OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ"

Transkript

1 Optimum ada Paameteleinin Süekli Genetik Algoitma Yadımıyla Kaıştıma Otamında ada Menzilinin Maksimize Edilmesi İçin Belilenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLEİ DEGİSİ TEMMUZ 2004 CİLT 1 SAYI 4 (41-46) OİMUM ADA PAAMETELEİNİN SÜEKLİ GENETİK ALGOİTMA YADIMIYLA KAIŞTIMA OTAMINDA ADA MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİLENMESİ Setan EKANLI (1) Tayfun GÜNEL (2) Sefe KUNAZ (1) (1) Hava Hap Okulu, Havacılık ve Uzay Teknoloilei Enstitüsü Yeşilyut, İstanbul (2) İstanbul Teknik Ünivesitesi, Elektik-Elektonik Mühendisliği Bölümü Maslak, İstanbul ÖZET : Güültü kaıştımasında amaç; kaıştııcının, düşman elektonik cihazlaında geçek sinyalden daha güçlü olan sinyali yaatmasıdı. delip geçme uzaklığı olaak bilini ve adaın kaıştıma etkisini engelleyebileceği maksimum mesafesidi. Bu çalışmada, kaıştıma otamında ada paametelei, süekli genetik algoitma yadımıyla ada menzilinin maksimize edilmesi icin belilenmişti. Anahta Kelimele : Genetik Algoitma, Güültü Kaıştıması, ada ABSTACT : The main obective of noise amg is to inect an intefeence signal into the enemy s electonic equipment such that the eal signal is completely submeged by the intefeence signal. is known as bun- though ange and indicates the ange at which the ada ovecomes the amg effect. In this wok, optimum ada paametes ae deteed by continuous paamete genetic algoithm imizing the ada ange unde amg. Keywods : Genetic Algoitm, Noise Jamg, ada 1. GİİŞ Elektonik Hap, elektomanyetik eneinin, elektomanyetik spektumu kontol etmek ya da düşmana saldımak amacıyla kullanıldığı askei haekat olaak tanımlanı. Bileştiilmiş hava savunma sistemleinin komuta ve kontol ünde, hemen hemen bütün askei haekatlada savunma silahlaının doğu hedefi bulması, elektomanyetik spektumun etkili kullanımına bağlıdı [1,2]. ada sistemlei, askei haekatlaın hayati unsuu haline gelmişti. Sistemlein elektomanyetik spektumda çalışması sebebiyle, elektonik hap çalışmalaının çoğu ada sistemlei üzeine yoğunlaşmıştı. Kendini kouma kaıştıma sistemlei, ye-hava, anti hava topçusu tespitini ve hedef yakalama adalaını kaşılamak için tasalanmıştı. Kendini kouma kaıştıma sistemlei güültü meydana getii. En yaygın kaıştıma tipi güültü kaıştımasıdı. Bu çalışmada, güültü kaıştımasının, spektal yoğunluğu değişmeyen sınılandıılmış band güültüsüyle ilişkilendiildiği vasayılmıştı. ada, kaıştııcıya ağmen hedeften aldığı eneiyi maksimize etmek zoundadı. Son yıllada genetik algoitma, elektomanyetik ve mikodalga mühendisliği poblemleinin çözümünde gittikçe daha fazla kullanılmaktadı [3-6]. Genetik algoitma, doğadaki evim mekanizmasından tüetilen bi optimizasyon yöntemidi. Bu çalışmada temel esas, ada paameteleinin süekli genetik algoitma yadımıyla adaın kaıştıma etkisini engelleyebileceği maksimum mesafeyi belilemekti. 2. SÜEKLİ PAAMETELİ GENETİK ALGOİTMA(SPGA) SPGA ikilik düzendeki genetik algoitmaya çok benze. Aalaındaki en önemli fak, paametele sıfı veya bi le ile değil de tam sayıla ile gösteili. Bu nedenle quantalama hatası imize edili ve hesaplama zamanı azalı. SPGA da mutasyon ondalık sistemle yapılı. SPGA' nın akış diyagamı şekil 1 de göülmektedi. EKANLI, GÜNEL, KUNAZ 41

2 Optimum ada Paameteleinin Süekli Genetik Algoitma Yadımıyla Kaıştıma Otamında ada Menzilinin Maksimize Edilmesi İçin Belilenmesi Poblem Tanıtımı Popülasyon Uygunluk Hesaplama İteasyon Seçme Çapazlama Mutasyon Yakınsama Du Şekil 1. SPGA. Uygunluk fonksiyonundaki paameteyi, poble kaakteistiğini gösteen geçel sayı olan komozom temsil ede. Paametelein geçel sayılala kodlanması SPGA nın önemli bi özelliğidi. astgele başlama stateisi, başlangıç polülasyonu oluştuulmasında kullanılmıştı. He çözüm biey olaak isimlendiili ve he çözüm, çözüm uzayında koomozom ile gösteilebili. Bu çözüm uzayı sıayla poblem taafından oluştuulan kısıtlaın kaşılandığı optimal çözümü aaştıı. Çözümün optimal olması, uygunluk değei kiteleine bağlıdı. Yüksek uygunluk değei olan komozomun hayatta kalabilme olasılığı daha yüksekti. Hayatta kalan komozomla çapazlama ve mutasyon işlemlei sonucunda bi sonaki eneasyon için yeni komozomlaı oluştuu. He bieyin bi sonaki popülasyon için uyumu değelendiili. Eğe optimal bi biey bulunduysa işlem sona ediili, bulunmazsa bieyleden oluşan bi sonaki eneasyon geliştiili. En iyi sonuca ulaşılana kada aynı işlemle devam ede. He eneasyon gelişimi için popülasyon oluşumu seçide değişik yöntemle vadı. Çiftleştime havuzunun seçide iki değişik yaklaşım vadı. İlk yaklaşım sadece çocuklaı kullanmak, ikinci yaklaşım ise anne baba ve çocukladan oluşan kaışımı kullanıp bu geniş havuzdan en uygun olanı seçmekti. Bu çalışmada çocuk ve ebeveyn popülasyonu kaıştıılmış olup; komozomla uygunluk değeleine göe düzenlenmiş ve çiftleşme havuzu dolana kada komozomla en üstten itibaen seçilmişti. Ebeveyn popülasyonundan çocukla elde edebilmek için yeniden üetim opeatölei mutasyon ve çapazlama kullanılmıştı. Çapazlamada, ebeveyn genlei değişik kaekteli iki yeni çocuk yaatabilmek için değiştiilmektedi. Çapazlama süeci, iki ebeveyn çiftinde çapazlama noktası için astgele paametele seçileek başla [7]. α = yuvalama{ astgele* Npa } Ebeveyn1 P m 1, P m 2, P m 3, P m 4,..., P mnpa ] Ebeveyn2 P d 1, P d 2, P d 3, P d 4,..., P dnpa ] m ve d anne ve baba ayımını yapmak için kullanılmıştı (m=anne, d=baba), daha sona Pyeni1 = Pmα - γ[ Pm α Pd α ] Pyeni1 = Pdα + γ [ P P ] seçilmiş paametele çocukta gözükecek yeni paametelei oluştumak için bileştiili, mα dα EKANLI, GÜNEL, KUNAZ 42

3 Optimum ada Paameteleinin Süekli Genetik Algoitma Yadımıyla Kaıştıma Otamında ada Menzilinin Maksimize Edilmesi İçin Belilenmesi γ, 1 ile 0 aasında astgele bi değedi. Son aşamada ise geide kalan komozomlaa da aynı işlemle uygulanı ve çapazlama sona ediili. çocuk1 P m 1, P m 2,...P new 1..., P dnpa ] çocuk2 P d 1, P d 2,...P new 2..., P dnpa ] Eğe komozomlaın ilk paametesi seçilmişse o zaman sadece seçilmiş paametele sağa doğu bibilei aasında değiştiili. Eğe komozomlaın son paametesi seçilmiş ise o zaman da sadece seçilmiş paametele sola doğu değiş tokuş edili. Bu yöntem γ >1 olmadığı süece sınıla dışındaki çocuk paameteleinin ebebeyn taafından belilenmesine izin vemez. Mutasyon, popülasyon havuzunun çeşitliliğinin südüülmesinde yadımcı olu. Kompleks poblemlein çözümünde kullanılan bi çok yeni mutasyon yöntemlei olmasına ağmen en basit yöntem astgele mutasyondu. Mutasyon oanının popülasyon paameteleinin toplam sayısıyla çapımı mutasyona uğayacak paametelein sayısını vei. Mutasyona uğamış paamete yeni astgele seçilmiş bi paameteyle ye değiştii. 3. TEOİ ada adio Detection and anging kelimeleinin baş hafleinden tüetilmişti. adyo dalgalaı, va olan hedefi tespit etme ve hedefin mesafesini veya uzaklığını belilemede kullanılı. Maksimum ada mesafesi aşagıdaki bağıntıyla belileni [8] : 2 2α GT Gσ e 3 (4π ) ( S / N) kt FB L 0 ] 4 1 (1) P T G T,G σ (S/N) L B k T 0 F α : Anten gücü : Veici / Alıcı anten kazancı : ada kesit alanı : dalga boyu : İşaet / Güültü Oanı : ada sistem kaybı : Güültü band genişliği : Boltzmann sabiti( J / K : güültü sıcaklığı (290 0 K ) : güültü faktöü : yağmu zayıflatma katsayısı 0 ) p = P G G ( 4π 2 SL 2 2 ) BJ J LJ Yağmu zayıflatma katsayısı [9]: α = f (2) Yukaıdaki fomülde f, ada fekansı (GHz); ise yağmuun yağış hızını (mm/saat) göstemektedi. ada güültü kaıştııcı sistemlei, ada alıcısında hedefin belilenmesini engellemek veya geciktimek amacıyla güültü meydana getimek maksadıyla tasalanmıştı. ada alıcısında belili bi ısıl güültü olduğundan, güültü kaıştıması tespit edilecek hedefin tespitine engel olmak için, va olan bu ısıl güültüye güültü ekleyeek güültü seviyesini attıı. ada alıcısındaki kaıştııcı güç yoğunluğu [1]: (3) G G SL L B P : kaıştııcı anten kazancı : alıcı anten kazancı : ada ve kaıştııcı aasındaki mesafe : kaıştııcı sistem kayıplaı : kaıştııcı band genişliği : güültü kaıştıma gücü (1) deki eşitlikte kaıştııcı güç yoğunluğunun güültü güç yoğunluğundan daha büyük olduğu faz edilise ( p >> k T 0 F ), EKANLI, GÜNEL, KUNAZ 43

4 Optimum ada Paameteleinin Süekli Genetik Algoitma Yadımıyla Kaıştıma Otamında ada Menzilinin Maksimize Edilmesi İçin Belilenmesi 2 2. GT Gσ e 3 (4π ) ( S / N) p α B L ] 4 1 (4) N, J ye eşit alını ve (3) eşitliği (4) eşitliğinde yeine konulusa, aşağıdaki bağıntıyla belileni. 2 GT Gσ B Le 4π ( S / J ) B L G 2. α 1. ] 4 SL P G (5) J kaıştııcı gücüdü. Alıcı anten kazancı (G ) ve veici anten kazancı (G T ) ifadelei: π. A G,G T = 4 η 2 (6) 2 A antenin fiziksel alanıdı. (A = π.d ), η anten açıklığı ve = c / f (c = m/s). (6) bağıntısı (5) bağıntısında yeine yazılısa, : 2 3 η π d ( S / J ) α 4 f. B L e σ 4 c B L G SL P G ] 4 1 (7) SPGA için uygunluk fonksiyonu fomülü: C = c d (8) Yukaıdaki bağıntıda c kaıştıma otamında SPGA ile hesaplanmış ada menzili ; d ise kaıştıma ve yağmu zayıflatmasının olmadığı duumda azu edilen ada menzilidi. P T, f ve B SPGA taafından, uygunluk fonksiyonunun imize edilmesi için seçilmiş paameteledi. 4. ÖNEK P T, f ve B için aama aalıklaı 100 kw P T 600 kw, 2 GHz f 14 GHz, 40 khz B 120 khz seçilmişti. Toplam komozom sayısı 100, mutasyon oanı ise %5 alınmıştı. Uygun kaıştııcı ve ada paametelei tablo 1 de veilmişti. EKANLI, GÜNEL, KUNAZ 44

5 Optimum ada Paameteleinin Süekli Genetik Algoitma Yadımıyla Kaıştıma Otamında ada Menzilinin Maksimize Edilmesi İçin Belilenmesi Tablo 1. ada ve Kaıştııcı Paametelei G SL G σ L F P L B d η S/J m DB m 2 kw km Mh m % mm/h z Tablo 1 de veilen değelee göe kaıştıma ve yağmu zayıflatması olmadığı duumdaki maksimum ada mesafesi d = km, yağmulu ve kaıştııcı olduğu otamda maksimum ada mesafesi ise = km olaak hesaplanmıştı. P T, f, B ve değelei SPGA ile kaıştıma ve yağmulu otamda hesaplanmış ve P T = kw, f = GHz, B= 40 khz ve = km olaak bulunmuştu. SPGA nın bu önek için yakınsaması şekil 2 de gösteilmişti. Şekil 2. SPGA nın yakınsaması. 5. SONUÇ Genetik algoitma evimsel algoitmalaın bi alt kümesi olup, kompleks yapıdaki uygunluk fonksiyonlaının optimizasyonunda kullanılan global bi optimizasyon yöntemidi. EKANLI, GÜNEL, KUNAZ 45 Bu çalışmada, kaıştıma otamında ada mesafesini maksimize etmek için süekli paameteli genetik algoitma yaklaşımının (SPGA) iyi sonuçla vediği ve benze poblemlein çözümünde de uygun bi yaklaşım olacağı göülmüştü.

6 Optimum ada Paameteleinin Süekli Genetik Algoitma Yadımıyla Kaıştıma Otamında ada Menzilinin Maksimize Edilmesi İçin Belilenmesi Hv.D.Müh.Alb. Sefe KUNAZ KAYNAKLA [1] D.Cutis Schlehe, Electonic Wafae in the Infomation Age, Nowood, [2] Neng Li. J. and Zang Y.T, A suvey of ada ECM and ECCM, IEEE Tansactions on Aeospace and Electonic Systems, 3, , Yılında Hava HapOkulu Elektonik Mühendisliği Bölümünden lisans, Ege Ünivesitesi Bilgisaya Mühendisliği Bölümünden yüksek lisans, İstanbul Ünivesitesi Bilgisaya Mühendisliği Bölümünden doktoa deecesi aldı. Halen Hava Hap Okulu Komutanlığı Havacılık ve Uzay Teknoloilei Enstitüsü Müdüü olaak göev yapmaktadı. [3] Haupt..L, An intoduction to genetic algoithms fo electomagnetics. IEEE Antennas and Popagation Mag.37, 7-15, [4] Weile, D.S, Michielssen, E., Genetic algoithm optimization applied to electomagnetics, A eview, IEEE Tans. Antennas Popagat. 45, , [5] Johnson. J.M, ahmat-samii, Y., Genetic algoithms in engineeing electomagnetics, IEEE Antennas Popagation Mag., 39, 7-25,1997. [6] Günel. T and Aydemi. M.E, Application of continuous paamete genetic algoithm to the poblem of synthesizing bandpass distibuted amplifies, AEÜ Int. J. of Electon. Commun, 56, , [7] Haupt,.L and Haupt, S.E, Pactical Genetic Algoithms, New Yok, John Wiley & Sons, [8 ] Meill I.Skolnik, Intoduction to ada Systems, New Yok, [9] Baton, D.K, ada System Analysis, Pentice- Hall Inc., Englewood Cliffs, N.J., ÖZGEÇMİŞLE Doç. D. Tayfun GÜNEL İstanbul Teknik Ünivesitesi (İ.T.Ü.) Elektik- Elektonik Fakültesi Elektonik ve Habeleşme Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sona, İ.T.Ü. Fen Bilimlei Enstitüsü, Elektonik ve Habeleşme Mühendisliği pogamından yüksek lisans ve doktoa deeceleini almıştı. D. Günel' in ilgi alanlaı; mikodalga habeleşme sistemlei, ada sistemlei, mikoşeit antenle, global optimizasyon yöntemlei ve genetik algoitmaladı. Halen, İ.T.Ü. Elektik-Elektonik Fakültesinde öğetim üyeliğine devam etmektedi. EKANLI, GÜNEL, KUNAZ 46

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Jounal of Engineeing and Natual Sciences Mühendislik ve Fen Bilimlei Degisi Sigma 6 47-66, 8 Aaştıma Makalesi / eseach Aticle DESIGN OF GOUNDING GID WITH AND WITHOUT GOUNDING OD IN TWO-LAYE SOIL MODEL

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek Elektomanyetik Dalgaladan Eneji Hasat Etmek ( D. Cahit Kaakuş - Yük. Müh. Onu Teki) Havada sebest olaak yayınım yapan adyo ya da mikodalga fekanslaındaki elektomanyetik dalgalaın üzeinde baındıdıklaı enejinin

Detaylı

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler ASD: Çok Amaçlı Ayalanabili Sınıflandııcı Deele Poje No: 06E39 Pof. D. Cem GÖKNAR Pof. D. Shaham MINAEI D. Meih YILDIZ D. Engin DENİZ EYLÜL 00 İSTANBUL ÖNSÖZ Bu pojenin ilk aşamasında mecut sınıflandııcı

Detaylı

DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA

DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA DOĞUŞ-USV İNSANSI DENİ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA Ebu Dağlı, Cane Civan 2, Sean Şöhmelioğlu,Fazıl Eme Ediş, Dilek Tükel Kontol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Doğuş Ünivesitesi, Aıbadem 2K869@dogus.edu.t

Detaylı

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YOĞUŞMALI KOMBİLER İÇİN ÇOK GEÇİŞLİ KOMPAKT ISI DEĞİŞTİRİCİSİ VE YARI KÜRESEL METAL MATRİX YAKICININ GELİŞTİRİLMESİ Muhammed Aslan OMAR DOKTORA TEZİ Makine

Detaylı

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü

Beş Seviyeli Kaskat İnverter İle Beslenen 3-Fazlı Asenkron Motorun V/f Kontrolü Fıat Üniv. Fen ve Müh. Bil. De. Science and Eng. J of Fıat Univ. 18 (1), 69-8, 26 18 (1), 69-8, 26 Beş Seviyeli Kakat İnvete İle Belenen 3-Fazlı Aenkon Motoun V/f Kontolü Ekan DENİZ ve Hüeyin ALTUN Fıat

Detaylı

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki

Hemşirelik Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki ARAŞTIRMA Hemşielik Öğencileinin Özsaygı Düzeylei ve Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumlaı Aasındaki İlişki Relationship Between the Level of Self-Esteem and Attitudes Towads Domestic Violence of Nusing Students

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi Uluslaaası Katılımlı 17. Makina Teoisi Sempozyumu, İzmi, 14-17 Hazian 21 Otomatik Depolama Sistemleinde Kullanılan Mekik Kaldıma Mekanizmasının Analizi S.Telli Çetin * A.E.Öcal O.Kopmaz Uludağ Ünivesitesi

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi KABLOSUZ İLTİŞİM SİSTMLRİ BİNA İÇİ YAYILIMINDA NGLLRİN TKİLRİNİN İNCLNMSİ Kadi UZUN Zonguldak Kaaelas Ünivesitesi Fen Bililei nstitüsü lektonik-lektonik Mühendisliği Anabili Dalında Yüksek Mühendislik

Detaylı

ELEKTRİK POTANSİYELİ

ELEKTRİK POTANSİYELİ 38 III.3. ELEKTRİK POTANSİYELİ III.3.0l., POTANSİYEL FARKI VE EŞPOTANSİYELLİ YÜZEYLER. Potansiyel eneji kavamı, yeçekimi ve yayın esneklik kuvveti gibi kounumlu kuvvetle inceleniken ele alınmıştı. Çeşitli

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ

GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ Uludağ Ünivesitesi Müendislik-Mimalık Fakültesi Degisi, Cilt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ Ş. Meli AKYOL Musin KILIÇ Özet: Südüülebili

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

FERROMANYETIK FILMLERDE OLUSAN YÜZEY MANYETIK ANIZOTROPISININ NUMERIK ÇÖZÜMLENMESI

FERROMANYETIK FILMLERDE OLUSAN YÜZEY MANYETIK ANIZOTROPISININ NUMERIK ÇÖZÜMLENMESI FERROANYETIK FILLERDE OLUSAN YÜZEY ANYETIK ANIZOTROPISININ NUERIK ÇÖZÜLENESI Yükek Lian Tezi Fizik Anabilim Dali ERAH ÇÖKTÜREN Daniman:Yd.Doç.D.ehmet BAYIRLI 2008 EDIRNE T.C TRAKYA ÜNIVERSITESI FEN BILILERI

Detaylı

ÖZET CE ANAL YSIS OF THE FRACTIONAL ORD ER CONTROLLERS ABSTRACT

ÖZET CE ANAL YSIS OF THE FRACTIONAL ORD ER CONTROLLERS ABSTRACT SAÜ Fen Bilimlei Degisi, 3 Cilt, Say, s 344, 2009 Sebest Uyatml Bi De Motoun P A DJL Hz Denetimi Ve Kesi Deeceli Denetleyicilein Pefomans Analizi O Atm SERBEST UYARTIMII BİR DC MOTORUN PIDJL Hiz DENETiM

Detaylı

OPTİK AKIŞIN HESAPLANMASI VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YORUMLANARAK MOBİL ROBOTLAR İÇİN ENGEL TESPİTİ VE KAÇINMA DAVRANIŞINDA KULLANILMASI

OPTİK AKIŞIN HESAPLANMASI VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YORUMLANARAK MOBİL ROBOTLAR İÇİN ENGEL TESPİTİ VE KAÇINMA DAVRANIŞINDA KULLANILMASI Opik Akışın Hesaplanması ve Yapay Sini Ağlaı ile Youmlanaak Mobil Robo İçin Engel espii ve Kaçınma Davanışında Kullanılması HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 009 CİL 4 SAYI (77-87) OPİK AKIŞIN

Detaylı

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ GEÇEK GAZLAIN EMODİNAMİK E EMOFİZİKSEL ÖZELLİKLEİNİN LEE-KESLE HAL DENKLEMİ KULLANILAAK MODELLENMESİ M. uhan ÇOBAN Ege Ünivesitesi, Mühendislik Fakultesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Bonova, İZMİ tuhan.oban@ege.edu.t

Detaylı

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Egün ALKAN Elk.Y.Müh. Buga Otis Asansö Sanayi ve Ticaet A.Ş. Tel:0212 323 44 11 Fax:0212 323 44 66 Balabandee Cad. No:3 34460 İstinye-İstanbul

Detaylı

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN:

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN: KLASİK MEKANİK- BÖLÜM- KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ )UZAY VE ZAMAN: Uzay ve zaman fiziğin en temel vasayımlaı ile ilgili kavamladandı. Uzay ve zamanın süekli olduğunu vasaymak, ancak uzunluk ve zamanın bi standadının

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 53-71 Mayıs 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 53-71 Mayıs 2004 DEÜ ÜHENDİSLİK AKÜLTESİ EN ve ÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Saı: 2 s. 53-7 aıs 2004 KESEYE ZORLANAN İNCE ÇELİK LEVHALARLA YAPILAN CİVATALI BAĞLANTILARDA HASAR ŞEKİLLERİ (AILURE ODES O BOLTED-THIN SHEET STEEL

Detaylı

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek

Sağlık Kurumlarında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştirilen Ölçek Uludağ Ünivesitesi Tıp Fakültesi Degisi 30 (3) 151-157, 004 ORİJİNAL YAZI Sağlık Kuumlaında Teknik Olmayan Boyut İçin Hizmet Memnuniyetini Ölçebilmek Amacıyla Geliştiilen Ölçek İlke ERCAN, Bülent EDİZ,

Detaylı

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI ÖLÜM İSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI. Açısal hı, otisite e Sikülasyon. otisitenin eğişme Hıı.3 Sikülasyonun eğişme Hıı Kelin Teoemi.4 İotasyonel Akım Hı Potansiyeli.5 ida Üeindeki e Sonsudaki

Detaylı

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( ) TRANFORMATORLAR Genel Elektiksel Özelliklei ve Gücünün Belilenmesi TRGT ODABAŞ Fiziksel Temelle Giiş Tansfomatole geilim ve akımın ölçülmesi veya sinyal ve gücün taşınması gibi özel maksatla için dizayn

Detaylı

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi Kuu Sbent Enjeksiyn Tekniği ile Gaz Akımlaından Uçucu Oganik Bileşiklein Gideilmesi Mehmet KALENDER 1, Cevdet AKOSMAN 2 ıat Ünivesitesi Mühendislik akültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 23119-Elazığ 1 mkalende@fiat.edu.t,

Detaylı

5. ÜNİTE IS LM Analizi

5. ÜNİTE IS LM Analizi 5. ÜNİTE IS LM Analizi Bu bölümde mako iktisadın en çok bilinen modeli olan IS-LM modelini göeceğiz. Model statikti. Mako iktisatta statik vasayımı cai değişmelein stoklaı ve bekleyişlei etkilemediği vasayımıdı.

Detaylı

Uçuş Kumanda Yüzeyi Kilitlenme Etkilerini Düzeltici Otomatik Pilot Tasarımı

Uçuş Kumanda Yüzeyi Kilitlenme Etkilerini Düzeltici Otomatik Pilot Tasarımı Uçuş Kumanda Yüzei Kilitlenme Etkileini Düzeltici Otomatik Pilot Tasaımı Coşku Kasnakoğlu 1, Ünve Kanak 1 Elektik ve Elektonik Müendisliği Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ünivesitesi, Söğütözü, Ankaa

Detaylı

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin

İltimas yalnız müslümanlara değil İslam devletinde yaşayan zirnınilere de yasaklanmıştır. Hz. Peygamber, Medine yahudilerinin itimas İ TİMAS ( U"~'YI) Adam kayınna anlamında ahlak teimi. Sözlükte "el süme, dokunma" anlamındaki lems kökünden masda olup "istemek. aamak" manasma gelen iltimas Tükçe'de " haksız yee adam kayıma, biine

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı