GERÇEK DEPREM KAYITLARININ TASARIM SPEKTRUMLARINA UYGUN OLARAK ZAMAN VE FREKANS TANIM ALANLARINDA ÖLÇEKLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GERÇEK DEPREM KAYITLARININ TASARIM SPEKTRUMLARINA UYGUN OLARAK ZAMAN VE FREKANS TANIM ALANLARINDA ÖLÇEKLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 Altıncı Ulusl Deprem Mühendisliği Konfernsı, Ekim 2007, İstnbul Sixth Ntionl Conference on Erthquke Engineering, October 2007, Istnbul, Turkey GERÇEK DEPREM KAYITLARININ TASARIM SPEKTRUMLARINA UYGUN OLARAK ZAMAN VE FREKANS TANIM ALANLARINDA ÖLÇEKLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARISON OF TIME AND FREQUENCY DOMAIN SCALING OF REAL ACCELEROGRAMS TO MATCH EARTHQUAKE DESIGN SPECTRA Zuhl ÖZDEMİR 1 ve Ysin M. FAHJAN 2 ÖZET Sismik tsrım şrtnmelerinde, bir lndki sismik tehlike tsrım ivme spektrumu ile tnımlndığı için ypılrın zmn tnım lnınd doğrusl elstik vey doğrusl elstik olmyn deprem hesplmlrınd tsrım ivme spektrumu ile uyumlu ivme kyıtlrının kullnılmsın izin verilir. Deprem kyıtlrının elde edilebileceği üç frklı kynktn bhsetmek mümkündür: ypy kyıtlr, benzeştirilmiş (simüle edilmiş) kyıtlr ve gerçek depremlerden elde edilen kyıtlr. Diğer kyıt türlerine oln üstünlüklerinden ötürü gerçek yer hreketi kyıtlrının kullnılmsı dh çok tercih edilmektedir. Mevcut oln kuvvetli yer hreketi veri bnklrının her geçen gün zenginleşmesine rğmen bzı hllerde gerekli şrtlrı sğlyn kyıt bulmd zorluklrl krşılşılbilir. Bu yüzden, gerçek deprem kyıtlrının yönetmeliklerde belirlenen şrtlrı sğlyck şekilde seçilip tsrım ivme spektrumu ile uyuşck şekilde ölçeklenmesi gerekir. Gerçek deprem kyıtlrının tsrım ivme spektrumun uygun olck şekilde ölçeklenmesi için pek çok yöntem mevcuttur. Bu yöntemler, zmn tnım lnındki yöntemler ve frekns tnım lnındki yöntemler olmk üzere ikiye yrılır. Zmn tnım lnındki ölçekleme yöntemlerinde kydın frekns içeriği değiştirilmeksizin sdece kydın genliği ile oynnır. Frekns tnım lnındki ölçekleme yöntemlerinde ise tsrım ivme spektrumun bir eşlik bulmk için yer hreketi kydının frekns içeriği değiştirilir. Bu çlışmd, uygun kuvvetli yer hreketi kyıtlrının seçilmesi için önerilen temel yöntemler ve kriterler özetlenmiştir. Türkiye Deprem Şrtnmesinde tnımlnn esslr uygun olrk seçilen gerçek deprem kyıtlrı zmn ve frekns tnım lnınd ölçekleme yöntemleri kullnılrk önerilen tsrım ivme spektrumlrıyl eşleştirilmiştir. İki metottn elde edilen ölçeklenmiş kyıtlr kullnılrk tek serbestlik dereceli sistemin doğrusl elstik ve doğrusl elstik olmyn dvrnışlrı krşılştırılmıştır. Anhtr Kelimeler: Deprem kyıtlrının ölçeklenmesi, zmn tnım lnınd ölçekleme, frekns tnım lnınd ölçekleme. ABSTRACT Seismic design codes generlly define ground shking in the form of ccelertion design spectrum nd llow using response spectrum comptible ccelertion time histories in liner nd nonliner time history nlyses. Such ccelerogrms cn be obtined syntheticlly, rtificilly, or by scling rel erthquke records. Due to mny dvntges of rel erthquke records thn the others, using scled rel ccelerogrms is becoming one of the most contemporry reserch issues in this field. Two methods for scling ctul time histories to mtch given design spectrum re used: scling in time domin nd frequency domin. In time domin scling, the recorded motion is simply scled to best mtch the trget spectrum within frequency rnge of interest, without chnging the frequency content. A frequency 1 Boğziçi Üniversitesi, Kndilli Rsthnesi ve Deprem Arştırm Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Anbilim Dlı, 34684, Çengelköy, İstnbul, emil: 2 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Deprem ve Ypı Anbilim Dlı, Çyırov Kmpüsü, Gebze, Koceli, emil: 435

2 436 Deprem Kyıtlrının Tsrım Spektrumlrın Uygun Olrk Ölçeklenmesi domin scling methodology uses n ctul record to produce similr motion tht mtches lmost perfectly trget (design) spectrum. In this study, bsic methodologies nd criteri for selecting strong ground motion time histories re summrized. The selection nd scling criteri of rel time history records to stisfy the Turkish design code re discussed. The time nd frequency domin scling procedures re utilized to scle number of the vilble rel records to mtch the Turkish design spectr. The resulting time histories of the two procedures re investigted nd compred in terms of suitbility s input to time history nlyses of civil engineering structures. The liner nd nonliner response of single degree of freedom system subjected to the scled ccelertion records of the two methods re compred nd the dvntges nd disdvntges of ech one re discussed. Keywords: Erthquke records scling, time domin scling, frequency domin scling. GİRİŞ Sismik tsrım şrtnmelerinde, bir lndki sismik tehlike genellikle tsrım ivme spektrumu ile tnımlnır. Bu yüzden, şrtnmelerde ypılrın zmn tnım lnınd doğrusl elstik vey doğrusl elstik olmyn deprem hesplmlrınd tsrım ivme spektrumu ile uyumlu ivme kullnılmsın izin verilmektedir. Zmn tnım lnınd ypılck deprem hesplmlrınd kullnılck ivme kyıtlrı üç kynktn elde edilebilir: 1) Tsrım ivme spektrumu uyumlu ypy kyıtlr, 2) Simüle edilmiş (benzeştirilmiş) kyıtlr ve 3) Deprem esnsınd kydedilen ivme kyıtlrı. Diğer kyıt türlerine oln üstünlüklerinden ötürü gerçek yer hreketi kyıtlrının kullnılmsı dh çok tercih edilmektedir. Sürekli rtn kuvvetli yer hreketi veri tbnlrın rğmen, büyüklük, yırtılm meknizmsı, kynkl sh rsındki mesfe ve zemin sınıfı gibi deprem prmetrelerine bğlı pek çok kombinsyon oluşturulbileceğinden, bzı hllerde durum uygun kyıt bulmd zorluklrl krşılşılbilir (Bommer vd., 2003). Bu yüzden, gerçek deprem kyıtlrının yönetmeliklerde belirlenen şrtlrı sğlyck şekilde seçilip tsrım ivme spektrumu ile uyuşck şekilde ölçeklenmesi gerekir. Tsrım ivme spektrumu ile eşleştirilecek gerçek kyıtlr seçilirken ypının ypılcğı lndki jeolojik ve sismolojik şrtlr göz önünde bulundurulmlıdır. Depremin büyüklüğü, kuvvetli yer hreketinin süresi, en büyük yer ivmesi, fylnm tipi, çlışm lnının fy oln mesfesi, fyın yırtılm yönü, yerel zemin koşullrı ve kydın spektrl içeriği bu şrtlrın en önemlilerini teşkil etmektedir. Seçilen gerçek deprem kyıtlrının tşımsı gereken özellikler ve gerekli kyıt syısı yönetmeliklerde belirtilmektedir. Gerçek deprem kyıtlrı, zmn tnım lnınd vey frekns tnım lnınd ölçekleme yöntemleri kullnılrk ölçeklenebilir. Zmn tnım lnındki ölçekleme yöntemlerinde kydın frekns içeriği değiştirilmeksizin sdece kydın genliği ile oynnır. Frekns tnım lnındki ölçekleme yöntemlerinde ise tsrım ivme spektrumun bir eşlik bulmk için yer hreketi kydının frekns içeriği değiştirilir. Bu çlışmd, uygun kuvvetli yer hreketi kyıtlrının seçilmesi için önerilen temel yöntemler ve kriterler özetlenmiştir. Türkiye Deprem Şrtnmesinde tnımlnn esslr uygun olrk seçilen gerçek deprem kyıtlrı zmn ve frekns tnım lnınd ölçekleme yöntemleri kullnılrk önerilen tsrım ivme spektrumlrıyl eşleştirilmiştir. İki metottn elde edilen ölçeklenmiş kyıtlr kullnılrk tek serbestlik dereceli sistemin doğrusl elstik ve doğrusl elstik olmyn dvrnışlrı krşılştırılmıştır. DEPREM KAYIT KAYNAKLARI Deprem kyıtlrının elde edilebileceği üç frklı kynktn bhsetmek mümkündür: ypy yollr kullnılrk oluşturuln tsrım ivme spektrumu uyumlu kyıtlr (örneğin Abrhmson (1993) trfındn geliştirilen RSPMATCH progrmı ile), kynk ve dlg yyılımı özellikleri

3 Z. Özdemir ve Y. M. Fhjn 437 fiziksel olrk benzeştirilmiş (simüle edilmiş) kyıtlr (örneğin Boore (2000) trfındn geliştirilen SMSIM progrmı yrdımı ile) ve gerçek depremlerden elde edilen kyıtlr. Ypy Olrk Üretilmiş Deprem Kyıtlrı Geniş bir periyot rlığınd, dvrnış spektrumu elstik tsrım ivme spektrumun ynen benzeyen ypy kyıtlr üretilebilir. Bu kyıtlr, sdeleştirilmiş dvrnış spektrumunun (tsrım ivme spektrumu) güç spektrl yoğunluk fonksiyonundn elde edilen rsgele fz çılrı ve genliklere ship sinüzoidl sinyllerin toplnmsıyl meydn getirilebilir. Bu yöntemde, seçilen frekns rlığınd gerçek tepki spektrumu ve hedef tsrım ivme spektrumu ordintlrı rsındki ölçekleme ktsyısı hesplnır ve güç spektrl yoğunluk fonksiyonu bu ölçekleme ktsyısının kresi ile yrlnrk kyıt düzeltilir. Tsrım ivme spektrumuyl eşleşmeyi iyileştirmek için itertif bir yöntem kullnılır. Bu işlemler sonucund yeni hreket elde edilmiş olur. Ypy kyıtlrı kullnmktki en büyük zorluk, çok syıd kydedilmiş hreketin ortlmsını simgeleyen tsrım ivme spektrumun uygun tek bir kyıt elde etmeye çlışmktır (Neim ve Kelly, 1999). Tsrım ivme spektrumu, genellikle, pek çok sismik kynğın etkisini eş zmnlı olrk gözönüne ln isttiksel bir nlizin sonucu olduğundn, frklı periyotlr krşı gelen spektrum ivme değerleri de değişik kynklrd oluşn depremlerden elde edilmiş olbilir (Reiter, 1990 ve Bommer vd., 2000). Ayrıc, ypy kyıtlrdki temel problem, kuvvetli yer hreketindeki çevrim syısının rtmsı sonucund, gerçeğe ykırı olck kdr büyük miktrd enerjinin çığ çıkmsıdır. Simüle Edilmiş (Benzeştirilmiş) Deprem Kyıtlrı Bu tür kyıtlr, yyılım ortmı ve zemin özelliklerini dikkte ln sismolojik kynk modellerinden elde edilir. Burdki en büyük zorluk uygun kynk, yyılım ortmı ve zemin özelliklerinin tnımlnmsıdır. Kynk ve dlg yyılımı özellikleri fiziksel olrk benzeştirilmiş (simüle edilmiş) kyıtlrı elde etmekte kullnıln nlizlerde, inceleme ypılck ln için, senryo depreminin büyüklük ve mesfeye bğlı olrk tnımlnmış olmsı gerekir. Özellikle sismik tsrım yönetmeliklerinin kullnıldığı durumlrd, bu bilgilerin çoğu genellikle mevcut değildir (Bommer vd., 2003). Gerçek Depremlerden Elde Edilen Kyıtlr Gerçek deprem kyıtlrı, yer srsıntısının doğsı ve belli bşlı özellikleri (genliği, süresi, fz özellikleri ve frekns muhteviytı) hkkınd sğlıklı bilgiler içerir. Ayrıc, kyıtlrı etkileyen kynk, yyılım ortmı ve zemin gibi bütün fktörleri de ynsıtır. Bu yüzden shnın sismolojik prmetrelerini de göz önünde bulundurrk gerçek kyıtlrın kullnılmsı diğer lterntiflere göre büyük üstünlük sğlr. Ayrıc, mevcut oln kuvvetli yer hreketi veri bnklrının her geçen gün zenginleşmesi ve bunlr ulşmnın ilerleyen teknoloji ile birlikte dh d kolylşmsı depremlerde kydedilmiş ivme kyıtlrının kullnımını yygınlştırmktdır. ZAMAN TANIM ALANINDA YAPILACAK DEPREM HESAPLANMALARINDA KULLANILACAK GERÇEK DEPREM KAYITLARININ SEÇİLMESİ Gerçek deprem kyıtlrı, yer hreketinin belli özelliklerini temsil etmesi için genellikle y tsrım ivme spektrumun vey büyüklük, mesfe ve zemin sınıfı gibi minimum prmetreleri verilen deprem senryosun dyndırılrk seçilir. Sismik tsrım yönetmeliklerinde, uygun gerçek kyıtlrın nsıl seçileceği ile ilgili verilen yönlendirmeler çoğunlukl sismolojik prmetreler yerine dvrnış spektrumun uygunluğ odklnır. Böylece kyıtlr en büyük yer ivmesi gibi kuvvetli yer hreketi prmetrelerine göre bir tsrım ivme spektrumun uyck şekilde seçilir. Belirli bir bölge için seçilecek kyıtlr hem ypıln Sismik Tehlike Anlizi sonucund orty çıkn dvrnış spektrumuyl uyuşmlı hem de jeolojik ve sismolojik şrtlrı sğlmlıdır.

4 438 Deprem Kyıtlrının Tsrım Spektrumlrın Uygun Olrk Ölçeklenmesi Depremin büyüklüğü, yer hreketinin frekns içeriğini ve süresini güçlü bir şekilde etkilediği için uygun büyüklüğe ship kyıtlrın seçilmesi çok önemlidir. Seçilecek kyıtlrın deprem büyüklüklerinin hedef olrk belirlenen büyüklüğe ± 0.25 yklşıklıkt olmsı istenir (Stewrt vd., 2001). Özellikle fy ykın oln bölgelerde ypılck oln çlışmlrd seçilecek kyıtlrın uygun fy-sh mesfesine ship olmsı önemlidir. Çünkü, ykın fy yer hreketlerinin özellikleri diğerlerine nzrn çok frklıdır. Diğer bir etken oln zemin koşullrının ise kuvvetli yer hreketinin özellikleri üzerinde çok önemli etkileri vrdır. Yer hreketleri yumuşk zeminlerde büyütülmesine rğmen içeriğindeki yüksek freknslı hreketler zlır. Büyütmenin yer hreketi üzerindeki etkileri, genellikle kydın ivme spektrumunun ort ve yüksek periyotlu bölgelerinde frk edilebilir. YER HAREKETİNİ ÖLÇEKLEME YÖNTEMLERİ Gerçek deprem kyıtlrının tsrım ivme spektrumun uygun olck şekilde ölçeklenmesi için pek çok yöntem mevcuttur. Bu yöntemler, zmn tnım lnındki yöntemler ve frekns tnım lnındki yöntemler olmk üzere iki grub yrılbilir. Ayrıc, bzı özel çlışmlrd, çevirim syısını rttırmdn frekns içeriğini ve süreyi değiştiren zmn ekseninde ölçekleme de ypılbilir (Krmer, 1996). Yer Hreketinin Zmn Tnım Alnınd Ölçeklenmesi Bu yöntemde, yer hreketi kydı ynı miktrd yukrı vey şğı yönde ölçeklenerek (1 den büyük vey 1 den küçük ve sbit bir ktsyı ile çrpılrk), istenilen periyot rlığınd, hedef tsrım ivme spektrumun en uygun eşleştirme ypılır. Bu işlem kydın frekns içeriğini değiştirmez; sdece kydın genliği ile oynnmış olur. Bu çlışmd kullnıln zmn tnım lnınd ölçekleme yöntemi, en küçük kreler tekniği uygulnrk ölçeklenmiş hreketin dvrnış spektrumu ile tsrım ivme spektrumu rsındki frkın küçültülmesi essın dynır. Bu yöntemde, ölçeklenmiş ve hedef spektrum genlikleri rsındki frkın kresinin istenilen periyot rlığınd entegrli lınrk Frk olrk dlndırılır: T 2 B gerçek hedef Frk = [ α S (T) S (T) ]dt (1) Burd; hedef S hedef ivme dvrnış spektrumu, S gerçek kullnılck gerçek deprem kydının ivme spektrumu, α doğrusl ölçekleme ktsyısı, T slınımın periyodu, T A ölçeklemenin ypılcğı periyot rlığının lt sınırı, ölçeklemenin ypılcğı periyot rlığının üst sınırıdır. T B TA Frk miktrının küçülmesi için Frk fonksiyonunun doğrusl ölçekleme ktsyısın göre türevi sıfır olmlıdır: d Frk mi n Frk = 0 (2) d α Denklem 1 deki Frk fonksiyonunun dα y göre türevi lınrk sıfır eşitlendiğinde Denklem 2 bulunur. Denklem 1 deki entegrller yrık form çevrilerek T A dn ΔT rtımlrl T B ye kdr devm eden toplm hline dönüştürülerek Denklem 3 elde edilir: T B T = T gerçek gerçek hedef (S (T) S (T) ) T = TA α = (3) TB 2 (S (T) ) A

5 Z. Özdemir ve Y. M. Fhjn 439 Burd, ΔT periyot dım miktrıdır. Birden fzl deprem kydı kullnılmk istendiğinde ise, her bir kyıt için yrı yrı ölçekleme işlemi ypılbileceği gibi hedef tsrım ivme spektrumun en iyi uyn kyıtlrın ortlmsı d kullnılbilir. Bu çlışmd kullnıln zmn tnım lnınd ölçekleme yönteminin dımlrı şğıd özetlenmiştir: (1) PEER (2007) veri bnksınd bulunn kyıtlrın büyüklük, fylnm meknizmsı, mesfe ve zemin koşullrı gibi özellikleri listelenir, (2) Kyıtlrın yty bileşenlerinin herbiri için Tm Artımsl Metot (Piecewise Exct Method) (Aydınoğlu ve Fhjn, 2003) kullnılrk, %5 sönüme ship tek serbestlik dereceli sistemin dvrnış spektrumu oluşturulur, (3) Kyıtlrın dvrnış spektrumlrı zemin türüne göre gruplndırılır ve ilgili zemin tipine it tsrım spektrumu kullnılrk Denklem 3 den herbir kydın ölçekleme ktsyısı hesplnır, (4) Ölçekleme ktsyılrı, α, 4 den büyük ve 1/4 den küçük oln kyıtlr elenir, (5) Ölçekleme ktsyısı ile çrpıln kyıtlrın dvrnış spektrumlrı oluşturulur, (6) Bu dvrnış spektrumlrının içinden süre ve genlikleri bkımındn yönetmeliğimizde (DBYBHY, 2007) verilen şrtlrı sğlmyn kyıtlr elenir, (7) Ölçeklenmiş kyd it dvrnış spektrumu ve tsrım ivme spektrumunun genlikleri rsındki frklr, T A =0.01 sniye T B =5 sniye periyot rlığınd Denklem 4 ve 5 ten hesplnır: Burd; k T = B T A gerçek hedef hedef [( α S (T) S (T)) /S (T ] Toplm Göreceli Ht (4) ) 1 Ornsl Göreceli Ht (%) = Toplm Göreceli Ht 100 (5) k kydın dvrnış spektrumu çizdirilirken kullnıln periyot dım (ΔT) syısıdır. k = ( T B - T A ) / ΔT (6) (8) Zemin türlerine göre gruplnmış kyıtlrın içinden ölçekleme ktsyılrı, α, ve Ornsl Göreceli Htlrı (%) en küçük oln ilk 50 kyıt lınrk tsrım ivme spektrumuyl en iyi eşleşen şrtnmede belirtilen syıdki kyıt gözle seçilir. Gerçek deprem kyıtlrının genliğine ypılck ölçekleme miktrlrı, çıkn hreketin kullnılcğı problemin türüne göre belirli limitleri şmmsı önerilir. Ypıln çlışmlrd [12], [13] ypılrın doğrusl elstik nlizlerinde üst limit olrk 4 ün kbul edilebileceği, fkt doğrusl elstik olmyn nlizlerde ölçekleme ktsyısı (α) 0.5 ile 2 rsınd sınırlndırılmsı gerektiği belirtilmiştir. Sıvılşm için ise 2 den büyük ölçekleme ktsyısı (α ) kullnılmmsı tvsiye edilir. Yer Hreketinin Frekns Tnım Alnınd Ölçeklenmesi Bu yöntem, deprem esnsınd kydedilmiş ivme kyıtlrı kullnılrk tsrım ivme spektrumuyl neredeyse mükemmel şekilde uyuşn bşlngıçtki kyd benzer bir hreketin türetilmesi essın dynır. Bu çlışmd kullnıln frekns tnım lnınd ölçekleme yönteminde, seçilen gerçek deprem kydı, tsrım ivme spektrumunun bu kyd it dvrnış spektrumun ornı ile frekns tnım lnınd filtrelenir. Bütün yöntem boyunc hreketin Fourier fzlrı değişmeden ynen klır. Elde edilen frekns tnım lnındki hreket, zmn tnım lnın çevrilerek dvrnış spektrumu lınır. İstenilen periyot rlığınd, bu dvrnış spektrumunun tsrım ivme spektrumu ile yeterli düzeyde eşleşip eşleşmediği kontrol edilir. Eğer eşleşme yeterli bulunmzs istenilen eşleşme sğlnıncy kdr dımlr tekrr edilir. Frekns tnım lnınd ypıln ölçekleme işleminin dımlrı şğıd özetlenmiştir: () İlgili tsrım spektrumun S hedef (T) uygun olrk ölçeklenmek üzere tek bir deprem kydı seçilir TH gerçek (t),

6 440 Deprem Kyıtlrının Tsrım Spektrumlrın Uygun Olrk Ölçeklenmesi (b) Sönüm ornı tsrım spektrumu ile ynı olck şekilde seçilen kydın dvrnış spektrumu S gerçek (T) elde edilir, (c) Ölçeklemenin ypılcğı periyot sınırlrı içinde tsrım spektrumu ve gerçek kydın dvrnış spektrumu rsındki orn hesplnır, hedef gerçek SPR (T) = S (T) / S (T) T A T T B (7) (d) Zmn bğlı oln orn fonksiyonu, SPR (T), çısl frekns, ω, cinsinden yzılır, FILT(ω) = SPR(ω) ω min ω ω mk (8) Burd, ω min ve ω mk sırsıyl mksimum ve minimum ölçekleme çısl freknslrıdır. (e) Hızlı Fourier lgoritmsı kullnılrk gerçek deprem kydının, TH gerçek (t), Frourier spektrum genliği F gerçek (ω) ve Frourier spektrum fzı θ gerçek (ω) hesplnır. Frourier spektrum genliği FILT(ω) fonksiyonu ile çrpılrk F filtrelenmiş (ω) fonksiyonu elde edilir, F filtrelemiş gerçek ( ω ) = FILT( ω) F ( ω) (9) (f) Filtrelenmiş Fourier spektrum genliği F filtrelenmiş (ω) ve orijinl kydın Frourier spektrum fzındn, θ gerçek (ω), ters Fourier lgoritmsı kullnılrk bir kyıt, TH (t), oluşturulur. (g) Adım (f) de elde edilen kydın dvrnış spektrumu ile tsrım ivme spektrumu rsınd yönetmeliklerde belirtilen eşleşme sğlnıncy kdr (c) den (f) e kdr oln dımlr tekrr edilir. Frekns tnım lnınd ölçekleme yönteminde tsrım ivme spektrumu ile oldukç iyi eşleşen kyıtlr elde edilir. Fkt, yer hreketi kydının frekns içeriği değiştirildiği için yer hreketinin doğl özellikleri kybolur. DBYBHY (2007) TASARIM İVME SPEKTRUMLARINA UYGUN ÖLÇEKLEME ÖRNEKLERİ Bu bölümde, belirli bir zemin sınıfı üzerinde inş edilecek ypının deprem hesplmlrınd kullnılmk üzere, seçilen gerçek yer hreketi kyıtlrı Türkiye Deprem Yönetmeliği (DBYBHY, 2007) tsrım spektrumun uygun olrk ölçeklenmektedir. Ypının ypılcğı bölgedeki zemin sınıfının Z2 olduğu, 1. derece deprem bölgesinde (A o = 0.4) yer ldığı ve bin önem ktsyısının I = 1 olduğu vrsyılmktdır. Zmn Tnım Alnınd Ölçekleme Türkiye Deprem Yönetmeliği nde (DBYBHY, 2007) Z2 zemin sınıfı için tnımlnmış tsrım spektrumun uyuşumlu kyıtlr elde etmek için Yer Hreketinin Zmn Tnım Alnınd Ölçeklenmesi bşlıklı bölümde sırlnn dımlrın uygulnmsı sonucund Tblo 1 de verilen 3 deprem kydı elde edilebilir. Fhjn ve Özdemir (2007) trfındn ypıln çlışmd Türkiye Deprem Yönetmeliği nde tnımlnn tsrım ivme spektrumlrın uyuşumlu olck şekilde her bir zemin tipi için 10 r det gerçek deprem kydı ölçeklenmiş ve bu kyıtlr it ölçekleme ktsyılrı liste hlinde verilmiştir. Zmn tnım lnınd ölçeklemede kullnıln 3 det kydın orijinl hli Şekil 1 de gösterilmiştir. Bu kyıtlrın zmn tnım lnınd ölçeklenmesiyle elde edilen kyıtlr it doğrusl elstik ivme, hız ve yerdeğiştirme dvrnış spektrumlrı Şekil 2 de verilmiştir. Ölçeklenmiş kyıtlr it ivme dvrnış spektrumlrı, Z2 zemin sınıfı için verilen tsrım ivme spektrumu ile gyet iyi bir uyuşum sğlmktdır. Ayrıc, ölçeklenmiş kyıtlrın ivme dvrnış spektrumlrınd olduğu gibi hız ve yerdeğiştirme spektrumlrı d ilgili tsrım spektrumlrıyl

7 Z. Özdemir ve Y. M. Fhjn 441 benzer bir uyuşum shiptir. Birden fzl syıd kydın ortlmsı lınrk ölçekleme ypılmsı durumund tsrım spektrumlrı ile oln uyuşum dh d rtmktdır (Fhjn ve Özdemir, 2007). Zmn tnım lnınd ölçeklemiş kyıtlrın frklı tşıyıcı sistem dvrnış ktsyılrı (R) için doğrusl elstik olmyn ivme dvrnış spektrumlrı ve sbit sistem dvrnış ktsyısı kullnılrk elde edilen yerdeğiştirme süneklik tleplerinin (µ) periyotl değişimi Şekil 3 gösterilmiştir. Gerçek deprem kyıtlrının doğrusl elstik olmyn ivme dvrnış spektrumlrı yerdeğiştirmeye hsss bölgedesinde eşit yerdeğiştirme kurlını sğlmktdır. Bu yüksek periyotlu bölgede süneklik (µ) ile sistem dvrnış ktsyılrı ynı değere ship olmktdır (Chopr, 2000). Zmn tnım lnınd ölçeklenen kyıtlrın doğrusl elstik olmyn ivme dvrnış spektrumlrı, yerdeğiştirmeye hsss bölgede eşit yerdeğiştirme kurlını sğlmkt ve sbit sistem dvrnış ktsyısı kullnılrk elde edilen yerdeğiştirme süneklik tlepleri (µ) sistem dvrnış ktsyısın eşit olmktdır (Şekil 3). Tblo 1. Zmn tnım lnınd ölçekleme için kullnıln deprem kyıtlrı ve ölçekleme ktsyılrı Kyıt No Deprem Trih İstsyon Kyıt Ölçekleme Ktsyısı (α AT ) P0017 Imperil Vlley El Centro Arry #12 H-E P0730 Superstitn Hills (B) Westmorlnd Fire St B-WSM P0020 Imperil Vlley Brwley Airport H-BRA Imperil Vlley (H-E12230) Superstitn Hills(B) (B-WSM090) Şekil 1. Zmn tnım lnınd ölçeklemede kullnıln ivme kyıtlrı Imperil Vlley (H-BRA315) Şekil 2. Zmn tnım lnınd ölçeklemiş kyıtlrın doğrusl elstik ivme, hız ve yerdeğiştirme dvrnış spektrumlrı

8 442 Deprem Kyıtlrının Tsrım Spektrumlrın Uygun Olrk Ölçeklenmesi Şekil 3. Zmn tnım lnınd ölçeklemiş kyıtlrın doğrusl elstik olmyn ivme dvrnış spektrumlrı ve sbit sistem dvrnış ktsyısı kullnılrk elde edilen yerdeğiştirme süneklik tlepleri Frekns Tnım Alnınd Ölçekleme PEER kuvvetli yer hreketi veri bnksınd (2007) bulunn kyıtlrdn, ypının ypılcğı bölgedeki zemin sınıfı (Z2), fylnm meknizmsı ve çlışm lnının fy oln mesfesi ynı olmk koşuluyl rstgele 3 kyıt seçilebilir. Frekns tnım lnınd ölçekleme için bu çlışmd kullnıln kyıtlr Tblo 2 de verilmiştir. Yer Hreketinin Frekns Tnım Alnınd Ölçeklenmesi kısmınd verilen () dn (g) ye kdr oln dımlr istenilen eşleşme sğlnıncy kdr tekrrlnrk (itersyon) seçilen kyıtlrın dvrnış spektrumlrı elde edilir. Şekil 4 te frekns tnım lnınd ypıln ölçeklemede kullnıln üç det kydın orjinl hli verilmiştir. Koceli Depremi (1999) ARC090 kydının 3 ve 20 itersyon uygulnrk frekns tnım lnınd ölçeklenmesiyle elde edilen kyıtlr it dvrnış spektrumlrı ve ivme genlik spektrumlrı Şekil 5 te gösterilmiştir. İtersyon syısı rttıkç ölçeklenmiş kydın ivme dvrnış spektrumu tsrım spektrumun dh uyuşumlu hle gelmektedir. Fkt, ölçeklenmiş kyıtlrın ivme genlik spektrumlrı incelendiğinde itersyon syısı rttıkç frekns içeriğinin değiştiği görülmektedir. Frekns tnım lnınd 20 itersyon uygulnrk ölçeklemiş kyıtlrın doğrusl elstik ivme, hız ve yerdeğiştirme dvrnış spektrumlrı Şekil 6 d verilmiştir. Frklı tşıyıcı sistem dvrnış ktsyılrı (R) için doğrusl elstik olmyn ivme dvrnış spektrumlrı ve sbit tşıyıcı sistem dvrnış ktsyısı kullnılrk elde edilen yerdeğiştirme süneklik tleplerinin (µ) periyotl değişimi Şekil 7 de verilmiştir. Frekns tnım lnınd ypıln ölçeklemede orijinl kydın frekns içeriği değişerek doğl özelliklerini kybettiği için yerdeğiştirmeye hsss bölgede, süneklik (µ) eşit yerdeğiştirme kurlını sğlmmktdır. Ölçeklenmiş kyıtlrın yerdeğiştirme süneklik tlepleri (µ) sistem dvrnış ktsyısının iki ktındn fzl bir değere ulşmktdır. Bu problemin ölçekleme nlizleri için önerilen sniye periyot rlığının yerdeğiştirmeye hsss bölgeyi kpsmdığındn kynklndığı düşünülebilir. Anck, yzrlr ölçekleme için periyot rlığını geniş tutrk sniye olrk lmışlr ve yüksek periyotlu bölgelerde eşit yerdeğiştirme kurlının sğlnmdığını tespit etmişlerdirr. Frekns tnım lnınd ölçeklenmiş kyıtlr

9 Z. Özdemir ve Y. M. Fhjn 443 yerdeğiştirmeye hsss bölgede eşit yerdeğiştirme kurlını sğlmdığı için ypılrın doğrusl olmyn deprem hesplmlrınd kullnılmsı uygun değildir. Zmn tnım lnınd ve frekns tnım lnınd ölçeklenmiş kyıtlrın frklı tşıyıcı sistem dvrnış ktsyılrı (R) için doğrusl elstik olmyn ivme dvrnış spektrumlrının ortlmlrı krşılştırmlı olrk Şekil 8 de gösterilmiştir. Şekil 9 d ölçeklenmiş kyıtlrın sbit sistem dvrnış ktsyısı kullnılrk elde edilen yerdeğiştirme süneklik tleplerinin (µ) ortlmlrı verilmiştir. İki değişik ölçekleme yönteminin uygulnmsı sonucund yerdeğiştirme süneklik tleplerinde (µ) orty çıkn frklr Şekil 9 d görülmektedir. Tblo 2. Frekns tnım lnınd ölçekleme için kullnıln deprem kyıtlrı Kyıt No Deprem Trih İstsyon Kyıt P1087 Koceli Arcelik ARC090 P1544 Duzce Skry SKR090 P0828 Lnders Clbss - N Ls Virg VIR290 ARC090 SKR090 VIR290 Şekil 4. Frekns tnım lnınd ölçeklemede kullnıln ivme kyıtlrı Şekil 5. Frekns tnım lnınd ölçeklenen ARC090 kydının orijinl ve 3 ve 20 itersyon uygulnrk elde edilen doğrusl elstik ivme dvrnış ve ivme genlik spektrumlrı

10 444 Deprem Kyıtlrının Tsrım Spektrumlrın Uygun Olrk Ölçeklenmesi Şekil 6. Frekns tnım lnınd ölçeklemiş kyıtlrın doğrusl elstik ivme, hız ve yerdeğiştirme dvrnış spektrumlrı Şekil 7. Frekns tnım lnınd ölçeklemiş kyıtlrın doğrusl elstik olmyn ivme dvrnış spektrumlrı ve sbit sistem dvrnış ktsyısı kullnılrk elde edilen yerdeğiştirme süneklik tlepleri

11 Z. Özdemir ve Y. M. Fhjn 445 Zmn tnım lnınd Frekns tnım lnınd Şekil 8. Zmn ve frekns tnım lnınd ölçeklemiş kyıtlrın doğrusl elstik olmyn ivme dvrnış spektrumlrının ortlmlrı Zmn tnım lnınd Frekns tnım lnınd Şekil 9. Zmn ve frekns tnım lnınd ölçeklemiş kyıtlrın sbit sistem dvrnış ktsyısı kullnılrk elde edilen yerdeğiştirme süneklik tleplerinin ortlmlrı SONUÇ Zmn tnım lnınd vey frekns tnım lnınd ölçekleme yöntemlerinden herhngi bir tnesi kullnılrk, gerçek deprem kyıtlrındn tsrım spektrumlrın uyuşumlu kyıtlr elde edilebilir. Frekns tnım lnınd ölçekleme yöntemi kullnılrk elde edilen kyıtlr zmn tnım lnınd ölçekleme yöntemi uygulnnlr nzrn tsrım spektrumuyl dh iyi uyuşum göstermektedir. Fkt, frekns tnım lnınd ypıln ölçekleme işleminde frekns içeriği değiştiği için kydın doğl özelliklerini kybettiği göz önünde bulundurulmlıdır. Zmn tnım lnınd ölçekleme yöntemi uygulnrk elde edilen kyıtlrın doğrusl elstik olmyn ivme dvrnış spektrumlrı, yerdeğiştirmeye hsss bölgede eşit yerdeğiştirme kurlını sğlmkt ve sbit sistem dvrnış ktsyısı kullnılrk elde edilen yerdeğiştirme süneklik tlepleri (µ) sistem dvrnış ktsyısın

12 446 Deprem Kyıtlrının Tsrım Spektrumlrın Uygun Olrk Ölçeklenmesi eşit olmktdır. Frekns tnım lnınd ölçekleme yöntemi kullnılrk elde edilen kyıtlr yerdeğiştirmeye hsss bölgede eşit yerdeğiştirme kurlını sğlmmktdır. Bu yüzden, frekns tnım lnınd ölçekleme yöntemi kullnılrk elde edilen kyıtlrın ypılrın doğrusl olmyn deprem hesplmlrınd kullnılmsı uygun değildir. KAYNAKLAR Abrhmson NA (1993), Non-Sttionry Spectrl Mtching Progrm RSPMATCH, User Mnul, 16 July Aydınoğlu MN, Fhjn YM (2003) A Unified Formultion of the Piecewise Exct Method for Inelstic Seismic Demnd Anlysis including the P-Delt Effect, Erthquke Engineering nd Structurl Dynmics, 32, 6, Bommer JJ, Acevedo AB, Dougls J (2003) The Selection nd Scling of Rel Erthquke Accelerogrms for use in seismic Design nd Assessment, Proceedings of ACI Interntionl Conference on Seismic Bridge Design nd Retrofit, Americn Concrete Institute Bommer JJ, Scott SG, Srm SK (2000) Hzrd-Consistent Erthquke Scenrios, Soil Dynmics nd Erthquke Engineering, 19: Boore DM (2000) SMSIM Fortrn Progrms for Simulting Ground Motions from Erthqukes: Version 2.0 A Revision of OFR A, USGS Open File Report OF Chopr AK (2000) Dynmics of Structures, 2 nd Ed., Prentice Hll, New Jersey DBYBHY (2007) Deprem Bölgelerinde Ypılck Binlr Hkkınd Yönetmelik, T.C. Byındırlık ve İskn Bknlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Arştırm Diresi, Fhjn YM, Özdemir Z (2007) Türkiye Deprem Yönetmeliği (DBYBHY, 2007) Tsrım İvme Spektrumun Uygun Gerçek Deprem Kyıtlrının Seçilmesi ve Ölçeklenmesi, IMO Teknik Dergi (Bskıd) Krmer SL (1996) Geotechnicl Erthquke Engineering, Prentice Hll Neim F, Kelly JM (1999) Design of Seismic Isolted Structures: From Theory to Prctice, John Wiley & Sons Pcific Erthquke Engineering Reserch (PEER) Center (2007) PEER Strong Motion Dtbse, Reiter L (1990) Erthquke Hzrd Anlysis: Issues nd Insights, Columbi University Press Stewrt JP, Chiou SJ, Bry JD, Grves RW, Somerville PG, Abrhmson NA (2001) Ground Motion Evlution Procedures for Performnce-Bsed Design, PEER Report 2001/09, Pcific Erthquke Engineering Reserch Center, University of Cliforni, Berkeley

Türkiye Deprem Yönetmeliği (DBYBHY, 2007) Tasarım İvme Spektrumuna Uygun Gerçek Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklenmesi *

Türkiye Deprem Yönetmeliği (DBYBHY, 2007) Tasarım İvme Spektrumuna Uygun Gerçek Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklenmesi * İMO Teknik Dergi, 2008 4423-4444, Yazı 292 Türkiye Deprem Yönetmeliği (DBYBHY, 2007) Tasarım İvme Spektrumuna Uygun Gerçek Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklenmesi * Yasin M. FAHJAN* ÖZ Yapısal analiz

Detaylı

ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİNDE KONTUAR ATAMALARI İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ

ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİNDE KONTUAR ATAMALARI İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Syý: 3 Syf: (2-21) Ödül Almış Çlışm ATATÜRK HAVALİMANI DIŞ HATLAR TERMİNALİNDE KONTUAR ATAMALARI İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ Abdullh TAŞKINCAN, Erkin

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM Burk Uzkent Osmn Prlktun Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmngzi Üniversitesi, Eskişehir uzkent.burk@gmil.com oprlk@ogu.edu.tr

Detaylı

YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR

YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR TMMOB İNŞAAT MÜHENDİLERİ ODAI İTANBUL ŞUBEİ YAPI TAARIM KURLARI YAPI ELEMANI OLARAK YERİNDE DÖKME BETONARME KAZIKLAR Prof. Dr. Zeki Cele İstnbul Teknik Üniversitesi, İnşt Fkültesi Betonrme Yılr ve Derem

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8 BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 8 BĐR DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL ÇERÇEVELĐ, DĐĞER DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ NORMAL MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK ENDÜSTRĐ BĐNASININ TASARIMI

Detaylı

Armoni Araştırması ile İvme Kaydı Seçimi ve Ölçeklendirme *

Armoni Araştırması ile İvme Kaydı Seçimi ve Ölçeklendirme * İMO Teknik Dergi, 2012 5751-5775, Yazı 368 Armoni Araştırması ile İvme Kaydı Seçimi ve Ölçeklendirme * Ali Haydar KAYHAN* ÖZ Bu çalışmada zaman tanım alanında analiz için kullanılabilecek gerçek ivme kayıtlarının

Detaylı

İNTERNET SİTESİ TASARIMINDA BULANIK KALİTE FONKSİYONU YAYILIMININ UYGULANMASI. YÜKSEK LİSANS TEZİ End. Müh. Mehmet Serdar KILINÇ

İNTERNET SİTESİ TASARIMINDA BULANIK KALİTE FONKSİYONU YAYILIMININ UYGULANMASI. YÜKSEK LİSANS TEZİ End. Müh. Mehmet Serdar KILINÇ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNTERNET SİTESİ TASARIMINDA BULANIK KALİTE FONKSİYONU YAYILIMININ UYGULANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ End. Müh. Mehmet Serdr KILINÇ Anbilim Dlı : ENDÜSTRİ

Detaylı

Bulanık Mantık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulaşım Ağlarında Geçki Seçim Davranışının Modellenmesi *

Bulanık Mantık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulaşım Ağlarında Geçki Seçim Davranışının Modellenmesi * İMO Teknik Dergi, 2008 4363-4379, Yzı 288 Bulnık Mntık ve Lojistik Regresyon Yöntemleri ile Ulşım Ağlrınd Geçki Seçim Dvrnışının Modellenmesi * Y. Şzi MURAT* Nurcn ULUDAĞ** ÖZ Geçki seçim problemi, bir

Detaylı

KAPALI ISI DEĞİŞTİRİCİLİ TERS VE DİK AKIŞLI SOĞUTMA KULELERİNİN ISI DEĞİŞİMİ MODELLENMESİ VE DİZAYNI

KAPALI ISI DEĞİŞTİRİCİLİ TERS VE DİK AKIŞLI SOĞUTMA KULELERİNİN ISI DEĞİŞİMİ MODELLENMESİ VE DİZAYNI X. UUSA TESİSAT ÜENDİSİĞİ KONGRESİ 3/6 NİSAN 0/İZİR _ 37 KAPAI ISI DEĞİŞTİRİCİİ TERS VE DİK AKIŞI SOĞUTA KUEERİNİN ISI DEĞİŞİİ ODEENESİ VE DİZAYNI ustf Turhn ÇOBAN ÖZET Soğutm kuleleri soğutm sistemlerinin

Detaylı

BSD Lİ DİK İŞLEME MERKEZİNDE PARÇA PROGRAMINA GÖRE ZAMAN ANALİZİ

BSD Lİ DİK İŞLEME MERKEZİNDE PARÇA PROGRAMINA GÖRE ZAMAN ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2002 : 8 : 1 : 42-51 BSD

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 5 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK ÇERÇEVELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 5.1. SĐSTEM... 5/ 5.. YÜKLER... 5/4 5..1. Düşey Yükler... 5/4 5... Deprem

Detaylı

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır Sivs İli Hfik İlçesinde Açıkt ve Örtültınd Domtes Yetiştiriciliğinde Erkencilik ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi ÖMER YAPRAK Yüksek Lisns Tezi Bhçe Bitkileri Anbilim Dlı Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009

Detaylı

Farklı Bulanık Üyelik Fonksiyonları Kullanarak Doğrusal Olmayan Yük Etkisindeki Doğru Akım Servo Motorun Hız Denetimi

Farklı Bulanık Üyelik Fonksiyonları Kullanarak Doğrusal Olmayan Yük Etkisindeki Doğru Akım Servo Motorun Hız Denetimi Frklı Bulnık Üyelik Fonksiyonlrı Kullnrk Doğrusl Olmyn Yük Etkisindeki Doğru Akım Servo Motorun Hız Denetimi 1 Hsn Rız Özçlık, *1 Ahmet Gni, 2 Erdl Kılıç, 1 Ö.Ftih Keçecioğlu 1 Khrmnmrş Sütçü İmm Üniversitesi,

Detaylı

GLOBAL KONUM BELİRLEME SİSTEMİ (GPS)

GLOBAL KONUM BELİRLEME SİSTEMİ (GPS) P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A LE U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KISA ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT PLAKLARDA TİTREŞİM ANALİZİ Sit Özmen ERUSLU DOKTORA TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEZ DANIŞMANI: Doç Dr. Metin AYDOĞDU

Detaylı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207. Temel Elektronik-I. Doç. Dr. Hüseyin Sarı Ankr Üniversitesi Mühendislik Fkültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü FZM207 Temel ElektronikI Doç. Dr. Hüseyin Srı 2. Bölüm: Dirençli Devreler İçerik Temel Yslrın Doğrudn Uygulnışı Kynk Gösterimi ve Dönüşümü

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA

BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA Nilsen KARAKAOLU Hzirn 008 DENZL BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA Pmukkle Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisns Tezi

Detaylı

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ Snem ALKİBAY *, slkiby@gzi.edu Aytül Dğlı EKMEKCİ, yekmekci@pu.edu.tr Bu çlışmd spor kulüplerinin İnternet üzerindeki

Detaylı

BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA

BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA BANKA KARLILIK PERFORMANSININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: TİCARİ BANKALAR İLE KATILIM BANKALARINDA BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Ali Cüneyt ÇETİN Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, etin@iibf.sdu.edu.tr

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ

TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 006,1(1):13-139 J. of Fc. of Agric., OMU, 006,1(1):13-139 TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ Turgut ÖZTÜRK Hkn KİBAR Ondokuz Myıs Üniversitesi Zirt

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ ÇOK KTMNLI HRLŞM SİSTMLRİN LİNK YKLM V KURTRM YÖNTMLRİ r. Murt Koyunu tılım Üniversitesi, ilgisyr Mühendisliği ölümü, İnek,Gölbşı, nkr mkoyunu@tilim.edu.tr ÖZT ilişim teknolojilerindeki gelişmeler, hem

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİPERLİPİDEMİ TEDAVİSİ GÖREN HASTALARIN HASTALIK VE TEDAVİLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hzırlyn İhsn BÜYÜK Dnışmn Doç. Dr. M. Betül

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Derneğimiz ve Sağlık Bakanlığı İstanbul da ortak ÇİYAD Kursları Düzenlemeye başladı

Derneğimiz ve Sağlık Bakanlığı İstanbul da ortak ÇİYAD Kursları Düzenlemeye başladı Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bkım Derneği Yyını Güncel Bhr 2007 Derneğimiz ve Sğlık Bknlığı İstnbul d ortk ÇİYAD Kurslrı Düzenlemeye bşldı Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bkım Derneği ile İstnbul İl Sğlık Müdürlüğü

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi *

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, (3) 5-56 Depolm Süresinin Bzı Hıyr Çeşitlerinde Meknik Özelliklere Oln Etkisinin Belirlenmesi * Yeşim Benl YURTLU Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 5.. 5 Öz: Bu çlışmd, bzı hıyr çeşitlerinde

Detaylı