Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ. Gerekçe. Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni. Karşılaştırma Tablosu. Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri."

Transkript

1 TÜRK TİCARET KANUNU Bu kitap FSEK md.1/b-c kapsamında İşlenme Eser dir ve tüm yayın hakları Seçkin Yayıncılık San.ve Tic. A.Ş. ye aittir. Kitap içerisinde ve kapağında kullanılan tasarım, logo, marka, işaret ve yenilikler Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmiştir. Yayınevinin yazılı izni olmadan tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyen alıntılar hariç olmak üzere, kitapta yer alan içerik, notlar, tasarım, marka, logo, yenilik ve işaretler herhangi bir ortamda kısmen veya tamamen yayımlanamaz ve çoğaltılamaz.

2

3 Hazırlayan Av. Mutlu DİNÇ TÜRK TİCARET KANUNU Gerekçe Karşılaştırmalı Eski-Yeni Kanun Metni Karşılaştırma Tablosu Bilgi Notları ve Mevzuat İşlemeleri Kavram Dizini Madde Değişim Göstergesi Ankara 2011

4 Türk Ticaret Kanunu Hazırlayan: Av. Mutlu DİNÇ Libra Mevzuat Dizisi: Sayfa, 11,5x22,5 cm. ISBN Birinci Baskı: Mart Sayfa Tasarımı: İlhan Eroğlu Kapak Tasarımı: İsmail Çam Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Bu kitabın her türlü yayın hakkı Seçkin Yayımcılık San. ve Tic. A.Ş. ye aittir. Yayınevinin yazılı izni olmadan, tanıtım amaçlı toplam bir sayfayı geçmeyecek alıntılar hariç olmak üzere, hiçbir şekilde kitabın tümü veya bir kısmı herhangi bir ortamda yayımlanamaz ve çoğaltılamaz. Yayın ve Dağıtım: Merkez Sağlık Sok. No: Sıhhiye / Ankara Tel : (312) Faks: (312) Şube Ankara Adliye Sarayı K-Blok Zemin Kat Sıhhiye / ANKARA Tel: (312) Şube Strazburg Cad. No: 23/B Sıhhiye / Ankara Tel: (312) Şube Abide-i Hürriyet Cad. No: 179/E Şişli / İSTANBUL Tel : (212) Faks: (212) Web Adresi / Baskı: Sözkesen Matbaacılık, Tel: (0 312) / Sertifika No: 13268

5 Bu Kitaptan Faydalanırken 1956 yılında kabul edilen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, ülkemizin o dönemdeki sanayi ve ticaret potansiyeli göz önüne alındığında, modern ve temel sorunları çözen bir kanun tekniğine sahip olarak nitelendirilmektedir. Altmışlı yıllardan sonra dünya piyasalarında yaşanan çalkantılı süreç, krizler, devrim niteliğindeki siyasi gelişmeler, ülkeler arasındaki sınırların kalkması, küresel ekonominin etkin hale gelmesi ve tüm ülkelerin ayakta kalmak için acımasız rekabetçi anlayışı benimsemesi, ülkemizin de serbest pazar ekonomisi temelinde yapılanan uluslararası ticaret sistemi içinde yer almasını zorunlu kılmıştır. Hukuk disiplinin temellerini değiştiren genel sosyolojik sebeplerin yanında, ülkemize özgü zorlu AB ye tam üyelik çalışmaları ve bununla bağlantılı Kopenhag kriterlerini yerine getirme yükümlülükleri de yeni bir Ticaret Kanunu hazırlanmasını gerekli kılmıştır. Toplumsal değişimin güncel hayata yansımalarına baktığımızda bu zorunluluğu daha net fark etmemiz mümkün oluyor. Interneti kullanmayanımız kalmadı, bilişim ve elektronik alanlarındaki akıl almaz değişim, sanayiden hizmet sektörüne, en küçüğünden en büyüğüne kadar her firmanın iş yapış biçimini etkiliyor. Çevresel sorunlar ise, artık klasik hukuk disiplinleri ile çözümlenememekte, yeni kurallar ve denetim mekanizmalarını gerektirmektedir. Elli yıldır hukuk yayıncılığında uzmanlaşmış bir yayınevi olarak bu süreci analiz ettiğimizde, temelde Yeni Ticaret Kanunumuzun daha önce karşılaşmadığımız sorunları çözmeye yönelik, uluslararası mevzuatla uyumu amaçlayan modern bir yapı oluşturmaya çalıştığını gözlemledik. Bu örneklendirmelerden görüleceği üzere Yeni Ticaret Hukuku, sadece maddelerin metinsel incelemesi ile sınırlandırılmadan, esasa yönelik uzman hukukçuların ve mali müşavirlerin bir arada çalışmasını gerektiren bir hukuk disiplini olarak karşımıza çıkmaktadır. Yayınevimiz Ticaret Kanunu üzerindeki çalışmasına tasarının yayınlandığı ilk günlerde başladı. Doğrudan tasarının altında yer alan gerekçe okuyucularımız için kifayetsiz ve yanıltıcı olacağı için, editoryal ekibimiz öncelikle temel alınan yeni kanun metni ve gerekçesini satır satır inceleyerek, Adalet Komisyonu ve Alt Komisyonda yapılan tüm değişiklikleri tek tek madde altındaki gerekçeye işledi. TBMM Genel Kurulunda yapılan değişiklikler işlenirken farklı bir çalışma uygulandı; değişiklik sadece basit redaksiyon değişikliği ise dipnota, esasa yönelik ve gerekçeli bir değişiklik ise gerekçenin altına ilave edildi. Böylece gerekçenin, Meclisin kabul ettiği nihai metin ile tam uyum içinde olması sağlandı. Eski ve yeni sistemdeki net farklılığı gözlemleyebilmemiz için ilgili kanun ve CMR ye yapılan atıflar ile yürürlükten kaldırılan mevzuata da yer verildi. Çalışmamızın ilk kısmına okuyucularımıza kolaylık sağlamak amacıyla, eski-yeni ve yeni-eski karşılaştırma tablosu eklendi. Karşılaştırma tablosu ile okuyucunun bir bakışta madde değişikliklerini hızlı bir şekilde algılaması amaçlanmıştır. Çalışmamızın hazırlık aşamasında yeni Türk Ticaret Kanunumuzda, eski kanunumuzda yer alan pek çok kurumun mülga edildiği gözlemlendi. Okuyucularımızın bu değişikliğe hızlıca hâkim olabilmesi ve karşılaştırma tablosunda yer alan boşlukları ayırabilmesi için bu kısımlara ilgili mülga kurumların ismi işlendi. Bu işlemelerin yürürlüğü olmayacak kurumları seçebilmeniz için büyük kolaylık sağlayacağına inanıyoruz. Çalışmamızdaki bir diğer yenilik ise Madde Değişim Göstergesidir. Bu gösterge madde altında yer alan Gerekçe yi incelemeden, madde hakkında hızlı bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır. Gösterge dört aşamadan oluşmaktadır. Madde Aynen Korunmuş; Bu göstergedeki en alt derece, madde içinde Türkçeleştirme, metinsel arılaştırma, sadeleştirme ile maddenin esasını değiştirmeyecek kelime düzeltmelerini ifade etmektedir. Bu dereceyi Madde Aynen Korunmuş ifadesiyle tanımladık. Az Değişiklik; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununu kısmen karşılayan, kimi zaman tek bir kelime bazen de yeni bir hüküm eklenmek sureti ile maddede yer alan bir kavramı açıklamaya yönelik, madde kapsamını genişleten, ancak madde esasını değiştirmeyen düzenlemeleri ise Az değişiklik ifadesi ile belirttik. Kapsamlı Değişiklik; ise 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunundaki eski maddeyi kısmen karşılamakla birlikte esas yönünden temel farklılık yaratan, sistemi değiştiren, benzer içeriğe sahip olmasına rağmen hukuk tekniği açısından farklı müesseseleri karşılayan ya da eski kanunda yer alan ilgili maddedeki bir hükmü mülga eden değişiklikleri ifade etmektedir.

6 6 Türk Ticaret Kanunu Madde Yeni İhdas Edilmiş; ifadesi ise Kanunumuza yeni getirilen Bölünme raporu, şirketler topluluğu, hakim ve bağlı şirket, karşılıklı iştirak, özel denetim, riskin erken saptanması, dürüst resim ilkesi, sondaj işlemi gemileri, kılavuzların sorumluluğu, sorumluluk sigortaları vb. yeni olan kurum ve kuralları ifade etmektedir. Ticaret Hukuku çalışmalarının, gerek yasama gerekse uygulama sürecinde teknik ve profesyonel bir çalışmayı gerektirdiği bilincinden hareketle, kanunun tasarı aşamasından itibaren editoryal ekibimiz LİBRA Mevzuat Dizisi üzerinde çalışmaktadır. Yapılan çalışma Ticaret Hukukunun temel yapısı gibi son derece kapsamlı ve ayrıntılıdır. Çalışmanın dipnotları incelendiğinde Medeni Kanundan, İcra İflas Kanununa kadar yapılan atıflara yer verildiğini, maddi hata sebebiyle sehven gerekçelerde yapılmış metin hatalarına ilişkin bilgilerin eklendiğini, madde başlıklarının hangi aşamalarda hangi komisyonlarda hangi gerekçelerle değiştirildiğini görebileceksiniz. Çalışma içerisinde, bahsedilen bu kısımları açıklayan 446 adet dipnot bulunmaktadır, bu sayı bile Ticaret Hukukumuzda ne kadar kapsamlı bir değişiklik olduğu hakkında okuyucularımıza bir fikir verebilecek niteliktedir. Kitap içerisinde yer alan CMR (Uluslararası Taşıma Konvansiyonu) hükümlerinin, 2010 yılı Ocak ayında Seçkin Yayıncılıktan yayınlanan Sayın Av. Murat USLU nun CMR Hükümleri Çerçevesinde Taşıyıcının Gecikmeden Doğan Sorumluluğu adlı çalışmasından faydalanmak sureti ile alındığını belirtmek isteriz. Bu vesile ile Sayın Av. Murat Uslu ya sevgilerimizi ve teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Büyük bir Editoryal ekiple hazırladığımız çalışmanın tüm hukukçulara ve Ticaret Hukuku ile ilgilenen tüm profesyonellere faydalı olmasını dileriz. Av. Mutlu DİNÇ Seçkin Yayıncılık Hukuk Yayınları Editörü

7

8

9 İçindekiler Bu Kitaptan Faydalanırken... 5 Yeni - Eski Karşılaştırma Tablosu Eski - Yeni Karşılaştırma Tablosu GENEL GEREKÇE BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I- Ticari hükümler II- Ticari örf ve âdet III- Ticari işler IV- Ticari davalar ve delilleri Genel olarak Ticari davaların görüleceği mahkemeler B) Çeşitli hükümler I- Zamanaşımı II- Teselsül karinesi III- Ticari işlerde faiz Oran serbestisi ve bileşik faizin şartları Uygulanacak hükümler Faizin başlangıcı BİRİNCİ KİTAP Ticari İşletme BİRİNCİ KISIM Tacir A) Ticari işletme Bütünlük ilkesi B) Tacir I- Gerçek kişiler Genel olarak Küçük ve kısıtlılar Ticaret yapmaktan menedilenler Esnaf II- Tüzel kişiler III- Donatma iştiraki C) Tacir olmanın hükümleri I- Genel olarak II- Özel olarak Ticari iş karinesi Ücret isteme hakkı Fatura ve teyit mektubu Ücret ve sözleşme cezasının indirilmesi Ticari satış ve mal değişimi İKİNCİ KISIM Ticaret Sicili A) Kuruluş I- Genel olarak II- Yönetim III- Tüzük B) Tescil I- Şartları İstem

10 10 Türk Ticaret Kanunu 2. İlgililer İstemin şekli Süre Değişiklikler II- Sicil müdürünün görevleri İnceleme görevi ve geçici tescil Tescile davet ve ceza İtiraz III- Açıklık IV- Sonuçları Tescil ve ilanın üçüncü kişilere etkisi Görünüşe güven Sorumluluk ÜÇÜNCÜ KISIM Ticaret Unvanı ve İşletme Adı A) Ticaret unvanı I- Kullanma zorunluluğu Genel olarak Tescil II- Ticaret unvanının şekli Gerçek kişiler Tüzel kişiler a) Kollektif ve komandit şirketler b) Anonim, limited ve kooperatif şirketler c) Tacir sayılan diğer tüzel kişiler ve donatma iştiraki d) Ortak hükümler Ekler Ticaret unvanının devamı Şubeler Ticaret unvanının devri III- Ticaret unvanının korunması İlke Bildirim ve ceza Unvanına tecavüz edilen kimsenin hakları B) İşletme adı DÖRDÜNCÜ KISIM Haksız Rekabet A) Genel olarak I- Amaç ve ilke II- Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticari uygulamalar B) Hukuki sorumluluk I- Çeşitli davalar II- Çalıştıranın sorumluluğu III- Basın, yayın, iletişim ve bilişim kuruluşlarının sorumluluğu IV- Kararın ilanı V- Zamanaşımı VI- İhtiyati tedbirler C) Ceza sorumluluğu I- Cezayı gerektiren fiiller II- Tüzel kişilerin cezai sorumluluğu BEŞİNCİ KISIM Ticari Defterler A) Defter tutma ve envanter I- Defter tutma yükümlülüğü II- Defterlerin tutulması

11 İçindekiler 11 III- Envanter IV- Envanteri kolaylaştırıcı yöntemler B) Açılış bilançosu, yılsonu finansal tabloları I- Genel hükümler Düzenleme yükümü Düzenlemeye ilişkin ilkeler Dil ve para birimi İmza II- Kalemlere ilişkin ilkeler Tamlık ve mahsup yasağı Bilançonun içeriği Aktifleştirme yasağı Karşılıklar Dönem ayırıcı hesaplar Sorumluluk ilişkileri III- Değerleme ilkeleri Genel değerleme ilkeleri Varlıklar ile borçların değerleme ölçüleri İktisap ve üretim değerleri Değerlemeyi basitleştirici yöntemler C) Saklama ve ibraz I- Belgelerin saklanması, saklama süresi II- Hukukî uyuşmazlıklarda ibraz III- Uyuşmazlıklarda suret alınması IV- Defterlerin tümüyle incelenmesi V- Görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgelerin ibrazı VI- Ticarete yeni başlayanlar için uygulama VII-Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun yetkisi ALTINCI KISIM Cari Hesap A) Tanım ve şekil B) Hükümleri I- Genel olarak II- Özel durumlar Ticari senetler Ücret ve giderler Hesap dışında kalan alacaklar III- Bakiye Belirlenmesi Faiz Bileşik faiz ve sözleşme ile belirlenebilecek hükümler IV- Bütünlük ilkesi C) Cari hesabın sona ermesi I- Genel olarak II- Ölüm ve kısıtlılık hâlleri D) Bakiyenin haczi E) Zamanaşımı YEDİNCİ KISIM Acentelik A) Genel olarak I- Tanımı II- Uygulama alanı III- İnhisar B) Acentenin yetkileri I- Genel olarak

12 12 Türk Ticaret Kanunu II- Özel ve yazılı yetki gerektiren hâller III- Sözleşme yapma yetkisi IV- Yetkisizlik C) Acentenin borçları I- Genel olarak II- Haber verme yükümlülüğü III- Önlemler IV- Ödeme borcu D) Acentenin hakları I- Ücret Ücrete hak kazandıran işlemler Ücrete hak kazanma zamanı Ücretin miktarı Ücretin ödeme zamanı II- Olağanüstü giderlerin karşılanması III- Faiz isteme hakkı IV- Hapis hakkı E) Müvekkilin borçları F) Acentelik sözleşmesinin sona ermesi I- Sebepleri II- Denkleştirme istemi III- Rekabet yasağı anlaşması İKİNCİ KİTAP Ticaret Şirketleri BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler A) Türleri B) Tüzel kişilik ve ehliyet C) Uygulanacak kanun hükümler D) Sermaye koyma borcu I- Konusu II- Hükmü Genel olarak Temerrüt faizi Sorumlu olma Karineler Faiz ve ücret alma hakkı E) Ortakların kişisel alacaklıları F) Birleşme, bölünme ve tür değiştirme I- Uygulama alanı ve kavramlar Uygulama alanı Kavramlar II- Birleşme Genel hükümler a) İlke b) Geçerli birleşmeler c) Tasfiye hâlindeki bir şirketin birleşmeye katılması d) Sermayenin kaybı veya borca batıklık hâlinde birleşmeye katılma Ortaklık payları ve hakları a) Ortaklık payının ve haklarının korunması b) Ayrılma akçesi Sermaye artırımı, yeni kuruluş ve ara bilanço a) Sermaye artırımı b) Yeni kuruluş c) Ara bilanço...255

13 İçindekiler Birleşme sözleşmesi, birleşme raporu ve denetleme a) Birleşme sözleşmesi aa) Birleşme sözleşmesinin yapılması bb) Birleşme sözleşmesinin içeriği b) Birleşme raporu c) Birleşme sözleşmesinin ve birleşme raporunun denetlenmesi İnceleme hakkı ve malvarlığında değişiklikler a) İnceleme hakkı b) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler c) Birleşme kararı Kesinleşmeye ilişkin hükümler a) Ticaret siciline tescil b) Hukuki sonuçlar c) İlan Sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi a) Uygulama alanı b) Kolaylıklar Alacaklıların ve çalışanların korunması a) Alacakların teminat altına alınması b) Ortakların kişisel sorumlulukları ve iş ilişkilerinin geçmesi III- Bölünme Genel hükümler a) İlke b) Geçerli bölünmeler c) Şirket paylarının ve haklarının korunması Bölünmenin uygulanmasına ilişkin hükümler a) Sermayenin azaltılması b) Sermaye artırımı c) Yeni kuruluş d) Ara bilanço Bölünme belgelerini denetleme ve inceleme hakkı a) Bölünme sözleşmesi ve bölünme plânı aa) Genel olarak bb) Bölünme sözleşmesinin ve bölünme planının içeriği b) Bölünmenin dışında kalan malvarlığı c) Bölünme raporu aa) İçerik bb) Bölünme sözleşmesinin veya bölünme planının ve bölünme raporunun denetlenmesi d) İnceleme hakkı e) Malvarlığındaki değişikliklerle ilgili bilgiler Bölünme kararı Korunmaya ilişkin hükümler a) Alacaklıların korunması aa) Çağrı bb) Alacakların teminat altına alınması b) Sorumluluk aa) Bölünmeye katılan şirketlerin ikinci derecede sorumluluğu bb) Ortakların kişisel sorumluluğu İş ilişkilerinin geçmesi Ticaret siciline tescil ve geçerlilik IV. Tür Değiştirme Genel hükümler a) İlke b) Geçerli tür değiştirmeler c) Kollektif ve komandit şirketlerin tür değiştirmelerine ilişkin özel düzenleme Şirket payının ve haklarının korunması Kuruluş ve ara bilanço Tür değiştirme planı Tür değiştirme raporu Tür değiştirme planının ve tür değiştirme raporunun denetlenmesi İnceleme hakkı Tür değiştirme kararı ve tescil Alacaklıların ve çalışanların korunması

14 14 Türk Ticaret Kanunu V- Ortak hükümler Ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının incelenmesi Birleşmenin, bölünmenin ve tür değiştirmenin iptali ve eksikliklerin sonuçları Sorumluluk VI- Ticari işletme ile ilgili birleşme ve tür değiştirme G) Şirketler topluluğu I- Hâkim ve bağlı şirket II- Pay ve oy oranlarının hesaplanması III- Karşılıklı iştirak IV- Bildirim, tescil ve ilan yükümlülükleri V- Bağlı ve hâkim şirketlerin raporları VI- Bağlı şirketler hakkında bilgi alma VII- Hakların donması VIII- Sorumluluk Hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılması Tam hâkimiyet hâlinde a) Talimat b) İstisna c) Bağlı şirketin organlarının şirkete ve paysahiplerine karşı sorumsuzluğu d) Şirket alacaklılarının dava hakkı IX- Çeşitli hükümler Özel denetim Satın alma hakkı Güvenden doğan sorumluluk H) Sanayi ve Ticaret Bakanlığının düzenleme ve denetleme yetkisi İKİNCİ KISIM Kollektif Şirket BİRİNCİ BÖLÜM Şirketin Niteliği ve Kuruluşu A) Tanım B) Sözleşme I- Şekil II- Zorunlu kayıtlar III- Noksanlıklar C) Tescil I- Yükümlülük II- Yükümlülüğün yerine getirilmemesi İKİNCİ BÖLÜM Ortaklar Arasındaki İlişkiler A) Sözleşme serbestisi B) Şirketin yönetimi I- Yönetimin kime ait olduğu Genel olarak Görevden alma a) Şirket sözleşmesiyle atama b) Ortaklar kararıyla atama Yönetim işlerinde yalnız başına veya birlikte hareket Diğer ortakların itirazı II- Yönetimin kapsamı III- Faiz verme borcu C) Denetim D) Oy hakkı ve kararlar E) Kâr payı hakkı ve zarara katılma I- Finansal tablolarının çıkarılması

15 İçindekiler 15 II- Ortağın istemleri III- Zarar payı F) Rekabet yasağı I- Kural II- Aykırı hareket ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle İlişkileri A) Tüzel kişiliğin kazanılması B) Temsil I- Kapsam II- Hükümleri III- Temsil yetkisinin kaldırılması C) Şirket alacaklılarının durumu I- Ortakların kişisel sorumluluğu II- Sorumluluğun derecesi III- Mahkeme kararı IV- İflas Şirketin iflası Şirketin ve ortakların iflası Ortakların hakları V- Takas DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Şirketin Sona Ermesi ve Ortağın Ayrılması A) Sona erme I- Sebepleri Genel olarak İstisnalar Haklı sebepler Özel durumlar a) Sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi b) Karine Kişisel alacaklıların durumu a) Şirket süresinin uzatılması hâlinde itiraz hakkı b) Haciz ve şirketin feshini isteme hakkı II- Hükümleri Tescil ve ilan Ortakların yönetim haklarının sona ermesi Geçici yönetim B) Ortakların şirketten ayrılması I- Özel durumlar Ortağın ölümü Ortağın iflası Haklı sebepler Fesih ihbarı İki kişilik şirkette a) Haklı sebeplerin varlığında b) Diğer sebeplerin varlığında II- Hükümler Tescil Ayrılan ortağın payı a) Hesaplama şekli b) Ödeme şekli c) Ödeme zamanı d) Tamamlanmamış işler e) Zamanaşımı f) Özel durumlar g) Zamanaşımının kesilmesi...340

16 16 Türk Ticaret Kanunu BEŞİNCİ BÖLÜM Tasfiye A) Genel hükümler I- Sözleşme serbestisi Kural Ortakların kararlarına uyma zorunluluğu II- Tüzel kişiliğin devamı III- İflas IV- Şirket alacaklılarının rüçhan hakkı B) Tasfiye memurları I- Genel olarak II- Seçim ve atama III- Görevden alma Tasfiye memuru olan ortaklar a) Sona ermeden önce atanma b) Sona ermeden sonra atama Ortak olmayan tasfiye memurları Mahkemece atanan tasfiye memurları IV- İşlem biçimine ilişkin hükümler Birlikte hareket Devir yasağı ve vekil etme Temsil Yalnız başına hareket Yetkilerin genişletilmesi veya daraltılması V- Tescil ve ilan VI- Ücret VII- Sorumluluk C) Tasfiye işleri I- Koruma önlemleri II- Defter tutma yükümlülüğü Başlangıç envanteri ve bilançosu Defterler Son bilanço Saklama zorunluluğu III- Tasfiyenin amacı IV- Yeni işler Kural İstisna V- Varlıkların paraya çevrilmesi Ayrı ayrı satış Toptan satış Paranın yatırılması VI- Borçların ödenmesi VII- Ortakların ek ödemeleri VIII- Tasfiyeden arta kalanın dağıtılması Geçici ödemeler Son dağıtma IX- Ortakların denetleme hakkı Bilgi isteme hakkı Defterleri inceleme hakkı X- Tasfiyenin sonu

17 İçindekiler 17 ÜÇÜNCÜ KISIM Komandit Şirket BİRİNCİ BÖLÜM Şirketin Niteliği ve Kuruluşu A) Tanımı B) Uygulanacak hükümler C) Sözleşme I- Yorum II- Komanditerlerin sermaye koyma borcu İKİNCİ BÖLÜM Ortaklar Arasındaki İlişkiler A) Sözleşme serbestisi B) Komanditerlerin hukuki durumu I- Yönetim II- Denetleme III- Rekabet yasağı IV- Kâr ve zarar Genel olarak Geri verilmesi zorunlu olmayan faizler ve kâr payları a) Usulüne göre tahakkuk ettirilmiş olanlar b) Usulsüz tahakkuk ettirilmiş olanlar V- Ortaklığın geçişi Devir hâlinde Ölüm hâlinde ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Şirketin ve Ortakların Üçüncü Kişilerle Olan İlişkileri A) Uygulanacak hükümler B) Şirketin temsili C) Komanditer ortağın sorumluluğu I- Genel olarak II- İstisnalar Adı şirketin unvanında bulunan komanditer Şirket adına işlemde bulunan komanditer III- Alacaklıların durumu Takip imkânı Sermayenin azaltılması İflas a) Şirketin iflası b) Komanditelerin sorumluluğu c) Komanditerin iflası Takas DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi A) Uygulanacak hükümler DÖRDÜNCÜ KISIM Anonim Şirket BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler, Kuruluş ve Temel İlkeler A) Genel Hükümler I- Tanım II- Özel kanunlara bağlı anonim şirketler

18 18 Türk Ticaret Kanunu III- Amaç ve konu IV- En az sermaye tutarı V- Devletin gözetimi İzin Kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulunda temsili B) Kuruluş I- Kurucu işlem II- Kuruluş belgeleri III- Kurucular Tanım Asgari sayı IV- Esas sözleşme İçerik Emredici hükümler V- Taahhüdün onaylanması VI- Ayni sermaye Ayni sermaye konulabilecek malvarlığı unsurları Değer biçme VII- Pay bedellerinin ödenmesi Nakdî sermaye Ödeme yeri Halka arzedilecek paylar VIII- Primli paylar IX- Kurucu menfaatleri X- Kurucular beyanı XI- Halka arz taahhüdü XII- İşlem denetçisi raporu XIII- Kuruluştan önce pay taahhüdünün devri XIV- Fesih davası XV- Şirketin tescili ve ilanı XVI- Tüzel kişiliğin kazanılması C) Kanuna karşı hile D) Temel ilkeler I- Eşit işlem ilkesi II- Paysahiplerinin şirkete borçlanma yasağı İKİNCİ BÖLÜM Yönetim Kurulu A) Genel olarak I- Atama ve seçim Üyelerin sayısı ve nitelikleri Belirli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesi Sigorta Görev süresi II- Üyeliğin boşalması III- Görevden alma B) Yönetim ve temsil I- Genel olarak Esas Görev dağılımı Yönetimin devri Ticari mümessil ve vekiller Özen ve bağlılık yükümlülüğü II. Temsil yetkisi Genel olarak Kapsam ve sınırlar İmza şekli

19 İçindekiler Tescil ve ilan III- Görevler ve yetkiler Genel olarak Devredilemez görev ve yetkiler Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu a) Çağrı ve bildirim yükümü b) İflasın ertelenmesi Riskin erken saptanması ve yönetimi Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi a) Genel olarak b) Kanuna karşı hile c) Yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi d) İstisnalar e) İvazsız iktisap f) Elden çıkarma g) Aykırı iktisap hâlinde elden çıkarma h) Sermayenin azaltılması ı) Saklı tutulan hükümler i) Kendi paylarını taahhüt yasağı j) Hakların kullanılması IV- Yönetim kurulu toplantıları Kararlar Batıl kararlar Bilgi alma ve inceleme hakkı Müzakereye katılma yasağı V- Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları VI- Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı VII- Rekabet yasağı ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Denetleme A) Genel olarak B) Konu ve kapsam C) Denetçi I- Seçim, görevden alma ve sözleşmenin feshi II- Denetçi olabilecekler D) İbraz yükümü ve bilgi alma hakkı E) Denetim raporu F) Görüş yazıları G) Denetçilerin sır saklamadan doğan sorumluluğu H) Şirket ile denetçi arasındaki görüş ayrılıkları I) Topluluk ilişkileri için özel denetçi denetimi DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Genel Kurul A) Genel olarak B) Görev ve yetkileri C) Toplantılar D) Çağrı I- Yetki Yetkili ve görevli organlar Azlık a) Genel olarak b) Mahkemenin izni II- Gündem III- Çağrının şekli Genel olarak Genel kurula katılmaya yetkili olan pay sahipleri Çağrısız genel kurul

