Federal Hükümette ç Kontrol Standartları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Federal Hükümette ç Kontrol Standartları"

Transkript

1 Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Çeviri Baran Özeren Uzman Denetçi Aratırma ve Tasnif Grubu Ekim 2002

2 Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Çeviri Baran Özeren Uzman Denetçi Aratırma ve Tasnif Grubu Ekim 2002

3 Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi: 22 Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Çeviri Baran Özeren Eserin Özgün Adı Standarts for Internal Control in the Federal Government Eserin Basım Yeri ve Yılı Washington DC, Kasım 1999 ABD Sayıtayı (GAO) tarafından yayımlanan kitapçıktan dilimize aktarılmıtır. Sayıtay mensupları için bastırılmıtır. Son Okuma Seyhan Sever Dizgi ve Mizanpaj Gürkan Alpsoy Baskı ve Cilt Sayıtay Yayın leri Müdürlüü Birinci Basım Ekim 2002 TC SAYITAY BAKANLII BALGAT / ANKARA Tlf: Fx: sayistay.gov.tr

4 SUNU INTOSAI tarafından yayımlanan ç Kontrol Standartlarından sonra ABD Sayıtayınca hazırlanan Federal Hükümette ç Kontrol Standartları balıklı önemli bir dokümanı da bu kitapçık ile dilimize kazandırmı ve meslektalarımızın ifadesine sunmu bulunuyoruz. Kitapçıın yayımlanmasının Kamu Mali Yönetimi ve Mali Kontrol Kanunu Tasarısının tartııldıı günlere rastlaması güzel bir tesadüf olmutur. Elbette Federal Hükümette ç Kontrol Standartları da ufkumuzu zenginletirmede ve yasal plandaki ilkelerimizi ekillendirmede yaamsal bir ilev üstlenecektir. Kitapçık, kukusuz, denetimi modernletirme çalımalarımıza da ayrı bir ivme kazandıracaktır. Bu vesileyle, çeviriyi gerçekletiren Uzman Denetçi Baran Özeren e; kitabın dizgi, baskı, cilt ve daıtım ilerinde emei geçen mensuplarımıza teekkür ediyorum. Mehmet Damar Bakan

5 Önsöz Federal politikaları oluturanlar ve program yöneticileri kurumların misyonlarını daha etkin biçimde yerine getirmeleri ve daha baarılı program sonuçları elde etmeleri için sürekli olarak yöntemler ararlar; baka bir deyile hesapverme sorumluluunu gelitirecek metotlar bulmaya çalıırlar. Baarılı sonuçlar alınmasına ve faaliyetlere ilikin problemlerin azaltılmasına katkıda bulunan en önemli faktör iç kontrolun uygun biçimde yapılmasıdır. Etkin iç kontrol deien çevre koullarının, çeitlenen taleplerin ve önceliklerin üstesinden gelmek üzere deiimin yönetilmesine de yardımcı olur. Kurumların operasyonel süreçlerini gelitirmek ve yeni teknolojik gelimeleri uygulamaya koymak üzere çaba sarf etmelerinden ve programların deimesinden dolayı, yönetimlerin, kontrol faaliyetlerinin etkinliinden ve gerekiyorsa güncelliinden emin olmak için iç kontrollarının niteliini ve deerini süreklilik temelinde saptayıp deerlendirmeleri gerekir tarihli Federal Yöneticilerin Malî Güvenilirlii Yasası (The Federal Manager s Financial Integrity Act) kamuda iç kontrol standartları yayımlama görevini ABD Sayıtayına vermektedir. Bu standartlar iç kontrolun oluturulup sürdürülmesine ve yolsuzluk, israf, suiistimal ve kötü yönetim riskinin en yüksek olduu önemli performans ve I

6 yönetim sorunlarını ve alanlarını belirleyip bunlara dikkat çekilmesine dönük genel bir çerçeve sunar. Yönetim ve Bütçe Ofisinin 21 Haziran 1995 tarihinde gözden geçirip deitirdii Yönetimin Hesapverme Sorumluluu ve Kontrol hakkındaki A-123 no lu Genelgesi kontrollarla ilgili olarak deerlendirme yapmaya ve rapor hazırlamaya yönelik özel hükümler getirmektedir. Bu dokümandaki iç kontrol terimi yönetim kontrolu terimiyle eanlamlı kullanılmakta olup bir kurumun faaliyetlerinin bütün boyutlarını (program amaçlı, finansal ve uygunluk) içermektedir. Son yıllarda, baka yasalar da iç kontrola yeniden odaklanmayı tevik etmektedir tarihli Kamusal Performans ve Sonuçlar Yasası (Government Performance and Results Act) kurumların misyonlarını belirgin hale getirmelerini, stratejik ve yıllık performans hedeflerini oluturmalarını ve bu hedefler dorultusunda performanslarını ölçüp raporlamalarını hükme balamaktadır. ç kontrol yöneticilerin hedeflerine ulamalarında önemli bir rol oynar. Keza, 1990 tarihli Malî lerden Sorumlu Üst Düzey Yöneticiler Yasası (Chief Financial Officers Act) malî yönetim sistemlerinin iç kontrol standartlarıyla uyumlu olmasını gerektirmekte; 1996 tarihli Malî Yönetimi Gelitirme Yasası da iç kontrolu malî yönetim sistemlerinin gelitirilmesinin ayrılmaz bir parçası olarak tanımlamaktadır. Biliim teknolojisindeki süratli gelimeler modern bilgisayar sistemleriyle ilgili iç kontrol rehberinin güncellenme ihtiyacına dikkat II

7 çekmektedir. Beerî sermayenin yönetimi iç kontrolun önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, Treadway Komisyonunu Destekleyen Kurulular Komitesi (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission- COSO) tarafından yayımlanan ç Kontrol-Bütünleik Sistemi dokümanı aracılııyla özel sektör iç kontrol rehberini güncelletirmi bulunmaktadır. Sonuç olarak, hazırladıımız bu güncel standartlar daha önce yayımladıımız Federal Devlette ç Kontrol Standartları nın yerine geçmektedir. Bu güncelletirme önemli kamusal ilemlerinin yürütülmesi için biliim teknolojisinden giderek artan biçimde yararlanılmasına daha güçlü katkı salamakta, beerî sermayenin deerini öne çıkarmakta ve yeri geldiinde, özel sektör için hazırlanmı pratik bir modern iç kontrol rehberini kapsamaktadır. Bu standartlar 2000 malî yılının balangıcından itibaren yürürlüe konulacak ve Federal Yöneticilerin Malî Güvenilirlii Yasası bu yılı kapsayan bilgileri sunacaktır. Bu standartların gelitirilmesinde deerli katkılarını esirgemeyen kamu görevlilerinin devlet muhasebe uzmanlarının, malî sektör mensuplarının ve akademisyenlerin çabalarını takdirle karılıyoruz. David M. Walker ABD Sayıtay Bakanı III

8 çindekiler Sayfa Giri... 1 Tanım ve Hedefler... 1 Temel Kavramlar... 2 ç Kontrol Standartları... 5 Standartların Sunumu... 5 Kontrol Ortamı... 6 Risk Deerlendirmesi... 9 Kontrol Faaliyetleri Kontrol Faaliyetlerinden Örnekler Biliim Sistemlerine Yönelik Spesifik Kontrol Faaliyetleri Bilgi ve letiim zleme... 23

9 Giri Aaıdaki tanım, hedefler ve temel kavramlar iç kontrol standartlarının esasını tekil eder. Tanım ve Hedefler ç Kontrol Bir örgüt yönetiminin ayrılmaz öesi olup; faaliyetlerde etkinlik ve verimlilik, finansal raporlamada güvenilirlik, yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere uygunluk amaçlarının gerçeklemesi konusunda makul güvence salar. ç kontrol bir örgütü yönetmenin önemli bir parçasıdır. ç kontrol görevleri, amaçları ve hedefleri gerçekletirmede yararlanılan planları, metotları ve prosedürleri kapsar ve bu suretle, performansa dayalı yönetime katkıda bulunur. ç kontrol, ayrıca, varlıkları korumada ve hataları ve yolsuzlukları önlemede ve ortaya çıkarmada ilk savunma hattı olarak ilev görür. Kısacası, yönetim kontrolunun e anlamlı terimi olan iç kontrol, kamu kaynaklarının etkin idaresi aracılııyla kamu program yöneticilerinin arzulanan sonuçları elde etmesine yardımcı olur. 1

10 ç kontrol, kurulu hedeflerinin baarılabilmesi için u hususlarda güvence salar: Kurum kaynaklarının kullanımı dahil olmak üzere faaliyetlerin etkinlii ve verimlilii, Bütçenin uygulanması, finansal tablolar ile ilgili raporlar dahil olmak üzere finansal raporlama ve iç ve dı kullanıma ilikin dier raporların güvenilirlii, Yürürlükteki yasalara ve düzenlemelere uygunluk. Bu hedeflerin alt kümesini varlıkların korunması oluturur. ç kontrol, bir kuruluun varlıklarının yetkisiz biçimde elde edilmesini, kullanılmasını veya elden çıkarılmasını önlemek ya da bu tür durumları zamanında tespit etmek amacıyla makul güvence salamak için tasarlanmalıdır. Temel Kavramlar ç Kontrol faaliyetlerin sürekli biçimde ayrılmaz bir öesini oluturur. kiiler tarafından hayata geçirilir. mutlak güvence deil, makul güvence salar. Temel kavramlar standartların tasarlanmasına ve yaama geçirilmesine yarayan bir çerçeve salar. 2

11 ç kontrol faaliyetlerin sürekli biçimde ayrılmaz bir öesini oluturur ç kontrol tekil bir fonksiyon olmayıp, bir örgütün bütün faaliyetlerinde ve devamlılık esasında oluan bir dizi eylem ve aktivitedir. ç kontrol kurulu içinde ayrı bir sistem olmaktan çok yönetimin faaliyetlerini düzenlemede ve yönlendirmede yararlandıı her bir sistemin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmelidir. Bu bakımdan iç kontrol, yöneticilerin kurumu çalıtırmalarına ve amaçlarını süreklilik temelinde gerçekletirmelerine yardımcı olmak üzere alt yapının bir parçası olarak ina edilen bir yönetim kontroludur. ç kontrol kiiler tarafından hayata geçirilir ç kontrolu çalıtıranlar kiilerdir. Baarılı bir iç kontrolun sorumluluu bütün yöneticilere dümektedir. Yönetim amaçları belirler, kontrol mekanizmalarını oluturur ve faaliyetleri uygulamaya koyar, izler ve kontrolu deerlendirir. Ancak örgüt içindeki bütün personel bunun gerçeklemesinde önemli rol oynar. 3

12 ç kontrol mutlak güvence deil, makul güvence salar Yönetim iç kontrolu maliyet ve faydaları ile balantılı olarak tasarlamalı ve uygulamalıdır. ç kontrol ne kadar güzel tasarlanıp uygulanırsa uygulansın, kurulu amaçlarının tümünün gerçeklemesi konusunda mutlak güvence salayamaz. Kurumun bütün hedeflerini gerçekletirebilmesini kontrol dıındaki faktörler veya yönetimin iradesi etkileyebilir. Örnein; insan hataları, yanlı kararlar ya da yorumlar ve kontroldan kaçınmak üzere yapılan gizli anlamalar kurulu amaçlarının gerçeklemesi üzerinde etki yaratabilir. Bu nedenle, iç kontrollar konulduu her yerde kurulu amaçlarını gerçekletirmenin mutlak deil, makul güvencesini salar. 4

13 ç Kontrol Standartları Standartların Sunumu ç Kontrolun Be Standardı Kontrol Ortamı Risk Deerlendirmesi Kontrol Faaliyetleri Bilgi ve letiimler zleme Bu standartlar iç kontrolun kamuda kabul edilebilir asgari kalite düzeyini belirler ve iç kontrolun deerlendirilebilecei bir temel oluturur. Bu standartlar bir kuruluun faaliyetlerinin bütün cephelerine uygulanabilir: program, finansal ve uygunluk amaçlı. Bununla birlikte, standartların yasa hazırlama, kural koyma ya da dier takdirî politika üretme ile ilgili olarak bir kurulu içinde usulüne uygun biçimde devredilmi yetkiye sınırlama getirmeleri ya da bu yetkiyle çalımaları istenmez. Bu standartlar genel bir çerçeve salar. Yönetim, bu standartların uygulanması açısından, kurum faaliyetlerine uygun ve faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak tesis edilecek ayrıntılı politikalar, prosedürler ve pratikler gelitirmekten sorumludur. 5

14 Bu standartların her biri aaıda kısa ve özlü bir ifadeyle sunulmutur. Yöneticilerin bu standartları kendi günlük faaliyetleriyle bütünletirmelerine yardımcı olmak üzere ek bilgi salanacaktır. Kontrol Ortamı Yönetim ve çalıanlar, bütün bir örgüt içinde, iç kontrola ve dikkatli bir yönetime yönelik olarak pozitif ve destekleyici bir tavrı gelitiren ortamı oluturmalı ve sürdürmelidirler. Pozitif bir kontrol ortamı dier bütün standartlar için temel oluturur. Disiplin salar, yapılanma getirir ve iç kontrol kalitesini etkileyen iklimi yaratır. Kontrol ortamını etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Faktörlerden biri, yönetim ve çalıanlar tarafından dürüstlüün ve etik deerlerin korunması ve sergilenmesidir. Kurulu yönetimi bu alanda önderlik ederek özellikle, örgütün etik üslubunun oluturulmasında ve sürdürülmesinde, uygun davranıa yönelinmesinde, etik olmayan davranılara karı konulmasında ve gerektiinde, disiplin salanmasında önemli rol oynar. 6

15 Bir dier faktör, yönetimin uzmanlıa duyduu güvendir. Bütün personelin kendilerine verilen görevi baarması kadar etkin bir iç kontrolun gelitirilmesine ve iletilmesine verilen önemi kavramasına olanak salayan bir uzmanlık seviyesine sahip olması ve bunu sürdürmesi gerekir. Yönetim farklı görevler için gereksinim duyduu uygun bilgi ve becerileri tespit etmeli ve eitim salamanın yanı sıra dürüst ve yapıcı tavsiyelerde bulunup personelin performansını deerlendirmelidir. Yönetimin felsefesi ve i görme tarzı da ortamı etkiler. Bu faktör kuruluun risk üstlenmeye isteklilik derecesi ile yönetimin performans esaslı yönetime ilikin felsefesini belirler. Ayrıca yönetimin biliim sistemlerine, muhasebeye, personel fonksiyonlarına, izlemeye, denetimlere ve deerlendirmelere yönelik yaklaımı iç kontrol üzerinde derin bir etki yaratabilir. Ortamı etkileyen bir baka faktör kuruluun organizasyonel yapısıdır. Organizasyonel yapı kuruluun amaçlarını gerçekletirmek üzere planlama, yol gösterme ve kontrol faaliyetlerine yönelik bir yönetim çerçevesi salar. Baarılı bir iç kontrol ortamı kuruluun organizasyonel yapısının önemli yetki ve sorumluluk alanlarını açıkça tanımlamasını ve elverili bir raporlama hattı oluturmasını gerektirir. 7

16 Ortam, ayrıca, kuruluun organizasyon içinde yetkilerin ve sorumlulukların devredilme tarzından etkilenir. Yetki devri; faaliyetlerin gerçekletirilmesine, ilikilerin raporlanmasına yönelik yetkileri ve sorumlulukları ve yetki protokollerini kapsar. Etkili beeri sermaye politikaları ve uygulamaları önemli bir dier çevresel faktördür. Etkili beeri sermaye politikaları ve uygulamaları ie alma, oryantasyon, eitim, deerlendirme, tavsiyelerde bulunma, tevik etme, ücret ödeme ile personelin disipline edilmesine yönelik iyi uygulamaların tesis edilmesini içerir. Ayrıca çok sayıda doru gözetim yapılmasını da kapsar. Ortamı etkileyen son bir faktör kuruluun Kongreyle ve Yönetim ve Bütçe Ofisi türünden gözetim kurulularıyla olan ilikileridir. Kuruluların üstlendikleri programlara Kongre onay verir ve bunların seyrini izler, merkezî kurulular ise çok farklı sorunlar hakkında politika üretir ve rehberlik eder. Keza, etkin bir genel kontrol ortamına Genel Müfetti ve kurum içi üst düzey yönetim konseyleri de katkıda bulunabilir. 8

17 Risk Deerlendirmesi ç kontrol, kuruluun hem dı hem de iç nedenler dolayısıyla karılatıı risklerin bir deerlendirmesini yapmalıdır. Risk deerlendirmesinin ön koulu, kurulu amaçlarının açık-seçik ve tutarlı biçimde belirlenmesidir. Risk deerlendirmesi Kamusal Performans ve Sonuçlar Yasasına göre tespit edilmi stratejik ve yıllık performans planlarında tanımlanmı olanlar türünden amaçların gerçekletirilmesiyle balantılı risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve yönetilmesi konularında bir temel oluturulmasıdır. Yönetimin riskleri ayrıntılı biçimde tanımlanması gerekir ve yönetim hem kurum çapındaki hem de faaliyet düzeyindeki iç faktörler kadar kurum ile dier taraflar arasındaki önemli bütün etkileimleri dikkate almalıdır. Risk tanımlama metotları arasında kantitatif ve kalitatif deerlendirme faaliyetleri, yönetim toplantıları, tahminde bulunma ve stratejik planlama, denetimler ve dier deerlendirmelerden elde edilen bulguların dikkate alınması yer alabilir. Riskler tanımlandıında, bunların muhtemel etkileri analiz edilmelidir. Risk analizi genel olarak riskin öneminin tahmin edilmesini, onun meydana gelme olasılıının deerlendirilmesini, riskin nasıl yönetilmesi ve hangi önlemlerin alınması gerektiine 9

18 karar verilmesini kapsar. Kuruluların misyonlarındaki farklılıklar ve risk düzeylerinin kalitatif ve kantitatif olarak tespit edilmesindeki güçlükler dolayısıyla yararlanılan spesifik risk analiz metotları kurulutan kurulua farklılık göstermektedir. Kamusal, ekonomik, endüstriyel, yasal ve faaliyetlerle ilgili koullar devamlı suretle deitiinden, mekanizmaların bu tür deiikliklere yol açan herhangi bir spesifik riski tanımlaması ve önleyebilmesi gerekir. Kontrol Faaliyetleri ç kontrol faaliyetleri yönetimin direktiflerinin uygulanmakta olduuna dair güvence salamaya yardımcı olur. Kontrol faaliyetleri, kuruluun kontrol amaçlarının gerçeklemesi bakımından etkin ve verimli olmalıdır. Kontrol faaliyetleri; politikalar, prosedürler, teknikler ile bütçenin hazırlanmasına ve uygulanmasına yönelik gereksinimleri destekleyen süreçler türünden yönetim direktiflerini güçlendiren mekanizmalardır. Bu mekanizmalar riskleri karılamak üzere önlemler alınmasına yardımcı olur. Kontrol faaliyetleri bir kurumun planlamasının, uygulamasının, gözden geçirmesinin ve kamu kaynaklarının idaresine yönelik hesap verme sorumluluunun ve etkin sonuçlara ulamanın ayrılmaz bir parçasıdır. 10

19 Kontrol faaliyetleri kurumun bütün kademelerinde ve fonksiyonlarında oluturulur. Bu faaliyetler arasında onaylamalar (resmî izinler, muvaffakatlar), yetkilendirmeler (izinler, yetkiler, salahiyetler), teyitler, mutabakatlar, performans incelemeleri, güvenlik salama ile uygun dokümantasyonun yanı sıra bu faaliyetlerin gerçekleme kanıtı olan ilgili kayıtların yapılması ve muhafazası gibi çok geni alanı içine alan muhtelif aktiviteler yer alır. Kontrol faaliyetleri bilgisayarlı bir biliim sistemi ortamında ya da elle gerçekletirilen (manual) süreçler aracılııyla uygulanabilir. Faaliyetler, bilgi ilemenin doruluunu ve tamlıını salama gibi, spesifik kontrol amaçlarına göre tasnif edilebilir. 11

20 Kontrol Faaliyetlerinden Örnekler fiili performansın üst düzeyde incelenmesi, yönetim tarafından fonksiyonel düzeyde ya da faaliyet düzeyinde yapılan incelemeler, beeri sermayenin yönetimi, bilgi ileme üzerindeki kontrollar, hassas varlıklar üzerindeki fiziksel kontrol, performans ölçülerinin ve göstergelerinin oluturulması ve gözden geçirilmesi, görevlerin ayrılması, ilemlerin ve ilerin gerektii ekilde icrası, ilemlerin ve ilerin eksiksiz ve vaktinde kaydedilmesi, kaynaklara ve kayıtlara eriimin kısıtlanması ve bunlarla ilgili hesap verme sorumluluu, ilemlerin ve iç kontrolun uygun biçimde dokümante edilmesi. Bütün kurulular için ortak olan belirli kontrol faaliyet kategorileri bulunmaktadır. Bunlara ilikin örnekler aaıda gösterilmitir: 12

21 Fiilî Performansın Üst Düzeyde ncelenmesi Yönetim Tarafından Fonksiyonel ve Organizasyonel Düzeyde Yapılan ncelemeler Beerî Sermayenin Yönetimi Yönetim, kuruluun önemli baarılarının izini sürmeli ve bunları, Kamusal Performans ve Sonuçlar Yasasına göre oluturulan planlar, ana amaçlar ve hedeflerle kıyaslamalıdır. Yöneticilerin, ayrıca, fiilî performansı örgüt genelinde planlananla ya da arzulanan sonuçlarla kıyaslaması ve önemli farklılıkları analiz etmesi gerekir. Bir örgütün igücünün ki beerî sermayesidiretkin biçimde yönetimi sonuçlara ulaılması açısından yaamsal önemde olup iç kontrolun ayrılmaz bir parçasıdır. Yönetim beerî sermayeye bir maliyet olarak deil bir varlık olarak bakmalıdır. Faaliyetlere ilikin baarı, yalnızca, ie doru personel alınmasıyla, doru eitim salanmasıyla, doru araçlar, yapı ve inisiyatif temin edilmesiyle ve doru sorumluluklar verilmesiyle mümkündür. Yönetim ihtiyaç duyulan becerileri süreklilik temelinde deerlendirmeli ve örgütün ana amaçlarını gerçekletirebilmesine hizmet edecek gerekli becerilerle donatılmı igücünü temin edebilmelidir. Eitim çalıanların beceri düzeylerini, örgütün deien ihtiyaçlarını karılayacak ekilde gelitirmeyi ve sürdürmeyi hedeflemelidir. ç kontrol hedeflerinin yerine getirilmesi için nitelikli ve sürekli bir gözetim yapılmalıdır. Çalıanların örgütün baarısıyla kendi performansları arasındaki balantıyı anlamalarına yardımcı olmak üzere etkin bir ödül sistemiyle desteklenmi performans deerleme ve tepki alma (feed back) sistemi tasarlanmalıdır. 13

22 Beerî sermayeyi planlamanın bir parçası olarak, yönetim, ayrıca, deerli çalıanlarını en iyi ne ekilde elinde tutacaını, nihayetinde, birbiri ardısıra göreve gelmelerini nasıl planlayacaını ve gerekli becerilerin ve yeteneklerin sürekliliini en iyi ne ekilde salayacaını göz önünde bulundurmalıdır. Bilgi leme Üzerindeki Kontrollar Bilgi ileme sürecinde çeitli kontrol faaliyetlerinden yararlanılır. Örnein; bilgisayara girii yapılan verilerin kullanıma hazır olup olmadıklarının test edilmesi, ilemlerin rakamsal olarak muhasebeletirilmesi, kontrol hesaplarıyla dosya toplamlarının karılatırılması ve verilere, dosyalara, programlara eriimin kontrol edilmesi. Bilgi ilemenin kontrol faaliyetleri hakkında Bilgi Sistemlerinin Spesifik Kontrol Faaliyetleri Bölümünden daha fazla bilgi salanabilir. Hassas Varlıklar Üzerindeki Fiziksel Kontrol Bir kurum hassas varlıkları muhafaza etmek ve güvenliini salamak üzere fiziksel kontrol tesis etmelidir. Bu tür kontrollara örnek olarak; nakit, teminatlar, stoklar ve kaybolma riski ile yetkisiz kullanıma karı duyarlı nitelikteki araç-gereçler gibi varlıkların güvenliinin salanması ve bunlara eriimin sınırlandırılması sayılabilir. Bu tür varlıklar düzenli aralıklarla sayılmalı ve kontrol kayıtlarıyla karılatırılmalıdır. 14

23 Performans Ölçülerinin ve Göstergelerinin Oluturulması ve Gözden Geçirilmesi Görevlerin Ayrılması lemlerin ve lerin Gerektii ekilde crası Faaliyetlerin performans ölçüleri ve göstergeleri izlemeye elverili biçimde tesis edilmelidir. Bu tür kontrollar; ilikilerin analiz edilebilmesi ve uygun önlemlerin alınabilmesi bakımından farklı veri setlerinin dierleriyle karılatırılmasını ve deerlendirme yapılmasını gerektirir. Kontrollar örgütsel ve bireysel performans ölçüleri ile göstergelerinin doruluunun ve güvenilirliinin teyit edilmesini de hedeflemelidir. Hata ya da sahtecilik riskinin azaltılması bakımından önemli görevlerin ve sorumlulukların farklı kiiler arasında bölüülmesine veya birbirinden ayrılmasına ihtiyaç duyulur. Bu ise ilemlere onay verilmesine, bunların gerçekletirilmesine ve kaydedilmesine, gözden geçirilmesine ve söz konusu varlıkların yönetilmesine dönük sorumlulukları kapsar. Bir ilemin ya da bir olayın bütün önemli boyutlarını tek bir kii kontrol etmemelidir. lemler ve dier önemli iler yalnızca bunlara yetkili kiilerce onaylanmalı ve icra edilmelidir. Satın almaya, transfere, kullanıma, kaynakların tahsisine veya baka fonksiyonlara yönelik olarak geçerli ilemlere balanması veya bu fonksiyonların harekete geçirilmesi konusunda güvence salamanın esas yolu budur. Yetkilendirmeler yöneticilere ve çalıanlara açık bir biçimde iletilmelidir. 15

24 lemlerin ve lerin Eksiksiz ve Vaktinde Kaydedilmesi lemlerin; yönetimin kontrol ettii faaliyetler ve aldıı kararlarla uygunluunun ve yararlılıının sürdürülmesi bakımından doru ekilde kaydedilmesi gerekir. Doru kaydetme ilemi, kayıt özetlerine ilikin nihaî sınıflama aracılııyla, bir ilemin veya iin balangıcından ve bunlara onay verilmesinden tamamlanıncaya kadar veya o ilemin veya iin bütün süresi boyunca uygulanır. Kontrol faaliyetleri bütün ilemlerin tam ve doru biçimde kayıt altına alındıından emin olunmasına da yardımcı olur. Kaynaklara ve Kayıtlara Eriimin Kısıtlanması ve Bunlarla lgili Hesapverme Sorumluluu Kaynaklara ve kayıtlara eriim yetkili kiilerle sınırlandırılmalı ve bunların gözetimine ve kullanımına ilikin olarak hesapverme sorumluluu tevdi edilip bu görev sürdürülmelidir. Kaydedilenlerle kaynakların periyodik olarak mukayesesine yönelik hesapverme sorumluluu hataların, yolsuzluun, suiistimal riskinin veya yetkisiz görev deiikliinin en aza indirilmesine yardımcı olmalıdır. lemlerin ve ç Kontrolun Uygun Biçimde Dokümante Edilmesi ç kontrolun, dier ilemlerin ve baka önemli ilerin açık biçimde dokümante edilmesi gerekir; incelemelerde kolayca belgelere ulaılmalıdır. Dokümantasyon yönetimin direktiflerinde, idarî politikalarda veya çalıma rehberlerinde açık ve net biçimde görünmeli; hem kaıt üstünde hem de elektronik ortamda tutulabilmelidir. Belgelerin ve kayıtların tümü doru biçimde yönetilip muhafaza edilmelidir. 16

25 Bu örnekler, sadece, kurum yöneticilerine faydalı olabilecek çok çeitli ve deiik kontrol faaliyetlerinin gösterilmesi anlamına gelir. Yukarıda sıralanan örnekler her alanı kapsamaz ve bir kurumun ihtiyaç duyabilecei özel kontrol faaliyetlerinin tümünü içermeyebilir. Keza, bir kurumun iç kontrolu, o kurumun spesifik ihtiyaçlarını karılamak bakımından kontrol faaliyetlerinin tasarlanmasına olanak salayan esneklikte olmalıdır. Belirli bir kurum tarafından kullanılan spesifik kontrol faaliyetleri çok sayıda faktöre balı olarak baka kurulular tarafından kullanılanlardan farklılık gösterebilir. Bu faktörler arasında kurumların karılatıı spesifik tehlikeler ve maruz kaldıkları riskler, amaçlardaki farklılıklar; yönetsel kararlar, organizasyonun büyüklüü ve karmaıklıı, faaliyetlere ilikin çevre koulları, verilerin gizlilii ve önemi ile sistemin güvenilirliine, yararlılıına ve performansına yönelik gereklilikler sayılabilir. 17

26 Biliim Sistemlerine Yönelik Spesifik Kontrol Faaliyetleri Genel Kontrol Uygulama Kontrolu Biliim sitemlerine özgü kontrol iki ana balık altında toplanmaktadır: Genel kontrol ve uygulama kontrolu. Genel kontroldan bütün biliim sistemlerinde ana bilgisayar, kiisel bilgisayar, a sistemi ve nihai kullanıcılı ortamlar- yararlanılır. Uygulama kontrolu ise uygulama yazılımı içindeki veri ilemesini kapsayacak ekilde tasarlanır. Genel Kontrol Bu tür kontrol kurum ölçekli güvenlik programının planlamasını, yönetimini, merkezi veri ilemleri aracılııyla kontrolunu, sistem yazılımının teminini ve muhafazasını, güvenlik eriimini ve uygulama sistemi oluturup bunu sürdürmeyi kapsar. Özellikle de; Veri merkezi ve müteri-sunucu faaliyetlerine yönelik kontrol; yedekleme (backup) ve telafi etme (recovery) prosedürleri ile i devamlılıı (contingency) ve afet (disaster) planlamasını kapsar. Veri merkezi faaliyetlerine yönelik kontrollar, i-düzeni 18

27 (job set-up) ve programı prosedürleri ile veri operatör faaliyetleri üzerindeki kontrolların tasarlanmasını da içerir. Sistem yazılım kontrolu u hususları kapsar: veri ileme sistemi, veri tabanlı yönetim sistemleri, telekomünikasyon, güvenlik yazılımı ve ortak programlar dahil olmak üzere bütün sistem yazılımlarının temini, uygulaması ve sürdürülmesi üzerindeki kontrollar. Sistemleri ve a sistemini; bilgisayar korsanları nın (hackers) ve dier mütecavizlerin (trespassers) uygunsuz eriiminden ve yetkisiz kullanımdan veya personelin amaca aykırı kullanımlarından eriim güvenlik kontrolu korur. Spesifik kontrol faaliyetlerine u hususlar dahildir: balantı (dial-up) numaralarının deime sıklıı, kesinti durumunda yedek hatlara eriimden (dial-back access) yararlanma, kullanıcıların yalnızca ihtiyaç duydukları sistem fonksiyonlarına ulamalarına olanak veren sınırlamalar, kurum dıındaki kiilerin varlıklara/bilgisayarlara ve a sistemlerine eriimini engelleyen güvenlik kalkanı (firewalls) yazılımı ile donanımı ve ifre deiim sıklıı ile kurumda daha önce çalıanlarca kullanılan ifrelerin iptal edilmesi, 19

28 Uygulama Kontrolları Uygulama sistemi oluturma ve bunu sürdürmeye yönelik kontrollar; yeni sistemlerin güvenli biçimde oluturulmasına ve mevcut sistemlerde deiiklik yapılmasına dönük bir yapı salar. Bu kontrollara u konular dahildir: dokümantasyon gerekleri, yürütülen projeler için yetkilendirmeler, incelemeler, testler ve faaliyetin sistemler içine yerletirilmesinden önce hazırlık ve deiiklik faaliyetlerinin onaylanması. Kurum içinde alternatif bir hazırlık faaliyeti ticari yazılımın satın alınması olabilir; seçilen yazılımın kullanıcı ihtiyaçlarını karılayıp karılamadıının kontrol edilmesi gereklidir. Bu kategorideki kontrollar eksiksizlii, doruluu, yetkilendirmeyi ve uygulama süreci boyunca bütün ilemlerin geçerliliini salayabilmek üzere tasarlanır. Kontrollar bütün girdilerin elde edilmesini ve geçerli olmasını ve çıktıların doru ve uygun biçimde daılmasını salayacak ekilde dier sistemlerle uygulamanın ara yüzlerine yerletirilir. Verinin sisteme yerletirilmesi, biçimi, mevcudiyeti ve verilerin uygunluunu gözden geçirmek üzere sisteme bilgisayar imlâ kontrollarının yerletirilmesi bu tür kontrollara örnek olarak gösterilebilir. Bilgisayar sistemleri üzerindeki genel ve uygulamaya dönük kontrollar birbirleriyle balantılıdır. Genel kontrollar uygulama kontrollarının çalımasını destekler, eksiksiz ve doru bilgi ileme için her ikisine de 20

29 ihtiyaç vardır. Genel kontrolun yetersiz olması durumunda muhtemelen uygulama kontrolu da düzgün çalımaz ve ilevsiz kalabilir. Biliim teknolojisinin hızla deimesi yüzünden kontrolların etkili hale getirilmesi gerekir. Teknolojideki deiiklikler ve bunun elektronik ticaret alanına uygulanması ve Internet uygulamalarının yaygınlaması yararlanılabilen spesifik kontrol faaliyetlerini ve bunların uygulanma biçimlerini deitirmekteyse de, kontrol faaliyetlerine duyulan temel gereksinim önemini muhafaza etmektedir. Bilgi ve letiimler Bilgi kaydedilmeli ve yönetime ve kurulu bünyesinde ona ihtiyacı olan dier kiilere onların iç kontrol ve dier sorumluluklarını yerine getirebilecekleri bir formatta ve zaman dilimi içinde iletilmelidir. Bir kurumun, çalıması ve faaliyetlerini kontrol etmesi bakımından iç olaylar kadar dı olaylarla balantılı uygun, güvenilir ve vakitli iletiimlere sahip olması gerekir. Amaçlarının tümünü baarması için kurum genelinde bilgiye ihtiyaç duyulur. Program yöneticileri, kurumlarının stratejik ve yıllık performans planlarını gerçekletirip gerçekletirmedikleri ve kaynakları etkin ve 21

30 verimli kullanmaya yönelik hesap verme sorumluluu amaçlarını yerine getirip getirmediklerini tespit etmek açısından hem faaliyetlere ilikin verilere hem de finansal verilere ihtiyaç duyarlar. Örnein; bilginin ilenmesi finansal raporların hazırlanmasını gerektirir. Bu ise satın almalar, finansal yardımlar ve sabit varlıklar ile stoklar hakkındaki verilere dayalı dier ilemlerden ve tahsilatlardan elde edilen bir dizi geni veriyi kapsar. Bilgi ileme, kurumun çeitli yasalar ve düzenlemeler gereince hukuka uygun davranıp davranmadıının tespit edilmesini de icap ettirir. Finansal bilgiye hem iç hem de dı kullanımlar için ihtiyaç duyulur. Faaliyetler hakkında karar vermek, performansı izlemek ve kaynakları tahsis etmek üzere kurum dıına periyodik raporlar ve günlük esasına göre finansal tablolar hazırlamak gerekir. Kalıcı nitelikteki bilgi tanımlanmalı, muhafaza edilmeli ve kiilerin görevlerini etkin biçimde ve zaman çizelgesine uygun olarak yapmalarını salamak üzere duyurulmalıdır. Etkin iletiim, en geni anlamıyla, örgüt içinde aaıdan yukarıya, yukarıdan aaıya ve yatay bilgi akııyla meydana gelir. Yönetim, ayrıca, kurum içi iletiimler bakımından, kurumun amaçlarına ulamasında önemli etkiye sahip paydalarla iletiim kurmaya ve onlardan bilgi edinmeye dönük elverili araçlar bulunmasını güvence altına almalıdır. Dahası, yararlı ve güvenilir bilgiye ulaılması, kayıtların süreklilik temelinde tutulması ve bilginin iletilmesi bakımlarından etkin bir biliim teknolojisi yönetimi yaamsal önemdedir. 22

31 zleme ç kontrol izlemesi belli bir dönem içindeki performansın kalitesini deerlendirmeli ve denetim ya da baka inceleme bulgularının derhal çözüme kavuturulmasını güvence altına almalıdır. ç kontrol, genellikle, normal faaliyetlerin akıı içinde sürekli izleme yapılmasını güvence altına almak üzere tasarlanır. zleme süreklilik temelinde gerçekletirilir ve kurum faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası niteliindedir. zleme; düzenli yönetimi ve gözetim altındaki faaliyetleri, karılatırmaları, uzlamaları ve kiilerin görevlerini yerine getirirken atılan dier adımları kapsar. Keza, spesifik bir zamanda üzerinde dorudan odaklanılan kontrolların etkinlii ile ilgili ayrı ayrı kontrol deerlendirmeleri yapılması da yararlı olabilir. Tekil kontrol deerlendirmelerinin kapsamı ve sıklıı öncelikle, risk deerlendirmesine ve süregelen izleme prosedürlerinin etkinliine balıdır. Tekil deerlendirmeler kontrol tasarımını gözden geçirme, iç kontrolun dorudan test edilmesi kadar özdeerlendirme formunu da dikkate alabilir. Tekil deerlendirmeler Kurum ve Tefti Kurulu veya bir dı denetçi tarafından da yürütülebilir. Sürekli izleme sırasında veya tekil deerlendirmeler aracılııyla tespit 23

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002.  ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Elkitabı

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Elkitabı Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Elkitabı Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi 5. Grup Mart 2004 ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Elkitabı Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi

Detaylı

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE

YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE YENİ MALİ YÖNETİM VE KONTROL SİSTEMİNDE İÇ KONTROL 08-09/09/2006-Kızılcahamam M. Sait ARCAGÖK MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ İ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ü ÜĞÜ SUNUM PLANI Mali yönetim ve kontrol yapısı İç

Detaylı

Yönetim ve Hesapverme Sorumlulu u Amaçları Bakımından Performans Bilgisi

Yönetim ve Hesapverme Sorumlulu u Amaçları Bakımından Performans Bilgisi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Yönetim ve Hesapverme Sorumluluu Amaçları Bakımından Performans Bilgisi Çeviri Baran Özeren Uzman Denetçi Aratırma ve Tasnif Grubu Cem Suat Aral Badenetçi 22. Grup Ekim 2002

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004 III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* *connectedthinking PwC İçerik İç kontroller İç kontrol yapısının oluşturulmasında COSO nun yeri İç denetim İç denetimi

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ

SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL DAİRESİ SÜREÇ NEDİR? Müşteri/Vatandaş için bir değer oluşturmak üzere, bir grup girdiyi kullanarak, bunlardan çıktılar elde etmeyi

Detaylı

Kamusal Yöneti im: Kamu Sektöründe Kurumsal Yöneti im, Niçin ve Nasıl?

Kamusal Yöneti im: Kamu Sektöründe Kurumsal Yöneti im, Niçin ve Nasıl? Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Kamusal Yönetiim: Kamu Sektöründe Kurumsal Yönetiim, Niçin ve Nasıl? Çeviri Baran Özeren Özlem Temizel Uzman Denetçi Denetçi 2. Grup 3. Grup Mart 2004 Kamusal Yönetiim: Kamu

Detaylı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı

Mehmet BÜLBÜL. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Mehmet BÜLBÜL Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürülüğü Daire Başkanı Belirlenen düzenleme, standart ve yöntemler çerçevesinde; planlama, programlama, bütçeleme, uygulama, kontrol etme, muhasebeleştirme

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

İçindekiler. T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL EL KİTAPÇIĞI. 1-) İç Kontrol Sistemi...

İçindekiler. T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL EL KİTAPÇIĞI. 1-) İç Kontrol Sistemi... T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İçindekiler 1-) İç Kontrol Sistemi... 3 2-) İç Kontrolün Faydaları... 7 3-) İç Kontrolde Rol ve Sorumluluklar... 8 İÇ KONTROL EL

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Şubat 2014 I. GENEL HÜKÜMLER Bu Kalite Güvence ve Geliştirme Programı, Kocaeli Üniversitesi İç Denetim

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar

RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar RİSK YÖNETİMİ İÇERİK: Risk Yönetimi Nedir? Risk Yönetiminin Faydaları Kritik Başarı Faktörleri Risk ile İlgili Tanımlar Görev ve Sorumluluklar STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 2 Nedir Risk Yönetimi Nedir

Detaylı

Türkiye de Muhasebe Mesleğinin Son 28 Yıldaki Kilometre Taşları

Türkiye de Muhasebe Mesleğinin Son 28 Yıldaki Kilometre Taşları Gaziantep SMMM Odası Aday Meslek Mensupları Toplantısı 20 Nisan 2017 Türkiye de Muhasebe Mesleğinin Son 28 Yıldaki Kilometre Taşları 1. Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yasası,

Detaylı

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN LOGO SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN SUNUM PLANI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Getirdiği Sistem İçerisinde İç Kontrol ve İç Denetimin Yeri ve İşlevleri İzmir

Detaylı

İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetini, faaliyetin idareye değer katmasını sağlayacak etkili bir tarzda yönetmek zorundadır.

İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetini, faaliyetin idareye değer katmasını sağlayacak etkili bir tarzda yönetmek zorundadır. ÇALIŞMA STANDARTLARI 2000 - İç Denetim Faaliyetinin Yönetimi İç denetim yöneticisi, iç denetim faaliyetini, faaliyetin idareye değer katmasını sağlayacak etkili bir tarzda yönetmek 2010 - Planlama İç denetim

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A İÇ KONTROL ç Kontrol Dairesi I lda Arslan 2 ubat 2009 / ISPART A İç Kontrol Tanım ç Kontrol, kurumlar n, yöneticileri ve çal anlar taraf ndan uygulanan; kurumlar n hedeflerinin el de edilmesinde gereken

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası nın oluşturulması, uygulanması ve güncellenmesinin sağlanmasından Banka nın Yönetim Kurulu sorumludur. Denetim Komitesi Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

ICS 13.020 TÜRK STANDARDI TS ISO 14001/Nisan 1996 ÇEVRE YÖNETM SSTEMLER - ÖZELLKLER VE KULLANIM KILAVUZU

ICS 13.020 TÜRK STANDARDI TS ISO 14001/Nisan 1996 ÇEVRE YÖNETM SSTEMLER - ÖZELLKLER VE KULLANIM KILAVUZU ÇEVRE YÖNETM SSTEMLER - ÖZELLKLER VE KULLANIM KILAVUZU GR Her çeit kurulu; çevre politika ve amaçlarını da dikkate alarak; faaliyet, ürün ve hizmetlerinin çevre üzerindeki etkilerini kontrol altında tutmak

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ HAZIRLAYAN : ŞERİF OLGUN ÖZEN, CGAP KİDDER EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI sozen@csgb.gov.tr EĞİTİMİN

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek!

İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! İç Kontrol Yönetim Sistemi (İKYÖS) Hayati riskler her zaman olabilir, önemli olan onları görebilecek sistemlere sahip olabilmek! Yönetim, Eğitim, Taahhüt Hizmetleri www.sibernetiks.com 0850 840 23 90 Uyum

Detaylı

İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM

İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bağımsız Denetçi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında İÇ KONTROL ve İÇ DENETİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm DENETİM İLE İLGİLİ

Detaylı

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu Aratırma hsan Gören (Kom. Bakanı) Nevin Atakan (Kom. Üyesi) eref Efe (Kom. Üyesi) M.Hakan Özbaran (Kom. Üyesi) Eylül 2003 Denetimde

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ B KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİNGÖL 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ GİRİŞ Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

Proje Kaynak Yönetimi

Proje Kaynak Yönetimi Proje Kaynak Yönetimi 2.7.Kaynak 2.7.1. Proje Takımı Kurma Projeler, projenin gerçekleştirilmesi sebebiyle bir araya getirilen takımlar tarafından gerçekleştirilir. Takım çalışması, takım yönetmeyi ve

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ. Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı

KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ. Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı KAMU İDARELERİNDE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ Burhanetin AKTAŞ Müsteşar Yardımcısı 1 Sunum Planı I. Kamu İdarelerinde Risk Yönetimi II. Uluslararası Tecrübeler İngiltere ABD III. Hazine Müsteşarlığı Deneyimi

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

ç Denetim Planlamas nda Risk Yönetim Süreçlerinin Kullan lmas

ç Denetim Planlamas nda Risk Yönetim Süreçlerinin Kullan lmas ç Denetim Planlamas nda Risk Yönetim Süreçlerinin Kullan lmas 1. Risk yönetimi, kurumun bütün faaliyetlerini ilgilendiren güçlü yönetişimin önemli bir parçasıdır. Birçok kurum, kurumun yönetimiyle tam

Detaylı

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ KONTROL KAVRAMI İşletmenin belirlenen amaçlarına ulaşması için, işletme yöneticilerinin almış olduğu önlemlere, uyguladığı yöntemlere kontrol usul ve yöntemleri

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması This project is organised with the financial support of the European Commission 1. Giri hayatında stres, uluslararası, Avrupa ve

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Deniz KARATOPRAK 1 Meltem Turhan YÖNDEM 2 1 Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler 1,2, Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara,

Detaylı

BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI

BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI BS 8800 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİM REHBER STANDARDI Dr. Handan TOPÇUOĞLU Ph.D. Dr. Şenay ÖZDEMIR Ph.D. İdeal İş sağlığı Ltd.şti. (HS(G)65 BAŞARILI SAĞLIK VE GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİNİ (UK) TEMEL

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 KURUL KARARI Kamu Gözetimi,

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar Etik lkeler Genel lkelere likin Esaslar Genel lkeler Sermaye piyasası faaliyetlerinin, toplumsal ve ekonomik yararın artırılması, aracılık mesleinin saygınlıının korunması ve gelitirilmesi, dier aracı

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN

Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Yrd.Doç.Dr.Habil GÖKMEN Risk Kavramı Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay veya durumlar risk olarak tanımlanır. Amaç ve hedefler üzerinde olumlu etkide bulunabileceği

Detaylı

PwC. Genel Hatlarıyla Sarbanes Oxley Kanunu Ve Türkiye de Faaliyet Gösteren Şirketlere Etkisi. 22 Aralık Insert.

PwC. Genel Hatlarıyla Sarbanes Oxley Kanunu Ve Türkiye de Faaliyet Gösteren Şirketlere Etkisi. 22 Aralık Insert. PwC Genel Hatlarıyla Sarbanes Oxley Kanunu Ve Türkiye de Faaliyet Gösteren Şirketlere Etkisi Insert Worlds Image / Client Specific Image Here 22 Aralık 2004 Sarbanes Oxley Act of 2002 ABD de yaşanan şirket

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü

İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STANDARTLARI Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü Neden İç Kontrol Harcama Yetkilisi Harcama Talimatı - İhale onay

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HASSAS GÖREVLER REHBERİ 2017 Gazi Üniversitesi İç Kontrol Uyum Eylem Planının, hassas görevlere ilişkin Kos 2.6.1 eylemi çerçevesinde, birimler

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Sibernetik Sistemler İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Yönetimin Tarihsel Gelişimi Bilimsellik Çarpanı İnovasyon Yeteneği NEWYORK + KABİL - Öğrenen Organizasyon

Detaylı

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü

CICS / CICP Sertifika Programları. Eğitim Kataloğu. Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü CICS / CICP Sertifika Programları Eğitim Kataloğu Hazırlayan: İç Kontrol Enstitüsü İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 İÇ KONTROL ENSTİTÜSÜ NÜN CICS / CICP SERTİFİKA PROGRAMLARI EĞİTİMİ İÇERİĞİ... 3 BÖLÜM 1:

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER Ek 7 Etik lkeler TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER GR Etik lkeler; Türkiye Halk Bankası A.. çalıanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalıma düzenine ilikin düzenlemeleri

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Eitim ve Öretim Bakanlıı Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Victoria Hükümetine ait okullarda i yapmaya devam etmek veya yeni i almak isteyen temizlik

Detaylı