SUNUŞ. Değerli Öğretim Üyeleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SUNUŞ. Değerli Öğretim Üyeleri"

Transkript

1 SUNUŞ Değerli Öğretim Üyeleri Üniversiteler bilginin üretildiği ve paylaşıldığı, kültürel değerlerin krunarak zenginleştirildiği, yerel ve küresel düzeyde rtaya çıkan her türlü prblemin çözüm yllarının araştırıldığı kurumlardır. Bunun gereği larak, Amasya Üniversite mizi araştıran, öğreten, bilim ve teknlji üreterek geleceğimizi aydınlatan, şehrimizin ve ülkemizin ssyal, kültürel, sanayi ve ticari gelişimine katkı sağlayan bir üniversite haline dönüştürmek vazgeçilemez bir hedeftir. Üniversitemizin bu dönüşümü gerçekleştirebilmesi, bilimsel arenada ve tplum nezdinde kabul görmesi ancak sürekli bir gelişim ve yenilenme süreci ile mümkün labilir. Amasya tarihi byunca, önemli bilim adamları ve sanatkârlar yetiştiren akademik merkez lmuştur. Amasya mızın geçmişinden aldığı bu güçle geleceğini yeniden inşa etmesi, Amasya Üniversite mizin gelişmesi, önemli üniversiteler arasında yer alması ile yani yine akademi ile gerçekleşebilir. Bu kökler üzerinde yükselen bir Amasya Üniversitesi, insan, tplum ve evrene ilişkin kadim ve çağdaş medeniyetlerin birikimlerini harmanlayarak, insanı merkeze alan bir yaklaşım ile geçmişte lduğu gibi yarınlarda da Amasya mızı önemli bir akademik merkez haline getirebilir. Ancak Amasya Üniversitesi nin, bu hedefleri için bir paradigma değişikliğine ihtiyacı vardır. Çünkü Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göçer. Değerli öğretim üyeleri, Bir Amasyalı larak bu hedefleri birlikte başarmak, hepimizin üyesi lmaktan nur duyacağı, yaşanılabilir bir üniversiteyi birlikte inşa etmek için görev ve srumluluk bilinciyle rektör adayı lmaya karar verdim. Bu nurlu göreve aday lurken, görüşlerinizin, önerilerinizin ve desteklerinizin ne kadar önemli lduğunun bilincindeyim. Eğer değişime fırsat verirseniz; adalet, liyakat, dürüstlük, şeffaflık, katılımcılık, çğulculuk ve güler yüzlülük yönetim anlayışımızın temel prensipleri lacaktır. Bilimsellik en önemli öncelik ve üstünlük sebebi kabul edilecek, asla rövanşist refleksler ile hareket edilmeyecektir. Fikirlerinize ve önerilerinize daima açık, erişilebilir, öğrenci dstu, şehrimizin tüm kesimlerini paydaş kabul eden, sivil tplum kurumları ile işbirliği yapan, başarılı, girişimci, dinamik, üretken, çözüm daklı çalışan ve rtak akılla yönetilen bir Amasya Üniversitesi hedefliyrum. Bu hedefin, hepimizin katkılarıyla mümkün lacağına inanıyrum. Ortak kaygı ve beklentilere sahip lduğumuza inandığım tüm öğretim elemanlarımızı, idari persnelimizi ve öğrencilerimizi Amasya Üniversitesi nin tarihi misynunu ve gelecek vizynunu canlandırmak için birlikte çalışmaya davet ediyrum. Üniversitemiz mensuplarının bu hedeflere ulaşabilmeleri, geleceğe umutla bakabilmeleri ve çalışmalarını huzurlu bir rtamda sürdürebilmeleri için içinde bulunduğumuz seçim sürecinin önemli bir fırsat lacağına inanıyrum. Üniversitemize hizmet yarışı larak değerlendirilmesi gereken bu sürecin centilmenlik anlayışıyla ve etik değerler gözetilerek geçmesini temenni ediyrum. Üniversitemizin ve Amasya mızın aydınlık geleceğinin inşası için, bu değişim ve gelişimi gerçekleştirebilmek adına desteklerinizi bekliyr, seçim snucunun üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı lmasını diliyrum. Değişimle geleceğinize yön verin. Sevgi ve saygılarımla, TEMEL İLKELERİMİZ Bilim, teknlji ve sanat alanında geçmişten geleceğe bir prjeksiyn luşturarak,ulusal ve uluslararası alanda öncü knuma yükselmek. Adalet Liyakat Şeffaflık Kararlılık Ortak akıl Katılımcılık Çğulculuk Erişilebilirlik Girişimcilik İnvasyn Kalite

2 Yönetim Anlayışımız ve Hedefler Adalet ve hukukun üstünlüğünü benimseyen, İnsan ve finansal kaynaklarını akademik birimler arasında adaletle dağıtan, Sadakate değil liyakate, krkuya değil güvene dayalı, Şeffaf, saygın, güvenilir, güler yüzlü, sevgi ve saygı daklı, Farklı görüş ve önerilere açık, dinleyen, nt alan ve geri bildirim yapan, Ortak akıl ve istişareye önem veren, Ehliyet ve liyakate önem veren, Bilime ve bilim insanına saygılı, Araştırma ve geliştirmeyi destekleyen, Girişimciliğe ve invasyna önem veren, Kapıları herkese açık, ulaşılabilir, erişilebilir, Farklı disiplinlerde danışma kmisynları luşturularak rtak aklı işleten, Farklı kesimlerin prblemlerine duyarlı ve çözüm daklı, Milli ve manevi değerlere ve etik ilkelere saygılı, Kul hakkı yemeyen ve kul hakkını yedirmeyen, Ulusal ve uluslararası etkileşime açık, Kurumsal aidiyet ve kültürü önemseyen, Birimlerin özerkliklerine ve yerinden yönetim ilkesine saygılı, Rektör daklı değil, üniversite daklı, çözüm daklı, Kişisel değil kurumsal birlikteliklere önem veren, Teşekkür ve takdir etmeyi bilen, başarıyı ödüllendiren, Tplumun ve şehrimizin beklentilerine duyarlı, ssyal srumluluk sahibi, Bütün paydaşların beklenti ve görüşlerini dikkate alan, Sivil tplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliğine önem veren, En önemli paydaşımız lan Amasya ve Amasya lı ile işbirliğine önem veren bir yönetim anlayışını benimsiyruz. Kurumsal Hedeflerimiz Üniversitemizin kurumsal kimliğini güçlendirmek. Üniversitemiz üyelerinin aidiyet duygusunu güçlendirmek. Üniversitemizin bölgesel, ulusal ihtiyaçlara göre gelişimini sağlayarak özgün kimliğini luşturmak. Üniversitemiz mezunlarının kamu ve özel sektörde tercih edilebilirliğini artırmak. Üniversitemiz mezunları ileiletişim ve işbirliğini güçlendirmek. Fiziki, teknik, kültürel ve sprtif altyapı srunlarını bir plan dahilindeçözmek. Üniversite-Sanayi-Şehir işbirliğini örnek prjelerle hayata geçirmek. Üniversitemizde üretilen bilginin ürüne dönüşümünü sağlayacak birimler kurmak. Yerel yönetimlerle işbirliği yaparak, sağlık, eğitim, kültür, sanat ve spr alanlarında ssyal srumluluk prjeleri yapmak ve farkındalık luşturulmasını sağlamak. Ulusal, uluslararası prjeler geliştirerek üniversitemizin gelişimini hızlandırmak. İlimizdeki özel sektör alanlarının ihtiyaçlarına uygun mesleki eğitim prgramları ve sertifikasyn prgramları geliştirmek. Üniversitemizde Kalite Yönetim Sistemine geçiş için kalite çalışmaları başlatmak. Bölüm ve birimlerin eğitim prgramlarını yapılandırarak, akreditasynunu sağlamak. Fakültelerin döner sermaye işletmelerinin daha aktif hale getirilmesini sağlamak. Üniversite-sanayi-şehir-belediye-kamu kurumları-mesleki örgütler ve sivil tplum örgütleri ile rtak prjeler çerçevesinde işbirliğini güçlendirmek. İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi inşaatlarını üniversite ödenekleri ile yapmak. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri inşaatını üst yönetimler ile görüşülerek, 2016 yılı içinde başlatılmasını sağlamak. Veteriner, Mühendislik, İletişim ve Turizm Fakülteleri açılmasını üniversite planlamasına dâhil etmek. Teknlji ve Mimarlık Fakültelerinin kadrlarını güçlendirmek ve yeni bölümler açmak. Beden Eğitimi ve Spr Yüksek Okulu ile Yabancı Diller Yüksek Okulu açmak. Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri açmak.

3 Ssylji, Felsefe, Sanat Tarihi ve Arkelji gibi bölümler açarak Fen Edebiyat Fakültesini güçlendirmek. Engelsiz üniversite prjesi geliştirilerek, eğitimin önündeki engelleri kaldırmak. Persnelimizin kişisel ve mesleki gelişimleri için hizmet içi eğitim prgramlarını artırmak. Tüm birimlerde yer alan dersliklerdeki alt yapı eksiklikleri giderilecektir. Eğitim Öğretime İlişkin Hedefler Üniversitemizin ulusal ve uluslararası ölçekte bilimsel ve kültürel ilişkileri geliştirilecektir. Öğretim prgramlarının akreditasyn sağlama girişimleri teşvik edilip desteklenecektir. Üniversite ile iş dünyası ilişkileri güçlendirilerek öğretimin uygulama ve kaynak sağlama yönü geliştirilecektir. Ssyal bilimlerde atölye luşumu ve saha eğitimleri desteklenerek, terik bilgilerin uygulama alanları luşturulacaktır. Yeni tezli ve tezsiz yüksek lisans prgramlarının açılması sağlanacak ve tezsiz yüksek lisans prgramlarında uzaktan eğitim teşvik edilecektir. Yurtdışı işbirliği prgramlarının (Farabi, Erasmus, Mevlana vb) geliştirilmesi sağlanacaktır. Öğretim elemanlarımızın yurt dışı kısa ve uzun süreli çalışmalarının desteklenmesi için gerekli işbirliği geliştirilecektir. Öğretim elemanlarımızın yurtiçi ve yurtdışı kngre ve seminer katılımlarını teşvik edici çalışmalar yapılacaktır. Blgna sürecinin öğrenci ve öğretim elemanlarınca içselleştirilmesi sağlanacaktır. Yabancı uyruklu öğrenci sayısı ve kalitesi artırılacaktır. İhtiyaç sahibi öğrencilere burs imkânlarının artırılmasına çalışılacaktır. E-üniversite ve uzaktan eğitimin altyapısı geliştirerek prgram sayısı artırılacaktır. Sürekli eğitim merkezini güçlendirerek eğitim alanları yaygınlaştırılacaktır. Çift anadal ve yandal uygulamasında rtaya çıkan srunlar çözülerek, söz knusu prgramlar geliştirilecektir. Fakülte ve Yüksekkulların uygulama alanları ve labratuvarları ile ilgili alt yapı desteklenecektir. Akadmik Persnele İlişkin Hedefler Anabilim dallarımızın ihtiyaç duyduğu araştırma görevlisi ve öğretim elemanı kadr talepleri bjektif kriterlere göre değerlendirilecektir. Akademik kadrlara yapılacak atamalarda ihtiyaç, liyakat ve adalet esas alınacaktır. Akademik persnelimizin tamamının eğitici eğitimleri alması sağlanacaktır. Öğretim elemanlarının bir üst kadrya atanmaları için gerekli kriterlerin sağlanması akabinde kadr talebi ve atama işlemleri en kısa sürede,tarafsız ve şeffaf larak gerçekleştirilecektir. Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel tplantı ve çalışmalara katılmaları hususunda teşvik ve finansal destek sağlanacaktır. Uluslararası ve ulusal nitelikli bilimsel çalışmaların geliştirilmesi amacıyla başarılı lan öğretim elemanları finansal larak desteklenecektir. Uluslararası öğretim üyesi hareketliliğini sağlamak için gerekli destekler verilecek, yurt dışı araştırma prgramlarına katılım teşvik edilecektir. Üniversite persnelimiz için ihtiyaç duyulan yerleşkelerde kreşler açılacaktır. Hbi bahçeleri luşturularak istekli öğretim üyelerine dağıtılacaktır. Üniversite persnelimiz için aileleri ile gidebilecekleri ssyal tesisler geliştirilecektir. Birimlerde en az yılda iki kez rektör düzeyinde tplantılar düzenlenecek, srun ve talepler alınacak, rtak akıl ile çözümler luşturulacaktır. Karar ve süreçlerde katılımcı bir yönetim anlayışı gereği akademik persnelin görüşleri alınacaktır. Araştırma ve Çeviri Destek Birimi (İstatistik, yabancı dil kntrlü vb) luşturulacaktır. Öğretim elemanlarının yabancı dillerini geliştirebilmeleri için sürdürülebilir dil öğretim prgramları başlatılacak ve bu uygulamaların kurumsallaşması sağlanacaktır. Üniversitemiz mensuplarına knut edinmeleri için TOKİ ile prtkl çalışması yapılacaktır. Bilimsel Ödül Teşvik Yönergesi yeniden düzenlenecek, akademik persnelin yayın teşvik sistemi güçlendirilecektir.

4 Üniversite persnelimiz ve birinci derece akrabaları için sağlık krdinasyn birimi kurularak, afiliye hastanemizde beklemeden muayene imkânı sağlanacaktır. Pedagjik frmasyn eğitimplanlamasışeffaf bir şekilde yürütülecek, akademisyenlerin uzmanlık alanlarında liyakat esaslı ders vermeleri sağlanacaktır. Öğrencilere İlişkin Hedfler Öğrenci daklı bir eğitim sistemi yapılanması sağlanacaktır. Medikssyal hizmetlerinin güçlendirilmesi sağlanacaktır. Kütüphane ve kaynak alanlarının zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmaları yapılacaktır. İnternet üzerinden e-kütüphane ve e-kitap sistemleri geliştirilecektir. Ulusal ve uluslararası öğrenci etkileşimlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır. Öğrenci prjelerinin desteklenmesi ve snuçlanmaları sağlanacaktır. Birimlerde, mezunlarının iş bulma lanaklarının geliştirilmesi,staj ve sektör temsilcileri ile rtak prjelerin geliştirilmesi için Kariyer Merkezi kurulacaktır. Üniversitemiz mezunları ile ilişkileri güçlendirmek için Mezun İzleme Ofisikurulacaktır. Öğrencilere yönelik ssyal alanların geliştirilmesine çalışılacaktır. Öğrencilerin çeşitli sprtif faaliyetleri desteklenecektir. Sağlık Kültür ve Spr Dairesi Başkanlığıdaha etkin hale getirilecektir. Öğrenci kulüplerinin çalışmalarına daha fazla imkân sağlanacaktır. Kısa vadede dil hazırlık kursları ve uzun vadede TÖMER açılacaktır. Öğrencilere sunulan yemekhane hizmetinin kalitesi artırılacaktır. Öğrenci Bilgi Sistemi ihtiyaca göre yapılandırılacaktır. İlgi duyan öğrencilerin talepleri dğrultusunda çeşitli kursların açılması sağlanacaktır. Üniversitemiz dışında düzenlenen bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklere öğrencilerin katılımı desteklenecektir. Yerleşkelerin alt yapı prblemleri (kantin, kütüphane, kuma salnu, ulaşım) çözülecektir. Üniversitemizin tercih edilebilirliğinin artırılması için öğrencilerimize teşvik sağlanacaktır. Araştırma Geliştirmeye İlişkin Hedefler Üniversite-Sanayi-Kent işbirliğini geliştirecek birimlerkurularak, üretilen bilginin ürüne dönüşümü teşvik edilecektir. BAPKrdinasyn biriminin prje değerlendirme süreçleri kısaltılacak ve daha fazla prjenin desteklenmesi sağlanacaktır. Prje destek fisi geliştirilerek araştırmacıların prje kapasitesi artırılacak ve niteliği güçlendirilecektir. Öğretim elemanlarının bireysel larak ya da üniversitedeki araştırma merkezleri aracılığıyla ulusal ve uluslararası prjelere katılımları teşvik edilecektir. Üniversitenin iş dünyası ve sivil tplum örgütleriyle rtak prjeler yapmasına önem verilecektir. İhtiyaç görülen alanlardaaraştırma ve uygulama merkezleri açılacak ve imkanları artırılacaktır. Üniversitemiz bünyesinde 7/24 saat hizmet verecek mdern bir merkez kütüphane içeren kültür merkezi açılacaktır. Öğretim elemanlarının kitap ve periydik yayın talepleri karşılanıp, araştırmacıların kullanımına sunulacaktır. Kütüphanenin abne lduğu dijitalveritabanı sayısı ve erişilebilir, kitap ve süreli yayın sayısı artırılacaktır. Merkezi Araştırma Labratuvarının alt yapısı güçlendirilecek ve analiz çeşitliliği geliştirilecektir. Bütün birimlerin labratuvar, atölye ve teknik persnel ihtiyaçları karşılanacaktır. Labratuvarlardan bütün öğretim elemanlarının eşit şekilde faydalanması sağlanacaktır. Üniversitemize ait hakemli dergi sayısının artması teşvik edilecektir. Ulusal ve uluslararası kngre ve sempzyum düzenlenmesi desteklenecektir. Güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir ve çevre dstu enerji kaynaklarının kullanımı ile ilgili araştırma prjeleri desteklenecektir.

5 Prjelerimiz Fakülte, Yüksekkul ve Enstitü Hedeflerimiz İlahiyat Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) inşaatları üniversite ödenekleri ile yapılacaktır. Bir an önce İlahiyat Fakültesine ilahiyat öğrencisi alınacaktır. Teknlji ve Mimarlık Fakültelerinin kadrları güçlendirilecek ve yeni bölümler açılarak kurumsallaşması sağlanacaktır. Veteriner, Mühendislik, İletişim ve Turizm Fakülteleri açılması üniversite planlamasına dâhil edilecektir. Beden Eğitimi ve Spr Yüksek Okulu ve Yabancı Diller Yüksek Okulu açılacaktır. Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri açılacaktır. Fen Edebiyat Fakültesine Ssylji, Felsefe, Sanat Tarihi ve Arkelji gibi bölümler açılarak öğrenci sayısı artırılacaktır. Tıp Fakültesi Tıp Fakültemizi hızlı bir şekilde kurumsallaştırmayı ve tıp eğitimine başlamayı, Amasyamızın köklerinden bu güne taşımamız gereken bir görev larak görüyruz. Bu nedenle Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri inşaatı üst yönetimlerle ile görüşülerek, 2016 yılı içinde başlatılacaktır. Yapılacak temel tıp bilimleri binası çağdaş tıp eğitiminin gereklerini karşılayacak şekilde planlanacaktır. Bu bağlamda dijital dnanımı hazırlanmış elektrnik sınav salnları, OSCE/OSPE (Objective Structured Clinical/Practical Examinatin) sınav salnları, küçük gurup çalışmalarına uygun seminer ve ders salnları ve maket üzerine bütün beceri ve girişimsel işlem uygulamalarını yapılabileceği labratuvarları ile dnatılmış bir Temel Tıp Bilimleri Binası luşturulacaktır. Tıp eğitim prgramı YÖK naylı UTEAK (Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyn Kurulu) ile akredite lacak şekilde başlatılacaktır. Değişik branşlardan hızla akademisyen alımı ile eğitim kadrsu kısa sürede yeterli hale getirilecektir. Özellikle Temel Tıp Bilimleri kadrsu üniversitemizdeki yakın branşlardaki akademisyenlerden karşılanmaya çalışılacaktır. Bunun yanında üniversite öğretim üyeleri ve birinci derece akrabaları için sağlık krdinasyn birimi kurularak, afiliye hastanemizde beklemeden muayene imkânı sağlanacaktır. Merkezi Kütüphane, Dijital Kütüphane ve Elektrnik Veri Tabanları Mdern çağın üniversite anlayışı, elektrnik bilgi sistemlerinin yaygın larak kullanılmasına dayanmaktadır. Üniversitemiz dağınık bir yerleşime sahip lması tek bir merkezi kütüphane ile binlerce öğrenciye ve yüzlerce akademisyene çağımızın hızına uygun etkili hizmet verilmesine engel teşkil etmektedir. Bu yüzden elbette 7/24 saat hizmet verecek merkezi bir kütüphane açılacaktır, ancak aynı zamanda mevcut dijital kaynaklar ve abne lunan veri tabanlarımız, TÜBİTAK ve diğer üniversitelerle işbirliği yapılarak uzaktan erişim imkanını içerecek şekilde geliştirilecektir. Gelişmiş Labratuvarlar Özellikle merkez labratuvarı, sıradan deneylerin yapıldığı değil, bazı alanlarda en ileri seviyede bilimsel araştırmaların yapılabildiği, akredite lmuş bir merkez knumuna gelmelidir. Üniversitemizin yapılacak yeni prjeler ve gerekirse bütçe kalemlerinden merkezi labratuvarın geliştirilmesine kaynak aktarılması sağlanacaktır. Bölüm düzeyindeki labratuvarların ise prjelerle geliştirilmesine destek verilecektir. Ayrıca, cihaz envanterleri ve analiz spektrumu nline larak takip edilebilir hale getirilerek, akademisyenlerin ve araştırmacıların güncel larak neler yapabileceklerini takip edebilmeleri temin edilecektir. Yayın ve Araştırma Teşviki Öğretim üyelerimizin bilimsel araştırma yapma kültürü ve mtivasynunun tekrar canlandırması için başka kurumların verdiği destek dışında akademisyenlerimize teşvik desteği verilmesi önceliklerimizdendir. TÜBİTAK uygulamaları esas alınarak, hazırlanacak bir mevzuat ile akademik persnelin yayın teşvik sistemi güçlendirilecek, kitap ve araştırma prjeleri de teşvik sistemine dahil edilecektir. Yılın Bilim İnsanı Ödülleri Hazırlanacak bir yönerge ile sağlık, fen, ssyal ve eğitim bilimleri alanlarında her yıl yılın Amasya Üniversitesi Bilim İnsanları belirlenerek ödüllendirilecektir. Bu ödül törenleri geleneksel hale getirilecek, Üniversite'nin en

6 geniş katılımlı töreni şeklinde rganize edilecektir. Böylece araştırmacı akademisyenlerimizin emekleri maddi ve manevi larak takdir ve teşvik edilecektir. Araştırma Merkezleri Üniversitemiz bünyesinde araştırma merkezi sayısının ldukça az lduğu görülmektedir. Bu nedenle akademisyenlerimizin ihtiyaç duyduğu araştırma ve uygulama merkezlerinin açılması ve nları üretken kılacak her türlü imkânları sağlama yönünde gayret gösterecektir. Bu nktada özellikle Kent Tarihi Araştırmaları Merkezi ve Tıp Tarihi Araştırma Merkezi açılması öncelikli prjemiz larak gerçekleştirilecek ve ardından Amasya Tarihi Araştırmaları Enstitüsü larak yapılandırılacaktır. Kalite Odaklı Üniversite Verilen her türlü hizmetin bir yazılı standardı lması, denetlenebilir lması açısından çk önemlidir. Özellikle eğitim prgramlarımızın akreditasynu yurtiçi ve yurt dışı kabul edilebilirlik için çk önemli bir aşamadır. Bu yüzden eğitim prgramlarımızın akreditasynu bütün bölümlerde snuna kadar desteklenecektir. Bunun yanında akademik persnelimizin tamamının eğitici eğitimleri alması sağlanacaktır. Gelişmiş Otmasyn ve Bilgi İşlem Sistemleri Günümüzde özellikle üniversitelerde eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalar, idari faaliyetler tmasyn sistemleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizde gerekli yatırım yapılmadığından, bilgi işlem sistemlerimizin yeterli düzeyde lmadığı anlaşılmaktadır. Yatırım bütçelerinden önemli bir pay, bilgi-işlem sistemlerinin geliştirilmesine ve lması gereken kaliteye ulaşmasına ayrılacaktır. Öğrenci ve öğretim üyelerinin kullandığı web tabanlı tmasyn prgramlarının işletiminde yaşanan aksaklıkların giderilmesi için gerekli tedbirler alınacak, sistem gözden geçirilerek yükseltilecek veya gerekirse yenilenecektir. Eğitim Öğretimin Uluslararasılaşması Uluslararasılaşma, bütün dünyada günümüzdeki ve gelecekteki yükseköğretimin temel bir unsuru ve eğilimi haline gelmiştir. YÖK kntenjanları ile gelen yabancı uyruklu lisans öğrencileri dışında, yapılacak işbirlikleri ile daha fazla yabancı öğrencinin Üniversitemize çekilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca lisansüstü eğitim-öğretimdeki yabancı öğrenci sayısının da artırılması planlanmaktadır. Bunun için Üniversitemizde lisans ve lisansüstü eğitim ve öğrenimlerini sürdürmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilere yardımcı lmak amacıyla Uluslararası Öğrenci Ofisi kurulacaktır. Ayrıca bu öğrenciler için Türkçe dil kursları ve ihtiyaç luştuğunda TÖMER kurulması planlanmaktadır. Bunun yanında akademik persnelimizin, öğretim üyesi hareketliliği çerçevesinde, yurtdışı üniversitelerle işbirlikleri artırılacaktır. Etkin bir Kariyer Merkezi ve Mezun İzleme Ofisi Üniversitemiz öğrencilerinin, mezuniyet snrası kariyerlerini planlama-destekleme ve sürekli bir iletişim kurma ihtiyacı hızla kurumsallaştırılacaktır. Ssyal Prjeler TOKİ ve Yerel yönetim ile görüşülerek kperatif usulü ile üniversite persnelimize knut yapılması için anlaşma yapılacaktır. Üniversite persnelimiz için aileleri ile birlikte gidebilecekleri şehir merkezinde ssyal tesisler açılacaktır. Yerleşkelerimizde ihtiyaca göre kreşler açılacak kadınlarımızın kariyer yapması desteklenecektir. Engelsiz üniversite prjesi geliştirilerek, eğitimin önündeki engeller kaldırılacaktır. Amasya mızın tarihi dkusu içinde yer alan bir mekânda Üniversite Kültür Evi ve Kitap Kafe açılacaktır. Hbi bahçeleri luşturularak istekli öğretim üyelerine dağıtılacaktır. İhtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti hem de destek lmak isteyen kişi ya da kurumların tespitini sağlayacak Amasya Üniversitesi Burs Krdinatörlüğü kuracaktır. Üniversitemizin, öğrencilerimizin srunları ile ilgilenecek uzmanlardan luşan bir Rehberlik ve Psikljik Danışma Ofisi luşturulması sağlanacaktır.

7 Yerleşkelerin Alt Yapı Srunlarının Çözümlenmesi Yemekhane hizmetleri bütün yerleşkelerde iyileştirilecek, yemek kalitesi ve hijyeni en önde gelen unsur larak göz önünde tutulacaktır. Yerleşkelerin kantin, kütüphane, kuma salnu, alt yapı vb prblemleri dikkate alınacaktır. Yerleşkelerde öğrencilere yönelik tüm ticari faaliyetlerde rektörlük fiyat plitikalarının takipçisi lacaktır.

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler 2. Stratejik Tasarım 2.1. Misyon İstanbul Medipol Üniversitesi verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına

Detaylı

HERKESİN REKTÖRÜ. Prof. Dr. Abdulvahap YİĞİT Ahi Evran Üniversitesi Rektör Adayı. www.abdulvahapyigit.com

HERKESİN REKTÖRÜ. Prof. Dr. Abdulvahap YİĞİT Ahi Evran Üniversitesi Rektör Adayı. www.abdulvahapyigit.com HERKESİN REKTÖRÜ Prof. Dr. Abdulvahap YİĞİT Ahi Evran Üniversitesi Rektör Adayı www.abdulvahapyigit.com www.abdulvahapyigit.com 01 Prof. Dr. Abdulvahap YİĞİT Ahi Evran Üniversitesi Rektör Adayı ÖZGEÇMİŞİM

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİHÇE Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 20 Temmuz 1982 tarihinde, Prf. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'ın kurucu dekanlığında; Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

EUA Heyeti BEÜ yü Değerlendirecek

EUA Heyeti BEÜ yü Değerlendirecek EUA Heyeti BEÜ yü Değerlendirecek Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Heyeti 21-22 Mart 2016 tarihleri arasında Üniversitemizin Kurumsal Değerlendirmesini yapacaktır. Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler 2. Stratejik Tasarım 2.1. Misyon İstanbul Medipol Üniversitesi verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

3. Stratejik Uygulama

3. Stratejik Uygulama 3. Stratejik Uygulama 3.1. i ve Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ 1 Fiziksel altyapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç duyulan toplumsal hizmetler için

Detaylı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU AMAÇ : Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Öncülük Etmek..3:Sektörel bazda bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için yılda adet yeni bölüm/program

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

MERKEZ STRATEJİK PLAN SORUMLUSU

MERKEZ STRATEJİK PLAN SORUMLUSU Stratejik Plan Bilgi Frmları EK B 1 / 14 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ BATI ÇÜNÜR KAMPÜSÜ, ISPARTA TEL: 0 246 211 3192 / 3099 FAX: 0 246 237 0920 MERKEZ STRATEJİK

Detaylı

ÜRETİM REFORM PAKETİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE İLGİLİ MADDELERİN AÇIKLAMALARI

ÜRETİM REFORM PAKETİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE İLGİLİ MADDELERİN AÇIKLAMALARI ÜRETİM REFORM PAKETİNDE YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU İLE İLGİLİ MADDELERİN AÇIKLAMALARI 1) KALİTE KURULU Gelişmiş ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarının çıktı odaklı kalite süreçleri değerlendirmesi idari ve mali

Detaylı

Yükseköğretim Sistemimizdeki Yapısal Gelişmeler. ÜRP Kapsamında YÖK Maddeleri. Prof. Dr. Hasan Mandal

Yükseköğretim Sistemimizdeki Yapısal Gelişmeler. ÜRP Kapsamında YÖK Maddeleri. Prof. Dr. Hasan Mandal Yükseköğretim Sistemimizdeki Yapısal Gelişmeler ÜRP Kapsamında YÖK Maddeleri Prof. Dr. Hasan Mandal YENİ YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ YAKLAŞIMI Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma (Çeşitlilik) Rekabet (Performans

Detaylı

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAPSAMINDA GÜNDEME ALINAN PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAPSAMINDA GÜNDEME ALINAN PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAPSAMINDA GÜNDEME ALINAN PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER Amaç 1 ALTYAPI VE KAYNAKLARIN GELİŞTİRİLMESİNİ SAĞLAYARAK EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ ARTIRMAK Hedef 1.1 Eğitim

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI Ssyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü öğretimi için 2011 2012 eğitim-öğretim yılında açılacak prgramlar,

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

DOKAP Eylem Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz

DOKAP Eylem Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz DOĞU KARADENİZ PROJESİ (DOKAP) EYLEM PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN DOKAP Eylem Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Turizm ve Çevresel Sürdürülebilirlik Ekonomik Kalkınma Altyapı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: KALİTELİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMININ OLUŞTURULMASI HEDEF 1.1. Fiziki altyapının ve eğitim altyapısının iyileştirilmesi HEDEF 1.2. Kurumsal

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık Hazine Müstaşarlığı

Detaylı

5. MERKEZ YERLEŞKEYE KONFERANS VE

5. MERKEZ YERLEŞKEYE KONFERANS VE 1. KEZER YELEŞKESİNDEKİ LOJMANLARIN YAŞAM ALANLARININ DÜZENLENMESİ. ACİLEN PREFABRİK BİR MARKET, ÇEVRE DÜZENLEMESİ, ÇOCUK PARKI, LOJMAN İLE ŞEHİR MERKEZİ ARASINA ÖZEL SERVİS, ALIŞVERİŞ MERKEZİ, KREŞ VE

Detaylı

GELENEKLERİNE BAĞLI 21.YÜZYILA YAKIŞIR BİR ÜNİVERSİTE İÇİN. Prof.Dr. Bünyamin KAPLAN Erciyes Üniversitesi 2015-2019 dönemi Rektör Adayı

GELENEKLERİNE BAĞLI 21.YÜZYILA YAKIŞIR BİR ÜNİVERSİTE İÇİN. Prof.Dr. Bünyamin KAPLAN Erciyes Üniversitesi 2015-2019 dönemi Rektör Adayı GELENEKLERİNE BAĞLI 21.YÜZYILA YAKIŞIR BİR ÜNİVERSİTE İÇİN Prof.Dr. Bünyamin KAPLAN Erciyes Üniversitesi 2015-2019 dönemi Rektör Adayı Nasıl Bir Yönetim Anlayışı? Adalete ve liyakat ve hakkaniyete önem

Detaylı

VİZYONUMUZ Bilim, teknoloji ve sana8a uzmanlığı ve yara?cılığı ile uluslararası, lider bir üniversite olmak. MİSYONUMUZ İstanbul Teknik Üniversitesi

VİZYONUMUZ Bilim, teknoloji ve sana8a uzmanlığı ve yara?cılığı ile uluslararası, lider bir üniversite olmak. MİSYONUMUZ İstanbul Teknik Üniversitesi VİZYONUMUZ Bilim, teknoloji ve sana8a uzmanlığı ve yara?cılığı ile uluslararası, lider bir üniversite olmak. MİSYONUMUZ İstanbul Teknik Üniversitesi nin varlık nedeni; bilim, teknoloji ve sana8a bilginin

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

YÖNETİŞİM BİLDİRGESİ

YÖNETİŞİM BİLDİRGESİ YÖNETİŞİM BİLDİRGESİ YÖNETİM İLKELERİ 1. Bilime ve bilim insanına saygılı ve eğitim kalitesinden ödün vermeyen, 2. Çağdaş anlayışa sahip, Atatürk İlkelerine ve Cumhuriyet in temel değerlerine bağlı, 3.

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ 1 Sevgili Genç Arkadaşlarımız, Günümüzün en büyük sermayesi olan bilginin üretildiği üniversiteler, toplumu doğrudan etkileyen, gelişmeye, kalkınmaya ve değişime

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTE TANITIMI Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

FAKÜLTEMİZ YÖNETİMİNE ADAY OLMA GEREKÇEM

FAKÜLTEMİZ YÖNETİMİNE ADAY OLMA GEREKÇEM FAKÜLTEMİZ YÖNETİMİNE ADAY OLMA GEREKÇEM Fakültemiz gerek evrensel bilginin üretilmesi ve toplumsal yarar için geliştirilmesi gerekse de ülkemizin öncelikli alanlarındaki araştırmalarıyla her dönemde öncü

Detaylı

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO İdare Adı 38.99 - İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF PERFORMANS HEDEFİ FAALİYETLER SORUMLU BİRİMLER 2018 yılı sonuna

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriPrjesi UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriPrjesi her beceri

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE 15/06/2016 2 İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU A. Kurum Hakkında Bilgiler

Detaylı

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası

FAKÜLTEMİZ. Fakültemizin vizyonu ise uluslararası brosur_tr.indd 1 20.02.2016 10:07:58 FAKÜLTEMİZ Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulmuş olup 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Fakültemizin misyonu

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ BOYABAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ GENEL BİLGİLER 11.07.1992 tarihli ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3837 sayılı kanunla Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE AR-GE ODAKLI ŞEFFAF ÜNİVERSİTE ŞEFFAF YÖNETİM ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN A. AMACIMIZ: TANITIMI Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken lduğumdan hareketle yla çıkan

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI

T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI T. C. Y E D Đ T E P E Ü N Đ V E R S Đ T E S Đ R E K T Ö R Y A R D I M C I L I Ğ I EUA KURUMSAL DEĞERLENDĐRME PROGRAMI EUA Kurumsal Değerlendirme Prgramı EUA: Eurpean Universities Assciatin Avrupa Üniversiteler

Detaylı

10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı

10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı 10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı 28 Eylül 2012, İSO Odakule Tplantı Salnu, İstanbul MÜDEK Kimdir, Nedir? Türkiye ve KKTC deki mühendislik eğitim prgramlarının akreditasynu

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

MAKFED BÜLTEN. Eylül 2016 MAKİNA İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU

MAKFED BÜLTEN. Eylül 2016 MAKİNA İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU MAKFED BÜLTEN MAKİNA İMALAT SANAYİİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ATATÜRK BULVARI NO: 193 ASO KULE 7.KAT KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA TEL: +90 312 426 40 50 FAKS: +90 312 468 42 91 01.09.2016-01.10.2016 İÇİNDEKİLER

Detaylı

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27

%30 u İngilizcedir. MÜDEK 2/27 MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği dir. Müdek, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Düzce Üniversitesi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun larak; Enstitünün vizynu ve misynu dğrultusunda eğitim

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2015 1 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 06 Mayıs 2012 tarih ve 28284 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2012/3058

Detaylı

ÖĞRENMEYİ MÜKEMMELLEŞTİRMEK

ÖĞRENMEYİ MÜKEMMELLEŞTİRMEK ÖĞRENMEYİ MÜKEMMELLEŞTİRMEK Prof. Dr. Aşkın ASAN Rektör 16-09-2015 Misyon Kıtaların buluşma noktasında eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde öncü ve yol gösteren,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI EĞİTİM REHBERİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SANDIKLI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU e-posta subyo@aku.edu.tr

Detaylı

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 SETA ANKARA SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 SETA ANKARA SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI. 2016 SETA ANKARA ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI Nene Hatun Cad. No: 66 GOP 06700 Çankaya, Ankara, TÜRKİYE Tel: +90 312 551 21 00 Faks: +90 312 551

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Ocak 2016 Ocak-2016 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

Performans Bilgileri

Performans Bilgileri Bilgileri 5018 sayılı Kanunun 3. maddesinde; Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2009-2014) 0 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 2 1-GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon.. 3 B-Yetki, Görev Ve Sorumluluklar.

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek

Detaylı

HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ

HEDEF BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİM ADI * 1 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılacaktır. 2 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci sayısı arttırılması amacıyla bilgilendirme toplantılaraı F BELİRLEME Geliştirmek SH-1

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

Merkez de girişimcilere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulan bir Kamp sürecini,

Merkez de girişimcilere eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulan bir Kamp sürecini, ARI Çekirdek İnvasyn Atölyesi prjesi, İTÜ ve ARI Teknkent in yanı sıra tüm ARI Çekirdek İştirakçileri (küçük ve rta ölçekli maddi/manevi destekçiler) ve tüm ARI Çekirdek Ana İştirakçileri (büyük ölçekli

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri 10 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları 4.

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİ VE HEDEFLERİ (2013-2017)

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİ VE HEDEFLERİ (2013-2017) YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASILAŞMA STRATEJİ VE HEDEFLERİ (2013-2017) Yeni Yüzyıl Üniversitesinin 2013-2017 yılları arasında Uluslararasılaşma konusunda hedefleri Üniversite yaşamının her alanında

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2010-2014)

STRATEJİK PLAN (2010-2014) STRATEJİK PLAN (2010-2014) Stratejik Öncelik Alanı 1: Araştırma Odaklılık Stratejik 1,1: YDY O ndaki akademisyenleri, sosyal davranışlar ve insan davranışlarını anlama konularındaki araştırmalarında desteklemek.

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Plan ile Uyumlu Anahtar Performans Göstergeleri

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Plan ile Uyumlu Anahtar Performans Göstergeleri Akredite Merkezi Laboratuvar sayısı (İlave edilmesi hedeflenen) Laboratuvar Sayısı Akreditasyon Çalışması Yapılan Laboratuvar Adı Akreditasyon Çalışması Yapılan Yetkili Kurum ve Belge Adı Akreditasyon

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri. 31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri. 31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri 31 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları 4.

Detaylı

Araştırmaları Geliştirme Komisyonu

Araştırmaları Geliştirme Komisyonu Araştırmaları Geliştirme Komisyonu Prof. Dr. Erol Gürpınar Prof. Dr. Erkan Alpsoy Prof. Dr. Çiler Çelik Özenci Prof. Dr. Ömer Civalek Prof. Dr. Burhan Özkan Doç. Dr. Hilal Erkuş Öztürk Doç. Dr. Bekir Taner

Detaylı

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER

STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER STRATEJİLER STRATEJİK AMAÇ 1 BİLİMSEL, GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİR ÜNİVERSİTE OLMAK STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK LER STRATEJİLER STRATEJİK 1.1 İnsan kaynağının akademik beceri, nitelik ve etkin araştırma yapabilme kapasitesinin

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MİSYONUMUZ : VİZYONUMUZ:

MİSYONUMUZ : VİZYONUMUZ: İÇİNDEKİLER Birim Teşkilat Şeması Misyonumuz Vizyonumuz Temel Değerlerimiz Paydaşlarımız Üstünlüklerimiz Zayıf Yönlerimiz Fırsatlar Tehditler Stratejik Amaçlar Sonuç MİSYONUMUZ : Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Aydınlık yarınlara insaat.bartin.edu.tr İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kuruluş Tarihi: 2010 Öğretim Eleman Sayısı: 12 Mezun Sayısı(2014-2017):

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Unvanınız: Görev Yaptığınız Fakülte/Bölüm/AD/Enstitü/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okul/ Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı