AKADEM K DE ERLEND RME VE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKADEM K DE ERLEND RME VE"

Transkript

1

2 KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009

3

4 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri dorultusunda, akademik ve idari hizmetlerin deerlendirilmesi, kalitenin gelitirilmesi, iç deerlendirme sürecinin yürütülmesi, çalmalarn akademik birimlere duyurulmas ve uygulamalarn takip edilmesi ilemlerini yürütmektedir. KOÜ, kalite standartlarnn oluturulmas ve uluslararas uyumluluunun salanmas konusunda KOÜ - ADEK in çalmalarn bir frsat olarak görmektedir. Hedefimiz ADEK in çalmalarn, özellikle kalite kültürünü tüm üniversitemize yaymaktr. KOÜ-ADEK tüm akademik ve idari birimlere, özdeerlendirmeye esas olacak performans göstergeleri belgelerini iletmi; birimlerden toplad verileri deerlendirerek 2007 yl raporunu oluturmutur. Rapor, güçlü ve zayf olduumuz yanlarn, yeterli olduumuz ve gelitirmemiz gereken alanlarn yan sra, akademik ve idari birimlerin ve ayn zamanda örencilerin memnuniyet düzeylerini de ortaya koymaktadr. Bu konudaki çalmalarmz hzla gelitireceimize inanyor ve 2007 ADEK Raporu nun hazrlanmasnda emei geçen arkadalarma çok teekkür ediyorum. Sayglarmla, Prof. Dr. Sezer.KOMSUOLU REKTÖR

5 ÇNDEKLER Sayfa 1.1 AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME KURULU AKADEMK DEERLENDRME SÜRECNE KATILAN ÜNVERSTE BRMLER KURUM HAKKINDA GENEL BLGLER KURUM MSYON VZYON VE DEERLER Misyon Vizyon Deerler STRATEJIK AMAÇ VE HEDEFLER SÜRECN HEDEFLER SÜRECN KAPSAMI VE SINIRLARI SÜRECN SAHB SÜRECN GRDLER Özdeerlendirme Çalmalar için; Çevre Deerlendirme Çalmalar için; DEERLENDRMEDE DKKATE ALINAN TEMEL LKELER SÜRECN EYLEMLER Deerlendirme Ekiplerini Oluturmak Deerlendirme Yol Haritasnn Çkartlmas Bir Önceki Yln yiletirmeye Açk Alanlarnn Deerlendirilmesi Özdeerlendirme Çalmalar SÜRECN ÇIKTILARI SÜRECN KONTROLÜ DAITIM GRDLER (KAYNAKLAR VE LKLER) Örenci niteliinde beklenen düzey Akademik personel niteliinde beklenen düzey dari Personel Niteliinde Beklenen Düzey Mali Kaynaklarn Yeterlilii Bilgi Teknolojileri ve Kaynaklarnn (Bilgisayar, nternet, letiim, Kitap, Yayn, vb) Yeterlilii Teknolojilerinin Yeterlilii Fiziksel Olanaklarn Yeterlilii Temin Edilen Hizmetlerin Yeterlilii Sanayi ile likilerin Yeterlilii Toplum ile likilerin Yeterlilii Kamu Kurum ve Kurulular ile likilerin Yeterlilii Mezunlar ile likilerin Yeterlilii Çalanlar ile likilerin Yeterlilii Örenciler ile likilerin Yeterlilii Yükseköretim Alannda Ulusal likilerin Yeterlilii Yükseköretim Alannda Uluslararas likilerin Yeterlilii KURUMSAL NTELKLERN VE ÖZELLKLERN DEERLENDRLMES Örenci Saylar (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve Yeterlilii Öretim Eleman Saylar (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öretim Görevlisi, Okutman, Aratrma Görevlisi, Uzman vb.) ve Yeterlilii... 37

6 5.2.3 Öretim Eleman Saylar (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öretim Görevlisi, Okutman, Aratrma Görevlisi, Uzman vb.) ve Yeterlilii Çalanlarn Ya Ortalamalar (Öretim üyeleri, öretim elemanlar ve idari personel) ve Yeterlilii Çalanlarn Kadn - Erkek Personel Dalmnn Deerlendirilmesi (öretim üyeleri, öretim elemanlar, aratrma görevlileri ve idari personel için ayr ayr) ve Yeterlilii Çalanlarn Kdem Ortalamalar (Öretim üyeleri, öretim elemanlar ve idari personel) ve Yeterlilii Akademik Personelin Ortalama Ünvan Düzeyi dari Personelin Eitim Düzeyi Akademik Birimlerin ve Bu Birimlerdeki Programlarn Saylar (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, yüksek lisans ve doktora) ve Yeterlilii Kurumun Arlkl Akademik Alan/Alanlar ve Yeterlilii Kurumun Fiziksel Büyüklüü ve Altyaps (m²) ve Yeterlilii ETM-ÖRETM SÜREÇLERNN DEERLENDRLMES Programlarn Ulusal ve Çevre htiyaçlarna Uygunluu Programlarn Eitim Hedeflerinin Yeterlilii Programlarn Kapsam ve Niteliklerinin (ders çeitlilii, ders yükleri ve uyumluluu) Yeterlilii Programlarn Anlalabilirlii ve Hedeflerinin Açkl Programlarn Bütünlüünün ve Devamllnn Yeterlilii Programlarn Çktlarnn (programn kazandrmas beklenen nitelikler) Yeterlilii Program Kaynaklarnn (öretim eleman, ders notlar vb.) Yeterlilii Programlarn Dier Programlarla likilerinin Yeterlilii Örencilere Sunulan Rehberlik/Danmanlk Hizmetlerinin Yeterlilii Engelli Örencilere Sunulan Eitim Hizmetlerinin Yeterlilii Örenci Deerlendirme Prosedür ve Araçlarnn (snav, ödev, proje vb.)yeterlilii Yeni Örencileri Programlara Hazrlama Prosedür ve Uygulamalarnn Yeterlilii Örencilere Sunulan Eitimin Etkinliini Artracak Eitsel Destek Hizmetlerinin (yabanc dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanm vb.) Yeterlilii Programlarn lgili Ulusal ve Uluslararas Programlarla Uyumundaki Yeterlilii Uluslararas Örenci Deiimi Programlarna Örenci Katlmnn Yeterlilii ARATIRMA VE GELTRME (BLG ÜRETME) SÜREÇLERNN DEERLENDRLMES Aratrma ve Gelitirme Çalmalarnn Ulusal ve Çevre htiyaçlarna Uygunluu Aratrma ve Gelitirme Olanak ve Kaynaklarnn Yeterlilii Aratrma ve Gelitirme Çalmalarnn Yeterlilii Aratrma ve Gelitirme Önceliklerinin Belirginlii Aratrma ve Gelitirme Çalmalarnn Bütünlüü ve Devamll Aratrma ve Gelitirme Çalmalarnn Disiplinleraras Yaplabilmesindeki Yeterlilik Uluslararas Aratrma ve Gelitirme Çalmalarnn Yeterlilii Uluslararas Aratrma ve Gelitirme Çalmalarnn Akademik Personelin Katlmnn Yeterlilii Aratrmay Özendiren ve Destekleyen Araçlarn Yeterlilii Aratrma ve Gelitirme Faaliyetlerinin Önceliklere Uygunluu... 68

7 Aratrma ve Gelitirme Çalmalarnn Hedeflerine Ulap Ulamadnn Yeterlilii Aratrma ve Gelitirme Çalmalar ile Eitim-Öretim Faaliyetleri Arasndaki likinin Yeterlilii Aratrma ve Gelitirme Sonuçlarnn Duyurulmas ve Paylalmas ile lgili Araç, Ortam ve Mekanizmalarn Yeterlilii Aratrma ve Gelitirme Çalmalarnn Oluturulmasnda ve Yürütülmesinde Paydalarla (endüstri, kamu kurum ve kurulular, sivil toplum kurulular vb.) Kurulan Yapsal likilerin Yeterlilii Aratrma ve Gelitirme Sonuçlarnn Topluma Faydaya Dönümesindeki Yeterlilii Aratrma ve Gelitirme Sonuçlarnn Kuruma/Birime Fayda Olarak (ekonomik, itibar vb.) Dönmesindeki Yeterlilik UYGULAMA VE HZMET SÜREÇLERNN DEERLENDRLMES Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarna uygunluu Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarnn yeterlilii Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterlilii Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin belirginlii Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinleraras yaplabilmesindeki yeterlilii Uluslararas uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterlilii Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçlarn yeterlilii Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulap ulamadnn yeterlilii Eitim-Öretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasndaki ilikinin yeterlilii Aratrma ve gelitirme çalmalar ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasndaki ilikinin yeterlilii Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarnn duyurulmas ve paylalmas ile ilgili araç, ortam ve mekanizmalarn yeterlilii Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluturulmasnda ve yürütülmesinde paydalarla (endüstri, kamu kurum ve kurulular, sivil toplum kurulular vb.) kurulan yapsal ilikilerin yeterlilii Yaam Boyu Eitim faaliyetlerinin yeterlilii Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterlilii Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterlilii Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma faydaya dönümesindeki yeterlilik Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterlilik DAR SÜREÇLER VE DESTEK SÜREÇLERNN DEERLENDRLMES Personel leri ile lgili Hizmetlerin Yeterlilii dari (ihale, temizlik, ulam vb.) ler ile lgili Hizmetlerin Yeterlilii Bütçe ile lgili Süreç ve Hizmetlerin Yeterlilii Örenci leri ile lgili Akademik Hizmetlerin Yeterlilii Kütüphane ve Dokümantasyon leri lgili Hizmetlerin Yeterlilii Yap ve Çevre leri ile lgili Hizmetlerin Yeterlilii Teknik Destek Hizmetleri ile lgili Hizmetlerin Yeterlilii Örenci Bilim, Kültür ve Sanat Topluluklarnn Yeterlilii Uluslararas Ofislerin Hizmetlerinin Yeterlilii Örenci Kariyer Planlama Hizmetlerinin Yeterlilii Staj Destek Hizmetlerinin Yeterlilii Örenci Konseylerine Salanan Hizmetlerin Yeterlilii... 77

8 5.7 YÖNETSEL ÖZELLKLERN (YAPISAL) DEERLENDRLMES Organizasyonel Yapnn Yeterlilii Görev ve Sorumluluk Tanmlarnn Açkl Görev Yetkilerinin Yeterlilii Stratejilerin Varl ve Yeterlilii Karar Verme Süreçlerinin Yeterlilii Süreçlerinin (Akademik ve dari) Yeterlilii Stratejik Planlama ve zleme Süreçlerinin Yeterlilii Kalite Gelitirme Süreçlerinin Yeterlilii Bilgi Yönetimi Süreçlerinin Yeterlilii nsan Kaynaklar Süreçlerinin Yeterlilii Finans Kaynaklar Süreçlerinin Yeterlilii Örenci Katlm Süreçlerinin Yeterlilii YÖNETSEL ÖZELLKLERN (DAVRANISAL) DEERLENDRLMES Ortak Kültür ve Deerlerin Paylamndaki Yeterlilik Akademik Personelinin Memnuniyetinin Yeterlilii dari Personelin Memnuniyetinin Yeterlilii Örenci Memnuniyetinin Yeterlilii Liderlik Yaklamlarnn Yeterlilii Yönetici Yaklamlarnn (yönetim tarz, tanma ve takdir, insan ilikileri, yetki paylam vb.) Yeterlilii Akademik Personelin dari ve Yönetsel Özelliklerinin Yeterlilii dari Personelin Özelliklerinin Yeterlilii Çalanlar Arasndaki birlii Ortamnn Yeterlilii Arkadal ve Sosyal Ortamn Yeterlilii ÇIKTILAR/SONUÇLARIN DEERLENDRLMES Kurumsal Niteliklerle lgili Gelimelerin Yeterlilii Eitim Öretim le lgili Çktlarn Yeterlilii Aratrma ve Gelitirme ile lgili Sonuçlarn Yeterlilii Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri ile lgili Sonuçlarn Yeterlilii Yönetsel Faaliyetler ile lgili Sonuçlarn Yeterlilii dari Faaliyetler ile lgili Sonuçlarn Yeterlilii Toplum ile lgili Sonuçlarn Yeterlilii YÜKSEKÖRETM MSYONUNU BAARMA PERFORMANSININ DEERLENDRLMES ÇEVRE DEERLENDRMES YÜKSEK ÖRETM ALANINDAK ULUSAL VE ULUSLAR ARASI GELMELERN DEERLENDRLMES MEZUNLAR LE LGL GELMELERN DEERLENDRLMES TOPLUMSAL GELMELERN VE TOPLUM LE LKLERN DEERLENDRLMES SANAY VE SOSYAL KURUMLAR LE LKLER VE GELMELERN DEERLENDRLMES ETM TEKNOLOJLERNDEK GELMELERN DEERLENDRLMES YASAL DÜZENLEMELER LE KAMU KURUM VE KURULULARINDAK GELMELERN DEERLENDRLMES YÜKSEKÖRETM KURUMUNUN BULUNDUU BÖLGENN EKONOMK VE TCAR KALKINMASINA ETKSNN DEERLENDRLMES SWOT ANALZ YLETRME ALANLARI GRDLER (KAYNAKLAR VE LKLER) KURUMSAL NTELKLER VE ÖZELLKLER ETM VE ÖRETM SÜREÇLER... 94

9 8.4 ARATIRMA VE GELTRME SÜREÇLER UYGULAMA VE HZMET SÜREÇLER DAR VE DESTEK SÜREÇLER YÖNETSEL ÖZELLKLER (YAPISAL) YÖNETSEL ÖZELLKLER (DAVRANISAL) SONUÇ EK 1PERFORMANS GÖSTERGELER... 95

10

11 1 GR 1.1 AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME KURULU Kocaeli Üniversitesi Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (KOÜ-ADEK) Tablo 1.1. deki Bakan ve üyelerden olumutur. Tablo 1.1. Kocaeli Üniversitesi Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu Ad Soyad Görevi Prof.Dr.Sezer.KOMSUOLU Rektör Prof.Dr.Arif DEMR Rektör Yardmcs Prof.Dr.Yüksel GÜNEY Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Prof.Dr.Yunus KSHALI Eitim Fakültesi Dekan V. Prof.Dr.Vasfi HAFTACI Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Dilek URAL Tp Fakültesi Öretim Üyesi Prof.Dr.Nihat ERDOMU ktisadi dari Bilimler Fakültesi Öretim Üyesi Prof.Dr.Nurullah GENÇ ktisadi dari Bilimler Fakültesi Öretim Üyesi Prof.Dr.Nilgün BLEN Tp Fakültesi Öretim Üyesi Doç.Dr.Sami ARSOY Mühendislik Fakültesi Öretim Üyesi Doç.Dr.lhan TARKUN Tp Fakültesi Öretim Üyesi Doç.Dr.Sema GÖKTA Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardmcs Doç.Dr.Erhan BÜTÜN Sivil Havaclk Yüksekokul Müdürü Yrd.Doç.Dr.Fahrettin ÖVEÇ Gölcük Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd.Doç.Dr.Aye AYTAÇ Mühendislik Fakültesi Öretim Üyesi Kemal MUTLU Genel Sekreter pek ÇELKYURT Lisansüstü Örenci Temsilcisi 1

12 Üniversitemiz Senatosunun tarih ve 2009/1 nolu toplantsnda alnan 4 sra sayl karar ve tarihli ve sayl Resmi Gazete de yaymlanarak yürürlüe giren Yükseköretim Kurumlarnda Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Yönetmelii nin 10. maddesi uyarnca Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu yukardaki ekilde oluturulmutur. 1.2 AKADEMK DEERLENDRME SÜRECNE KATILAN ÜNVERSTE BRMLER Fakülteler Fen Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Teknik Eitim Fakültesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Hukuk Fakültesi Tp Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi letiim Fakültesi Eitim Fakültesi Mimarlk ve Tasarm Fakültesi Enstitüler Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Salk Bilimleri Enstitüsü Aratrma Merkezleri Atatürk lkeleri ve Devrimleri Aratrma Uygulama Merkezi Çevre Sorunlar Aratrma ve Uygulama Merkezi 2

13 Elektronik ve Haberleme Sistemleri Aratrma Uygulama Merkezi Kaynak Teknolojisi Aratrma Eitim ve Uygulama Merkezi Uygulamal Matematik Bilimleri Aratrma Merkezi Yurtdnda Yaayan Türklerin Sorunlar Aratrma Uygulama Merkezi Yer ve Uzay Bilimleri Aratrma Merkezi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Aratrma ve Uygulama Merkezi Sürekli Eitim Aratrma ve Uygulama Merkezi Uzaktan Eitim Aratrma ve Uygulama Merkezi Plastik Malzemeler Aratrma ve Uygulama Merkezi Lazer Teknolojileri Aratrma ve Uygulama Merkezi Kadn Sorunlarn Aratrma ve Uygulama Merkezi Aratrma Birimleri Alternatif Yaktlar Aratrma-Gelitirme ve Uygulama Birimi nvaziv Kardiyoloji Aratrma ve Uygulama Birimi iir Etkinlikleri Birimi Tiyatro Etkinlikleri Birimi Deneysel Tp Aratrma ve Uygulama Birimi Hereke Hal ve pekli Dokumacl Kablosuz Haberleme ve Biliim Sistemleri Aratrma Birimi Temiz Enerji Dönüüm Sistemleri Aratrma Birimi Toplum Ruh Sal Birimi Kandra MYO Folklor Aratrma ve Uygulama Birimi Klinik Aratrmalar Birimi Rektörlük Birimleri Bilgi lem Daire Bakanl Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bakanl Salk Kültür ve Spor Daire Bakanl Personel Daire Bakanl 3

14 Strateji ve Gelitirme Daire Bakanl dari ve Mali ler Daire Bakanl Örenci leri Daire Bakanl Yap leri Daire Bakanl Hukuk Müavirlii Döner Sermaye letmesi Müdürlüü Yüksekokullar Sivil Havaclk Yüksekokulu Beden Eitimi ve Spor Yüksekokulu Karamürsel Beden Eitimi ve Spor Yüksekokulu Derbent Turizm ve Otel letmecilii Yüksekokulu Kocaeli Salk Yüksekokulu Yabanc Diller Yüksekokulu Konservatuvar Devlet Konservatuvar Meslek Yüksekokullar Ali Rza Vezirolu Meslek Yüksekokulu Arslanbey Meslek Yüksekokulu Asm Kocabyk Meslek Yüksekokulu Derbent Meslek Yüksekokulu Deirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Gebze Meslek Yüksekokulu Gölcük Meslek Yüksekokulu Hereke Ö..Uzunyol Meslek Yüksekokulu hsaniye Meslek Yüksekokulu 4

15 zmit Meslek Yüksekokulu Kandra Meslek Yüksekokulu Karamürsel Meslek Yüksekokulu Kocaeli Meslek Yüksekokulu Kocaeli Salk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Körfez Meslek Yüksekokulu Köseköy Meslek Yüksekokulu Yahya Kaptan Meslek Yüksekokulu 5

16 2 KURUM HAKKINDA GENEL BLGLER Kocaeli Üniversitesi 3 Temmuz 1992 de çkarlan 3837 sayl yasaya göre, 22 yeni üniversite ile birlikte kurulmutur. Üniversitemiz, 17 Austos 1999 Depremi nden önce eitim-öretim hizmetini, 15 deiik yörede bulunan ve toplam alan m² olan yerlekelerinde, 10 fakülte, 3 enstitü, 12 meslek yüksekokulu nda örenim yapan örenci ve öretim eleman ile sürdürmekteydi. Yüzyln felaketi olarak nitelenen 17 Austos Depremi nde üniversitenin maddi varlnn yaklak % 75 i yitirilmitir. Söz konusu büyük kayba karn, eitim-öretim yln yalnzca bir aylk gecikmeyle balatan Kocaeli Üniversitesi, eitim-öretim etkinliini bir süre çadr, prefabrik yap ve onarlabilen binalarnda sürdürmütür. Bu arada, Kocaeli Üniversitesine yeni bir yerleke aray hzla sonuçlandrlm, 2000 ylnn Ekim aynda, zmit e 8 km uzaklkta bulunan ve Umuttepe ad verilen alanda yeni yerlekenin temeli atlmtr. naat aamasnda ülke genelinde yaanan ekonomik krize karn, 2004 ylnn Eylül aynda Rektörlük, izleyen aylarda da Fen-Edebiyat, ktisadi ve dari Bilimler, letiim, Teknik Eitim ve Tp Fakülteleri ve Salk Bilimleri Enstitüsü ile Aratrma ve Uygulama Hastanesi yeni yerlekede hizmet vermeye balamtr. Son üç ylda yukarda saylan birimlere ek olarak Salk Yüksekokulu, Eitim ve Hukuk Fakülteleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi de (I. ksm) Umuttepe Yerlekesi ne tanmtr. Ayrca kütüphane, örenci evi ve kantinleri, mediko-sosyal binas, kre gibi hizmet destek birimleri de tamamlanarak hizmete açlmtr yl itibaryla Kocaeli Üniversitesi 10 Fakülte, 7 Yüksekokul, 18 Meslek yüksekokulu ve örencisiyle 17 ayr yerlekede eitim veren Türkiye nin büyük üniversiteleri arasnda yerini almtr. Üniversitemizin merkez yerlekesi Umuttepe dedir. Bu yerlekenin, Umuttepe deki m 2 arazi üzerinde, m 2 si taahhüt kapsamnda yapm sürmekte olup, toplam alan m 2 dir. Yerleke de Rektörlük binas, 6

17 Eitim, Fen-Edebiyat, ktisadi ve dari Bilimler, letiim, Hukuk, Teknik Eitim ve Tp Fakülteleri, Salk Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri, Kocaeli Salk Yüksekokulu ve Mühendislik Fakültesi nin 1. ksm yer almaktadr. Ayrca mediko sosyal binas, m 2 lik kapal alan olan örenci sosyal tesisleri, kütüphane, örenci evi ve kantinleri, Avrupa Birlii Merkezi, kre gibi hizmet destek birimleri de Umuttepe Yerlekesi nde yer almaktadr. Üniversitemiz, Umuttepe Yerlekesi nin dnda, toplam 16 ayr yerlekede hizmet vermektedir. Bu yerlekeler unlardr: zmit Antpark Yerlekesi Vezirolu (Vinsan) Yerlekesi Arslanbey Yerlekesi Derbent Yerlekesi Hereke Yerlekesi Karamürsel Yerlekesi Yeniköy Yerlekesi Kullar Yerlekesi 42 Evler Yerlekesi Yahya Kaptan Yerlekesi Köseköy Yerlekesi Kandra Yerlekesi Gölcük Yerlekesi Gebze Yerlekesi Deirmendere Yerlekesi Dereköy Yerlekesi Toplam kapal alanmz m²dir yl itibaryla öretim üyesi saymz 722 olup toplam akademik personel saymz 1910 dur. Ayn dönemde toplam idari personel saymz 1003 dür ylnda üniversitemize tahsis edilen ödenek miktar ,00 YTL olup yl içerisinde çeitli nedenlerle eklenen ödenek ,00 YTL ve düülen ödenek ise ,00 YTL olmutur. Toplam olarak YTL olan ödenek tutarmzn

18 YTL lik ksm serbest braklm; ,00 YTL si ise bloke tutulmutur. Serbest ödeneimizin ,00 YTL lik ksm harcanmtr. 8

19 3 KURUMUN STRATEJK PLANI 3.1 KURUM MSYON VZYON VE DEERLER Misyon Uluslararas çada eitim sürecine uyumlu, ileri düzeyde eitim, öretim, aratrma, gelitirme etkinliklerini sürdürerek, salk, sosyal, kültür, sanat, spor, ekonomi ve teknoloji alanlarnda gerçekletirdii bilimsel aratrmalar ile tüm insanla yarar salayacak bilgiyi üretmek, ürettii bilgi ve teknolojinin aktarm ile kullanmn salamak ve insan haklarna saygl, özgür düünceli, etik deerlere bal, yaratc, yapc ve uygulayc bireyler yetitirmek, Kocaeli Bölgesi nde paydalarmzla birlikte ileri teknoloji ile endüstriyel dönüüm gerçekletirecek bilinir markalar oluturulmasna katkda bulunmaktr Vizyon Bilgi çana hakim, bilinir, görünür bir üniversite olmaktr Deerler Türkiye Cumhuriyeti nin temel ilkelerinin, Atatürk ilke ve devrimlerini korumak ve gelecek kuaklara aktarmak Çada, laik, demokratik, ulusal deerlere ve insan haklarna saygl olmak Evrensel hukuk ilkelerine uymak Ayrm gözetmeksizin herkese saygl olmak ve hizmet vermek Etik deerlere bal kalmak Bilimsel ve teknolojik gelimeleri izlemek ç ve d paydalarla uyum ve ibirlii içinde olmak Kalite ve denetimi ilke edinmektir. 9

20 3.2 Stratejik Amaç ve Hedefler 3.1. Stratejik Amaç 1: Eitim ve Öretimin Kalite ve Altyapsnn Gelitirilmesi Stratejik Hedef 1.1 Eitim kapsamndaki derslere ait kitap, belge ve ders notu gibi kaynaklarn, örencilerimizin gereksinimlerine yetecek sayda salanarak kütüphanemizde bulundurulmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 1.2 Eitim, öretim ve salk hizmetleri için gerekli laboratuvar, snf, amfilerinin oluturulmas teknolojik donanmlarnn salanmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 1.3 Yürütülen eitim programlarnn içerik ve kapsamnn ve tüm öretim elemanlarnn eitimle ilgili ilevlerinin gelitirilmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 1.4 Mezunlarmzn i bulmasn kolaylatrc ve ülkemizin gereksinimlerine karlk verecek nitelikte yeni önlisans ve lisans programlarnn planlanmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 1.5 Disiplinleraras ve bölgede üretim yapan sektörün gereksinimlerine yant verecek nitelikte yeni lisansüstü programlarn açlmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 1.6 Her yl en az bir meslek yüksekokulu eitim programna eitim-öretim, staj, teknik geziler, pratik uygulamalar gibi konularda ayni ve parasal destek verecek sanayi ortaklarnn salanmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef

21 Bölge ve ülkemiz genelindeki orta eitim kurumlar için özel tantm programlarnn oluturulmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 1.8 Üniversitemizin u anda sahip olduu 28 örenci/öretim eleman orannn 20 örenci/öretim eleman oranna düürülmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 1.9 Örenci ilikilerinin, mevcut sosyal yapnn her alanda düzenlenecek sosyal ve kültürel programlar ile zenginletirilerek gelitirilmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 1.10 Tüm öretim elemanlarnn ve idari personelin eitim ve iletiim tekniklerinin gelitirilmesi için profesyonel anlamda eitim almas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 1.11 Ulusal ve uluslararas yeni deiim programlarnn oluturulmas mevcut deiim programlarndaki deiim saylarnn artrlmas için planlamalar yaplmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 1.12 Sürekli ve Uzaktan Eitim Merkezinin (SEM) bölge gereksinimleri dorultusunda yeniden yaplandrlmas ve eitim programlarnn gelitirilmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 1.13 Uzaktan eitim hizmeti verecek yeni bir meslek yüksekokulunun açlmas hedeflenmitir. 11

22 3.2. Stratejik Amaç 2: Aratrma kalitesini arttrarak, ulusal ve uluslararas sorunlarn çözümüne bilgi ve teknolojik katk salamak. Stratejik Hedef 2.1 leri disiplinleraras endüstriyel aratrma-gelitirme laboratuvarlarnn kurulmas ve her yl yeni aratrma projelerinin yürütülmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 2.2 Üniversitemizde var olan ve bilimsel aratrmalara yönelik donanm parknn envanterinin bir araya getirilerek kullanm ve %20 lik verim art salanmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 2.3 Üniversitemizin aratrma birimleri, merkezleri ve laboratuvarlar ile teknoparklar ve dier sanayi kurulular arasndaki ibirliini kuvvetlendirmek ve ylda en az 2 adet irket ortakl proje yürütmek hedeflenmitir. Stratejik Hedef 2.4 Yurtiçi ve yurtdndan alannda uzman kii ve kiilerin konferans vermek üzere çarlmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 2.5 Her yl ocak aynda AR-GE proje pazar düzenlenmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 2.6 Saysal hesaplama ve modelleme çalmalarnn gerçekletirilebilecei gelimi bir bilgisayar sisteminin kurulmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 2.7 Bilimsel aratrma olanaklarnn ve aratrma sonuçlarnn ilgili kurumlara tantmnn gerçekletirilmesi hedeflenmitir. 12

23 Stratejik Hedef 2.8 Aratrma-gelitirmeye yönelik teknolojik transfer ve destek biriminin kurulmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 2.9 Aratrma-gelitirme çalmalarna yönelik ulusal ve uluslararas bilimsel ve teknolojik organizasyonlara katlmn salanmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 2.10 Kök hücre ve genetik alanndaki bilimsel çalma sonuçlarnn klinik uygulamalara yanstlmas için ilk aama olarak kemik ilii transplantasyonu altyapsnn kurulmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 2.11 Mekatronik alannda aratrma altyaps ve insan kaynaklarnn güçlendirilmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 2.12 Biliim teknolojileri alannn aratrma altyaps ve insan kaynaklarnn güçlendirilmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 2.13 Bölgenin gereksinimleri dorultusunda çevre ve halk sal konusunda yaplan aratrma çalmalarnn artrlmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 2.14 leri malzemeler ve ileme alannda aratrma altyaps ve insan kaynaklarnn güçlendirilerek verimli duruma getirilmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef

24 Onkolojik bilimler alannda aratrma altyaps ve insan kaynaklarnn güçlendirilmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 2.16 Elektronik haberleme alannda aratrma altyaps ve insan kaynaklarnn güçlendirilmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 2.17 Her yl ba olarak verilen AB fonlarndan ylda en az 3 yeni proje ile yararlanlmas hedeflenilmitir. Stratejik Hedef 2.18 Moleküler teknoloji ve biyoteknoloji alannda aratrma altyaps ve insan kaynaklarnn güçlendirilmesi hedeflenmitir Stratejik Amaç 3: nsan kaynaklarn gelitirmek, çalanlarn kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarn artrmak. Stratejik Hedef 3.1 dari çalanlarn mesleki olanaklarnn gelitirilmesi, görevde yükselme snavlar gibi motivasyon artrlmasna yönelik çalmalarn gerçekletirilmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 3.2 Her yl internet ortamnda Kocaeli Üniversitesi çalanlarna yönelik memnuniyet anketi yaplmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 3.3 Akademik ve idari insan kaynaklar birimi oluturularak, akademik çalan seçiminde aday havuzlarnn oluturulmas, tüm idari ve akademik 14

25 birimlerde yaplacak i analizleri, oluturulacak görev tanmlar ve i gerekleri dorultusunda gereksinim duyulan idari norm kadro saylarnn belirlenmesi hedeflenmitir Stratejik Amaç 4: Üniversitemizin yerlekelerinin altyap ve fiziksel alanlarnn gelitirilmesi ve etkin kullanmnn salanmas. Stratejik Hedef 4.1 Üniversitemizin tüm birimlerine ait girilerde akll kart geçi, sabit dedektör ve kameral güvenlik sistemlerinin kurulmas, fiziksel ve teknik önlemlerle güvenlik altyapsnn güçlendirilmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 4.2 Eitimin etkinlik ve verimliliini salayacak ileri teknolojik donanml snf, amfi ve laboratuvarlarn oluturulmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 4.3 Rekreasyon alannn, toplam yerleke alannn %65 ine çkarlmas, bu amaçla mevcut alanlara ek olarak m 2 spor ve rekreasyon alannn planlanmas ve böylece örenci bana 0,30 m 2 olan spor ve rekreasyon alanlarnn 1 m 2 ye çkarlmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 4.4 Örenci bana 0,25 m 2 olan yemekhane alannn 0,30 m 2 ye çkarlmas için m 2 ek yemekhane alan ve m 2 toplam kantin alannn 2013 yl sonuna kadar tamamlanmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 4.5 Kablosuz internet sisteminin yerlekelerin tamamn kapsayacak ekilde yaygnlatrlmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef

26 Üniversite içinde Prof. Dr. Baki KOMSUOLU Kültür ve Kongre Merkezi nde telekonferans sisteminin kurularak kullanma açlmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 4.7 Yerlekeler aras telefon ve faks iletiimleri için internet altyapsnn oluturulmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 4.8 Fen-Edebiyat Fakültesinin Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olarak ayrlmas, Edebiyat Fakültesi için yeni bina yaplmas ve donanm salanmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 4.9 Üniversitemizin enstitülerine ait binalarnn yaplmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 4.10 Yerlekelere, dier birimlere ve yapm düünülen yeni binalara ait yol, kaldrm, yamur suyu aktm, aydnlatma, stma ve otopark ortak kullanm alanlarnn projelendirilmesi ve yaplmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 4.11 hedeflenmitir. Mühendislik Fakültesine ait binalarnn yapmnn tamamlanmas Stratejik Hedef 4.12 Umuttepe Yerlekesi nde hasta ve yaknlar ile ulusal ve uluslararas bilim, sanat, kültür ve spor etkinliklerine katlan ziyaretçilere yönelik eitim ve hizmet uygulama otelinin yaplmas hedeflenmitir. 16

27 Stratejik Hedef 4.13 hedeflenmitir. Di Hekimlii Fakültesinin çalma, eitim ve öretime balamas 3.5. STRATEJK AMAÇ 5: Tüm paydalarmzla ilikileri gelitirmek ve güçlendirmek. Stratejik Hedef 5.1 Üniversite genelinde her türlü örenci dilek ve ikâyetlerinin düzenli ve sürekli olarak internet ortamnda topland ve deerlendirildii bir yazlmn gelitirilmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 5.2 Örencilerin, mezunlarn, akademik ve idari çalanlarn birlikte katlmn salayacak sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin gerçekletirilmesi, bu tür etkinliklerin özendirilmesi ve desteklenmesi için gerekli düzenlemelerin yaplmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 5.3 nternet ortamnda, örencilerin ve mezun örenci bilgi bankasnn oluturulmas salanarak, en uygun i frsatlar için klavuzluk, ie yerletirme, staj gibi konularda hizmet verecek kariyer birimi kurulmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 5.4 Örenci konseyinin daha etkin çalabilmesi için, konseyin ayr bir mekanda konumlandrlmas ve kurumsallatrlmas, örencilerin üniversitemiz birimlerinin karar alma sürecine daha etkin katlmnn salanmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef

28 Yerel, ulusal ve uluslararas alanda baar elde eden örencilere yönelik bir ödül sisteminin gelitirilmesi ve örenci baarlarnn üniversite geneline etkin olarak duyurulmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 5.6 Akademik ve idari çalanlarn beklentilerini ölçen memnuniyet anket sonuçlar ile dilek, öneri ve yaknma bavurularnn izlendii bir sistemin internet ortamnda gelitirilmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 5.7 Her yl düzenli olarak meslek odalar ya da birlik temsilcilerinin katlm ile i dünyas üniversite ibirlii ve iletiim toplantlar nn kariyer birimi tarafndan düzenlenmesi hedeflenmitir STRATEJK AMAÇ 6: ç denetimin etkin bir ekilde yürütülmesi, gelitirilmesi ve baaryla uygulanmas. Stratejik Hedef 6.1 Denetim çalma planlaryla denetlenen faaliyetlere ilikin risklerin tanmlanmas ve risk analizlerinin yaplmas, mevcut iç kontrollerin deerlendirilmesi ve risklerin giderilmesine yönelik çözüm yollarnn gelitirilmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 6.2 Denetim faaliyetleri ve denetlenen birimlerde yaplacak anketlerle iç denetim etkinliinin arttrlmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 6.3 ç Denetimce düzenlenen raporlar dorultusunda ve Stratejik Amaç 1.10 daki hizmet içi eitim programlarnn yönlendirilip gelitirilmesi hedeflenmitir. 18

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE ANAHTAR BR MEKANZMA OLARAK e-devlet, e-dönüüm VE ENTEGRASYON STANDARTLARI Mustafa ACAR* Erhan KUMA** Küreselleme ve internet ça insanolunun zaman-mekân algsn deitirmekte,

Detaylı

YÖDEK STRATEJİK PLANI

YÖDEK STRATEJİK PLANI T.C. Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü YÖDEK STRATEJİK PLANI (20 Eylül 2005 tarih ve 25942 sayılı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME YÖNETMELİĞİ uyarınca hazırlanmıştır)

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1-GENEL BİLGİLER... 1 1-A 1 I.B. 3 I.C.

İÇİNDEKİLER 1-GENEL BİLGİLER... 1 1-A 1 I.B. 3 I.C. İÇİNDEKİLER 1-GENEL BİLGİLER... 1 1-A Yetki Görev ve Sorumluluklar... 1 I.B. Teşkilat Yapısı... 3 I.C. Fiziksel Yapı... 9 I.C.1 Yerleşkeler... 9 I.C.2.Yazılımlar... 21 I.C.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I

T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLI I T.C. ENERJ VE TAB KAYNAKLAR BAKANLII STRATEJK PLANI (Taslak) (2010-2014) OCAK 2009 1 TARHÇE Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl (ETKB), 4951 say Kanunun verdii yetkiye dayanlarak 25.12.1963 tarih ve 4-400

Detaylı

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138)

WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKN KLER (PROJE NO : FEN-E-050608-138) T.C. MARMARA ÜNVERSTES MSEL ARATIRMA PROJELER KOMSYONU BAKANLII PROJE RAPORU WEB TABANLI YAPAY ZEKA TEKNKLER M SIMÜLATÖRLERN HAZIRLANMASI (PROJE NO : FEN-E-050608-138) Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI

ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI ÇOK BOYUTLU PERFORMANS DEERLEME MODELLER VE BR BALANCED SCORECARD UYGULAMASI Yrd. Doç. Dr. Veysel ACA * Ar. Gör. Ender TUNÇER ** ÖZET letme baarsn tüm yönleriyle deerlendirmeyi amaçlayan performans deerleme

Detaylı

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi).

Para Piyasalar. ARAÇLAR: Para, döviz, repo-ters repo ve bir yla kadar vadeli menkul kymetler (hazine bonosu gibi). T.C. BABAKANLIK SERMAYE PYASASI KURULU SPK VE TÜRK SERMAYE PYASALARI Barbaros YALÇINER - SPK Bauzman" 15 Nisan 2010 MAL PYASALAR Mali Piyasalar MAL PYASALAR PARA PYASASI SERMAYE PYASASI BRNCL PYASA KNCL

Detaylı

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009 T.C. KOCAEL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU Nisan 2009 Sunarken Kocaeli Üniversitesi nin De erli Mensuplar, Sevgili Ö rencilerimiz, Mezunlar m z, Üniversitemizin Çal malar n zleyen De erli

Detaylı

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti)

3.2. Avustralya (Queensland Eyaleti) ekil. Bamsz bölümlerin 3B temsili amacyla oluturulan ara yüz (Stoter ve Oosterom, 006) 3.. Avustralya (Queensland Eyaleti) Avustralya nn Queensland eyaletindeki kadastral yap B yüzey parselinden bamsz

Detaylı

İÇİNDEKİLER III.A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ... 122

İÇİNDEKİLER III.A- FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ... 122 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 1 I-A YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 I.B. TEŞKİLAT YAPISI... 3 I.C. FİZİKSEL YAPI... 9 I.C.1 Yerleşkeler... 9 I.C.2.Yazılımlar... 21 I.C.3 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...

Detaylı

BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü

BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI B LG LEM VE VER YÖNET M UBE MÜDÜRLÜ Ü BilgiTeknolojileriDairesiBakanl BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI BLGLEMVEVERYÖNETMUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmir Büyükehir Belediyesi merkez ve d müdürlükleri ile bal kurulularnilgilibirimleriyleibirliiyaparakbilgiilemsisteminikurmak,

Detaylı

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU

BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU BR BÜYÜME STRATEJS OLARAK FRANCHSNG SSTEM; FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM, MEVZUAT BOYUTU VE MUHASEBE UYGULAMASI Dr.Suphi ASLANOLU ÖZET Günümüzde, firmalar açsndan uluslararaslama ve uluslararas faaliyetlerde

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA PERFORMANS DEERLENDRME ÇALIMALARINA LKN GÖREN GÖRÜLERNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Yrd. Doç. Dr. Said KINGIR * Ar. Grv. Erkan TAKIRAN * ÖZET Performans deerlendirme, astlar üzerinde etkili yönetim

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

KK PP LL AA NN S a y f a 1 KK PP LL AA NN S a y f a 2 KK PP LL AA NN S a y f a 3 KK PP LL AA NN S a y f a 4 SUNU Öncelikle 2011-2014 yıllarını kapsayacak olan bu stratejik planımızın hazırlanmasında görev

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu 1 2015 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA 1. Giriş 3 2.Yönetici Özeti 7 3. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama 9 4. Iğdır

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME İbrahim Çütcü 1 ÖZET Çalmamzda, hzla küreselleerek küçülen dünyada,bata ülkemizde ve dünyada uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenmitir.

Detaylı

1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r.

1985 y l nda ç kt m z mühendislik yolculu unun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelli in aray d r. 1985 ylnda çktmz mühendislik yolculuunun hareket noktas, uygulamada bilimsel mükemmelliin araydr. Mühendislik alannda özgün tasarm yapmak, kaliteli danmanlk hizmeti vermek; aratrmac olmay, sürekli yenilenmeyi

Detaylı

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri

Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Haz rl k Seviyeleri Siber Güvenlik Risk Analizi, Tehdit ve Hazrlk Seviyeleri Seda YILMAZ ve eref SAIROLU Özet Bu çalmada, siber güvenlik konusunda uygulanmas önerilen evrensel kurallar, siber kaynaklarn risk analizi, tehdit

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı