptanmıştır (Çizelge 2). Çalışmada gözlenen kuş türü sayısı ve üreyen kuş türü sayısının alanlara göre değişimi Şekil 2 de verilmiştir. Üç alanda gözlenen ve üreyen kuş türü sayısının benzerlik gösterdiği ancak Kaynaklar Vadisi nde üreyen kuş türü sayısının diğer iki alana göre daha fazla olduğu görülmektedir

8 Tür sayısı Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 2(1): 34-43, Çiçekli Kent Ormanı Ege Üniv. Kampüsü Kaynaklar Vadisi Gözlenen tür sayısı Üreyen tür sayısı Şekil 2. Gözlenen ve üreyen kuş türü sayısının alanlara göre değişimi. Üreyen kuşlar araştırmasına göre, üreme kodu verilen tür sayısı ve alt kategorilere göre dağılımları alan bazında Çizelge 3 te verilmiştir. Çalışma alanlarında ürediği tespit edilen kuş türlerinden Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) ve Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 un İzmir de ürediği ilk kez bu çalışmada saptanmıştır. Çizelge 3 te özeti verilen üreyen kuşlar araştırmasına göre, Kaynaklar Vadisi nde üreyen kuş türü sayısının diğer iki alana göre daha fazla olduğu görülmektedir. Çizelge 3. Üreyen kuşlar araştırmasında üreme kodu verilen tür sayısı ve alt kategorilere göre dağılımı. Üreme kodu verilen tür sayısı Olası üreme (A) Kuvvetle Olası üreme (B) Kesin üreme (C) Çiçekli Kent Ormanı Ege Üniv. Kampüsü Kaynaklar Vadisi Çizelge 4 te ise üç alandaki gözlem sayısı ile gözlem başına ortalama kuş türü sayısı arasındaki ilişki verilmektedir. Yapılan istatistik analiz sonucunda, gözlem yapılan üç alanda gözlem başına ortalama kuş türü sayısının alanlar arasında istatistiksel olarak farklılık gösterdiği anlaşılmıştır (F=6,741, p=0,002). Farkı yaratan grubun tespiti için analiz yapıldığında, sadece Kaynaklar Vadisi ile Kampüsün birbirinden anlamlı düzeyde farklı olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda Kaynaklar Vadisi nde gözlem sayısı daha az olmasına karşın Çizelge 3 te görüldüğü üzere üreyen kuş türü sayısının net bir şekilde daha fazla olması ve Çizelge 4 te görüldüğü üzere gözlem başına ortalama kuş türü sayısının daha fazla olmasının habitat çeşitliliği ile doğrudan ilişkili olduğu düşünülmektedir. Çizelge 4. Çalışma alanlarında gözlem sayısı ile gözlem başına ortalama kuş türü sayısı arasındaki ilişki. N (Gözlem sayısı) Ortalama Standart sapma Minimum Maksimum Çiçekli Kent Ormanı 28 21,93 7, Ege Üniv. Kampüsü 27 19,22 6, Kaynaklar Vadisi 18 26,61 5, Toplam 73 22,08 7,

9 Gözlenen kuş türü sayısı Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi 2(1): 34-43, 2011 Çalışma alanlarında gözlenen kuş türü sayısının aylara göre dağılımı Şekil 3 te verilmektedir. Buna göre, ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde gözlenen kuş türü sayısının diğer dönemlere kıyasla daha fazla olduğu dikkati çekmektedir Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Çiçekli Kent Ormanı Ege Üniversitesi Kampüsü Kaynaklar Vadisi Şekil 3. Çalışmada gözlenen kuş türü sayısının aylara göre dağılımı. Göç dönemlerinde gözlenen kuş türü sayısının daha fazla olacağı yönünde genel bir kanı vardır. Ancak bu durumun temelde gözlem sayısıyla doğrudan ilişki içinde olduğu Çizelge 5 te görülmektedir. Çalışma alanlarında mevsimsel olarak gözlenen kuş türü sayısı ile gözlem sayısı arasındaki ilişki incelenmiş ve dört mevsim arasında gözlenen ortalama kuş türü sayısı açısından bir fark tespit edilememiştir (p=0,972). Diğer bir deyişle, mevsimsel olarak gözlenen kuş türü sayısındaki artış, gözlem sayısı ile açıklanabilir. Çizelge 5. Çalışma alanlarında mevsimsel olarak gözlenen kuş türü sayısı ile gözlem sayısı arasındaki ilişki. N (Gözlem sayısı) Ortalama Standart sapma Minimum Maksimum Kış 20 21,60 6, İlkbahar 26 21,96 9, Yaz 13 22,46 5, Sonbahar 14 22,64 5, Sonuç olarak, araştırmanın yapıldığı üç alanın, gözlenen ve üreyen kuş türü sayısı açısından temelde benzerlik gösterdiği; ancak Kaynaklar Vadisi nin gözlenen ve üreyen kuş türü sayısı açısından anlamlı düzeyde farklı olduğu anlaşılmıştır. Bu farklılığın yaşam alanı çeşitliliğine ve daha doğal alanlarda tehdit unsurlarının daha az olmasına bağlı olduğu düşünülmektedir. Teşekkür: Gözlemlere katılan Ege Üniversitesi Kuş Gözlem Topluluğu (EKGT) üyelerine ve makalenin yazımında bana yardımcı olan Dr. Ortaç Onmuş ve Dr. Raika Durusoy a teşekkürlerimi sunarım. Kaynaklar Bengil, F. Uzilday, B The avifauna of Küçük Menderes delta (Turkey): an evaluation on seasonal pattern of birds, Biharean Biologist, 4 (1): Bibby et. al Bird census techniques, 2nd edition, Academic Press, London

10 Birdlife International, Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status, Birdlife Conservation Series No: 12, Cambridge, UK. Delany, S., Scott, D Wetlands International - Waterbird population estimates, fourth edition, Wageningen, The Netherlands. Dickinson, E., ed The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. 3rd ed. Princeton University Press, Princeton. Döndüren, Ö Foça özel çevre koruma bölgesi ornitofaunasının ve bölgeyi etkileyen çevresel faktörlerin belirlenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir. Hagemeijer, E.J.M., Blair, M.J The EBCC atlas of European breeding birds: their distribution and abundance, London. Heinzel, H., Fitter, R., Parslow, J Türkiye ve Avrupa nın Kuşları, Kuzey Afrika ve Ortadoğu Dahil (Çev. Boyla, K.A.), Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul. Kirwan, G., Martins, R.P., Eken, G. Davidson, P A checklist of the birds of Turkey, Sandgrouse Suppl. 1:1-32 Kirwan, G., Welch, H., Demirci, B., Boyla, K.A., Castell, P., Özen, M., Marlow, T The birds of Turkey. London, U.K. Kurun, M Ege üniversitesi kampüsündeki kuş türlerinin biyolojileri hakkında araştırmalar, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, İzmir. Kuşbank Database, (23 Nisan 2011). Mullarney, K., Svensson, L., Zetterström, D., Grant, P.T Collins bird guide - the most complete field guide to the birds of Britain and Europe, UK. Onmuş, O., Durusoy, R., Eken, G Distribution of breeding birds in the Gediz Delta, Zoology in the Middle East, 47: Resmi Gazete, tarih ve sayılı Resmi Gazete. ( ). Sıkı, M Gediz deltası (İzmir kuş cenneti) kuşları, Ekoloji, 44:

