5. ÜNİTE IS LM Analizi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. ÜNİTE IS LM Analizi"

Transkript

1 5. ÜNİTE IS LM Analizi

2 Bu bölümde mako iktisadın en çok bilinen modeli olan IS-LM modelini göeceğiz. Model statikti. Mako iktisatta statik vasayımı cai değişmelein stoklaı ve bekleyişlei etkilemediği vasayımıdı. Buna göe öneğin cai faiz ya da cai ku değiştiğinde faiz ve kua ilişkin bekleyişle değişmeyecekti. Benze şekilde valık stoklaında atışlaın (diyelim yatıım yoluyla semaye stokunun atması) sevet stoku üzeindeki etkileini de gömezden geleceğiz. Ekonomide sadece iki valık olduğunu vasayacağız. Bunlada biisi getiisi olmayan paa, diğei de tahvil olaak adlandıacağımız sabit getiili genel bi valıktı. Paa azının MB taafından kontol edilebilen bi stok olduğunu vasayacağız. 5.1 Valık piyasalaı Ekonomide iki valık olduğuna göe bunlaın toplamı sevet stokunu oluştuu: W = M s + B. Buada W = nominal sevet stoku, M S = nominal paa stoku, B = nominal tahvil stokudu. Valık taleplei aşağıdaki bütçe kısıdına uymak zoundadı: W = M d + B d, ki buada M d nominal paa talebi, B d nominal tahvil talebidi. Buadan M d + B d = W = M s + B (M d M s ) + (B d B) = 0 olmak üzee Walas yasasının valık taleplei için özel halini elde edeiz. Buna göe bütçe kısıdına uyulduğu süece he iki valık için biden talep az fazlası oluşamaz: bi valık piyasasında talep/az fazlası vasa diğeinde az/talep fazlası olmalıdı. Öyleyse bu piyasaladan bii dengedeyse diğei de dengededi: M d = M S ise B d = B olu. Bu da bize piyasaladan sadece biisini ele alma olanağı vei. Statik bekleyişle vasayımı altında paa talebi fonksiyonunu M d = L(, i)p M d /p = L(, i) + olaak fomüle ediyouz. Fonksiyonda Ei ve Eπ beklenen değe değişkenleini göstemeye şimdilik geek yoktu, çünkü statik bekleyişle vasayımıyla bunla ilgili değişkenlein cai değeleindeki değişmeleden etkilenmeyecekledi. Sevet değişmeleini de hesaba katılmayacağı için sadeleştime adına fonksiyonda göstemeyeceğiz. Bu fonksiyonla paa piyasası dengesi Şekil 5.1 deki gibi olu. Şekli (a) panelinde vei olan eel paa azı (M S /p) o ve geli düzeyi o ile paa piyasası noktasında i o faiz oanı ile dengededi. Dolayısı ile denge faiz oanı eel paa azı ile geliin düzeyine bağlıdı. Şimdi, eel paa azı vei iken geli atasa paa talebi sağa/yukaıya kaya (Şekil 5.1 in (a) panelinde L( 1, i) konumuna) ve başlangıç i o faizinde paa piyasasında talep fazlası oluşu. Çünkü atan gelie bağlı olaak paa talebi ata. Bu talep fazlası tahvil piyasasında eşdeğe az fazlasına kaşılık geli (Walas yasası). Çünkü paa azı MB kontolünde olduğuna göe atamaz ve atan paa talebini kaşılamanın tek yolu eldeki tahvillein bi kısmını satmak yani paaya çevimekti. Bunun sonucunda tahvil fiyatı düşe, faiz yükseli. eni denge noktasında oluşu. Aynı eel paa azı ((M S /p) o ) ile faklı geli düzeyleinde oluşan faklı denge faiz oanlaı i düzleminde Şekil 5.1 in (b) panelinde LM eğisi üzeinde gösteilmişti. 1

3 i i 1 i (M S /p) o (M S /p) 1 LM o LM 1 i o 1 i o 1 L( 1, i) L( o, i) M/p (a) Şekil 5.1 Paa Piyasası dengesi ve LM Eğisi 1 o 1 (b) LM eğisi valık piyasalaında dengeyi sağlayan faiz ve geli düzeyleinin geometik yeidi. Eği üzeinde he noktada paa ve Walas yasası uyaınca tahvil piyasalaı dengededi. Paa talebinin faiz duyalılığı attıkça LM eğisi yatıklaşı. Paa talebinin geli esnekliği attıkça LM eğisi dikleşi. Çünkü paa talebinin faiz esnekliği ne kada yüksekse Şekil 5.1 (a) panelinde L( 1, i) konumuna kayma o kada fazla olu ve faiz aynı geli değişmesi ile daha yüksek oluşu. Öte yandan L(i, ) fonksiyonu yatıklaştıkça (paa talebinin faiz duyalılığı attıkça) geli attığında otaya çıkan paa piyasası talep fazlası daha küçük bi faiz atışı ile gideili ve LM eğisi daha yatık olu. Şimdi eel paa azında bi değişmenin LM eğisini nasıl etkileyeceğini ele alalım. Geli vei iken eel paa azı (M S /p) 1 düzeyine atasa başlangıç denge faizinde paa piyasasında az fazlası oluşu ki bu da tahvil piyasasında talep fazlası oluşu demekti. Bu fazlala MB nın yapmak istediği işleme kaşılık geli. Bu mekanizmayı bu aşamada iyi anlamak geeki. Paa azı attı demek MB açık piyasa işlemlei ile piyasadan tahvil alıp piyasaya paa sümek istiyo demekti. ani MB nin piyasalaı daha fazla paa daha az tahvil tutacak şekilde sevet kompozisyonlaını ya da potföy tecihleini değiştimeye ikna etmelidi. MB nın tahvil piyasasında yaattığı talep fazlası tahvil stokunun vei olduğu piyasada tahvil fiyatlaını attıı. Tahvil fiyatı ile tahvil faiz oanı tes oantılı olduğuna göe bu faizin düşmesi demekti. Düşen faiz potföy tecihini paa lehine değiştii ve yeni o dengesinde daha düşük i 1 o faizi oluşu. Buna göe aynı geli düzeyinde daha yüksek eel paa azına daha düşük faiz oanı kaşı geli ki bu da LM eğisinin sağa/aşağıya kayması demekti: Reel paa azı atasa (fiyat düzeyi vei iken nominal paa azı atasa ya da nominal paa azı vei iken fiyat düzeyi düşese) LM eği sağa/aşağıya kaya. Tesine eel paa azı azalısa (fiyat düzeyi vei iken nominal paa azı azalısa ya da nominal paa azı vei iken fiyat düzeyi atasa) LM eği sola/yukaıya kaya Ekonomi LM eğisinin üzeinde değilse valık piyasalaı dengede değildi. Öneğin Şekil 5.2 de A gibi LM eğisinin üstünde kalan bi noktada paa piyasasında az ve Walas yasası geeği tahvil piyasasında talep fazlası vadı. Çünkü geli o iken paa piyasasında denge için faiz oanı LM üzeinde o olmak geekiken, A noktasına kaşı gelen faiz oanı daha yüksekti. Öyleyse A noktasında paa talebi yetesizdi ve paa piyasasında az fazlası vadı. Aksine Şekil 5.2 de B gibi bi noktada faiz denge değeinden düşüktü ve paa talebi olması geekenden güçlüdü ve paa piyasasında talep 2

4 (tahvil piyasasında az) fazlası vadı. Şimdi, valık piyasalaında valıklaın az stoklaı vei olduğuna göe otaya çıkan dengesizlikle valık fiyatlaının intibakıyla geçekleşi. Buna göe, Paa piyasasında az fazlası = Tahvil piyasasında talep fazlası tahvil fiyatı ata, faiz düşe Paa piyasasında talep fazlası = Tahvil piyasasında az fazlası tahvil fiyatı düşe, faiz ata. Üstelik bu intibakla çok hızlı geçekleşi. ani valık piyasalaında kalıcı bi dengesizlik oluşmaz. Bunu şu şekilde ifade edebiliiz: Ekonomi he zaman LM eğisinin üzeindedi: valık piyasalaında otaya çıkan az talep fazlalaı anlık fiyat haeketlei ile gideili. Dolayısı ile Şekil 5.2 de A ve B gibi noktaladan başlayaak faizin hızla düşmesi (atması) ile ekonomi dehal LM eğisinin üzeine gelecekti. Paa Piyasasında Az Tahvil Piyasasında Talep Fazlası A LM o B Paa Piyasasında Talep Tahvil Piyasasında Az Fazlası o 5.2 Mal piyasası Şekil 5.2 Valık Piyasalaında Dengesizlik Bu aşamada kapalı bi ekonomi vasayacağız. 3. Bölüm de gödüğümüz gibi bu vasayımla denge gelii = (1/k)(C o + ct ct o + I o + G o ) k = 1 c(1 t) = t + s(1 t) olu. Ama Bölüm 2 den yatıımın (bekleyişle vei iken) eel faizin azalan fonksiyonu olduğunu biliyouz: I = I(). Öyleyse denge geli düzeyini = (1/k)(C o + ct ct o + I()+ G o ) olaak yazabiliiz. Buna göe faiz attığında yatıım ve denge gelii azalı. Tatışmayı Şekil 5.3 üzeinden izleyebiliiz. Şekil 5.3 ün (a) panelinde (I() yatıım fonksiyonu ile iki faklı eel faiz oanında iki faklı yatıım düzeyi oluşu. Şeklin (b) panelinde ise bu iki yatıım düzeyine kaşı gelen 3

5 denge geli düzeylei gösteilmişti. Buna göe faiz ile denge geli düzeyi aasında tes bi ilişki vadı ve bu ilişki Şekil 5.4 te IS o eğisi olaak gösteilmişti. IS o üstündeki ve noktalaı Şekil 5.3 (b) panelindeki aynı noktalaa kaşı geli. IS eğisi üzeinde he noktada mal piyasası dengededi. S, I S + T 1 A 1 I o + G o o A o 1 I 1 I o I () I() I (a) Şekil 5.3 IS Eğisinin elde edilişi (b) 1 o I 1 + G o 1 o 1 o Buada anlaşılması geeken husus eel faizin valık ve mal piyasalaı aasında köpü oluştuduğudu. Modelimizde genel olaak bekleyişle özel olaak da enflasyona ilişkin bekleyişle vei olduğuna göe nominal faizdeki he değişme eel faiz değişmesi olacaktı. Dolayısı ile mal piyasasında denge valık piyasalaında oluşan valık fiyatlaı/faiz oanlaından bağımsız değildi. Bu da zaten 2. Bölüm de gödüğümüz gibi Keynes in temel önemesi idi. En basit haliyle IS modeli bu ilişkiyi sadece faiz üzeinden göstei. Ama valık piyasalaıyla mal piyasası aasında daha faklı kanalladan etkileşim vadı ve yei geldikçe bunlaa işaet edeceğiz. IS eğisi mal piyasasında dengeyi sağlayan faiz ve geli düzeyleinin geometik yeidi. atıım talebinin faize duyalılığı attıkça IS eğisi yatıklaşı, azaldıkça dikleşi. Çünkü yatıım talebi faize az duyalıysa (yatıım talep fonksiyonu dikse, bunu şekil üzeinde gösteiniz) eel faiz düştüğünde yatıım az ata. Dolayısı ile çoğaltan yoluyla geli atışı da az olu. Aynı faiz değişmesi ile geli atışının az olması ise IS eğisinin dikleşmesi demekti. Ekonomi IS eğisinin üzeinde değilse mal piyasası dengede değildi. Öneğin Şekil 5.5 te A gibi IS eğisinin üstünde kalan bi noktada piyasada az fazlası vadı. Çünkü geli o iken mal piyasasında denge için 4 IS o (G o, T o, T o ) Şekil 5.4 Mal Piyasasında Denge ve IS Eğisi

6 faiz oanı IS üzeinde o olmak geekiken, A noktasına kaşı gelen faiz oanı daha yüksekti. Öyleyse A noktasında yatıım talebi yetesizdi ve mal piyasasında az fazlası vadı. Aksine B gibi bi noktada faiz denge değeinden düşüktü ve yatıım talebi olması geekenden güçlüdü. Bu da IS eğisinin altında kalan noktalada mal piyasasında talep fazlası va demekti. o B A Mal Piyasasında Az Fazlası Mal Piyasasında Talep Fazlası o Şekil 5.5 Mal Piyasasında Dengesizlik IS Şimdi, kamu hacamalaında bi atışın IS eğisini nasıl etkilediğini ele alalım. Kamu hacamalaı atasa Şekil 5.3 ün (b) panelinde I o + G o ve I 1 + G o eğilei yukaıya kaya (bunun şekil üzeinde gösteilmesini okuyucuya bıakıyouz) ve denge gelii (1/k) G kada ata. Dolayısı ile he eel faiz oanına kaşı gelen denge gelii atmış olu ki bu da IS eğisi sağa/yukaıya kaya demekti [Şekil 5.6 da IS 1 konumuna]. Aynı sonuç yatıım düzeyi vei iken denge geliini attıan diğe değişmele (kamu tansfe hacamalaında atış, otonom vegilede azalış, otonom tüketimde atış) için de doğudu. 1 (1/k) G o IS 1 (G 1, T o, T o ) IS o (G o, T o, T o ) 1 o Şekil 5.6 Genişlemeci Maliye Politikası ve IS Eğisi Öte yandan yatıım fonksiyonu sağa kayasa (Şekil 5.3 (a) panelinde I () konumuna gelise) he faize kaşı gelen yatıım düzeyi ve buna kaşı gelen denge geli düzeyi atacağına göe IS eğisi sağa kaya. Çünkü he eel faiz oanına daha yüksek bi geli düzeyi kaşı gelecekti. Özetle Genişlemeci maliye politikası (daha yüksek nihai mal ve hizmet hacaması, daha yüksek tansfe hacaması, daha düşük vegile) IS eğisini sağa/yukaıya kaydıı. Benze şekilde otonom tüketim hacamalaında atış ile yatıımlada atış (yatıım fonksiyonunun sağa kayması) IS eğisini sağa/yukaıya kaydıı. 5

7 5.3 Kısa dönemde mal ve valık piyasalaında eşanlı denge Bu bölümde fiyatla düzeyinin vei olduğunu ve ekonomide talep atışlaının üetim atışı ile kaşılayacak şekilde üetim kapasite fazlası olduğunu düşüneceğiz. Bu koşullada mal ve valık piyasalaında denge Şekil 5.7 de gösteilmişti. Statik bekleyiş vasayımı altında beklenen enflasyon oanı vei olduğu için eel ve nominal faiz tam olaak aynı yönde ve miktada değişi. Bu nedenle ikisini aynı değişken gibi düşünebiliiz. Şekil 5.7 bu anlayışla faiz ekseninde nominal faiz ile oluştuulmuştu. i A LM o i o B IS o o Şekil 5.7 Eşanlı Denge Şekilde denge noktasında olu. Ekonomi dengede değilse LM eğisi üzeinde olacak şekilde A ya da B gibi bi noktadadı. A gibi bi noktada mal piyasasında az fazlası vadı ve geli düşe. Geli düştükçe paa talebi azalı ve paa piyasasında az fazlası oluşu. Bu da faizin düşmesi ile gideili. Ekonomi he zaman LM eğisi üzeinde olacağına göe geli ve faiz LM eğisi üzeinde azalaak dengesine gelini. Tesine B gibi bi noktada mal piyasasında talep fazlası üetim ve gelii attıı. Geli atışı paa talebini attıı ve ekonomi LM üzeinde olacak şekilde geli ve faiz ataak noktasına gelini Genişlemeci Maliye Politikası: i LM o i 1 i o A IS 1 IS o o 1 A Şekil 5.8 Genişlemeci Maliye Politikası 6

8 Şimdi modelimizde maliye politikasının etkileini ele alabiliiz. Genişlemeci maliye politikası Şekil 5.6 da olduğu gibi IS eğisini sağa kaydıı ve başlangıç faiz oanı ile mal piyasasında Şekil 5.8 de A kada talep fazlası oluşu. Buna bağlı olaak üetim ve geli ata. Geli atışı paa talebini attıı ki bu da faizi yükselti. Ekonomi LM eğisi üzeinde haeketle dengesine geli. eni dengede faiz ve geli, sıasıyla i 1 ve 1, daha yüksekti. Genişlemeci maliye politikası (daha yüksek nihai mal ve hizmet hacaması, daha yüksek tansfe hacaması, daha düşük vegile) kısa dönemde faizin ve geliin yükselmesine yol aça. Tesine daaltıcı maliye politikası (daha düşük nihai mal ve hizmet hacaması, daha düşük tansfe hacaması, daha yüksek vegile) kısa dönemde faizin ve geliin düşmesine yol aça. Dikkat edilise genişlemeci maliye politikasının geli çoğaltan etkisi ( 1 o ) Bölüm 3. te elde ettiğimiz çoğaltan etkisinden ( A o ) daha küçüktü. Çünkü ( A o ) etkisi faiz ve yatıım sabitken elde edili. Ama valık piyasalaını hesaba katınca faiz attığı için yatıım talebi azalı. atıım düşüşü çoğaltan etkisiyle talebi düşüü. Dolayısı ile Şekil 5.8 de ( A 1 ) azalması genişlemeci maliye politikasının yatıımlaı dışlama etkisinin sonucudu. Buadan anlaşılacağı gibi maliye politikasın çoğaltan etkisinin gücü paa talebinin faiz esnekliği ile doğu, yatıım talebinin faiz esnekliği ile tes oantılıdı. Çünkü paa talebi faize göe ne kada esnekse (LM eğisi ne kada yatıksa), paa piyasasını dengeye getiecek faiz atışı o kada küçük olu. Son tahlilde LM tam yatıksa, faiz hiç değişemeyecek ve dışlama etkisi otaya çıkmayacaktı (bunu bi şekil üzeinde gösteiniz). atıım talebinin faiz esnekliği düşük ise (IS dik ise), he faiz değişmesi için yatıımlada azalma daha az olu. Son tahlilde yatıım talebinin faiz esnekliği sıfı ise dışlama etkisi oluşmaz. Öte yandan dengesinde geli attığına göe gelie bağlı olan tüketim, tasauf ve vegile ata. Ama 3. Bölüm de gödüğümüz gibi vegi atışı kamu dengesindeki bozulmayı azaltmakla bilikte tam olaak gideemez. ani dengesinde kamu dengesi bozulu (açık büyü ya da fazla azalı) ve kamu boçlanma geeği daha yüksekti. Üstelik buada geli atışı daha az olduğuna göe vegile daha az ata ve bozulma 3. Bölüm dekinden daha güçlüdü. Sonuçla aşağıda özetlenmişti: Genişlemeci Maliye Politikasının Etkisi Değişken Etki Üetim ve Geli () İstihdam Faiz Tasauf Tüketim atıım Azalı Vegile Kamu Dengesi Bozulu Kamu maliyesinde sıkılaşma (daha az hacama/daha fazla vegi) ise he değişken için bu etkilein tam tesini yaatacaktı. Bunu şekil üzeinde göstemeyi okuyucuya bıakıyouz. Sıkı maliye politikasının geli üzeinde negatif etkisi, faiz düşüşü yatıım canlanmasına yol açtığı oanda, Bölüm 3 sonuçlaına göe daha az olu. 7

9 5.3.2 Genişlemeci Paa Politikası: i LM o i o LM 1 i 1 i A A IS o o 1 Şekil 5.9 Genişlemeci Paa Politikası Genişlemeci paa politikası MB nın açık piyasa işlemlei yoluyla piyasadan tahvil alması sonucu paa azının atmasıdı. Bu işlem başlangıçta tamamen valık piyasalaında etkilidi; daha önce gödüğümüz gibi paa piyasasında az, tahvil piyasasında talep fazlası yaatı ve tahvil fiyatı ataken faiz düşe. APİ işlemi sonuçlandığında paa azı atmıştı ve LM eğisini LM 1 konumuna kaya (Şekil 5.9). Valık piyasalaı LM 1 eğisi üstünde A noktasında dengeye geli. Bu noktada geli başlangıç o düzeyinde iken faiz i A düzeyine düşe. Çünkü ekonomi he zaman LM eğisi üstünde olmalıdı ve valık piyasalaında intibakın tamamlandığı süede valık fiyatlaındaki değişmele mal piyasasında bi etki yaatamaz. dengesindeki faiz başlangıçta valık piyasalaını dengeye getien faizdi. İşte bu noktadan sona daha düşük faizin başta yatıım hacamalaı olmak üzee faize duyalı hacamalaı uyadığı ölçüde etki mal piyasalaına geçe. atıım atışı çoğaltan yoluyla talebi ve üetimi attıı ve geli attıkça paa talebi ata. Böylece ekonomi LM 1 eğisi üstünde kalacak şekilde mal piyasasında intibakın hızına bağlı olaak noktasına geli. Paasal aktaım mekanizması olaak bilinen olayla zinciini aşağıdaki gibi gösteebiliiz: (1) (2) APİ tahvil alımı Paa piyasasında az fazlası faiz düşe yatıım ata geli ata. Paa politikasının etkinliği, yani gelide yol açacağı atışın büyüklüğü, iki esnekliğe bağlıdı. Paasal aktaım mekanizması şemasında göüldüğü gibi önce (1) aşamasında paa talebinin faiz esnekliği; daha sona da (2) aşamasında yatıım talebinin faiz esnekliği önem kazanı. Paa talebi faize çok duyalı değilse APİ işlemleinde faiz düşüşü güçlü olu. atıım talebinin faiz esnekliği yüksekse vei bi faiz değişmesinin yatııma etkisi güçlü olu. O halde Genişlemeci paa politikası başlangıçta sadece faiz düşüşüne yol aça. Zamanla düşük faiz yatıım hacamalaını uyadığı ölçüde geli ata. atıım talebinin faiz esnekliği attıkça paa politikasının etkinliği ata. Paa talebinin faiz esnekliği attıkça paa politikasının etkinliği azalı. Genişlemeci paa politikasının sonuçla aşağıda özetlenmişti: Genişlemeci Pa Politikasının Etkisi Değişken Etki Üetim ve Geli () İstihdam 8

10 Faiz Tasauf Tüketim atıım Vegile Kamu Dengesi Düşe Düzeli Paa politikasının etkinliğini kaybettiği duumladan biisi likidite tuzağı olaak bilinen ve paa talebinin vei (genellikle sıfıa yakın çok düşük) bi faiz oanında sonsuz esnek olduğu duumdu. Deyim Keynes e aitti ve likidite tecihinin mutlaklaştığı duumu ifade ede. Likidite tecihinin mutlaklaşması bekleyişlein çok bozulmuş olmasına bağlı olaak vei bi faiz oanında sevet sahipleinin he miktada paayı tutma eğiliminde olmasıdı. i (M S /p) o (M S /p) i 1 IS o i o L(, i) M/p = (a) (b) Şekil 5.10 Likidite tuzağı, LM Eğisi ve Paa Politikası o LM o = LM 1 Şekil 5.10 (a) panelinde paa talebi i o faiz oanında sonsuz esnekti. Sevet sahiplei bu faiz oanında he miktada paayı emip atıl paa fonlaı olaak tutacakladı. Dolayısı ile paa azı atsa bile faiz değişmeyecek ve paa piyasası aynı faiz oanı ile ve dengeleinde olacaktı. Buna kaşı gelen LM eğisi de Şekil5.x (b) panelinde sonsuz esnek LM o eğisidi. Genişlemeci paa politikası LM eğisini etkilemeyeceği için paa azı atsa bile LM aynı kalı ve denge gelii o düzeyindedi ve paa politikası etkisizdi lı yıllada Japonya ve günümüzde ABD ve AB mekez bankalaının politika faiz oanlaının needeyse sıfıa kada düşümeleine ve büyük oanda paasal genişlemeye gitmeleine ağmen söz konusu ekonomilede paa politikasından kaynaklı bi canlanma gözlenememişti. Bunun bi açıklaması likidite tuzağı olabili. He üç duumda da valık fiyatlaında çökme ve çok sayıda banka ve finansal kuuluşun (fiili ya da ötük) iflası ile otaya çıkan kiz piyasalada dein bi güven bunalımı ve likidite geeksinimi otaya çıkamıştı. Bu şatlada atan likidite tamamen emilmektedi. Zaten likidite atışı geleneksel APİ yoluyla değil mekez bankalaının bankaladan ve diğe bazı finansal kuuluşladan doğudan valık alımı yoluyla olmaktadı. Bu suetle değeini kaybetme duumuna gelmiş valıklaa değe kazandıaak bu kuuluşlaın ayakta kalması sağlanmaktadı. Anılan şatlada yatıım (ve faize duyalı diğe hacamalaın) canlanmamasının likidite tuzağı açıklamasını destekleyecek şekilde paalel bi açıklaması da kiz sonası atan belisizlik ve bozulan finansal dengele nedeniyle yatıım talebinin faiz duyalılığını kaybetmesi olabili. 9

11 5.4 Klasik vasayımlala IS LM modeli Bölüm 2.1 de ele aldığımız klasik modelin temel özelliği üetim ve geliin işgücü piyasasında belilendiğidi. Buna göe kısa dönemde K o vei iken klasik modelde = f = F(K o, N*) olmak üzee işgücü piyasasında oluşan denge N* istihdam düzeyince belileni. Denge eel üceti, (w/p)*, de işgücü piyasasında belileni. Bu şatlada mal piyasası denge koşulu Şekil 5.11 un (a) panelinde gösteilmişti. ve valık piyasalaında eşanlı denge Şekil 5.11 da gösteilmişti. Şeklin (a) paneli Bölüm 2. Şekil 2.5 in eşdeğeidi. Buna göe denge gelii veildiğinde valık piyasalaını hesaba katmadan denge eel faizi IS o üzeinde mal piyasasında dengeyi tesis edecek şekilde noktasında belileni. LM o (M S /p o ) * A A LM(M S /p*) B IS o (G o ) IS o (G o ) f A f (a) (b) Şekil 5.11 Klasik vasayımlala mal ve valık piyasalaında eşanlı denge Şekil 5.11 in (b) panelinde paa (valık) piyasası denge koşulu eklenmişti. Buada hem IS hem de LM eğisi statik bekleyişle vasayımıyla bu kez düzleminde gösteilmişti. Diyelim ki başlangıç fiyat düzeyi p o ve buna kaşı gelen (M S /p o ) eel paa stoku ile kısa dönem denge IS o ve LM o eğileinin kesiştiği A noktasında oluşmuştu. Bu noktada valık ve mal piyasalaı dengededi ama işgücü piyasasında f ile A fakına kaşılık gelen bi az fazlası vadı (Şekil 2.3). ani A dengesi eksik istihdam dengesidi ve klasik mekanizma deveye gie. İşgücü piyasasında az fazlası nominal ücetlede düşmeye yol aça. Rekabetçi fimala maliyet düşüşünü fiyatlaa yansıtı ve fiyat düzeyi de azalmaya başla. Ama fiyat düzeyi düşünce eel paa azı ata ve LM eğisi sağa/aşağıya kaymaya başla. Bunun işgücü piyasasındaki kaşılığı düşen eel ücete paalel olaak az fazlasının azalmasıdı. Bu deflasyonist (fiyatlaın düşmesi) süeç sonucunda eel paa azı LM eğisini nihayette noktasından geçiecek şekilde M S /p* değeine kada getii. Eğe ekonominin başlangıç dengesi B noktasında olsaydı eel paa azı geektiğinden yüksek oludu ki bu da işgücü piyasasında talep fazlasına kaşı gelidi. İşgücü piyasasında talep fazlası ücet ve fiyat atışlaına yol açadı ve bu enflasyonist eel paa azı M S /p* düzeyine düşene kada süedi. Klasik modelde paa piyasasının olü fiyatla gene düzeyini belilemekti. Çünkü geli ve eel faiz, sıasıyla, işgücü ve mal piyasasında belileni. 10

12 Klasik model de paa piyasası denge koşulu M S /p = L( f, *) olduğuna göe bu denklemde tek bilinmeyen p fiyatla genel düzeyi değişkenidi. Buadan p* = M S /L( f, *) olaak belileni. Buna göe fiyatla genel düzeyi paa talebine nispetle paa azı taafından belileni. Bu sonucu atışla itibaiyle gömek üzee denklemin logaitmasını ve sona da değişimini alısak lnp = lnm S lnl( f, *) lnp = lnm S lnl( f, *) π = g MS g Md = g MS g sonucunu elde edeiz. Buna göe fiyat atış (enflasyon) oanı paa azının atış hızı ile paa talebinin atış hızı aasındaki faka eşitti. Paa talebinin büyüme hızı paa talebinin geli esnekliği ile geli büyüme hızının çapımına eşitti (çünkü faiz oanı süekli değişmez). Paa talebinin geli esnekliği pek çok aaştımada yaklaşık bi olaak bulunmuştu. O halde paa talebinin büyüme hızı geli büyüme hızına eşitti. 1 Diyelim paa azı yıllık %5 atıyo ama büyüme oanı %2 ise yıllık %3 kada bi enflasyon olu. Bu sonuç iktisadın en eski önemeleinden biidi ve hala da biçok iktisatçının temel kabulüdü. Paa politikası çeçevesi olaak paasal hedeflemenin teoik temelini de bu sonuç oluştuu Maliye Politikası LM(M S /p 1 *) 1 LM(M S /p o *) o IS 1 (G 1 ) A IS 1 (G 1 ) IS o (G o ) IS o (G o ) f (a) (b) f A Şekil 5.12 Klasik modelde genişlemeci maliye politikası Genişlemeci maliye politikası (daha yüksek kamu hacaması (G) ve/veya daha düşük veile) IS eğisini sağa kaydıı (Şekil 5.12 de IS 1 konumuna). Şekil 5.12 (a) panelinden hemen göüleceği gibi nihai olaak geli aynı kalıken eel faiz atacaktı. Bu daha önce Bölüm 2 de ulaştığımız sonuç ile aynıdı (Şekil 2.15 etafındaki açıklamalaa bakınız). Nihai dengeye geçiş dinamiği Şekil 5.12 (b) panelinden izleni. Genişlemeci maliye politikası sonucunda ekonomi kısa dönemde A noktasında dengeleni. Bu noktada mal piyasasında A f kada talep fazlası oluşu. Bu talep fazlası işgücü piyasasında da talep fazlası yaatı ve bunun sonucunda nominal ücetle ve fiyat düzeyi atmaya başla. Fiyat düzeyi atınca eel paa azı düşe ve LM eğisi sola/yukaıya kaymaya başla. Reel paa 1 lnl(, ) = αg λ olu. Buada α = paa talebinin geli esnekliği, λ = paa talebinin faiz yaı esnekliğidi (paa talebinde % değişme/faizde değişme). Buada = 0 olacağına göe, α = 1 ise, lnl(, ) = αg = g olu. 11

13 azının düşmesi paa piyasasında talep fazlası yaatı ki bu da faizin yükselmesi demekti. Faiz yükseldikçe yatıım ve çoğaltan etkisi ile talep azalmaya başla. IS ve LM eğilei f nin solunda kalacak şekilde kesiştiği süece mal ve işgücü piyasasında talep fazlası ve buna bağlı fiyat atışı süe ve eel faiz ata. Dolayısı ile nihai denge noktasında fiyat düzeyi p 1 * düzeyinde geçekleşi. Buada fiyat düzeyi atmış olmalıdı, çünkü faiz atışı eel paa talebini azalttığına göe dengede eel paa azı da düşmelidi. Nominal paa azı sabit olduğuna göe bu ancak fiyat atışı ile olu. Özetle, Klasik Modelde Genişlemeci Maliye Politikasının Etkisi Değişken Etki Üetim ve Geli () Değişmez İstihdam Değişmez Reel Ücet Değişmez Reel Faiz Tasauf (faize bağlı olaak) atıım Azalı Fiyat düzeyi Nominal Ücet (fiyat düzeyi ile aynı oanda) Reel Paa Azı Azalı Kamu Dengesi Bozulu Bu tabloda tasaufun atması klasik tasauf fonksiyonu vasayımıyla tasaufun eel faizin atan fonksiyonu olmasının sonucudu. Nominal ücet ile fiyat düzeyi aynı oanda atmalıdı çünkü eel ücet, w/p, değişmez. Öte yandan geli sabit kaldığına göe kamu hacama atışı ya da vegi azalması kamu dengesini bie bi boza Paa Politikası Paa politikası Is eğisini etkilemediğine göe Şekil 5.13 (a) panelinde vei tam istihdam geli düzeyi ile mal piyasası denge koşulunca belilenen denge eel faizini etkilemeyecekti. O halde Şekil 5.13 (b) panelinde nihai denge başlangıç dengesi olan dengesi olacaktı. Dolayısı ile Klasik modelde nominal paa azı değişmelei eel hiç bi değişkeni etkilemez. Geli, istihdam, eel ücet, eel faiz, eel paa azı, tasauf, yatıım değişkenleinin uzun dönem denge değelei aynı kalı. Bu sonuç paa politikasının yansız (nöt) olduğu biçiminde ifade edili. Ama nominal paa azı attığı halde eel paa azı aynı kalıyosa fiyatla düzeyi paa azı ile aynı oanda atmalıdı. Öte yandan fiyatla attığı halde eel ücet (w/p) aynı kaldığına göe nominal ücet de paa azı ile aynı oanda atmalıdı. Klasik modelde nominal paa azı değişmelei sadece nominal değişkenlei etkile: modeldeki bütün nominal değişkenle paa azı ile aynı oanda değişi. 12

14 LM 1 (M S1 /p 1 *) LM o (M So /p o *) o B LM 1 (M S1 /p o *) IS o (G o ) A IS o (G o ) f f B (a) (b) Şekil 5.13 Klasik modelde genişlemeci paa politikası Bu sonucu ve modelin intibak dinamiğini Şekil 5.13 (b) panelinden izleyebiliiz. Nominal paa azı atışı başlangıç fiyat düzeyinde (p o *) LM eğisini LM 1 (M S1 /p o *) düzeyine kaydıı ve valık piyasalaı A noktasında dengeye geli. Otaya çıkan faiz düşüşü yatıım talebini uyaınca talep ata ve ekonomi B noktasında kısa dönem dengededi. Bu noktada mal ve işgücü piyasasında talep fazlası vadı ve klasik mekanizma deveye gie. İşgücü talep fazlası nominal ücet ve fiyatlada atışa yol aça. Fiyatla atınca eel paa aı azalmaya ve LM eğisi sola/yukaıya kaymaya başla. Bu süeç LM eğisi noktasına gei dönünceye kada süe. noktasından geçen kıık çizgili LM eğisi başlangıçtaki ile aynı eel paa azına kaşı geli: M So /p o * = M S1 /p 1 * olmalıdı. Bu da fiyatla düzeyinin M S ile aynı oanda atmış olması geektiğini göstei. Çalışma Soulaı: 1. atıım talebinin faiz esnekliğinin sıfı olduğu vasayımıyla IS eğisini elde ediniz. Bu şatlada kısa dönemde maliye ve paa politikasının etkileini bi şekil üzeinde gösteiniz. 2. Likidite tuzağı vasayımıyla genişlemeci maliye politikasının etkileini bi şekil üzeinde gösteiniz. 3. Kapalı bi ekonomi için aşağıdaki bilgile veilmişti: C = d T = 400 I o = G o = 600 M s /p = 3000 M d /p = IS eğisinin denklemini bulunuz 2. LM eğisinin denklemini bulunuz. 3. Ekonominin denge geli ve faiz düzeyini bulunuz. 13

Makro İktisat 1 N.K.Ekinci, 2015

Makro İktisat 1 N.K.Ekinci, 2015 Mako İktisat 1 N.K.Ekinci, 2015 5. ÜNİTE: IS LM ANALİZİ Bu bölümde mako iktisadın en çok bilinen modeli olan IS-LM modelini göeceğiz. Model statikti. Mako iktisatta statik vasayımı cai değişmelein stoklaı

Detaylı

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b Kadelen Bisküvi şiketinin on şehideki eklam statejisi Radyo-TV ve Gazete eklamı olaak iki şekilde geçekleşmişti. Bu şehiledeki satış, Radyo-TV ve Gazete eklam veilei izleyen tabloda veilmişti. Şehi No

Detaylı

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ.Gup: Vize sou önekleindeki son gup (Routh-Huwitz testi) soula dahildi. Bunla PID soulaıyla bilikte de soulabili..) Tansfe fonksiyonu

Detaylı

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI Soru KPSS 2001 Otonom tüketim harcamalarının artması aşağıdakilerin hangisine neden olur? a) Denge üretim düzeyinin artmasına, LM eğrisinin sağa doğru kaymasına b) Denge üretim

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

Günlük Bülten. 12 Nisan 2013. Cari işlemler dengesi, Şubat ayında 5.1 milyar dolar açık verdi

Günlük Bülten. 12 Nisan 2013. Cari işlemler dengesi, Şubat ayında 5.1 milyar dolar açık verdi XU100 USD/ TRY (S ağ taaf ) 12 Nisan 2013 Cuma Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 84,102.6 Piyasa Değei-TÜM ($m) 331,424.6 Halka Açık Piyasa Değei-TÜM ($m) 94,736.2 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,712.73

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ11 FİZİK Ankaa Üniesitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm-III : Doğusal (Bi boyutta) Haeket 1. Ye değiştime e Haeketin Tanımı 1.1. 1 Mekanik Nedi? 1.. Refeans çeçeesi, Konum, Ye

Detaylı

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi Ekon 321 Des Notlaı 2 Refah Ekonoisi Refah Ekonoisinin Biinci Teel Teoei: İdeal işleyen bi sebest piyasa ekanizası kaynaklaın en etkin (optiu) bi şekilde dağılasını sağla. Topla net fayda (Topla Fayda-

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 06 IS/LM EĞRİLERİ VE BAZI ESNEKLİKLER PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİKLERİ TOPLAM TALEP (AD) Bugünki dersin içeriği: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 2. LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİNİN

Detaylı

1. Yatırımın Faiz Esnekliği

1. Yatırımın Faiz Esnekliği DERS NOTU 08 YATIRIMIN FAİZ ESNEKLİĞİ, PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİKLERİ, TOPLAM TALEP (AD) EĞRİSİNİN ELDE EDİLİŞİ Bugünki dersin içeriği: 1. YATIRIMIN FAİZ ESNEKLİĞİ... 1 2. PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu bölümde faiz oranlarının belirlenmesi ile faizin denge milli gelir düzeyinin belirlenmesi üzerindeki rolü incelenecektir. IS LM modeli, İngiliz iktisatçılar John

Detaylı

A. IS LM ANALİZİ A.1. IS

A. IS LM ANALİZİ A.1. IS A. ANALZ A.. Analizi (Mal Piyasası) (Investment aving) (atırım Tasarruf) Eğrisi, faiz oranları ile gelir düzeyi arasındaki ilişkiyi gösterir. Analizin bu kısmında yatırımları I = I bi olarak ifade edeceğiz.

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet FİZ11 FİZİK-I Ankaa Üniesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Gubu 3. Bölüm (Doğusal Haeket) Özet.1.14 Aysuhan Ozansoy Haeket Nedi? Mekanik; kuetlei e onlaın cisimle üzeine etkileini inceleyen fizik dalıdı

Detaylı

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Egün ALKAN Elk.Y.Müh. Buga Otis Asansö Sanayi ve Ticaet A.Ş. Tel:0212 323 44 11 Fax:0212 323 44 66 Balabandee Cad. No:3 34460 İstinye-İstanbul

Detaylı

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS ve LM eğrilerinin kesiştiği nokta milli geliri belirliyor. Birinin kayması kısa dönem dengeyi değiştiriyordu. Maliye politikası Hükümet harcamaları artışı IS eğrisi sağa

Detaylı

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ Bu bölümde Fiyatlar genel düzeyi (Fgd) ile MG dengesi arasındaki ilişkiler incelenecek. Mg dengesi; Toplam talep ile toplam arzın kesiştiği noktada bulunacaktır.

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

Öğrenci No: Ürünler Masa Sandalye Kitaplık İşçilik süresi (saat/adet) Talep miktarı (adet)

Öğrenci No: Ürünler Masa Sandalye Kitaplık İşçilik süresi (saat/adet) Talep miktarı (adet) Oman Endüsti Mühendisliği ölümü TESİS PLNLM asınav 14.11.2016 15:00 Öğenci No: İmza dı Soyadı: SORU 1. ltenatif işletme büyüklükleinin optimum kapasiteye göe aşıı veya eksik olmasının işletme açısından

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

LYS TÜREV KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

LYS TÜREV KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI LYS TÜREV KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Tüev... Sağdan Ve Soldan Tüev... Tüev Alma Kuallaı...7 f n () in Tüevi... Tigonometik Fonksionlaın Tüevi... 6 Bileşke Fonksionun Tüevi... Logaitma

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI RADYAL KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.

Detaylı

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ Öncelikle çembein tanımını hatılayalım. Neydi çembe? Çembe, düzlemde bi noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktala kümesiydi. O halde çembein analitik incelenmesinde en önemli

Detaylı

AD AS MODELİ. Bilgin Bari İktisat Politikası 1

AD AS MODELİ. Bilgin Bari İktisat Politikası 1 AD AS MODELİ Bilgin Bari İktisat Politikası 1 Toplam talep ve toplam arz analizi ekonomide kısa dönemde ortaya çıkan dalgalanmaları anlamak toplam çıktı ve enflasyonun nasıl belirlendiğini anlamak için

Detaylı

PROBLEM SET I KASIM = 50 p ML + M + L = [50 p ML + M + L] Q = Q

PROBLEM SET I KASIM = 50 p ML + M + L = [50 p ML + M + L] Q = Q PROBLEM SET I - 4 11 KASIM 009 Sou 1 (Besanko ve Baeutigam, s. 56 (00)): Aşa¼g daki gibi bi üetim fonksiyonu veilsin: = 50 p ML + M + L a - Bu üetim fonksiyonunun ölçe¼ge göe getiisini bulunuz. He iki

Detaylı

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI BÖLÜM 10 TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI IS-LM Modelinin Oluşturulması Klasik teori 1929 ekonomik krizine çare üretemedi Teoriye göre çıktı, faktör arzına ve teknolojiye bağlıydı Bunlar ise

Detaylı

TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ: AD-AS MODELİ

TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ: AD-AS MODELİ TOLAM TALE VE TOLAM ARZ: AD-AS MODELİ AD-AS IS LM ve IS LM B modellerinde fiyatlar genel düzeyinin sabit olduğu varsayılırken, bu analizde fiyatlar genel düzeyi () ile reel milli gelir (Y) arasındaki ilişkiler

Detaylı

BÖLÜM 6: PARA VE MALİYE POLİTİKASI ( )

BÖLÜM 6: PARA VE MALİYE POLİTİKASI ( ) 1 BÖLÜM 6: PARA VE MALİYE POLİTİKASI (205 231) IS-LM modelinde hükümet genişletici veya daraltıcı para ve maliye politikaları izleyerek hâsıla düzeyini etkileyebilir. Bu bölümde IS-LM modelinde maliye

Detaylı

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma Paçacıklaın Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çapışma İki kütle bibii ile kısa süe içeisinde büyük impulsif kuvvetlee yol açacak şekilde temas edese buna çapışma (impact) deni. Çapışma 1. Diekt mekezcil

Detaylı

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli 11. Hafta Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli Para piyasasının dengede olduğu (reel para arzının, reel para talebine eşit olduğu) faiz ve reel gelir düzeylerini gösteren eğriye, LM eğrisi

Detaylı

9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI

9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI 9. DERS : IS LM EĞRİLERİ: MALİYE VE PARA POLİTİKALARI 1. Maliye Politikası ve Dışlama Etkisi...2 A. Uyumlu Maliye ve Para Politikaları...4 2. Para Arzı ve Açık Piyasa İşlemleri...5 3. Klasik Para ve Faiz

Detaylı

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur SIT MKINR Günlük yaşantımızda iş yapmamızı kolaylaştıan alet ve makineledi asit makinelele büyük bi yükü, küçük bi kuvvetle dengelemek ve kaldımak mümkündü asit makinalada yük, dengeleyici kuvvet ile gösteili

Detaylı

V. Bölüm Dr. Vedat KAYA BÖLÜM V PLANLANAN HARCAMA, FAİZ HADDİ VE HÂSILA DÜZEYİ: IS-LM MODELİ ( ) Temel Varsayım: P=P i

V. Bölüm Dr. Vedat KAYA BÖLÜM V PLANLANAN HARCAMA, FAİZ HADDİ VE HÂSILA DÜZEYİ: IS-LM MODELİ ( ) Temel Varsayım: P=P i 1 BÖLÜM V PLANLANAN HARCAMA, FAİZ HADDİ VE HÂSILA DÜZEYİ: IS-LM MODELİ (179 201) Temel Varsayım: P=P i 5.1 Mal ve Para Piyasaları Arasındaki Etkileşim I=I(i) I=I o -bi AE=C+I(i)+G Y=C+I(i)+G i (C+I(i)+G)

Detaylı

3. Keynesyen Makro İktisat Teorisi nin Bazı Özellikleri ve Klasik Makro İktisat Teorisi İle Karşılaştırılması

3. Keynesyen Makro İktisat Teorisi nin Bazı Özellikleri ve Klasik Makro İktisat Teorisi İle Karşılaştırılması BOCUTOĞLU 109 yemek pişirirken yağı, salçayı, soğanı, eti, sebzeyi, suyu aynı anda tencereye doldurmaz; birinci adımda yağı ve salçayı hafifçe kızartır, ikinci adımda soğanı ve eti ilave ederek pişirmeye

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

Modern Konjonktür Teorileri ve İktisat Politikası

Modern Konjonktür Teorileri ve İktisat Politikası Modern Konjonktür Teorileri ve İktisat Politikası Giriş Modern konjonktür teorileri : - Reel iş ÇevrimleriTeorisi - Yeni Keynesyen Model Modern konjonktür teorileri iktisat politikası analizlerine neler

Detaylı

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : 11 : 1 : 13-19

Detaylı

8. DERS: IS/LM MODELİ

8. DERS: IS/LM MODELİ 8. DERS: IS/LM MODELİ 1 Mal Piyasası ve Para Piyasası...2 2. Faiz Oranı, Yatırım ve IS Eğrisi...2 A.IS eğrisi nin özellikleri:...3 B.Maliye Politikası IS Eğrisini Nasıl Kaydırır?...5 3. Para Piyasası ve

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu ünite tamamlandığında; Alternatif yöntemleri kullanarak IS eğrisini elde edebileceğiz IS eğrisinin eğiminin hangi faktörlere bağlı olduğunu ifade edebileceğiz

Detaylı

5. Açısal momentum korunduğu için eşit zaman aralıklarında. 6. Uydular eşit periyotta dönüyor ise yörünge yarıçapları CEVAP: D.

5. Açısal momentum korunduğu için eşit zaman aralıklarında. 6. Uydular eşit periyotta dönüyor ise yörünge yarıçapları CEVAP: D. KOU 5 VSL ÇK SS Çözüle. S 5- ÇÖÜL 5. çısal oentu kounduğu için eşit zaan aalıklaında eşit açı taala. L v CVP: C liptik öüngede dönen udua etki eden çeki kuvveti h z vektöüne dik de ildi. Bundan dola çeki

Detaylı

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş BÖLÜM 9 Ekonomik Dalgalanmalara Giriş Çıktı ve istihdamdaki kısa dönemli dalgalanmalara iş çevrimleri diyoruz Bu bölümde ekonomik dalgalanmaları açıklamaya çalışıyoruz ve nasıl kontrol edilebileceklerini

Detaylı

BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI

BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI 1. Toplam Talep (AD) doğrusunun eğimi hangi faktörler tarafından ve nasıl belirlenmektedir? Açıklayınız. (07.03.2016; 09.00) 2.

Detaylı

Katı Cismin Uç Boyutlu Hareketi

Katı Cismin Uç Boyutlu Hareketi Katı Cismin Uç outlu Haeketi KĐNEMĐK 7/2 Öteleme : a a a ɺ ɺ ɺ ɺ ɺ / / /, 7/3 Sabit Eksen Etafında Dönme : Hız : wx bwe bwe wx be he x we wx bwe e d b be d be he b h O n n n ɺ ɺ θ θ θ θ θ ( 0 Đme : d d

Detaylı

açılara bölünmüş kutupsal ızgara sisteminde gösteriniz. KOORDİNATLAR Düzlemde seçilen bir O başlangıç noktası ve bir yarı doğrudan oluşan sistemdir.

açılara bölünmüş kutupsal ızgara sisteminde gösteriniz. KOORDİNATLAR Düzlemde seçilen bir O başlangıç noktası ve bir yarı doğrudan oluşan sistemdir. KUTUPSAL KOORDİNATLAR (POLAR Düzlemde seçilen bi O başlangıç noktası ve bi yaı doğudan oluşan sistemdi. açılaa bölünmüş kutupsal ızgaa sisteminde gösteiniz. Not: Kolaylık olması açısından Katezyen Koodinat

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

Kısa Vadeli Para Politikası Aracı Olarak Faiz Düzleştirme Kuralı: Teorik ve Metodolojik Yaklaşım

Kısa Vadeli Para Politikası Aracı Olarak Faiz Düzleştirme Kuralı: Teorik ve Metodolojik Yaklaşım Kısa Vadeli Paa Poliikası Aacı Olaak Faiz Düzleşime Kualı: Teoik ve Meodolojik Yaklaşım Buak DARICI Öze Bu çalışmanın amacı faiz düzleşime kualını eoik ve meodolojik açıdan oaya koyaak lieaüdeki yeini

Detaylı

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Döviz Kuru ve Uluslararası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Devlet Bütçesi Kamu Harcamaları (G) => G = G I + G C + TR + INT Kamu Yatırımları (G I ) : Sermaye malları

Detaylı

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A.

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A. FİZ12 FİZİK-II Ankaa Ünivesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Gubu 214-215 Baha Yaıyılı Bölüm-III Ankaa A. Ozansoy Bölüm-III: Gauss Kanunu 1. lektik Akısı 2. Gauss Kanunu 3. Gauss Kanununun Uygulamalaı

Detaylı

8.1 KLASİK (NEOKLASİK) MODEL Temel Varsayımlar: Rasyonellik; Para hayali yoktur; Piyasalar sürekli temizlenir.

8.1 KLASİK (NEOKLASİK) MODEL Temel Varsayımlar: Rasyonellik; Para hayali yoktur; Piyasalar sürekli temizlenir. 1 BÖLÜM 8: HASILA VE FİYAT DÜZEYİ: ALTERNATİF MAKRO MODELLER Bu bölümde AD ve farklı AS eğrileri birlikte ele alınarak farklı makro modellerde P ve Y düzeylerinin nasıl belirlendiği incelenecektir. 8.1

Detaylı

Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışları. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER

Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışları. Doç.Dr. Suat ŞAHİNLER Bölüm 5 Olasılık ve Olasılık Dağılışlaı Doç.D. Suat ŞAHİNLE Olasılık ve Olasılık Dağılışlaı Olasılık: Eşit saşla meydaa gele tae olayda A taesi A olayı olsu. Bu duumda A olayıı meydaa gelme olasılığı;

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU BÖLÜM GAUSS KANUNU.1. ELEKTRİK AKISI Elektik akısı, bi yüzeyden geçen elektik alan çizgileinin sayısının bi ölçüsüdü. Kapalı yüzey içinde net bi yük bulunduğunda, yüzeyden geçen alan çizgileinin net sayısı

Detaylı

Evrensel kuvvet - hareket eşitlikleri ve güneş sistemi uygulaması

Evrensel kuvvet - hareket eşitlikleri ve güneş sistemi uygulaması Evensel kuvvet - haeket eşitliklei ve güneş sistemi uygulaması 1. GİRİŞ Ahmet YALÇIN A-Ge Müdüü ESER Taahhüt ve Sanayi A.Ş. Tuan Güneş Bulvaı Cezayi Caddesi 718. Sokak No: 14 Çankaya, Ankaa E-posta: ayalcin@ese.com

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için ÖRNEK mm çapında, mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 9 d/dk hızla dönmekte ve kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu. mm alaak SAE,, ve yağlaı için güç kayıplaını hesaplayınız. Çalışma

Detaylı

Ayrım I. Genel Çerçeve 1

Ayrım I. Genel Çerçeve 1 İçindekiler Önsöz İçindekiler Ayrım I. Genel Çerçeve 1 Bölüm 1. Makro Ekonomiye Giriş 3 1.1. Ekonominin Tanımlanması ve Bir Bilim Olarak Ekonomi 4 1.2. Ekonomi Teorisi ve Politikası 5 1.3. Makro Ekonomi

Detaylı

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014 YÖRÜNGE MEKANİĞİ Yöüngeden Hız Hesabı Küçük bi cismin yöüngesi üzeinde veilen hehangi bi noktadaki hızı ve bu hızın doğultusu nedi? Uydu ve çekim etkisinde bulunan cisim (Ye, gezegen, vs) ikili bi sistem

Detaylı

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum 6 Döneek Ötelee Haeketi e Açısal Moentu Test 'in Çözülei.. R L P N yatay M Çebe üzeindeki bi noktanın yee göe hızı, o noktanın ekeze göe çizgisel hızı ile çebein ötelee hızının ektöel toplaına eşitti.

Detaylı

Ekonomide Uzun Dönem. Bilgin Bari İktisat Politikası 1

Ekonomide Uzun Dönem. Bilgin Bari İktisat Politikası 1 Ekonomide Uzun Dönem Bilgin Bari İktisat Politikası 1 Neden bazı ülkeler zengin bazı ülkeler fakir? Bilgin Bari İktisat Politikası 2 Bilgin Bari İktisat Politikası 3 Bilgin Bari İktisat Politikası 4 Bilgin

Detaylı

Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları. Test 1 in Çözümleri

Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları. Test 1 in Çözümleri 7 Kütle Çekii e Keple Kanunlaı est in Çözülei. Uydu Dünya nın ekezinden kada uzaklıktaki yöüngesinde peiyodu ile dolanıken iki kütle aasındaki çeki kueti, ekezcil kuet göei göü. F çeki F ekezcil G Bağıntıya

Detaylı

Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi

Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi Dışa açık bir ekonomide ekonomi politikalarını ve çeşitli şokların etkilerini inceleyebilmek için IS-LM modelinin kapalı ekonomi için geliştirilen versiyonu yeterli

Detaylı

Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kullanılan Temel Matematiksel Fonksiyonlar:

Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kullanılan Temel Matematiksel Fonksiyonlar: Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kllanılan Temel Matematiksel Fonksiyonla: Unit Step fonksiyon, Implse fonksiyon: Unit Step Fonksiyon: Tanim: Unit Step fonksiyon aşağıdaki gibi iki şekilde tanımlanabili

Detaylı

MAL VE PARA PİYASALARINDA EŞ ANLI DENGE. Mal ve para piyasalarında eşanlı denge; IS ile LM in kesiştiği noktada gerçekleşir.

MAL VE PARA PİYASALARINDA EŞ ANLI DENGE. Mal ve para piyasalarında eşanlı denge; IS ile LM in kesiştiği noktada gerçekleşir. MAL VE PARA PİYASALARINDA EŞ ANLI DENGE Mal ve para piyasalarında eşanlı denge; IS ile LM in kesiştiği noktada gerçekleşir. DENGE GELİR DÜZEYİ VE FAİZ ORANINDA DEĞİŞMELERE YOL AÇAN FAKTÖRLER Genişletici

Detaylı

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK 31 ARALIK 216 HESAP DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU kamuya açıklanan

Detaylı

MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI

MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME ve UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI 11 Ekim 2011, Ankaa Hüseyin ALTUNTAŞ Piyasa Mali Uzlaştıma Mekezi Gündem Uzlaştıma Uzlaştıma Süeçlei Gün Öncesi Piyasası

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden 1. Her arz kendi talebini yaratır. şeklindeki Say Yasasını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir? A İKTİSAT 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli

Detaylı

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER KUYRUK SİSTEMİ VE SİSTEM SİMULASYONU 5. KUYRUK SİSTEMLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa ya da

Detaylı

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir BÖLÜM 5 Açık Ekonomi Açık Ekonomi Önceki bölümlerde kapalı ekonomi varsayımı yaptık Bu varsayımı terk ediyoruz çünkü ekonomilerin çoğu dışa açıktır. Kapalı ve açık ekonomiler arasındaki fark açık ekonomide

Detaylı

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi Uluslaaası Katılımlı 17. Makina Teoisi Sempozyumu, İzmi, 14-17 Hazian 21 Otomatik Depolama Sistemleinde Kullanılan Mekik Kaldıma Mekanizmasının Analizi S.Telli Çetin * A.E.Öcal O.Kopmaz Uludağ Ünivesitesi

Detaylı

Latex 3000 Yazıcı serisi. Kurulum Yerini Hazırlama Denetim Listesi

Latex 3000 Yazıcı serisi. Kurulum Yerini Hazırlama Denetim Listesi Latex 3000 Yazıcı seisi Kuulum Yeini Hazılama Denetim Listesi Telif Hakkı 2015 HP Development Company, L.P. 2 Yasal bildiimle Bu belgede ye alan bilgile önceden habe veilmeksizin değiştiilebili. HP üün

Detaylı

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ BÖLÜM Makro İktisat 1. MAKRO İKTİSATIN ANLAMI... 1 2. MAKRO İKTİSATTA KARAR BİRİMLERİ (SEKTÖRLER)... 2 3. MAKRO İKTİSATTA PİYASA

Detaylı

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri Basit Makinele BASİ MAİNELER est in Çözümlei. Şekil üzeindeki bilgilee göe dinamomete değeini göstei. Cevap D di.. Makaa ve palanga sistemleinde kuvvetten kazanç sayısı kada yoldan kayıp vadı. uvvet kazancı

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER: IS-LM-BP MODELİ

ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER: IS-LM-BP MODELİ ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER: IS-LM-BP MODELİ Bu ünite tamamlandığında; Farklı döviz kuru sistemlerini açıklayabileceğiz Net ihracat eğrisinin eğiminin ve konumunun değişmesine neden olan faktörleri

Detaylı

7. ÜNİTE: AÇIK EKONOMİDE KLASİK MODEL ve BAZI EK SONUÇLAR

7. ÜNİTE: AÇIK EKONOMİDE KLASİK MODEL ve BAZI EK SONUÇLAR Makro İktisat 1 N.K.Ekinci, 2015 7. ÜNİTE: AÇIK EKONOMİDE KLASİK MODEL ve BAZI EK SONUÇLAR 7.1 Mal ve Varlık Piyasalarında Eşanlı Denge: Toplam Talep Öncelikle ileriki bölümlerde sıkça kullanacağımız bir

Detaylı

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 20.Para Teorisi ve Politikası Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 20.1.Para Teorisi Para miktarındaki

Detaylı

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU ölüm 5 Manyetizma Pof. D. ahadı OYACOĞLU Manyetizma Manyetik Alanın Tanımı Akım Taşıyan İletkene Etkiyen Kuvvet Düzgün Manyetik Alandaki Akım İlmeğine etkiyen Tok Yüklü bi Paçacığın Manyetik Alan içeisindeki

Detaylı

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU Linee İmpuls-Momentum Denklemi Haeket halinde bulunan bi cismin hehangi bi andaki doğusal hızı, kütlesi m olsun. Eğe dt zaman aalığında cismin hızı değişiyosa,

Detaylı

Dengede; sızıntılar ve enjeksiyonlar eşit olacaktır:

Dengede; sızıntılar ve enjeksiyonlar eşit olacaktır: Sızıntılar: Harcama akımından çıkanlar olup, kapalı ekonomide tasarruflar (S) ve vergilerden (TA) oluşmaktadır. Enjeksiyonlar: Harcama akımına yapılan ilaveler olup, kapalı bir ekonomide yatırımlar (I),

Detaylı

Eğrisel harekette çok sık kullanılan tanımlardan biri de yörünge değişkenlerini içerir. Bunlar, hareketin her bir anı için ele alınan biri yörüngeye

Eğrisel harekette çok sık kullanılan tanımlardan biri de yörünge değişkenlerini içerir. Bunlar, hareketin her bir anı için ele alınan biri yörüngeye Eğisel haekee çok sık kullanılan anımladan bii de yöünge değişkenleini içei. Bunla, haekein he bi anı için ele alınan bii yöüngeye eğe, diğei ona dik iki koodina eksenidi. Eğisel haekein doğal bi anımıdıla

Detaylı

Ders Notları Dr. Murat ASLAN. Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır.

Ders Notları Dr. Murat ASLAN. Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır. Ders Notları Dr. Murat ASLAN Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır. genişleme trend Daralma Kriz, küçülme 12,00 Reel Büyüme Hızı Oranı 1950-2008

Detaylı

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI 1. John Maynard Keynes e göre, konjonktürün daralma dönemlerinde görülen düşük gelir ve yüksek işsizliğin nedeni aşağıdakilerden

Detaylı

Hasıla, IS ve FE eğrilerinin kesişmeleri ile belirlenir, LM eğrisi IS ve FE nin kesiştiği noktaya intibak eder.

Hasıla, IS ve FE eğrilerinin kesişmeleri ile belirlenir, LM eğrisi IS ve FE nin kesiştiği noktaya intibak eder. BÖLÜM 12: AÇIK EKONOMİ TOPLAM ARZ- TOPLAM TALEP MODELİ 1 12. BÖLÜM Bu bölümde, daha önce kapalı ekonomi için geliştirilen toplam arz-toplam talep modeli dış ekonomik ilişkileri kapsayacak biçimde genişletilerek,

Detaylı

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( ) TRANFORMATORLAR Genel Elektiksel Özelliklei ve Gücünün Belilenmesi TRGT ODABAŞ Fiziksel Temelle Giiş Tansfomatole geilim ve akımın ölçülmesi veya sinyal ve gücün taşınması gibi özel maksatla için dizayn

Detaylı

ÜNİTE 8: PARA VE FİYATLAR

ÜNİTE 8: PARA VE FİYATLAR ÜNİTE 8: PARA VE FİYATLAR Temel ekonomi politikası amaçlarından biri, fiyat istikrarının sağlanmasıdır. Ekonomi politikası yapıcıları, politik kararlarını şekillendirirken ortalama fiyatların düzeyini

Detaylı

EKONOMİK İSTİKRARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ. Dr. Süleyman BOLAT

EKONOMİK İSTİKRARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ. Dr. Süleyman BOLAT EKONOMİK İSTİKRARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ 1 IS LM MODELİ : MAL PARA PİYASALARINDA DENGE IS - LM modeli, J. Hicks tarafından 1939 yılında geliştirilmiş bir yaklaşımdır.

Detaylı

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ BÖLÜM KORUNUM DENKLEMLERİ.-Uzayda sabit konumlu sonlu kontol hacmi.- Debi.3- Haeketi takiben alınmış tüev.4- üeklilik denklemi.5- Momentum denklemi.6- Eneji Denklemi.7- Denklemlein bilançosu Kounum Denklemlei

Detaylı

2009 VS 4200-1. Gayri Safi Yurt içi Hasıla hangi nitelikte bir değişkendir? ) Dışsal değişken B) Stok değişken C) Model değişken D) kım değişken E) içsel değişken iktist TEORisi 5. Kısa dönemde tam rekabet

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

PARA TALEBİ VE KURAMLARI

PARA TALEBİ VE KURAMLARI PARA TALEBİ VE KURAMLARI Kişilerin servetlerinin bir kısmını ellerinde para olarak tutmalarına para talebi adı verilir. İktisadi düşünceler anlamında bakıldığında para talebi kuramları paranın fonksiyonlarına

Detaylı

FİZİK BASİT MAKİNELER MAKARALAR

FİZİK BASİT MAKİNELER MAKARALAR İZİ AARAAR : BASİ AİEER Haeketli akaa : Sabit akaa : x h Önek : Şekildeki haeketli makaa sistemini dengede tutmak için; a) akaa ağılıksız ise =? h b) akaa ağılığı 0 ise =? x 60 c) akaa ağılısız ise yükü

Detaylı

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği:

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: IS-LM-BP Grafikleri A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: A.1. Sabit kur rejimi, sınırlı sermaye hareketliliği ve BP nin eğimi, LM in eğiminden düşükken

Detaylı

IS-LM-BP Grafikleri. B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği:

IS-LM-BP Grafikleri. B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: IS-LM-BP Grafikleri B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: B.1. Sabit kur rejimi ve sınırsız sermaye hareketliliği durumunda para politikasının etkinliğini

Detaylı