HABERLEŞME SANAYİİNDE. VOlSUZlUK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HABERLEŞME SANAYİİNDE. VOlSUZlUK"

Transkript

1 :?î J j j h:e: T 7 : y! M "! _! S : F J s : : : v s s U T! b s y!_ s s b y? : g C " Y T T " : v ü! v ı j s s : ı: a sl c y ~ J : L j c F İ K İ R S N T S İ Y S E T D E R G İ S İ HBERLEŞME SNYİİNDE OlSUZlUK co 3 cm U)

2 2 MİLLÎ HREKET MLL HREKET OKUYUCUY ÇLN PENCERE k Sana Syase Degs Sahb ve Soumlu Müdûl l Muamme İSİN Tükye dek scll solculaın vo kökü dıçand? oln klee saplanmışlaın yen degs çık ı: NT nyellen büün ms uçaklıklaını evlejn yene çabalan boşa g yapamamış gögeememşled Blsnle k : ) Sapak düzen çzg ve desenle FeU SEKERCİOCLU nyele hekesçe blnen ve eendlenden aldıklaı em ge" eğnce yazıp davananla kısa z manda sedkle hedee ulşm ak çn an çmşle Degnn adı da Çıkacak bu gdşe b DUR dyecek Ne vasa olumsuz gö vu! dyecek belldğne göe b ssem ye lesmek ve a nyelen geçekleşmek çn çlen bu anan dolayı NT konulmuş Tükye de bu güç çokan doğmuş ve gelşmş Halkm gözü a çlmş yy köüyü a nyelle He ayın bînde ve onbegnde cüuu Yönem Ye bellemş klınızda olsun ey geleceğn alı düşleyle avun anla! Blnen aşıı solcula daha lk sa d a kaşılam a has m llyeçle M llyeçle çokan an çmş Bu Hznaye Eal Sokağı ydoğmu ıanı Ka Nu: 22 Cağaloğlu sanbııl Teleonla: çoğu b nokada bleşmş: Onlaca en büyük ehlke m llyeçl k pkım:dı O nla M llyeçle yene Mcn Kamph c a Fass le dyola e büün sıı solculaı kokuklaı m llyeçlğe kaşı savaşa çağııyola an şu d u : Tük Ulusunu öz Tük opaklaı üzende hü ve he yönden bağımsız d dn ve öelene bağlı acıda yasa geçmş ve geleceke ülküde b büün c?ğa göe le bayındı uyga b ulus olaak a y TÖndelecek yazıla basılsm basılmasın ge elmez M ll Haeke adı anılmadan de den veya amamen yazı ve oojı alınamaz Flaı: 25 Kuuş dış ülkelee Ud msld Yıllık abones: 2 lı ylıkl2 ûg Âybk 6 ladı İ Eve aşıı solcula ve a nye yıldızlı bayak alm da yaşamak lel ne olduğu blnenle Tükye de büük başaıla sağlamışladı Bu Faka m ll ögülenmek göünen b geçek yeçle ögülenmş ed ık bu gdşe D U! denlecek M llyeçle bell çıka çevele ve a nyellece senmemeked Bu İsenmeyşn nede n oadadı Haksız kazançlaı vugunlan duacakı Halkı aldamak soymak koluk kapmak çn yalan sövlyemyecek sözle le eylemle bbne uym ıyanla hemen al aşağı edlecek Topaksız ve oaçağ hayaı yaşıyan ve Tükye n n döe üçü olan köylü bl nçlenecekköyl Yoksul m u a şsz şe Bundan böyle geçekle dle g " lecek özü sözü b ve Tüklüken yana olanla kaz?jıacakı Bu ışık yee bze llah ve Tüklük yolu Gzl şmz yoku blmeyz sağı solu Z G Hava Teğmen G ün geçkçe akkle ve aldıklaı alm a cabı maz le baı nuzı ~ kesmek alınacakı Hç ölmeye opağa ve büünüyle yu huzu ve çekmş gb dünya çn yaın ölecekgüvene kavuşacakı Bu m lle he mş e phe çn çalış dyen ULo ve eklâmın sanm 25 Ua nüz sağduyusunu ymemş E dnm z köüleyen dnî nanılaın geç kendsnden yana olanı doğuyu yok edlmes ç n lâklk lâıgüzaı seçecek e şe ogün mllyec pjmda hakkî müslüma Tük evlâle bu yudun zaaına çalışanlaın basında b güz b yum m k ola genc lm z cîkı Yeyüzündek m llyeç a umaga Kapak: LPSLN Mabaası km a ncelense bu geçek apaçık ben Basıldığı ye: Sıala Mabaan göülü B gün b m llyec baş lele îzmlele mücadele edecek çıkm ışı bölmye çab anla M İLLİYET ÇİLİK yua ounlaı olduğum u Basıldığı ah 2967 savası yaaanlaa yudun öz geln vabancıla peşkeş çekenlee ya bcı uluslann çıkaına ko usup öğeecek M İLLİYET Çİ gb ben de cok Basanlaım zm devnunı çalınanlaa kısaca yudn çıkmaza v katlıpa süükl yenle RUN! demş e böylece köü dlem P Bnbaşı

3 MİLLÎ HREKET 3 Geçen Ne vak olayla bu kaaın alınmasından sona başladı Solcu gençle bnanın Ekem O zen m üacaaı üzene esb edlen yeddemn heye Onbeş İnönünün Onlaın dee düüldü dedğ bu Oanın Solu na kaşı olan guup bakalım gelecek günlede b başaı sağlayablecek mi? Yoksa bane velm em esn emn em ek m ak eke sekznn de C H P bünyes çn sadı le sokaklaa döküldüle Bnayı den hacına kada dayanacak mı? Günde Gede bıakığım ız onbeş gün daha zyade gençlk meselele bakım ından aeşe veeceklen haykıdıla Polse kaşı geldle H âkm lee küele M ühülü kapılaı kıaak bna çnden dosya çaldıla M llyeç gençle yum uklam aya çalışıla Nhaye büün bu anaşs davanışaın önü alındı e bna onbeş günün son salı günü sabah yeddemn heye Beklyouz göeceğz! haekel oldu Solcu gençlen C H P ne evd ed(eblld oldu ve T İP d en gelen B ŞL R N G E L E N L E R kışkım alala sokaklaa dökülmele hayal Busa nukuna saılıp hâkm lee polslee ve devle kuvvelene kaşı gelmele aklıselm sahb vaandaşlaı b hayl üzdü Bu sokak göselenden solcu gençlen ne kazandıklaı cdden m eak konusu oldu B süü genç geek İ5 anbulda ve geekse nkaada nezae alına alındıla edkle ade Sokak göselene anaşs dava den sona bunlaın b kısmı evk nışlaa sebep olan olay bas İh lâ v edldle Sona salıveldle Necede hâdseye adı kaışanladan k genç Sulanahm e cezaevne göüüldü Bu evk olayı bnanın yeddemne eslmnden sona yapıldı BU D E M E D E C E K M İ? aandaşla solculaın gına geen aşkın haekelen küsah davanışlaının sonunun neeye vaacağını düşünmeke hükümen bu olaylaı neden önleyemedğn kend kendlene som akadıla O laylaın başladığı günden bu yana zhnlede çöeklenen bu sham laa henüz b cevap bulu nam am ışı Ne zaman bulunacağı da şüpheld C H P D E S E K İZ L E R na m uhalee pas çndek kaynaşma geçen onbeş gün çnde daha ÎNÖNÜ Çüüyen gemnn kapanı N E K Z N D R D? Dışşle Bakanı Ç ağlayangll gede bıakığım ız onbeş gün çnde esk adı Bleşk ap Cum huye olan M ı da am ışı Oanın soluna kaşı baş sıa esm b zyaee bulundu M ı layan haeke 8 esk C H P l yüüü j Dışşle Bakanının esm daveyoladı Bunla Feyzoğlu K ıca üsî olaak K aheye sessz sedasız u Paksü Şahn Koç lpaslan ve M e çan Ç ağlayangln SÜKÂN Tuuklamayla huzu sağlanamıyo len le Ö za k ı seyahann m aksadı b ülü anlaşılam am ışı T ü k syas çevele le blhassa ap ülkele bu seyahae manâ vem eye ça C H P bünyesnde Eceve ve dolayısı le yöneclee yönelmş gb göselen haeken esası Oanın solu lışılaken Kaheden yabancı basıyne T M T F d e k! seçmle ve bnanın na kaşı denm eyd Bu sekz esk dünyaya yaydığı b habe okun kme a olacağı meselesnden çıkmışı Sakayada yapılan seçmle Ekem ö z e ve akadaşlaının kabul em e m ele yen seçmle yapaak yen b başkan seçmele solculaı kızdımışı Bu kızgınlık le T M T F bnasına oudula çe kendlenden olm a yanlaı bıakm ıyoladı Oysa bnaya ouma ve edeasyonu yüüm e hakkı Ekem ö z e ve akadaşlaına a? kadem elende ve geek hüküm e koluklaında ye şgal emş sm led H aekele bu bakım dan b koluk hası olaak nelen du Y e l basın aaından da alm an Ça layangln b beyanaını kapsıyodu Bu beyanaından Dışşle Bakanı îs dlem ezd ncak sekzlee kaşı o âm pakına glm eyeceğn kesn b lanlaın bu sloganla saldım alaı şle dlle anlaıyo ve geek Tükyede ne geyodu! geek İs lâ m ülkelende büyük b hayal C H P çpde başgöseen bu denm e kııklığ ı yaaıyodu b solsağ çekşmes olam azdı Za Bu haben ajansla vasıası le ya sola kaşı çıkanlada sağcı vasıla yılmasından kısa b müdde sona yoku Ne kada olsa onlada C H P ly d Dne kaşı sayılıladı M lliyeç yan ees gün Ç ağlayangll b açıklam ada bulunm ak m ecbuyende k a l Bnaya gm ey nomal yollala ba lğ benm sem yoladı ö y le k za dı B gün evvel böyle b beyana şaam ayan ö z e ve akadaşlaı mah man zam an M llyeçlğn dah lkele vem edğn esmen Başbakan Dem kemeye m üacaa ele Geçen gün len adından hemen sona 9 aslye ne dl uzaıyoladı Sekzlen haeke bu bakım dan ele ele bldd T ü kyeye ulaşan pek m au gazemahkemes hâkm bnanın boşalıla alınıyo ve pade değelendlyo elece dehal büyük başlıklale halk ak mühülelm esne ve hlâın hal du Bugünlede sekzlen pa çnde oyuna velen bu haben nşa eğ lne kada b yeddemn heyene ev k duum laı kesn sınıla esb ed günlede Ç ağlayangll Kahedekl m salğnn sekznc gününü dolduudne k a a ved leek bell olacakı

4 S MİLLİ HREKET yodu Mısıa gdeek Nasıa ku yapan Dışşle Bakanımız bu sekz gün lük zaman çnde nedend blnmez Nası aaından da kabul edlmemş Nhaye haekenden b kaç saa evvel Mısı Pookol Müdüünün aacılığı İle Çağlayangl Nası aaında kabul edld Hehang esmî b açıklama yapılmadığı İçn bu kl göüşmede ee alınan konula pek gzl kaldı ncak Dışşle Bakanının Kaheye gelşnden sona İslâm Pakı aleyhne vemş olduğu beyanaı haılayanla Çağlayangln Nasıa aynı şeyle söyledğn ahmn ele e bu ahmnlende de elbee yanılmadıla Böylece Çağlayang bas b seyaha Tükyeye çok pahalıya male Nasıı kazanayım deken İslâm devlelen gücendd M P D E K P R D M R Syas pale yönünden geçen onbeş gün b hayl haekel oldu CHP de başkaldıan sekzleden sona poll k hayaa başgöseen üs kademelee kaşı denme M P de su yüzüne çıkı e Osman Bölükbaşının kapslenden bıkan bazı mlleveklle müs a Genel Başkan Bölükbaşıya kaşı bleşle Genel başkanlık sıaı üzenden esmen kalkmış bulunmasına ağmen manen b genel başkan edası İçnde bulunan Bölükbaşı kendsne kaşı başlayan bu denmey hazmedemed Pa yöneclene dumadan habe göndemeye ve kendsne kaşı guuplaşan mllevekllene hene pahasına olusa olsun paden çıkaılmalaını sed Bölükbaşı bunu yapaken b de lse hazılanmışı Lsey de Genel İdae kuuluna gönded İ kıyım lden paden hene olusa olsun ayılmalaını sedğ mlleveklle aasında kendsne b de oomobl hedye emş olan genel İdae kuulu üyes Haşan özcanda vadı Haşan Özcan çn dama Osman Bölükbaşının ceb deled Lsenn dğe sv İsmle Oğuz Dem Tüzün Sam Bnlcoğlu d Bölükbaşı aaından yazılan ve alı kımızı kalemle çzlen smle amamı amamına 9 İd ncak genel İdae kuulu mecls guubunun bu smlen ayılmalaı İle eksleceğn hesaplıyaak heşey göze aldı Daha sona da Bölükbaşıya duumu bldd Genel İdae kuulu sadece Sam BÎncİoğ:lunun pa haysye dvanına sevkedlebleceğn bu mlleveklnn aşıı Mllyeç olduğunu haa CK M P le baa bulunduğunu bldd Bu konuda dehal b kaa shal edleceğn de duyudu Önümüzdek günlede Sam Bİnİcoğunun M P le alâkası amamen keslecek Mllyeç ve muhaazakâ andanslı olan Bnİcoğlunun CK M P ye geceğ ahmn edlmeked İhlâl ve Tekâmül :ı Okuyucum Kaç yaşındasınız? öm ünüz boyunca aa sıa belğnz bozuk düzen hçb zaman düzeld m? Bu bozuklukla nsanın nsanı sömümes devle elyle e zengn eme dövz kaçakçılığı vs değl m? Ben : Toplumdak yolsuzluklaı aa sıa değl he zaman belyoum Eve 2 yılhk Ömümde pek çok şey değş ekâmül e ve düzeld Tükye bugün ym yıl önceye kıyas edlmeyecek kada Ue d Sözgelş 6 yıl önce yalmz nkaa Çubuk Baajımız vadı Bu gün 20 yi aşlun büyük baajımız va Yol öyle köpü öyle memleke ek adyo sayısı okumuş nspe şç yövmyes sosyal hakla hu yele hep öyle Faka İnsan cemyende bozuklukla hçb zaman bmeyecek İnsanla yaşadıkça akslkle yolsuzlukla şkâyele olacakı B ya a kapamnca b yens açılacakı Başka hyaçla doğacak ve bunun kavgası yapılacakı akyle b somun ekmeğe azı olan İşç sona buna kaık seyecek sona ev sona oomobl İseyecek B ka elbses olan İk ka esvapiıyı luskanacak onun eahına ulaşma kavgası yapacakı Toplum canlıdı Dumak susmak hassız nıeseeslz desz olmaksa ölüle çnd İnsanın nsanı sömümes devle elyle e zengn eme en çok oale despo ejmlede göülü Çünkl oalada enkld yok u Mecls yoku Gazeele devlen elnde ve emnde doğuyu yazamazla Demokaslede de olu aka enkdle düzelmes ümd vadı Demokas adale mekanzması İy İşle kanunla hakkıyle uygulanısa ne sömüme kalı oada ne veg ne dövz kaçakçılığı ne de haksız zengn olma İhmalle Bazı dalkavuk sanaçılam açıkgöz şn bl kmselen zalmlen kayınması devle elyle yüksek maaşlaa konduulmadı zengn vllâlada Pas sosyeesnn konou çnde yaşaılması buna kaşılık zavallı şçlen küçük memulann el zenaaçılannm sömüülmes kokunç şala çnde b lokma b hıka çalışıılması en çok sosyals ülkelede göülü Oalada bzm Köylü eendmz gb yalnız İşç eendmz lâı vadı Pasayı olmayan yüksek memula onlaın kanlan akabalan subayla Komüns Pas mensuplan oplamakadı Onla dövz kaçakçılığının saın ve lüksün danska sm yapmakadı B şey daha söyleyeym nsanın nsanı devlen devle sömümes veya kayıması olayı hçb zaman hçb ejmde bmyecek akyle İnglee nasıl Hndsan ı ve başka ülkele s ö m ü m ü ş bugün Rusya da Oa sya yı ve Kakas ülkelen Kızıl Çn de Doğu Tüksanı ve Tbe öylece sönmmeked akyle asokala sona bujuvala çalışan sınıı veya okumamış külele sömümüşse bugün de komüns ülkelen büokas aske ve yönec sımlan şç külelen ayn bçmde çalışınp üslende salana sümeked le Rejm kapals veya sosyals olmakla nsanlaın abaı değş mez Büyük balıkla küçükle yua bunu b deeceye kada önle B se yne enkde mkân veen demokas önleyebl Sonuç şu : Ben yaşadıkça ve nsanla yaşadıkça bozukluklann heps düzelme S yecek ve yolsuzlukla ükenmeyecek Bu hal syasî ejmleden de S ğ nsanm oplumun yan eşyânın abaından doğmakadı Teİcâ m ül kanunu le çüük ve saka eksk ve yolsuz yanla düzelmeke s aka am vanlan douka yen yolsuzlukla bozuk düzenle şkâye le doğmakadı İhlâl yapıp bugünkü he şey köken değşecek = olsanız (değşmez ya ne Rusya da ne Çn de heşey değşmş) Bu B see yen haksızlıkla zulümle belâla çıkacak yalmzca sömüücü şahısla ve zümele değşecec Faka o zaman ne İşç akadaşım s bana bu mekubu yazablecek ne de ben bunlan gazeede degde ya yımlayableceğm İkm z de bbmzn gözcüsü kolcusu olacağız E Bazı şeylen b gün düzellmes veya şkâye edeek mz döküp eahlamak umudundan da olacağız üselk Okuyucum : Sz neden bazan sosyalzmn müdaaasını yapa ve = aka sosyalslee komüns desnz? Bakın sayın Kabaklı ya çözüm ÎHmlllllmlllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllUllllllllllllHllllllHUlN

5 MİLLÎ HREKET 5 unhııımııuımıı]ıııınııımımıuuuııııu!ıııııııııııııııııııııı!mııı{ııııı!}ınıııınııııııııııııımıııııııııı!ıuıııııııııııınmııııuıımnmıııııımıııımm yolu göse önde olusunuz ya da bazan sa unduğunuz sosyalzme saldımazsınız Büün bu geçekle blp de mllemz kuamıyacağı muhakkak olan ahlâksız düzen yan kapalzm savunmanız kend kendnzle uyuşmazlık eşkl emez m? Madem k ah boyunca bu kapals düzen yücelemed yudumuzu o halde söyleyn aık bu düzenn b kaşıı yok mudu? O ned? Sosyalzm değl m? Ben : Bbne bağlı olduğu çn çok uzayan bu sounuzu ayn paagalada cevaplandıayım : Yanlış ben hçb zaman sosyalzm savunmadım aka lıe za man sosyal adale daha doğusu adale hakkı İylğ savundum ve savunacağım Sz doğu sözlen ve demlen yalnız sosyalsçe söyleneceğ velnüne kapılmışsınız Yanlışı Onla he şey söyle yalmı geçeğ söylemezle Bzdek ge anlamı İle sosyalzm he şey b akım lm dışı kaı doknlele zah emeğe ve çözmeğe kalkan 9 yüzyıl MakszmJd Baıdald (İnglee dek İsveç ek vs) sosyals le se bas doknle İçnde kalmayıp sosyal İlmlee ksa lmne ve necede sosyal adalee bağh kalıla Bİzdeld hüyeç Baı sosyalslenn bugün sesle çıkmamakadı öyle nsanla vadı aka öyle b pa veya gazee yoku Belk CHP lede oanın solu meselesn gelşse Baı anlamında hüyeç b sosyals pa olabl Gazeelede yazaak veya pa kongelende konuşaak ben sosyalsm! dyenle se bozguncu köümse halka yabancı dkacı m ll ade düşmanı Doğu sosyalsled Rusya ve Kızıl Çn de bu anlamda Sosyals eke aşıla Oysa bunla MaksLenİn İklsne bağlı komünsled Böylesİne dokn yobazlığı le Kızıl Çn veya Rusya nın mllyeç empeyalzmne hzme edenlee dünyanın he ye nde komüns adı vel Ben bunu b hakae olaak kullanmıyo um sıl sıalaı neyse onu söylüyouz Tükye de komünzm sebes olsa bunla da kendlene o İsm veecekled Çünkü hüyeç Baı sosyalzmne onla düşmandı bz se dosuz Çözüm yolu gösemek ve önde olmak bu asıda benm kânm değl hçb sosyalsn aşsn veya budsn de yapacağı İş değl Devle adamlaının veya polkacılaın hele doknlen çözeceğ baslken uzakı He çağda ve blhassa çağımızda çözüm yolu gösemek sadece İlme mahsusu Fzk İlm ksa lm hukuk lm ah lm ve bunlaın oaya çıkadığı meolala eknlde mllelen İcalkınmasına kılavuzluk öndelk yapabl İnsanla önde olamaz Müncle kuaıcıla çağı geçmş He devle lm n velenden vc mlle meydana geen dn ahlâk öe gb manev güçleden aydalanaak he meseley eknk alanda çözümle sonuca bağla Bzm göevmz büün vaandaşla gb lme bağlanmak lm ve hakka zhnye uyandımak hükümen halkın gençlen o kualla çnde çalışmasına ve yeşmesne yadımcı olmakı Ben hçb zaman kapalzm de savunmadım Tükye ahn hçb çağında kapals olmadığı gb bugün de değld Kapalzm semaye bkm ve o semayenn he şeye hâkm olması demek Tükye de ıçb zaman semaye bkm olmamışı Bugün de m llî semayenn yüzde seksen devlen elnded O halde Tükye an cak yüzde 20 kapals ge kalanı İle sosyals b devle sayılı ma bu yüzde 80 sosyalzmn bz kuamadığı blâks köü b devle kapalzmne ve ağı bi büokasye düşüğü de b vakıadı O halde devleçlğ ıslâh ememz geekğn onu özel eşebbüsün kâ Uılası ve kazanç meolaı le canlandımak geekğn yazıyouz ena mı b u! lme nanan İıaysyel b aydın sosyalzm gb kapalzm de sa vunamaz Çünkü dünyanın hçb yende ne am kapalzm ne de pü sosyalzm kalmışı Dünyamız kama ksa çağım yaşıyo meka da en kuvvel sosyal müessesele b uçan kuuluken Rusya da özel eşebbüs meo ve kuum lanndan aydalanaak shsaln aımaya bakıyo Yann dünyanın he yende kama İksa uygulana / â n â / l çakı çünkü ksa lm nn buyuğu budu B şey daha söyleyeym h T Û K H K syas ejmle ahlâksız olmaz Sosyalzm veya kapalzm ahlâksız olmaz Onu uygulayanla veya uygulama azlaı ahlâksız olu Sz he şe kanunlaın abkn lmn ve adalen zaen seyn o zaman ahlâksızlık kalmayacakı Yoksa hlâlle ahlâkı kuamaz Blâks namuslulaı alçalı namussuzlaı yüze çıkaı İhlâln yaydığı ps klen emzlenmes İçn ne kada zaman geekğ blnmez _ U ln lllllllllu U llllllllllllllllllllln lln llllllllllm llllllllllllllllllllllllllllllllm lllllllllllllllllm llllllllllllllll n m lllllm llllm n llllllh lllh M llm Î "ıınîh

6 6 MİLLÎ HREKET l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l MUM M lllln İYETNM E TUTSK TÜRK ÎLLER Nede SNÇR Gençlğn Kavgası T ü k m llenn umudu olan Tük Sosyals geçnen moskoçula en dünyada meka nın İksadî emel kalanolaından en enpüenlene üzende yükselen sömügeclğne kada oanın solundak makamlaa ahme okuacak deecede kokunç Gençlğnn bünyesnde çençe sü üp gelen kaynaşm ala son zam anlada su yüzüne çıkm ışı a sesle veen elle çalmaka de am edyola Son zamanlada en çok vızıldaıklaından bs de yenam üküle çağıan el Babadan kalma mlyonluk mabaalada han şu peolden mlyala kazanan bazı küçük dhk b aaa bıakıp kızıl boyundu uk alında cehennem hayaı yaşayan Tükle düşünelm : devlelen kıallaı gb haya süen başyazaladan uun da üç dö a b empeyalslk yok mu? e bunu gömemek blmemek mümkün mü? Kanlaı emlenleden bz doğudan doğuya lglendmeyenle şm Gençlk kuuluşlaı aasındak son çaışm ala bazı m enaa guplaının em nde çalışan ve onlaın k oasına göe duum laını a y a la yan b kısım basın ve youm culaın gzlepıek geeğn gödüğü çok hayılı gelşmelen m eyvesd dyeblz paıman daesne yahu lüks aabalaa sahp syasîlee ve lm ünvanlamı klen en âds yolunda b şpoa malı gb kullanan k Kakas Tükle ne haldele? Büün mllyeçlen yok emek sueyle zebaycammızı pençelene geçp bu güzel Tük yudunu yılladanüccaı poesö ve doçenlee kada be kokunç şeklde sömümeke o b çok yaaık yenam a ağıla lanla empeyals değl mdle? düzmeke bbleyle yaış halndele Kıım ne oldu? İnsanlık ahnde benze bulunmayan o kokunç sügün Kıım Tükünü öz vaanından o Mızaplaın ıkıdaıklaı elle hep aym ses veyo: mekan empeyalzm! özgülük (!) çn savaşan akla bçe gb söküp aan o alçaklıkan öe davanış hang zhnyen kuzeylle! ç kalan ısıap çeken düşüncenn esed? Kıım acahayalamı kaybeden günahsız yığınla!sınm canavalaı da empeyals değllese bu dünyada empeyalslk yenam dak mücadele elbee k dye b şey aamanın mânâsı kalı donduulmuş moskoçu kaalaın peşn mı? hükümleyle değelendmeye ça lışıklaı mahyee b savaş değld Ya Tük soyunun beşğ olan opakla? Bu sya ülkesnde slâhlaın konuşmaka Yılladan be kan kusmaka olmasının ek sebeb komünzm olan Tüksan? Okada kıgına ağd Eve yenam savaşı bu op en hâlâ mlyonlaca Tükle dolu o aklaı b komüns ülkes yapmak bu yüzde yüz mlyon Tük yuduve yapımamak mücadelesnden baş un üzene gelmş kızıl ağ ahn ka b şey değld Faka bu mesele gödüğü en kokunç empeyalzmn de bz asıl lglendecek husus sa ese değl m? cdanı namusu hay vaşın sebeb ve meka nın o opaklada sye bulunan demyeceğm aka bu hang sebep le bulunmaka nsanlık vasılaının va olduğunu ka olduğu lân değl de yel moskoçu bul edecek b nsan dah usak Tüksan laın yenam goygoyculuğundak sammyeszlkko Tükünün gönül ızasıyle Mos pençesnde yaşadığını dda edebl m? En kalanolaından en enpülene 9 S Bazılaının üzücü olaak gösemeğe çalışığı olayla aslında gençlk üzende ekel kuan solculaın aalyelenn İlâsı ve gençlk aa smda svlp çıkan güçlü b gubun müjdecs sevndcd olması bakım ından T ü k gençlğ T ü k m llenn bugününü ve geleceğn hazılayaak M ll ülküden yoksun yeşmş olm a nın sıkınılaını çekm eked Y ılla d ı m llî ülkü dye yabano deolojle gençlğe kabul em ek seyenle bugün T ü k gençle aa snda başıyan çaışm alaı m em nunyele seyedeblle ncak bu m em nunyele yaıda kalacakı Za m ll ülkü sahb gençle onlaın gençlk son vem ek üzeedle üzendek ekellene Geçmşe gençlk k kam pa ayılm ış ya da öyle göselmek İsenmş : ) aükçü D evm c Sosyals 2) Mukaddesaçı M uhaazakâ M llyeç Bu bölünmeden oaya gelen gupladan bncs Tahe dne a kada büün yel moskoçulaa göe Büün bunla Tanı nın valığı ve heşeye saldım ış akl uyduma yenam savaşı mekan empeya blğ deecesnde geçekle olduğu b vupalk ksvesne büünmüş Îzmnn sonucu olan b acadı Tü kye dek kalık büün kalemlen meka ya yüklenmele şe bu geekçeye dayanı gb göülmeked Hang mânâda olusa olsun meka nın sömügec b devle olduğu muhakkakı Faka bugün dünyada halde bu kada meydanda ve kokunç b empeyalzme sı çevp de sadece m llî değele küçümsemş özde mekan sömügeclğne saldı MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM anlaı sammî empeyals düşmanlaı dye kabul emek nasıl mümkün olu? lnle konuşan dn senn dnn külüü senn külüün olan mlyonlaa kan Sen Tükye Tük ü olaak geçn kusuan sömügeclğn o nsanlık meka dan başka sömügec devle Mensubu bulunduğun devle de ha buyuk aybı ve günahı so yok mudu? Tükyel empeyalzm adan slmek çn üç yüzyıldı uğaşan nıügecılıg aa koy ve bu uanmaz düşmanlaı (!) eğe bu düşmanlıklaında sammî sele nçn sadece meka ya yüklenmekele? Bugün b düşmanın bugün dünya hâkm lık yemyomuş gb b de dünyanın ye dâvâsı güden ssemne yaman b köşesn komünzmden kuamak onun senn kanını aşıyan senn d çn kend çocuklaının da kanını akı

7 :MÎLLÎ HREKET 7 İlllllİllllllllM lllllllllllnnlillllllu lllnlm M lm llllm M lllllh llllm llllllm lnlm M lllllm M lllllllllu ıllm H M M M İİnlllH H lm lllm M İlllllnllllllllH H şeel yene ouacağına usak de k yıl nkaadak Nyaz T ü k yulaının esae zncn kııp T ü k blğnn ahe olduğu knc başkanlığı bölücü zhnyelene âle e den ve bkaç bakanın desekledğ b gubun T ü k m llyeçlğne küü em ele ve duum dan doğan DGÜZEL gb gene geçekleşeceğne m an emş gençlen gençlk kuuluşlaında söz sahb olması ab k uykulaı kaçıacakı uzlaşm azlıkla yüzünden sonuçlanâ mamışsa da bu kongede M llye M llî ülkülenn vedğ güvenle çtoplumcu gubun üsünlüğü b değl sözde aükçü olmuş onu Tanı meebesne çıkaaak halkın haeke eden bu aksyone gubun oaya çıkması le bçok dalaveelen döndüğü köü nyel polkacılaın a oynaığı gençlk kuu geçek olaak oaya çıkm ışı Büün bu gelşm ele yakından z leyen gençlk üzendek konolle ını kaybem ş olmanın acısı le ondan soğumasına yol açmış dev luşlaındak üedle panğe kapıl" önce polse m ahkem eye kaşı ol m clğ yobazlık halne gemş m ışladı duklaını Busa nuku ksves alın Tükyenn meselelene yabancı!lk büyük möcadeley İÜ T B da h aykım ağ a sona ellendek penceesnden bakıp sosyals y a kongesnde veen M lyeçtop b akım zavallılaı son konge lancılaın yalanlaına kanmış ve â le olmuşladan oaya gelmş İknc gubu oaya geenle se yıllad ı sndlen ve devm c ge lum cula aşıı solculaın bölgecle n ve b kısım hüküme mensup laının desekledğ B Y R M DO Ğ N ı P nn desekledğ m e snde zayıladı sandıklaı M T T B ü zene göndep zae kazanacaklaı ve anaşs oam yaaacaklaı kanaa le haeke em eğe başla çnenlee kaşı hss b eaksyon n T O L Y ı ekae edp U F U K m ışladı duyanladı Bçok k aşıyanla Ş E H R İy İÜ T B başkanlığına Bkaç ecavüz ge püsküülün n n oaya gedğ bu sözde gup eşklâsız hmayesz ve bçok m llî meseleden habesz köü nyellen ssm aına hazı b şeklde seçm eğ başam ışladı T M T F n en kuvvel b blğ olan İÜ T B lğ n d e n sona başaıla devam emş M llyeçtop ce T Ü nn sa ve em z mensuplaının başına C İT S C B Y K N K L B gb m alûm laı geçp M T T B ne saldım ışladı hayayen anez oluşundan a la lumcu gup ünvese havasına hâ Faka velen des şaşııcı ol ak b valık olm ağa çalışm ışı km olm ağa başlam ışı Solculaı muş b yıl evvel onbnle opla m a bugün duum değşmş üçün kokuan büün m llyeçle sne dıklaı m eydanlaa b avuç zaval cü ve güçlü b gençlk gubu T ü k dünyasının meselelene m llî ülkü snde oplam ağa başlayan bu gup T M T F n kongesne b em va lıyı oplayıp zevah kuam a yüüyüşü yapm ışladı le çeçevesnden geçekç gözle k adayla gm ek zounda kalm ış Hemen aynı gün T P Faküles le bakm aya başlam ışı Bu gup ı kongesnde Dekanın çabası sonun M lyeçtoplum cu gupu H e ne pahasına olusa olsun da bleşen beş solcu gubun kaşı alıklaın ı yalan ve ssmaa T M T F gb b üssü bıakm ak s sındak M llyeç N Ü E gubuna boçlu olanlaın Tükyey em pe emeyen solcula T M T F F n kaşı saldıı plânlaı hazılayıp ye yalslen kucağına am ak İçn uğ dapazaı kongesnden evvel ve nlglen slm ey kum uşladı aşanlaın hane şebekelen İda konge sıasında çeşl oyunlaa m a usulsüz konge başkanı seç e edenlen T ü k m llenn kanını başvumuş şöhel poesöleden len dün C H P gençlk kollaı baş emen kökü dışaıdak enk gupla em ell senaölee kada bçok kanı bugün T İP l N uen Sözen ın uykusunu kaçıan M llyeç solcu kş dapazaına koşup kuls ble onlaı kuaam am ış slâhla Toplumcu gup gençlk eşekküllende yen alm akadı dae em şle ve sonunda da eendlenn düdüğü olacak k genc ge epmş yalancı şahlele hapsedkle M llyeçtoplum cu a M llyene ve dnne sıkısıkıya S E N C E R G Ü N E Ş S O Y ve F R U K kadaşla bkaç gün sona çıkmış bağlı Tükyenn meselelenn m llî ksa ve m ll külüe bağlı olduğuna İnanmış Tükyenn ç ve Y L N Z seçdk kanaa le kon genn sonunu ble beklemeden T M T F bnalaını şgale koşm uşladı ladı sıl mücadele henüz başlam am ışı Başladığı gün emnz k pols dış sömüücüle aaından ehlke m a nece mahkemenn b k a a kanunu anım ayanla pols nede n b şeklde sömüüldüğünü göen l ı le değşmş konge devam e kanun nede deyp onlaa sığına külü em peyalzm nn Tük külü mş M lllyeçtoplum cula da ken cakla yalancılaın m um laı söne ünü kem dğn T ü k mllen: dlene en yakın olanı seçm şle cek sömüücülen boğazı sıkıla yabancı kalıplaa sokulmak sendğn kavam ış M llele aasm dak) d E ğe T M T F bnc başkanlığına seçlen E K R E M Ö Z E R yene cak ssm acıla kazdıklaı kuyulaa düşecekle beynelm lel eşek dosluklaın maddî m enaalala o ouamamışsa M llyeçtoplum cu küllen uşaklaı yok olacak k a a anılı olduğuna nanmış yüz m l laın am deseğn kazanam am ıç an Tük uuklaı apak olacak yonluk T ük dünyasının gücü o? olmasındandı B Ü Y Ü K T Ü R K B İR L İĞ İ G E R nında dünya devlele aasındak dapazaında T M T F kongesn Ç E K L E Ş E C E K T İR M nm llm M İHUM M lnnllllm M llllllllllllllllllllllllm M lllllilllllllllllm M llllllllm M llm nlllllllllllnıllm lllınm M M K lhlm llm H M M M M lllllm M lnllm M llllllllllllllulllillm an b başkasına sank yeyüzünde sadece mekan sömügeclğne sal kî edepszlken başka b şey deek sömügec oymuş gb dumadan dımanın mânâsım heden ve sebe ğld Bunu blen Tüklee düşen b saldı! bn yce blyo Uyanık Tükye Tü vaze de kandıılmış ve galeek Bunun sammî b empeyalslk kü bu ek aalı düşmanlığın b o nlledaşlaına Tanı nın günü bıkdüşmanlığı olduğuna nsanla b yana maymunla ble nanmaz Onun çn mllyeç vaanseve yun moskoçu b oyun olduğuna en küçük b eeddü dah duymadan nanıyo madan usanmadan bu geçeğ anlamak olmahdı Bu suele kızıl mas: namuslu ve uyanık Tükye Tükü a Eve yenam edebyaı b mos kelen adındak ğenç suala da ık Mosko empeyalzmn bıakıp koçu oyundan b kızıl yalandan b meydana çıkmış olacakı

8 8 S MİLLÎ HREKET c b e eş s a Yo Kemal CBİOĞLU Lokomo yolsuzluğunu gölgede ba a ve Mllee köülük yapıklaının ak ek oplu oplu bulunduğumuz saıha bu nn skbaln poek alına alan b ekl PTT Umum Müdülüğü deseklyo Yabancı Semaye Teşvk Komes ve hüküme uyanık olsun Bz hemekada dale Pal değlsek de dale Pasnn emelnde hacımız va dale Pasnn çabuk yıpanmasını semyouz dale Pasnn bu oyuna gelmes elâke olu Bu oyun açıkça göz göe göe oynanıyo Göz göe göe mllee ell mlyondan yüz mlyona kada pahallıya malolan b ekl sü ele deseklenyo Bz bunu umumî ekâa a zemeden azlel b muhalee pas Ö neğ veelm İlgl Bakanlaa bu yolsuzluğu azedelm Maksadımız yogun cemyem km Mllyeçle va 3 Bu mücadelele boş Bıakın uğaşmayı Hak mücadeles yapanlaa bu memlekee mükâa olaak n3 veud HYT ze huzusuzlukla çıkamak değl yolsuzlu 5 BİR SÜRÜ ZTRP E ÇİLELİ BÎR 5 şle köüye gdecek ve halk çae smı bulacak Meyva olgunlaşmadan kopaılmaz C GERÇEKLER Bu şe CHP le P bleşmş dale Pas le CHP nn bleşğ b ş de Tükyede olu Bu mücadeley bıakın Göüşüğümüz mllevekllenden kan ve Tük kablo ve habeleşme sanay na da vaamıyola Bu göüş çnde b a menaa ekpleyle mücadele emeğe mecbuuz Bu Tük MUlenn b ölüm kalım savaşı olacağı kanısındayız Bu sebeplo halenn pal İçn çalışmağa kaa vedk Evvelâ elekomünkasyon habeleşme ve kablo sanay ned? Kısaca azede ym Teleon elga kablo ve sanal vs habeleşmeyle lgl büün saha bu sana üyük semayeye de hyaç gösemeden memlekemzde kuulu Bz kdala aamızdak İksadî göüş akını buada şmdlk bıakık PTT Genel Müdülüğı habeleşme sanaynn kuulması ve kablo müba yaası çn 3 sene evvel kaa ve Dö ma müacaa ede İsveç ve Japon malaının meka Kanada eklle bu ğun önlenmesn emn emek Yukaıda bazılaı Bu yolsuzluklada lâ mı? M halede ye alı Tük sanay 3 ekono bahseğmz düşüncelele k ay önce lgl _ l î l 2 büünlüğümüzü ehlkeye koyacak meselems çn en kâlısı Japon masının ekl T bakanla nezdnde emasla yapıldı Bale anlamağa gaye ek ama aşan ses d Esk sm Düyunu Umûmye yen kanla Kanada masını deseklyen pojey çıkı İkdadan ses çıkmadı Bu gayele m Konsosyumca Japonya üye olmadığı önleyeceklen vaad ele doğu de dle e yadımcı olacaklaını söyledle Bakanlaın b al sevyesnde bu şen an boş dedle BİZİM GÖRÜŞÜMÜZ çn veya Tük İdaeclenn kablyelszlğnden Japonya haleye sokulmaz meka Kanada ve İsveç malamm eklle layan ve dale Pasne gönülden bağlı aasında Kanada masının ekl mllî sanay ve ekonommz çn en ağı ola 7 Büün İslâm âlem k asıdı b zâla göüşük Bu çkee bz kaışımüsemleke halne geld İslâm âleml ma ded Faka bugün öğenyouz k PTT " b 7 cü ü olan bz Tükle syas sk emek çn nn desekledğ Kanada masmm ekl aaza ek Faka asm sanay elmzde bol bol evakı musbıe vadı yan ak Tük Mllene mlyonlaca la kavnyamad: Se bu ağı şalan hva eden ekl ya malolacak b ekl hüküme aamdan kavanamayan köksüz Yabancı Semayey Teşvk Komsyonundan asdk edlmş ve duyduğumuza göe Kabneden goçnşdevm yobazlığı bahasına yaım ası kay Haâ sayın Rescumhuumuz Csvde ovlıı bek Halen İksadî b müsemleke halno Beynelmlel hale pensplene aykıı Sunay a ble mzalamışladı gelmekeyz Büyük dev kuvvelen aa PTT ask eğ bu ekln çnde mllee b mda sıkışık Dosu düşmanı ayıdedeme TELEKOMİNİKSYON FBRİKS İLE oyun oynandığına yüzde yüz nandığımız k Ymnc asm vaolma ve yokolm çn bu pojenn çyüzünü anlamak müca meodlaını anlayamadık Düşman baıdan delesn yapaken muhel göüşlele ka şılaşık : Bıakın köü haekelen yolsuz doğudan sahe ve dış yüzü gaye güzel leleme haplaı sunmaka Düşman bell değl Düşman çmzdek galle çok zel vasıa edyo Yen açılan bu devn ka İLGİLİ TEKLİFLERİN Gay Madd Hakla : MUKYESESİ (Kaalam maddesnde ye almışı) a) PTT Genel Müdülüğünün desekledğ Kanada Nohen Elecc Fması luklannm yapılmasına meydan ven Mü yjp olmasından endşelyz İkdaını mu Dola uaında gay madd haîs cadele yapılmasın Badaklaı dolsun da haleen büün Tük Mllen Osmanh alep emeked le Pasn yıpamak 3 yıkmak çn en b) TT/LMT nn alep eğ gay mad büyük hzme dale Pas Hükümenn y bıakan Tük Devle çakını kend ya d hak Doladı İmpaaoluğunu yıkan TC n hasa ve zahâalı haekele yapmasına meydan ve anna döndüen menaa ekplenn çem mek Elmzde bol bol malzeme olu 2 Duun yavaş olun Menaa ekple devle çakını ellene almış Bz kdadayız amma şöyle geçeken koluğa oualım ve baz bu yolsuzluklaa göz yumalım Menaa ekpleyle şblğ yapaken zayı anlaında bu çeele emzlez Bu samm kanaae olanla aldanıyo Kısa zamanda menaa ekplene âle oluyo ben kımağa dave edyouz Bu mücadelemzde mes elele anlıyanlann yadım meked emelen sham edyouz ekple syasî vaanseve vasıa e Bu pale enksz hale geme amacında F YOK STH MÜDF Bu menaa palle de çnden yıkaak c) LM Ecsson Fması se do a uaında b gay madd hak alep e Bu mukayese gösemeked k PTT nn desekledğ Nohen elekk ması dğelene nazaan ve blhassa Ecson masının eklne kıyasla dola az İLK HEDEF MENFT EKİPLERİ la meblâğ alep emeked KOLLRN KRMK HTT D 2 Tek duumu : Semayenn eşkl ve oaklan

9 MİLLÎ HREKET 9 a) PTT nn desekledğ Nohen şlmeke ve müaakıp k sene çesnde Fmasının bu haley kazanması çn Elekk ması devamlı olaak semayes sıasıyla yüzde 8 ve haa yüzde s olaak eplendğ anlaşılmakadı nn yüzde 5 nn kend uhdesnde kalma smı şa koşmakadı Bu sevk ve daenn devamlı olaak Kanada masmda kalması sonucunu doğuu Bunun lede Tük eko gs ç çıkaılmakadı haca gaans : Nohen Elekk ve İTT/LMT pak olaak güvenl b haca gaans ve nomsne ne kada pahalıya mal olacağını memeked LM Ecson ması Tükye düşünmek ve anlamak bu gb şlele lgl olmayanlaın dah kavnyableceğ b husus u b) İTT/LMT kaaında hâkm semayenn 8 sene sona Mllî semayeye geçmes on göülmüşü c) LM Ecson ması se senldğ anda semayenn lmsz b şeklde yel oaklaa geçmesn kabul emş Bu demek k cabında yüzde 9 dan başlıyaak yüzde 99 u ve haa yüzde yüzü mll semayeye nkal edebl d) PTT nn hehang b yabancı semayeye oak olaak elekomnkasyon abkasını kuması şu bakımdan da mahzuludu: Hem alıcı ve hemde saıcı aynı müessese olduğundan a esb key olabl 3 Dövz asauu de eaküm edecek olan gay madd hak adan ve kâladan doğan alacaklaım dışaı anse ememeked Bu alacaklaı kada Tükye de mâl edlen mamulü dışaı haç edecek dövz kaybımızın Önlenmesn kabul emş ŞÜPHELİ İHLE Ulaşıma Bakanlığı ve PTT Umum Müdülüğü şu soulan cevaplandımadığı müddeçe şüpheleden kuulamıyacakı PTT Umum Müdülüğü ve Ulaşıma Bakanlığı Habeleşme mevzuunda açık ve kesn adeleden kaçınaak (Eendm kazanamayan mala Mllî sanaymz ve ekonommz çn uygun ekllen kazanamadıkan sona yapmışladı) şeklnde cevap vemekedle Mesele bunun amamen aksd Şöylek: Tekl mala aaından a) PTT nn desekledğ Nohen E ahnde velmş Kazanan ma lekke 972 yılından baen sanal eç ekln ahnde vemş D hzamda en az yüzde 70 oomak eleon kazanamıyan malaın ayn müdde maknalaı hakkında en az yüzde 65 ağı aynıdı dövz asauu b) İTT/LMT d duum yukaıdaknn masının çnde vedkle adl eklle nazaı baa almmadan hale Kanada masma ve Samalma komsyonunda sanayne vakı Nda Şalak lev Üçok Hc Göceoğlu habeleşme Ohan Yalvaç gb şahısla hang mak şala samalma komsyonundan çıkaılmışı Yenden eşekkül elen onb kşlk komsyondan k kş habeleşme sanayme vakı olup Komsyonda Yüksek Elekk Mühends Öme Duu ekl aleyhnde oyunu kullandığı çn PTT Umum Müdülüğü aaından baskı yapılaak Tükye y ek eme mecbuyende bıakılmışı mlyon TL uaındak kablo Tük sanaycle aaından uak b yadımla mâl edleblnd Bu kablo nasıl o luda haley kazanan Kanada masına vel? İkda nasıl özel seköcüyüz dyeblyo? Bu habeleşme sanaynn Kanada masına velme emellen CHP kdaı amış Koalsyon hüküme nşa emş dale Pas kendne bu şüphel haley sıından aasız b komsyona büyük aydala umuyouz mas velen aması Çn havale emesnde lmş 5 DÖyüz yemşbeş mlyon İahk 2 PTT Umum Müdülüğü aaın bu hale Kanada ması lehne gzleneek dan akvyel olaak eşekkül elen on yanlış değelendme yapılmş 65 mlyon kaıdak nspelee b sene önce daha e b kşlk samalma komsyonu Kanada lalık ak kasen gzlenmş olaak çıkadığı Kâna ve Tahn lü yabancı k akımlaının es âl Felsees adlı öneml esende gün ında sıkışmış kalmış b opluluğu k YEN İ Y Y N L R : delk ve geçc kaygıladan dogma ulaşıa sözde k akımlaının bdenbe üs cak k eçeelen mllene sunmuş aka seslenşle anlayıcı b üne çıkaak b mllî müeekke yakışan ağıbaşlılıkla Tük mllenn ana meselelene elsee ışığı umasını blmş! kulak b baş bulamamışı! Feylesoumuz bu esende Tük çma bünyesn eklemş büün yaban J Kana ve Ünvese küsülen yılladanbe cı k ssemleyle esaslı b hesap haksız olaak şgal eden aylıklı esmî laşmadan sona kend göüşünü oaelseeclen Tük opluluğunun hç ya koymuş ve meselelemze çözüm b cddî meselesne kaa yomadık yollan gösemş Tahn Felsees laını â gençlk günlende anlayan Bu ese okuken k sahasında İzzen Mee bn b sıkını çesnde geçdğ 0 yılı aşan b çalışma b Tükün başaısını büyük b gu ula seyemek zevkn duyuyouz sonunda bu büyük esen Tük mlle Kâna ve Tahn elsees n okunn hzmene sunma bahyalığına jlaım okuyuculaımıza haaele emş! sahk veken zzen Mee ye de b İzzen Mee ölçüsünde b k a ç sözümüz va : damı ke değe veen b opluluk Mee sen Tüklüğünle öğünmeke çesnden çıkmış olsaydı bugün onu Uk yaaılmanın guuunu l Y Ü K S E L büün yeyüzü nsanlığı mlleleaası b şöhe olaak anıyacakı Ne yazıkk İzzen Mee Tükye Cumhuye sınılaı çesnde kapaılmış b geçek Tük k adamıdı! duyan he Tük gb Mee Tüklük de senn le sün! ögun 92 yılında yayınladığı Mllyen O bundan öncek Tahmzn saa Felsees adlı eseyle Tük k âle de ve Chandak yemz Tüklük Kâna ve Tahn Felsees îzze nnde cddî şahsyen oaya koyan değel Felseecmz İzzen Mee son en yüce gayemzd Büyük b sk n Mee İsanbul Tükye Basımev bâln elsees adlı eselenden ü 966 Faı : 0 La

10 0 MİLLÎ HREKET llllllnllmlllllhmlllmlllllllllllllllllllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllulllllllllllllllllllllllmllllm g Günümüz Tükye snde he k çles memleken delene deman çnd Haysyel hçb düşün ce ssem doğsun da bu vaan sahmda b aksyon sahası bulmasın mümkün değl İçmaî bünyedek hasalık eşhs edav lâç beklyo Mücee ayaklaı yeden keslmş opağa yabancı ısmalama k kalıplaı çne ouulmuş yapmacık eekkü kıınılaından vaana hayı yok aık Kaı ealeye yaslanıp ayağımızı bu opakan ayımaksızın onun delene çâe aamahyız Rehbemz vaan aşkıyla yuğulmuş aksyon çn kanalı lm olmahdı îlm bu manâda anlayıp (Sosyoloj) sn (Cemye) mzn emne vemek çn çıpınan Zya Gökalp ın İlmî aaşımalaının b 6ephesn (Kü aşelen edkk şn) kısaca açıklayıp ondan aldığımız lhamla müşahadelemze ve kabî malûmaa dayanaak bu meseley baz daha vuzuha kavuşumaya gaye edeceğz Tülü deolojlen kaanlık nyelen lk gözlene b pojekö ışığı umak bu Külen menşe ışıka meselenn eşhs ve edavsne ve lenn emsl aalyene yadımcı olmak bu vesle le mehum Zya Gökalp hayı ve mnnele yâdemek başlıca gayemzd M E S E L E N İN İL M Î Ş E K İL D E İL K D E F ve Tükmenlen E LE L N M S : D Rıza Nu Sıhhye ekl ken (9202) skân şle de bu vekâlee a olduğundan Zya Gökalp en Küle ve Küleşen Tükmenle hakkında İlmî b KUleşmes ese sed Maksadı sseml b skân ve emsl syase âkp emek ve Külüğe emessülü önlemek Denebl k asıla çnde bu lk mî aaşıma hamles d (Hamdye laylaı) eşebbüsü gayesnden zamanla uzaklaşmış pak b edbd sadece Zya Gökalp n damadı l Nüzhe Bey bu ekl şöyle anlaıyo : Rıza Nu İlmî b şeklde esmen şe başlamak üzee Zya Gökalp en b edkk ese sed Gökalp da Dyabakı ve havalsnden şe başlayaak aşele aasında bulunan ve Tüklüklen muhaaza edenlele İksadî sebeple yüzünden Küleşen Tüklen D Mehme ERÖZ dllen ahlen ık ve âdelen göz önüne alaak bunlaı Tükleşmek hususunda bazı enogak edkklele şe başlanması meodlaını yüz sayalık b deee yazıp Rıza Nu a gönded Bu edkk eklle Heyence çok beğenld aük akd e Gökalp e üç yüz la göndedle ve ayıca Gökalp e büün vlâyelede b edkk seyahane çıkması çn azulaım sodula Gökalp o zaman hasa d Elnde çalışacak genç yoku! D Rıza Nu vekllken ayıldığı Zya Gökalp sımızda sı lm şyakı le ve yalnız mulak hakka aamak gayesle dö duva aasında yapılan hasbî çalışmala aaşımala münhasıan elseî de olsa azalmakadı Hç değlse Tükye çn bu hükmü (azalmalıdı) şeklne çeveek ahaça veeblz de dünyasını değşdğ çn bu edkk gezs skân ve emsl amelyes mümkün olmadı K Ü R T K M İN İN M E N Ş E İ : Eğe b Kü kavm mevcusa bu ıkın köklen M ö ncü asıda Hâkkâ aalaında yaşadığını bldğmz Kaduk lada (Xenophon On Bnlen Rc a

11 MLL HREKET :] lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllll(lllllllllllllllnllllllllllllllllijilllllllllllllllllllllllllllllllllllhii îs 939 s 0522) ve Güneybaı İan dak Cy lede (Küle Maddes İslâm nsklopeds) aamak geekyo sıla sona bu kavmlen komşu kavm lele blke (Kud) veya (Ekâd) adıyla yâdedldğl n göüyouz: ap slâsı devne doğu Kud (cem: Ekâd) âb anî ve anlılaşınlmış kablele halasına eşml edlmeğe başlanıyodu Bu kablele aasında yelle (Kadula) Sâmle ve belk de E menle (Mamâkan kablesnn Mamkon menşenden bnc cldnn 6970 nc sahelende: (Lula) s kendlene (Kaouly Kul) smn vele Halbuk ş İan ın mahallî dansöz ve şanözle de bu smle yâd s olunula Demek oluyo k Lu zebanlada (Luca konuşanlada) bu gb eğlencele pek esaslı b âde İ d) dyo Malcolm un bu kaydı Tükmen aşele nn hayaı hususyelele pek münasebeadı Tük = menlen hususyele şakı çalgı zevk ve eğlence = d Halbuk an m sa aşelende bu gb husus olduğu dda edlyo) vadı (Küle Mad nsk) İslâm yelee esadü edlemez Blhassa eskden İanda n şa eden (Zedüş) dn salkn (mensuplaı) bu gb eğlencele medud addemş Sona Lu zeban lann lsanlaında da Tükmenlele b şâk vadı Kumançla kendlenden bahsedeken (Kü) smn kullanmazla ncak (Kü) adıyla Tükle ve dğe komşu kavmle aaından anılıla Zya Gökalp bu hususa şae edeek Kumançla kend kendlene (Küd) nâmını vemezle (Bz Kumancız) Bu hâl (Küd Lu Tükmen) aşele aasında = sıkı b münasebe ve esalüp esele göseyo D = Fsch Küdle îs 33 S 3738 (Beln Şak ka demş aaından neşedlen bu ese 33 e şa ve Muhacn Müdüye Umumyes aaından ecümc elp basıılmışı) İm İİ Bazı kaynaklada da Gûî le Tük olaak göü dele Zaza laa da (Dünbel) dele Zaza la kendlene (Kd) Kumanç laa (Kdas) adını vele dyo ve Tüklen (Küd) nâmını Kumanç laa ahss eklen Dünbellee de Zaza dedklen lâve edyo Zya Gökalp aynı ncelemesnde konuşuklaı dllee göe Kü le vakle 5 gupa müalâa eğn (Kumanç Zaza Soan Gûan Lû) aka sonak edkkleyle Gûan lsanı le Zaza lsanının bbne youz : İbn Haldun Gûî len Tüklüğünü ka î ola İ ss ak ade edeken Müneccmbaşı ve başkalaı Gû len Haa (= Ha) Tüklenden (Sahayülhba İ C 2 s 600 Tah Gaaî s 9) olduğuna kan dle (İbn Haldun Mukaddme s 706 İs 955 yakın olduğunu akeğn söylyeek Kü dllen döde (Kumanç Soan Gûan Lû) ca edyo ve müecmn nou) bu dö dle kadîm küçenn müşaklaı gözü le bakıyo Kuzey Lûsan da ouan ve Şeename de (L 323) İan a âb knc deeceden Kü kablele aasında = göselen Lek lele Oa Dağısan da Şakî KoySu Şee nameye göe de Kü kavmnn mecmuu üzende ouan GazıGumuklaın (KazıKumuk) ken dö kısımdan müekkep: Kumanç Gûan Bunladan yalnız Kumanç laın Lu Kalhu dl küçc dlene vedkle smn (Lek) olmasına bakaak (Lek Maddes İslâm ns) bu k cemaa aasında sayılmaka dğe üçü ayı hsanla olaak göülmek menşe blğ gömek kabld Dğe aaan Osman ed Bu kableleden Lu dış göünüşüne ve ce l aşv veskalaında ve Cevde Paşanın ıslâha ha S nûb gabî zümesne doğu yaklaşan dlne bakıhsa ayn b vahde eşkl emeked Gûan la ıpkı aynı menşe e mâlk olan vamîle Zazala gb küçeden büyük mkyasa aklı şmal gabî şvele konuşmakadıla Kalhu âb Senna ve Kman çah mınakasmın Kumanc olmayan Kü zümesne ekabül ede göünmeked O Mann küçe le lu ca mn bbnden ayı olduğunu kesn şeklde spalamışı (Küle Mad İslâm ns) Lu laın dö kolundan b olan KûhClu (Kûh Celû) kable blğ üç büyük kable (kaca Bav Cak) hva ede k bunladan bncs büyük b Tük zümes olan (ğaçe) ye dayanı Nekm bu kablenn 9 kolundan dödü Tük boylaından (şa Begdel Çağaay ve KaaBaglı) dı (Lûsan Maddes İslâm ns) Dğe b kaynak Lu laı Tükmen olaak göse: Fdevsî nn kabım yazdığı anlada se İan da b çok Tükmen aşele de va d Bnaenaleyh Lu lam bunlala da b münasebele olmak lâzım eke veslesle (Tezâkî) nde Lekvank Küdü veya Lekvank Ekâdı dye bahsedlen Kozan (Lek) lenn veya Kozan Külenn Külükle zee kada alâkalan yoku XX sıda Küle aasında bu kavme mensup olmayan b anî unsuun (Gûan Zaza zümes) mevcudyenn oaya çıkaılmış olması (Küle Mad İslâm ns) hakkî Külen Sünnîlğe bağlılıklaı yanında büün Lu ve Lek kablelenn esmen şî olmalaına (Lûsan Mad İslâm ns) bakaak (Kü kavm) dye vasılandınlablecek b ık bulmanın mkânsızlığı öne süülebl Sseml edkkle Kü adı le öülen b abaka alında b çok esk kavmlen mevcûdyen oaya çıkaacakı (KüleMad İslâm ns) K Ü R T D Y L N L N T Ü R K BOY Ş İR E T E O Y M K L R : Yukaıda dö lsan guubunda bulunup müecans olmıyan ve aynı İçmaî enmûzece dahl edemye as geld S Malcolm İan Tah nâmındak esenn ceğmz kavmlen (Küd) adı le anılmasının sebe l l lllllllllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllullllllllllllllllllllllllllllll:lllllllllllllllllllllllllmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllulllllllllllllllllllllullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllı

12 2 MİLLÎ HREKET lllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll bnn malûm olmadığını belmş bu sm alında b Dağı) nm eeklende (Küle) denlen Yüüklee İ çok ıkın mevcu olduğunu adeye çalışmışık Bu asladık Bunlaın dğe Yüükleden hçb aklaı zahaa göe Kumanç la ve dğele kendlene (Kü) demedkle halde komşulaınca bu smle anılıyoladı Şmd de (Kü) dye anılan Tük boy ve yoku Kendlene (Kü) denmesne akıl edemyo buna üzülüyo (Kü) adını ağızlaına almak sem = yo Yöüğüz blmeyz dyoladı aşelenden oymaklaından bahsedeceğz Bunla hem Tükü hem kendlene Kü dele hem de komşu kavmlece böyle anılıla Kumanç ladan zyade bu smn sahb göünmekedle Esk Tük kabelenden (Elegeş Yazıı) nda : Kü elnn hanı lp Uungu alunlu okluğumu bağladım belde = Kü el kan alp uunu alunlıg keşğn banım belda deneek Kü Hanından ve Kü Kokuel (nalya) cvaında kışlayıp Söbüce Yaylası nda yaylıyan yaı göçebe (Yenosmanlı Yöüklene) bualaa lk geldklende (Küle) denmş Yapıklaı camye (Kü Cams) denmş ve bugün de o mevk bu smle anılıyo nadolu nun bçok yende (Kü) veya (Küle) dye sm alan köyle halkı da Tükmen olup (Ku 33 SS kablesnden bahsedlmeked (H Namık Okun Esk Tük Yazılaı H 808 İs 90) El kan sözü sonadan İlhan şekln almışı Dğe kavmlele kaışmazdan öncek Hun Tüklenden manç) lan adede kullanılan Külükle lgle yoku İspaa nın Ş Kaaağaç ının Yenşabademl sne bağlı Küle Köyü nde de bunu müşahede ek Bu köyde (Kü) kelmes süpüge ou manâsına gelyo Dvanü Lûga Tük e ( 336) (Kü) yay olan esk Macala aasında da (Kü) adıyla anılan kamçı değnek gb şeyle yapmağa yanyan kayın ağacı demek buhayyân ın Kab al İdâk LL san al âk nde (D Caeoğlu neş İs 93 s kablele buluyouz Maca âlmle esk Maca kablelenden Kü gyama kablesnn smn buadak (yukaıda kabede adı geçen) Kü bleşmekedle (age s 83) kable adlo 56) Kü Kıpçak lehçesne göe ayva manâsını veyo n Kanun devnn lk yıllaında Beydl kables 0 oymakan bae k bu kık oymakan b 20 nüuslu (Küle) oymağı d (Fauk Süme Bozoklu Oğuz Boylaına Dâ DlTah ve Coğaya Fak Deg X 80) Büün bu veska ve zahaın gösedğ gb muhel halklaa alem olan (Kü) kelmes aslında bugün Kü kavm denen Kumanç laa mahsus smle olmayıp o dlleden doğmuş (ad) da değld Blâks Tükle aaından boy aşe oymak adı olaak kul E lanılmış ve Tük dlnde (süpüge ou kayın ağacı E Bozuluş Tükmenlenn aasında da (Kü) adıyla anılan b oymak yaşıyodu ve adı (Kü Mhma ayva) manâlaına gelen b kelmed Bu bala na g lu) d Bu oymak Kuşadası na (ydın) kendlğnden sl oluyo da bu âb İan ve nadolu nun kadîm ğ skân olmuşu (Çağaay Uluçay Sauhan da Eşkyalık ve Halk Haekele îs 95 s 3885) (Kü Mhmalu) lann eşkl eğ mahalleye bugün ble ıklaından olan (Kadu Kaduk Cy) le ve bel k de dda edldğ gb onlaın neslnden gelen (Kumanç) lan belmeke smlendmeke bdenbe ön (Tükmen Mahalles) denmeked 5060 sene önce plâna çıkıveyo? Bu hususa hç b kaynak amn kendlenden sona Moa dan gelp Kuşadası na edc kna edc b cevap veemyo ap slâsı devne doğu yel anî anlılaşınmış unsulaın yeleşlen muhaclele münasebelenn gaye gegn olduğunu yaşlıla âde edyo Mezalaını ble onladan ayımışladı Zamanla bu gegnlk kalkmış kız ahş veş olmuş kaynaşma vukua gelmş ynı (Mhmadlu Küdü) nü hepsne bden Küd (Cem: Ekad) denmeğe başlanmasını blmemzn (Küle Mad İslâm ns) bu meçhulü aydınlamada ve daha sona bu smn ahakkümü alına Tük halklaının da gmesn zaha hç b Danşmend lle aasında da göüyouz (D Cengz Ohonlu Osmanh İmpaaoluğunda şele İskân Teşebbüsü İs 963 s 69) şv veskalaında (Tükman aesnden Kılıclu Küdü) dye yazılı bulunan Kılıçlı Tükmenle nn (hme Rek nadolu da Tük şele İs 930 s ) bugün Maaş havalsnde yaşıyanlan nın b kısmı küçe b kısmı ükçe konuşmakadıla Heps de levî d Hoasan dak Oğuz boylaından veya Döğelü boyu Şeenâme de b olan Döğe (Mısı 930 sh 2) Küd Döğe olaak geçyo (Fauk Süme Düğelee Dâ Tükya Mec X 53) 0 Toosla da ksek le Hadm aasında (Tanı kıyme ve aydası yoku Bz bu nokada kelmenn menşe üzende azla dumaksızın Kü adı alında dğe kavmlele nasıl bleşse bleşsn (Kü poası) çnde emek vazyene gelen Tük boylaı zavyesnden Küleşme hâdses bakımından meseley ele alacağız ) Doğu M ecm uası sayı: Bz bu ese göem edk Sadece pek az b kısmını neşeden Zonguldaka müneş Doğu M ecm uasından ve epeyce b kısmını eka eden Snop Gazeesnden (926 senes eşnevvel nüshalaı) aydalandık G ökalpe yapacağım ız a ıla bu k kaynağa dayanm akadı Gelecek yazı şelenn = 3 llllllllllllllllllllmmmlhlnlllllllhulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrilllllll llllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllll ll llll llll ll lll ll nl lllllnn

