Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2"

Transkript

1 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

2 Đçindekiler listesi Sunuş Giriş Yönetici Özeti Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin tarihçesi Birim organizasyon şeması Özdeğerlendirme Girdiler Kurumsal nitelikler ve özellikler Eğitim ve öğretim süreçleri Araştırma ve geliştirme süreçleri Uygulama ve Hizmet Süreçleri Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirilmesi Yönetsel özelliklerin (davranışsal) değerlendirilmesi Çıktılar/Sonuçların Değerlendirilmesi Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Çalışmaları Paydaş analizi SWOT (GZFT) analizi Özdeğerlendirme Çevre değerlendirmesi Sonuç Kaynakça Ekler Tıp Fakültesi Dekanlığı 2008 yılı hakemli dergi yayınları Tıp Fakültesi Performans Göstergeleri Tablosu 55 2

3 Tablo listesi Tablo 1 Tıp Fakültesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Tablo 2 Tıp Fakültesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Tablo 3 Tıp Fakültesi Birimleri Tablo 4 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu Tablo 5 Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Tablo 6 Tıp Fakültesi Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Tablo 7 Tıp Fakültesi lisans programları üniversite giriş puan ortalamaları Tablo 8 Tıp Fakültesi Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Tablo 9 Tıp Fakültesi kurumsal nitelikler ve veri tablosu Tablo 10 Tıp Fakültesi Akademik Personel Verileri Tablo 11 Tıp Fakültesi 2008 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanları 25 Tablo 12 Tıp Fakültesi Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 13 Tıp Fakültesi Mezun öğrenci ları Tablo 14 Tıp Fakültesi Araştırma ve geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 15 Tıp Fakültesi Bilimsel yayın ve etkinlik sayıları Tablo 16 Tıp Fakültesi Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 17 Tıp Fakültesi Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu Tablo 18 Tıp Fakültesi Yönetsel özelliklerin (yapısal) değerlendirme tablosu Tablo 19 Tıp Fakültesi Yönetsel Özelliklerin (Davranışsal) Değerlendirme tablosu Tablo 20Tıp Fakültesi Çıktılar/Sonuçların Değerlendirme tablosu Tablo 21 Tıp Fakültesi Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme tablosu Tablo 22 Paydaşlar Tablo 23 Tıp Fakültesi YÖDEK Performans göstergeleri sürüm no

4 Şekil listesi Şekil 1 Tıp Fakültesi Birim Organizasyon Şeması

5 Sunuş Tıp Fakültemiz Ekim 2007 tarihinde kurulmuş olup 2008 yılında gelişim sürecine devam etmiştir. Aralık 2007 tarihi itibarıyla üç olan öğretim üyesi sayısı yapılan atamalarla Aralık 2008 de 26 öğretim üyesine ulaşmıştır. Fakültemizin önde gelen görevi olan öğrenci ve asistan eğitimi konusunda yaptığımız çalışmalar sonucunda öğretim yılında öğrenci alımını gerçekleştirmiş olup; asistan alımını da en kısa zamanda gerçekleştirmeyi planlamaktayız. Öğrenci ve asistanlarımızı yetiştirebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğumuz dersliklerin ve hastane binamızın projesinin hayata geçirilmesi çalışmalarına 2008 yılında devam edilmiş ve ilerleme sağlanmıştır. Üniversite yerleşkesinde yapılması planlanan hastanemizin hizmete geçmesinin zaman alacağı düşünülerek, 2008 yılında eğitim faaliyetlerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir kamu hastanesinin Fakültemize devri yapılarak hastanemizin hizmete geçmesi sağlanmıştır. Bu belgede Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 yılı kurumsal değerlendirme raporu sunulmaktadır. Raporun hazırlanmasında büyük emeği geçen Stratejik Planlama Komisyonu Koordinatörü Prof. Dr. Ayşe Demet KAYA ile üyeler Doç.Dr.Oğuz Aslan ÖZEN, Yrd. Doç. Dr. Sibel Özkan GÜRDAL ve Fakülte Sekreter Vekili Dilek BĐRDAR a teşekkür ederim. Prof. Dr. H. Kadircan KESKĐNBORA Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Tekirdağ, Ocak

6 1. Giriş 1.1. Dokümanın amacı Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporunu sunmaktır Dokümanın kapsamı Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporunu sunmaktır. Kamu Đdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu 2. sürüm ışığında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi Sürüm no. 2007/1.0 örnek alınarak Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanmış olan kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama rehberi esas alınarak hazırlanmıştır Tanımlar ve kavramlar Akademik Birimimiz tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları sırasında benzer bir dil kullanmayı sağlamak amacı ile kullanılan temel tanımlar ve kavramlar aşağıda verilmiştir. (Kaynak: YÖDEK rehberi) Birey Hedefleri: Birimimizin belirlemiş olduğu hedeflerini gerçekleştirmek için Birimimizde çalışan bireylerin yapmaları gereken faaliyet ve çalışmaları gösteren ölçülebilir nitelikteki hedeflerdir. Birimimizin hedefi, o hedefi gerçekleştirecek olan bireylerin hedeflerine dönüştürülür. Bireylerimiz hedeflerini gerçekleştirdiklerinde, Birimimizin hedefi gerçekleşmiş olur. Birim Hedefleri: Üniversitemizin belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda Birimimizin ulaşmak istediği noktaları gösteren temel amaçlarıdır. Bu hedeflerin net anlaşılır ve ölçülebilir etkinlik ve eylemleri içermesi gerekir. Birim hedefleri, kurumsal değerlendirmede Üniversitenin; Birim bazında değerlendirmelerde alt birimlerin (bölümlerin) hedeflerini kapsamaktadır. Birimimiz Öğrenci Konseyi: Birimimiz öğrencilerinin kendi aralarında ilgili yönetmelik ışığında demokratik usullerle kurdukları Birimimizin öğrenci birliğidir. Birim öğrenci konseyi Birimimizin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarında öğrenci temsilcileri aracılığı ile rol almıştır. Birimimiz Yıllık Değerlendirme Raporu: Birimimizin, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren ve Birimimiz tarafından her yıl hazırlanan raporudur. Birimimizin Misyonu: Birimimizin kendisi için belirlediği temel varlık gerekçesi ve görevleridir. Birimimizin Vizyonu: Birimimizin gelecekte ulaşmak istediği idealleridir. 6

7 Çevre Değerlendirme: Birimimizin stratejik planlama sürecinde etkilendiği ve etkilediği çevresel koşulların değerlendirilmesidir. Örneğin; toplumsal unsurların Birimimiz ile ilişkileri, yasal uygulamalar, eğitim-öğretim teknolojilerindeki gelişmeler, YÖK, ÜAK, uluslararası gelişmeler bu kapsamda ele alınabilir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ikinci adımıdır. Faaliyet ve Projeler: Birimimizin stratejilerini hayata geçirmesini sağlayan ve performanslarını gösteren faaliyetleri ve projeleridir. Đyileştirme Eylem Planları: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları ifade eder. Đyileştirme: Birimimizde belirlenen sonuçlarla elde edilen sonuçların arasındaki sapmanın azaltılması için yapılan çalışmalardır. Kalite Geliştirme: Birimimizin, eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile topluma hizmet ve idari (yönetim) hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesidir. Kaynak Planlaması: Birimimizin hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan ekonomik ve insan gücü kaynaklarının planlanmasıdır. Kurum Đçi Periyodik Gözden Geçirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesini, kalite geliştirme çalışmalarını, iyileştirme faaliyetlerini ve sonuçlarını periyodik olarak değerlendirmesidir. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grupları: Birimimizde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmaları yapmak üzere görevlendirilen ekiplerdir. Bu ekiplerimiz eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve idari hizmetler ve toplum hizmetleri alanlarında çalışmışlardır. Kurumsal Değerlendirme: Birimimizin YÖDEK akademik değerlendirme ve kalite geliştirme süreci kapsamında yaptığı özdeğerlendirme ile çevre değerlendirmesinin bir bütünüdür. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme sürecinin ilk ayağıdır. Kurumsal Hedefler: Birimimizin kendi stratejilerini hayata geçirmek için kurumsal temelde belirlediği ölçülebilir nitelikte faaliyet ve projelerdir. Özdeğerlendirme: Birimimizin, eğitim, öğretim, araştırma faaliyetleri ile toplum ve idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının, Birimimiz Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu tarafından kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesidir. Kurumsal değerlendirme sürecinin ilk ayağıdır. Performans Göstergesi: Birimimiz tarafından belirlenen hedeflere ne oranda ulaşıldığını gösteren ölçülebilir nitelikteki unsurlardır. Performans: Birimimizin, belirlediği stratejik hedeflerine ulaşabilme derecesidir. Politika: Birimimizin günlük uygulamalarını yönlendiren yaklaşımlardır. 7

8 Sorgulama ve Ölçme: Birimimizin belirlemiş olduğu faaliyet ve projeleri ne oranda gerçekleştirildiğinin sorgulanması ve sonuçların ölçülebilir göstergelere göre belirlenmesidir. Strateji: Birimimizin temel amacı doğrultusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini belirleyen ve davranışını oluşturan yaklaşımdır. Stratejik Hedefler: Birimimizin, misyonu doğrultusunda belirlenmiş stratejik önemi olan amaçlarıdır. Stratejik Plan Uygulama Süreci: Birimimiz tarafından yapılan eylem planlarında belirlenen eylemlerin hayata geçirilmesi sürecidir. Stratejik Planlama Öncesi Çalışmalar: Stratejik planlama çalışmasına başlamadan önce yapılması gereken çalışmalardır. Şunları kapsar: Planlama kurulunun oluşturulması, Stratejik planlama eğitimlerinin verilmesi, Kurumun paydaşlarının belirlenmesi, Planlamada uyulması gereken ilkelerin belirlenmesi, Kurumsal varsayımların oluşturulması, Değerlendirmede ne tür bilgilerin kullanılacağına karar verilmesi, ve Stratejik planlama yol haritasının oluşturulması. Stratejik Planlama: Birimimizin, iç değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerini, dış değerlendirme sonuçlarına göre önündeki fırsat ve tehditleri belirlemesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerini oluşturması, bu stratejileri ölçülebilir hedeflere dönüştürmesi ve performans göstergelerini belirleyerek onları sürekli izlemesi sürecidir. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme süreçlerinin ikinci ayağıdır. Süreç: Belirli bir amacı gerçekleştirmek için gerekli her türlü girdiyi alarak beklenen sonuçları oluşturmak için Birimimiz tarafından gerçekleştirilen eylemlerin bütünüdür. SWOT (GZFT) Analizi: Birimimizin kuvvetli ve zayıf yönlerini, önündeki fırsatları ve tehditleri ortaya çıkaran ve buna dayalı olarak stratejilerin geliştirildiği analizdir. [Güçlü yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler]. Kurumsal değerlendirme sürecinin temel çıktılarından birisi olup daha sonra gelen stratejik planlama sürecinin girdisidir. Uygulama Planı: Birimimizin, strateji ve hedeflerine dayalı yapılacak olan faaliyet ve projeleri ile ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planlardır. Üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADKG): Üniversitemizdeki akademik değerlendirme ve kalite geliştirme sürecinden sorumlu kuruldur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK): Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulan, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenlenmesi ve koordinasyonundan sorumlu komisyonudur. Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu Raporu (YÖDEK Raporu): Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme 8

9 Komisyonu nun (YÖDEK) yükseköğretim kurumlarının yıllık değerlendirme raporlarını dikkate alarak, her yıl hazırladığı veya hazırlattığı raporudur. Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleridir. Yükseköğretim Üst Kurulları: Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu (YÖK DK) ve Üniversitelerarası Kuruludur. (ÜAK) 9

10 2. Yönetici Özeti Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi (2009) Namık Kemal Üniversitesi 2008 yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu, Sürüm no. 1.2 Ocak sayfa (Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi) Bu çalışma ile Namık Kemal Üniversitesi 2008 yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu sunulmaktadır. Rapor DPT tarafından tarafından hazırlanmış olan Kamu Kuruluşları için Stratejik Planlama Kılavuzu nun 2.sürümü ışığında Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme komisyonu tarafından hazırlanmış olan Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007/1.0 nolu sürümü dikkate alınarak hazırlanmıştır. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 yılında idari ve akademik teşkilatını oluşturma çabası içinde olup Đdari ve Akademik personel alımı yapmıştır Eğitim-Öğretim yılında 21 öğrenci ile eğitim faaliyetlerine başlamış olup raporun hazırlanmasında öğretim dönemi dikkate alınması nedeni ile öğrenci ile ilgili verilere yer verilmemiştir. YÖDEK Beklenen Düzey e dayalı beş ölçekli bir değerlendirme sistemi ile özdeğerlendirme çalışması yapılarak rapor içinde tablolar halinde sunulmuştur. 31/12/2008 itibari ile 8 Profesör, 4 Doçent, 14 Yardımcı Doçent olmak üzere 26 öğretim üyesi görev almıştır. 6 idari personel ile idari işlemlerin yürütülmesi sağlanmıştır. Yapılmış olan özdeğerlendirme çalışmalarından Fakültemizin 2008 yılı çalışmalarından ortaya çıkan güçlü yanları ve iyileştirmeye açık yönleri (zayıf yönleri) ile çevre değerlendirmesinden ortaya çıkan fırsatlar ve tehditleri içeren SWOT (GZFT) analizi özdeğerlendirme ve çevre değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak yapılmıştır. 10

11 3. Tıp Fakültesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi gerek 5018 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere Fakülte Dekanına rapor veren bir Koordinatör başkanlığında bir Fakülte Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalışma grubu 2008 yılında 3 akademik personelden oluşmuştur. Birim öğrenci temsilcisi öğrencilerimizi temsilen çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur. Đdari personelimiz Fakülte Sekreteri ile çalışma grubunda temsil edilmiştir. Toplam üye sayısı 5 olmuştur. Birim KDSP Çalışma Grubu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiş olan bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmıştır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarında yararlanılmak üzere başta öğrencilerimiz, personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza ilişkin veriler Birim KDSP Grubumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluşturma çalışmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüştür yılında Birimimiz tarafından takip edilmiş olan çalışma programı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aşamalarında da Birim KDSP Çalışma Grubu, Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalışacaktır. Zaman darlığı ve Fakülte Bölüm Başkanlıklarının yapılanma sürecinin henüz tamamlanmaması nedeni ile 2008 yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Fakülte bazında hazırlanmıştır. Bölüm Başkanlıklarının yapılanmasının tamamlanması en kısa sürede bitirilerek Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporlarının Bölüm bazında da hazırlanması sağlanacaktır. 11

12 Tablo 1 Tıp Fakültesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Bölüm ve program Kaya, Demet Ayşe Prof. Dr. Bölüm Başkanı Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji ABD Özen, Oğuz Aslan Doç. Dr. Dekan Yardımcısı Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi ABD Özkan Gürdal, Sibel Yrd. Dr. Doç. Anabilim Dalı Başkanı Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi ABD Birdar, Dilek Fakülte Sekreteri V. Bozkurt, Metehan Tıp Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Tıp Bölümü 1.Sınıf Öğrencisi Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarih Çalışma 1 19 Ocak 2009 Birim 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun teslimi 2 09 Şubat 2009 Birim 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun düzeltme yapılmış halinin teslimi 3 30 Haziran 2009 Birim yılları stratejik planı taslağının teslimi 4 30 Eylül 2009 Birim yılları stratejik planının teslimi 5 1 Aralık 2009 Birim yılları stratejik planının güncellenmiş sürümünün sunulması 12

13 4. Birimin tarihçesi Tıp Fakültesi, 17 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı yasa ile kurulmuştur. 16 Mart 2007 tarihinde Prof. Dr. Murat Dikmengil YÖK tarafından kurucu dekan vekili olarak atanmış ve 16 Ekim 2007 tarihine emekli olmuştur. 25 Eylül 2007 tarihinde Göz Hastalıkları A.B.D öğretim üyesi Prof. Dr. H. Kadircan Keskinbora Fakülte Dekanlığına asaleten atanmıştır. Tıp Fakültesine bağlı bölümlerin akademik ve fiziki alt yapının tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir eğitim öğretim yılında lisans programı açılarak 21 öğrenci ile Eğitim-Öğretim çalışmalarına başlanmıştır. Tablo 3 Tıp Fakültesi Birimleri Bölüm ve programlar Faaliyete geçiş dönemi Temel Tıp Bilimleri Dahili Tıp Bilimleri Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kurulma Aşamasındadır. Kurulma Aşamasındadır. Kurulma Aşamasındadır. 13

14 5. Tıp Fakültesi Organizasyon Şeması Tıp Fakültesi nin 2008 yılı sonu itibari ile organizasyon şeması aşağıdaki şekilde verilmiştir. Şekil 1 Birim Organizasyon Şeması Dekan Akademik Birimler Đdari Birimler Temel Tıp Bilimleri Öğretim Üyeleri Dahili Tıp Bilimleri Öğretim Üyeleri Cerrahi Tıp Bilimleri Öğretim Üyeleri Fakülte Sekreteri Tıbbi Biyokimya ABD Anatomi ABD Tıbbi Mikrobiyoloji ABD Embriyoloji ve Histoloji ABD Kardiyoloji ABD Radyoloji ABD Đç Hastalıkları ABD Enfeksiyon Hastalıkları ABD Psikiyatri ABD Göz Hastalıkları ABD Üroloji ABD Ortopedi ve Travmatoloji ABD Çocuk Cerrahisi ABD Öğrenci Đşleri Bürosu Muhasebe Bürosu Özlük ve Yazı Đşleri Bürosu Deontoloji ve Tıp Tarihi ABD Göğüs Hastalıkları ABD Tıbbi Farmakoloji ABD Kulak Burun Boğaz ABD Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD Genel Cerrahi ABD Halk Sağlığı ABD Dermatoloji ABD Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD 14

15 Tablo 4 Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu üye listesi Đsim Bölüm Đdari görev Fakülte dışı idari görev 1 Keskinbora, Hıdır Kadircan, Prof. Dr. 2 Akçetin, Yusuf Ziya, Prof. Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dekan Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi Bölüm Başkanı Üniversite Senato Üyesi 3 Altıok,Nedret, Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 4 Berkman,Zafer, Prof.Dr. Cerrrahi Tıp Bilimleri Bölümü 5 Erol, Adnan, Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör temsilcisi Profesör Temsilcisi 6 Bozkurt, Hayriye Serpil, Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Profesör Temsilcisi 7 Dansuk, Ramazan, Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 8 Oruğ, Taner, Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Doçent Temsilcisi Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doçent Temsilcisi 9 Yeşildağ, Ebru, Yrd.Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Yardımcı Temsilcisi Doçent 15

16 Tablo 5 Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üye listesi Đsim Bölüm Đdari görev Fakülte dışı idari görev 1 Keskinbora, H.Kadircan, Prof. Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Dekan Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi Üniversite Senato Üyesi 2 Berkman, Zafer, Prof. Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 3 Akçetin, Y.Ziya, Prof.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü 4 Altıok, Nedret, Prof.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Profesör temsilcisi Profesör temsilcisi Profesör temsilcisi 5 Dansuk, Ramazan, Doç.Dr. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Doçent Temsilcisi Sağlık Yüksekokulu Müdürü 6 Erdem, Đlknur, Doç.Dr Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Doçent Temsilcisi 7 Gemici, Gökmen, Yrd.Doç.Dr. Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Yardımcı Temsilcisi Doçent 16

17 6. Özdeğerlendirme Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 yılı Özdeğerlendirme çalışması YÖDEK tarafından verilmiş olan başlıkları altından yine beş ölçekli YÖDEK değerlendirme ölçütü kullanılarak yapılmış olup sonuçları aşağıda sunulmuştur. YÖDEK beklenen düzey e dayalı beş ölçekli bir değerlendirme sistemi getirmiştir. Beklenen düzeyin çok altı : 1 puan Beklenen düzeyin altı : 2 puan Beklenen düzey : 3 puan Beklenen düzeyin üstü : 4 puan Beklenen düzeyin çok üstü : 5 puan Girdiler Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu aşağıdaki şekilde verilmiştir. Tablo 6 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 2) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3) Đdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 4) Mali kaynakların yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 6) Đş Teknolojilerinin yeterliliği; 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 9) Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; 10) Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; 11) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; 12) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; Değerlendirme notu

18 13) Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; 14) Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; 15) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; 16) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği; 3 3 Tablo 7 Tıp Fakültesi lisans programları üniversite giriş puan ortalamaları Tıp Fakültesi* Puan türü En az puan ortalaması En fazla puan ortalaması Yerleştirilen öğrenci sayısı *Öğrenci Almamıştır. Kurumsal nitelikler ve özellikler Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Nitelikler ve Özellikleri Değerlendirme Tablosu aşağıdaki şekilde verilmiştir. Tablo 8 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 2 3) Đdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 1 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği;

19 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 3 7) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 3 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 3 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 3 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 3 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; 1 i) Kampus alanı; 1 ii) Toplam kapalı alan; 1 iii) Eğitim-Öğretim ve Araştırma; 1 iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 1 19

20 Tablo 9 daki öğrenci ile ilgili veriler eğitim-öğretim dönemine ait olup; diğer tüm veriler 2008 sonu itibari ile hazırlanmıştır. Tablo 9 Kurumsal nitelikler veri tablosu I Öğrenci sayıları sayılar Önlisans öğrenci sayısı Đlgili Değil Lisans öğrenci sayısı 0 Yüksek lisans öğrenci sayısı Doktora öğrenci sayısı Đlgili Değil Đlgili Değil Toplam öğrenci sayısı 0 Engelli öğrenci sayısı 0 Uluslar arası değişim programına katılan öğrenci sayısı 0 II Öğretim elemanı sayıları Profesör 8 Doçent 4 Yardımcı doçent 14 Öğretim görevlisi 0 Okutman 0 Uzman 0 Doktoralı Araştırma görevlisi 0 Araştırma görevlisi 0 Toplam öğretim üyesi sayısı 26 Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı 0 Toplam öğretim elemanı sayısı 0 20

21 III Đdari personel sayısı Kadrolu personel 6 Sözleşmeli personel 0 Diğer personel 0 Toplam idari personel sayısı 6 IV Çalışanların yaş ortalaması Öğretim üyeleri 42 Diğer öğretim elemanları - Tüm öğretim elemanları - Đdari personel 37 V Çalışanlar arasında bayan sayısı Öğretim üyeleri 8 Diğer öğretim elemanları 0 Tüm öğretim elemanları 0 Đdari personel 3 VI Çalışanların kıdem ortalaması Öğretim üyeleri 13 Diğer öğretim elemanları - Tüm öğretim elemanları - Đdari personel 8 VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması 6,15 21

22 VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları (alan adları) Sağlık Bilimleri TBA IX Bölüm/program/ABD sayısı Bölüm sayısı 3 Program sayısı 0 ABD sayısı 41 X Đdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı 2 Lise mezun sayısı 2 Önlisans mezun sayısı 1 Lisans mezun sayısı 1 Yüksek lisans mezun sayısı 0 Doktoralı eleman sayısı 0 22

23 Tablo 10 Tıp Fakültesi Akademik Personel Verileri Sıra no Đsim Unvan Anabilim Dalı /Program Temel Bilim Alanı Đdari Bölüm Đçi Görev Đdari Görev Bölüm Dışı Notlar 1 Keskinbora, H.Kadircan Prof.Dr. Göz Hastalıkları ABD Cerrahi Tıp Bilimleri DEKAN, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Bşk. Göz Hastalıkları ABD Başkanı, Deontoloji ve Tıp Tarihi ABD Başkan V. Üniversite Yönetim Senato Üyesi ve 2 Berkman, Zafer Prof.Dr. Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD Cerrahi Tıp Bilimleri Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD Başkanı 3 Altıok, Nedret Prof.Dr. Tıbbi Farmakoloji ABD Dahili Tıp Bilimleri Fakülte Yönetim ve Kurul Üyesi, Tıbbi Farmakoloji ABD Başkanı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü 4 Akçetin, Y.Ziya Prof.Dr. Üroloji ABD Cerrahi Tıp Bilimleri Fakülte Yönetim Kurulu ve Kurul Üyesi 5 Erol, Adnan Prof.Dr. Đç Hastalıkları ABD. Dahili Tıp Bilimleri Fakülte Kurulu Üyesi, Đç Hastalıkları ABD Başkanı 6 Kaya, Ayşe Demet Prof.Dr. Tıbbi Mikrobiyoloji ABD Temel Tıp Bilimleri Temel Tıp Bilimleri Bölüm Bşk.V., Tıbbi Mikrobiyoloji ABD Başkanı 7 Özdemir, Đsmail Prof.Dr. Kulak Burun Boğaz ABD Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak Burun Boğaz ABD Başkanı 8 Erdem, Đlknur Doç.Dr. Enfeksiyon Hastalıkları ABD 9 Oruğ, Taner Doç.Dr. Genel Cerrahi ABD Dahili Tıp Bilimleri Cerrahi Tıp Bilimleri Fakülte Yönetim Kurulu ve Kurul Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları ABD Başkanı Fakülte Kurulu Üyesi, Genel Cerrahi ABD Başkanı 10 Özen, Oğuz Aslan Doç.Dr. Anatomi ABD Temel Tıp Bilimleri Anatomi ABD Başkanı 11 Kulaç, Mustafa Doç.Dr. Dermatoloji ABD Dahili Tıp Bilimleri 12 Akay, H.Sinan Yrd.Doç.Dr. Đç Hastalıkları ABD Dahili Tıp Bilimleri 13 Doğan, Sultan Yrd.Doç.Dr. Psikiyatri ABD Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri Başkanı ABD 14 Gemici, Gökmen Yrd.Doç.Dr. Kardiyoloji ABD Dahili Tıp Bilimleri Kardiyoloji Başkanı ABD 23

24 15 Gökay, Nevzat Selim Yrd.Doç.Dr. Ortopedi ve Travmatoloji ABD Cerrahi Tıp Bilimleri 16 Gökçe, Alper Yrd.Doç.Dr. Ortopedi ve Travmatoloji ABD Cerrahi Tıp Bilimleri Ortopedi Travmatoloji Başkanı ve ABD 17 Gönen, Tansu Yrd.Doç.Dr. Göz Hastalıkları ABD Cerrahi Tıp Bilimleri 18 Gültekin, Erdoğan Yrd.Doç.Dr. Kulak Burun Boğaz ABD Cerrahi Tıp Bilimleri 19 Güzel, Savaş Yrd.Doç.Dr. Tıbbi Biyokimya ABD. Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyokimya ABD Başkanı 20 Kayhan, Arda Yrd.Doç.Dr. Radyoloji ABD Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Başkanı ABD 21 Mutlu, Levent Cem Yrd.Doç.Dr. Göğüs Hastalıkları ABD Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları ABD Başkanı 22 Özkan Gürdal, Sibel Yrd.Doç.Dr. Genel Cerrahi ABD Cerrahi Tıp Bilimleri 23 Varol Saraçoğlu, Gamze Yrd.Doç.Dr. Halk Sağlığı ABD Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı ABD Başkanı 24 Yener, Haydar Murat Yrd.Doç.Dr. Kulak Burun Boğaz ABD Cerrahi Tıp Bilimleri 25 Yeşildağ, Ebru Yrd.Doç.Dr. Çocuk Cerrahisi Cerrahi Tıp Bilimleri Çocuk Cerrahisi ABD Başkanı 26 Dansuk, Ramazan Doç.Dr. Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Cerrahi Tıp Bilimleri Fakülte Yönetim ve Kurul Üyesi, Kadın Hastalıkları ABD Başkanı 13/b-4 ile Sağlık Yüksekokulundan görevlendirme 27 Şahin, Önder Yrd.Doç.Dr. Tıbbi Pataloji ABD Cerrahi Tıp Bilimleri 40/b ile Afyon Kocatepe Üniversitesinden görevlendirme 24

25 Tablo 11 Birim 2008 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları No BĐLĐM TEMEL ALANI ÖĞRENCĐ AKADEMĐK PERSONEL sı % sı % 1 2 Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı 3 Filoloji Temel Alanı 4 Güzel Sanatlar Temel Alanı 5 Hukuk Temel Alanı 6 Đlahiyat Temel Alanı 7 Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı 8 Mimarlık Temel Alanı 9 Mühendislik Temel Alanı 10 Sağlık Bilimleri Temel Alanı Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı 12 Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı Toplam

26 Eğitim ve öğretim süreçleri Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Süreçleri Değerlendirme Tablosu aşağıdaki şekilde sunulmuştur.( eğitim-öğretim yılında Tıp Fakültesi öğrenci alımı yapmadığı için Tablo 12 Veri yok olarak doldurulmuştur.) Tablo 12 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 4) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 8) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; 11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 12) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 13) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; 14) Programların ilgili ulusal ve uluslararası programlarla uyumundaki yeterliliği; 15) Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; 26

27 Namık Kemal Üniversitesi eğitim öğretim döneminde öğrenci alımına bile başlamamış olması nedeni ile 2008 yılında mezun öğrencisi yoktur. Tablo 13 Mezun öğrenci verileri I Mezun öğrenci sayıları 2008 Önlisans mezun öğrenci sayısı Lisans mezun öğrenci sayısı Yüksek lisans mezun öğrenci sayısı Doktora mezun öğrenci sayısı Toplam mezun öğrenci sayısı Araştırma ve geliştirme süreçleri Tablo 14 Araştırma ve geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 2 2) Araştırma ve geliştirme olanak ve kaynakların yeterliliği; 1 3) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; 1 4) Araştırma ve geliştirme önceliklerinin belirginliği; 1 5) Araştırma ve geliştirme çalışmaların bütünlüğü ve devamlılığı; 2 6) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik; 2 7) Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; 2 8) Uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmalarına akademik personelin katılımının yeterliliği; 2 9) Araştırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 1 10) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu; 1 27

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Fakültesi, Çorlu, Tekirdağ, Ekim 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Đçindekiler Listesi 1. Kapak...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 2.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Şubat 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 Çerkezköy/Tekirdağ, Ekim 2009 1 1. GĐRĐŞ... 1.1. Dokümanın Amacı... 1.2. Dokümanın Kapsamı....

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1 Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 İçindekiler Sunuş...5 1. GİRİŞ...6 1.1. Dokümanın Amacı... 6 1.2. Dokümanın

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi BAHÇE BĐTKĐLERĐ BÖLÜMÜ 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Tekirdağ, Ocak 2009 Đçindekiler listesi 3. Sunuş... 4 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 8 6. Kurumsal

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1, Tekirdağ, Ağustos 2009 Ġçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 GiriĢ... 7 Rehber...

Detaylı

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mayıs 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERĐ...

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017)

T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) T.C. ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2013 2017) ŞIRNAK Haziran 2013 1 ÖNSÖZ Şırnak Üniversitesi Şırnak Meslek Yüksekokulu stratejik plan çalışmaları 22 Haziran 2011 tarihinde

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011 2015 STRATEJİK PLANI PROF.DR. TAMER YILMAZ DOÇ.DR. SALİM YÜCE DOÇ.DR. MUHLİS NEZİHİ SARIDEDE DR. ZEYNEP IŞIK NİSAN 2010 Sayfa 2 SUNUŞ Üniversitelerin

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Sayfa No 1. Önsöz... 1 A. Dokümanın Amacı... 4 B. Dokümanın Kapsamı... 4 C. Tanımlar ve Kavramlar... 4 2. Yönetici Özeti... 5 3. Stratejik Planlama Kurul ve Komisyonları...

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ değer üreten üniversite DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 2010 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu İçindekiler Sunuş... 3 I Giriş... 1 1.1. Dokümanın amacı... 4 1.2. Dokümanın kapsamı... 4 1.3. Tanımlar ve kavramlar...

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2013-2017

STRATEJİK PLANI 2013-2017 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI 2013-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİLER 3 1.1. Tarihçe 3 1.2. Organizasyon 4 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 6 3. DURUM ANALİZİ

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ

BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ BİRLİKTE BAŞARDIKLARIMIZ Uludağ Üniversitesi 2011-2014 2015 ÖNSÖZ Saygıdeğer Akademisyenlerimiz, İdari Personelimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, Mart 2015 tarihinde Üniversitemiz Rektörlüğü olarak yönetimdeki

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No Tablo Listesi 5 Şekil Listesi 6 ÖNSÖZ 7 1. GENEL BİLGİLER 9 1.1 Misyon ve Vizyon 11 1.1.1 Balıkesir Üniversitesinin Politikaları

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Plan (2009-2013)

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Plan (2009-2013) T.C. GAZĐOSMANPAŞA ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐK PLAN 2009-2013 OCAK 2008 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Plan 2009-2013 25/01/2008 tarihli Senato ve Yönetim Kurulu Ortak Toplantısında 2008/ 01-04 sayılı

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Tel: 0 282 250 15 00 Belgegeçer: 0 282 250 99 08 e-posta: strateji@nku.edu.tr Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 Tekirdağ 1

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı