ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals"

Transkript

1 Ç.Ü Fen e Mühendislik Bilimlei Deisi Yıl:0 Cilt:8-3 ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eienfequency Contous of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Cystals Utku ERDİVEN, Fizik Anabilim Dalı Fauk KARADAĞ Fizik Anabilim Dalı ÖZET Bu çalışmada ZnX (X=S, Se, Te) fotonik kistalleinin özfekans kontulaı incelendi. ZnX dielektik çubuklaının eometik yapılaı silindiikti. Fotonik bant yapılaına ait özfekans kontulaını elde edebilmek için düzlem dala metodu e zamanda sonlu fakla metoduna öe MPB (MIT Photonic Bands) poamı kullanıldı. Anahta Kelimele : Özfekans eğilei, Düzlem dala metodu, Zamanda sonlu fakla metodu ABSTRACT In this study, eienfequency contous of ZnX photonic cystals hae been inestiated. Geometic stuctues of ZnX dielectic ods ae cylindiical. MPB (MIT Photonic Bands) was used in addition to plane wae method and finite diffeence time domain method to et eienfequency contous about photonic band stuctue. Key Wods : Eienfequency contous, Plane wae method, Finite diffeence time domain method Giiş Fotonik kistalle dielektik sabitinin peiyodik olaak değiştiği yapıladı (Meade, 99). Düzenli değişen dielektik yapı, elektomanyetik dalalaın belili yönlede e belili fekans aalığında ilelemesini enelle (Sakoda, 00). Elektomanyetik dala e madde aasındaki etkileşim Maxwell denklemlei ile açıklanabilmektedi. Elektomanyetik dalalaın elektik e manyetik alan bileşenlei aasındaki ilişki:. D t, 0. B( t, ) 0 E(, t) B, t t H t, t D, t () * Doktoa Tezi-Phd. Thesis

2 Ç.Ü Fen e Mühendislik Bilimlei Deisi Yıl:0 Cilt:8-3 Buada E : elektik alanı, H : manyetik alanı, D : elektiksel yedeğiştime, B : manyetik indüksiyonu östemektedi. A. A A Maxwell denklemlei, () ektö özdeşliği ile bileştiilise () E 0 0 E t H 0 0 H t (3) denklemlei elde edili. 0 e 0 eşitlikleine öe malzemenin elektiksel eçienliği, 0 boşluğun dielektik sabiti iken malzemenin manyetik eçienliği, 0 boşluğun manyetik eçienliğidi. Denklem (3) ün ikinci deeceden difeansiyel denklemlein çözümlei E = E m exp i. k. - wt H = Hm exp i. k. - wt (4) olaak bulunu. Buada k dala sayısı, w açısal fekanstı. Dala denklemlei son duumda w E, t E, t c w H, t H, t c (5) şekline dönüşü. (5) denklemleine Maste denklemlei deni. Elektomanyetik dalalaın yayılma hızı c p (6)

3 Ç.Ü Fen e Mühendislik Bilimlei Deisi Yıl:0 Cilt:8-3 şeklinde tanımlanı. Işığın akumdaki hızı c ile bulunu. Biinci bölede e olan otamlada ışığın hızı akumdaki hızından küçüktü. 0 0 yani c n bağıntısına öe kıılma indisi n olaak tanımlanı. Işığın bi otamdan başka bi otama eçeken hızındaki değişim ise Snell yasasına öe belileni. Snell yasası: n sin n sin (7) Dalanın hızı sinyal iletimi ibi uyulamala için önemlidi. Dala paketinin faz hızı e up hızı olmak üzee iki önemli hızı adı. p w f f k w k kw w k (Faz hızı) (Guphızı) (8) (Gup hızının büyüklüğü) Mateyal e Metot Fotonik kistalle e onlaa ait fotonik bant aalıklaının dispesiyon nitelikleini hesaplamak için kullanılan ilk yöntem düzlem dala metodudu. Düzlem dala metodu öz-fekanslaı e bi yapının kipleinin özalanlaını bulmak için kullanılan bi fekans bölesi (k, w) tekniğidi. Düzlem dala metodu Maxwell denklemleinden elde edilen denklemlein öz fonksiyonlaını e özdeğelein çözümü için uyun bi yoldu. Temel fiki, kesikli Fouie seilei içindeki Bloch fonksiyonu ile bilikte dielektik sabitini enişletmekti. Bu yöntem otam peiyodik olduğunda uyun olan bi yöntemdi. Fouie uzayında dielektik fonksiyonu ε() şeklinde yazılabili: 3 igg'. G G ' d e () Dielektik fonksiyonunun tesi, GG, ' GG' e '. i GG ()

4 Ç.Ü Fen e Mühendislik Bilimlei Deisi Yıl:0 Cilt:8-3 Eşitlik (3)'deki Maste eşitliğine öe fotonik bant yapısı otaya çıka. w Hk Hk c (3) FDTD aloitması Maxwell eşitlikleini zamana bağlı olaak çözmek için düzenli bi id içeisinde uzay e zamana ayıı (Tafloe, 000). Maxwell cul eşitliklei diğeinin uzaysal değişiminin fonksiyonu olaak bi alanın zamandaki değişimi ile ililidi (Joannapoulos e ak., 995). Uzay e zaman içinde elektik e manyetik alanla çözülüken deecelendiili e bu deecelendime yaım piksel ile he bi alan bileşeni kaydıılaak faklı uzaysal bölelee dağıtılı. Bu, Yee hücesi olaak adlandıılı. Katezyen e silindiik koodinatlaa bağlı olaak alan hesaplamalaı E x H H t 0 y z z y (4) Aaştıma Bululaı e Tatışma Fotonlaın eneji dispesiyonunu tanımlayan fotonik bant yapısı daha önce belitildiği ibi düzlem dala metodu ile hesaplanmaktadı. Fotonik kistal içindeki yayılma, mutlak fotonik bant aalığına bakılmaksızın dispesiyon yüzeyini kuetli bi şekilde etkile. Dispesiyon yüzeyleini özfekans eğileine ait kontula olaak belitebiliiz. Yayılma yönü e up hızı dispesiyon yüzeyinin nomali olaak elde edili. Fotonik kistal kenaına paalel tanjantsal bileşenle için elme dala ektöü ile kistal içeisindeki yayılma dala ektöü aasındaki süeklilik şatına öe (buna momentumun kounumu deni) dispesiyon yüzeylei tanımlanı. Sonuç olaak teoik altyapı kısmında belitildiği ibi up hızı k w w k şeklinde tanımlanı. Yani oluşan kontulaın adyanı doğultusunda elektomanyetik dala ilelemektedi. Dispesiyon yüzeylei sabit bi fekansta değişik şekille alabili: Öneğin kontu daiesel ise bu fekansta öndeilen ışık dalası yapı içeisinde saçılaak ilele. Kae şekline sahip bi kontu ise dalanın saçılmadan ilelemesi (self-collimation) sağlanı. Kaenin köşe bölelei de süpepizma özelliği östeecekti. Düzenli bi fotonik kistal yapı (öneğin peiyodik kaesel bi öü) için elde edilen özfekans eğilei de bant duumuna eya kullanılan dielektik çubuklaın şekline öe faklılık östei. Şekil, Şekil e Şekil - 4 -

5 Ç.Ü Fen e Mühendislik Bilimlei Deisi Yıl:0 Cilt:8-3 3'de silindiik ZnX dielektik çubuklaının kae öüsüne ait TM e TM bantlaı için özfekans eğilei eilmektedi. Silindiik çubuklaın yaıçapı 0.a'dı. Elde edilen TM bandı için izotopik kontula etkin otam teoisine öe ışık dalasının saçıldığını östeiyo. Çünkü eğile daiesel. Ancak TM bandı için elde edilen kontula kae şeklinde. Bu da ışık dalasının saçılmadığını östemektedi. TM bandına ait kontulaa öe fotonik kistal Γ-M doğultusunda 0.7 c/a fekansı ciaında self-collimation etkisi (Self-collimation etkisi fotonik bant aalığı içeisinde elde edili.) östeiyo. Çünkü eğile hemen hemen kaesel. Bu yüzden bu fekans ciaında up hızı aynı yönde aynı büyüklüktedi. TM bandındaki kontulaa bakılısa fotonik kistal Γ-X doğultusunda 0.48 c/a fekansı ciaında selfcollimation etkisi östemektedi. Şekil. ZnS silindiik dielektik çubuklaı için TM e TM bantlaına ait kontula - 4 -

6 Ç.Ü Fen e Mühendislik Bilimlei Deisi Yıl:0 Cilt:8-3 Şekil. ZnSe silindiik dielektik çubuklaı için TM e TM bantlaına ait kontula

7 Ç.Ü Fen e Mühendislik Bilimlei Deisi Yıl:0 Cilt:8-3 Şekil 3. ZnTe silindiik dielektik çubuklaı için TM e TM bantlaına ait kontula Kaynakla MEADE, (99), Electomanetic Bloch waes at the suface of a photonic cystal, Phys. Re. B 44: SAKODA, K., (00), Optical popeties of Photonic Cystals. nd edn. Spine. TAFLOVE A. (000). Computational Electodynamics: The Finite-Diffeence Time- Domain Method, Nowood, Massachusetts: Atech House JOANNOPOULOS, J.D., MEADE, R.D., WİNN J.N., (995). Photonic Cystals: Moldin the Flow of Liht, Pinceton, Pinceton Uniesity Pess

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi KABLOSUZ İLTİŞİM SİSTMLRİ BİNA İÇİ YAYILIMINDA NGLLRİN TKİLRİNİN İNCLNMSİ Kadi UZUN Zonguldak Kaaelas Ünivesitesi Fen Bililei nstitüsü lektonik-lektonik Mühendisliği Anabili Dalında Yüksek Mühendislik

Detaylı

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN:

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN: KLASİK MEKANİK- BÖLÜM- KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ )UZAY VE ZAMAN: Uzay ve zaman fiziğin en temel vasayımlaı ile ilgili kavamladandı. Uzay ve zamanın süekli olduğunu vasaymak, ancak uzunluk ve zamanın bi standadının

Detaylı

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek Elektomanyetik Dalgaladan Eneji Hasat Etmek ( D. Cahit Kaakuş - Yük. Müh. Onu Teki) Havada sebest olaak yayınım yapan adyo ya da mikodalga fekanslaındaki elektomanyetik dalgalaın üzeinde baındıdıklaı enejinin

Detaylı

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI

BÖLÜM 2 VİSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI ÖLÜM İSKOZ OLMAYAN SIKIŞTIRILAMAZ AKIMIN ESASLARI. Açısal hı, otisite e Sikülasyon. otisitenin eğişme Hıı.3 Sikülasyonun eğişme Hıı Kelin Teoemi.4 İotasyonel Akım Hı Potansiyeli.5 ida Üeindeki e Sonsudaki

Detaylı

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler

ASD: Çok Amaçlı Ayarlanabilir Sınıflandırıcı Devreler ASD: Çok Amaçlı Ayalanabili Sınıflandııcı Deele Poje No: 06E39 Pof. D. Cem GÖKNAR Pof. D. Shaham MINAEI D. Meih YILDIZ D. Engin DENİZ EYLÜL 00 İSTANBUL ÖNSÖZ Bu pojenin ilk aşamasında mecut sınıflandııcı

Detaylı

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi

Kuru Sorbent Enjeksiyon Tekniği ile Gaz Akımlarından Uçucu Organik Bileşiklerin Giderilmesi Kuu Sbent Enjeksiyn Tekniği ile Gaz Akımlaından Uçucu Oganik Bileşiklein Gideilmesi Mehmet KALENDER 1, Cevdet AKOSMAN 2 ıat Ünivesitesi Mühendislik akültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 23119-Elazığ 1 mkalende@fiat.edu.t,

Detaylı

OPTİK AKIŞIN HESAPLANMASI VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YORUMLANARAK MOBİL ROBOTLAR İÇİN ENGEL TESPİTİ VE KAÇINMA DAVRANIŞINDA KULLANILMASI

OPTİK AKIŞIN HESAPLANMASI VE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE YORUMLANARAK MOBİL ROBOTLAR İÇİN ENGEL TESPİTİ VE KAÇINMA DAVRANIŞINDA KULLANILMASI Opik Akışın Hesaplanması ve Yapay Sini Ağlaı ile Youmlanaak Mobil Robo İçin Engel espii ve Kaçınma Davanışında Kullanılması HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 009 CİL 4 SAYI (77-87) OPİK AKIŞIN

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 5(2) (2009) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 5(2) (2009) Available online at www.e-lse.org Eleconic Lees on Science & Engineeing 5 9 Available online a www.e-lse.og adial Change Of oos Wih Acive Balancing ings Davu Edem ŞAHİN a*, İbahim UZAY b a Bozok Univesiy, Fen Bilimlei Ensiüsü, 66, Yozga,

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ

GERÇEK GAZLARIN TERMODİNAMİK VE TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN LEE-KESLER HAL DENKLEMİ KULLANILARAK MODELLENMESİ GEÇEK GAZLAIN EMODİNAMİK E EMOFİZİKSEL ÖZELLİKLEİNİN LEE-KESLE HAL DENKLEMİ KULLANILAAK MODELLENMESİ M. uhan ÇOBAN Ege Ünivesitesi, Mühendislik Fakultesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Bonova, İZMİ tuhan.oban@ege.edu.t

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KANE TİPİ YARI İLETKEN KUANTUM HALKASINDA FAZ GECİKME ZAMANI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KANE TİPİ YARI İLETKEN KUANTUM HALKASINDA FAZ GECİKME ZAMANI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KANE TİPİ YARI İLETKEN KUANTUM HALKASINDA FAZ GECİKME ZAMANI Mehmet BOZTAŞ FİZİK ANABİLİM DALI KİLİS 0 T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem it-savat Yasası Giiş ölüm 30 Manyetik Alan Kaynaklaı it ve Savat, elektik akımının yakındaki bi mıknatısa uyguladığı kuvvet hakkında deneyle yaptı Uzaydaki bi nktada akımdan ilei gelen manyetik alanı veen

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

Şek. 23-1a, s.710 Şek. 23-1b, s.710

Şek. 23-1a, s.710 Şek. 23-1b, s.710 Bölüm 3 ELEKTRİK ALANLARI Elektik Yükleinin Özelliklei Yalıtkanla ve İletkenle Coulomb Yasası Elektik Alan Süekli Bi Yük Dağılımının Elektik Alanı Elektik Alan Çizgilei Düzgün Bi Elektik Alanda Yüklü Paçacıklaın

Detaylı

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yasemin

Detaylı

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Demet TATAR Doktora Tezi Fizik

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ NESİL RFID SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MİNYATÜR ANTEN TASARIMLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ NESİL RFID SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MİNYATÜR ANTEN TASARIMLARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ NESİL RFID SİSTEMLERİNDE KULLANILAN MİNYATÜR ANTEN TASARIMLARI Çağatay AYDIN Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SOL-GEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BAKIR OKSİT İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL, YAPISAL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özge HASANÇEBİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2-FENİLBENZİMİDAZOLASİT MOLEKÜLÜNÜN TİTREŞİMSEL SPEKTRUMLARININ TEORİK ve DENEYSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Tezi Hazırlayan İbrahim GÜMÜŞTÜFEK Tezi Yöneten

Detaylı

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI İçindekiler 1. Dalgalar 1.1. Tanımlar 1.. İlerleyen Dalga 1.3. Kararlı (Durağan) Dalga 1.4. İki Ucu Sabit Bir Telde Kararlı Dalgalar. Işığın Doğası.1. Elektromanyetik

Detaylı

ANKAA ÜNİVESİTESİ FEN BİLİMLEİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ OSİLATÖ SEL SİSTEMİNDE OPTİK KAVİTE YAPILAI VE LAZE KAZANÇ MEKANİZMALAI Sezen TEKİN FİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKAA 008 Her hakkı saklıdır

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi

Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (23) 17(2): 81-9 Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi Muharrem ZEYTİNOĞLU * ÖZET Kaldırma,

Detaylı

5. ÜNİTE IS LM Analizi

5. ÜNİTE IS LM Analizi 5. ÜNİTE IS LM Analizi Bu bölümde mako iktisadın en çok bilinen modeli olan IS-LM modelini göeceğiz. Model statikti. Mako iktisatta statik vasayımı cai değişmelein stoklaı ve bekleyişlei etkilemediği vasayımıdı.

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (PAUBAP) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJE NO : 2011 BSP 003 PROJE TİPİ * : Başlangıç Seviyesi Projesi İLGİLİ BİRİM

Detaylı

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Savaş SÖNMEZOĞLU Doktora Tezi Fizik Anabilim Dalı Doç. Dr. Güven ÇANKAYA 2010 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA

Detaylı