BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU"

Transkript

1 BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül 1980 tarihli Mahremiyetin Korunması ve Kiisel Verilerin Sınır Ötesi Akıına likin Rehber lkelerine yönelik Konsey Önerisi uyarınca; 11 Nisan 1985 tarihinde OECD Üye ülke hükümetlerince kabul edilen Sınır Ötesi Veri Akıı Bildirisi uyarınca [Ek C(85)139]; 27 Mart 1997 tarihli Kriptografi Politikası Rehber lkelerine likin Konsey Önerisi uyarınca [C(97)62/FINAL]; 7-9 Aralık 1998 tarihli Küresel Alarda Mahremiyetin Korunmasına likin Bakanlar Konseyi Bildirisi uyarınca [Ek C(98)177/FINAL]; 7-9 Aralık 1998 tarihli Elektronik Ticaretin Dorulanmasına likin Bakanlar Konseyi Bildirisi uyarınca[ek C(98)177/FINAL]; Bilgi sistem ve alarının, hükümetler, i çevreleri, kurulular ve bireysel kullanıcılar tarafından kullanımının ve deerinin giderek arttıını; Bilgi sistem ve alarının ve ulusal ekonomilerin, uluslar arası ticaretin ve sosyal, kültürel ve siyasi yaamın dengeli ve verimli ileyii açısından giderek daha fazla önem kazanması nedeniyle söz konusu bilgi sistem ve aların güvenilirliinin korunması ve kuvvetlendirilmesi ihtiyacını; Bilgi sistem ve alarının dünya çapında kullanımının beraberinde yeni ve artan oranda riskler getirdiini; Yetkisiz eriim ve kullanım, kötü kullanım, deitirilme, kötü amaçlı kod iletimleri, hizmetteki aksaklık ya da tahribatlar karısında bilgi sistem ve aları aracılııyla iletilen ve kaydedilen veri ve bilgilerin tehdit altında olduu ve uygun korunma yöntemlerine ihtiyaç duyulduunu; 1

2 Bilgi sistem ve alarına yönelik riskler ve bu risklerle ilgili politikalar, uygulamalar, önlemler ve prosedürler hakkında bilincin artması gerektii ve bir güvenlik kültürünü gelitirmek için uygun tutum ve davranıların tevik edilmesi gereksinimini; Bilgi sistem ve alarına yönelik tehditlerden doan zorluklara karı hazırlıklı olmak için mevcut politika, uygulama, önlem ve prosedürlerin gözden geçirilmeleri gereksinimini; Güvenlik eksiklikleri sebebiyle ulusal ekonomilerin, uluslar arası ticaretin, sosyal, kültürel ve siyasi yaamdaki katılımın karı karıya olduu potansiyel hasarların yarattıı zorluklarla mücadele etmek için uluslararası egüdüm ve ibirliini kuvvetlendiren bir güvenlik kültürü aracılııyla bilgi sistem ve alarının güvenliini tevik etmenin ortak çıkarların gerei olacaını; Bu Öneri Ekinde yer alan Bilgi Sistemlerinin Güvenliine likin Rehber lkelerin ulusların egemenlik haklarını etkilemedii ve istee balı olduunu; Rehber lkelerin amacının güvenlik hususunda tek ve kesin bir çözüm ileri sürmek ya da belli bir durumda hangi politika, uygulama, önlem ve prosedürlerin uygun olduu hususunda net bir açıklama getirmek olmadıı, daha ziyade kullanıcıların bir güvenlik kültürünü nasıl oluturacaı ve aynı zamanda ondan nasıl yararlanacaı konusunda daha iyi bir anlayı yerletirmek üzere çerçeve ilkeler sunmak olduunu GÖZ ÖNÜNE ALARAK; KONSEY, Bilgi sistem ve alarını gelitiren, sahip olan, yöneten, hizmete sunan ve kullanan hükümetler, i çevreleri, dier örgütler ve bireysel kullanıcılar için Bilgi Sistemlerinin Güvenliine likin Rehber lkeler: Güvenlik Kültürüne Doru adlı ilkeleri ÖNERMEKTEDR. Üye ülkelerin; Bilgi Sistemlerinin Güvenliine likin Rehber lkeler: Güvenlik Kültürüne Doru adlı ilkeler uyarınca bir güvenlik kültürünü benimseyerek ve tevik ederek mevcut politika, uygulama, önlem ya da prosedürlerini deitirmelerini ya da yenilerini oluturmalarını; Rehber lkeleri uygulamak için ulusal ve uluslar arası düzeyde ibirlii yapmalarını, koordinasyon salamalarını; 2

3 Güvenlik kültürünü tevik etmek ve tüm kullanıcıları sorumluluk alarak Rehber lkelerini kendilerine düen rollere uygun bir ekilde uygulamak amacıyla gerekli adımları atmaya tevik etmek için Rehber lkelerini hükümetler, i çevreleri, dier örgütler ve bireysel kullanıcılar da dahil olmak üzere tüm kamu ve özel sektöre daıtmalarını; Üye olmayan ülkelere zamanında ve uygun bir ekilde Rehber lkeleri tanıtmalarını; Bilgi sistem ve alarının güvenlii ile ilgili konularda uluslar arası ibirliini kuvvetlendirmek için her be yılda bir Rehber lkeleri gözden geçirmelerini TAVSYE ETMEKTEDR Ve OECD Biliim, Bilgisayar ve letiim Politikası Komitesini Rehber lkelerin uygulanmasını tevik etmekle GÖREVLENDRMEKTEDR. Bu Öneri, Bilgi Sistemlerinin Güvenlii için Rehber lkeler balıklı 26 Kasım 1992 tarihli Önerinin [C(92)188/FINAL]yerine geçmektedir. 3

4 EK BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU ÖNSÖZ 1. Bilgi Sistemlerinin Güvenliine likin Rehber lkelerin ilk kez 1992 de OECD tarafından yayınlanmasından günümüze kadar, bilgi sistemleri ve alarının kullanılması ve tüm bilgi teknolojileri büyük ölçüde deiime uramıtır. Devam edegelen bu deiiklikler önemli avantajlar sunmakla birlikte, aynı zamanda bilgi sistemlerini ve alarını kullanan, gelitiren, sahip olan, yöneten, salayan, sunan ve kullanan hükümetler, i çevreleri, dier örgütler ve bireylerin ( kullanıcılar ) güvenlik hususuna daha fazla dikkat etmelerini gerektirmektedir. 2. Daha güçlü kiisel bilgisayarlar, ilerleyen teknolojiler ve internetin geni kapsamlı kullanımı, kapalı alardaki basit ve tek baına iletilen sistemlerin yerini almıtır. Günümüzde, kullanıcılar giderek artan oranda birbirine balanmakta ve bu balantılar ulusal sınırları amaktadır. Ayrıca internet enerji, ulatırma ve finans gibi önemli altyapıları da desteklemekte olup, irketlerin ileyiinde, hükümetlerin vatandalara ve teebbüslere sundukları hizmetlerde ve bireylerin iletiim ve bilgi alıveriinde önemli bir rol oynamaktadır. letiim ve bilgi altyapısını oluturan teknolojilerin yapısı ve çeidi de oldukça deimitir. Altyapı eriim araçlarının sayısı ve yapısı sabit, kablosuz ve mobil araçları kapsayacak ekilde çoalmıtır. Eriim, artık artan bir oranda sürekli çevrimiçi olan balantılar aracılııyla yapılmaktadır. Sonuç olarak bilgi alıveriinin doası, hacmi ve hassasiyeti büyük ölçüde artmıtır. 3. Bilgi sistemleri ve alarının birbirleri ile balantısındaki artıın sonucu olarak, bilgi sistemleri ve alarının güvenlii artık artan sayıda ve çeitlilikte tehditlere maruzdur. Bu durum güvenlik açısından yeni konuları gündeme getirmektedir. Bu nedenlerle, bu Rehber lkeler, yeni bilgi toplumunda yer alan tüm kullanıcılara yöneliktir ve güvenlik konularının daha bilinçli olarak ele alınmasının ve bir güvenlik kültürü nü gelitirmenin gereini vurgulamaktadır. 4

5 I. GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 4. Bu Rehber lkeler, sürekli deien güvenlik ortamına güvenlik kültürünün gelitirilmesini tevik etmek suretiyle cevap vermektedir-yani, bilgi sistem ve alarının gelitirilmesinde güvenlik hususuna dikkat edilmesini ve bilgi sistem ve alarını kullanırken yeni düünme ve davranı yöntemlerinin benimsenmesini önermektedir. Rehber lkeler, sistem ve aların güvenliinin tasarımını ve kullanımını genelde daha sonra ele alan eski yöntemi geride bırakmaktadır. Kullanıcının, bilgi sistemleri, alar ve ilgili hizmetlere daha baımlı hale gelmesinden dolayı bu sistemlerin güvenli olması gerekmektedir. Sadece tüm kullanıcıların çıkarları ile sistem, a ve ilgili hizmetlerin doasını göz önünde bulunduran bir yaklaım etkili bir güvenlik salayabilir. 5. Güvenlii salamak açısından her kullanıcı önemli bir unsurdur. Kullanıcılar, rolleri gerei karı karıya oldukları güvenlik riskleri ve önleyici tedbirlerden haberdar olmalı, sorumluluk almalı ve bilgi sistem ve alarının güvenliini artırmak için gerekli adımları atmalıdır. 6. Güvenlik kültürünün gelitirilmesi hem liderlik hem de geni kapsamlı bir katılım gerektirmekte, bu da, tüm kullanıcılar arasında güvenliin salanması konusundaki anlayı kadar, güvenlik planlaması ve yönetimine de öncelik tanınması sonucunu dourmaktadır. darenin tüm seviyeleri, i çevreleri ve tüm kullanıcılar, güvenlik konularında sorumluluk almalıdır. Bu Rehber lkeler, toplum aracılııyla bir güvenlik kültürü oluturmak için gerekli temeli salamaktadır. Böylelikle kullanıcılar, güvenlik unsurunu bilgi sistemleri ve alarının kullanımı ve tasarımına dahil edebilirler. Rehber lkeler, tüm kullanıcıların, bilgi sistem ve alarıyla ilgili ilemlerde güvenlik kültürünü bir düünce, deerlendirme ve faaliyet yöntemi olarak benimsemesini ve tevik etmesini önermektedir. II. AMAÇLAR 7. Bu Rehber lkeler; - Bilgi sistem ve alarının koruma aracı olarak tüm kullanıcılar arasında güvenlik kültürünü tevik etmeyi, - Bilgi sistemleri ve alarının karı karıya olduu riskler ve bu risklere karı mevcut politikalar, uygulamalar, önlemler ve prosedürlerle ilgili bilinci arttırmak ve bu yöntemlerin uygulanmasının gerekliliini vurgulamayı, 5

6 - Bilgi sistemleri ve aları ile bunların sunum ve kullanım yöntemleri konusunda tüm kullanıcıların güvenini artırmayı, - Bilgi sistemlerinin ve alarının güvenliine yönelik uyumlu politika, uygulama, önlem ve prosedürlerin gelitirilmesi ve uygulanması ile ilgili etik deerlere kullanıcılar tarafından saygı gösterilmesi ve güvenlik konularının iyi anlaılmasına yardımcı olacak genel bir referans çerçevesi oluturulmasını, - Güvenlik politikalarının, uygulamalarının, tedbir ve prosedürlerinin gelitirilmesi ve uygulanması açısından tüm kullanıcılar arasında ibirlii ve bilgi paylaımını tevik etmeyi, - Standartların gelitirilmesi ve uygulanmasında rol alan tüm kullanıcıların güvenlik konusunu önemli bir hedef olarak belirlemelerini tevik etmeyi amaçlamaktadır. III.LKELER 8. Aaıda sayılan dokuz ilke birbirini tamamlayıcı nitelikte olup, bir bütün olarak okunmalıdır. lkeler, politika ve uygulama seviyeleri de dahil olmak üzere tüm kullanıcıları ilgilendirmektedir. Bu Rehber lkeler çerçevesinde kullanıcıların sorumlulukları rollerine göre deiiklik göstermektedir. Daha salam bir güvenlik anlayıının yerlemesi ve uygulamaların benimsenmesi için eitim, bilgi paylaımı ve öretim sayesinde tüm kullanıcılara yardımcı olunacaktır. Bilgi sistemleri ve alarının güvenliini artırma çabaları, demokratik toplum deerleri ile, özellikle de kiisel mahremiyet ile ilgili temel konular ve bilginin açık ve serbest akıı gereksinimi ile uyumlu olmalıdır. 1 1) Bilinç Kullanıcılar, bilgi sistemleri ve alarının güvenliinin gereklilii ve güvenlii artırmak için neler yapabilecekleri konularında bilinçli olmalıdır. Bilgi sistemleri ve alarının güvenlii açısından, riskler ve mevcut korunma yöntemleri konularındaki bilinç ilk savunma adımını oluturmaktadır. Bilgi sistem ve aları hem iç hem de dı risklerden etkilenebilir. Kullanıcılar güvenlik konusundaki eksikliklerin kontrolleri altındaki sistem ve alara büyük ölçüde zarar verebileceini bilmeli, birbirine balı ve baımlı olan sistemler nedeniyle dier kullanıcılara da zarar verebileceklerini 1 Bu Güvenlik Rehber lkelerine ek olarak OECD dünya bilgi toplumu açısından önemli olan dier konularda da tamamlayıcı nitelikte tavsiyelerde bulunmutur. Bu tavsiyeler, mahremiyet (1980 tarihli OECD Mahremiyetin Korunması ve Kiisel Bilgilerin Sınırlararası Akıına Yönelik Rehber lkeler) ve kriptografi (1997 tarihli OECD 6

7 unutmamalıdırlar. Kullanıcılar, sistemlerinin konfigürasyonu, güncelletirilmesi ve a içindeki yeri ile güvenlii artırmak için uygulayabilecekleri iyi örnekler ve dier kullanıcıların gereksinimleri konularında bilgi sahibi olmalıdır. 2) Sorumluluk Tüm kullanıcılar bilgi sistem ve alarının güvenliinden sorumludur. Yerel ve küresel bilgi sistemlerine ve alarına balı olan kullanıcılar, sistem ve aların güvenlii hususunda kendilerine düen sorumlulukların farkında olmalıdır. Kendilerine düen rollere uygun bir ekilde davranmalıdırlar. Kullanıcılar kendi politika, uygulama, önlem ve prosedürlerini düzenli olarak incelemeli ve uygun olup olmadıklarını deerlendirmelidir. Ürün ve hizmet salayan, gelitiren ve tasarlayan kullanıcılar, kullanıcıların ürün ve hizmetlerin güvenlik fonksiyonlarını daha iyi anlayabilmeleri ve bu konuda kendi sorumluluklarının bilincine varabilmeleri için sistem ve a güvenlii konusunu dikkate almalı ve güncelleme dahil gerekli bilgileri sunmalıdır. 3) Tepki Kullanıcılar, güvenlik tehditlerini önlemek, saptamak ve bunlara tepki verebilmek için ibirlii içinde ve zamanında eyleme geçmelidir. Kullanıcılar, bilgi sistem ve alarının birbirlerine balı olan yapısı ve potansiyel hasarların hızla ve geni kapsamda yayılabileceini göz önüne alarak, güvenlikle ilgili tehditler karısında ibirlii içinde olmalı ve zamanında müdahale etmeli; tehdit ve zayıf noktalar konusundaki bilgileri mümkün olduunca paylamalı, güvenlik tehditlerini önlemek, saptamak ve müdahale etmek amacıyla hızlı ve etkili bir ibirlii salamak için gerekli prosedürleri uygulamalıdırlar. zin verildii durumlarda sınır aan bilgi paylaımı ve ibirlii de buna dahil edilebilir. 4) Etik Kullanıcılar birbirlerinin yasal çıkarlarına saygı göstermelidir. Bilgi sistem ve alarının toplumumuzda ne kadar hızlı yaygınlatıı düünülürse, kullanıcıların eylemlerinin veya tepkisizliklerinin dierlerine zarar verebileceini bilmeleri gerekmektedir. Bu sebeple ahlaki davranılar çok önemli olup; kullanıcılar en iyi Kriptografi Politikasına Yönelik Rehber lkeler) ile ilgilidir. Güvenlik Rehber lkeleri bu tavsiyeler ile birlikte okunmalıdır. 7

8 uygulamaları gelitirmeye ve benimsemeye özen göstermeli, güvenlik ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran davranıları tevik ederek, dier tarafların çıkarlarına saygı göstermelidir. 5) Demokrasi Bilgi sistem ve alarının güvenlii, demokratik toplumun temel deerleri ile uyumlu olmalıdır. Güvenlik uygulamaları, düünce ve ifade özgürlüü, bilginin serbest akıı, bilgi ve iletiimin güvenilirlii, kiisel bilginin korunması, açıklık ve effaflık gibi demokratik toplumlardaki deerler ile uyumlu bir ekilde yürütülmelidir. 6) Risk deerlendirmesi Kullanıcılar risk deerlendirmeleri yapmalıdır. Tehdit ve hassasiyetleri tanımlayan risk deerlendirmeleri, teknoloji, fiziksel ve insani etkenler, politikalar ve üçüncü taraf hizmetleri gibi önemli iç ve dı faktörleri kapsayacak ekilde geni bir tabana temil edilmelidir. Risk deerlendirmeleri kabul edilebilir risk seviyesinin belirlenmesini salar ve korunması gereken bilginin yapısı ve önemi dorultusunda, bilgi sistem ve alarının karı karıya olduu potansiyel zarar risklerini yönetmek için gerekli kontrollerin seçilmesine yardımcı olur. Bilgi sistemlerinin giderek daha balı bir hale gelmeleri nedeniyle risk deerlendirmeleri, dier kullanıcılardan kaynaklanan ya da onları etkileyebilecek potansiyel hasarları da göz önüne almalıdır. 7) Güvenlik tasarımı ve uygulama Kullanıcılar, güvenlii, bilgi sistem ve alarının önemli bir unsuru olarak ele almalıdır. Güvenlii optimum kılmak için sistemler, alar ve politikalar uygun ekilde tasarlanmalı, uygulanmalı ve koordine edilmelidir. Bu çabaların önemli bir parçası da, tanımlanmı tehdit ve hassasiyetlerden kaynaklanabilecek potansiyel hasarları engellemek ya da en aza indirmek için uygun korunma yöntemleri ve çözümlerinin tasarlanması ve benimsenmesidir. Hem teknik hem de teknik olmayan korunma yöntemleri ve çözümleri gerekmekte olup, bunlar, organizasyonun sistem ve alarında bulunan bilginin deeri ile orantılı olmalıdır. Güvenlik, ürün, hizmet, sistem ve aların temel bir unsuru olmalı ve sistem 8

9 tasarımı ve mimarisinin bölünmez bir parçası haline gelmelidir. Uç kullanıcılar için güvenlik tasarımı ve uygulanıı genelde kendi sistemleri için ürün ve hizmetleri seçmek ve yapılandırmak anlamına gelmektedir. 8) Güvenlik Yönetimi Kullanıcılar güvenlik yönetimi ile ilgili kapsamlı bir yaklaım benimsemelidir. Güvenlik yönetimi, risk deerlendirmesine dayalı ve kullanıcıların tüm faaliyet düzeylerini ve ilemlerinin her safhasını kapsayacak ekilde dinamik olmalıdır. Yeni tehditlere karı ileri görülü çözümler içermeli, sistem onarımı, bakım, inceleme ve arızalara karı önlem, saptama ve müdahale gibi konulara dikkat etmelidir. Bilgi sistem ve a güvenlik politikaları, uygulamaları, önlemleri ve prosedürleri tutarlı bir güvenlik sistemi oluturmak için koordine edilmeli ve bütünletirilmelidir. Güvenlik yönetimi gereksinimleri, katılım seviyesine, kullanıcının rolüne, riske ve sistem gereksinimlerine balıdır. 9) Yeniden deerlendirme Kullanıcılar bilgi sistem ve alarının güvenliklerini incelemeli ve yeniden deerlendirmeli; güvenlik ile ilgili politika, uygulama, önlem ve prosedürlerde gerekli deiiklikleri yapmalıdır. Sürekli olarak yeni ve deien tehdit ve hassasiyetler ortaya çıkmaktadır. Kullanıcılar, deien bu riskler ile mücadele etmek için güvenliin tüm unsurlarını devamlı olarak incelemeli, yeniden deerlendirmeli ve deitirmelidir. 9

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU *

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * * Avrupa Komisyonu nun İç Pazar ve Hizmetlerden sorumlu üyesi Michel Barnier in Towards More Responsibility and Competitiveness in

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı.

ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan. Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı. ISO 27001 STANDARDI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL BİLGİ GÜVENLİĞİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Fulya DOĞANTİMUR Maliye Uzman Yardımcısı Danışman İsmail ERASLAN Daire Başkanı Ankara-2009 ÖNSÖZ Günümüzde ticari

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması This project is organised with the financial support of the European Commission 1. Giri hayatında stres, uluslararası, Avrupa ve

Detaylı

Türkiye de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Türkiye de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2010 Cilt:17 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de İç Kontrol Kavramı, Unsurları ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi Dr. Recai AKYEL T.C. SAYIŞTAY, SAYIŞTAY Başkanı,

Detaylı

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ 1.GİRİŞ AB ve Türkiye arasında 2005 yılından beri müzakereleri devam

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Mülteci Savunuculuk & Destek Programı. stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler

Mülteci Savunuculuk & Destek Programı. stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler Mülteci Savunuculuk & Destek Programı stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler Kasım 2007 RAPORLA LGL ÖN BLG Helsinki Yurttalar Dernei (hyd) bu raporu, rapor yayımlanmadan

Detaylı

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001

TÜRK STANDARDI TSEK TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 9001 Mart 2009 ICS 03.120.10 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ - ŞARTLAR Quality management systems - Requirements TS EN ISO 9001 (2009) standardı, EN ISO 9001 (2008)

Detaylı

HUKUK VE KURUMSAL ALTYAPISI. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Y. hacettepe.edu.tr. omur@hacettepe

HUKUK VE KURUMSAL ALTYAPISI. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Y. hacettepe.edu.tr. omur@hacettepe TÜRKYE DE ETK K KAMU YÖNETY NETMNN HUKUK VE KURUMSAL ALTYAPISI Doç.Dr.Dr.. Uur U Ömürgönülen omur@hacettepe hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Y BölümüB 1 Etik Kamu

Detaylı

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri

7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri 7.Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve onları hedef alan her türlü ayrımcılıkla mücadele konusunda AB Rehber İlkeleri I. Rehber İlkeler'in Amacı Kadına ve kız çocuklarına yönelik şiddet konusunda

Detaylı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü. metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü metinler ve temel bilgiler

Detaylı

BA ARILI B R YÖNET C OLMADA ANAHTARLAR Gürhan UYSAL Hacettepe Üniversitesi BF letme Bölümü

BA ARILI B R YÖNET C OLMADA ANAHTARLAR Gürhan UYSAL Hacettepe Üniversitesi BF letme Bölümü Sayıtay Dergisi Sayı : 42 BAARILI BR YÖNETC OLMADA ANAHTARLAR Gürhan UYSAL Hacettepe Üniversitesi BF letme Bölümü GR u anda yeni yönetici oldunuz. Üst kademeye atanmanızın nedeni üphesiz ki önceki eitim,

Detaylı

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR... 2 1. GİRİŞ... 3 2. İŞİN NİTELİĞİ... 5 2.1. KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM)...

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

Avrupa Birliği Konseyi

Avrupa Birliği Konseyi (Gayriresmi Tercüme) Avrupa Birliği Konseyi NOT Kimden: Genel Sekreterlik Kime: Konsey Brüksel, 3 Ekim 2005 Konu: GENİŞLEME: Türkiye yle katılım müzakereleri: Genel AB Tutumu - AB Açılış Konuşması - Müzakere

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ

YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ YOL GÖSTERİCİ İLKELERİMİZ 50 yıldır, Yeşil Bülten serisinde John Deere'in iş yapma biçimi açıklanmakta ve değerlerini uygulamaya geçirmektedir. Bültenler, uzun süreli misyonumuzu veya hayatları toprağa

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı