AKADEM K DE ERLEND RME VE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKADEM K DE ERLEND RME VE"

Transkript

1

2 KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009

3

4 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri dorultusunda, akademik ve idari hizmetlerin deerlendirilmesi, kalitenin gelitirilmesi, iç deerlendirme sürecinin yürütülmesi, çalmalarn akademik birimlere duyurulmas ve uygulamalarn takip edilmesi ilemlerini yürütmektedir. KOÜ, kalite standartlarnn oluturulmas ve uluslararas uyumluluunun salanmas konusunda KOÜ - ADEK in çalmalarn bir frsat olarak görmektedir. Hedefimiz ADEK in çalmalarn, özellikle kalite kültürünü tüm üniversitemize yaymaktr. KOÜ-ADEK tüm akademik ve idari birimlere, özdeerlendirmeye esas olacak performans göstergeleri belgelerini iletmi; birimlerden toplad verileri deerlendirerek 2007 yl raporunu oluturmutur. Rapor, güçlü ve zayf olduumuz yanlarn, yeterli olduumuz ve gelitirmemiz gereken alanlarn yan sra, akademik ve idari birimlerin ve ayn zamanda örencilerin memnuniyet düzeylerini de ortaya koymaktadr. Bu konudaki çalmalarmz hzla gelitireceimize inanyor ve 2007 ADEK Raporu nun hazrlanmasnda emei geçen arkadalarma çok teekkür ediyorum. Sayglarmla, Prof. Dr. Sezer.KOMSUOLU REKTÖR

5 ÇNDEKLER Sayfa 1.1 AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME KURULU AKADEMK DEERLENDRME SÜRECNE KATILAN ÜNVERSTE BRMLER KURUM HAKKINDA GENEL BLGLER KURUM MSYON VZYON VE DEERLER Misyon Vizyon Deerler STRATEJIK AMAÇ VE HEDEFLER SÜRECN HEDEFLER SÜRECN KAPSAMI VE SINIRLARI SÜRECN SAHB SÜRECN GRDLER Özdeerlendirme Çalmalar için; Çevre Deerlendirme Çalmalar için; DEERLENDRMEDE DKKATE ALINAN TEMEL LKELER SÜRECN EYLEMLER Deerlendirme Ekiplerini Oluturmak Deerlendirme Yol Haritasnn Çkartlmas Bir Önceki Yln yiletirmeye Açk Alanlarnn Deerlendirilmesi Özdeerlendirme Çalmalar SÜRECN ÇIKTILARI SÜRECN KONTROLÜ DAITIM GRDLER (KAYNAKLAR VE LKLER) Örenci niteliinde beklenen düzey Akademik personel niteliinde beklenen düzey dari Personel Niteliinde Beklenen Düzey Mali Kaynaklarn Yeterlilii Bilgi Teknolojileri ve Kaynaklarnn (Bilgisayar, nternet, letiim, Kitap, Yayn, vb) Yeterlilii Teknolojilerinin Yeterlilii Fiziksel Olanaklarn Yeterlilii Temin Edilen Hizmetlerin Yeterlilii Sanayi ile likilerin Yeterlilii Toplum ile likilerin Yeterlilii Kamu Kurum ve Kurulular ile likilerin Yeterlilii Mezunlar ile likilerin Yeterlilii Çalanlar ile likilerin Yeterlilii Örenciler ile likilerin Yeterlilii Yükseköretim Alannda Ulusal likilerin Yeterlilii Yükseköretim Alannda Uluslararas likilerin Yeterlilii KURUMSAL NTELKLERN VE ÖZELLKLERN DEERLENDRLMES Örenci Saylar (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve Yeterlilii Öretim Eleman Saylar (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öretim Görevlisi, Okutman, Aratrma Görevlisi, Uzman vb.) ve Yeterlilii... 37

6 5.2.3 Öretim Eleman Saylar (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öretim Görevlisi, Okutman, Aratrma Görevlisi, Uzman vb.) ve Yeterlilii Çalanlarn Ya Ortalamalar (Öretim üyeleri, öretim elemanlar ve idari personel) ve Yeterlilii Çalanlarn Kadn - Erkek Personel Dalmnn Deerlendirilmesi (öretim üyeleri, öretim elemanlar, aratrma görevlileri ve idari personel için ayr ayr) ve Yeterlilii Çalanlarn Kdem Ortalamalar (Öretim üyeleri, öretim elemanlar ve idari personel) ve Yeterlilii Akademik Personelin Ortalama Ünvan Düzeyi dari Personelin Eitim Düzeyi Akademik Birimlerin ve Bu Birimlerdeki Programlarn Saylar (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, yüksek lisans ve doktora) ve Yeterlilii Kurumun Arlkl Akademik Alan/Alanlar ve Yeterlilii Kurumun Fiziksel Büyüklüü ve Altyaps (m²) ve Yeterlilii ETM-ÖRETM SÜREÇLERNN DEERLENDRLMES Programlarn Ulusal ve Çevre htiyaçlarna Uygunluu Programlarn Eitim Hedeflerinin Yeterlilii Programlarn Kapsam ve Niteliklerinin (ders çeitlilii, ders yükleri ve uyumluluu) Yeterlilii Programlarn Anlalabilirlii ve Hedeflerinin Açkl Programlarn Bütünlüünün ve Devamllnn Yeterlilii Programlarn Çktlarnn (programn kazandrmas beklenen nitelikler) Yeterlilii Program Kaynaklarnn (öretim eleman, ders notlar vb.) Yeterlilii Programlarn Dier Programlarla likilerinin Yeterlilii Örencilere Sunulan Rehberlik/Danmanlk Hizmetlerinin Yeterlilii Engelli Örencilere Sunulan Eitim Hizmetlerinin Yeterlilii Örenci Deerlendirme Prosedür ve Araçlarnn (snav, ödev, proje vb.)yeterlilii Yeni Örencileri Programlara Hazrlama Prosedür ve Uygulamalarnn Yeterlilii Örencilere Sunulan Eitimin Etkinliini Artracak Eitsel Destek Hizmetlerinin (yabanc dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanm vb.) Yeterlilii Programlarn lgili Ulusal ve Uluslararas Programlarla Uyumundaki Yeterlilii Uluslararas Örenci Deiimi Programlarna Örenci Katlmnn Yeterlilii ARATIRMA VE GELTRME (BLG ÜRETME) SÜREÇLERNN DEERLENDRLMES Aratrma ve Gelitirme Çalmalarnn Ulusal ve Çevre htiyaçlarna Uygunluu Aratrma ve Gelitirme Olanak ve Kaynaklarnn Yeterlilii Aratrma ve Gelitirme Çalmalarnn Yeterlilii Aratrma ve Gelitirme Önceliklerinin Belirginlii Aratrma ve Gelitirme Çalmalarnn Bütünlüü ve Devamll Aratrma ve Gelitirme Çalmalarnn Disiplinleraras Yaplabilmesindeki Yeterlilik Uluslararas Aratrma ve Gelitirme Çalmalarnn Yeterlilii Uluslararas Aratrma ve Gelitirme Çalmalarnn Akademik Personelin Katlmnn Yeterlilii Aratrmay Özendiren ve Destekleyen Araçlarn Yeterlilii Aratrma ve Gelitirme Faaliyetlerinin Önceliklere Uygunluu... 68

7 Aratrma ve Gelitirme Çalmalarnn Hedeflerine Ulap Ulamadnn Yeterlilii Aratrma ve Gelitirme Çalmalar ile Eitim-Öretim Faaliyetleri Arasndaki likinin Yeterlilii Aratrma ve Gelitirme Sonuçlarnn Duyurulmas ve Paylalmas ile lgili Araç, Ortam ve Mekanizmalarn Yeterlilii Aratrma ve Gelitirme Çalmalarnn Oluturulmasnda ve Yürütülmesinde Paydalarla (endüstri, kamu kurum ve kurulular, sivil toplum kurulular vb.) Kurulan Yapsal likilerin Yeterlilii Aratrma ve Gelitirme Sonuçlarnn Topluma Faydaya Dönümesindeki Yeterlilii Aratrma ve Gelitirme Sonuçlarnn Kuruma/Birime Fayda Olarak (ekonomik, itibar vb.) Dönmesindeki Yeterlilik UYGULAMA VE HZMET SÜREÇLERNN DEERLENDRLMES Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarna uygunluu Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarnn yeterlilii Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterlilii Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin belirginlii Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinleraras yaplabilmesindeki yeterlilii Uluslararas uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterlilii Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçlarn yeterlilii Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulap ulamadnn yeterlilii Eitim-Öretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasndaki ilikinin yeterlilii Aratrma ve gelitirme çalmalar ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasndaki ilikinin yeterlilii Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarnn duyurulmas ve paylalmas ile ilgili araç, ortam ve mekanizmalarn yeterlilii Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluturulmasnda ve yürütülmesinde paydalarla (endüstri, kamu kurum ve kurulular, sivil toplum kurulular vb.) kurulan yapsal ilikilerin yeterlilii Yaam Boyu Eitim faaliyetlerinin yeterlilii Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterlilii Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterlilii Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma faydaya dönümesindeki yeterlilik Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterlilik DAR SÜREÇLER VE DESTEK SÜREÇLERNN DEERLENDRLMES Personel leri ile lgili Hizmetlerin Yeterlilii dari (ihale, temizlik, ulam vb.) ler ile lgili Hizmetlerin Yeterlilii Bütçe ile lgili Süreç ve Hizmetlerin Yeterlilii Örenci leri ile lgili Akademik Hizmetlerin Yeterlilii Kütüphane ve Dokümantasyon leri lgili Hizmetlerin Yeterlilii Yap ve Çevre leri ile lgili Hizmetlerin Yeterlilii Teknik Destek Hizmetleri ile lgili Hizmetlerin Yeterlilii Örenci Bilim, Kültür ve Sanat Topluluklarnn Yeterlilii Uluslararas Ofislerin Hizmetlerinin Yeterlilii Örenci Kariyer Planlama Hizmetlerinin Yeterlilii Staj Destek Hizmetlerinin Yeterlilii Örenci Konseylerine Salanan Hizmetlerin Yeterlilii... 77

8 5.7 YÖNETSEL ÖZELLKLERN (YAPISAL) DEERLENDRLMES Organizasyonel Yapnn Yeterlilii Görev ve Sorumluluk Tanmlarnn Açkl Görev Yetkilerinin Yeterlilii Stratejilerin Varl ve Yeterlilii Karar Verme Süreçlerinin Yeterlilii Süreçlerinin (Akademik ve dari) Yeterlilii Stratejik Planlama ve zleme Süreçlerinin Yeterlilii Kalite Gelitirme Süreçlerinin Yeterlilii Bilgi Yönetimi Süreçlerinin Yeterlilii nsan Kaynaklar Süreçlerinin Yeterlilii Finans Kaynaklar Süreçlerinin Yeterlilii Örenci Katlm Süreçlerinin Yeterlilii YÖNETSEL ÖZELLKLERN (DAVRANISAL) DEERLENDRLMES Ortak Kültür ve Deerlerin Paylamndaki Yeterlilik Akademik Personelinin Memnuniyetinin Yeterlilii dari Personelin Memnuniyetinin Yeterlilii Örenci Memnuniyetinin Yeterlilii Liderlik Yaklamlarnn Yeterlilii Yönetici Yaklamlarnn (yönetim tarz, tanma ve takdir, insan ilikileri, yetki paylam vb.) Yeterlilii Akademik Personelin dari ve Yönetsel Özelliklerinin Yeterlilii dari Personelin Özelliklerinin Yeterlilii Çalanlar Arasndaki birlii Ortamnn Yeterlilii Arkadal ve Sosyal Ortamn Yeterlilii ÇIKTILAR/SONUÇLARIN DEERLENDRLMES Kurumsal Niteliklerle lgili Gelimelerin Yeterlilii Eitim Öretim le lgili Çktlarn Yeterlilii Aratrma ve Gelitirme ile lgili Sonuçlarn Yeterlilii Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri ile lgili Sonuçlarn Yeterlilii Yönetsel Faaliyetler ile lgili Sonuçlarn Yeterlilii dari Faaliyetler ile lgili Sonuçlarn Yeterlilii Toplum ile lgili Sonuçlarn Yeterlilii YÜKSEKÖRETM MSYONUNU BAARMA PERFORMANSININ DEERLENDRLMES ÇEVRE DEERLENDRMES YÜKSEK ÖRETM ALANINDAK ULUSAL VE ULUSLAR ARASI GELMELERN DEERLENDRLMES MEZUNLAR LE LGL GELMELERN DEERLENDRLMES TOPLUMSAL GELMELERN VE TOPLUM LE LKLERN DEERLENDRLMES SANAY VE SOSYAL KURUMLAR LE LKLER VE GELMELERN DEERLENDRLMES ETM TEKNOLOJLERNDEK GELMELERN DEERLENDRLMES YASAL DÜZENLEMELER LE KAMU KURUM VE KURULULARINDAK GELMELERN DEERLENDRLMES YÜKSEKÖRETM KURUMUNUN BULUNDUU BÖLGENN EKONOMK VE TCAR KALKINMASINA ETKSNN DEERLENDRLMES SWOT ANALZ YLETRME ALANLARI GRDLER (KAYNAKLAR VE LKLER) KURUMSAL NTELKLER VE ÖZELLKLER ETM VE ÖRETM SÜREÇLER... 94

9 8.4 ARATIRMA VE GELTRME SÜREÇLER UYGULAMA VE HZMET SÜREÇLER DAR VE DESTEK SÜREÇLER YÖNETSEL ÖZELLKLER (YAPISAL) YÖNETSEL ÖZELLKLER (DAVRANISAL) SONUÇ EK 1PERFORMANS GÖSTERGELER... 95

10

11 1 GR 1.1 AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME KURULU Kocaeli Üniversitesi Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (KOÜ-ADEK) Tablo 1.1. deki Bakan ve üyelerden olumutur. Tablo 1.1. Kocaeli Üniversitesi Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu Ad Soyad Görevi Prof.Dr.Sezer.KOMSUOLU Rektör Prof.Dr.Arif DEMR Rektör Yardmcs Prof.Dr.Yüksel GÜNEY Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Prof.Dr.Yunus KSHALI Eitim Fakültesi Dekan V. Prof.Dr.Vasfi HAFTACI Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Dilek URAL Tp Fakültesi Öretim Üyesi Prof.Dr.Nihat ERDOMU ktisadi dari Bilimler Fakültesi Öretim Üyesi Prof.Dr.Nurullah GENÇ ktisadi dari Bilimler Fakültesi Öretim Üyesi Prof.Dr.Nilgün BLEN Tp Fakültesi Öretim Üyesi Doç.Dr.Sami ARSOY Mühendislik Fakültesi Öretim Üyesi Doç.Dr.lhan TARKUN Tp Fakültesi Öretim Üyesi Doç.Dr.Sema GÖKTA Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardmcs Doç.Dr.Erhan BÜTÜN Sivil Havaclk Yüksekokul Müdürü Yrd.Doç.Dr.Fahrettin ÖVEÇ Gölcük Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd.Doç.Dr.Aye AYTAÇ Mühendislik Fakültesi Öretim Üyesi Kemal MUTLU Genel Sekreter pek ÇELKYURT Lisansüstü Örenci Temsilcisi 1

12 Üniversitemiz Senatosunun tarih ve 2009/1 nolu toplantsnda alnan 4 sra sayl karar ve tarihli ve sayl Resmi Gazete de yaymlanarak yürürlüe giren Yükseköretim Kurumlarnda Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Yönetmelii nin 10. maddesi uyarnca Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu yukardaki ekilde oluturulmutur. 1.2 AKADEMK DEERLENDRME SÜRECNE KATILAN ÜNVERSTE BRMLER Fakülteler Fen Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Teknik Eitim Fakültesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Hukuk Fakültesi Tp Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi letiim Fakültesi Eitim Fakültesi Mimarlk ve Tasarm Fakültesi Enstitüler Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Salk Bilimleri Enstitüsü Aratrma Merkezleri Atatürk lkeleri ve Devrimleri Aratrma Uygulama Merkezi Çevre Sorunlar Aratrma ve Uygulama Merkezi 2

13 Elektronik ve Haberleme Sistemleri Aratrma Uygulama Merkezi Kaynak Teknolojisi Aratrma Eitim ve Uygulama Merkezi Uygulamal Matematik Bilimleri Aratrma Merkezi Yurtdnda Yaayan Türklerin Sorunlar Aratrma Uygulama Merkezi Yer ve Uzay Bilimleri Aratrma Merkezi Kök Hücre ve Gen Tedavileri Aratrma ve Uygulama Merkezi Sürekli Eitim Aratrma ve Uygulama Merkezi Uzaktan Eitim Aratrma ve Uygulama Merkezi Plastik Malzemeler Aratrma ve Uygulama Merkezi Lazer Teknolojileri Aratrma ve Uygulama Merkezi Kadn Sorunlarn Aratrma ve Uygulama Merkezi Aratrma Birimleri Alternatif Yaktlar Aratrma-Gelitirme ve Uygulama Birimi nvaziv Kardiyoloji Aratrma ve Uygulama Birimi iir Etkinlikleri Birimi Tiyatro Etkinlikleri Birimi Deneysel Tp Aratrma ve Uygulama Birimi Hereke Hal ve pekli Dokumacl Kablosuz Haberleme ve Biliim Sistemleri Aratrma Birimi Temiz Enerji Dönüüm Sistemleri Aratrma Birimi Toplum Ruh Sal Birimi Kandra MYO Folklor Aratrma ve Uygulama Birimi Klinik Aratrmalar Birimi Rektörlük Birimleri Bilgi lem Daire Bakanl Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bakanl Salk Kültür ve Spor Daire Bakanl Personel Daire Bakanl 3

14 Strateji ve Gelitirme Daire Bakanl dari ve Mali ler Daire Bakanl Örenci leri Daire Bakanl Yap leri Daire Bakanl Hukuk Müavirlii Döner Sermaye letmesi Müdürlüü Yüksekokullar Sivil Havaclk Yüksekokulu Beden Eitimi ve Spor Yüksekokulu Karamürsel Beden Eitimi ve Spor Yüksekokulu Derbent Turizm ve Otel letmecilii Yüksekokulu Kocaeli Salk Yüksekokulu Yabanc Diller Yüksekokulu Konservatuvar Devlet Konservatuvar Meslek Yüksekokullar Ali Rza Vezirolu Meslek Yüksekokulu Arslanbey Meslek Yüksekokulu Asm Kocabyk Meslek Yüksekokulu Derbent Meslek Yüksekokulu Deirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Gebze Meslek Yüksekokulu Gölcük Meslek Yüksekokulu Hereke Ö..Uzunyol Meslek Yüksekokulu hsaniye Meslek Yüksekokulu 4

15 zmit Meslek Yüksekokulu Kandra Meslek Yüksekokulu Karamürsel Meslek Yüksekokulu Kocaeli Meslek Yüksekokulu Kocaeli Salk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Körfez Meslek Yüksekokulu Köseköy Meslek Yüksekokulu Yahya Kaptan Meslek Yüksekokulu 5

16 2 KURUM HAKKINDA GENEL BLGLER Kocaeli Üniversitesi 3 Temmuz 1992 de çkarlan 3837 sayl yasaya göre, 22 yeni üniversite ile birlikte kurulmutur. Üniversitemiz, 17 Austos 1999 Depremi nden önce eitim-öretim hizmetini, 15 deiik yörede bulunan ve toplam alan m² olan yerlekelerinde, 10 fakülte, 3 enstitü, 12 meslek yüksekokulu nda örenim yapan örenci ve öretim eleman ile sürdürmekteydi. Yüzyln felaketi olarak nitelenen 17 Austos Depremi nde üniversitenin maddi varlnn yaklak % 75 i yitirilmitir. Söz konusu büyük kayba karn, eitim-öretim yln yalnzca bir aylk gecikmeyle balatan Kocaeli Üniversitesi, eitim-öretim etkinliini bir süre çadr, prefabrik yap ve onarlabilen binalarnda sürdürmütür. Bu arada, Kocaeli Üniversitesine yeni bir yerleke aray hzla sonuçlandrlm, 2000 ylnn Ekim aynda, zmit e 8 km uzaklkta bulunan ve Umuttepe ad verilen alanda yeni yerlekenin temeli atlmtr. naat aamasnda ülke genelinde yaanan ekonomik krize karn, 2004 ylnn Eylül aynda Rektörlük, izleyen aylarda da Fen-Edebiyat, ktisadi ve dari Bilimler, letiim, Teknik Eitim ve Tp Fakülteleri ve Salk Bilimleri Enstitüsü ile Aratrma ve Uygulama Hastanesi yeni yerlekede hizmet vermeye balamtr. Son üç ylda yukarda saylan birimlere ek olarak Salk Yüksekokulu, Eitim ve Hukuk Fakülteleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mühendislik Fakültesi de (I. ksm) Umuttepe Yerlekesi ne tanmtr. Ayrca kütüphane, örenci evi ve kantinleri, mediko-sosyal binas, kre gibi hizmet destek birimleri de tamamlanarak hizmete açlmtr yl itibaryla Kocaeli Üniversitesi 10 Fakülte, 7 Yüksekokul, 18 Meslek yüksekokulu ve örencisiyle 17 ayr yerlekede eitim veren Türkiye nin büyük üniversiteleri arasnda yerini almtr. Üniversitemizin merkez yerlekesi Umuttepe dedir. Bu yerlekenin, Umuttepe deki m 2 arazi üzerinde, m 2 si taahhüt kapsamnda yapm sürmekte olup, toplam alan m 2 dir. Yerleke de Rektörlük binas, 6

17 Eitim, Fen-Edebiyat, ktisadi ve dari Bilimler, letiim, Hukuk, Teknik Eitim ve Tp Fakülteleri, Salk Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri, Kocaeli Salk Yüksekokulu ve Mühendislik Fakültesi nin 1. ksm yer almaktadr. Ayrca mediko sosyal binas, m 2 lik kapal alan olan örenci sosyal tesisleri, kütüphane, örenci evi ve kantinleri, Avrupa Birlii Merkezi, kre gibi hizmet destek birimleri de Umuttepe Yerlekesi nde yer almaktadr. Üniversitemiz, Umuttepe Yerlekesi nin dnda, toplam 16 ayr yerlekede hizmet vermektedir. Bu yerlekeler unlardr: zmit Antpark Yerlekesi Vezirolu (Vinsan) Yerlekesi Arslanbey Yerlekesi Derbent Yerlekesi Hereke Yerlekesi Karamürsel Yerlekesi Yeniköy Yerlekesi Kullar Yerlekesi 42 Evler Yerlekesi Yahya Kaptan Yerlekesi Köseköy Yerlekesi Kandra Yerlekesi Gölcük Yerlekesi Gebze Yerlekesi Deirmendere Yerlekesi Dereköy Yerlekesi Toplam kapal alanmz m²dir yl itibaryla öretim üyesi saymz 722 olup toplam akademik personel saymz 1910 dur. Ayn dönemde toplam idari personel saymz 1003 dür ylnda üniversitemize tahsis edilen ödenek miktar ,00 YTL olup yl içerisinde çeitli nedenlerle eklenen ödenek ,00 YTL ve düülen ödenek ise ,00 YTL olmutur. Toplam olarak YTL olan ödenek tutarmzn

18 YTL lik ksm serbest braklm; ,00 YTL si ise bloke tutulmutur. Serbest ödeneimizin ,00 YTL lik ksm harcanmtr. 8

19 3 KURUMUN STRATEJK PLANI 3.1 KURUM MSYON VZYON VE DEERLER Misyon Uluslararas çada eitim sürecine uyumlu, ileri düzeyde eitim, öretim, aratrma, gelitirme etkinliklerini sürdürerek, salk, sosyal, kültür, sanat, spor, ekonomi ve teknoloji alanlarnda gerçekletirdii bilimsel aratrmalar ile tüm insanla yarar salayacak bilgiyi üretmek, ürettii bilgi ve teknolojinin aktarm ile kullanmn salamak ve insan haklarna saygl, özgür düünceli, etik deerlere bal, yaratc, yapc ve uygulayc bireyler yetitirmek, Kocaeli Bölgesi nde paydalarmzla birlikte ileri teknoloji ile endüstriyel dönüüm gerçekletirecek bilinir markalar oluturulmasna katkda bulunmaktr Vizyon Bilgi çana hakim, bilinir, görünür bir üniversite olmaktr Deerler Türkiye Cumhuriyeti nin temel ilkelerinin, Atatürk ilke ve devrimlerini korumak ve gelecek kuaklara aktarmak Çada, laik, demokratik, ulusal deerlere ve insan haklarna saygl olmak Evrensel hukuk ilkelerine uymak Ayrm gözetmeksizin herkese saygl olmak ve hizmet vermek Etik deerlere bal kalmak Bilimsel ve teknolojik gelimeleri izlemek ç ve d paydalarla uyum ve ibirlii içinde olmak Kalite ve denetimi ilke edinmektir. 9

