KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER"

Transkript

1 Temmuz

2 DAHA ÇOK YATIRIM İÇİNDEKİLER KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU... 2 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri... 9 B. BÜTÇE GELİRLERİ Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Ret ve İadeler C. FİNANSMAN OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ B. BÜTÇE GELİRLERİ C. FİNANSMAN TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1

3 DAHA ÇOK YATIRIM KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile birlikte kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısı ve işleyişi, kamu bütçelerinin hazırlanması, uygulanması, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve malî kontrolünün düzenlenmesi sağlanmaktadır. Söz konusu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede belediyemizin ilk altı aylık bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentilerin yer aldığı Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün tarih ve 5651sayılı genel yazısına istinaden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 2 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

4 DAHA ÇOK YATIRIM OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ Yılı için Belediyemize tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği ,00 dir. Bu ödeneğin ,58 lik kısmı harcanmış ve yılın ilk altı ayı için bütçe gider gerçekleşme oranı % 37,82 olmuştur. Geçen yılın birinci altı aylık dönemi ile karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde % 11,27 lik bir artış olduğu görülmektedir. Giderlerin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Tablo I (Bütçe Giderlerinin Gelişimi) de gösterilmiştir. Gider Bütçe Tertibi Gider Bütçesi İlk Altı Aylık Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı % Personel Giderleri , ,72 66,28 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,49 70, , ,95 Faiz Giderleri , ,71 128,59 Cari Transferler , ,67 35,90 Sermaye Giderleri , ,38 33,93 Sermaye Transferleri , Yedek Ödenek , , , , , , , , ,00 0,00 Başlangıç Ödeneği Harcanan Kalan Şekil 1: Ocak - Haziran Bütçe Gerçekleşme Oranları Grafiği MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 3

5 DAHA ÇOK YATIRIM Bu bölümde, bütçe giderlerine ilişkin yılı ilk altı aylık dönemde yapılan harcamalar birinci ekonomik düzeyde başlıklar altında ikinci düzeyde ayrıntıları ile ele alınarak geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırması yapılacaktır. 01. Personel Giderleri Personel giderleri tertibine bütçesi ile verilen ,00 ödenekten ilk altı aylık dönemde ,72 kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı %66,28 olmuştur yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında personel giderlerinde % 48,63 lük bir artış meydana geldiği görülmektedir. Bu artışın başlıca sebebi 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile belediyemizin büyükşehir belediyesi statüsüne alınması ve bazı idarelerin kapatılarak personellerinin kurumumuza devredilmesidir. Oluşan bu durum nedeniyle yılsonu personel gider tahmininde bir revize yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Personel Giderleri 2013 Ocak- Haziran Dönemi Ocak- Haziran Dönemi Artış Oranı % Memurlar , ,44 61, Sözleşmeli Personel , ,98-78, İşçiler , ,31 62, Geçici Personel , ,92 11, Diğer Personel , ,07-4,06 PERSONEL GİDERLERİ , ,72 48,63 Personel giderlerine ilişkin yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2013 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir , , , , , , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Şekil 2: Personel Giderleri Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması 4 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

6 DAHA ÇOK YATIRIM 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertiplerine bütçesi ile verilen ,00 lik ödeneğin ,49 lik kısmı harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 70,85 olmuştur yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 49,33 oranında bir artış olduğu görülmektedir. Personel giderlerindeki yüksek artışın Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerine yansıması da yüksek düzeyde olmuştur. Bütçenin bu iki düzeyinde görülen geçen yıla göre yüksek düzeyde gerçekleşen artışın, yukarıda da zikredildiği gibi, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile belediyemizin büyükşehir belediyesi statüsüne alınması ve bazı idarelerin kapatılarak personellerinin kurumumuza devredilmesidir. Bu sebepten Personel Giderlerine paralel olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri nde de artış yaşanmıştır. Sosyal Güvenlik Giderleri 2013 Ocak- Haziran Dönemi Ocak- Haziran Dönemi Artış Oranı % Memurlar , ,50 81, Sözleşmeli Personel , ,51-76, İşçiler , ,48 44,07 SOSYAL GÜV. GİD , ,49 49,33 Sosyal Güvenlik Giderlerine Devlet Primi giderlerine ilişkin yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2013 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir , , , , , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Şekil 3: Sosyal Güvenlik Giderleri Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5

7 DAHA ÇOK YATIRIM 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine bütçesi tahsis edilen ,00 ödenekten ilk altı aylık dönemde ,61 kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların başlangıç ödeneğine oranı % 39,95 olmuştur yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % -0,73 oranında bir azalma olduğu görülmektedir Mal ve Hizmet Alım Giderleri Üretime Yönelik Mal ve Mal. Alm. Tük. Yönelik Mal ve Malzeme Alım Ocak- Haziran Dönemi Ocak- Haziran Dönemi Artış Oranı % , ,60 97, , ,82-6, Yolluklar , ,40 6, Görev Giderleri , ,71 35, Hizmet Alımları , ,51 2, Temsil Ve Tanıtma Giderleri , ,47-11, Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid. Gayrimenkul Mal Bakım On. Gid , ,25-28, , ,58-31, Tedavi ve Cenaze Giderleri , ,27-65,05 MAL VE HİZMET ALIM GİD , ,61-0,73 Mal ve hizmet alımlarına ilişkin yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2013 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir , , , , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Şekil 4: Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması Mal ve Hizmet Alımları tertibinde öngörülen yıllık bütçe ile Ocak-Haziran gerçekleşen oranının hedeflenen ve öngörülen düzeyin bir miktar altında olduğu görülmektedir. Fakat bu durumun yılsonu bütçe beklenti ve hedeflerimizde bir sapma oluşturmayacağı gözlemlenmektedir. 6 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

8 DAHA ÇOK YATIRIM 04. Faiz Giderleri Belediyemizin yılı bütçesi ile başlangıç ödeneği olarak Faiz Giderleri tertibinde ,00 ödenek öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde ,71 lik harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranı %128,59 olmuştur yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %93,50 oranında bir artış olduğu görülmüştür. Söz konusu artışın, önceki yıllarda oluşan, Stratejik Planda öngörülen yatırım ve hizmet gerçekleşmelerinin, borçlanma yoluna gidilerek finanse edilmesi nedeniyle oluştuğu gözlemlenmiştir. OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI , , ,71 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ , Şekil 5: Başlangıç Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması 05. Cari Transferler Şekil 6: Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği Belediyemizin Cari Transferler tertibindeki ,00 lik ödenekten ,67 lik kısmı Ocak - Haziran döneminde harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme %35,90 olmuştur. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % -44,73 oranında bir azalma oluştuğu görülmektedir. Bu azalmanın belediyemizin üyesi olduğu Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği ve Turizm Altyapı Hizmet Birliği nin 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kendi tüzük hükümlerine göre tasfiye olunarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ilhak olmaları sonucu üyelik payı ödemelerinin sonuçlanması ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun uyarınca yapılan ödemelerin nihayetlenmesi nedeniyle oluştuğu gözlemlenmiştir. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI , , ,67 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ , Şekil 7: Başlangıç Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Şekil 8: Ocak Haziran Gerçekleşme Karşılaştırması Toplamı Karşılaştırma Grafiği MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 7

9 DAHA ÇOK YATIRIM 06. Sermaye Giderleri Başlangıç ödeneği ,00 olan Sermaye Giderleri tertibinden yılının ilk altı ayında ,38 harcanmış olup ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 33,93 olmuştur yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 17,27 lik bir artış olduğu görülmektedir. Bahse konu artışın bütçe dengesi ve mali yapı içerisinde oluştuğu ve bu durumun yılsonu hedeflerine uygun olduğu izlenmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2013 Ocak- Haziran Dönemi Ocak- Haziran Dönemi Artış Oranı % Mamul Mal Alımları , ,90-70, Menkul Sermaye Üretim Gid Gayri Maddi Hak Alımları , Gayrimenkul Alımları ve Kamulaş. Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid. Gayrimenkul Büyük Onarım Gid , ,64 174, , ,63 23, , ,21 36,01 SERMAYE GİDERLERİ , ,38 17,27 Sermaye Giderlerine ilişkin yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2013 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir , , , , , , ,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Şekil 9: Sermaye Giderleri Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması 8 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

10 DAHA ÇOK YATIRIM 07.Sermaye Transferleri yılı başlangıç ödeneği ,00 olan Sermaye Transferleri tertibindeki ödenekten ilk altı ay içerisinde herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. Bütçe Giderleri gerçekleşmelerine genel olarak bakıldığında; yılı ilk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alımlarının toplam gider içerisindeki payı %37,70, Sermaye Giderleri % 34,70, Personel Giderleri % 18,37, Cari Transferler % 3,50, Sosyal Güvenlik Giderleri % 3,10 ve Faiz Giderleri % 2,63 ile sıralanmaktadır. 34,70% 3,50% 2,63% 18,37% 3,10% 37,70% Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Gid Cari Transferler Sosyal Güvenlik Giderleri Sermaye Giderleri Faiz Giderleri Şekil 10: Yılı İlk Altı Aylık Gider Dağılım Grafiği MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 9

11 DAHA ÇOK YATIRIM B. BÜTÇE GELİRLERİ Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi nin Ocak Haziran döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi toplam ,56 olmuştur. Gelirlerin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2013 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Tablo II (Bütçe Gelirlerinin Gelişimi) de gösterilmiştir. 01. Vergi Gelirleri mali yılı bütçesinde Vergi Gelirleri ,00 olarak tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönem sonunda ,15 gerçekleşme sağlanmıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 102,49 olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % - 0,85oranında bir azalış yaşandığı gözlenmiştir. Vergi Gelirlerinin mali yılı bütçe tahminini yılın ilk altı ayında aştığı ve yılsonunda beklenenin üstünde bir gerçekleşme sağlanacağı beklenmektedir. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI , , ,15 BÜTÇE , Şekil 11: Bütçe Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Şekil 12: Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kodunda mali yılı bütçe başlangıç tahmini ,00 dir. İlk altı aylık dönem sonunda başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %58,35 olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %-21,66 oranında bir azalma gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bahse konu azalışın büyükşehir statüsü kazanan belediyemizin bazı gelir kalemlerinin yasa gereği kaldırılması nedeniyle oluştuğu, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin bütçe tahminine paralel olarak gerçekleşeceği beklenmektedir. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI BÜTÇE , , , , Şekil 13: Bütçe Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması Şekil 14: Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği 10 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

12 DAHA ÇOK YATIRIM 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin mali yılı bütçe başlangıç tahmini ,00 dir. Ocak-Haziran dönemi sonunda ,35 gerçekleşme ile bütçe başlangıç ödeneğine oranı % 11,61 de kalmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre % -63,85 oranında bir azalma meydana gelmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin yılsonu gerçekleşmesinin bütçe tahmininin altında kalacağı gözlemlenmektedir. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI BÜTÇE , , , , Şekil 15: Bütçe Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması 05. Diğer Gelirler Şekil 16: Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği mali yılı bütçesi ile Diğer Gelirlerin ,00 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık dönem sonunda ,48 gerçekleşme sağlanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %46,86 olmuştur yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %56,90oranında bir artış gerçekleştiği görülmektedir. Diğer Gelirler kalemindeki gerçekleşmenin, mali yılı bütçesiyle tahmin edildiği gibi oluşacağı beklenmektedir. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI BÜTÇE , , , , Şekil 17: Bütçe Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması Şekil 18: Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 11

13 DAHA ÇOK YATIRIM 06. Sermaye Gelirleri Sermaye gelirlerinin mali yılı bütçesiyle ,00 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık dönem sonunda ,51tahsilât gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranının %9,06 ile tahminlerin çok altında olduğu ve 2013 yılının ilk altı aylık dönemine oranla % -35,90 oranında bir azalma yaşandığı gözlemlenmiştir. Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmesinin bütçe ile tahmin edilenin altında olacağı beklenmektedir. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI BÜTÇE , , , , Şekil 19: Bütçe Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması 09. Ret ve İadeler Şekil 20: Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği mali yılı bütçesinde Ret ve İadelerin yılsonu gerçekleşmesi ,00 olarak tahmin edilmiştir. İlk altı aylık dönem sonunda ,98 Ret ve İade gerçekleşmiş ve bütçe tahminine göre gerçekleme oranı %19,57 de kalmıştır. Ret ve İadelerde geçen yılın aynı dönemine göre %15,78 oranında bir artış meydana geldiği izlenmekle birlikte yılsonu tahminin altında bir gerçekleşmenin yaşanacağı beklenmektedir. OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI , , ,98 BÜTÇE , Şekil 21: Bütçe Ödeneği ile Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırması Şekil 22: Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı Karşılaştırma Grafiği 12 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

14 DAHA ÇOK YATIRIM Gelir Türü Gelir Bütçesi İlk Altı Aylık Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı % Vergi Gelirleri , ,15 102,49 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,05 58,35 Alınan Bağış ve Yardımlar , ,35 11,61 Diğer Gelirler , ,48 46,86 Sermaye Gelirleri , ,51 9,06 Ret ve İadeler , ,98 19,57 GELİRLER TOPLAMI , ,56 46,25 Belediyemiz gelirlerinin büyük çoğunluğu aşağıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere diğer gelirler, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ve vergi gelirlerinden oluşmaktadır. Diğer gelirlerin yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen gelir bütçesi içerisindeki payı %71,46 olmuştur. 2,18% 0,08% 11,45% 14,37% 71,46% 0,46% Vergi Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Sermaye Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Ret ve İadeler Şekil 23: Yılı İlk Altı Aylık Gelir Dağılım Grafiği Birinci altı aylık dönemdeki gelir gerçekleşmeleri, bir önceki yılın ilk altı ayına kıyasla % 24,73 artışla gerçekleşmiş ve ,56 gelir sağlanmıştır. Gerçekleşen gelirin yıllık gelir tahminine oranı %46,25 tir. Yılsonu gelir gerçekleşmelerinin bütçe tahmini çerçevesinde olacağı anlaşılmaktadır. MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 13

15 DAHA ÇOK YATIRIM C. FİNANSMAN Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mali yılının ilk altı ayında giderlerine karşılık gerekli finansmanını % 11,45 Vergi Gelirleri, % 14,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, % 0,46 Alınan Bağış ve Yardımlar, %71,46 Diğer Gelirler, %2,18 Sermaye Gelirleri nden karşılamıştır. OCAK HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mali yılının ilk altı ayında vatandaş odaklı bir hizmet anlayışıyla, bireyin huzur ve refahını sağlayacak, huzurlu bir sosyal çevrenin oluşmasına katkı sağlayacak, toplumun sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek önemli faaliyetlerde bulunmuştur. Projeler oluşturulurken ve çalışma konuları belirlenirken kamu kaynaklarını kullanıyor olmanın bilinciyle kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına dikkat edilmiş ve gerçekleştirilecek projelere ilişkin fayda maliyet analizleri hazırlanarak doğru yatırımın yapılması amaçlanmıştır. Planlı bir yönetim anlayışı çerçevesinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi gelecek beş yıla ilişkin amaç ve hedeflerini de içeren Stratejik Plan hazırlık çalışmalarına da başlamıştır. Bu çerçevede; Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, muhtaç ailelere verilmek üzere kışlık odun yardımı, yardım amaçlı erzak dağıtımı, Ramazan ayında gıda paketleri dağıtımı, kültürel ve bilimsel değeri bulunan önemli kitapların basımı ve çeşitli turnuvalar düzenlenmektedir. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, taziye evi, kütüphane ve yaşlılar dinlenme salonu inşaatları, spor salonu inşaatı, sosyal amaçlı toplu konut inşaatı, yardıma muhtaç ailelerin ev tadilatları, yeni yolların açılması ve asfaltlanması ile mevcut yolların bakım ve onarımı, Kültür Park Projesi yapımı, bazı dini tesislerin bakım ve onarımı, tarihi çarşılarımızın bakım ve onarımı, bazı özellikli parkların yapımı çalışmaları gerçekleştirilmektedir. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından, ekolojik restorasyon ve kentsel tasarım çalışmaları, kentsel dönüşüm çalışmaları, koruma amaçlı imar plan tadilatları, tarihi çarşıların restorasyonu gerçekleştirilmektedir. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından, çeşitli kamulaştırma projeleri gerçekleştirilmektedir. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, genişleyen sorumluluk alanına eş 5 adet yangına ilk müdahale arazözü, 2 adet 4x4 dar alan yangına ilk müdahale arozözü alımı gerçekleştirmiştir. TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri doğrultusunda 30 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında tüzel kişilik kazanmış ve mevcut bütçesini revize ederek hızlı bir şekilde hizmet alanlarına ilişkin çalışmalara başlamıştır. Mevcut bütçe ilke ve imkânları ile görev ve sorumlulukları çerçevesinde Stratejik Plan ve Performans Programına göre hizmetlerine devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi nin mali yılına ilişkin gider kalemlerinde, öngörülen gider bütçesinde ek tedbirleri gerektirecek herhangi bir harcamanın gerçekleşmeyeceği, bütçe tahminin yılsonu gerçekleşmelerine uygun olacağı, personel giderlerine ilişkin harcamaların tahmin edilen personel giderleri ödeneğini bir miktar aşacağı fakat bu durumun genel yapıya etkisinin sınırlı olacağı gözlemlenmektedir. Personel giderlerinde bu sapmanın, 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 14 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

16 DAHA ÇOK YATIRIM Kanun un yürürlüğe girmesiyle tüzel kişilikleri kaldırılan bazı kamu kurumlarından belediyemize devrolunan personellerin maaş ödemelerinden kaynaklandığı görülmektedir. B. BÜTÇE GELİRLERİ Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi nin Stratejik Plan ve Performans Programına uygun olarak gerçekleştirmeyi planladığı yatırım giderlerine karşılık olarak dönem içerisinde gerekli gelirin ayrıntılı finansman programına göre belediye bütçesinden karşılanacağı, gelir gerçekleşmelerinin bütçeyle tahmin edilen limitlerde gerçekleşeceği gözlemlenmektedir. C. FİNANSMAN mali yılı Temmuz Aralık döneminde gerçekleşecek giderlere karşılık olarak gelir bütçesin yeterli olacağı, ek kaynak gereksinimine ihtiyaç duyulmayacağı tahmin edilmektedir. TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Temmuz Aralık döneminde de Stratejik Plan ve Performans Programında belirtilen amaç ve hedeflere uygun faaliyetleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarına devam edecektir. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, yardıma muhtaç hemşerilerimize çeşitli sosyal yardımlarda bulunmaya, çeşitli kültürel etkinlikler düzenleyerek kentin kültürel faaliyetlerini artırmaya yönelik çalışmalar yapmaya, festivaller düzenlemeye, belediyemizin tanıtımına ilişkin çeşitli faaliyetleri yürütmeye devam edecektir. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, çeşitli menfez yapımları, büyükşehir belediyesinin sorumluluk alanında bulunan il genelindeki yolların bakım onarımları ve yeni yolların açılması, il genelinde çeşitli özellikli parkların yapımı, tarihi çarşılarımızın bakım ve onarımları, taziye evi ve okuma salonu inşaatları çalışmalarına devam edecektir. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı genişleyen sorumluluk sahasına paralel olarak araç parkını da genişletecektir. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ekolojik restorasyon ve kentsel tasarım çalışmaları, kentsel dönüşüm çalışmaları, koruma amaçlı imar plan tadilatları, tarihi çarşıların restorasyonu çalışmalarına devam edecektir. Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, etkin bir emlak yönetimi ve kamulaştırma projelerinin gerçekleştirilmesi çalışmalarına devam edecektir. İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yangınla mücadele kapsamında personelin yangınla daha etkin mücadele edebilmesi için çeşitli koruyucu malzeme alımları gerçekleştirecektir. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı toplu taşımayı özendirmek ve daha kaliteli bir hizmet sunabilmek adına araç parkını genişletecek, trafik güvenliği çalışmalarına devam etmek üzere çeşitli malzeme alımları gerçekleştirecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Eki : Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 15

17 DAHA ÇOK YATIRIM EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİ 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI PERSONEL GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,72 48,63 47,88 66, ,44 ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 01 1 MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,44 61,85 48,24 62, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,98-78,46 72,39 153, , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , ,31 62,23 44,53 70, , GEÇİCİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , ,92 11,26 63,37 62, , DİĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,07-4,06 48,50 40, , MİLLETVEKİLLERİ 01 8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ 01 9 İSTİHBARAT PERSONELİ DEVLET ,74 PRİMİ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , ,49 49,33 46,60 70, ,98 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 02 1 MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,50 81,90 43,29 69, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,51-76,21 72,12 157, , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , ,48 44,07 46,79 71, , GEÇİCİ PERSONEL 02 5 DİĞER PERSONEL 1.427, , MİLLETVEKİLLERİ 02 9 İSTİHBARAT PERSONELİ 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,61-0,73 39,78 39, ,22 ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , ,60 97,15 26,07 29, , ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,82-6,05 39,47 34, , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 03 3 YOLLUKLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,40 6,79 45,27 25, , GÖREV GİDERLERİ , , , , , , , , ,01 183, , , , , , ,71 35,27 34,25 60, , HİZMET ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,51 2,74 39,67 43, , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , ,47-11,71 43,52 53, , ,94 VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , ,25-28,72 44,52 30, , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , ,58-31,21 45,92 20, , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ , , ,85 432, , ,27 662, ,64 668, , ,27-65,05 37,67 6, ,54 04 FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,71 93,50 44,34 128, , KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,71 93,50 44,34 128, , DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 04 4 İSKONTO GİDERLERİ 04 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 05 CARİ TRANSFERLER , , , , , , , , ,38 0, , , , , , ,67-44,73 59,19 35, , GÖREV ZARARLARI , , , , , , , ,06 3,99 9, , HAZİNE YARDIMLARI , , , , ,00 69, ,00 YAPILAN ,85 TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , ,73-61,68 87,73 66, , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA 05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , ,62-50,64 31,27 16, , DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR , , , , , , , , , , , , , , ,19 48,25 36, ,38 06 SERMAYE GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,38 17,27 39,18 33, , MAMUL MAL ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , ,90-70,73 72,35 15, , MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 #SAYI/0! 0, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , , , , ,68 0,00-100,00 31,77 0,00 0,00 KAMULAŞTIRMASI , , , , , , , , , , , , , , ,64 192,52 39,08 174, , GAYRİMENKUL ALIMLARI VE 06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,63 28,17 30,75 23, , MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,21-42,04 48,89 36, , STOK ALIMLARI 06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 07 SERMAYE TRANSFERLERİ , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-100,00 125,00 0,00 0, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ , , , , ,00 0,00-100,00 125,00 0,00 0, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YURTİÇİ BORÇ VERME 08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 09 YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0, KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 09 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 6 YEDEK ÖDENEK ,00 0, , YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0, , , , , , , , , , , , , , , , ,58 11,27 41,76 37, ,16 * =( Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2013 yılı için =2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2013 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; yılı için = Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/ Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır. 16 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

18 DAHA ÇOK YATIRIM Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI BÜTÇE OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME YILSONU ARTIŞ ORANI * (%) OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI , , , , , , , , , , , , , , , ,56 24,73 46,79 46, ,12 01 Vergi Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,15-0,85 57,65 102, , Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , , , , , , , , , , , , , , ,63 9,35 57,02 186, , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , , , , , , , , , , , , , , ,58-30,06 51,32 71, , Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 01 5 Damga Vergisi 01 6 Harçlar , , , , , , , , , , , , , , , ,94 9,76 63,09 87, , Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0,00 0,00 #SAYI/0! 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdarelerden 02 2 Özel Bütçeli İdarelerden 02 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 02 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 02 5 Mahalli İdarelerden 02 6 Diğer İşverenlerden 02 7 Çalışanlardan 02 8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 02 9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,05-21,66 44,98 58, , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,32-32,09 45,36 61, , Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 78,18 24, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03 4 Kurumlar Hasılatı , , , , , , , , , , , , , , , ,60 39,16 40,29 59, , Kurumlar Karları , , , , , , , , , , , , , Kira Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,88-4,70 48,94 43, , Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , ,00 440, , , , , , ,29 420, ,89 265, ,35 255, , ,35-63,85 16,95 11, , Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar , , , , Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar , , Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar , ,00 440, , , , , , ,25 420, ,89 265, ,42 255, , ,35-56,64 75,24 11, , Proje Yardımları , , ,70 0,00-100,00 62,01 #SAYI/0! 0, Özel Gelirler 05 Diğer Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,48 56,90 48,06 46, , Faiz Gelirleri , ,00 595,18 805,08 700, , ,51 443, ,26 0, , , , , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , , , , , , , , , , , , , ,48 35,64 48,38 39, , Para Cezaları , , , , , , , , , , , , , , , ,94-26,01 49,39 70, , Diğer Çeşitli Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,13 253,55 37,85 140, ,26 06 Sermaye Gelirleri , , , , , , ,06 0, ,61 0, , , ,10 0, , ,51-35,90 41,83 9, , Taşınmaz Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , ,51-35,90 41,83 9, , Taşınır Satış Gelirleri ,00 0,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 08 Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 09 Red ve İadeler (-) , , , , , , , , ,29 358, , , , , , ,98 15,78 52,26 19, , Vergi Gelirleri , , , , ,41 603, , , ,27 309, , , , , , ,94-44,42 70,36 21, , Sosyal Güvenlik Gelirleri 09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , ,25 444,69 264, ,95 805, , ,02 49, ,30 130, ,37 64, , ,51-77,44 24,93 1, , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 09 5 Diğer Gelirler , , , , , ,00 600, , ,78 300, , , Sermaye Gelirleri ,39 * =( Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2013 yılı için =2013 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2013 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; yılı için = Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/ Yılı Bütçe*100 formülüyle hesaplanacaktır. MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 17

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6363 Sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31.12.2012 tarih ve 28514 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2013

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU I-1 5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU NOT: 5263, 5273, 5286, 5335, 5345, 5429, 5431, 5436, 5467, 5502, 5538, 5544, 5548, 5628 ve 5662 sayılı Kanunlar ile yapılan değişiklikler, 5018 Sayılı

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2014-2016) GİRİŞ 2014-2016 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) GİRİŞ 2013-2015 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI Ali ÇAMLIBEL Sayıştay Uzman Denetçisi İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, karar organı seçmenler tarafından seçilerek

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 SUNUŞ Yönetimde gelinen nokta yönetişimdir. Değişimin en hızlı yaşandığı yönetim alanında yöneten ve yönetilen ikilisi artık yerini ortak anlayışa bırakmıştır.

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı: Madde 1- Birliğin adı Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği dir. Birliğin kısaltılmış sembolik adı: MARTAB dır.

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

ORTA VADELĠ MALĠ PLAN (2007-2009)

ORTA VADELĠ MALĠ PLAN (2007-2009) ORTA VADELĠ MALĠ PLAN (2007-2009) GĠRĠġ Türkiye, son yıllarda ekonomik ve mali alanda önemli başarılara imza atmıştır. Ekonomik ve mali politikaların tutarlı bir şekilde oluşturulması, ekonomik programların

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı