PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU"

Transkript

1 PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve projelere yönelik destekleri %100 arttrmak Hedefleri ylnda 150 adet bilimsel aratrma projesi yürütülecektir AMAÇ - 3 ç paydalarla olan etkileimi arttrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek HEDEF (3.1) Her yl çada$ eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar %10 iyile$tirmek Hedefleri ylnda Üniversitemizin güvenlik ihtiyacna ilikin tüm gereksinimleri karlanacaktr ylnda Üniversitemiz birimlerine temizlik, ulam, posta faaliyetlerinde ve krtasiye donanm ve bakmonarm ihtiyaçlar ile temsil ve tantm için destek hizmeti verilecektir HEDEF (3.3) Her yl örencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik geli$imini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 arttrmak. Hedefleri ylnda Üniversitemizin matbaa ihtiyac karlanacaktr HEDEF (3.8) 2011 ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geli$imini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttrmak. Hedefleri ylnda Akademik ve &dari Personelin mesleki ve bireysel olarak kendi alanlarna giren konularda her türlü kongre, sempozyum, seminer ve panellere katlm desteklenecek ve sa(lanacaktr ylnda Yüksek lisans ve Doktora e(itimini sürdürmeleri amacyla yurtdndaki üniversitelere gönderilen 13 Aratrma Görevlisinin yurtd maalar ve ö(renim giderleri karlanacaktr HEDEF (3.11) Her yl DEÜ'nün plan program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye eri$imini %20 geli$tirmek Hedefleri ylnda Üniversite senatosu ve yönetim kurulu kararlar, program ve prosedürlerle ilgili bilgiler internet ortamnda tüm çalanlara duyurulacaktr ylnda Üniversitemizin basn ve halkla ilikiler hizmeti yürütülecektir 34/275

2 AMAÇ - 5 Ulusal ve uluslararas tannml ve ibirliini arttrmak HEDEF (5.1) DEÜ'nün ulusal alandaki imaj ve itibarn geli$tirerek farkndal her yl %10 arttrmak Hedefleri ylnda Üniversitemiz sorunlarnn tartld ve çözümlenmesine yönelik toplam 148 adet sorun çözme toplants düzenlenecektir HEDEF (5.3) Uluslararas Kurum ve Kurululara kurumsal ve bireysel düzeyde üyelikleri ve yönetimlerindeki aktif görevleri %20 arttrmak Hedefleri ylnda Üniversitemizin Avrupa Rektörler Birli(i'ne üyeli(i devam edecektir PERFORMANS TABLOSU BÜTÇE YILI 2008 BRM GENEL SEKRETERLK AMAÇ - 1 HEDEF-1.6 Hedefi nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak 2009 Ylna kadar deer yaratan bilimsel aratrma ve projelere yönelik destekleri %100 artrmak 2008 ylnda 150 adet bilimsel aratrma projesi yürütülecektir Bilimsel Aratrma Proje Says Faaliyet 1 Aratrma faaliyeti Personel Giderleri Toplam Mal ve Hizmet Alm Giderleri 2,511,294 1,482,690 4,050, ,657,000 3,824,000 2,831,491 3,798,793 9,421, ,868,000 11,947,000 Toplam 5,342,785 5,281,483 13,471, ,525,000 15,771,000 35/275

3 AMAÇ-3 HEDEF ç paydalarla olan etkileimi arttrmak geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek Hedefi ylnda Üniversitemizin güvenlik ihtiyacna ilikin tüm gereksinimleri karlanacaktr. Güvenlik Personel Says Kamera Says Faaliyet 1 Güvenlik Faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma Faaliyeti Toplam Personel Giderleri 1,333,960 2,022,456 1,902, ,155,000 2,371, , , , , ,000 Giderleri 196, , , ,029,000 1,070,000 Toplam 1,762,566 2,618,996 2,965, ,464,000 3,732,000 Hedefi ylnda Üniversitemiz birimlerine temizlik, ulam, posta faaliyetlerinde ve krtasiye, donanm ve bakm onarm ihtiyaçlar ile temsil ve tantm için destek hizmeti verilecektir Posta tutar (adi,iadeli taahhütlü,aps,koli vb) (YTL) VY 11,245 12,500 13,500 14,500 15,500 Araç says Yllk yakt tutar (YTL) 74,700 90,250 92,000 95,000 98, ,000 Temizlik personeli says Faaliyet 1 Destek (Haberleme, temizlik, iletiim, ulam vb.) faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri 310, , , , ,500 32,357 33, , ,400 49,100 Giderleri 1,781, ,243 1,398, ,062,700 2,151,700 3,848, ,975 Toplam 5,973,790 1,415,285 1,936, ,564,350 2,718,300 36/275

4 AMAÇ - 3 HEDEF-3.3 ç paydalarla olan etkileimi arttrmak geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek Her yl örencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik geliimini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 arttrmak Hedefi ylnda Üniversitemizin matbaa ihtiyac karlanacaktr Baslan kitap says VY VY Baslan dergi says VY VY Baslan bülten-broürklavuz says VY VY Faaliyet 1 Satnalma faaliyeti Faaliyet 2 Matbaa faaliyeti Toplam Personel Giderleri 100, , , , ,000 20,000 22,000 27, ,000 34,000 Giderleri 35,000 40, , , ,000 Toplam 155, , , , ,000 HEDEF- 3.8 Hedefi ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttrmak 2008 ylnda akademik ve idari personelin mesleki ve bireysel olarak kendi alanlarna giren konularda her türlü kongre, sempozyum, seminer ve panellere katlm desteklenecek ve sa(lanacaktr Etkinlie katlan personel says Etkinlik says Faaliyet 1 Eitim Faaliyeti Personel Giderleri Toplam Giderleri 15,000 17,309 23, ,600 25,600 Toplam 15,000 17,309 23, ,600 25,600 37/275

5 AMAÇ - 3 ç paydalarla olan etkileimi arttrmak geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek HEDEF- 3.8 Hedefi ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttrmak 2008 Ylnda Yüksek Lisans ve Doktora e(itimini sürdürmeleri amacyla yurtdndaki üniverisetelere gönderilen 13 aratrma görevlisinin yurtd maalar ve ö(renim giderleri karlanacaktr. Yurt dndaki örenci says Faaliyet 1 Eitim Faaliyeti Toplam Personel Giderleri 30,806 35,143 45, , , ,000 18,000 HEDEF-3.11 Hedefi Faaliyet 1 Giderleri 30,980 74,446 81, , ,000 Toplam 30,980 74,446 81, , ,000 Her yl DEÜ'nün plan, program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye eriimini %20 gerçekletirmek 2008 ylnda Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu Kararlar, program ve prosedürlerle ilgili bilgiler internet ortamnda tüm çalanlara duyurulacaktr Üniversite Senatosu Toplant Says Üniversite Yönetim Kurulu Toplant Says >letiim ve bilgilendirme faaliyeti Toplam Personel Giderleri 5,000 5,500 5, ,500 7, ,000 1, ,500 1,700 Giderleri Toplam 6,000 6,630 7, ,200 8,900 AMAÇ - 3 HEDEF-3.11 Hedefi ç paydalarla olan etkileimi arttrmak geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek Her yl DEÜ'nün plan, program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye eriimini %20 gerçekletirmek 2008 ylnda Üniversitemizin basn ve halkla ilikiler hizmeti yürütülecektir 38/275

6 Düzenlenen etkinlik says Basnda yer alan haber says Faaliyet 1 Satnalma faaliyeti Faaliyet 2 Halkla >likiler Faaliyeti Toplam Personel Giderleri 170, , , , ,000 35,000 38,000 40, ,000 44,000 Giderleri 40,000 45,000 48, ,000 54,000 Toplam 245, , , , ,000 AMAÇ - 5 Ulusal ve uluslararas tannml ve ibirliini arttrmak HEDEF-5.1 Hedefi Faaliyet 1 Faaliyet 2 DEÜ'nün ulusal alandaki imaj ve itibarn gelitirerek farkndal her yl %10 arttrmak 2008 ylnda Üniversitemiz sorunlarnn tartld( ve çözümlenmesine yönelik toplam 148 adet sorun çözme toplants düzenlenecektir Koordinasyon kurulu toplant says De-Kart toplant says VY VY Koordinasyon faaliyeti Satnalma faaliyeti 647 Toplam Personel Giderleri 3,800 4,000 4, ,250 5, ,100 1,200 Giderleri Toplam 4,700 5,150 5, ,850 7,200 AMAÇ - 5 HEDEF-5.3 Hedefi Ulusal ve uluslararas tannml ve ibirliini arttrmak Uluslar aras kurum ve kurululara kurumsal ve bireysel düzeyde üyelikleri ve yönetimlerindeki aktif görevleri % 20 artrmak 2008 ylnda Üniversitemizin Avrupa Rektörler Birli(ine üyeli(i devam edecektir 39/275

7 Üyeliin maliyeti 3,849 3,870 4,567 6,000 6,000 6,000 Faaliyet 1 Tantm ve iletiim faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Transfer Giderleri 3,849 3,870 5, ,000 6,000 Toplam 3,849 3,870 5, ,000 6,000 cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER CAR TRANSFERLER SERMAYE GDERLER GENEL TOPLAM /275

8 DAR VE MAL LLER DARE BALKANLIMI PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 2 Örencilerimizi insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitimöretim sistemleri oluturmak. HEDEF ylna kadar kamula$trma faaliyetlerini, yerle$ke altyap çal$malarn, binalar tamamlamak Hedefleri ylnda >nciralt mevkiinde kamulatrlacak m2 ile birlikte Tnaztepe kampüsündeki m2'lik yerin, ayrlan ödenek dorultusunda en az %20 orannda kamulatrma ilemi gerçekletirilecektir. HEDEF ylna kadar uzaktan eitim sistemi kurmak ve hayata geçirmek. Hedefleri ylnda Rektörlük ve bal birimlerin ihtiyac olan bilgisayar, yazlm ve donanm alm ile makine ve teçhizat almlarn yaplacak, bakm onarmlar salanacaktr. AMAÇ 3 ç Paydalarla etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek HEDEF 3.1 Her yl çada$ eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb) yaratacak donanmlar %10 iyile$tirmek. Hedefleri 1- Üniversitemize ait araçlarn iletme ve bakm onarm ihtiyaçlar karlanacaktr ylnda bakanlmz tarafndan yaplacak satnalmalara ilikin 24 adet ihale yaplacaktr yl Rektörlük ve Kaynaklar kampüsünün elektrik ve su ihtiyac karlanacaktr. BÜTÇE YILI 2008 PERFORMANS TABLOSU BRM AMAÇ 2- HEDEF 2.1 Hedefi DAR VE MAL LLER DARE BALKANLIMI Örencilerimizi insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitim-öretim sistemleri oluturmak ylna kadar kamula$trma faaliyetlerini, yerle$ke altyap çal$malarn, binalar tamamlamak 2008 ylnda >nciralt mevkiinde kamulatrlacak m2 ile birlikte Tnaztepe kampüsündeki m2'lik yerin ayrlan ödenek dorultusunda en az %20 orannda kamulatrma ilemini gerçekletirilecektir. 41/275

9 * Kamulatrlan yer (M2) 20,216 51,968 48,053 7,158 Proje 1 Kamulatrma ilemi Personel Giderleri 300, , , Toplam ,750 55,500 88, Giderleri 91, ,350 51, ** 3,748,000 4,026,000 4,500, Toplam 4,202,980 4,489,350 4,995, HEDEF 2.4 Hedefi ylna kadar uzaktan eitim sistemi kurmak ve hayata geçirmek ylnda Rektörlük ve bal birimlerin ihtiyac olan bilgisayar, yazlm ve donanm alm ile makine ve teçhizat almlar yaplacak, bakm onarmlar salanacaktr. Menkul Mallarn says VY VY VY VY VY VY Faaliyet Satnalma Faaliyeti Proje 1 Makine ve Teçhizat ve Bilgisayar almlar Proje 2 Bilgi Teknolojileri Toplam Personel Giderleri 500, , , , , ,250 92, , , ,773 Giderleri 152, ,250 85, , ,190 1,071, ,000 2,874, ,783,700 2,141,300 (*):2007 ylnda m2 ba yoluyla edinilmitir. Toplam 1,829,300 1,656,250 3,699, ,989,520 3,441,890 (**):2007 ylnda kamulatrma için Sermaye giderleri ödenei YTL olarak kanunlam ancak ek ödenek temini ile e çkarlmtr. AMAÇ 3- ç paydalarla etkileimi artrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek HEDEF 3.1 Her yl çada eitim ortamlarn (snf, laboratuar vb.) yaratacak donanmlar %10 iyiletirmek 42/275

10 Araç says Faaliyet 1 Satnalma Faaliyeti Faaliyet 2 Bakm Onarm giderleri Personel Giderleri 300, , , , ,418 63,750 55,500 88, , ,182 Giderleri 279, , , , ,060 Toplam 643, , , ,008,380 1,078,660 Hedefi ylnda bakanlmz tarafndan 24 adet ihale yaplacaktr. >lan says >hale Says Faaliyet >hale >lemleri Hedefi Personel Giderleri 600, , , ,215 1,054, , , , , ,569 Giderleri 398, , , , ,954 Toplam 1,125,960 1,681,700 1,671, ,057,690 2,202, yl Rektörlük ve Kaynaklar kampüsünün elektrik ve su ihtiyac karlanacaktr. elektrik KW VY 1,450,000 1,205,000 1,240,000 1,290,000 1,350,000 Su M3 VY 78,340 77,500 80,000 83,000 86,000 Faaliyet Elektrik ve su ihtiyacnn karlanmas Personel Giderleri 300, , , , ,814 63,750 55,500 88, ,065 83,387 Giderleri 656, , , , ,494 Toplam 1,020,680 1,048,350 1,056, ,183,410 1,253,695 43/275

11 cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER CAR TRANSFERLER SERMAYE GDERLER GENEL TOPLAM /275

12 SAVUNMA UZMANLIMI BÜTÇE YILI 2008 BRM PERFORMANS TABLOSU Sivil Savunma Uzmanl Gerçekletirilen eitim says Eitime katlan kii says Eitime Katlanlarn memnuniyeti 80% 80% 85% 90% 95% 100% Faaliyet 1 Eitim faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

13 PERSONEL DARE BALKANLIMI BÜTÇE YILI 2007 BRM AMAÇ 3. HEDEF 3.11 Hedefi PERFORMANS TABLOSU DEÜ.REKTÖRLÜMÜ PERSONEL DARE BALKANLIMI ç paydalarda olan etkileimi artrmak,geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. Her yl Dokuz Eylül Üniversitesinin plan program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye eriimini %20 gelitirmek ylnda Personel Dairesince sunulan hizmetlerin eriim kolayl, kalitesi ve sürekliliinin artrlmas salanacaktr. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Terfi ve ntibak Lubesince yaplan ilemler Yllk Terfi ilemleri Asalet Tasdiki Sigortal ve Bakur hizmet deerlendirmesi Askerlik Hizmet Deerlendirmesi Yüksek Lisans Deerlendirmesi Doktora Deerlendirmesi Hazrlk Snf Örenim Deerlendirmesi Kadro Derece Deiiklii S.K. 243 Skhk 64.Maddesi Uyarnca Terfi Bir Üst Örenim Deerlendirilmesi Nedeniyle >ntibak Atama Lubesince yaplan ilemler >dari ve Akademik Açktan Atama ilemleri >dari ve Akademik Nakil Gelen Personel ilemleri >dari ve Akademik Nakil Giden Personel ilemleri Yeniden Atanan Personel ilemleri Özelletirme ile Gelen Personel ilemleri ' inci maddeye göre Doktora için atama ilemleri ' inci maddeye göre Doktora için iade ilemleri Profesörlüe Atama ilemleri Doçentlie Atama ilemleri /275

14 Yardmc Doçentlie Atama ilemleri Bilgi Edindirme Cevap yazlar Görevlendirme-Emeklilik-zin- Pasaport Lubesince yaplan ilemler Yurtiçi Görevlendirme V.Y Yurtd Görevlendirme V.Y SK.40/a maddesi uyarnca yaplan görevlendirmeler V.Y SK deiik 31.maddesi uyarnca yaplan V.Y görevlendirmeler Akademik Personelim >dari görevlendirilmesi V.Y Emeklilik ilemleri V.Y >stifa ve Mustafi ilemleri V.Y Ücretsiz izne ayrlma ilemleri V.Y Bilirkii Görevlendirmeleri V.Y Fiili Hizmet >lemleri V.Y. 50 V.Y Borçlanma >lemleri V.Y. 25 V.Y Salk Karnesi Düzenlenmesi V.Y Hususi ve Hizmet Damgal Pasaport ilemleri V.Y Vekalet >lemleri V.Y Kadro ve Hizmetiçi Eitim Lubesince yaplan ilemler >dari Personel Dolu Kadro Deiiklikleri >dari Personel Bo Kadroda Unvan Deiiklikleri /b-4 Birim Deiiklikleri ilemleri,tahsis-tenkis ilemleri V.Y Sakldan Serbest Braklan Akademik Kadrolar V.Y Akademik Personel Bo Kadroda Unvan Deiiklikleri Akademik Personel Dolu Kadro Derece Deiiklikleri Reektörlükte Bo Kadrolar ile Yaplan Dolu Kadroda derece deiiklikleri >lan Edilen Akademik Kadro adetleri (Prof.,Doçent,Yard.Doç.) Açktan Atama Yaplan Kadro adetleri (Ör.Gör., Okutman, Uzman, Ara.Gör.) 2547 SK.35.maddesine göre geçici olarak tahsis edilen SK.35.maddesine göre geçici olarak iade edilen /275

15 Maa Tahkkuk Lubesince yaplan ilemler Maa Evraklar Ek Maa Evraklar Yurtd Maa Evraklar Yurtd Okul Ücreti Evraklar Yurtiçi-d Görev Yolluklar tahakkuk evraklar Yurtiçi Sürekli görev Yolluu evraklar V.Y Nakil Giden Personel Evraklar V.Y >lgili Makama Net Maa yazlar >cra dairelerinden gelen yaz cevap ve ilem evraklar Sendika Merkezleri ve Birimlere Yazlan Evraklar Faaliyet 1 Terfi ve >ntibak Kubesince yaplan ilemler Faaliyet 2 Atama Kubesince yaplan ilemler Faaliyet 3 Görevlendirme-Emeklilik->zin-Pasaport Kubesince yaplan ilemler Faaliyet 4 Kadro ve Hizmetiçi Eitim Kubesince yaplan ilemler Faaliyet 5 Maa Tahkkuk Kubesince yaplan ilemler Toplam Personel Giderleri Kaynak htiyac Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

16 KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DARE BALKANLIMI PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 1 nsanln Geliimine Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak HEDEF yl sonuna kadar ara$trma ve proje geli$tirmeye yönelik stratejik ortaklklar %20 arttrmak. Hedefleri yl sonuna kadar ANKOS balantsyla alnan veritaban says %0,25 arttrlacaktr yl sonuna kadar ULAKBM tarafndan alnan veritaban says %15 arttrlacaktr yl sonuna kadar ÜNAK araclyla alnan veritaban aboneliine devam edilecektir. HEDEF ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve projelere yönelik destekleri %100 artrmak. Hedefleri ylna kadar satn alma ve ba yoluyla salanan basl ve elektronik kaynak says (kitap ve dergiler) %1 arttrlacaktr. 2-Abone olunan Türkçe veritabanlar alnmaya devam edecektir. 3-Cilt yaplan yayn says arttrlarak süreli yayn ve kitaplarn korunmas ve uzun süre kullanm salanacaktr. AMAÇ 3 ç paydalarla olan etkileimi arttrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. HEDEF 3.2 Her yl örencilerin akademik geli$imini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 arttrmak. Hedefleri yl sonuna kadar örencilerin ve akademik personelin kütüphaneden yararlanmasna yönelik etkinlikler %5 arttrlacaktr ylnda örencilerin geliimini salamaya yönelik eitim, konferans, seminer etkinlikleri %50 arttrlacaktr. HEDEF 3.3 Her yl örencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik geli$imini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 arttrmak. 49/275

17 Hedefleri ylnda ücretsiz sinema gösterimleri için kaynaklar %30 arttrlacaktr. HEDEF ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geli$imini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttrmak. Hedefleri ylnda akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %25 arttrmak yl sonuna kadar Innopac Millenium Library System otomasyon programn kullanma açmak için kütüphane personelinin eitimini salamak. AMAÇ 4 D paydalarla ilikileri gelitirmek ve toplumsal katk salamak. HEDEF 4.1 D$ payda$lara yönelik ve d$ payda$larla ortak yürütülen faaliyetleri her yl %20 arttrmak. Hedefleri ylnda dier kamu ve özel kurulularn ev sahipliini yaptmz toplantlarnn says %25 arttrlacaktr ylnda dier üniversite kütüphaneleri ile kaynak alverii %5 arttrlacaktr ylnda Mesleki kurulularn ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu), ÜNAK, ULAKBM vs.) ve kütüphanecilik bölümlerinin düzenledii toplant ve seminerlere katlm oran %20 arttrlacaktr ylnda zmir Türk Kütüphaneciler Dernei'nin faaliyetlerine katlm %20 arttrlacaktr. HEDEF 4.6 Her yl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri %10 arttrmak. Hedefleri 1- Toplumun kitap ve kütüphane konusunda bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler %15 arttrlacaktr. PERFORMANS TABLOSU BÜTÇE YILI 2008 BRM KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DARE BALKANLIMI AMAÇ 1 HEDEF 1.2 Hedefi nsanln Geliimine Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2008 yl sonuna kadar aratrma ve proje gelitirmeye yönelik stratejik ortaklklar %20 arttrmak yl sonuna kadar ANKOS ba(lantsyla alnan veritaban says %0,25 arttrlacaktr. 50/275

18 Ankos balantsyla alnan veritaban says Denemeye açlan veritaban says Veritabanlarndak i toplam e_dergi says Veritabanlarndak i toplam e_kitap says Veritabanlarndak i toplam tez says Faaliyet 1 Bilgiye Abonelik Faaliyeti Proje 1 Elektronik Ortamda Yayn Almlar ve Yapmlar Projesi Toplam Personel Giderleri Hedefi Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam yl sonuna kadar ULAKB&M tarafndan alnan veritaban says %15 arttrlacaktr. Ulakbim balantsyla alnan veritaban says Veritabanlarndak i toplam e_dergi says Faaliyet 1 Bilgiye Abonelik Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri 0 Sermaye Giderleri 0 Toplam /275

19 Hedefi yl sonuna kadar ÜNAK aracl(yla alnan veritaban aboneli(ine devam edilecektir. ÜNAK balantsyla alnan veritaban says Veritabanlarndak i toplam e_dergi says Proje 1 HEDEF 1.6 Hedefi Elektronik Ortamda Yayn Almlar ve Yapmlar Projesi Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam ylna kadar deer yaratan bilimsel aratrma ve projelere yönelik destekleri %100 arttrmak ylna kadar satn alma ve ba( yoluyla sa(lanan basl ve elektronik kaynak says (kitap ve dergiler) %1 arttrlacaktr. Satn alma ve ba yoluyla gelen kitap says Satn alma ve ba yoluyla gelen dergi says Elektronik Dergi Says Elektronik Kitap Says Faaliyet 1 Yayn Almlar Faaliyeti Proje 1 Basl Yayn Almlar ve Yapmlar Projesi Toplam Personel Giderleri SGK Devlet Primi Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam /275

20 Hedefi Abone olunan Türkçe veritabanlar alnmaya devam edilecektir. Abone olunan Türkçe veritabanlar says Faaliyet 1 Bilgiye Abonelik Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam Hedefi Cilt yaplan yayn says arttrlarak süreli yayn ve kitaplarn korunmas ve uzun süreli kullanm sa(lanacaktr. Cilt yaplan yayn says Faaliyet 1 Bask ve Cilt faaliyeti Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Toplam AMAÇ 3 HEDEF 3.2 Hedefi ç paydalarla olan etkileimi arttrmak, geliimlerini salamak ve hizmetin kalitesini yükseltmek. Her yl örencilerin akademik geliimini desteklemeye yönelik eitim, konferans, seminer vb etkinlikleri %10 arttrmak yl sonuna kadar ö(rencilerin ve akademik personelin kütüphaneden yararlanmasna yönelik etkinlikler %5 arttrlacaktr. Oryantasyon Says Oryantasyona Katlan Kii Says Kütüphaneye Gelen Kullanc Says /275

21 Ödünç verilen kitap says Çekilen fotokopi says Özel çalma ve grup çalma odalar kullanc says Faaliyet 1 Hedefi Faaliyet 1 Kütüphane kullanmn arttrmaya yönelik faaliyetler Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam ylnda ö(rencilerin geliimini sa(lamaya yönelik e(itim, konferans, seminer etkinlikleri %50 arttrlacaktr. Yaplan seminer ve toplant says Toplantya katlan kii says Örencilerin geliimini salamaya yönelik faaliyet Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam /275

22 Her yl örencilerin sosyal, kültürel ve ekonomik geliimini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 arttrmak. HEDEF 3.3 Hedefi ylnda ücretsiz sinema gösterimleri için kaynaklar %30 arttrlacaktr. Toplam film- belgesel says (dvd, vcd) Sinema gösterimi yaplan gün says Sinemaya gelen toplam kii says Akademik, idari personel ve örencilerin Faaliyet 1 kültürel geliimine yönelik faaliyet Faaliyet 2 Gerekli materyali satnalma faaliyeti HEDEF 3.8 Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam ylna kadar her yl akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek eitim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %10 arttmak. Hedefi ylnda akademik ve idari personelin geliimini destekleyecek e(itim, konferans, seminer vb. etkinlikleri %25 arttrmak. Eitim, konferans, seminer says Katlan kii says Faaliyet 1 Akademik ve idari personel eitim faaliyeti Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam /275

23 Hedefi yl sonuna kadar Innopac Millenium Library System otomasyon programn kullanma açmak için kütüphane personelinin e(itimini sa(lamak. Eitim günü says Katlan kii says Faaliyet 1 Personel eitim faaliyeti Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam AMAÇ 4 HEDEF 4.1 Hedefi D paydalarla ilikileri gelitirmek ve toplumsal katk salamak. D paydalara yönelik ve d paydalarla ortak yürütülen faaliyetleri her yl %20 arttrmak ylnda di(er kamu ve özel kurulularn ev sahipli(ini yapt(mz toplantlarnn says %25 arttrlacaktr. Dier kamu ve özel kurululara ev sahiplii yaptmz toplant / seminer says Katlan kii says Faaliyet 1 Ev sahiplii yaptmz faaliyetler Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam /275

24 Hedefi Faaliyet ylnda di(er üniversite kütüphaneleri ile kaynak alverii %5 arttrlacaktr. Dier üniversite kütüphanelerine verilen yayn says Dier üniversite kütüphanelerinde n istekte bulunulan kitap says Dier üniversite kütüphaneleriyle kaynak paylam faaliyeti Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam ylnda Mesleki kurulularn ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Hedefi Konsorsiyumu), ÜNAK, ULAKB&M vs.) ve kütüphanecilik bölümlerinin düzenledi(i toplant ve seminerlere katlm oran %20 arttrlacaktr. Ankos toplantlarna katlm says Ünak toplantlarna katlm says Ulakbim toplantlarna katlm says Dier Mesleki seminerlere katlm says Faaliyet 1 Yurtiçi görevlendirme faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

25 Hedefi ylnda &zmir Türk Kütüphaneciler Derne(i'nin faaliyetlerine katlm %20 arttrlacaktr. >zmir TDK ile ortak düzenlenen konferans says Faaliyet 1 Ortak aktiviteler faaliyeti Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri Toplam HEDEF 4.6 Hedefi Faaliyet 1 Her yl toplumun bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikleri %10 arttrmak. Toplumun kitap ve kütüphane konusunda bilinçlendirilmesine yönelik etkinlikler %15 arttrlacaktr. Kurumumuz dndan gelenlere verilen oryantasyon says Oryantasyona katlan kii says Toplumu kitap ve kütüphane konusunda bilinçlendirme faaliyeti Toplam Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alm Giderleri Sermaye Giderleri 0 Toplam /275

26 cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER SERMAYE GDERLER GENEL TOPLAM /275

27 SAMLIK KÜLTÜR VE SPOR DARE BALKANLIMI PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ 1 nsanln Geliimine Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak HEDEF ylna kadar üretilen ara$trmalar, projeleri ve alnan patent saylarn %20 artrmak üzere labaratuarlar kurmak ve akreditasyonlarn tamamlamak. Hedefleri ylnda sosyal hizmetler alannda varolan projelere ilave olarak 2 yeni proje gerçekletirilecektir. AMAÇ 2 Örencilerimizi insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek eitim öretim sistemleri oluturmak. HEDEF ylna kadar kamula$trma faaliyetlerini, yerle$ke altyap çal$malarn, binalar tamamlamak. Hedefleri yl içinde Tnaztepe kampüsünde yeni bir enlik alan kurulacaktr ylnda yeni açlacak yurt ile örenci ve konuklarmza 1000 kiilik barnma hizmeti verilecektir. HEDEF 2.8. Her yl örencilerin "etik ve sosyal sorumluluk"bilincini geli$tirmeye yönelik en az 2 çal$ma yapmak. Hedefleri yl içerisinde örenci topluluklar sosyal sorumluluk projelerine dahil edilerek 3 etkinlie destek verilecektir. AMAÇ 3 ç Paydalarla Olan Etkileimi Arttrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmet Kalitesini Yükseltmek HEDEF 3.1. Örencilerimiz için çada$ eitim ortamlar yaratacak fiziksel donanm %10 orannda iyile$tirmek. Hedefleri yl sonuna kadar örencilerimizin kullanm amacyla varolan araçlara ilave olarak 1 adet araç satnalnacaktr. HEDEF 3.3. Örencilerimizin sosyal ve kültürel alandaki geli$imlerini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 orannda arttrmak. Hedefleri eitim - öretim yl balangcnda üniversitemizi yeni kazanm örencilerimiz için organize edilen tantm günlerine 2000 örencinin katlm salanacaktr eitim - öretim yl bahar döneminde bahar enliklerinin nitelik ve içeriinin iyiletirilmesine yönelik faaliyetlerin çeitlilii arttrlacaktr yl içerisinde salk alannda laboratuar hizmetleri çe$itlilii arttrlacaktr. 4. Az ve di$ sal hizmetleri alannda di$ protezi yapm ünitesi olu$turulacaktr yl içerisinde yemekhanelerden kiinin yararlanmas salanacaktr. 6. Örencilere yönelik spor etkinliklerinin arttrlmas ve gelitirilmesi amacyla düzenlenen turnuvalara 20 takmn katlm salanacaktr yaz döneminde Doanbey - Payaml Eitim ve Dinlenme Tesislerinde 1250 kiiye konaklama hizmeti sunulacaktr. 60/275

28 HEDEF 3.4. Mezun örencilerimizin kariyer planlamasna destek olarak istihdam orann her yl %10 arttrmaya yönelik ortam olu$turmak. Hedefleri eitim - öretim yl sonunda organize edilen kariyer günlerine 4000 örencinin katlm salanacaktr. HEDEF ylna kadar personelin geli$imini destekleyecek eitim konferans vb. etknlikleri en az %10 arttrmak. Hedefleri 1- Çalan bana eitim saatin 2008 yl için 15 saat/adam olmas salanacaktr. HEDEF 3.9. ç payda$lar arasndaki ileti$im, sosyal ve kültürel faaliyetleri %10 arttrmak. Hedefleri yl içerisinde çalan motivasyonunu arttracak etkinlikler düzenlenecektir yl içerisinde bal tüm birimlerin iç kontrol yaps oluturulacaktr. HEDEF Her yl Dokuz Eylül Üniversitesi'nin plan program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye eri$imini %20 geli$tirmek. Hedefleri yl içerisinde yönetim bilgi sistemleri bal birimlerde oluturulacaktr. AMAÇ 5 Ulusal ve Uluslar aras Tannml ve birliini Arttrmak HEDEF 5.4. Gda Güvenlii konusunda tüm mutfak ve yemekhanelerde HACCP Belgelendirme kapsamna girmek Hedefleri yl içerisinde HACCP Gda Güvenlik Sistemi Belgesi alnacaktr. AMAÇ 6 Eitim, Aratrma, Paydalara Hizmet levlerinin Daha Etkin Bir Biçimde Yerine Getirilebilmesi ve Ulusal-Uluslararas Tannmln Gelitirilmesine Yönelik Finansal Kaynak Yaratmak HEDEF 6.3. Ulusal ve uluslararas kurulu$larla geli$tirilen finansal kaynak salayc projeleri %10 orannda arttrmak. Hedefleri 1- AB Hibe Projeleri yoluyla yaratlan finansal kaynaklar %10 orannda arttrlacaktr. HEDEF 6.5. Her yl ba$ ve sponsorluk gelirlerini %10 arttrmak. Hedefleri yl içerisinde ba ve sponsorluk gelirlerini %10 arttrlacaktr. PERFORMANS TABLOSU BÜTÇE YILI 2008 BRM SAMLIK KÜLTÜR VE SPOR DARES AMAÇ 1 HEDEF 1.1. Hedefi nsanln Geliimine Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalar, projeleri ve alnan patent saylarn %20 artrmak üzere labaratuarlar kurmak ve akreditasyonlarn tamamlamak ylnda sosyal hizmetler alannda varolan projelere ilave olarak 2 yeni proje gerçekletirilecektir. 61/275

29 Tanmlar Gerçekleme Hedefler Proje says Proje gelitirmeye yönelik stratejik ortaklklar ve ibirlii says Projeler yoluyla katk salanan kii says Projede görev alan gönüllü öenci says Faaliyet 1 Sosyal Hizmetler alannda 2 proje hazrlama ve yürütme faaliyeti Toplam Kaynak Personel Giderleri htiyac AMAÇ 2. HEDEF 2.1. Hedefi Giderleri Toplam Örencilerimizi insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek eitim öretim sistemleri oluturmak ylna kadar kamulatrma faaliyetlerini, yerleke altyap çalmalarn, binalar tamamlamak yl içinde Tnaztepe kampüsünde yeni bir enlik alan kurulacaktr. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Kenlie katlanlarn memnuniyet oran V.Y V.Y V.Y 60% 62% 64% Kenliklere katlan örenci says oran V.Y V.Y V.Y 50% 55% 57% Faaliyet 1 naat/yapm Faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Hedefi Toplam ylnda ö(renci ve konuklarmza 1500 kiilik barnma hizmeti verilecektir. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Yurttan yararlanan örenci says Yurttan yararlanan konuk says Kullanma açlan oda says Faaliyet 1 Faaliyeti Faaliyet 2 Yurt iletim Faaliyeti Toplam /275

30 HEDEF 2.8. Hedefi Personel Giderleri Giderleri Toplam Her yl örencilerin "etik ve sosyal sorumluluk"bilincini gelitirmeye yönelik en az 2 çalma yapmak yl içerisinde ö(renci topluluklar sosyal sorumluluk projelerine dahil edilerek 3 etkinli(e destek verilecektir. Projeye katlan topluluk says Destek verilen etkinlik says Faaliyet 1 Proje yürütme faaliyeti Faaliyet 2 Halkla ilikiler ve Tantm Faaliyeti Faaliyet 3 Satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam AMAÇ 3. ç Paydalarla Olan Etkileimi Arttrmak, Geliimlerini Salamak ve Hizmet Kalitesini Yükseltmek HEDEF 3.1. Örencilerimiz için çada eitim ortamlar yaratacak fiziksel donanm %10 orannda iyiletirmek yl sonuna kadar ö(rencilerimizin kullanm amacyla varolan araçlara ilave olarak 1 Hedefi adet araç satnalnacaktr. Araçlarn örenci etkinlikleri amacyla kullanm says?????? Araç says?????? Faaliyet 1 Araç satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri HEDEF 3.3. Hedefi Toplam Örencilerimizin sosyal ve kültürel alandaki geliimlerini desteklemeye yönelik etkinlikleri %10 orannda arttrmak e(itim - ö(retim yl balangcnda üniversitemizi yeni kazanm ö(rencilerimiz için organize edilen tantm günlerine 2000 ö(rencinin katlm sa(lanacaktr. 63/275

31 Tantma gidilen fakülte says Tantm günlerine katlan örenci says Faaliyet 1 Örencilerimiz için hazrlanan tantm günlerinin organizasyon faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Hedefi Toplam e(itim - ö(retim yl bahar döneminde bahar enliklerinin iyiletirilmesine yönelik faaliyetlerin çeitlili(i arttrlacaktr. Organize edilen etkinlik says V.Y V.Y Katlan örenci says V.Y V.Y Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Organizasyon faaliyeti Faaliyet 2 Halkla ilikiler ve tantm faaliyeti Toplam Personel Giderleri Hedefi Giderleri Toplam yl içerisinde sa(lk alannda 40 farkl laboratuar hizmeti verilecektir. Yaplan farkl tetkik yöntem (tahlil) says Laboratuar hizmeti sunulan hasta says Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Satnalma faaliyeti Faaliyet 2 Laboratuar hizmeti uygulamalar faaliyeti Toplam /275

32 Hedefi Personel Giderleri Giderleri Toplam A(z ve di sa(l( hizmetleri alannda di protezi yapm ünitesi oluturulacaktr. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Di protez laboratuarnn tamamlanma oran -?? Satnalma faaliyeti - - VY Planlanan i gücü says - - VY Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Di protez laboratuarnn kurulmas faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti Faaliyet 3 > gücü istihdamnn salanmas faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam Hedefi yl içerisinde yemekhanelerden kiinin yararlanmas sa(lanacaktr. Yemek yiyen örenci says Yemek yiyen personel says Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Satnalma faaliyeti Faaliyet 2 Halkla ilikiler ve tantm faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam Hedefi Ö(rencilere yönelik spor etkinliklerinin arttrlmas ve gelitirilmesi amacyla düzenlenen turnuvalara 20 takmn katlm sa(lanacaktr. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Turnuva düzenlenen bran says V.Y V.Y Turnuvaya katlan takm says V.Y V.Y Organize edilen turnuva says V.Y V.Y Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Turnuva organizasyon faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti Faaliyet 3 Halkla ilikiler ve tantm faaliyeti Toplam /275

33 Hedefi Personel Giderleri Giderleri Toplam yaz döneminde Do(anbey - Payaml E(itim ve Dinlenme Tesislerinde 1250 kiiye konaklama hizmeti sunulacaktr. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Konaklama hizmetinden yararlanan kii says VY VY Kii geceleme says VY VY Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Yapm-onarm faaliyeti Faaliyet 2 Halkla ilikiler ve tantm faaliyeti Faaliyet 3 Mal ve hizmet alm faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam HEDEF 3.4. Hedefi Mezun örencilerimizin kariyer planlamasna destek olarak istihdam orann her yl %10 arttrmaya yönelik ortam oluturmak e(itim - ö(retim yl sonunda organize edilen kariyer günlerine 4000 ö(rencinin katlm sa(lanacaktr. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Kariyer günlerine katlan firma says Kariyer günlerine katlan örenci says Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Kariyer günleri organizasyon faaliyeti Faaliyet 2 Halkla ilikiler ve tantm faaliyeti 0 Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam HEDEF 3.8. Hedefi ylna kadar personelin geliimini destekleyecek eitim konferans vb. etknlikleri en az %10 arttrmak. Çalan bana hizmet içi e(itim saatin 2008 yl için 15 saat/adam olmas sa(lanacaktr. 66/275

34 Tanmlar Gerçekleme Hedefler 2010 Düzenlenen eitim says VY Eitime katlan personel says VY Kii bana düen eitim saati VY Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Eitim faaliyeti Faaliyet 1 Satnalma faaliyeti HEDEF 3.9. Hedefi Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam ç paydalar arasndaki iletiim, sosyal ve kültürel faaliyetleri %10 arttrmak yl içerisinde çalan motivasyonunu arttracak 10 etkinlik düzenlenecektir. Düzenlenen motivasyon etkinlikleri says VY Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Organizasyon faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam Hedefi yl içerisinde ba(l tüm birimlerin iç kontrol yaps oluturulacaktr. >zlenen birim says VY VY Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 >zleme faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam /275

35 HEDEF Hedefi Her yl Dokuz Eylül Üniversitesi'nin plan program ve prosedürleri ile ilgili bilgiye eriimini %20 gelitirmek 2008 yl içerisinde ba(l 10 birimde yönetim bilgi sistemleri oluturulacaktr. Tanmlar Yönetim bilgi sistemleri kurulan Gerçekleme Hedefler birim says VY VY Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Bilgi sistemleri kurulmas faaliyeti Faaliyet 2 Satnalma faaliyeti AMAÇ 5. HEDEF 5.4. Hedefi Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam nsanln Geliimine Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak Gda Güvenlii konusunda tüm mutfak ve yemekhanelerde HACCP Belgelendirme kapsamna girmek 2008 yl içerisinde HACCP Gda Güvenlik Sistemi Belgesi alnacaktr. Tanmlar Gerçekleme Hedefler Kapsama giren mutfak says VY VY VY Kapsama giren yemekhane says VY VY VY Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Satnalma faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri AMAÇ 6. HEDEF 6.3. Hedefi Toplam Eitim, Aratrma, Paydalara Hizmet levlerinin Daha Etkin Bir Biçimde Yerine Getirilebilmesi ve Ulusal-Uluslararas Tannmln Gelitirilmesine Yönelik Finansal Kaynak Yaratmak Ulusal ve uluslararas kurulularla gelitirilen finansal kaynak salayc projeleri %10 arttrmak (yaratmak.) AB Hibe Projeleri yoluyla yaratlan finansal kaynaklar %10 orannda arttrlacaktr. 68/275

36 Tanmlar Gerçekleme Hedefler Proje says Proje gelitirmeye yönelik stratejik ortaklklar ve ibirlii says Projelere dorudan dahil edilen kii says Projeler yoluyla elde edilen hibe miktar Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Salk alannda 2 tane proje hazrlama ve yürütme faaliyeti Faaliyet 2 Gençlik alannda 6 tane proje hazrlama ve yürütme faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam HEDEF 6.5. Her yl ba ve sponsorluk gelirlerini %10 arttrmak. Hedefi yl içerisinde ba( ve sponsorluk gelirleri %10 arttrlacaktr. Ba yapan firma says VY VY VY VY VY VY Sponsor firma says VY VY VY VY VY VY Faaliyet/Pr. Maliyeti Faaliyet 1 Halkla ilikiler ve tantm faaliyeti Toplam Personel Giderleri Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER SERMAYE GDERLER GENEL TOPLAM /275

37 PERFORMANS TABLOSU BÜTÇE YILI 2008 BRM BLGLLEM DARES BALKANLIMI Faaliyet Toplam Gerçekleme Hedefler Personel Giderleri Giderleri Toplam cmal Tablosu KODU AÇIKLAMA KANUN TAHMN 01 PERSONEL GDERLER SOSYAL GÜVENLK KURUMUNA DEVLET PRM GDERLER MAL VE HZMET ALIM GDERLER GENEL TOPLAM /275

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde.

KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU. Saklama Süresi Birim Ar+ivinde. KAMU KURUM VE KURULULARI DANIMA, DENETM VE YARDIMCI HZMET BRMLER TESPT VE DEERLENDME FORMU BRM : PERSONEL DARE BAKANLII S$ra No 1 Malzemenin Ad$ ve Konusu Bakanlklardan veya dier kurumlardan gelen genelge,

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA YL,,. KONYA,,. MERAM,,. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.,,. Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,. Yasama ve yürütme organları hizmetleri,,.,,.,.,. DİĞER PERSONEL,.,.,.

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR

ÖDENEK CETVELİ - A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR BELEDYE AÇKLAMA YL,,. KONYA,,. MERAM,,. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.,,. Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,. Yasama ve yürütme organları hizmetleri,,.,,.,.,.,. DİĞER PERSONEL,.,.,.,.

Detaylı

STRATEJĐK PLANLAMA SÜREC ECĐ (2010-2014 DÖNEMĐ STRATEJĐK AMAÇLARI) T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ

STRATEJĐK PLANLAMA SÜREC ECĐ (2010-2014 DÖNEMĐ STRATEJĐK AMAÇLARI) T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐK PLANLAMA SÜREC ECĐ (2010-2014 DÖNEMĐ STRATEJĐK AMAÇLARI) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Stratejik, ve 1. EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐME YÖNELĐK AMAÇLAR Stratejik Amaç

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

REKTÖRÜN SUNU(U. 2008 Yl Performans Program

REKTÖRÜN SUNU(U. 2008 Yl Performans Program 2008 Yl Performans Program REKTÖRÜN SUNU(U Bilginin hzla çoald, yayld ve tüketildii yüzylmzda bilgiye ulama ve deerlendirme önem kazanmtr. Alvin Toffler'in de söyledii gibi cehalet artk "okuma yazma bilmemek"

Detaylı

Sayfa 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖZLÜK İŞLERİ BÜROSU İŞ SÜRECİ-1 Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/K ayıt

Sayfa 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖZLÜK İŞLERİ BÜROSU İŞ SÜRECİ-1 Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/K ayıt T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖZLÜK İŞLERİ BÜROSU İŞ SÜRECİ-1 Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/K ayıt Akademik Personel Atama Yazıları ve Yapılan İşlemler Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

Dr. GÜLER TOZKOPARAN. DL,YETERLLKLER ngilizce MS Office Uygulamalar2 (Word, Excel, PowerPoint) SPSS Paket Program2

Dr. GÜLER TOZKOPARAN. DL,YETERLLKLER ngilizce MS Office Uygulamalar2 (Word, Excel, PowerPoint) SPSS Paket Program2 Dr. GÜLER TOZKOPARAN Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, letme Bölümü Dokuz Çemeler Kampüsü 35160 Buca-zmir 0 232 420 41 80 / 2128 e-mail: g.tozkoparan@deu.edu.tr ETM Dokuz Eylül

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ

447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ 447 - ZİRAAT FAKÜLTESİ UYGULAMA LİSTESİ 1 - Senato ve Kurul Sekretarya İşlemleri Süreci 1.3 - Akademik Kurul Altsüreci 1.3.1 - Akademik Kurul İşlemleri 1.4 - Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu

Detaylı

T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI

T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

ZSU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2015 YL BÜTÇE KARARNAMES Madde 1- zmir Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildi i gibi toplam (1.604.914.000,00 ) TL. ödenek verilmi tir. Madde

Detaylı

REKTÖRÜN SUNUU. Örencinin, kendi kendine örenen ve denetleyen bir birey haline gelmesi çok önemlidir.

REKTÖRÜN SUNUU. Örencinin, kendi kendine örenen ve denetleyen bir birey haline gelmesi çok önemlidir. REKTÖRÜN SUNUU nsan n en temel özellii, tartmasz toplumsal bir varlk oluudur. Toplumlarn temel kayna ise insandr. Bir toplumun gelimesi büyük ölçüde insanlarn iyi yetitirilmesine baldr. Bu da ancak nitelikli

Detaylı

1. GR GENEL BLGLER...1

1. GR GENEL BLGLER...1 1. GR...1 2. GENEL BLGLER...1 3. MEVCUT DURUM ANALZ VE DEERLENDRME...1 3.1. Aratrma ve Yayn Faaliyetleri...1 3.2. E%itim Ö%retim Faaliyetleri...2 3.3. nsan Kaynaklar...8 3.4. Hizmetler...11 3.5. Mali Kaynaklar...12

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab ÜNAK 2010 Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Alarda Bilgi Hizmetleri 7-9 Ekim 2010 Ondokuz Mays Üniversitesi, Samsun Bildiriler Kitab Yayna Hazrlayanlar Aytaç Yldzeli Tolga Çakmak Nevzat Özel Samsun, 2012 ÜNAK

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz, 2012 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATI N ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

Üniversite için her şey yapabilirsiniz, Eğer Üniversitenin Kütüphanesi zayıfsa, Hiçbir şey yapmamış olursunuz

Üniversite için her şey yapabilirsiniz, Eğer Üniversitenin Kütüphanesi zayıfsa, Hiçbir şey yapmamış olursunuz Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Üniversite için her şey yapabilirsiniz, Eğer Üniversitenin Kütüphanesi zayıfsa, Hiçbir şey yapmamış olursunuz Genel

Detaylı

, , ,15

, , ,15 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLAR TABLOSU Yılı : Kodu :. Ay: Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Ekonomik BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 8 GİDERLER HESAB.., 8 BÜTÇE GELİRLERİ HESAB.,8 8 PERSONEL 6., 8 Teşebbüs ve

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEMEVE DESTEKLEME İLKELERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Başkent Üniversitesinin Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Konservatuvar, Enstitü ve Merkezler gibi akademik birimleri

Detaylı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı Toplam materyal sayısı 01.02.2012 tarihine göre Kitap 51 833 Ders kitap 22 611 Tez 408 Kitap dışı materyaller - 367

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KÜLTÜR UBE MÜDÜRLÜ Ü. Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Ba kanl

KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KÜLTÜR UBE MÜDÜRLÜ Ü. Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Ba kanl KültürveSosyalHizmetlerDairesiBakanl KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KÜLTÜRUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Salk merkezleri, hastaneler, gezici salk üniteleri ile yetikinler, yallar,engelliler,kadnlar,gençlerveçocuklarayönelikhertürlüsosyal

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç: Madde 1: Bu Yönerge, Hacettepe Üniversitesi kütüphane hizmetlerinin sunumunda, görevli personel ve kullanıcıların görev

Detaylı

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye

Biliim ve novasyon. S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye Biliim ve novasyon S. ahin Tulga Genel Müdür HP Türkiye novasyon page 2 DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DONDURMASI DÜNYANIN NYANIN NYANIN NYANIN EN EN EN EN TAZE TAZE TAZE TAZE DONDURMA Tanm Ticari Getirisi

Detaylı

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI

AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI AGRIEVOLUTION TANITIM DÖKÜMANI MDR? Agrievolution (Global Alliance for Agriculture Equipment Manufacturing Associations Tarm Makineleri malatç Birlikleri Küresel ttifak); ABD, Hindistan, Brezilya, Türkiye,

Detaylı

TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ

TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ TÜRKYE KALTE DERNE TÜZÜÜ MADDE 1 - Yasalar ile bu Ana Tüzük hükümleri uyarnca yönetilmek ve amaç ile çalma konular dorultusunda çalmalar yapmak üzere 12 Kasm 1990 tarihinde "TÜRKYE KALTE DERNE" kurulmutur.

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ

T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2017 YİLİ KÜRÜMSAL MALİ DÜRÜM VE BEKLENTİ LER RAPORÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-2017 S U N U Ş Üniversitemizin bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna

Detaylı

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl EtütveProjelerDairesiBakanl ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIMHALELERUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluk Bakanlk Makam nn onaylar dorultusunda müdürlüümüz tarafndan ihale edilmesi istenilen projeli

Detaylı

Kütüphanemizin Kuruluşu 1992

Kütüphanemizin Kuruluşu 1992 Kütüphanemizin Kuruluşu 1992 KURULUŞ AMAÇLARI: Dinamik ve değişime öncülük eden İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, eğitim, öğretim ve araştırma programlarını

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU Kanun Numaras : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yaymland R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Say : 26173 Yaymland Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa: BRNC BÖLÜM Amaç, Tanmlar, Kurulu

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Akademik Personel Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI DAİRE BAŞKANI Özel Kalem Akademik Personel Şube Müdürlüğü İdari Personel Şube Müdürlüğü Maaş Tahakkuk İşleri Şube Müdürlüğü Eğitim ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI. : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI 1.1. DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI 1.1Birimi : Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 1.2 Görevin Adı : Kütüphane

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 5548382/331 14/7/214 Konu : Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu "BATMAN ÜNİVERSİTESİ 214 YILI I. 6 AYLIK KURUMSAL MALİ

Detaylı

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU FAALİYETLER Üniversite Bütçesi Ocak-Haziran 2016 2016 Mali Yılı Üniversite bütçesi 47.603.000 TL olarak belirlenmiştir.

Detaylı

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda.

RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortal lar n Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yay mlanan Tebli Hakk nda. 29.09.2009 RKÜLER (2009 56) Konu: Sigortallarn Eksik Gün ile ten Ç Nedenlerinin Bildirilmesiyle lgili Sosyal Güvenlik Kurumunda Yaymlanan Tebli Hakknda. 28.09.2008 tarihli 27011 say resmi Gazete de Sosyal

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul KALİTE YOLCULUĞU Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul 1970 : Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 1971 : Sakarya Devlet

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi. Genel İdare Hizmetleri. Daire Başkanı, Genel Sekreter ve Rektör GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ Personel Daire Başkanlığı/Kadro-İstatistik Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI ŞUBE MÜDÜRÜ ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

2008 Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU. Strateji Geli tirme Daire Ba kanl

2008 Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU. Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES YILI DARE FAAL YET RAPORU Strateji Geli tirme Daire Ba kanl zmir- 2009 REKTÖRÜN SUNUU Çeyrek asrlk akademik ömrünü am deneyimiyle birlikte, genç ve dinamik

Detaylı

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken!

UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S! * BASIN B!LD!R!S!* BASIN B!LD!R!S! * UYARIYORUZ! 66 Ay Çok Erken! Dikkat Dikkat: Okullar Aç"l"yor!! 2012-2013!E"itim!Ö"retim!y#l#!17!Eylül!2012 de,!ilkokula!yeni!ba$layan!ö"renciler!ise!10!eylül!2012

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012)

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 2012-ARALIK 2012) Ek- T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (OCAK 202-ARALIK 202) SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan akademik personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2010 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01- Personel :... 3 02- Sosyal

Detaylı

http://www.suzuki-toshie.net

http://www.suzuki-toshie.net B Uygulama 03.03.2011 Bilinçli Örenim Yoluyla Yaama Gücüne Doru Yeni Afet Önleme Eitimi --- Proje Örenimi, Portfolyo Deerlendirme, Koçluk Yöntemi --- Afet Önleme ve Yeni Örenme Becerileri Proje Örenimi

Detaylı

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK 1 912.02.00.00-912.03.00.00 hususi veya hizmet pasaportu çıkarma ve yenileme talepleri

Detaylı

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir?

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir? Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler 1) Kadro durumunuz nedir? 657 Sayl Kanuna tabi personelim 657 sayl Kanun 4/B Sözlemeli

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!"! (1. sayfa) ZEYLNAME

T.C KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII Strateji Gelitirme Bakanl!! (1. sayfa) ZEYLNAME (1. sayfa) ZEYLNAME Türkiye Kültür Portal! Altyap!s!n!n Oluturulmas! ve Portal Uygulama Yaz!l!mlar!n!n Temin Edilmesi ihalesi 03/07/2009 Cuma gününe ertelenmitir. Teknik :artnamenin 6.(2). Maddesi Portal

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI T.C. MLLÎETMBAKANLII TalimveTerbiyeKuruluBakanl SGORTACILIK ETM KURS PROGRAMI ANKARA 2009 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAI PROGRAMIN SEVYES PROGRAMIN AMAÇLARI

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ ADI SOYADI : Prof. Dr. Mehmet AKGÜL KADRO UNVANI : Dekan ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si Eczacılık si MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER ÖZELSEKTÖR V.B. BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI DOKÜMAN LİSTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI DOKÜMAN LİSTESİ Sayfa No : 1 / 7 Doküman No Doküman Adı Yayın Tarihi Revizyon Tarihi Rev. No İÜ/PDB/OŞ-01 ORGANİZASYON ŞEMASI İÜ/PDB/GT-01 DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI İÜ/PDB/GT-02 2547 KADRO VE YAZIŞMA BÜROSU ŞUBE MÜDÜRÜ

Detaylı

FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOL YAPIM UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Fen leri Dairesi Ba kanl

FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOL YAPIM UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Fen leri Dairesi Ba kanl FenleriDairesiBakanl FEN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YOLYAPIMUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluklar Fen leri Dairesi Bakanl tarafndan yürütülecek yol çalmalarna ait yllkprogramlarnbelirlenmesivestratejikplançalmalarnaesasolacak

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEU) bünyesinde

Detaylı

HİZMET STANDARDI TABLOSU

HİZMET STANDARDI TABLOSU HİZMET STANDARDI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAN MA SÜRESİ 1 Akademik ve İdari Personelin Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit (Süre uzatma) 1- Personelin,

Detaylı

Türkiye deki Devlet Üniversitelerinde Çalışan Kütüphanecilerin Özlük Hakları

Türkiye deki Devlet Üniversitelerinde Çalışan Kütüphanecilerin Özlük Hakları 37.Kütüphane Haftası 29 Mart 2001 - ÖZLÜK HAKLARI FORUMU Türkiye deki Devlet Üniversitelerinde Çalışan Kütüphanecilerin Özlük Hakları Adile Günden ÜNAK Yönetim Kurulu Başkanı Özlük Hakları Nedir? Bir kuruluşta

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı