SUNUŞ. Değerli Öğretim Üyeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNUŞ. Değerli Öğretim Üyeleri"

Transkript

1 SUNUŞ Değerli Öğretim Üyeleri Üniversiteler bilginin üretildiği ve paylaşıldığı, kültürel değerlerin krunarak zenginleştirildiği, yerel ve küresel düzeyde rtaya çıkan her türlü prblemin çözüm yllarının araştırıldığı kurumlardır. Bunun gereği larak, Amasya Üniversite mizi araştıran, öğreten, bilim ve teknlji üreterek geleceğimizi aydınlatan, şehrimizin ve ülkemizin ssyal, kültürel, sanayi ve ticari gelişimine katkı sağlayan bir üniversite haline dönüştürmek vazgeçilemez bir hedeftir. Üniversitemizin bu dönüşümü gerçekleştirebilmesi, bilimsel arenada ve tplum nezdinde kabul görmesi ancak sürekli bir gelişim ve yenilenme süreci ile mümkün labilir. Amasya tarihi byunca, önemli bilim adamları ve sanatkârlar yetiştiren akademik merkez lmuştur. Amasya mızın geçmişinden aldığı bu güçle geleceğini yeniden inşa etmesi, Amasya Üniversite mizin gelişmesi, önemli üniversiteler arasında yer alması ile yani yine akademi ile gerçekleşebilir. Bu kökler üzerinde yükselen bir Amasya Üniversitesi, insan, tplum ve evrene ilişkin kadim ve çağdaş medeniyetlerin birikimlerini harmanlayarak, insanı merkeze alan bir yaklaşım ile geçmişte lduğu gibi yarınlarda da Amasya mızı önemli bir akademik merkez haline getirebilir. Ancak Amasya Üniversitesi nin, bu hedefleri için bir paradigma değişikliğine ihtiyacı vardır. Çünkü Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göçer. Değerli öğretim üyeleri, Bir Amasyalı larak bu hedefleri birlikte başarmak, hepimizin üyesi lmaktan nur duyacağı, yaşanılabilir bir üniversiteyi birlikte inşa etmek için görev ve srumluluk bilinciyle rektör adayı lmaya karar verdim. Bu nurlu göreve aday lurken, görüşlerinizin, önerilerinizin ve desteklerinizin ne kadar önemli lduğunun bilincindeyim. Eğer değişime fırsat verirseniz; adalet, liyakat, dürüstlük, şeffaflık, katılımcılık, çğulculuk ve güler yüzlülük yönetim anlayışımızın temel prensipleri lacaktır. Bilimsellik en önemli öncelik ve üstünlük sebebi kabul edilecek, asla rövanşist refleksler ile hareket edilmeyecektir. Fikirlerinize ve önerilerinize daima açık, erişilebilir, öğrenci dstu, şehrimizin tüm kesimlerini paydaş kabul eden, sivil tplum kurumları ile işbirliği yapan, başarılı, girişimci, dinamik, üretken, çözüm daklı çalışan ve rtak akılla yönetilen bir Amasya Üniversitesi hedefliyrum. Bu hedefin, hepimizin katkılarıyla mümkün lacağına inanıyrum. Ortak kaygı ve beklentilere sahip lduğumuza inandığım tüm öğretim elemanlarımızı, idari persnelimizi ve öğrencilerimizi Amasya Üniversitesi nin tarihi misynunu ve gelecek vizynunu canlandırmak için birlikte çalışmaya davet ediyrum. Üniversitemiz mensuplarının bu hedeflere ulaşabilmeleri, geleceğe umutla bakabilmeleri ve çalışmalarını huzurlu bir rtamda sürdürebilmeleri için içinde bulunduğumuz seçim sürecinin önemli bir fırsat lacağına inanıyrum. Üniversitemize hizmet yarışı larak değerlendirilmesi gereken bu sürecin centilmenlik anlayışıyla ve etik değerler gözetilerek geçmesini temenni ediyrum. Üniversitemizin ve Amasya mızın aydınlık geleceğinin inşası için, bu değişim ve gelişimi gerçekleştirebilmek adına desteklerinizi bekliyr, seçim snucunun üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı lmasını diliyrum. Değişimle geleceğinize yön verin. Sevgi ve saygılarımla, TEMEL İLKELERİMİZ Bilim, teknlji ve sanat alanında geçmişten geleceğe bir prjeksiyn luşturarak,ulusal ve uluslararası alanda öncü knuma yükselmek. Adalet Liyakat Şeffaflık Kararlılık Ortak akıl Katılımcılık Çğulculuk Erişilebilirlik Girişimcilik İnvasyn Kalite

2 Yönetim Anlayışımız ve Hedefler Adalet ve hukukun üstünlüğünü benimseyen, İnsan ve finansal kaynaklarını akademik birimler arasında adaletle dağıtan, Sadakate değil liyakate, krkuya değil güvene dayalı, Şeffaf, saygın, güvenilir, güler yüzlü, sevgi ve saygı daklı, Farklı görüş ve önerilere açık, dinleyen, nt alan ve geri bildirim yapan, Ortak akıl ve istişareye önem veren, Ehliyet ve liyakate önem veren, Bilime ve bilim insanına saygılı, Araştırma ve geliştirmeyi destekleyen, Girişimciliğe ve invasyna önem veren, Kapıları herkese açık, ulaşılabilir, erişilebilir, Farklı disiplinlerde danışma kmisynları luşturularak rtak aklı işleten, Farklı kesimlerin prblemlerine duyarlı ve çözüm daklı, Milli ve manevi değerlere ve etik ilkelere saygılı, Kul hakkı yemeyen ve kul hakkını yedirmeyen, Ulusal ve uluslararası etkileşime açık, Kurumsal aidiyet ve kültürü önemseyen, Birimlerin özerkliklerine ve yerinden yönetim ilkesine saygılı, Rektör daklı değil, üniversite daklı, çözüm daklı, Kişisel değil kurumsal birlikteliklere önem veren, Teşekkür ve takdir etmeyi bilen, başarıyı ödüllendiren, Tplumun ve şehrimizin beklentilerine duyarlı, ssyal srumluluk sahibi, Bütün paydaşların beklenti ve görüşlerini dikkate alan, Sivil tplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliğine önem veren, En önemli paydaşımız lan Amasya ve Amasya lı ile işbirliğine önem veren bir yönetim anlayışını benimsiyruz. Kurumsal Hedeflerimiz Üniversitemizin kurumsal kimliğini güçlendirmek. Üniversitemiz üyelerinin aidiyet duygusunu güçlendirmek. Üniversitemizin bölgesel, ulusal ihtiyaçlara göre gelişimini sağlayarak özgün kimliğini luşturmak. Üniversitemiz mezunlarının kamu ve özel sektörde tercih edilebilirliğini artırmak. Üniversitemiz mezunları ileiletişim ve işbirliğini güçlendirmek. Fiziki, teknik, kültürel ve sprtif altyapı srunlarını bir plan dahilindeçözmek. Üniversite-Sanayi-Şehir işbirliğini örnek prjelerle hayata geçirmek. Üniversitemizde üretilen bilginin ürüne dönüşümünü sağlayacak birimler kurmak. Yerel yönetimlerle işbirliği yaparak, sağlık, eğitim, kültür, sanat ve spr alanlarında ssyal srumluluk prjeleri yapmak ve farkındalık luşturulmasını sağlamak. Ulusal, uluslararası prjeler geliştirerek üniversitemizin gelişimini hızlandırmak. İlimizdeki özel sektör alanlarının ihtiyaçlarına uygun mesleki eğitim prgramları ve sertifikasyn prgramları geliştirmek. Üniversitemizde Kalite Yönetim Sistemine geçiş için kalite çalışmaları başlatmak. Bölüm ve birimlerin eğitim prgramlarını yapılandırarak, akreditasynunu sağlamak. Fakültelerin döner sermaye işletmelerinin daha aktif hale getirilmesini sağlamak. Üniversite-sanayi-şehir-belediye-kamu kurumları-mesleki örgütler ve sivil tplum örgütleri ile rtak prjeler çerçevesinde işbirliğini güçlendirmek. İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi inşaatlarını üniversite ödenekleri ile yapmak. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri inşaatını üst yönetimler ile görüşülerek, 2016 yılı içinde başlatılmasını sağlamak. Veteriner, Mühendislik, İletişim ve Turizm Fakülteleri açılmasını üniversite planlamasına dâhil etmek. Teknlji ve Mimarlık Fakültelerinin kadrlarını güçlendirmek ve yeni bölümler açmak. Beden Eğitimi ve Spr Yüksek Okulu ile Yabancı Diller Yüksek Okulu açmak. Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri açmak.

3 Ssylji, Felsefe, Sanat Tarihi ve Arkelji gibi bölümler açarak Fen Edebiyat Fakültesini güçlendirmek. Engelsiz üniversite prjesi geliştirilerek, eğitimin önündeki engelleri kaldırmak. Persnelimizin kişisel ve mesleki gelişimleri için hizmet içi eğitim prgramlarını artırmak. Tüm birimlerde yer alan dersliklerdeki alt yapı eksiklikleri giderilecektir. Eğitim Öğretime İlişkin Hedefler Üniversitemizin ulusal ve uluslararası ölçekte bilimsel ve kültürel ilişkileri geliştirilecektir. Öğretim prgramlarının akreditasyn sağlama girişimleri teşvik edilip desteklenecektir. Üniversite ile iş dünyası ilişkileri güçlendirilerek öğretimin uygulama ve kaynak sağlama yönü geliştirilecektir. Ssyal bilimlerde atölye luşumu ve saha eğitimleri desteklenerek, terik bilgilerin uygulama alanları luşturulacaktır. Yeni tezli ve tezsiz yüksek lisans prgramlarının açılması sağlanacak ve tezsiz yüksek lisans prgramlarında uzaktan eğitim teşvik edilecektir. Yurtdışı işbirliği prgramlarının (Farabi, Erasmus, Mevlana vb) geliştirilmesi sağlanacaktır. Öğretim elemanlarımızın yurt dışı kısa ve uzun süreli çalışmalarının desteklenmesi için gerekli işbirliği geliştirilecektir. Öğretim elemanlarımızın yurtiçi ve yurtdışı kngre ve seminer katılımlarını teşvik edici çalışmalar yapılacaktır. Blgna sürecinin öğrenci ve öğretim elemanlarınca içselleştirilmesi sağlanacaktır. Yabancı uyruklu öğrenci sayısı ve kalitesi artırılacaktır. İhtiyaç sahibi öğrencilere burs imkânlarının artırılmasına çalışılacaktır. E-üniversite ve uzaktan eğitimin altyapısı geliştirerek prgram sayısı artırılacaktır. Sürekli eğitim merkezini güçlendirerek eğitim alanları yaygınlaştırılacaktır. Çift anadal ve yandal uygulamasında rtaya çıkan srunlar çözülerek, söz knusu prgramlar geliştirilecektir. Fakülte ve Yüksekkulların uygulama alanları ve labratuvarları ile ilgili alt yapı desteklenecektir. Akadmik Persnele İlişkin Hedefler Anabilim dallarımızın ihtiyaç duyduğu araştırma görevlisi ve öğretim elemanı kadr talepleri bjektif kriterlere göre değerlendirilecektir. Akademik kadrlara yapılacak atamalarda ihtiyaç, liyakat ve adalet esas alınacaktır. Akademik persnelimizin tamamının eğitici eğitimleri alması sağlanacaktır. Öğretim elemanlarının bir üst kadrya atanmaları için gerekli kriterlerin sağlanması akabinde kadr talebi ve atama işlemleri en kısa sürede,tarafsız ve şeffaf larak gerçekleştirilecektir. Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel tplantı ve çalışmalara katılmaları hususunda teşvik ve finansal destek sağlanacaktır. Uluslararası ve ulusal nitelikli bilimsel çalışmaların geliştirilmesi amacıyla başarılı lan öğretim elemanları finansal larak desteklenecektir. Uluslararası öğretim üyesi hareketliliğini sağlamak için gerekli destekler verilecek, yurt dışı araştırma prgramlarına katılım teşvik edilecektir. Üniversite persnelimiz için ihtiyaç duyulan yerleşkelerde kreşler açılacaktır. Hbi bahçeleri luşturularak istekli öğretim üyelerine dağıtılacaktır. Üniversite persnelimiz için aileleri ile gidebilecekleri ssyal tesisler geliştirilecektir. Birimlerde en az yılda iki kez rektör düzeyinde tplantılar düzenlenecek, srun ve talepler alınacak, rtak akıl ile çözümler luşturulacaktır. Karar ve süreçlerde katılımcı bir yönetim anlayışı gereği akademik persnelin görüşleri alınacaktır. Araştırma ve Çeviri Destek Birimi (İstatistik, yabancı dil kntrlü vb) luşturulacaktır. Öğretim elemanlarının yabancı dillerini geliştirebilmeleri için sürdürülebilir dil öğretim prgramları başlatılacak ve bu uygulamaların kurumsallaşması sağlanacaktır. Üniversitemiz mensuplarına knut edinmeleri için TOKİ ile prtkl çalışması yapılacaktır. Bilimsel Ödül Teşvik Yönergesi yeniden düzenlenecek, akademik persnelin yayın teşvik sistemi güçlendirilecektir.

4 Üniversite persnelimiz ve birinci derece akrabaları için sağlık krdinasyn birimi kurularak, afiliye hastanemizde beklemeden muayene imkânı sağlanacaktır. Pedagjik frmasyn eğitimplanlamasışeffaf bir şekilde yürütülecek, akademisyenlerin uzmanlık alanlarında liyakat esaslı ders vermeleri sağlanacaktır. Öğrencilere İlişkin Hedfler Öğrenci daklı bir eğitim sistemi yapılanması sağlanacaktır. Medikssyal hizmetlerinin güçlendirilmesi sağlanacaktır. Kütüphane ve kaynak alanlarının zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmaları yapılacaktır. İnternet üzerinden e-kütüphane ve e-kitap sistemleri geliştirilecektir. Ulusal ve uluslararası öğrenci etkileşimlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır. Öğrenci prjelerinin desteklenmesi ve snuçlanmaları sağlanacaktır. Birimlerde, mezunlarının iş bulma lanaklarının geliştirilmesi,staj ve sektör temsilcileri ile rtak prjelerin geliştirilmesi için Kariyer Merkezi kurulacaktır. Üniversitemiz mezunları ile ilişkileri güçlendirmek için Mezun İzleme Ofisikurulacaktır. Öğrencilere yönelik ssyal alanların geliştirilmesine çalışılacaktır. Öğrencilerin çeşitli sprtif faaliyetleri desteklenecektir. Sağlık Kültür ve Spr Dairesi Başkanlığıdaha etkin hale getirilecektir. Öğrenci kulüplerinin çalışmalarına daha fazla imkân sağlanacaktır. Kısa vadede dil hazırlık kursları ve uzun vadede TÖMER açılacaktır. Öğrencilere sunulan yemekhane hizmetinin kalitesi artırılacaktır. Öğrenci Bilgi Sistemi ihtiyaca göre yapılandırılacaktır. İlgi duyan öğrencilerin talepleri dğrultusunda çeşitli kursların açılması sağlanacaktır. Üniversitemiz dışında düzenlenen bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklere öğrencilerin katılımı desteklenecektir. Yerleşkelerin alt yapı prblemleri (kantin, kütüphane, kuma salnu, ulaşım) çözülecektir. Üniversitemizin tercih edilebilirliğinin artırılması için öğrencilerimize teşvik sağlanacaktır. Araştırma Geliştirmeye İlişkin Hedefler Üniversite-Sanayi-Kent işbirliğini geliştirecek birimlerkurularak, üretilen bilginin ürüne dönüşümü teşvik edilecektir. BAPKrdinasyn biriminin prje değerlendirme süreçleri kısaltılacak ve daha fazla prjenin desteklenmesi sağlanacaktır. Prje destek fisi geliştirilerek araştırmacıların prje kapasitesi artırılacak ve niteliği güçlendirilecektir. Öğretim elemanlarının bireysel larak ya da üniversitedeki araştırma merkezleri aracılığıyla ulusal ve uluslararası prjelere katılımları teşvik edilecektir. Üniversitenin iş dünyası ve sivil tplum örgütleriyle rtak prjeler yapmasına önem verilecektir. İhtiyaç görülen alanlardaaraştırma ve uygulama merkezleri açılacak ve imkanları artırılacaktır. Üniversitemiz bünyesinde 7/24 saat hizmet verecek mdern bir merkez kütüphane içeren kültür merkezi açılacaktır. Öğretim elemanlarının kitap ve periydik yayın talepleri karşılanıp, araştırmacıların kullanımına sunulacaktır. Kütüphanenin abne lduğu dijitalveritabanı sayısı ve erişilebilir, kitap ve süreli yayın sayısı artırılacaktır. Merkezi Araştırma Labratuvarının alt yapısı güçlendirilecek ve analiz çeşitliliği geliştirilecektir. Bütün birimlerin labratuvar, atölye ve teknik persnel ihtiyaçları karşılanacaktır. Labratuvarlardan bütün öğretim elemanlarının eşit şekilde faydalanması sağlanacaktır. Üniversitemize ait hakemli dergi sayısının artması teşvik edilecektir. Ulusal ve uluslararası kngre ve sempzyum düzenlenmesi desteklenecektir. Güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir ve çevre dstu enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili araştırma prjeleri desteklenecektir.

5 Prjelerimiz Fakülte, Yüksekkul ve Enstitü Hedeflerimiz İlahiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) inşaatları üniversite ödenekleri ile yapılacaktır. Bir an önce İlahiyat Fakültesine ilahiyat öğrencisi alınacaktır. Teknlji ve Mimarlık Fakültelerinin kadrları güçlendirilecek ve yeni bölümler açılarak kurumsallaşması sağlanacaktır. Veteriner, Mühendislik, İletişim ve Turizm Fakülteleri açılması üniversite planlamasına dâhil edilecektir. Beden Eğitimi ve Spr Yüksek Okulu ve Yabancı Diller Yüksek Okulu açılacaktır. Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri açılacaktır. Fen Edebiyat Fakültesine Ssylji, Felsefe, Sanat Tarihi ve Arkelji gibi bölümler açılarak öğrenci sayısı artırılacaktır. Tıp Fakültesi Tıp Fakültemizi hızlı bir şekilde kurumsallaştırmayı ve tıp eğitimine başlamayı, Amasyamızın köklerinden bu güne taşımamız gereken bir görev larak görüyruz. Bu nedenle Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri inşaatı üst yönetimlerle ile görüşülerek, 2016 yılı içinde başlatılacaktır. Yapılacak temel tıp bilimleri binası çağdaş tıp eğitiminin gereklerini karşılayacak şekilde planlanacaktır. Bu bağlamda dijital dnanımı hazırlanmış elektrnik sınav salnları, OSCE/OSPE (Objective Structured Clinical/Practical Examinatin) sınav salnları, küçük gurup çalışmalarına uygun seminer ve ders salnları ve maket üzerine bütün beceri ve girişimsel işlem uygulamalarını yapılabileceği labratuvarları ile dnatılmış bir Temel Tıp Bilimleri Binası luşturulacaktır. Tıp eğitim prgramı YÖK naylı UTEAK (Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyn Kurulu) ile akredite lacak şekilde başlatılacaktır. Değişik branşlardan hızla akademisyen alımı ile eğitim kadrsu kısa sürede yeterli hale getirilecektir. Özellikle Temel Tıp Bilimleri kadrsu üniversitemizdeki yakın branşlardaki akademisyenlerden karşılanmaya çalışılacaktır. Bunun yanında üniversite öğretim üyeleri ve birinci derece akrabaları için sağlık krdinasyn birimi kurularak, afiliye hastanemizde beklemeden muayene imkânı sağlanacaktır. Merkezi Kütüphane, Dijital Kütüphane ve Elektrnik Veri Tabanları Mdern çağın üniversite anlayışı, elektrnik bilgi sistemlerinin yaygın larak kullanılmasına dayanmaktadır. Üniversitemiz dağınık bir yerleşime sahip lması tek bir merkezi kütüphane ile binlerce öğrenciye ve yüzlerce akademisyene çağımızın hızına uygun etkili hizmet verilmesine engel teşkil etmektedir. Bu yüzden elbette 7/24 saat hizmet verecek merkezi bir kütüphane açılacaktır, ancak aynı zamanda mevcut dijital kaynaklar ve abne lunan veri tabanlarımız, TÜBİTAK ve diğer üniversitelerle işbirliği yapılarak uzaktan erişim imkanını içerecek şekilde geliştirilecektir. Gelişmiş Labratuvarlar Özellikle merkez labratuvarı, sıradan deneylerin yapıldığı değil, bazı alanlarda en ileri seviyede bilimsel araştırmaların yapılabildiği, akredite lmuş bir merkez knumuna gelmelidir. Üniversitemizin yapılacak yeni prjeler ve gerekirse bütçe kalemlerinden merkezi labratuvarın geliştirilmesine kaynak aktarılması sağlanacaktır. Bölüm düzeyindeki labratuvarların ise prjelerle geliştirilmesine destek verilecektir. Ayrıca, cihaz envanterleri ve analiz spektrumu nline larak takip edilebilir hale getirilerek, akademisyenlerin ve araştırmacıların güncel larak neler yapabileceklerini takip edebilmeleri temin edilecektir. Yayın ve Araştırma Teşviki Öğretim üyelerimizin bilimsel araştırma yapma kültürü ve mtivasynunun tekrar canlandırması için başka kurumların verdiği destek dışında akademisyenlerimize teşvik desteği verilmesi önceliklerimizdendir. TÜBİTAK uygulamaları esas alınarak, hazırlanacak bir mevzuat ile akademik persnelin yayın teşvik sistemi güçlendirilecek, kitap ve araştırma prjeleri de teşvik sistemine dahil edilecektir. Yılın Bilim İnsanı Ödülleri Hazırlanacak bir yönerge ile sağlık, fen, ssyal ve eğitim bilimleri alanlarında her yıl yılın Amasya Üniversitesi Bilim İnsanları belirlenerek ödüllendirilecektir. Bu ödül törenleri geleneksel hale getirilecek, Üniversite'nin en

6 geniş katılımlı töreni şeklinde rganize edilecektir. Böylece araştırmacı akademisyenlerimizin emekleri maddi ve manevi larak takdir ve teşvik edilecektir. Araştırma Merkezleri Üniversitemiz bünyesinde araştırma merkezi sayısının ldukça az lduğu görülmektedir. Bu nedenle akademisyenlerimizin ihtiyaç duyduğu araştırma ve uygulama merkezlerinin açılması ve nları üretken kılacak her türlü imkânları sağlama yönünde gayret gösterecektir. Bu nktada özellikle Kent Tarihi Araştırmaları Merkezi ve Tıp Tarihi Araştırma Merkezi açılması öncelikli prjemiz larak gerçekleştirilecek ve ardından Amasya Tarihi Araştırmaları Enstitüsü larak yapılandırılacaktır. Kalite Odaklı Üniversite Verilen her türlü hizmetin bir yazılı standardı lması, denetlenebilir lması açısından çk önemlidir. Özellikle eğitim prgramlarımızın akreditasynu yurtiçi ve yurt dışı kabul edilebilirlik için çk önemli bir aşamadır. Bu yüzden eğitim prgramlarımızın akreditasynu bütün bölümlerde snuna kadar desteklenecektir. Bunun yanında akademik persnelimizin tamamının eğitici eğitimleri alması sağlanacaktır. Gelişmiş Otmasyn ve Bilgi İşlem Sistemleri Günümüzde özellikle üniversitelerde eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalar, idari faaliyetler tmasyn sistemleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizde gerekli yatırım yapılmadığından, bilgi işlem sistemlerimizin yeterli düzeyde lmadığı anlaşılmaktadır. Yatırım bütçelerinden önemli bir pay, bilgi-işlem sistemlerinin geliştirilmesine ve lması gereken kaliteye ulaşmasına ayrılacaktır. Öğrenci ve öğretim üyelerinin kullandığı web tabanlı tmasyn prgramlarının işletiminde yaşanan aksaklıkların giderilmesi için gerekli tedbirler alınacak, sistem gözden geçirilerek yükseltilecek veya gerekirse yenilenecektir. Eğitim Öğretimin Uluslararasılaşması Uluslararasılaşma, bütün dünyada günümüzdeki ve gelecekteki yükseköğretimin temel bir unsuru ve eğilimi haline gelmiştir. YÖK kntenjanları ile gelen yabancı uyruklu lisans öğrencileri dışında, yapılacak işbirlikleri ile daha fazla yabancı öğrencinin Üniversitemize çekilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca lisansüstü eğitim-öğretimdeki yabancı öğrenci sayısının da artırılması planlanmaktadır. Bunun için Üniversitemizde lisans ve lisansüstü eğitim ve öğrenimlerini sürdürmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilere yardımcı lmak amacıyla Uluslararası Öğrenci Ofisi kurulacaktır. Ayrıca bu öğrenciler için Türkçe dil kursları ve ihtiyaç luştuğunda TÖMER kurulması planlanmaktadır. Bunun yanında akademik persnelimizin, öğretim üyesi hareketliliği çerçevesinde, yurtdışı üniversitelerle işbirlikleri artırılacaktır. Etkin bir Kariyer Merkezi ve Mezun İzleme Ofisi Üniversitemiz öğrencilerinin, mezuniyet snrası kariyerlerini planlama-destekleme ve sürekli bir iletişim kurma ihtiyacı hızla kurumsallaştırılacaktır. Ssyal Prjeler TOKİ ve Yerel yönetim ile görüşülerek kperatif usulü ile üniversite persnelimize knut yapılması için anlaşma yapılacaktır. Üniversite persnelimiz için aileleri ile birlikte gidebilecekleri şehir merkezinde ssyal tesisler açılacaktır. Yerleşkelerimizde ihtiyaca göre kreşler açılacak kadınlarımızın kariyer yapması desteklenecektir. Engelsiz üniversite prjesi geliştirilerek, eğitimin önündeki engeller kaldırılacaktır. Amasya mızın tarihi dkusu içinde yer alan bir mekânda Üniversite Kültür Evi ve Kitap Kafe açılacaktır. Hbi bahçeleri luşturularak istekli öğretim üyelerine dağıtılacaktır. İhtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti hem de destek lmak isteyen kişi ya da kurumların tespitini sağlayacak Amasya Üniversitesi Burs Krdinatörlüğü kuracaktır. Üniversitemizin, öğrencilerimizin srunları ile ilgilenecek uzmanlardan luşan bir Rehberlik ve Psikljik Danışma Ofisi luşturulması sağlanacaktır.

7 Yerleşkelerin Alt Yapı Srunlarının Çözümlenmesi Yemekhane hizmetleri bütün yerleşkelerde iyileştirilecek, yemek kalitesi ve hijyeni en önde gelen unsur larak göz önünde tutulacaktır. Yerleşkelerin kantin, kütüphane, kuma salnu, alt yapı vb prblemleri dikkate alınacaktır. Yerleşkelerde öğrencilere yönelik tüm ticari faaliyetlerde rektörlük fiyat plitikalarının takipçisi lacaktır.

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De

Eğitim Fakültesi 2006-2010 Stratejik Planı 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı b. Dokümanın Kapsamı c. Tanımlar ve Kavramlar Eylem Planları: ç De 0 1 2 1. Önsöz a. Dokümanın Amacı Eğitim Fakültesi Stratejik Planının amacı, fakültenin güçlü ve zayıf yönlerinin, fakülte için fırsat ve tehdit oluşturan unsurların nesnel bir şekilde tespit edilerek

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe

Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe Türkiye Cumhuriyeti nin 2010 yılında kurulan yeni devlet üniversitesi olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi çok kısa zamanda uluslararası bir cazibe merkezi olarak dünyanın sayılı üniversiteleri arasına

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 3 ÖNSÖZ... 5 I- HAZIRLIK ÇALIŞMALARI... 7 GİRİŞ... 7 KONUNUN ÖNEMİ... 7 AMAÇ VE KAPSAM... 8 SÜREÇ VE YÖNTEM... 9 PLANIN UYGULANMASI...

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2015 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1341 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI NİHAİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kasım 2013 Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin Eğitilmesi olacaktır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

2006 2010 STRATEJİK PLANI

2006 2010 STRATEJİK PLANI IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2006 2010 STRATEJİK PLANI Sürüm 1.0 İstanbul, Haziran 2006 Işık Üniversitesi 2006-2010 Stratejik Planı Işık Üniversitesi Senatosu tarafından 4.5.2006 tarihinde, Işık Üniversitesi Üniversite

Detaylı

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite

Bilgi ve Değer Üreten Üniversite Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 1 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Bilgi ve Değer Üreten Üniversite 2 3 İÇİNDEKİLER Rektörümüzün Mesaji... Genel Bilgi... Misyon ve Vizyon... Sayılarla Üniversitemiz...

Detaylı

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ

2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 1 I- GENEL BİLGİLER. 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 2 C- İdareye

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI 2014-2018 NİSAN-2013 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 2014-2018 Yönetim Kurulu nun 15.03.2013 tarihli toplantısında 2013/ 11-30 sayılı kararı;

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 GİRESUN SUNUŞ 2809 sayılı Yükseköğretim Teşkilat Kanununa 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla eklenen Ek: 65. madde ile kurulan

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

% İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ^tkno^ T C /MX % İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı IYTE «1W2-2012 Sayı : 14966742 n0 Konu : ÎYTE 2014-2018 Stratejik Planı 02/99/2013 KALKINMA BAKANLIĞINA

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 24 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 25 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER Sayfa A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C-İdare

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU www.izu.edu.tr İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Yazışma Adresi:

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2014-2018 STRATEJİK PLANI İ Ç İ N D E K İ L E R 1. REKTÖRÜN MESAJI 5 1.1 YÖNETİCİ ÖZETİ 1.2 STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİ 7 2. MİSYON VİZYON 11 2.1 MİSYON 12 2.2 VİZYON:

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LİSTESİ... 4 GRAFİK LİSTESİ... 5 SUNUŞ... 7 ÖNSÖZ... 9 1. BÖLÜM... 10 GİRİŞ... 10 1.1. ÇALIŞMANIN AMACI...

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet POLAT İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Adayı, 2014

Prof. Dr. Mehmet POLAT İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektör Adayı, 2014 Büyümenin iki motorundan biri teknoloji ise, diğeri insan kaynağına yatırımdır. Robert Solow, Büyüme Teorisi ve Sonrası, Nobel Ödül konuşması, Stockholm, 8 Aralık, 1987 Prof. Dr. Mehmet POLAT İzmir Yüksek

Detaylı

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI 11 MAYIS 2009 1 Sayın Başkan, Cumhuriyet Meclisimiz in değerli milletvekilleri, Öncelikle şahsım ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011 2015 STRATEJİK PLANI PROF.DR. TAMER YILMAZ DOÇ.DR. SALİM YÜCE DOÇ.DR. MUHLİS NEZİHİ SARIDEDE DR. ZEYNEP IŞIK NİSAN 2010 Sayfa 2 SUNUŞ Üniversitelerin

Detaylı

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yüzde Yüz İngilizce Eğitim Yapan Devlet Üniversitesi Yasamın Içinde... 2016 İÇİNDEKİLER Sunuş 02 2015-2016 Tanıtım Kitapçığı Misyon - Vizyon Neden Adana BTÜ? Fakülteler ve Bölümler Yüksekokullar Enstitüler

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ

YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI ÇERÇEVESİNDE TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRİLMESİ ARAŞTIRMA PROJESİ RAPORU Kalkınma Araştırmaları Merkezi 2015 HAZIRLAYANLAR:

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UZUNÇİFTLİK NUH ÇİMENTO MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2013 YILI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye

Detaylı