HARİCİ OPTİK GERİBESLEMELİ YARIİLETKEN LAZER DİYOD UN DİNAMİK KARARLILIĞI İÇİN KRİTİK DEĞERİN BELİRLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HARİCİ OPTİK GERİBESLEMELİ YARIİLETKEN LAZER DİYOD UN DİNAMİK KARARLILIĞI İÇİN KRİTİK DEĞERİN BELİRLENMESİ"

Transkript

1 PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 1998 : 4 : 1- : HARİCİ OPTİK GERİBESLEMELİ YARIİLETKEN LAZER DİYOD UN DİNAMİK KARARLILIĞI İÇİN KRİTİK DEĞERİN BELİRLENMESİ Rezi YILDIRIM Gazi Ünivesitesi, Teknik Eğiti Fakültesi, Elektonik-Bilgisaya Bölüü, Ankaa ÖZET Bu çalışaa optik habeleşe sisteleine kullanılan optik geibesleeli yaıiletken laze iyoun oülasyon altınaki inaik kaalılık analizi yapılıştı. Analize küçük işaet oan eşitlikleinen ele eilen, laze iyo (LD) tanse onksiyonu H ( j ), optik geibesleeli LD tanse onksiyonu TF( j ) ve optik geibeslee tanse onksiyonu K ( j ) nın ekans cevaplaı, Nyquist kaalılık kiteine göe kopleks üzlee analiz eilişti. Optik geibesleenin, sistein kaalılığına olan etkisi otaya konulaak, LD un kaalı hale getiek için sönü (aping) ekansı ve güç yansıta sabiti (R) nin kitik eğei belilenişti. Çalışaa güç yansıa oanı ( ext 10 4 ) olaak alınıştı. Anahta Keliele : Laze iyo, Kaalılık, Geibeslee THE DETERMINATION OF A CRITICAL VALUE FOR DYNAMIC STABILITY OF SEMICONDUCTOR LASER DIODE WITH EXTERNAL OPTICAL FEEDBACK ABSTRACT In this stuy, ynaic stability analysis o seiconucto lase ioes ith extenal optical eeback has been ealize. In the analysis the equency esponse o the tanse unction o lase ioe H ( j ), the tanse unction o lase ioe ith extenal optical eeback TF( j ), an optical eeback tanse unction K( j ) obtaine o sall signal equations has been accoplishe using Nyquist stability analysis in coplex oain. The eect o optical eeback on the stability o the syste has been intouce an to bing the lase ioe to stable conition the oking citical bounay ange o apig equency an election poe constant (R) has been eteine. In the stuy the election poe has been taken as ( ext 10 4 ). Key Wos : Lase io, Stability, Feeback 1. GİRİŞ Yaıiletken laze iyola, ibe optik habeleşe, kablolu TV (CATV), optik hisseicile, optik ölçü sistelei gibi bi çok uygulaalaa veici kaynak olaak kullanılaktaı. Bu sistelein güvenililiği laze iyoun (LD) kaalılığına bağlıı. Laze iyolaın kaekteistiklei LD ışınan LD ye oğu yansıyan ışıaya kaşı uyalııla. Bunan olayı optik geibesleeen olayı oluşan güültü atışı özellikle ibe optik habeleşe sisteleine ve iğe uygulaalaa cii poblele oluştuaktaı. Laze iyoun inaik kaalılık analizi üzeine bi çok aaştıacı çalışıştı. Bu çalışalaa çeşitli üşüncele otaya çıkıştı. Lase iyoun inaik kaalılığı inceleniken, oülasyon 551

2 Haici Optik Geibesleeli Yaıiletken Laze Diyo un Dinaik Kaalılığı İçin Kitik Değein Belilenesi, R. Yılıı uuunaki tanse onksiyonu çıkaılaak analizi yapılı. Glasse (198), optik geibesleeli LD un kaalılık analizini, kaekteistik tanse onksiyonunun Routh kaalılık kiteine göe s (Laplace) üzleine tanılayaak, bu tanse onksiyonunun sistei kaasız hale getien poziti eğeli bi kökün valığını tesbit etişti. Lau et al., (1980) çalışalaına ise Nyquist C kaalılık kiteine göe kaekteistik enklein kökleini inceleeişlei. Bu inceleee kaekteistik enklein kökleinin yeine göe kaa veeek inaik yapı altına sistein kaasız oluğunu sebepleiyle bilikte açıklaışlaı. Bu he iki çalışaa a ekans üzleine çalışılaıştı. Osunsen et al. (1983) inaik kaalılık analizini, haici optik geibesleeen olayı oluşan atan kazanç ve az kayasına bağlı olaak inceleişlei. Bu inceleee atan kazanca bağlı olaak azın eğiştiğini ve az kayasının atan kazançtan olayı oluşan ekans kayasına neen oluğunu açıklaaktaıla. Atan kazançtan olayı taşıyıcı, oton yoğunluğu ve genlikeki eğişe sistei kaasızlığa süükleektei (Dziua an Hall, 1983; Tobog et al., 1984). Heny an Kazaniov (1986) ve Tekin et al. (1986), LD un, optik çıkış güçü attıılığına sistein kaalılığını kaybettiğini kaos uuunun olabileceğini açıklaışlaı. Mok et al., (1988) lazein eşik akıı civaına kaalı oluğunu, ancak optik çıkış gücü atıılığına kaasız hale geliğini açıklaışlaı. Hels an Petean (1990) ise küçük işaet analizine haici optik geibesleeli üzenin geibeslee uuunu ve haici boşluğun uzunluğuna bağlı olaak, geibesleenin etkisini inceleişlei. Zoabeian (1994) ise kaalılık analizini lazein elektik alanının azına bağlı olaak inceleişti. Fazın eğişesine neen olan haici boşluk uzunluğu, optik geibeslee yapan aynanın güç yansıta oan ilişkisini otaya koyuş ve kaalılık uuunu etaylı inceleişti.. ANALİZ H( j ) j ( ) 1 j (1) şekline iae eilişti (Petean, 1991). İaeeki oülasyon, gevşee ve sönü ekansını tesil etekteile. Şekil 1 e H( j ) tanse onksiyonunun Nyquist eğisi göülektei. Bu eğien e göülüğü gibi inaik uua laze iyo, Nyquist kaalılık kiteine göe, kaalılık sını eğeinen başlaakta ve oülasyon ekansı attıkça sını eğei aşakta ve kaalılık azalaktaı. Bu uua sistein kaasız oluğu göülektei (Yılıı, 1997a) oega[]*oega[] I Re Şekil 1. H ( j )nın Nyquist eğisi Haici boşluklu laze iyoun küçük işaet eşitlikleinen çıkaılış tanse onksiyonu, Hj ( ) TF( j ) ( 1 K( j )) 1 Kj ( ) Hj ( ) () şekline veilişti (Hels an Petean 1990). Şekil e TF( j ) tanse onksiyonunun Nyquist kaalılık kiteine göe kopleks üzleineki uuu için eğisi göülektei. Eğien geibesleenin kaasızlığı atıığı göülektei. Denkle () e optik geibeslee tanse onksiyonu; Bu çalışa laze iyo tanse onksiyonu H ( j ), haici boşluklu laze iyo tanse onksiyonu TF( j ) ve geibeslee tanse onksiyonu K( j ) olaak tanılanıştı. Analiz için kullanılan laze iyoun kaakteistik özelliklei Hels an Petean, (1990) taaınan veilişti. Laze iyo taanse onksiyonu; I Re Şekil. TF( j ) nın Nyquist eğisi cevabı Mühenislik Bililei Degisi (1-) Jounal o Engineeing Sciences (1-)

3 Haici Optik Geibesleeli Yaıiletken Laze Diyo un Dinaik Kaalılığı İçin Kitik Değein Belilenesi, R. Yılıı Kc 1+ α K( j ) j ( 1 exp( j τ )) (3) ile iae eilişti. Geibeslee tanse onksiyonunun Şekil 3 e Nyquist eğisi göülektei. Bu eğien geibeslee tanse onksiyonun Nyquist kaalılık kiteine göe (-1 + J0, 1 + J0) sınılaı içine oluğu göülü. Bu uua göe geibeslee kaalıı (Yılıı, 1997a). K( j ) tanse onksiyonun, geibeslee sabitlei, k c C τ L ext C R 1 R (4) şeklinei (Tage an Petean, 1994). DFB laze iyo için C eğei veilişti. Haici aynaan yansıyan optik güç oanı ise ext Pext (5) P o ile veilebili. ekansı İaelee geçen açısal sönü γ 1 + τ τ ph n τ γ ph (6) Şekil 3. K( j ) tanse onksiyonunun Nyquist cevabı Şekil 4 e ise K( j ) tanse onksiyonunun oülasyon ekansına bağlı olaak genliğinin eğişii veilişti. Bu eğien e göülüğü gibi, alçak ekanslaa genlik algalanasının büyük oluğu göülektei. Bunun neeni ise optik çıkış gücünün üşük eğee olasınan olayı genlik algalanasına sebep olaktaı. Moülasyon ekansının eğei atıılığına genlik algalanası azalaktaı (Yılıı, 1997a). Şekil 4 e K( j ) optik geibeslee tanse onksiyonunaki üssel iaeen olayı yansıyan alganın, genlik ve azına Gibbs osilasyon olaylaı oluşaktaı. Faza ve genlikte oluşan Gibbs osilasyonu, E(t) alan genliğine az kayasına ve yıkıcı giişie neen olakta ve alan azının sabit kalasını engelleektei (Yılıı, 1997b). ile iae eilişti (Petean, 1991). Şekil 5 e sönü ekansına bağlı olaak oülasyon tepkisi göülektei. Genlik [B] [ext]3e-4 R0.3 []4.5E9 oega[]4*oega[] oega[]*oega[] oega[]oega[] Moülasyon F. Şekil 5. TF( j ) nin oülasyon tepkisi (Yılıı, 1997c) Şekil 6 a göülen Nyquist eğisine, sistei kaalı hale getiek için kitik sını eğei göülektei. Genlik K 0.3 [B] oega[]oega[] Moülasyon Fekansý Şekil 4. K( j ) tanse onksiyonunun oülasyon altınaki eğişii Şekil 6. TF( j ) nin Nyquist eğisi Mühenislik Bililei Degisi (1-) Jounal o Engineeing Sciences (1-)

4 Haici Optik Geibesleeli Yaıiletken Laze Diyo un Dinaik Kaalılığı İçin Kitik Değein Belilenesi, R. Yılıı uuuna siste kitik kaalılık sını eğei içeisine kalaktaı. Bu uua oülasyon ekansı kaalılığı etkileeektei. Bu uu, sönü ekansı ile gevşee ekansının eşit oluğu şatlaa ele eilişti. Sönü ekansının gevşee ekansınan küçük oluğu bütün uulaa kaalılık kitik sını eğei içeisine kalakta ve çıkış genliğine ise büyük iktaa azala olasına kaşılık oülasyon ekansına ise büyük atışa kaşı gelektei. Bunun yanına Şekil 7 e göülüğü gibi eğişik güç yansıta (R) eğeleine göe çıkışta aklı genlik ve kaos uuu a oluşaktaı. R0.56 R0. R0.1 R0.3,0.3, Lext75 c TL5E-9 []4.5E9 []5E10 Şekil 7. TF( j ) nin oülasyon cevabı Kitik geibeslee, kuvvetli geibeslee ( ext 10 3 ) ile zayı geibeslee ( ext 10 4 ) aasına kalan uuun tanılanasıı. Kitik geibeslee uuuna Κ c, Κ c kıitik α (7) ile tanılanıştı. İae çizgi iyileştie sabitine (α) bağlı olaak Κ c 1 + α α (8) şekline üzenlenebili. Kıitik uuaki optik güç yansıası ise, ext kıitik τ L 16 C ( 1 + α ) 4 (9) ile iae eilebili. Çizgi iyileştie sabitine bağlı olaak yapılan üzenlee sonucu ise ext kıitik 4 τ L 1 + α 16 C ( 1 + α ) α (10) ile veilişti (Helsan Petean, 1990; Kakiuchia an Ohtsubo, 1994; Ree, 1996). 3. DEĞERLENDİRME VE TARTIŞMA Bu çalışaa haici optik geibesleeli laze iyoun tanse onksiyonu oluştuan kısılaın, Nyquist kaalılık kiteine göe kaalılığı incelenişti. Bu inceleee tanse onksiyonunun eğişkenlei ekansa bağlı olaak siulasyonu yapılaak kaalılığa etki een sebeple otaya konuştı. Yapılan analiz sonuçlaı; 1. Haici optik geibeslee, laze iyoun taşıyıcı ve oton yoğunluğuna atııcı yöne etki eeek kaasızlığa neen olaktaı. Ancak, siste kaasız uua oğu kayaken optik çıkış gücüne, oülasyon ekansına ve ban genişliğine atışa neen olaktaı.. Geibeslee tanse onsiyonu kaalılık sınılaı içeisinei. Bu onksiyonuna Şekil 4 e göülüğü gibi genlik algalanası oluşaktaı. Dalgalanayı önleek için haici ayna, AR alzeeyle kaplansa bile genlik algalanası yine e oluşacaktı. 3. Haici yansıtıcıan gei yansıyan (LD ye oğu) algaa Gibbs osilasyonlaı oluşaktaı. Bu osilasyonla, yansıyan E(t) alanının genlik ve azının sabit kalasını engelleektei. Bu uu çok-olu ışıa yapan LD laa aklı genlikten olayı yıkıcı giişie sebep olaktaı. Ancak yüksek ekanslaa Gibbs osilasyonunun genliği azalaktaı. 4. Optik çıkış gücü Şekil 6 ve Şekil 7 e göülüğü gibi oğuan sönü ekansı ve güç yansıta sabiti (R) ye bağlıı. Sönü ekansının atasıyla ezonans ekansının genliği e ataktaı. Bu uua ezonans eğisi çok aalaak siste kaasız hale gelekte ve kaos oluşaktaı. Sönü ekansına bağlı olaak kaalılık sını eğe şatı ise ω ω olaak bulunuştu. Bu uua siste kaalı hale gelekte ve oülasyon ekansı sistein kaalılığını etkileeektei. Çalışaa kitik güç yansıta sabiti R 0. eğeine lazee kaos uuu göülüştü. Mühenislik Bililei Degisi (1-) Jounal o Engineeing Sciences (1-)

5 Haici Optik Geibesleeli Yaıiletken Laze Diyo un Dinaik Kaalılığı İçin Kitik Değein Belilenesi, R. Yılıı 4. KAYNAKLAR Dziua, T. G., an Hall, D. G Bisable Opeation To Seiconucto Lases in an Extenal Cavitiy: Rate Equation Analysis, IEEE. QE. 19 (3). Glasse, L. A A Lineaize Theoy o the Dioe Lase an Extenal Cavity, IEEE. J. QE. 18 (7). Hels, J. an Petean, K A Siple Analytic Expession o the Stable Opeation Range o Lase Dioes With Optical Feeback, IEEE., J. QE. 6, (5), Heny, C. H., an Kazaniov, R. F Instability o Seiconucto Lases ue to Optical Feeback Fo Distant Relectos, IEEE. J. QE., 94. Kakiuchia, H. an Ohtsubo, J., Chaacteistics o a Seiconucto Lase ith Extenal Feeback, IEEE. J. QE. 30 (9). Lau, K. Y., Figueoa, L. an Yaiv, A Geneation an Quenching o Intensity Pulsations in Seiconucto Lases Couple to Extenal Cavities, IEEE. J.QE. 16 (1). Mok, J., Tobog, B., an Chistantiansen, P. L Bistability an Lo-Fequency Fluctuations in Seiconucto Lases ith Optical Feeback: A Theoical Analysis, IEEE. J. QE. 4 (). Osunsen, J. H., Tobog, B., an Olesen, H Expeiental Investigation o Stabilitiy Popeties o a Seiconucto Lase With Optical Feeback, Electon. Lett. 19 (5-6). Petean, K Lase Dioe Moulatıon an Noise, Klue, Tokyo. Ree, M., Benson, T. M., Kenall, P. C., an Seell, P Antielection-coate Angle Facet Design, IEE.Poc-Optoolecton. 143 (4), Tage, A. A., an Petean, K High- Fequency Oscilations an Sel-Moe Locking in Shot Extenal-Cavity Lase Dioes, IEEE. J. QE. 30 (7), Tekin, H., Olsson, N. A., Abeles, J. H., Logan, R. A., an Panish, M. B., Relection Noise in Inex-Guie InGaAsP Lases, IEEE J. QE. (), Tobog, B., Osunen, J. H. an Olesen, H Stability Analysis o Seiconucto Lase in an Extenal Cavitiy, IEEE. QE. 0 (9). Yılıı, R. 1997a. Optik Geibesleeli Yaıiletken Laze Diyo Tanse Fonksiyonunun Analizi, Süleyan Deiel Üniv. Fen Bil. Ens. Degisi. (). Yılıı, R. 1997b. An Analytic Exaination o Extenal Optical Feeback Tanse Function to Deteine Factos Eecting The Stability, Gazi.Üni. Fen Bil. Enst. Degisi (Basıa). Yılıı, R. 1997c. Haici Optik Geibesleeli Yaıiletken Laze Diyo un Dinaik Kaalılığı için Sını Değeinin Belilenesi, Gazi Üni. Fen Bil. Enst. Degisi (Basıa). Zoabeian, P Axial Moe Instability Tunable Extenal Cavity Seiconucto Lases, IEEE. J. QE. 30 (7). Mühenislik Bililei Degisi (1-) Jounal o Engineeing Sciences (1-)

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek Elektomanyetik Dalgaladan Eneji Hasat Etmek ( D. Cahit Kaakuş - Yük. Müh. Onu Teki) Havada sebest olaak yayınım yapan adyo ya da mikodalga fekanslaındaki elektomanyetik dalgalaın üzeinde baındıdıklaı enejinin

Detaylı

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI ÖLÜM İSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI. Açısal hı, otisite e Sikülasyon. otisitenin eğişme Hıı.3 Sikülasyonun eğişme Hıı Kelin Teoemi.4 İotasyonel Akım Hı Potansiyeli.5 ida Üeindeki e Sonsudaki

Detaylı

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ GEÇEK GAZLAIN EMODİNAMİK E EMOFİZİKSEL ÖZELLİKLEİNİN LEE-KESLE HAL DENKLEMİ KULLANILAAK MODELLENMESİ M. uhan ÇOBAN Ege Ünivesitesi, Mühendislik Fakultesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Bonova, İZMİ tuhan.oban@ege.edu.t

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

5. ÜNİTE IS LM Analizi

5. ÜNİTE IS LM Analizi 5. ÜNİTE IS LM Analizi Bu bölümde mako iktisadın en çok bilinen modeli olan IS-LM modelini göeceğiz. Model statikti. Mako iktisatta statik vasayımı cai değişmelein stoklaı ve bekleyişlei etkilemediği vasayımıdı.

Detaylı

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 26 : 2 : 3 : 33-32

Detaylı

TEKNİK PERSONEL SEÇİMİNDE BİR UZMAN SİSTEM MODELİ

TEKNİK PERSONEL SEÇİMİNDE BİR UZMAN SİSTEM MODELİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2005 : 11 : 3 : 417-423

Detaylı

İki Tekerlekli Kendi Kendini Dengeleyen Robotun Yörünge Takibi için Arı Algoritması kullanarak LQR Kontrolcü Tasarımı 1

İki Tekerlekli Kendi Kendini Dengeleyen Robotun Yörünge Takibi için Arı Algoritması kullanarak LQR Kontrolcü Tasarımı 1 Uluslararası Katılılı 7. Makina eorisi Sepozyuu, İzir, 4-7 Haziran 05 İki ekerlekli Kendi Kendini Dengeleyen Robotun Yörünge akibi için Arı Algoritası kullanarak LQR Kontrolcü asarıı M. A. Şen * Selçuk

Detaylı

4.3. Türev ile İlgili Teoremler

4.3. Türev ile İlgili Teoremler 4.. Türev ile İlgili Teoremler Bu kesimde ortalama değer teoremini vereceğiz. Ortalama değer teoremini ispatlarken kullanılacak olan Fermat teoremini ve diğer bazı teoremleri ispat edeceğiz. 4...Teorem

Detaylı

KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN PARALEL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN PARALEL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 998 : : 3 : 837-8 KISMİ

Detaylı

TERMİT KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN BİR RAYIN KAYNAK BÖLGESİNDEKİ SERTLİK DAĞILIMI VE METALURJİK ÖZELLİKLERİ

TERMİT KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN BİR RAYIN KAYNAK BÖLGESİNDEKİ SERTLİK DAĞILIMI VE METALURJİK ÖZELLİKLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 1998 : 4 : 1-2 : 649-654

Detaylı

Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi

Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi Jeoloji Mühendisliği Dergisi 38 (1) 2014 1 Araştırma Makalesi / Research Article Açık Ocak Albit İşletmesindeki Kaya Şevlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Duraylılık Değerlendirmesi Slope Stability

Detaylı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı Ö.F. ALTUNÇ, B. ŞENTÜRK Türkiye de Özel Yatırılar ve Kau Yatırıları Arasındaki İlişkinin Apirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşıı Öer Faruk ALTUNÇ * Bilge ŞENTÜRK ** Özet Son yıllarda gelişekte olan ülkelerde

Detaylı

Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması ÖZET

Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması ÖZET Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması Serkan SUBAŞI 1, Tuncay KAP 2, Ahmet BEYCİOĞLU 3 ve Mehmet EMİROĞLU 4 1, 2, 3, 4 Düzce

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi

Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (23) 17(2): 81-9 Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi Muharrem ZEYTİNOĞLU * ÖZET Kaldırma,

Detaylı

Periyodik Aşırı Yüklerin 2024-Al Alaşımında Yorulma Çatlak İlerleme Hızına Etkisi

Periyodik Aşırı Yüklerin 2024-Al Alaşımında Yorulma Çatlak İlerleme Hızına Etkisi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (57-62) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (57-62) TEKNOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü

Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi Fırat Univ. Journal of Engineering 23 (2), 9-28, 2 23 (2), 9-28, 2 Küçük Hidroelektrik Santrallerde Yük-Frekans Kontrolü Ebru ÖZBAY, Muhsin Tunay GENÇOĞLU Fırat

Detaylı

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi

200 Amper, Yüksek Frekans ve Anahtarlamalı Gerçekleştirilmesi DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi Koparan A., Aydemir M. T., Şimşek O., 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi, 200 Amper, Yüksek Frekans Anahtarlamalı DA Kaynak Makinesinin Tasarımı

Detaylı

TKİ YE BAĞLI İŞLETMELERDE YARALANMALI İŞ KAZALARININ ANALİZİ

TKİ YE BAĞLI İŞLETMELERDE YARALANMALI İŞ KAZALARININ ANALİZİ Madencilik, Cilt 49, Sayı 3, Sayfa 3-12, Eylül 2010 Vol.49, No.3, pp 3-12, September 2010 TKİ YE BAĞLI İŞLETMELERDE YARALANMALI İŞ KAZALARININ ANALİZİ Analysis of Injured Occupational Accidents at Turkish

Detaylı

FAZ KAYDIRICI TRANSFORMATÖRLERİN STATİK GERİLİM KARARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

FAZ KAYDIRICI TRANSFORMATÖRLERİN STATİK GERİLİM KARARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 3, 43-52, 203 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 3, 43-52, 203 FAZ KAYDIRICI TRANSFORMATÖRLERİN STATİK GERİLİM KARARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN

Detaylı

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1

ERGENLERDE BENLİK SAYGISI VE ÖZNEL DİNDARLIK ALGISININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 439-468 ERGENLERDE BENLİK SAYGISI

Detaylı

ÖNEMLİ NOTLAR. Bir bakır kablo ile 12 telefon görüşmesi gönderilirken, fiber optik kablo ile 1500 telefon görüşmesi gönderilebilir.

ÖNEMLİ NOTLAR. Bir bakır kablo ile 12 telefon görüşmesi gönderilirken, fiber optik kablo ile 1500 telefon görüşmesi gönderilebilir. ÖNEMLİ NOTLAR Bir bakır kablo ile 12 telefon görüşmesi gönderilirken, fiber optik kablo ile 1500 telefon görüşmesi gönderilebilir. Tarihçe 1870 gösterdiğinde İngiliz fizikçi John Tyndall, akarsularda tam

Detaylı

AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER

AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER Barış ACAR 1, a, Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ b a Fresko Tanıtım Hizmetleri, Şişli/İstanbul, TÜRKİYE baris-acar@hotmail.com

Detaylı

3 Fazlı Tam Kontrollü Tam Dalga Doğrultucu Devrelerinde Modların Belirlenmesi ve Performans Parametrelerinin Analizi

3 Fazlı Tam Kontrollü Tam Dalga Doğrultucu Devrelerinde Modların Belirlenmesi ve Performans Parametrelerinin Analizi 3 Fazlı Tam Kontrollü Tam Dalga Doğrultucu Devrelerinde Modların Belirlenmesi ve Performans Parametrelerinin Analizi İbrahim Atlı 1, Mehmet Akbaba 1 1 Karabük Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

FARKLI METİLEN MAVİSİ DEĞERLERİNE SAHİP KIRMA KUMLARIN KARAKTERİZASYONU ve BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

FARKLI METİLEN MAVİSİ DEĞERLERİNE SAHİP KIRMA KUMLARIN KARAKTERİZASYONU ve BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ FARKLI METİLEN MAVİSİ DEĞERLERİNE SAHİP KIRMA KUMLARIN KARAKTERİZASYONU ve BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Uğur Erşen ŞENBİL a, Ömer BAĞDATLI b, Kemal KÖSEOĞLU c, Özge ANDİÇ ÇAKIR d a, İdea Yapı Kimyasalları

Detaylı

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 İMO Teknik Dergi, 2004 3131-3144, Yazı 210 Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 Günay ÖZMEN * ÖZ Burulma düzensizliği, herhangi bir katta, maksimum göreli yerdeğiştirmenin ortalama göreli yerdeğiştirmeye

Detaylı

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*)

Farklı Kültivatör Uç Demirlerinin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi (*) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.tr/ Araştırma Makalesi/Research Article JAFAG ISSN: 1300-2910

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ

ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ _ 909 ROTADİNAMİK POMPALARIN TÜM ALAN KARAKTERİSTİKLERİ Erkan AYDER Ayhan Nazmi İLİKAN ÖZET Boru hatlarında yer alan pompanın çeşitli nedenlerle devre dışı kalması halinde su darbesi meydana gelir. Boru

Detaylı

Özgür CANBAZ Tasarım Mühendisi, Layne Bowler Pompa Sanayi A.Ş. Onur KONURALP Proje ve Kalite Kontrol Müdürü, Layne Bowler Pompa Sanayi A.Ş.

Özgür CANBAZ Tasarım Mühendisi, Layne Bowler Pompa Sanayi A.Ş. Onur KONURALP Proje ve Kalite Kontrol Müdürü, Layne Bowler Pompa Sanayi A.Ş. KISMĐ YÜK ALTINDA ÇALIŞAN POMPALARDA KARARSIZ AKIŞ BÖLGESĐNĐN ĐNCELENMESĐ Özgür CANBAZ Tasarım Mühendisi, Layne Bowler Pompa Sanayi A.Ş. Onur KONURALP Proje ve Kalite Kontrol Müdürü, Layne Bowler Pompa

Detaylı