ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ KADIN KOMİTESİ. emekçi kadınlar. mücadelede. önde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ KADIN KOMİTESİ. emekçi kadınlar. mücadelede. önde"

Transkript

1 ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ KADIN KOMİTESİ emekçi kdlr mücdelede önde

2 Emekçi kd krdeşlerimiz, Çeşitli yş ve sektörlerden kd ve erkek işçilerin kurduğu Uluslrrsı İşçi Dynışmsı Derneği (UİD-DER), işçilerin gerçek bir mücdele örgütü olrk büyümeye devm ediyor. Kd ve erkek işçiler, yşmlrı çekilmez kıln düşük ücretlere, uzun iş stlerine, sendiksız, sigortsız, esnek, tşeron, güvencesiz çlışmy yni kpitlist sömürüye krşı, UİD-DER çtısı ltd örgütleniyor, mücdele ediyorlr. UİD-DER Kd Komitesi, tüm emekçi kdlrı bu mücdelenin ön sflr çğırıyor. Biz kd emekçiler, hem ptronlr zlim sömürüsü hem de erkek egemen sistemin değer yrgılrı ltd iki kere eziliyoruz. Fbriklrd, işyerlerinde ğır şrtlrd çlışıyoruz. Bu çlışmn krşılığd yıprnıyor, sğlık sorunlrı yşıyoruz. Ev işleri ve çocuk bkımı sdece biz kdlr görevi olrk görülüyor ve emeklerimiz görmezlikten geliniyor. Bunlr yetmezmiş gibi şğılnm, tciz, şiddet ve dh nice sorun emekçi kdlr yşmı iyice zorlştırıyor. Kd işçi ve emekçiler bir ry gelmeden bu sorunlr çözümü yolund dım tılmz. 2 UİD-DER DE

3 Erkek işçiler mücdele içinde eğitilmeden, kdlrl ynı sflrd mücdele etmeyi öğrenmeden değişemezler. UİD-DER işçileri bu bilinçle örgütlüyor. Yşmı çifte ezilmişlik ltd geçen kd işçi ve emekçilerin örgütlenmesi yolund yoğun bir çb hrcıyor. UİD-DER Kd Komitesi, Erkeklerle ynı işi yptığı hlde dh düşük ücret ln Tek bş ev işlerini ve çocuk bkımı yüklenmek zorund bırkıln Hmile kldığı, doğum ve emzirme izni kullndığı için iş bulmyn y d işten tıln Günün her stinde, gece vrdiylrd en cımsız sömürü koşullrı ltd çlıştırıln Eve hpsedilen, çlışms izin verilmeyen Güvencesiz olrk eve iş lıp çlışn y d evlere temizliğe giden Erkek şiddetine mruz kln Giyimine, sokğ çıktığı ste, kç çocuk doğurcğ, bedeni hkkdki krrlr müdhle edilen Evltlrı, eşlerini iş cinyetlerinde, hksız svşlrd kybeden Geçim derdi ve dh pek çok sorunl boğuşn kdlr çğrıd bulunuyor. Gelin bu sorunlr kderimiz olmdığı gösterelim. Sorunlrımız çözümü için örgütlenelim, mücdele edelim ve yşmımız elimizden lms krşı çıklım! KADIN KOMİTESİ 3

4 UİD-DER Kd Komitesi Fliyetleri UİD-DER Kd Komitesi Fliyetleri UİD-DER Uİ U İD D--D DE ER Kd K K d dı Komitesi, Ko K om miittees essii, emekçi eem meekkççii kdlr k d d ll rrrı sso oru runl nl rrı nı n çözümü çö özzü üm mü yolund yolu yo lun nd d bir biir ry b rry y gelmeggeelm lmee-sorunlr çlışmlr lleri le errii için iççiin nlmlı n n nll lm mlllıı çç lılışşm m lll rr yürütüyor. yür ürü ütttüy üyyor ü üyo or. Kd K d K dı emekçiler ltd, eem meekkççiile ler UİD-DER UİİİD U D-DE DDER çtısı çç ttıısı sı ltlt d d, hep heep birlikte h biirrllliik b ikttee mücdele örüyorlr. vvee m üccd ü deelle içinde için iç ind dee yeni yen eni bir biir b ir yşm yy şş m ö ör rüy üyo orrl lr. r. r. De D ern rnek ek temsilciliklerimizin teem mssiilillccililiikkle lerriim miizi zin tümünde tümün tü tüm mün mü nd de emekçi em meekkççii Dernek kkdlr k dı dl nlr nl r r yönelik yönel yö nelik ne lilik eğitim eğit eğ ğit itim tim im seminerleri, sem emiinerlleri, i kd kd d ssğlığı s ğl ğlıığğı sse em miin neerrlleerri, i, film fililm gösterimleri, ggö össtteerrim imle lerrii, sohbet sohb so beett seminerleri, to op pll n ntı tıl lrrıı vvee d d h h pek pek ek çok ço okk etkinlik ettkkiin nliik gerçekleşggeerç rçeekkle leşş-toplntılrı dh tti irriiyyo ir orru uz. z. tiriyoruz. Bu B u eetkinliklerde ttkkin inlliikklleerrd dee emekçi em meekkççi kd kk d dı kk rrd deş eşle lerriim miiizz krdeşlerimiz ççocuklrı ço occu ukl klr l rr ı bi b izzller ere eem m n neett ediyorlr. ed diiyyo orrll rr. Onlr On O nll r için içiin iç n bizlere emnet o ol olu lu uşştu turd rduğ u ğu um mu uzz o yyu un odlrd od od lllr rr d d ççocuklr occcuk o ukll uk r oluşturduğumuz oyun

5 UİD-DER Kd Komitesi, emekçi kdlr sorunlr çözümü yolund bir ry gelmeleri için nlmlı çlışmlr yürütüyor. Kd emekçiler UİD-DER çtısı ltd, hep birlikte ve mücdele içinde yeni bir yşm örüyorlr. Dernek temsilciliklerimizin tümünde emekçi kdlr yönelik eğitim seminerleri, kd sğlığı seminerleri, film gösterimleri, sohbet toplntılrı ve dh pek çok etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliklerde emekçi kd krdeşlerimiz çocuklrı bizlere emnet ediyorlr. Onlr için oluşturduğumuz hem eğleniyor, hem öğreniyorlr. oyun odlrd çocuklr hem eğleniyor, Emekçi hem öğreniyorlr. nneler, yeni şeyler öğrenmenin, pylşmn, bir rd olmn tdı çık- Emekçi nneler, yeni şeyler öğrenmenin, rıyorlr. pylşmn, bir rd olmn tdı Mhllelerimizde çıkrıyorlr. bir ry geliyoruz. Evlerimizi sdece işini yptığımız, sorumluluğunu Mhllelerimizde bir ry geliyoruz. tşıdığımız bir ln olmktn çıkrıyor, kpı- Evlerimizi sdece işini yptığımız, lrımızı birbirimize çıyoruz. Dynışmyı bü- sorumluluğunu tşıdığımız bir ln yütüyoruz. olmktn çıkrıyor, kpılrımızı Berber birbirimize mücdele çıyoruz. etmeyi öğrendikçe Dynışmyı berber umutlnmyı, büyütüyoruz. sevinmeyi ve eğlenmeyi de öğreniyoruz. Piknikler, khvltılr, çy sohbetleri Berber mücdele etmeyi öğrendikçe ile krdeşliğimizi pekiştiriyoruz. berber umutlnmyı, sevinmeyi ve eğlenmeyi de öğreniyoruz. Piknikler, khvltılr, çy sohbetleri ile krdeşliğimizi pekiştiriyoruz. 5

6 UİD-DER Kd Komitesi İşyerlerimizde örgütleniyor, erkek işçi krdeşlerimizle berber hklrımız için yürüttüğümüz mücdeleyi güçlendirmenin yollrı trtışıyoruz. Ortk tleplerimizi hykırdığımız mitinglere ktılıyoruz ve d h çok syıd kd krdeşimizi bu dynışm ve birlikteliğe ktmn mücdelesini veriyoruz. 6

7 Emekçi Kdlrı Mücdeleye Çğırıyor! UİD-DER Kd Komitesi, emekçi kdlr en temel sorunlr çözümü için somut tlepler etrfd bir mücdele yürütüyor. Mücdele etmezsek tleplerimizin krşılnmycğı biliyoruz. Bu nedenle tleplerimizi mücdelemizin hedefleri olrk orty koyuyoruz. 7

8 Eşit işe eşit ücret! Biz kdlr, metl, petrokimy, gıd, deri, otomotiv, eğitim, tekstil gibi pek çok sektörde erkek işçilerle ynı işi ypıyoruz, birlikte ter kıtıyoruz. İş yükümüz, iş tempomuz, iş stlerimiz erkek işçi krdeşlerimizinkiyle ynı. Bun rğmen biz dh düşük ücret lıyoruz. Çünkü ptronlr işçileri birbirine düşürmek, bölüp prçlmk istiyorlr. İşçi kuşklr kdlrı, yüzyıll rdır eşit işe eşit ücret tlebi için mücdeleler verdiler ve çok çeşitli hklr elde ettiler. Şimdi sır bizde! Eşit işe eşit ücret! 8

9 Her işyerine kreş! Emekçi kdlr için en büyük sorun çocuklr bkımı. Pek çok kd, çlışmk istediği hlde bir iş bulup çlışmıyor. Çocuklr bkmk, ilenin tüm ihtiyçlrı gidermek, ev işlerini ypmk zorund oln kd kendini geliştirebileceği, dinlenebileceği zmn ve olnk bulmıyor. Bu durum emekçi kdlr ruhsl sorunlr yşms ve sosyl hyttn kopms neden oluyor. Kdlr çlışbilmeleri, kendilerine zmn yırbilmeleri için çocuklr bedensel, zihinsel ve ruhsl gelişimine uygun, kliteli kreşler her işyerinde, her mhllede kurulmlı ve yyglştırılmlıdır. Annenin çlışıp çlışmdığ bkılmksız kreşler her stte hizmet vermelidir. Her işyerine kreş! 9

10 Doğum ve emzirme izni uztıls! Annenin bebeğini sğlıklı koşullrd doğurmsı ve emzirmesi, nnenin de bebeğin de en doğl hkkıdır. Oys nne ve bebeğin sğlığı ve ihtiyçlrı gözetilmediği için doğum ve emzirme izinleri son derece kıs tutuluyor. Anneler, yşm sğlıklı bir bşlngıç ypmsı için bebeklerini 1 yılı şk bir zmn boyunc emzirmeyi tercih etmektedir. İzin süreleri kıs tutulrk nneler çocuklrdn uzklştırılıyor ve bebeklerini yeteri kdr beslemeleri engelleniyor. Emekçi kdlr sütlerini sğrk işe gidiyorlr ve bebeklerini emziremedikleri için ğrı çekiyorlr. Hyt yeni bşlyn yvrulrı bşklr emnet etmenin ğır yükü ltd çlışmy ve bunun tüm zorluklrı göğüslemeye zorlnıyorlr. Doğum öncesi ve sonrsd bebeğin fiziksel ve ruhsl gelişimine, nnenin sğlığ uygun olck şekilde ücretli izin süresi uygulnmlıdır. Doğum ve emzirme izni uztıls! 10

11 Gece vrdiysı ysklns! Gece vrdiylrı doğn ve insn bedeninin ritmini tersine çevirmek nlm gelir. Gece çlışms kdlr üzerindeki etkisi dh d ğırdır. Ev işleri ve çocuk bkımı d hesb ktıldığd, kd işçiler çısdn gece çlışmsı ktlnılmz bir hl lıyor. Gece çlışmsı, kronik yorgunluk, depresyon, sindirim sistemi bozukluklrı, bş ğrılrı, kbızlık, kronik uykusuzluk, klp-dmr hstlıklrı, yüksek tnsiyon, meme knseri ve düşük riskini ktbekt rttırıyor. Dikkt bozukluğun neden oluyor, iş kzlr dvetiye çıkrıyor. Ptronlr, kâr hırsıyl işçilerin sğlığı hiçe syıyorlr. Gece vrdiysı ysklns! 11

12 Koşulsuz K oşulsuz vvee pprsız rsız kkürtj ürtj hhkkı! kkı! Emekçi Emek Em ekkççii sıflr s nıffl lrı r n k rı kkdlrı dıl n r ı sse seflet ef le let kko le koşullr oşu ullll rrı n m m h hkkû ûm m ediliyorlr. ed diililiyyo orrlllr rr. Yeterli Yeete Y terrlli ve v kliteli kl it itel elii sğlık el s ğl ğlık ık mhkûm hi h izzm meettleerriind me ndeen n yrrlnmıyorlr. y rr rrl ln n m mııyyo orrll rrr.. Sğlıklı S S ğl ğ ık ıklılıı vvee hizmetlerinden bü b üny nyyel e er el erin ine uygun ine in uygu uy gun doğum do d oğğu um kko on nttro rol yöntemyyö önt ntem e em bünyelerine kontrol lle eriine n ulşmıyorlr. ull ş ş m mııyyo orl r rr. Kendi Kend Ke di rızlrı rrıız zl lrrıı d ı ış d d lerine dışd evliliklere, evli ev lil lil kl k er ere, e, berberliklere e, berb er er b beerrlliiikl kklle lere zorlnıyorlr, zzo orl r n nıy ıyor o l or lr, şşiddet id ddeet mruz vee ttecvüze eeccv vüz üzee m üz m ru rru ruz uz klıyorlr. kllııyyo k orrllrr. Kdlr K K Kdı dı dl nlr nlr r r yyşdığı şşd dığğı so ssorunlr oru ru unl nlr nl r ççözülmeden özül öz ülme meede den ysklmk kürtjı kkürtjı kü ürt rt jjı yy ss kkllm kk yy d d sırlmk s ır ı l ır m m k kkü ürt rt jı j zltmz. Tersine emekçi z z llttm mz. z. T z Te errssin ine eem m mek ekçi ek çi kdlrı k d dl nll rıı ssğlıksız ğlılıl ks ğ ksız ız yöntemlere zorlr. yyö önt ntem mle leree bşvurmy bş şvu vurrm m my y zzo y orlr rlr. rl rr. Kdlr prsız hkkı! K K d dıl nl rr ko kkoşulsuz oşşu uls lsuz uz vvee p p r rsı s z kü kkürtj ürrttj j h kkkkıı! 12

13 EEvv işleri işleri ssdece dece kkd d ggörevi örevi oolmktn lmktn ççıkrıls! ıkrıls! Çlışs Çlı Ç lıışss n y y d çlışms, çl lış lış ışm mssı m s, n, temizlik, tem emiz miz izli zlliik, yemek, yem emek ek, ek çocu çço cu uk b bkı kım kımı kı mıı ggibi ibii iş ib şle leri rin hepsi ri rin heps he ep pssi emekçi psi emek em ekçi ek kççii kdkd d çocuk bkımı işlerin lrı l lr rı r n do doğ doğl ğll ve sli ğ sli sli görevi sl ggö öreevi syılıyor. sy yılııllıyyor or.. İş İşçi şçi kkddd lr, l r, r, iişyerinde şyer şy erin erin er inde de uzun uzu zun n stler ss t tle lleer boyunc boyu bo yu unc nc çlışıyor çlı ç lışı lılışıyo şıyo şı yor bitkin düşüyorlr. ve b ve iittki kin dü kin üşü şüyo üyo y rl rl rlr rr. Eve Eve geldiklerinde Ev g ld ge dik iklerinde hiçç dinlenmeden d di in nllen len enmed den yemek, yemekk, temizlik, temiz izzlilikk,, çocuk ço occu ukk bkımı bkkımı gibi ggi ib bii iişlerle şler şl erllee uğrşmk erle uğğrrş şmkk zorund klıyorlr. Dinllenecek enecek zmn, z m m n, sosyl sos osy y l hyt krışm krışm bulmıyorlr. Sürekli imkânı bul l m mıyorrl lrr.. S ürrek ü e li ynı yn nı iş iişleri şlleeri ypyıprnıyorlr. mktn yıp ııp prr nıyo orrll rr. bu Bizler b u yü yyüzden zden diyoruz zden zd diyyo orruz ki; ki; i; ortk ort rtk k yemekhyem emek mek ekh ekh neler, ne n eleer, ççmşırhneler mş m mş şır şır ırh hne neele n nele ler kurulmlıdır. ku urru ulm lml lıd l dırr. Ev iişleri şşlleri l toplumsl hizmetler lmlı to opl plum lum ums sl h s hi izm zmet etle etle et ler kpsm kps kps k psm m m n l l nm mlıllıı vvee omuzlrdn kldırılmlıdır. bu yyük ük kkd d d o muzl muzl mu z r nd dn n k kld ld ldır dırrılılm lm mlılıdı mlı lıdı dır. r. r. Kdlr Kdı K dl dı l nlrr serbest seerrb bes estt zmn zm z m mn n sğlnmlıdır. ss ğl ğln m n mlılıdı lılıdı dır. r Ev işlerinin iş şle leri rini nin toplumsllşmsı to opl plum ms sllş lllş şm m ssıı kkdı d d dı nı d d eerkeği rkeğ rk e i dh de d de h h h üretken üret ür e ke k n kılcktır. k lcktır. kı Ev iişleri şler şl ler eri ri s ssdece sde de dece ce kd ce kd d ggörevi örev ör örev evii olmktn olm olm ol mkt ktn kt tn n çıkkrıls! krı k rı rıls ıls ls n! Ev iişi şi ttoplumsllştırıls! op o plums lu ums msl lll ll lşt şt ştır tırrılılsı s! s! sı n! 13

14 Şiddete, Şid ddete,, ttcize cize sson! on! Her He H er yıl yyııl yüzlerce yyü üzzlleerrccee kd kd dı n eşi, eşşii, sseevg vgiillisi iissi, i, bbsı bb b ssı yy d d krkrr-k sevgilisi, deeşl d şleerri trfdn tr t rfı f nd d n n ktledilikt tledi ledililiideşleri yyor. yo or. r. Binlerce Bin inle lerrcce kd kk d dı ttcize ci cize ze vvee ttecvüze eecc vvüz üze uğruyor. uğrru uğ uyyo or. r. Kd K K d dı n şşiddet idd id deet ve ve tciz tc ciz ciz iz ererr-kkek ke ek eg eegemen gem emeen n sömürü sö öm mürü ürü ssisteminin si ssttem emin inin in bir birr prçp rrçç ssı sıdır. ıdı dırr.. B Biz izz kkd d d n iişçişşççii-ller le er cins cins ci ns yrımcılığıyyrrım mccıılığ lılığğı n, kk d dıı nı d eğer eğe eğ erssiizzn, kdı değersizleştiren lle eşt ştiren ve bun boyun eğmeye yu un eğ eğme ğme meye eye ye zorlyn zor orl ly l yy n n değer yrgılr mücdele de değe eğeer y yrg rgılılıl rg l rr r n k kkrşı rş rşıı mü üc cde d lee etmeliyiz. de etm tmel eliyiz iyiz iy iz. Ş Şi idd ddette,, ttcize ccizee son! n! n! Şiddete, 14 14

15 EEmekçi mekçi K Kdlr dlr Ö rgütlü M ücdeleye! Örgütlü Mücdeleye! Biz Bi B iz işçi işçi iş çi ssıf ıf ıfı ıfı nı n kdlrı, k d dı nll rı r rı, h rı, h hyt yy tı t ür ü üretilmeret etililm ilm meessinde si iin nde büyük nd nde büyü bü yük ük sorumluluklr soru so ruml mlul uluk ukkl u lrr ldığımız lld dıığğıım mıız gi ggibi ib bii ptronlr sömürü ptr p tron onl lrr sıf sı sı nıfı fı n n ssö öm mü ürü ü düzenini dü üzzen eniin ni yıkmk yıkm yı km kk yrtmk vvee yyeni eni bir en biir yşm b yy şş m yy r rtm mk için iççiin verilen vveerriilleen mümü m ücdelede Çünkü cc d deele led dee de de sorumluluk soru so ru uml mlluluk m ulluk lıyoruz. lılıyo orru uz. z. Ç ünkkü ün ü bibiisorunlrımızı bizden bşksı zzim zi im m sso orru unlr unl rrım ımız ızı b bi izd zden en b şk şk sı sı ççözemez. özzeem ö mez e. Hem hem He H em k kkd dı d nh he em de de emekçi eme mekç kçi olrk oll o rrkk yşdığıyş ş d dığıdığ ığğıımız sıktılr son mı m ız ssı ıkkı nttıılll rr sso on ve vvermek errm meekk için, iççiin, geleceğimize, gel eleecceğ eğim miz ize, e, dünymız çocuklrımız vee d üny ün ymı mız sship hip h ip ççıkmk ııkkmk m m k için iiç çin in vr ggücümüzle ü üm üc müz üzle le mücdele müc üccdel ü ele etmeliyiz. ele etmelliliyiiz. Kdlr mücdeleye K K d dı nllr r m üccd ü del eleye eley eye ktılmdn ey kttıılm ktı k l m d dn işçi sıfı kurtulmz, kku urrttu ull m m zz, iş iişçi şçii ssıfı ıf ıfı kkurtulmdn ku kurt urt rtul ulm m d d dn insnins snnkurtulmz! lık ku rttulmz! hlde kd, O h hld ld lde e k kdı d, d dı n, işçi iş çi ssıf çi ıf ıf ıf ıf n ve ve insnlığ kurins in ns snl n ığ ığ n k urrtuluşu mücdetulu tu ulu luşu um ücd üc de d deelesinde emekle esi sind nde em nde nd emek mek ekkdlr çi ç k d d d l lr r UİD-DER U Uİ UİDİD DER DER çde çç ltd ttısı tı sı lt ltı d lt lt d mücdelede müc mü üc cde delle ede de ön ssflr! fl f lrr lr!! 15

16 TALEPLERİMİZ Eşit işe eşit ücret! Her işyerine kreş! Doğum ve emzirme izni uztıls! Gece vrdiysı ysklns! Şiddete ve tcize son! Koşulsuz ve prsız kürtj hkkı! Ev işleri sdece kd görevi olmktn çıkrıls! ULUSLARARASI İŞÇİ DAYANIŞMASI DERNEĞİ İşçi Dynışmsı Özel Syı No:5 Shibi ve sorumlu yzı işleri müdürü: UİD-DER d Byrm Yılmz Yönetim yeri: Krtltepe Mh. Yıldız Sok. No: 1 K:6 Sefköy - İSTANBUL Yy Türü: Aylık, Yyg, Türkçe, Siysi, İlmi, Edebi e-mil: Bskı: Berdn Mtbsı Dvutpş Cd. Güven Sn. Sit. C Blok 215 Topkpı-İstnbul tel: (0 212) Fiytı: 0,50 TL

Þiirle Müzik Buluþuyor Sultanbeyli Belediyesi tarafýndan "Ýstanbul'un Þiiri, Dünyanýn Þairi" sloganýyla

Þiirle Müzik Buluþuyor Sultanbeyli Belediyesi tarafýndan Ýstanbul'un Þiiri, Dünyanýn Þairi sloganýyla Gzetemiz; Andolu Yksý Gzeteciler Derneði Üydir Hftlýk Bölge Gzeteniz 0 MAR 013 YIL: 10 SAYI: 85 016. 398 88 83-054. 54 65 64 www.gercekmedy.com gercekmedy@gercekmedy.com Beykoz'dn seslenen Bðýþ; Ey ýlýçdroðlu,

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK Bkn Zeybekci, "Türkiye'nin rtık cri çık diye bir sorunu klmmıştır. Böyle sğlıklı bir ekonomik iklimden tefecilere, spekültörlere ekmek çıkmz" dedi. Zeybekci, Ankr 1.Orgnize

Detaylı

Soğuk günlerin başladığı ve kış mevsiminin

Soğuk günlerin başladığı ve kış mevsiminin Çğdş Attürk Fotoğrflrı Sergisi ve Kitp Şenliği ne dvetlisiniz S. 2 Kış kpıyı çlmdn S. 4 CARREFOURSA MALTEPE PARK ALIŞVERİŞ MERKEZİ AYLIK ÖZEL GAZETESİ 6 KASIM 2011 - SAYI: 86 SİNEMA Ardığınız her şey bu

Detaylı

Yeni proje tartışma yarattı

Yeni proje tartışma yarattı Hlk Sğlığı Müdürü Kemik, Nükleer Sntrle destek verdi... Tepkiler demogoji n Akkuyu Nükleer Sntrli ne SATILIK İŞYERİ Mersin de Ormn Bölge Müdürlüğü ynınd, Cemlpş Cddesi ne cepheli, 3.kt, 210 m2, işyerine

Detaylı

Kınama. Sayfa 2. Sayı 2 Maliki onay verdi 2 bin asker Kerkük yolunda. KYB Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Resul Çankaya Köşkü nde

Kınama. Sayfa 2. Sayı 2 Maliki onay verdi 2 bin asker Kerkük yolunda. KYB Genel Sekreter Birinci Yardımcısı Resul Çankaya Köşkü nde Abdullh Gül den tu m r u h z u T n ı r l m l Pt Kınm Türkiye nin bşkenti Ankr d, Türkiye Cumhurbşknlığı Ortdoğu Bşdnışmnı Erşt Hürmüzlü, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbşknı Abdullh Gül ün düşüncelerini dile

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

SAYI 02 OCAK 2014. hayatı paylaş. Mutlu Yillar

SAYI 02 OCAK 2014. hayatı paylaş. Mutlu Yillar SAYI 02 OCAK 2014 hytı pylş Aschffenburg hnu offenbch FRANKFurt.m. Mutlu Yillr hoşgeldin 2014 Eĝİtİm TAKIM RuHU hoş beş GEZI AFIYET OLSUN okuyan nesil EĞlence SINEMA 1 RANGE ROVER EVOQUE FÜR GEWÖHNLICH

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 I. K s m, Mdde 1 41 5 2. K s m, Mdde 42 45 18 3. K s

Detaylı

ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN

ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN SAYI: 22 www.ngdergi.com ÖNE ÇIKANLAR ETKİNLİK 23 NİSAN SİNEMA ATA DEMİRER KÜLTÜR MİRASI ANKARA DÜNDEN BUGÜNE ŞAPKA GURME DETOKS MENÜSÜ KARİYER HİLAL SARAL MİMAR YALIN TAN Gelecek için hzırlnn vtn evlâtlrın,

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

BÜYÜK BALKANLAR. Pegasus hava yolları ile. 7 gece 8 gün

BÜYÜK BALKANLAR. Pegasus hava yolları ile. 7 gece 8 gün BÜYÜK BALKANLAR Pegsus hv yollrı ile 14/21 Eylül 2013 7 gece 8 gün MAKEDONYA-ARNAVUTLUK-KARADAĞ-HIRVATİSTANBOSNA-SIRBİSTAN Üsküp- Ohrid -Tirn-İşkodr-Budv-Dubrovnik Mostr -Srybosn-Belgrd-Üsküp Neden Gitmeli?

Detaylı

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de

Ceza in faz ku rum la rı ve tu tu kev lerin de Meslek ve i kurma kurslar i birli i protokolü Adalet Bakan Çiçek in karde i vefat etti Kalp kri zi ge çi ren ve acil ola rak Yük sek İh ti sas Has ta hane si nde ame liya ta alı nan Ada let Ba ka nı Ce

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld

Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Erzurum E itim Merkezi törenle aç ld Er zu rum ve ci va rın da ki ce za in faz ku ru mla rı ve tu tu kev le rin de gö rev ya pan per so ne lin eği tim gö re ce ği mer ke zin açı lı şı Baş ba kan Re cep

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 2 6 H a z i r a n 2 0 12 S a l ı B İ R İ N C İ O TUR U M A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 B A Ş K A N : B a ş k a n V ek i li Me h m e t S A Ğ L A M K Â Tİ P Ü YE L E R : Ta n j u Ö Z C A N ( B o l u ), Mi

Detaylı

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı.

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi, İstanbul Bakırköy de El Sanatları ve Çini Sergisi Açtı. Kütah ya E Ti pi Ka pa lı ve Açık Ce za evi, 24-31 Ekim 2003 ta rih le ri ara sın da İs tan bul Ba kır köy

Detaylı

Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti

Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti Gzetemiz; Andolu Yksý Gzeteciler erneði Üdir Hftlýk Bölge Gzeteniz 07 MAYIS 2013 YIL: 10 SAYI: 289 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmed.com gercekmed@gercekmed.com eskin: çk pýl mücdelede herkese

Detaylı

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di

Sesleniş. Eli şi Ürün le ri Ser gi si. Ce za evi 1 nci Müdürlerinin Ka tıl dı ğı Hiz met İçi Eği tim Se mi ne ri Dü zen len di 15 Mart 2003 Cumartesi Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 12 Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI

SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI I Prof. Dr. MÜJDAT ŞAKAR Marmara Üniversitesi İİBF İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilimdalı Öğretim Üyesi SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMASI Yenilenmiş ve Genişletilmiş 10. Baskı II Yayın No : 2392 Hukuk

Detaylı

Cem ii ÇiÇEK Devlet Bakanı

Cem ii ÇiÇEK Devlet Bakanı Cem ÇÇEK Devlet Bakanı Yıldıım kbulut BŞBKN Sevgl Çocukla, Yeyüzünün en güzel valıklaı olan szle; b yandan geleceğmzn guvences göeek huzu çnde yaınlaa bakaken, b yandan da devalacağınız gelşm bayağını

Detaylı

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor

MELEK ve İNSAN. Ahmet Tomor Adapazarı, 2013 MELEK ve İNSAN k Ahmet Tomor Copyright Ahmet Tomor ISBN 978-605-88313-3-9 Baskı, Cilt Erkam Matbaası Tel: (0212) 671 07 00 İsteme Adresi Tel: +90 264 274 16 31 Okumayi Tesvik Dernegi info@okumayitesvik.com

Detaylı