BULDAN İLÇESİ NİN (DENİZLİ) KUŞLARI

BULDAN İLÇESİ NİN (DENİZLİ) KUŞLARI BULDAN İLÇESİ NİN (DENİZLİ) KUŞLARI Doç. Dr. Raşit URHAN, Öğr. Gör. Derya KAHRAMAN Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, rurhan@pau.edu.tr ÖZET 2003-2006 tarihleri arasında Buldan

Detaylı

Osmaniye Rüzgar Elektrik Santrali (135 MW) Ornitoloji İzleme Çalışması. 2010 Yılı Turna Araştırması

Osmaniye Rüzgar Elektrik Santrali (135 MW) Ornitoloji İzleme Çalışması. 2010 Yılı Turna Araştırması (135 MW) Ornitoloji İzleme Çalışması 2010 Yılı Turna Araştırması Hazırlayan: Kerem Ali Boyla, MSc. Uzman Biyolog, Ornitolog (kuşbilimci) kerem.boyla@gmail.com +90 (212) 2496987 +90 (533) 3775191 Mayıs

Detaylı

FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ORNİTOFAUNASININ VE BÖLGEYİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ORNİTOFAUNASININ VE BÖLGEYİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) FOÇA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ORNİTOFAUNASININ VE BÖLGEYİ ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ Ömer DÖNDÜREN Biyoloji Bölümü Anabilim

Detaylı

T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı T.C Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Fotoğraf: Kiraz ERCİYAS YAVUZ kiye Ulusal Halkalama Programı Raporu 2015 1 KUŞ HALKALAMA Kuşların

Detaylı

İ.Ü. REKTÖRLÜĞÜ BEYAZIT YERLEŞKE BAHÇESİNDE BULUNAN KUŞ TÜRLERİ

İ.Ü. REKTÖRLÜĞÜ BEYAZIT YERLEŞKE BAHÇESİNDE BULUNAN KUŞ TÜRLERİ İ.Ü. REKTÖRLÜĞÜ BEYAZIT YERLEŞKE BAHÇESİNDE BULUNAN KUŞ TÜRLERİ İ.Ü. Rektörlüğü Bahçesinde bakım ve düzenleme çalışmaları yapılmadan önce kuş gözlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu gözlemlere göre bahçede

Detaylı

Birds of Lake Gölcük (Isparta)

Birds of Lake Gölcük (Isparta) Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10-1 (2006),16-20 Gölcük Gölü (Isparta) Kuşları M. A. TABUR, Y. AYVAZ Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü

Detaylı

Birds of Kütahya Urban Forest and Çamlıca Promenade Area

Birds of Kütahya Urban Forest and Çamlıca Promenade Area SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal 2011, 12: 13-19 Araştırma makalesi/research article Kütahya Kent Ormanı ve mlıca Mesire Alanı nın kuş faunası Ayşe Gül Sarıkaya a, Ebubekir Gündoğdu

Detaylı

KARS IN KUŞLARI Kars Biyoçeşitlilik Projesi

KARS IN KUŞLARI Kars Biyoçeşitlilik Projesi KARS IN KUŞLARI Kars Biyoçeşitlilik Projesi Mutlu Yıllar... 2006 Saksağan Pica pica Fotoğraf: Çağan Hakkı Şekercioğlu Ocak-January 2006 Benekli bülbül - Luscinia luscinia bbenekli sinekkapan - Muscicapa

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Türkiye Ulusal Halkalama Programı Raporu 2013 1 KUŞ HALKALAMA Kuşların bireysel olarak tanınmasını,

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) KOCAÇAY DELTASI ORNİTO FAUNASININ TESPİTİ VE ALANI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER.

EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) KOCAÇAY DELTASI ORNİTO FAUNASININ TESPİTİ VE ALANI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER. EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (DOKTORA TEZİ) KOCAÇAY DELTASI ORNİTO FAUNASININ TESPİTİ VE ALANI ETKİLEYEN ÇEVRESEL FAKTÖRLER Ercan YAMAN Biyoloji Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu: 401.04.00. Sunuş

Detaylı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı Türkiye Ulusal Halkalama Programı Raporu 2012 KUŞ HALKALAMA Kuşların bireysel olarak tanınmasını,

Detaylı

KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI (KOSKS) RAPORU

KIŞ ORTASI SU KUŞU SAYIMLARI (KOSKS) RAPORU 2005 YILI İZMİR İLİ GEDİZ DELTASI GÜZEL HİSAR DELTASI, ALİAĞA ÇANDARLI KÖRFEZİ, ÇALTIDERE ALİAĞA BAKIRÇAY DELTASI İZMİR KÖRFEZİ ÇAKALBURNU DALYANI ÇEŞME KUTLU AKTAŞ BARAJI, ÇEŞME ALAÇATI KIŞ ORTASI SU

Detaylı

DAĞPAZARI RES ĠġLETMESĠ YILI SONBAHAR DÖNEMĠ ĠZLEME ÇALIġMALARI. Eylül, 2016 Ankara

DAĞPAZARI RES ĠġLETMESĠ YILI SONBAHAR DÖNEMĠ ĠZLEME ÇALIġMALARI. Eylül, 2016 Ankara DAĞPAZARI RES ĠġLETMESĠ 2016 YILI SONBAHAR DÖNEMĠ ĠZLEME ÇALIġMALARI Eylül, 2016 Ankara ĠÇĠNDEKĠLER ÇalıĢmanın Amacı... 3 ÇalıĢma Ekibi... 3 ÇalıĢma Yöntemi... 4 1) KuĢlara Yönelik Gözlemler... 4 2) Karkas

Detaylı

Antalya-Yamansaz Gölü ve Yakýn Çevresinin Avifaunasý ve Herpetofaunasý

Antalya-Yamansaz Gölü ve Yakýn Çevresinin Avifaunasý ve Herpetofaunasý Cilt: 10 Sayý: 43 (2002), 33-39 ARAÞTIRMA AÞTIRMA MAKALESÝ ALESÝ Antalya-Yamansaz Gölü ve Yakýn Çevresinin Avifaunasý ve Herpetofaunasý Doç.Dr. Ali ERDOÐAN-Prof.Dr. Mehmet ÖZ Araþ.Gör. Hakan SERT-Uzman

Detaylı

BAFA GÖLÜ TABĠAT PARKININ ORNĠTOFAUNASI NIN VE BÖLGEYĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ

BAFA GÖLÜ TABĠAT PARKININ ORNĠTOFAUNASI NIN VE BÖLGEYĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI 2012-YL-031 BAFA GÖLÜ TABĠAT PARKININ ORNĠTOFAUNASI NIN VE BÖLGEYĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ AyĢegül ATALAY Tez DanıĢmanları

Detaylı

Bazı Ötücü Kuşlarda (Aves: Passeriformes) Bulunan Bit (Phthiraptera; Ischnocera, Amblycera) Türleri

Bazı Ötücü Kuşlarda (Aves: Passeriformes) Bulunan Bit (Phthiraptera; Ischnocera, Amblycera) Türleri Kafkas Univ Vet Fak Derg 19 (5): 755-760, 2013 DOI: 10.9775/kvfd.2013.8740 Journal Home-Page: http://vetdergi.kafkas.edu.tr Online Submission: http://vetdergikafkas.org RESEARCH ARTICLE 1 2 3 Bazı Ötücü

Detaylı

İSTİLACI TÜR TEHLİKESİ

İSTİLACI TÜR TEHLİKESİ İSTİLACI TÜR TEHLİKESİ Türkiye çok geniş flora ve faunaya sahiptir. Ülkemiz bu zenginliğin kıymetini bilmemekle beraber istilacı türlere bilerek veya bilmeyerek kapı açmaktadır. 12.01.2011 tarihinde Kuş

Detaylı

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9 (1-2): 33-43 (2008) Artvin Çoruh University, Faculty of Forestry Journal, 9 (1-2): 33-43 (2008)

Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, 9 (1-2): 33-43 (2008) Artvin Çoruh University, Faculty of Forestry Journal, 9 (1-2): 33-43 (2008) ARTVİN KUŞ FAUNASI Temel GÖKTÜRK Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Artvin Taner ARTVİNLİ Hatay Tarım Ġl Müdürlüğü, Hatay Faruk BUCAK Artvin Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar

Detaylı

İZNİK GÖLÜ (BURSA) ORNİTHOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ

İZNİK GÖLÜ (BURSA) ORNİTHOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ İZNİK GÖLÜ (BURSA) ORNİTHOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ Elif Necmiye IRMAK TÜRKMEN 1, Ali UZUN 2 1 Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Esentepe Kampüsü Serdivan/SAKARYA e-mail: elifdemik@gmail.com

Detaylı

Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması Akyatan-Tuzla Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2009

Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması Akyatan-Tuzla Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2009 Yumurtalık Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2005 Akyatan-Tuzla Lagünleri Yönetim Planlaması Projesi Kuş Çalışması 2009 Alanların Özellikleri Lagünler, tuzlu bataklıklar, tatlısu bataklıkları,

Detaylı

SAPANCA GÖLÜ (SAKARYA) ORNİTOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ

SAPANCA GÖLÜ (SAKARYA) ORNİTOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ A.UZUN SAPANCA GÖLÜ (SAKARYA) ORNİTOFAUNASININ BİYOEKOLOJİSİ Ali UZUN Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 54140 Esentepe Kampüsü, Serdivan/SAKARYA e-mail: aliuzun@sakarya.edu.tr

Detaylı

Yedigöller ve Yeşilöz Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları avifaunası üzerine araştırmalar

Yedigöller ve Yeşilöz Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları avifaunası üzerine araştırmalar SDÜ Orman Fakültesi Dergisi SDU Faculty of Forestry Journal 2012, 13: 28-34 Araştırma makalesi/research article Yedigöller ve Yeşilöz Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları avifaunası üzerine araştırmalar Vedat

Detaylı

POYRAZLAR GÖLÜ ORNİTOFAUNASI (Sakarya)

POYRAZLAR GÖLÜ ORNİTOFAUNASI (Sakarya) POYRAZLAR GÖLÜ ORNİTOFAUNASI (Sakarya) ORNITHOFAUNA OF LAKE POYRAZLAR ( Sakarya) Ali UZUN*, Mehmet Ali TABUR**, Yusuf AYVAZ** *Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 54140, Sakarya

Detaylı

Ihlara vadisinin (Aksaray) kuşları

Ihlara vadisinin (Aksaray) kuşları 162 Ihlara vadisinin (Aksaray) kuşları Mehmet Ali TABUR Süleymen Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü- Isparta ÖZET Anahtar Kelimeler: Ihlara Vadisi, Kuşlar, Avifuana, Aksaray Ihlara

Detaylı

Demre Noel Baba Kuş Cenneti Kuşları Demre Noel Baba Bird Paradise

Demre Noel Baba Kuş Cenneti Kuşları Demre Noel Baba Bird Paradise Alcedo atthis (Yalıçapkını) Demre Noel Baba Kuş Cenneti Kuşları Demre Noel Baba Bird Paradise Fotoğraflar: Ali ERDOĞAN ÖZET Bir ülkenin veya bölgenin biyolojik zenginliği, doğal olarak barınan türlerin

Detaylı

Amatör Ku bilimcinin. Bu elkitab n n sahibi

Amatör Ku bilimcinin. Bu elkitab n n sahibi Amatör Ku bilimcinin Elkitab Bu elkitab n n sahibi Haz rlayan: Tu ba Can Çizimler: Robin Reckitt Grafk Tasar m: Ay egül Do an Bircan Eylül 2009 Bu elkitab n n haz rlanmas na katk lar ndan dolay Eray Ça

Detaylı

Zonguldak Bölgesi Kuşları

Zonguldak Bölgesi Kuşları Zonguldak Bölgesi Kuşları Prof. Dr. Mustafa SÖZEN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Şekil 1. Prof. Dr. Mustafa SÖZEN Zonguldak yüz ölçümü bakımından Türkiye deki

Detaylı

UŞAK İLİ BANAZ İLÇESİ ARNAZ RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ. UŞAK RÜZGAR SANTRALI ORNİTOLOJİK ETKİLEŞİM RAPORU

UŞAK İLİ BANAZ İLÇESİ ARNAZ RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ. UŞAK RÜZGAR SANTRALI ORNİTOLOJİK ETKİLEŞİM RAPORU UŞAK İLİ BANAZ İLÇESİ ARNAZ RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ. UŞAK RÜZGAR SANTRALI ORNİTOLOJİK ETKİLEŞİM RAPORU Yrd. Doç. Dr. E. Omca Çobanoğlu ve Murat F. Özçelik 13 MART 2015

Detaylı

Yapay Yuvalarda Kuluçkaya Yatan Ötücü Kuşların Yuva Seçiminde Bazı Çevresel Faktörlerin Etkisi 1

Yapay Yuvalarda Kuluçkaya Yatan Ötücü Kuşların Yuva Seçiminde Bazı Çevresel Faktörlerin Etkisi 1 Araştırma Makalesi Yapay Yuvalarda Kuluçkaya Yatan Ötücü Kuşların Yuva Seçiminde Bazı Çevresel Faktörlerin Etkisi 1 Burak ÖZVARDAR 2, Orhan GÜL 2, Ortaç ONMUŞ 2, Mehmet SIKI 2** 2. Ege Üniversitesi, Fen

Detaylı

Önemli Kuş Alanları Eşik Değerleri

Önemli Kuş Alanları Eşik Değerleri Önemli Kuş Alanları Eşik Değerleri Kodu Adı Latince adı 00020 Kızılgerdanlı dalgıç Gavia stellata SPEC 3 W 3950 50 * 00030 Karagerdanlı dalgıç Gavia arctica SPEC 3 W 8900 3750 * 00070 Küçük batağan Tachybaptus

Detaylı

Kızılırmak Vadisinde Kuşları Etkileyen Olumsuz Faktörler

Kızılırmak Vadisinde Kuşları Etkileyen Olumsuz Faktörler Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 19(1), 98-102, 2015 Kızılırmak Vadisinde Kuşları Etkileyen Olumsuz Faktörler

Detaylı

ISPARTA ÇEVRESİNDEKİ BAZI KORUNAN ALANLARDA ORMAN KUŞLARI ÜZERİNE GÖZLEMLER 1

ISPARTA ÇEVRESİNDEKİ BAZI KORUNAN ALANLARDA ORMAN KUŞLARI ÜZERİNE GÖZLEMLER 1 Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2002, ISSN: 1302-7085, Sayfa:83-100 ISPARTA ÇEVRESİNDEKİ BAZI KORUNAN ALANLARDA ORMAN KUŞLARI ÜZERİNE GÖZLEMLER 1 ÖZET Ebubekir

Detaylı

GELEMİŞ, BEYMELEK, AVLAN GÖLÜ, GİRDEV GÖLÜ, ELMALI YAYLASI

GELEMİŞ, BEYMELEK, AVLAN GÖLÜ, GİRDEV GÖLÜ, ELMALI YAYLASI GELEMİŞ, BEYMELEK, AVLAN GÖLÜ, GİRDEV GÖLÜ, ELMALI YAYLASI ve ÇAYAĞZI SULAKALANI KUŞ GÖZLEM ETKİNLİĞİ Cem O.Kıraç 25 Mayıs 2017, Perşembe Yer: Kaş Kültür Merkezi Seminer programına katılan Kaşlı doğa severler

Detaylı

Osmaniye Rüzgar Elektrik Santrali (135 MW) Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Ornitoloji Raporu

Osmaniye Rüzgar Elektrik Santrali (135 MW) Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Ornitoloji Raporu Osmaniye Rüzgar Elektrik Santrali (135 MW) Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Ornitoloji Raporu Hazırlayan: Kerem Ali Boyla, MSc. Uzman Biyolog, Ornitolog (kuşbilimci) kerem.boyla@gmail.com +90 (212)

Detaylı

KUŞ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ YUMURTALIK LAGÜNLERİ KUŞ ARAŞTIRMASI RAPORU

KUŞ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ YUMURTALIK LAGÜNLERİ KUŞ ARAŞTIRMASI RAPORU KUŞ ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ YUMURTALIK LAGÜNLERİ KUŞ ARAŞTIRMASI RAPORU 2009 AMAÇ: Yumurtalık lagünlerinde 2009 Nisan 2010 Şubat dönemi içerisinde üreyen, kışlayan ve göçmen kuşların tespitidir. Yukarıda

Detaylı

HIRUNDINIDAE FAMİLYASI TÜRLERİNİN TÜRKİYE DAĞILIMI VE GÖÇ FENOLOJİSİ İLE BÖLGESEL VE ZAMANSAL FARKLILIKLARI

HIRUNDINIDAE FAMİLYASI TÜRLERİNİN TÜRKİYE DAĞILIMI VE GÖÇ FENOLOJİSİ İLE BÖLGESEL VE ZAMANSAL FARKLILIKLARI http://dergipark.ulakbim.gov.tr/trkjnat/index Trakya University Journal of Natural Sciences, 17(1): 7-15, 2016 ISSN 2147 0294, e-issn 2528 9691 Araştırma Makalesi/Research Article HIRUNDINIDAE FAMİLYASI

Detaylı

Küçük kumrunun (Streptopelia senegalensis) Türkiye deki güncel yayılımı, statüsü ve geleceği

Küçük kumrunun (Streptopelia senegalensis) Türkiye deki güncel yayılımı, statüsü ve geleceği Küçük kumrunun (Streptopelia senegalensis) Türkiye deki güncel yayılımı, statüsü ve geleceği Tamer ALBAYRAK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü 15100, Burdur, Turkiye.

Detaylı

AK KUYRUKLU KARTAL YIRTICILAR. Haliaeetus albicilla. Ağırlığı 4-6.5 kg Beslenme Yaşadığı Alan Renk Gri kahve, koyu kemiksi gri-siyah

AK KUYRUKLU KARTAL YIRTICILAR. Haliaeetus albicilla. Ağırlığı 4-6.5 kg Beslenme Yaşadığı Alan Renk Gri kahve, koyu kemiksi gri-siyah AK KUYRUKLU KARTAL Haliaeetus albicilla 01 YIRTICILAR 75-108 cm Kanat Açıklığı 180-240 cm 4-6.5 kg Gri kahve, koyu kemiksi gri-siyah Özellikleri: Çok iri, hantal, büyük kafalı, uzun ve geniş kanatlı, çok

Detaylı

Ornithological Report for Aksu Wind Farm Project, 72 MW, Yahyalı, Kayseri, Turkey. Spring and Autumn November 2012

Ornithological Report for Aksu Wind Farm Project, 72 MW, Yahyalı, Kayseri, Turkey. Spring and Autumn November 2012 Ornithological Report for Aksu Wind Farm Project, 72 MW, Yahyalı, Kayseri, Turkey. Spring and Autumn 2012 November 2012 Prepared by: Kerem Ali Boyla, MSc Ecologist, Ornithologist kerem.boyla@gmail.com

Detaylı

A Study On Ornithofauna of Muş Plain

A Study On Ornithofauna of Muş Plain A Study On Ornithofauna of Muş Plain Feridun AVCI 1, Özdemir ADIZEL 1,*, Erkan AZİZOĞLU 1 1 Yüzüncü Yıl University. Science Faculty, Department of Biology, VAN Geliş (Received): 09.03.2017 Kabul (Accepted):

Detaylı

2015 TRAKUS TÜRKİYE TÜR LİSTESİ SIRA NO EURO RİNG NO TÜRKÇE İNGİLİZCE BİLİMSEL İSMİ KATEGORİ STATÜ

2015 TRAKUS TÜRKİYE TÜR LİSTESİ SIRA NO EURO RİNG NO TÜRKÇE İNGİLİZCE BİLİMSEL İSMİ KATEGORİ STATÜ 2015 TRAKUS TÜRKİYE TÜR LİSTESİ SIRA NO EURO RİNG NOTÜRKÇE İNGİLİZCE BİLİMSEL İSMİ KATEGORİ STATÜ 1 3110 ada doğanı Eleonora's Falcon Falco eleonorae A y, g 2 5880 ada martısı Audouin's Gull Larus audouinii

Detaylı

SAKARYA İLİ KARADENİZ SAHİLİ LARİDAE TÜRLERİN BİYOEKOLOJİSİ

SAKARYA İLİ KARADENİZ SAHİLİ LARİDAE TÜRLERİN BİYOEKOLOJİSİ SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2013-II) Ç. ÇELİK, A. UZUN SAKARYA İLİ KARADENİZ SAHİLİ LARİDAE TÜRLERİN BİYOEKOLOJİSİ Çetin ÇELİK 1, Ali UZUN 2 1 Karasu Yalı Ortaokulu, 54500, Karasu/Sakarya 2 Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

ACIGÖL DEKİ KUŞ TÜRLERİNİN TESPİTİ, SAYILARININ BELİRLENMESİ VE KORUNMASI

ACIGÖL DEKİ KUŞ TÜRLERİNİN TESPİTİ, SAYILARININ BELİRLENMESİ VE KORUNMASI ACIGÖL DEKİ KUŞ TÜRLERİNİN TESPİTİ, SAYILARININ BELİRLENMESİ VE KORUNMASI Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Biyoloji Anabilim Dalı Derya KAHRAMAN Danışman: Doç. Dr. Raşit

Detaylı

İ.T.Ü. Doğa Parkı Gezi Rehberinin hazırlanmasında katkılarından dolayı İ.T.Ü. Rektörlüğüne teşekkür ederiz. 2

İ.T.Ü. Doğa Parkı Gezi Rehberinin hazırlanmasında katkılarından dolayı İ.T.Ü. Rektörlüğüne teşekkür ederiz. 2 İ.T.Ü. Doğa Parkı Gezi Rehberinin hazırlanmasında katkılarından dolayı İ.T.Ü. Rektörlüğüne teşekkür ederiz. 2 4 İTÜ, DOĞA ve ÇEVRE PARKI İstanbul un yakın tarihinde vadiler ve tepeler boşken, maki toplulukları

Detaylı

SÜRMELĐ KIZKUŞU (Vanellus gregarius) 2008 ARAZĐ RAPORU

SÜRMELĐ KIZKUŞU (Vanellus gregarius) 2008 ARAZĐ RAPORU SÜRMELĐ KIZKUŞU (Vanellus gregarius) 2008 ARAZĐ RAPORU Fotoğraf: Murat Biricik Hazırlayan Murat Biricik, Hamza Deniz, Recep Mungan, Ferdi Akarsu, Murat Ataol, Önder Cırık, Emrah Çoban ve Özge Balkız Đçindekiler

Detaylı

Korunan Alanların İlanındaki Genel Kriterler

Korunan Alanların İlanındaki Genel Kriterler Korunan Alanların İlanındaki Genel Kriterler Alanın Yeri ile ilgili Kriterler Alanın yeri ile ilgili kriterleri, koruma alanı ilan edilecek alanın büyüklüğü, yeri (konumu) ve ulaşım durumunun araştırılması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kiraz ERCİYAS YAVUZ Doğum Yeri: Yerköy (Yozgat) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lise Gertrud Bäumer Gymnasium 1993 Lise Fen Bölümü Çankaya

Detaylı

Aras ın Kuflları KARS-IĞDIR

Aras ın Kuflları KARS-IĞDIR KARS-IĞDIR Aras ın Kuflları Türkiye deki sulak alanlarda en yaygın görülen yırtıcı kuş saz delicesi (Circus aeruginosus). Aras kıyılarının keskin bakışlı sakininin ağırlığı yarım kiloyu geçebiliyor. Saz

Detaylı

RES Projelerinin Değerlendirilmesinde Yer Seçiminin Önemi ve Dikkate Alınacak Ekolojik Parametreler

RES Projelerinin Değerlendirilmesinde Yer Seçiminin Önemi ve Dikkate Alınacak Ekolojik Parametreler RES Projelerinin Değerlendirilmesinde Yer Seçiminin Önemi ve Dikkate Alınacak Ekolojik Parametreler Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 5-6 Kasım 2014 İstanbul Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı

Detaylı

23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne

23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne 23-25 Ekim 2013 tarihinde SAMSUN da düzenlenen III. ULUSAL SULAK ALANLAR KONGRESİ ne SARI, A., BAŞKAYA, Ş. ve GÜNDOĞDU, E., 2013. Bir Şehrin Yuttuğu Sulak Alan: Erzurum Bataklıkları adlı poster bildiri

Detaylı

Kuşlar (Ornitoloji) Bakımından

Kuşlar (Ornitoloji) Bakımından KALE ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş. DİLEK (27,5 MW) RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ (KAHRAMANMARAŞ İLİ, ANDIRIN İLÇESİ, KAPAKTEPE KIRANTEPE ALANLI KÖYÜ MEVKİİ) Kuşlar (Ornitoloji) Bakımından EKOSİSTEM

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

DADAY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAUNASI

DADAY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAUNASI DADAY ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FAUNASI DOÇ. DR. ÖMER KÜÇÜK KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ Biyolojik çeşitlilik YABAN HAYATI VE SERTİFİKASYON YABAN HAYATI NEDİR? Yaban hayatı (YH); işletmeye konu

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi,

Detaylı

1 12 Nisan - Ekim / April - October

1 12 Nisan - Ekim / April - October Familya / Family Latince Adı / Latine Name Türkçe Adi / Turkish Name İngilizce Adı / English Name T K /C S Sylviidae Acrocephalus schoenobaenus Kındıra Kamışçını Sedge Warbler LC 1 12 Nisan - Ekim / April

Detaylı

Determination of Seasonal Habitat Usage and Population Distributions of Bird Species Detected in and Around of Yüksekova Nehil Reed (Hakkari -Turkey)

Determination of Seasonal Habitat Usage and Population Distributions of Bird Species Detected in and Around of Yüksekova Nehil Reed (Hakkari -Turkey) Determination of Seasonal Habitat Usage and Population Distributions of Bird Species Detected in and Around of Yüksekova Nehil Reed (Hakkari -Turkey) Erkan AZİZOĞLU 1 *, Özdemir ADIZEL 1 1 Yüzüncü Yıl

Detaylı

Türkiye Flamingo (Phoenicopterus roseus) Kış Gözlem Raporu - 2005

Türkiye Flamingo (Phoenicopterus roseus) Kış Gözlem Raporu - 2005 Türkiye Flamingo (Phoenicopterus roseus) Kış Gözlem Raporu - 2005 Özge Balkız 1 Doğa Derneği Fotoğraf: Kazım Çapacı 1 Doğa Derneği Flamingo Araştırmaları Sorumlusu; John F. Kenedy Cad., No: 50/19, Kavaklıdere,

Detaylı

UZUNDERE VADĠSĠNĠN (ÇORUH VADĠSĠ) KUġ GÖZLEMCĠLĠĞĠ YÖNÜNDEN FIRSATLARI

UZUNDERE VADĠSĠNĠN (ÇORUH VADĠSĠ) KUġ GÖZLEMCĠLĠĞĠ YÖNÜNDEN FIRSATLARI UZUNDERE VADĠSĠNĠN (ÇORUH VADĠSĠ) KUġ GÖZLEMCĠLĠĞĠ YÖNÜNDEN FIRSATLARI Soner BEKĠR 1 Egemen ÇAKIR 2 Musa HAN 3 Yavuz GÜLTEKĠN 4 Tuba ORHAN 5 Faris KARAHAN 6 1 Soner BEKİR, Kuş Gözlem Uzmanı, Tel: 535-217

Detaylı

Başlık: Büyük orman ağaçkakanı Dendrocopos major (Aves: Picidae) da mitokondriyal DNA varyasyonunun geniş bir coğrafyada araştırılması.

Başlık: Büyük orman ağaçkakanı Dendrocopos major (Aves: Picidae) da mitokondriyal DNA varyasyonunun geniş bir coğrafyada araştırılması. Perktas, U., Quintero E. (2013). A wide geographical survey of mitochondrial DNA variation in the great spotted woodpecker complex, Dendrocopos major (Aves: Picidae). Biological Journal of the Linnean

Detaylı

Rüzgar Türbinleri ve Kuşlar. Riyat GÜL Doğa Araştırmaları Derneği

Rüzgar Türbinleri ve Kuşlar. Riyat GÜL Doğa Araştırmaları Derneği Rüzgar Türbinleri ve Kuşlar Riyat GÜL Doğa Araştırmaları Derneği Türkiye deki yaban hayatının doğal yaşam ortamlarında soyları tehdit ve tehlike altında olmaksızın varlıklarını sürdürebilmeleri için çalışan

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

KUŞ İSİMLERİ TERMİNOLOJİSİ Latince 1 Latince 2 Türkçe İngilizce Almanca Gavia stellata Kızılgerdanlı Dalgıç Red-throated Diver Sterntaucher Gavia

KUŞ İSİMLERİ TERMİNOLOJİSİ Latince 1 Latince 2 Türkçe İngilizce Almanca Gavia stellata Kızılgerdanlı Dalgıç Red-throated Diver Sterntaucher Gavia KUŞ İSİMLERİ TERMİNOLOJİSİ Latince 1 Latince 2 Türkçe İngilizce Almanca Gavia stellata Kızılgerdanlı Dalgıç Red-throated Diver Sterntaucher Gavia arctica Karagerdanlı Dalgıç Black-throated Diver Prachttaucher

Detaylı

Mahmuzlu Kızkuşu (Vanellus spinosus) nun Yuvalama Alanı Tercihleri ve Üreme Başarısı

Mahmuzlu Kızkuşu (Vanellus spinosus) nun Yuvalama Alanı Tercihleri ve Üreme Başarısı TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Mahmuzlu Kızkuşu (Vanellus spinosus) nun Yuvalama Alanı Tercihleri ve Üreme Başarısı a Leyla ÖZKAN*,

Detaylı

LEYLEK HALKALAMA ÇALIŞMALARI Amaç, Yöntem, Uygulama, Önemli Hususlar ve Sonuçlar

LEYLEK HALKALAMA ÇALIŞMALARI Amaç, Yöntem, Uygulama, Önemli Hususlar ve Sonuçlar LEYLEK HALKALAMA ÇALIŞMALARI Amaç, Yöntem, Uygulama, Önemli Hususlar ve Sonuçlar Orhan GÜL Ege Üni., Fen Fak., Biyoloji Bölümü Tabiat Tarihi Uyg. ve Arş. Merkezi Bornova - İZMİR Leylek Halkalamanın Amacı

Detaylı

HATAY-ZİYARET TEPESİ RÜZGÂR SANTRALLERİ BÖLGESİNİN ORNİTOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ

HATAY-ZİYARET TEPESİ RÜZGÂR SANTRALLERİ BÖLGESİNİN ORNİTOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ HATAY-ZİYARET TEPESİ RÜZGÂR SANTRALLERİ BÖLGESİNİN ORNİTOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ AĞUSTOS-EKİM 2011 Hazırlayanlar: İlker ÖZBAHAR, Uzman Biyolog Riyat GÜL, Kuş araştırmacısı İçindekiler GİRİŞ:... 5 RÜZGÂR

Detaylı

HATAY KUŞ GÖZLEM RAPORU 1997 2007

HATAY KUŞ GÖZLEM RAPORU 1997 2007 HATAY KUŞ GÖZLEM RAPORU 1997 2007 Ali Atahan Orhan Gül Mehmet Atahan 2008, Antakya Hatay Kuş Gözlem Raporu: 1997-2007 ISBN: 978-9944-62-343-8 2008, Antakya Editörler: Ali Atahan, Orhan Gül, Mehmet Atahan

Detaylı

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar

Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Hatay İli Heterocera (Lepidoptera) Faunasına Katkılar Erol ATAY * * Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antakya, Hatay, TÜRKİYE * Corresponding author: eatay@mku.edu.tr

Detaylı

Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt:8, Sayı:1

Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt:8, Sayı:1 Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt:8, Sayı:1 Fakülte Adına Sahibi Editör Yardımcı Editörler Dizgi Sorumluları Kapak Tasarım : Prof.Dr. Süleyman AKBULUT : Doç.Dr. Oktay YILDIZ : Doç.Dr. Derya EŞEN

Detaylı

KISACIK ALTIN MADENİ İNCELEME RAPORU

KISACIK ALTIN MADENİ İNCELEME RAPORU AYVACIK KÜÇÜKKUYU KISACIK ALTIN MADENİ İNCELEME RAPORU Konu: Çanakkale Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Kısacık köyü sınırları içinde altın madeni işletmeciliği için hazırlıkları yapılan alanın flora,

Detaylı

KUŞLARDA RENK ABERASYONLARI

KUŞLARDA RENK ABERASYONLARI KUŞLARDA RENK ABERASYONLARI Genellikle Kuşlarda var olan renk mutasyonlarına bağlı sapmaları isimlendirmede yaygın bir yanlış isimlendirme mevcut. Genellikle kuşların renklenmesindeki beyazlıklar albino

Detaylı

ODTÜ NÜN KU LARI 1995-2008

ODTÜ NÜN KU LARI 1995-2008 ODTÜ NÜN KU LARI 1995-2008 Editör: Tür sorumlular : Uzmanlar: KapakTasar m : Metin Tasar m : Haritalar: Ay egül Dursun, Birgül Çak r, Emre Öztürk, Güliz Karaarslan, Kas m K rlang ç, Özgül Yahyao lu, Soner

Detaylı

Türkiye nin Akbabaları

Türkiye nin Akbabaları Türkiye nin Akbabaları Doğa Derneği, İstanbul, Eylül 2015 Türkiye de halen daha dört farklı tür akbaba yaşamaktadır. Tüm türlerin sayısı dünyadaki diğer akbaba türleri gibi ya çok azdır ya da hızla azalmaktadır.

Detaylı

İZMİR KUŞ CENNETİ NE GELEN ZİYARETÇİ SAYISI VE PROFİLİ ÜZERİNE BİR YILLIK İZLEME ÇALIŞMASI

İZMİR KUŞ CENNETİ NE GELEN ZİYARETÇİ SAYISI VE PROFİLİ ÜZERİNE BİR YILLIK İZLEME ÇALIŞMASI İZMİR KUŞ CENNETİ NE GELEN ZİYARETÇİ SAYISI VE PROFİLİ ÜZERİNE BİR YILLIK İZLEME ÇALIŞMASI GİRİŞ Kütahya da bulunan Murat ve Şaphane dağlarından doğan Gediz Nehri, kaynağından itibaren yaklaşık 400 kilometrelik

Detaylı

ÇORUH VADİSİ İSPİR, UZUNDERE, YUSUFELİ KUŞ GÖZLEMİ ARAŞTIRMALARI RAPORU

ÇORUH VADİSİ İSPİR, UZUNDERE, YUSUFELİ KUŞ GÖZLEMİ ARAŞTIRMALARI RAPORU Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi ÇORUH VADİSİ İSPİR, UZUNDERE, YUSUFELİ KUŞ GÖZLEMİ ARAŞTIRMALARI RAPORU Hazırlayan: Soner Bekir* Yaban Hayatı Fotoğrafçısı ve Kuş Gözlem Rehberi soner.bekir@birdingturkey.com

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAġKANLIĞI Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi Ġzmir Yalıçapkını ve Toplu Halde Üreyen KuĢ Türleri AraĢtırma, Ġzleme, Koruma Projesi 2010 KUġ

Detaylı

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/3 (2014) 78-86

Biological Diversity and Conservation. ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/3 (2014) 78-86 www.biodicon.com Biological Diversity and Conservation ISSN 1308-8084 Online; ISSN 1308-5301 Print 7/3 (2014) 78-86 Research article/araştırma makalesi Relationships between stand structure and bird species

Detaylı

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KUŞLARDA GÖÇ VE ORİYANTASYON KİRAZ ERCİYAS YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KUŞLARDA GÖÇ VE ORİYANTASYON KİRAZ ERCİYAS YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI 1 ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KUŞLARDA GÖÇ VE ORİYANTASYON KİRAZ ERCİYAS YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI DANIŞMAN DOÇ. DR. Y. SANCAR BARIŞ SAMSUN - 2004 Erciyas, K.

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Bazı Ceviz (Juglans regia L.) Çeşitlerinin Çimlenme ve Çöğür (Anaçlık) Gelişme Performanslarının Belirlenmesi Akide ÖZCAN 1 Mehmet SÜTYEMEZ 2 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Afşin Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nuri Kaan ÖZKAZANÇ 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nuri Kaan ÖZKAZANÇ 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nuri Kaan ÖZKAZANÇ 2. Doğum Tarihi: 26.01.1971 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ziraat Fakültesi Uludağ Üniversitesi 1994 Y. Lisans

Detaylı

No.6: YILDIZ DAĞLARI NDA KUŞ ÇEŞİTLİLİĞİ VE DAĞILIMI

No.6: YILDIZ DAĞLARI NDA KUŞ ÇEŞİTLİLİĞİ VE DAĞILIMI No.6: YILDIZ DAĞLARI NDA KUŞ ÇEŞİTLİLİĞİ VE DAĞILIMI Korhan Özkan Nisan 2010 YIILDIIZ DAĞLARII BİİYOSFER PROJESİİ RAPORLAR SERİİSİİ Bu dokümana, aşağıdaki şekilde atıfta bulunulabilir: YMBP (2010). Yıldız

Detaylı

Bulgaristan da Doğa Koruma Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi

Bulgaristan da Doğa Koruma Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi Bulgaristan da Doğa Koruma Veri Tabanı ve Bilgi Sistemi Ventzislav Vassilev, REC Bulgaristan 30 Ocak - 1 Şubat 2018 Natura 2000 için bilgi sistemi ve veri tabanına neden ihtiyacımız var? Türler ve habitatlar

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Yaban Kuşlarının Korunması Direktifi 2009/147/EC İçerik Kuş Direktifi Ön DEA raporu Rapor sonrası yapılanlar İstişare Süreci

Detaylı

Ýzmir Kuþ Cenneti Sulak Alanýnýn Ekolojik Yapýsý Ve Su Kirliliði Ýzleme Çalýþmasý

Ýzmir Kuþ Cenneti Sulak Alanýnýn Ekolojik Yapýsý Ve Su Kirliliði Ýzleme Çalýþmasý ARAÞTIRMA NOTU Ýzmir Kuþ Cenneti Sulak Alanýnýn Ekolojik Yapýsý Ve Su Kirliliði Ýzleme Çalýþmasý Ekoloji 14, 54, 31-36 2005 Vildan GÜNDOÐDU Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Bornova-ÝZMÝR Elif TORUSDAÐ,

Detaylı

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN

STANDARD ŞUBAT 2010 DOĞA. Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN DOĞA Fotoğraflar: Eray ÇAĞLAYAN 100 Çoruh Vadisi: Suya Gömülecek Miras Eray ÇAĞLAYAN Doğa Derneği Bozayı Araştırma ve Koruma Projesi Sorumlusu Çoruh Vadisi, Türkiye deki 305 Önemli Doğa Alanı ndan bir

Detaylı

Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi

Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Edirne İlinden Kış Aylarında Elde Edilen Sütlerde Toplam Yağ ve Protein Değerlerinin Türk Standartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi Sümeyye MEMKEZE 1, Murat ÇİMEN 1*, Rahime Kamer ÖNOĞLU 1, Neslihan ÇİÇEK

Detaylı

Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:5, Sayı:1, 2015,50-55/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:5, No:1,2015,51-55

Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:5, Sayı:1, 2015,50-55/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:5, No:1,2015,51-55 Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:5, Sayı:1, 2015,50-55/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:5, No:1,2015,51-55 TÜRKİYE DE CORDULEGASTER (INSECTA: ODONATA) CİNSİNİN DURUMU VE CORDULEGASTER PİCTA DA GÖRÜLEN VARYASYONLAR

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

KARATAVUK (Turdus merula L.) UN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNDEKİ ÜREME BİYOLOJİSİ

KARATAVUK (Turdus merula L.) UN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNDEKİ ÜREME BİYOLOJİSİ KARATAVUK (Turdus merula L.) UN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNDEKİ ÜREME BİYOLOJİSİ Biyolog Elif Betül EVCİMEN Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Antalya, Uzman Biyolog Bekir KABASAKAL

Detaylı

T.C ÇORUM VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İL ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C ÇORUM VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İL ÇEVRE DURUM RAPORU T.C ÇORUM VALİLİĞİ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUM İL ÇEVRE DURUM RAPORU Çorum 2005 ÇORUM İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU TEŞEKKÜR Bu kitabın hazırlanışındaki katkılarından dolayı tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına

Detaylı

GÜNEYBATI MARMARA DENİZİ KARABİGA KIYILARINDA (BİGA, ÇANAKKALE) BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE DENİZ-KIYI HABİTATLARI ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

GÜNEYBATI MARMARA DENİZİ KARABİGA KIYILARINDA (BİGA, ÇANAKKALE) BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE DENİZ-KIYI HABİTATLARI ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU GÜNEYBATI MARMARA DENİZİ KARABİGA KIYILARINDA (BİGA, ÇANAKKALE) BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE DENİZ-KIYI HABİTATLARI ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU SAD-AFAG SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ - AKDENİZ FOKU ARAŞTIRMA GRUBU

Detaylı

YALOVA İLİ ARMUTLU-MECİDİYE İLÇELERİ AROVA RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ

YALOVA İLİ ARMUTLU-MECİDİYE İLÇELERİ AROVA RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ YALOVA İLİ ARMUTLU-MECİDİYE İLÇELERİ AROVA RES RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALİ LTD. ŞTİ. YALOVA RÜZGAR SANTRALI ORNİTOLOJİK ETKİLEŞİM RAPORU Yrd. Doç. Dr. E. Omca Çobanoğlu ve Murat F. Özçelik

Detaylı

Gözeli yöresindeki (Elazığ) meşe (Quercus sp.) ormanlarına asılan yapay yuvalardaki böcekçil kuşların kuluçka faaliyetleri

Gözeli yöresindeki (Elazığ) meşe (Quercus sp.) ormanlarına asılan yapay yuvalardaki böcekçil kuşların kuluçka faaliyetleri Ormancılık Araştırma Dergisi Journal of Forestry Research 2015/1, A, 1:2, 57-71 DOI: http://dx.doi.org/10.17568/oad.49194 Koruma/Conservation Araştırma makalesi/research article Gözeli yöresindeki (Elazığ)

Detaylı

GRUP ENDEMİKUS. Doç. Dr. Ali ÇELİK Denizli, KAZ DAĞI GÖKNARI Abies nordmanniana subsp. equi-trojani

GRUP ENDEMİKUS. Doç. Dr. Ali ÇELİK Denizli, KAZ DAĞI GÖKNARI Abies nordmanniana subsp. equi-trojani GRUP ENDEMİKUS KAZ DAĞI GÖKNARI Abies nordmanniana subsp. equi-trojani ÇANAKKALE İLİ ENDEMİK BİTKİ TÜRLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİRLİĞİNİN SAĞLANMASI Doç. Dr. Ali ÇELİK Denizli, 2010 Proje Ekibi Abuzer BERKKAYA

Detaylı

Türkiye deki karla kaplı alanların uydulardan takibi ve uzun yıllar trend analizi

Türkiye deki karla kaplı alanların uydulardan takibi ve uzun yıllar trend analizi Türkiye deki karla kaplı alanların uydulardan takibi ve uzun yıllar trend analizi İbrahim Sönmez 1, Ahmet Emre Tekeli 2, Erdem Erdi 3 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Samsun

Detaylı

SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ

SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ SABANCI ÜNİVERSİTESİ AĞAÇLANDIRMA VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİ İçindekiler I. GİRİŞ II. III. ÜNİVERSİTE KONUMU İNŞAAT ÖNCESİ VE SONRASI GÖRÜNTÜLER a. 1998-İnşaat öncesi b. 2013-Kampusun bugünü Sabancı Üniversitesinin

Detaylı

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa AKYOL Doğum Tarihi: 05.05.1977 Ünvanı: Yrd Doç Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Biyoloji Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

Phaselis Antik Kenti ve Yakın Çevresinin Faunası I

Phaselis Antik Kenti ve Yakın Çevresinin Faunası I journal.phaselis.org Volume I (2015) Disiplinlerarası Akdeniz Araştırmaları Dergisi Journal of Interdisciplinary Mediterranean Studies Phaselis Antik Kenti ve Yakın Çevresinin Faunası I The Fauna of Phaselis

Detaylı

İÇDAŞ Biyoçeşitlilik Raporu

İÇDAŞ Biyoçeşitlilik Raporu İÇDAŞ Biyoçeşitlilik Raporu 2016 01.01.2017 Çevre Müdürlüğü İÇİNDEKİLER TABLOLAR 3 GİRİŞ 4 BÖLGEMİZDEKİ EKOSİSTEMLER 4 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN İZLENMESİ ve KORUNMASI 8 DENİZEL EKOSİSTEM ÇALIŞMALARI 8 ORNİTOLOJİK

Detaylı