Şekilde verilen kuvvet takımına ait tesir çizgisinin denklemi hangisidir? [] y=5 [] y=-5 [] x=5 [] y=x

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şekilde verilen kuvvet takımına ait tesir çizgisinin denklemi hangisidir? [] y=5 [] y=-5 [] x=5 [] y=x"

Transkript

1 ÜZLM UVVTLR ileşke kuvvetin şiddeti kç Newton du? [] [] 5 [] 7 [] 9 [] 7 kuvvetinin bileşenlei ve di. + = olduğun göe kç deecedi? >0, >0 [] 5 [] 0 [] 55 [] 45 kuvvetinin ve doğultulındki bileşenlei sınd, şğıdki bğıntıldn hngisi vdı? [] > [] = [] < [] = kuvvetinin bileşenlei ve di. = / ise nin lbileceği en büük değein en küçük değee onı hngisidi? > >0 [] [] [] 5 [] 4 ve, kuvvetinin bileşenlei olduğun göe şğıdkileden hngisine eşit olu? [] / [] / [] / 6 [] [] Hiçbii ve, kuvvetinin bileşenlei olduğun göe nin minimum olmsı için çısının değei hngisi olmlıdı? [] 0 0 [] 45 0 [] 90 0 [] = [] 0 0 Şekilde veilen kuvvet tkımın it tesi çizgisinin denklemi hngisidi? =5 8 [] =40/9 [] =5/ [] = [] Hiçbii N 0 5 o 0 o 8 =5 5 N 75 o 45 o Şekilde veilen kuvvet tkımın it tesi çizgisinin denklemi hngisidi? [] =5 [] =-5 [] =5 [] = Şekilde veilen kuvvet tkımın it tesi çizgisinin denklemi 6+5-4=0 ise hngisidi? = [] -6 [] 5 5 [] -4 [] 0 =4 Şekilde veilen kuvvet tkımın it tesi çizgisinin denklemi -8-4=0 ise hngisidi? 0 [] -6 [] 5 [] -4 [] =5 = 0 =0 Şekilde veilen kuvvet tkımın it tesi çizgisinin denklemi hngisidi? = =4 7 =4 [] 8+4-9=0 [] =0 [] =0 [] 8+4+9=0 Şekilde veilen kuvvet tkımın it tesi çizgisinin denklemi hngisidi? [] -9-45=0 5 [] 9-+45=0 4 5 [] +5=0 5 [] --5= Şekilde veilen kuvvet tkımın it tesi çizgisinin denklemi hngisidi? ) 5+=45 5 b) =0 4 5 c) =0 5 d) +5= Şekildeki kuvvetlein şiddeti, eşken üçgenlein ken uzunluklı h dı. uvvet tkımının noktsın göe momentinin şiddeti hngisi olu? [] h [] / [] h [] h Şekildeki kuvvetlein şiddeti, eşken üçgenlein ken uzunluklı h olduğun göe hngisi doğudu? [] M =h/ [] M =0 [] M =h [] M =h Şekildeki kuvvetlein şiddeti, üçgenle eşken olduğun göe hngisi doğudu? çıklm: R bileşke vektö, i ise doğultusund biim vektödü. [] R=i, M 0 [] R=i, M =0 [] R=i, M =0 [] R=0i, M =0 [] R=0i, M 0 Şekildeki kuvvetlein şiddeti, eşken üçgenlein ken uzunluklı h olduğun göe hngisi nlıştı? [] M = h/ [] M = h/ [] M = h [] M = h Şekildeki kuvvetlein şiddeti, eşken üçgenlein üksekliği h ve h= olduğun göe M =? [] [b] [c] [d] 0

2 Şekildeki kuvvetlein şiddeti, eşken üçgenlein ken uzunluklı h ve h= olduğun göe hngisi doğudu? [] M = [] M = [] M = [] M = iğelei, şiddeti oln kuvvetin bileşenlei olduğun göe + + =? =6 [] [] -0 [] 0 [] 0 =4 =8, ve, şiddeti 6 oln kuvvetin bileşenlei olduğun göe, ve sısıl hngisidi? = 6 = =4 Şekildeki kuvvetlein şiddeti, üçgenle eşken olduğun göe hngisi doğudu? R bileşke vektö, i ise doğultusund biim vektödü. [] R=i, M 0 [] R=i, M =0 [] R=i, M =0 [] R=0i, M =0 [] R=0i, M 0 Şekildeki kuvvetlein şiddeti, eşken üçgenlein üksekliği h ve h= olduğun göe M =? [] [] [] [] 0 Şekilde veilen kuvvet tkımı dengede olduğun göe + + hngisidi? [] -0 [] 5 [] -5 [] 0 Şekilde veilen kuvvet tkımı dengede olduğun göe + + hngisidi? =6 =6 =4 [] - [] [] -0 [] 0 F 6 =4 =8 =8 iğelei, şiddeti 6 oln kuvvetin bileşenlei olduğun göe + + =? [] [] 80/ [] 80 [] -80/ Şekilde veilen kuvvet tkımı dengede olduğun göe c =? [] -8 [] -5/8 [] 5/8 [] 8 Şekilde veilen kuvvet tkımı dengede olduğun göe + + hngisidi? [] -8 [] -6 [] 0 [] 6 Şekilde veilen kuvvet tkımı dengede olduğun göe d kç biimdi? =5 =c b = =6 = =4 9 ( 74) =7 =4 [] [] 6 [] [] 4 [] 48 =8 = =8 d [], -5, [] -, -5, - [], 5, - [] -, 5, [], -5, -, ve, şiddeti 4 oln kuvvetin bileşenlei olduğun göe, ve sısıl hngisidi? [] 4, 5, [] 5, 4, [], 4, 5 [], -5, 4 [] 5,-, 4 Şekilde veilen kuvvet tkımı dengede olduğun göe kç dı? = 4 5+ [] 5/4 [] 7/4 [] 5/8 [] 45/8 [] düzleminde e ln bi kuvvet tkımı için M =0 bulunmuştu., üzeindedi. Hngisi olus denge vdı. [] M =0 [] M =0 ve Y =0, Y [] M =0 [] M =0 ve X =0, X// düzleminde e ln bi kuvvet tkımı için M =0 bulunmuştu., üzeindedi. Hngisi olus denge vdı. [] M =0 ve M =0 [] M =0 [] M =0 ve F 0 [] M =0 = 4 4 =4 7

3 üzlemde bi genel kuvvet tkımı için M =0, M =0 ve X=0 olk bulunmuştu. Hngisi olus bu kuvvet tkımı kesinlikle dengededi? [] X [] X [] X ve X [] çı(,x) 90 0 [] Hiçbii

4 UZY UVVTLR Şekildeki kuvvetlein (0,0,0) noktsın göe momentlei toplmının bileşeni hngisidi? [] 0 [] 0 [] 4Q [] 4Q 8N uvvet sistemine denk tek kuvvet oluştubilmek için Q kç Newton olmlıdı? z 5m 4N m Q Şekildeki cisim denge hlindedi. >0 olduğun göe F 5 kuvvetinin şiddeti hngisi olu? F 6 F 5 F 4 [] [] 0 [] [] [] / F F F [] 0 [] 0 [] 4 [] 4 Şekildeki kuvvetlein (0,0,0) noktsın göe momentlei toplmının z bileşeni hngisidi? z 6N 5m 6N [] 5Q [] 0 [] 8 [] 4 m Q uvvet sistemine denk tek kuvvet oluştubilmek için Q kç Newton olmlıdı? N kuvvetten oluşn bi kuvvet tkımı, ve ugulm noktlıd olsun.,,, [] - [] 0 [] [] 4 [] - Şekildeki kuvvet sisteminin tek kuvvete indigenebilmesi için Q =? 5N z m 5N m Q m [] 5/ [] 0 [] / [] [] - Şekildeki cisim denge hlinde olduğun göe F6 =? F F4 F6 F5 m F F [] 0 [] [] - [] Hiçbii

5 ĞIRLI MRZİ F G H I F noktsı /4 dienin, H ise kenin ğılık mekezidi. Tlı lnın ğılık mekezi hngi plelle ile sınılı bölgededi? [] FG- [] GH- [] FG- [] GH- F G H F G H -F üçgenin, -H de dikdötgenin ğılık mekezidi. ikdötgenin lnı üçgenin ktıdı. Tlı lnın ğılık mekezi hngi lıktdı? [] -GH [] -FG [] -HI [] -GH [] -FG F G H I Veilen noktl üçgenin ve çeek (/4) dienin ğılık mekezleidi. Üçgen ve ¼ dienin lnlının eşit olmsı hlinde tlı lnın ğılık mekezi hngi bölgede olu? (Şekil ölçekli değildi!!!) [] FG- [] FG- [] GH- [] GH- Tlı lnın ğılık mekezi g hngisidi? [] 4 /9 [] 8/9 [] 9 /4 [] 9/8 I I He bi telin ğılığı tlı lnınkine eşit olduğun göe, ğılık mekezinin ei = =? [] / [] [] 8/8 [] 8/7 Htıltm: 4R/, R/. Tlı lnın ğılık mekezi g hngisidi? [] 6/( -) [] 6/( ) [] / [] /6( -) [] /6( ) Telin toplm ğılığı /4 dieninkine eşit olduğun göe, ğılık mekezinin ei (=) hngisidi? [] / [] / [] (/)/( -) [] (/)/( -) Htıltm: 4R/, R/. Tlı lnın ğılık mekezi g hngisidi? = [] /6( -) [] 6( -)/ [] 6// [] 4 / Tlı lnın ğılık mekezi g hngisidi? = - dü. [] 4( - )/ [] ( - )/ [] / [] 7/ [] /7 0 0 Tlı lnın ğılık mekezi g =? = ( -) [] [] [] [] 4 = = R Tlı lnın ğılık mekezi g hngisidi? = -. [] 4( -)/ [] / [] / [] ( -)/ [] / Tlı lnın ğılık mekezi g hngisidi? =4- di. [] 4(4- )/ [] / [] / [] (4- )/ [] / 4 4 Telden pılmış düzlem şeklin ğılık mekezi g = 5 ise =? [] 5 [] [] 8/9 [] 9/8 Telden pılmış düzlem şeklin ğılık mekezi neededi, g =? [] +5/8 [] 4+/ [] +5/ [] [] 6 ve kenlının biim bou 7W, kenınınki W oln telin ğılık mekezi g, g hngisidi? =54 [], [] 6,7 [] 4,8 [] Hiçbii ve kenlı beş, kenı tek kt oln telin ğılık mekezi g, g hngisidi? [] 4/5,/4 [] 5/4,4/ [] 5/4,/4 [] 4/, 4 4 = =7 =4

6 Şekildeki telinin ğılık mekezi ( g, g ) hngisidi? Tel kenınd iki kttı. [] /8 ; /4 [] 8/ ; 4/ [] ; / [] 4/ ; [] / ; = =4 ğılığı oln unifom levhnın çevesine ğılığı oln unifom teli bğlnmıştı. ğılık mekezi = /9 ise / =? [] /6 [] 6 [] / [] ğılığı N oln unifom levhnın çevesine ğılığı 6N oln unifom teli bğlnmıştı. ğılık mekezinin ei g, g =? = [] 4/, [],/ [] 7/9, [] 5/8, ğılığı W oln unifom levhnın çevesine toplm ğılığı W oln unifom tel bğlnmıştı. ğılık mekezi =? [] 7/ [b] / [c] 4/ [d] = ğılığı W oln unifom levhnın çevesine toplm ğılığı W oln unifom tel bğlnmıştı. ğılık mekezi =? 4 5 =4 =4 ) 6 b) c) 9/ d) 5/ 9 5 veilen kfes sistemde çubuklın biim bo ğılıklının eşit olduğunu vslım. fesin ğılık mekezi hngi (,) noktsın en kındı? Oijin d, t ve sğ, ise düşe ve ukı öndedi.

7 ÜLM FS Şekilde veilen düzlem sistem nsıl bğlıdı? [] bilinemez [] tm [] fzl [] z Şekilde veilen düzlem kfes sistemde no lu çubuk kuvveti kç di? ) b) c) - d) - Şekilde veilen düzlem kfes sistemde, ve no lu çubuk kuvvetlei sısıl hngisidi? [], -, [],, - [], -, - [], -, - Şekildeki kfes sistemde no lu çubuk kuvveti =? [] 0 [] 5 [] 5/ [] 5 [] Şekildeki kfes sisteme etkien he bi kuvvetin şiddeti olduğun göe no lu çubuk kuvveti =? 4 m 0=0 m [] 0 [] 4 [] 5 [] Hiçbii Şekildeki kfes sisteme etkien he bi kuvvetin şiddeti olduğun göe no lu çubuk kuvveti =? m [] 4/ [] -/4 [] 0 [] [] - G 4 m 0=0 m m F Hngi düğümlee doğu eksenli çubukl bğlnk içten tm bğlı kfes (levh) oluştuulmz? [] F, G, F, G [] F, G, F, G [] F, G,, [] F,, G, F Hngi bğlm şekli içten tm bğlı tşııcı sistem oluştuu? [] G,, F [],, F [],, [] Hiçbii G G fes sistemleden hngisi izosttikti? F Şekilde veilen düzlem kfes sistemde, ve no lu çubuk kuvvetlei sısıl hngisidi? [],, - [],, - [],, - [] /,, - [],, - [] [] [] [] [] Şekilde veilen kfes sistem hngi gub gie? [] sit kfes [] ileşik kfes [] mşık kfes [] Hipesttik kfes Şekilde veilen düzlem kfes sistemde olduğun göe, ve no lu çubuk kuvvetlei sısıl hngisidi? [], -, [] -, 0, - [] -, 0, - [], 0, Şekilde veilen düzlem sistem nsıl bğlıdı? [] bilinemez [] z bğlı [] fzl bğlı [] tm bğlı Şekilde veilen düzlem sistem nsıl bğlıdı? [] bilinemez [] z bğlı [] fzl bğlı [] tm bğlı

8 [] tm bğlı olbili. Şekildeki düzlem kfes sistemde no lu çubuk kuvveti hngisidi? [] [] [] 5/6 [] 5/6 [] 0 Şekilde veilen düzlem kfes sistemde no lu çubuk kuvveti kç di? [] 0 [] [] fes fzl bğlı olduğu için sdece sttik denge denklemlei ile çözüme ulşılmz. [] fes z bğlı olduğu için ükünü tşımz. Şekilde veilen düzlem kfes sistemde no lu çubuk kuvveti kç di? ) 0 b) c) z bğlı. d) fzl bğlı. 4 Şekilde veilen kfes sistem hngi gub gie? [] sit kfes [] ileşik kfes [] mşık kfes [] Hipesttik Önceki soud veilen sistemde S =? [] 0 [] -5/ [] - [] 5 i düzlem kfesteki düğüm sısı d, çubuk sısı ç olsun. d = ç + ise hngisi doğudu? [] fzl bğlıdı. [] tm bğlıdı. [] z bğlıdı.

9 GNL TŞIYII SİSTMLR kesitinde moment sıfı ise =? / = ve ++ = /9 olduğun göe hngisidi? Mesnet tepkilei ukı önde pozitif seçilmişti. / ve mesnet tepkisi şiddetlei sısıl hngisidi? [] - [] -/ [] []/ [] -/9 [] /9 [] [] mesnet tepkisinin şiddeti sıfı ise hngisidi? [] /4 [] -/4 [] /4 [] -/4 Mesnet tepkilei onı / = ise =? [] /5 [] /5 [] /5 [] 0 Mesnet tepkilei onı /= ise /=? [] /5 [] /5 [] /5 [] 0 mesnet tepkisinin şiddeti sıfı ve = ise hngisidi? 5 [] [] - [] 4 [] -5 mesnet tepkisinin şiddeti sıfı ise =? [] /5 [] /4 [] / [] -4/ mesnet tepkisinin şiddeti sıfı ise / =? 0. mesnet momentinin şiddeti sıfı ise hngisidi? ) - b) 0 c) / d) ileşenlei X ve Y oln bi dış kuvvet ve noktlınd eşit şiddette bğ kuvvetlei oluştuduğun göe Y/X =? m [] 7 [] [] 7 [] Şekildeki bsit kiişe M noktsınd etkien bi kuvvet ve noktlınd eşit şiddette bğ kuvvetlei oluştuuo. M noktsın etkien dış kuvvetin t ve düşe bileşenleinin onı X/Y =? [] 0 [] [] / [] / [] 5m 60 0 Y M 0 X [] /, / [] /, / [] /, / [] /, / ve mesnet tepkisi şiddetlei sısıl hngisidi? [], [] /, / [] /, / [] /, / // olduğun göe, mesnet tepkisinin şiddeti hngisidi? [] 0 [] / [] / [] Hiçbii mesnet tepkisinin şiddeti / olduğun göe / onı hngisidi? [] / [] [] [] = [] /5 [] 5/4 [] 0 [] -4/ / = ve ++ = olduğun göe hngisidi? Mesnet tepkilei ukı önde pozitif seçilmişti. 0. [] 7/ [] /7 [] /5 [] / ve mesnet tepkisi şiddetlei sısıl hngisidi? [] /, / [] /, / [] /, / [] /, / mesnet tepkisi şiddeti kç di? ) / b) / c) / d) 0 ) / b) / c) / d) O mesnet tepkisinin şiddeti hngisidi? [] [] /4 [] / [] / = olduğun göe mesnet tepkisi düşe bileşeni şiddeti kç di? [] [] [] / [] / =

10 = / olbilmesi için, d =? [] 4 [] [] [] Hiçbii 4-d d noktsınd bi pim (çivi) ile bğlnmış sistemde =? (t bileşenin şiddeti) ) /9 b) 8/9 c) 9/8 d) 9/ 8m m m m m Hngi seçenek düzlem tşııcı bi sistem oluştumk için ugun değildi? cisim [],, [],, [],, [],, Hngi seçenek düzlem tşııcı bi sistem oluştumk için ugun değildi? [],, [],, [],, [],, cisim zemin zemin noktsınd bi pim (çivi) ile bğlnmış sistemde =? (t bileşenin şiddeti) [] /9 [] 6/9 [] 9/6 [] 9/ noktsınd bi pim (çivi) ile bğlnmış sistemde =? (t bileşenin şiddeti) [] 0 [] [] / 8m [] m m m m im (çivi) kullnılk oluştuulmuş sistemde / =? 8m m m m m Hngi seçenek düzlem tşııcı bi sistem oluştumk için ugun değildi? [],, [],, [],, [],, Hngi seçenek düzlem tşııcı bi sistem oluştumk için ugundu? [],, [],, [],, [] Hiçbii [] 0 [] -4 [] - [] Şekilde veilen düzlem sistem hngisidi? [] onk (lbil) [] fzl bğlı (hipesttik) [] tm bğlı (izosttik) [] bilinemez / b c Şekilde veilen düzlem tşııcı sistemde, bğ (mesnet ve mfsl) kuvvetleinin bileşenleinin sısı kç tnedi? [] 8 [] [] 0 [] 9 m W m m ğılığı W=6N oln bi cisim, ijit çubuğunun ot noktsın bi ip (hlt) ile bğlıdı. ipine (hltın) etkien kuvvetin şiddeti kç Newton du? Mfsll ile bğlnmış ijit diskle ile oluşn şekildeki düzlem sistem için hngisi doğudu? [] z bğlı [] tm bğlı [] fzl bğlı [] bilinemez [] 6 [] 5 [] 4 []

11 SÜRTÜNM 4-d W d deki sütünme ktsısının en küçük değei hngisi olmlıdı?. 4 m m m blokl ile zemin sındki sütünme ktsısı dü. Sistem Q kuvveti ile vşç heket ettiildikten son tek duğn hle geçtiğine göe no lu çubuk kuvveti kç Q olu? [] [] / [] / [] / ğılıksız mediven ile zemin sınd sütünme ktsısı =/5 di. ğılığı W oln bi kişi mediven kmdn dn e ne kd ileleebili, d =? uv sütünmesizdi. [] 9/5 [] /6 [] [] 0 [] 5/ [] /5 [] 4/ [] /4 Şekilde W ğılığındki ijit cismi sütünmeli eğik düzlemde ukı doğu hekete bşltck en küçük kuvveti nedi? W=0kN, tn = /4, =. Üstteki bloğun ğılığı W olup lttki ğılıksızdı. üşe üzele hiç diğe üzele sınd sütünme ktsısı dü. ve sısıl ve önleinde heketi bşltn en küçük kuvvetledi. Hngisi doğudu? 0< <90 0 ğılığı W/4 oln mediven ile zemin sınd sütünme ktsısı dü. ğılığı W/4 oln bi kişi mediven kmdn dn e ulşbildiğine göe =? uv sütünmesizdi. [] 7/6 [] 6/7 [] /4 [] 4/ 4 ğılıksız mediven ile zemin sınd sütünme ktsısı dü. ğılığı W oln bi kişi mediven kmdn dn e ulşbildiğine göe =? uv sütünmesizdi. [] /4 [] 4/ [] / [] 0 W W/4 W/4 [] 0kN [] 70kN [] 7kN [] 70N [] 7N Şekilde W=N ğılığındki ijit cismi sütünmeli eğik düzlemde şğı doğu heketini engelleecek en küçük kuvveti nedi? =/, Tn = /4. [] [] [] 4 [] 5 Şekilde boutlı ve ükleme duumu veilen sistemin dengede klbilmesi için deki sütünme ktsısının en küçük değei hngisi olmlıdı? di. [] 5/4 [] 4/5 [] /4 [] 4/ m W [] < [] = [] > [] = [] Hiçbii Şekildeki ksnk sütünmesiz pim ile bğlıdı. ış ile ksnk sındki sütünme ktsısı olduğun göe, ksnğın dönmesini sğlck en küçük M momenti kç olu? Ln(/4) =. M [] 0 [] 5/ [] 5 [] O noktsın sbitlenmiş ksnğın etfın sıln kış noktsınd kuvveti etkimektedi., = ve sütünme ktsısıdı. ışın km bşlmdn hemen önceki değei hngisidi? /4. = W [] ctn(e / ) [] ctn(e /4 ) [] /4 [] O = ğılığı W oln mediven ile lnızc t düzlem sınd sütünme söz konusudu. Mediven dengede olduğun göe sütünme ktsısı için hngisi doğudu? [] / [] / [] / [] / =4 loklın ğılıklı W, sttik sütünme ktsısı olduğun göe sistemin tşıbileceği en büük değei kç W olu? [] ( ) / [] [] [] / (- ) [] / (+ ) W W W Q Şekilde boutlı ve ükleme duumu veilen sistemin dengede klbilmesi için He biinin ğılığı W oln ve bibiine ijit çubukll mfsllı olk bğlnn

12 Şekilde veilen su knlınd zemin ile duvl sı sütünme ktsısı = /, duvın oğunluğu 5 kn/m, suun ise 0 kn/m tü. uvl n tfl kmdığın göe / h hngisinden dh küçük olmz? H = 6h/5. b H h H [] /4 [] /4 [] / [] Şekilde veilen duv ile zemin sı sütünme ktsısı = /, duvın oğunluğu 5 kn/m, suun ise 0 kn/m tü. uv n tf kmdığın ve noktsı etfınd devilmediğine göe / H hngisinden dh küçük olmz? H = 6h/5. [] 7/0 [] / [] 5/8 [] H h Şekilde veilen su knlınd zemin ile duvl sı sütünme ktsısı = /, duvın oğunluğu 0 kn/m, suun ise 0 kn/m tü. uvl n tfl kmdığın göe /H onı hngisinden dh küçük olmz? h = 5H/6. [] [] / [] 50/97 [] 0/97 H b h

13 LO i kblo ucundn bğlnmış ucundn d t bi H kuvveti ile çekilmektedi. H = 8N ise f =?. 6 N/m H [] [] [] [] 4 i kblo ucundn bğlnmış ucundn d t bi H kuvveti ile çekilmektedi. f =m olmsı için H ne olmlıdı. H f f 6m 9m [] 8 kn [] 8 N [] 8 kn [] 8 N 6 N/m Uçlı nı seviede oln düzgün ılı ük etkisindeki bi kblod en büük kblo kuvvetlei hngisinden dh küçük olmz? f [] ql [] ql [] ql/ [] 0 Şekli önceki soud veilen sistemde en büük kblo kuvvetinin en küçük kblo kuvvetine onı 5/ ve f =m ise L=? [] [] [] 4 [] 5 Önceki soud ılı ükün şiddeti q olsdı L=? [] [] [] 4 [] 5 q L n büük kblo kuvvetinin en küçük kblo kuvvetine onı hngisidi? f [] [] 9 [] 6 [] [] T en büük kblo kuvveti, H en küçük kblo kuvveti olmk üzee T/H=5/ ve f =m ise L=? f [] [] [] 4 [] 5 Veilen noktldki kblo kuvvetlei için hngisi doğudu? [] >>> [] >>> [] >>> [] >>> q f q L q

14 TNIM şğıdkileden hngisi Sttiğin öt Temel İlkesinden bii değildi? [] uvvet plelkenı [] enge [] tki-tepki [] Süpe pozison [] Vignon teoemi [] uvvet çifti oğu nlış seçeneklei: Ynlışl: [] Genel kuvvet tkımı he zmn bi kuvvete indigenebili. [] uvvet çiftinin momenti, moment lınn nokt göe değişi. [] üzlemde bi kuvvet çiftinin bi nokt göe momenti, bşk bi nokt göe momentinden fklıdı. [] Sttik cisimlein heketi ile ilgilidi. [] inmik sütünme ktsısı sttik sütünme ktsısındn büüktü. [] i kfes sistemde dış ükle doğudn çubukl üzeine etkiebili. [] Sttik sütünme ktsısı, 0 < < di. [] nı doğu üzeindeki üç nokt göe momentlei sıfı oln bi düzlem kuvvet tkımı kesinlikle dengededi. [] i düzlem kfeste d=ç+ ise, o kfes kesinlikle tm bğlıdı. oğul: [] i kuvvet, kendi doğultusun plel üç doğultud bileşenine, nck bu bileşenleden bii kefi olk belilenise ılbili. [] enge hlindeki bi tşııcı sistemin sebest cisim digmındki kuvvetlein bileşkesi sıfıdı. [] He kuvvet tkımı, bi kuvvet ve kuvvet çiftine indigenebili. [] uvvet çiftinin momenti noktdn nokt değişmez. [] uvvet kn vektödü. [] endi içinde dengede oln bi kuvvet tkımını oluştun kuvvetle iki gub ılıs; guplın bileşkelei eşit şiddette, nı doğultu üzeinde ve zıt önlüdü. [] i kuvvetin bi nokt göe momenti, bileşenlein nı nokt göe momentleinin toplmın eşitti.

TEST SORULARI Adı /Soyadı : No : İmza: STATİK FİNAL SINAVI. Öğrenci No

TEST SORULARI Adı /Soyadı : No : İmza: STATİK FİNAL SINAVI. Öğrenci No -0-00 dı /Sodı : No : İmz: STTİK FİN SINVI Öğrenci No 00000 z m Şekildeki kirişinde bğ kuvvetlerin bulunuz. =(+e)n/m, =5(+e)N m m Şekildeki ğırlıksız blok det pndül k ve noktsınd küresel mfsl ile dengededir.

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

LYS 1 / GEOMETRİ DENEME ÇÖZÜMLERİ

LYS 1 / GEOMETRİ DENEME ÇÖZÜMLERİ YS / GMTİ NM ÇÖZÜMİ eneme -.. 70 70 b desek olu. b Ç ` j cm olduğundn + b b - dı. de 6 @ ot tbnı çizilise benzelik ydımıyl biim bulunu. 6@ ' 6@ olduğundn m^\ h m ^\ h 70c di. ikiz ken üçgen çıktığındn

Detaylı

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI Adı ve Soydı :................ 16 Nisn 011 No :................ Bölümü :................ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI 1) Aşğıdkile hngisi/hngilei doğudu? I. Coulomb yssındki Coulomb sbiti k

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . İki bsmklı toplm sı vdı. ile lınd sl olmsı için ve e tm bölünmemeli e bölünen sıl 8 det e bölünen sıl det LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLİ 8. - ` j - 8 k - 8 8-8 8 nck ʼin ktı oln sıl ( tne) kee lındı. -

Detaylı

LYS 1 / MATEMATİK DENEME ÇÖZÜMLERİ

LYS 1 / MATEMATİK DENEME ÇÖZÜMLERİ YS / TTİ N ÇÖZÜRİ eneme -. +. + + ti. - + + - + + > ise - + - + evp. ^ + ^- ^- +. z z + + + + evp z + -. c- m z z + - + + + z z z ^ ^ evp. çift sı olmlı Ç+ T T. Ştı sğln sdece vdı.. + + lde tne sl sı vdı.

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR MECHANICS OR ENGINEERS: STATICS edinand P. Bee E. Russell Johnston, J. Des Notu: Hai ACAR İstanbul Teknik Üniveistesi Tel: 285 31 46 / 116 E-mail: acah@itu.edu.t Web: http://atlas.cc.itu.edu.t/~acah

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri Basit Makinele BASİ MAİNELER est in Çözümlei. Şekil üzeindeki bilgilee göe dinamomete değeini göstei. Cevap D di.. Makaa ve palanga sistemleinde kuvvetten kazanç sayısı kada yoldan kayıp vadı. uvvet kazancı

Detaylı

LYS 1 / GEOMETRİ DENEME ÇÖZÜMLERİ

LYS 1 / GEOMETRİ DENEME ÇÖZÜMLERİ YS / EETRİ EEE ÇÖZÜERİ enee -.. H E desek E E EH (E uğund ot tn) olu. ` j $ $ c hlde, ^h $ $ 0 0 0 0 üüüş esfesi 0 c di. ulunu. evp de 0 0 0 ile c di. de 0 0 0 ile c di. hlde, lnın nık klcğı üüüş esfesi

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

KATI CÝSÝMLER KATI CİSİMLER KATI CİSİMLER

KATI CÝSÝMLER KATI CİSİMLER KATI CİSİMLER KTI ÝSÝMLR KTI İSİMLR YILLR 1966 1967 1968 1969 1970 1971 197 197 197 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 198 198 198 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 199 1995 1996 1997 1998 1999 001 001 00 00 00 005

Detaylı

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7.

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7. KOU çebesel heket Çözüle S - ÇÖÜMLR. H z ve ive vektöel olduğundn he ikisinin yönü değişkendi. 6. 30 s ise 3 4 sniye f Hz 4. F, ıçp vektöü ile hız vektöü sındki çı 90 di. k 7. 000 7. 7 h 3600s 0 /s X t

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir.

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir. GMTR eginin bu sy s nd Uzy Geometi, isimlein ln ve Hcimlei konusund çözümlü soul ye lmktd. u konud, ÖSS de ç kn soul n çözümü için geekli temel bilgilei ve ptik yoll, soul m z n çözümü içinde t ltmy mçld

Detaylı

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK Ders Notlrı 1.hft 1.Hft Sttik ve temel prensipler Kuvvet Moment MEKNİK Kuvvetlerin etkisi ltınd kln cisimlerin denge ve hreket şrtlrını nltn ve inceleyen bilim dlıdır. Meknikte incelenen cisimler Rijit

Detaylı

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA)

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA) ölüm Đzosttik-Hipersttik-Elstik Şekil Değiştirme TESİR ÇİZGİSİ ÖRNEKLERİ Ypı sistemlerinin mruz kldığı temel yükler sit ve hreketli yüklerdir. Sit yükler için çözümler önceki konulrd ypılmıştır. Hreketli

Detaylı

KATI CİSİMLER. Aşağıdaki şekilde, ABCDEFGH tabanlı ABCDEFGHA B C D E F G H sekizgen dik prizması verilmiştir.

KATI CİSİMLER. Aşağıdaki şekilde, ABCDEFGH tabanlı ABCDEFGHA B C D E F G H sekizgen dik prizması verilmiştir. I İSİMLR tı isimlein İsimlendiilmesi ve Özeliklei şğıdki şekilde, tnlı sekizgen dik pizmsı veilmişti. Pizml tnlındki çokgene ve diklikeğiklik duumun göe ' ' ' ' isim lıl., ' ' ' ', dikdötgenleine ynl yüzey

Detaylı

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU Linee İmpuls-Momentum Denklemi Haeket halinde bulunan bi cismin hehangi bi andaki doğusal hızı, kütlesi m olsun. Eğe dt zaman aalığında cismin hızı değişiyosa,

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

LYS 1 / MATEMATİK DENEME ÇÖZÜMLERİ

LYS 1 / MATEMATİK DENEME ÇÖZÜMLERİ LYS / MTMTİK NM ÇÖZÜMLRİ eneme -. ) - - + ) - 7 - + ) - - +. + m ; + m + ^ ^ > H + ) - - + ^ ) 7- - + Sılın plı eşit olduğun göe, pdsı en üük oln sı en küçüktü. un göe seçeneğindeki sının pdsı en üük olduğundn

Detaylı

UZAY GEOMETRİ HAKKINDA GENEL HATIRLATMALAR

UZAY GEOMETRİ HAKKINDA GENEL HATIRLATMALAR UZY MRİ IN NL IRLMLR UZY SİYMLRI kı iki noktdn i tek doğu geçe oğus omyn fkı noktdn i tek düzem ÜÇ İM RMİ tı isim souını çözmede çok fydı i igidi geçe i doğu ve u doğu üzeinde uunmyn i nokt düzem eiti

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET VE HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: Evrende Her Şey Hareketlidir

ÜNİTE: KUVVET VE HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: Evrende Her Şey Hareketlidir ÜNTE: UET E HAREETN BUUŞMASI - ENERJ NU: Evende He Şey Haeketlidi ÖRNE SRUAR E ÇÖZÜMER. x M +x Bi adam önce noktasından noktasına daha sona ise noktasından M (m) 3 3 (m) noktasına geldiğine göe adamın

Detaylı

MLER Bundan önce cismin tek bir parçacıktan olu unu kabul ettik. Genelde cismin çok sayıda parçacı ın (noktasal cismin) bile

MLER Bundan önce cismin tek bir parçacıktan olu unu kabul ettik. Genelde cismin çok sayıda parçacı ın (noktasal cismin) bile RİJİT CİSİMLER GİRİŞ Bundan önce cismin tek bi paçacıktan oluştuğunu kabul ettik. Genelde cismin çok sayıda paçacığın (noktasal cismin) bileşimi olaak incelenmesi geeki. Yani kuvvetlein çeşitli noktalaa

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Ferdinnd P. Beer E. Russell Johnston, Jr. Ders Notu: Hri ACAR İstnbul Teknik Üniveristesi Tel: 85 1 46 / 116 E-mil: crh@itu.edu.tr Web: http://tls.cc.itu.edu.tr/~crh

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI ., ÖZEL EGE LİSESİ OKULLR RSI 8. MTEMTİK YRIŞMSI 8. SINI TEST SORULRI 5. 0,0008.0 b 0,0000.0 ise; b.0 kç bsmklı bir sıdır? olduğun göre, ifdesinin değeri şğıdkilerden hngisine eşittir? ) 80 ) 8 ) 8 ) 8

Detaylı

Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 20 Haziran Matematik Soruları Ve Çözümleri

Öğrenci Yerleştirme Sınavı (Öys) / 20 Haziran Matematik Soruları Ve Çözümleri Öğenci Yeleştime Sınvı (Öys) Hzin 99 Mtemtik Soulı Ve Çözümlei. Rkmlı bibiinden fklı oln üç bsmklı en büyük tek syı şğıdkileden hngisine klnsız bölünebili? A) B) C) 6 D) 8 E) 9 Çözüm Rkmlı bibiinden fklı

Detaylı

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri. 3. Verilen düzenekte yük 3 ipe bindiği için kuvvetten kazanç 3 tür. Bu nedenle yoldan kayıp da 3 olacaktır.

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri. 3. Verilen düzenekte yük 3 ipe bindiği için kuvvetten kazanç 3 tür. Bu nedenle yoldan kayıp da 3 olacaktır. 9 Basit Makinele BASİ MAİNEER est in Çözülei.. Veilen düzenekte yük ipe bindiği için kuvvetten kazanç tü. Bu nedenle yoldan kayıp da olacaktı. kasnak ükün 5x kada yükselesi için kasnağa bağlı ipin 5x.

Detaylı

1. BÖLÜM 1. BÖLÜM BASİ BAS T İ MAKİ T MAK N İ ELER NELER

1. BÖLÜM 1. BÖLÜM BASİ BAS T İ MAKİ T MAK N İ ELER NELER BÖÜ BASİ AİNEER AIŞIRAAR ÇÖZÜER BASİ AİNEER yatay düzlem 0N 0N 0N 0N fiekil-i fiekil-ii yatay düzlem 06 5 06 7 08 He iki şe kil de de des te ğe gö e tok alı nı sa a) kuvvetinin büyüklüğü 04 + 08 80 + 60

Detaylı

UZAYDA VEKTÖRLER / TEST-1

UZAYDA VEKTÖRLER / TEST-1 UZAYDA VEKTÖRLER / TEST-. A(,, ) ve B(,, ) noktlrı rsındki uklık kç birimdir? 6. A e e e B e e e AB vektörü ile nı doğrultud ıt öndeki birim vektör şğıdkilerden ( e e e ). A(, b, ) B(,, ) noktlrı ve U

Detaylı

LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI LYS LİMİT VE SÜREKLİLİK KONU ÖETLİ ÇÖÜMLÜ SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Limit Kvrmı ve Grfik Sorulrı... Limitle İlgili Bzı Özellikler...7 Genişletilmiş Reel Sılrd Limit... Bileşke Fonksionun Limiti...

Detaylı

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 7 ÖYS. 0,00 0,00 k 0,00 olduğun göre, k kçtır? 6. Bir ust günde çift ykkbı, bir klf ise günde çift ykkbı ypmktdır. İkisi birlikte, 8 çift ykkbıyı kç günde yprlr? 0 C) 0 D) 0 C) D). (0 ) ( 0) işleminin

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS)

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS) ÇMR ÖSS SRULRI 1., ve noktlrı merkezli çember üzerinde m( ) = m( ) =. ir dik üçgeni için, = cm ve = 4 cm olrk veriliyor. Merkezi, yrıçpı [] oln bir çember, üçgenin kenrını ve noktlrınd kesiyor. un göre,

Detaylı

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU BÖLÜM GAUSS KANUNU.1. ELEKTRİK AKISI Elektik akısı, bi yüzeyden geçen elektik alan çizgileinin sayısının bi ölçüsüdü. Kapalı yüzey içinde net bi yük bulunduğunda, yüzeyden geçen alan çizgileinin net sayısı

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

a 2 =h 2 +r 2 DERS: MATEMATĐK 8 KONU:KONĐ FORMÜLLERĐ ANLATIMI HAZIRLAYAN: ÖMER ASKERDEN ADI: SOYADI:

a 2 =h 2 +r 2 DERS: MATEMATĐK 8 KONU:KONĐ FORMÜLLERĐ ANLATIMI HAZIRLAYAN: ÖMER ASKERDEN ADI: SOYADI: 1) KONĐ: Bi çembein bütün noktlının çembein dışındki bi nokt ile bileştiilmesinden elde edilen cisme koni deni. Kısc Koni, tbnı die oln pimitti. DĐK KONĐ PĐRAMĐT 1-A)DĐK KONĐ: Bi dik üçgenin, dik kenlındn

Detaylı

TEST - 1 BAS T MAK NELER. fiekil-ii

TEST - 1 BAS T MAK NELER. fiekil-ii BA A EER E - fiekil-i fiekil-ii difllisi fiekil - II deki konuma yönünde devi yapaak gelebili Bu duumda difllisi yönünde döne f f ve kasnakla n n ya çapla eflit oldu undan kasna- tu atasa, de tu ata,,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ T BSNC ODE SORU - DEİ SORURN ÇÖZÜERİ... Şe kil - e : Şe kil - e :. olu F i. F F e ifl mez. CEV D Tuğllın e biinin ğılığın iyelim. Sistemlein e uyulıklı bsınç kuvvetlei ğılıklın eşitti. F F F Bun

Detaylı

2005/2006 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MUKAVEMET 1 DERSİ FİNAL SORU VE CEVAPLARI

2005/2006 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MUKAVEMET 1 DERSİ FİNAL SORU VE CEVAPLARI 5/6 ÖĞRETİ GÜZ R UKVEET 1 ERSİ FİN SORU VE EVPR SORU 1 8 P Şekildeki gerilme durumund; ) sl gerilmeleri ve düzlemlerini ulrk elemn üzerinde gösteriniz. ) ksimum km gerilmesi ve düzlemini ulrk elemn üzerinde

Detaylı

M1003 ÇÖZÜM : 4 YANIT : E M1101. ÇÖZÜM : x YANIT : C M0102 ÇÖZÜM : 6 YANIT : E

M1003 ÇÖZÜM : 4 YANIT : E M1101. ÇÖZÜM : x YANIT : C M0102 ÇÖZÜM : 6 YANIT : E - 8. LYS Mtemtik Soulı Ve Çözümlei M + +. eel sısının değei kçtı? M. > eşitsizliğinin en geniş çözüm kümesi şğıdkileden hngisidi? ) ) ÇÖZÜM : ve ) ) ve olduğundn di.. YNIT : ) ) R ) Z ) R + ) R {} ) R

Detaylı

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57

1990 ÖYS 1. 7 A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 52 B) 54 C) 55 D) 56 E) 57 99 ÖYS. si oln si kçtır? A) 9 B) 8 C) D) 6 E) 5 6. Bir nın yşı, iki çocuğunun yşlrı toplmındn üyüktür. yıl sonr nın yşı, çocuklrının yşlrı toplmının ktı olcğın göre ugün kç yşınddır? A) 5 B) 5 C) 55 D)

Detaylı

DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET ÜÇ AŞAMALI KAVRAM YANILGISI TESTİ (DDHKYT)

DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET ÜÇ AŞAMALI KAVRAM YANILGISI TESTİ (DDHKYT) DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET ÜÇ AŞAMALI KAVRAM YANILGISI TESTİ (DDHKYT) 2005 Hsn Şhin KIZILCIK hskizilcik@gzi.edu.tr Bill GÜNEŞ bgunes@gzi.edu.tr Gzi Üniersitesi, Gzi Eğitim kültesi, OMAE Bölümü, izik Eğitimi

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

2. KUVVET SİSTEMLERİ 2.1 Giriş

2. KUVVET SİSTEMLERİ 2.1 Giriş 2. KUVVET SİSTEMLERİ 2.1 Giriş Kuvvet: Şiddet (P), doğrultu (θ) ve uygulama noktası (A) ile karakterize edilen ve bir cismin diğerine uyguladığı itme veya çekme olarak tanımlanabilir. Bu parametrelerden

Detaylı

LYS 1 / MATEMATİK DENEME ÇÖZÜMLERİ

LYS 1 / MATEMATİK DENEME ÇÖZÜMLERİ LYS / MEMİK ENEME ÇÖZÜMLERİ enee -. - + - + - - + - + - 7 - evp E. - + + 9 ifdelei tf tf çplı. ^- h^ + + 9h - 7. + + + ifdesinde zlı. + 7 ise + 7 evp + + + + + + + + + + +. z + z + + + z + z + dı. z z

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Fedinand P. Bee E. Russell Johnston, J. Des Notu: Hayi ACAR İstanbul Teknik Üniveistesi Tel: 285 31 46 / 116 E-mail: acah@itu.edu.t Web: http://atlas.cc.itu.edu.t/~acah

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Mtemtk Deneme Sınvı 8. sısının pozitif tek tmsı bölenlerinin sısı kçtır? 8. olmk üzere; kesrinin değeri şğıdkilerden hngisi olmz?. (8!) sısının sondn kç bsmğı sıfırdır? 8. ifdesinin sonucu kçtır? (

Detaylı

PROF.DR. MURAT DEMİR AYDIN. ***Bu ders notları bir sonraki slaytta verilen kaynak kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanmıştır.

PROF.DR. MURAT DEMİR AYDIN. ***Bu ders notları bir sonraki slaytta verilen kaynak kitaplardan alıntılar yapılarak hazırlanmıştır. PO.D. MUAT DEMİ AYDIN ***Bu ders notları bir sonraki slatta verilen kanak kitaplardan alıntılar apılarak hazırlanmıştır. Mühendisler için Vektör Mekaniği: STATİK.P. Beer, E.. Johnston Çeviri Editörü: Ömer

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet FİZ11 FİZİK-I Ankaa Üniesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Gubu 3. Bölüm (Doğusal Haeket) Özet.1.14 Aysuhan Ozansoy Haeket Nedi? Mekanik; kuetlei e onlaın cisimle üzeine etkileini inceleyen fizik dalıdı

Detaylı

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü

TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü TORK VE DENGE 01 Torkun Tanımı ve Yönü Kuvvetin döndürme etkisine tork ya da moment denir. Bir kuvvetin bir noktaya göre torku; kuvvet ile dönme noktasının kuvvete dik uzaklığının çarpımına eşittir. Moment

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 19. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF TEST SORULARI OKULLAR ARASI 9. MATEMATİK YARIŞMASI. 700 doğl syısı için şğıdkilerden kç tnesi doğrudur? I. Asl çrpnı tnedir. II. Asl çrpnlrının çrpımı 0 dir. III. Tmsyı bölenlerinin toplmı 0 dır. IV. Asl çrpnlrının

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise,

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise, BÖÜM DİNAMİ AIŞIRMAAR ÇÖZÜMER DİNAMİ 1 4kg 0N yty M düzle rsınd : rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise uygulnn kuvvet, 1 4 0 N olur M rsınd : M rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise etki eden sürtüne kuvveti,

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ Öğr. Gör. Fatih KURTULUŞ 4.BÖLÜM: STATİK MOMENT - MOMENT (TORK) Moment (Tork): Kuvvetin döndürücü etkisidir. F 3 M ile gösterilir. Vektörel büyüklüktür. F 4 F 3. O. O F 4

Detaylı

ESKĐŞEHĐR-ŞUBAT 2014. http://mizan.ogu.edu.tr.

ESKĐŞEHĐR-ŞUBAT 2014. http://mizan.ogu.edu.tr. ÖLÜM I ESKĐŞEHĐ-ŞUT 14 1 http://mian.ogu.edu.t. ÖLÜM I ÖLÜM ĐÇĐNEKĐLE ÖNSÖZ... ÖLÜM 1.... Safa ı 1.1 Giiş... 1.. Statikte Kullanılan Temel iimle... 1.3. Vektöel [Sinüs] ve Skale Çapım... ÖLÜM : MOMENT....1.

Detaylı

Temel Elektrik Kavramlar Aşağıdaki notlar, D.J.Griffit s in Elektromanyetik Teori kitabından alınmıştır.

Temel Elektrik Kavramlar Aşağıdaki notlar, D.J.Griffit s in Elektromanyetik Teori kitabından alınmıştır. 1 Temel Elektik Kvml Aşğıdki notl, D.J.Giffit s in Elektomnyetik Teoi kitındn lınmıştı. 1- Elektik Aln (E) Yüklü i cisim, fzl elekton vey potonu oln i cisimdi. Cisimdeki u fzl net yükün üyüklüğü, fzl oln

Detaylı

TEST SORULARI Adı /Soyadı : No : İmza: xaxxbxcde STATİK-MUKAVEMET 1.YILİÇİ SINAVI

TEST SORULARI Adı /Soyadı : No : İmza: xaxxbxcde STATİK-MUKAVEMET 1.YILİÇİ SINAVI dı /Soadı : No : İmza: STTİK-MUKVEMET 1.YIİÇİ SINVI 21-03-2011 Örnek Öğrenci No 010030403 ---------------------abcde R= 5(a +b) cm Şekildeki taşııcı sistemin bağ kuvvetlerini bulunuz =2(a+e) N =(a) m =2(a

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 3.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . `n 5j- `n- j - n - n vey n- n n 8. 8 8 LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp: evp:. - f p$ f - p f p 9 - - 5! 5 -! 5 5 5. 8... 5 5. 5.. y 8 8 5 5... z < y < z _. ` j. $ ` j ` ise y. ` j y $ ` j ` j yk. `

Detaylı

Geometri Köflesi. Diklik Merkezi. Üçgen Eflitsizli inin Bir Sonucu Bilindi i üzere bir üçgenin alan, taban yükseklik/2 dir.

Geometri Köflesi. Diklik Merkezi. Üçgen Eflitsizli inin Bir Sonucu Bilindi i üzere bir üçgenin alan, taban yükseklik/2 dir. Mtemtik üns, 2004 Güz Geometi Köflesi Mustf Y c gcimustf@hoo.com iklik Mekezi i üçgenin üç üksekli i dim tek noktd kesifli. u nokt üçgenin diklik mekezi deni. = iklik mekezi genelde ile gösteili. Üçgen

Detaylı

AKM 205-BÖLÜM 4-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205-BÖLÜM 4-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 5-BÖÜM -UYGUAMA SORU VE ÇÖZÜMERİ 1. Aşğıd erilen dimi, iki otl ız lnını dikkte lınız: V (, ) (.66.1) i (.7.1) j B kış lnınd ir drm noktsı r mıdır? Vrs nerededir? Kller: 1. Akış dimidir.. Akış -otldr.

Detaylı

Örnek...2 : Örnek...3 : Örnek...1 : Örnek...4 : a 3 DÜZGÜN ALTIGEN DÜZGÜN ALTIGEN TANIM VE ÖZELLİKLERİ. ABCDEF düzgün

Örnek...2 : Örnek...3 : Örnek...1 : Örnek...4 : a 3 DÜZGÜN ALTIGEN DÜZGÜN ALTIGEN TANIM VE ÖZELLİKLERİ. ABCDEF düzgün ÜZGÜN TIGN ( ÜZGÜN TIGN TNIMI, ÖZİİ V NI ĞNİM ) ÜZGÜN TIGN Örnek...2 : TNIM V ÖZİİ enr syısı 6 oln çok - gene lt ıgen denir. ltıgeni için [], [] ve [] köşegenlerinin kesim noktsı oln noktsı dü zgün ltıge

Detaylı

MATERIALS. Basit Eğilme. Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf. Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University

MATERIALS. Basit Eğilme. Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf. Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University CHAPTER BÖLÜM MECHANICS MUKAVEMET OF I MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Basit Eğilme Lecture Notes: J. Walt Oler Teas Tech Universit Düzenleen: Era Arslan 2002 The McGraw-Hill

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ11 FİZİK Ankaa Üniesitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm-III : Doğusal (Bi boyutta) Haeket 1. Ye değiştime e Haeketin Tanımı 1.1. 1 Mekanik Nedi? 1.. Refeans çeçeesi, Konum, Ye

Detaylı

Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN

Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN Mukavemet-II PROF. DR. MURAT DEMİR AYDIN KAYNAK KİTAPLAR Cisimlerin Mukavemeti F.P. BEER, E.R. JOHNSTON Mukavemet-2 Prof.Dr. Onur SAYMAN, Prof.Dr. Ramazan Karakuzu Mukavemet Mehmet H. OMURTAG 1 SİMETRİK

Detaylı

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ Öncelikle çembein tanımını hatılayalım. Neydi çembe? Çembe, düzlemde bi noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktala kümesiydi. O halde çembein analitik incelenmesinde en önemli

Detaylı

Tek ve Çift Fonksiyonlar. Özel Tanýmlý Fonksiyonlar. Bir Fonksiyonun En Geniþ Taným Kümesi. 1. Parçalý Fonksiyonlar. 2. Mutlak Deðer Fonksiyonu

Tek ve Çift Fonksiyonlar. Özel Tanýmlý Fonksiyonlar. Bir Fonksiyonun En Geniþ Taným Kümesi. 1. Parçalý Fonksiyonlar. 2. Mutlak Deðer Fonksiyonu Fonksionlr Konu Özeti. Köklü fonksionlrın en geniş tnım kümesi: f( f( n f( g( fonksionun en geniş tnım kümesi, g( koşulunu sğln noktlr kümesidir. f( f( n f( g( tüm reel sılrd tnımlıdır. fonksionu g( in

Detaylı

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU ölüm 5 Manyetizma Pof. D. ahadı OYACOĞLU Manyetizma Manyetik Alanın Tanımı Akım Taşıyan İletkene Etkiyen Kuvvet Düzgün Manyetik Alandaki Akım İlmeğine etkiyen Tok Yüklü bi Paçacığın Manyetik Alan içeisindeki

Detaylı

Fizik 101: Ders 8 Ajanda

Fizik 101: Ders 8 Ajanda Fizik 0: Ders 8 Ajnd Sürtüne Engelleyici kuvvetler Son(uç) hız Çok prçcıklı sistelerin diniği Atwood kinesi Eğik düzlede iki kütleli genel durulr İlginç probleler Sürtüne (özetle): Sürtüne iki yüzey rsınd

Detaylı

1982 ÖSS =3p olduğuna göre p kaçtır? A) 79 B) 119 C) 237 E) A) 60 B) 90 C) 120 D) 150 E) 160

1982 ÖSS =3p olduğuna göre p kaçtır? A) 79 B) 119 C) 237 E) A) 60 B) 90 C) 120 D) 150 E) 160 8 ÖSS. Bir çiftlikte 800 koun 00 inek ve 600 mnd vrdır. Bu hvnlrın tümü bir dire grfikle gösterilirse ineklerle ilgili dilimin merkez çısı kç derece olur? A) 60 B) 0 C) 0 D) 0 E) 60 6. 0 - =p olduğun göre

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 4 Kuvvet Sistemi Bileşkeleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 4. Kuvvet Sitemi Bileşkeleri

Detaylı

2 olur. ADI: SOYADI: DERS: MATEMATĐK KONU: KESĐK PĐRAMĐT KONU ANLATIMI HAZIRLAYAN: ÖMER ASKERDEN

2 olur. ADI: SOYADI: DERS: MATEMATĐK KONU: KESĐK PĐRAMĐT KONU ANLATIMI HAZIRLAYAN: ÖMER ASKERDEN 1)KESĐK PĐRAMĐT: Bir pirmit, tbn prlel bir düzlem ile kesildiğinde, tbn düzlemi ile kesit üzei rsınd kln kısım kesik pirmit denir. KESĐK PĐRAMĐDĐN YANAL YÜZ ALANI: Bir düzgün kesik pirmidin nl lnı, lt

Detaylı

Rijit Cisimlerin Dengesi

Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları ele alınacaktır: Rijit cisimler için denge denklemlerinin oluşturulması Rijit cisimler için serbest

Detaylı

5 ÖABT / MTL ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG. 678 ( sin + cos )( sin- cos )( sin+ cos ) lim sin- cos " = lim ( sin+ cos ) = bulunu. ". # # I = sin d = sin sin d sin = u sin d = dv du = sin : cos

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Mtemtk Deneme Sınvı. İki bsmklı bir sının rkmlrı toplmı dir. Rkmlrı er değiştirdiğinde elde edilen sı, ilk sının sinden fzldır.. Birbirinden frklı tne pozitif tmsının OKEK i olduğun göre, en çok kçtır?

Detaylı

LİNEER CEBİR MATRİSLER: şeklindeki tablosuna mxn tipinde bir matris denir. [a ij ] mxn şeklinde gösterilir. m satır, n sütun sayısıdır.

LİNEER CEBİR MATRİSLER: şeklindeki tablosuna mxn tipinde bir matris denir. [a ij ] mxn şeklinde gösterilir. m satır, n sütun sayısıdır. LİNEER CEBİR MTRİSLER: i,,,...,m ve j,,,..., n için ij sılrının. m m...... n n mn şeklindeki tblosun mn tipinde bir mtris denir. [ ij ] mn şeklinde gösterilir. m stır, n sütun sısıdır. 5 mtrisi için ;

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik ers Notları Sınav Soru ve Çözümleri ĞHN MÜHENİSİK MEKNİĞİ STTİK MÜHENİSİK MEKNİĞİ STTİK İÇİNEKİER 1. GİRİŞ - Skalerler ve Vektörler - Newton Kanunları 2. KUVVET SİSTEMERİ - İki Boutlu Kuvvet Sistemleri

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Mtemtk Deneme Sınvı., b olduğun göre, b. b ifdesinin değeri şğıdkilerden hngisidir?,,,9 8... b b ifdesinin eşiti şğıdkilerden hngisidir?.. Bun göre, verilior. ifdesinin değeri kçtır? 8. b b c 8 c d

Detaylı

Rijit Cisimlerin Dengesi

Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları ele alınacaktır: Rijit cisimler için denge denklemlerinin oluşturulması Rijit cisimler için serbest

Detaylı

Rijit Cisimlerin Dengesi

Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi 1 Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları ele alınacaktır: Rijit cisimler için denge denklemlerinin oluşturulması Rijit cisimler için serbest

Detaylı

Belirsiz İntegral...415. İntegral Alma Yöntemleri... 425 Değişken Değiştirme Yöntemi... 425

Belirsiz İntegral...415. İntegral Alma Yöntemleri... 425 Değişken Değiştirme Yöntemi... 425 Belisiz İntegl... İntegl Alm Yöntemlei... Değişken Değiştime Yöntemi... d c Biçimindeki İnteglle... 9 A B d Biçimindeki integlle... c Kesili Fonksionlın İntegli... 8 Tigonometik Fonksionlın İntegli...

Detaylı

MOMENT DENGE. Şekil 2 (a) da F 1. = F.d dir. Şekil 2 (b) de F 2. = F.2d dir. M 2. II. Bir kuvvetin etki çizgisi üzerindeki

MOMENT DENGE. Şekil 2 (a) da F 1. = F.d dir. Şekil 2 (b) de F 2. = F.2d dir. M 2. II. Bir kuvvetin etki çizgisi üzerindeki İZİ ÖSS rtk E DEE 1. E Dh önceki bölümlerde cisimleri hreket ettiren, dengede tutn kuvvetleri ve bu kuvvetlerin bileşkesini incelemiştik. u bölümde kuvvetin cisimler üzerindeki bir bşk etkisi oln döndürme

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 11. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 11. SINIF TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 7. MATEMATİK YARIŞMASI. SINIF TEST SORULARI. + işleminin sonucu kçtır? 5 5 A) 0 B) 0 C) 0 7 D) 0 9 E). y = x x + prbolünün y = x doğrusun en ykın noktsının koordintlrı toplmı

Detaylı

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E.

DRC sayısının kendisi hariç en büyük üç farklı pozitif tam. Deneme - 3 / Mat. Cevap B. 2 ve 5 numaralı kutular açık olur. Cevap E. nm - / Mt MTMTİK NMSİ Çözüml. + + -. + + + + + 8 + 8 bulunu. 8 y - 0, y 90 & 0, y y - y 90 y - 0+ y- & y - y 0y+ -y 9+ y 9y+ 7 + y 8y + 5 5y 5 y 5 5 +. + - ^ h - - 9-0 -9 bulunu. - - k. R vp. 5 6 çık çık

Detaylı

GENLEŞME BÖLÜM Çubuk İlk boy MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. Uzama miktarı. Sıcaklık artışı ( C) X L 2T 2a. Y 2L 3T 3a.

GENLEŞME BÖLÜM Çubuk İlk boy MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. Uzama miktarı. Sıcaklık artışı ( C) X L 2T 2a. Y 2L 3T 3a. GENEŞE BÖÜ 17 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖÜER 4 60 1 Çubuk İlk boy Sıcklık tışı ( C) Uzm miktı 2 2 60 60 50 40 2 3 3 4 2 4 I,, çubuklının ilk boylı eşitti 2 3 2 2 3 2 3 2 4 4 2 2 > di ile ynı olbili, fklıdı

Detaylı

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI ÜÇGN ÇI-NR ĞINTILRI ir üçgende üük çı krşısınd üük kenr, küçük çı krşısınd küçük kenr ulunur. 3 Şekildeki verilere göre, en uzun kenr şğıdkilerden hngisidir? 3 3 üçgeninde, kenrlr rsınd > > ğıntısı vrs,

Detaylı

FİZİK BASİT MAKİNELER MAKARALAR

FİZİK BASİT MAKİNELER MAKARALAR İZİ AARAAR : BASİ AİEER Haeketli akaa : Sabit akaa : x h Önek : Şekildeki haeketli makaa sistemini dengede tutmak için; a) akaa ağılıksız ise =? h b) akaa ağılığı 0 ise =? x 60 c) akaa ağılısız ise yükü

Detaylı

ek tremum LYS-1 MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte Matematik Alanına ait toplam 80 soru vardır.

ek tremum LYS-1 MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte Matematik Alanına ait toplam 80 soru vardır. LYS- MTEMTİK MTEMTİK TESTİ. u testte Mtemtik lnın it toplm 0 soru vrdır.. evplrınızı, cevp kâğıdının Mtemtik Testi için yrıln kısmın işretleyiniz.. = 5! +! olduğun göre,! syısının türünden eşiti şğıdkilerden

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çözümleri DAĞHAN MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK İÇİNDEKİLE 1. GİİŞ - Skalerler ve ektörler - Newton Kanunları 2. KUET SİSTEMLEİ - İki Boyutlu

Detaylı

r r r r

r r r r 997 ÖYS. + 0,00 0,00 = k 0,00 olduğuna göe, k kaçtı? B) C). [(0 ) + ( 0) ] [(9 0) (0 ) ] işleminin sonucu kaçtı? B) C) 9 6. Bi a doğal sayısının ile bölündüğünde bölüm b, kalan ; b sayısı ile bölündüğünde

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çözümleri DĞHN MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ STTİK MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ STTİK İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Skalerler ve Vektörler - Newton Kanunları 2. KUVVET SİSTEMLERİ - İki outlu Kuvvet

Detaylı

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi Fizik-1 UYGULAMA-7 Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi 1) Bir tekerlek üzerinde bir noktanın açısal konumu olarak verilmektedir. a) t=0 ve t=3s için bu noktanın açısal konumunu, açısal hızını

Detaylı