ÇELĐK YAPI SĐSTEMLERĐNĐN DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐĞE (2006 TÜRK DEPREM YÖNETMELĐĞĐ) UYGUN OLARAK TASARIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇELĐK YAPI SĐSTEMLERĐNĐN DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐĞE (2006 TÜRK DEPREM YÖNETMELĐĞĐ) UYGUN OLARAK TASARIMI"

Transkript

1 ÇELĐK YAPI SĐSTEMLERĐNĐN DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐĞE (006 TÜRK DEPREM YÖNETMELĐĞĐ) UYGUN OLARAK TASARIMI Bu bölümde, çelik ypılrın prtikteki uygulmlrını içeren dört frklı ypı sistemi, ülkemizde yürürlükte oln stndrtlr ve bir yıl sonr yürürlüğe girmek üzere 006 Mrt trihinde yyınlnn Deprem Bölgelerinde Ypılck Binlr Hkkınd Yönetmelik kurllrın uygun olrk boyutlndırılcktır. Bu ypı sistemleri şğıd tnımlnmıştır. 1. Her iki doğrultud süneklik düzeyi norml çerçevelerden oluşn beş ktlı çelik bin (Örnek ).. Her iki doğrultud süneklik düzeyi yüksek merkezi çelik çprzlı perdelerden oluşn yedi ktlı çelik bin (Örnek 11). 3. Bir doğrultud süneklik düzeyi yüksek çerçevelerden, diğer doğrultud süneklik düzeyi yüksek dışmerkez çelik çprzlı perdelerden oluşn krm tşıyıcı sistemli, ltı ktlı çelik bin (Örnek 1). 4. Bir doğrultud süneklik düzeyi norml çerçevelerden, diğer doğrultud süneklik düzeyi norml merkezi çelik çprzlı perdelerden oluşn krm tşıyıcı sistemli, tek ktlı endüstri binsı (Örnek 13). Aşğıd, bu ypı sistemleri tnıtılrk özellikleri çıklnck, sistemlerin nliz ve tsrımın it bzı sonuçlr ile bşlıc tipik elemnlrının boyutlndırm ve dety hesplrı verilecektir. Bilindiği gibi, bir ypı sistemine etkiyen deprem kuvvetleri sistemin dinmik krkteristiklerine ve dolyısıyl enkesit boyutlrın bğlı olrk hesplnır. Diğer trftn, hipersttik sistemlerin dış etkiler ltınd nlizi de sistemin enkesit krkteristiklerine bğlıdır. Bu nedenle ypı sistemlerinin tsrımı, birbirini izleyen sistem nlizi ve boyutlndırm dımlrındn oluşn bir rdışık yklşım yönteminin uygulnmsını gerektirmektedir. Aşğıdki syısl örneklerde, bu rdışık yklşımın son dımınd, ön boyutlndırm sonucund enkesitleri belirlenen ypı sistemlerinin tsrımın it nliz ve boyutlndırm hesplrın yer verilmektedir. Böylece, çelik ypı sistemlerinin prtikteki olsı uygulmlrını geniş kpsmd içeren syısl örnekler rcılığı ile, çelik ypılrın ulusl stndrtlr ve özellikle 006 Deprem Yönetmeliğine uygun olrk tsrımınd izlenen yolun ve bunun bşlıc dımlrının ktrılmsı mçlnmıştır. Çelik ypı sistemlerinin nliz ve boyutlndırılmsınd ess lınn ulusl yönetmelikler ve stndrtlr, Deprem Bölgelerinde Ypılck Binlr Hkkınd Yönetmelik (006 Türk Deprem Yönetmeliği), TS498 Yük Stndrdı, TS648 Çelik Ypılr Stndrdı, TS3357 Kynklı Çelik Ypılr Stndrdı dır. Örneklerde, Deprem Yönetmeliğine ve ilgili stndrtlr ypıln refernslr (ilgili mdde, tblo ve şekil numrlrı) klın hrflerle belirtilecektir.

2 006 TÜRK DEPREM YÖNETMELĐĞĐ BÖLÜM 1 ve BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER ve DEPREME DAYANIKLI BĐNALAR ĐÇĐN HESAP KURALLARI 3. Tşıyıcı sistemin düşey elemnlrının süreksizliğine ilişkin koşullrın değiştirilmesi (Mdde.3..4 c) Üst ktlrdki perdenin ltt kolonlr oturtulmsın hiçbir zmn izin verilmez. 4. Frklı doğrultulrd birbirinden frklı R ktsyılrı kullnılmsı ve bun ilişkin koşullr (Mdde.5.1.3) Prof. Dr. Erkn Özer Đstnbul Teknik Üniversitesi 5. Bin yüksekliği boyunc birbirinden frklı R ktsyılrı kullnılmsın ilişkin koşullr (Mdde.5.5.) BAŞLICA YENĐLĐK ve REVĐZYONLAR 1. Yönetmelik kpsmının genişletilmesi (Mdde 1.1) ) deprem bölgelerinde yeni ypılck binlr b)deprem öncesinde vey sonrsınd performnsı değerlendirilecek ve güçlendirilecek oln mevcut binlr (Bölüm 7). Komşu ktlr rsı rijitlik düzensizliğine (yumuşk kt) ilişkin tnımın ve sınırın değiştirilmesi (Mdde.3..4 c) 6. Tşıyıcı sistem dvrnış ktsyılrının (R) yeniden tnımlnmsı (Tblo.5) ) deprem yüklerinin tmmının bğlntılrı tersinir momentleri ktrbilen çerçevelerle tşındığı prefbrike betonrme binlr b)kolonlrı üstten mfsllı tek ktlı prefbrike betonrme binlr c) deprem yüklerinin prefbrike vey yerinde dökme perdelerle tşındığı binlr d)deprem yüklerinin prefbrike vey yerinde dökme perdeler ve bğlntılrı tersinir momentleri ktrbilen prefbrike çerçevelerle tşındığı binlr e) kolonlrı üstten mfsllı tek ktlı çelik binlr f) merkezi çprzlı çelik perdeler g) deprem yüklerinin çelik çerçeveler ve merkezi çelik çprzlı perdeler ile tşındığı binlr 1

3 7. Eşdeğer deprem yükü yönteminin uygulnbileceği binlrın yükseklik sınırlrının yeniden tnımlnmsı (Tblo.6) 8. Kr yükleri için (n) hreketli yük ktılım ktsyısının çık olrk tnımlnmsı (Mdde.7.1.) 9. Ek eşdeğer deprem yükü nün yeniden tnımlnmsı (Mdde.7..). Binnın birinci doğl titreşim periyodunun belirlenmesi (Mdde.7.4) ve yüksek ypılrd doğl periyodun sınırlndırılmsı (Mdde.7.4.) 13. Zmn Tnım Alnınd Hesp Yöntemleri uygulnmsı hlinde kullnılck oln ypy, kydedilmiş ve benzeştirilmiş deprem yer hreketlerinin tnımının ve sğlmsı gereken koşullrın genişletilmesi (Mdde.9) 14. Göreli kt ötelemelerinin sınırlrının yeniden tnımlnmsı (Mdde..1.3) 15. Deprem derz boşluklrının hesbınd ess lınck oln yerdeğiştirmelerin yeniden tnımlnmsı (Mdde..3.1) 16. Ypısl çıkıntılr, mimri elemnlr, meknik ve elektrik donnım etkiyen deprem yüklerinin yeniden tnımlnmsı (Mdde.11) 11. Elemnlrın sl eksenleri doğrultulrındki iç kuvvetlerin, tşıyıcı sisteme yrı yrı etkitilen, x ve y doğrultulrındki depremlerin ortk etkisi ltınd hesplnmsı (Mdde.7.5) E1 = ± Ex ± 0.3 Ey E = ± 0.3 Ex ± Ey 006 TÜRK DEPREM YÖNETMELĐĞĐ BÖLÜM 3 BETONARME BĐNALAR ĐÇĐN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 1. Mod Birleştirme Yöntemi ile hesplnn büyüklüklere ilişkin ltsınır değerlerinin yeniden tnımlnmsı (Mdde.8.5) ) A1, B vey B3 türü düzensizliklerin en z birinin mevcut olmsı hlinde: β = 0.90 b)düzenli binlrd: β = 0.80 Prof. Dr. Erkn Özer Đstnbul Teknik Üniversitesi 3 4

4 BAŞLICA YENĐLĐK ve REVĐZYONLAR 1. Betonrme binlrd kullnılck mlzemelere ilişkin koşullrın değiştirilmesi (Mdde 3..5) ) deprem bölgelerindeki tüm betonrme binlrd en z C0 sınıfı beton kullnılmsı b) vibrtör kullnımın ilişkin koşullr c) nervürsüz dontı kullnımının kısıtlnmsı (etriye, çiroz ve döşeme dontısı dışınd) d) dontının kopm ve km dynımlrı rsındki ornın lt sınırının 1.15 olrk değiştirilmesi e) dontının kynklnmsın ilişkin koşullr 3. Konsol kolonlrd srılm bölgesinin tnımlnmsı ve enine dontının temel içinde devm ettirilmesine ilişkin koşullr (Mdde ) ) konsol kolonlrd srılm bölgesi uzunluğunun kolon büyük boyutunun ktındn z olmmsı b)enine dontının temel içinde 300 mm den ve en büyük dontı çpının 0 ktındn z olmyn bir yükseklik boyunc devm ettirilmesi c) çnk temellere mesnetlenen kolonlrd, srılm bölgesindeki enine dontının çnk yüksekliği boyunc devm ettirilmesi. Kolonlrd brüt enkesit lnın ilişkin koşulun değiştirilmesi (Mdde ) Ac N/(0.50 fck) koşulunun düşey yükler ve depremin ortk etkisi ltınd kontrol edilmesi (yük güvenlik ktsyılrı ile rttırılmış düşey yükler için kontrolun TS500 Betonrme Stndrdın bırkılmsı) 4. Kolonlrd ve perde uç bölgelerinde etriye kollrının ve/vey çirozlrın rsındki yty uzklığın, etriye çpının en z 0 ktı olrk değiştirilmesi (Mdde ve ) 5. Kirişlerde boyun dontı düzenlenmesine ilişkin bzı koşullrın değiştirilmesi (Mdde ve ) ) geniş kolonlr birleşen kirişlerde boyun dontının kenetlenmesi b)kiriş lt dontılrının komşu çıklığ uztılmsı c) üst montj dontısının kiriş ortsındki eklerinde özel deprem etriyelerinin kullnılmsın gerek olmmsı 5 6

5 6. Perdelerde minimum klınlıklr ilişkin koşullrın yeniden düzenlenmesi (Mdde ve ) kt yüksekliği 6 m den büyük oln perdelerde, perde klınlıklrı : Kt yüksekliği 6 m den büyük oln ve kt yüksekliğinin en z 1/5 ine eşit uzunluktki elemnlrl ynl doğrultud tutuln perdelerde perde klınlığı, ynl doğrultud tutulduğu noktlr rsındki yty uzunluğun en z 1/0 sine eşit olbilir. Anck bu klınlık 300 mm den z olmz. kt yüksekliği 6 m den büyük oln perdelerde, perde uç bölgesi klınlıklrı 006 TÜRK DEPREM YÖNETMELĐĞĐ BÖLÜM 4 ÇELĐK BĐNALAR ĐÇĐN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI Prof. Dr. Erkn Özer Đstnbul Teknik Üniversitesi 7. Kritik perde yüksekliği tnımının genişletilmesi (Mdde 3.6..) 8. Perdelerin kesme güvenliği hesbınd ess lınck kesme kuvvetinin 1.5 kt rttırılrk yeniden tnımlnmsı (Mdde ) 9. Prefbrike binlrın bğlntılrının tsrımınd ess lınck iç kuvvetlerin rttırılmsı (Mdde 3.1..) ) kynklı bğlntılrd : iç kuvvetlerin ktı b)diğer bğlntılrd : iç kuvvetlerin 1.5 ktı BAŞLICA YENĐLĐK ve REVĐZYONLAR 1. Süneklik düzeyi yüksek merkezi çprzlı perdelerin tnımlnmsı (Mdde 4.6). Merkezi çprzlı perdelerde, R tşıyıcı sistem dvrnış ktsyısı için yeni değerler öngörülmesi (Tblo.5) 3. Tşıyıcı sistemleri her iki deprem doğrultusund frklı oln binlrd, her iki doğrultud frklı R ktsyılrı kullnılmsın olnk sğlnmsı (Mdde ) 4. Düşey doğrultud frklı tşıyıcı sistemler içeren çelik vey betonrme-çelik krm binlrd, frklı R ktsyılrı kullnılmsın olnk sğlnmsı (Mdde ) 7 8

6 5. Arttırılmış deprem yükleri ve Ωo büyütme ktsyılrı (Mdde 4..4 ve Tblo 4.) 6. Ypı elemnlrının iç kuvvet kpsiteleri ve birleşim elemnlrının gerilme sınır değerlerinin tnımı (Mdde 4..5) 7. Süneklik düzeyi yüksek ve norml sistemlerde enkesit koşullrı (Tblo 4.3) 8. Bsınç kuvveti etkisindeki çubuklrd nrinlik koşulu (Mdde , ve ) 13.Merkezi çelik çprzlı perelerde özel çprz düzenleri için ek koşullr (Mdde 4.6.4) 14.Kpsite tsrımı kvrmın çıklık getirilmesi (Mdde ve 4.4.) 15.Kpsite hesplrınd rttırılmış km gerilmelerinin (D ) kullnılmsı (Mdde ve Tblo 4.1) 16.Sdece çekme kuvveti tşıyck şekilde hesplnn çubuklrd nrinlik koşulu (Mdde ) 9. Süneklik düzeyi yüksek merkezi çprzlı perdelerde yty yüklerin dğılımı (Mdde 4.6.).Süneklik düzeyi yüksek dışmerkez çelik çprzlı perdeler ve tsrım kurllrı (Mdde 4.8) 11.Süneklik düzeyi yüksek dışmerkez çelik çprzlı perdelerde bğ kirişlerinin tsrımı (Mdde 4.8.) 17.Yeterli süneklik koşullrını sğlyn kiriş-kolon birleşim detylrı örnekleri (Bilgilendirme Eki 4A) ) süneklik düzeyi yüksek çerçevelerin moment ktrn kiriş-kolon birleşimlerinde kullnım koşullrı b)süneklik düzeyi norml çerçevelerin moment ktrn kiriş-kolon birleşimlerinde kullnım 1.Çelik çerçevelerde kiriş-kolon birleşim bölgesi tsrımı ve kym bölgesine ilişkin koşullr (Mdde ve 4.4.) 9

7 006 TÜRK DEPREM YÖNETMELĐĞĐ BÖLÜM 7 MEVCUT BĐNALARIN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ VE GÜÇLENDĐRĐLMESĐ Prof. Dr. Erkn Özer Đstnbul Teknik Üniversitesi 3. Bin önem ktsyısının kullnılmsı yerine çok seviyeli performns hedeflerinin öngörülmesi (Tblo 7.7) 4. Ypı elemnlrınd hsr sınırlrı ve hsr bölgelerinin tnımlnmsı (Mdde 7.3) kesit hsr sınırlrı ) minimum hsr sınırı (HK) b) güvenlik sınırı (CG) c) göçme sınırı (GÖ) kesit hsr bölgeleri ) minimum hsr bölgesi b) belirgin hsr bölgesi c) ileri hsr bölgesi d) göçme bölgesi BAŞLICA YENĐLĐKLER 1. Binlrdn bilgi toplnmsı, bilgi düzeyleri ve bilgi düzeyi ktsyılrın ilişkin hususlr (Mdde 7.) ) sınırlı bilgi düzeyi (bdk=0.70) b) ort bilgi düzeyi (bdk=0.90) c) kpsmlı bilgi düzeyi (bdk=1.00). Frklı deprem etkilerinin göz önüne lınmsı (Mdde 7.8) ) servis depremi (50 yıld %50 7 yıl) b) tsrım depremi (50 yıld % 475 yıl) c) en büyük deprem (50 yıld % 475 yıl) 5. Depremde bin performnsının belirlenmesi için öngörülen hesp yöntemleri (Mdde 7.4) ) doğrusl elstik nlize dynn dynım bzlı değerlendirme yöntemleri (Mdde 7.5) b)doğrusl elstik olmyn nlize dynn şekildeğiştirme ve yerdeğiştirme bzlı değerlendirme yöntemleri (Mdde 7.6) 6. Betonrme ypı elemnlrınd hsr sınırlrının birim şekildeğiştirmelere bğlı olrk tnımlnmsı (Mdde 7.6.9) 11 1

8 7. Binlrın güçlendirilmesi (Mdde 7.9) ) güçlendirmenin temel ilkeleri (Mdde 7.9.) b)güçlendirme türleri (Mdde 7.9.3) b1) Tşıyıcı sistem elemnlrının elemn bzınd, tekil olrk güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi b) ypı sisteminin tümünün güçlendirilmesi 13

9 ÖRNEK : HER ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL ÇERÇEVELERDEN OLUŞAN BEŞ KATLI ÇELĐK BĐNA.1 Sistem Üç boyutlu genel sistem görünüşü ve bilgisyr hesp modeli Şekil.1 de, norml kt sistem plnı Şekil. de, tipik sistem enkesiti Şekil.3 te verilen beş ktlı çelik binnın tsrımın it bşlıc sonuçlr ile tipik elemnlrının boyutlndırm ve dety hesplrı çıklncktır. Binnın her iki doğrultudki yty yük tşıyıcı sistemi, Deprem Yönetmeliği Mdde 4.4 te tnımlnrk ilgili tsrım koşullrı verilen, süneklik düzeyi norml moment ktrn çerçevelerden oluşmktdır. Kt döşemeleri, çelik kirişlere mesnetlenen ve trpez profilli sc levhlr üzerinde, yerinde dökme betonrme olrk inş edilen kompozit döşeme sisteminden meydn gelmektedir. Düzlemi içinde rijit bir diyfrm oluşturn betonrme döşemenin çelik kirişlere bğlntısı için, boyutlrı ve yerleşimi konstrüktif olrk seçilen kym çivilerinden (stud) yrrlnılmıştır. Bu örnekte çelik kirişlerin, düşey yükler ltınd, betonrme döşeme ile birlikte kompozit olrk çlışmsı hesb ktılmmktdır..0 m rlıklrl teşkil edilen ikincil r kirişler, n kirişlere mfsllı olrk bğlnmktdır. Akslrdki n çerçeve kirişlerinin kolonlr bğlntısı ise, kolonlrın zyıf eksenleri doğrultusund mfsllı, kuvvetli eksenleri doğrultusund rijit olcktır. Kolonlrın ±0.00 kotund, temele nkstre olrk mesnetlendiği gözönünde tutulcktır. Şekil.1 Genel Sistem Görünüşü ve Bilgisyr Hesp Modeli /1

10 D HEA ikincil r kirişler (tipik) 8.00 C IPE HEA snsör merdiven IPE B HEA moment ktrn çerçeve (tipik) 8.00 HEA y x A HEB (HEA) moment ktrn çerçeve (tipik) Şekil. Norml Kt Sistem Plnı trpez sc betonrme döşeme Tşıyıcı sistemin kirişleri ve kolonlrı Avrup norm profilleri (kirişler için IPE ve HEA profilleri, kolonlr için HEA ve HEB profilleri) kullnılrk boyutlndırılcktır. Sistemin tsrımınd Fe37 ypı çeliği kullnılmsı öngörülmektedir. Çelik ypı mlzemesinin özellikleri ile ilgili olrk, Deprem Yönetmeliği Mdde geçerlidir. TS648 Çelik Ypılr Stndrdı n göre, Fe37 ypı çeliğinin km gerilmesi = 35 N/mm, elstisite modülü E=0618 N/mm ve emniyet gerilmeleri, norml gerilme için em = 141 N/mm, kym gerilmesi için τ em = 8 N/mm değerlerini lmktdır. Deprem Yönetmeliği Mdde ye uygun olrk, deprem yükleri etkisindeki elemnlrın birleşim ve eklerinde ISO.9 klitesinde (km gerilmesi, = 900 N/mm ), deprem yükleri etkisinde olmyn elemnlrın birleşim ve eklerinde ise ISO 5.6 klitesinde (km gerilmesi, = 300 N/mm ) bulon kullnılcktır. Kynklı birleşimler ve kynk mlzemesi ile ilgili olrk Mdde ve Mdde geçerlidir. /

11 Çtı betonrme döşeme + trpez sc 4. kt 3. kt 4x3.00=1.00. kt HEA 1. kt HEB (HEA) ± Şekil.3 Tipik Sistem Enkesiti ( A ksı çerçevesi). Düşey Yükler ) Çtı döşemesi : çtı kplmsı 1.0 kn/m izolsyon 0. kn/m trpez sc + betonrme döşeme.1 kn/m sm tvn + tesist 0.5 kn/m çelik konstrüksiyon 0.5 kn/m g = 4.3 kn/m hreketli yük q = 1.0 kn/m b) Norml kt döşemesi: kplm 0.5 kn/m trpez sc + betonrme döşeme.1 kn/m sm tvn + tesist 0.5 kn/m bölme duvrlrı 1.0 kn/m çelik konstrüksiyon (kolonlr dhil) 0.8 kn/m g = 4.9 kn/m hreketli yük q =.0 kn/m Not: Merdiven ve snsör bölgesindeki sbit ve hreketli yüklerin döşemenin diğer bölgelerindeki sbit ve hreketli yüklere eşit olduğu vrsyılmıştır. c) Dış duvr yükü (norml ktlrd): g d = 3.0 kn/m.3 Deprem Krkteristikleri Tsrımı ypılck oln beş ktlı çelik bin birinci derece deprem bölgesinde, Z yerel zemin sınıfı üzerinde inş edilecek ve konut vey işyeri olrk kullnılcktır.ypı tşıyıcı sisteminin her iki doğrultud süneklik düzeyi norml çerçevelerden oluşturulmsı öngörülmektedir. Bu prmetreler ess lınrk belirlenen deprem krkteristikleri ve ilgili yönetmelik mddeleri şğıd verilmiştir. /3

12 etkin yer ivmesi ktsyısı (birinci derece deprem bölgesi) A o = 0.40 (Mdde.4.1) bin önem ktsyısı (konutlr ve işyerleri) I = 1.00 (Mdde.4.) spektrum krkteristik periyotlrı T A = 0.15 s T B = 0.40 s (Tblo.4) (Z yerel zemin sınıfı) tşıyıcı sistem dvrnış ktsyısı (deprem yüklerinin tmmının süneklik düzeyi norml çerçevelerle tşındığı çelik binlr) R = 5 (Tblo.5) hreketli yük ktılım ktsyısı (konutlr ve işyerleri) n = 0.30 (Tblo.7).4 Düzensizliklerin Kontrolü Deprem Yönetmeliği Mdde.3 uyrınc düzensizlik kontrollrı ypılcktır. Bin kt plnlrınd çıkıntılrın olmmsı, döşeme süreksizliklerinin ve döşemelerde büyük boşluklrın bulunmmsı, yty yük tşıyıcı sistemlerin plnd düzenli olrk yerleşmesi nedeniyle plnd düzensizlik durumlrı mevcut değildir. Benzer şekilde, tşıyıcı sistemin düşey elemnlrınd süreksizliklerin ve ni rijitlik değişimlerinin olmmsı ve kt kütlelerinin ypı yüksekliği boyunc değişiklik göstermemesi nedeniyle, düşey doğrultud düzensizlik durumlrı d mevcut değildir..5 Binnın Birinci Doğl Titreşim Periyodunun Belirlenmesi Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi nin uygulnmsınd, Deprem Yönetmeliği Mdde.7.4 e göre, binnın her iki deprem doğrultusundki birinci doğl titreşim periyotlrı Denk.(.11) ile hesplnn değerlerden dh büyük lınmycktır. T N mi d = π Ffi d i=1 i=1 1 N fi fi 1/ (.11) Bu denklemde, m i toplm kt kütlelerini göstermektedir ve w i, g i, q i sırsıyl toplm kt ğırlıklrı ile ktlrın toplm sbit ve hreketli yükleri olmk üzere wi 1 mi = = [ gi + nqi ] (n = 0.30) g g bğıntısı ile hesplnır. Dördüncü norml kt için, kt ğırlıklrı ve kt kütlelerinin hesbı şğıd yrıntılı olrk verilmiş ve diğer sonuçlr Tblo.1 de topluc gösterilmiştir. w4 = 30 4 ( ) + (4 + 30) 3.0 = kn m4 = = kns / m /4

13 Tblo.1 Kt Ağırlıklrı ve Kt Kütleleri Kt w i m i Çtı Σ Denk.(.11) deki F fi fiktif kuvvetleri kt ğırlıklrı ve kt yükseklikleri ile orntılı kuvvetlerdir ve şğıdki bğıntı ile hesplnbilirler. F = i i fi N 0 j=1 w H w H j j F Burd F 0, seçilen herhngi bir yük ktsyısını göstermektedir ve bu örnekte F 0 = 00 kn olrk lıncktır. Bu şekilde hesplnn F fi fiktif kuvvetleri Tblo. nin ikinci kolonund verilmişlerdir. Ön boyutlndırm sonucund kiriş ve kolon enkesitleri belirlenen sistemin, (x) doğrultusund kt kütle merkezine etkitilen F fi fiktif kuvvetleri ltınd nlizi ile elde edilen d fix yty kt yerdeğiştirmeleri Tblo. nin üçüncü kolonund görülmektedir. Bu büyüklükler Denk.(.11) de yerlerine konulrk ypı sisteminin (x) doğrultusundki birinci doğl titreşim periyodu hesplnır. Bu hesplr, Tblo. üzerinde gösterilmiştir. Tblo. Fiktif Yüklerden Oluşn Kt Yerdeğiştirmeleri Kt F fi (kn) d fix (m) m i m i d fix F fi d fix Çtı Σ (x) doğrultusundki birinci doğl titreşim periyodu T 1x 1/ N mi dfix 1/ i= N = π = π = s F fi d. fix i=1 olrk bulunur. Benzer şekilde, (y) doğrultusundki birinci doğl titreşim periyodu d T1y = s değerini lmktdır. /5

14 .6 Toplm Eşdeğer Deprem Yükünün Hesbı Deprem etkileri ltınd uygulnck hesp yönteminin seçimine ilişkin olrk, Deprem Yönetmeliği Mdde.6. ye göre, bin yüksekliğinin H N = 16.0 m < 40.0 m olmsı ve tşıyıcı sistemde burulm ve yumuşk kt düzensizliklerinin bulunmmsı nedeniyle eşdeğer deprem yükü yöntemi uygulncktır. Deprem Yönetmeliği Mdde.7.1 e göre, gözönüne lınn deprem doğrultusund, binnın tümüne etkiyen toplm eşdeğer deprem yükü (tbn kesme kuvveti), V t, Denk.(.4) ile belirlenecektir. V t WA( T ) R ( T ) 1 = 0. 1 A I W (.4) o Binnın (x) doğrultusundki tbn kesme kuvveti için T1x = 1.00 s > 0.40 s = TB S( T1x ) =.5 = R T R ve ( ) x 1x = x = 5 değerleri Denk.(.4) te yerlerine konulrk V tx = = kn 5 şeklinde hesplnır. Benzer şekilde, (y) doğrultusundki tbn kesme kuvveti T1y = s > 0.40 s = TB için hesplnn S( T1y ) =.5 = ve ( ) R T R y 1y = y = 5 değerleri yrdımıyl V ty = = kn 5 olrk elde edilir..7 Ktlr Etkiyen Eşdeğer Deprem Yüklerinin Belirlenmesi Deprem Yönetmeliği Mdde.7. ye göre toplm eşdeğer deprem yükü, bin ktlrın etkiyen eşdeğer deprem yüklerinin toplmı olrk ifde edilir. Binnın N inci ktın (tepesine) etkiyen ek eşdeğer deprem yükü, F N, (x) ve (y) doğrultulrı için /6

15 F = N V = = kn Nx Ny tx F = N V = = kn şeklinde hesplnır. ty Toplm eşdeğer deprem yükünün F N tepe kuvveti dışınd geri kln kısmı, N inci kt dhil olmk üzere, binnın ktlrın Denk.(.9) ile dğıtılcktır. F = ( V F ) i t N N j=1 w H i j i w H j (.9) (x) ve (y) doğrultulrı için F ix = ( ). i i ve F i i N iy = ( ) N j=1 w H w H j j j=1 w H w H j j denklemleri ile hesplnn F ix ve F iy eşdeğer deprem yükleri, Tblo.3 te topluc verilmiştir. En üst kt döşemesine etkiyen eşdeğer deprem yükleri, F N tepe kuvvetlerini de içermektedir. Tblo.3 Ktlr Etkiyen Eşdeğer Deprem Yükleri Kt w i H i / Σw i H i F ix (kn) F iy (kn) Çtı Σ Deprem Yüklerinin Etkime Noktlrı Deprem Yönetmeliği Mdde e göre, burulm düzensizliğinin bulunmdığı binlrd ktlr etkiyen eşdeğer deprem yüklerinin, ek dışmerkezlik etkisinin hesb ktılbilmesi mcı ile, gözönüne lınn deprem doğrultusun dik doğrultudki kt boyutunun + %5 i ve %5 i kdr kydırılmsı ile belirlenen noktlr ve yrıc kt kütle merkezine uygulnmsı öngörülmektedir. (x) ve (y) doğrultulrındki ek dışmerkezlikler ex = ± = ± 1.50 m ve ey = ± = ± 1.0 m değerlerini lırlr. Not: Đncelenen bu bind kt döşemelerinin yty düzlemde rijit diyfrm olrk çlışmsı nedeniyle, eşdeğer deprem yüklerinin sdece kütle merkezinin ± %5 ek dışmerkezlik kdr kydırıldığı noktlr etkitilmesi yeterli olmkt, yrıc kt kütle merkezine uygulnmsı gerekmemektedir. /7

16 .9 Rüzgr Yükleri Rüzgr yükleri TS498 Yük Stndrdı n göre belirlenecektir. Rüzgr doğrultusun dik oln yüzeye yyılı olrk etkiyen rüzgr yükleri, kt döşemelerine etkiyen sttikçe eşdeğer tekil kuvvetlere dönüştürülerek hesp ypılcktır. Bir kt döşemesine etkiyen W i eşdeğer rüzgr kuvveti W = c qa i f i denklemi ile hesplnır. Burd c f : erodinmik yük ktsyısıdır. Plndki izdüşümü dikdörtgen oln ve yükseklik/genişlik ornı 5 i şmyn bin türü ypılrd c f = 1. değerini lmktdır. q : nominl rüzgr bsıncıdır. Bin yüksekliğine bğlı olrk 0 < H 8.0 m için q = 0.5 kn / m 8.0m < H 0.0m için q = 0.8 kn / m bğıntılrı ile hesplnır. A i : kt döşemesine rüzgr yükü ktrn lndır ve rüzgr doğrultusun dik oln yüzeyin genişliği ile rdışık iki ktın yüksekliklerinin ortlmsının çrpımı ile elde edilir. Bun göre, (x) doğrultusund ypıy etkiyen rüzgr kuvvetleri W W W 1x x 3x = = kn = = kn = = kn W4x = = 69.1 kn W5x = = kn değerlerini lmktdır. Not: Nominl rüzgr bsıncının değer değiştirdiği ktın ltındki ve üstündeki döşemelere etkiyen rüzgr kuvvetleri, yyılı rüzgr yüklerine sttikçe eşdeğer kuvvetler olrk hesplnmışlrdır. Benzer şekilde, (y) doğrultusundki rüzgr kuvvetleri olrk bulunur W1y = W1x = kn Wy = 61.0 kn 4.0 W3y = kn W4y = kn W5y = 43.0 kn /8

17 . Yük Birleşimleri Ypı sisteminin düşey yükler ile yty deprem ve rüzgr kuvvetleri ltınd nlizi ile elde edilen iç kuvvetler, Deprem Yönetmeliği Mdde.7.5 e ve TS648 Çelik Ypılr Stndrdı n uygun olrk, şğıdki şekilde birleştirileceklerdir. ) Düşey yük birleşimleri : G + Q ( 1 yükleme) b)düşey yük + deprem birleşimleri : G + Q ± E x1 ± 0.3E y G + Q ± E x ± 0.3E y G + Q ± 0.3E x ± E y1 G + Q ± 0.3E x ± E y 0.9G ± E x1 ± 0.3E y 0.9G ± E x ± 0.3E y 0.9G ± 0.3E x ± E y1 0.9G ± 0.3E x ± E y (3 yükleme) c) Düşey yük + rüzgr birleşimleri : G + Q ± W x ( 8 yükleme) G + Q ± W y 0.9G ± W x 0.9G ± W y Burd G Q E x1, E x E y1, E y W x, W y : sbit yüklerden oluşn iç kuvvetler : hreketli yüklerden oluşn iç kuvvetler : (x) doğrultusund, kt kütle merkezinin, bu doğrultuy dik doğrultudki kt boyutunun + %5 i ve %5 i kdr kydırılmsı ile belirlenen noktlr uygulnn deprem yüklerinden oluşn iç kuvvetler : (y) doğrultusund, kt kütle merkezinin, bu doğrultuy dik doğrultudki kt boyutunun + %5 i ve %5 i kdr kydırılmsı ile belirlenen noktlr uygulnn deprem yüklerinden oluşn iç kuvvetler : sırsıyl (x) ve (y) doğrultusundki rüzgr yüklerinden oluşn iç kuvvetlerdir. Deprem Yönetmeliği Mdde 4..4 e göre, yönetmeliğin gerekli gördüğü yerlerde, çelik ypı elemnlrının ve birleşim detylrının tsrımınd, rttırılmış deprem yüklemeleri gözönüne lıncktır. Arttırılmış deprem yüklemelerinde, deprem etkilerinden oluşn iç kuvvetler Ω 0 büyütme ktsyılrı ile çrpılrk rttırılcktır. Deprem Yönetmeliği Tblo 4. ye göre, süneklik düzeyi norml çerçeveler için büyütme ktsyısı Ω 0 =.0 değerini lmktdır. TS648 Çelik Ypılr Stndrdı n ve Deprem Yönetmeliği Mdde e göre, emniyet gerilmeleri yöntemine göre ypıln kesit hesplrınd, birleşim ve ekler dışınd, emniyet gerilmeleri düşey yük + rüzgr yüklemeleri için %15, düşey yük + deprem yüklemeleri için %33 rttırılcktır. Birleşim ve eklerin tsrımınd ise, her iki yükleme durumu için emniyet gerilmeleri %15 rttırılcktır. /9

18 .11 Sistem Anlizleri Şekil.1.3 te tnımlnn ve ön boyutlndırm sonucund enkesit profilleri belirlenen ypı sisteminin, yukrıdki bölümlerde hesplnn düşey yükler ile deprem ve rüzgr kuvvetleri ltınd nlizi ypılmış ve toplm (41) det yük birleşimi için elemn iç kuvvetleri elde edilmiştir. Sistem nlizleri ETABS bilgisyr yzılımındn yrrlnrk gerçekleştirilmiştir. Aşğıdki bölümlerde, nliz sonuçlrı değerlendirilerek göreli kt ötelemeleri ve ikinci mertebe etkileri kontrolleri ile bşlıc tipik elemnlr ve birleşimlere it kesit ve dety hesplrı çıklncktır..1 Göreli Kt Ötelemelerinin Kontrolü Göreli kt ötelemelerinin kontrolü, Deprem Yönetmeliği Mdde..1 e göre ypılcktır. Herhngi bir kolon için, rdışık iki kt rsındki yerdeğiştirme frkını ifde eden zltılmış göreli kt ötelemesi, i = d d i i i-1 denklemi ile hesplnır. Bu denklemde d i ve d i-1, her bir deprem doğrultusu için binnın rdışık iki ktınd, herhngi bir kolonun uçlrınd, zltılmış deprem yüklerinden meydn gelen en büyük yerdeğiştirmeleri göstermektedir. Bu örnekte, her bir deprem doğrultusu için d i kt yerdeğiştirmelerinin en büyük değerleri, syısl değerleri Tblo.3 te verilen ve %5 ek dışmerkezlikle uygulnn zltılmış deprem yüklerinden meydn gelmektedir. Her bir deprem doğrultusund, binnın i inci ktındki kolonlr için etkin göreli kt ötelemesi, δ i δ i = R i bğıntısı ile hesplncktır. (x) ve (y) doğrultulrınd %5 ek dışmerkezlikle uygulnn zltılmış E x1 ve E y1 deprem yükleri ltınd, ypı sisteminin nlizi ile elde edilen d ix ve d iy yty yerdeğiştirmelerinin her ktt ldığı değerler Tblo.4 ve Tblo.5 in üçüncü kolonund, rdışık ktlr rsındki zltılmış göreli kt ötelemeleri ise tblolrın dördüncü kolonund verilmiştir. Hesplrd, n deprem doğrultusundki deprem yüklerinden dolyı, bu doğrultuy dik doğrultudki yerdeğiştirmelerin bileşke yerdeğiştirmeye etkisi terkedilmiştir. Her iki doğrultudki simetri nedeniyle burulm düzensizliği bulunmyn bu bind, söz konusu vrsyımın yerdeğiştirmelere etkisi %1 den dh küçük olmktdır. Tblo.4 (x) Doğrultusund Göreli Kt Ötelemelerinin Kontrolü Kt h i (cm) d ix (cm) ix (cm) δ ix = R ix (cm) δ ix / h i Çtı /

19 Tblo.5 (y) Doğrultusund Göreli Kt Ötelemelerinin Kontrolü Kt h i (cm) d iy (cm) iy (cm) δ iy = R iy (cm) δ iy / h i Çtı Her bir deprem doğrultusu için, binnın her ktındki zltılmış göreli kt ötelemeleri söz konusu deprem doğrultusundki deprem yükü zltm ktsyısı, R ile çrpılrk δ i etkin göreli kt ötelemeleri hesplnmış ve tblolrın beşinci kolonun yzılmıştır. Bu değerlerin kt yüksekliklerine ornlrı ise tblolrın son kolonund yer lmktdır. Tblolrdn görüldüğü gibi, δ i /h i ornlrının en büyük değerleri, (x) ve (y) doğrultulrınd (δ ix / h i ) mks = ve (δ iy / h i ) mks = olmkt ve Deprem Yönetmeliği Mdde..1.3 te öngörülen (δ i / h i ) mks = < 0.0 koşulunu sğlmktdır..13 Đkinci Mertebe Etkileri Deprem Yönetmeliği Mdde.. uyrınc, gözönüne lınn deprem doğrultusund her bir ktt, ikinci mertebe etkilerini temsil eden ikinci mertebe gösterge değeri, θ i hesplnrk i N ( i ) ort wj j=i θi = 0.1 (.0) V h koşulu kontrol edilecektir. Bu bğıntıd i ( i ) ort : i inci kt için yukrıdki bölümde tnımlnn zltılmış göreli kt ötelemelerinin kt içindeki ortlm değerini V i : gözönüne lınn deprem doğrultusund binnın i inci ktın etkiyen kt kesme kuvvetini h i : binnın i inci ktının kt yüksekliğini w j : binnın j inci ktının, hreketli yük ktılım ktsyısı kullnılrk hesplnn ğırlığını göstermektedir. Kt döşemesinin rijit diyfrm olrk çlıştığı bu bind, E x1 ve E x yüklemelerinden dolyı kt kütle merkezinde meydn gelen zltılmış göreli kt ötelemelerinin ortlmsı, (x) doğrultusu için ( i ) ort olrk lınbilmektedir. Benzer durum (y) doğrultusu için de geçerlidir. Her iki deprem doğrultusu için, bütün ktlrd Denk.(.0) koşulunun sğlnmsı durumund, ikinci mertebe etkileri TS648 Çelik Ypılr Stndrdı n uygun olrk /11

20 değerlendirilecektir. Bu koşulun herhngi bir ktt sğlnmmsı durumund ise, tşıyıcı sistemin rijitliği yeterli ölçüde rttırılrk deprem hesbı tekrrlncktır. Her iki deprem doğrultusu için her ktt hesplnn θ i prmetresinin en büyük değeri, (y) doğrutusund ve ikinci ktt meydn gelmektedir. Bu değer olmk üzere ( ) ( y ) ( y ) ( 1y ) = d d = = cm ort ort ort 5 wj = = kn (bkınız, Tblo.1) j= Vy = = kn (bkınız, Tblo.3) h = 300 cm θ mks = θy = = < koşulunu sğldığındn, ikinci mertebe etkilerinin TS648 Çelik Ypılr Stndrdı n göre değerlendirilmesi yeterlidir..14 Đkincil Döşeme Kirişlerinin Boyutlndırılmsı An çerçeve kirişlerine mfsllı olrk mesnetlenen ve deprem yükleri etkisinde olmyn norml kt ikincil döşeme kirişlerinin (bkınız, Şekil.) düşey yükler (G+Q yüklemesi) ltınd gerilme ve sehim kontrolleri ypılcktır. Düşey sbit ve hreketli yüklerden oluşn iç kuvvetler (kesit zorlrı) M mks = 1.4 knm T mks = 55. kn değerlerini lmktdır. Seçilen kiriş kesiti (IPE 360) için gerekli enkesit krkteristikleri: W x = 904 cm 3, I x = 1670 cm 4, S x = 509 cm 3, t w = 8 mm Norml gerilme thkiki : Kym gerilmesi thkiki: τ M W = = = 1.1 N / mm < 141 N / mm = 3 T S x = = = 1.6 N / mm < 8 N / mm = 4 Ix tw Sehim thkiki : nliz sonuçlrın göre, mesnetler rsındki göreli düşey yerdeğiştirme fmks =.187 cm, L = 800 cm fmks L = = 366 < 300 em τ em /1

21 .15 An Çerçeve Kirişlerinin Boyutlndırılmsı 1. Kt, B ksı çerçevesi, -3 kslrı rsı n çerçeve kirişinin (bkınız, Şekil.) en elverişsiz oln düşey yükler + deprem yüklemesi (G + Q E x 0.3E y yüklemesi) için gerilme ve sehim kontrolleri ypılcktır. Düşey sbit ve hreketli yükler ile deprem etkilerinden dolyı kiriş mesnedinde oluşn iç kuvvetler (kesit zorlrı) ve toplm iç kuvvetler M G+Q = 16.1 knm M E =.5 knm M G+Q+E = 8.6 knm T G+Q = 14.6 kn T E = 1.7 kn T G+Q+E = kn değerlerini lmktdır. Seçilen kiriş kesiti (HE 400 A) için gerekli enkesit krkteristikleri: W x = 3 cm 3, I x = cm 4, S x = 181 cm 3 enkesit boyutlrı: bşlık genişliği : b = 300 mm, bşlık klınlığı: t = 19 mm enkesit yüksekliği: d = 390 mm, gövde klınlığı: t w = 11 mm gövde yüksekliği : h = = 35 mm bşlık lnı : F b = = 57 cm Süneklik düzeyi norml çerçevelerin kirişleri için Deprem Yönetmeliği Mdde de verilen enkesit koşullrı uyrınc, kiriş enkesitinin bşlık genişliği/klınlığı ve gövde yüksekliği/klınlığı ornlrının Tblo 4.3 te verilen koşullrı sğlmsı gerekmektedir. Kiriş enkesitinde yerel burkulmnın önlenmesini mçlyn bu koşullr şeklindedir. b / h 0.4 Es / ve 4.0 Es / t t Fe37 ypı çeliği için Es / = 0618 / 35 = 9.6 değeri yukrıdki ifdelerde yerlerine konulrk = < = ve = < = elde edilir ve enkesit koşullrının sğlndığı görülür. Deprem Yönetmeliği Mdde yty yük tşıyıcı sistemin kirişlerinin üst ve lt bşlıklrının ynl doğrultud mesnetlenmesini ve mesnetlendiği noktlr rsındki uzklığın l b y s 0.14 r E koşulunu sğlmsını öngörmektedir. Deprem Yönetmeliği Mdde e göre, betonrme döşemelerin çelik kirişler ile kompozit olrk çlıştığı çelik tşıyıcı sistemlerde bu koşul uyulmsı zorunlu olmmkl birlikte, mesnetler rsı uzklığın l b = 800 cm olduğu (y) doğrultusundki çerçeve kirişlerinde de (kiriş bşlığının ve gövdenin 1/5 inin ynl doğrultudki tlet yrıçpı, r y = 7.94 cm) bu koşulun sğlndığı görülmektedir. w /13

22 l b = 800 < 0.14 = 864 cm 35 Betonrme döşemenin kompozit etkisi nedeniyle kiriş üst bşlığının ynl burkulmsı önlenmektedir. Bun krşılık, negtif mesnet momenti etkisinde, kiriş lt bşlığının ynl burkulm thkiki ypılcktır. TS648 Stndrdı Mdde ye göre, bsınç bşlığının dolu dikdörtgen kesit olmsı ve enkesit lnının çekme bşlığı enkesit lnındn dh küçük olmmsı hlinde, bsınç emniyet gerilmesi C b B = 0.6 s d / Fb denklemi ile hesplnır. Burd s : kirişin bsınç bşlığının ynl burkulmy rsındki uzklık, s = 00 cm C b M M M M = + + krşı mesnetlendiği noktlr şeklinde hesplnn bir ktsyıdır. Emniyetli yönde klmk üzere, M 1 /M = 1 lınrk hesplnn C b =1.00 değeri yukrıdki denklemde yerine konulrk elde edilir B = = 6138 kg/ cm N / mm / 57 B = 141 N / mm 6 M 8.6 Norml gerilme : = = = 1.0 N / mm < N / mm = 3 W 3 6 T Sx Kym gerilmesi: τ = = = 4.5 N / mm < N / mm = τ 4 I t x w Sehim thkiki : nliz sonuçlrın göre, mesnetler rsındki göreli düşey yerdeğiştirme fmks = cm, L = 600 cm fmks L = = 81 < 300 Not: Gerilme hesplrındn görüldüğü gibi, kirişteki en büyük norml gerilme emniyet gerilmesinin %65 i dolylrınddır. Bu durum, kiriş enkesit profillerinin seçiminde göreli kt ötelemelerinin sınırlndırılmsının dh etkin olmsındn kynklnmktdır, (bkınız, Bölüm.1)..16 Kolonlrın Boyutlndırılmsı 1. Kt, /B kolonunun (bkınız, Şekil.) en elverişsiz oln düşey yükler + deprem yüklemesi (G + Q E x 0.3E y yüklemesi) için gerilme kontrolleri ypılcktır. Düşey sbit ve hreketli yükler ile deprem etkilerinden dolyı kolonun lt ucund oluşn toplm iç kuvvetler (kesit zorlrı) em em /14

23 N G N Q = kn = kn N E 0 N G+Q+E = kn (bsınç) (x) doğrultusund: M G = 0.3 knm M Q = 0. knm M E = 55.5 knm M G+Q+E = 55.0 knm T G = 0.3 kn T Q = 0.1 kn T E = kn T G+Q+E = kn (y) doğrultusund: M G = 0. knm M Q = 0.1 knm M E =.9 knm M G+Q+E = 11. knm 0.0 kn 0.0 kn T E =.5 kn T G+Q+E =.5 kn T G T Q değerlerini lmktdır. Düşey yükler + deprem yüklemesi için, kolonun üst ucundki eğilme momentleri ise M x = 0. knm ve M y = 1. knm dir. Seçilen kolon kesiti (HE 600 B) için gerekli enkesit krkteristikleri: A = 70 cm W x = 5700 cm 3, I x = 1700 cm 4, S x = 31 cm 3, i x = 5. cm W y = 90 cm 3, I y = cm 4, S y = 696 cm 3, i y = 7.08 cm enkesit boyutlrı: bşlık genişliği : b = 300 mm, bşlık klınlığı: t = 30 mm enkesit yüksekliği: d = 600 mm, gövde klınlığı: t w = 15.5 mm gövde yüksekliği : h = = 540 mm bşlık lnı : F b = = 90 cm Süneklik düzeyi norml çerçevelerin kolonlrı için Deprem Yönetmeliği Mdde de verilen enkesit koşullrı uyrınc, kolon enkesitinin bşlık genişliği/klınlığı ve gövde yüksekliği/klınlığı ornlrının Tblo 4.3 te verilen koşullrı sğlmsı gerekmektedir. Kolon enkesitinde yerel burkulmnın önlenmesini mçlyn bu koşullr b / Nd 0.4 Es / ve t A şeklindedir. h N d > 0. için 1.66 Es /.1 t w A Boyutsuz norml kuvvet ornının Nd A = = 0.96 > değeri ile Fe37 ypı çeliği için Es / = 0618 / 35 = 9.6 değeri yukrıdki ifdelerde yerlerine konulrk = < = ve ( ) = < = elde edilir ve enkesit koşullrının sğlndığı görülür. /15

24 Bileşik eğik eğilme (eksenel bsınç ve iki eksenli eğilme) etkisindeki bu kolond, norml gerilme thkiki TS648 Çelik Ypılr Stndrdı Mdde 3.4 te verilen eb Cmx C bx my by bem eb 1.0- eb ' Bx 1.0- ' By ex ey formülü ile ypılcktır. Burd = = 69.5 N / mm 70 eb : ylnız bsınç kuvveti ltınd hesplnn gerilme bem : kolonun λ x = s kx /i x ve λ y = s ky /i y nrinliklerinden büyük olnın bğlı olrk, TS648 Stndrdı Çizelge 8 e göre belirlenen bsınç emniyet gerilmesidir. /B kolonunun kuvvetli ekseni doğrultusund ynl ötelemesinin önlenmemiş olduğu, zyıf ekseni doğrultusund ise, bu doğrultudki diğer rijit kolonlr trfındn ynl ötelemesinin önlendiği vrsyımı ypılmıştır. Bun göre, /B kolonunun eğilme rijitliği ile bu kolon bğlnn kirişlerin eğilme rijitliklerine ve mesnet koşullrın bğlı olrk, TS648 Stndrdı Çizelge 5 teki nomogrmdn bulunn K x ve K y ktsyılrı yrdımı ile hesplnn s kx ve s ky burkulm boylrı skx = Kx H = = 700 cm, sky = K y H = = 340 cm değerlerini lmktdır. Bu değerler kullnılrk, nrinlik ornlrı s olrk bulunur kx λ x = = = 8, ix 5. s ky λ y = = = 48, λ ( mks λx λy ) iy 7.08 Bu nrinlik değeri için, Çizelge 8 den bulunn bsınç emniyet gerilmesi dir. bem = 116 kg/ cm 116. N / mm Ylnız eğilme momentleri ltınd hesplnn gerilmeler: = = 9.1 N / mm 5700 bx 3 C mx = C my = = 1.4 N / mm 90 by 3 : ynl ötelemesi önlenmemiş sistem = = kg / cm 57.4 N / mm 8 ' ex = = kg/ cm N / mm 48 ' ey Ynl burkulm hlinde bsınç emniyet gerilmesi C b B = 0.6 s d / Fb denklemi ile hesplnır, (bkınız Bölüm.15). Burd =, = 48 /16

25 s : kolon bsınç bşlığının ynl burkulmy krşı mesnetlendiği noktlr rsındki uzklık, s = H = 400 cm C b M M = M M Kuvvetli eksen doğrultusundki kolon uç momentlerinin M 1 0. = M x şeklinde hesplnn bir ktsyıdır. ornı için hesplnn C bx = 1.75 değeri yukrıdki denklemde yerine konulrk elde edilir. Bx = = 5513 kg/ cm N / mm / 90 B = 141 N / mm Kolonun zyıf ekseni doğrultusund ynl burkulm sözkonusu olmdığındn, eğilmedeki emniyet gerilmesi ynen kullnılcktır. Norml gerilme thkiki : = + + = 1.85 < em Kym gerilmesi thkiki: τ T S x = = = 17.6 N / mm < N / mm = 4 Ix tw τ em.17 Tşıyıcı Sistem Elemnlrının Enkesit Profilleri Önceki bölümlerde, örnek olrk seçilen ikincil ve n kirişler ile bir kolon üzerinde yrıntılı bir şekilde çıklnn tsrım işlemlerinin, tşıyıcı sistemin tüm elemnlrı üzerinde tekrrlnmsı sonucund belirlenen enkesit profilleri şğıdki tblod verilmiştir, Tblo.6. Tblo.6 Tşıyıcı Sistem Elemnlrı Enkesit Profilleri Tşıyıcı Sistem Elemnı Enkesit Profili Đkincil kirişler (tüm ktlrd) IPE 360 A,...,D Akslrı n kirişleri (tüm ktlrd) HE 400 A 1,...,6 Akslrı n kirişleri (tüm ktlrd) HE 400 A ±0.00 / kotlrı rsındki tüm kolonlr HE 600 B / kotlrı rsındki tüm kolonlr HE 600 A /17

26 .18 Kiriş-Kolon Birleşim Bölgesinin Tsrımı Đncelenen süneklik düzeyi norml çerçeve sistemin 1. Kt, B ksı çerçevesi, -3 kslrı rsı kirişi ile /B kolonunun (bkınız, Şekil.) birleşim bölgesi Deprem Yönetmeliği Mdde 4.4. ye uygun olrk boyutlndırılcktır. Mdde e göre, birleşimde düşey yükler ve depremin ortk etkisinden oluşn M G+Q = 16.1 knm M E =.5 knm M G+Q+E = 8.6 knm T G+Q = 14.6 kn T E = 1.7 kn T G+Q+E = kn (bkınız, Bölüm.15) iç kuvvetleri ltınd, deprem yüklemesi için izin verilen %15 emniyet gerilmesi rttırımı ile, gerilme kontrolleri ypılcktır. Kiriş-kolon birleşim bölgesinin oluşturulmsı için, Deprem Yönetmeliği Bilgilendirme Eki 4.A..3 te verilen Alın Levhsız Bulonlu Kiriş-Kolon Birleşim Detyı uygulncktır. Mdde 4A..3 te belirtildiği gibi, bu dety süneklik düzeyi norml çerçevelere koşulsuz olrk uygulnbilmektedir. Birleşim detyınd, ek bşlık levhsı ve bşlık bulonlrı trfındn ktrılmsı gereken çekme kuvveti: N ç M 8.6 = = = 74.6 kn d 0.39 b değerini lmktdır. Bu kuvvetin ktrılmsı mm boyutund ek bşlık levhlrı ve 8 det M4 (ISO.9) yüksek dynımlı uygun bulon kullnılcktır, Şekil.4. vey tm penetrsyonlu küt kynk 8 M4 (ISO.9) uygun bulon süreklilik levhlrı ( / 0) 3M4 (ISO.9) vey kym levhsı ( / 1x300) HE 400 A HE 600 B ek bşlık levhsı ( / 0x300) Şekil.4 Kiriş-Kolon Birleşim Detyı /18

27 Levhd çekme gerilmesi: 3 Nç 74.6 ç = = = N / mm < = 16.1 N / mm = A net ( ) Uygun bulonlrın emniyetli tşım kpsitesi: Nem = = kn > 74.6 kn Gövde levhsı trfındn ktrılmsı gereken kesme kuvveti: T = kn Bu kuvvetin ktrılmsı için mm boyutund kym levhsı ve 3 det M4 (ISO.9) yüksek dynımlı bulon kullnılcktır. Levhd kym gerilmesi: τ T A 3 = = = 60.9 N / mm < N / mm = net ( ) τ em em Bulonlr etkiyen kuvvetler: V = = 54.8 kn, 3 H = = 49.3 kn 00 R = = 73.7 kn < = 14.8 kn = Pem Yukrıdki thkiklere ek olrk, birleşimin eğilme momenti ve kesme kuvveti tşım kpsiteleri şğıd tnımlnn iç kuvvetlerden küçük olnlrını d sğlycktır. ) Düğüm noktsın birleşen kirişin eğilme momenti kpsitesinin D ktı ve ( M pi + M pj ) Ve = Vdy ± 1.1D (4.5) l denklemi ile hesplnn kesme kuvveti. Kirişin eğilme momenti kpsitesi (plstik moment) : n M W knm 3 pi = xp = = 60.1 M pj = 0 (diğer ucu mfsllı kiriş) Fe37 çeliğinden ypıln hdde profilleri için rttırm ktsyısı (Tblo 4.1): D = D M = = knm p Serbest çıklık ( plstik mfsllrın kiriş uçlrınd oluştuğu vrsyımı ile): ln = 5.70 m Düşey yüklerden oluşn bsit kiriş kesme kuvveti: Vdy = kn V e ( ) = 114.1± = 53.5 kn 5.7 b) Mdde 4..4 te tnımlnn rttırılmış deprem etkilerini içeren yükleme durumlrındn dolyı, kolon yüzünde meydn gelen eğilme momenti ve kesme kuvveti. M = M G+Q + Ω 0M E = = knm T = TG+Q + Ω 0TE = = kn Bun göre, birleşimin eğilme momenti ve kesme kuvveti tşım kpsitesi /19

28 M = knm ve T = knm değerlerini sğlycktır. Kpsite kontrollerinde, Mdde 4..5 te verilen gerilme sınır değerleri kullnılcktır. Kpsite momenti ltınd, ek bşlık levhsı ve bşlık bulonlrı trfındn ktrılmsı gereken çekme kuvveti: N ç M = = = 33.6 kn d 0.39 b mm boyutundki ek bşlık levhsınd oluşn çekme gerilmesi: 3 Nç 33.6 ç = = = 06.7 N / mm < 35 N / mm = A net ( ) 8 det M4 (ISO.9) yüksek dynımlı uygun bulonun tşım kpsitesi: Np = = kn > 33.6 kn Kpsite kesme kuvveti ltınd, mm boyutundki kym levhsınd oluşn kym gerilmesi: 3 T τ = = = 68.9 N / mm < 135 N / mm = τ = A net ( ) 3 det M4 (ISO.9) yüksek dynımlı bulon etkiyen kuvvetler: V = = 6.0 kn, H = = 55.8 kn 00 R = = 83.4 kn < = kn = Pu Kym Bölgesi Kontrolleri ) Deprem Yönetmeliği Mdde () uyrınc, kym bölgesinin gerekli V ke kesme dynımı Vke = 0.8 M p = = kn db Hort T = TG+Q + Ω 0TE = = knm kesme kuvvetlerinden küçük olnın eşittir. Kym bölgesinin V p kesme kuvveti kpsitesi V Vp = kn > kn 3bcf tcf p = 0. 6 dc tp 1 + = db dc tp koşulunu sğlmktdır. b) Deprem Yönetmeliği Mdde (c) ve Mdde (c) uyrınc, kolon gövde levhsının klınlığı /0

29 ( ) u tmin = 15.5 mm = = 11 mm koşulunu sğlmktdır. c) Deprem Yönetmeliği Mdde ve Mdde uyrınc, t cf = 30 mm oln kolon bşlık klınlığı ve t 0.54 b t = = 40.8 mm t c f bf bf b bf c f = = 50 mm koşullrının her ikisini de sğlmdığındn, süreklilik levhlrın gerek olmktdır. Süreklilik levhlrının klınlığı t = 0 mm olrk seçilmiş ve böylece kiriş bşlık klınlığındn (t bf = 19 mm) dh z olmmsı sğlnmıştır..19 Kolon Ek Detyının Tsrımı Kolon ek detylrı, Deprem Yönetmeliği Mdde ve Mdde e uygun olrk teşkil edilecektir. Bun göre, ek detyı kotund ve tm penetrsyonlu küt kynk kullnrk oluşturulcktır. Küt kynk klınlıklrı, birleştirilen profillerden dh küçük kesitli olnının (HE 600 A) bşlık ve gövde klınlıklrın eşit olrk, = 5 mm ve w = 13 mm seçilecektir, Şekil V5 V13 V5 HE 600 A HE 600 B Şekil.5 Kolon Ek Detyı Deprem Yönetmeliği Mdde 4..5 uyrınc, Mdde te verilen koşullrı sğlyn tm penetrsyonlu küt kynkt gerilme sınır değeri ypı çeliğinin km gerilmesine eşit /1

30 olrk lınbileceğinden, Mdde te öngörülen kpsite koşullrı kendiliğinden sğlnmktdır..0 Kolonlrın Temel Bğlntı Detyının Tsrımı Đncelenen sistemin /B kolonunun (bkınız, Şekil.) temel bğlntı detyı, Deprem Yönetmeliği Mdde 4.9 uygun olrk boyutlndırılcktır. Bun göre, kolon tbn kesitinde ve kuvvetli eksen doğrultusund, düşey yükler ve depremin ortk etkisi ltınd, 0.9G E x 0.3E y yüklemesinden oluşn M 0.9G+E = 54.8 knm N 0.9G+E = kn T 0.9G+E = 145. kn iç kuvvetleri ltınd, deprem yüklemesi için izin verilen %15 emniyet gerilmesi rttırımı uygulnrk, dety tsrımı ypılcktır. Kolonun zyıf ekseni doğrultusundki iç kuvvetler, diğer doğrultudki etkilere ornl %3 dolylrınddır ve hespt terkedilecektir. Uygulnmsı öngörülen temel bğlntı detyının krokisi Şekil.6 d verilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi, detyın oluşturulmsınd mm tbn levhsı, mm yük ktrm levhlrı ve 4 det M4 (ISO.9) nkrj bulonu kullnılmktdır. tbn levhsı ( / 50) h= (tipik) 8M4 (ISO.9) N M c T 11.5 C Şekil.6 Temel Bğlntı Detyı /

31 Eğilme momenti ve norml kuvvetten dolyı kolon tbnınd oluşn çekme ve bsınç kuvvetleri T = = kn bulon çekme kuvvetleri T P = = = 38.9 kn < = kn = P 4 4 beton bsınç gerilmesi c = =. N / mm değerlerini lmktdır., C = = kn Beton bsınç gerilmesinden dolyı tbn levhsının eğilmesinden meydn gelen norml gerilme m = 4975 Nmm/ mm 4 m olrk bulunur = = = N / mm < N / mm = We Ankrj bulonlrının emniyetle ktrbileceği kesme kuvveti (sürtünme ktsyısı: µ = 0.55) T = µ Σ P = = 64.4 kn > 145. kn = T em em 0.9G+E Kolon kesit zorlrının tbn levhsın ktrılmsını sğlyn kynklrdki gerilmeler, dh elverişsiz oln G + Q E x 0.3E y yüklemesi için kontrol edilecektir. N = kn, M = 55.0 knm N M P = v kn = = kynk gerilmesi: τ ( d t ) ( ) c cf k = = 3.1 N / mm < N / mm = ( ) Yukrıdki thkiklere ek olrk, temel bğlntı detyının kpsitesi şğıd tnımlnn iç kuvvetlerden küçük olnlrını d sğlycktır. ) Temele birleşen kolonun eğilme momenti ve eksenel kuvvet kpsitelerinin 1.1D ktın eşit oln eğilme momenti ve norml kuvvet. Kolonun eğilme momenti kpsitesi (plstik moment) ve eksenel kuvvet kpsitesi: M W knm 3 p = xp = = 15.0 N A kn 1 p = = = 6345 em em τ k,em /3

32 Fe37 çeliğinden ypıln hdde profilleri için rttırm ktsyısı (Tblo 4.1): D = D M = = knm p p 1.1D N = = kn b) Bölüm 4..4 te tnımlnn rttırılmış deprem etkilerini içeren yükleme durumlrındn dolyı kolon tbn kesitinde meydn gelen eğilme momenti ve norml kuvvet. 0.9G + Ω 0 E yüklemesi için: M = M 0.9G + Ω 0M E = = 51.0 knm Bun göre, temel bğlntı detyının tşım kpsitesi N = N0.9G + Ω 0NE = = 17.0 kn M = 51.0 knm ve N = 17.0 kn değerlerini sğlycktır. Kpsite kontrollerinde, Mdde 4..5 te verilen gerilme sınır değerleri kullnılcktır T = = kn, C = =.9 kn bulon çekme kuvvetleri T P = = = 3.5 kn = 15.9 kn = Pu 4 4 Beton bsınç gerilmesi, tbn levhsının eğilmesinden meydn gelen norml gerilme ve kolon kesit zorlrının tbn levhsın ktrılmsını sğlyn kynklrdki gerilmeler, dh elverişsiz oln G + Q + Ω 0 E yüklemesi için kontrol edilecektir. G + Q + Ω 0 E yüklemesi için: M = M G+Q + Ω 0M E = = 51.0 knm N = NG+Q + Ω 0NE = = kn Eğilme momenti ve norml kuvvetten dolyı kolon tbnınd oluşn çekme ve bsınç kuvvetleri T = = kn , C = = 46.5 kn beton bsınç gerilmesi c = = 18. N / mm değerlerini lmktdır. Beton bsınç gerilmesinden dolyı tbn levhsının eğilmesinden meydn gelen norml gerilme: m = 8875 Nmm/ mm 4 m N / mm 35 N / mm = = = < = Wp /4

33 Kolon kesit zorlrının tbn levhsın ktrılmsını sğlyn kynklrdki en büyük kuvvet: P v = N M kn = = ( d t ) ( ) c cf kynk gerilmesi: τ k = = < = ( ) N / mm N / mm τ k,u /5

34 ÖRNEK 11: HER ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇELĐK ÇAPRAZLI PERDELERDEN OLUŞAN YEDĐ KATLI ÇELĐK BĐNA 11.1 Sistem Üç boyutlu genel sistem görünüşü ve bilgisyr hesp modeli Şekil 11.1 de, norml kt sistem plnı Şekil 11. de, tipik sistem enkesiti Şekil 11.3 te verilen yedi ktlı çelik binnın tsrımın it bşlıc sonuçlr ile tipik elemnlrının boyutlndırm ve dety hesplrı çıklncktır. Binnın her iki doğrultudki yty yük tşıyıcı sistemi, Deprem Yönetmeliği Mdde 4.6 d tnımlnrk ilgili tsrım koşullrı verilen, süneklik düzeyi yüksek merkezi çelik çprzlı perdelerden oluşmktdır. Kt döşemeleri, çelik kirişlere mesnetlenen ve trpez profilli sc levhlr üzerinde, yerinde dökme betonrme olrk inş edilen kompozit döşeme sisteminden meydn gelmektedir. Düzlemi içinde rijit bir diyfrm oluşturn betonrme döşemenin çelik kirişlere bğlntısı için, boyutlrı ve yerleşimi konstrüktif olrk seçilen kym çivilerinden (stud) yrrlnılmıştır. Bu örnekte çelik kirişlerin, düşey yükler ltınd, betonrme döşeme ile birlikte kompozit olrk çlışmsı hesb ktılmmktdır. Şekil 11.1 Genel Sistem Görünüşü ve Bilgisyr Hesp Modeli 11/1

35 .0 m rlıklrl teşkil edilen ikincil r kirişler n kirişlere mfsllı olrk bğlnmktdır. Benzer şekilde, kslrdki n çerçeve kirişlerinin kolonlr bğlntılrı d mfsllı olcktır. Kolonlrın ±0.00 kotund, temele mfsllı olrk mesnetlendiği gözönünde tutulcktır. Tşıyıcı sistemin kirişleri ve kolonlrı Avrup norm profilleri (kirişler için IPE ve HEA profilleri, kolonlr için HEB profilleri) kullnılrk boyutlndırılcktır. Düşey düzlem çprzlrı ise kre kesitli kutu profillerle teşkil edilecektir. Sistemin tsrımınd Fe37 ypı çeliği kullnılmsı öngörülmektedir. Çelik ypı mlzemesinin özellikleri ile ilgili olrk, Deprem Yönetmeliği Mdde geçerlidir. TS648 Çelik Ypılr Stndrdı n göre, Fe37 ypı çeliğinin km gerilmesi = 35 N/mm, elstisite modülü E=0618 N/mm ve emniyet gerilmeleri, norml gerilme için em = 141 N/mm, kym gerilmesi için τ em = 8 N/mm değerlerini lmktdır. Deprem Yönetmeliği Mdde ye uygun olrk, deprem yükleri etkisindeki elemnlrın birleşim ve eklerinde ISO.9 klitesinde (km gerilmesi, = 900 N/mm ), deprem yükleri etkisinde olmyn elemnlrın birleşim ve eklerinde ise ISO 5.6 klitesinde (km gerilmesi, = 300 N/mm ) bulon kullnılcktır. Kynklı birleşimler ve kynk mlzemesi ile ilgili olrk Mdde ve Mdde geçerlidir D IPE ikincil r kirisler (tipik) IPE snsör merdiven IPE 8.00 HEA C 8.00 IPE B y x A HEB merkezi çelik çprzli perdeler (tipik) n kirisler (tipik) trpez sc betonrme döseme Şekil 11. Norml Kt Sistem Plnı 11/

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 5.1. SĐSTEM... 5/ 5.. YÜKLER... 5/4 5..1. Düşey Yükler... 5/4 5... Deprem

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8 BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8 BĐR DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL ÇERÇEVELĐ, DĐĞER DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK ENDÜSTRĐ BĐNASININ TASARIMI

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 7

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 7 BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 7 BĐR DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ, DĐĞER DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK DIŞMERKEZ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 7.1.

Detaylı

Şekil 13.1 Genel Sistem Görünüşü 13/1

Şekil 13.1 Genel Sistem Görünüşü 13/1 ÖRNEK 13: BĐR DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL ÇERÇEVELERDEN DĐĞER DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL MERKEZĐ ÇELĐK ÇAPRAZLI PERDELERDEN OLUŞAN TEK KATLI ÇELĐK ENDÜSTRĐ BĐNASI 13.1 Sistem Üç boyutlu genel

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8 BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8 BĐR DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL ÇERÇEVELĐ, DĐĞER DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK ENDÜSTRĐ BĐNASININ TASARIMI

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 6.1. SĐSTEM... 6/ 6.. YÜKLER... 6/4 6..1. Düşey Yükler...

Detaylı

ÇOK KATLI BİR ÇELİK YAPININ TASARIMINDA YATAY KAFES KİRİŞLİ ÇERÇEVE SİSTEM UYGULAMASININ ANALİZİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh.

ÇOK KATLI BİR ÇELİK YAPININ TASARIMINDA YATAY KAFES KİRİŞLİ ÇERÇEVE SİSTEM UYGULAMASININ ANALİZİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK KATLI BİR ÇELİK YAPININ TASARIINDA YATAY KAFES KİRİŞLİ ÇERÇEVE SİSTE UYGULAASININ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. üh. Ayç KATİPOĞLU Anbilim Dlı :

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇELİK BİR YAPIDA DEPREM YÜKLERİNİN ÇELİK ÇAPRAZLAR VEYA BETONARME PERDELERLE TAŞINMASI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇELİK BİR YAPIDA DEPREM YÜKLERİNİN ÇELİK ÇAPRAZLAR VEYA BETONARME PERDELERLE TAŞINMASI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇELİK BİR YAPIDA DEPREM YÜKLERİNİN ÇELİK ÇAPRAZLAR VEYA BETONARME PERDELERLE TAŞINMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Dilek CELEP Anbilim Dlı : İNŞAAT

Detaylı

YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR

YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR TMMOB İNŞAAT MÜHENDİLERİ ODAI İTANBUL ŞUBEİ YAPI TAARIM KURLARI YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR Prof. Dr. Zeki Cele İstnbul Teknik Üniversitesi, İnşt Fkültesi Betonrme Yılr ve Derem

Detaylı

NORMAL KAT PLANI ÖN VE KESİN HESAPTA DİKKATE ALINAN YÜKLER YAPININ ÖZ AĞIRLIĞI KAR YÜKLERİ ve ÇATI HAREKETLİ YÜKLERİ NORMAL KAT HAREKETLİ YÜKLERİ RÜZGAR YÜKLERİ DEPREM YÜKLERİ HESAP YÜKLERİ ÇATI KATINDA,

Detaylı

İTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ YAPI ANABİLİM DALI YAPI STATİĞİ ÇALIŞMA GRUBU BAHAR YARIYILI BİTİRME PROJESİ

İTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ YAPI ANABİLİM DALI YAPI STATİĞİ ÇALIŞMA GRUBU BAHAR YARIYILI BİTİRME PROJESİ İTÜ İNŞAAT FAKÜLTESİ YAPI ANABİLİM DALI YAPI STATİĞİ ÇALIŞMA GRUBU 2007-2008 BAHAR YARIYILI BİTİRME PROJESİ 1 PROJE KONUSU 8 KATLI ÇELİK OFİS BİNASI PROJEYİ VEREN Prof. Dr. Erkan ÖZER Doç. Dr. Konuralp

Detaylı

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK Ders Notlrı 1.hft 1.Hft Sttik ve temel prensipler Kuvvet Moment MEKNİK Kuvvetlerin etkisi ltınd kln cisimlerin denge ve hreket şrtlrını nltn ve inceleyen bilim dlıdır. Meknikte incelenen cisimler Rijit

Detaylı

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA)

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA) ölüm Đzosttik-Hipersttik-Elstik Şekil Değiştirme TESİR ÇİZGİSİ ÖRNEKLERİ Ypı sistemlerinin mruz kldığı temel yükler sit ve hreketli yüklerdir. Sit yükler için çözümler önceki konulrd ypılmıştır. Hreketli

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir.

Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. BASINÇ ÇUBUKLARI Tanım: Boyuna doğrultuda eksenel basınç kuvveti taşıyan elemanlara Basınç Çubuğu denir. Basınç çubukları, sadece eksenel basınç kuvvetine maruz kalırlar. Bu çubuklar üzerinde Eğilme ve

Detaylı

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır.

Süneklik Düzeyi Yüksek Perdeler TANIMLAR Perdeler, planda uzun kenarın kalınlığa oranı en az 7 olan düşey, taşıyıcı sistem elemanlarıdır. TC. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MF İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM 308 Depreme Dayanıklı Betonarme e Yapı Tasarımı arımı Earthquake Resistantt Reinforced Concretee Structural Design BÖLÜM 3 - BETONARME BİNALAR

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ. Olca OLGUN

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ. Olca OLGUN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ BETONARME HASTANE PROJESİ Olca OLGUN Bölümü: İnşaat Mühendisliği Betonarme Yapılar Çalışma Gurubu ARALIK 2000 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı

DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Seminerin Kapsamı DEPREM BÖLGELERĐNDE YAPILACAK BĐNALAR HAKKINDA YÖNETMELĐK (TDY 2007) Prof. Dr. Erkan Özer Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Fakültesi Yapı Anabilim Dalı Seminerin Kapsamı 1- Bölüm 1 ve Bölüm 2 - Genel

Detaylı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı Ankr Üniversitesi Mühendislik Fkültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207 Temel ElektronikI Doç. Dr. Hüseyin Srı 2. Bölüm: Dirençli Devreler İçerik Temel Yslrın Doğrudn Uygulnışı Kynk Gösterimi ve Dönüşümü

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK KATLI BETONARE VE ÇELİK YAPILARIN 007 TÜRK DEPRE YÖNETELİĞİ ESASLARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILASI YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. üh. Özcn KEÇELİOĞLU Anilim Dlı

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

Gerilme. Bölüm Hedefleri. Normal ve Kayma gerilmesi kavramının anlaşılması Kesme ve eksenel yük etkisindeki elemanların analiz ve tasarımı

Gerilme. Bölüm Hedefleri. Normal ve Kayma gerilmesi kavramının anlaşılması Kesme ve eksenel yük etkisindeki elemanların analiz ve tasarımı Gerilme Bölüm Hedefleri Normal ve Kayma gerilmesi kavramının anlaşılması Kesme ve eksenel yük etkisindeki elemanların analiz ve tasarımı Copyright 2011 Pearson Education South sia Pte Ltd GERİLME Kesim

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 015-016 BAHAR YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ PLASTİK DENGE PROBLEMLERİ Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ MALZEMELERİN GERİLME ALTINDAKİ DAVRANIŞI Gerilme - A B C E x Yumuşk çelik OA : lineer

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER BÖLÜM 2 DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI TABLO 2.1 DÜZENSİZ BİNALAR A PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMLARI A1 Burulma

Detaylı

BÖLÜM I 4. DEPREM ETKĐSĐNDEKĐ ÇELĐK BĐNALAR

BÖLÜM I 4. DEPREM ETKĐSĐNDEKĐ ÇELĐK BĐNALAR BÖLÜM I 4. DEPREM ETKĐSĐNDEKĐ ÇELĐK BĐNALAR 4.1. GĐRĐŞ... 4/2 4.2. MALZEME VE BĐRLEŞĐM ARAÇLARI... 4/2 4.2.1. Yapı Çeliği... 4/2 4.2.2. Birleşim Araçları... 4/2 4.3. ENKESĐT KOŞULLARI... 4/3 4.4. ÇELĐK

Detaylı

FAB2015 - Betonarme Prefabrik Yapılar Analiz, Tasarım, Rapor ve Çizim Programı v1.0 GENEL YAPI VE DEPREM RAPORU

FAB2015 - Betonarme Prefabrik Yapılar Analiz, Tasarım, Rapor ve Çizim Programı v1.0 GENEL YAPI VE DEPREM RAPORU GENEL YAPI VE DEPREM RAPORU YAPI BİLGİLERİ: Proje Adı: Proje 1 Proje Sahibi: Prefabrik Firma Ad/İletişim: Yapı İli: Yapı İlçesi: Yapı Ada No: Yapı Parsel No: MÜELLİF BİLGİLERİ: Proje Müellifi: Oda No:

Detaylı

SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE ÖRNEKLERLE SAĞLAMA KILAVUZU

SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE ÖRNEKLERLE SAĞLAMA KILAVUZU www.csiberkeley.com SAP2000 BETONARME ÇERÇEVE ÖRNEKLERLE SAĞLAMA KILAVUZU Doğrudan Seçimle TS 500 2000 Betonarme ve TDY Türkiye Deprem Yönetmeliği 2007 SAĞLAMA ÖRNEĞİ 2 Mart 2012, Rev. 0 ÖRNEK 2: SÜNEKLİK

Detaylı

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 7 ÖYS. 0,00 0,00 k 0,00 olduğun göre, k kçtır? 6. Bir ust günde çift ykkbı, bir klf ise günde çift ykkbı ypmktdır. İkisi birlikte, 8 çift ykkbıyı kç günde yprlr? 0 C) 0 D) 0 C) D). (0 ) ( 0) işleminin

Detaylı

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP

DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP DÜSEY YÜKLERE GÖRE HESAP 2-2 ile A-A aks çerçevelerinin zemin ve birinci kat tavanına ait sürekli kirişlerin düşey yüklere göre statik hesabı yapılacaktır. A A Aksı 2 2 Aksı Zemin kat dişli döşeme kalıp

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları...

İÇİNDEKİLER. Ön Söz...2. Matris Cebiri...3. Elementer İşlemler Determinantlar Lineer Denklem Sistemleri Vektör Uzayları... İÇİNDEKİLER Ön Söz... Mtris Cebiri... Elementer İşlemler... Determinntlr...7 Lineer Denklem Sistemleri...8 Vektör Uzylrı...6 Lineer Dönüşümler...48 Özdeğerler - Özvektörler ve Köşegenleştirme...55 Genel

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ DİNMİK MDDESEL NOKTLRIN DİNMİĞİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Konum, Hız e İme - Newton Knunlrı 2. MDDESEL NOKTLRIN KİNEMTİĞİ - Doğrusl Hreket - Düzlemde Eğrisel

Detaylı

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü

d : Kirişin faydalı yüksekliği E : Deprem etkisi E : Mevcut beton elastisite modülü 0. Simgeler A c A kn RİSKLİ BİNALARIN TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA ESASLAR : Brüt kolon enkesit alanı : Kritik katta değerlendirmenin yapıldığı doğrultudaki kapı ve pencere boşluk oranı %5'i geçmeyen ve köşegen

Detaylı

MATRİSLER. r r r A = v v v 3. BÖLÜM. a a L a. v r. a = M a. Matris L L L L. elemanları a ( i = 1,2,..., m ; j = 1,2,... n) cinsinden kısaca A = [ ]

MATRİSLER. r r r A = v v v 3. BÖLÜM. a a L a. v r. a = M a. Matris L L L L. elemanları a ( i = 1,2,..., m ; j = 1,2,... n) cinsinden kısaca A = [ ] 3. BÖLÜM 2 v r = M m v r 2 2 = 22 M m2 v r n n 2n = M mn MTRİSLER gibi n tne vektörün oluşturduğu, r r r = v v v [ L ] 2 n şeklindeki sırlnışın mtris denir. 2 nlitik Geometriden Biliyoruz ki : Mtris 2

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 6- Risk Tespit Uygulaması: Yığma Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR BİRİNCİ AŞAMA DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ BİNANIN ÖZELLİKLERİ Binanın

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

2005/2006 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MUKAVEMET 1 DERSİ FİNAL SORU VE CEVAPLARI

2005/2006 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MUKAVEMET 1 DERSİ FİNAL SORU VE CEVAPLARI 5/6 ÖĞRETİ GÜZ R UKVEET 1 ERSİ FİN SORU VE EVPR SORU 1 8 P Şekildeki gerilme durumund; ) sl gerilmeleri ve düzlemlerini ulrk elemn üzerinde gösteriniz. ) ksimum km gerilmesi ve düzlemini ulrk elemn üzerinde

Detaylı

GERÇEK DEPREM KAYITLARININ TASARIM SPEKTRUMLARINA UYGUN OLARAK ZAMAN VE FREKANS TANIM ALANLARINDA ÖLÇEKLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

GERÇEK DEPREM KAYITLARININ TASARIM SPEKTRUMLARINA UYGUN OLARAK ZAMAN VE FREKANS TANIM ALANLARINDA ÖLÇEKLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Altıncı Ulusl Deprem Mühendisliği Konfernsı, 16-20 Ekim 2007, İstnbul Sixth Ntionl Conference on Erthquke Engineering, 16-20 October 2007, Istnbul, Turkey GERÇEK DEPREM KAYITLARININ TASARIM SPEKTRUMLARINA

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

1986 ÖSS. olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1986 ÖSS. olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 986 ÖSS. (0,78+0,8).(0,3+0,7) Yukrıdki işlemin sonucu nedir? B) C) 0, D) 0, E) 0,0. doğl syısı 4 ile bölünebildiğine göre şğıdkilerden hngisi tek syı olbilir? Yukrıdki çrpm işleminde her nokt bir rkmın

Detaylı

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI

KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI KESME BAKIMINDAN DOĞRU TASARLANMAMIŞ BETONARME PERDE DUVARLI YÜKSEK BİNALARIN DEPREM PERFORMANSI Ali İhsan ÖZCAN Yüksek Lisans Tez Sunumu 02.06.2015 02.06.2015 1 Giriş Nüfus yoğunluğu yüksek bölgelerde;

Detaylı

ek tremum LYS-1 MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte Matematik Alanına ait toplam 80 soru vardır.

ek tremum LYS-1 MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte Matematik Alanına ait toplam 80 soru vardır. LYS- MTEMTİK MTEMTİK TESTİ. u testte Mtemtik lnın it toplm 0 soru vrdır.. evplrınızı, cevp kâğıdının Mtemtik Testi için yrıln kısmın işretleyiniz.. = 5! +! olduğun göre,! syısının türünden eşiti şğıdkilerden

Detaylı

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler)

GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) GENEL KESİTLİ KOLON ELEMANLARIN TAŞIMA GÜCÜ (Ara donatılı dikdörtgen kesitler) BOYUTLANDIRMA VE DONATI HESABI Örnek Kolon boyutları ne olmalıdır. Çözüm Kolon taşıma gücü abaklarının kullanımı Soruda verilenler

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇELİK ENDÜSTRİ TİPİ YAPILARDA KİRİŞ GUSELERİNİN PARAMETRİK İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ UĞUR KARAKAŞ BALIKESİR, HAZİRAN-2014

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS)

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS) ÇMR ÖSS SRULRI 1., ve noktlrı merkezli çember üzerinde m( ) = m( ) =. ir dik üçgeni için, = cm ve = 4 cm olrk veriliyor. Merkezi, yrıçpı [] oln bir çember, üçgenin kenrını ve noktlrınd kesiyor. un göre,

Detaylı

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 12

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 12 BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 12 SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARME PERDELĐ / ÇERÇEVELĐ BĐ A SĐSTEMĐ Đ PERFORMA SI I DOĞRUSAL ELASTĐK YÖ TEM (EŞDEĞER

Detaylı

Çevre ve Alan. İlköğretim 6. Sınıf

Çevre ve Alan. İlköğretim 6. Sınıf Çevre ve Aln İlköğretim 6. Sınıf Çevre Merhb,ilk olrk seninle birlikte evin çevresini bulmy çlışlım Kırmızı çizgiler evin çevre uzunluğunu verir. Çevre Şimdi sır futbol shsınd Çevre Şimdi,Keloğlnın Pmuk

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 15 Sayı: 1 sh Ocak 2013

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 15 Sayı: 1 sh Ocak 2013 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 5 Syı: sh. 5-66 Ok 0 X ÇAPRAZLI ÇELİK SİSTEMLERDE BASINÇ ÇUBUĞUNUN ELASTİK BURKULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF ELASTIC BUCKLING

Detaylı

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖRNEK 18 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 4 KATLI BETONARME PANSİYON BİNASININ GÜÇLENDİRİLMESİ ve DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 18.1. PERFORMANS DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ... 18/1 18.2. GÜÇLENDİRİLEN BİNANIN ÖZELLİKLERİ VE

Detaylı

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57 99 ÖYS. si oln si kçtır? A) 9 B) 8 C) D) 6 E) 5 6. Bir nın yşı, iki çocuğunun yşlrı toplmındn üyüktür. yıl sonr nın yşı, çocuklrının yşlrı toplmının ktı olcğın göre ugün kç yşınddır? A) 5 B) 5 C) 55 D)

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1. KAPSAM EK DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1.1 Bu Yönetmelik hükümleri, deprem bölgelerinde yeni yapılacak binalar ile daha önce yapılmış mevcut binalara

Detaylı

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR

11/10/2013 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR BETONARME YAPILAR İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BETONARME YAPILAR 1. Giriş 2. Beton 3. Çelik 4. Betonarme yapı elemanları 5. Değerlendirme Prof.Dr. Zekai Celep 10.11.2013 2 /43 1. Malzeme (Beton) (MPa) 60

Detaylı

MERKEZİ ÇAPRAZLI ÇELİK ÇERÇEVE SİSTEMLERİN DBYBH 2007 YÖNETMELİĞİNE GÖRE TASARIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Umut TUNÇEL ( )

MERKEZİ ÇAPRAZLI ÇELİK ÇERÇEVE SİSTEMLERİN DBYBH 2007 YÖNETMELİĞİNE GÖRE TASARIMI. YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Umut TUNÇEL ( ) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MERKEZİ ÇAPRAZLI ÇELİK ÇERÇEVE SİSTEMLERİN DBYBH 007 YÖNETMELİĞİNE GÖRE TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Umut TUNÇEL (501041115) Tezin Enstitüye

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Ö.Y.S. 1998. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.Y.S. 1998. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.Y.S. 998 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Üç bsmklı bir doğl syısının ktı, iki bsmklı bir y doğl syısın eşittir. 7 Bun göre, y doğl syısı en z kç olbilir? A) B) C) 8 D) E) Çözüm y 7 7y (, en küçük bsmklı,

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

DEPREM BÖLGELERNDE YAPILACAK BNALAR HAKKINDA ESASLAR

DEPREM BÖLGELERNDE YAPILACAK BNALAR HAKKINDA ESASLAR .. KAPSAM EK DEPREM BÖLGELERNDE YAPILACAK BNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER.. Bu Yönetmelik hükümleri, deprem bölgelerinde yeni ypılck binlr ile dh önce ypılmı mevcut binlr uygulnır...2 Kullnım

Detaylı

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W

BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V = W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI X-X YÖNÜNDE BİNAYA TEMEL SEVİYESİNDE TESİR EDEN TABAN KESME KUVVETİNİN BULUNMASI V W A(T ) R (T ) 0,10.A.I.W TOPLAM BİNA AĞIRLIĞI (W)

Detaylı

W629 Alçıpan Şaft Duvarı

W629 Alçıpan Şaft Duvarı W629 Alçıpn Şft Duvrı Çift dikeli 50 ve 100 duvr DC Profili ve tek yüzünde 12,5-18 - 20-25 klınlıkt çift, üç vey dört kt Yngın dynıklı Alçıpn uygulnrk oluşturuln, içinde ses ylıtı tleplerini krşılk için,

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

ÇELİK I PROFİLİ VE BETONARME PLAKTAN OLUŞAN KOMPOZİT KİRİŞTE PLASTİK HESAP TEORİSİ ANALİZİ. Mücahit OPAN 1

ÇELİK I PROFİLİ VE BETONARME PLAKTAN OLUŞAN KOMPOZİT KİRİŞTE PLASTİK HESAP TEORİSİ ANALİZİ. Mücahit OPAN 1 ÇELİK I PROFİLİ VE BETONARME PLAKTAN OLUŞAN KOMPOZİT KİRİŞTE PLASTİK HESAP TEORİSİ ANALİZİ Müchit OPAN 1 opnmuchit@yhoo.com ÖZ: Bu çlışmnın mcı, çelik I proili ve etonrme ktn oluşn kompozit kirişte Plstik

Detaylı

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ

YIĞMA YAPI TASARIMI ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 13.04.2012 1 ÖRNEK BİR YIĞMA SİSTEMİN İNCELENMESİ 2 ÇENGEL KÖY DE BİR YIĞMA YAPI KADIKÖY DEKİ YIĞMA YAPI 3 Genel Bilgiler Yapı Genel Tanımı Kat Sayısı: Bodrum+3 kat+teras kat Kat Oturumu: 9.80 X 15.40

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

6 Mart 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26454

6 Mart 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26454 6 Mart 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26454 YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 15/5/1959

Detaylı

Çelik Yapılar - INS /2016

Çelik Yapılar - INS /2016 Çelik Yapılar - INS4033 2015/2016 DERS III Yapısal Analiz Kusurlar Lineer Olmayan Malzeme Davranışı Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri Arttırılmış Deprem Etkileri Fatih SÖYLEMEZ Yük. İnş. Müh. İçerik

Detaylı

Tezgah Tipi Testere GÖLZ MS400

Tezgah Tipi Testere GÖLZ MS400 Ø 400mm elms testere dhil Tezgh Tipi Testere GÖLZ MS400 Profeyoneller için üretilmiştir. y k Sö üle b i li r s u t e k n es i bi r l n li r k e s i m t k sı ıl bile n e le k t rik li K o l y s p sı 2014

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI OKULLAR ARASI 9. MATEMATİK YARIŞMASI. 700 doğl syısı için şğıdkilerden kç tnesi doğrudur? I. Asl çrpnı tnedir. II. Asl çrpnlrının çrpımı 0 dir. III. Tmsyı bölenlerinin toplmı 0 dır. IV. Asl çrpnlrının

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR EK DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1. KAPSAM 1.1.1 Bu Yönetmelik hükümleri, deprem bölgelerinde yeni yapılacak binalar ile daha önce yapılmış mevcut binalara

Detaylı

TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ

TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 006,1(1):13-139 J. of Fc. of Agric., OMU, 006,1(1):13-139 TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ Turgut ÖZTÜRK Hkn KİBAR Ondokuz Myıs Üniversitesi Zirt

Detaylı

SÜRTÜNME ETKİLİ (KAYMA KONTROLLÜ) BİRLEŞİMLER:

SÜRTÜNME ETKİLİ (KAYMA KONTROLLÜ) BİRLEŞİMLER: SÜRTÜME ETKİLİ (KYM KOTROLLÜ) BİRLEŞİMLER: Birleşen parçaların temas yüzeyleri arasında kaymayı önlemek amacıyla bulonlara sıkma işlemi (öngerme) uygulanarak sürtünme kuvveti ile de yük aktarımı sağlanır.

Detaylı

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP ve YAPIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ 2016

ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP ve YAPIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ 2016 ÇELİK YAPILARIN TASARIM, HESAP ve YAPIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ 2016 Prof. Dr. Cavidan Yorgun Y. Doç. Dr. Cüneyt Vatansever Prof. Dr. Erkan Özer İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası Kasım 2016 GİRİŞ Çelik Yapıların

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİT

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİT DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİT BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER. Kznım : Gerçek syılr kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özelliklerini belirtir.. Kznım : Gerçek

Detaylı

1987 ÖSS A) 0 B) 2. A) a -2 B) (-a) 3 C) a -3 D) a -1 E) (-a) 2 A) 1 B) 10 C) 10 D) 5 10 E) a+b+c=6 olduğuna göre a 2 +b 2 +c 2 toplamı kaçtır?

1987 ÖSS A) 0 B) 2. A) a -2 B) (-a) 3 C) a -3 D) a -1 E) (-a) 2 A) 1 B) 10 C) 10 D) 5 10 E) a+b+c=6 olduğuna göre a 2 +b 2 +c 2 toplamı kaçtır? 987 ÖSS. Yukrıdki çıkrm işlemine göre, K+L+M toplmı şğıdkilerden hngisine dim eşittir? A) M B) L C) K M K 5. 4 işleminin sonucu kçtır? A) 0 B) C) 5 4 5. Aşğıdki toplm işleminde her hrf sıfırın dışınd fklı

Detaylı

AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte)

AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK. 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) Bayındırlık ve İskan Bakanlığı AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1997 Deprem Yönetmeliği (1998 değişiklikleri ile birlikte) İlk Yayın Tarihi : 2.9.1997 23098 mükerrer sayılı Resmi

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Ferdinnd P. Beer E. Russell Johnston, Jr. Ders Notu: Hri ACAR İstnbul Teknik Üniveristesi Tel: 85 1 46 / 116 E-mil: crh@itu.edu.tr Web: http://tls.cc.itu.edu.tr/~crh

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl II / 7 Ksım 0 Mtemtik Sorulrının Çözümleri. Bölüm şeklindeki kreköklü ifdenin pydsını krekökten kurtrmk için py ve pydyı, pydnın

Detaylı

MOTOR KONSTRÜKSİYONU-5.HAFTA

MOTOR KONSTRÜKSİYONU-5.HAFTA MOTOR KONSTRÜKSİYONU-5.HAFTA Yrd.Doç.Dr. Alp Tekin ERGENÇ Motor Prçlrının Değişken Yük Duruun Göre Hesbı Bir lzeenin sonsuz periyott (10 7-10 8 periyod olrk kbul edilir)prçlndn dynbileceği ksiu gerileye

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri

Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri Proje ile ilgili açıklamalar: Döşeme türleri belirlenir. Döşeme kalınlıkları belirlenir. Çatı döşemesi ve 1. kat normal döşemesinde döşeme yükleri belirlenmesi 1. katta döşemelerin çözümü ve çizimi Döşeme

Detaylı

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr SLOGAN TİPOGRAFİSİ www.oplon.com.tr PAL O ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr OPAL ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 06.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26454 DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi

Detaylı

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S.

BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S. BETONARME YAPI TASARIMI DERSİ Kolon betonarme hesabı Güçlü kolon-zayıf kiriş prensibi Kolon-kiriş birleşim bölgelerinin kesme güvenliği M.S.KIRÇIL y N cp ex ey x ex= x doğrultusundaki dışmerkezlik ey=

Detaylı

Bir Elektrik Motorunun Kısımları. Bir elektrik motorunun parçaları: Rotor, stator içinde döner.

Bir Elektrik Motorunun Kısımları. Bir elektrik motorunun parçaları: Rotor, stator içinde döner. Bir Elektrik Motorunun Kısımlrı Bir elektrik motorunun prçlrı: Rotor, sttor içinde döner. İki kutuplu bir DA motoru -kutuplu mkinnın kısımlrı ve elemnlrı Dört kutuplu bir DA motoru-endüktör Kutup nüvesi

Detaylı

2. BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ

2. BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ . BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ Akışknlr mekniğinin birçok probleminde reket yoktur. Bu tip problemlerde durn bir kışkn içinde bsınç dğılımı ve bu bsınç dğılımının ktı yüzeylere ve yüzen vey dlmış cisimlere

Detaylı

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise,

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise, BÖÜM DİNAMİ AIŞIRMAAR ÇÖZÜMER DİNAMİ 1 4kg 0N yty M düzle rsınd : rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise uygulnn kuvvet, 1 4 0 N olur M rsınd : M rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise etki eden sürtüne kuvveti,

Detaylı

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS)

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS) BOYU ANAİZİ- (IMENSIONA ANAYSIS Boyut nlizi deneysel ölçümlerde ğımlı ve ğımsız deney değişkenleri rsındki krmşık ifdeleri elirlemekte kullnıln ir yöntemdir. eneylerde ölçülen tüm fiziksel üyüklükler temel

Detaylı

çizilen doğru boyunca birim vektörü göstermektedir. q kaynak yükünün konum vektörü r ve Q deneme E( r) = 1 q

çizilen doğru boyunca birim vektörü göstermektedir. q kaynak yükünün konum vektörü r ve Q deneme E( r) = 1 q Elektrosttik(Özet) Coulomb Yssı Noktsl bir q yükünün kendisinden r kdr uzktki bir Q yüküne uyguldığı kuvvet, şğıdki Coulomb yssı ile ifde edilir: F = 1 qq ˆr (1) r2 burd boşluğun elektriksel geçirgenlik

Detaylı

GERİLME VE ŞEKİL DEĞİŞTİRME DÖNÜŞÜM BAĞINTILARI

GERİLME VE ŞEKİL DEĞİŞTİRME DÖNÜŞÜM BAĞINTILARI GERİLME VE ŞEKİL DEĞİŞTİRME DÖNÜŞÜM BAĞINTILARI Q z Genel ükleme durumund, ir Q noktsını üç outlu olrk temsil eden küik gerilme elemnı üzerinde 6 ileşeni gösterileilir: σ, σ, σ z, τ, τ z, τ z. Söz konusu

Detaylı

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mukavemet-I. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mukavemet-I Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 5 Eğilmede Kirişlerin Analizi ve Tasarımı Kaynak: Cisimlerin Mukavemeti, F.P. Beer, E.R. Johnston, J.T. DeWolf, D.F. Mazurek, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok.

Detaylı