13 MİLLÎ HREKET 3 ye kâd En küçük zaa alâme ssma İssmacı uacık gömemezlk ssmaı şahlandımaya kâd İssmacı op ÎSTÎSMR H Snas ÇORUH ının sımdan geçnen geçnmeye lum yasalannı hçe saydığı gb ömü boyunca anıdığı bldğ b ahlâk ölçüsü de yoku Baz once oplumun İksadî syasî vs hayaın damağa ve bundan aydalanma an çalışan paaz uhlu nsanladı nzam haksevelğn olü yoklamma gel Yan alep edlen men Yan heşey b çıpıda elde edve mudu dye b söz ek Sona elaan gzllk aşıması ssmaı do mek zhnyeyle oplum çnde yap bee vadı cevabını vedk Bu ne ğuu Hehang b kş muhaabı ıklaı büün davanışlaı bu yolda demek? olan başka b kşy gzl olaak (ha yene geenle Halbuk oplum Sosyal düzende k esaslı mya beszce) kend menaa yoluna çe Çdnkü ıkü nzam haksevelk opkp ondan ülü yönlede aydalan hayaı ska seyen b hayaı vadı : b nzam dğe haksevelk Mulak suee bu k mya maya çalışısa ssma emş olu lum kşlenn sosyal ölçülen eş Faka bu şekl ssmala genel ola kl ede Sosyal ölçünün ayaım bozak hep da sınılıdı Neden da s mak kmsenn myazı değld a aye emek emek şaı Çünkü bunla oplumun kşlenn sosyal ölçülen eşkl edele Bu öl ntiıdı? Çünkü hem l şleyen caba sosyal ölçü kendn yalnız çüle değş m oaya b ekm ı hem de muhaab (üzende l ca edlen) kaşılıkh k kşden bael b yönde m göse? Toplumun İksadî Syasî vs hayaında n şaçı zümele çıka k onlada ya zımızın başındanbe açıklamaya ça Bnaenaleyh ssmaın geece zamı haksevelğn olü yok mu hşığımız ssma ln şleyen sğ zaa ancak o kşle lglend 9 Elbee vadı Olacakı Eğe smacıladan bşkalaı değldle Da sınılı ssma anlaşıldığı za oplum hayaını ssmadan ss Kanaamzce sosyal dü7enn mman ssma yolunu uanla müna macıladan (he alanda) kuamak yalaına dokunmamak ve onlaa sebele (he ülü) keslnce bu ül amacı güdülmek sense yapılacak aye emek geek Ned nzam? gelen ssmaı önlemek mkânı lgnn keslmesne bağlıdı yede dumak e büün mkânlala lala yaşama sevyesn (ek ek) laşıldığı hssedldğ kaşılaşıldığı Toplum kşlenn medenî kalıp Faka sınıı çeşl yönlee (hayş ezmek İssmacı kaşısında susuk deecede umak Yan büün b ek ödev vadı Göüldüğü an Ned haksevelk? son bulu Yan k kş aasında ola ) uzanan ve sseml ÎSTİSMR la kalmak bana ne demek sosyal dü haya davanışlaın eşlğ ve b ı yok emek o kada kolay değld zenn bozulmasına yadım emek ssma ln şleyenlen hang e demek ssma dama ısaçı e Öeks de ülke çnde büün sle aköle alında kalaak böy b yön akp ede İssmacı en kü haklam kşlee aksız evz e ek yön akb İşe bu nzamı gösle b davanış göı İçmeye çalışalım çük unukanlığı zayı duumu kend çıkaına kullanmayı hmâl emez Tıbba göe İSTİSMR ln a Yukada dedk k genş sınılı ss ığmı göseemez bu evzden dolayıdı k kmse yekdğenn hakkına dokunmak küsahedenle pskolojk hayalaı bakı malaı yok emek o kada kolay de Km bu myalaı hçe saya o smından edavsz haâ eğmsz kal ğldı Ble ble ssmaa boyun smacıdı e çevesn ssmaa mış b akım zavalhladı D l eğmek medenlkle uygalık olçu çahsmakadı Şu halde bunu önleed DLER ŞĞLK DUYGUSU lecek b kıyaslama kabul emez NU nceleken bçok kmsenn huy caba neden genş sınılı ssma opuun büün kşlen (ek ek) suz yalancı ssmacı şımaık ol dudumak kolay olamaz? Çün myaı kabulden uzaklaşması ve bulunduğu oama uymak ku o ulu ssmala sosyal düzen mamalaıyla olu Kş yalnız he haekellğn gösememes olayını de ıpkı geomek b dz eşkl _ jjgdaşı akabası yne o kmselen çocukluk yaşlaın edele Çeşl yönleden öümcek komşusu alışveş yapığı esna da kapılmış olduklaı aşağılık duy öneğ oplumu kavamış du evnde ouduğu ev sahb kacı gusuna bağlıyo ve sonunda şöyle umdadıla Bm oadan kaldıı yönünden ssma edlmez Bu dyo : Bunun soumlusuop bambaşka hüvyee gb ssmalaı yenmek kolaydı lumdu led Ebeveynled He Faka bel kşle ssma HÜRRİYET bulaşıcı hasalığı SİYS büyük He yeşkn çocuklaın bu ülü pskolojk yapılaım am e HKLR andıı Gözle T göülmeyen aomk Rbk ŞEKİLLER llyele üeme yayılma kablye ma edlle k bunlaı n de yenmek hazd meld Eğe zamanında edb alın übeleden des almak şaının gelnmeld mazsa pskolojk alm ebyede İssmacı dama güle yüzlüdü çn medenî davalaa nanmak ssonlaı bu zayılıkan kuaacak yol Muhaablaını kandımaka çok us macılaa en küçük müsamaha gösuulmazsa skbâle bçok zayı adı Bu konuda ahmnn üsünde emek ve bu konuda çok sabılı kokak ssmacı yeşldğ b zlk gösemek şaı İssma ve naçı azmkâ olmak geçmş ecssmacı ya veya böyle b zümeye ssma ln şleyenle başkala nala kaşı gelmek onlaı sndme ekeğ kanaandeyz

14 hakkı MlLLl HREKET Tüklen velmeld Mehme Sadık RN (zebaycan Mllî Pâemeno üyes) lelee haa ka yamyamlaına dah nsanlık hak ve hukuku emn edlyo bz k ezelden be hü ve müsakl yagamış b Eve mademk bugün aık büün ml ehlleşen opağı lk süen Tükle ol mışı Faka bz bu güçlü ve kuvvel gömüşü Szn (Tüklen) babalauuz me hâlâ Baıda balıkçı ünen gasıplann b gün Hak gücü le esaslaını kumamış olsaladı bz al edlebleceklene nanıyouz yaşayacakık şeel mllen soyundanız bz do ulusa] Taassup v egozmden sıyılan dğe a haklanmızm velmesn alep edyouz sasız dünya âlmle de dyola k : Teka edyouz: İnsanlık opluluğu çnde Öneml medenî hsses bulunan ve sayısı da olmasa d ne Çn no Hnd ne ab ne İan külüle syasî hudulaın Hakka apan ve hakka âşık olan Tük ulusu kuvvel olduğu ve dünyaya hükmeğ zamanlada dahi (Hak) mehumunu kendsne önek ve şa seçmş Tük elsees Tük zhnye bu (Hak) emel üzeonlaca mlyonu aşan usak duumundak n öeye çıkamazdü Tük mllenn ne kuulmuşu Tük halk dlnde : Tük beslenen anı Haksızlık sağlanmalıdı düşüncele son almış yılda an ann bezgnd Hak âşıkı almayan Yeyüzünde sayı bayle Çnlle vc Hndula bnc meka Japonya lman Tük ap mllele knc İalyan ng lz Fansız ve lh üçüncü gelmekedle edlen mühm keşlele büsbüün de ğş Demek k Tük ulusu kend zekâsı le yaaığı külüü baş ülele meczedeek ye komşulaın yaymışı Tük mllenn nüus sayısı loo mlyonu ve bu suele nsanlığa en büyük hzme muadına cmez) Hakaız kş : Kahpe b dş Hak şumeyen el çolak olu lh gb sayısız veczele hakkı olklounda mevcuu seven Tük B de Tük müeekklenn göüşle aşmakadı Bu mkaın 2/3 kısmı bugün yapmışı Medenye hâdm olan böyle b nden msal alalım Meşhu Tük Dl lü yabancıla aaından paça paça edlmş mllen kollaı znclenemez Hüyen gan bn yıl Önce yazmış olan Kâşgalı ve özyulaında onlaın boyunduuğu alında nlclmeked Bu Tük Boylan yüksek aevkn ezeldenbe yaşıyan ve Tanınm Tanı dağmda va hakkümü alında yaşayamaz olan Tük guplaı yaşadıklaı yelede sadece b ulusu (Ohon kabelenden) dışaıdan çoğunluk veya azınlık oplum değl bun la yekpae be Tük kles ve kmsenn malı olmayan nayulaının üzende ya şayan ve sayılan 60 mlyonu asan kaıksız zoa kabul elen b yabancı ejm a Eğe büün ulusla çn (Hak) a müsava ve adale pensp üzene anınmaz ve eslm edl Mahmu kabının mukaddemesnde şöyle dyo: Tanının devle güneş Tük buçlaında doğmuş olduğu ve onlam mülkle üzende göklen büün eğeelen döndümüş bulunduğunu gödüm Tanı onlaa (Tük) adını ved onlan (lbay) kıldı Kendlen (Hak üzee) kuvvelendd Tük opluluklaıdı mezse yabancılaın boyunduuğundan kuulma ümd yne müsakbel b savaşa ka Buadak Tük övünmes ble egos ve ŞÖyns uhu aşımıyo Hâkm vazyee Tük ulusu sayısı 00 m l y o n u asan ıeakıt Bu müsakbel hab acasmm mes ken dah Hak üzee kuvvelendldğ pda b kalabalıkan da bae değld kanaanded Yan (Hak ve hukuk) anlamı Tük göüşünde hayaın en kusal b Tükle dünkü b müle değl kökle vcdanlaına yüklenecek elgcçmşn denlk!)ene baan damalaın kuulmuş sun konusu ve yenlmez b kuvved (Hak) da sonsuz b skbaln ohumlaını aşıyan devlelen sözüne bu kada kıyme ve ba zae e kuvvel ömez b ıkı Dyen blgn kı anınmalıdı den Tük kend meşu hakkını da bemek b hakka ade emş Eve Tükle Yukaıda dedğmz gb kanı canı d en çeknmez Çünkü: Hak mehumunu ezeldenbe va olan beşeye caması çnde nsanlığa medenyee lme devamlı suyudu yuvaaı aynı olan ve ahgeçmş mulak ve he ulus çn bssevye kabul e den Tük vcdanı kend ulusal hukukunun ee hzme emş seçme b nsan züme mllen hakkını çğneyenle Tük da aynı şeklde hekesçe kabul ve eslm sd: Çnde devle kuup medenye yaa ahne bele bakmalıdıla Bugünkü edlmesn alep emeke eeddü emez an Hndsan da devle ve meden esjele Tük Çünkü Tük ulusu ve Tük büyükle (hak vücuda geen ön syada Oa s y a dâva değld ncak çen b dâva kını) semeken ve onu başkalaına kabul kada Kakasyada ldlua] bölgesn zobalaın elnde paçalanmış b hak dâ emeken hç b zaman asla çeknmede bugünkü Ukayna da Kıım da devle yasıdı Bu zobalaın başında Sovye Rus: mş Bundan ası evvel Tük Hakanı le kuan büyük nsanla yeşen ve me mpaaoluğu gelmeked Komünzm (Blge Kağan) habes şöyle başla: Tan dcn haya yaaan Tük ulusu ne kada maskes ı ek ann dağda bulmuş Tük Blge Ka övünse mübalâğa emş sayılmaz İnsan oğ kendünnde" sklâln asdk e gan Ey benm kadeşlem oğullaım u şayanla benm hükmüme âb olanla lunun en meden cadı olan nıüsakl mllî zebaycan Tük Cum lusum lm ey benm sağımda ouan Şa menşenn de Tük ulusuna a olduğunu huyen günün bnde ansızın b baskınla dap beyle solumda ouan Taka buy yekl blgnle o cümleden akademsyen slâ ve alan e İlk hamlede uk beyle ey dokuz Oğuz beyle ve halkı (Mam) Dllen menşe adlı esende 800 mlyon alıngümüş 75 mlyon hazı sz benm nukumu dkkale ve gönülden kaydemeked peol 350 bn vagon kıymel halı vs eş dnleynz! lede Doğuda sağda gün o İnglz âlmlenden yamlnuyosam Roz knc Tük dl kuula Tük ulusunun yaaığı külü va ya yağmaladıla 7000 münevve ze Tü kü öldüdüle e dünyada b benze gc ülmeyen eö ve vahşe yaaıla ze hklannı be be sayaken şunlaı söyle baycan Tükle de bu Rus müsevllee d : Köpekle öküzle alaı koyunlaj kaşı 56 dea syan emşse de kuulama a yede solumda gece yaı ülkelede ya halkmda Tük Tük llende

15 MİLLÎ HREKET 5 alaslaında bu şehmzn sm hâlâ (Kosannople) d Yunanı b aaa bıakalım b yıl kada önce b Esk Tük ulan (Rusya) değld vusuya şehnde münakaşa eğm vusuyal önüme alası açığında İsanbul yene (Konsannopel) yazılı d Bu ne demek? Uzamıyahm mllî guuumuz mllî hısımız çok sasılmışı! Ne hazn ve ne gap k Rus e KURT Bakû den b Tük gel veya g Koca TÜRK DÜNYS ndan kopaılan çalınan Yu paçalaının bazı gönüllede değe düşüülen b kuuş kada üzünü yaamakadı! saende bulunan Tük Yulan nın e bu üzünüsüzlükü k kaalaımızı mllî çıkalaımız mllî haklande soasınız Rusya dan geldm ve mız çn nala sebala çalışmakan a ya Rusya ya gm de! Kıım dan hkoymaka dolayısyle el akılh bz gelen de aynı şey söyle Taşken ve se ahmak kalmakayız sklâlle çn seneled mücadele emeke bulunan Tüksanlı zebaycanl Kakasyal Kıımlı ve İdl ya Buhaa dan gelen de! T T u n Senele önce bzlee mllî uh bakı U Ua münevve mücahle dah a ma nglz mus emlekesı olduklaı ıjan çok zayı olduğumuz yolunda Yulaından bahsedeken çoğu zaman RUSY (!) demekedle Bu uum nsanı lklene kada emeke ve aşın snlendmeked Ne demek Rusya? Rus mllenn ö opaklan a opaklaı yan bu mllen vaanı Tüksan a Rusya desek zebaycan a Rusya desek bu opaklaın Rus mllenn malı olduğunu kabul emş olmuyo muyuz? Bu opakla Rus un malı se o halde ne dye mücadele edyouz? Şu veya bu mllen opağına göz dkmek empeyalzm değl md? devde Hndsan a Mısı a gden hçb kmse (îngleeye) gk dememşled nglz müsemleke opaklaı nglee olmuyola da Es Tük Yulan (Ulu Tüksan zebaycan Ka kasya Kıım dlual) neden (Rusya) oluyo akıl edemyouz? acı semlede bulunan aeşl Tük ze mücahd sayın Mehme Sadık an beğ b hâıasını anlamışladı Sayın an beğ Fnlandya da ken Helsnk Hayvana Bahçesn gezeleken bçmsz b hayvan göüyo souyo bu ned dye Eşekmş! Fşekmş göğüslen şşeek adeâ mllî maşlaını söyleken aldıklaı azâ nmızda sık sık gömek okumak ka bld Teka edyouz çok hazn mele Bu hayvan eşek yalnız bzm memlekemzde bulunu O Fn hazn Mllî Eğm Bakanlığımızın bası lândya eşeğd dyola dığı alaslaa bakınız meselâ Doğu şe hüzünle düşüneceğmz b nok Tüksan çn Snkang dye yazıh D ı u K eşeğn dah mllleşdı Bu opaklaa Çnlle haç bu kıskanıyo guu duyuyo Fn é Tük mllyeçlğnde uhu yoku empeyalzm Şu halde Ulu Tüksan Kakasya vb Rusya se bu opakla çn mücadele eden bzle demek k be müecavzz empeyalsz Hazn değü m? un dünya D o Tüksan de ve alasla se Çn empeyalznnn yen eyale anlamına kullandığı (Snkang) yazıhdı İsanbulu alalı beş ası geç ma Yunan kaplaında gazeelende ve aya eşeğne Rusya eşeğ deynz bakayım! Kıyame kopaıla Bz se cenne gb hazne gb a opaklaımıza (Rusya) veya (Çn : Snkang) vb demeke mahzu gömüyouz Yaabb ne kada da küçüldük! Hjınıııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııîjjıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı Hayı! Tüksan zebaycan Kakasya Kıım ÎdlUal (Rusya) değl wy (Küçük Gülekîn abdele 60 Meloansk) Sahe Bz de dedelemzden mas kalan âde ıalmışı Babamın ve gelenek üzene haklaımızı açık ve püüzsüz şeklde semek ve bu haklan ün lünya kaşısmda koumak çn öle sye besye çalışmak: ı ahdemşz Çün kü: Kmsenn opağmda gözümüz yoku Üzende yaşadığımız opa bzmd ve ezeldenbe Ülkelede bukün kaıksız v yaşamakadı ezeldenbc ele ulan ovalan dölle çaylan Bu haklaımıza kavuşuncaya kada ça Rus İmpaaoluğunun müsemle Uşmak ve çapışmakan da yılmayacağız ke yapığı opaklamzd Bu yılmazlık da oze babalanmızdan ma:? Doğu Tüksan da (Snkang : Çn) kazandığı değld Sadece Ulu Tüksanın doğu amca mm Tük ulusımun adısanı yok olmasın dye paçasld Tük opağıdı gün : gündüz oumadım ün : gece uyu ık kaalaımızı ve kalplemz madım öesye besye çalışım (Ohon uğunda blg âzm kabelenden) Yıknaz Tük kaaken İna ve mânla çalışıalım gülünç olmakan kuulalım en güzel b şeklde ade eden bu ası İlk yazıladan bîz de be alaak çalışık Bzm olana damgamızı vualım! olan bu çaîışacağc haklanmızı büün dünyaya ancak doksan mlyon Tük Öldükk halk eeceğz Mllelen üzende ya Şldüldüken sona damgamız slneblsn)! şadıklan ve sahb bulunduklaı opaklaa ve medensyas haklaına objek b Böyle olmak çn ne yapalım dye m anan ağaçlaı bkî(nebaa) ve hay kıyme bçen ve hüme besleyen müns boylu düjşünmeye hace yok! van ve büün ab valıklaı kâmlen dünya syaseçle hükümlen vesnle Tük olmak kâ! ma Tük Tük adlannı aşımakadı ve kmsenn Bu kada nsan kam akııkan sona dün mak da kolay değl: malı değld Hukuken ve len he şey yaya geçek güven sağlamak seyenle Yüzde yüz Tük olduğun gün C bzm olan bu dyaa bugün ceb ve " hüsnü nyele kaa velese bu kada hn şennd () yasele bzden gaspolunmuş ve slâya uğ çen dâvalann hal ve esvye çaele de amışı elbee bulunu () Bu cümle sız Beğnd

16 6 MİLLÎ HREKET Tükye Başvekl Masondu Mehme L T N S O Y (CKMP Mllevekl) D E M İR E L İN S B H DUS len bbne kaan veska ba e yazye lmndek lıesaba benzemyomş Kanunen yasak olmayan b ye du Ryazyede k aded ky çapsan Bundan önce azegm îz olayla ne e mensubyen nkâ çn bunca çı da oplaşan da ede m a sosyal den hdas edlm ş? pmışının nedenn halk eemmül ede kanunlaa göe k aded ky opla Saym Başbakan syasî hayam m kı emş Bu davanışı le Sayın De san ede aka k aded ky Çasa geçmşne ağm en en çok (Cenabı nıel n vamak sedğ heden üs pasan bblen yokede îşe Sayın H ak) İl nuuk söyleyen ve yegâne dnî dumamışı Masonluk ddasına D em el aaından blnm eyen hesa m akale yazan syasî lde olmuşu kaşı O nu nkâ edp müslümanlığı bn pü nokası bu d Tükyede 0 K ah ekseye müslüman olan Tü emekle masonlaı dnsz gös yıldı kuulm uş müessesele ve onla yede 0 yıldı blenmş azula vadı kye halkı kend nancının şaen eme pıme çabasına düşüğü ıçın çn masonlaa masonluğu müslümanlıkla mason n şleme azı vadı Gene Tükveen polkacıyı çabuk benmsemek kıyas ed Sayın Başbakanın ez başaıya ulaşmasında dğe akölen yanında bu husus ayıca mühm âm lleden b olmuşu Sayın Başbakan halkın hssyaına uygun düşen bu davanışlaını pek âlâm e b şeklde ca eğ çn de çabucak en üca köşeleden (çok dnda adam ) haâ evaü emek sueyle de müslümanlaa hakae emş Emş ama müslümanla bu güülü aasında bunu da hmâle değe bulmuşladı Sayın Başbakan Eyüp Sulan a gdeceğ vak yakınlaının müslüman muhe eleon yağdıaak habe vemesndek syasî yaıımın o eleonlaın muhaablan Bu k kuvve D em eln om ülü le oplanam az m ulaka çapışıdı e bu çapışm ada hasıl olmaz M lle çn yokluk doğadı İS M E T PŞ E D E M İR E L Tük Sayın Demel çn asıl mhan bu ânda başlamışı en (H aze Süleym an) olaak adını duyumuşu G eçek bu davanışlaından bdayeen be sam m yeen u zak ve sahh olmakan ağı olduğu Çn bazı alsola vemş se de halk u zun yıllaın polkacısında yalandan ble olsa bu çeş haeke göm edğ çn haalaın vehâm en kavayam am ışı Bu sebepled k halk Sayın Başbakanın (sabah kahvalısını emeden evvel llaha dua eden b o ân çn eemmül edememşled E Bu ş gay mes ûl zamanladak yüp Sulan da Cuma namazı eda emek (CenabHak) lı nuuklala geçşleonlu he mümnn hakkıdı ama ele mezd Kaşısında 0 yıhn kuucusu namaz da ne ola k? dyeme ve kouyucusu pozundak Sayın İnönü mşled belmş Sayın İnönü ehd edyo İşe büün bu aldanm ala aldanmış du ham edyodu Sayın Başvekl e göünm elele aldam alala veya al gecle nuculaı hlâeçle ve daım zannem elele b seçm geç eokak devle hasellen hmaye ldl e Sayın Dem el kdaa geld edyosun dyodu Sayın Demel n Şmd lâk b devlen lâk hükûme sahaî ssmaında belen bu lk ve nn başı d e anlaşılıyodu k va en büyük engel kendsn dehşee düalenn d) olduğunu lân eden se em ek kolay yapm ak zodu İse şüdü Başbakan köşeye kısılmışı sndek müslüman kulaklaa çıı âk! desn duyuan onu a k edem em ş Halbuk bu müslüman halkın kends yem eken evvel dua emez yemeken sona llaha şükü çn dua ede e hele sabah duasını kahvalısıyla ble değl günü lk ışığından evvel sabah nam azıyla eda ede Geç bu halk yıllaın susamışlığı çnde Sayın Başbakanın sabah namazını kılm ak çn aa Buğday sokakan kalkıp Uusdak Hacı B ayam Cam ne gmesndek ve hele özenyle başına dğn yapm ak se daha da zodu Meselenn denlğne np esasım o Halbuk sayın Başbakan şu b kaçı aya koyacak cesaele müdaaa edena şae eğm z cnsen davanışla cek ne nye ne de kablye vadı ı İle nanmış çevelen en muedln Onun çn de k yoldan bn seçecekden en sapına kada he blokuna sese de yapam ıyacağı kada vaadlele Ya (Bâılı müdaaa) edecek ya da (hakka nkâ) edecek Bâıl denen angaje olmuşu Kaldı k hçb şey şeyn çnde hakkan gzl oldu yapm aga da esasen nyel değld ğunu blecek easee olmadığı çn Sayın D em eln kanaaınca müslü Sayın Demel knc yolu seç Esaman külenn vazes kendsn kdâ sen kolay olan da bu d Tah boa gem eken bae Bu da oldu yunca he dn sömüücüsü de sıkışın ğuna göe aık şle bm ş Şm d sayın Dem el ahaça b a a ça Sayın Demel n yapığını yapmışı Sayın Demel n üsüne vaamadıakke gymesndek nce syasî "k (CenabıH ak) lı beyanalaını ğı hakka şu d: Ezc çoğunluğu sadı sezememş Onun çn de sabah döküü b yandan da bkaç m ua müslüman olan Tükye halkı ne genam azıını syasî maksadı yoksa neden evnde kılm adığını hele hele Buğday sokakan Hacı B ayam a ka da b düzne cam sabah kaan lığında neden aşıp geldğn kend ken dne soam am ışı bacıyı daha da m lyone yapacak eko cd ne hlaeç ne de eokak devnomk aalyene devam edebld le hasels İçnden bkaç anağn Kendsne oy veen büyük külenn Çkıp yaygaa kopaması he cemye bekledğ sosyal müesseselede slâ çn nomal ve mukadde ken b mlha İslâm ahlâkına dayanan azlel le bu sıalala damgalamak hç kmdae İçm aî adale pensbne daya senn hakkı olmamak geek Mlle B Ş E K İL lı âdl ake yoksula yadım cı eko böyle gömek veya gösemek çn ya Sayın Demel hçb esmî sıaı bu nomk aalye esasen Sayın D em el dehşee kapılmış olmak veya aahhülunmadığı ve sadece dale Pas n hayalnden ble geçmemş (Ce leden kuulmaya bahane sayma yonn lde namzed olduğu devede ken nabıh ak) sözünü kbâlne medven lunu hyâ emek geek dşne zae edlen (Masonluk) sıaı Müslüman Tük halkınnı seğ bas Yıllaca ho göülen nancına yapığı gb kdaına da desek yapnı ed çn dünyada b eşne daha m ak kends çn en kesm e om ülaslanmayan b yola evessül emş Kongede sonadan sıhha münakaşa konusu olan ve Mason Denek dü m a bu hesap İk nokada yanljş çıkm ışı Za bu hesap beonam e he sab değld Syase lmndek hesap hüme âdl dae Kendsn aküza (Sonu 9 sayada)

17 MİLLÎ HREKET 7 Tam b Komüns akğ le yeşlen ve yönelen bu gençle Odu çok yaşa polsle kaholsun şeklndek yen b sloganın peşnde neye hank klee hzme eklen oaya koymuşladı Blndğ gb b memleken nzbaını emn Odu ve Pols kuvvelen bbne Hadsele ve Tükye hasım yapmak sadece b Komüns akğd Nekm yavaş yavaş bu yola gdlmeked Beyanname dağıan ve bu gb ha C BHDROĞLU cekelee kaaan kşleden mm TLP ve CHP ye kayılı olmalaı olaylaa başka b göüş vemeked Olayladan üzülen ve bıkkınlık duyan halkın zhnnde se Fk Şu anda Tükye soumsuz ve hıslı çeşl klee pnn bu pazaı eden polkacıla elnde ı aalyelele neden bu deece yakınzada a oynaan k saıcılaı ve e oyuncak olup senlen gaye e lglendkle ve gençle eşvk çıkacılaı daha sseml b şeklde çn gaye kolayhkla kullanılmaka ekkle sousu büyümeked aalye gösemeye başlamışladı Baılı devlelen çok evel ala duumu müe âlâ edemyen ve les çn kaa yomış olduklaı b kz devesn mayan bu gençle manev değele Çeşl oadan kalkıp mekûec Tükye bugün yaşamaka sallana den gkçe sıyılmaka m llî ve b gençlğn şuulu ve ley göen sallana kendne b yol bulmaya ça dnî akdele anıma ve bunlaa hü oplumun yeşmes çn bu has lışmakadı He yönde b aksaklık me göseme hususunda çok kayı ve özellkle yönec mevknde hemen he müessesede b dejenee sız kalmakadıla Bu başıboş genç olanlada aamak lâzımdı Mllelelk kendlen cezbedecek b ışık yön veenle öndeled Bugün olma duumu kendsn hssemeked Memleke ele b akım beklemekedle önde olaak bulunan kşlede gö kamplaa ayılmaya zolanmakla bu Duum böyle olduğu ve cemye mllem smesele çn kle malûm çevele hemen büün değele le yavaş ya kbâlne es emeked Bzm büün güçlen oaya koymakadı vaş b yıkıma doğu gğ halde mekuemz Saaçoğlu ndan be ana la an odusu öğemenle çe sılaında büün mllen mes ulye halaı le hang selâhyel daec şl nyelele kasılı olaak kye n aşıyan soumlu kşleden b bellmş ayılıken şe kuvvelen popogan haeke göülmemeked Bugün b nulmuşu? şe bu cesae öneğn dalaına ale olduklaı gb o asîl ve buhan başlamışı ve bu buhanın Şükü cesu uhlu şçlemz sendkacılık kubanı gençle uzaılacak b el ye buun klen çeknmeden beoyunlaına geleek bblene göselecek b yol beklemeked lmş ğusos ahnde Mlle Meclsnde yapığı konuşmada hasım olduklaı empoze edlmeke le Bz Tüküz Tükçüyüz ve dama d Meselâ DlSK gb Bugün Tü Tükçü kalacağız Bzm çn Tükkyede meseleleyle uğaşan ve bü Son alebe haekele ve TMTF m çülük b kan meseles olduğu kada un Tuk şçlenn ecümanı olan olaylaında cemyemz ıçın yıkıcı ı nv:_ı ı_ı ve laakal o kada b vcdan ve külü meselesd dyeek Tük Tüklş gb ankomüns b eşek ve paçalayıcı şe kuvvelenn kes külün kaşısına DİSK adı alında b çahşma çnde olduklaını oa olan b mllen polkasının ne olduğunu ne olableceğn oaya koy knc b eşkekkülün çıkması ve ya koymuşu Bu hadselede dahlkaşı eşekkülü kend klence de devle ooesn ve halkın huzusuçlamaya yelenmes Tük şçs unu sağlamakla göevl Pols muşu kuvaasında ehlke yaaablecek b velene deolojle bell b gup Bugün azuladığımız caa ve poayııma sebep olabl ve olmaka aaından çeşl hakaele yapılı Üka bu mekûenn ışığı alında dı Blhassa bu yen eşekkülün ken b akım k babalaı aaın olmalıdı Palemenoya kada gekuuculamın malûm kşle olması dan dae edlen malûm gup velen blen ve selâhyel mevklee ulaşan dkkae değe knc b nokadı mahkeme kaalaını dnlemyecek şahısladan bu cesae öneğn bek Keza bugün memleke gençle b len lân emşled e kdaın lemekeyz akım deolojk çapışmalaa kuban gevşek uumundan aydalanan yne Tük Mlle Odusuyla Polsyle edlmş ve bunla aasında çeşl bunla esmen mühülenmş b b ve Halkıyla elele uha ve mekûecephele vücuda gelmş sk naya gme cesaen gösemşle de b olaak skbale bakmakadı baln meyvalanm aşıyan bu gençle d skbâl vüce Tük Mllennd

18 8 MİLLÎ HREKET Faydelanamadığımız b hnıal K GÖZ Ünve O R L Uzun yılla süen lgszlğmz ve çıkmaya kendnde haâ esmen hak ve zevken kendmzden geçeek b ya kasılı kş ve çevelen sns ça göen b komşu devlen bu dava yabancı aenn macealaını seye lışmalaı necesnde unuuulan h nışı yne ne yazık ve ne haznd b dalaken aasız b göüşle dah mâl elen m llî değelemzn ze geeken des veemed O kada bze velecek no sııın çok almda eksklğ yakında kendsn hssee k 960 dan evvel vupa da b olmak cabede Çünkü eloğlu b çek Esasında çok daha evvelden Fesvâle Tükye y emslen gde aeden hazne yaaıken bzm bebunu bzm hssememz lâzımdı Bu M llî len eksklklğ üselk gede ek Kaagöz oynamak sueyle ka Geebldğmz ş hazı b hâzney ılmak seyenlee lgl b denek yokemek ve ellee peşkeş çekmek bıakıklaı dolduulamayacak boş mensuplaı olmasına ağmen müsaa m olmalıydı? luğun acısı hmallemzn am ka de edlmedğ gb sznle uğaşacak Bugün Kaagöz ün vaanı olan bul emez neces geçek Tük ün vakmz yoku şeklnde kaşı Busa da ne b Kaagöz küüphanegönlünde ebedyyen en büyük yaa landı e bu komşu devle böylece s ne de b başka ess va B ensladan b olaak kalacakı Bzden ısaan sade edeek gaye a ü kuulamamış veya kuulmamış göünenlen bze edkle bu halıkla Kaagözü sahneye çıka olması da bu ekskle dzsnn b nankölüğümüzün cezasını böylece dı 960 dan sona ne yazık k bu ko anesd e Kaagöz ü bulmak değl am bze lâzım olduklaı devde çok nuda uyanışı göseen en uak b aamak çn ble gdenle en kısa zaacı şeklde çekmemz b bakıma hak haeke b eşebbüs göülemed manda el boş dönmek zoundadı kımız olmak cabede Bu m llî değelemzden bs de hç şüphesz bzden çok yabancılaın lgsn dkkan çeken hayanlığını kazanan ncelemeye sevkeden Tahî halk gösemz KRGÖZ dü Eve aık Kaagöz dü dyemyouz yazamıyouz Tahî halk gösemz Kaagöz dü ık ah oldu Kendmzle beabe bu günlee geemedk ayıldık ondan ve onu b yol kavşağında bıakıvedk Hç elmz emeden yüeğmz sızlamadan Kaagöz bzm olduğuna bzden 966 Busa Fesvalnde pogama b paça olduğuna göe onun kay göe lk gece Çekge de Renkl b boluşunun sebep ve necelen de Kaagöz dökümanını seye gdenle elbee k m llî b açıdan gömek boşuna bekledle Çünkü Tuzm ncelemek geekmeked Bugün Deneğ lm lgllen dave ekonun değen en y şeklde blmes le bakanlaı memnun eme çabası yokluğunun acısını en denden hs sıasında kl kalmışı Oynaılan Kasemes beklenen aydınlaımızdan agöz le se ek kelme le ecaa d bazılaının ağzından Kaagöz ün za ve bu konuda neeye geldğmz çok alı olduğunu aık yaşamasının lü güzel göseyodu Fesval aşlenzumsuz olduğunu bzm olmadığını de he see boy göseeek vazesve maalese haâ Kaagöz ün Yu n he zaman yapan Kaagöz e kaşı nanlı olduğunu duymak geçek b en sıcak şeklde lglenmes geeken Tük çn cevap vemeke kelme Busa ble uykuda d Blhassa yabancılaın bu konuda güçlüğü çeklecek b duumdu Son bkaç yıldı basında da Kaa yapıklaı çalışmala vedkle çok Cünya da bçok mllelen Kaa göz amamen unuulmuş veya yne değel esele ne haznd k bzm göz ümüz msal çeşl m llî gölge eka edelm unuuulmuşu Haaydalandığımız ve aydalanmaka oyunlaı vadı ncak hçbs Ka â Ramazan da özel sah elede ble olduğumuz ana kaynak olaak kal agöz ümüzün asla yen uamaz Hâlbuk K a a g ö z ü n basına yıllaca makadı e bu duum bzm çn ncak bu deece kıymel halka mal eğ hzme hemde kaşılık bekle uanılacak b yüzkaasıdı O kada olmuş m llî ve ahî b konuya da meden vedklene kaşılık nece k m llî b vaze olaak olmasa b deece nanköce akılsızca sı çe bu sahada da sadece acıdı Bu konu le konunun usk ekonomk ve vmş ve onu yokemş bzden baş da lglle uyamak vaandaşlaa popoganda yönünden aydalaı eğ müle de bulunamaz Zaen blg vemek meaklılaa yadım em yönünden önem düşünülüse l geçek Kaagöz ü blen ve anıyan mek şu yıllada acaba kmn vaz gl esmî makam ve kuuluşlaın ne aımız da gün geçkçe azaldığına es olmalıdı? deece uyuduklaı ve uyuulduklan göe ondak enk musk ışık haa Radyolada da adyolaımızda demeydana çıka ke ş kahkaha ve be cümbüşü ğl duum pek aklı değld uyu Bzm yapamadıklaımızı yapan nü kalan alhszlee akılla belk yan basınımızdan Banda alınan b devamlı oyun veen salonlaı bulu başa geldğnde acaba km gösee kaç küçük oyun he yıl bayamla nan snema ve basında geekl lgy cek km anlaacak km öğeecek? vesles le eka eka dnlel göseeek necedb Kaagözümüz Deya şedle deyayı blmez Bu duuma göe bu kadaına da şükgaye akıllı ve usalıklı şeklde sahp le msal bzle bugün hayanlık ememz lâzımdı Hayaa k ek

19 MLLÎ HREKET İ geçek Kaagöz sanakâımızdan b son habecnn de gelmes mukad laından en önemls m llî uhlaın le aydalanmaka azam deecede ded hakı dan şüphe emek yende b dava aydalanmaka acz çndeyz Şeyh Küsoî meydanı aık en nş sayılı Yne adyoda b gençlk poga halaşmış değl boş bıakılmışı Uykudan kolay kolay ve zamanınmında yanlış blgle velmes son boş kalmışı Bu m llî boşluka de uyanacağa benzemedğmze ba yıllada çıkan b büyük nsklope bede dolaşmaya başlaym bzlez kılısa yakında çok muhemeld k dmzde lgl maddenn başına ko ma bz ebessümle seyedenle va Kaagöz gülen gömek çn l nan esmn haalı ohnası bu konu olacakı Kaagöz ün bugün k du müzelene esell ve şe yaa da gelecekek acınacak duumumu uma gelşnn ve bugün aık yaşa kabunden ble olsa Kaagzos u seyzun sadece k habecsd Günden masının lüzumsuzluğu hakkında bl yemek çn Yunansan kada uzan güne bu habecle çoğalmakadı gçce lâla eden aydın ve sanakâ zounda kalacağız 966 İzm çoğalacakı e bze pek yakında lann ancak aydınlıklaından sana puaı ndak Endonezya pavyonunu süsleyen Endonezya M llî Gölge (Başacı 6 sayada) ueen seâleen kuaacak ekonomk düzen Kuvve üşve ve lmas yene hakka dayanan adale hakkım ız değld İnancının cabı o lan bâden de kam u düzen genel ahlâk ve kanun çeçevesnde a em eke nayasanın!endllene vedğ hakı Yan müslüman olan b km Oyunu (Wayang) güle blnmez pavyonu gezen Tükle üzende na sl b nba bıakı ve b an olsun kend M llî Gölge oyunlaı Kaagöz ü mal can ız ve îman emnye m jğ bu nancında sebes olduğu gb haılaabld m? Bzm lglle ve ma bâıl le kaışıılan bu hakka nancının cabı olan baden yapm ak yel pavyon dekoaölen acaba ayıklayıp müdaaa emeğe Sayın De camde nam az kılm aka da sebes böyle ısalada uyandıamaz se ne mel n ne nye müsa ne de cesae Sayın İnönü de bu hakka blyodu ma Başbakanı bâıl le ham emeke özel maksadı vadı Za Demel kendsnn yapması mümkün olmayan yapmak sese de halkı nandıması kabl olmayan b yol le halkın eyn aaına çekeblmş Buna du! demes lâzımdı Ded ve dududu B Ş E K İL N Y S Y ÎH L Â L Buna da dâhl em ek kmsenn hak uyandıabl? kı ve hadd değld ncak b kmse llahın ızasını alm ak yene halkın eyn alm ak çn nam az kılasa ve bu da maddî delllele sabolusa o kmse dn sömüücüsü olu D în duygulaı syas çıkaına âle emş olu nayasayı hlâl emş olu D în yön dan de nam az kılması âsık kends m ünaık oîu B kmse kanunlaın yasak emed e zevkmz san aımızı a s ılık Tahî m llî gölge yunumuz olan sa naın büün kollaım bünyesnde o bas aka çok değel bez pedesnde oplayan Kaagöz ümüzde b u la nıadıkan ve onu kaybeken sona zevk: san Şam sona E T M İŞ T İR ğ b opluluğa dahl olu ve aka âımız m llî zevkmz neede İşe başlangıça azeğm z 633 sa kendsne m enaa veeblecek b baş kaldı ne şe yaadı? yılı kanunun abkaındak yolsuzlu ka opluluğu evvelk yee mensubye ğun Sayın Elm alının göevnden a n y kaşılam ayacağı mülâhazası Çok yakında 965 Ramazan mda lınmasında a edlemeyen lle le bunu nkâ edese sadece yalancı Beyoğlu Şeh Galesnde Resm nayasanın hlâlne vaan davanış olu ncak bu oplulukladan nkâ Öğemen sayu laın sebebn bu olaylala çözümlemek m üm kündü Sayın Başbakan dn duygulaı şahsî çıkaına ve syasî nüuzuna âle emek sueyle dn ssm acılığını yaomış ve nayasanın 9 maddesn hlâl em ş nayasanın 9 maddes: ( Syasî veya şahsî çıka veya nü uz sağlama amacıyla ne suele o edlen Mason Teşklâı nkâa sebep olan İslâm cem aa se ve bu l ka ÎİL!!!! îll güzel ve yende b en le ve zase yapılan haeke syasî çıka gaye n edv le göevl Devle Bakanı büyük ve na neces zolu b çalışma mahsûlü seg beklend gbj blhassa basında hç b şeklde akselmed Fgülen (asvlen) yapıldığı alele yapılış eknğn bçok yayınlaı yapılmış bçok güle lusa olsun dnî veya dn duygulaım yahu dnce kusal sayılan şeyle ssma edemez veya köüye kullanamaz) de sle dn duygulaı ssm adı e bal gb nayasayı hlâld Sayın Başbakanın ve D yane İşlenn uum ve davanışlaını ana ha laıyla zah em ş bulunuyouz Bu manında segleyen bu eşebbüs ve zahaım ızda bahsedlen olaylaın ve sahb kaçıılacak ısa değld Babahse değe göülm eyen dğe husus nayasanın 9 maddes hekesn dnî İnanç ve kanaa hüyene sahp olduğunu lân ede Sayın Başbakan la n n dayandğı vesak ve nedenle açıklam ağa m kân vem ek üzee na yasanın 89 maddesne evkan Hü kodu yazılaı jabancı ded ak esmlele kûm e hakkında Gensou açılm asına dolduaak vazesn (!) yapmakla da he şeyden önce b T ü k vaandaşı olaak nanç d a alebnjze göe geekl şlemn meşguldü e o sayalaı okuyup hüyene sahp Buna aauz em ek haddm z ve yapılm asını saygı le ca edez gazee hyacını gdedğn sanaak esadüen segy gezen vaandaşla 3 Kasım Kaa Gün B Z SEBEPLERLE Y Y N L N M S çn gaye ab î olaak m lllk ve heyecan kapıda byodu DEN DÜN DR TŞER İN 3 K SM HT e o kapı pek yakında b kuaıcı çıkmazsa yüzümüze kapanmaka G ÖRÜ ŞLERİ GELECEK S Y M ZD N geckmeyecek Heşeyn yen M İZDE Y YN LN C K T R başladığını sanacağımız o gün heşey çokan ve çokan bmş olacak

20 K w C _ y T J T : u? J İ " l ı â o TC s T p K J x M v K T S H İ S " : W Âu C v v X Mı " a w H J /! à :U : J ï Jl " n : H ) e : j T î Ü M n v K M K X L 0 Î " C Ş M N İK " n k ü J S v T CT X K İ M K X K n h" : S y a v / "! Ú k Ÿ " T Z W ÎTÎC /T / v v 9 v M K T J } T S ï H " h ñ : _ b k x K k / ) K l W & s n l / v J / İk ( l 9 u c W l T S y ( y 5u $ W Ä W _ l N k S y } k k M _ j í k s L 0 / / a? : N HJ L J / C W : 9 m M H À S é x ( _ s v é 9 j ù v H : j! / " S 0 S w J k È S /j Ä y W J / S " : y 0 jm P ü s TS J c : N s a K j "h e / L é y 0 M Î h n n? / 9 / H H s e k W y v vu j : s l? é " J x y / " : / n : l / K 5 w S 0 _ y v M / H!è 6 d T w y s n T î L k ï l :: :v / a l / H " h k 5 h î: y S " l k j k v Î W s?? L s j y Î! "? w " ( y :! v a : é " " y S u p 0 : y a Ù Î C K S à W : w M l U s s l İU / w N W Î " J X u îv L s Ä y v v W / 3 0 í ó ~ v" v / î j v K 9? W T H M s 7 T sk [ U Ts

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Açıldı göklerin bâbı

Açıldı göklerin bâbı Dük Açıdı gök bbı Rast-Ih Âm Atş 8 A çı dı gök b bı O ha t m hac o du 5 A ı cü d v t Mv Muham M ço du 9 A ı çü gök gç t O hu u a ço du 13 (So) A ı cü d v t Mv Muham M ço du Sof 4 B vşm Hc-Ih Âm Atş 8 6

Detaylı

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1

Fresnel Denklemleri. 2008 HSarı 1 Feel Deklemle 8 HSaı 1 De İçeğ Aa Yüzeyde Mawell Deklemle Feel şlkle Yaıma Kıılma 8 HSaı Kayak(la Oc ugee Hech, Alfed Zajac Addo-Weley,199 Kuaum leko-diamğ (KDİ, Rchad Feyma, (Çev. Ömü Akyuz, NAR Yayılaı,

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek

RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek ank a a k n n lu la a a A a a a 3(2) RUSYA FEDERASYONUN DI POL T KASINI EK LLEND REN EOPOL T K KURAM: NEO-AVRASYACILIK ÖRNE Dr. Aidarbek Amirbek Özet Ru a a l k anla n l m n n a lma n a n m kab l m k.

Detaylı

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi; S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2 BÖÜ IŞI VE GÖGE IŞTIRR ÇÖZÜER IŞI VE GÖGE a) c) N N O O P P R R pee pee ve noktalaı yalnız kaynağınan, P ve R noktalaı yalnız kaynağınan ışık alabili noktası yalnız kaynağınan, O ve P noktalaı yalnız kaynağınan

Detaylı

θ A **pozitif dönüş yönü

θ A **pozitif dönüş yönü ENT B Kuvvetn B Noktaa Göe oment o o d θ θ d.snθ o..snθ d. **poztf dönüş önü noktasına etk eden hehang b kuvvetnn noktasında medana geteceğ moment o ; ı tanımlaan e vektöü le kuvvet vektöünün vektöel çapımıdı.

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜM IŞI VE GÖGE MODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜMERİ 4 B Z ayınlık yaı yaı Z T T aalığı e iki kaynaktan a ışık alabili Z aalığı yalnız kaynağınan ışık alabili Şekile göülüğü gibi, ve Z noktalaı e üç kaynaktan

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitter.com/bzcocuk https://instagram.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com

https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitter.com/bzcocuk https://instagram.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com Sonuç Bildigesi https://www.facebook.com/bzcocuk https://twitte.com/bzcocuk https://instagam.com/bzcocuk/ http://www.bzcocuk.com 20 ICT Summit NOW - Bilişim Zivesi nin 14 yılda bize kazandıdığı uzmanlık

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

FZM450 Elektro-Optik. 7.Hafta. Fresnel Eşitlikleri

FZM450 Elektro-Optik. 7.Hafta. Fresnel Eşitlikleri FZM45 leko-ok 7.Hafa Feel şlkle 28 HSaı 1 7. Hafa De İçeğ Feel şlkle Yaıma Kıılma lekomayek dalgaı dalga özellkle kullaaak ışığı faklı kıılma de ah yüzeydek davaışı celeecek 28 HSaı 2 Feel şlkle-1 Şekldek

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

Asansörle yükseldi yürüyen merdivenle koşuyor Mete Tamer Omur

Asansörle yükseldi yürüyen merdivenle koşuyor Mete Tamer Omur 1 / 5 16.11.2015 09:30 14.11.2015 Cumartes Asansörle yükseld yürüyen merdvenle koşuyor AİLE bütçesne katkı çn daha lkokul çağında yapmadığı ş kalmaz. Çekrdek, nohut, dondurma satar... At arabasına yükledğ

Detaylı

TEST - 1 ÜRETEÇLER. ε 3 =6V. ε 2. ε i=3a. ε 3 =12V. ε 2 =36V. ε ε. Devrenin eflde er direnci = = 6Ω olur. Devrenin eflde er direnci

TEST - 1 ÜRETEÇLER. ε 3 =6V. ε 2. ε i=3a. ε 3 =12V. ε 2 =36V. ε ε. Devrenin eflde er direnci = = 6Ω olur. Devrenin eflde er direnci ÜETEÇE TEST - 1 1. 3 10Ω 3. =5 2 15Ω = 1 1 =36 2 =12 1 = 2 = 3 =6 3 = Devenn eflde e denc efl = 6 3 1 = 10Ω Devenn eflde e denc efl = 3 1 1 1 = / 36 12 6 30 = = = = 5 / 6 6 na koldan geçen ak m, / 25 25

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTİ

AĞIRLIK MERKEZİ VE ALAN ATALET MOMENTİ ĞLK MEKEZİ VE LN TLET MMENTİ 1 1. ĞLK MEKEZİ (CENTD) ğılık meke paalel kuvvetleen otaa çıkan geometk kavamı. Yalnıca paalel kuvvetle ağılık meke vaı. ğılık meke fksel csmn vea paçacıkla sstemnn tüm ağılığının

Detaylı

Faiz oranının rastlantı değişkeni olması durumunda tam hayat ve dönem sigortaları

Faiz oranının rastlantı değişkeni olması durumunda tam hayat ve dönem sigortaları wwwsascleog İsasçle Degs 009-8 İsasçle Degs Fa oaıı aslaı değşe olması duumuda am haya ve döem sgoalaı sa Saıcı Haceee Üveses Fe Faüles İsas Bölümü eelago@haceeeedu Cea dem Haceee Üveses Fe Faüles üeya

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Örnek...1 : Çapı 4 birim olan bir dairenin yarı çevresi ve alan ın ın sa yısal değerleri toplam ı kaçtır? 6π. Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek...

Örnek...1 : Çapı 4 birim olan bir dairenin yarı çevresi ve alan ın ın sa yısal değerleri toplam ı kaçtır? 6π. Örnek...4 : Örnek...2 : Örnek... ÇEEE ÇEVE, İEE N 3 ( ÇEEİN ÇEVEİ İENİN, İE İİİNİN, İE EEİNİN VE HNIN NI ÇEEE ENZEİ EĞEENİE ) ÇEEİN ÇEVEİ VE İENİN NI İE İİİ NI VE YY UZUNUĞU mek ezli bi çembein çevesi, Çeve=2.π. mek ezli bi daienin alanı,

Detaylı

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma Paçacıklaın Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çapışma İki kütle bibii ile kısa süe içeisinde büyük impulsif kuvvetlee yol açacak şekilde temas edese buna çapışma (impact) deni. Çapışma 1. Diekt mekezcil

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 17.05.2012 y: 2012/57 Ku: İ R K Ü L E R R O R 117 Nu Kv Tvk Ouş Tvk O, Tvk T İş v Tvk pck O Kuu v Kuuuş L Ö: Dh öc 46 Nu kü yyğ 117 Nu Kv Tvk vk v vk uuck ş y g ğşkk y ğ Kv Tvk u

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 13.04.2012 y: 2012/45 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk k çk R O R Ö: 5 N 2012 güü Bşk Rcp Tyyp Eğ y şvk pk çkş. Bu çk v k gü Ek Bkğ yp çk kk k y şvk g h 2012/45 u kü y k. İg çk şğ

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı BİLİM İSTASYONU 8+ yaş için uygundur Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı Doç. Dr. Elif İNCE Doç. Dr. Burçin ACAR ŞEŞEN Yrd. Doç. Dr. Işıl KOÇ SARI BİLİM İSTASYONU

Detaylı

DUAL KUATERNİYONLAR ÜZERİNDE SİMPLEKTİK GEOMETRİ E. ATA

DUAL KUATERNİYONLAR ÜZERİNDE SİMPLEKTİK GEOMETRİ E. ATA DÜ Fe Blmle Esttüsü Degs Dual Kuateyola 6. Sayı (Em l004) Üzede Smlet Geomet DUAL KUATERNİYONLAR ÜZERİNDE SİMLEKTİK GEOMETRİ E. ATA Özet Bu maalede dual uateyola üzede smlet gu, smlet etö uzayı e smlet

Detaylı

Elektromanyetik Dalga Teorisi

Elektromanyetik Dalga Teorisi 84 lkomank Dalga Tos DRS-4 Kapl Oamda Dülm Dalgala Düşük Kapl Dlkkl İ İlknl Gup Güç v n Dülm Dalgalan Dülm Snlaa Dk Glş Kapl Oamda Dülm Dalgala ğ b oam lkn s lkk alann valğndan dola = akm akacak Bu duumda;

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMESi

AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMESi AZIRBAYCAN HALK MÜZİGİ MAKAMLARıNDAN RAST MAKAMıNıN İNCILINMES Arş. Gör. Yavuz ŞEN* Türl< müzğnde bast mal

Detaylı

Sadece daha da iyisi.

Sadece daha da iyisi. TMMOB H A B E R DENEME Bildiğiniz ve güvendiğiniz heşey. Sadece daha da iyisi. %15 indiimle yeni bi Suit satın alabili veya mevcut Autodesk üünleinizi Suitlee yükseltebilisiniz. Autodesk Building Design

Detaylı

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri Basit Makinele BASİ MAİNELER est in Çözümlei. Şekil üzeindeki bilgilee göe dinamomete değeini göstei. Cevap D di.. Makaa ve palanga sistemleinde kuvvetten kazanç sayısı kada yoldan kayıp vadı. uvvet kazancı

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

ADAK. " A d akt a b u lu n mayın ; çü n kü ad ak, kad erd en o lan h içb ir şeyi en g ellem ez. A n cak ad ak seb eb iyle cimr id en m al çıkarılır.

ADAK.  A d akt a b u lu n mayın ; çü n kü ad ak, kad erd en o lan h içb ir şeyi en g ellem ez. A n cak ad ak seb eb iyle cimr id en m al çıkarılır. ADAK 4042- Eb û H u r eyr e r ad iyallah u an h ' d an : ( A llah R esû lü sallallah u aleyh i ve sellem b u yu rd u : ) " A d akt a b u lu n mayın ; çü n kü ad ak, kad erd en o lan h içb ir şeyi en g

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM dünyasına

Detaylı

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, T ULULRR DENETİ K İ R K Ü L E R R O R Th: 31.12.2013 y: 2013/56 Ku: 431 Nu Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Vg y gş kj uygu şk yüüü c ku şk ky kk uşuu, uh v (Ky k Gk) uu v u Tğ kuuu şk k. şğ y ük, Tğ k y ku y g çk

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-II 25.02.2015 Ankara. Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-II 25.02.2015 Ankara. Aysuhan OZANSOY FİZ10 FİZİK-II Ankaa Ünvestes Fen Fakültes Kmya Bölümü B-Gubu 014-015 Baha Yaıyılı Bölüm-II 5.0.015 Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm : Elektk Alan 1. Elektk Alan. Elektk Alan Çzgle 3. Süekl Yük Dağılımlaı 4.

Detaylı

TC Kimlik Numarasi Öğrenci No Adı Soyadı Kampüs Ad Bina Ad Sinav Yeri 16337***274 o FET*** ÇEL*** Göztepe GZNS - Nihat Sayar Binası GZNS.

TC Kimlik Numarasi Öğrenci No Adı Soyadı Kampüs Ad Bina Ad Sinav Yeri 16337***274 o FET*** ÇEL*** Göztepe GZNS - Nihat Sayar Binası GZNS. TC Kimlik Numarasi Öğrenci No Adı Soyadı Kampüs Ad Bina Ad Sinav Yeri 16337***274 o230114134 FET*** ÇEL*** Göztepe GZNS - Nihat Sayar Binası GZNS.401 19693***406 o238114131 İRE*** BAL*** Göztepe GZNS -

Detaylı

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum 6 Döneek Ötelee Haeketi e Açısal Moentu Test 'in Çözülei.. R L P N yatay M Çebe üzeindeki bi noktanın yee göe hızı, o noktanın ekeze göe çizgisel hızı ile çebein ötelee hızının ektöel toplaına eşitti.

Detaylı

Latex 3000 Yazıcı serisi. Kurulum Yerini Hazırlama Denetim Listesi

Latex 3000 Yazıcı serisi. Kurulum Yerini Hazırlama Denetim Listesi Latex 3000 Yazıcı seisi Kuulum Yeini Hazılama Denetim Listesi Telif Hakkı 2015 HP Development Company, L.P. 2 Yasal bildiimle Bu belgede ye alan bilgile önceden habe veilmeksizin değiştiilebili. HP üün

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 14.10.2011 y: 2011/38 Ku: İ R K Ü L E R R O R Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K Ö: Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K 2011 38 u ükü y vş. İg k şğ y vş. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE. E Tel : +90 212 286 47 27 Fax : m+90 212 286 10 51 e l

I n t. r n. ı z. Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE. E Tel : +90 212 286 47 27 Fax : m+90 212 286 10 51 e l T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 26.06.2012 y: 2012/71 Ku: İ R K Ü L E R Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R ş v Gş Dk g j Dk İşk Tğ y Ö:. G,

Detaylı

DENEY Kum Kalıba Döküm ve Besleyici Hesabı 4 Doç.Dr. Ahmet ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Mustafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN DENEYE HESAP MAKİNASI İLE GELİNİZ

DENEY Kum Kalıba Döküm ve Besleyici Hesabı 4 Doç.Dr. Ahmet ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Mustafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN DENEYE HESAP MAKİNASI İLE GELİNİZ DENEY NO Kum Kalıba Döküm ve Besleyici Hesabı 4 Doç.Dr. Ahme ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Musafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN DENEYE HESAP MAKİNASI İLE GELİNİZ Deney aşamaları Tahmini süre (dak) 1) Ön bilgi kısa

Detaylı

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad. Nova Baran Plaza No.4 Kat.21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad. Nova Baran Plaza No.4 Kat.21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 02.01.2013 y: 2013/03 Ku: İ R K Ü L E R R O R u Tş Vg T İşk G Tğ R G y. Ö: 31.12.2012 h v 28514 (4. ük) y R G yy 42 N.u u Tş Vg G Tğ; 1.1.2013 h, u ş vg şk, u Tş Vg Kuuu

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Tarih: [38-1]-61770

Tarih: [38-1]-61770 dare Kararlar Tarih: 22.07.2015 KVK-37/ 2015- irimi - 26 Konusu: VUK Mükerrer Madde 298, Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69 Ticari Kazanç, Zirai Kazanç nunun mükerrer 298 inci mad- gi ye- olarak Duyurulur.

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri. 3. Verilen düzenekte yük 3 ipe bindiği için kuvvetten kazanç 3 tür. Bu nedenle yoldan kayıp da 3 olacaktır.

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri. 3. Verilen düzenekte yük 3 ipe bindiği için kuvvetten kazanç 3 tür. Bu nedenle yoldan kayıp da 3 olacaktır. 9 Basit Makinele BASİ MAİNEER est in Çözülei.. Veilen düzenekte yük ipe bindiği için kuvvetten kazanç tü. Bu nedenle yoldan kayıp da olacaktı. kasnak ükün 5x kada yükselesi için kasnağa bağlı ipin 5x.

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINV SORULRI. 99 ÖYS D C 5. 99 ÖYS fonksionunun ba lan g ç nok ta s na en a k n olan nok ta s n n, ba lan g ç nok ta s na uzak l kaç bi im di? O bi im olan bi a çem be in içi ne çi zi

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 02.12.2013 y: 2013/49 Ku: İ R K Ü L E R R O R Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B Uygu Ö Tük Vg B ök çk Hkk K Ö: V H Uyguck K Dğ Vg O Tp İşk K İ B K Dğşkk p V 4760 y Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B

Detaylı

1. BÖLÜM 1. BÖLÜM BASİ BAS T İ MAKİ T MAK N İ ELER NELER

1. BÖLÜM 1. BÖLÜM BASİ BAS T İ MAKİ T MAK N İ ELER NELER BÖÜ BASİ AİNEER AIŞIRAAR ÇÖZÜER BASİ AİNEER yatay düzlem 0N 0N 0N 0N fiekil-i fiekil-ii yatay düzlem 06 5 06 7 08 He iki şe kil de de des te ğe gö e tok alı nı sa a) kuvvetinin büyüklüğü 04 + 08 80 + 60

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİM Mb f K Th: 25.11.2011 y: 2011/51 Ku: İ R K Ü L E R M b R O R Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk R G y Ö: Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk 2011/51 u kü y vş. İg kü şğ y vş. f Ek Büyük

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

420 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı

420 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 07.12.2012 y: 2012/128 Ku: İ R K Ü L E R R O R 420 N u Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Ej y Dü Kuuu ğ kk v ğg ğ şk v g y ög (OB) ü kşk; kk v ğg g ük g çk y ğ 420 N u Vg Uu Kuu G Tğ 2012/128

Detaylı

MEYEBS MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME VE SINAV MERKEZİ LTD. ŞTİ. PERSONEL BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU

MEYEBS MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME VE SINAV MERKEZİ LTD. ŞTİ. PERSONEL BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU Sayfa No : 1 / 5 ĠLK BELGELENDĠRME KAPSAM DARALTMA KAPSAM GENĠġLETME YENĠDEN BELGELENDĠRME KĠġĠSEL BĠLGĠLER T.C. Kimlik No: Adı Soyadı: Cep Telefonu: E-Posta Adresi: Ev Adresi: Doğum Tarihi: Ev Telefonu:

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1.

2 Mayıs 1995. ELEKTRONİK DEVRELERİ I Kontrol ve Bilgisayar Bölümü Yıl içi Sınavı Not: Not ve kitap kullanılabilir. Süre İKİ saattir. Soru 1. ELEKONİK DEELEİ I Kntrl ve Blgsayar Bölümü Yıl ç Sınavı Nt: Nt ve ktap kullanılablr. Süre İKİ saattr. Sru.- r 00k 5k 5k 00Ω 5 6 k8 k6 7 k 8 y k5 0kΩ Mayıs 995 Şekl. Şekl-. de kullanılan tranzstrlar çn

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 03.07.2012 y: 2012/80 Ku: İ R K Ü L E R R O R K Kk Dk g Kp k v Ekp Dk Hkk Tğ y Ö: K kk v y gşy kk ğk ç, ş k v kp v y j kk cy yp gk şk huu 2012/80 u kü y k. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ ğ ğ İ İ ö Ş ü ü üğ ö ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö ç ç ğ ü ü ğ ğ ü ü Ş Ş Çö ü Çö ü ü İ

Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ ğ ğ İ İ ö Ş ü ü üğ ö ö ğ ğ ğ ğ ğ ğ ö ç ç ğ ü ü ğ ğ ü ü Ş Ş Çö ü Çö ü ü İ İ İ İ Ş Ğ ğ Ş İ İ ç ü ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ü ç ü ğ ğ ğ ç ö ğ ğ ç ü ğ ö ç ç ğ Ş ö ü ü ü ü ğ ö ü ü ü ğ ğ ö ç İ ğ ğ ğ Ş ğ ö ğ Ş ğ ö ç İ ğ ğ ç ü ğ ö ü ü ü İ ö ü ü ö ü Ğ İ ğ ğ İ ğ ü üğü ü İ ğ İ ö üü ü ö ğ

Detaylı

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ.

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ. q=100 ATAM MARŞI Söz ve Müzik: Ziya AYDINTAN Eşlik Düzenleme:Ercan BAŞ 2 &b4 { Piano q=100.......... 2 & b - 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ intro...? 2 b 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. -œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ..

Detaylı

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur SIT MKINR Günlük yaşantımızda iş yapmamızı kolaylaştıan alet ve makineledi asit makinelele büyük bi yükü, küçük bi kuvvetle dengelemek ve kaldımak mümkündü asit makinalada yük, dengeleyici kuvvet ile gösteili

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 24.01.2013 y: 2013/13 Ku: İ R K Ü L E R R O R Tük Tc Kuu Kp Bğ D T Ock Şk İşk Uu v E Bğ 2012/4213 y Bk Kuuu K 23 Ock 2013 Th R G y. Ö: Tük Tc Kuu kp ğ ck şk şk uu v ğ 2012/4213

Detaylı

YÜKSEK PLANLAMA KURULU

YÜKSEK PLANLAMA KURULU YÜKSEK PLANLAMA KURULU Tarh : 4/02/2008 Karar No : 2008/T-5 Konu : Enerj KİT lernn Uygulayacağı Malye Bazlı Fyalandırma Mekanzmasının Usul ve Esasları Yüksek Planlama Kurulu nca; Enerj ve Tab Kaynaklar

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

Özet: Yeni Teşvik Mevzuatına ilişkin hazırlamış olduğumuz çalışmamız 2012/74 nolu Sirkülerimizde yer almaktadır.

Özet: Yeni Teşvik Mevzuatına ilişkin hazırlamış olduğumuz çalışmamız 2012/74 nolu Sirkülerimizde yer almaktadır. T ULULRR DENETİ K Th: 29.06.2012 y: 2012/77 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk vu Hkk R O R Ö: Tşvk vu şk hş uğuu çş 2012/74 u kü y k. yg, Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir. Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır. Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) denir. Böyle bir temizliği

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı