5. ÜNİTE IS LM Analizi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. ÜNİTE IS LM Analizi"

Transkript

1 5. ÜNİTE IS LM Analizi

2 Bu bölümde mako iktisadın en çok bilinen modeli olan IS-LM modelini göeceğiz. Model statikti. Mako iktisatta statik vasayımı cai değişmelein stoklaı ve bekleyişlei etkilemediği vasayımıdı. Buna göe öneğin cai faiz ya da cai ku değiştiğinde faiz ve kua ilişkin bekleyişle değişmeyecekti. Benze şekilde valık stoklaında atışlaın (diyelim yatıım yoluyla semaye stokunun atması) sevet stoku üzeindeki etkileini de gömezden geleceğiz. Ekonomide sadece iki valık olduğunu vasayacağız. Bunlada biisi getiisi olmayan paa, diğei de tahvil olaak adlandıacağımız sabit getiili genel bi valıktı. Paa azının MB taafından kontol edilebilen bi stok olduğunu vasayacağız. 5.1 Valık piyasalaı Ekonomide iki valık olduğuna göe bunlaın toplamı sevet stokunu oluştuu: W = M s + B. Buada W = nominal sevet stoku, M S = nominal paa stoku, B = nominal tahvil stokudu. Valık taleplei aşağıdaki bütçe kısıdına uymak zoundadı: W = M d + B d, ki buada M d nominal paa talebi, B d nominal tahvil talebidi. Buadan M d + B d = W = M s + B (M d M s ) + (B d B) = 0 olmak üzee Walas yasasının valık taleplei için özel halini elde edeiz. Buna göe bütçe kısıdına uyulduğu süece he iki valık için biden talep az fazlası oluşamaz: bi valık piyasasında talep/az fazlası vasa diğeinde az/talep fazlası olmalıdı. Öyleyse bu piyasaladan bii dengedeyse diğei de dengededi: M d = M S ise B d = B olu. Bu da bize piyasaladan sadece biisini ele alma olanağı vei. Statik bekleyişle vasayımı altında paa talebi fonksiyonunu M d = L(, i)p M d /p = L(, i) + olaak fomüle ediyouz. Fonksiyonda Ei ve Eπ beklenen değe değişkenleini göstemeye şimdilik geek yoktu, çünkü statik bekleyişle vasayımıyla bunla ilgili değişkenlein cai değeleindeki değişmeleden etkilenmeyecekledi. Sevet değişmeleini de hesaba katılmayacağı için sadeleştime adına fonksiyonda göstemeyeceğiz. Bu fonksiyonla paa piyasası dengesi Şekil 5.1 deki gibi olu. Şekli (a) panelinde vei olan eel paa azı (M S /p) o ve geli düzeyi o ile paa piyasası noktasında i o faiz oanı ile dengededi. Dolayısı ile denge faiz oanı eel paa azı ile geliin düzeyine bağlıdı. Şimdi, eel paa azı vei iken geli atasa paa talebi sağa/yukaıya kaya (Şekil 5.1 in (a) panelinde L( 1, i) konumuna) ve başlangıç i o faizinde paa piyasasında talep fazlası oluşu. Çünkü atan gelie bağlı olaak paa talebi ata. Bu talep fazlası tahvil piyasasında eşdeğe az fazlasına kaşılık geli (Walas yasası). Çünkü paa azı MB kontolünde olduğuna göe atamaz ve atan paa talebini kaşılamanın tek yolu eldeki tahvillein bi kısmını satmak yani paaya çevimekti. Bunun sonucunda tahvil fiyatı düşe, faiz yükseli. eni denge noktasında oluşu. Aynı eel paa azı ((M S /p) o ) ile faklı geli düzeyleinde oluşan faklı denge faiz oanlaı i düzleminde Şekil 5.1 in (b) panelinde LM eğisi üzeinde gösteilmişti. 1

3 i i 1 i (M S /p) o (M S /p) 1 LM o LM 1 i o 1 i o 1 L( 1, i) L( o, i) M/p (a) Şekil 5.1 Paa Piyasası dengesi ve LM Eğisi 1 o 1 (b) LM eğisi valık piyasalaında dengeyi sağlayan faiz ve geli düzeyleinin geometik yeidi. Eği üzeinde he noktada paa ve Walas yasası uyaınca tahvil piyasalaı dengededi. Paa talebinin faiz duyalılığı attıkça LM eğisi yatıklaşı. Paa talebinin geli esnekliği attıkça LM eğisi dikleşi. Çünkü paa talebinin faiz esnekliği ne kada yüksekse Şekil 5.1 (a) panelinde L( 1, i) konumuna kayma o kada fazla olu ve faiz aynı geli değişmesi ile daha yüksek oluşu. Öte yandan L(i, ) fonksiyonu yatıklaştıkça (paa talebinin faiz duyalılığı attıkça) geli attığında otaya çıkan paa piyasası talep fazlası daha küçük bi faiz atışı ile gideili ve LM eğisi daha yatık olu. Şimdi eel paa azında bi değişmenin LM eğisini nasıl etkileyeceğini ele alalım. Geli vei iken eel paa azı (M S /p) 1 düzeyine atasa başlangıç denge faizinde paa piyasasında az fazlası oluşu ki bu da tahvil piyasasında talep fazlası oluşu demekti. Bu fazlala MB nın yapmak istediği işleme kaşılık geli. Bu mekanizmayı bu aşamada iyi anlamak geeki. Paa azı attı demek MB açık piyasa işlemlei ile piyasadan tahvil alıp piyasaya paa sümek istiyo demekti. ani MB nin piyasalaı daha fazla paa daha az tahvil tutacak şekilde sevet kompozisyonlaını ya da potföy tecihleini değiştimeye ikna etmelidi. MB nın tahvil piyasasında yaattığı talep fazlası tahvil stokunun vei olduğu piyasada tahvil fiyatlaını attıı. Tahvil fiyatı ile tahvil faiz oanı tes oantılı olduğuna göe bu faizin düşmesi demekti. Düşen faiz potföy tecihini paa lehine değiştii ve yeni o dengesinde daha düşük i 1 o faizi oluşu. Buna göe aynı geli düzeyinde daha yüksek eel paa azına daha düşük faiz oanı kaşı geli ki bu da LM eğisinin sağa/aşağıya kayması demekti: Reel paa azı atasa (fiyat düzeyi vei iken nominal paa azı atasa ya da nominal paa azı vei iken fiyat düzeyi düşese) LM eği sağa/aşağıya kaya. Tesine eel paa azı azalısa (fiyat düzeyi vei iken nominal paa azı azalısa ya da nominal paa azı vei iken fiyat düzeyi atasa) LM eği sola/yukaıya kaya Ekonomi LM eğisinin üzeinde değilse valık piyasalaı dengede değildi. Öneğin Şekil 5.2 de A gibi LM eğisinin üstünde kalan bi noktada paa piyasasında az ve Walas yasası geeği tahvil piyasasında talep fazlası vadı. Çünkü geli o iken paa piyasasında denge için faiz oanı LM üzeinde o olmak geekiken, A noktasına kaşı gelen faiz oanı daha yüksekti. Öyleyse A noktasında paa talebi yetesizdi ve paa piyasasında az fazlası vadı. Aksine Şekil 5.2 de B gibi bi noktada faiz denge değeinden düşüktü ve paa talebi olması geekenden güçlüdü ve paa piyasasında talep 2

4 (tahvil piyasasında az) fazlası vadı. Şimdi, valık piyasalaında valıklaın az stoklaı vei olduğuna göe otaya çıkan dengesizlikle valık fiyatlaının intibakıyla geçekleşi. Buna göe, Paa piyasasında az fazlası = Tahvil piyasasında talep fazlası tahvil fiyatı ata, faiz düşe Paa piyasasında talep fazlası = Tahvil piyasasında az fazlası tahvil fiyatı düşe, faiz ata. Üstelik bu intibakla çok hızlı geçekleşi. ani valık piyasalaında kalıcı bi dengesizlik oluşmaz. Bunu şu şekilde ifade edebiliiz: Ekonomi he zaman LM eğisinin üzeindedi: valık piyasalaında otaya çıkan az talep fazlalaı anlık fiyat haeketlei ile gideili. Dolayısı ile Şekil 5.2 de A ve B gibi noktaladan başlayaak faizin hızla düşmesi (atması) ile ekonomi dehal LM eğisinin üzeine gelecekti. Paa Piyasasında Az Tahvil Piyasasında Talep Fazlası A LM o B Paa Piyasasında Talep Tahvil Piyasasında Az Fazlası o 5.2 Mal piyasası Şekil 5.2 Valık Piyasalaında Dengesizlik Bu aşamada kapalı bi ekonomi vasayacağız. 3. Bölüm de gödüğümüz gibi bu vasayımla denge gelii = (1/k)(C o + ct ct o + I o + G o ) k = 1 c(1 t) = t + s(1 t) olu. Ama Bölüm 2 den yatıımın (bekleyişle vei iken) eel faizin azalan fonksiyonu olduğunu biliyouz: I = I(). Öyleyse denge geli düzeyini = (1/k)(C o + ct ct o + I()+ G o ) olaak yazabiliiz. Buna göe faiz attığında yatıım ve denge gelii azalı. Tatışmayı Şekil 5.3 üzeinden izleyebiliiz. Şekil 5.3 ün (a) panelinde (I() yatıım fonksiyonu ile iki faklı eel faiz oanında iki faklı yatıım düzeyi oluşu. Şeklin (b) panelinde ise bu iki yatıım düzeyine kaşı gelen 3

5 denge geli düzeylei gösteilmişti. Buna göe faiz ile denge geli düzeyi aasında tes bi ilişki vadı ve bu ilişki Şekil 5.4 te IS o eğisi olaak gösteilmişti. IS o üstündeki ve noktalaı Şekil 5.3 (b) panelindeki aynı noktalaa kaşı geli. IS eğisi üzeinde he noktada mal piyasası dengededi. S, I S + T 1 A 1 I o + G o o A o 1 I 1 I o I () I() I (a) Şekil 5.3 IS Eğisinin elde edilişi (b) 1 o I 1 + G o 1 o 1 o Buada anlaşılması geeken husus eel faizin valık ve mal piyasalaı aasında köpü oluştuduğudu. Modelimizde genel olaak bekleyişle özel olaak da enflasyona ilişkin bekleyişle vei olduğuna göe nominal faizdeki he değişme eel faiz değişmesi olacaktı. Dolayısı ile mal piyasasında denge valık piyasalaında oluşan valık fiyatlaı/faiz oanlaından bağımsız değildi. Bu da zaten 2. Bölüm de gödüğümüz gibi Keynes in temel önemesi idi. En basit haliyle IS modeli bu ilişkiyi sadece faiz üzeinden göstei. Ama valık piyasalaıyla mal piyasası aasında daha faklı kanalladan etkileşim vadı ve yei geldikçe bunlaa işaet edeceğiz. IS eğisi mal piyasasında dengeyi sağlayan faiz ve geli düzeyleinin geometik yeidi. atıım talebinin faize duyalılığı attıkça IS eğisi yatıklaşı, azaldıkça dikleşi. Çünkü yatıım talebi faize az duyalıysa (yatıım talep fonksiyonu dikse, bunu şekil üzeinde gösteiniz) eel faiz düştüğünde yatıım az ata. Dolayısı ile çoğaltan yoluyla geli atışı da az olu. Aynı faiz değişmesi ile geli atışının az olması ise IS eğisinin dikleşmesi demekti. Ekonomi IS eğisinin üzeinde değilse mal piyasası dengede değildi. Öneğin Şekil 5.5 te A gibi IS eğisinin üstünde kalan bi noktada piyasada az fazlası vadı. Çünkü geli o iken mal piyasasında denge için 4 IS o (G o, T o, T o ) Şekil 5.4 Mal Piyasasında Denge ve IS Eğisi

6 faiz oanı IS üzeinde o olmak geekiken, A noktasına kaşı gelen faiz oanı daha yüksekti. Öyleyse A noktasında yatıım talebi yetesizdi ve mal piyasasında az fazlası vadı. Aksine B gibi bi noktada faiz denge değeinden düşüktü ve yatıım talebi olması geekenden güçlüdü. Bu da IS eğisinin altında kalan noktalada mal piyasasında talep fazlası va demekti. o B A Mal Piyasasında Az Fazlası Mal Piyasasında Talep Fazlası o Şekil 5.5 Mal Piyasasında Dengesizlik IS Şimdi, kamu hacamalaında bi atışın IS eğisini nasıl etkilediğini ele alalım. Kamu hacamalaı atasa Şekil 5.3 ün (b) panelinde I o + G o ve I 1 + G o eğilei yukaıya kaya (bunun şekil üzeinde gösteilmesini okuyucuya bıakıyouz) ve denge gelii (1/k) G kada ata. Dolayısı ile he eel faiz oanına kaşı gelen denge gelii atmış olu ki bu da IS eğisi sağa/yukaıya kaya demekti [Şekil 5.6 da IS 1 konumuna]. Aynı sonuç yatıım düzeyi vei iken denge geliini attıan diğe değişmele (kamu tansfe hacamalaında atış, otonom vegilede azalış, otonom tüketimde atış) için de doğudu. 1 (1/k) G o IS 1 (G 1, T o, T o ) IS o (G o, T o, T o ) 1 o Şekil 5.6 Genişlemeci Maliye Politikası ve IS Eğisi Öte yandan yatıım fonksiyonu sağa kayasa (Şekil 5.3 (a) panelinde I () konumuna gelise) he faize kaşı gelen yatıım düzeyi ve buna kaşı gelen denge geli düzeyi atacağına göe IS eğisi sağa kaya. Çünkü he eel faiz oanına daha yüksek bi geli düzeyi kaşı gelecekti. Özetle Genişlemeci maliye politikası (daha yüksek nihai mal ve hizmet hacaması, daha yüksek tansfe hacaması, daha düşük vegile) IS eğisini sağa/yukaıya kaydıı. Benze şekilde otonom tüketim hacamalaında atış ile yatıımlada atış (yatıım fonksiyonunun sağa kayması) IS eğisini sağa/yukaıya kaydıı. 5

7 5.3 Kısa dönemde mal ve valık piyasalaında eşanlı denge Bu bölümde fiyatla düzeyinin vei olduğunu ve ekonomide talep atışlaının üetim atışı ile kaşılayacak şekilde üetim kapasite fazlası olduğunu düşüneceğiz. Bu koşullada mal ve valık piyasalaında denge Şekil 5.7 de gösteilmişti. Statik bekleyiş vasayımı altında beklenen enflasyon oanı vei olduğu için eel ve nominal faiz tam olaak aynı yönde ve miktada değişi. Bu nedenle ikisini aynı değişken gibi düşünebiliiz. Şekil 5.7 bu anlayışla faiz ekseninde nominal faiz ile oluştuulmuştu. i A LM o i o B IS o o Şekil 5.7 Eşanlı Denge Şekilde denge noktasında olu. Ekonomi dengede değilse LM eğisi üzeinde olacak şekilde A ya da B gibi bi noktadadı. A gibi bi noktada mal piyasasında az fazlası vadı ve geli düşe. Geli düştükçe paa talebi azalı ve paa piyasasında az fazlası oluşu. Bu da faizin düşmesi ile gideili. Ekonomi he zaman LM eğisi üzeinde olacağına göe geli ve faiz LM eğisi üzeinde azalaak dengesine gelini. Tesine B gibi bi noktada mal piyasasında talep fazlası üetim ve gelii attıı. Geli atışı paa talebini attıı ve ekonomi LM üzeinde olacak şekilde geli ve faiz ataak noktasına gelini Genişlemeci Maliye Politikası: i LM o i 1 i o A IS 1 IS o o 1 A Şekil 5.8 Genişlemeci Maliye Politikası 6

8 Şimdi modelimizde maliye politikasının etkileini ele alabiliiz. Genişlemeci maliye politikası Şekil 5.6 da olduğu gibi IS eğisini sağa kaydıı ve başlangıç faiz oanı ile mal piyasasında Şekil 5.8 de A kada talep fazlası oluşu. Buna bağlı olaak üetim ve geli ata. Geli atışı paa talebini attıı ki bu da faizi yükselti. Ekonomi LM eğisi üzeinde haeketle dengesine geli. eni dengede faiz ve geli, sıasıyla i 1 ve 1, daha yüksekti. Genişlemeci maliye politikası (daha yüksek nihai mal ve hizmet hacaması, daha yüksek tansfe hacaması, daha düşük vegile) kısa dönemde faizin ve geliin yükselmesine yol aça. Tesine daaltıcı maliye politikası (daha düşük nihai mal ve hizmet hacaması, daha düşük tansfe hacaması, daha yüksek vegile) kısa dönemde faizin ve geliin düşmesine yol aça. Dikkat edilise genişlemeci maliye politikasının geli çoğaltan etkisi ( 1 o ) Bölüm 3. te elde ettiğimiz çoğaltan etkisinden ( A o ) daha küçüktü. Çünkü ( A o ) etkisi faiz ve yatıım sabitken elde edili. Ama valık piyasalaını hesaba katınca faiz attığı için yatıım talebi azalı. atıım düşüşü çoğaltan etkisiyle talebi düşüü. Dolayısı ile Şekil 5.8 de ( A 1 ) azalması genişlemeci maliye politikasının yatıımlaı dışlama etkisinin sonucudu. Buadan anlaşılacağı gibi maliye politikasın çoğaltan etkisinin gücü paa talebinin faiz esnekliği ile doğu, yatıım talebinin faiz esnekliği ile tes oantılıdı. Çünkü paa talebi faize göe ne kada esnekse (LM eğisi ne kada yatıksa), paa piyasasını dengeye getiecek faiz atışı o kada küçük olu. Son tahlilde LM tam yatıksa, faiz hiç değişemeyecek ve dışlama etkisi otaya çıkmayacaktı (bunu bi şekil üzeinde gösteiniz). atıım talebinin faiz esnekliği düşük ise (IS dik ise), he faiz değişmesi için yatıımlada azalma daha az olu. Son tahlilde yatıım talebinin faiz esnekliği sıfı ise dışlama etkisi oluşmaz. Öte yandan dengesinde geli attığına göe gelie bağlı olan tüketim, tasauf ve vegile ata. Ama 3. Bölüm de gödüğümüz gibi vegi atışı kamu dengesindeki bozulmayı azaltmakla bilikte tam olaak gideemez. ani dengesinde kamu dengesi bozulu (açık büyü ya da fazla azalı) ve kamu boçlanma geeği daha yüksekti. Üstelik buada geli atışı daha az olduğuna göe vegile daha az ata ve bozulma 3. Bölüm dekinden daha güçlüdü. Sonuçla aşağıda özetlenmişti: Genişlemeci Maliye Politikasının Etkisi Değişken Etki Üetim ve Geli () İstihdam Faiz Tasauf Tüketim atıım Azalı Vegile Kamu Dengesi Bozulu Kamu maliyesinde sıkılaşma (daha az hacama/daha fazla vegi) ise he değişken için bu etkilein tam tesini yaatacaktı. Bunu şekil üzeinde göstemeyi okuyucuya bıakıyouz. Sıkı maliye politikasının geli üzeinde negatif etkisi, faiz düşüşü yatıım canlanmasına yol açtığı oanda, Bölüm 3 sonuçlaına göe daha az olu. 7

9 5.3.2 Genişlemeci Paa Politikası: i LM o i o LM 1 i 1 i A A IS o o 1 Şekil 5.9 Genişlemeci Paa Politikası Genişlemeci paa politikası MB nın açık piyasa işlemlei yoluyla piyasadan tahvil alması sonucu paa azının atmasıdı. Bu işlem başlangıçta tamamen valık piyasalaında etkilidi; daha önce gödüğümüz gibi paa piyasasında az, tahvil piyasasında talep fazlası yaatı ve tahvil fiyatı ataken faiz düşe. APİ işlemi sonuçlandığında paa azı atmıştı ve LM eğisini LM 1 konumuna kaya (Şekil 5.9). Valık piyasalaı LM 1 eğisi üstünde A noktasında dengeye geli. Bu noktada geli başlangıç o düzeyinde iken faiz i A düzeyine düşe. Çünkü ekonomi he zaman LM eğisi üstünde olmalıdı ve valık piyasalaında intibakın tamamlandığı süede valık fiyatlaındaki değişmele mal piyasasında bi etki yaatamaz. dengesindeki faiz başlangıçta valık piyasalaını dengeye getien faizdi. İşte bu noktadan sona daha düşük faizin başta yatıım hacamalaı olmak üzee faize duyalı hacamalaı uyadığı ölçüde etki mal piyasalaına geçe. atıım atışı çoğaltan yoluyla talebi ve üetimi attıı ve geli attıkça paa talebi ata. Böylece ekonomi LM 1 eğisi üstünde kalacak şekilde mal piyasasında intibakın hızına bağlı olaak noktasına geli. Paasal aktaım mekanizması olaak bilinen olayla zinciini aşağıdaki gibi gösteebiliiz: (1) (2) APİ tahvil alımı Paa piyasasında az fazlası faiz düşe yatıım ata geli ata. Paa politikasının etkinliği, yani gelide yol açacağı atışın büyüklüğü, iki esnekliğe bağlıdı. Paasal aktaım mekanizması şemasında göüldüğü gibi önce (1) aşamasında paa talebinin faiz esnekliği; daha sona da (2) aşamasında yatıım talebinin faiz esnekliği önem kazanı. Paa talebi faize çok duyalı değilse APİ işlemleinde faiz düşüşü güçlü olu. atıım talebinin faiz esnekliği yüksekse vei bi faiz değişmesinin yatııma etkisi güçlü olu. O halde Genişlemeci paa politikası başlangıçta sadece faiz düşüşüne yol aça. Zamanla düşük faiz yatıım hacamalaını uyadığı ölçüde geli ata. atıım talebinin faiz esnekliği attıkça paa politikasının etkinliği ata. Paa talebinin faiz esnekliği attıkça paa politikasının etkinliği azalı. Genişlemeci paa politikasının sonuçla aşağıda özetlenmişti: Genişlemeci Pa Politikasının Etkisi Değişken Etki Üetim ve Geli () İstihdam 8

10 Faiz Tasauf Tüketim atıım Vegile Kamu Dengesi Düşe Düzeli Paa politikasının etkinliğini kaybettiği duumladan biisi likidite tuzağı olaak bilinen ve paa talebinin vei (genellikle sıfıa yakın çok düşük) bi faiz oanında sonsuz esnek olduğu duumdu. Deyim Keynes e aitti ve likidite tecihinin mutlaklaştığı duumu ifade ede. Likidite tecihinin mutlaklaşması bekleyişlein çok bozulmuş olmasına bağlı olaak vei bi faiz oanında sevet sahipleinin he miktada paayı tutma eğiliminde olmasıdı. i (M S /p) o (M S /p) i 1 IS o i o L(, i) M/p = (a) (b) Şekil 5.10 Likidite tuzağı, LM Eğisi ve Paa Politikası o LM o = LM 1 Şekil 5.10 (a) panelinde paa talebi i o faiz oanında sonsuz esnekti. Sevet sahiplei bu faiz oanında he miktada paayı emip atıl paa fonlaı olaak tutacakladı. Dolayısı ile paa azı atsa bile faiz değişmeyecek ve paa piyasası aynı faiz oanı ile ve dengeleinde olacaktı. Buna kaşı gelen LM eğisi de Şekil5.x (b) panelinde sonsuz esnek LM o eğisidi. Genişlemeci paa politikası LM eğisini etkilemeyeceği için paa azı atsa bile LM aynı kalı ve denge gelii o düzeyindedi ve paa politikası etkisizdi lı yıllada Japonya ve günümüzde ABD ve AB mekez bankalaının politika faiz oanlaının needeyse sıfıa kada düşümeleine ve büyük oanda paasal genişlemeye gitmeleine ağmen söz konusu ekonomilede paa politikasından kaynaklı bi canlanma gözlenememişti. Bunun bi açıklaması likidite tuzağı olabili. He üç duumda da valık fiyatlaında çökme ve çok sayıda banka ve finansal kuuluşun (fiili ya da ötük) iflası ile otaya çıkan kiz piyasalada dein bi güven bunalımı ve likidite geeksinimi otaya çıkamıştı. Bu şatlada atan likidite tamamen emilmektedi. Zaten likidite atışı geleneksel APİ yoluyla değil mekez bankalaının bankaladan ve diğe bazı finansal kuuluşladan doğudan valık alımı yoluyla olmaktadı. Bu suetle değeini kaybetme duumuna gelmiş valıklaa değe kazandıaak bu kuuluşlaın ayakta kalması sağlanmaktadı. Anılan şatlada yatıım (ve faize duyalı diğe hacamalaın) canlanmamasının likidite tuzağı açıklamasını destekleyecek şekilde paalel bi açıklaması da kiz sonası atan belisizlik ve bozulan finansal dengele nedeniyle yatıım talebinin faiz duyalılığını kaybetmesi olabili. 9

11 5.4 Klasik vasayımlala IS LM modeli Bölüm 2.1 de ele aldığımız klasik modelin temel özelliği üetim ve geliin işgücü piyasasında belilendiğidi. Buna göe kısa dönemde K o vei iken klasik modelde = f = F(K o, N*) olmak üzee işgücü piyasasında oluşan denge N* istihdam düzeyince belileni. Denge eel üceti, (w/p)*, de işgücü piyasasında belileni. Bu şatlada mal piyasası denge koşulu Şekil 5.11 un (a) panelinde gösteilmişti. ve valık piyasalaında eşanlı denge Şekil 5.11 da gösteilmişti. Şeklin (a) paneli Bölüm 2. Şekil 2.5 in eşdeğeidi. Buna göe denge gelii veildiğinde valık piyasalaını hesaba katmadan denge eel faizi IS o üzeinde mal piyasasında dengeyi tesis edecek şekilde noktasında belileni. LM o (M S /p o ) * A A LM(M S /p*) B IS o (G o ) IS o (G o ) f A f (a) (b) Şekil 5.11 Klasik vasayımlala mal ve valık piyasalaında eşanlı denge Şekil 5.11 in (b) panelinde paa (valık) piyasası denge koşulu eklenmişti. Buada hem IS hem de LM eğisi statik bekleyişle vasayımıyla bu kez düzleminde gösteilmişti. Diyelim ki başlangıç fiyat düzeyi p o ve buna kaşı gelen (M S /p o ) eel paa stoku ile kısa dönem denge IS o ve LM o eğileinin kesiştiği A noktasında oluşmuştu. Bu noktada valık ve mal piyasalaı dengededi ama işgücü piyasasında f ile A fakına kaşılık gelen bi az fazlası vadı (Şekil 2.3). ani A dengesi eksik istihdam dengesidi ve klasik mekanizma deveye gie. İşgücü piyasasında az fazlası nominal ücetlede düşmeye yol aça. Rekabetçi fimala maliyet düşüşünü fiyatlaa yansıtı ve fiyat düzeyi de azalmaya başla. Ama fiyat düzeyi düşünce eel paa azı ata ve LM eğisi sağa/aşağıya kaymaya başla. Bunun işgücü piyasasındaki kaşılığı düşen eel ücete paalel olaak az fazlasının azalmasıdı. Bu deflasyonist (fiyatlaın düşmesi) süeç sonucunda eel paa azı LM eğisini nihayette noktasından geçiecek şekilde M S /p* değeine kada getii. Eğe ekonominin başlangıç dengesi B noktasında olsaydı eel paa azı geektiğinden yüksek oludu ki bu da işgücü piyasasında talep fazlasına kaşı gelidi. İşgücü piyasasında talep fazlası ücet ve fiyat atışlaına yol açadı ve bu enflasyonist eel paa azı M S /p* düzeyine düşene kada süedi. Klasik modelde paa piyasasının olü fiyatla gene düzeyini belilemekti. Çünkü geli ve eel faiz, sıasıyla, işgücü ve mal piyasasında belileni. 10

12 Klasik model de paa piyasası denge koşulu M S /p = L( f, *) olduğuna göe bu denklemde tek bilinmeyen p fiyatla genel düzeyi değişkenidi. Buadan p* = M S /L( f, *) olaak belileni. Buna göe fiyatla genel düzeyi paa talebine nispetle paa azı taafından belileni. Bu sonucu atışla itibaiyle gömek üzee denklemin logaitmasını ve sona da değişimini alısak lnp = lnm S lnl( f, *) lnp = lnm S lnl( f, *) π = g MS g Md = g MS g sonucunu elde edeiz. Buna göe fiyat atış (enflasyon) oanı paa azının atış hızı ile paa talebinin atış hızı aasındaki faka eşitti. Paa talebinin büyüme hızı paa talebinin geli esnekliği ile geli büyüme hızının çapımına eşitti (çünkü faiz oanı süekli değişmez). Paa talebinin geli esnekliği pek çok aaştımada yaklaşık bi olaak bulunmuştu. O halde paa talebinin büyüme hızı geli büyüme hızına eşitti. 1 Diyelim paa azı yıllık %5 atıyo ama büyüme oanı %2 ise yıllık %3 kada bi enflasyon olu. Bu sonuç iktisadın en eski önemeleinden biidi ve hala da biçok iktisatçının temel kabulüdü. Paa politikası çeçevesi olaak paasal hedeflemenin teoik temelini de bu sonuç oluştuu Maliye Politikası LM(M S /p 1 *) 1 LM(M S /p o *) o IS 1 (G 1 ) A IS 1 (G 1 ) IS o (G o ) IS o (G o ) f (a) (b) f A Şekil 5.12 Klasik modelde genişlemeci maliye politikası Genişlemeci maliye politikası (daha yüksek kamu hacaması (G) ve/veya daha düşük veile) IS eğisini sağa kaydıı (Şekil 5.12 de IS 1 konumuna). Şekil 5.12 (a) panelinden hemen göüleceği gibi nihai olaak geli aynı kalıken eel faiz atacaktı. Bu daha önce Bölüm 2 de ulaştığımız sonuç ile aynıdı (Şekil 2.15 etafındaki açıklamalaa bakınız). Nihai dengeye geçiş dinamiği Şekil 5.12 (b) panelinden izleni. Genişlemeci maliye politikası sonucunda ekonomi kısa dönemde A noktasında dengeleni. Bu noktada mal piyasasında A f kada talep fazlası oluşu. Bu talep fazlası işgücü piyasasında da talep fazlası yaatı ve bunun sonucunda nominal ücetle ve fiyat düzeyi atmaya başla. Fiyat düzeyi atınca eel paa azı düşe ve LM eğisi sola/yukaıya kaymaya başla. Reel paa 1 lnl(, ) = αg λ olu. Buada α = paa talebinin geli esnekliği, λ = paa talebinin faiz yaı esnekliğidi (paa talebinde % değişme/faizde değişme). Buada = 0 olacağına göe, α = 1 ise, lnl(, ) = αg = g olu. 11

13 azının düşmesi paa piyasasında talep fazlası yaatı ki bu da faizin yükselmesi demekti. Faiz yükseldikçe yatıım ve çoğaltan etkisi ile talep azalmaya başla. IS ve LM eğilei f nin solunda kalacak şekilde kesiştiği süece mal ve işgücü piyasasında talep fazlası ve buna bağlı fiyat atışı süe ve eel faiz ata. Dolayısı ile nihai denge noktasında fiyat düzeyi p 1 * düzeyinde geçekleşi. Buada fiyat düzeyi atmış olmalıdı, çünkü faiz atışı eel paa talebini azalttığına göe dengede eel paa azı da düşmelidi. Nominal paa azı sabit olduğuna göe bu ancak fiyat atışı ile olu. Özetle, Klasik Modelde Genişlemeci Maliye Politikasının Etkisi Değişken Etki Üetim ve Geli () Değişmez İstihdam Değişmez Reel Ücet Değişmez Reel Faiz Tasauf (faize bağlı olaak) atıım Azalı Fiyat düzeyi Nominal Ücet (fiyat düzeyi ile aynı oanda) Reel Paa Azı Azalı Kamu Dengesi Bozulu Bu tabloda tasaufun atması klasik tasauf fonksiyonu vasayımıyla tasaufun eel faizin atan fonksiyonu olmasının sonucudu. Nominal ücet ile fiyat düzeyi aynı oanda atmalıdı çünkü eel ücet, w/p, değişmez. Öte yandan geli sabit kaldığına göe kamu hacama atışı ya da vegi azalması kamu dengesini bie bi boza Paa Politikası Paa politikası Is eğisini etkilemediğine göe Şekil 5.13 (a) panelinde vei tam istihdam geli düzeyi ile mal piyasası denge koşulunca belilenen denge eel faizini etkilemeyecekti. O halde Şekil 5.13 (b) panelinde nihai denge başlangıç dengesi olan dengesi olacaktı. Dolayısı ile Klasik modelde nominal paa azı değişmelei eel hiç bi değişkeni etkilemez. Geli, istihdam, eel ücet, eel faiz, eel paa azı, tasauf, yatıım değişkenleinin uzun dönem denge değelei aynı kalı. Bu sonuç paa politikasının yansız (nöt) olduğu biçiminde ifade edili. Ama nominal paa azı attığı halde eel paa azı aynı kalıyosa fiyatla düzeyi paa azı ile aynı oanda atmalıdı. Öte yandan fiyatla attığı halde eel ücet (w/p) aynı kaldığına göe nominal ücet de paa azı ile aynı oanda atmalıdı. Klasik modelde nominal paa azı değişmelei sadece nominal değişkenlei etkile: modeldeki bütün nominal değişkenle paa azı ile aynı oanda değişi. 12

14 LM 1 (M S1 /p 1 *) LM o (M So /p o *) o B LM 1 (M S1 /p o *) IS o (G o ) A IS o (G o ) f f B (a) (b) Şekil 5.13 Klasik modelde genişlemeci paa politikası Bu sonucu ve modelin intibak dinamiğini Şekil 5.13 (b) panelinden izleyebiliiz. Nominal paa azı atışı başlangıç fiyat düzeyinde (p o *) LM eğisini LM 1 (M S1 /p o *) düzeyine kaydıı ve valık piyasalaı A noktasında dengeye geli. Otaya çıkan faiz düşüşü yatıım talebini uyaınca talep ata ve ekonomi B noktasında kısa dönem dengededi. Bu noktada mal ve işgücü piyasasında talep fazlası vadı ve klasik mekanizma deveye gie. İşgücü talep fazlası nominal ücet ve fiyatlada atışa yol aça. Fiyatla atınca eel paa aı azalmaya ve LM eğisi sola/yukaıya kaymaya başla. Bu süeç LM eğisi noktasına gei dönünceye kada süe. noktasından geçen kıık çizgili LM eğisi başlangıçtaki ile aynı eel paa azına kaşı geli: M So /p o * = M S1 /p 1 * olmalıdı. Bu da fiyatla düzeyinin M S ile aynı oanda atmış olması geektiğini göstei. Çalışma Soulaı: 1. atıım talebinin faiz esnekliğinin sıfı olduğu vasayımıyla IS eğisini elde ediniz. Bu şatlada kısa dönemde maliye ve paa politikasının etkileini bi şekil üzeinde gösteiniz. 2. Likidite tuzağı vasayımıyla genişlemeci maliye politikasının etkileini bi şekil üzeinde gösteiniz. 3. Kapalı bi ekonomi için aşağıdaki bilgile veilmişti: C = d T = 400 I o = G o = 600 M s /p = 3000 M d /p = IS eğisinin denklemini bulunuz 2. LM eğisinin denklemini bulunuz. 3. Ekonominin denge geli ve faiz düzeyini bulunuz. 13

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Ders Notları: Dr. Murat ASLAN Bu notlar aşağıdaki kaynak ekseninde hazırlanmıştır: Prof.Dr. Abuzer Pınar, Maliye Politikası Teorisi

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden MAKRO İKTİSAT SORULARI- I 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli

Detaylı

Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi?

Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi? GÜNDEM Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2012 Cilt: 49 Sayı: 564 C. M. BAYDUR Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi? 5 İktisat bilimi temelde fiyatların veya fiyat mekanizmasının

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar :

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar : ULUSLARARASI İKTİSAT Az gelişmiş ülkeler kalkınma açısından dışa bağımlıdırlar. Üretim yapabilmek için dışardan mal ve hizmet satın almalıdır. 1980 lerden sonra küreselleşme ortaya çıkmıştır. Dünyadaki

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1 Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI Doç.Dr. Yaşar SARI Genel Ekonomi 1 Kaynaklar: Ekonomiye Giriş Prof.Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN Doç.Dr. Ahmet TAYFUN Genel Ekonomi Prof.Dr. Kenan ÇELİK İktisada Giriş Ders Notları

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma *

Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma * Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma * Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞEN ** I. Giriş Gelişmekte olan ülkelerde kronik bütçe açıkları ile enflasyon arasında iki yönlü bir nedensellik bağının

Detaylı

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKiYE EKONOMisi YAYıNLARı YAYıN NO: 2008-56 TÜRR:İYE EKONOMİsİNDE SON YıLLARDA YAŞANAN YUKSEK

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KALKINMA STRATEJİLERİ ve SANAYİLEŞME (Dün-Bugün-Yarın) GA / 04-2-9 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ. Mayıs 2004 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI

Detaylı

DIŞ TİCARET, BİLGİ TAŞMALARI VE BÜYÜME *

DIŞ TİCARET, BİLGİ TAŞMALARI VE BÜYÜME * C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 187 DIŞ TİCARET, BİLGİ TAŞMALARI VE BÜYÜME * Gene M. GROSSMAN ve Elhanan HELPMAN Özet Bu çalışmada, dış ticaret yapan ülkelerin içsel büyümeleri,

Detaylı

İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ

İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ 6 İMKB YE KAYITLI İŞLETMELERİN SERMAYE YAPILARI VE FİNANSAL KALDIRAÇ ORANLARININ KARLILIKLARINA ETKİSİ ÖZET Yusuf TOPAL * Varlıkların finansmanında yabancı kaynak kullanılması, borcun maliyeti ile ilişkili

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ Birleşmiş

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

Ali ŞEN. The Relationship Between Asymmetric Information and Financial Crisis

Ali ŞEN. The Relationship Between Asymmetric Information and Financial Crisis Asimetrik Bilgi- Finansal Kriz İlişkisi Ali ŞEN Özet: Bu çalışma, asimetrik bilgi hakkındaki yeni literatürü kullanarak finansal krizlerin analizini sağlar. Bu çalışma, asimetrik bilgi literatürünün, finansal

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Ersan BOCUTOĞLU * Aykut EKİNCİ ** Özet Bugün dünya 1929 Büyük Bunalımından sonraki en şiddetli krizin içinde bulunmaktadır. Küresel Krize karşı

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ GÖRÜNÜM

TÜRKİYE DE MESLEKİ GÖRÜNÜM Uluslararası Çalışma Örgütü TÜRKİYE DE MESLEKİ GÖRÜNÜM Hakan ERCAN ILO - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Ofisi 2011 Birinci Baskı 2011 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları, Uluslararası Yayın Hakkı

Detaylı

ISBN 975-7406-84-8. e-mail:a-esiyok@tkb.com.tr. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Matbaasında Çoğaltılmıştır

ISBN 975-7406-84-8. e-mail:a-esiyok@tkb.com.tr. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Matbaasında Çoğaltılmıştır TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş EKONOMİK ARAŞTIRMALAR İKTİSADİ DÖNEMLER İTİBARİYLE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KALKINMA (1923-2004) 2004) B. Ali EŞİYOK Kd. Uzman GA-06-02-02 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2006 Ankara

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL,

Detaylı