20 20 Türk Ticaret Kanunu E) Toplantının yapılması I- Hazır bulunanlar listesi II- Toplantı ve karar nisabı III- Toplantı başkanlığı ve iç yönerge IV- Toplantının ertelenmesi V- Esas sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar nisapları VI- Tutanak VII- Kararların etkisi VIII- Bilançonun onaylanmasına ilişkin karar F) Paysahibinin kişisel hakları I- Genel kurula katılma İlke Şirkete karşı yetkili olma Pay sahibinin temsili a) Genel olarak b) Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci c) Tevdi eden temsilcisi d) Bildirge e) Bildirim Birden çok hak sahibi II- Yetkisiz katılma III- Oy hakkı İlke Oy hakkının doğumu Oydan yoksunluk IV- Bilgi alma ve inceleme hakkı V- Özel denetim isteme hakkı Genel kurulun kabulü Genel kurulun reddi Atama Görev Rapor İşleme konulma ve açıklama Giderler G) Genel kurul kararlarının iptali I- İptal sebepleri II- İptal davası açabilecek kişiler H) Butlan I) Çeşitli hükümler I- İlan, teminat ve kanun yolu II- Kararın yürütülmesinin geri bırakılması III- Kararın etkisi IV- Kötüniyetle iptal ve butlan davası açanların sorumluluğu BEŞİNCİ BÖLÜM Esas Sözleşmenin Değiştirilmesi BİRİNCİ AYIRIM Genel Olarak A) İlke B) Usul I- Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izni ve genel kurul kararı II- İmtiyazlı paysahipleri özel kurulu III- Tescil

21 İçindekiler 21 İKİNCİ AYIRIM Özel Değişiklikler A) Sermayenin artırılması I- Ortak hükümler Genel olarak Yönetim kurulunun beyanı Denetleme raporu II- Sermaye taahhüdü yoluyla artırım Esas sermaye sisteminde Kayıtlı sermaye sisteminde Rüçhan hakkı III- İç kaynaklardan sermaye artırımı IV- Şarta bağlı sermaye artırımı İlke Sınırlar Esas sözleşmedeki dayanak Pay sahiplerinin korunması Değiştirme veya alım hakkını haiz bulunan kişilerin korunması Sermaye artırımının gerçekleştirilmesi a) Hakların kullanılması, sermaye taahhüdü b) Uygunluğun doğrulanması c) Esas sözleşmenin uygun duruma getirilmesi d) Ticaret siciline tescil Esas sözleşmeden çıkarma B) Esas sermayenin azaltılması I- Karar II- Alacaklılara çağrı III- Kararların yerine getirilmesi ALTINCI BÖLÜM Pay ve Sermaye Koyma Borcu BİRİNCİ AYIRIM Pay A) Genel hükümler I- Asgari itibarî değer II- Payların bölünememesi B) İmtiyazlı paylar I- Tanım II- Oyda imtiyazlı paylar İKİNCİ AYIRIM Pay Bedelini İfa Borcu ve İfa Etmemenin Sonuçları A) İlke B) Ödemeye çağrı C) Temerrüt I- Sonuçları II- Iskat usulü YEDİNCİ BÖLÜM Menkul Kıymetler BİRİNCİ AYIRIM Pay senetleri A) Ortak Hükümler I- Türler Şartlar Dönüştürme

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Abuzer Kendigelen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler Genel Açıklamalar Başlangıç

Detaylı

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır.

Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. baskı için ÖN SÖZ...VII 6. baskı için ÖN

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS

DENİZ TİCARETİ HUKUKU KARA TAŞIMA HUKUKU. -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- TİCARET HUKUKU - CİLT V. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT V DENİZ TİCARETİ HUKUKU -Deniz İcra Hukuku ile Birlikte- KARA TAŞIMA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1 Erkan KARAARSLAN İÇİNDEKİLER Türk Hukuku TÜRK HUKUKU 1 BİRİNCİ KISIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BİRİNCİ BÖLÜM ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu

- Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu GENEL OLARAK SÖZLEŞMELER HUKUKU - Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil ve Sebepsiz Zenginleşme)- Sözleşmenin Kuruluşu - Sözleşmelerin Şekli - Genel İşlem Koşulları - Sözleşme Konusu Edimin İfası -

Detaylı

Sistematik Fihrist. [1] Türk Ticaret Kanunu. Birinci Kitap Ticari İşletme. Birinci Kısım Tacir

Sistematik Fihrist. [1] Türk Ticaret Kanunu. Birinci Kitap Ticari İşletme. Birinci Kısım Tacir Sistematik Fihrist [1] Türk Ticaret Kanunu Madde Başlangıç A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler... 1 II - Ticari örf ve âdet... 2 III - Ticari işler... 3 IV - Ticari davalar, çekişmesiz yargı

Detaylı

Yay n No : 2823 Hukuk Dizisi : 1386 ISBN 978-605 - 377-848 - 6. 7. Bask Ağustos 2013 STANBUL

Yay n No : 2823 Hukuk Dizisi : 1386 ISBN 978-605 - 377-848 - 6. 7. Bask Ağustos 2013 STANBUL 6 7 TÜRK TİCARET KANUNU Kavramlar Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 3095 S. Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun Çek Kanunu Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Ticarette

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU

İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler TİCARİ İŞLETME HUKUKU İçindekiler... vii Kısaltmalar... xxvii Birinci Bölüm TİCARET HUKUKU HAKKINDA TEMEL BİLGİLER I. TİCARET HUKUKU... 3 1. GENEL OLARAK... 3 2. TİCARET HUKUKUNUN TARİHÇESİ...

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU ÖZET - Cilt I ADLÎ YARGI SINAVLARI İÇİN ÖZEL BASKI TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix

İÇİNDEKİLER. viii. ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xix GİRİŞ I - KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN KONUSU... 1 II - KIYMETLİ EVRAKTA HAK VE SENET KAVRAMLARI... 3 III - KIYMETLİ EVRAKIN MEVZUATIMIZDA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay

İSMMMO Yayınları 142. Grafik ve Uygulama Evren Günay TÜRK TİCARET KANUNU İSMMMO Yayınları 142 Grafik ve Uygulama Evren Günay Baskı ve Cilt TOR OFSET SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah.. 4. Bölge 9. Cadde 116. Sok.. No: 2 Esenyurt/İSTANBUL

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT I. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... VII TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1 A- Genel Olarak...1

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması

Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması Yrd. Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Kira Sözleşmesine Etkisi Bakımından Kiralananın Devri ve Sınırlı Ayni Hakka Konu Olması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU

Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU Editörler Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç TİCARET HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Efe Dündar Yrd.Doç.Dr. Mehmet Ali Akkaya Yrd.Doç.Dr. Özge Tuçe Gökalp Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç Derviş

Detaylı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı

Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri ve Eşin Yasal Miras Payı Doç. Dr. Faruk ACAR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi AİLE HUKUKUMUZDA MAL REJİMLERİ VE EŞİN YASAL MİRAS

Detaylı

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Av. Umut YENİOCAK 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu nun Getirdiği Değişiklikler ve Yenilikler Genel Hükümler İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KAYNAKÇA... XVII KISALTMALAR... XXV GİRİŞ...1

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU DENİZ TİCARETİ HUKUKU TEMEL BİLGİLER CİLT I 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Güncellenmiş On Üçüncü Baskı Giriş Türkiye

Detaylı

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu

Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu Dr. Kübra YETİŞ ŞAMLI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Taşıyanın Zıya, Hasar ve Geç Teslimden Sorumluluğu İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER. vii ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER. vii ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 1 vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER V VII 1. GİRİŞ 1 I. Ticaret Hukuku Kavramı ve Ticaret Hukukunun Özellikleri 1 A. Ticaret Hukuku Kavramı 1 B. Ticaret Hukukunun Özellikleri 1 1. Özel Hukuk Dalı Olması

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU TİCARET HUKUKU - CİLT III. Tamer BOZKURT THEMIS Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT III KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu na göre hazırlanmış, 31.1.2012 tarih ve 6273 sayılı Kanun

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİLERİN REHNİ İKİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI OLAN GEMİLERİN REHNİ BİRİNCİ KISIM İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ VII IX XI İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ '. XIII ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER LİTERATÜR LİSTESİ XV XVII XXVII GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM SİCİLE KAYITLI

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti?

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Soner ALTAŞ Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre ŞİRKETLER HUKUKUNDA NELER DEĞİŞTİ? Kollektif Şirket Komandit Şirket Anonim Şirket Limited

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU DENİZ TİCARETİ HUKUKU TEMEL BİLGİLER CİLT I Giriş Türkiye de Denizcilik Yönetimi ve Türk Deniz Ticareti Hukukunun Kaynakları

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası)

Yurdal ÖZATLAN. Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) Yurdal ÖZATLAN Anonim Şirket Birleşmelerinde Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi Davası (Denkleştirme Davası) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ

TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU NDA SON VİRAJ Adli Hakimlik Sınavlarına Hazırlıkta Son Tekrar Kitabı İÇİNDEKİLER 3. BASKI İÇİN ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI TİCARİ İŞLETME HUKUKU I. TİCARÎ İŞLETME...1

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Deniz Ticareti Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Deniz Ticareti Hukuku - 13 -. 5-6/1/2015 Tek, Çift ve II. Öğretim Lisans Dersleri Kaynakça - 1 Üçüncü Bölüm 2. DONATMA İŞTİRAKİ Ders Kitabı:

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI

TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI Dr. Sami AKSOY TAŞIMA HUKUKUNDA FİİLİ TAŞIYICI ( Actual Carrier in Transport Law ) İÇİNDEKİLER TAKDİM... VII ÖNSÖZ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 I. KONU...1 II. AMAÇ...2 III. KAPSAM

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı nın Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümleri Bağlamında Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararlarını Düzenleyen Hükümleri Dr. Hülya Çoştan Ankara Üniversitesi, Siyasal

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması

İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN İŞ HUKUKUNDA ÜCRET ve UYGULAMASI Ankara, 2011 İş Hukukunda Ücret ve Uygulaması Öcal Kemal EVREN Hukuk Kitapları Dizisi: 781 ISBN 978-975-02-1428-8 İkinci

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI vü İÇİMDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER V VII I. BÖLÜM KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN GENEL ESASLARI I. KIYMETLİ EVRAK TERİMİ VE KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA DUYULAN İHTİYAÇ 1 II. KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA İLİŞKİN MEVZUAT

Detaylı

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. SUNUŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI...1 II. İNCELEME PLÂNI VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI...2 Birinci

Detaylı

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL Haksız fiil sorumluluğu Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI

İçindekiler. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI İçindekiler Önsöz...... Kısaltmalar... Giriş... 23 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI TİCARETTE AKREDİTİFİN ANLAMI VE UYGULAMA ALANI 1. KAVRAM... 27 2. AKREDİTİFİN HUKUKÎ NİTELİĞİ...29 I. Havale Görüşü... 29

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 6102 Sayılı TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Altıncı Baskı İstanbul

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL Prof. Dr. Emine YAZICIOĞLU DENİZ TİCARETİ HUKUKU TEMEL BİLGİLER CİLT I Giriş Türkiye de Denizcilik Yönetimi ve Türk Deniz Ticareti Hukukunun Kaynakları

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR V VII XV I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR A. ADİ ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR 1 1. Olay: Ortaklık Sözleşmesinin Şekli, Sermaye Olarak Adi Ortaklığa Alacak Taahhüdü ve

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Olarak Menkul Kıymetler Borsası Hukuku 1- Menkul Kıymetler Borsalarının Hitap Ettiği Piyasa I- Para Piyasası - Sermaye Piyasası II- Menkul Kıymetler Borsasının Fonksiyonları 1-

Detaylı

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU Tamer Bozkurt THEMIS / KPSS Hukuk Ticaret Hukuku Cilt III KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII YAZAR HAKKINDA... IX BİRİNCİ BÖLÜM NEDEN

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX)

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX) 1 Sirküler No: CXXX Sirküler Tarihi: 03.06.2013 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax:

Detaylı

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI

Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Teoride ve Uygulamada HASILAT KİRASI Gülay ÖZTÜRK Kocaeli Hakimi TEORİDE VE UYGULAMADA HASILAT KİRASI Kullandırma Akitleri Kira Akdi Türleri Hasılat Kirası Hasılat Kirasının Unsurları Tarafların Hak ve

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt THEMIS / KPSS Hukuk Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII YAZAR HAKKINDA... IX BİRİNCİ BÖLÜM GENEL

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme q BİRLEŞME 2 BİRLEŞME BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524. Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.maddesi gereğince; 1.Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret

Detaylı

1 TİCARİ İŞLETME HUKUKUNA GİRİŞ

1 TİCARİ İŞLETME HUKUKUNA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TİCARİ İŞLETME HUKUKUNA GİRİŞ 9 1.1. Genel Olarak Hukuk Kuralları 10 1.2. Ticaret ve Ticaret Hukuku Kavramları 10 1.3. Ticaret Hukukunun Özellikleri ve Medeni Hukuk-Borçlar

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ. (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ. (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. BİRLEŞME... 5 1.1. Ekonomik Kavram Olarak Birleşme...

Detaylı

PROF. DR. ARSLAN KAYA KARŞILAŞTIRMALI - NOTLU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN.

PROF. DR. ARSLAN KAYA KARŞILAŞTIRMALI - NOTLU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. PROF. DR. ARSLAN KAYA KARŞILAŞTIRMAL NOTLU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Beta Yayın No : 2696 Hukuk Dizisi : 1313 1. Baskı - Temmuz 2012

Detaylı

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

DENİZ TİCARETİ HUKUKU Prof. Dr. Rayegân KENDER Prof. Dr. Ergon ÇETİNGİL DENİZ TİCARETİ HUKUKU (Takip Hukuku ve Deniz Sigortaları ile Birlikte) TEMEL BİLGİLER Gözden Geçirilmiş On İkinci Baskı İçindekiler On İkinci Baskıya Önsöz...

Detaylı

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM AYNÎ HAKLAR

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU

TİCARÎ İŞLETME HUKUKU Tamer Bozkurt Ticaret Hukuku Cilt I TİCARÎ İŞLETME HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun'la Türk

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 8. BASKI IÇIN ÖN SÖZ... VII ÖN SÖZ... IX YAZAR HAKKINDA... XI BİRİNCİ

Detaylı

Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin ÜLGEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı E. Başkanı

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU Yard. Doç. Dr. GÜL OKUTAN NILSSON İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI NA GÖRE ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR...xxv

Detaylı

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI

ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERDEM Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı ÖZEL HUKUKTA ZAMANAŞIMI İçindekiler Önsöz... vii İçindekiler...ix Kısaltmalar...xv Giriş...1 Birinci Bölüm

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I

SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Doç. Dr. Emine YAZICIOĞLU SİGORTA ARACILARI HUKUKU I Sigorta Aracısı Kavramı ve İlgili Düzenlemeler Sigorta Aracılarının Denetimi Sigorta Acentesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...

Detaylı

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU

BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU Tamer BOZKURT THEMIS TİCARET HUKUKU - CİLT IV SİGORTA HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu na göre hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER 7. Baskı için ön söz...vii ÖN SÖZ...IX YAZAR HAKKINDA...XI BİRİNCİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri

SİGORTA HUKUKU. Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri SİGORTA HUKUKU Genel Hükümler Bazı Sigorta Türleri BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. "Sosyal güvenlik" anlamı, sosyal ve özel sigortalar 1 II. Özel sigorta ve sosyal sigorta ayrımı 2 III. Sosyal sigortacılığın Türkiye'de

Detaylı

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ

HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ Dr. İREM ARAL TÜRK HUKUKU VE AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFLERİ UYARINCA HAYAT DIŞI SİGORTA ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii BİBLİYOGR AFYA...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER A) SİGORTA SÖZLEŞMESİ Madde No: I- TEMEL KAVRAMLAR 1. Tanım 1401 2. Karşılıklı sigorta 1402 3. Reasürans 1403 4. Geçerli olmayan sigorta 1404 II- HÜKÜMLER 1. Sözleşmenin yapılması

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Seyit Halil YÜZGEÇ KOOPERATİF GENEL KURULU VE GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ Kooperatif Genel Kurulu nun Hukuki Niteliği Genel Kurul un Yetkileri

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI

BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN Dr. Tülay A. ÜNVER Dr. Işık ÖNAY BORÇLAR HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR... XIII Birinci Bölüm ŞEMALAR Şema 1: Borç İlişkisinin

Detaylı

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU

Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Hukuku Ercan POYRAZ İŞ HUKUKU İş Akdi İşçinin Borçları ve Sorumluluğu İşverenin Borçları ve Sorumluluğu İş Akdinin Feshi Çalışma Süreleri Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Dinlenme Süresi İş

Detaylı

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ

Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 I. KONUNUN SUNUMU...1

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX

İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR VII XIX İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR V VII XIX 1. GİRİŞ VE GENEL HÜKÜMLER 1 I. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE UNSURLARI 1 A. Senet 1 B. Hak 2 C. Hak İle Senedin Kaynaşması 3 II. KIYMETLİ EVRAKIN

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER

İÇİNDEKİLER. YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER İÇİNDEKİLER YENİ TÜRK MEDENİ KANUNU'NA GÖRE MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ve YENİLİKLER I- GENEL OLARAK II- MİRAS HUKUKUNUN MEDENİ KANUNDAKİ YERİ VE SİSTEMATİĞİ III- IV. 1) MİRAS HUKUKUNUN

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı