2009 Yılı Faaliyet Sonuçları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2009 Yılı Faaliyet Sonuçları"

Transkript

1 2009 Yılı Faaliyet Sonuçları 1/

2 İçindekiler Makro Değerlendirme Yönetim Anlayışı Grup Hakkında Genel Değerlendirme 2009 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2010 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Tekfen Hissesinin Borsa Performansı 2

3 Makro Değerlendirme Makro Değerlendirme Yönetim Anlayışı Grup Hakkında Genel Değerlendirme 2009 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2010 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Tekfen Hissesinin Borsa Performansı 3

4 Makro Değerlendirme: 2009 Yılı Gelişmeleri 2009 yılında makroekonomik göstergeler krizin etkisinde şekillendi Bir önceki yılın son aylarında gelişmiş ekonomilerde ortaya çıktıktan sonra hızla küresel bir kimlik kazanan mali ve ekonomik krizin etkileri, 2009 yılındadayoğun olarak hissedilmiştir. Dünyayla artık ileri düzeyde entegre olan Türk ekonomisinin temel büyüklükleri de kriz ortamının olumsuzluklarından önemli ölçüde etkilenmiştir. Bu çerçevede 2009 yılının özellikle ilk yarısı, dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye de de büyüme hızının negatife döndüğü, talebin ve üretimin gerilediği, işsizliğin arttığı, dış ticaret hacminin daraldığı bir dönem olmuştur. Ekonomik aktivitede Türkiye de ve dünya genelinde gözlenen söz konusu yavaşlama ve hatta daralma, hem yurt içinde, hem de dünyanın değişik coğrafyalarında faaliyet gösteren Tekfen Grubu şirketlerinin mali sonuçlarını da olumsuz yönde etkilemiştir. Nitekim, 2009 yılı Tekfen Grubu için cirosunu artıramadığı bir yıl olmuştur. Buna karşın Şirket zarar etmemiş ve kârlılığını sürdürme başarısını göstermiştir yılında görece bir iyileşme bekleniyor Her ne kadar ekonomik krizden tamamen çıkış zaman alıcı bir süreç olsa da, beklentiler 2010 yılının 2009 yılından daha iyi bir yıl olacağı yönündedir. Nitekim, 2009 yılının özellikle son aylarına ilişkinolarakaçıklanan ekonomik veriler de krizin şiddetinin giderek azaldığına ve göstergelerin kademeli olarak pozitife dönmeye başladığına işaret etmektedir. Tekfen Grubu 2009 yılında çabasını kriz ortamında riskleri iyi yönetebilmeye ve krizin etkilerinden mümkün olduğunca bağışık kalmaya odaklamıştır. Grup 2010 yılını ise, ciro ve kârlılık gibi mali sonuçlar açısından krizin yol açtığı kayıpların telafi edileceği bir dönemin başlangıç yılı olarak görmektedir. 4

5 Yönetim Anlayışı Makro Değerlendirme Yönetim Anlayışı Grup Hakkında Genel Değerlendirme 2009 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2010 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Tekfen Hissesinin Borsa Performansı 5

6 Vizyon / Misyon Vizyonumuz: Faaliyet gösterdiği Taahhüt, Tarımsal Sanayi, Emlak Geliştirme ve Finans sektörlerinde Türkiye nin atılımlarını yönlendiren güçlerden biri olmak Misyonumuz: Grup un süregelen değerlerine bağlı kalarak, faaliyet alanlarına iyi odaklanmak, bu alanlarda en kaliteli ürün ve hizmet üretimini gerçekleştirerek, lider ve akla ilk gelen kurum haline gelmek; bunu yaparken de müşterilerinden tedarikçilerine, çalışanlarından hissedarlarına ve topluma kadar tüm paydaşları için değer yaratmaktır. 6

7 Etik Kurallar Tekfen, kurulduğu günden bu yana geçen 50 yılı aşkın dönemde, işini kaliteli ve doğru şekilde yapmanın yanı sıra etik kurallara uygun davranmayı faaliyetlerinin vazgeçilmez bir koşulu olarak kabul etmiştir ve tüm faaliyetlerini aşağıdaki etik kurallar çerçevesinde sürdürmektedir: Dürüstlük Gizlilik Şirket ÇıkarlarınınBireyselÇıkarlardan Üstün Tutulması Paydaşlarımıza Olan Sorumluluklarımızın Yerine Getirilmesi - Yasalara ve Mevzuata Uyum Açısından -Müşterilere Karşı -Çalışanlara Karşı - Pay Sahiplerine Karşı - Tedarikçi ve İş Ortaklarımıza Karşı - Rakiplerimize Karşı - Çevreye ve Topluma Karşı 7

8 Kurumsal Yönetim Tekfen Holding yukarıda belirtilen etik kurallar ve özdeğerler çerçevesinde profesyonel bir ekip tarafından şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışta yönetilmektedir. Tekfen Holding Kurumsal Yönetim İlkelerine azami uyumu gözetir. Tekfen in kurumsallıkta ulaştığı seviyenin bir göstergesi olarak Yönetim Kurulunda 3 bağımsız üye bulunmaktadır. Yine aynı anlayışla hissedarlarımıza kârımızın asgari %30 unun dağıtılması ilke olarak belirlenmiştir. 8

9 Odaklanma Stratejisi Tekfen Holding kurucu ortaklarının belirlediği en iyi bildiğin işi en iyi şekilde yap düsturuyla hareket etmektedir. Bu çerçevede odaklandığımız sektörler, taahhüt, tarımsal sanayi ve terminal hizmetleri, emlak geliştirme ve bankacılık sektörleridir. Taahhüt, Tekfen Grubunun kuruluşundan bu yana çalıştığı ve dünya standardında uzmanlık kazandığı bir faaliyettir. Gelişmekte ve zenginleşmekte olan Ortadoğu, Hazar Bölgesi ve Kuzey Afrika ülkelerinin taahhüt işlerine yönelik yaratacağı talep bu faaliyetin stratejik odak olarak belirlenmesinde etkili olmuştur. Tarımsal üretim insanlığın en temel ihtiyacı olan beslenmeye yöneliktir. Gübre ise bu üretimin vazgeçilmez bir girdisidir. Artan dünya nüfusuna ek olarak biodizel üretimi gibi alternatif kullanım alanlarının ortaya çıkması ile tarımsal üretime, buna paralel olarak da gübreye olan talebin artacağı ön görülmektedir. Söz konusu faaliyet de stratejik odak olarak belirlenmiştir. 9

10 Odaklanma Stratejisi Tarımsal sanayi faaliyetlerimiz kapsamında yer alan ancak ayrıca vurgulanmaya değer bir başka faaliyet alanımız da Terminalcilik faaliyetidir. Akdeniz ve Karadeniz in stratejik noktalarında konumlanmış olan tesislerimizin yapılacak ilave yatırımlarla önümüzdeki yıllarda Holding faaliyetleri arasındaki öneminin daha da artacağı beklenmektedir. Ülkelerin gelişmesine ve zenginleşmesine paralel olarak modern, lüks ve standartlara uygun konut ve ofis ihtiyacının arttığı gözlenmiştir. Bu nedenle söz konusu Emlak Geliştirme faaliyeti stratejik odak olarak belirlenmiştir. Bankacılık faaliyeti, Eurobank Tekfen adı altında ortağımız EFG Eurobank ile birlikte büyüme hedefinde olduğumuz bir alandır. Tekfen Holding in stratejik planlarında odak faaliyet alanları olarak belirlediği yukarıdaki sektörlerde büyümek ve lider konuma gelmek hedefi bulunmaktadır. Bunların dışında kalan yeni sektörlere girmek planlanmamaktadır. 10

11 Sosyal Sorumluluk Anlayışı Tekfen Grubu, sosyal, kültürel ve çevresel faaliyetlere destek vermeyi kurumsal yapısının doğal bir gereği olarak görmektedir. Tekfen Holding çatısı altındaki tüm iştirakler, faydalılık, uyumluluk ve koruyuculuk kavramlarını kendi alanlarındaki her türlü çalışma için ön koşul saymaktadırlar. Toplumsal gelişme ve ilerlemeye destek vermenin, olanakları ölçüsünde ülkenin tüm fert ve kuruluşları için topyekûn bir sorumluluk olduğuna inanan Tekfen, bu yöndeki çalışmalarını uzun yıllardır çok yönlü olarak sürdürmektedir. Üst yönetimden alt kademelere kadar tüm Tekfen çalışanları tarafından da içtenlikle desteklenen bu faaliyetler, Grubun insanı ve çevreyi önde tutan değerleriyle de bire bir örtüşmektedir. Tekfen in bu anlayışını hayata geçiren organ olarak, Tekfen Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, sosyal ve kültürel faaliyetlere katkı sağlamak amacıyla Tekfen Holding in ortakları, kurucu üyeleri ve grup şirketleri tarafından 12 Nisan 1999 tarihinde kurulmuştur. Sosyal sorumluluk bilinciyle çalışmalarını sürdüren Tekfen Vakfı na, 2004 yılında Bakanlar Kurulu tarafından toplum yararına çalışan kurum statüsü tanınmıştır. 11

12 Grup Hakkında Genel Değerlendirme Makro Değerlendirme Yönetim Anlayışı Grup Hakkında Genel Değerlendirme 2009Yılı Konsolide Mali Tabloları 2010 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Tekfen Hissesinin Borsa Performansı 12

13 Grup Hakkında Genel Değerlendirme Tekfen Holding 2009 yılında, küresel kriz nedeniyle, Türkiye de ve dünya genelinde ekonomik aktivite yavaşlamıştır. Bu durum hem yurt içinde, hem de dünyanın değişik coğrafyalarında faaliyet gösteren Tekfen Grubu şirketlerinin 2009 yılı mali sonuçlarını olumsuz yönde etkilemiştir. Nitekim, 2009 yılı Tekfen Grubu için cirosunu artıramadağı bir yıl olmuştur. Buna karşın Şirket zarar etmemiş ve kârlılığını sürdürme başarısını göstermiştir. Taahhüt Grubu Kriz ortamında, yurtdışındaki işveren ve idarelerin sanayi ve altyapı yatırımları önemli ölçüde yavaşlamıştır. Bu olumsuz konjonktüre karşın, Tekfen Taahhüt Grubu özellikle yılın ikinci çeyreğinden itibaren hem yeni iş sözleşmeleri imzalamak, hem de mevcut projelere ilave işler almak başarısını göstermiştir. Buna rağmen, eldeki işlerden bazılarının tamamlanma aşamasına gelinmesi nedeniyle, mevcut iş stoku (backlog) hacmini 2009 yılında büyütmek mümkün olmamıştır. 13

14 Grup Hakkında Genel Değerlendirme Tarımsal Sanayi Grubu Tarımsal Sanayi Grubu için 2009 yılının ilk yarısı krizden çıkış dönemi, ikinci yarısı ise toparlanma sürecine giriş dönemi olmuştur. İlk altı aylık dönemi uluslararası gübre sektöründe devam eden iniş-çıkışlarla ve 2008 krizinin olumsuzluklarını gidermekle geçiren Grup, doğru pazar öngörüleriyle attığı adımlar sonucu ikinci altı aylık dönemde hem operasyonel hem finansal performansını iyileştirmiştir. Emlak Geliştirme Grubu Uluslararası mali krizin etkisinin en derinden hissedildiği emlak sektörü, 2009 yılını inşaat faaliyetlerinde ve harcamalarında daralma ile geçirmiştir. Bu dönemde projelerinde nispeten başlangıç safhasında bulunan Tekfen Emlak Geliştirme Grubu için ise kriz, çok büyük bir risk oluşturmamış; Grubumuz bu yıl için bütçelediği ciro hedefini büyük ölçüde yakalarken net karlılıkta ise hedefinin üzerinde bir sonuç elde etmiştir. 14

15 2009 Yılı Konsolide Mali Tablolar Makro Değerlendirme Yönetim Anlayışı Grup Hakkında Genel Değerlendirme 2009 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2010 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Tekfen Hissesinin Borsa Performansı 15

16 Temel Finansal Göstergeler Temel Bilanço Kalemleri (Milyon TL) 31 Ara Ara 09 Değişim (%) ** Toplam Varlıklar Özkaynak Toplamı Ocak- 01 Ocak- Temel Gelir Tablosu Kalemleri (Milyon TL) 31 Ara Ara 09 Değişim (%) Satışlar Brüt Esas Faaliyet Kârı Faaliyet Kârı FAVÖK* Net Dönem Kârı * Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr ** Sunumda seviye bildiren rakamlar tam sayıya yuvarlanarak verilmiştir. % değişim ve marj hesaplamaları ise yuvarlanmamış tam rakamlar üzerinden yapılmıştır. Bu nedenle seviyelerin birbirine oranlanması ile bulunan % değişim ve marjlar, grafiktekinden bir miktar farklılık gösterebilir. 16

17 Satışlar Konsolide (Milyon TL) Dağılım (Milyon TL) Taahhüt Tarım Emlak Geliştirme Diğer Dağılım (%) ,1% 1,2% 2,3% 37,6% 2,7% 2,7% 52,4% 57,0% 17

18 FAVÖK Konsolide (Milyon TL) Dağılım (Milyon TL) Taahhüt Tarım Emlak Geliştirme Diğer 18

19 FAVÖK Marjı Konsolide (%) Dağılım (%) ,8 8,5 8,5 11,0 13,4 4,8 15,2 1,1-9, ,0 Taahhüt Tarım Emlak Geliştirme Diğer 19

20 Net Dönem Kârı Konsolide (Milyon TL) Dağılım (Milyon TL) Taahhüt Tarım Emlak Geliştirme 7 36 Diğer 24 20

21 Net Dönem Kârı Marjı Konsolide (%) Dağılım (%) ,8 37,5 3,6 2,9-0,3 1,9 6,5 1,5 11,1-44, Taahhüt Tarım Emlak Geliştirme Diğer 21

22 Çalışan Sayısı Çalışan Sayısı Taahhüt Tarım Emlak Diğer* Toplam *Diğer segmentinde Eurobank Tekfen ve Tekfen OZ çalışanlarının Tekfen Holding in ilgili şirketteki hisse oranına tekabül eden kısmı dahildir. 22

23 Yatırım Harcamaları Milyon TL Yatırım Harcamaları (Milyon TL) Taahhüt Tarım Emlak Diğer Toplam ,3 12,4 1,7 2,1 126, ,2 4,9 7,1 0,5 150, ,5 17,3 15,8 11,8 133, ,5 15,3 0,7 0,8 43,3 23

24 Net Nakit Durumu* Holding Net Nakit Durumu (Milyon TL) 49 Faaliyetler İtibariyle Net Nakit Durumu (Milyon TL) Taahhüt Tarım Emlak Geliştirme Diğer * Banka kredileri, leasing borçları ve hazır değerlerin neti olarak hesaplanmıştır. 24

25 2010 Yılı Beklentileri Makro Değerlendirme Yönetim Anlayışı Grup Hakkında Genel Değerlendirme 2009 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2010 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Tekfen Hissesinin Borsa Performansı 25

26 Toplam Satışlar Milyon TL * Yıl Sonu Beklentisi /B* 26

27 Satışlar (Milyon TL) Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu /B* /B* Emlak Geliştirme Grubu Diğer Faaliyetler /B* /B* * Yıl Sonu Beklentisi 27

28 FAVÖK Milyon TL * Yıl Sonu Beklentisi /B* 28

29 FAVÖK (Milyon TL) Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu /B* /B* Emlak Geliştirme Grubu Diğer Faaliyetler /B* /B* * Yıl Sonu Beklentisi 29

30 FAVÖK Marjı (%) 9,8 10,8 8,5 * Yıl Sonu Beklentisi /B* 30

31 FAVÖK Marjı (%) Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu 8,5 11,0 11,9 13,4 4,8 10, /B* /B* Emlak Geliştirme Grubu Diğer Faaliyetler 15,2 6,3 1,1 1,8-25, /B* -9, /B* * Yıl Sonu Beklentisi 31

32 Net Dönem Kârı Milyon TL /B* * Yıl Sonu Beklentisi 32

33 Net Dönem Kârı (Milyon TL) Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu /B* /B* Emlak Geliştirme Grubu Diğer Faaliyetler /B* /B* * Yıl Sonu Beklentisi 33

34 Net Dönem Kârı Marjı (%) 6,3 3,6 2,9 * Yıl Sonu Beklentisi /B* 34

35 Net Dönem Kârı Marjı (%) Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu 1,9 3,7 6,5 8,0-0,3 1, /B* /B* Emlak Geliştirme Grubu Diğer Faaliyetler 11,1 7,1 61,8 37,5 28,2-44, /B* /B* * Yıl Sonu Beklentisi 35

36 Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Makro Değerlendirme Yönetim Anlayışı Grup Hakkında Genel Değerlendirme 2009 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2010 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tekfen Hissesinin Borsa Performansı 36

37 Taahhüt Grubu Genel Değerlendirme Küresel krizin en yoğun hissedildiği sektörlerin başında taahhüt-inşaat sektörü gelmektedir. Ham petrol fiyatlarının krizle birlikte hızla düşmesi, gelirlerinin önemli bir kısmını petrolden elde eden ülkelerde hem altyapı ve konut projelerine, hem de petrol ve gaz tesislerine yönelik yatırımların yavaşlamasına yol açmıştır. Diğer taraftan, petrol fiyatları paralelinde emtia fiyatlarındaki ani düşüşler işverenlerin mevcut ihalelerle ilgili olarak yeniden fiyatlandırma talebinde bulunmasına yol açmış ve bunun sonucu olarak ihale süreçleri yavaşlamış veya kesintiye uğramıştır. Yatırımların duraksaması, devam eden projelerde fiyat farkları ile ilgili görüşmelerin çok uzun sürmesi nedeniyle ödemelerin gecikmesi, yurtdışı projeleri için finansman sağlanmasının güçleşmesi ve işlerin azalmasına bağlı olarak artan rekabet, 2009 yılında sektörde yaşanan başlıca zorluklardır. Bu çerçevede, Türk müteahhitlerin en çok iş yaptıkları Avrasya, Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgesi de krizden önemli ölçüde etkilenen coğrafyalar arasında yer almıştır. Bu faktörler Tekfen Taahhüt Grubu nun da 2009 performansını olumsuz yönde etkilemiştir. Bu olumsuz konjonktüre karşın, Tekfen Taahhüt Grubu özellikle yılın ikinci çeyreğinden itibaren hem yeni iş sözleşmeleri imzalamak, hem de mevcut projelere ilave işler almak başarısını göstermiştir. Buna rağmen, eldeki işlerden bazılarının tamamlanma aşamasına gelinmesi nedeniyle, mevcut iş stoku (backlog) hacmini 2009 yılında büyütmek mümkün olmamıştır. Tekfen İnşaat, 2009 yılında çalışmalarını 10 ülkede 23 proje kapsamında yürütmüştür. Toplam içinde küçük bir paya sahip olan Türkiye dışında, Hazar Bölgesi nde Azerbaycan ve Kazakistan; Ortadoğu da Suudi Arabistan, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri; Kuzey Afrika da Libya ve Fas; ve ayrıca Doğu Avrupa da Bulgaristan da Tekfen in 2009 da fiilen iş yaptığı ülkelerdir. 37

38 Taahhüt Grubu Devam Eden Projeler Hazar Bölgesi Tekfen İnşaat ın Hazar Bölgesi ndeki iki önemli faaliyet merkezinden biri olan Azerbaycan da ACG (Azeri-Çırak-Güneşli) Deniz Terminali Ana İnşaat İşleri 2009 un ilk yarısında başarılı bir şekilde tamamlanmıştır un ilk günlerinde, Tekfen İnşaat ın da dahil olduğu ATA (Azfen-Tekfen-AMEC) Konsorsiyumu, yine ACG petrol sahasında, yeni bir deniz üstü petrol platformunun imalat ve montaj ihalesini kazanmıştır. Platformun toplam ihale bedeli 335 milyon dolar olup, bunun 163 milyon ABD Dolarlıkkısmı Tekfen e aittir. Hazar Bölgesi ndeki ikinci önemli faaliyet merkezimiz olan Kazakistan daki tüm işlerde %50 Gama - %50 Tekfen ortaklığı olan GATE adı altında faaliyet gösterilmektedir. GATE, 2009 yılında projelere sorunsuz bir şekilde devam etmiş ve yeni projeler ile mevcut projelere ilave işler almayı da başarmıştır. İlk olarak, şirketin Kashagan Petrol Geliştirme Havzası nda 2005 yılında başladığı ve 2009 da tamamlanması öngörülen KMW (Kashagan Main Works) Projesi, henüz proje tamamlanmadan 3. etap işlerinin de alınmasıyla uzamıştır ortalarında tamamlanması öngörülen 3. faz çalışmalarının toplam bedeli 250 milyon ABD Dolarıdır. Ayrıca, GATE, Eylül 2009 da imzalanan sözleşmeyle yine Kashagan bölgesinde bir doğalgaz elektrik üretim santralinin yapımını üstlenmiştir. 172 milyon dolarlık projenin 31 ayda tamamlanması planlanmaktadır. Son olarak, GATE nin yapımına devam ettiği KMW Projesi ndeki iş kapsamı da 2009 Eylül ünde imzalanan bir zeyilname ile 48 milyon ABD doları tutarında artırılmıştır. Projenin 2010 ortalarında tamamlanması öngörülmektedir. Toplamda 470 milyon ABD Doları tutarında olan bu işlerin yarısı olan 235 milyon ABD Doları Tekfen e ait kısımdır. 38

39 Taahhüt Grubu Orta Doğu Devam Eden Projeler Suudi Arabistan da Khurais Petrol Sahası Geliştirme Projesi ndeki işler 2009 başında başarıyla tamamlanarak işverene teslim edilmiştir. Benzer bir şekilde, Petrorabigh Rafinerisi Geliştirme Projesi kapsamında 2006 yılından bu yana sürdürülen proje, UOU (Utilities Offsites and Umbrella) ayağının 2009 un ilk çeyreği sonunda tamamlanmasıyla başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır. Diğer taraftan, Tekfen İnşaat ın Ma aden Gübre Fabrikası nda üstlendiği fosforik asit tesisi inşaatı,planlandığı şekilde devam etmektedir. Projenin 2011 yılının ortalarında tamamlanması planlanmaktadır. Katar da, 2006 yılında yapımına başlanan Petrol Boru Hattı, 2009 un Eylül ayında başarıyla tamamlanarak teslim edilmiştir. Diğer taraftan, Kuzey Otoyolu (North Road) Projesi nin inşasına 2009 boyunca devam edilmiştir. Projenin 2011 ortalarında bitirilmesi planlanmaktadır. Tekfen İnşaat, 2009 Haziran ında Katar da yeni bir iş almış ve düşük yoğunluklu polietilen tesisi kurulması yönünde bir sözleşme imzalamıştır. Tesisin mühendislik, malzeme tedariki UHDE ve inşaat işleri anahtar teslimi olarak Tekfen İnşaat Katar Şubesi tarafından gerçekleştirilecektir. Tekfen kısmı için mukavele bedeli 165 milyon dolar olan projenin 30 ay içinde tamamlanarak 2011 sonunda teslim edilmesi planlanmaktadır. Umman da 2009 Ağustos unda bitirilmesi öngörülen Harweel Gaz ve Petrol Boru Hattı, işveren tarafından temin edilmesi gereken malzemelerin teslimatındaki gecikmeler nedeniyle yılsonu itibariyle bitirilememiştir. Büyük oranda tamamlanan projenin teslimi 2010 yılına kalmıştır un en önemli gelişmelerinden biri, Tekfen in coğrafi portföyüne Birleşik Arap Emirlikleri nin (BAE) dahil olmasıdır. Tekfen İnşaat, BAE ndeki ilk sözleşmesini 2009 Haziran da imzalamıştır. Söz konusu proje, petrolün gazdan ayrıştırılmasını sağlayacak merkez tesisinin mekanik, elektrik ve enstrümantasyon montaj işlerini ve ayrıştırılan petrolün sevk edilmesini sağlayacak bir boru hattının inşasını kapsamaktadır. Projenin mukavele bedeli 225 milyon ABD Doları olup iş süresi 42 ay olarak öngörülmüştür. Proje, Tekfen İnşaat ın Ortadoğu daki varlığını daha da güçlendirdiği gibi, şirketin bu ülkedeki ilk işi olması nedeniyle yeni bir açılımı da simgelemektedir. 39

40 Taahhüt Grubu Devam Eden Projeler Kuzey Afrika Libya da Büyük Sahra Çölü ndeki yeraltı sularının Akdeniz sahil şeridindeki yerleşim alanlarına taşınmasını içeren ve dünyanın enkapsamlı projelerinden biri sayılan Great Man Made River (Büyük Yapay Nehir) Projesi nin Tekfen-TML ortak girişimi tarafından üstlenilen 380 km lik bölümündeki çalışmalar 2009 yılında sorunsuz bir şekilde devam etmiştir. Bugüne kadar 158 km uzunluğunda hat döşenmiştir. Tekfen in 332 milyon ABD dolarlık bir paya sahip olduğu projenin 2012 ortasında tamamlanması planlanmaktadır. Fas ta üstlenilen 388 milyon ABD doları bedelli Samir Rafinerisi İyileştirme ve Yenileme Projesi 2009 yılı sonunda teslim aşamasına gelmiştir. Doğu Avrupa Bulgaristan da2006yılından bu yana devam eden Maritza East-1 Termik Santrali nin (ME1) inşasına 2009 yılında da sorunsuz bir şekilde devam edilmiştir. Tekfen in Gama ile %50 ortaklığı bulunan TGO şirketinin detay mühendislik, bir bölüm malzeme/ekipman temini ve inşaat işlerini üstlendiği projenin 2010 ortalarında tamamlanması planlanmaktadır. 40

41 Taahhüt Grubu Devam Eden Projeler Türkiye Tekfen İnşaat, mevcut operasyonlarının büyük bir çoğunluğunun yurtdışında olmasına karşın Türkiye deki gelişmeleri de yakından izlemekte ve uzmanlık alanına uygun büyük çaplı petrol, gaz, enerji ve altyapı yatırımlarında yer almayı arzulamaktadır. Daha önce Bakû-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı nın Ceyhan Terminali nin de yapımını gerçekleştiren Tekfen İnşaat, 2007 yılında boru hattının kapasitesini artırmak üzere başlatılan çalışmalardaki ilk etap işlerini 2009 ortalarında başarıyla tamamlamış olup, aynı proje kapsamında ikinci etap işlerini de 2010 ortalarında tamamlamayı öngörmektedir. Diğer taraftan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu nun Gaziantep-Birecik ve Adana-Pozantı bağlantılarındaki çalışmalar yıl boyunca devam etmiştir. Her iki projenin de 2010 sonunda tamamlanması beklenmektedir. 41

42 Taahhüt Grubu Tekfen Taahhüt Grubu petrol ve gaz endüstrisi başta olmak üzere çeşitli sanayi ve altyapı tesislerinin inşaatı konusunda uzmanlaşmıştır: Rafineri, Boru hattı, Depolama tankları, Petrokimya tesisleri, Endüstriyel fabrikalar, Enerji santralleri, Otoyollar, Köprüler, Tüneller, Büyük altyapı tesisleri Uzmanlık Alanları Grup, otoyol, boru hattı, tank çiftliği ve deniz terminali gibi alanlarda anahtar teslim müteahhitliğin üç ayağı olan mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC: Engineering, Procurement, Construction) alanlarında hizmet verebilmektedir. 42

43 Taahhüt Grubu Faaliyet Bölgeleri :Devam eden projeler :İmalat fabrikaları Tekfen Taahhüt Grubu 3 kıtada, 10 ülkede faaliyet göstermeye devam etmiştir. Grubun inşaat işlerine ek olarak Derince, Ceyhan ve Bakü, Azerbaycan da olmak üzere 3 adet imalat tesisi bulunmaktadır. 43

44 Taahhüt Grubu Kalan İş Miktarı ( Backlog ) 31 Aralık 2009 Not: Tahmini bitiş tarihi işin mekanik tamamlanma tarihini ifade etmektedir. 44

45 Taahhüt Grubu Büyüme Kalan İş Miktarı ( Backlog ) (milyon ABD$) Yurtdışı Yurtiçi yılı içinde bazı yeni projeler ve mevcut projelere ilave işler alınmasına karşın, eldeki bazı projelerde tamamlanma aşamasına gelinmesi nedeniyle yılsonu itibariyle bir önceki yıla kıyasla kalan iş miktarını (backlog) artırmak mümkün olmamıştır. Bu çerçevede, Grubun 31 Aralık 2009 itibariyle backlogu 1,26 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2009 itibariyle yurtdışındaki kalan iş miktarı tüm işlerin %97 sini oluşturmaktadır. Türkiye de alınması beklenen yeni projeler ile bu oranın bir miktar gerileyebileceği tahmin edilmektedir. 45

46 Taahhüt Grubu Devam Eden Projeler Coğrafi Bölgeler Bazında Kalan İş Miktarı ( Backlog ) Dağılımı Proje Türüne Göre Kalan İş Miktarı ( Backlog ) Dağılımı Kuzey Afrika 15% Hazar Bölgesi 15% Türkiye 3% Bulgaristan 1% Orta Doğu 65% Endüstriyel Tesis 44% Enerji Santrali 8% İnşaat İşleri 2% Otoyol 31% Boru Hattı 15% İmalat İşleri 0% Bölge Milyon ABD Doları Orta Doğu 823 Kuzey Afrika 194 Hazar Bölgesi 194 Türkiye 34 Bulgaristan 14 Toplam Proje Türü Milyon ABD Doları Endüstriyel Binalar 551 Otoyol 396 Boru hattı 191 Enerji Santralı 97 İnşaat İşleri 21 İmalat İşleri 3 Toplam

47 Taahhüt Grubu Faaliyet Geliri & FAVÖK Marjı Faaliyet Geliri (Milyon TL) ve FAVÖK Marjı (%) Ciro Marj 12,0% ,7% 11,9% ,0% 8,5% 7,3% 5,1% B 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% FAVÖK Marjı 2009 yılında %11 olarak gerçekleşmiştir yılında ise FAVÖK Marjı nın %11,9 olarak gerçekleşmesi ve sonraki yıllarda da %12 - %15 bandında seyretmesi beklenmektedir. Devam eden projelerde beklenen proje sonu FAVÖK Marjı proje bazında bakıldığında %10 ile %25 arasında değişebilmektedir. Efektif vergi oranı proje bazında %0 - %35 aralığındadır. 47

48 Taahhüt Grubu Güçlü Yönler ve Strateji Mevcut ve potansiyel işlerimiz açısından en önemli avantajlarımızdan biri yaklaşık 300 milyon ABD Doları yerine koyma değeriyle Türkiye nin en büyüklerinden biri olan ekipman filomuz ile yaklaşık 60 milyon ABD Doları yerine koyma değerine sahip ofis ve kamp tesislerimizdir. Bu güçlü ekipman filosu ve kamp tesislerinin varlığı, yeni projelerde rakiplerimize karşı rekabet avantajı sağlamaktadır. Taahhüt Grubu faaliyetlerini esas olarak Orta Doğu, Hazar Bölgesi ve Kuzey Afrika da yoğunlaştırmıştır. Önümüzdeki dönemde alınması hedeflenen projerlerin de bu üç bölgede yer alması öngörülmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında alacağımız potansiyel projeler daha önce belirttiğimiz uzmanlık alanlarımız sınırları içinde olacaktır. Ayrıca önümüzdeki dönemde, raylı ulaşım ve demiryolu ulaşımı alanındaki projeler de takip altına alınacaktır. Rekabet gücümüzün yükseltilmesi, iş hacmimizi büyütmek açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, mevcut taşeron portföyümüze ilave yeni taşeronlar eklenmesi ve işçilik maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla toplam personel içinde Güney Doğu Asya kökenli personelin payının artırılması konusunda yapılan çalışmalar yapılmaktadır. Grubumuzun rekabet gücünü yükseltmesi açısından bir başka kritik unsur da, müteahhit olarak faaliyet gösterdiğimiz her proje tipinde EPC müteahhitlik hizmeti verebilecek seviyeye ulaşmaktır. Bu açıdan, Grubumuz bünyesinde mühendislik ve satınalma alanlarına gelecekte daha da fazla ağırlık ve önem verilecektir. Bu amaçla, hem mühendislik şirketimizde, hem de satınalma bölümlerimizde bu doğrultuda personel yatırımı yapılması konusunda çalışmalar yürütülmektedir. 48

49 Taahhüt Grubu Potansiyel Projeler Hazar Bölgesi Azerbaycan da 2009 yılı içerisinde alınması beklenen deniz üstü petrol platformunun imalat ve montaj ihalesi bu yılın başında kazanılmıştır. Buna ek olarak bu ülkede açılmakta olan her türlü altyapı ve üstyapı projeleri takibimiz altındadır. Kazakistan da aynı şekilde Tekfen Taahhüt Grubu nun açılmakta olan altyapı ve üstyapı projelerinin yakından takip edildiği bir ülkedir. Ayrıca 2010 yılında Türkmenistan ve Özbekistan da Tekfen tarafından yakın takip altına alınan ülkeler arasına dahil edilmiştir. Şirketimiz bu ülkelerde kendi uzmanlık alanında açılacak ihaleleri kazanarak coğrafi portföyünü daha da genişletmeyi hedeflemektedir. 49

50 Taahhüt Grubu Potansiyel Projeler Orta Doğu Bölgesi Suudi Arabistan da geçtiğimiz yıl alınacağı konusunda büyük umutlar beslediğimiz bazı projeler yerel şirketlerden gelen yoğun rekabet nedeniyle alınamamıştır. Esasen 2009 yılında backlog u artıramamamızın sebeplerinden biri de bu ülkedeki sözkonusu durumdur yılında, bu ülkede özellikle halihazırda iş yapmakta olduğumuz Ras Az Zawr bölgesinde alüminyum tesisi inşaatı kapsamındaki ihaleler takip edilmektedir. Katar da 2010 yılında en önemli önceliğimiz inşaatını sürdürmekte olduğumuz otoyol projesinin eki niteliğinde çıkacak iş imkanlarının takip edilmesi olacaktır. Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu bölgesinde ortaya çıkması beklenen proje imkanları açısından en umutlu olduğumuz ülkeler arasındadır. Özellikle petrol ve gaz yatırımları konusunda açılan ihaleler çok yakından takip edilmekte ve yoğun teklif çalışmaları yürütülmektedir. Kuveyt in önümüzdeki dönemde yatırımlara hız vereceği öngörülmektedir. Özellikle bu ülkedeki büyük boru hattı projelerinin ihalelerinin aşamalı olarak gündeme gelmesi öngörülmektedir. Tekfen, bu tip projelerle ilgili gelişmeleri yakından takip etmektedir. Irak 2000 li yılların başlarında yaşanan yoğun uluslararası politik gerginlikler ve sonrasındaki savaş sürecinden bu yana Tekfen Taahhüt Grubu nun ilgi alanından çıkardığı bir ülkedir. Ancak son dönemde bu ülkede göreceli istikrar ortamının yeninden tesis edilmeye başlanması nedeniyle özellikle Güney Irak ve Basra Bölgesi nde Tekfen in uzmanlıkalanına giren türdeki projeler yeniden takip edilmeye başlanacaktır. 50

51 Taahhüt Grubu Potansiyel Projeler Kuzey Afrika Bölgesi Fas da Samir Rafinerisi Projesi kapsamındaki yeni inşaat ve montaj işleri takip edilmektedir. Ayrıca, Fas devlet kuruluşu OCP ile yeni işbirliği arayışları konusunda yoğun çaba gösterilmekte ve bu şirketin açmakta olduğu projeler yakından takip edilmektedir. Libya da da açılmakta olan altyapı projeleri Tekfen in yakın takibi altındadır. Cezayir de Grubun hedef ülkeleri arasındadır. Bu ülkede, özellikle altyapı ve petrokimya alanlarında uygun proje ve ortak arayışları sürmektedir. 51

52 Taahhüt Grubu Potansiyel Projeler Doğu Avrupa Bölgesi ve Rusya Bulgaristan da, özellikle boru hattı projeleri yakın takip altındadır. Ancak Bulgaristan ve Yunanistan da yapılan seçimlerin ardından göreve gelen yeni hükümetlerin kamu yatırım projelerini yeniden değerlendirmesi beklenmektedir. Ayrıca, Yunanistan da da yoğun ekonomik sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenlerle bu bölgeye ilişkin beklentilerimiz çok yüksek değildir. Rusya da takip edilen projelerde ödeme garantisi alınabilirse bu ülkede iş hacmi yaratabileceğimiz öngörülmektedir. Türkiye Türkiye de beklendiği gibikrizortamından kademeli çıkış sürecinin başlaması ile birlikte özellikle enerji piyasasındaortayaçıkan iş imkanlarına yabancı bir teknolojik ortakla birlikte anahtar teslim esasına göre teklif verilmektedir. Ayrıca, büyük petrokimya projelerine yönelik iş imkanları da yakından takip edilmektedir. 52

53 Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Makro Değerlendirme Yönetim Anlayışı Grup Hakkında Genel Değerlendirme 2009 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2010 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Tarımsal Sanayi Grubu Tekfen Hissesinin Borsa Performansı 53

54 Tarımsal Sanayi Grubu Gelişmeler KİMYASAL GÜBRELER Dünyadaki Gelişmeler 2009 yılının son çeyreğinde azotlu gübrelere olan talep iyileşmeye devam etmiştir. DAP a olan talep artışı sonucu DAP fiyatı Aralık ayında, Kasımayına göre ortalamada yaklaşık%20 * artmıştır. Potaslı gübrelerde ise fiyatların düşeceği beklentisi dördüncü çeyrekte de talebi ertelemeye devam etmiş, Aralık sonunda Çin e yapılan satış sonucu potas fiyatının düştüğü seviye kesinlik kazanmıştır. Türkiye deki Gelişmeler Tarım Bakanlığı nın verilerine göre 2009 yılında Türkiye gübre tüketimi, 2008 yılına kıyasla %27,5 artarak 5,28 milyon tona ulaşmıştır. Dokuz aylık dönem itibariyle artış %19 seviyelerindeydi. DAP, %350 artışla tüketimi en çok artan gübre olmuştur ilkbahar sezonunda tüketilecek azotlu gübrelerin özellikle Aralık ayındaki erken satışı, tüketim verilerinin beklenenden yüksek gelmesine sebep olmuştur Aralık ayında 200 bin ton, 2009 Aralık ayında ise 600 bin ton civarında azotlu gübre satışı olduğu tahmin edilmektedir. * Aylık FOB ABD Körfez 54

55 Toros Tarım Yurtiçi Gübre Satışları ve Pazar Payı Çeyrek Dönem Kümülatif Ton ,1% ,4% ,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% Ton ,6% ,0% ,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% /4Ç 2009/4Ç 0,0% ,0% Bayi Satışları Toplu Satışlar Pazar Payı Bayi Satışları Toplu Satışlar Pazar Payı Toros Tarım ın 2009 yılı yurtiçi satış hacmi 2008 e göre %14 artarak 1,57 milyon tona ulaşmış ve pazar payı %30 olarak gerçekleşmiştir. Pazar payındaki düşüşün sebebi düşen piyasalarda ithalatın etkin olması ve Nisan ayında Ceyhan ve Mersin fabrikalarında uygulanan grevdir. Ayrıca, Aralık ayında piyasadaki azotlu gübre satış rakamları beklenenden yüksek gerçekleştiğinden, 31,5 lik pazar payı beklentisinden 1,5 puan sapılmıştır yılının dördüncü çeyreğinde 2 bin ton olan ihracat tonajı 2009 un aynı döneminde 3 bin ton gerçekleşmiştir. Tüm yıla bakıldığından ise 2008 de 8 bin ton olan ihracat 2009 yılında 6 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 55

56 Toros Tarım Yurtiçi Gübre Satışları Çeyrek Dönem (1.000 Ton) Kümülatif (1.000 Ton) 2008/4Ç 2009/4Ç Dördüncü çeyrekte yurtiçi satışlar 2008 in aynı dönemine kıyasla %27 oranında artmıştır. Yüksek DAP satışlarına ek olarak dördüncü çeyrekte bayi ve çiftçi talebi doğrultusunda azotlu gübre grubundaki erken satışlar, hacmi olumlu etkilemiştir. Tüm yıla bakıldığında DAP satış hacminin 6 kat artması, toplam satış tonajını arttıran başlıca etkendir. 56

57 Toros Tarım Bayi Satış Fiyatları Çeyrek Dönem (ABD $/ton) 2008/4Ç Ort. 2009/4Ç Ort. Kümülatif (ABD $/ton) 2008 Ort Ort AN 26 AN 33 ÜRE KOMPOZE DAP AN 26 AN 33 ÜRE KOMPOZE DAP 2008/4Ç 2009/4Ç 09/4Ç-08/4Ç fark fark ORTALAMA FİYAT (ABD$/TON) % %45 57

58 Toros Tarım Gübre Üretimi Çeyrek Dönem (1.000 ton) Kümülatif (1.000 ton ) 2008/4Ç 2009/4Ç AN 26 AN 33 DAP KOMP Toplam Üretim AN 26 AN 33 DAP KOMP Toplam Üretim 2008 yılının son çeyreğinde fosfatlı gübrelerde yaşanan keskin talep düşüşüne bağlı üretim duruşu, çeyrek dönemler arasındaki tonaj farkını açmıştır. 58

59 Toros Tarım Kapasite Kullanımı ÜRÜN ÇEŞİDİ FABRİKA KAPASİTE (1.000 Ton/yıl) KAPASİTE KULLANIM ORANI (%) 2008/4Ç 2009/4Ç AN26 MERSİN NPK CEYHAN NPK/DAP SAMSUN TOPLAM * İkinci yarıyılda hızlanan üretim sonucu kapasite kullanım oranı, 2009 ilk yarıda olan greve rağmen, 2008 seviyesini geçmiştir. * Ağırlıklı ortalama kapasite kullanım oranı 59

60 Toros Tarım Gübre İthalatı Çeyrek Dönem (1.000 ton) Kümülatif (1.000 ton) 2008/4Ç 2009/4Ç AN33 AS ÜRE Diğer Toplam İthalat AN26 AN33 AS ÜRE DAP Diğer Toplam İthalat Dördüncü çeyrekte ithalatın geçmiş seneye kıyasla yüksek gerçekleşmesinin sebebi azotlu gübrelerde bir sonraki yıl ilkbahar sezonu için daha fazla erken alım yapılmasıdır. Son çeyrekteki erken alımlara ek olarak, ilk yarıyılda grev nedeniyle üretimin düşük gerçekleşmesi sonucu talebin ithalat ile karşılanması da kümülatifte ithalat tonajını arttıran bir etken olmuştur. 60

61 Tarımsal Sanayi Grubu Elleçlenen Tonaj ve Kiralanan Kapasite TERMİNAL HİZMETLERİ Elleçlenen Tonaj (1.000 ton) - Kümülatif Kiralanan Kapasite (1.000 m 3 ) - Kümülatif Dökme Katı/Sıvı - Genel Kargo Petrol Ürünleri Terminal Hizmetleri nin 2009 yılı performansı, kriz yılı olmasına rağmen beklentilerin üzerine çıkmıştır. İkinci çeyrek dönemde düşen fiyatlara bağlı olarak kömür ticareti artmıştır. Bu artış dökme katı ürünler grubunda yer alan kömürün elleçleme tonajını olumlu etkilemiştir. Akaryakıt ürünlerine dönük transit depolama talepleri ikinci çeyrek dönemden itibaren artmaya başlamış ve olumlu seyrini dördüncü çeyrekte de devam ettirip yılın son çeyreğini %94 doluluk oranı ile kapatmıştır. 61

62 Tarımsal Sanayi Grubu Ciro, FAVÖK & Net Kar Ciro FAVÖK Net Kâr Milyon TL /4Ç 2009/4Ç Milyon TL Milyon TL Tarımsal Terminal 2008/4Ç 2009/4Ç Tarımsal Terminal 2008/4Ç 2009/4Ç Tarımsal Terminal Üçüncü çeyrekte girilen toparlanma süreci dördüncü çeyrekte de olumlu seyrine devam etmiştir. Tarımsal bölümünde, 2008 yılının son çeyreğinde yüksek maliyetli stoklar için kaydedilen stok değer düşüklüğü karşılığı kârlılığı olumsuz etkilemişti yılı son çeyreğine bakıldığında ise kârlılıktaki iyileşme açıkça gözlenebilmektedir. Terminal Hizmetleri dördüncü çeyreği %50 FAVÖK marjı ve %36 net kar marjı ile kapatmıştır. 62

63 Tarımsal Sanayi Grubu Ciro, FAVÖK & Net Kar Milyon TL Ciro FAVÖK Net Kâr Tarımsal Terminal Tarımsal Terminal Milyon TL Milyon TL Tarımsal Terminal Gübre satış hacmi 2008 yılına göre %14 artmasına rağmen gübre fiyatları ortalamada %45 düştüğünden, ciro 2008 e göre düşük kalmıştır ilk yarısında uluslararası gübre sektöründe devam eden belirsizlikler kârlılığı olumsuz etkilemeye devam etmiş ancak yılın ikinci yarısında gösterilen iyi performans sonucu bu kayıplar büyük oranda kapatılmıştır. Tüm yıl FAVÖK marjı %4,8 düzeyinde gerçekleşmiştir. Tarımsal Bölümü nde FAVÖK marjı %2 gerçekleşmiştir. Dokuz aylık dönemde 9 milyon TL olan net zarar ise 5 milyon TL ye indirilmiştir. Terminal Hizmetleri nde 2008 yılına kıyasla ciro %26 ve FAVÖK %42 artmıştır. FAVÖK marjı ise 6 puan artarak %51 e çıkmıştır. 63

64 Toros Tarım Yurtiçi Gübre Satışları, Pazar Payı ve Fiyat Beklentileri Yurtiçi Gübre Satışları ve Pazar Payı Bayi Satış Fiyatı (ABD $/ton) 2009 Ort. 2010B Ort Ton % 30% % 30% 25% 20% 15% 10% 5% B 0% Bayi Satışları Toplu Satışlar Pazar Payı AN26 AN33 KOMP ÜRE DAP 2010 yılı Türkiye gübre tüketiminin 5,1 milyon ton civarında olacağı öngörülmektedir. Toros Tarım piyasa liderliğini 2010 yılında %32 lik pazar payı ile sürdürmeyi hedeflemektedir yılında 6 bin ton olan ihracatın 2010 yılında 26 bin tona çıkması beklenmektedir yılına kıyasla tüm ürünlerde fiyat artışı olması beklenmektedir. Tüm ürünlerin ağırlıklı ortalama fiyatının ise %11 artışla 318 ABD $/ton a çıkacağı öngörülmektedir. 64

65 Toros Tarım Gübre Üretim ve İthalat Beklentileri Üretim (1.000 Ton) İthalat (1.000 Ton) B B AN 26 AN 33 DAP KOMP Toplam Üretim AN33 AN26 AS ÜRE DAP Diğer Toplam İthalat 2010 yılında üretimden yapılan satışların arttırılması beklenmektedir. 65

66 Tarımsal Sanayi Grubu Elleçlenen Tonaj ve Kiralanan Kapasite Beklentileri TERMİNAL HİZMETLERİ Elleçlenen Tonaj (1.000 ton) B Kiralanan Kapasite (1.000 m 3 ) B Dökme Katı/Sıvı - Genel Kargo Petrol Ürünleri 2010 yılında dökme katı/sıvı-genel kargo kalemi elleçleme tonajının %6, petrol ürünleri kiralanan kapasitesinin de %34 artması beklenmektedir. 66

67 Tarımsal Sanayi Grubu Ciro, FAVÖK, Net Kâr Beklentileri Ciro FAVÖK Net Kâr Milyon TL B Tarımsal Terminal Milyon TL B Tarımsal Terminal Milyon TL B Tarımsal Terminal 2010 yılında geçmiş seneyle kıyasla cironun %9 artacağı, FAVÖK marjının ise ciddi oranda iyileşerek %10 a çıkacağı beklenmektedir. Faaliyet kârlılığındaki artışa ek olarak finansal giderlerdeki iyileşmenin net kârlılığı arttırması beklenmektedir. Terminal Hizmetleri nde iyi performansın 2010 yılında da devam edeceği öngörülmektedir. 67

68 Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Makro Değerlendirme Yönetim Anlayışı Grup Hakkında Genel Değerlendirme 2009Yılı Konsolide Mali Tablolar 2010 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Emlak Geliştirme Grubu Tekfen Hissesinin Borsa Performansı 68

69 Emlak Geliştirme Grubu Sektör Değerlendirmesi 2009 yılı dünya genelinde tüm ticari gayrimenkul fiyatlarının düştüğü bir dönem olmuştur. Yaşanan kriz ortamı, krediarzının sınırlanmasına yol açarak sektörü olumsuz yönde etkilemiştir. Ülke genelinde gayrimenkul projelerinde, talep ve yatırımlarda yavaşlama, finansmanda daralma ve fiyatlarda gerileme yaşanmıştır yılının dünya ve Türkiye gayrimenkul piyasaları için kademeli bir toparlanma ve iyileşme yılı olması beklenmektedir. Konut: 2009 yılında konut talebinde erteleme/bekleme ve arzda ise sınırlı artış gerçekleşmiştir. Kampanyalı satışlar, düşük maliyetli konut üretimi ve faiz oranlarının düşmesi sektörde sınırlı bir hareketlilik yaratmıştır mevcut konut stokunun eritileceği biryıl olacaktır. Ofis: Boşluk oranları bölgesel olarak artarken, Merkezi İş Alanında (MİA) ciddi bir artış gerçekleşmemiştir. MİA da ve cazip ticari bölgelerde projelerin kiralanmama riski taşımadığı söylenebilir. Arzdaki baskılanma neticesinde sektör oldukça temkinli bir yıl geçirmiş ve projelerin önemli bir bölümü ertelenmiştir. Bu eğilimin 2010 da da devam etmesi beklenmektedir. Perakende: 2009 da inşaat halinde olan AVM lerin bir bölümü tamamlanmakla birlikte, planlama halinde olan birçok projenin iptal edildiği veya ertelendiği görülmektedir. Arz-talep dengesi gözetilmeksizin büyüyen sektörde toparlanmanın gecikmeli olması beklenmektedir. 69

70 Emlak Geliştirme Grubu Organizasyon Tekfen Emlak Geliştirme Grubu Tekfen OZ Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Faaliyet Alanı: Gayrimenkul Geliştirme Tekfen Emlak Geliştirme Yatırım ve Ticaret A.Ş. Faaliyet Alanı: Projelerin İnşaat Yönetimi Tekfen Turizm ve İşletmecilik A.Ş. Faaliyet Alanı: Tesis İşletme Yönetimi 70

71 Emlak Geliştirme Grubu Gelişmeler Emlak Geliştirme Grubu, 2009 yılında İstanbul Levent ve Kağıthane de A sınıfı ofis, İstanbul Bomonti, Bodrum ve Konya Meram da konut ve İzmir Konak ta konut, ofis ve alışveriş merkezinden oluşan karma kullanımlı proje olmak üzere toplam altı adet gayrimenkul yatırım projesinin geliştirme ve inşaat faaliyetlerine devam etmiştir. Levent Ofis ve Kağıthane Ofispark Projelerinin inşaatları devam etmektedir. Levent Ofis Projesi inşaatının 2010, üçüncü çeyrek; Kağıthane Ofis Park Projesi inşaatının ise 2012, birinci çeyrekte tamamlanması planlanmaktadır. Bodrum, Gümüşlük Projesi inşaatının Nisan 2010 da tamamlanması planlanmaktadır. Bomonti Konut Projesi nin ruhsat onay süreci devam etmektedir. İzmir Projesinde ilgili alanda imar planları durdurulmuştur. Süreç yakından takip edilmektedir. Konya Projesi kapsamında ise masterplan hazırlık çalışmaları yürütülmektedir. 71

72 Emlak Geliştirme Grubu Projeler Proje Proje Tipi Konum İnşaat Başlangıç Tarihi İnşaat Bitiş Tarihi Tahmini Proje Büyüklüğü* (Milyon ABD Doları) Ofis Park Kağıthane Ofis İstanbul Ağustos 09 Mart Levent Ofis Ofis İstanbul Şubat 09 Ağustos İzmir Karma Kullanım Karma İzmir Temmuz 11 Temmuz Bomonti Apartmanları Konut İstanbul Temmuz 10 Nisan Bodrum Projeleri** Konut Bodrum Ocak 09 Mart Konya Meram Konut Konya Mayıs 11 Mart Toplam 553 * Rakamlar toplam ciro içinde Tekfen Emlak Geliştirme Grubu payını gösterir. ** Faz-1 (Gümüşlük Projesi) 2010 yılı Nisan ayında bitirilecektir. 72

73 Emlak Geliştirme Grubu Devam Eden Projeler FONKSİYONA GÖRE DAĞILIM Proje Konut Satılabilir alan* Ofis Satılabilir alan* Perakende Satılabilir alan* Kağıthane Projesi Levent Projesi İzmir Projesi Bomonti Projesi Bodrum Projeleri ,3% Konut Ofis Perakende ,3% ,4% Toplam Satılabilir/Kiralanabilir Alan m2 Konya Meram Projesi TOPLAM * Tüm değerler m² olarak Tekfen Emlak Geliştirme Grubu payını gösterir. 73

74 Emlak Geliştirme Grubu Devam Eden Projeler 74

75 Emlak Geliştirme Grubu Devam Eden Projeler Ofis Park Kağıthane Genel Bakış: Kat karşılığı paylaşım modeli A Sınıfı Ofis Kompleksi Avrupa Yakası nın planlanan yeni MIA sı Projenin LEED sertifikasyonu alması hedeflenmektedir Proje Büyüklüğü Tekfen-OZ: 56 milyon $ Proje Özeti : Toplam Satılabilir /Kiralanabilir Alan : m² Tahmini İnşaat Süresi: Baş: Ç3/ Bit: Ç1/2012 Tek ve yüksek ofis bloğu yerine, bölgenin dokusuna uygun parçalı ve avlu etrafında yer alan 9 ofis bloğu Avluya açılan zemin katlarda mağazalar, kafeler ve sosyal donatı alanları MIPIM Architectural Review Future Project Awards 2009 da ofis projeleri kategorisinde ödül sahibi İnşaat çalışmalarına Ağustos 2009 da başlanmıştır temel altı kazık veiksaişleri devam etmektedir. Nisan 2010 da kaba inşaata başlanması planlanmaktadır. Proje ile ilgili satış faaliyetlerine başlanmış olup Kasım ayı içerisinde ilk satışlar yapılmıştır. Yatırım Gerekçeleri : Levent-Maslak Merkezi İş Alanı na çok yakın Bölge gelişen altyapı ve ulaşım alternatiflerine sahip 75

76 Emlak Geliştirme Grubu Devam Eden Projeler Levent Ofis Genel Bakış: Arsanın %50 si Tekfen-OZ a ait A Sınıfı Ofis Projesi Projenin LEED sertifikasyonu alması hedeflenmektedir Proje Büyüklüğü Tekfen-OZ: 21 milyon $ 2009 yılı sonu itibariyle kaba inşaat işleri tamamlanmış olup, diğer işler devam etmektedir. Projenin Ağustos 2010 sonu tamamlanması planlanmaktadır. Proje Özeti : Toplam Satılabilir/Kiralanabilir Alan : 7,962 m 2 Tahmini İnşaat Süresi: Baş: Ç1/ Bit: Ç3/ katlı binada brüt 800 m² lik ofis katları Cephe ve katlarda düzenlenen plantasyonla mekanik, konfor ve görsel açıdan yüksek verim sağlanması Yatırım Gerekçeleri: Proje Türkiye nin en prestijli ofis bölgesi Levent te yer almakta Bölgede arsa arzı sınırlı, kent bütününde boşluk oranları en düşük ofis bölgesi Bölgede prestijli A sınıfı Ofis talebi yüksek 76

77 Emlak Geliştirme Grubu Devam Eden Projeler İzmir Karma Kullanım Genel Bakış: Rönesans AVM ile % 50 ortaklıkla geliştirilmekte Çok fonksiyonlu (rezidans, ofis ve alışveriş merkezi), İzmir in en büyük gayrimenkul projesi Proje Büyüklüğü Tekfen-OZ: 243 milyon $ Proje Özeti : Toplam Satılabilir /Kiralanabilir Alanı: Konut: m², Ofis: m², AVM: m² Tahmini İnşaat Süresi - Baş: Ç3/2011 Bit: Ç3/2014 Modern kent planlamasına örnek teşkil edecek, Egeli yaşam kültürüne, iklimine hitap edecek tasarım 2009 Haziran ayında İzmir İmar Planlarında yürütmeyi durdurma kararı alınmasından sonra hukuki süreç yakından takip edilmektedir. Yatırım Gerekçeleri : Kentin planlanan ve gelişen Merkezi İş Alanı nda Liman Arkası nda, otoyolların kesiştiği noktada, İzmir in tüm ilçelerinden kolay ulaşılabilir, merkezi konumda 2010 da alışveriş merkezi potansiyeli en yüksek şehir (GYODER, 2008) İstanbul dan sonra nitelikli ofis ihtiyacı en çok olan şehir 77

78 Emlak Geliştirme Grubu Devam Eden Projeler Bomonti Apartmanları Genel Bakış: Kat karşılığı paylaşım modeli 84 üniteli konut projesi Proje Büyüklüğü Tekfen Emlak: 19 milyon $ Proje Özeti : Toplam Satılabilir Alan : m 2 Tahmini İnşaat Süresi: Baş: Ç3/ Bit: Ç2/2012 Zemin katta ticari alanlar ve home-ofis üniteleri, üst katlarda konut alanları Kentsel doku ve sokak yaşantısı ile bütünleşen modern mimari tasarım Yatırım Gerekçeleri: Bölge, merkezi konumu, önemli ulaşım akslarına yakınlığı, tünel ve metro gibi alt yapı projeleriyle ön plana çıkmakta Üniversite kampüsü, sosyal tesis, otel, kongre merkezi ve hastane projeleriyle Bomonti gelişen bir merkez Anıtlar Kurulu onay süreci devam etmektedir. Proje Tekfen Emlak Geliştirme A.Ş. tarafından takip edilecektir. 78

79 Emlak Geliştirme Grubu Devam Eden Projeler Bodrum Projeleri Genel Bakış: Arsalar Tekfen-OZ a ait Yazlık konut projeleri Proje Büyüklüğü: 14 milyon $ Gümüşlük projesi - İnşaat işlerinin Nisan ayı içinde tamanlanması planlanmaktadır. Proje satış/pazarlama faaliyetleri devam etmektedir. Konutlar Mayıs ayından itibaren sahiplerine teslim edilecektir. Proje Özeti : Bodrum projeleri etaplar halinde geliştirilecek Birinci Etap; Gümüşlük te 18 ünite İkinci Etap: Yalıkavak ta 20 ünite Toplam Satılabilir Alan: 4,300 m 2 Tahmini İnşaat Süresi: Baş: Ç1/ Bit: Ç1/2011 Yatırım Gerekçeleri: Türkiye nin en cazip turizm noktalarından biri. 79

80 Emlak Geliştirme Grubu Devam Eden Projeler Konya Meram Konut Genel Bakış: Arsa Konya Büyükşehir Belediyesi nden Kasım 2008 de satın alındı. Arsa Fiyatı: $12, Arsa büyüklüğü: m² Konut Projesi Proje Büyüklüğü: 200 milyon $ Proje Özeti: Toplam Satılabilir Alan: 200,000 m 2 Tahmini İnşaat Süresi: Baş: Ç2/ Bit: Ç1/2016 Güvenlikli, sosyal ve kültürel donatıları sağlanmış konut yerleşimi (1, ünite) Proje dört etap halinde geliştirilecek Projenin masterplan çalışmaları sürdürülmektedir. Yatırım Gerekçeleri : Anadolu nun ekonomik gelişme potansiyeli en yüksek kentlerinden Kentte nitelikli ve yeterli sosyal donatılara sahip proje arzı sınırlı 80

81 Emlak Geliştirme Grubu Potansiyel Projeler 81

82 Emlak Geliştirme Grubu Potansiyel Projeler FONKSİYONA VE BÖLGELERE GÖRE DAĞILIM Proje Konut Satılabilir alan* Ofis Satılabilir alan* Perakende Satılabilir alan* Turizm Satılabilir alan* Ticari; ; 5% Turizm; ; 11% Konut Ticari Ofis Turizm İstanbul Ankara ** Ofis; ; 20% Konut % Bodrum ** TOPLAM Toplam Satılabilir Alan; m2 * Tüm değerler m² dir. **Ankara ve Bodrum Projelerinin 1. fazına ait değerdir. 82

83 Emlak Geliştirme Grubu Tamamlanan Projeler TEKFEN YALIKAVAK EVLERİ Genel bakış: Yazlık konut & butik otel projesi (86 yazlık konut, 40 odalı butik otel) Projenin Mevcut durumu : 15 Temmuz 2008 itibariyle konut inşaatları tamamlanmış ve konutların teslimatı yapılmıştır. Proje kapsamında yer alan 40 odalı butik otel 2009 yaz sezonunda faaliyete başlamıştır. 83

84 Emlak Geliştirme Grubu Tekfen Services İşletme Yönetimi Tekfen Tower, Taksim Residences, Tekfen Sitesi, Yalıkavak Tekfen Evleri ve S-Cafe işletme yönetimi Tekfen Services markası ile Tekfen Turizm ve İşletmecilik A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Emlak Geliştirme Grubu nun devam eden projelerinde ve potansiyel projelerinde de işletme yönetiminin Tekfen Services tarafından yapılması planlanmaktadır. Tekfen Services profesyonel işletme yönetimi ile Emlak Geliştirme Grubu projelerine değer katmaktadır. MALİ GÖSTERGELER 2009 yılında Tekfen Services in cirosu 15,9 milyon TL, vergi öncesi karı 810 bin TL ve Tekfen Holding e aktarılan gelir 884 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 84

01.01.2015 30.09.2015 Dönemi Faaliyet Sonuçları

01.01.2015 30.09.2015 Dönemi Faaliyet Sonuçları 01.01.2015 30.09.2015 Dönemi Faaliyet Sonuçları 1/ 2015 Yılı Ocak Eylül Dönemi Mali Sonuçları Yılsonu Beklentileri (Revize) Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu

Detaylı

01.01.2009 30.09.2009 Dönemi Faaliyet Sonuçları

01.01.2009 30.09.2009 Dönemi Faaliyet Sonuçları 01.01.2009 30.09.2009 Dönemi Faaliyet Sonuçları 1/ İçerik 2009 Yılı 9 Aylık Mali Sonuçları Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu Tekfen

Detaylı

01.01.2010 31.03.2010 Dönemi Faaliyet Sonuçları

01.01.2010 31.03.2010 Dönemi Faaliyet Sonuçları 01.01.2010 31.03.2010 Dönemi Faaliyet Sonuçları 1/ İçerik 2010 Yılı Ocak Mart Dönemi Mali Sonuçları Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu

Detaylı

01.01.2010 30.09.2010 Dönemi Faaliyet Sonuçları

01.01.2010 30.09.2010 Dönemi Faaliyet Sonuçları 01.01.2010 30.09.2010 Dönemi Faaliyet Sonuçları 1/ İçerik 2010 Yılı 9 Aylık Mali Sonuçları Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu Tekfen

Detaylı

01.01.2011 31.03.2011 Dönemi Faaliyet Sonuçları

01.01.2011 31.03.2011 Dönemi Faaliyet Sonuçları 01.01.2011 31.03.2011 Dönemi Faaliyet Sonuçları 1/ İçerik 2011 Yılı Ocak Mart Dönemi Mali Sonuçları Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu

Detaylı

Dönemi Faaliyet Sonuçları

Dönemi Faaliyet Sonuçları 01.01.2009 31.03.2009 Dönemi Faaliyet Sonuçları 1/ İçerik 2009 Yılı Ocak Mart Dönemi Mali Sonuçları Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu

Detaylı

Dönemi Faaliyet Sonuçları

Dönemi Faaliyet Sonuçları 01.01.2013 30.09.2013 Dönemi Faaliyet Sonuçları 1/ İçerik 2013 Yılı Ocak Eylül Dönemi Mali Sonuçları Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu

Detaylı

01.01.2009 30.06.2009 Dönemi Faaliyet Sonuçları

01.01.2009 30.06.2009 Dönemi Faaliyet Sonuçları 01.01.2009 30.06.2009 Dönemi Faaliyet Sonuçları 1/ İçerik 2009 Yılı Ocak Haziran Dönemi Mali Sonuçları 2009 Yıl Sonu Beklentileri (Revize) Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal

Detaylı

01.01.2014 31.03.2014 Dönemi Faaliyet Sonuçları

01.01.2014 31.03.2014 Dönemi Faaliyet Sonuçları 01.01.2014 31.03.2014 Dönemi Faaliyet Sonuçları 1/ İçerik 2014 Yılı Ocak Mart Dönemi Mali Sonuçları Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu

Detaylı

Dönemi Faaliyet Sonuçları

Dönemi Faaliyet Sonuçları 01.01.2016 30.06.2016 Dönemi Faaliyet Sonuçları 1/ 2016 Yılı Ocak Haziran Dönemi Mali Sonuçları Yılsonu Beklentileri (Revize) Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu

Detaylı

Dönemi Faaliyet Sonuçları

Dönemi Faaliyet Sonuçları 01.01.2016 30.09.2016 Dönemi Faaliyet Sonuçları 1/ 2016 Yılı Ocak Eylül Dönemi Mali Sonuçları Yılsonu Beklentileri (Revize) Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu

Detaylı

Dönemi Faaliyet Sonuçları

Dönemi Faaliyet Sonuçları 01.01.2016 31.03.2016 Dönemi Faaliyet Sonuçları 1/ 2016 Yılı Ocak Mart Dönemi Mali Sonuçları Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu 2 Temel

Detaylı

2015 Yılı Faaliyet Sonuçları

2015 Yılı Faaliyet Sonuçları 2015 Yılı Faaliyet Sonuçları 1/ 2015 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2016 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler 2 Temel Finansal Göstergeler Temel Bilanço Kalemleri (Milyon TL) 31

Detaylı

Dönemi Faaliyet Sonuçları

Dönemi Faaliyet Sonuçları 01.01.2013 31.03.2013 Dönemi Faaliyet Sonuçları 1/ İçerik 2013 Yılı Ocak Mart Dönemi Mali Sonuçları Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu

Detaylı

01.01.2015 31.03.2015 Dönemi Faaliyet Sonuçları

01.01.2015 31.03.2015 Dönemi Faaliyet Sonuçları 01.01.2015 31.03.2015 Dönemi Faaliyet Sonuçları 1/ İçerik 2015 Yılı Ocak Mart Dönemi Mali Sonuçları Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu

Detaylı

Dönemi Faaliyet Sonuçları

Dönemi Faaliyet Sonuçları 01.01.2014 30.09.2014 Dönemi Faaliyet Sonuçları 1/ İçerik 2014 Yılı Ocak Eylül Dönemi Mali Sonuçları Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu

Detaylı

Dönemi Faaliyet Sonuçları

Dönemi Faaliyet Sonuçları 01.01.2015 30.06.2015 Dönemi Faaliyet Sonuçları 1/ 2015 Yılı Ocak Haziran Dönemi Mali Sonuçları Yılsonu Beklentileri (Revize) Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Sonuçları

2014 Yılı Faaliyet Sonuçları 2014 Yılı Faaliyet Sonuçları 1/ İçindekiler 2014 Yılı Genel Değerlendirme 2014 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2015 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler 2 2014 Yılı Genel Değerlendirme

Detaylı

Dönemi Faaliyet Sonuçları

Dönemi Faaliyet Sonuçları 01.01.2012 30.06.2012 Dönemi Faaliyet Sonuçları 1/ İçerik 2012 Yılı Ocak Haziran Dönemi Mali Sonuçları Yılsonu Beklentileri (Revize) Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi

Detaylı

Dönemi Faaliyet Sonuçları

Dönemi Faaliyet Sonuçları 01.01.2013 30.06.2013 Dönemi Faaliyet Sonuçları 1/ İçerik 2013 Yılı Ocak Haziran Dönemi Mali Sonuçları Yılsonu Beklentileri (Revize) Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Sonuçları

2010 Yılı Faaliyet Sonuçları 2010 Yılı Faaliyet Sonuçları 1/ İçindekiler Makro Değerlendirme Grup Hakkında Genel Değerlendirme 2010 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2011 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Tekfen

Detaylı

Dönemi Faaliyet Sonuçları

Dönemi Faaliyet Sonuçları 01.01.2012 30.09.2012 Dönemi Faaliyet Sonuçları 1/ İçerik 2012 Yılı Ocak Eylül Dönemi Mali Sonuçları Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu

Detaylı

Dönemi Faaliyet Sonuçları

Dönemi Faaliyet Sonuçları 01.01.2011 30.09.2011 Dönemi Faaliyet Sonuçları 1/ İçerik 2011 Yılı Ocak Eylül Dönemi Mali Sonuçları Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu

Detaylı

2008 Yılı Faaliyet Sonuçları

2008 Yılı Faaliyet Sonuçları 2008 Yılı Faaliyet Sonuçları 1/ İçindekiler Makro Değerlendirme Yönetim Anlayışı Grup Hakkında Genel Değerlendirme 2008 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2009 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili

Detaylı

2011 Yılı Faaliyet Sonuçları

2011 Yılı Faaliyet Sonuçları 2011 Yılı Faaliyet Sonuçları 1/ İçindekiler Makro Değerlendirme Grup Hakkında Genel Değerlendirme 2011 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2012 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Tekfen

Detaylı

Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri

Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri Çimento Sektörü ve 2010 Beklentileri Nisan,2010 Çimento tüketimi gelişmiş ülkelerde az çok uzun dönem GSMH ile orantısal bir büyüklüğü sahip iken gelişmekte olan ülkelerde GSMH daki büyümenin çok üstünde

Detaylı

Dönemi Faaliyet Sonuçları

Dönemi Faaliyet Sonuçları 01.01.2017 31.03.2017 Dönemi Faaliyet Sonuçları 2017 Yılı Ocak Mart Dönemi Mali Sonuçları Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu 2 Temel

Detaylı

2016 Yılı Faaliyet Sonuçları

2016 Yılı Faaliyet Sonuçları 2016 Yılı Faaliyet Sonuçları 1/ 2016 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2017 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler 2 Temel Finansal Göstergeler Temel Bilanço Kalemleri (Milyon TL) 31

Detaylı

2012 Yılı Faaliyet Sonuçları

2012 Yılı Faaliyet Sonuçları 2012 Yılı Faaliyet Sonuçları 1/ İçindekiler 2012 Yılı Gelişmeleri Grup Hakkında Genel Değerlendirme 2012 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2013 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler

Detaylı

2013 Yılı Faaliyet Sonuçları

2013 Yılı Faaliyet Sonuçları 2013 Yılı Faaliyet Sonuçları 1/ İçindekiler 2013 Yılı Genel Değerlendirme 2013 Yılı Konsolide Mali Tablolar 2014 Yılı Beklentileri Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler 2 2013 Yılı Genel Değerlendirme

Detaylı

TEKFEN HOLDİNG 1Ç2016 Sonuçları

TEKFEN HOLDİNG 1Ç2016 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 9 Mayıs 2016 TEKFEN HOLDİNG 1Ç2016 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr Tekfen Holding İlk Çeyrekte Tüm Kar Marjlarında İyileşme Kaydetti Öneri "EKLE" Hedef Hisse Fiyatı

Detaylı

Dönemi Faaliyet Sonuçları

Dönemi Faaliyet Sonuçları 01.01.2008 30.06.2008 Dönemi Faaliyet Sonuçları 1/ İçerik Makro Değerlendirme 2008 1. Yarıyıl Konsolide Mali Tabloları Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak

Detaylı

01.01.2008 30.09.2008 Dönemi Faaliyet Sonuçları

01.01.2008 30.09.2008 Dönemi Faaliyet Sonuçları 01.01.2008 30.09.2008 Dönemi Faaliyet Sonuçları 1/ İçerik Makro Değerlendirme 2008 Yılı 9 Aylık Mali Sonuçları Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme

Detaylı

01.01.2012 31.03.2012 Dönemi Faaliyet Sonuçları

01.01.2012 31.03.2012 Dönemi Faaliyet Sonuçları 01.01.2012 31.03.2012 Dönemi Faaliyet Sonuçları 1/ İçerik 2012 Yılı Ocak Mart Dönemi Mali Sonuçları Faaliyet Grupları ile İlgili Detay Bilgiler Taahhüt Grubu Tarımsal Sanayi Grubu Emlak Geliştirme Grubu

Detaylı

Çuhadaroğlu Metal Halka Arz Bilgileri

Çuhadaroğlu Metal Halka Arz Bilgileri Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Halka Arz Bilgilendirme Notu Çuhadaroğlu Metal Halka Arz Bilgileri Borsa Kodu Halka Arz Yöntemi Halka Arz Şekli CUSAN Sabit Fiyat ile Talep Toplama Sermaye Artırımı

Detaylı

HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI

HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI 2015 HALI SEKTÖRÜ Şubat Ayı İhracat Bilgi Notu Tekstil, Deri ve Halı Şubesi İTKİB Genel Sekreterliği 03/2015 Page 1 HALI SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYI İHRACAT PERFORMANSI Ülkemizin halı ihracatı 2014 yılını %

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR Temmuz-Eylül 2006 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomik Araştırmalar ve İstatistik Müdürlüğü ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR TOBB Yayın No. 2007 / 36 ISBN: 9944-60 027-X Sayfa Düzeni

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün yeni pazarlar bulmasına

Detaylı

Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanmış 30.6.2011 tarihli Faaliyet Raporudur.

Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanmış 30.6.2011 tarihli Faaliyet Raporudur. ÖZBAL ÇELİK BORU Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğe istinaden hazırlanmış 30.6.2011 tarihli Faaliyet Raporudur. a) Raporun Dönemi: 1.1.2011-30.6.2011 Ortaklığın Ünvanı: Özbal Çelik Boru San. Tic. Ve Taah. A.Ş.

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

Satılık Depolama Tesisi / Arsa. Haramidere, Avcılar, İstanbul

Satılık Depolama Tesisi / Arsa. Haramidere, Avcılar, İstanbul Haramidere, Avcılar, İstanbul İçerik Yatırım Özeti Konum & Ulaşım Bölgedeki Önemli Yatırımlar Mülkiyet & İmar Durumu Teknik Özellikler Satış İşleminin Yapısı İletişim 2 Yatırım Özeti Yatırım arsası, İstanbul

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

SAF GYO. Yatırımcı Sunumu Eylül 2015. BIST Kodu: SAFGY SAFGY TI (Bloomberg) SAFGY.IS (Reuters) www.safgyo.com

SAF GYO. Yatırımcı Sunumu Eylül 2015. BIST Kodu: SAFGY SAFGY TI (Bloomberg) SAFGY.IS (Reuters) www.safgyo.com SAF GYO Yatırımcı Sunumu Eylül 2015 BIST Kodu: SAFGY SAFGY TI (Bloomberg) SAFGY.IS (Reuters) www.safgyo.com Yasal Not İşbu dokümanda yer alan bilgiler SAF GYO (Şirket) tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümanda

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YATIRIMCI SUNUMU 31.12.2015

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YATIRIMCI SUNUMU 31.12.2015 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YATIRIMCI SUNUMU 31.12.2015 ISGYO İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 1999 yılında T. İş Bankası A.Ş. nin lider sermayedarlığı ile kurulmuştur. İş GYO; 1,3 milyar

Detaylı

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 30 HAZİRAN 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İçindekiler 1. Koç Finansal Hizmetler in Kısa Tarihçesi ve Ortaklık Yapısı... 3 2. Yönetim Kurulu Başkan

Detaylı

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Durum Analizi

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Durum Analizi Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Durum Analizi Nurel KILIÇ Türk müteahhitleri, her geçen yıl uluslararası pazardan aldığı payı artırmayı başarmaktadır. Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinde Türk müteahhitlik

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 5 Mayıs 2016

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 5 Mayıs 2016 Via Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1 Amaç Sermaye Piyasası Kurulu nun VII128.1 Pay Tebliği nin 29.maddesine istinaden A1 Capital Yatırım

Detaylı

TURCAS PETROL A.Ş. 2014 YILI İLK ÇEYREK FİNANSAL DEĞERLENDİRMESİ. İstanbul, Türkiye, 12 Mayıs 2014 Turcas Petrol A.Ş. (BIST: TRCAS ) ( Turcas )

TURCAS PETROL A.Ş. 2014 YILI İLK ÇEYREK FİNANSAL DEĞERLENDİRMESİ. İstanbul, Türkiye, 12 Mayıs 2014 Turcas Petrol A.Ş. (BIST: TRCAS ) ( Turcas ) TURCAS PETROL A.Ş. 214 YILI İLK ÇEYREK FİNANSAL DEĞERLENDİRMESİ İstanbul, Türkiye, 12 Mayıs 214 Turcas Petrol A.Ş. (BIST: TRCAS ) ( Turcas ) Akaryakıt dağıtımı ve madeni yağlar, petrol rafinajı ve elektrik

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

TEKFEN HOLDİNG 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 6,86TL

TEKFEN HOLDİNG 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 6,86TL ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 18 Ağustos 2013 TEKFEN HOLDİNG 2Ç2014 Sonuçları Öneri: AL Hedef Fiyat: 6,86TL HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr Tekfen Holding, 2Ç2014 te 41,5mn TL lik Net Kar ile 2Ç2013 teki

Detaylı

ENKA İNŞAAT 2Ç2015 Sonuçları

ENKA İNŞAAT 2Ç2015 Sonuçları Ağustos 14 Eylül 14 Ekim 14 Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Ağustos 15 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 20 Ağustos 2015 ENKA İNŞAAT 2Ç2015 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. 01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar tebliğine istinaden hazırlanmıştır) 1 NUH

Detaylı

Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu

Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 08.08.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş.

ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. ŞEKER PİLİÇ VE YEM SAN. TİC. A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2010-31.12.2010 FAALİYET RAPORU İçindekiler Yönetim Kurulu... 2 Denetim Kurulu.. 2 Sermaye Yapısı.. 2 Temettü

Detaylı

Özak GYO. Yüksek getiri sağlayacak değerli projeler. Hisse Senedi / Küçük Şirket / Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları. Yükselme Potansiyeli* 139%

Özak GYO. Yüksek getiri sağlayacak değerli projeler. Hisse Senedi / Küçük Şirket / Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları. Yükselme Potansiyeli* 139% Hisse Senedi / Küçük Şirket / Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Özak GYO 20.01.2016 İzleme Listesine Ekleme Yüksek getiri sağlayacak değerli projeler Büyüme için iyi konumlandırılmış ve çeşitlendirilmiş

Detaylı

SABANCI HOLDİNG 3Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 11,80TL

SABANCI HOLDİNG 3Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 11,80TL ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 24 Kasım 2014 SABANCI HOLDİNG 3Ç2014 Sonuçları Öneri: EKLE Hedef Fiyat: 11,80TL HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr Sabancı Holding in Net Dönem Karını 3Ç2014 te Sigorta ve Perakende

Detaylı

AYGAZ 4Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 11,95TL

AYGAZ 4Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 11,95TL ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 23 Mart 2015 AYGAZ 4Ç2014 Sonuçları Öneri: AL Hedef Fiyat: 11,95TL HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr Stok Zararları ve Vergi Ceza Karşılığı Son Çeyrekte Aygaz ın Karlılığını Olumsuz

Detaylı

Basın Bülteni. BASF, 3. çeyrekte satış hacmini artırdı

Basın Bülteni. BASF, 3. çeyrekte satış hacmini artırdı Basın Bülteni BASF, 3. çeyrekte satış hacmini artırdı BASF, 2014 yılı üçüncü çeyreğinde satışlarını yüzde 3 artırarak 18,3 milyar Avro ya çıkardı. Şirketin faiz ve vergi öncesi karı ise (FAVÖK) yüzde 9

Detaylı

PİYASA ÇARPANLARI DİKKAT ÇEKENLER

PİYASA ÇARPANLARI DİKKAT ÇEKENLER IMKB-50 hisselerinde talep herzaman diliminde daima yüksek olmuştur. Çünkü nerdeyse tüm mali sektörü kapsıyor, TCMB nin aldığı tedbirler hemen uygulamaya geçildiğinden mali tablolarına yansımalarını görebiliyoruz.

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 31.12.2013

YATIRIMCI SUNUMU 31.12.2013 YATIRIMCI SUNUMU 31.12.2013 GYO Sektörü Gayrimenkul yatırım ortaklıkları(gyo); Gayrimenkullere, Gayrimenkullere dayalı projelere, Gayrimenkullere dayalı haklara, Sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen

Detaylı

2013 Finansal Sonuçları

2013 Finansal Sonuçları 2013 Finansal Sonuçları Ajanda 2013 Yılı Gelişmeleri Haydar Yenigün Ford Motor Company ve Avrupa Pazarı Verileri William Periam Finansal Sonuçlar Oğuz Toprakoğlu Sorular & Cevaplar Sayfa 2 Haydar Yenigün

Detaylı

İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2013 Turcas Petrol A.Ş. (IMKB: TRCAS ) ( Turcas )

İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2013 Turcas Petrol A.Ş. (IMKB: TRCAS ) ( Turcas ) İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2013 Turcas Petrol A.Ş. (IMKB: TRCAS ) ( Turcas ) Akaryakıt dağıtımı ve madeni yağlar, petrol rafinajı ve elektrik üretimi-ticareti alanlarında faaliyet gösteren Türkiye nin

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT A.Ş HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 26 Aralık 2013 Raporun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK, Kurul ) tarafından yayınlanan

Detaylı

Halka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013 yılının ikinci çeyreği

Halka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013 yılının ikinci çeyreği www.pwc.com.tr Halka Arz Seyri: Türkiye ye Bakış 2013 yılının ikinci çeyreği Sermaye Piyasaları Giriş Pegasus un Nisan ayında gerçekleşen halka arzından 278 milyon Euro elde edildi ve bu, son 12 ayda gerçekleşen

Detaylı

Arçelik. Net kar beklentilerin hayli üzerinde gerçekleşti R. Fulin Önder Analist fonder@sekeryatirim.com. Şeker Yatırım Araştırma

Arçelik. Net kar beklentilerin hayli üzerinde gerçekleşti R. Fulin Önder Analist fonder@sekeryatirim.com. Şeker Yatırım Araştırma 2Ç15 Sonuçları Dayanıklı tüketim ürünleri 29 Temmuz 2015 Arçelik Net kar beklentilerin hayli üzerinde gerçekleşti R. Fulin Önder Analist fonder@sekeryatirim.com Arçelik, 2Ç15 te, piyasa beklentisi TL164.0mn

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2014 TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

ÜNĠVERSiTESĠ ULAġTIRMA VE LOJĠSTĠK BÖLÜMÜ LOJĠSTĠK KULÜBÜ 7.LOJĠSTĠK ZĠRVESĠ. 10 Mayıs 2010. Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Nabucco Boru Hattı Projeleri

ÜNĠVERSiTESĠ ULAġTIRMA VE LOJĠSTĠK BÖLÜMÜ LOJĠSTĠK KULÜBÜ 7.LOJĠSTĠK ZĠRVESĠ. 10 Mayıs 2010. Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Nabucco Boru Hattı Projeleri ĠSTANBUL ÜNĠVERSiTESĠ ULAġTIRMA VE LOJĠSTĠK BÖLÜMÜ LOJĠSTĠK KULÜBÜ 7.LOJĠSTĠK ZĠRVESĠ 10 Mayıs 2010 Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Nabucco Boru Hattı Projeleri Osman Z. Göksel BOTAġ BTC Proje Direktörü Nabucco

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 10 Şubat 2016

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU 10 Şubat 2016 Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu 1- Amaç Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 Pay Tebliği nin 29.maddesine istinaden A1 Capital Yatırım

Detaylı

PETKİM 3Ç2015 Sonuçları

PETKİM 3Ç2015 Sonuçları Kasım 14 Aralık 14 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Ağustos 15 Eylül 15 Ekim 15 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 9 Kasım 2015 PETKİM 3Ç2015 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

İstanbul, Türkiye, 17 Mayıs 2013 Turcas Petrol A.Ş. (IMKB: TRCAS ) ( Turcas )

İstanbul, Türkiye, 17 Mayıs 2013 Turcas Petrol A.Ş. (IMKB: TRCAS ) ( Turcas ) İstanbul, Türkiye, 17 Mayıs 213 Turcas Petrol A.Ş. (IMKB: TRCAS ) ( Turcas ) Akaryakıt dağıtımı ve madeni yağlar, petrol rafinajı ve elektrik üretimi-ticareti alanlarında faaliyet gösteren Türkiye nin

Detaylı

2007 Yılı Ocak Eylül Dönemi Karşılaştırmalı Finansal Sonuçları

2007 Yılı Ocak Eylül Dönemi Karşılaştırmalı Finansal Sonuçları 2007 Yılı Ocak Eylül Dönemi Karşılaştırmalı Finansal Sonuçları 1/ Telekonferans Duyurusu 24 Aralık 2007 Pazartesi ve 4 Ocak 2008 Cuma günleri TSİ 16:30 da 2007 9 aylık mali tablolarını tartışmak üzere

Detaylı

OTKAR. Savunma Sanayi Gelirlerinin Payı, Ticari Araç Satış Gelirlerindeki Düşüşle 2014 Yılında %30 a Yükseldi ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ

OTKAR. Savunma Sanayi Gelirlerinin Payı, Ticari Araç Satış Gelirlerindeki Düşüşle 2014 Yılında %30 a Yükseldi ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 18 Mart 2015 OTOKAR 4Ç2014 Sonuçları Öneri: TUT Hedef Fiyat: 94,70TL HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr Savunma Sanayi Gelirlerinin Payı, Ticari Araç Satış Gelirlerindeki Düşüşle

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014

ÇİMENTO SEKTÖRÜ 10.04.2014 ÇİMENTO SEKTÖRÜ TABLO 1: EN ÇOK ÜRETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) TABLO 2: EN ÇOK TÜKETİM YAPAN 15 ÜLKE (2012) SEKTÖRÜN GENEL DURUMU Dünyada çimento üretim artışı hızlanarak devam ederken 2012 yılında dünya

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2010 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2010 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2010 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Turkey Data Monitor Ekonomi Bülteni. 07 Mart 2016 I. KÜRESEL GELİŞMELER

Turkey Data Monitor Ekonomi Bülteni. 07 Mart 2016 I. KÜRESEL GELİŞMELER I. KÜRESEL GELİŞMELER Zayıf ücret artışları, güçlü istihdam artışını gölgede bıraktı ABD de Şubat ayında toplam tarım dışı istihdam 195 bin kişilik beklentilerin belirgin üzerinde 242 bin kişi olarak açıklandı.

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU. Ocak 2014 GÜBRETAŞ BİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İŞTİRAKİDİR.

YATIRIMCI SUNUMU. Ocak 2014 GÜBRETAŞ BİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İŞTİRAKİDİR. YATIRIMCI SUNUMU Ocak 2014 GÜBRETAŞ BİR TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İŞTİRAKİDİR. Gübre Fabrikaları T.A.Ş Kuruluş Tarihi 25.12.1952 Sermaye Tutarı 334.000.000 TL Borsa Borsa İstanbul (BIST) Hisse Kodu GUBRF

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015

TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE BU HAFTA 7 11 EYLÜL 2015 PERAKENDE SATIŞ HACMİ ARTTI Perakende satış hacmi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 7,1 arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU. Nisan 2012 GÜBRETAŞ BİR TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İŞTİRAKİDİR.

YATIRIMCI SUNUMU. Nisan 2012 GÜBRETAŞ BİR TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İŞTİRAKİDİR. YATIRIMCI SUNUMU Nisan 2012 GÜBRETAŞ BİR TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ İŞTİRAKİDİR. Gübre Fabrikaları T.A.Ş Kuruluş Tarihi 25.12.1952 Sermaye Tutarı 83.500.000TL Borsa İMKB Hisse Kodu GUBRF 2 GÜBRE

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU 2016 / 1. Çeyrek

YATIRIMCI SUNUMU 2016 / 1. Çeyrek YATIRIMCI SUNUMU 2016 / 1. Çeyrek KISACA HALK GYO 2010 yılında kurulan Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, gayrimenkullere dayalı haklara ve sermaye piyasası

Detaylı

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ 22 Mart 2012

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ 22 Mart 2012 GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ 22 Mart 2012 PİYASALARA BAKIŞ 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Günün odak noktasında Avrupa da açıklanacak Mart ayı PMI endeksleri yer alıyor. Bloomberg

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Mali Konular Genel Müdürlüğü nün AB ye üye ülkeler ile aday ve potansiyel aday ülkelerdeki makroekonomik

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU ULUSOY UN EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 10 KASIM 2014 ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Önemli Not İşbu rapor, ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, Sermaye

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

İÇERİK. Genel Bilgiler Faaliyet Bilgileri Konsolide Sağlık Kişisel Bakım Gayrimenkul Geliştirme Geleceğe İlişkin Stratejiler

İÇERİK. Genel Bilgiler Faaliyet Bilgileri Konsolide Sağlık Kişisel Bakım Gayrimenkul Geliştirme Geleceğe İlişkin Stratejiler İÇERİK Genel Bilgiler Faaliyet Bilgileri Konsolide Sağlık Kişisel Bakım Gayrimenkul Geliştirme Geleceğe İlişkin Stratejiler ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR Genel Bilgiler Ortaklık Yapısı

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİ. FED in faiz artırımı sürecine yönelik zamanlamayı fiyatlandırmakla güçlük çeken küresel piyasalar,

DÜNYA EKONOMİSİ. FED in faiz artırımı sürecine yönelik zamanlamayı fiyatlandırmakla güçlük çeken küresel piyasalar, AĞUSTOS 2015 DÜNYA EKONOMİSİ 2015 yılının Ağustos ayında; küresel ekonomiye olan güvensizlik ortamının sürdüğü ve buna bağlı olarak riskten kaçınma eğiliminin artış gösterdiği görülmektedir. 2008 krizi

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Ağustos 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Ağustos 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Ağustos 2015) TEPAV Perakende Güven Endeksi-TEPE (02.09.2015) TEPE, Ağustos ayında bir önceki aya göre artarken, geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. Önümüzdeki

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mayıs 2016, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Makro Ekonomi ve Strateji. Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mayıs 2016, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Makro Ekonomi ve Strateji. Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 20 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Makro Ekonomi ve Strateji - Döviz girişi gerilemeye devam eder mi? Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji

Detaylı

GELECEĞE YATIRIM ORTAKLIĞI 2013 I. ÇEYREK YATIRIMCI SUNUMU

GELECEĞE YATIRIM ORTAKLIĞI 2013 I. ÇEYREK YATIRIMCI SUNUMU GELECEĞE YATIRIM ORTAKLIĞI 2013 I. ÇEYREK YATIRIMCI SUNUMU 2010 yılında kurulan Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Halk GYO) gayrimenkule, gayrimenkule dayalı haklara, gayrimenkul projelerine ve

Detaylı

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010 halka arz 1 Özet Bilgiler HALKA ARZ VE ORTAKLIK YAPISI Afken Holding in altyapı yatırımları konularında uzmanlaşmış tecrübesi 1976 yılına dayanmaktadır. Günümüzde ana

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ. Araştırma ŞİRKET RAPORU. Yüksek maliyetlerin olumsuz etkisi fiyatlandı. TÜRKİYE / GIDA SEKTÖRÜ 16 Eylül 2014

ÜLKER BİSKÜVİ. Araştırma ŞİRKET RAPORU. Yüksek maliyetlerin olumsuz etkisi fiyatlandı. TÜRKİYE / GIDA SEKTÖRÜ 16 Eylül 2014 Araştırma ŞİRKET RAPORU TÜRKİYE / GIDA SEKTÖRÜ 16 Eylül 2014 ÜLKER BİSKÜVİ Yüksek maliyetlerin olumsuz etkisi fiyatlandı %14 yukarı potansiyel ile AL önerisi veriyoruz. Ülker Bisküvi yi 12 aylık 17.30TL/hisse

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı

Basın Bülteni. BASF, yıl sonu hedeflerini güncelledi

Basın Bülteni. BASF, yıl sonu hedeflerini güncelledi Basın Bülteni BASF, yıl sonu hedeflerini güncelledi 2015 yılı üçüncü çeyreğine yönelik finansal verilerini açıklayan BASF, satışlarında 17,4 milyar Avro ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalma

Detaylı

ÇİMENTO SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜM

ÇİMENTO SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜM ÇİMENTO SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜM Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği nin (TÇMB) son açıkladığı verilere göre 2010 yılının Ocak ayında yurt içi ve yurt dışı toplam çimento satışı 3,4 milyon ton düzeyinde

Detaylı

AYGAZ Şirket Sunuşu. Kasım 2013

AYGAZ Şirket Sunuşu. Kasım 2013 AYGAZ Şirket Sunuşu Kasım 2013 Who we are? - AYGAZ Türkiye nin lider LPG şirketi 1,7 milyon ton satış 2012 3,1 milyar usd ciro 2012 % 29 pazar payı Enerjide farklı alanlarda yatırımlar; Doğal Gaz Rafineri

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı