Şekilde verilen kuvvet takımına ait tesir çizgisinin denklemi hangisidir? [] y=5 [] y=-5 [] x=5 [] y=x

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şekilde verilen kuvvet takımına ait tesir çizgisinin denklemi hangisidir? [] y=5 [] y=-5 [] x=5 [] y=x"

Transkript

1 ÜZLM UVVTLR ileşke kuvvetin şiddeti kç Newton du? [] [] 5 [] 7 [] 9 [] 7 kuvvetinin bileşenlei ve di. + = olduğun göe kç deecedi? >0, >0 [] 5 [] 0 [] 55 [] 45 kuvvetinin ve doğultulındki bileşenlei sınd, şğıdki bğıntıldn hngisi vdı? [] > [] = [] < [] = kuvvetinin bileşenlei ve di. = / ise nin lbileceği en büük değein en küçük değee onı hngisidi? > >0 [] [] [] 5 [] 4 ve, kuvvetinin bileşenlei olduğun göe şğıdkileden hngisine eşit olu? [] / [] / [] / 6 [] [] Hiçbii ve, kuvvetinin bileşenlei olduğun göe nin minimum olmsı için çısının değei hngisi olmlıdı? [] 0 0 [] 45 0 [] 90 0 [] = [] 0 0 Şekilde veilen kuvvet tkımın it tesi çizgisinin denklemi hngisidi? =5 8 [] =40/9 [] =5/ [] = [] Hiçbii N 0 5 o 0 o 8 =5 5 N 75 o 45 o Şekilde veilen kuvvet tkımın it tesi çizgisinin denklemi hngisidi? [] =5 [] =-5 [] =5 [] = Şekilde veilen kuvvet tkımın it tesi çizgisinin denklemi 6+5-4=0 ise hngisidi? = [] -6 [] 5 5 [] -4 [] 0 =4 Şekilde veilen kuvvet tkımın it tesi çizgisinin denklemi -8-4=0 ise hngisidi? 0 [] -6 [] 5 [] -4 [] =5 = 0 =0 Şekilde veilen kuvvet tkımın it tesi çizgisinin denklemi hngisidi? = =4 7 =4 [] 8+4-9=0 [] =0 [] =0 [] 8+4+9=0 Şekilde veilen kuvvet tkımın it tesi çizgisinin denklemi hngisidi? [] -9-45=0 5 [] 9-+45=0 4 5 [] +5=0 5 [] --5= Şekilde veilen kuvvet tkımın it tesi çizgisinin denklemi hngisidi? ) 5+=45 5 b) =0 4 5 c) =0 5 d) +5= Şekildeki kuvvetlein şiddeti, eşken üçgenlein ken uzunluklı h dı. uvvet tkımının noktsın göe momentinin şiddeti hngisi olu? [] h [] / [] h [] h Şekildeki kuvvetlein şiddeti, eşken üçgenlein ken uzunluklı h olduğun göe hngisi doğudu? [] M =h/ [] M =0 [] M =h [] M =h Şekildeki kuvvetlein şiddeti, üçgenle eşken olduğun göe hngisi doğudu? çıklm: R bileşke vektö, i ise doğultusund biim vektödü. [] R=i, M 0 [] R=i, M =0 [] R=i, M =0 [] R=0i, M =0 [] R=0i, M 0 Şekildeki kuvvetlein şiddeti, eşken üçgenlein ken uzunluklı h olduğun göe hngisi nlıştı? [] M = h/ [] M = h/ [] M = h [] M = h Şekildeki kuvvetlein şiddeti, eşken üçgenlein üksekliği h ve h= olduğun göe M =? [] [b] [c] [d] 0

2 Şekildeki kuvvetlein şiddeti, eşken üçgenlein ken uzunluklı h ve h= olduğun göe hngisi doğudu? [] M = [] M = [] M = [] M = iğelei, şiddeti oln kuvvetin bileşenlei olduğun göe + + =? =6 [] [] -0 [] 0 [] 0 =4 =8, ve, şiddeti 6 oln kuvvetin bileşenlei olduğun göe, ve sısıl hngisidi? = 6 = =4 Şekildeki kuvvetlein şiddeti, üçgenle eşken olduğun göe hngisi doğudu? R bileşke vektö, i ise doğultusund biim vektödü. [] R=i, M 0 [] R=i, M =0 [] R=i, M =0 [] R=0i, M =0 [] R=0i, M 0 Şekildeki kuvvetlein şiddeti, eşken üçgenlein üksekliği h ve h= olduğun göe M =? [] [] [] [] 0 Şekilde veilen kuvvet tkımı dengede olduğun göe + + hngisidi? [] -0 [] 5 [] -5 [] 0 Şekilde veilen kuvvet tkımı dengede olduğun göe + + hngisidi? =6 =6 =4 [] - [] [] -0 [] 0 F 6 =4 =8 =8 iğelei, şiddeti 6 oln kuvvetin bileşenlei olduğun göe + + =? [] [] 80/ [] 80 [] -80/ Şekilde veilen kuvvet tkımı dengede olduğun göe c =? [] -8 [] -5/8 [] 5/8 [] 8 Şekilde veilen kuvvet tkımı dengede olduğun göe + + hngisidi? [] -8 [] -6 [] 0 [] 6 Şekilde veilen kuvvet tkımı dengede olduğun göe d kç biimdi? =5 =c b = =6 = =4 9 ( 74) =7 =4 [] [] 6 [] [] 4 [] 48 =8 = =8 d [], -5, [] -, -5, - [], 5, - [] -, 5, [], -5, -, ve, şiddeti 4 oln kuvvetin bileşenlei olduğun göe, ve sısıl hngisidi? [] 4, 5, [] 5, 4, [], 4, 5 [], -5, 4 [] 5,-, 4 Şekilde veilen kuvvet tkımı dengede olduğun göe kç dı? = 4 5+ [] 5/4 [] 7/4 [] 5/8 [] 45/8 [] düzleminde e ln bi kuvvet tkımı için M =0 bulunmuştu., üzeindedi. Hngisi olus denge vdı. [] M =0 [] M =0 ve Y =0, Y [] M =0 [] M =0 ve X =0, X// düzleminde e ln bi kuvvet tkımı için M =0 bulunmuştu., üzeindedi. Hngisi olus denge vdı. [] M =0 ve M =0 [] M =0 [] M =0 ve F 0 [] M =0 = 4 4 =4 7

3 üzlemde bi genel kuvvet tkımı için M =0, M =0 ve X=0 olk bulunmuştu. Hngisi olus bu kuvvet tkımı kesinlikle dengededi? [] X [] X [] X ve X [] çı(,x) 90 0 [] Hiçbii

4 UZY UVVTLR Şekildeki kuvvetlein (0,0,0) noktsın göe momentlei toplmının bileşeni hngisidi? [] 0 [] 0 [] 4Q [] 4Q 8N uvvet sistemine denk tek kuvvet oluştubilmek için Q kç Newton olmlıdı? z 5m 4N m Q Şekildeki cisim denge hlindedi. >0 olduğun göe F 5 kuvvetinin şiddeti hngisi olu? F 6 F 5 F 4 [] [] 0 [] [] [] / F F F [] 0 [] 0 [] 4 [] 4 Şekildeki kuvvetlein (0,0,0) noktsın göe momentlei toplmının z bileşeni hngisidi? z 6N 5m 6N [] 5Q [] 0 [] 8 [] 4 m Q uvvet sistemine denk tek kuvvet oluştubilmek için Q kç Newton olmlıdı? N kuvvetten oluşn bi kuvvet tkımı, ve ugulm noktlıd olsun.,,, [] - [] 0 [] [] 4 [] - Şekildeki kuvvet sisteminin tek kuvvete indigenebilmesi için Q =? 5N z m 5N m Q m [] 5/ [] 0 [] / [] [] - Şekildeki cisim denge hlinde olduğun göe F6 =? F F4 F6 F5 m F F [] 0 [] [] - [] Hiçbii

5 ĞIRLI MRZİ F G H I F noktsı /4 dienin, H ise kenin ğılık mekezidi. Tlı lnın ğılık mekezi hngi plelle ile sınılı bölgededi? [] FG- [] GH- [] FG- [] GH- F G H F G H -F üçgenin, -H de dikdötgenin ğılık mekezidi. ikdötgenin lnı üçgenin ktıdı. Tlı lnın ğılık mekezi hngi lıktdı? [] -GH [] -FG [] -HI [] -GH [] -FG F G H I Veilen noktl üçgenin ve çeek (/4) dienin ğılık mekezleidi. Üçgen ve ¼ dienin lnlının eşit olmsı hlinde tlı lnın ğılık mekezi hngi bölgede olu? (Şekil ölçekli değildi!!!) [] FG- [] FG- [] GH- [] GH- Tlı lnın ğılık mekezi g hngisidi? [] 4 /9 [] 8/9 [] 9 /4 [] 9/8 I I He bi telin ğılığı tlı lnınkine eşit olduğun göe, ğılık mekezinin ei = =? [] / [] [] 8/8 [] 8/7 Htıltm: 4R/, R/. Tlı lnın ğılık mekezi g hngisidi? [] 6/( -) [] 6/( ) [] / [] /6( -) [] /6( ) Telin toplm ğılığı /4 dieninkine eşit olduğun göe, ğılık mekezinin ei (=) hngisidi? [] / [] / [] (/)/( -) [] (/)/( -) Htıltm: 4R/, R/. Tlı lnın ğılık mekezi g hngisidi? = [] /6( -) [] 6( -)/ [] 6// [] 4 / Tlı lnın ğılık mekezi g hngisidi? = - dü. [] 4( - )/ [] ( - )/ [] / [] 7/ [] /7 0 0 Tlı lnın ğılık mekezi g =? = ( -) [] [] [] [] 4 = = R Tlı lnın ğılık mekezi g hngisidi? = -. [] 4( -)/ [] / [] / [] ( -)/ [] / Tlı lnın ğılık mekezi g hngisidi? =4- di. [] 4(4- )/ [] / [] / [] (4- )/ [] / 4 4 Telden pılmış düzlem şeklin ğılık mekezi g = 5 ise =? [] 5 [] [] 8/9 [] 9/8 Telden pılmış düzlem şeklin ğılık mekezi neededi, g =? [] +5/8 [] 4+/ [] +5/ [] [] 6 ve kenlının biim bou 7W, kenınınki W oln telin ğılık mekezi g, g hngisidi? =54 [], [] 6,7 [] 4,8 [] Hiçbii ve kenlı beş, kenı tek kt oln telin ğılık mekezi g, g hngisidi? [] 4/5,/4 [] 5/4,4/ [] 5/4,/4 [] 4/, 4 4 = =7 =4

6 Şekildeki telinin ğılık mekezi ( g, g ) hngisidi? Tel kenınd iki kttı. [] /8 ; /4 [] 8/ ; 4/ [] ; / [] 4/ ; [] / ; = =4 ğılığı oln unifom levhnın çevesine ğılığı oln unifom teli bğlnmıştı. ğılık mekezi = /9 ise / =? [] /6 [] 6 [] / [] ğılığı N oln unifom levhnın çevesine ğılığı 6N oln unifom teli bğlnmıştı. ğılık mekezinin ei g, g =? = [] 4/, [],/ [] 7/9, [] 5/8, ğılığı W oln unifom levhnın çevesine toplm ğılığı W oln unifom tel bğlnmıştı. ğılık mekezi =? [] 7/ [b] / [c] 4/ [d] = ğılığı W oln unifom levhnın çevesine toplm ğılığı W oln unifom tel bğlnmıştı. ğılık mekezi =? 4 5 =4 =4 ) 6 b) c) 9/ d) 5/ 9 5 veilen kfes sistemde çubuklın biim bo ğılıklının eşit olduğunu vslım. fesin ğılık mekezi hngi (,) noktsın en kındı? Oijin d, t ve sğ, ise düşe ve ukı öndedi.

7 ÜLM FS Şekilde veilen düzlem sistem nsıl bğlıdı? [] bilinemez [] tm [] fzl [] z Şekilde veilen düzlem kfes sistemde no lu çubuk kuvveti kç di? ) b) c) - d) - Şekilde veilen düzlem kfes sistemde, ve no lu çubuk kuvvetlei sısıl hngisidi? [], -, [],, - [], -, - [], -, - Şekildeki kfes sistemde no lu çubuk kuvveti =? [] 0 [] 5 [] 5/ [] 5 [] Şekildeki kfes sisteme etkien he bi kuvvetin şiddeti olduğun göe no lu çubuk kuvveti =? 4 m 0=0 m [] 0 [] 4 [] 5 [] Hiçbii Şekildeki kfes sisteme etkien he bi kuvvetin şiddeti olduğun göe no lu çubuk kuvveti =? m [] 4/ [] -/4 [] 0 [] [] - G 4 m 0=0 m m F Hngi düğümlee doğu eksenli çubukl bğlnk içten tm bğlı kfes (levh) oluştuulmz? [] F, G, F, G [] F, G, F, G [] F, G,, [] F,, G, F Hngi bğlm şekli içten tm bğlı tşııcı sistem oluştuu? [] G,, F [],, F [],, [] Hiçbii G G fes sistemleden hngisi izosttikti? F Şekilde veilen düzlem kfes sistemde, ve no lu çubuk kuvvetlei sısıl hngisidi? [],, - [],, - [],, - [] /,, - [],, - [] [] [] [] [] Şekilde veilen kfes sistem hngi gub gie? [] sit kfes [] ileşik kfes [] mşık kfes [] Hipesttik kfes Şekilde veilen düzlem kfes sistemde olduğun göe, ve no lu çubuk kuvvetlei sısıl hngisidi? [], -, [] -, 0, - [] -, 0, - [], 0, Şekilde veilen düzlem sistem nsıl bğlıdı? [] bilinemez [] z bğlı [] fzl bğlı [] tm bğlı Şekilde veilen düzlem sistem nsıl bğlıdı? [] bilinemez [] z bğlı [] fzl bğlı [] tm bğlı

8 [] tm bğlı olbili. Şekildeki düzlem kfes sistemde no lu çubuk kuvveti hngisidi? [] [] [] 5/6 [] 5/6 [] 0 Şekilde veilen düzlem kfes sistemde no lu çubuk kuvveti kç di? [] 0 [] [] fes fzl bğlı olduğu için sdece sttik denge denklemlei ile çözüme ulşılmz. [] fes z bğlı olduğu için ükünü tşımz. Şekilde veilen düzlem kfes sistemde no lu çubuk kuvveti kç di? ) 0 b) c) z bğlı. d) fzl bğlı. 4 Şekilde veilen kfes sistem hngi gub gie? [] sit kfes [] ileşik kfes [] mşık kfes [] Hipesttik Önceki soud veilen sistemde S =? [] 0 [] -5/ [] - [] 5 i düzlem kfesteki düğüm sısı d, çubuk sısı ç olsun. d = ç + ise hngisi doğudu? [] fzl bğlıdı. [] tm bğlıdı. [] z bğlıdı.

9 GNL TŞIYII SİSTMLR kesitinde moment sıfı ise =? / = ve ++ = /9 olduğun göe hngisidi? Mesnet tepkilei ukı önde pozitif seçilmişti. / ve mesnet tepkisi şiddetlei sısıl hngisidi? [] - [] -/ [] []/ [] -/9 [] /9 [] [] mesnet tepkisinin şiddeti sıfı ise hngisidi? [] /4 [] -/4 [] /4 [] -/4 Mesnet tepkilei onı / = ise =? [] /5 [] /5 [] /5 [] 0 Mesnet tepkilei onı /= ise /=? [] /5 [] /5 [] /5 [] 0 mesnet tepkisinin şiddeti sıfı ve = ise hngisidi? 5 [] [] - [] 4 [] -5 mesnet tepkisinin şiddeti sıfı ise =? [] /5 [] /4 [] / [] -4/ mesnet tepkisinin şiddeti sıfı ise / =? 0. mesnet momentinin şiddeti sıfı ise hngisidi? ) - b) 0 c) / d) ileşenlei X ve Y oln bi dış kuvvet ve noktlınd eşit şiddette bğ kuvvetlei oluştuduğun göe Y/X =? m [] 7 [] [] 7 [] Şekildeki bsit kiişe M noktsınd etkien bi kuvvet ve noktlınd eşit şiddette bğ kuvvetlei oluştuuo. M noktsın etkien dış kuvvetin t ve düşe bileşenleinin onı X/Y =? [] 0 [] [] / [] / [] 5m 60 0 Y M 0 X [] /, / [] /, / [] /, / [] /, / ve mesnet tepkisi şiddetlei sısıl hngisidi? [], [] /, / [] /, / [] /, / // olduğun göe, mesnet tepkisinin şiddeti hngisidi? [] 0 [] / [] / [] Hiçbii mesnet tepkisinin şiddeti / olduğun göe / onı hngisidi? [] / [] [] [] = [] /5 [] 5/4 [] 0 [] -4/ / = ve ++ = olduğun göe hngisidi? Mesnet tepkilei ukı önde pozitif seçilmişti. 0. [] 7/ [] /7 [] /5 [] / ve mesnet tepkisi şiddetlei sısıl hngisidi? [] /, / [] /, / [] /, / [] /, / mesnet tepkisi şiddeti kç di? ) / b) / c) / d) 0 ) / b) / c) / d) O mesnet tepkisinin şiddeti hngisidi? [] [] /4 [] / [] / = olduğun göe mesnet tepkisi düşe bileşeni şiddeti kç di? [] [] [] / [] / =

10 = / olbilmesi için, d =? [] 4 [] [] [] Hiçbii 4-d d noktsınd bi pim (çivi) ile bğlnmış sistemde =? (t bileşenin şiddeti) ) /9 b) 8/9 c) 9/8 d) 9/ 8m m m m m Hngi seçenek düzlem tşııcı bi sistem oluştumk için ugun değildi? cisim [],, [],, [],, [],, Hngi seçenek düzlem tşııcı bi sistem oluştumk için ugun değildi? [],, [],, [],, [],, cisim zemin zemin noktsınd bi pim (çivi) ile bğlnmış sistemde =? (t bileşenin şiddeti) [] /9 [] 6/9 [] 9/6 [] 9/ noktsınd bi pim (çivi) ile bğlnmış sistemde =? (t bileşenin şiddeti) [] 0 [] [] / 8m [] m m m m im (çivi) kullnılk oluştuulmuş sistemde / =? 8m m m m m Hngi seçenek düzlem tşııcı bi sistem oluştumk için ugun değildi? [],, [],, [],, [],, Hngi seçenek düzlem tşııcı bi sistem oluştumk için ugundu? [],, [],, [],, [] Hiçbii [] 0 [] -4 [] - [] Şekilde veilen düzlem sistem hngisidi? [] onk (lbil) [] fzl bğlı (hipesttik) [] tm bğlı (izosttik) [] bilinemez / b c Şekilde veilen düzlem tşııcı sistemde, bğ (mesnet ve mfsl) kuvvetleinin bileşenleinin sısı kç tnedi? [] 8 [] [] 0 [] 9 m W m m ğılığı W=6N oln bi cisim, ijit çubuğunun ot noktsın bi ip (hlt) ile bğlıdı. ipine (hltın) etkien kuvvetin şiddeti kç Newton du? Mfsll ile bğlnmış ijit diskle ile oluşn şekildeki düzlem sistem için hngisi doğudu? [] z bğlı [] tm bğlı [] fzl bğlı [] bilinemez [] 6 [] 5 [] 4 []

11 SÜRTÜNM 4-d W d deki sütünme ktsısının en küçük değei hngisi olmlıdı?. 4 m m m blokl ile zemin sındki sütünme ktsısı dü. Sistem Q kuvveti ile vşç heket ettiildikten son tek duğn hle geçtiğine göe no lu çubuk kuvveti kç Q olu? [] [] / [] / [] / ğılıksız mediven ile zemin sınd sütünme ktsısı =/5 di. ğılığı W oln bi kişi mediven kmdn dn e ne kd ileleebili, d =? uv sütünmesizdi. [] 9/5 [] /6 [] [] 0 [] 5/ [] /5 [] 4/ [] /4 Şekilde W ğılığındki ijit cismi sütünmeli eğik düzlemde ukı doğu hekete bşltck en küçük kuvveti nedi? W=0kN, tn = /4, =. Üstteki bloğun ğılığı W olup lttki ğılıksızdı. üşe üzele hiç diğe üzele sınd sütünme ktsısı dü. ve sısıl ve önleinde heketi bşltn en küçük kuvvetledi. Hngisi doğudu? 0< <90 0 ğılığı W/4 oln mediven ile zemin sınd sütünme ktsısı dü. ğılığı W/4 oln bi kişi mediven kmdn dn e ulşbildiğine göe =? uv sütünmesizdi. [] 7/6 [] 6/7 [] /4 [] 4/ 4 ğılıksız mediven ile zemin sınd sütünme ktsısı dü. ğılığı W oln bi kişi mediven kmdn dn e ulşbildiğine göe =? uv sütünmesizdi. [] /4 [] 4/ [] / [] 0 W W/4 W/4 [] 0kN [] 70kN [] 7kN [] 70N [] 7N Şekilde W=N ğılığındki ijit cismi sütünmeli eğik düzlemde şğı doğu heketini engelleecek en küçük kuvveti nedi? =/, Tn = /4. [] [] [] 4 [] 5 Şekilde boutlı ve ükleme duumu veilen sistemin dengede klbilmesi için deki sütünme ktsısının en küçük değei hngisi olmlıdı? di. [] 5/4 [] 4/5 [] /4 [] 4/ m W [] < [] = [] > [] = [] Hiçbii Şekildeki ksnk sütünmesiz pim ile bğlıdı. ış ile ksnk sındki sütünme ktsısı olduğun göe, ksnğın dönmesini sğlck en küçük M momenti kç olu? Ln(/4) =. M [] 0 [] 5/ [] 5 [] O noktsın sbitlenmiş ksnğın etfın sıln kış noktsınd kuvveti etkimektedi., = ve sütünme ktsısıdı. ışın km bşlmdn hemen önceki değei hngisidi? /4. = W [] ctn(e / ) [] ctn(e /4 ) [] /4 [] O = ğılığı W oln mediven ile lnızc t düzlem sınd sütünme söz konusudu. Mediven dengede olduğun göe sütünme ktsısı için hngisi doğudu? [] / [] / [] / [] / =4 loklın ğılıklı W, sttik sütünme ktsısı olduğun göe sistemin tşıbileceği en büük değei kç W olu? [] ( ) / [] [] [] / (- ) [] / (+ ) W W W Q Şekilde boutlı ve ükleme duumu veilen sistemin dengede klbilmesi için He biinin ğılığı W oln ve bibiine ijit çubukll mfsllı olk bğlnn

12 Şekilde veilen su knlınd zemin ile duvl sı sütünme ktsısı = /, duvın oğunluğu 5 kn/m, suun ise 0 kn/m tü. uvl n tfl kmdığın göe / h hngisinden dh küçük olmz? H = 6h/5. b H h H [] /4 [] /4 [] / [] Şekilde veilen duv ile zemin sı sütünme ktsısı = /, duvın oğunluğu 5 kn/m, suun ise 0 kn/m tü. uv n tf kmdığın ve noktsı etfınd devilmediğine göe / H hngisinden dh küçük olmz? H = 6h/5. [] 7/0 [] / [] 5/8 [] H h Şekilde veilen su knlınd zemin ile duvl sı sütünme ktsısı = /, duvın oğunluğu 0 kn/m, suun ise 0 kn/m tü. uvl n tfl kmdığın göe /H onı hngisinden dh küçük olmz? h = 5H/6. [] [] / [] 50/97 [] 0/97 H b h

13 LO i kblo ucundn bğlnmış ucundn d t bi H kuvveti ile çekilmektedi. H = 8N ise f =?. 6 N/m H [] [] [] [] 4 i kblo ucundn bğlnmış ucundn d t bi H kuvveti ile çekilmektedi. f =m olmsı için H ne olmlıdı. H f f 6m 9m [] 8 kn [] 8 N [] 8 kn [] 8 N 6 N/m Uçlı nı seviede oln düzgün ılı ük etkisindeki bi kblod en büük kblo kuvvetlei hngisinden dh küçük olmz? f [] ql [] ql [] ql/ [] 0 Şekli önceki soud veilen sistemde en büük kblo kuvvetinin en küçük kblo kuvvetine onı 5/ ve f =m ise L=? [] [] [] 4 [] 5 Önceki soud ılı ükün şiddeti q olsdı L=? [] [] [] 4 [] 5 q L n büük kblo kuvvetinin en küçük kblo kuvvetine onı hngisidi? f [] [] 9 [] 6 [] [] T en büük kblo kuvveti, H en küçük kblo kuvveti olmk üzee T/H=5/ ve f =m ise L=? f [] [] [] 4 [] 5 Veilen noktldki kblo kuvvetlei için hngisi doğudu? [] >>> [] >>> [] >>> [] >>> q f q L q

14 TNIM şğıdkileden hngisi Sttiğin öt Temel İlkesinden bii değildi? [] uvvet plelkenı [] enge [] tki-tepki [] Süpe pozison [] Vignon teoemi [] uvvet çifti oğu nlış seçeneklei: Ynlışl: [] Genel kuvvet tkımı he zmn bi kuvvete indigenebili. [] uvvet çiftinin momenti, moment lınn nokt göe değişi. [] üzlemde bi kuvvet çiftinin bi nokt göe momenti, bşk bi nokt göe momentinden fklıdı. [] Sttik cisimlein heketi ile ilgilidi. [] inmik sütünme ktsısı sttik sütünme ktsısındn büüktü. [] i kfes sistemde dış ükle doğudn çubukl üzeine etkiebili. [] Sttik sütünme ktsısı, 0 < < di. [] nı doğu üzeindeki üç nokt göe momentlei sıfı oln bi düzlem kuvvet tkımı kesinlikle dengededi. [] i düzlem kfeste d=ç+ ise, o kfes kesinlikle tm bğlıdı. oğul: [] i kuvvet, kendi doğultusun plel üç doğultud bileşenine, nck bu bileşenleden bii kefi olk belilenise ılbili. [] enge hlindeki bi tşııcı sistemin sebest cisim digmındki kuvvetlein bileşkesi sıfıdı. [] He kuvvet tkımı, bi kuvvet ve kuvvet çiftine indigenebili. [] uvvet çiftinin momenti noktdn nokt değişmez. [] uvvet kn vektödü. [] endi içinde dengede oln bi kuvvet tkımını oluştun kuvvetle iki gub ılıs; guplın bileşkelei eşit şiddette, nı doğultu üzeinde ve zıt önlüdü. [] i kuvvetin bi nokt göe momenti, bileşenlein nı nokt göe momentleinin toplmın eşitti.

TEST SORULARI Adı /Soyadı : No : İmza: STATİK FİNAL SINAVI. Öğrenci No

TEST SORULARI Adı /Soyadı : No : İmza: STATİK FİNAL SINAVI. Öğrenci No -0-00 dı /Sodı : No : İmz: STTİK FİN SINVI Öğrenci No 00000 z m Şekildeki kirişinde bğ kuvvetlerin bulunuz. =(+e)n/m, =5(+e)N m m Şekildeki ğırlıksız blok det pndül k ve noktsınd küresel mfsl ile dengededir.

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR MECHANICS OR ENGINEERS: STATICS edinand P. Bee E. Russell Johnston, J. Des Notu: Hai ACAR İstanbul Teknik Üniveistesi Tel: 285 31 46 / 116 E-mail: acah@itu.edu.t Web: http://atlas.cc.itu.edu.t/~acah

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

KATI CÝSÝMLER KATI CİSİMLER KATI CİSİMLER

KATI CÝSÝMLER KATI CİSİMLER KATI CİSİMLER KTI ÝSÝMLR KTI İSİMLR YILLR 1966 1967 1968 1969 1970 1971 197 197 197 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 198 198 198 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 199 1995 1996 1997 1998 1999 001 001 00 00 00 005

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir.

ÇÖZÜM SORU. Küpün yan yüzünü açal m. En k sa yol, do rusal uzakl k oldu undan, Bir dikdörtgenler prizmas n n ayr tlar a, b, c dir. GMTR eginin bu sy s nd Uzy Geometi, isimlein ln ve Hcimlei konusund çözümlü soul ye lmktd. u konud, ÖSS de ç kn soul n çözümü için geekli temel bilgilei ve ptik yoll, soul m z n çözümü içinde t ltmy mçld

Detaylı

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK Ders Notlrı 1.hft 1.Hft Sttik ve temel prensipler Kuvvet Moment MEKNİK Kuvvetlerin etkisi ltınd kln cisimlerin denge ve hreket şrtlrını nltn ve inceleyen bilim dlıdır. Meknikte incelenen cisimler Rijit

Detaylı

KATI CİSİMLER. Aşağıdaki şekilde, ABCDEFGH tabanlı ABCDEFGHA B C D E F G H sekizgen dik prizması verilmiştir.

KATI CİSİMLER. Aşağıdaki şekilde, ABCDEFGH tabanlı ABCDEFGHA B C D E F G H sekizgen dik prizması verilmiştir. I İSİMLR tı isimlein İsimlendiilmesi ve Özeliklei şğıdki şekilde, tnlı sekizgen dik pizmsı veilmişti. Pizml tnlındki çokgene ve diklikeğiklik duumun göe ' ' ' ' isim lıl., ' ' ' ', dikdötgenleine ynl yüzey

Detaylı

UZAY GEOMETRİ HAKKINDA GENEL HATIRLATMALAR

UZAY GEOMETRİ HAKKINDA GENEL HATIRLATMALAR UZY MRİ IN NL IRLMLR UZY SİYMLRI kı iki noktdn i tek doğu geçe oğus omyn fkı noktdn i tek düzem ÜÇ İM RMİ tı isim souını çözmede çok fydı i igidi geçe i doğu ve u doğu üzeinde uunmyn i nokt düzem eiti

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET VE HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: Evrende Her Şey Hareketlidir

ÜNİTE: KUVVET VE HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: Evrende Her Şey Hareketlidir ÜNTE: UET E HAREETN BUUŞMASI - ENERJ NU: Evende He Şey Haeketlidi ÖRNE SRUAR E ÇÖZÜMER. x M +x Bi adam önce noktasından noktasına daha sona ise noktasından M (m) 3 3 (m) noktasına geldiğine göe adamın

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Ferdinnd P. Beer E. Russell Johnston, Jr. Ders Notu: Hri ACAR İstnbul Teknik Üniveristesi Tel: 85 1 46 / 116 E-mil: crh@itu.edu.tr Web: http://tls.cc.itu.edu.tr/~crh

Detaylı

UZAYDA VEKTÖRLER / TEST-1

UZAYDA VEKTÖRLER / TEST-1 UZAYDA VEKTÖRLER / TEST-. A(,, ) ve B(,, ) noktlrı rsındki uklık kç birimdir? 6. A e e e B e e e AB vektörü ile nı doğrultud ıt öndeki birim vektör şğıdkilerden ( e e e ). A(, b, ) B(,, ) noktlrı ve U

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS)

11. SINIF GEOMETRİ. A, B ve C noktaları O merkezli çember üzerinde. Buna göre, BE uzunluğu kaç cm dir? B) 7 3 C) 8 3 A) 5 2 E) 9 5 D) 7 5 (2008 - ÖSS) ÇMR ÖSS SRULRI 1., ve noktlrı merkezli çember üzerinde m( ) = m( ) =. ir dik üçgeni için, = cm ve = 4 cm olrk veriliyor. Merkezi, yrıçpı [] oln bir çember, üçgenin kenrını ve noktlrınd kesiyor. un göre,

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

a 2 =h 2 +r 2 DERS: MATEMATĐK 8 KONU:KONĐ FORMÜLLERĐ ANLATIMI HAZIRLAYAN: ÖMER ASKERDEN ADI: SOYADI:

a 2 =h 2 +r 2 DERS: MATEMATĐK 8 KONU:KONĐ FORMÜLLERĐ ANLATIMI HAZIRLAYAN: ÖMER ASKERDEN ADI: SOYADI: 1) KONĐ: Bi çembein bütün noktlının çembein dışındki bi nokt ile bileştiilmesinden elde edilen cisme koni deni. Kısc Koni, tbnı die oln pimitti. DĐK KONĐ PĐRAMĐT 1-A)DĐK KONĐ: Bi dik üçgenin, dik kenlındn

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ T BSNC ODE SORU - DEİ SORURN ÇÖZÜERİ... Şe kil - e : Şe kil - e :. olu F i. F F e ifl mez. CEV D Tuğllın e biinin ğılığın iyelim. Sistemlein e uyulıklı bsınç kuvvetlei ğılıklın eşitti. F F F Bun

Detaylı

2005/2006 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MUKAVEMET 1 DERSİ FİNAL SORU VE CEVAPLARI

2005/2006 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MUKAVEMET 1 DERSİ FİNAL SORU VE CEVAPLARI 5/6 ÖĞRETİ GÜZ R UKVEET 1 ERSİ FİN SORU VE EVPR SORU 1 8 P Şekildeki gerilme durumund; ) sl gerilmeleri ve düzlemlerini ulrk elemn üzerinde gösteriniz. ) ksimum km gerilmesi ve düzlemini ulrk elemn üzerinde

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

2. KUVVET SİSTEMLERİ 2.1 Giriş

2. KUVVET SİSTEMLERİ 2.1 Giriş 2. KUVVET SİSTEMLERİ 2.1 Giriş Kuvvet: Şiddet (P), doğrultu (θ) ve uygulama noktası (A) ile karakterize edilen ve bir cismin diğerine uyguladığı itme veya çekme olarak tanımlanabilir. Bu parametrelerden

Detaylı

M1003 ÇÖZÜM : 4 YANIT : E M1101. ÇÖZÜM : x YANIT : C M0102 ÇÖZÜM : 6 YANIT : E

M1003 ÇÖZÜM : 4 YANIT : E M1101. ÇÖZÜM : x YANIT : C M0102 ÇÖZÜM : 6 YANIT : E - 8. LYS Mtemtik Soulı Ve Çözümlei M + +. eel sısının değei kçtı? M. > eşitsizliğinin en geniş çözüm kümesi şğıdkileden hngisidi? ) ) ÇÖZÜM : ve ) ) ve olduğundn di.. YNIT : ) ) R ) Z ) R + ) R {} ) R

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Mtemtk Deneme Sınvı 8. sısının pozitif tek tmsı bölenlerinin sısı kçtır? 8. olmk üzere; kesrinin değeri şğıdkilerden hngisi olmz?. (8!) sısının sondn kç bsmğı sıfırdır? 8. ifdesinin sonucu kçtır? (

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Fedinand P. Bee E. Russell Johnston, J. Des Notu: Hayi ACAR İstanbul Teknik Üniveistesi Tel: 285 31 46 / 116 E-mail: acah@itu.edu.t Web: http://atlas.cc.itu.edu.t/~acah

Detaylı

ESKĐŞEHĐR-ŞUBAT 2014. http://mizan.ogu.edu.tr.

ESKĐŞEHĐR-ŞUBAT 2014. http://mizan.ogu.edu.tr. ÖLÜM I ESKĐŞEHĐ-ŞUT 14 1 http://mian.ogu.edu.t. ÖLÜM I ÖLÜM ĐÇĐNEKĐLE ÖNSÖZ... ÖLÜM 1.... Safa ı 1.1 Giiş... 1.. Statikte Kullanılan Temel iimle... 1.3. Vektöel [Sinüs] ve Skale Çapım... ÖLÜM : MOMENT....1.

Detaylı

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise,

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise, BÖÜM DİNAMİ AIŞIRMAAR ÇÖZÜMER DİNAMİ 1 4kg 0N yty M düzle rsınd : rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise uygulnn kuvvet, 1 4 0 N olur M rsınd : M rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise etki eden sürtüne kuvveti,

Detaylı

AKM 205-BÖLÜM 4-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205-BÖLÜM 4-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 5-BÖÜM -UYGUAMA SORU VE ÇÖZÜMERİ 1. Aşğıd erilen dimi, iki otl ız lnını dikkte lınız: V (, ) (.66.1) i (.7.1) j B kış lnınd ir drm noktsı r mıdır? Vrs nerededir? Kller: 1. Akış dimidir.. Akış -otldr.

Detaylı

Örnek...2 : Örnek...3 : Örnek...1 : Örnek...4 : a 3 DÜZGÜN ALTIGEN DÜZGÜN ALTIGEN TANIM VE ÖZELLİKLERİ. ABCDEF düzgün

Örnek...2 : Örnek...3 : Örnek...1 : Örnek...4 : a 3 DÜZGÜN ALTIGEN DÜZGÜN ALTIGEN TANIM VE ÖZELLİKLERİ. ABCDEF düzgün ÜZGÜN TIGN ( ÜZGÜN TIGN TNIMI, ÖZİİ V NI ĞNİM ) ÜZGÜN TIGN Örnek...2 : TNIM V ÖZİİ enr syısı 6 oln çok - gene lt ıgen denir. ltıgeni için [], [] ve [] köşegenlerinin kesim noktsı oln noktsı dü zgün ltıge

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

Geometri Köflesi. Diklik Merkezi. Üçgen Eflitsizli inin Bir Sonucu Bilindi i üzere bir üçgenin alan, taban yükseklik/2 dir.

Geometri Köflesi. Diklik Merkezi. Üçgen Eflitsizli inin Bir Sonucu Bilindi i üzere bir üçgenin alan, taban yükseklik/2 dir. Mtemtik üns, 2004 Güz Geometi Köflesi Mustf Y c gcimustf@hoo.com iklik Mekezi i üçgenin üç üksekli i dim tek noktd kesifli. u nokt üçgenin diklik mekezi deni. = iklik mekezi genelde ile gösteili. Üçgen

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Mtemtk Deneme Sınvı. İki bsmklı bir sının rkmlrı toplmı dir. Rkmlrı er değiştirdiğinde elde edilen sı, ilk sının sinden fzldır.. Birbirinden frklı tne pozitif tmsının OKEK i olduğun göre, en çok kçtır?

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Mtemtk Deneme Sınvı., b olduğun göre, b. b ifdesinin değeri şğıdkilerden hngisidir?,,,9 8... b b ifdesinin eşiti şğıdkilerden hngisidir?.. Bun göre, verilior. ifdesinin değeri kçtır? 8. b b c 8 c d

Detaylı

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI

ÜÇGENDE AÇI-KENAR BAĞINTILARI ÜÇGN ÇI-NR ĞINTILRI ir üçgende üük çı krşısınd üük kenr, küçük çı krşısınd küçük kenr ulunur. 3 Şekildeki verilere göre, en uzun kenr şğıdkilerden hngisidir? 3 3 üçgeninde, kenrlr rsınd > > ğıntısı vrs,

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

Belirsiz İntegral...415. İntegral Alma Yöntemleri... 425 Değişken Değiştirme Yöntemi... 425

Belirsiz İntegral...415. İntegral Alma Yöntemleri... 425 Değişken Değiştirme Yöntemi... 425 Belisiz İntegl... İntegl Alm Yöntemlei... Değişken Değiştime Yöntemi... d c Biçimindeki İnteglle... 9 A B d Biçimindeki integlle... c Kesili Fonksionlın İntegli... 8 Tigonometik Fonksionlın İntegli...

Detaylı

FİZİK BASİT MAKİNELER MAKARALAR

FİZİK BASİT MAKİNELER MAKARALAR İZİ AARAAR : BASİ AİEER Haeketli akaa : Sabit akaa : x h Önek : Şekildeki haeketli makaa sistemini dengede tutmak için; a) akaa ağılıksız ise =? h b) akaa ağılığı 0 ise =? x 60 c) akaa ağılısız ise yükü

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

Gerilme. Bölüm Hedefleri. Normal ve Kayma gerilmesi kavramının anlaşılması Kesme ve eksenel yük etkisindeki elemanların analiz ve tasarımı

Gerilme. Bölüm Hedefleri. Normal ve Kayma gerilmesi kavramının anlaşılması Kesme ve eksenel yük etkisindeki elemanların analiz ve tasarımı Gerilme Bölüm Hedefleri Normal ve Kayma gerilmesi kavramının anlaşılması Kesme ve eksenel yük etkisindeki elemanların analiz ve tasarımı Copyright 2011 Pearson Education South sia Pte Ltd GERİLME Kesim

Detaylı

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi

Fizik-1 UYGULAMA-7. Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi Fizik-1 UYGULAMA-7 Katı bir cismin sabit bir eksen etrafında dönmesi 1) Bir tekerlek üzerinde bir noktanın açısal konumu olarak verilmektedir. a) t=0 ve t=3s için bu noktanın açısal konumunu, açısal hızını

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK MUKAVEMET. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK MUKAVEMET Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATİK DENGE KOŞULLARI Yapı elemanlarının tasarımında bu elemanlarda oluşan iç kuvvetlerin dağılımının bilinmesi gerekir. Dış ve iç kuvvetlerin belirlenmesinde

Detaylı

Ö.Y.S. 1998. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.Y.S. 1998. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.Y.S. 998 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Üç bsmklı bir doğl syısının ktı, iki bsmklı bir y doğl syısın eşittir. 7 Bun göre, y doğl syısı en z kç olbilir? A) B) C) 8 D) E) Çözüm y 7 7y (, en küçük bsmklı,

Detaylı

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER. Yatay bir düzlem yüzeye gelen hidrostatik kuvvetin büyüklüğünü ve etkime noktasını bulmak istiyoruz.

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER. Yatay bir düzlem yüzeye gelen hidrostatik kuvvetin büyüklüğünü ve etkime noktasını bulmak istiyoruz. BTMIŞ YÜZEYLERE ELEN HİDROSTTİK KUVVETLER DÜZLEM YÜZEYLER Yata Yüeler Sıvı üei Yata bir dülem üee gelen idrostatik kuvvetin büüklüğünü ve etkime noktasını bulmak istioru. d d Kuvvetin Büüklüğü :Şekil deki

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Mtemtk Deneme Sınvı.,, z rdışık pozitif tmsılr ve z olmk üzere; z olduğun göre, kçtır? C). olduğun göre, ifdesinin değeri şğıdkilerden hngisidir? C) 8 6., b, c Z olmk üzere; b c bc c b olduğun göre,,

Detaylı

LOGARİTMA. çözüm. için. Tanım kümesindeki 1 elemanını değer kümesindeki herhangi. çözüm. çözüm

LOGARİTMA. çözüm. için. Tanım kümesindeki 1 elemanını değer kümesindeki herhangi. çözüm. çözüm LOGARİTMA Üstel Fonksion >0 ve olmk üzere f:r R +, f() = şeklindeki fonksionlr üstel fonksion denir. Üstel fonksionlr birebir ve örtendir. f:r R +, f()=( ) bğıntısının üstel fonksion olup olmdığını inceleiniz.

Detaylı

STATİK. Prof. Dr. Akgün ALSARAN - Öğr. Gör. Fatih ALİBEYOĞLU -3-

STATİK. Prof. Dr. Akgün ALSARAN - Öğr. Gör. Fatih ALİBEYOĞLU -3- 1 STATİK Prof. Dr. Akgün ALSARAN - Öğr. Gör. Fatih ALİBEYOĞLU -3- Moment KUVVET SİSTEMLERİ 2 Moment, bir kuvvetin bir nokta veya bir eksen etrafında oluşturduğu döndürme etkisinin ölçüsüdür. Momentin büyüklüğü

Detaylı

STATIK VE MUKAVEMET 3. Rijit cisimlerin dengesi, Denge denklemleri, Serbest cisim diyagramı. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ

STATIK VE MUKAVEMET 3. Rijit cisimlerin dengesi, Denge denklemleri, Serbest cisim diyagramı. Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ STATIK VE MUKAVEMET 3. Rijit cisimlerin dengesi, Denge denklemleri, Serbest cisim diyagramı Yrd. Doç. Dr. NURHAYAT DEĞİRMENCİ Rijit Cisimlerin Dengesi Bu bölümde, rijit cisim dengesinin temel kavramları

Detaylı

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİT

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİT DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİT BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER. Kznım : Gerçek syılr kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özelliklerini belirtir.. Kznım : Gerçek

Detaylı

A) F M >F L =F L B) F K F L >F M D) F M >F K >F L E) F K =F L =F M 3S G

A) F M >F L =F L B) F K <F L <F M C)F K >F L >F M D) F M >F K >F L E) F K =F L =F M 3S G ADI: OADI: No: ınıfı:. Boşluk doldu ) Bi cisin özkütlesi, sıvınınkinden büyük ise cisi sıvıd... b) ıvıl, kendileine uygulnn kuvveti ileti. c) Ab lstiklein v bsıncı... ile ölçülü. d) ldı kuvveti di.. doğudu

Detaylı

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre SORU 1 : Bhr, t=1,3,5. yıllrın sonund 1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon oluşturmuştur. Üç ylığ dönüştürülebilir nominl iskonto ornı 4/41 olrk verildiğine göre, bu fonun 7. yıl sonundki birikimli değeri,

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çöümleri DAĞHAN MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Skalerler ve Vektörler - Newton Kanunları 2. KUVVET SİSTEMLERİ - İki Boutlu

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

2010 Ağustos. MİLLER ve KİRİŞLER. 06a. Özet. M. Güven KUTAY

2010 Ağustos.  MİLLER ve KİRİŞLER. 06a. Özet. M. Güven KUTAY 00 ğustos www.guven-kut.ch İR ve KİRİŞR 0 Özet. Güven KUTY İ Ç İ N D K İ R Ortdn tek kuvvet etkisindeki klsik kiriş... simetrik tek kuvvet etkisindeki klsik kiriş... 5 Simetrik iki kuvvet etkisindeki klsik

Detaylı

DOĞRUDA AÇILAR GEOMETRİ KAF01 TEMEL KAVRAMLAR NOKTA: AÇI ÖLÇÜ BİRMLERİ: DERECE: = 360 2π DOĞRU: RADYAN: KOMŞU AÇI: KAPALI DOĞRU PARÇASI: TÜMLER AÇI:

DOĞRUDA AÇILAR GEOMETRİ KAF01 TEMEL KAVRAMLAR NOKTA: AÇI ÖLÇÜ BİRMLERİ: DERECE: = 360 2π DOĞRU: RADYAN: KOMŞU AÇI: KAPALI DOĞRU PARÇASI: TÜMLER AÇI: ĞRU ÇILR GMTRİ 01 TML VRMLR NT: ĞRU: ÇI ÖLÇÜ İRMLRİ: R: RYN: R = 360 2π PLI ĞRU PRÇSI: MŞU ÇI: YRI ÇI ĞRU PRÇSI: TÜMLR ÇI: ÇI ĞRU PRÇSI: ÜTÜNLR ÇI: PLI YRI ĞRU (IŞIN): R ÇI: ÇI YRI ĞRU: İ ÇI: ÇI: GNİŞ

Detaylı

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya

Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya KMU PERSONEL SEÇME SINVI LİSNS ÖĞRETMENLİK LN BİLGİSİ ORTÖĞRETİM MTEMTİK TESTİ ÇÖZÜM KİTPÇIĞI T.C. KİMLİK NUMRSI : DI : SOYDI : TG Mıs DİKKT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ ŞĞID VERİLEN UYRILRI MUTLK OKUYUNUZ.. Tstli

Detaylı

BÖLÜM 5: AĞIRLIK MERKEZI-ATALET MOMENTİ

BÖLÜM 5: AĞIRLIK MERKEZI-ATALET MOMENTİ BÖLÜM ĞLK MERKEZİ-TLET MOMENTİ BÖLÜM 5: ĞRLK MERKEZ-TLET MOMENTİ 5.. ĞRLK MERKEZİ HESB [LNN BİRİNCİ MOMENTİ] ğılık, csme uulnn kütle çekm kuvvetd. Dnmomete le ölçülü. Dün'd csm ele lısk ükseğe çıkıldıkç

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve leri DĞHN MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ STTİK MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ STTİK İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Skalerler ve Vektörler - Newton Kanunları 2. KUVVET SİSTEMLERİ - İki Boyutlu Kuvvet

Detaylı

Elektromagnetik Alan Teorisi

Elektromagnetik Alan Teorisi Elektomgnetik ln Teoisi ttik ln teoisi Zmnl eğişim ok Elektosttik ln sttik elektik ln) Mgnetosttik ln sttik mgnetik ln) Dlg Teoisi enince inmik ln mnl eğişim v) kl gelio Mtemtiksel Temelle + B = B + B

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

3.1. KAFES VE EĞİLMEYE ÇALIŞAN SİSTEMLERDE MESNET ÇEŞİTLERİ

3.1. KAFES VE EĞİLMEYE ÇALIŞAN SİSTEMLERDE MESNET ÇEŞİTLERİ ÖLÜM3 KS SİSTMLR ÖLÜM 3 3.1. KS V ĞİLMY ÇLIŞN SİSTMLR MSNT ÇŞİTLRİ Mesnet; bi sistemde elemanın/elemanlaın taşıdığı üklei belli noktalaa ve oadan da zemine aktaıldığı noktalaa deni. Öneğin bi otomobilin

Detaylı

ELEKTRİK ALANI III.2.01.ELEKTRİK ALANI.

ELEKTRİK ALANI III.2.01.ELEKTRİK ALANI. 1 III.. LKTRİK ALANI III..01.. Fiziksel lylın nltımınd klylık sğlnmsı mcıyl ln kvmı geliştiilmişti. İlgilendiğimiz fiziksel ly için seçilen kdinnt sisteminin belili bi nktsın, ynı nd kşılık gelen fiziksel

Detaylı

3. BÖLÜM. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY

3. BÖLÜM. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY HİDROLİK-PNÖMATİK 3. BÖLÜM 3.1 PİSTON, SİLİNDİR MEKANİZMALARI Hiolik evelee piston-silini ikilisi ile oluşan oğusal haeket aha sona önel, yaı önel, oğusal önel haeket olaak çevilebili. Silinile: a) Tek

Detaylı

GERİLME VE ŞEKİL DEĞİŞTİRME DÖNÜŞÜM BAĞINTILARI

GERİLME VE ŞEKİL DEĞİŞTİRME DÖNÜŞÜM BAĞINTILARI GERİLME VE ŞEKİL DEĞİŞTİRME DÖNÜŞÜM BAĞINTILARI Q z Genel ükleme durumund, ir Q noktsını üç outlu olrk temsil eden küik gerilme elemnı üzerinde 6 ileşeni gösterileilir: σ, σ, σ z, τ, τ z, τ z. Söz konusu

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 1 kışkan Statiğine Giriş kışkan statiği (hidrostatik, aerostatik), durgun haldeki akışkanlarla

Detaylı

VE ÇOK YÜZEYLİ KAPALI YÜZEYLER VE KATI CİSİMLER

VE ÇOK YÜZEYLİ KAPALI YÜZEYLER VE KATI CİSİMLER EK VE ÇK YÜZEYLİ KPLI YÜZEYLER VE KI İSİMLER Sf No tek ve çok üeli kplı üele ve ktı cisimle.................................. KVRMSL IM EK VE ÇK YÜZEYLİ KPLI YÜZEYLER VE KI İSİMLER Üç boutlu nesnelee ktı

Detaylı

LYS MATEMATİK DENEME - 2

LYS MATEMATİK DENEME - 2 LYS MATEMATİK DENEME - BU SORULAR FİNAL EĞİTİM KURUMLARI TARAFINDAN SAĞLANMIŞTIR. İZİNSİZ KOPYALANMASI VE ÇOĞALTILMASI YASAKTIR, YAPILDIĞI TAKDİRDE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR. LYS MATEMATİK TESTİ. Bu testte

Detaylı

FONKSĐYONLAR MATEMATĐK ĐM. Fonksiyonlar YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FONKSĐYONLAR MATEMATĐK ĐM. Fonksiyonlar YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 YILLAR 00 00 00 005 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - LYS - - - - - - - - FONKSĐYONLAR A ve B oşn frklı iki küme olsun A dn B ye tnımlı f fonksiyonu f : A B ile gösterilir A y tnım kümesi, B ye

Detaylı

LOGARİTMA Test -1. olduğuna göre, x kaçtır? olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 B) 9 C) 16 D) 64 E) 81.

LOGARİTMA Test -1. olduğuna göre, x kaçtır? olduğuna göre, x aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 B) 9 C) 16 D) 64 E) 81. LOGARİTMA Test -. olduğun göre, şğıdkilerden log log log. log olduğun göre, kçtır? 6 6 8. olduğun göre, şğıdkilerden 6. logm olduğun göre, m kçtır? log log log 6 log 6. olduğun göre, şğıdkilerden log log

Detaylı

KONİKLER KONİKLER...318-357. Sayfa No. r=a A O A. Asal çember. x 2 + y 2 = a 2

KONİKLER KONİKLER...318-357. Sayfa No. r=a A O A. Asal çember. x 2 + y 2 = a 2 Sf No.........................................................8-7 Prol....................................................................... 9 - Etkinlikler.....................................................................

Detaylı

θ A **pozitif dönüş yönü

θ A **pozitif dönüş yönü ENT B Kuvvetn B Noktaa Göe oment o o d θ θ d.snθ o..snθ d. **poztf dönüş önü noktasına etk eden hehang b kuvvetnn noktasında medana geteceğ moment o ; ı tanımlaan e vektöü le kuvvet vektöünün vektöel çapımıdı.

Detaylı

Ünite 5 ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR. 5.1. Üstel Fonksiyon. 5.2. Logaritma Fonksiyonu. 5.3. Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler

Ünite 5 ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR. 5.1. Üstel Fonksiyon. 5.2. Logaritma Fonksiyonu. 5.3. Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler Ünite ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR f() g() log.. Üstel Fonksion / / / /.. Logritm Fonksionu.. Üstel ve Logritmik Denklem ve Eşitsizlikler . ÜNİTE: ÜSTEL ve LOGARİTMİK FONKSİYONLAR KAZANIM ve İÇERİK.

Detaylı

TG 11 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 11 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞREMENLİK ALAN BİLGİSİ ESİ İLKÖĞREİM MAEMAİK ÖĞREMENLİĞİ G ÖAB İLKÖĞREİM MAEMAİK Bu testlein he hkkı sklıdı. Hngi mçl olus olsun, testlein tmmının ve i kısmının İhtiç Yıncılık

Detaylı

VEKTÖRLER KT YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU

VEKTÖRLER KT YRD.DOÇ.DR. KAMİLE TOSUN FELEKOĞLU VEKTÖRLER KT YRD.DOÇ.DR. KMİLE TOSUN ELEKOĞLU 1 Mekanik olaları ölçmekte a da değerlendirmekte kullanılan matematiksel büüklükler: Skaler büüklük: sadece bir saısal değeri tanımlamakta kullanılır, pozitif

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ BASİ AİNEER ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ. Ve im %00 ol du ğun dan sü tün me yok tu. İlk du um da 0 N ile ikin ci du um da 50 N ile den ge sağ la nı yo. İlk du um da ve im % 00 ise ikin ci du um

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri

Tork ve Denge. Test 1 in Çözümleri 9 ork ve Denge est in Çözümleri M. Sistemlerin engee olması için toplam momentin (torkun) sıfır olması gerekir. Verilen üç şekil için enge koşulunu yazalım. F. br =. br F = Şekil II G =. +. +. =. 6 = 6

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğelendime ve çıköğetim Kuumlaı aie aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numaası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğelendime ve çıköğetim Kuumlaı aie aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numaası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL GENEL

Detaylı

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur SIT MKINR Günlük yaşantımızda iş yapmamızı kolaylaştıan alet ve makineledi asit makinelele büyük bi yükü, küçük bi kuvvetle dengelemek ve kaldımak mümkündü asit makinalada yük, dengeleyici kuvvet ile gösteili

Detaylı

TEST. Rasyonel Sayılar. 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 2. Aşağıda verilen, 3. Aşağıdaki sayılardan hangisi hem tam sayı,

TEST. Rasyonel Sayılar. 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 2. Aşağıda verilen, 3. Aşağıdaki sayılardan hangisi hem tam sayı, Rsyonel Syılr. Sınıf Mtemtik Soru Bnksı TEST. Aşğıdki bilgilerden hngisi ynlıştır? A) Rsyonel syılr Q sembolü ile gösterilir. B) Her tm syı bir rsyonel syıdır. şeklinde yzıln bütün syılr rsyoneldir. b

Detaylı

MATEMATİK 2 TESTİ (Mat 2)

MATEMATİK 2 TESTİ (Mat 2) 009 - ÖSS / MT- MTEMTİK TESTİ (Mt ). u testte sırsıl, Mtemtik ( 8) Geometri (9 7) nlitik Geometri (8 0) lnlrın it 0 soru vrdır.. evplrınızı, cevp kâğıdının Mtemtik Testi için rıln kısmın işretleiniz..

Detaylı

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER Sf No..................................................... - 7 Denklem ve Eşitsizlikler Konu Özeti............................................. Konu Testleri ( 0)..........................................................

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ):

Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta ( ): Tanışma ve İletişim... Doç. Dr. Muhammet Cerit Öğretim Üyesi Makine Mühendisliği Bölümü (Mekanik Ana Bilim Dalı) Elektronik posta (e-mail): mcerit@sakarya.edu.tr Öğrenci Başarısı Değerlendirme... Öğrencinin

Detaylı

BİREYSEL YARIŞMA SORULARI. IV. BAHATTİN TATIŞ MATEMATİK YARIŞMASI Bu test 30 sorudan oluşmaktadır. 2 D) a = olduğuna göre, a 1 1. 4 2 3 + 1 4.

BİREYSEL YARIŞMA SORULARI. IV. BAHATTİN TATIŞ MATEMATİK YARIŞMASI Bu test 30 sorudan oluşmaktadır. 2 D) a = olduğuna göre, a 1 1. 4 2 3 + 1 4. IV. HTTİN TTIŞ MTEMTİK YRIŞMSI u test 30 sorudn oluşmktdır. İREYSEL YRIŞM SORULRI 1. 4 3 + 1 4. 3 3 + = + 1 + 1 denkleminin çözüm kümesi şğıdkilerden hngisidir? ) 5 3 ) ) 3 D) 13 3 ) { 0 } ) { 1} ) { }

Detaylı

ÇÖZÜMLÜ PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ SORULARI. F 1 e göre moment alırsak; X = 3x0 + 2x4 + 4x6 = 32 = 3,55 birim F 1 den uzakta

ÇÖZÜMLÜ PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ SORULARI. F 1 e göre moment alırsak; X = 3x0 + 2x4 + 4x6 = 32 = 3,55 birim F 1 den uzakta ÇÖZÜMLÜ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ SORULARI Örnek 1: 4br 2br F 1 =3N F 2 =2N F 3 =4N F 1 e göre moment alırsak; X = 3x0 + 2x4 + 4x6 = 32 = 3,55 birim F 1 den uzakta 3 + 2 + 4 9 Örnek 2 : Moment alırken

Detaylı

İÇ KUVVETLER. Amaçlar: Bir elemanda kesit yöntemiyle iç kuvvetlerin bulunması Kesme kuvveti ve moment diyagramlarının çizilmesi

İÇ KUVVETLER. Amaçlar: Bir elemanda kesit yöntemiyle iç kuvvetlerin bulunması Kesme kuvveti ve moment diyagramlarının çizilmesi İÇ KUVVETLER maçlar: ir elemanda kesit yöntemiyle iç kuvvetlerin bulunması Kesme kuvveti ve moment diyagramlarının çizilmesi Yapısal elemanlarda oluşan iç kuvvetler ir yapısal veya mekanik elemanın tasarımı,

Detaylı

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21.

DRC. 4. Sekiz basamaklı herhangi bir özel sayı x = abcdefgh olsun. Deneme - 2 / Mat. c m. m m. y Cevap A. Cevap D 21, 25, = = =. 21. Deneme - / Mt MATMATİK DNMSİ. - + -. 0,.., f -, 0, p. 0,. c- m.,,. ^- h.. 7. ^- h 7 - ulunur. +. c m olur.. + + ulunur. ( ) c m + c m. cc m m. c m.. ulunur. evp evp. Sekiz smklı herhngi ir özel syı cdefgh

Detaylı

Çerçeve ve Makineler

Çerçeve ve Makineler Çerçeve ve Makineler Hedefler Mafsal (pim) ile tutturulmuş çerçeve ve makine elemanlarına etki eden kuvvetlerin analizi. Çerçeve ve Makineler Çok kuvvet elemanı içeren mafsal ile tutturulmuş yapılardır.

Detaylı

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ BÖLÜM : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ (Rndom Vribles Giriş: Bölüm de olsılık fonksionu, denein örneklem uzını oluşurn sonuçlrın erimleri ile belirleniordu. Örneğin; iki zr ıldığınd, P gelen 6 olsı sırlı ikilinin

Detaylı

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu

DOĞRUDA AÇILAR. Temel Kavramlar ve Doğruda Açılar. Açı Ölçü Birimleri. Açı Türleri. çözüm. kavrama sorusu OĞRU ÇILR Temel Kvrmlr ve oğrud çılr Nokt: Nokt geometrinin en temel terimidir. ni, boyu vey yüksekliği yoktur. İnce uçlu bir klemin kğıt üzerinde bırktığı iz olrk düşünebilirsiniz. oğru: üz, klınlığı

Detaylı

İÇ KUVVETLER. Amaçlar: Bir elemanda kesit yöntemiyle iç kuvvetlerin bulunması Kesme kuvveti ve moment diyagramlarının çizilmesi

İÇ KUVVETLER. Amaçlar: Bir elemanda kesit yöntemiyle iç kuvvetlerin bulunması Kesme kuvveti ve moment diyagramlarının çizilmesi İÇ KUVVELER maçlar: ir elemanda kesit yöntemiyle iç kuvvetlerin bulunması Kesme kuvveti ve moment diyagramlarının çizilmesi Yapısal elemanlarda oluşan iç kuvvetler ir yapısal veya mekanik elemanın tasarımı,

Detaylı