Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1"

Transkript

1 Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Eylül 2009

2 Đçindekiler Tablosu Đçindekiler Tablosu... 2 Tablo Listesi... 4 Şekil Listesi... 5 Şekil Listesi Sunuş Giriş Dokümanın amacı Dokümanın kapsamı Tanımlar ve kavramlar Yönetici Özeti Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bölümün Tarihçesi Bölüm Organizasyon Şeması Öz değerlendirme Girdiler Eğitim ve öğretim süreçleri Araştırma ve geliştirme süreçleri Uygulama ve Hizmet Süreçleri Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Çalışmaları Paydaş analizi SWOT (GZFT) analizi Kurumsal nitelikler ve özellikler Eğitim ve öğretim süreçleri Araştırma ve geliştirme Uygulama ve Hizmet Süreçleri Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Çıktılar ve sonuçların değerlendirilmesi Yükseköğretim misyonunu başarma performansının değerlendirilmesi Toplumsal gelişmelerin ve toplum ile ilişkilerin değerlendirilmesi

3 Yasal düzenlemeler ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki gelişmelerin değerlendirilmesi Sonuç Kaynakça Ekler Performans Göstergeleri

4 Tablo Listesi Tablo 1. Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Kurulu Tablo 2. Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Tablo 3. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Listesi Tablo 4. Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Tablo 5. Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Tablo 6. Kurumsal nitelikler veri tablosu Tablo 7. Akademik personel verileri Tablo 8. Bölüm 2009 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları Tablo 9. Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 10. Mezun öğrenci verileri Tablo 11. Bölüm programları Tablo 12. Yüksek Lisans Ders Programı Tablo 13. Örnek ders karnesi Tablo 14. Fen Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Programı ders içerikleri Tablo 15. Araştırma ve geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 16. Bilimsel yayın ve etkinlik sayıları Tablo 17. Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 18. Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 7. Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirme tablosu Tablo 8. Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme tablosu Tablo 9. Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme tablosu Tablo 22. Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme tablosu Tablo 23. Paydaşlar Tablo 10. YÖDEK Performans göstergeleri sürüm no

5 Şekil Listesi Şekil 1. Bölüm organizasyon şeması

6 1. Sunuş Bu belge, Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü nün 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunu içermektedir. Araştırma faaliyetlerinin yanı sıra, akademik kadrosunu sekiz öğretim üyesine çıkaran Bölümümüz, Eğitim-Öğretim Yılında Biyoloji Lisans ve Yüksek Lisans Programlarına başlayarak eğitim-öğretim hizmeti de sunmaya hazırlanmaktadır. Biyoloji Lisans Programımız, öğrencilerimizin uluslararası biyolojik bilimler alanında yaşanan en son gelişmelere paralel olarak, sürekli güncellenecek ders içerikleri, seminer programları ve sürekli öğrenci-eğitici işbirliği ile en üst düzeyde eğitimi alarak mezun olmalarını hedeflemektedir. Programımızda ayrıca, klasik biyoloji eğitiminin yanı sıra, öğrencilerimize bilimsel düşünme, problem çözme ve hipotez oluşturabilme kabiliyetleri kazandırılarak, onların lisansüstü eğitime hazır bir şekilde yetiştirilmeleri de planlanmıştır. Bu raporun hazırlanmasındaki emeklerinden dolayı Bölümümüz Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Koordinatörü ve Kurul Üyelerine teşekkür ederim. Yrd. Doç. Dr. Nadim YILMAZER Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı 6

7 2. Giriş 2.1. Dokümanın amacı Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünün 2009 yılı kurumsal değerlendirme raporunu sunmaktır Dokümanın kapsamı Bu doküman Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünün 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunu sunmaktadır. Bu çalışma Kamu Đdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu 2. sürüm ışığında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi Sürüm no. 2007/1.0 örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmış olan Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Rehberi esas alınarak hazırlanmıştır Tanımlar ve kavramlar Bölümümüz tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aşağıda verilmiştir. Birey Hedefleri: Bölümümüzün belirlemiş olduğu hedeflerini gerçekleştirmek için bölümümüzde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Bölümümüzün hedefi, o hedefi gerçekleştirecek olan bireylerin hedeflerine dönüştürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleştirdiklerinde, bölümümüzün hedefi gerçekleşmiş olur. Bölüm Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda bölümümüzün ulaşmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaşılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Bölüm hedefleri, kurumsal değerlendirmede fakülteyi; bölüm bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (programların) hedeflerini kapsamaktadır. Bölümümüz Öğrenci Konseyi: Bölümümüz öğrencilerinin kendi aralarında yönetmelik ışığında demokratik usullerle kurdukları bölümümüz öğrenci birliğidir. Bölümümüz öğrenci konseyi bölümümüzün akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında öğrenci temsilcileri aracılığı ile rol almıştır. Bölümümüz Yıllık Değerlendirme Raporu: Bölümümüzün, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve bölümümüz tarafından her yıl hazırlanan raporudur. Bölümümüzün Misyonu: Bölümümüzün kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. Bölümümüzün Vizyonu: Bölümümüzün gelecekte ulaşmak istediği idealleridir. 7

8 Çevre Değerlendirme: Bölümümüzün stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların bölümümüz ile ilişkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki gelişmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası gelişmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır. Faaliyet ve Projeler: Bölümümüzün stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. Đyileştirme Eylem Planları: Bölümümüzün, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. Đyileştirme: Bölümümüzde belirlenen sonuçlarla, elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalardır. Kalite Geliştirme: Bölümümüzün eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesidir. Kaynak Planlaması: Bölümümüzün hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum Đçi Periyodik Gözden Geçirme: Bölümümüzün eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Bölümümüzde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve idari hizmetler ve toplum hizmetleri alanlarında çalışmışlardır. Kurumsal Değerlendirme: Bölümümüzün YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı öz değerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme sürecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Bölümümüzün kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. Öz değerlendirme: Bölümümüzün eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Bölümümüz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. Bu amaçla YÖDEK Göstergeleri esas alınmıştır. Performans: Bölümümüzün, belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesidir. 8

9 Politika: Bölümümüzün günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımlardır. Sorgulama ve Ölçme: Bölümümüzün belirlemiş olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleştirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Bölümümüzün temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımdır. Stratejik Hedefler: Bölümümüzün, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan amaçlarıdır. Stratejik Plan Uygulama Süreci: Bölümümüz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalışmasına başlamadan önce yapılması gereken çalışmalardır. Şunları kapsar: Planlama kurulunun oluşturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi, bölümün paydaşlarının belirlenmesi, planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, kurumsal varsayımlarının oluşturulması, değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi ve stratejik planlama yol haritasının oluşturulması. Stratejik Planlama: Bölümümüzün, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, dış değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. Süreç: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluşturmak için gerçekleştirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Bölümümüzün kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliştirildiği analizdir. [Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin temel girdisidir. Uygulama Planı: Bölümümüzün, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kuruldur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme 9

10 Komisyonu nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruldur (ÜAK). 10

11 3. Yönetici Özeti Namık Kemal Üniversitesi (2009) Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu, Sürüm No. 1, Eylül 2009, 73 sayfa (Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi). Bu kısımda Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 yılı kurumsal değerlendirmesi, belgede yer alan ana başlıklar altında yöneticiler için yeterli bilgilendirme yapmak amacı ile sunulmaktadır. I Giriş: o o o Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları NKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü henüz kurulma aşamasında bir bölüm olup kurumsal değerlendirmesini ve stratejik planlama çalışmalarını sürdürmektedir. Bölümün tarihçesi Bölümümüz 2006 yılında 5467 sayılı Kanun maddesi uyarınca kurulmuştur. Öğretim görevlileri sayısı 2008 yılı sonu itibariyle 6 olup 2009 yılı içinde yüksek lisans programının oluşturulması ve takip eden akademik yıl içerisinde lisans ve lisans üstü eğitime başlanması planlanmaktadır. Bölüm organizasyon şeması Bölüm organizasyon şeması Şekil 1.'de sunulmuştur. II Kurumsal değerlendirme: Öz değerlendirme çalışmaları Henüz kurulma aşamasını tamamlamadığından öz değerlendirme kriterlerinin pek çoğu Bölümümüz için henüz geçerli. Girdiler o o o o o o o o o Kurumsal nitelikler ve özellikler Eğitim ve öğretim süreçleri Araştırma ve geliştirme süreçleri Uygulama ve hizmet süreçleri Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Çıktılar/Sonuçların değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme çalışmaları o Paydaş analizi 11

12 Đlk etapta üniversitemiz içindeki akademik ve idari paydaşlarla ülkemiz üniversite ve eğitim-öğretim ve araştırma kurumlarını içerecek şekilde bir paydaş analizi yapılmıştır. SWOT (GZFT) analizi o o Öz değerlendirme GZFT analizinin öz değerlendirme kısmı bölüm akademik personelinin akademik öz değerlendirmesi ve üniversitemiz birimleri ile olan ilişkileri üzerine kurulmuştur. Çevre değerlendirmesi III Stratejik Planlama III 1. Kurumsal kimlik çalışması Bölümümüz misyonunu, vizyonunu ve temel değerlerini belirlemiştir. o Bölümün misyonu o Bölümün vizyonu o Bölümün temel değerleri III 2. Stratejik değerlendirme çalışması o Stratejik değerlendirme IV. Diğer o Sonuç o Kaynakça o Ekler Performans göstergeleri tablosu 4. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü gerek 5018 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere Bölüm Başkanına rapor veren bir Koordinatör başkanlığında bir Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Kurulu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalışma kurulu 2009 yılı Mart ayı başında oluşturulmuş olup 3 akademik personelden ve Fen-Edebiyat Fakültesi kadrosunda görevli bir memur temsilcisinden oluşmuştur. Bölüm KDSP Çalışma Kurulu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiş olan bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmıştır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarında yararlanılmak üzere, personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza ilişkin veriler Bölüm KDSP Grubumuz 12

13 tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluşturma çalışmaları üniversitemizin koordinasyonunda başlatılmış ve sürdürülmektedir. Kuruluşunu takiben KDSP çalışma grubumuz tarafından oluşturulan çalışma programı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Tablo 1. Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Kurulu Soyad, Ad Unvan Görev Program/Ana Bilim Dalı Aral, Cenk Yrd. Doç. Dr. Bölüm Başkan Yardımcısı, Koordinatör Moleküler Biyoloji AD Şafak, Nevin Yrd. Doç. Dr. Kurul Üyesi Botanik AD Nizam, Đlker Yrd. Doç. Dr. Kurul Üyesi Genel Biyoloji AD Ayşe Ürütük Memur Temsilcisi Tablo 2. Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarih Çalışma yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. 1. surum yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. 2. surum yılı Đdare Faaliyet Raporu. 1.surum yılı Đdare Faaliyet Raporu. 2. surum yılı Performans Programı. 1. surum yılı Performans Programı. 2 surum 2007 yılına ait çıktı olmadığından 2008 yılı içerisinde çıktı üzerine bir çalışma yürütülmemiştir. Biyoloji Bölümü, eğitim öğretim yılında lisans programına öğrenci almadığından sunulan bilgiler bölümün ilk çıktısıdır yılı içerisinde istenen şekil ve içerikte kurumsal değerlendirme yapılabilmesi için yeterli bilgi bulunmamaktadır. Üzerine çalışmalar yürütülen 2007 yılı çıktıları, Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi (NKÜ FEF) ve NKÜ çıktıları üzerinden yapılmıştır yılı içerisinde Biyoloji Bölümü kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarının idari denetimi Bölüm Başkanlığınca yapılmıştır. Doküman hazırlama ve 13

14 diğer konularda Rektörlüğümüzden destek alınmıştır. Çalışmalar sırasında kurumlar arasında görev ve yetki çakışması ve çatışması olmamıştır. Biyoloji Bölümü yeni kurulmuş bir bölüm olduğundan veri toplama sistemleri 2008 yılında bölümün yapılanmasına paralel şekilde oluşmaya başlamıştır. Bölüm henüz lisans seviyesinde öğrenci almadığından veri toplama sistemi yürütülen servis dersleri ve öğretim elemanları ile verileri toplamaktadır. Biyoloji bölümüne kadro atamalarının 2008 yılı sonuna kadar tamamlanabilmesi nedeniyle KDSP Kurulu ancak Mart 2009 tarihinde oluşturulabilmiş ve kısıtlı zaman içerisinde var olan verileri toplayarak analiz yapmaya ve sonuçları istenilen şekilde rapora dönüştürerek sunmaya gayret göstermiştir. Bu veriler içerisinde Biyoloji Bölümü henüz lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitime başlamadığından eğitim ve öğretim faaliyetleri ile girdiler yer almamaktadır. 14

15 5. Bölümün Tarihçesi Biyoloji Bölümü, Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin bir bölümü olarak 2006 yılında 5467 sayılı Kanunun maddesi uyarınca kurulmuştur. Kuruluşunda Genel Biyoloji, Botanik, Zooloji, Moleküler Biyoloji ve Hidrobiyoloji Anabilim Dalları açılmıştır yılı Ağustos ayı sonu itibariyle Hidrobiyoloji ve Zooloji Anabilim Dallarına ataması yapılan iki öğretim üyesi ile toplam öğretim üyesi sayısı sekize yükselmiştir yılı içerisinde Bölüm Lisans ve Yüksek Lisans Programları hazırlanmış ve Yüksek Öğretim Kurumunun onayı ile Eğitim-Öğretim Yılında 30 lisans öğrencisi ve Güz yarıyılı için 4 yüksek lisans öğrencisi kontenjanı açılmıştır. Bu çerçevede lisans ve lisansüstü ders içerikleri ve ders programları oluşturulmuştur yılı içerisinde bölümümüzle birlikte fakültemiz de kurulma aşamasında olduğundan idari personel açısından yeterli gelişme gösterememiştir. Kuruluşta ve hali hazırda şehir merkezinde geçici binada faaliyetlerine devam eden fakülte ve bölümümüz fiziki olanaklar açısından da öğretim üyesi ofisleri ve derslikler başta olmak üzere eğitim öğretim ve araştırma laboratuarları oluşturulması için fiziki mekan ihtiyacı devam etmektedir. Rektörlüğümüzün merkezi derslik inşaatına başlamış olması, yakın gelecekte en azından derslik sıkıntısına bir miktar çözüm getireceği beklentisi oluşturmuştur. Ancak, bir temel bilimler fakültesi olarak gerek kendi ders yükü gerekse servis ders yükü açısından eğitim öğretim ve araştırma anlamında hak ettiği konuma gelebilmesi için fakültemizin merkez kampusunda en kısa zamanda yer alması gerekmektedir. 15

16 6. Bölüm Organizasyon Şeması Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünün 2009 yılı Ağustos ayı sonu itibarı ile organizasyon şeması aşağıdaki şekilde verilmiştir yılı Şubat ayında Yard. Doç. Dr. Nadim Yılmazer Biyoloji Bölüm Başkanlığına, Temmuz ayında Yard. Doç. Dr. Cenk Aral Bölüm Başkan Yardımcığına atanmıştır yılı için 6 olan öğretim üyesi sayısı Ağustos 2009 sonu itibariyle 8 e yükselmiştir. Bölümümüzde Genel Biyoloji, Botanik, Zooloji, Moleküler Biyoloji ve Hidrobiyoloji Anabilim Dalları mevcut olup, yeni iki öğretim üyesinin atamaları Zooloji ve Hidrobiyoloji Anabilim Dallarına yapılmıştır. Bu çerçevede bölümümüz öğretim üyelerinin listesi 2009 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 3. Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Listesi Đsim Anabilim dalı/program Đdari görev Bölüm dışı idari görev 1 Nadim Yılmazer, Yrd. Doç. Dr. Genel Biyoloji Bölüm Başkanı 2 Cenk Aral, Yrd. Doç. Dr. Moleküler Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcısı 3 Rıfat Bircan, Yrd. Doç. Dr. Moleküler Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yard. 4 Nevin Şafak, Yrd. Doç. Dr. Botanik 5 Đlker Nizam, Yrd. Doç. Dr. Genel Biyoloji 6 Özden Çobanoğlu, Yrd. Doç. Dr. Moleküler Biyoloji 7 Sırrı Kar, Yrd. Doç. Dr. Zooloji 8 Elife Zerrin Bağcı, Yrd. Doç. Dr. Hidrobiyoloji 16

17 Şekil 1. Bölüm organizasyon şeması Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı Genel Biyoloji AD. Moleküler Biyoloji AD Botanik AD Zooloji AD Hidrobiyoloji AD 17

18 6. Öz değerlendirme YÖDEK izlenerek beklenen düzey e dayalı beş ölçekli değerlendirme sistemi takip edilmiştir. Beklenen düzeyin çok altı : 1 puan Beklenen düzeyin altı : 2 puan Beklenen düzey : 3 puan Beklenen düzeyin üstü : 4 puan Beklenen düzeyin çok üstü : 5 puan 18

19 Girdiler Bölümümüzün çok yeni kurulmuş olması, eğitim-öğretim faaliyetlerinin öğretim yılında başlayacak olması nedeniyle girdilerin tamamının değerlendirilmesi mümkün olmamıştır. Diğer taraftan 2009 yılı Ağustos ayı itibariyle her anabilim Dalı için en az bir öğretim üyesinin atanmış olması önemlidir. Bölüm bünyesinde idari personel atanmamış olması, halen hizmetin ana kampüsten uzak ek binada devam ettirilmeye çalışılması düşük değerlendirme notlarının temel nedenidir. Bu çerçevede eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli fiziksel şartlar, maddi kaynaklar ve hizmetlerin sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Tablo 4. Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 2) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3) Đdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 4) Mali kaynakların yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 6) Đş Teknolojilerinin yeterliliği; 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 9) Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; 10) Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; 11) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; 12) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; 13) Çalışanlar ile ilişkilerin yeterliliği; 14) Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; 15) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; 16) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği; Đlgili değil Đlgili değil Đlgili değil 19

20 Kurumsal nitelikler ve özellikler Bölümümüze daha önce ataması yapılmış olan bir adet Araştırma Görevlisi 35. Madde kapsamında doktora eğitimini yapmak üzere Ortadoğu Teknik Üniversitesinde görevlendirilmiştir. Bölümümüzün araştırma faaliyetlerine ek olarak eğitim ve öğretim faaliyetleri için de araştırma görevlisi ihtiyacı bulunmaktadır eğitim-öğretim yılında açılacak olan lisans üstü eğitim çerçevesinde alınacak öğrencilerin bu kadrolara atanarak bu açığın giderileceği umulmaktadır. Benzer şekilde idari personel açığının giderilmesi bölüm faaliyetlerinin düzenli işleyişi bakımından önem arz etmektedir. Diğer taraftan girdiler bölümde de belirtildiği şekilde fiziksel alanların bölümümüz için sınırlı olması, merkez kampus sosyal ve hizmet alanlarından uzak olması bölümün çözülmesi gereken sorunları arasındadır. Tablo 5. Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; Yrd. Doç:8, 3 puan Arş.Gör: 0, 1 puan 3) Đdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 0, 1 puan 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 36,9, 3 puan K: 2, E:6 1 puan 3 puan 7) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 5, 3 puan 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; Đlgili Değil 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; 20

21 i) Kampus alanı; ii) Toplam kapalı alan; iii) Eğitim-Öğretim ve Araştırma; iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; Tablo 6. Kurumsal nitelikler veri tablosu Yukarıda da belirtildiği gibi bölümümüz öğretim üyesi sayısı 2 yardımcı doçent atamasıyla sekize yükselmiş ancak idari personel ataması yapılmamıştır. Bölümümüz öğretim üyelerinden Yard. Doç. Dr. Cenk Aral ve Yard. Doç. Dr. Rıfat Bircan Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji derlerini vermek üzere görevlendirilmişlerdir. Öğrenci sayılarına ilişkin veriler eğitim-öğretim faaliyetlerinin eğitim-öğretim yılında başlayacağından değerlendirilememiştir. I Öğrenci sayıları lar Önlisans öğrenci sayısı Lisans öğrenci sayısı Yüksek lisans öğrenci sayısı Doktora öğrenci sayısı Toplam öğrenci sayısı Engelli öğrenci sayısı Uluslar arası değişim programına katılan öğrenci sayısı Đlgili değil Đlgili değil II Öğretim elemanı sayıları Profesör 0 Doçent 0 Yardımcı doçent 8 Öğretim görevlisi 0 Okutman 0 21

22 Uzman 0 Doktoralı Araştırma görevlisi 0 Araştırma görevlisi 0 Toplam öğretim üyesi sayısı 8 Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı 2 Toplam öğretim elemanı sayısı 8 III Đdari personel sayısı Kadrolu personel Sözleşmeli personel Diğer personel Toplam idari personel sayısı IV Çalışanların yaş ortalaması Öğretim üyeleri 36.9 Diğer öğretim elemanları Tüm öğretim elemanları 39.9 Đdari personel V Çalışanlar arasında bayan sayısı Öğretim üyeleri 2 Diğer öğretim elemanları 0 Tüm öğretim elemanları 2 Đdari personel VI Çalışanların kıdem ortalaması 22

23 Öğretim üyeleri 3.75 Diğer öğretim elemanları Đlgili değil Tüm öğretim elemanları 3.75 Đdari personel VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması 5 VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları (alan adları) Alan 1: Genel Biyoloji Alan 2: Botanik Alan 3: Zooloji Alan 4: Hidrobiyoloji Alan 5: Moleküler Biyoloji IX Bölüm program/ad sayısı Program sayısı 5 AD sayısı 5 X Đdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı Lise mezun sayısı Önlisans mezun sayısı Lisans mezun sayısı Yüksek lisans mezun sayısı Doktoralı eleman sayısı Not: Öğrenci verileri eğitim öğretim yıllarına ait olup tarihli verilerdir. 23

24 Tablo 7. Akademik personel verileri Sıra no Đsim Unvan Anabilim dalı/program Temel Alanı Bilim Đdari görev Bölüm içi Đdari görev bölüm dışı Notlar 1 Nadim Yılmazer Yrd. Doç. Dr. Genel Biyoloji AD Fen Bilimleri Temel Alanı Bölüm Başkanı 2 Cenk Aral Yrd. Doç. Dr. Moleküler Biyoloji AD Fen Bilimleri Temel Alanı Bölüm Başkan Yard. ve KDSP Koor. 3 Rıfat Bircan Yrd. Doç. Dr. Moleküler Biyoloji AD Fen Bilimleri Temel Alanı Fen-Ed. Fakültesi Dekan Yardımcısı 4 Đlker Nizam Yrd. Doç. Dr. Genel Biyoloji AD Fen Bilimleri Temel Alanı Bölüm KDSP üyesi 5 Nevin Şafak Yrd. Doç. Dr. Botanik AD Fen Bilimleri Temel Alanı Bölüm KDSP üyesi 6 Özden Çobanoğlu Yrd. Doç. Dr. Moleküler Biyoloji AD Fen Bilimleri Temel Alanı 7 Sırrı Kar Yrd. Doç. Dr. Zooloji AD Fen Bilimleri Temel Alanı 8 Elife Zerrin Bağcı Yrd. Doç. Dr. Hidrobiyoloji AD Fen Bilimleri Temel Alanı Tablo 8. Bölüm 2009 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları ÖĞRENCĐ AKADEMĐK PERSONEL No BĐLĐM TEMEL ALANI sı % sı % 1 2 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Filoloji Temel Alanı 24

25 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı 5 Hukuk Temel Alanı 6 Đlahiyat Temel Alanı 7 Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı 8 Mimarlık Temel Alanı 9 Mühendislik Temel Alanı 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı 12 Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı 2 25 Toplam Not: Öğrenci verileri eğitim öğretim yıllarına ait olup tarihli verilerdir. 25

26 Eğitim ve öğretim süreçleri Bölümümüz lisans ve lisans üstü eğitime eğitim-öğretim yılında başlayacak olup 2009 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle değerlendirmeye tabi bir veri bulunmamaktadır. Tablo 9. Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 4) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 8) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; 11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 12) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 13) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; 14) Programların ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; 15) Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; 26

27 Ayrıca bölümümüz henüz mezun vermediğinden performans göstergesi tablosunda akademik yılı mezun öğrencileri ile sonuçlar bilgi olmadığından tablolar boş bırakılmıştır. Tablo 10. Mezun öğrenci verileri 2009 I Mezun öğrenci sayıları Önlisans mezun öğrenci sayısı Lisans mezun öğrenci sayısı Yüksek lisans mezun öğrenci sayısı Doktora mezun öğrenci sayısı Toplam mezun öğrenci sayısı Đlgili değil Đlgili değil Đlgili değil Đlgili değil Đlgili değil Đlgili değil akademik yılında açılan bir programımız bulunmadığından Tablolar 11, 12, 13 ve 14 boş bırakılmıştır eğitim-öğretim yılı içerisinde başlayacak olan lisans ve lisans üstü programlarımızla değerlendirme 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 2. sürümünde yapılacaktır. Tablo 11. Bölüm programları Sıra no düzeyi Program adı Temel Hizmet Alanı Đlk eğitim öğretim yılı 2009 yılı öğrenci sayısı Toplam sayı Toplam sayı 27

28 Tablo 12. Yüksek Lisans Ders Programı KODU DERSĐN ADI Türü T U K AKTS Tablo 13. Örnek ders karnesi Dersin Adı: Dersin Kodu: Dersin Düzeyi: AKTS Kredisi: Yıl-Dönem: Seçmeli/Zorunlu: Dili: Ders Saati: Öğretim Elemanı: Dersin Amacı: Öğretim Yöntemi: Dersin Đçeriği: Değerlendirme: Ders Kitabı: Önerilen Kaynaklar: Ön Şartlar: Tablo 14. Fen Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Programı ders içerikleri Not: Verilen dersler eğitim öğretim yılında açık olan dersler yanı sıra eğitim öğretim yılında açılması planlanan derslerdir. 28

29 Araştırma ve geliştirme süreçleri Bölümümüzün 2009 yılında araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunulabilmesi için gerekli altyapı henüz oluşturulmamış ve kaynak ihtiyaçlarının sağlanmasına yönelik bir ilerleme kaydedilmemiştir. Bu nedenle bölümümüzde 2009 yılı içerisinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri sınırlı düzeyde kalmıştır. 15 ve 16. tablolarda özetlendiği şekilde bu sınırlı imkanlara rağmen bölümümüz öğretim üyelerinin diğer yüksek öğretim kurumlarıyla yaptığı işbirlikleri neticesince çeşitli uluslar arası yayınlar ve bildirilen sunulabilmiştir. Diğer taraftan bölümümüz öğretim üyeleri tarafından gerek Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Fonuna gerekse TÜBĐTAK a proje başvuruları yapılmış sonuçlanması beklenmektedir. Tablo 15. Araştırma ve geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu 1) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 3 2) Araştırma ve geliştirme olanak ve kaynakların yeterliliği; 1 3) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; 2 4) Araştırma ve geliştirme önceliklerinin belirginliği; 3 5) Araştırma ve geliştirme çalışmaların bütünlüğü ve devamlılığı; 2 Değerlendirme notu 6) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik; 7) Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; 8) Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarına akademik personelin katılımının yeterliliği; 9) Araştırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 1 10) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu; 11) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; 2 12) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile eğim-öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 13) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 2 29

30 14) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; 1 15) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliği; 16) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterliliği; Tablo 16. Bilimsel yayın ve etkinlik sayıları A. Uluslar arası hakemli bilimsel makaleler (toplam) 7 1. ISI atıf dizininde yer alan makaleler (toplam) 6 1.a. ISI SCI atıf dizininde yer alan makaleler 6 1.b. ISI SSCI de yer alan makaleler - 1.c. ISI AHCI de yer alan makaleler - 2. Diğer atıf dizinleri (Örneğin Google Scholar, Scopus) ve bilimsel yayın veri tabanlarında (Örneğin Medline, Compendex, Academic Search), Ingenta, vb. yer alan makaleler 3.a Hiçbir atıf dizini ve veri tabanında yer almayan uluslararası hakemli dergilerde yer alan makaleler 3.b Hiçbir atıf dizini ve veri tabanında yer almayan diğer ülke ulusal hakemli dergilerde yer alan makaleler B. Ulusal hakemli bilimsel makaleler (toplam) 0 4. Ulusal hakemli dergilerde yer alan makaleler (toplam) - 4.a. ISI da dizinlenmiş makaleler - 4.b. Diğer uluslar arası dizinlerde dizinlenmiş makaleler - 4.c. ULAKBĐM veri tabanlarında dizinlenmiş makaleler - 4.d. Hiçbir dizinde dizinlenmemiş makaleler - C. Bilimsel tam metin basılmış bildiriler (toplam) 1 5. Uluslar arası bildiri kitaplarında yer almış tam metin bildiriler - 6. Ulusal bildiri kitaplarında yer almış tam metin bildiriler 1 D. Bilimsel sunumlar (toplam) 2 7. Uluslararası bildiriler(tam metin basılı olmayan) 2 8. Ulusal bildiriler (tam metin basılı olmayan) - 30

31 E. Bilimsel kitap bölümleri (toplam) 9. Uluslar arası kitaplarda yer almış bölümler Ulusal kitaplarda yer almış bölümler - F. Bilimsel kitaplar (toplam) 11. Uluslar arası kitaplar (ders kitapları hariç) Ulusal kitaplar (ders kitapları hariç) - G. Bilimsel proje yayınları (araştırma raporları) (toplam) 13. Uluslararası bilimsel araştırma proje yayınları Ulusal bilimsel proje yayınları - H. Dergi yayın tecrübesi (toplam) 15. Uluslararası bilimsel dergi editörlüğü, hakemliği, yayın kurul üyeliği (hangisi olduğu belirtilecek) 16. Ulusal bilimsel dergi editörlüğü, hakemliği, yayın kurul üyeliği (hangisi olduğu belirtilecek) - - I. Bilim ve teşvik ödülleri (toplam) 17. Uluslararası bilim ve teşvik ödülleri Ulusal bilim ve teşvik ödülleri (TUBĐTAK, TUBA Ödülleri dâhil) - J. Araştırma projeleri (toplam) 19. Uluslar arası araştırma ve uygulama projeleri Ulusal araştırma ve uygulama projeleri 1 K. Çalışma grubu üyelikleri (toplam) 21. Uluslar arası komisyonlarda, çalışma gruplarında üyelik, danışmanlık Ulusal komisyonlarda, çalışma gruplarında üyelik, danışmanlık - L. Bilimsel toplantı düzenleyiciliği (toplam) 23. Uluslar arası bilimsel toplantı düzenleme koordinatörlüğü Ulusal Toplantı düzenleme koordinatörlüğü - M. Tez danışmanlığı (toplam) 31

32 25. Tez danışmanı olarak bitirilmiş doktora tezleri Tez danışmanı olarak devam etmekte olan doktora tezleri Tez danışmanı olarak bitirilmiş yüksek lisans tezleri Tez danışmanı olarak devam etmekte olan yüksek lisans tezleri Tez danışmanı olarak bitirilmiş bitirme tezleri Tez danışmanı olarak devam etmekte olan bitirme tezleri - N. Bilimsel danışmanlık hizmetleri (toplam) 31.a. Verilmiş olan bilimsel danışmanlık hizmetleri yurt içi - 31.b. Verilmiş olan bilimsel danışmanlık hizmetleri yurt dışı - O. Tez yayınları 32.a. Tez danışmanlığı verilmiş olan tezlerden üretilmiş olan bilimsel yayınlar yurt içi - 32.b. Tez danışmanlığı verilmiş olan tezlerden üretilmiş olan bilimsel yayınlar yurt dışı - P. Patentler 33. Alınmış olan patentler - Q. Eğitim öğretim amaçlı yayınlar (toplam) 34 Üniversite ders kitabı Diğer okul ders kitabı Kitap dışındaki diğer üniversite ders malzemeleri Kitap dışındaki diğer okul ders malzemeleri - R. Toplumu geliştirme amaçlı yayınlar (toplam) 38. Diğer kitaplar Gazete yazıları - 40 Dergi yayınları - 41 TV yayınları - 42 Diğer toplum amaçlı yayınlar - 32

33 Uygulama ve Hizmet Süreçleri Bölümümüzde 2009 yılı uygulama ve hizmet süreçlerine ilişkin veri bulunmamaktadır. Tablo 17. Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 2) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği; 3) Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği; 4) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği; 5) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterliliği; 6) Uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterliliği; 7) Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 8) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; 9) Eğitim-Öğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 10) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 11) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 12) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; 13) Yaşam Boyu Eğitim faaliyetlerinin yeterliliği; 14) Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği; 15) Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği; 16) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma faydaya dönüşmesindeki yeterlilik; 17) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterlilik; 33

34 Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Yukarıda belirtildiği şekilde bölümümüz altyapı olanakları, sosyal ve hizmet alanlarından uzak olması, idari personel açığı genel olarak değerlendirme notlarının düşük olmasının başlıca sebebidir. Diğer taraftan 2009 yılı için bölümümüze ayrılan bütçenin beklenenin altında kalmış olması, kütüphanede pek çok derginin bulunmaması araştırma faaliyetlerini kısıtlayan önemli etmenler arasındadır. Bu sorunların gelecek yıllarda çözülebileceği umulmaktadır. Tablo 18. Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Personel Đşleri ile hizmetlerin yeterliliği; 1 2) Đdari (ihale, temizlik, ulaşım vb.) işler ile hizmetlerin yeterliliği; 1 3) Bütçe ile süreç ve hizmetlerin yeterliliği; 1 4) Öğrenci işleri ile akademik hizmetlerin yeterliliği; 5) Kütüphane ve Dokümantasyon işleri hizmetlerin yeterliliği; 1 6) Yapı ve çevre işleri ile hizmetlerin yeterliliği; 1 7) Teknik Destek hizmetleri ile hizmetlerin yeterliliği; 1 8) Öğrenci bilim, kültür ve sanat topluluklarının yeterliliği; Đlgili değil 9) Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği; Đlgili değil 10) Öğrenci Kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği; Đlgili değil 11) Staj destek hizmetlerinin yeterliliği; Đlgili değil 12) Öğrenci Konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği; Đlgili değil 34

35 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Bölümümüzde mevcut her anabilim dalı için en az bir öğretim üyesinin atanmış olması, öğretim üyelerimizin bölüm ve bölüm dışı idari görevleri bakımından yönetsel açıdan yeterli görülmektedir. Tablo 7. Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirme tablosu Değerlendirme tablosu 1) Organizasyonel yapının yeterliliği; 3 2) Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı; 3 3) Görev yetkilerinin yeterliliği; 3 4) Stratejilerin varlığı ve yeterliliği; 3 5) Karar verme süreçlerinin yeterliliği; 3 6) Đş Süreçleri (akademik ve idari) yeterliliği; 3 7) Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği; 3 8) Kalite geliştirme süreçlerinin yeterliliği; 2 9) Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliği; 10) Đnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği; 11) Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği; 12) Öğrenci katılım süreçlerinin yeterliliği; 1) Organizasyonel yapının yeterliliği; 35

36 Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Tablo 8. Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme tablosu 1) Ortak kültür ve değerlerin paylaşımındaki yeterlilik; 3 2) Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliği; 2 Değerlendirme notu 3) Đdari personelin memnuniyetinin yeterliliği; 4) Öğrenci memnuniyetinin yeterliliği; 5) Liderlik yaklaşımlarının yeterliliği; 3 6) Yönetici yaklaşımlarının (yönetim tarzı, tanıma ve takdir, insan ilişkileri, yetki paylaşımı vb.) yeterliliği; 3 7) Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği; 3 8) Đdari personelin özelliklerinin yeterliliği; 9) Çalışanlar arasındaki iş birliği ortamının yeterliliği; 2 10) Đş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliliği; 3 36

37 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Bölümümüzde 2009 yılı 1 Ocak- 31 Agustos aylarını kapsayan kurumsal değerlendirme notlarımızın bir ortalaması Tablo 9 da sunulmuştur. Bu dönem içerisinde yeni öğretim üyesi atamalarıyla güçlenen bölümümüzde idari personel ve araştırma görevlisi sıkıntısı devam etmektedir. Diğer taraftan araştırma faaliyetleri için ihtiyaç duyulan laboratuar ve cihazların olmaması önemli bir sorundur. Bu eksikliklere rağmen öğretim üyelerimiz yıl içerisinde uluslar arası alanda bilimsel yayın ve kongre/seminer bildirileri vererek bölümümüz bilimsel etkinliğini beklenen düzeyde tutmuşlardır. Eğitim-öğretim süreçleri çerçevesinde bölümümüzde lisans ve yüksek lisans başvuruları tamamlanmış ve eğitim öğretim yılında eğitime başlanması hedeflenmiştir. Tablo 9. Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Kurumsal niteliklerle gelişmelerin yeterliliği; 2 2) Eğitim öğretim ile çıktıların yeterliliği 3) Araştırma ve geliştirme ile sonuçların yeterliliği; 2 4) Uygulama ve hizmet faaliyetleri ile sonuçların yeterliliği; 5) Yönetsel faaliyetler ile sonuçların yeterliliği; 3 6) Đdari faaliyetler ile sonuçların yeterliliği; 1 7) Toplum ile sonuçların yeterliliği; 37

38 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Henüz kurulma aşamasında olan bölümümüzde konu ile bir değerlendirme yapılamamıştır. Tablo 22. Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme tablosu 1. Evrensel yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; 2 2. Türk yükseköğretim kurumu olma misyonuna uygunluğu; 2 3. Kendi misyonuna uygunluğu; 2 Değerlendirme notu 7. Çevre Değerlendirme Çalışmaları 2009 yılı bölüm faaliyetlerini ilgilendiren alanlarda kısa çevre değerlendirmesi yapacak düzeyde veri bulunmamaktadır. 1. Yükseköğretim Alanındaki Ulusal ve Uluslararası Gelişmelerin Değerlendirilmesi 2. Mezunlar ile Đlgili Gelişmelerin Değerlendirilmesi 3. Toplumsal Gelişmelerin ve Toplum ile Đlişkilerin Değerlendirilmesi 4. Sanayi ve Sosyal Kurumları ile Đlişkiler ve Gelişmelerin Değerlendirilmesi 5. Eğitim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi 6. Yasal Düzenlemeler ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Gelişmelerin Değerlendirilmesi 7. Yükseköğretim Kurumunun Bulunduğu Bölgenin Ekonomik ve Ticari Kalkınmasına Etkisinin Değerlendirilmesi 38

39 Paydaş analizi Tablo 23. Paydaşlar Sıra no Paydaşlar Yararlanıcılar Çalışanlar Temel ortak Stratejik ortak 1 Akademik personel * * * 2 Đdari personel * * * 3 Öğrenciler * * * 4 Öğrenci velileri * 5 Birim/Üniversite yöneticileri * * 6 TÜBĐTAK * 7 TÜBA * 8 Diğer Üniversiteler * 9 Avrupa Birliği * 39

40 8. SWOT (GZFT) analizi Henüz kurulan bölümümüzde 2009 yılı her alanda sağlıklı analiz yapmayı sağlayacak veriler bulunmamaktadır. Elimizdeki bilgiler ışığında değerlendirme yapılmıştır. Öz değerlendirme Girdiler Güçlü yönlerimiz Yeni yapılan akademik personel atamalarıyla en azından her anabilim dalında bir öğretim üyesi bulunması. Zayıf yönlerimiz Đdari personel yetersizliği Bölüm hizmet binasının ana kampüsten uzak olması. Akademik çalışma için gerekli maddi/fiziksel kaynakların yetersizliği Özellikle araştırma faaliyetleri için yeterli kaynakların yokluğu (laboratuar için alan, temel cihaz ve ekipmanlar için bütçe vb.) Kurumsal nitelikler ve özellikler Güçlü yönlerimiz Genç öğretim elemanı kadrosu Öğretim üyelerinin beklenen akademik unvan ve tecrübeye sahip olması Uzmanlık alanlarında çeşitlilik (Sağlık, fen, mühendislik alanları) Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlama için gerekli adımların atılmış olması Zayıf yönlerimiz Araştırma görevlisi olmaması Đdari personel olmaması Eğitim ve öğretim süreçleri Güçlü yönlerimiz eğitim-öğretim yılında başlayacak olan lisans ve lisans üstü programlarımızın kapsamının hedeflenen düzeyde olması 40

41 Lisans eğitimi öncesi öğrencilerimize yabancı dil hazırlık okuma imkanının verişmiş olması. Zayıf yönlerimiz Öğrenci laboratuarlarının yetersizliği. Ana kampüste derslerini takip etmesi planlanan öğrencilerimize bölüm öğretim üyelerinin uzak olması (kampüsten uzak bölüm yerleşkesi) Biyoloji lisans eğitimine başvuran öğrencilerden yabancı dil hazırlık eğitimi görmek isteyenlerin sınırlı sayıda olması. Araştırma ve geliştirme Güçlü yönlerimiz Akademik personelin nitelikli ve geniş bir vizyona sahip olması Tüm öğretim üyelerimizin, bölümümüz araştırma olanaklarının kısıtlılığına rağmen diğer yüksek öğretim kurumlarıyla yaptıkları işbirlikleri neticesinde bilimsel çalışmalarda kaydedilen ilerlemelerin ve yeni yayınların yapılabilmesi. Öğretim üyelerimizin ulusal proje başvurularının (TÜBĐTAK, NKU-BAP) yapılmış olması. Zayıf yönlerimiz Bütçeden araştırmaya ayrılan kaynakların beklenen düzeyin altında olması Henüz bir araştırma laboratuarı olmaması Bilimsel araştırmaların ayrılmaz bir parçası olan kütüphane olanaklarının yetersizliği. TÜBĐTAK gibi kurumlarda alt yapı desteğinin (cihaz alımı açısından) sınırlı olması ve üniversitenin araştırma laboratuarları alt yapısına yönelik yeterli kaynağın olmaması nedeniyle bu kurumlara yapılan proje başvurularında hedeflenen bilimsel düzeyde çalışmalara yer verilememesi. Örneğin hücre kültürü laboratuarı olmadan hücre kültürünü metodoloji olarak kullanan bir projenin TÜBĐTAK a sunulmasının imkansızlığı. Uygulama ve Hizmet Süreçleri Güçlü yönlerimiz Biyoloji bölümü lisans, lisans üstü eğitiminin yanı sıra, mevcut akademik kadrosunun bölgesel çevre ihtiyaçlarına uygun olması 41

42 Üniversitemiz bünyesindeki diğer fakülte ve bölümlere ihtiyaç duyulan eğitim ve bilimsel desteğin verilebilmesi. Zayıf yönlerimiz Uygulama ve hizmet alanlarına ayrılan kaynakların ve personel sayısının beklenen düzeyin altında olması Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Güçlü yönlerimiz Lisans ve lisans üstü eğitimin başlamasıyla beraber öğrencilerimizin üniversitede sosyal imkanlarından yararlanma olanağı bulabilecek olması. Öğretim üyesi kadromuzun geniş vizyonu ile gelecek öğrencilerimize mesleki ve bilimsel bilgi desteğinin hedeflenen düzeyde verilebilecek olması Zayıf yönlerimiz Đdari personel, kütüphane gibi hizmetlerin yetersizliği. Öğrencilerin, bölüm öğretim üyelerinden fiziksel alan bakımından uzak kalması. Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Güçlü yönlerimiz Bölümümüzün hiyerarşik yapılanmasının tamamlanmış olması (bölüm başkanı, bölüm başkan yardımcısı) Bölümümüzde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama sürecinin başlatılmış olması Zayıf yönlerimiz Lisans ve lisans üstü öğrenci verilerinin henüz oluşturulmamış olması Lisans eğitimi danışman öğretim üyesi görevlendirmelerinin tamamlanmamış olması Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Güçlü yönlerimiz Yapıcı bir yönetim anlayışının benimsenmiş olması 42

43 Tüm öğretim elemanları arasında bilimsel ve idari faaliyetlerde tam bir destek ve işbirliği ortamının oluşturulmuş olması. Zayıf yönlerimiz Yönetsel yapının idari personel yokluğu nedeniyle beklenen düzeye ulaşamamış olması Çıktılar ve sonuçların değerlendirilmesi Güçlü yönlerimiz Akademik personelin bilimsel vizyonunun güçlü olması. Bölüm idari yapısının sağlam temellerle kurulmuş olması. Zayıf yönlerimiz Araştırma ve geliştirme alanının beklenen düzeyin altında kalması Yükseköğretim misyonunu başarma performansının değerlendirilmesi Güçlü yönlerimiz Bölümümüzün kuruluşundan bugüne Türk yükseköğretim misyonuna uygun olarak geliştirilmeye devam etmesi Zayıf yönlerimiz Yüksek öğretim misyonunun bir parçası olan eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin henüz beklenen düzeyin çok altında olması Çevre değerlendirmesi Yükseköğretim alanındaki ulusal ve uluslar arası gelişmelerin değerlendirilmesi Fırsatlar Yüksek lisans ve doktora eğitimine olan talebin artması Biyoloji lisans eğitiminin, özellikle moleküler biyoloji alanındaki gelişmelere paralel olarak pek çok sektörde önem kazanmış olması. 43

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... Hata! Yer

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. OCAK 009 İçindekiler Listesi. Kapak..... İçindekiler.... 3. Tablo Listesi. 3 4. Şekil Listesi...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Çalışması Bilgilendirme Notu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İçindekiler 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 6 6. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 9.6.4.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Lise sistemindeki Hazırlık sınıflarının kalkması yönündeki değişiklik öğrenci niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2011 TEKİRDAĞ İçindekiler Listesi SUNUŞ... 3 1. Giriş... 4 1.1 Dokümanın Amacı... 4 1.2 Dokümanın

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı.../ /2009 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE Đlgi: 25.03.2009 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 saı yazınız. Enstitümüz 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ile Çevre Mühendisliği,

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Saray, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi Kapak... i Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... ii Sunuş... 1 1.Giriş...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No 1 Saray, Ekim 2009 1 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 saı yazınız. Enstitümüz 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. sürümü

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Uzm. Sevinç Adiloğlu Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Tekirdağ, Haziran 2008 Đçindekiler

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Giriş...Hata!

Detaylı

T.C. Muğla Üniversitesi

T.C. Muğla Üniversitesi T.C. Muğla Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu MU ADKG Rapor no. 2006/01 Sürüm: 2006/1.5 Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Ekim 2006 Referans KD. R.1. Muğla Üniversitesi (2006)

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 1.0 1 Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri 3 1.Sunuş...4 2.Giriş.4

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Proje Geliştirme Bürosu Tekirdağ, Şubat 2008 Đçindekiler listesi Yönetici

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Temmuz 2009 1 İçindekiler Listesi: 1. Kapak 1 2. İçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri 2 3. Sunuş

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1 T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-204 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. Tekirdağ,Temmuz 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş 4. Giriş..5 2. Yönetici Özeti.7 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi si 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Muammer GĐRGĐN si Başkan Vekili Tekirdağ, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Kapak...Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Mayıs 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no..0 Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tekirdağ, Eylül 2009 Đçindekiler listesi

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Ocak 2009 1 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri... 2 3. Sunuş...

Detaylı

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (12.10.2011 gün ve 08 sayılı Senato Kararı) Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Atılım

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Mart 2009 Tekirdağ Đçindekiler listesi 1. Sunuş... 5 2. Giriş... 6 3. Yönetici Özeti... 9 4. Kurumsal

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU GÜADEK 2010 GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. Rıza AYHAN Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK Prof. Dr.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ Eylül 2009 2. İçindekiler, tablo, şekil listeleri İçindekiler

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No: 1 Tekirdağ 2009 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı... 8 1. Kapak...

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 2008 yılı Çıktıları Ön Raporu Namık Kemal Üniversitesi (2009) Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 4 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ 3 SUNUŞ 4 AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU 5 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 6 1.1 ÖZDEĞERLENDİRME

Detaylı

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek.

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek. 1 MİSYONUMUZ Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Çorlu, Tekirdağ, Eylül 2009 1 İçindekiler Listesi 1. Kapak...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Taslağı. Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Taslağı. Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Taslağı Sürüm no. 1.0 Tekirdağ, Mayıs 2009 1 Đçindekiler listesi 1. Kapak 1 2. Đçindekiler, Tablo, Şekil listeleri 2 3.

Detaylı

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü BOLOGNA SÜRECİ: AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM REFORMU Süreç: Bologna Deklarasyonu, 1999 (29 ülke)

Detaylı

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Ekim 2006 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 1. GĐRĐŞ... 2 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi'nin akademik değerlendirme

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI KASIM 2010 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. 3 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI. 4 PUANLAMA. 4 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 5 1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)..

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma. Grubu... 6

Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma. Grubu... 6 Đçindekiler listesi 1. Kapak 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri I,II,III 3. Sunuş IV 4. Giriş 1 5. Yönetici Özeti 4 6. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 5 7. Birimin tarihçesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...5 Giriş...8 Rehber...8 Resmi yazı...8 1. Kapak...10 2. Đçindekiler,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu (Sürüm No:2) Tekirdağ, Aralık 2009 Đçindekiler listesi Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... 2

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR BÖLÜM A. ASGARİ STANDARTLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ LİSANS PROGRAMI ALPDEK AKREDİTASYON DEĞERLENDİRME RAPORU ORTAK RAPOR I Müfredat Asgari Mevcut Durum 1. Genel bakış ve yaklaşım konularında zorunlu

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 3 2. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 4 3. KURUMUN NORM VE DEĞERLERİ 9 4. STRATEJİK HEDEFLER 12 5. ÖZDEĞERLENDİRME 16 6. ÇEVRE DEĞERLENDİRME 29 7. DEĞERLENDİRMELER IŞIĞINDA SWOT

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim, öğretim

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 28 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1.; Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009-2013 STRATEJİK PLANI Ekim 2009 I. Durum Analizi A- Tarihi Gelişim Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1 Nisan 1975 tarihinde

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 1 2. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)... 2 a. Öğrenci niteliğinde beklenen düzey... 2 b. Akademik personel niteliğinde beklenen düzey...

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 1 2015 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA 1. Giriş 3 2.Yönetici Özeti 7 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama 9 4. Iğdır

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi ÜSAM Koordinatörlüğü Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi ÜSAM Koordinatörlüğü Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi ÜSAM Koordinatörlüğü Kurumsal Değerlendirme Raporu TEKĐRDAĞ Ocak 2009 Yönetici Özeti... Giriş... Rehber... Resmi yazı... 1. Kapak... 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... 3.

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler. Sunuş... 4 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 7 6. Kurumsal

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 13.02.2008 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/08-430 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 13.02.2008 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/08-430 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 13.02.2008 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/08-430 sayılı yazınız. Enstitümüz 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu, 2007 Yılı

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Performans Göstergeleri 2008 G7: Öğretim elemanı (Prof, Doç, Yrd.Doç, Öğr.Gör., Okutman, Arş.Gör., Uzman) başına düşen döner

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Galatasaray Üniversitesi bünyesindeki öğretim üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYONUMU... 3 VİZYONUMUZ, GÖREVLERİMİZ... 4 HİYERARŞİK

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU. Sürüm No: 2

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU. Sürüm No: 2 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No: 2 TEKĐRDAĞ 2009 Đçindekiler 1. SUNUŞ 4 2. GĐRĐŞ 5 2.1. Dokümanın Amacı 5 2.2. Dokümanın

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 A.Güçlü Olduğumuz Alanlar... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Mart 2008 İçindekiler Giriş...5 1. Kapak...5 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...5 3. Sunuş...6

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...1 2. Đçindekiler listesi...2 2. Tablo listesi...............3 2.

Detaylı

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1. İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesinin amacı, Üniversitenin kadro gereksinimlerinin karşılanmasında,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİRİMLERİNDE DOÇENT KADROSUNA ATANMA İLKELERİ ** MADDE 1- Bülent Ecevit Üniversitesi birimlerinde doçent kadrosuna atanmak üzere başvuracak adayların başvurularında, 2547 sayılı

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 2.0 Tekirdağ, Ocak 2011 Ġçindekiler 1. SunuĢ... 4 2. GiriĢ... 5. Yönetici Özeti... 7 4. Kurumsal

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLK VE YENİDEN ATAMA KRİTERLERİ PROFESÖRLÜĞE YÜKSELTİLME VE ATANMA ŞARTLARI 247 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Tekirdağ, Ekim 009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... 5. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. GİRDİLER (KAYNAKLAR VE İLİŞKİLER):... 2 Öğrenci niteliğinde beklenen düzey:... 2 Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar,

Detaylı