Şekilde verilen kuvvet takımına ait tesir çizgisinin denklemi hangisidir? [] y=5 [] y=-5 [] x=5 [] y=x

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şekilde verilen kuvvet takımına ait tesir çizgisinin denklemi hangisidir? [] y=5 [] y=-5 [] x=5 [] y=x"

Transkript

1 ÜZLM UVVTLR ileşke kuvvetin şiddeti kç Newton du? [] [] 5 [] 7 [] 9 [] 7 kuvvetinin bileşenlei ve di. + = olduğun göe kç deecedi? >0, >0 [] 5 [] 0 [] 55 [] 45 kuvvetinin ve doğultulındki bileşenlei sınd, şğıdki bğıntıldn hngisi vdı? [] > [] = [] < [] = kuvvetinin bileşenlei ve di. = / ise nin lbileceği en büük değein en küçük değee onı hngisidi? > >0 [] [] [] 5 [] 4 ve, kuvvetinin bileşenlei olduğun göe şğıdkileden hngisine eşit olu? [] / [] / [] / 6 [] [] Hiçbii ve, kuvvetinin bileşenlei olduğun göe nin minimum olmsı için çısının değei hngisi olmlıdı? [] 0 0 [] 45 0 [] 90 0 [] = [] 0 0 Şekilde veilen kuvvet tkımın it tesi çizgisinin denklemi hngisidi? =5 8 [] =40/9 [] =5/ [] = [] Hiçbii N 0 5 o 0 o 8 =5 5 N 75 o 45 o Şekilde veilen kuvvet tkımın it tesi çizgisinin denklemi hngisidi? [] =5 [] =-5 [] =5 [] = Şekilde veilen kuvvet tkımın it tesi çizgisinin denklemi 6+5-4=0 ise hngisidi? = [] -6 [] 5 5 [] -4 [] 0 =4 Şekilde veilen kuvvet tkımın it tesi çizgisinin denklemi -8-4=0 ise hngisidi? 0 [] -6 [] 5 [] -4 [] =5 = 0 =0 Şekilde veilen kuvvet tkımın it tesi çizgisinin denklemi hngisidi? = =4 7 =4 [] 8+4-9=0 [] =0 [] =0 [] 8+4+9=0 Şekilde veilen kuvvet tkımın it tesi çizgisinin denklemi hngisidi? [] -9-45=0 5 [] 9-+45=0 4 5 [] +5=0 5 [] --5= Şekilde veilen kuvvet tkımın it tesi çizgisinin denklemi hngisidi? ) 5+=45 5 b) =0 4 5 c) =0 5 d) +5= Şekildeki kuvvetlein şiddeti, eşken üçgenlein ken uzunluklı h dı. uvvet tkımının noktsın göe momentinin şiddeti hngisi olu? [] h [] / [] h [] h Şekildeki kuvvetlein şiddeti, eşken üçgenlein ken uzunluklı h olduğun göe hngisi doğudu? [] M =h/ [] M =0 [] M =h [] M =h Şekildeki kuvvetlein şiddeti, üçgenle eşken olduğun göe hngisi doğudu? çıklm: R bileşke vektö, i ise doğultusund biim vektödü. [] R=i, M 0 [] R=i, M =0 [] R=i, M =0 [] R=0i, M =0 [] R=0i, M 0 Şekildeki kuvvetlein şiddeti, eşken üçgenlein ken uzunluklı h olduğun göe hngisi nlıştı? [] M = h/ [] M = h/ [] M = h [] M = h Şekildeki kuvvetlein şiddeti, eşken üçgenlein üksekliği h ve h= olduğun göe M =? [] [b] [c] [d] 0

2 Şekildeki kuvvetlein şiddeti, eşken üçgenlein ken uzunluklı h ve h= olduğun göe hngisi doğudu? [] M = [] M = [] M = [] M = iğelei, şiddeti oln kuvvetin bileşenlei olduğun göe + + =? =6 [] [] -0 [] 0 [] 0 =4 =8, ve, şiddeti 6 oln kuvvetin bileşenlei olduğun göe, ve sısıl hngisidi? = 6 = =4 Şekildeki kuvvetlein şiddeti, üçgenle eşken olduğun göe hngisi doğudu? R bileşke vektö, i ise doğultusund biim vektödü. [] R=i, M 0 [] R=i, M =0 [] R=i, M =0 [] R=0i, M =0 [] R=0i, M 0 Şekildeki kuvvetlein şiddeti, eşken üçgenlein üksekliği h ve h= olduğun göe M =? [] [] [] [] 0 Şekilde veilen kuvvet tkımı dengede olduğun göe + + hngisidi? [] -0 [] 5 [] -5 [] 0 Şekilde veilen kuvvet tkımı dengede olduğun göe + + hngisidi? =6 =6 =4 [] - [] [] -0 [] 0 F 6 =4 =8 =8 iğelei, şiddeti 6 oln kuvvetin bileşenlei olduğun göe + + =? [] [] 80/ [] 80 [] -80/ Şekilde veilen kuvvet tkımı dengede olduğun göe c =? [] -8 [] -5/8 [] 5/8 [] 8 Şekilde veilen kuvvet tkımı dengede olduğun göe + + hngisidi? [] -8 [] -6 [] 0 [] 6 Şekilde veilen kuvvet tkımı dengede olduğun göe d kç biimdi? =5 =c b = =6 = =4 9 ( 74) =7 =4 [] [] 6 [] [] 4 [] 48 =8 = =8 d [], -5, [] -, -5, - [], 5, - [] -, 5, [], -5, -, ve, şiddeti 4 oln kuvvetin bileşenlei olduğun göe, ve sısıl hngisidi? [] 4, 5, [] 5, 4, [], 4, 5 [], -5, 4 [] 5,-, 4 Şekilde veilen kuvvet tkımı dengede olduğun göe kç dı? = 4 5+ [] 5/4 [] 7/4 [] 5/8 [] 45/8 [] düzleminde e ln bi kuvvet tkımı için M =0 bulunmuştu., üzeindedi. Hngisi olus denge vdı. [] M =0 [] M =0 ve Y =0, Y [] M =0 [] M =0 ve X =0, X// düzleminde e ln bi kuvvet tkımı için M =0 bulunmuştu., üzeindedi. Hngisi olus denge vdı. [] M =0 ve M =0 [] M =0 [] M =0 ve F 0 [] M =0 = 4 4 =4 7

3 üzlemde bi genel kuvvet tkımı için M =0, M =0 ve X=0 olk bulunmuştu. Hngisi olus bu kuvvet tkımı kesinlikle dengededi? [] X [] X [] X ve X [] çı(,x) 90 0 [] Hiçbii

4 UZY UVVTLR Şekildeki kuvvetlein (0,0,0) noktsın göe momentlei toplmının bileşeni hngisidi? [] 0 [] 0 [] 4Q [] 4Q 8N uvvet sistemine denk tek kuvvet oluştubilmek için Q kç Newton olmlıdı? z 5m 4N m Q Şekildeki cisim denge hlindedi. >0 olduğun göe F 5 kuvvetinin şiddeti hngisi olu? F 6 F 5 F 4 [] [] 0 [] [] [] / F F F [] 0 [] 0 [] 4 [] 4 Şekildeki kuvvetlein (0,0,0) noktsın göe momentlei toplmının z bileşeni hngisidi? z 6N 5m 6N [] 5Q [] 0 [] 8 [] 4 m Q uvvet sistemine denk tek kuvvet oluştubilmek için Q kç Newton olmlıdı? N kuvvetten oluşn bi kuvvet tkımı, ve ugulm noktlıd olsun.,,, [] - [] 0 [] [] 4 [] - Şekildeki kuvvet sisteminin tek kuvvete indigenebilmesi için Q =? 5N z m 5N m Q m [] 5/ [] 0 [] / [] [] - Şekildeki cisim denge hlinde olduğun göe F6 =? F F4 F6 F5 m F F [] 0 [] [] - [] Hiçbii

5 ĞIRLI MRZİ F G H I F noktsı /4 dienin, H ise kenin ğılık mekezidi. Tlı lnın ğılık mekezi hngi plelle ile sınılı bölgededi? [] FG- [] GH- [] FG- [] GH- F G H F G H -F üçgenin, -H de dikdötgenin ğılık mekezidi. ikdötgenin lnı üçgenin ktıdı. Tlı lnın ğılık mekezi hngi lıktdı? [] -GH [] -FG [] -HI [] -GH [] -FG F G H I Veilen noktl üçgenin ve çeek (/4) dienin ğılık mekezleidi. Üçgen ve ¼ dienin lnlının eşit olmsı hlinde tlı lnın ğılık mekezi hngi bölgede olu? (Şekil ölçekli değildi!!!) [] FG- [] FG- [] GH- [] GH- Tlı lnın ğılık mekezi g hngisidi? [] 4 /9 [] 8/9 [] 9 /4 [] 9/8 I I He bi telin ğılığı tlı lnınkine eşit olduğun göe, ğılık mekezinin ei = =? [] / [] [] 8/8 [] 8/7 Htıltm: 4R/, R/. Tlı lnın ğılık mekezi g hngisidi? [] 6/( -) [] 6/( ) [] / [] /6( -) [] /6( ) Telin toplm ğılığı /4 dieninkine eşit olduğun göe, ğılık mekezinin ei (=) hngisidi? [] / [] / [] (/)/( -) [] (/)/( -) Htıltm: 4R/, R/. Tlı lnın ğılık mekezi g hngisidi? = [] /6( -) [] 6( -)/ [] 6// [] 4 / Tlı lnın ğılık mekezi g hngisidi? = - dü. [] 4( - )/ [] ( - )/ [] / [] 7/ [] /7 0 0 Tlı lnın ğılık mekezi g =? = ( -) [] [] [] [] 4 = = R Tlı lnın ğılık mekezi g hngisidi? = -. [] 4( -)/ [] / [] / [] ( -)/ [] / Tlı lnın ğılık mekezi g hngisidi? =4- di. [] 4(4- )/ [] / [] / [] (4- )/ [] / 4 4 Telden pılmış düzlem şeklin ğılık mekezi g = 5 ise =? [] 5 [] [] 8/9 [] 9/8 Telden pılmış düzlem şeklin ğılık mekezi neededi, g =? [] +5/8 [] 4+/ [] +5/ [] [] 6 ve kenlının biim bou 7W, kenınınki W oln telin ğılık mekezi g, g hngisidi? =54 [], [] 6,7 [] 4,8 [] Hiçbii ve kenlı beş, kenı tek kt oln telin ğılık mekezi g, g hngisidi? [] 4/5,/4 [] 5/4,4/ [] 5/4,/4 [] 4/, 4 4 = =7 =4

6 Şekildeki telinin ğılık mekezi ( g, g ) hngisidi? Tel kenınd iki kttı. [] /8 ; /4 [] 8/ ; 4/ [] ; / [] 4/ ; [] / ; = =4 ğılığı oln unifom levhnın çevesine ğılığı oln unifom teli bğlnmıştı. ğılık mekezi = /9 ise / =? [] /6 [] 6 [] / [] ğılığı N oln unifom levhnın çevesine ğılığı 6N oln unifom teli bğlnmıştı. ğılık mekezinin ei g, g =? = [] 4/, [],/ [] 7/9, [] 5/8, ğılığı W oln unifom levhnın çevesine toplm ğılığı W oln unifom tel bğlnmıştı. ğılık mekezi =? [] 7/ [b] / [c] 4/ [d] = ğılığı W oln unifom levhnın çevesine toplm ğılığı W oln unifom tel bğlnmıştı. ğılık mekezi =? 4 5 =4 =4 ) 6 b) c) 9/ d) 5/ 9 5 veilen kfes sistemde çubuklın biim bo ğılıklının eşit olduğunu vslım. fesin ğılık mekezi hngi (,) noktsın en kındı? Oijin d, t ve sğ, ise düşe ve ukı öndedi.

7 ÜLM FS Şekilde veilen düzlem sistem nsıl bğlıdı? [] bilinemez [] tm [] fzl [] z Şekilde veilen düzlem kfes sistemde no lu çubuk kuvveti kç di? ) b) c) - d) - Şekilde veilen düzlem kfes sistemde, ve no lu çubuk kuvvetlei sısıl hngisidi? [], -, [],, - [], -, - [], -, - Şekildeki kfes sistemde no lu çubuk kuvveti =? [] 0 [] 5 [] 5/ [] 5 [] Şekildeki kfes sisteme etkien he bi kuvvetin şiddeti olduğun göe no lu çubuk kuvveti =? 4 m 0=0 m [] 0 [] 4 [] 5 [] Hiçbii Şekildeki kfes sisteme etkien he bi kuvvetin şiddeti olduğun göe no lu çubuk kuvveti =? m [] 4/ [] -/4 [] 0 [] [] - G 4 m 0=0 m m F Hngi düğümlee doğu eksenli çubukl bğlnk içten tm bğlı kfes (levh) oluştuulmz? [] F, G, F, G [] F, G, F, G [] F, G,, [] F,, G, F Hngi bğlm şekli içten tm bğlı tşııcı sistem oluştuu? [] G,, F [],, F [],, [] Hiçbii G G fes sistemleden hngisi izosttikti? F Şekilde veilen düzlem kfes sistemde, ve no lu çubuk kuvvetlei sısıl hngisidi? [],, - [],, - [],, - [] /,, - [],, - [] [] [] [] [] Şekilde veilen kfes sistem hngi gub gie? [] sit kfes [] ileşik kfes [] mşık kfes [] Hipesttik kfes Şekilde veilen düzlem kfes sistemde olduğun göe, ve no lu çubuk kuvvetlei sısıl hngisidi? [], -, [] -, 0, - [] -, 0, - [], 0, Şekilde veilen düzlem sistem nsıl bğlıdı? [] bilinemez [] z bğlı [] fzl bğlı [] tm bğlı Şekilde veilen düzlem sistem nsıl bğlıdı? [] bilinemez [] z bğlı [] fzl bğlı [] tm bğlı

8 [] tm bğlı olbili. Şekildeki düzlem kfes sistemde no lu çubuk kuvveti hngisidi? [] [] [] 5/6 [] 5/6 [] 0 Şekilde veilen düzlem kfes sistemde no lu çubuk kuvveti kç di? [] 0 [] [] fes fzl bğlı olduğu için sdece sttik denge denklemlei ile çözüme ulşılmz. [] fes z bğlı olduğu için ükünü tşımz. Şekilde veilen düzlem kfes sistemde no lu çubuk kuvveti kç di? ) 0 b) c) z bğlı. d) fzl bğlı. 4 Şekilde veilen kfes sistem hngi gub gie? [] sit kfes [] ileşik kfes [] mşık kfes [] Hipesttik Önceki soud veilen sistemde S =? [] 0 [] -5/ [] - [] 5 i düzlem kfesteki düğüm sısı d, çubuk sısı ç olsun. d = ç + ise hngisi doğudu? [] fzl bğlıdı. [] tm bğlıdı. [] z bğlıdı.

9 GNL TŞIYII SİSTMLR kesitinde moment sıfı ise =? / = ve ++ = /9 olduğun göe hngisidi? Mesnet tepkilei ukı önde pozitif seçilmişti. / ve mesnet tepkisi şiddetlei sısıl hngisidi? [] - [] -/ [] []/ [] -/9 [] /9 [] [] mesnet tepkisinin şiddeti sıfı ise hngisidi? [] /4 [] -/4 [] /4 [] -/4 Mesnet tepkilei onı / = ise =? [] /5 [] /5 [] /5 [] 0 Mesnet tepkilei onı /= ise /=? [] /5 [] /5 [] /5 [] 0 mesnet tepkisinin şiddeti sıfı ve = ise hngisidi? 5 [] [] - [] 4 [] -5 mesnet tepkisinin şiddeti sıfı ise =? [] /5 [] /4 [] / [] -4/ mesnet tepkisinin şiddeti sıfı ise / =? 0. mesnet momentinin şiddeti sıfı ise hngisidi? ) - b) 0 c) / d) ileşenlei X ve Y oln bi dış kuvvet ve noktlınd eşit şiddette bğ kuvvetlei oluştuduğun göe Y/X =? m [] 7 [] [] 7 [] Şekildeki bsit kiişe M noktsınd etkien bi kuvvet ve noktlınd eşit şiddette bğ kuvvetlei oluştuuo. M noktsın etkien dış kuvvetin t ve düşe bileşenleinin onı X/Y =? [] 0 [] [] / [] / [] 5m 60 0 Y M 0 X [] /, / [] /, / [] /, / [] /, / ve mesnet tepkisi şiddetlei sısıl hngisidi? [], [] /, / [] /, / [] /, / // olduğun göe, mesnet tepkisinin şiddeti hngisidi? [] 0 [] / [] / [] Hiçbii mesnet tepkisinin şiddeti / olduğun göe / onı hngisidi? [] / [] [] [] = [] /5 [] 5/4 [] 0 [] -4/ / = ve ++ = olduğun göe hngisidi? Mesnet tepkilei ukı önde pozitif seçilmişti. 0. [] 7/ [] /7 [] /5 [] / ve mesnet tepkisi şiddetlei sısıl hngisidi? [] /, / [] /, / [] /, / [] /, / mesnet tepkisi şiddeti kç di? ) / b) / c) / d) 0 ) / b) / c) / d) O mesnet tepkisinin şiddeti hngisidi? [] [] /4 [] / [] / = olduğun göe mesnet tepkisi düşe bileşeni şiddeti kç di? [] [] [] / [] / =

10 = / olbilmesi için, d =? [] 4 [] [] [] Hiçbii 4-d d noktsınd bi pim (çivi) ile bğlnmış sistemde =? (t bileşenin şiddeti) ) /9 b) 8/9 c) 9/8 d) 9/ 8m m m m m Hngi seçenek düzlem tşııcı bi sistem oluştumk için ugun değildi? cisim [],, [],, [],, [],, Hngi seçenek düzlem tşııcı bi sistem oluştumk için ugun değildi? [],, [],, [],, [],, cisim zemin zemin noktsınd bi pim (çivi) ile bğlnmış sistemde =? (t bileşenin şiddeti) [] /9 [] 6/9 [] 9/6 [] 9/ noktsınd bi pim (çivi) ile bğlnmış sistemde =? (t bileşenin şiddeti) [] 0 [] [] / 8m [] m m m m im (çivi) kullnılk oluştuulmuş sistemde / =? 8m m m m m Hngi seçenek düzlem tşııcı bi sistem oluştumk için ugun değildi? [],, [],, [],, [],, Hngi seçenek düzlem tşııcı bi sistem oluştumk için ugundu? [],, [],, [],, [] Hiçbii [] 0 [] -4 [] - [] Şekilde veilen düzlem sistem hngisidi? [] onk (lbil) [] fzl bğlı (hipesttik) [] tm bğlı (izosttik) [] bilinemez / b c Şekilde veilen düzlem tşııcı sistemde, bğ (mesnet ve mfsl) kuvvetleinin bileşenleinin sısı kç tnedi? [] 8 [] [] 0 [] 9 m W m m ğılığı W=6N oln bi cisim, ijit çubuğunun ot noktsın bi ip (hlt) ile bğlıdı. ipine (hltın) etkien kuvvetin şiddeti kç Newton du? Mfsll ile bğlnmış ijit diskle ile oluşn şekildeki düzlem sistem için hngisi doğudu? [] z bğlı [] tm bğlı [] fzl bğlı [] bilinemez [] 6 [] 5 [] 4 []

11 SÜRTÜNM 4-d W d deki sütünme ktsısının en küçük değei hngisi olmlıdı?. 4 m m m blokl ile zemin sındki sütünme ktsısı dü. Sistem Q kuvveti ile vşç heket ettiildikten son tek duğn hle geçtiğine göe no lu çubuk kuvveti kç Q olu? [] [] / [] / [] / ğılıksız mediven ile zemin sınd sütünme ktsısı =/5 di. ğılığı W oln bi kişi mediven kmdn dn e ne kd ileleebili, d =? uv sütünmesizdi. [] 9/5 [] /6 [] [] 0 [] 5/ [] /5 [] 4/ [] /4 Şekilde W ğılığındki ijit cismi sütünmeli eğik düzlemde ukı doğu hekete bşltck en küçük kuvveti nedi? W=0kN, tn = /4, =. Üstteki bloğun ğılığı W olup lttki ğılıksızdı. üşe üzele hiç diğe üzele sınd sütünme ktsısı dü. ve sısıl ve önleinde heketi bşltn en küçük kuvvetledi. Hngisi doğudu? 0< <90 0 ğılığı W/4 oln mediven ile zemin sınd sütünme ktsısı dü. ğılığı W/4 oln bi kişi mediven kmdn dn e ulşbildiğine göe =? uv sütünmesizdi. [] 7/6 [] 6/7 [] /4 [] 4/ 4 ğılıksız mediven ile zemin sınd sütünme ktsısı dü. ğılığı W oln bi kişi mediven kmdn dn e ulşbildiğine göe =? uv sütünmesizdi. [] /4 [] 4/ [] / [] 0 W W/4 W/4 [] 0kN [] 70kN [] 7kN [] 70N [] 7N Şekilde W=N ğılığındki ijit cismi sütünmeli eğik düzlemde şğı doğu heketini engelleecek en küçük kuvveti nedi? =/, Tn = /4. [] [] [] 4 [] 5 Şekilde boutlı ve ükleme duumu veilen sistemin dengede klbilmesi için deki sütünme ktsısının en küçük değei hngisi olmlıdı? di. [] 5/4 [] 4/5 [] /4 [] 4/ m W [] < [] = [] > [] = [] Hiçbii Şekildeki ksnk sütünmesiz pim ile bğlıdı. ış ile ksnk sındki sütünme ktsısı olduğun göe, ksnğın dönmesini sğlck en küçük M momenti kç olu? Ln(/4) =. M [] 0 [] 5/ [] 5 [] O noktsın sbitlenmiş ksnğın etfın sıln kış noktsınd kuvveti etkimektedi., = ve sütünme ktsısıdı. ışın km bşlmdn hemen önceki değei hngisidi? /4. = W [] ctn(e / ) [] ctn(e /4 ) [] /4 [] O = ğılığı W oln mediven ile lnızc t düzlem sınd sütünme söz konusudu. Mediven dengede olduğun göe sütünme ktsısı için hngisi doğudu? [] / [] / [] / [] / =4 loklın ğılıklı W, sttik sütünme ktsısı olduğun göe sistemin tşıbileceği en büük değei kç W olu? [] ( ) / [] [] [] / (- ) [] / (+ ) W W W Q Şekilde boutlı ve ükleme duumu veilen sistemin dengede klbilmesi için He biinin ğılığı W oln ve bibiine ijit çubukll mfsllı olk bğlnn

12 Şekilde veilen su knlınd zemin ile duvl sı sütünme ktsısı = /, duvın oğunluğu 5 kn/m, suun ise 0 kn/m tü. uvl n tfl kmdığın göe / h hngisinden dh küçük olmz? H = 6h/5. b H h H [] /4 [] /4 [] / [] Şekilde veilen duv ile zemin sı sütünme ktsısı = /, duvın oğunluğu 5 kn/m, suun ise 0 kn/m tü. uv n tf kmdığın ve noktsı etfınd devilmediğine göe / H hngisinden dh küçük olmz? H = 6h/5. [] 7/0 [] / [] 5/8 [] H h Şekilde veilen su knlınd zemin ile duvl sı sütünme ktsısı = /, duvın oğunluğu 0 kn/m, suun ise 0 kn/m tü. uvl n tfl kmdığın göe /H onı hngisinden dh küçük olmz? h = 5H/6. [] [] / [] 50/97 [] 0/97 H b h

13 LO i kblo ucundn bğlnmış ucundn d t bi H kuvveti ile çekilmektedi. H = 8N ise f =?. 6 N/m H [] [] [] [] 4 i kblo ucundn bğlnmış ucundn d t bi H kuvveti ile çekilmektedi. f =m olmsı için H ne olmlıdı. H f f 6m 9m [] 8 kn [] 8 N [] 8 kn [] 8 N 6 N/m Uçlı nı seviede oln düzgün ılı ük etkisindeki bi kblod en büük kblo kuvvetlei hngisinden dh küçük olmz? f [] ql [] ql [] ql/ [] 0 Şekli önceki soud veilen sistemde en büük kblo kuvvetinin en küçük kblo kuvvetine onı 5/ ve f =m ise L=? [] [] [] 4 [] 5 Önceki soud ılı ükün şiddeti q olsdı L=? [] [] [] 4 [] 5 q L n büük kblo kuvvetinin en küçük kblo kuvvetine onı hngisidi? f [] [] 9 [] 6 [] [] T en büük kblo kuvveti, H en küçük kblo kuvveti olmk üzee T/H=5/ ve f =m ise L=? f [] [] [] 4 [] 5 Veilen noktldki kblo kuvvetlei için hngisi doğudu? [] >>> [] >>> [] >>> [] >>> q f q L q

14 TNIM şğıdkileden hngisi Sttiğin öt Temel İlkesinden bii değildi? [] uvvet plelkenı [] enge [] tki-tepki [] Süpe pozison [] Vignon teoemi [] uvvet çifti oğu nlış seçeneklei: Ynlışl: [] Genel kuvvet tkımı he zmn bi kuvvete indigenebili. [] uvvet çiftinin momenti, moment lınn nokt göe değişi. [] üzlemde bi kuvvet çiftinin bi nokt göe momenti, bşk bi nokt göe momentinden fklıdı. [] Sttik cisimlein heketi ile ilgilidi. [] inmik sütünme ktsısı sttik sütünme ktsısındn büüktü. [] i kfes sistemde dış ükle doğudn çubukl üzeine etkiebili. [] Sttik sütünme ktsısı, 0 < < di. [] nı doğu üzeindeki üç nokt göe momentlei sıfı oln bi düzlem kuvvet tkımı kesinlikle dengededi. [] i düzlem kfeste d=ç+ ise, o kfes kesinlikle tm bğlıdı. oğul: [] i kuvvet, kendi doğultusun plel üç doğultud bileşenine, nck bu bileşenleden bii kefi olk belilenise ılbili. [] enge hlindeki bi tşııcı sistemin sebest cisim digmındki kuvvetlein bileşkesi sıfıdı. [] He kuvvet tkımı, bi kuvvet ve kuvvet çiftine indigenebili. [] uvvet çiftinin momenti noktdn nokt değişmez. [] uvvet kn vektödü. [] endi içinde dengede oln bi kuvvet tkımını oluştun kuvvetle iki gub ılıs; guplın bileşkelei eşit şiddette, nı doğultu üzeinde ve zıt önlüdü. [] i kuvvetin bi nokt göe momenti, bileşenlein nı nokt göe momentleinin toplmın eşitti.

VE ÇOK YÜZEYLİ KAPALI YÜZEYLER VE KATI CİSİMLER

VE ÇOK YÜZEYLİ KAPALI YÜZEYLER VE KATI CİSİMLER EK VE ÇK YÜZEYLİ KPLI YÜZEYLER VE KI İSİMLER Sf No tek ve çok üeli kplı üele ve ktı cisimle.................................. KVRMSL IM EK VE ÇK YÜZEYLİ KPLI YÜZEYLER VE KI İSİMLER Üç boutlu nesnelee ktı

Detaylı

STATİK Mekanik 1) Rijid cisimler mekaniği 2) Şekil değiştiren cisimler mekaniği 3) Akışkanlar mekaniği

STATİK Mekanik 1) Rijid cisimler mekaniği 2) Şekil değiştiren cisimler mekaniği 3) Akışkanlar mekaniği STTİK Mekanik ) Rijid cisimler mekaniği ) Şekil değiştiren cisimler mekaniği ) kışkanlar mekaniği Kuvvetler altında şekil değiştirmeyen cisme rijid cisim denir. ütün cisimler kuvvetler etkisinde az veya

Detaylı

Şek. 23-1a, s.710 Şek. 23-1b, s.710

Şek. 23-1a, s.710 Şek. 23-1b, s.710 Bölüm 3 ELEKTRİK ALANLARI Elektik Yükleinin Özelliklei Yalıtkanla ve İletkenle Coulomb Yasası Elektik Alan Süekli Bi Yük Dağılımının Elektik Alanı Elektik Alan Çizgilei Düzgün Bi Elektik Alanda Yüklü Paçacıklaın

Detaylı

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ

DOĞRU AKIM MAKİNELERİ DOĞRU AKIM MAKİNELERİ 3.1 Doğru Akım Mkinelerinin Ypısı Doğru kım mkineleri ypısl çıdn diğer elektrik mkineleri krşılştırıldığınd dh bsit bir görüntü sergilemektedir. Mkinede durn kısımdn oluşn ve sttor

Detaylı

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER. Yatay bir düzlem yüzeye gelen hidrostatik kuvvetin büyüklüğünü ve etkime noktasını bulmak istiyoruz.

BATMIŞ YÜZEYLERE GELEN HİDROSTATİK KUVVETLER. Yatay bir düzlem yüzeye gelen hidrostatik kuvvetin büyüklüğünü ve etkime noktasını bulmak istiyoruz. BTMIŞ YÜZEYLERE ELEN HİDROSTTİK KUVVETLER DÜZLEM YÜZEYLER Yata Yüeler Sıvı üei Yata bir dülem üee gelen idrostatik kuvvetin büüklüğünü ve etkime noktasını bulmak istioru. d d Kuvvetin Büüklüğü :Şekil deki

Detaylı

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc

2010 Mart. www.guven-kutay.ch KAYNAK BAĞLANTILARI. Özet. M. Güven KUTAY. 07_kaynak.doc 010 Mrt KAYNAK BAĞLANTILARI 07 Özet M. Güven KUTAY 07_kynk.doc 07_kynk.doc I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 0 Genel...5 Prçnın kynklnm özelliği...6 0.1.1 Kynklnm yeteneği...6 0.1.1.1 Çeliklerin kynklnm

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

2. BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ

2. BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ . BÖLÜM AKIŞKANLARIN STATİĞİ Akışknlr mekniğinin birçok probleminde reket yoktur. Bu tip problemlerde durn bir kışkn içinde bsınç dğılımı ve bu bsınç dğılımının ktı yüzeylere ve yüzen vey dlmış cisimlere

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

VEKTÖR HESAPLAMALARI (grav,del,curl) Giriş

VEKTÖR HESAPLAMALARI (grav,del,curl) Giriş Elektmnetik Tei Bh -6 Dönemi EKTÖR HEPMRI (gv,el,cul) Giiş ektö hesplmlın ifensiel uunluk, ln ve hcim elemnlı önemlii. Dh önce mtemtik esleine göüğümü tüev ve integl işlemlei vektöle içine ugulnbili. Bu

Detaylı

III.4.KONDANSATÖRLER, SIĞA, DİELEKTRİK

III.4.KONDANSATÖRLER, SIĞA, DİELEKTRİK 63 III.4.KONDANSATÖRLER, SIĞA, DİELEKTRİK III.4.0l. KONDANSATÖR, SIĞA Yük deplyn sistemlerden ln kndnstörler çeşitli elektrik devrelerinde yygın lrk kullnılmktdır. Örnek lrk kndnstörler; rdy lıcılrının

Detaylı

PERMUTASYON A B C B C A C A B C B C A B A ABC ACB BAC BCA CAB CBA

PERMUTASYON A B C B C A C A B C B C A B A ABC ACB BAC BCA CAB CBA PERMUTASYON Pemutsyo, elli syıdki eselei i sı içeiside fklı şekillede düzelemesidi. Öek olk A, B, C gii üç kitp i ft kç fklı şekilde sılili? O A B C B C A C A B Olmk üzee ğç diygmı ile kolylıkl çözüleili.

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

5. ÜNİTE IS LM Analizi

5. ÜNİTE IS LM Analizi 5. ÜNİTE IS LM Analizi Bu bölümde mako iktisadın en çok bilinen modeli olan IS-LM modelini göeceğiz. Model statikti. Mako iktisatta statik vasayımı cai değişmelein stoklaı ve bekleyişlei etkilemediği vasayımıdı.

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (3. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (3. Hafta) TAŞIYICI SİSTEMLER VE MESNET TEPKİLERİ STATİK (3. Hafta) Taşıyıcı Sistemler Bir yapıya etki eden çeşitli kuvvetleri güvenlik sınırları içinde taşıyan ve bu kuvvetleri zemine aktaran sistemlere taşıyıcı

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

BÖLÜM 4 YAPISAL ANALİZ (KAFESLER-ÇERÇEVELER-MAKİNALAR)

BÖLÜM 4 YAPISAL ANALİZ (KAFESLER-ÇERÇEVELER-MAKİNALAR) BÖLÜM 4 YAPISAL ANALİZ (KAESLER-ÇERÇEVELER-MAKİNALAR) 4.1 Kafesler: Basit Kafes: İnce çubukların uçlarından birleştirilerek luşturulan apıdır. Bileştirme genelde 1. Barak levhalarına pimler ve kanak vasıtası

Detaylı

T E M E L L E R. q zemin q zemin emniyet q zemin 1.50 q zemin emniyet

T E M E L L E R. q zemin q zemin emniyet q zemin 1.50 q zemin emniyet T E E L L E R 1 Temeller taşııcı sistemin üklerini zemine aktaran apı elemanlarıdır. Üst apı üklerinin ugun şekilde zemine aktarılması sırasında, taşııcı sistemde ek etkiler oluşabilecek çökmelerin ve

Detaylı

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI GENEL FİZİK II DERS NOTLARI Hazırlayanlar: Prof. Dr. Mustafa POLAT Prof. Dr. Leyla TATAR YILDIRIM 1 BÖLÜM-1 Elektrik Yükü Bu bölümde, maddenin özelliklerinden birisi olan elektrik yükü ile tanışacağız.

Detaylı

ÖDEVİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİNİN: ADI-SOYADI: SİNAN BALDAĞ NUMARASI: 802 SINIFI: 10 FEN/C DERS ÖĞRETMENİNİN ADI: FAHRETTİN KALE

ÖDEVİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİNİN: ADI-SOYADI: SİNAN BALDAĞ NUMARASI: 802 SINIFI: 10 FEN/C DERS ÖĞRETMENİNİN ADI: FAHRETTİN KALE ÖDEVİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİNİN: ADI-SOYADI: SİNAN BALDAĞ NUMARASI: 802 SINIFI: 10 FEN/C DERS ÖĞRETMENİNİN ADI: FAHRETTİN KALE SORU 1)Aynı düzlemde bulunan A,B,C vektörlerinin bileşenlerinin değerleri nelerdir?

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. Şekilde gösterildiği gibi yüklenmiş ankastre mesnetli kirişteki mesnet tepkilerini bulunuz.

ÇALIŞMA SORULARI. Şekilde gösterildiği gibi yüklenmiş ankastre mesnetli kirişteki mesnet tepkilerini bulunuz. ÇALIŞMA SORULARI Üniform yoğunluğa sahip plaka 270 N ağırlığındadır ve A noktasından küresel mafsal ile duvara bağlanmıştır. Ayrıca duvara C ve D noktasından bağlanmış halatlarla desteklenmektedir. Serbest

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (2. Hafta) AĞIRLIK MERKEZİ STATİK (2. Hafta) Ağırlık merkezi: Bir cismi oluşturan herbir parçaya etki eden yerçeki kuvvetlerinin bileşkesinin cismin üzerinden geçtiği noktaya Ağırlık Merkezi denir. Şekil. Ağırlık

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

46. 48. yatay F 3 F 1. çubuğa 3m kütleli X cismi ve kütlesi bilinmeyen Y cismi şekildeki gibi asõldõğõnda yatay denge sağlanõyor.

46. 48. yatay F 3 F 1. çubuğa 3m kütleli X cismi ve kütlesi bilinmeyen Y cismi şekildeki gibi asõldõğõnda yatay denge sağlanõyor. 46 48 F O F 1 F2 4 1 2 m ip ip N R ip yty I Sürtünmesiz yty bir düzlemde hreketsiz tutuln noktsl cismi serbest bõrkõldõğõnd, üzerine uygulnn dört kuetin etkisiyle, deki O yönünde hreket ediyor Bu kuetlerden

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

10. Sınıf FİZİK SORU BANKASI. Aydın AKBAY

10. Sınıf FİZİK SORU BANKASI. Aydın AKBAY 10. Sınıf FİZİ SORU BANASI Aydın ABA Copright Evrensel İletişim ayın Dağıtım San. Tic. td. Şti. Bu kitabın her hakkı EVRENSE İETİŞİM TD. ŞTİ. e aittir. Hangi amaçla olursa olsun, bu kitabın tamamının ya

Detaylı

ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ

ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ GİRİŞ Önceki bölümde cisme etkiyen kuvvetlerin dengesi incelenerek gerilme kavramı geliştirildi. Bu bölümde ise şekil değiştiren cisim mekaniğinin en önemli kavramlarından biri olan

Detaylı

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME

9.SINIF KONU ANLATIMLI BİLİM DANIŞMANLARI. Prof. Dr. Mehmet BİREY BİLİM REDAKSİYONU DİL REDAKSİYONU DVD ANİMASYON DVD SESLENDİRME Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 01.02.2013 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen ve 2013-2014 öğretim yılından itibaren uygulanacak olan programa göre hazırlanmıştır.

Detaylı