TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1. Süleyman KORKUT"

Transkript

1 Süleymn Demirel Üniversitesi Ormn Fkültesi Dergisi Seri: A, Syı:, Yıl: 004, ISSN: , Syf: TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ BOYUTLU GEOMETRİK TEORİ 1 Süleymn KORKUT Abnt İzzet Bysl Üniversitesi, Ormn Fk., Ormn End. Müh. Böl., 8160 Düzce ÖZET Tomruktn mksimum kereste rndımnı elde etmek için iki boyutlu geometrik teori geliştirildi. Dire ve elips şeklindeki tomruklrın merkezileştirilmiş prizm biçme çözümleri elde edilmiştir. Mksimum rndımn için biçme httının yerleşimi yuvrlk tomruklrın çpın vey elips şeklindeki tomruklrın enine kesit eksenine bğlıdır. Prizm yüzeyinin genişliği x tomruğun prlel ekseni vey çpı n eşittir. Kpk thtsı klınlığı x tomruğun dik ekseni vey çpı n eşittir. Teori dire ve elips tomruk biçimlerini vrsyr ve bilgisyrlı tomruk işleme krrlrı uygulndığı zmn hesplm zmnını ttmin edici düzeyde zltn bir metot sunr. Anhtr Kelimeler: Tomruk işleme, Tomruk biçme lgoritmsı, Prizm kesiş TWO-DIMENSIONAL GEOMETRIC THEORY FOR MAXIMIZING LUMBER YIELD FROM LOGS ABSTRACT A two-dimensionl geometric theory for mximizing lumber yield from logs ws developed. Centered cnt swing solutions for both circulr nd ellipticl shped logs were derived. Swline plcement for mximum yield is dependent upon the dimeter of round logs or upon the cross-sectionl xis of ellipticl logs. The width of the fce of the cnt is equl to times the dimeter or prllel-xis of the log. Slb thickness is equl to times the dimeter or perpendiculr-xis of the log. It ssumes circulr nd ellipticl log shpes nd provides method tht my substntilly reduce computtion time when pplied to computerized log brekdown decisions. smples. Keywords: Log brekdown, Log swing lgorithm, Cnt swing 1 Çeviri. Bu yzı Yge ZHENG, Frncis G. WAGNER, Philip H. STEELE ve Zhendong JI trfındn, Two-Dimensionl Geometric Theory for Mksimizing Lumber Yield from Logs ismi ile Wood nd Fiber Science, 1(19): , 1989 d yyınlnmıştır.

2 TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ 1. GİRİŞ ve GENEL BİLGİLER Arştırmlr tomruktn elde edilen kereste rndımnını bir çok fktörün etkilediğini göstermiştir. Bu fktörler tomruk ebdı, tomruk formu, testere oyuğu genişliği, biçme değişkeni, kb tze kereste ebdı, ürün krışımı ve tomruk işleme krrlrıdır (Hllock ve Lewis, 1976; Steele, 1984). Kereste rndımnını geliştirmek için bu fktörlerin yeniden ypılndırılmsı rştırmcılr, ekipmn imltçılrı ve fbrik yöneticilerinin uzun süredir mçlrı olmuştur. Bu yzıd mksimum kereste rndımnı için iki boyutlu geometrik teori kullnılrk tomruk formu ve tomruk işleme krrlrı ele lınmıştır. Tomruk işleme krrlrının optimizsyonu için en iyi çılm yüzey (BOF) kvrmı ilk olrk Hllock ve Lewis trfındn 1971 de tkdim edilmiştir. BOF sistemi günümüzde bilgisyrlı krr verme ve işlem kontrol biçme ekipmnlrınd yoğun bir şekilde kullnılmktdır. Bu sistem üç boyutlu simülsyon modeli olup tomruklrı ucu kesilmiş koni olrk vrsyr ve biçme yerleşimini optimize etmek için tekrrlı bir yklşım kullnır. BOF un kompleksliği ve uzun çlışm zmnı gerektirmesi sebebiyle rştırmcılr son günlerde BOF pozisyonunu bsit olrk hesplyn bir metodu çıklmışlrdır (Steele vd., 1987). Onlr merkezileştirilmiş biçme çözümlerinin BOF pozisyonlrının mükemmel bir thmincisi olrk kbul etmişlerdir. Ayrıc tomruğun iki boyutlu geometrik teorisinin, optimum biçme httı yerleşimini sptmd en etkili geometrik fktör olduğunu ifde etmişlerdir. Bu temel bilgi ile, tomruktn mksimum kereste rndımnı elde etmek için iki boyutlu geometrik teori geliştirilmiştir. Bir merkezileştirilmiş prizm çözümü dire ve elips şeklindeki tomruklr için temin edilmiştir. Bu teori biçme httı yerleşimi ve bilgisyrlı tomruk işleme krrlrı uygulndığı zmn hesplm zmnını ttmin edici düzeyde zltmk için direk hesplmlrı kullnır.. METOT.1. Diresel Tomruklr Geometri öğreticileri ilk olrk dire içine çizilen dört kenrlı krenin en büyük ln ship olduğunu öğretirler. Bunu diresel tomruk içindeki kre prizmnın diğer dört kenrlı prizmlrdn dh büyük ln ship olduğunun öğretilmesi tkip eder. O nedenle, bu iki boyutlu geometrik teorinin temeli mksimum rndımn elde etmek için diresel tomruk içinde kre prizmnın yerleştirilmesidir. En büyük kre diresel bir tomruk içerisine tmmen çizilebilir ve şğıdki eşitlikle hesplnbilir (Şekil 1). 161

3 S D Ü O R M A N F A K Ü L T E S İ D E R G İ S İ d α Şekil 1. İçine kre prizm çizilmiş diresel tomruk. Burd d=direnin çpı, = krenin bir kenrının uzunluğu ve α= 45 o çı. =d.cos α = d. cos 45 o = 0.707xd Burd; d= Tomrk çpı, = Kre prizmnın bir kenrının uzunluğu, α= Kre prizmnın ile köşegen üçgenin 45 o lik çısı Bu sebeple, diresel tomruktn en büyük kre prizm x tomruk çpı eşitliği ile biçilebilir. Uygulmd, tomruk çpı tomruk ince uç çpı olrk vey tomruk uzunluğu boyunc bir ölçüm noktsınd ölçülebilir. Sulm sınırlmlrı ve gövde düşüklüğü ölçüm noktlrı üzerine etki edebilir. Kre prizmdn biçilecek thtlrın syısı prizmnın ebtlrın, biçilen kerestenin klınlığın ve testere oyuğu genişliğine bğlıdır. Thtlrın syısı şğıdki eşitlik yrdımıyl hesplnbilir (Şekil ). N= (+k)/(s+k) Burd; N= Tht syısı, = Prizmnın bir kenrının uzunluğu, s= Her bir thtnın klınlığı, k= Testere oyuğu genişliği s k Şekil. Kre prizmdn biçilen tht syısı prizmnın ebdın(), biçilen kerestenin klınlığın (s) ve testere oyuğu genişliğine (k) bğlıdır. 16

4 TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ Elbette, thtlrın syısı tüm syı olmlıdır. s ve k sbit, prizmnın ebdı N tüm syıy eşit oluncy kdr yrlnbilir. Tercihen, prizmnın ebdı N in sulm sınırlrını şmyck biçimde tüm syıy eşit oluncy kdr rttırılbilir. Açıkç, prizmnın ebdındki rtm prizmdn elde edilecek kerestenin hcminin rtmsın sebep olcktır. Biçme boyunc tomrukt ilk biçme httının yerleşimi kereste rndımnını mksimum ypmk için kritik öneme shiptir (Hllock ve Lewis, 1971 ve 1976; Steele vd., 1987). Bu sebeple, kre prizm eldesi boyunc üretilen kpk klınlıklrını hesp etmek için ilk biçme httının yerleşimi önemlidir. Kpk klınlıklrı tomruk çpın ve üretilen mksimum kre prizmnın ebdın bğlıdır. Kre prizmnın bir kenrının uzunluğunu veren denklem belli olduğun göre kpk klınlığı şğıdki eşitlik yrdımıyl hesplnbilir (Şekil 3). d= t+ t= (d-)/ = d Burd; t= Kpk klınlığı, d= Tomruk çpı, = Prizmnın bir kenrının uzunluğu Bu sebeple, optimum ebtt bir prizm üretmek için, prizmnın her bir yüzeyi için biçme httı yerleşim noktsınd tomruğun yüzeyinden t kdr mesfede olmlıdır. Prizm yüzeyinin genişliği y eşittir. Büyük çplı tomruklr için, kpklr nispi olrk klındır ve klın kpktn dh fzl kereste elde edilebilir. En geniş thtnın genişliğini ve klınlığını sptmk için klın kpklr şğıdki eşitlik kullnılrk biçilebilir (Şekil 4). t d t t t Şekil 3: Diresel tomruklrdn mksimum prizm ebdı üretmek için biçilen kpk klınlığı (t), kre prizmnın ebdın () ve tomruğun çpın () bğlıdır. 163

5 S D Ü O R M A N F A K Ü L T E S İ D E R G İ S İ b r d c Şekil 4. Diresel tomruğun bir kpktn biçilen en geniş thtnın klınlığı (c) ve genişliği (b) tomruk çpın (d) ve dire içine çizilen prizmnın kenrın () bğlıdır. b/= r + (c / ) = r (c + ( / )r) b = r + (c / ) = r (c + ( / )r) Burd; = Prizmnın bir kenrının uzunluğu = x r b= Klın kpktn biçilen en geniş thtnın genişliği c= Klın kpktn biçilen en geniş thtnın klınlığı r= Tomruğun yrı çpı Thtnın en geniş enine kesit lnını (F) bulmk için yukrıdki denklemde b yi yerine koyrsk şğıdki eşitlik elde edilir. F= b.c F=.c r (c + ( / )r) Mksimum lnı bulmk için F nin türevini lıp sıfır eşitlersek şğıdki denklem elde edilir. df/dc= d/dc)c(r -(c+r / ) ) 1/ =0 ((r /-c -rc )-c -rc )/(r /-c -rc ) 1/ =0 (r /-c -rc )-c -rc =0-4c -3rc +r =0 164

6 TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ c için çözüm; c= (3r ± 18 r + 16r )/(-8) c= r(3 ± 34)/(-8) = r( )/(-8) = r = d Yukrıdki eşitlikte c yi yerine koyduğumuzd b için çözüm; b= b= 0.46.d r (c + / ) = d Stndrt genişlikte ve klınlıkt kereste üretmek için sulm sınırlmlrını şmmk şrtıyl b ve c rttırılbilir... Elips Şeklindeki Tomruklr Prtik tecrübeler tüm tomruklrın enine kesitlerinin diresel olmdığını göstermiştir. Cin de ypıln bir çlışmd tomruklrın % 70 inden fzlsının elips vey ovl şeklinde olduğu sptnmıştır (Zheng, 1979). Bu bilgiye rğmen, çoğu mevcut işlem kontrol krrlrı tomruklrın enine kesitini dire kbul ederek lınmktdır. Bu krr lımlrınd BOF bilgisyr progrmı geniş ornd kullnılmktdır. Enine kesiti dire şeklinde olmyn bu tomruklr için rndımn mksimizsyonu ve biçme krrlrı dh gerçekçi bir tomruk şekli oln elips dikkte lınrk hesplnır. Şyet elipsin yty ekseni (d) ve dikey ekseni (d ) ise, elips içine yerleştirilen dikdörtgen prizmnın en geniş enine kesit lnı şğıdki eşitlik yrdımıyl hesplnbilir (Şekil 5). y B(x,y) d x d Şekil 5. Elips tomruğun içerisine yerleştirilen en geniş dikdörtgen prizmnın kenr uzunluklrı ( ve ) elipsin eksen uzunluğun (d ve d ) bğlıdır. 165

7 S D Ü O R M A N F A K Ü L T E S İ D E R G İ S İ A = Burd; A= Dikdörtgen prizmnın lnı, = Dikdörtgenin yty ekseninin uzunluğu, = Dikdörtgenin dikey ekseninin uzunluğu Dikdörtgen ve elipsin rkesit koordintlrı (x,y) ise o zmn; = x = y A= (x)(y)= 4xy Burd; x= x yönünde elips ve dikdörtgenin kesişme yeri, y= y yönünde elips ve dikdörtgenin kesişme yeri Elips için denklem; x /(d/) +y /(d /) = 1 Bu sebeple; y= d / 1 x /(d / ) A= 4x(d /) 1 x /(d / ) Anın mksimum lnı için Anın türevini lıp sıfır eşitlersek şğıdki denklem elde edilir: da/dx= 4(d /)( 1 x /(d / ) -(x /(d/) )(1/ 1 x /(d / ) )) 1 x /(d / ) -(x /(d/) )(1/ 1 x /(d / ) ) = 0 1-x /(d/) -x /(d/) = 0 Dh bsit olrk x için çözüm: x=(d/)/ = 0.707(d/) x= d Yukrıd x belirlendiğine göre bsit bir ifdeyle y; y= (d /)/ = 0.707(d /) y= d Elips içerisine çizilen dikdörtgenin en geniş kenr uzunluğu şğıdki eşitlikle hesplnbilir. = x= d = y= d Bu sebeple, elips şeklindeki tomruğun içerisine tmmen çizilen en geniş dikdörtgenin kenrı, diresel tomruklr içerisine yerleştirilen en 166

8 TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ geniş kre prizmnın kenrının hesp formülleri ile hesplnbilir fkt elips şeklindeki tomruklrın çpı iki yönde (d ve d ) ölçülmelidir. Elips içerisine yerleştirilen dikdörtgen prizmsının kenr uzunluğu x elipsin prlel ekseni eşitliği ile hesplnır. Dikdörtgen prizmdn biçilen thtlrın syısı prizm kenrı, biçilen kerestenin klınlığı ve testere oyuğu genişliğine bğlıdır. Hesplmlr için ynı denklemler kullnılbilir. Prizmnın kenrı sulm sınırlrını şmmk şrtıyl N tüm syıy eşit oluncy kdr rttırılbilir. Kpk klınlığı elips şeklindeki tomruklrdn mksimum lnd dikdörtgen prizm üretmek için kldırılmlıdır. Ayrıc kpk klınlıklrı diresel tomruklrdki gibi hesplnbilir.kpk klınlıklrı elipsin dik ekseninin uzunluğun ve üretilen mksimum dikdörtgen prizmnın kenrın bğlıdır (Şekil 6). y t d x t t t d y c b x c b Şekil 6. Elips şeklindeki tomruklrdn mksimum prizm üretmek için biçilen kpklrın klınlıklrı (t ve t ), elipsin eksen uzunluğun (d ve d ) ve dikdörtgen prizmnın kenrın ( ve ) bğlıdır. Dh büyük çplı elips şeklindeki tomruk kpklrındn mksimum hcim ile biçilen thtlrın klınlığı (c ve c ) ve genişliği (b ve b ) elipsin eksen uzunluğun (d ve d ) ve dikdörtgen prizmnın kenrın ( ve ) bğlıdır. 167

9 S D Ü O R M A N F A K Ü L T E S İ D E R G İ S İ t= (d-)/= d t = (d - )/= d Burd; t= Dikey kpk klınlığı t = Yty kpk klınlığı d= Elips yty ekseninin uzunluğu d = Elips dikey ekseninin uzunluğu = Dikdörtgenin yty kenrının uzunluğu = Dikdörtgenin dikey kenrının uzunluğu Bu sebeple, mksimum kenrlı prizm üretmek için, prizmnın yty yüzeyleri için biçme httı tomruk yüzeyinden t mesfede, prizmnın dikey yüzeyleri için biçme httı tomruk yüzeylerinden t mesfede olmlıdır. Büyük çplı elips şeklindeki tomruk kpklrındn elde edilen kerestelerin kenr düzgünlüğü diresel tomruk hesplmlrı ile sğlnbilir. Elips şeklindeki tomruklr içerisine yerleştirilen en geniş dikdörtgen prizmlrı için kpklrın klınlığı ve genişliği dire enine kesitine ship tomruklrdki gibi hesplnbilir. b= 0.46.d b= 0.46.d c= d c = d Burd; b= Klın yty kpktn biçilen en geniş thtnın genişliği b = Klın dikey kpktn biçilen en geniş thtnın genişliği c= Klın dikey kpktn biçilen en geniş thtnın klınlığı c = Klın yty kpktn biçilen en geniş thtnın klınlığı Bu kenr kerestesinin klınlığı ve genişliği sulm sınırlrını şmmk şrtıyl stndrt genişlik ve klınlıkt kereste üretmek için rttırılbilir. 3. ÖZET Tomruktn mksimum kereste rndımnı elde etmek için iki boyutlu geometrik teoriyi geliştirildi. Merkezileştirilmiş prizm kesiş çözümleri dire ve elips şeklindeki tomruklr için temin edilebilir. Diresel tomruklr için kre prizm mksimum rndımn üretecektir. Kre şeklindeki prizmnın bir kenrının uzunluğu, tomruk ince uç 168

10 TOMRUKLARDAN MAKSİMUM KERESTE RANDIMANI ELDE ETMEK İÇİN İKİ çpınd vey tomruk uzunluğu boyunc bzı ölçüm noktlrınd x tomruk çpı eşitliği ile hesplnbilir. Kre prizm elde ederken üretilen kpklrın klınlığı x tomruk çpı eşitliği ile sptnır. Her bir kpktn biçilen en geniş thtnın genişliğini 0.46 x tomruk çpı ve klınlığını x tomruk çpı formülleriyle hesplnır. Elips şeklindeki tomruklrdn mksimum rndımn elde etmek için dikdörtgen prizmlr üretilir. Dikdörtgen şeklindeki prizmnın kenrlrının uzunluğunu, x elipsin prlel ekseni olmlıdır. Prizm üretirken elde edilen kpklrın klınlığı, x elips şeklindeki tomruğun dik ekseninin uzunluğun eşittir. Bir kpktn biçilen en geniş thtnın genişliği 0.46 x tomruk prlel ekseninin uzunluğu ve klınlığını x dik eksenin uzunluğun eşittir. KAYNAKLAR Hllock, H. nd Lewis, D.W Incresing Softwood Dimension: Yield from Smll Log-Best Opening Fce, USDA Forest Service Res. Pp. FPL 166, Mdison, WI. Hllock, H. nd Lewis, D.W Is There Best Swing Method? USDA Forest Service Res. Pp. FPL 80, Mdison, WIS. Steele, P.H Fctors Determining Lumber Recovery in Swmilling, USDA Forest Service Gen. Tech. Rep. FPL 39, MdİsOn, WI. nd Wgner, F. G. A Model to Estimte Regionl Softwood Swmill efficiency, Forest service (in pres). Wengert, E.M. nd Llittle, K Simplified Procedure for Computing Best Opening Fce, Forest Products Journl, 37, 59; Zheng, Y.G Reserch on Sleepers nd Lumber Swn from Ellipticl Logs by Rtionl Swing Prctices, Industry of Forest Products, Peking, Chin. 169

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİ 3.1 Doğru Akım Mkinelerinin Ypısı Doğru kım mkineleri ypısl çıdn diğer elektrik mkineleri krşılştırıldığınd dh bsit bir görüntü sergilemektedir. Mkinede durn kısımdn oluşn ve sttor

Detaylı

ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI

ÜÇGEN VE PİSAGOR BAĞINTISI ÜÇGEN VE PİSGOR ĞINTISI KZNIMLR Üçgen kvrmı Üçgen çizimi Üçgenin kenrlrı rsındki ğıntılr Üçgen eşitsizliği Üçgenlerde yükseklik Üçgenlerde kenrorty Üçgenlerde çıorty Kenr ort dikme kvrmı Pisgor ğıntısı

Detaylı

İç boşluk - türler ve normlar

İç boşluk - türler ve normlar İç boşluk - türler ve normlr İç boşluk, monte edilmemiş bir rulmnın iki bileziğinin frklı yönlere itildiklerinde hreket edebildiği mesfedir. Rdyl ve eksenel boşluk olrk yrılmktdır. Rdyl boşluk rulmnın

Detaylı

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc 010 Mrt KAYNAK BAĞLANTILARI 07 Özet M. Güven KUTAY 07_kynk.doc 07_kynk.doc I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 0 Genel...5 Prçnın kynklnm özelliği...6 0.1.1 Kynklnm yeteneği...6 0.1.1.1 Çeliklerin kynklnm

Detaylı

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Information and Tables

Teknik Bilgiler ve Tablolar Technical Information and Tables Teknik Bilgiler ve Tblolr Technicl Informtion nd Tbles A brnd of the 237 14 Sevk Mkrlrı Srm Kpsitesi - Çizelge 1 Cpcity of Cble Drums - Tble 1 Kblo/ Cble Ø 4 5 6 7 8 Sevk Mkrlrı Srm Kpsitesi - Çizelge

Detaylı

2. BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ

2. BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ . BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ Akışknlr mekniğinin birçok probleminde reket yoktur. Bu tip problemlerde durn bir kışkn içinde bsınç dğılımı ve bu bsınç dğılımının ktı yüzeylere ve yüzen vey dlmış cisimlere

Detaylı

III.4.KONDANSATÖRLER, SIĞA, DİELEKTRİK

III.4.KONDANSATÖRLER, SIĞA, DİELEKTRİK 63 III.4.KONDANSATÖRLER, SIĞA, DİELEKTRİK III.4.0l. KONDANSATÖR, SIĞA Yük deplyn sistemlerden ln kndnstörler çeşitli elektrik devrelerinde yygın lrk kullnılmktdır. Örnek lrk kndnstörler; rdy lıcılrının

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: DÖRTGENLER DÖRTGEN VE TEMEL ELEMANLARI Herhangi üçü doğrusal olmayan A, B, C ve D noktaları verilsin. [AB], [BC], [CD] ve [DA]

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k YÖNET M VE EKONOM Y l:00 Cilt:0 Sy : Cell Byr Üniversitesi..B.F. MN S lt n rl k Yrd. Doç. Dr. Kn YRLIO LU Dokuz Eylül Üniversitesi, BF, Ekonometri Bölümü, ZM R ÖZET Geçme y d klmn n söz konusu oldu u skor

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

Kısmi En Küçük Kareler Regresyon Yöntemi Algoritmalarından Nipals ve PLS - Kernel Algoritmalarının Karşılaştırılması ve Bir Uygulama

Kısmi En Küçük Kareler Regresyon Yöntemi Algoritmalarından Nipals ve PLS - Kernel Algoritmalarının Karşılaştırılması ve Bir Uygulama Dokz Eylül Üniversiesi İkisdi ve İdri Bilimler Fkülesi Dergisi, Cil:4, Syı:, Yıl:009, ss.7-8. Kısmi En Küçük Kreler Regresyon Yönemi Algorimlrındn Nipls ve PLS - Kernel Algorimlrının Krşılşırılmsı ve Bir

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

1- Resim Kağıtları. 1.1-Genel Bilgi

1- Resim Kağıtları. 1.1-Genel Bilgi 1.1-Genel ilgi 1- Resim Kağıtları Resim çizmek için çeşitli kağıtlar kullanılır. Kağıt cinsi resmin kullanılma amacına göre seçilir. Kağıtlar çeşitli genişlikte ve uzunluklarda, rulo şeklinde veya standart

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ

ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKAT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMLERİ VE BİR KAMU KURUMU İÇİN GERÇEK BİR ANA DAĞITIM ÜSSÜ YER SEÇİM PROBLEMİ YÜKSEK

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi

Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (23) 17(2): 81-9 Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Üzerinde Motor Bağlı Bir Çelik Kafes Kiriş Ayaklı Konsola Ait Düşey Kirişin Mukavemet Analizi Muharrem ZEYTİNOĞLU * ÖZET Kaldırma,

Detaylı

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:1 Sayı:1 Ağustos 00 Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi Güven KÖMÜRGÖZ *, Nurdan GÜZELBEYOĞLU İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ. Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ. Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DATUM DÖNÜŞÜMLERİ Jeo. ve Fot. Müh. Aydın ÜSTÜN F.B.E. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalında hazırlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı

Detaylı

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri

Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 7 (2010), No. 2, 169 185 Bayesgil VAR Modelinin Gerçek Zaman Dizileri için Kestirim Amaçlı Kullanılması Reşat Kasap 1, ve Sibel Kavak 2 1 Gazi

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TEK KAÇIŞ NOKTALI PERSPEKTİF ÇİZİMİ 211GS0007

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TEK KAÇIŞ NOKTALI PERSPEKTİF ÇİZİMİ 211GS0007 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TEK KAÇIŞ NOKTALI PERSPEKTİF ÇİZİMİ 211GS0007 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI 1 (19-36) PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI Elmas ANLI Uçak Müh. Böl İstanbul Teknik Üni. anli@itu.edu.tr Hüseyin

Detaylı

Şekil ve Konum Toleransları

Şekil ve Konum Toleransları Şekil ve Konum Toleransları (GEOMETRIC TOLERANCES, Tolerances of shape/form and location/position) Örnek: Punta mili işlenirken, tam silindirik şekil elde edilememişse (farklı çaplar elde edilmişse) şekil

Detaylı

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER

GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2015 CİLT 8 SAYI 1 (55-65) GÖRÜNTÜ VE LIDAR VERİSİNDEN BİNA TESPİTİNDE FARKLI YÖNTEMLER Nusret Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü 07220,

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238 DOA Yayın No: 31 ISSN:1300-7912 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI ODC: 91: 94 : 907 : 911 : 062 Participatory Natural Resource

Detaylı

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi Çankırı Karatekin Üniversitesi Y.2014, Cilt 4, Sayı 1, ss.237266 Y.2014, Volume 4, Issue 1, pp.237266 İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Detaylı

Tek Değişkenli Fonksiyonların İki Değişkenli Fonksiyonlara Genellenmesi, Fonksiyon Makinesi ve APOS

Tek Değişkenli Fonksiyonların İki Değişkenli Fonksiyonlara Genellenmesi, Fonksiyon Makinesi ve APOS Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 465-499 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Tek Değişkenli Fonksiyonların

Detaylı

Geometride Öğrencilerin Şekil ve Kavram Bilgisi Kullanımı 1

Geometride Öğrencilerin Şekil ve Kavram Bilgisi Kullanımı 1 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.5 No.2 (2014), 108-118 Geometride Öğrencilerin Şekil ve Kavram Bilgisi Kullanımı 1 Yavuz Karpuz 2 Timur Koparan 3 Bülent Güven 4 Özet Mevcut çalışma

Detaylı

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK. Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE GPR YÖNTEMİ Arş.Gör. Işıl SARIÇİÇEK GÜMÜŞHANE, 2014 ÖNSÖZ

Detaylı