KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER"

Transkript

1 Temmuz

2 DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri... 9 B. BÜTÇE GELİRLERİ Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Ret ve İadeler C. FİNANSMAN OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ B. BÜTÇE GELİRLERİ C. FİNANSMAN TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1

3 DAHA ÇOK YATIRIM KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve malî kontrolünün düzenlenmesi sağlanmaktadır. Söz konusu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede belediyemizin ilk altı aylık bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentilerin yer aldığı Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün tarih ve 5651sayılı genel yazısına istinaden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 2 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

4 DAHA ÇOK YATIRIM OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ Yılı için Belediyemize tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği ,00 dir. Bu ödeneğin ,58 lik kısmı harcanmış ve yılın ilk altı ayı için bütçe gider gerçekleşme oranı % 37,82 olmuştur. Geçen yılın birinci altı aylık dönemi ile karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde % 11,27 lik bir artış olduğu görülmektedir. Giderlerin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Tablo I (Bütçe Giderlerinin Gelişimi) de gösterilmiştir. Gider Bütçe Tertibi Gider Bütçesi İlk Altı Aylık Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı % Personel Giderleri , ,72 66,28 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,49 70, , ,95 Faiz Giderleri , ,71 128,59 Cari Transferler , ,67 35,90 Sermaye Giderleri , ,38 33,93 Sermaye Transferleri , Yedek Ödenek , , , , , , , , ,00 0,00 Başlangıç Ödeneği Harcanan Kalan Şekil 1: Ocak - Haziran Bütçe Gerçekleşme Oranları Grafiği MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 3

5 DAHA ÇOK YATIRIM Bu bölümde, bütçe giderlerine ilişkin yılı ilk altı aylık dönemde yapılan harcamalar birinci ekonomik düzeyde başlıklar altında ikinci düzeyde ayrıntıları ile ele alınarak geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırması yapılacaktır. 01. Personel Giderleri Personel giderleri tertibine bütçesi ile verilen ,00 ödenekten ilk altı aylık dönemde ,72 kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı %66,28 olmuştur yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında personel giderlerinde % 48,63 lük bir artış meydana geldiği görülmektedir. Bu artışın başlıca sebebi 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile belediyemizin büyükşehir belediyesi statüsüne alınması ve bazı idarelerin kapatılarak personellerinin kurumumuza devredilmesidir. Oluşan bu durum nedeniyle yılsonu personel gider tahmininde bir revize yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Personel Giderleri 2013 Ocak- Haziran Dönemi Ocak- Haziran Dönemi Artış Oranı % Memurlar , ,44 61, Sözleşmeli Personel , ,98-78, İşçiler , ,31 62, Geçici Personel , ,92 11, Diğer Personel , ,07-4,06 PERSONEL GİDERLERİ , ,72 48,63 Personel giderlerine ilişkin yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2013 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir , , , , , , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Şekil 2: Personel Giderleri Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması 4 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

6 DAHA ÇOK YATIRIM 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertiplerine bütçesi ile verilen ,00 lik ödeneğin ,49 lik kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 70,85 olmuştur yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 49,33 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Personel giderlerindeki yüksek artışın Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerine yansıması da yüksek düzeyde olmuştur. Bütçenin bu iki düzeyinde görülen geçen yıla göre yüksek düzeyde gerçekleşen artışın, yukarıda da zikredildiği gibi, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile belediyemizin büyükşehir belediyesi statüsüne alınması ve bazı idarelerin kapatılarak personellerinin kurumumuza devredilmesidir. Bu sebepten Personel Giderlerine paralel olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri nde de artış yaşanmıştır. Sosyal Güvenlik Giderleri 2013 Ocak- Haziran Dönemi Ocak- Haziran Dönemi Artış Oranı % Memurlar , ,50 81, Sözleşmeli Personel , ,51-76, İşçiler , ,48 44,07 SOSYAL GÜV. GİD , ,49 49,33 Sosyal Güvenlik Giderlerine Devlet Primi giderlerine ilişkin yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2013 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir , , , , , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Şekil 3: Sosyal Güvenlik Giderleri Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5

7 DAHA ÇOK YATIRIM 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine bütçesi tahsis edilen ,00 ödenekten ilk altı aylık dönemde ,61 kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı % 39,95 olmuştur yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % -0,73 oranında bir azalma olduğu görülmektedir Mal ve Hizmet Alım Giderleri Üretime Yönelik Mal ve Mal. Alm. Tük. Yönelik Mal ve Malzeme Alım Ocak- Haziran Dönemi Ocak- Haziran Dönemi Artış Oranı % , ,60 97, , ,82-6, Yolluklar , ,40 6, Görev Giderleri , ,71 35, Hizmet Alımları , ,51 2, Temsil Ve Tanıtma Giderleri , ,47-11, Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid. Gayrimenkul Mal Bakım On. Gid , ,25-28, , ,58-31, Tedavi ve Cenaze Giderleri , ,27-65,05 MAL VE HİZMET ALIM GİD , ,61-0,73 Mal ve hizmet alımlarına ilişkin yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2013 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir , , , , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Şekil 4: Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması Mal ve Hizmet Alımları tertibinde öngörülen yıllık bütçe ile Ocak-Haziran gerçekleşen oranının hedeflenen ve öngörülen düzeyin bir miktar altında olduğu görülmektedir. Fakat bu durumun yılsonu bütçe beklenti ve hedeflerimizde bir sapma oluşturmayacağı gözlemlenmektedir. 6 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

8 DAHA ÇOK YATIRIM 04. Faiz Giderleri Belediyemizin yılı bütçesi ile başlangıç ödeneği olarak Faiz Giderleri tertibinde ,00 ödenek öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde ,71 lik harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranı %128,59 olmuştur yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %93,50 oranında bir artış olduğu görülmüştür. Söz konusu artışın, önceki yıllarda oluşan, Stratejik Planda öngörülen yatırım ve hizmet gerçekleşmelerinin, borçlanma yoluna gidilerek finanse edilmesi nedeniyle oluştuğu gözlemlenmiştir. OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI , , ,71 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ , Şekil 5: Başlangıç Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması 05. Cari Transferler Şekil 6: Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği Belediyemizin Cari Transferler tertibindeki ,00 lik ödenekten ,67 lik kısmı Ocak - Haziran döneminde harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme %35,90 olmuştur. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % -44,73 oranında bir azalma oluştuğu görülmektedir. Bu azalmanın belediyemizin üyesi olduğu Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği ve Turizm Altyapı Hizmet Birliği nin 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kendi tüzük hükümlerine göre tasfiye olunarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ilhak olmaları sonucu üyelik payı ödemelerinin sonuçlanması ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun uyarınca yapılan ödemelerin nihayetlenmesi nedeniyle oluştuğu gözlemlenmiştir. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI , , ,67 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ , Şekil 7: Başlangıç Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Şekil 8: Ocak Haziran Gerçekleşme Karşılaştırması Toplamı Karşılaştırma Grafiği MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 7

9 DAHA ÇOK YATIRIM 06. Sermaye Giderleri Başlangıç ödeneği ,00 olan Sermaye Giderleri tertibinden yılının ilk altı ayında ,38 harcanmış olup ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 33,93 olmuştur yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 17,27 lik bir artış olduğu görülmektedir. Bahse konu artışın bütçe dengesi ve mali yapı içerisinde oluştuğu ve bu durumun yılsonu hedeflerine uygun olduğu izlenmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2013 Ocak- Haziran Dönemi Ocak- Haziran Dönemi Artış Oranı % Mamul Mal Alımları , ,90-70, Menkul Sermaye Üretim Gid Gayri Maddi Hak Alımları , Gayrimenkul Alımları ve Kamulaş. Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid. Gayrimenkul Büyük Onarım Gid , ,64 174, , ,63 23, , ,21 36,01 SERMAYE GİDERLERİ , ,38 17,27 Sermaye Giderlerine ilişkin yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2013 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir , , , , , , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Şekil 9: Sermaye Giderleri Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması 8 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

10 DAHA ÇOK YATIRIM 07.Sermaye Transferleri yılı başlangıç ödeneği ,00 olan Sermaye Transferleri tertibindeki ödenekten ilk altı ay içerisinde herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. Bütçe Giderleri gerçekleşmelerine genel olarak bakıldığında; yılı ilk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alımlarının toplam gider içerisindeki payı %37,70, Sermaye Giderleri % 34,70, Personel Giderleri % 18,37, Cari Transferler % 3,50, Sosyal Güvenlik Giderleri % 3,10 ve Faiz Giderleri % 2,63 ile sıralanmaktadır. 34,70% 3,50% 2,63% 18,37% 3,10% 37,70% Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Gid Cari Transferler Sosyal Güvenlik Giderleri Sermaye Giderleri Faiz Giderleri Şekil 10: Yılı İlk Altı Aylık Gider Dağılım Grafiği MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 9

11 DAHA ÇOK YATIRIM B. BÜTÇE GELİRLERİ Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi nin Ocak Haziran döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi toplam ,56 olmuştur. Gelirlerin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2013 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Tablo II (Bütçe Gelirlerinin Gelişimi) de gösterilmiştir. 01. Vergi Gelirleri mali yılı bütçesinde Vergi Gelirleri ,00 olarak tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönem sonunda ,15 gerçekleşme sağlanmıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 102,49 olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % - 0,85oranında bir azalış yaşandığı gözlenmiştir. Vergi Gelirlerinin mali yılı bütçe tahminini yılın ilk altı ayında aştığı ve yılsonunda beklenenin üstünde bir gerçekleşme sağlanacağı beklenmektedir. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI , , ,15 BÜTÇE , Şekil 11: Bütçe Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Şekil 12: Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kodunda mali yılı bütçe başlangıç tahmini ,00 dir. İlk altı aylık dönem sonunda başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %58,35 olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %-21,66 oranında bir azalma gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bahse konu azalışın büyükşehir statüsü kazanan belediyemizin bazı gelir kalemlerinin yasa gereği kaldırılması nedeniyle oluştuğu, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin bütçe tahminine paralel olarak gerçekleşeceği beklenmektedir. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI BÜTÇE , , , , Şekil 13: Bütçe Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması Şekil 14: Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği 10 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

12 DAHA ÇOK YATIRIM 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin mali yılı bütçe başlangıç tahmini ,00 dir. Ocak-Haziran dönemi sonunda ,35 gerçekleşme ile bütçe başlangıç ödeneğine oranı % 11,61 de kalmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre % -63,85 oranında bir azalma meydana gelmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin yılsonu gerçekleşmesinin bütçe tahmininin altında kalacağı gözlemlenmektedir. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI BÜTÇE , , , , Şekil 15: Bütçe Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması 05. Diğer Gelirler Şekil 16: Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği mali yılı bütçesi ile Diğer Gelirlerin ,00 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık dönem sonunda ,48 gerçekleşme sağlanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %46,86 olmuştur yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %56,90oranında bir artış gerçekleştiği görülmektedir. Diğer Gelirler kalemindeki gerçekleşmenin, mali yılı bütçesiyle tahmin edildiği gibi oluşacağı beklenmektedir. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI BÜTÇE , , , , Şekil 17: Bütçe Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması Şekil 18: Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 11

13 DAHA ÇOK YATIRIM 06. Sermaye Gelirleri Sermaye gelirlerinin mali yılı bütçesiyle ,00 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık dönem sonunda ,51tahsilât gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranının %9,06 ile tahminlerin çok altında olduğu ve 2013 yılının ilk altı aylık dönemine oranla % -35,90 oranında bir azalma yaşandığı gözlemlenmiştir. Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmesinin bütçe ile tahmin edilenin altında olacağı beklenmektedir. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI BÜTÇE , , , , Şekil 19: Bütçe Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması 09. Ret ve İadeler Şekil 20: Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği mali yılı bütçesinde Ret ve İadelerin yılsonu gerçekleşmesi ,00 olarak tahmin edilmiştir. İlk altı aylık dönem sonunda ,98 Ret ve İade gerçekleşmiş ve bütçe tahminine göre gerçekleme oranı %19,57 de kalmıştır. Ret ve İadelerde geçen yılın aynı dönemine göre %15,78 oranında bir artış meydana geldiği izlenmekle birlikte yılsonu tahminin altında bir gerçekleşmenin yaşanacağı beklenmektedir. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI , , ,98 BÜTÇE , Şekil 21: Bütçe Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması Şekil 22: Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği 12 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

14 DAHA ÇOK YATIRIM Gelir Türü Gelir Bütçesi İlk Altı Aylık Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı % Vergi Gelirleri , ,15 102,49 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,05 58,35 Alınan Bağış ve Yardımlar , ,35 11,61 Diğer Gelirler , ,48 46,86 Sermaye Gelirleri , ,51 9,06 Ret ve İadeler , ,98 19,57 GELİRLER TOPLAMI , ,56 46,25 Belediyemiz gelirlerinin büyük çoğunluğu aşağıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere diğer gelirler, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ve vergi gelirlerinden oluşmaktadır. Diğer gelirlerin yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen gelir bütçesi içerisindeki payı %71,46 olmuştur. 2,18% 0,08% 11,45% 14,37% 71,46% 0,46% Vergi Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Sermaye Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Ret ve İadeler Şekil 23: Yılı İlk Altı Aylık Gelir Dağılım Grafiği Birinci altı aylık dönemdeki gelir gerçekleşmeleri, bir önceki yılın ilk altı ayına kıyasla % 24,73 artışla gerçekleşmiş ve ,56 gelir sağlanmıştır. Gerçekleşen gelirin yıllık gelir tahminine oranı %46,25 tir. Yılsonu gelir gerçekleşmelerinin bütçe tahmini çerçevesinde olacağı anlaşılmaktadır. MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 13

15 DAHA ÇOK YATIRIM C. FİNANSMAN Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mali yılının ilk altı ayında giderlerine karşılık gerekli finansmanını % 11,45 Vergi Gelirleri, % 14,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, % 0,46 Alınan Bağış ve Yardımlar, %71,46 Diğer Gelirler, %2,18 Sermaye Gelirleri nden karşılamıştır. OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mali yılının ilk altı ayında vatandaş odaklı bir hizmet anlayışıyla, bireyin huzur ve refahını sağlayacak, huzurlu bir sosyal çevrenin oluşmasına katkı sağlayacak, toplumun sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek önemli faaliyetlerde bulunmuştur. Projeler oluşturulurken ve çalışma konuları belirlenirken kamu kaynaklarını kullanıyor olmanın bilinciyle kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına dikkat edilmiş ve gerçekleştirilecek projelere ilişkin fayda maliyet analizleri hazırlanarak doğru yatırımın yapılması amaçlanmıştır. Planlı bir yönetim anlayışı çerçevesinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi gelecek beş yıla ilişkin amaç ve hedeflerini de içeren Stratejik Plan hazırlık çalışmalarına da başlamıştır. Bu çerçevede; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, muhtaç ailelere verilmek üzere kışlık odun yardımı, yardım amaçlı erzak dağıtımı, Ramazan ayında gıda paketleri dağıtımı, kültürel ve bilimsel değeri bulunan önemli kitapların basımı ve çeşitli turnuvalar düzenlenmektedir. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, taziye evi, kütüphane ve yaşlılar dinlenme salonu inşaatları, spor salonu inşaatı, sosyal amaçlı toplu konut inşaatı, yardıma muhtaç ailelerin ev tadilatları, yeni yolların açılması ve asfaltlanması ile mevcut yolların bakım ve onarımı, Kültür Park Projesi yapımı, bazı dini tesislerin bakım ve onarımı, tarihi çarşılarımızın bakım ve onarımı, bazı özellikli parkların yapımı çalışmaları gerçekleştirilmektedir. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından, ekolojik restorasyon ve kentsel tasarım çalışmaları, kentsel dönüşüm çalışmaları, koruma amaçlı imar plan tadilatları, tarihi çarşıların restorasyonu gerçekleştirilmektedir. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından, çeşitli kamulaştırma projeleri gerçekleştirilmektedir. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, genişleyen sorumluluk alanına eş 5 adet yangına ilk müdahale arazözü, 2 adet 4x4 dar alan yangına ilk müdahale arozözü alımı gerçekleştirmiştir. TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri doğrultusunda 30 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında tüzel kişilik kazanmış ve mevcut bütçesini revize ederek hızlı bir şekilde hizmet alanlarına ilişkin çalışmalara başlamıştır. Mevcut bütçe ilke ve imkânları ile görev ve sorumlulukları çerçevesinde Stratejik Plan ve Performans Programına göre hizmetlerine devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi nin mali yılına ilişkin gider kalemlerinde, öngörülen gider bütçesinde ek tedbirleri gerektirecek herhangi bir harcamanın gerçekleşmeyeceği, bütçe tahminin yılsonu gerçekleşmelerine uygun olacağı, personel giderlerine ilişkin harcamaların tahmin edilen personel giderleri ödeneğini bir miktar aşacağı fakat bu durumun genel yapıya etkisinin sınırlı olacağı gözlemlenmektedir. Personel giderlerinde bu sapmanın, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 14 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

16 DAHA ÇOK YATIRIM Kanun un yürürlüğe girmesiyle tüzel kişilikleri kaldırılan bazı kamu kurumlarından belediyemize devrolunan personellerin maaş ödemelerinden kaynaklandığı görülmektedir. B. BÜTÇE GELİRLERİ Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi nin Stratejik Plan ve Performans Programına uygun olarak gerçekleştirmeyi planladığı yatırım giderlerine karşılık olarak dönem içerisinde gerekli gelirin ayrıntılı finansman programına göre belediye bütçesinden karşılanacağı, gelir gerçekleşmelerinin bütçeyle tahmin edilen limitlerde gerçekleşeceği gözlemlenmektedir. C. FİNANSMAN mali yılı Temmuz Aralık döneminde gerçekleşecek giderlere karşılık olarak gelir bütçesin yeterli olacağı, ek kaynak gereksinimine ihtiyaç duyulmayacağı tahmin edilmektedir. TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Temmuz Aralık döneminde de Stratejik Plan ve Performans Programında belirtilen amaç ve hedeflere uygun faaliyetleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarına devam edecektir. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, yardıma muhtaç hemşerilerimize çeşitli sosyal yardımlarda bulunmaya, çeşitli kültürel etkinlikler düzenleyerek kentin kültürel faaliyetlerini artırmaya yönelik çalışmalar yapmaya, festivaller düzenlemeye, belediyemizin tanıtımına ilişkin çeşitli faaliyetleri yürütmeye devam edecektir. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, çeşitli menfez yapımları, büyükşehir belediyesinin sorumluluk alanında bulunan il genelindeki yolların bakım onarımları ve yeni yolların açılması, il genelinde çeşitli özellikli parkların yapımı, tarihi çarşılarımızın bakım ve onarımları, taziye evi ve okuma salonu inşaatları çalışmalarına devam edecektir. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı genişleyen sorumluluk sahasına paralel olarak araç parkını da genişletecektir. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ekolojik restorasyon ve kentsel tasarım çalışmaları, kentsel dönüşüm çalışmaları, koruma amaçlı imar plan tadilatları, tarihi çarşıların restorasyonu çalışmalarına devam edecektir. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, etkin bir emlak yönetimi ve kamulaştırma projelerinin gerçekleştirilmesi çalışmalarına devam edecektir. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangınla mücadele kapsamında personelin yangınla daha etkin mücadele edebilmesi için çeşitli koruyucu malzeme alımları gerçekleştirecektir. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı toplu taşımayı özendirmek ve daha kaliteli bir hizmet sunabilmek adına araç parkını genişletecek, trafik güvenliği çalışmalarına devam etmek üzere çeşitli malzeme alımları gerçekleştirecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Eki : Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 15

17 DAHA ÇOK YATIRIM EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİ 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI PERSONEL GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,72 48,63 47,88 66, ,44 ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 01 1 MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,44 61,85 48,24 62, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,98-78,46 72,39 153, , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , ,31 62,23 44,53 70, , GEÇİCİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , ,92 11,26 63,37 62, , DİĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,07-4,06 48,50 40, , MİLLETVEKİLLERİ 01 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 01 9 İSTİHBARAT PERSONELİ DEVLET ,74 PRİMİ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , ,49 49,33 46,60 70, ,98 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 02 1 MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,50 81,90 43,29 69, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,51-76,21 72,12 157, , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , ,48 44,07 46,79 71, , GEÇİCİ PERSONEL 02 5 DİĞER PERSONEL 1.427, , MİLLETVEKİLLERİ 02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,61-0,73 39,78 39, ,22 ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , ,60 97,15 26,07 29, , ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,82-6,05 39,47 34, , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 03 3 YOLLUKLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,40 6,79 45,27 25, , GÖREV GİDERLERİ , , , , , , , , ,01 183, , , , , , ,71 35,27 34,25 60, , HİZMET ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,51 2,74 39,67 43, , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , ,47-11,71 43,52 53, , ,94 VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , ,25-28,72 44,52 30, , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , ,58-31,21 45,92 20, , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ , , ,85 432, , ,27 662, ,64 668, , ,27-65,05 37,67 6, ,54 04 FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,71 93,50 44,34 128, , KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,71 93,50 44,34 128, , DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 4 İSKONTO GİDERLERİ 04 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER , , , , , , , , ,38 0, , , , , , ,67-44,73 59,19 35, , GÖREV ZARARLARI , , , , , , , ,06 3,99 9, , HAZİNE YARDIMLARI , , , , ,00 69, ,00 YAPILAN ,85 TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , ,73-61,68 87,73 66, , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA 05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , ,62-50,64 31,27 16, , DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR , , , , , , , , , , , , , , ,19 48,25 36, ,38 06 SERMAYE GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,38 17,27 39,18 33, , MAMUL MAL ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , ,90-70,73 72,35 15, , MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , , , , ,68 0,00-100,00 31,77 0,00 0,00 KAMULAŞTIRMASI , , , , , , , , , , , , , , ,64 192,52 39,08 174, , GAYRİMENKUL ALIMLARI VE 06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,63 28,17 30,75 23, , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,21-42,04 48,89 36, , STOK ALIMLARI 06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 07 SERMAYE TRANSFERLERİ , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-100,00 125,00 0,00 0, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ , , , , ,00 0,00-100,00 125,00 0,00 0, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YURTİÇİ BORÇ VERME 08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0, KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 09 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 6 YEDEK ÖDENEK ,00 0, , YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,58 11,27 41,76 37, ,16 * =( Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2013 yılı için =2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2013 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; yılı için = Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/ Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır. 16 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

18 DAHA ÇOK YATIRIM Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI BÜTÇE OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME YILSONU ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI , , , , , , , , , , , , , , , ,56 24,73 46,79 46, ,12 01 Vergi Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,15-0,85 57,65 102, , Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , , , , , , , , , , , , , , ,63 9,35 57,02 186, , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , , , , , , , , , , , , , , ,58-30,06 51,32 71, , Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 01 5 Damga Vergisi 01 6 Harçlar , , , , , , , , , , , , , , , ,94 9,76 63,09 87, , Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0,00 0,00 #SAYI/0! 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdarelerden 02 2 Özel Bütçeli İdarelerden 02 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 02 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 02 5 Mahalli İdarelerden 02 6 Diğer İşverenlerden 02 7 Çalışanlardan 02 8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 02 9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,05-21,66 44,98 58, , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,32-32,09 45,36 61, , Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 78,18 24, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03 4 Kurumlar Hasılatı , , , , , , , , , , , , , , , ,60 39,16 40,29 59, , Kurumlar Karları , , , , , , , , , , , , , Kira Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,88-4,70 48,94 43, , Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , ,00 440, , , , , , ,29 420, ,89 265, ,35 255, , ,35-63,85 16,95 11, , Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar , , , , Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar , , Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar , ,00 440, , , , , , ,25 420, ,89 265, ,42 255, , ,35-56,64 75,24 11, , Proje Yardımları , , ,70 0,00-100,00 62,01 #SAYI/0! 0, Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,48 56,90 48,06 46, , Faiz Gelirleri , ,00 595,18 805,08 700, , ,51 443, ,26 0, , , , , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , , , , , , , , , , , , , ,48 35,64 48,38 39, , Para Cezaları , , , , , , , , , , , , , , , ,94-26,01 49,39 70, , Diğer Çeşitli Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,13 253,55 37,85 140, ,26 06 Sermaye Gelirleri , , , , , , ,06 0, ,61 0, , , ,10 0, , ,51-35,90 41,83 9, , Taşınmaz Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , ,51-35,90 41,83 9, , Taşınır Satış Gelirleri ,00 0,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 08 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 09 Red ve İadeler (-) , , , , , , , , ,29 358, , , , , , ,98 15,78 52,26 19, , Vergi Gelirleri , , , , ,41 603, , , ,27 309, , , , , , ,94-44,42 70,36 21, , Sosyal Güvenlik Gelirleri 09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , ,25 444,69 264, ,95 805, , ,02 49, ,30 130, ,37 64, , ,51-77,44 24,93 1, , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 09 5 Diğer Gelirler , , , , , ,00 600, , ,78 300, , , Sermaye Gelirleri ,39 * =( Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2013 yılı için =2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2013 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; yılı için = Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/ Yılı Bütçe*100 formülüyle hesaplanacaktır. MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 17

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 01. Personel Giderleri... 6 02. Sosyal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2014 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU 214 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu 1 214 Yılı Kurumsal

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 2011 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde,

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30. MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılında

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER 1. 2014 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ... 3 2. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 214/Ankara 214 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2015. Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Sayfa 0 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 215 Sayfa Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 215-ANKARA Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Serhat PAZARLIOGLU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 31.07.2013 ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014 - KARAMAN İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri... 5 02. Sosyal

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 01.01.2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU deniz_erdem Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (malihizmetler@izmir.bel.tr) 1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları (Ocak Haziran ) mali yılı gelir bütçemiz mali yılına göre

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Serhat PAZARLIOGLU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STR A T EJ İ GELİ Ş TİR ME D AİRE BA ŞKA NLIĞ I TE MMU Z 2 0 1 5 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI. 2 A. Bütçe Giderleri...2-8

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ H.Ü. YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (OCAK-HAZİRAN) KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YILI İLK ALTI AYLIK KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

YILI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YIL SONU BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 2012 YIL SONU UYGULAMA SONUÇLARI YILI OCAK-EYLÜL DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Daire Başkanlığı GİRİŞ 2015 yılı gelir bütçemiz

Detaylı

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ

BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 /BEŞİKTAŞ BEŞIKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 214 /BEŞİKTAŞ 214 YILI KURUMSAL MALI DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...

Detaylı

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 /BEŞİKTAŞ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 0 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA

Detaylı

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ, TEMMUZ 2015 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Temmuz 2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. 2015 YILI BÜTÇE TAHMİNLERİ...

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR

2009 OCAK-HAZİRAN HARCAMALAR 1 GİDERLER (BİN ) 1- OCAK HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri 95.063.569,05 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 11.702.505,63 03- Mal

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2007 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idareler

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Temmuz-2008 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I Sayılı Cetvelde

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ

Detaylı

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu

Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu 215 Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Beklentiler ve Durum Raporu KIRKLARELİ ÜNİERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 3. maddesinde, genel

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SUNUġ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin

Detaylı

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN

HESABI 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN 2 0 1 3 KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KESİN HESABI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EGO Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Kesin Hesabı Bütçe ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 213 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 213 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 214 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 214 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2011 1 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ - 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesi

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

2015 MALİ YILI KESİN HESABI

2015 MALİ YILI KESİN HESABI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

Yönetici Sunuşu. gerçekleştirilmesidir.

Yönetici Sunuşu. gerçekleştirilmesidir. Yönetici Sunuşu gerçekleştirilmesidir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2012-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2012-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. 1 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 1-Bartın Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İÇİNDEKİLER Sunuş I.OCAK-HAZİRAN 1 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1 A. Bütçe Giderleri 1 a)

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 46 BELEDİYELER 153.000.000,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 153.000.000,00 03 MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 153.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 3.372.000,00 06 İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 3.120.500,00 3 Su Temini İşleri

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ I.OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II 46 BELEDİYELER 1.422.500.000,00 46 33 MERSİN BELEDİYELERİ 1.422.500.000,00 46 33 01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.422.500.000,00 46 33 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.757.597,00 46 33 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu. Yenilikçi Üniversite. Yenilikçi Üniversite ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ 215 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Yenilikçi Üniversite Yenilikçi Üniversite Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ-215 ŞIRNAK Şırnak Üniversitesi 215 Yılı Kurumsal

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. ÇORLU BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 11/11/2009 Karar No:2009/274 TOPLANTIDA BULUNANLAR: Belediye Başkanı Ünal Baysan Belediye ÜYEDEN: Tuncay Yavuz, Evren Özmen Uludağ, Yüksel Topçu, Hasan

Detaylı

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E

T.C. 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E T.C. S A R I Y E R B E L EDİYE B A Ş K A N L I Ğ I 2014 Y I L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U İÇİNDEKİLER GİRİŞ...2 I - 2013 YILI İLE 2014 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2011 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / İSTANBUL İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ 2 I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 5 02.

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ANAYASA MAHKEMESİ 215 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 215 1 GİRİŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3' uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Daire Başkanlığı SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ

OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (Temmuz 2014) 1 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz SUNUŞ Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A (Kesinleşen) Fonksiyonel KURUM Finans Ekonomik

KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A (Kesinleşen) Fonksiyonel KURUM Finans Ekonomik KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 205 YILI ÖDENEK CETVELİ-A (Kesinleşen) Fonksiyonel KURUM Finans Ekonomik Bütçe Kod Açıklaması I II III IV I II III Kodu I II Ödeneği(TL) 46 BELEDİYE.723.000.000 4 KOCAELİ.723.000.000

Detaylı

T. C. S A R I Y E R B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I

T. C. S A R I Y E R B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I T. C. S A R I Y E R B E L E D İ Y E B A Ş K A N L I Ğ I 201 5 YI L I K U R U M S A L M A L İ D U R U M V E B E K L E N T İ L E R R A P O R U yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI

1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI 1. ÖZET GEÇMİŞ YIL KARŞILAŞTIRMALARI 2015 yılının Ocak ayında 1.056.635,58 TL gider bütçesi fazla, 2016 yılı Ocak ayında 1.124.124,95 TL gider bütçesi fazla olmuştur. 2015 yılının Şubat ayında 219.150,34

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 26 Aralık 2014 tarih ve 29217 Mükerrer sayılı Resmi

Detaylı

Saygılarımla. Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN. Rektör

Saygılarımla. Prof. Dr. Ramazan TAŞALTIN. Rektör Üniversitemiz 214-218 yıllarını kapsayan Stratejik Planında belirlenmiş olan amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak toplumun yükseköğretim kurumlarından beklediği düzeyde faaliyetlerini sürdürme

Detaylı

N E C M E T T Đ N E R B A K A N ÜNĐVERSĐTESĐ. 2012 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM ve BEKLENTĐLER LER RAPORU

N E C M E T T Đ N E R B A K A N ÜNĐVERSĐTESĐ. 2012 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM ve BEKLENTĐLER LER RAPORU N E C M E T T Đ N E R B A K A N ÜNĐVERSĐTESĐ 212 YILI KURUMSAL MALĐ DURUM ve BEKLENTĐLER LER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 212 - ĐÇĐNDEKĐLER - BÜTÇE GĐDERLERĐ GELĐŞĐM TABLOSU... 1

Detaylı

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI T.C GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ANKARA TEMMUZ 2014 1 KURUMSAL

Detaylı

KORKUTELİ BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

KORKUTELİ BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU KORKUTELİ BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İçindekiler SUNUŞ... 3 I. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 4 1 Personel Giderleri...

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL VE MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 214 I KURUMSAL VE DURUM BEKLENTİLER RAPORU İçindekiler Tablosu I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 BÜTÇE GİDERLERİ... 1 BÜTÇE GELİRLERİ... 6 FİNANSMAN... 7 II.

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... I- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- Bütçe Giderleri..... a)personel Giderleri... b)sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... c)mal ve Hizmet

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2015 I. OCAK - HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 215 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORLARI Ekim 215 www.erciyes.edu.tr 1 I. 215 YILI III.3 AYLIK BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 214 Mali yılında üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneği

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ

2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2015-2016 GELİR GİDER TAHMİNLERİ 2 İÇİNDEKİLER 1-2014 Yılı Bütçe Kararnamesi...4 2- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...7 3- Ödenek (A) Cetveli... 11 4- Gelirlerin Ekonomik

Detaylı