KAN GRUPLAMADA ILAŞILAN ILAN SORUNLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAN GRUPLAMADA ILAŞILAN ILAN SORUNLAR"

Transkript

1 IV. ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON KONGRESİ KAN GRUPLAMADA KARŞILA ILAŞILAN ILAN SORUNLAR Dr. Meral SÖNMEZOS NMEZOĞLU Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Transfüzyon Merkezi

2 KAN GRUP TERMİNOLOJ NOLOJİSİ Sistem (Tek gen loküsünde allel ile kodlanan antijen spesifisitesi-29) Koleksiyon (Serolojik, genetik, biyokimyasal temel) Seri (bilinen seri ve koleksiyonlara girmemiş en az iki antijen bildirimi-700 seri düşük insidans, 901 seri yüksek insidans) Page 2

3 Major kan grup sistemleri Page 3

4 Diğer kan grup sistemleri Page 4

5 ABO Kan Grup Sistemi ABO sistemi transfüzyonla ilişkili olarak en önemli kan grup sistemidir. ABO tanımlamada güçlükler ve yanlış yorumlama hasta hayatına mal olabilir. ABO ve H iki ayrı sistem, biyokimyasal ve fenotipik düzeyde yakın ilişkili ABO geni kromozom 9 üzerinde lokalize Page 5

6 ABO Kan Grup Sistemi (2) A ve B ABH genleri kan grup antijeni değil, transferaz isimli enzimleri kodlar. A antijeni: terminal KH; N-asetil-galaktozamin B antijeni: terminal KH; galaktoz O antijeni yok: O geni A ve B yokluğunda nonfonksiyone transferaz üretir. Page 6

7 Tip 2 Prekürs rsör r Zincir Page 7

8 H Antijen Oluşumu umu Page 8

9 A Antijen Oluşumu umu Page 9

10 B Antijen Oluşumu umu Page 10

11 ABO alleller Page 11

12 ABO Kan Grup SistemS stemi Genotip p (Gen) Fenotip p (Kan( grubu) Eritrositte antijen Plazmada antikor A 1 A 1, A 1 A 2 A 1 (23-25%) 25%) A 1, (H) anti-b, anti-h A 2 A 2, A 2 O A 2 (6-10%) A 2, (H) Anti-B, anti-a 1 BB, BO B(8-17%) B,(H) Anti-A/A A/A 1 A 1 B A 1 B(3%) A,A 1,B Anti-H A 2 B A 2 B(1%) A,B,H Anti-A 1 O,O O(43-50%) H Anti-A, A,-A 1,-B H,h Oh Bombay None Anti-A, A,-A 1,-B, B,-H Page 12 12

13 ABO Kan Gruplama ABO kan gruplaması iki şekilde yapılır: Eritrositler A ve/veya B antijenlerinin varlığına göre tiplendirilir: forward (doğrudan) gruplama Serum/plazma anti-a ve/veya anti-b antikorlarının varlığı veya yokluğu için test edilir: revers (dolaylı) gruplama Page 13

14 ABO Kan Gruplama Forward Gruplama Yıkanmış hücrelerle Test: Monoklonal Anti-A Monoklonal Anti-B Inert kontrol Aglütination pozitif sonuç Reverse Gruplama Plazma/serum test: Bilinen A 1 hücreleri Bilinen B hücreleri Bilinen O hücreleri? Bilinen A 2 hücreler Reaksiyonlar forward dan daha zayıf Page 14 ABO & Rh(D) 14

15 Yöntemler 1. Hemaglütinasyon a. Lam (Slide) Yöntemi b. Tüp Yöntemi c. Jel Santrifügasyon Yöntemi d. Mikroplak Yöntemi 2. RİA (Radio immun assay) 3. EİA (Enzim immun assay) 4. PCR, (polimerase chain reaction) Page 15

16 Kan Gruplama Testler iki kişi tarafından ayrı ayrı çalışılır ve ayrı kayıt yapılır. Sonuçlar uyumlu çıkarsa hasta kaydına girilir. Varsa eski kayıtlarla karşılaştırılır RhD negatif sonuçlar mutlaka tekrar çalışılır. Page 16

17 Page 17

18 Forward ve Reverse gruplama Patient Anti-A Anti-B A 1 Cells B Cells Page 18

19 Page 19

20 Page 20

21 Rh Kan grubu ABO dan sonra 2. önemli kan grup sistemi İki Rh geni RHD ve RHCE RHD..D antijeni RHCE 4 antijen kombinasyonu ce, Ce, ce, CE Allel genler D+ RHD + RHCE D-.silinmiş RHCE Page 21

22 Rh kan grup sistemi Page da by Landsteiner & Wiener tarafından bulundu. En komplex eritrosit antijen sistemi; kromozom 1 üzerinde lokalize Eritrosit yüzeyinde bulunur-membrana entegre primer antijen bulunursa Rh (+) Serumda doğal antikoru bulunmaz Immün antikor (IgG) oluşur

23 Rh Kan Gruplama Farklı teknikler Tüp, Mikroplak, Jel teknolojisi, Otomasyon İki anti-d kullanılır Negatif sonuçlar doğrulanır Hücreler DAT pozitif bulunursa yorumlanır Page 23

24 Page 24

25 Page 25

26 Eritrosit Tiplendirmede Sorunlar Zayıf reaktan veya eksik antijenler 1. A ve B Subgrupları 2. Bazı hastalıklara bağlı antihen ekspresyonunda değişiklikler 3. Kimerizm Beklenmedik antijen reaksiyonları 1. Rulo formasyonu (globulin düzeyi yüksekliği) 2. Antikor kaplı eritrositler (+ DAT) 3. Poliaglütinasyon Page Kazanılmış B antijeni

27 GÜÇLÜKLER Forward gruplama sonucu revers testle uyumsuz çıktığında İki ayrı kişinin yaptığı test sonuçları aynı olmadığında Test sonucu hastanın daha önceki sonuçlarıyla uyuşmadığında Kanı stoğa koyma! Kesin sonuç çıkana kadar kullanma! Page 27

28 Hatalar

29 Teknik Hatalar Kayıt hataları Tüpler yanlış etiketli Hasta yanlış tanımlı Kayıtların yanlış yorumlanması Kayıt transferinde hata Bilgisayara aktarırken hata Reajan veya ekipman hataları SKT geçmiş reajan kullanımı Kalibre olmayan santrifüj kullanma Kontamine veya hemolizli reajan kullanma Saklama ısılarına uymama (yanlış ısı?) İşlem hataları Reajan eklenmemesi Üretici talimatlarına uymama RBC süspansiyonlarının uygunsuz konsantrasyonları Hücre kümelerinin aglütinasyon değerlendirmesi öncesi resüspanse edilmemesi Page 29

30 Pıhtılaşma yetersizlikleri Pıhtılaşmayan Serum : Düşük platelet sayısı Antikoagulan tedavisi (Heparin, Aspirin, etc) Faktör yetersizlikleri Test öncesi tam olarak puhtılaşmayan serum aglüinasyonu taklit eden fibrin kümeleri oluşturmaya eğilimlidir Pıhtı oluşturmak için seruma Trombin eklenebilir veya, EDTA lı tüpler kullanılabilir Page 30

31 Kontamin tamine örnek veya reajanlar Örnek kontaminasyonu Tüpte mikrobiyal üreme Reajan kontaminasyonu Bakteriyel üreme bulutlu, renk değişikliği yapan görünüme neden olur.. Bu reajan kullanılmaz! Diğer reajanlarla kontamine reajanlar (dağıtımda tüp kenarlarına dokunulmaz) Tuzlu su düzenli değiştirilir Page 31

32 Ekipman sorunları Rutin bakım yapılmalıdır (günlük, haftalık, aylık, vs) Cihaz kalibrasyonları yapılmalıdır (santrifüj, termometre, zaman ayarlayıcı) Kalibre olmayan santrifüjler hatalı sonuçlara yol açabilir Page 32

33 Hemoliz Santrifüjden sonra serumda tespit edilir (kırmızı) Dökümente edilmelidir Neden olabilecekleri: Kompleman bağlama Anti-A, anti-b, anti-h, ve anti-le a Bakteriyel kontaminasyon Kırmızı süpernatan Page 33

34 ABO uyumsuzlukları

35 ABO Uyumsuzluğu RBC lerle ilgili sorunlar Zayıf reaktan/eksik antijenler Extra antijenler Karışık alan reaksiyonları Serum la ilgili sorunlar Zayıf reaktan/eksik antikorlar Extra antikorlar Page 35

36 Grouping Forward Reverse Missing/Weak Extra Mixed Field Missing/Weak Extra A/B Subgroup Acquired B O Transfusion Young Elderly Immunocompromised Cold Autoantibody Disease (cancer) B(A) Phenotype Bone Marrow Transplant Cold Alloantibody Rouleaux May cause all + reactions Rouleaux Anti-A 1 Page 36

37 FORWARD (DOĞRUDAN) GRUPLAMADA GÜÇG ÜÇLÜKLER

38 Eritrositle İlgili Problemler ler ABO forward gruplamada beklenmedik reaksiyonlar iki grupta görülebilir; zayıf veya eksik reaktivite ekstra reaktivite Karışık alan reaksiyonları Page 38

39 Forward Gruplama: Eksik veya Zayıf antijenler ABO Subgrupları Hastalık (lösemi, Hodgkin hastalığı) Anti-A Anti-B A1 hücre B hücre O grubu A Grubu Forward ve reverse uyuşmuyor, (eksik antijen..) Page 39

40 A Subgruplar ları (veya B) A subgrupları tüm popülasyonda az oranda (B subgrupları daha nadir) Bu subgrupların eritrosit yüzeyinde daha az antijen bölgesi vardır Sonuçta daha zayıf (eksik) reaksiyon verirler Çözüm: A subgrupları için Anti-A 1, Anti-H, ve anti- A,B ile test edilir Page 40

41 A1 ve A2 Eritrositler ve Antijenler Page 41 A1 Eritrosit Kan grup A determinant sayısı A A A Ax A end A m A el A y A2 Eritrosit

42 A subgrupları Page 42

43 Forward Gruplama lama: Extra Antijen enler Kazanılmış B B(A) fenotip Rulo Poliaglutinasyon Wharton s Jelly Anti-A Anti-B A1 B Page 43 ÖRNEK

44 Kazanılm lmış B Fenotipi A 1 grubu kişilerde görülür: Alt GI yol hastalığı Kolon/rektum kanseri Intestinal obstrüksiyonu Gram negatif septisemi (örn. E. coli) Page 44

45 Kazanılm lmış B Bakteriler (E. coli) deasetile eden enzim ile A KH etkiler. A Grubu Kişi Kazan.B Fenotipi Bakteriyel enzim asetil grubunu koparır N-acetyl galactosamine Galactozamin D- galactose (Grup B) a benzer Page 45

46 Kazanılm lmış B de Çözüm Hastanın tanılarını gözden geçir: İnfeksiyon? Bazı üreticilerin anti-b reajanları kazanılmış B ile reaksiyon vermez Hasta serumunu kendi RBC leri ile test edilir. Hastanın kendi anti-b si eritrositler üzerindeki kazanılmış B antijeni ile reaksiyon vermez (otolog test Page 46

47 B(A) fenotipi Kazanılmış B ye benzer Hasta B Grubu ve belirgin extra A antijeni var B geni, H antijenine az miktarda A KH ı transfer eder Bazan belirli anti-a reajanları bu az miktardaki A antijenini tespit eder Çözüm: Başka üretici anti-a reajanı ile test tekrar edilir Page 47

48 extra antijen enlerin diğer nedenleri Poliagglütinasyon Kan grubu ne olursa olsun eritrositler human antiserumla agglütinasyon verir Bakteriyel enfeksiyona bağlı.. Saklı T antijen ekspresyonu antiserumla reaksiyon verir Rulo extra serum proteinleri Wharton Jeli Kordon kanında bulunan bağ dokusu kaynaklı jelatinöz substans yalancı aglütinasyon verebilir. (Hatırlatma: kordon kanında sadece forward gruplama yapılır) RBC yıka veya yeni kan örneği Page 48

49 Forward Gruplama lama:karışık k Alan Aglutinasyonu İki farklı hücre popülasyonundan kaynaklanır Aglütine olmamış hücre zemininde aglütinatlar vardır O grubu transfüze edilmiş tüm gruplarda Kemik iliği/kök hücre alıcılarında A 3 fenotipinde Anti-A Anti-B A1 Cells B Cells 0 2+ mf 4+ 0 Page 49

50 Forward Gruplama lama:kar Karışık k Alan Aglutinasyonu Page 50 Mixed Field Agglutination (Post transfusion) ~ (ABO Testing) Can be seen in A, B and AB individuals who have received O units. The antisera reacts with the patient s RBCs, but not with the transfused O cells. ~ (Antibody screen) Can also be seen post transfusion if a person makes an antibody to antigen on donor cells; antibody agglutinates with donor cell, but not their on cells.

51 Reverse Gruplamada Sorunlar

52 Reverse Gruplama Reverse gruplamayı etkileyen Eksik veya zayıf antikorlar Extra antikorlar Page 52

53 Reverse Gruplama lama: Eksik veya Zayıf antikorlar Yenidoğanlar Antikor oluşturmazlar (birkaç ay sonra 5 yaş pik) Yaşlılar Antikor aktivitesi zayıflar Hipogammaglobulinemi Az yada hiç antikor üretimi yok (örn. immunokompromize) Reverse gruplamada hiç aglütinasyon yoktur Page 53

54 Zayıf f veya eksik antikorda çözüm Hastanın yaşı, tanısı Antikor reaksiyonunu artırmak için serum testini 15 dk inkübe et (Oda ısısı) Negatif ise otokontrol ile beraber mini-cold panel yap ve antikor reaktivitesini artır Page 54

55 Reverse Gruplama lama:extra Antikorlar Soğuk antikorlar (allo- veya auto-) Soğuk antikorlar anti-i, H, M, N, P, Lewis içerebilir Rulo A 2 veya A 2 B kişilerde Anti-A 1 Page 55

56 Soğuk antikorlar Reverse gruplamada extra antikorlar gibi görünür Alloantikorlar yabancı eritositlere karşı gelişir Otoantikorlar kendi eritrositlerine karşı gelişir. Soğuk reaktif antikorlar oda ısısında ve daha düşük ısıda RBC lerle reaksiyon verir. Otokontrol pozitiftir. Çözüm: Tüp 37 ye ısıtılır ve yıkanır, agglütinasyon dağılır IgM bağları 2-ME ile de dağılır. Page 56

57 Rulo Hem extra antijen hem de extra antikorlarla oluşabilir para dizisi görünümü Artmış serum proteinine bağlı olarak (globulinler) agglütinasyon görünümü verir. SF ile güçlü reaksiyon, 37 C de zayıf reaksiyon, AHG fazında hiç aglütinasyon yok Görüldüğü hastalıklar: Multiple meloma Waldenstrom s macroglobulinemia (WM) Hydroxyethyl starch (HES), dextran, vs Page 57

58 Rulo çözümü Proteinler uzaklaştırılır! forward gruplamada sorun varsa, hücreler yıkanır ve test tekrarlanır reverse gruplamada sorun varsa, serum fizyolojik tekniği uygula Hücreler (reajan) and serum (hasta) santrifüj edilir antijen ve antikor reaksiyonu aranır (varsa) Serum ayrılır eş volümde SF eklenir (hücreleri ayırır) Tüp karıştırılır, santrifüj edilir ve tekrar incelenir (makro ve mikro) Page 58

59 Anti-A 1 Bazan A 2 (veya A 2 B) kişiler anti-a 1 antikor üretir A 2 (veya A 2 B) kişiler A 1 kişilerden daha az antijenik bölgeye sahip Antikor genellikle doğal oluşan IgM A 1 hücrelerle reaksiyon, A 2 hücrelerle yok Page 59 Anti-A 1 hastada + A 1 hücre + A 2 hücre AGLÜTİNASYON AGLÜTİNASYON YOK

60 anti-a 1 uyumsuzluk çözümü 2 basamak: Hasta RBC lerini Anti-A 1 lektin ile tiplendir Reverse gruplamayı A 1 yerine A 2 hücrelerle tekrar et Her iki sonuçta aglütinasyon olmamalı Anti-A Anti-B A1 Cells B Cells Page 60

61 Diğer er Bombay fenotipi (çok NADİR) hh geçişi ile Bu kişilerde hiç ABO antijeni yok, doğal oluşan anti- A, anti-b, anti-a,b, ve anti-h oluşturmazlar Temel olarak forward reaksiyon yok, Çözüm: anti-h lektin ile test (Bombay da H yok ve reaksiyon vermez) Page 61

62 ABO rutin n testi NE YAPILIR? 1. Eritrositler serum fizyolojikle 3-4x yıkanır ve tüm testler tekrar edilir, antikorlar için test edilir 2. Anti-A1 ve anti-a kullanılarak A subgrupları için test yapılır 3. Anormal antikorları tespit için hücre panelleri kullanılır Page 62

63 Problemi bulmak Forward gruplama (RBC) Reverse gruplama (serum) Her iki gruplamayı karşılaştır (Forward & Reverse ) Reversde <+2, forwardda <+3 reaksiyonlarda +4 C, 37 C de tekrar Normalden zayıf reaksiyon? Eksik veya ekstra reaksiyon? Page 63

64 ABO Uyumsuzluğunda unda çözüm Hastanın öyküsü : Yaş Yakın zamanda transplantasyon Yakın zamanda transfüzyon Hastanın aldığı tedaviler Diğer. Page 64

65 Rh D ekspresyonunda farklılıklar klar D-Pozitif - çoğunluk konvansiyonel D-Negatif - 15%-17% European Ancestry Page 65 3%-7% Afrikalı, 0.5%-1% Asyalı Zayıf D - önceden Du ( 0.2%-1%) DAT testi ile tespit edilir Genel bilgi - anti-d oluşturmaz DEL - D negatif olarak gruplanır, anti-d adsorb ve elüsyonu Çoğu Asyalıda C+ Parsiyel D Önceden mosaic D-pozitif olarak gruplanır(bazıları AHG/IAT test gerektirir) anti-d - yapar missing RhD protein ile D epitopları Rhce proteinleri üzerinde

66 Rh D ekspresyonunda farklılıklar klar Zayıf D D+ kişilerde yaklaşık antijenik bölge Zayıf D de (kantitatif varyasyon) Parsiyel D Kalitatif varyasyon Farklı epitoplarda mozaik, 1 veya birkaç epitop eksik Monoklonal antikorlarla tespit edilebilir Page 66

67 Rh D ekspresyonunda farklılıklar klar Hem zayıf, hem parsiyel moleküler düzeyde tanımlanabilir Rh proteinlerinde aminoasit değişikliklerini kodlayan nükleotid mutasyonları D varyantların sık nedenidir. Substitüsyon transmembranöz veya intrasellüler zayıf D? Substitüsyon ekstrasellüler parsiyel D? Page 67

68 Rh gruplama Page 68

69 Ulusal Kan ve Kan ürünleri Rehberi F2.1.6 Grup Uyumsuzluklarına yaklaşım g.tek bir anti-d miyarı kullanılarak zayıf reaktivite saptandığında hastabuna dayanılarak RhD (+) kabul edilmemelidir. İki ayrı monoklonal anti-d miyarı kullanılarak (IgG ve IgM) belirgin D + sonuç almadıkça hastanın D (-) olarak kabul edilmesi daha güvenlidir D gruplaması yapılan hastalarda kategori D-VI saptayan miyarlar kullanılmamalıdır. Bu gruplar anti-d üretir Bağışçıda kategori D-VI saptayan miyarlar kullanılmalıdır Parsiyel D hastalar RhD negatif Parsiyel D bağışçı RhD pozitif Page 69

70 Ulusal Kan ve Kan ürünleri Rehberi F2.1.6 Grup Uyumsuzluklarına yaklaşım b) A ve B grup varyantların saptanmasında anti-ab, lektin A1, lektin-h, A2 hücresi, ve anti-a ve anti-b ile absorbsiyon, elüsyon çalışmalarının faydası vardır. Zayıf A, B antijenlerin saptanması zordur ve bu yüzden bu hastaların transfüzyonunda O grubu eritrositlerin kullanılması daha uygundur. Page 70

71 Page 71 DİKKATİNİZ İÇİN TEŞEKK EKKÜR R EDERİM

HEMATOLOJİ LABORATUARI

HEMATOLOJİ LABORATUARI 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HEMATOLOJİ LABORATUARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Selime AYAZ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek

Detaylı

Kan Grup Antijenleri

Kan Grup Antijenleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 55-65 Kan Grup Antijenleri Dr. Hülya Bilgen ABO kan grup an tijenlerinin

Detaylı

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri

Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyum Dizisi No: 44 Mayıs 2005; s. 87-103 Trans füz yon Ön ce si Uy gun luk Test le ri Dr. Hül ya Bil gen

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI. Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst.

MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI. Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst. MİKROBİYOLOJİK TARAMA SİSTEMLERİ VE MEKANİZMALARI Dr. Nafiz KOÇAK GATA Haydarpaşa Eğt.Hst. Mikrobiyolojik donör tarama testleri Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonlar yönünden bağışlanan kanların taranması,

Detaylı

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Turan EGE AÇIK KALP CERRAHİSİNDE HOMOLOG VE OTOLOG KAN KULLANIMININ ERKEN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla OCAK - fiubat 2000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla OCAK - fiubat 000 / SAYI 34 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN K ymetli okuyucular, kibin y l n n ilk say s nda yine sizlerle birlikteyiz. Bu say n n da de iflik konular

Detaylı

Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi?

Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi? Her Yerde Karşımda; Nedir Bu HLA Tiplendirimi? Dr. Klara DALVA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı Laboratuvarı Genel bilgiler, terimler Doku uyumu çalışmaları,

Detaylı

Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının

Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının Transfüzyon Tıbbında Yapılan Temel Hatalar Önder ARSLAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara Öldürücü hemolitik transfüzyon reaksiyonlarının en sık nedeni ya kan ünitesinin,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

TÜRK İMMUNOLOJİ DERNEĞİ AKAN HÜCRE ÖLÇER ALT GRUBU KILAVUZ BİLGİLER - 1. LENFOSİT İMMUNFENOTİPLEMESİ için KILAVUZ BİLGİLER

TÜRK İMMUNOLOJİ DERNEĞİ AKAN HÜCRE ÖLÇER ALT GRUBU KILAVUZ BİLGİLER - 1. LENFOSİT İMMUNFENOTİPLEMESİ için KILAVUZ BİLGİLER LENFOSİT İMMUNFENOTİPLEMESİ için KILAVUZ BİLGİLER İlk Çalışma Kopyası Eylül 2010 Akan Hücre Ölçer (Flow Cytometry) Alt Komitesi tarafından hazırlanan bu kılavuz bilgiler, Türk İmmunoloji Derneği web sitesine

Detaylı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı

ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Basıldığında KONTROLSUZ KOPYA niteliğindedir. ULUSAL MİKROBİYOLOJİ STANDARTLARI (UMS) HIV Enfeksiyonunun (Human Immunedeficiency Virus) Mikrobiyolojik Tanısı Hazırlayan Birim Klinik Bakteriyoloji Tanı

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1997 / SAYI: 4. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğini Kutlarken

DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1997 / SAYI: 4. Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğini Kutlarken DAMLA Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni OCAK 1997 / SAYI: 4 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneğini Kutlarken Prof.Dr. Yücel Tangün Türk Hematoloji Derneği Başkanı Kurulduğundan bu yana aralıksız

Detaylı

ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU

ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU ÇÖLYAK HASTALIĞI İÇİN ESPGHAN (Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Derneği) KILAVUZU *S. Husby, S.Koletzko, I.R.Korponay-Szabo, M.L.Mearin, A.Phillips, R.Shamir, #R.Troncone, **K.Giersiepen,

Detaylı

TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR

TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLER TALASEMİ VE HEMOGLOBİNOPATİLERDE İMMÜNOHEMATOLOJİK SORUNLAR Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı ikaradogan@med.akdeniz.edu.tr Prof. Dr. İhsan Karadoğan

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

GENETİK POLİMORFİZMLER. Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER

GENETİK POLİMORFİZMLER. Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER GENETİK POLİMORFİZMLER Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER Genomu bir kitap olarak düşünürsek... (Ridley, 2000) Kromozom olarak adlandırılan 23 bölüm Her bölüm birkaç bin hikayeden oluşur ki bunlar genlerdir.

Detaylı

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu

Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Kan ve Kan Ürünleri Transfüzyonu AMAÇ Kanama sonrası dolaşımdaki kan volümünün düzenlenmesi, ameliyat öncesi ve sonrası kan volümünün, kronik kan hastalıkları nedeniyle azalan hemoglobin düzeyinin düzenlenmesi,

Detaylı

İnovasyon. Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi

İnovasyon. Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi İnovasyon Diagnostik Özel Sayısı www.siemens.com.tr Hastaların yaşamında fark yaratabilecek bir test: Serum HER-2/neu testi Sayfa 02 ELF TM Testi, karaciğer hasarını biyopsiden daha hızlı ve doğru tespit

Detaylı

KAN MERKEZLERİNDE KAYIT. Dr L. Tufan KUMAŞ

KAN MERKEZLERİNDE KAYIT. Dr L. Tufan KUMAŞ KAN MERKEZLERİNDE KAYIT Dr L. Tufan KUMAŞ Kan Merkezinde Kayıt Kan merkezi bir kayıt sistemine sahip olmalıdır Yazılı kayıt sistemi (defterler, formlar vs) Bilgisayar ortamı Kan merkezinde tüm yapılanların

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVAR REHBERİ 2011-Düzce Hazırlayanlar: Doç. Dr. Ramazan MEMİŞOĞULLARI Dr. M. Engin ÖZCAN ( Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi

Detaylı

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir.

Hepatit B, akut hepatitin ve kronik viral enfeksiyonların en sık nedenidir. Hepatit (karaciğer iltihabı) ilaçlar, toksik maddeler, otoimmün hastalıklar, alkol, virüsler gibi bir çok nedenle oluşabilirse de % 95 nedeni hepatit virüsleri (hepatit A,B,C,D,E) dir. Hepatit B, akut

Detaylı

Tam Kan Sayımı. Dr. Mesude Falay Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Laboratuvarı

Tam Kan Sayımı. Dr. Mesude Falay Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Laboratuvarı Tam Kan Sayımı Dr. Mesude Falay Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Laboratuvarı Tam Kan Sayımı cihazlarında kullanılan yöntemler 1. İmpedans yöntemi Tam Kan Sayımı cihazlarında kullanılan

Detaylı

ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI

ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ T IP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI ASEPTİK MENENJİT/ENSEFALİTLİ HASTALARDA HERPES GRUBU VİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI DR. FATMA POLAT SEMERCİ UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI PROF.

Detaylı

T.C.SAĞLIK BAKA LIĞI ĐSTA BUL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTA ESĐ KLĐ ĐK BĐYOKĐMYA LABORATUVARI ŞEF: Dr. Güvenç GÜVE E

T.C.SAĞLIK BAKA LIĞI ĐSTA BUL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTA ESĐ KLĐ ĐK BĐYOKĐMYA LABORATUVARI ŞEF: Dr. Güvenç GÜVE E T.C.SAĞLIK BAKA LIĞI ĐSTA BUL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTA ESĐ KLĐ ĐK BĐYOKĐMYA LABORATUVARI ŞEF: Dr. Güvenç GÜVE E KOAGÜLASYO TESTLERĐ Đ REFERA S ARALIKLARI I Đ DĐREKT BELĐRLE MESĐ DE BHATTACHARYA VE HOFFMA

Detaylı

KAN VE VÜCUT SIVILARI

KAN VE VÜCUT SIVILARI KAN VE VÜCUT SIVILARI Kan Kan, organizmada gerçekte kapalı bir kanallar sistemi içinde dolaşan bir dokudur. Dolaşım kanı, plazma adı verilen sıvı bir ortam içinde süspansiyon halinde bulunan şekilli elemanlardan

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ TRF.PR.01 11.04.2012 20.12.2013 02 1/33 1. AMAÇ Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan korumak; Kanı alacak hastaları enfeksiyon bulaşı veya bağışçının kullandığı

Detaylı

LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ

LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ LABORATUVAR EL KİTABI VE TEST KATALOĞU HAZIRLAYAN: ETİMESGUT DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR BİRİMİ İÇİNDEKİLER Giriş...3 Laboratuvar testlerini etkileyen faktörler...4-5 Testlerin minimum tekrarlama aralıkları.

Detaylı

damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL

damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL Merhaba! İletişimin başlangıcı merhaba ise, günümüzdeki son noktası da İNTERNET tir. 1960 lı

Detaylı