20 3.2 Stratejik Amaç ve Hedefler 3.1. Stratejik Amaç 1: Eitim ve Öretimin Kalite ve Altyapsnn Gelitirilmesi Stratejik Hedef 1.1 Eitim kapsamndaki derslere ait kitap, belge ve ders notu gibi kaynaklarn, örencilerimizin gereksinimlerine yetecek sayda salanarak kütüphanemizde bulundurulmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 1.2 Eitim, öretim ve salk hizmetleri için gerekli laboratuvar, snf, amfilerinin oluturulmas teknolojik donanmlarnn salanmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 1.3 Yürütülen eitim programlarnn içerik ve kapsamnn ve tüm öretim elemanlarnn eitimle ilgili ilevlerinin gelitirilmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 1.4 Mezunlarmzn i bulmasn kolaylatrc ve ülkemizin gereksinimlerine karlk verecek nitelikte yeni önlisans ve lisans programlarnn planlanmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 1.5 Disiplinleraras ve bölgede üretim yapan sektörün gereksinimlerine yant verecek nitelikte yeni lisansüstü programlarn açlmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 1.6 Her yl en az bir meslek yüksekokulu eitim programna eitim-öretim, staj, teknik geziler, pratik uygulamalar gibi konularda ayni ve parasal destek verecek sanayi ortaklarnn salanmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef

21 Bölge ve ülkemiz genelindeki orta eitim kurumlar için özel tantm programlarnn oluturulmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 1.8 Üniversitemizin u anda sahip olduu 28 örenci/öretim eleman orannn 20 örenci/öretim eleman oranna düürülmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 1.9 Örenci ilikilerinin, mevcut sosyal yapnn her alanda düzenlenecek sosyal ve kültürel programlar ile zenginletirilerek gelitirilmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 1.10 Tüm öretim elemanlarnn ve idari personelin eitim ve iletiim tekniklerinin gelitirilmesi için profesyonel anlamda eitim almas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 1.11 Ulusal ve uluslararas yeni deiim programlarnn oluturulmas mevcut deiim programlarndaki deiim saylarnn artrlmas için planlamalar yaplmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 1.12 Sürekli ve Uzaktan Eitim Merkezinin (SEM) bölge gereksinimleri dorultusunda yeniden yaplandrlmas ve eitim programlarnn gelitirilmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 1.13 Uzaktan eitim hizmeti verecek yeni bir meslek yüksekokulunun açlmas hedeflenmitir. 11

22 3.2. Stratejik Amaç 2: Aratrma kalitesini arttrarak, ulusal ve uluslararas sorunlarn çözümüne bilgi ve teknolojik katk salamak. Stratejik Hedef 2.1 leri disiplinleraras endüstriyel aratrma-gelitirme laboratuvarlarnn kurulmas ve her yl yeni aratrma projelerinin yürütülmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 2.2 Üniversitemizde var olan ve bilimsel aratrmalara yönelik donanm parknn envanterinin bir araya getirilerek kullanm ve %20 lik verim art salanmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 2.3 Üniversitemizin aratrma birimleri, merkezleri ve laboratuvarlar ile teknoparklar ve dier sanayi kurulular arasndaki ibirliini kuvvetlendirmek ve ylda en az 2 adet irket ortakl proje yürütmek hedeflenmitir. Stratejik Hedef 2.4 Yurtiçi ve yurtdndan alannda uzman kii ve kiilerin konferans vermek üzere çarlmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 2.5 Her yl ocak aynda AR-GE proje pazar düzenlenmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 2.6 Saysal hesaplama ve modelleme çalmalarnn gerçekletirilebilecei gelimi bir bilgisayar sisteminin kurulmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 2.7 Bilimsel aratrma olanaklarnn ve aratrma sonuçlarnn ilgili kurumlara tantmnn gerçekletirilmesi hedeflenmitir. 12

23 Stratejik Hedef 2.8 Aratrma-gelitirmeye yönelik teknolojik transfer ve destek biriminin kurulmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 2.9 Aratrma-gelitirme çalmalarna yönelik ulusal ve uluslararas bilimsel ve teknolojik organizasyonlara katlmn salanmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 2.10 Kök hücre ve genetik alanndaki bilimsel çalma sonuçlarnn klinik uygulamalara yanstlmas için ilk aama olarak kemik ilii transplantasyonu altyapsnn kurulmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 2.11 Mekatronik alannda aratrma altyaps ve insan kaynaklarnn güçlendirilmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 2.12 Biliim teknolojileri alannn aratrma altyaps ve insan kaynaklarnn güçlendirilmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 2.13 Bölgenin gereksinimleri dorultusunda çevre ve halk sal konusunda yaplan aratrma çalmalarnn artrlmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 2.14 leri malzemeler ve ileme alannda aratrma altyaps ve insan kaynaklarnn güçlendirilerek verimli duruma getirilmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef

24 Onkolojik bilimler alannda aratrma altyaps ve insan kaynaklarnn güçlendirilmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 2.16 Elektronik haberleme alannda aratrma altyaps ve insan kaynaklarnn güçlendirilmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 2.17 Her yl ba olarak verilen AB fonlarndan ylda en az 3 yeni proje ile yararlanlmas hedeflenilmitir. Stratejik Hedef 2.18 Moleküler teknoloji ve biyoteknoloji alannda aratrma altyaps ve insan kaynaklarnn güçlendirilmesi hedeflenmitir Stratejik Amaç 3: nsan kaynaklarn gelitirmek, çalanlarn kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarn artrmak. Stratejik Hedef 3.1 dari çalanlarn mesleki olanaklarnn gelitirilmesi, görevde yükselme snavlar gibi motivasyon artrlmasna yönelik çalmalarn gerçekletirilmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 3.2 Her yl internet ortamnda Kocaeli Üniversitesi çalanlarna yönelik memnuniyet anketi yaplmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 3.3 Akademik ve idari insan kaynaklar birimi oluturularak, akademik çalan seçiminde aday havuzlarnn oluturulmas, tüm idari ve akademik 14

25 birimlerde yaplacak i analizleri, oluturulacak görev tanmlar ve i gerekleri dorultusunda gereksinim duyulan idari norm kadro saylarnn belirlenmesi hedeflenmitir Stratejik Amaç 4: Üniversitemizin yerlekelerinin altyap ve fiziksel alanlarnn gelitirilmesi ve etkin kullanmnn salanmas. Stratejik Hedef 4.1 Üniversitemizin tüm birimlerine ait girilerde akll kart geçi, sabit dedektör ve kameral güvenlik sistemlerinin kurulmas, fiziksel ve teknik önlemlerle güvenlik altyapsnn güçlendirilmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 4.2 Eitimin etkinlik ve verimliliini salayacak ileri teknolojik donanml snf, amfi ve laboratuvarlarn oluturulmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 4.3 Rekreasyon alannn, toplam yerleke alannn %65 ine çkarlmas, bu amaçla mevcut alanlara ek olarak m 2 spor ve rekreasyon alannn planlanmas ve böylece örenci bana 0,30 m 2 olan spor ve rekreasyon alanlarnn 1 m 2 ye çkarlmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 4.4 Örenci bana 0,25 m 2 olan yemekhane alannn 0,30 m 2 ye çkarlmas için m 2 ek yemekhane alan ve m 2 toplam kantin alannn 2013 yl sonuna kadar tamamlanmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 4.5 Kablosuz internet sisteminin yerlekelerin tamamn kapsayacak ekilde yaygnlatrlmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef

26 Üniversite içinde Prof. Dr. Baki KOMSUOLU Kültür ve Kongre Merkezi nde telekonferans sisteminin kurularak kullanma açlmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 4.7 Yerlekeler aras telefon ve faks iletiimleri için internet altyapsnn oluturulmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 4.8 Fen-Edebiyat Fakültesinin Fen Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi olarak ayrlmas, Edebiyat Fakültesi için yeni bina yaplmas ve donanm salanmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 4.9 Üniversitemizin enstitülerine ait binalarnn yaplmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 4.10 Yerlekelere, dier birimlere ve yapm düünülen yeni binalara ait yol, kaldrm, yamur suyu aktm, aydnlatma, stma ve otopark ortak kullanm alanlarnn projelendirilmesi ve yaplmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 4.11 hedeflenmitir. Mühendislik Fakültesine ait binalarnn yapmnn tamamlanmas Stratejik Hedef 4.12 Umuttepe Yerlekesi nde hasta ve yaknlar ile ulusal ve uluslararas bilim, sanat, kültür ve spor etkinliklerine katlan ziyaretçilere yönelik eitim ve hizmet uygulama otelinin yaplmas hedeflenmitir. 16

27 Stratejik Hedef 4.13 hedeflenmitir. Di Hekimlii Fakültesinin çalma, eitim ve öretime balamas 3.5. STRATEJK AMAÇ 5: Tüm paydalarmzla ilikileri gelitirmek ve güçlendirmek. Stratejik Hedef 5.1 Üniversite genelinde her türlü örenci dilek ve ikâyetlerinin düzenli ve sürekli olarak internet ortamnda topland ve deerlendirildii bir yazlmn gelitirilmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 5.2 Örencilerin, mezunlarn, akademik ve idari çalanlarn birlikte katlmn salayacak sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin gerçekletirilmesi, bu tür etkinliklerin özendirilmesi ve desteklenmesi için gerekli düzenlemelerin yaplmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 5.3 nternet ortamnda, örencilerin ve mezun örenci bilgi bankasnn oluturulmas salanarak, en uygun i frsatlar için klavuzluk, ie yerletirme, staj gibi konularda hizmet verecek kariyer birimi kurulmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 5.4 Örenci konseyinin daha etkin çalabilmesi için, konseyin ayr bir mekanda konumlandrlmas ve kurumsallatrlmas, örencilerin üniversitemiz birimlerinin karar alma sürecine daha etkin katlmnn salanmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef

28 Yerel, ulusal ve uluslararas alanda baar elde eden örencilere yönelik bir ödül sisteminin gelitirilmesi ve örenci baarlarnn üniversite geneline etkin olarak duyurulmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 5.6 Akademik ve idari çalanlarn beklentilerini ölçen memnuniyet anket sonuçlar ile dilek, öneri ve yaknma bavurularnn izlendii bir sistemin internet ortamnda gelitirilmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 5.7 Her yl düzenli olarak meslek odalar ya da birlik temsilcilerinin katlm ile i dünyas üniversite ibirlii ve iletiim toplantlar nn kariyer birimi tarafndan düzenlenmesi hedeflenmitir STRATEJK AMAÇ 6: ç denetimin etkin bir ekilde yürütülmesi, gelitirilmesi ve baaryla uygulanmas. Stratejik Hedef 6.1 Denetim çalma planlaryla denetlenen faaliyetlere ilikin risklerin tanmlanmas ve risk analizlerinin yaplmas, mevcut iç kontrollerin deerlendirilmesi ve risklerin giderilmesine yönelik çözüm yollarnn gelitirilmesi hedeflenmitir. Stratejik Hedef 6.2 Denetim faaliyetleri ve denetlenen birimlerde yaplacak anketlerle iç denetim etkinliinin arttrlmas hedeflenmitir. Stratejik Hedef 6.3 ç Denetimce düzenlenen raporlar dorultusunda ve Stratejik Amaç 1.10 daki hizmet içi eitim programlarnn yönlendirilip gelitirilmesi hedeflenmitir. 18

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Şubat 2009

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Şubat 2009 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2007 Şubat 2009 SUNUŞ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), yüksek öğretim kurumlarında, kurumun stratejik

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

1. GR GENEL BLGLER...1

1. GR GENEL BLGLER...1 1. GR...1 2. GENEL BLGLER...1 3. MEVCUT DURUM ANALZ VE DEERLENDRME...1 3.1. Aratrma ve Yayn Faaliyetleri...1 3.2. E%itim Ö%retim Faaliyetleri...2 3.3. nsan Kaynaklar...8 3.4. Hizmetler...11 3.5. Mali Kaynaklar...12

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Mayıs 2009

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Mayıs 2009 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 Mayıs 2009 SUNUŞ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), yüksek öğretim kurumlarında, kurumun stratejik

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

REKTÖRÜN SUNUU. Örencinin, kendi kendine örenen ve denetleyen bir birey haline gelmesi çok önemlidir.

REKTÖRÜN SUNUU. Örencinin, kendi kendine örenen ve denetleyen bir birey haline gelmesi çok önemlidir. REKTÖRÜN SUNUU nsan n en temel özellii, tartmasz toplumsal bir varlk oluudur. Toplumlarn temel kayna ise insandr. Bir toplumun gelimesi büyük ölçüde insanlarn iyi yetitirilmesine baldr. Bu da ancak nitelikli

Detaylı

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry

KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry KIRSAL ÇEVRE ve ORMANCILIK SORUNLARI ARATIRMA DERNE The Research Association of Rural Environment and Forestry 9 Mart 1998 Say* : F-1998/ Konu : Krsal Kalknmada Ekolojik Boyut Konulu Eitim TKV K*rsal Kalk*nma

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

REKTÖRÜN SUNU(U. 2008 Yl Performans Program

REKTÖRÜN SUNU(U. 2008 Yl Performans Program 2008 Yl Performans Program REKTÖRÜN SUNU(U Bilginin hzla çoald, yayld ve tüketildii yüzylmzda bilgiye ulama ve deerlendirme önem kazanmtr. Alvin Toffler'in de söyledii gibi cehalet artk "okuma yazma bilmemek"

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER

Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER Ek-16. STRATEJK AMAÇLAR VE HEDEFLERE LKN PERFORMANS GÖSTERGELER STRATEJK AMAÇ 1 Tarihi, do#al ve kültürel varl)klar)m)z) korumak, gelecek ku/aklara aktarmak ve evrensel kültüre katk)da bulunmak. Sorumlu

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 9.6.4.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Lise sistemindeki Hazırlık sınıflarının kalkması yönündeki değişiklik öğrenci niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Temmuz 2013

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Temmuz 2013 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2012 Temmuz 2013 SUNUŞ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), yüksek öğretim kurumlarında, kurumun stratejik

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Nisan 2012

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Nisan 2012 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2011 Nisan 2012 SUNUŞ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), yüksek öğretim kurumlarında, kurumun stratejik

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI

T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl S GORTACILIK E T M KURS PROGRAMI T.C. MLLÎETMBAKANLII TalimveTerbiyeKuruluBakanl SGORTACILIK ETM KURS PROGRAMI ANKARA 2009 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRES : KURUCUSUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAI PROGRAMIN SEVYES PROGRAMIN AMAÇLARI

Detaylı

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri

1 letme Dönü ümü ve Planlamas Hizmetleri Hizmet Tan letme Dönüümü ve s Hizmetleri SAP letme Dönüümü ve s Hizmetleri, rekabet avantaj salamak üzere Lisans Alan inovasyonunu ve dönüümünü kolaylarmay amaçlayan danmanlk ve örnekleme hizmetleri sunar.

Detaylı

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ BARBAROS DENĐZCĐLĐK YÜKSEKOKULU STRATEJĐK PLANI

KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ BARBAROS DENĐZCĐLĐK YÜKSEKOKULU STRATEJĐK PLANI KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ BARBAROS DENĐZCĐLĐK YÜKSEKOKULU 2014-2018 STRATEJĐK PLANI Stratejik Amaç 1: Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının geliştirilmesi. Hedef 1.1: Eğitim kapsamındaki derslere ait kitap,

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Haziran 2014

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Haziran 2014 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2013 Haziran 2014 SUNUŞ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK), yüksek öğretim kurumlarında, kurumun stratejik

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan

novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon KalDer zmir ubesi 8. Mükemmellii Aray Sempozyomu zmir, 18 Nisan 2007 irin Elçi Technopolis Türkiye Direktörü Teknoloji Yönetim Dernei Bakan novasyon Ekonomik ve toplumsal fayda yaratmak için ürünlerde,

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl

ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIM HALELER UBE MÜDÜRLÜ ÜI. Etüt ve Projeler Dairesi Ba kanl EtütveProjelerDairesiBakanl ETÜ VE PROJELER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAPIMHALELERUBEMÜDÜRLÜÜI Yetki,GörevveSorumluluk Bakanlk Makam nn onaylar dorultusunda müdürlüümüz tarafndan ihale edilmesi istenilen projeli

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL ARAŞTIRMASI Sayın Öğretim Elemanı, Bilindiği üzere Dumlupınar Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği

Detaylı

Dr. GÜLER TOZKOPARAN. DL,YETERLLKLER ngilizce MS Office Uygulamalar2 (Word, Excel, PowerPoint) SPSS Paket Program2

Dr. GÜLER TOZKOPARAN. DL,YETERLLKLER ngilizce MS Office Uygulamalar2 (Word, Excel, PowerPoint) SPSS Paket Program2 Dr. GÜLER TOZKOPARAN Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, letme Bölümü Dokuz Çemeler Kampüsü 35160 Buca-zmir 0 232 420 41 80 / 2128 e-mail: g.tozkoparan@deu.edu.tr ETM Dokuz Eylül

Detaylı

2008 Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU. Strateji Geli tirme Daire Ba kanl

2008 Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU. Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES YILI DARE FAAL YET RAPORU Strateji Geli tirme Daire Ba kanl zmir- 2009 REKTÖRÜN SUNUU Çeyrek asrlk akademik ömrünü am deneyimiyle birlikte, genç ve dinamik

Detaylı

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU T.C. BABAKANLIK HAZNE MÜSTEARLII 2009 YILI AKTÜERLK SINAVLARI BAVURU VE UYGULAMA KILAVUZU 1. GENEL BLGLER, TEMEL LKE VE KURALLAR 1.1. 2009 yl aktüerlik snavlar (2009-AS) aadaki tarihlerde yaplacaktr: Birinci

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Says: 25/06/2015-27007 T.C. NAMIK KEMAL ÜNVERSTES REKTÖRLÜĞÜ Örenci şleri Daire Başkanl *BEL5AC8K* Say : 63477709-301.06- Konu : Yatay Geiş lkeleri ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES

2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES 2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. Habib YILDIZ * ÖZET Bu çalmada, 2000 2006 döneminde Türkiye de uygulanan maliye politikalarnn ana çizgileri ortaya konulmu

Detaylı

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun

zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun zmir B³y³k ehir Belediyesi olarak hazrladmz bu þ Kontrol Eylem Plan, kurumumuzun faaliyetlerini y³r³t³rken benimsedii y netim anlay nn, þada standartlara g re dei imi ve ilerleyi inin bir belgesi niteliindedir.

Detaylı

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI EK-7 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 2022 STRATEJİK PLANI Amaç 1. Çağdaş Eğitim Öğretim Faaliyetlerinin Sürekli İyileştirilmesi Hedef 1.1. Küresel Sanat, Bilim ve Dünyasında Yeni Yüzyılın Gereksinmelerini Karşılamaya

Detaylı

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab

ÜNAK 2010. Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal A larda Bilgi Hizmetleri. 7-9 Ekim 2010 Ondokuz May s Üniversitesi, Samsun. Bildiriler Kitab ÜNAK 2010 Bilgi Yönetimi 2.0: Sosyal Alarda Bilgi Hizmetleri 7-9 Ekim 2010 Ondokuz Mays Üniversitesi, Samsun Bildiriler Kitab Yayna Hazrlayanlar Aytaç Yldzeli Tolga Çakmak Nevzat Özel Samsun, 2012 ÜNAK

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Senato

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Senato Evrak Tarih ve Sayısı: 29/06/2015-43650 T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Senato *BEZL3LLH8* Sayı : 90511875-050.01.04/ Konu : Kocaeli Üniversitesi Konut Yönergesi hk. SAĞLIK,KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞINA

Detaylı

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti

Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti KPSS Ö?retmen Adaylar? Görüntülü E?itim Seti 58 DVD + Rehberlik Kitab? GÜNCEL Kpss E?itim Bilimleri Dvd Seti Tüm Dersler Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti Kpss 2014 E?itim Bilimleri Dvd Seti 58 Dvd Derecelendirme:Henüz

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki

Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki liki Eitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Örencilerinin Yetenek lgi ve Deerleri le Okuduklar Bölümler Arasndaki li"ki Salih Baatr *, Reat Peker**

Detaylı

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç

Kurumsal tibar. Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven. Dr. Erhan Ba Genel Müdür. Bilim laç Kurumsal tibar Salk Sektöründe Kurumsal tibar ve Güven Dr. Erhan Ba Genel Müdür Bilim laç EFQM Mükemmellik Modeli Bilim laç 167 ilaç firmas içinde IMS 2006 sonu verilerine göre: Kutu satlarnda en büyük

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi ANA SĠTE Yatay Eksen Ana BaĢlıkları Ana Sayfa Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci ġü de YaĢam ĠletiĢim Yatay Eksen Alt BaĢlıkları Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci Rektör Fakülteler Genel

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ RAPORU- 2017 Üniversitemizde görev yapan akademik personelin kurumdan memnuniyet ve beklenti düzeylerini belirlemek amacıyla Süleyman Demirel

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan.

Yavuz HEKM. Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve. Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. Yavuz HEKM Egekons Prefabrike Metal Yap San. Tic. Ltd.!ti. ve Hekim Gemi n$a A.!. Firmalarnn Kurucusu ve Yönetim Kurulu Ba$kan. 8. Mükemmelli+i Aray$ Sempozyumu Ana Tema, Yerellikten Küresellie EGE Oturum

Detaylı

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) ETM FAKÜLTES ÖRENCLER LE FEN-EDEBYAT FAKÜLTES MEZUNLARININ ÖRETMENLK MESLENE YÖNELK ALGILARININ KARILATIRILMASI (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) Bülent ÖZTÜRK Okyay DOAN * Gürcü KOÇ ** Özet Bu çalmada, Gazi Eitim

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir?

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir? Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler 1) Kadro durumunuz nedir? 657 Sayl Kanuna tabi personelim 657 sayl Kanun 4/B Sözlemeli

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

ç Ç Ğ Ç Ğ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç Ğ ç Ğ Ğ ç Ç ç ç ç ç» ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Y DiT P "Frsat Yaratt'' 1_) GENEL ni,ci,nn so5e6 0

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52)

ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) ORMAN KÖYÜ KALKINDIRMA KOOPERATFLER YÖNETC VE ÜYELERNN ORMAN EKOSSTEMLERNDEK BYOLOJK ÇETLL YERNDE KORUMA ETM PROJES (GEF SGP TUR/98/G52) K I R S A L K A L K I N M A D A K A D I N L A R Sibel DEMR Birle(mi(

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU Kanun Numaras : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yaymland R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Say : 26173 Yaymland Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa: BRNC BÖLÜM Amaç, Tanmlar, Kurulu

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KÜLTÜR UBE MÜDÜRLÜ Ü. Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Ba kanl

KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KÜLTÜR UBE MÜDÜRLÜ Ü. Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Ba kanl KültürveSosyalHizmetlerDairesiBakanl KÜLTÜR VE SOSYAL ÝÞLER DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KÜLTÜRUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Salk merkezleri, hastaneler, gezici salk üniteleri ile yetikinler, yallar,engelliler,kadnlar,gençlerveçocuklarayönelikhertürlüsosyal

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Tarihçe Yabancı Diller Bölümü, 1976 yılında kurulan Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi bünyesinde İngilizce, Almanca ve Fransızca olmak üzere

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek.

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek. 1 MİSYONUMUZ Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke baznda yaygn ve etkin kullanmn salayarak dünyada örnek ve önder bir kurulu olmak MSYON / VZYON Misyonumuz Tüm özel, kamu kurum ve kurulular ile sivil toplum örgütlerine, dünya çapnda kalite seviyesine ulamalar ve rekabet güçlerini artrmalar için uygun ortamlar yaratmak Vizyonumuz Toplam

Detaylı