Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu"

Transkript

1 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2009

2 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Giriş...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Rehber...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Resmi yazı...hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1. Kapak...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...hata! Yer işareti tanımlanmamış.. Sunuş Giriş Yönetici Özeti Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bölümün tarihçesi Bölüm organizasyon şeması Özdeğerlendirme Girdiler Kurumsal nitelikler ve özellikler Eğitim ve öğretim süreçleri Araştırma ve geliştirme süreçleri Uygulama ve Hizmet Süreçleri... Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi... 4 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi... 4 Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi... 5 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi... 6 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Çalışmaları... 7 Paydaş analizi SWOT (GZFT) analizi... 8 Özdeğerlendirme... 8 Çevre değerlendirmesi... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 12. Bölümün misyonu Bölümün vizyonu Bölümün temel değerleri Stratejik değerlendirme Sonuç Kaynakça Ekler Performans Göstergeleri

3 Tablo listesi Tablo 1 Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Tablo 2Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Tablo Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bölüm Kurulu üye listesi Tablo 4 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Tablo 5 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Tablo 6 Kurumsal nitelikler veri tablosu Tablo 7 Akademik personel verileri Tablo 8 Bölüm 2008 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları... 2 Tablo 9 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 10 Mezun öğrenci verileri Tablo 11 Bölüm programları Tablo 12 Đngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisans Ders Programı: Güz ve Bahar yarıyılları...hata! Yer işareti tanımlanmamış. Tablo 1 Örnek ders karnesi- Türk Lehçeleri Karşılaştırmalı Dilbilgisi I/II Tablo 14 Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Yüksek Lisans Programı ders içerikleri Tablo 15 Araştırma ve geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 16 Bilimsel yayın ve etkinlik sayıları... 1 Tablo 17 Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu... Tablo 18 Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu... 4 Tablo 19 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirme tablosu... 4 Tablo 20 Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme tablosu.. 5 Tablo 21 Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme tablosu... 6 Tablo 22 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme tablosu... 6 Tablo 2 Paydaşlar... 7 Tablo 24 YÖDEK Performans göstergeleri sürüm no Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

4 Şekil listesi Şekil 1 Bölüm organizasyon şeması

5 . Sunuş Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünün 2008 yılı kurumsal değerlendirme raporu ana başlıklar altında sunulmaktadır. Tarım ekonomisi programı; tarım sektörünün karşılaştığı problemlere ekonomik çözümler arayan uygulamalı bir bilim dalıdır. ABD ve AB gibi gelişmiş ülkeler yanında gelişmekte olan ülkelerde ve hatta az gelişmiş ülkelerin hepsinde tarım ekonomisi eğitimi verilmektedir. Tarım ekonomisinin Türkiye deki uygulama alanları genelde tarıma dayalı sanayi işletmeciliği, tarım politikası, pazarlama, kooperatifçilik, doğal kaynaklar ekonomisi gibi ülke ekonomisinin geleceğini yakından ilgilendiren konulardır. Tarım ve tarıma dayalı sanayinin karşılaştığı sorunların çözümünde mutlaka tarımın teknik özellikleri bilinmelidir. Bu amaçla tarım ekonomisi programına devam eden öğrenciler ekonomi yanında diğer teknik bölümlerin temel derslerini de almaktaydılar. Ziraat fakültelerinde yeniden yapılanma adı altında teknik programların birleştirilmesi ile ilgili çalışmalar halen sürmektedir. Tarım Ekonomisi Programı genelde Hayvan Yetiştirme programları altında alt bir bölüm olarak düşünülmektedir. Ancak uygulamada her bir teknik programın ekonomisinin olduğu gözardı edilmektedir. Türkiye ihracatının önemli bir bölümü tarımsal ürünlerden meydana gelmektedir. Bu ürünlerin bir bölümü doğrudan geriye ise kalanı işlenmiş olarak ihraç edilmektedir. Nüfusunun %40 ının geçimini tarımdan sağladığı ve ayrıca 65 milyonluk bir nüfusun besin ihtiyacının karşılandığı unutulmamalıdır. Dünya ticaretinin küreselleştiği ve gümrük duvarlarının kaldırılmaya başladığı ve rekabetin arttığı bir dönemde ekonomisi önemli düzeyde tarıma dayalı olan bir ülke açısından tarım ekonomisi eğitiminin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Tarıma dayalı sanayinin rekabet gücünün artmasında, kooperatifçiliğin gelişmesinde, sürdürülebilir tarım politikasının ortaya konulması ve uygulanmasında, tarımsal ürünlerin pazarlanmasında karşılaşılabilecek bu ve buna benzer çok çeşitli problemlerin çözümünde tarım ekonomisinin temel ilkelerinden yararlanmalıdır. Bu sorunların çözümü bu alanda yapılacak bilimsel çalışmalar ve yeni yetişecek tarım ekonomistlerine bağlıdır. Bölümümüz zaman içerisinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürebilmek amacı ile Fakülte ve Üniversite düzeyinde çalışma ve eğitim toplantılarına katılmış olup Bölümümüzün eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme ile toplum hizmetleri alanlarında vermiş olduğu hizmetlerin kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Emeği geçen bölüm kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışma grubu Koordinatör ve üyeleri ile çeşitli şekillerde çalışmalarımıza yardımcı olan Ziraat Fakültesi Dekanlığı ve Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ne teşekkürlerimi sunarım. Prof. Dr. Đ. Hakkı ĐNAN Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Başkanı Tekirdağ, Mart 2008, 5

6 4. Giriş 4.1. Dokümanın amacı Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünün 2008 yılı kurumsal değerlendirme Raporu planını sunmaktır Dokümanın kapsamı Bu doküman Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünün 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunu sunmaktadır. Kamu Đdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu 2. sürüm ışığında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi Sürüm no. 2008/1.0 örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmış olan kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama rehberi esas alınarak hazırlanmıştır. 4.. Tanımlar ve kavramlar Bölümümüz tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aşağıda verilmiştir. Birey Hedefleri: Bölümümüzün belirlemiş olduğu hedeflerini gerçekleştirmek için Bölümümüzde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Bölümümüzün hedefi, o hedefi gerçekleştirecek olan bireylerin hedeflerine dönüştürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleştirdiklerinde, Bölümümüzün hedefi gerçekleşmiş olur. Bölüm Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda Bölümümüzün ulaşmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaşılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Bölüm hedefleri, kurumsal değerlendirmede Fakülteyi; Bölüm bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (programların) hedeflerini kapsamaktadır. Bölümümüz Öğrenci Konseyi: Bölümümüz öğrencilerin kendi aralarında ilgili yönetmelik ışığında demokratik usullerle kurdukları Bölümümüz öğrenci birliğidir. Bölümümüz öğrenci konseyi Bölümümüzün akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında öğrenci temsilcileri aracılığı ile rol almıştır. Bölümümüz Yıllık Değerlendirme Raporu: Bölümümüzün, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve Bölümümüz tarafından her yıl hazırlanan raporudur. Bölümümüzün Misyonu: Bölümümüzün kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. Bölümümüzün Vizyonu: Bölümümüzün gelecekte ulaşmak istediği idealleridir. Çevre Değerlendirme: Bölümümüzün stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların 6

7 Bölümümüz ile ilişkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki gelişmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası gelişmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır. Faaliyet ve Projeler: Bölümümüzün stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. Đyileştirme Eylem Planları: Bölümümüzün, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. Đyileştirme: Bölümümüzde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalardır. Kalite Geliştirme: Bölümümüzün, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesidir. Kaynak Planlaması: Bölümümüzün hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum Đçi Periyodik Gözden Geçirme: Bölümümüzün, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Bölümümüzde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve idari hizmetler ve toplum hizmetleri alanlarında çalışmışlardır. Kurumsal Değerlendirme: Bölümümüzün YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme sürecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Bölümümüzün kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. Özdeğerlendirme: Bölümümüzün, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Bölümümüz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. Bu amaçla YÖDEK Göstergeleri esas alınmıştır. Performans: Bölümümüzün, belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesidir. Politika: Bölümümüzün günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımlardır. 7

8 Sorgulama ve Ölçme: Bölümümüzün belirlemiş olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleştirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Bölümümüzün temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımdır. Stratejik Hedefler: Bölümümüzün, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan amaçlarıdır. Stratejik Plan Uygulama Süreci: Bölümümüz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalışmasına başlamadan önce yapılması gereken çalışmalardır. Şunları kapsar: Planlama kurulunun oluşturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi, bölümün paydaşlarının belirlenmesi, planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, kurumsal varsayımlarının oluşturulması, değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi ve stratejik planlama yol haritasının oluşturulması. Stratejik Planlama: Bölümümüzün, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, dış değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. Süreç: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluşturmak için gerçekleştirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Bölümümüzün kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliştirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin temel girdisidir. Uygulama Planı: Bölümümüzün, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kuruldur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. 8

9 Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur (ÜAK). 9

10 5. Yönetici Özeti Bu çalısma ile Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu sunulmaktadır. Rapor Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Gelistirme Rehberi nin 2007/1.0 nolu sürümü dikkate alınarak hazırlanmıstır. Tarım Ekonomisi Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesinin en eski bölümlerinden birisi olarak 198 yılında kurulmuştur. Tarım Đşletmeciliği ve Tarım Politikası ve Yayım Anabilim olmak üzere 2 anabilim dalı bulunmaktadır. Özdeğerlendirme çalışması Birim/Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Kurulları tarafından birim/bölüm düzeyinde gerçekleştirilmiş olup YÖDEK Rehberinde yer alan tablo örneğinde olduğu üzere bu birimler tarafından verilen değerlendirme notlarının ortalaması gösterilen şekilde alınarak Üniversite ortalaması tüm özdeğerlendirme baslıkları bulunmuştur. Sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 1 : Tarım Ekonomisi Bölümü Özet Özdeğerlendirme Ortalamaları No Değerlendirme Kriterleri Değerlendirme Notu Ortalaması 1 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) 2 2 Kurumsal nitelikler ve özellikler 2 Eğitim ve öğretim süreçleri 4 Araştırma ve geliştirme süreçleri 2 5 Uygulama ve Hizmet süreçleri 1 6 Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi 2 7 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi 2 8 Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi 2 9 Cıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi 2 10 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının 2 Değerlendirilmesi eğitim öğretim yılında Tarım Ekonomisi Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim alan öğrenci sayıları sırası ile 42, 58 ve 24 olmuştur. Toplam öğrenci sayısı 124 olmuştur Eğitim-Öğretim yılında bir öğrencimiz Uluslar arası değişim programına katılmıştır. 1/12/2008 tarihi itibarı ile bölümümüzde 2 profesör, 2 doçent, 5 yardımcı doçent ve 1 öğretim görevlisi olmak üzere 10 öğretim üyesi görev almıştır. Buna ek olarak 4 doktoralı araştırma görevlisi, diğer araştırma görevlisi görev almış olup toplam öğretim elemanı sayısı 17 olmuştur. Bununla birlikte Marmara Ereğlisi ve Muratlı Meslek Yüksekokullarında müdür olarak görevlendirilmiş 2 öğretim üyemiz bulunmaktadır yılı içerisinde ISI de dizinlenmiş olan dergilerde 1, diğer dizinlerde dizinlenmiş dergilerde 2 ve ulusal dergilerde 15 makale yayınlanmıştır. Ulusal ve uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanmış olan makalelerin tüm referans bilgileri raporda 10

11 verilmiştir. Öğretim elemanlarımız yoğun olarak diğer bilimsel faaliyetlerde de bulunmuşlardır. Yapılmış olan özdeğerlendirme çalışmalarından Üniversitemizin 2007 yılı çalışmalarından ortaya çıkan güçlü yanları ve iyileştirmeye açık yönleri (zayıf yönler) ile çevre değerlendirmesinden ortaya çıkan fırsatlar ve tehditleri içeren SWOT (GZFT) analizi özdeğerlendirme ve çevre değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak yapılmıştır. 6. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü gerek 5018 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere Bölüm Başkanına rapor veren bir Koordinatör başkanlığında bir Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Kurulu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalışma kurulu 2008 yılında akademik personelden oluşmuştur: Bölüm öğrenci temsilcisi de öğrencilerimizi temsilen çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur. Bölüm KDSP Çalışma Kurulu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiş olan bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmıştır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarında yararlanılmak üzere başta öğrencilerimiz, personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza ilişkin veriler Bölüm KDSP Grubumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluşturma çalışmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüştür yılında Bölümümüz tarafından takip edilmiş olan çalışma programı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aşamalarında da Bölüm KDSP Çalışma Grubu Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalışacaktır. Yapılmış olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalışmaları ışığında Bölüm Stratejik Planı güncellenip planın ikinci sürümü hazırlanacaktır. Bölüm KDSP çalışma grubu tarafından hazırlanmış olan Bölüm stratejik planın ilk sürümü paydaş görüşüne açılacaktır. 11

12 Tablo 2 Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Program/Ana Bilim Dalı ORAMAN Yrd. Doç. Dr. Bölüm Başkan Yardımcısı Tarım Ekonomisi ABD Yasemin Koordinatör UNAKITAN Yrd. Doç. Dr. Bölüm Öğretim Üyesi Tarım Ekonomisi ABD Gökhan Harun HURMA Dr. Bölüm Öğretim Üyesi Tarım Ekonomisi ABD GÜNEY Asiye - Bölüm Sekreteri Tarım Ekonomisi ABD Suna Alma - Bölüm Öğrenci Tarım Ekonomisi ABD Temsilcisi(Lisans) Emine Kafalı - Bölüm Öğrenci Temsilcisi(Lisansüstü) Tarım Ekonomisi ABD Tablo. Bölüm Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarih Çalışma 1 1 Mart 2009 Bölüm 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun teslimi 2 0 Haziran 2008 Bölüm yılları stratejik planı taslağının teslimi 0 Eylül 2008 Bölüm yılları stratejik planının teslimi 4 1 Aralık 2008 Bölüm yılları stratejik planının güncellenmiş sürümünün sunulması 12

13 7. Bölümün tarihçesi Tarım Ekonomisi Bölümünün tarihçesi Tarım Ekonomisi Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesinin en eski bölümlerinden birisi olarak 198 yılında kurulmuştur. Bölümümüz 1994 yılında Lisans Programını, 198 yılında yüksek lisans programını ve 1995 yılında doktora programını açmıştır. Kuruluş yılında 1 öğretim elemanı ile öğretime başlayan Bölümümüz 2008 yılı sonu itibarı ile toplam 19 öğretim elemanı ile 124 öğrenciye hizmet vermiştir. Tablo 4 Birim gelişim tablosu Bölüm ve programlar Faaliyete geçiş dönemi Tarım Ekonomisi Yüksek Lisans Program Tarım Ekonomisi Lisans Programı Tarım Ekonomisi Doktora Programı

14 8. Bölüm organizasyon şeması Örnek: Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Organizasyon Şeması Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı sonu itibarı ile organizasyon şeması aşağıdaki şekilde verilmiştir. 14

15 Şekil 1. Tarım Ekonomisi Bölümü organizasyon şeması Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanlığı Prof. Dr. Đ. Hakkı ĐNAN Bölüm Sekreteri Asiye GÜNEY Tarım Ekonomisi Bölüm Başkan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Gülen ÖZDEMĐR Yrd. Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Tarım Đşletmeciliği Anabilim Dalı Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı Prof. Dr. Đ. Hakkı ĐNAN (Anabilim Dalı Başkanı) Doç. Dr. Hasan GÜNGÖR Yrd. Doç. Dr. Gülen ÖZDEMĐR Yrd. Doç. Dr. Günay GÜNGÖR Yrd. Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Yrd. Doç. Dr. M. Ömer AZABAĞAOĞLU Arş. Gör. Dr. Harun HURMA Arş. Gör. Dr. Sema KONYALI Öğr. Gör. Fuat YILMAZ Arş. Gör. Burçin BAŞARAN Arş. Gör. Çağdaş ĐNAN Prof. Dr. Aydın GÜREL (Anabilim Dalı Başkanı) Doç. Dr. Ahmet KUBAŞ Yrd. Doç. Dr. Okan GAYTANCIOĞLU Yrd. Doç. Dr. E. Recep ERBAY Yrd. Doç. Dr. Gökhan UNAKITAN Arş. Gör. Dr. Emine YILMAZ Arş. Gör. Dr. Celal DEMĐRKOL Arş. Gör. Zeynep OYURYÜZ ŞENEL 2008 yılı sonu itibarı ile Prof. Dr.Đ. Hakkı ĐNAN başkanlığındaki Bölümümüzde Tarım Đşletmeciliği, Tarım Politikası ve Yayım ana bilim dallarında faaliyet gösterilmiş olup Lisans düzeyinde bir (birinci ve ikinci öğretim) ve yüksek lisans düzeyinde bir ve doktora düzeyinde bir program ile hizmet verilmiştir. 15

16 2547 sayılı yasa gereğince kurulan Bölüm Kurulu 2008 yılında tüm öğretim elemanlarımızın katılımı ile 18 kez toplanmıştır. Bölüm Kurulunun tüm üyelerinin listesi 2008 yılı sonu itibarı ile aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablo 5 Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Bölüm Kurulu üye listesi Đsim Prof. Dr. Đ. Hakkı ĐNAN Prof. Dr. Aydın GÜREL Doç. Dr. Hasan GÜNGÖR Doç. Dr. Ahmet KUBAŞ 5 Yrd. Doç. Dr. Gülen ÖZDEMĐR 6 Yrd. Doç. Dr. Okan GAYTANCIOĞLU 7 Yrd. Doç. Dr. Günay GÜNGÖR 8 Yrd. Doç. Dr. Yasemin ORAMAN 9 Yrd. Doç. Dr. M.Ömer AZABAĞAOĞLU 10 Yrd. Doç. Dr. E. Recep ERBAY 11 Yrd. Doç. Dr. Gökhan UNAKITAN Anabilim dalı/program Tarım Đşletmeciliği Tarım Politikası ve Yayım Tarım Đşletmeciliği Tarım Politikası ve Yayım Tarım Politikası ve Yayım Tarım Politikası ve Yayım Tarım Đşletmeciliği Tarım Đşletmeciliği Tarım Đşletmeciliği Tarım Politikası ve Yayım Tarım Politikası ve Yayım Đdari görev Bölüm dışı idari görev Bölüm Başkanı, Üniversite Yönetim Tarım Đşletmeciliği Kurulu Üyesi Anabilim Dalı Başkanı Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı Başkanı Rektör Danışmanı Bölüm Başkan Yardımcısı Bölüm Başkan Yardımcısı Muratlı Meslek Yüksekokulu Müdürü M. Ereğlisi Meslek Yüksekokulu Müdürü 9. Özdeğerlendirme YÖDEK beklenen düzey e dayalı beş ölçekli bir değerlendirme sistemi getirmiştir. Beklenen düzeyin çok altı : 1 puan 16

17 Beklenen düzeyin altı : 2 puan Beklenen düzey : puan Beklenen düzeyin üstü : 4 puan Beklenen düzeyin çok üstü : 5 puan Girdiler Tablo 6 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 2) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey ) Đdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 4) Mali kaynakların yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 6) Đş Teknolojilerinin yeterliliği; 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 9) Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; 10) Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; 11) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; 12) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; 1) Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; 14) Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; 15) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; 16) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği; Kurumsal nitelikler ve özellikler Tablo 7 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu 17

18 Değerlendirme notu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 2 ) Đdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 7) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 2 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; 2 i) Kampus alanı; 2 ii) Toplam kapalı alan; 2 iii) Eğitim-Öğretim ve Araştırma; 1 iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 1 Öğretim elemanlarının ortamla unvan ortalaması şu formül kullanılarak hesaplanır. Akademik personelin ortalama ünvan düzeyi = [(7 x Profesör sı) + (6 x Doçent sı) + (5 x Yard. Doç sı) + (4 x Öğretim Üyesi Dışında Doktoralı Öğretim Elemanlarının sı) + ( x Öğretim Görevlilerinin sı) + (2 x Okutmanların sı) + (1 x Araştırma Görevlilerinin sı)] / Yukarıdaki Unvanlardaki Toplam Öğretim Elemanlarının sı Tarım Ekonomisi bölümündeki öğretim elemanları sayısı aşağıdaki gibidir. Profesör sayısı=2 Doçent sayısı=2 18

19 Yardımcı doçent sayısı=5 Diğer doktoralı öğretim elemanı sayısı=4 Öğretim görevlisi sayısı=1 Okutman sayısı=0 Araştırma görevlisi sayısı= Toplam öğretim elemanı sayısı=17 Akademik personelin ortalama unvan düzeyi şöyle hesaplanır: Akademik personelin ortalama ünvan düzeyi = [(7 x 2) + (6 x 2) + (5 x 5) + (4 x ) + ( x 1) + (2 x0) + (1 x 4)] / 17 =( )/17 =70/17 =4.11 Bölümdeki akademik personelin ortalama unvan düzeyi 4.11 dir. 19

20 Tablo 8 Kurumsal nitelikler veri tablosu sayılar I Öğrenci sayıları ( Eğitim Öğretim Yılı) Önlisans öğrenci sayısı - Lisans öğrenci sayısı 42 Yüksek lisans öğrenci sayısı 58 Doktora öğrenci sayısı 24 Toplam öğrenci sayısı 124 Engelli öğrenci sayısı - Uluslar arası değişim programına katılan öğrenci sayısı 1 II Öğretim elemanı sayıları ( ) Profesör 2 Doçent 2 Yardımcı doçent 5 Öğretim görevlisi 1 Okutman - Uzman - Doktoralı Araştırma görevlisi 4 Araştırma görevlisi Toplam öğretim üyesi sayısı 11 Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı 12 Toplam öğretim elemanı sayısı 17 III Đdari personel sayısı Kadrolu personel 1 Sözleşmeli personel Diğer personel Toplam idari personel sayısı 1 IV Çalışanların yaş ortalaması Öğretim üyeleri 41 Diğer öğretim elemanları 2 Tüm öğretim elemanları 8 Đdari personel V Çalışanlar arasında bayan sayısı Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları 4 Tüm öğretim elemanları 7 Đdari personel VI Çalışanların kıdem ortalaması Öğretim üyeleri Diğer öğretim elemanları Tüm öğretim elemanları Đdari personel VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması 20

21 VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları (alan adları) Alan 1: Alan 2: IX Bölüm program/abd sayısı Program sayısı 1 ABD sayısı 2 X Đdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı Lise mezun sayısı Önlisans mezun sayısı 1 Lisans mezun sayısı Yüksek lisans mezun sayısı Doktoralı eleman sayısı Tablo 9 Akademik personel verileri ( ) Sıra no Đsim Unvan Anabilim dalı/program Đ. Hakkı ĐNAN Aydın GÜREL Hasan GÜNGÖR Ahmet KUBAŞ Gülen ÖZDEMĐR Okan GAYTANCIOĞLU Günay GÜNGÖR Yasemin ORAMAN M.Ömer AZABAĞAOĞLU E. Recep ERBAY Prof. Dr. Prof. Dr. Doç. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Tarım Đşletmeciliği Tarım Politikası ve Yayım Tarım Đşletmeciliği Tarım Politikası ve Yayım Tarım Politikası ve Yayım Tarım Politikası ve Yayım Tarım Đşletmeciliği Tarım Đşletmeciliği Tarım Đşletmeciliği Tarım Temel Bilim Alanı Tarım Ekonomisi Tarım Ekonomisi Tarım Ekonomisi Tarım Ekonomisi Tarım Ekonomisi Tarım Ekonomisi Tarım Ekonomisi Tarım Ekonomisi Tarım Ekonomisi Đdari görev Bölüm içi Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yardımcısı Bölüm Başkan Yardımcısı Đdari görev bölüm dışı Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi Rektör Danışmanı Muratlı Meslek Yüksekokulu Müdürü M. Ereğlisi Meslek Yüksekokulu Müdürü Notlar Görevli Görevli 21

22 Gökhan UNAKITAN Emine YILMAZ Harun HURMA Celal DEMĐRKOL Sema KONYALI Burçin BAŞARAN Fuat YILMAZ Çağdaş ĐNAN Zeynep OYURYÜZ ŞENEL Dr. Yrd. Doç. Dr. Arş. Gör. Arş. Gör. Dr. Arş. Gör. Dr. Arş. Gör. Dr. Arş. Gör. Öğr. Gör. Arş. Gör. Arş. Gör. Politikası ve Yayım Tarım Politikası ve Yayım Tarım Politikası ve Yayım Tarım Đşletmeciliği Tarım Politikası ve Yayım Tarım Đşletmeciliği Tarım Đşletmeciliği Tarım Politikası ve Yayım Fen Bilimleri, Tarım Ekonomisi Fen Bilimleri, Tarım Ekonomisi Fen Bilimleri Fen Bilimleri 22

23 Tablo 10 Bölüm 2008 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları No 1 2 BĐLĐM TEMEL ALANI Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı ÖĞRENCĐ AKADEMĐK PERSONEL sı % sı % Filoloji Temel Alanı 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı 5 Hukuk Temel Alanı 6 Đlahiyat Temel Alanı 7 Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı 8 Mimarlık Temel Alanı 9 Mühendislik Temel Alanı 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı 11 Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı 12 Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı Toplam Öğrenci sayıları Eğitim-Öğretim Yılı verileridir. Diğer veriler tarihlidir. 2

24 Eğitim ve öğretim süreçleri Tablo 11 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; ) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 4) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 8) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; 1 11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 12) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 1) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek 4 hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; 14) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; 15) Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; 2 Tablo 1 Mezun öğrenci verileri 2008 I Mezun öğrenci sayıları Önlisans mezun öğrenci sayısı - Lisans mezun öğrenci sayısı 27 Yüksek lisans mezun öğrenci sayısı 9 Doktora mezun öğrenci sayısı 2 Toplam mezun öğrenci sayısı 8 Öğrenci sayıları Eğitim-Öğretim Yılı verileridir. 24

25 Tablo 2 Bölüm programları Sıra no düzeyi Program adı Temel Hizmet Alanı 2 Lisans Program 1: Tarım Ekonomisi Ziraat ve Ormancılık Temel Bilim Alanı Đlk eğitim öğretim yılı yılı öğrenci sayısı Yüksek lisans (tezli/tezsiz) Tarım Ekonomisi (Lisansüstü eğitimde tek anabilim dalı vardır) Ziraat ve Ormancılık Temel Bilim Alanı Doktora Tarım Ekonomisi (Lisansüstü eğitimde tek anabilim dalı vardır) Ziraat ve Ormancılık Temel Bilim Alanı Toplam sayı Toplam sayı

26 Tablo 14.TARIM EKONOMĐSĐ BÖLÜMÜ ZORUNLU PROGRAM DERSLERĐ (1.-6. Yarıyıllar) Güz ve Bahar yarıyılları GÜZ YARIYILI BAHAR YARIYILI Dersin Adı Kredi Dersin Adı Kredi TE-101 Tarım Tarihi ve Deontolojisi (+0) TE-201 Temel Ekonomi (+0) TE-202 Tarım Ekonomisi ve 4(+2) Đşletmeciliği TARIM EKONOMĐSĐ BÖLÜMÜ 6.YARIYIL SEÇMELĐ DERSLERĐ BAHAR YARIYILI Dersin Adı Kredi Dersin Adı Kredi TE-02 Tarımsal Yayım ve (+0) TE-06 Mühendislik Ekonomisi (+0) Haberleşme TE-04 Tarımsal Değer Biçme ve (+0) TE-202 Tarımsal Pazarlama (+0) Bilirkişilik TARIM EKONOMĐSĐ ALT PROGRAMI 7.ve 8.YARIYIL ZORUNLU DERSLERĐ 7.YARIYIL 8.YARIYIL Dersin Adı Kredi Dersin Adı Kredi TE-401 Tarımsal Đşletme Yönetimi TE-402 Tarımsal Đşletme Planlaması TE-40 Pazarlama Yönetimi TE-404 Tarım Politikası TE-405 Tarımsal Değer Biçme ve TE-406 Doğal Kaynak ve Çevre Bilirkişilik Ekonomisi TE-407 Finansal Yönetim TE-408 Tarıma Dayalı Sanayi Đşletmeciliği TE-409 Bilgisayarla Ekonomik Analiz TE-410 Proje Hazırlama ve (2+2) Değerlendirme TE-411 Tarımsal Organizasyonlar (2+2) TE-412 Araştırma ve Sunum Teknikleri (2+2) TE-41 Đktisat Teorisi TE-414 Tarımsal Kooperatifçilik TE-415 Tarımsal Yayım ve Haberleşme TE-416 Tarım Muhasebesi (2+2) Alt Programlardan Seçilecek Dersler 6 Alt Programlardan Seçilecek Dersler 6 Genel Toplam 0 Genel Toplam 0 TARIM EKONOMĐSĐ ALT PROGRAMI SEÇMELĐ DERSLERĐ (7. ve 8. Yarıyıllar) TE-417 Genel Kooperatifçilik TE-418 Köy Sosyolojisi TE-419 Gıda Đşletmeciliği TE-422 Bilgisayarlı Muhasebe (2+2) TE-421 Tarım Hukuku TE-424 Ekonometriye Giriş TE-42 Bilgisayarla Programlama (2+2) TE-426 Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarlaması TE-425 Sosyal Güvenlik ve Đş Hukuku TE-428 Türkiye Ekonomisi TE-427 Çevre Yönetimi ve Planlaması TE-40 Uluslararası Đktisat Toplam 18 Toplam 15 26

27 Tablo Örnek Ders Karnesi- Temel Ekonomi Dersin Adı: Temel Ekonomi Dersin Kodu: TE-201 Dersin Düzeyi: Lisans AKTS Kredisi: 2 Ders Saati: 2 Yıl-Dönem: 1. yıl 1.dönem Öğretim Yöntemi: Anlatım, tartışma Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Yasemin ORAMAN Dersin Amacı: Seçmeli/Zorunlu: Zorunlu Dili: Türkçe Dersin amacı, Ziraat Fakültesininin Tarım Ekonomisi bölümü haricinde diger programlarda Lisans egitimine devam eden örgencilere temel düzeyde mikro ve makroekonomi bilgisi sunmak üzere tasarlanmistir. Dersin Đçeriği: temel kavramlar, talep ve arz teorileri, piyasa fiyatının oluşumu, talep ve arz esneklikleri, gelir-tüketim esnekliği, çapraz esneklikler, tarımda arz ve talep ilişkileri, tüketici tercihi teorileri, piyasalar ve firma dengeleri: tam rekabet piyasası, tekel, oligopol, tekelci rekabet piyasası, sözkonusu piyasalarda firma ve endüstri dengeleri, üretim ekonomisi (firma teorisi), bölüşüm teorisi, milli gelir, milli gelir dengesi ve maliye politikası, para ve bankacılık, para piyasası, miktar teorisi, para politikası, enflasyon, deflasyon, stagflasyon ve devalüasyon, dış ticaret, ödemeler dengesi Değerlendirme: Ara sınav (% 0) ve Final sınavı (% 70) Ders Kitabı: ĐNAN Đ.H. Temel Ekonomi, Önerilen Kaynaklar: - Ön Şartlar: Yok 27

28 Tablo 4 Tarım Ekonomisi Bölümü Lisans Programı ders içerikleri - Ekte verilmiştir. Tablo 17 Tarım Ekonomisi Bölümü Yüksek Lisans Dersleri Güz ve Bahar Yarıyılları - Ekte verilmiştir. Tablo 18 Tarım Ekonomisi Bölümü Doktora Dersleri Güz ve Bahar Yarıyılları - Ekte verilmiştir. Tablo 19 Örnek ders karnesi- Tarım Sigortaları ve Türkiye deki Uyg. Dersin Adı: Tarım Sigortaları ve Türkiyedeki Uygulamaları Dersin Kodu: TEYL Dersin Düzeyi: Lisansüstü AKTS Kredisi: Yıl-Dönem: 1. yıl 1.ve 2. dönemler Seçmeli/Zorunlu: seçmeli Dili: Türkçe Ders Saati: 2 Öğretim Yöntemi: Anlatım, tartışma Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu Dersin Amacı: Tarımsal üretimde sigorta kavramı günümüzde başta gelişmiş ülkelerde olmak üzere birçok ülkede gelişen bir kavram olmaktan öte, uygulamada en çok başvurulan bir tarım politikası aracı olarak göze çarpmaktadır. Tarımsal üretimde olabilecek risk ve belirsizlikler diğer sektörlere nazaran daha fazla olabildiğinden sigorta üretici gelirinin azalmasını sağlayabilecek en önemli güvencelerden birisidir. Teklif edilen bu dersin amacı tarımsal üretimdeki risk ve belirsizliklere karşı üreticiyi koruyacak bir sistem olan tarım sigortaları kavramını lisansüstü düzeyde incelemektir. Dersin Đçeriği: - Sigorta ve tarım sigortası kavramı - Tarım sigortalarının amacı - Tarım sigortalarının önemi - Tarım sigortaları çeşitleri - Ürün sigortaları - Hayvan sigortaları - Türkiye de tarım sigortalarının durumu - AB ülkelerinde tarım sigortaları uygulamaları - Türkiye de tarım sigortalarının geleceği Değerlendirme: Final sınavı (% 100) Ders Kitabı: yok Önerilen Kaynaklar: - 28

29 Ön Şartlar: Yok Araştırma ve geliştirme süreçleri Tablo 20 Araştırma ve geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 2) Araştırma ve geliştirme olanak ve kaynakların yeterliliği; 2 ) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; 1 4) Araştırma ve geliştirme önceliklerinin belirginliği; 1 5) Araştırma ve geliştirme çalışmaların bütünlüğü ve devamlılığı; 1 6) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki 2 yeterlilik; 7) Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; 1 8) Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarına akademik personelin katılımının 1 yeterliliği; 9) Araştırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 1 10) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu; 1 11) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; 2 12) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile eğim-öğretim faaliyetleri arasındaki 2 ilişkinin yeterliliği; 1) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 14) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde 2 paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; 15) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliği; 2 16) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar 1 vb.) dönmesindeki yeterliliği; I Bölüm ISI atıf dizinlerinde yer alan yayın listesi Kubaş, A., Đnan Đ.H., Unakıtan, G. ve Erbay, E.R., The Estimation of the Relationships Between Water-Natural Gas Usage and Discharge-Emission Permission By Using Binary Logistic Model for the Industrial Establishments Journal of Quality&Quantity, Vol.42, 5-44, (2008)(SSCI) II Diğer uluslararası atıf dizinlerinde yer alan yayın listesi Azabağaoğlu, M.Ö. ve E. Dursun, Tüketicilerin Modern Gıda Perakendecilerine Karşı Davranışının Analizi, Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty, 5, 1-12 (2008). Konyalı, S., Classification Of The Variable Used In Wheat Production According To Their Productivity By Discriminant Analysis : The Case of Thrace Region, World Applied Sciences Journal 5(2): , Idosi Publications, (2008). III Yurtiçi yayın listesi 29

30 Bilimsel Kongrelerde Yayınlanan Bildiriler Azabağaoğlu, M.Ö., ve Erol R, Tarım ve Gıda Ürünleri Dış Ticaret Rekabet Yapısının Đncelenmesi, VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Gıda Pazarlaması Cilti, 5-46, Bursa, Barış, Ö., Đnan, Đ.H., Makarna Sektörünün Ekonomik Yapısının ve Đhracat Potansiyelinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi, VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildirileri, Gıda Pazarlaması, Bursa 2008, s Başaran, B., Đnan, Đ.H., Istranca Markasıyla Süt Ürünleri Üreten ve Pazarlayan Köy-Koop Kırklareli Birliği nin Kooperatifçilik ve Đşletmecilik Açısından Değerlendirilmesi, VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildirileri, Gıda Đşletmeciliği, Bursa 2008, s Gaytancıoğlu, O.,Yağlı Tohumlu Bitkilerde Uygulanan Tarım Politikaları, VIII.Tarım Ekonomisi Kongresi, Haziran 2008, Bursa (2008). Gürel, A., Yavuz, O., Elektronik Ticaret Danışmanlığı, VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildirileri, Gıda Pazarlaması, s.28247, Bursa 2008, Hurma, H., Đnan, Ç., Çevre Kalitesinin Đyileştirilmesi ve Korunmasında Yerel Halkın Katılımı; Trakya Örneği, VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildirileri, Gıda Politikası, s , Bursa 2008, Hurma, H., Đnan, Đ.H, Kubaş, A., Trakya Bölgesindeki Çevre Kalitesinin Üreticilerin Tarımsal Arazi Talebi Üzerine Etkisi, VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildirileri, Gıda Politikası, Bursa 2008, s. 28.(Özeti Yayınlandı) Đnan Ç., "Istranca Bölgesindeki Floradan Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ve Ekoturizm Amacıyla Yararlanma Olanakları", IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Antalya, Konyalı, S., Gaytancıoğlu, O., Veri Zarflama Yöntemi(VZA) ile Buğday Üretiminde Kullanılan Girdilerin Etkinliğinin Ölçülmesi : Trakya Bölgesi Örneği, VIII.Tarım Ekonomisi Kongresi, Haziran 2008, Bursa (2008) Konyalı, S., O. Gaytancıoğlu, Veri Zarflama Yöntemi (VZA) Đle Buğday Üretiminde Kullanılan Girdilerin Etkinliğinin Ölçülmesi : Trakya Bölgesi Örneği, 8. Tarım Ekonomisi Kongresi, Bursa, (2008). ÖZDEMĐR, G., Günümüz Kooperatiflerinde Dönüşümün Örneği: Kadın Kooperatifleri, Türk Kooperatifçilik Kurumu tarafından 9-10 Ekim 2008 tarihinde düzenlenen XIX. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresinde sunulu bildiri. ÖZDEMĐR, G., ÜLGEN, Y., Köy-Koop Hareketinin Türk Kooperatifçiliğinin Gelişimine Olan Etkileri Türkiye VIII.Tarım Ekonomisi Kongresi, Haziran 2008, Bursa Özkan,E.,Kubaş,A., Ergene Havzasındaki Kirliliğin Sosyo Ekonomik Etkileri Çevre ve Orman Bakanlığı &Devlet Su Đşleri Havza Kirliliği Konferansı, S.15-21, (2008), Đzmir Özkan,E.,Kubaş,A., Trakya Bölgesinin Önemli Sulak Alanları ve Ekoturizm Potansiyelleri Üzerine Bir Đnceleme, VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, (2008), KKTC, Girne 0

31 Serinikli, N., Đnan, Đ.H., Küçükaltan, D., Edirne Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliğinin Bilanço Analizi, VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildirileri, Gıda Đşletmeciliği, Bursa 2008, s Diğer Yayınlar Gaytancıoğlu, O., Türkiye Hayvancılığının Günümüzdeki Durumu ve Sorunları Dünya Gıda Dergisi Mart-2008 sı (2008) Gaytancıoğlu, O., Türkiye de ve Dünyada Pirinçte Neler Oldu? Neler Olacak? Dünya Gıda Dergisi Mayıs-2008 sı (2008) Güngör, H., Güngör, G., Marmara Denizi Balıkçılığı, Dünya Gıda Dergisi, Ekim 2008 Türkiye de Buğdayda Uygulanan Tarım Politikalarının Üreticiler ve Tüketiciler Üzerindeki Etkileri: Trakya Bölgesi Örneği, Trakya Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, TÜBAP-700, Proje Yardımcısı, Đnan, Đ. H., 2008, Temel Ekonomi, Tekirdağ Tablo 21 Bilimsel yayın ve etkinlik sayıları 2008 A. Uluslar arası hakemli bilimsel makaleler (toplam) 4 1. ISI atıf dizininde yer alan makaleler (toplam) 1 1.a. ISI SCI atıf dizininde yer alan makaleler 1.b. ISI SSCI de yer alan makaleler 1 1.c. ISI AHCI de yer alan makaleler 2. Diğer atıf dizinleri (Örneğin Google Scholar, Scopus) ve bilimsel yayın veri tabanlarında (Örneğin Medline, Compendex, Academic Search), Ingenta, vb. yer alan makaleler.a Hiçbir atıf dizini ve veri tabanında yer almayan uluslararası hakemli dergilerde yer alan makaleler.b Hiçbir atıf dizini ve veri tabanında yer almayan diğer ülke ulusal hakemli dergilerde yer alan makaleler B. Ulusal hakemli bilimsel makaleler (toplam) 4. Ulusal hakemli dergilerde yer alan makaleler (toplam) 4.a. ISI da dizinlenmiş makaleler 4.b. Diğer uluslar arası dizinlerde dizinlenmiş makaleler 4.c. ULAKBĐM veri tabanlarında dizinlenmiş makaleler 4.d. Hiçbir dizinde dizinlenmemiş makaleler C. Bilimsel tam metin basılmış bildiriler (toplam) Uluslar arası bildiri kitaplarında yer almış tam metin bildiriler 6. Ulusal bildiri kitaplarında yer almış tam metin bildiriler 14 D. Bilimsel sunumlar (toplam) 1 7. Uluslararası bildiriler(tam metin basılı olmayan) 8. Ulusal bildiriler (tam metin basılı olmayan) 1 E. Bilimsel kitap bölümleri (toplam) 1

32 9. Uluslar arası kitaplarda yer almış bölümler 10. Ulusal kitaplarda yer almış bölümler F. Bilimsel kitaplar (toplam) 11. Uluslar arası kitaplar (ders kitapları hariç) 12. Ulusal kitaplar (ders kitapları hariç) G. Bilimsel proje yayınları (araştırma raporları) (toplam) 1 1. Uluslararası bilimsel araştırma proje yayınları 14. Ulusal bilimsel proje yayınları 1 H. Dergi yayın tecrübesi (toplam) 15. Uluslararası bilimsel dergi editörlüğü, hakemliği, yayın kurul üyeliği (hangisi olduğu belirtilecek) 16. Ulusal bilimsel dergi editörlüğü, hakemliği, yayın kurul üyeliği (hangisi olduğu belirtilecek) I. Bilim ve teşvik ödülleri (toplam) 17. Uluslararası bilim ve teşvik ödülleri 18. Ulusal bilim ve teşvik ödülleri (TUBĐTAK, TUBA Ödülleri dâhil) J. Araştırma projeleri (toplam) 19. Uluslar arası araştırma ve uygulama projeleri 20. Ulusal araştırma ve uygulama projeleri K. Çalışma grubu üyelikleri (toplam) 21. Uluslar arası komisyonlarda, çalışma gruplarında üyelik, danışmanlık 22. Ulusal komisyonlarda, çalışma gruplarında üyelik, danışmanlık L. Bilimsel toplantı düzenleyiciliği (toplam) 2. Uluslar arası bilimsel toplantı düzenleme koordinatörlüğü 24. Ulusal Toplantı düzenleme koordinatörlüğü M. Tez danışmanlığı (toplam) Tez danışmanı olarak bitirilmiş doktora tezleri Tez danışmanı olarak devam etmekte olan doktora tezleri Tez danışmanı olarak bitirilmiş yüksek lisans tezleri Tez danışmanı olarak devam etmekte olan yüksek lisans tezleri Tez danışmanı olarak bitirilmiş bitirme tezleri 0. Tez danışmanı olarak devam etmekte olan bitirme tezleri N. Bilimsel danışmanlık hizmetleri (toplam) 1.a. Verilmiş olan bilimsel danışmanlık hizmetleri yurt içi 1.b. Verilmiş olan bilimsel danışmanlık hizmetleri yurt dışı O. Tez yayınları 4 2.a. Tez danışmanlığı verilmiş olan tezlerden üretilmiş olan bilimsel yayınlar yurt içi 2.b. Tez danışmanlığı verilmiş olan tezlerden üretilmiş olan bilimsel yayınlar yurt dışı 1 P. Patentler. Alınmış olan patentler Q. Eğitim öğretim amaçlı yayınlar (toplam) 1 2

33 4 Üniversite ders kitabı 1 5. Diğer okul ders kitabı 6. Kitap dışındaki diğer üniversite ders malzemeleri 7. Kitap dışındaki diğer okul ders malzemeleri R. Toplumu geliştirme amaçlı yayınlar (toplam) 8. Diğer kitaplar 9. Gazete yazıları 40 Dergi yayınları 41 TV yayınları 42 Diğer toplum amaçlı yayınlar Uygulama ve Hizmet Süreçleri Tablo 22 Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 2) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği; 1 ) Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği; 1 4) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği; 1 5) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinlerarası yapılabilmesindeki yeterliliği; 2 6) Uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterliliği; 1 7) Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 1 8) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; 1 9) Eğitim-Öğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 1 10) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki 2 ilişkinin yeterliliği; 11) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile 2 ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 12) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde 1 paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; 1) Yaşam Boyu Eğitim faaliyetlerinin yeterliliği; 1 14) Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği; 1 15) Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği; 1 16) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma faydaya dönüşmesindeki yeterlilik; 1 17) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar 1 vb.) dönmesindeki yeterlilik;

34 Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Tablo 2 Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Personel Đşleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 2 2) Đdari (ihale, temizlik, ulaşım vb.) işler ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 1 ) Bütçe ile ilgili süreç ve hizmetlerin yeterliliği; 2 4) Öğrenci işleri ile ilgili akademik hizmetlerin yeterliliği; 5) Kütüphane ve Dokümantasyon işleri ilgili hizmetlerin yeterliliği; 6) Yapı ve çevre işleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 2 7) Teknik Destek hizmetleri ile ilgili hizmetlerin yeterliliği; 2 8) Öğrenci bilim, kültür ve sanat topluluklarının yeterliliği; 1 9) Uluslararası ofislerin hizmetlerinin yeterliliği; 2 10) Öğrenci Kariyer planlama hizmetlerinin yeterliliği; 1 11) Staj destek hizmetlerinin yeterliliği; 12) Öğrenci Konseylerine sağlanan hizmetlerin yeterliliği; 2 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Tablo 5 Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirme tablosu Değerlendirme tablosu 1) Organizasyonel yapının yeterliliği; 2) Görev ve sorumluluk tanımlarının açıklığı; 2 ) Görev yetkilerinin yeterliliği; 2 4) Stratejilerin varlığı ve yeterliliği; 2 5) Karar verme süreçlerinin yeterliliği; 2 6) Đş Süreçleri (akademik ve idari) yeterliliği; 2 7) Stratejik planlama ve izleme süreçlerinin yeterliliği; 1 8) Kalite geliştirme süreçlerinin yeterliliği; 2 9) Bilgi yönetimi süreçlerinin yeterliliği; 10) Đnsan kaynakları süreçlerinin yeterliliği; 2 11) Finans kaynakları süreçlerinin yeterliliği; 2 12) Öğrenci katılım süreçlerinin yeterliliği; 2 1) Organizasyonel yapının yeterliliği; 2 4

35 Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Tablo 25 Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Ortak kültür ve değerlerin paylaşımındaki yeterlilik; 2 2) Akademik personelin memnuniyetinin yeterliliği; 2 ) Đdari personelin memnuniyetinin yeterliliği; 2 4) Öğrenci memnuniyetinin yeterliliği; 2 5) Liderlik yaklaşımlarının yeterliliği; 1 6) Yönetici yaklaşımlarının (yönetim tarzı, tanıma ve takdir, insan ilişkileri, yetki paylaşımı vb.) yeterliliği; 1 7) Akademik personelin idari ve yönetsel özelliklerinin yeterliliği; 2 8) Đdari personelin özelliklerinin yeterliliği; 2 9) Çalışanlar arasındaki iş birliği ortamının yeterliliği; 2 10) Đş arkadaşlığı ve sosyal ortamın yeterliliği; 2 5

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... Hata! Yer

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı... 8 1. Kapak...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. OCAK 009 İçindekiler Listesi. Kapak..... İçindekiler.... 3. Tablo Listesi. 3 4. Şekil Listesi...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Çalışması Bilgilendirme Notu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İçindekiler 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 6 6. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı.../ /2009 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE Đlgi: 25.03.2009 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 9.6.4.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Lise sistemindeki Hazırlık sınıflarının kalkması yönündeki değişiklik öğrenci niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Uzm. Sevinç Adiloğlu Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Tekirdağ, Haziran 2008 Đçindekiler

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No 1 Saray, Ekim 2009 1 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Eylül 2009 Đçindekiler Tablosu Đçindekiler Tablosu... 2 Tablo Listesi... 4 Şekil Listesi...

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2011 TEKİRDAĞ İçindekiler Listesi SUNUŞ... 3 1. Giriş... 4 1.1 Dokümanın Amacı... 4 1.2 Dokümanın

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Saray, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi Kapak... i Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... ii Sunuş... 1 1.Giriş...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 saı yazınız. Enstitümüz 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ile Çevre Mühendisliği,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 1.0 1 Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri 3 1.Sunuş...4 2.Giriş.4

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Mayıs 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı...

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Proje Geliştirme Bürosu Tekirdağ, Şubat 2008 Đçindekiler listesi Yönetici

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

T.C. Muğla Üniversitesi

T.C. Muğla Üniversitesi T.C. Muğla Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu MU ADKG Rapor no. 2006/01 Sürüm: 2006/1.5 Muğla Üniversitesi Rektörlüğü Ekim 2006 Referans KD. R.1. Muğla Üniversitesi (2006)

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK)

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (MSGSÜADEK) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Mimar Sinan

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 saı yazınız. Enstitümüz 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. sürümü

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi si 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Muammer GĐRGĐN si Başkan Vekili Tekirdağ, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Kapak...Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 2008 yılı Çıktıları Ön Raporu Namık Kemal Üniversitesi (2009) Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1 T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-204 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. Tekirdağ,Temmuz 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş 4. Giriş..5 2. Yönetici Özeti.7 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no..0 Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tekirdağ, Eylül 2009 Đçindekiler listesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Ocak 2009 1 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri... 2 3. Sunuş...

Detaylı

Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma. Grubu... 6

Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma. Grubu... 6 Đçindekiler listesi 1. Kapak 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri I,II,III 3. Sunuş IV 4. Giriş 1 5. Yönetici Özeti 4 6. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 5 7. Birimin tarihçesi

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2010 YILI STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Temmuz 2009 1 İçindekiler Listesi: 1. Kapak 1 2. İçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri 2 3. Sunuş

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 4 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

Detaylı

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ

T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ T.C. PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ (Bu Yönerge, 16.05.2013 tarih ve 2013/03 sayılı Üniversite Senatosunda kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.09.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25942 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Mart 2008 İçindekiler Giriş...5 1. Kapak...5 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...5 3. Sunuş...6

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 20/09/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25942 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.1 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 1. GİRİŞ... 9 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 12 3. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...1 2. Đçindekiler listesi...2 2. Tablo listesi...............3 2.

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Çorlu, Tekirdağ, Eylül 2009 1 İçindekiler Listesi 1. Kapak...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 13.02.2008 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/08-430 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 13.02.2008 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/08-430 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 13.02.2008 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/08-430 sayılı yazınız. Enstitümüz 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu, 2007 Yılı

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Taslağı. Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Taslağı. Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Taslağı Sürüm no. 1.0 Tekirdağ, Mayıs 2009 1 Đçindekiler listesi 1. Kapak 1 2. Đçindekiler, Tablo, Şekil listeleri 2 3.

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü T. C. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No: 1 Tekirdağ 2009 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...5 Giriş...8 Rehber...8 Resmi yazı...8 1. Kapak...10 2. Đçindekiler,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ Eylül 2009 2. İçindekiler, tablo, şekil listeleri İçindekiler

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı Sürüm no. 1.2

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı Sürüm no. 1.2 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2010-2014 Yılları Stratejik Plan Taslağı Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 1. GİRİŞ... 9 2. YÖNETİCİ ÖZETİ... 12 3. NAMIK KEMAL

Detaylı

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü BOLOGNA SÜRECİ: AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM REFORMU Süreç: Bologna Deklarasyonu, 1999 (29 ülke)

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu (Sürüm No:2) Tekirdağ, Aralık 2009 Đçindekiler listesi Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... 2

Detaylı

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (12.10.2011 gün ve 08 sayılı Senato Kararı) Atılım Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Atılım

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Tekirdağ, Ekim 009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... 5. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Mart 2009 Tekirdağ Đçindekiler listesi 1. Sunuş... 5 2. Giriş... 6 3. Yönetici Özeti... 9 4. Kurumsal

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Nisan 2008 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 7 2. Yönetici

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin

Detaylı

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek.

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek. 1 MİSYONUMUZ Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI KASIM 2010 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. 3 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI. 4 PUANLAMA. 4 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 5 1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)..

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU GÜADEK 2010 GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. Rıza AYHAN Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK Prof. Dr.

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler. Sunuş... 4 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 7 6. Kurumsal

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 2013 İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ 3 SUNUŞ 4 AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU 5 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 6 1.1 ÖZDEĞERLENDİRME

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEGERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi'nin akademik değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Çorlu, Temmuz 2008 Đçindekiler listesi Giriş... 8 Rehber... 8 1. Kapak...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 28 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1.; Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.1

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.1 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.1 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Mart 2009 Đçindekiler listesi SUNUŞ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. YÖNETİCİ

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, EKĐM 2009 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler listesi... 2 3. Tablo listesi...

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 2.0 Tekirdağ, Ocak 2011 Ġçindekiler 1. SunuĢ... 4 2. GiriĢ... 5. Yönetici Özeti... 7 4. Kurumsal

Detaylı

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA UYGULA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜKSELT KONTROL KSE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME HEDEFLER PLANLA ÖNLEM AL HEDEFLERİ YÜLT UYGULA KONTROL Bilgi Akışı EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜREÇLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İYİLEŞTİRME ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME SÜREÇLERİ YÖNETSEL SÜREÇLER

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2010 yılı Stratejik Plan Taslağı Sürüm No: 1.0 Tekirdağ, Temmuz 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Sunuş. 6 2. Giriş... 7 2.1. Dokümanın amacı. 7 2.2. Dokümanın

Detaylı

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Ekim 2006 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 1. GĐRĐŞ... 2 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesinin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi ÜSAM Koordinatörlüğü Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi ÜSAM Koordinatörlüğü Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi ÜSAM Koordinatörlüğü Kurumsal Değerlendirme Raporu TEKĐRDAĞ Ocak 2009 Yönetici Özeti... Giriş... Rehber... Resmi yazı... 1. Kapak... 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... 3.

Detaylı

Birimimizin 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ile 2009-2014 yılları Stratejik Planı hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Birimimizin 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ile 2009-2014 yılları Stratejik Planı hazırlanarak ekte sunulmuştur. Sayı : B.30.2.NKU.0.70.00/ 31/03/2008 Konu : 2009-2014 yılları Stratejik Planı ve 2007 Kurumsal Değerlendirme Raporu NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE, Birimimizin 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 1 2015 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA 1. Giriş 3 2.Yönetici Özeti 7 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama 9 4. Iğdır

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim, öğretim

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi. 2012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2012 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Tekirdağ-Nisan 2013 Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. M. Kemal ATATÜRK 2 İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUŞ... 7 1.GİRİŞ...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2010 YILI STRATEJĐK PLANI

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2010 YILI STRATEJĐK PLANI T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 YILI STRATEJĐK PLANI Sürüm no. 1.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Temmuz 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU. Sürüm No: 2

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU. Sürüm No: 2 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK, KÜLTÜR ve SPOR DAĐRE BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No: 2 TEKĐRDAĞ 2009 Đçindekiler 1. SUNUŞ 4 2. GĐRĐŞ 5 2.1. Dokümanın Amacı 5 2.2. Dokümanın

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM VE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi akademik

Detaylı

ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

ÖNSÖZ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 3 2. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER 4 3. KURUMUN NORM VE DEĞERLERİ 9 4. STRATEJİK HEDEFLER 12 5. ÖZDEĞERLENDİRME 16 6. ÇEVRE DEĞERLENDİRME 29 7. DEĞERLENDİRMELER IŞIĞINDA SWOT

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Tekirdağ, Mart 2008 1 Đçindekiler listesi 1. Sunuş...4 2. Giriş...6 3. Yönetici Özeti...5 4. Kurumsal Değerlendirme ve

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Tekirdağ, Mart 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1.0; Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Haziran 2009 İçindekiler listesi Yönetici Özeti... Hata! Yer iģareti tanımlanmamıģ.

Detaylı

2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2006 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mart 2007 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 2 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN

Detaylı