CANSTAN DA KTDARIN HEM ÖDÜLÜ HEM BEDEL OLARAK ERKEKLK MANHOOD IN CANSTAN BOTH AS THE REWARD AND THE COST OF POWER Pelin ASLAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CANSTAN DA KTDARIN HEM ÖDÜLÜ HEM BEDEL OLARAK ERKEKLK MANHOOD IN CANSTAN BOTH AS THE REWARD AND THE COST OF POWER Pelin ASLAN"

Transkript

1 CANSTAN DA KTDARIN HEM ÖDÜLÜ HEM BEDEL OLARAK ERKEKLK MANHOOD IN CANSTAN BOTH AS THE REWARD AND THE COST OF POWER Pelin ASLAN Öz Yarım kalmı bir Yusuf Atılgan romanı olan Canistan; dostluun, hesaplamanın, öfkenin, kinin ve iddetin ortasında erkeklik ve iktidar kavramlarının inasına dair bir okuma imkânı sunar. Bu makalenin merkezine romanın çocukluktan erkeklie biran önce geçmek isteyen, böylelikle güçlüler saffında yer alacaını düünen ve bunun için mücadele eden bakarakteri Selim alınmıtır. Makalenin niyeti Selim üzerinden romanda güç ve güçsüzlüün erillikle nasıl bir ba kurduuna, gücün ve iktidarın toplumsal cinsiyetle olan ilikisine odaklanmaktır. Çalımayla amaçlanan, erkeklikle iktidar elde etme arasındaki ilikiyi irdelemek ve bu ilikide cinselliin ve iddetin belirleyici rolünü çözümleyerek Yusuf Atılgan nın algısından erkek olma hallerini, hedef olarak belirlenen erkekliin kazandırdıı gücün yanında kaybettirdiklerini de tartımaya açmak, ödül ve bedel olarak erkeklii sorgulamaktır. Anahtar Kelimeler: Yusuf Atılgan, Canistan, Erkeklik, ktidar, iddet, Cinsellik. Abstract Canistan is an unfinished novel written by Yusuf Atılgan and it can be read as the construction of manhood in terms of friendship, enmity, violence and revenge. This article focus on the protagonist of the novel, Selim who wants immediately to leave behind his childhood and be man in order to exist in the powerful class. In his childhood Selim s best friend is a son of the agha and this makes him feel despised. According to Selim, there is only way to get rid of this feeling is to use the power that is gained by manhood as the weapon of violence but this also ruins him. In this respect the purpose of this article is to analyze the relationship between power/powerlesness and masculinity, the relationship between power and social gender through Selim and to describe of the constitutive role of sexuality and violence in these relations. This kind of analysis from the perspective of Yusuf Atılgan facilitates us to negotiate the manhood which is determined and gained as a target in terms of the reward and the cost. Keywords: Yusuf Atılgan, Canistan, Manhood, Power, Violence, Sexuality. Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.

2 Giri Duruma, yargıç, tanık ve sanık adlı dört bölümden oluan fakat son bölümü yazarın ömrü yetmedii için tamamlanamayan Canistan, yarım kalmı bir Yusuf Atılgan romanı olarak ilk kez 2000 yılında yayınlanır. Dier romanları Aylak Adam, Anayurt Oteli ve hikâyelerinde ehir ve kasaba insanının sıkıntısını, sıkımılıını edebiyatının malzemesi hâline getiren Atılgan, bu kez bu ruhsal durumların tezahür ettii mekân olarak köyü odaına alır. Fonuna kinci Merutiyet yıllarından Millî Mücadele yıllarına dek uzanan bir tarihsel süreci alan ve Manisa nın Hacırahmanlı köyünde geçen olayları anlatan Canistan; okurlarına dostluun, hesaplamanın, öfkenin, kinin ve iddetin ortasında erkeklik ve iktidar kavramlarının inasına dair bir okuma imkânı sunar. Bu makalenin merkezinde romanın çocukluktan erkeklie bir an önce geçmek isteyen, böylelikle güçlüler saffında yer alacaını düünen ve bunun için mücadele eden bakarakteri Selim var. Zaten, romanın yarım kalmasına ramen, anlatıda Selim in hikâyesinin tamamlandıını görüyoruz. Bu balamda bu incelemede Canistan benim açımdan yarım kalmı bir roman özellii göstermiyor. Selim üzerinden romanda güç ve güçsüzlüün erillikle nasıl bir ba kurduuna, gücün ve iktidarın toplumsal cinsiyetle olan ilikisine odaklanmak niyetindeyim. Amacım, erkeklikle iktidar elde etme arasındaki ilikiyi irdelemek ve bu ilikide cinselliin ve iddetin belirleyici rolünü çözümleyerek Yusuf Atılgan nın algısından erkek olma hâllerini, hedef olarak belirlenen erkekliin kazandırdıı gücün yanında kaybettirdiklerini de tartımaya açmak, ödül ve bedel olarak erkeklii sorgulamak. I. Erkek Kimliini Sakatlayan Cinsellik Okur anlatının hemen baında iddetle karılaır. iddeti, ikenceyi gören Tokuç Ali, uygulayan ise Selim ve arkadalarıdır. Selim aralarındaki bazı hesapları görmeye gelmitir. Bu hesaplamanın nedeni ve önemini yorumlayabilmek erkeklik üzerinden elde edilen iktidarı kavramımızda kilit noktası tekil eder. Anlatıda geriye dönülerle Selim ve Tokuç Ali arasındaki ilikiyi öreniriz. Selim babasının ölümünden sonra, sekiz yaındayken, Ali nin babası Tokuç Osman ın yanında yanama olur. Bu andan itibaren Selim ve Ali nin dostluu da balar. Dostluklarında merhamet vardır; Ali nin canı yansa Selim, kendi canı yanmı gibi hisseder, arkadaının üzerine titrer. Dostluklarında güven vardır; ilk aklarını paylaırlar birbirleriyle, biri bir kızı seviyorsa, dieri onun sevdiine yan gözle bakmaz, hatta gerekiyorsa biri ötekine kız kaçırmada yardımcı olur. Dostluklarında empati vardır; ilk avlarında ilk avı gerçekletiren öteki üzülmesin diye, kaderim varmı, av önüme kondu, diyerek dierini avutur. Dostluklarında eitlik vardır; erkeklie adım atma yolunda önemli bir gösterge olan ilk tüfee sahip olma deneyimini bile Ali, babası henüz Selim e tüfek almadıından kendi baına yaamayı reddeder, ancak Selim e de tüfek alındıında onun tüfei olacaktır. Onlar ite böyle kardeten öte, iki can dostudurlar ve karde deil de karde gibi olmak çocukluklarında Selim in gözüne batmaz; Selim anası, babası ve ablasının doal olarak Ali yi kayırdıklarını düünür ama onların davranılarındaki eitsiz muameleden rahatsızlık duymaz. Ali nin avucu yandıında telaa kapılan, ona kıyamayan, Ali nin acısını dindirmek için elinden geleni yapmaya çalıan Selim e ne olmutur ki imdi arkadaının dizini tuz buz edip bununla da kalmayıp göbeini yararak kızgın ya damlatacak duruma gelmitir? te anlatı duruma adlı ilk bölümünde Selim in görülecek hesabını görmek için Ali ye yaptıı ikenceyle açılır. Selim çocukluktan beri güttüü kini kusmaya, tüm geleceini ekillendirmi olan geçmi bir olayın intikamını almaya gelmitir. Kinden kaynaklanan iddet ve acımasızlık ilk bölümde varlıını rahatsız edeci bir ekilde ortaya koyar. Henüz hiçbir kadınla cinsel deneyim yaamamı Selim ve Ali bir gün bir sıpayla cinsellik yaayacaklardır ve Ali nin Selim e sormaksızın hayvanın yanına önce girmesi Selim in gururun kırılmasına neden olur. Selim, Ali tarafından aaılandıını, hor görüldüünü, dılandıını düünür, ne de olsa Ali aa olu dur, öncelik doal olarak onundur. Ali, Selim e kardeim derken samimi deildir ve ite imdi eline geçen ilk fırsatta ona aralarındaki hiyerariyi göstermitir, herkes haddini, yerini, sınıfını, sırasını bilmelidir. Böyle düünen Selim o derece incinmi, o derece aaılanmı, küçük düürülmü hisseder ki saır anasını, çocukluunu, tüm yaamını geride bırakarak köyü terk eder. Bu olayı Selim o andan sonraki tüm yaamı boyunca unutmaz; maruz kaldıını düündüü o aaılanmılıı saplantılı bir hâlde sık sık hatırlar, her hatırlayıında da yeniden aynı eyleri hisseder, kinle, nefretle, hınç ve intikamla dolar. Yıllar sonra Selim Ali ye bu olayı hatırlattıında Ali yapılan tüm ikencenin nedenin bu olacaına ihtimal vermez, onun gözünde bu, önemsiz bir anıdır. En sevdiim arkadaımın bana bunları yapabilmesi için büyük bir suçum olmalı benim. (Atılgan, 2012: 12) diye düünür. Babasının Selim e parasını vermemi olduundan üphelenir. O deil; verdi elbet yanamanın hakkı parayla ödeniyor bu dünyada. imdi derdimiz baka (Atılgan, 2012: 8) diyen Selim için ise 54

3 olayın baka ve onun açısında çok daha derin bir boyutu söz konusudur. Hayvan damının kapısındaki horlama Selim için Ali den çok daha büyük bir anlam taımaktadır. Acaba Selim, baka bir olay karısında Ali yle eit olmadıklarını fark etseydi, havyan damında yaadıı bu olay kadar etkilenecek miydi? Bilindii üzere kırsal alanda aalık önemli bir sosyal statü göstergesidir; aa güç sahibidir, onun iktidarı çevresindekiler tarafından kabullenilmitir ama Selim le Ali arasında o güne dek bir ezen-ezilen çatıması, aralarındaki bu sınıfsal hiyerarik durumu imleyen herhangi bir mesele yoktur hatta daha önce de belirttiim gibi onların ilikisi eitlie dayanır, bakalarının onları eit görmemesi Selim in umurunda deildir. Baka bir olay karısında da eit olmadıklarını Ali nin herhangi bir davranıından dolayı hissetseydi Selim, elbette yine aaılanmı hissederdi ancak bu derece travmatik olur muydu, bunu bilemeyiz. Sıpa mevzusu ise Selim de travmatik bir etki yaratmıtır çünkü bu olay içerisinde cinsellii de barındırır. Psikanalizin dikkat çektii üzere cinsellik, kiiliin dorulanmasında, erkek kimliinin pekitirilmesini salamada son derece önemli bir ileve sahiptir. (Cebeci, 2004: 74, 80) Selim o gün o hayvan damında yaananlar yüzünden hem sınıfsal açıdan daha altta olduu gerçeiyle karılamı hem de kendini cinsel deneyimini yaamaktan alıkonulmu hissetmitir. Zaten bir daha tam bir cinsel deneyim yaayana kadar Selim i kendine güvenen, hayatından memnun bir erkek olarak görmeyiz aksine köyünü terk ettikten sonra sürekli olarak erkek olduunu kanıtlama çabası içine girer. Erkeklik sadece doutan sahip olunan bedene, cinsiyete indirgenebilecek bir ey deildir aksine iktidar ilikilerine karı verilen mücadele sonucu kazanılan yapay bir durumdur. (Gilmore, 1990: 11) Demren in ifadesiyle; Erkeklik in, kadınsı veya kadın olmayan olduu varsayılır ve erkeklie balı öznellikler bununla ilgili normatif söylemler tarafından sınırlandırılır ve ina edilir. Özellikle iktidarın erkeklie balı öznelliklerle dorudan bir ilikisi vardır, iktidar erkeklik le özdeletirilir. Erkeklie balı normatif ve hegemonik öznellikler iktidara içkin bir ekilde kurulurlar. (Demren, 2008: 80) Ancak bir toplumsal ina ürünü olan erkeklik çou erkek tarafından sorgulanmaz, verili bir durum olarak kabul edilir. Ali nin erkeklii kazanmak için Selim kadar zorlu bir süreçten geçmesine gerek yoktur, o zaten aa oludur ama Selim gücün, iktidarın, söz sahibi olmanın yolu olarak gördüü erkeklii kazanmak için Ali ye göre çok daha sıkıntılı bir süreçten geçecektir. Köyünü terk etme anına kadar Ali bir erkek çocuktur, henüz bir erkek deildir. Erkek çocuk ev içi yaamında, annesi ya da dier kadınların olduu ortamlarda erkek çocuk olmanın keyfini çıkarsa da yetikin erkeklerle bir araya geldiinde bu durum bozulur. Yetikin erkek otoritesinin egemenliindeki dünyayla karılatıklarındaysa erkek çocuklar henüz dâhil olmadıkları bu dünyada kendilerini acemi ve yetersiz hissederler. Yetersizlik duygusuyla baa çıkabilmek içinse sertlii ve iddeti kendileri için en uygun kılıf olarak görürler. Böylece kendi güçsüzlük deneyimlerini hafifletme ve bu güçsüzlükten kurtulma imkânı bulurlar. (Kandiyoti, 1997: 194) Doup büyüdüü köyden ayrılmasıyla Selim de yetikin erkek otoritesi nin egemenliindeki dünyaya adım atmı olur ve bundan sonra Selim için acemilik ve yetersizliklerini gidermek adına olaanüstü bir çaba harcayacaı dönem balar. II. Erkek Kimliini Edinme Kültüre özgü algılamalar sonucu oluan erkeklik kırsal corafyada fiziksel güçle de son derece ilintilidir. Köyden ayrılıp Manisa daki bir çiftlie çalımak için bavurduunda Selim, kâhyanın Küçüksün daha, çiftlik iine dayanabilecek misin? (Atılgan, 2012: 19) sorusunu kendinden emin bir ekilde yaparım diye yanıtlar. Selim, on be yaında olduunu, ite pitiini, zorlanmadıını, ilerin, çok çalımanın onu yormadıını sürekli vurgular, küçük olmadıının, altını çizer, acemi ve yetersiz olmadıını göstermeye çalıır ve dier içilerin ona eit deil de erken gelimi bir çocuk gibi davranmalarından rahatsızlık duyar. Çiftlikte fiziksel güç gerektiren tüm ileri kısa sürede en iyi ekilde yerine getirerek takdir kazanır. Böylece erkek olmak yolunda önemli adımları atmaya balamıtır. Gilmore, erkekliin evrensel inasına odaklandıı Manhood In The Making: Cultural Concepts Of Masculinity adlı çalımasında kültürel farklar olmasına karın, hemen hemen tüm toplumlarda erkeklik için üç temel davranıın yerine getirilmesi gerektiini gözlemler: bir kadını hamile bırakmak, bakmakla yükümlü olunan kiileri tehlikeden korumak ve hısım akrabaları geçindirmek. (Gilmore, 1990: 223) Selim de çiftlikte kazandıı paradan annesine verir. Annesini ziyaret edip ona bir altın verdikten sonra hislerini gizlemez; rahatlama hissetmitir, artık ne de olsa kimse anasına bakmadıını söyleyemez. Erkeklii elde etme yolunda verdii mücadelede böyle kazanımlar yaayan Selim, en büyük adımı ise çiftlikten ayrıldıktan sonra bulduu yeni iinde atar. Kendisinden yaça büyük dul bir kadın olan Esma nın yanında çalımaya balayan Selim yine çalıkanlııyla göz doldurur. Esma ya ilgi duymaya balayan Selim in ilgisine Esma da karılık verir. Hiçbir kadınla olmadım daha önce, bana sen öret. (Atılgan, 2012: 40) diyerek Esma ya yanaan Selim i nikâhsız çok 55

4 günah olur diyerek ilk balarda reddetmek istese de Esma, istekli bu genç erkee karı koymaz, Selim le birlikte olur. Esma da son derece isteklidir; tutkulu bir biçimde seviirler. Bu ilk cinsel deneyimin ardından Selim kendini büyüyüp adam olmu gibi hisseder, artık çok mutludur. Bu balamda, anlatıda bu sahnenin hemen ardından gelen çuval taıma sahnesinde Çuvallar aır, sen küçüksün daha, kaldırabilecek misin? (Atılgan, 2012: 42) diye soran Mehmet Aa ya Selim in Ne küçüü aam, adam oldum ben. Evelallah yüz yirmi okka çekse vız gelir, kollaıp atarız. (Atılgan, 2012: 42) diyerek karılık vermesi son derece anlamlıdır. Selim artık küçük bir erkek çocuu deildir, adam olmutur; Esma yla gerçek anlamdaki ilk cinsel ilikisini yaamı, böylece cinsellik onun erkekliini pekitirmi, erkek kimliini dorulamıtır. Cinsellik kimlik kazandırır ve bir kimlie sahip olmak da iktidarı getirir. (Paglia, 1996: 8) Ne tuhaf, Makbule yi falan unuttuk gitti yahu. Ulan Ali, bilmeden iyilik etmisin bana, ama ileride bir gün soracaım sana. Hep on dönüm baım olsa derdim, ite fazlası oldu, üstelik karım da var; gene de unutamıyorum bana ettiini. (Atılgan, 2012: 45) diyen Selim sosyal anlamda da sınıf atlamıtır, artık bir baı vardır, sadece içi deil mal sahibidir de ama güçlü, mutlu ve hayatından memnun olsa da Ali yi affetmez. Hâlâ Ali nin dostluklarına ihanet ettiini düünür, kini hâlâ yüreini burkmaktadır. lk gençlik yıllarında yaanan travma etkilerini hâlâ sürdürmektedir. Selim, güçlü olduunu Esma ya ve çevresindekilere ispatlamıtır ama Ali nin bunların hiçbirinden haberi yoktur. Bu balamda denilebilir ki Selim in deneyimledii aaılık kompleksinden kurtulmasının yolu ancak Ali karısında elde edecei iktidarla gerçekleecektir, bu böyle olmasa da, Selim in inandıı doru bu gibi gözükmektedir. Bu arada toplumsal fonda, Merutiyet ilan edilmi, hürriyet ülkenin gündemine yerlemitir. Artık dört be yılda bir mebuslar seçilecek, seçilenler stanbul da toplanıp halkın yarına kanunlar yapacaklardır. Tüm bunları anlatıcı Selim in cephesinden öyle yorumlar: Oysa Selim, Esma gibilerinin yaamında nasıl bir deiiklik olabilirdi? Belki üzümü daha pahalı satabilirlerdi. (Atılgan, 2012: 50) Bu yaklaım gösteriyor ki Yusuf Atılgan, büyük toplumsal deiimlerden daha çok o toplumsal deiikliklere maruz kalan, çou anlatıda tarihin görmezden geldii sıradan küçük insanların hikâyesine odaklanmaktadır. Bu noktada denebilir ki Canistan, Türkçe edebiyatta köyü konu edinen pek çok romandan farklıdır; memleket gerçei ne yaslanan deil, bireyi merkeze alan, bireyin hikâyesini konu edinen bir romandır. Canistan kırsal alanda bir var olma hikâyesidir. te bu var olma, kendini var etme mücadelesinde Selim, bir erkek olarak varlıını karısının hamililiiyle daha da ortaya koyar. Erkeklii tam onaylanmıken bebeinin ölü doması ve çok kısa bir süre sonra karısı Esma nın ölümüyle Selim yeniden büyük bir yara alır. Selim Esma yı çok sevmitir, onunla tutkulu bir evlilik hayatı olmutur. Cinsellii sıkılmadan, utanmadan tüm doallııyla yaamılardır. Çounlukla aysız gecelerde çay kıyısındaki sevimileri karı kocaya büyük zevkler vermitir. Selim artık bunların hiçbirini yapamayacaktır. Lichtenstein akın bireyi yalnızlık duygusundan kurtarmak ve sevilen kiiyle birleme düüncesi salamak üzere iki ilevi olduundan bahseder. Bu görüe göre, orgazm ve ego arasında büyük bir iliki vardır. Kiinin kendi varlıını gerçek olarak algılamasında orgazmın rolü büyüktür. (Cebeci, 2004: 103) Bu balamda Selim karısının ölümüyle kendi varolu mücadelesinde tekrar büyük bir yara alır, yalnızlaır, durgunlaır. nzivaya çekilir, ba bahçe ilerini yapmaz. Kuvvetli, ekmeini tatan çıkaran, mücadeleci, risk alan, aktif, erkek Selim in yerine acı çeken, duygusal ve kendini yalnızlıa mahkûm eden bir Selim gelmitir. Oysa erkeklik pasiflii deil, sertlii gerektirir. (Gilmore, 1990: 220) Bu açıdan bakıldıında Selim in mücadeleyi, soukkanlılıı, acımazsızlıı ve sertlii gerektiren, erkekliin içselletirilmesinde önemli bir adım olan askerlikten kaçması aırtıcı deildir. Sancar, erkeklik ve askerlik arasındaki ilikiye dair unu iddia eder: Militarist pratiklerin içselletirilmesi ile erkeklerin ölme ve öldürmeye razı savaçılar hâline gelebilmeleri, askerliin bir tür erkeklik sınavı olarak var olmasına balıdır ve bu sınavı baarı ile geçenlerin salam erkek olarak topluma katılmaya hak kazanacaına dair bir ritüelistik sözleme söz konusudur. (Sancar, 2009: 155) Bu açıdan baktıımızda Selim in bu ritüelistik sözleme ye uymadıını görürüz. Duygusal bir süreçten geçen Selim in Birinci Dünya Savaı na katılmak üzereyken askerlikten kaçması onun yeni bir hiyerarik düzen içinde yeniden erkeklik ispatlamaya maruz kalmak istemedii, henüz buna hazır olmadıı eklinde yorumlanabilir. Ama toplum nezdinde erkeklik öyle bir mittir ki yaam boyu kanıtlanması gerekir. Selim de erkek kimliinden daha fazla uzak kalamaz. Zayıflıını, güçsüzlüünü daha fazla göstermemeli, erkeklie geri dönmelidir. Yeniden erkek olma fırsatını ona Yunan igali getirir. Yunan igali sonucu ülkede çeteler olumutur ve Selim de bu çetelerden birinin lideri olur. Emrindeki bir grup adamla Yunanlılara karı koyan çetelerin parasal sıkıntılarını gidermek, ihtiyaçlarını karılamak için zengin köylülerin evini basarak altınlarını almaktadır. Çete liderlii Selim e yeniden hem kendini var etme hem de toplumda bir statü kazanma, tutunma imkânı verir. 56

5 Çetecilik sayesinde Selim, iddet kullanma, otorite kurma, gücünü dierleri üzerinde uygulama gibi eylemleri gerçekletirerek tekrar erkekliin dünyasına adım atar. Yapay bir tertip olan toplum, insanın doa karısındaki edilgenliini hafifletmeye yarayan bir sistemdir ve bu sistemin suçu denetim altında tutma gücü vardır. Selim in içinde yaadıı toplum ise sava sürecindedir, toplumsal denetim zayıflamı, kaotik bir atmosfer olumutur. Toplumsal denetim zayıfladıında ise insanın doutan gelen acımasızlıı ortaya çıkar. (Paglia, 1996: 5-8) Bu balamda çetecilik deneyimi Selim in iddeti içselletirmesi ve normalletirmesine neden olarak Ali ye uyguladıı ikencenin hazırlayıcısı ilevini görür. Demren in belirttii üzere, Erkek olmak, bireysel ve sabit olmaktan çok, grup içerisindeki dier öznelerle beraber kurulan deneyimsel yani icra edilerek yaanılan bir süreçtir. craat ve deneyimden baka bir ey olmayan erkeklik, ontolojik varlıını ve gerçekliini ancak yaanılan grup veya toplum içerisinde kazanır. Paylaılan ortak bir deneyim ve icra etme yoksa erkeklik de yoktur. (Demren, 2008: 80) Bu açıdan düünüldüünde çete liderlii Selim e erkekliinin inasında geni bir alan yaratır. Selim, kararlar alır, evler basar, emirler yadırır, çou iddete dayansa da icra edecek çok eyi vardır ve onun gücü dierleri tarafından da onaylanır. Selim için iktidar güç demektir, Selim iktidarını güçsüz olan üzerinde uyguladıı iddetten alır. Bu balamda da Selim iktidarın en ilkel biçimini benimsemitir. Selim in iddeti kendi iktidarını göstermek ve böylece kendi varlıını onaylatmak için kullandıını çetecilikten önce de görürüz aslında. Selim köyünden ayrıldıında çalıtıı ilk çiftlikte yaıtı olan çiftlik sahibinin kızı Nebile yle arkadalık kurmu, bu arkadalıı sen kim oluyorsun da kardeimle konuuyorsun? diyerek engellemek isteyen ve kendisine ahır kumrusu diye hitap eden aanın oluna sert bir yumruk atmıtır. Erkeklik, sürekli baka konumların ne olduu hakkında konuma hakkını kendi elinde tutan ve bu sayede kendi bulunduu konum sorgulama dıından kalan bir iktidar konumu dur. (Sancar, 2009: 16) Burada kendi konumunu sorgulama dıı bırakan, iktidarı elinde tutan, hiyerarik düzeni hatırlatan, daha erkek olan aanın oludur ve bu iktidar tarafından horlanan Selim dir. Sosyal statüsünden dolayı aaılanan, erkeklii görmezden gelinen Selim bu aaılanmadan iddete bavurarak kurtulabileceini düünür. Psikanalizin dikkat çektii gibi varlıının inkâr edilmesine katlanamayan kii iddete yönelebilir (Cebeci, 2004: 106) ve Selim iddetle özdeletirdii erkeklik için risk almayı göze alır; varlıını görmezden gelen, kendisini hor gören herkese iddet uygulamaktan sonuçları ne olursa olsun kaçınmaz. Böylece ezilmeyecek, kendini ezdirmeyecek ve ancak bu yolla elde edilebildiine inandıı iktidara sahip olacaktır. Selim in uyguladıı iddetin en younuna ve acımasızına maruz kalan kii ise çocukluk arkadaı Ali dir. Selim in Ali ye ikence yapmasının asıl nedeni kendi varoluunun onaylandıını onda görmek istemesidir ama bunu göremedikçe daha da öfkelenir. Ali ikenceye dayanır ve Selim e bir türlü istedii cevapları vermez, canı pahasına da olsa yalan söylemez. Selim in karısında gururlu bir biçimde durur. Hâlbuki Selim e göre imdi güçlü olan Selim dir, Ali nin karısına çete lideri olarak çıkmıtır, emrinde adamları vardır, iktidar ondadır ve iktidarının onaylanmadıını, Ali nin iradesini biçimlendiremediini gördükçe hükmetme arzusu daha da iddetlenir. Böylece iktidara sahip olabileceini düünür. Acımasızlıklatıkça daha da erkek olacak, iktidarı daha da güçlenecektir. Sonuç te Selim iddet ve ikence uygulayarak elde ettii gücü iktidar sanmıtır. Hâlbuki Selim in sahip olduunu sandıı ey iktidar deildir. Foucault, iktidarı bakalarının eylemleri üzerinde eylemde bulunma olarak tanımlar ve bir iktidar ilikisinde sadece iktidarı uygulayanın deil, üzerinde iktidar uygulananın da sonuna kadar eylemde bulunabilecek durumda olması gerektiini, iktidar ilikisine karı, bütün bir karılıklar, tepkiler, sonuçlar ve muhtemel bulular alanının açılabilmesinin art olduunu öne sürer. Davranı teriminin iktidar ilikilerinin doasını kavramada kilit bir nokta olduunu düünen Foucault, iktidarın davranıları ve davranıların olası sonuçlarını yönlendirmek olduunu iddia eder. Bu balamda gerçekte iktidar, bir yönetim sorunudur; karı tarafı, ötekini yönetmek, mümkün eylem alanını yapılandırmaktır. Ancak bunun gerçekleebilmesi yani bir ilikinin iktidar ilikisi olabilmesi için olmazsa olmaz bir koul söz konusudur; özgürlük. Bu yüzden de iktidar, ancak özgür özneler üzerinde yalnızca onlar özgür olduklarında ilerlik kazanır. Eer ortada özgürlük yoksa onun yerini salt ve basit bir iddet zorlaması alırsa iktidardan söz edilemez çünkü bu tarz tek taraflı bir durumda artık yalnızca tahakküm vardır ve tahakkümün olduu yerde iktidar olamaz. Yani direnme, kaçma, kurtulma imkânları yoksa orada iktidar da yoktur. (Foucault, 2000: 73-76) Bu balamda, Foucault, iktidarı hükmetme, tahakküm altında tutma olarak görmeyip kiinin kendini bir özne olarak var ettii bir iliki biçimi olarak görür ve böyle bir iktidar tek taraflı bir iddeti barındırmaz. Selim le Ali nin 57

6 58 durumunda ise Ali etkisiz hâle getirilmi, eylem alanından mahrum bırakılmı, kaçma kurtulma hakkı elinden alınmıtır. Bu nedenle Selim ile Ali arasındaki iliki iktidar ilikisi deil, iddet ilikisidir. iddet ilikisi bir beden üzerinde ya da eyler üzerinde uygulanır; iddet ilikisi zorlar, büker, ikence uygular, tahrip eder ya da bütün imkânlara kapıyı kapatır. (Foucault, 2000: 73) Ali ye yapılanlar tam da böyledir; imkânlar o denli kapatılmıtır ki Ali hayatını kaybeder. Erkeklii bu anlamdaki bir iktidarla özdeletiren, onu bir güç gösterisi zanneden, tüm yaamını bu mücadelede kendini kanıtlamaya adayan Selim aslında hiçbir ey kazanamamı, aksine kaybetmitir. Selim kendi edilgenliini Ali yi dize getirerek yok etmeyi planlayarak, hükmetme arzusunun kendine iktidar getireceini düünerek yaptıı ikencenin sonunda iktidarın getireceini varsaydıı prestiji elde edememitir. Tüm olup bitenler sonunda ne der Selim; Öldürdüm onu ama horlayamadım. (Atılgan, 2012: 17) Yıllardır bekledii hesaplama anı ona istediini verememitir; kendisine karılık verme olanaından yoksun güçsüz, çaresiz, Ali ye acımasızca uyguladıı iddet Selim e büyük bir bedel ödetmi, eskisinden daha da yalnızlamı ve hayatından vazgeçerek ölüme doru yol almıtır. Bu balamda, Selim erkekliin bedelini en aır ekilde, canıyla ödemi olur. Sorgulanmadan, verili toplumsal deerler üzerinden kurulan erkeklik, kısa vadede bir iktidar getirse de bu iktidar en çok onu elde edeni parçalar, en çok ona bedel ödetir. Sonunda onu tüketerek bitirir, hiçletirir, yok eder. KAYNAKÇA ATILGAN, Yusuf (2012). Canistan, stanbul: YKY. CEBEC, Ouz (2004). Psikanalitik Edebiyat Kuramı, stanbul: thaki. DEMREN, Çada (2008). Kadınlık Dolayımıyla Erkeklik Öznellii, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, C. 32, N. 1, s GILMORE, David D. (1990). Manhood In The Making: Cultural Concepts Of Masculinity, New Haven, Conn: Yale University Press. FOUCAULT, Michel (2000). Özne ve ktidar, Seçme Yazılar 2, Özne ve ktidar, Yay. Haz. Ferda Keskin, Çev. Iık Ergüden-Osman Akınhay, stanbul: Ayrıntı. KANDIYOTI, Deniz (1997). Cariyeler Bacılar Yurttalar: Kimlikler ve Toplumsal Dönüüm, Çev. Aksu Bora, Fevziye Sayılan, irin Tekeli, Hüseyin Tapınç, Ferhunde Özbay, stanbul: Metis Yayınları. PAGLIA, Camille (1996). Cinsellik ve iddet ya da Doa ve Sanat, Çev. Turgut Berkes, stanbul: yi eyler Yayınları. SANCAR, Serpil (2009). Erkeklik: mkânsız ktidar, stanbul, Metis.

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni,

Borsa : Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. ni, TÜREV ARAÇLAR RSK BLDRM FORMU (Vadeli lem ve Opsiyon Borsası A.. nezdindeki ilemlere ilikindir) Önemli Açıklama: Vadeli lem ve Opsiyon Borsası nezdinde yapacaınız alım-satım ilemleri sonucunda kar elde

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz...

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz... Balikesir Kepsut 'tan Sevgili Fatih ogretmenimizin yazisini ogretmenlerimize, ozellikle de YIBOlarda gorev yapan ogretmenlerimize, yoneticilerimize armagan ediyor, ogretmenler gununuzu kutluyoruz... YIBOda

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ. Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı

RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ. Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı Sayın Büyükelçi, futbolu sever misiniz? Evet, fıtrî bir oyundur... Seyretmekten holanırım.

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

FRANSA DA OKULA GTME

FRANSA DA OKULA GTME Turc FRANSA DA OKULA GTME Fransa ya yeni gelen örencileri ve aileleri aırlama belgesi BU BELGE SORULARINIZI CEVAPLIYOR Çocuumu ilkokula, ortaokula veya liseye nasıl yazdırırım? Çocuum henüz fransızca konumuyor.

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış...

Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Bugün uzaklardaki bir YİBO'dan İLKYAR'ın yıllar önce gittiği bir YİBO'dan değerli fedakar YİBO öğretmenlerimizden biri yazmış... Doğuda görev yapmamış, oradaki güzel çocukları görmemiş onlara sarılmamış

Detaylı

!" # $%!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! # $%! ## #! $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$%!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( *""+"'", -.'/0"""-".123!+"&,'* 4 5' ' 6 (" 6', &'* "(7 5' " 89+

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Güzellerden Güzellemeler...

Güzellerden Güzellemeler... Güzellerden Güzellemeler... Geçen hafta Tosya Y!BO ö"rencilerinin yaptıklarını anlatmı#tım, bu hafta da kolejlerde okuyan çocuklardan bir iki örnek verece"im Alev Okullarına gitmi#tim ilk dönem, Alev Okulları

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6 )# 6(- '(+ #)7 5( #

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

r i = a i + b i r m + i

r i = a i + b i r m + i Endeks Modelleri William Sharpe tarafından gelitirilen tekli endeks modeli ve onu takip eden çoklu endeks modelleri, portföyün beklenen getirisi ve riskinin hesaplanması için gereken veri sayısını ciddi

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

dükkan gezip farklı zeka oyunları arayan gönüllülerimizin oldu"unu biliyorum. #çim ı!ıldıyor

dükkan gezip farklı zeka oyunları arayan gönüllülerimizin olduunu biliyorum. #çim ı!ıldıyor Kıtaları Bir Geçe Penceremden bir soluk yine çocuklar akıyor Gönüllülerimizi görüyorum, kocaman bir yemek salonunda, sandalyeler arka sıralara itilmi!, kocaman bir ses sistemi ve sazlar e!li"inde!arkılar

Detaylı

BENMAR VE KURUTMA DOLABININ KULLANIMI

BENMAR VE KURUTMA DOLABININ KULLANIMI S.D.U. ARKKARAAAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA LABORATUVARINDA BULUNAN BAZI MKROLEMCL ARAÇLARIN PROGRAMLANMASI VE ÇALITIRILMASI Mikroilemcili bir ekipmana program yapabilmek için ilemin yapılacaı anda herhangi

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

! " #$!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! #$! ## #! $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( * ""+"'", - +./ 01"(23 4' 5 6"""/" 4 78 9!+"&,'* : ;'

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

Kurbanlar & Failler. Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği. Istanbul, 6 Nisan 2013. www.franz-ruppert.de. 02.04.2013 (c) Prof. Dr.

Kurbanlar & Failler. Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği. Istanbul, 6 Nisan 2013. www.franz-ruppert.de. 02.04.2013 (c) Prof. Dr. Kurbanlar & Failler Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği Istanbul, 6 Nisan 2013 www.franz-ruppert.de 02.04.2013 (c) Prof. Dr. Franz Ruppert 1 Kurbanlar ve Failler Tanımlar Hayatta Kalma Stratejileri

Detaylı

TÜRK DİZİLERİ. Türk dizilerinde bu ay konumuz MEDCEZİR KARAKTERLERİMİZ MİRA BEYLİCE SELİM SEREZ ASIM ŞEKİP KAYA BEREN BEYLİCE FARUK BEYLİCE TUĞÇE

TÜRK DİZİLERİ. Türk dizilerinde bu ay konumuz MEDCEZİR KARAKTERLERİMİZ MİRA BEYLİCE SELİM SEREZ ASIM ŞEKİP KAYA BEREN BEYLİCE FARUK BEYLİCE TUĞÇE TÜRK DİZİLERİ CİLT I, SAYI 1 3.12.2014 Türk dizilerinde bu ay konumuz MEDCEZİR KARAKTERLERİMİZ YAMAN KOPER MİRA BEYLİCE EYLÜL BULUTER MERT ASIM SEREZ SELİM SEREZ SEDEF KAYA SUDE KAYA ASIM ŞEKİP KAYA KENAN

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./( !/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ $ $ / + / 2 %/ !"!" #$ %!" &' ($ $) *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/ $* "3'4" 50! 1 Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sıra No: 408) 1. Giri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum ki bu gruba

Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum ki bu gruba Deerli Dostlar, Aaıdaki ileti tarzına ciddi eletirilerim vardır. lk bakıta kötü niyetli bir ileti demek bile mümkün. Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum

Detaylı

Romanda Mekân Kavramı Concept of Place in Novel

Romanda Mekân Kavramı Concept of Place in Novel Romanda Mekân Kavramı Concept of Place in Novel Mehmet Bakır ENGÜL * Özet Roman, modern zamanların bir anlatı türü olarak hayatı bir bütün halinde kuatma iddiasında olan bir edebi türdür. nsanın sahip

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU KMLK BLGLER T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : li: lçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖRENM BLGLER Ortaöretim

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

! " #$! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! #$! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+ ##,#(#-.,/0 12#)34 5( 6 7###0# 5 89 ",#' -(+ : ;(

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MARDN LNDEN VERLEN

Detaylı

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş

Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi. Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Sosyal psikoloji bakış açısıyla İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kurallara Uyma Durumunun İncelenmesi Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş Canlılar hayatta kalmak için güdülenmişlerdir İnsan hayatta kalabilmek

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

Dexter Filkins (2008). The Forever War, New York: Vintage Books. Ahmet Hakan ÖZKAN *

Dexter Filkins (2008). The Forever War, New York: Vintage Books. Ahmet Hakan ÖZKAN * Dexter Filkins (2008). The Forever War, New York: Vintage Books. Ahmet Hakan ÖZKAN * Dexter Filkins tarafından yazılmı olan The Forever War isimli kitap, orijinal dili olan ngilizce versiyonu ile incelenmitir.

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

,$( -./(,$( 0$0$ 1 2 134(,$(

,$( -./(,$( 0$0$ 1 2 134(,$( !"#$ %& '()*' ' + -./( 0$0$ 1 2 134( 5(/ 4 2 " $#56L = {a n b n c n : n 0}222 #.(.)", #22(# 7# 2", #6,489: 7", #24$62.. ' # #2(; 7 #", #2, #2.24$;7" $.7 2# < #44 )" -2 # 22)#( #4# 7 #7= 8"- 2 " >"",.'#

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : TÜM ÜYELERMZE,

GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : TÜM ÜYELERMZE, GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : 09.11.2007 TÜM ÜYELERMZE, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereince, terörün finansmanının önlenmesine ilikin üpheli ilem bildirim yükümlülüünün

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Abdullah GÜNEYSU Avrupa Hıristiyanlarının, kendilerince kutsal kabul

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET 1946 Belediye Seçimleri ve Bu Seçimlerde Kadın Seçmenlerin Kadir EKER 1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU Kadir EKER ÖZET Ülkemizde demokratik gelimeler Merutiyetle balamı, Cumhuriyetle

Detaylı

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL

STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL STANBUL PORTFÖY YATIRIM B TP LKT YATIRIM FONU ÇTÜZÜK DEKL stanbul Portföy Yatırım B Tipi Likit Yatırım Fonu içtüzüünün 1.1, 1.2, 2.1 2.4, 3.1, 5.9.2, 6.1, 7, 8.1, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 9.3.4, 9.5,

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

TÜS AD B LKENT ÜN VERS TES BUSINESS SEMINAR KONU MASI

TÜS AD B LKENT ÜN VERS TES BUSINESS SEMINAR KONU MASI TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BLKENT ÜNVERSTES LETME VE EKONOM TOPLULUU NUN BUSINESS SEMINAR KONUMASI 31 Mart 2007 Abant Sevgili örenciler, deerli

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Çamaır Makinası PW9

Kullanım Kılavuzu. Çamaır Makinası PW9 Kullanım Kılavuzu Çamaır Makinası PW9 38 9065-31 05.51 çinder Genel...3 Program butonları...3 Opsiyon butonları... Balama butonu... Deterjan Haznesi... Gösterge bilgilsi...5 Arıza Kodları...6 Yıkama Programı...7

Detaylı

Okul Dönemi Çocuklarda

Okul Dönemi Çocuklarda Okul Dönemi Çocuklarda Fiziksel ve motor gelişim Bilişsel açıdan gelişim Psikososyal gelişim Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Hasan Kalyoncu Üniversitesi Okul Dönemi Çocuklarda (7-11 yaş) Gelişimin Görevleri

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Hem. Dr. SONGÜL KAMIŞLI Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Prevantif Onkoloji A.B.D. Psikososyal Onkoloji Birimi

Hem. Dr. SONGÜL KAMIŞLI Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Prevantif Onkoloji A.B.D. Psikososyal Onkoloji Birimi Kanserli Hastalar Tarafından Sık Sorulan Sorular Hem. Dr. SONGÜL KAMIŞLI Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü Prevantif Onkoloji A.B.D. Psikososyal Onkoloji Birimi Hastaların Soruları Tıbbi tedavi Otonomi

Detaylı

! " #$! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! #$! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+ ##,#(#-.,/0 12#)34 5( 6 7###0# 5 89 ",#' -(+ : ;(

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

1.Aşama (Cüzdanını doldurmaya başla) Para kazanmanın birçok yolu var. Bu yolların hepsi birer altın kaynağıdır ve işçiler bu kaynaktan

1.Aşama (Cüzdanını doldurmaya başla) Para kazanmanın birçok yolu var. Bu yolların hepsi birer altın kaynağıdır ve işçiler bu kaynaktan Nasıl daha çok para kazanabiliriz? Nasıl para sorunlarımızı çözeriz. Bunun herkes için yöntemi farklıdır. Gelin George S.Clason Babil in en zengin adamı adlı kitabında para kazanmak için önerdiği yedi

Detaylı

İyi Aksamlar, Bir gönüllümüzün annesinin mektubu da ekte yer alıyor... Bir de 12 sene sonra gelen mesaj...

İyi Aksamlar, Bir gönüllümüzün annesinin mektubu da ekte yer alıyor... Bir de 12 sene sonra gelen mesaj... İyi Aksamlar, İLKYAR projelerinden dönerken proje değerlendirilir... Projeye ilk defa katılan "kelebekler" değerlendirmeye baslar, daha sonra 2., 3. nesil "kelebekler" konuşur... Konuşma o kadar sürer

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

Kadınlar kimsenin namusu değildir

Kadınlar kimsenin namusu değildir Kadınlar kimsenin namusu değildir Son dönemlerde medyada namus cinayetlerine sıkça rastlanmaya başlandı. Kadınlarımız vahşice öldürüldü. Bu tür insan hakları ihlallerinin yapıldığı olaylar karşısında sessiz

Detaylı

KÜRESELLEEN DÜNYADA YETKN ETM

KÜRESELLEEN DÜNYADA YETKN ETM !"#$#%$#%&$#' #$$ KÜRESELLEEN DÜNYADA YETKN ETM Doç. Dr. Rıfat Miser Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi Öretim Üyesi ÖZET Günümüzde küreselleme kavramından çok sık söz edilmektedir. Bunun nedeni,

Detaylı

EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME. (Eye Movement Desensitization and Reprossesing)

EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME. (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Panik Atak ve Sınav Kaygısı ndan Kısa Sürede Kurtulmanın

Detaylı

BAKIM HZMETLER SÖZLEMES

BAKIM HZMETLER SÖZLEMES BAKIM HZMETLER SÖZLEMES Madde 1) TARAFLAR: Bir taraftan, dier taraftan aaıda belirtilen Bakım hizmetini üstlenen. bu sözlemenin taraflarını olutururlar. Sözlemenin devam eden bölümlerinde taraflar kısaca

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler

Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Manisa İl merkezinde Yaşayan Kadınların Aile İçi Şiddete İlişkin Görüşleri, Deneyimleri ve Etkileyen Faktörler Celal Bayar Üniversitesi kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBÜKAM) Araştırmanın

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

Yeim ÇELK. Ar. Gör. Dr., Akdeniz Üniversitesi letiim Fakültesi Halkla likiler ve Tanıtım Bölümü, yesimcelik@akdeniz.edu.tr.

Yeim ÇELK. Ar. Gör. Dr., Akdeniz Üniversitesi letiim Fakültesi Halkla likiler ve Tanıtım Bölümü, yesimcelik@akdeniz.edu.tr. TÜRKOLU, Nurçay (Yayına Hazırlayan) (2012). Medya ve Toplumsal Dönüüm: Seyirlik Cümbüler (1. Basım), stanbul: Parömen Yayıncılık, 428 s., ISBN: 978-605-5391-34-8. Yeim ÇELK Nurçay Türkolu nun yayına hazırladıı

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

Özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı

Özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı Özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı Avrupa nsan Hakları Sözlemesi nin 8. Maddesi nin uygulanmasına ilikin kılavuz Ursula Kilkelly nsan hakları el kitapları, No. 1 Bu yayında belirtilen

Detaylı

!$YER!NDE C!NSEL YÖNEL!M AYRIMCILI%I: LGB B!REYLERE YÖNEL!K B!R ALAN ÇALI$MASI

!$YER!NDE C!NSEL YÖNEL!M AYRIMCILI%I: LGB B!REYLERE YÖNEL!K B!R ALAN ÇALI$MASI !$YER!NDE C!NSEL YÖNEL!M AYRIMCILI%I: LGB B!REYLERE YÖNEL!K B!R ALAN ÇALI$MASI Derya Demirdizen Marmara Üniversitesi Sidar Çınar Marmara Üniversitesi Mehmet Rauf Kesici Kocaeli Üniversitesi Özet: "#gücü

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı TÜRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı Ercan TÜRKAN Danıman (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 19 Ocak 2005 çindekiler Sayfa No. Giri... 4 I. Kullanılan Metodoloji

Detaylı

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ

SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ SINIF YÖNETİMİNİN TEMELLERİ Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sınıf Nedir? Ders yapılır Yaşanır Zaman geçirilir Oyun oynanır Sınıf, bireysel ya da grupla öğrenme yaşantılarının gerçekleştiği

Detaylı

YÜRÜMEK ROMANI ÜZERNE TO WALK OVER THE STORY

YÜRÜMEK ROMANI ÜZERNE TO WALK OVER THE STORY YÜRÜMEK ROMANI ÜZERNE TO WALK OVER THE STORY Dr. Sefa YÜCE Özet Yürümek romanı Ankara nın geliim süreci içinde bireyin sorunlarını anlatır. Ankara, Cumhuriyetin simgesidir. Aynı zamanda deiim ve dönüümün

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

MÜZMN TOPLUMSAL ÇATIMA VELÜBNAN MEDYASI PROTRACTEDSOCIALCONFLICTANDLEBANESE MEDIA

MÜZMN TOPLUMSAL ÇATIMA VELÜBNAN MEDYASI PROTRACTEDSOCIALCONFLICTANDLEBANESE MEDIA MÜZMN TOPLUMSAL ÇATIMA VELÜBNAN MEDYASI PROTRACTEDSOCIALCONFLICTANDLEBANESE MEDIA Yenal GÖKSUN Öz Uluslararası ya da yerel çatımalarda medyanın yapıcı ya da yıkıcı bir rol oynayabilecei kabul edilmektedir.

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

ÖZEL EMİNE ÖRNEK İLKOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ. Sorumluluk Duygusu Nedir; Nasıl Kazandırılır?

ÖZEL EMİNE ÖRNEK İLKOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ. Sorumluluk Duygusu Nedir; Nasıl Kazandırılır? ÖZEL EMİNE ÖRNEK İLKOKULU DEĞERLER EĞİTİMİ Sorumluluk Duygusu Nedir; Nasıl Kazandırılır? Sorumluluk kişinin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi, başkalarının haklarına saygı göstermesi ve davranışlarının

Detaylı

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s.

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Hayrullah KAHYA Ortodoks Hıristiyanların Türkçe konuanlarına Karamanlı; bunların konutukları dile de Karamanlıca denmektedir.

Detaylı

Masalları Uyutmak. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK

Masalları Uyutmak. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Masalları Uyutmak Muhsine Helimolu Yavuz: Esil ile Yesil, Türk Masalları I, Cumhuriyet Kitapları, stanbul 2006, ikinci basım 2007, 118 s. Resimleyen: Musa Kart. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Çocuk yazınında

Detaylı

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI ***

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** Yrd. Doç. Dr. Nilgün SAZAK* Yrd. Doç. Dr. A. Serkan ECE** ***1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze

Detaylı

KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi

KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi 1. Ünite Çalıma Prensibi. X3 Uzaktan Kumanda devresi entegre edilmi RF kart okuyucu ünitesi aracılııyla, X3 Uzaktan Kumanda Ünitesi fonksiyonlarının yerine getirilmesi için

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 YEN GÖÇMENLK MEKÂNLARI OLARAK YEN KURULAN ÜNVERSTELER: ORDU ÜNVERSTES

Detaylı

225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar

225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar 225 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Dilek Sarıtaş-Atalar Bilgi Nedir? Bilme edimi, bilinen şey, bilme edimi sonunda ulaşılan şey (Akarsu, 1988). Yeterince doğrulanmış olgusal bir önermenin dile getirdiği

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı