T.C. Muğla Üniversitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Muğla Üniversitesi"

Transkript

1 T.C. Muğla Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu MU ADKG Rapor no. 2006/01 Sürüm: 2006/1.5 Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Ekim 2006

2 Referans KD. R.1. Muğla Üniversitesi (2006) Muğla Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu, Muğla Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu, Stratejik Planlama Kurulu Başkanlığı, ADKG Rapor no. 2006/01, Sürüm no.1.5, 480 sayfa, Ekim 2006 (Muğla, Muğla Üniversitesi). [Mugla University (2006) Mugla University Academic Evaluation and Quality Improvement Report, Mugla University, Academic Evaluation and Quality Improvement Council, Strategic Planning Council, AEQIC Report no. 2006/01, Version no. 1.5, 480 pp., October 2006 (Mugla, Mugla University)]. Adkg_report_no1_v1.5 rtf/pdf. Son güncelleme tarihi [last update]: 13 Kasım [November] Anahtar kelimeler Muğla Üniversitesi, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG), Stratejik Planlama Kurulu (SPK), stratejik planlama süreçleri, kurumsal değerlendirme süreçleri, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), 5018 sayılı kanun, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, yükseköğretim, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Rektör, akademik personel, idari personel, öğrenciler, öğrenci konseyi, eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, toplum hizmetleri, üniversiteler, fakülteler, enstitüler, bölümler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, programlar, engelli öğrenciler, engelli personel, özdeğerlendirme, çevre değerlendirmesi, GZFT analizi Keywords Muğla University, Academic Evaluation and Quality Improvement Council, Strategic Planning Council, strategic planning processes, institutional evaluation processes, Higher Education Academic Evaluation and Quality Improvement Commission (HEAEQIC), State Planning Organization, Law no. 5018, Higher Education Law, higher education, Higher Education Council (HEC), Rector, Academic personel, administrative personel, students, students council, education and teaching, research and development, public services, universities, faculties, institutes, departments, colleges of higher education, vocational colleges of higher education, programs, disabled students, disabled staff, self-evaluation, outside evaluation, SWOT analysis 2

3 İçindekiler 1 Giriş Dokumanın amacı Dokümanın kapsamı Tanımlar ve temel kavramlar Yönetici Özeti Kapsam ve yöntem Özdeğerlendirme Girdiler Kurumsal nitelikler ve özellikler Eğitim ve öğretim süreçleri Araştırma ve geliştirme Uygulama ve Hizmet Süreçleri İdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Çıktılar ve sonuçların değerlendirilmesi Yükseköğretim misyonunu başarma performansının değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Yükseköğretim alanındaki ulusal ve uluslar arası gelişmelerin değerlendirilmesi Mezunlar ile ilgili gelişmeler Toplumsal gelişmelerin ve toplum ile ilişkilerin değerlendirilmesi Sanayi ve sosyal kurumları ile ilişkiler ve gelişmelerin değerlendirilmesi Eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin değerlendirilmesi Yasal düzenlemeler ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki gelişmelerin değerlendirilmesi Yükseköğretim kurumunun bulunduğu bölgenin ekonomik ve ticari kalkınmasına etkisinin değerlendirilmesi Sürecin amacı Sürecin Hedefleri Sürecin kapsamı ve sınırları Sürecin Sahibi Sürecin Girdileri Kurumsal değerlendirmede dikkate alınmış olan temel ilkeler Sürecin Eylemleri Değerlendirme Ekiplerinin Oluşturulması ve Eğitimi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG) Eğitim-öğretim alanı koordinatörlüğü Araştırma alanı koordinatörlüğü Yönetim alanı Koordinatörlüğü Toplum Hizmetleri Koordinatörlüğü Eğitim çalışmaları Değerlendirme yol haritasının çıkartılması Özdeğerlendirme çalışmaları Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey Önlisans programları Gösterge no Lisans programları Gösterge no. 2x

4 Anabilim Dallarında yüksek lisans programları Gösterge no. 3x Anabilim Dallarında Doktora programları Gösterge no. 4x Akademik personel niteliğinde beklenen düzey İdari personel niteliğinde beklenen düzey Mali kaynakların yeterliliği Gösterge no. 5x Bilgi teknolojileri ve kaynaklarının (bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb) yeterliliği Bilgisayarların yeterliliği Gösterge no Periyodik yayınların yeterliliği Gösterge no Kitap sayısının yeterliliği Gösterge no Internet bağlantısının yeterliliği Gösterge no Web sitemizin büyüklülüğünün yeterliliği Gösterge no İş teknolojilerinin yeterliliği Fiziksel olanakların yeterliliği Temin edilen hizmetlerin yeterliliği Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği Toplum ile ilişkilerin yeterliliği Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği Kurumsal Niteliklerin ve Özelliklerinin Değerlendirilmesi Öğrenci sayıları (fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, yüksek lisans ve doktora) ve yeterliliği Fakülteler Yüksekokullarımız Meslek yüksekokullarımız Enstitüler Üniversite YÖDEK Göstergeleri Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yard. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma Görevlisi, Uzman vb.) ve yeterliliği Giriş ve veriler Tüm akademik personel Akademik personelimizin kadrolara göre dağılımı İdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği Akademik personelin ortalama ünvan düzeyi İdari personelin eğitim düzeyi Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, yüksek lisans ve doktora) ve yeterliliği Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği

5 Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (metre kare) ve yeterliliği; Kampus alanı Toplam Kapalı Alan Eğitim-öğretim ve araştırma Sosyal ve diğer hizmet alanları Eğitim-Öğretim Süreçlerinin Değerlendirilmesi Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği Yeni öğrencileri programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini artıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği Eğitim ve öğretim ile ilgili YÖDEK Göstergeleri Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçlerinin Değerlendirilmesi Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu Araştırma ve geliştirme olanak ve kaynaklarının yeterliliği Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği Araştırma ve geliştirme önceliklerinin belirginliği Araştırma ve geliştirme çalışmalarının bütünlüğü ve devamlılığı Araştırma ve geliştirme çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği Araştırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu; Araştırma ve geliştirme çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile eğitim-öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği Araştırma ve geliştirme sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliği 226 5

6 Araştırma ve geliştirme sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterlilik Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin Değerlendirilmesi Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterliliği Uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterliliği Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği Eğitim-Öğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği Yaşam Boyu Eğitim faaliyetlerinin yeterliliği Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma faydaya dönüşmesindeki yeterlilik Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterlilik İdari Süreçler ve Destek Süreçlerinin Değerlendirilmesi Personel işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği İdari (ihale, temizlik, ulaşım vb.) işler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği Öğrencilerin akademik işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği Kütüphane ve dokümantasyon işleri ilgili hizmetlerin yeterliliği Yapı ve çevre işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği Teknik destek işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği Bilgi işlem ve haberleşme desteğinin yeterliliği Hukuk destek hizmetlerinin yeterliliği Basın ve halkla İlişkiler hizmetlerinin yeterliliği Sağlık hizmetlerinin yeterliliği Kültür ve sosyal hizmetlerin yeterliliği Beslenme hizmetleri Kültür hizmetleri Spor ile ilgili hizmetlerin yeterliliği Burs olanak ve hizmetlerinin yeterliliği Yurt olanak ve hizmetlerin yeterliliği Öğrenci bilim, kültür ve sanat toplulukları etkinliklerinin yeterliliği

7 Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği Öğrenci kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği Staj destek hizmetlerinin yeterliliği Öğrenci konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği Üniversite adaylarına yönelik tanıtım çalışmalarını yeterliliği Yönetsel Özelliklerin (Yapısal) Değerlendirilmesi Organizasyonel yapının yeterliliği Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı Görev yetkilerinin yeterliliği Stratejilerin varlığı ve yeterliliği Karar verme süreçlerinin yeterliliği İş süreçlerinin (akademik ve idari) yeterliliği Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği Kalite geliştirme süreçlerinin yeterliliği Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliği İnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği Öğrenci katılım süreçlerinin yeterliliği Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, uygulama ve hizmet süreçleri ile ilgili etik standartların yeterliliği Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirilmesi Ortak kültür ve değerlerin paylaşımındaki yeterlilik Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliği İdari personelin memnuniyetinin yeterliliği Öğrenci memnuniyetinin yeterliliği Liderlik yaklaşımlarının yeterliliği Yönetici yaklaşımlarının (yönetim tarzı, tanıma ve takdir, insan ilişkileri, yetki paylaşımı vb.) yeterliliği Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği İdari personelin özelliklerinin yeterliliği Çalışanlar arasındaki iş birliği ortamının yeterliliği İş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliliği Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Kurumsal niteliklerle ilgili gelişmelerin yeterliliği Öğrencilerle ilgili sonuçların yeterliliği Araştırma ve geliştirme ile ilgili sonuçların yeterliliği Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği Yönetsel faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği İdari faaliyetler ile ilgili sonuçların yeterliliği Toplum hizmetleri ile ilgili sonuçların yeterliliği Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu Kendi misyonuna uygunluğu Çevre Değerlendirme Çalışmaları Yükseköğretim Alanındaki Ulusal ve Uluslararası Gelişmelerin Değerlendirilmesi Uluslararası gelişmeler Avrupa Birliğindeki gelişmeler Ülkemizdeki gelişmeler

8 11.2 Mezunlar ile İlgili Gelişmelerin Değerlendirilmesi Toplumsal Gelişmelerin ve Toplum ile İlişkilerin Değerlendirilmesi Sanayi ve Sosyal Kurumları ile İlişkiler ve Gelişmelerin Değerlendirilmesi Eğitim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi Yasal Düzenlemeler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Gelişmelerin Değerlendirilmesi Yükseköğretim Kurumunun Bulunduğu Bölgenin Ekonomik ve Ticari Kalkınmasına Etkisinin Değerlendirilmesi Sürecin Çıktıları Güçlü Yanlarımız Özdeğerlendirme Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Kurumsal nitelikler Araştırma İdari ve Destek Süreçleri Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Toplumsal gelişmelerin ve toplum ile ilişkilerin değerlendirilmesi Eğitim teknolojilerindeki gelişmelerin değerlendirilmesi Yükseköğretim kurumunun bulunduğu bölgenin ekonomik ve ticari kalkınmasına etkisinin değerlendirilmesi Zayıf Yönlerimiz Özdeğerlendirme Girdiler (Kaynaklar ve ilişkiler) Kurumsal nitelikler Eğitim-Öğretim Araştırma ve geliştirme İdari ve Destek süreçleri Uygulama ve hizmet süreçleri Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Yükseköğretim alanındaki ulusal ve uluslar arası gelişmelerin değerlendirilmesi Mezunlar ile ilgili gelişmeler Fırsatlar Özdeğerlendirme Girdiler Kurumsal nitelikler Araştırma ve geliştirme İdari ve destek süreçleri Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Yükseköğretim alanındaki ulusal ve uluslar arası gelişmelerin değerlendirilmesi Yasal düzenlemeler ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki gelişmelerin değerlendirilmesi Tehditler Özdeğerlendirme

9 Girdiler (Kaynak ve ilişkiler) Kurumsal nitelikler Eğitim ve Öğretim Araştırma ve geliştirme Uygulama ve hizmet süreçleri İdari ve destek süreçleri Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Yükseköğretim alanındaki ulusal ve uluslar arası gelişmelerin değerlendirilmesi Kaynakça Üniversite kurumsal değerlendirme raporları [Institutional evaluation reports] Yerli üniversite stratejik raporları (Turkish universities strategic plans] Belgeler [Documents] Mevzuat [Laws] Yasalar [Statutes] Yönetmelikler [Regulations] MU ADKG ve SPK Başkanlığı Bilgi ve Eğitim Notları [Mugla University Strategic Planning Council Briefing and Training Notes] Kitaplar- Türkiye [Books- Turkey] Tezler [ Theses] Bildiriler- Türkiye [Conference papers- Turkey] Makaleler [Papers] Yurt dışı makaleler- Genel [International papers- General] Yurt içi makaleler- Türkiye [National papers-turkey] Yurt dışı makaleler- Türkiye [International papers- Turkey] Ekler YÖDEK Rehberi YÖDEK Rehberi Ek 5 Performans Göstergeleri Akademik personelin niteliği Muğla Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalara İlişkin İlke ve Uygulama Esasları Yönergesi Muğla Üniversitesi kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama ekipleri Muğla Üniversitesi Eğitim-öğretim alanı yönetmelik ve yönergeleri I. Muğla Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Uygulama Esasları Yönergesi (1999) II. Muğla Üniversitesi Bitirme Çalışması Yönergesi (1998) III. Muğla Üniversitesi Meslek Stajları Yönergesi (1993) IV. Muğla Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Çift Anadal Programları Uygulama Esasları Yönergesi. (1998) V. Muğla Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Yandal Programı Uygulama Esasları Yönergesi (1998) VI. Muğla Üniversitesi Sağlık Yüksekokulları Uygulamalı Dersler ve Meslek Stajları Uygulama Yönergesi (2002) VII. Muğla Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Uygulama ve Staj Yönergesi (2004) VIII. Muğla Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (2001) IX Muğla Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (2005)

10 14.5 Üniversitemizin araştırma performansı üzerine bir çalışma Yönetim/ Mevzuat analizi Açıklamalı Yükseköğretim Kanunu Özeti Sunuş Giriş hükümleri Yükseköğretim üst kurulları Yükseköğretim Kurumları Akademik ve idari personel Öğretim ve Öğrenciler Öğrenci katılımı Muğla Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi (2005)

11 Tablolar Tablo 1 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG) Tablo 2 Eğitim-Öğretim Çalışma Koordinatörlüğü Çalışma Grubu Tablo 3 Araştırma Çalışma Koordinatörlüğü Çalışma Grubu Tablo 4 Yönetim Alanı Koordinatörlüğü çalışma grubu Tablo 5 Meslek yüksekokullarımıza kabul edilen önlisans öğrencilerimizin nitelikleri: YÖDEK Gösterge No Tablo 6 Üniversitemiz ve diğer 3 üniversitenin önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin nitelikleri: YÖDEK Gösterge No. 1 için öneri Öğrenci taban puanları Tablo 7 Fakültelerimize kabul edilen lisans öğrencilerimizin nitelikleri: YÖDEK Gösterge No. 2(A) Öğrenci taban puanları Tablo 8 Yüksekokullarımıza kabul edilen lisans öğrencilerimizin nitelikleri: YÖDEK Gösterge No. 2(a) Öğrenci taban puanları Tablo 9 Fakülte ve Yüksekokullarımız ile Üniversitemiz lisans bölümlerine kabul edilen öğrencilerimizin nitelikleri: YÖDEK Gösterge No. 2(a) Öğrenci taban puanları Tablo 10 Üniversitemiz ve diğer 3 üniversitenin lisans bölümlerine kabul edilen öğrencilerin nitelikleri: YÖDEK Gösterge No. 2(a) Öğrenci taban puanları Tablo 11 Üniversitemiz ve diğer 3 üniversitenin lisans bölümlerine kabul edilen öğrencilerin nitelikleri: YÖDEK Gösterge No. 2(b) Öğrenci taban puan yığınsal dağılımları Tablo 12 Fakültelerimizde öğrenci başına düşen gelirler YÖDEK Gösterge no. 5x Tablo 13 Enstitülerimizde öğrenci başına düşen gelirler YÖDEK Gösterge no. 5x Tablo 14 Yüksekokullarımızda öğrenci başına düşen gelirler YÖDEK Gösterge no. 5x Tablo 15 Meslek yüksekokullarımızda öğrenci başına düşen gelirler (YTL) YÖDEK Gösterge no. 5x Tablo 16 Üniversitemizde öğrenci başına düşen gelirler (YTL) YÖDEK Gösterge no. 5x Tablo 17 Fakültelerimizde bilgisayar yeterliliği Gösterge no Tablo 18 Enstitülerimizde bilgisayar yeterliliği Gösterge no Tablo 19 Yüksekokullarımızda bilgisayar yeterliliği Gösterge no Tablo 20 Meslek yüksekokullarımızda bilgisayar yeterliliği Gösterge no Tablo 21 Üniversitemizde bilgisayar yeterliliği Gösterge no Tablo 22 Üniversitemizde 2005 yılı bilgisayar dağılımı Tablo 23 Fakültelerimizdeki lisans öğrenci sayıları Tablo 24 Yüksekokullarımızda lisans öğrenci sayıları Tablo 25 Meslek Yüksekokullarımızda önlisans öğrenci sayıları Tablo 26 Enstitülerimizde yüksek lisans ve doktora öğrenci sayıları Tablo 27 Üniversitemiz öğrenci sayılarının öğretim kademelerine göre dağılımı Tablo 28 Üniversitemiz öğrencilerinin hizmet alanlarına göre dağılımı Tablo 29 Öğrenci oranlarına ilişkin YÖDEK göstergeleri Tablo 30 Akademik personelimizin akademik görevlerine göre dağılımı Tablo yılında atanan akademik personelimiz Tablo 32 İdari personelimizin birimlerimize göre dağılımı Tablo 33 Akademik personelimizin yaş ortalaması Tablo 34 İdari personelimizin yaş ortalaması Tablo 35 İdari personelimizin cinsiyet dağılımı Tablo 36 Akademik ve idari yönetimde bulunan bayan akademik personel sayıları Tablo 37 İdari Yönetimde bulunan bayan ve erkek personel sayıları Tablo 38 Akademik personelimizin kıdem yılı ortalaması Tablo 39 İdari personelimizin kıdem yılı ortalaması

12 Tablo 40 Akademik personelin ortalama unvan düzeyi çarpım tablosu Tablo 41 İdari personelimizin öğrenim durumları ve hizmet sınıfları itibariyle dağılımı Tablo 42 İdari personelimizin ortalama eğitim düzeyi Tablo 43 Fakültelerimizde sunular programlar Tablo 44 Yüksekokullarımızda sunulan programlar Tablo 45 Meslek yüksekokullarımızda sunulan önlisans programlarımız Tablo 46 Enstitülerimizde sunulan anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora programları Tablo 47 Kampus alanı Tablo 48 Kapalı alanlarımız Tablo 49 Sıtkı Koçman Tarafından Üniversitemize Yapılan Yatırımlar Tablo 50 Diğer Kurum ve Şahıslarca Üniversitemize Yapılan Yatırımlar Tablo 51 Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı Tablo 52 Eğitim ve öğretimle ilgili diğer göstergeler Tablo 53 Fakültelerimizin 2005 yılı bilimsel üretimi Tablo 54 Fakültelerimizin 2005 yılı araştırma performans göstergeleri Tablo 55 Yüksekokullarımızın 2005 yılı bilimsel üretimi Tablo 56 Yüksekokullarımızın 2005 yılı araştırma göstergeleri Tablo 57 Meslek yüksekokullarımızın 2005 yılı bilimsel üretimi Tablo 58 Meslek yüksekokullarımızın 2005 yılı yayın göstergeleri Tablo 59 Fakültelerimizin bilimsel etkinlikleri Tablo 60 Araştırma ile ilgili Üniversitemiz performans göstergeleri Tablo 61 Bilimsel Araştırma Projeleri 2005 yılı destekleme tablosu Tablo 62 Üniversitemizin atıf dizinlerindeki performansı Tablo 63 Üniversitemizin atıf dizinlerindeki performansı atıf dizinlerine göre. 219 Tablo 64 Üniversitemiz araştırmacı profili Tablo 65 Uluslar arası yayınlarımıza yapılan atıf sayıları Tablo yılı sağlık hizmetlerinin dökümü Tablo Yılında Düzenlenen Muğla Üniversitesi 11. Bahar Şenliği Etkinlikleri Tablo 68 Beşinci Sıtkı Koçman Günleri 2005 etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal faaliyetler Tablo 69 Üniversitemiz spor tesisleri Tablo yılı Muğla Üniversitesi spor takımlarının katıldığı üniversitelerarası organizasyonlar ve dereceleri Tablo 71 Kredi ve Yurtlar Kurumu ndan katkı kredisi alan öğrenciler ile ilgili bilgiler Tablo yılı ilimizde mevcut öğrenci barınma merkezleri ve kapasiteleri Tablo 73 Öğrenci topluluklarımız Tablo Mali Yılı Öğrenci Sosyal Hizmetler Gider Bütçesinin Ödenek Türünde Dağılımı (YTL) Tablo 75 Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesinin İligili Kurumlar Tarafından Denetlenmesine İlişkin Düzenlenmiş Olan Raporlar Tablo 76 Öğrenci Konseyi 2005 yılı Genel Kurulu Yönetim Kurulu Tablo 77 Öğrencilerimizin memnuniyet anket sonuçları Tablo 78 Kalite güvence ajanslarının, kullandıkları kalite güvence yöntemi ve bu yöntemlerin kullanıldıkları alanlarına göre dağılımı Tablo 79 Öncelikli hedefler açısından ülkelerin 2005 yılında durumu Tablo 80 Türkiye nin 2005 yılı Bologna Karnesi Tablo 81 Üniversite-toplum ilişkileri üzerine araştırma sonuçları Tablo 82 Muğla ili harcamaları (YTL) Tablo 83 Performans göstergeleri

13 Tablo 84 Muğla Üniversitesi Stratejik Planlama Kurulu bileşimi Tablo 85 Birimlerimiz kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama ekipleri Tablo 86 Muğla Üniversitesi Birim ve Bölüm bazında Araştırmacı Profili

14 Şekiller Şekil 1 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme süreçleri ve çıktıları Şekil 2 Fakültelerimizde öğrenci başına düşen gelirler (YTL) YÖDEK Gösterge no. 5x Şekil 3 Yüksekokullarımızda öğrenci başına düşen gelirler (YTL) YÖDEK Gösterge no. 5x74 Şekil 4 Meslek yüksekokullarımızda öğrenci başına düşen gelirler (YTL) YÖDEK Gösterge no. 5x Şekil 5 Üniversitemizde öğrenci başına düşen gelirler (YTL) YÖDEK Gösterge no. 5x Şekil 6 Fakültelerimizde 2005/2006 eğitim yılı öğrenci dağılımı Şekil 7 Fakültelerimizin ağırlıklı hizmet alanları Şekil 8 Fakültelerimizde ikinci eğitim öğrenci dağılımı Şekil 9 Yüksekokullarımızda 2005/2006 eğitim yılı öğrenci dağılımı Şekil 10 Yüksekokullarımızın ağırlıklı hizmet alanları Şekil 11 Meslek Yüksekokullarımızda 2005/2006 eğitim yılı öğrenci dağılımı Şekil 12 Meslek Yüksekokullarımızın ağırlıklı hizmet alanları Şekil 13 Meslek Yüksekokullarımızda ikinci eğitimi öğrenci dağılımı Şekil 14 Fen Bilimleri Enstitümüzde ağırlıklı hizmet alanlarına göre yüksek lisans öğrenci dağılımı Şekil 15 Enstitülerimizde ağırlıklı Hizmet Alanlarına göre yüksek lisans öğrenci dağılımı. 122 Şekil 16 Üniversitemiz öğrenci sayılarının öğretim kademelerine göre dağılımı Şekil 17 Karşılaştırmalı öğretim kademesine göre öğrenci dağılımı Şekil 18 Üniversitemiz öğrencilerinin hizmet alanlarına göre dağılımı Şekil 19 Öğrencilerimizin hizmet alanlarına ve öğretim kademelerine göre dağılımı Şekil 20 Birimlerimize göre öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı (Gösterge no. 11) Şekil 21 Akademik personelimizin birimlerimize göre dağılımı Şekil 22 Akademik personelimizin ve öğrencilerimizin birimlerimize göre dağılımı Şekil 23 Akademik personelimizin fakültelerimize göre dağılımı Şekil 24 Akademik personelimizin ve öğrencilerimizin fakültelerimize göre dağılımı Şekil 25 Akademik personelimizin ve öğrencilerimizin yüksekokullarımıza göre dağılımı. 141 Şekil 26 Akademik personelimizin ve öğrencilerimizin meslek yüksekokullarımıza göre dağılımı Şekil 27 Akademik personelimizin kadrolara göre dağılımı Şekil 28 Akademik personelimizin kadrolara göre karşılaştırmalı olarak dağılımı Şekil 29 Akademik personel kadrolarının birimlerimiz arasındaki dağılımı Şekil yılında atanan akademik personelimizin birimlerimize göre dağılımı Şekil 31 İdari personelimizin hizmet sınıfına göre dağılımı Şekil 32 İdari personelimizin birimlere ve hizmet sınıflarına göre dağılımı Şekil 33 Akademik personelimizin cinsiyet dağılımı Şekil 34 Akademik elemanlarımızın ana birimlerimize göre cinsiyet dağılımı Şekil 35 İdari personelimizin cinsiyet dağılımı Şekil 36 İdari personelimizin cinsiyetinin birimlere göre dağılımı Şekil 37 İdari personelimizin öğrenim düzeyi Şekil 38 Birimlerimizdeki programların oranları Şekil 39 Fakültelerimizin 2005 yılı bilimsel üretimi Şekil 40 Fakültelerimizin 2005 yılı araştırma performans göstergeleri Şekil 41 Yüksekokullarımızın2005 yılı toplam bilimsel üretimi Şekil 42 Yüksekokullarımızın 2005 yılı öğretim üyesi başına düşen yayın sayıları Şekil 43 Meslek yüksekokullarımızın 2005 yılı bilimsel yayın üretimi dağılımı

15 Şekil 44 Meslek yüksekokullarımızda öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı Şekil 45 Üniversitemizin atıf dizinlerindeki performansı Şekil 46 Üniversitemizin atıf dizinlerine göre 2005 yılı performansı Şekil 47 Üniversitemizin atıf dizinlerindeki karşılaştırmalı performansı Şekil 48 Katkı kredisi alan öğrencilerimiz Şekil 49 Akademik süreç örneği Şekil 50 İdari süreç örneği Şekil 51 Üniversitelerin öğrenci konseyi genel yapılanma şeması Şekil 52 Öğrencilerimizin eğitim-öğretim alanındaki memnuniyeti Şekil 53 Öğrencilerimizin diğer alanlardaki memnuniyeti Şekil 54 İl halkının Üniversitemizi tercih nedenleri Şekil 55 İl halkına göre Üniversitemizin işlevleri Şekil 56 İl halkına göre Üniversitemizin öncelikli araştırma alanları Şekil 57 İl halkına göre Üniversitemizin gelişim ve hizmet alanları Şekil 58 İl halkının istediği fakülteler Şekil 59 İl halkına göre Üniversitemizin hamileri Şekil 60 Muğla ili harcamaları (YTL)

16 Kısaltmalar ADKG: Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu DPT: Devlet Planlama Teşkilatı GZFT: Güçlü yönler, Zayıf yanlar, Fırsatlar, ve Tehditler analizi (SWOT) ISI AHCI: [ISI Arts and Humanities Citation Index] ISI Sanat ve İnsan Bilimleri Atıf Dizini ISI SCI: [ISI Science Citation Index] ISI Fen ve Sağlık Bilimleri Atıf Dizini ISI SSCI: [ISI Social Sciences Citation Index] ISI Sosyal Bilimler Atıf Dizini ISI: [Institute for the Scientific Information Inc.] Atıf Dizini KPSS: Kamu Personeli Seçme Sınavı LES: Lisansüstü Eğitim Sınavı MYO: Meslek Yüksekokulu ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi SPK: Stratejik Planlama Kurulu SWOT: Güçlü yönler, Zayıf yanlar, Fırsatlar, ve Tehditler analizi (GZFT) YO: Yüksekokul YÖDEK: Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu YÖDEK Rehberi: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi YÖK: Yükseköğretim Kurulu 16

17 Teşekkür Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG) olarak, Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği kapsamında Kurulumuzun oluşturulmasında bizlere olan güvenleri ve çalışmalarımızın devamında bizlere olan destek ve katkılarından dolayı Üniversitemizin Rektörü Sayın Prof. Dr. Şener Oktik ve Üniversitemiz Senatosunun Sayın üyelerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çalışmalarımız süresince, Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinde Kasım 2005 ayından bu yana görüş ve düşüncelerini paylaştığımız kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama ekiplerinde görev almış değerli çalışma arkadaşlarımıza ve birim yöneticilerimize çalışmalarımıza sağlamış oldukları destek ve katkıları için teşekkür ederiz. 17

18 Önsöz Türkiye Üniversiteleri uluslararası yükseköğretim alanında kendilerine daha üst sıralarda yer bulma/ edinme çabaları içindedir. Bazı Üniversitelerimiz bu çabaların bir parçası olan Stratejik Planlama çalışmalarına 1990lı yılların ortalarında başlamışlar ve önemli gelişmeler kaydetmişlerdir. Yükseköğretim Kurulunun 20/9/2005 tarih ve sayılı Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği ve bunu izleyen Mayıs 2006 tarihli Rehberi, Stratejik Planlama Sürecinin Türkiye Üniversitelerinde bir yönetim ve kalite aracı olmasının YÖK tarafından da benimsendiğini göstermektedir. Muğla Üniversitesinin Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Senatomuzun 29 Kasım 2005 tarihli toplantısında oluşturulmuştur. Elinizde bulunan ve Kurulumuzun yoğun çalışmalarının ilk ürünü olan Muğla Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Raporu (2005) Üniversitemizin Stratejik Planlamaya yönelik ilk dokümanıdır. Bu raporun önemi, önümüzdeki dönemde hazırlanacak yıllık ve 5 yıllık Stratejik Hedef Planlarında temel girdi dokümanı olarak kullanılacak olmasındandır. Stratejik Planlama ile Yönetim gerçekten uzun, ince ancak mutlaka katedilmesi gereken bir süreç olarak önümüzde durmaktadır. Önemli olan bu süreçin, tüm paydaşlar tarafından sonunda hedefe ulaşılacak bir aşamadan çok, bir hayat tarzı olarak görülmesi ve benimsenmesidir. Kurulumuzun temel görevi de bunu tüm paydaşlarımıza aktarmak ve onların çalışmalara katkılarını sağlamaktır. Stratejik Planlama sürecinde tüm Kurul üyelerine ve Üniversite paydaşlarına başarılar dileriz. Profesör Dr. Atila Yücel Rektör Yardımcısı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Başkanı 18

19 1 Giriş 1.1 Dokumanın amacı Bu dokümanın amacı Muğla Üniversitesi nin 2005 yılı kurumsal değerlendirme raporunu sunmaktır. 1.2 Dokümanın kapsamı Bu dokümanın kapsamı YÖDEK Rehberinin 9. bölümünde yer alan başlıkları altında yer alan konulardır. 1.3 Tanımlar ve temel kavramlar Bu kısımda YÖDEK Rehberi nde s. 6 ve s. 10 arasında yer alan tanımlar ve temel kavramlar önemi nedeni ile Üniversitemiz için güncellenerek verilmiştir. Ayrıca aşağıdaki Şekil 1 de kurumsal değerlendirme, stratejik planlama ile izleme ve iyileştirme süreçleri ve bunu takip eden çıktıları arasındaki ilişki şematik olarak gösterilmiştir. Şekilde de görüleceği üzere bu çalışmanın benzeri 5018 sayılı Kanun çerçevesinde de yapılmaktadır. Yine şekilde görüleceği üzere akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinin başlıca üç ayağı vardır. Bunlardan birincisi kurumsal değerlendirme süreci olup özdeğerlendirme ve çevre değerlendirme süreçlerini içerir. İkinci ayak stratejik planlama sürecidir. Son ayak ise yapılmış olan kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarına ilişkin izleme ve iyileştirme sürecidir. Yukarıda da belirtildiği üzere bu raporumuz sadece 2005 yılı kurumsal değerlendirme sürecine odaklanmıştır. Raporu taslağımızın paydaşlarımız tarafından paylaşımı sırasında en çok dikkat çeken ve tartışmaya ve düzeltmeye konu olan tanım akademik programlar ile akademik birimler arasındaki tanım ilişkileri olmuştur. Her iki kavramın YÖDEK tarafından verilmiş olan tanımları burada tekrar verilmiştir. Buna göre fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, ve araştırma merkezleri akademik birimlerimizi oluşturmaktadır. Öte yandan bu birimlerimizin alt birimleri olan bölüm, program, ana bilim dalları (ana sanat dalları) akademik programlarımızı oluşturmaktadır. Örneğin ÖSYM öğrencilerimizin kayıtlı olduğu programları yayınlarında esas almaktadır. Bu husus ÖSYM nin bir yayınının sayfaları arasında yer alan program bilgilerinden açıktır. [ÖSYM (2005) 2005 Yükseköğretim Öğrenci Kontenjanları, ÖSYM Yayınları No , (Ankara, ÖSYM)]. Bu bölümde bazı akademik birimlerimizin bölümleri de programlarımıza ek olarak gösterilmişse de bazı birimlerimiz için sadece program ismi verilmiştir. Bu nedenle bu raporumuzda YÖDEK in 19

20 tanımladığı üzere program kavramı ana kavram olarak kullanılmıştır. Zaten YÖDEK in çoğu yerde bölüm veya ana bilim dalı sayısından ziyade program temelinde değerlendirmelere ağırlık verdiği görülmektedir. Örneğin Su Ürünleri Fakültemiz ÖSYM kitaplarında program olarak gösterilmiştir. Çünkü öğrencilerimiz bu fakültede bölümlere veya ana bilim dalarına değil doğrudan Fakülteye alınmaktadır. Üniversitemiz Akademik Birimleri: Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü ve araştırma merkezleridir. Üniversitemiz akademik programları: Üniversitemiz akademik birimlerinin (fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü ve araştırma merkezleri) bölüm, program, ana bilim veya ana sanat dallarıdır. Birey Hedefleri: Birimlerimizin (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Enstitü, Daire Başkanlıkları, Bölüm, Program vb. gibi) belirlemiş oldukları hedeflerini gerçekleştirmek için o birimlerde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Her birimimizin hedefi, o hedefi gerçekleştirecek olan bireylerin hedeflerine dönüştürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleştirdiklerinde, birimlerimizin hedefi gerçekleşmiş olur. Birim Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda birimlerimizin ulaşmak istedikleri noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaşılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Birim hedefleri, kurumsal değerlendirmede ana birimleri; birim bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (bölüm ve programların) hedeflerini kapsamaktadır. Çevre Değerlendirme: Üniversitemizin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların yüksek öğretim kurumları ile ilişkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki gelişmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası gelişmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır. Faaliyet ve Projeler: Üniversitemizin stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. İyileştirme Eylem Planları: Üniversitemizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. İyileştirme: Üniversitemizde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalardır. Kalite Geliştirme: Üniversitemizin, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesidir. Kaynak Planlaması: Hedefleri gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. 20

21 Kurum İçi Periyodik Gözden Geçirme: Üniversitemizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme Ekipleri: Üniversitemizde kurumsal değerlendirme çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve idari hizmetler, ve toplum hizmetleri alanlarında çalışmışlardır. Kurumsal Değerlendirme: Üniversitemizin YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme sürecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Üniversitemizin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. Özdeğerlendirme: Üniversitemizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG) tarafından görevlendirilen değerlendiriciler tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Üniversitemiz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. Performans: Üniversitemizin, belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesidir. Politika: Üniversitemizin günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımlardır. Sorgulama ve Ölçme: Üniversitemizin belirlemiş olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleştirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Üniversitemizin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımdır. Stratejik Hedefler: Üniversitemizin, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan amaçlarıdır. Stratejik Plan Uygulama Süreci: Üniversitemiz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalışmasına başlamadan önce yapılması gereken çalışmalardır. Şunları kapsar: Planlama kurulunun oluşturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi, Kurumun paydaşlarının belirlenmesi, Planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, Kurumsal varsayımların oluşturulması, Değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi, ve Stratejik planlama yol haritasının oluşturulması. Stratejik Planlama: Üniversitemizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans 21

22 göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. Süreç: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluşturmak için gerçekleştirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Üniversitemizin kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliştirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin girdisidir. Uygulama Planı: Üniversitemizin, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Üniversitemiz Akademik Birimleri: Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü ve araştırma merkezleridir. Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kuruldur. Üniversitemiz akademik programları: Üniversitemiz akademik birimlerinin (fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü ve araştırma merkezleri) bölüm, program, ana bilim veya ana sanat dallarıdır. Üniversitemiz Öğrenci Konseyi: Üniversitemiz öğrencilerin kendi aralarında ilgili yönetmelik ışığında demokratik usullerle kurdukları Üniversitemiz öğrenci birliğidir. Üniversitemiz öğrenci konseyi Üniversitemizin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında öğrenci temsilcileri aracılığı ile rol almıştır. Üniversitemiz Stratejik Planlama Kurulu (SPK): Üniversitemizdeki stratejik planlama sürecinden sorumlu kuruldur. Üniversitemizin Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu ile yakın çalışmıştır. Üniversitemiz Yıllık Değerlendirme Raporu: Üniversitemizin, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve Üniversitemiz tarafından her yıl hazırlanan raporudur. Üniversitemizin Misyonu: Üniversitemizin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. Üniversitemizin Vizyonu: Üniversitemizin gelecekte ulaşmak istediği idealleridir. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. 22

23 Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur. (ÜAK) 23

24 Şekil 1 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme süreçleri ve çıktıları Kurumsal Değerlendirme Süreçleri (KDS) Stratejik Planlama Süreçleri (SPS) İzleme ve İyileştirme Süreçleri (İİS) Kurumsal Değerlendirme Raporu (KDR) Stratejik Planlama Raporu (SPR) İzleme ve İyileştirme Raporu (İİR) YÖDEK (DPT) YÖDEK DPT YÖDEK DPT 24

25 2 Yönetici Özeti Bu bölümde YÖDEK tarafından istendiği üzere kurumsal değerlendirme raporumuzun kısa bir yönetici özeti verilmiştir. YÖK ün stratejik rapor taslağı dikkate alınarak özetin öz fakat aynı zamanda bilgilendirici olması amaçlanmıştır. Özetleme işlemi YÖK örneği takip edilerek YÖDEK Rehberinde yer alan ana başlıklar altında yapılmıştır. 2.1 Kapsam ve yöntem Bu dokümanın amacı Üniversitemizin 2005 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunu sunmaktır. Rapor YODEK Rehberi olarak bilinen Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin sayfaları arasında yer alan hususları kapsamaktadır. Kurumsal değerlendirme süreci YÖDEK tarafından tanımlanmış olan akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinin ilk aşamasını oluşturmaktadır. Diğer iki aşaması stratejik planlama süreci ve izleme ve iyileştirme sürecidir. Benzer çalışma 5018 sayılı Kanun çerçevesinde yapılmaktadır. Şekil 1 de her iki kanun çerçevesinde tanımlanmış olan süreçler ile bu süreçler sonunda elde edilen çıktılar arasındaki ilişkiler gösterilmiştir. Bu kurumsal değerlendirme çalışmasının amacı Üniversitemizin özdeğerlendirme ve çevre değerlendirmesini gerçekleştirmek ve bu değerlendirmeler sonucunda Üniversitemizin zayıf ve kuvvetli yönleri ile içinde faaliyet gösterdiği çevreden kaynaklanan tehdit ve fırsatları belirlemektir. Bu kurumsal değerlendirme çalışmasının ana hedefleri ise Üniversitemizin kurumsal nitelikleri ve özellikleri ışığında Üniversitemizin özdeğerlendirme ve çevre değerlendirmesini yapmak, YÖDEK Rehberinde yer alan göstergeler ışığında performans sonuçlarını belirlemek ve GZFT sonuçlarını ortaya çıkarmaktır. Kurumsal değerlendirme süreci YÖDEK Rehberinin sayfaları arasında yer alan hususları kapsamaktadır. Bunlar girdiler (kaynaklar ve ilişkiler), kurumsal nitelikler ve özellikler, eğitim ve öğretim süreçleri, araştırma ve geliştirme süreçleri, uygulama ve hizmet süreçleri, idari süreçler ve destek süreçleri ile yönetsel özellikler (yapısal ve davranışsal)i içerir. Kurumsal değerlendirme sürecinin sahibi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Şener Oktik olup Rektör Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Atila Yücel başkanlığında üniversite senatomuz tarafından görevlendirilen 10 kişilik Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulumuz (ADKG) bu süreç kapsamında yapılan çalışmaları yürütmekle görevli kılınmıştır. Kurumsal Değerlendirme Raporumuzun hazırlanması sırasında başta Üniversitemizin 2005 yılı faaliyet raporu ile birimlerimiz tarafından hazırlanmış 2005 yılı kurumsal değerlendirme raporları ve ADKG tarafından görevlendirilmiş alan koordinatörlüklerimiz tarafından hazırlanmış alan kurumsal değerlendirme raporları olmak üzere çok sayıda doküman, rapor ve çalışma incelenmiştir. 25

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 9.6.4.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Lise sistemindeki Hazırlık sınıflarının kalkması yönündeki değişiklik öğrenci niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... Hata! Yer

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İçindekiler 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 6 6. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. OCAK 009 İçindekiler Listesi. Kapak..... İçindekiler.... 3. Tablo Listesi. 3 4. Şekil Listesi...

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Raporu

Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Raporu Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Raporu 2015 İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ 3 SUNUŞ 4 KALİTE KOMİSYONU 5 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 6 1.1 ÖZDEĞERLENDİRME 6 1.1.1. Girdilerin Değerlendirilmesi

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (12.10.2011 gün ve 08 sayılı Senato Kararı) Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Atılım

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2014

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2014 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2014 İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ 3 SUNUŞ 4 AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU 5 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 6 1.1 ÖZDEĞERLENDİRME

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Saray, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi Kapak... i Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... ii Sunuş... 1 1.Giriş...

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2011 TEKİRDAĞ İçindekiler Listesi SUNUŞ... 3 1. Giriş... 4 1.1 Dokümanın Amacı... 4 1.2 Dokümanın

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi'nin akademik değerlendirme

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek.

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek. 1 MİSYONUMUZ Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Çalışması Bilgilendirme Notu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 4 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Temmuz 2009 1 İçindekiler Listesi: 1. Kapak 1 2. İçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri 2 3. Sunuş

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü BOLOGNA SÜRECİ: AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM REFORMU Süreç: Bologna Deklarasyonu, 1999 (29 ülke)

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI KASIM 2010 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. 3 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI. 4 PUANLAMA. 4 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 5 1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)..

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1 Bu Yönergenin amacı Bülent Ecevit Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 3 2. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 4 3. KURUMUN NORM VE DEĞERLERİ 9 4. STRATEJİK HEDEFLER 12 5. ÖZDEĞERLENDİRME 16 6. ÇEVRE DEĞERLENDİRME 29 7. DEĞERLENDİRMELER IŞIĞINDA SWOT

Detaylı

ECZACILIK EĞİTİMİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ: AKREDİTE OLAN FAKÜLTELERE BAKIŞ

ECZACILIK EĞİTİMİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ: AKREDİTE OLAN FAKÜLTELERE BAKIŞ ECZACILIK EĞİTİMİNİN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLERİ: AKREDİTE OLAN FAKÜLTELERE BAKIŞ Prof. Dr. Belma Gümüşel belmagumusel@yahoo.com ECZACILIK FAKÜLTELERİ n=12 Öğrenci Alan Öğrenci alması onaylanan Öğrenci almayan

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim, öğretim

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Kanunda öngörülen

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU GÜADEK 2010 GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. Rıza AYHAN Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK Prof. Dr.

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Ocak 2009 1 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri... 2 3. Sunuş...

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. Amaç. Kapsam. Dayanak. Tanımlar

ANKARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. Amaç. Kapsam. Dayanak. Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Ankara Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik planlama

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ 3 SUNUŞ 4 AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU 5 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 6 1.1 ÖZDEĞERLENDİRME

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi si 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Muammer GĐRGĐN si Başkan Vekili Tekirdağ, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Kapak...Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1 T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-204 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. Tekirdağ,Temmuz 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş 4. Giriş..5 2. Yönetici Özeti.7 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Ordu Üniversitesi'nin eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ve idari hizmetlerinin

Detaylı

MARMARA ÜNĠVERSITESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ Senato: 03 Temmuz 2007 / 257-6

MARMARA ÜNĠVERSITESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ Senato: 03 Temmuz 2007 / 257-6 MARMARA ÜNĠVERSITESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ Senato: 03 Temmuz 2007 / 257-6 BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı Marmara Üniversitesi

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. (1) Bu Yönergenin amacı İstanbul Teknik Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Medeniyet Üniversitesinin

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011-2012 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 2 ÖZDEĞERLENDİRME KAPSAMI... 9 2.1 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 9 2.1.1 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey...10

Detaylı

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI

İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI İÇİNDEKİLER KANUN, KHK VE BAKANLAR KURULU KARARLARI > 2547 - Yükseköğretim Kanunu 1 > 2809 - Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 132 > 2914 - Yükseköğretim Personel Kanunu 287 > 3843 - Yükseköğretim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ. Dr. Öğr. Üyesi Suna ERTUNÇ Ankara Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ. Dr. Öğr. Üyesi Suna ERTUNÇ Ankara Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyesi ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ Dr. Öğr. Üyesi Suna ERTUNÇ Ankara Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyesi 25 Temmuz 2018 KAPSAM Ankara Üniversitesi nin Kalite Güvencesi Süreçlerine İlişkin 1.

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/6 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 02.07.2018 İlk yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda Kalite Yönetim Sistemi politika, hedef ve iş akışlarındaki

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no..0 Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tekirdağ, Eylül 2009 Đçindekiler listesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Eylül 2009 Đçindekiler Tablosu Đçindekiler Tablosu... 2 Tablo Listesi... 4 Şekil Listesi...

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2016 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ. (Sürüm: 2007/1.1)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ. (Sürüm: 2007/1.1) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ (Sürüm: 2007/1.1) YÖDEK YÜKSEKÖĞRETİM AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOMİSYONU NİSAN 2007 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI 247 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun eğitimöğretim

Detaylı

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ

AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ AKADEMİK BİRİMLER EĞİTİM AMAÇLARI GÜNCELLEME BİLDİRİM SÜRECİ EĞİTİM AMAÇLARINDA YAPILAN GÜNCELLEMELER BİR ÜST KOMİSYONA EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE İLETİLİR Eğitim Amaçları Güncelleme Bölüm / Program Kalite

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Bartın Üniversitesi nde Yükseköğretim Kalite

Detaylı

Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi Kalite Yönetim Sistemi 1 1 Kalite Güvence Süreçlerinin Yönetimine İlişkin, Organizasyonel Yapılanma 2 Kalite Yönetim Sistemi Üniversitemizin; misyon, vizyon ve hedeflerine ulaşmak için bu değerleri kalite

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Uzm. Sevinç Adiloğlu Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Tekirdağ, Haziran 2008 Đçindekiler

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ. (Sürüm: 2006/1.0)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ. (Sürüm: 2006/1.0) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME REHBERİ (Sürüm: 2006/1.0) YÖDEK YÜKSEKÖĞRETİM AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOMİSYONU MAYIS 2006 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...

Detaylı

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU 05.12.2016 1 KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Kurumsal dış değerlendirme süreci, kurumun kendi

Detaylı

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi ANA SĠTE Yatay Eksen Ana BaĢlıkları Ana Sayfa Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci ġü de YaĢam ĠletiĢim Yatay Eksen Alt BaĢlıkları Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci Rektör Fakülteler Genel

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönerge, Çukurova Üniversitesi nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 Bu Yönerge, İstanbul Medeniyet Üniversitesi nin (İMÜ) lisansüstü

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ndeki kalite güvence sistemi politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve Fakülte içerisinde yayılımıyla ilgili süreçleri

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı.../ /2009 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE Đlgi: 25.03.2009 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

STRATEJİK YÖNETİM VE YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Kırklareli Üniversitesi politika ve hedeflerinin belirlenmesi ve üniversite içerisinde yayılımı ilgili süreçleri tanımlamak, İKS nin uygunluğunu gözden geçirmek amacıyla yürütülecek

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ Senato Kararı: 405/11 Kabul Tarihi: 08.05.2013 Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ)

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No 1 Saray, Ekim 2009 1 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

YÖK Kalite Kurulu. Dış Değerlendirme için Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü

YÖK Kalite Kurulu. Dış Değerlendirme için Hazırlık Çalışmaları. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü YÖK Kalite Kurulu Dış Değerlendirme için Hazırlık Çalışmaları Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü Eylül 2018 Dış Değerlendirme için Hazırlık Çalışmaları Sunum planı Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Ekim 2006 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 1. GĐRĐŞ... 2 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 2 ÖZDEĞERLENDİRME KAPSAMI... 9 2.1 Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 9 2.1.1 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey...

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE 1 Bu yönerge Üniversitenin Stratejik Planı kapsamında; misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesinde

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 18.04.2019 2015 2016 2017 2018 1- Kuruma Ait Bilgiler 1- Birim Sayıları 1- Fakülte Sayısı 5 5 5 5 2- Enstitü Sayısı 2 2 2 2 3- Yüksekokul Sayısı - - - 1 4- Meslek Yüksekokulu Sayısı

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA İLK ATANMA, YENİDEN ATANMA (GÖREV SÜRESİ UZATIMI), YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI A- PROFESÖR KADROSUNA ATANMA Profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemleri

Detaylı

16 Temmuz 2013/07 no.lu Üniversite Akademik Kurulu Karar Tutanağı Madde 5. 26 Şubat 2013/02 no.lu Üniversite Akademik Kurulu Karar Tutanağı Madde 13

16 Temmuz 2013/07 no.lu Üniversite Akademik Kurulu Karar Tutanağı Madde 5. 26 Şubat 2013/02 no.lu Üniversite Akademik Kurulu Karar Tutanağı Madde 13 Sayfa : 1 / 6 1. AMAÇ Bu yönergenin amacı lisans düzeyindeki programlar arasında yatay geçiş ile öğrenci kabulüne ilişkin esasları düzenlemektir. 2. KAPSAM Bu yönerge, Koç Üniversitesi (KÜ) diploma programlarına

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde oluşturulan

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 1.0 1 Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri 3 1.Sunuş...4 2.Giriş.4

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2015 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı