C) H c. D) v = v + 2uv + 2u ; tanθ= C) v 0 =10 3 m/s; tanθ= 2 3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C) 2 2 2 2H c. D) v = v + 2uv + 2u ; tanθ= C) v 0 =10 3 m/s; tanθ= 2 3"

Transkript

1 . Bi uça sesten ızı oaa, H yüseiğinde üstüüzden uçaen ta tepeizden geçtiten τ süe sona sesini duyabiiyouz. es ızı c ise uçağın ızını buunuz. H c τ H c τ H c τ H c τ H c τ tenis oeti u o v tenis topu. Kütesi ia ediebiece bi tenis topu v ızı ie bi tenis aetine doğu yaaşatadı. Tenis oetin ızı u, top ise tenis aetin yüzeyine göe i açı ie yaaşatadı. Topun çapışadan sonai ızı ve noae göe açısı nedi? v = v uv 4u ; tan= v v 4u v v = v uv 4u ; tan= v u v v = v uv u ; tan= v u v v = v uv u ; tan= v u v = v uv u ; tan= v v u. Bi top uzaıta ve 6 yüseiğindei ueye isabet ete şatı ie aç /s asiu ızı ie ve yeden angi açı ie atıabii? v = /s; tan= 4 v = /s; tan= v = /s; tan= v = 6 /s; tan= v = /s; tan= 4. Yaıçapı ve adıı oan düşey bi spia üzeinde sütünesiz oaa bi cisi aeet edebietedi. Cisi N adı düşey yönde yo adıtan sona ta ivesi nedi? 4 g (π gn) 4π g ( π ) (π gn) 4π g ( 4π ) ( π gn) 4π g ( 4π ) (π gn) 4π g ( 4π ) (π gn) 4π. Küese dou tanesi avada v ıza düşeen eşit paçaya ayııyo. Ouşan yeni üese paçaaın iit ızı aç v di? Dou taneeine eti eden dieniş uvveti ızın aesi ie oantııdı. v v v 6 v v 6. ve ütei ii uzay aacı uzun oojen bi aata bibiieine bağanışadı. Bu ii uzay aacı aata di bi esen etafında dönetedie. Biinci uzay aacı civaında aattai geie F, iinci uzay aacının civaında aattai geie F ise aatın ütesi nedi? F F ( ) F F F F ( F F ) F F ( ) F F 4 F F ( F F ) F F ( ) F F

2 g F. Eği açısı ve ütesi oan sütünesiz bi taozun üzeinde ütesi oan bi cisi buunatadı. Bu cise tuttuuan ip sayesinde siste şeidei gibi uyguanan yatay F uvveti sayesinde bi bütün gibi aeet etetedi. Uyguanan F uvveti nedi? gsin cos gsin cos gsin cos gsin cos gsin cos. Bi eiopte aeti, geçe boyutaı n defa üçütüee ia ediişti. Bu aeti avada tutabie için otoun saf ettiği güç P di. Oijina eiopte avada tutabie için saf edien güç aç P di? n n n n n g v. Küteei oan ii cisi sütüne atsayısı f oan yatay düze üzeinde buunuyo. İi cisi aasında yay sabiti oan bi yay buunatadı. odai cisi düşey duvaa teas etetedi. ağdai cise duvaa doğu veien iniu ız ne ada oaıdı i sodai cisin düşey duva ie teası esisin? Teas esiene ada açığa çıan ısı nedi? f v =fg v =fg f g ; Q= v =fg 6f g v =fg f g v =fg f g 6 4f g. Yeyüzünde yayıan bi yangını söndüete göev aan bi itfaiyecinin uandığı otudan daiada ton su fışıatadı. Hotuun yaıçapı c ise itfaiyeciye eti eden uvvet nedi? Hotudan çıan su fısiyenin yeden yüseiği, ise e anda avada buunan su ütesi nedi? uyun özütesi g/ oaa veiiyo. 4 g g 6 g 4 g H g. Bibiine eeniş oan yatay ve sütünesiz ie eği düzee üzeinde şeidei gibi üç özdeş vagon buunatadı. Biinci vagon eği düzein en at notasından = uzata buunatadı. İinci ve üçüncü vagona = yüseiğinde buunatadı. Tü vagona aasında iitene eanizası evcuttu. İ oaa iinci vagon sebest bıaııyo. t= s sona üçüncü vagon da sebest bıaııyo. Üç vagon eği düzein en at notasından aç ete uzata bibiine eneteniş oacatı?

3 . Ço uzun ağıısız bi ipin ucunda uzunuğu oan ağıısız bi çubu g bağıdı. Çubu üzeinde ipin ucundan uzaıta ve çubuğun ucunda üteei oan ii üçü cisi buunata oup çubu yatay onuunda tutuatadı. Çubu sebest bıaıısa, çubu diey onudan geçeen ipin ucunun ızı nedi? 4 g g g g 6 g. Uzunuğu ve özütesi oan ince oojen çubuğun bi ucu enteşeeniş oup sebestçe dönebietedi. Çubuğun diğe ucu özütesi sıvıda buunuyo. Menteşe sıvı yüzeyinden ada yüseite buunata ise denge duuunda çubuğun yataya yaptığı açı nedi? sin= sin= sin= sin= sin= P A 4. Yaıçapı oan gezegenin etafında gezegen yüzeyinden ada yüseite çebe şeindei yöünge üzeinde bi uydu doanatadı. Uydu beii bi A notasında ien gezegenin yüzeyine ine için aneva yapatadı. Uydunun inesi geeen nota uydunun anevaya başadığı A notasının ta aşısında buunan P notasıdı. Uydunun gezegene inesi için ne ada süe geei? Gezegenin yüzeyindei çei ivesi g oaa veiiyo. π g π 6 g π 6 g π g π g. Bi basit saaç yeyüzünde yüseiğine çıaııp peiyodu öçüüyo. Bu saacın peiyodu ye atında d deiniğinde bi anada da aynı öçüdüğüne göe d deiniği aç tı? (, d<< oaa veiiyo) Y Y λ λ 6. İi diey duva aasında uzunuaı ve, esit aana oan ii çubu buunatadı. Çubuaın yapıdıaı addeein Young odüei Y ve Y, boyca uzaa atsayıaı λ ve λ oaa veiiyo. istein sıcaığı T ada attıııyo. İi çubu aasında eti eden uvvet nedi? ( ) λ λ Y Y T Y Y ( )( ) λ λ Y Y T ( ) λ λ Y Y T Y Y ( ) λ λ Y Y T Y Y ( ) λ λ Y Y T Y Y

4 4 P. İdea gaz ie P-V diyagaında yapıan apaı oan --- posesinde - oan posesin devaı oodinat sistein başangıç notasından geçete, - oan poses izoo, - oan poses izobadı.. notadai sıcaı T,. notadai sıcaı T ise. notadai sıcaı aç T di? V 4 P V P V. Bi siindi içinde özdeş V acii ii apaı böede P basıncında ve T sıcaığında eşit itaada gaz buunatadı. İi böe aasına bi tıpa yeeştiiişti. Bu tıpa ii taaf aasında en az P= P basınç faı oduğunda açıatadı. adece sodai abın so yüzeyi aeeti bi pistondu. Piston soa doğu yavaşça aeet ettiiiyo. Tıpa açıdığında piston duduuuyo. Kapada ouşan yeni basınç aç P dı? Tü posese izoteadi (sıcaı değişeetedi). 4. İi özdeş yağu daası yüzeyeinde aynı itada yü taşıatadıa. Bu ii daa çapışaa yeni bi daa ouştuuyoa. Başangıçta daaaının yüzeyindei eeti aanı E potansiyei ise ϕ E ϕ dı. Yeni ouşan daanın yüzeyindei eeti aanı E, potansiyei ϕ oduğuna göe ve E ϕ oanaı nedi? E = ; E ϕ = 4 ϕ E = ; E ϕ = 4 ϕ E = 4 ; E ϕ = ϕ E = ; E ϕ = ϕ E = ; E ϕ = 4 ϕ. ütei ve q yüü üç üçü özdeş top uzunuğundai yaıtan üç ipe aynı notadan asııştı ve yatay düzede ena uzunuğu a oan bi eşena üçgen ouştuaca şeide dengeye geişti. Topaın üzeindei q yüü nedi? ga 4 a 4 ga a ga a ga a ga a C q q ε. Havadai sığaaı C oan ii ondansatöün bağı dieeti atsayısı ε oan sıvı dieeti ie doduuuyo ve e bii q yüü ie yüeniyo. İi ondansatö bi biiye dienç ie bağıdı. Kondansatöeden biisindei buunan sıvı aıyo. Açığa çıan ısı nedi? q ( ε ) ε( ε ) q ( ε ) ε( ε ) ( ε ) ( ε ) q ( ) ( ε ) ε ε q q ( ε ) ( ε )

5 x B g. Ço uzun ii diey ieten te aasındai uzaı di. İi te üstten dienci oan ezistans ie bağıdı. Tee aasında yatay B anyeti aanı uyguanatadı. Tee boyunca ağıısız bi çubu aeet edebietedi. Çubuğa yaıtan bi te bağı oup tein ucunda yüü q ağı oan notasa bi cisi buunatadı. iste sebest bıaıısa sabit ız ie aeet etetedi. Bu duuda yaıtan tein dieye yaptığı açı nedi? q q tan= B q tan= B q tan= B q tan= B q tan= B. Bi düze aynadan uzata oan notasa bi cisi buunatadı. Ayna o yönünde O notasından geçen ve sayfa düzeine di oan esen etafında i açıya döndüüüse düze aynadai göüntü aç ye değiştii? O 4 f f 4. Biisi çuu oda uzaığı f =f, diğei tüse ayna ve oda uzaığı f = -f oan ii üese ayna aasındai uzaı =,f di. Çuu aynadan bei esafede buunan bi cisi aç f uzaıta buunası geei i opti sistede ouşan göüntü ie cisi üst üste osun?,,, n o o n n. Kııcıı indisei n =, ve n oan sayda otaada ııcıı indisi n oan piza buunatadı. Bu piza di üçgenden yapıış oup, taban açıaından biisi di. Pizanın yan yüzeyine, yüzeye açı yapaca şeide düşen bi ışın pizanın içinde tabana paae oaa gitetedi. Işın pizadan çıtığında uğadığı topa sapa δ= oduğuna göe ııcıı indisi n otaın ııcıı indisi ne adadı? 4 6 4

BASİT HARMONİK HAREKET... 35. Basit Harmonik Hareket... 35. Yaya Bağlı Bir Kütlenin Basit Harmonik Hareketi... 37. Basit Sarkaç...

BASİT HARMONİK HAREKET... 35. Basit Harmonik Hareket... 35. Yaya Bağlı Bir Kütlenin Basit Harmonik Hareketi... 37. Basit Sarkaç... KUVVET VE HREKET Sayfa No BSİT HRMONİK HREKET................................................ 35 Basit Haoni Haeet............................................ 35 Yaya Bağlı Bi Kütlenin Basit Haoni Haeeti.......................

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. BİR KOLUN HAREKETLERİNİ TAKİP EDEN DÖRT DÖNEL MAFSALLI ROBOT KOLU TASARIMI ve DENEYSEL ARAŞTIRILMASI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. BİR KOLUN HAREKETLERİNİ TAKİP EDEN DÖRT DÖNEL MAFSALLI ROBOT KOLU TASARIMI ve DENEYSEL ARAŞTIRILMASI i .C. RKY ÜNİVERSİESİ FEN İLİMLERİ ENSİÜSÜ İR KOLUN HREKELERİNİ KİP EDEN DÖR DÖNEL MFSLLI ROO KOLU SRIMI ve DENEYSEL RŞIRILMSI Özan ÇEİNKY YÜKSEK LİSNS EZİ MKİN MÜHENDİSLİĞİ N İLİM DLI u tez Oak 9 taihinde

Detaylı

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi

Kadir UZUN. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Elektronik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında. Yüksek Mühendislik Tezi KABLOSUZ İLTİŞİM SİSTMLRİ BİNA İÇİ YAYILIMINDA NGLLRİN TKİLRİNİN İNCLNMSİ Kadi UZUN Zonguldak Kaaelas Ünivesitesi Fen Bililei nstitüsü lektonik-lektonik Mühendisliği Anabili Dalında Yüksek Mühendislik

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

KANAT YUNUSLAMASI VE DEĞİŞKEN KANATÇIK AÇILARI SIRASINDA OLUŞAN BÜYÜK GİRDAP OLUŞUMLARININ SİMÜLASYONU

KANAT YUNUSLAMASI VE DEĞİŞKEN KANATÇIK AÇILARI SIRASINDA OLUŞAN BÜYÜK GİRDAP OLUŞUMLARININ SİMÜLASYONU Kanat Yunuamaı e Değişken Kanatçık çıaı Sıaında Ouşan Büyük Gidap Ouşumaının Süayonu HVCILIK VE UZY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCK 2009 CİLT SYI (6-75) KNT YUNUSLMSI VE DEĞİŞKEN KNTÇIK ÇILRI SIRSIND OLUŞN BÜYÜK

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI

ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI ELEKTRONİĞİN FİZİKSEL ESASLARI Bi elektonik elemanın özelliğini, bu elemanın üetiminde kullanılan malzemenin paametelei ve ısı, geilim ışık gibi dış etkenleden dolayı elemanın içinde geçekleşen fiziksel

Detaylı

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN:

KLASİK MEKANİK-1 BÖLÜM-1 KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ 1)UZAY VE ZAMAN: KLASİK MEKANİK- BÖLÜM- KLASİK MEKANİĞE GİRİŞ )UZAY VE ZAMAN: Uzay ve zaman fiziğin en temel vasayımlaı ile ilgili kavamladandı. Uzay ve zamanın süekli olduğunu vasaymak, ancak uzunluk ve zamanın bi standadının

Detaylı

ÇİFTDÜZEYLİ BİR REKABETÇİ TESİS YER SEÇİMİ PROBLEMİ İÇİN TABU ARAMA SEZGİSELİ

ÇİFTDÜZEYLİ BİR REKABETÇİ TESİS YER SEÇİMİ PROBLEMİ İÇİN TABU ARAMA SEZGİSELİ Eüst ühesð Degs Ct: 3 Sayý: Sayfa: 8-39 YE 00 Öze Sayısı ÇİFTDÜZEYLİ BİR REKBETÇİ TESİS YER SEÇİİ PROBLEİ İÇİN TBU R SEZGİSELİ Hae KÜÇÜKYDIN*, Necat RS, İ. Kuba LTINEL Boğazç Üvestes, Eüst ühesğ Böüü,

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA

DOĞUŞ-USV İNSANSIZ DENİZ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA DOĞUŞ-USV İNSANSI DENİ ARACI: STEREO GÖRÜŞ İLE HARİTALANDIRMA Ebu Dağlı, Cane Civan 2, Sean Şöhmelioğlu,Fazıl Eme Ediş, Dilek Tükel Kontol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Doğuş Ünivesitesi, Aıbadem 2K869@dogus.edu.t

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ

GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ Uludağ Ünivesitesi Müendislik-Mimalık Fakültesi Degisi, Cilt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA GÜNEŞ ENERJİSİ KAYNAKLI BİR STİRLİNG MOTORUNUN MATLAB-SIMULINK İLE MODELLENMESİ Ş. Meli AKYOL Musin KILIÇ Özet: Südüülebili

Detaylı

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek

Elektromanyetik Dalgalardan Enerji Hasat Etmek Elektomanyetik Dalgaladan Eneji Hasat Etmek ( D. Cahit Kaakuş - Yük. Müh. Onu Teki) Havada sebest olaak yayınım yapan adyo ya da mikodalga fekanslaındaki elektomanyetik dalgalaın üzeinde baındıdıklaı enejinin

Detaylı

HIZ ve İVME AMAÇ: Yer-çekimi ivmesini ölçmek Sürtünmesiz eğik düzlemde hız-zaman ilişkisini incelemek BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR:

HIZ ve İVME AMAÇ: Yer-çekimi ivmesini ölçmek Sürtünmesiz eğik düzlemde hız-zaman ilişkisini incelemek BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR: HIZ ve İVME AMAÇ: Yer-çekii ivesini ölçek Sürtünesiz eğik düzlede hız-zaan ilişkisini inceleek BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR: Konu vektörü Yer-değiştire vektörü Ortalaa hız ve anlık hız Ortalaa ive ve anlık

Detaylı

Tornalama için Mekanik S kmal Uçlar ve Tak mlar

Tornalama için Mekanik S kmal Uçlar ve Tak mlar Tonaama için Mekanik S kma Uça ve Tak ma çindekie Saya Tak m üetim pogam 3 5 Gene bigie 6 10 Taa k c geometiei 11 15 Mekanik s kma uça için ISO kodama sistemi 16 17 Mekanik s kma uça 18 46 Tona tak ma

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

KARTEZYEN GEOMETRİDE FAZ DEĞİŞİMLİ VE FAZ DEĞİŞİMSİZ ISI TRANSFERİ PROBLEMLERİ

KARTEZYEN GEOMETRİDE FAZ DEĞİŞİMLİ VE FAZ DEĞİŞİMSİZ ISI TRANSFERİ PROBLEMLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 004 : 10 : : 35-4 KARTEZYEN

Detaylı

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem it-savat Yasası Giiş ölüm 30 Manyetik Alan Kaynaklaı it ve Savat, elektik akımının yakındaki bi mıknatısa uyguladığı kuvvet hakkında deneyle yaptı Uzaydaki bi nktada akımdan ilei gelen manyetik alanı veen

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor Bid in der Größe 215x70 mm einfügen İşetme Taimatı Axor İşareter ve Semboer d e İkaz hatıratması Çevre hatıratması! Oası araç hasararı i b İpucu Davranış taebi b Yapıması gereken işem (birçok b) É=É É=É

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

ÖRNEKTİR FİZİK 11. SINIF. Basınç. Sayısal

ÖRNEKTİR FİZİK 11. SINIF. Basınç. Sayısal Fİİ Basınç 11. SINIF Sayısal 1 1. Şe kl I e eşt bo yut lu ve ka tı c sm le rn - en, nn ye re uy gu - la ı ğı ba sınç P, ba sınç kuv ve t F, nn ye uygula ığı basınç P r. 2. csm, Şekl II ek konuma getrlğne,

Detaylı

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU 2 İyi bir kamyonu mükemme kıan nedir? Çoğu insan, bu etkenin verimiik oduğunu söyeyecektir. Odukça iddiaı bir söz. Peki, gerçekte de öye mi? Bizim için

Detaylı

IfiIK VE GÖLGE. a) Benzerlikten, r K = 3 2 r olur. 6d Tam gölgenin alan 108 cm 2 oldu undan, 4d = r K

IfiIK VE GÖLGE. a) Benzerlikten, r K = 3 2 r olur. 6d Tam gölgenin alan 108 cm 2 oldu undan, 4d = r K IfiI VE GÖGE MODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜMER. P R. cm a) Benzelikten, cm cm a) Cismin çap cm ise ya çap cm i. Benzelikten tam nin ya çap, (+) (8++) 4 cm olu. b) Benzelikten ya nin ya çap, 8+ 0 5 cm olu.

Detaylı

Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım Endüstriyel Bakım Onarım Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü Otomasyon Sistemleri

Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım Endüstriyel Bakım Onarım Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü Otomasyon Sistemleri Elektomekanik Taşıyıcıla Bakım Onaım Endüstiyel Bakım Onaım Elektik Tesisat ve ano Montölüğü Otomasyon Sistemlei dallaının Kumanda Teknikei Yüüyen Mediven/Yol, Vinç Sistemlei Endüstiyel Kontol Sistemlei

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 115 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Topum Hekimiğine

Detaylı

-BASINÇLI HAVA ŞEBEKELERİ-

-BASINÇLI HAVA ŞEBEKELERİ- -BASINÇLI HAVA ŞEBEKELERİ- - Bernoui Denkemi Bir akışkanın boru içineki areketini inceeyeim. Önce akışkanın sıı ouğunu yani, basınç eğiştikçe akışkan yoğunuğunun eğişmeiğini e akışkanın boruyu tamamen

Detaylı